Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1345001
  Сапунов В.Б. "Снежный человек": разгадка тайны близка? : Записки исследователя / В.Б. Сапунов. – Москва : Профиздат, 1991. – 143с.
1345002
  Проснякова Т. "Снежный" квиллинг // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11


  Давня техніка квіллінгу (анг. - гусине перо). Це складання сніжинок з скручених бумажних смужок, схожа на мозаїку
1345003
  Плихневич Т. "Сни і монстри" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 6-12
1345004
  Албахарі Давид "Снігова людина" : Роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 8-50. – ISSN 0320 - 8370
1345005
  Коваленко Т. "Сновидива" (із бакалаврської роботи-2004) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 137-153
1345006
  Литвин Алексей "Снять Балканы с их отрогами..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089


  Топографічне вивчення Болгарії в 1877-1879 роках.
1345007
  Васильев В. "Со временем все мои вещи должны увидеть свет..." (А.П. Чехов) // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0869-7078
1345008
  Трунин М.В. "Со всей ехидностью ренегата" или М.Н. Лонгинов как главный прототип образа Калломейцева в романе И.С. Тургенева "Новь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 92-100. – Библиогр.: 18 назв. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1345009
  Береза Ю. "Собаче життя" : сатира // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 192-199. – ISSN 08-68-4790-1
1345010
  Кондрашов В. "Собирайте факты" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Как военная разведка освещала подготовку Германии к нападению на Советский Союз.
1345011
  Трачук О. "Собираясь, я просто смахивала свои вещи со стола и полок в большие сумки. В коридоре студенческого общежития стояли боевики и подгоняли нас." Университеты Луганска начинают работу в подконтрольных украинским властям городах области // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 4 октября (№ 179). – С. 10


  Со дня на день Министерство образования Украины примет решение о лишении лицензий всех вузов, оказавшихся на подконтрольной сепаратистам территории. Легитимными останутся лишь те высшие учебные заведения, которые переехали и продолжают работать в ...
1345012
  Коваль В.К. "Собор" і навколо собору / В.К. Коваль. – Київ : Молодь, 1989. – 272с. – ISBN 5-7720-0500-6
1345013
  Назаренко М. "Собор" О. Гончара і проблема топіки радянської літератури 1960-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 145-151
1345014
  Іршенко В. "Собори душ своїх збережіть..." // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-33


  Про експозицію музею-кімнати О. Гончара в Ін-ті філології імені Тараса Шевченка.
1345015
  Кузьменко Ю. "Соборність - це відповідальність усіх за усіх" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 10


  "Ці слова - влучний підсумок Міжнародної наукової конференції "Історична пам"ять і сучасність: дискурсивні проекції", яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Конференцію організували спільно з історичним факультетом КНУ імені ...
1345016
  Сельванюк Р.М. "Собрание разных песен" М.Д.Чулкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Сельванюк Р.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1345017
  Долгий В.Г. ...со многими неизвестными / В.Г. Долгий. – Калининград, 1987. – 175с.
1345018
  Карапану М. [Сновида : роман / Маргарита Карапану. – Афіни : Ерміс, 1991. – 186 с. – Видання новогрецькою мовою
1345019
  Кругляк Л.И. СН-кислотность карбонов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кругляк Л.И.; НИИ физ.-хим. – М., 1974. – 20л.
1345020
  Реутов А О. Белецкая СН-кислоты. / А О. Белецкая Реутов, К.П. Бутин. – Москва : Наука, 1980. – 247 с.
1345021
  Берулава Х. Снежный день : стихи и поэмы / Х. Берулава. – Москва : Советский писатель, 1975. – 232 с.
1345022
  Бухараев Р.Р. Снежный журавль / Р.Р. Бухараев. – М, 1986. – 77с.
1345023
  Елагин Д В. Снежный ком / Д В. Елагин. – Москва, 1964. – 157с.
1345024
  Чехов А.В. Снежный ком : повести / Анатолий Чехов. – Москва : Современник, 1980. – 399 с. – (Новинки "Современника")
1345025
  Машовец Н.П. Снежный ком счастья / Н.П. Машовец. – М., 1987. – 46с.
1345026
  Журавлева В.Н. Снежный мост над пропастью / В.Н. Журавлева. – М., 1971. – 207 с.
1345027
  Жигжитов М.И. Снежный обвал / М.И. Жигжитов. – Москва, 1967. – 175с.
1345028
  Керим-заде Снежный перевал / Керим-заде, И.-оглы. – Баку, 1980. – 175с.
1345029
  Магомедов Р.М. Снежный перевал : стихи и поэмы / Муса Магомедов ;. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
1345030
  Коптелов А.Л. Снежный пик. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1953. – 160с.
1345031
  Коптелов А.Л. Снежный пик. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1964. – 180с.
1345032
  Кароль Б.П. Снежный покров / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 74с.
1345033
  Агаев Ш.М. Снежный покров Азербаджана и его роль в стоке рек. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Агаев Ш.М.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 26л.
1345034
  Котляков В.М. Снежный покров Антарктиды и его роль в современном оледенении материка / В.М. Котляков. – Москва, 1961. – 247с.
1345035
  Копанев И.Д. Снежный покров Антарктиды. / И.Д. Копанев. – Л., 1960. – 144с.
1345036
   Снежный покров в горах и лавины. – Москва, 1987. – 151с.
1345037
  Формозов А.Н. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1990. – 286с. – ISBN 5-211-00932-0
1345038
  Степанов В.М. Снежный покров в Татарии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Степанов В.М. ; Казан .гос. ун-т. – Казань, 1963. – 18 л.
1345039
  Диких А.Н. Снежный покров высокогорной зоны Киргизии / А.Н. Диких; АН Кирг. ССР. Тянь-Шанская высокогорн. физико-географ. станция. – Фрунзе : ИЛИМ, 1978. – 101с .
1345040
  Коломыц Э.Г. Снежный покров горнотаежных ландшафтов Севера Забайкалья / Э.Г. Коломыц. – Москва; Ленинград, 1966. – 184с.
1345041
  Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники / В.М. Котляков. – Ленинград, 1968. – 480с.
1345042
  Котляков В.М. Снежный покров земного шара и питание ледников : Автореф. дис... д-ра геогр. наук: / Котляков В.М.; АН СССР. Ин-т географии. – Москва, 1966. – 44с. – Бібліогр.:с.42-43
1345043
  Башлаков Я.К. Снежный покров и его влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность Тюменской облсти / Я.К. Башлаков. – Ленинград : Наука, 1983. – 65с
1345044
  Хачатрян С Г. Снежный покров и его рельефообразующая роль на территории центральной вулканической области Армянской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.04 / Хачатрян Г.С,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 28л.
1345045
  Ревякин В.С. Снежный покров и лавины Алтая / В.С. Ревякин, В.И. Кравцова. – Томск, 1977. – 215с.
1345046
  Формозов А.Н. Снежный покров как фактор среды, его значение в жизни млекопитающих и птиц СССР / А.Н. Формозов. – М., 1946. – 141с.
1345047
  Папинашвили Л.К. Снежный покров на территории Грузии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Папинашвили Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1345048
  Копанев И.Д. Снежный покров на территории СССР / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 181с.
1345049
  АРЭ Снежный покров центральной Якутии и особенности его радиационного и гидротермического режима. : Автореф... наук: 11.00.09 / АРЭ А.Л.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. унив. им,А.А.Жданова. – Л., 1975. – 22л.
1345050
  Грудинин Г.В. Снежный покров юга Минусинской котловины / Г.В. Грудинин; Отв.ред. В.В.Буфал. – Новосибирск : Наука, 1981. – 160 с.
1345051
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на климат и погоду и способы исследования // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 40 с.
1345052
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и способы изследования / А.И. Воейков; под ред. И. Мушкетова. – 2-е испр. и знач. доп. изд. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук
Т. 18, № 2. – 1889. – IV, 212 с.
1345053
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и способы исследования.. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 1889. – 212с.
1345054
  Заржевский Н. Снежный поход / Н. Заржевский. – Челябинск, 1951. – 184с.
1345055
  Кузнецов А.И. Снежный поход / А.И. Кузнецов. – Алма-Ата, 1981. – 86с.
1345056
  Крупник И.Н. Снежный разряд / И.Н. Крупник. – М, 1962. – 219с.
1345057
  Ремизов Г.Д. Снежный рейс / Г.Д. Ремизов. – Воронеж, 1973. – 191с.
1345058
  Усыченко Ю.И. Снежный рейс. / Ю.И. Усыченко. – Львов, 1950. – 119с.
1345059
  Торбан Р.С. Снежный человек / Р.С. Торбан. – Центр.-Чернозем.кн.из., 1965. – 183с.
1345060
  Алешкин А.М. Снежный человек : фельетоны, юморески / А.М. Алешкин ; ил. В.А. Калинин. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 63 с. : ил.
1345061
  Смирнов В.М. Снежный человек из Хибин / В.М. Смирнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 147с.
1345062
  Сиротин Б.З. Снежный эскадрон / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1963. – 129с.
1345063
  Любимова В.А. Снежок / В.А. Любимова. – Москва, 1948. – 100 с.
1345064
  Чернявська Б. Снеми як первинний державний колегіальний орган влади Київської Русі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 65-66
1345065
  Рилач Н.М. Сненарний аналіз зовнішньої торгівлі України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 152-163


  В даному дослідженні за допомогою побудови гравітаційної моделі проведено аналіз сценаріїв розвитку зовнішньої торгівлі України з ЄС при гіпотетичних вступу України до Євросоюзу та входженні нашої держави до зони вільної торгівлі з ЄС.
1345066
  Губерський Л.В. Снєгур Мірча // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 485-486. – ISBN 966-316-045-4
1345067
  Фінкельштейн Б. Сни-2, або Мінливості любові : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 100-105. – ISSN 0320-8370
1345068
  Фінкельштейн Б. Сни : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 92-99. – ISSN 0320-8370
1345069
  Кучеренко А. Сни post scriptum // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 91). – С. 12


  В Індійському культурному центрі "Санскріті" вперше відкрито спільну художню виставку робіт Саші Путрі та її батька Євгена Путрі. Олександра (Саша) Євгенівна Путря (1977-1989) - Юна художниця з Полтави. За своє коротке життя створила 2279 робіт - 46 ...
1345070
  Тарасюк Г. Сни Анахорета : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 11. – С. 13-69. – ISSN 0130-1608
1345071
  Неприцький-Грановський Сни зруйнованого замку = Dreams of ruined castle : поезії / Ол. Неприцький-Грановський. – Чікаго ; Нью-Йорк : Життя й Мистецтво
Т. 7. – 1964. – 144 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.


  У пр. №1731389 напис: Вельмишановному і дорогому п. Редакторові "Вільного слова" п. Д-рові Степанові Рососі на добру пам"ять і з найкращими побажаннями на майбутнє. З правдивою пошаною на майбутнє - від автора - Підпис. 23-го липня 1965 р. St. Paul, ...
1345072
  Луценко Я. Сни українського Даоса / Луценко Ярослав. – Бориспіль : Люксар, 2008. – 60с.
1345073
  Пагутяк Г. Сни Юлії і Германа : роман / Галина Пагутяк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 297, [2] с. : іл. – В змісті також: Кенігсберзький щоденник. – ISBN 978-617-605-003-2
1345074
  Коробко А.И. Снижать себестоимость продукции / А.И. Коробко, С А. Жданович, . – Минск, 1962. – 32с.
1345075
  Макеев С.Ю. Снижение выбросоопасности горного массива путем увеличения однородности его трещиновато-блочной структуры / С.Ю. Макеев, С.Ю. Андреев, Г.А. Рыжов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 67-76 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1345076
   Снижение вязкостного трения. – Москва : Машиностроение, 1984. – 464 с.
1345077
  Соколов В.А. Снижение геотехнического и экологического рисков путем повышения качества инженерных изысканий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1345078
  Асеева Р.М. Снижение горючески полимерных материалов / Асеева Р.М., Заиков Г.Е. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Химия" ; № 10)
1345079
  Ладная Н.И. Снижение затрат труда на центнер продукции в свеклосеющих колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Ладная Н.И.; М-во сел. хоз-ва УССР. Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1960. – 20л.
1345080
  Кордюков Михаил Снижение затрат энергии на сушку белья в ресторанах и гостиницах // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 52-53 : фото
1345081
   Снижение материалоемкости общественного производства в условиях научно-технического прогресса.. – М., 1975. – 229с.
1345082
  Сидоров Н.Е. Снижение материалоемкости продукции / Н.Е. Сидоров, В.А. Сиренко. – Москва, 1979. – 111с.
1345083
  Захаров А.Н. Снижение материалоемкости производства / А.Н. Захаров, И.И. Грачев. – М., 1983. – 128с.
1345084
   Снижение материалоемкости, экономия сырья и материалов - одно из основных направлений повышения эффективности производства.. – Донецк, 1974. – 30с.
1345085
  Вайнгорд В.Л. Снижение материальных затрат в строительстве / В.Л. Вайнгорд. – Москва, 1989. – 175с.
1345086
  Шаповаленко О.Г. Снижение накладных расходов и повышение рентабельности промышленного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 599 / Шаповаленко О.Г.; Всес.заоч.фин.-экон.ин-т. – М, 1969. – 20л.
1345087
  Ловачев Л.Н. Снижение потерь продовольственных товаров при хранении. / Л.Н. Ловачев. – М, 1980. – 255с.
1345088
  Голомшток Л.И. Снижение потребления энергии в процессах переработки нефти / Л.И. Голомшток, К.З. Халдей. – М., 1990. – 144с.
1345089
  Сутягин В.В. Снижение проницаемости межпластовой изоляции в скважинах / В.В. Сутягин. – М., 1989. – 264с.
1345090
  Тарновский Снижение ресурсоемкости производства в странах Восточной Европы / Тарновский, Ванер, Я. Клацек. – М., 1991. – 138с.
1345091
  Зернова Т.С. Снижение розничных цен и рост благосостояния советского народа в послевоенный период : Автореф... канд. экономич.наук: / Зернова Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1953. – 16л.
1345092
   Снижение себестоимости - закон хозяйствования.. – Минск, 1963. – 316с.
1345093
  Дружинин А.В. Снижение себестоимости в строительстве. / А.В. Дружинин, В.А. Евтушенко. – К, 1989. – 116с.
1345094
  Бунимович В.А. Снижение себестоимости и повышение прибыльности социалистических предприятий / В.А. Бунимович. – Москва : Государственное издательство политической литературы, 1948. – 72 с.
1345095
  Максимайтене Э. Снижение себестоимости и повышение рентабельности продукции в мясной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд .экон.наук: / Максимайтене Э.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 23л.
1345096
  Ипатов М.И. Снижение себестоимости машин / М.И. Ипатов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 208с.
1345097
  Чуров Г.С. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / Г.С. Чуров. – М, 1960. – 30с.
1345098
  Бызеев В.Ф. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / В.Ф. Бызеев. – Пенза, 1961. – 28с.
1345099
  Амвросиев О.Н. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / О.Н. Амвросиев. – Тула : Книжное издательство, 1961. – 46 с. : ил. – (В помощь слушателям начальных экономических школ и кружков)
1345100
  Бенцман Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. / Бенцман, Дементьев, В. Ларин. – Саратов, 1961. – 48с.
1345101
  Стариков Л.Е. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. / Л.Е. Стариков. – Ростов -на-Дону, 1961. – 48 с.
1345102
  Горфинкель В.Я. Снижение себестоимости продукции / В.Я. Горфинкель, Н.П. Мамонтов. – М., 1985. – 64с.
1345103
  Добрусин А.М. Снижение себестоимости продукции / А.М. Добрусин. – М, 1986. – 119с.
1345104
  Александрова В.П. Снижение себестоимости продукции и рост благосостояния советского народа / В.П. Александрова ; Акад. наук Укр. ССР, Совет науч.-техн. пропаганды. – Київ : АН УРСР, 1954. – 40 с.
1345105
  Жаворонков А.С. Снижение себестоимости промышленной продукции-важнейшее условие повышения рентабельности и улучшения материального благосостояния трудящихся : Автореф... канд. экон.наук: / Жаворонков А.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 20л.
1345106
  Гарматий Татьяна Алексеевна Снижение себестоимости промышленной продукции - важнейший фактор увеличения прибыли : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Гарматий Татьяна Алексеевна; Московский финансовый ин-т. – М., 1984. – 23л.
1345107
  Амстибовицкий М.А. Снижение себестоимости строительно-монтажных работ : (из опыта строек Восточного Казахстана) / М.А. Амстибовицкий, М.И. Голубев. – Москва : Госстройиздат, 1958. – 96 с. – (Опыт экономической работы строек)
1345108
   Снижение стоимости строительства и банковский контроль. / Денисенко, Зайцев, Лукашевский, С.Ф. Ревуцкий. – М., 1989. – 125с.
1345109
   Снижение транспортно-заготовительных расходов и анализ работы отделов материально-технического снабжения предприятия.. – М., 1961. – 52с.
1345110
  Штанский В.А. Снижение удельных капитальных вложений в черной металлургии / В.А. Штанский. – М., 1965. – 168с.
1345111
  Рафиков А.А. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи / А.А. Рафиков, Г.Ф. Тетюхин; АН Узбекской ССР. Отдел географии. – Ташкент : Фан, 1981. – 200с. – Библиогр.: с.196-199
1345112
  Стрелковская Ю. Снижение уровня маргинализации общества в механизме предупреждения преступности // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 1561-4999
1345113
  Камакин М.В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (Падіння цін на нафту як зовнішній фактор процесу дезинтеграції СРСР) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 117-121. – ISSN 2076-1554
1345114
  Кизуб Н.Л. Снижение цен: миф или реальность / Н.Л. Кизуб. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 221 с.
1345115
  Тимофеенко Л.П. Снижение шума на промышленных предприятиях / Л.П. Тимофеенко, В.Ф. Усок. – К. : Техника, 1980. – 144с.
1345116
  Тимофеенко Л.П. Снижение шума на промышленных предприятиях. / Л.П. Тимофеенко, В.Ф. Усок. – К., 1980. – 144с.
1345117
  Островная М. Снижение эффективности аукционов и борьба с ограничением конкуренции в государственных закупках / М. Островная, Е. Подколизна // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 41-57 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0042-8736
1345118
  Маляренко В.А. Снижения энергозатрат при эксплуатации газотранспортных систем путем автоматизации их учета / В.А. Маляренко, М.Б. Ильченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 27-33 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1345119
  Голицын С.В. Сниженные Альпы и меловые иссопники Средне-Русской возвышенности : Автореф... кандидата биол.наук: / Голицын С.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Воронеж, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1345120
   Снизу вверх.. – Омск, 1988. – 219с.
1345121
  Пищеев В.В. СНИИП - 25 лет. / В.В. Пищеев, 1977. – 32с.
1345122
  Страдомский В. Снимаем любительский кинофильм / В. Страдомский. – Москва : Искусство, 1975. – 128с.
1345123
  Антониона М. Снимать - значить жить // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 108-109.
1345124
  Ходжаев Ф. Снимать как дышать... / Ф. Ходжаев. – М., 1982. – 208с.
1345125
  Птичкин С.М. Снимая гриф секретности / С.М. Птичкин. – М., 1991. – 63с.
1345126
  Бирюков А.М. Снимем необитаемый остров / А.М. Бирюков. – Магадан, 1973. – 160с.
1345127
  Голубов С.Н. Снимем, товарищи, шапки! / С.Н. Голубов. – М., 1974. – 239с.
1345128
  Голубов С.Н. Снимем, товарищи, шапки! / С.Н. Голубов. – М., 1985. – 240с.
1345129
  Голубов С.Н. Снимем, товарищи, шапки! / С.Н. Голубов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1345130
  Артемьев С. Снимет ли Мушарраф военный мундир? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президент Пакістану Первез Мушарраф зробив 11 листопада заяву про вибори в країні
1345131
  Красавицкая М.П. Снимки для семейного альбома / М.П. Красавицкая. – Рига, 1977. – 347с.
1345132
   Снисхождения не будет. – Л., 1986. – 60с.
1345133
   Снитко Олена Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 451. – ISBN 978-966-439-754-1
1345134
  Кобилянська О.Ю. Сниться : новелі і наpиси / Ольга Кобилянська. – Ювилейне видання. – Чернівці : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Буковин. Печатня і Hакладня, 1922. – 64 с. – Пеpедмова ["Ольга Кобилянська як письменниця"] Остапа Гpицая - ліквідована. – (Бібліотека місячника "Пpомінь" ; Відділ Б "Літературно-наукова сеpія ; В. 2)


  Зміст: Сниться; Василка; Юда; Лист засудженого на смеpть вояка до своєї жінки; Лісова мати; Осінню
1345135
  Памук О. Сніг : Роман / Орхан Памук; Пер. з турецької О.Б. Кульчинського; Художник-оформлювач О.Г.Жуков. – Харків : Фолио, 2006. – 479с. – (Література). – ISBN 966-03-3681-0
1345136
  Памук О. Сніг / Орхан Памук ; [пер. з турец. О.Б. Кульчинського]. – Харків : Фоліо, 2011. – 478, [2] с. – ISBN 978-966-03-4992-6
1345137
  Рафаловський Євген Сніг Кенії : Три вершини Африки. Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 122-129
1345138
  Дарда В.І. Сніг на залене листя : роман / В.І. Дарда. – Київ : Дніпро, 1984. – 536 с.
1345139
  Дарда В.І. Сніг на зелене листя : роман / В.І. Дарда. – Київ, 1978. – 224 с.
1345140
  Кикоть В.М. Сніг помирає на землі : Поезії. Переклади. Проза. Щоденник / Валерій Кикоть. – Черкаси : Брама, 2004. – 160 с. – ISBN 966-8021-99-1
1345141
  Віллемс П. Сніг. Зелене кошеня : різдвяні вистави для дітей / Поль Віллемс ; пер. з фр. Дмитра Чистяка. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 52, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : La Neige, suivi de Le Petit Сhat vert et рistoire du petit garcon qui voulait decrocher la Lune / Willems Paul. Bruxelles: Theatre, 1996. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-2568-3
1345142
  Сосюра В. Сніги : Поезії / В. Сосюра : ДВУ, 1925. – 64с.
1345143
  Карплюк М.А. Сніги : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 238 с.
1345144
  Дудкін І. Сніги Бескидів // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.30-31


  Подорож на Південь Польщі.
1345145
  Хемінгуей Е. Сніги Кіліманджаро : Та інші новели / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1968. – 310с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 1)
1345146
  Павлів Й.П. Сніги цвітуть : Повісті і оповідання / Й.П. Павлів. – Київ : Молодь, 1985. – 214 с. – (Перша книга прозаїка : Серія засн. у 1965 р.)
1345147
  Гофштейн Д. Снігова веселка над містом : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 257-273
1345148
  Андерсен Ганс Хрістіан Снігова королева / Х. Андерсен ; в пер. С. Титаренка ; з мал. H.Г. – [Київ] : [Видавн. т-во "Кpиниця" ; Дpук. т-ва "Кpиниця"], 1918. – 40 с. : мал.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
1345149
  Ігнат В.І. Снігова троянда / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1967. – 23с.
1345150
  Керімзаде Ф. Сніговий перевал / Ф. Керімзаде. – К., 1976. – 182с.
1345151
  Михайленко М.М. Сніговий покрив гірських районів УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 85-88 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1345152
  Колісник П.І. Сніговий покрив і організація позакласної роботи в школі по його вивченню / П.І. Колісник, Ж.Г. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 70-85 : Рис. – (Географії ; Вип. 16)
1345153
  Щербань М.І. Сніговий покрив як природний ресурс і завдання його дослідження на Україні / М.І. Щербань, І.М. Щербань // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 17-21 : Рис. – (Географія ; Вип. 19)
1345154
  Затула В.І. Снігові лавини Українських Карпат / В.І. Затула, Т.С. Кошель // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-48.
1345155
  Пасько І.Я. Снігозатримання / І.Я. Пасько. – Х., 1933. – 32с.
1345156
  Низеньков Н. Снігозатримання на Україні / Н. Низеньков. – Х., 1931. – 54с.
1345157
  Бойко В.М. Сніголавинне забезпечення в Українських Карпатах / В.М. Бойко, І.М. Перевозчиков, Л.М. Мала // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 28-29. – ISSN 2306-5680
1345158
  Тавров Ю.С. Сніголавинний режим Українських Карпат / Ю.С. Тавров, В.Ф. Грищенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 68-74


  У роботі систематизовані результати багаторічних досліджень снігового покриву та снігових лавин - явища, притаманного всім гірським регіонам світу, в тому числі й Українським Карпатам. За даними багаторічних експедиційних робіт УкрНДГМІ та КГГП і ...
1345159
  Олійник М.Я. Снігоцвіт : оповідання / М.Я. Олійник. – Львів, 1964. – 68 с.
1345160
   Снігу й видовищ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 12-16 : фото
1345161
  Грінченко Б.Д. Снігурка : [у віpшах] / написав Борис Грінченко. – [У Київі] (Київ) : [Друк. В.П. Бондаренко та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 12 с. – ([Бібліотека "Молодість"])
1345162
   Снігуронька, 1936. – 52 с.
1345163
   СНІД в Україні : аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2001
1345164
   СНІД в Україні : Аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2003
1345165
  Магалецький Андрій Сніданки в готелі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 22-25 : фото
1345166
  Жеребецький Т. Снідання з самотністю / Тарас Жеребецький. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 99, [1] с. – (Агресивна бібліофілія). – ISBN 978-966-668-158-7
1345167
  Пестка В. Сніданок з Гамлетом : вибрані вірші / Войцех Пестка ; з пол. переклав В. Слапчук. – Луцьк : Твердиня, 2016. – 94, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-517-248-3
1345168
  Фурса С.Я. Снідевич Олександр Станіславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 51. – ISBN 978966-97130-0-1
1345169
   Сніжинка : матеріали до новорічного вечора. – Київ : Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1962. – 176 с.
1345170
   Сніжко Сергій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 140-141
1345171
   Сніжко Сергій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 256-258 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1345172
   Сніжко Сергій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 451-452. – ISBN 978-966-439-754-1
1345173
   Сніжко Сергій Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 266-268. – ISBN 978-966-439-961-3
1345174
   Сніжко Сергій Іванович (1958) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 151-152. – ISBN 966-95774-3-5
1345175
   Сніжку Сергію Івановичу - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 61-62. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  18 березня 2018 р. виповнилося 60 років із дня народження Сніжка Сергія Івановича – відомого українського гідрометеоролога, доктора географічних наук, професора та завідувача кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету ...
1345176
  Воронько П.Н. Сніжна зіронька / П.Н. Воронько. – Київ, 1965. – 32с.
1345177
  Сидоренко Віктор Сніжний квест на Закарпатті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 110-114 : фото
1345178
  Логвин Ю.Г. Сніжний місяць березень : повість / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1986. – 294 с.
1345179
  Шамякін І.П. Сніжні зими / І.П. Шамякін; Іван Шамякин;. – Київ, 1969. – 275 с.
1345180
  Шамякін І.П. Сніжні зими : Роман / І.П. Шамякін; З білоруської переклав Кулініч Г. – Київ : Молодь, 1972. – 328с.
1345181
  Околітенко Н.І. Сніжні ягоди / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 160 с.
1345182
  Любимова В.А. Сніжок / В.А. Любимова. – К., 1953. – 88с.
1345183
   Сніп. Украинский новорочник...Рік 1 : [Корсун А. Сніп. Рік 1]. – Харків, 1841
1345184
   СНІП. Український декляматор. – Вінніпег : Накладом і друком "Українського Голосу"
Т. 2 : Для молоді і старших / зладив Михайло Кумка, ч. 3 : Деклямації: I. На роковини Першого листопада ; II. На роковини самостійности й соборности України ; III: На роковини Крут. – 1938. – 135 с. – Загол. обкл.: Деклямації
1345185
   СНІР. Специальный выпуск : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 2004-
№ 1. – 2006
1345186
  Ивантер Н.А. Снова август / Н.А. Ивантер. – М, 1960. – 282с.
1345187
  Бэрд Р.Э. Снова в Антарктике : (вторая Антаркт. экспедиция) : [1934-1935 г.] / Р. Бэрд ; пер. с англ. под ред., с предисл. и примеч. В.Ю. Визе. – Пер. с англ. – Ленинград : Главсевморпути : Картотип. Гидр. упр. УМС РККА, 1937. – 317 с., [14] вкл. л. : ил., карт. – (Полярная библиотека)
1345188
  Томилин А.Г. Снова в воду. / А.Г. Томилин. – Москва, 1977. – 144с.
1345189
  Томилин А.Г. Снова в воду. / А.Г. Томилин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 192с.
1345190
  Марков А.Я. Снова в дорогу / А.Я. Марков. – Москва, 1966. – 207 с.
1345191
  Корф Анастасия Снова в моде. Валенки на Орбите / Корф Анастасия, Шапран Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 140-149 : фото
1345192
  Москвин Н.Я. Снова в пути : Повести. Рассказы / Н.Я. Москвин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 703с.
1345193
  Байрамукова Х. Снова в путь : стихи / Халимат Байрамукова ; пер. с карачаев. Н. Матвеевой. – Москва : Советская Россия, 1972. – 112 с.
1345194
  Фиш Г.С. Снова в Скандинавии / Г.С. Фиш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288с.
1345195
  Данилов А.Е. Снова в строй / А.Е. Данилов. – М, 1974. – 110с.
1345196
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – Чкалов, 1954. – 159с.
1345197
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко, 1955. – 343с.
1345198
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – М., 1955. – 176с.
1345199
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – Москва, 1955. – 215с.
1345200
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – Чкалов, 1955. – 196с.
1345201
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – Оренбург, 1963. – 176с.
1345202
  Мигай В.Е. Снова в строю / В.Е. Мигай. – Минск, 1970. – 150с.
1345203
  Кузменко С.Е. Снова в строю / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1985. – 158с.
1345204
  Черевков В.Г. Снова в строю. / В.Г. Черевков. – Москва, 1945. – 63с.
1345205
  Кузменко С.Е. Снова в строю. Полевой стан. Розы и мужество / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1969. – 256с.
1345206
  Иванов Л.И. Снова весна / Л.И. Иванов. – Москва, 1971. – 311с.
1345207
  Лутков Г.Я. Снова весна. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1957. – 47с.
1345208
  Костюковский Б.А. Снова весна. Повесть / Б.А. Костюковский. – Иркутск, 1948. – 166с.
1345209
  Костюковский Б.А. Снова весна. Повесть / Б.А. Костюковский. – Л., 1948. – 235с.
1345210
  Костюковский Б.А. Снова весна. Повесть / Б.А. Костюковский. – Чита, 1955. – 148с.
1345211
  Копылов Е.Н. Снова горят огни. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1964. – 170с.
1345212
  Проскурин П.Л. Снова дома : рассказы / П.Л. Проскурин. – Москва : Правда, 1970. – 64 с.
1345213
  Зиммер Карл Снова живые. Вперед в прошлое / Зиммер Карл, Кендрик Робб // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 80-95 : фото
1345214
  Аракс Снова жизнь : рассказы / Аракс ; [авториз. пер. с арм. М. Шатиряна и В. Острогорской]. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 88 с., [1] л. портр. : ил.
1345215
  Балла Л.К. Снова жизнь : рассказы / Л.К. Балла. – Москва : Советский писатель, 1983. – 223 с.
1345216
   Снова к звездам !. – Соколов В.Д. Смирнова Р.П. – М., 1963. – 127с.
1345217
  Зеленин Д. Снова кровь на библейских камнях // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Израильско-палестинский конфликт.]
1345218
  Вишневский С. Снова лето : стихи / С. Вишневский; пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1959. – 75 с.
1345219
  Труханов В.И. Снова мне девятнадцать лет. / В.И. Труханов. – Донецк, 1963. – 254с.
1345220
  Дроботов В.Н. Снова на Волге : повести и рассказы / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. – 270 с.
1345221
  Холланд Дженифер Снова на волю. Панды: спасенные в неволе / Холланд Дженифер, Вайтали Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 48-73 : фото
1345222
  Иванов А.В. Снова о "вечно-бабьем" в русской душе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.54-66. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1345223
  Клещенко Е. Снова о генетике царской семьи // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 8-11. – ISSN 1727-5903
1345224
  Малышев А.В. Снова пел соловей : Повести и рассказы. / А.В. Малышев. – Ярославль, 1983. – 223с.
1345225
  Тарасов М.В. Снова с Ладогой / М.В. Тарасов. – М., 1987. – 151с.
1345226
  Дьяконов Л.В. Снова с тобой / Л.В. Дьяконов. – Киров, 1964. – 40с.
1345227
  Зубрицкая А. Снова свободна : 9+1 история свободных и счастливых женщин : [книжка-поддержка] / Зубрицкая Анна. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 216, [4] с. – Книжка-поддержка. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7434-16-9
1345228
  Шейнис З.С. Снова тень Вотана / З.С. Шейнис. – М, 1961. – 70с.
1345229
  Слесарев П.П. Снова яблоня цветет / П.П. Слесарев. – Ульяновск, 1961. – 53с.
1345230
  Миресашвили М.Э. Сновидение как художественный прием в творчестве Ф.М.Достоевского и М.А.Булгакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 257-264
1345231
  Кулаковский А.Е. Сновидение шамана / А.Е. Кулаковский. – Москва, 1990. – 238с.
1345232
  Теперик Т.Ф. Сновидения античного эпоса: поэтика мотива // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 7-15. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1345233
  Молданова Т. Сновидения в культуре хантов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-47. – ISSN 0869-5415
1345234
  Вольперт И.Е. Сновидения в обычном сне и гипнозе / И.Е. Вольперт; под ред. Д. А. Бирюкова. – Ленинград : Медицина, 1966. – 275 с. : черт.
1345235
  Жекулин В. Сновидения и их научное истолкование / В. Жекулин. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 64 с.
1345236
  Джонсон Р. Сновидения и фантазии = Inner Work : анализ и использование / Роберт Джонсон ; [отв. ред. С.Л. Удовик, пер. О.О. Чистяков]. – Москва ; Киев : REFL-book : ВАКЛЕР, 1996. – 286, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-032-2
1345237
   Сновиди : сни українських письменників / [ідея, упорядкування Тараса Малковича ; ред.-упоряд. Іван Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 416 с. : фото. – На обкл. збірки автори : С. Андрухович, Ю. Андрухович, Я.- Ф. Барб"єрі, О. Барліг та ін. – (Доросла серія). – ISBN 978-617-585-017-6
1345238
  Некряч О.В. Сновидіння у повісті Миколи Костомарова "Сорок лет" і класичний психоаналіз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 93-99
1345239
  Галаєв О. Сновидіння як модифікація світобудови і особистості у романі Галини Пагутяк "Писар східних воріт притулку" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 221-226. – ISBN 978-966-171-217-0
1345240
  Перекопская Е.В. Сновидная реальность и текст в романах М. Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1345241
  Малець В.М. Сновські мости : повість та оповідання / В.М. Малець. – Київ : Веселка, 1977. – 203 с.
1345242
  Пристли Д.Б. Сноггл : Фантастическая повесть / Д.Б. Пристли. – Санкт-Петербург, 1992. – 176с.
1345243
  Обретенов Б. Сноп. / Б. Обретенов. – София, 1960. – 212с.
1345244
   Сноубордистам. Лаакс (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 20 : фото
1345245
  Караславов Г. Сноха / Г. Караславов. – М, 1949. – 188с.
1345246
  Караславов Г. Сноха / Г. Караславов. – Москва, 1949. – 252 с.
1345247
  Караславов Г. Сноха / Г. Караславов. – М, 1951. – 194с.
1345248
  Караславов Г. Сноха / Г. Караславов. – М, 1961. – 195с.
1345249
  Жемайте Сноха / Жемайте. – Вильнюс, 1966. – 344 с.
1345250
  Горюнов И.Г. Сноха / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1966. – 212с.
1345251
  Жемайте Сноха : повести и рассказы / Жемайте. – Москва : Художественная литература, 1978. – 237 с.
1345252
  Иконников В.С. Сношения России с Францией (XVI-XVIII вв.) : Исторический очерк В.С. И-ва [Иконникова]. – [Киев] : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерева в Москве (Киев. отд.), 1893. – 62 с. – Отд. оттиск: Киевлянина, № 278, 279 и 281. - Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, 1956. Т. 1. С. 418
1345253
  Тримбач С. Сну більше немає(?) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 29


  Вірус насильства, або В пошуках вакцини від неправди про минуле і майбутнє.
1345254
  Олди Г.Л. Снулль Вампира Реджинальда // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 7-51. – ISSN 1728-8568
1345255
  Олди Генри Лайон Снулль Вампира Реджинальда // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 41-72. – ISSN 1728-8568
1345256
  Нагродская Е.А. Сны / Е.А. Нагродская. – Пг. – 144с.
1345257
  Зайцев Б.К. Сны : рассказы / Борис Зайцев. – 1916—1919. – [Москва] : Книгоиздат пис. в Москве. – 206 с. – Перед загл.: Борис Зайцев. Т. 3


  Содержание: Сны; Верность; Заря; Смерть; Жемчуг; Мой вечер; Актриса. Первое издание "Сочинений" (т. 1—7) вышло в 1916—1919 в "Книгоиздательстве писателей в Москве"
1345258
  Волкова Е. Сны / Е. Волкова. – Париж, 1982. – 336с.
1345259
  Сапожков Игорь Сны Аиста Марабу : galerry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 78-91
1345260
  Поляков С.А. Сны в лесной избушке: рассказы / С.А. Поляков. – М., 1986. – 158с.
1345261
  Солохин Н.Д. Сны для любимой / Н.Д. Солохин. – Ленинград, 1991. – 196 с.
1345262
  Петров М.Г. Сны золотые / М.Г. Петров. – М., 1985. – 272с.
1345263
   Сны и действительность. : новеллы писателей Андхры ; [пер. с телугу]. – Москва : Наука, 1970. – 120 с. – (Современная восточная новелла)
1345264
  Грешнов М.Н. Сны над Байкалом / М.Н. Грешнов. – М., 1983. – 240с.
1345265
  Смирнов С.А. Сны над Танаисом / С.А. Смирнов. – Москва, 1989. – 298с.
1345266
  Трифонова О. Сны накануне : Роман-версия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 11. – С. 7-65. – ISSN 0012-6756
1345267
  Дзярнович О. Сны о Византии ? Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы / О. Дзярнович, В. Бырлэдяну, Л. Тимошенко. – Вильнюс : Европейский гуманитар. ун-т, 2014. – 330, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 235-260 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-9955-773-75-7
1345268
  Дзярнович О. Сны о Византии: место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 1. – С. 35-60. – ISSN 1822-5136
1345269
  Ахмадулина Б.А. Сны о Грузии : [стихи, переводы, проза] / Белла Ахмадулина ; худож. Б. Мессерер. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 541 с., [1] л. портр. : ил.
1345270
  Петриашвили Г. Сны о птицах / Гурам Петриашвили;. – Москва, 1988. – 140 с.
1345271
  Иноуэ Ясуси Сны о России / Иноуэ Ясуси. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1345272
  Иноуэ Я. Сны о России / Я. Иноуэ. – М, 1980. – 232с.
1345273
  Иноуэ Я. Сны о России / Я. Иноуэ. – Москва, 1987. – 471 с.
1345274
  Табукки А. Сны о снах : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 188-201. – ISSN 1130-6545
1345275
  Дьяков Л. Сны Пиранези // Новый Акрополь. – Москва, 2005. – № 10. – С. 8-11.
1345276
  Шварц Д. Сны порождают обязательства : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 235-240. – ISSN 1130-6545
1345277
  Федоров В.Д. Сны поэта / В.Д. Федоров. – Москва, 1988. – 269с.
1345278
  Брехт Б. Сны Симоны Машар / Б. Брехт, Л. Фейхтвангер. – М, 1957. – 87с.
1345279
  Нефедов Н.Н. Сны снятся долго : Рассказы и повести / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1977. – 382 с.
1345280
  Нефедов Н.Н. Сны снятся долго: Рассказы и повести. / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1984. – 352с.
1345281
  Бунин И.А. Сны Чанга : избранные рассказы / Ив. Бунин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VIII, 308 с.
1345282
  Сумцов Н.Ф. Сны Шевченка : (К психологии художественного творчества) / Н.Ф. Сумцов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. Наук, 1914. – 10 с. – Отд. оттиск из: Изв. Отд. руск. яз. и слов. Импер. Акад. Наук. 1913, т. 18 кн. 4
1345283
  Гладилин А.Т. Сны Шлиссельсбургской крепости : повесть об Ипполите Мышкине / Анатолий Гладилин. – Москва : [Политиздат], 1974. – 334 с., 7 л. ил. : ил. – (Пламенные ревоюционеры)
1345284
   Снятие ареста с имущества должника: какие особенности // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 6
1345285
  Дуймакаев Ш.И. Снятие вырождения в рентгеновском флуоресцентном анализе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дуймакаев Ш.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22л.
1345286
  Мойся Р.И. Снятие характеистик электронных ламп. / Р.И. Мойся. – К, 1967. – 20с.
1345287
  Королько А. Снятинський "Сокіл" і формування націоналістичного світогляду Василя Андрусяка в 1930-х рр. / А. Королько, В. Бурдуланюк // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 103-111. – ISSN 2312-1165
1345288
  Гаджиев Н.Р. оглы Снятся мне горы : повести и рассказы / Н.Р. оглы Гаджиев. – Москва : Советский писатель, 1978. – 311 с.
1345289
  Герасимчук Д.К. Снять квітами зорі / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1967. – 105 с.
1345290
  Радковская И. Снять с якоря // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – 9 марта (№ 9/10)


  Каковы особенности наложения ареста на морские суда в рамках уголовного производства и можно ли добиться его снятия.
1345291
  Пулінець П.В. Снячна доля / П.В. Пулінець. – К, 1969. – 58с.
1345292
  Мызгин И.М. Со взведенным курком. / И.М. Мызгин. – М., 1964. – 191с.
1345293
  Дементьев В.В. Со временем в ладу / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1985. – 236 с.
1345294
  Ковенчук Г.В. Со всей серьезностью / Г.В. Ковенчук, М.Р. Романов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – [30] с.
1345295
  Федоров В.И. Со всех концов России / В.И. Федоров. – М., 1966. – 243с.
1345296
  Акентьев В.В. Со второго взгляда / В.В. Акентьев ; худож. В. Орлов. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 292 с. : ил.
1345297
  Лепешков С.И. Со дна моря / С.И. Лепешков. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 144с.
1345298
  Шевердин С.Н. Со злом бороться эффективно / С.Н. Шевердин. – М, 1985. – 80с.
1345299
  Барашев Р. Со знаменитой "Свадьбой в Малиновке" автору не повезло = Март юбилейный / Р. Барашев, А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 марта (№ 11). – С. С 1-2


  17 марта - 115 лет назад родился Алексей Рябов, композитор, дирижер, заслу. деятель искусств Украины; 18 марта - 85 лет со дня рождения Федора Муравченко, Героя Украины, генер. конструктора (с 1989) легендарного ГП "Запорожское машиностроительное ...
1345300
  Котова А. Со знанием дела. Журналистов хотят погрузить в науку. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко выступил с инициативой подготовки на базе Киевского национального университета журналистов, специализирующихся в научной тематике. В письме ...
1345301
  Ильинский И.В. Со зрителем наедине / И.В. Ильинский. – Москва, 1964. – 167с.
1345302
  Евтушенко Е.А. Со мною вот что происходит... / Е.А. Евтушенко. – М, 1966. – 32с.
1345303
  Иванов В.Г. Со свастикой и без...: (Облик соврем. нацизма). / В.Г. Иванов. – М., 1981. – 129с.
1345304
  Шех В.Н. Со своей колокольни / В.Н. Шех. – Владивосток, 1969. – 30с.
1345305
  Гинда В. Со своим неуставом // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 9 (446). – С. 62-64
1345306
  Возовикова Т. Со своим постдоком. Россию выводят на рынок научных вакансий. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 2


  Поддержка перспективных кандидатов наук и привлечение талантливых обладателей степени PhD из-за рубежа - в числе приоритетов Федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2014-2020 годы.
1345307
  Стражева И.В. Со скоростью "Хикари". / И.В. Стражева. – М., 1990. – 199с.
1345308
  Тимошенко Ю. Со слезами на глазах // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2004. – № 47. – С.24-25.


  Беседа с народным депутатом Украины, лидером фракции БЮТЮлией Тимошенко о политической ситуации в Украине и об акции протеста против фальсификации результатов второго тура выборов Президента Украины 2004 года.
1345309
  Шкарбан В.И. Со словами и без слов / В.И. Шкарбан. – М, 1976. – 67с.
1345310
  Шкарбан В.И. Со словами и без слов / В.И. Шкарбан. – М, 1976. – 67с.
1345311
  Нариньяни С.Д. Со спичкой вокруг солнца : Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва : Советский писатель, 1975. – 496с.
1345312
  Нариньяни С.Д. Со спичкой вокруг солнца / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1978. – 528с.
1345313
  Скоп Ю.С. Со стороны . / Ю.С. Скоп. – Иркутск, 1985. – 378с.
1345314
  Новоселов А. Со страхом, но без упрека // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 126-134. – ISSN 1728-8568
1345315
  Лигов Антон Со строкой наперевес : [афоризмы, шутки, каламбуры] / Антон Лигов ; [худож. Э. Гороховский, Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – [157] с. : ил. – В вып. дан. авт.: Антон Лигов (Леонид Исаакович Генцлер). - Миниатюрное издание
1345316
  Павлова М.И. Со школьной скамьи - в трудную жизнь / М.И. Павлова, М.Е. Пименов. – Рязань, 1959. – 32с.
1345317
   Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России. 1725-1825. – М., 1991. – 590с.
1345318
   Со щитом и мечом. – Львов, 1988. – 203с.
1345319
  Димаров А.А. Со щитом и на щите / А.А. Димаров. – М., 1987. – 173с.
1345320
  Виттеман В.Дж. СО2 - лазер / В.Дж. Виттеман. – Москва : Мир, 1990. – 360 с.
1345321
  Дячук Л.В. Соllatio legum Мosaicarum et Romanorum: зовнішня характеристика та норми про шлюб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 2219-5521
1345322
  Решетина О. Соавтор "Лебединого озера" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 21-28


  Лев Иванович Иванов (1834-1901) - русский артист балета и балетмейстер. До конца жизни оставался приверженцем строго классической школы и противником вошедшей в моду эквилибристики. Совместно с Мариусом Петипа разработал симфонизацию танца
1345323
  Гумовский А. Соавторство в авторском праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 4. – С. 16-22. – ISSN 0201-7059
1345324
  Маринина А. Соавторы / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс, 2004. – 448с. – ISBN 5-699-05579-7
1345325
  Дмитриева С. Соавторы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 130-134. – ISSN 1728-8568
1345326
  Красухин Г. Соавторы Белкина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 227-274. – ISSN 0042-8795


  "Повести Белкина" А.С. Пушкина
1345327
  Тюрин Владимир Юрьевич Соадсорбция тетрасолей на ртутном электроде : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Тюрин Владимир Юрьевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1992. – 12л.
1345328
   Соациально-экономические проблемы хозяйственной реформы. – Л, 1990. – 136с.
1345329
   Соациально-экономическое развитие древних обществ и археология. – М, 1987. – 205с.
1345330
   Соациально-экономическое развитие коллективов в условиях научно-технической революции. – Волгоград, 1974. – 108с.
1345331
   Соациально -экономические проблемы сокращения ручного труда. – М, 1986. – 287с.
1345332
   Соациальное страхование в Румынской Народной Респблике. – Бухарест, 1953. – 69 с.
1345333
   Соаціально-економічні науки. – Львів, 1961. – 247с.
1345334
  Пархомей Олександр Собака - друг чи ворог? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 37 : фото
1345335
  Коренев Радмир Александрович Собака - зверь домашний / Коренев Радмир Александрович. – Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное кн. изд-во, 1991. – 698с. – ISBN 5-7440-0201-4
1345336
  Тургенев И.С. Собака / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Птгр., 1917. – 26с.
1345337
  Дойль А.К. Собака Баскервилей / А.К. Дойль. – Москва, 1974. – 318с.
1345338
  Дойль А.К. Собака Баскервилей / А.К. Дойль. – Волгоград, 1978. – 159с.
1345339
  Дойль А.К. Собака Баскервилей. Рассказы / Артур Конан Дойль ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 319 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5838-6
1345340
  Майнарди Д. Собака и лесица / Д. Майнарди. – М, 1980. – 151с.
1345341
  Санд Жорж Собака и священный цветок : Сказки / Санд Жорж. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 137с. – ISBN 5-235-01905-9
1345342
  Усик Світлана Собака кусається тільки від собачого життя / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 30 : фото
1345343
  Хикмет Н. Собака лает - караван идет / Н. Хикмет. – М., 1979. – 135с.
1345344
  Лабковский Н.Д. Собака Муза / Н.Д. Лабковский. – М., 1978. – 48с.
1345345
  Лопе Собака на сене / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1938. – 132с.
1345346
  Лопе Собака на сене / Лопе де Вега ; [пер. с исп. М. Донского и др. ; вступ. ст. К. Державина ; примеч. К. Державина, Н. Томашевского]. – Москва : Эксмо, 2005. – 605, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-699-000802-0
1345347
  Пестушко Валерий Собака не лает, а разговаривает! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 54
1345348
  Третьяков Леонид Собака породы акита ину // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 46-50 : фото
1345349
  Гарднер Э. Собака, которая выла : Романы / Э. Гарднер. – Москва : Армада, 1998. – 680с. – (Знаменитые сыщики ; Перри Мейсон). – ISBN 5-7632-0363-1
1345350
  Йогансен М. Собака, що лазив на дерево / М. Йогансен. – К., 1989. – 46с.
1345351
   Собаки : История. Общение. Тибет. Россия. Япония. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 70-118 : Фото. – ISSN 1029-5828
1345352
  Добрынин Сергей Собаки на сене / Добрынин Сергей, Ковалев Евгений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 68-72 : фото
1345353
  Сабанеев Л.П. Собаки охотничьи... Борзые и гончие / Л.П. Сабанеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 571 с.
1345354
  Сабанеев Л.П. Собаки охотничьи... Легавые / Л.П. Сабанеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 492с.
1345355
  Морозова Светлана Собаки Павлова : Собаки. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 106-108 : Фото. – ISSN 1029-5828
1345356
  Добровидова Ольга Собаки. Что они о нас думают? Мозг виляет собакой / Добровидова Ольга, Фогельзанг Эльке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 34-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1345357
  Рябий В. Собача карма : новелетки з натури // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 94-95. – ISSN 0130-1608
1345358
  Бондар-Терещенко Ігор Собача радість митця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-70. – ISSN 0130-5212
1345359
  Новикова Маргарита Собачий холод // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 68-74 : фото
1345360
  Будько Євген Собачі радощі на собачому холоді : живий світ / Будько Євген, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 28-31 : Фото
1345361
  Булгаков М.А. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Казань, 1988. – 318с.
1345362
  Булгаков М.А. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Алма-Ата, 1989. – 331с.
1345363
  Булгаков М.А. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Кемерова, 1989. – 464с.
1345364
  Булгаков М. Собачье сердце : Роман. Повести. Рассказы / М. Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 688с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-001953-Х
1345365
  Булгаков М.А. Собачье сердце / Михаил Булгаков. – Москва : Эксмо, 2012. – 220, [3] с. – Содерж.: Собачье сердце: повесть ; Зойкина квартира: пьеса ; Багровый остров: пьеса. – (Pocket book / сост. Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-46184-4
1345366
  Булгаков М.А. Собачье сердце [Електронний ресурс] : аудиокнига / М.А. Булгаков ; читает М. Кривошеев ; "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2008. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч., 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика. 20 век)


  Михаил Афанасьевич Булгаков ( 1891 - 1940 ) - русский писатель и драматург, известный во всем мире, прежде всего, как автор романа "Мастер и Маргарита". "Собачье сердце" ( 1925 ) - культовая повесть, впервые опубликованная лишь в 1987 году и уже год ...
1345367
  Булгаков М.А. Собачье сердце. Дьяволиада : повести / Михаил Булгаков. – Москва : АСТ, 2007. – 192 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-006357-4
1345368
  Булгаков М.А. Собачье сердце. Дьяволиада. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Челябинск, 1989. – 608с.
1345369
  Булгаков М.А. Собачье сердце. Роковые яйца. / М.А. Булгаков. – Москва : Правда, 1990
1345370
  Булгаков М.А. Собачье сердце. Роковые яйца. Похождение Чичикова / М.А. Булгаков. – Петрозаводсск, 1990. – 380с.
1345371
  Несин А. Собачьи хвосты / А. Несин. – М., 1958. – 95с.
1345372
  Темный Н. Собачья доля / Н. Темный. – М, 1923. – 124с.
1345373
  Марек И. Собачья звезда Сириус, или Похвальное слово собаке. / И. Марек. – Москва, 1988. – 279с.
1345374
  Боцманов Андрей Собачья логика. Изучи свою собаку // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 58 : фото
1345375
  Рэтлиф Эван Собачья терапия. Сливки собачьего общества / текст: Рэтлиф Эван; фот.: Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 54-71 : фото
1345376
   Соберитесь в саду.. – М., 1963. – 222с.
1345377
  Коваленков А.А. Собеседник / А.А. Коваленков. – М, 1965. – 63с.
1345378
   Собеседник. – Новосибирск
Вып. 4. – 1979
1345379
   Собеседник. – Новосибирск
Вып. 2. – 1980
1345380
   Собеседник. – Москва
Вып. 1. – 1981
1345381
   Собеседник. – Москва
Вып. 3. – 1982
1345382
   Собеседник. – Москва
Вып. 4. – 1983
1345383
   Собеседник. – Москва, 2000
1345384
   Собеседник. – Москва, 2001
1345385
   Собеседник любителей российского слова. – Санкт-Петербург : Императорская академия наук
Ч. 1, 2. – 1793. – 161, [3], 191, [1] c. – Видання старою орфографією
1345386
   Собеседник любителей российского слова. – Санкт-Петербург
Ч. XV. – 1809. – 120 с. – Видання старою орфографією
1345387
   Собеседник.. – М., 1967. – 167с.
1345388
   Собеседник.. – Воронеж, 1971. – 324с.
1345389
   Собеседник.. – Воронеж, 1973. – 352с.
1345390
  Каверин В.А. Собеседник. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335 с.
1345391
   Собеседник.. – Новосибирск, 1974. – 191с.
1345392
   Собеседник.. – Воронеж, 1976. – 248с.
1345393
  Журавлев В.А. Собеседники / В.А. Журавлев. – Москва, 1972. – 104с.
1345394
  Чехонадский Ю.Н. Собеседники / Ю.Н. Чехонадский. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 45 с.
1345395
  Туманова З.А. Собеседники. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1976. – 220с.
1345396
  Михайлов А.А. Собеседники: стати, очерки, портреты / А.А. Михайлов. – Москва, 1985. – 447с.
1345397
  Залыгин С.П. Собеседования / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 287с. – (Писатель - молодежь - жизнь)
1345398
  Кузнецова-Палтова Собестоимость промышленной продукции и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецова-Палтова А.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 20л.
1345399
  Владыкина-Бачинская Собинов / Владыкина-Бачинская. – Москва, 1960. – 285 с.
1345400
  Поплавский Г.В. Собинов в Петербурге -- Петрограде -- Ленинграде. / Г.В. Поплавский. – Л, 1990. – 251с.
1345401
  Долгова В.С. Собираемся у камина / В.С. Долгова. – М, 1987. – 76с.
1345402
  Сухова В.М. Собирайте материал. / В.М. Сухова. – М. – 52с.
1345403
  Боссэ Г.Г. Собирайте народные знания о природе / Г.Г. Боссэ. – М., 1951. – 32с.
1345404
  Булатов М.А. Собирал человек слова... / М.А. Булатов, В.И. Порудоминский. – М., 1966. – 224с.
1345405
  Булатов М.А. Собирал человек слова... / М.А. Булатов, В.И. Порудоминский. – М., 1969. – 224с.
1345406
  Хаткевич Василий Собирался ли Гитлер бежать в... Японию? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2 : Іл.
1345407
  Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе / В.В. Молчанов. – М., 1991. – 92с.
1345408
  Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе / С.А. Шейфер. – Саратов, 1986. – 169с.
1345409
  Плавильщиков Н.Н. Собирание зоологических коллекций и техника изготовления зоологических эспонатов / Н.Н. Плавильщиков, Н.В. Кузнецов. – Москва, 1952. – 184с.
1345410
  Малевич И.И. Собирание и изучение дождевых червей-почвообразователей / И.И. Малевич. – М.-Л., 1950. – 40с.
1345411
   Собирание и культура лекарственных трав на Лубенщине : в 2 т. / Лубенское О-во сельского хозяйства. – 1913-1916. – Лубны : Тип. т-ва "И. Золотницкий Б. Левитанский"
Вып. 2 : I. К вопросу об организации опытного изучения лекарственных растений в г. Лубнах; II. План работ на 1916 г. и смета на закладку и ведение Лубенской опытной и семенной плантации / сост. агр. П.И. Гавсевич. – 1916. – 48, 24 с. – Библиогр.: "Главнейшие источники, которыми пользовался составитель" (с. IV)
1345412
  Якобсон Г.Г. Собирание и хранение насекомых и составление из них коллекций / Г.Г. Якобсон. – Петербург, 1921. – 107с.
1345413
  Зузыкина Н.С. Собирание краеведческими музеями памятников культуры и быта современного крестьянства / Н.С. Зузыкина. – М., 1968. – 76с.
1345414
  Салтевский М.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. / М.В. Салтевский. – Киев, 1980. – 111 с.
1345415
  Олсуфьев Г.В. Собирание насекомых / Г.В. Олсуфьев. – Птгр., 1922. – 22с.
1345416
   Собирание растений: герборизация // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 68 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. 1874 г., № 7, июль, (год четвертый)
1345417
  Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств : сущность и методы / Р.С. Белкин. – Москва : Наука, 1966. – 295 с.
1345418
  Холланд Дженнифер Собиратели золотой пыли : незаметное волшебство / Холланд Дженнифер, Моффет Марк // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 108-123 : Фото
1345419
   Собиратели книг в России. – Минск : Книга, 1988. – 296с. – (Деятели книги). – ISBN 5-212-00030-0
1345420
  Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии : Из ист.укр. фольклористики 19 в. / Б.П. Кирдан; Отв.ред. В.М.Гацак. – М., 1974. – 280с.
1345421
  Соколов Б.М. Собиратели народных песен. / Б.М. Соколов. – М., 1923. – 76с.
1345422
  Ким А.А. Собиратели трав / А.А. Ким. – М., 1983. – 572с.
1345423
  Осипов В.О. Собирателям домашних библиотек / В.О. Осипов. – М, 1970. – 24с.
1345424
  Бау А. Собиратель бабочек : с 98 рисунками в тексте / Александр Бау ; Пер. с нем., под ред. Л.Я. Френкеля, канд. естеств. наук. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.], 1902. – 130, II с. : ил.
1345425
  Муза Л. Собиратель сказок // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1 (34). – С. 61-67
1345426
  Хайденрайх Г. Собирательница камней / Г. Хайденрайх. – М., 1988. – 189с.
1345427
  Губин О.И. Собирательно-имиджевая модель социологической парадигмы: критический анализ многопарадигматичной социологии Джоржа Ритцера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С.37-55. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1345428
  Ардова В.В. Собирательные существительные в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 663 / Ардова В.В. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – Москва, 1969. – 21 с.
1345429
   Собирательный образ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 50-51 : фото
1345430
  Яковлев Ю.Я. Собирающий облака // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1976. – Т. 12. – С. 215-396. – (Б-ка пионера)
1345431
  Сергійчук В. Собі - пам"ять, чужинцям правду // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 36-41


  За книгою В. Сергійчука "Соборна пам"ять України. Календар-альманах, 2014".
1345432
  Самаєва Ю. Собі в збиток. Про особливості зовнішньої торгівлі України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 3


  "Від"ємне сальдо зовнішньої торгівлі України сягнуло майже 9 млрд дол. (за 11 місяців минулого року). Ситуація дивна: експортна стратегія України є, перемовини про зони вільної торгівлі відбуваються постійно, угоди про ЗВТ підписуються регулярно, ...
1345433
  Онкович Д. Собі не зрадь / Дмитро Онкович // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 309-313. – ISBN 966-7769-79-6
1345434
  Хмельницький Д.Г. Собіваартість промислової продукції та основні шляхи її зниження / Д.Г. Хмельницький. – К, 1958. – 40с.
1345435
  Мещеряков А.А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1345436
  Буць С.Г. Собівартість виробництва сільськогосподарської продукції / С.Г. Буць. – К., 1973. – 50с.
1345437
  Павлик О.А. Собівартість і ціна промислової продукції / О.А. Павлик. – Київ, 1972. – 28с.
1345438
  Ловінська Л.Г. Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 58-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1345439
  Бородатий В.П. Собівартість продукції і рентабельність колгоспного виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1967. – 100с.
1345440
  Скрипник М. Собівартість продукції як економічна категорія // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 339-341. – ISSN 1993-0259
1345441
  Пальчук В.П. Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження / В.П. Пальчук. – Київ, 1976. – 48с.
1345442
  Голіков В.І. Собівартість сільськогосподарської продукції і шляхи її зниження / В.І. Голіков, О.М. Онищенко. – Київ, 1960. – 72 с.
1345443
  Сльозко Т. Собівартість у постіндустріальній економіці: погляд бухгалтера // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 60-67. – ISSN 0131-775Х
1345444
  Фаріон В. Собівартість як економічна категорія та особливості її формування на підприємствах спиртової галузі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 159-162. – ISSN 1993-0259
1345445
   Собівартість, ціни та рентабельність. – Київ, 1971. – 191 с.
1345446
  Губачова О.М. та інш. Собівартість: категорійно-понятійна та наукова сутність // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.89-93. – (Економічні науки ; № 2)
1345447
  Короткий В. Собко Вадим Миколайович (1912-1981) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440. – ISBN 5-7707-1062-4
1345448
  Вознесенский А.А. Соблазн : стихи / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1978. – 206, [1] с.
1345449
  Вознесенский А.А. Соблазн / А.А. Вознесенский. – Москва, 1979. – 207с.
1345450
  Тимошенко Б.А. Соблазн : роман / Борис Тимошенко ; авт. пер. с укр. Юрия Денисова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
1345451
  Марч Д. Соблазн / Д. Марч. – Москва, 1995. – 480с.
1345452
  Кисиль В.Я. Соблазн познания. Опавшие мысли : эссе / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2021. – 40, [1] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 978-966-413-678-2
1345453
  Янчилин В. Соблазнение знанием. Фестиваль науки помогает молодежи укрепиться в выборе профессии. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Очередной, VII Московский фестиваль науки, стартующий 12 октября, превосходит по масштабам все предыдущие. Число его участников и посетителей, по оценкам организаторов, - более трети миллиона человек. В грандиозном мероприятии принимают участие вузы, ...
1345454
  Джонсон Сьюзен Соблазнительное пари // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 3-86. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
1345455
   Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – 315с. – В изд.: Соблазнительное пари /Джонсон С.; Выигравший получает все / Ли А.; Незнакомцы в ночи /Логан Л. ; Соблазны на берегу озера / Уинстон Э.М. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
1345456
  Уинстон Энн Мэри Соблазны на берегу озера // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 247-315. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
1345457
  Круталевич В.А. Соблюдение государствами своих международных обязательств - один из основных принципов международного права : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Круталевич В.А. ; МГУ , Юридич. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
1345458
  Басков В.И. Соблюдение законов - дело всех и каждого / В.И. Басков. – М, 1971. – 32с.
1345459
  Храмов С.В. Соблюдение прав лица при задержании и их уголовно - правовое значение // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.195-200
1345460
  Исакович С.В. Соблюдение прав народов - необходимое условие сохранения мира // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 21-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1345461
  Зинченко Н.Н. Соблюдение принципа запрещения принудительного возвращения беженцев как гарантия их безопасности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 13-15. – ISSN 1812-3910
1345462
  Маренинова В.В. Соблюдение религиозных норм в одежде среди мусульман Г. Екатеринбурга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 69-71
1345463
   Соблюдение требований законов логики - одно из условий публичной лекции. – Иркутск, 1973. – 24 с.
1345464
  Пионтек Б. Соблюдение языковой традиции при переводе идеологем - названий Польського Государства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 36-43. – Библиогр.: Лит.: С. 44; 15 поз; Словари: С.44-45; 5 поз; Источники: С. 45; 11 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1345465
   Соболев Николай Владимирович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С.1026 : фото. – ISSN 0016-7886
1345466
   Соболевский С.А. друг Пушкина : со статьей В. И. Саитова. – Санкт-Петербург : Парфенон, 1922. – 46, [1] с.
1345467
  Левінець Р.П. Соболевський Олексій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 293. – ISBN 96966-8060-04-0
1345468
  Короткий В.А. Соболевський Олексій Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 288. – ISBN 966-06-0393-2
1345469
   Соболевський Олексій Іванович (1856-1929) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 452. – ISBN 978-966-439-754-1
1345470
  Абашидзе Г.Г. Соболезнование : роман / Григол Абашидзе ; пер. с груз. В. Солоухина. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 159 с.
1345471
  Кузнецова С.А. Соболи / С.А. Кузнецова. – М, 1965. – 103с.
1345472
  Горшков Сергей Соболиный клондайк. След соболя / Горшков Сергей, Журавлев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 52-65 : Фото
1345473
  Новиков М.Т. Соболиный сезон : повести и рассказы // Травы памяти : повести и рассказы / Б.В. Щербаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 192 с. – ISBN 5-605-00852-8
1345474
  Зыков И.В. Соболиный след / И.В. Зыков. – Кемерово, 1965. – 155с.
1345475
  Львов В.Н. Соболь / В.Н. Львов. – М., 1936. – 100с.
1345476
  Казаринов А.П. Соболь Дальнего Востока. / А.П. Казаринов. – Хабаровск, 1954. – 120с.
1345477
  Нумеров К.Д. Соболь Енисейской Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Нумеров К.Д.; Иркутский сельскохоз. ин-т. Всес. науч.-иссл. ин-т животного сырья и пушнины Центросоюза СССР. – Красноярск-Иркутск, 1965. – 25л.
1345478
   Соболь, куницы, харза : Размещение запасов, экология, использование и охрана. – Москва : Наука, 1973. – 239с.
1345479
  Каверзнев В.Н. Соболь, куницы, хорьки и другие мелкие хищники. Их добывание. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1932. – 94с.
1345480
  Мантейфель П.А. Соболь. / П.А. Мантейфель. – Москва-Л., 1934. – 108с.
1345481
  Гравишкис В. Собольск-13.-Машина березовых дров.-Последний фильм / В. Гравишкис. – Челябинск, 1966. – 222с.
1345482
  Гончар О. Собор : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1968. – 240 с.
1345483
  Гончар О. Собор : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 320с.
1345484
  Гончар О.Т. Собор : роман / Олесь Гончар. – Торонто : Нові дні, 1968. – 239, [1] с.
1345485
  Марцинкявичюс Ю. Собор : драматическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. Д.Самойлов. – Вильнюс : Vaga, 1977. – 135 с.
1345486
  Гончар О. Собор : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111с.
1345487
  Карвер Р Собор / Р Карвер. – М., 1987. – 157с.
1345488
  Гончар О. Собор / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1988. – 268 с. – ISBN 5-265-00021-6
1345489
  Гончар О.Т. Собор : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1989. – 269с. – ISBN 5-308-00521-4
1345490
  Гончар О.Т. Собор : Роман: Для ст. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1992. – 285с. – ISBN 5-301-01496-X
1345491
  Мордвінцев В.М. Собор / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 343. – ISBN 966-642-073-2
1345492
  Кисіль К. Собор Антоніо Гауді будують 133 роки // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 43-45


  Барселона туристична.
1345493
  Михал Вольфган Собор Баварской Богоматери : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 132-136 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1345494
  Шитов В.К. Собор без крестов : роман в 2 кн. / Владимир Шитов ; [худож.-оформитель Д.Н. Капельников]. – Харьков ; Белгород : Реванш ; ЕвроЭкспресс ; Вспышки, 1996. – 701, [2] с. – Назв. обл.: Собор без крестов. - Сер. осн. в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 5-900303-04-7
1345495
  Шитов В.К. Собор без крестов : роман в 2 кн. / Владимир Шитов ; [худож.-оформитель Д.Н. Капельников]. – Харьков : ЕвроЭкспресс, 1997. – 701, [3] с. – На тит. л. также: Разборка по-русски : криминальный роман. - Сер. осн. в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-7297-20-9
1345496
  Шитов В. Собор без крестов. Разборка по-русски : [романы] / Владимир Шитов ; [худож.-оформитель Виктор Дали"с]. – Ростов-на-Дону : ДонАрс, 1996. – 701,[3] с. – На обл. и корешке назв. 1-го романа. – (Перехват). – ISBN 5-900303-81-0
1345497
  Копировский А. Собор Богородицы = Храмовое искусство Руси и России : наследие // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 36-41


  На Руси много храмов в честь Рождества Богородицы. Среди них - знаменитые соборы домонгольской эпохи в Суздале и в Антониевом монастыре Новгорода. Но подлинным чудом России стал собор Рождества Богородицы, возведенный в 1490 г. в далеком северном ...
1345498
  Копировский А. Собор Богородицы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . июль. – С. 46-51


  Ферапонтов монастырь,собор Рождества Богородицы, Россия
1345499
  Возницька Л. Собор Бориса Возницького // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 5/6 (249/250). – С. 28-39. – ISSN 0131-2685
1345500
  Сидоренко Віктор Собор Мальтійських лицарів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 76-82 : фото
1345501
  Баканідзе О. Собор мудрості / Отар Баканідзе ; Тбіліський держ. ун-т ім. Ів. Джавахішвілі, Ін-т Україністики. – Тбілісі : УНІВЕРСАЛІ, 2009. – 140 с. : фот. – ISBN 978-9941-12815-8
1345502
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Москва
2. – 1939. – 286с.
1345503
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Ленинград, 1946. – 524 с.
1345504
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : [роман] / Виктор Гюго ; пер. Н.А. Коган. – Москва, 1947. – 448 с.
1345505
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Москва, 1949. – 310 с.
1345506
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : [роман] / В.Гюго ; пер. с французского Н. Коган. – Ленинград : Художественная литература, 1959. – 464 с. – Библиогр.: іл.
1345507
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : [роман] / Виктор Гюго ; [пер. с фр. Н.А. Коган]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1970. – 542 с.
1345508
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : роман / Виктор Гюго ; пер. с фр. Н. Коган. – Москва : Художественная литература, 1976. – 429 с.
1345509
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : [роман] / Виктор Гюго ; [пер. с фр. Н.А. Коган]. – Кишинев : Лумина, 1977. – 427 с.
1345510
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Минск, 1978. – 446 с.
1345511
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Ставрополь, 1979. – 512с.
1345512
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Москва, 1981. – 416с.
1345513
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Алма-Ата, 1982. – 670с.
1345514
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Москва : Правда, 1984. – 560 с.
1345515
  Гюго В. Собор Парижской богоматери : роман / Виктор Гюго ; пер. с фр. Н. Коган. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 414 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
1345516
  Гюго В. Собор Парижской богоматери / В. Гюго. – Чебоксары, 1990. – 412с.
1345517
  Гюго В. Собор Парижской Богоматери : роман в двух частях / Виктор Гюго ; перев. с франц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1. – 1903. – 191 с. : ил. – Конволют. - Перепл.: Собор Парижской Богоматери Ч. 2 / В. Гюго
1345518
  Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Ч. 2 : роман в двух частях / Виктор Гюго ; перев. с франц. // Собор Парижской Богоматери : роман в двух частях / В. Гюго. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – Ч. 1. – 220 с.
1345519
  Гюго В. Собор Парижской Богоматери : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. Н. Коган]. – Київ : Посредник, 1993. – 448 с. : іл. – (Классическая проза)
1345520
  Гюго В. Собор Парижской Богоматери : [ роман ] / Виктор Гюго ; пер. с фр. Н.Коган. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 608 с. – ISBN 978-5-395-00039-2
1345521
  Гюго В. Собор Паризької богоматері / Віктор Гюго ; за ред. З. Йоффе. – Харків : Лутература і мистецтво, 1935. – 535 с. – (Дешева бібліотека художньої літератури)
1345522
  Гюго В. Собор Паризької богоматері : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр. П. Тернюка. – Київ : ДЛВ, 1952. – 400 с.
1345523
  Гюго В. Собор Паризької богоматері : роман / Віктор Гюго ; [пер. з фр. Петра Тернюка]. – Київ : Вища школа, 1981. – 464 с. : іл. – (Зарубіжна класика)
1345524
  Гюго В. Собор Паризької богоматері : [роман] / Віктор Гюго ; з фр. пер. П. Тернюк. – Київ : Дніпро, 1989. – 478 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 64)
1345525
  Гюго В. Собор Паризької Богоматері : [роман] / Віктор Гюго ; [пер. з франц. П. Тернюка]. – Київ : Молодь, 1976. – 414 с. : іл.
1345526
  Гюго В. Собор Паризької Богоматері : роман / Віктор Гюго; переклад з французької П. Тернюка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2007. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3888-3
1345527
  Гюго В. Собор Паризької Богоматері : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр. Петра Тернюка ; [передм. Наталії Горячої] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 510, [2] с., [1] арк. портр. – Сер. засн в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6512-4
1345528
  Гюго В. Собор Паризької богоматері: Роман : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр. П. Тернюка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2004. – 510, [1] с. , [1] арк. портр. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2226-7
1345529
  Доценко А. Собор Різдва Богородиці в Козельці / [Доценко А., Ванжула О., Кійкова С. ; фотозйомка М. Турчин] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – 296 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 295. – ISBN 978-966-2765-24-3
1345530
  Александровский И.В. Собор Св. Владимира в Киеве / И.В. Александровский. – Киев : Тип. К.Н. Милевского, 1896. – 55 с. – Экз. № 25563 без тит. стр.


  На стр. 1 напись: Прот. И.Н. Коралькову от автора
1345531
  Александровский И.В. Собор Св. Владимира в Киеве / И.В. Александровский. – изд. 6-е, с рис. – Киев : Тип. К.Н. Милевского, 1905. – 80 с. : ил.
1345532
  Шамраєва А. Собор св. Георгія (Успіння Богородиці) XII-XX ст. (охор. № 774) в м. Каневі Черкаської області (За архівними джерелами XIX-XX ст.) // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2005. – Число 3/4. – С. 3-22
1345533
  Соловьев М. Собор св. Марка в Венеции / М. Соловьев. – 107-124 с.
1345534
  Фоміна І. Собор Св. Юра - символ відродження УГКЦ // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 307-310. – ISBN 978-966-171-90295
1345535
   Собор св. Юра 22 січня 1989 року : документи і спогади / упоряд. Ігор Калинець ; [передм. І. Паславський]. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 133, [3] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр.
1345536
  Патрина Дарья Собор Святого Петра // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 73 : фото
1345537
  Нікітенко Н.М. Собор святої Софії в Києві / Н.М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2000. – 232с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-102-6
1345538
   Собор Святої Софії в Києві = Cathedral of Saint Sophia in Kyiv : (Книга-альбом). – Київ : Мистецтво, 2001. – 352с. : з іл. – ISBN 966-577-081-0
1345539
  Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве : история, архитектура, живопись, некрополь / Надежда Никитенко ; [под общ. ред. Куковальськой Н.М.] ; Национальный заповедник "София Киевская". – Москва : Северный паломник, 2008. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269-271. – ISBN 978-5-94431-278-5
1345540
  Никитенко Н.Н. Собор святых Софии Киевской = Council of the St. Sophia in Kyiv Saints / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев : Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, 2014. – 335, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 326-334. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-7100-5
1345541
  Сверстюк Євген Собор у риштованні : Документи / Сверстюк Євген; Передмова Марка Антоновича. – Paris, Baltimore : Перша Українська Друкарня у Франції, Смолоскип. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч.6)
3. – 1970. – 173с.
1345542
  Сверстюк Є. Собор у Риштованні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 622-645.
1345543
  Гоян Я.П. Собор української душі : літ. портрет Олеся Гончара / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2003. – 61, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2003 р. - На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Урок літератури). – ISBN 966-01-0271-2


  У пр. 1726016 напис: Славному подружжю Дмитрові та Ніні Міщенкам - слово любові до Олеся Гончара! Підпис. 2 лютого 2005 р.
1345544
  Лапин П.Д. Собор, как высший орган церковной власти : (историко-канонический очерк) / П. Лапин. – Казань : Центр. тип., 1909. – 578, VIII, III с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1906-1909 гг. – Библиогр. в примеч.
1345545
  Гончар О. Собор. Твоя заря : Романы / О. Гончар. – Москва : Известия, 1987. – 714с. – (Б-ка "Дружбы народов")
1345546
  Дудка Й.М. Собори душ / Й.М. Дудка. – К., 1993. – 111с.
1345547
  Білокінь С. Собори душ наших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 12-13


  "Одні ламали й нищили традиційну культуру, інші її обороняли, як могли, і йшли до тюрем і концтаборів". Музейники рятували українську культуру.
1345548
   Собори наших душ : літ.-худ. видання / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін. [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-230-8
Вип. 21 : [Віршовані, прозаїчні та музичні твори, образотворчі роботи] / [упоряд.: Н.П. Довгялло, С.М. Кольцова, С.О. Кравець, Т.А. Левицька]. – 2019. – 288 с. : іл., ноти
1345549
  Береза І.Ю. Собори О. Гончара до і після "Собору" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 6-12


  У статті розглядаються питання місця духовного символу "Собор" у щоденникових записах О. Гончара
1345550
  Гон О. Собори та соборні лейтмотиви в "Кантос" Паунда // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 187-203. – ISBN 978-966-921-243-6


  "Мета статті полягає в спробі інтерпретувати архітектурні мотиви ліро-епічної поеми Е. Паунда «Кантос», описати функціонування топосу «Храм Малатести» як «соборного» образу в особливостях структурування художньої системи твору, виокремити пролептичні ...
1345551
  Паночко М. Соборна основа української юридичної термінології як визначальний чинник її функціональної розбудови в 20-х роках XX ст. // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 148-156. – ISSN 2308-4855
1345552
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – 287, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2911-10-7
1345553
  Сергійчук В. Соборна пам"ять України : календар-альманах, 2008 рік / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2007. – 288с. – ISBN 978-966-2911-15-2
1345554
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 288 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-966-2911-24-4
1345555
  Сергійчук В. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2011 / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2911-32-9
1345556
  Сергійчук В. Соборна пам"ять України : календар-альманах, 2012 / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2011. – 288 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 285-287. – ISBN 978-966-2911-42-8
1345557
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – 288 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 287-288. – ISBN 978-966-2911-16-9
1345558
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 288 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 287-288 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-65-7
1345559
  Сергійчук В. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287-288. – ISBN 978-966-2911-74-9
1345560
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – 287 с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2911-81-7
1345561
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 287, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2911-88-6
1345562
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – 288 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 287-288. – ISBN 978-966-2911-94-7
1345563
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – 287 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-617-7837-01-4
1345564
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – 285, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7837-11-3
1345565
  Сергійчук В.І. Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – 288 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 287-288. – ISBN 978-617-7837-21-2
1345566
  Олесіюк Т. Соборна Україна : Наукові розвідки і спомини / Т. Олесіюк; КНУТШ; Центр українознавства; Упоряд. та вступ. стаття В.Сергійчука; Олексіюк Тиміш. – Київ : Українська видавнича спілка, 2004. – 640с. – ISBN 966-7060-64-0
1345567
  Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П.П. Сергієнко. – Київ : Знання України, 1993. – 64с. – ISBN 5-7770-0575-6
1345568
  Червінський В. Соборна, незалежна і вільна Україна - понад усе / В. Червінський, З. Захожай // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 14-24 січня (№ 3/4). – С. 4
1345569
  Успенский Ф.И. Соборная грамота духовенства православной восточной церкви, утверждающая сан царя за Великим Князем Иоанном IV Васильевичем, 1561 года : [в 3 т.] / Успенский Ф.И. – 1913-1927. – Москва : Синодальная тип.
Т. 1, ч. 1. [2] : Период 1 (до 527 г.). – 1850. – [2], 50 с. : ил., 9 л. ил., 5 л. карт. – В цельнокожаном индивидуальном переплёте, выполненном в конце XX века


  Т. 1: Истории Византийской Империи охватывает: Период I (до 527 г.), элементы образования Византивизма. Период II (518-610 гг.), от Юстиниана до Ираклия. Период III (610-716 гг.), Ираклий и его преемники Анотация: Фундаментальный труд известного ...
1345570
  Шлемкевич М. Соборне зрівняння // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 199-202
1345571
  Панченко В.О. Соборний герб України / В.О. Панченко. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4958-Х
1345572
  Курас І.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / І.Ф. Курас, В.Ф. Солдатенко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 246с. – ISBN 966-02-1957-1
1345573
  Погребенник В. Соборництво Михайла Драгоманова-літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 189-191
1345574
  Бойко Н.І. Соборницьке підгрунтя історичної концепції Михайла Максимовича // Україна Соборна, 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 263-273
1345575
  Цюприк В.І. Соборницький рух на Закарпатті: історико-правові наслідки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 401-403. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345576
  Сергійчук В. Соборницький характер діяльності Центральної Ради: стратегічні напрями і результати // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 6-18. – ISBN 966-7060-54-1
1345577
  Нахлік Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 10-11
1345578
  Нахлік Є. Соборницькі й державницькі акценти // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 373-409. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  Іван Франко.
1345579
  Добржанський О.В. Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 28-38. – ISSN 0130-5247
1345580
  Наєнко М. Соборні дороги у вічність // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 172-175. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Трисерійний документальний фільм професора Полтавського педуніверситету імені Володимира Короленка Ольги Ніколенко "Дорогами Гоголя".
1345581
  Марусяк М.М. Соборні послання : ісагогіко-екзегетичний огляд : навч. посібник / протоієрей Михайло Марусяк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2017. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-164 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-414-3
1345582
  Сиротюк Ю.М. Соборність - безпековий вимір // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 167-174. – ISBN 978-966-668-533-2
1345583
  Кузьменко Ю. Соборність - це відповідальність усіх за всіх // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 5


  іМіжнародна наукова конференція "Історична пам"ять і сучасність: дискурсивні проекції" в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Конференцію відкрила заступник директора Інституту філології з наукової роботи Г. Черненко. Виступили : проректор з ...
1345584
  Лук"янчук Г. Соборність - як національна ідея // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-30 січня (№ 3/4). – С. 8-9


  У Національній історичній бібліотеці України відкрилися дві виставки - "Соборність України" та "IV Універсал Української Центральної Ради - кульмінаційний момент в історії державотворення." Окреме місце на виставці належить дослідженням д-ра іст. наук, ...
1345585
  Лук"янчук Г. Соборність - як Національна Ідея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 3


  У Національній історичній бібліотеці України відкрилися дві виставки - "Соборність України" та "IV Універсал Української Центральної Ради - кульмінаційний момент в історії державотворення". Д-р іст. наук, проф. В. Сергійчук розповів про витоки ...
1345586
   Соборність = Sobornist : Літературно-художній журнал українських письменників Німеччини. – Мюнхен, 1997-. – ISSN 1615-9098
№ 3. – 2002. – Почав видаватися 1997 року в Києві, а з 1998 виходить у Мюнхені
1345587
   Соборність = Sobornist : Літературно-художній журнал українських письменників Німеччини. – Мюнхен, 1997-. – ISSN 1615-9098
№ 4. – 2002. – Почав видаватися 1997 року в Києві, а з 1998 виходить у Мюнхені
1345588
   Соборність. – Київ
Осінь. – 2003
1345589
   Соборність = Sobornist : міжнародний літературно-публіцистичнийій часопис українських письменників / Федер. Спілок письменників Держави Ізраїль ; Спілка укр. письменників Держави Ізраїль. – Bat-Yam, 1997-. – ISSN 1565-6837
N 1 (31). – 2008. – Почав видаватися 1997 року в Києві, з 1998 до 2004 року виходив у Мюнхені, зараз видається в Державі Ізраіль
1345590
   Соборність = Sobornist : міжнародний літературно-публіцистичнийій часопис українських письменників. – Bat-Yam, 1997-. – ISSN 1565-6837
N 1 (34). – 2009. – Почав видаватися 1997 року в Києві, з 1998 до 2004 року виходив у Мюнхені, зараз видається в Державі Ізраіль
1345591
  Філіпчук Г. Соборність "листопадового чину" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)
1345592
  Крива Т.Ю. Соборність в контексті національної ідеї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  На кожному історичному етапі української історії національна ідея наповнювалась новим змістом, конкретизувалась і втілювалась в життя. Так як довгий час український народ був роз"єднаний територіально, підданий асиміляційним впливам, визиску зі сторони ...
1345593
  Верстюк В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 67-93. – ISSN 0130-5247
1345594
  Капелюшний В.П. Соборність держави і єдність церкви: історико-правовий досвід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345595
  Цвєткова Ю.В. Соборність держави і єдність церкви: історико-правовий досвід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345596
  Лосєв Ігор Соборність правдива і "соборність" фальшива // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С. 177-182
1345597
  Коцур А. Соборність сучасної української історіографії та її інтеграція в загальноєвропейський і світовий інтелектуальний простір // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 344-348. – ISBN 978-966-2464-25-2
1345598
  Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України : теоретико-методологічні засади // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-106. – ISBN 978-966-02-4344-6
1345599
  Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Адамович С.В. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 56 назв
1345600
  Сергієнко П.П. Соборність України / П.П. Сергієнко. – Київ, 1993. – 78 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія)
1345601
  Тиводор Н.Б. Соборність України в умовах Бретського договору (1917-1918 рр.): історико-правовий аналіз // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 386-389. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345602
  Неліпа Д.В. Соборність України на сучасному етапі державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується соборність як складова національної ідеї та соборність як одна з тем виборчої кампанії. Виокремлюються чотири підходи до розуміння соборності та підкреслюється, що соборність може стати основним чинником державо- та націотворення ...
1345603
  Мостяєв Олександр Соборність України та відміннність історико-політичних доль регіонів // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 174-180. – ISBN 978-966-439-138-9
1345604
  Бойдуник О. Соборність України та її східні кордони // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 389-418
1345605
  Мозер М.Є. Соборність України у баченні Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – C. 94-101. – ISSN 2520-6397


  Тайники рідної мови - потужний інструмент будівничого української державності. За словами О. Потебні, зв"язок між мовою і думкою, мовою і світом асоціативних уявлень народу, між мовою і культурою народу підсвідомо породжує рух до суспільного об"єднання ...
1345606
  Сотник Г.В. Соборність України у політичних і правових поглядах Миколи Міхновського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 380-382. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345607
  Калакура Я.С. Соборність України як концепт новітньої історіографії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 116-125. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується історична та історіографічна сутність концепту "соборність" у двох вимірах: соборність України і соборність української історіографії.
1345608
  Бевз Т. Соборність України: виклики і загрози // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 1 (93), січень - лютий. – С. 269-281. – ISSN 2524-0137
1345609
  Карпічков В.О. Соборність України: від ідеї до реалізації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 129-133. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345610
  Мірошниченко М.І. Соборність України: правовий вимір у контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів у добу Української революції (1917-1921 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 12-24. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345611
  Михайліченко О.С. Соборність українських земель в міжнародно-правовому сегменті діяльності гетьмана П. Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 333-336. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345612
  Дашкевич Я. Соборність чи федерація? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 16-17
1345613
  Шульжук Л.Р. Соборність як ідентифікаційна ознака зрілості держави // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 412-415. – ISBN 978-617-7777-14-3
1345614
   Соборність як принцип державної регіональної політики України: за матеріалами соціологічних опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Небожук, .Р. // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 7-17. – ISSN 2664-3618
1345615
  Семергей Н. Соборність як складник розвитку національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: новітня історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 197-206. – ISSN 1998-4634


  Згадуються професори КУ - Я. Калакура, В. Сергійчук, В. Смолій.
1345616
  Сюндюков І. Соборність: нове прочитання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 6


  Уроки Злуки для сьогоденної України.
1345617
   Соборное уложение 1649. – Ленинград, 1987. – 448с.
1345618
  Лещенко И.И. Соборное уложение 1649 г. - проблемы нарушения симфонической преемственности в российском государстве / И.И. Лещенко, Л.В. Лещенко // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (31). – С. 92-98
1345619
   Соборное уложение 1649 г. : (извлечения) : материалы к изучению истории государства и права СССР. – Москва : [б. и.], 1958. – 91, [3] с.
1345620
  Румянцева В.С. Соборное уложение 1649 г. и государственный статус крепостного права // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0042-8779
1345621
  Ситникова А.И. Соборное уложение 1649 г. как законописный правовой памятник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает Соборное уложение 1649 г. с позиции законодательной текстологии и приходит к выводу, что оценка нормативных актов прошлых эпох с позиций современной законодательной техники противоречит принципам критической историографии и не ...
1345622
  Софроненко К.А. Соборное уложение 1649 года - кодекс русского феодального права / А.К. Софроненко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 59 с.
1345623
  Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года / М.Н. Тихомиров. – Москва : МГУ, 1961. – 444с.
1345624
   Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года / [Текст ред. проф. М.К. Любавским]. – Москва : Ист.-филол. факультет Имп. Моск. ун-та ; Печ. А.И. Снегиревой, 1907. – 196 с.
1345625
  Горожанина Т.В. Соборность и демократия: может ли Россия изменить свою политическую культуру ? // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 36-46. – ISSN 1812-8696
1345626
  Маслов А.Г. Соборность и цивилизация // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 139-146. – ISSN 2076-1554
1345627
  Попов Н.П. Соборы патриарха Иоакима на митрополита Смоленского Симеона / Н.П. Попов // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 314-343
1345628
  Попов Н.П. Соборы патриарха Иоакима на митрополита Смоленского Симеона / Н.П. Попов // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 313-343
1345629
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1960. – 332с.
1345630
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Москва, 1986. – 573с.
1345631
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Омск, 1986. – 398с.
1345632
  Грин А.С. Собраине сочинений : в 6 т. / А.С. Грин. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 1. – 1980. – 485 с.
1345633
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 1. – 1976. – 264, [1] c. : портр.
1345634
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 2. – 1976. – 250, [1] c. : портр.
1345635
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
[Т. 3]. – 1976. – 171, [1] c. : портр.
1345636
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 4 : Секаваньа, документи, статии. – 1976. – 222, [2] c.
1345637
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 5 : Чернодрински и современата македонска литературна историjа и критика. – 1976. – 302, [1] c.
1345638
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подгот. Блаже Ристовски, сораб. Б. Ристовска-Jосифовска; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-51-5
Том 1 : Текстови на македонски jазик (1900-1905). – 2005. – 482, [ 2 ] с. : ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
1345639
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подгот. Блаже Ристовски, сораб. Б. Ристовска-Jосифовска ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 978-9989-001-79-3
Т. 2 : Печатени истражуваньа и статии (1898-1909). – 2007. – 441, [2] c. : ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
1345640
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Б. Ристовска-Jосифовска ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : [ МАНУ ]. – ISBN 978-608-203-001-2
Том 3 : Национално-политичка публистика (1910-1926). – 2008. – 403, [ 3 ] с. : іл. – Парал. тит. лист англ. мовою
1345641
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Б. Ристовска-Jосифовска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 978-608-203-086-9
4 : Дневнички и мемоарски записи (1903-1913-1923). – 2012. – 472, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1345642
  Ивановский В.Ф. Собрание - высший орган партийной организации / В.Ф. Ивановский. – Ленинград, 1968. – 37с.
1345643
  Гидони Г.И. Собрание 30 экслибрисов со статьей автора "О задачах портретного книжного знака" и указателем выполненных автором экслибрисов / Г.И. Гидони. – Ленинград : 1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Ленсовета, 1934. – 7, [42] с.
1345644
  Срезневский В. Собрание автографов Пушкина, принесенное в дар рукописному отделению библиотеки Императорской Академии Наук Е.А. Масальской-Суриной (рожд. Шахматовой). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – 8 с. – Отд.оттиск
1345645
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-26. – 1992
1345646
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-52. – 1993
1345647
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-17. – 1994
1345648
  Гагарин Г.Г. Собрание Византийских, грузинских и древнерусских орнаметов и памятников архитектуры / князь Г.Г. Гагарин. – Санкт-Петербург : Печ. Министерство Императорского Двора
[Серия 1]. – 1897. – VIII, 22 с., 45 л. цв. ил. : ил. – Обл., тит. л. и оглавл. рис. на рус. и фр. яз.


  Ровинский, Дмитрий Александрович (1824-1895) Тевяшов, Евгений Николаевич (1846-1914)
1345649
   Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. : каталог. – Ташкент : Фан
6. – 1963. – 738 с.
1345650
   Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР.. – Ташкент : Фан
Т. 8. – 1967. – 799 с.
1345651
   Собрание восточных рукописей Академиии наук Узбекской ССр.. – Ташкент
3. – 1955. – 556с.
1345652
   Собрание восточных рукописей Академиии наук Узбекской ССр.. – Ташкент
4. – 1957. – 560с.
1345653
  Ауэзов М.О. Собрание вочинений : роман / М.О. Ауэзов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература
4. – 1975. – 566 с.
1345654
   Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Ч. 1. – 1791. – 212, 135 с. – Перепл. з кн. Собрание... Часть II, М., 1791


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.,видавн. марка, заставка
1345655
   Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. Ч. 2. // Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова, 1791. – Ч. 1. – 135 с.
1345656
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Н.С. Всеволожского
Ч. 1. – 1813
1345657
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Н.С. Всеволожского
Ч. 1. – 1813
1345658
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 2. – 1819
1345659
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 3. – 1822
1345660
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 3. – 1822
1345661
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 4. – 1826
1345662
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч.4. – 1828
1345663
   Собрание гражданских законов Губерний царства Польского. – Санкт-Петербург : [Тип. Ф. Сущинского], 1877. – 641, XVIII с.
1345664
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 8], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 3 (ч. 1). – 1976. – 717, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345665
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 8], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 3 (ч. 2). – 1976. – 494, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345666
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 9], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 4 (ч. 2). – 1976. – 628, [2] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 580-626. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345667
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 9], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 4 (ч. 1). – 1976. – 734, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345668
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 10], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 5. – 1976. – 765, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 733-763. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345669
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 13], разд. 4 : Гражданское законодательство, кн. 2. – 1976. – 301, [3] с. – Алф.-предм. указ.: с. 261-300. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345670
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 18], разд. 5 : Законодательство о финансах и кредите, кн. 5 (ч. 2). – 1976. – 445, [3] с. – Алф.-предм. указ.: с. 316-444. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345671
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 18], разд. 5 : Законодательство о финансах и кредите, кн. 5 (ч. 1). – 1976. – 718, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345672
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 19], разд. 6 : Земельное законодательство. Законодательство о геодезии и картографии ; разд. 7: Водное законодательство. Законодательство о гидрометеорологии. – 1976. – 469, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 430-468. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345673
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 20], разд. 8 : Законодательство о недрах ; разд. 9: Лесное законодательство. – 1976. – 486, [2] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 453-485. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345674
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 28], разд. 11 : Законодательство о промышленности, кн. 4. – 1976. – 429, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 363-428. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1345675
  Иван Неронов Собрание документов эпохи / Протопоп Иван Неронов. ; [под ред. К.Я. Кожурина ; ст. и коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 368, [4] с. : ил. – (Издательский проект "Quadrivium". Seria "Russica" ; Legenda legantur). – ISBN 978-5-4386-0035-0
1345676
   Собрание Дорошенка в гор. Глухов. – [Б. м.] : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1902. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1345677
  Островский А.Н. Собрание драматических переводов А.Н. Островского : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Г. Мартынова ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Полное собрание сочинений А.Н. Островского : Драматические переводы ; Т. 1-2)
Т. 1 : [Интермедия Мигуэля Сервантеса Сааведра ; Гольдони ; Теобальдо Чикони]. – 1886. – [8], 313 с. – Частное загл. на отд. тит. л.
1345678
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1960. – 434с.
1345679
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1960. – 377с.
1345680
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
Т. 3. – 1960. – 493с.
1345681
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
4. – 1961. – 463с.
1345682
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
5. – 1961. – 497с.
1345683
  Зудерман Г. Собрание драматических сочинений : в 2 т. / Г. Зудерман ; Под ред. К. Бальмонта. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Т-во. тип. А.И. Мамонтова]
Т. 2 : Иоан. Трагедия [и др.]. – 1903. – [4], 416 с : портр. – Загл. т. 2: Собрание драматических сочинений
1345684
  Соловьев Н.Я. Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева : с портретом автора : в 2 т. – Санкт-Петербург : Книгоизд. и типо-литогр. Т-ва "Просвещение". – (Всмемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 1 : Медовый месяц; Чрезвычайное происшествие; Прославились; Соперник. – 1910. – [6], 417 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Конволют. - Переплетено: Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева. т. 2
1345685
  Соловьев Н.Я. Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева. Т. 2 : с портретом автора : в 2 т. // Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева : с портретом автора : в 2 т. / Н.Я. Соловьев. – Санкт-Петербург : Книгоизд. и типо-литогр. Т-ва "Просвещение", 1910. – Т. 1 : Медовый месяц; Чрезвычайное происшествие; Прославились; Соперник. – [6], 318 с. – (Всмемирная библиотека)
1345686
  Николаева Т.В. Собрание древнерусского искусства в Загорском музее / Т.В. Николаева. – Ленинград, 1968. – 250с.
1345687
   Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам. – Минск : В Губернской Типографии, 1848. – XLVIII, 402 с.
1345688
  Брандт Б.Р. Собрание животных и растений для практических работ в школе / Б.Р. Брандт. – Ярославль, 1946. – 56с.
1345689
  Лютова Н.К. Собрание журналов Дальнего Востока России в фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 66 - 70. – ISSN 0869-608Х
1345690
  Брун Г. Собрание задач и предложений, относящихся к линиям второй степени / Г. Брун. – Одесса, 1838. – 215с.
1345691
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 1. – 1996
1345692
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 2. – 1996
1345693
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 3. – 1996
1345694
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 4. – 1996
1345695
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 5. – 1996
1345696
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 6. – 1996
1345697
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-35. – 1994
1345698
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-52. – 1995
1345699
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-52. – 1996
1345700
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 1. – 1997
1345701
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 2. – 1997
1345702
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 3. – 1997
1345703
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 4. – 1997
1345704
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 5. – 1997
1345705
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 6. – 1997
1345706
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 7. – 1997
1345707
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 8. – 1997
1345708
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 9. – 1997
1345709
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 10. – 1997
1345710
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 11. – 1997
1345711
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 12. – 1997
1345712
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 13. – 1997
1345713
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 14. – 1997
1345714
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 15. – 1997
1345715
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 16. – 1997
1345716
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 17. – 1997
1345717
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 18. – 1997
1345718
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 19. – 1997
1345719
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 20. – 1997
1345720
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 21. – 1997
1345721
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 22. – 1997
1345722
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 23. – 1997
1345723
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 24. – 1997
1345724
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 25. – 1997
1345725
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 26. – 1997
1345726
   Собрание запрещенных стихов и прозы.. – 5-е изд., умн. – Лейпциг. – 156с.
1345727
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Картер Браун. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7001-0139-4
[Т. 10] : Ангел ; Плач по любимому негодяю ; Зеленоглазые джунгли ; Зельда ; Куда исчезла Чарити? / [худож. А.Б. Державин]. – 1994. – 541, [3] с. : ил. – На тит. л. также: Лейтенант Уиллер. Серия романов. - Загл. обл.: Ангел
1345728
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Браун Картер. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7116-0045-1
[Т. 11] : Пока искушение нас не разлучит ; Холодная зеленая даль ; Путеводный свет ; Труп на Рождество / [худож. Ю. Аксенова]. – 1994. – 375, [3] с. : ил. – На тит. л. также: Лейтенант Уиллер. Серия романов. - Загл. обл.: Труп на Рождество
1345729
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Браун Картер. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7001-0176-9
[Т. 12] : Что же убило вампира? ; Кто убил доктора секса? ; Клуб "Берлин"; Зейдлиц среди наемных убийц / [худож. Загоскин А.А.]. – 1994. – 445, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Кто убил доктора секса?
1345730
  Курнаков Н.С. Собрание избранных работ / Н.С. Курнаков. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1. – 1938. – 559 с.
1345731
  Курнаков Н.С. Собрание избранных работ / Н.С. Курнаков. – Ленинград-Москва : ГОНТИ
Т. 2. – 1939. – 636 с.
1345732
  Горький Максим Собрание избранных сочинений / Горький Максим. – Москва; Ленинград
Т. 3. – 1932. – 608с.
1345733
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Электродинамика (общая теория электричества). – 1956. – 370с.
1345734
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Кинетическая теория жидкостей. – 1959. – 460 с.
1345735
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов. : научные статьи / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1958. – 600с.
1345736
   Собрание историй Маджму ат-таварих.. – Л., 1960. – 97с.
1345737
  Васьков И. Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / Сочиненное полковником Иваном Васьковым. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – разд. пагинац. – Конволют. Переплетено с: Редкое и достопамятное известие.../ Могутов В. ; Relation d"un voyade.../ Patrin ; Краткое историческое описание... / Павел, иеромонах ; Описание пещеры.../ Рычков . - Издательский конволют. - На корешке: 5. Смесь


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На обороте переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1345738
  Иконников В.С. Собрание исторических трудов. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1 : Максим Грек и его время : историческое исследование В.С. Иконникова. – 1915. – [640] с. разд. паг., [4] л. портр., факс. – На обл. название тома: Максим Грек. - Вышел только т. 1


  На форзаце экз. № 457983 дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову на добрую память от автора. 9 июня 1915 года. И э этом экз. вкладка о майоре Степане Михайловиче Иконникове
1345739
   Собрание кассационных определений уголовной коллегии Верховного суда за 1926 год.. – Харьков : Юридическое издательство Наркомюста УССР
1(январь - июнь). – 1927. – 168 с.
1345740
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – Москва : Тип. Т. Малинского
Вып. 2. – 1894. – X, 310 с.
1345741
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина
Вып. 1. – 1895. – 419 с.
1345742
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина
Вып. 2. – 1895. – 10, 465 с.
1345743
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : Тип. И.А. Баландина
Вып. 2, ч. 2. – 1900. – 232 с.
1345744
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 5-е изд. – Москва : Тип. Вильде
Вып. 1. – 1906. – XII, 563 с.
1345745
  Киевский педагогический музей Собрание лабораторных упражнений, составленное Комиссией при Образцовом физическом кабинете Педагогического музея Цесаревича Алексея в Киеве : Введение: Г.Г. Де-Метца / [авт. Г.Г. Де-Метц, В.К. Роше, С.П. Слесаревский, А.Н. Яницкий]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1912. – [2], VI, 162 с. – (Практические занятия по физике в средней школе)


  Авт. предисл. и статей: Метц, Георгий Георгиевич (1861-?) Авт. статей Слесаревский Сергей Петрович (1868-?); Роше Всеволод Константинович (1872-?); Яницкий Олександр Николаевич (1871-1943)
1345746
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Кн. 1 : Под северным солнцем ; Элегии, стансы, сонеты. – 1917. – 74, [5] с., 1 л. портр. (фронт., факс.). – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.
1345747
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Издтельство В.В. Пашуканиса
Кн. 4 : Горящие здания. Лирика современной души. – 1917. – 227, [5] с. – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.
1345748
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Издательство В.В. Пашуканиса
Кн. 6 : Только любовь ; Семицветник. – 1917. – 206 с. – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.


  На форзаце экз. № 18412 надпись: Только познавши настоящую любовь - я понял поэзию [подпись ???]
1345749
  Пирогов Н.И. Собрание литературно-педагогических статей Н.И. Пирогова, вышедших в управление его Киевским учебным округом. (1858-1861) : С портр. авт. – Киев : Университетской типографии, 1861. – [4], 252, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)
1345750
  Пирогов Н.И. Собрание литературных статей : С портр. авт. / [Соч.] Н.И. Пирогова. – Одесса : Изд. ред. "Одес. вестн." А. Богдановского и А. Георгиевского, 1858. – [2], 81 с., 1 л. фронт. (портр.)
1345751
  Гейнс А.К. Собрание литературных трудов Александра Константиновича Гейнса. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : с портр. и планом. – 1897. – 589 с.
1345752
  Кампе И.Г. Собрание любопытных и сответственно юношескому возрасту сочиненных путешествий : [В 4 ч. : пер. с нем. яз.] / Изданное г. Г. Кампе. – Москва : Унив. тип., у Ридигера и Клаудия
Ч. 3 : Путешествие около земного шара, предприятое ... Самуилом Валлисом... - Путешествие около земного шара, предприятое ... Филипом Картеретом ... - Путешествие около земного шара, предприятое ... Куком с учеными людьми Банксом и Соландером... – [4], 412 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Книга без титул. арк. Пал.- картон, шкіра Путешествие около земнаго шара, придприятое британским корабельным капитаном Самуилом Валлисом в 1766 и оконченное в ...
1345753
   Собрание малороссийских прав 1807 г.. – Киев : Наукова думка, 1993. – 263 с.
1345754
  Нелин Александр Иванович Собрание малороссийских прав 1807 года и его содержание и значение : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Нелин Александр Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
1345755
  Нелин Александр Иванович Собрание малороссийских прав 1807 года, его содержание и значение : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Нелин Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.229-245
1345756
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./. – 307с.
1345757
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./
Кн. 16, ч. 2 : §§ 283-281. – 265 с. л.. – Фотокопии
1345758
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./
Кн. 16, ч. 3 : §§ 582-785. – 192 с. л.. – Фотокопии
1345759
  Мясковский Н.Я. Собрание материалов. / Н.Я. Мясковский. – 2-е изд. – М.
1. – 1964. – 394с.
1345760
  Мясковский Н.Я. Собрание материалов. / Н.Я. Мясковский. – 2-е изд. – М.
2. – 1964. – 612с.
1345761
  Моротская Стелла Собрание миниатюр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 102-103 : фото
1345762
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 4. – 1938. – 409с.
1345763
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 5. – 1938. – 347с.
1345764
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 7. – 1938. – 340 с.
1345765
  Роллан Ромен Собрание музыкально-исторических сочинений в 9-ти т. / Роллан Ромен. – Москва : Искусство
Т. 7 : Бетховен: Великие творческие эпохи. – 1938. – 340с.
1345766
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи языковых в Симбир. и Оренб. губерниях / П.В. Киреевский; подгот. текстов к печати, статья и коммент. А.Д. Соймонова. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкин. дом) ; ред. коллегия: В.Г. Базанов и др)
Т. 1. – 1977. – 327 с. : 1 портр.
1345767
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи П.И. Якушкина / П.В. Киреевский; подгот. текстов, вступ. ст. (с.9-36) и коммент. З.И. Власовой. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; редкол. сер.: А.А. Горелов (отв. ред.) и др.)
Т. 1. – 1983. – 342 с. : 2 л. ил.
1345768
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи П.И. Якушкина / П.В. Киреевский; подгот. текстов, предисл. и коммент. З.И. Власовой. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; редкол. сер.: А.А. Горелов (отв. ред.) и др.)
Т. 2. – 1983. – 342 с. : 3 л. ил., ноты
1345769
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского / П.В. Киреевский; [предисл., послесл., с. 417-433, коммент., сост. В.И. Калугина ; худож. Н.Т. Барботченко]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 461, [1] с. : [1] л. портр., ил. – (Отчий край)
1345770
   Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач.. – М., 1955. – 352с.
1345771
  Вашадзе А. Собрание насекомых и их техническая обработка / А. Вашадзе. – Тбилиси, 1939. – 31с.
1345772
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Л.Ш.Давиташвили. – Москва : Изд-во АН СССР
Том 1. – 1950. – 476с.
1345773
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1956. – 300с.
1345774
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР
Т.3. – 1960. – 352с.
1345775
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 1 : Работы по теории относительности 1905-1920. – 1965. – 700 с.
1345776
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : перевод / А. Эйнштейн. – Москва : Наука
Т. 2 : Работы по теории относительности. – 1966. – 878 с.
1345777
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 3 : Работы по кинетической теории, теории излучения и основам квантовой механики 1901-1955. – 1966. – 632 с.
1345778
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 4 : Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики. – 1967. – 600с.
1345779
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 1 : Физика низких температур. Нейтронная физика. – 1972. – 360с.
1345780
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 2 : Физика элементарных частиц. Электромагнитные и слабые взаимодействия. – 1972. – 296с.
1345781
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 3 : Физика элементарных частиц. Сильные взаимодействия. – 1972. – 419с.
1345782
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034463-X
Т. 1 : Математика 1925-1990. – 2005. – 775с.
1345783
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034089-8
Т. 2 : Нелинейная механика 1932-1940/ Н.Н. Боголюбов, Н.М. Крылов. – 2005. – 828с.
1345784
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-033942-3
Т. 3 : Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний/ Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – 2005. – 605с.
1345785
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034141-X
Т. 4 : Нелинейная механика 1945-1974. – 2006. – 432с.
1345786
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика. / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034142-8
Т. 5 : Неравновесная статистическая механика 1939-1980. – 2006. – 804с.
1345787
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034143-6
Т. 6 : Равновесная статистическая механика 1945-1986/ ред. Н.М. Плакида, А.Д. Суханов. – 2006. – 519с.
1345788
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035724-2
Т. 7 : Введение в квантовую статистическую механику. Аспекты теории полярона/ Н.Н. Боголюбов, Н.Н. Боголюбов (мл.). – 2007. – 662с.
1345789
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035723-5
Т. 8 : Теория неидеального Бозе-газа, сверхтекучести и сверхпроводимости 1946-1992. – 2007. – 642с.
1345790
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ отв. ред. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035722-8
Т. 9 : Квантовая теория поля 1949-1966. – 2007. – 669с.
1345791
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035721-1
Т. 10 : Введение в теорию квантовых полей/Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – 2008. – 736с.
1345792
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д.Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035719-8
Т. 11 : Общие принципы квантовой теории поля/Н.Н. Боголюбов, А.А. Логунов, А.И. Оксак, И.Т. Тодоров. – 2008. – 1006с.


  Уникальность издания определяется тем, что включенные в него работы никогда прежде не публиковались совместно. Одиннадцатый том включает широко известную монографию Н.Н. Боголюбова и соавторов, изданную на русском (1987, 2006 гг.) и английском (1990 ...
1345793
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035718-1
Т. 12 : Теория элементарных частиц 1963-1985. – 2009. – 784 с.
1345794
  Тамм И.Е. Собрание научных трудов. : В 2-х т. / И.Е. Тамм. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 439с.
1345795
  Тамм И.Е. Собрание научных трудов. : В 2-х т. / И.Е. Тамм. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 488с.
1345796
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изданное Обществом любителей отечественной словесности. – Изд. 2-е, испр., умнож. и содержащее... – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Ивана Глазунова
Ч. 1. – 1821. – [12], CXLVII,330 с. – Продолж. свед. об изд.: ...Историю словесности древних и новых народов, правила словесности вообще и каждого рода красноречия и поэзии в особенности


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри.
1345797
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изданное Обществом любителей отечественной словесности. – Изд. 2-е, испр., умнож. и содержащее... – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1821. – [9], CXLIX-CCXLII, 297с. – Продолж. свед. об изд.: ...Историю словесности древних и новых народов, правила словесности вообще и каждого рода красноречия и поэзии в особенности


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри.
1345798
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изд. Обществом любителей отечественной словесности. – 2-е изд. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1821. – 298 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, тканина, шкіра
1345799
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. – Изд. 2-е, испр., умножен. и содержащ. историю словесности древни. – С-Пб., 1822. – /6/, 275с.
1345800
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. – Изд. 2-е, испр., умножен., и содержащ. историю словесности древн. – С-Пб., 1822. – 288с.
1345801
   Собрание определений Особой Коллегии Высшего Контроля по Земельным Спорам.. – Х.
1. – 1924. – 111с.
1345802
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного суда УССР.. – Х., 1925. – 299-431с.
1345803
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного суда УССР.. – Х.
6. – 1926. – 541-713с.
1345804
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного Суда УССР.. – Х.
9. – 1925. – 81с.
1345805
  Зайцев Илья Собрание османских рукописей в Москве // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-67. – ISSN 0869-7078
1345806
   Собрание памятников церковной старины в ознаменования трехсотлетия царствования Дома Романовых / составил свящ. А. Речменский. – Москва : Изд. церк. юбил. комиссии, 1913. – [2], 80, [2] с., [22] л. ил., цв. ил., портр. ил. – На обл. авт. не указан
1345807
  Воронин А.Н. Собрание партийной группы / А.Н. Воронин, Т.А. Кузнецова. – Ленинград, 1970. – 18с.
1345808
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
1. – 1951. – 444 с.
1345809
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – М.
2. – 1952. – 384с.
1345810
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
Т. 4. – 1953. – 370 с.
1345811
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – М.
5. – 1954. – 391с.
1345812
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
3. – 1956. – 439с.
1345813
  Ушинский К.Д. Собрание педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского / К.Д. Ушинский. – 1875-1908. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина
[Т. 1]. – 1875. – [4], II, 624 с., 1 л. табл.
1345814
   Собрание переводов иностранных поэтов : Лонгфелло, Теннисон, Байрон, Боденштедт, Уланд, Гейне, Данте, Жильбер, Вольтер, Альфред де-Мюссе и др. / П.Н. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – 284, V с.


  Авторы произв.: Лонгфелло, Генри Уодсуорт (1807-1882) Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788-1824) Боденштедт Уланд Гейне, Генрих (1797-1856) Данте Алигьери (1265-1321) Жильбер Вольтер, Франсуа Мари (1694-1778) Мюссе, Альфред де (1810-1857)
1345815
  Алкей Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова, со вступительным очерком его же / Алке и Сафо. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – [6], 9-222 с. – (Памятники мировой литературы : Песни и лирические отрывки / Алкей и Сафо)


  Автор: Сапфо 7-6 вв. до н.э. Пер.: Иванов, Вячеслав Иванович 1866-1949
1345816
   Собрание песен Южной России выбранное из разных повременных изданий : [пісні, збірка 79 пісень українських]. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А.П. Чеpвякова ; [Тип. А.П. Чеpвякова]], 1866. – [2], IV, 95 с.
1345817
   Собрание песен Южной России, выбранное из разных современных. – [Передрук з вид.: Пісні. Харків, 1865]. – Санкт-Петербург : Изд. А.П. Чеpвякова ; [Тип. А.П. Чеpвякова, 1866. – [2], IV, 95 с. – В кн. 79 укp. наp. пісень. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, тит. арк. рос. мовою
1345818
  Чехов А.П. Собрание писем А.П.. Чехова / под ред. Владимира Брендер ; Вступ. ст. Ю. Айхенвальда. – Москва : К-во "Современное творчество". – (Чеховская библиотека)
Т. 1. – 1910. – XII, 288 с. : портр.
1345819
   Собрание писем императора Петра 1. : [Петр 1]
Ч.1. – 1829
1345820
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1] / [предисл.: Голенищев-Кутузов ; предуведомление В. Берх]. – Санкт-Петербург : В Морской тип.
Ч.1. – 1829. – 343 с.
1345821
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 2. – 1829. – 393 с.
1345822
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 3. – 1830. – 378 с.
1345823
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 4. – 1830. – 334 с.
1345824
   Собрание писем царя Алексея Михайловича : с приложением "Улежения сокольничья пути" и проч. / Издал Петр Бартенев. – Москва : [Б. и.], 1856. – 18 с.
1345825
   Собрание писем царя Алексея Михайловича : с приложением Улежения сокольничья пути с пояснти. земат. С.Т.Аксакова, с портр. царя и снимками его почерка. / Иждивением К.Т. Солдатенкова изд. Петр Бартенев. – Москва : Тип. В. Готье, 1856. – [2], VI, 248, [3] с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
1345826
  Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения". – Paris : Societe nouvelle de librairie et e"dition
Т. 1 : Историческая Польша и великорусская демократия (1881-1882) ; Опыт украинской политико-социальной программы (1884). – 1905. – VIII, 376 с. – Печ. по инициативе и на средства украинцев-демократов
1345827
  Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения" ; [предисл. Б. К[истяковского]. – Paris : Societe nouvelle de librairie et edition
Т. 2. – 1906. – LIX, 874 с. : 1 портр. – Печ. по инициативе и на средства украинцев-демократов


  На форзаце надпись: Мих. Могилянскому (С.Петербург, 1906 г. от Б.А. Кистяковского)
1345828
   Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских Социалистических Республик, 1939. – 116 с.
1345829
  Гедеон (Вишневский Г.И.) Собрание поучений, произнесенных к Полтавской пастве Гедеоном, архиепископом Полтавским и Переяславским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. внеш. торговли, 1848. – VIII, 302, [1] с.


  Надпись 1924 г.
1345830
  Северянин И. Собрание поэз / Игорь Северянин. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Т. 4 : Victoria Regia. – 1916. – 156 с. – 2 тит. л. - На каждый т. свой тит. л. – Библиогр.: с. 141-143 ; Список трудов авт. с. 151-153
1345831
  Северянин И. Собрание поэз / Игорь Северянин. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Т. 1 : Громкокипящий кубок : Поэзы. – 1918. – 208 с.
1345832
  Верхарн Э. Собрание поэм в переводах Георгия Шенгели : Города Спруты / Э. Верхарн. – Харьков : Держвидав України, 1922. – 57 с.
1345833
  Байрон Дж.Г. Собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Джордж Байрон. – М
Т. 1 : Поэмы: Гяур. Абидосская невеста. Корсар. Лара. Осада Коринфа. – 1940. – 301 с.
1345834
  Бернс Р. Собрание поэтических произведений / Роберт Бернс. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 704 с. – (Бессмертная библиотека. Зарубежные классики). – ISBN 5-7905-0325-Х
1345835
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 1. – 327с.
1345836
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Ленинград
Т. 2. – 1930. – 327с.
1345837
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 4. – 1930. – 343с.
1345838
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде
Т. 3. – 1931. – 392с.
1345839
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 5. – 1938. – 376с.
1345840
  Аронзон Л. Собрание произведений : [ в 2-х т. ] / Леонид Аронзон ; [ сост. : П.А. Казарновский, И.С. Кукуй, В.И. Эрль ]. – Санкт-Петербург : Иван Лимбах. – ISBN 5-89059-094-4
Т. 1. – 2006. – 560 с., [ 8 ] л. илл.
1345841
  Аронзон Л.Л. Собрание произведений : [ в 2-х т. ] / Леонид Аронзон ; [ сост. : П.А. Казарновский, И.С. Кукуй, В.И. Эрль ]. – Санкт-Петербург : Иван Лимбах. – ISBN 5-89059-091-X
Т. 2. – 2006. – 328 с., [ 8 ] л. илл.
1345842
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-017-3(Кн.1)
Кн. 1 : Лиха беда начало. – 2006. – 576с.
1345843
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-019-X(Кн.2)
Кн. 2 : Герои приходят сами. – 2006. – 672с.
1345844
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-020-3(Кн.3)
Кн. 3 : Море волнуется. – 2007. – 672с.
1345845
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 978-5-9474-6021-6(Кн.4)
Кн. 4 : На открытом сердце. – 2007. – 672с.
1345846
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 978-5-9474-6022-3(Кн.5)
Кн. 5 : Жизнь как жизнь. – 2007. – 672с.
1345847
  Ленин В.И. Собрание произведений к изучению истории ВКП(б) / В.И. Ленин, И.В. Сталин
Т. 1. – 1936
1345848
  Ленин В.И. Собрание произведений к изучению истории ВКП(б) / В.И. Ленин, И.В. Сталин
Т. 3. – 1936
1345849
  Хлебников В. Собрание произведений. Творения 1906-1916 / В. Хлебников; Под ред. Ю.Тынянова и Н.Степанова. – Ленинград, 1930. – 326с.
1345850
   Собрание путешествий к татарам и другим возточным народам, в XIII, XIV и XV столетиях. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Департамента народного просвещения, 1825
1345851
  Туманский Ф.О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого / Изданное трудами и иждивением Феодора Туманского. – В граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печ. у Шнора
Ч. 1 : [О зачатии и рождении великого государя императора Петра Первого...] / [Крекшин П.Н.]. – 1787. – [8], 310 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
1345852
  Франклин, Вениамин Собрание разных сочинений. – М., 1803. – 212с.
1345853
  Ломоносов М. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова. – 2-е изд. с прибавлениями. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете
Кн. 1. – 1757. – 10, 398, [2] c. : [1] л. фронт., [3] л. ил., черт.


  Содерж.: Предисловие. О пользе книг церьковных в российском языке (с. 3-10); Оды духовныя (с. 3-36); Оды похвальныя (с. 37-153); Похвальныя надписи (с. 155-184); Слова в публичных собраниях Санктпетербургской императорской академии наук говоренныя. ...
1345854
   Собрание разных, полученных от главнокомандуещего армиями и флотом ко двору донесений, с подлиннеков, присыфлаемых в имп. Академию наук и для напечатания при ведомостях. – часть 1-я-2-я. – С-Пб, 1791. – 147с.
1345855
  Фолкнер У. Собрание рассказов / У. Фолкнер. – М, 1977. – 631с.
1345856
  Фолкнер У. Собрание рассказов / У. Фолкнер. – Кишинев, 1989. – 591с.
1345857
  Низами Арузи Самарканди Собрание редкостей, или Четыре беседы / Низами Арузи Самарканди. – М., 1963. – 173 с.
1345858
   Собрание речей г. г. депутатов Государственной думы I и II созыва. – Санкт-Петербург : Тип. "Разум", 1908. – 576 с.
1345859
  Барсов А. Собрание речей, говоренных в имп. Московском университете при разных торжественных случаях ... Антоном Барсовым / Антон Барсов. – Москва : Ун-кая тип. у Н. Новикова, 1788. – 195 с.
1345860
  Сатаров В.Н. Собрание рисунков по истории русского искусства / В.Н. Сатаров. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1913. – 20 с.
1345861
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 2 : [Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная]. – 1897. – 358 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345862
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 4 : [Из новых : ч. 2-3]. – 1897. – 318 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345863
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 5 : [На ущербе]. – 1897. – 360 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345864
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 6 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 5 : [На ущербе]. – 330 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345865
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 6 : [Обречена; Проездом; Вторая от воды; В отъезд]. – 1897. – 330 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345866
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 7 : [Перевал : роман в трех частях : ч. 1-2]. – 1897. – 374 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Конволют. - Пер.: Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345867
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 8 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 7 : [Перевал : роман в трех частях : ч. 1-2]. – 318 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345868
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 9 : [Ходок]. – 1897. – 384 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 10. - Экз. без тит. л.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345869
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 10 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 9 : [Ходок]. – 287 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1345870
  Срезневский В. Собрание рукописей Г.Ф. Квитки, принадлежавшее И.И. Срезневскому // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 229-238
1345871
   Собрание русских памятников, извлеченных из семейного архива графов Делагарди : Посвящ. X-му археол. съезду в г. Риге / Изд. Георгий Саблер, архивариус ун-та. – Юрьев : Иждивением Юрьевского ун-та, 1896. – XIII, 79 с., 2 л. факс. – Текст на рус., фр. и нем. яз. - Отт. из "Учен. зап. Юрьев. ун-та". 1896 г., № 3
1345872
  Трутовский В. Собрание русских простых песен с нотами. / В. Трутовский. – М., 1953. – 184с.
1345873
  Олигер Н. Собрание сочинений / Николай Олигер. – Санкт-Петербург : Освобождение
Т. 4 : Праздник Весны : роман. – 1910. – 221 с.
1345874
  Овсянико-Куликовский Д Собрание сочинений : [Т. 1-9] / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – 5-е изд. ; 1923-[1924]. – Москва ; Петроград : Государственное изд.
Т. 1 : Гоголь. – 1923. – 160с.
1345875
  Овсянико-Куликовский Д Собрание сочинений : [Т. 1-9] / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – 5-е изд. ; 1923-[1924]. – Москва ; Петроград : Государственное изд.
Т. 2 : Тургенев. – 1923. – 216 с.
1345876
  Овсянико-Куликовский Д Собрание сочинений : [Т. 1-9] / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – 5-е изд. ; 1923-[1924]. – Москва ; Петроград : Государственное изд.
Т. 3 : Л.Н. Толстой. – 1923. – 226с.
1345877
  Овсянико-Куликовский Собрание сочинений : [Т. 1-9] / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – 3-е изд. ; 1923-[1924]. – Москва : Государственное изд.
Т. 5 : Герцен, Булинский, Добролюбов, Михайловский, Короленко, Чехов, Горький, Андреев. – 1923. – 172 с.
1345878
  Овсянико-Куликовский Собрание сочинений : [Т. 1-9] / Овсянико-Куликовский. – 3-е изд. ; 1923-[1924]. – Москва ; Петроград : Государственное изд.
Т. 4 : А.С. Пушкин. – 1924. – 176 с.
1345879
  Огнев Н. Собрание сочинений / Н. Огнев. – М.
4. – 1929. – 258с.
1345880
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1930. – 636с.
1345881
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва-Л.
5. – 1930. – 648с.
1345882
  Нансен Ф. Собрание сочинений / Ф. Нансен. – Л.
1. – 1937. – 404с.
1345883
  Нансен Ф. Собрание сочинений / Ф. Нансен. – Л.
4. – 1938. – 461с.
1345884
  Нансен Ф. Собрание сочинений / Ф. Нансен. – Ленинград
Т. 5 : Серед тюленей и великих медведев. На вольном воздухе. – 1939. – 661с.
1345885
  Нансен Ф. Собрание сочинений / Ф. Нансен. – Ленинград
Т. 2. – 1940. – 491с.
1345886
  Нансен Ф. Собрание сочинений / Ф. Нансен. – Ленинград : Главсевморпути
Т. 3. – 1940. – 479с.
1345887
  Нексе М.А. Собрание сочинений : [в 10 т. ; пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Пелле-Завоеватель : роман . Кн. 1-2. – 1951. – 560 с.
1345888
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Пелле-Завоеватель : роман . Кн. 3-4. – 1952. – 576 с.
1345889
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Дитя человеческое : роман. – 1952. – 672 с.
1345890
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Мортен Красный : роман-воспоминание. – 1953. – 471 с.
1345891
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : В Железном веке : роман. – 1953. – 320 с.
1345892
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 6 : Ранние повести ; "Люди с Дангора" : драма. – 1953. – 336 с.
1345893
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 8 : Рассказы : (1894-1907). – 1954. – 286 с.
1345894
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 9 : Рассказы : (1908-1938). – 1954. – 276 с.
1345895
  Нексе М.А. Собрание сочинений : в 10 т. ; [пер. с дат.] / Мартин Андерсен Нексе. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 10 : Очерки . Публицистика : (1924-1953). – 1954. – 392 с.
1345896
  Неверов А.С. Собрание сочинений / А.С. Неверов. – Куйбышев
1. – 1957. – 372с.
1345897
  Неверов А.С. Собрание сочинений / А.С. Неверов. – Куйбышев
2. – 1958. – 385с.
1345898
  Неверов А.С. Собрание сочинений / А.С. Неверов. – Куйбышев
3. – 1958. – 278с.
1345899
  Неверов А.С. Собрание сочинений / А.С. Неверов. – Куйбышев
4. – 1958. – 308с.
1345900
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1962. – 707 с.
1345901
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1965. – 466с.
1345902
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1965. – 470с.
1345903
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
4. – 1966. – 508с.
1345904
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
5. – 1966. – 591с.
1345905
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
6. – 1966. – 562с.
1345906
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
7. – 1967. – 487с.
1345907
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
8. – 1967. – 528с.
1345908
  Носов Н.Н. Собрание сочинений / Н.Н. Носов. – М
1. – 1968. – 663с.
1345909
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
1. – 1971. – 392с.
1345910
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1971. – 430с.
1345911
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1971. – 431с.
1345912
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений : Жатва: Роман. Повесть о директоре МТС и главном агрономе / Г.Е. Николаева. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1972. – 630с.
1345913
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений : Битва в пути: Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1972. – 735с.
1345914
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений : Рассказы. Очерки и статьи. Стихотворения. Сказки. Наш сад / Г.Е. Николаева. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 578с.
1345915
  Первенцев А.А. Собрание сочинений / А.А. Первенцев. – М
2. – 1978. – 734с.
1345916
  Первенцев А.А. Собрание сочинений / А.А. Первенцев. – М
3. – 1978. – 603с.
1345917
  Орлов С.С. Собрание сочинений / С.С. Орлов. – Москва
Т. 1. – 1979. – 478с.
1345918
  Носов Н.Н. Собрание сочинений / Н.Н. Носов. – М
1. – 1979. – 576с.
1345919
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
1. – 1979. – 366с.
1345920
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
2. – 1979. – 416с.
1345921
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
3. – 1979. – 416с.
1345922
  Некрасов Н.А. Собрание сочинений / Н.А. Некрасов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
4. – 1979. – 416с.
1345923
  Первенцев А.А. Собрание сочинений / А.А. Первенцев. – М
4. – 1979. – 424с.
1345924
  Ошанин Л.И. Собрание сочинений : в 3-х т. / Л.И. Ошанин. – М
Т. 1. – 1980. – 351с.
1345925
  Орлов С.С. Собрание сочинений / С.С. Орлов. – Москва
2. – 1980. – 335с.
1345926
  Носов Н.Н. Собрание сочинений / Н.Н. Носов. – М
2. – 1980. – 415с.
1345927
  Орлов С.С. Собрание сочинений / С.С. Орлов. – Москва
Т. 3. – 1980. – 415с.
1345928
  Первенцев А.А. Собрание сочинений / А.А. Первенцев. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1980. – 668 с.
1345929
  Первенцев А.А. Собрание сочинений / А.А. Первенцев. – Москва
Т. 6. – 1980. – 391с.
1345930
  Ошанин Л.И. Собрание сочинений : в 3-х т. / Л.И. Ошанин. – М
Т. 2. – 1981. – 367с.
1345931
  Ошанин Л.И. Собрание сочинений : в 3-х т. / Л.И. Ошанин. – М
Т. 3. – 1981. – 350с.
1345932
  Носов Н.Н. Собрание сочинений / Н.Н. Носов. – М
3. – 1981. – 463с.
1345933
  Носов Н.Н. Собрание сочинений / Н.Н. Носов. – М
4. – 1982. – 590с.
1345934
  Низами Гянджеви Собрание сочинений : в 5-ти т. / Низами Гянджеви ; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература
1. – 1985. – 382 с.
1345935
  Низами Гянджеви Собрание сочинений : в 5-ти т. / Низами Гянджеви ; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература
2. – 1985. – 478 с.
1345936
  Низами Гянджеви Собрание сочинений : в 5-ти т. / Низами Гянджеви ; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература
3. – 1986. – 368 с.
1345937
  Низами Гянджеви Собрание сочинений : в 5-ти т. / Низами Гянджеви ; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература
4. – 1986. – 365 с.
1345938
  Низами Гянджеви Собрание сочинений : в 5-ти т. / Низами Гянджеви ; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература
5. – 1986. – 781с.
1345939
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений / Г.Е. Николаева. – Москва
1. – 1987. – 620с.
1345940
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений / Г.Е. Николаева. – Москва
2. – 1987. – 671с.
1345941
  Нурпеисов А. Собрание сочинений : в 3 т. / А. Нурпеисов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1988. – 476 с.
1345942
  Остин Д. Собрание сочинений : Пер. с англ.: В 3-х т. / Д. Остин. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00303-4
Т. 1 : Чувство и чувствительность; Гордость и предубеждение. – 1988. – 750с.
1345943
  Николаева Г.Е. Собрание сочинений / Г.Е. Николаева. – Москва
3. – 1988. – 495с.
1345944
  Нурпеисов А. Собрание сочинений : в 3-х т. / А. Нурпеисов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1989. – 415 с.
1345945
  Остин Д. Собрание сочинений : Пер с англ.: В 3-х т. / Д. Остин. – М. : Художественная литература. – ISBN ISBN 5-280-00303-4
Т. 3 : Эмма /Сост. и коммент. Е. Гениевой; Ил. Ч. Брока и др. – 1989. – 667с.
1345946
  Некрасов Н. А. Собрание сочинений : в 4 т. / Н. А. Некрасов ; [сост. и общ. ред. И.Г. Ямпольского ; вступ. ст. Н.Н. Скатова (с. 5-64) ; примеч. Т.С. Царьковой]. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00143-8 (в пер.)
Т. 1 : Стихотворения и поэмы, 1944-1860. – 1990. – 510, [1] с. : 13х9,5 см. – Миниатюрное издание, вложенное в футляр (т. 1-4)
1345947
  Некрасов Н. А. Собрание сочинений : в 4 т. / Н. А. Некрасов ; [сост. и общ. ред. И.Г. Ямпольского ; вступ. ст. Н.Н. Скатова (с. 5-64) ; примеч. Т.С. Царьковой]. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00144-6
Т. 2 : Стихотворения и поэмы, 1861-1874. – 1990. – 637 с. : 13х9,5 см. – Миниатюрное издание, вложенное в футляр (т. 1-4)
1345948
  Некрасов Н. А. Собрание сочинений : в 4 т. / Н. А. Некрасов ; [сост. и общ. ред. И.Г. Ямпольского ; вступ. ст. Н.Н. Скатова (с. 5-64) ; примеч. Т.С. Царьковой]. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00145-4 (т. 3)
Т. 3 : Стихотворения, поэмы, драматические произведения. – 1990. – 606 с. : 13х9,5 см. – Миниатюрное издание, вложенное в футляр (т. 1-4)
1345949
  Нурпеисов А. Собрание сочинений : в 3-х т. / А. Нурпеисов; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия
3. – 1990. – 383 с.
1345950
  Некрасов Н. А. Собрание сочинений : в 4 т. / Н. А. Некрасов ; [сост. и общ. ред. И.Г. Ямпольского ; вступ. ст. Н.Н. Скатова (с. 5-64) ; примеч. Т.С. Царьковой]. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00146-2 (т. 4)
Т. 4 : Художественная проза, статьи и рецении, письма. – 1990. – 636 с. : 13х9,5 см. – Миниатюрное издание, вложенное в футляр (т. 1-4)
1345951
  Ожешко Э. Собрание сочинений : в 6 т. ; пер. с пол. / Элиза Ожешко. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Последняя любовь. В провинции : романы. – 1991. – 542 с.
1345952
  Ожешко Э. Собрание сочинений : в 6 т. ; пер. с пол. / Элиза Ожешко. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Марта. Меир Езонофич : романы. – 1991. – 460 с.
1345953
  Ожешко Э. Собрание сочинений / Э. Ожешко. – Москва
3. – 1991. – 461с.
1345954
  Неверов А.С. Собрание сочинений не вошедших в семитомное изд.. / А.С. Неверов. – Москва
1. – 1926. – 304с.
1345955
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 7. – 1960. – 483с.
1345956
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6-и т. / П.А. Павленко. – Москва
Т. 1. – 1953. – 559с.
1345957
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6-и т. / П.А. Павленко. – Москва
Т. 2. – 1953. – 464с.
1345958
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6-и т. / П.А. Павленко. – Москва
Т. 3. – 1953. – 552 с.
1345959
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6-и т. / П.А. Павленко. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1954. – 376 с.
1345960
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6-и т. / П.А. Павленко. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1955. – 544 с.
1345961
  Павленко П.А. Собрание сочинений. В 6 т. / П.А. Павленко. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Статьи и воспоминания. Неопубликованные материалы. – 1955. – 576 с.
1345962
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 1. – 1959. – 424с.
1345963
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 2. – 1959. – 456с.
1345964
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 3. – 1959. – 446с.
1345965
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 4. – 1959. – 448с.
1345966
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 5. – 1960. – 546с.
1345967
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 6. – 1960. – 487с.
1345968
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 8. – 1960. – 552с.
1345969
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 9. – 1960. – 534с.
1345970
  Островский А.Н. Собрание сочинений. В. 10-и т. / А.Н. Островский. – Москва
Т. 10. – 1960. – 492с.
1345971
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 2-х т. / Б.Л. Пастернак. – Тула
Т. 1. – 1993. – 369с.
1345972
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 2-х т. / Б.Л. Пастернак. – Тула
Т. 2. – 1993. – 365с.
1345973
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5-и т. / Б.Л. Пастернак. – Москва
Т. 1. – 1989. – 750с.
1345974
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5-и т. / Б.Л. Пастернак. – Москва
Т. 2. – 1989. – 702с.
1345975
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5-и т. / Б.Л. Пастернак. – Москва
Т. 3. – 1990. – 734с.
1345976
  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5-и т. / Б.Л. Пастернак. – Москва
Т. 4. – 1991. – 909с.
1345977
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.Ф. Писемский. – М.
Т. 1. – 1982. – 638 с.
1345978
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.Ф. Писемский. – М.
Т. 2. – 1982. – 606 с.
1345979
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.Ф. Писемский. – М.
Т. 3. – 1983. – 480 с.
1345980
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.Ф. Писемский. – М.
Т. 4. – 1983. – 320 с.
1345981
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 5. – 1984. – 479 с.
1345982
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
Т. 1. – 1986. – 477с.
1345983
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва : Правда
Т. 2 : Бруски. Роман в 4-х кн. Кн. 2, 3. – 1986. – 510 с.
1345984
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва : Правда
Т. 3 : Бруски. Кн. 4. – 1986. – 380 с.
1345985
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
Т. 4. – 1986. – 541с.
1345986
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
Т. 5. – 1986. – 477с.
1345987
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
Т. 6. – 1986. – 526с.
1345988
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
1. Кн.1,2. – 1958. – 552с.
1345989
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
2. Кн.3,4. – 1958. – 661с.
1345990
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
3. – 1958. – 599с.
1345991
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
4. – 1959. – 551с.
1345992
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
5. – 1959. – 456с.
1345993
  Панферов Ф.И. Собрание сочинений: В 6 т. / Ф.И. Панферов. – Москва
6. – 1959. – 520с.
1345994
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 1. – 1959. – 484с.
1345995
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 2. – 1959. – 564с.
1345996
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 3. – 1959. – 479с.
1345997
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 4. – 1959. – 311с.
1345998
  Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9-ти т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 5. – 1959. – 484с.
1345999
  Некрасов Н.А. Собрание стихотворений / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1949. – 500с.
1346000
  Некрасов Н.А. Собрание стихотворений / Н.А. Некрасов. – Л.
2. – 1949. – 644с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,