Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1347001
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1347002
  Судовцова Л. "Українська наука здобула заслужений авторитет у світі" - зазначив у привітанні з нагоди професійного свята Президент України Петро Порошенко // Світ. – Київ, 2017. – Травень (№ 19/20). – С. 1, 4


  Привітати науковців та вручити нагороди на урочисте засідання до Міністерства освіти і науки України прибув прем"єр-міністр України В. Гройсман. Він нагадав, що нинішнього року на фінансування науки передбачено витратити 6,3 млрд. грн. Ця сума могла б ...
1347003
  Давиденко В.А. "Українська повстанча армія": шлях ганьби і злочинів / В.А. Давиденко. – К., 1989. – 47с.
1347004
  Гриненко М.А. "Українська синтеза чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича як пошук шляхів розвитку української державності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 17-20
1347005
  Філарет "Українська церква - гарантія української державності" : [інтерв"ю з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 276-278
1347006
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 572-596. – ISBN 978-966-02-4860-1
1347007
  Аксьонова Н. "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 45-48


  У статті розглядаються підходи і концепції сучасних українських дослідників, які застосовуються щодо дослідження Слобожанщини як історико-етнографічного регіону. Зазначається, що побудова дослідження в межах політичного поділу регіону порушує принцип ...
1347008
  Савенець А. "Українська" Шимборська: перекладність мозаїки культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 35-45
1347009
  Багірова Алла Українська "Карнавалія" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
1347010
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1347011
  Олійник В. Українська "Одіссея", або Інтернаціоналізм чи русифікація? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)
1347012
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1347013
  Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика XIV - першої половини XVII ст. / Л.М. Полюга. – К., 1991. – 236с.
1347014
  Роганов Євген Українська авіація: курс на зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1347015
  Кашуба-Вольвач Українська академія мистецтва у спогадах Михайла Жука / Кашуба-Вольвач, О. Яворська // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – C. 93-95. – ISSN 1992-5557
1347016
  Полонська-Василенко Українська академія наук : Нарис історії / Полонська-Василенко; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – (Пам"тки історичної думки України). – ISBN 5-12-004339-9
1347017
  Набок Світлана Валеріївна Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль Української академії наук у процесі формування національного наукового простору у період 1920-х рр. Автор аналізує структурні особливості цієї установи, що дозволили за короткий період об"єднати навколо академії значну частину наукової спільноти ...
1347018
  Тимошик М. Українська Америка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 6-7


  "...Професор і журналіст Микола Тимошик повернувся з двомісячного наукового стажування у США. Там він читав лекції та збирав матеріали для своєї нової книги "Українська книга і преса у Сполучених Штатах Америки".
1347019
  Керста Р.Й. Українська антропонімія 16 ст. / Р.Й. Керста. – К., 1984. – 152с.
1347020
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1347021
  Слободянік М.М. Українська барокова зорова поезія в контексті теорії рецептивної естетики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-252
1347022
  Піщанська В.М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Піщанська В.М. ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1347023
  Кужелев Д.О. Українська баянна творчість у контексті взаємодії культури і мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 415-423
1347024
  Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автори визначають основні віхи становлення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі. Розкриваючи подекуди трагічні сторінки історії бібліотеки, яка була майже знищена фашистами під час Другої світової війни, дослідники докладно зупиняються на ...
1347025
  Задорожний Микола Українська Венеція // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45
1347026
   Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 254, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1347027
  Огієнко І. Українська вимова богослужбового тексту в 17 в. / І. Огієнко. – Варшава, 1926. – 23с.
1347028
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта у фокусі соціології: генеза розвитку і динаміка підходів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – -C. 109-114. – ISSN 2077-1800


  В статті авторка розглядає вузлові моменти історії розвитку вищої освіти в Україні через призму динаміки соціологічного знання. Так у свій час пеpшi вищi нaвчaльнi зaклaди в icтopiї Укpaїни були, як i євpoпейcькi, для cвoгo чacу paдикaльними ...
1347029
  Домановський Андрій Українська візантиністика в Харківському університеті / Домановський Андрій, Пархоменко Марія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-121
1347030
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1347031
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1347032
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1347033
   Українська газета. – Київ, 2000
1347034
   Українська газета. – Київ, 2001
1347035
   Українська Гельсінкська група = The Ukrainian Helsinki group, 1978-1982 : 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1983. – 998 с. : іл. – Парал. тит. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-914834-50-9
1347036
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 6


  До 30-річчя створення УГС.
1347037
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1347038
  Фольварочний В. Українська голгофа червоними і чорними нитками : кінороман зламу епох // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 12-50. – ISSN 0868-4790
1347039
  Огієнко І. Українська граматична термінологія / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 80 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства у Києві. К., 1908, кн. 1, с. 94–129
1347040
  Степовик Д.В. Українська графіка 16-18 ст. / Д.В. Степовик. – К., 1982. – 320с.
1347041
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1347042
  Гуркіна С.В. Українська греко-католицька церква і Ватикан : спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 73-90. – (Історія ; Вип. 22)
1347043
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1347044
   Українська громада у Франції // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 84
1347045
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1347046
   Українська делегація взяла участь у конференції Міністрів освіти Європейський країн // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 1 : фото Л.В. Губерського


  24-25 травня 2018 року у м. Париж відбулася Конференція міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Від України у Конференції взяла участь делегація на чолі з Міністром освіти і науки України Л.М. Гриневич. До складу офіційної делегації ...
1347047
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1347048
  Кульчицький С. Українська Держава Гетьмана Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
1347049
  Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4442-8
1347050
  Тацій В.Я. Українська держава і право на початку XXI століття // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 66-77. – ISBN 978-966-458-725-6
1347051
  Рябошапко Леонід Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна послідовно прагне реалізувати європейський вимір етнонаціональної політики. Задля виконання цього завдання вона, згідно з вимогами міжнародних стандартів, виважено здійснює політико-правове регулювання етнонаціональних взаємин, формує та ...
1347052
  Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26
1347053
  Лупандін О. Українська держава та РСФРР: дві дипломатії, стратегія і засоби втілення // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 145-165. – ISBN 978-966-02-6038-2
1347054
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1347055
  Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Літопис Голготи України, 1996. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1347056
  Романчук О. Українська держава: не вір, не бійся, не проси // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 1-7.
1347057
  Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть:проблеми формування, еволюції , реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с. – Бібліогр.:с.315-366. – ISBN 966-7217-00-0
1347058
   Українська державність у 20 столітті : Історико-політологічний аналіз. – Київ : Політична думка, 1996. – 448с. – ISBN 966-543-03-00
1347059
   Українська державність: витоки та етапи становлення / підготувала С.Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 87). – С. 4-6


  Круглий стіл, в якому взяли участь викладачі КНУ ім. Т. Шевченка: І. Патриляк, В. Короткий, В. Сергійчук.
1347060
   Українська державність: особливості розвитку й проблеми еволюції : Матеріали методологічного семінару. Луганськ,11-13 жовтня 1999р. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 60с.
1347061
  Головченко В.І. Українська дипломатія 1917-1920 років: уроки історії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 22-26.
1347062
  Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років.: на теренах постімперської Росії : Монографія / В.М. Матвієнко; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2002. – 397 с. – ISBN 966-594-327-8
1347063
  Троян С. Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 31-34. – (Політичні науки)
1347064
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – К., 1962. – 311с.
1347065
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1347066
   Українська дитяча література : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів I-II рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-100-3
1347067
  Бондаренко Марина Українська діаспора в Бразилії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 351-355. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються особливості української імміграції до Бразилії, розповідається про історію розселення українців у Бразилії за результатами трьох хвиль імміграцій, а також висвітлюється організоване громадське життя українців у цій ...
1347068
  Шадріна Т. Українська діаспора в Канаді: мова "чужої" країни // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 309-314. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1347069
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: Країни Балтії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 41-46 : фото
1347070
  Плазова Т.І. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо-виховні та наукові осередки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 87-91. – ISSN 2076-1554


  Науковці сприяли відкриттю в ряді університетів США кафедр української мови та українознавства: Пенсильванському, Колумбійському, Каліфорнійському, Іллінойському (Урбана-Шампейн). Авторитет деяких науковців-українців у США досить високий, наприклад, ...
1347071
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 37 с. – Бібліогр.: 18 назв
1347072
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1347073
  Бондаренко Н. Українська для шкіл з російською мовою навчання. 9 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1347074
  Клименко Українська документально-біографічна проза: жанрово-стильові "межі" (на матеріалі роману Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" і книги Євгена Стеблівського "Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара") / Клименко, (Синьоок) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 37-48. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1347075
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1347076
  Грицай М.С. Українська драматургія 17-18 ст. : Посібник для студ. / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1980. – 199с.
1347077
  Новиков А. Українська драматургія перших десятиліть ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 70-78
1347078
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1347079
  Тимошик М.С. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передмови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля // Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали / МОіНУ ; Акад. пед. наук України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, П.В. Дмитренко та ін. – Київ, 2003. – Вип.1. – С. 235-239. – ISBN 966-660-124-9
1347080
  Жулинський Микола Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова


  Стаття написана до столітнього ювілею Ю. Шевельова (1908-2002), розкрито тему "Юрій Шевельов (Шерех) й Україна". Проаналізовано літературознавчу спадщину, зокрема й завершальний двотомник (2001) "Я-мене-мені... (і довкруги)".
1347081
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188с. – ISBN 5-7707-6994-4
1347082
  Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 506-537. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1347083
  Бальцерович Л. Українська економіка: мобілізація чи демонізація? // Критика. – Київ, 2000. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
1347084
   Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [Небрат В В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування, 2014. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7430-3
1347085
  Журавльова Т. Українська екранна мелодрама в контексті ідеологічної парадигми радянського кіно періоду хрущовської "відлиги" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 108-118. – ISSN 2413-4767
1347086
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1347087
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1347088
  Скорина Л.В. Українська епіграфістика 20-х років ХХ ст.: репертуар, типологія, функції надтекстових цитат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 44-53. – ISSN 2522-493X


  У статті головна увага зосереджується на тенденціях побутування української епіграфістики 20-х років ХХ ст. Досліджується репертуар епіграфів, їх джерела, форми репрезентації, зв’язок із текстом, функції. До аналізу залучено 240 мотто з творів ...
1347089
  Векленко В. Українська етніка регіональної ставрографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 137-142. – ISSN 2078-0850
1347090
  Губарець В.В. Українська етнічна преса Північної Америки про американо-українські стосунки у початковий період становлення нової незалежної Української держави (1991-1994). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 54-61.
1347091
  Мостяєв О.І. Українська етнічна територія та її зміна протягом історичного часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 249-256.
1347092
  Савчук Б. Українська етнологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 560с. – ISBN 966-688-073-4
1347093
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – К., 1974. – 151с.
1347094
  Іваневич Л. Українська жінка в історії та культурі козацької доби в працях Ігоря Лоського / Л. Іваневич, А. Трембіцький // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 497-504. – ISSN 2078-0850
1347095
   Українська журналістика - 97 : Матеріали науково-практично конференці. – Київ : ЦВП, 1997. – 128с. – ISBN 9667181081
1347096
   Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали. – Київ, 2007. – 76 с.
1347097
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 5-7702-1245-4
Вип.ІІІ. – 1996. – 424с.
1347098
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-0457-4
Вип.V. – 1998. – 412с.
1347099
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 17. – 2010. – 400 с.
1347100
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : ПВП "Задруга", 1997-. – ISBN 978-966-406055-1
Вип. 3 (8). – 2008. – 135 с. – Поновлений 2007 року
1347101
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1347102
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра : Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – Київ : КМУЦА, 1996. – 168с. – ISBN 966-7181-00-6
1347103
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ. – ISBN 966-7181-10-3
Кн.2. – 1997. – 144с.
1347104
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ : КМУЦА. – ISBN 966-7181-38-3
Кн.3. – 1998. – 180с.
1347105
  Рудик М.С. Українська журналістика: перехід від радянської до європейської (в осмисленні Володимира Здоровеги) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 139-145. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1347106
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1347107
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1347108
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1347109
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2008 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 149-157. – ISSN 1728-3671
1347110
  Загороднюк І. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців / І. Загороднюк, С. Харчук // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 15. – С. 37-66. – ISSN 2219-7516
1347111
  Передрієнко В.А. Українська і церковнослов"янська мови першої половини XVIII ст. у драматичних творах Митрофана Довгалевського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 69-73. – ISSN 1996-9872
1347112
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1347113
   Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – LXII, 807, [1] с. : іл. – Текст частк. рос. - Покажч. геогр. назв: с. 767-775. – Бібліогр.: с. 778-780 в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-617-7023-37-0
1347114
  Носова Б. Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 248-252


  Стаття присвячена розгляду проблем національної ідентичності як частини публіцистичного дискурсу і базується на наукових розвідках українських та зарубіжних учених щодо концептуалізації витоків української ідентичності, правдивої топонімічної ...
1347115
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1347116
  Приходько І.Ф. Українська ідея в підтексті творів Олекси Стороженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 11-16
1347117
  Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова / В.А. Довгич. – Київ : НМК ВО, 1991. – 155с.
1347118
  Кузьменко В. Українська ідея як формула повноти расового розуму : Методология мислення / Володимир Кузьменко. – Київ, 2006. – 198с. – На обкл. назва: Українська ідея як формула повноти національного розуму. – ISBN 966-608-590-9
1347119
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1347120
  Палій Н. Українська ікона // Пенсія : Народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2005. – № 5. – С. 42-43.
1347121
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1347122
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1347123
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1347124
  Романова К. Українська інтелігенція: у пошуках національної ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 12
1347125
  Василькевич Г. Українська інтрига: св.Юрій в інтерпретації науковців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.166-177. – Бібліогр.: С. 176-177
1347126
  Біберович В. Українська інформаційна діяльність за кордоном // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 193-200
1347127
   Українська історична дидактика : Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – Київ : Генеза, 2000. – 368с. – ISBN 966-504-138-Х
1347128
  Гоцуляк В.В. Українська історична наука 1920 -х в оцінці Б. Крупницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 20-26. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, О. Новицький
1347129
  Гирич Ігор Українська історична освіта на початку XXI ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння "чужого" як "свого" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 3-7
1347130
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1347131
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1347132
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1347133
  Білецький В. Українська історіографія Канади 70-80-х років // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 52-59. – ISBN 1-55195-156-8
1347134
  Великочий В.С. Українська історіографія церковно-релігійного життя Галичини в роки Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 128-134. – (Історія ; Вип. 19)
1347135
  Ящук Т. Українська історіософія як особливий різновид історико-пізнавальної діяльності : [рецензія] // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0235-7941
1347136
  Кузенко Т.В. Українська історія в поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 7-10
1347137
  Проценко І.П. Українська історія: проблеми онтології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – C. 5-15. – (Серія "Філософія")
1347138
  Шаповал Юрій Українська Канада // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 24-25
1347139
  Шадріна Т. Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 267-275
1347140
  Єніна В.М. Українська квітка / В.М. Єніна. – К., 1959. – 356с.
1347141
  Єніна В.М. Українська квітка. / В.М. Єніна. – К., 1968. – 336с.
1347142
   Українська кераміка [Ізоматеріал] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1347143
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1347144
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1347145
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
3; ч.1. – 1991. – 30с.
1347146
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
3; ч.2. – 1991. – 96с.
1347147
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
4. – 1991. – 43с.
1347148
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
1. – 1991. – 80с.
1347149
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
2. – 1991. – 24с.
1347150
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1347151
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1347152
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1347153
   Українська книга.. – К.-Х., 1965. – 267с.
1347154
   Українська книжка в Монреалі / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45
1347155
  Тимошик М. Українська книжка як виклик Москві, або Історія про те, імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 2-3
1347156
  Вертипорох Л. Українська княжна Анна Ярославна - королева Франції // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 164-171
1347157
   Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : до 350-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Київ : Інститут історії України НАНУ. – ISBN 966-02-1742-0
Вип. 7. – 2000. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1347158
  Калакура Ярослав Українська козацька держава в джерелознавчих студіях Теодора Мацьківа / Калакура Ярослав, Глагола Яна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-115
1347159
   Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань). – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0775-2
1347160
  Розвадовська Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів / Розвадовська, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1347161
  Огієнко І. Українська культура : Академічна пpомова на одкpитті Укpаїнського Hаpоднього Унівеpситету в Київі. – Київ : Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 32 с. – Бібліогp.: Пpаці І. Огієнка: с. 4 обкл. – (Вид. Укp. військ. генеp. ком.)
1347162
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1347163
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського. Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1347164
  Антонович Д. Українська культура / Д. Антонович. – Мюнхен, 1988. – 518с.
1347165
  Огієнко І. Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – Репринтне відтворене видання 1918 року. – Київ : Абрис, 1991. – 272с. – ISBN 5-7707-1680-0
1347166
  Огієнко І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 144с. – ISBN 5-7707-2055-7
1347167
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1347168
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1995
1347169
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1996
1347170
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1997
1347171
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1998
1347172
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1999
1347173
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1347174
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1347175
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1347176
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1347177
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
Ч. 2 : Третій рік - Малярство. Четвертий рік - Музика / ред. Є. Федоренко. – 2007. – 239 с., 8 л. фотоіл.
1347178
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2007
1347179
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2007
1347180
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2007
1347181
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (988). – 2009
1347182
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1347183
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1347184
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 7/9 (1039/1041). – 2015. – 96 с.
1347185
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 10/12 (1042/1044). – 2015. – 64 с.
1347186
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (1051). – 2017. – 80 с.
1347187
   Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – Київ : Знання, 2007. – 679с. – ISBN 966-346-220-5
1347188
  Вербинська К.О. Українська культура в світовій цивілізаційній сфері // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 13-15
1347189
  Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1347190
  Горенко-Баранівська Українська культура та мистецькі осередки Петербурга ХІХ ст. : Дщ 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 27-28
1347191
  Виткалов Володимир Українська культура у системі сучасної вищої освіти / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори висловлюють занепокоєння тим фактом, що навчальні плани спеціальностей некультурологічного спрямування не передбачають виділення годин на вивчення таких дисциплін, як "Культура України", "Українська та зарубіжна культура".
1347192
  Соколов Б. Українська культура як тест / Б. Соколов, Г. Гопко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 95). – С. 3


  "Через десятиліття це будуть згадувати як "справу лікарів" та 1937 рік", - екс-голова Бібліотеки української літератури Н. Шаріна після вироку московського суду.
1347193
  Козаченко Ант. Українська культура: її минувшина й сучасність. / Ант. Козаченко. – Харків : Пролетар, 1931. – 168с.
1347194
  Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; НАН Україна, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 491, [5] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7752-6
1347195
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1347196
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 288 арк. – Додатки: арк. 258-288. – Бібліогр.: арк. 202-257, а також в дод.: арк.: 258-288
1347197
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1347198
  Требик О.С. Українська кумулятивна казка в записах 1940-х років (із рукописних матеріалів) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 47-59. – ISBN 966-02-2984-4


  У статті здійснено аналіз кумулятивних казкових текстів і казкових текстів, що містять кумулятивні структури. Ці матеріали зберігаються в чотирнадцятому фонді Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики ...
1347199
  Плюта О.П. Українська кухня в сучасному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 283-292. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1347200
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1347201
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1347202
  Сабадош І. Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 25-28
1347203
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1347204
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1347205
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1347206
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1347207
   Українська лінгвостилістика та культура мови на межі стоілть: полілог поколінь / С. Єрмоленко, С. Бибик, А. Ганжа, Т. Коць, Н. Мех, Г. Сюта // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 24-40. – ISSN 1682-3540
1347208
  Заїка Г.П. Українська лінія / Г.П. Заїка ; [наук. і відп. ред., післямова О.Б. Супруненко] ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. – Київ-Полтава : Археологія, 2001. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 43-46, 85-86. – ISBN 966-95758-3-4
1347209
  Голомб Л. Українська лірика у світлі літературознавчої концепції Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 43-46. – ISBN 966-693-015-3
1347210
   Українська література. – К., 1954. – 479с.
1347211
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 11-е вид. – К., 1957. – 283с.
1347212
  Душейко П Н. Українська література / П Н. Душейко, . – К, 1958. – 176с.
1347213
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, М Б. Мізерницький, . – Київ, 1960. – 395с.
1347214
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – К, 1960. – 236с.
1347215
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1347216
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1347217
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1347218
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 392с.
1347219
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Київ, 1965. – 384с.
1347220
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1347221
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1347222
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 7-е. – Київ, 1966. – 384с.
1347223
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1347224
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – К., 1967. – 280с.
1347225
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1347226
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1347227
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 9 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1969. – 447с.
1347228
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 23-е вид. – К., 1970. – 287с.
1347229
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1970. – 752с.
1347230
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1347231
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1972. – 640с.
1347232
  Моренець П.Г. Українська література : Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 5-е вид. – Київ, 1974. – 319с.
1347233
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 27-е вид. – Київ, 1974. – 408с.
1347234
   Українська література : підручник для 9 класу середньої школи / О.І. Білецький, О.К. Бабишкин, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 423 с.
1347235
   Українська література. – 23-є вид. – К., 1975. – 431с.
1347236
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1347237
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1347238
   Українська література : підручник для 9 кл. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 24-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 431с.
1347239
   Українська література. – 4-е вид. – К., 1976. – 431с.
1347240
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1347241
   Українська література. – К., 1976. – 399с.
1347242
   Українська література. – 22-е вид. – К., 1976. – 687с.
1347243
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Вид. 28-е. – Київ : Радянська школа, 1976. – 254 с.
1347244
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 30-е вид. – Київ, 1977. – 254с.
1347245
   Українська література. – 26-е вид. – К., 1978. – 430с.
1347246
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 32-е вид. – К., 1979. – 208с.
1347247
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 31-е вид. – К., 1979. – 334с.
1347248
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 10-е вид. – К, 1979. – 240с.
1347249
  Лакиза М.О. Українська література / М.О. Лакиза. – К., 1979. – 296с.
1347250
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392с.
1347251
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 33-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1981. – 438с.
1347252
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – К, 1983. – 275с.
1347253
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – Київ, 1983. – 448с.
1347254
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1347255
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1347256
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1984. – 448с.
1347257
  Грицай М.С. Українська література : Підручник для учнів / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – Київ : Вища школа, 1985. – 368с.
1347258
  Бандура О.М. Українська література : підручник для 5 класу / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 16-те. – Київ : Радянська школа, 1986. – 223 с.
1347259
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1987. – 367с.
1347260
  Рева Ніна Максимівна Українська література : Теорія, історія та методика викладання: Бібліограф. покажч. / Рева Ніна Максимівна, Рева Григорій Семенович; За ред.: С.А. Крижанівського. – Київ : Вища школа, 1987. – 254с.
1347261
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Е.М. Курчнко. – Вид. 17. – К, 1988. – 223с.
1347262
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 18-те вид., перероб. і допов. – К, 1989. – 254с.
1347263
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, З.О. Шевченко. – К, 1989. – 238с.
1347264
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1989. – 366с.
1347265
   Українська література. – 8-е вид. – К., 1990. – 319с.
1347266
  Лакиза М.П. Українська література : підручник для 8 класу / М.П. Лакиза, М.І. Машура, П.І. Фединець. – 12-те вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1991. – 446с.
1347267
  Бандура Українська література : 6 кл. / Бандура, Є.М. Кучеренко. – 19-те вид., перероб. і допов. – К, 1991. – 238с.
1347268
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1347269
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 20-те вид., перераб. і доп. – К, 1993. – 255с.
1347270
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1347271
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. Пробний / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1995. – 543с. – ISBN 5-330-03050-1
1347272
  Одарченко П. Українська література : збірник вибраних статей / П. Одарченко. – Київ : Смолоскип, 1995. – 407 с. – ISBN 0-914834-66-5
1347273
   Українська література : Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). – Київ : Обереги, 1995. – 320с. – ISBN 5-8104-0055-8
1347274
   Українська література : Посібник для старшокласниківі абітурієнтів. За ред М.К.Наєнка;2-е видання, стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 368с. – ISBN 5-325-00823-4
1347275
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 22-ге вид. – К, 1997. – 254с.
1347276
  Степанишин Б.І. Українська література : Підруч. для 9 кл. / Б.І. Степанишин. – 4-е вид., перераб. і допов. – Київ : Освіта, 1997. – 336с. – ISBN 9660400063
1347277
   Українська література : письмовий та усний екзамен / Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. та ін. Денесюк; [Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. Денисюк та ін.]. – Київ : Вирій. Магістр-S, 1998. – 383, [1] с. – ISBN 966-7295-04-4
1347278
  Хропко Петро Українська література : Підруч. для 10 кл. сер. шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів / Хропко Петро. – 3-тє вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 528с. – ISBN 966-04-0011-Х
1347279
   Українська література : Хрестоматія: 11 кл.: Для середніх навч. закладів. – Київ; Ірпінь : Перун, 1999. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1347280
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 11 кл. згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 192с. – ISBN 966-548-164-9
1347281
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 9 кл. – Донецьк : БАО, 2000. – 176с. – ISBN 966-548-184-3
1347282
   Українська література : стислий виклад змісту всіх творів за новою програмою: тексти всіх віршів, 7-9 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 400с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-020-3
1347283
   Українська література : Універсальна хрестоматія. 5 -11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-74-2
Том 2. – 2000. – 544с.
1347284
   Українська література : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
1347285
   Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / керівник авт. колективу: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк ; за загальною ред. Р. В. Мовчан
1347286
   Українська література : хрестоматія : для підгот. до зовнішнього незалежного оцінюванния / упоряд.: О.М. Авраменка. – Київ : Грамота, 2011. – 515, [1] с. – На обкл.: Готуємося до зовншнього незалежного оцінювання 2012. – ISBN 978-966-349-338-1
1347287
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6- го классу / Н.І. Падалка. – 16-е вид. – К, 1987. – 286с.
1347288
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 17-е вид. – К, 1989. – 255с.
1347289
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 18-е вид. – К, 1990. – 366с.
1347290
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 19-е вид. – К, 1993. – 368с.
1347291
  Уліщенко А.Б. Українська література 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети із текстами віршів для вивчення напам`ять / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-19-9
1347292
  Грицай М.С. Українська література 16-18 ст. і фольклор / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1969. – 114с.
1347293
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1347294
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1347295
  Шаховський С. Українська література в боротьбі проти націоналізму / С. Шаховський. – Б.м. : Б.в. – 19с. – Окремий відбиток
1347296
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1347297
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 1. – 1999
1347298
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1347299
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1347300
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Вид. 2-е, доп. й перероб. – Київ, 1962. – 391с.
1347301
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1955. – 372с.
1347302
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1347303
  Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1347304
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1347305
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1347306
  Падалка І Н. Українська література в шостому класі / І Н. Падалка. – Київ, 1976. – 160с.
1347307
  Василько А. Українська література і кріпацтво / Ан. Василько [псевд.]. – [Київ] : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 32 с. – (Наші справи ; № 14)
1347308
  Калениченко Н.Л. Українська література кінця XIX - початку XX ст.: напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 256с.
1347309
  Бабишкін О.К. Українська література на екрані : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 199 с.
1347310
  Білецький О.І. Українська література серед інших слов"янських літератур / О.І. Білецький, 1958. – 31с.
1347311
  Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії, дискусії : Новітня доба // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 17-20. – ISSN 1563-6461
1347312
  Грабович Г. Українська література та Європа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 22-26. – ISSN 1563-6461
1347313
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1347314
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1347315
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1347316
  Шептицька Т. Українська література як вияв національного єднання // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 106-111. – ISBN 966-7060-92-6
1347317
  Кирилюк Е.П. Українська література. / Е.П. Кирилюк. – 2-е вид. – К.Одеса, 1936. – 120с.
1347318
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1347319
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1347320
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1347321
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – К., 1949. – 296с.
1347322
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 7-е вид. – К., 1953. – 343с.
1347323
   Українська література. / Білецький О.І. – К., 1953. – 468с.
1347324
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 9-е вид. – К., 1955. – 283с.
1347325
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 12-е вид. – К., 1958. – 282с.
1347326
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1347327
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1347328
   Українська література. / Білецький О.І. – 8-е вид. – К., 1960. – 340с.
1347329
   Українська література. / Білецький О.І. – 9-е вид. – К., 1961. – 240с.
1347330
   Українська література. / Білецький О.І. – 10-е вид. – К., 1962. – 359с.
1347331
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1347332
   Українська література.. – К., 1963. – 512с.
1347333
   Українська література. / Білецький О.І. – 13-е вид. – К., 1965. – 376с.
1347334
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 18-е вид. – К., 1965. – 288с.
1347335
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 13-е вид. – К., 1965. – с.
1347336
  Бугайко Т.Ф. Українська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1969. – 752с.
1347337
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 23-е вид. – К., 1970. – 448с.
1347338
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1347339
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1347340
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1347341
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1973. – 607с.
1347342
   Українська література.. – 29-е вид. – К., 1981. – 344с.
1347343
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1347344
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1347345
   Українська література. : хрестоматія для 9 кл. – 30е вид. – К., 1986. – 640с.
1347346
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 39-е вид.змін. – К., 1986. – 222с.
1347347
   Українська література.. – 9-е вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 316с.
1347348
   Українська література.. – К., 1995. – 368с.
1347349
   Українська література. 11 клас : Підручник для серед. загальгоосвіт. школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За заг. ред. Мовчан Р.В. – Київ; Ірпень : Перун, 1999. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1347350
  Бандура О.М. Українська література. 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 4-е. – К, 1973. – 266с.
1347351
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1347352
   Українська література. 9 клас : хрестоматія. – 14-е вид. – Київ, 1968. – 480с.
1347353
   Українська література. Білети та відповіді.11 клас : Опорні слова на пам"ять:Вірші напам"ять:Вкладка тез відповідей. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 64с. – ISBN 966-7437-55-8
1347354
  Задорожна С.В. Українська література. Запитання і відповіді / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ : Femina, 1996. – 232 c.
1347355
  Богданець Н.І. Українська література. Нові імена. : Посібник-хрестоматія. 11 клас / Н.І. Богданець. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 368с. – ISBN 966-7177-81-5
1347356
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – К., 1940. – 220с.
1347357
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – К.-Х., 1946. – 216с.
1347358
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1347359
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1347360
  Крайнікова Т.С. Українська література. Тематичні тестові завдання / Т.С. Крайнікова. – Київ : Знання; Країна мрій, 2007. – 232с. – (Тематичні тестові завдання). – ISBN 966-424-035-4
1347361
   Українська література. Хрестоматія для 10 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 944с. – ISBN 966-548-119-3
1347362
   Українська література. Хрестоматія для 7 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 496с. – ISBN 966-548-174-6
1347363
   Українська література. Хрестоматія для 8 кл.. – 39-е вид. – К., 1987. – 417с.
1347364
   Українська література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 496с. – ISBN 966-548-144-4
1347365
   Українська література. Хрестоматія для 9 кл.. – 31-е вид. – К., 1987. – 640с.
1347366
   Українська література. Хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 160с. – ISBN 966-7177-18-1
1347367
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 6 клас / І.Л. Шингоф. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 272с. – ISBN 966-7177-38-6
1347368
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 7 клас / І.Л. Шингоф; За заг.ред.А.П.Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 352с. – ISBN 966-7177-38-6
1347369
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1347370
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1347371
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1347372
  Кирилюк Е.П. Українська література.Підручник для середньої школи / Е.П. Кирилюк. – Київ-Одеса, 1935. – 120с.
1347373
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл / П.Г. Моренець. – 8-е вид., доопрац. – Київ, 1977. – 287с.
1347374
  Моренець П.Г. Українська література: підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 14-е вид. – К., 1983. – 192с.
1347375
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 4-е вид. – К., 1973. – 320с.
1347376
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 6-е вид. – К., 1975. – 320с.
1347377
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 10-е вид. – К., 1979. – 287с.
1347378
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 15-те вид. – К., 1984. – 224с.
1347379
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 17-те вид. – К., 1988. – 223с.
1347380
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. шк. слабозорих. / П.Г. Моренець. – 2-ге вид. – К., 1986. – 267с.
1347381
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 5-го кл. / П.Г. Моренець. – К., 1990. – 223с.
1347382
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1347383
  Кирилюк Є.П. Українська література: Підручник для середньої школи. / Є.П. Кирилюк, Ф. Якубовський. – Одеса, 1935. – 88с.
1347384
  Кирилюк Є.П. Українська література: Підручник для середньої школи. / Є.П. Кирилюк, Ф. Якубовський. – Київ-Одеса, 1935. – 88с.
1347385
  Сліпушко О. Українська література: про "скорочення" та державотворче значення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 14


  "Сучасний освітньо-науковий український і світовий простір передбачає переорієнтацію українського літературознавства на модерні рейки, врахування світових тенденцій розвитку. Державі ж важливо усвідомити державотворче значення української літератури, ...
1347386
  Кононенко П.П. Українська література: проблеми розвитку : Навч. посібник / П.П. Кононенко. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с. – ISBN 5-325-00518-9
1347387
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст.
1347388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 жовтня (№ 20). – 2015. – 20 с.
1347389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2015. – 20 с.
1347390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 грудня (№ 24). – 2015. – 20 с.
1347391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2015. – 20 с.
1347392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 грудня (№ 24). – 2016. – 20 с.
1347393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 червня (№ 11). – 2017. – 20 с.
1347394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 жовтня (№ 17). – 2017. – 20 с.
1347395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 листопада (№ 22). – 2017. – 20 с.
1347396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 жовтня (№ 20). – 2017. – 20 с.
1347397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 квітня (№ 7). – 2017. – 20 с.
1347398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 березня (№ 5). – 2017. – 20 с.
1347399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 липня (№ 14. – 2017. – 20 с.
1347400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 листопада (№ 23). – 2017. – 20 с.
1347401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 травня (№ 10). – 2017. – 20 с.
1347402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 квітня (№ 8). – 2017. – 20 с.
1347403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 вересня (№ 19). – 2017. – 20 с.
1347404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 липня (№ 15). – 2017. – 20 с.
1347405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 червня (№ 11). – 2018. – 20 с.
1347406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 червня (№ 12). – 2018. – 20 с.
1347407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 травня (№ 10). – 2018. – 20 с.
1347408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 червня (№ 13). – 2018. – 20 с.
1347409
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з "Просвітою" (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 19-25. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1347410
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житті Галичини й Буковини (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1347411
  Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років / М.Д. Бернштейн. – Київ, 1959. – 492с.
1347412
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1462-6
Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – 2016. – 677, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 216-283, 481-539, 660-676
1347413
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1565-4
Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – 2017. – 630, [2] с. : іл. – Імен. покажч. : с. 583-629. – Бібліогр. в прим.: с. 181-219, 512-582 та в підрядк. прим.
1347414
  Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна. – (Студіїї до української граматики / Видають Іван Огієнко та Роман Стоцький ; Кн. 7)
Т.1. – 1930. – 520с. – Конволют
1347415
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1347416
  Федотова О.О. Українська літературознавча бібліографія за рубежем 20-30 рр. ХХ ст. / О.О. Федотова. – Київ : Кн. палата України, 1997. – 36с. – Бібліогр.:с.29-35. – ISBN 966-7308-01-4
1347417
  Голяченко А.О. Українська людність вимирає / А.О. Голяченко, В.А. Смірнова, О.М. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 23-27. – ISSN 1681-2786
1347418
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920 - 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 468 л. – Бібліогр.: л. 424-468
1347419
  Клименко Олена Українська мальована миска // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-32


  Глиняні миски здавна відігравали важливу роль у побуті й обрядах українців
1347420
  Кучін Яніна Українська ментальність: відношення до національних меншин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 1999-4966
1347421
   Українська минувщина : Ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с. – ISBN 5-325-00064-0
1347422
   Українська митниця - 2 : Довідник (Збірник нормативних та законодавчих документів). – Київ : Лібра, 1997. – 600с. – ISBN 966-7035-25-5
1347423
  Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда / В.Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1992. – 176с. – ISBN 5-7773-0019-7
1347424
  Єрмоленко С.Я. Українська мова - від колискової до державної // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 152-158. – ISBN 966-7348-20-2
1347425
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навчальний посібник / Г.О. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
1347426
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004199-7
1347427
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підгот. від-нь вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004199-7
1347428
  Сірук Олександр Українська мова - моя мова : (з творів- роздумів київських учнів і студентів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-174
1347429
  Баранівський В.Ф. Українська мова – фундаментальний чинник культури та єдності українського суспільства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 40-46. – ISSN 2312-4342
1347430
  Огієнко І. Українська мова : Бібліогpафічний покажчик літеpатуpи до вивчення укpаїнської мови: Поpадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкpаще вивчитись укpаїнської мови / Іван Огієнко. – Київ : Вид. Книгарні Є. Череповського ; . [Дpук. "І. Чоколов"], 1918. – 88 с. – Показчик автоpів: с. 80-86. - Бібліогр.: [Кн.] Вид-ва Книгарні Є. Череповського: с. 2 обкл. - Праці І. Огієнка: с. 4 обкл
1347431
  Грунський М. Українська мова / М. Грунський. – 4-е вид. – Київ, 1927. – 156с.
1347432
  Карбаненко І. Українська мова / І. Карбаненко, О. Матвійченко. – Харків, 1930. – 284с.
1347433
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1347434
  Матійченко О. Українська мова / О. Матійченко. – Харків, 1932. – 48с.
1347435
  Черткова К.Ф. Українська мова / К.Ф. Черткова. – Київ; Львів, 1946. – 60с.
1347436
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1347437
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 112с.
1347438
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, П. Лисенко. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 152с.
1347439
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 9-е. – Київ, 1948. – 168с.
1347440
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 9-е. перер. – Київ, 1948. – 158с.
1347441
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 14-е. – Київ, 1953. – 148с.
1347442
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 15-е. – Київ, 1954. – 148с.
1347443
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1347444
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – Київ
ч. 1. – 1954. – 336с.
1347445
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 18-е. – Київ, 1957. – 148с.
1347446
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ, 1960. – 160с.
1347447
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1960. – 80с.
1347448
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 2-е вид. – Київ, 1960. – 191с.
1347449
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид.2-є. – Київ, 1961. – 160с.
1347450
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 372с.
1347451
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 2-е вид., випр. – Київ
ч. 2. – 1961. – 279с.
1347452
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1962. – 80с.
1347453
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1962. – 188с.
1347454
  Мартиненко А.П. Українська мова / А.П. Мартиненко, О.Я. Сарнацька. – Київ, 1962. – 207с.
1347455
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ, 1962. – 156с.
1347456
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 4-е вид. – Київ, 1963. – 168с.
1347457
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1963. – 188с.
1347458
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 160с.
1347459
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – 5-е вид. – Київ, 1964. – 168с.
1347460
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ
2. – 1964. – 191с.
1347461
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Киев, 1965. – 80с.
1347462
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1966. – 192с.
1347463
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1967. – 192с.
1347464
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – 8-е вид. – Київ, 1967. – 168с.
1347465
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 8-е. – Київ, 1967. – 79с.
1347466
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ
2. – 1967. – 191с.
1347467
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 2. – 1967. – 280с.
1347468
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1968. – 192с.
1347469
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 12-е изд. – Київ, 1970. – 192с.
1347470
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1347471
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1347472
   Українська мова. – 20-е вид. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1347473
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1347474
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1347475
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1347476
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1347477
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1347478
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1347479
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1347480
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – Київ, 1976. – 128с.
1347481
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 4-е вид. – Київ, 1977. – 128с.
1347482
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1347483
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ, 1979. – 174с.
1347484
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 11-е вид. – Київ, 1983. – 160с.
1347485
   Українська мова. – Київ, 1983. – 144с.
1347486
  Дудик П.С. Українська мова : 7 - 8 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 192с.
1347487
  Дудик П.С. Українська мова : 7-8 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 13-е вид. – Київ, 1984. – 206с.
1347488
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1347489
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1347490
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 15-е вид. – Київ, 1986. – 206с.
1347491
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1347492
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 16-е вид. – Київ, 1987. – 206с.
1347493
  Городівський В.М. Українська мова / В.М. Городівський, А.А. Бурдейна. – Київ, 1987. – 176с.
1347494
  Сокирко М.В. Українська мова / М.В. Сокирко. – вид. 15-е. – Київ, 1987. – 192с.
1347495
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1347496
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 17-е вид. – Київ, 1988. – 207с.
1347497
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 18- те вид. – Київ, 1989. – 207с.
1347498
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1347499
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1347500
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1347501
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 19-е вид. – Київ, 1990. – .207с.
1347502
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – Київ, 1990. – 224с.
1347503
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 1991. – 224с.
1347504
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 20-е вид. – Київ, 1991. – .207с.
1347505
  Вашуленко М.С. Українська мова / М.С. Вашуленко, О.І. Мельдничайко. – Київ, 1992. – 252с.
1347506
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00108-6
1347507
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1347508
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1347509
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1347510
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1347511
   Українська мова. – Київ, 1992. – 169с.
1347512
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для молодших спеціалістів / І.О. Ладоня. – Київ : Либідь, 1993. – 143с. – ISBN 5-11-004165-2
1347513
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стер. – Київ, 1993. – 208с.
1347514
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1347515
  Гнатюк Л. Українська мова / Л. Гнатюк, О. Кононенко. – Київ : Фемина, 1995. – 192с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7453-3
1347516
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 432с. – ISBN 5-325-00824-2
1347517
  Василенко Володимир Українська мова : Тексти для читання.Антологія / Василенко Володимир; Uniw.im.A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1996. – 312 с.
1347518
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1347519
   Українська мова : Підручник для 8-го класу шкіл з роійською мовою навчання / О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкоа. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1997. – 112с. – ISBN 966-04-0083-7
1347520
  Блик О.П. Українська мова : Підручник / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290061
Ч.1 : Фонетика. Орфографія. Лексика і фразеологія. Будова слова (Морфеміка). Словотвір. Морфологія. – 1997. – 400с
1347521
  Блик О.П. Українська мова : Для гімназій,лице в, коледжів гуманіт.профілю, шкіл (класів) з погл.вивч.укр.мови / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290266
Ч.2 : Орфоепія. Графіка. Синтаксис. – 1997. – 208с.
1347522
   Українська мова : Підр. для 9 кл. шкіл з рос. мовою навчання / О.М. Беляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0173-6
1347523
   Українська мова : Підручник для 10-11 кл. шкіл з укр. та рос. мовами навч. / О.М. Біляєв, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0228-7
1347524
  Міляновський Є. Українська мова : Синтаксис, пунктуація та розвиток зв"язного мовлення, 11 клас / Є. Міляновський, Л. Паламарчук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-119-Х
1347525
  Лепеха Т.В. Українська мова : Навч. посібник для старшокл., абітурієнтів, студ., нефілологічн. фак-тів вузів / Т.В. Лепеха. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2000. – 328с. – ISBN 966-7551-30-Х
1347526
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1347527
  Мацько Л.І. Українська мова : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480с. – ISBN 966-548-612-8
1347528
  Фурдуй М.І. Українська мова : Практикум з правопису: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 272с. – ISBN 966-06-0400-9
1347529
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1347530
   Українська мова : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1347531
   Українська мова : текст.-комунікат. навчання : мова фаху, мова науки, мова спілкування : навч. посібник / [Л.О. Ткаченко та ін.] ; за ред О.В. Любашенко. – Київ : Компас, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2099-09-6
1347532
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (61). – 2017. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
1347533
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (62). – 2017. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
1347534
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1347535
   Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи. – Київ, 1988. – 158с.
1347536
  Шевченко Л.І. Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 15; 5 поз.


  Аналізуються актуальні тенденції розвитку і функціонування української мови в контексті ідей державотворення. In the following article fctual leanings of development and funcioning of the Ukrainian language are analysed through idea of state ...
1347537
  Марусяк І. Українська мова в еміграції (на прикладі художніх творів Михайла Бажанського) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 180-182.
1347538
  Васильківський М. Українська мова в нормальних групах дорослих / М. Васильківський. – Харків, 1929. – 118с.
1347539
  Паламар Л.М. Українська мова в системі освіти Республіки Молдова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 493-499
1347540
  Соколова С. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стиліститки та соціолінгвістики / С. Соколова, С. Бибик // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 133-145. – ISSN 1682-3540


  26 листопада 2013 року в Інституті української мови НАН України відбувся круглий стіл "Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні". В обговоренні проблем культури мови приймали участь професори КУ - Масенко Л.Т., Пономарів О.Д., Шумарова Н.П.
1347541
   Українська мова в університеті: мова фаху, науки, спілкування // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  Колектив кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє фахової української мови в стінах університету.
1347542
  Дребніцька К.М. Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1347543
   Українська мова для іноземніх студентів : початково-предметні курси (Математика. Креслення, Хімія, Фізика, Біологія) Навчальний посібник / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Шутенко, Я.-С.М. – Київ : АртЕк, 1998. – 152с. – ISBN 966-505-170-9
1347544
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1347545
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1347546
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1347547
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1347548
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1347549
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1347550
  Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення : Навчальний посібник / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – Київ : Вища школа, 1995. – 239с. – ISBN 5-11-004527-5
1347551
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (165), січень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1347552
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 1999-
№ 4 (168), квітень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1347553
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (171), липень - серпень. – 2017. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1347554
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (172), вересень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1347555
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (174), жовтень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1347556
   Українська мова і література в школі. – Київ, 1950. – 120с.
1347557
   Українська мова і література в школі : Методичний журнал. – Київ, 1963
1347558
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 1. – 1999. – 66 с.
1347559
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1347560
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1347561
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1347562
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1347563
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 6 (129). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1347564
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (130). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1347565
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (132). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1347566
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (135). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1347567
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (137). – 2018. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1347568
   Українська мова і література у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин : з методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу. (Витяг з листа МОН України від 17.09.08 № 1/9-599)
1347569
   Українська мова і сучасність. – Київ, 1991. – 154с.
1347570
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1347571
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1347572
  Галенко В. Українська мова й принцип гаузе // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1347573
  Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю.О. Жлуктенко; Відп. ред. Й.Ф. Андерш. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с. – ISBN 5-12-001247-7
1347574
   Українська мова на порозі третього тисячоліття : Міжвузівська науково-практична конференція, 23 квітня 1998 року. Програма. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1347575
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1347576
   Українська мова та література. – Львів, 1965. – 43с.
1347577
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
1 : Питання. – 1993. – 272с.
1347578
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
2 : Відповіді. – 1993. – 64с.
1347579
  Коломієць В.В. Українська мова та література / В.В. Коломієць, Т.Є. Коломієць. – Київ, 1996. – 144с.
1347580
   Українська мова та література. – Київ, 2000
1347581
   Українська мова та література. – Київ
№ 1. – 2001
1347582
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2017. – 90 с.
1347583
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, лютий. – 2017. – 90 с.
1347584
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2017. – 90 с.
1347585
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2017. – 90 с.
1347586
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2017. – 90 с.
1347587
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 90 с.
1347588
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 9/10). – 2018. – 90 с.
1347589
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 11/12). – 2018. – 90 с.
1347590
   Українська мова у вправах і завданнях. – Київ, 1990. – 212с.
1347591
   Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Текст укр. частк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96911-8-7
1347592
  Гирич І. Українська мова як головна культурна складова українського руху // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 124-200. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1347593
  Горошкіна О. Українська мова як засіб формування мовної особистості // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 151-155. – (Серія "Філологічні науки")
1347594
  Пабат В. Українська мова як іноземна - шлях до полікультурного освітнього простору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 136-144. – ISSN 2311-5165


  Подається аналіз методичних вимог щодо оволодіння українською мовою як іноземною для іноземних студентів, характеристика структурних складників мовної підготовки та інтерактивних методів навчання.
1347595
   Українська мова як іноземна : Проблеми методики викладання. – Львів, 1994. – 140с.
1347596
  Голик Т.М. Українська мова як провідний важель формування національної свідомості // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-118
1347597
  Воропаєва Т. Українська мова як смислова засада національної ідентичності та проблема реформвання вищої освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202
1347598
  Липовецький С. Українська мова, польський чиновник і куля в його голові // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 11 вересня (№ 34). – С. 7
1347599
  Медушевський А.П. Українська мова. 7-й клас / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1973. – 126с.
1347600
  Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. Завдання. Правила. : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-ге вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 160с. – (Библиотечка школьника Ранец). – ISBN 966-7300-98-4
1347601
   Українська мова. Практикум : Практикум. – Київ : Либідь, 1990. – 224с. – ISBN 5-11-001673-9
1347602
  Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація : правила, вправи, диктанти. : Навч. посібник / Є.М. Ткаченко. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – ISBN 966-7124-94-0
1347603
   Українська мова. Словник-довідник / А.П. Загнітнко, В.Д. Познанська, Н.А. Митько, Т.О. та ін. Лук"янчук. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-61-0
1347604
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1347605
  Кобцев Д.А. Українська мова.11 клас : Перекази:посіб. для термінової підготовки до екзамену з текстами екзамен. переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1347606
  Стоян Л.М. Українська мова.Посібник з орфографії та пунктуації : Посібник / Л.М. Стоян. – Київ : Наукова думка, 1998. – 95с. – ISBN 966-00-0418-4
1347607
  Мозер М. Українська мова: етапи історії. Загальнослов"янська та давньоукраїнська доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 14-19
1347608
  Козачук Г.А. Українська мова: практикум : навчальний посібник / Г.А. Козачук. – Київ : Вища школа, 1991. – 396 с.
1347609
   Українська мова: практикум : Навч. пос. для студ. гуманітарних спец-й вищ. закладів освіти / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; За ред .Пазяк О.М. – Київ : Либідь, 2000. – 384 с. – ISBN 966-06-0144-1
1347610
  Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 201-211. – ISBN 978-966-439-859-3


  "Працю знаного мовознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України О. Б. Ткаченко присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне ...
1347611
  Гриценко П. Українська мова: сьогодні, не завтра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 4-5


  Питання української мови в сучасному житті України залишається серед провідних.
1347612
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1347613
  Хороб С. Українська модерна драма кінця 19 - початку 20 століття : (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб; Мін-во освіти і науки; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413с. – ISBN 966-640-083-9
1347614
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 3-11. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1347615
  Заруба В.М. Українська молодь у громадсько-політичному житті Києва 80-х рр. XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 22-33. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1347616
  Сопільник А.М. Українська мрія / А.М. Сопільник. – Маріуполь, 1998. – 86 с. – ISBN 9667052338
1347617
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1347618
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1347619
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1347620
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1347621
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1347622
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1347623
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1347624
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1347625
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1347626
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.11. – 1993. – с.1059-1183. – Репринтне видання 1908 р.
1347627
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1347628
   Українська Муза. [Вип. 2] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 129-256, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 2 зазнач. прізвища: Шевченко, Забіла, Петренко, Афанасьєв, Куліш, Щоголів, Макаровський, Александров Степан
1347629
   Українська Муза. [Вип. 3] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 257-352, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 3 зазначені прізвища: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицкий, Воробкевич Сидір
1347630
   Українська Муза. [Вип. 4] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 353-448, [3], включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 4 зазначені прізвища: Старицький, Левицький, Воробкевич Григорій, Чубинський, Устіянович Корнило, Нищинський, Франко, Манжура
1347631
   Українська Муза. [Вип. 5] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 449-544, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 5 зазначені прізвища: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко
1347632
   Українська Муза. [Вип. 6] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 545-640, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 6 зазнач. прізвища: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз
1347633
   Українська Муза. [Вип. 7] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 641-736, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 7 зазначені прізвища: Самійленко, Старицька-Черняхівська, Залозний, Панченко, Бачинський, Шелухин, Колесса,Ю Романова, Ганин-Буцманюк, Олександра С., Вівторок
1347634
   Українська Муза. [Вип. 9] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 833-960, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 9 зазнач. прізвища: Вороний, Галіп, Чернявський, Лепкий, Ружний, Мальований, Залізняк, Крижан-паша, Козловський, Кибальчич, Мандичевський, Кузьменко, Карманський
1347635
   Українська Муза. [Вип. 10] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 961-1056, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 10 зазнач. прізвища: Коваленко, Пачовский, Комарова, Вдовиченко, Доорохольський Волох, Милорадович, Козачка, Чарнецький, Шелудько, Луцький, Мартос Коковський, Плющ, Черкасенко
1347636
   Українська Муза. [Вип. 11] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1057-1184, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 11 зазнач. прізвища: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевський, Гай, Алешко, Тарноградський
1347637
   Українська Муза. [Вип. 12] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1185-1280, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр.: стп 1247-1252 та в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 12 прізвища: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка
1347638
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1347639
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (26). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1347640
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (27). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1347641
  Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1347642
  Сірка Й. Українська музика на Американському континенті // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 12
1347643
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1347644
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1961. – 48с.
1347645
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1965. – 139с.
1347646
  Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей; Академія наук Української РСР , Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263 с.
1347647
  Луцишина М. Українська народна балада в науковому висвітленні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 47
1347648
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра 17-19 століть / Оксана Шпак; НАНУ, Ін-т народознавства; Відп. ред. С. Павлюк. – Львів, 2006. – 224с. : 16с. кол. іл. – Пар. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3993-9
1347649
  Папакін Георгій Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 129-150. – ISBN 978-966-02-4770-3
1347650
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1347651
  Василенко О. Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
1347652
   Українська народна іграшка. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1347653
  Бушак С. Українська народна картина "Козак Мамай" та вертепний театр // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 16-23
1347654
  Бушак С.М. Українська народна картина "Козак Мамай" у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 136-142.
1347655
  Коваль-Фучило Українська народна колядка про безручку // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 112-122. – ISBN 966-02-2984-4


  "... Мета пропонованої статті - ввести в науковий обіг маловідому українську народну колядку про дівчину-Безручку. Цей текст існує в деяких районах Закарпатської області. Автор наводить три варіанти колядки: два - з села Колочава Міжгірського району, ...
1347656
  Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія : (історико-етнографічне дослідження) / Л.Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1977. – 152 с., [4] с.
1347657
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1347658
  Ткаченко О.Є. Українська народна медицина: антропологічний аналіз і класифікація обрядів української лікувальної магії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 84-104. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1347659
  Дояр Л.В. Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі (друга половина 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 259-265
1347660
   Українська народна пісня. – 32с.
1347661
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1347662
   Українська народна пісня. – К., 1936. – 642с.
1347663
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1347664
  Коваленко О. Українська народна пісня у дослідженнях І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 146-151. – ISBN 966-594-298-0
1347665
  Іванова О. Українська народна поезія в науковій оцінці М.Ф.Сумцова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 202-211. – Бібліогр.: С. 211
1347666
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1347667
   Українська народна поетична творчість. – К., 1955. – 339с.
1347668
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1347669
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1347670
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1347671
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1347672
   Українська народна приказка. – К., 1936. – 11-576с.
1347673
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1347674
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка / О.Ю. Бріцина. – К., 1989. – 150с.
1347675
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1347676
  Смірнова Н. Українська народна творчість і журналістика у працях Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 125-129. – ISBN 966-693-015-3
1347677
  Шестопал М. Українська народна творчість про перемогу національної політики комуністичної партії в період становлення радянської влади / М. Шестопал. – Київ, 1954
1347678
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1347679
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с.
1347680
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1347681
  Пушкарук Н. Українська наука - лідер за фінансуванням НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 3


  У Києві відбулося 15-засідання Спільної робочої групи.
1347682
  Стріха М. Українська наука в європейському "дзеркалі": необхідна післямова / М. Стріха, Л. Гриневич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 12


  "Подія, яка відбулася наприкінці минулого року в клубі Кабінету міністрів України, досі не мала прецедентів. У присутності керівника генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії Роберта-Яна Смітса, українських урядовців та численних ...
1347683
  Остролуцька Л. Українська наука має не лише славне минуле, але й велике майбутнє // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 1-2


  Загальне враження від Дня науки в Україні. Під час урочистого святкування Дня науки українські виші та наукові установи отримали премії Scopus Awards Ukraine їх вручили в 7 номінаціях. Премією "Web of Science Award 2018" нагородженні 9 українських ...
1347684
  Демченко О. Українська наука: в наступ ідуть нулі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 12


  "... Чи знаєте ви, чому загинула Римська імперія? Історики мають на це різні відповіді, часом забуваючи одну з головних: у Римській імперії не розвивалася наука, бо не було її кількісного виміру. Це тому, що серед римських цифр не було нуля, тобто ...
1347685
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 37-47. – ISSN 1819-7329


  Згадуються засновник кафедри фізичної електроніки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, Київської школи фізичної електроніки та низькотемпературної плазми чл.-кор АН УРСР, проф. Н.Д. Моргуліс, академіки Ю.П. Корчевий, А.Г. Наумовець, ...
1347686
  Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 12


  "Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження - світ рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан української науки відомий - він жалюгідний. Однак не писатиму про непристойно слабке фінансування наукових ...
1347687
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1347688
  Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 496-502. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1347689
  Петрук Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
1347690
  Пелагеша Наталя Євгенїівна Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 60-67
1347691
  Діяк І.В. Українська національна ідея : шлях до Великої України : наукове вид. / І.В. Діяк. – Київ, 2005. – 334 с. : іл. – ISBN 966-8639-00-6
1347692
  Бойко Н.І. Українська національна ідея М. Максимовича: погляд на історію // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
1347693
  Ковальчук І.В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І.В. Ковальчук, М.М. Самардак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії". Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-208
1347694
  Мельник І.А. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих ідеалів Ю.Романчука / І.А. Мельник, А.І. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1347695
  Нагайко Т. Українська національна ідея як історіографічна метафора (до історії громадівського руху другої половини XIX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 139-151. – ISSN 2415-3567
1347696
  Кононенко Петро Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1347697
  Кононенко Петро Петрович Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1347698
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 7-41
1347699
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 7-24
1347700
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 7-23
1347701
  Ямчук П.М. Українська національна ідея: джерела, трансцендентальна генеза, світовий христоцентричний контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 222-223
1347702
  Ткаченко В.М. Українська національна ідея: час війні і час миру // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 96-127. – ISSN 2518-7546


  Визначальною точкою перетину цих двох осьових координат - демократичної Драгоманова й народницької Грушевського - став могутній акорд утвердження держави-нації з прийняттям влітку 1996 року Конституції незалежної України.
1347703
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1347704
  Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 19-44. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2305-7645
1347705
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1347706
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – К., 1993. – с.
1347707
  Городинський З. Українська Національна Рада : Історичний нарис / З. Городинський. – Київ : Академія, 1993. – 140с. – ISBN 5-7707-4689-0
1347708
  Смолій В.А. Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7 : Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / Смолій В.А., Степанков В.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-18-3
1347709
  Магурчак А.М. Українська національна революція в оцінках Андрія Жука: період Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 230-232. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1347710
  Ярошинський Олег Українська національна революція середини XVII ст. - історичний феномен // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 240-242
1347711
  Парахіна М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 0869-3595
1347712
  Грень З. Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 16-20. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1347713
  Парахіна М. Українська нація в загальноєвропейському контексті : українське питання в міжнародних відносинах кінця XVIII - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  Геополітичні зміни, які торкнулися всієї системи міжнародних відносин наприкінці XVIII - початку ХІХ ст., і поява на політичній карті світу цілого ряду нових державних утворень спричинили потребу наукового переосмислення історії народів, які тривалий ...
1347714
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1347715
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 1999
1347716
  Чернов А. Українська Оаза серед похмурої пустелі. Про дивовижну Гімназію імені Івана Стешенка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 11
1347717
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1347718
  Бондаренко В.В. Українська орфоепія в працях Івана Огієнка // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 256-260. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фонетичних форм (подвійного наголошення); ...
1347719
  Мокрий Володимир Українська освіта в Ягеллонському університеті : (з досвіду кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 348-350


  У статті розглядається стан вивчення українознавчих дисциплін на кафедрі українознавства факультету міжнародних і політичних відносин Ягеллонського університету, зокрема українська філософська думка, українська ментальність, співпраця України з Польщею ...
1347720
   Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
Кн. 2. – 2008. – 220 с.
1347721
  Дібровенко М.Ф. Українська п"єса на сцені театрів соціалістичних країн / М.Ф. Дібровенко. – Київ, 1964. – 39с.
1347722
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1347723
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1347724
   Українська педагогічна бібліографія : покажч. літ. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; ред. рада: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред.: Л.В. Савенкова]. – Київ : НПУ
Вип. 11 : 2000. – 2009. – 386, [1] с. – Імен. покажч.: с. 352-382
1347725
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1347726
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1347727
  Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини XIX - початку XX століття у проекції сучасної компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 45-58. – ISSN 0236-1477
1347728
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1347729
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.друго Всеукр.науково-теоретично конфеоенці 21-22 грудня 1994 р. – Львів-Житомир, 1994. – 214с.
1347730
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.3 Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22-23 грудня 1995. – Львів, 1995. – 292с.
1347731
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1347732
  Федорук О. Українська перспектива Бабака // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 208-211. – ISBN 966-8613-25-2
1347733
  Томенко М. Українська перспектива. : Історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – К., 1995. – 103с. – (Політичні студії ; Вип. 2)
1347734
  Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця XIX - XX століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-60. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1347735
  Совтис Н. Українська пісня в польському перекладі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 142-147. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1347736
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1347737
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського підпільника ; ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [5] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1347738
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. : Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів, 1991. – 447с. – ISBN 5-7707-0630-9
1347739
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1347740
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1347741
  Максимець Б.В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 122-128. – ISSN 2077-1800
1347742
   Українська поезія. – Київ, 1992. – 680с.
1347743
   Українська поезія 16 століття. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 283с.
1347744
   Українська поезія XVII століття (перша половина). – К., 1988. – 352с.
1347745
  Журавльова С.С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 8-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1347746
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1347747
  Родько Д.М. Українська поезія перших пожовтневих років / Д.М. Родько. – Київ, 1971. – 310 с.
1347748
  Ковалів Юрій Українська поезія першої половини ХХ ст. / Ковалів Юрій. – Київ, 2000. – 40с. – Для студ. фонду розст.: 8у/Кова. – (Б-чка "Першого вересня" ; Українська мова та література)
1347749
  Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття. Проблеми розвитку жанру / М.П. Гнатюк. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 168 с.
1347750
  Добржанський О. Українська політична еліта на Буковині кінця XIX - початку XX ст. Спроба колективної характеристики на прикладі депутатів Буковинського сейму та Австрійського парламенту // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 37-43
1347751
  Крамар С. Українська політична еліта: гіркі уроки історії // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 9-82. – ISBN 978-617-681-137-4
1347752
  Рибшун О.В. Українська політична еміграція кін. XIX - поч. XX ст.: характер, етапи, організаційні форми // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 113-121


  Слід розпочинати з женевського гуртка М. Драгоманова, коли протягом 70-90-х рр. XIX ст. ним було згуртовано до культурницько-наукової, а пізніше й громадсько-політичної діяльності С. Подолинського, М. Зібера, Ф. Вовка, А. Ляхоцького та ін. Найбільш ...
1347753
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1347754
  Ляшенко О.О. Українська політична нація: етнополітичний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 205-216
1347755
  Марценюк Л.М. Українська політична опозиція централізаторському курсу більшовиків (1918-1923рр.) / Л.М. Марценюк. – Київ : Стилос, 1997. – 32 с. – ISBN 9637257085
1347756
  Гаєвський Б.А. Українська політологія (концептуальні засади) / Б.А. Гаєвський; Міжрегіон.Акад.Управ.Персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 144 с. – ISBN 5-86926-055-8
1347757
  Куйбіда В. Українська Помісна Церква як ціннісна делегітимація Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 1, 4
1347758
  Онацький Н. Українська порцеляна / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 9с.
1347759
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1347760
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовнй стан дослідження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 2-29. – ISSN 1563-3349
1347761
  Протосавіцька Л. Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 16-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1347762
  Сидоренко Віктор Українська прем"єра італійського успіху : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 36-37 : Фото
1347763
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1347764
  Ігнатієнко В. Українська преса (1816-1923 рр.) : (Історико-бібліографічний етюд) / В. Ігнатієнко; Українскьий науковий інститут книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1926. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / За ред. Ю.О. Меженка ; Вип.6)
1347765
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. – Львів : Оріяна-Нова. – ISBN 978-966-2128-07-9
Т. 1 : 1812-1890 рр. – 2007. – 558, [2] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 504-552. – Бібліогр. в тексті
1347766
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики" ; [уклад.: М.М. Романюк (керівник проекту), М.В. Галушко, Л.В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-02-4671-3
Т. 2 : 1891-1905 рр. – 2009. – 478, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 427-474. – Бібліогр. в тексті
1347767
  Власенко Вікторія Іванівна Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Дис....кандид.філолог.наук. Спеціальність 10.01.08 / Власенко Вікторія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 176л. + Додаток:л.177-180. – Бібліогр.:л.160-177
1347768
   Українська приватизація: плюси і мінуси. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 208с. – ISBN 966-542-048-8
1347769
  Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1347770
  Чужа Т.В. Українська проблематика в доробку польського літературознавця Людвіка Яновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 310-318
1347771
  Кошелівець І. Українська проза 1920 - початку 1930 років // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 78-119. – (Праці філологічної секції)
1347772
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. : 6 назв
1347773
  Сивкова І. Українська проза кін. XIX - поч. XX ст. у критичній інтерпретації Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 177-186. – ISBN 966-693-015-3
1347774
  Легкий М. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 217-226. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1347775
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1347776
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року; В. 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-2-1(т.1)
Т.1. – 1996. – 431с.
1347777
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року.; В 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-2-1(т.2)
Т.2. – 1996. – 422с.
1347778
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року; В 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-3x
Т.3. – 1996. – 403с.
1347779
   Українська радянська байка.. – К., 1966. – 263с.
1347780
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1347781
   Українська радянська бібліографія.. – К., 1980. – 264с.
1347782
   Українська радянська графіка. – Київ, 1958. – 196с.
1347783
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія за сорок років. / Є.І. Старинкевич. – К., 1957. – 116с.
1347784
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія. / Є.І. Старинкевич. – К., 1941. – 31с.
1347785
  Фалькевич Українська радянська енциклопедія / Фалькевич. – Київ, 1930. – с.
1347786
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 544с.
1347787
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 2 : Боронування - Гергелі. – 1978. – 544с.
1347788
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 3 : Гердан - Електрографія. – 1979. – 552с.
1347789
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 4 : Електрод - Кантаридин. – 1979. – 560 с.
1347790
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 5 : Кантата - Кулики. – 1980. – 568 с.
1347791
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – 1981. – 552 с.
1347792
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – 1982. – 528с.
1347793
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 8 : Олефіни - Поплін. – 1982. – 528с.
1347794
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 9 : Попложне - Салуїн. – 1983. – 560с.
1347795
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 10 : Салют - Стоговіз. – 1983. – 543с.
1347796
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 1 : Стодола - Фітогеографія. – 1984. – 608с.
1347797
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 11, Кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1984. – 495с.
1347798
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 12 : Фітогормони - Ь. – 1985. – 572с.
1347799
  Демиденко Т. Українська радянська енциклопедія як елемент української радянської історіографії 1945-1960 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 121-123


  The article investigates the process of Soviet encyclopedistics" starting in early 1950. Based on the wide range of unknown archive documents, the author follows the writing process of the Soviet Ukrainian History.
1347800
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1976. – 107с.
1347801
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1978. – 82с.
1347802
  Дорохіна Тамара Українська радянська історична наука в рецепції Олександра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.
1347803
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1347804
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1347805
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1347806
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
2. – 1957. – 404с.
1347807
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
1. – 1960. – 420с.
1347808
   Українська радянська культура.. – К., 1960. – 267с.
1347809
  Кузик В.В. Українська радянська лірична пісня.. / В.В. Кузик. – К., 1980. – 112с.
1347810
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1960. – 335с.
1347811
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 419с.
1347812
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 420с.
1347813
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 408с.
1347814
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 9-е, змінене і доп. – К., 1969. – 456с.
1347815
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 16-е. – Київ, 1976. – 416с.
1347816
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1978. – 328с.
1347817
   Українська радянська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1979. – 655 с.
1347818
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 4-е вид., змін. – К., 1983. – 326с.
1347819
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 6-е вид. – К., 1986. – 304с.
1347820
  Непорожній О.С. Українська радянська література в 10 класі / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1985. – 201с.
1347821
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1347822
  Гладкий В.М. Українська радянська література в НДР / В.М. Гладкий. – Львов, 1981. – 144с.
1347823
  Гончар О. Українська радянська література напередодні великого п"ятидесятиріччя : Доповідь на 5-му з"їзді письменників України / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 73с.
1347824
   Українська радянська література.. – К., 1966. – 292с.
1347825
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1975. – 416с.
1347826
   Українська радянська література.. – К., 1979. – 415с.
1347827
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – 21-е вид. – К., 1984. – 639с.
1347828
   Українська радянська література.. – 23-е вид. – К., 1986. – 640с.
1347829
   Українська радянська література. : 10 кл. – 24-е вид. – К., 1987. – 638с.
1347830
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська літеретура / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 12-е. – Київ, 1972. – 464 с.
1347831
   Українська Радянська народна пісня. – Львів, 1950. – 139с.
1347832
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1347833
   Українська радянська пісня. – К., 1952. – 552с.
1347834
  Неврлий Мікулаш Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в худ. стилях. / Неврлий Мікулаш. – К., 1991. – 260с.
1347835
  Корсунська Б.Л. Українська радянська поезія років Великої Вітчизняної війни / Б.Л. Корсунська. – К., 1973. – 166с.
1347836
   Українська радянська поезія.. – К., 1951. – 674с.
1347837
  Дубина М.І. Українська радянська поезія. / М.І. Дубина. – К., 1978. – 440с.
1347838
  Білоус Д. Українська радянська сатира в боротьбі з пережитками капіталізму / Д. Білоус. – Київ, 1955. – 35с.
1347839
   Українська радянська скульптура. – Київ, 1957. – 124с.
1347840
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1347841
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1347842
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1957. – 303с.
1347843
  Кисіль А.С. Українська Радянська Соціалістична Республіка / А.С. Кисіль, Ю.С. Єгорова. – Київ, 1961
1347844
  Рудь М.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / М.П. Рудь. – К., 1969. – 474с.
1347845
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1965. – 807с.
1347846
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1986. – 496с.
1347847
  Клин В.Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917-1977) / В.Л. Клин. – Київ, 1980. – 316с.
1347848
  Нагорна Н.Р. Українська радянська художня література / Н.Р. Нагорна. – К., 1971. – 75с.
1347849
  Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 492 с.
1347850
   Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах : (з фондів Державного архіву Сумської області): Альбом. – Суми : Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2005. – 88с. : іл. – На титул. аркуші: Присвячується 80-річчю Державного архіву Сумської області. – ISBN 966-358-003-8
1347851
  Антонюк Т. Українська революція 1917-1921 років у спогадах представників політичної еміграції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 34-47. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано мемуарні видання діаспори про революційні події в Україні 1917-1921 рр., які зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Встановлено, що ...
1347852
  Скрипнюк О. Українська революція 1917-1921 рр.: актуальні наукознавчі аспекти дослідження (за матеріалами засідання Вченої ради Інституту держави і прав ім. В.М. Корецького НАН України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 177-186. – ISSN 1026-9932
1347853
   Українська революція 1917 - 21: сто років боротьби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 6-7
1347854
  Головченко В.І. Українська Революція гідності в контексті "третьої хвилі демократизації" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 4-14. – ISSN 2308-6912


  Первісна хвиля глобальної демократизації своїм корінням сягає Війни за незалежність США 1775-1783 рр. й Великої французької революції 1789-1799 рр., але поява демократичних інституцій (у сучасному розумінні концепту) є феноменом ХІХ-ХХ ст. Водночас ...
1347855
   Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне прво / [Антонович М.М. та ін. ; упоряд. і заг. ред.: Задорожній О.В.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 1013, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-088-6
1347856
   Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2001. – 803, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2105-3
1347857
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : Монографія / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. – ISBN 966-06-0130-1
1347858
  Левицька Наталія Українська революція: духовно-релігійні чинники / Левицька Наталія, Чуприна Василь // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 217-233. – ISBN 978-966-02-4770-3
1347859
  Гирич І.Б. Українська революція: інтерпретаційні проблеми (М. Грушевський та інші державники) // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 222-238. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимови, М. Драгоманов.
1347860
  Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В.Ф. Солдатенко; ІПіЕД НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1999. – 508с. – ISBN 5-88500-071-9
1347861
  Томин І.Я. Українська рецепція газелей турецького поета епохи Дивану Шейха Галіба // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-293
1347862
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1347863
  Козяр С. Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / С. Козяр; Світлана Козляр ; Хмельн. обл. рада [та ін.]. – Хмельницький : Евріка, 2000. – 71, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 70-71
1347864
  Кучерук Олександр Українська Родовідна Установа (УРУ) та часопис "Рід та Знамено" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 37-39. – ISSN 1811-542Х
1347865
  Запорожська Д.М. Українська рок-поезія: мова, стилістичне оформлення, образи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 170-180. – ISSN 2522-493X
1347866
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1347867
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1347868
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1347869
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1347870
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1347871
  Богаєвський Ю.В. Українська РСР / Ю.В. Богаєвський. – К, 1974. – 47с.
1347872
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1347873
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1347874
  Стоян Ф.К. Українська РСР в період відбудови народного господарства Радянської країни /1921-1925 рр./. / Ф.К. Стоян. – К., 1957. – 60с.
1347875
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1347876
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1347877
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1347878
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1347879
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1347880
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1347881
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1347882
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1347883
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1347884
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1347885
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1347886
  Воробйов О.І. Українська РСР на міжнародній арені / О.І. Воробйов. – Київ, 1970. – 96с.
1347887
   Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів і матеріалів 1981-1985 рр. – Київ : Вид-во політичної літ-ри України, 1988. – 617, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-319-00058-8
1347888
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1963. – 576с.
1347889
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1347890
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1981. – 524с.
1347891
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1984. – 549с.
1347892
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68с.
1347893
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1347894
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Том 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552с.
1347895
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Том 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519с.
1347896
   Українська РСР у дев"ятій і десятій п"ятирічках.. – К., 1976. – 288с.
1347897
   Українська РСР у міжнародних організаціях : довідник / М.М. Бєлоусов, Ю.В. Богаєвський, В.Й. Винокуров, Б.П. Григор"єв, Л.М. та ін. Гур"янов; [М.М. Бєлоусов та ін. ; редкол.: В.Н. Мартиненко та ін.]. – Київ : Політвидав України, 1984. – 148, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1347898
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1347899
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1347900
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – К., 1972. – 292с.
1347901
  Василенко В.А. Українська РСР у сучасних міжнародних відносинах : Правові аспекти / В.А. Василенко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 88с.
1347902
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1347903
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1347904
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1347905
   Українська РСР у цифрах у 1978 році.. – К., 1979. – 135с.
1347906
   Українська РСР у цифрах у 1980 році.. – К., 1981. – 144с.
1347907
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1347908
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1347909
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1347910
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1347911
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1347912
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1347913
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1347914
   Українська РСР.. – К., 1961. – 211с.
1347915
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1347916
   Українська РСР. 1978.. – К., 1979. – 288с.
1347917
   Українська РСР. 1980.. – К., 1981. – 304с.
1347918
   Українська РСР. 1980.. – К., 1981. – 304с.
1347919
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 1064 с.
1347920
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 липня 1965 року. – К., 1965. – 432 с.
1347921
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 419 с.
1347922
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ.. – Київ : Видавництво Політичної літератури України
Т. 2. – 1969. – 632 с.
1347923
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1347924
   Українська РСР: адміністративно-територіальний устрій. – К., 1987. – 504с.
1347925
  Гончарук М.Л. Українська сатира періоду революції 1905-1907 років / М.Л. Гончарук. – Київ, 1966. – 156с.
1347926
  Білецький Ф.М. Українська сатира початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ
1. – 1971. – 81с.
1347927
  Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1347928
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1347929
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1347930
  Гетьман В. Українська Сахара в Європі // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Чи є в Україні пустелі та напівпустелі? Виявляється, є. Найбільш посушливе місце на нашій карті – район Нижньодніпровських (Олешківських) пісків на південному заході Херсонської області. Тут випадає найменше атмосферних опадів в Україні – 300 мм за ...
1347931
  Ільницький М. Українська сецесія : етос болю : Новела М. Яцкова "Дыточа грудь в скрипцы"
1347932
  Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 307-313
1347933
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1347934
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1347935
  Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ ст. : Посібник для учнів 9 кл. загальноосвіт.шкіл, гуманіт.гімназій, ліцеів, коледжів та студ.-філол.вищ.шкіл / Б. Степанишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 272с. – ISBN 966-562-281-1
1347936
  Сергійчук В. Українська соборність : Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 416с. – ISBN 966-7060-04-7
1347937
  Райківський І. Українська соціал-демократична партія / І. Райківський. – Івано-Франківськ, 1995. – 66с.
1347938
  Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині. Нарис історії (1899-1918) / О. Жерноклеєв. – 2-ге вид-ня, доповн. – Київ : Основні цінності, 2000. – 168с. – (Сучасна думка ; Кн.6). – ISBN 966-7856-00-3
1347939
  Житарюк М.Г. Українська соціокультурна модель у мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 42-59. – ISBN 978-966-585-068-7
1347940
  Колибенко О.В. Українська спадщина Гната Стеллецького // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 123-130. – ISSN 2227-4952
1347941
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1347942
  Соколова М.В. Українська спортивна журналістика на Галичині // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 36-40. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглядається діяльність перших спортивних журналістів Галичигі, а також створених ними спеціалізованих видань.
1347943
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 - 30-х рр. 20 століття: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ковпак В.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1347944
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 -30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Ковпак В.О. ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 216 л. – Додатки: л. 205-216. – Бібліогр.: л. 183-204
1347945
  Триколенко С.Т. Українська сценографія кінця XX - початку XXI ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Триколенко Софія Тарасівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1347946
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 622 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-97-1


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1347947
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 507 с. – ISBN 966-7938-85-9
1347948
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 561-574. – ISBN 978-611-01-0015-1
1347949
  Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження = Jezyk ukrainski i polski: studium kontrastywne / Ірина Кононенко. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 804, [4] с. – Рез.: укр., пол., рос.. англ. – Бібліогр.: с. 764-803 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0838-0
1347950
  Мальшина К.В. Українська та словенська національні ідеї у XX ст.: порівняльний аналіз / К.В. Мальшина, Є.Г. Сінкевич, Ю. Перовшек // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 127-138. – ISSN 0130-5247
1347951
  Сидоренко Н.М. Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня доктора філологічних наук / Сидоренко Н.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 425л. – Бібліогр.: С.404-425
1347952
  Лемещенко А. Українська театральна критика початку ХХ ст. про польські вистави у трупі українськиї акторів під орудою Миколи Садовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 201-220. – ISBN 966-95452-9-3
1347953
  Бобош Я. Українська тематика в творчості польських художників наприкінці XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 281-287. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1347954
  Іванишин М. Українська теорія національної ідентичності: постколоніальний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 216-221. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1347955
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1347956
  Половніков І. Українська технологічна академія: для зростання добробуту народу, розвитку та конкурентоспроможності держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 185). – С. 13


  "...Українська технологічна академія (УТА) - потужна міжнародна наукова громадська організація, що виникла 1992 року й активно розвивається. Поставши як альтернатива державним науковим установам вона є справжнім форпостом міждисциплінарності - ...
1347957
  Ковтюк С.Л. Українська топонімія: віхи історичної пам"яті, патриотично-культурні маркери сьогодення. символи майбутнього // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 67-71
1347958
  Йобст Керстин Українська травматична пам"ять: Голодомор і Чорнобиль // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-27
1347959
  Дорошенко М. Українська трагедія / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 225с.
1347960
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1347961
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1347962
  Яровий В. Українська університетська славістика в контексті національної історії : від початків до середини ХХ ст. / В. Яровий, О. Паламарчук, О. Чмир // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 869-890. – ISBN 978-966-02-4860-1
1347963
  Шпиталь Анатолій Українська урбаністика: минуле, сучасне... майбутнє? : [рецензія]
1347964
  Кищак С. Українська учительська семінарія в Криниці / Степан Кищак. – Львів, 2007. – 56с.
1347965
  Шарговська О. Українська фантастика: дзеркало суспільних очікувань і страхів чи незалежна естетична реальність? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 170-173. – ISSN 0130-321Х
1347966
  Корабльова Н. Українська філософія - суб"єкт, який вимагає діалогу // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 309-325
1347967
  Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85
1347968
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
1347969
  Ткаченко О.Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 237-244. – ISBN 978-966-439-859-3
1347970
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1347971
  Павлова Т. Українська фотографія конструктивістської доби // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 222-228. – ISBN 978-966-136-037-1
1347972
  Мироненко М. Українська фразеологія : (Прийменники та їх роля в реченні). / М. Мироненко; За ред. та з передмовою проф. М. К. Грунського. – Київ : ДВУ, 1927. – 135 с.
1347973
  Мироненко М. Українська фразеологія : (прийменники, дієслівні та прикметникові конструкції, сполучені вислови) : посібник-довідник по масових установах Соцвиху, Профосу та Політосу / М. Мироненко ; ред. М. Грунський. – 2-е вид. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1929. – 176 с.
1347974
  Медведев Ф.П. Українська фразеологія / Ф.П. Медведев. – Х, 1982. – 232с.
1347975
  Ужченко В.Д. Українська фразеологія / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків, 1990. – 165 с.
1347976
  Масненко В.В. Українська хата / Віталій Масненко, Володимир Ракшанов ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва ім. Шевченка у Черкасах. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у прим.: с. 181-188. – ISBN 978-966-453-115-0
1347977
  Січинський В. Українська хата в околицях Львова / В. Січинський. – Львів, 1924. – 22 с.
1347978
  Пашкова Н.І. Українська хата: слово, символ, концепт (на слов"яно-балканському етнокультурному тлі) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 121-128. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1347979
  Пархоменко Л.О. Українська хорова п"єса / Л.О. Пархоменко. – К., 1979. – 219с.
1347980
  Мотиль Р. Українська художня керамика середини XX - початку XXI століття: історіографія та методика дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1347981
  Криволапов М. Українська художня критика другої половини ХІХ - початку ХХ століття як активний рушій мистецького процесу // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – . - C. 325-344. – ISSN 1992-5557
1347982
   Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / [О.І. Безгін та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-27-3


  Представлену збірку наукових праць присвячено актуальним проблемам історії, теорії та практики збереження культурної спадщини України, атрибуції пам"яток. Також розглянуто передумови виникнення сучасного культурного менеджменту. Матеріали досліджень ...
1347983
  Кравчук М.В. Українська Центральна Рада - фундамент українського державотворення ХХ ст.: історико-правовий досвід // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 210-220. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1347984
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1347985
   Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історії України. Серія V. Джерела новітньої історії). – ISBN 9660000111
Т.1 : 4 березня - 9 грудня 1917 р. – 1996. – 592с
1347986
  Кучерук О. Українська Центральна Рада: історія будинку / Олександр Кучерук ; [ред. Тетяна Білецька]. – Київ : Бланк-Прес, 2010. – 127, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в прим.: с. 46-49. – ISBN 978-966-346-801-3
1347987
  Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-46. – ISSN 0130-5247
1347988
  Огієнко І.І. Українська церква : Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х томах / І.І. Огієнко. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01166-0
Томи перший і другий. – 1993. – 284с. – Передрук з: Огієнко І. Українська церква. Прага, 1942. Т. 1-2
1347989
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1955. – 180 с. : іл. – На обкл. рік вид.: 1956. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
1347990
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 вересня (№ 166). – С. 10
1347991
   Українська Церква і процес національного відродження : матеріали до вивч. дисциплін гуманітар. циклу. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 42, [1] с.
1347992
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1347993
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1347994
  Борбунюк В.О. Українська чеховіана кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  У статті осмислюється літературно-критичний доробок Михайла і Марії Грушевських, пов"язаний із творчістю А. Чехова. Дослідження наглядно демонструє, що завдяки подружжю Грушевських українською культурною спільнотою був "присвоєний"/засвоєний один із ...
1347995
  Міненко О.В. Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу / О.В. Міненко, О.О. Дядюшенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-139. – ISSN 2313-500Х
1347996
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1347997
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1347998
  Бадрак В. Українська школа конструкторів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 85). – С. 8-9


  Про досягнення генерального директора КБ "Луч" Олега Коростельова.
1347999
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1348000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,