Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1343001
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1343002
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1343003
  Конашевич С. "Сетлы ж след будзе вечна жывым": століття смерті Максима Богдановича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 8
1343004
  Харламова Татьяна "СИАТТ": поистине сибирские масштабы : Достижения сплоченного коллектива. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 12 : Фото
1343005
  Сергеева Елена "Сибири" эксперименты удаются : "Сибирь" останется "Сибирью". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 50-51 : Фото
1343006
  Какоулина Н.П. "Сибирская Волга" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1343007
  Орехов Н. "Сибирский виноград" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 79-94. – ISSN 1728-8568
1343008
  Петрова Ольга "Сибирь - Болгария": инвестиции сердечного тепла : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Фото
1343009
  Жигун С. "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 240-246. – ISSN 2305-5898
1343010
  Хмель О.С. "Сибірські новели" Бориса Антоненка-Давидовича як цикл творів (в аспекті екзистенціалістських категорій "смерті" та "свободи") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 208-210. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1343011
  Наєнко М. "Сива печаль... скорпіона" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 577-579. – ISBN 978-617-7480-77-7
1343012
  Берсон Л. "Сидеть устанешь, ляг; а тут лежать и негде..." // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 32-38. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Стихи.
1343013
  Шевчук І. "Сиджу на грошах, а передати нема змоги" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 47 (400), 7 грудня 2017. – С. 45-50


  Географ Степан Рудницький відмовився очолювати кафедру у Празі заради роботи в Харкові.
1343014
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.28-29
1343015
  Чадюк М. "Сила нації, що відроджується" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 20


  Як Георгій Нарбут зробив давню мистецьку спадщину частиною сучасності.
1343016
   [Сеферіс біля воріт Аммохосту : 7 статей. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1987. – 321, [1] с., 2 л. іл. – Видання новогрецькою мовою
1343017
  Лі Кіль Чу [Сибір та Азія: ідеї та просторові образи Достоєвського] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 118-143
1343018
   [Сидоренко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри історії літератури і журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1343019
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов Владимир Алексеевич ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1980. – 92 л. – Библиогр.: л. 89-91
1343020
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1343021
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 11 с.
1343022
  Ахьюджа Х.Н. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х.Н. Ахьюджа ; пер. с англ. Б.С. Лунякова ; под ред. В.В. Калашникова. – Москва : Мир, 1979. – 638 с. – Библиогр.: с. 624-625
1343023
  Максимов Ю.И. Сетевые модели в перспективном планировании отраслевых систем / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; Ю.И. Максимов ; [отв. ред. Б.Б. Розин]. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143 с.
1343024
  Алексеев А.М. Сетевые модели в перспективном планировании развития производства / А.М. Алексеев, Л.А. Козлов, В.Н. Крючков ; отв. ред.: Д.М. Казакевич ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1974. – 111 с. – Библиогр.: с. 106-109
1343025
   Сетевые модели и задачи управления.. – М, 1967. – 144с.
1343026
  Радева С.В. Сетевые модели распределения грузопотоков. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.003 / Радева С.В.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1973. – 22л.
1343027
  Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 21-37. – ISSN 0321-2017
1343028
   Сетевые протоколы и управления в равспределенных вычислительных системах. – М, 1986. – 220с.
1343029
  Новоселов Л.Е. Сетевые радиолы и электрофоны стереофонические : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1978. – 208 с.
1343030
  Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0869-4915


  Статья о вузовской библиотеке как информационном центре, который формирует банк научно-образовательных ресурсов и представляет их читателям, в том числе и в удаленном доступе.
1343031
  Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.20-23
1343032
  Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В.С. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с.
1343033
  Смит Р.В. Сетевые средства Linux / Родерик В. Смит; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, 2003. – 672 с. – ISBN 5-8459-0426-9
1343034
   Сетевые средства Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server. Версия 3.5. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1996. – 496c. – ISBN 5-7791-0005-5
1343035
  Пирогов В.В. Сетевые средства логического проектирования абонентских систем на базе микро-ЭВМ семейства "Электроника НЦ" / В.В. Пирогов. – Рига, 1986. – 157с.
1343036
  Сейджман М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
1343037
  Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 / А. Вишневский. – Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – (Для профессионалов). – ISBN 5-272-00179-6
1343038
  Бесчётникова С. Сетевые технологии информационных войн: опыт Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 274-279. – ISSN 1822-5136
1343039
  Воройский Ф.С. Сетевые технологии нового поколения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9765
1343040
  Знатнов Е.А. Сетевые торговые организации: развитие на продуктовом рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1684-2626
1343041
   Сетеметрия, анализ и моделирование информационно-вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1988. – 132с.
1343042
  Бульвинская О.И. Сететура как литературный и социокультурный феномен // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1343043
  Кузмин М. Сети : Первая книга стихов / М. Кузмин ; обл. работа Н Феофелактова. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1908. – [4], 222 с.


  Обл., худ.: Феофилактов Николай Петрович (1876-1941)
1343044
  Гроссо А. Сети / А. Гроссо. – Л, 1972. – 223с.
1343045
   Сети : Для специалистов по компьютерным сетям. – Москва, 1995
1343046
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 1. – 1996
1343047
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1996
1343048
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1996
1343049
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1996
1343050
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 7. – 1996
1343051
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1997
1343052
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1997
1343053
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1997
1343054
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 5. – 1997
1343055
  Гук М. Сети Net Ware 3.12-4.1: Книга ответов. / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 432 с.
1343056
  Камер Д.Э. Сети TCP/IP = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
Т. 3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. – 2002. – 592 с.
1343057
   Сети Windows NT 4.0 / Дж.Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон, М. Хеллер; Джон Д.Рули, Дэвид Мэсвин,Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; Пер.с англ. С. Тимачева; Под ред. А. Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 800с. – ISBN 5-7315-0006-1
1343058
  Баркус Ульрих Кристи Сети для науки / Баркус Ульрих Кристи, Форсгрен Тодд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 26-30 : фото
1343059
  Чиладзе Т.И. Сети звезд : стихи / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 71 с.
1343060
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2005
1343061
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/5. – 2005
1343062
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6/7. – 2005
1343063
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 8/9. – 2005
1343064
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10/12. – 2005
1343065
  Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1695-Х
1343066
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2006
1343067
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/6. – 2006
1343068
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2006
1343069
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9/12. – 2006
1343070
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2007
1343071
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3. – 2007
1343072
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 4. – 2007
1343073
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 5. – 2007
1343074
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6. – 2007
1343075
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2007
1343076
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9. – 2007
1343077
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10. – 2007
1343078
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 11. – 2007
1343079
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 12. – 2007
1343080
  Лебедев Н.Н. Сети из вытянутых треугольников с измеренными высотами / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1968. – 64 с.
1343081
  Мизин И.А. Сети коммутации пакетов / И.А. Мизин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 408с.
1343082
  Фролов А.В. Сети компьютеров в вашем офисе / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 272с. – (Библитотека системного программиста Т.3)
1343083
  Сургутская Е.Ф. Сети ловчие : Роман / Е.Ф. Сургутская. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 335с.
1343084
  Жожикашвили В.А. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. / В.А. Жожикашвили, В.М. Вишневский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192с.
1343085
  Дюментон Г.Г. Сети научных коммуникаций и организация фундаментальных исследований. / Г.Г. Дюментон. – Москва, 1987. – 103 с.
1343086
  Савельев Владимир Сети отелей Греции : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-64
1343087
   Сети пакетной коммутации ЭВМ.. – М, 1984. – 81с.
1343088
  Захаров Г.П. Сети передачи данных / Г.П. Захаров. – Л., 1976. – 72с.
1343089
  Бертсекас Димитри Сети передачи данных / Бертсекас Димитри, Р.Дж. Галлагер; Бертсукас Д., Галлагер Р.Дж. ; пер. с англ. Н.Б. Лиханова [и др.] ; под ред. Б.С. Цыбакова. – Москва : Мир, 1989. – 544 с. : ил. – Библиогр.: с. 526-536
1343090
  Васильев В.В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем / В.В. Васильев, В.В. Кузьмук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с.
1343091
  Котов В.Е. Сети Петри. / В.Е. Котов. – М, 1984. – 158с.
1343092
  Копытина Тамара Николаевна Сети с неподвижной гармонической плоскостью в Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Копытина Тамара Николаевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 12л.
1343093
  Дэвинс Д. Сети связи для вычислительных машин / Д. Дэвинс, Д. Барбер. – М, 1976. – 680с.
1343094
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 231 с.
1343095
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1975. – 208 с.
1343096
  Доровских А.В. Сети связи с подвижными объектами / А.В. Доровских, А.А. Сикарев. – Киев, 1989. – 156 с.
1343097
  Верма П.К. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: Структурный анализ / П.К. Верма. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112с.
1343098
  Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-62. – ISSN 0869-0499
1343099
  Копылов П.М. Сети телевизионного вещания / П.М. Копылов. – Москва, 1980. – 232 с.
1343100
  Хачатрян А.Е. Сети трехмерного пространства Римана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хачатрян А.Е.; МВССО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 7л.
1343101
  Фарли Марк Сети хранения данных = Building storage Networks / Фарли Марк; Пер. А.Головко, И.Штерев. – 2-е издание. – Москва : Лори, 2004. – 550с. – (Библиотека специалиста по сетям). – ISBN 5-85582-215-X
1343102
   Сети шпионажа :. – Л., 1989. – 76с.
1343103
  Глушков В.М. Сети ЭВМ / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 16 с.
1343104
   Сети ЭВМ. – Москва, 1982. – 157 с.
1343105
   Сети ЭВМ. – М., 1986. – 78с.
1343106
  Самойленко С.И. Сети ЭВМ / С.И. Самойленко. – М, 1986. – 158с.
1343107
  Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ / В.Н. Кононыхин. – М., 1989. – 48с.
1343108
  Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производством / Ю.П. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
1343109
   Сети ЭВМ и системы передачи данных : Материалы семинара :. – М., 1977. – 163с.
1343110
  Сухов А.Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. / А.Н. Сухов. – М, 1981. – 64с.
1343111
  Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы / Ю. Блэк ; пер. с англ. М.А. Болдырева, И.Г. Гордиенко. А.И. Роговского ; под ред. В.В. Василькова. – Москва : Мир, 1990. – 506 с. : ил.
1343112
  Сурков Л.В. Сети электронных вычислительных машин. / Л.В. Сурков. – М, 1977. – 56с.
1343113
  Херлберт А. Сетка / А. Херлберт. – М., 1984. – 108с.
1343114
  Каврайский В.В. Сетка для графического решения задач сферической астрономии, математической географии и кристаллографии : Эваториальная зенитальная равнопромежуточная проекция. – Харьков, 1913. – 1 лист
1343115
   Сетка с облаками для интернета. Новые компьютерные технологии могут серьезно изменить Всемирную паутину // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0208-0621


  Изобретение Интернета можно уподобить изобретению колеса — если не по важности события, то хотя бы в том смысле, что это идеальное изобретение. Можно изменить количество спиц, можно надеть на обод шину или оснастить его зубчиками, но смысл от этого не ...
1343116
  Магомедов К.М. Сеточно-характеристические численные методы / К.М. Магомедов, А.С. Холодов. – Москва : Наука, 1988. – 290 с.
1343117
  Лапин А.В. Сеточные аппроксимации вариационных неравенств : учеб. пособие : (курс. лекций) / А.В. Лапин. – Казань, 1984. – 96с.
1343118
   Сеточные методы решения дифференциальных уравнений.. – Казань, 1986. – 92с.
1343119
   Сеточные методы решения задач математической физики. – Казань, 1984. – 115с.
1343120
  Греков Леонид Дмитриевич Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Греков Леонид Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.135-141
1343121
  Греков Л.Д. Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Греков Л. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 21 с.
1343122
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1343123
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
1343124
  Зорин И.В. Сеттевая модель профессионального туристского образования как средство повышения качества туристских услуг // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-12. – ISSN 1813-1212
1343125
  Клевченя А.С. Сетфан Руднянский. / А.С. Клевченя. – Минск, 1968. – 255с.
1343126
  Кожанчиков И.В. Сетчатокрылые - Neuroptera / И.В. Кожанчиков. – С. 286-288
1343127
  Римский-Корсаков Сетчатокрылые (Neuroptera, Planipennia). / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 189-190. – Библиогр.: с. 190
1343128
  Иржак В.И. Сетчатые полимеры / В.И. Иржак. – М, 1979. – 248с.
1343129
  Кузьмина Г.И. Сетчатые полиуретаны, наполненные тетраэтилгиурамдисульфидом и их биодеструкция. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузьмина Г.И.; АН УССР. – К, 1988. – 18л.
1343130
   Сеть Harrah"s развивает глобальную дистрибуцию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 17 : Фото
1343131
   Сеть академий наук Организации Исламская конференция // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-966-136-423-2
1343132
   Сеть африканских академий наук // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 31-32. – ISBN 978-966-136-423-2
1343133
  Бъчваров Марин Сеть высших учебных заведений Болгарии в конце XX века : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 73-74 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 нази. – ISSN 0016-7207
1343134
   Сеть европейских информационных турофисов : Турист в Европе - желанный гость. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-11 : Фото
1343135
  Фокс Кабейн Сеть и бабочка = The net and the butterfly : искусство и практика революц. мышления : пер. с англ. / Оливия Фокс Кабейн и Джуда Поллак. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 362, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: The net and the butterfly : the art and practice of breakthrough thinking / OliviaFox Cabane and Judah Pollack. Portfolio ; Penguin. – Библиогр. в примеч.: с. 343-362. – ISBN 978-5-9614-6497-9
1343136
   Сеть ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе : материалы международного совещания, 6-7 октября 20011 г., Мелитополь, Украина) / [Акатов В.В. и др. ; редкол. : Т.Л. Андрієнко-Малюк (гол. ред.), І.А. Мальцева, С.Л. Мосякін, А.В. Єна та ін.] ; Укр. ботаническое о-во ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ ; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина КНУТШ и др.]. – Мелитополь : Альтерпрес, 2011. – 60 с. : ил., табл. – На обл. название: Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні. – Библиогр. в конце доклада. – ISBN 978-966-542-473-4


  В книге также редкол.: ... В.П. Коломійчук, А.М. Солоненко, М.М. Перегрим, О.М. Перегрим
1343137
  Ахманов А.С. Сеть кредитных учреждений СССР / А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – с.
1343138
  Гиттерман А.Э. Сеть кредитных учреждений СССР. / А.Э. Гиттерман, А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – 87с.
1343139
  Млечин Л.М. Сеть Москва-ОГПУ-Париж / Л.М. Млечин. – М, 1991. – 207с.
1343140
  Кужман Г.И. Сеть научно-технической информации в геологии / Г.И. Кужман, Т.Я. Новикова, В.Б. Ольшвангер. – Москва : Недра, 1977. – 169с.
1343141
  Дейниченко Петр Сеть несвободы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
1343142
  Черешка Б. Сеть предприятий общественного питания потребительской кооперации Литовской ССР и дальнейшее ее развитие. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Черешка Б.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф. экономики торговли. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1343143
  Мальджюнас В. Сеть центров территориальных микрорайонов в Литовской ССР : Автореф... канд. геогрнаук: 11.691 / Мальджюнас В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 17л.
1343144
   Сеть школ, детских садов и других учреждений Московского городского отдела народного образования.. – М., 1962. – 240с.
1343145
   Сеульский аэропорт - лучший в мире // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 9 : Фото
1343146
  Сірук М. Сеульський "Джекпот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 3


  Чому Корея не може возз"єднатися після 70 років національного розколу. Уроки для України.
1343147
  Асланян Сергій Сеульський янкі в Україні : Тест-драйв // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-137
1343148
  Папченко Анна Сеута и Гибралтар. Геркулесовы стопы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 26-35 : фото
1343149
  Антонио Муньос Молина Сефард : проза: фрагмент романа, рассказы, интервью // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 5-60. – ISSN 0130-6545
1343150
   Сефере Тегелим, т.е. псалмы / с комментарием Шаре Шамаим. – Острог : В типографии Л. Клурфаина, 1833. – [472] с. – Вид. єврейською мовою, на тит. арк. назва рос. мовою


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1343151
  Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 35-50. – ISSN 0236-1477
1343152
  Матусяк Агнєшка Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 35-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розкривається творчість письменників "Молодої музи" (Львів, 1906-1909) у контексті сецесії - стилю, що на межі ХІХ-ХХ ст. домінував з великою інтенсивністю не тільки в усіх видах творчості, а й створив своєрідну інтегральну культуру, що ...
1343153
  Гуляк А.Б. Сецесійний образ кохання: "За брамою раю" Миколи Вороного / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 416-428. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1343154
  Доній Т.М. Сецесійні мотиви в творчості поетів-постмодерністів: компаративний аспект (на прикладі лірики Греґорі Корсо та Сергія Жадана) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 164-174


  Зосереджена на спільних рисах сецесійних мотивів творчості поетів- постмодерністів. Зроблено стислий огляд історичних та естетичних аспектів, що призводять до виникнення подібних постмодерних процесів у 165 творчості поетів різних культур. Залучено ...
1343155
  Квіцинська В. Сецесійно-символістські орієнтації ранньої лірики М. Жука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 159-165
1343156
  Ковалів Ю. Сецесія - закономірна ланка літературного процесу між конкретно-історичними напрямами // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 407-417. – ISBN 978-966-2763-27-0
1343157
  Поліщук Лариса Клавдіївна Сецесія в архітектурі Станіславова кінця 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Поліщук Л.К.; Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1343158
  Міщенко І. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 73-84. – ISSN 1728-6875
1343159
  Захаржевська В. Сецесія в художньому світі слов"ян (українсько-болгарські ремінісценції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 20-25. – ISSN 0236-1477
1343160
  Салига Т. Сецесія і контекст... : До поетики ситилю Б.-І. Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 122-128. – ISSN 0868-4790
1343161
  Горбатенко В.П. Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1343162
  Курушин А.И. Сециальный физический практикум по сверхвысоким частотам / А.И. Курушин, В.М. Гусаров. – Пермь
Ч. 1. – 1974. – 164 с.
1343163
  Булавин Л.А. Сечение взаимодействия медленных нейтронов в CO вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Инженерно-физический журнал, 1986. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1343164
  Хорозов Сергей Александрович Сечение неупругих взаимодействий и множественное рождение частиц во взаимодействиях 4Не и 12С с ядрами при 4,5 ГэВ/с-нуклон : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.01 / Хорозов Сергей Александрович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 12л.
1343165
  Азимов М.А. Сечение перезарядки п-мезонов при 4 Гэв/с / М.А. Азимов. – Дубна, 1964
1343166
  Мазур В.М. Сечение полного ядерного поглощения гамма-квантов тяжелых ядер с А-154-:-209 в области Е1-гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Мазур В. М.; АН СССР, ИЯИ. – М., 1979. – 26л.
1343167
  Паниткин Ю.Г. Сечение радиационного захвата нейтронов ураном-238. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Паниткин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.9
1343168
  Черепков Н.А. Сечение фотоионизации L- и М-оболочек аргона с учетом многоєлектронных корреляций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Черепков Н.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 10л.
1343169
  Бегжанов Р.Б. Сечения взаимодействий п-мехонов и протонов больших энергий с ядрами свинца и спектры генерации этих чстиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бегжанов Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 14л.
1343170
  Дьяконов И.А. Сечения взаимодействия антинуклонов с дейтронами при нерелятивистских энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дьяконов И.А.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1343171
  Сторм Э. Сечения взаимодействия гамма-излучения. : справочник / пер. с англ. / Э. Сторм, Х. Исраэль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 253с.
1343172
  Барашенков В.С. Сечения взаимодействия элементарных частиц / В.С. Барашенков. – Москва : Наука, 1966. – 531 с. : черт.
1343173
  Вайнштейн Л.А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами : сводка формул и таблицы для определения сечений электрон-атомных столкновений и вероятностей радиационных переходов / Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков. – Москва : наука, 1973. – 142с.
1343174
  Панченко В.Е. Сечения возбуждения рентгеновских серий атомов электронами и методы рентгеновской спектроскопии плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Панченко В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1343175
  Куприянов Вячеслав Михайлович Сечения деления актинидных ядер быстрыми нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / КУприянов Вячеслав Михайлович; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1343176
  Иткис М.Г. Сечения деления доактивных ядер в реакциях (d, f) u (p, f). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иткис М.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.14-15
1343177
  Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе / Н.Г. Преображенская. – М., 1986. – 158с.
1343178
  Махов Л.М. Сечения и разрезы наклонными проектирующими плоскостями. / Л.М. Махов, Л.М. Мельникова. – Л., 1964. – 75с.
1343179
  Петрухин Алексей Иванович Сечения поглощения пионов, каонов, протонов и антипротонов сложными ядрами в области импульсов 6-60 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петрухин Алексей Иванович; Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1343180
   Сечения пороговых реакций, вызываемых нейтронами : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 217с.
1343181
  Шапарь А.В. Сечения радиационного захвата быстрых нейтронов : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шапарь А.В.;. – Обнинск, 1963. – 14 с.
1343182
  Толстиков В.А. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 0,025-2,5 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстиков В.А.;, 1960. – 20л.
1343183
  Кононов В.Н. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 30-170 Кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононов В.Н.; ОИЯИ, 1967. – 23л.
1343184
  Юрова И.Ю. Сечения рассеяния электронов атмосферными газами. / И.Ю. Юрова, В.Е. Иванов. – Ленинград : Наука, 1989. – 144с.
1343185
  Хуухэнхуу Гончигдоржийн Сечения реакции (п, а) на ядрах редких земель в области энергии нейтронов 30 кэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хуухэнхуу Гончигдоржийн; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
1343186
  Болотов В.Н. Сечения упругих взаимодействий нейтронов и пионов с ядрами углерода при энергии 100 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Болотов В. Н.; Ин-т физ. высок. энерг. – Серпухов, 1967. – 22л.
1343187
  Ловчикова Г.Н. Сечения упругого рассеяния быстрых нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловчикова Г.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – М, 1962. – 30л.
1343188
  Меднис И.В. Сечения ядерных реакций, применяемых в нейтронно-активационном анализе : справочник / И.В. Меднис. – Рига : Зинатне, 1991. – 119 с.
1343189
   Сечения ядерных реакций, рекомендуемые в качестве опорных при нейтронных измерениях : Справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 32 с.
1343190
  Коштоянц Х.С. Сеченов / Х.С. Коштоянц. – Москва ; Ленинград, 1945. – 199 с.
1343191
  Яновская М.И. Сеченов / М.И. Яновская. – Москва, 1959. – 383с.
1343192
  Васильев Л.Л. Сеченов и Введенский -- основатели нового направления в физиологии / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1948. – 19 с.
1343193
  Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль / М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1981. – 392 с.
1343194
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – Москва : Политиздат, 1978. – 367 с. : ил., 6 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1343195
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1980. – 367 с. : ил., 7 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1343196
  Голяндин Александр Сечин-Бахо из долины Касма // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9 (987). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640
1343197
  Рошка В.Ф. Сеющим хлеб : стихи и поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 132 с.
1343198
  Хантимер Сеяные луга в тундре. Научные основы создания сеяных злаковых лугов долголетнего поьзования в тундровой зоне Европейского Севера СССР / Хантимер, Котелина, И.Б. и др. Арчегова. – Сыктывкар, 1979. – 44с.
1343199
  Косарев И.Г. Сеяные травы в засушливых районах / И.Г. Косарев. – Москва, 1932. – 88 с.
1343200
  Чиботару М.Г. Сеятели : роман / Михаил Чиботару ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 348 с.
1343201
  Мелентьев Ю.С. Сеятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1982. – 287с.
1343202
  Данилюк В.И. Сеятели доброго, разумного, вечного / В.И. Данилюк. – Алма-Ата, 1968. – 42с.
1343203
  Алексеев М.Н. Сеятели и хранители / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 96с.
1343204
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1992. – 415 с.
1343205
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 2. – 1992. – 527 с.
1343206
  Шаповалов А.В. Сеятели клеветы / А.В. Шаповалов. – Харьков, 1983. – 96с.
1343207
  Батин П.В. Сеятели мрака и невежества. / П.В. Батин, М.А. Чернов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. – 88 с.
1343208
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись : роман / Б. Овсепян. – Москва, 1965. – 312 с.
1343209
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись / Б. Овсепян. – Ереван : Айастан, 1973. – 288 с.
1343210
  Накадзоно Э. Сеятели ночи / Э. Накадзоно. – М., 1971. – 160с.
1343211
  Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного : Материалы к изучению темы "Особенности литератури русского классицизма" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 33-37
1343212
  Накадзоно Э. Сеятели тьмы : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. Н. Рогаль] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 205-316. – Библиогр.: ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1343213
  Говоров А.А. Сеятель / А.А. Говоров. – М, 1972. – 119с.
1343214
  Плачинда С.П. Сеятель : роман-эссе (о А.П. Довженко) / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1986. – 358 с.
1343215
  Панов А.А. Сеятель гнева народного. / А.А. Панов. – Сталино, 1961. – 158с.
1343216
  Граховский С.И. Сеятель добра и гнева / С.И. Граховский. – Москва, 1975. – 142с.
1343217
   Сєверцов Олексій Миколайович (1866-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1343218
  Гусєва Н.В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 270-275. – ISBN 978-966-285-361-2
1343219
  Ульяненко О. Сєдой // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 1. – С. 29-58
1343220
  Зарембо К.С. Сжаиые грючие газы / К.С. Зарембо. – Киев, 1945. – 140с.
1343221
  Ольховский Ю.Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю.Б. Ольховский. – М., 1971. – 304с.
1343222
  Харрис М. Сжатие дисков / М. Харрис. – Москва, 1995. – 413с.
1343223
  Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 167с.
1343224
  Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях / В.С. Чернега. – Севастополь, 1997. – 214с.
1343225
  Бирон Е.В. Сжатие при смешении нормальных жидкостей / Е.В. Бирон. – Санкт-Петербург : Типография М.П. Фроловой, 1912. – 185 с.
1343226
  Шапошников В.Г. Сжатое изложение общего курса красильной технологии. – Киев : Киево-Галицкая типо-литография, 1901. – 159 с.
1343227
  Жузе Т.П. Сжатые газы как растворители / Т.П. Жузе. – Москва : Наука, 1974. – 111 с.
1343228
  Карабин А.И. Сжатый воздух / А.И. Карабин. – М., 1964. – 344с.
1343229
  Висковатов П.А. Сжатый обзор истории Новой русской литературы с библиографические примечания / П.А. Висковатов, орд. проф. Дерпского ун-та ; [Предисл.: Евгений Бобров]. – Дерп : Издал. Евгений Бобров ; Печатня К.А. Германа, 1892. – 75 с.


  Авт. предисл.: Бобров, Евгений Александрович (1867-1933)
1343230
  Бадов А. Сжечь, чтобы спасти // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 80-82. – ISSN 1812-1896


  В"єтнамська війна
1343231
  Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках / А.И. Карабин. – М., 1957. – 260с.
1343232
  Кантаров М.В. Сжигание и газификация многозольных торфов / М.В. Кантаров, И.Д. Букшпун. – Харьков ; Киев, 1935. – 183 с.
1343233
  Гурвич А.М. Сжигание кускового торфа / А.М. Гурвич. – М.-Л., 1932. – 92с.
1343234
  Арсеев А.В. Сжигание природного газа / Арсеев А.В. – Москва : Металлургиздат, 1963. – 407 с. : ил. – Библиогр.: с. 394-397 (175 назв.)
1343235
  Новаковский В.Н. Сжигание украинских бурых углей / В.Н. Новаковский, Д.Г. Файерштейн. – Харьков, 1934. – 119с.
1343236
  Полякова Т. Сжигая за собой мосты / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 978-5-699-22932-1
1343237
  Лефевр Ж. Сжижение газов и их применение / соч. Жюльена Лефевра, проф. в Нанте ; Пер. с фр. [и предисл.] С.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [2], VI, 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153


  Авт. предисл., пер.: Ламанский, Сергей Иванович (1841-1901)
1343238
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч.1 : Растворимость неорганических веществ. Библиография. – 1934. – 208 с.
1343239
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Ленинград-Москва : Оборонгиз
Ч.2 : Техника эксперимента с сжижеными газами, растворимость неорганических веществ. Библиография. – 1939. – 371 с.
1343240
  Циммерман С.С. Сжимаемость газов при высоких давлениях и температурах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Циммерман С. С.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1972. – 23л.
1343241
  Булавин Л.А. Сжимаемость и гравитационный эффект в неоднородном двойном растворе вблизи критической температуры. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // УФЖ, 1992. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1343242
  Бродская А.Г. Сжимаемость мерзлых грунтов / А.Г. Бродская. – М, 1962. – 84с.
1343243
  Минченко Владимир Иванович Сжимаемость расплавленных хлоридов, бромидов и йодидов щелочных металлов и их бинарных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Минченко Владимир Иванович; Уральск. науч. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1975. – 28л.
1343244
  Сырников Ю.П. Сжимаемость растворов электролитов и некоторые вопросы теории этих растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырников Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 11л.
1343245
  Фисенко В.В. Сжимаемость теплоносителя и эффективность работы контуров циркуляции ЯЭУ / В.В. Фисенко. – М, 1987. – 195с.
1343246
  Цанковъ В. Сжществува ли андезитна ерупция въ С.И.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1942. – С.165-170. – Отдельный оттиск
1343247
  Сонтани У.Т. Си Кабаян / У.Т. Сонтани. – М., 1960. – 54с.
1343248
  Шнеерсон Г.М. Си Син-хай / Г.М. Шнеерсон. – М., 1956. – 48с.
1343249
  Весел Р. Си Цзиньпин готовится внедрять культ личности // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 марта (№ 10). – С. 14


  Несменяемость порождает ощущение вседозволенности, что приводит к диктатуре по типу Мао или Сталина.
1343250
   Си. Руководство по компилятору. – ? : ?. – 300с.
1343251
  Малашевич В Е. Сиаловые кислоты как показатель радиационных и нейроэндокринных нарушений в организме : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Малашевич Е.В; АН БССР. Ин-т физиологии. – 26с.
1343252
  Синицын В.М. Сиаль : Историко-генетические аспекты / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 167с.
1343253
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Москва : Детгиз, 1956. – 54 с.
1343254
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 41 с.
1343255
  Низам Сиасет-Намэ / Низам, Ал-Мулька. – Москва-Л., 1949. – 380с.
1343256
  Ильющенков В.В. Сиб кунг-фу: (Кит. оздоровит. гимнастика) / В.В. Ильющенков. – Красноярск, 1990. – 95с.
1343257
  Мустафин Р.А. Сибгат Хаким / Р.А. Мустафин. – Москва, 1979. – 123 с.
1343258
  Беляков Г.П. СибГАУ: от завода-втуза к исследовательскому университету // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 0869-3617


  В статье идет речь об истории и основных достижениях Сибирского государственного аэрокосмического университета за последние 5 лет: включенности вуза в ракетно-космический комплекс Сибири, интеграции с РАН, а также о новейших инновационных подходах в ...
1343259
  Сухоруков К.М. СИБИД: успехи и проблемы стандартизации российского книжного дела // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-34. – ISSN 1726-6726
1343260
  Друзина М.В. Сибил Торндайк. / М.В. Друзина. – Ленинград, 1972. – 152с.
1343261
  Воронкова Г.В. Сибилянты в норвежском. (Синхрония и диахрония) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронкова Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1343262
   Сибирcкие писатели за 30 лет :. – Иркутск, 1949. – 188с.
1343263
  Горбачев М.С. Сибири - ускоренный шаг / М.С. Горбачев. – Москва, 1985. – 31с.
1343264
  Лейфер А.Э. Сибири не изменю!.. / А.Э. Лейфер. – Новосибирск, 1979. – 134с.
1343265
  Ежов В.И. Сибириада / В.И. Ежов, А.С. Кончаловский. – Москва, 1993. – 477с.
1343266
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1965. – 399с.
1343267
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1966. – 400с.
1343268
   Сибиркое отделение Академии наук СССР. – Новосибирск, 1967. – 95 с.
1343269
  Мельникова И. Сибирская амазонка : [роман] / Ирина Мельникова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сер. осн. в 2005 г. – (Вера, Надежда, Любовь). – ISBN 978-5-699-17633-5
1343270
   Сибирская археография и источниковедение :. – Новосибирск, 1979. – 238с.
1343271
  Скафтымов Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского / сост. П. Черняев. – Б. м. : б. и. – 31 с. – Отд. оттиск: Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 161-257; также: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателе. М., 1972. С. 218-338
1343272
  Межов В.И. Сибирская библиография : указатель книг и статей о Сибири на рус. яз. и одних только книг на инлстр. яз. за весь период книгопечптпния : в 3 т. с азбуч. указателями имен авторов и предметов / В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Ф.А. Семенов
Т. 3 : Педагогика. Правоведение. и государственные науки. Политические и социальные науки. Сельское хозяйство и земледелие. Астрономия. Геодезия и механика. Естественные науки. Медицина. Языкознание. Словесность. Искусство. Дополнения. Азбучные указатели.. – 1903. – 188 с.
1343273
  Лосьев Г.А. Сибирская вандея / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1969. – 200с.
1343274
  Лосьев Г.А. Сибирская Вандея: повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1989. – 399с.
1343275
  Парахина Наталья Сибирская выставка номер один : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60 : Фото
1343276
  Боженко Л.И. Сибирская деревня в восстановительный период 1921-1925 гг. : соц.-экон. процессы и их регулирование в сиб. деревне / Л.И. Боженко. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 264 с.
1343277
   Сибирская деревня в условиях урбанизации.. – Новосибирск, 1976. – 136с.
1343278
  Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 518с.
1343279
   Сибирская добровольческая :. – Новосибирск, 1967. – 359с.
1343280
  Березовская Л.В. Сибирская журнальная пресса -- активный помощник партии в борьбе за восстановление народного хозяйтва края. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Березовская Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
1343281
  Черноморцев Л.Н. Сибирская земля / Л.Н. Черноморцев. – М, 1950. – 78с.
1343282
   Сибирская история. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1774
1343283
  Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом С- Пб АН и профессором ...И.Е.Фишером. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии наук, 1774. – 631 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
1343284
  Посадсков А.Л. Сибирская книга и революция 1917-1918 / А.Л. Посадсков. – Новосибирск, 1977. – 285с.
1343285
   Сибирская коллекция Кунсткамеры. – 16 с.
1343286
  Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // Археология СССР : свод археологических источников : Д3-9 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва ; Ленинград : Наука, 1962. – Д3-9 : Сибирская коллекция Петра I / С.И. Руденко. – С. 1-52, 27 табл.
1343287
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны / Б.В. Иванов. – Томск, 1976. – 375с.
1343288
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Иванов Б.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 40л.
1343289
  Соколов В.Е. Сибирская косуля / В.Е. Соколов, А.А. Данилкин. – Москва : Наука, 1981. – 145с.
1343290
  Дылис Н.В. Сибирская лиственница / Н.В. Дылис. – Москва, 1947. – 138с.
1343291
   Сибирская муза.. – М., 1991. – 382с.
1343292
  Митрофанов Л.И. Сибирская новелла. Пьеса / Л.И. Митрофанов. – М., 1961. – 60с.
1343293
  Потапов П. Сибирская новь / П. Потапов. – М., 1948. – 88с.
1343294
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Омск, 1961. – 439с.
1343295
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 439с.
1343296
  Кононов Н.П. Сибирская печать - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кононов Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л.
1343297
  Горощенова О.А. Сибирская писательница Е.А. Авдеева-Полевая // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0042-8779
1343298
  Почивалин Н.М. Сибирская повесть / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 72с.
1343299
  Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Хазиахметов Э.Ш. ; ЛГУ. – Ленинград, 1982. – 42 с.
1343300
   Сибирская поступь. – М., 1982. – 351с.
1343301
  Кубышкин М.П. Сибирская поэма. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1962. – 111с.
1343302
  Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке / Н.Д. Зольникова. – Новосибирск, 1990. – 288с.
1343303
  Ракитников Н.И. Сибирская реакция и Колчак. / Н.И. Ракитников. – Москва : Просветительное Кооперативное издательсткое Товарищество "Народ", 1920. – 38с.
1343304
  Кублицкий Г.И. Сибирская родная сторона / Г.И. Кублицкий. – М, 1968. – 254с.
1343305
  Мешакин П.Н. Сибирская ссылка В.И. Ленина / П.Н. Мешакин. – Красноярск, 1987. – 254с.
1343306
  Солодкин Я.Г. Сибирская ссылка Годуновых в начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 127-133. – ISSN 0042-8779
1343307
  Кодан В С. Сибирская ссылка декабристов / В С. Кодан, . – Иркутск, 1983. – 282с.
1343308
  Почивалин Н.М. Сибирская тетрадь / Н.М. Почивалин. – Омск, 1954. – 72с.
1343309
  Марягин Г.А. Сибирская фантазия. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 354с.
1343310
   Сибирская экскурсия : Восточная Сибирь. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1937. – 103с.
1343311
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск : Наука, 1982. – 254 с.
1343312
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1986. – 317с.
1343313
   Сибирская энциклопедия
Т. 1 : Аба - Жуя. – 988стлб. – Книга без тит. лист.
1343314
  Никитин Н.И. Сибирская эпопея 17 века / Н.И. Никитин. – Москва, 1987. – 173 с.
1343315
  Погребняк Л.И. Сибирская язва в Украинской ССР. (Эпизоотологические аспекты проблемы) : Автореф... канд. вет.наук: 16.00.03 / Погребняк Л.И.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1974. – 26л.
1343316
  Ветошкин М.К. Сибирские большевики в период первой русской революции / М.К. Ветошкин. – Москва, 1939. – 231с.
1343317
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины : миниатюрные рассказы / Василий Пухначев ; [ил. С. Калачева]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 191 с. : ил. ; 9,5х7,5 см. – Миниатюрное издание
1343318
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1970. – 32с.
1343319
  Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы / Дмитрий Вольфсон. – Томск : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1903. – [2], 240 с.
1343320
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 103с.
1343321
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1968. – 284с.
1343322
  Кащенко Н.Ф. Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды / Н.Ф. Кащенко. – Томск : Тип.Сибир.т-ва печат.дела, 1912. – 12с.
1343323
  Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Ермолинский Л.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1971. – 19л.
1343324
  Ермолинский Л.Д. Сибирские газеты 70-80 годов 19 века / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1985. – 134с.
1343325
   Сибирские говоры : функционирование и взаимовлияние диалектной речи и литературного языка. – Красноярск, 1988. – 156с.
1343326
  Черных П.Я. Сибирские говоры. / П.Я. Черных. – Иркутск, 1953. – 96с.
1343327
  Эрвье Ю.Г. Сибирские горизонты / Ю.Г. Эрвье. – Свердловск, 1968. – 132с.
1343328
   Сибирские города XVII - начала XX века :. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1343329
   Сибирские дали. – М., 1981. – 112с.
1343330
  Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского, 1850-1854 гг. / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1343331
  Коркин В.Д. Сибирские зори / В.Д. Коркин. – Омск, 1963. – 94с.
1343332
   Сибирские и дальневосточные организации Географического общества СССР в 1959-1969 гг.. – Иркутск, 1970. – 68с.
1343333
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1939. – 92с.
1343334
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1951. – 104с.
1343335
  Савельев Н.Я. Сибирские механики П.М.Залесов и М.С.Лаулин / Н.Я. Савельев. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1343336
   Сибирские огни. – Новосибирск
Вып. 8. – 1990
1343337
   Сибирские огни. Литературно-художественный и ощественно-политический журнал : Указатель содержания 1922 - 1964 гг. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 432 с.
1343338
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Иркутск, 1945. – 191с.
1343339
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко, 1946. – 544 с.
1343340
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : ОГИЗ
Ч. 2. – 1946. – 476 с.
1343341
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 415 с.
1343342
  Бессонов И.М. Сибирские перекаты : роман / И.М. Бессонов. – Москва : Современник, 1979. – 192 с. – (Новинки "Современника")
1343343
  Макаренко А.А. Сибирские песенные старины : для сред. шк. сост. Дм.Дм. Михайлов, преп. Спб. 2 реал. уч-ща и Александр. жен. гимназии. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ., 1907. – 61 с. – Кн. без тит. л., опис. по обл. – Библиогр.: с. I-VI в конце кн.


  На обл. надпись: В Библиотеку Киевского музея. автор (подпись)
1343344
   Сибирские побасенки / собр. и обраб. Геннадий и Александр Заволокины ; [худож. Спартак Калачев]. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1987. – 187 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1343345
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1968. – 471с.
1343346
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1978. – 464с.
1343347
  Коньяков В.М. Сибирские повести / В.М. Коньяков. – М., 1988. – 240с.
1343348
  Ракша И.Е. Сибирские повести / И.Е. Ракша. – М, 1988. – 350с.
1343349
  Приставкин А.И. Сибирские повести. / А.И. Приставкин. – Новосибирск, 1967. – 272с.
1343350
  Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. // Археология СССР : свод археологических источников : Д4-7 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1980. – Д4-7 : Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. / М.А. Дэвлет. – С. 1-67, табл.
1343351
  Кафер Эгон ф. Сибирские рассказы / Эгон ф. Кафер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 49)


  Содержание: Рассказ Романа Амосова; Джабеев-хан; Старый остяк; У костра
1343352
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы / В.Г. Короленко. – Чита, 1946. – 236с.
1343353
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1952. – 200 с.
1343354
  Залыгин С.П. Сибирские рассказы / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 168с.
1343355
  Мамин-Сибиряк Сибирские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
1. – 1991. – 366с.
1343356
  Малютина А.И. Сибирские рассказы В.Г.Короленко и их народно-поэтическая основа : Автореф... канд. филол.наук: / Малютина А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 14л.
1343357
  Кулик Л.С. Сибирские рассказы В.Г.Короленко. / Л.С. Кулик. – К., 1961. – 60 с.
1343358
  Пудалова Л.А. Сибирские рассказы Вс. Иванова (Становление жанра рассказа в раннем творчестве писателя) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пудалова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 19 с.
1343359
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы и очерки / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 508с.
1343360
  Журавлев Андрей Сибирские реки обмелели. Много воды утекло // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 42 : фото
1343361
   Сибирские русские говоры. – Томск, 1984. – 216с.
1343362
   Сибирские сказания. – М., 1991. – 459с.
1343363
  Кожемякин А.С. Сибирские сказки / А.С. Кожемякин. – Изд. 2-е доп. – Новосибирск, 1973. – 176с.
1343364
  Галкин В. Сибирские сказы / В. Галкин. – Москва, 1985. – 159с.
1343365
   Сибирские сказы. – Новосибирск, 1991. – 416с.
1343366
   Сибирские сказы, предания, легенды :. – Новосибирск, 1959. – 232с.
1343367
  Луговской И.С. Сибирские стихи / И.С. Луговской. – Москва, 1959. – 111с.
1343368
  Азадовский М.К. Сибирские страницы : ст., рец., письма / М.К. Азадовский ; [сост., авт. предисл. Н.Н. Яновский]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 301-335
1343369
   Сибирские страницы жизни и творчества В.Г.Короленко :. – Новосибирск, 1987. – 204 с.
1343370
   Сибирские страницы поэтической Ленинианы :. – Красноярск, 1986. – 221с.
1343371
   Сибирские строки. Русские и советские поэты о Сибири :. – М., 1984. – 463с.
1343372
   Сибирские частушки. – Омск, 1959. – 102с.
1343373
   Сибирские частушки. – Новосибирск, 1977. – 186с.
1343374
  Филиппов Р.В. Сибирские ямбы / Р.В. Филиппов. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд., 1976. – 135 с.
1343375
  Корсунь А. Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи / А. Корсунь, Г. Курбасова, А. Неушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Досліджено багаторічні просторові і тимчасові зв"язки Сибірського центру дії атмосфери за останні 120 років. За допомогою аналізу експериментальних даних встановлено подібні тенденції в зміні основних характеристик клімату, обертання Землі, магнітного ...
1343376
  Баландин С.Н. Сибирский архитектор А.Д.Крячков / С.Н. Баландин, О.П. Ваганова. – Новосибирск, 1973. – 55 с.
1343377
  Нехорошков В.П. Сибирский аспект сотрудничества с BRICS // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 044-748Х
1343378
   Сибирский ботанический сад. – Томск, 1961. – 89с.
1343379
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч.1. – 1818. – 38, 27, 25, 33 с. – Видання старою орфографією
1343380
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 2. – 1818. – С. 56, 74, 34-38. – Видання старою орфографією
1343381
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 3. – 1818. – C. [5], 29-64, 52-107, 75-109, [5]. – Видання старою орфографією
1343382
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Иос. Иоаннесова
Ч. 4. – 1819. – С. [4], 66-180, [5]. – Видання старою орфографією
1343383
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 5. – 1819. – С. [4], 57-70, 44, 49. – Видання старою орфографією
1343384
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 7. – 1819. – C. [4], 124-151, 68. – Видання старою орфографією
1343385
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской типоргафии
Ч. 8. – 1819. – С. [4], 69-140, 11, [14]. – Видання старою орфографією
1343386
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 9. – 1820. – C. 78, 44-54, 71-88, 16, 111-140, [2]. – Видання старою орфографією
1343387
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 10. – 1820. – C. [2], 17-30, 141-164, 13-25, 31-66, 165-171... – Видання старою орфографією
1343388
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 11. – 1820. – C. 89-112, 83-98, 56-67, 114-136... – Видання старою орфографією
1343389
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 12. – 1820. – C. 167-188, 11-26, 94-100, 189-210, 27-32... – Видання старою орфографією
1343390
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 13. – 1821. – C. 8, 1-20, 30, 21-38, 12, 39-54, 7-10, [2]. – Видання старою орфографією
1343391
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 15. – 1821. – C. 13-28, 12, 71-94, 24, 95-103... – Видання старою орфографією
1343392
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 16. – 1821. – C. 15-54, 9-26, 82, 26-37, 5-21, 55-78, 40-95. – Видання старою орфографією
1343393
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 17. – 1822. – С. 64, 15-64, 15-76, 79-98, 4. – Видання старою орфографією
1343394
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 18. – 1822. – C. 69-92, 81-120, 109, 91-144, 21-164, 10, 97-106. – Видання старою орфографією
1343395
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 19. – 1822. – C. 129-196, 11-16, 107-116, 95-122, 31-142... – Видання старою орфографією
1343396
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В морской тип.
Ч. 20. – 1822. – C. 25-40, 253-296, 57-148, 1-16, 297-324, 29-42, 6. – Видання старою орфографією
1343397
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. департамента народного просвещения
Т. 22, ч. 2. – 1823. – C. 12, 77-100, 15-26, 107-150, 21-50, 137-160... – Видання старою орфографією
1343398
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В Департаменте народного просвещения
Т.23, ч.3. – 1823. – C.43-114, 51-141, 101-122, 83-144, 101-170, [2]. – Видання старою орфографією
1343399
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента народного просвещения
Т. 25, ч. 1. – 1824. – C. 117-176, 21-44, 147-174... – Видання старою орфографією
1343400
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В Департаменте народного провещения
Т. 27, ч. 3. – 1824. – С. 161-288, 195-220, 97-228, 1-13, [2]. – Видання старою орфографією
1343401
   Сибирский вестник. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента народного просвещения
Т. 28, ч. 4. – 1825. – C. 203-267, 317-353, 229-290, 113-126, [13]. – Видання старою орфографією
1343402
   Сибирский вестник. Атлас., 1828
1343403
   Сибирский географический сборник. – Москва : Наука
№ 1. – 1962. – табл., рис.
1343404
   Сибирский географический сборник. – Москва : Наука
№ 2. – 1963. – табл., рис.
1343405
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 3. – 1964. – табл., рис.
1343406
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 4. – 1965. – табл., рис.
1343407
   Сибирский географический сборник. – Москва; Ленинград : Наука
№ 5. – 1967. – табл., рис.
1343408
   Сибирский географический сборник. – Ленинград : Наука
№ 6. – 1970. – табл., рис.
1343409
   Сибирский географический сборник. – Ленинград : Наука
№ 7. – 1971. – табл., рис.
1343410
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 8. – 1974. – 280с : табл., рис.
1343411
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 9. – 1974. – 196с : табл., рис.
1343412
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 10. – 1975. – табл., рис.
1343413
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 11. – 1975. – табл., рис.
1343414
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 12. – 1976. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 221-222
1343415
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 13. – 1977. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1343416
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 14. – 1978. – табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1343417
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 15. – 1980. – табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1343418
  Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления / В.В. Рабцевич. – Новосибирск, 1984. – 197с.
1343419
  Скиф В. Сибирский дивизион : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-6. – ISSN 0027-8238
1343420
  Новакова К.Т. Сибирский железнодорожный пролетариат (1891-1904). / К.Т. Новакова. – Красноярск, 1965. – 72с.
1343421
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 3. – 2005. – С. 177-272
1343422
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 4. – 2005. – С. 273-366
1343423
   Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва
Вып. 58. – 1982
1343424
   Сибирский календарь на 1925 год. – Иркутск, 1925. – 138с.
1343425
  Петров И.Ф. Сибирский корень / И.Ф. Петров. – М., 1982. – 63с.
1343426
  Познанский В.С. Сибирский красный генерал. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1972. – 270с.
1343427
  Дворецкая Н.А. Сибирский летописный свод / Н.А. Дворецкая. – Новосибирск, 1984. – 135с.
1343428
   Сибирский меридиан : Туристско-краеведческий сборник по Западной Сибири. – Москва, 1983. – 145с.
1343429
  Петри Б.Э. Сибирский неолит / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1926. – 39с.
1343430
  Якимова Л.П. Сибирский очерк, 20-70-е годы / Якимова Л.П., Юдалевич Б.М. ; отв. ред. В.Г. Одиноков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1983. – 185 с. – Библиогр. в примеч.: с. 175-184
1343431
  Ваганова Л.С. Сибирский пейзаж / Л.С. Ваганова. – Свердловск, 1970. – 72с.
1343432
  Макаров В.А. Сибирский платок / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1968. – 71с.
1343433
  Беспалова Л.Г. Сибирский просветитель : [О П.А. Словцове] / Л.Г. Беспалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1973. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-142
1343434
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1975. – 432с.
1343435
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1978. – 448с.
1343436
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1983. – 381с.
1343437
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1986. – 431с.
1343438
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1989. – 368 с.
1343439
   Сибирский сплав.. – Новосибирск, 1968. – 302с.
1343440
  Незнанский Ф.Е. Сибирский спрут / Ф.Е. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 2000. – 368с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-7390-1022-5, 5-17-002134-8
1343441
  Рафикова С. Сибирский стиляга = Нонконформизм на провинциальной почве? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0235-7089
1343442
  Ольхон А.С. Сибирский тракт / А.С. Ольхон. – Якутск, 1945. – 143с.
1343443
  Кердан А.Б. Сибирский тракт / А.Б. Кердан. – Москва, 1991. – 76 с.
1343444
  Чебыкина Н.В. Сибирский трактат. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 38 с.
1343445
   Сибирский туррынок в надежных руках // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 46 : Фото
1343446
  Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне / Г.А. Докучаев. – Новосибирск, 1968. – 322с.
1343447
  Колмаков В.И. Сибирский федеральный университет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1726-6726
1343448
   Сибирский фольклор. – Новосибрск
Вып. 4. – 1977
1343449
   Сибирский фольклор :. – Новосибирск, 1980. – 170с.
1343450
  Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и происхождение на-дене // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 122-134. – ISSN 1563-0102
1343451
   Сибирский фольклор.. – Томск
1. – 1965. – 168с.
1343452
  Мирнев В.Н. Сибирский характер / В.Н. Мирнев. – М., 1977. – 95с.
1343453
  Толченова Н.П. Сибирский характер / Н.П. Толченова. – Новосибирск, 1985. – 112 с.
1343454
  Лиханов А.А. Сибирский характер. / А.А. Лиханов. – М., 1966. – 48с.
1343455
  Лисовский Н.В. Сибирский художник Д. И. Каратанов / Н.В. Лисовский. – Красноярск, 1974. – 147с.
1343456
   Сибирский цирюльник [Електронний ресурс] : кинодрама ; продолжительность 180 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский.-Звук. версии :ориг. верс. без субтитров; - Субтитр. версии : русск., англ. и др.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Никита Михалков)


  Действие фильма происходит более ста лет назад , в годы правления Александра 3-го. "Сибирский цирюльник" - паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в соответствующих российских государственных органах авантюрист ...
1343457
  Рожков А.С. Сибирский шелкопряд : Автореф... докт. биол.наук: / Рожков А. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т леса и дресесины. – Красноярск, 1965. – 46л.
1343458
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 5. – 1996
1343459
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 1. – 1997
1343460
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 2. – 1997
1343461
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 3. – 1997
1343462
  Кублицкий Г.И. Сибирский экспресс / Г.И. Кублицкий. – М, 1980. – 96с.
1343463
  Машкин Г.Н. Сибирскими тропами и дорогами / Г.Н. Машкин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 191 с.
1343464
   Сибирских материалов и тобольской работы [Електронний ресурс] : резьба по кости. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска.-Заглавие на контейнере "Тобольская кость". – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С давних пор в Европе резьбу по кости называют "изящным искусством россов". Фильм посвящает в секреты создания скульптуры , ...
1343465
  Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1967. – 412с.
1343466
  Дворецкая Надежда Александровна Сибирское летописание второй половины XVII века (сибирский летописный свод) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Дворецкая Надежда Александровна; Ленингр. отд. ин-т истории АН СССР. – Л., 1980. – 19л.
1343467
  Брегова Д.Д. Сибирское лихолетье Федора Достоевского / Д.Д. Брегова. – М., 1974. – 535с.
1343468
   Сибирское море - Байкал. – Москва, 1971. – 32с.
1343469
  Шиловский Михаил Викторович Сибирское областничество накануне и в годы первой русской революции (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шиловский Михаил Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1343470
  Кауфман А.А. Сибирское переселение на исхое XIX века : историко-статистический очерк : 1. Новейшее законодательство и меры к упорядочению переселения; 2. Цифровые данные о ходачестве и переселении / А.А. Кауфман. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1901. – [4], 100 с.
1343471
   Сибирское собрание М.Н.Тихомирова и проблемы археографии :. – Новосибирск, 1981. – 172с.
1343472
  Шесталов Ю. Сибирское ускорение : рассказы / Юван Шесталов ;. – Москва : Советская Россия, 1977. – 79 с.
1343473
  Бех И.А. Сибирское чудо-дерево / А. Бех, И.В. Таран ; отв. ред. В.Е. Кулаков. – Новосибирск : Сибирское отд-ние, 1979. – 126 с.
1343474
  Мустафин Я.М. Сибирское чудо / Я.М. Мустафин. – М., 1972. – 240с.
1343475
  Степанов А.А. Сибирской флотилии лейтенатн / А.А. Степанов. – Владивосток, 1986. – 182с.
1343476
  Павлова Татьяна Сибиряк-сибиряшечка : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1343477
  Астафьев В.П. Сибиряк : рассказ / Виктор Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1959. – 26с. – (Рассказы о советских людях)
1343478
  Жигунова М. Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 11-15. – ISSN 0235-7089
1343479
   Сибиряки-гуртьевцы - гвардейцы : сборник. – Омск, 1941. – 42с.
1343480
  Сергеев Александр Сибиряки - прародители папуасов : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 14 : Фото
1343481
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Москва
1. – 1953. – 224с.
1343482
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Омск
Кн. 2. – 1955. – 350с.
1343483
  Зарубин С.М. Сибиряки / С.М. Зарубин. – М, 1965. – 381с.
1343484
  Кирій О.А. Сибиряки або вирна пара [Сибіряки або вірна пара] : Драма в 4-х діях и 1-й картыни / А.А. Кирій. – Катеринодар : Тип. " Основа", 1909. – 23 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1343485
   Сибиряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистичского Отечества :. – Кемерово, 1990. – 181с.
1343486
   Сибиряки в тылу врага. – Красноярск, 1988. – 174с.
1343487
  Раш К.Б. Сибиряки против СС: воинская повесть / К.Б. Раш. – М., 1989. – 271с.
1343488
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – Иркутск : Иркутское кн.изд., 1962. – 426 с.
1343489
  Клейменов Ф.В. Сибиряки. / Ф.В. Клейменов. – Улан-Удэ, 1962. – 82с.
1343490
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – 2-е изд. дораб. – Иркутск, 1965. – 526с.
1343491
  Костюковский Б.А. Сибиряки. Повести и рассказы / Б.А. Костюковский. – Чита, 1947. – 121с.
1343492
  Раш К.Б. Сибиряки: повести / К.Б. Раш. – М., 1990. – 478с.
1343493
  Загорянский Е. Сибирячка / Е. Загорянский, А. Казанцев. – М.-Л., 1950. – 136с.
1343494
  Солодарь Ц.С. Сибирячка / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1957. – 31с.
1343495
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1965. – 312с.
1343496
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1976. – 285с.
1343497
  Моргунов В.П. Сибирь - жемчужина СССР / В.П. Моргунов, Н.Д. Моргунова. – М., 1980. – 64с.
1343498
  Рождественский И.Д. Сибирь - край большого будущего / И.Д. Рождественский. – М., 1956. – 47с.
1343499
  Петров И.Ф. Сибирь - мое отечество / И.Ф. Петров. – Омск, 1990. – 331с.
1343500
  Кейзерлинг Р. Сибирь : из путевых записок / Р. Кейзерлинг. – Москва : Университетская типогр., 1900. – 250 с. – с 11-ю рис.
1343501
  Кеннан Д.К. Сибирь : [Очерки] : пер. с нем. без всяких сокр. : в 2 т / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – VIII, 228 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1343502
  Михайлов Н.И. Сибирь / Н.И. Михайлов. – М., 1951. – 288с.
1343503
  Михайлов Н.И. Сибирь : Физико-географический очерк / Н.И. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Географгиз, 1956. – 382с.
1343504
  Марков Г.М. Сибирь / Г.М. Марков. – М, 1971. – 63с.
1343505
  Марков Г.М. Сибирь : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1971. – 319с.
1343506
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Известия, 1976. – 590 с.
1343507
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 525 с.
1343508
   Сибирь. – Иркутск
Вып. 6. – 1977
1343509
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1978
1343510
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1978
1343511
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1978
1343512
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1979
1343513
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1979
1343514
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1980. – 588 с.
1343515
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1980
1343516
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1980
1343517
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1980
1343518
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1980
1343519
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1980
1343520
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1980
1343521
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1981
1343522
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1981
1343523
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1981
1343524
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1981
1343525
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1981
1343526
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1981
1343527
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х кн. / Георгий Марков. – Москва : Художественная литература, 1982. – 557с. – (Классики и современники ; Советская литература)
1343528
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1982
1343529
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1982
1343530
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1982
1343531
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1982
1343532
   Сибирь. – Иркутск
№ 5. – 1982
1343533
   Сибирь. – Иркутск
№ 6. – 1982
1343534
   Сибирь. – Иркутск
№ 1. – 1983
1343535
   Сибирь. – Иркутск
№ 2. – 1983
1343536
   Сибирь. – Иркутск
№ 3. – 1983
1343537
   Сибирь. – Иркутск
№ 4. – 1983
1343538
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 557 с.
1343539
  Марков Г.М. Сибирь : Роман / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 557с. – (Библиотека советского романа)
1343540
   Сибирь XVII-XVIII вв.:. – Новосибирск, 1962. – 259с.
1343541
   Сибирь былинная.. – Москва, 1977. – 198с.
1343542
   Сибирь в 1923-24 году :. – Новониколаевск, 1925. – 267с.
1343543
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1977. – 333с.
1343544
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 67с.
1343545
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 296с.
1343546
  Стрельский В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск. Омгиз, 1943 / В.И. Стрельский. – с.
1343547
   Сибирь в годы Великой Отечественной войны ( июнь 1941- сент. 1945 гг.): : Библиогр. указ. – Новосибирск, 1976. – 250с.
1343548
   Сибирь в древности :. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1343549
   Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе. – Новосибирск : Наука, 1980. – 336 с.
1343550
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : введение, тексты и комментарий / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
т.1 : XIII-XVII вв. – 1932. – 368с.
1343551
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей = введение, тексты и комментарии / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
Ч. 2. – 1936. – 152 с.
1343552
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : Введение, тексты, комментарий. 13-17 в.в. / М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Иркутск : ОГИЗ, 1941. – 610с.
1343553
  Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путушественников и ученых XVIII века / Э.П. Зиннер, 1968. – 248с.
1343554
  Печенкин М.Д. Сибирь в ленинском плане построения социализма, 1917-1924 гг. / М.Д. Печенкин. – Новосибирск, 1988. – 206с.
1343555
  Стрельский В.И. Сибирь в Отечественной войне 1812 года. / В.И. Стрельский; Волин Б.М. – 48с.
1343556
  Зобачев И.Г. Сибирь в первую русскую революцию 1905-1907гг. / И.Г. Зобачев. – Новосибирск, 1955. – 94с.
1343557
  Соколова В.П. Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданскйо войны (Март 1917-1920 гг.) / В.П. Соколова, М.Л. Жданова. – Новосибирск, 1973. – 334с.
1343558
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. – Новосибирск
2. – 1965. – 144с.
1343559
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
5. – 1965. – 168с.
1343560
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культура Сибири в период социализма и развернутого строительства коммунизма 1937-1963 гг.:. – Новосибирск
4. – 1965. – 144с.
1343561
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культурное строительство Сибири в 1917-1960 гг :. – Новосибирск
1. – 1962. – 240с.
1343562
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Промышленность и рабочий класс Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
3. – 1964. – 110с.
1343563
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства коммунизма :. – Новосибирск
7. – 1968. – 204с.
1343564
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства социализма :. – Новосибирск
6. – 1966. – 164с.
1343565
  Постнов Ю.С. Сибирь в поэзии декабристов. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1976. – 113 с.
1343566
  Алексеев М.П. Сибирь в романе Дефо / М.П. Алексеев. – Иркутск, 1928. – 24с.
1343567
  Като К. Сибирь в сердце японца. / К. Като. – Новосибирск, 1992. – 133с.
1343568
  Давид Ефимов Викторович Сибирь в творчестве Виссариона Саянова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Давид Ефимов Викторович ; Томский гос. ун-т , Кафедра советской лит-ры. – Томск, 1967. – 23 с.
1343569
  Дурылин С.Н. Сибирь в товорчестве В.И.Сурикова / С.Н. Дурылин. – Москва, 1930. – 61с.
1343570
  Белковец Л.П. Сибирь в трудах И.Г.Гмелина : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Белковец Л.П.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 22л.
1343571
   Сибирь в художественной литературе. – Тюмень, 1961. – 56 c.
1343572
   Сибирь в художественной литературе :. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1343573
   Сибирь глазами зарубежных гостей :. – Иркутск, 1968. – 206с.
1343574
  Манякин С.И. Сибирь далекая и близкая : записки парт. работника / С.И. Манякин. – Москва : Политиздат, 1985. – 286 с.
1343575
   Сибирь должна заявить о себе : "Лучший туроператор года по выездному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68
1343576
  Александров В.А. Сибирь и Дальний Восток / В.А. Александров, Г.И. Кублицкий. – Москва, 1979. – 62с.
1343577
   Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства.. – Томск
5. – 1971. – 194с.
1343578
   Сибирь и декабристы. – Иркутск
В. 3. – 1983
1343579
   Сибирь и декабристы / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
Вып. 6. – 2009. – 344 с., ил. : ил.
1343580
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск, 1978. – 283с.
1343581
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
1. – 1978. – 288с.
1343582
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
2. – 1981. – 224с.
1343583
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
5. – 1988. – 288с.
1343584
   Сибирь и декабристы.. – Иркутск, 1925. – 208с.
1343585
  Оланьон Кл. Сибирь и ее экономическая будущность / Кл. Оланьон; Предисл. Ф. Пасси; Пер. с франц. А.Д. Погрузова. – С.-Петербург, 1903. – 244с.
1343586
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 1 : Несчастные. – 1871. – [4], 460, IV с. – Конволют. - Пер.: Сибирь и каторга, т. 2 и т. 3. - Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1343587
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 2 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 354, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1343588
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 3 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 388, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1343589
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 3 : Политические и государственные преступники. – 1871. – [4], 388, IV с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1343590
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Стефанова
Ч. 2 : Виноватые и обвиненные. – 1891. – [4], IV, 367 с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1343591
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург
Ч. 1-3 : Ч. 1. Несчастные; Ч. 2. Виноватые и обвиненные; Ч. 3. Политические и государственные преступники. – 1900. – 488, IV с. стб. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1343592
  Спафарий Н.М. Сибирь и Китаай / Н.М. Спафарий. – Кишинев, 1960. – 516с.
1343593
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1965. – 205 с.
1343594
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Изд. 2-е, дораб. – Иркутск, 1975. – 224с.
1343595
  Осипов А.Г. Сибирь и НТР / А.Г. Осипов. – Красноярск, 1989. – 207с.
1343596
  Кошелев Я.Р. Сибирь и русская фольклористика : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кошелев Я.Р. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Томск, 1964. – 39 с. – Бібліогр.:с.38-39
1343597
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : перевод с английского / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – 458 с. – Экз. деф. отсутств. с. 225-458. - Конволют. Пер. с 6 кн.№ 2


  Содержание конволюта: 1. Кеннан, Джордж. Сибирь и ссылка : перевод с английского; 2. Лассаль Ф. О сущности конституции : Речь произнесенная в одном берлинского бюргерском окружном собрании в 1862 году; 3. Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о ...
1343598
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 ч : Вступ. ст. Ф. Волховского: Дж. Кеннан и его место в русском освободительном движении / Дж. Кеннан ; пер. с англ. И.Н. Кашинцева ; ред. Ф. Дедова, Н. Максимова [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Распопова, 1906. – LII, 287 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1343599
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 1. – 1906. – [6], 161 с.


  На тит. л. № 19403 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1343600
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 т. / Джордж Кеннан ; полн. пер. с англ. З.Н. Журавской с примеч. В.Л. Бурцева. – Санкт-Петербург : Ид. С.Н. Салтыкова№ 2
Т. 1. – 1906. – [11], VIII, 382 с., 1 л. портр. : ил. – В конце предисл.: Георгий Кеннан. - Пар. тит.л. - тит. л. ориг.: Siberia and the exile system. By George Kennan. Volume one. London. James R. Osgood, McIlvaine & Co. 1891. - Т. 2 из печати не вышел


  На форзаце дарственная надпись укр. мов.: На вспомин дорогій Марії Петров, від М.Н. 1908 року 6 лютого
1343601
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 2. – 1906. – [2], 169 с.


  На тит. л. № 19402 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1343602
  Комогорцев И.И. Сибирь индустриальная. / И.И. Комогорцев. – Новосибирск, 1968. – 184с.
1343603
  Шама О. Сибирь исходимая // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 31 (207), 30 августа 2018. – С. 60-63


  "135 лет назад открыли морской грузо-пассажирский маршрут из Одессы во Владивосток. По нему из Украины на российский Дальний Восток перебрались полмиллиона колонистов, которые даже попытались создать на новой родине свою автономию".
1343604
  Пухначев В.М. Сибирь моя, Сибирь... / В.М. Пухначев. – М., 1973. – 172с.
1343605
  Мешков Вячеслав Михайлович Сибирь на пороге 21-го века: комплексное развитие восточных районов СССР : Беседы о книгах / Мешков Вячеслав Михайлович. – Москва : Книга, 1986. – 97с.
1343606
  Аганбегян А.Г. Сибирь на рубеже веков / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1343607
  Аганбегян А.Г. Сибирь не понаслышке / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 240 с.
1343608
   Сибирь поёт.. – Иркутск, 1962. – 72с.
1343609
   Сибирь поэтическая. Сборник стихов :. – Кемерово, 1966. – 224с.
1343610
  Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке : Воспоминания. Материалы. Документы / Е.Е. Колосов. – Петроград : Былое, 1923. – 190 с., 1 л. ил.
1343611
  Богданова Светлана Сибирь раскрывает свои тайны : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67 : Фото
1343612
   Сибирь сегодня.. – М., 1959. – 576с.
1343613
   Сибирь социалистическая. – Ленинград, 1967. – 16с.
1343614
  Сергеев М.Д. Сибирь, в которой живу / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 191с.
1343615
  Соскин В.Л. Сибирь, революция, наука / В.Л. Соскин. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1343616
  Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь. / В.Г. Распутин. – Москва, 1991. – 284с.
1343617
  Титов Юрий Александрович Сибирь, Сибирь...: Дневник художника: Альбом / Титов Юрий Александрович. – Москва : Изобразит.искусство, 1977. – 6с. : 65л.ил.
1343618
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности эпоха палеолита. История и культура Востока Азии. – Новосибирск, 1976. – 190с.
1343619
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит эпохи металла. – 1978. – Москва. – 155с.
1343620
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск, 1975. – 236с.
1343621
   Сибирь,Сибирь.... – М., 1981. – 301с.
1343622
   Сибирь.. – Новосибирск, 1981. – 382с.
1343623
  Трофимук А.А. Сибирь. Географические контрасты, минеральные ресурсы и проблемы их освоения / А.А. Трофимук, С.М. Николаев. – Новосибирск, 1981. – 47с.
1343624
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1902. – 300 с.
1343625
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 400, [1] с.
1343626
  Аджиев М.Э. Сибирь: XX век / М.Э. Аджиев. – Москва : Мысль, 1983. – 254 с : ил.
1343627
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1978. – 463 с.
1343628
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. / Л.И. Шинкарев. – Иркутск, 1974. – 487с.
1343629
  Михайлова М.Г. Сибирью плененные (поэзия сибирской ссылки 80-90-х годов XIX века) / М.Г. Михайлова. – Якутск, 1969. – 111 с.
1343630
  Кочубей Ю. Сибір - колонія Росії? Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 506-514. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії.
1343631
  Кеннан Д. Сибір : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137, [1] с. – 2 ч. в одній обкл. - До кожної частини також окp. тит. аpк.
1343632
  Кеннан Дж. Сибір : [у 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137 с. – 2 ч. в одній обкл.
1343633
  Кеннан Дж. Сибір. Ч. 2 / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. // Сибір : [у 2 ч.] / Дж. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 182 с.
1343634
  Кеннан Д. Сибір. Ч. 2 : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В // Сибір : [У 2 ч.] / Д. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 181, [1] с.
1343635
  Михайлов М.І. Сибір : Фізико-географічний нарис / М.І. Михайлов. – Пер.з рос. – Київ : Радянська школа, 1953. – 269с.
1343636
  Марков Г.М. Сибір : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1976. – 568с.
1343637
  Чугуй О.П. Сибірська дума : Трагедія / О.П. Чугуй. – Харків : Просвіта, 1998. – 56с. – ISBN 9667409007
1343638
  Арлов У. Сибірська повість : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 206-239
1343639
  Пестушко Валерій Сибірський антициклон віддаляється на схід : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48
1343640
  Антоненко-Давидович Сибірські новели = Siberian short stories. Prison poetry : тюремні вірші / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд.: Олесь Тимошенко. – Балтимор - Торонто : Смолоскип, 1990. – 310 с. – ISBN 0-914834-64-9
1343641
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 44-46. – ISSN 0203-5863
1343642
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 47-49. – ISSN 0203-5863
1343643
  Горбачов М.С. Сибіру - прискорений крок / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
1343644
  Молетотов И.А. Сибкрайком / Молетотов И.А. – Новосибирск, 1978. – 366 с.
1343645
  Хе Сива дівчина. / Хе, Цзін-Чжі, Дін Ні. – К., 1952. – 116с.
1343646
  Олійник Б.І. Сива ластівка : поезії про матір : для сер. шк. віку / Б.І. Олійник. – 2-е вид., допов. – Київ : Веселка, 1984. – 102 с.
1343647
  Кремінь Д. Сива райдуга. З останніх поезій (2016-2019) : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 12-41. – ISSN 0208-0710
1343648
  Жадько В. Сиваченко Микола Єфремович (- літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781. – ISBN 978-966-8567-14-8
1343649
  Бабков И.И. Сиваш / И.И. Бабков. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 56 с. : ил. – Библиогр. в конце книги. – (Очерки природы Крыма)
1343650
  Баширов Г.Б. Сиваш : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1960. – 134 с.
1343651
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1961. – 427с.
1343652
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1972. – 384с.
1343653
  Баширов Г. Сиваш : повесть, рассказы / Гумер Баширов; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 159 с.
1343654
  Смоленчук М.К. Сиве покоління : Роман / М.К. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1965. – 349с.
1343655
  Грінченкова М. Сивенький / М. Грінченкова. – Київ, 1926. – 68 с.
1343656
  Дербина Л.А. Сиверко / Л.А. Дербина. – Воронеж, 1969. – 49с.
1343657
  Португалов В.В. Сиверко / В.В. Португалов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112с.
1343658
  Машин В.И. Сиверко. Повесть. / В.И. Машин. – Новосибирск, 1972. – 174с.
1343659
  Тереков Е.А. Сиверс / Е.А. Тереков. – Донецк, 1963. – 284с.
1343660
  Теас Р.А. Сиверская средняя школа Ленинградской области / Р.А. Теас, А.И. Цветов. – М., 1953. – 88с.
1343661
  Содомора Андрій Сивий вітер / Содомора Андрій. – Львів : Літопис, 2002. – 270с. – ISBN 966-7007-63-3
1343662
  Владко В.М. Сивий капітан : роман / В.М. Владко. – Київ, 1959. – 357 с.
1343663
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 695 с.
1343664
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1974. – 528 с. – (Пригоди. Фантастика)
1343665
  Владко В.М. Сивий Капітан. Агронавти Всесвіту : романи / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1990. – 687 с.
1343666
  Владко В.М. Сивий капітан. Фіолетова загибель : роман, повість / В.М. Владко. – Київ : Дніпро, 1967. – 511с.
1343667
  Соколов В.В. Сивий квітень. / В.В. Соколов. – Київ, 1979. – 368с.
1343668
  Драч І.Ф. Сивим конем / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-5709-9
1343669
  Іваничук Р.І. Сиві очі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1975. – 239 с.
1343670
  Сапожников В.К. Сивка-бурка / В.К. Сапожников. – Пермь, 1964. – 43с.
1343671
  Сапожников В.К. Сивка-Бурка / В.К. Сапожников. – М., 1967. – 100с.
1343672
  Давыдов Л.Д. Сивкин барьер / Л.Д. Давыдов. – М, 1963. – 415с.
1343673
  Дмитренко М. Сиволіка сновидінь / М. Дмитренко. – Київ : Ред-ція часопису "Народознавство", 1995. – 128 с. – ISBN 5-7707-7399-5
1343674
   Сиволоб Андрій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1343675
   Сивочолий та завжди молодий Київський політехничний // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 6


  Весь журнал посвящен Нац. тех. ун-ту Украиниы "КПИ"
1343676
  Осоргин М.А. Сивцев Вражек / М.А. Осоргин. – М., 1990. – 701с.
1343677
  Титова В.Ф. Сиг Сямозера Coregonus lavaretus pallasi n. exilis Pravdin : Автореф... канд. биол.наук: / Титова В. Ф.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводстк, 1967. – 23л.
1343678
  Алексеев В.П. Сига Наоя : библиогр. указатель / В.П. Алексеев ; сост. В.П. Алексеев ; Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит. – Москва : ВГБИП, 1980. – 119 с., 1 л. портр. : портр.
1343679
  Смоля Вита Сигай! : сity-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 34-35 : Фото
1343680
   Сигаловський Давид Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372 : фото
1343681
  Креспі А. Сигарета. Роман / А. Креспі. – К., 1963. – 75с.
1343682
  Кириленко Т. Сигаретне виробництво в диму // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 6


  "Найбільші міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України. Почали з того, що стали відмовлятися викуповувати в держави вже замовлені акцизні марки, а дехто навіть припинив виробництво. Про свої наміри заявили гучно через засоби ...
1343683
  Быховский Б.Э. Сигер Брабантский / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1979. – 183с. – (Мыслители прошлого)
1343684
  Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты 13 в. / Г.В. Шевкина. – М, 1972. – 104с.
1343685
  Правдин И.Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. / И.Ф. Правдин. – М.-Л., 1954. – 324с.
1343686
  Смирнов А.Ф. Сигизмунд Сераковский / А.Ф. Смирнов. – М., 1959. – 136с.
1343687
  Дьяков В.А. Сигизмунд Сераковский / В.А. Дьяков. – Москва, 1959. – 72 с.
1343688
  Цылов Н. Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшествовавшими польскими манифестациями в Вильне в 1861-1863 годах : Из дел Виленской следственной коммиссии, по политическим делам. – Вильна, 1867. – 60 с.
1343689
  Слуцкис М. Сигите снится море : рассказы / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1967. – 192 с.
1343690
  Черкашин Евгений Владимирович Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.0.05 / Черкашин Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 112л. – Бібліогр.:л.110-112
1343691
  Черкашин Е.В. Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Черкашин Е.В.; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1343692
  Антоненко И.П. Сигнал - красная ракета : докум. повесть и рассказі / И.П. Антоненко ; худож. А.В. Седельников. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 73 с. : ил.
1343693
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 16 с. – На обл. и тит. л. : Издание Вятского товарищества № 38
1343694
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – [Москва] : Госиздат ; [1-я Образц. тип.], 1928. – [16] с. – (Дешевая библиотечка)
1343695
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – К., 1954. – 20с.
1343696
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – Тюмень, 1955. – 48с.
1343697
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2001
1343698
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2001
1343699
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3/4. – 2001
1343700
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2001
1343701
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2001
1343702
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2001
1343703
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8. – 2001
1343704
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2001
1343705
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2001
1343706
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2001
1343707
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2002
1343708
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2002
1343709
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2002
1343710
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2002
1343711
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2002
1343712
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2002
1343713
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2002
1343714
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2002
1343715
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2002
1343716
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11. – 2002
1343717
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 12. – 2002
1343718
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2003
1343719
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2003
1343720
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2003
1343721
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2003
1343722
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2003
1343723
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2003
1343724
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8/9. – 2003
1343725
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2003
1343726
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2003
1343727
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2004
1343728
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2/3. – 2004
1343729
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2004
1343730
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2004
1343731
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2004
1343732
   Сигнал : Український автомобільний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9/12. – 2004
1343733
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2005
1343734
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2005
1343735
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2005
1343736
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2005
1343737
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2005
1343738
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2005
1343739
  Ільченко Н.В. Сигнал "Увага всім" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 25 : фото
1343740
  Абызов В.И. Сигнал бедствия : повесть / В.И. Абызов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 176 с. : ил. – (Молодые писатели)
1343741
  Мишаткин Ю.И. Сигнал бедствия : [И вечный бой...] / Ю.И. Мишаткин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 60 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1343742
  Марвич С.М. Сигнал бедствия. / С.М. Марвич. – Москва, 1960. – 192с.
1343743
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 1. – 1984. – 144 с.
1343744
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 182 с.
1343745
  Бабула В. Сигнал з Всесвіту. Пульс Всесвіту : науково-фантастичний роман у двох книгах : науково-фантастична повість / Володимир Бабула ; [пер. з чеськ. Микола Дашкієв та Муза Соучек] ; [Літ. обробка та "Замість післямови" Миколи Дашкієва]. – Київ : Дніпро, 1968. – 447 с.
1343746
  Абрамян Л.А. Сигнал и условный рефлекс : филос. очерк / Л.А. Абрамян ; АН Арм. ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1961. – 163 с.
1343747
  Занднер К. Сигнал из космоса / К. Занднер. – М, 1965. – 239с.
1343748
  Самокиш І. Сигнал із Кремля / І. Самокиш, С. Новопрудський, В. П"ятницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 3


  Експерти "Дня" - про те, що насправді криється за одкровеннями глави адміністрації президента РФ Сергія Іванова.
1343749
  Львовский М.Г. Сигнал надежды / М.Г. Львовский. – М., 1980. – 272с.
1343750
  Самаракіс А. Сигнал небезпеки / А. Самаракіс. – Київ, 1983. – 191 с.
1343751
  Яхонтова М.С. Сигнал полдня / М.С. Яхонтова. – М, 1957. – 387с.
1343752
  Сірук М. Сигнал Трампа / М. Сірук, О. Моцик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 3


  Президент США підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських домовленостей.
1343753
  Бутейко А.И. Сигнал тревоги - цветок лилии / А.И. Бутейко. – Львов : Вища школа, 1981. – 103с.
1343754
  Вершинин А.С. Сигнал тревоги / А.С. Вершинин. – Горький, 1959. – 156с.
1343755
  Гасенко Г. Сигнал тревоги / Г. Гасенко. – Ростов н/Д, 1986. – 288с.
1343756
  Джиллеспи А.Б. Сигнал, шум и разрешающая способность усилителей / А.Б. Джиллеспи. – Москва, 1964. – 164 с.
1343757
  Цуккер Б. Сигнал. / Б. Цуккер. – Харьков-Киев, 1935. – 312 с.
1343758
  Бабула В. Сигнали з всесвіту : науково-фантастичний роман / Володимир Бабула ; пер. з чеськ. – Київ : ДЛВ, 1959. – 411 с. : іл.
1343759
  Мокрієв Ю.О. Сигнали з моря / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1939. – 21 с.
1343760
   Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
1343761
  Нікітчин О.М. Сигнали і процеси в радіотехніці : навч. посібник для студентів ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / О.М. Нікітчин, С.М. Левитський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-171-853-0
1343762
  Любіч О.О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 24-38. – ISSN 2305-7645
1343763
  Гетьман З.О. Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 96-101
1343764
  Усик Світлана Сигнали стресу. Як їх розпізнати заздалегідь? / Усик Світлана, Бонгданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 5 : фото
1343765
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів навчальних закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-04-7
Т.1. – 2003. – 580с.


  Розглядаються сучасні методи аналізу детермінованих сигналів, математичні моделі керуючих вузькосмугових, складних сигналів. Особлива увага приділяється сигналам з амплітудною частотною, фазовою, імпульсною мо-дуляцією, методам їх генерування та ...
1343766
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-05-5
Т. 2. – 2003. – 444 с.


  Розглядаються методи аналізу випад-кових сигналів моделі; проходження детермінованих та випадкових сигна-лів через лінійні системи зі сталими параметрами; нелінійні та параметрич-ні кола та системи.
1343767
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : У 4-х томах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-51-9
Т.3. – 2005. – 528с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1343768
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-52-7
Т.4. – 2005. – 496с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1343769
  Слабошпицький М. Сигнали тривоги з зони турбулентності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 33-37


  Три єтюди про троє життів Юрія Щербака
1343770
  Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных / Е.Н. Панов. – Москва : Знание
2. – 1970. – 32с.
1343771
   Сигнализация и поведение рыб. – Мурманск, 1984. – 98с.
1343772
   Сигнализация и экология млекопитающих и птиц. – Москва : Наука, 1984. – 251с.
1343773
  Подсевалов В.В. Сигналы / В.В. Подсевалов. – Тула, 1989. – 59с.
1343774
  Кожевникова К.В. Сигналы души / К.В. Кожевникова. – Москва, 1972. – 144с.
1343775
  Краев Н.П. Сигналы и их спектры / Н.П. Краев. – Сыктывкар, 1979. – 90с.
1343776
  Орлов В.М. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков; Зуева. – Москва : Радио и связь, 1985. – 264 с.
1343777
  Девдариани А.С. Сигналы из глубин Земли и ее геологического прошлого / А.С. Девдариани. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
1343778
  Люшер М. Сигналы личности : Ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. – Воронеж, 1993. – 151с. – ISBN 5-87224-022-8
1343779
  Голдстейн С. Сигналы над городом. / С. Голдстейн. – М., 1963. – 158с.
1343780
  Мюллер Х. Сигналы с Луны / Х. Мюллер. – М.-Л., 1966. – 79с.
1343781
  Воллернер Н.Ф. Сигналы с однополосными спектрами / Н.Ф. Воллернер, В.А. Шуваев. – Киев, 1976. – 182 с.
1343782
  Матев П. Сигналы сердца / П. Матев. – М., 1966. – 31с.
1343783
  Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М, 1971. – 111с.
1343784
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... : Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи / Л.М. Финк. – Москва : Связь, 1978. – 272 с.
1343785
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... / Л.М. Финк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Радио и связь, 1984. – 256 с.
1343786
  Черняк О. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу / О. Черняк, Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні способи моделювання кризи в Україні. Для математичної формалізації кризи платіжного балансу був проведений порівняльний аналіз ...
1343787
  Алексін А.Г. Сигнальники і горністи. Журавлик та блискавки : повісті : роман для дітей і дорослих / Анатолій Алексін ; пер. з рос. Л.А. Лірниченка, О.М. Федосенка ; передм. А. Костецького. – Київ : Молодь, 1986. – 544 с. : іл. – (Бібліотека піонера)
1343788
  Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1343789
  Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1343790
  Чинарина А.Д. Сигнальное значение и регуляция приспособительной окраски у рыб / А.Д. Чинарина. – Л., 1978. – 118с.
1343791
  Шадриков В.Д. Сигнальное программирование и оптимизация подачи информации оператору : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Шадриков В.Д.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 25л.
1343792
  Карпов В.В. Сигнальное программирование и формирование оптимального темпа работы : Автореф... канд. пед.наук: / Карпов В.В.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – М., 1964. – 19л.
1343793
  Нечипоренко В.Ф. Сигнальность-знаковость в мышлении и речи / В.Ф. Нечипоренко. – М., 1982. – 55с.
1343794
  Волков Ю.А. Сигнальные графы и их применение для анализа линейных электоронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1976. – 83 с.
1343795
  Ерофеев А.А. Сигнальные процессоры / А.А. Ерофеев. – М., 1991. – 62с.
1343796
  Гусев А. Сигнальный огонь / А. Гусев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 175 с.
1343797
  Лисянский М.С. Сигнальный огонь : Новая книга стихотворений / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160с.
1343798
  Алексин А.Г. Сигнальщики и горнисты : повести : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1987. – 197, [10] с. : ил., нот.
1343799
  Алексин А.Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / Анатолий Алексин ; худож. О. Кривородько. – Москва : Современник, 1988. – 93 с. : ил. – (Отрочество : Серия книг для подростков)
1343800
  Личковах В.А. Сигнатура Семаргла в ранньохристиянській культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2276-63-3
1343801
  Деметрашвили Е.Д. Сигнахский район (Экон.-георгр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Деметрашвили Е. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
1343802
  Дука Л.И. Сигнификативное, коннотативное и эмпирическое значение в формировании прагматического потенциала онимов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 39-42
1343803
  Толчеєва Т.С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості / Т.С. Толчеєва ; [відп. ред. С.П. Денисова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 247-286. – ISBN 978-966-638-227-9
1343804
  Федулова І.В. Сигніфікація ризик - менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / І.В. Федулова, Г.Т. П"ятницька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
1343805
  Скрябин А.Г. Сиговые рыбы юга Сибири / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1979. – 230с.
1343806
  Ветра Р. Сигулда / Р. Ветра. – Рига, 1956. – 108с.
1343807
   Сигулда приглашает : Сигулдский краеведческий музей. Путеводитель. – Рига, 1968. – 32с.
1343808
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1891. – 93 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1343809
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – 99 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1343810
  Гердер И.Г. Сид / И.Г. Гердер. – Санкт-Петербург, 1922. – 139с.
1343811
  Корнель П. Сид : трагедия / Пьер Корнель ; пер. с фр. М. Лозинского. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1343812
  Корнель П. Сид / Корнель ; пер. с франц.; [Сост., авт. предисл. и коммент. С.Д. Артамонов]. – Москва : Просвещение, 1987. – 174 с. : ил. – В изд. также.: Тартюф, или Обманщик / Мольер [с. 88-170]. – (Школьная библиотека)
1343813
  Леон М.Т. Сид Воитель / М.Т. Леон. – М, 1958. – 126с.
1343814
   Сидел на елке дятел. – М, 1980. – 14с.
1343815
  Халифа-Заде Сидеритовые залежи Дагестана. / Халифа-Заде, С.М. Аббасова. – М., 1963. – 136с.
1343816
  Сердюченко Д.П. Сидероплезит из девонских осадочных пород на Южном Тимане / Д.П. Сердюченко. – С. 72-75. – Отд. оттиск
1343817
  Добрянський П.К. Сиджу собі та думаю : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Станіслав, 1962. – 56 с.
1343818
  Білинська М.Л. Сидір Воробкевич / М. Білинська. – Київ : Музична Україна, 1982. – 48 с. – (Творчі портрети українських композиторів)
1343819
  Никифорук Т. Сидір Воробкевич про поетику: тема, ідея // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 98-100. – ISSN 2311-9896
1343820
  Кизя Л.Є. Сидір Ковпак : біографічна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 191 с.
1343821
  Журавльов Д.В. Сидір Ковпак // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-14-1182-0
1343822
   Сидоренко Володимир Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372-373 : фото
1343823
   Сидоренко Галина Кіндратівна (1920-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433-434. – ISBN 978-966-439-754-1
1343824
   Сидоренко Георгій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1343825
   Сидоренко Георгій Дмитрович (1832-1899) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1343826
   Сидоренко Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434. – ISBN 978-966-439-754-1
1343827
  Коновець О. Сидоренко Наталія Миколаївна : [спогади] / Олександр Коновець // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2726-03-9
1343828
   Сидоренко Наталія Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-966-439-754-1
1343829
  Степаненко М. Сидоренко Наталія Миколаївна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7016-11-2
1343830
  Гриценко І.С. Сидоренко Юрій Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 99. – ISBN 978-966-06-0557-2
1343831
  Сидоров А.А. Сидоров А.А. / А.А. Сидоров. – Москва : Наука, 1974. – 102 с.
1343832
   Сидр для бедняков. – М., 1980. – 298с.
1343833
   Сидур "Тегилат Гашем" : [с рус. переводом] : сост. на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды. – 2-е, расшир. изд. – Иерусалим : Шамир, 1989. – 330, [3] с. – Текст парал. рус., идиш. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-310-008-4
1343834
   Сидур "Тфила" : [молитвенник]. – Иерусалим : Геулим. – 516 с. – Тит. л. на иврите. - Парал. на иврите и рус.
1343835
  Циновский Я.П. Сидячебрюхие (Phytophaga) Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Циновский Я. П.;. – Рига, 1952. – 27 с.
1343836
  Канавин П. Сидящий на земле : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 59-92. – ISSN 0131-2332
1343837
  Потапова Т. Сиеста по расписанию // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 16. – С. 82


  Подорожі по Сицилії
1343838
  Фурса С.Я. Сиза Наталія Петрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 41. – ISBN 978966-97130-0-1
1343839
  Фугард А. Сизве Банси умер / А. Фугард. – М, 1978. – 61с.
1343840
  Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 133-141. – ISSN 2077-8309
1343841
  Кизима В.В. Сизигия – механизм гармонизации бытия // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 174-178
1343842
  Волков А.Г. Сизигия экономического дискурса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2077-8309
1343843
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1343844
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1343845
  Розовский Б. Сизифов труд уголовного права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1343846
  Жадько В. Сизоненко Олександр Олександрович (- сценарист, прозаїк, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 781-782. – ISBN 978-966-8567-14-8
1343847
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1343848
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1343849
  Григулевич И.Р. Сикейрос / И.Р. Григулевич. – Москва, 1980. – 248с.
1343850
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1343851
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1343852
  Ткаченко А.Ф. Сикорский Иван Алексеевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 520. – ISBN 966-8458-30-3
1343853
   Сикорський Іван Олексійович (1842-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435. – ISBN 978-966-439-754-1
1343854
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1343855
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1343856
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1343857
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы : религия, политика, терроризм / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – Москва : Наука, 1992. – 128 с.
1343858
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1343859
  Успенская Е.Н. Сикхизм / Е.Н. Успенская, И.Ю. Котин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2007. – 379, [3] с. – Библиогр. в конце кн. – (Мир Востока : МВ ; Индия). – ISBN 978-5-352-02156-9
1343860
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1343861
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1343862
  Моторнюк Н.М. Сил неисчерпаемый источник / Н.М. Моторнюк. – Киев : Молодь, 1988. – 139, [2] с. – Библиогр.: с. 138-140
1343863
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1343864
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1343865
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1343866
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1343867
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1343868
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1343869
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1343870
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1343871
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1343872
  Кафтан А. Сила бренда. Почему в Польше испугались угроз "Моссада" // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 февраля (№ 9). – С. 21
1343873
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1343874
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1343875
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1343876
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1343877
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1343878
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1343879
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1343880
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – Москва, 1974. – 144с.
1343881
  Паркер, Джон А. Сила внутри нас. – Санкт-Петербург : Журнал "Тайна жизни", 1900. – 162 с.
1343882
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1343883
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1343884
  Макгонігал К. Сила волі = The willpower instinct : шлях до влади над собою / Келлі Макгонігал ; пер. з англ. Ірина Павленко. – 4-те вид. – Київ : Наш формат, 2020. – 263, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The willpower instinct. How self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it / Kelly McGonigal. New York, 2014. – Бібліогр. в прим.: с. 242-263. – ISBN 978-617-7513-32-1
1343885
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1343886
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1343887
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама : путевой журнал / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 148 с.
1343888
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1343889
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1343890
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1343891
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1343892
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1343893
  Будько Євген Сила дієти Наталії Самойленко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 22-26 : фото
1343894
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1343895
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 144 с.
1343896
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1343897
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1343898
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1343899
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1343900
  Товпаш А. Сила духу на ниві розвитку лемківської культури (до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування Калуською міською громадською організацією Всеукраїнського Товариства "Лемківщина" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 101-103. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1343901
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1343902
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1343903
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1343904
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных : с рис. / Н.А. Рубакин. – New York : Изд. "Association press", 1920. – 493, [3] с. : ил. – (Основная научно-популярная библиотека : Жизнь-книга ; № 52)
1343905
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1343906
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1343907
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1343908
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1343909
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1343910
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1343911
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1343912
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1343913
  Мельников Ю.М. Сила и бессилие / Ю.М. Мельников. – Москва, 1983. – 368с.
1343914
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 420 с.
1343915
  Феппль А. Сила и деформация / А. Феппль, Д. Феппль. – Москва ; Ленинград
2. – 1936. – с.
1343916
  Болгов А.В. Сила и жизненность колхозного строя / А.В. Болгов. – Москва : Правда, 1945. – 32 с.
1343917
  Болгов А.В. Сила и жизненность колхозного строя / А.В. Болгов. – Омск : ОГИЗ, 1945. – 22 с.
1343918
  Болгов А.В. Сила и жизненность колхозного строя / А.В. Болгов. – Иркутск : ОГИЗ, 1946. – 23 с.
1343919
  Ефимов.А.Е Сила и знание / Ефимов.А.Е, 2000. – 8с.
1343920
  Пурахин А.Е. Сила и мужество / А.Е. Пурахин. – М, 1982. – 112с.
1343921
  Финлеттер Т.К. Сила и политика / Т.К. Финлеттер. – М, 1956. – 334с.
1343922
  Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской империи по Конституции 1871 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1812-3805


  Научная статья посвящена анализу вопросов по созданию эффективного механизма власти в Германии конца ХIХ века. Интерес автора к теме вызван тем, что эффективные политико-правовые основы Германской империи и ее военно-политические амбиции были идейно ...
1343923
  Баландин А. Сила и слабость Японии // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15
1343924
  Грин Г. Сила и слава. / Г. Грин. – Москва, 1990. – 606с.
1343925
  Михайлов А.А. Сила и тайна слова / А.А. Михайлов. – Москва : Современник, 1984. – 350 с.
1343926
  Ильенков В.П. Сила идеи / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 38с.
1343927
  Лобанова А. Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 53-59. – ISSN 2077-5105
1343928
   Сила інтернаціоналістського гарту. – Київ : Політвидав України, 1983. – 318 с.
1343929
  Капітоненко М.Г. Сила й слабкість України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 8-12. – (Європейські дослідження)
1343930
  Кьярини Л. Сила кино / Л. Кьярини. – Москва, 1955. – 256с.
1343931
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса : стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 333с.
1343932
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса: стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1983. – 333с.
1343933
  Карамышев Н.Ф. Сила ключевой воды / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1962. – 54с.
1343934
  Парубок О.Н. Сила колективізму / О.Н. Парубок. – К., 1985. – 87с.
1343935
  Соловьев Г.С. Сила коллектива / Г.С. Соловьев. – М., 1957. – 68с.
1343936
   Сила коллектива, 1962. – 36с.
1343937
  Кветной М.С. Сила коммунистического труда. / М.С. Кветной. – Хабаровск, 1960. – 64с.
1343938
  Мироглов В.Ф. Сила Кориолиса: Роман. / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1987. – 288 с.
1343939
  Землянский Д.С. Сила КПСС - в неразрывных связях с массами / Д.С. Землянский. – Алма-Ата, 1957. – 56с.
1343940
  Гуменюк В.І. Сила краси : Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія / В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2001. – 340с. – 8у(Винниченко) Шифр дубл. – ISBN 5-7780-0907-0
1343941
  Рудаков М. Сила краси та індивідуальної творчості // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 14 травня (№ 90). – С. 6


  Минає 180 років від дня народження хранительки традицій народної творчості Наталії Шабельської (1841-1904), життя якої тісно пов’язане з Україною, зокрема із селищем Чупахівка на Сумщині.
1343942
   Сила ленинских идей: Проблемы развития литературы. – М., 1986. – 263с.
1343943
  Прошунин Н. Сила ленинского слова / Н. Прошунин. – Москва, 1969. – 208 с.
1343944
  Гордеев Б.П. Сила личного примера / Б.П. Гордеев. – Минск, 1964. – 56с.
1343945
  Привалов Б.А. Сила любви / Б.А. Привалов. – М, 1963. – 391с.
1343946
  Буренков В.М. Сила любви / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1967. – 187с.
1343947
  Губницкий А. Сила любви / А. Губницкий. – Москва : Советский писатель, 1969. – 285 с.
1343948
  Джэкобсон Д. Сила любви / Д. Джэкобсон. – М., 1972. – 239с.
1343949
  Мельников Ю. Сила любви / Ю. Мельников. – М., 1987. – 143с.
1343950
  Джекобсон Д. Сила любви / Д. Джекобсон. – Москва, 1988. – 319 с.
1343951
  Комолий Н.В. Сила любви : Повести, рассказы, очерки / Н.В. Комолий. – Київ : ИиРА Инсайт, 2000. – 447с. – ISBN 966-95755-0-8
1343952
  Івшина Л. Сила м"якого знака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 6-7


  "Давно не є сенсацією, що Україна - не Росія. Але досі для багатьох відкриттям є те, що Росія - не Русь".
1343953
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799, [1] с., [9] арк. кольор. іл. : фотогр., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1343954
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 799, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : фотоіл. – На тит. арк. зазнач. також.: Вид. 1-ше - верес. 2011 р., 2-ге - січ. 2012 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-41-2
1343955
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
1343956
  Ковальчук Г. Сила мастеров // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 39. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1343957
  Музаев Н. Сила мечты : роман / Нурдин Музаев ;пер. с чечен. И.Марченко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 239 с.
1343958
   Сила молодая : Проза и стихи молодых писателей Донбасса. – Киев : Сталинское областное издательства, 1958. – 205, [2] с.
1343959
  Брандис Е.П. Сила молодая / Е.П. Брандис. – Л., 1972. – 240с.
1343960
   Сила мысли : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 94 : Фото. – ISSN 1029-5828
1343961
  Аткинсон В.В. Сила мысли в деловой и повседневной жизни Вильяма Валкера Аткинсона. Ч. 4 / В.В. Аткинсон // Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и образование характера : [издательск. конволют из 4 кн.] / В. Турнбуль. – Санкт-Петербург : Психологическое книгоиздательство Ван Тайль Даниэльса, 1906. – VIII, 142 с. – (Коллекция Флауэра)
1343962
  Книпст И.Н. Сила мышц человека и факторы ее определеяющие : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Книпст И.Н. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1343963
  Гулин В.И. Сила народной солидарности / В.И. Гулин. – Ташкент, 1989. – 83с.
1343964
  Мириманян В.А. Сила наследственной передачи физиолого-биохимических признаков при межродовом и межвидовом скрещивании померанцевых / В.А. Мириманян, 1962. – 24 с.
1343965
  Бюхнер Людвиг Сила наследственности и ее влияние на моральный и духовный прогресс человечества / Людвиг Бюхнер ; Пер. с нем. Ю. Бем. – Санкт-Петербург : Научное слово, 1907. – VIII, 105 с.
1343966
   Сила науки для сил Землі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  "Відбувся Третій науковий семінар з оцінки зсувної небезпеки та її впливу на суспільство, організований у гібридному форматі ННІ "Інститут геології" КНУ спільно із Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Європейською Асоціацію ...
1343967
  Трошин Д.М. Сила науки. О превращении науки в непосредственную производит. силу. / Д.М. Трошин. – М., 1963. – 48с.
1343968
  Никитина А.Г. Сила научного предвидения / А.Г. Никитина. – М, 1963. – 48с.
1343969
  Соколов Н.М. Сила наших атак / Н.М. Соколов. – М., 1984. – 127с.
1343970
  Байкєніч Г. Сила нескорених! 14 жовтня - День захисника України / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-966-383-893-9
1343971
  Панченко П.П. Сила ниви хліборобської: Про розвиток сіл. госп-ва в УРСР. Для ст. шк. віку). / П.П. Панченко. – К., 1984. – 120с.
1343972
  Залесский М.З. Сила нужна каждому / М.З. Залесский. – М, 1985. – 63с.
1343973
  Симчера В.М. Сила образования и науки - в утверждении правды (Статистика как орудие противодействия фальсификации фактов в современной образовательной и научной деятельности) // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 265-270. – ISSN 2308-1988
1343974
  Трошков В.Я. Сила общественная, добровольная. / В.Я. Трошков. – Тула, 1962. – 176с.
1343975
  Муталимов Ш.А. Сила общественного воздействия / Ш.А. Муталимов. – Махачкала, 1962. – 43с.
1343976
  Лучинин Н.С. Сила общественного воздействия. / Н.С. Лучинин. – М., 1963. – 38с.
1343977
  Игитханян М.Х. Сила общественного мнения / М.Х. Игитханян. – Москва, 1962. – 32с.
1343978
   Сила общественного почина. – Москва, 1962. – 175с.
1343979
  Онищенко Н. Сила оголеної правди


  Документально-публіцистичне видання проф. М. Тимошика Село: У 2-х т. - Київ: Ярославів Вал, 2017. У внутрішньому двобої між уставленими версіями хрестоматійно відомих подій і архівними документами, розповідями очевидців проф. М. Тимошик переболів ...
1343980
  Онищенко Н. Сила оголеної правди (до виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 193-197. – ISSN 2413-7065
1343981
  Басанський Б. Сила оновленого розуму / Б. Басанський; Пер.з англ. – Київ : Віпол, 1993. – 36с. – ISBN 5823801327
1343982
  Десятерик Д. Сила опору: тест // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Ситуація довкола "Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" перейшла у найбільш гарячу фазу - економічну.
1343983
   Сила организованная и организующая: Борьба коммунистов за укрепление своих партий и их связей с массами. – Прага, 1985. – 192с.
1343984
  Хензелль-Томас Сила освіти = The power of education / Джеремі Хензель-Томас. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 42, [2] с. – Кн. надрукована за підтримки Ін-ту Інтеграції Знань. – ISBN 978-966-416-755-7
1343985
   Сила партийного слова. – Москва, 1955. – 240с.
1343986
   Сила партийных идей. – Л., 1963. – 216с.
1343987
  Бородін О.А. Сила партії в ленінській єдності / О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 128с.


  На великому фактичному матеріалі автор показує марність намагань буржуазних ідеологів забразити капіталістичне суспільство як "вільний світ". Розкриваються джерела та особливості сучасного мілітаризму. Характеризуються сили, які протидіють реакційним ...
1343988
  Ткачук М. Сила патріотизму Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Герой України, поет і меценат Володимир Матвієнко, який зовсім недавно відзначив свій поважний восьмидесятирічний ювілей, продовжує свій патріотичний поступ."
1343989
   Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка / [ред. В.О. Луконіна ; уклад. тексту та ідея худож. дизайну Н.Г. Самко ; художнє оформ. М.А. Панасюк]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-00-1722-1
1343990
  Самко Н. Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 5
1343991
  Кондаков А. Сила печати / А. Кондаков. – Челябинск, 1959. – 48с.
1343992
  Терещенко Алексей Сила печатного слова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 28 : Фото
1343993
   Сила победившая фашизм. – К., 1990. – 150с.
1343994
  Диспенза Д. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : [науч. подход к изменению жизни] / д-р Джо Диспенза ; [перевод с англ. А. Петренко]. – Москва : БОМБОРА : Э, 2018. – 477, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Dr. Joe Dispenza. Breaking the habit of being yourself. Santa Monica, Calif.: Hay House, 2012. – ISBN 978-5-699-94956-4


  У пр. №1695844 напис: Дух (розум) - генерал! Тіло - солдат. Накази розуму для тіла - закон. Тож навчимося правильно думати і формувати накази. Будьте ЗДОРОВІ!!!. Володимиру від Олега Д. З повагою, Підпис. 14.05.2018
1343995
  Чичерин А.В. Сила поэтического слова. / А.В. Чичерин. – М., 1985. – 319с.
1343996
  Алямкін Р.В. Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 96-99. – ISSN 2220-1394
1343997
   Сила правды. – Москва, 1962. – 33 с.
1343998
  Книпович Е.Ф. Сила правды / Е.Ф. Книпович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 356 с.
1343999
   Сила правды. – Москва, 1968. – 32 с.
1344000
  Сюндюков І. Сила практичної дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 10


  У київському Будинку вчителя відбувся круглий стіл "Євген Чикаленко та меценатство в українському націєтворенні".
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,