Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1330001
  Лозовский А. "Сентиментальная история" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 56-172. – ISSN 0131-8136


  Роман.
1330002
  Василенко В. "Сеньйор Ніколо" Юрія Косача і гоголівський текст в українській літературі ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – С. 87-104. – ISSN 0236-1477
1330003
  Стяжкіна О. "Сепаратизм" як універсальне заспокійливе // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – С. 8-10. – ISSN 1996-1561


  Чому наших співгромадян, які за кремлівські гроші воюють проти України й нищать нас, ми називаємо сепаратистами? Невже страшно вимовити очевидні слова "зрадники" та "колаборанти"?
1330004
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279 с.
1330005
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279с.
1330006
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1330007
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1330008
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1330009
  Фендель И.С. Сен-Симон / И.С. Фендель. – Л, 1925. – 110с.
1330010
  Левандовский А.П. Сен-Симон / А.П. Левандовский. – Москва, 1973. – 302с.
1330011
  Волгин В.П. Сен-Симон и сен-симонизм / В.П. Волгин. – Москва, 1961. – 158с.
1330012
  Вольский С. Сен-Симон. / С. Вольский. – Вып. 1-2. – Москва, 1935. – 312с.
1330013
  Кучеренко Г.с. Сен-симонизм в общественной мысли Х1Х в. / Г.с. Кучеренко. – М., 1975. – 358с.
1330014
  Семевский В. Сен-симонисты и фурьеристы в России в царствование императора Николая I. – С. 340-384. – Отд. оттиск
1330015
  Снісар Л. Сен-Сімон із помийниці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 12


  Вперше публікується проза В. Затуливітра
1330016
  Немировська В.С. Сен-Сімон про основні тенденції соціального прогресу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 91-93
1330017
  Тимошик М. Сенсаційна українська знахідка в Америці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 6-7


  "В американському Баунд-Бруці віднайдено перше, петлюрівське, видання твору Івана Огієнка "Українська культура", яке побачило світ Києві рівно сто літ тому, але весь наклад якого було знищено за вказівної червоної ...
1330018
  Шаров Володимир Сенсаційні першоквітневі історії // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1330019
  Чорногор Л. Сенсація XXI сторіччя: гравітаційні хвилі знайдено! // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 32-38. – ISSN 1819-7329
1330020
  Павленко П. Сенсація як святокрадство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 17, 20


  "Майже рецензія на документальний фільм "Таємниці генія Шевченка"
1330021
  Акимов И.А. Сенсибилизация внутреннего фотоэффекта в галогенидах серебра и таллия органическими красителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов И.А.; Гос. ордена Ленина оптический ин-т им. С.И.Вавилова, 1955. – 12л.
1330022
  Кунцевич Н.И. Сенсибилизация окисью цинка фотохимических и радиационно-химических реакций в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кунцевич Н.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
1330023
  Куделко С.М. Сенсибилизация: опыт расширения терминологического арсенала исторической науки // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 4-8
1330024
   Сенсибилизированная люминисценция ионов лантанидов и ее применение в биоанализе (обзор) / А.В. Егорова, Ю.В. Скрипинец, Д.И. Александрова, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 180-201. – ISSN 1991-0290


  Рассмотрены основы люминесцентного метода анализа с использованием характеристической 4f, люминесценции ионов лантанидов. Систематизированы разнообразные возможности применения этого метода для определения низких концентраций лекарственных препаратов и ...
1330025
   Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1979. – 143с.
1330026
  Карташева Л.И. Сенсибилизированная флуоресценция смеси паров кадмия и цезия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карташева Л. И.; Лат.ГУ. – Рига, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1330027
  Янсон М.Л. Сенсибилизированная флуоресценция смеси паров ртути и индия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Янсон М.Л.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1969. – 16л.
1330028
  Арман М.Г. Сенсибилизированння флуоресценция смесей паров ртуть-кадмий и ртуть-цинк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Арман М.Г.; Литв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1970. – 13л.
1330029
  Акимов И.А. Сенсибилизированный фотоэффект / И.А. Акимов, Ю.А. Черкасов, М.И. Черкашин. – Москва : Наука, 1980. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-384
1330030
  Ермолаев В.Л. Сенсибилизованная фосфоресценция органических соединений при низкой температуре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ермолаев В.Л. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1958. – 10 с.
1330031
  Павлівська Ю.А. Сенсибілізатори люмінесценції білків на основі комплексів уранілу з похідними 1, 2, 4-тріазолу / Ю.А. Павлівська, А.В. Ващенко, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 145
1330032
  Голуб А. Сенсибілізація майбутніх перекладачів до соціокультурних проблем перекладу // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 309-311. – ISBN 978-966-553-924-7
1330033
  Истомин Г.А. Сенситометрия аэрофотоматериалов и аэроэкспонометрия. / Г.А. Истомин. – М., 1949. – 60с.
1330034
  Лютий Т. Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 122-129. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1330035
  Болобан В. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1992-7886
1330036
  Шмаргун В.М. Сенсомоторні механізми чуттєвого пізнання в структурі індивіда // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 185-195. – ISSN 2078-1687
1330037
  Ковалик А.А. Сенсор для визначення гідроген пероксиду на основі електродів з оксидів індію на стануму, модифікованих [хімічна формула] / А.А. Ковалик, А.С. Борець, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 127
1330038
   Сенсор хвильового фронту для метрологічних застосувань / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, М.М. Котов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 392-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій статті ми розглядаємо два методи розширення кутового динамічного діапазону сенсора Шека-Хартмана, який був використаний нами для дослідження оптичних елементів. Перший метод полягає у перекомпенсації значної типової аберації шляхом формування ...
1330039
   Сенсор Шека-Хартмана на основі матриці двофокусних голографічних мікролінз / В.П. Данько, М.М. Котов, Д.В. Поданчук, С.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 256-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод розширення кутового динамічного діапазону сенсора Шека-Хартмана шляхом застосування матриці двофокусних голографічних мікролінз. Наведено результати оцінки чутливості та кутового динамічного діапазону сенсора.
1330040
  Олексенко Д.П. Сенсори CO на основе полупроводниковых наноматериалов Pd/SnO2 / Д.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2019. – Т. 55, № 3. – С. 181-185. – ISSN 0497-2627
1330041
   Сенсори води на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник із проміжним шаром поруватого кремнію та органічного напівпровідника / В.А. Скришевський, І.В. Гаврильченко, С.А. Дяченко, Г.В. Кузнецов, Ю.О. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив адсорбції парів води на ємнісні характеристики в МДН-структурах з проміжним шаром поруватого кре-мнію (ПК) та органічного напівпровідника. Показано, що структури з ПК та органічним шаром демонструють підвищену чутливість до парів води ...
1330042
  Ковалик А.А. Сенсори для визначення H2O2 на основі наноструктурованих вуглецевих електродів, модифікованих MnO2 або CuO / А.А. Ковалик, А.С. Борець, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 75
1330043
  Кремер Ірина Петрівна Сенсори контролю параметрів довкілля на основі провідних полімерів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 01 / Кремер І. П.; Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 23 назв
1330044
  Ульянова В.О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ульянова Вероніка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1330045
  Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 207с. – ISBN 966-641-121-0
1330046
  Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично-неоднорідних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Голобородько Н.С. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1330047
  Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об"єктів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голобородько Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 128л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.117-128
1330048
  Данько В.П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Данько Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 142 л. – Додатки: л. 133-142. – Бібліогр.: л. 122-132
1330049
  Данько В.П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Данько Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1330050
  Галуцьких І.А. Сенсорика смаку в контексті художньої тілесності // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 27-36. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1330051
  Чайченко Г.М. Сенсорна адаптація та ефективність розумової діяльності людини // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 112-118. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Встановлено вірогідний зв"язок між динамікою темнової і звукової адаптації, з одного боку, та температурною адаптацією, з другого(відповідно r = 0,28 і 0,31). Піддослідні, які відрізнялися за характером сенсорної адаптації різної модальності, виявляли ...
1330052
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
Т. 2 (8), № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1330053
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
Т. 2 (8), № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1330054
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1330055
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1330056
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330057
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 3 (9), № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1330058
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330059
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330060
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330061
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 10, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330062
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 11, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330063
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330064
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330065
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 12, № 4. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330066
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 4. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330067
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 1. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330068
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330069
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 13, № 3. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330070
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 1. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330071
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 4. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330072
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 2. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330073
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 14, № 3. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330074
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 4. – 2018. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330075
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 1. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330076
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 2. – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330077
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 15, № 3. – 2018. – 97, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330078
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 1. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330079
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 2. – 2019. – 92, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330080
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 3. – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330081
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 16, № 4. – 2019. – 86, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330082
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 4. – 2020. – 57, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330083
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 1. – 2020. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330084
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 2. – 2020. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330085
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 17, № 3. – 2020. – 62, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330086
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 1. – 2021. – 63, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330087
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 2. – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330088
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 3. – 2021. – 84, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330089
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 18, № 4. – 2021. – 62, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330090
   Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2003-. – ISSN 1815-7459
Т. 19, № 1/2. – 2022. – 82, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1330091
  Король О.А. Сенсорна лексика з позитивним емотивно-оцінним навантаженням у романі Susan Elizabeth Philiphs Glitter Baby // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 191-197


  У статті розглядаються особливості набуття сенсорною лексикою позитивного емотивно-оцінного навантаження у сучасному англомовному жіночому романі. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно маркованими емотивними станами суб"єкта ...
1330092
  Волошина О.В. Сенсорна лексика як засіб створення художньої образності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 103-108. – ISBN 966-581-148-7
1330093
  Вострякова Н.В. Сенсорна метафора з одоративним компонентом в іспаномовному художньому тексті та його українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 121-126


  У статті розглядаються особливості метафоричного вживання одоративної лексики в іспаномовному художньому тексті та шляхи її відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются особенности метафорического употребления одоративной лексики в ...
1330094
  Андрєєва Д.В. Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнію / Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 77
1330095
  Андрєєва Д.В. Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнія / Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, А О. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 10
1330096
   Сенсорная организация движения. – Л., 1975. – 236с.
1330097
  Терлецька Л. Сенсорне усвідомлення як джерело самопізнання на шляху до гармонійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи різних шкіл тілесної психології до процесу сенсорного усвідомлення як основи самопізнання на шляху до становлення особистості. There have been analysis the approaches of different bodily psychology schools as for the process of ...
1330098
  Присяжнюк Л.Ф. Сенсорні коди поетики змінених станів свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 154-160. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  Есе Олдоса Гакслі.
1330099
  Парасін Н. Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 16. – С. 250-259
1330100
  Шмаргун В. Сенсорно-перцептивна регуляція процесу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються питання сенсорно-перцептивної регуляції як початкового рівня образного сприймання та мислення. На основі емпіричних даних показано зв"язок показників сенсорики й перцепції з показниками психометричного інтелекту дітей ...
1330101
  Самхарадзе Н.И. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста и вопросы его организации : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Самхарадзе Н.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
1330102
   Сенсорные и интеллектуальные аномалии и пути их преодоления. – Л., 1984. – 140с.
1330103
   Сенсорные и сенсомоторные процессы. – М., 1972. – 312с.
1330104
  Курочкина Н.А. Сенсорные основы лепки детей дошкольного возраста (5-7 лет) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Курочкина Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 17л.
1330105
  Бедькович В.М. Сенсорные основы ориентации китообразных / В.М. Бедькович, Н.А. Дубровский; Белькович В. М., Дубровский Н.А. ; АН СССР, Науч. совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1976. – 204 с. – Библиогр.: с. 185-202
1330106
   Сенсорные системы. – Нейрофизиологические и биофизические исследования. – Л., 1978. – 172с.
1330107
   Сенсорные системы и головной мозг птиц. – М., 1980. – 220с.
1330108
  Марголис С.Э. Сенсорные системы и поведение хвостатых амфибий / С.Э. Марголис, Ю.Б. Мантейфель; Р.ЖП.Женевская. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
1330109
   Сенсорные системы. морфофизиологиские и поведенческие аспекты. – Л., 1977. – 197с.
1330110
   Сенсорный дефицит и работоспособность организма. – Иркутск, 1983. – 270с.
1330111
   Сенсоры в контрольно-измерительной технике / П.М. Таланчук, С.П. Голубков, В.П. Маслов, П.С. Борсук, Р.А. и др. Потырайло; Боброва П.Ф. – Киев : Тэхника, 1991. – 173 с.
1330112
   Сенсоры и датчики физико-химической биологии : Сборник научных трудов. – Пущино, 1991. – 118с.
1330113
  Семенов В.Г. Сенсуалістична "теорія зору" Дж. Берклі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1330114
  Кононенко Т.П. Сенсуалістичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 375. – ISBN 966-316-069-1
1330115
  Нікітіна З. Сенсуалістичні мотиви концепції знання Теофана Прокоповича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 9-13
1330116
  Нікітіна З. Сенсуалістичні мотиви концепції знання Теофана Прокоповича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 9-13
1330117
  Харламова Г.С. Сент-Екзюпері - письменник гуманіст / Г.С. Харламова. – К, 1968. – 35с.
1330118
  Сидоренко Вікторія Сент-Люсія. Рай Святої Люсії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 28-35 : фото
1330119
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1963. – 461с.
1330120
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1965. – 463с.
1330121
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – Ленинград, 1971. – 189с.
1330122
  Буковская А. Сент-Экзюпери, или Парадоксы гуманизма / А. Буковская. – М, 1983. – 208с.
1330123
  Маноль М. Сент-Экзюпери, отважный пилот / М. Маноль. – 2-е изд. – М., 1972. – 135с.
1330124
  Георгиев Г Сентемери 1923 / Г Георгиев. – София, 1983. – 288с.
1330125
  Сергеева В.И. Сентенциональные единицы языка в их отношении к мышлению / В.И. Сергеева. – Калинин, 1990. – 64с.
1330126
  Рязанцева Т. Сентенції Франсіско де Кеведо // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 115-118. – ISBN 966-599-120-5
1330127
  Занадворова Т.Л. Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо / Т.Л. Занадворова. – Челябинск, 1983. – 86с.
1330128
  Полинковский А. Сентиментализм и Карамзин, как представитель этого направления в русской литературе : пособие для средней школі и для самообразования / А. Полинковский, преп. Одес. гимназии М.М. Иглицкого. – Одесса : Книгоиздат. М.А. Миньковского, 1911. – VI, 98 с. – Библиогр.: с. V-VI
1330129
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / І.В. Лімборський. – Київ, 1996. – 184 с.
1330130
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-453-046-7
1330131
  Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 48-55. – ISSN 0130-5263
1330132
  Борзенко О. Сентименталізм і становлення нової української літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 57-61. – ISBN 966-8110-14-5
1330133
  Флобер Г. Сентиментално васпитанье / Г. Флобер. – Београд, 1946. – 467с.
1330134
  Борзенко О.І. Сентиментальна "провінція" (Нова українська література на етапі становлення) / О.І. Борзенко; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 322с. – ISBN 966-623-326-6
1330135
  Павленко Ю. Сентиментальна мандрівка суб"єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 262-270


  Спираючись на перехресний аналіз повторюваних подій (як на рівні історії, так і на рівні нарації) в французьких романах, формою оповіді яких є письмо про Себе фікційного суб’єкта, та в «Сентиментальній мандрівці» Л. Стерна в даній розвідці здійснюється ...
1330136
  Трофимов А.А. Сентиментальная поэма / А.А. Трофимов. – М, 1990. – 416с.
1330137
   Сентиментальне "двітисячідесятництво" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 355-356
1330138
  Козовий В. Сентиментальний туризм як соціальне явище та один з найперспективніших видів туризму в межах українсько-польського прикордоння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 133-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1330139
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, процес зародження та особливості // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 39-47. – ISSN 2308-135X
1330140
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, стереотипи та можливості розвитку / В.А. Козовий, І.М. Волошин // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 207-209. – ISBN 978-966-285-399-5
1330141
  Чубина В. Сентиментальні мотиви в українському фольклорі та в лібрето "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 124-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1330142
  Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие / В.Б. Шкловский. – М., 1990. – 362с.
1330143
  Токарева В. Сентиментальное путешествие / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1997. – 320 с. – (Очарованная душа)
1330144
   Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи [Електронний ресурс] = A sentimental trip home. Music of russian painting : Ожившие картины, жанр худож.-публ. ; прод. 240 мин. – Москва : RUSCICO. – (Из коллекции студии ТриТэ Никиты Михалкова)
диск 1, 2, 3 : серии 1-5. серии 6-10. дополнительные материалы. – 2006. – 3 DVD. – DVD video.-Субтитр. версии : русск., англ., франц., немец., голланд., испанск.,итал., порт., яп., иврит, швед., кит., араб.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Автор этого уникального художественного проекта представляет вниманию зрителей полотна своих любимых живописцев 19 в. Перед нами пройдет панорама художественных течений и вкусов этого времени, предстанут удивительные судьбы художников и их героев, ...
1330145
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  1. Дешевая библиотека № 238
1330146
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – Экз. дефектный отсутст. с. 162-177. - Конволют. - Пер. с 2 кн. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  Содержание конволюта: 1. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева; 2. Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой; 3. Векфильдский священник (The Vicar ...
1330147
  Стерн Л. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. / Л. Стерн. – Пб., 1922. – 174с.
1330148
  Серстевенс А.Т. Сентиментальный бродяга : роман / А.Т. Серстевенс ; Пер. Е. Шатуновской. – Москва ; Ленинград : Изд. "Петроград", 1925. – 184 с.
1330149
  Давыдов И. Сентиментальный вальс / И. Давыдов. – Саратов, 1964. – 327с.
1330150
  Буренков М.И. Сентиментальный вальс / М.И. Буренков, Ю.П. Нечипоренко. – Х., 1964. – 227с.
1330151
   Сентиментальный детектив. – К., 1995. – 368с.
1330152
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман : роман, рассказы / В.Ф. Панова. – Москва, 1985. – 272с.
1330153
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. -- Времена года. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1962. – 572с.
1330154
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1958. – 206с.
1330155
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1959. – 223с.
1330156
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1965. – 295с.
1330157
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 551с.
1330158
  Зубанич Л.Л. Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-12. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1330159
  Никулин С.Н. Сентябри / С.Н. Никулин. – М, 1982. – 62с.
1330160
  Авдеенко С.И. Сентябри Виктора Орлова / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 217, [2] с., [4] л. фот. : фот., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-197-491-2
1330161
  Бережной А. Сентябрины : стихи / Анатолий Бережной. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 51 с.
1330162
  Викторов В. Сентябрський репортаж / В. Викторов, А. Сабов. – Москва, 1967. – 80с.
1330163
  Леваковская Е.В. Сентябрь - лучший месяц. Роман. / Е.В. Леваковская. – Москва, 1965. – 271с.
1330164
  Панасенко Л.Н. Сентябрь - это навсегда. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1983. – 335с.
1330165
  Богданов Е.Ф. Сентябрь : рассказы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Книжное издательство, 1954. – 48 с.
1330166
  Шаркади И. Сентябрь / И. Шаркади. – Москва, 1957. – 98с.
1330167
  Скребов Н.М. Сентябрь / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1973. – 151с.
1330168
  Анисимов С.М. Сентябрь : стихи разных лет / Анисимов С.М. – Алма-Аты : Жазушы, 1980. – 128 с.
1330169
  Ковда В.В. Сентябрь / В.В. Ковда. – Москва, 1981. – 93с.
1330170
   Сентябрь. – М., 1988. – 184с.
1330171
  Георгиев Г. Сентябрь 1923 / Г. Георгиев. – М, 1973. – 160с.
1330172
   Сентябрь 1939. – М., 1961. – 176с.
1330173
  Павлов А.Е. Сентябрь в заповедном бору: повести и рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1988. – 554с.
1330174
  Жданов Н.Г. Сентябрь в Москве / Н.Г. Жданов. – М, 1978. – 319с.
1330175
  Каревин А. Сентябрь юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 31 августа - 6 сентября (№ 35)


  1 сентября - 180 лет со дня рождения Александра Поля, видного украинского предпринимателя, ученого, общественного деятеля; 6 сентября - 115 лет со дня рождения Ивана Микитенко, известного украинского писателя; 12 сентября - 135 лет со дня рождения ...
1330176
  Каревин А.С. Сентябрь юбилейный = Украинский календарь / А.С. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 6-12 сентября (№ 36). – С. С 1, 4


  6 сент. - 150 л. со дня рождения выдающегося математика, акад. Дмитрия Граве; 7 сент. - 170 л. со дня рождения Надежды Сусловой - первой женщины-врача (акушера-гинеколога) Рос. империи; 13 сент. - 125 л. назад - в Поволжье, в поселении нем. колонистов ...
1330177
  Бояджян Л. Сентябрь, город, горы / Л. Бояджян. – Ереван, 1969. – 80с.
1330178
  Руссков В.А. Сентябрь, самый долгий. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1968. – 152с.
1330179
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1961. – 482с.
1330180
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1975. – 512с.
1330181
  Втюрин Ю.И. Сентябрь. / Ю.И. Втюрин. – Киров, 1976. – 48с.
1330182
  Яненко С.С. Сентябрь. / С.С. Яненко. – Барнаул, 1977. – 64с.
1330183
  Путрамент Е. Сентябрь: Роман. / Е. Путрамент. – Москва, 1981. – 512с.
1330184
  Станевич М. Сентябрьская катастрофа. / М. Станевич. – М., 1953. – 244с.
1330185
  Зирнитис П. Сентябрьская лирика / П. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Рига : Лиесма, 1981. – 79 с.
1330186
  Сперанский М.Н. Сентябрьская Минея-Четья домакарьевского состава / М.Н. Сперанский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 64, № 4
1330187
  Пушкин В.М. Сентябрьская река / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1978. – 96с.
1330188
  Зверев О.Е. Сентябрьская теплынь / О.Е. Зверев. – М., 1968. – 78с.
1330189
  Ятманов ИМ Л. Сентябрьские звезды / ИМ Л. Ятманов. – М, 1987. – 198с.
1330190
  Ятманов Л.И. Сентябрьские звезды. / Л.И. Ятманов. – Йошкар-Ола, 1968. – 104с.
1330191
  Даскалов С.Ц. Сентябрьские ночи : рассказы ; пер. с бол. / Стоян Ц. Даскалов. – Москва : Военное издательство, 1969. – 253 с.
1330192
  Моруа А. Сентябрьские розы : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов / А. Моруа. – Л., 1977. – 144с.
1330193
  Ерзин Х.А. Сентябрьские события 1917 года в Ташкенте : Автореф... канд. ист.наук: / Ерзин Х.А.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 28л.
1330194
  Баженов Л. Сентябрьское восстание в Болгарии // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 253-292 с.
1330195
  Капсамун І. Сенцов проти системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 5


  "Як тільки Путін зрозуміє, що він втратить значно більше поки українець буде за гратами, тоді його звільнять. Потрібен системний тиск", - правозахисник.
1330196
  Сергійчук В. Сенча як дзеркало великої трагедії українства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 29 листопада (№ 242). – С. 8
1330197
  Копиленко О. Сенчині прогоди / О. Копиленко. – Харків, 1926. – 38 с.
1330198
  Давыдов Ю. Сенявин : ("Жизнь замечательных людей") / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256 с.
1330199
  Никифоров Н.И. Сеньериальные повинности по наказам третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 году / Н.И. Никифоров. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – VIII, 73 с.
1330200
  Астуріас М.А. Сеньйор президент : роман / Мігель Анхель Астуріас ; пер. з ісп. С. Коваль. – Київ : Дніпро, 1986. – 303 с. : іл.
1330201
  Кіхано Хуан Сеньйори і помідори : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 16-20
1330202
  Ковалко Н. Сеньйори та васали. Джерела державних доходів у Середньовічній Європі / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 92-109. – ISBN 978-617-7544-31-8
1330203
  Лу П. Сеньор искуситель: Хулио Иглесиас // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 154-174.
1330204
  Якоби А. Сеньор Кон-Тики / А. Якоби. – Москва : Мысль, 1970. – 247с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
1330205
  Астуриас М.А. Сеньор президент : [роман] / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; предисл. Л. Осповата. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 255 с. : ил. – (Зарубежный роман XX века)
1330206
  Астуриас М.А. Сеньор президент : роман / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг. – Москва : Художественная литература, 1968. – 272 с.
1330207
  Астуриас М.А. Сеньор президент : политический роман / Мигель Анхель Астуриас ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; послесл. Ю. Дашкевича ; худож. А. Вальдман. – Москва : Радуга, 1986. – 269, [1] с. : цв. ил. – (Политический роман)
1330208
  Астуриас М.А. Сеньор президент / Мигель Анхель Астуриас ; пер. с исп. М. Былинкиной, Н. Трауберг ; предисл. Ю. Дашкевича ; худож. В.Г. Павловец. – Минск : Мастац. літ., 1986. – 267, [1] с. : ил. – (Полит. роман)
1330209
  Козловский Борислав Сеньора перестройка / Козловский Борислав, Кройцманн Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 82-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1330210
  Іщук-Пазуняк Сеньорка нашої літератури // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 242-246. – ISBN 978-966-355-044-2


  Галина Журба (справжнє ім"я Галина Маврикіївна Домбровська, 1888-1979, українська письменниця.
1330211
  Рудjаков П. Сеоба срба у Русиjу у 18. веку / П.Рудjаков. – Београд : Службени лист СРJ, 1995. – 183с. – ISBN 8635502507
1330212
  Неруда П. Сеопшта песня = Canto general / Pablo Neruda : ( избор ) / Пабло Неруда ; изб., препев и предговор М. Матевски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 237 с. – ISBN 978-9989-101-92-2
1330213
  Савченко А. СЕП-2: результати промислового впровадження : безготівкові розрахунки / А. Савченко, В. Михайлова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-25 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1330214
  Белоголовцев Никита Сепак такрав : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1330215
  Петров Н.М. Сепарабельное представление двухчастичной t - матрицы и задача трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Петров Н.М.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1330216
  Ткаченко Т.И. Сепаратизация сложноподчиненных предложений (на матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Т.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 20л.
1330217
  Пивовар С.Ф. Сепаратизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334. – ISBN 966-642-073-2
1330218
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм vs сецесіонізм: відмінності та значення // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 140-143
1330219
  Харламенко А.В. Сепаратизм в Боливии и Эквадоре начала XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 0044-748Х
1330220
  Баранов С.А. Сепаратизм в Индии / С.А. Баранов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : ИВ РАН, 2003. – 238, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 225-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89282-217-6
1330221
  Поклад В. Сепаратизм в Луганской области: социально-психологические предпосылки // Криминологические исследования : сборник научных трудов / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Луган. гуман. центр ; голав. ред. В. Поклад ; редкол.: Е. Головаха, Т. Денисова, С. Дикаев [и др.]. – Северодонецк, 2018. – Вып. 10 : Луганские ученые о луганских событиях. – С. 88-112
1330222
  Крылов А.Б. Сепаратизм в странах Востока. / А.Б. Крылов. – М., 1992. – 174с.
1330223
  Грубов В.М. Сепаратизм в Україні: соціально-економічні та політичні передумови // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 265-284. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1330224
  Хенкин С.М. Сепаратизм и его разновидности в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 194-222. – ISSN 0235-5620
1330225
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 88-95. – ISSN 2077-1800
1330226
  Маркедова С.М. Сепаратизм на Большом Кавказе в постсоветский период: Предпосылки, итоги, перспективы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 39-64. – ISSN 0235-5620
1330227
  Віхров М. Сепаратизм на Донбасі: аберація пам"яті і пошук ідентичності // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 61-64. – ISSN 0130-6936
1330228
  Мінгазутдінов І. Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці, а також негативно впливає на стабільність міжетнічних ...
1330229
  Казанський Д. Сепаратизм під червоним прапором // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Провідні діячі КПУ, депутати місцевих рад, лідери партійних осередків узяли активну участь в організації масових заворушень, а потім і збройного опору українським військам на Донбасі.
1330230
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм у Бельгії: теперішній стан та тенденції розвитку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 162-165
1330231
  Кутько І. Сепаратизм у країнах Західної Європи - досвід для України // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 18-23. – ISSN 2312-9808


  Серед найактуальніших тем міжнародного життя протягом останніх років особливої уваги заслуговує пожвавлення сепаратистських настроїв в окремих європейських державах. Події, що відбуваються з кінця листопада на території України, та особливо незаконна ...
1330232
  Агарков О.А. Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 43-48. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1330233
  Сьомін С.В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2306-5664
1330234
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1330235
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1330236
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм: концептуальне поле суміжних понять у соціологічній рефлексії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 105-111. – ISSN 2077-1800
1330237
  Коваль О. Сепаратисти програли. Франція зберегла Нову Каледонію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 5


  "Жителі Нової Каледонії - архіпелагу в південній частині Тихого океану, французької заморської території з особливим статусом - на референдумі 4 листопада проголосували проти незалежності від Франції. Зі 174 тисяч жителів із правом голосу до урн для ...
1330238
  Тимоць І. Сепаратисти проти сепаратистів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Косовська влада вирішила приборкати місцевих сербів. Спроба ледь не закінчилася новим збройним конфліктом.
1330239
  Духневич В.М. Сепаратисти чи українці? Шлях до згоди // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 42 (45). – С. 31-40. – ISSN 2309-8287
1330240
  Спиваковский Александр Владимирович Сепараторно факторизуемые конечные группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Спиваковский Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1985. – 102л. – Бібліогр.:л.95-102
1330241
   Сепарационные устройства АЭС / А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов; [А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-169
1330242
  Санкович В.М. Сепарация бинарных смесей в потоках разреженных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Санкович В.М.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1330243
  Красников С.Н. Сепарация твердых тел в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красников С.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 8 с.
1330244
  Смирнова И.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Смирнова И.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 11л.
1330245
  Сагалова Р.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле электродов из проволочных пересечений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагалова Р. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1330246
  Кузнецова Е.П. Сепарация твердых тел во вращающемся электрическом поле : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Кузнецова Е.П.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 3 с.
1330247
  Гайдучик П.Д. Сепараційна тривоги особистості: методологічний вимір дослідження // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 41-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1330248
  Липець Л.В. Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-40. – ISSN 2222-5374
1330249
  Бовтрук А.П. СЕПГ - боевой отряд международного коммунистического движения / А.П. Бовтрук. – Киев : Вища школа, 1977. – 150 с.
1330250
  Попов В.Н. СЕПГ - организатор и руководитель подъема химической промышленности на основе экономической реформы. (Авг.1961г.-апрель 1967г.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 573 / Попов В.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23с.
1330251
  Череватенко Л. Сепе наш, несходимий! : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-28
1330252
  Козловський С. Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку-Чьо (1336-1392 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 269-275
1330253
  Рябуха Ю.В. Сеппуку: спонукальні мотиви і історія традиції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 71-76. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
1330254
  Никонов В.В. Сепсис от древности до современности. Взгляд сквозь века / В.В. Никонов, А.С. Соколов, А.Э. Феськов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 73-81. – ISSN 2224-0586
1330255
   Сепсис: традиции и инновации в терминологии, патогенезе, диагностике, интенсивной терапии - ради спасения и сохранения жизни больного / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Н. Лисничая, Д.В. Базиленко, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 92-99. – ISSN 2224-0586
1330256
   Септембрий. – 840, 32с. – Книга без титул. арк.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.? ст.- картон, шкіра
1330257
  Василева Евелина Септември 1923 героична епопея : Препоръчителен библиографски указател (60 години от първото антифашистко въстание в България) / Сост.: Е. Василева, ред. П. Дюгмеджиева. – София, 1982. – 72с.
1330258
  Александров В. Септември. 1923 : Антология / Съставил В. Александров. – София : "Народна культура", 1948. – 174, [6] с.
1330259
   Септемврийска литература.. – София, 1966. – 212 с.
1330260
  Георгиев Г. Септемврийската епопея 1923 / Г. Георгиев. – София, 1983. – 154с.
1330261
  Мороа А. Септемврийски рози / А. Мороа. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1975. – 173 с.
1330262
  Косев Д. Септемврийското въстание 1923 / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство Наука и изкуство, 1973. – 784, [2]
1330263
  Панайотов Ф. Септемврийското въстание 1923 / Ф. Панайотов. – София : Септември, 1983. – 175 с.
1330264
   Септемврийското въстание в българската литература.. – София, 1983. – 433с.
1330265
  Петров С. Септемврийското въстание и лининизацията на БКП. / С. Петров. – София, 1983. – 209 с.
1330266
  Ковальчук В. Сер Джон Гікс як лідер сучасного кейнсіанства // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 168-175. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1330267
  Олійник С.І. Сер Макітра / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24 с.
1330268
   Сер Стенлі Девідсон (1894-1981) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 128. – ISSN 1682-2366
1330269
  Рабчинский И.В. Сера / И.В. Рабчинский. – М.-Л., 1932. – 75с.
1330270
  Торчинский Ю.М. Сера в белках / Ю.М. Торчинский. – М, 1977. – 302с.
1330271
  Воловик Георгий Андреевич Сера в доменной шахте и борьба с ней при выплавке чугуна : Автореф... д-ра техн.наук: / Воловик Георгий Андреевич; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 50л. – Бібліогр.:с.47-49
1330272
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1330273
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1330274
  Разумов М.С. Сера и ее соединения / М.С. Разумов. – Москва : Госхимтехиздат, 1932. – 35 с.
1330275
  Юровский А.З. Сера каменных углей (генезис, удаление, использование). / А.З. Юровский. – М.-Л., 1948. – 236с.
1330276
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1330277
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1330278
  Фисенко Н.Н. Сера углей Каранцайского месторождения, ее химический характер и генетические особенности : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фисенко Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т нефте- и глехим. синтеза при ИГУ. – Иркутск, 1969. – 23л.
1330279
  Тукальская Э.М. Сера. Требования промышленности к качеству минерального сырья. / Э.М. Тукальская. – М.-Л., 1948. – с.
1330280
  Москалев А.И. Сераделла как кормовая и сидеральная культура в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Москалев А.И.; Акад. наук БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 20л.
1330281
   Серажим Катерина Степанівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2726-03-9
1330282
   Серажим Катерина Степанівна // Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України : Київський літопис XXI століття : [всеукр. збірник] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; ред. рада.: Патон Б.Є. та ін. ; уклад. Стройков В.В.]. – Київ : Стройков В.В., 2013. – С. 204. – ISBN 978-966-96823-2-1
1330283
   Серажим Катерина Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 429. – ISBN 978-966-439-754-1
1330284
  Захарова Надежда Михайловна Серапион Тадаевич Пагава : [Ученый-метеоролог] / Захарова Надежда Михайловна; Под ред. Н. И. Давыдова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 32с.
1330285
   Серапионовы братья : антология : [манифесты, декларации, ст., избр. проза, воспоминания]. – Москва : Школа-пресс, 1998. – 640 с. – Повести, рассказы, современники о Серапионах. – (Круг чтения : школьная программа). – ISBN 5-88527-186-0
1330286
  Зверев С.А. Серафим Александрович Зверев, 1912-1979 : живопись, графика : каталог / С.А. Зверев; М-во культуры РСФСР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Респ. центр худож. выставок и пропаганды изобразит. искусства ; [Вступит. статья Н.А. Михайлова]. – Москва, 1980. – [16] с. : портр., 9 л. ил., цв. ил.
1330287
   Серафим Григорьевич Прусов, 1904-1973. – М., 1990. – 30с.
1330288
  Чурюканова О. Серафим Зверев, живописец // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 5 (297). – С. 40-44. – ISSN 0869-8171


  В 2012 г. 20 июня исполнится 100 лет со дня рождения Серафима Александровича Зверева - живописца, ученика М.В. Нестерова и П.Д. Корина, талантливого копииста, автора мозаик, в том числе станции Московского метрополитена "Комсомольская", художника, о ...
1330289
  Дудкін Іван Серафим над Ялтою : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 128-129 : Фото
1330290
  Сибирский В.Е. Серафим Туликов / В.Е. Сибирский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 128 с.
1330291
  Ульяненко О. Серафима : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 215, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6441-7
1330292
  Кауфман Р.С. Серафима Васильевна Рянгина / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1948. – 29с.
1330293
   Серафима Васильевна Рянгина. – М, 1957. – 99с.
1330294
  Фельдман З. Серафима Германовна Бирман / З. Фельдман. – М.-Л., 1948. – 72с.
1330295
  Бєднов М.Д. Серафима Гопнер : рад. прат. і держ. діяч 1880-1966 / Бєднов М.Д., Гольдберг М.М. – Київ : Політвидав України, 1976. – 86 с. – (Люди і подвиги)
1330296
  Цуканихин В.С. Серафима. / В.С. Цуканихин. – Смоленск, 1990. – 124с.
1330297
  Текотев Г.М. Серафима: роман. / Г.М. Текотев. – Архангельск, 1980. – 174с.
1330298
  Андріанова О. Серафими, голова святого та жіночі голівки : технологічна експертиза ескізів Вільгельма Котарбінського / О. Андріанова, С. Біскулова // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 58-65. – ISSN 2222-436X
1330299
  Филькин С.В. Серафимович - художник революции : Автореф... канд. филол.наук: / Филькин С.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 12л.
1330300
  Брылев В.А. Серафимович / В.А. Брылев. – Волгоград, 1980. – 64с.
1330301
  Ершов Г.А. Серафимович / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 334с.
1330302
  Чалмаев В.А. Серафимович.Неверов / В.А. Чалмаев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 395 с.
1330303
  Бальзак Оноре де Серафита / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Л. Гуревича. – Москва : Энигма, 1996. – 288 с.
1330304
   Серафім Іванович Субботін. – Київ : Наукова думка, 1980. – 47с. : Бібліографія вчених УРСР
1330305
  Оразов О. Серахский оазис в ревности и средиземноморье : Автореф... канд. ист.наук: / Оразов О.; МГу, Ист. фак., Каф. археол. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1330306
  Вейцлер А.Л. Серая болезнь : сатирическая кинокомедия / А.Л. Вейцлер. – Москва : Искусство, 1966. – 84 с.
1330307
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – 2-е изд. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1330308
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1330309
   Серая книга. Экспансионисткая политика и неонацизм в Западной Германии. – Дрезден, 1967. – 262с.
1330310
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1982. – 256с.
1330311
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1985. – 192с.
1330312
   Серая крыса: сб. ст.. – М.
1. – 1986. – 252с.
1330313
   Серая крыса: сб. ст.. – М.
2. – 1986. – 146с.
1330314
   Серая крыса: Систематика. Экология. Регуляция численности.. – М., 1990. – 452с.
1330315
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Устинов, 1985. – 104 с.
1330316
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Архангельск, 1986. – 256с.
1330317
  Омельченко Н.М. Серая мышь / Н.М. Омельченко. – Киев, 1988. – 201 с.
1330318
   Серая мышь: повести, рассказы.. – Ставрополь, 1988. – 365с.
1330319
  Козлова В.И. Серая плесень корзинок кок-сагыза и условия ее развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козлова В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1330320
  Варыпаева А.Г. Серая плодовая гниль вишни и разработка мер борьбы с нею в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Варыпаева А.Г.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 16л.
1330321
  Мадер Ю. Серая рука / Ю. Мадер. – Москва, 1962. – 271 с.
1330322
  Титов Александр Серая смерть / Титов Александр, Ханиг Флориан, Гуан Лу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1330323
  Пришвин М.М. Серая Сова / М.М. Пришвин. – Москва, 1971. – 175с.
1330324
  Россельс В. Серая ткань // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 294-314


  Украинский писатель О. Ильченко.
1330325
  Шаламов М.Л. Серая хризантема / М.Л. Шаламов. – Пермь, 1990. – 166с.
1330326
  Сметанин А.И. Серая шинель. / А.И. Сметанин. – М., 1979. – 255с.
1330327
  Сухих Л. Серби в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 130-144. – ISSN 0320-9466


  Документи з історії сербських поселень.
1330328
  Саган Г. Серби в Україні: стосунки з владою (початок XX ст.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 35-38
1330329
  Крипякевич І. Серби в українськім війську 1650-1660 рр. / І. Крипякевич, 1924. – [13] с. – Окр. відбиток
1330330
  Шевченко Ф.П. Серби і болгари в українському козацькому війську XVII-XVIII ст. // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 67-86
1330331
  Марочко В. Сербин Роман // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 383-384. – ISBN 978-617-642-388-1
1330332
  Дорошкевич Л.И. Сербия - полуколония англо-американского империализма : Автореф... геогр.наук / Дорошкевич Л.И. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1330333
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Москва : И.Н. Кушнарев и К., 1915. – 52 с.
1330334
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Киев : Всеросийский Земский Союз, 1917. – 55 с.
1330335
  Вишняков Я.В. Сербия в начале Первой мировой войны: 1914-1915 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 0130-3864
1330336
  Каутский К. Сербия и Бельгия / К. Каутский. – Москва
11. – 1919. – 80 с.
1330337
  Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в первой мировой войне / Ю.А. Писарев. – М., 1968. – 376с.
1330338
  Кандель П. Сербия между Косово, ЕС и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 0131-2227
1330339
  Эпштейн М. Сербия начала 20 века и 1-я Балканская война. : Автореф... наук: / Эпштейн М.;, 1949. – 19 л.
1330340
  Лобачева Ю.В. Сербия, Югославянский комитет и сербо-хорватско-словенская эмиграция в Америке в 1914-1916 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 0132-1366
1330341
  Богданова Светлана Сербия: опыт возрождения : Российские инвесторы поглядывают на юго-восток Европы. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 70-72 : Фото
1330342
   Сербін Олег Олегович // Книгознавча школа : антологія / В.С. Бабич, Н.А. Бачинська, С.Д. Безклубенко, О.В. Безручко, Г.Г. та ін. Бородіна. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 391-392. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
1330343
  Стеблина-Рудякова Сербістика в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 203-224
1330344
  Чмир О. Сербістика в Університеті Св. Володимира // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 159-184
1330345
  Ярмак В. Сербістика у науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (харківський період) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С.111-119
1330346
  Татаренко А. Сербія - велика тайна... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Українцям важливо зрозуміти, що Сербія не ворог, і зробити цю балканську країну своїм союзником.
1330347
  Азьомов В.Т. Сербія - дзвін небесний. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомов // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 22-28
1330348
  Віднянський С. Сербія в дослідженнях учених історико-філологічного факультету Харківського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Віднянський, О. Іваненко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 74-85
1330349
  Мовчанюк Л.В. Сербія на шляху до членства в Європейському Союзі: нові виклики та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 80-84
1330350
  Горобець Ірина Сербія. Ряд, Град і Сад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 120-122 : фото
1330351
  Петрів П. Сербія: між Брюсселем і Москвою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 січня (№ 4). – С. 5
1330352
   Сербо-лужицкий лингвистический сборник. – М., 1963. – 172с.
1330353
  Лірниченко В.А. Сербо-хорватська народна лірика / В.А. Лірниченко. – Київ, 1977. – 182 с.
1330354
  Гуць М.В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М.В. Гуць. – Київ, 1966. – 206с.
1330355
  Моторный В.А. Серболужицкая литература / В.А. Моторный, К.К. Трофимович. – Львов, 1987. – 207с.
1330356
  Трофимович К.К. Серболужицкий язык: уч. пособие / К.К. Трофимович. – Минск, 1989. – 67с.
1330357
  Шевченко К.В. Серболужицкое национальное движение и политика Чехословакии в 1945 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 35-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1330358
   Серболужицькі прислів"я та приказки : зб. – К., 1988. – 130с.
1330359
  Гуць М.В. Сербохорватская народная песня на Украине. : Автореф... канд.филол.наук: 648 / Гуць М.В.; АН УССР. – К, 1970. – 22л.
1330360
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1961. – 88с.
1330361
  Арбузова И.В. и др. Сербохорватский язык / И.В. и др. Арбузова. – Ленинград, 1965. – 291с.
1330362
  Гудков В.П. Сербохорватский язык / В.П. Гудков. – Москва, 1969. – 168с.
1330363
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев. – Ленинград, 1975. – 152с.
1330364
  Торофимкина О.И. Сербохорватско-русский объяснительный словарь к произведениям С.М.Любиши. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.662 / Торофимкина О.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
1330365
  Гуць М.В. Сербохорватські народні пісні / М.В. Гуць. – Київ, 1970. – 398с.
1330366
  Грачев В.П. Сербская государственность в 10-14 вв. / В.П. Грачев. – М., 1972. – 332с.
1330367
  Башмаков А.А. Сербская история до турецкого владычества : краткое изложение событий по новому сочинению профессора К. Иречка / А.А. Башмаков : Типография Министерства Внутренних Дел, 1913. – 25 с. – Отд. отт. №№ 208, 215, 219 и 221 "Правит. Вести" 1913 г.
1330368
  Карасаев В.Г. Сербские демократ Живон Жуёвич / В.Г. Карасаев. – М, 1974. – 334с.
1330369
   Сербские живописцы - академики ХІХ века. – Москва, 1988. – 47с.
1330370
   Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. – М., 1987. – 510с.
1330371
   Сербские народные сказки.. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 232 с.
1330372
  Искендеров П.А. Сербские социал-демократы и албанский вопрос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 38-56. – ISSN 0042-8779
1330373
  Булатович Л. Сербский генерал Младич : судьба защитника отечества / Лилиана Булатович ; [пер.: Серебровской О., Левчишиной Е.] ; Союз писателей России. – Москва : ИИПК "ИХТИОС", 2013. – 559, [1] с., [16] л. фотоил. – (Славянский мир : приложение к журналу "Новая книга России" / [отв. ред. С.И. Котькало ]). – ISBN 978-5-8402-0348-3
1330374
  Кюссе Р.Ф. Сербский поэт-реалист Йован Йованович-Змай : Автореф... канд. филол.наук: / Кюссе Р.Ф.; Ин-т мировой лит. им. Горького АН СССР. – М., 1955. – 17л.
1330375
  Боборыкин Г.С. Сербский процесс в Загребе / Г.С. Боборыкин. – С.-Петербург : Типография Россия, 1909. – 20 с.
1330376
   Сербский эпос.. – М.-Л., 1933. – 651с.
1330377
   Сербский эпос.. – М.
1. – 1960. – 359с.
1330378
   Сербский эпос.. – М.
2. – 1960. – 463с.
1330379
   Сербский язык : учебник / М. Маркович, Йоканович-Михайлова, М.П. Киршова, В.Н. Зенчук; М. Маркович [и др.]. – Москва : МУБиУ, 2002. – 491, [1] с. : табл. – ISBN 5-89313-050-2
1330380
  Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь = Српско-руски и руско-српски речник : 20 000 слов / В.П. Гудков, С. Иванович. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-9576-0325-2
1330381
  Лавровский П.А. Сербско-русский словарь / составил: П. Лавровский. – Санктпетербург : Отделение русского языка и словесности Имп. Акад. наук, 1870. – VI с., 806 стб.
1330382
  Леонова Л.В. Сербско-хорватский язык / Л.В. Леонова. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 93с.
1330383
   Сербско-хорватский язык: историко-культурные тексты.. – Тарту, 1986. – 140с.
1330384
  Толстой И.И. Сербско-хорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 2-е изд, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1168с.
1330385
  Сперанский М.Н. Сербское житие Феодосия Печерского / М.Н. Сперанский. – 9с. – Отд. оттиск
1330386
  Нарышкин А. Сербское общество выбрало взвешенный курс // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президентські вибори в Сербії
1330387
  Петрова З.Д. Сербскохоратско-русский разговорник для туристов / З.Д. Петрова, байкова. – Москва, 1979. – 300с.
1330388
  Кравцов Н.И. Сербскохорватский эпос / Н.И. Кравцов. – М., 1985. – 356с.
1330389
  Попова Т.П. Сербскохорватский язык / Т.П. Попова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 270 с.
1330390
  Запрудский Сергй Николаевич Сербскохорватско-белорусские лексические соответствия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.02 / Запрудский Сергй Николаевич; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1989. – 22л.
1330391
  Роганович Д.Л. Сербскохорватско-русский и русско-сербскохорватский словарь по электротехнике и электронике. Ок. 42000 терминов. / Д.Л. Роганович, Б. Роганович. – Москва : Русский язык, 1982. – 678 с.
1330392
   Сербскохорватско-русский политехнических словарь. Ок. 37000 терминов.. – М.-Белград, 1967. – 574с.
1330393
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – М., 1957. – 1168с.
1330394
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь : 54000 слов / И.И. Толстой. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 736с.
1330395
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 4-е изд., стер. – Москва, 1976. – 735 с.
1330396
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 5-е изд.,стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 735с.
1330397
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 1-[2]. – 2002. – 239, [1] с. : іл., табл. – Серб., укр. мовами
1330398
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 3. – 2002. – 178, [2] с. : табл. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 169-172
1330399
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 4 : Сербсько-українсько-російський словник = Српско-украjинско-руски речник. – 2002. – 245, [2] с. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 244-245
1330400
  Олексів І.В. Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 3-17. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1330401
   Сербська література XX ст. : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Д. Айдачич, А. Татаренко ; [переклади: Н. Білик та ін.]. – Київ : Освіта України, 2016. – 301, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7241-68-2


  Зміст: Д. Айдачич, М. Црнянський, І. Андрич, Б. Чопич, Д. Михаїлович, , Б. Пекич, Д. Кіш, М. Павич, Д. Албахарі, М. Пантич, Г. Петрович, Н. Ромчевич , В. Попа, Н. Тадич, З. Каранович, Б. Чопич, Д. Радович, Л. Ршумович ; Біографії авторів та покажчики ...
1330402
  Татаренко А. Сербська літературна фантастика постмодерної доби (штрихи до портрета літературного явища) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 523-534. – (Бібліотека інституту філології)


  Досліджуються окремі аспекти сербської постмодерністської фантастики, пов"язані з відмовою від логоцентризму і деміметизацією художньої літератури
1330403
   Сербська Лужиця у Львові : Каталог. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 134с. – ISBN 966-613-120-х
1330404
   Сербська народна поезія. Зб.. – К., 1955. – 348с.
1330405
  Микитенко О. Сербська проза на сторінках "Всесвіту" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 98-108
1330406
  Страшнюк С. Сербське підгрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойкович // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 14-37. – Бібліогр.:119 назв.
1330407
  Осадца К.Є. Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 307-313. – ISSN 2075-437X


  Сербські середньовічні агіографічні тексти розглядаються у функціональному аспекті, як частина наративного православно-церковного дискурсу доби, визначається природа житія як компоненту та форми комунікації. Визначається напрямок художньої комунікації ...
1330408
  Федоренко К. Сербський анклав у Косово: можливість гарячого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Минулого тижня в інтерв"ю Deutsche Welle лідер Косово Хашим Тачі заявив, що бачить безпосередню загрозу для територіальної цілісності своєї держави з боку Сербії."
1330409
  Пінцак В. Сербський національно-визвольний рух 60-70 – х рр. XIX ст. у громадсько-політичній думці Російської імперії // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
1330410
  Зарва В. Сербський роман на межі XX - XXI століть у координатах компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477


  В аналізі сербської "великої" прози помежів"я ХХ - ХХІ століть, з огляду на потенціал стратегій компаративістики, вирішується суттєве літературознавче завдання, скероване осягненням розмаїття літературної творчості сербського народу. Відповідно, ...
1330411
  Калашник В. Сербський фольклор у дослідженнях О. Потебні / В. Калашник, Л. Педченко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 66-73. – Бібліогр.:119 назв.
1330412
  Микитенко О.О. Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний аналіз. / О.О. Микитенко. – К., 1992. – 140с.
1330413
   Сербські епічні пісні. – Київ : Художественная литература, 1946. – 128 с.
1330414
   Сербські казки. – К., 1966. – 286с.
1330415
  Карацуба М.Ю. Сербські народні балади і пісні у світлі зацікавлень Л.А. Булаховського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-228. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається дослідницький доробок видатного українського вченого- славіста Л.А. Булаховського в галузі фольклористики, йдеться про його аналіз фольклорної спадщини сербського народу, зокрема у передмові до видання "Сербська народна ...
1330416
   Сербські народні думи і пісні / Пеpеложив [з пеpедм. та пpиміт.] М. Стаpицький. – Київ : Тискаpня В.И. Давиденка
Ч. 1 : Думи юнацькі. – 1876. – [2], III, 420, [2] с. – Пеpедм. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящаю моєму щиpому дpугові і товаpишові Михайлу Петpовичу Дpагоманову
1330417
  Дмитрієв В.С. Сербські переселенці в Україні: проблема міжетнічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичну долю сербських поселенців на українських землях. Значну увагу приділено проблемі міжетнічних зв"язків між сербським та українським народом. The article shows the historical destiny of the Serbian settlers in Ukraine. The author ...
1330418
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 3-12


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентами «голова» та «частини голови»: обличчя, ніс, шия, очі, вуса, рот, язик, щока, борода, вуха, волосся. Проаналізовано роботи дослідників про фразеологізми із соматичним ...
1330419
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті / Д.В. Айдачич, Непоп-Айдачич // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 3-15


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом. Проаналізовано праці попередників, присвячені такого типу фразеологізмам. За параметром еквівалентності розрізня- ються відповідні, близькозначні та безвідповідні ...
1330420
   Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях 1837 - 2004 = Српски фолклор и кньижевност у украjинским преводима и истраживаньима 1837-2004 : Матеріали до бібліографії / НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського; Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко; Редкол.: О. Онищенко, Т. Арсеєнко, Т. Добко. – Київ, 2005. – 267с. – ISBN 966-02-3677-8
1330421
  Мартинов А. Сербсько-албанський дiалог / А. Мартинов, Є. Петренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 4


  За ініціативи Німеччини і Франції у Берліні відбулися чергові переговори сербської сторони і Косова.
1330422
  Забелина Н.Ю. Сербы глазами британцев в годы Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-63. – ISSN 0132-1366
1330423
  Вукичевич М.М. Сербы и болгары в борьбе за свободу и культуру : Исторические параллели с XIV до 1878 г. / М.М. Вукичевич, Д.И. Семиз. – С.-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1913
1330424
  Франк Б. Сервантес / Б. Франк. – Москва, 1936. – 300с.
1330425
   Сервантес : статьи и материалы. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 240 с. : 2 л. портр.
1330426
  Франк Бруно Сервантес : Роман / Франк Бруно; Пер.с нем.А.Кочеткова. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 237с.
1330427
  Державин К.Н. Сервантес : жизнь и творчество / К.Н. Державин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 743 с. : 1 л. портр.
1330428
  Франк Б. Сервантес / Бруно Франк ; Пер. с нем. А. Кочеткова ; Предисл. И. Тертерян ; Ил. С. Бродского. – Москва : Книга, 1982. – 367с. – В кн. также: Гарсиа Лорка / Лев Осповат
1330429
  Державин К.Н. Сервантес и "Дон-Кихот" / К.Н. Державин. – Л., 1933. – 80с.
1330430
   Сервантес и всемирная литература = Cervantes y Literatura Mundial. – Москва : Наука, 1969. – 295 с.
1330431
  Зусева-Озкан Сервантес и другие: роман с авторскими вторжениями и метароман в XVII столетии // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-26. – (Серия литературы и языка ; т. 72, № 4). – ISSN 0321-1711
1330432
  Оржицький І. Сервантесівські мотиви у Г. Гарсія Маркеса та каталонський чинник у обох митців: до питання про культурну матрицю // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 177-182. – ISSN 0320 - 8370
1330433
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1985
1330434
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1988
1330435
  Хома О. Серве Пінкерс про теологію, людську мораль і сенс життя сучасної людини / О. Хома, Е. Чухрай // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 94-99. – ISSN 0235-7941
1330436
  Кабир Мохаммед Сервер Apache 2. Библия пользователя = Apache Server 2 Bible / Кабир Мохаммед; Пер. с англ. А.В.Морозова, А.Г.Сысонюка и др. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0348-3
1330437
  Птицын К.А. Серверы Linux. Самоучитель : Навчальні видання / К.А. Птицын. – Москва : Диалектика, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0503-6


  Книга посвящена описанию серверов Linux
1330438
  Воронихина Л.Н. Сервиз с зеленой лягушкой / Л.Н. Воронихина. – Ленинград, 1962. – 26с.
1330439
  Опарина О.Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 30-35. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается концепция сервис-ориентированной науки и ее применение для изучения функционирования информационных систем. Показаны направления исследований и примеры технологических инноваций в зарубежных библиотеках.
1330440
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно-вычислительных сетей / С.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 234с.
1330441
   Сервис, стиль и уникальное британское гостеприимство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1330442
  Коробков К.В. Сервисная оболочка / К.В. Коробков. – Москва, 1995. – 138с.
1330443
   Сервисная система "Iaish" : Руководство пользователя. – М., 1991. – 191с.
1330444
  Капустина Е.Н. Сервисные программы для КУВТ YAMAHA / Е.Н. Капустина. – Москва, 1990. – 34 с.
1330445
  Бочаров Б.П. Сервисные функции общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 37-67
1330446
  Жукова В.П. Сервисные функции современных библиотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1330447
   Сервисный сбор: от проблемы к решению // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 7-8 [прилож.]
1330448
  Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учебное пособие / Н.А. Коноплева ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-9765-0119-5
1330449
  Сапогин С.А. Сервисы «БиблиоТех» для издателей и библиотекарей / Сергей Александрович Сапогин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  В феврале 2013 г. компания "БиблиоТех" завершила пятилетнюю работу по созданию уникального решения - профессиональной электронно-библиотечной среды "БиблиоТех", модель которой является инновационной как для книжного рынка, так и для библиотечной сферы.
1330450
  Прокулевич Л. Сервисы для просвещения и обучения. Национальная библиотека Китая / Лидия Прокулевич // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893


  Небывалые перемены в политической, экономической, социальной и технической сферах жизни страны поставили перед китайскими библиотеками новые задачи. Национальная библиотека Китая (НБК) решила расширить свои функции за счёт введения инновационных услуг. ...
1330451
  Власова С. Сервисы интрнет-ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1330452
  Барышев Р.А. Сервисы личного кабинета Научной библиотеки Сибирского федерального университета для преподавателя и студента / Р.А. Барышев, О.И. Бабина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 1815-3186


  Анализируются информационные потребности и интересы пользователей вузовской библиотеки. Представлены сервисы личного кабинета, доступные в Научной библиотеке Сибирского федерального университета. Сервисы определяются в зависимости от групп ...
1330453
  Сербин О.О. Сервисы научной библиотеки им. М. Максимовича для повышения эффективности представления научных достижений университета в мировом информационном пространстве / О.О. Сербин, М.А. Назаровец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 90-98. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "Рассмотрены предпосылки создания, основные функции и перспективы развития Службы информационного мониторинга в составе Научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Представлены основные направления ...
1330454
   Сервисы публичных библиотек: файл или доступ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – январь - февраль. – С. 47-51. – ISSN 1726-6726


  Не имея возможности удалённо использовать электронные ресурсы, библиотеки попали в «тиски» законодательных ограничений. Подписка на ресурсы становится доминирующей моделью взаимоотношений библиотек и издательств, но при этом полностью утрачивается ...
1330455
  Лященко А.А. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, Ж.К. Форосенко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 35-43 : Табл., мал. – Бібліогр.: 16 назв
1330456
  Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  Спираючись на новітній бібліотекознавчий досвід щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, стаття аналізує сучасний стан бібліотечно-інформаційної діяльності та пропонує сервіс-орієнтовану модель обслуговування ...
1330457
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 168 арк. – Додатки: арк. 160-168. – Бібліогр.: арк. 147-159
1330458
  Духновська К.К. Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Духновська Ксенія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1330459
  Іщенко А. Сервіс Google Classroom як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів трудового навчання / А. Іщенко, В. Титаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1330460
  Євдокимов Ф.І. Сервіс високотехнологічної продукції як умова конкурентоспроможності / Ф.І. Євдокимов, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 5-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1330461
   Сервіс для керівника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  З 1 грудня розпочато роботу веб-сервісу "Кабінет керівника закладу освіти". Цей сервіс призначений для внесення відомостей про навчальні заклади, випускники яких проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
1330462
  Ковгар В.Б. Сервіс застосування інтелектуального ресурсу університету для вирішення завдань самостійної роботи студента / В.Б. Ковгар, О.Ю. Мягкий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7010-12-7
1330463
  Братчикова Т.І. Сервіси веб 2.0. як підгрунтя трансформації комунікативних практик // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-966-171-811-0
1330464
  Неіленко С.М. Сервісна діяльність круїзної індустрії / С.М. Неіленко, О.Є. Зараховський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: Метою дослідження є аналіз та характеристика сервісної діяльності, маршрутів та особливостей круїзних компаній для кореляції менеджменту туристичних фірм при виборі майбутніх пропозицій споживачам. Методика: В дослідженні використовувалися методи ...
1330465
  Вітренко А.О. Сервісна економіка : теорія, сучасні виклики та глоб. тренди / А.О. Вітренко. – Київ : Знання, 2016. – 413, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 336-342. – Бібліогр.: с. 343-364 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0456-6
1330466
  Алієв А.М. огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1330467
  Алієв Аббас Мамед огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 178 арк. – Додатки: арк.177-178. – Бібліогр.: арк. 8-9, 165-170 та в додатках: арк. 177-178
1330468
  Дима О. Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1330469
  Павлик І.Л. Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 96-100. – ISSN 2309-1533
1330470
  Алієв Аббас Мамад огли Сервісна сутність державної політики: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 5-7. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сервісної сутності державної політики. Виокремлено головні проблеми та перспективи реалізації у державній політики сервісної діяльності органів влади. Обґрунтовано необхідність врахування соціальної спрямованості сервісної ...
1330471
  Гунько К.І. Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 69-74. – ISSN 2073-9982
1330472
  Майданник Р.А. Сервісний контракт з ризиком (цивільно-правова характеристика) / Р.А. Майданник, І.В. Волосенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-56
1330473
   Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.Ю. Гунченко, О.С. Лєнков, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1330474
  Михальченкова О.Є. Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування / О.Є. Михальченкова, І.Г. Кухарець, Л.В. Волошенюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 63-72 : фото, табл. – Бібліогр.: 17 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1330475
  Вдовиченко В.О. Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 82-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1330476
  Царьов Д. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-12.
1330477
  Ільків О.В. Сервітут як категорія обтяження для власника речі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
1330478
  Заболотна Г.І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : монографія / Галина Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0399-6
1330479
  Петреченко С.А. Сервітутне право на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій в XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349


  Проведено дослідження становлення і розвитку сервітутного права в Україні протягом XIX cm. та його характерних особливостей. Досліджено проблемні питання підстав виникнення сервітутів. Проведено исследование становления и развития сервитутного права ...
1330480
  Герасимов В.М. Сервус, друг! / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1980. – 247с.
1330481
   Серга Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 371 : фото
1330482
   Серга Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 429-430. – ISBN 978-966-439-754-1
1330483
   Сергеев-Ценский в жизни и творчестве. – Тамбов, 1963. – 192с.
1330484
   Сергеев Алберт Георгиевич. Скульптура: каталог. – М., 1989. – с.
1330485
   Сергей Аверинцев, великий русский читатель // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 25-47
1330486
   Сергей Авксентьевич Коляда. К 75-летию со дня рождения. Каталог выставки. – Москва, 1983. – 439 с.
1330487
   Сергей Акимович Захаров. – Душанбе : Дониш, 1985. – 63с. : Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 28
1330488
  Анисова К.П. Сергей Александрович Вшивцев / К.П. Анисова. – Москва : Советский художник, 1958. – 72 с., [21] л. ил. : ил., портр.
1330489
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1957. – 42с.
1330490
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1981. – 128с.
1330491
   Сергей Александрович Маслов // Радиофизика и радиоастрономия / НАНУ, Радиоастроном. ин-т НАНУ, Укр. комитет радиосоюза. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 142. – ISSN 1027-9636


  С.А. Маслов - выдающийся ученый, научные труды которого лежат в основе таких отраслей современной радиофизики как математическая теория дифракции волн.
1330492
  Георгиевский В.Т. Сергей Александрович Рачинский : (Поборник нар. просв. Друг крестьян. детей) : 1902 - 2 мая - 1912 / В.Т. Георгиевский. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1912. – 32 с. : ил., портр. – Без тит. л.. - Беспл. прил. к журн. "Нар. образование" за май-июнь 1912 г.
1330493
   Сергей Александрович Чаплыгин, 1952. – 92 с.
1330494
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов; Оформл. Ю. Жигалова. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
1330495
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов. – 2-е, допол. и перераб. – Москва : Детская литература, 1982. – 160 с.
1330496
  Коваленко С.А. Сергей Алексеев / С.А. Коваленко. – М : Советская Россия, 1985. – 143 с.
1330497
   Сергей Алексеевич Баулин, 1904-1976 : живопись : каталог выставки / Баулин Сергей Алексеевич, выставка живописи; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – [14] с., 8 л. ил.
1330498
  Членов А.М. Сергей Алексеевич Григорьев / А.М. Членов. – Москва, 1955. – 52с.
1330499
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М.-Л., 1948. – 28с.
1330500
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М., 1952. – 160с.
1330501
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – Л., 1967. – 61с.
1330502
   Сергей Алексеевич Лебедев. – Киев : Наукова думка, 1978. – 39с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1330503
  Бугаев Н. Сергей Алексеевич Усов / Н. Бугаев. – Москва : В универ. тип. (М. Каткова), 1886. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Речь и отчет Императорского Московского ун-та. 1887
1330504
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев, 1947. – 123с.
1330505
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев. – Москва, 1951. – 56 с.
1330506
  Арандаренко Сергей Алексеевич Чаплыгин. 1869-1942 : биогр. очерк / Арандаренко, Р.П. Гаухман. – Москва : Издательство Московского университета, 1951. – 56 с.
1330507
   Сергей Алимов : театр, кино. графика : кат. выставки / Алимов Сергей Александрович. Выставка произведений, Москва, 1983; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР ; сост. Н.М. Августинович ; авт. вступ. ст. В.Г. Серебровский. – Москва : Советский художник, 1983. – 12 с., [10] л. ил. : ил.
1330508
   Сергей Андреевич Муромцев : Сб. ст. К.К. Арсеньева, Н.И. Астрова, С.И. Бондарева, М.М. Винавера, В.Н., Н.А. Гредескула, Н.В. Давыдова, Н.А. Каблукова, А.А. Кизеветтера, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляревского, А.Р. Ледницкого, П.Н. Милюкова, В.Д. Набокова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. – [6], 419 с., 8 л. ил.
1330509
  Огнев А.В. Сергей Антонов / А.В. Огнев. – Саратов, 1968. – 200 с.
1330510
   Сергей Антонов : живопись : каталог выставки. – Москва, 1989. – 25, [3] с. : ил.
1330511
  Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский (1896-1974) / В.П. Борисов. – М., 1988. – 140с.
1330512
  Станкевич Н.И. Сергей Арсеньевич Виноградов / Н.И. Станкевич. – Л., 1971. – 151с.
1330513
  Орлов Д.К. Сергей Баруздин / Д.К. Орлов. – Москва, 1976. – 112с.
1330514
  Шалуновский В.Н. Сергей Бондарчук / В.Н. Шалуновский. – Москва, 1959. – 12 с.
1330515
  Высторобец А.И. Сергей Бондарчук / А.И. Высторобец. – Москва, 1991. – 331с.
1330516
  Ханютин Ю.М. Сергей Бондарчук. / Ю.М. Ханютин. – М., 1962. – 181с.
1330517
  Игнатьева Н.А. Сергей Бондарчук. (Очерк творчества) / Н.А. Игнатьева. – М., 1961. – 32с.
1330518
  Абрамович С.Д. Сергей Борисович Бураго : масштаб исследовательской личности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 5-12
1330519
   Сергей Борисович Сорочан - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост., вступ. ст. А.Н. Домановский ; библиогр. ред. С.Р. Марченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 91, [1] с., [4] л. фотогр. : фотогр. – Имен. указ.: с. 67-70
1330520
  Филимонов С.Б. Сергей Борисович Филимонов: биобиблиографический указатель / С.Б. Филимонов. – Справочное изд. – Симферополь : СГТ, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-2913-15-6
1330521
   Сергей Бородин в воспоминаниях современников. – Ташкент, 1982. – 125с.
1330522
  Петухова О. Сергей Боткин: диагностировать, лечить, сострадать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 31-47. – ISSN 1819-6268
1330523
  Богатырев Е. Сергей Бубка / Е.Г. Богатырев. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 176 с., [16] л. ил. – (Быстрее! Выше! Сильнее!)
1330524
  Микулина Е.Н. Сергей Буров : Роман / Е.Н. Микулина. – М., 1989. – 294с.
1330525
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей)
1330526
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с.
1330527
   Сергей Василенко. – Москва ; Ленинград, 1927. – 108 с.
1330528
  Цыбин В.Д. Сергей Васильев / В.Д. Цыбин. – М. : Советская Россия, 1972. – 125 с.
1330529
  Щекотов Н.М. Сергей Васильевич Герасимов / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1945. – 31с.
1330530
   Сергей Васильевич Герасимов : Альбом. – Москва : Советский художник, 1972. – 164 с.
1330531
   Сергей Васильевич Герасимов : К 100-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 69с.
1330532
  Герасимов Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Сергей Васильевич Герасимов народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской премии. Выставка произведений просвящается 750-летию Можайска. Каталог / Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Герасимов. – Москва, 1981. – 16 с.
1330533
  Галушкина А.С. Сергей Васильевич Герасимов. / А.С. Галушкина. – Л., 1964. – 45с.
1330534
  Грановский И.Н. Сергей Васильевич Иванов. / И.Н. Грановский. – Л., 1962. – 47с.
1330535
  Иванов С.В. Сергей Васильевич Иванов. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 22с.
1330536
  Суздалев П.К. Сергей Васильевич Иванов. 1864-1910. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1949. – 44с.
1330537
   Сергей Васильевич Иванов.Каталог Всесоюзной юбилейной выставки.. – М, 1964. – 122с.
1330538
  Нестерова Н.М. Сергей Васильевич Лебедев / Н.М. Нестерова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – 60 с.
1330539
   Сергей Васильевич Лебедев. Жизнь и труды. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1938. – 778 с.
1330540
   Сергей Васильевич Малютин : [вступ. статья Д.Сарабьянова]. – Москва : Советский художник, 1952. – 75 с. : ил.
1330541
  Василенко С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 107 с.
1330542
  Соколова О.И. Сергей Васильевич Рахманинов / О.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1984. – 160 с.
1330543
  Бузескул В.Н. Сергей Викторович Соловьев : Некролог / В.Н. Бузескул. – Санкт-Петербург, 1913. – 32с.
1330544
  Коробов В.И. Сергей Викулов / В.И. Коробов. – М. : Советская Россия, 1980. – 176 с.
1330545
  Оботуров В.А. Сергей Викулов: Страницы жизни, страницы творчества. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1983. – 238 с.
1330546
  Данилов В.И. Сергей Владимирович Голицын / В.И. Данилов. – Воронеж, 1988. – 76с.
1330547
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков : биобиблиогр. указ. / сост.: Алексахина И.В., Берман Д.А., Кузнецова Н.И. ; предисл.: В. Разумневича. – Москва : Книга, 1976. – 104 с.
1330548
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков / И.В. Алексахина. – Москва, 1976. – 104с.
1330549
  Емельянов Л.И. Сергей Воронин / Л.И. Емельянов. – Л., 1975. – 224с.
1330550
  Емельянов Л. Сергей Воронин / Л. Емельянов. – Л., 1983. – 248с.
1330551
  Транковский Д.А. Сергей Гавриилович Навашин. / Д.А. Транковский. – М, 1947. – 36с.
1330552
   Сергей Георгиевич Лазо. – Москва : Военное издательство, 1938. – 76 с. : ил.
1330553
   Сергей Георгиевич Лазутин : К 60-летию со дня рождения; Указ. лит. – Воронеж, 1979. – 39с.
1330554
   Сергей Герасимов, Народный артист СССР. – М., 1965. – 66с.
1330555
  Парфенов Л.А. Сергей Герасимов. / Л.А. Парфенов. – М., 1975. – 280с.
1330556
  Куклис Г.С. Сергей Григорьев / Г.С. Куклис. – М, 1955. – 64с.
1330557
   Сергей Григорьевич Григорьев.. – М, 1986. – 31с.
1330558
  Грузенберг С. Сергей Грузенберг : графика / С. Грузенберг; Поясн. текст: А.А.Сидоров. – Москва : Наука, 1922. – IV, 40 с.
1330559
   Сергей Гурзо. – Москва, 1978. – 14с.
1330560
  Бабурина Н.И. Сергей Дацкевич / Н.И. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с. : ил.
1330561
   Сергей Дацкевич 1919-1977 : киноплакат. Каталог выставки / Авт.ст.: Н.И. Бабурина, М.В. Лукьянов, С.И. Ростоцкий; сост.: С.А. Ковалевская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с.
1330562
  Аболина Р.Я. Сергей Дмитриевич Меркуров. : [Нар. художник СССР действ. чл. Акад. художеств СССР] / Р.Я. Аболина. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 24 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1330563
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о "Деле Лузина". Проблема Лузина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 24
1330564
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о дилемме заключенного. Бунт заключенных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 12 : фото
1330565
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о научном бойкоте. Цена бойкота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 10 : фото
1330566
  Добринин Сергей Сергей Добрынин об обломках советского образования // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 14 : фото
1330567
  Ермаков В. Сергей Довлатов: безыдейный диссидент // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 196-208. – ISSN 0203-5847
1330568
  Гладышев В.В. Сергей Довлатов: о литературе и читателях // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 9
1330569
  Дягилев С.П. Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах / С.П. Дягилев; Сост., авт. всуп. ст.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 1. – 1982. – 496 с.
1330570
   Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 2. – 1982. – 576 с.
1330571
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л, 1957. – 41с.
1330572
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
1330573
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1959. – 64с.
1330574
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев, 1959. – 95 с.
1330575
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1960. – 288 с.
1330576
  Васильковский А.Т. Сергей Есенин / А.Т. Васильковский. – Елабуга, 1960. – 80с.
1330577
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин / В.Г. Белоусов. – Москва : Знание, 1965. – 157 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
1330578
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1965. – 280с.
1330579
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
1330580
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1969. – 494 с.
1330581
  Юшин П.Ф. Сергей Есенин / П.Ф. Юшин. – Москва, 1969. – 478 с.
1330582
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1971. – 193 с.
1330583
  Константинов Ф.Д. Сергей Есенин / Ф.Д. Константинов. – Ленинград, 1971. – 6с.
1330584
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Просвещение, 1973. – 238 с.
1330585
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1973. – 455с.
1330586
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1975. – 326с.
1330587
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
1330588
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 383 с.
1330589
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л : Просвещение, 1978. – 128 с.
1330590
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 300 с.
1330591
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев : Вища школа, 1980. – 207 с.
1330592
  Овинников Д.А. Сергей Есенин / Д.А. Овинников. – Тула, 1982. – 238 с.
1330593
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1985. – 433с.
1330594
   Сергей Есенин. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
1330595
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – 2-е изд., перераб. – М : Просвещение, 1987. – 159 с.
1330596
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
1330597
  Куняев С. Сергей Есенин / С. Куняев. – М, 1995. – 144с.
1330598
  Куняев С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 598с. – (Жизнь замечательных людей ; (1097)). – ISBN 978-5-235-03084-8


  Книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомится с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных
1330599
   Сергей Есенин в Грузии. – Тбилиси, 1986. – 161с.
1330600
   Сергей Есенин в стихах и жизни. – Москва : Республика, 1995. – 591с. : [9] л. ил. – Библиогрю и примеч.: с. 506-533. – ISSN 5-250-02561-7
1330601
  Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / Базанов В.Г. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 303 с.
1330602
  Уманская Е.Г. Сергей Есенин и литературное движение (1915-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Уманская Е.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1330603
  Шубникова-Гусева Сергей Есенин и Максим Горький: к вопросу о творческих перекличках // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 47-61. – ISSN 0130-9730
1330604
  Розенфельд Б.А. Сергей Есенин и музыка / Б.А. Розенфельд. – М, 1988. – 88с.
1330605
   Сергей Есенин. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Орбита, 1968. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
1330606
   Сергей Есенин. Гравюры Ф.Д.Константинова. – Ленинград, 1970. – 11с.
1330607
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия. – (Литературная Россия)
Ч. 1. – 1969. – 299, [5] с. : ил.
1330608
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия
Ч. 2. – 1970. – 447 с. : ил.
1330609
  Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ.Стихи. Эпоха / Ю. Прокушев. – Москва : Современник, 1986. – 432 с. [24 л. ил.]
1330610
   Сергей Есенин. Проблемы творчества. – Москва : Современник, 1978. – 351 с.
1330611
  Кошечкин Сергей Петрович Сергей Есенин. Раздумья о поэте / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1974. – 224с.
1330612
  Филатов Г. Сергей Есенин: "Я последний поэт деревни" : жизнь и смерть поэта / Георгий Филатов. – Днепропетровск : Лира, 2015. – 114, [1] с. : портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-966-383-657-7
1330613
   Сергей Есенин: Воспоминания родных. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с.
1330614
  Белов В. Сергей Есенин: по грани правді и легенді // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 9-31. – ISSN 1819-6268
1330615
   Сергей Есенин: фотовыставка. – Ленинград, 1975. – 37с.
1330616
   Сергей Ефремов // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 399-405. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1330617
   Сергей Жадан - магический реалист Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 1, 4


  "Редакция британского литературного журнала Spiked, очарованная английским переводом «Месопотамии» харьковчанина Сергея Жадана, вышедшем в издательстве Yale University Press в минувшем году, опубликовала на днях материал, посвященный украинскому ...
1330618
  Володарский Ю. Сергей Жадан // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 50 (556), 15.12.2017. – С. 84. – ISSN 2075-7093
1330619
   Сергей Жадан // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 42
1330620
  Колесникова Г.А. Сергей Залыгин / Г.А. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 256 с.
1330621
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 196с.
1330622
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – М., 1973. – 196с.
1330623
  Дедков И.А. Сергей Залыгин / И.А. Дедков. – М : Современник, 1985. – 431 с.
1330624
  Горшенин А.В. Сергей Залыгин / А.В. Горшенин. – Новосибирск, 1986. – 69 с.
1330625
  Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. / Н.Н. Яновский. – Кемерово, 1965. – 96 с.
1330626
  Купцов И.И. Сергей Иванов / И.И. Купцов. – М, 1985. – 136с.
1330627
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилов, А.П. Шмелев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12
1330628
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилоа, А.П. Шмелева // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1813-100X
1330629
  Вреден-Ковецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Ковецкая. – Москва-Ленинград, 1949. – 11с.
1330630
  Левшин В.Л. Сергей Иванович Вавилов / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 102 с.
1330631
  Вреден-Кобецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Кобецкая. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1961. – 166с.
1330632
  Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1977. – 431с.
1330633
   Сергей Иванович Вавилов : Сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 : Физика)
1330634
   Сергей Иванович Вавилов (1891 - 1951). – Изд. 3-е доп. – Москва : Наука, 1979. – 172 с.
1330635
  Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня : для мл. шк. возраста / В.Ф. Панова. – Москва, 1983. – 18с.
1330636
  Гусев П.П. Сергей Иванович Мигай / П.П. Гусев. – Ленинград : Музыка, 1975. – 55 с.
1330637
  Медведская Л.А. Сергей Иванович Муравьев-Апостов / Л.А. Медведская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
1330638
  Берсенева С. Сергей Иванович Муравьев-Апостол : соч. С. Берсенева / С. Берсенев. – Москва : Альциона, 1920. – 99 с.
1330639
  Клевенский М.М. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. / М.М. Клевенский. – М, 1925. – 32с.
1330640
   Сергей Иванович Радциг. – М., 1967. – 20с.
1330641
  Хопрова Т.А. Сергей Иванович Танеев / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музыка, 1968. – 96 с.
1330642
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – Москва : Музыка, 1984. – 174 с.
1330643
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 174 с.
1330644
   Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. – Москва ; Ленинград : Музсектор, 1925. – 208 с.
1330645
   Сергей Иванович Шепель // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 174-175. – ISSN 0203-3100
1330646
   Сергей Казанцев. – М., 1989. – 32с.
1330647
  Крикунов А. Сергей Кивалов: "Украина серьезно относится к решениям ЕСПЧ" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. А 3


  Как сообщает пресс-центр Партии Регионов, 22 января в Страсбурге был представлен доклад нар. депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов, члена укр. делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергея Кивалова, посв. вопросам ...
1330648
  Харламова Татьяна Сергей Колесников: "Бутик должен быть сказкой" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-65 : Фото
1330649
  Смирнов Г.Б. Сергей Константинович Зорянко. 1818-1870 / Г.Б. Смирнов. – М., 1951. – 31с.
1330650
   Сергей Константинович Шелковый : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П. Семененко, В.И. Кулиш ; науч. ред. Л.П. Семененко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 422, [2] с., [8] л. фот. : фот. – К 65-летию со дня рождения. - Указатели: с. 417-421. – Библиогр.: с. 318-335. – ISBN 978-966-372-468-3
1330651
   Сергей Константинович Эйгес, 1910-1944.. – М., 1989. – 23с.
1330652
  Львов-Анохин Сергей Корень / Львов-Анохин. – М., 1988. – 208с.
1330653
   Сергей Королев - гений ракет в тени Юрия Гагарина : 50 лет полёту Юрия Гагарина // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 4 (97). – С. 5-7
1330654
  Апенченко О. Сергей Королев / Апенченко О. – Москва : Политиздат, 1969. – 143 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
1330655
   Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве : статьи разных лет / [сост. Д.С. Бураго]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 398, [1] с. – Ст. рос. и укр. - Cодерж.: На пути человечности и надежды / Ю.В. Павленко. Статьи разных лет / С.Б. Крымский. Сергій Борисович Кримський: досвід людської мудрості / І.М. Дзюба. – Библиогр.: с. 394-398 и в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-152-0


  Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б.Кримським протягом двох останніх десятиріч життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності як проблема постісторії, ризики глобалізації ...
1330656
   Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь : цикл интервью Татьяны Чайки : [сборник] / [подгот. Т.А. Чайка]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 433, [2] с., [8] л. фотоил. – В кн. также: "Наш человек" Сергей Крымский (интервью с Татьяной Чайкой, 2011 г.) / М. Попович. "Неотменимый текст Сергея Крымского" (интервью с Т. Чайкой, 2011 г.) / В. Сильвестров. София как этос: герменевтика С.Б. Крымского / К. Сигов и др. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-146-9


  Написана в жанрі актуальної у наш час «oral history», книга являє собою цикл інтервью з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя і творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття до сьогодні.
1330657
  Бондарева Е.М. Сергей Лазо / Е.М. Бондарева. – Москва, 1953. – 96 с.
1330658
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – М., 1957. – 63с.
1330659
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Москва, 1965. – 63с.
1330660
  Халилецкий Г.Г. Сергей Лазо. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1949. – 53с.
1330661
  Пиотровский К.Б. Сергей Лебедев / К.Б. Пиотровский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 236 с. – (ЖЗЛ ; 21)
1330662
   Сергей Лифарь : Страдные годы с Дягилевым: воспоминания. – Киев : Муза, 1994. – 375с. : илл. – ISBN 5-7707-5646-2
1330663
  Кузьмин Н.П. Сергей Луганский / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1968. – 23с.
1330664
  Чижова М.И. Сергей Львович Соболев / М.И. Чижова. – М-Л, 1949. – 44с.
1330665
  Шапарнева М.А. Сергей Львович Соболев / М.А. Шапарнева. – Новосибирск, 1969. – 44с.
1330666
  Павловская А.И. Сергей Львович Утченко - ученый, писатель, человек // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 0321-0391
1330667
  Спасский О.Д. Сергей Макаров / О.Д. Спасский. – М, 1987. – 189с.
1330668
   Сергей Максимилианович Штейнберг 1911-1960. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 17 с.
1330669
  Беляков Ю.П. Сергей Малышев: путь к себе : докум. повесть о жизни яросл. крестьянина, ставшего гос. деятелем - организатора "Обухов. обороны", участника первой рус. революции, отв. секретаря дорев. "Правды", друга А.М. Горького / Ю.П. Беляков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. – 204, [2] с. : ил.; 8 л. ил. – Библиогр.: с. 202-205. – ISBN 5-7415-0147-8
1330670
  Фоняков И.О. Сергей Марков / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1983. – 67 с.
1330671
  Шахов Г.А. Сергей Мартинсон / Г.А. Шахов. – М, 1966. – 144 с.
1330672
  Лапин Б.А. Сергей Махалов / Б.А. Лапин. – Москва, 1969. – 176с.
1330673
   Сергей Меркуров. – Москва, 1988. – 158с.
1330674
  Касрадзе О.В. Сергей Месхи : Автореф... канд. филол.наук: / Касрадзе О.В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1330675
   Сергей Миклашевич : офорт. Альбом. – Москва : Союз художников РСФСР, 1989. – 17 с.
1330676
   Сергей Миронович Киров. – Ленинград, 1936. – 58с.
1330677
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1941. – 135с.
1330678
  Аввакумов С.И. Сергей Миронович Киров : 1886-1931 / С.И. Аввакумов. – Ленинград : Госполитиздат, 1944. – 56 с. : ил.
1330679
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1947. – 91с.
1330680
  Красников С.В. Сергей Миронович Киров : жизнь и деятельность / Красников С.В. – Москва : Политиздат, 1964. – 206 с.
1330681
  Мельников А.И. Сергей Миронович Киров / А.И. Мельников ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – Москва : Мысль, 1973. – 110 с. – (Партийные публицисты)
1330682
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Партиздат, 1937. – 117 с. : ил.
1330683
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : Краткий биогр. очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1938. – 112 с., 1 вкл. л. портр. : ил.
1330684
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 128 с., 1 вкл . л. портр. : ил.
1330685
  Долунц Г.К. Сергей Миронович Киров на Северном Кавказе : Атореф.дис. ... канд.ист.наук / Долунц Г.К. – Москва, 1950. – 27 с.
1330686
   Сергей Михайлович Мочалов. – Ленинград, 1966. – с.
1330687
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1956. – 67с.
1330688
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1965. – 34с.
1330689
  Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Сольвьев / В.Е. Иллерицкий. – Москва, 1980. – 192 с.
1330690
  Кассиль Л.А. Сергей Михалков / Л.А. Кассиль. – М., 1954. – 40 с.
1330691
  Ершов Г.А. Сергей Михалков / Г.А. Ершов. – М : Советский писатель, 1956. – 133 с.
1330692
  Мотяшов Игорь Павлович Сергей Михалков / Мотяшов Игорь Павлович. – Москва : Советская Россия, 1975. – 108 с. – (Писатели Советской России)
1330693
  Бавина В.В. Сергей Михалков : очерк творчества / В.В. Бавина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
1330694
  Александров В.П. Сергей Михалков : биография творчества / В.П. Александров. – Москва : Современник, 1986. – 270 с.
1330695
  Александров В.П. Сергей Михалков : биографя творчества / В.П. Александров. – Изд.. 3-е, испр. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1330696
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – М., 1955. – 240с.
1330697
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1330698
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов: Повесть. / Г.М. Пушкарев. – Красноярск, 1978. – 239с.
1330699
  Седова А.Ф. Сергей Мстиславский -- прозаик. : Автореф... наук: 10.01.02 / Седова А.Ф.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
1330700
  Грудцова О.М. Сергей Наровчатов / О.М. Грудцова. – М. : Советский писатель, 1971. – 159 с.
1330701
  Лапшин М.А. Сергей Никитин. Очерк творчества. / М.А. Лапшин. – М. : Советская Россия, 1971. – 120 с.
1330702
  Поляновский Г.А. Сергей Никифорович Василенко : жизнь и творчество / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1964. – 276 с.
1330703
   Сергей Николаевич Бессонов, 1908 - 1975 : живопись, графика : кат. выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [31] с. : в основном ил.
1330704
   Сергей Николаевич Боев : [Гельминтолог]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 63с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1330705
   Сергей Николаевич Кулик / Т.К. Бурахович, М.Е. Тонковид, В.Н. Шуман, Я.М. Хазан, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0203-3100
1330706
  Басков Е.А. Сергей Николаевич Никитин, 1851-1909 / Е.А. Басков. – Ленинград : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – (Науч.-биогр. сер. = Е.А. Басков ; АН СССР)
1330707
  Починок В.Я. Сергей Николаевич Реформатский и "реакция Реформатского" / В.Я. Починок. – Киев, 1955. – С.33-60. – Отд. оттиск
1330708
  Плукш П.И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. / П.И. Плукш. – М., 1968. – 282с.
1330709
   Сергей Николаевич Шестаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 64 : фото. – ISSN 0016-7126
1330710
   Сергей Никоненко.. – М, 1974. – 14с.
1330711
  Сапожников В.К. Сергей Никонов / В.К. Сапожников. – М., 1988. – 362с.
1330712
  Флоренсов Н.А. Сергей Обручев / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1973. – 167с.
1330713
   Сергей Овсепян : Альбом. – Москва, 1987. – 47 с.
1330714
  Хренков Д.Т. Сергей Орлов / Д.Т. Хренков. – Ленинград, 1964. – 95 с.
1330715
   Сергей Орлов: Воспоминания современников. – Л., 1980. – 320 с.
1330716
  Панкеев И.А. Сергей Орлов: Судьба и творч. / И.А. Панкеев. – М. : Советская Россия, 1988. – 158 с.
1330717
  Осипов С.И. Сергей Осипов / С.И. Осипов. – Москва, 1983. – 32с.
1330718
   Сергей Отрощенко. – М., 1986. – 32с.
1330719
  Викторов С.П. Сергей Павлович Викторов, 1916-1977. / С.П. Викторов. – Москва, 1978. – 13с.
1330720
  Ильин М.А. Сергей Павлович Евангулов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 46 с.
1330721
  Степанян Н.С. Сергей Павлович Евангулов / Н.С. Степанян. – Л., 1977. – 83с.
1330722
   Сергей Павлович Королев. – М, 1985. – 64с.
1330723
   Сергей Павлович Луппов : Биобиблиогр. указ. (К 75-летию со дня рождения). – Ленинград : БАН СССР, 1985. – 30с.
1330724
  Загребельный М.П. Сергей Параджанов / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
1330725
  Хруцкая Н. Сергей Петрович Обнорский (1888-1962) и его гипотеза происхождения русского литературного языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 29-31
1330726
   Сергей Петрович Сыромятников. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 31 с.
1330727
   Сергей Поярков // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 108 : Поярков Сергей. – С. 3-30.
1330728
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва, 1957. – 136 с.
1330729
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 58 с.
1330730
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Советский композитор, 1962. – 384 с.
1330731
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Музыка, 1965. – 400 с.
1330732
  Мартынов И.И. Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1974. – 560 с.
1330733
  Бакулин А.С. Сергей Прокофьев : из истории моск. "Рабочего союза" / А.С. Бакулин. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 103, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 101-104
1330734
  Варьяш А. Сергей Прокофьев и две его музы // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 6, июнь. – С. 156-164. – ISSN 1726-6084
1330735
   Сергей Прокофьев: "мне приятно думать, что наша компания, предлагая и монтируя системы автоматического полива и туманообразования, вносит свою, хоть и небольшую лепту в экобудущее планеты" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-65 : фото
1330736
  Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "О смерти Сергея Прокофьева, музыканта с мировым именем, в СССР не сообщили ни газеты, ни радио. На гражданскую панихиду в Композиторском доме пришло не больше сорока человек, и многие коллеги опоздали – им нужно было сначала отыграть обязательную ...
1330737
  Ершов Г.А. Сергей Сартаков / Г.А. Ершов. – М, 1969. – 93с.
1330738
  Дремов А.К. Сергей Сартаков / А.К. Дремов. – М., 1975. – 263с.
1330739
  Коптелов А.Л. Сергей Сартаков. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1986. – 65с.
1330740
  Севрикеев С.И. Сергей Севрикеев. / С.И. Севрикеев. – Ярославль, 1978. – 32с.
1330741
   Сергей Семенович Наметкин. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
1330742
  Каретникова Н.Ф. Сергей Семенович Наметкин. / Н.Ф. Каретникова. – М., 1946. – 49с.
1330743
  Мильков Ф.Н. Сергей Семенович Неустроев / Ф.Н. Мильков. – Чкалов,, 1950. – с.
1330744
  Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев / З.Н. Донцова. – Москва, 1967. – 200с.
1330745
   Сергей Сергеев. – М., 1986. – 38с.
1330746
  Петрушенко В. Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (к 80-летию со дня рождения) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 111-123. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727
1330747
   Сергей Сергеевич Алексеев - современный классик теории права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 358-359. – ISSN 0132-1331
1330748
  Данько Л.Г. Сергей Сергеевич Прокофьев / Л.Г. Данько. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 110 с.
1330749
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1981. – 143 с.
1330750
   Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва : Музыка, 1990. – 160 с.
1330751
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
1330752
  Озеров И.М. Сергей Сергеевич Смирнов (1895-1947) / И.М. Озеров. – Ленинград : Наука, 1991. – 174с.
1330753
  Милка А.П. Сергей Слонимский : монографический очерк / А.П. Милка. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1976. – 112 с.
1330754
  Чупров А.К. Сергей Сметанин / А.К. Чупров. – Москва, 1974. – 303с.
1330755
  Пантелеймонов Н.С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1983. – 304с.
1330756
  Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. / Н.И. Цимбаев. – М, 1990. – 366с.
1330757
   Сергей Соломонович Кобуладзе. – Москва : Советский художник, 1956. – 87 с.
1330758
   Сергей Сорокин // Мир музейных технологий. – Москва, 2007. – март/апрель. – С. 28-29.
1330759
  Астафьева-Длугач Сергей Сперанский / Астафьева-Длугач, В.С. Сперанская. – Ленинград, 1989. – 206 с.
1330760
  Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков : Его жизнь и сочинения ; Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 258 с.
1330761
  Машинский С.И. Сергей Тимофеевич Аксаков / С.И. Машинский. – Москва, 1959. – 32с.
1330762
  Лобанов М.П. Сергей Тимофеевич Аксаков / М.П. Лобанов. – Москва, 1987. – 366с.
1330763
  Тиханова Валентина Александровна Сергей Тимофеевич Коненков : Альбом репродукций / Тиханова Валентина Александровна. – М. : б.и., 1955. – б.с.
1330764
  Розенвассер В.Б. Сергей Тимофеевич Коненков / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1973. – 46с.
1330765
  Трифонова Л.П. Сергей Тимофеевич Коненков / Л.П. Трифонова. – Л, 1975. – 40с.
1330766
   Сергей Тимофеевич Коненков. Герой Соц. Труда, нар. худ. СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Гос. премий СССР. Каталог. – Смоленск, 1971. – 85с.
1330767
  Петухова О. Сергей Трубецкой: честь имею отступить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  "О декабристах, предваривших пролетарскую революцию, создали невероятно живучий миф: дворяне-идеалисты осознанно пожертвовали собой ради свержения царя, ради свободы крестьян и принятия конституции. Однако в реальности все выглядело прозаичнее: в канун ...
1330768
  Авдеенко С.И. Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 105, [1] с. : ил., ноты. – ISBN 978-966-197-441-7
1330769
   Сергей Федоров: Живопись. Графика. Момунент. искусство. – М., 1992. – 29с.
1330770
   Сергей Федорович Николаев. – М., 1990. – 31с.
1330771
   Сергей Федорович Ольденбург. – М., 1986. – 158с.
1330772
  Павлова Е.Н. Сергей Федорович Родионов (1907-1968) / Е.Н. Павлова. – Ленинград : Наука, 1975. – 131 с.
1330773
  Шувалова М.А. Сергей Филиппов. / М.А. Шувалова. – Л.-М., 1962. – 96с.
1330774
   Сергей Филиппович Конончук, 1912-19141: Графика. – Москва, 1986. – 56с.
1330775
  Асылбаев А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества / Асылбаев А. – Йошкар-Ола : Марийкн-во, 1963. – 144 с., [1] портр.
1330776
  Ильичева С.И. Сергей Чекмарев / С.И. Ильичева. – Москва, 1968. – 135с.
1330777
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 303с.
1330778
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
2. – 1988. – 318с.
1330779
  Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : портрет художника / И.А. Аксенов ; общ. ред. Н.И. Клеймана. – Москва : Киноцентр, 1991. – 125 с.
1330780
  Никольский А. Сергей Эйзенштейн: Между разумом и чувственностью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935 ). Профессор ВГИКа. Док. искусствоведения (1939 ), автор фундаментальных работ по теории кинематографа.
1330781
   Сергей Юрский заслуженный артист РСФСР.. – Л., 1970. – 16с.
1330782
   Сергей Яковлевич Лемешев. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1330783
  Грошева Е.А. Сергей Яковлевич Лемешев / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 32 с.
1330784
  Иофе В.К. Сергей Яковлевич Соколов (1897-1957) / В.К. Иофе. – Ленинград : Наука, 1976. – 151 с.
1330785
   Сергейчук Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1330786
   Сергею Андреевичу Остроумову - 55 лет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 80. – ISSN 1726-5428
1330787
   Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л,, 1934. – 642с.
1330788
   Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели : [сборник статей посвященных С.Ф. Платонову] / авторы: К.Р., К.Р. Гете, Н. Веселовский, М. Боровкова-Майкова, В. Дружинин, К. Хилинский, П. Васенко, Н. Чечулин, К. Иванов, Е. Тураева-Церетелли и др. – Санкт-Петербург : [Тип. Глав. упр. Уделов], 1911. – XVII, 568 с., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: список тр. С.Ф. Платонова / сост. Б. Романов (с. IX-XVII)


  В экз. № 447888 на тит. л. подпись Полонская
1330789
  Короткий В.А. Сергєєвич Василь Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 284. – ISBN 966-06-0393-2
1330790
   Сергий Радонежский. – Москва, 1991. – 540с.
1330791
  Мушкетик Ю. Сергієве щастя : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 29-33
1330792
   Сергієві Івановичу Ляшку - 60 / колектив факультету кібернетики // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив факультету кібернетики вітає з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.
1330793
   Сергієвський Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 211-212. – ISBN 978-617-573-038-6
1330794
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 134-135.
1330795
   Сергієнко Борис Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1330796
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-961-3
1330797
   Сергієнко Борис Петрович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 145. – ISBN 966-95774-3-5
1330798
   Сергієнко Дмитро Лаврович (1911-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1330799
   Сергієнко Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430-431. – ISBN 978-966-439-754-1
1330800
  Гудкова О. Сергіївка: подорож у часі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 39-44. – ISSN 2518-7104


  Курорт на північно-східному березі одного з Дністровських лиманів.
1330801
   Сергій Андрійович Подолинський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 673-675. – ISBN 978-966-346-746-7
1330802
   Сергій Андрійович Ромоданов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 279. – ISSN 2413-7944


  "23 червня 2016 р. пішов з життя чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Андрійович Ромоданов".
1330803
  Бабак С. Сергій Бабак: Система освіти еволюціонує // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 2


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
1330804
  Єгорова З. Сергій Байков і Київ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13)
1330805
  Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / Михайло Бачинський; Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 250с. : іл. – ISBN 966-02-2934-8
1330806
  Павличко Д. Сергій Білокінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Вірш присвячений українському історику Сергію Білоконю.
1330807
   Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1330808
   Сергій Борщевський і Дмитро Чистяк - лауреати премії "Ars Translations" імені Миколи Лукаша за 2015 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 3
1330809
  Борщевський С. Сергій Борщевський: З чистою совістю на свободу, або заява про вихід зі Спілки письменників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 18
1330810
  Ніколаєв О. Сергій Васильківський / О. Ніколаєв. – Харків, 1927. – 26с.
1330811
  Кейван І. Сергій Васильківський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 16-18
1330812
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський : біогр. повість / Безхутрий М.М. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с. – Бібліогр.: с. 251-264. – (Уславлені імена. Серія біографічних ьворів ; 46)
1330813
  Левандовський О.О. Сергій Васильович Байков. Біля 1790-1842 / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 6. – ISBN 966-7270-35-1
1330814
   Сергій Васильович Ківалов. Вчений, державник, політик, людина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Юридична література, 2004. – 80с. – (Вчені Одеської Національної юридичної академії ; Вип.1). – ISBN 966-8104-49-8
1330815
  Пасєчник М.М. Сергій Васильович Пасєчник // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 186-190. – ISBN 966-594-644-7
1330816
  Шалак О.І. Сергій Венгрженовський - маловідомий фольклорист із Поділля // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 180-192
1330817
  Гуменюк Л.Г. Сергій Виноградський - мікробіолог світу / Л.Г. Гуменюк, В.А. Шендеровський // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-170
1330818
  Рослицький Є. Сергій Виноградський - передовий мікробіолог світу / Євген Рослицький ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Тов-во мікробіол. Укр. ім. С.М. Виноградського ; Укр. вільна акад. наук (Канада). – Київ : Академперіодика, 2008. – 68 с. – ISBN 978-966-360-092-5
1330819
  Гуменюк Г. Сергій Виноградський і містечко Городок : (до 160-річчя від дня народження) / Г. Гуменюк, П. Кривий // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1330820
  Пиріг Р.Я. Сергій Вікторович Шамрай // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 508-515. – ISBN 966-02-2441-9
1330821
  Войтюк Ю.О. Сергій Гаврилович Навашин // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 16-19. – ISBN 966-7419-44-4
1330822
  Мага І. Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД / І. Мага, М. Горбатюк // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 212-219. – ISSN 2306-4323
1330823
   Сергій Георгійович Лазо. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 64 с. : іл.
1330824
  Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 72-82. – ISSN 1728-6875
1330825
  Міщенко Г. Сергій Глущук за формою самовиразу - реаліст // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1330826
  Горбачов С. Сергій Горбачов: "Тієї системи освіти, яка була в нас ще на початку березня цього року, уже немає" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 21-24. – ISSN 1996-1561
1330827
  Горбачов С. Сергій Горбачов: короткотривале розв"язання проблеми з місцевим бюджетом може стати важкою втратою для всієї системи освіти / С. Горбачов, А. Пуцова; підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно Швейцарсько-український проєкт DECIDE ("Децентралізація для розвитку демократичної освіти") організував зустріч із освітнім омбудсменом у форматі "Години запитань". Упродовж заходу Сергій Горбачов і експертка проєкту Анна Пуцова розповідали ...
1330828
  Принь О. Сергій Григорович Грушевський - голова Наукового товариства на Донеччині в м. Луганську (1926 - 1929) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 189-203. – ISBN 978-966-02-9727-2
1330829
  Кучеренко М. Сергій Григорович Грушевський у світлі документальних і мемуарних джерел / М. Кучеренко, В. Чумаченко // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 117-173. – ISBN 978-966-02-9727-2
1330830
   Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; [уклад.: О.О. Скаченко, І.Л. Маловська, А.В. Мальшакова та ін. ; гол. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Гурбанська, Р.Д. Михайлова ; авт. передм. А.І. Гурбанська]. – Київ, 2012. – 258 с. : іл., портр. – Додатки: с. 189-255
1330831
  Осипов О.К. Сергій Данилович Чорний // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 82-86. – ISBN 966-594-644-7
1330832
  Савчин Я. Сергій Дзюба промчав на білому коні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 7
1330833
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1330834
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1330835
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1330836
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1330837
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1330838
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1330839
  Дятленко С. Сергій Дятленко: Важливо, щоб громада розуміла: зміни в освіті відбуваються не тому, що так прописано у нормативній базі, а тому що так потрібно для надання якісних освітніх послуг / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1330840
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1330841
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1330842
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1330843
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1330844
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1330845
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1330846
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1330847
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1330848
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1330849
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1330850
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1330851
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1330852
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1330853
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1330854
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1330855
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1330856
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1330857
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1330858
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1330859
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1330860
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1330861
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1330862
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1330863
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1330864
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 117-120. – ISSN 0236-1477
1330865
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1330866
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1330867
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7480-77-7
1330868
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1330869
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1330870
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1330871
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1330872
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1330873
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1330874
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1330875
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1330876
  Наєнко М. Сергій Єфремов про свою "малу батьківщину" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
1330877
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1330878
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1330879
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1330880
  Іваницька С.Г. Сергій Єфремов та Віктор Петров: відмінність естетичних уподобань чи конфлікт генерацій? // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 136-159. – ISSN 2520-2855
1330881
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1330882
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1330883
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1330884
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1330885
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1330886
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1330887
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1330888
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1330889
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7480-77-7
1330890
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1330891
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1330892
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1330893
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1330894
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1330895
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1330896
  Іваницька С. Сергій Єфремов: життя і спадщина // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 9-30. – ISBN 978-966-916-493-3
1330897
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1330898
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1330899
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1330900
  Жадан С. Сергій Жадан: "Поезією не можна виграти війну, але поети повинні свідчити про неї" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 1, 3
1330901
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1330902
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-34
1330903
  Скорик М. Сергій Жигалко. Зона непам"яти: приречений повернутися / [Михайло Скорик]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 541, [3] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7887-19-4
1330904
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1330905
  Гордійчук І. Сергій Іванов. Завжди 48... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 14-15
1330906
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1330907
  Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 0869-2491
1330908
  Коф Г.М. Сергій Іванович Мартиновський / Г.М. Коф. – Харків : Т-во політкаторжан, 1932. – 55 с.
1330909
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1330910
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1330911
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1330912
   Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) - російський і радянський вчений, хірург, творець радянської клінічної школи. Відомий за видатний внесок в області шлунково-кишкової і легеневої хірургії, вирішенні проблеми переливання крові. Академік АН СРСР.
1330913
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1330914
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1330915
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1330916
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1330917
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1330918
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1330919
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1330920
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1330921
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1330922
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1330923
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1330924
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1330925
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1330926
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1330927
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1330928
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1330929
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1330930
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1330931
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1330932
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1330933
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1330934
  Литвин С. Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність - понад усе". Інтерв"ю з ювіляром / розмову вела В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-25. – ISSN 2409-9805
1330935
  Добровольська В.В. Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок) / В.В. Добровольська, М О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 2409-9805
1330936
  Падура М. Сергій Литвиненко у Львові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  Про спадщину українського скульптора і художника, який зазнав гонінь від польської та більшовицької влади.
1330937
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1330938
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1330939
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1330940
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк - тероборонець із позивним "письменник" / спілкувався Анатолій Левицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)
1330941
  Лук"янчук Г. Сергій Мартинюк і його "Того, хто йде, важко спинити" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1330942
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк: "Створити нову націю із попелу старої" / розмову вів Анатолій Зборовський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 15
1330943
   Сергій Марченко: не буде видатків, які не будуть переглянуті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1330944
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1330945
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1330946
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1330947
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1330948
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1330949
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1330950
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1330951
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1330952
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1330953
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1330954
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1330955
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1330956
  Юренко О.П. Сергій Михайлович Мазлах (Сергій Григорович Робсман) // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 321-338. – ISBN 966-02-2441-9
1330957
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1330958
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1330959
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1330960
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1330961
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1330962
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1330963
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1330964
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1330965
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1330966
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1330967
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1330968
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1330969
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1330970
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1330971
  Шекет Ю. Сергій Параджанов: "Нетерпимий до сірого" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 128-143. – ISSN 1819-6268


  «Він робить мистецтво з усього: накриє стіл до вечері – мистецтво, поставить у склянку засохлу гілку – мистецтво, зсуне кадр усього на сантиметр – і ви ахнете», – казав Андрій Тарковський про Сергія Параджанова. «Він був геній навіжених вигадок, і ...
1330972
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1330973
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1330974
  Пирожков С. Сергій Пирожков: "Керівництво держави не завжди дослухалось до науки" / розмову вів Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 7
1330975
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1330976
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1330977
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1330978
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1330979
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1330980
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1330981
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1330982
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1330983
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1330984
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1330985
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1330986
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1330987
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1330988
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1330989
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1330990
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1330991
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1330992
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1330993
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1330994
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1330995
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1330996
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1330997
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1330998
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1330999
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1331000
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,