Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1275001
  Осипенко А. "Сучасне українське кіно важко любити" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 305-307


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
1275002
  Магдич І.П. Сучасна модель організаційно-функціонального механізму управління грошовими потоками підприємств // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 119-120. – ISBN 978-966-2188-36-3
1275003
  Сидоренко М. Сучасна модель підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 77-84. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1275004
   Сучасна модель філософської освіти // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 5-6. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл "Сучасні моделі філософської освіти", який відбувся 15 квітня 2014 року у межах програми "Днів науки - 2014" філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Центральними в обговоренні стали проблеми модернізації моделі філософської ...
1275005
  Волосенко І.В. Сучасна молодіжна мова як медійний феномен (на матеріалі німецьких студентських інтернет-форумів для юристів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 123-128


  Статтю присвячено дослідженню молодіжної мови молоді в Інтернеті. Розкрито лінгвокультурну феноменальність мови студентів-юристів в контексті медійних трансформацій мовної свідомості сучасної молоді. Класифіковано лінгвокультурні аспекти вивчення цих ...
1275006
   Сучасна музика. – Вип.1. – К., 1973. – 335с.
1275007
  Опанасюк О.П. Сучасна музика і духовна естетика // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 17-26
1275008
  Прокоф"єва А.М. Сучасна музична культура Харкова: специфіка, структура, функціонування : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавcтва : 26.00.04 / Прокоф"єва Анфіса Миколаївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1275009
  Паливода Ю. Сучасна навчальна книга: комунікаційні інтенції автора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 7-10. – ISSN 2076-9326
1275010
  Жаворонкова Г.В. Сучасна направленість методології наукового пошуку в дослідженні формування економіки знань в інформаційному суспільстві / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 16-21. – ISSN 2306-6806
1275011
  Соболь В.О. Сучасна наратологічна теорія та реінтерпретація історіографії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 62-67. – ISBN 966-7517-08-X


  "Метаісторія" Хайдена Вайта, яку дослідники вважають найважливішою працею в царині теорії історії.
1275012
  Буряк В.Д. Сучасна народна пісенність Придніпров"я генезис образних форм поетичної свідомості : Дис... канд. филол.наук: / Буряк В. Д.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.145-147
1275013
  Бойко В.Г. Сучасна народнопоетична творчість на Україні. Основні тенденції розвитку. / В.Г. Бойко. – К., 1973. – 119с.
1275014
  Бездітний В. Сучасна наука - пенітенціарній практиці // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 14


  24 жовтня 2013 р. на базі Інституту кримінально-виконавчої служби було проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасна наука - пенітенціарній системі", участь в якій взяли керівники органів кримінально-виконавчої системи, науковці та ...
1275015
   Сучасна наука - пенітенціарній практиці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2013 р.) / Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавчої служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – 610 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2246-31-5
1275016
  Рубанець О.М. Сучасна наука в пошуках нового образу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 57-61. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1275017
  Яновський В.І. Сучасна наука і наукова книга. / В.І. Яновський. – Київ, 1976. – 48с.
1275018
  Ярмоліцька Н.В. Сучасна наука і освіта: українські реалії та європейський досвід // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 82-86


  Досліджуються основні напрями розвитку вітчизняної науки та освіти. Проаналізовано досвід європейських вищих навчальних закладів стосовно вдосконалення та реформування освітнього наукового простору та підлаштування його до українських освітянських та ...
1275019
  Горделадзе Ш.Г. Сучасна наука про будову всесвіту / Ш.Г. Горделадзе. – Київ, 1955. – 44 с.
1275020
   Сучасна наука про літературу. Деякі методологічні аспекти : [збірник наукових праць]. – Київ : Наукова думка, 1985. – 245 с.
1275021
  Логвин М.О. Сучасна наука про свідомість / М.О. Логвин. – Київ, 1965. – 66с.
1275022
  Малицкий Б.А. Сучасна наука та нові завдання наукознавства // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 3-20. – ISSN 0374-3896
1275023
  Дулик М. Сучасна наука трудового права: проблеми розвитку в контексті необхідності реформування трудового законодавства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.352-357. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1275024
  Сидоренко Л.І. Сучасна наука: взаємозв"язок ціннісного та когнітивного / Л.І. Сидоренко, О.Є. Перова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються регулятиви, що втілюють єдність когнітивного та ціннісного й спрямовують хід наукового дослідженя. This article is about analysis of regulatives showing stable unity of cognitive and value they direct the wey of scientific survey.
1275025
  Кемпе В. Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 141-150. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто проблеми правового врегулювання відносин між бібліотекою як соціальним закладом, покликаним забезпечувати загальну доступність інформації, і суб"єктами інтелектуальної власності, права яких захищено Законом України "Про авторське право і ...
1275026
  Дергач Д.В. Сучасна наукова інтерпретація поглядів О. Потебні в аспекті аналітичної природи мови ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 20-27


  У статті пропонується сучасна наукова інтерпретація ідей О. Потебні про мову як діяльність, як дух народу в проекції на функціонування домінант лінгвальних фактів у стилі масової інформації. В статье предлагается современная научная интерпретация идей ...
1275027
  Сергєєва Д. Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 293-295
1275028
  Кулєзньова С.С. Сучасна наукова стаття у комунікативно-прагматичному аспекті / С.С. Кулєзньова, Ю Р. Філіпов, // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591


  У статті аналізуються сучасні тенденції дослідження тексту наукової статті. Автори розглядають створення наукової статті як відображення складного лінгвістичного та соціального процесу, результат якого залежить від правильного врахування всіх ...
1275029
   Сучасна науково-технічна революція та мистецтво. – К,, 1975. – 298с.
1275030
  Кондратюк К.К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.) : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 262 с. – Бібліогр.: с. 231-260. – ISBN 978-966-613-764-0
1275031
  Корсунов В.А. Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 176-180. – ISSN 2224-0586
1275032
  Малишева К. Сучасна нейропсихологія: пріоритетні напрямки міждисциплінарних досліджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 65-69.
1275033
  Гнатишена Ірина Михайлівна Сучасна німецька медична термінологія (аспекти етимології, структури та інтернационалізації) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гнатишена Ірина Михайлівна; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 141л. – Бібліогр.:л.146
1275034
  Гнатишина Ірина Михайлівна Сучасна німецька медична термінологія (аспекти етимології, структури та інтернаціоналізації) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Гнатишина Ірина Михайлівна; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1996. – 23л.
1275035
  Ситніченко Л.А. Сучасна німецька практична філософія: трансформація трансцендентальної пварадигми // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 183-192
1275036
  Лалаян Н. Сучасна німецька терміносистема туризму в перекладацькому аспекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 187-190. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1275037
  Лі Іонас Сучасна Ніоба : роман Іонаса Лі / [Переклад Евгенії Струсевичевої]. – Львов : Накл. ред. "Дела" ; З друк Наук. т-ва им. Шевенка под зарядом К. Беднарского, 1896. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : літературний додаток до львівської газети "Діло" / под ред. И. Белея ; Т. 57)
1275038
   Сучасна норвезька новела.. – К., 1975. – 380с.
1275039
  Гасиджак Л.І. Сучасна обрядова традиція греків-урумів Приазов"я і кримських татар (порівняльна характеристика за матеріалами експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-68. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються сучасні весільний і родильний обряди кримських татар і греків-урумів Приазов"я, зважаючи на деяку спорідненість цих етнічних груп. Дослідження грунтується на матеріалах, зібраних під час експедиційного вивчення деяких районів АР Крим та ...
1275040
  Андрєєва Н. Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій : аграрний сектор / Н. Андрєєва, С. Нездоймінов, І. Дишловий // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 25-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1275041
  Кравченко П.А. Сучасна організація митної статистики // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 22-24.
1275042
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1275043
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Абітурієнт-2004 (1 частина), Довідник про вищі навчальні заклади. – 2004
1275044
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Абітурієнт-2004 (2 частина). – 2004. – + Довідник навчальних закладів України
1275045
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
1275046
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
1275047
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1275048
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Абітурієнт- 2005 (Частина 1). – 2005
1275049
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1275050
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Абітурієнт 2005 (Частина 3) а також довідник ВНЗ гуманітарного та культурно- мистецького профілів. – 2005
1275051
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5 : Абітурієнт (Частина 4) а також довідник ВНЗ природничо-наукового та медичного профілів. – 2005
1275052
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6/7. – 2005
1275053
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
1275054
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
1275055
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
1275056
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11/12. – 2005
1275057
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2006
1275058
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
1275059
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006. – + Додаток
1275060
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006. – + Додаток. – У додатку:Демонстр.вар.тест.2005.р. Математика. Укр. мова
1275061
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006. – + Додаток. – У додатку Довідник навч.закл.3-4 рівня акр. за спец. Дов. навч. закл 1-2 рівня акр. за спец. 2006-2007
1275062
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2006. – + Додаток. – У додатку Довідник столич.. шкіл та дошкіл. навч. закладів
1275063
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006. – + Додаток. – У додатку Довідник "Спорт, здоров"я, відпочинок" (по районах м. Києва)
1275064
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006. – + Додаток "Заочне та дистанційне навчання"
1275065
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006. – + Додаток "Справочник современных профессий"
1275066
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006. – + Додаток "Справочник современных профессий"
1275067
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – + Дод. "Завд.для держ.підс.аттест.уч. 11-х кл.загальноосв.навч.закл."
1275068
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1275069
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – + Додаток. – Додаток "Програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України"
1275070
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – + Додаток. – Додаток : Умови прийому до вищих навч. закл. України на 2007 рік. Довідник проф-техн. закл. столиці
1275071
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2007. – + Додаток. – Додаток "Спорт, здоров"я, відпочинок. (по районах м.Києва)"
1275072
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007. – + Додаток. – Додаток "Спорт, здоров"я, відпочинок. (по районах м.Києва)"
1275073
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
1275074
   Сучасна освіта : Рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
1275075
   Сучасна освіта : рекламно-аналітичний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
1275076
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
1275077
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1275078
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
1275079
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Додаток. Завдання для держ. підсумкової атест. учнів 9-х кл.(Білети-2008)
1275080
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
1275081
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2008
1275082
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
1275083
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
1275084
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 11+ додаток. – 2008. – Додаток: Умови прийому до вищих навч. закладів України
1275085
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 12. – 2008. – Додаток: Укр. мова і літ-ра. Програма зовн. незалежного оцінювання 2009 року. Іноземн. мови. Прогр. зовн. незалеж. оцін. 2009 року
1275086
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2009
1275087
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3 (56) : Абітурієнт 2009 !. – 2009
1275088
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4 (57) : Абітурієнт 2009 !. – 2009
1275089
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5 (58) : Абітурієнт 2009 !. – 2009
1275090
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6 (59) : Абітурієнт 2009 !. – 2009
1275091
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8 (60). – 2009
1275092
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9 (61). – 2009
1275093
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10 (62). – 2009
1275094
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 11 (63). – 2009
1275095
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 12 (64). – 2009
1275096
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2 (65). – 2010
1275097
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3 (66). – 2010
1275098
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4 (67). – 2010
1275099
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5 (68). – 2010
1275100
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6 (69). – 2010
1275101
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8 (70). – 2010
1275102
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9 (71). – 2010
1275103
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10 (72). – 2010
1275104
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 11 (73). – 2010
1275105
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 12 (74). – 2010
1275106
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2 (75). – 2011
1275107
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3 (76). – 2011
1275108
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4 (77). – 2011
1275109
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5 (78). – 2011
1275110
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6 (79). – 2011
1275111
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8 ( 80/81). – 2011
1275112
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9 (81). – 2011
1275113
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10 (82). – 2011
1275114
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 11 (83). – 2011
1275115
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 12 (84). – 2011
1275116
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2 (85). – 2012
1275117
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3 (86). – 2012
1275118
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4 (87). – 2012
1275119
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5 (88). – 2012
1275120
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6 (89). – 2012
1275121
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8 (90). – 2012
1275122
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9 (91). – 2012
1275123
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10 /11 (92). – 2012
1275124
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 12 (93). – 2012
1275125
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 1/2 (94). – 2013
1275126
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 3 (95). – 2013
1275127
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 4 (96). – 2013
1275128
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 5 (97). – 2013
1275129
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 6 (98). – 2013
1275130
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 7/8 (99). – 2013
1275131
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 9 (100). – 2013
1275132
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 10 (101). – 2013
1275133
   Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
№ 11/12 (102). – 2013
1275134
  Кочубей Н.В. Сучасна освіта в контексте постнекласичних практик: філософсько-методологічне осмислення // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 237-254. – ISBN 978-966-698-197-7
1275135
  Семиноженко В.П. Сучасна освіта в контексті нових суспільних викликів // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 19-22
1275136
  Семиноженко В.П. Сучасна освіта в контексті нових суспільних викликів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 17-19. – ISSN 1562-529Х
1275137
  Утюж І.Г. Сучасна освіта в контексті цивілізаційно-еволюційного розвитку // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 109-114
1275138
  Рогова О.Г. Сучасна освіта в проблемному полі екзистенціалізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800
1275139
  Душна А.В. Сучасна освіта в сфері культури: специфіка методів // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 297-301. – ISSN 2079-48-35
1275140
  Таланчук П. Сучасна освіта вимагає радикальних змін. У виховному комплексі наголос потрібно зробити на моральних і гуманітарних пріоритетах, у навчальному - на якості підготовки // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 103). – С. 10
1275141
  Ничкало Н.. Сучасна освіта дорослих - відродження українських традицій просвітництва // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 6
1275142
  Матвієнко П.В. Сучасна освіта та філософська рефлексія взаємної адаптації "людина - світ" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С.84-89
1275143
  Утюж І.Г. Сучасна освіта: сутність та особливості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 191-194
1275144
  Губерський Л.В. Сучасна освіта: філософські стратегії та пріоритети // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 5-8. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницька увага приділена аргументації філософських засад сучасної освіти та її пріоритетів. Исследовательское внимание уделено аргументации философских оснований современного образования и его приоритетов. Research attention is paid to the ...
1275145
  Тропін З.В. Сучасна основа вирішення міжнародних спорів: принцип мирного вирішення міжнародних спорів чи принцип захисту прав та інтересів суб"єктів міжнародних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 358-362. – ISSN 2219-5521
1275146
  Несімко О.Д. Сучасна особа юриста / О.Д. Несімко. – Львів, 1997. – 116с.
1275147
  Сушко С.В. Сучасна оцінка еколого-зоотичних умов існування та функціонування степо-польових осередків природних інфекцій північно-західного Причорномор"я / С.В. Сушко, О. Наконечний // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 190-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
1275148
  Ільченко О. Сучасна оцінка історико-педагогічного досвіду благодійної діяльності жінок в освіті України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Здійснено оцінювання історико-педагогічних здобутків благодійної діяльності жінок ХVІІ – 70-х рр. ХVІІІ ст. як дієвого важеля розбудови та розвитку освітньої галузі України. Представлено оцінку досвіду жіночої благодійності як духовно-морального ...
1275149
  Рубцов А. Сучасна оцінка пейзажно-просторової організації ландшафтів дендропарку "Асканія-Нова" в аспекті реконструкції його насаджень / А. Рубцов, Н. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Виділено та охарактеризовано ландшафтно-пейзажні комплекси дендрологічного парку (сучасна пейзажно-просторова організація, особливості композиційних рішень, таксономічний склад та фітоценотична структура паркових купьтурфітоценозів), з"ясовано ступінь ...
1275150
   Сучасна оцінка перспектив нафтогазоносності та пріоритетні напрями пошуків нових родовищ вуглеводнів на Прикерченському шельфі Чорного моря / Б.М. Полухович, В.В. Гладун, Т.Э. Довжок, П.Я. Максимчук, С.М. Захарчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISSN 0203-3100
1275151
  Коломоєць Т.Г. Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 68-74. – ISSN 2077-1800
1275152
  Коломоєць Т. Сучасна парадигма адміністративного права: генеза і поняття / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 1026-9932
1275153
  Банк Р.О. Сучасна парадигма безпеки підприємництва: адміністративно-правовий аспект / Р.О. Банк, О.В. Сердюченко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 73-79. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено аналіз проблеми адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки підприємництва. Обґрунтовано, що органи публічної адміністрації та недержавні структури становлять комплексну адмі-ністративно-правову систему забезпечення ...
1275154
  Кришевич О.В. Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в кримінальне право України / О.В. Кришевич, І.О. Рощина // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 135-139. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1275155
  Четверікова Л. Сучасна парадигма метасоціального інституту : історико-теоретичні виміри соціальної держави / Лариса Четверікова, Юрій Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 151 с. – ISBN 978-966-8657-25-2
1275156
  Ковальчук Т.М. Сучасна парадигма науки "економічний аналіз" // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 64-68
1275157
  Дикий О.В. Сучасна парадигма організаційно-економічного механізму функціонування державно-приватного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 66-69


  Досліджено мутність державно-приватного партнерства, зокрема концесію як одну з форм його реалізації.
1275158
  Онищенко О.А. Сучасна парадигма регулювання зовнішньої торгівлі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 27-29. – Бібліогр.: 10 назв
1275159
  Мерзляк А.В. Сучасна парадигма розвитку малого підприємництва України в контексті економічної глобалізації / А.В. Мерзляк, О.В. Покатаєва, Г.О. Михайлова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1275160
  Зінчук Т.О. Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1275161
  Карпенко Н. Сучасна парадигма споживчої кооперації України у громадянському суспільстві // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1606-3732
1275162
  Труш В.Є. Сучасна парадигма стратегічного обліку / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, В.Ф. Яценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 379-384. – ISSN 0321-0499
1275163
  Базилевич В.Д. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-50.
1275164
  Базилевич В. Сучасна парадигма страхування: суть та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Досліджується історичний аспект страхування як особливого різновиду економічної діяльності. Окреслюються сучасні тенденції в страховій діяльності в умовах прискореного розвитку економічних, технічних, соціальних та природних процесів. Historical ...
1275165
  Карпенко А. Сучасна парадигма філософської рефлексії дискурсу деконструкції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 163-166. – ISSN 1728-9343
1275166
  Крупка М.І. Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 18 назв
1275167
  Козарь Т.П. Сучасна парадигма формування освітньої політики держави в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 110-112


  Досліджується філософське значення освіти в розвитку суспільства та держави; роль університетів у здобутті вищої освіти, а також питання якості освіти.
1275168
  Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку / О. Мозговий, Д. Малащук // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 29-51. – ISSN 1811-9824
1275169
  Луцюк П.С. Сучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України : монографія / П.С. Луцюк. – Харків : У справі, 2017. – 500, [1] с. – Бібліогр.: с. 452-500 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-90-9
1275170
  Євчук Л. Сучасна парадигма явища конкуренції та формування сільськогосподарськими товаровиробниками конкурентних переваг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 21-23. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1275171
  Швиданенко О.А. Сучасна парадигмальна конструкція глобальної конкурентоспроможності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 8-17. – ISSN 1993-6788
1275172
   Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць за матеріалами наукового семінару. – Львів : ПАІС, 2007. – 268с. – ISBN 978-966-7651-66-4
1275173
  Коновець О. Сучасна періодика в системі наукової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Показано тенденції розвитку спеціальної та масової наукової періодичної преси в контексті наукової комунікації. The tendencies of the development of specialized and mass scientific periodical press in the context of the scientific communication are ...
1275174
  Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов"янських / Н.С. Шумада. – Київ, 1981. – 264с.
1275175
  Мельник В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 73-85. – ISSN 0131-775Х
1275176
  Харіна О. Сучасна податкова політика України в умовах становлення ринкових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 90-100
1275177
  Барановська Ірина Володимирівна Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1275178
  Барановська Ірина Володимирівна Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1275179
  Барановська І.В. Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1275180
  Наєнко М. Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 98-102. – ISBN 978-966-2133-74-5
1275181
  Наєнко М. Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-809-8


  Автор вважає, що в Україні повинен бути свій Літературний інститут, який (на зразок московського Літінститутуімені Горького) навчав би письменників культури творчості й ліквідував те, що колись запримітив Тетро Панч: "У літературу рушив малописьменний ...
1275182
  Міхальській Т. Сучасна поезія польська. на Україні / Тадеуш Міхальській / [Передм. О. Пчілки]. – видання "Рідного Краю". – Київ : Друкарня 1-ої київської друкарської спілки, 1910. – 11с.


  В кн. також урив. з віршів (пол.).
1275183
  Бурмаченко К.Ю. Сучасна поетика Умберто Еко: поняття "відкритого тексту", "відкритості" та інтертекстуальності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 33-36
1275184
  Корольова В.В. Сучасна поетична графіка // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 129-136


  Досліджено графічні особливості сучасної української поезії, зроблено спробу систематизації та класифікації елементів поетичної графіки, з’ясовано їхній функційний потенціал.
1275185
  Ярмак В. Сучасна поетична колористика. (Міжслов"янські лінгвостилістичні паралелі) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 153-164
1275186
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика повісті Вірджинії Вулф "Флаш" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 3-8


  У статті аналізується критичне прочитання повісті Вірджинії Вулф "Флаш" в літературознавстві останнього десятиліття. Ключовими аспектами дослідження є визначення жанрової природи твору, контекстуальне прочитання його інтермедіального та ...
1275187
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "До маяка" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 282-285
1275188
  Любарець Н. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Між актами" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 259-264. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано критичне прочитання роману Вірджинії Вулф “Між актами” в зарубіжному літературознавстві 20 ст. Ключовими аспектами аналізу встановлено тематичне прочитання історичного дискурсу, декодування назви роману, аналіз образу авторитарної ...
1275189
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Ніч і день" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 151-160
1275190
  Любарець Н. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Хвилі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 238-244. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано критичне прочитання роману Вірджинії Вулф "Хвилі" в англомовному літературознавстві останнього десятиліття. Ключовими аспектами дослідження встановлено декодування назви роману, аналіз композиційної будови твору, контекстуальне ...
1275191
  Косогов О.М. Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації / О.М. Косогов, А.О. Сірик // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 181-186. – ISSN 2311-7249


  Проаналізовано заходи із забезпечення кібербезпеки провідних держав світу, виділені основні тенденції трансформації внутрішньої політики держав з огляду на активізацію кіберзагроз у світі. Запропоновано шляхи поліпшення кібербезпекової політики України ...
1275192
  Борисов В. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її кримінально-правовий напрям // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 232-242. – ISSN 0132-1331
1275193
  Бурлай Т. Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 51-64 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1275194
  Костриця В.І. Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні / В.І. Костриця, Т.В. Бурлай // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 32-39
1275195
  Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення : Навчальний посібник / Я.В. Литвиненко; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : МАУП, 2004. – 240с. – карточки экономистам есть. – ISBN 966-608-360-4
1275196
  Серажим К. Сучасна політична афористика: типологія, особливості фунціонування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 50-66


  Розглянуто типологію сучасної політичної афористики за характером референції, статусом прецедентності, іллокутивною силою, ступенем дейктичності та функціональною орієнтацією. It is considered the typology of the modern political aphorism studies ...
1275197
  Москаленко О.М. Сучасна політична економія і мейнстрим як методологічний інструментарій економічної політики випереджаючого економічного розвитку країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 19-28. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
1275198
  Токовенко О.С. Сучасна політична епістемологія: між постпозитивізмом і класичною гносеологією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 70-76. – ISSN 2077-1800
1275199
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [3] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-07-0059-9
1275200
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0011-7
1275201
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : [навч. посібник] / Орлова Т.В. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 943, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-338-8
1275202
  Кочкіна О.О. Сучасна політична комунікація у соціальних мережах на прикладі "революції" 2011 р. в Білорусії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 205-212
1275203
  Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства : автореф. ... д-ра політ. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назв
1275204
  Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства : дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 393л. – Бібліогр. : л.347-393
1275205
  Філатенко Ірина Олександрівна Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України: когнітивно-прагматичний опис : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Філатенко І.О.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1275206
  Головченко Т. Сучасна політична міфологія в масовій комунікації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 73-82. – ISSN 0869-3595
1275207
  Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 12 назв.
1275208
  Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 273л. – Бібліогр.: л.239-273
1275209
  Глазунов В.В. Сучасна політична система і система ЗМІ: особливості взаємовідносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 124-129


  Специфіка сучасного стану політичної системи України може бути охарактеризована як гегемонія олігархії. Підтримка специфіки є корпоративною метою системи, досягнення якої передбачає наявність корпоративних завдань і принципів на рівні такої підсистеми ...
1275210
  Шпакова Н.В. Сучасна політична система королівства Бельгії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Висвітлено сучасну політичну систему Королівства Бельгії з акцентом на важливі впливи в політичному житті країни національних меншин, корінних народів, інших етнічних груп, завдяки яким почався процес перебудови політичної системи держави.
1275211
  Литвин В. Сучасна політична ситуація в Україні: З виступу Голови Верховної Ради України в Асоціації з міжнародних питань (Прага, Чехія) 9 лютого 2005 року // Голос України, 2005. – 11 лютого
1275212
   Сучасна політична ситуація в Україні: між Сходом і Заходом. – Київ : Стилос, 2001. – 61с. – ISBN 966-02-2191-6
1275213
   Сучасна політична філософія : Антологія. – Київ : Основи, 1998. – 575с. – ISBN 966-500-004-7
1275214
  Олещук Н. Сучасна польська історіографія радянсько-польських відносин 1930-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 245-250. – ISBN 978-966-171-793-9
1275215
   Сучасна польська повість : Збірник. – Київ, 1977. – 397с.
1275216
  Воронова М.І. Сучасна портретистика. Проблема жанру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 145-148
1275217
  Мчеладзе І.Р. Сучасна постколоніальна критика і травматичний наратив у пострадянській прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 213-219
1275218
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1275219
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1275220
  Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-54 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1275221
   Сучасна правова енциклопедія / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 382 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1275222
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1275223
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-403. – ISBN 978-966-667-566-1


  Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1275224
  Мороз І. Сучасна правова освіта і наука: тенденції розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Про VIIІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасна університетська правова освіта і наука". Щодо модернізації правничої освіти також виступила Оксана Музика-Стефанчук - доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник НДЧ КНУ імені Тараса ...
1275225
  Новиченко М.Р. Сучасна православна проповідь / М.Р. Новиченко. – К, 1989. – 42с.
1275226
  Сірокуров Є.О. Сучасна православно-богословська думка про новітні нетрадиційні релігійні культи як прояв глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 57-62
1275227
  Ткаченко Н. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні / Н. Ткаченко, О. Кривицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено практичні аспекти діяльності страхових посередників в Україні. Систематизовано показники діяльності страхових посередників на ринку страхування життя в Україні за 2012-2016 рр. Представлено визначення страхового посередника у ...
1275228
  Недопитанський М.І. Сучасна практика журналістського інтерв"ю: стратегія запитвння // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 101-103


  У статті характеризується сучасна практика журналістського інтерв"ю. Основну увагу звернено на стратегію запитання: як краще модулювати його, щоб досягти потрібної відповіді та ефективного адресування інформації аудиторії.
1275229
  Забаренко Ю.О. Сучасна практика застосування методів податкового планування в діяльності підприємств провідних країн світу в посткризовий період // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-99. – ISSN 1729-7036
1275230
  Черевиков Є.Л. Сучасна практика моделювання функції приватного споживання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 110-118. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1275231
  Трохименко В. Сучасна практика регулювання системно важливих банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості запровадження новітніх стандартів регулювання діяльності системно важливих банків як одного з найпріоритетніших напрямів посткризового оновлення системи наднаціонального фінансового регулювання. Висвітлено сутність ...
1275232
  Кочетков В. Сучасна практика рейтингової оцінки діяльності комерційних банків // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.25-31. – ISSN 0131-775Х
1275233
  Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1275234
  Бургман М.К. Сучасна практика формування концепції розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1275235
  Растегар І. Сучасна преса Ірану: загальна характеристика та основні тенденції розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 80-89


  Об"єктом дослідження у статті є друковані засоби масової інформації – сучасні газети та журнали Ірану. Зроблена спроба проаналізувати їх з точки зору типів і видів, тематичної спрямованості, періодичності виходу й розповсюдження, а також форм власності ...
1275236
  Паримський І.С. Сучасна преса як творець національно-політичної стратегії консолідації суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 121-124


  У статті йдеться про інформаційне наповнення сучасної національної преси та про читацькі запити аудиторії. Наголошується на проблемах інформаційної об"єктивності преси та залежності преси від ідеологічних і економічних суспільних чинників. The article ...
1275237
   Сучасна прибалтійська повість. – К., 1991. – 240с.
1275238
  Цвяк Л.В. Сучасна прикордонна термінологія: особливості утворення та перекладу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 357-365. – ISBN 978-617-7132-02-07
1275239
  Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1275240
  Заєць І.М. Сучасна проблематика координатного забезпечення в геодезії / І.М. Заєць, І.В. Калинич, С.Г. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 6-11. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1275241
  Сардак С.Е. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
1275242
  Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону : Управління економікою: теорія і практика / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1275243
  Кузьмук І.Я. Сучасна проблематика теорії ефективного попиту Дж. Кейнса // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 174-177
1275244
  Пащенко В.І. Сучасна прогресивна література Франції / В.І. Пащенко. – К., 1959. – 36с.
1275245
  Костікова І. Сучасна професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 64-73. – ISSN 1562-529Х


  Опыт Национальной юрид. академии Украины им. Я. Мудрого, Харьков.
1275246
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Титаренко ; М-во освіти і науки Укрваїни. – [2-ге вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-371. – ISBN 978-966-2229-55-4
1275247
  Богун Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 25-27
1275248
  Воллернер Н.П. Сучасна радіоелектроніка / Н.П. Воллернер. – Київ, 1959. – 44 с.
1275249
  Морозова Е.Ф. Сучасна радянська літературна Ленініана / Е.Ф. Морозова. – К., 1986. – 48с.
1275250
  Козак Тамара Сучасна регіональна політика провідних британських партій: деволюційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 114-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1275251
  Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С.І. Бандур, ЗаяцьТ.А, І.В. Терон; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2621-7
1275252
  Тищенко Д. Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 33-37. – ISSN 1810-3944
1275253
  Голубцова Любов Федорівна Сучасна режисерська діяльність як складова частина культуротворчого процесу : Автореф.дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Голубцова Л.Ю.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 17 с.
1275254
  Лавренюк Володимир Сучасна реклама: мовний аспект // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 0130-5263
1275255
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Скленар І.М. ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 194л. – Бібліогр. : л.177-194
1275256
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 6 назв.
1275257
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
1. – 1994. – 175 с.
1275258
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
2. – 1994. – 176-320 с.
1275259
  Комісар Л.П. Сучасна рецептивна парадигма філософії культури: до методологічного підгрунтя перформативності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 119-121
1275260
  Соколова А.В. Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 40-44. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1275261
  Смілянська В. Сучасна рецепція постаті Тараса Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 26-34. – ISBN 966-7759-23-7
1275262
  Волковинський С.О. Сучасна рецепція принципів філософи природи німецьких класиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей сучасної рецепції та актуалізації принципів філософії природи німецьких класиків. The article is dedicated to consideration peculiarities of present reception and actualization of principles german classics ...
1275263
  Жлуктенко Н.Ю. Сучасна рецепція студій М. П. Алексеєва з англістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 108-112
1275264
  Іщенко В. Сучасна рецепція творчості Валер"яна Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 58-64. – ISSN 2307-2261
1275265
  Радишевський Р. Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
1275266
  Борисюк І.В. Сучасна рецепція теорії міфологічної і поетичної мови О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 101-105


  Статтю присвячено сучасній теоретичній рецепції концептів О.Потебні, що стосуються взаємодії поетичної та міфологічної мови. Статья посвящена современной теоретической рецепции концептов А.Потебни, которые касаются взаимодействия поэтического и ...
1275267
  Просяник О.П. Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 147-157. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1275268
  Смілянська В. Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка (неоміфологічний аспект)
1275269
  Позняков С. Сучасна роль адміністративно-правового регулювання реалізації державної економічної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 7-11
1275270
  Осетинський А.Й. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 50-56. – ISSN 0132-1331
1275271
  Сіновець П.А. Сучасна роль політичного ісламу в міжнародній безпеці: виклики та загрози // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 189-194.
1275272
  Марущенко О.В. Сучасна російська історіографія про актуальні проблеми історії україни періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 51)


  Розглядаються погляди сучасних російських істориків на проблеми історії України періоду Другої світової війни.
1275273
  Романенко Т. Сучасна російська історіографія радянської політичної цензури 20-30-х рр. XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 291-300. – ISSN 0869-3595
1275274
  Кононенко Н.В. Сучасна російська опозиція – міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 131-146
1275275
   Сучасна російська повість. – К., 1983. – 485с.
1275276
  Потапенко Я. Сучасна Росія як "колективний Путін": характеристика "мафіозної держави", де фашизм переміг // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 109-119. – ISSN 2415-3567
1275277
   Сучасна румунська повість. – Київ, 1982. – 439с.
1275278
  Корнацька Г.М. Сучасна самвидавна музична періодика в Україні: специфіка і функциї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 67-71. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1275279
  Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія : посібник для студентів історичних спец. ун-тів / Леонід Зашкільняк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7651-69-5
1275280
  Денисюк С.Г. Сучасна світова політика: аналіз ресурсів впливу / С.Г. Денисюк, А.М. Бобрук // Політичне життя : [науковий журнал] / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 1/2. – C. 114-118. – ISSN 2519-2949
1275281
  Ярошовець В.І. Сучасна світова філософія: антропологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 199-200
1275282
  Резнікова Н. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 23-27
1275283
  Рогач О.І. Сучасна світова фінансова криза: причини та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 180-187
1275284
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 475 л. – Бібліогр. : л. 416-475
1275285
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1275286
  Столярчук Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1275287
  Бабак О.Б. Сучасна система вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 170-174
1275288
  Огієнко О. Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 131-141. – ISSN 2312-5993
1275289
  Чеховська М.В. Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 200-203. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1275290
  Багдікян С.В. Сучасна система депозитарного обліку цінних паперів в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 217-219. – ISBN 978-966-927-199-0
1275291
  Шаптала О. Сучасна система державного управління рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.310-320. – ISBN 966-73-53-51-Х


  Мається на увазі санаторно - курортне господарство
1275292
  Щерба О.В. Сучасна система дипломатичної освіти в Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1275293
  Арпуль О.В. Сучасна система енергозбереження в готелях / О.В. Арпуль, Цирульнікова, Н.С. Любачевська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 233-241
1275294
  Затока Л.П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 515-542. – ISSN 2222-4203
1275295
  Панченко Є.Г. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій / Є.Г. Панченко, М.Є. Кір"якова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 104-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1275296
  Пржонська Н.А. Сучасна система міжнародних відносин: глобальні зміни, їх наслідки та можливі напрямки досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі формуванню сучасної системи міжнародних відносин та можливим напрямкам її досліджень. Розглянуто такі аспекти проблем: 1) поняття "система міжнародних відносин"; 2) характерні риси післявоєнної системи міжнародних відносин; ...
1275297
  Лозбина А. Сучасна система організації навчального процесу і шляхи її удосконалення // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 147-150
1275298
  Луценко А.В. Сучасна система освіти та проблема тілесності людини: шляхи пошуку балансу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 176-178
1275299
  Давидов Г.М. Сучасна система підходів до здійснення аудиту / Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн, І.Г. Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; вип. 28)
1275300
  Ківалов С.В. Сучасна система та структура митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 3-6.
1275301
  Орлова Т.В. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1275302
  Гелетій М. Сучасна ситуація в регіоні Західних Балкан: криза триває // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 21/22. – С. 32-36


  Балканська криза
1275303
  Чечель К. Сучасна ситуація на Близькому Сході і в Півнчній Африці та перспективи її врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 140-142. – бібліогр. в кінці ст.


  Дестабілізація політичної ситуації у Північній Африці та на Близькому Сході свідчить про початок глобальних процесів перерозподілу впливу в регіоні. Сьогодні арабські народи переростають свої традиційні архаїчні державні структури і стають досить ...
1275304
  Сайтарліи І.А. Сучасна сім"я : соціальний прихисток чи боротьба за владу? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 103-111. – ISSN 2072-1692
1275305
  Пономарьов А.П. Сучасна сім"я і сімейний побут робітників Донбасу / А.П. Пономарьов. – К., 1978. – 143с.
1275306
  Кравченко Т. Сучасна сім"я у вимірі її вартостей // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
1275307
  Блатник А. Сучасна словенська проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С, 40-69
1275308
  Хоменко А. Сучасна смертність немовлят в УРСР. / А. Хоменко, Кольнер, . – Х., 1930. – 67с.
1275309
  Рижанова А.О. Сучасна соціалізація сткдентської молоді в позанавчальній діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.27-34. – ISSN 1817-3764
1275310
  Оніщенко Н. Сучасна соціальна політика: баланс держави і громадянського суспільства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 26-28. – ISSN 2313-559X
1275311
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекций: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, І М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 1. – 1993. – 256с.


  Навчальний посібник є першим курсом лекцій в Україні соціальної філософії. Він вводить читача в одну з найбільш багатих і цікавих галузей духовної культури людства, знайомить з досвідом світової філософської думки у вивченні загальноцивілізаційних ...
1275312
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій.: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 2. – 1993. – 313с.


  Дивитися т.1
1275313
  Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій / В. Андрущенко, М. Михальченко. – 2-е вид., виправлене й доповнене. – Київ : Генеза, 1996. – ISBN 966-504-025-1
1275314
  Кривега Л.Д. Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку / Л.Д. Кривега, В.О. Зубов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 89-94
1275315
  Зайцев М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 74-81. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено проблему освіти у зв"язку з визначальними характеристиками сучасності. Перед освітою постає проблема підготовки не функціонально підготовленої особи, а індивідуальності, здатної діяти в невизначених ситуаціях, тобто в ситуаціях, які ...
1275316
  Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвітку теорії і завдання // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 5 -20
1275317
  Рябець Н.М. Сучасна специфіка корпоративної консолідації українського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз форм та структур зовнішньоекономічної експансії зарубіжних підприємств на внутрішній ринок України, а також українських підприємств за кордон. Також визначається роль М&А в зовнішньоекономічних стратегіях українських компаній.
1275318
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 1 (40). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275319
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 2 (41). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275320
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 3 (42). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275321
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 4 (43). – 2015. – 69 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275322
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 1 (44). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275323
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 2 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275324
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (46). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275325
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (47). – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275326
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. акад. внутрішніх справ ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (48). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275327
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (49). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275328
  Філіпенко А. Сучасна сторінка в підготовці економістів-міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В 1990 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права на базі колишньої спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини), створено першу в історії України ...
1275329
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 197-208. – Бібліогр.: л. 209-230
1275330
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1275331
  Паламарчук М.М. Сучасна структура водного фонду України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 189-195 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
1275332
  Слюсарчук Л.І. Сучасна структура грошової системи України / Л.І. Слюсарчук, Я.Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 95-99


  Слюсарчук Я.Д. - магістр КНУ імені Тараса Шевченка.
1275333
  Гансова Е.Н. Сучасна структура пізнання соціального досвіду / Е.Н. Гансова, Г.Т. Паламарчук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1275334
  Молчанова Е.Ю. Сучасна структура світового фінансового ринку / Е.Ю. Молчанова, О.Ю. Паценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 188-195
1275335
  Мартинюк Л.В. Сучасна студентська молодь та рухова активність оздоровчої спрямованості / Л.В. Мартинюк, Ю.В. Юрчишин // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / Кам"янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка. Факультет фізичної культури. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 252-255
1275336
  Носік Ю.В. Сучасна судова практика щодо доменних імен // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
1275337
  Ярошенко Д.В. Сучасна судова система Канади // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7363-7-0
1275338
  Сусіденко В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т. Сусіденко, А.О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 234-242 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1275339
   Сучасна та минула фауна західних областей України.. – К., 1963. – 95с.
1275340
  Скибчик В.А. Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 3 (209). – С. 12-18. – ISSN 1997-9894
1275341
  Шнайдер А.Б. Сучасна текстильна скульптура // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 240-252. – ISSN 2415-8151
1275342
  Яковлєв М. Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 21-30
1275343
  Жаровська І.М. Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 252-257. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1275344
  Євтух О.Т. Сучасна теорія економічного нормування як основа управління в економіці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 3-12. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1275345
  Нікітішин Ф.О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 305-312 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1275346
  Дементьєв В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-48. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
1275347
  Клименко О.С. Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 154-164. – Бібліогр.: Літ.: с. 164; 11 назв
1275348
  Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій : Лауреати Нобелівської премії / М. Довбенко, О. Довбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92 : Табл.1. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1275349
  Рижков В.Л. Сучасна теорія спадковості. / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 152с.
1275350
  Лупенко Ю.О. Сучасна теорія та практика української сільськогосподарської кооперації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 154-157.
1275351
  Трохимчук Петро Сучасна теорія управління : Методичні рекомендації / Трохимчук Петро; Міжнар. науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-тут. – Луцьк, 2003. – 60с.
1275352
  Трохимчук П. Сучасна теорія управління : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-т, каф-ра електронних апаратів. – Луцьк, 2007. – 52с.
1275353
  Потапова А. Сучасна територіальна й функціональна організація системи закладів охорони здоров"я міста Дубно та Дубенського району / А. Потапова, Н. Краснопольська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 57-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1275354
  Ільїв О.М. Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 258-265 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1275355
  Ляшук М.М. Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1275356
   Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук : навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Толмачова [ та ін. ]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-10-0386-5
1275357
  Онопрієнко М.В. Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 65-70. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1275358
  Калиниченко Г.І. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області / Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль, О.І. Петрова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 151-155 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-092X
1275359
   Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. – К., 1996. – 96с.
1275360
  Горбачик А.П. Сучасна технологія опрацювання й аналізу даних соціологічних і маркетингових досліджень - ОСА New Line / А.П. Горбачик, О.А. Горбачик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – C. 215-216. – ISSN 1563-3713
1275361
  Корсак К. Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016


  Наголошено, що головним фактором впливу на суспільну еволюцію людства були зміни у засобах життєзабезпечення, зумовлених накопиченням наукових знань та удосконаленням технологій. Доведено, що сучасна точка біфуркації світової науки полягає у ...
1275362
  Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.153-156. – ISBN 966-7784-65-7
1275363
  Волович В.І. Сучасна транзитна міграція в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1275364
  Хахлюк А.М. Сучасна транспортна політика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 184-186.
1275365
  Сила В.Г. Сучасна трансформація українського суспільства: соціально-філософська інтерпретація // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 160-167. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1275366
  Зубик А. Сучасна трудова міграція українського населення в Польщу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1275367
  Сергійчук Б.В. Сучасна турецька історіографія про українсько-турецькі зв"язки // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 175-196. – ISSN 1682-671Х
1275368
  Капіруліна С.Л. Сучасна Туреччина // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 39-43. – Бібліогр.: 3 назв.
1275369
   Сучасна туркменська повість. – К., 1986. – 335с.
1275370
   Сучасна угорська повість. – К., 1983. – 327с.
1275371
  Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : монографія / Ткач Д.І. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 480 с. – ISBN 966-608-406-6
1275372
  Мамчук І.А. Сучасна укараїнська опера / І.А. Мамчук. – К, 1984. – 47с.
1275373
  Горлач Л. Сучасна Україна - держава несправджених надій / інтерв"ю вів Тарас Головко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 8, 9
1275374
  Томенко М. Сучасна Україна - держава, в якій убивають журналістів // Україна молода, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
1275375
  Ємець С.Д. Сучасна Україна в її геополітичних вимірах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 67-74. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1275376
  Примак В. Сучасна Україна в світлі "досліджень історії" Арнольда Тойнбі / В. Примак, Ю. Войцеховський // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 1-4
1275377
  Горностай П.П. Сучасна Україна в світлі історичних травм // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 69-79. – ISBN 978-617-689-193-2
1275378
  Балабанов Г. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10-17
1275379
  Таран В.О. Сучасна Україна та "ісламський" фактор // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 94-102
1275380
  Богатирьова Н. Сучасна Україна: взаємозв"язок релігії й права // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 44-46


  Статтю прсвячено аналізу взаємодії релігії й права, релігії й криміналістики в соціокультурному просторі сучасної України. Аналізуються деякі аспекти діяльності деструктивних релігійних утворень, можливості дослідження їхньої діяльності релігієзнавцями ...
1275381
  Гайдученко Л.В. Сучасна україністика в Німеччині // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-22. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснено огляд сучасного стану україністики у вищих закладах освіти Федеративної республіки Німеччина. На основі актуальної інформації про викладання та вивчення української мови, літератури та культури у вишах ФРН висвітлено основні здобутки ...
1275382
  Гримич М. Сучасна україністика в Оренбурзькому краї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 199-203
1275383
  Бідзіля Ю. Сучасна україномовна преса в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 122-127. – (Філологія ; Вип. 15)
1275384
  Картавий П. Сучасна українська авторська пісня : статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-7222-90-1
1275385
  Козаченко О.О. Сучасна українська багатопоколінна Сім"я: занепад чи розквіт? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 246-253. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1275386
   Сучасна українська белетристика: координати "Коронації слова" : монографія / [Філоненко С. та ін. ; за заг. ред. С.В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 305, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коронація слова). – ISBN 978-617-534-239-8
1275387
  Кара-Васильева Сучасна українська вишивка / Кара-Васильева. – Київ : Знання, 1983. – 17 с.
1275388
  Грабовська І. Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 73-76


  Аналізується сучасний стан гендерної політики в Україні як необхідної складової внутрішньо та зовнішньополітичної діяльності держави на шляху до Євросоюзу. Під гендерною політикою держави у найширшому плані розуміється сукупність системних заходів, які ...
1275389
  Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 176с. – ISBN 966-06-0287-1


  Розглядаються проблеми, пов"язані з аналізом і характеристикою геополітики як важливого чинника внутрішньої політики. Для студентів гуманітарних спеціальностей вузів
1275390
   Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. – Київ, 2007. – 555с. – ISBN 966-02-4195-X
1275391
  Павлова Т. Сучасна українська державність й філософсько-правові погляди Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 44-46. – ISBN 978-966-439-357-4
1275392
  Огар Є. Сучасна українська дитяча книга і світ дитинства // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 84-87
1275393
  Зубик А. Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР / А. Зубик, Д. Корнійчук // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 161-167. – ISSN 2076-1333
1275394
  Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 33-46. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1275395
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М.Г. Зубков. – 2-ге вид., доповн. – Харків : Торсінг, 2002. – 448 с. – ISBN 966-670-044-1
1275396
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. Зубков. – 3-є вид., доп. – Харків : Торсінг, 2003. – 448с. – ISBN 966-670-136-7
1275397
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для вищ. навч. закл. / М.Г. Зубков. – 7-ме вид., виправлене. – Харків : Торсінг, 2005. – 448c. – ISBN 966-670-384-X
1275398
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1275399
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – (Бібліотека рідної мови). – ISBN 978-966-2192-63-6 ( тверда )
1275400
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-59 ( м"яка )
1275401
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; ФОТ Співак Т.К., 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1275402
   Сучасна українська драматургія : Альманах. Літературно-художнє видання. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-176-1
Вип. 2. – 2006
1275403
  Вакуленко Д.Т. Сучасна українська драматургія. 1945-1972 / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1976. – 228с.
1275404
  Мірошниченко Н. Сучасна українська драматургія: деструкція міфів та пошук нових територій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1275405
  Вірченко Т. Сучасна українська драматургія: феномен існування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
1275406
  Товстенко В. Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 49-53. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1275407
  Авер"янова Н. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Аналізується стан сучасної української еліти. Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. The condition of the modern ...
1275408
  Герасименко О. Сучасна українська еміграція до Італії та зародження нової української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 198-204
1275409
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1275410
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 168-195
1275411
  Костенко Н. Сучасна українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 120-125. – ISBN 978-966-171-392-4
1275412
  Мурзіна Олена Сучасна українська етномузикологія в міжнародній презентації за матеріалами 39-ї конференції всесвітньої організації етномузикологів (ІСТМ), Відень, 2007 // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0130-6936
1275413
   Сучасна українська журналістика і передвиборчий ринок ЗМІ // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.10-13
1275414
  Романова М.П. Сучасна українська і зарубіжна історіографія про причини офіційного визнання України та окупації її Антантою // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 109-116. – ISBN 978-966-581-930-1
1275415
  Кислюк К.В. Сучасна українська ідентичність у соціокультурному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 12-17. – ISSN 2312-4679
1275416
  Скляр В. Сучасна українська ідентичність як наслідок бездержавного минулого // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 28-35. – ISSN 0130-6936
1275417
  Степовик Д.В. Сучасна українська ікона: З іконотворчості Христини Дохват = Contemporary Ukrainian icon / Дмитро Степовик. – Київ : Мистецтво, 2005. – 304с. – ISBN 966-577-107-8
1275418
  Папакін Г.В. Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 153-166. – ISSN 0130-5247


  Згадується веб-сайт історичного факультета КНУТШ.
1275419
  Коцур Г.Г. Сучасна українська історіографія (1991-2011 рр.) про кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 105-110
1275420
  Ігнатуша О.М. Сучасна українська історіографія відносин православної церкви та радянської держави (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1275421
  Харченко А. Сучасна українська історіографія Голодомору: студії та дослідники // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 187-219. – ISSN 2415-8003
1275422
  Сорока Ю. Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х - 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досягнення сучасної української історіографії у висвітленні історії західноукраїнських земель у 1939-1959 рр. The achievements of contemporary Ukrainian historiography in studying of history in the Western Ukraine Lands in 1939-1959 ...
1275423
  Булгаков Ю.В. Сучасна українська історіографія про аграрно-селянську політику уряду Української держави гетьмана Павла Скоропадського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 86-93
1275424
  Коцур В.А. Сучасна українська історіографія про благодійність П. Калнишевського як прояв загальнолюдських та релігійних цінностей // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 39-40. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1275425
  Великочий В. Сучасна українська історіографія про репресії щодо Української греко-католицької церкви в Галичині за доби Першої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 52-56
1275426
  Кузьменко А. Сучасна українська історіографія про становлення вітчизняної історичної науки кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 70-77
1275427
  Сорока Ю.М. Сучасна українська історіографія про українсько-польське переселення 1944-1946 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 25-26. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджуються сучасні підходи вітчизняної історіографії щодо українсько-польського переселення 1944-1946 рр.
1275428
  Цехмістро О.В. Сучасна українська кантата та ораторія в контексті діалогу культур : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цехмістро О.В. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1275429
  Гаврилюк І. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117-121


  Розглядається жанрова належність колумністики. Наголошується на тому, що такий різновид мас-медійних текстів ще не має чіткої жанрової ідентифікації. З"ясовується, що колумністика останнім часом набуває все більшої популярності в українських ЗМІ. ...
1275430
  Здоровега В.Й. Сучасна українська комедія. / В.Й. Здоровега. – Київ, 1959. – 328 с.
1275431
  Ярмиш О.Н. Сучасна українська кримінологія // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7220-83-0
1275432
  Кислюк К. Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 38-50. – ISSN 0235-7941
1275433
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 2-е вид. доп. – К, 1976. – 272с.
1275434
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 3-е вид. доп. – К, 1979. – 272с.
1275435
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – К, 1979. – 272с.
1275436
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 5-е вид. доп. – К, 1984. – 270с.
1275437
  Галета О.І. Сучасна українська література в орігінальних та перекладних антологіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 285-297. – ISBN 966-8474-34-1
1275438
  Наєнко М. Сучасна українська література в слов"янському (та іншому) світі // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 108-119. – ISBN 978-966-439-809-8
1275439
  Наєнко М.К. Сучасна українська література в слов"янсьскому (та іншому) світі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 254-264. – ISSN 2075-437X


  Йдеться про переклади і публікації українських художніх та літературознавчих текстів у зарубіжних країнах. Автор оперує інформацією, що стосується літератури останніх двох десятиліть, але робить літературно-критичні екскурси і в давніші часи. Основну ...
1275440
  Томбулатова І.І. Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-149. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1275441
  Даниленко В. Сучасна українська література у пошуках національної гармонії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – C. 4-5


  Текст доповіді заступника головиКиївської міської організації НСПУ В.Даниленка на міжнародному круглому столі "Співзвучність. Мова й література в контексті історико-культурної спадщини", присвяченого тенденціям та проблемам розвитку пострадянських ...
1275442
  Констанкевич І.М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 327, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 324-327 та в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1275443
  Чередниченко І.Г. Сучасна українська літературна мова / І.Г. Чередниченко. – Львів, 1949. – 28 с.
1275444
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1960. – 592 с.
1275445
  Жовтобрюх М.А. Сучасна українська літературна мова : Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Радянська школа, 1961. – 132 с.
1275446
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 592 с.
1275447
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план курсу (за 380-год. програмою) / Авт. М.Я.Плющ. – 1962. – 34 с. – Бібліогр.: с.12
1275448
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план вивчення курсу (за 160-год. програмою)/Укл. А.Д.Очеретний. – 1962. – 22с. – Бібліогр.: с.12
1275449
   Сучасна українська літературна мова : (За 380-годинною програмою). Для студ. загальнонаук.фак.вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до курсу. – 1962. – 51с.
1275450
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Збірник контрольно-тренувальних вправ (лексика, фонетика, морфологія за 206-год.програмою)/Авт. М.Я.Плющ. – 1964. – 94с.
1275451
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Контрольно-тренувальні завдання з курсу (за 160-год.програмою). – 1964. – 94 с.
1275452
   Сучасна українська літературна мова : У 5-ти кн. – Київ : Наукова думка
Кн. 1 : Вступ. Фонетика/ І.К. Білодід, В.М. Барханов, В.М. Жовтобрюх та ін. – 1969. – 436с. – Бібліогр. с. 432-435
1275453
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 2 : Морфологія /Авт.: І.І.Ковалик, І.Г.Матвіяк, Д.Х.Бараннник та ін. Відп. ред. В.М. Русанівський. – 1969. – 583с. – Бібліогр.: с.577-578
1275454
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 3 : Синтаксис/ І.Р.Вихованець, А.П.Грищенко, П.С.Дудик; Відп. ред. О.С. Мельничук. – 1972. – 515 с. – Бібліогр.: с.509-512
1275455
   Сучасна українська літературна мова : Схеми граматичного аналізу. – Вид. 4-е. – Одеса, 1973. – 20с.
1275456
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Книга 4 : Лексика і фразеологія/ Авт.: А.А.Буряок, В.О.Винник, М.А.Жовтобрюх та ін.; Відп. ред.М.А. Жовтобрюх. – 1973. – 439 с. – Бібліогр. в кінці тем
1275457
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Книга 5 : Стилістика/ Авт.: І.К.Білодід, Д.Х. Баранник, В.С. Ващенко та ін.; Відп. ред. Г.П. Їжакевич. – 1973. – 588 с. – Бібліогр.: с.583-584
1275458
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – Київ : Вища школа, 1976. – 376 с.
1275459
  Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова : Зб.прав / О.І. Брицина. – К. : Вища школа, 1977. – 362с.
1275460
  Медушевський А.П. Сучасна українська літературна мова / А.П. Медушевський, В.В. Лобода. – Київ, 1978. – 110с.
1275461
  Кучеренко Н.М. Сучасна українська літературна мова / Н.М. Кучеренко. – Київ, 1982. – 176с.
1275462
  Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова / М.В. Леонова. – Київ, 1983. – 264с.
1275463
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох. – Вид.2-е, переробл. і дополн. – К. : Вища школа, 1986. – 199с.
1275464
  Дудик П.С. Сучасна українська літературна мова / П.С. Дудик. – К, 1987. – 165с.
1275465
  Гуйванюк Н.В. Сучасна українська літературна мова : лаб. практикум / Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська; Ред. В.А. Кондратенко. – К : Вища школа, 1989. – 254 с.
1275466
   Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. Морфологія: Підручник для студ. педінститутів. – Київ : Вища школа, 1993. – 366с. – ISBN 5-11-003819-8
1275467
   Сучасна українська літературна мова : Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 414с. – ISBN 5-11-004251-9
1275468
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібник: Збірник вправ / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 1995. – 284 с.
1275469
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.ВНЗ / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, І.М. Уздиган; За ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид., переробл.і доп. – Київ : Вища школа, 1997. – 493с. – ISBN 5-11-004632-8
1275470
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : Навч. посібн. для студ. пед. навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2000. – 688 с. – ISBN 966-7543-02-1
1275471
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2000. – 430с. – ISBN 5-11-004712-Х
1275472
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.вищих навч.закладів. – 3-тє вид.стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 430с. – ISBN 966-642-054-6
1275473
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навчальн. закладів / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, ; За ред. Грищенка А.П. – 3-те вид., доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 439с. – ISBN 966-642-092-9
1275474
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-079-1


  Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова"
1275475
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закладів / За ред.: М.Я.Плющ; Авт.: М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас, та інші. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 430с. – ISBN 966-642-196-8


  Викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу. Для студентів філологічних спеціальностей вузів
1275476
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: практикум: Навч. посіб. для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 136с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-305-5
1275477
  Микитин М.Л. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова; М.Л. Микитин, А.П. Романченко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-306-3
1275478
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів / Н.М. Хрустик, Л.І Хаценко; МОНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 136с. – ISBN 966-364-110-Х
1275479
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 430с. – ISBN 966-642-281-6
1275480
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова : Збірник завдань для лабораторних робіт / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2006. – 356с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-096-2
1275481
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 6-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 432с. – ISBN 966-642-336-7
1275482
  Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова : синтаксис простого ускладненого речення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.К. Мойсієнко ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : ПП Я. Січовик, 2006. – 240 с. – ISBN 9662928-05-7
1275483
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс: навч. посібник для студентів нефілолог. спец. вищих навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 2007. – 823с. – ISBN 978-966-642-382-8


  Викладено всі розділи курсу, виходячи з вимог кредитно-рейтингової системи оцінки знань студентів у світлі вимог Болонського процесу
1275484
  Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-452-7
1275485
  Гливінська Л. Сучасна українська літературна мова : фонетика : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2008. – 315 с. – ISBN 978-966-171-076-3
1275486
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – 2-ге, вид, виправл. і доп. – Київ : Арій, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-498-18-7
1275487
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2008. – 356, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-346-543-2
1275488
   Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ [та ін.] ; за ред. М.Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 430 с. : табл. – ISBN 978-966-642-429-X
1275489
   Сучасна українська літературна мова : лексикологія : фонетика : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Знання, 2010. – 270с. – ISBN 978-966-346-826-6
1275490
   Сучасна українська літературна мова : морфологія, синтаксис : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ : Знання, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-346-825-9
1275491
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки молоді та спорту. – Київ : Алерта, 2011. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-093-6
1275492
  Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова : навч.-метод. посібник для студ. Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-242
1275493
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова . Синтаксис : Збірник вправ: Навч. посібник / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1992. – 271с. – ISBN 5-11-003967-4
1275494
  Стахів М.О. Сучасна українська літературна мова з практикумом : навч. посібник / М.О. Стахів, Г.І. Крохмальна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 454, [2] с. – Імен. покажч.: с. 447-449. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-10-0241-8
1275495
  Рогозін Л.Л. Сучасна українська літературна мова. / Л.Л. Рогозін. – К., 1966. – 95с.
1275496
   Сучасна українська літературна мова. : підручник. – Київ : Вища школа, 1975. – 398 с.
1275497
  Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 183-203, 359-412 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0187-5
1275498
  Козленко І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка : Навч. посібник / Ірина Козленко; Ред. О.В. Грицаюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 172с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-566-1
1275499
  Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник для дистанційного навчання / М.М. Цілина ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 215 с. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-388-247-5
1275500
  Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : Навч. посібник для студ.філолог.спец. вищ.закл.освіти / В.О. Горпинич. – Київ : Вища школа, 1999. – 207с. – ISBN 5-11-004832-0
1275501
  Кулик Б.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення. Посібник для студентів-заочників пед. ін-тів / Б.М. Кулик. – Київ, 1963. – 147с.
1275502
  Костусяк Н.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення та просте речення : Робоча програма та матеріали для вивчення курсу / Н.М. Костусяк; МОНУ. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. Факультет україністики. Кафедра української мови. – Луцьк : Вежа, 2002. – 78с.
1275503
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика : Навчальний посібник для студ. філологів / Н. Плющ, Бас-Кононенко, З. Дудник, О. Зубань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 173 с. – ISBN 966-594-350-2
1275504
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія = Завдання і вправи / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1995. – 151 с. – ISBN 5-11-004242-Х
1275505
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Фащенко [та ін.] ; за ред. М.М. Фащенко ; [відп. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-190-260-1
1275506
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетіка, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1981. – 150 с.
1275507
  Соколіна О.В. Сучасна українська літературна мова: біля витоків становлення і розвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 41-42
1275508
  Москаленко Н.А. Сучасна українська літературна мова: Лекс., фонет. і грамат. аналіз / Н.А. Москаленко. – Київ-Одеса, 1980. – 160с.
1275509
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 333с.
1275510
  Мірченко М.В. Сучасна українська літературна мова: синтаксис : Робоча програма та методичні рекомендації / М.В. Мірченко; Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 85 с.
1275511
  Щербак В.А. Сучасна українська майоліка / В.А. Щербак. – К., 1974. – 191с.
1275512
  Гродська Е.Б. Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 276-282. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1275513
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Х, 1950. – 76с.
1275514
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Харків, 1951. – 76с.
1275515
   Сучасна українська мова. – Київ : Радянська школа, 1964. – 320 с.
1275516
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – Вид., 2-е, доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 366 с.
1275517
  Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова : фразеологія : навч. посібник для філолог. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1983. – 137 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1275518
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко. – 3-е вид. – Київ, 1987. – 349 с.
1275519
  Авксеньєв Л.Г. Сучасна українська мова : навч. посібник для філол. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксеньєв. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1275520
   Сучасна українська мова. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1989. – 230с.
1275521
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1991. – 312с. – ISBN 5-11-001698-4
1275522
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. – Київ : Либідь, 1993. – 336с. – ISBN 5-325-00178-7
1275523
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко; За ред. О.Д.Пономарів. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Либідь, 1996. – 320с. – ISBN 5-325-00757-2
1275524
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 400с. – ISBN 966-06-0032-1
1275525
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти / КНУТШ; Ольга Олійник. – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-7863-03-4
1275526
  Цьовх Ярослава Сучасна українська мова = Modern ukrainian with a focus on civilizattion (language manual) : На матеріалах країнознавства / Цьовх Ярослава. – Львів : Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 206с.
1275527
  Пономарів О.Д. Сучасна українська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. та ін. Шевченко; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0173-5
1275528
   Сучасна українська мова : Програма та практичні рекомендації для студ. зі спеціальності "Західна філологія та переклад". – Київ : Київський університет, 2002. – 77с.
1275529
   Сучасна українська мова : Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид, перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-06-0375-4
1275530
  Януш Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій: навч. посіб. для студ. нефілол. спец. вищ. навч. закл. / МОНУ; КНЕУ; Я.В. Януш. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-709-6
Ч.1і 2. – 2005. – 460с.
1275531
  Бондар І О. Карпенко Сучасна українська мова : Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: Навч. посібник / О.І. Бондар. Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-217-8
1275532
  Ужченко В.Д. Сучасна українська мова : збірник вправ і завдань : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / В.Д. Ужченко, Т.П. Терновська, Т.С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с. – ISBN 966-642-253-0


  Подано систему цікавих вправ і завдань, що пере-дбачають творчий підхід до вивчення мовних явищ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
1275533
  Дудик П.С. Сучасна українська мова : завдання і вправи.: навч. посіб. / П.С. Дудик. В.М. Литовченко. – Київ : Академія, 2007. – 264с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-225-9


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1275534
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : опор. консп.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-351-026-2
1275535
   Сучасна українська мова : підручник для студ. вищих навчальних закладів / О.М. Григор"єв, С.Є. Доломан, Ю.В. Лисенко, Є.А. Макаренко, А.І. Мамалига та ін.; за ред.О.Д. Пономарева. – 4-тє вид,. – Київ : Либідь, 2008. – 488с. – ISBN 978-966-06-0505-3
1275536
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова : практикум із пунктуації : навчальний посібник / М.Г. Яцимірська. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-346-562-3
1275537
   Сучасна українська мова.. – К.-Лв., 1948. – 71с.
1275538
  Арібжанова І.М. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису : навч. посібник / І.М. Арібжанова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології)
1275539
  Філон М.І. Сучасна українська мова. Лексикологія : навч. посібник : у 2 ч. / М.І. Філон, О.Є. Хомік ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-687-9
Ч. 1. – 2010. – 218, [2] с. – Покажч.: с. 213-218. – Бібліогр. наприкінці модулів
1275540
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на зворті тит. арк. – Бібліогр.: с. 335-337 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0141-1
1275541
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0022-3
1275542
  Ніколаєва Н.С. Сучасна українська мова. Лексикологія: програма та навчальні завдання : навч.-метод. посібник для студентів-іноземців І курсу спец. "Українська мова та література (переклад)" / Н.С. Ніколаєва, Н.О. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – ISBN 978-966-02-6868-7
1275543
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0112-1
1275544
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [4] с. : табл. – Авт. зазнач.на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0142-8
1275545
  Глібчук Н.М. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум : навч. посіб. / Н.М. Глібчук, У.Б. Добосевич. – Київ : Знання, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-346-594-4
1275546
  Плющ Н. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посібник / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 207 с. – ISBN 966-594-920-9
1275547
  Плющ Н.П. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-439-045-0
1275548
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – Київ : Вища школа, 2005. – 272с. – ISBN 966-642-190-9


  Подано теоретичний і практичний матеріал з синтаксису української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
1275549
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0023-0
1275550
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0140-4
1275551
  Гливінська Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-171-269-9
1275552
  Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови : навч. посібник / М.Л. Дружинець, А.Л. Порожнюк ; [відп. ред. О.І. Бондар] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 253, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-251 та наприкінці частини. – ISBN 978-617-689-060-7
1275553
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова: пунктуація : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Яцимірська; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 287с. – ISBN 966-613-173-0
1275554
   Сучасна українська мова: Синтаксис. – Київ : Либідь, 1994. – 255с.
1275555
   Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
1275556
  Тарнавська А.Н. Сучасна українська молодь як суб"єкт забезпечення законності в публічному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 113-119. – ISSN 2306-9082
1275557
  Бондарева О. Сучасна українська монодрама: становлення нового жанрового канону // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 42-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті досліджується процес становлення і функціонування в сучасній українській драматургії нового жанрового канону - монодрами. Аналізуються твори таких драматургів, як Юрій Щербак ("Стіна"), Ярослав Стельмах ("Синій автомобіль") і їх роль в новому ...
1275558
   Сучасна українська музика. – К., 1965. – 243с.
1275559
  Афоніна О.С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму : монографія / Олена Афоніна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-146. – ISBN 978-966-452-112-0
1275560
  Майданик Р.А. Сучасна українська наука цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 276-283. – ISBN 978-617-566-125-3
1275561
  Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 56-87. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2305-7645
1275562
  Воропаєва Т.С. Сучасна українська національна ідея в контексті європейського вибору // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 8-10
1275563
  Коваленко В. Сучасна українська національна ідея як невід"ємний чинник побудови громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 23-27
1275564
  Матях Валентина Миколаївна Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 150-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті порушено низку питань, пов"язаних із перспективами розвитку ранньоновістичних студій в Україні. Зокрема, увагу акцентовано на тому значенні, яке має ранньонова доба в історичному поступі України, проблемі визначення її хронологічних меж; ...
1275565
  Недопитанський М.І. Сучасна українська періодика:типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 184-186.


  У статті аналізується типологічна система сучасної газетно-журнальної періодики. Система змодельована на основі низки ознак, які визначають відмінне і спільне в роботі вітчизняної журналістики. Основні типи періодики проаналізовано крізь призму ...
1275566
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Проханська, Ю. Андруховича : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1275567
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О.Забужко, Т.Прохаська, Ю.Андруховича : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 186 л. – Бібліогр.: л. 163-186
1275568
  Скирда Л.М. Сучасна українська поезія / Л.М. Скирда. – Київ, 1983. – 167с.
1275569
  Скирда Л.М. Сучасна українська поема. / Л.М. Скирда. – К, 1990. – 165с.
1275570
   Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Київ. – ISBN 966-7508-14-5
Випуск другий. – 2000. – 325с.
1275571
   Сучасна українська політика : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-02-5312-4
1275572
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання. – Київ. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
Вип. 10. – 2007
1275573
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Політичні технології. – 2008
1275574
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
Вип. 12. – 2008
1275575
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
Вип. 14. – 2008
1275576
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Європейська перспектива. – 2009
1275577
   Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Київ : Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1999. – 325с. – ISBN 966-7508-14-5
1275578
  Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія : Навчальний посібник / Б.А. Гаєвський; Відп. ред. І.В. Хронюк; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 268с. – ISBN 966-7312-60-7
1275579
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Воронова М.Ю.;КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 204л. – Бібліогр.: л. 183 - 204
1275580
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Мальвіна Юріївна Воронова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1275581
  Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 20-26. – ISSN 2409-4544
1275582
  Москаленко А.З. Сучасна українська преса : навчальний посібник / Анатолій Москаленко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1999. – 242 с. – ISBN 966-7181-32-4
1275583
  Старченко Т.В. Сучасна українська преса про "державних дітей": проблеми, пошуки, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Стаття присвячена висвітленню українськими журналістами складних і болючих питань захисту дітей-сиріт. Розглядається роль української преси у формуванні громадської думки щодо проблем сирітства у нашій державі.
1275584
  Мислива-Бунько Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 95-101. – ISSN 2413-0923
1275585
  Трач Надія Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексіки // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: С. 158-164; 5 назв
1275586
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період: навчальний посіібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.Б. Харчук. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2008. – 248с. – Бібліогр. в кінці теми. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-260-0
1275587
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. : для студентів вищих навч. закладів / Р.Б. Харчук ; [ред. А.А. Даниленко]. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 248 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-366-9
1275588
   Сучасна українська проза : антологія / упоряд. Олександр Петруша. – Київ : Книга, 2015. – 318, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. - У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко. – ISBN 978-966-8314-94-0


  У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко
1275589
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика : теорія і практика : [навч. посібник для студентів галузі 0303 "Журналістика та інформація"] / Наталія Желіховська, Володимир Різун. – Київ : РИДЖИ, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2548-10-7
1275590
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика : навч. посібник / Н.С. Желіховська, В.В. Різун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 83-89 та в підрядк. прим.
1275591
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
1275592
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1275593
  Слободян М.І. Сучасна українська радянська кінопубліцистика / М.І. Слободян. – К., 1981. – 32с.
1275594
   Сучасна українська сатира у боротьбі за мир: Методичні рекомендації і бібліографічна допомога активістам та організаціям Товариства книголюбів. – К., 1987. – 48с.
1275595
  Бега М.І. Сучасна українська сім"я: причини змін її моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблений аналіз сучасної української сім"ї, встановлені і досліджені основні чинники, що впливають на зміну її моделі. Подана характеристика сім"ї з урахуванням демографічної ситуації, становлення гендерних відносин. The article is analyzed ...
1275596
  Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість у загальнослов"янському контексті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 13-21. – Бібліогр.: Літ.: С. 11 поз. – ISBN 978-966-02-5639-2
1275597
  Ладиняк Н.Б. Сучасна українська спортивна термінологія: проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 27
1275598
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 416л. – Бібліогр.: л.339-416
1275599
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібл.: 28 назв.
1275600
  Гаврилюк О.Н. Сучасна українська та польська історіографія діяльності музеїв західноукраїнського регіону в міжвоєнний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1275601
  Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – 319, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-629-624-8
1275602
  Пахаренко Н. Сучасна українська фантастика // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 88-93. – (Філологічні науки)
1275603
   Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304, [16] с. іл. – Відомості про авторів на стр. 303. – ISBN 978-966-439-447-2
1275604
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 201-217
1275605
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1275606
  Сазоненко Г. Сучасна українська школа відмовляється від уніфікації / розмову вела Л. Рябоконь // День. – Київ, 2000. – 8 грудня (№ 226). – С. 7


  Нещодавно в Національній парламентській бібліотеці відбулась презентація науково-методичного збірника "Перспективні освітні технології". Разом з науковцями над нею працювали педагоги Українського гуманітарного ліцею КНУ мені Тараса Шевченка під ...
1275607
  Саух Я.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-118. – ISBN 978-966-439-753-4
1275608
  Саух П.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 15-16
1275609
  Пістун М.Д. Сучасна університетська підготовка економіко-географів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 53-60 : табл. – (Географія ; Вип. 30)
1275610
   Сучасна фантастична повість. – Київ : Молодь, 1989. – 393с.
1275611
  Міхайлішина Г.Ф. Сучасна фізико-математична освіта в умовах переходу до Болонського процесу / Г.Ф. Міхайлішина, Б.Б. Кобилянський // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 120-124
1275612
  Вакарчук І. Сучасна фізіко-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-22. – ISSN 1682-2366
1275613
   Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – 250, [2] с. – Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика", 7-8 листопада 2014 року, Одеса, Україна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7178-39-1
1275614
  Губерський Л.В. Сучасна філософія гуманітарного знання: парадигми і дискурси // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 279-282. – ISBN 978-966-2748-30-7
1275615
  Лактіонова А.В. Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 49-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1275616
  Якубіна В.Л. Сучасна філософія історії: інтерпретації від тексту до гіпертексту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 173-175
1275617
  Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С.3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв.
1275618
  Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-119. – ISSN 2222-5374
1275619
  Богдановсьний І.В. Сучасна філософія свідомості: проблема моделювання когнітивних станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто зміст дискусії між представниками аналітичної філософії про значення мовного виразу "Я знаю", погляди Л. Вітгенштейна і Дж. Остіна щодо можливості або неможливості адекватного представлення в свідомості одного індивіда іншої свідомості ...
1275620
  Ситніченко Л.А. Сучасна філософія справедливості: в пошуках нових інтерпретацій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 142-149
1275621
  Тарасевич В.М. Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.94-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1275622
  Лук"янов В. Сучасна фінансова економіка:глобалізаційна складова та цивілізаційні пріоритети // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1605-2005
1275623
  Ковалюк О. Сучасна фінансова криза: світові та національні особливості // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 243-248. – ISSN 0201-758Х
1275624
  Фоміна М.В. Сучасна фінансово-економічна криза: особливості та шляхи подолання // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 96-102
1275625
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1275626
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
1275627
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 303-314. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадськості і наукових кіл Хорватії й України до гуманітарних досліджень країн-сусідів, багато питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі фольклористики й етнології. У ...
1275628
  Івановська О. Сучасна фольклористика: теоретико-методологічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-132.
1275629
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 294-299. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадської і наукових кіл обох країн до гуманітарних досліджень близьких слов"янських країн, багато важливих питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі хорватської ...
1275630
  Буряк В. Сучасна фольклорна пам"ять у контексті інформаційно-естетичних форм індивідуального самовираження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 47-65. – Бібліогр.: С. 65
1275631
  Предборський В.А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 9-13
1275632
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
1275633
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
1275634
  Торез М. Сучасна Франція і народний фронт / М. Торез. – К, 1938. – 158с.
1275635
  Андрієвська Е.М. Сучасна французька вимова : Теорія і практика. Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська, М.Я. Дем"яненко; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 225с. – ISBN 966-594-446-0
1275636
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 247-288. – Бібліогр.: арк. 201-246
1275637
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1275638
  Мірошниченко Л.Я. Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 60-71


  У статті розглядаються набутки інтелектуальної французької думки про скептицизм, представлені дослідженням Олів’є Монжена «Виклики скептицизму» (1998). З’ясовано зв’язок сучасної мультидисциплінарної візії скептицизму з національною традицією ...
1275639
  Романова М.П. Сучасна французька історіографія про політичні плани французького уряду і Центральних держав щодо України в 1917-1918 роках : за матеріалами Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 116-123. – ISBN 978-966-171-154-8


  Проаналізовано погляди французьких істориків на плани французького уряду і Центральних держав щодо надання Україні в 1917-1918 роках і їх погляди на розвиток української державності.
1275640
  Чередниченко О.І. Сучасна французька неологія з погляду перекладача


  У статті висвітлено джерела неологізмів сучасної французької мови та деякі лінгвістичні аспекти їхнього перекладу українською. The article is highlighting the sources of modern french neologisms and some linguistic aspects of their translation into ...
1275641
  Бобришева-Шкарлет Сучасна характеристика результативності соціально-економічної системи України в масштабі міждержавних порівнянь // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.131-143
1275642
   Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 58-61


  Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року. Basіc prіncіples of modern Ukraіnіan termіnology іn ...
1275643
  Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1275644
  Ракс В.А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу = Modern chromatography on the wave crest of the progress : [навч. посібник] / В.А. Ракс, А.М. Єсауленко. – Київ : Аванпост, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-070-8
1275645
  Білогуб В.Д. Сучасна цивілізація і проблеми статусу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1275646
  Пагутяк Г. Сучасна цивілізація поїдає своїх дітей / бесіду вела Оксана Загакайло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  Письменниця Галина Пагутяк живе в Галичині, мандрує невідомими стежками, відкриваючи для себе і для своїх читачів унікальність регіону. Так, зокрема, народилася її книжка "Сентиментальні мандрівки Галичиною". А у 2010-му письменниця стала лауреатом ...
1275647
   Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 504с. – ISBN 966-8002-87-3
1275648
   Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 454, [2] с. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-299-3
1275649
  Мелащенко О.М. Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 107-109. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1275650
  Волошенко А.В. Сучасна цінова політика / А.В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] c. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 194-216 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
1275651
  Дубина О. Сучасна часо-просторова модель світу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 125-131


  Статтю присвячено обгрунтуванню необхідності розбудови дійсної моделі світу на основі аналізу нинішнього стану суспільства, огляд сучасних філософської та природознавчої позицій щодо часо-просторових її характеристик.
1275652
  Гончар Ю. Сучасна шевченкіана Тарасової землі (1999-2007 роки) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 142-147. – ISBN 978-966-493-139-4
1275653
  Лпійчук А. Сучасна шкілльна літературна освіта: стан, проблеми, перспективи
1275654
  Удовиченко П.П. Сучасна школа і її завдання / П.П. Удовиченко. – К., 1969. – 45с.
1275655
  Панкіна В.Є. Сучасна школа потребує вчителя-професіонала // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 6-8 : фото
1275656
  Остапчук О. Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 8-14. – ISSN 0131-6788
1275657
  Березяк Віктор Сучасна шумерологія: від припущень - до знань // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 24-26 : фото
1275658
   Сучасна югославська повість. – К., 1981. – 437с.
1275659
  Мурашин О. Сучасна юридична наука: проблеми і пріорітети // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.62-65
1275660
  Хендерсон Дж. Сучасна юридична професія в Англії, Уелсі та Шотландії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 79-95. – ISSN 1026-9932
1275661
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс : [в 2 т.] / Т.К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-166-7
Т. 1. – 2012. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-318
1275662
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс :[в 2 т.] / Т. К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-167-4
Т. 2. – 2012. – 424 с. : табл. – Бібліогр.: с. 398-424
1275663
   Сучасная беларуская паэзія. – Мінськ, 1970. – 304с.
1275664
  Клюсау Г.Н. Сучасная беларуская пунктуацыя / Г.Н. Клюсау, Юрэвіч. – Мінськ, 1966. – 248с.
1275665
  Бурак Л.І. Сучасная белоруская мова. / Л.І. Бурак. – Минск, 1989. – 335с.
1275666
  Рэвіцкі В.В. Сучасная народная паэтычная творчасць Беларусі / В.В. Рэвіцкі. – Мінск, 1962. – 55 с.
1275667
  Пономарів О. Сучасне "обличчя" української словотвірної номінації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 134-138. – ISSN 1682-3540
1275668
  Скрипнюк О. Сучасне академічне дослідження з конституційного права України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0132-1331
1275669
  Лютий І. Сучасне банківництво - запорука ефективного розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 91-94. – ISSN 1605-2005
1275670
  Білоус О.С. Сучасне бачення концепції lex mercatoria // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 164-166
1275671
  Іншин М. Сучасне бачення предмета трудового права України / М. Іншин, В. Щербина // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 201-208


  У статті виявлено та окреслено основні проблеми визначення предмета сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. Автори категорично заперечують розуміння праці як товару чи купівлі-продажу робочої сили. ...
1275672
  Шчакаціхін М. Сучасне беларускае мастацтва. / М. Шчакаціхін, В. Ластоускі. – Менск, 1929. – 30с.
1275673
  Оборіна А.М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1275674
  Маврін Ю.С. Сучасне вентиляційне устаткування - необхідна складова промислової технології // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 102-103 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1275675
  Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1275676
  Оксенчук І. Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 112-114
1275677
  Будзяк О.С. Сучасне використання земель історико-культурного призначення як чинник екологобезпечного землекористування : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 208-212 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1275678
  Мукомель І.Ф. Сучасне використання земельного фонду поліської сільськогосподарської зони УРСР та перспективи його перетворення // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 15-18
1275679
  Музиченко О. Сучасне використання комунікативних технологій у зовнішній та ви політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 149-151
1275680
  Бех І. Сучасне виховання грунтується на філософії людиноцентризму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили фахівці Національної академії педагогічних наук України, зокрема йшлося про створення умов для цілісної самореалізації дитини, партнерство шкіл і громадських організацій, формування національно-культурної ...
1275681
  Джеджула А.О. Сучасне внутрішнє становище і зовнішня політика Франції. / А.О. Джеджула; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 51с. – (Сер3 ; №4)
1275682
  Габович О. Сучасне врегулювання правовідносин у науковій сфері: роль і статус академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-966-518-698-4
1275683
  Фонкич М.Є. Сучасне вчення про електрику : посібник для вчителів / М.Є. Фонкич. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174с.
1275684
  Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне // Вісник Нацбанку України, 1998
1275685
  Дубняк М. Сучасне державотворення: активізація участі громадян в прийнятті рішень шляхом вдосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 196-198
1275686
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Hавч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256с. – ISBN 966-06-0023-2
1275687
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 384с. – ISBN 966-06-0160-3
1275688
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 3-те вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0196-4
1275689
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384с. – ISBN 966-06-0307-Х
1275690
  Блощинська В.А. Сучасне діловодство : Навчальний посібник / В.А. Блощинська; МОНУ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-137-1
1275691
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Зміст: Бланки; Статути; Положення; Інструкції; Службові листи; Протоколи; Довідки; Акти; Договори; Накази; Контракти; Заяви; Анкети. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-06-0413-0
1275692
  Бездрабко Валентина Василівна Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано сучасні концепції розвитку документознавства, репрезентовані працями провідних українських дослідників. Висвітлено особливості, відмінності та подібності тлумачення змісту документознавства, бачення структури дисципліни, ...
1275693
  Берлач А.І. Сучасне дослідження теоретичних і практичних аспектів правового регулювання розгляду виборчих спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 271-272. – ISSN 2227-796X
1275694
   Сучасне європейське оповідання // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-32
1275695
  Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1275696
  Рабінович П.М. Сучасне європейське праворозуміння: соціально-антропологічні засади // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1275697
  Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Істина, 2005. – 264с. – ISBN 966-7613-80-1
1275698
  Косінова К. Сучасне законодавство України з питань протидії ксенофобії і расизму // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 215-217. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1275699
  Кіоко Ф. Сучасне законодавство Японії про особисті правовідносини членів сім"ї // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1275700
  Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [ навчально-методичний посібник ] / Н.В. Гавриш, О.О. Лінник, Н.В. Губанова; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-617-171-2
1275701
  Альтерман А.Я. Сучасне зернове господарствро України та проблеми його товаровості / А.Я. Альтерман. – Х, 1929. – 111с.
1275702
  Онегіна В.М. Сучасне значення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян / В.М. Онегіна, О.В. Павлюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 122-126. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1275703
  Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1811-377X
1275704
  Коваленко Ю.М. Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 100-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв
1275705
  Шумицька Г. Сучасне інформаційне мовлення у контексті етичних проблем журналістики // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 102-106. – (Філологія ; Вип. 20)
1275706
  Гайдай Т.В. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І Туган-Барановського (рецензія) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 309-314. – ISSN 0320-4421
1275707
  Боняк В.О. Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 411-412. – ISSN 2219-5521
1275708
  Білецький О.І. Сучасне кpасне письменство заходу / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Держвидав України
1-3. – 1925. – 61с.
1275709
  Іванченко О.Й. Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 168-174


  Подано характеристику сучасного картографічного забезпечення уроків географії у середній школі, що складається з традиційних та електронних картографічних творів. Визначено переваги та недоліки використання електронних навчальних картографічних ...
1275710
  Бабишкін О.К. Сучасне кіномистецтво Заходу : літ. кінопанорама / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1968. – 283 с.
1275711
  Близнюк А.С. Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 21-24


  У статті розглядається стан видавничої справи на Житомирщині, подаються статистичні відомості щодо випуску друкованої продукції, основні проблеми галузі, детально досліджується дотримання видавничих стандартів. Проаналізовано майже два десятки дитячих ...
1275712
  Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 128, [2] с. : іл.
1275713
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 92 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-70-6


  Зміст:
1275714
   Сучасне козацтво Буджаку : огляд / [уклад.]: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-185
1275715
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушакова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – 92 с.
1275716
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 92 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7029-52-5
1275717
  Бірюков О.М. Сучасне конкурсне право в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХІ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-8.
1275718
  Гончар І.А. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект / І.А. Гончар, М.К. Сидоренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 66-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1275719
  Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київський юрид. ін-т МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640с. – ISBN 966-8037-33-2
1275720
  Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 184-190. – ISSN 0132-1331
1275721
  Шевченко А.Є. Сучасне кримінологічне дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 275-278. – ISSN 2306-9082
1275722
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / Ушанова С.В. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 264 с. : іл.
1275723
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7373-00-0
1275724
   Сучасне матеріалознавство 21 сторіччя : Збірник статей. – Київ : Наукова думка, 1998. – 660с. – ISBN 9660004176
1275725
  Матюха М.М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 230-237 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1275726
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-87-4
Вип. 1. – 2004. – 288 с.
1275727
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-96-3
Вип. 2. – 2005. – 300 с.
1275728
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-8917-08-1
Вип. 3. – 2006. – 196 с.
1275729
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8911-9
Вип. 4. – 2007. – 352 с.
1275730
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 5. – 2008. – 272 с.
1275731
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ ; Софія, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 6. – 2009. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275732
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 7. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275733
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 8. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275734
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 9. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275735
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 10. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275736
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 11. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275737
  Єфімова А. Сучасне мистецтво в міському просторі: перспективи та шляхи розвитку в Україні // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 143-152. – ISSN 0236-4832
1275738
  Маззоні М. Сучасне мистецтво в Угорщині // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 189-194. – ISSN 0320 - 8370
1275739
  Скляренко Г. Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 83-96. – ISBN 966-7021-87-4
1275740
  Чепелик О. Сучасне мистецтво у громадському просторі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 46-64. – ISSN 1992-5514
1275741
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-373-334-0
1275742
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навч. посібник / Н.В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : КНТ, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-373-566-5


  У пр. №1696412 надпис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу, з найкращими побажаннями ! Н.В. Камінська (Пронюк). Підпис
1275743
  Войцехівська Н.К. Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 14-31. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1275744
  Шило О. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності [рецензія] / О. Шило, Л. Москвич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 251-282. – ISSN 1026-9932
1275745
  Старченко Т.Я. Сучасне наукове пізнання і методологічні проблеми біології / Т.Я. Старченко. – Львів, 1977. – 96 с.
1275746
  Зеленко І.П. Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 18-20. – ISSN 1727-1584
1275747
  Артюх О.В. Сучасне обгрунтування окремих постулатів у сфері податкового аудиту // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 6-14. – ISBN 978-617-571-124-8
1275748
  Степовик Д.В. Сучасне образотворче мистецтво Болгарії / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 107с.
1275749
  Логвинська Л.П. Сучасне образотворче мистецтво капіталістичних країн / Л.П. Логвинська, Л.М. Сак. – Київ, 1961. – 46с.
1275750
  Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 13-15. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталога, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби "Бібліотечний форум" дає змогу бібліотеці університету на високому ...
1275751
  Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / М.В. Головніна. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 151с.
1275752
   Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751
1275753
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень Стаття 1 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 178-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1275754
   Сучасне п"ятиборство.. – Київ, 1956. – 271 с.
1275755
  Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 48-54
1275756
  Фийса Н.В. Сучасне переосмислення міфу про велике повернення у романі Мілана Кундери "Невідання" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 573-579
1275757
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : Довідник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 379с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-07-8


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1275758
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : навчальний посібник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-311-068-4


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1275759
  Павленко І.Я. Сучасне побутування історичних пісень на Нижній Наддніпрянщині // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 118-126. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1275760
  Яринчина О.М. Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 195-214. – ISBN 966-02-2984-4
1275761
  Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 98-106
1275762
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 130-137. – ISBN 966-628-108-8
1275763
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Стаття містить аналіз стану сучасного політичного знання. Аналізується домінуюча тенденція теоретичних доробок цього знання. З"ясовуються умови її продуктивності та евристичної сили.
1275764
  Марченко А.В. Сучасне поняття сакральності та сакрального об"єкту: його місце та значення в геогафії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: 18 назв.
1275765
  Острійчук О. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 42-44
1275766
  Грицик Л.В. Сучасне порівняльне літературознавство: європейський концепт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 119-125. – (Б-ка Ін-ту філології)
1275767
  Білецький А.О. Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 5-27
1275768
  Яременко О.І. Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 30-41
1275769
  Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 156-163. – ISSN 0132-1331
1275770
  Львова О.Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 42-49. – ISSN 1563-3349
1275771
  Плавич В.П. Сучасне праворозуміння: філософсько - правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
1275772
  Кузнєцова Н.С. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 49-55. – ISSN 1993-0909
1275773
   Сучасне природознавство і релігія. – К., 1961. – 163с.
1275774
  Дронова О.Л. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навч.-метод. посібник / Олена Дронова, Сергій Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – 214 с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-212, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7069-54-5
1275775
  Загороднюк В. Сучасне прочитання повісті "Захар Беркут" Івана Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7201-22-8
1275776
  Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 63-68
1275777
  Захарчук О.І. Сучасне рабство та його детермінанти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 62-64
1275778
  Стафійчук В. Сучасне регіональне політико-географічне положення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 139-144. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне регіональне політико-географічне положення України як центральноєвропейської держави. На основі бальної оцінки центральноєвропейські держави об"єднані в групи за пріоритетністю співпраці для України. Висвітлено основні проблеми і ...
1275779
  Кисіль В.І. Сучасне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 229-267. – ISBN 978-617-566-268-7
1275780
  Хавкіна Л.М. Сучасне рекламне середовище України:чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 128-132


  Статтю присвячено вивченню реклами в Україні як невід’ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного ринку та новітніх тенденцій його розвитку. Вивчається комунікативний потенціал рекламних текстів, їх ...
1275781
  Сищук А.А. Сучасне реформування економічної політики України й тенденції глобальних суспільних трансформацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 140-144. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1275782
  Карпенко О.В. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О.В. Карпенко, О.В. Литовченко, В.Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 88-93
1275783
  Ткачук О.С. Сучасне реформування судової системи України в аспекті єдності суду касаційної інстанції / О.С. Ткачук, С.В. Глущенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 95-106
1275784
  Дворник М.А. Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 205-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Надано концептуальну схему антикризового управління з урахуванням специфіки сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств туристичної галузі.
1275785
  Боднарук Ю. Сучасне розуміння категорії "податковий процес" в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 1561-4999
1275786
  Дроб О.М. Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 43-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1275787
  Зубчик О.А. Сучасне розуміння націоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1275788
  Присяжний В.М. Сучасне розуміння об"єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 64-84. – ISSN 2222-5374
1275789
  Анісімова Л. Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.43-45. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій", характеризуються етапи розвитку менеджменту якості та обґрунтовується необхідність впровадження організаційно-управлінських інновацій у систему менеджменту організацій на ...
1275790
  Дима О.О. Сучасне розуміння посередницької послуги // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 98-109. – ISSN 2218-4511
1275791
  Скок П.О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 30-32. – ISSN 2306-6814
1275792
  Степико М.Т. Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності / М.Т. Степико, В.С. Наконечний // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 39-46. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1275793
  Кононенко П.П. Сучасне село в українській радянській літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 48с.
1275794
  Боровський В.А. Сучасне соціалістичне сільськогосподарське підприємство / В.А. Боровський, І.С. Харитончик. – К, 1974. – 62с.
1275795
  Козленко О.М. Сучасне спортивне країнознавство : арабський світ / О.М. Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-853-9
Ч. 1 : Арабські країни Азії. – 2008. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214
1275796
  Іскров К.М. Сучасне сприйняття проблеми торгівлі людьми // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 193-200. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1275797
  Синеуцький О.М. Сучасне становище Республіки Куба та перспективи розвитку американо-кубинських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 86-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1275798
  Павлова Г.О. Сучасне становище та функціональність діалектів греків Приазов"я // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 1608-0599
1275799
  Авер"янова Н. Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Сучасне студентство розглядається як потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта українського суспільства. The modern students of Ukraine are looked through as a potential intellectual, political, economical and art elite of the ...
1275800
   Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275801
  Турос А.О. Сучасне суспільство в контексті екологічних викликів: філософський вимір // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 166-167
1275802
  Мегрелішвілі М.О. Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 10-17. – ISSN 2077-1800
1275803
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 2 (6). – 2014. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275804
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (7), ч. 1. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275805
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (9), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1275806
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (8), ч. 1. – 2015. – 171 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1275807
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (10), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1275808
   Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (11). – 2016. – 190 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1275809
   Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О.Г. Данильян та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 439-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-994-6
1275810
  Айвазян Олена Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету висвітлюється діяльність вузівських бібліотек з упровадження інформаційних технологій в їхній практиці.
1275811
  Мотриченко В.М. Сучасне трактування поняття «державне підприємство» та його форми // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 66-71.
1275812
  Діброва А. Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1275813
  Артус М.М. Сучасне трактування сутності та функцій грошей // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.174-180. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1275814
   Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова [та ін. ; упоряд. І.М. Грабовська ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Україна, 2015. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-388-5
1275815
  Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано українське актуальне мистецтво, виокремлено національно-культурні внесення та іншокультурні запозичення (на основі семіотичного підходу О. Петрової). Показано, що змістовно-сутнісне наповнення візуального мистецтва в основному визначене ...
1275816
  Таран В.О. Сучасне українське державотворення та російський ідеологічний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі сучасного процесу державного будівництва в Україні та тієї ролі, яку відіграє у цьому процесі офіційна ідеологічна позиція Росії. Статья посвящена проблеме современного процесса государственного строительства в Украине и той ...
1275817
  Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : навч. пос. для вищ. та сер. спец. навч.закл.; Мова документів. Орфографія. Усне ділове спілкування. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ / М. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7661-78-4
1275818
  Драчова О.П. Сучасне українське документальне кіно як комунікативний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 29-32


  Розглянуто сучасний стан виробництва документального кіно в Україні та специфіку його поширення на масову аудиторію через функціонування спеціалізованих кінофестивалів. The present condition of documentary cinema"s production in Ukraine and ...
1275819
  Казакова Т.В. Сучасне українське журналістикознавство крізь призму концепту "соціальні комунікації" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 6-10.


  Проблема методології журналістикознавчого дослідження вирішується через пропозицію синергетичного з"єднання філологічного та комунікативістського й соціологічного векторів із додаванням до них культурології, історії, філософії. В епістемологічній ...
1275820
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101, [2] c. – Бібліогр.: фотоіл.
1275821
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101 с. : іл.
1275822
  Ушанова С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 80 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-71-3
1275823
  Ремез А.С. Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1275824
   Сучасне українське літературне мовлення. – Дніпропетровськ, 1975. – 111с.
1275825
   Сучасне українське медичне право / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
1275826
  Денисюк А.І. Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 183-188. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1275827
   Сучасне українське народне мистецтво. – К., 1976. – 192с.
1275828
  Кушнарьова М. Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається характер та ступінь інтегрованості сучасного українського образотворчого мистецтва до світового художнього процесу у його основних формах, зокрема, історія та динаміка організації та проведення художніх виставок за межами ...
1275829
  Авер"янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 56-58


  Суспільно-культурні перетворення в добу незалежності призвели до кардинальних зрушень у художньому житті України. Головною проблемою українського мистецтва стало його самовизначення у світовому культурному просторі. З’явилася когорта митців, які знали ...
1275830
   Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1275831
  Мироненко О.В. Сучасне українське термінознавство: становлення та розвиток // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 44-48. – ISSN 2522-493X
1275832
  Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури


  У статті йдеться про розвиток жанру фентезі в українській літературі, причини його популярності, актуалізацію вивчення творів фентезі в умовах реформування літературної освіти в основній школі.
1275833
   Сучасне українське художнє скло.. – М., 1966. – 13с.
1275834
  Сидоренко І.І. Сучасне управління в галузі використання і охорони земель // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1275835
   Сучасне управління в суді : навч.-практ. посібник / [С. Алльєро та ін. ; відп. ред.: І.П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон молодший] ; Держ. суд. адміністрація України, Укр.-канад. проект суд. співпраці. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-447-3
1275836
  Богородський О.Ф. Сучасне уявлення пpо еволюцiю Сонця. / О.Ф. Богородський; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : АH УРСР, 1946. – 20с.
1275837
  Богородський А.Ф. Сучасне уявлення про еволюцію Сонця / А.Ф. Богородський. – К, 1946. – 20с.
1275838
  Копильченко Т. Сучасне уявлення про експертні помилки // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 72-76
1275839
   Сучасне фантастичне оповідання. – Київ : Молодь, 1990. – 320с.
1275840
  Андрос Є.І. Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 71-80. – ISSN 2075-1443
1275841
  Гординський Ярослав Сучасне франкознавство (1916-1932) / Гординський Ярослав; Записки наукового тов-ва імени Шевченка. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1933. – 97c. – Сей випуск видано за допомогою Мін-ва В. і О. у Варшаві
1275842
  Мних Р. Сучасне франкознавство як проблема // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 48-67. – ISSN 2306-2908
1275843
  Заверуха О.Л. Сучасне хорове письмо: генеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Заверуха Олена Леонідівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1275844
  Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов"я і науково-технічний прогрес : монографія / Т.А. Борозенець ; Держ. ком-т статистики України ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту ; [ ред. В.Д. Бондаренко ]. – Київ : Інформ. - аналіт. агенство, 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-2142-59-4
1275845
  Косуха П.І. Сучасне християнське сектантство / П.І. Косуха. – К., 1966. – 48с.
1275846
  Захватаєв В. Сучасне цивільне законодавство й судова система Угорщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 26-31
1275847
  Кузнєцова Н.Є. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи / Н.Є. Кузнєцова, А.С. Довгерт // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 2312-6566
1275848
  Слободян О. Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива
1275849
  Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  На аналізі статево співвіднесених стереотипів у ЗМІ, сімейному вихованні, шкільній освіті ілюструється набуття підлітком ідентифікації статевої ролі. Орієнтація на диференціацію статевих ролей вступає у протиріччя з вимогами партнерського шлюбу та ...
1275850
  Хінкова С. Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 45-55. – ISSN 0130-6936
1275851
  Левчук В.Г. Сучасний E-learning: основні тренди в університетській освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 49-54. – ISBN 978-966-285-400-8
1275852
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 14-17. – ISBN 966-7890-03-1
1275853
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.16-17; 22 назв.
1275854
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1275855
  Балабін Віктор Володимирович Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 308л. – Додатки: л.212-299. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.192-212
1275856
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В. Балабін. – Київ : Логос, 2002. – 315с. – ISBN 966-581-364-1
1275857
  Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман / І.О. Києнко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 132 с.
1275858
   Сучасний англо-український математичний словник. – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 684с. – ISBN 978-966-622-260-5
1275859
   Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2004. – 384с. – ISBN 966-548-636-5
1275860
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2007. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 966-343-354-X
1275861
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика / уклад. М.Г. Зубков. – 2-е вид., стер. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 978-966-14-0004-6


  40 000 найбільш уживаних слів сучасної англійської та української мов, частини мови, які змінюються не за загальними правилами, географічні назви
1275862
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика : [для учнів всіх типів шкіл, гімназій, абітурієнтів, студ., викладачів] / [ред.-уклад. Е.В. Білик ; ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-096-5
1275863
  Романов Д.А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 57 000 : [для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнт., студ., виклад.] / Д.А. Романов, О.В. Зав"язкін ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2012. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-481-505-2
1275864
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник + граматика : [ близько 57 000 слів ] / [ упоряд. Романов Д.О. ]. – Донецьк : БАО, 2003. – 448 с. – ISBN 966-548-411-7
1275865
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2000. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1275866
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2001. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1275867
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Сімферополь : Таврида, 2005. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1275868
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
1275869
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1275870
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1275871
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 515 арк. – Додатки: арк. 488-515. – Бібліогр.: арк. 400-487
1275872
  Шебуніна О.М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 278-287


  У статті проаналізовано базові категорії готельного дискурсу як різновид інституційного дискурсу. Розглянуті типові учасники дискурсу, умови та способи їхньої комунікативної взаємодії, особливості організації спілкування. Визначено деякі чинники, що ...
1275873
  Крижанівська Г.Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-87. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1275874
  Соколовський О.Л. Сучасний антитринітарний рух у суспільному вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1728-3671
1275875
  Стрішенець Н. Сучасний бібліографічний контроль // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1275876
  Кисіль О.В. Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи / О.В. Кисіль, С.В. Михальченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 300-304. – ISSN 2077-3455
1275877
  Дроздовський Д. Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак"юена


  У статті окреслено стратегії розвитку сучасного британського роману 2001-2012 років. У центрі уваги постає роман Іена Мак"юена "Субота", в якому йдеться про події 11 вересня 2001 р. і їхнє сприйняття головними героями. Роман розглянуто як приклад ...
1275878
  Гречанінов В. Сучасний В"єтнам - тробота на майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 26-27
1275879
  Фомиченко В.В. Сучасний Ватікан / Фомиченко В.В. – Київ, 1988. – 46 с.
1275880
  Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг : Hавчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Знання, 1996. – 138с. – ISBN 966-7131-03-3
1275881
  Куц В.М. Сучасний вектор розвитку прокуратури України // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 233-235. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1275882
  Володимир Р. Сучасний вертеп = A contemporary miniature theater : драматичні твори / Р. Володимир. – Мюнхен : Українське видавництво, 1973. – 171 с. : портр. – Парал. тит. англ.


  В пр. №1520349 дарчий напис автора Марії Барабаш.
1275883
  Іваненко В. Сучасний вимір «червоного Жовтня» 1917-го: суб’єктивні роздуми з нагоди ювілейної дати // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 105-114. – ISSN 2077-1800
1275884
  Титаренко Д. Сучасний вимір і перспективи співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 30-32.
1275885
  Гудзь О.Є. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи Гудзь О.Є., Степасюк О.С.Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи / О.Є. Гудзь, О.С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 81-88. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1275886
  Черненко Т.В. Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 64-71. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1275887
  Білан Т. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 317-326. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1275888
  Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється шлях Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі від його заснування у 1920 р.
1275889
  Ковальова В.С. Сучасний військовий дискурс, основні проблеми // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-134. – (Бібліотека Інституту філології)
1275890
  Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 163-170. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1275891
  Горбачова Л.О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1275892
  Шакірзанова Ж.Р. Сучасний водний режим деяких причорноморських лиманів у весняний період року // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 103-110. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті проблеми комплексного управління водними ресурсами деяких лиманів північно-західного Причорномор"я (на прикладі Хаджибея і Куяльника). The problems of integrated water resources management of some estuaries northwestern Black Sea areas (for ...
1275893
  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-521-561-5
1275894
  Красовська Л.О. Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 100-106. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1275895
  Федоренко О. Сучасний геополітичний дискурс національної ідеї // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 111-122. – ISBN 966-7332-13-6
1275896
  Пролеєв С. Сучасний геополітичний пасьянс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С. 11-22. – ISSN 0235-7941
1275897
  Санов Л.С. Сучасний герой і почуття нового. / Л.С. Санов. – Київ, 1947. – 138с.
1275898
  Москальчук М.М. Сучасний гуманізм та його перспективи за Фредом Едвордсом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 158-160
1275899
  Наливайко Л.Р. Сучасний державний лад України: історія становлення та розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 128-135
1275900
  Власов І.Г. Сучасний державно-монополістичний капіталізм / І.Г. Власов. – Київ, 1965. – 48с.
1275901
  Мочерний С.В. Сучасний державно-монополістичний капіталізм і посилення експлуатації трудящих / С.В. Мочерний. – К, 1981. – 48с.
1275902
  Лисенко О.Є. Сучасний дискурс Другої світової віііни крізь призму публікацій "Українського історичного журна.гіу" останнього десятиліття / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 140-162. – ISSN 0130-5247
1275903
  Шкарбан І.В. Сучасний дискурс економіки та соціології (за матеріалами іспанської преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 219-223. – ISBN 966-581-373-0
1275904
  Капельгородська Н.М. Сучасний дитячий фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1965. – 106с.
1275905
  Кулинич С.П. Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Кулинич С.П., КНУТШ. – Київ, 2005. – 246л. + Додатки:л.169--246. – Бібліогр.:л.158-169
1275906
  Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1275907
  Молдованов М.І. Сучасний діловий документ / М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К., 1992. – 396с.
1275908
  Кривопустов С.П. Сучасний досвід антибіотикотерапії інфекцій органів дихання у дітей: у фокусі уваги проблема антибіотикорезистентності (за матеріалами Сідельниковських читань 2017 року) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 10, 12
1275909
  Бочарова Н. Сучасний досвід Великобританії у протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-46. – ISSN 1608-6422
1275910
  Овчарук О.В. Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44–51. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1275911
  Литвиненко Є. Сучасний досвід кодифікації адміністративного законодавства у Французькій Республіці та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 212-213
1275912
  Акімова О.В. Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 80-86. – ISSN 2221-8440
1275913
  Балендар А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 57-61
1275914
  Пономаренко В.С. Сучасний досвід побудови системи переразподілу бюджетного фінансування вищої освіти / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 9-19. – ISBN 978-966-8177-75-0
1275915
  Ільяшенко В.А. Сучасний досвід податкового регулювання країн ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-32. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1275916
  Бондар О.В. Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1275917
  Лаврешов А.Ю. Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1275918
  Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 66-70. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1275919
  Крайнюков О.М. Сучасний екологічний стан водних об"єктів басейну річки Сіверський Донець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1275920
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : Навчальний посібник для студ. економ. та математ. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-048-1
Ч.1 : Мікроекономіка. – 2004. – 262с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1275921
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : У двох книгах: Навчальний посібник для студ. економ. спеціальн. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-251-4
Ч.2 : Макроекономіка. – 2004. – 207с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1275922
  Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-61 : табл.
1275923
  Фесюк В. Сучасний економічний стан міста Луцька / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1275924
  Подопригора М.А. Сучасний екстремізм як засіб політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 236-243. – ISBN 966-628-117-1
1275925
  Ластовський В.В. Сучасний епос кримської історії : [рецензия] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 130-131. – ISBN 978-966-171-277-4
1275926
  Базилевич О.О. Сучасний етап взаємодії суспільства і природи та розвиток географічної науки / О.О. Базилевич, С.М. Телицький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 119-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
1275927
  Вірван Л.А. Сучасний етап економічного розвитку інформаційного суспільства України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 104-111. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1275928
  Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сучасний етап історіографії політики національних меншин в УСРР. Висвітлено умови, у яких проходило дослідження даного періоду та подано коротку характеристику праць авторів, які з"являлися на сучасному етапі дослідження. This article is ...
1275929
  Соскін О. Сучасний етап кризи в Україні: фінансово-економічні та соціальні загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1275930
  Алєксєєнко І.В. Сучасний етап лібералізації іжнародних почітичних та економічних відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1275931
  Погребняк Н.М. Сучасний етап піднесення вищої педагогічної освіти університетського рівня у Західній Європі, США та Японії // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 141-152. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1275932
  Касаткіна О.М. Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Касаткіна, В.Ю. Касаткін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 206-212. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1275933
  Фостик М.В. Сучасний етап розвитку корпоративної глобалізації (критична оцінка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 24-26
1275934
  Денисов І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 22-27. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1275935
  Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс взаємодії (2013 - 2014 рр.) / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-53. – (Політичні науки)
1275936
  Наулко В. Сучасний етнонаціональний розвиток країн слов"янського світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 473-481. – ISBN 978-966-02-4860-1
1275937
  Москаленко А. Сучасний журналіст: і професіоналізм, і освіченість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Журналістика ; Вип. 4)
1275938
  Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-108
1275939
  Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М.Г. Колодяжний ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В.В. Голіни. – Харків : Право, 2017. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-160-7


  В пр. №1711103 напис: У дар бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис.
1275940
  Данилюк К.В. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 79-86. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1275941
  Матузова Н.М. Сучасний зарубіжний роман про робітничий клас (Англія, ФРН, США). / Н.М. Матузова. – К., 1974. – 304с.
1275942
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал : спецвипуск / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
1275943
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1275944
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275945
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275946
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2013. – 89 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275947
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2013. – 83 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275948
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275949
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос. мовами
1275950
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1275951
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275952
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275953
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275954
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275955
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275956
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275957
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275958
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275959
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275960
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (29). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275961
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (30). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275962
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (31). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275963
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (32). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275964
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (33). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1275965
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 2306-1677
1275966
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій як самостійна галузь наукового знання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-18. – ISSN 2306-1677
1275967
  Кочергіна О.Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід"ємної категорії інтеграційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1275968
  Ліпкан В.А. Сучасний зміст інформаційних операцій проти України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 34-43


  В статті досліджується інформаційна безпека країни як органічна складова національної безпеки та визначається, що головним стратегічним національним ресурсом сучасної держави є інформація та інформаційні технології, що стають дієвим інструментом в ...
1275969
  Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 47-55. – ISSN 1026-9932
1275970
  Павликівський В.І. Сучасний зміст свободи слова та її кримінально-правове забезпечення // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 114-121. – ISSN 2078-6743
1275971
  Токар В.С. Сучасний зумлеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1275972
   Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вищим навчальним закладом. Автори запропонували сучасний інструмент вибору операційних стратегій розвитку вищого навчального закладу. Висновки ґрунтуються на практичних дослідженнях ринку вищої ...
1275973
  Вусатюк О. Сучасний інструментарій глобальної інформаційної війни і західний вектор тиску на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 15-25


  У статті розглядаються базові складові та загальні умови реалізації сучасної глобальної інформаційної війни. Особливу увагу приділено західному вектору інформаційного тиску, який несе у собі найбільшу приховану загрозу для подальшого розвитку ...
1275974
  Парасій-Вергуненко Сучасний інструментарій економічного аналізу в системі стратегічних досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-39.
1275975
  Тибінка Г. Сучасний інструментарій зміни соціальної політики // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 233-236. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1275976
  Мусіна Л.А. Сучасний інструментарій та світова практика стратегічного планування розвитку і впровадження енергоефективних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 184-191
1275977
  Левковська Н.Д. Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему впливу інформаційного простору на молодіжну аудиторію та основні засоби масової інформації, які впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді та її духовний розвиток.
1275978
  Гриценко О.М. Сучасний інформаційний простір України: зміна пріоритетів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 72-74
1275979
  Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок : концептуально-пізнавальний контекст / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – Бібліогр.: с. 230-248 та в підрядк. прим. – (Сучасна економічна наука). – ISBN 978-966-346-874-7
1275980
  Міхньов Р.М. Сучасний Ірак / Р.М. Міхньов. – Київ, 1960. – 48с.
1275981
  Лубський В.І. Сучасний іслам і питання війни і миру / В.І. Лубський. – К., 1990. – 47с.
1275982
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Додатки: л. 197-202. – Бібліогр.: л. 193-196
1275983
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1275984
  Мариненко П.І. Сучасний іспанський анекдот як жанр міського фольклору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 242-249


  У статті досліджується один із жанрів міського фольклору, іспанський побутовий анекдот. Розглядаються функції анекдоту в сучасному іспанському суспільстві. Проводиться аналіз засобів досягнення комічності в соціально-побутових іспанських анекдотах. В ...
1275985
  Лисенко О. Сучасний історик: професійний феномен і суспільна місія // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 150-157
1275986
  Різників О. Сучасний історичний роман: жіночий ракурс // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 8-9
1275987
  Ломако Л.І. Сучасний історіографічий огляд досліджень університетської педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 16-21. – ISBN 978-966-920-241-3
1275988
   Сучасний італійсько-український, українсько-італійський словник : 42 000 : [для студ. вузів, перекладачів] / [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-491-8
1275989
   Сучасний капіталізм: суспільство проти особи. – К., 1986. – 190с.
1275990
  Чорноморденко І Сучасний кінематограф: методологічне підгрунтя класифікації / І Чорноморденко, Е.Р. Смаїлова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 54-56


  Метою статті є пошук систематизації сучасного кіно за новим критерієм, відмінним від естетично-літературної класифікації. Пропонується класифікація фільмів – на фільми-видовища, кіно-події та фільми-віртуалізації. Особливе місце посідає кіно-подія, ...
1275991
  Омельчук А.О. Сучасний класичний університет: стратегічні пріоритети розвитку // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 53
1275992
  Мелешко В. Сучасний книжник Валерій Шевчук // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 138-142. – ISSN 2075-1222
1275993
  Ковальська-Фрайт Сучасний композитор і фольклор (фортепіанні п"єси Миколи Ластовецького для молоді) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 116-121. – ISSN 1728-6875
1275994
  Скрипнюк О. Сучасний конституційний процес в Україні: передумови, завдання та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-42. – ISSN 1026-9932
1275995
  Шемшученко Ю.С. Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша) / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 12-19. – ISSN 2306-9082
1275996
  Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 78-85. – ISSN 1026-9932
1275997
  Закоморна К.О. Сучасний конституціоналізм: варіанти інтерпретації (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи). // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 196-205. – ISSN 0201-7245
1275998
  Трахтенберг І.А. Сучасний кредит і його організація / І.А. Трахтенберг. – 2-е вид., випр. и доп. – Х., 1932. – 236с.
1275999
  Богдановський І.В. Сучасний крішнаїзм в Україні і в світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються віровчення, організаційна структура, культова та благодійна діяльність сучасної орієнталістської релігії - Міжнародного Товариства Свідомості Крішни. В статье рассматривается вероучение, организационная структура, культовая и ...
1276000
  Якименко Олександр Сучасний курорт у стародавніх Карпатах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-45 : Фото
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,