Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1345001
  Курета Шпреса "Рух у правильному напрямку" / розмову вела Наталя Іщенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Посол Республіки Албанія в Україні: "Ми працюємо над підготовкою першого засідання Спільної комісії на основі Угоди про економічне та торговельне співробітництво".
1345002
  Жулинський М. "Рух" - це інтелігенція..." Крок до незалежності України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 3-5
1345003
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1345004
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1345005
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1345006
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1345007
  Печников Б.А. "Рыцари церкви". Кто они? / Б.А. Печников. – Москва, 1991. – 350с.
1345008
  Шумський І.К. "Ряд" про покликання варягів як перший вітчизняний публічно-правовий договір // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-966-916-708-8
1345009
  Ромінський Є.В. "Ряд", "устав", "закон" і "звичай": взаємозв"язок між джерелами (формами) права в Давній Русі княжої доби // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 30-38. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
1345010
  Сергєєва К. "Рядки, окроплені кров"ю" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 162-163


  Інші учасники конкурсу. Номінація "Поезія". Призери "Живої троянди". Вірш.
1345011
  Сенчило М. "Рядовой Стус, выйти из строя!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 січня (№ 2). – С. 8-9


  Спогади до дня народження легендарного поета.
1345012
   "Рятівне коло" для космічних досліджень / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Березень (№ 9/10)


  Проходячи повз старі величні будівлі, люди зазвичай не згадують їхніх творців. Просто сприймають цих мовчазних свідків історії як невіддільну частину міської забудови. Проте, застигла в камені музика має цілком реальних авторів, кожен з яких заслуговує ...
1345013
  Леп"явко С. "Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / Сергій Леп"явко. – Київ : [б. в.], 2013. – 61, [3] с. : іл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Годі скиглити! Шануймося!. – Бібліогр. в кінці книги. – (Проект "Про Україну з гонором і юмором" ) ( Серія: Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-5158-8
1345014
  Павлюк С. "Рятуймо українську науку!" / спілкувався Богдан Залізняк


  Розмова з директором Інституту народознавства НАНУ академіком НАН України Степаном Павлюком. "...Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Через якийсь час Петро Олексійович у ...
1345015
  Гордієнко В.В. Р-швидкості верхньої мантії / В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 152-165 : рис. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
1345016
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1345017
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1345018
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1345019
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1345020
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1345021
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1345022
   Рух України до ЄС: експертні оцінки і спостереження // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (187/188). – С. 82-96
1345023
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1345024
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1345025
  Сорока В. Рухатись упеоед і розиратися довкола // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Один із найважливіших висновків дослідження PISA - освіту можна змінити. І кожен учень здатен добре вчитися та досягати успіху, якщо докладе зусиль і матиме підтримку. Це - леймотив праці розробника й куратора Андреса Шлейхера " Найкращий клас у світі: ...
1345026
  Патриляк І. Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7158-06-5
1345027
   Рухи під музику / М.Л. Ентеліс, П.І. Хаймович, В.В. Цивкіна, С.Л. Меєрсон. – Київ : Радянська школа, 1939. – 303 с.
1345028
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1345029
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1345030
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1345031
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1345032
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1345033
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1345034
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1345035
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1345036
  Товт В.А. Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів / В.А. Товт, В.Я. Сусла // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 373-377 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1345037
  Ільченко С.С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1345038
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1345039
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1345040
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1345041
  Менська О.А. Рухомі об"єкти культурної спадщини в цивільному обороті України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-966-927-199-0
1345042
  Бойко В. Рухомі пам"ятки історії та культури в державному реєстрі національного культурного надбання: порівняльний аналіз / В. Бойко, С. Кулешов // Society. Document. Communication : збірник наукових праць / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: Vitalii V. Kotsur, Halyna H. Sitchkarenko, Аlla M. Zlenko [at al.]. – Pereiaslav, 2023. – Вип. 19. – С. 60-80. – (Серія "Соціальні крмунікації"). – ISSN 2518-7600
1345043
  Паращенко І.В. Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого грунту // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1345044
  Даминов Б. Рухсора : рассказы, повести / Б. Даминов; пер. с узб. Э.Умерова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 296 с.
1345045
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1345046
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1345047
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – Москва-Л, 1923. – 159с.
1345048
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1345049
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1345050
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1345051
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1345052
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1345053
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку : повести рассказы / Михаил Игнатов ; пер. с коми В.Еремина. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 254 с.
1345054
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1345055
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1345056
  Лепнева С.Г. Ручейники (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1940. – С. 191-223 : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Жизнь пресных вод. 1941, № 1. – Библиогр.: Литература, с. 223


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову с признательностью за часыпроводимые у сокровищницы его знаний, автор
1345057
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1345058
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1345059
   Ручка Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1345060
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 588-589. – ISBN 978-966-418-286-4
1345061
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 222-224. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1345062
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1345063
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером : рассказы / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд., 1966. – 32 с.
1345064
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1345065
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1345066
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1345067
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1345068
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1345069
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1345070
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1345071
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1345072
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1345073
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1345074
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1345075
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1345076
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1345077
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1345078
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1345079
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / А.Ф. Медведев. – С. 1-179
1345080
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – Москва, 1963. – 79с.
1345081
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1345082
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских : обьяснительный текст / Андрианов П.Н. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 16 с., [48] черт.
1345083
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1345084
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1345085
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – Москва : Воениздат, 1954. – 92 с.
1345086
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1345087
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1345088
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1345089
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1345090
   Ручной мяч : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979
1345091
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 : учеб. пособ. для коллективов физической культуры / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 136 с.
1345092
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1345093
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1345094
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1345095
  Ромм М.Д. Ручной мяч и итальянская лапта / М.Д. Ромм. – Москва, 1924. – 80 с.
1345096
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1345097
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1345098
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1345099
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1345100
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1345101
   Ручной труд в вспомогательной школе : (1-3 классы) : Сборник статей. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 188 с. : ил.
1345102
  Плестед Л. Ручной труд и его место в воспитании раннего детства / Л. Плестед ; Пер. с англ. С.Г. Займовского, под ред. А.У. Зеленко. – Москва : Мир, 1915. – XII, 330 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-322
1345103
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1345104
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор : воспроизведение текста в изобразит. и рекламной продукции всеми видами печати без примеч. типогр. шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва : Книга, 1965. – 88 с. : ил. – (Передовой опыт в полиграфической промышленности)
1345105
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16 с.
1345106
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1345107
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / В.И. Беккерт ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 109 л. – Библиогр.: л. 106-109
1345108
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1345109
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1345110
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1345111
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1345112
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али ; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1345113
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1345114
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1956. – 365с.
1345115
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 132с.
1345116
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 368 с.
1345117
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1345118
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1345119
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1345120
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1345121
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1345122
  Черниш Н. Рушій самопізнання українців і утвердження українства // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 26-31. – ISBN 978-966-441-556-6


  Енциклопедична спадщина видатного українського вченого-антрополога, археолога та етнографа Федора Вовка (1847 - 1918).
1345123
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1345124
  Щербай І. Рушійна сила правових умов гідності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 49-55. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
1345125
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1345126
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1345127
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1345128
  Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці / Володимир Плахотник. – Київ : Рада, 2004. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 966-7087-61-1
1345129
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1345130
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1345131
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1345132
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1345133
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1345134
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1345135
   Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 76-92. – ISBN 978-966-02-8276-6
1345136
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1345137
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1345138
  Чечель Л. Рушник від Дніпра до Сени // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 13


  Як 9-метровий оберіг довезли до пам"ятника Тарасові Шевченку в Парижі.
1345139
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1345140
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1345141
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1345142
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1345143
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1345144
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1345145
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1345146
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім : гуморист. повість / М.В. Босак. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 237 с.
1345147
  Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця XIX - другої половини XX ст. у колекції НІЕЗ "Переяслав" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 127-132. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується фондова збірка рушників НІЕЗ «Переяслав», які датуються кінцем ХІХ – другою половиною ХХ ст. Мета даного дослідження полягає у висвітленні частини фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», зокрема рушників із затоплених сіл ...
1345148
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1345149
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1345150
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1345151
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1345152
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1345153
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1345154
  Пержун В. Рущенко Ігор Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 224-226. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1345155
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1345156
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1345157
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1345158
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1345159
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1345160
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1345161
  Власенко В. рф не хоче повертати українських дітей // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
1345162
  Вітер О. РФ продовжує війну вже відкрито - у легалізованому нею амплуа агресора - "миротворця" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 лютого (№ 35)
1345163
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1345164
  Діюк Н.В. РФА та ІЧ-спектроскопія в створенні баз даних для експертизи творів живопису початку ХХІ століття / Н.В. Діюк, О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 19
1345165
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1345166
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1345167
   Ръководство за лабораторни упражнения по химия. – София : Техника, 1984. – 179 с.
1345168
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1345169
   Ръководство за решеване на задачи по обща и неорганична химия. – София : Техника, 1985. – 170 с.
1345170
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1345171
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1345172
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1345173
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1345174
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1345175
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1345176
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури ; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1345177
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1345178
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1345179
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1345180
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1345181
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1345182
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Нуратдин Юсупов ; переводы. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 200 с.
1345183
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1345184
  Лундин С. Рыба! Лови! : [добейся нужной энергетики и высвободи свой потенциал] / Стивен Лундин, Гарри Поль, Джон Кристенсен ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Минск : Попурри, 2003. – 142, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: Fish! (a remarkable way to boost morale and improve results) / Stephen C. Lundin et al. New York: HYPERION, 2000. - Сер. осн. в 1998 г. – (Успех!). – ISBN 985-438-857-3
1345185
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1345186
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1345187
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1345188
  Немировский П.Ю. Рыбак, сикарий, апостол : повести и рассказы / Петр Немировский. – Киев : Лыбидь, 2019. – 238, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-06-0786-6
1345189
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1345190
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1345191
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1345192
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов-на-Дону, 1939. – 56с.
1345193
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1345194
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1345195
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки : 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1969. – [48] с.
1345196
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1345197
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1345198
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1345199
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1345200
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1345201
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1345202
   Рыбалка на Днепре - незабываемое приключение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 62-63 : фото
1345203
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1345204
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1345205
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / Мирсай Амир ; пер. с татар. Л. Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1345206
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1345207
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1345208
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1345209
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1345210
  Букин Н.И. Рыбачий : очерки, новеллы, стихи / Н.И. Букин. – Москва : Воениздат, 1974. – 143 с.
1345211
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1345212
   Рыбец ( Комплексные исследования в нескольких точках ареала ). – Вильнюс : Мокслас, 1976. – 235с.
1345213
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1345214
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1345215
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1345216
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1345217
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1345218
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч. 1. – 1953. – 215с.
1345219
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Ленинград, 1972. – 364с.
1345220
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1345221
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1345222
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1345223
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1345224
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1345225
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1345226
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1345227
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1345228
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1345229
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1345230
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1345231
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1345232
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1345233
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1345234
   Рыбное хозяйство. – Киев
Вып. 27. – 1978
1345235
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1345236
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1345237
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1345238
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1345239
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1345240
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1345241
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1345242
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1345243
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – Москва, 1979. – 262с.
1345244
   Рыбное хозяйтсво. – Киев
Вып. 24. – 1977
1345245
   Рыбное хозяйтсво. – Киев
Вып. 25. – 1977
1345246
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1345247
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1345248
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1345249
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде: модели управления и выживаемости / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 155с.
1345250
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1345251
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт.
1345252
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт. – Конволют. - Пер.: Рыбные промыслы Западной Европы : [Ч.] I-IV / В.К. Беш
1345253
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. II : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 34, [1] с., 8 л. черт.
1345254
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. III : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 48 с., 7 л. ил., 16 л. черт.
1345255
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. IV : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 46, [1] с., 5 ил., 13 л. карт., черт.
1345256
  Беш. В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : отчет Министру Земледелия и государственных имуществ, причисленного Департаменту Земледелия : В 4 т. / [соч.] В.К. Беша. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 4 : Плавной промысел в Северном или Немецком море : с 2 картами, 11 табл. чертр. и 5 рис. в тексте. – 1900. – [6], 46, [1] с., 5 ил.., 13 л. карт., черт. : ил., карт., черт.
1345257
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1345258
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1345259
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1345260
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1345261
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1345262
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1345263
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62 с.
1345264
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1345265
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1345266
  Борне Дем фон. М. Рыбоводство : (с 64-мя политипажами) / М. фон-дем-Борне ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. и с доп. д-ра М.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1887. – [2], XII, 260, 12 с. – С. 1-12 в конце кн.: Устав, состоящего под августейшим покровительством его императорского высочества государя великого князя Сергия Александровича, Российского общества рыбоводства и рыболовства. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 252-258)


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1345267
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1345268
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1345269
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1345270
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1345271
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1345272
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1345273
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1345274
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1345275
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1345276
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 38. – 1978
1345277
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 39. – 1979
1345278
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 40. – 1980
1345279
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 41. – 1981
1345280
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 42. – 1982
1345281
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 43. – 1983
1345282
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1345283
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград : Калининградское книжное издательство, 1960. – 95 с.
1345284
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1345285
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1345286
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1345287
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет Л.С. Берга / ГУЗ и З. Деп. земледелия. – 1906-1909. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 4 : Рыболовство в IV смотрительском районе. – 1906. – 85 с.
1345288
  Невраева А.Ф. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова / Главное управление Землеустройства и земледелия. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. под фирмою "Г.П. Пожаров"
Вып. 2 : Рыболовство в II смотрительском районе / отчет А.Ф. Невраева. – 1907. – [4], 96 с.
1345289
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1345290
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / отчет А. Баженова ; Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 7 : Рыболовство в VII смотрительском районе. – 1909. – 87 с.
1345291
  Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне реки Оби : в 2 т. / [соч.] Н.А. Варпаховского ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамент земледелия. – 1898-1902. – Санкт-Петербург : Тип. С-П(б) Градоначальства
I-II : Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла : (Первый отчет Министерству Земледелия и Гос. имуществ по командировке в 1895-1896 г.г. для исследования Западно-Сибирского рыболовства). – 1898. – [6], 143 с. : ил., табл.
1345292
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1345293
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – Москва, 1948. – 104с.
1345294
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1345295
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1345296
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1345297
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ Б.А. Гейнемана / М.З. и Г.И. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фролова, 1904. – [2], II, 123 с.
1345298
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1345299
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1345300
   Рыбохозяйственное изучение внутр. вод.. – Ленинград
№ 17. – 1976
1345301
   Рыбохозяйственное изучение внутр. вод.. – Ленинград
№ 21. – 1977
1345302
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1345303
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве. – Москва : Наука, 1965. – 264с.
1345304
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – Москва, 1951. – 95с.
1345305
  Маркина Надежда Рыбы-желе : Рыбы-желе, прекрасные и ужасные. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1345306
  Нелихов Антон Рыбы-каннибалы пермского периода. Хищники из прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 54 : фото
1345307
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1345308
   Рыбы - [Компакт] - 252277


  Содержание компакта: 1. Быховская И.Е. Паразитофауна окуня (Perca fluviatilis L.) СССР и ее динамика в зависимости от возраста хозяина : (Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук) 2. Кагановскай С.М. ...
1345309
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1345310
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии, 1856. – [6], 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. VI ; Зоология. Часть систематическая)


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1345311
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192 с.
1345312
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1345313
  Бабушкин Г.М. Рыбы : (живот. мир Рязан. обл.) : учеб. пособ. / Г.М. Бабушкин ; Рязан. гос. пед. ин-т им. С.А. Есенина. – Рязань : РГПИ, 1990. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125 (46 назв.)
1345314
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1345315
  Дирипаско О.А. Рыбы Азовского моря / О.А. Дирипаско, Л.В. Изергин, К.В. Демьяненко ; [под ред. Н.Г. Богуцкой]. – Бердянск : Интер-М, 2011. – 287, [1] с. : ил. – Указатели: с. 265-287. – Библиогр.: с. 246-264. – ISBN 978-966-97110-5-2
1345316
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря / Г.В. Никольский. – Москва : [б. и.], 1940. – 216 с. – Библиогр. в конце гл. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР, издаваемые Московским обществом испытателей природы ; вып. 1 (16) ; Новая серия. Отдел золоогический)
1345317
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245 с.
1345318
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1345319
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1345320
   Рыбы бассейна Москвы-реки. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 73с.
1345321
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1345322
   Рыбы бассейна р. Усы и их кормовые ресурсы. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1962. – 276с.
1345323
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1345324
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1345325
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 86с.
1345326
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе : Илим, 1985. – 189с.
1345327
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1345328
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск : Наука и техника, 1965. – 416с.
1345329
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1345330
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1345331
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1345332
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев, А.И. Суханова, Ф.М. Шакирова ; под ред. С.Н. Мярцевой ; АН ТССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 142 с. [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 130-138
1345333
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1345334
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 328с.
1345335
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1345336
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1345337
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1345338
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1345339
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т гидробиологии. – Киев : Издательство Академии наук УССР, 1956. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 397-405
1345340
  Карасаев Г.Л. Рыбы Еревано-Харгинских озер / Г.Л. Карасаев, А.И. Демин, А.Г. Егоров. – Иркутск : издательство Иркутского университета, 1983. – 236с.
1345341
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 294с.
1345342
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1345343
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1345344
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 420с.
1345345
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1345346
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1345347
  Пробатов А.Н. Рыбы и рыбохозяйственные перспективы южной части Карского моря : (Тезисы к диссертации на степень доктора биологических наук) / А.Н. Пробатов // Рыбы - [Компакт] - 252277. – 4 с.
1345348
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
1. – 1986. – 271с.
1345349
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
3. – 1988. – 303с.
1345350
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
4. – 1989. – 312с.
1345351
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1345352
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1345353
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1345354
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1345355
   Рыбы Монгольской Народной Республики. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1345356
   Рыбы Мурманской области. Условия обитания, жизнь и промысел. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1966. – 336с.
1345357
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – Москва : Мысль, 1984. – 287с.
1345358
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Юозас Пожера ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1345359
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Юозас Пожера ;. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1345360
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1345361
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1345362
   Рыбы озер Кольского полуострова. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1345363
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1345364
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – Москва : Наука, 1988. – 272с.
1345365
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1345366
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1345367
   Рыбы Подмосковья. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
1345368
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1345369
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1345370
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1345371
  Гримм Е.О. Рыбы пресных вод Европейской России : Их признаки, размножение, распространение и экономическое значение : По поручению Императоского Российского Общества Рыбоводства и Рыболовства сост. по книге Г. Нитче (Die Susswasserfische Deutschlands) : с рис. в тексте / Е. Гримм, под ред. О.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Российск. О-ва Рыбоводства и Рыболовства, 1906. – 65 с.


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1345372
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1345373
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – Москва : ГИЗ, 1923. – XXIX, 535 с., [1] карта. – Библиогр.: с. 490-496
1345374
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – Москва : [б. и.], 1916. – XXVII, 563 с. – (Департамент земледелия)
1345375
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Определители по фауне СССР, изд. Зоологическим ин-том АН СССР ; 27)
Ч. 1. – 1948. – 466 с.
1345376
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : АН СССР. – (Определители по фауне СССР, издаваемые зоологическим ин-том АН СССР ; 29)
Ч. 2. – 1949. – С. 469-926
1345377
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч. 3. – 1949. – 929-1382с.
1345378
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1345379
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1345380
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1345381
  Калашников Ю.Е. Рыбы реки Витим : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Калашников Ю.Е.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 23л.
1345382
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
1345383
  Новиков А.С. Рыбы реки Колымы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков А.С.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 20л.
1345384
  Сабанеев Л.П. Рыбы России : жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб : С биографиев Л.П. Сабанеева и с 492 политипажами в тексте : С приложением "Рыболовного календаря" Л.П. Сабанеева, с новейшими доп. по уженью И.Т. Плетенева / Л.П. Сабанеев ; Под ред. Н.В. Туркина, ред.-изд. журналов "Природа и охота" и "Охотничья газета". – 3-е изд. – Москва : Изд. А.А. Карцева, 1911. – XXXVIII, [2], 1062 с., 1л.. схем.


  Ред., авт. предисл.: Туркин, Никандр Васильевич (1863-1919)
1345385
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – Москва : Физкультура и спорт
Т. 1. – 1982. – с.
1345386
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – Москва : Физкультура и спорт
Т. 2. – 1982. – 575 с.
1345387
  Пестушко Валерий Рыбы с наихудшей репутацией : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 50
1345388
   Рыбы Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и их кромовые ресурсы.. – Казань, 1968. – 116с.
1345389
  Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР / Андрияшев А.П. ; АН СССР, Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1954. – 567 с. : ил.
1345390
  Смирнов А.Ф. Рыбы Сегозера и пути повышения его продуктивности : Автореф... канд. биологич.наук: / Смирнов А.Ф.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 15л.
1345391
  Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л.Г. Манило ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей, Зоолог. музей им. Н.Н. Щербака. – Киев : Наукова думка, 2014. – 243, [1] с., [12] л. цв. фот. : ил., табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 213-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
1345392
  Сидорова А.Ф. Рыбы семейства карповых из водоемов Иргиз-Тургайского бассейна. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова А.Ф.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
1345393
  Никольский Г.В. Рыбы среднего и нижнего течения р.Чу : Результаты экспедиции Отд. биологии и промысловой охоты Центральной лесной опытной станции НКЗ 1929 г. : (с 8 фиг. в тексте) / Г.В. Никольский; (Преставлено в ред.-изд. совет Академии наук 8 февраля 1931 г.), 1931. – 227-268с. – Библиогр.: Литература с. 267-268 (27 назв)
1345394
  Лукин А.В. Рыбы Среднего Поволжья и методы их изучения / А.В. Лукин. – Казань, 1981. – 103с.
1345395
   Рыбы СССР. – Москва : Мысль, 1969. – 447с.
1345396
  Долгий В.Н. Рыбы стран СНГ и сопредельных регионов : Определитель. Учебно-методическое пособие / В.Н. Долгий, И.К. Тодераш, В.А. Русу; Молдавский гос. ун-т; кафедра биологии человека и животних; АН Молдови; Ин-т зоологии. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2002. – 241с. – ISBN 9975-70-151-5
1345397
  Никольский Г.В. Рыбы Таджикистана : Труды Таджикской базы / Г.В. Никольский. – М-Л
Т7. – 1938. – 228с.
1345398
   Рыбы Телецкого озера. – Новосибирск : Наука, 1981. – 160 с.
1345399
  Берг Л.С. Рыбы Туркестана : С 6 таб. рис. и 35 фиг. в тексте. – Вып. 4. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1905. – XVI, 261 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: "Литература по рыбам и рыболовству Туркестана" (с. 247-253). – (Научные результаты Аральской экспедиции, снаряженной Туркест. отдел. ИМП. Русск. Географическ. Общества ; Вып. 4)
1345400
  Кесслер К.Ф. Рыбы Черного и Каспийского морей / сличены и описаны К. Кесслером. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1874. – [2], 133 с., 1 л. ил. : ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Ольге Александровне Федченко в знак искреннего уважения от автора
1345401
  Тихонов В.И. Рыбы Черного моря / В.И. Тихонов. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 79с.
1345402
  Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / А.Н. Световидов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 552с.
1345403
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, М.И. Легеза. – Москва-Л.
1. – 1959. – 207с.
1345404
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг. – Ленинград
4. – 1975. – 463с.
1345405
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей / Г.У. Линдберг, З.В. Красюкова; АН СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1987. – 526 с.
1345406
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, Э.В. Красюкова. – Ленинград : Наука
3. – 1969. – 480с.
1345407
   Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 224с.
1345408
  Герасимов В.П. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и изучение их в школе / В.П. Герасимов. – Москва, 1962. – 226с.
1345409
  Пигулевский С.В. Рыбы, опасные для человека / С.В. Пигулевский. – Ленинград : Медицина, 1964. – 115с.
1345410
  Шлейер А., Нейнциг К. Рыбы, пресмыкающиеся и амфибии : с 3 рис.в текстеи 236 изображениями в красках на 30 табл. / А. Шлейер, и К. Нейнциг ; пер. с нем.Е. О. и Д. С. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина ;, 1912. – [2], 106 с. : ил. – Экз деф., отсутств. 30 табл. цв. ил.


  Авт.: Карл Нейнциг (1864-1944)
1345411
  Берг Л. Рыбы, собранные К.А.Сатуниным в Гельскоц котловине // О рыбах Гельской котловины / К.А. Сатунин, 1910. – С. 1-2
1345412
  Лабковский Н.Д. Рыбьи тропы / Н.Д. Лабковский. – Москва, 1958. – 64 с.
1345413
  Чистяков А. Рыбья математика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 20-26 ноября (№ 40). – С. 14, 16


  "У нас в стране самое большое в Европе число рыбохозяйственных пресноводных водоемов. Украина обладает прибрежной зоной двух морей, пригодных для искусственного выращивания рыбы. Но то, как испольуется это рыбное богатство, можно охарактеризовать одним ...
1345414
  Журавлев Андрей Рыбья специализация. Рыбы и кораллы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 48 : фото
1345415
  Жуков Борис Рыбья участь капибары : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 134-140 : Фото
1345416
  Камов Б.Н. Рывок в неведомое / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1991. – 384 с.
1345417
   Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. – Київ : Феникс, 1997. – 304 с. – ISBN 5-87534-130-0
1345418
  Говоруха И. Рыжая / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 409, [2] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-074-3
1345419
  Федорин Д. Рыжая актриса / Д. Федорин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1345420
  Решетилов Д. Рыжая атеистка подмяла Австралию // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
1345421
  Иванов С.Д. Рыжая Галка / С.Д. Иванов. – Ужгород, 1983. – 152с.
1345422
  Скалон А.В. Рыжая лисица счастья: рассказы / А.В. Скалон. – М., 1982. – 271с.
1345423
  Ходулин В.Г. Рыжая метель / В.Г. Ходулин. – Тула, 1968. – 54с.
1345424
  Бородицкая М. Рыжая на зеленом : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
1345425
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба : повести и рассказы / Беимбет Майлин ; пер. с каз. Г.Бельгера и Ю.Домбровского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 400 с.
1345426
  Чернолусский М.Б. Рыжая шапка / М.Б. Чернолусский. – М, 1961. – 215с.
1345427
  Бажанов В.С. Рыжеватый суслик и меры борьбы с ним / В.С. Бажанов, П.В. Ерофеев. – Москва ; Самара : Средневолж. краевое
В 2-х частях. – 1932. – 48с.
1345428
  Фрис Т.де Рыжеволосая девушка. / Т.де Фрис. – М, 1959. – 491с.
1345429
  Марков П. Рыжие дьяволы : Роман - Трилогия / П. Марков. – Киев : Комбі-ЛТД. – ISBN 966-96039-2-7
Кн.1. – 2002. – 170с.
1345430
  Кондрашов Василий Рыжий - не рыжий / Кондрашов Василий. – М, 1979. – 143с.
1345431
  Боровский Ф.М. Рыжий : повесть и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Федор Боровский ; [послесл. Д. Сергеева] ; худож. М.Е. Синишина. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 304 с. : ил.
1345432
  Боровский Ф.М. Рыжий : повесть : [для сред. и стар. возраста] / Федор Боровский ; худож. Б. Мокин, В. Симонов. – Москва : Детская литература, 1990. – 94 с. : ил. – ISBN 5-08-001945-X
1345433
  Соболь В.А. Рыжий и Арбуз / В.А. Соболь. – М, 1988. – 190с.
1345434
  Атаев С. Рыжий из Ашхабада : рассказы / Атаев С. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 76 с. : портр.
1345435
  Гладилин П.В. Рыжий карамболь: стихи, местерия, рассказы / П.В. Гладилин. – М., 1991. – 111с.
1345436
  Робертс Ч. Рыжий Лис : повесть / Ч. Робертс. – Москва, 1991. – 220с.
1345437
  Аджиев А.А. Рыжий садовник : стихи : пер. с кумык. для ст. и сред. шк. возраста / А А. Аджиев ; ил. И. Хумаев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1973. – 67 с. : ил.
1345438
  Ткаченко А.С. Рыжий сивуч / А.С. Ткаченко. – Владивосток, 1972. – 184с.
1345439
  Рывкин В Б. Рыжий сосновый пилильщик и борьба с ним. / В Б. Рывкин, . – Минск, 1936. – 60с.
1345440
  Конов В.Ф. Рыжий Цыган / В.Ф. Конов. – М., 1976. – 176с.
1345441
  Воскресенская Г.С. Рыжик / Г.С. Воскресенская. – Москва, 1952. – 46 с.
1345442
  Ренар Ж. Рыжик : [повесть] / Жюль Ренар ; пер. с фр. С. Парнок. – Москва : Художественная литература, 1958. – 136 с. : ил.
1345443
  Свирский А.И. Рыжик : повесть / А.И. Свирский. – М., 1990. – 303с.
1345444
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский, 1936. – 392с.
1345445
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Москва, 1956. – 304с.
1345446
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Новосибирск, 1956. – 304с.
1345447
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Л., 1975. – 384с.
1345448
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Саратов, 1989. – 300с.
1345449
  Кутуй Р. Рыжики в июле : рассказы / Р. Кутуй. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с.
1345450
   Рыжиков Константин Минаевич. – Киев, 1993. – 17с.
1345451
  Рыжов Н.И. Рыжов о Рыжовой / Н.И. Рыжов. – М., 1984. – 406с.
1345452
  Алексеев М.Н. Рыжонка : ностальгическая повесть / М.Н. Алексеев. – Москва, 1991. – 79с. – (Роман-газета ; № 16 (1166))
1345453
  Котляревский Нестор Рылеев : с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге / Нестор Котляревский. – с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге. – Санкт-Петербург : Светоч, 1908. – 4], 213, [2] с. : 4 л. ил., портр. – (Библиотека "Светоча" / под ред. С.А. Венгерова ; №№ 81-85)
1345454
  Афанасьев В.В. Рылеев : жизнеописание / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 319 с. : ил., 17 л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. № 6 (625) ; Серия биографическая)
1345455
  Русова С. Рылеев, певец и мученик свободы. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общ. польза", 1906. – 30 с. – (Библиотека юного читателя)
1345456
  Русова С. Рылеев,певец и мученик свободы.. – Санкт-Петербург, 1906. – 30 с.
1345457
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Курск, 1957. – 92с.
1345458
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1966. – 152с.
1345459
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1977. – 173с.
1345460
  Дылевский Н. Рыльский монастырь в России в 16 и 17 веке / Н. Дылевский. – 175 с.
1345461
  Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 52-58. – Бібліогр.:21 назва. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1345462
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под ред.В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-54-0
Т.1. – 2000. – XXLII+328c.
1345463
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности = The theory of Industrial Organization : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под.ред.В.М.Гальперина,Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-55-9
Т.2. – 2000. – 450с.
1345464
  Сведберг Р. Рынки как социальные структуры (фрагменты) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.201-222. – ISSN 1606-951Х
1345465
  Шаститко А. Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Шаститко, А. Шаститко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 104-122 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
1345466
  Павлова О. Рынки труда в странах СНГ / О. Павлова, А. Рогозинский // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 509-526. – ISSN 1815-1345
1345467
  Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад ХV Конгресу. ч.1) // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0132-1625
1345468
  Матринелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0132-1625
1345469
  Рауд М.А. Рынок : роман / М.А. Рауд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 248 с.
1345470
   Рынок : Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. – 2-е перераб. изд. (сокр. вариант). – Нью-Йорк : The New York Stock exchange, 1993. – 48с.
1345471
   Рынок. – Київ : Україна, 1995. – 448 с. – ISBN 5319009216
1345472
   Рынок SPA-услуг: тенденции развития : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-53 : Фото
1345473
  Залужный А.Н. Рынок аренды складской недвижимости Харьковского региона-2010: постоянно чего-то не хватает // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 58-61 : фото
1345474
  Митрофанова А.В. Рынок библиотечной литературы за рубежом // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726
1345475
  Синетар И.И. Рынок бытовых товаров длительного пользования и методы его прогнозирования. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Синетар И.И.; Мин. торг. СССР. Укр. НИИ торговли и общественного питания. – К., 1968. – 19л.
1345476
  Подоба З.С. Рынок в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 180-185. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1345477
   Рынок в собственном соку : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 57-61
1345478
  Бачурин А.В. Рынок в СССР / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 316с.
1345479
  Бачурин А.В. Рынок в СССР: механизм регулирования / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 63с.
1345480
  Литовченко И. Рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области / И. Литовченко, И. Шкурупская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В данной статье охарактеризован рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области. В частности, представлены участники рынка по различным параметрам (статус, география, доля рынка), описан профиль потенциальных потребителей в Одесской области; ...
1345481
  Рассохин Олег Рынок деловых встреч в России : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 34-36 : Фото
1345482
   Рынок деловых путешествий: Телехаус Киев: BCD Travel вместо TQ3 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 36 : фото
1345483
  Олейник Л.Н. Рынок детской обуви : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Л. Н.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1971. – 22л.
1345484
  Балацкий Е. Рынок доверия и национальные модели корпоративного сектора экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 59-80. – ISSN 0207-3676
1345485
  Фомина А.А. Рынок документной продукции : учебно-методическое пособие / А.А. Фомина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 72с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 94). – ISBN 5-85129-175-3
1345486
  Мюллер Том Рынок древних реликвий. Разворованное прошлое / Мюллер Том, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 62-83 : фото
1345487
  Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / Буклемишев О.В. ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 232 с. – Библиогр.: с. 228-232. – ISBN 5-7749-0162-9
1345488
  Тушканов М.П. Рынок и арендатор / М.П. Тушканов, А.Ф. Максимов. – М., 1992. – 78с.
1345489
  Лановой В.Т. Рынок и воспроизводство / В.Т. Лановой. – К., 1991. – 228с.
1345490
  Семенова Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты политики в области высшего образования во Франции. Анализируются направления реформирования и преобразования в высшей школе в рамках меняющихся отношений между государством и рынком.
1345491
  Доценко П А. Рынок и его механизмы / П А. Доценко, В В. Осокина, . – К, 1993. – 99с.
1345492
  Козленко Н.Н. Рынок и предприятие / Н.Н. Козленко. – М., 1992. – 64с.
1345493
   Рынок и современная экономика.. – Кишинев, 1992. – 192с.
1345494
  Кощеев Александр Александрович и др. Рынок и социальная защита населения / Александр Александрович и др. Кощеев. – Киев, 1991. – 67с.
1345495
   Рынок и торговля : Сб. науч. тр. – Киев : Киевский торгово-экономический ин-т, 1990. – 176 с.
1345496
   Рынок и хозрасчет: взаимосвязь регуляторов и саморегуляторов. – Пермь, 1991. – 210 с.
1345497
  Мармаева Д.Г. Рынок интелектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д.Г. Мармаева, Л.В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 404-413 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1345498
  Горбачев Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 69-78. – ISSN 1818-4243


  Интеллектуальная собственность рассматривается как неотъемлемый атрибут экономики знаний, ее основа и движущая сила. Рассмотрена система показателей, характеризующих соответствие экономики данной страны модели экономики знаний. Приведены современные ...
1345499
  Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 1 (161). – С. 46-50
1345500
  Загайнова А.А. Рынок информационных услуг: теоретический и прикладной аспекты // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 4-8
1345501
   Рынок как орган экономики и маркетинг. – Киев, 1994. – 256 с.
1345502
  Бэйбэй Ч. Рынок капитала КНР после вступления в ВТО // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 1684-2626
1345503
  Нурксе Айво Карл-Хейнрихович Рынок картофеля и овощей в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурксе Айво Карл-Хейнрихович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1345504
  Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг / В.Д. Газман. – Москва : Фонд "Правовая культура", 1999. – 376с. – ISBN 5-87759-041-4
1345505
  Негода А.В. Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються основні проблеми формування та роз- витку логістики в Україні, проаналізовано історичні етапи розвитку логістики, розглянуті перспективні напрями реалізації логістичного потенціалу за допомогою індексу ефективності ...
1345506
  Байков Г.Д. Рынок магнитофонов и его прогнозирование / Байков Г.Д., Пахомов В.И. ; Гос. план. ком. Совета Министров УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. – Киев : [б. и.], 1970. – 92 с. : ил. – На обл. авт. не указаны
1345507
  Мильян М.А. Рынок молока и молочных продуктов в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экономич.наук: / Мильян М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1345508
  Аасманн Р.М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Аасманн Р.М. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 54 с.
1345509
   Рынок научной продукции. – Москва, 1991. – 192 с.
1345510
  Воронин В.П. Рынок недвижимости // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.56-63. – ISBN 5-88519-245-6
1345511
  Исаев И.Г. Рынок нефти в Украине // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 89-90. – ISBN 978-966-434-364-7
1345512
   Рынок облигаций = An introduction to bond markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 337 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1345513
  Квелидзе-Кузнецова Рынок образовательных ресурсов: в поисках возможностей консолидации / Квелидзе-Кузнецова, С.А. Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Основные тренды рынка российских электронных - образовательных ресурсов были обозначены - экспертами дискуссионной площадки "Время ­АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: ...
1345514
  Ашкинадзе И.И. Рынок образовательных услуг Анапы : К образованию нужен культурный подход. Спецвыпуск - образование / И.И. Ашкинадзе, Е.Е. Екимова // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 44 : Фото
1345515
  Лукашенко М.А. Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их потребителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской средней школы и ее ...
1345516
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 1) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-39. – ISSN 0869-3617


  Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в первой половине 90-х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных исследованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в нормативных документах. ...
1345517
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 3) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-64. – ISSN 0869-3617


  Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в процессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учебные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участников рынка ...
1345518
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес - моделям (часть 2) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-46. – ISSN 0869-3617


  Качество образования нередко неправомерно противопоставляется ориентации участников рынка образовательных услуг на реализацию рыночных интересов. Однако качество образования и его конкурентоспособность являются двумя сторонами единой платформы развития ...
1345519
  Лукьянова Р.С. Рынок образовательных услуг: ретроспектива и реальность / Р.С. Лукьянова, З.М. Ларичева, Л.В. Стрелкова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-31.
1345520
  Кручинин В. Рынок образовательных услуг: стратегия расширения / В. Кручинин, И. Виноградов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 97-101. – ISSN 0869-3617
1345521
  Тамберг В. Рынок продуктов питания: антикризисная стратегия // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2-7
1345522
  Хайтун С.Д. Рынок против войны как менее эффективного средстваускорения социальной эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1345523
  Алмазова О.Л. Рынок против рынка. : национальное богатство, валютные ценности, конвертируемость, приватизация / О.Л. Алмазова, Л.А. Дубоносов. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 334 с.
1345524
  Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях экономического кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0235-2443
1345525
  Бузгалин А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 153-165. – ISSN 2073-6118


  Авторы показывают, что современный рынок - это не только тоталитарная сила, которая несет угрозу рыночного фундаментализма, но также и рынок симулякров, или s-рынок. В статье дан полиэктономический анализ s-товара.
1345526
  Тарасов А. Рынок сланцевого газа в Великобритании - фактор конкуренции на энергетическом рынке Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 2074-6040
1345527
  Григорьева Е.Н. Рынок слияний и поглощений Канады: тенденции посткризисного восстановления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 51-68. – ISSN 0321-2068
1345528
  Бойчин Мирослав Рынок созрел для инноваций : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
1345529
  Козин Л.С. Рынок спортивных товаров СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Козин Л.С. ; Ленингр. ин-т. сов. торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1345530
  Дзюбик С.Д. Рынок средств производства в системе планомерно организованной экономики / С.Д. Дзюбик. – Львов, 1984. – 159с.
1345531
  Мандра Н.Г. Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования / Н.Г. Мандра, Н.В. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 205-208. – ISSN 2225-6407
1345532
  Горчак В.Л. Рынок технических сложных товаров / В.Л. Горчак, А.Г. Лобко. – М., 1979. – 128с.
1345533
  Матушак Чеслава Рынок товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в системе кооперативной торговли и повышение его сбалансированности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.25 / Матушак Чеслава; Киевский торгово-экон. ин-т. – К., 1989. – 14л.
1345534
   Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы.. – М, 1990. – 174с.
1345535
   Рынок товаров: формирование, управление. – М, 1986. – 261с.
1345536
  Степанов В.В. Рынок труда в мировой экономике: особенности и тенденции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 3 (59). – С. 18-24. – ISSN 1680-2721
1345537
  Секретарюк В.В. Рынок труда в переходный период:вопросы теории,методологии,практики / В.В. Секретарюк. – Москва : Универсум паблишинг, 1997. – 280с. – Библиогр.: с.271-278. – ISBN 5-7736-0008-0
1345538
  Мустафаев И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-72. – ISSN 1609-4646
1345539
  Чичкина Светлана Рынок труда выпускников столичных вузов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-35
1345540
  Демин В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В.М. Демин, Н.Н. Двуличанская // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 1609-4646


  В статье предложена и обоснована совокупность принципов формирования содержания общего естественно-научного образования в довузовских профессиональных образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда. Показано, что повышению качества ...
1345541
   Рынок труда и занятости населения монофункционального города. – Київ, 1997. – 90с.
1345542
  Тихий В.И. Рынок труда и занятость населения в Центральной России (на примере Орловской области) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-29 : Табл. – ISSN 0016-7207
1345543
  Шабаева В.И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 66-86. – ISSN 1998-1791
1345544
  Авраамова Е.М. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0869-0499


  Статья посвящена анализу негативных тенденций, складывающихся в сфере занятости и определяющих дисбаланс потребностей в специалистах, с одной стороны, и их подготовки системой образования - с другой. Рассматриваются проблемы дифференциации оплаты труда ...
1345545
  Барр Н. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе / ред. Николас Барр. – Москва : [Б. и.], 1997. – 469 с.
1345546
  Седлов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 101-120. – ISSN 0207-3676
1345547
  Синюченко М.И. Рынок труда Украины: формирование и тенденции развития / М.И. Синюченко. – Донецк, 1997. – 27с.
1345548
  Мирзазаде М. Рынок труда: аспекты регулирования // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 93-100
1345549
  Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработностница / А.А. Никифорова. – Москва : Международные отношения, 1991. – 180с.
1345550
  Гончарова А.А. Рынок труда: этапы становления и развития в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 38-40. – ISSN 1728-8878
1345551
   Рынок туруслуг. Рейтинг предпочтений от ИМА "Форос ИнфоТревл" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-51 : Фото
1345552
  Мерзон А.Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). / А.Ц. Мерзон, Ю.А. Тихонов. – М., 1960. – 716с.
1345553
  Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н.Д. Кондратьев. – М, 1991. – 486с.
1345554
  Алехин Б.К. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 158, [2] с.
1345555
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг : вопрос-ответ. : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 278 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000371-1
1345556
   Рынок ценных бумаг : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-01703-5
1345557
   Рынок ценных бумаг. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00930-0
1345558
  Шестаков А.В. Рынок ценных бумаг / А.В. Шестаков, Д.А. Шестаков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2000. – 271с. – ISBN 5-8316-0050-5
1345559
  Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг : Учебник / Б.А. Колтынюк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2001. – 352с. – ISBN 5-8016-0253-4
1345560
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – Киев : ВІРА-Р, 2002. – 368с. – ISBN 966-7807-14-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1345561
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Ю.Я. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Дакор; КНТ, 2006. – 712с. – ISBN 966-8379-14-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1345562
  Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10449-1
1345563
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А.В. Калина. – Киев, 1997. – 215с.
1345564
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : Учеб. пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 1999. – 253с. – ISBN 966-7312-24-0
1345565
  Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Системный подход / В.В. Глущенко. – Железнодорожный : Крылья, 1999. – 216 с. – ISBN 5-901039-05-Х
1345566
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1345567
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2002. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1345568
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело = Securities market and activities at stock exchancgs : Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 501с. – ISBN 5-238-00319-6
1345569
   Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – Санкт-Петербург : АО "Комплект", 1994. – 441с.
1345570
  Косолапов Г.В. Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 321-334. – ISSN 1993-6788
1345571
   Рынок ценных бумаг.. – М, 1999. – 352с.
1345572
  Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов, И.Е. Осокина, А.И. Поволоцкий ; Российская Академия предпринимательства. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 128 с.
1345573
  Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
1345574
  Колесник В.В. Рынок ценных бумаг: Учасники. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 37с.
1345575
  Ушаков Д.Е. Рынок электронных информационных услуг: итоги года, тенденции развития // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  Завершился 2011 год, отшумели баталии, связанные с внедрением электронных библиотечных систем (ЭБС) в жизнь вузовского сообщества, и уже можно подвести первые итоги. По нашим оценкам, 2011 г. – год умеренного роста, который выражается в повышении ...
1345576
  Костюк К.Н. Рынок электронных ресурсов в настоящем и будущем // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Издателям, как и их потребителям, в том числе библиотекам, следует привыкнуть к мысли, что издание, которое они бережно готовят к выходу в свет, не обязательно будет книгой. Библиотеке требуется собранные на одной площадке крупные специализованные ...
1345577
  Воробьев Е.М. Рынок, предпринимательство, управление : ( учебн. пособие ) / Е.М. Воробьев; Харьковский гуманитарный ин-тут "Hародная украинская академия". – Харьков, 1998. – 151с.
1345578
   Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность на Украине.. – Киев, 1993. – 125 с.
1345579
  Гребнев Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чисто рыночных» ...
1345580
   Рынок. Предпринимательство. Коммерция. – М, 1992. – 189с.
1345581
  Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода / С.С. Дзарасов. – М., 1991. – 62с.
1345582
   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Маркетинг, 1998. – 404 с. – ISBN 5-7856-0028-5
1345583
  Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. / П.Ф. Друкер. – М, 1992. – 349с.
1345584
  Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург, 1992. – 496с. – ISBN 5-7062-0029-7
1345585
  Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 216с. – ISBN 966-7191-13-3
1345586
   Рынок: социально-экономическое содержание и механизм функционирования.. – Уфа, 1992. – 87 с.
1345587
  Коваленко М.Л. Рыночная колхозно-крестьянская торговля города Львова. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко М.Л.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Львов, 1953. – 28 с.
1345588
   Рыночная система России: эволюция экономической роли государства. – Москва : Экономич. фак-тет МГУ, ТЕИС, 2001. – 342с. – ISBN 5-7218-0385-1
1345589
   Рыночная экономика : Словарь. – Изд.2-е,доп. – Москва : Республика, 1995. – 495с. – ISBN 5-25002542-0
1345590
   Рыночная экономика в 15-ти книгах.. – М
1. – 1991. – 284с.
1345591
  Дроздов Н.У. Рыночная экономика в странах Северной Европы. / Н.У. Дроздов, А.А. Кощеев. – К., 1992. – 62с.
1345592
  Энгстлер Петра Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / Энгстлер Петра; Пер. с нем. Л.Логвиненко. – Киев : Вик, 1992. – 223 с. – ISBN 5770720190
1345593
  Сакс Джеффри. Рыночная экономика и Россия. / Джеффри. Сакс. – М., 1994. – 330с.
1345594
   Рыночная экономика.. – Минск, 1992. – 252с.
1345595
   Рыночная экономика.: Популярный словарь. 200 терминов. – Москва, 1991. – 223с.
1345596
   Рыночная экономика: выбор пути. – Москва : Профиздат, 1991. – 198 с.
1345597
  Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека / В.Н. Петюх. – Київ : Урожай, 1995. – 432 с. – ISBN 5-337-01676-8
1345598
  Ник Г. Рыночное хозяйство: Миф и действительность / Г. Ник. – М., 1976. – 127с.
1345599
  Алтунина В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 48-50. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена анализу рыночных отношений в сфере высшего профессионального образования. Рассмотрена специфика рыночных отношений на рынке образовательных услуг. Автор выясняет мотивы конкурентных действий субъектов образования, а также возможные ...
1345600
  Диланян Анатолий Амазасович Рыночные отношения в теории и практике большевистской партии в условиях НЭПа : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01. / Диланян Анатолий Амазасович; Киевский военный институт управления и связи. – К., 1992. – 299л. – Бібліогр.:л.282-299
1345601
  Деева Н.Э. Рыночные трансформационные процессы в агропромышленном комплексе Украины / Н.Э. Деева, А.В. Гайдатов, Н.С. Михайлова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1345602
  Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1345603
  Байков Л.П. Рыночные фонды мясных продуктов Белорусской ССР и резервы их увеличения : Автореф... канд. эеон.наук: 594 / Байков Л.П.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1968. – 17л.
1345604
  Соколинский О.В. Рыночные черты современного государства: феномен "коррупционных товаров" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 48-54. – ISSN 1728-8878
1345605
   Рыночный оборот крестьянских хозяйств Харьковщины в 1923 - 24 г.. – Харьков, 1925. – 88с.
1345606
  Усанов Е. Рыночный потенциал научных и образовательных организаций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.18-22. – ISSN 0321-0383
1345607
  Филиппова Татьяна Рыночный Ренессанс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1345608
  Зверев М.Д. Рыси и барсы / М.Д. Зверев. – Алма-Ата : Кайнар, 1991. – 173с.
1345609
  Гринберг В.Б. Рысь и россомаха, их промыслы и значение в охотохозйстве СССР. / В.Б. Гринберг. – М.-Л., 1933. – 36с.
1345610
   Рытхэу : Библиографический указатель. – Москва : Магаданское книжное издательство, 1960. – 28 с.
1345611
  Богомолова Н.А. Рыхлик Евгений Антонович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 297-298
1345612
   Рыцари "королевы". – М., 1966. – 136с.
1345613
  Рачков Б.В. Рыцари "черного золота". / Б.В. Рачков. – Москва, 1969. – 56с.
1345614
  Вандрели Сабина Рыцари арены : Всадники. Рыцари арены. Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-116 : Іл. – ISSN 1029-5828
1345615
  Горянов Л.Б. Рыцари атаки / Л.Б. Горянов. – М., 1983. – 128с.
1345616
  Вагнер Д. Рыцари без страха / Д. Вагнер. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
1345617
  Закржевский А.К. Рыцари безумия : (Футуристы) / Александр Закржевский. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [5], III, 163 с.


  На тит. л. № 25798, печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
1345618
  Жуков Борис Рыцари в круглых латах : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 102-112 : Фото
1345619
  Илатовская Т.А. Рыцари Джейхуна : очерки / Т.А. Илатовская. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264с.
1345620
   Рыцари долга. – Донецк, 1952. – 64с.
1345621
   Рыцари долга. – Донецк, 1982. – 94с.
1345622
   Рыцари долга. – Донецк, 1986. – 251с.
1345623
   Рыцари доллара. – Москва, 1952. – 64 с.
1345624
  Черепахов М.С. Рыцари духа / М.С. Черепахов. – Москва, 1983. – 77с.
1345625
  Пузиков А.И. Рыцари истины / А.И. Пузиков. – М, 1986. – 445с.
1345626
  Осинский И.Н. Рыцари истины / И.Н. Осинский. – Минск, 1989. – 238 с.
1345627
  Всеволожский И.Е. Рыцари моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 224с.
1345628
  Всеволожский И. Рыцари моря / И. Всеволожский. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с.
1345629
  Лебедев А.В. Рыцари моря / А.В. Лебедев. – Владивосток, 1981. – 256с.
1345630
  Делеринс Гелия Рыцари накрытого стола : очаги цивилизации / Делеринс Гелия, Гийу Ронана // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 142-152 : Фото
1345631
   Рыцари нашего времени. – М., 1961. – 318с.
1345632
  Шпаковский В.О. Рыцари против пулеметов / В.О. Шпаковский, Е.Н. Нестеренко // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х


  Битва при Омдурмані. Застосування кулеметів системи "Максим"
1345633
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 399 с.
1345634
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом : роман ; пер. с рум. / Константин Кирицэ. – Москва : Детская литература, 1979. – 270 с. : ил.
1345635
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом: Роман. / К. Кирицэ. – М., 1988. – 268с.
1345636
  Ломейко В.Б. Рыцари свастики / В.Б. Ломейко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304с.
1345637
  Бобров В.М. Рыцари спорта / В.М. Бобров. – Москва : Советская Россия, 1971. – 239 с. : ил.
1345638
  Хотимский Б.И. Рыцари справедливости / Б.И. Хотимский. – М, 1977. – 64с.
1345639
  Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот / Г.Н. Польской. – М., 1982. – 176с.
1345640
  Грек Александр Рыцари ХХІ века. Рыцарь из соседнего двора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 48-63 : фото
1345641
  Убаров В. Рыцарская культура // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 45-55
1345642
  Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси / В.Д. Кузьмина. – М : Наука, 1964. – 344 с.
1345643
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с рис. / сост. Е. Ефимова ; Истор. комиссия учеб. отдела Общ. распр. техн. знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 144 с. : ил.
1345644
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с 24 рисунками / Е. Ефимова ; Ист. комиссия учеб. отдела О-ва распр. техн. знаний. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Н. Кушнарев и Ко, 1914. – 150 с. : ил. – Назв. серии указ. на обл. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 2)
1345645
  Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе / Юрий Гелиевич Грачев. – Киев : Аквилон-Плюс, 2006. – 288с. – ISBN 966-95856-5-1
1345646
  Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси - в жизни и поэзии : [Речь, произнес. 27 окт. 1899 г.] / [соч.] Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 47 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 15, 16. – Библиогр. в примеч.
1345647
  Моисеева К.М. Рыцарь 20 века / К.М. Моисеева. – М, 1989. – 190с.
1345648
  Ригас Є Рыцарь Акрополя / Є Ригас. – М., 1959. – 47с.
1345649
  Капба Р.Х. Рыцарь Аламыса / Р.Х. Капба. – Москва, 1988. – 252 с.
1345650
  Кранц М. Рыцарь Арне // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 196-202. – ISSN 1728-8568
1345651
  Добровенский Р.Г. Рыцарь бедный / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1986. – 701с.
1345652
  Панов В.Н. Рыцарь бедный. / В.Н. Панов. – М., 1968. – 335с.
1345653
  Петров В. Рыцарь без лат / В. Петров. – Москва, 1968. – 72с.
1345654
  Дмитриенко М.Ф. Рыцарь без меча. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1970. – 407с.
1345655
  Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма : (о М.С. Ольшинском) / Ю.Н. Амиантов. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – На обл. : Герои и подвиги. На обл. авт. не указан. – (Герои и подвиги)
1345656
  Беркова К.Н. Рыцарь духа : биографическая повесть для юношества / К.Н. Беркова. – Москва : Изд. Л.Д. Френкель, 1922. – 47 с.
1345657
  Оссовская М. Рыцарь и буржуа : Исследования по истории морали / М. Оссовская; Общ. ред. А.А. Гусейнова. – Москва : Прогресс, 1987. – 527с.
1345658
  Гордин Я. Рыцарь и смерть : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 195-205. – ISSN 0321-1878
1345659
  Сельвинский И.Л. Рыцарь Иоанн / И.Л. Сельвинский. – М, 1939. – 245с.
1345660
  Кукушкина Е.И. Рыцарь Истины Владимир Иванович Вернадский (от гармонии минералов к гармонии духа) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1345661
  Адмиральский А.М. Рыцарь книги : очерки жизни и деятельн. П.П. Сойкина / А.М. Адмиральский, С.В. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 214 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-212
1345662
  Капандю Э Рыцарь курятника / Э Капандю, . – Х., 1994. – 575с.
1345663
  Дзюба И.М. Рыцарь литературной науки: об Александре Белецком // Лицар літературної науки : про Олександра Білецького / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2021. – С. 30-294. – ISBN 978-966-06-0830-6


  У книжці зібрано дослідження академіка Івана Дзюби про літературознавчий доробок академіка Олександра Білецького. Це різні за обсягом і за роками створення тексти., з яких постають портрети двох українських учених-гуманітаріїв ХХ ст.
1345664
  Бонт Ф. Рыцарь мира : очерк о Викторе Гюго / Ф. Бонт ; пер. с франц. Н. Жарковой, Н. Немчиновой ; предисл. В. Николаева ; ред. Е. Бабун. – Москва : Издательство иностронноой литературы, 1953. – 136 с.
1345665
  Заславский Д.И. Рыцарь монархии Шульгин / Д.И. Заславский. – Л., 1927. – 68с.
1345666
  Додд К. Рыцарь надежды : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Л.Е. Патаки, Н.К. Веркиной ]. – Москва ; Владимир : АСТ; ВКТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052272-9
1345667
  Черепанова Н.М. Рыцарь нахального образа. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1982. – 111с.
1345668
  Корнилов В.Н. Рыцарь неба / В.Н. Корнилов. – Волгоград, 1981. – 111с.
1345669
  Бомонт Ф. Рыцарь Пламенеющего Пестика : комедия в 5-ти актах / Ф. Бомонт ; [пер. с англ. П.В. Мелковой, общ. ред., вступ. ст. и примеч. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1956. – 139 с.
1345670
  Перова Е.А. Рыцарь правды / Е.А. Перова. – М., 1983. – 239с.
1345671
  Валентино Донна Рыцарь прерий : Роман / Валентино Донна. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0799-2
1345672
   Рыцарь революции : Воспоминания современников о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. – Москва : [Политиздат], 1967. – 335 с., 8 л. ил.
1345673
  Орлова М. Рыцарь российского ренессанса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 34-49


  Поэзия серебряного века: Гумилев Николай Степанович (русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
1345674
  Чамова Т. Рыцарь российской Мельпомены // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.22-27. – ISSN 1818-2968
1345675
  Иванов И.И. Рыцарь слова и жизни : (Сервантес и его "Дон-Кихот") / Ив. Ив. Иванов. – 2-е изд. – Москва : Изд. ред журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 158 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)


  Из кн. Турчинович
1345676
  Гузанов В.Г. Рыцарь студеного моря / В.Г. Гузанов. – Горький, 1989. – 174с.
1345677
  Сабатини Р. Рыцарь таверны ; Черный лебедь / Р. Сабатини. – М, 1992. – 414с.
1345678
  Демьянов В.П. Рыцарь точного знания / В.П. Демьянов. – Москва, 1991. – 191 с.
1345679
  Друянов В.А. Рыцарь факта / В.А. Друянов. – М, 1984. – 160с.
1345680
   Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою. – М., 1986. – 285с.
1345681
  Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни / Д.О. Заславский. – Л., 1925. – 72с.
1345682
  Романенко А.С. Рычаг / А.С. Романенко. – К., 1972. – 55с.
1345683
  Ромм М.Д. Рычаг Архимеда / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1962. – 208с.
1345684
  Собровин А.В. Рычаги ускорения НТП и хозяйственный механизм. / А.В. Собровин, А.В. Черников. – М., 1987. – 154 с.
1345685
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
1345686
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1990. – 77 с.
1345687
  Коваленков А.А. Рычинька / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 32с.
1345688
  Емельяненко П.Г. Рыыбы Днепровского бассейна / П.Г. Емельяненко. – Петроград : Типо-литография М.П.Фроловой, 1915. – С. 2-52. – Отд. оттиск
1345689
   Рэгістрацыйны спіс карысных выкапняу БССР. – Менск
Том 2. – 1933. – 77с.
1345690
  Канцавая М.У. Рэгіянальныя асаблівасці аповесці Уладзіміра Ліпскага "Адпяванне жывых" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 129-136
1345691
  Жаўняровіч П. Рэдактарскія зменш ў аповесці Уладзіміра Караткевіча "Лісце каштанаў" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 61-67


  Розглядаються редакційні зміни, проведені в 1974 р. при виданні повісті Володимира Короткевича “Каштанове листя”. Аналіз виявлених правок свідчить про те, що вони викликані ідеологічними причинами радянського часу, а також невмінням редактора вникати в ...
1345692
  Карэлін У. Рэдкія сюжэты ў іканапісу Беларусі (частка 5) / У. Карэлін, М. Мельнікаў // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 109-120. – ISSN 2523-4234


  У дадзеным паведамленні, як і ў папярэдніх [1, с. 335; 2, с. 486; 3, с. 152; 4, с. 95], разглядаюцца асаблівасці іканаграфіі асобных, рэдка сустракаемых на Беларусі абразоў, прыводзяцца іх тэхнічныя дадзеныя і падаюцца кароткія звесткі аб пер-санажах, ...
1345693
  Иванова Т. Рэй Тиндл: Есть ли будущее у местных газет ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 38


  Рэй Тиндл, 86-летний председатель "Tindle Newspapers".
1345694
  Вийк Т. Рэлеевское рассеяния в однородной плоскопаралельной атмосфере / Т. Вийк. – Таллин, 1989. – 80с.
1345695
   Рэмбо, разведенная фея и черепаший меч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1345696
  Морелл Д. Рэмбо: Рэмбо-I, Рэмбо-II, Рэмбо-III. / Д. Морелл. – К., 1993. – 462с.
1345697
  Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартау сярэднявеччя у нароным мастацтве Беларусі і Украіны // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 42-47
1345698
  Тимошенко В.Н. Рэскол- банды, или новые "генералы песчаных карьеров" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075


  Особливості соціально-криміногенної ситуації в Папуа-Новій Гвінеї.
1345699
  Велтистов Е.С. Рэсси - неуловимый друг / Е.С. Велтистов. – Москва, 1971. – 175с.
1345700
  Станиславский Ф.А. Рэтская флора северо-западной окраины Донбасса : монография / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 95с.
1345701
  Вострикава А.В. Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы XX стагодцзя у беларускай культурнай прасторы // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-205. – ISSN 2075-437X


  В статье сравниваются основные тенденции развития чешского и беларусского романа второй половины ХХ века. Очерчиваются перспективные векторы сравнительно-типологических исследований в области жанра романа и персоналий отдельных авторов. Анализируется ...
1345702
  Станкевич О.О. Рэчыуная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-238. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя ocoблuвocmi каравайного обряду на Гoмeльщuнe, onucyєmьcя cuмвoлiчнuй xaрaкmeр дeякux рumуaльнux акпів i дій під 4ac вuniчкu i роздачі Koрoвaю. В cmamьe aнaлuзuруюmcя ocoбeннocmu кaрaвaйнoгo oбрядa на Гoмeльщuнe, onucывaemcя ...
1345703
  Бруссиг Томас Рюген : Остров Рюген // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 92-102 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1345704
  Гюго В. Рюі Блаз / В. Гюго. – Київ, 1948. – 232 с.
1345705
  Губерський Л.В. Рюйтель Арнольд // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 437. – ISBN 966-316-045-4
1345706
  Степаненко М. Рюрик // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 158-163. – ISSN 0320-8370
1345707
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1345708
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1345709
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1345710
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1973. – 96с.
1345711
  Мунтяну Ф. Рябий / Ф. Мунтяну. – Київ, 1981. – 144с.
1345712
  Айтматов Ч.Т. Рябий пес біжить краєм моря. Ранні журавлі : повісті / Ч.Т. Айтматов ; пер. [з рос. ] Микита Шумило ; [іл.: О.К. Ніколаєць]. – Київ : Дніпро, 1978. – 159 с. : іл. – (Романи й повісті ; вип. 4)
1345713
  Омельченко Н.М. Рябина / Н.М. Омельченко. – Киев, 1955. – 80 с.
1345714
  Ковалева А.П. Рябина / А.П. Ковалева. – Минск, 1980. – 29с.
1345715
  Губанов Г.А. Рябина зреет на морозе / Г.А. Губанов. – Москва, 1986. – 286с.
1345716
  Медведев А.Д. Рябина Мария / А.Д. Медведев. – М, 1975. – 103с.
1345717
  Солодников Г.Н. Рябина, ягода горькая / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1966. – 102 с.
1345718
  Савин О. Рябина. Стихи. / О. Савин. – Саратов, 1966. – 32с.
1345719
  Грачев Н. Рябинка / Н. Грачев. – М., 1969. – 79с.
1345720
  Широков В.А. Рябиновая ветвь. / В.А. Широков. – Пермь, 1974. – 47с.
1345721
  Стариков В.А. Рябиновая ветка / В.А. Стариков. – Москва, 1957. – 290с.
1345722
  Стариков В.А. Рябиновая ветка. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1955. – 256с.
1345723
  Генатулин А.Ю. Рябиновая гора / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1969. – 215с.
1345724
  Аксаментов Ю.П. Рябиновая гроздь : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 31 с.
1345725
  Еремин А.А. Рябиновая Гряда / А.А. Еремин. – М., 1978. – 208с.
1345726
  Гончарова Т.А. Рябиновая ночь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1966. – 76с.
1345727
  Кузаков Н.Д. Рябиновая ночь : роман / Николай Кузаков ; [худож. Ю. Копейко]. – Москва : Современник, 1979. – 400 с.
1345728
  Киган К. Рябиновая ночь // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 222-240. – ISSN 1130-6545
1345729
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Ленинград, 1976. – 72с.
1345730
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Л, 1976. – 72с.
1345731
  Мишин А.В. Рябиновая осень / А.В. Мишин. – Москва, 1979. – 126с.
1345732
  Максимов Е.В. Рябиновая теплынь: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 320с.
1345733
  Бородкин Ю.С. Рябиновые бусы : рассказы и повесть / Ю.С. Бородкин ; [ил. Ю. Петров]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. – 157 с. : ил.
1345734
  Реброва Т.А. Рябиновые бусы: стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Советский писатель, 1983. – 119с.
1345735
  Андронова Т.Е. Рябиновые дни : стихи / Татьяна Андронова ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Совецкий писатель, 1981. – 71 с. : ил.
1345736
  Сорокин Л.Л. Рябиновые зори / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1978. – 303с.
1345737
  Ковалев Д.М. Рябиновые ночи / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 156с.
1345738
  Хрилев В.С. Рябиновые холода / В.С. Хрилев. – Л, 1979. – 126с.
1345739
  Петров А.В. Рябиновый воздух России / А.В. Петров. – Л., 1991. – 127с.
1345740
  Петкявичус В. Рябиновый дождь : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 343 с.
1345741
  Есенин С.А. Рябиновый костер / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 320с.
1345742
  Наумов А.М. Рябиновый костер / А.М. Наумов. – Саратов, 1979. – 31с.
1345743
  Фирсов В.И. Рябиновый пожар / В.И. Фирсов. – М, 1966. – 84с.
1345744
  Решетов А.Л. Рябиновый сад: Стихи. / А.Л. Решетов. – Москва, 1975. – 77с.
1345745
  Рыленков Н.И. Рябиновый свет / Н.И. Рыленков. – Москва, 1962. – 221с.
1345746
  Петров В.Н. Рябиновый свет / В.Н. Петров. – М., 1988. – 238с.
1345747
  Каримова Л.М. Рябиновый цвет / Л.М. Каримова. – Саратов, 1982. – 39с.
1345748
  Ропанов А М. Рябинушка / А М. Ропанов, . – Воронеж, 1977. – 176с.
1345749
  Покровский В. Рябинушка озер Карело-Финской ССР / В. Покровский. – Петрозаводск, 1953. – 107с.
1345750
   Рябины. – Москва, 1965. – 32 с.
1345751
  Габриэлян Э.Ц. Рябины Западной Азии и Гималаев / Э.Ц. Габриэлян. – Ереван, 1978. – 262с.
1345752
  Моісеєва Т. Рябічев В"ячеслав Львович : [спогади] / Тетяна Моісеєва // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 285. – ISBN 978-966-2726-03-9
1345753
  Ямпольський Є. Рябокляч Андрій Карпович : [спогади] / Євген Ямпольський // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 286-289. – ISBN 978-966-2726-03-9
1345754
  Суздалев П.К. Рябушкин / П.К. Суздалев. – Москва : Искусство, 1961. – 55 с.
1345755
   Рябушко Олег Павлович (1926-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416-417. – ISBN 978-966-439-754-1
1345756
  Орлова В.П. Рябцев Володимир Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 283. – ISBN 96966-8060-04-0
1345757
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 37. – ISBN 978-966-96992-6-8
1345758
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 37. – ISBN 978-617-7107-25-4
1345759
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 129. – ISBN 978-617-7107-52-0
1345760
   Рябцев Володимир Павлович (1942-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1345761
   Рябченко Сергій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 368 : фото
1345762
   Рябченко Сергій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1345763
  Волуца О. Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe) у лісових біотопах НПП "Хотинський" / О. Волуца, Ж. Стороженко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 21 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1345764
  Горошко М.П. Рябчук Василь Петрович: портрет ученого, талановитого педагога, письменника, невтомного популяризатора лісівничої науки (з нагоди 75-річчя від дня народження) / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, М.М. Гузь // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 289-291 : фото. – ISSN 1991-606X
1345765
  Москалець К. Рябчук, саторі і література // Критика. – Київ, 2003. – Вересень, (число 9). – С. 15-20


  Микола Рябчук — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст. Віце-президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу. Старший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ...
1345766
  Донских О.А. Рябь на бесконечности ( К вопросу о поэтических онтологиях ) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.146-156. – ISSN 0236-2007
1345767
  Донских О.А. Рябь на бесконечности (К вопросу о поєтических онтологиях) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 146-156. – ISSN 0236-2007


  Целью статьи является исследование некотоыіх примеров того, как в поэтическом творчестве выстраивается понимание бесконечности и соответственно оригинальное представление мира на примере творчества Тютчева
1345768
  Солодарь Ц.С. Ряд волшебных изменений / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1979. – 85с.
1345769
  Соколов Т Э. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого рода / Т Э. Соколов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 223 с.
1345770
  Быков Дмитрий Ряд волшебных изменений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 62-74 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1345771
  Абрамов С.А. Ряд волшебных изменений милого лица : повести / Сергей Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 241с.
1345772
  Тарханов Н.Н. Ряд Лорана для решений эллиптических систем / Н.Н. Тарханов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 315 с.
1345773
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – [4], 62 с. : ил.
1345774
  Мальчевский П.Л., Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (воздух, вода, горение) / П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, преподав. школ Имп. Русского техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – [4], 60 с. – Библиогр.: ил., черт.


  Авт. сост.: Якобсон, Алексей Георгиевич (?-1919)
1345775
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-в. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1910. – 65 с. : ил.
1345776
  Ермаков В.П. Ряд Фурье / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев,
1345777
  Олійник Н. Рядження в традиційній культурі українців Харківської області // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 82-87. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій.
1345778
  Барановська Г.Г. Ряди .Приклади і задачі. : Навч. посібник для студ.вищ.техн.учбових закладв / Г.Г. Барановська. – Київ : Світ, 1997. – 145 с. – ISBN 5-7763-4597-9
1345779
  Барановський О.М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / О.М. Барановський, М.В. Працьовитий, Г.М. Торбін ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2013. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-284. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1315-5
1345780
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Комплексний аналіз" для студ. мех.-мат. фак. – Київ : Київський університет, 2005. – 77с.
1345781
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : метод. розробка до практ. занять з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" для студ. мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Верьовкіна, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
1345782
  Верьовкіна Г.В. Ряди та інтеграли функцій комплексної змінної : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навч. за освітнім рівнем "Бакалавр" спеціальність "Математика" освіт. програми "Комп"ютерна математика", "Комп"ютерна механіка" : навч. посібник з дисципліни "Комплексний аналіз" / Г.В. Верьовкіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 49, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 48. – ISBN 978-617-7700-31-8
1345783
  Радченко В.М. Ряди Фур"є та Фур"є-Хаара для стохастичних мір / В.М. Радченко, Н.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  У роботі визначено ряди Фур"є та Фур"є-Хаара загальних стохастичних мір, доведено теореми про збіжність часткових сум цих рядів, про абсолютну неперервність стохастичної міри. Наведено приклад застосування до збіжності розв"язків стохастичного рівняння ...
1345784
  Кореновська Л. Рядками й між рядками поезії Володимира Бондаренка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 103-114. – ISSN 0236-1477


  Львівський поет В. Бондаренко окреслює свій життєвий шлях як дві дороги - наукову і творчу, сплетені в одну-єдину, яка творить неповторний стиль автора. Обізнаність із "секретами" вірщування простежуються скрізь.
1345785
  Китова С. Рядки до біографії народної пісні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 54-69. – (Філологічні науки)
1345786
  Куравська М.М. Рядки з моєї пісні. / М.М. Куравська. – Львів, 1973. – 38с.
1345787
   Рядки з передової : антологія поетів, опалених війною : [збірка] / упоряд.: Олена Задорожна та Сергій Пантюк. – Київ : Фенікс, 2018. – 130, [2] с. : іл. – (18+). – ISBN 978-966-136-589-5
1345788
  Гальченко С. Рядки зі щоденника Станіслава Тельнюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 10-11
1345789
  Коваленко О. Рядки із гімну - не вірші! = Саме так вважав поет, перекладач, сценарист, письменник Борис Заходер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  Автор, який мав у власному доробку десятки книг, театральних п"єс і сценарієв до мультиплікаційних фільмів - ображався на всіх і вся за те, що його... мало друкували! Цю неприховану образу він забрав із собою, коли пішов із життя. Було чимало ...
1345790
  Винниченко В. Рядки щоденника вигнанця з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 9


  Першодрук щоденників Володимира Винниченка
1345791
   Рядки, обпалені війною. – К : Дніпро, 1985. – 127 с.
1345792
  Рубан Л. Рядки, обпалені війною (Сценарій вечора пам"яті до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 26-27. – ISSN 0130-5263
1345793
  Лихачев Н.П. Рядная двинян с посадником новгородским // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 176-180
1345794
  Борисів К. Рядовий літератури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1345795
  Шепель І.Г. Рядові великого походу / І.Г. Шепель. – К, 1961. – 112с.
1345796
  Старцев П.Н. Рядовой : повесть / П.Н. Старцев. – Барнаул : Алтайское кн.изд., 1976. – 136 с.
1345797
  Ворожейкин А.В. Рядовой авиации / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1972. – 406с.
1345798
  Швец С.И. Рядовой авиации / С.И. Швец. – Москва, 1988. – 158с.
1345799
   Рядовой Алексей Яковлевич Синюгин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1345800
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва, 1950. – 184с.
1345801
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва : Военное издательство, 1954. – 144с.
1345802
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Казань : Татарское книжное издательство, 1987. – 445с.
1345803
  Мельников Ю Рядовой запаса / Ю Мельников. – М., 1953. – 56с.
1345804
   Рядовой Карп Семенович Калякин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1345805
  Свиридов Г.И. Рядовой Коржавин. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 264с.
1345806
  Муштуков В.Е. Рядовой ленинской гвардии / В.Е. Муштуков. – Москва, 1965. – 88с.
1345807
   Рядовой президент // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 20 (282). – С. 14. – ISSN 2075-7093


  Инаугурация президента Франции
1345808
  Аббасов А.М. Рядовой революции : [о И. Я. Жилине] / А. Аббасов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 174 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 166-175. – (Ленинская гвардия Черноземья)
1345809
  Чиковани Г.С. Рядовой Ряшенцев : рассказы / Григол Чиковани ;. – Москва : Правда, 1975. – 47 с.
1345810
  Козлов-Куманский Рядовой Смирнов и другие / Козлов-Куманский. – М, 1968. – 200с.
1345811
  Борисов И.С. Рядовой тайного фронта : [о подвигах сов. разведчика И. Федорова в годы Великой Отеч. войны] / И.С. Борисов, Я.М. Тумаркин. – Киев : Молодь, 1974. – 128 с.
1345812
  Нечаев Е.П. Рядовой третьей сотни / Е.П. Нечаев. – М., 1983. – 272с.
1345813
  Гурвич Е.А. Рядовые / Е.А. Гурвич. – Москва
1. – 1958. – 164с.
1345814
  Лезинский М.Л. Рядовые военного детства / М.Л. Лезинский. – Симферополь : Таврия, 1985. – 142 с.
1345815
  Айтпаева Г. Рядовые ислама, или феномен молдолор в современном Кыргызстане / Г. Айтпаева, Г. Алдакеева, А. Эгембердиева // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-36. – ISSN 0869-5415
1345816
  Шутов В.В. Рядовые подполья. / В.В. Шутов. – Донецк, 1988. – 300с.
1345817
   Рядовые революции : Воспоминания участников борьбы за установление сов. власти в Карелиии рассказы о революционерах. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 189 [2] с. – ISBN 5-7545-0003-3
1345818
  Хохлов В.К. Рядовые России: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1976. – 48с.
1345819
  Толоченко В.А. Рядовыми уходили мы на фронт / В.А. Толоченко. – Кишинев, 1976. – 211с.
1345820
  Обедняк Н.И. Рядовыми через войну. / Н.И. Обедняк. – К., 1989. – 284 с.
1345821
  Гаврилишин В.И. Рядозубые пластинчатожаберные моллюски меловых отложений Волыно-Подольской плиты и Львовской мульды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаврилишин В.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1345822
  Шабшай Л.Л. Рядом / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1963. – 87с.
1345823
  Шапа Л.А. Рядом друзья / Л.А. Шапа. – М., 1961. – 48с.
1345824
  Шаповалов А.П. Рядом друзья / А.П. Шаповалов. – М., 1962. – 62с.
1345825
  Карасаев Ю.И. Рядом друзья / Ю.И. Карасаев. – Нукус, 1985. – 184с.
1345826
  Игнатенко В.Н. Рядом и далеко. Письма из командировок / В.Н. Игнатенко. – М., 1975. – 127с.
1345827
  Ривина Р.В. Рядом растет человек. / Р.В. Ривина. – Алма-Ата, 1971. – 104с.
1345828
  Скульский Г.М. Рядом с "Русалкой" / Г.М. Скульский. – Таллин, 1962. – 264с.
1345829
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1971. – 191с.
1345830
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1975. – 192с.
1345831
  Самойленко О.П. Рядом с войной / О.П. Самойленко. – Х, 1969. – 160с.
1345832
  Мухамедов М. Рядом с врагом : повесть / М. Мухамедов; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 168 с.
1345833
  Меньшиков В. Рядом с Гагариным в Вене // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 0868-488Х


  О малоизвестных у нас фрагментах пребывания советского космонавта Юрия Гагарина - "посланца мира" - в Австрии
1345834
  Волков Г.Н. Рядом с гением-гений / Г.Н. Волков. – Москва, 1984. – 251с.
1345835
  Бейлин А.М. Рядом с героями : сборник / сост. А.М. Бейлин. – Москва ; Ленинград : Советский писатель ; Ленинградское отд-ние, 1967. – 427 с.
1345836
  Забиров И.Х. Рядом с Джалилем : [документальный очерк] / Исхак Забиров. – Ташкент : Еш гвардия, 1977. – 47 с.
1345837
  Калинин И.А. Рядом с друзьями. / И.А. Калинин. – Молотов : молотовское кн. изд-во, 1956. – 40 с.
1345838
  Катин В.К. Рядом с Елисейскими полями / В.К. Катин. – М, 1980. – 94 с.
1345839
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном : документальные очерки : [для среднего и старшего возраста] / Евгений Брандис. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 222 с. : ил.
1345840
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном : документ. очерк : [для среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Брандис. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 222 с. : ил.
1345841
  Брандис Е.П. Рядом с Жюль Верном : документ. отерки : [для сред. и старшего школьного возраста] / Евгений Брандис ; послесл. А. Шалимова. – [3-е изд.]. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 205, [2] с., [1] л. портр. : ил.
1345842
  Мезенцев В.А. Рядом с загадкой / В.А. Мезенцев. – М, 1980. – 176с.
1345843
  Варшавский С. Рядом с Зимним / С. Варшавский, Б. Рест. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 152 с.
1345844
  Златопольский З. Рядом с легендой / З. Златопольский. – Рига, 1969. – 128с.
1345845
  Виноградова М.И. Рядом с легендой / М.И. Виноградова. – Москва, 1981. – 191с.
1345846
   Рядом с Лениным : Воспоминания о Н.К. Крупской : К столетию со дня рождения. – Москва : Политиздат, 1969. – 432 с., 13 л. ил. : ил.
1345847
  Тельман И.Г. Рядом с Лениным / И.Г. Тельман. – К., 1990. – 334с.
1345848
  Антадзе Д.К. Рядом с Марджанишвили : воспоминания / Д.К. Антадзе. – Москва : ВТО, 1975. – 308 с. – Библиогр.: ил.
1345849
  Чевельча Н.С. Рядом с молниями. / Н.С. Чевельча. – Москва, 1984. – 239с.
1345850
   Рядом с Н.И. Вавиловым. – Москва : Советская Россия, 1973. – 253с.
1345851
  Богданова Т.П. Рядом с нами - инженер : социолог. очерк / Т.П. Богданова. – Минск : Беларусь, 1975. – 160 с.
1345852
  Нариньяни С.Д. Рядом с нами / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 496с.
1345853
  Рудская З.А. Рядом с нами / З.А. Рудская. – М., 1958. – 235с.
1345854
  Седов И.П. Рядом с нами / И.П. Седов. – Тюмень, 1961. – 74с.
1345855
  Логинов Рядом с нами / Логинов, н.В. – М., 1962. – 112с.
1345856
   Рядом с нами. – Магадан, 1964. – 64 с.
1345857
  Рыбак Н.С. Рядом с нами : Рассказы / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 383с.
1345858
  Вольф А.Я. Рядом с нами / А.Я. Вольф. – Москва, 1986. – 256с.
1345859
  Батуев А.М. Рядом с нами : рассказы, очерки : [для сред. школьного возраста] / А. Батуев ; рис. К. Кумдышева. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 126, [1] с. : ил.
1345860
  Кауров Б.А. Рядом с нами. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1965. – 152с.
1345861
  Шефнер В.С. Рядом с небом / В.С. Шефнер. – Л., 1962. – 191с.
1345862
  Болгурцев Б.Н. Рядом с Невельским : [ист.-биогр. очерки о мор. офицерах-участниках Амур. экспедиции 1849-1855 гг.] / Б.Н. Болгурцев. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор", 1990. – 93, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 93-94
1345863
  Нагель Валли Рядом с Отто Нагелем : воспоминания / Нагель Валли. – М., 1984. – 128с.
1345864
  Кошевой Иван Трофимович Рядом с отцами / Кошевой Иван Трофимович. – М., 1958. – 79с.
1345865
   Рядом с отцами. – Москва, 1991. – 269 с.
1345866
  Львов Б.Л. Рядом с первопроходцами / Б.Л. Львов, А.П. Весельев. – М., 1988. – 191с.
1345867
  Федорцов А.И. Рядом с Подтелковым / А.И. Федорцов. – Саратов, 1974. – 96с.
1345868
  Микоша В.В. Рядом с солдатом / В.В. Микоша. – Москва, 1983. – 224с.
1345869
  Лангман М.В. Рядом с тобой / М.В. Лангман. – Сталино, 1956. – 174с.
1345870
  Паршин А.П. Рядом с тобой / А.П. Паршин. – Рига, 1963. – 116с.
1345871
  Грибков Н.И. Рядом с тобой / Н.И. Грибков. – Ярославль, 1965. – 72с.
1345872
  Мельников Ю Рядом с тобой / Ю Мельников. – М., 1978. – 95с.
1345873
  Малыхин В.Л. Рядом с тобой / В.Л. Малыхин. – Москва, 1978. – 128 с.
1345874
  Ботвинник С.В. Рядом с тобой : стихи разных лет / Семен Ботвинник ; [вступ. ст. Г. Цуриковой]. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение, 1982. – 255 с., ил., [1] л. портр. : ил.
1345875
  Тюрин В.М. Рядом с тобой. / В.М. Тюрин. – М, 1963. – 55с.
1345876
  Самойлов Л.С. Рядом с тобой. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1963. – 95с.
1345877
  Бычкова А.Н. Рядом с товарищем Андреем / А.Н. Бычкова. – Свердловск, 1977. – 142с.
1345878
  Никулина О.Р. Рядом с художником. / О.Р. Никулина. – Л, 1976. – 70с.
1345879
  Черкасова Н.Н. Рядом с Черкасовым / Н.Н. Черкасова. – Л, 1978. – 255с.
1345880
  Титов Николай Рядом с юностью / Титов Николай. – Алма-Ата : Казгиз, 1959. – 68с.
1345881
  Климчук П.И. Рядом со звездами: Кн. одного полета / П.И. Климчук. – М., 1979. – 224с.
1345882
  Щукин В.Н. Рядом со мной / В.Н. Щукин. – Куйбышев, 1971. – 160с.
1345883
  Дементьев А.Д. Рядом ты и любовь / А.Д. Дементьев. – Москва, 1976. – 127с.
1345884
  Данек М. Рядом человек / М. Данек. – М, 1965. – 136с.
1345885
  Маркушевич А.И. Ряды / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1936. – 156 с.
1345886
  Дороговцев А.Я. Ряды / А.Я. Дороговцев. – К., 1978. – 112с.
1345887
  Данилов Л.В. Ряды Вольтерра-Пикара в теории нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 224 с.
1345888
  Матвеев Н.М. Ряды Высшая математика / Н.М. Матвеев. – Ленинград
4. – 1974. – 175 с.
1345889
  Лунц Г.Л. Ряды Дирихле с комплексными показателями и ряды Тейлора - Дирихле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лунц Г.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Москва, 1963. – 14л.
1345890
  Осколков Л.А. Ряды Дирихле с неизмеримой последовательностью пложительных показателей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Осколков Л.А.; Ростов.гос.ун-т. – М, 1967. – 17л.
1345891
  Мандельбройт С. Ряды Дирихле. Принципы и методы / С. Мандельбройт. – Москва, 1973. – 171 с.
1345892
  Каверин Н.А. Ряды и дифференциальные уравнения / Н.А. Каверин. – Москва, 1969. – 158 с.
1345893
  Кожевников Н.И. Ряды и интеграл Фурье / Н.И. Кожевников. – Москва, 1964. – 183 с.
1345894
  Гусак А.А. Ряды и кратные интегралы / А.А. Гусак. – Минск, 1970. – 384с.
1345895
  Голубов Б.И. Ряды и преобразования Уолша / Б.И. Голубов. – Москва : Наука, 1987. – 344 с.
1345896
  Мехтиев И.Г. Ряды квазиполиномов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мехтиев И.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1345897
  Тихонов В.Г. Ряды однокренных производных глаголов в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.20.04 / Тихонов В. Г.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
1345898
  Суетин П.К. Ряды по многочленам Фабера. / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
1345899
  Фролов Ю.Н. Ряды по решениям дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фролов Ю.Н.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 22л.
1345900
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1345901
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1345902
  Крастинь О.П. Ряды распределения (вариационные ряды) / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1989. – 33с.
1345903
  Попов В.П. Ряды типа Дирихле с комплексными показателями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1345904
  Конов В.И. Ряды типа Тейлора-Дирихле и интерполяционная задача Абеля-Гончарова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Конов В.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1345905
  Куприн Виктор Александрович Ряды Фабера и их применение к краевым задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куприн Виктор Александрович; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 12л.
1345906
  Топурия С.Б. Ряды Фурье-Лапласа на сфере / С.Б. Топурия. – Тбилиси, 1987. – 356 с.
1345907
  Бугадзе В.М. Ряды Фурье-Хаара суперпозиций функций / В.М. Бугадзе. – Тбилиси : Тбилисский университет, 1988. – 217 с. – Библиогр.: с. 215-216 (27 назв.). – ISBN 5-511-00126-0
1345908
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
1345909
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
1345910
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1934. – 164 с.
1345911
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – Москва ; Ленинград, 1951. – 396 с.
1345912
  Харди Г.Х. Ряды Фурье / Г.Х. Харди, В.В. Рогозинский. – Москва, 1959. – 156 с.
1345913
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1960. – 390 с.
1345914
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1980. – 381 с.
1345915
  Харди Г.Г. Ряды Фурье = Fourier series / Г.Г. Харди, В.В. Рогозинский ; пер. с третьего английского издания С.И. Зуховицкого. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 158 с. – ISBN 5-484-00340-7
1345916
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1985. – 260 с.
1345917
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 399 с.
1345918
   Ряды Фурье и интеграл Фурье. : расчетно-графическая работа и методические указания к ее выполнению. – Рига : Рижский политехнический ин-т, 1985. – 27 с.
1345919
  Кондратюк А.А. Ряды Фурье и мероморфные функции / А.А. Кондратюк. – Львов : Вища школа, 1988. – 189 с.
1345920
  Джексон Д. Ряды Фурье и ортогональные полиномы / Д. Джексон. – Москва, 1948. – 260 с.
1345921
  Кривоногов Н.П. Ряды Фурье по ортогональным на окружности многочленам при алгебраических нулях весовой функции. : Автореф... наук: 01.01.01 / Кривоногов Н.П.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 7л.
1345922
  Олевский А.М. Ряды Фурье по ортогональным системам : Автореф... докт. физ .мат.наук: / Олевский А. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 8л.
1345923
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Москва, 1957. – 291 с.
1345924
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1959. – 303 с.
1345925
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа : учеб. пособие / П.И. Романовский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 303 с.
1345926
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 5-е, доп. – Москва : Наука, 1973. – 336 с.
1345927
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – 6-е изд., стереотип. – М., 1980. – 336с.
1345928
   Ряды Фурье:Теория и приложения : Сборник научных трудов. – Киев : Институт математики, 1992. – 178 с. – ISBN 5-7702-0416-8
1345929
  Лушникова З.М. Ряды числовые и степенные. / З.М. Лушникова. – Свердловск, 1975. – 56с.
1345930
  Леонтьев А.Ф. Ряды экспонент / А.Ф. Леонтьев. – Москва, 1976. – 536с.
1345931
  Шмелев П.А. Ряды. Сборник задач и упражнений / П.А. Шмелев. – Москва, 1964. – 183 с.
1345932
  Безродний Є.Ф. Рядянська Укpаїна в об"єднавчому pусi за утвоpення СРСР : До 50-річчя утворення СРСР / Є.Ф. Безродний; Є.Ф. Безpодний. – Київ : Знання, 1972. – 36 с. – (Т-во "Знання")


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1345933
  Монгайт А.Л. Рязанская земля. / А.Л. Монгайт. – М., 1961. – 400с.
1345934
  Шустов Б.С. Рязанская область. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1955. – 84с.
1345935
  Никулина О.Н. Рязанская партийная организация в ВОВ 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Никулина О. Н.; ИПКП маркс. лен. при МГУ. – Москва, 1953. – 20 с.
1345936
  Анпилогов Г.Н. Рязанская писцовая приправочная книга конца XVI века / Г.Н. Анпилогов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 272 с.
1345937
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – Москва, 1974. – 135 с.
1345938
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 166 с.
1345939
  Ефименко П.П. Рязанские могильники / П.П. Ефименко. – Л, 1926. – с.
1345940
  Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные : очерки из истории крепостного права в Рязанской губебнии в XIX столетии / А. Повалишин ; под ред. чл. Ком. С. Яхонтова ; [предисл.: кн. Николай Волконский]. – Рязань : Изд. Ряз. арх. комис. ; Тип. Братства св. Василия, 1903. – 449 с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил.
1345941
  Оленин А.Н. Рязанские русские древности, или известие о старинных и богатых велико-княжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань / А.Н. Оленин. – С.-Петербург : Печатано в Типографии Плюшара, 1831. – 52, 28 с.
1345942
  Колдунов С.А. Рязанские самоцветы. / С.А. Колдунов, М.С. Яхонтова. – Москва, 1961. – 440с.
1345943
  Метелкин Николай Рязанский "Стоунхендж" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3-4
1345944
  Богословский Н.А. Рязанский горизонт : (Фауна, стратиграфические отношения и вероятный возраст этого горизонта) / [соч.] Н.А. Богословского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1895. – 136, [12], 2 с., 6 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Материалы для геологии России. Т. XVIII. – Библиогр.: "Палеонтологическая литература" (с. 5-8)
1345945
   Рязанский край: комфортно и интересно : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18-19 : Фото
1345946
   Рязанский край: русское гостеприимство в казачьих традициях : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81 : Фото
1345947
  Ильенко И.В. Рязанский кремль / И.В. Ильенко. – Москва, 1978. – 38 с.
1345948
   Рязанский кремль. Средоточие русской культуры : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 72
1345949
  Белецкая В.В. Рязанский мед : [очерки] / Ванда Белецкая. – Москва : Правда, 1977. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 5)
1345950
   Рязанский областной художественный музей. – М, 1978. – 15с.
1345951
   Рязанский туризм: опыт привлечения инвестиций : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 72
1345952
  Шиманский Рязанский уезд в конце XVI и начала XVII в.в. по писцовым книгам. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 58 с. – Автор указан в конце текста. - Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1910, т. XXIV, вып. 1
1345953
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1963. – 18л.
1345954
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание / А.Г. Кузьмин. – Москва, 1965. – 287с.
1345955
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 108 с.
1345956
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва
1. – 1954. – 180 с.
1345957
   Рязань. – Рязань, 1957. – 144с.
1345958
  Вагнер Г.К. Рязань / Г.К. Вагнер. – Москва, 1971. – 40 с.
1345959
  Денисьев С.Н. Рязань : путеводитель / С.Н. Денисьев, Н.Н. Демкин. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 175 с.
1345960
   Рязань. – Москва, 1985. – 305 с.
1345961
  Михайловский Е.В. Рязань. Касимов / Е.В. Михайловский, И. Ильенко. – Москва, 1969. – 240 с.
1345962
  Дворов И.М. Рязань. экон.-геогр. характеристика : Автореф... канд. геогр.наук: / Дворов И.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
1345963
  Калібовець С.М. Ряппо Ян Петрович (11.04.1880-14.04.1958) // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 489-490. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1345964
  Скорупскас Э.Ф. Ряпушка -- Coregonus albula L. озера Алаушас, балуошас и Вевис Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Скорупскас Э.Ф.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 20л.
1345965
  Ольшанская О.Л. Ряпушка системы реки Пясины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ольшанская О.Л. ; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1965. – 23 с.
1345966
  Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного (про поезію Дмитра Павличка для дітей) // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-7201-57-0
1345967
  Гордієнко К. Рясне слово / К. Гордієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 135 с.
1345968
   Рясні плоди дружби. – Львів, 1974. – 280с.
1345969
  Ружинський Т.Й. Рясні сходи / Т.Й. Ружинський. – К, 1962. – 60с.
1345970
  Бурхан В.М. Рясноцвіт любові : поезії / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 72 с.
1345971
   Ряст : Альманах для дітей. – Київ ; Харьків : Держвидав "Молодий більшовик", 1931. – 216 с., 1 л. табл. : мал.


  Ковтун Іван Дмитрович (літ. псевдонім Юрій Вухналь) (1906-1937); Донченко Олесь Васильевич (1902-1954); Борисов Микола Андрійович (1889-1937)
1345972
  Кацнельсон А.І. Ряст / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1940. – 62с.
1345973
  Зісман М.Д. Ряст / М.Д. Зісман. – К, 1979. – 127с.
1345974
  Діброва В. Рятівна аномалія // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Поезія Олега Лишеги.
1345975
  Красуцька Ірина Рятівне інтелектуальне коло Чернігівських педагогічних зустрічей : з полілогу однодумців / підгот. І. Красуцька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 4-10


  Майбутнє закладається в освіті. А освіта тримається особистостями. Особистостями вчителів та учнів. І кожний конкурс "Вчитель року" переконує у тому, що в нас є це майбутнє. Тільки для його здійснення потрібно намагатися поважати себе і розуміти інших, ...
1345976
  Романівська М.М. Рятівне коло : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1969. – 159 с.
1345977
  Слабошпицький М. Рятівний круг Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 12-13
1345978
  Рефель Аліна Рятівник завжди поруч (Казка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 13 : фото
1345979
  Слабошпицький М. Рятівниця Пантелеймона Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 22


  Іван Корсак представив роман "Перстень Ганни Барвінок".
1345980
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46
1345981
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46 // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 72. – ISBN 978-617-7810-12-3
1345982
  Віленський Ю. Рятівні універсали академіка Тронька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 5


  Видатному українському вченому-ендокринологу, визначному громадському діячеві минуло 70 років.
1345983
  Гаманіна Н. Рятівного неспокою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.16-19


  Про Людмилу Миколаївну Опанасенко - директор творчо-виробничого об"єднання "Голос Києва" Київської державної регіональної телекомпанії.
1345984
  Харченко О. Рятував усе, що міг // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  У Національному музеї історії України новою виставкою розповідають про всесвіт особистості Федора Ернста.
1345985
  Майданський М. Рятувала українська пісня // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 171-180. – ISBN 966-7109-34-8


  Спогади мого дідуся Миколи Майданського про Першу світову війну. З книги мемуарів "Старий альбом".
1345986
  Усик Світлана Рятувальний нектар. Чим корисний мед? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
1345987
  Груник Н.В. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12
1345988
  Шпонтак І.М. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 25-26 : фото
1345989
  Стоєцький Валентин Рятувальники Закарпаття завжди напоготові (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Мирославом Щербеєм) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 30-32 : фото
1345990
  Родик К. Рятувальники: двоє що змінили світ // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 грудня (№ 38). – С. 13


  У книжці Томаса Рікса «Черчилль і Орвелл. Битва за свободу» (К.: Лабораторія, 2020) є така фраза: «Ті книги про Черчилля, які запам’ятовуються найдужче, написані ним самим». Що ж, красиво, скромно і справедливо. Коли по виході «Спогадів про Другу ...
1345991
  Слободинський Д. Рятування євреїв українцями в роки Другої світової війни як ознака української жертовності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 109-111. – ISBN 978-966-171-651-2
1345992
  Кузьміна С. Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 22-26


  Київська академічна філософія - інтелектуальна і професійна традиція, яку впроводж XIX-початоку XX ст. розвивали кілька поколінь викладачів філософських і педагогічних дисциплін Університету Св. Володимира та Київської духовної академії (С. Гогоцький, ...
1345993
  Огієнко Іван Рятування України : На тяжкій службі своєму народові / Огієнко Іван. – Вінніпег : Товариство "Волинь"
2е вид, доповнене. – 1968. – 95с.
1345994
  Огієнко І.І. Рятування України / І.І. Огієнко; Упоряд., автор передм. і комент. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464с. – ISBN 966-7821-33-1
1345995
  Переможець Г. Рятуємо Європу від рашизму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 12-13
1345996
  Дудар Є.М. Рятуймо жінку : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 232 с.
1345997
  Коваленко Віталій Рятуймо Київ, громадо! // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Радянське гасло - "вдаримо реконструкцією" по столиці України активно втілюється в життя. Ось тільки деякі підсумки ударних перетворень.
1345998
  Ільницька І.М. Рятуймося від холодової алергії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 6 : фото
1345999
  Безорудько В. Рятуйся, хто може! : гуморист. повісті та роман / Віктор Безорудько ; худож. А.П. Василенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 448 с.
1346000
  Крушель Г. Рятуйте мене, хто може : повість / Г. Крушель; З нім. пер. О. Логвиненко. – Київ : Молодь, 1972. – 141 с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,