Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1274001
  Кузьменко В. "Репресований" "Кобзар Т.Г. Шевченка 1964 року (за епістолярієм Максима Рильського) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 342-344. – ISBN 966-7759-23-7
1274002
  Вольвач П. "Репресований" словник повертається в Україну // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 27 червня (№ 25/26). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Українсько-російський фразеологічний словник.
1274003
  Супрун-Яремко "Репресовані" історичні пісні про події 20-30-х років XX століття на Кубані // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 94-100. – ISBN 966-02-3167-9
1274004
  Харитоненко О. "Репресовані" та "реабілітовані" підручники з колекції Наукової бібілотеки НПУ ім. М.П. Драгоманова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  У статті длосліджено "репресовані" за радянської доби та "реабілітовані" нині підручники української діаспори з колекції "Реабілітована література НБ НПУ і м. М.П. Драгоманова", Зосереджено увагу на елементах змісту, котрі цензура розцінювала як ...
1274005
  Фабріціо Романо "Репутація українців в Італії - дуже позитивна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 травня (№ 89). – С. 3, 8


  Посол Італії - про чинники, які дають йому привід бути оптимістом щодо України.
1274006
  Шапошникова Л.В. "Рериховцы" против Рерихов // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 203-215.
1274007
   "РЕСО-Гарантия" не ждет, а действует : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 47 : Фото
1274008
  Кротов А.А. "Республика ученых" и второе "Рассуждение " Руссо: историко-культурный контекст // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 140-149. – ISSN 0042-8744
1274009
  Межерицкий Яков Юрьевич "Республиканская монархия": метаморфозы идеологии и политики императора Августа : Автореф... доктора историч.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Московский гос. открытый пед. инст. – Москва, 1994. – 32л.
1274010
  Тензер Н. "Республіка на марші"... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 99)


  "Причина успіху Макрона криється у бажанні французів повністю перетасувати політичну колоду країни", - експерт.
1274011
   "Реставрация музейных ценностей в СССР", выставка. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 66с.
1274012
  Безверхнюк Т.М. "Ресурсна залежність" регіональної влади: аналіз причин виникнення проблеми : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-62. – Бібліогр.: 14 назв
1274013
  Лір В. "Ресурсне прокляття". Пошук антидота від "голландської хвороби" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 8


  "Економічна криза у Венесуелі, яка розпочалася після катастрофічного для країни падіння світових цін на нафту у 2014 р., закономірно перейшла у фазу гострого політичного протистояння. Якби не величезні поклади нафти, ситуація у країні, можливо, мала би ...
1274014
  Левин М. «Ресурсное благословение»: научно-технический прогресс и дефицит пресной воды / М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-40. – ISSN 0042-8736


  Сокращение доступных запасов природного ресурса может стать стимулом развития новых технологий, которые позволяют использовать его более эффективно или заместить в процессе производства другим ресурсом. В статье рассматривается случай Израиля, ...
1274015
   Ре-сублімація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888-889. – ISBN 966-316-069-1
1274016
  Бикова О. Репортаж на військову тематику в сучасних друкованих медіа: комунікаційно-жанрові та стильові особливості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 148-162. – ISSN 2522-1442
1274017
  Харитонов Д. Репортаж не для печати : роман / Д. Харитонов. – Харьков, Ростов-на-Дону : Фолио, Феникс, 1997. – 400 с. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-03-0169-3
1274018
  Рудим В.В. Репортаж о бессмертном. / В.В. Рудим. – М., 1975. – 48с.
1274019
  Мадер Ю. Репортаж о докторе Зорге : док. повесть о разведчиках мира с приложением избр. ст. Р. Зорге / Юлиус Мадер. – Берлин : Военное издательство Германской Демократической Республики, 1988. – 302, [2] с. : ил., табл., фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1274020
  Небылицкий Б.Р. Репортаж о кинорепортаже. / Б.Р. Небылицкий. – Москва, 1962. – 291с.
1274021
  Чертков В.Е. Репортаж о моем современнике... / В.Е. Чертков. – М., 1972. – 176с.
1274022
  Озеров Н.Н. Репортаж о репортаже / Н.Н. Озеров. – М., 1976. – 224с.
1274023
  Сердюк В.Е. Репортаж о черном ветре и людском милосердии / В.Е. Сердюк. – М., 1986. – 78с.
1274024
  Никитин П.А. Репортаж о Югославии / П.А. Никитин. – М, 1956. – 136с.
1274025
  Феррара М. и Феррара М. Репортаж об одной забастовке / М. и Феррара М. Феррара. – М., 1961. – 62с.
1274026
  Драйзер Т. Репортаж про репортаж / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 32с.
1274027
   Репортаж про святкування 80-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Н.В. Заіменко, Т.М. Черевченко, М.Б. Гапоненко, Н.М. Смілянець // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 70-77. – ISSN 1605-6574
1274028
  Павлов С.Е. Репортаж с борта Земли / С.Е. Павлов. – Минск, 1975. – 270с.
1274029
  Муратов С.А. Репортаж с линии горизонта / С.А. Муратов, Г.В. Фере. – М., 1975. – 192с.
1274030
   Репортаж с места события. – М., 1967. – 527с.
1274031
  Седов Е.А. Репортаж с ничейной земли / Е.А. Седов. – М, 1963. – 272с.
1274032
  Седов Е.А. Репортаж с ничейной земли / Е.А. Седов. – 2-е изд. – М, 1966. – 304с.
1274033
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1947. – 80с.
1274034
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – Курск, 1948. – 76с.
1274035
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1953. – 104с.
1274036
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1964. – 261с.
1274037
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1965. – 268с.
1274038
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1966. – 268с.
1274039
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1968. – 7-72с.
1274040
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1970. – 192с.
1274041
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее : пер. с чеш. / Ю. Фучик. – Ужгород : Карпати, 1976. – 160 с.
1274042
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1977. – 189с.
1274043
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – Минск, 1979. – 150с.
1274044
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее : [пер. с чеш.] / Юлиус Фучик ; [предисл. М. Абелева, с. 8-45]. – Москва : Книга, 1979. – 318 с. : ил., фот. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1274045
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1982. – 191с.
1274046
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1987. – 574с.
1274047
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее : для детей среднего и старшего школьного возраста / Юлиус Фучик ; [Пер. с чеш. Аксель, В. Чешикиной]. – Якутск : Книж. изд, 1987. – 187,[2] с., [16] л. ил. – В кн. также: Люди из "репортажа" / В. Адрианов, З. Грабица


  Последнее произведение Юлиуса Фучика, написанное в гестаповском застенке, - рассказ о борьбе чешского народа против фашизма.
1274048
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – Минск, 1987. – 94с.
1274049
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – Ужгород, 1987. – 147с.
1274050
  Фучик Ю. Репортаж с петлей на шее / Ю. Фучик. – М, 1988. – 110с.
1274051
  Макивчук Ф.Ю. Репортаж с того света / Ф.Ю. Макивчук. – М, 1962. – 160с.
1274052
  Боровик Г.А. Репортаж с фашистских границ / Г.А. Боровик. – Москва, 1974. – 96с.
1274053
   Репортаж с фронтов войны. 1941-1945. – Москва, 1970. – 288с.
1274054
  Буше Ж.Д. Репортаж у друкованій пресі : Посібник Центру підгот. та вдосконалення журналістів (CFPJ). Париж / Жан-Домінік Буше; Центр підготовки та вдосконалення журналістів (Париж); Ін-тут масової інформації (Київ); Офіційний переклад - Ін-тут масової інформ. – Київ : Софія-прес, 2001. – 103с. – ISBN 966-95917-1-6
1274055
  Буше Ж.Д. Репортаж у друкованій пресі : посібник Центру підгототовки та вдосконалення журналістів (CFPJ), Париж: пер. з франц. / Жан-Домінік Буше; Ін-т масової інформації; Центр підготовки та вдосконалення журналістів (Париж); [над книгою працювали: А. Лазарєва, А. Огняник, Ю. Сабрі та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Софія-пресс, 2003. – 104с. – ISBN 966-95917-1-6
1274056
   Репортаж эпохи. – Москва, 1968. – 343с.
1274057
  Довженко Д.В. Репортаж як синтетичний жанр у контексті вітчизняної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 201-204


  Обгрунтовується теза про взаємовплив жанрових різновидів у межах одного репортажу. Синтетичність природи цього жанру доводиться на прикладі різних за спеціалізацією та регіоном обслуговування видань газетного типу. The article justifies the thesis ...
1274058
  Фучік Ю. Репортаж, писаний під шибеницею / Ю. Фучік. – К, 1946. – 139с.
1274059
  Василенко М. Репортаж. Витоки жанру // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 261-266. – ISBN 978-966-1516-14-3


  В статті розглянуто дискусійне питання виникнення репортажу як жанру на прикладі античної історіографії
1274060
  Василенко М.К. Репортаж. Перспективи подолання жанрової кризи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 11-14


  Розглядаються проблеми розвитку сучасної журналістики, як української, так і світової. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the development of modern journalism inUkraine and all over ...
1274061
  Ким М.Н. Репортаж: технология жанра / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2005. – 221, [1] с. – Библогр. в конце глав. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0262-3
1274062
  Киш Э. Репортажи : [сборник ; пер. с чеш.] / Эгон Эрвин Киш. – Москва : МГУ, 1964. – 228 с.
1274063
  Хемингуэй Э. Репортажи / Э. Хемингуэй. – М, 1969. – 203с.
1274064
  Есин Б.И. Репортажи В.А.Гиляровского / Б.И. Есин. – М, 1985. – 110с.
1274065
   Репортажи за освободителната война 1877-1878. – София, 1978. – 428 с.
1274066
  Шальнев А.А. Репортажи из Белого дома. / А.А. Шальнев. – М., 1988. – 110с.
1274067
  Топорков Л.В. Репортажи из Румынии / Л.В. Топорков. – М, 1983. – 142с.
1274068
  Яровой Ю.Е. Репортажи из УНЦ / Ю.Е. Яровой. – Свердловск, 1974. – 251с.
1274069
  Паклин Н.А. Репортажи из Югославии / Н.А. Паклин. – М, 1980. – 190с.
1274070
   Репортажи с линии огня. – М., 1986. – 141с.
1274071
  Маціпура Н. Репортажі Докії Гуменної в радянській Україні // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 26-32
1274072
  Кралюк П. Репортажі з пекла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Рецензія на книгу польського журналіста Войцеха Пестки "До побачення в пеклі". У книжці йдеться про людей, долі яких скалічила Друга світова війна, передусім радянський тоталітаризм.
1274073
  Майструк С. Репортажі та нариси Остапа Вишні із Всесоюзної сільськогосподарської виставки в Москві // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 20-23
1274074
  Волков-Ланнит Репортажный художественный фотопортрет / Волков-Ланнит. – Москва, 1961. – 36с.
1274075
  Рябчиков Е.И. Репортер / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1962. – 188 с.
1274076
  Семенов Ю.С. Репортер / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав, 1989. – 318с.
1274077
   Репортер Максим Рильський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.57-58
1274078
  Вальраф Г. Репортер обвиняет / Г. Вальраф. – Москва, 1988. – 398с.
1274079
  Фролов М.Л. Репортер у микрофона. / М.Л. Фролов. – Л, 1966. – 232с.
1274080
  Тараданкин К.М. Репортер уходит на задание. / К.М. Тараданкин. – М., 1972. – 239с.
1274081
  Милецкий Я.А. Репортерские встречи. (Фото). / Я.А. Милецкий. – М., 1967. – 200с.
1274082
  Милецкий Я.А. Репортерскими тропами. / Я.А. Милецкий. – М., 1966. – 48с.
1274083
  Грабська В А. Репортерство в іміджевій стратегії Deutsche Welle // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 207-210


  У статті методом контент-аналізу досліджено серію з 40 репортажів "Обличчя Німеччини", опубліковану на сайті DW у 2009-2011 рр. Відповідно до мети дослідження описано специфіку репортажів і зроблено висновки про те, які іміджеві технології застосовано ...
1274084
  Грабська А. Репортерство як складова іміджевої стратегії "Deutsche Welle" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 167-175
1274085
  Кулик Н. Репрезентант мовознавчого націоналізму // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про основоположника української наукової історичної лексикографії, одного з найвидатніших українських мовознавців, професора кафедри української мови Київського університету та кафедри загального мовознавства Державного українського університету у ...
1274086
  Антонюк О.В. Репрезентанти концепту вода у творах Т.Г. Шевченка / О.В. Антонюк, Г.Є. Прісовьска // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 13-18. – ISBN 978-617-7041-71-8
1274087
  Язловський Б. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом. / Б. Язловський. – Київ, 1928. – 36 с.
1274088
  Бехта І. Репрезентативна специфіка наративної моделі у художньому просторі постмодернізму // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 34-42. – ISBN 978-966-2303-00-1
1274089
  Ліщук- Торчинська Репрезентативна функція історичного наративу підхід Франка Анкерсміта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 86-91. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1274090
  Филько С.А. Репрезентативная принадлежность современных учебно-методических материалов естественных наук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 224-231


  В статье рассматривается проблема передачи научной информации с позиций нейролингвистического программирования. Показана необходимость учета индивидуальных репрезентативных систем учащихся при формировании новых физических понятий. Проанализированы ...
1274091
  Цуканова Г.О. Репрезентативний фотопортрет політика як елемент формування та підтримки його іміджу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Авторка пропонує критерії створення репрезентативних фотопортретів для використання у процесі формування та підтримки іміджу політичних лідерів, а також дає власне визначення терміну репрезентативний фотопортрет, обґрунтовує його вживання.
1274092
  Кулинич М.М. Репрезентативні тренди в українському медіапросторі середини ХІХ ст. / М.М. Кулинич, О.П. Михайлович, І.І. Капраль // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 219-225. – ISSN 0554-4866
1274093
  Цесьців Д.С. Репрезентативні туристичні ресурси окремих районів Вінницької області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 140-152. – ISSN 2308-135X
1274094
  Бункевич О. Репрезентативність вибірки детритових акцесорних мінералів при позерновому геохімічному дослідженні їх популяцій / О. Бункевич, С. Шнюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Позернове геохімічне дослідження детритових популяцій акцесорних мінералів є потужним інструментом визначення джерел постачання осадового матеріалу, встановлення типу та віку материнських порід. Одна з проблем цього методу - розрахунок обсягу ...
1274095
  Чемеркін С.Г. Репрезентативність гіпертексту у функціонально-стильових різновидах української мови в Інтернеті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 111-116


  У статті акцентовано увагу на активному розвиткові гіпертексту в українській мові в Інтернеті. Зазначено, що для нелінійної побудови тексту у функціонально-стильових різновидах характерний неоднаковий репрезентативний рівень. In the following article ...
1274096
  Жулькевська О.В. Репрезентативність даних у дослідженнях соціальних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Представлено різні підходи до визначення та оцінки репрезентативності даних у дослідженнях соціальних мереж. Питання репрезентативності в таких дослідженнях має подвійний вимір: 1) репрезентація у вибірці акторів та 2) репрезентація у вибірці ...
1274097
  Покотилова К.Г. Репрезентативність дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 98-107. – ISSN 2664-4452
1274098
  Сніжко С.І. Репрезентативність показників якості води як індикаторів забруднення / С.І. Сніжко, Т.В. Боднарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 521-529 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1274099
  Удовиченко В.В. Репрезентативність природно-заповідного фонду території Лівобережної України як передумова впровадження ландшафтного планування // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 62-69. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті висвітлено результати оцінки ландшафтної репрезентативності об"єктів природно-заповідного фонду території Лівобережної України, які являють собою необхідний базис пошуку шляхів оптимізації мережі ПЗФ та екомережі у відповідності ...
1274100
  Рубанець О.М. Репрезентативність у постнекласичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка репрезентацій в умовах міждисциплінарно-сті і трансдисциплінарності постнекласичної науки. Виявляються особливості сучасного репрезентативізму при розгляді соціальних репрезентацій, а також співвідношення ...
1274101
   Репрезентативные и экспериментальные бассейны. – Л., 1971. – 428с.
1274102
  Частий Р.В. Репрезентации шиваизма в современной культуре: образный аспект антикультуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 272-278. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Шиваизм или шайвизм - одно из основных направлений индуизма, традиция поклонения Шиве. Широко практикуется по всей Индии и за её пределами, в особенности в Непале и Шри-Ланке
1274103
  Гришкун Феликс Сергеевич Репрезентация глагола в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гришкун Феликс Сергеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 18л.
1274104
  Жолнеркевич Н.Н. Репрезентация женского текста в русской культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 284-285. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1274105
  Крмпаниец Л.В. Репрезентация идеи реинкарнации в архаической культуре // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 18-32
1274106
  Гущян Л. Репрезентация истории греков Приазовья музеями Донецкой области // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-59. – ISSN 0869-5415
1274107
  Нестеренко К.В. Репрезентация концепта "суд" в рассказах русских писателей конца XIX - начала XX веков // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 3-8. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  "Мета статті – аналіз репрезентації концепту «суд», який є важливою складовою цілісної правової картини світу, в оповіданнях російських письменників. В аспектах зображення і художніх характеристиках цієї суспільної інституції також виявляються ...
1274108
  Паутова У.В. Репрезентация концептов "мушкарац" ("мужчина") и "жена" ("женщина") в сербских и хорватских фразеологизмах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 103-112. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1274109
  Ласкина Н. Репрезентация культурных барьеров в модернистской критической прозе (М. Пруст, В. Вулф) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 108-124. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1274110
  Макешина Ю.В. Репрезентация материнства в феминистской философии Ю. Кристевой // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
1274111
  Панфилова М.В. Репрезентация папы римского в конце XV в. на примере понтификальной литургии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-15. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому инструменту репрезентации римских понтификов - папской мессе. Смысл и значение предписаний церемониала конца 15 в., регламентировавших совершение такой мессы, раскрываются посредством обращения к традиции литургической экзегезы ...
1274112
  Ляшенко Е.С. Репрезентация ситуации качественного изменения в английском языке (на материале научных и художественных текстов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. 10.02.04 / Ляшенко Елена Станиславовна ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2020. – 25, [1] с. – Библиогр.: 19 назв.
1274113
  Бойко О.В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.120-128. – ISSN 0132-1625
1274114
  Пустова М.И. Репрезентация феминности как кризис феминизма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 52-54. – ISSN 2077-1800
1274115
  Прохорова П. Репрезентация этнокультурной информации фразеологизмами немецкого языка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 290-293. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1274116
  Зандкюлер Х.Й. Репрезентация, или Как реальность может быть понята философски // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.81-90. – ISSN 0042-8744
1274117
  Стельмах Х.М. Репрезентації ґендеру в українських та польських книжках для дітей // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 327-333. – ISSN 2075-437X


  У статті з допомогою якісно-кількісного контент-аналізу зроблено експертизу ілюстрацій дитячих книг українською та польською мовами. На підставі аналізу ілюстративного матеріалу книжок для дошкільного та молодшого шкільного віку виявлено соціальні, ...
1274118
  Ковальчук Г. Репрезентації історії про Войнаровського у творах Кондратія Рилєєва та Людмили Коваленко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 159-165. – ISSN 2307-2261
1274119
  Терехова С.І. Репрезентації календарних указувань в український, російській та англійській мовах: поліпарадигмальне дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 190-210. – ISSN 2413-5593
1274120
  Крисальна Ю.В. Репрезентації концепту NUN в сучасній англомовній комунікації на матеріалах англомовних медіа // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 55-62. – ISSN 2308-5258


  "В статті представлено компаративний огляд репрезентацій концепту NUN у 7 сферах сучасної англомовної комунікації. Визначено основні групи номінацій, що репрезентують концепт NUN. Окреслено когнітивні модифікації концепта NUN у сучасних медіа. ...
1274121
  Руденко С.Б. Репрезентації та інтерпретації минулого в Українському державному музеї історії Великої Вітчизняної війни у перехідний період: кінець 80-х - перша половина 90-х років XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 1. – C. 13-18. – ISSN 2226-3209
1274122
  Минзак О. Репрезентація антонімії в англомовних юридичних термінологічних словниках // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 83-91
1274123
  Семашко Т.Ф. Репрезентація аудильних об"єктивацій мовного етностереотипу сенсорного сприйняття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 259-266
1274124
  Доценко Н.В. Репрезентація візуальної образності у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 312-319


  Стаття присвячена розгляду інтермедіальних стратегій Патріка Модіано, а саме вербальній репрезентації візуальної образності у романах автора. Особлива увага приділена домінації «оптичної» ситуації над сенсомоторною, що зміщує акцент із смислового ...
1274125
  Архіпова О. Репрезентація гендерного концепту "чоловік" у художньому дискурсі Ірен Роздобудько // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 23-31. – ISSN 2304-9383
1274126
  Євтушенко О.М. Репрезентація героя в сучасних друкованих ЗМІ:функціонально-типологічні особливості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 292-299


  У статті на основі аналізу існуючих підходів до типологізації героїв вироблено типологію героїчних образів сучасного українського медіапростору. Розглянуто ключові підходи до виділення героїчних типів: національно-історичний (Т. Карлейль, П. Сапронов), ...
1274127
  Литвин О. Репрезентація гіпер- та гіпонімічних зв"язків в англомовних лінгвістичних працях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 200-203. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1274128
  Потапенко Л. Репрезентація дихотомії "я/інший" у праці Е. Саїда "Орієнталізм" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 93-98. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття спрямована на вивчення проблеми представництва в постколоніальних літературних рамках теорії та визначення особливостей національної ідентичності в порівняльному аспекті
1274129
  Скубіна Н. Репрезентація Другої світової війни у відеоіграх // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 74-76. – ISBN 978-966-285-572-2
1274130
  Ісаєв С. Репрезентація емоції "гнів" у китайській мовній картині світу (на матеріалі соматичної лексики) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 187-197


  У статті розглянуто особливості репрезентації емоції "гнів" у китайській мовній картині світу на матеріалі соматичної лексики. Окрему увагу приділено психологічним та культурологічним особливостям китайського етносу з огляду ставлення до гніву. В ...
1274131
  Кравченко Н.Г. Репрезентація емоційних станів у внутрішньому мовленні Дідеріха Геслінга в романі Генріха Манна "Вірнопідданий" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 324-330. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто емоційні явища, обумовлені внутрішньоособистісним кон- фліктом, що формується внаслідок зіткнення протилежних внутрішніх імпульсів у протагоніста. Цей процес відображається у його внутріш- ньому мовленні емотивними мовними засобами. The ...
1274132
  Саноцька Н. Репрезентація жінки в творчості Лесі Українки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 97-99. – ISSN 0321-0499
1274133
  Чувашова Д.Д. Репрезентація жіночих образів в біблійній традиції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 196-200. – ISSN 2076-1554
1274134
  Сизова О.Ф. Репрезентація жіночого поетичного голосу в перекладі (на матеріалі поезії Ліни Костенко) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 277-282. – ISBN 966-638-142-7
1274135
  Герасимчук В.А. Репрезентація задоволень від тексту філософського роману // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 143-149.
1274136
  Рубанець О.М. Репрезентація і трансформації сучасної сфери знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 6-14
1274137
  Стрелкова А.Ю. Репрезентація ідей "порожнечі" в буддійській школі хуаянь // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 263-265
1274138
  Панчишина Тетяна Анатоліївна Репрезентація ірреального бажання в синтаксичних конструкціях з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові : Дис...канд.філолог.наук:10.02.04 / Панчишина Тетяна Анатоліївна; Чернівецьк.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 192л. + Додатки:л.189-192. – Бібліогр.:л.167-188
1274139
  Панчишина Т.А. Репрезентація ірреального бажання в синтаксичних конструкціях з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Панчишина Т. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1274140
  Руда Н.В. Репрезентація категорії демінутивності в українській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 92-97. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується етномовна специфіка репрезентації універсальної категорії демінутивності в українській мові: особливості її формального вираження та межі семантико-функціонального спектру її виразників.
1274141
  Потенко Л.О. Репрезентація категорії емотивності в художньо-публіцистичих текстах (на матеріалі німецьких фразеологічних дериват) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 144-151


  Статтю присвячено розгляду особливостей репрезентації емоцій в тексті, а також пріоритетних напрямків у вивченні категорії емотивності в текстолінвістиці. У праці робиться спроба аналізу прагматичного аспекту емотивності фразеологічних дериват в ...
1274142
  Христан Н. Репрезентація кінематографічної постпам"яті про Симона Петлюру на прикладі фільму "П.К.П." / Н. Христан, С. Герегова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – С. 78-86. – (Історія ; № 2 (54)). – ISSN 2414-9012
1274143
  Коротких Н. Репрезентація когнітивної пам"яті етносу у фразеологічних одиницях із компонентами-зоономенами (на матеріалі української, англійської та французької мов) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 15-19. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1274144
  Космеда Т.А. Репрезентація комунікативного кодексу українців у пареміях у фокусі лінгвосинергетики // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 190-198. – ISBN 978-966-1673-17-4
1274145
  Слухай А. Репрезентація концептів "Слава" і "Благо" засобами колоративних та нумеративних образів у давньоанглійському епосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні лексеми, що об"єктивують колірне та нумеративне значення у давньоанглійських текстах, у зв"язку із репрезентацією у них ключових етноконцептів "слава" і "благо". Здійснено аналіз контекстуальної семантики нумеративів та ...
1274146
  Суслова М.О. Репрезентація концептосимволу МУХАММЕД у європейському концептуальному просторі (на матеріалі іспанської та французької лінгвокультур) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 468-477


  У статті йдеться про структуру символьного концепту МУХАММЕД в іспанській та французькій лінгвокультурах та засоби мовної репрезентації його символьного значення. Аналізується відображення у двох мовах специфічного сприйняття іспанцями та французами ...
1274147
  Волковинська І. Репрезентація концепту "coeur"/"ерце" в українських перекладах поезії П. Верлена "Il pleur dans mon coeur..." // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 57-58
1274148
  Найдьонова Л.А. Репрезентація концепту "Бог" в румейських казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 220-226


  У статті оглядово розглянуті результати аналізу концепту «Бог» на матеріалі румейських народних казок. Концепт «Бог» у румейській мовній картині світу – це творець світу, найвища сутність, яка є складовою частиною життя румеїв і відображає ...
1274149
  Філоненко Н.Г. Репрезентація концепту "ІНВЕРСИВ" у двокомпонентних реченнях у романі Мішеля Уельбека "La carte et le territoire" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 449-461


  В статті уточнюється термін "синтаксичний концепт", розглядається типологія концептів й вивчаються функціональні особливості синтаксичних засобів вербалізації концепту ІНВЕРСИВ у діалогах художнього прозового тексту на основі семантики присудків. ...
1274150
  Сидоренко І.А. Репрезентація концепту "молитва" у творчості М. Вальєхо-Нахера // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 131-134. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)


  Дослідження індивідуально-авторських концептів та репрезентовано концепт "молитва" за допомогою лексем. Розгляд способів лексичної об"єктивації концепту "молитва" у творчості М. Вальєхо-Нахера на підставі індивідуально-авторського бачення релігії.
1274151
  Пойнар Л.М. Репрезентація концепту "синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен"юй // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 149-154
1274152
  Пойнар Л.М. Репрезентація концепту "синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен"юй // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 98-103
1274153
  Боровик Я.Ю. Репрезентація концепту "таємниця" в українських пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 106-109


  Статтю присвячено вивченню не досліджуваного раніше концепту "таємниця" в українській лінгвокультурі. Зокрема, d роботі розглядається його репрезентація в українських прислів"ях і приказках, а також здійснено спробу семантичної класифікації цих ...
1274154
  Гужеля А.Є. Репрезентація концепту Relations фразеологічними засобами американського варіанту англійської мови // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 93-100. – ISBN 978-966-8847-78-3
1274155
  Семенова О. Репрезентація концепту КОЛІР у французькій фразеологічній картині світу та її сприймання українськими студентами-франкофонами / О. Семенова, Н. Христич // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 2. – C. 76-105. – ISSN 2309-1797


  Репрезентація концепту КОЛІР у французькій фразеологічній картині світу та її сприймання українськими студентами-франкофонами.
1274156
  Сав"як Н.В. Репрезентація концепту ЛЮБОВ у свідомості носіїв японської лінгвокультури (за даними асоціативного експеременту) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 190-194. – Бібліогр.: Літ.: С. 193-194; 7 назв
1274157
  Крупко О.І. Репрезентація концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 245-251


  У статті зроблено спробу проаналізувати мікроконцепти душі та серця - поетико-філософських категорій, які відображають етику та естетику авторки і є складовими концепту людини, одного із ключових у творчості Ліни Костенко. В статье предпринята попытка ...
1274158
  Покровська І.Л. Репрезентація концепту МОЛИТВА в сучасній турецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 290-294


  Стаття присвячена полівимірному аналізу концепту МОЛИТВА в сучасній турецькій мові. Виконане на багатому мовному матеріалі дослідження демонструє динамічний процес розвитку мови, для якого характерним є явище десакралізації лексичних одиниць, що ...
1274159
  Кишеня Ю. Репрезентація концепту Ураїна для іноземної аудиторії // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 149-155. – ISSN 2410-0927
1274160
  Ренчка І. Репрезентація лексики економічної сфери у "Словнику української мови" в 11 томах // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 63-68. – ISSN 0252-3108


  "Розглянуто особливості впливу тоталітарної ідеології Радянського Союзу на тлумачення номінативних одиниць економічної сфери у «Словнику української мови» в 11 томах (1970–1980). Виявлено лексикографічні прийоми ідеологізації лексем цієї тематичної ...
1274161
  Розвод Е.В. Репрезентація лінгвокультурного концептy SUN в системі американських цінностей // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 155-160. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1274162
  Гоц Л.С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Гоц Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274163
  Пода О.Ю. Репрезентація маскулінності в пресі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 25-31


  У контексті гендерної складової розвитку масовокомунікативного простору України проаналізовано специфіку побудови типів маскулінності в сучасних жіночих журналах. Описано три типи маскулінності: аскриптивна, дескриптивна, прескриптивна. A specific ...
1274164
  Чендей Н.В. Репрезентація метафоричного поля "вода" в українських перекладах поезії Дж. Г. Байрона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 335-340. – ISSN 1729-360Х
1274165
  Чендей Н.В. Репрезентація метафоричного поля "Земля" в українських перекладах поезії Дж.Г. Байрона // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 209-221
1274166
  Леймонченко Г.О. Репрезентація мімічних компонентів комунікативних актів (на матеріалі українських та англійських художніх творів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 66-70
1274167
  Головань Е.О. Репрезентація множинності через образи міри, сили й смерті (на матеріалі фразеологізмів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 127-134
1274168
  Астапцева Х.А. Репрезентація моди на шпальтах жіночих часописів Львова (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 380-395. – ISSN 1998-6912
1274169
  Боголюбова І.В. Репрезентація наслідків взаємодії міської і сільської культур в образі міста // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 47-52. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у виявленні результатів взаємодії сільської і міської культур та їх репрезентації в образі міста. У роботі застосовані компаративний, системний методи, аналіз і синтез, використано праці з теорії та історії культури. Наукова ...
1274170
  Храмова-Баранова Репрезентація національного стилю в творчості українських митців на початку ЧЧ ст. / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 268-272. – ISSN 2226-3209
1274171
  Бажан О. Репрезентація образу жінки у творчості Тараса Шевченка, Марка Вовчка та Ганни Барвінок (гендерний аспект) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 124-132


  У статті досліджується жіноча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення Т. Шевченком, Ганною Барвінок, Марком Вовчком місця та ролі жінки в суспільстві. Поведінка жінки для реципієнта стає зрозумілою, ...
1274172
  Приліпко І. Репрезентація образу Іншого в художньому й публіцистичному дискурсі Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 38-51. – ISSN 0236-1477


  "Розкрито особливості зображення в художніх та публіцистичних творах О. Гончара представників інших народів. З’ясовано специфіку рецепції й репрезентації етнообразів та інокультурних реалій у контексті парадигми “Я - Інший”, “Свій - Чужий”. ...
1274173
  Гапченко О. Репрезентація полісемічних структур у внутрішньому лексиконі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються когнітивні і психолінгвістичні аспекти полісемії, особливості репрезентації багатозначних слів у внутрішньому лексиконі людини, методики аналізу полісемічних структур. Рассматриваются когнитивные и психолингвистичекие аспекты полисемии, ...
1274174
  Воловик Л.Б. Репрезентація префіксальних дієслівних одиниць у німецьких лексикографічних джерелах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 164-166
1274175
  Фанагей Р. Репрезентація присутності в аерозйомці як пізньомодерна форма організації практик простору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 13-17. – ISSN 2616-9967


  Повномасштабне вторгнення РФ в Україну розпочало першу в історії розгорнуту війну пізньої модерності, яка демонструє не нову технологію, а нові практики її використання як альтернативний way of usage домінуючих стратегій - масове використання БПЛА ...
1274176
  Кравчук Ю. Репрезентація простору, простір-репрезентація, просторові практики: що таке Майдан 2013-2014 років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 102-106. – ISSN 1728-6875
1274177
  Грисюк В.П. Репрезентація сексуальності в інтернет-ЗМІ України: основні підходи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1274178
  Грисюк В.П. Репрезентація сексуальності в українських масмедіа (на матеріалах українського телебачення та онлайн-ЗМІ за 2018-2020 рр.) : дис. … канд. філос. наук : 061 / Грисюк Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 466 арк. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Додатки: арк. 202-466. – Бібліогр.: арк. 175-201
1274179
  Грисюк В.П. Репрезентація сексуальності в українських онлайн-ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-26. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1274180
  Малишева М. Репрезентація семантичного поля "агресія" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 68-77. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Статтю присвячено окресленню семантичної наповненості лексеми «агресія» на підставі зіставного аналізу словникових дефініцій, асоціативного поля та мережевого дискурсу. На першому етапі проаналізовано лексикографічні джерела і виявлено, що ...
1274181
  Жорнова О. Репрезентація сенсу наукового знання: проблеми і перспективи вимірювання якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 88-96. – ISSN 1682-2366


  У статті обгрунтовується загальний підхід до встановлення якості вищої освіти у світлі входження України до європейського освітнього та наукового простору.
1274182
  Бавикіна В.М. Репрезентація соціальних трансформацій в українському медіа-мистецтві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 97-101. – ISSN 2077-1800
1274183
  Шкута О.Г. Репрезентація структурно-семантичних характеристик англомовних юридичних термінів українською мовою (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 147-155. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 2). – ISSN 2311-0821
1274184
  Захаренко А. Репрезентація суспільно-орієнтованих ціннісних кодів в українському кінематографі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 72-79. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Визначено зміст категорії "ціннісний код" у сучасній науці на основі концепцій М. Вебера, Е. Дюркгейма, Дж. Дьюї, Р. Перрі, Г. Ріккерта, П. А. Сорокіна, М. І. Лапіна, О. Ф. Серебреннікової, Дж. Фіске, У. Еко, Р. Якобсона та ін. Розкрито залежність ...
1274185
  Островська Ю.К. Репрезентація сфери економіки та бізнесу англійськими та українськими оцінними неологізмами у кінці XX - на початку XXI // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 153-156
1274186
  Ярмиш Є.О. Репрезентація та інтерпретація в постмодерному літературному творі (В.Ф. Германс "Подорож до Магнітогорська") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 125-129
1274187
  Атаманчук В. Репрезентація творчості Івана Франка у вигляді трансдисциплінарної онтології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (62). – С. 8-16. – ISSN 2520-6346


  Присвячено аналізу способів представлення творчих здобутків Івана Франка (на основі програми з української літератури для 10–11 класів) за допомогою трансдисциплінарної онтології. Увагу приділено з’ясуванню феномену трансдисципілнарності у науці та ...
1274188
  Абрамова І.Г. Репрезентація театрального дискурсу на сайті газети "Сегодня" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
1274189
  Проскурова С. Репрезентація теми голодомору під час викладання суспільних дисциплін у закладах вищої освіти // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 253-257
1274190
  Пороскурова С. Репрезентація теми Голодомору під час викладанняс успільних дисципліну закаладах вищої освіти // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 504-514
1274191
  Бондаренко І.С. Репрезентація технології в критичній теорії представників франкфуртської школи: технофілософська концепція Ю. Габермаса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 83-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1274192
  Шестопал О.Г. Репрезентація травми в романі Кармен Лафорет "Ніщо" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статтю присвячено проблемі художньої репрезентації травми в романі Кармен Лафорет "Ніщо" (1945), який становить яскравий приклад іспанської повоєнної прози. У тексті Лафорет феномен травми розглядається як невід"ємна тематична та естетична складова ...
1274193
  Прушковська І.В. Репрезентація турецького літературного постмодернізму: "бібліотека-лабіринт" творів Муратхана Мунгана // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 104–110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1274194
  Гавриловська К.П. Репрезентація у масовій психіці образу осіб з інвалідністю: методологічні засади дослідження / К.П. Гавриловська, В.В. Кириченко, Л.М. Фальковська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 75-86. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1274195
  Угрин Т.В. Репрезентація українських політиков у французьких медіа в 2004-2009 роках (кількісний аспект) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 246-254
1274196
  Левітас Ф. Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б.Грінченка / Ф. Левітас, Ю. Ковбасенко, О. Салата // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 77. – ISSN 0130-5247
1274197
  Фільц Б. Репрезентація українського вокального мистецтва Соломією Крушельницькою на сценах світу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 101-106
1274198
  Коритнікова Н. Репрезентація формування електронного уряду в українських медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 125-146. – ISSN 1563-3713
1274199
  Осадча О.А. Репрезентація християнської традиції в українському мистецтві другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Осадча Олександра Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1274200
  Павленко І.В. Репрезентація цінностей в комерційній пресовій рекламі (на прикладі жіночих журналів) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 253-255
1274201
  Пригодій О.С. Репрезентація ядерного концепту природа в англомовних перекладах сучасної української прози: лінгвокультурологічний підхід : дис. ... д-ра філософії : 10.02.16 / Пригодій Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 241 арк. – Додатки: арк. 224-241. – Бібліогр.: арк. 204-223
1274202
  Даниленко Р. Репресивна діяльність більшовиків в Україні в 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується структура та діяльність радянських репресивних органів в Україні в 1920 р. Розглядається застосування органами ЧК червоного терору проти населення України. В статье анализируется структура и деятельность советских репрессивных ...
1274203
  Даниленко Р. Репресивна діяльність більшовиків у Києві в 1919 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 173-176. – ISBN 978-966-171-795-3
1274204
  Бажан О. Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київщині у 1919–1980-ті рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 156–234. – ISBN 978-617-587-051-8
1274205
  Черевичний Г.С. Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні в 1919 р. / Г.С. Черевичний, Р.М. Даниленко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 25-30. – ISSN 2076-1554
1274206
  Патока Валентина Репресивна машина тоталітаризму в Україні мовою бібліографії : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-18
1274207
  Патока Валентина Репресивна машина тоталітаризму в Україні мовою бібліографії : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-18
1274208
  Жив"юк А.А. Репресивна операція "Велика блокада" напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького райну Рівненської області) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 30. – С. 13-23. – ISSN 2313-5603
1274209
  Кабанов В.І. Репресивна політика влади в металургійній промисловості Катеринославщини в 1920-х рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 182-189. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено репресії проти «старої» технічної інтелігенції в металургійній промисловості 1920-х рр., яка звинувачувалася в «шкідництві».
1274210
  Романець Н.Р. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939) : монографія / Наталя Романець ; [наук. ред. В.В. Іваненко] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2014. – 455, [1] с. – Імен. покажч.: с. 447-454. – Бібліогр.: с. 395-444. – ISBN 978-617-7104-18-5
1274211
  Романець Н. Репресивна політика радянської влади в українському селі у 1933-1936 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 239-254. – ISSN 0869-2556
1274212
  Хмельницька Л. Репресивна політика Радянської влади проти митців українського кінематографа другої половини 1960-х - першої половини 1980-х років // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 53-60. – ISSN 2522-4611


  Мета статті полягає в незаангажованому аналізі джерел та літератури стосовно репре- сивної політики радянської влади проти представників українського кінематографу. Досліджено основні принципи партійно-державної політики в сфері кінематографу, в тому ...
1274213
  Мягка О. Репресивна політика радянської влади проти польського населення Південної України в 30-х рр. XX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 115-122. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1274214
  Терлецька І.В. Репресивна політика сталінізму // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 217-255. – ISBN 978-966-629-624-8
1274215
  Висовень О. Репресивна політика тоталітарної влади щодо дітей вірних Євангельської християн-баптистської церкви в УРСР (60-80-ті рр. XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 49-51


  Євангельської християн-баптистської церкви в УРСР (60-80-ті рр. XX ст.) Проаналізовано самвидавчу і спеціальну літературу, а також польові дослідження та встановлено, що радянські владні органи цілеспрямовано порушували права дітей вірних ...
1274216
  Зінченко А. Репресивна природа окупаційного більшовицького режиму в Україні // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 54-65. – ISBN 978-617-7034-13-0
1274217
  Висовень А. Репресивна психіатрія як карально-виправний засіб у боротьбі з активними членами братства євангельських християн- баптистів (друга половина ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 66-72. – ISSN 2522-4611


  Мета дослідження полягає в незаангажованому аналізі джерел та літератури про викори- стання психіатрії в карально-репресивних цілях в УРСР. У статті використані такі методи дослідження: порівняльно-історичний, типології, класифікації, ...
1274218
  Петренко В.І. Репресивна хлібозаготівельна політика більшовиків у 1928 році та її наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 83-96
1274219
  Дроб"язко В. Репресивне переслідування української культури в царській Росії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 71-75. – ISSN 2308-0361
1274220
  Берест І.Р. Репресивні акції щодо населення Східної Галичини в роки Першої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
1274221
  Дупленко Ю.К. Репресивні дії проти української біомедичної інтелігенції в роки тоталітарного режиму (за материалами О. Голяченка, Я. Ганіткевича, С. Білоконя) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 48-53. – ISSN 0374-3896


  Показано нищення української медицини владою в 30-ті роки 20 ст.
1274222
  Бажан Олег Репресивні заходи радянської влади щодо громадян єрейської національності в УРСР (1960-ті - 1980-ті рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 112-120
1274223
  Олешко Н.П. Репресивні заходи російської влади щодо україномовної преси (1906–1914 рр.) за матеріалами української наддніпрянської періодики // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 38-42. – ISSN 2076-1554
1274224
  Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 : суспільно-політ. та іст. аналіз : у 2 кн. / Іван Білас. – Київ : Либідь ; Військо України. – ISBN 5-325-00577-4 ; 5-325-00598-7 (кн. 1)
Кн. 1. – 1994. – 428 с.
1274225
  Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 : суспільно-політ. та історико-правовий аналіз : у 2 кн. / Іван Білас. – Київ : Либідь ; Військо України. – ISBN 5-325-005777-4 ; 5-325-00599-5 (кн. 2)
Кн. 2. – 1994. – 686 с.
1274226
  Коваленко Т. Репресивно-каральна система в Україні в 1917-1941 рр.: сучасна українська історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 497-501. – ISBN 978-966-171-783-0
1274227
  Шитюк М.М. Репресивно-каральна система проти поляків Півдня УРСР в 20 - 30-ті роки XX століття / М.М. Шитюк, В.П. Шкварець // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 53-65. – ISBN 978-966-927-169-3
1274228
  Чередниченко А.М. Репресії 1930-х років і діячі української культури. Справа з розкриття "контрреволюційної організації" в музейницьких колах // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 51-61
1274229
   Репресії 20-30-40-х і початку 50-х років на Україні. – Київ, 1992. – 186 с.
1274230
  Магалецький А. Репресії 20-30-х рр. на Житомирщині // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – C. 27-34. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1274231
  Бабенко О. Репресії 30-40-х років XX ст. як метод побудови тоталітарної держави (на матеріалі конкретної кримінальної справи з фондів ДАКО) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1274232
  Кралюк П. Репресії 30-х рр. XX ст. і деградація філософської культури // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 611-614. – ISBN 978-966-2254-74-7
1274233
  Кралюк П.М. Репресії 30-х рр. XX ст. і деградація філософської культури // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 611-614. – ISBN 978-966-373-777-5
1274234
  Великочий В. Репресії в Галичині доби Першої світової війни в інтерпретаціях москвофільської та національної українських історіографій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1274235
   Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Смолоскип, 2007. – 519с. – ISBN 978-966-8499-75-3
1274236
  Погорєлов А.А. Репресії ветеринарних лікарів Миколаївщини на початку 30-х років XX ст. / А.А. Погорєлов, О.О. Губанов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 201-205. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
1274237
  Мельник О.О. Репресії на Криворіжжі в 1931-1936 роках // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 118-127
1274238
  Ткачук І.П. Репресії на Україні за царату / І.П. Ткачук. – Х, 1929. – 32с.
1274239
  Ніколаєва Н.Б. Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)


  Особливе місце у історії політичних репресій проти викладачів Київського державного університету (КДУ) займають ті репресії, які були проведені чекістами після початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. Завданням цієї статті є проаналізувати ...
1274240
  Ніколаєва Н.Б. Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Єфимовича (Єфімович) Сергія Іларіоновича (1937 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 67-71. – ISSN 2076-1554
1274241
  Нікольський В.М. Репресії органів державної безпеки щодо німців України у 1937 році: кількісні показники // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.51-62. – ISBN 966-551-070-3
1274242
  Рубльова Наталія Репресії проти "церковників" і "секстантів" в УРСР, 1917-1939 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 205-219
1274243
  Сегеда Р. Репресії проти авторів "Українського вісника" 1972-1973 рр. / Р. Сегеда, Д. Карпішина // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 366-369. – ISBN 978-617-7196-23-4
1274244
  Савченко В. Репресії проти анархістів в УСРР у 1921-1924 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2014. – № 2 (43). – С. 176-198. – ISSN 2313-5883
1274245
  Гурняк О.Г. Репресії проти військовослужбовців в радянській Україні 30-х років : монографія / Гурняк Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : МП Леся, 2016. – 255, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 234-255. – ISBN 978-966-7166-39-7
1274246
  Лугова О. Репресії проти віруючих на Донеччині в 1943-1953 рр.: статистичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 101-104. – ISSN 1728-9343
1274247
  Карась Г. Репресії проти діячів української музичної культури на Прикарпатті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 312-316. – ISBN 978-617-7196-23-4
1274248
  Безаров О. Репресії проти євреїв Чернівецької області у 1948-1953 роках // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – C. 38-47. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1274249
  Циганенко Л. Репресії проти єврейського населення Південної Бессарабії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 88-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1274250
  Довжик А.Г. Репресії проти жінок-викладачів вищів (за матеріалами архівно-слідчої справи Жозефіни Діндо) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 76-86. – ISSN 2077-1800
1274251
  Архірейський Д. Репресії проти німців в Україні в 20-30 роки / Д. Архірейський, В. Ченцов // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.122-124 : Фото. – ISSN 1607-6451
1274252
   Репресії проти освітян Запоріжчини : Збірник наукових праць студентів та викладачів. – Мелітополь, 2001. – 105с. – ISBN 5-85273-016-7
1274253
  Сотник О.М. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.) / Олександр Сотник; Держ. архів Сумської області. – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-24-1
Вип. 1. – 2005. – 116с. – На титул. аркуші: Пам"яті жертв сталінських репресій
1274254
  Сердюк Н.С. Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944-1949 : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Наталія Станіславівна Сердюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1274255
  Сердюк Н.С. Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944-1949 рр. : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сердюк Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190л. – Бібліогр.: л. 173-190
1274256
  Казьмирчук Г.Д. Репресії радянської влади проти істориків Київського університету (1918-1935 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, О.В. Ляпіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 42)


  На основі нововиявлених архівних матеріалів та спогадів сучасників розкривається і аналізується період становлення тоталітарної системи в галузі освіти на прикладі Київського університету.
1274257
  Довбня О. Репресії радянської держави проти Православної церкви в УСРР/УРСР у 1921-1953рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі: регіональний аспект // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 152-159. – ISSN 1998-4634
1274258
  Зеркаль М. Репресії радянської системи до селян під час Голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині: долі людей // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 116-123
1274259
  Зеркаль М. Репресії радянської системи до селян під час Голодомору 1932 - 1933 років на Миколаївщині: долі людей // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 216-230
1274260
  Зеркаль М. Репресії селян на Миколаївщині під час Голодомору 1932-1933 рр.: за матеріалами кримінальних справ // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 162-169. – ISSN 2222-5250
1274261
  Попп Р. Репресії сталінського тоталітарного режиму проти західноукраїнської інтелігенції у 1944 - 1953 роках (на матеріалах Львова) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 128-139
1274262
  Булига І. Репресії тоталітарного режиму проти римо-католицької церкви на Волині у 1939-1941 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 32-40. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1274263
  Кучер В. Репресії у Червоній армії: сталінська наука перемагати // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 397-417
1274264
  Славік Ю.В. Репресії угорського окупаційного режиму в Карпатській Україні (весна 1939 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 40-50. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1274265
  Славік Ю. Репресії угорської влади проти українського націоналістичного руху на Закарпатті (1939 - 1944) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 64-70. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1274266
  Карліна О.М. Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та "стирання пам"яті" про них // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 69-78
1274267
  Бажан О. Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби «великого терору» (на прикладі Київської області) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 132-140
1274268
  Черевичний Г.С. Репресії: доля вчених і наукових напрямів // Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 132-146. – ISBN 966-7773-39-6
1274269
  Ніколаєва Н.Б. Репресована випускниця Київського державного університету Хмара Фаїна Михайлівна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 50-53. – ISSN 2076-1554
1274270
  Черниш Н. Репресована енциклопедія: з історії створення першої УРЕ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 233-240


  У статті викладено відомості про становлення і розвиток українського енциклопедичного книговидання у першій половині XX ст., проаналізовано тогочасні збірники енциклопедичного характеру та фундаментальні праці науково-довідкового змісту, а також ...
1274271
  Василик І. Репресована Західноукраїнська адвокатура періоду Другої світової війни // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 256-264. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1274272
  Гнатюк О. Репресована пам"ять про Голокост // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 4). – С. 1, 5, 13


  Повість Ольги Дучимінської "Еті" та її авторка на тлі доби.
1274273
  Шпак В. Репресована совість журналістики // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 листопада (№ 208). – С. 8


  До 100-річчя від дня народження українського письменника, журналіста, перекладача, викладача, доцента, декана факультету журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1955-1957 р.р.) Шестопала Матвія Михайловича.
1274274
   Репресована церква. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 528с. : іл. – (Літопис Голготи України / Гол. ред. В. Цвєтков ; Т.2). – ISBN 5-7707-6733-2
1274275
  Матяш І.Б. Репресоване архівознавство // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 130-137
1274276
   Репресоване відродження. – Київ, 1993. – 399с.
1274277
  Циганенко Л. Репресоване дворянство Одеси: 1919 рік (за матеріалами "Одеського мартирологу") // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 85-89. – ISBN 978-617-7046-59-1
1274278
  Місінкевич Л.Л. Репресоване дисиденство (до 50-річчя "великого погрому" проти українського дисиденства) // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 4-9. – ISBN 978-617-7572-52-6
1274279
  Киструська Н.В. Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області) / Н.В. Киструська, О.В. Шумейко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 42-49. – ISSN 0320-9466
1274280
  Костюк С. Репресоване духовенство Української греко-католицької церкви (на основі фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 548-552
1274281
  Ковальчук Г. Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 30-33. – ISSN 2076-9326


  У статті, присвяченій пам"яті Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), доводиться, що репресіями кінця 1920-х - початку 1930-х рр. не тільки було знищено поодиноких представників вітчизняної книгознавчої школи і ліквідована відповідна ...
1274282
   Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський; Ін-т історії України; Всеукраїнська спілка краєзнавців; Мін-во культури України; Авт. кол.: Бабенко Л.Л., Бабенко С.С., Білоус Г.П., Біляшівський М.М. та ін. – Київ : Рідний край, 1991. – 492с. : фотоіл. – ISBN 5-7707-1396-8
1274283
  Ніколаєва Н. Репресований викладач КДУ імені Т. Шевченка, юрист Александренко Гліб Васильович // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 207-227. – ISBN 978-966-1594-12-7


  Висвітлено життєвий шлях викладача юридичного факультету Київського державного університету Александренка Гліба Васильовича. Детально проаналізовано обставини його арешту органами НКВС УРСР у 1941 р.
1274284
  Ніколаєва Н.Б. Репресований викладач Київського державного університету Богданович Борис Вікторович // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 60-64. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто біографію викладача КДУ Б. Богдановича. Проаналізовано його життя та діяльність. Досліджено причини його арешту та негативного ставлення чекістів до представників українських наукових осередків у 1920–х –1930–х рр. Серед найбільш важливих ...
1274285
  Галів М. Репресований освітянин Федір Вишиваний (1890–1951): за матеріалами архівно-кримінальної справи / М. Галів, М. Ярушак // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 218–239. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
1274286
  Марочко В. Репресований педінститут: трагедія людей / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 214-220. – ISBN 966-675-240-9
1274287
  Лопата П. Репресований Федір Шміт (Шмідт) // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 3 травня (число 17). – С. 12


  У 135-ту річницю від дня народження та 75-ту річницю від дня смерті.
1274288
  Шумейко О.В. Репресовані в 30-х рр. XX ст.священослужителі Дніпродзержинська // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 149-153. – ISBN 978-966-551-328-5
1274289
  Глибицька С.Б. Репресовані вчені філологічного факультету Харківського університету першої половини ХХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1274290
  Ковальчук Г.І. Репресовані директори ВБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 39-45. – ISBN 966-02-0832-4
1274291
   Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) : біогр. довідник / І.В. Бухарєва, В.М. Даниленко, В.М. Окіпнюк, І.М. Преловська ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Галуз. держ. архів Служби безпеки України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 177, [5] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2164-38-1
1274292
  Марочко В.І. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / Марочко Василь, Хілліг Гьотц ; Ін-т історії України НАН України ; Марбурзький університет (Німеччина). – Київ : Науковий світ, 2003. – 304 с. – ISBN 966-675-240-9


  Для науковців, педагогів, краєзнавців, студентів та широкого загалу читачів
1274293
  Амонс А.І. Репресовані прокурори в Україні / А.І. Амонс, Л.М. Абраменко. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 576 с., [24] кольор. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-39-09
1274294
  Столярова А. Репресовані родичі Лесі Українки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 11


  Присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам"яті її кревних.
1274295
  Столярова А. Репресовані родичі Лесі Українки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 січня (№ 3)


  Присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам"яті її кревних.
1274296
  Столярова А. Репресовані родичі Лесі Українки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 12


  Присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам"яті її кревних.
1274297
  Розсоха Л. Репресовані священики Миргородщини // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Т. Дениско, С. Знаменський, П. Колотій [та ін.]. – Полтава, 1997. – Ч. 4. – С. 91-95
1274298
  Хаяли Р. Репрессивная политика советского государства в отношении крымских татар (1921-1941 гг.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 71-86. – ISBN 978-966-8919-85-5
1274299
  Слоневский А. Репрессивная политика советской власти в отношении днепродзержинцев в годы Второй мировой войны // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 3 (135). – С. 80-87. – ISSN 1606-0219
1274300
  Цветков В. Репрессивное законодательство белых правительств // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 16-26. – ISSN 0042-8779
1274301
   Репрессии 30-40-х гг. в Томском крае. – Томск, 1991. – 262с.
1274302
  Гайсенюк В. Репрессии австрийских властей против москвофилов Буковины в годы Первой мировой войны // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 443-462. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
1274303
   Репрессированные геологи: /Библиографические материалы. – Санкт-Петербург, 1992. – 152с.
1274304
  Белых Н.Ю. Репрессированные граждане Латвии в лагере под Вяткой. 1938-1955 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 86-91. – ISSN 0042-8779
1274305
  Гришаев П.И. Репрессия в странах капитала / П.И. Гришаев. – М., 1970. – 264с.
1274306
  Харченко О. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 13-16
1274307
  Щурик М.В. Реприватизація та деприватизація земельних ресурсів як стратегічні напрями організації земельного господарства // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1274308
  Кондик П. Реприватизація чи доплата? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 165-169.
1274309
  Андреев В.П. Репрограммируемые постоянные запоминающие устройства на основе стеклообразных полупроводников / Андреев В.П. – Москва : Радио и связь, 1986. – 135, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-136 (84 назв.). – (Массовая библиотека инженера "Электроника")
1274310
  Борисова Н.А. Репрографические методы и средства копирования информационных материалов / Н.А. Борисова. – М, 1979. – 67с.
1274311
  Иванов Р.Н. Репрография. / Р.Н. Иванов. – М, 1977. – 384с.
1274312
  Иванов Р.Н. Репрография. / Р.Н. Иванов. – 2-е изд. – М, 1986. – 335с.
1274313
  Скрипець Х.І. Репродуктивна біологія Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae Juss.) : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.05 / Скрипець Христина Ігорівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1274314
  Шанайда Марія Іванівна Репродуктивна біологія видів роду SALIX L. у зв"язку із зміною статі особин (в умовах західного Поділля) : Дис.... канд. біолог.наук: 03.00.05 / Шанайда Марія Іванівна; Тернопіль. держ.педагог.ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: 130-146
1274315
  Шанайда Марія Іванівна Репродуктивна біологія видів роду SALIX L. у зв"язку із зміною статі особин (в умовах Західного Поділля) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.05 / Шанайда М.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.:13 назв.
1274316
  Гайдаржи М. Репродуктивна біологія рослин родини Аloaceae в умовах оранжерейної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 85-90. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження репродуктивної біології сукулентних рослин родини Аloaceae в умовах інтродукції. Представники родини є складовою частиною колекції сукулентних рослин ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, в якій утримуються понад ...
1274317
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (39). – 2018. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274318
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ТОВ "Трилист" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (40). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274319
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (41). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274320
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (42). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274321
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (43). – 2018. – 85 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274322
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (44). – 2018. – 73, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1274323
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (45). – 2019. – 77, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1274324
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (46). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274325
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (47). – 2019. – 97 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274326
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (48). – 2019. – 84, [2] с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274327
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т.Ф. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (49). – 2019. – 110 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274328
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т.Ф. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (50). – 2019. – 98 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274329
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Трилист", 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (51). – 2020. – 90 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274330
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ТРИЛИСТ", 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (52). – 2020. – 96 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274331
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (53). – 2020. – 119, [1] c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274332
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (54). – 2020. – 129 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274333
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.А. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (55). – 2020. – 111, [3] c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274334
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Т. Татарчук ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (56). – 2020. – 105, [1] с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274335
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (57). – 2021. – 105 c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274336
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (58). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274337
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (59). – 2021. – 147, [3] c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274338
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (60). – 2021. – 124, [1] c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274339
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (61). – 2021. – 130 c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274340
   Репродуктивна ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ : ТРИЛИСТ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (62). – 2021. – 112, [2] c. – DOI: 10.18370 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1274341
  Пілюга С.А. Репродуктивна здатність антуріума Шерцера в умовах оранжереї Ботанічного саду Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова / С.А. Пілюга, Г.А. Чумакова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Інтродукція видів роду Anthurium. Репродуктивні процеси, штучне запилення, виділення нових гібридів.
1274342
  Колдар Л. Репродуктивна здатність рослин Cercis canadensis L. як показник пластичності виду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 130-131. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості репродуктивної здатності рослин Cercis canadensis L.; зокрема органогенез генеративних органів, тривалість цвітіння, будову квітки, фертильність та життєздатність пилкових зерен. Встановлено, що репродуктивна здатність рослин в ...
1274343
  Пилипчук О.С. Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату / О.С. Пилипчук, В.І. Шеремета // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 156-162 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1274344
  Бонюк З.Г. Репродуктивна здатність таволг [Spiraea L.) в умовах інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено біометричні показники насіння таволг (Spiraea L.). Досліджено посівні якості та термін його зберігання.
1274345
  Лукащук-Федик Репродуктивна культура особистості : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лукащук-Федик. – Тернопіль : Астон, 2004. – 176с. – ISBN 966-308-106-6
1274346
  Жила А. Репродуктивна стратегія Oxalis tetraphylla Cav. в умовах інтродукції / А. Жила, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 13-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено репродуктивну стратегію Oxalis tetraphylla Cav., що базується на особливостях морфологічної будови цибулини та особливостях формування вегетативних і генеративних органів. Запропоновано кількісну модель ефективності вегетативного розмноження. ...
1274347
  Романів О. Репродуктивна та шлюбна поведінка населення Рівненської області / О. Романів, О. Самчук // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 118-125. – ISSN 2076-1333
1274348
  Колянчук Я.В. Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.06 / Колянчук Яна Віталіївна ; Держ. підприємство "Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1274349
  Ярославцева А. Репродуктивная биология Lamium glabenimum (С. Koch) Taliev (сем. Lamiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з проблемою збереження Lamіum glаbеrrіmum та виявленням можливостей його відновлення досліджено особливості формування жіночих та чоловічих генеративних структур, процесів запилення, формування насіння та дисемінації. Наводиться ...
1274350
  Кокшеева И. Репродуктивная биология видов рода Rhododendron L. при интродукции в ботаническом саду-институте ДВО РАН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-129. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены данные по репродуктивной биологии рододендронов при интродукции на юге Приморского края. Изучены вопросы опыления, показатели качества пыльцы и семян, определены оптимальные условия их прорастания и хранения. Проведен анализ ...
1274351
  Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений : Обзор проблемы / Р.Е. Левина; АН СССР, Моск. об-во испытат. природы. – Москва : Наука, 1981. – 96с.
1274352
  Терехин Э.С. Репродуктивная биология сорных заразиховых / Э.С. Терехин. – Ленинград : Наука, 1988. – 143с.
1274353
  Овчинников В.Ф. Репродуктивная деятельность как фактор творческого развития человека / В.Ф. Овчинников. – М., 1984. – 87с.
1274354
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (20). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274355
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (21). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274356
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (22). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274357
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (23). – 2015. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274358
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (24). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274359
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (25). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274360
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; ТОВ "Трилист" ; редкол.: Бонюк В.О., Березенко В.С., Бойчук О.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (26). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274361
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (29). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1274362
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (30). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274363
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (31). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274364
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (32). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274365
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 1 (33). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274366
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (34). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274367
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (35). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274368
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (36). – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274369
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (37). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274370
   Репродуктивная ендокринологія = Reproductive endocrinology : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (38). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274371
  Мушкетик Л.М. Репродуктивная способность сосны обыкновенной в сежих суборях Боярского учебно-опытного лесхоза, как предпосылка организации лесосеменного хозяйства : Автореф. дис. ... Канд. с-х. наук / Мушкетик Л.М. ; Укр. ордена Труд. Красн. Знамени с-х. акад. – Киев, 1955. – 14 с.
1274372
  Касьянов В.Л. Репродуктивная стратегия морских двустворчатых моллюсков и иглокожих / В.Л. Касьянов. – Ленинград : Наука, 1989. – 181с.
1274373
  Миненков И.Б. Репродуктивная фотосъемка / И.Б. Миненков. – М., 1955. – 72с.
1274374
  Миненков И.Б. Репродуктивная фотосъемка / И.Б. Миненков. – М., 1958. – 112с.
1274375
   Репродуктивная эндокринология : научно-практический медицинский журнал / МЗ Украины; ГУ "ИПАГ НАМН Украины"; ИД "Трилист". – Київ, 2011-
№ 5 (7). – 2012. – мова резюме англ., укр.
1274376
   Репродуктивная эндокринология : научно-практический медицинский журнал / МЗ Украины; ГУ "ИПАГ НАМН Украины"; ИД "Трилист". – Київ, 2011-
№ 6 (8). – 2012
1274377
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : науч.-практ. мед. журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист". – Київ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 2 (10). – 2013. – 98 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274378
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : научно-практтический медицинский журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист" ; глав. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В. [и др.]. – Киев : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (11). – 2013. – 104 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274379
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : научно-практтический медицинский журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист" ; глав. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В. [и др.]. – Киев : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (12). – 2013. – 118 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274380
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : науч.-практ. мед. журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист". – Київ, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 6 (14). – 2013. – 96 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274381
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : научно-практический медицинский журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист" ; глав. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В. [и др.]. – Киев : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 3 (17). – 2014. – 126 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274382
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : научно-практический медицинский журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист" ; глав. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В. [и др.]. – Киев : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 4 (18). – 2014. – 130 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274383
   Репродуктивная эндокринология = Reproductive endocrinology : научно-практический медицинский журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист" ; глав. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В. [и др.]. – Киев : Трилист, 2011-. – ISSN 2309-4117
№ 5 (19). – 2014. – 110 с. – Резюме на укр., англ. яз.
1274384
  Юзько О.М. Репродуктивне здоров"я батьків // Репродуктивна ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (60). – С. 72-76. – ISSN 2309-4117
1274385
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 1 (41). – 2020. – 56 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274386
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 2 (42). – 2020. – 44 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274387
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 4 (44). – 2020. – 40 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274388
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 5 (45). – 2020. – 60 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274389
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 1 (46). – 2021. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274390
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 2 (47). – 2021. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274391
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 3 (48). – 2021. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - На обкл. назва журн. рос. мовою
1274392
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 4 (49). – 2021. – 106 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1274393
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 5 (50). – 2021. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1274394
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 6 (51). – 2021. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274395
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 7/8 (52/53). – 2021. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274396
   Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України" ; Всеукр. громадська орг. "Асоц. перинатологів України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 9/10 (54/55). – 2021. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1274397
  Вонсович Х.І. Репродуктивний туризм як галузь медичного туризму // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 143-152
1274398
  Тюхтій Н. Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 70-75
1274399
  Іверук Н. Репродуктивні особисті немайнові права: проблеми законодавчого закріплення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 303-305
1274400
  Дашковська О.Р. Репродуктивні права жінки: особливості реалізації й захисту // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1274401
  Онищук І.І. Репродуктивні права та сурогатне материнство: законодавчі, доктринальні та біоєтичні засади // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 69-73. – ISSN 2524-017X
1274402
  Дроздова О. Репродуктивні права: міжнародно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 183-189. – ISSN 1026-9932
1274403
  Стрельник О.О. Репродуктивні установки сучасної української молоді: гендерний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 222-226. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1274404
  Піотрович Н.А. Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 211-219 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1274405
  Бодрова В.В. Репродуктивное поведение как фактор депопуляции в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.96-102. – ISSN 0132-1625
1274406
   Репродуктивные структуры голосеменных. – Ленинград : Наука, 1982. – 104с.
1274407
   Репродуктивные установки и репродуктивное поведение молодежи / А.Г. Шамсутдинова, Г.Н. Алимбаева, А.Г. Белтенова, Ж.М. Мухамеджанова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 39-43. – ISSN 2413-550Х
1274408
  Блажевич Т.А. Репродуктивный и продуктивный аспекты становления научного знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Блажевич Т.А.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1274409
   Репродуктивный процесс и урожайность полевых культур : сб. науч. тр. – Одесса, 1981. – 117с.
1274410
  Скрипченко В.М. Репродуктивный словарь-минимум для 5, 7 классов средней школы (английский язык) / В.М. Скрипченко. – Томск, 1953. – 54 с.
1274411
   Репродукции. – 12с.
1274412
   Репродукции. – 12с.
1274413
   Репродукции / Остаде, , Адриан, фон. – М., 1960. – 8с.
1274414
  Жданов В.М. Репродукции миксовирусов (вирусов гриппа и сходных с ними) / В.М. Жданов, А.Г. Букринская. – Москва, 1969. – 280с.
1274415
  Коста Хетагуров Репродукции. 1859-1959 / Коста Хетагуров, 1959. – 12с.
1274416
  Маслов В.Н. Репродукционная эпитаксия / В.Н. Маслов. – Москва : Металлургия, 1981. – 180 с.
1274417
  Сергеев В.А. Репродукция и выращивание вирусов животных / В.А. Сергеев. – Москва, 1976. – 304с.
1274418
  Шестопалова Н.Г. Репродукция клеток при гетерозисе / Н.Г. Шестопалова. – Харьков, 1981. – 83с.
1274419
  Иорданский А.Б. Репродукция хромосом растений. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.17 / Иорданский А.Б.; Ин-тут цитологии АН СССР. – Л., 1973. – 56л. – Бібліогр.:с.43-44
1274420
  Луговьер Д.А. Репродуцирование слайдов / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 65с.
1274421
  Карр А. Рептилии / А. Карр. – М., 1975. – 192с.
1274422
  Сладков Н.И. Рептилии / Н.И. Сладков. – Москва, 1988. – 36с.
1274423
  Бакърджиев К.С. Република Доганхисар - Градец. : защита и разгром 1913 / К.С. Бакърджиев, М.К. Бакърджиева. – София : Трак. фондация "Кап. Петко Войвода", 1992. – 295 с.
1274424
   Република Македониjа - 60 години по АСНОМ = The Republic of Macedonia - 60 years on from ASNOM : зборник од научниот собир по повод шеесетгодишнината од АСНОМ одржан во Скопje на 15-16 декември 2004 година. – Скопje : МАНУ, 2005. – 499 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-101-54-X
1274425
  Пчелинцев А.В. Репутация / А.В. Пчелинцев. – К, 1988. – 204с.
1274426
   Репутация высшего учебного заведения: компоненты и модель // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 3 (апрель). – С. 30-35. – ISSN 0321-0383


  Деятельность вузов осуществляется сегодня в условиях возрастающей конкуренции. Это обстоятельство оказывает особое влияние на их стремление заработать, удержать и повысить свою репутацию, став максимально конкурентоспособными. Именно поэтому ...
1274427
  Карпій О.П. Репутаційний маркетинг в мережі Інтернет: теоретичні аспекти / О.П. Карпій, Н.І. Михайлик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 108-115. – ISSN 2313-8246
1274428
  Буряк А.В. Репутаційні ризики банківського сектору: інституційні прояви суспільної довіри до фінансового сектору країни // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/3. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
1274429
  Христін А.І. Репутаційні ризики сучасних банків України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 98-104. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1274430
  Костін А. Репутація іпотеки відновлена. Чи надовго? / А. Костін, М. Селіванов // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)
1274431
  Ісаханова Н. Репутація на ринку юридичних послуг: гра за правилами та без // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 12/13). – С. 28-29
1274432
  Толстоухова І.О. Репутація політичної партії як соціальний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 452-459
1274433
  Буряченко О.В. Репутація політичної партії: особливості формування та актуалізації в контексті політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Буряченко Олексій Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1274434
  Чорненька Н.В. Репутація та імідж міст України в контексті подієвого туризму (на прикладі міста Львова) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 68-73. – Бібліогр.: 2 назв.
1274435
  Ілляш Р. Репутація університету як фактор його конкурентоспроможності // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 239-244. – ISSN 2218-5348
1274436
  Бичкова А. Репутація як визначальний чинник позиціонування держави на міжнародній арені // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 256-257
1274437
  Корнієнко В.О. Репутація як складова політичної комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 320-328
1274438
  Рижко О. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 467-473. – ISSN 2524-0315
1274439
  Оскина О. Рерайтинг как новый инструмент создания произведения. Защита прав автора при рерайтинге // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 43-48. – ISSN 0201-7059
1274440
  Беликов П.Ф. Рерих / Беликов П.Ф., Князева В.П. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256 с., [17] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 3 (510))
1274441
  Беликов П. Рерих / П. Беликов, В. Князева. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 258 с. – (ЖЗЛ. : Серия биогр. ; Вып.17)
1274442
  Короткина Л.В. Рерих В Петербурге. / Л.В. Короткина. – Л., 1985. – 224с.
1274443
   Рерих о Леонардо да Винчи // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 45-53.
1274444
   Реріх і Шевченко : Збірник каталог виставки 2000-2001 років, статті та матеріали круглого столу. – Київ : Оранта, 2004. – 112 с. – ISBN 966-7845-14-1
1274445
  Бойчук М.І. Ресемантизація релігійної лексики в англійській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 3-11. – ISSN 2312-0665
1274446
  Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / М. Шелер. – Санкт-Петербург : Наука, Университетская книга, 1999. – 231с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026812-7; 5-7914-0040-3
1274447
  Юрчук О. Ресентимент чи бунт? (на прикладі образу Антея з "Оргії" Лесі Українки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 57-60. – ISSN 0236-1477


  У статті застосовано теорію ресентименту, апробовану у працях Ф. Ніцше, М. Шелера т аідею "бунтівної людини" А. Камю щодо образу Антея із драматичної поеми "Оргія" Лесі Українки. Використання ресентименту дало змогу "переформатувати" погляд на ...
1274448
  Гасанов И.М. Рескрипт 6 декабря 1846 года (Предпосылки и сущность) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гасанов И.М.; Министерство высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1950. – 26 с.
1274449
  Дыганова Р.Я. Ресничные черви Каспийского моря / Р.Я. Дыганова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1983. – 112с.
1274450
  Беклемишев В.Н. Ресничные черви, собранные летом 1915 года в Калужской губернии : (с 12 рис. в тексте) : (Представлено 18 ноября 1915 года) / В.Н. Беклемишев ; Из Зоолог. кабинета Петр. ун-та // Черви - Компакт. – С. 347-368 : ил.
1274451
  Швалб Ю. Ресоциализация личности как задача социально-психологической практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78-81. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу ресоціалізації як проблеми трансформації соціальних зв"язків і взаємодій особистості. Показано, що в процесі ресоціалізації особистість потребує психологічної підтримки та соціального супроводу та запропоновані ...
1274452
  Децюк Т.М. Ресоціалізації колишніх засуджених до умов сучасного суспільства / Т.М. Децюк, Г.О. Кедровська // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 26-33. – ISSN 2412-1185
1274453
  Сірко В.З. Ресоціалізації наркозалежних. Рольовий підхід // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 180-192. – ISSN 2309-8287
1274454
  Курляк І. Ресоціалізаційна педагогіка як сучасна педагогічна субдисципліна в Польщі // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 226-236. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
1274455
  Дубчак Л.М. Ресоціалізаційна політика сучасної Польщі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 173-174
1274456
  Діденко Р. Ресоціалізація жертв деструктивних культів шляхом активізації творчого потенціалу особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1274457
  Неживець О.М. Ресоціалізація засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення волі та її оперативне забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 394-398. – ISSN 1563-3349
1274458
  Черненок М.П. Ресоціалізація засуджених як мета кримінально-виконавчого законодавства України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 153-162. – ISSN 0201-7245
1274459
  Шаповал-Дейнега Ресоціалізація молоді, яка зіштовхнулася з проблемами віл/снід // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 224-229. – ISBN 978-966-171-387-0
1274460
  Шаповал-Дейнега Ресоціалізація молоді, яка зіштовхнулася з проблемами ВІЛ/СНІД // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 99-103. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті викладено причини та шляхи поширення ВІЛ/СНІД в Україні, описано основні проблеми процесу ресоціалізації людей які живуть з ВІЛ, в тому числі і дітей.
1274461
  Хлонь О. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених з яскраво вираженою мотивацією до гострих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1274462
  Полях В.Б. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 264-268. – ISSN 2219-5521
1274463
  Корчевська О.К. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від покарання з випробуванням / О.К. Корчевська, І.М. Романюк // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 74-77
1274464
  Карпінська Н.В. Ресоціалізація непонолітніх осіб жіночої статі у виховній колонії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпінська Наталія Володимирівна ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274465
  Голубочка І.С. Ресоціалізація та соціальний розвиток дітей-сиріт в історико-педагогічному контексті (друга половина XIX-початок XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – C. 63-66. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті дослідженно проблему ресоціалізації та соціального розвитку дітей- сиріт в Україні у другій половині XIX - на початоку XX ст.
1274466
  Лукашевич М.П. Ресоціалізація як інструмент відтворення соціального капіталу: методологічний дискурс / М.П. Лукашевич, О.М. Лукашевич // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 46-50
1274467
   Респект і шарм : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 34-37 : Фото
1274468
   Респектабельна Східниця : Україна/отель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 42-43 : Фото
1274469
   Респираторная активность бактерий Аcinetobacter calcoaceticum A-122 по отношению к фосфорорганическим нитроароматическим инсектицидам-метафосу и сумитиону / О.В. Игнатов, О.И. Гулий, И.Н. Сингирцев, А.А. Щербаков, О.Е. Макаров, В.В. Игнатов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 79-84 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1274470
   Респираторная активность иммобилизованных клеток Аcinetobacter calcoaceticum A-122 при метаболизме П-нитрофенола / О.В. Игнатов, О.И. Гулий, И.Н. Сингирцев, А.А. Щербаков, В.В. Игнатов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 85-90 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1274471
  Янкевич О.Д. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей : Автореф... канд. мед.наук: / Янкевич О.Д.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1274472
  Дрейзин Р.С. Респираторно-синцитиальные вирусные инфекции. (Этимология, эпидемиология, иммунология, клиника, лабораторная диагностика). / Р.С. Дрейзин. – Ленинград, 1968. – 256с.
1274473
   Респіраторна терапія при політравмі / Я. Підгірний, О. Туркевич, О. Яєчник, О. Закотянський // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 58-63. – ISSN 2224-0586
1274474
  Суима И.П. Респонсивные предложения в современной английской литературе // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 51-56. – ISSN 2313-500Х


  "Рассмотрены респонсивные предложения – вербальная реакция на разного рода сообщения – на материале английского языка. Обращено внимание на функционирование такого типа структур в художественной литературе. Особое внимание уделено определению понятия ...
1274475
  Комарь Глеб Изяславович Респространение электромагнитных волн в цилиндрической и зеркальной щелевых линиях передачи : Автореф... кандидата физико-математич.наук: 01.04.08 / Комарь Глеб Изяславович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 19л.
1274476
  Камара Адама Республик Мали. (Вопросы социально-экономического развития) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Камара Адама; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 26л.
1274477
  Мадарик Ю. Республика / Ю. Мадарик. – М, 1957. – 320с.
1274478
  Ренар Ж. Республика 1848 года /1848-1852/ / Ж. Ренар. – М.-Птгр., 1923. – 473с.
1274479
  Сохин Влад Республика амфибий. Как спасти Карибати. Голубая бездна // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 66-72 : фото
1274480
   Республика Афганистан: опыт и тенденции развития. – Ташкент, 1990. – 137с.
1274481
  Фоков А.П. Республика Башкирия: политика, экономика, право и суд современном мире // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-28. – ISSN 1812-3910
1274482
  Горупа Т. Республика Беларусь как субъект международных организаций постсоветского пространства: историко-правовый аспкт // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 163-166. – ISSN 2409-4544
1274483
   Республика Беларусь: общество, политика, экономика, люди / Пролесковский О.В. [ и др. ] ; Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. – Минск : Белорусский Дом печати, 2008. – 431с.
1274484
  Сиденко В.П. Республика Берег Слоновой Кости / В.П. Сиденко. – М, 1963. – 64с.
1274485
  Фирсов В.И. Республика бессмертия / В.И. Фирсов. – М, 1975. – 168с.
1274486
  Соколова Р.Б. Республика Бурунди / Р.Б. Соколова. – М., 1992. – 142с.
1274487
  Гризинь Я. Республика Вороньей улицы. / Я. Гризинь. – Рига, 1957. – 206с.
1274488
   Республика Гвинея-Бисау : Справочник. – Москва : Наука, 1990. – 152с.
1274489
  Данилов П.П. Республика Джибути / П.П. Данилов. – Москва, 1989. – 174 с.
1274490
  Шумилов И.Г. Республика Дубровник: сущность, эволюция, модель для создания союзного государства, отвечающего интересам Российской Империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 15-20. – ISSN 1812-3805
1274491
  Киселев В.И. Республика Египет / В.И. Киселев. – Москва : Знание, 1956. – 46 с.
1274492
   Республика Заир. – М., 1984. – 255с.
1274493
  Коновалов Е.М. Республика Замбия / Е.М. Коновалов. – Москва, 1965. – 32с.
1274494
   Республика Замбия. – М., 1982. – 278с.
1274495
  Данилов П.П. Республика Зеленого Мыса / П.П. Данилов. – М : Мысль, 1984. – 141с.
1274496
  Улановская И.А. Республика Зимбабве / И.А. Улановская. – М., 1982. – 64с.
1274497
   Республика Зимбабве : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 216с.
1274498
  Каутский К. Республика и социал-демократия во Франции. / К. Каутский. – Птгр., 1919. – 144с.
1274499
   Республика Индонезия 1945-1960. – М., 1961. – 384с.
1274500
   Республика Индонезия: Политика, экономика, идеология, 1965-1977. – М., 1978. – 223с.
1274501
   Республика Исколата. – Рига, 1988. – 86с.
1274502
  Муканова Н.К. Республика Казахстан: история диаспор (на примере украинской диаспоры) // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 94-99. – ISBN 978-601-80179-5-7
1274503
  Валинский М.Я. Республика Камерун. / М.Я. Валинский, Л.С. Сентебов. – Москва, 1987. – 62,2с.
1274504
   Республика Кения : Справочник. – Москва : Наука, 1991. – 224с.
1274505
  Победина М.П. Республика Кипр / М.П. Победина. – Москва : Просвещение, 1964. – 72с. – (Библиотека школьника)
1274506
  Кондратьев В.В. Республика Кипр / В.В. Кондратьев. – Москва, 1964. – 32с.
1274507
   Республика Кипр. – Москва, 1992. – 301с.
1274508
  Баранчиков Е.В. Республика Колумбия (Republica de Colombia) : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-35, 45 : Фото, карта. – ISSN 0016-7207
1274509
  Шабаев Ю.П. Республика Коми: меняющиеся лики мигрантского сообщества // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 39-54. – ISSN 0869-5415
1274510
  Ковалев В.А. Республика Коми: от поставторитарного синдрома к административному режиму // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ. исслед.Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2007. – № 2 : Губернаторы в России: от выборов к назначениям. – С. 172-187. – (Политология)
1274511
  Бегишева Алия Республика Конго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
1274512
  Мореходов М.А. Республика Корея - страны Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 22-25. – ISSN 0321-5075


  Экономическое сотрудничество сегодня и завтра.
1274513
   Республика Корея. – М., 1991. – 192с.
1274514
  Толорая Г.Д. Республика Корея / Г.Д. Толорая. – Москва : Мысль, 1991. – 118с. – (У карты мира)
1274515
   Республика Корея : Цифры и факты. – Сеул : Корейская служба инфор. для зарубежных стран, 2003. – [4],228с. – ISBN 89-7375-101-8 03910
1274516
  Карелина Дарья Республика Корея. Подозрительные лица // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 40-47 : фото
1274517
  Зеленский Святослав Республика Корея. Стенка на стенку. 7 пограничных барьеров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 40-45 : фото
1274518
  Абдурасулова Дж. Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 100-107. – ISSN 0131-2227
1274519
  Токарева З.И. Республика Кот-д"Ивуар : Справочник / З.И. Токарева. – Москва : Наука, 1990. – 284 с. + карты
1274520
  Нуньес Хименес Республика Куба / Нуньес Хименес. – М., 1963. – 136с.
1274521
   Республика Куба. – Москва, 1974. – 176 с.
1274522
  Дарусенков О.Т. Республика Куба : Справочник / О.Т. Дарусенков. – Москва : Политиздат, 1976. – 112с.
1274523
  Дарусенков О.Т. Республика Куба / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1978. – 112с.
1274524
  Волкова Е.Д. Республика Куба / Е.Д. Волкова, Е.И. Игнатов, М.П. Торшин. – Москва : Мысль, 1979. – 220 с., [16] л. ил. : ил.
1274525
  Дарусенков О.Т. Республика Куба : Справочник / О.Т. Дарусенков. – 2-е изд. доп. – Москва : Политической литературы, 1981. – 127с. : ил.
1274526
   Республика Куба. – Москва : Наука, 1984. – 335 с.
1274527
  Дарусенков О.Т. Республика Куба : Справочник / О.Т. Дарусенков. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Политической литературі, 1987. – 123с.
1274528
   Республика Куба. Остров Хувентуд. – М., 1989. – 245с.
1274529
   Республика Куба: Конституция и законодат. акты. – Москва, 1980. – 478с.
1274530
   Республика Куба: основы государственного строя. – Москва, 1978. – 320с.
1274531
  Дурасевич Ю.Е. Республика Куба: развитие социалистической школы и педагогики / Ю.Е. Дурасевич. – Москва, 1981. – 167с.
1274532
  Завадский М. Республика лам // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 14. – С. 70-74. – ISSN 1812-1896


  Республіка Тібет
1274533
   Республика Либерия : Справочник. – Москва : Наука, 1990. – 160с.
1274534
  Позднякова А.П. Республика Малави. / А.П. Позднякова. – М, 1989. – 184с.
1274535
  Васянин А.И. Республика Мали / А.И. Васянин. – Москва, 1963. – 72с.
1274536
  Радченко Г.Ф. Республика Мали / Г.Ф. Радченко. – Москва : Мысль, 1969. – 292с.
1274537
  Владимирова К.В. Республика Мали / К.В. Владимирова, В.В. Жалин. – Москва, 1970. – 136с.
1274538
   Республика Мали : Справочник. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1274539
  Витухина Г.О. Республика Мали : справочник / Г.О. Витухина, В.Г. Онучко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 252с.
1274540
  Дементьев Ю.П. Республика МАли: Политико-экономический очерк / Ю.П. Дементьев. – Москва : Из-во Восточной Литературы, 1962. – 90с.
1274541
  Турко Т. Республика Молдова: детерминанты и перспективы европейской интеграции // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 197-206. – ISSN 1812-2566


  Национальная конференция 5 марта 2015 г., Кишинев.
1274542
  Львова Ю.Л. Республика муз / Ю.Л. Львова. – К. : Радянська школа, 1984. – 95 с.
1274543
  Щедров И.М. Республика на Меконге / И.М. Щедров. – Москва, 1983. – 79с.
1274544
  Низская Л.О. Республика Нигер : Справочник / Л.О. Низская. – Москва : Наука, 1989. – 226с.
1274545
   Республика Панама. Тайное оружие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 16 : фото
1274546
  Татарка Д. Республика попов / Д. Татарка. – М., 1966. – 301с.
1274547
  Травинский В. Республика рабовладельцев / В. Травинский. – Москва, 1966. – 32 с.
1274548
  Луцкая Н.С. Республика Риф / Н.С. Луцкая. – Москва : Издательство восточной литературы, 1959. – 210 с.
1274549
  Андреев Ю.А. Республика Самбо : [повесть] / Андреев Ю.А. ; [ил.: Б.В. Власов]. – Москва ; Ленинград : Совецкий писатель, 1964. – 216 с. : ил.
1274550
  Дахин В.Н. Республика Сан-Марино / В.Н. Дахин. – М., 1989. – 62с.
1274551
  Иванников В. Республика Саха (Якутия): вчера, сегодня, завтра // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 40-41. – ISSN 0235-7089
1274552
  Васильев И.А. Республика Семерицы / И.А. Васильев. – Москва, 1979. – 150с.
1274553
  Жмуровский Д.П. Республика Советов: единство фронта и тыла (1918-1920 гг.) / Д.П. Жмуровский. – Минск, 1980. – 190с.
1274554
  Вобликов Д.Р. Республика Судан (1956 - май 1969 г.) / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1978. – 328с.
1274555
  Белый Э.Л. Республика Суринам : тревоги и надежды / Э.Л. Белый. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : У политической карты мира ; № 4/1988)
1274556
  Смирнов Е.Г. Республика Сьерра-Леоне / Е.Г. Смирнов. – Москва, 1988. – 178с.
1274557
  Султанов Ш. Республика Таджикистан: многовекторная политика // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 34-39. – ISSN 0321-5075
1274558
  Гальперин Г.Л. Республика Того / Г.Л. Гальперин. – Москва : Географгиз, 1961. – 47с. – (У карты мира)
1274559
  Любарева Е.П. Республика труда / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 264 с.
1274560
  Любарева П Е. Республика труда / П Е. Любарева, . – Москва : Советский писатель, 1978. – 287 с.
1274561
  Сидорова Г.М. Республика Чад / Г.М. Сидорова. – М., 1989. – 63с.
1274562
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев Л. ; предисл. С. Маршака ;. – Изд., испр. и доп. – Ленинград : Советский писатель : [Ленинградское отд-ние], 1960. – 442 с. : ил.
1274563
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев ; [предисл. С. Маршака] ; рис. Н. Тырсы. – Ленинград : Детская лит-ра : Ленинградское отд-ние, 1968. – 383 с. : ил.; 2 л. ил. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
1274564
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть : для сред. и ст. возраста / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев ; вступ. ст. С. Маршака ; ил.: Н. Тырса. – Ленинград : Детская лит-ра : Ленинградсконе отд-ние, 1973. – 391 с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1274565
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва : Музыка, 1981. – 296 с.
1274566
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть для детей / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев ; [предисл. С. Маршака]. – переизд. – Ташкент : Узбекистан, 1983. – 312 с.
1274567
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть / Г.Г. Белых, А.И. Пантелеев. – Омск : Омское книжное изд-во, 1987. – 368 с.
1274568
  Белых Г.Г. Республика Шкид / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев ; [вступ. ст. С. Маршака ; худож. И.А. Шехурдина]. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1988. – 334, [2] с. : ил. – (школьная библиотека)
1274569
  Белых Г.Г. Республика Шкид : [повесть] / Г.Г. Белых, А.И. Пантелеев ; [предисл. С. Маршака] ; рис. Н. Тырсы. – [переизд.]. – Ленинград : Детская лит-ра : Ленинградское отд-ние, 1988. – 272 с. : ил. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000047-3
1274570
  Белых Г. Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – 512 с.
1274571
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть : для сред. и ст. шк. возраста / Г.Г. Белых, А.И. Пантелеев ; [предисл. С. Маршака] ; худож. О. Гурина. – Киев : Вэсэлка, 1989. – 343 с. : ил. – ISBN 5-301-00303-8
1274572
  Белых Г.Г. Республика Шкид : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Г.Г. Белых, Л. Пантелеев ; [послесл. С. Маршака ; худож. В. Портареску]. – Кишинёв : Hyperion, 1990. – 382, [1] с. : ил. – ISBN 5-368-00287-4
1274573
  Белых Г.Г. Республика ШКИД : [для старшего школьного возраста] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; художник А. Шахгелдян. – Москва : АСТ: Астрель, 2007. – 416 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026167-3
1274574
   Республика Шри Ланка: история и современность. – М., 1977. – 208с.
1274575
   Республика Шри Ланка: экономика и политика. – М., 1974. – 231с.
1274576
  Михайлов Н.А. Республика янтарная / Н.А. Михайлов. – Рига, 1970. – 209с.
1274577
  Магазинер Я. М. Республика, ее сущность и важнейшие демократические формы / Я.М. Магазинер. – Петроград (Санкт-Петербург) : Изд. книжного склада Кооператив Союз "Право" ; [Тип. Волковича], 1917. – 40 с.
1274578
  Глушкова В.В. Республиканская автоматизированная система управления (РАСУ) / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 90-93. – ISBN 978-966-622-589-7
1274579
   Республиканская библиотека имени В.И.Ленина Татарской АССР. – Казань, 1965. – 32с.
1274580
   Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства. – М.-Л., 1964. – 207с.
1274581
   Республиканская выставка плаката : каталог. – Москва : Главполиграфпром, 1967. – 40 с.
1274582
   Республиканская выставка произведений молодых художников "Молодость России". – М., 1987. – 56с.
1274583
   Республиканская выставка произведений молодых художников "Молодость России". – Москва, 1990. – 56с.
1274584
   Республиканская выставка произведений художников РСФСР "60 лет Великого Октября". – М., 1977. – 167с.
1274585
  Сушкова В.Н. Республиканская Испания в творчестве советских и американских писателей / В.Н. Сушкова. – Тюмень, 1986. – 60с.
1274586
   Республиканская конференция аспирантов. – Ереван
3. – 1989. – 112с.
1274587
   Республиканская конференция молодых ученых-химиков. 7-я. – Таллин
Ч. 1. – 1987. – 200 с.
1274588
   Республиканская конференция молодых ученых по физике, 2-я. – Минск
2. – 1972. – с.
1274589
   Республиканская конференция молодых философов республики.2-я. – Баку, 1984. – 116с.
1274590
   Республиканская конференция по биофизике 1-я. – Кишинев, 1984. – 139с.
1274591
   Республиканская конференция по вопросам языкознания и методики преподавания иностранных языков /тезисы докладов/. – Алма-Ата, 1964. – 87с.
1274592
   Республиканская конференция по прикладной геометрии и инженерной графике. – К., 1976. – 155с.
1274593
   Республиканская межвузовская научная конференция на тему: "Роль правовой науки в совершенствовании практической деятельности государственных и общественных организаций". – Львов, 1967. – 278с.
1274594
   Республиканская межвузовская научная конференция по теме: "В.И.Ленин и проблемы расширенного социалистического воспроизводства". – Кишинев, 1969. – 160с.
1274595
   Республиканская научная конференция "Вопросы сравнительной типологии (германские, романские, русский, тюркские языки)". – Ташкент, 1981. – 285с.
1274596
   Республиканская научная конференция "Национальное и интернациональное в языке". – Рига, 1989. – 98с.
1274597
   Республиканская научная конференция "Проблемы исследования и пропаганды социалистического образа жизни". – Рига, 1983. – 98с.
1274598
   Республиканская научная конференция "Торжество ленинских идей в развитии геологоразведочного дела в Украинской ССР". – Киев, 1969. – 18с.
1274599
   Республиканская научная конференция аспирантов. – Баку, 1984. – 232с.
1274600
   Республиканская научная конференция молодых исследователей по физиологии и биохимии растений. – Киев : Наукова думка, 1969. – 140с.
1274601
   Республиканская научная конференция молодых исследователей по физиологии растений, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев : Наукова думка, 1967. – 184с.
1274602
   Республиканская научно-методическая конференция "Актуальные социально-экономические проблемы охраны природы". – Рига, 1983. – 60с.
1274603
   Республиканская научно-методическая конференция "Совершенствование работы в вузах по правовой охране промышленной собственности". – Рига, 1983. – 92с.
1274604
   Республиканская научно-методическая конференция по преподаванию иностранных языков в языковых вузах. – Ташкент, 1965. – 62с.
1274605
   Республиканская научно-методическая конференция по преподованию иностранных языков в языковых вузах. – Ташкент, 1965. – 8с.
1274606
   Республиканская научно-практическая конференция "Психология и экспериментальная визуальная эстетика в свете решений ХХУІ съезда КПСС". – Таллин, 1981. – 124с.
1274607
   Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. – Душанбе
1. – 1985. – 132с.
1274608
   Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. – Душанбе
Часть 1 : Секция общественных наук. – 1985. – 95 с.
1274609
   Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 400-летию памяти первопечатника Ивана Федорова, (2-3 дек. 1983 г.). – Львов, 1983. – 63с.
1274610
   Республиканская научно-теоретическая конференция "Актуальные проблемы библиотековедения и библиографоведения Советской Молдавии". – Кишинев, 1978. – 136с.
1274611
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов. – Душанбе
1. – 1984. – 176с.
1274612
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов. – Душанбе
2. – 1984. – 139с.
1274613
  "Некоторые проблемы развития общественных наук в свете решений ХХVІІ съезда КПСС" Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам "Некоторые проблемы развития общественных наук в свете решений XXVII съезда КПСС", Рига, 20-21 ноября 1986 г. : Секции: пробл. ком. воспитания молодежи; пробл. марксист.-ленин. философии; вопр. юрид. наук; пробл. филол. и пед. наук; вопр. истории СССР и истории КПСС : Тез. докл. / проблемы развития общественных наук в свете решений ХХVІІ съезда КПСС" "Некоторые; -во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР, ЦК ЛКСМ Латвии, Совет молодых ученых Лав. гос. ун-та им. Петра Стучки. – Рига : ЛГУ, 1986. – 239 с.
1274614
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященная 165-летию со дня рождения К.Маркса и 65-летию ВЛКСМ. – Рига, 1983. – 236с.
1274615
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Рига, 1987. – 248с.
1274616
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященная 70-летию ВЛКСМ. – Рига, 1988. – 185с.
1274617
  Латвийская Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященная ХХУІІ съезду КПСС и ХХІУ съезду компартии Латвии, Рига, 21-22 ноября 1985 г. : Тез. докл. / Латвийская, науч.-теорет. конф. молодых ученых и специалистов по общественным наукам респ.; М-во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР, ЦК ЛКСМ Латвии, Совет молодых ученых Латв. гос. ун-та им. Петра Стучки. – Рига : ЛГУ, 1985. – 230 с.
1274618
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых по общественным наукам, посвященная 70-летию ВЛКСМ. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 169с.
1274619
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых по общественным наукам, посвященная 70-летию ВЛКСМ. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 95с.
1274620
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых, посвященная 165-летию со дня рождения Карла Маркса и 65-летию ВЛКСМ. – Рига
2. – 1983. – 150с.
1274621
   Республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых, посвященная ХХУІІсъезду КПСС и ХХІУ съезду Компартии Украины. – Рига, 1985. – 176с.
1274622
  Сухорукова Р.Н. Республиканская научно-техническая библиотека : основные вехи истории // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 90-98. – ISBN 978-985-7125-33-3
1274623
  Республиканская Республиканская научно-техническая конференция "Проблемы передачи информации проводными каналами связи" : тезисы докладов / Республиканская, научно-техническая конференция "Проблемы передачи информации проводными каналами связи"; Теплов Н.Д. – Киев
Секции: Эксплуатации линейно-кабельных сооружений; Механизации линейно-кабельных сооружений; Статистической теории связи; Экономики связи. – 1975. – 74 с.
1274624
  Республиканская Республиканская научно-техническая конференция "Проблемы передачи информации проводными каналами связи" : тезисы докладов / Республиканская, научно-техническая конференция "Проблемы передачи информации проводными каналами связи"; Теплов Н.Д. – Киев
Вып. 1 : Секции: Передачи данных; Дальней связи; Автоматической коммутации; Телеграфной связи. – 1975. – 84 с.
1274625
   Республиканская научно-техническая конференция молдых ученых по общественным наукам, посвященная 70-летию ВЛКСМ. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 159с.
1274626
  Хотяновский Владимир Андреевич Республиканская партийная печать Литвы и экономическая реформа (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Хотяновский Владимир Андреевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1978. – 25л.
1274627
  Шмелёв Д.В. Республиканская партия в политической жизни Франции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 146-154. – ISSN 0042-8779
1274628
  Чернега В.Н. Республиканская партия в политической жизни Франции (1962-1981) / В.Н. Чернега. – Москва, 1982. – 188 с.
1274629
  Зорин В.С. Республиканская партия США у власти / В.С. Зорин. – Москва, 1958. – 87с.
1274630
  Шевченко М.Ф. Республиканская программа "Труд" / М.Ф. Шевченко, И.В. Франдюк. – Киев, 1984. – 54с.
1274631
  Мельник А. Республиканская Турция / А. Мельник. – М.-Л, 1927. – 56с.
1274632
   Республиканская художественная выставка "Анималисты России": Скульптура, графика, живопись, декор.-прикл. искусство. – Москва, 1980. – 21с.
1274633
   Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – М., 1960. – 264с.
1274634
   Республиканская художественная выставка к 60-летию Великой Октябрьской революции. – Ташкент, 1977. – 44с.
1274635
   Республиканская юбилейная научно-техническая конференция "50 лет Ленинского декрета об образовании картографо-геодезической службы СССР" (г. Киев, март, в 1969 г.) / 50 лет Ленинского декрета об образовании картографо-геодезической службы СССР; Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченка. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1969. – 25 с.
1274636
  Эрлихсон И.М. Республиканские идеи в буржуазно-дворянской утопии эпохи Английской революции (1640-1660 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 106-120. – ISSN 0130-3864
1274637
  Гнатюк Н.М. Республиканские комплексные целевые программы и интенсификация производства / Н.М. Гнатюк, М В. Бородюк, . – К, 1982. – 33с.
1274638
   Республиканские математические олимпиады. – Кишинев, 1986. – 228с.
1274639
   Республиканские педагогические чтения. – Фрунзе, 1955. – 180с.
1274640
  Федонин Александр Республиканский император // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
1274641
   Республиканский краеведческий музей Министерства культуры Мордовской АССР. – Саранск, 1968. – 80с.
1274642
   Республиканский краеведческий музей УАССР. – Ижевск, 1972. – 128с.
1274643
   Республиканский музей природы. – Ташкент, 1968. – 76с.
1274644
   Республиканский музей природы. – Ташкент, 1979. – 54с.
1274645
   Республиканский семинар-совещание об улучшении учебно-методической работы в учебных заведениях профессионально-технического образования РСФСР. – М., 1961. – 187с.
1274646
   Республиканский семинар по дискретной оптимизации. – К., 1985. – 142с.
1274647
   Республиканский семинар по проблемам педагогики, психологии и частных методик посвящается 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1966. – 26с.
1274648
   Республиканский симпозиум "Концентрация напряжений". – Донецк, 1983. – 148с.
1274649
   Республиканское межведомственное координационное совещание по структурной геоморфологии и неотектонике Украины. – Харьков, 1967. – 86с.
1274650
   Республиканское соввещание "Вопросы реализации и развития экономического эксперимента. – Рига, 1984. – 86с.
1274651
   Республиканское совещание-семинар заведующих кафедрами общественных наук высших заведений 21-22 мая 1981 г.. – Киев, 1981. – 128с.
1274652
   Республиканское совещание работников учебных заведений 14-15 марта 1974 года в г.Киеве. – Киев, 1974. – 156с.
1274653
   Республиканское унитарное предприятие "Отель "Минск", Минск, Белоруссия : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 38 : Фото
1274654
  Осадчий Е.Н. Республиканское художественное-педагогическое училище им. И.Е. Репина / Е.Н. Осадчий. – Кишинев, 1987. – 156с.
1274655
  Попов А.А. Республиканцы в президентской кампании-2012 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 7 (511). – С. 3-14. – ISSN 0321-2068
1274656
   Республиканцы и другие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 104-105 : фото. – ISSN 1029-5828
1274657
  Терехов В.И. Республиканцы у власти / В.И. Терехов. – М., 1984. – 144с.
1274658
  Никонов В.А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану / Никонов В.А. – Москва, 1988. – 287 с.
1274659
  Щелчков А.А. Республикеты. Партизанское движение в Верхнем Перу в эпоху Войны за независимость // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-62. – ISSN 044-748Х
1274660
   Республики Советского Союза. – Москва, 1979. – 201с.
1274661
  Семенов П.Е. Республики Средней Азии в девятой пятилетке / П.Е. Семенов. – Москва, 1974. – 144с.
1274662
   Республики Средней Азии в период развитого социализма. – Москва, 1980. – 288с.
1274663
  Артюхов Я.С. Республики, края и области СССР : указатель литературы / сост.: Я.С. Артюхов, Н.П. Никитин ; Всесоз. Кн. Палата. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1943. – 92, [4] с.
1274664
  Іванов О.Ф. Республіка / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 325-326. – ISBN 966-642-073-2
1274665
  Біленко Василь Республіка Афон. Жінкам вхід заборонено : Греція.Три екскурсії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 46-47 : Фото
1274666
  Богданович І.І. Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 209-223. – ISBN 978-966-02-7888-2
1274667
  Коч С.В. Республіка Болгарія і "болгари зарубіжжя": формування політики взаємодії // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (31). – С. 128-148. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1274668
  Осадца І. Республіка Болгарія після трьох років членства в Європейському Союзі. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 64-68
1274669
  Хачатрян А. Республіка Вірменія в англійсько-американських відносинах у 1918-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджено плани Сполучених Штатів та Великої Британії щодо "спадщини" Османської імперії після Першої світової війни. Висвітлено місце Вірменії в англійських та американських планах. Розглянуто вірменське питання, як складова Закавказзя і як окремий ...
1274670
  Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188л. – Бібліор. : л.172-188
1274671
  Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1274672
  Даскалов С. Республіка дощів : роман / Стоян Даскалов ; з бол. пер. Лідія Горячко і Наталя Оніпко. – Київ : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 256 с. : іл.
1274673
  Даскалов С. Республіка дощів : роман / Стоян Даскалов ; пер. з бол. Лідії Горячко та Наталі Онипко. – Київ : Дніпро, 1983. – 262 с. : іл.
1274674
  Денисов Н В. Республіка Замбія / Н В. Денисов. – Київ, 1971. – 79с.
1274675
  Борділовська О.А. Республіка Індія: у пошуках власного шляху (до 55-тої річниці здобуття незалежності) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113-117. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий аналіз основних успіхів та перетворень у незалежній Індії, зокрема - у розвитку господарства, становленні та закріпленні демократичних інститутів суспільства, розвитку науки та новітніх технологій, особливостей зовнішньополітичної ...
1274676
  Дуда А. Республіка Кадирова // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 9 (174). – С. 26-28. – ISSN 1996-1561


  Москва не контролює ситуації в бунтівній республіці.
1274677
  Зименкова В. Республіка Казахстан у політиці США в контексті ядерного роззброєння // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 99-106. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1274678
  Отрощенко І.В. Республіка Казахстан: основні напрями стратегічного партнерства // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 89-109. – ISSN 1682-671Х
1274679
  Ціватий В. Республіка Кенія в глобалізованому світі: інституційний і політико-дипломатичний потенціал XXI століття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 53-55. – (Політичні науки)
1274680
  Гуменюк А. Республіка Кіпр - країна активного дипломатичного життя // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 1. – С. 32-35. – ISSN 2663-2675
1274681
  Кононенко Т. Республіка краснописьменства. Коментар до перекладів українською мовою термінів з праці Девіда Г"юма. "Про есеїстичне письменство" / Т. Кононенко, Г. Ільїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 18-28. – (Філософія ; вип. 2 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття коментує особливості авторського застосування ф ілософських термінів, необхідність у чому з"ясувалася впродовж роботи над україномовним перекладом праці "Про есеїстичне письменство" - англомовного есею, опублікованого у 1742 р. у першому ...
1274682
  Мамонтов Я.А. Республіка на колесах / Я.А. Мамонтов. – Х., 1928. – 100с.
1274683
  Мамонтов Я.А. Республіка на колесах / Я.А. Мамонтов. – Вид. 2-е. – Х.-К., 1930. – 100с.
1274684
  Мамонтов Я.А. Республіка на колесах / Я.А. Мамонтов. – К., 1966. – 111с.
1274685
  Шпита П.В. Республіка на морі / П.В. Шпита. – К., 1973. – 216с.
1274686
  Гарбарук А.С. Республіка Польща - Полонія: механізми підтримки спільноти історичною батьківщиною в Україні // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 381-383. – ISBN 978-966-493-676-4
1274687
  Тимків Я. Республіка Польща як новий актор в європейській політиці безпеки і оборони // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 154-164.
1274688
  Чекаленко Л. Республіка Польща як складник американського чинника безпеки Центрально-Східної Європи // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 688-706. – ISBN 978-617-7446-57-5
1274689
  Гуменюк О. Республіка Свободи // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Кенгірське повстання політв"язнів 1954 р.
1274690
  Козлітін В. Республіка Сербія на шляху до Європейського Союзу в 2006-2009 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано відносини між Республікою Сербією та Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж 2006-2009 рр. Висвітлено ...
1274691
  Козлітін В.Д. Республіка Сербія на шляху інтеграції в Європейський Союз у 2010–2014 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 409-417. – ISSN 2076-1554
1274692
  Демещук А. Республіка Сербська Крайна: від становлення до падіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-16. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується історичний досвід самопроголошеної Республіки Сербська Крайна, що існувала на території Хорватії в 1991-1995 рр. Розгляд проводиться в контексті сербсько-хорватського військового протистояння під час Югославської кризи 1990-х рр. ...
1274693
  Бикова Т. Республіка Тавриди (1918 р.) і Кримська Республіка (1919 р.): схожість і відмінність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 8. – С. 8
1274694
  Бикова Т. Республіка Тавриди (1918 р.) і Кримська Республіка (1919 р.): схожість і відмінність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 7. – С. 8
1274695
  Гарчев П.І. Республіка Тавріда / П.І. Гарчев. – К., 1990. – 125с.
1274696
  Онацький М.Ю. Республіка Таджикистан у системі міжрегіонального співробітництва на початку ХХІ ст.. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 43-49. – ISSN 2222-4459
1274697
  Акулов-Муратов Республіка Туркменістан: "епоха Великого Відродження" / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29-33
1274698
  Терещенко Ю. Республіка чи Гетьманат?-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 14-15


  Розмова з українським істориком Ю. Терещенком: "Саме на клас хлібороба-власника, консерватора, носія національних традицій тільки й може опертися держава".
1274699
  Бєлих Г.Г. Республіка Шкід : повість / Г.Г. Бєлих, Л. Пантелєєв ; перекл. і примітки Ол. Громова. – Харків : Мол. більшовик, 1931. – 364 с.
1274700
  Бєлих Г.Г. Республіка Шкід / Г.Г. Бєлих, Л. Пантелєєв. – Київ : Молодь, 1975. – 345, [7] с. – (Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело")
1274701
  Бєлих Г. Республіка Шкід : повість / Г. Бєлих, Л. Пантелєєв ; [пер. з рос. В. Бевза ; післямова С. Маршака ; худож. В. Євдокименко]. – Київ : Молодь, 1984. – 336 с. : іл., 4 арк. іл. – (Бібліотека художніх творів для молоді "Джерело")
1274702
  Литвинов О. Республіканізм і поділ влади в системі принципів конституційного ладу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-40
1274703
   Республіканська бібліотека УРСР ім.КПРС. – К., 1966. – 14с.
1274704
   Республіканська виставка "Т.Г.Шевченко в народному образотворчому мистецтві. – К., 1940. – 63с.
1274705
   Республіканська виставка творів молодих художників України. Київ. 1966. [Ізовидання] : [комплект листівок з тект. на укр., рос. та анг. мовами]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 л. : 24 листівки + 1 обкл.
1274706
   Республіканська міжвузівська науково-технічна конференція з питань радіоелектроніки і автоматики. – Львів
Ч. 2. – 1967. – 147 с.
1274707
   Республіканська нарада молдих вчених України. – К., 1966. – 96с.
1274708
   Республіканська наукова конференція з питань методології мовознавства. – К., 1964. – 68с.
1274709
   Республіканська наукова конференція, присвячена вивченню закономірностей розвитку усної форми української літературної мови. – Полтава, 1965. – 108с.
1274710
   Республіканська наукова конференція, присвячена вивченню закономірностей розвитку усної форми української літературної мови. – Полтава, 1965. – 108 с.
1274711
   Республіканська наукова конференція, присвячена вивченню українського усного літературного побутового мовлення. – К., 1968. – 144с.
1274712
   Республіканська науково-практична конференція "До нової України - шляхом реформ". – К., 1993. – 141с.
1274713
   Республіканська науково-технічна конференція "Поліграфічна промисловість і видавнича справа на Україні". – Львів, 1967. – 152с.
1274714
   Республіканська туристсько-краєзнавча експедиція учнів шкіл Української РСР "Шляхами Великого Жовтня", присвячена 50-річюю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1966. – 28с.
1274715
  Терещук М.М. Республіканська форма правління в Україні: тенденції розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-62.
1274716
  Протасова В. Республіканська форма правління: юридична природа й різновиди // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 19-25.
1274717
   Республіканська художня виставка 1961 року. – Київ, 1962. – 24с.
1274718
   Республіканська художня виставка 1963 року. – Київ, 1964. – 12с.
1274719
  Козаченко Ю.В. Республіканська школа юних математиків. Функції та їх графіки (методичні розробки) / Ю.В. Козаченко. – Київ, 1968. – 25с.
1274720
   Республіканська ювілейна науково-технічна конференція "50 років ленінського декрету про утворення картографо-геодезичної служби СРСР" / 50 років ленінського декрету про утворення картографо-геодезичної служби СРСР; КДУ ім. Т.Г. Шевченка ; Київський інженерно-будівельний ін-т ; Українська територіальна інспекція державного геодезичного нагляду ГУГК при РМ СРСР ; Географічне товариство УРСР ; Київське відділення Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства. – Київ
Програма засідань. – 1969. – 14 с.
1274721
   Республіканська ювілейна Шевченківська виставка. – К., 1941. – 152с.
1274722
  Позняк С.П. Республіканський Будинок органної та камерної музики в Києві / С.П. Позняк. – К, 1982. – 22с.
1274723
  Литвинов О. Республіканський устрій як принцип конституційного ладу України: до постановки питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 51-54
1274724
   Республіканські педагогічні читання 1955 року. – К., 1955. – 32с.
1274725
  Верховський В. Республіки Кавказу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 3
1274726
  Мельников И.А. Респулика в Альпах / И.А. Мельников. – М., 1988. – 366с.
1274727
  Маслий А.И. Рессеивающая способность электролитов и равномерность гальванических покрытий : Автореф... канд. хим.наук: / Маслий А.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 18л.
1274728
  Исаченко Н.Н. Рессентимент в системе образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 108-110. – ISSN 1561-2465


  Ценностная система современного общества ориентирует молодое поколение на жизнь по чужим законам, на приспособленчество, что способствует формированию рессентиментного сознания. Коммерциализация отечественного образования, внедрение западных форм ...
1274729
  Овандер Л.М. Рессеяние света в растворах вдали от полосы поглощения / Л.М. Овандер. – Москва ; Ленинград, 1957. – [11] с.
1274730
  Кольцова И.С. Рессеяние ультразвуковых волн в гетерогенных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Кольцова И.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л.
1274731
  Ціпко А. Реставратор давньої традиції (до 370-ї річниці зведення на київську митрополію Петра Могили) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1274732
  Здоровило Т. Реставратор нації. Михайло Брайчевський критикував імперський міф про нездатність українського народу до самостійного державотворення у радянські 60-ті роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 39). – С. 9


  Нещодавно в Музеї шістдесятництва відкрилася виставка «Він бачив крізь час», присвячена видатному історику, культурологу, філософу, археологу, громадському діячеві — Михайлу Юліановичу Брайчевському. Лише найближче оточення вченого знало його ще й як ...
1274733
  Сюндюков І. Реставратор української нації Михайло Брайчевський: історик, мислитель, державотворець // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 434-442. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1274734
  Панченко В. Реставратор утраченого часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 30


  Анатолію Макарову (1939 - 2015), авторитетному літературному критикові й мистецтвознавцю, блискучому досліднику київської старовини, нещодавно виповнилося б 80 років.
1274735
  Кузіна Н. Реставратор, художник, мистецтвознавець (до 70-ти річчя від дня народження Раїси Кузіної) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 42-45


  У статті розглядається внесок Раїси Кузіної в розвиток реставраційної справи в Україні, оцінюється її доробок як художника. Особлива увага приділена графічним та живописним роботам із зображенням природи Київщини,Чернігівщини, Сумщини. В статье ...
1274736
  Дмитрук-Сорохтей Реставратори: мистецтво під час війни (закінчення) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 82-85. – ISSN 0130-1799
1274737
  Фрадкин И.М. Реставраторы орла и свастики / И.М. Фрадкин. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
1274738
  Зеленецкий В.С. Реставрационные меры защиты уголовных дел // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 160-178.
1274739
  Кирьянов А.В. Реставрация археологических предметов. / А.В. Кирьянов. – М., 1960. – 96с.
1274740
  Якубан А. Реставрация бабочек : рассказы / Андрис Якубан ;. – Рига : Лиесма, 1978. – 222 с.
1274741
   Реставрация библиотечных материалов. – Л., 1958. – 99с.
1274742
   Реставрация древнерусской живописи в СССР 1917-1977. – М., 1978. – 54с.
1274743
   Реставрация зданий / Кантакьюзино, , Щербан, , Брандт, , Сьюзен. – Москва, 1984. – 264 с.
1274744
   Реставрация и дезинфекция книг и бумаг. – М., 1939. – 163с.
1274745
   Реставрация и исследование памятников культуры. – Москва
1. – 1975. – 259с.
1274746
   Реставрация и исследование памятников культуры. – Москва
2. – 1982. – 252с.
1274747
   Реставрация и исследование художественных памятников. – М., 1955. – 147с.
1274748
  Коноваленко А.М. Реставрация мебели / А.М. Коноваленко. – М., 1990. – 190с.
1274749
   Реставрация металла. – М., 1989. – 154с.
1274750
  Кулябин А. Реставрация монархий на постсоветском пространстве? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 35-45. – ISSN 0869-44435
1274751
   Реставрация музейных коллекций. – М., 1979. – 35с.
1274752
   Реставрация музейных ценностей в СССР. – М., 1982. – 166с.
1274753
   Реставрация музейных ценностей в СССР. – Москва, 1984. – 78с.
1274754
  Абдуразаков А.А. Реставрация настенных росписей Афрасиаба / А.А. Абдуразаков, М.К. Камбаров; под ред.: А.С. Садыкова. – Ташкент : Фан, 1975. – 63 с. : ил.
1274755
  Михайловский Е.В. Реставрация памятников архитектуры (развитие теоретических концепций) / Е.В. Михайловский. – Москва, 1971. – 191с.
1274756
  Ополовников А.В. Реставрация памятников народного зодчества / А.В. Ополовников. – Москва, 1974. – 391 с.
1274757
   Реставрация произведений станковой масляной живописи. – М., 1977. – 223с.
1274758
  Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов / А.Б. Алешин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 151-157
1274759
   Реставрация станковой темперной живописи. – М., 1986. – 159с.
1274760
  Орленко М.І. Реставраційна галузь в україні: проблеми, досягнення, відповідність світовим методикам реставрації // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2017. – Вип. № 63. – С. 281-291. – ISSN 2076-815X
1274761
  Кулаков С. Реставраційна діяльність в Україні (організаційно - правові та економічні складові) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.8-11. – ISSN 1608-6422
1274762
  Рішняк О.Б. Реставраційна діяльність як форма збереження об"єктів культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Рішняк Олег Богданович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274763
  Дзендзелюк Л.С. Реставраційні інтервенції у деструктований рукописний документ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 221-223. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника потрапив на реставрацію інтригуючий об’єкт – трубчастий паперовий згорток, який своїм виглядом нагадував сигару, довжиною 16 ...
1274764
   Реставраційні колізії: /Добірка статей та матеріалів/ // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С. 10-71. – ISSN 0131-2685
1274765
  Крайній К.К. Реставраційні роботи у Троїцькій надбрамній церкві 1881-1883 рр. // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.17-21. – ISBN 966-518-051-7
1274766
  Дорофієнко І. Реставраційні студії художньої спадщини Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 44-52. – ISSN 1728-6875
1274767
  Романченко О.Д. Реставрація Будинку митрополита архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври у 1950-60-х роках // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 24-32. – ISSN 2218-4805
1274768
  Яців Р.М. Реставрація веселки = Restoration of the rainbow : малярство, графіка Романа Яціва : [альбом-каталог виставки] / Львів. нац. акад. мистецтв, Музей "Дрогобиччина" ; [англ. пер. Марії Яців ; вступ. ст. Д. Скринник-Миськи]. – Львів : Апріорі, 2015. – [48] с. : іл. – На тит. арк. дані частково укр., англ. – ISBN 973-617-629-229-6
1274769
  Андрущенко М. Реставрація і відтворення бастіону Дорошенка - перший крок у музеєфікації Чигиринської фортеці // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
1274770
  Юрченко С.Ю. Реставрація Іллінської церкви у Суботові в середині ХІХ століття мовою документів // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 33-49. – ISSN 2078-0133
1274771
  Рубель В.А. Реставрація Кемму та причини її краху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Історія ; вип. 33)


  Висвітлюється історія реставраційного про імператорського руху в Японії XIV ст. Розкриваються причини краху імператорської державності та відновлення самурайської диктатури.
1274772
  Борисюк-Дудкіна Реставрація та реконструкція протоми Афродити з Ольвії / Борисюк-Дудкіна, Т.М. Шевченко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 145-149. – ISSN 2227-4952


  У публікації подаються і аналізуються результати реставрації та консервації протоми класичного періоду з Ольвії (розкопки Л.М. Славіна (КУ) 1956 р.), яка зберігається у Наукових фондах ІА НАНУ.
1274773
  Кочубейник О.М. Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 102-116
1274774
  Іванисько С. Реставрація фрескового малярства Софії Київської (1920--30-ті рр.) // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.65-77. – ISSN 0131-2685
1274775
  Портяк В. Реставрація чи реконструкція? Лапки вгору? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 3


  Про реставраційні роботи, які ведуться у Києві та на Черкащині до 200-ліття Шевченка. Відверта відповідь на відкритий лист міністра культури Леоніда Новохатька до "шанувальників" Тараса Шевченка.
1274776
  Рябинин А.Н. Реставрированный скелет исполинского ящера Trachodon amurense nov.sp. / А.Н. Рябинин. – Б.м., 1925. – С.1-12. – Отдельный оттиск: Изв. Геол. Ком., Т. XLIV, № 1
1274777
  Жаровська І. Рестарт політичної реформи в Україні: науково-прикладні підстави та конституційно-правові наслідки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1561-4999
1274778
  Гончар М. Рестарт співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 6). – С. 9


  Іран відкриває новий розділ у відносинах зі світом. Чи готова цим скористатися Україна?
1274779
   Реститовые гипербазиты в коллизионной системе ранних каледонид Западного Прибайкалья / А.С. Мехоношин, А.Г. Владимиров, Г В. Волкова Владимиров, Т.Б. Колотилина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1562-1582 : рис., табл. – библиогр.: с. 1579-1582. – ISSN 0016-7886
1274780
  Давыдов К.Н. Реституция у немертин в связи с вопросом о проспективной потенции зародышевых пластов : (Представлено в заседании Физико-математического отделения 31 марта 1910 г.) / [соч.] К.Н. Давыдова ; Из особой Зоологической лаборатории Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1910. – С. 645-657. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1910


  На с. 645 [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на память
1274781
  Козлов Григорий Реституция: искусство, освобожденное из плена : Досье // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 78-88 : Фото
1274782
  Опанасенко О.І. Реституції в контексті Європейських домовленостей // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 66-71. – ISSN 2076-1554
1274783
  Ткаченко М. Реституційна діяльність радянської військової адміністрації в Німеччині і повернення в Україну музейних фондів (1945-1949 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 74-79
1274784
  Стариков Г. Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 640-653. – (Нова серія ; вип. 18)
1274785
  Спасибо-Фатєєва Реституція власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 89-98. – ISSN 1026-9932
1274786
  Акуленко В.І. Реституція культурних цінностей як вид матеріальної відповідальності у міжнародному праві // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 55-70. – ISBN 966-531-142-5
1274787
  Параскева К. Реституція майна внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської конвенції з прав людини та стандартів Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-617-7220-88-5
1274788
  Друзенко Г. Реституція по-українськи: відновлення історичної справедливості чи пастка для церкви // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.57-62
1274789
  Острянко Б. Реституція чи віндикація? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 26-27


  Відновлення права власності на нерухоме майно, що вибуло із законного володіння (незалежно від причин та обставин), завжди є довготривалим та клопітким процесом, тому обрання правильного способу захисту порушеного права на етапі формування стратегії є ...
1274790
  Шмеріга В.І. Реституція як елемент механізму прав людини у судочинстві США // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.50-53. – Бібліогр.: 11 назв.
1274791
  Остапенко С.І. Реституція як форма відшкодування майнової шкоди, завданої злочином // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
1274792
   Рестовраторам и хранителям библиотечных фондов. – М., 1981. – 99с.
1274793
  Головко Дмитро Ресторан при готелі: частина бізнесу чи збиткова розкіш? // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 32-35 : фото
1274794
  Курпас Алексей Ресторан. Нелегкая участь ресторанного критика // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 42-43 : фото
1274795
  Боронь О. Ресторани і трактири в Шевченковій повісті "Художник" (з нових коментарів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 35-52. – ISSN 0236-1477
1274796
  Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: інформаційна складова / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 178-185 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1274797
  Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: міжнародний та український аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 4-18.
1274798
  Дмитрієва К.Є. Ресторанне господарство Київської агломерації: погляд споживачів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 136-147. – ISSN 2308-135X
1274799
  Ляшук М.М. Ресторанне господарство Поліського рекреаційного регіону: сучасний стан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1274800
  Прилепа Н.В. Ресторанний бізнес: інноваційні зміни в умовах поширення вірусу COVID-19 // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 181-184. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1274801
  Сусол Н. Ресторанні послуги: структура факторів якості // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 63-66
1274802
  Клецковская Ирина Ресторанный маркетинг // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 70-73 : фото
1274803
  Кириков В.О. Рестравратор, живописец, копиист / В.О. Кириков. – Москва, 1972. – 44с.
1274804
  Тинний Ігор Владиславович Рестркутурування промислових підприємств у перехідних економіках. : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Тинний Ігор Владиславович; М-во освіти і науки України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 241л. – Бібліогр.:л.191-211
1274805
  Пелих С.А. Реструктуризация отечественных предприятий как необходимое условие рыночной адаптации / С.А. Пелих, Х.Н. Шамах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 297-303. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1274806
  Подсолонко Е.А. Реструктуризация региональной экономики : Научное издание / Е.А. Подсолонко. – Киев : Центр навчальної літератури, 2003. – 424с. – ISBN 966-306-015-8
1274807
  Вензель М. Реструктуризация системы спорта Австрии // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 1992-7886
1274808
  Загорулько А.А. Реструктуризация системы управления ОАО "Югрефтрансфлот" как инструмент адаптации предприятия к условиям изменяющейся внешней среды : менеджмент / А.А. Загорулько, Г.А. Раздобреева // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 160-168 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1274809
  Курьянович В. Реструктуризация фирмы и переход на аутсорсинг // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 21-26
1274810
  Миськов А.Е. Реструктуризация экономики и некоторые вопросы управления и использования собственности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 165-177. – ISSN 1728-8878
1274811
  Пруський С. Реструктуризація банків як об"єктивна необхідність в умовах глобалізації економіки // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 207-214. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1274812
  Шелудько Н.М. Реструктуризація банківського сектора в умовах світової фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1274813
  Батковський В. Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 39-43. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, які елементи антикризової політики Уряду України і Національного банку України були найбільш ефективними. На підставі міжнародного досвіду подолання системних банківських криз визначено, які ще додаткові заходи доцільно ...
1274814
  Сидорович Р. Реструктуризація банкрутства // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Комплексне вдосконалення інституту банкрутства: усунення термінологічних неузгодженостей, врегулювання нюансів опротестування правочинів боржника та інші новації законопроєкту № 4409".
1274815
  Артемович І. Реструктуризація боргу фізичної особи: нові можливості, нові обов"язки / І. Артемович, А. Івашенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1274816
  Жук П.В. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду / П.В. Жук, І.С. Почтарук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 167-175. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання ролі вугільної промисловості у соціально-економічному розвитку країн і регіонів, сучасні тенденції у розвитку галузі.
1274817
  Пазюк О. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах / О. Пазюк, Т. Біденко, Т. Дубок // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
1274818
  Анішина Н. та інш. Реструктуризація вугільної промисловості України та соціальний захист осіб, вивільнених внаслідок ліквідації шахт // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-39
1274819
  Павленко І. Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії / І. Павленко, І. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано міжнародний досвід реструктуризації вугільної промисловості. Досліджено причини державноїнеефективності реструктуризації та особливості її здійснення країнами з розвиненою ринковою економікою. Ідентифіковано соціально-економічні ...
1274820
  Басюк Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 115-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1274821
  Лондар Л.П. Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 195-202. – ISSN 2306-546X
1274822
  Сорока Р.С. Реструктуризація доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.С. Сорока, М.П. Сорока // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 210-215. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1274823
  Рожкова Т.С. Реструктуризація економіки України в умовах трансформаційних процесів сучасного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто проблеми реструктуризації економіки України у контексті світової трансформації, проаналізовано системні кореляційні зв"язки між тенденціями глобалізації та регіональної інтеграції, з одного боку, та перспективами створення ефективної ...
1274824
  Остапишин Т.П. Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 210-214. – ISSN 2222-4459
1274825
  Масина О.П. Реструктуризація заборгованості на міжнародних фінансових ринках: методичні аспекти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 21-23. – ISSN 1728-6220
1274826
  Бурлай Т. Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-49
1274827
  Богдан І.В. Реструктуризація зовнішнього державного боргу 2015 року та її наслідки для фіскального простору України / І.В. Богдан, А.О. Свиридовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 52-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2305-7645
1274828
  Вахненко Т. Реструктуризація зовнішнього державного боргу комерційним кредиторам : методи і умови застосування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 8. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1274829
  Шелудько Н.М. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи / Н.М. Шелудько, К.В. Ануфрієва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 55-70
1274830
  Гусаков С.І. Реструктуризація корпоративного сектора національної економіки: зміст та механізми здійснення // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 42-53. – ISSN 2311-6420
1274831
  Міщенко В. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні / В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 12-17
1274832
  Мартюк Т.М. Реструктуризація кредитної заборгованості як метод управління проблемними кредитами банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 455-456. – ISBN 978-966-188-219-4
1274833
  Диба М.І. Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості : фінанси інституційних секторів економіки / М.І. Диба, Є.А. Поліщук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 98-106 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1274834
  Мазуренко О. Реструктуризація ланцюгів поставок на ринку м"яса та продуктів його переробки // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1274835
  Макаренко М.І. Реструктуризація механізму грошово-кредитної політики в контексті посткризової модернізації глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 22-24
1274836
   Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. та ін. Яковлєв; С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв та ін. ; НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; редкол. : С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев. – Київ : Наукова думка, 2007. – 347с. – ISBN 978-966-00-0729-1
1274837
  Івохін Є.В. Реструктуризація моделі "стан-імовірність вибору" на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць / Є.В. Івохін, О.В. Олецький // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 2, березень - квітень. – С. 96-107. – ISSN 1019-5262
1274838
  Луцишин З.О. Реструктуризація МФІ як фактор стабілізації міжнародного фінансового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 216-224
1274839
  Захарченко В. Реструктуризація національного промислового комплексу в умовах ринкових перетворень (у системі міжнародних економічних координат) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.275-286. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1274840
  Рожко Д. Реструктуризація національної економіки як основний чинник формування державного бюджету в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність реструктуризації національної економіки та її вплив на формування державного бюджету. Досліджено напрями реформування бюджетної сфери в Україні. The essence of restructuring of national economy and its influence on forming ...
1274841
  Баюра Д.О. Реструктуризація підприємств : Навчальний посібник / Д.О.Баюра; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 209с. – ISBN 966-594-646-3
1274842
  Віммерс К.Х. Реструктуризація підприємств в умовах міжнародних олігополістичних ринків (на прикладі європейської авіакосмічної галузі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 304-307. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні теоретичні засади пристосування підприємства в умовах міжнародних олігополістичних ринків. Окрема увага присвячується проблемам забезпечення економічного зростання та здійснення державної економічної політики в умовах ...
1274843
  Троян В.М. Реструктуризація підприємств військово-промислового комплексу України / В.М. Троян, А.В. Радченко, А.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 63)


  Досліджено проблеми реструктуризації підприємств військово-промислового комплексу України.
1274844
  Кириленко І.В. Реструктуризація підприємств оборонно-промислового комплексу України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1274845
  Мартиненко В.П. Реструктуризація підприємств промисловості як умова розвитку сучасної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 92-95. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1274846
  Глазков С. Реструктуризація підприємств у контексті євроінтеграції: вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-49.
1274847
  Прадеус А.М. Реструктуризація підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 130-141
1274848
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.210-231. – Бібліогр.: л.191-209
1274849
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України : Автореф дис. ... канд економічних наук: спец. 08.00.04 / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1274850
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств: методологічний аспект // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 102-113. – ISBN 966-7317-92-7
1274851
  Височин І.В. Реструктуризація підприємства як економічна категорія // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 160-165. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1274852
  Лепьохіна І.О. Реструктуризація підприємства як чинник поліпшення управління діяльністю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.176-179. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1274853
  Шишкін В. Реструктуризація підприємства: заходи кадрового характеру // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14.
1274854
  Прушківський В.Г. Реструктуризація продуктивної інфраструктури промисловості регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-33.
1274855
  Авдєєва Н.Ю. Реструктуризація промислових комплексів для організації громадської забудови мистецького напрямку / Н.Ю. Авдєєва, С.В. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 9-17 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1274856
  Комарецька П.В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 61-64.
1274857
   Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-554-136-3
1274858
  Шнирков О.О. Реструктуризація ринку робочої сили у країнах - нових членах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 266-282.
1274859
  Павлюк Л.С. Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1274860
  Сидоренко І.О. Реструктуризація у готельному бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 133-138
1274861
  Вятрович О. Реструктуризація як важливий спосіб забезпечення життєдіяльності підприємства : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1274862
  Чеховська М.М. Реструктуризація як елемент стратегічного плану розвитку залізничного транспорту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 108-111
1274863
  Дейнека Ю. Реструктуризація як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.89-92. – ISBN 966-654-085-1
1274864
  Церковна А.В. Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства / А.В. Церковна, А.А. Крайнюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 93-107. – ISSN 2413-9998
1274865
  Селіверстова Л.С. Реструктуризація як інструмент реформування системи управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 51-54
1274866
  Фітас Н.Ю. Реструктуризація як один з інструментів виходу з кризи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 97-101


  У статті досліджено теоретичні аспекти реструктуризації банківської системи та її ефективність у попередженні криз. Звертається увага на систему проблем, які виникают ь при її проведенні.
1274867
  Терлецька Ю.О. Реструктуризація як спосіб реформування підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С.127-130. – (Економіа ; Вип. 26)
1274868
  Таршин С. Реструктуризація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 327-333. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1274869
   Реструктурирование предприятия = Streamlining through restructuring : Рациональная система бизнес-единиц. – Москва : Дело, 1996. – 200с. – (Искусство управления приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0023-1
1274870
  Тинний І.В. Реструктурування промислових підприємств у перехідних економіках : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Тинний І.В.; КУ. – К., 2000. – 17л.
1274871
  Махненко В.И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций : монография / В.И. Махненко ; ред. Л.В. Сивай ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2006. – 620с. – Библиогр.: с. 598-613. – (Наукова книга. Проект). – ISBN 966-00-0552-0
1274872
  Азархіна О.К. Ресурс довіри у саморегуляції економічних та політичних спільнот // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 353-336
1274873
  Осипчук Н. Ресурс модернізації. Досягнення українських науковців мають бути представлені у наукометричній базі даних Scopus // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 2
1274874
  Грохольська Н.В. Ресурс освіти в соціально-економічному розвитку регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 237-239
1274875
  Григоренко Н.О. Ресурс самоосвітньої діяльності студента як соціокультурний і педагогічний феномен // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 6-9
1274876
  Шатохіна С. Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів / С. Шатохіна, В. Головня, В. Андрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Ядром Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) є об"єднаний цифровий архів спостережень, проведених упродовж ХХ ст. в обсерваторіях України. За даними результатів сканувань та обробки декількох тисяч платівок спостережних програм ФОН, ОРБІТА ...
1274877
  Ляшенко Л. Ресурси INTERNET для бібліотечної професії як складова безперервної освіти бібліотекарів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С. 15-21
1274878
  Каліберда Н. Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 69-73


  Про роботу секції "Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору" на конф. . "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
1274879
  Попик В.І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 7-24
1274880
  Ківшар Т. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення, новітні тенденції і перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 39-40. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Володимир Попик; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., ...
1274881
  Башкірцев Олексій Ресурси вашої молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 62-63 : фото
1274882
  Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с. – ISBN 978-966-486-041-0
1274883
  Жиляєв І.Б. Ресурси вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 59-68. – ISBN 978-966-7909-71-0
1274884
  Абакумова В.І. Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва / В.І. Абакумова, Н.К. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 221-227. – Бібліогр.: 8 назв.


  Аналізується університетський рівень системи мережевого інформаційного забезпечення науковців сфери культури і мистецтв в Україні.
1274885
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1274886
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1274887
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1274888
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1274889
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1274890
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи Деравного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1274891
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1274892
  Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; бібліогр. ред. О.М. Яценко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 518, [4] с. – Бібліогр.: с. 432-519. – ISBN 978-966-02-6872-2
1274893
  Сичова А.О. Ресурси довіри в горизонтальних зв"язках повсякденності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
1274894
  Вишневський В.І. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 19-24. – Бібліогр.: 9 назв.
1274895
  Стельмах С.М. Ресурси зайця сірого і їхнє використання в мисливських угіддях Львівської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 155-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1274896
  Червона С.П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 95-100
1274897
  Мелвін Ніл Ресурси і збройний конфлікт / Мелвін Ніл, Руден, де Конінг // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 39-58. – ISBN 978-966-7272-99-9
1274898
  Костирко Т.М. Ресурси і сервіси університетської бібліотеки в умовах цифрових трансформацій // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 105-113. – ISSN 2707-3335
1274899
  Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 54-62. – (Гуманітарні науки ; вип. 4 (3-4)). – ISSN 2522-9699
1274900
  Кобєлєв О.М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 88-97


  Розглядаються поняття та основні види ресурсів інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Визначаються перспективи й можливості ресурсного забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек.
1274901
  Демартино А.П. Ресурси інформаційної війни у воєнно-політичній стратегії США та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1274902
  Коник А.В. Ресурси історичної пам"яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 93-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1274903
  Гулієв У.Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів їх формування. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Гулієв У.Р.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1274904
  Довгань Ж.М. Ресурси комерційного банку: формування та управління : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Довгань Ж.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
1274905
  Довгань Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління : Дис... кандид. економ.наук: 08.04.01. / Довгань Жанна Миколаївна; Мін-во освіти України. Тернопіль. акад. народного господарства. – Тернопіль, 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.169-204
1274906
  Малицька І. Ресурси міжнародних інформаційних освітніх мереж // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 117-119. – ISBN 978-966-2249-24-8
1274907
  Шевченко О. Ресурси наукового архіву Лівадійського палацу-музею і Кримська конференція 1945 року: історіографічна розвідка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1274908
  Калєтнік А.А. Ресурси оновлення наукового стилю української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 220-227


  У статті розглянуті аспекти формування та функціонування ресурсів наукового стилю сучасної української літературної мови, у тому числі проаналізовані деякі питання українського термінотворення з огляду на протилежність тенденцій мовного пуризму та ...
1274909
  Гершуненко О. Ресурси освітнього середовища ліцею для формування громадянської активності учнівської молоді / О. Гершуненко, Д. Пащенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
1274910
  Руденко Ресурси підземних вод понт-меотичного горизонту Причорноморської западини на Лівобережжі Дніпра / Руденко, О.Є. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63 : Карта,. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1274911
  Корнєєнко С. Ресурси підземного геологічного простору України / С. Корнєєнко, О. Корбутяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ресурси підземного геологічного простору України та аналізуються проблеми підземного будівництва і використання підземних об"єктів. Встановлено, що інтенсивне господарське освоєння наземного геологічного простору України створило дуже ...
1274912
  Остапенко В.В. Ресурси підприємства: четвертий елемент - інтелектуальний капітал / В.В. Остапенко, В.І. Авдієнко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.257-259. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1274913
  Павленко Ю.В. Ресурси планетарного розвитку та протиріччя глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 100-106.
1274914
  Дзятківська О.С. Ресурси політичної влади: теоретичний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 19-20
1274915
  Непран А.В. Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 99-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1274916
  Погорєлов Ю.С. Ресурси розвитку в контексті життєвого циклу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 161-167


  Розкрито поняття ресурсів розвитку підприємства. Показано важливість ресурсів розвитку на кожній з фаз життєвого циклу підприємства. Визначено характеристику тісноти зв"язку між окремими видами ресурсів. Виділені найбільш впливові види ресурсів ...
1274917
  Онешко С.В. Ресурси стивідорної компанії як об"єкт контролінгу / С.В. Онешко, Д.А. Зданевич // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 57-69. – ISSN 2075-4892
1274918
  Односталко О.С. Ресурси стійкості особистості в умовах складних та нетипових ситуацій життя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Односталко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1274919
  Цигвінцева Ю.О. Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 121-136. – ISSN 1682-3540
1274920
  Михайленко Д. Ресурси теорії "раціонального злочину" в контексті протидії корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 160-165
1274921
  Комих Н.Г. Ресурси теорії мереж Дж. Уррі при характеристиці життєвого середовища сучасного індивіда // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 81-85. – ISSN 2073-9591
1274922
  Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-142.
1274923
  Крыжановский Р.А. Ресурск будущего : (Мор. вода. Эффективность освоения) / Р.А. Крыжановский. – Москва : Мысль, 1985. – 172с.
1274924
  Колодізєв О.М. Ресурсна база банківського кредитування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 65-75.
1274925
  Смирнов І. Ресурсна база військового туризму США та її регіональні особливості (на прикладі пам"яток війни за незалежність та громадянської війни) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 187-198. – ISSN 2521-1706
1274926
  Землячов С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні : монографія / С.В. Землячов ; МОНУ, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 185с. – ISBN 966-7711-50-1
1274927
  Волик Н.Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку / Н.Г. Волик, К.Г. Яценко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 270-274. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1274928
  Галіцейська Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1274929
  Сивий М.Я. Ресурсна база нерудної сировини для металургії в Україні: сучасний стан, перспективи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 118-130. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1274930
  Балахонова О.В. Ресурсна база сучасного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О.В. Балахонова, М.В. Коломієць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 54-58. – ISSN 2409-1944
1274931
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : наука і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 42-44 : Табл., рис.
1274932
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1274933
  Калюжна Н.Г. Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 108-114 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1274934
  Криворучко М.Ю. Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 112-122. – ISSN 2222-4459
1274935
  Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 88-95. – Бібліогр.: 11 назв
1274936
  Трілленберг Г. Ресурсна складова розвитку в"їзного туризму в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 274-291. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1274937
  Ткаченко С.О. Ресурсна складова розвитку економічного потенціалу підприємства / С.О. Ткаченко, О.В. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 74-81. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
1274938
  Сілантьєв О.І. Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 41-46. – ISSN 2222-4459
1274939
  Барышникова Галина Васильевна Ресурсная характеристика эремуруса Регеля как источники глюкоманнанов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Барышникова Галина Васильевна; Росс. Акад. наук. Главный ботан. сад. – Москва, 1993. – 22 с.
1274940
  Ящук Л.П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 94-102. – ISSN 2311-6420
1274941
  Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ресурсного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Охарактеризовано особливості використання основних категорій ресурсної теорії. Розглянуто види ресурсних ефектів від використання різних видів ресурсів на ...
1274942
  Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ : Наукові основи / М.І. Євдощук; Держ. комітет України по геології і використанню надр. – Київ : Наукова думка, 1997. – 279с. – ISBN 966-00-0409-5
1274943
  Левченко Ю.Г. Ресурсне забезпечення ефективного функціонування підприємства / Ю.Г. Левченко, Ю.С. Бондаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 27-31
1274944
  Пакулін С.Л. Ресурсне забезпечення і стійкість регіональної економіки / С.Л. Пакулін, О.О. Топчій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1274945
  Савельчук І.Б. Ресурсне забезпечення інноваційного освітнього середовища підготовки соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 154-158. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1274946
  Клименко Д. Ресурсне забезпечення комерційних банків // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 92-98
1274947
  Ревуцька Н. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-93. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства на основі використання сучасних видів ресурсів: компетенцій, організаційних здатностей та рутин. В статье исследованы особенности ресурсного обеспечения ...
1274948
  Баліцька В.В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі і реальний стан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1274949
  Дяченко Н.В. Ресурсне забезпечення підготовки кадрів : підготовка кадрів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 147-151 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1274950
  Бакал В.П. Ресурсне забезпечення поліцейських: європейський досвід для України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 43-51. – ISSN 2072-8670
1274951
  Гудзь О.Є. Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв"язку / О.Є. Гудзь, Л.В. Лазоренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 5-11. – ISSN 2415-8089
1274952
  Шевчук Я.В. Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону / Я.В. Шевчук, Н.І. Ценклер // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1274953
   Ресурсне забезпечення та якість підготовки спеціалістів з кібербезпеки у закладах вищої освіти України як передумова участі в державних програмах сприяння розвитку освітньої спеціальності / О.В. Потій, О.О. Бакалинський, МялковськийД.В, Д.В. Верба // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 27, вип. 2. – С. 89-99. – ISSN 2225-5036
1274954
  Іщук С.І. Ресурсне забезпечення туристсько-рекреаційного комплексу Вінницької області / С.І. Іщук, Г.В. Чернова // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 119-122. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1274955
  Котляров Є.І. Ресурсне та місцеве оподаткування : навч. посібник / Є.І. Котляров, С.В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 185-194. – ISBN 978-966-676-657-4
1274956
  Бодюк А.В. Ресурсний аспект понять економічної геології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (222). – С. 119-126. – ISSN 2522-1620
1274957
  Косата І.А. Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 2222-0712
1274958
  Микитюк О.В. Ресурсний підхід у підготовці мацбутніх учителів до інноваційної діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782
1274959
  Теплюк М.А. Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 279-284. – ISSN 2222-4459
1274960
  Газуда Л.М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) / Леся Газуда ; [відп. ред. М.А. Лендєл] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2004. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-214. – ISBN 966-7400-23-9
1274961
  Абрамик М.І. Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 144-149. – ISSN 2308-1988
1274962
   Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання : аналітична доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 10). – ISBN 978-966-554-216-2
1274963
  Прохорова В.В. Ресурсний потенціал економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1274964
  Харазішвілі Ю. Ресурсний потенціал і тіньова економіка регіонів України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-78. – ISSN 1605-2005
1274965
  Мельник Л.В. Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мельник Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1274966
  Павлюк С.М. Ресурсний потенціал комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються категорії ресурсного потенціалу і ресурсної бази комерційних банків, подається структура ресурсної бази комерційних банків. In article considers a categories of resource potential and resource base in commercial banks, touches upon the ...
1274967
  Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1274968
  Гулій В. Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці / В. Гулій, Р. Бочевар // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 1. – С. 38-51. – ISSN 2078-6220
1274969
   Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни : матеріали "круглого столу" / Нац. інс-т стратег. досліджень ; С.О. Біла [ та ін. ] ; [за ред. С.О. Білої]. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-098-X
1274970
  Мотузенко О.О. Ресурсний потенціал розвитку еногастрономічного туризму в Україні / О.О. Мотузенко, В.В. Бульба, Д.В. Джанколла // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 13-21. – ISSN 2308-135X
1274971
  Кифяк О. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 60-70. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1274972
  Вожжов С. Ресурсний потенціал як чинник ефективності регулювання банківської ліквідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання вдосконалення системи регулювання ліквідності банків на основі обліку величини їх підтвердженого ресурсного потенціалу і варіаційного принципу її нормування і оцінки. The present article considers the questions of perfection of ...
1274973
  Шулевська О. Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1274974
   Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колект. монографія / [Шубравська О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Шубравської ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 439, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8355-8
1274975
  Оксак А.О. Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 179-184. – ISSN 2222-4459
1274976
  Курило М.М. Ресурсні обмеження в освоєнні родовищ залізних руд в умовах переходу до якісної металургії і нової енергетики : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.19 / Курило Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
1274977
  Курило М.М. Ресурсні обмеження в освоєнні родовищ залізних руд в умовах переходу до якісної металургії і нової енергетики : дис. ...д-ра геолог. наук : 04.00.19 / Курило Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 410 арк. – Додатки: арк. 387-410. – Бібліогр.: арк. 351-386
1274978
  Турба О.О. Ресурсні складники інноваційної діяльності: стратегічні напрями планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 158-163. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1274979
  Бейдик О.О. Ресурсно- рекреаційні паспорти суб"єктів адміністративно-територіального поділу України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 216-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1274980
  Буяк Андрій Ресурсно-виробнича модель регулювання інвестицій в економіку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Досліджено економічні закономірності розвитку енергетики України з урахуванням впливу інвестування на енергетику.
1274981
  Голинська О.В. Ресурсно-індикативна концепція як інструментальна основа публічного управління місцевим те регіональним розвитком // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 48-51. – ISBN 978-966-619-370-7
1274982
  Юхименко П.І. Ресурсно-орієнтований підхід в теорії фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 25-30.
1274983
  Ахромкін Є.М. Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону / Є.М. Ахромкін, Г.М. Маслова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1274984
  Грешнякова Т.В. Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 186-191 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1274985
  Лисяк А.В. Ресурсно-технічний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 70-74
1274986
  Заставецька О. Ресурсно-туристичне районування Тернопільської області на основі атрактивності істоико-культурного потенціалу / О. Заставецька, К. Дударчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1274987
  Колотуха О. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області : монографія / Олександр Колотуха, Ігор Колотуха, Віктор Соколовський ; Кіровоград. облдержадмін., Комун. закл. "Кіровоград. обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнів. молоді". – Харків : Мачулін, 2019. – 163, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 148-152. – ISBN 978-617-7767-54-0
1274988
  Трубицын Д. Ресурсные и территориальные факторы модернизации. (На примере арабских стран Северной Африки) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 45-55. – ISSN 0131-2227
1274989
  Чавай Бабошия Ресурсные ограничения зкономического роста и их зффекты // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 23-27
1274990
  Гордукалова Г. Ресурсные перспективы и риски / Галина Гордукалова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  О качестве информационно-аналитической работы библиотек в сфере культуры.
1274991
  Крайнюк Е. Ресурсные растения Крымского Присивашья // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються питання вивчення та збереження дикоростучих ресурсних рослин Кримського Присивашшя. Наводяться матеріали стану видів та їх ресурсів. The questions of studying and conservation of wild growing resources plants of Crimean Prisivashye have ...
1274992
  Байдаров Е. Ресурсный национализм в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 79-83. – ISSN 1998-1813
1274993
  Шмат В. Ресурсный национализм: уроки Третьего мира // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-39. – ISSN 0131-2227
1274994
  Терехова Г.В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 103-112. – ISSN 1609-4646


  В статье поставлена проблема применения ресурсного подхода в продуктивной образовательной деятельности. Проанализировано понятие «ресурсы», ресурсный подход в изучении объектов, решение задач с помощью теории ресурсов, ресурсы личности при организации ...
1274995
  Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал / А.Г. Фонотов. – М, 1985. – 151с.
1274996
  Миско К.М. Ресурсный потенциал региона / К.М. Миско. – М., 1991. – 92с.
1274997
  Зинин В.Г. Ресурсный потенциал сферы культуры / В.Г. Зинин, Л.М. Зайцева. – М, 1989. – 62с.
1274998
  Дергачова В. Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкуренстоспособности национальной экономики // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 32-36. – ISSN 1810-3944
1274999
  Бабич А.А. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства, хранения и использования кормов / А.А. Бабич, Д.К. Моторный ; сост. А.В. Крисальный ; под ред. М.В. Зубца. – Киев : Урожай, 1986. – 101 с. – (Науч.-техн. прогресс в АПК : резервы и пути ускорения)
1275000
  Панков Ю.А. Ресурсоведческое исследование шиповников (Rosa L.) Дальнего Востока. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Панков Ю.А.; АН СССР. Сиб. отд. Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 17л.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,