Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1346001
   "Федорівський метод вивчення кристалооптичних властивостей мінералів" : методичні постанови до виконання лабораторного практикуму. – К., 1997. – 40 с.
1346002
  Классович С. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка: щедрість головного героя на добро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1346003
  Задорожна О.С. "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 229-236


  У статті розглядаються особливості "феміністської поетики" у творах Оксани Забужко. Досліджено образ жінки та ознаки індивідуального стилю жіночого письма Оксани Забужко (на прикладі творів "Сестро, сестро", "Я, Мілена", "Польові дослідження з ...
1346004
   "Фенікс" - усе, що серце забажає : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 68 : Фото
1346005
  Чуйко В.Л. "Фенікс" як концептуальна метафора суб"єкта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 25-30. – ISBN 966-7943-03-8
1346006
  Ільюшин І. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 47-52
1346007
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 280-281 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1346008
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165-166. – ISBN 966-95774-3-5
1346009
   Федоров Алексей Федорович. Выставка произведений. – М., 1984. – 24с.
1346010
   Федоров Василь Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 321. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1346011
   Федоров Василь Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72-75. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1346012
  Гольденберг Л.А. Федоров Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 264с : карти, фото. – (Научно -биографическая серия)
1346013
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1966 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1973. – М., 1973. – 22с.
1346014
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1977 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
1346015
   Федоров, Юрий Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 12с.
1346016
  Сидоренко Федоровская научная сессия / Сидоренко, А.А. Ясинская. – С. 462-464
1346017
   Федоровские чтения. 1973. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 109с.
1346018
   Федоровские чтения. 1974. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 144с.
1346019
   Федоровские чтения. 1975. История рев. печати. Сб. науч. тр.. – М., 1977. – 165 с.
1346020
   Федоровские чтения. 1976: читатель и кн. Сб. науч. тр.. – М., 1978. – 160с.
1346021
  Соболев В.С. Федоровский метод : Учебное пособие / В.С. Соболев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 263с.
1346022
  Саранчина Г.М. Федоровский метод / Г.М. Саранчина. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградского университета, 1963. – 154с.
1346023
  Соболев В.С. Федоровский метод / В.С. Соболев. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1964. – 264с.
1346024
  Саранчина Г.М. Федоровский метод : Определение минералов, микроструктурный анализ / Г.М. Саранчина, В.Н. Кожевников. – Ленинград : Недра, 1985. – 208с.
1346025
  Соболев Р.Н. Федоровский метод с основами кристаллооптики / Р.Н. Соболев. – М, 1981. – 161с.
1346026
   Федорову Миколі Миколайовичу - 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 126-128. – ISSN 2221-1055
1346027
   Федорус Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 393-394 : фото
1346028
   Федорченко Адольф Михайлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 271
1346029
   Федорченко Адольф Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 322-323. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1346030
   Федорченко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394 : фото
1346031
   Федорчук Людмила Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 325. – ISBN 978-966-2726-03-9
1346032
  Петинова Е.Ф. Федос Щедрин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1977. – 39с.
1346033
   Федоскино-Жостово. – М, 1984. – 64с.
1346034
  Соболевский Н.Д. Федоскино / Н.Д. Соболевский. – Москва, 1945. – 58с.
1346035
  Яловенко Г.В. Федоскино. / Г.В. Яловенко. – М., 1959. – 162с.
1346036
   Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи. – Федоскино, 1985. – 30с.
1346037
  Грязнов А.И. Федоскинские таланты / А.И. Грязнов. – М, 1970. – 128с.
1346038
  Славкович Д.Ф. Федоскины каникулы. / Д.Ф. Славкович. – М., 1980. – 143с.
1346039
   Федот Васильевич Сытников.. – Саранск, 1986. – 132с.
1346040
  Попова Э.Н. Федот Васильевич Сычков / Э.Н. Попова. – Саранск, 1970. – 188с.
1346041
   Федот Васильевич Сычков.. – М., 1954. – 90с.
1346042
   Федот Васильевич Сычков.. – Л., 1970. – 47с.
1346043
  Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин / Н.А. Яковлева. – Л., 1984. – 95с.
1346044
   Федот Иванович Шубин (1740-1805). Каталог юбилейной выставки произведений.. – М., 1955. – 16с.
1346045
  Лазарева О.П. Федот Иванович Шубин. / О.П. Лазарева. – Л., 1964. – 47с.
1346046
   Федот Иванович Шубин. Альбом.. – М., 1956. – 12с.
1346047
   Федот Иванович Шубин. выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 48с.
1346048
   Федот Петрович Филин. – Москва : Наука, 1978. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 12)
1346049
  Исаков С.К. Федот Шубин / С.К. Исаков. – М, 1938. – 168с.
1346050
  Тольба В. Федот, да не тот // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  В учебнике для 10-го класса "Художня культура" Л. Масол и др. (К.: Освіта, 2011. - С. 134) под портретом Петра Гулака-Артемовского подписано "Семен Гулак-Артемовський" и другие опечатки, неточности, ошибки в журналах и книгах.
1346051
  Шолохов М.А. Федотка / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 16с.
1346052
  Гриценко І.С. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 51. – ISBN 978-966-06-0557-2
1346053
  Егоров И.М. Федотов / И.М. Егоров. – М., 1971. – 47с.
1346054
  Александров М.Н. Федотов Григорий / М.Н. Александров. – Москва, 1952
1346055
  Федотов П.А. Федотов: альбом репродукций / П.А. Федотов. – Москва, 1978. – 4с.
1346056
   Федотов: альбом.. – М., 1990. – 20с.
1346057
  Платон Федр:(Беседы с Сократом) / Платон. – Москва : Прогресс, 1989. – 130 с.
1346058
   Федченко Павло Максимович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 326-338. – ISBN 978-966-2726-03-9
1346059
   Федюк Олексій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 281-282 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1346060
  Поженян Г.М. Федюнинские высоты / Г.М. Поженян. – М, 1978. – 123с.
1346061
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 165с.
1346062
  Журавлев Федькины угодья / Журавлев, -Печорский. – М., 1980. – 255с.
1346063
  Винниченко В.К. Федько- халамидник / В.К. Винниченко. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 25с.
1346064
  Винниченко В.К. Федько- халамидник : Оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Веселка, 1991. – 93с. – ISBN 5-301-01338-6
1346065
  Винниченко В.К. Федько- Халамидник. – 2-ге вид. – Київ; Харків : Дзвін, 1917. – 32с.
1346066
  Винниченко В.К. Федько- халамидник та інші оповідання : Для дитячих б-к / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1924. – 208с. – (Б-ка молодого ленінця)
1346067
  Вахніна Л.М. Федько-партизан / Л.М. Вахніна. – Київ, 1966. – 132с.
1346068
  Баженова Л. Федько-Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін Відом. про відпов.: Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком / Л. Баженова. – 2-ге видання. – [Харків] : Книгоспіка, 1929. – 40 с.
1346069
  Гордієнко К. Федько / К. Гордієнко. – Харків, 1925. – 16 с.
1346070
  Баженова Л. Федько Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін / Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 40 с. – (Дитячий театр)
1346071
  Тичина Павло Федькович у повстанця Кобилиці / Тичина Павло. – Вид. 3-е. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 18с.
1346072
   Федькович Юрій. – Чернівці, 1984. – 252с.
1346073
  Ковалець Л. Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-87. – ISSN 0236-1477
1346074
  Ковалець Лідія Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються перипетії майже вісімдесятилітнього процесу творення федьковичезнавчої мемуаристики, здійснено спроби з"ясувати вплив індивідуальної свідомості цих "других героїв" (В. Кардін) на мемуарний портрет видатного письменника й ...
1346075
  Зорин Виталий Феерично! : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 40-45 : Фото
1346076
  Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза 1. Феерия для другого раза 2 (Норманс). Бойня : Романы / Луи-Фердинанд Селин; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2003. – 606с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-2332-8
1346077
  Мокренцова Анастасія Феєричні мандри в кримські печери : Україна / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 26-28 : Фото
1346078
  Шевченко Тарас Феєричні подорожі / Шевченко Тарас, Захаренко Ігор // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1346079
  Євген Будько Феєрія ідей / Євген Будько, Захаренко Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 16-20 : фото
1346080
   Феєрія мандрів або мовна практика в Польщі / Ю Берестовська, К Сорокопуд, В Іваницький, А Кватира, А. Коваль // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет та Інститут журналістики) заради мовної практики відвідалі Польшу.
1346081
  Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
1346082
   Феи с алмазных гор. – М, 1991. – 383с.
1346083
  Будько Євген Феї та президенти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 106-113 : фото
1346084
  Маркс К. Фейербах. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1966. – 152с.
1346085
  Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1988. – 125с.
1346086
  Дедова Е.Б. Фейерверки в России елизаветинского времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена любопытной и малоизученной теме. Фейерверки XVIII в. являлись важнейшей частью общественной и культурной жизни страны, пропагандировали идеи государственного мифа и были, таким образом, искусством на службе государства. В статье ...
1346087
   Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века : каталог выставки. – Ленинград, 1978. – 96 с.
1346088
   Фейєрабенд (Feuerabend) Пол // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938-940. – ISBN 966-316-069-1
1346089
  Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 2409-9805


  Статтю присвячено відносно новому інструменту у веденні інформаційної війни проти України - фейку. Проаналізовано наукові джерела про засоби ведення інформаційної війни, визначено поняття "фейк" та "фейковий ресурс", їхні ознаки та властивості, ...
1346090
  Борщевський С. Фейкові новини з фабрики тролів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 15
1346091
  Кулініч О.О. Фейлетон на сторінках Луганської преси 60-80-х рр. XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 46-50. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1346092
  Кобинець А. Фейлетон на шпальтах щоденника "Громадська думка" / "Рада" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-76


  Розглянуто сатиричні публікації та їх соціальна спрямованість у київському щоденнику "Громадська думка"/ "Рада"(1905-1914). Satirical publications and their social connection in the Kyiv weekly "Gromadska Dumka"/ "Rada" (1905-1914) are considered in ...
1346093
  Гаєвська Н.М. Фейлетон Остапа Вишні (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 26-33
1346094
  Герасимчук Н.Г. Фейлетони Сергія Єфремова на сторінках "Громадської думки" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 199-201


  Стаття присвячена публіцистичній діяльності С. Єфремова як фейлетоніста в київському щоденнику"Громадська думка" (1906). The article is devoted to journalistic activities of S. Yefremov as a feuilletonist in the Kiev daily "Gromadska dumka" (1906).
1346095
  Вишня Остап Фейлетони, гуморески, усмішки, щоденникові записи / Вишня Остап. – Київ : Наукова думка, 1984. – 558с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1346096
  Маттук Р. Фейнмановские диаграммы в проблеме многих тел : пер. с англ. / Р. Маттук. – Москва : Мир, 1969. – 367 с.
1346097
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1965. – 168 с.
1346098
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1966. – 296с.
1346099
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1966. – 344 с.
1346100
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1966. – 292 с.
1346101
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 8 : Квантовая механика. – 1966. – 271 с.
1346102
   Фейнмановские лекции по физике : Задачи и упражнения / пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 206с.
1346103
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 1 : Современная наука о природе. Законы механики. – 1967. – 267с.
1346104
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1967. – 168с.
1346105
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1967. – 261с.
1346106
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 1, 2 : Вып.1 Современная наука о природе. Законы механики. Вып. 2. Пространство. Время. Движение. – 1976. – 439с.
1346107
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 3, 4 : Излучение. Волны. Кванты. Вып. 4. Кинетика. Теплота. Звук. – 1976. – 496 с.
1346108
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер.с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1977. – 300 с.
1346109
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1977. – 347с.
1346110
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1977. – 288с.
1346111
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 8,9 : Квантовая механика. – 1978. – 524 с.
1346112
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00697-X
Вып. 1-4 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 280 с.
1346113
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова, О.А. Хрусталева ; под ред. Я.А. Смородинского. – 4-е изд., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00699-6
Вып. 1-2 : Современная наука о природе. Законы механики. Пространство. Время. Движение. – 2004. – 440 с.
1346114
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00702-X
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 2004. – 264 с.
1346115
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00707-0
Вып. 5-9 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 272 с.
1346116
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 3-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00705-4
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 2004. – 288 с.
1346117
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 5-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00826-4
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 2008. – 240 с.
1346118
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00625-3
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 2008. – 304 с.
1346119
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. : А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00848-6
Вып. 6 : Электродинамика. – 2008. – 352с.
1346120
  Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
Вып. 8, 9 : Квантовая механика. – 2008. – 528с.
1346121
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – Москва : Мир, 1969. – 624 с.
1346122
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 3-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1978. – 543с.
1346123
  Махний Н. Фейсбилдинг или кое-что о строительстве лица : Учебное пособие для самообразования и повышения квалификации в профессиональной жизни / Н. Махний. – Чернігів : РИО комитета по делам печати и информации, 1995. – 200с. – ISBN 5-7707-7824-5
1346124
  Донцова Д. Фейсконтроль на главную роль : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-29457-2
1346125
  Королков Ю. Феликс - значи цастив / Ю. Королков. – София, 1976. – 509с.
1346126
  Бух Ф. Феликс бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич / Ф. Бух. – М, 1979. – 25с.
1346127
   Феликс Бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич. – М, 1988. – 63с.
1346128
  Щекатихин Н.Н. Феликс Валлотон. / Н.Н. Щекатихин. – 112 с.
1346129
  Дубинянский М. Феликс Дзержинский: именем революции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 22-44. – ISSN 1819-6268
1346130
  Ворбс Г.Х. Феликс Мендельсон-Бартольди : жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников / Г.Х. Ворбс. – Москва : Музыка, 1966. – 319 с.
1346131
  Мейлих Е.И. Феликс Мендельсон-Бартольди. 1809-1847 / Е.И. Мейлих. – Л., 1973. – 104с.
1346132
  Курцман А.С. Феликс Мендельсон / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1967. – 208 с.
1346133
   Феликс Муратович Петуваш: графика. Кат. выст.. – М., 1990. – 35с.
1346134
   Феликс Надар: человек с бульвара Капуцинок, 35 // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 108-133. – ISSN 1819-6268


  "Тициан фотографии", величайший фран. фотограф 19 в. Феликс Надар.
1346135
  Блауберг И.И. Феликс Равессон об искусстве и о языке видимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 118-123. – ISSN 0235-1188
1346136
  Кон Ф.Я. Феликс Эдмундович Дзержинский / Ф.Я. Кон. – Москва, 1936. – 80с.
1346137
  Душутина А.А. Феликс Эдмундович Дзержинский : К 100-летию со дня рождения: Рек. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1976. – 28с.
1346138
   Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877-1926. – М., 1951. – 212с.
1346139
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. – М., 1977. – 494с.
1346140
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Фотоальбом. – Москва, 1987. – 184с.
1346141
   Феликс Эдмундович Дзержинский.: биография. – 3-е изд. – М., 1986. – 509с.
1346142
   Феликс Эдмундович Дзержинский: биография. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 494с.
1346143
   Феликс Эдмундович Дзержинский: Биография. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 511с.
1346144
   Феликс Эдмундович Дзержинский: жизнь и деятельность в фот. и док.. – 3-е изд. – М., 1979. – 95с.
1346145
  Мікоян А.І. Фелікс Дзержинський / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 45с.
1346146
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1346147
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1346148
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1346149
   Фелікс Едмундович Дзержинський. 1877-1926. – Одеса, 1951. – 30с.
1346150
  Поліщук В. Фелікс Михайлович Шабульдо // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 129. – ISSN 0869-3595
1346151
   Фелінський Георгій Станіславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394-395 : фото
1346152
  аш-Шаркави Абд Феллах / аш-Шаркави Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 222с.
1346153
  Хусейн-заде М.Ш. Феллах в литературе Египта / М.Ш. Хусейн-заде. – Душанбе, 1973. – 164 с.
1346154
  Айру А Феллахи Египта / А Айру. – Москва, 1954. – 180с.
1346155
   Феллер Мартен Давидович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 339-340. – ISBN 978-966-2726-03-9
1346156
  Бачелис Т.И. Феллини / Т.И. Бачелис. – М, 1972. – 384с.
1346157
   Феллини о Феллини. – М., 1988. – 476с.
1346158
  Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев / А.И. Заозерский. – М, 1989. – 312с.
1346159
  Пиріг Р.Я. Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень - липень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 24-45. – ISSN 0130-5247


  В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, що опівночі у будівлі Центральної Ради його відвідав полковник Ф. Штольценберг, якому він висловив рішучий протест.
1346160
  Брагин М. Фельдмаршал Кутузов / М. Брагин. – М., 1942. – 175с.
1346161
   Фельдмаршал Кутузов. – М., 1947. – 331с.
1346162
  Пунин Л.Н. Фельдмаршал Кутузов / Л.Н. Пунин. – М, 1957. – 238с.
1346163
  Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли / В.Н. Балязин. – К, 1990. – 301с.
1346164
  Жилин П.А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – 3-е изд., доп. – М, 1987. – 367с.
1346165
   Фельдмаршал Румянцев. – М., 1947. – 407с.
1346166
  Петелин В.В. Фельдмаршал Румянцев / В.В. Петелин. – Москва : Военное издательство, 1989. – 464с.
1346167
  Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. / Ю.Р. Клокман. – М., 1951. – 208с.
1346168
  Христофоров В. Фельдмаршал фон Клейст на Лубянке / В. Христофоров, В. Макаров, Б. Хавкин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 91-97. – ISSN 0235-7089
1346169
  Шишов А.В. Фельдмаршалы России / А.В. Шишов. – Москва : Вече, 2007. – 432с. – ISBN 5-9533-1750-6
1346170
  Жилин П.А. Фельдмаршар Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – М, 1988. – 368с.
1346171
  Быховский Б.Э. Фельдфебели в вольтерах / Б.Э. Быховский. – М, 1943. – 40с.
1346172
  Винниченко В.К. Фельдфебельщина = Мнімий господін / В.К. Винниченко. – Харків : ДВУ, 1926. – 40с.
1346173
  Лазаренко В.Г. Фельдшпатоидные сиениты массива Лос. / В.Г. Лазаренко. – Л., 1975. – 147с.
1346174
   Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 82-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
1346175
  Нариньяни С.Д. Фелье тоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1953. – 224 с.
1346176
  Курляндская С.В. Фельетон - жанр сатирический. / С.В. Курляндская. – М., 1967. – 32с.
1346177
   Фельетон. – Л., 1927. – 94с.
1346178
  Заславский Д.И. Фельетон в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1952. – 28с.
1346179
  Михайлова Л.В. Фельетон в демократической печати 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10678 / Михайлова Л.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1346180
  Заславский Д.И. Фельетон в районной газете / Д.И. Заславский. – М., 1936. – 24с.
1346181
  Атаев К. Фельетон в туркменской советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев К.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
1346182
  Дмитровский М.И. Фельетон как иструмент исследования общественной жизни и специфика действенности жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский М.И.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1346183
  Нариньяни С.Д. Фельетон о фельетоне / С.Д. Нариньяни. – М., 1967. – 304с.
1346184
  Стрельцов Б.В. Фельетон: теория и практика жанра / Б.В. Стрельцов. – Минск, 1983. – 63с.
1346185
  Перец И.-Л. Фельетоны : вельетоны / И.-Л. Перец. – Вильно, 1925. – 256 с.
1346186
  Заславский Д.И. Фельетоны / Д.И. Заславский. – М., 1949. – 372с.
1346187
  Колосов А.И. Фельетоны / А.И. Колосов. – М., 1951. – 63с.
1346188
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – М., 1952. – 160с.
1346189
  Рябов И.А. Фельетоны / И.А. Рябов. – М., 1955. – 64с.
1346190
  Ланской М.З. Фельетоны / М.З. Ланской. – Л., 1960. – 235с.
1346191
  Воровский В.В. Фельетоны / В.В. Воровский. – Москва, 1960. – 376с.
1346192
   Фельетоны. – М, 1961. – 136с.
1346193
  Суконцев А.А. Фельетоны / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – М., 1962. – 216с.
1346194
  Пархомовский Э.Я. Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 175с.
1346195
  Аверченко А. Фельетоны // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 4. – С.126-131. – ISSN 0131-8136
1346196
  Масс В. Фельетоны в стихах. / В. Масс, М. Червинский. – М., 1949. – 47с.
1346197
  Московский А.П. Фельетоны В. Маяковского (проблема конфликта) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Московский А.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 29 с.
1346198
  Амиров С.Н. Фельетоны Джалила Мамедкулизаде (Моллы Насреддина) (1906-1917 годы) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амиров С.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18 с.
1346199
  Константинов А. Фельетоны и очерки : пер. с болгарского ; / Алеко Константинов ; [Сост. Е. Ихнина ; Предисл. Алексея Собковича]. – Москва : Художественная литература, 1954. – 171 с.
1346200
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва : Правда, 1956. – 448с.
1346201
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – М., 1961. – 406с.
1346202
  Ильф И.А. Фельетоны и рассказы / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1957. – 271с.
1346203
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1958. – 90с.
1346204
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1962. – 154с.
1346205
  Кольцов М.Е. Фельетоны и рассказы / М.Е. Кольцов. – Пермь, 1987. – 443с.
1346206
  Нариньяни С.Д. Фельетоны разных лет / С.Д. Нариньяни. – М., 1954. – 360с.
1346207
   Фельетоны, басни. – Симферополь, 1954. – 100с.
1346208
  Паначевный И.Д. Фельетоны. / И.Д. Паначевный. – Кишинев, 1960. – 167с.
1346209
  Лиходеев Л.И. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1961. – 214с.
1346210
  Солянов Ф Фелька с бывшей Воздвиженки / Ф Солянов. – М, 1974. – 128с.
1346211
  Спиллейн М. Фемида / М. Спиллейн. – М.
Т. 3. – 1991. – 540 с.
1346212
  Продль Г. Фемида бессильна / Г. Продль. – Москва, 1974. – 480с.
1346213
  Проскурина М.М. Феминизация науки как социологическая проблема // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0132-1625
1346214
  Кивалова К.В. Феминизм в кривом зеркале цитирования: социальный концепт "феминистка" в антифеминистской концептосфере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье осуществляется анализ особенностей функционирования социального концепта "феминистка" в антифеминистском дискурсе. Материалом для исследования послужили цитаты феминистских авторов, приведенные на сайте "FeministQuotes". Образ феминистки ...
1346215
  Ласкова М.В. Феминизмы и маскулизмы в лексикографии // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 82-91. – (Серія : Філологія)


  Посвящена особенностям лексикографического "портретирования" феминных и маскулинных образований в качестве особых маркеров социальных перемен сквозь призму семантико-стилистической эволюции. Особое внимание уделяется особенностям функционирования ...
1346216
  Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой духовности // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.183-192. – ISSN 0869-0499
1346217
  Гайденко Виктория Александровна Феминистская эпистемология как постнеоклассический феномен : Дисс....канд.философских наук.: 09.00.02 / Гайденко Виктория Александровна; Сумский государственный педагог.ун-тет им.А.С.Макаренко. – Киев, 2000. – 165 л. – Библиогр.: л.: 149-165
1346218
  Оленева Е.А. Феминистские концепции безопасности в мировой политике // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 183-184
1346219
  Сидоренко А.В. Феминический опыт осмысления отношения супружества в современной культуре // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 167-169
1346220
  Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник для студ. высших учебных заведений / Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Дашков и К, 2007. – 300с. – ISBN 5-91131-151-8
1346221
   Феминология: словарь терминов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 291с. – ISBN 966-623-124-7
1346222
  Майков В.И. Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с.
1346223
   Феміда посміхається. – Чернівці : Наше правосуддя, 2005. – 239, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1346224
  Валюх З. Фемінативи у складі типової словотвірної парадигми найменувань осіб за професією // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-2946-40-1
1346225
  Павличко Соломія Фемінізм / Павличко Соломія; Упоряд.та передм. В.Агеєвої. – Київ : Основи, 2002. – 322с. – 8уПавл Шифр дубл. – ISBN 966-500-212-0
1346226
  Орлова Т.В. Фемінізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 385. – ISBN 966-642-073-2
1346227
  Зінько С.Ю. Фемінізм в ісламі : історія і сучасніть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 34-47. – ISSN 1682-671Х
1346228
  Орлова Тетяна Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 47-58
1346229
  Біляєв М.О. Фемінізм як одна із головних умов формування гендерної демократії // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 86-87
1346230
  Гордєєва І.В. Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 41-43
1346231
  Архангельська А.М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-50. – ISSN 0027-2833


  У статті здійснено аналіз лексикографічної фіксації новітніх назв осіб жіночої статі в наявних словниках неологізмів початку XXI ст. та представлено результати вивчення автором громадської думки колективу мовців щодо явища фемінізації в актуальному ...
1346232
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархальної ідеології до "консерватизму повсякденності") : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. : КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л.169-180
1346233
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархатної ідеології до "консерватизму повсякденності") : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1346234
  Шалаєва К.В. Феміністична парадигма у формулюванні категорії "стиль життя" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто феміністичну парадигму, що виходить з визнання суб"єктності й ідентичності жінки-науковця. У цій парадигмі артикулюються нові імена, конструюються нові знаки, розвиваються нові значення, утверджуються нові символи, реалізуються альтернативні ...
1346235
  Варламова К.С. Феміністична перспектива у дослідженні міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 346-352
1346236
  Гук О. Феміністична проблематика роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 144-149
1346237
  Карпенко К.І. Феміністична релігійність у екологічній перспективі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 65-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1346238
  Авдєєва О.П. Феміністична спрямованість прози М. Лоуренс та М. Етвуд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 1-4. – ISBN 966-581-295-5
1346239
  Гайдук О.А. Феміністична тематика повістей Ольги Кобилянської "Людина" і "Царівна" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1346240
  Кордонець О. Феміністичний дискурс прози Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 39-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається проза Богдана Лепкого у контексті зацікавлення ним гендерною проблематикою, Аналіз творчої спадщини письменника дозволяє стверджувати, що Б. Лепкий чутливо реагівав на нові тенденції в мистецтві, а в його новелістиці на великій ...
1346241
  Гаєвська Н.М. Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 219-224


  В статті йдеться про феміністичний дискурс у творах Б. Грінченка. В статье речь идет о феминистическом дискурсе в произведениях Б. Гринченко. The article refers to the feminist discourse in the works of Borys Grinchenko.
1346242
  Щур О. Феміністичний дискурс української культури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 62-65. – ISSN 0868-9644
1346243
  Пятковська Ю.В. Феміністичний погляд на феномен селфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 212-214
1346244
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 123-132


  У статті вводиться нове поняття "феміністичний скептицизм" у зв"язку з проблемою формування теоретичних засад літературного скептицизму у сучасному англійському романі. Феміністичний скептицизм Д. Лессінґ позначає інтелектуальну настанову британської ...
1346245
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг: проти стереотипу // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 241-266. – ISBN 978-966-11-0683-2
1346246
  Ніколаєнко О.О. Феміністичні виміри культурно-національної ідентичності (на матеріалі творів О. Забужко) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 106-109
1346247
  Ніколенко О. Феміністичні проблеми в європейській драматургії (Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 8-14
1346248
  Зборовська Ніла Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Ніла, Ільницька Марія. – Львів : Літопис, 1999. – 336с. – ISBN 966-7007-33-7
1346249
  Зелінська Л.В. Феміністичні сліди в деконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя "Медея" і Ю. Тарнавського "Не Медея") // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 191-205. – ISBN 966-8474-34-1
1346250
  Шарпінська Т.С. Феміністичні тенденції в прозі сестер Бронте та Ольги Кобилянської: типологічні паралелі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1346251
  Хоптяр А. Феміністичні тенденції у перекладній та оригінальній спадщині Бориса Грінченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 212-216. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1346252
  Кононович Леонід Феміністка : Роман / Кононович Леонід. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-045-1; 966-663-034-6
1346253
  Панченко В. Феміністка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні моменти біографії першої феміністки в українській літературі Наталі Кобринської, висвітлено її зв"язки з діячами української культури: П. Кулішем, І. Франком, І. Нечуєм-Левицьким, Оленою Пчілкою, О. Кобилянською...
1346254
  Дмитрієва Марія Феміністка перед телевізором : вимкнути не можна // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 10 (68). – С. 26-29
1346255
  Гайденко Вікторія Олександрівна Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.02 / Гайденко В.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1346256
  Емірсуінова Г.І. Феміністська лінгвістика: досягнення та завдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 114-118. – ISBN 966-7890-03-1
1346257
  Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід / Оксана Кість // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 14-27. – ISSN 1028-5091
1346258
  Гор Дж. Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-107
1346259
  Грабовська І. Феміністська теорія та практика, жіночі студії і гендеристика як складові цивілізаційного поступу України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 269-271


  Аналізується цивілізаційний поступ українства в гендерному аспекті та його відображення у феміністичних теоріях та практиках. Дається соціо-філософський зріз процесу становлення гендернозбалансованого суспільства в Україні.
1346260
  Гайденко В. Феміністські інтервенції в епістемології: головні напрямки та підходи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-80
1346261
  Дячук Л.С. Феміністські та антифеміністські мотиви в романі Поль Констан "Відвертість за відвертість" та проблеми їх відтворення в українському перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 559-564
1346262
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 186л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.173-186
1346263
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1346264
  Бажан О.М. Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 244-252. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються приховані риси еволюції всебічного розвитку статі за допомогою створення нових моделей характерів. Вивчення процесу розвитку особистісних стосунків з позицій вчинків допомагає розкрити внутрішній світ чоловіка й жінки, простежити ...
1346265
  Завгородня О. Фемінне та маскулінне у психології художньо обдарованої особистості: постановка проблеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.33-43. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1346266
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального
1346267
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – C. 294-301


  Стаття присвячена аналізу фемінних образів в поезії високого українського Бароко. На основі розгляду текстів першоджерел в синтезі з соціально-світоглядними чинниками, визначені основні особливості творення і функціонування образів та виокремлена одна ...
1346268
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20-початку 21 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169с. – Бібліогр.: л. 155-169
1346269
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1346270
  Ковалів Ю. Фемінний ідіолект Ольги Кобилянської в оточенні "патріархального" українського письменства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 90-100
1346271
  Землякова Т.А. Фемінний та маскулінний компоненти у структурі функцій аналітичного ліду // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 21-24
1346272
  Гончар Ю. Фемінні й маскулінні архетипи у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISBN 978-966-493-187-5
1346273
  Єременко О. Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука / О. Єременко, Г. Кобилякова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 2-5


  Стаття присвячена аналізові моделей конструювання гендерної ідентичності жінки за романами "Дикі квіти", "Жінкав зі снігу" та "Сліпий дощ" Василя Слапчука, одного з найяскравіших представників сучасної української прози
1346274
  Буряк Л. Фемінологічні сюжети в часописі "Киевская старина" (1882-1906) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 173-188
1346275
  Буряк Л. Фемінологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 495-503. – ISBN 978-966-06-0538-1
1346276
  Ставнюк Віктор Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса / Ставнюк Віктор. – Київ : Прайм-М, 2004. – 248с. – ISBN 966-651-172-Х
1346277
  Чеканов В. Фемний лад у Візантії в історіографії: проблема "малодослідженості" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 83-90. – ISSN 0869-3595
1346278
  Зелынська Л. Фемыныстичні "Сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 130-135. – ISBN 966-8110-14-5
1346279
  Отрощенко І.В. Фен Юйсян і Монгольська політична еліта: дискусія щодо внутрішньої Монголії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 92-99
1346280
   Фенаазепам. – Киев, 1982. – 288с.
1346281
  Блох М.Ш. Фенантролины как реагенты для спектрофотометрического определения ванадия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Блох М.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1346282
  Филоненко Б.А. Фенеменологическая интерпретация "Учения о цветке" И.В. Гете и ее контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1346283
  Яблоков А.В. Фенетика / А.В. Яблоков. – Москва, 1980. – 135с.
1346284
   Фенетика популяций / Яблоков А.В. – М, 1982. – 295с.
1346285
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. – М, 1988. – 207с.
1346286
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. Баранов А.С. – М, 1990. – 327с.
1346287
  Пузій В.К. Фензини як феномен аматорської періодики (30 - 50-ті роки XX століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 73-76


  У статті проаналізовано феномен фензинів - аматорських журналів, присвячених творам фантастики в літературі, кіно та ін. Акцентується увага на важливості вивчення такого типу видань, використання їхнього досвіду в журналістиці та педагогіці.
1346288
  Джерманетто Д. Феникоттеро. / Д. Джерманетто. – М, 1935. – 190с.
1346289
  Арбенов Э. Феникс / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 363с.
1346290
  Динере Ц.Р. Феникс : роман / Ц.Р. Динере. – Москва : Советский писатель, 1978. – 238 с.
1346291
  Ягупова С.В. Феникс / С.В. Ягупова. – Киев, 1988. – 229с.
1346292
  Дяченко М. Феникс / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 26-37. – ISSN 0131-8136
1346293
  Гайдадым Э.Л. Феникс или забытая статуя Галатеи? / Э.Л. Гайдадым. – Донецк, 1990. – 249с.
1346294
   Фенилантраниловая кислота. – М, 1970. – 23с.
1346295
  Колодкина И.И. Фенилборные эфиры рибонуклеозидов и их применение в синтезах нуклеозидфосфатов : Автореф... канд. хим.наук: / Колодкина И.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 15л.
1346296
  Есиков В.В. Фенилзамещенные диоолтионы как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Есиков В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 14л.
1346297
  Бирюлина В.Н. Фенилфосфонаты, -фенилвинилфосфонаты и -фенил -- гидроксиэтилфосфонаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бирюлина В.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л.
1346298
  Иванько С.С. Фенимор Купер / С.С. Иванько. – М, 1990. – 267с.
1346299
  Сергеев А.С. Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород / А.С. Сергеев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 164с.
1346300
  Евдокимов М.Д. Фениты Турьинского щелочного комплекса Кольского полуострова / М.Д. Евдокимов. – Л., 1982. – 247с.
1346301
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж
Рік 2, зошит 4. – 1952. – С. 65-128
1346302
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт
Рік 4, зошит 6. – 1955. – 80 с.
1346303
  Шевчук В.А. Фенікс : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 245 с.
1346304
   Фенікс : Матеріяли науково-теоретично конференці "Hаціоналізм: традиція,сучасність,перспективи". – Київ, 1998. – 56с. – (Б-ка журналу "Українські проблеми")
1346305
  Летуновська І.В. Фенікс і голуб в поезії Дж. Марстона, Б. Джонсона, Р. Честера: порівняльна типологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 238-244. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації образів Фенікса і Голуба в поетичній збірці "Мученике любові". Образи у тексті оформлюються за вимогами, які задає суспільний досвід художника, доба. Функціонування символу Фенікса в творах художньо-естетичних систем ...
1346306
  Ляхоцький В.П. Фенікс Івана Огієнка (нововиявлені документи з фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Львові) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 68-78
1346307
  Шнюков С. Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння морфологічних особливостей ореолів фенітизації карбонатитових масивів двох контрастних структурно-морфологічних типів: лінійного - Чернігівський, Дубравинський, Пенченгінський (Український щит, Воронезький кристалічний масив, ...
1346308
  Зяблицкая Е.Я. Феноанализ группы мутаций, популяций и видов арабидопсис. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Зяблицкая Е.Я.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1346309
  Бенашвили М.Г. Феновый эффект на температуры воздуха в Западной Грузии (На грузинск. яз.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Бенашвили М.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1346310
   Феногенетическая изменчивость. – М
1. – 1933. – 755с.
1346311
   Феногенетическая изменчивость = Phanogenetische variabilitat : Сборник работ отделения фитоморфогенеза. – Москва : Изд-во Биологического института
Т. 2. – 1933. – 343c.
1346312
  Матвеев Л.О. Фенокислоты трифенилметанового ряда как аналитические реагенты на бериллий : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеев Л.О.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1346313
  Казаков Аман Феноксиацетилирование ароматических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 013 / Казаков Аман; АН Туркм.ССР. Совет по присуждению ученых степеней при Ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 26л.
1346314
  Ершов В.В. Фенол-диеноновые превращения при взаимодействии фенолов с электрофильными и радикльными реагентами : Автореф... д-ра хим.наук: / Ершов В.В.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 28л.
1346315
  Дорощук В.А. Фенол-индуцированная мицеллярная экстракция алифатических карбоновых кислот фазами неионного ПАВ Triton Х-100 / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 41-46. – ISSN 0041-6045


  Исследовано влияние алифатических монокарбоновых кислот на параметры фазообразования в традиционной и фенол-индуцированной мицеллярно-экстракционных системах на основе неионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) Triton Х-100. Изучено влияние ...
1346316
  Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1346317
  Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 166 л. – Бібліогр. : л. 144-166
1346318
  Шуберт Т.А. Фенолазная система и ее роль в дыхании и ферментация чая : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуберт Т.А. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1346319
  Подольский А.С. Фенолгический прогноз / А.С. Подольский. – М, 1974. – 232с.
1346320
  Кашковская Е.А. Фенолкарбоновые кислоты трифенилметанового ряда как аналитические реактивы : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Е.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1346321
   Фенологическая индикация и фенопрогнозирование. – Л, 1984. – 133с.
1346322
  Скворцов П.М. Фенологическая работа в школе : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1346323
  Юркевич И.Д. Фенологические исследования древесных и травянистых растений / И.Д. Юркевич. – Минск, 1980. – 87с.
1346324
   Фенологические исследования природы Белоруссии / Юркевич И.Д. – Минск, 1986. – 175с.
1346325
  Шульц Г.Э. и Шамраевский В.Б. Фенологические наблюдения / Г.Э. и Шамраевский В.Б. Шульц. – Л., 1941. – 88с.
1346326
   Фенологические наблюдения : (организация, проведение, обработка): Унифицированное руководство для добровольной фенологической сети. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1346327
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. / Н.В. Попов. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 216с.
1346328
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. Для уч-ля. / Н.В. Попов. – М., 1950. – 204с.
1346329
  Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах / Н.А. Аксенова, Г.А. Ремизов, А.Т. Ромашова. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 95 с. : табл., ил.
1346330
   Фенологические наблюдения за плодовоягодными растениями в школьном саду. – Минск, 1970. – 16с.
1346331
  Скворцов П.М. Фенологические наблюдения осенью : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1346332
   Фенологические явления в Приморье. – Владивосток, 1984. – 139с.
1346333
  Чугунин В Я. Фенологический календарь по защите плодового сада от вредителей и болезней / В Я. Чугунин, О.Н. Юганова. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 272с.
1346334
  Репецкая А. Фенологическое развитие низкорослых сортов ириса гибридного (Iris hybrida Hort.) в условиях предгорного Крыма / А. Репецкая, Л. Кирпичева, Э. Нурмамбетова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано хід фенологичного розвитку низькорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Передгірського Криму. Сорти розподілено по групах залежно від термінів та тривалості цвітіння. Виявлено вплив освітленості на фенологію карликових ірисів. The ...
1346335
  Святский Д.О. Фенология в краеведческой работе. / Д.О. Святский. – Л., 1926. – 106с.
1346336
  Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений / Г.Н. Зайцев. – М., 1981. – 120с.
1346337
  Филипьев И.Н. Фенология и вредители / И.Н. Филипьев. – Л, 1928. – 456с.
1346338
  Модель Х.М. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis meig в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Модель Х.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 15л.
1346339
  Киясов А.Я. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis Meig. в Алазань-Автаранской предгорной долине южного склона Большого Кавказа в рационализации противомалярийных мероприятий. : Автореф... канд. биол.наук: / Киясов А.Я.; НИИ мед. паразитологии и тропич. мед. им. С.М.Кирова М-ва здравоохран. АзССР. – Баку, 1962. – 18л.
1346340
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых / Б.В. Добровольский. – М, 1969. – 232с.
1346341
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых вредителей сельского хозяйства / Б.В. Добровольский. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1961. – 123 с.
1346342
  Сема А.М. Фенология перелетов птиц в Казахстане / А.М. Сема. – Алма-Ата, 1989. – 149с.
1346343
  Шнелле Ф. Фенология растений / Ф. Шнелле. – Л., 1961. – 260с.
1346344
  Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников / Г.Н. Зайцев. – М., 1978. – 145с.
1346345
  Трохимець В.М. Фенологічні особливості пінгвінів Джінту (Pygoscelis papua Forster, 1781) регіону поблизу УАС "Академік Вернадський" у 2007-2008 рр. / В.М. Трохимець, В.А. Тимофєєв // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 165-166
1346346
  Кравчук Г.Л. Фенологічні спостереження як метод вивчення сезонної динаміки ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1346347
  Кучеренко Н.В. Фенологія деяких рідкісних та зникаючих видів родини Ranunculaceae Juzz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться дані про фенологію Adonis vernalis L., Anemone sylvestris L., Pulsatilla grandis Wend., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна.
1346348
  Грищенко Віталій Миколайович Фенолоічні закономірності осінньої міграції птахів на території України : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Грищенко Віталій Миколайович; Нац. АН України. Ін-т зоології. – К., 1994. – 23л.
1346349
  Розум Л.В. Фенолокарбоновые кислоты растений пшеницы при поражении стеблевой ржавчиной : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Розум Л. В.; ВНИИ фитопатологии. – М., 1977. – 16л.
1346350
  Лисенко Н.Ф. Фенолокислоты трифенилметанового ряда в аналитической химии алюминия и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Лисенко Н.Ф.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 28л.
1346351
  Харлампович Г.Д. Фенолы / Г.Д. Харлампович, Ю.В. Чуркин. – М, 1974. – 376с.
1346352
  Осипова І.Ю. Фенольні сполуки опаду і коренів малопоширених та інтродукованих плодових рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться дані про якісний та кількісний склад фенольних сполук в опаді й коренях деяких малопоширених та інтродукованих плодових рослин.
1346353
  Войцехівська О.В. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування / О.В. Войцехівська, О.В. Ситар, Н.Ю. Таран // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 104-119. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (34)). – ISSN 1992-4917


  Узагальнено сучасні відомості про особливості хімічної будови, класифікації, розповсюдження, біологічне значення та перспективи застосування найбільш поширених вторинних метаболітів рослин - фенольних сполук. Проаналізовано три найважливіші групи ...
1346354
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду Rhododendron L. : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 161 л., фото + Додаток: л. 155-161. – Бібліогр.: л. 127-154
1346355
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду RHODODENDRON L. : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1346356
  Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты: реакционная способность и эффективность / В.А. Рогинский. – М., 1988. – 246с.
1346357
  Кноп А. Фенольные смолы и материалы на их основе / А. Кноп, В. Шейб. – М., 1983. – 280с.
1346358
   Фенольные соединения и их биологические функции. – Москва, 1968. – 424с.
1346359
   Фенольные соединения и их физиологические своейства. – Алма-Ата, 1973. – 238с.
1346360
  Клышев Л.К. Фенольные соединения полыней Казахстана / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1983. – 159с.
1346361
  Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения / А. Блажей. – М., 1977. – 239с.
1346362
  Зайцев В.Г. Фенольные соединения рябинника рябинолистного : Автореф... канд. фармац.наук: / Зайцев В.Г.;. – Х, 1970. – 13л.
1346363
  Сенников Г.А. Фенольные соединения таволги Бумальда. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.791 / Сенников Г.А.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1346364
  Мийдла Х.И. Фенольные соединиения и лигнификация побегов яблони в связи с минеральным питанием и водным режимом : Автореф. дис. ... доктора биол. наук : 03.101 / Мийдла Х.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-39
1346365
  Джужа О.М. Феномен - організована злочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-25. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1609-0462
1346366
  Безорудько В. Феномен : юмористические рассказы / В. Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1346367
   Феномен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940. – ISBN 966-316-069-1
1346368
  Пересецький Р. Феномен "Автографії" в екранній культурі // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 284-288. – ISBN 978-966-2374-12-4
1346369
  Пашков В.В. Феномен "Академії": соціоосвітній контекст (еволюція поглядів) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
1346370
  Рибалко Л. Феномен "акме" як найвищий ступінь розвитку людини // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  Акме расскрывается как феномен зрелости, творчества, профессионализма человека.
1346371
  Работкіна С. Феномен "багатовір"я" сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 0321-0499
1346372
  Полісюк М.С. Феномен "базовості" в проекті реформацької епістмології Алвіна Плантінги // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 46-48
1346373
  Кліщ О. Феномен "Братів Гадюкіних" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 84-96. – ISSN 2310-0583
1346374
  Фесенко Т.В. Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 194-198


  У статті розглянуто феноменологічне явище "бульбашкового фільтра", яке характеризується підлаштовуванням пошукових запитів під інформаційні потреби кожного конкретного користувача. Зазначено його негативні наслідки, як-от: створення обмежень для ...
1346375
  Михайлов О.В. Феномен "ВАКовские журналы" в системе аттестации кадров высшей квалификации РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 94-101. – ISSN 0869-3617


  Представлена и обсуждена такая важная проблема в системе аттестации кадров высшей квалификации, как установленная ВАК РФ обязательная публикация материалов диссертационных работ в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых ...
1346376
  Карпенко В.О. Феномен "Вечірнього Києва" наприкінці 80-х — на початку 90-х років (Нотатки головного редактора) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 64-81
1346377
  Чеснокова О.Б. Феномен "воображаемого партнера" в детском возрасте / О.Б. Чеснокова, М.В. Яремчук // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8841
1346378
  Новіков Д.О. Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії / Д.О. Новіков, А.І. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 194-202. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1346379
   Феномен "Д" и другие. – Москва : Политическая литература, 1991. – 335 с. – ISBN 5-250-01221-3
1346380
  Рева Н.О. Феномен "етаторе" чи лихого ока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 177-179
1346381
  Павлов Ю.В. Феномен "етичної безвідповідальності" в постнекласичній світоглядній парадигмі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 190-193
1346382
  Мінтазутдінов І.О. Феномен "етнічної мобілізації" та його наслідки для Західної Європи / І.О. Мінтазутдінов, О.Ю. Полтораков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто феномен так званої "етнічної мобілізації" в країнах Заходу в останній чверті XX ст., вплив націоналістичних тенденцій у суспільстві на внутрішню та зовнішню безпеку полі етнічних країн Західної Європи.
1346383
  Чорній П. Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1331-1338. – ISSN 1028-5091
1346384
  Мартич Р. Феномен "живого" у контексті сучасного східнохристиянського віровчення // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 204-214
1346385
  Федоренко В. Феномен "життєвої" прози : Погляд на поезію Василя Слапчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1346386
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
1346387
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1346388
  Прокопов Д.Є. Феномен "зловживання словами" та його інтерпретації в "нових дослідах" Г.В.Ляйбниця // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 32-35
1346389
  Хайтун С.Д. Феномен "избыточности" мозга, генома и других развитых органических и социальных структур // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.85-97. – ISSN 0042-8744
1346390
  Лутак Т.В. Феномен "інформація" у дискурсі кримінально-правової науки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 61-66
1346391
  Яненко Я.В. Феномен "контрманіпуляції"у сучасному інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуті особливості споживання інформації індивідом у сучасному інформаційному суспіль- стві. Проаналізовано феномен "контрманіпуляції" як можливість індивіда обирати найбільш важливу інформацію та свідомо обмежувати власний інформаційний ...
1346392
  Безсмертний-Анізіміров Феномен "кримнашизму", або Розумом Росію не збагнути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 5
1346393
  Олійник Олександра Феномен "культурні індустрії" : походження та соціокультурний зміст // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73
1346394
  Григор"єв В.О. Феномен "людини-маси", як прояв людської деструктивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 144-152
1346395
  Бевз Т.А. Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 184-220
1346396
  Чала Ю.О. Феномен "майдану" як механізм сутнісних змін у державі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 67-69
1346397
  Карнаухов К.Л. Феномен "наукового креаціонізму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1346398
  Бабушка Л.Д. Феномен "не любові": етико-естетичні колізії (на прикладі роману "Парфюмер" Патріка Зюскінда) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 59-61
1346399
  Козак Б.В. Феномен "недомислення" як ознака метафізики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 23-25


  "... Завжди було й буде важливим питання про мислення. Саме в цьому слові коріниться сутність розуміння людини і всього, до чого торкається людина. Для нас важливо проаналізувати структуру мислення, для чого ми й запроваджуємо слово недомислення ...
1346400
  Давидов П.Г. Феномен "освіта": лексико-семантичний та онтологічний аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 109-115
1346401
  Москалик Г. Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1346402
  Кабка Г.М. Феномен "особистість - автор - творець" в українському музично-виконавському мистецтві другої половини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 191-197
1346403
  Худавердян В.Ц. Феномен "параллельных культур" за рубежом: социально-философское осмысление // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 1812-8696
1346404
  Китаев С.В. Феномен "партии власти" в российской социально-политической системе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
1346405
  Краснова М.І. Феномен "партія влади" у пострадянських політичних порядках. Українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 66-71. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1346406
  Еровенко-Риттер Феномен "Пигмалиона" в социологии современного языка математики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.26-31. – ISSN 0321-0383
1346407
  Федоренко О. Феномен "Помаранчевої революції" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 144-147. – ISBN 966-7332-13-6
1346408
  Горбунов В.С. Феномен "профессионального выгорания" в деятельности социальных работников мегаполиса / В.С. Горбунов, Л.Г. Наумова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 62-71. – ISSN 1561-2465
1346409
  Бевз Т.А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-02-6655-1
1346410
  Супрун А. Феномен "релятивістського" наближення у динаміці квазічастинок / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовані основні принципи побудови динамік класичного типу для квазічастинок у збуджених середовищах з дucnepciєю у вигляді залежностей [елементи]- діелектрична проникність середовища (плазми). Результати аналізу були продемонстровані на ...
1346411
  Сухоніс Н.С. Феномен "розриву" в археологічному аналізі М. Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту та фундаментальних передумов виникнення ідеї "розриву" у філософії постмодернізму, розкриття особливостей осмислення цієї ідеї у творчості М. Фуко та інших представників сучасної філософії. Clause is devoted to the ...
1346412
  Рог Г.В. Феномен "Роману 12 березня" у контексті розвитку сучасної турецької прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 342-346. – ISBN 966-8188-10-1
1346413
  Рудницька У.Б. Феномен "самогубців-терористів" як наслідок граничного усвідомлення людиною меж своєї екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1346414
  Савош В.О. Феномен "самоосвіта: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 51-57. – ISSN 2519-2361
1346415
  Манакін В. Феномен "свого" і "чужого" в різних мовах та інформаційному просторі / В. Манакін, Н. Манакіна // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 104-111


  Статтю присвячено феномену свого-чужого, який має довготривалу та складну історію. Розглядаються чинники цього явища, його відбиток у паремійних корпусах різних мов світу, й ширше – у мовному, інформаційному, мас-медійному та міжкультурному ...
1346416
  Зырянов А.Е. Феномен "страха" в философии Томаса Гоббса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 63-64
1346417
  Евин И.А. Феномен "тесного мира" в искусстве и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  Нові напрями в культурології і теорії мистецтва
1346418
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1346419
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1346420
  Павлов И. Феномен "уклонения от двусмысленности" в теории рационального выбора // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 16-34. – ISSN 0042-8736
1346421
  Чорний Г.М. Феномен "управління" в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 100-106. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1346422
  Alyona P. Феномен "фантомності" у сприйманні комерційної реклами // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 102
1346423
  Бойко О.С. Феномен "человек": природность или социальность // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 7-9
1346424
   Феномен "чтение": новые смыслы понятий и терминов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 211-212
1346425
  Галеев Б.И. Феномен "чуда" и новые виды искусства эпохи НТР // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0235-1188
1346426
  Овчарук О.В. Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 21-28. – ISSN 2226-0285
1346427
  Донець І.В. Феномен "Я" у східних філософських концепціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 68-73. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1346428
  Нурутдинова А.Р. Феномен "японского чуда": преемственность традиций // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1346429
  Нехаева И.Н. Феномен «понимания» в сфере музыкальной культуры: reductio ad absurdum познавательного подхода к искусству // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702
1346430
  Лой А. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.94-114. – ISSN 0235-7941
1346431
  Носова Б. Феномен А.Міхніка як публіциста - автора постійної дискусії про Польщу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-229. – (Серія журналістика ; Вип. 35)


  У статті розглядаються публіцистичні праці А.Міхненка, що справляють медіавплив на сучасне польське суспільство, на формування сучасної історії великої європейської держави - сусіда України. У контексті цих медіавпливів на суспільну інтеграцію подано ...
1346432
  Заяць Н. Феномен абсентеїзму в умовах становлення демократичного суспільства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-8.
1346433
  Вовкун В.В. Феномен авангарду : досвід термінологічного відпрацювання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-52
1346434
  Поліщук Т. Феномен Авдієвського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
1346435
  Гнатюк М. Феномен автора у генетичній текстології // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 73-85. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розкривається специфіка трактування категорій "автор", "авторський текст" у генетичній текстології та інших науково-теоретичних проекціях.
1346436
  Марчук О.Т. Феномен агіотерапії: підхід до осягнення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 445-446
1346437
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників до умов систематичного навчання в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу в першому класі. Визначено важливість початкового етапу вступу дитини до школи. Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення феномена адаптації першокласників. ...
1346438
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників у практиці шкільного психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано модель адаптації як провідного процесу розвитку особистості. Розкрито її суть у п"яти провідних аспектах: онтогенетичному, психофізіологічному, психологічному, соціальному та суспільному (або етнічному). Узагальнено інформацію про ...
1346439
  Коломоєць Т.О. Феномен адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення : монографія / Коломоєць Т.О., Столітній А.В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 194-215. – ISBN 978-966-599-392-6
1346440
  Солдатська Т.І. Феномен азіатського кіно // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 111-113
1346441
  Коробко М.І. Феномен Айн Ренд у сучвсній соціально-етичній проблематиці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 65-71. – ISSN 2077-1800
1346442
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1346443
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. – Бібліогр.:л.188-214
1346444
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1346445
  Ефремов А.В. Феномен академика Г.В. Мухаметзяновой // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-122. – ISSN 0869-561Х
1346446
  Родигін К. Феномен алхімії : час, хаос і порядок // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1346447
  Фельдман О.Б. Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 120-133. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1346448
  Поліщук Т. Феномен Анатолія Авдієвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 2


  Пам"яті художнього керівника та головного диригента Національного хору ім. Г. Верьовки А. Авдієвського.
1346449
  Лучук Т. Феномен англо-української літературної двомовності в контексті українського літературного процесу 2-ої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 52-55. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1346450
  Гугушвілі Т. Феномен Андрія Наконечного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 липня (№ 114). – С. 12


  Андрій Михайлович Наконечний — український живописець, творив у жанрі візантійського іконопису.
1346451
  Степанов В. Феномен антиресурсу в системі суспільного розвитку в умовах конфліктів і криз : виклики часу / В. Степанов, К. Шурда // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 11-13. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1346452
  Кучерук И.В. Феномен ассиметрии в диалоге цивилизаций и культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 132-136. – ISSN 1811-0916
1346453
  Пригожин А.И. Феномен Ахиезера // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.99-104. – ISSN 0869-0499
1346454
  Рубель В.А. Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-161. – ISSN 1608-0599
1346455
  Габдрафиков И.М. Феномен Башкортостана: от "трагической демографии" к "закономерной реконфигурации численности" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-5415
1346456
  Кремінська І.М. Феномен бездомності в художньому світі п"єси Миколи Куліша "Вічний бунт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 333-338
1346457
  Мидько А.А. Феномен безнадежности у суицидентов как типологическая личностная категория: возрастной аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 145-157
1346458
  Павлов М.О. Феномен Бернарда Шоу, або "Пігмаліон" по-українськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-75. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається відтворення ідіолектів дійових осіб у сценічному діалозі та переклад стилістично маркованого мовлення. Автор порівнює два російські переклади п"єси "Пігмаліон" із власним перекладом - першою українською версією твору. "Пігмаліон", чи не ...
1346459
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана / М.Б. Амалбекова. – Астана : [ Б.и. ], 2009. – 122 с. – ISBN 978-601-7163-01-3
1346460
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.20 / Амалбекова М.Б. ; Євразійський нац. ун-т ім. Л.Н.Гумілєва. – Астана, 2010. – 46 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1346461
  Чупріна Н.М. Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 68-77. – ISSN 2226-2180
1346462
  Наєнко М.К. Феномен Білецьких і 50-річчя університетської теорії літератури: дискурсивні стратегії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 99-106


  Автор аналізує наукову діяльність видатних українських філологів ХХ століття Білецьких (Андрія, Леоніда, Олександра) у зв"язках із розвитком теорії літератури в Київському університеті. Речь идёт о научной деятельности выдающихся украинских филологов ...
1346463
  Дербеньова Л.В. Феномен білінгвізму в сучасній мовній ситуації // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 3-9. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1346464
  Райковський Б. Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-61.
1346465
  Сидорина Т.Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 0042-8744
1346466
  Теодоропулос И. Феномен боли и нестабильные формы воспитания (экзистенциально-социологический анализ) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.170-176. – ISSN 0042-8744
1346467
  Макульський К. Феномен братів Кличків // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.184-189 : Фото. – ISSN 1607-6451
1346468
  Шиковець С.О. Феномен братовбивчої війни: вплив на переосмислення народом свого історичного шляху // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 192-194
1346469
  Юревич М.В. Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 493-501


  У статті розглядається поняття "брехня" та його дослідження у лінгвістичному аспекті. Аналізуються механізми виникнення, функціонування, особливості категоризації та визначення цього явища у сучасній лінгвістиці. В статье рассматривается понятие ...
1346470
  Зварич Р.Є. Феномен БРІКС в крнтексті участі України в глобальній економічній інтеграції / Р.Є. Зварич, І.Я. Зварич // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 152-155
1346471
  Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н.Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 159-172. – ISSN 1992-5557
1346472
  Асаул А. Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 46-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1346473
  Кузовкина Т. Феномен Булгарина: проблема литературной тактики / Татьяна Кузовкина. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. – 160 с., [4] с. – Библиогр.: с. 133-144. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 20). – ISBN 978-9949-11-621-8; 978-9949-11-622-5
1346474
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- політичні інститути та процеси / Пугач В.Г.; КНТЕУ. – Київ, 2006. – 174 л. – Бібліогр.: л. 155-174
1346475
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1346476
  Рудницька Н.О. Феномен бюрократії: розвиток основних концепцій в істоії політичної думки // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 1148-154
1346477
  Бойко А. Феномен В.О.Сухомлинського в контексті національної та світової культури // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.5-14. – (Педагогічні науки)
1346478
  Шкрабалюк Ю.О. Феномен валютного заміщення та джерела доларизації фінансової системи // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 120-121. – ISBN 78-966-1555-47-09
1346479
  Матвіюк К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 244-248


  У статті увага зосереджується на проблемі сприймання поезії В. Стуса, враховуючи її синергетичну природу, екзистенційні начала, іманентно закладені й підсилені трагічними умовами існування українців, що акцентувало жертовний характер української ...
1346480
  Морозова І.І. Феномен ввічлевості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1346481
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 304; 8 поз.
1346482
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 301-304. – ISBN 966-7890-03-1
1346483
  Зинов"єва А. Феномен вербальної агресії в англійській художній прозі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 63-65
1346484
  Колчинский Э.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С.39-51. – ISSN 0236-2007
1346485
  Колчинский Є.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 99-113. – ISSN 0236-2007
1346486
  Лишаев С.А. Феномен ветхого (опыт эзистенциального анализа). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.71-81. – ISSN 0042-8744
1346487
  Холох О.І. Феномен взаємності: філософсько-антропологічне осмислення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 101-103
1346488
  Бортнікова О.Г. Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 11-16


  Статтю присвячено розгляду основних теоретичних проблем взаємодії релігії та політики. Проблеми, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у координатах релігійно-філософського та політологічного дискурсу. Зосереджено ...
1346489
  Малютіна І.П. Феномен взаємозв"язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів XVII-XVIII ст.: спроба реконструкції // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1346490
  Куценко Є.В. Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 287-305
1346491
  Свідерська І.С. Феномен визнання як проблема соціально-філософського дослідження // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 19-22
1346492
  Кожем"якіна О.М. Феномен визнання як ціннісне підгрунтя довіри // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 48-53
1346493
  Стовба О. Феномен вини як екзистенційна засада правосуддя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 307-311. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1346494
  Черных С.И. Феномен виртуальной личности в современной философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 72-78. – ISSN 1811-0916
1346495
  Пилаєва Т.В. Феномен відкритого університету в сучасному світі / Т.В. Пилаєва, В.В. Яценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 42-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглянуто еволюцію розвитку університетів дистанційного навчання від кореспондентських шкіл до сучасних дистанційних університетів. Підкреслено домінуючу роль уряду в процесі виникнення відкритих університетів. Подано визначення поняття ...
1346496
  Радчук Г. Феномен відчуження як проблема сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення феномену відчуження, який характерний для сучасної освіти. Обгрунтовано, що на теоретичному рівні відбулося різке звуження смислового поля науково-педагогічної рефлексії: увага звертається на ...
1346497
  Починок Л.І. Феномен візійної обсервації життя у поезії Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 113-114
1346498
  Гудков С. Феномен війни в сучасному суспільстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 29-37
1346499
  Волинка Г. Феномен Віктора Андрущенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 226-233. – ISSN 0869-3595
1346500
  Коломієць О.Л. Феномен віри в бутті сучасного українця // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 33-34
1346501
  Фрідман О.В. Феномен віри в квантовій психології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 95
1346502
  Новаченко Т.В. Феномен влади і авторитету в теологічній філософії середньовіччя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 31-34. – ISSN 2077-1800
1346503
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; Нац. техн. ун-тет Україна. "КПІ". – Київ, 2002. – 165с. – Бібліогр.: л. 157-165
1346504
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1346505
  Соловьев А.В. Феномен войны и мира в творчестве Жюльена Френда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.67-70. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1346506
  Поліщук О. Феномен Володимира Свідзінського: перші підсумки. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.89-96. – ISSN 0236-1477
1346507
  Макарчук Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Макарчук Ф.-Д. Е-А.; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1346508
   Феномен газовых шлейфов острова Беннетта / Ю.П. Масуренков, А.Л. Собисевич, В.В. Петрова, Ю.Б. Слезин, Р.А. Шувалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 27-45 : рис., табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
1346509
  Волкогонов Д.А. Феномен героизма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1985. – 263с.
1346510
  Штрик Вадим Феномен Гиппенрейтера : фотомастер. Вадим Гиппенрейтер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 56-64 : Фото
1346511
  Полян Павел Феномен Гитлера. Триумф лузера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 138-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1346512
  Стрільчук В.А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 354-363. – ISSN 2307-3427
1346513
  Іващенко О.А. Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 82-89


  В статті теоретично обгрунтована сутність платіжних дисбалансів в контексті феномену глобального надлишку заощаджень. Дискутується роль потоків капіталу у загостренні ситуації розбалансованості на світових фінансових ринках. Розглянуто канали ...
1346514
  Локтіонова Т.О. Феномен глупости: підходи та візії ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 174-176
1346515
  Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1346516
  Кондратик Л.Й. Феномен господарства в соціологічній спадщині Михайла Тугана-Барановського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1346517
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 384-418
1346518
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 8 назв
1346519
  Поплавська А.В. Феномен гостинності у соціокультурному просторі: від витоків до сучасності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поплавська Аліна Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1346520
  Хлебников Б. Феномен Грасса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С, 243-259. – ISSN 1130-6545
1346521
  Суворов О.В. Феномен графомании как результат "восстания масс" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-165. – Бібліогр.: с. 160-162. – ISSN 0042-8744
1346522
  Матійчак А.А. Феномен гри у творчості А.Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.35-45. – ISBN 966-568-658-5
1346523
  Жигун С. Феномен гри: аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 170-177
1346524
  Вечерський Віктор Феномен Григорія Логвина. До сторіччя з дня народження // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 6-7 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1346525
  Лімонченко В.В. Феномен гріха і сучасний світ // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 102-109


  У статті розглядається факт неприйняття сучасною думкою проблематики гріха як ситуації сучасної людини. Існують принаймні два варіанти: юридичне розуміння гріха як провини і онтологічне розуміння гріха як смертності. Смертність, на відміну від смерті, ...
1346526
  Корнієвський О.А. Феномен громадської самоорганізації в інтерпретаціях зарубіжних дослідників: ретроспективний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 392-402
1346527
  Калініченко М.М. Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 406-411. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1346528
  Строган А.Ю. Феномен громадянського суспільства та його сучасне бачення в умовах побудови правової демократичної держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 19 назв
1346529
  Струк Т.В. Феномен громадянської журналістики в працях зарубіжних дослідників // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 59-67. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається явище громадянської журналістики, його науковий аналіз у працях дослідників з Польщі, Великобританії та США.
1346530
  Федоренко Л.В. Феномен гротеска в современной лингвистике (на материале произведения Ф. Дюрренматта "Физики") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 184-187. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1346531
  Гончаров В.В. Феномен грошей в контексті соціально-філософського дискурсу : монографія / В.В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-202. – ISBN 978-966-377-190-8
1346532
  Бойко І.І. Феномен грошей у філософському вимірі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 133-134
1346533
  Кривошеїн В. Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 129-133
1346534
  Платонов В. Феномен Губанова / В. Платонов, В. Задонцев // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 37-43. – ISSN 1819-7329


  Борис Іванович Губанов - видатний діяч ракетно-космічної галузі. Учень і соратник Михайла Янгеля.
1346535
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1346536
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
1346537
  Дзюбинская В.С. Феномен Данте в восприятии русских художников слова // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 137-144. – ISBN 966-587-057
1346538
  Лебідь Є. Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.57-63


  У статті досліджується мотив двійництва та типологізуються різні варіанти образу двійника у поемах Т. Шевченка. Також аналізується інтерпретація поетом теми дуалізму української душі, що представлена як іманентна модель роздвоєності соціуму у ...
1346539
  Гуревич П.С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.19-31. – ISSN 0042-8744
1346540
  Іщук Н.М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-41
1346541
  Гончаров В.В. Феномен денег в контексте социально-философского анализа: проблемы методологии и возможные варианты решения // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Рассмотрены методологические подходы в определении денег в контексте современных отечественных исследователей в различных областях гуманитарного знания. А также рассмотренные подходы соотнесены с наследием и идеями Г. Зиммеля. Сделана попытка ...
1346542
  Верховин Феномен денег в социологии Г. Зиммеля / Верховин, в.И. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 150-157. – ISSN 1606-951Х
1346543
  Верховин В.И. Феномен денег в социологии Г. Зиммеля // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 137-143. – ISSN 1606-951Х
1346544
  Ірванець Олександр Феномен Дереша // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 98. – ISSN 0130-5212
1346545
  Мороз С.П. Феномен держави у політико-правовій думці України XI – XII ст // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-966-2456-11-0
1346546
  Скаліцкі М. Феномен детектива : До питання про своєрідність детективної оповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 396-420
1346547
  Гасникова С.Ю. Феномен диалога и его социокультурные функции в контексте исторического развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С.8-11. – ISSN 2073-9702
1346548
  Голубенко О.В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Голубенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1346549
  Чистякова І.А. Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 145-151. – ISSN 2411-1317
1346550
  Занько Г. Феномен дитячої лексики та її основні ознаки // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 185-188. – ISBN 978-2-919320-35-6
1346551
  Радченко Н. Феномен діалогу в освітньому процесі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 287-294
1346552
  Башманівський В.І. Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 155-163. – ISSN 2518-7600
1346553
  Туренко В.Е. Феномен діотіми: щодо питання про історичність давньогрецької філософині // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 59-61
1346554
  Лазарович Н.В. Феномен діяльнісної особистості в умовах техногенного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 50-51
1346555
  Базилевич В. Феномен Дмитра Черваньова : люди твої, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  8 січня 2008 р. наукова й освітянська громадськість щиро вітала Черваньова Дмитра Миколайовича, видатного вченого-економіста з 70-літнім євілеєм.
1346556
  Загородня З. Феномен доби. До 85-ліття Галини Яблонської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 14


  Галина Яблонська - яскраве і неповторне явище українського театру. Тому не дивно, що привітати її на ювілейний вечір, що відбувся в Нац. академ. драмат. театрі ім. І. Франка, зібралося багато відомих митців, політиків, представників громадськості, ...
1346557
  Стус В. Феномен доби: Сходження на Голгофу слави / В. Стус. – Київ, 1993. – 92 с.
1346558
  Кожем"якіна О. Феномен довіри в перспективі викликів глобалізації та глокалізації // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 174-183
1346559
  Шеремет О.С. Феномен довіри як підстава формування соціального зв"язку в суспільстві у запобіганні злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 60-63. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1346560
   Феномен долгожительства. – М, 1982. – 240с.
1346561
  Ткаченко С.Л. Феномен долларизации и глобальная валютная система // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 20-30. – ISSN 044-748Х
1346562
  Дробашенко С.В. Феномен достоверности / С.В. Дробашенко. – М., 1972. – 184с.
1346563
  Туренко В.Е. Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 77-79
1346564
  Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1346565
  Визгин В.П. Феномен Дурылина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.51-59. – ISSN 0235-1188
1346566
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харитон І.М.; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 189л. – Бібліогр.: л. 171 - 189
1346567
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1346568
  Северенчук Тетяна Іванівна Феномен духовної творчості: Сутність, особливості, умови оптимізації (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Северенчук Тетяна Іванівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.131-143
1346569
  Ямчук П.М. Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому христоцентричному контексті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 59-64
1346570
  Амбарцумян А.С. Феномен евразийства в политико-правовом наследии Н.Н. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 161-168. – ISSN 1684-2618
1346571
  Космеда Т. Феномен егоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. – ISSN 2413-0923
1346572
  Діденко Л.В. Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 17-19
1346573
  Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 347-352. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1346574
  Турлова Ю.А. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 237-246. – ISSN 1563-3349
1346575
  Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
1346576
  Дзвінка Р.В. Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційнр-комунікаційним технологіям? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1346577
  Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ...канд. філос наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / О.С. Кисельов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогрю: л.163-182
1346578
  Кисельов Олег Сергійович Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Кисельов О. С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 16 назв
1346579
  Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі просвітництва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 3-11
1346580
  Андрущенко Тетяна Іванівна Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 112-117


  У статті аналізуються історичні підходи до розгляду естетичного як соціального феномена; досліджується його локалізація в полотні культури як в історичному контексті, так і в сьогоденному культурному середовищі; розглядається співвідношення естетичного ...
1346581
  Піченікова С. Феномен естетичної антропології в контексті розвитку українського поетичного кіно // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 142-145. – ISSN 1728-9343
1346582
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1346583
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно - історичний аспекти : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Мазницький Б.Ю.; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1346584
  Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-155. – ISBN 978-617-696-543-5
1346585
  Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації / Н.М. Ємельянова. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 252с. – ISBN 966-508-118-7
1346586
  Мазоха Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-87
1346587
  Чекаленко Л.Д. Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 167-174. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1346588
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджуються особливості феномену жертвопринесення, як однієї з форм ритуально-обрядового комплексу. Також зазначаються різні наукові погляди на значення даного феномену та описуються його види. В статье исследуются особенности феномена ...
1346589
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення як найважливіший акт становлення особистості у творчості К.Г. Юнга // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 182-183
1346590
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
Т. 1. – 2010. – 433, [5] с., [8] с. ил. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1346591
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
Т. 2. – 2012. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1346592
  Яручик А.І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
1346593
  Мацап"як О.І. Феномен жінки у філософії Артура Шопенгауера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 93-95
1346594
  Гапеєва О.Л. Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 40-46. – ISSN 2313-5603
1346595
  Демченко В.Д. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 9-13
1346596
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 402 л. – Бібліогр.: л. 352-402
1346597
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Томчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 29 назв.
1346598
  Колосок Т. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
1346599
  Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Л.Г. Свитич; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : МГУ, 2000. – 252с. – ISBN 5-776-0018-2
1346600
  Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : РОСА, 2005. – 248с. – ISBN 966-613-097-1
1346601
  Балаклицький М.А. Феномен журналу "Христианство" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 83-86


  На прикладі історії провадженого протестантами міжконфесійного журналу проаналізовано стан українського ринку церковної преси. The article gives the analysis of condition of the Ukrainian denominational press market, basing on the history of ...
1346602
  Мовчан В. Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні (анг.) / В. Мовчан, В. Шпортюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1346603
  Хряпінський П.В. Феномен заохочення в кримінальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-70. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1346604
  Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: к проблеме экологии человеческого тела // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 155-158. – ISSN 1680-2721


  Проблема отношений природы и культуры есть одной из основных в культурологии
1346605
  Вацеба Оксана Феномен зарубіжної української спортивної періодики (до 45-річчя випуску журналу "Наш Спорт" (США) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 22-25 : Фото
1346606
  Ачкіназі Б. Феномен західного суспільства в історичному вимірі раннього Нового часу ( XV-XVII ст.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 47-51
1346607
  Пашков К.В. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 90-97
1346608
  Кость С. Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.395-400. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1346609
  Маркуш М. Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2220-1394
1346610
  Лихолай Г.Л. Феномен знання як міждисциплінарний концепт // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 315-321. – ISBN 966-581-388-9
1346611
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.18-29. – ISSN 0042-8744
1346612
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма, 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744


  Суб-жанр імперіалістичної утопії
1346613
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости в интерпретации теории функционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 45-55. – ISSN 1812-8696
1346614
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 98-107. – ISSN 0132-1625
1346615
  Доброродний Д.Г. Феномен интерпретации в психоанализе: проблема статуса и перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1346616
  Симанская Е.С. Феномен информационной культуры и образование // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1346617
  Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 2073-9702


  Инфотейнмент представляет собой современный формат подачи информации, при котором журналистика, передающая и анализирующая сообщения о серьезных и волнующих общество вопросах, принимает развлекательную форму. В статье анализируется феномен ...
1346618
  Какабадзе З.М. Феномен искусства / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1980. – 136с.
1346619
  Бестер А. Феномен исчезновения : нгаучно-фантастические рассказы и роман / А. Бестер. – Пер.с англ. – Киев : СП"Свенас", 1991. – 265с.
1346620
  Норенков А.О. Феномен итальянского неореализма // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 164-166
1346621
  Копаниця Л. Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перспективні лінії жанрової інтерпретації генези й еволюції усної лірики та міфо-ритуальні принципи аналізу пісенного тексту. The article highlights promising lines of genre interpretation of the genesis and evolution of ...
1346622
  Девтеров І.В. Феномен і особливості прояву кіберкультури в інформаційному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-24
1346623
   Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листопада 2006 р. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – ISBN 966-518-404-0
1346624
  Лавриненко Н. Феномен Івана Огієнка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 13


  15 січня 2017 року виповнилося 135 років від дня народження Івану Огієнку - видатному українському державному, громадському та культурному діячу, мислителю, просвітнику, педагогу.
1346625
  Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка ( Митрополита Іларіона ) / С. Ярмусь. – Київ-Вінніпег, 1998. – 26с.
1346626
  Павко А.І. Феномен Івана Франка в контексті історії та сучасності (матеріали круглого столу) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 189-191
1346627
  Конверський А.Є. Феномен Ігоря Бичка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  До 80-річчя доктора філософських наук, професора, Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігоря Валентиновича Бичка.
1346628
  Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 4-12
1346629
  Печиборщ В.Ю. Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 427-431. – ISSN 2076-1554
1346630
  Кондратьєва І.В. Феномен іконошанування в традиційній культурі України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 111-113
1346631
  Старостенко Т.М. Феномен імені у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 128-138. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Мета даної публікації - аналіз онімного простору роману Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів», схарактеризування системи поетонімів у зв’язку з образною системою твору та історичними витоками; також спроба виявлення підтекстового елементу, що міститься у ...
1346632
  Григоренко І.В. Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 117-124
1346633
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності крізь призму творчої спадщини Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1346634
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – C. 49-56. – ISSN 2075-1443
1346635
  Шморгун О.О. Феномен інтелігенції в українській філософській традиції: міфи та реальність // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 63-65
1346636
  Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і "феноменологія духу", або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 15-21
1346637
  Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1346638
  Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1346639
  Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 5-14
1346640
  Ягодзінський С.М. Феномен інформаційних мереж: соціокультурний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 98-106
1346641
  Подоляка А.М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 5-8
1346642
  Гудошник О.В. Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 30-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1346643
  Кузик В.В. Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 40-50
1346644
  Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 62-69. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1346645
  Кашаба О.Ю. Феномен історичного краєзнавства в контексті розвитку історичної науки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 31-34
1346646
  Корж Г. Феномен історичної пам"яті в контексті структуралістського конструктивізму П. Бурдйо // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 167-172
1346647
  Бойко О. Феномен історичної пам"яті в сучасному українському контексті: характерні риси та особливості // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 21-29. – ISBN 978-966-355-019-0
1346648
  Сухомлинов О. Феномен історичної пам"яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 138-146. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба зіставити тенденції творення художніх етнокультурних моделей Кресів, представлених у прозі А. Хцюка та Р. Верніка, з реальним часопростором багатонаціональної міжвоєнної Польщі, у контексті поняття "історична пам"ять". Такі ...
1346649
  Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 139-149. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1346650
  Куца А. Феномен Каббали // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 96-98
1346651
  Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
1346652
  Повзун Л.І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів / Л.І. Повзун ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса : Астропринт, 2016. – 277, [3] с. – Імен. покажч.: с. 274-277. – Бібліогр.: с. 248-273. – ISBN 978-966-927-175-4
1346653
   Феномен каратэ-до. – М, 1989. – 148с.
1346654
  Концур-Карабінович Феномен Кардинала Йосифа Сліпого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 69-72. – ISSN 2076-1554
1346655
  Ворона В.А. Феномен карнізму як умова моральної легальності спесишизму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 150-152
1346656
  Демина Е.В. Феномен качественных различий языковых способностей человека : философский анализ // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.131-136. – ISSN 1811-0916
1346657
  Каневский И.А. Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 338-350
1346658
  Ювсечко Я. Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 542-551
1346659
  Павко А.І. Феномен квазінауки / А.І. Павко, Курило, Ф // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 50-52
1346660
  Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 5 сентябрь -октябрь. – С. 25-43. – Библиогр.: Лит.: с.42-43. – ISSN 0373-658Х


  Критический анализ нескольких современных теорий, тау или иначе связанных с латинской и древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. ...
1346661
  Левицький В.А. Феномен київського тексту ХХ ст. як проблема теоретичного пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 167-169
1346662
  Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.33-41. – ISSN 0132-1625
1346663
  Павленко Л.О. Феномен кобзарського мистецтва в українській народній культурі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 240-248. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається кобзарське мистецтво як самобутнє явище української народної культури. Увага акцентується на музичній творчості кобзарів 16-17 ст. як носіїв національної епічної традиції, християнської моралі та своєрідних ретрансляторів ...
1346664
  Єсипович К.П. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 254-257


  Статтю присвячено дослідженню основних когнітивних процесів, які слугують для інтерпретації та впорядкування отриманої інформації, розкриттю змісту процесу когнітивного картування як прикладної аналітичної методики вивчення особливостей індивідуального ...
1346665
  Брахман Г.О. Феномен когнітивної тенденційності у сфері консолідації інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 48-52


  У статті пропонується дослідження феномену індивідуальної когнітивної тенденційності на основі використання принципів діалектики та методології соціальної когнітології. The present essay represents an architectonic model of emotion elements, the ...
1346666
  Кондратьєва Д. Феномен козацтва в рецесії Пантелеймона Куліша // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 250-255. – ISSN 2078-0850
1346667
  Марфенин Н.Н. Феномен колониальности. / Н.Н. Марфенин. – М, 1993. – 237с.
1346668
  Трофімюк М.Г. Феномен кольору в українському та італійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 321-327


  У статті досліджується відтворення фразеологізмів, складовою частиною яких є кольороназва, а також аналізується, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці. В статье исследуются способы перевода ...
1346669
  Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
1346670
  Бущан Б. Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі / Б. Бущан, С. Куцепал // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 199-201. – ISSN 2076-1554
1346671
  Бондаренко В.В. Феномен комунікативного лідерства у педагогічній діяльності інженера-педагога // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 112-116
1346672
  Матюшина А.В. Феномен комунікації в міждисциплінних зв"язках // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 10-13
1346673
  Товмаш Д.А. Феномен комунікації в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1346674
  Балаклицький М.А. Феномен комунікації: релігійний контекст // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розкрито особливості й роль богословських концепцій у формуваннні протестантських ЗМК України. The article describes the peculiarities and role of theological concepts in formation of Protestant mass media of Ukraine. Статья раскрывает ...
1346675
  Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової "міфології" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19.
1346676
  Тиха О.В. Феномен контамінації у європейській художній культурі XVI - початку XVII століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-49
1346677
  Астаф"єв А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Астаф"єв А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
1346678
  Астафьев А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі. : Автореф... Канд.філософ.наук: 09.00.05 / Астафьев А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 2000. – 20л.
1346679
  Лосєв І. Феномен контрабандистської держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 35 (407), 4-10.09.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  У деяких не вельми успішних країнах нелегальна транскордонна торгівля стає частиною національної економіки.
1346680
  Нікуліна О.Л. Феномен контркультури у концепції постіндустріалізму Белла // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 23-25
1346681
  Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1346682
  Безгодов Д.Н. Феномен концептуального заявления в контексте вузовской организационной культуры / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 70-73. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются функции и структурно-смысловые особенности концептуального заявления как PR-текста в контексте организационной культуры современного российского вуза. Показывается значение жанра в системе воспитательного процесса.
1346683
  Куций А.М. Феномен кооперативного навчання як засада ефективної соціальної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 67-70. – ISSN 2077-1800
1346684
  Хавкіна Л.М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1346685
  Безклубий І.А. Феномен корпоративного управління : офіційне видання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-144.
1346686
  Тумгоева З.И. Феномен корпоративной культуры в контексте эффективного управления организацией: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 67-70. – ISSN 2073-9702
1346687
  Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
1346688
  Басс В.О. Феномен корупції в Україні та світі: історія і сучасність // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7220-89-2
1346689
  Саракун Л.П. Феномен космополітизму в контексті сучасності / Л.П. Саракун, В.П. Драпогуз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 119-121
1346690
  Юречко О.П. Феномен кохання у контексті психоаналітичного аспекту характеротворення (на матеріалі оповідань В. Підмогильного) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 233-242. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1346691
  Черняк Ю.А. Феномен кохання: екзистенційно-феноменологічний підхід Жан-Поля Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Метою дослідження є аналіз феномену кохання у концепції Ж.-П. Сартра. Також поставлено задачу висвітлити взаємозв"язки між онтологією та проблемою кохання у філософії Ж.-П. Сартра. Цель исследования - анализ феномена любви в концепции Ж.-П. Сартра. ...
1346692
  Посадский А.В. Феномен красных партизан. 1920-е - 1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0042-8779
1346693
  Лук"яненко Д.Г. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту / Д.Г. Лук"яненко, Т.О. Галахова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1346694
  Гнатко М. Феномен креативності як психологічна проблема // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.88-96
1346695
  Фролов Э.Д. Феномен кризиса в социально-политической и духовной жизни античного мира (к постановке проблемы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 9-19. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1346696
  Макаренко Л.О. Феномен культури у філософському дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1346697
  Мацибок-Стародуб Феномен культури: модерне прочитання (на матеріалі публіцистичних виступів М. Хвильового та М. Зерова) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 188-192. – (Бібліотека Інституту філології)
1346698
  Безугла Р.І. Феномен культурної еліти в період Радянського Союзу та пострадянської України (ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51
1346699
  Шелухин Ю.Н. Феномен культуры // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.93-107
1346700
  Качмарский О. Феномен Куркова: маркетинг вместо литературы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 сентября (№ 36)


  Автор совершил обзор современного литпроцесса о писателе Куркове Андрее (Андрей Юрьевич Курков (23 апр. 1961) - украинский писатель, преподаватель, кинематографист).
1346701
  Кудрявцев Л. Феномен Левітана. Потужність його голосу дорівнювала цілій дивізії // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 42-43
1346702
  Кузьменко Т.В. Феномен легітимності: проблема визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 174-184
1346703
  Даринский А.В. Феномен Ленинградской области : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 27-31
1346704
  Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура бытие / Е.К. Быстрицкий. – К, 1991. – 195с.
1346705
  Ященко І.В. Феномен лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка формування особистості лідера. Аналізується сукупність потреб, що здійснюють домінуючий вплив на спосіб прийняття рішень та вибір власної лінії дій.
1346706
  Столяр Н.М. Феномен лідерства в контексті проблеми визначення еліти суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1346707
  Вергун Д.В. Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 81-91
1346708
  Грищенко І.М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика = Phenomenon leadership system of local government: theory, methodology, practice : монографія / І.М. Грищенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 300-319. – ISBN 978-966-619-347-9
1346709
  Тітова О. Феномен лідерства глобальних корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1346710
  Марценківський В.Т. Феномен лідерства та особливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей / В.Т. Марценківський, М.В. Цюрупа // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 147-154
1346711
  Михальчук Ю.О. Феномен лідерства: теоретико-практичний аспект вивчення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 99-106. – ISBN 978-966-7359-77-5
1346712
  Клепка П.С. Феномен лідируючих позицій фондового ринку Китаю у групі країн БРІК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
1346713
  Миленко В.О. Феномен літературного гурту в українському письменстві 90-х років ХХ ст. : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1346714
  Буцикіна Є.О. Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 67-69
1346715
  Скоморович І.Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1346716
  Вершина В.А. Феномен любви в философии Ивана Ильина // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 3-6
1346717
  Кузьма О. Феномен любові в екзистенційній інтерпретації Лесі Українки (драматичний діалог "Айша та Мохаммед") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 209-213. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1346718
  Тітомир Є. Феномен любові в містичній спадщині Франциска Ассизького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 102-106. – ISSN 1728-9343
1346719
  Левченко Т.Г. Феномен любові в філософії античності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 129-131
1346720
  Туренко В.Е. Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 93-100


  У статті на основі збережених фрагментів представників досократичних шкіл робиться реконструкція їх погляду на сенс любові. Автор доводить, що для ранніх давньогрецьких мислителів, любов була фундаментально значуща не лише як першооснова світу, але й ...
1346721
  Харченко А.С. Феномен любові: філософсько-психологічний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 240-245
1346722
  Кисельов М. Феномен людини в дзеркалі сучасної антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 115-128. – ISBN 978-966-8009-72-3
1346723
  Ампілогова Д.Р. Феномен людства у творах Юнуса Емре // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 25-30
1346724
  Ісак Н.Ю. Феномен людської самотності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор піднімає проблему становлення, розвитку та формування феномену самості. Проаналізовано основні концепції самості у сучасній філософській думці. In this article the author raises a problem of becoming, development and formation of ...
1346725
  Київець О.В. Феномен м"якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2220-1394
1346726
  Якуша П.О. Феномен магізму в історії релігій О. Меня // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1346727
  Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 27-38. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1346728
  Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача : На матеріалі поезій Р.М.Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0130-5263
1346729
  Кравченко Леся Феномен майстерності Стуса-перекладача : на матеріалі поезій Р.М. Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53-56, 58. – ISSN 0130-5263
1346730
  Грабовський С. Феномен малоросійства, або Ще раз про "ворогів" української незалежності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 4
1346731
  Щегловитов А.Е. Феномен манипулирования и информационное влияние в политическом управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-127. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1346732
  Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1346733
  Шаргородська А. Феномен маргінальності в художній системі п"єси "Потомків запорожців" Олександра Довженка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 238-247. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1346734
  Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
1346735
  Лазарєв С.Г. Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 36-42
1346736
  Пальм Н.Д. Феномен массовой культуры в XXI веке: генезис, специфика, основные тенденции развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 221-226. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1346737
  Грабовський С. Феномен Мацієвича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 21


  Левко Мацієвич - один із піонерів авіаційної справи у Російській імперії, відчайдушно смілива людина і український патріот.
1346738
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2012. – 425 л. – Бібліогр.: л. 369-425
1346739
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1346740
  Яременко С.О. Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 64-75
1346741
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософских концепціах українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) : [продовження] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 180-186
1346742
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 99-120
1346743
  Рижко В.А. Феномен мереж і комунікативні процеси в науці: раціональне та ірраціональне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 7-15. – ISSN 2077-8309
1346744
  Скловський І.3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 28)
1346745
  Ігор Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації / Ігор, 3.С. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 115-122. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1346746
  Козубцов І.М. Феномен методологічної компетентності ад"юнктів у системи вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 103-111


  У статті автор обгрунтовує феномен методологічної компетентності ад"юнктів в системі вищої військової освіти, яку вперше введено в науковий обіг. Відсутність опису аналогічної структури методологічної компетентності ад"юнктів у системі вищої ...
1346747
  Оржехівська І.Г. Феномен метро як випробування для християнина на прикладі київського метрополітену // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 50-51
1346748
  Кушнірук О. Феномен Мирослава Скорика // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 9


  У столиці з ініціативи Нац. порталу академічної музики "Music-Review Ukraine" відбулася яскрава мистецька імпреза - міжнар. фестиваль "Дні музики Мирослава Скорика", присв. 75-річному ювілеєві від дня народження видатного укр. композитора сучасності, ...
1346749
  Скрипаль Г. Феномен мислителів Київського кола // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 82-84. – ISBN 978-966-439-147-1
1346750
  Турган О. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 211-218. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1346751
  Герлах К.Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Герлах Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1346752
  Менжуліна Лариса Наумівна Феномен міфічного у структурах філософування : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна; Укр.держ.ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.145-150
1346753
  Менжуліна Л.Н. Феномен міфічного у структурах філософування : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Л.Н.; КГУ ім.Т араса Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
1346754
  Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 784-789. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1346755
  Павлюк А.Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 190-197


  Стаття присвячена аналізу існуючих точок зору провідних науковців у галузі перекладознавства, які стосуються явища множинності перекладу, виділення постулатів і типів, які характеризують феномен множинності. Статья посвящена анализу ...
1346756
  Капанайко І.Я. Феномен мови крізь призму публікацій І. Франка в польській періодиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148
1346757
  Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 56-59
1346758
  Алексєєва В.В. Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 290-296. – Бібліогр.: в приміт.; С. 290-295;


  Проблема феномена мови і її роль у становленні світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови.
1346759
  Чинталова І.С. Феномен мови: досвід минулого та здобутки сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 66-68
1346760
  Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г. Єнчева, Г. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 69-81. – ISSN 2413-3094


  Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на ...
1346761
  Щербина О. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 160-174. – ISSN 2227-7153


  У статті визначено специфіку феномену мовчання в юридичній аргументації. Зроблено аналіз проблеми застосування мовчання як аргументу в юридичній аргументації.
1346762
  Шемякин Я.Г. Феномен модернизации: цивилизационное измерение. Статья 1. Межцивилизационное взаимодействие: предпосылка, условие и историческое содержание процесса модернизации // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-72. – ISSN 0869-0499


  Феномен модернизации в статье рассмотрен в контексте цивилизационного подхода. Автор подчеркивает необходимость преодоления европоцентристской интерпретации модернизации, обосновывает понимание ее как процесса межцивилизационного взаимодействия. ...
1346763
  Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Міститься аналіз підходів щодо особливостей нормативного регулювання поведінки модою. Охарактеризована природа моральних норм та модних стереотипів. Визначено особливості впливу моральних норм на поведінку особистості та прагнення слідувати моді. The ...
1346764
  Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))


  Виявлено основні принципи функціонування модних знаків у сучасному суспільстві
1346765
  Ушакова Ю.А. Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 126-131. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена осмыслению основных подходов в определении феномена моды в области гуманитаристики. Автор рассматривает историческое, эстетико-искусствоведческое, социологическое и социально-психологическое направления и сосредоточивает внимание на ...
1346766
  Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры : сущность, типы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1346767
  Шиманська О. Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1346768
  Гусева Г. Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 77-90


  "...Розглянуто питання про виявлення музикальності в комплексі музичної обдарованості. У зв’язку з цим досліджено концепції Б. Теплова і Д. Кірнарської. Проаналізовані окремі музичні здібності, такі як: музична пам’ять, відчуття ладу, а також ...
1346769
  Завгородняя Г. Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: восток - запад // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 188-197
1346770
  Головатий М.Ф. Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 12-19
1346771
  Анастасьев Н.А. Феномен Набокова / Н.А. Анастасьев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 316 с.
1346772
  Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Досліджено особливості навіюваності дітей старшого шкільного віку. Вивчено взаємозв"язок між психічними станами підлітків та рівнем їх навіюваності. Досліджено чутливість шкірної, нюхової, аудіальної та візуальної сенсорних систем до гетерогенного ...
1346773
  Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 88-118
1346774
  Голіна І.В. Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 229-242
1346775
  Сікорська І. Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 327-333. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1346776
  Сорба О.М. Феномен насильства як етичний парадокс морально орієнтованої політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 67-71. – ISSN 2077-1800
1346777
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009. – 470 л. + Додатки: л. 458-470. – Бібліогр.: л. 377-457
1346778
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
1346779
  Андрейцев В. Феномен науково-освітньої правничої школи: методологічні засади формування і становлення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 3-14


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1346780
  Басенко І.Ю. Феномен наукового мистецтва: витоки, сутність, термінологія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 95-96
1346781
  Дубовик М.М. Феномен наукового пізнання в системі духовних цінностей // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 82-84
1346782
  Девятова С.В. Феномен научной революции XVII века / С.В. Девятова, В.И. Купцов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – C. 59-67. – ISSN 0042-8744


  Математика, астрономия и физика, несомненно, в XVII в. были лидерами в научном познании. Однако плодотворно развивались в этот период и другие естественно-научные дисциплины, достигая значительных результатов. Mathematics, astronomy and physics, ...
1346783
   Феномен нації. – Київ : Знання, 1998. – 264с. – ISBN 966-7293-24-6
1346784
  Григорчак І.М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 69-73. – ISSN 2306-6814
1346785
  Іванишин П. Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 14-21
1346786
  Ващенко І.В. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 30-38. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1346787
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1346788
  Бондаренко О.В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 73-82
1346789
  Бабієва А. Феномен неградиційного політичного насилля // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 54-60. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1346790
  Гребенюк Т. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477
1346791
  Себенцев А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / А.Б. Себенцев, В.А. Колосов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 31-46. – ISSN 0321-2017
1346792
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філосовській традиції постмодернізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.168-188
1346793
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1346794
  Шулепова О. Феномен несогласия в историческом учении М. В. Ломоносова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 1684-2626
1346795
  Марченко О.В. Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну добу: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 15-18
1346796
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 451 л. – Бібліогр.: л. 413-451
1346797
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1346798
  Соколова К.О. Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 12-14


  Йдеться про виникнення стереотипів у медіагалузі на прикладі феномена нечитання таких стереотипізованих авторів, як маркіз де Сад. Автор пояснює причини виникнення стереотипів у літературі, а та кож подає рекомендації медіапрацівникам для боротьби з ...
1346799
   Феномен НИС: эволюция и современность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 64-77. – ISSN 0131-2227
1346800
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1728-3671
1346801
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1728-3671
1346802
  Лесняк Е.В. Феномен НЛО / Е.В. Лесняк. – Київ : УКРВУЗПОЛИГРАФ, 1991. – 80с. – ISBN 5-8238-0010-Х
1346803
  Приходько В.В. Феномен Нового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1346804
  Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 25-30. – ISSN 2306-6792
1346805
  Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 271-277. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1346806
  Александров А. Феномен Нурсултана Назарбаева // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670
1346807
  Стояцька Г.М. Феномен об"єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 206-208. – ISSN 2076-1554
1346808
  Резнікова Н.В. Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 167-175. – ISSN 2308-6912


  В статі досліджуються передумови та природа економічної взаємодії. Проаналізовано теоретичні засади світ-системного підходу для моделювання перспектив розширення міжкраїнового об’єднання. The article investigates the background and the nature of ...
1346809
  Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики:філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 157-164
1346810
  Яровий А.М. Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Дана наукова робота присвячена осмисленню феномену образного пізнання в контексті парадигмальних змін сучасного мислення. На основі отриманих результатів обгрунтовується, що парадигма образних архітектур мислення в найближчій перспективі буде визначати ...
1346811
  Урсул А.Д. Феномен образования в глобально-эволюционном ракурсе / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 4 (70). – С. 44-51. – ISSN 1812-8696


  В статье предлагается эволюционный подход к исследованию мирового образования в перспективе развертывания глобальных процессов.
1346812
  Маричев И.В. Феномен образовательного пространства и методологические регулятивы его построения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и приводятся его основные признаки+ Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и ...
1346813
  Сорочук Л. Феномен образу "Козака Мамая" в українському культурному контексті // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 100-102. – ISBN 978-617-640-241-1
1346814
  Ангаладян Р. Феномен образу матері у вірмен у XX столітті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 278-280. – ISSN 0320-8370
1346815
  Лобанов Ю.С. Феномен ограниченности культуры как инновационный аспект содержания образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.62-69. – ISSN 1811-0916
1346816
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. (Симиренки: конспект родинної хроніки) // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.12-15


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1346817
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. Симиренки : конспект родинної хроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 72-78. – ISSN 1819-7329
1346818
  Надточей Ю. Феномен односторонности в политике США и России // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 85-95. – ISSN 1728-2756
1346819
  Бех І.Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 47-51. – ISSN 2304-06294
1346820
  Козак С. Феномен Олександра Довженка // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 88-101. – ISBN 978-83-935845-4-3
1346821
  Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 126-134. – ISBN 5-89354-154-5
1346822
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Нац. гірничий ун-т ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1346823
  Плющ Н.П. Феномен орфографічної вимови в сучасній українській літературній мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 210-214. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено з’ясуванню соціолінгвістичних законо мірностей змін орфоепічних норм, взаємозв’язкові й взаємовпливу письма і ви мови. Спостережено, що одним із джерел «орфографічної вимови» в су часній українській літературній мові є правописні ...
1346824
  Алієва О. Феномен освіти в історико-філософському контексті / О. Алієва, Г. Зубань, Р. Мартинов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 57-64. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1346825
  Горбань О.В. Феномен освіти в транзитивному суспільстві // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 14-17. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
1346826
  Фінів О.Я. Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 414-421. – ISSN 2219-2654
1346827
  Перевертень Н.С. Феномен особистості в повісті Є. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 326-333


  У статті розглядається поняття "особистість" , аналізується процес формування особистості головного героя Івана Севрюгіна у повісті Є. Гребінки "Доктор", його основних рис характеру, а також причини загибелі
1346828
  Лучик Ю. Феномен Оссовського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 4


  У Києві представили книжку про корифея української соціології.
1346829
  Назарук В. Феномен Остапа Лапського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 73-80. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про особистість і творчу діяльність українського поета й перекладача в Польщі, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Остапа Лапського. Проаналізовано стилістичні, ідейно-естетичні, мовні особливості та основні ...
1346830
  Петренко О.В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 147-155


  Статья посвящена анализу остенсивных определений в контексте их функционирования в заглавиях интернет-страниц. Приведены основные концепции, связанные с проблемой этого типа определений в философии, а также предложена классификация остенсивных ...
1346831
  Котченко Т.Е. Феномен осьового часу Карла Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається специфічна поняттєва система, яку розробив для актуалізації свого феномену - феномену осьового часу, німецький мислитель XX ст. Карл Ясперс. Для виведення цього поняття Ясперс використав основний феномен своєї філософії ...
1346832
  Литвин С. Феномен отаманщини доби Директорії в українській історіографії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 5-15
1346833
  Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 15 назв
1346834
   Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская література - уплывы і узаемаузбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література - взаємне проникнення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулау / Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоускай (Люблін) ; ПАН (Аддзел у Любліне) ; Польскі інстытут у Мінску ; [ пад. рэд. С. Кавалева і І. Набытовыча ]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 400с. – ISBN 978-985-6852-57-5
1346835
  Тимофієва К.Д. Феномен Панаїта Істраті / К.Д. Тимофієва, В.Я. Йовдій // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1346836
  Задорожна Л. Феномен парадигми руху в поетичній творчості Т. Шевченка (цикл поезій "У казематі") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 131-141


  У статті розглядається парадигма руху - як чинник духовного і фізичного простору за умов перебування поета в жорсткій неволі - "У казематі". В статье рассматривается парадигма движения - как фактор духовного и физического пространства в условиях ...
1346837
  Шервашидзе В. Феномен Паскаля Киньяра / В. Шервашидзе, Ж. Сиари // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 314-340. – ISSN 0042-8795
1346838
  Галузинская В.С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий / Виктория Галузинская. – Киев : Наукова думка, 2010. – 263 с. : илл. – (Сер. "Президенты Академии наук Украины"). – ISBN 978-966-00-0960-7
1346839
  Антіпов О. Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 226-237
1346840
  Городецька Наталія Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1346841
  Горбик О.О. Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 169-172. – ISSN 2076-815X
1346842
  Бойко О. Феномен перебудови: причини, суть, наслідки // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.84-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0585-8365
1346843
  Гумєнніков І.М. Феномен передбачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1346844
   Феномен Петра Могили. – К, 1996. – 268с.
1346845
  Судинович С. Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 190-193. – ISBN 978-966-171-793-9
1346846
  Романовський О. Феномен підприємництва і роль вищої школи в підготовці підприємців. / О. Романовський, Ю. Романовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С49-59. – ISSN 1682-2366
1346847
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі : Дис... канд.філ.наук: 09.00.08. / Пригода Таміла Миколаївна; Волин. держ. ун-итет. – Луцьк, 2001. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1346848
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз : 09.00.08. Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Пригода Таміла Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18
1346849
  Недзельський А. Феномен повсякденного життя та специфіка його концептуалізації в суб"єктивістських соціологічних теоріях // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 127-129
1346850
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1346851
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
1346852
  Лукин А.Е. Феномен пограничных стратонов и его значение для решения ключевых проблем теоретической и прикладной геологии // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1346853
  Курілов Ю.Ю. Феномен поезії Джима Моррісона // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 155-173
1346854
  Просалова В. Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 11-19. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ...
1346855
  Білик Г. Феномен поета-вченого: викладацька грань творчості "неокласиків" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 64-70. – ISBN 966-7653-03-5
1346856
  Веремійчук І.П. Феномен поета-пророка як втілення ідеї "досконалості" людини в контексті філософування А. Міцкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Ідея досконалої людини знайшла своє відображення у розумінні поняття поета-пророка і таким чином є присутньою у творчому доробку усіх представників романтизму. Феномен поета-пророка, властива не лише для романтичної поезії, а й біографії самих ...
1346857
  Грачова Т. Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 84-86
1346858
  Єгорова Ю.М. Феномен поетичного мислення О. Фесюка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-81. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1346859
  Бученков Д. Феномен политической идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 83-96. – ISSN 0869-44435
1346860
  Тельпіс О.В. Феномен політичного лідера в конструктивістських концепціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 218-220
1346861
  Гладуняк І.В. Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 636-643. – ISSN 1563-3349
1346862
  Медвідь Ф.М. Феномен політичної аксіології / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 75-77
1346863
  Андреєва Я.Ф. Феномен політичної активності особистості / Я.Ф. Андреєва, С.В. Гуленко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 49-57. – ISBN 978-966-8063-90-16
1346864
  Шуба О. Феномен політичної влади в сучасній Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 31-32
1346865
  Смірнова В.О. Феномен політичної волі у контексті політологічного аналізу особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 201-206
1346866
  Закіров М.Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М.Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 561, [2] с. – Бібліогр.: с. 507-562. – ISBN 978-966-02-8139-4
1346867
  Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політичний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 139-142. – ISSN 2077-1800
1346868
  Васильчук Є.О. Феномен політичної контркультури в пострадянських суспільствах: фактори формування, особливості прояву та ідеологічний зміст / Є.О. Васильчук, І.Л. Морозов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 310-324
1346869
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 415-430
1346870
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 51-54
1346871
  Дмитрієва М.В. Феномен політичної соціалізації особистості: ретроспективний аналіз психологічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано основні методологічні підходи до розгляду психологічних чинників процесу політичної соціалізації особистості, представлені в концепціях біхевіорального, когнітивного, гуманістичного та психоаналітичного напрямків. Проведено системний ...
1346872
  Нишанов В.К. Феномен понимания: когнитивный анализ / В.К. Нишанов. – Фрунзе, 1990. – 227с.
1346873
  Шкребтієнко Л.П. Феномен поняття "патріотизм": сутність та характеристика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 81-82
1346874
  Макаров Г.В. Феномен поняття етнорегіоналізму у політичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1346875
  Коломоєць Т.О. Феномен попередження як виду адміністративного стягнення за законодавством України : монографія / Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-199. – ISBN 978-966-599-416-9
1346876
   Феномен популізму в пострадянському просторі : Матеріали українсько-белоруського семінару. – Український центр культурних досліджень; ІКП. – Київ : УЦКД, 1999. – 80с. – ISBN 966-95394-4-7
1346877
  Новенченко О.Ю. Феномен постаті Цадика-праведника в хасидизмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 48-49
1346878
  Руденко Л. Феномен постмодернізму в рецепції українських науковців // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Статтю присвячено аналізові провідних концепцій становлення та розвитку парадигми постмодернізму в Україні. The article is devoted to the analysis of main conceptions of the process of forming and development of postmodernism"s paradigm in ...
1346879
  Чобанюк М. Феномен постмодернізму як явище слов"янської культури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-122. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1346880
  Гутнікова Т. Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 202-206. – ISSN 2307-2261
1346881
  Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретикоправовий і конституційний аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-45. – ISSN 1026-9932
1346882
  Рабінович П. Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європейського суду з прав людини) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1346883
  Стовба А.В. Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 147-153. – ISSN 1818-992Х
1346884
  Лобода Ю.П. Феномен права та традиція праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 84-92. – ISSN 1818-992Х
1346885
  Нахабич Н.С. Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена систематизація теоретичних підходів щодо розуміння принципів соціальної ідентифікації пралячих елітних груп,а також дана характеристика процесуальних особливостей формування та репродукції правлячої еліти.
1346886
  Ященко В. Феномен правовідносин як наукова проблема / В. Ященко, А. Щуровський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 13-17
1346887
  Рабінович П. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 11-22. – ISSN 1993-0909
1346888
  Стовба А.В. Феномен правосудия: фундаментально- онтологический смысл и основания основания // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 176-181. – ISSN 0201-7245
1346889
  Кравченко В.М. Феномен праці у філософських поглядах Папи Римського Івана Павла II (Кароля Войтили) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 141-144
1346890
  Долженков О. Феномен президентової в пострадянському суспільстві // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 1609-5499
1346891
  Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : монографія / Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-966-599-437-4
1346892
  Шаталович А.М. Феномен преображенной любви в творчестве Ф.М. Достоевского / А.М. Шаталович, И.В. Бойко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
1346893
  Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2/3 (950/951). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1346894
   Феномен Приднестровья / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко, И.Н. Галинский, Е.М. Губогло, В.Р. Окушко, П.М. Шорников; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научно-исслед. лаборатория ист. Приднестровья. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2003. – 336 с. – ISBN 5-88568-098-1
1346895
  Гнатенко П.И. Феномен природы человека : монография / П.И. Гнатенко. – Київ : Вища освіта, 2014. – 267, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8081-80-4
1346896
  Донченко О.А. Феномен проекції в політиці і його вплив на соцієтальну психіку українців // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 24-37. – ISBN 978-966-8063-84-3
1346897
  Черницын С. Феномен пророческой деятельности Мухаммеда // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С.103-115. – ISSN 1681-7559
1346898
  Романенко О. Феномен просторово-часової організації повіствування у кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 219-221.
1346899
  Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-96. – ISSN 2304-1773
1346900
  Шевцов С.В. Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 4-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1346901
  Дуфенюк О.М. Феномен професіоналізму правоохоронці у символічному трактуванні правових поглядів С.Оріховського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 1)
1346902
  Фединишинець В.С. Феномен професора Лизанця. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1996. – 200с.
1346903
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1346904
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 182 л. – Бібліогр.: л. 161-182
1346905
  Шевченко В. Феномен психічного вигорання у студентів психологів / В. Шевченко, Н. Полєшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 211-216. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1346906
  Титаренко М. Феномен публіцистики: проблема дефініціій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 41-50. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1346907
  Лазарева М. Феномен публічності у філософській концепції Хосе Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 589-596. – ISBN 978-966-423-392-4
1346908
  Скороходова Т.Г. Феномен Рабиндраната Тагора в контексте Бенгальского Ренессанса (к 150-летию со дня рождения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-156. – ISSN 0042-8744
1346909
  Войнова Марина Константиновна Феномен развода в современном капиталистическом обществе : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.01 / Войнова Марина Константиновна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
1346910
  Андреева О.А. Феномен революции в истории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется феномен революции в различные периоды исторического и правового развития, а также аспекты его включения в процесс научного анализа современного общественного прогресса.
1346911
  Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні : історичні витоки // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 107-122. – ISBN 978-966-02-4344-6
1346912
  Нагорна Лариса Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 28-43. – ISBN 978-966-02-4851-9
1346913
  Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини повернення М. Грушевського до радянської України. The article is deals with the analyse reasons of retain of M. Grushevsky to Soviet Ukraine.
1346914
  Черхава О.О. Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1346915
  Канаков Д.В. Феномен религиозного догматизма = К постановке проблемы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 74-83. – ISSN 0235-1188
1346916
  Сафронов А.Г. Феномен религиозной мобильности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 155-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1346917
  Колодний А. Феномен релігії. Природа, структура, функціональність, тенденції / А. Колодний. – Київ : Світ знань, 1999. – 52 с. – ISBN 966-546-005-7
1346918
  Андросова В.І. Феномен релігійного трансу з погляду трансперсональної психології і НЛП // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
1346919
  Арістова А.В. Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 97-106. – ISSN 2413-0966
1346920
  Костенко А.М. Феномен релігійності: різноманітні підходи до осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 31-38
1346921
  Гуренкова Ю.В. Феномен ритуального смеха: от архаики к современности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С.57-61. – ISSN 2073-9702
1346922
  Снитко О.С. Феномен рідної мови і його інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 56-61. – ISBN 966-594-420-7
1346923
  Безродних І.Г. Феномен рококо, його ключові топоси і концепти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 8-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Рококо - стиль в мистецтві (в основному в дизайні інтер"єрів), який виник у Франції в I пол. XVIII cn. як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є витонченість, велика декоративна нагрузка інтер"єрів та композицій,орнаментальний ритм, велика ...
1346924
  Задорожна С.В. Феномен романтизму Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Заперечується традиційна схема творчої еволюції Т. Шевченка від романтизму до реалізму і остаточне утвердження на позиціях критичного реалізму, яку культивувало шевченкознавство радянського часу. Солідаризуючись з позицією М. Драгоманова, П. ...
1346925
  Паньків М. Феномен Російської імперії в працях сучасних польських дослідників // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 158-178. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1346926
  Доріченко О. Феномен Рудольфа Нуреєва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 187-190. – ISSN 0208-0710
1346927
  Фролов А. Феномен русский и советский (по поводу 50-летия первого полета человека в космос) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0130-9757
1346928
  Порохин Сергей Феномен русского духа // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 0868-488Х
1346929
  Лучников М.Ю. Феномен русской классической критики в отечественном литературоведении. Итоги и перспективы изучения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-20. – Библиогр.: 89 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1346930
  Бурутіна А. Феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 122-127


  У статті досліджується феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка. За приклад взято парадигму образів Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців ...
1346931
  Торба Феномен Сави Чалого: актуальність психологічної моделі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 176-180
1346932
  Рафальський І.О. Феномен самовизначення націй в європейській політичній традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 326-335
1346933
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 172-188
1346934
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1346935
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності у філософії символічного інтеракціонізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 88-93
1346936
  Алексеева-Бескина Феномен самоорганизации в искусственной среде обитания человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 61-68. – ISSN 2073-8528
1346937
  Лебідь А.Є. Феномен свідомості: досвід аналітичної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 141-142
1346938
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Слюсар В.М.; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 196л. – Бібліогр.: л. 180 - 196
1346939
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Слюсар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1346940
  Пасічник О.В. Феномен свободи волі особистості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 103-105
1346941
  Сарибекян Д.Г. Феномен свободы в творчестве Григория Сковороды // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 162-163
1346942
  Сидорина Т.Ю. Феномен свободы в условиях глобализации / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянников, В.П. Филатов ; [под ред. Т.Ю. Сидориной ; Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : РГГУ, 2008. – 404, [12] с. – Текст рус., англ. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 391-405 и в примеч.: с. 353-390. – ISBN 978-5-7281-1051-4
1346943
  Дышлевой И.А. Феномен свободы: формы проявления в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 128-132. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1346944
  Меленчук О. Феномен святкування роковин, присвячених пам"яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 5-12. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті аналізуються твори С. Єфремова, присвячені роковинам Т.Г. Шевченка.
1346945
  Ковальчук Н.Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1346946
  Листопад О.Г. Феномен святых криниц / О.Г. Листопад. – Киев : [Геопринт], 2002. – 74с. – ISBN 966-7863-13-1
1346947
  Панков Г. Феномен священного у "Житії" Феодосія Печерського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 13-20. – ISBN 966-7379-70-1
1346948
  Рашковский Е.Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-37. – ISSN 0042-8744
1346949
  Павлятенко О.В. Феномен сепаратизму в сучасному світі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 398-403. – ISSN 2076-1554
1346950
  Сагач Г.М. Феномен сердца и слова Н.Ф.С. Грундтвига - ноосферного гения Дании. Н.Ф.С. Грундтвиг и Г.С. Сковорода - ноосферные гении, вечно говорящие истину о жизни / Г.М. Сагач ; Российское отд-ние Ассоциации всемирного образования Russian AWE Chapter. – Москва, 2010. – 36 с.
1346951
  Коростельова М.Д. Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 228-235. – ISSN 2226-2180
1346952
  Генералюк Л. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 274-279. – ISBN 966-7759-23-7
1346953
  Хоптяр А. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-62


  У статті розглядається феномен стильного синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст., позначеного посиленням ...
1346954
  Павко А.І. Феномен синтезу мистецтв / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 169-171
1346955
  Алексєєва К.І. Феномен ситуативності людського існування: основні напрямки концептуалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 203-210
1346956
   Феномен Сігура Оттовича Шмідта : (до 85-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 429-432. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1346957
  Виханський Б. Феномен Січового Стрілецтва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 10-11
1346958
  Бетко І. Феномен Сковороди. Сковорода в оцінці Чижевського. Сковорода і Юнг // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 29-34. – ISSN 0280-6336
1346959
  Литвинко О.А. Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 41-46. – ISSN 2077-804X
1346960
  Гринин Л.Е. Феномен славы. Историко-культурный экскурс // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 171178. – ISSN 0236-2007
1346961
  Марков В.А. Феномен случайности / В.А. Марков ; АН Латв.ССР, Ин-т филос. и права. – Рига : Зинатне, 1988. – 231 с.
1346962
  Повторева С. Феномен смерті у дискурсі постмодернізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
1346963
  Забор В.С. Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами / В.С. Забор, О.О. Фільц // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
1346964
  Врублевская Т.И. Феномен сознании и проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-279. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1346965
  Бескова И.А. Феномен сознания / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
1346966
  Кобринский Александр Феномен Сократа / Кобринский Александр. – Беер-Яков, 1998. – 302с. – ISBN 965-222-832-Х
1346967
  Нива Ж. Феномен Солженицына : главы из кн. // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 200-220. – ISSN 0321-1878
1346968
  Минюшев Ф.И. Феномен социалистической личности / Ф.И. Минюшев. – М., 1985. – 189с.
1346969
  Бухаров А.О. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи / А.О. Бухаров, Н.А. Комаровская, К.С. Медведева // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 204-209. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1346970
  Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму: що? як? коли? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1346971
  Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського (інформаційного) суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері державного управління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1346972
  Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 75-81. – ISSN 2221-8440
1346973
  Павлов Ю.В. Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111
1346974
  Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-56
1346975
  Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, традиції, сучасні форми та перспективи розвитку в Україні. Рассматривается феномен социального предпринимательства ...
1346976
  Євтушенко В.А. Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях / В.А. Євтушенко, Т.П. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 76-84. – ISSN 2308-6912


  Зміни, які відбулись не тільки в сучасній економіці, але й в світі в цілому, позначилися на подальшому розвитку суспільства. Постійно зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх внесок в розвиток суспільства вимагають більш детального ...
1346977
  Пасько Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-49. – ISSN 0235-7941
1346978
  Лазаренко І.С. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 14-21. – ISSN 2077-1800
1346979
  Дьяковська Г. Феномен соціальної пам"яті в соціально-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 129-132. – ISSN 1728-9343
1346980
  Коцюба А.І. Феномен спелестології в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-87. – Бібліогр.: 8 назв.
1346981
  Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 90-95
1346982
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення
1346983
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 119-124
1346984
  Кобєлєв О. Феномен спілкування: сучасний погляд : [рецензія] / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Рецензія на монографію Наталії Грабар, кандидата із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Монографія, що рецензується, присвячена ...
1346985
  Калина М.С. Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 167-173
1346986
  Пушонкова О.А. Феномен сприйняття: пошук загальнофілософських засад // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 65-72. – (Серія "Філософія")
1346987
  Кочерга О.І. Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 52-58


  У статті досліджується значна роль церкви у формуванні свідомості письменників епохи Ренесансу; аналізується значення українських земель для Станіслава Оріховського в його боротьбі проти целібату. Виокремлено своєрідний погляд письменника на руську ...
1346988
  Чеснова Л.В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина XX в.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 211-216


  Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими историками биологии принадлежала А.П. Маркевичу, Б.Н. Мазурмовичу и его ученику О.Я. Пилипчуку.
1346989
  Іваненко В.В. Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х-1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 7-19. – ISSN 2077-1800
1346990
  Казанцева Л. Феномен Станції № 1023 візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.28-31. – ISSN 1819-7329


  27 липня 1957 р. при Астрономічній обсерваторії КДУ була створена Станція візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі № 1023, начальник станції Олександр Кузьмич Осипов.
1346991
  Горбань И.И. Феномен статистической устойчивости / И.И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 441, [3] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 427-434. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 410-426. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1422-0
1346992
  Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 691-713. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1346993
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – C. 21-31. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити історію становлення та розвитку світової лінгвофілософської думки в аспекті осмислення феномену стереотипу протягом тривалого часу, а саме: від умовиводів античних філософів до сьогодення. In this ...
1346994
  Манцуров І. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І. Манцуров, О. Рудченко, В. Новиков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912 02
1346995
  Толстов С.В. Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-966-02-7989-6
1346996
  Дудко І.Д. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 57-67. – ISBN 978-966-02-7653-6
1346997
  Ильясоф Ф.Н. Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 80-85. – ISSN 0132-1625
1346998
  Смаглій І. Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 127-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1346999
  Коломієць О.Л. Феномен страху у філософії Я. Бьоме та С. К"єркегора: метаантропологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 12-14
1347000
  Січкаренко Г.Г. Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 163-176. – ISSN 2518-7600
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,