Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1343001
  Тихолоз Б. "... слух, отворений на голоси духів": поетична деонтологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 30-50. – ISBN 978-966-02-4721-5
1343002
  Бойко А.М. "...Служба богові й Батьківщині" : Григорій Ващенко: Альтернатива поглядів і оцінок. Науково-методичний посібник / А.М. Бойко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т В.Г. Короленка. – Київ : ІЗМН, 2001. – 428с.
1343003
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц : (к социал. истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.) / Е.С. Богословский. – Москва : Наука, 1979. – 236 с. – Библиогр. в примеч.: с. 148-176 и на с. 180-190
1343004
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1343005
   "Служити правді - то хрест і доля" (історико-мовознавчі візії публіцистичної спадщини Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 119-132.
1343006
  Волобуєва А. "Служіння краси людського тіла": видання про фізичну культуру та виховання кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 80-84


  Розглянуто спортивну пресу Києва кінця XIX- початку XX cm., описано її тематичне розмаїття Окремо зосереджено увагу на вузькоспеціалізованих часописах того часу. It is considered that thematic variety was described in Kyiv sport press at the end of ...
1343007
  Силаев А.С. "Служу тем, что смотрю и слушаю": об идейной концепции романа Константина Федина "Братья" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 37-44. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1343008
   "Служу українському народові!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Фінальний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Збройних силах України. Серед університетів та інститутів, які прийняли участь у цьому конкурсі Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1343009
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника / розмову вів Дмитро Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 8-9


  Розмова з Михайлом Наєнком. " Навчання, а потім праця на посадах професора, завідувача кафедри і декана філологічного факультету Київського університету були, звичайно, відповідальними віхами в моєму житті. Я намагався використати наймаксимальніші ...
1343010
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 8


  Розмова з Михайлом Наєнком.
1343011
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях до нього письменника / запитував Дмитро Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  Розмова з Михайлом Наєнком. Згадується філологічний ф-т та науковці Київського університету: С.О. Єфремов, Л.Ф. Дунаєвська, А.Г. Погрібни та ін.
1343012
  Наєнко М. "Слух слова" і шлях письменника до нього / запитував Дмитро Слапчук // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 634-668. – ISBN 978-617-7993-01-7
1343013
  Гандзій О. "Слухай-но, Галаган, кажуть, що ти - українофіл" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 32 (485), 15 серпня 2019. – С. 46-50
1343014
  Сіренко М. "Слухай: вітер думки збирає, б"є сорокою у вікно". Листи Миколи Вінграновського до Михайла Сіренка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 18-19
1343015
  Сырчина М. "Случаи, когда электронные сертификаты об онлайн-образовании помогли устроиться на работу в Украине, мне неизвестны" Первый в нашей стране массовый образовательный интернет-курс стартовал на сайте КНУ имени Тараса Шевченка // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 28 сентября (№ 174). – С. 12


  Статья о том как проходит обучение через интернет, какие дисциплины можно прослушать в сети, что позволяют современные технологии, а также каковы плюсы и минусы такого способа получения знаний.
1343016
  Сафронов Виталий "Случайный" бизнес : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1343017
  Ганулич А.К. "Слышен звон бубенцов издалека..." / А.К. Ганулич. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 136, [2] с., [8] л. ил.
1343018
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 0236-1477
1343019
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 178-184
1343020
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1343021
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1343022
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1343023
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1343024
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1343025
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1343026
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1343027
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1343028
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1343029
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1343030
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1343031
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1343032
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1343033
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1343034
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1343035
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1343036
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1343037
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1343038
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1343039
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1343040
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1343041
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1343042
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1343043
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1343044
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1343045
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1343046
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1343047
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1343048
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1343049
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1343050
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1343051
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1343052
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1343053
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1343054
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1343055
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1343056
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1343057
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1343058
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1343059
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1343060
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1343061
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1343062
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1343063
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1343064
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1343065
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1343066
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1343067
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1343068
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1343069
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1343070
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1343071
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1343072
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1343073
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1343074
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1343075
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1343076
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1343077
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1343078
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1343079
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1343080
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1343081
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1343082
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1343083
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1343084
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1343085
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1343086
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1343087
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1343088
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1343089
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1343090
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1343091
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1343092
  Арзуманов Г.Г. Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27 с.
1343093
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1343094
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1343095
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1343096
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1343097
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1343098
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1343099
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1343100
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1343101
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1343102
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1343103
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1343104
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1343105
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1343106
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1343107
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1343108
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1343109
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1343110
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1343111
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1343112
  Маслийчук В. Сложности теорий: Несколько замечаний о локальном сообществе, Просвещении и Слобидской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 2. – С. 239-248. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Про книгу українського історика Володимира Склокіна.
1343113
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1343114
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1343115
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1343116
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1343117
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1343118
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1343119
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1343120
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1343121
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1343122
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1343123
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко, В.А. Козловский, О.С. Денисенко АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.], 1977. – 34 с.
1343124
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1343125
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М., 1987. – 31 с.
1343126
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1343127
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1343128
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1343129
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1343130
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1343131
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1343132
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1343133
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1343134
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1343135
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1343136
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1343137
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1343138
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1343139
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1343140
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1343141
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1343142
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1343143
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1343144
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1343145
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1343146
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1343147
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1343148
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1343149
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1343150
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1343151
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1343152
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1343153
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1343154
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1343155
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1343156
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1343157
   Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная? / А.Э. Доморацкий, В.Е. Крылюк, Р.В. Иванченко, М.Ю. Свинтуковский, М.С. Лисянский, Н.В. Пятковская, Ю.А. Олейник // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 87-90. – ISSN 2224-0586
1343158
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1343159
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1343160
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1343161
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1343162
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1343163
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1343164
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1343165
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1343166
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофиз. системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 310, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-311
1343167
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1343168
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1343169
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1343170
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1343171
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1343172
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1343173
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1343174
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1343175
  Соболев М. Сложные неорганические кислоты. – Москва : Университетская типография, Страстной бульвар, 1895. – 150 с.
1343176
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва : Yferf, 1990. – 254 с.
1343177
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Базуев Г.В., Швейкин Г.П. ; отв. ред. С.И. Алямовский ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1985. – 237 с. – Библиогр. в конце глав
1343178
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1343179
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
1343180
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1343181
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1343182
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – Москва, 1971. – 104с.
1343183
  Тихомирова В.А. Сложные предложения в "Онежских былинах", записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. А.; Ин-т языкознан. АН СССР. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1343184
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова ; АН УзСССР, Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1343185
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1343186
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1343187
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1343188
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1343189
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1343190
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1343191
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1343192
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1343193
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1343194
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1343195
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1343196
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1343197
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1343198
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1343199
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1343200
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1343201
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1343202
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1343203
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1343204
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1343205
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1343206
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1343207
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1343208
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1343209
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1343210
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1343211
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1343212
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176 с.
1343213
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1343214
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1343215
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1343216
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1343217
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1343218
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1343219
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1343220
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1343221
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1343222
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1343223
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1343224
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1343225
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1343226
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1343227
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1343228
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1343229
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1343230
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1343231
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1343232
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1343233
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1343234
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1343235
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1343236
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1343237
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1343238
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1343239
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1343240
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1343241
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1343242
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1343243
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1343244
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1343245
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1343246
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1343247
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1343248
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1343249
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1343250
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1343251
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1343252
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1343253
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1343254
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1343255
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1343256
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1343257
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1343258
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1343259
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1343260
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1343261
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1343262
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1343263
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1343264
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1343265
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1343266
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1343267
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1343268
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1343269
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1343270
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1343271
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1343272
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1343273
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / И.К. Никитин; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1343274
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1343275
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1343276
   Сложные формы поведения. – Москва-Л., 1965. – 234с.
1343277
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1343278
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1343279
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1343280
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1343281
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1343282
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1343283
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1343284
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1343285
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1343286
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1343287
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615 с.
1343288
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1343289
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1343290
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1343291
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1343292
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1343293
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1343294
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1343295
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1343296
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1343297
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1343298
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1343299
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1343300
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1343301
  Кучма Л.Д. Сломанное десятилетие / Леонид Кучма ; пер. Сергея Мартекляса. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Довіра, 2011. – 566, [2] с., [9] л. цв. ил. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-280-5
1343302
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1343303
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1343304
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1343305
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1343306
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д., 4-х карт. / А.М. Барсегян ; авториз. пер. с арм. К. Полякова. – Москва : Искусство, 1979. – 55 с. – (Сегодня на сцене)
1343307
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1343308
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1343309
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – Москва, 1982. – 24с.
1343310
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1343311
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1343312
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1343313
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1343314
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1343315
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1343316
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1343317
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1343318
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1343319
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1343320
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1343321
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1343322
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1343323
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1343324
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1343325
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1343326
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1343327
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1343328
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1343329
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1343330
  Елачич Е.А. Слоны, окапи, и их вымершие родичи : Два очерка по палеонтологии : с 29-ю рис. в тексте / Евгений Елачич. – Санкт-Петербург : Изд. пост. Коммисии народных чтений М.Н.П., 1909. – 40 с.
1343331
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1343332
  Вдовиченко В.О. Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1343333
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1343334
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1343335
  Слотюк Г. Слотюк Г. VI Міжнародна науково-практична конференція "Усна історія: теорія, метод, джерело" як наукова складова діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.50-52. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено основний перебіг VI Міжнародної науково-практичної конференції "Усна історія: теорія, метод, джерело", що відбулася 24-26 жовтня 2018 року на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва
1343336
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / сост. В.В. Аниченко. – Мінськ : Вышэйшая школа
Ч. 1 : А-О. – 1977. – 476 с.
1343337
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1343338
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1343339
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1343340
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1343341
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1343342
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1343343
  Малімон Н. Слуга Історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 7


  У Луццьку вшанували Олександра Остапюка, відомого музейника, який усе життя поклав на зібрання колекцій і збереження пам"яті про минуле.
1343344
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1343345
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1343346
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1343347
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1343348
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1343349
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1343350
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1343351
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1343352
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1343353
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1343354
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1343355
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1343356
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1343357
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1343358
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1343359
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1343360
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1343361
   Служат Родине сыновья. – Киев : Политиздат, 1987. – 157 с.
1343362
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1343363
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1343364
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1343365
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1343366
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1343367
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1343368
  Пономаренко Н. Служба Google Classroom як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 158-164. – ISSN 2308-4634
1343369
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
1343370
  Шелест Ольга Служба безпеки готелю: принципи роботи // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 26-31 : фото
1343371
   Служба безпеки України : історія та сучасність : до 20-ї річниці створення / [В.Г. Рокитський, О.Ф. Бєлов, В.П. Варганов та ін.]. – Київ : Корбуш, 2012. – 383, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2955-25-5
1343372
  Пономарьов С.П. Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 127-131. – ISSN 1727-1584
1343373
  Вороний О.О. Служба безпеки України у системі суб"єктів протидії корупції та організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вороний Олександр Олександрович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1343374
  Теленик С. Служба безпеки України як суб"єкт державної системи захисту критичної інфраструктури // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 260-286. – ISSN 1026-9932
1343375
  Чернєй В.В. Служба безпеки юридичної особи приватного права як суб"єкт запобігання економічним злочинам // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 145-147
1343376
  Яласто Х.Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Яласто Х.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1967. – 24л.
1343377
   Служба в государственых и общественных организациях. – Свердловск, 1988. – 136с.
1343378
  Тодощак О.В. Служба в митних органах України : (Адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Монографія / О.В. Тодощак; МОіНУ. Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8104-23-4
1343379
  Мельник О.М. Служба в органах державної митної служби України та обмеження, які з нею пов"язані // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 67-72
1343380
  Лазор О.Д. Служба в органах місцевого самоврядування : науково--практичний коментар до закону України: навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор; КНТ, 2005. – 368с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-04-7
1343381
  Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 117-122
1343382
  Сергієнко О.В. Служба в органах місцевого самоврядування, публічно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 72-80. – ISSN 0201-7245
1343383
  Куценко С. Служба в українській армії: почесна місія чи покарання // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 7


  "З 1 жовтня починається осінній призов до української армії, який триватиме до кінця року. За офіційними даними, планується призвати 15 200 осіб. Із них 9 тисяч призовників будуть направлені в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - ...
1343384
  Здіорук Сергій Іванович Служба військових капеланів: досівд функціонування в іноземних збройних силах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 236-245
1343385
   Служба військових прокурорів на Сході України [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 20-25
1343386
  Смеляков Я.В. Служба времени. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1975. – 102с.
1343387
  Николаев В.И. Служба главного архитектора / В.И. Николаев. – Л, 1987. – 86с.
1343388
  Гавришко А.С. Служба главного инженера и технический прогресс / А.С. Гавришко, В.Б. Мусиенко. – Киев, 1986. – 77с.
1343389
  Воронкин А.Ф. Служба главного энергетика / А.Ф. Воронкин. – Ленинград, 1989. – 140 с.
1343390
  Атабеков В.Б. Служба главного энергетика завода / Атабеков В.Б. – Москва : Экономика, 1971. – 54 с. – Список лит.: с. 53. – (Б-чка хоз. руководителя)
1343391
  Фатхутдінов В.Г. Служба дільничних інспекторів міліції у системі Органів Внутрішніх Справ Україн / В.Г. Фатхутдінов, А.О. Галай // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 192-202.
1343392
  Солдатов В.В. Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
1343393
  Бачинська О.А. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 127-132. – ISSN 2309-2262
1343394
   Служба зовнішньої розвідки України = Foreign intelligence service of Ukraine : історія і сьогодення : [кн.-альбом] / [авт.-упоряд. О.В. Скрипник ; за ред. Г.О. Ілляшова ; фото: М.В. Молдаванова та ін. ]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-187-221-8
1343395
  Синев В.В. Служба и дружба / В.В. Синев. – Казань, 1962. – 152с.
1343396
   Служба и дружба. – М, 1976. – 220с.
1343397
  Гольдгамер Г.И. Служба информации НИИ, КБ, предприятий / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1970. – 392 с.
1343398
  Ильина О.П. Служба информационного обеспечения / О.П. Ильина. – Л., 1989. – 150с.
1343399
  Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто передумови створення, основні функції та перспективи розвитку Служби інформаційного моніторингу у складі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. Представлено основні напрями роботи Служби з підтримки поширення ...
1343400
  Ермолаев А.Е. Служба как служба... / А.Е. Ермолаев. – М., 1987. – 123с.
1343401
  Баюра Д. Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1343402
  Коробович Ю Служба культуры / Ю Коробович. – Л., 1988. – 128с.
1343403
   Служба логистики на предприятии (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 10-22 : фото, рис.
1343404
  Манько О. Служба любові не знає лаврів... // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-30 січня (№ 3/4). – С. 7
1343405
  Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: передумови та необхідність існування : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1343406
  Бахтияр С. Служба милицейская : рассказы и очерки / Бахтияр С. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 96 с.
1343407
  Лосєв О. Служба Мирона Тарнавського в австро-угорській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 17-21. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує проблему військової служби та професійної підготовки командного складу австро-угорської армії на підставі спогадів колишніх офіцерів австро-угорської армії Мирона Тарнавського та Степана Шухевича. Статья исследует проблему военной ...
1343408
  Савичев Г.А. Служба морская. / Г.А. Савичев. – М., 1977. – 112с.
1343409
  Лилджа Г.П. Служба неотложной помощи / Г.П. Лилджа, Р.А. Суор // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 68-78. – ISSN 2312-7104
1343410
  Рудик С. Служба О.І. Кандиби ветеринаром у 1-й дивізії Січових стрільців // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 182-188. – ISBN 978-617-646-420-4
1343411
  Власенков В.А. Служба обвинения в США / В.А. Власенков. – Москва, 1981. – 176с.
1343412
  Розенблат Г.И. Служба оперативного управления основным производством / Г.И. Розенблат, Г.Д. Рахманин, А.С. Перцовский. – Ленинград, 1989. – 134 с.
1343413
  Чикер Н.П. Служба особого назначения / Н.П. Чикер. – М., 1975. – 324с.
1343414
  Ойфа П.Н. Служба песни / П.Н. Ойфа. – Л., 1967. – 95с.
1343415
  Слінченко В.І. Служба побуту УРСР / В.І. Слінченко. – Київ, 1985. – 46 с.
1343416
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград, 1954. – 40с.
1343417
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград
2. – 1959. – 44с.
1343418
   Служба погоды. – М, 1973. – 15с.
1343419
  Толстиков Е.И. Служба погоды на мысе Шмидта / Е.И. Толстиков. – М-Л, 1940. – 36с.
1343420
  Шешуряк Ю. Служба поддержки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Аграрии, пользующиеся государственной поддержкой при страховании, получат широкий выбор страховщиков и улучшение сервиса.
1343421
  Горобець В. Служба при дворі, "вірність монархові" та покровительство царських сановників як аргументи при обранні на уряд сотника Війська Запорозького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 22-36. – ISSN 0130-5247
1343422
  Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-27
1343423
   Служба Родине. – М, 1979. – 182с.
1343424
   Служба Родине. – М, 1984. – 240с.
1343425
  Русецкий А. Служба света : стихи / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
1343426
   Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. – М, 1981. – 156с.
1343427
  Нечаев Н.П. Служба сердца / Н.П. Нечаев. – Красноярск, 1966. – 36с.
1343428
  Петров Е. Служба слова / Е. Петров. – М., 1970. – 48с.
1343429
  Халилецкий Г.Г. Служба Солнца. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1961. – 120с.
1343430
   Служба социального развития предприятия. – М, 1989. – 228с.
1343431
  Симиндей В.П. Служба стандартизации на предприятии / В.П. Симиндей. – М., 1981. – 48с.
1343432
  Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
1343433
  Голубовский П.В. Служба сятым мученикам Борису и Глебу в Иваничской минее 1547-79 г. : критико-библиографический обзор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 40 с.


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1343434
  Залєток Н. Служба та побут британських і радянських жінок у протиповітряній обороні в роки Другої світової війни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 94-105. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
1343435
  Михайленко О.Р. Служба та управління в органах і установах прокуратури України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 196-201
1343436
  Пропалов В.Ф. Служба такая... / В.Ф. Пропалов. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд., 1971. – 136 с.
1343437
   Служба такая.... – Архангельск, 1973. – 96с.
1343438
  Смирнова М.А. Служба точного времени / М.А. Смирнова. – Москва-Л., 1928. – 72с.
1343439
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин, Н.С. Блинов. – Москва : Наука, 1968. – 320 с., 1 вкл. л.
1343440
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин, Н.С. Блинов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 352 с., 1 л. карт. : ил. – Список лит.: с. 352 (12 назв.)
1343441
  Долгов П.Н. Служба точного времени в СССР / П.Н. Долгов. – Москва : ОНТИ, 1934. – 23 с.
1343442
  Глан И.В. Служба хорошего настроения / И.В. Глан. – М., 1989. – 47с.
1343443
  Орлов А.Я. Служба широты = Orlov A. Service des latitudes / А.Я. Орлов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 127 с.
1343444
  Чирков В.Г. Служба эффективности на прдприятиях и в организациях / В.Г. Чирков. – М., 1980. – 56с.
1343445
   Служба якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, - Державну службу якості освіти України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні, 6 грудня 2017 року, під час засідання Уряду.
1343446
  Оніщенко Н.В. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні шляхи та етапи виникнення та розвитку сучасної служби екстреної психологічної допомоги людям, які постраждалит від надзвичайних ситуацій різного походження. В статье освещаются основные пути и этапы возникновения и ...
1343447
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 173 с. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 160 - 173
1343448
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1343449
  Остапенко О.М. Служби контролінгу та антикризового управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1343450
  Кузьменко Н. Службова бездіяльність як злочин окремого виду за дореволюційним російським та радянським кримінальним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 350-351
1343451
  Ганьба О. Службова дисципліна в діяльності суб"єктів охорони державних кордонів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 87-90
1343452
  Зотенко О. Службова дисципліна в митних органах України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 46-50
1343453
  Григоренко І.В. Службова діяльність Панаса мирного як один з чинників впливу на його творчість (на матеріалі приватного листування письменника) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1343454
  Нерсесян А. Службова зличинність у приватній сфері як специфічне правове явище // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 36-41
1343455
   Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження / О.Г. Кальман, Дарнопих, ТЛО, І.О. Христич, Т.Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 23-44. – ISBN 966-8759-17-6
1343456
  Стародубцев А.А. Службова кар"єра в органах внутрішніх справ України / А.А. Стародубцев ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 323-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-39-9
1343457
  Біла-Тіунова Службова кар"єра в Україні : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 538, [2] с. – Бібліогр.: с. 495-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-500-5


  У пр. № 1736040 напис: Шановному Роману Сергійовичу з накращими побажаннями творчих успіхів від автора. Підпис. 13.10.13.
1343458
  Ступа В.Ф. Службова недбалість: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ступа Віктор Федосійович ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
1343459
  Скора Л. Службова особа як суб"єкт протидії законній господарській діяльності ( ст. 206 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46
1343460
  Приємський В. Службова особа як суб"єкт службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1343461
  Домбругова А. Службове відрядження: гарантії та компенсації // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 17-22
1343462
  Шевчук С.В. Службове листування : Довідник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 1999. – 108с. – ISBN 966-7543-04-8
1343463
  Марочко В. Службове листування та архівно-кримінальна справа о. М. Асаткіна - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 222-226
1343464
  Марочко В. Службове листування та архівно-кримінальна справа О.М. Асаткіна - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 438-448
1343465
  Свердлик З.М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. 19-го - поч. 20-го ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1343466
  Коломоєць Т.О. Службове право України: словник термінів / Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков ; М-во освіти і науки України, "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 339, [1] с. – Інші авт. зазнач. на с. 3 (38 прізвищ). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-357-8
1343467
   Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колектив. монографія / Т.О. Губанова, Н.П. Каменська, Д.В. Кіріка та ін.] ; за ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-342-4
1343468
  Батан Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81
1343469
  Котов А.С. Службовий винахід: проблемні питання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 91-94
1343470
  Крупнова Л.В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1343471
  Одегова С.М. Службовий етикет як необхідна умова діяльності правоохоронних органів України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-125. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1343472
  Гуцаленко Т. Службовий жоденник А.Петренка (24.IV.1946-16.VIII.1947): перебіг концентрації та разподіл фондів "Центральної Василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 358-408. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1343473
  Доманський В.А. Службовий обов"язок / В.А. Доманський, І.М. Аршинець, Б.І. Антонов. – Київ-Кировоград, 2000. – 144 с. – ISBN 966-7265-65-Х
1343474
   Службові відрядження : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 274, [1] с. – ISBN 978-611-01-0472-2
1343475
  Вараниця А. Службові зловживання у адвокатській практиці в Галичині другої половини XIX - початку XXст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 152-169. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1343476
  Рязанова Н.І. Службові об"єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти : монографія / Рязанова Наталія Іванівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-171. – ISBN 978-617-696-690-6
1343477
  Осипова Ю. Службові об"єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 11-23
1343478
  Кульбашна Службові об"єкти права інтелектуальної власності: питання теорії / Кульбашна, // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 57-61
1343479
  Зозуля С.Ю. Службові переміщення професора Г.А. Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 70-77
1343480
  Музиченко В.І. Службові права державного службовця // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 213-215. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1343481
  Кравченко В. Службові розслідування та службові перевірки в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 17-24


  Про права людини в правовій державі.
1343482
  Симонова К. Службові слова в науковій концепції частин мови І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 47-51. – ISSN 0320-3077
1343483
  Литвинова Л. Службові твори Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об"єкти інтелектуальної власності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 151-161. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто особливості службових творів як об"єктів авторського права на прикладі творів, створюваних науковцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
1343484
  Тарасов Д. Службові твори, нові правові підходи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
1343485
  Троцька В.М. Службові твори: питання відповідальності роботодавця в разі невиплати авторської винагороди // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 45-53. – ISBN 978-617-696-721-7
1343486
  Ліпіна М. Службові твори: у правовому регулюванні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 36-37
1343487
  Процик В.М. Службово-бойова діяльність Державної прикордонної служби України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 140-146. – ISSN 2078-6743
1343488
  Бузні А.М. Службово-професійне просування бухгалтерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1343489
  Вазов И.М. Службогонцы / И.М. Вазов. – Москва, 1956. – 63с.
1343490
  Редькина Н.С. Службы информационных технологий в научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
1343491
  Вершинский Е.А. Службы научной организации производства / Е.А. Вершинский, Р.Л. Сатановский. – Ленинград, 1985. – 137с.
1343492
  Потапов А.В. Служебная связь и сигнализация / А.В. Потапов. – Москва : Воениздат, 1976. – 159 с.
1343493
  Комаров В.Д. Служебная этика / В.Д. Комаров. – Ленинград, 1968. – 32 с.
1343494
  Журавлев Г.Т. Служебная этика / Г.Т. Журавлев. – М., 1980. – 31с.
1343495
   Служебник / [напечатанный иеромонахом Пахомием?]. – Венеция : [Божидар Вукович?], 1519. – [240] л.


  Рідкісна пам"ятка стародруку та церковнослов"янської мови сербського ізводу Божидар з Горадже заснував одну з сербських друкарен у Венеції, в якій працювали його сини - мілешівські монахи Джурадж и Теодор Любавичи; у 1519 р. ними видан "Служебник". У ...
1343496
   Служебник = Леитургикон си ест Служебник, съдержащ в себе по чину с(вя)тыя Восточныя ц(е)ркви Литургии, иже в с(вя)тых от(е)ц наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григория Двоеслова, папы Римскаго, с всеми службами недельными и праздничными, : в Супраслю первое типом издадеся в общежительном монастыри чину с(вя)т(о)го Василия Великого літа от рождества г(о)с(по)да нашего И(су)с(а) Хр(и)ста 1727. – Супрасль : Друкарня Благовіщенської лаври, 1727. – [16], 38 с., 39-58 арк., 59-478 с. – Вихідні дані на с. 478: "Начася печатати сей Служебник року 1727 повелением ... метрополиты всея России Леона Кишки. Скончася з прассы ти(по)графичной року 1732 ... ... метрополите ... Афанасии Шептыцком и ...архимандрите ...Иннокентии Харкевичу..."


  Формат 2°. Шрифти. Дзеркало набору 255x148, 260x166, 261x150, 260x146 мм. Друк у дві колонки, в одну чи дві фарби. Основний шрифт: рядків - 32, 10 рядків - 84 мм. Кустоди. Нумерація. Пагінація у верхньому зовнішньому кутку сторінки, в ...
1343497
   Служебник = Леітургікон, си єст Служебник, съдержащ в себе по чину святыя восточныя церкви литургіи, иже в святых отец наших Іоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григоріа Двоеслова папы Римскаго, с всеми службами неделными и праздничными. – Вільнюс (Vilnius) ; Супрасль : [Друкарня Віленського Троїцького братства ; Друкарня Супрасльської Блаовіщенської лаври], 1692. – [16], 1-58, 60-259 арк., 64 с., 65-86 арк.


  Вихідні дані в колофоні, арк. 86 другої лічби: "Сей Служебник, изволением преос(вя)щеннаго Леона Шлюбица Заленского, протофрония, еп(и)с(ко)па Володимірскаго Берестскаго, администратора на тот час, и обранаго метрополити Киевскаго, Галицкаго, и всея ...
1343498
  Іванова О.А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 316-324. – ISSN 2222-4203
1343499
  Новицький О. Служебник святительський / О. Новицький. – К. – 9с.
1343500
  Колесов И.М. Служебное назначение изделия в технические условия. / И.М. Колесов. – М., 1977. – 64с.
1343501
  Старилов Ю.Н. Служебное право : Учебник / Ю.Н. Старилов. – Москва : БЕК, 1996. – 698c. – ISBN 5-85639-152-7; 3-406-41838-4
1343502
  Стрелкова Е.В. Служебное произведение в фонде электронной библиотеки: объекты хранения и использования / Елена Валентиновна Стрелкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены условия правомочного размещения служебных произведений в электронной библиотеке и ведения в составе ее фонда баз данных, создаваемых в статусе служебного произведения. Отражена специфика управления этими сетевыми ресурсами с учетом ...
1343503
   Служебное собаководство. – М, 1987. – 382с.
1343504
  Муцинова Н.А. Служебные командировки / Н.А. Муцинова. – Москва, 1964. – 38с.
1343505
  Быков А.М. Служебные командировки / А.М. Быков. – М., 1977. – 72с.
1343506
  Панкин М.Е. Служебные командировки. / М.Е. Панкин. – Москва, 1983. – 63с.
1343507
  Федорова Ю. Служебные объекты права ИС: отдельные аспекты правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 0201-7059
1343508
   Служебные радиокоды. – Москва : Связьиздат, 1958. – 212 с.
1343509
   Служебные слова. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1343510
  Тимофеева О.В. Служебные слова в "Диалектном словаре личности" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 22-27. – ISSN 2310-4287
1343511
  Никольский Л.Б. Служебные слова в корейском языке. / Л.Б. Никольский. – М, 1962. – 180с.
1343512
   Служебные слова и синтаксические связи. – Владивосток, 1985. – 173с.
1343513
  Неверова Наталия Вениаминовна Служебные слова как диагностирующие показатели стилей современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Неверова Наталия Вениаминовна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л.
1343514
  Никольский Н.Н. Служебные слова. / Н.Н. Никольский. – М, 1947. – 40с.
1343515
  Меретуков К.Х. Служебные части речи в адыгейском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Меретуков К.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 21л.
1343516
  Ряшенцев К.Л. Служебные части речи в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1982. – 57с.
1343517
  Зейналов Ф.Р. Служебные части речи в современных тюрскиъ языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 84л. – Бібліогр.:с.83-84
1343518
  Котенко М В. Служебный гороскоп. / М В. Котенко. – М, 1989. – 408с.
1343519
  Гольтц Эд. Служение женщины в христианской церкви : (Пер. с нем.) / Лиц. Эд. Гольтц. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Троице-Сергиевой лавры, 1907. – [2], 116 с. – Без обл.
1343520
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – Москва, 1976. – 214с.
1343521
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 351с.
1343522
  Немировский А. Служение музы // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2006. – № 6. – С. 106-111
1343523
  Суханов Н.Е. Служение народу - превыше всего / Н.Е. Суханов. – Иркутск, 1970. – 54с.
1343524
  Буряк Б.С. Служение народу / Б.С. Буряк. – М., 1955. – 340с.
1343525
   Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805 - 2004 годы). – Харьков : Золотые страницы, 2004. – 748 с. – (Образование-интеллигентность-культура). – ISBN 966-8558-08-1; 966-8494-51-2
1343526
  Скоморохов Н.М. Служение Отчизне. / Н.М. Скоморохов. – Саратов, 1977. – 319с.
1343527
  Свердлин М.А. Служение Родине и вера в бога / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Волгоград, 1962. – 32с.
1343528
  Шаповалов Валерій Служив громадським інтересам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Створення музею курорту до ювілею лікаря і громадського діяча Івана Зубковського (150 років)
1343529
  Нестуля О.О. Служив натхнено і щиро (К.В. Мощенко) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 64-72. – ISBN 5-7707-1396-8
1343530
  Нагірняк О. Служив українській ідеї // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 205-206. – ISSN 0869-3595
1343531
  Сташевский Е.Д. Служивое сословие. – Киев : Тип.Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1912. – 33 c.
1343532
  Барабанов Н.В. Служил в полку мальчишка : [для детей] / Н.В. Барабанов ; ил.: В. Поповичев. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1972. – 166 с. : ил.
1343533
  Экштут С. Служил примером отличной храбрости // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 43-50. – ISSN 0235-7089


  Генеральские награды за Бородино.
1343534
  Преснякова Л.П. Служилая биография князя И.Д. Бельского по данным разрядных книг, летописей и записок Генриха Штадена // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 39-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье реконструируется служилая биография князя И.Д. Бельского, одного из заметных военных и политических деятелей Русского государства сер. 16 в.
1343535
  Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России 17-го в. и ее роль в формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова; Отв. ред. А.А. Преображенский; АН СССР; Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1987. – 225с.
1343536
  Кучеров А.Я. Служили два товарища / А.Я. Кучеров. – Л., 1962. – 286с.
1343537
  Дунский Ю.Т. Служили два товарища / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – Москва, 1969. – 167с.
1343538
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1954. – 175с.
1343539
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1959. – 246с.
1343540
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – Л., 1989. – 494с.
1343541
  Катышкин И.С. Служили мы в штабе армейском. / И.С. Катышкин. – М., 1979. – 208с.
1343542
  Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века / С.В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [2], VI, 404, IV с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, ч. 43
1343543
  Соколова Ирина Исаковна Служилое землевладение и хозяйственное состояние Приокских уездов Русского государства в конце XVI - первой трети XVII вв. (По материалам писцовых описаний, отказным книгам, десятням и столбцам...) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Соколова Ирина Исаковна; МГУ. Ист. фак. Кафедра источниковедения истории СССР. – М., 1975. – 25л.
1343544
  Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири 17 века / Н.И. Никитин. – Новосибирск, 1988. – 254с.
1343545
  Леонтьева Г.А. Служилые люди Восточной Сибири во второй половине XVII - первой четверти XVIII вв. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Леонтьева Г.А.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода феодализма. – М., 1972. – 23л.
1343546
  Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке / С.В.Волков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1999. – 312 с. – ISBN 5-02-018092
1343547
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – Л, 1963. – 163с.
1343548
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – 2-е изд. – Л, 1975. – 143с.
1343549
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – М., 1975. – 318с.
1343550
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – Минск, 1982. – 224с.
1343551
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – 2-е изд. – М., 1985. – 288с.
1343552
  Плиев И.А. Служим Родине / И.А. Плиев. – Ростов-на-Дону, 1968. – 147с.
1343553
  Устинов Д.Ф. Служим Родине, делу коммунизма. / Д.Ф. Устинов. – М., 1982. – 128с.
1343554
   Служим Советскому Союзу!. – М, 1973. – 80с.
1343555
   Служим, Вітчизно, тобі. – К, 1988. – 319с.
1343556
  Шульмейстер Ю.А. Служители ада / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1985. – 271с.
1343557
   Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском - Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / [И.С. Канзафарова и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста Украины И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2015. – 670, [2] с. : ил., фот., табл. – Посвящ. 150-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова. - Назв. обл. и корешка: Служители Фемиды. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 102-110 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-040-5
1343558
  Ракитина Л.М. Служители церкви в прозе А.П. Чехова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 160-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1343559
  Безсмертна Ю.С. Служителі у козацьких господарствах Полтави 1765-1766 рр. (за матеріалами Румянцевського опису) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 103-113. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1343560
  Шлапак Я. Служити Богу і Україні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 10


  90 років від дня народження Філарета (в миру - Михайло Антонович Денисенко), українського церковного діяча, почесного Патріарха Православної Церкви України.
1343561
  Голиш Г. Служити гуманізму й демократії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Життєвий шлях професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Миколи Павловича Іщенко
1343562
  Литвин В. Служити живому життю народу / Володимир Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 448с. – ISBN 966-8749-00-6
1343563
  Черних В. Служити інтересам науки, освіти та здоров’я людей : (До 70-річчя члена-кореспондента НАНУкраїни ВалентинаЧерних, ректора Національного фармацевтичного університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 17-19. – ISSN 2078-1016
1343564
  Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
1343565
  Домбровський О. Служитимуть в армії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка в червні відбулася урочиста церемонія випуску офіцерів. Дипломи за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" отримали 113 випускників, які проходитимуть військову службу в підрозділах Збройних Сил ...
1343566
  Гастелло В.Н. Служить - не тужить / В.Н. Гастелло. – Москва, 1985. – 111с.
1343567
  Корицкая Л. Служить бы рад. Слухи о невероятно раздутом бюрократическом аппарате сильно преувеличены! // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.30-33
1343568
  Хрущев Н.С. Служить делу коммунизма : Речи на XIII и XIV съездах ВЛКСМ / Н.С. Хрущев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1963. – 79 с. : портр. – (Библиотечка "Вступающему в комсомол")
1343569
  Ржевская Е.А. Служить истине, добру, красоте. 250 лет Российской академии художеств // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 0236-2007
1343570
  Шемшученко Ю.С. Служить пером своїй Вітчизні [інтерв"ю] / беседу вела С. Пилипенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 40-42. – ISSN 2313-559X
1343571
  Роуссефф Д. Служить, а не властвовать / зам. ген. директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 2-7. – ISSN 0234-1670


  Широкий круг проблем - от борьбы с бедностью до футбола и карнавала - затронула первая в истории Бразилии женщина-президент Дилма Роуссефф в эксклюзивном интервью
1343572
  Кулик Н. Служіння Богові й Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського педагога Григорія Григоровича Ващенко. Його називають "творцем української національної системи освіти".
1343573
  Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами / В.О. Перевезій; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 203с. – ISBN 966-96360-6-Х
1343574
  Конверський А.Є. Служіння гуманістичним цінностям // Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-966-316-412-0
1343575
  Берзін П.С. Служіння двом університетам- Харківському і Таврійському (Олександр Дмитрович Кисельов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 944-980. – ISBN 978-617-7020-05-8
1343576
  Семенко В.А. Служіння диву / В.А. Семенко. – К., 1987. – 78с.
1343577
  Врублевський В.Г. Служіння історії / В.Г. Врублевський, Л.І. Стрельська // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 247-249
1343578
  Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326
1343579
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ, 1954. – 351с.
1343580
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 512 с.
1343581
   Служіння науці та вітчизні [Б.Є. Патон] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 2-6
1343582
  Мамутов В.К. Служіння раву - це служіння справедливості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 5-11
1343583
  Велігоцька Н.І. Служіння рідному народу / Н.І. Велігоцька. – Київ, 1974. – 23с.
1343584
  Чегринець М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 58-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абоніменту та електронної доставки документів, голово профспілкової організації Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника ...
1343585
  Кожедуб І. Служу Батьківщині / І. Кожедуб. – Київ, 1950. – 282с.
1343586
  Торин В.Е. Служу в солдатах / В.Е. Торин. – К, 1972. – 132с.
1343587
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – Магадан
1. – 1970. – 287с.
1343588
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – 2-е перераб. и доп. изд. – Минск, 1973. – 350с.
1343589
  Багмут І.А. Служу Радянському Союзу / І.А. Багмут ; іл.: Г. Яблонський. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с. : іл.
1343590
   Служу революции. – М, 1987. – 254с.
1343591
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Л., 1950. – 300с.
1343592
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Москва, 1950. – 284с.
1343593
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Воронеж, 1951. – 284с.
1343594
  Шамов И.В. Служу Советскому Союзу / И.В. Шамов. – М., 1962. – 68с.
1343595
   Служу Советскому Союзу. – М, 1967. – 99с.
1343596
   Служу Советскому Союзу. – Львов, 1972. – 270с.
1343597
  Аристов А.Д. Служу Советскому Союзу : фотокнига / Аристов А.Д., Стасенко Н.Г., Удовиченко Е.А. – Москва : Воениздат, 1978. – 240 с.
1343598
   Служу Советскому Союзу. – М, 1986. – 237с.
1343599
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1951. – 312с.
1343600
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1953. – 272с.
1343601
  Федоров П.И. Служу Советскому Союзу! / П.И. Федоров. – М., 1958. – 48с.
1343602
   Служу тебе, земля. – М, 1987. – 375с.
1343603
  Додерер Х. фон Слуньские водопады. Окольный путь. Повести и рассказы / Х. фон Додерер. – М., 1981. – 591с.
1343604
  Лабутин В.К. Слух и анализ сигналов / В.К. Лабутин, А.П. Молчанов. – М., 1967. – 80с.
1343605
  Куликов Г.А. Слух и движение: Физиол. основы слуходвигат. координации. / Г.А. Куликов. – Л., 1989. – 198с.
1343606
   Слух и речь в норме и патологии. – Л, 1989. – 61с.
1343607
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований / С.Н. Ржевкин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 146 с.
1343608
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований. / С.Н. Ржевкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 312 с.
1343609
  Манро Ч.К. Слух. / Ч.К. Манро. – М., 1962. – 123с.
1343610
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна : вірші : для мол. шк. віку / Павло Тичина ; [мал. С. Полякова]. – Київ : Веселка, 1985. – 16 с. – (Для першокласника)
1343611
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна: : вірші : для мол. шк. віку / П.Г. Тичина. – Київ : Веселка, 1970. – 121 с.
1343612
   Слухаємо про Леніна. – К., 1960. – 55с.
1343613
  Вінницька В.М. Слухаємо, говоримо, пишемо (українська мова як іноземна) : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 183 с.
1343614
   Слухай (Молотаєва) Наталія Віталіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 447. – ISBN 978-966-439-754-1
1343615
   Слухай Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 447-448. – ISBN 978-966-439-754-1
1343616
  Кочугур Л. Слухайте,хвилі / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 96 с.
1343617
  Погорєлова Алла Слухання в комітетах Верховної Ради України в контексті культури парламентаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У процесі становлення й розвитку українського професійного парламенту стає дедалі очевиднішим, що забезпечувати якісне та ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень - законодавчих, контрольних, установчих, можна лише істотно підвищивши ...
1343618
   Слухання у комітетах Верховної Ради України : практичний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Заповіт, 2007. – 68 с. – На обкл.: процедура, коментарі, зразки документів. – ISBN 978-966-7272-78-4
1343619
   Слухання у Комітеті на тему : "Антикорупційна політика і практика : проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за випуск Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2214-02-4
1343620
   Слухання у комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за вип. Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2214-07-9
1343621
  Лозова В. Слухати голос совісті / інтерв"ю вела Олена Попова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з член-кореспондентом НАПН, доктором педагогічних наук Валентиною Лозовою про наукову школу, важливість збереження кращих традицій і підготовку сучасного вчителя.
1343622
  Кобченко К. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.49-54


  Про діяльність викладачів університету Св. Володимира на КВЖК
1343623
  Березінський В.К. Слухаю море : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1983. – 126 с.
1343624
  Семенчук І. Слухаю музику людської душі... : Становлення Миколи Куліша - драматурга. Літ-ний профіль / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 96с. – (Шкільна бібліотека)
1343625
  Біба П. Слухаю серце : поезії / П. Біба. – Дніпропетровськ, 1958. – 68 с.
1343626
  Кичанова І.М. Слухаю, думаю, сперечаюсь / І.М. Кичанова. – К., 1980. – 194с.
1343627
  Сайко Оксана Слухаючи годинник : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 8-44. – ISSN 0130-321Х
1343628
  Зимин И.А. Слухи о блокадном Ленинграде // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 50-52. – ISSN 1812-3805
1343629
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1981. – 743 с.
1343630
  Горбатов Д.С. Слухи, сплетни, городские легенды : психологическая природа различий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.71-79. – ISSN 0042-8841
1343631
  Костіна А. Слухняні і пензлі, і зброя в Олени тендітних руках // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  За участь в АТО Олена Шидерова нагороджена грамотою Міністра оборони України, їй присвоїли чергове військове звання старшого солдата. Є чим гордитися дівчині, нею пишаються курсанти-одногрупники, рівняються на неї.
1343632
  Корінець З.М. Слухова діяльність і співацьке інтонування як атрибутивні властивості тілесності майбутнього педагога // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 249-260
1343633
   Слуховая система. – Л, 1990. – 619с.
1343634
  Богословская Л.С. Слуховая система млекопитающих / Л.С. Богословская, Г.Н. Солнцева. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
1343635
  Васильев А.Г. Слуховая эхолокационная система летучих мышей / А.Г. Васильев. – Ленинград, 1983. – 204с.
1343636
   Слуховий диктант в допоміжній школі та техніка його проведення. – К., 1949. – 27с.
1343637
  Плющ Н. Слухові "змисли" у лінгвоестетичній концепції І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 381-383. – ISBN 966-594-298-0
1343638
  Охрей А.Г. Слухові когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів за умови бі- та моноуральної стимуляції / А.Г. Охрей, Т.В. Куценко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 240
1343639
  Заболотний Д.І. Слуховідновлювальним операціям при отосклерозі в Україні – 60! / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 83-86. – ISSN 0044-4650
1343640
  Сагалович Б.М. Слуховое воспириятие ультразвука. / Б.М. Сагалович; АН СССР, Отд. физиологии; Отв. ред. Г.В. Гершуни. – Москва : Наука, 1988. – 288с. – ISBN 5-02-05248-5
1343641
  Чухонцев О.Г. Слуховое окно / О.Г. Чухонцев. – М, 1983. – 136с.
1343642
  Шупляков В.С. Слуховой анализ стационарных шумных согласных : Автореф... канд. биол.наук: / Шупляков В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1967. – 19л.
1343643
  Лисовский В.А. Слуховые приборы и аппараты / В.А. Лисовский, В.А. Елисеев. – М., 1991. – 190с.
1343644
  Барсова Л.И. Слуховые центры продолговатого мозга наземных позвоночных : морфоэкол. и эволюц. аспекты / Л.И. Барсова, Л.С. Богословская, Б.Д. Васильев ; отв. ред. Ю.Б. Мантейфель ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова, МГУ им М.В. Ломоносова. – Москва : Наука, 1985. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-198
1343645
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1960. – 64с.
1343646
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1970. – 112с.
1343647
  Дмитрук Игорь Слуцкие чудо-пояса / Дмитрук Игорь, Суханов Александр, Скворцова Ирина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 8-15 : Іл.
1343648
  Якуніна Л.І. Слуцкія паясы. / Л.І. Якуніна. – Мінськ, 1960. – 239с.
1343649
  Стужиньська Н.І. Слуцьке збройне повстання 1920: історія воювання та демократичної соціальної перебудови // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 271-279. – ISBN 978-966-668-405-2
1343650
   Слуцький (Уварівський) літопис. [Електронний ресурс]
1343651
   Слуцький Євген Євгенович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 478-482. – ISBN 978-966-439-104-4
1343652
   Слуцький Євген Євгенович (1880-1948) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448. – ISBN 978-966-439-754-1
1343653
  Хармс Д. Случаи / Д. Хармс. – М, 1991. – 32с.
1343654
  Белев Г. Случаи из жизни Минко Минина : пер. с болгарского / Белев Г. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 240 с.
1343655
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – Москва, 1958. – 174с.
1343656
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – Москва, 1965. – 183с.
1343657
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 8 с.
1343658
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин. – Ростов на Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 8 с. – На обл.: № 123. - Без тит. л.
1343659
  Куделин Н.В. Случай аномального развития неба у зародыша кошки / Н. Куделин. – Одесса : Коммерческая тип. В.И. Сапожникова, 1913. – 6 с., 1л. ил.. – Без тит. л. - Авт., загл. и текст на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского об-ва естеств. т. XI. – Библиогр. в примеч.


  На обл. экз. № 251637 дарств. надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1343660
  Розенталь И.С. Случай антагонизма между двигательным и секреторным условными пищевыми рефлексами / И.С. Розенталь, 1946. – С. 549-556. – Отд. отиск
1343661
  Волкобой Н.И. Случай больших темяных отверстий. – 14 с. : ил. – Отд. оттиск
1343662
  Александров В.Е. Случай в воздухе : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1961. – 32 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1343663
  Гуро И. Случай в горах / И. Гуро. – М., 1964. – 91с.
1343664
  Твардовский А.Т. Случай в дороге / А.Т. Твардовский. – Москва, 1948. – 60с.
1343665
  Аббасзаде Г. Случай в Карадаге. Там, где шумит прибой. Солдат остался один : повести / Гусейн Аббасзаде ; авториз. пер. с азерб. Е. Войскунского ; [ил.: И. Щербаков]. – Москва : Сов. писатель, 1966. – 263 с. : ил.
1343666
  Вайнфельд Стефан Случай в Крахвинкеле : Рассказы // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 76-79 : Іл.
1343667
  Петрушевская Л. Случай в Сокольниках : рассказы из иной реальности / Людмила Петрушевская. – Москва : Вагриус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-264-00824-8
1343668
  Вашенцев С.И. Случай в степи / С.И. Вашенцев. – Москва, 1959. – 49с.
1343669
  Иванусьева Л.Ф. Случай в тайге / Л.Ф. Иванусьева. – М, 1954. – 112с.
1343670
  Оболенцев Н.И. Случай в тайге. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1969. – 148с.
1343671
  Бутов Н.М. Случай в урмане / Н.М. Бутов. – Омск, 1960. – 55с.
1343672
  Саркисян М.Г. Случай в электричке / М.Г. Саркисян. – М., 1990. – 156с.
1343673
  Никольский А.М. Случай волосатости сердца у Aegoceros Pallasii / А.М. Никольский, 1890. – 1 с. – Отд. оттиск
1343674
  Тихомиров М.А. Случай врожденного отсутствия левого легкого и сохранения левой верхней полой вены у взрослого человека / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Ун-та св. Владимира В.И. Завадского], 1894. – [2], 18 с. ил. – Без тит. л. и обл., авт. указ над текстом. - Отд оттиск: Университетские известия, 1894, № 5, неофиц. ч., с. 1-18. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1343675
  Митрофанов П.И. Случай гермафродитизма у лягушки. : (Заседание биолог. отд. Варш. Общества Ест. 29 октября 1893 г.), 1893. – 6 с.
1343676
  Щимкевич В.М. Случай гетеротопии волос у человека / В.М. Щимкевич. – с.
1343677
  Шимкевич В. Случай гетеротопии волос у человека / В. Шимкевич; Печатано по расп. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск из: Труды Императорскоо С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
1343678
  Стефанис Ф.А. Случай двойственного уродства = (Dicephalus tetrabrachius masculinus) / [Ф. Стефанис]. – [Киев] : [Тип. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского], 1895. – 22 с., 1 л. ил. 2 + рис. – Отд. оттиск
1343679
  Кожевникова Г.А. Случай зоологической экспертизы : (Доложено в заседании Зоологического Отделения Императорского Общества любителей Естествозания, Антропологии и Этнографии 26 ноября 1898 года) // Ненормальные явления в жизни пчелиной семьи : (Часть доклада, читанного в заседании Зоологического отделения 23 апреля 1897 года) / Г.А. Кожевникова. – Москва : Университетская типография, 1899. – С. 6-8
1343680
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве / Е.А. Павлодский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 104с.
1343681
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Павлодский Е.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законодательства. – М.., 1972. – 23л.
1343682
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1956. – 248с.
1343683
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1957. – 248с.
1343684
  Близнюк А.А. Случай из жизни / А.А. Близнюк. – Одесса, 1980. – 151с.
1343685
  Горький Максим Случай из жизни Макара. Рождение человека. Два рассказа / Горький Максим. – Берлин. – 54 с. : илл.
1343686
   Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром / И.А. Аникин, Н.А. Миренкова, Ю.К. Самара, В.С. Лесовая, Т.В. Демьяненко, О.А. Жовниренко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 100-103. – ISSN 2226-1230
1343687
   Случай Ковальского. – М., 1968. – 342с.
1343688
  Тютюнников Н.Г. Случай на "Северной" / Н.Г. Тютюнников. – Донецк, 1987. – 142с.
1343689
  Ромов А.С. Случай на границе / А.С. Ромов. – М, 1964. – 64с.
1343690
  Козловская Полина Случай на дороге : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 136-138 : фото. – ISSN 1029-5828
1343691
  Луковский И.В. Случай на кордоне / И.В. Луковский. – Москва, 1956. – 29с.
1343692
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1954. – 16с.
1343693
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1959. – 86с.
1343694
  Шатов А.Л. Случай на пристани / А.Л. Шатов. – М., 1958. – 20с.
1343695
  Волков О.В. Случай на промысле / О.В. Волков. – Москва, 1980. – 511с.
1343696
  Иванов С.А. Случай на станции Скалба : роман / С.А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 287с.
1343697
  Фадеев И.А. Случай на улице Урицкого / И.А. Фадеев. – Горький, 1961. – 192с.
1343698
  Шевцов С.И. Случай на ферме. / С.И. Шевцов. – М, 1955. – 32с.
1343699
  Кристи А. Случай с богатой женщиной / А. Кристи. – Алма-Ата, 1991. – 15с.
1343700
  Шахбазов Н.Г. Случай с Дюбуа / Н.Г. Шахбазов. – М, 1988. – 45с.
1343701
  Кристи А. Случай с женщиной средних лет // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1343702
  Михалев А.М. Случай со шхуной / А.М. Михалев. – М, 1953. – 64с.
1343703
  Яковлева В.В. Случай стойкого изменения характера условно-рефлекторной деятельности собаки // Исследование подвижности нервных процессов собаки типа сангвиника / В.В. Яковлева, 1944. – С. 44-56
1343704
  Колосов А.И. Случай у шлагбаума / А.И. Колосов. – М., 1958. – 112с.
1343705
  Девис П. Случайная Вселенная : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1985. – 160 с.
1343706
  Иванов А.С. Случайная встреча / А.С. Иванов. – Москва, 1966. – 64с.
1343707
  Копытин В.Я. Случайная встреча. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1970. – 47с.
1343708
  Анциферов Н.С. Случайная гостья : стихи / Анциферов Н.С. – Москва : Совецкая Россия, 1964. – 62 с. – (Поэтическая Россия)
1343709
  Нариньяни С.Д. Случайная знакомая / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1968. – 352с.
1343710
  Шилова Юлия Случайная любовь / Шилова Юлия. – Москва : АСТРЕЛЬ, 2001. – 416с. – (Час криминала). – ISBN 5-7905-1153-8
1343711
  Абромайт Ларс Случайная находка : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 54-90 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1343712
  Босенко А. Случайная свобода искусства / Алексей Босенко ; Ин-т проблем совр. искусства Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8537-68-4
1343713
  Де-Метц Случайное двойное преломление света в жидкостях. : Обзор доложенный на XI съезде рус.Естествоисп.и врачей в С.-Петербурге 22-го 1901 г. / Г.Г. Де-Метц, проф. – С.-Петербург : Тип.В.Демакова, 1902. – [2], 51 с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому И.И. Косоногову от автора
1343714
  Гедеонов А. Случайному гостю : проза: роман / окончание. Начало в № 3, 2011 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-143. – ISSN 0131-8136
1343715
  Абдихаликов Д. Случайность в структуре физического зниния : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Абдихаликов Д. ; АНС ин-т философии. – Москва, 1979. – 20 c.
1343716
  Бычков А.С. Случайность и возможность: современные подходы / А.С. Бычков, Д.А. Клюшин // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 10-28. – ISSN 1028-9763
1343717
  Ратников В. Случайность и послелапласовские трансформации детерминизма // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.5-20
1343718
  Игнатов Л. Случайность, необходимость, приоритетность : особенности взаимосвязей и их проявления в экономике // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.156-162
1343719
  Афанасьев В.И. Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.05 / Афанасьев В.И.;Матем.ин-тут им.В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.32
1343720
  Романовский И.В. Случайные блуждания игрового типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский И. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 6л.
1343721
  Набиль Г Ф.Х. Случайные блуждания на абелевых группах с бесконечным числом образующих. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Набиль Ф.Х.Г.; МГУ. – М, 1977. – л.
1343722
  Крамер Г. Случайные величины и распределения вероятностей / Г. Крамер. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 144 с.
1343723
  Царьков Е.Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональных уравнений / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1989. – 421 с.
1343724
  Немирович-Данченко В.И. Случайные встречи : (контрабантисты) : роман / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 206 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1343725
  Овчинников М.Ф. Случайные встречи / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1959. – 137с.
1343726
  Назаров Р.В. Случайные встречи / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1961. – 83с.
1343727
  Сароян У. Случайные встречи / У. Сароян. – Москва, 1986. – 123с.
1343728
  Данилевич В.Е. Случайные заметки в области новейшей русской нумизматике / В.Е. Данилевич. – [Юрьев] : [Печ. в тип. К. Маттисена], 1899. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сборника Учено-Литературного Общества при Императорском Юрьевском Университете. Т. 2


  На обл. дарств. надпись от автора
1343729
  Пастур Л.А. Случайные и почти периодические самосопряженные операторы / Л.А. Пастур, А.Л. Фиготин. – Москва
1. – 1991. – 336 с.
1343730
  Григорьев Павел Геннадиевич Случайные и специальные полимоны по общим функциональным системам : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.01.01 / Григорьев П.Г.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. РАН. – Москва, 2001. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
1343731
   Случайные колебания. – М., 1967. – 356с.
1343732
  Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем / В.В. Болотин. – Москва, 1979. – 336 с.
1343733
  Антонов И.Л. Случайные колебания. Свойства траекторий / И.Л. Антонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176 с. – ISBN 5-87597-003-0
1343734
  Скороход А.В. Случайные линейные операторы / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1978. – 200 с.
1343735
  Жданок Т.А. Случайные линейные операторы в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Жданок Т. А.; АН УССР, Ин-т приклад. матем. и механ. – Донецк, 1980. – 15л.
1343736
  Шерстнев А.Н. Случайные материалистические и нормированные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерстнев А. Н.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 6л.
1343737
  Гирко В.Л. Случайные матрицы / В.Л. Гирко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 448с. – Библ.144
1343738
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функции : 01.01.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко В.Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 75 л. – Бібліогр. : л. 69-75
1343739
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функционалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Радченко В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 12л.
1343740
  Муштари Д.Х. Случайные метрики и пространства случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 002 / Муштари Д.Х. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 10 c. – Библиогр.: с. 8-10
1343741
  Матерон Ж. Случайные множества и интеггарльная геометрия / Ж. Матерон. – Москва : Мир, 1978. – 320 с.
1343742
  Борич Л. Случайные обстоятельства / Л. Борич. – Л, 1986. – 493с.
1343743
  Колчин В.Ф. Случайные отображения / В.Ф. Колчин. – М., 1984. – 206с.
1343744
  Гришаков Вадим Иванович Случайные периодические режимы квазилинейных систем и метод малого параметры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.01 / Гришаков Вадим Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1343745
  Королюк В.С. Случайные перманенты / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – К, 1993. – 125с.
1343746
  Карташова С.С. Случайные поля мартингального типа : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташова С. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
1343747
  Карташова Светлана Степановна Случайные поля мартингального типа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Карташова Светлана Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.138-142
1343748
  Каткускайте Алдона Ионо Случайные поля с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каткускайте Алдона Ионо; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1343749
  Вентцель А.Д. Случайные процессы / А.Д. Вентцель. – Москва, 1970. – 268с.
1343750
  Ширяев А.Н. Случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1972. – 241с.
1343751
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 367 с.
1343752
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 366 с.
1343753
  Юринский В.В. Случайные процессы / В.В. Юринский. – Новосибирск, 1987. – 79 с.
1343754
  Зуев Н.М. Случайные процессы : Задачник / Н.М. Зуев; БГУ. Фак-тет прикладной математ. и информатики. Кафедра теории вероятностей и математ. статистики. – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-844-Х
1343755
  Доценко С.В. Случайные процессы в гидравлических измерениях / С.В. Доценко. – Л, 1983. – 239с.
1343756
  Диментберг М.Ф. Случайные процессы в динамических системах с переменными параметрами / М.Ф. Диментберг. – Москва : Наука, 1989. – 175 с.
1343757
  Лэнинг Дж.Х. Случайные процессы в задачах автоматического управления / Дж.Х. Лэнинг, Р.Г. Бэттин. – М., 1958. – 387с.
1343758
   Случайные процессы в задачах математической физики. – Киев, 1979. – 149 с.
1343759
  Миссаров М.Д. Случайные процессы в исследовании операций / М.Д. Миссаров. – Казань, 1986. – 92с.
1343760
  Первозванский А.А. Случайные процессы в нелинейных автоматических системах / А.А. Первозванский. – М, 1962. – 351с.
1343761
  Переверзев Е.С. Случайные процессы в параметрических моделях надежности / Е.С. Переверзев. – К, 1987. – 236с.
1343762
  Филипский Ю.К. Случайные процессы в радиотехнических цепях / Ю.К. Филипский. – Киев : Вища школа, 1978. – 112 с.
1343763
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления. / М.П. Семесенко. – Киев; Донецк, 1986. – 191с.
1343764
  Афанасьева Л.А. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами / Афанасьева Л.Г., Булинская Е.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей. – Москва : МГУ, 1980. – 110 с. : граф. – Библиогр.: с. 108-109 (62 назв.)
1343765
  Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах / В.Л. Лебедев. – М., 1958. – 176с.
1343766
  Ермаков С.М. Случайные процессы для решения классических уравнений математической физики / С.М. Ермаков. – Москва, 1984. – 208 с.
1343767
   Случайные процессы и бесконечномерный анализ. – Киев, 1992. – 126 с.
1343768
   Случайные процессы и математическая статистика. – Ташкент, 1983. – 240 с.
1343769
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1970. – 92 с.
1343770
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1971. – 96 с.
1343771
  Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы / У. Гренандер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 167 с.
1343772
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1972. – 96с.
1343773
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1974. – 214 с.
1343774
  Анисимов В.В. Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы / В.В. Анисимов. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 184 с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1343775
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – Москва, 1964. – 278с.
1343776
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 320с.
1343777
   Случайные процессы, математическая статистика и их приложение. – Москва, 1989. – 72 с.
1343778
   Случайные процессы, теория и практика : сборник научных трудов / АН УССР, Ин-т математики ; [отв. ред. А.В. Скороход]. – Киев : ИМ, 1985. – 143 с.
1343779
   Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения. – Москва, 1978. – 280 с.
1343780
  Ламперти Дж. Случайные процессы. Обзор математической теории : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Киев : Вища школа, 1983. – 224 с.
1343781
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб. пособие / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1343782
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб.пособие / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 183 с.
1343783
  Колчин В.Ф. Случайные размещения / В.Ф. Колчин. – М., 1976. – 223с.
1343784
  Заславский С.Я. Случайные решающие системы и их приложение к прогнозированию течения заболеваний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Заславский С.Я.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1343785
  Филипский Ю.К. Случайные сигналы в радиотехнике / Ю.К. Филипский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 126 с.
1343786
  Кириллов П.В. Случайные уравнения / П.В. Кириллов. – Кишинев, 1982. – 124с.
1343787
  Панчев С. Случайные функции и турбулентность / С. Панчев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 448с.
1343788
  Кахан Случайные функциональные ряды. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1973. – 302 с.
1343789
  Иванова В.М. Случайные числа и их применение / В.М. Иванова. – М, 1984. – 111с.
1343790
   Случайные эколюции: Теоретические и прикладные задачи. – К, 1992. – 117с.
1343791
   Случайный анализ. – Москва, 1987. – 156 с.
1343792
   Случайный анализ и асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Тбилиси, 1984. – 127с.
1343793
  Нечипоренко В.П. Случайный вариант / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1983. – 96с.
1343794
  Романов А.Н. Случайный гость / А.Н. Романов. – Петропавловск, 1989. – 172с.
1343795
  Велихова З.А. Случайный гость / З.А. Велихова. – Москва, 1990. – 124с.
1343796
   Случайный и градиентный выбор направления спуска в задаче поиска минимума функции мнохи переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Е. Г,; Николаев Е. Г,; АН СССР, Выч. цент. – М., 1968. – 12л.
1343797
  Гордиенко Е. Случайный писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 24-43


  Биография Александра Куприна
1343798
  Растригин Л.А. Случайный поиск / Л.А. Растригин. – М, 1979. – 64с.
1343799
  Растригин Л.А. Случайный поиск в задачах оптимизации / Л.А. Растригин. – Рига, 1965. – 212с.
1343800
  Растригин Л.А. Случайный поиск в процессе адаптации / Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 130с.
1343801
   Случайный поиск и распознавание. – Ташкент, 1985. – 119с.
1343802
   Случайный поиск экстремума. – К., 1974. – 265с.
1343803
   Случайный поиск/теория и применение/ / Л.А.Растригин. – Рига, 1973. – 80с.
1343804
  Ратнер А. Случайный полковник // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Как отставной силовик в образе военизированного мачо поднялся на российский трон. Ретроспектива к 15-летию пребывания Владимира Путина у власти.
1343805
  Голик Ю.В. Случайный преступник. / Ю.В. Голик. – Томск, 1984. – 165с.
1343806
  Давыдычев Л.И. Случайный спутник / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1975. – 287с.
1343807
  Лондон Л.И. Случайный экзамен / Л.И. Лондон. – Москва, 1981. – 192 с.
1343808
  Гиргинова М. Случаят "Змейова сватба" на Петко Тодоров // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 95-107. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця робота досліджує один із способів модерністської трансформації міфологічного образу дракона на прикладі аналізу драми "Весілля дракона" (1910), автором якої є болгарський драматург Петко Тодоров (1879-1916)
1343809
   Случаят "Тютюн" 1951 - 1952 г. : стенограми, статии, рецензии, спомени. – София : Климент Охридски, 1962. – 332 с.
1343810
  Іванова-Ґірґінова М. Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва"- реконструкции на персонажа / М. Іванова-Ґірґінова, Е. Рускова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 156-170. – ISSN 2075-437X


  Мета статті показати як проявляється модернізм у другій п"єсі П. Яворова "Як завмирає відлуння після грому" - взірця ранньої сучасної болгарської драми. Основний інструмент, який ми використовуємо в нашому дослідженні - це моделювання персонажів у ...
1343811
  Медников А. Случилось в Сосновске / А. Медников : Молодая гвардия, 1961. – 208 с.
1343812
  Колупаев В.Д. Случится же с человеком такое!.. / В.Д. Колупаев. – М., 1972. – 270с.
1343813
  Белкин А.М. Слушаем Владимира Ильича : о грамзаписях речей Ленина / А.М. Белкин. – Москва : Политиздат, 1982. – 93 с.
1343814
   Слушаем про Ленина. – М., 1961. – 55с.
1343815
  Федяшина Слушаем, говорим, разыгрываем! / Федяшина, Н.А. Панфилова. – Саратов, 1990. – 32с.
1343816
  Орлов Ю.Г. Слушается гражданское дело / Ю.Г. Орлов. – М., 1986. – 125с.
1343817
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1974. – 134с.
1343818
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1976. – 160с.
1343819
  Крутер М.С. Слушается дело / М.С. Крутер. – Иркутск, 1984. – 207 с.
1343820
  Рютт У Слушается дело о человеке / У Рютт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 224 с
1343821
  Лавров А.С. Слушается дело... / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1962. – 56с.
1343822
  Кизилов Р.И. Слушается уголовное дело / Р.И. Кизилов. – Москва, 1980. – 143с.
1343823
  Долгов В.В. Слушай боевой приказ / В.В. Долгов. – М, 1985. – 128с.
1343824
  Домрин В.В. Слушай весну / В.В. Домрин. – Кишинев, 1967. – 80с.
1343825
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные / Г.А. Паушкин. – Казань, 1965. – 100с.
1343826
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные! / Г.А. Паушкин. – М., 1978. – 191с.
1343827
   Слушай нас, время!. – М., 1967. – 278с.
1343828
  Шадур П.Я. Слушай сердце / П.Я. Шадур. – Донецк, 1964. – 95с.
1343829
   Слушай, Ленинград, я тебе спою... : Песни о Ленинграде. – Л., 1969. – 112с.
1343830
   Слушайте Дивногорию! : Хроника комс. дел. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 207 с. : ил. – (Антология всесоюз. удар. комс. строек)
1343831
  Миронова Е. Слушайте музыку стоя / Е. Миронова. – Новосибирск, 1966. – 23с.
1343832
  Жернаков Н.К. Слушайте нас, живые... / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1990. – 232с.
1343833
  Внуков Н.А. Слушайте песню перьев / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 270с.
1343834
  Пьяных М.Ф. Слушайте революцию : Поэзия Александра Блока советской эпохи; пособие для учителя / М.Ф. Пьяных. – Москва : Просвещение, 1980. – 142 с.
1343835
  Дюжев Ю.И. Слушайте Революцию / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1974. – 183 с.
1343836
   Слушайте революцию! : поэмы : [сборник] / Александр Блок, Владимир Маяковский ; [худож. Е.Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1987. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1343837
   Слушайте революцию!. – М., 1987. – 173с.
1343838
   Слушайте!. – М., 1961. – 239с.
1343839
  Мусиенко М.Ф. Слушайте, товарищи потомки!.. / М.Ф. Мусиенко. – М., 1957. – 79с.
1343840
   Слушайте, товарищи потомки... : страницы рус. сов. гражд. лирики, 1917-1987 : [сборник / сост., вступ. ст. (с. 5-25), библиогр. аппарат С. Чупринина]. – Москва : Книга, 1987. – 477, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание
1343841
  Лощиц Ю.М. Слушание земли / Ю.М. Лощиц. – Москва : Современник, 1988. – 331 с.
1343842
  Болтунов А.П. Слушание и чтение в процессе обучения. / А.П. Болтунов. – Ленинград, 1945. – 64с.
1343843
  Гродзенская Н.Л. Слушание музыки в школе. 5-6 классы / Н.Л. Гродзенская. – М, 1961. – 94с.
1343844
  Мехонцев Н.И. Слушатель в аудитории / Н.И. Мехонцев. – М, 1983. – 96с.
1343845
  Тюрин В.М. Слушать в отсеках / В.М. Тюрин. – М, 1982. – 173с.
1343846
  Ермаченкова В.С. Слушать и услышать : пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2) / В.С. Ермаченкова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 112с. + CD ROM. – ISBN 978-5-86547-392-1
1343847
  Щипачев С. Слушаю время. / С. Щипачев. – Москва, 1970. – 144с.
1343848
  Афанасьев А.П. Слушаю день : стихи / А.П. Афанасьев ; [худож. А.Ю. Гойда]. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87 с. : ил.


  Циклы: Стальная лыжня; В березовом уголке; Заливают улицу асфальтом; И поныне, поныне ...
1343849
  Шкляревский И.И. Слушаю небо и землю / И.И. Шкляревский. – М., 1985. – 110с.
1343850
  Давиташвили Д. Слушаю свои руки / Д. Давиташвили. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 190с.
1343851
   Слушая время. – Свердловск, 1975. – 219с.
1343852
  Хаустов Л.И. Слушая время / Л.И. Хаустов. – Л, 1978. – 111с.
1343853
  Казакевич Э.Г. Слушая время / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1990. – 525 с.
1343854
  Сокольский М.М. Слушая время... : избранные статьи о музыке / М.М. Сокольский. – Москва : Музыка, 1964. – 372 с.
1343855
  Гончаров В. Слушая камни / В. Гончаров. – М., 1989. – 239с.
1343856
  Матусовский М. Слушая Москву. / М. Матусовский. – М., 1948. – 178с.
1343857
  Кымытваль А.А. Слушая музыку : стихи / Антонина Кымытваль; переводы. – Магадан : Кн. изд-во, 1972. – 64 с.
1343858
  Москалець К. Слушна неочевидність // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 27-29


  Польський мислитель Лешек Кулаковський.
1343859
  Кукуш О.Г. Слушність робастних оцінок нескінченновимірного параметра регресії / О.Г. Кукуш, В.В. Пантелус // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 19-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У строго опуклому банаховому просторі розглянуто модель нелінійної регресії з керуючою випадковою послідовністю. Параметрична множина є метричним компактом. Побудований робастний аналог оцінки найменших квадратів, одержано умови строгої слушності ...
1343860
  Пріданнікова О.М. Слціально-педагогічна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями до інтеграції в систему загальноосвітньої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 137-138
1343861
  Фурнаджиев Н. Слънце над планините / Н. Фурнаджиев. – София, 1961. – 84с.
1343862
  Бахшиев Ф.М. Слышать голос твой / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1972. – 160с.
1343863
   Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1343864
  Коган Б. Слышать себя или слышать время : беседовала А. Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 56-63. – ISSN 2222-436X


  Коган Борис Матвеевич (н. 1950) - украинский живописец, член Киевской секции СХ Украины с 1984 г. Основные произведения : "Седнев. Утро" (1975) , "День танкиста" (1985), "Москва" (1991), "Лондон . Весна" (1998).
1343865
  Шиманский М.Н. Слышим ваши шаги. / М.Н. Шиманский. – Москва : Известия, 1977. – 256 с.
1343866
   Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Аль-Джараби А. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В.И. Астаховой и д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 222, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2298-12-8
1343867
  Юхимович В.Л. Слышишь, брат мой? : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1343868
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С. Барвинок [и др.]. – Харьков : Прапор, 1979. – 180 с., [4] л. ил.
1343869
  Третьяков С.М. Слышишь, Москва? / С.М. Третьяков. – Москва, 1965. – 240с.
1343870
  Кривель А.М. Слышишь, Халхин-Гол! / А.М. Кривель. – М., 1989. – 190с.
1343871
  Волобуева И.Г. Слышишь? / И.Г. Волобуева. – Москва, 1970. – 95с.
1343872
  Греков Ю.Ф. Слышишь? Кричит сова! / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1988. – 412с.
1343873
  Талев Д. Слышу ваши голоса : Роман / Д. Талев. – М., 1974. – 479с.
1343874
  Козлова С.В. Слышу гром / С.В. Козлова. – М., 1976. – 78с.
1343875
  Вохменцев Я.Т. Слышу зов земли / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1966. – 72с.
1343876
   Слышу песню. – Новосибирск, 1977. – 208с.
1343877
  Кудрявцев И.Н. Слышу поступь дня. / И.Н. Кудрявцев. – М, 1981. – 79с.
1343878
  Кеулькут В.Г. Слышу твой голос : стихи / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1977. – 33 с.
1343879
  Дурасова Т.Б. Слышу, как стучится беда... / Т.Б. Дурасова. – Л., 1989. – 126с.
1343880
   Слышу, поет Америка. – М., 1960. – 174с.
1343881
  Лашев Е.К. Слюда / Е.К. Лашев. – М, 1948. – 296с.
1343882
  Шуркин К.А. Слюда и как ее искать в Карелии. / К.А. Шуркин. – Петрозаводск, 1953. – 40с.
1343883
  Мораховский В.Н. Слюдоносные гранит-пегматиты Мамско-Чуйского района : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мораховский В.Н.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 23л.
1343884
   Слюдоносные пегматиты Северной Карелии геология, минералогия, геохимия и генезис/. – Л., 1976. – 368с.
1343885
  Соболев В.В. Слюдопласты и их применение / В.В. Соболев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 190 с.
1343886
  Соловьев С.П. Слюды / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1938. – с.
1343887
  Козлов В.Д. Слюды магматитов Забайкалья / В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1978. – 150с.
1343888
  Лапидис И.Л. Слюды редкометальных гранитов / И.Л. Лапидис. – Новосибирск, 1977. – 132с.
1343889
  Лапидес И.Л. Слюды редкометальных гранитоидов: (Хим. состав и терм. анализ). / И.Л. Лапидес. – Новосибирск, 1977. – 104с.
1343890
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1343891
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1343892
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1343893
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1343894
  Якель Р. Слюсар, який став письменником // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 11


  "Ще донедавна він щодня приходив на автобусну зупинку в центрі Тернополя, розкладав у валізці власні романи. Табличка "Авторський розпродаж" привертала увагу містян і заманювала придбати твір за помірну ціну. Небайдужим він залюбки розповідав історії з ...
1343895
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 247
1343896
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1343897
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1343898
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1343899
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1343900
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448. – ISBN 978-966-439-754-1
1343901
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1343902
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т. 1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462 с.
1343903
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1343904
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1343905
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1343906
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1343907
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1343908
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370
1343909
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1343910
  Гран П. Сльоза Сокола або казка Чистої Магії : міфи та легенди стародавньої України / Паша Гран. – [Б. м. : б. в.], 2021. – 60 с.
1343911
  Гуцало Є. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1343912
  Голик Р. Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 494-501. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1343913
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320 - 8370
1343914
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1343915
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1343916
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1343917
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1343918
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1343919
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1343920
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1343921
  Боклаг О. Смайл... Смайл... Смайл... / Олександр Боклаг. – Канів : Склянка Часу, 2014. – 315, [1] с. – ISBN 978-966-2306-69-9
1343922
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1343923
  Новацька О. Смак акації = Smak akacii : картинки з Казахстану / Олександра Новацька // Smak akacii : obrazka z kazachstanu / A. Nowacka. – Rowne : Овід, 2021. – С. 101-191, [1] : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1343924
  Кухарук Р. Смак вина з цвіту акацій у широкі усміхнених вустах // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 89-93. – ISSN 0419-8131


  "Задуха" - збірка оповідань Івана Яцканина побачила світ у Пряшеві 2013 року. Чудова обкладинка з твором Прокопа Колісника – красномовна а відповідна. Відкриває збірку однойменний твір. Він і поетичний («і душі ріки і землі захлинаються»), і ...
1343925
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1343926
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1343927
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1343928
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1343929
  Сильчук С.М. Смак і мода як соціокультурні феномени // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 184-194
1343930
  Крумов Б. Смак ілюзій = роман/ пер. с болг. / Б. Крумов. – Київ : Молодь, 1991. – 197 с.
1343931
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1343932
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1343933
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1343934
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1343935
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1343936
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1343937
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1343938
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1343939
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1343940
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1343941
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1343942
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 84-85 : фото
1343943
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1343944
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1343945
   Смалюк Андрій Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61
1343946
   Смаль Валентина Володимирівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-48-4
1343947
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1343948
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1343949
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1343950
  Варавка В. Смарт-контракт як форма цивільно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 15-20. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток інформаційних технологій, криптовалют і технології розподілених мереж мають наслідком виникнення нових видів цивільно-правових договорів - смарт-контрактів. Останніми роками вони набули значного практичного поширення в таких сферах, як ...
1343951
  Погоріленко А. Смарт-контракти у сфері страхування: перспективи впровадження у господарське законодавство України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 202-217. – ISSN 1026-9932
1343952
  Мороз В. Смарт-контракти: в чому родзинка? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 33
1343953
  Сизоненко В. Смарт-контракти: з чим вони смакують // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 16-17
1343954
  Теряєв Р. Смарт-контракти: що, як, коли? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 12
1343955
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1343956
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1343957
  Князєв С.І. Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 150-162. – ISSN 2222-4459
1343958
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1343959
  Селевко О.М. Смарт контракт: цивільно-правові аспекти // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 165-167. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1343960
  Сергієнко В. Смарт контракти: інформаційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 275-277
1343961
  Зоідзе Д.Р. Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 439-446. – ISSN 2222-4459
1343962
  Леонов В.. Смартфонізація країни // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 45-50. – ISSN 1562-529Х
1343963
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1343964
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1343965
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1343966
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1343967
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1343968
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1343969
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1343970
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1343971
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1343972
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1343973
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1343974
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1343975
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1343976
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л.Н. Радищев; ред.: Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 68 с.
1343977
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1343978
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1343979
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1343980
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1343981
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1343982
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1343983
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1343984
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1343985
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград : Детгиз, [Ленинградское отделение], 1961. – 104 с. : ил. – (Библиотека пионера "Знай и умей". [Школьная библиотека. Для восьмилетней школы])
1343986
  Головня В.Я. Смела : краткое статистико-экономическое описание имений и заводов графов Льва Алексеевича, Андрея и Георгия Александровичей Бобринских в Киевской губернии, для Всероссийской выставки 1913 года в Киеве / [сост. В. Головня]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1913. – 197, [2] с., [9] л. портр., табл., диагр., карт. : ил., табл., портр., диагр. – Авт. указан в конце предисл.
1343987
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1343988
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1343989
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – Москва, 1949. – 80с.
1343990
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1343991
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1343992
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1343993
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... / А.Н. Васильев. – Иваново, 1956. – 283с.
1343994
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1343995
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1343996
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1343997
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – Москва, 1964. – 400с.
1343998
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1343999
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1344000
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,