Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1330001
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1330002
  Печников Б.А. "Рыцари церкви". Кто они? / Б.А. Печников. – Москва, 1991. – 350с.
1330003
  Шумський І.К. "Ряд" про покликання варягів як перший вітчизняний публічно-правовий договір // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-966-916-708-8
1330004
  Ромінський Є.В. "Ряд", "устав", "закон" і "звичай": взаємозв"язок між джерелами (формами) права в Давній Русі княжої доби // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 30-38. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
1330005
  Сенчило М. "Рядовой Стус, выйти из строя!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 січня (№ 2). – С. 8-9


  Спогади до дня народження легендарного поета.
1330006
   "Рятівне коло" для космічних досліджень / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Березень (№ 9/10)


  Проходячи повз старі величні будівлі, люди зазвичай не згадують їхніх творців. Просто сприймають цих мовчазних свідків історії як невіддільну частину міської забудови. Проте, застигла в камені музика має цілком реальних авторів, кожен з яких заслуговує ...
1330007
  Леп"явко С. "Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / Сергій Леп"явко. – Київ : [б. в.], 2013. – 61, [3] с. : іл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Годі скиглити! Шануймося!. – Бібліогр. в кінці книги. – (Проект "Про Україну з гонором і юмором" ) ( Серія: Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-5158-8
1330008
  Павлюк С. "Рятуймо українську науку!" / спілкувався Богдан Залізняк


  Розмова з директором Інституту народознавства НАНУ академіком НАН України Степаном Павлюком. "...Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Через якийсь час Петро Олексійович у ...
1330009
  Стражник Л. "Рятуйте Україну, хлопці!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 20 липня (№ 148)


  "Призабуте минуле багато в чому відгукується помилками в українській сучасності... 22 червня виповнилося 34 роки від часу офіційної реєстрації Івано-Франківського КНТ "Рух". У дослідженні "Івано-Франківське обласне культурно-наукове товариство "Рух" - ...
1330010
  Виппер Р.Ю. "С востока свет" : Публ. лекция, прочит. в Москве 2 нояб. 1906 г. / Проф. Р. Виппер. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1907. – 29 с.
1330011
  Гордієнко В.В. Р-швидкості верхньої мантії / В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 152-165 : рис. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
1330012
  Черниш Н. Рушій самопізнання українців і утвердження українства // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 26-31. – ISBN 978-966-441-556-6


  Енциклопедична спадщина видатного українського вченого-антрополога, археолога та етнографа Федора Вовка (1847 - 1918).
1330013
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1330014
  Щербай І. Рушійна сила правових умов гідності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 49-55. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
1330015
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1330016
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1330017
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1330018
  Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці / Володимир Плахотник. – Київ : Рада, 2004. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 966-7087-61-1
1330019
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1330020
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1330021
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1330022
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1330023
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1330024
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1330025
   Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 76-92. – ISBN 978-966-02-8276-6
1330026
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1330027
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1330028
  Чечель Л. Рушник від Дніпра до Сени // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 13


  Як 9-метровий оберіг довезли до пам"ятника Тарасові Шевченку в Парижі.
1330029
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1330030
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1330031
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1330032
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1330033
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1330034
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1330035
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1330036
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім : гуморист. повість / М.В. Босак. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 237 с.
1330037
  Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця XIX - другої половини XX ст. у колекції НІЕЗ "Переяслав" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 127-132. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується фондова збірка рушників НІЕЗ «Переяслав», які датуються кінцем ХІХ – другою половиною ХХ ст. Мета даного дослідження полягає у висвітленні частини фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», зокрема рушників із затоплених сіл ...
1330038
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1330039
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1330040
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1330041
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1330042
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1330043
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1330044
  Пержун В. Рущенко Ігор Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 224-226. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1330045
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1330046
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1330047
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1330048
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1330049
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1330050
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1330051
  Власенко В. рф не хоче повертати українських дітей // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
1330052
  Вітер О. РФ продовжує війну вже відкрито - у легалізованому нею амплуа агресора - "миротворця" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 лютого (№ 35)
1330053
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1330054
  Діюк Н.В. РФА та ІЧ-спектроскопія в створенні баз даних для експертизи творів живопису початку ХХІ століття / Н.В. Діюк, О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 19
1330055
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1330056
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1330057
   Ръководство за лабораторни упражнения по химия. – София : Техника, 1984. – 179 с.
1330058
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1330059
   Ръководство за решеване на задачи по обща и неорганична химия. – София : Техника, 1985. – 170 с.
1330060
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1330061
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1330062
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1330063
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1330064
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1330065
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1330066
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури ; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1330067
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1330068
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1330069
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1330070
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1330071
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1330072
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Нуратдин Юсупов ; переводы. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 200 с.
1330073
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1330074
  Лундин С. Рыба! Лови! : [добейся нужной энергетики и высвободи свой потенциал] / Стивен Лундин, Гарри Поль, Джон Кристенсен ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Минск : Попурри, 2003. – 142, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: Fish! (a remarkable way to boost morale and improve results) / Stephen C. Lundin et al. New York: HYPERION, 2000. - Сер. осн. в 1998 г. – (Успех!). – ISBN 985-438-857-3
1330075
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1330076
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1330077
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1330078
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1330079
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1330080
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1330081
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов-на-Дону, 1939. – 56с.
1330082
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1330083
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1330084
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки : 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1969. – [48] с.
1330085
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1330086
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1330087
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1330088
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1330089
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1330090
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1330091
   Рыбалка на Днепре - незабываемое приключение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 62-63 : фото
1330092
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1330093
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1330094
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / Мирсай Амир ; пер. с татар. Л. Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1330095
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1330096
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1330097
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1330098
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1330099
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1330100
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1330101
   Рыбец ( Комплексные исследования в нескольких точках ареала ). – Вильнюс : Мокслас, 1976. – 235с.
1330102
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1330103
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1330104
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1330105
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1330106
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1330107
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1330108
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Ленинград, 1972. – 364с.
1330109
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1330110
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1330111
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1330112
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1330113
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1330114
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1330115
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1330116
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1330117
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1330118
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1330119
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1330120
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1330121
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1330122
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1330123
   Рыбное хозяйство. – Киев
Вып. 27. – 1978
1330124
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1330125
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1330126
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1330127
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1330128
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1330129
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1330130
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1330131
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1330132
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – Москва, 1979. – 262с.
1330133
   Рыбное хозяйтсво. – Киев
Вып. 24. – 1977
1330134
   Рыбное хозяйтсво. – Киев
Вып. 25. – 1977
1330135
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1330136
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1330137
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1330138
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде: модели управления и выживаемости / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 155с.
1330139
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1330140
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт.
1330141
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт. – Конволют. - Пер.: Рыбные промыслы Западной Европы : [Ч.] I-IV / В.К. Беш
1330142
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. II : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 34, [1] с., 8 л. черт.
1330143
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. III : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 48 с., 7 л. ил., 16 л. черт.
1330144
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. IV : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 46, [1] с., 5 ил., 13 л. карт., черт.
1330145
  Беш. В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : отчет Министру Земледелия и государственных имуществ, причисленного Департаменту Земледелия : В 4 т. / [соч.] В.К. Беша. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 4 : Плавной промысел в Северном или Немецком море : с 2 картами, 11 табл. чертр. и 5 рис. в тексте. – 1900. – [6], 46, [1] с., 5 ил.., 13 л. карт., черт. : ил., карт., черт.
1330146
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1330147
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1330148
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1330149
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1330150
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1330151
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1330152
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62 с.
1330153
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1330154
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1330155
  Борне Дем фон. М. Рыбоводство : (с 64-мя политипажами) / М. фон-дем-Борне ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. и с доп. д-ра М.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1887. – [2], XII, 260, 12 с. – С. 1-12 в конце кн.: Устав, состоящего под августейшим покровительством его императорского высочества государя великого князя Сергия Александровича, Российского общества рыбоводства и рыболовства. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 252-258)


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1330156
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1330157
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1330158
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1330159
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1330160
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1330161
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1330162
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1330163
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1330164
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1330165
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 38. – 1978
1330166
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 39. – 1979
1330167
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 40. – 1980
1330168
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 41. – 1981
1330169
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 42. – 1982
1330170
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 43. – 1983
1330171
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1330172
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1330173
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1330174
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1330175
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1330176
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет Л.С. Берга / ГУЗ и З. Деп. земледелия. – 1906-1909. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 4 : Рыболовство в IV смотрительском районе. – 1906. – 85 с.
1330177
  Невраева А.Ф. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова / Главное управление Землеустройства и земледелия. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. под фирмою "Г.П. Пожаров"
Вып. 2 : Рыболовство в II смотрительском районе / отчет А.Ф. Невраева. – 1907. – [4], 96 с.
1330178
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1330179
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / отчет А. Баженова ; Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 7 : Рыболовство в VII смотрительском районе. – 1909. – 87 с.
1330180
  Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне реки Оби : в 2 т. / [соч.] Н.А. Варпаховского ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамент земледелия. – 1898-1902. – Санкт-Петербург : Тип. С-П(б) Градоначальства
I-II : Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла : (Первый отчет Министерству Земледелия и Гос. имуществ по командировке в 1895-1896 г.г. для исследования Западно-Сибирского рыболовства). – 1898. – [6], 143 с. : ил., табл.
1330181
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1330182
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – Москва, 1948. – 104с.
1330183
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1330184
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1330185
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1330186
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ Б.А. Гейнемана / М.З. и Г.И. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фролова, 1904. – [2], II, 123 с.
1330187
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1330188
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1330189
   Рыбохозяйственное изучение внутр. вод.. – Ленинград
№ 17. – 1976
1330190
   Рыбохозяйственное изучение внутр. вод.. – Ленинград
№ 21. – 1977
1330191
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1330192
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве. – Москва : Наука, 1965. – 264с.
1330193
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – Москва, 1951. – 95с.
1330194
  Маркина Надежда Рыбы-желе : Рыбы-желе, прекрасные и ужасные. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1330195
  Нелихов Антон Рыбы-каннибалы пермского периода. Хищники из прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 54 : фото
1330196
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1330197
   Рыбы - [Компакт] - 252277


  Содержание компакта: 1. Быховская И.Е. Паразитофауна окуня (Perca fluviatilis L.) СССР и ее динамика в зависимости от возраста хозяина : (Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук) 2. Кагановскай С.М. ...
1330198
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1330199
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии, 1856. – [6], 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. VI ; Зоология. Часть систематическая)


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1330200
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1330201
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1330202
  Бабушкин Г.М. Рыбы : (живот. мир Рязан. обл.) : учеб. пособ. / Г.М. Бабушкин ; Рязан. гос. пед. ин-т им. С.А. Есенина. – Рязань : РГПИ, 1990. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125 (46 назв.)
1330203
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1330204
  Дирипаско О.А. Рыбы Азовского моря / О.А. Дирипаско, Л.В. Изергин, К.В. Демьяненко ; [под ред. Н.Г. Богуцкой]. – Бердянск : Интер-М, 2011. – 287, [1] с. : ил. – Указатели: с. 265-287. – Библиогр.: с. 246-264. – ISBN 978-966-97110-5-2
1330205
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря / Г.В. Никольский. – Москва : [б. и.], 1940. – 216 с. – Библиогр. в конце гл. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР, издаваемые Московским обществом испытателей природы ; вып. 1 (16) ; Новая серия. Отдел золоогический)
1330206
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245 с.
1330207
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1330208
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1330209
   Рыбы бассейна Москвы-реки. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 73с.
1330210
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1330211
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1330212
   Рыбы бассейна р.Усы и их кормовые ресурсы. – М-Ленинград : Издательство АН СССР, 1962. – 276с.
1330213
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1330214
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 86с.
1330215
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе : Илим, 1985. – 189с.
1330216
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1330217
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск : Наука и техника, 1965. – 416с.
1330218
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1330219
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1330220
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1330221
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев, А.И. Суханова, Ф.М. Шакирова ; под ред. С.Н. Мярцевой ; АН ТССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 142 с. [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 130-138
1330222
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1330223
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 328с.
1330224
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1330225
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1330226
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1330227
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1330228
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т гидробиологии. – Киев : Издательство Академии наук УССР, 1956. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 397-405
1330229
  Карасаев Г.Л. Рыбы Еревано-Харгинских озер / Г.Л. Карасаев, А.И. Демин, А.Г. Егоров. – Иркутск : издательство Иркутского университета, 1983. – 236с.
1330230
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 294с.
1330231
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1330232
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1330233
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 420с.
1330234
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1330235
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1330236
  Пробатов А.Н. Рыбы и рыбохозяйственные перспективы южной части Карского моря : (Тезисы к диссертации на степень доктора биологических наук) / А.Н. Пробатов // Рыбы - [Компакт] - 252277. – 4 с.
1330237
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
1. – 1986. – 271с.
1330238
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
3. – 1988. – 303с.
1330239
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР
4. – 1989. – 312с.
1330240
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1330241
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1330242
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1330243
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1330244
   Рыбы Монгольской Народной Республики. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1330245
   Рыбы Мурманской области. Условия обитания, жизнь и промысел. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1966. – 336с.
1330246
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – Москва : Мысль, 1984. – 287с.
1330247
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Юозас Пожера ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1330248
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Юозас Пожера ;. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1330249
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1330250
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1330251
   Рыбы озер Кольского полуострова. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1330252
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1330253
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – Москва : Наука, 1988. – 272с.
1330254
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1330255
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1330256
   Рыбы Подмосковья. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
1330257
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1330258
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1330259
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1330260
  Гримм Е.О. Рыбы пресных вод Европейской России : Их признаки, размножение, распространение и экономическое значение : По поручению Императоского Российского Общества Рыбоводства и Рыболовства сост. по книге Г. Нитче (Die Susswasserfische Deutschlands) : с рис. в тексте / Е. Гримм, под ред. О.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Российск. О-ва Рыбоводства и Рыболовства, 1906. – 65 с.


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1330261
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1330262
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – Москва : ГИЗ, 1923. – XXIX, 535 с., [1] карта. – Библиогр.: с. 490-496
1330263
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – Москва : [б. и.], 1916. – XXVII, 563 с. – (Департамент земледелия)
1330264
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Определители по фауне СССР, изд. Зоологическим ин-том АН СССР ; 27)
Ч. 1. – 1948. – 466 с.
1330265
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : АН СССР. – (Определители по фауне СССР, издаваемые зоологическим ин-том АН СССР ; 29)
Ч. 2. – 1949. – С. 469-926
1330266
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч.3. – 1949. – 929-1382с.
1330267
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1330268
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1330269
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1330270
  Калашников Ю.Е. Рыбы реки Витим : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Калашников Ю.Е.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 23л.
1330271
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
1330272
  Новиков А.С. Рыбы реки Колымы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков А.С.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 20л.
1330273
  Сабанеев Л.П. Рыбы России : жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб : С биографиев Л.П. Сабанеева и с 492 политипажами в тексте : С приложением "Рыболовного календаря" Л.П. Сабанеева, с новейшими доп. по уженью И.Т. Плетенева / Л.П. Сабанеев ; Под ред. Н.В. Туркина, ред.-изд. журналов "Природа и охота" и "Охотничья газета". – 3-е изд. – Москва : Изд. А.А. Карцева, 1911. – XXXVIII, [2], 1062 с., 1л.. схем.


  Ред., авт. предисл.: Туркин, Никандр Васильевич (1863-1919)
1330274
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – Москва : Физкультура и спорт
Т. 1. – 1982. – с.
1330275
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – Москва : Физкультура и спорт
Т. 2. – 1982. – 575 с.
1330276
  Пестушко Валерий Рыбы с наихудшей репутацией : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 50
1330277
   Рыбы Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и их кромовые ресурсы.. – Казань, 1968. – 116с.
1330278
  Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР / Андрияшев А.П. ; АН СССР, Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1954. – 567 с. : ил.
1330279
  Смирнов А.Ф. Рыбы Сегозера и пути повышения его продуктивности : Автореф... канд. биологич.наук: / Смирнов А.Ф.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 15л.
1330280
  Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л.Г. Манило ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей, Зоолог. музей им. Н.Н. Щербака. – Киев : Наукова думка, 2014. – 243, [1] с., [12] л. цв. фот. : ил., табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 213-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
1330281
  Сидорова А.Ф. Рыбы семейства карповых из водоемов Иргиз-Тургайского бассейна. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова А.Ф.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
1330282
  Никольский Г.В. Рыбы среднего и нижнего течения р.Чу : Результаты экспедиции Отд. биологии и промысловой охоты Центральной лесной опытной станции НКЗ 1929 г. : (с 8 фиг. в тексте) / Г.В. Никольский; (Преставлено в ред.-изд. совет Академии наук 8 февраля 1931 г.), 1931. – 227-268с. – Библиогр.: Литература с. 267-268 (27 назв)
1330283
  Лукин А.В. Рыбы Среднего Поволжья и методы их изучения / А.В. Лукин. – Казань, 1981. – 103с.
1330284
   Рыбы СССР. – Москва : Мысль, 1969. – 447с.
1330285
  Долгий В.Н. Рыбы стран СНГ и сопредельных регионов : Определитель. Учебно-методическое пособие / В.Н. Долгий, И.К. Тодераш, В.А. Русу; Молдавский гос. ун-т; кафедра биологии человека и животних; АН Молдови; Ин-т зоологии. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2002. – 241с. – ISBN 9975-70-151-5
1330286
  Никольский Г.В. Рыбы Таджикистана : Труды Таджикской базы / Г.В. Никольский. – М-Л
Т7. – 1938. – 228с.
1330287
   Рыбы Телецкого озера. – Новосибирск : Наука, 1981. – 160 с.
1330288
  Берг Л.С. Рыбы Туркестана : С 6 таб. рис. и 35 фиг. в тексте. – Вып. 4. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1905. – XVI, 261 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: "Литература по рыбам и рыболовству Туркестана" (с. 247-253). – (Научные результаты Аральской экспедиции, снаряженной Туркест. отдел. ИМП. Русск. Географическ. Общества ; Вып. 4)
1330289
  Кесслер К.Ф. Рыбы Черного и Каспийского морей / сличены и описаны К. Кесслером. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1874. – [2], 133 с., 1 л. ил. : ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Ольге Александровне Федченко в знак искреннего уважения от автора
1330290
  Тихонов В.И. Рыбы Черного моря / В.И. Тихонов. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 79с.
1330291
  Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / А.Н. Световидов. – Москва-Л. : Наука, 1964. – 552с.
1330292
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, М.И. Легеза. – Москва-Л.
1. – 1959. – 207с.
1330293
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг. – Ленинград
4. – 1975. – 463с.
1330294
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей / Г.У. Линдберг, З.В. Красюкова; АН СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1987. – 526 с.
1330295
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, Э.В. Красюкова. – Ленинград : Наука
3. – 1969. – 480с.
1330296
   Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 224с.
1330297
  Герасимов В.П. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и изучение их в школе / В.П. Герасимов. – Москва, 1962. – 226с.
1330298
  Пигулевский С.В. Рыбы, опасные для человека / С.В. Пигулевский. – Ленинград : Медицина, 1964. – 115с.
1330299
  Шлейер А., Нейнциг К. Рыбы, пресмыкающиеся и амфибии : с 3 рис.в текстеи 236 изображениями в красках на 30 табл. / А. Шлейер, и К. Нейнциг ; пер. с нем.Е. О. и Д. С. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина ;, 1912. – [2], 106 с. : ил. – Экз деф., отсутств. 30 табл. цв. ил.


  Авт.: Карл Нейнциг (1864-1944)
1330300
  Берг Л. Рыбы, собранные К.А.Сатуниным в Гельскоц котловине // О рыбах Гельской котловины / К.А. Сатунин, 1910. – С. 1-2
1330301
  Лабковский Н.Д. Рыбьи тропы / Н.Д. Лабковский. – Москва, 1958. – 64 с.
1330302
  Чистяков А. Рыбья математика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 20-26 ноября (№ 40). – С. 14, 16


  "У нас в стране самое большое в Европе число рыбохозяйственных пресноводных водоемов. Украина обладает прибрежной зоной двух морей, пригодных для искусственного выращивания рыбы. Но то, как испольуется это рыбное богатство, можно охарактеризовать одним ...
1330303
  Журавлев Андрей Рыбья специализация. Рыбы и кораллы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 48 : фото
1330304
  Жуков Борис Рыбья участь капибары : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 134-140 : Фото
1330305
  Камов Б.Н. Рывок в неведомое / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1991. – 384 с.
1330306
   Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. – Київ : Феникс, 1997. – 304 с. – ISBN 5-87534-130-0
1330307
  Говоруха И. Рыжая / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 409, [2] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-074-3
1330308
  Федорин Д. Рыжая актриса / Д. Федорин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1330309
  Решетилов Д. Рыжая атеистка подмяла Австралию // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
1330310
  Иванов С.Д. Рыжая Галка / С.Д. Иванов. – Ужгород, 1983. – 152с.
1330311
  Скалон А.В. Рыжая лисица счастья: рассказы / А.В. Скалон. – М., 1982. – 271с.
1330312
  Ходулин В.Г. Рыжая метель / В.Г. Ходулин. – Тула, 1968. – 54с.
1330313
  Бородицкая М. Рыжая на зеленом : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
1330314
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба : повести и рассказы / Беимбет Майлин ; пер. с каз. Г.Бельгера и Ю.Домбровского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 400 с.
1330315
  Чернолусский М.Б. Рыжая шапка / М.Б. Чернолусский. – М, 1961. – 215с.
1330316
  Бажанов В.С. Рыжеватый суслик и меры борьбы с ним / В.С. Бажанов, П.В. Ерофеев. – Москва ; Самара : Средневолж. краевое
В 2-х частях. – 1932. – 48с.
1330317
  Фрис Т.де Рыжеволосая девушка. / Т.де Фрис. – М, 1959. – 491с.
1330318
  Марков П. Рыжие дьяволы : Роман - Трилогия / П. Марков. – Киев : Комбі-ЛТД. – ISBN 966-96039-2-7
Кн.1. – 2002. – 170с.
1330319
  Кондрашов Василий Рыжий - не рыжий / Кондрашов Василий. – М, 1979. – 143с.
1330320
  Боровский Ф.М. Рыжий : повесть и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Федор Боровский ; [послесл. Д. Сергеева] ; худож. М.Е. Синишина. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 304 с. : ил.
1330321
  Боровский Ф.М. Рыжий : повесть : [для сред. и стар. возраста] / Федор Боровский ; худож. Б. Мокин, В. Симонов. – Москва : Детская литература, 1990. – 94 с. : ил. – ISBN 5-08-001945-X
1330322
  Соболь В.А. Рыжий и Арбуз / В.А. Соболь. – М, 1988. – 190с.
1330323
  Атаев С. Рыжий из Ашхабада : рассказы / Атаев С. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 76 с. : портр.
1330324
  Гладилин П.В. Рыжий карамболь: стихи, местерия, рассказы / П.В. Гладилин. – М., 1991. – 111с.
1330325
  Робертс Ч. Рыжий Лис : повесть / Ч. Робертс. – Москва, 1991. – 220с.
1330326
  Аджиев А.А. Рыжий садовник : стихи : пер. с кумык. для ст. и сред. шк. возраста / А А. Аджиев ; ил. И. Хумаев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1973. – 67 с. : ил.
1330327
  Ткаченко А.С. Рыжий сивуч / А.С. Ткаченко. – Владивосток, 1972. – 184с.
1330328
  Рывкин В Б. Рыжий сосновый пилильщик и борьба с ним. / В Б. Рывкин, . – Минск, 1936. – 60с.
1330329
  Конов В.Ф. Рыжий Цыган / В.Ф. Конов. – М., 1976. – 176с.
1330330
  Воскресенская Г.С. Рыжик / Г.С. Воскресенская. – Москва, 1952. – 46 с.
1330331
  Ренар Ж. Рыжик : [повесть] / Жюль Ренар ; пер. с фр. С. Парнок. – Москва : Художественная литература, 1958. – 136 с. : ил.
1330332
  Свирский А.И. Рыжик : повесть / А.И. Свирский. – М., 1990. – 303с.
1330333
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский, 1936. – 392с.
1330334
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Москва, 1956. – 304с.
1330335
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Новосибирск, 1956. – 304с.
1330336
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Л., 1975. – 384с.
1330337
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Саратов, 1989. – 300с.
1330338
  Кутуй Р. Рыжики в июле : рассказы / Р. Кутуй. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с.
1330339
   Рыжиков Константин Минаевич. – Киев, 1993. – 17с.
1330340
  Рыжов Н.И. Рыжов о Рыжовой / Н.И. Рыжов. – М., 1984. – 406с.
1330341
  Алексеев М.Н. Рыжонка : ностальгическая повесть / М.Н. Алексеев. – Москва, 1991. – 79с. – (Роман-газета ; № 16 (1166))
1330342
  Котляревский Нестор Рылеев : с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге / Нестор Котляревский. – с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге. – Санкт-Петербург : Светоч, 1908. – 4], 213, [2] с. : 4 л. ил., портр. – (Библиотека "Светоча" / под ред. С.А. Венгерова ; №№ 81-85)
1330343
  Афанасьев В.В. Рылеев : жизнеописание / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 319 с. : ил., 17 л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. № 6 (625) ; Серия биографическая)
1330344
  Русова С. Рылеев, певец и мученик свободы. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общ. польза", 1906. – 30 с. – (Библиотека юного читателя)
1330345
  Русова С. Рылеев,певец и мученик свободы.. – Санкт-Петербург, 1906. – 30 с.
1330346
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Курск, 1957. – 92с.
1330347
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1966. – 152с.
1330348
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1977. – 173с.
1330349
  Дылевский Н. Рыльский монастырь в России в 16 и 17 веке / Н. Дылевский. – 175 с.
1330350
  Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 52-58. – Бібліогр.:21 назва. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1330351
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под ред.В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-54-0
Т.1. – 2000. – XXLII+328c.
1330352
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности = The theory of Industrial Organization : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под.ред.В.М.Гальперина,Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-55-9
Т.2. – 2000. – 450с.
1330353
  Сведберг Р. Рынки как социальные структуры (фрагменты) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.201-222. – ISSN 1606-951Х
1330354
  Шаститко А. Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Шаститко, А. Шаститко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 104-122 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
1330355
  Павлова О. Рынки труда в странах СНГ / О. Павлова, А. Рогозинский // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 509-526. – ISSN 1815-1345
1330356
  Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад ХV Конгресу. ч.1) // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0132-1625
1330357
  Матринелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0132-1625
1330358
  Рауд М.А. Рынок : роман / М.А. Рауд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 248 с.
1330359
   Рынок : Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. – 2-е перераб. изд. (сокр. вариант). – Нью-Йорк : The New York Stock exchange, 1993. – 48с.
1330360
   Рынок. – Київ : Україна, 1995. – 448 с. – ISBN 5319009216
1330361
   Рынок SPA-услуг: тенденции развития : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-53 : Фото
1330362
  Залужный А.Н. Рынок аренды складской недвижимости Харьковского региона-2010: постоянно чего-то не хватает // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 58-61 : фото
1330363
  Митрофанова А.В. Рынок библиотечной литературы за рубежом // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726
1330364
  Синетар И.И. Рынок бытовых товаров длительного пользования и методы его прогнозирования. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Синетар И.И.; Мин. торг. СССР. Укр. НИИ торговли и общественного питания. – К., 1968. – 19л.
1330365
  Подоба З.С. Рынок в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 180-185. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1330366
   Рынок в собственном соку : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 57-61
1330367
  Бачурин А.В. Рынок в СССР / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 316с.
1330368
  Бачурин А.В. Рынок в СССР: механизм регулирования / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 63с.
1330369
  Литовченко И. Рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области / И. Литовченко, И. Шкурупская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В данной статье охарактеризован рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области. В частности, представлены участники рынка по различным параметрам (статус, география, доля рынка), описан профиль потенциальных потребителей в Одесской области; ...
1330370
  Рассохин Олег Рынок деловых встреч в России : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 34-36 : Фото
1330371
   Рынок деловых путешествий: Телехаус Киев: BCD Travel вместо TQ3 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 36 : фото
1330372
  Олейник Л.Н. Рынок детской обуви : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Л. Н.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1971. – 22л.
1330373
  Балацкий Е. Рынок доверия и национальные модели корпоративного сектора экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 59-80. – ISSN 0207-3676
1330374
  Фомина А.А. Рынок документной продукции : учебно-методическое пособие / А.А. Фомина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 72с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 94). – ISBN 5-85129-175-3
1330375
  Мюллер Том Рынок древних реликвий. Разворованное прошлое / Мюллер Том, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 62-83 : фото
1330376
  Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 232с. – Библ.: с. 228-232. – ISBN 5-7749-0162-9
1330377
  Тушканов М.П. Рынок и арендатор / М.П. Тушканов, А.Ф. Максимов. – М., 1992. – 78с.
1330378
  Лановой В.Т. Рынок и воспроизводство / В.Т. Лановой. – К., 1991. – 228с.
1330379
  Семенова Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты политики в области высшего образования во Франции. Анализируются направления реформирования и преобразования в высшей школе в рамках меняющихся отношений между государством и рынком.
1330380
  Доценко П А. Рынок и его механизмы / П А. Доценко, В В. Осокина, . – К, 1993. – 99с.
1330381
  Козленко Н.Н. Рынок и предприятие / Н.Н. Козленко. – М., 1992. – 64с.
1330382
   Рынок и современная экономика.. – Кишинев, 1992. – 192с.
1330383
  Кощеев Александр Александрович и др. Рынок и социальная защита населения / Александр Александрович и др. Кощеев. – Киев, 1991. – 67с.
1330384
   Рынок и торговля : Сб. науч. тр. – Киев : Киевский торгово-экономический ин-т, 1990. – 176 с.
1330385
   Рынок и хозрасчет: взаимосвязь регуляторов и саморегуляторов. – Пермь, 1991. – 210 с.
1330386
  Мармаева Д.Г. Рынок интелектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д.Г. Мармаева, Л.В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 404-413 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1330387
  Горбачев Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 69-78. – ISSN 1818-4243


  Интеллектуальная собственность рассматривается как неотъемлемый атрибут экономики знаний, ее основа и движущая сила. Рассмотрена система показателей, характеризующих соответствие экономики данной страны модели экономики знаний. Приведены современные ...
1330388
  Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 1 (161). – С. 46-50
1330389
  Загайнова А.А. Рынок информационных услуг: теоретический и прикладной аспекты // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 4-8
1330390
   Рынок как орган экономики и маркетинг. – Киев, 1994. – 256 с.
1330391
  Бэйбэй Ч. Рынок капитала КНР после вступления в ВТО // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 1684-2626
1330392
  Нурксе Айво Карл-Хейнрихович Рынок картофеля и овощей в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурксе Айво Карл-Хейнрихович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1330393
  Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг / В.Д. Газман. – Москва : Фонд "Правовая культура", 1999. – 376с. – ISBN 5-87759-041-4
1330394
  Негода А.В. Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються основні проблеми формування та роз- витку логістики в Україні, проаналізовано історичні етапи розвитку логістики, розглянуті перспективні напрями реалізації логістичного потенціалу за допомогою індексу ефективності ...
1330395
  Байков Г.Д. Рынок магнитофонов и его прогнозирование / Байков Г.Д., Пахомов В.И. ; Гос. план. ком. Совета Министров УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. – Киев : [б. и.], 1970. – 92 с. : ил. – На обл. авт. не указаны
1330396
  Мильян М.А. Рынок молока и молочных продуктов в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экономич.наук: / Мильян М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1330397
  Аасманн Р.М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Аасманн Р.М. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 54 с.
1330398
   Рынок научной продукции. – Москва, 1991. – 192 с.
1330399
  Воронин В.П. Рынок недвижимости // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.56-63. – ISBN 5-88519-245-6
1330400
  Исаев И.Г. Рынок нефти в Украине // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 89-90. – ISBN 978-966-434-364-7
1330401
   Рынок облигаций = An introduction to bond markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 337 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1330402
  Квелидзе-Кузнецова Рынок образовательных ресурсов: в поисках возможностей консолидации / Квелидзе-Кузнецова, С.А. Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Основные тренды рынка российских электронных - образовательных ресурсов были обозначены - экспертами дискуссионной площадки "Время ­АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: ...
1330403
  Ашкинадзе И.И. Рынок образовательных услуг Анапы : К образованию нужен культурный подход. Спецвыпуск - образование / И.И. Ашкинадзе, Е.Е. Екимова // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 44 : Фото
1330404
  Лукашенко М.А. Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их потребителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской средней школы и ее ...
1330405
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 1) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-39. – ISSN 0869-3617


  Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в первой половине 90-х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных исследованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в нормативных документах. ...
1330406
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 3) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-64. – ISSN 0869-3617


  Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в процессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учебные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участников рынка ...
1330407
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес - моделям (часть 2) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-46. – ISSN 0869-3617


  Качество образования нередко неправомерно противопоставляется ориентации участников рынка образовательных услуг на реализацию рыночных интересов. Однако качество образования и его конкурентоспособность являются двумя сторонами единой платформы развития ...
1330408
  Лукьянова Р.С. Рынок образовательных услуг: ретроспектива и реальность / Р.С. Лукьянова, З.М. Ларичева, Л.В. Стрелкова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-31.
1330409
  Кручинин В. Рынок образовательных услуг: стратегия расширения / В. Кручинин, И. Виноградов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 97-101. – ISSN 0869-3617
1330410
  Тамберг В. Рынок продуктов питания: антикризисная стратегия // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2-7
1330411
  Хайтун С.Д. Рынок против войны как менее эффективного средстваускорения социальной эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1330412
  Алмазова О.Л. Рынок против рынка. : национальное богатство, валютные ценности, конвертируемость, приватизация / О.Л. Алмазова, Л.А. Дубоносов. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 334 с.
1330413
  Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях экономического кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0235-2443
1330414
  Бузгалин А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 153-165. – ISSN 2073-6118


  Авторы показывают, что современный рынок - это не только тоталитарная сила, которая несет угрозу рыночного фундаментализма, но также и рынок симулякров, или s-рынок. В статье дан полиэктономический анализ s-товара.
1330415
  Тарасов А. Рынок сланцевого газа в Великобритании - фактор конкуренции на энергетическом рынке Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 2074-6040
1330416
  Григорьева Е.Н. Рынок слияний и поглощений Канады: тенденции посткризисного восстановления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 51-68. – ISSN 0321-2068
1330417
  Бойчин Мирослав Рынок созрел для инноваций : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
1330418
  Козин Л.С. Рынок спортивных товаров СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Козин Л.С. ; Ленингр. ин-т. сов. торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1330419
  Дзюбик С.Д. Рынок средств производства в системе планомерно организованной экономики / С.Д. Дзюбик. – Львов, 1984. – 159с.
1330420
  Мандра Н.Г. Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования / Н.Г. Мандра, Н.В. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 205-208. – ISSN 2225-6407
1330421
  Горчак В.Л. Рынок технических сложных товаров / В.Л. Горчак, А.Г. Лобко. – М., 1979. – 128с.
1330422
  Матушак Чеслава Рынок товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в системе кооперативной торговли и повышение его сбалансированности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.25 / Матушак Чеслава; Киевский торгово-экон. ин-т. – К., 1989. – 14л.
1330423
   Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы.. – М, 1990. – 174с.
1330424
   Рынок товаров: формирование, управление. – М, 1986. – 261с.
1330425
  Степанов В.В. Рынок труда в мировой экономике: особенности и тенденции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 3 (59). – С. 18-24. – ISSN 1680-2721
1330426
  Секретарюк В.В. Рынок труда в переходный период:вопросы теории,методологии,практики / В.В. Секретарюк. – Москва : Универсум паблишинг, 1997. – 280с. – Библиогр.: с.271-278. – ISBN 5-7736-0008-0
1330427
  Мустафаев И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-72. – ISSN 1609-4646
1330428
  Чичкина Светлана Рынок труда выпускников столичных вузов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-35
1330429
  Демин В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В.М. Демин, Н.Н. Двуличанская // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 1609-4646


  В статье предложена и обоснована совокупность принципов формирования содержания общего естественно-научного образования в довузовских профессиональных образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда. Показано, что повышению качества ...
1330430
   Рынок труда и занятости населения монофункционального города. – Київ, 1997. – 90с.
1330431
  Тихий В.И. Рынок труда и занятость населения в Центральной России (на примере Орловской области) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-29 : Табл. – ISSN 0016-7207
1330432
  Шабаева В.И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 66-86. – ISSN 1998-1791
1330433
  Авраамова Е.М. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0869-0499


  Статья посвящена анализу негативных тенденций, складывающихся в сфере занятости и определяющих дисбаланс потребностей в специалистах, с одной стороны, и их подготовки системой образования - с другой. Рассматриваются проблемы дифференциации оплаты труда ...
1330434
  Барр Н. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе / ред. Николас Барр. – Москва : [Б. и.], 1997. – 469 с.
1330435
  Седлов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 101-120. – ISSN 0207-3676
1330436
  Синюченко М.И. Рынок труда Украины: формирование и тенденции развития / М.И. Синюченко. – Донецк, 1997. – 27с.
1330437
  Мирзазаде М. Рынок труда: аспекты регулирования // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 93-100
1330438
  Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработностница / А.А. Никифорова. – Москва : Международные отношения, 1991. – 180с.
1330439
  Гончарова А.А. Рынок труда: этапы становления и развития в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 38-40. – ISSN 1728-8878
1330440
   Рынок туруслуг. Рейтинг предпочтений от ИМА "Форос ИнфоТревл" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-51 : Фото
1330441
  Мерзон А.Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). / А.Ц. Мерзон, Ю.А. Тихонов. – М., 1960. – 716с.
1330442
  Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н.Д. Кондратьев. – М, 1991. – 486с.
1330443
  Алехин Б.К. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 158, [2] с.
1330444
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг : вопрос-ответ. : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 278 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000371-1
1330445
   Рынок ценных бумаг : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-01703-5
1330446
  Шестаков А.В. Рынок ценных бумаг / А.В. Шестаков, Д.А. Шестаков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2000. – 271с. – ISBN 5-8316-0050-5
1330447
   Рынок ценных бумаг. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00930-0
1330448
  Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг : Учебник / Б.А. Колтынюк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2001. – 352с. – ISBN 5-8016-0253-4
1330449
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – Киев : ВІРА-Р, 2002. – 368с. – ISBN 966-7807-14-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1330450
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Ю.Я. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Дакор; КНТ, 2006. – 712с. – ISBN 966-8379-14-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1330451
  Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10449-1
1330452
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А.В. Калина. – Киев, 1997. – 215с.
1330453
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : Учеб. пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 1999. – 253с. – ISBN 966-7312-24-0
1330454
  Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Системный подход / В.В. Глущенко. – Железнодорожный : Крылья, 1999. – 216 с. – ISBN 5-901039-05-Х
1330455
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1330456
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2002. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1330457
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело = Securities market and activities at stock exchancgs : Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 501с. – ISBN 5-238-00319-6
1330458
   Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – Санкт-Петербург : АО "Комплект", 1994. – 441с.
1330459
  Косолапов Г.В. Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 321-334. – ISSN 1993-6788
1330460
   Рынок ценных бумаг.. – М, 1999. – 352с.
1330461
  Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов, И.Е. Осокина, А.И. Поволоцкий ; Российская Академия предпринимательства. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 128 с.
1330462
  Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
1330463
  Колесник В.В. Рынок ценных бумаг: Учасники. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 37с.
1330464
  Ушаков Д.Е. Рынок электронных информационных услуг: итоги года, тенденции развития // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  Завершился 2011 год, отшумели баталии, связанные с внедрением электронных библиотечных систем (ЭБС) в жизнь вузовского сообщества, и уже можно подвести первые итоги. По нашим оценкам, 2011 г. – год умеренного роста, который выражается в повышении ...
1330465
  Костюк К.Н. Рынок электронных ресурсов в настоящем и будущем // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Издателям, как и их потребителям, в том числе библиотекам, следует привыкнуть к мысли, что издание, которое они бережно готовят к выходу в свет, не обязательно будет книгой. Библиотеке требуется собранные на одной площадке крупные специализованные ...
1330466
  Воробьев Е.М. Рынок, предпринимательство, управление : ( учебн. пособие ) / Е.М. Воробьев; Харьковский гуманитарный ин-тут "Hародная украинская академия". – Харьков, 1998. – 151с.
1330467
   Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность на Украине.. – Киев, 1993. – 125 с.
1330468
  Гребнев Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чисто рыночных» ...
1330469
   Рынок. Предпринимательство. Коммерция. – М, 1992. – 189с.
1330470
  Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода / С.С. Дзарасов. – М., 1991. – 62с.
1330471
   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Маркетинг, 1998. – 404 с. – ISBN 5-7856-0028-5
1330472
  Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. / П.Ф. Друкер. – М, 1992. – 349с.
1330473
  Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург, 1992. – 496с. – ISBN 5-7062-0029-7
1330474
  Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 216с. – ISBN 966-7191-13-3
1330475
   Рынок: социально-экономическое содержание и механизм функционирования.. – Уфа, 1992. – 87 с.
1330476
  Коваленко М.Л. Рыночная колхозно-крестьянская торговля города Львова. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко М.Л.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Львов, 1953. – 28 с.
1330477
   Рыночная система России: эволюция экономической роли государства. – Москва : Экономич. фак-тет МГУ, ТЕИС, 2001. – 342с. – ISBN 5-7218-0385-1
1330478
   Рыночная экономика : Словарь. – Изд.2-е,доп. – Москва : Республика, 1995. – 495с. – ISBN 5-25002542-0
1330479
   Рыночная экономика в 15-ти книгах.. – М
1. – 1991. – 284с.
1330480
  Дроздов Н.У. Рыночная экономика в странах Северной Европы. / Н.У. Дроздов, А.А. Кощеев. – К., 1992. – 62с.
1330481
  Энгстлер Петра Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / Энгстлер Петра; Пер. с нем. Л.Логвиненко. – Киев : Вик, 1992. – 223 с. – ISBN 5770720190
1330482
  Сакс Джеффри. Рыночная экономика и Россия. / Джеффри. Сакс. – М., 1994. – 330с.
1330483
   Рыночная экономика.. – Минск, 1992. – 252с.
1330484
   Рыночная экономика.: Популярный словарь. 200 терминов. – Москва, 1991. – 223с.
1330485
   Рыночная экономика: выбор пути. – Москва : Профиздат, 1991. – 198 с.
1330486
  Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека / В.Н. Петюх. – Київ : Урожай, 1995. – 432 с. – ISBN 5-337-01676-8
1330487
  Ник Г. Рыночное хозяйство: Миф и действительность / Г. Ник. – М., 1976. – 127с.
1330488
  Алтунина В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 48-50. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена анализу рыночных отношений в сфере высшего профессионального образования. Рассмотрена специфика рыночных отношений на рынке образовательных услуг. Автор выясняет мотивы конкурентных действий субъектов образования, а также возможные ...
1330489
  Диланян Анатолий Амазасович Рыночные отношения в теории и практике большевистской партии в условиях НЭПа : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01. / Диланян Анатолий Амазасович; Киевский военный институт управления и связи. – К., 1992. – 299л. – Бібліогр.:л.282-299
1330490
  Деева Н.Э. Рыночные трансформационные процессы в агропромышленном комплексе Украины / Н.Э. Деева, А.В. Гайдатов, Н.С. Михайлова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1330491
  Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1330492
  Байков Л.П. Рыночные фонды мясных продуктов Белорусской ССР и резервы их увеличения : Автореф... канд. эеон.наук: 594 / Байков Л.П.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1968. – 17л.
1330493
  Соколинский О.В. Рыночные черты современного государства: феномен "коррупционных товаров" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 1728-8878
1330494
   Рыночный оборот крестьянских хозяйств Харьковщины в 1923 - 24 г.. – Харьков, 1925. – 88с.
1330495
  Усанов Е. Рыночный потенциал научных и образовательных организаций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.18-22. – ISSN 0321-0383
1330496
  Филиппова Татьяна Рыночный Ренессанс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1330497
  Зверев М.Д. Рыси и барсы / М.Д. Зверев. – Алма-Ата : Кайнар, 1991. – 173с.
1330498
  Гринберг В.Б. Рысь и россомаха, их промыслы и значение в охотохозйстве СССР. / В.Б. Гринберг. – М.-Л., 1933. – 36с.
1330499
   Рытхэу : Библиографический указатель. – Москва : Магаданское книжное издательство, 1960. – 28 с.
1330500
  Богомолова Н.А. Рыхлик Евгений Антонович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 297-298
1330501
   Рыцари "королевы". – М., 1966. – 136с.
1330502
  Рачков Б.В. Рыцари "черного золота". / Б.В. Рачков. – Москва, 1969. – 56с.
1330503
  Вандрели Сабина Рыцари арены : Всадники. Рыцари арены. Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-116 : Іл. – ISSN 1029-5828
1330504
  Горянов Л.Б. Рыцари атаки / Л.Б. Горянов. – М., 1983. – 128с.
1330505
  Вагнер Д. Рыцари без страха / Д. Вагнер. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
1330506
  Закржевский А.К. Рыцари безумия : (Футуристы) / Александр Закржевский. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [5], III, 163 с.


  На тит. л. № 25798, печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
1330507
  Жуков Борис Рыцари в круглых латах : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 102-112 : Фото
1330508
  Илатовская Т.А. Рыцари Джейхуна : очерки / Т.А. Илатовская. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264с.
1330509
   Рыцари долга. – Донецк, 1952. – 64с.
1330510
   Рыцари долга. – Донецк, 1982. – 94с.
1330511
   Рыцари долга. – Донецк, 1986. – 251с.
1330512
   Рыцари доллара. – Москва, 1952. – 64 с.
1330513
  Черепахов М.С. Рыцари духа / М.С. Черепахов. – Москва, 1983. – 77с.
1330514
  Пузиков А.И. Рыцари истины / А.И. Пузиков. – М, 1986. – 445с.
1330515
  Осинский И.Н. Рыцари истины / И.Н. Осинский. – Минск, 1989. – 238 с.
1330516
  Всеволожский И.Е. Рыцари моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 224с.
1330517
  Всеволожский И. Рыцари моря / И. Всеволожский. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с.
1330518
  Лебедев А.В. Рыцари моря / А.В. Лебедев. – Владивосток, 1981. – 256с.
1330519
  Делеринс Гелия Рыцари накрытого стола : очаги цивилизации / Делеринс Гелия, Гийу Ронана // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 142-152 : Фото
1330520
   Рыцари нашего времени. – М., 1961. – 318с.
1330521
  Шпаковский В.О. Рыцари против пулеметов / В.О. Шпаковский, Е.Н. Нестеренко // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х


  Битва при Омдурмані. Застосування кулеметів системи "Максим"
1330522
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 399 с.
1330523
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом : роман ; пер. с рум. / Константин Кирицэ. – Москва : Детская литература, 1979. – 270 с. : ил.
1330524
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом: Роман. / К. Кирицэ. – М., 1988. – 268с.
1330525
  Ломейко В.Б. Рыцари свастики / В.Б. Ломейко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304с.
1330526
  Бобров В.М. Рыцари спорта / В.М. Бобров. – Москва : Советская Россия, 1971. – 239 с. : ил.
1330527
  Хотимский Б.И. Рыцари справедливости / Б.И. Хотимский. – М, 1977. – 64с.
1330528
  Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот / Г.Н. Польской. – М., 1982. – 176с.
1330529
  Грек Александр Рыцари ХХІ века. Рыцарь из соседнего двора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 48-63 : фото
1330530
  Убаров В. Рыцарская культура // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 45-55
1330531
  Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси / В.Д. Кузьмина. – М : Наука, 1964. – 344 с.
1330532
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с рис. / сост. Е. Ефимова ; Истор. комиссия учеб. отдела Общ. распр. техн. знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 144 с. : ил.
1330533
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с 24 рисунками / Е. Ефимова ; Ист. комиссия учеб. отдела О-ва распр. техн. знаний. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Н. Кушнарев и Ко, 1914. – 150 с. : ил. – Назв. серии указ. на обл. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 2)
1330534
  Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе / Юрий Гелиевич Грачев. – Киев : Аквилон-Плюс, 2006. – 288с. – ISBN 966-95856-5-1
1330535
  Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси - в жизни и поэзии : [Речь, произнес. 27 окт. 1899 г.] / [соч.] Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 47 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 15, 16. – Библиогр. в примеч.
1330536
  Моисеева К.М. Рыцарь 20 века / К.М. Моисеева. – М, 1989. – 190с.
1330537
  Ригас Є Рыцарь Акрополя / Є Ригас. – М., 1959. – 47с.
1330538
  Капба Р.Х. Рыцарь Аламыса / Р.Х. Капба. – Москва, 1988. – 252 с.
1330539
  Кранц М. Рыцарь Арне // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 196-202. – ISSN 1728-8568
1330540
  Добровенский Р.Г. Рыцарь бедный / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1986. – 701с.
1330541
  Панов В.Н. Рыцарь бедный. / В.Н. Панов. – М., 1968. – 335с.
1330542
  Петров В. Рыцарь без лат / В. Петров. – Москва, 1968. – 72с.
1330543
  Дмитриенко М.Ф. Рыцарь без меча. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1970. – 407с.
1330544
  Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма : (о М.С. Ольшинском) / Ю.Н. Амиантов. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – На обл. : Герои и подвиги. На обл. авт. не указан. – (Герои и подвиги)
1330545
  Беркова К.Н. Рыцарь духа : биографическая повесть для юношества / К.Н. Беркова. – Москва : Изд. Л.Д. Френкель, 1922. – 47 с.
1330546
  Оссовская М. Рыцарь и буржуа : Исследования по истории морали / М. Оссовская; Общ. ред. А.А. Гусейнова. – Москва : Прогресс, 1987. – 527с.
1330547
  Гордин Я. Рыцарь и смерть : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 195-205. – ISSN 0321-1878
1330548
  Сельвинский И.Л. Рыцарь Иоанн / И.Л. Сельвинский. – М, 1939. – 245с.
1330549
  Кукушкина Е.И. Рыцарь Истины Владимир Иванович Вернадский (от гармонии минералов к гармонии духа) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1330550
  Адмиральский А.М. Рыцарь книги : очерки жизни и деятельн. П.П. Сойкина / А.М. Адмиральский, С.В. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 214 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-212
1330551
  Капандю Э Рыцарь курятника / Э Капандю, . – Х., 1994. – 575с.
1330552
  Бонт Ф. Рыцарь мира : очерк о Викторе Гюго / Ф. Бонт ; пер. с франц. Н. Жарковой, Н. Немчиновой ; предисл. В. Николаева ; ред. Е. Бабун. – Москва : Издательство иностронноой литературы, 1953. – 136 с.
1330553
  Заславский Д.И. Рыцарь монархии Шульгин / Д.И. Заславский. – Л., 1927. – 68с.
1330554
  Додд К. Рыцарь надежды : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Л.Е. Патаки, Н.К. Веркиной ]. – Москва ; Владимир : АСТ; ВКТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052272-9
1330555
  Черепанова Н.М. Рыцарь нахального образа. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1982. – 111с.
1330556
  Корнилов В.Н. Рыцарь неба / В.Н. Корнилов. – Волгоград, 1981. – 111с.
1330557
  Бомонт Ф. Рыцарь Пламенеющего Пестика : комедия в 5-ти актах / Ф. Бомонт ; [пер. с англ. П.В. Мелковой, общ. ред., вступ. ст. и примеч. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1956. – 139 с.
1330558
  Перова Е.А. Рыцарь правды / Е.А. Перова. – М., 1983. – 239с.
1330559
  Валентино Донна Рыцарь прерий : Роман / Валентино Донна. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0799-2
1330560
   Рыцарь революции : Воспоминания современников о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. – Москва : [Политиздат], 1967. – 335 с., 8 л. ил.
1330561
  Орлова М. Рыцарь российского ренессанса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 34-49


  Поэзия серебряного века: Гумилев Николай Степанович (русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
1330562
  Чамова Т. Рыцарь российской Мельпомены // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.22-27. – ISSN 1818-2968
1330563
  Иванов И.И. Рыцарь слова и жизни : (Сервантес и его "Дон-Кихот") / Ив. Ив. Иванов. – 2-е изд. – Москва : Изд. ред журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 158 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)


  Из кн. Турчинович
1330564
  Гузанов В.Г. Рыцарь студеного моря / В.Г. Гузанов. – Горький, 1989. – 174с.
1330565
  Сабатини Р. Рыцарь таверны ; Черный лебедь / Р. Сабатини. – М, 1992. – 414с.
1330566
  Демьянов В.П. Рыцарь точного знания / В.П. Демьянов. – Москва, 1991. – 191 с.
1330567
  Друянов В.А. Рыцарь факта / В.А. Друянов. – М, 1984. – 160с.
1330568
   Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою. – М., 1986. – 285с.
1330569
  Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни / Д.О. Заславский. – Л., 1925. – 72с.
1330570
  Романенко А.С. Рычаг / А.С. Романенко. – К., 1972. – 55с.
1330571
  Ромм М.Д. Рычаг Архимеда / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1962. – 208с.
1330572
  Собровин А.В. Рычаги ускорения НТП и хозяйственный механизм. / А.В. Собровин, А.В. Черников. – М., 1987. – 154 с.
1330573
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
1330574
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1990. – 77 с.
1330575
  Коваленков А.А. Рычинька / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 32с.
1330576
  Емельяненко П.Г. Рыыбы Днепровского бассейна / П.Г. Емельяненко. – Петроград : Типо-литография М.П.Фроловой, 1915. – С. 2-52. – Отд. оттиск
1330577
   Рэгістрацыйны спіс карысных выкапняу БССР. – Менск
Том 2. – 1933. – 77с.
1330578
  Канцавая М.У. Рэгіянальныя асаблівасці аповесці Уладзіміра Ліпскага "Адпяванне жывых" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 129-136
1330579
  Жаўняровіч П. Рэдактарскія зменш ў аповесці Уладзіміра Караткевіча "Лісце каштанаў" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 61-67


  Розглядаються редакційні зміни, проведені в 1974 р. при виданні повісті Володимира Короткевича “Каштанове листя”. Аналіз виявлених правок свідчить про те, що вони викликані ідеологічними причинами радянського часу, а також невмінням редактора вникати в ...
1330580
  Карэлін У. Рэдкія сюжэты ў іканапісу Беларусі (частка 5) / У. Карэлін, М. Мельнікаў // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 109-120. – ISSN 2523-4234


  У дадзеным паведамленні, як і ў папярэдніх [1, с. 335; 2, с. 486; 3, с. 152; 4, с. 95], разглядаюцца асаблівасці іканаграфіі асобных, рэдка сустракаемых на Беларусі абразоў, прыводзяцца іх тэхнічныя дадзеныя і падаюцца кароткія звесткі аб пер-санажах, ...
1330581
  Иванова Т. Рэй Тиндл: Есть ли будущее у местных газет ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 38


  Рэй Тиндл, 86-летний председатель "Tindle Newspapers".
1330582
  Вийк Т. Рэлеевское рассеяния в однородной плоскопаралельной атмосфере / Т. Вийк. – Таллин, 1989. – 80с.
1330583
   Рэмбо, разведенная фея и черепаший меч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1330584
  Морелл Д. Рэмбо: Рэмбо-I, Рэмбо-II, Рэмбо-III. / Д. Морелл. – К., 1993. – 462с.
1330585
  Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартау сярэднявеччя у нароным мастацтве Беларусі і Украіны // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 42-47
1330586
  Тимошенко В.Н. Рэскол- банды, или новые "генералы песчаных карьеров" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075


  Особливості соціально-криміногенної ситуації в Папуа-Новій Гвінеї.
1330587
  Велтистов Е.С. Рэсси - неуловимый друг / Е.С. Велтистов. – Москва, 1971. – 175с.
1330588
  Станиславский Ф.А. Рэтская флора северо-западной окраины Донбасса : монография / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 95с.
1330589
  Вострикава А.В. Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы XX стагодцзя у беларускай культурнай прасторы // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-205. – ISSN 2075-437X


  В статье сравниваются основные тенденции развития чешского и беларусского романа второй половины ХХ века. Очерчиваются перспективные векторы сравнительно-типологических исследований в области жанра романа и персоналий отдельных авторов. Анализируется ...
1330590
  Станкевич О.О. Рэчыуная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-238. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя ocoблuвocmi каравайного обряду на Гoмeльщuнe, onucyєmьcя cuмвoлiчнuй xaрaкmeр дeякux рumуaльнux акпів i дій під 4ac вuniчкu i роздачі Koрoвaю. В cmamьe aнaлuзuруюmcя ocoбeннocmu кaрaвaйнoгo oбрядa на Гoмeльщuнe, onucывaemcя ...
1330591
  Бруссиг Томас Рюген : Остров Рюген // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 92-102 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1330592
  Гюго В. Рюі Блаз / В. Гюго. – Київ, 1948. – 232 с.
1330593
  Губерський Л.В. Рюйтель Арнольд // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 437. – ISBN 966-316-045-4
1330594
  Степаненко М. Рюрик // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 158-163. – ISSN 0320-8370
1330595
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1330596
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1330597
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1330598
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1973. – 96с.
1330599
  Мунтяну Ф. Рябий / Ф. Мунтяну. – Київ, 1981. – 144с.
1330600
  Айтматов Ч.Т. Рябий пес біжить краєм моря. Ранні журавлі : повісті / Ч.Т. Айтматов ; пер. [з рос. ] Микита Шумило ; [іл.: О.К. Ніколаєць]. – Київ : Дніпро, 1978. – 159 с. : іл. – (Романи й повісті ; вип. 4)
1330601
  Омельченко Н.М. Рябина / Н.М. Омельченко. – Киев, 1955. – 80 с.
1330602
  Ковалева А.П. Рябина / А.П. Ковалева. – Минск, 1980. – 29с.
1330603
  Губанов Г.А. Рябина зреет на морозе / Г.А. Губанов. – Москва, 1986. – 286с.
1330604
  Медведев А.Д. Рябина Мария / А.Д. Медведев. – М, 1975. – 103с.
1330605
  Солодников Г.Н. Рябина, ягода горькая / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1966. – 102 с.
1330606
  Савин О. Рябина. Стихи. / О. Савин. – Саратов, 1966. – 32с.
1330607
  Грачев Н. Рябинка / Н. Грачев. – М., 1969. – 79с.
1330608
  Широков В.А. Рябиновая ветвь. / В.А. Широков. – Пермь, 1974. – 47с.
1330609
  Стариков В.А. Рябиновая ветка / В.А. Стариков. – Москва, 1957. – 290с.
1330610
  Стариков В.А. Рябиновая ветка. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1955. – 256с.
1330611
  Генатулин А.Ю. Рябиновая гора / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1969. – 215с.
1330612
  Аксаментов Ю.П. Рябиновая гроздь : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 31 с.
1330613
  Еремин А.А. Рябиновая Гряда / А.А. Еремин. – М., 1978. – 208с.
1330614
  Гончарова Т.А. Рябиновая ночь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1966. – 76с.
1330615
  Кузаков Н.Д. Рябиновая ночь : роман / Николай Кузаков ; [худож. Ю. Копейко]. – Москва : Современник, 1979. – 400 с.
1330616
  Киган К. Рябиновая ночь // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 222-240. – ISSN 1130-6545
1330617
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Ленинград, 1976. – 72с.
1330618
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Л, 1976. – 72с.
1330619
  Мишин А.В. Рябиновая осень / А.В. Мишин. – Москва, 1979. – 126с.
1330620
  Максимов Е.В. Рябиновая теплынь: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 320с.
1330621
  Бородкин Ю.С. Рябиновые бусы : рассказы и повесть / Ю.С. Бородкин ; [ил. Ю. Петров]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. – 157 с. : ил.
1330622
  Реброва Т.А. Рябиновые бусы: стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Советский писатель, 1983. – 119с.
1330623
  Андронова Т.Е. Рябиновые дни : стихи / Татьяна Андронова ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Совецкий писатель, 1981. – 71 с. : ил.
1330624
  Сорокин Л.Л. Рябиновые зори / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1978. – 303с.
1330625
  Ковалев Д.М. Рябиновые ночи / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 156с.
1330626
  Хрилев В.С. Рябиновые холода / В.С. Хрилев. – Л, 1979. – 126с.
1330627
  Петров А.В. Рябиновый воздух России / А.В. Петров. – Л., 1991. – 127с.
1330628
  Петкявичус В. Рябиновый дождь : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 343 с.
1330629
  Есенин С.А. Рябиновый костер / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 320с.
1330630
  Наумов А.М. Рябиновый костер / А.М. Наумов. – Саратов, 1979. – 31с.
1330631
  Фирсов В.И. Рябиновый пожар / В.И. Фирсов. – М, 1966. – 84с.
1330632
  Решетов А.Л. Рябиновый сад: Стихи. / А.Л. Решетов. – Москва, 1975. – 77с.
1330633
  Рыленков Н.И. Рябиновый свет / Н.И. Рыленков. – Москва, 1962. – 221с.
1330634
  Петров В.Н. Рябиновый свет / В.Н. Петров. – М., 1988. – 238с.
1330635
  Каримова Л.М. Рябиновый цвет / Л.М. Каримова. – Саратов, 1982. – 39с.
1330636
  Ропанов А М. Рябинушка / А М. Ропанов, . – Воронеж, 1977. – 176с.
1330637
  Покровский В. Рябинушка озер Карело-Финской ССР / В. Покровский. – Петрозаводск, 1953. – 107с.
1330638
   Рябины. – Москва, 1965. – 32 с.
1330639
  Габриэлян Э.Ц. Рябины Западной Азии и Гималаев / Э.Ц. Габриэлян. – Ереван, 1978. – 262с.
1330640
  Моісеєва Т. Рябічев В"ячеслав Львович : [спогади] / Тетяна Моісеєва // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 285. – ISBN 978-966-2726-03-9
1330641
  Ямпольський Є. Рябокляч Андрій Карпович : [спогади] / Євген Ямпольський // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 286-289. – ISBN 978-966-2726-03-9
1330642
  Суздалев П.К. Рябушкин / П.К. Суздалев. – Москва : Искусство, 1961. – 55 с.
1330643
   Рябушко Олег Павлович (1926-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416-417. – ISBN 978-966-439-754-1
1330644
  Орлова В.П. Рябцев Володимир Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 283. – ISBN 96966-8060-04-0
1330645
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 37. – ISBN 978-966-96992-6-8
1330646
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 37. – ISBN 978-617-7107-25-4
1330647
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 129. – ISBN 978-617-7107-52-0
1330648
   Рябцев Володимир Павлович (1942-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1330649
   Рябченко Сергій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 368 : фото
1330650
   Рябченко Сергій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1330651
  Волуца О. Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe) у лісових біотопах НПП "Хотинський" / О. Волуца, Ж. Стороженко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 21 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1330652
  Горошко М.П. Рябчук Василь Петрович: портрет ученого, талановитого педагога, письменника, невтомного популяризатора лісівничої науки (з нагоди 75-річчя від дня народження) / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, М.М. Гузь // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 289-291 : фото. – ISSN 1991-606X
1330653
  Москалець К. Рябчук, саторі і література // Критика. – Київ, 2003. – Вересень, (число 9). – С. 15-20


  Микола Рябчук — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст. Віце-президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу. Старший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ...
1330654
  Донских О.А. Рябь на бесконечности ( К вопросу о поэтических онтологиях ) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.146-156. – ISSN 0236-2007
1330655
  Донских О.А. Рябь на бесконечности (К вопросу о поєтических онтологиях) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 146-156. – ISSN 0236-2007


  Целью статьи является исследование некотоыіх примеров того, как в поэтическом творчестве выстраивается понимание бесконечности и соответственно оригинальное представление мира на примере творчества Тютчева
1330656
  Солодарь Ц.С. Ряд волшебных изменений / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1979. – 85с.
1330657
  Соколов Т Э. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого рода / Т Э. Соколов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 223 с.
1330658
  Быков Дмитрий Ряд волшебных изменений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 62-74 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1330659
  Абрамов С.А. Ряд волшебных изменений милого лица : повести / Сергей Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 241с.
1330660
  Тарханов Н.Н. Ряд Лорана для решений эллиптических систем / Н.Н. Тарханов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 315 с.
1330661
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – [4], 62 с. : ил.
1330662
  Мальчевский П.Л., Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (воздух, вода, горение) / П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, преподав. школ Имп. Русского техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – [4], 60 с. – Библиогр.: ил., черт.


  Авт. сост.: Якобсон, Алексей Георгиевич (?-1919)
1330663
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-в. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1910. – 65 с. : ил.
1330664
  Ермаков В.П. Ряд Фурье / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев,
1330665
  Олійник Н. Рядження в традиційній культурі українців Харківської області // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 82-87. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій.
1330666
  Барановська Г.Г. Ряди .Приклади і задачі. : Навч. посібник для студ.вищ.техн.учбових закладв / Г.Г. Барановська. – Київ : Світ, 1997. – 145 с. – ISBN 5-7763-4597-9
1330667
  Барановський О.М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / О.М. Барановський, М.В. Працьовитий, Г.М. Торбін ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2013. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-284. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1315-5
1330668
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Комплексний аналіз" для студ. мех.-мат. фак. – Київ : Київський університет, 2005. – 77с.
1330669
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : метод. розробка до практ. занять з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" для студ. мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Верьовкіна, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
1330670
  Радченко В.М. Ряди Фур"є та Фур"є-Хаара для стохастичних мір / В.М. Радченко, Н.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  У роботі визначено ряди Фур"є та Фур"є-Хаара загальних стохастичних мір, доведено теореми про збіжність часткових сум цих рядів, про абсолютну неперервність стохастичної міри. Наведено приклад застосування до збіжності розв"язків стохастичного рівняння ...
1330671
  Кореновська Л. Рядками й між рядками поезії Володимира Бондаренка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 103-114. – ISSN 0236-1477


  Львівський поет В. Бондаренко окреслює свій життєвий шлях як дві дороги - наукову і творчу, сплетені в одну-єдину, яка творить неповторний стиль автора. Обізнаність із "секретами" вірщування простежуються скрізь.
1330672
  Китова С. Рядки до біографії народної пісні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 54-69. – (Філологічні науки)
1330673
  Куравська М.М. Рядки з моєї пісні. / М.М. Куравська. – Львів, 1973. – 38с.
1330674
   Рядки з передової : антологія поетів, опалених війною : [збірка] / упоряд.: Олена Задорожна та Сергій Пантюк. – Київ : Фенікс, 2018. – 130, [2] с. : іл. – (18+). – ISBN 978-966-136-589-5
1330675
  Гальченко С. Рядки зі щоденника Станіслава Тельнюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 10-11
1330676
  Коваленко О. Рядки із гімну - не вірші! = Саме так вважав поет, перекладач, сценарист, письменник Борис Заходер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  Автор, який мав у власному доробку десятки книг, театральних п"єс і сценарієв до мультиплікаційних фільмів - ображався на всіх і вся за те, що його... мало друкували! Цю неприховану образу він забрав із собою, коли пішов із життя. Було чимало ...
1330677
  Винниченко В. Рядки щоденника вигнанця з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 9


  Першодрук щоденників Володимира Винниченка
1330678
   Рядки, обпалені війною. – К : Дніпро, 1985. – 127 с.
1330679
  Рубан Л. Рядки, обпалені війною (Сценарій вечора пам"яті до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 26-27. – ISSN 0130-5263
1330680
  Лихачев Н.П. Рядная двинян с посадником новгородским // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 176-180
1330681
  Борисів К. Рядовий літератури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1330682
  Шепель І.Г. Рядові великого походу / І.Г. Шепель. – К, 1961. – 112с.
1330683
  Старцев П.Н. Рядовой : повесть / П.Н. Старцев. – Барнаул : Алтайское кн.изд., 1976. – 136 с.
1330684
  Ворожейкин А.В. Рядовой авиации / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1972. – 406с.
1330685
  Швец С.И. Рядовой авиации / С.И. Швец. – Москва, 1988. – 158с.
1330686
   Рядовой Алексей Яковлевич Синюгин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1330687
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва, 1950. – 184с.
1330688
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва : Военное издательство, 1954. – 144с.
1330689
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Казань : Татарское книжное издательство, 1987. – 445с.
1330690
  Мельников Ю Рядовой запаса / Ю Мельников. – М., 1953. – 56с.
1330691
   Рядовой Карп Семенович Калякин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1330692
  Свиридов Г.И. Рядовой Коржавин. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 264с.
1330693
  Муштуков В.Е. Рядовой ленинской гвардии / В.Е. Муштуков. – Москва, 1965. – 88с.
1330694
   Рядовой президент // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 20 (282). – С. 14. – ISSN 2075-7093


  Инаугурация президента Франции
1330695
  Аббасов А.М. Рядовой революции : [о И. Я. Жилине] / А. Аббасов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 174 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 166-175. – (Ленинская гвардия Черноземья)
1330696
  Чиковани Г.С. Рядовой Ряшенцев : рассказы / Григол Чиковани ;. – Москва : Правда, 1975. – 47 с.
1330697
  Козлов-Куманский Рядовой Смирнов и другие / Козлов-Куманский. – М, 1968. – 200с.
1330698
  Борисов И.С. Рядовой тайного фронта : [о подвигах сов. разведчика И. Федорова в годы Великой Отеч. войны] / И.С. Борисов, Я.М. Тумаркин. – Киев : Молодь, 1974. – 128 с.
1330699
  Нечаев Е.П. Рядовой третьей сотни / Е.П. Нечаев. – М., 1983. – 272с.
1330700
  Гурвич Е.А. Рядовые / Е.А. Гурвич. – Москва
1. – 1958. – 164с.
1330701
  Лезинский М.Л. Рядовые военного детства / М.Л. Лезинский. – Симферополь : Таврия, 1985. – 142 с.
1330702
  Айтпаева Г. Рядовые ислама, или феномен молдолор в современном Кыргызстане / Г. Айтпаева, Г. Алдакеева, А. Эгембердиева // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-36. – ISSN 0869-5415
1330703
  Шутов В.В. Рядовые подполья. / В.В. Шутов. – Донецк, 1988. – 300с.
1330704
   Рядовые революции : Воспоминания участников борьбы за установление сов. власти в Карелиии рассказы о революционерах. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 189 [2] с. – ISBN 5-7545-0003-3
1330705
  Хохлов В.К. Рядовые России: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1976. – 48с.
1330706
  Толоченко В.А. Рядовыми уходили мы на фронт / В.А. Толоченко. – Кишинев, 1976. – 211с.
1330707
  Обедняк Н.И. Рядовыми через войну. / Н.И. Обедняк. – К., 1989. – 284 с.
1330708
  Гаврилишин В.И. Рядозубые пластинчатожаберные моллюски меловых отложений Волыно-Подольской плиты и Львовской мульды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаврилишин В.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1330709
  Шабшай Л.Л. Рядом / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1963. – 87с.
1330710
  Шапа Л.А. Рядом друзья / Л.А. Шапа. – М., 1961. – 48с.
1330711
  Шаповалов А.П. Рядом друзья / А.П. Шаповалов. – М., 1962. – 62с.
1330712
  Карасаев Ю.И. Рядом друзья / Ю.И. Карасаев. – Нукус, 1985. – 184с.
1330713
  Игнатенко В.Н. Рядом и далеко. Письма из командировок / В.Н. Игнатенко. – М., 1975. – 127с.
1330714
  Ривина Р.В. Рядом растет человек. / Р.В. Ривина. – Алма-Ата, 1971. – 104с.
1330715
  Скульский Г.М. Рядом с "Русалкой" / Г.М. Скульский. – Таллин, 1962. – 264с.
1330716
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1971. – 191с.
1330717
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1975. – 192с.
1330718
  Самойленко О.П. Рядом с войной / О.П. Самойленко. – Х, 1969. – 160с.
1330719
  Мухамедов М. Рядом с врагом : повесть / М. Мухамедов; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 168 с.
1330720
  Меньшиков В. Рядом с Гагариным в Вене // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 0868-488Х


  О малоизвестных у нас фрагментах пребывания советского космонавта Юрия Гагарина - "посланца мира" - в Австрии
1330721
  Волков Г.Н. Рядом с гением-гений / Г.Н. Волков. – Москва, 1984. – 251с.
1330722
  Бейлин А.М. Рядом с героями : сборник / сост. А.М. Бейлин. – Москва ; Ленинград : Советский писатель ; Ленинградское отд-ние, 1967. – 427 с.
1330723
  Забиров И.Х. Рядом с Джалилем : [документальный очерк] / Исхак Забиров. – Ташкент : Еш гвардия, 1977. – 47 с.
1330724
  Калинин И.А. Рядом с друзьями. / И.А. Калинин. – Молотов : молотовское кн. изд-во, 1956. – 40 с.
1330725
  Катин В.К. Рядом с Елисейскими полями / В.К. Катин. – М, 1980. – 94 с.
1330726
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном : документальные очерки : [для среднего и старшего возраста] / Евгений Брандис. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 222 с. : ил.
1330727
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном : документ. очерк : [для среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Брандис. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 222 с. : ил.
1330728
  Брандис Е.П. Рядом с Жюль Верном : документ. отерки : [для сред. и старшего школьного возраста] / Евгений Брандис ; послесл. А. Шалимова. – [3-е изд.]. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 205, [2] с., [1] л. портр. : ил.
1330729
  Мезенцев В.А. Рядом с загадкой / В.А. Мезенцев. – М, 1980. – 176с.
1330730
  Варшавский С. Рядом с Зимним / С. Варшавский, Б. Рест. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 152 с.
1330731
  Златопольский З. Рядом с легендой / З. Златопольский. – Рига, 1969. – 128с.
1330732
  Виноградова М.И. Рядом с легендой / М.И. Виноградова. – Москва, 1981. – 191с.
1330733
   Рядом с Лениным : Воспоминания о Н.К. Крупской : К столетию со дня рождения. – Москва : Политиздат, 1969. – 432 с., 13 л. ил. : ил.
1330734
  Тельман И.Г. Рядом с Лениным / И.Г. Тельман. – К., 1990. – 334с.
1330735
  Антадзе Д.К. Рядом с Марджанишвили : воспоминания / Д.К. Антадзе. – Москва : ВТО, 1975. – 308 с. – Библиогр.: ил.
1330736
  Чевельча Н.С. Рядом с молниями. / Н.С. Чевельча. – Москва, 1984. – 239с.
1330737
   Рядом с Н.И. Вавиловым. – Москва : Советская Россия, 1973. – 253с.
1330738
  Богданова Т.П. Рядом с нами - инженер : социолог. очерк / Т.П. Богданова. – Минск : Беларусь, 1975. – 160 с.
1330739
  Нариньяни С.Д. Рядом с нами / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 496с.
1330740
  Рудская З.А. Рядом с нами / З.А. Рудская. – М., 1958. – 235с.
1330741
  Седов И.П. Рядом с нами / И.П. Седов. – Тюмень, 1961. – 74с.
1330742
  Логинов Рядом с нами / Логинов, н.В. – М., 1962. – 112с.
1330743
   Рядом с нами. – Магадан, 1964. – 64 с.
1330744
  Рыбак Н.С. Рядом с нами : Рассказы / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 383с.
1330745
  Вольф А.Я. Рядом с нами / А.Я. Вольф. – Москва, 1986. – 256с.
1330746
  Батуев А.М. Рядом с нами : рассказы, очерки : [для сред. школьного возраста] / А. Батуев ; рис. К. Кумдышева. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 126, [1] с. : ил.
1330747
  Кауров Б.А. Рядом с нами. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1965. – 152с.
1330748
  Шефнер В.С. Рядом с небом / В.С. Шефнер. – Л., 1962. – 191с.
1330749
  Болгурцев Б.Н. Рядом с Невельским : [ист.-биогр. очерки о мор. офицерах-участниках Амур. экспедиции 1849-1855 гг.] / Б.Н. Болгурцев. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор", 1990. – 93, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 93-94
1330750
  Нагель Валли Рядом с Отто Нагелем : воспоминания / Нагель Валли. – М., 1984. – 128с.
1330751
  Кошевой Иван Трофимович Рядом с отцами / Кошевой Иван Трофимович. – М., 1958. – 79с.
1330752
   Рядом с отцами. – Москва, 1991. – 269 с.
1330753
  Львов Б.Л. Рядом с первопроходцами / Б.Л. Львов, А.П. Весельев. – М., 1988. – 191с.
1330754
  Федорцов А.И. Рядом с Подтелковым / А.И. Федорцов. – Саратов, 1974. – 96с.
1330755
  Микоша В.В. Рядом с солдатом / В.В. Микоша. – Москва, 1983. – 224с.
1330756
  Лангман М.В. Рядом с тобой / М.В. Лангман. – Сталино, 1956. – 174с.
1330757
  Паршин А.П. Рядом с тобой / А.П. Паршин. – Рига, 1963. – 116с.
1330758
  Грибков Н.И. Рядом с тобой / Н.И. Грибков. – Ярославль, 1965. – 72с.
1330759
  Мельников Ю Рядом с тобой / Ю Мельников. – М., 1978. – 95с.
1330760
  Малыхин В.Л. Рядом с тобой / В.Л. Малыхин. – Москва, 1978. – 128 с.
1330761
  Ботвинник С.В. Рядом с тобой : стихи разных лет / Семен Ботвинник ; [вступ. ст. Г. Цуриковой]. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение, 1982. – 255 с., ил., [1] л. портр. : ил.
1330762
  Тюрин В.М. Рядом с тобой. / В.М. Тюрин. – М, 1963. – 55с.
1330763
  Самойлов Л.С. Рядом с тобой. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1963. – 95с.
1330764
  Бычкова А.Н. Рядом с товарищем Андреем / А.Н. Бычкова. – Свердловск, 1977. – 142с.
1330765
  Никулина О.Р. Рядом с художником. / О.Р. Никулина. – Л, 1976. – 70с.
1330766
  Черкасова Н.Н. Рядом с Черкасовым / Н.Н. Черкасова. – Л, 1978. – 255с.
1330767
  Титов Николай Рядом с юностью / Титов Николай. – Алма-Ата : Казгиз, 1959. – 68с.
1330768
  Климчук П.И. Рядом со звездами: Кн. одного полета / П.И. Климчук. – М., 1979. – 224с.
1330769
  Щукин В.Н. Рядом со мной / В.Н. Щукин. – Куйбышев, 1971. – 160с.
1330770
  Дементьев А.Д. Рядом ты и любовь / А.Д. Дементьев. – Москва, 1976. – 127с.
1330771
  Данек М. Рядом человек / М. Данек. – М, 1965. – 136с.
1330772
  Маркушевич А.И. Ряды / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1936. – 156 с.
1330773
  Маркушевич А.И. Ряды / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1957. – 187 с.
1330774
  Дороговцев А.Я. Ряды / А.Я. Дороговцев. – К., 1978. – 112с.
1330775
  Данилов Л.В. Ряды Вольтерра-Пикара в теории нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 224 с.
1330776
  Матвеев Н.М. Ряды Высшая математика / Н.М. Матвеев. – Ленинград
4. – 1974. – 175 с.
1330777
  Лунц Г.Л. Ряды Дирихле с комплексными показателями и ряды Тейлора - Дирихле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лунц Г.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Москва, 1963. – 14л.
1330778
  Осколков Л.А. Ряды Дирихле с неизмеримой последовательностью пложительных показателей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Осколков Л.А.; Ростов.гос.ун-т. – М, 1967. – 17л.
1330779
  Мандельбройт С. Ряды Дирихле. Принципы и методы / С. Мандельбройт. – Москва, 1973. – 171 с.
1330780
  Каверин Н.А. Ряды и дифференциальные уравнения / Н.А. Каверин. – Москва, 1969. – 158 с.
1330781
  Кожевников Н.И. Ряды и интеграл Фурье / Н.И. Кожевников. – Москва, 1964. – 183 с.
1330782
  Гусак А.А. Ряды и кратные интегралы / А.А. Гусак. – Минск, 1970. – 384с.
1330783
  Голубов Б.И. Ряды и преобразования Уолша / Б.И. Голубов. – Москва : Наука, 1987. – 344 с.
1330784
  Мехтиев И.Г. Ряды квазиполиномов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мехтиев И.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1330785
  Тихонов В.Г. Ряды однокренных производных глаголов в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.20.04 / Тихонов В. Г.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
1330786
  Суетин П.К. Ряды по многочленам Фабера. / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
1330787
  Фролов Ю.Н. Ряды по решениям дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фролов Ю.Н.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 22л.
1330788
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1330789
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1330790
  Крастинь О.П. Ряды распределения (вариационные ряды) / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1989. – 33с.
1330791
  Попов В.П. Ряды типа Дирихле с комплексными показателями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1330792
  Конов В.И. Ряды типа Тейлора-Дирихле и интерполяционная задача Абеля-Гончарова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Конов В.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1330793
  Куприн Виктор Александрович Ряды Фабера и их применение к краевым задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куприн Виктор Александрович; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 12л.
1330794
  Топурия С.Б. Ряды Фурье-Лапласа на сфере / С.Б. Топурия. – Тбилиси, 1987. – 356 с.
1330795
  Бугадзе В.М. Ряды Фурье-Хаара суперпозиций функций. / В.М. Бугадзе. – Тбилиси, 1988. – 217с.
1330796
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
1330797
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
1330798
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1934. – 164 с.
1330799
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – Москва ; Ленинград, 1951. – 396 с.
1330800
  Харди Г.Х. Ряды Фурье / Г.Х. Харди, В.В. Рогозинский. – Москва, 1959. – 156 с.
1330801
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1960. – 390 с.
1330802
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1980. – 381 с.
1330803
  Харди Г.Г. Ряды Фурье = Fourier series / Г.Г. Харди, В.В. Рогозинский ; пер. с третьего английского издания С.И. Зуховицкого. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 158 с. – ISBN 5-484-00340-7
1330804
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1985. – 260 с.
1330805
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 399 с.
1330806
   Ряды Фурье и интеграл Фурье. : расчетно-графическая работа и методические указания к ее выполнению. – Рига : Рижский политехнический ин-т, 1985. – 27 с.
1330807
  Кондратюк А.А. Ряды Фурье и мероморфные функции / А.А. Кондратюк. – Львов : Вища школа, 1988. – 189 с.
1330808
  Джексон Д. Ряды Фурье и ортогональные полиномы / Д. Джексон. – Москва, 1948. – 260 с.
1330809
  Кривоногов Н.П. Ряды Фурье по ортогональным на окружности многочленам при алгебраических нулях весовой функции. : Автореф... наук: 01.01.01 / Кривоногов Н.П.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 7л.
1330810
  Олевский А.М. Ряды Фурье по ортогональным системам : Автореф... докт. физ .мат.наук: / Олевский А. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 8л.
1330811
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Москва, 1957. – 291 с.
1330812
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1959. – 303 с.
1330813
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа : учеб. пособие / П.И. Романовский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 303 с.
1330814
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 5-е, доп. – Москва : Наука, 1973. – 336 с.
1330815
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – 6-е изд., стереотип. – М., 1980. – 336с.
1330816
   Ряды Фурье:Теория и приложения : Сборник научных трудов. – Киев : Институт математики, 1992. – 178 с. – ISBN 5-7702-0416-8
1330817
  Лушникова З.М. Ряды числовые и степенные. / З.М. Лушникова. – Свердловск, 1975. – 56с.
1330818
  Леонтьев А.Ф. Ряды экспонент / А.Ф. Леонтьев. – Москва, 1976. – 536с.
1330819
  Шмелев П.А. Ряды. Сборник задач и упражнений / П.А. Шмелев. – Москва, 1964. – 183 с.
1330820
  Безродний Є.Ф. Рядянська Укpаїна в об"єднавчому pусi за утвоpення СРСР : До 50-річчя утворення СРСР / Є.Ф. Безродний; Є.Ф. Безpодний. – Київ : Знання, 1972. – 36 с. – (Т-во "Знання")


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1330821
  Монгайт А.Л. Рязанская земля. / А.Л. Монгайт. – М., 1961. – 400с.
1330822
  Шустов Б.С. Рязанская область. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1955. – 84с.
1330823
  Никулина О.Н. Рязанская партийная организация в ВОВ 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Никулина О. Н.; ИПКП маркс. лен. при МГУ. – Москва, 1953. – 20 с.
1330824
  Анпилогов Г.Н. Рязанская писцовая приправочная книга конца XVI века / Г.Н. Анпилогов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 272 с.
1330825
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – Москва, 1974. – 135 с.
1330826
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 166 с.
1330827
  Ефименко П.П. Рязанские могильники / П.П. Ефименко. – Л, 1926. – с.
1330828
  Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные : очерки из истории крепостного права в Рязанской губебнии в XIX столетии / А. Повалишин ; под ред. чл. Ком. С. Яхонтова ; [предисл.: кн. Николай Волконский]. – Рязань : Изд. Ряз. арх. комис. ; Тип. Братства св. Василия, 1903. – 449 с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил.
1330829
  Оленин А.Н. Рязанские русские древности, или известие о старинных и богатых велико-княжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань / А.Н. Оленин. – С.-Петербург : Печатано в Типографии Плюшара, 1831. – 52, 28 с.
1330830
  Колдунов С.А. Рязанские самоцветы. / С.А. Колдунов, М.С. Яхонтова. – Москва, 1961. – 440с.
1330831
  Метелкин Николай Рязанский "Стоунхендж" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3-4
1330832
  Богословский Н.А. Рязанский горизонт : (Фауна, стратиграфические отношения и вероятный возраст этого горизонта) / [соч.] Н.А. Богословского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1895. – 136, [12], 2 с., 6 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Материалы для геологии России. Т. XVIII. – Библиогр.: "Палеонтологическая литература" (с. 5-8)
1330833
   Рязанский край: комфортно и интересно : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18-19 : Фото
1330834
   Рязанский край: русское гостеприимство в казачьих традициях : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81 : Фото
1330835
  Ильенко И.В. Рязанский кремль / И.В. Ильенко. – Москва, 1978. – 38 с.
1330836
   Рязанский кремль. Средоточие русской культуры : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 72
1330837
  Белецкая В.В. Рязанский мед : [очерки] / Ванда Белецкая. – Москва : Правда, 1977. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 5)
1330838
   Рязанский областной художественный музей. – М, 1978. – 15с.
1330839
   Рязанский туризм: опыт привлечения инвестиций : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 72
1330840
  Шиманский Рязанский уезд в конце XVI и начала XVII в.в. по писцовым книгам. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 58 с. – Автор указан в конце текста. - Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1910, т. XXIV, вып. 1
1330841
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1963. – 18л.
1330842
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание / А.Г. Кузьмин. – Москва, 1965. – 287с.
1330843
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 108 с.
1330844
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва
1. – 1954. – 180 с.
1330845
   Рязань. – Рязань, 1957. – 144с.
1330846
  Вагнер Г.К. Рязань / Г.К. Вагнер. – Москва, 1971. – 40 с.
1330847
  Денисьев С.Н. Рязань : путеводитель / С.Н. Денисьев, Н.Н. Демкин. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 175 с.
1330848
   Рязань. – Москва, 1985. – 305 с.
1330849
  Михайловский Е.В. Рязань. Касимов / Е.В. Михайловский, И. Ильенко. – Москва, 1969. – 240 с.
1330850
  Дворов И.М. Рязань. экон.-геогр. характеристика : Автореф... канд. геогр.наук: / Дворов И.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
1330851
  Калібовець С.М. Ряппо Ян Петрович (11.04.1880-14.04.1958) // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 489-490. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1330852
  Скорупскас Э.Ф. Ряпушка -- Coregonus albula L. озера Алаушас, балуошас и Вевис Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Скорупскас Э.Ф.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 20л.
1330853
  Ольшанская О.Л. Ряпушка системы реки Пясины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ольшанская О.Л. ; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1965. – 23 с.
1330854
  Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного (про поезію Дмитра Павличка для дітей) // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-7201-57-0
1330855
  Гордієнко К. Рясне слово / К. Гордієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 135 с.
1330856
   Рясні плоди дружби. – Львів, 1974. – 280с.
1330857
  Ружинський Т.Й. Рясні сходи / Т.Й. Ружинський. – К, 1962. – 60с.
1330858
  Бурхан В.М. Рясноцвіт любові / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1980. – 72с.
1330859
   Ряст. – Київ ; Харьків, 1931. – 62с.
1330860
  Кацнельсон А.І. Ряст / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1940. – 62с.
1330861
  Зісман М.Д. Ряст / М.Д. Зісман. – К, 1979. – 127с.
1330862
  Діброва В. Рятівна аномалія // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Поезія Олега Лишеги.
1330863
  Красуцька Ірина Рятівне інтелектуальне коло Чернігівських педагогічних зустрічей : з полілогу однодумців / підгот. І. Красуцька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 4-10


  Майбутнє закладається в освіті. А освіта тримається особистостями. Особистостями вчителів та учнів. І кожний конкурс "Вчитель року" переконує у тому, що в нас є це майбутнє. Тільки для його здійснення потрібно намагатися поважати себе і розуміти інших, ...
1330864
  Романівська М.М. Рятівне коло : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1969. – 159 с.
1330865
  Слабошпицький М. Рятівний круг Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 12-13
1330866
  Рефель Аліна Рятівник завжди поруч (Казка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 13 : фото
1330867
  Слабошпицький М. Рятівниця Пантелеймона Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 22


  Іван Корсак представив роман "Перстень Ганни Барвінок".
1330868
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46
1330869
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46 // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 72. – ISBN 978-617-7810-12-3
1330870
  Віленський Ю. Рятівні універсали академіка Тронька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 5


  Видатному українському вченому-ендокринологу, визначному громадському діячеві минуло 70 років.
1330871
  Гаманіна Н. Рятівного неспокою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.16-19


  Про Людмилу Миколаївну Опанасенко - директор творчо-виробничого об"єднання "Голос Києва" Київської державної регіональної телекомпанії.
1330872
  Харченко О. Рятував усе, що міг // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  У Національному музеї історії України новою виставкою розповідають про всесвіт особистості Федора Ернста.
1330873
  Майданський М. Рятувала українська пісня // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 171-180. – ISBN 966-7109-34-8


  Спогади мого дідуся Миколи Майданського про Першу світову війну. З книги мемуарів "Старий альбом".
1330874
  Усик Світлана Рятувальний нектар. Чим корисний мед? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
1330875
  Груник Н.В. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12
1330876
  Шпонтак І.М. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 25-26 : фото
1330877
  Стоєцький Валентин Рятувальники Закарпаття завжди напоготові (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Мирославом Щербеєм) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 30-32 : фото
1330878
  Родик К. Рятувальники: двоє що змінили світ // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 грудня (№ 38). – С. 13


  У книжці Томаса Рікса «Черчилль і Орвелл. Битва за свободу» (К.: Лабораторія, 2020) є така фраза: «Ті книги про Черчилля, які запам’ятовуються найдужче, написані ним самим». Що ж, красиво, скромно і справедливо. Коли по виході «Спогадів про Другу ...
1330879
  Слободинський Д. Рятування євреїв українцями в роки Другої світової війни як ознака української жертовності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 109-111. – ISBN 978-966-171-651-2
1330880
  Кузьміна С. Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 22-26


  Київська академічна філософія - інтелектуальна і професійна традиція, яку впроводж XIX-початоку XX ст. розвивали кілька поколінь викладачів філософських і педагогічних дисциплін Університету Св. Володимира та Київської духовної академії (С. Гогоцький, ...
1330881
  Огієнко Іван Рятування України : На тяжкій службі своєму народові / Огієнко Іван. – Вінніпег : Товариство "Волинь"
2е вид, доповнене. – 1968. – 95с.
1330882
  Огієнко І.І. Рятування України / І.І. Огієнко; Упоряд., автор передм. і комент. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464с. – ISBN 966-7821-33-1
1330883
  Переможець Г. Рятуємо Європу від рашизму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 12-13
1330884
  Дудар Є.М. Рятуймо жінку : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 232 с.
1330885
  Коваленко Віталій Рятуймо Київ, громадо! // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Радянське гасло - "вдаримо реконструкцією" по столиці України активно втілюється в життя. Ось тільки деякі підсумки ударних перетворень.
1330886
  Ільницька І.М. Рятуймося від холодової алергії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 6 : фото
1330887
  Безорудько В. Рятуйся, хто може! : гуморист. повісті та роман / Віктор Безорудько ; худож. А.П. Василенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 448 с.
1330888
  Крушель Г. Рятуйте мене, хто може : повість / Г. Крушель; З нім. пер. О. Логвиненко. – Київ : Молодь, 1972. – 141 с.
1330889
  Понеділок М. Рятуйте мою душу / М. Понеділок. – Нью-Йорк, 1973. – 502с.
1330890
  Львов С.Л. Рятуйте наші душі! / С.Л. Львов. – К., 1961. – 251с.
1330891
  Більський Б.І. Рятуйте садки від шкідників / Б.І. Більський. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 13 с. – (Бібліотека сільського господарства)
1330892
  Яринич С. Рятуючи історію // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2023. – № 1/2 (129) : Ізраїль - Україна: досвід збереження. – С. 46-61. – ISSN 2222-436X
1330893
   Рятуючи мову - рятуєш етнос // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Започаткування викладання гагаузької мови і літератури в КНУ імені Тараса Шевченка було схвалено Міністерством освіти та науки України, керівництвом Університету, викладачами кафедри тюркології та представниками різноманітних громадських організацій. ...
1330894
   Рятуючи мову – рятуєш етнос // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка з 1 вересня 2016 р. розпочали навчання студенти нової освітньої програми – «Гагаузька мова і література». Підтримка прав національних меншин (насамперед, на навчання рідною мовою та підготовку ...
1330895
  Смоля А. Рятуючи символ весни // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Майже два роки на базі НДЛ «Інтродукованого та природного фіторізноманіття» Ботанічного саду імені О.Фоміна працює над проблемою збереження генофонду підсніжніка студент кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. ...
1330896
   Рятуючи символи весни // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Майже два роки працює над проблемою мікроклонального розмноження підсніжників in vitro студент кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. Отримані молодим дослідником результати відображені в його курсовій роботі ...
1330897
  Шор Марсі Рятуючи юдейську Україну // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12
1330898
  Горіла Г. Ряшки, Рибці / Г. Горіла, Н. Сотніченко, В. Краснопольська // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.70-72


  Про села Чернігівської області
1330899
   Рьокан : вибрані поезії / [ переклад І.П. Бондаренка ; відп. ред. Д. Клочко ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-465-175-9
1330900
  Бондаренко І.П. Рьокан, або японський Сковорода // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-58. – ISSN 1608-0599
1330901
  Папазов Д С "Джу" через Тихий океан / Д Папазов, Ю. Папазова. – Москва, 1982. – 413с.
1330902
  Устинов А.В. С "лейкой" и блокнотом / А.В. Устинов. – М., 1985. – 160с.
1330903
   С "Мист-Туром" в Адриатику // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 14 : фото
1330904
  Атабаев Алексей С "Рассветом" по всему свету : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 62-64 : Фото
1330905
  Литовченко Елена С "Тур Парадом" сны об Италии Становятся явью : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 69
1330906
   С "Туризмом" - по жизни // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-29 : Фото
1330907
   С авиа контентом Amadeus агенту работать проще! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1330908
  Вълканов Д. С автомат и палитра : по пътя на 16-а пехотна дивизия. Спомени / Д. Вълканов. – София : Военно издателство, 1977. – 162, [3] с.
1330909
  Янечек В. С автоматом в руках : Повесть / В. Янечек, Р. Кальчик. – Москва : Воениздат, 1976. – 280с.
1330910
  Яременко О.В. С автомобилем на "ты" / О.В. Яременко. – М., 1985. – 192с.
1330911
  Понарина Е. С академической точностью. Будучи за рубежом, не принято ругать свое отечество, но и лукавить с друзьями негоже // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 13


  20-летие МААН, 95-летие Национальной академии наук Украины и 95-летие президента обеих этих структур Бориса Патона. Бывают же знаковые совпадения: Борис Евгеньевич родился не то что год в год с возглавляемой им академией, но и день в день - 27 ноября, ...
1330912
  Пропп М.В. С аквалангом в Антарктике / М.В. Пропп. – Л., 1968. – 266с.
1330913
  Суини Д. С аквалангом на глубину / Д. Суини. – Л., 1959. – 108с.
1330914
  Иванов Л.И. С американской сельскохозяйственной делегацией по Советскому Союзу. / Л.И. Иванов. – Москва, 1956. – 181с.
1330915
  Москалец Константин С ангелом на плече : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 39-50. – ISSN 0012-6756
1330916
  Славский Р. С арены на экран / Р. Славский. – М., 1969. – 72с.
1330917
  Новаковиджь С. С археолошке изложбе у Киjеву 2-21 авг. 1874 / С. Новаковиджь. – Београд : У државноj штампариjи, 1874. – 37 с.
1330918
  Змановский Ю.Ф. С аттестатом здоровья / Ю.Ф. Змановский, Ю.Е. Лукоянов. – М., 1981. – 127с.
1330919
  Недосекин Р.к. С аттестатом зрелости / Р.к. Недосекин. – М., 1955. – 116с.
1330920
  Тарасенко Н.Ф. С аттестатом зрелости. / Н.Ф. Тарасенко. – Владимир, 1960. – 32с.
1330921
  Аллеман Ж. С баррикад на каторгу. Воспоминания парижского коммунара / Жан Аллеман ; сокр. пер. с фр. Е. Танка ; со ст. и примеч. А. Молока. – Ленинград : ГИХЛ, 1933. – 247 с.
1330922
  Русинек М. С баррикады в долину голода / М. Русинек. – Москва, 1948. – 179 с.
1330923
  Григорьев Н.Ф. С башни времени : автобиографическая повесть / Н.Ф. Григорьев. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 272 с.
1330924
  Гордиенко Ю.П. С безымянных высот / Ю.П. Гордиенко. – М, 1960. – 95с.
1330925
  Черных С.Е. С берегов Иртыша. / С.Е. Черных. – Алма-Ата, 1981. – 287с.
1330926
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1956. – 127с.
1330927
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – Москва, 1957. – 172 с.
1330928
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1968. – 172с.
1330929
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1981. – 172с.
1330930
  Яковлев С берегов Невы в тропики / Яковлев, Т.Н. Яковлева. – Ленинград, 1968. – 123с.
1330931
  Чапский К.К. С биноклем по болотам и взморью. / К.К. Чапский. – М.Л., 1928. – 136с.
1330932
  Мозер Ульрике С Богом в Америку : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-96 : фото. – ISSN 1029-5828
1330933
  Любарский Д.С. С богом в сердце / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1993. – 94с.
1330934
  Строчиенко П. С больших высот / П. Строчиенко. – М, 1954. – 128с.
1330935
  Кулаков П.И. С боями взятые высоты. / П.И. Кулаков. – Петрозаводск, 1968. – 100с.
1330936
  Кулаков П.И. С боями взятые высоты. / П.И. Кулаков. – 3-е изд., доп. – Петрозаводск, 1985. – 137с.
1330937
   С боями до Эльбы. – М, 1979. – 223с.
1330938
  Маленков А.Ф. С боями к Янтарному берегу / А.Ф. Маленков. – Рига, 1982. – 160с.
1330939
   С бреющего полета. – Рига, 1962. – 267с.
1330940
  Омелянюк П. С буквой "Т". Турецкие варианты модернизации танков М60 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 24-27
1330941
  Кудреватых Л.А. С Валерием Чкаловым / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1958. – 56с.
1330942
  Звонак А. С вами и наедине / А. Звонак. – М, 1976. – 207с.
1330943
  Виткович В.С. С вами по Киргизии / В.С. Виткович. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 336с.
1330944
  Васин К.К. С вами, русичи! : повесть / Ким Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1961. – 159 с.
1330945
  Васин К.К. С вами, русичи! : повести и рассказы / Ким Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 303 с.
1330946
  Симонов Р.Н. С Вахтанговым / Р.Н. Симонов. – Москва, 1959. – 196с.
1330947
  Кошелев Николай Александрович С ведущих спрос особый / Кошелев Николай Александрович. – М., 1987. – 54с.
1330948
   С веком наравне. – М
Т. 5. – 1966. – 302 с.
1330949
   С веком наравне. – М
Т. 2. – 1969. – 464 с.
1330950
  Хакимов А.Х. С веком наравне / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1971. – 155с.
1330951
   С веком наравне. – М
3. – 1974. – 399с.
1330952
   С веком наравне. – М
4. – 1977. – 367с.
1330953
  Прийма К.И. С веком наравне / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1981. – 222 с.
1330954
  Кузнецов Ф.Ф. С веком наравне / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 383 с.
1330955
  Прийма К.И. С веком наравне / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1985. – 236 с.
1330956
   С веком наравне. – 2-е изд. – Мм
1. – 1989. – 288с.
1330957
   С веком наравне. – 2-е изд. – Мм
2. – 1989. – 288с.
1330958
   С веком наравне. – 2-е изд. – М
3. – 1989. – 349с.
1330959
  Яновский Н.Н. С веком наравне. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1965. – 140с.
1330960
  Лазаревич Э.А. С веком наравне. / Э.А. Лазаревич. – М., 1984. – 383с.
1330961
  Лейдерман Н.Л. С веком наравне. Русская литературная классика в советскую эпоху : (монографические очерки) / Н.Л. Лейдерман. – Н.Л. Лейдерман. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 368с. – ISBN 5-86547-379-4
1330962
  Ермолаев В.Я. С веком наравне: эксперимент в Халданской средн. шк. АзССР / В.Я. Ермолаев. – М., 1988. – 120с.
1330963
  Попиванов И. С величието на труда / И. Попиванов. – София, 1980. – 223с.
1330964
  Миндубаев Ж.Б. С Венца далеко видно / Ж.Б. Миндубаев. – Ульяновск, 1989. – 318с.
1330965
  Марахов Г.И. С верой в будущее: Рев. демократ Н.И.Гулак / Г.И. Марахов. – Киев, 1989. – 133с.
1330966
  Егоров А.В. С верой в победу / А.В. Егоров. – М, 1974. – 222с.
1330967
  Капустенок Г.В. С верой в победу / Г.В. Капустенок. – Москва, 1980. – 159с.
1330968
  Сошнев В.Г. С верой в победу / В.Г. Сошнев. – М, 1982. – 264с.
1330969
  Куприянов Н.В. С верой в Победу / Н.В. Куприянов. – М, 1985. – 173с.
1330970
  Ключников Ю. С верой в Россию // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 10. – С. 14-19. – ISSN 0130-7045


  К 90-летию со дня гибели великого русского поэта Николая Степановича Гумилёва (он был расстрелян 25 августа 1921 г.) почти не осталось "белых пятен" в его творчестве и в биографии. Как же видятся сегодня жизнь и творчество Николая Гумилёва?
1330971
   С верой в человека. – Йошкар-Оха, 1988. – 138с.
1330972
  Кэбирли И. С верой, как огонь : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Советская Россия, 1980. – 220 с.
1330973
   С верой, надеждой, любовью : (фотоальбом). – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2006. – 152с. : фот. – ISBN 966-8188-42-Х
1330974
  Демакова И.Д. С верою в ученика / И.Д. Демакова. – М., 1989. – 205с.
1330975
  Шатров М.А. С вершины полувека : Книга о послеоктябрьском Днепропетровске / М.А. Шатров. – Днепропетровск : Промінь, 1968. – 379 с.
1330976
  Макаров С.С. С весны до осени / С.С. Макаров. – Москва, 1979. – 143с.
1330977
  Стахорский Д.В. С вечера до утра / Д.В. Стахорский. – М, 1979. – 224с.
1330978
  Савельев Владимир С винами Франции жизнь ярче : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39 : Фото
1330979
  Чернобаев А.А. С винтовкой и пером / А.А. Чернобаев. – Москва, 1984. – 192с.
1330980
  Кырнышова Елена С властью - за одним "электронным столом" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-7. – ISSN 0869-4915
1330981
  Померанцев Ю.М. С водой нужно дружить / Ю.М. Померанцев. – К., 1990. – 150с.
1330982
  Бочкин А.Е. С водой, как с огнем : рассказ гидростроителя : [лит. запись Ю. Капусто] / Бочкин А.Е. – Москва : Советская Россия, 1978. – 190 с. : ил.
1330983
  Лисок И.И. С воздуха -- в бой / И.И. Лисок. – М., 1961. – 160с.
1330984
   С войны не вернулся. – Волгоград, 1975. – 207с.
1330985
  Булатович А.К. С войсками Менелика II : дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа / А.К. Булатович. – С.-Петербург : Типография Т-ва Худож. Печати, 1900. – IV, 271, IV с.
1330986
  Булатович А.К. С войсками Менелина П. / А.К. Булатович. – Москва : Наука, 1971. – 352с.
1330987
  Терентьев-Катанский С Востока на Запад : из истории книги и книгопечатания в странах Центральной Азии VIII-XIII веков / Терентьев-Катанский. – Москва : Наука, 1990. – 231с. – (Культура народов Востока). – ISBN 5-02-016982-X
1330988
  Гумилевский Л.И. С востока свет! : избранное / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 435с.
1330989
  Николаенко Н.И. С временем сверяя шаг. / Н.И. Николаенко. – К, 1984. – 104с.
1330990
  Ястржембский Сергей С вуду не шутят. Проклятья вуду // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 58-69 : фото
1330991
  Карпенко Н. С высоты поля / Н. Карпенко. – М., 1983. – 87с.
1330992
  Кругляков Г.В. С высоты твоего роста / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1981. – 86с.
1330993
  Кайко Такэси С высоты Токийской башни : Художественная публицистика и документальная проза / Кайко Такэси. – Москва : Прогресс, 1984. – 267с.
1330994
  Львова Е.П. С выставкой по Америке / Е.П. Львова. – Москва : Советский художник, 1965. – 45 с.
1330995
   С вяра в човека : Книга за Мишо Мишев : Спомени и публицистика. – София : Партиздат, 1987. – 293 с., [8] л. ил.
1330996
  Ойянен С. С гарантией - на небо / С. Ойянен. – М., 1984. – 276с.
1330997
  Шашурин Д.М. С гарпуном под водой. / Д.М. Шашурин. – М., 1966. – 175с.
1330998
  Загорный А.Г. С гвоздикой на щите / А.Г. Загорный. – Ростов -на-Дону, 1967. – 236с.
1330999
  Лебединский В.И. С геологическим молотком по Крыму / В.И. Лебединский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 207с.
1331000
  Лебединский В.И. С геологическим молотком по Крыму / В.И. Лебединский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 159с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,