Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1275001
  Крюкова А.В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные проекты // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 112-116. – ISSN 0869-608Х
1275002
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Післявоєнні видання Польського ботанічного товариства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22, 1946-1953) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – [15] с. – Окр. відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, № 4, 1954, [99-113]
1275003
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 30, №1, 2, 3, 4, 1958 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [2] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, №4, [c. 106-107]
1275004
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 27, №1, 2, 3, 4, 1958 / І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т.16, №6, [c.104-106]
1275005
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 29, № 1,2,3,4, 1957 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – окр.вдбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, № 1, [c.116-118]
1275006
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Новий чехословацький ботанічний журнал (Biologia plantarum? t.1, №1, 2, 3, 4, 1959) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №.4, [с. 97-101]
1275007
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 14, вв. 1-12, 1959, Словацька академія наук, Братіслава / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 17, №5, [c. 115-118 ]
1275008
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Ботанічні вісті. Польське ботанічне товариство, т. 1, вв. 1-2,3,4, 1957 ; т.2, вв. 1, 2, 3, 4, 1958 ; т. 3, вв. 1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склали]: І.П. Білокінь, І.А. Добровольський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №3, [c. 98-102]
1275009
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т.31, №1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склав] І. П, Білокінь. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1960. – [3] с. – Окр. відбиток з: Українский ботанічний журнал, т. 17, №2, [c. 110-112]
1275010
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 32, № 1, 2, 3, 4, 1960 ; т. 33,№ 1, 2, 3, 4, 1961 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 19, № 4, [c. 107-111]
1275011
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 15, №1-12, 1960 ; т. 16, № 1-12, 1961 ; т.17, № 1-12, 1962, Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склали] І.П. та Г.С. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 20, №5, 1963 (с.105-109)
1275012
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 29, №1. 2. 3. 4. 1960 ; т. 30, № 1. 2. 3-4. 1961 ; т. 31, № 1. 2. 3. 4. 1962 ; ( Acta Societatis Botanicorum Poloniae) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т.21I, № 1, 1964, [c.102-105]
1275013
  Білокінь І.П. [Реферати та бібліографія] : Біологія, Т. 13, вв.1-12, 1958 ; Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склав ] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відб. з: Український ботанічний журнал, Т. 16, № 5, (с.106-108)
1275014
  Смирнов В.С. Ресурсоемкость российской экономики в зеркале статистики // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 4. – С. 62-68. – ISSN 0320-8168
1275015
  Батажок С.Г. Ресурсоефективне виробництво в циркулярний моделі економіки / С.Г. Батажок, Т.Г. Мазур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 35-46. – ISSN 2522-1620
1275016
  Черкаська О. Ресурсоємність господарства : стан та основні тенденції в регіональному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень споживання природних ресурсів та рівень ресурсоємності господарства регіонів України. Виявлено міжрегіональні відмінності, проаналізовано тенденції у споживанні окремих видів ресурсів та чинники, що їх визначають. Здійснене ...
1275017
  Путренко В.В. Ресурсоємність суспільно-територіального комплексу Харківської області : Географія регіонів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1275018
  Дрозд Т.М. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1275019
  Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 21-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1275020
  Покараев Г.М. Ресурсозбережение: проблемы и решения. / Г.М. Покараев. – М, 1990. – 141с.
1275021
  Ревко Т.В. Ресурсозбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 61-67. – ISSN 1993-6788
1275022
  Письменна О.Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 192-199 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1275023
  Чайковська В.П. Ресурсозбереження в системі управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 186-193
1275024
   Ресурсозбереження та економічний розвиток України : Формування механізмів переходу суб"єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія. – Суми : Університетська книга, 2006. – 551с. – Парал. тит. арк. англ. мов. – ISBN 966-680-296-1
1275025
  Царук А.Ю. Ресурсозбереження та його роль в ефективності функціонування гірничо видобувного комплексу України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 118-120
1275026
  Путренко В.В. Ресурсозбереження: регіональний аспект = Resource saving: regional aspect : монографія / В.В. Путренко ; [наук. ред. С.А. Лісовський] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2011. – 224, [1] с. : іл., табл. – Паралельна назв. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 198-220. – ISBN 978-966-02-6117-4
1275027
  Суворін О.В. Ресурсозберігаюча технологія нікель-хромового каталізатора гідрування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Суворін О.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1997. – 17л.
1275028
  Безугла Л.С. Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6806
1275029
  Штода О.И. Ресурсообеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 329-332 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1275030
  Карпінська І.А. Ресурсоощадні процеси кондиціювання води абсорбцією, десорбцією і окисленням домішок : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / І.А. Карпінська; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1275031
   Ресурсосберегающая технология разработки недр. – Апативы, 1987. – 94 с.
1275032
   Ресурсосберегающие направления научно-технического прогресса в промышленности. – Л., 1984. – 39с.
1275033
   Ресурсосберегающие системы обработки почвы. – М., 1990. – 242с.
1275034
   Ресурсосберегающие: факторы и эффективность. – К., 1989. – 200с.
1275035
  Наливайский Ресурсосберегающий механизм технического обновления промышленного производства / Наливайский, в.Ю. – Ростов, 1988. – 144с.
1275036
   Ресурсосбережение - важная задача народных контролеров. – К., 1987. – 172с.
1275037
   Ресурсосбережение - важнейший элемент повышения эффективности энергетического комплекса. – Ташкент, 1986. – 128с.
1275038
  Литвицкий В.А. Ресурсосбережение - важное направление интенсификации производства. / В.А. Литвицкий. – К., 1987. – 47с.
1275039
  Сергеев В.В. Ресурсосбережение - важный фактор ускорения / В.В. Сергеев. – Днепропетровск, 1988. – 86с.
1275040
   Ресурсосбережение - объективная потребность развития производства. – М., 1988. – 64с.
1275041
   Ресурсосбережение в условиях перестройки экономики. – М., 1989. – 140с.
1275042
  Соловьев М.В. Ресурсосбережение и интенсификация производства / М.В. Соловьев, А.В. Молчанов. – М., 1988. – 63с.
1275043
   Ресурсосбережение и научно-технический прогресс. – К., 1985. – 185с.
1275044
  Потравный И.М. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды / И.М. Потравный, В.Б. Захожай. – Киев : Урожай, 1990. – 285с.
1275045
  Лебединский Ю.П. Ресурсосбережение и экология / Ю.П. Лебединский, Ю.В. Склянкин, П.И. Попов. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 223с.
1275046
   Ресурсосбережение и энергохимическое использование нефти / А.В Степанов, Г.А. Ковтун, Г.Г. Матусевич, Н.И. Сульжик; НАНУ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев : Наукова думка, 2008. – 240с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0680-5
1275047
  Соколовская Г.А. Ресурсосбережение на предприятиях / Г.А. Соколовская, Т.С. Сигарева. – М., 1990. – 154с.
1275048
  Буров А. Ресурсосбережение при обеспыливании выбросов в атмосферу : ресурсозбереження / А. Буров, А. Буров, О. Цабиев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1275049
   Ресурсосбережение: Эколого-экономический аспект. – Киев : Наукова думка, 1992. – 212с.
1275050
  Савченко А.П. Ресурсосбережению - комплексный подход / А.П. Савченко. – Киев : Политиздат, 1987. – 287 с.
1275051
   Ресурсы Microsoft BackOffice : Exchange Server и Systems Management Server. – Дюссельдорф ; Киев ; Москва ; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1998. – 1008 с. – (Мастер : руководство для профессионалов). – ISBN 5-7791-0069-1
1275052
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – Москва
1. – 1996. – 638с.
1275053
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – Москва
2. – 1996. – 424с.
1275054
   Ресурсы Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server версия 3.5. – С.-Пб., 1995. – 720с.
1275055
  Трофимов В.С. Ресурсы алмазов в зарубежных странах / В.С. Трофимов. – М - Л, 1947. – с.
1275056
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
1. – 1975. – 286с.
1275057
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
2. – 1976. – 240с.
1275058
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
3. – 1976. – 194с.
1275059
   Ресурсы биосферы на территории СССР : Научные основы их рационального использования и охраны. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
1275060
   Ресурсы биосферы пустынь Средней Азии и Казахстана. – Москва : Наука, 1984. – 193с.
1275061
   Ресурсы бурых и длиннопламенных углей СССР. – Минск, 1980. – 161с.
1275062
  Торлин И.Г. Ресурсы веб-сайтов публичных библиотек Украины: компромисс предлагаемого и ожидаемого // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 0130-9765


  Попытка теоретически осмыслить цели, задачи и виды информации на веб-сайтах публичных библиотек, а также проанализировать пожелания удаленных пользователей и предложения публичных библиотек, относящиеся к содержанию веб-сайтов.
1275063
  Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 99-108. – ISSN 0321-2017
1275064
   Ресурсы водоплавающей дичи в СССР, их воспроизводство и использование. – М., 1968. – 126с.
1275065
   Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование. – Москва : Наука, 1977. – 118с.
1275066
  Лешихин М.И. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений поймы реки Васюгана и изучение содержания микроэлементов в их сырье и препаратах : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Лешихин М.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1275067
   Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. – Л., 1968. – 204с.
1275068
  Кузнецова М.А. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Ярославской области. : Автореф... Канд.фармацет.наук: / Кузнецова М.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
1275069
  Петров А.П. Ресурсы для борьбы с синдромом эмоционального выгорания // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 172-175. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1275070
   Ресурсы живой фауны. – Ростов-на-Дону
Ч. 1. – 1980. – 296с.
1275071
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 2. – 1982. – 320с.
1275072
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 3. – 1984. – 312с.
1275073
   Ресурсы животного мира Сибири: Рыбы. – Новосибирск : Наука, 1990. – 137с.
1275074
  Сахарова Н.А. Ресурсы и биологические основы рациоанльного использования некоторых лекарственных растений Кузнецкого алатау : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сахарова Н. А.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 23л.
1275075
   Ресурсы и воспроизводство. – М., 1983. – 94с.
1275076
   Ресурсы и геохимия подземных вод Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 149с.
1275077
  Кучеров Е.В. Ресурсы и интродукция полезных растений в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Москва, 1979. – 263с.
1275078
   Ресурсы и интродукция полезных растений Сибири. – Новосибирск, 1981. – 192с.
1275079
   Ресурсы и интродукция растений в Башкирии / Кучеров Е.В. – Уфа, 1983. – 114с.
1275080
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы и использования подземных вод Казахстана / У.М. Ахмедсафин, М.Х. Джабасов, В.Ф. Шлыгина ; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 155 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 147-153
1275081
   Ресурсы и международное сотрудничество. – М., 1968. – 288с.
1275082
   Ресурсы и народнохозяйственное использование углей Печорского бассейна. – Сыктывкар, 1988. – 114с.
1275083
   Ресурсы и проблемы использования агрохимического сырья Западной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 183с.
1275084
  Антипов В.И. Ресурсы и промышленность Юго-Восточной Азии / В.И. Антипов ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1973. – 239, [1] с. : со схем.
1275085
  Лукашев К.И. Ресурсы и развитие производительных сил БССР в семилетке / К.И. Лукашев, С.Н. Малинин. – Минск, 1961. – 108с.
1275086
  Аверина З.В. Ресурсы и рациональная организация сбора лекарственного растительного сырья в Ульяновской области. : автореф. ... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Аверина З.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 21л.
1275087
  Морозенская Е.В. Ресурсы и рынки Африки // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С.131-140. – ISSN 0869-1908
1275088
  Абдрашитов А.А. Ресурсы и условия формирования подземных вод зоны активного водообмена Зайсанской впадины на основе манинных методов обработки гидрогеологических данных. : Автореф... Канд. гиол.-минерал. наук: 04.00.06 / Абдрашитов А.А.; АН КиргССР. – Фрунзе, 1975. – 26л.
1275089
  Карачаровский В. Ресурсы инновационного роста в России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-22. – ISSN 0207-3676
1275090
  Кочеткова О.М. Ресурсы Интернета для библиотекарей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 0130-9765


  Возможность повышения квалификации библиотечных работников через глобальные сети передачи данных.
1275091
  Гулиев Урфан Ризван оглы Ресурсы коммерческих банков и совершенствование направлений их формирования : Дис... канд. эконом.наук: 08.04.01 / Гулиев Урфан Ризван оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 179л. – Бібліогр.:л.169-179
1275092
  Ямпольский М.М. Ресурсы краткосрочного кредита / М.М. Ямпольский. – М., 1974. – 143с.
1275093
  Суров Ю.П. Ресурсы лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае / Ю.П. Суров. – Томск, 1981. – 241с.
1275094
  Кукенов К М. Ресурсы лекарственных растений Казахстанского Тянь-Шаня / К М. Кукенов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
1275095
  Лукашев К.И. Ресурсы минерального сырья в капиталистических странах : Топливно-энергетическое сырье и металлические полезные ископаемые / К.И. Лукашев. – Москва : Внешторгиздат, 1953. – 224 с.
1275096
  Иванишвили Ш.В. Ресурсы непродовольственных товаров Грузинской ССР, их источники и использование. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Иванишвили Ш.В.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 37л.
1275097
   Ресурсы нетрадиционного газового сырья и проблемы его освоения. – Л., 1990. – 261с.
1275098
   Ресурсы нефти и газа и перспективы их освоения. – М., 1983. – 224с.
1275099
   Ресурсы нефти и газа и эффективное их освоение. – М., 1990. – 185с.
1275100
  Андреева А. Ресурсы образования: новый взгляд на ботанический сад. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0869-3617


  Ботанический сад Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова: три века истории
1275101
  Кулагина Е.В. Ресурсы педагогических работников школ на этапе модернизации образования: опыт Москвы, России и развитых стран / Е.В. Кулагина, М.А. Улисеева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
1275102
  Кирста Б.Т. Ресурсы поверхностных вод и естественное увлажнение территории Туркменистана. / Б.Т. Кирста. – Ашхабад, 1991. – 178 с.
1275103
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1. – 1958. – 791с.
1275104
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1959. – 711с.
1275105
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1959. – 564с.
1275106
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4 : Павлоградская область Казахской ССР. – 1959. – 576с. : Карта
1275107
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
5. – 1960. – 420с.
1275108
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1964. – 244с.
1275109
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 4 : Крым. – 1964. – 243, [1]с. : табл.
1275110
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1965. – 443, [1]с. : табл.
1275111
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1965. – 444с.
1275112
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4. – 1966. – 344с.
1275113
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Белоруссия и Верхнее Поднепровье. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .5, Часть 2-я : Основные гидрологические характеристики. – 1966. – 621с.
1275114
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1967. – 492с.
1275115
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 3 : Бассейн р. Северного Донца и реки Приазовья. – 1967. – 277, [2]с. : табл.
1275116
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1275117
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1275118
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 280с.
1275119
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
7. – 1967. – 396с.
1275120
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 .Вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1969. – 884с.
1275121
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Украина и Молдавия. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 6.Вып.2 : Среднее и Нижнее Поднепровье. – 1971. – 656с.
1275122
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1975. – 148с.
1275123
   Ресурсы поверхностных вод СССР : описания рек и озер и расчеты основных характеристик их режима. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 : Украина и Молдавия, вып. 1 : Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра) / [М.С. Каганер, Г.М. Баула, Н.П. Гладун и др.] ; под ред. канд. техн. наук М.С. Каганера. – 1978. – 489, [2] с., [1] л. к. : ил., табл. – Авт. вып. указаны на с. 3-4
1275124
  Вендров С.Л. Ресурсы поверхностных вод СССР, их использование и изучение / С.Л. Вендров, Г.П. Калинин. – Ленинград, 1959. – 28с.
1275125
   Ресурсы поверхностных вод СССР: Основные гидрол. характеристики (за 1963-1970 гг. и весь период наблюдения). – Ленинград
6. – 1976. – 623с.
1275126
  Вегуни Вреж Товмасович Ресурсы подземных вод Армянской ССР и перспективы их использования / Вегуни Вреж Товмасович. – Ереван, 1986. – 155с.
1275127
  Концебовский С.Я. Ресурсы подземных вод в водохозяйственных балансах орошаемых территорий / С.Я. Концебовский, Е.Л. Минкин. – Москва : Наука, 1986. – 196с.
1275128
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы подземных вод и гидрогеологические прогнозы в зоне переброски стока сибирских рек в Казахстан / У.М. Ахмедсафин, М.Х. Джабасов, Р.М. Курмангалиев ; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 129 с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 124-128
1275129
  Борисов В.А. Ресурсы подземных вод и их использование в народном хозяйстве : (на примере Узбекистана) / В.А. Борисов. – Ташкент : Фан, 1990. – 142с.
1275130
  Всеволожский В.А. Ресурсы подземных вод южной части Западно-Сибирской низменности / В.А. Всеволожский. – Москва : Наука, 1973. – 88с.
1275131
  Бартош Т.Д. Ресурсы пресноводных известковых отложений Нечерноземной зоны Европейской части РСФСР / Бартош Т.Д., Сталбова Э.Я. – Москва : Недра, 1983. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190
1275132
   Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезиаского бассейна. – М., 1991. – 258с.
1275133
  Львов М.С. Ресурсы природного газа СССР / М.С. Львов. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1275134
  Черемисов Ф.С. Ресурсы продовльственных товаров и их использование. / Ф.С. Черемисов. – М., 1975. – 94с.
1275135
  Сепп Ю.В. Ресурсы продуктивности картофеля. / Ю.В. Сепп, Х.Г. Тооминг. – Л., 1991. – 260с.
1275136
  Иоффе М.Я. Ресурсы продуктов животноводства: формирование и использование / М.Я. Иоффе. – М, 1983. – 151с.
1275137
  Рутгайзер В.М. Ресурсы развития непроизводственной сферы / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1975. – 229 с.
1275138
   Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. – Москва, 1988. – 162с.
1275139
  Синайская Т.М. Ресурсы речного стока Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Синайская Т.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 25 с.
1275140
  Дворецкая А. Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 0042-8736
1275141
  Каваляускас Б.М. Ресурсы солнечной радиации в Южной Прибалтике : Автореф... кандидата геогр.наук: / Каваляускас Б.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
1275142
  Никитин М.Р. Ресурсы солоноватых и соленых подземных вод СССР / М.Р. Никитин. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
1275143
  Пешехонов Ю.В. Ресурсы социального развития в 11 пятилетке / Ю.В. Пешехонов. – Москва, 1981. – 144 с.
1275144
  Карастелин С.А. Ресурсы социального развития трудовых коллективов / С.А. Карастелин, Г.Б. Поляк. – М., 1989. – 167с.
1275145
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
1. – 1965. – 564с.
1275146
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
2. – 1965. – 523с.
1275147
   Ресурсы твердых горючих ископаемых, их увеличение и комплексное рациональное использование в народном хозяйстве. – Ростов -на-Дону
2. – 1981. – 243с.
1275148
   Ресурсы термальных вод СССР. – М., 1975. – 152с.
1275149
  Сотник В.Ф. Ресурсы толокнянки в Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сотник В.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1275150
   Ресурсы углей и торфа. – М., 1989. – 193с.
1275151
   Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 212с.
1275152
   Ресурсы фауны Туркменистана и проблемы их рационального использования. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 104с.
1275153
  Татаркин А.И. Ресурсы хозрасчетного предприятия: Механизм управления / А.И. Татаркин. – М., 1989. – 94с.
1275154
   Ресурсы экономического развития стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 240с.
1275155
   Ресурсы энергетического сырья. Горючие ископаемые. – Москва : Наука, 1980. – 179с.
1275156
  Якобашвили Н.З. Ресурсы эфиромасличного сырья Грузии и пути его рационального использования : Автореф... д-ра биол.наук: / Якобашвили Н.З.; АН АзССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Тбилиси, 1967. – 64л. – Бібліогр.:с.63-64
1275157
   Ресурсы ягодных и лекарственных растений и методы их изучения. – Петрозаводск, 1975. – 160с.
1275158
   Ресурсы, среда, расселение : памяти Алексея Александровича Минца : сборник. – Москва : Наука, 1974. – 271 с.
1275159
  Йонайтис В. Ресурсы, формирование и функционирование хозяино-паразитных энтомокомплексов в экосистемах / В. Йонайтис. – Вильнюс : Мокслас, 1990. – 228 с. – ISBN 5-420-00839-4
1275160
  Кулешов В.В. Ресурсы: Экономика и бережливость / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1990. – 124с.
1275161
  Деева П В. Ретарданты - регуляторы роста растений / П В. Деева, . – Минск : Наука и Техника, 1980. – 176с.
1275162
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичному романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1275163
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичому романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1275164
  Карашев Т. Ретгенографическое исследование икажений кристаллической структуры металлов при испытании на износ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карашев Т.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1962. – 10л.
1275165
   Ретельно і оперативно // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2. 3 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням Віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками регіональних Рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії-2013. У нараді взяли участь Міністр освіти і науки Д. ...
1275166
  Кишенко О. Ретестова надійність: сутність та шляхи визначення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 83-87


  Метою статті є аналіз проблеми ретестової надійності (test-retest reliability), шляхів її визначення. Розглянуто сутність ретестової надійності, можливості встановлення латентних факторів, що впливають на результати. Також проаналізовано базові ...
1275167
  Мариц А.М. Ретикуло-кортикальные взаимоотношения в зависимости от некоторых гормонов желез внутренней секреции и симпатической нервной системы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Мариц А.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1963. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1275168
   Ретикулярная формация мозга. – Москва : Медицинская литература, 1962. – 664с.
1275169
  Кадыров Г.К. Ретикулярная формация ствола мозга и вегетативные функции : Автореф... д-ра биол.наук: / Кадыров Г.К.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
1275170
  Номоконова Л.М. Ретино-тегментальные проекции у амфибий и рептилий. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Номоконова Л.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 17л.
1275171
  Давыдова Т.В. Ретинотектальная система черепах / Т.В. Давыдова. – Москва : Наука, 1988. – 109с.
1275172
  Буачидзе Г.С. Ретиф де ла Бретонн в России / Г.С. Буачидзе. – Тбилиси, 1972. – 241с.
1275173
  Карев В.Н. Ретнгеновский эмиссионный и абсорбционный анализ мишеней для ядерных исследований и многокомпонетных спалавов : Автореф... канд. техн.наук: / Карев В. Н.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темп. – Х., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1275174
   Реторика на льубовта. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2001. – 200 с. – На обкл. автори статей : А. Прокопиев, J. Моjсиева-Гушева, А. Личева [ та ін. ]
1275175
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX- начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1275176
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX - начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1275177
  Коровина Ирина Реторта для экспериментов : творческая лаборатория детского чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1275178
  Пєхтєрєв В.О. Ретракти напівгрупи Т[нижній індекс n] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-129. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Дається опис усіх ретрактів напівгрупи Т[нижній індекс n] усіх перетворень множини N={1,2,…,n}.
1275179
  Сабалья Л. Ретрибуція: організуючий принцип людського суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-63


  У статті дискутуються питання про роль ретрибуції у житті людського суспільства, при цьому робиться наголос на значенні ретрибуції як організуючого принципу. Велика увага приділяється таким видам ретрибуції, як афективна, матеріальна, сексуальна, ...
1275180
  Кеворков Б.Г. Ретро / Б.Г. Кеворков. – Орджоникидзе, 1989. – 91с.
1275181
   Ретро для лидеров : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 34 : Фото
1275182
  Король П.П. Ретроазимутальні картографічні проекції: передумови розробки та напрями використання / П.П. Король, С.О. Пугач, М.М. Мельнійчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 20-32


  Обґрунтовано історичні передумови розробки ретроазимутальних картографічних проекцій та визначено їх місце у загальній схемі класифікації картографічних проекцій. Проаналізовано світовий досвід розробки ретроазимутальних картографічних проекцій. ...
1275183
  Курінний О.В. Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 153-157. – ISSN 1996-5931
1275184
  Гаврилюк Р.О. Ретроактивнысть норм податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.87-96. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1275185
  Мальована Л.М. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 185-190. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1275186
   Ретровирусы и их роль в патологии человека и животных: Сб. ст.. – Рига, 1989. – 127с.
1275187
  Акопян Р.А. Ретроградный распад твердых растворов / Акопян Р.А. – Москва : Металлургия, 1985. – 121 с.
1275188
  Гетьман З.О. Ретрогресія в діалогічному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 20-25. – ISBN 966-581-102-9
1275189
  Косенко О. Ретрокаталогізація журналів та продовжуваних видань у підшивках ретроспективної частини фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О. Косенко, П. Шекера // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 9-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено основні проблеми, що виникають у процесі ретрокаталогізації журналів та продовжуваних видань з карткового до електронного каталогу Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського. Розглянуто основні напрями роботи з ...
1275190
  Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Юлія Мисюра // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості ретроспективної каталогізації в Державній науково-педагогічній бібліотеці (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського. Виокремлено методи та технології проведення ретрокаталогізації періодичних видань. Висвітлено основні ...
1275191
  Козленко І. Ретрокіно - це один зі способів вивільнити українську культуру з лещат провінціалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Розмова з Іваном Козленком, заступником генерального директора Кінотеки, офіційна назва якої - Національний центр Олександра Довженка.
1275192
  Коваленко Э. Ретроконверсия: методы и подходы // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59 - 60. – ISSN 0869-4915
1275193
  Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д.І. Чижевського) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 22-25


  У статті йдеться про оптимальну методику ретроконверсії, запроваджену в ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з урахуванням її фінансових, технічних і кадрових можливостей. Наголошено на труднощах, з яким стикнулись бібліотекарі у процесі ретроконверсії ...
1275194
  Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема необоснованного доминирования «исторического» над "футурологическим" в культурологии и ее образовательной системе. Приводятся примеры негативных последствий такой практики в международном масштабе. Сделаны предложения ...
1275195
  Иениш Е.В. Ретропективный поиск технической литературы / Е.В. Иениш. – Москва, 1980. – 229 с.
1275196
  Репинская И.Б. Ретросинтетический подход к планированию синтеза органических соединений / И.Б. Репинская. – Новосибирск, 1989. – 92с.
1275197
  Бейдер В.Х. Ретроспектива : докум. повесть о рев. деятеле и публицисте В. Володарском / В.Х. Бейдер. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 384 с. – (История в биографиях). – ISBN 5-289-00280-4
1275198
  Шутова Наталья Ретроспектива : Триумф закономерен. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 44-45 : Фото
1275199
  Зубавіна І. Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 185-195. – ISBN 966-7021-96-3
1275200
  Коцоман В. Ретроспектива 1928-1976 / В. Коцоман. – Скопjе, 1976. – 99с.
1275201
  Петруха С.В. Ретроспектива антимонопольного контролю за злиттям суб"єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід / С.В. Петруха, І.О. Желєзко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: 16 назв
1275202
  Безансон Ален Ретроспектива безпам"ятства // Критика. – Київ, 2003. – Грудень, (число 12). – С. 20-22
1275203
  Давиденко О.В. Ретроспектива вивчення проблематики законодавства про шлюб та сім"ю 1920-1923 рр. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 78-80
1275204
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1728-3671
1275205
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Для розуміння причин, які впливали на появу перонізму, необхідно дослідити тенденції політичного розвитку Аргентини. Зокрема процеси, які відносяться до періоду становлення державності. У статті робиться спроба проаналізувати особливості політичного ...
1275206
  Морозова І. Ретроспектива державотворчих змагань Західноукраїнської Народної Республіки у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях 1930-х рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 154-169. – ISSN 2524-0315
1275207
  Самборська О.Ю. Ретроспектива дефініції сутності людського капіталу і його змісту / О.Ю. Самборська, Т.В. Колесник, ПронькоЛ.М // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5/6 (88). – С. 43-50. – ISSN 2309-1533
1275208
  Парфенюк О.С. Ретроспектива досліджень і розробок ефективної і надійної техніки переробки дискретних вуглецевих матеріалів і відходів / О.С. Парфенюк, А.А. Топоров // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 84-99 : рис. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 2415-7902
1275209
  Мельник В.В. Ретроспектива екзистенціального страху у протестантській філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 112-118


  У статті розглядається страх, як конструктивний екзистенціал в філософії протестантизму, який трансформується через пограничну ситуацію людського буття. В статье рассматривается страх, как конструктивный экзистенциал в философии протестантизма, ...
1275210
  Красноборов О. Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 202-206. – ISSN 2663-5313
1275211
  Буздан Б. Ретроспектива і перспектива менеджменту в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 41-46
1275212
  Єщенко П. Ретроспектива і перспектива політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-42. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
1275213
  Краус К.М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном : монографія / Краус Катерина Миколаївна, Краус Наталія Миколаївна. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-447-1
1275214
  Эрлихман Вадим Ретроспектива ложных лиц : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1275215
  Харченко С. Ретроспектива международного опыта анализа риска / С. Харченко, Р. Ананьева // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 61-69.
1275216
  Кравченко І. Ретроспектива наукових шкіл // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 6
1275217
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106.
1275218
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106. – Бібліогр.: с. 98-102, 104-105


  У статті розглянуто основні підходи до систематизації податкових принципів. Запропоновано авторський підхід до класифікації податкових принципів.
1275219
  Буркат В.П. Ретроспектива публіцистики / Валерій Буркат. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 256с. – ISBN 966-540-054-1
1275220
  Молчанова В.С. Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного Интернет-аукциона eBay / В.С. Молчанова, Е.В. Видищева, И.И. Потапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 423-432. – ISSN 1993-6788
1275221
  Корина Д. Ретроспектива разработки принятия II Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-97. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1275222
  Вонсович Г.Б. Ретроспектива рефлексії ідеології Д. Донцова ("Не визволимосяполітично, поки не визволимося духовно" ("Росія чи Європа?") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 6-16. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1275223
   Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс = Ретроспектива рыночных преобразований в Украине: современный дискурс / Горкіна Л.П. [та ін.] ; за ред. Л.П. Горкіної ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 760 с. – Бібліогр. : С. 693-760. – ISBN 978-966-02-5610-1
1275224
  Гук Л. Ретроспектива розвитку компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
1275225
  Теренко О. Ретроспектива розвитку освіти дорослих у США і Канаді // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7263-79-0
1275226
  Статівка О.О. Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 129-138. – ISSN 2224-9281
1275227
  Шийка О.І. Ретроспектива розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 89-95. – ISSN 2308-4081
1275228
  Харченко С. Ретроспектива сполучних засобів що, що+Pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубсстантивним: нормативний аспект // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 59-76. – ISSN 1682-3540
1275229
  Кошак О. Ретроспектива становления і розвитку радіомовлення на Донеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-35. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дана розвідка - це лише спроба узагальнити історичні відомості щодо становлення місцевого радіомовлення на Донеччині, осмислити умови розбудови державного мовлення в регіоні та його затребуваність суспільством. This research is only an attempt to ...
1275230
  Бенедисюк Д. Ретроспектива становлення і пріоритети розвитку ринку цінних паперів в Україні / Д. Бенедисюк, С. Голубка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 5 (237). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
1275231
  Кошак О.М. Ретроспектива становлення і розвитку радіомовлення на Луганщині // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 45-49


  Проголошення незалежності України взято за відправний момент пошуку і поступового закріплення нових прийомів, форм і засобів роботи в регіональному радіоефірі, відмінних від притаманних командно- адміністративній системі. Досліджено, як відбувалася ...
1275232
  Шляхова Валентина Ретроспектива становлення українознавчих студій у царині лінгвістики та лінгводидактики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено огляд лінгвістичних та лінгводидактичних проблем, які ставали об"єктом наукового осмислення на форумах, зініційованих колективом відділу "Мова як українознавство". Виявлено динаміку зростання кількості напрямів наукового пошуку у ...
1275233
  Черваньов Д.М. Ретроспектива та перспектива економічної думки у Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-8. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються загальні умови та основні напрями розвитку економічних досліджень в Україні і, зокрема в Київському університеті у другій половині ХІХ ст.
1275234
  Соломаха А.Г. Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 283-295. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу та узагальненню підходів до розуміння сутності та проблематики поліцейського права в період методологічної кризи поліцеїстики ХVІІІ-XIX ст. і визначенню на цій основі сучасних концептуальних засад поліцейської діяльності та ...
1275235
  Піскова Ж. Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств / Ж. Піскова, І. Харь // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1275236
  Мун Соен Ретроспектива творчества Юн Хенгына: абстрактные пейзажи молчания и возвышенного // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 42-47. – ISSN 1738-8252
1275237
  Базіль Л.О. Ретроспектива формування літературознавчої компетентності вчителя: обгрунтування періодизації історичного розвитку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 20-27. – (Серія : Педагогічні науки)
1275238
  Гончаренко Ірина Василівна Ретроспектива формування сільських територій регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 204-209. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджуються історичні аспекти формування сільських територій України Вивчаються сучасні проблеми та розглядаються перспективні напрями розвитку сільської місцевості.
1275239
  Сергеев Владимир Ретроспектива. Как турфирме защититься от клиентов-вымогателей : Рэкет в туризме. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
1275240
   Ретроспектива. О стратегии развития турфирмы : Дороги, которые мы выбираем. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-52
1275241
  Рассохин Олег Ретроспектива. Отраслевые союзы: "за" и "против" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 30-31 : Фото
1275242
  Литвин А.В. Ретроспективи становлення конференції "Technology Entertainment Design" (TED) як бренда / А.В. Литвин, І.Г. Романченко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (66). – C. 86–94. – ISSN 2077-7264
1275243
   Ретроспективна библиографіа на Македониіа. – Скопіе, 1970. – 289с.
1275244
  Даревич Д. Ретроспективна виставка Христини Кудрик у Львові // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 16 серпня (число 31). – С. 12
1275245
  Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етногеографії : підручник / Круль В.П. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2017. – 375, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 327-375. – Бібліогр.: с. 317-326. – ISBN 978-966-423-401-3


  У пр. № 1745404 напис: Ярославові Богдановичу Олійникові ! Із найкращими побажаннями та ... , від автора. 27.09.17. Підпис / В.П. Круль /
1275246
  Прокопенко Л.С. Ретроспективна національна бібліографія Швеції: ХVII-ХХІ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 57-63. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є історико-бібліографознавче узагальнення основних напрямів і результатів розвитку ретроспективної національної бібліографії Швеції у ХVII-ХХІ ст. Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, всебічності та ...
1275247
  Бутівщенко С. Ретроспективна оцінка внутрішніх можливостей впливу системи державного управління на структуризацію середньої професійної освіти в україні у 1920-1927 роках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.379-386
1275248
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко : Епоха Кучми. Pre-Ющенко / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 179, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці частин. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-182-2
1275249
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Втрата сподівань : Епоха Ющенка. Втрата сподівань / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 201, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-184-6
1275250
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Довга прелюдія : Епоха Ющенка. Довга прелюдія / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 263, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-183-9
1275251
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму : Епоха Януковича. Агонія режиму / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 456, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1275252
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода : Епоха Януковича. І наступила свобода / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2013. – 543, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1275253
   Ретроспективна регіональна карта земного покриву для України: методологія побудови та аналіз результатів / Н.М. Куссуль, А.Ю. Шелестов, С.В. Скакун, Р.М. Басараб, Б.Я. Яйлимов, М.С. Лавренюк, А.В. Колотій, Д.Ю. Ящук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 31-39. – ISSN 1561-8889


  Пропонується методологія побудови ретроспективних карт земного покриву для території України, заснована на використанні інтелектуальних методів обробки супутникових даних, а саме нейромережевої класифікації часових рядів космічних знімків супутників ...
1275254
   Ретроспективная выставка дипломных работ художественных вузов СССР.. – М., 1977. – 239с.
1275255
  Семеновкер Б Ретроспективная государственная библиография СССР. : Справочник / Б Семеновкер. – Москва : Книжная палата, 1990. – 303 с.
1275256
   Ретроспективная и сравнительная полиотология : публ. и исслед. – Вып. 1. – Москва, 1991. – 361с.
1275257
  Кисловская Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов : практическое пособие / Г.А. Кисловская. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 109)
1275258
   Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ГПНТБ СО РАН / А.А. Стукалова, С.Р. Баженов, О.Л. Лаврик, Н.С. Редькина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 95-101. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы работы Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов (создание имидж-каталогов). Рассмотрены результаты этой ...
1275259
  Дрозд О.М. Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси / О.М. Дрозд, В.В. Мыхлик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 158-164. – ISSN 2224-1825


  Описаны основные этапы работы Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов.
1275260
  Стукалова А.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов: опыт российских библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 55-66. – ISSN 1815-3186


  Проведен анализ деятельности российских библиотек в области ретроспективной конверсии карточных каталогов. Показаны основные способы ретроконверсии. Рассмотрены результаты этой деятельности.
1275261
  Левин Г.Л. Ретроспективная национальная библиография: основные тенденции современного развития // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены общие представления о национальной библиографии, специфика развития ее ресурсов на современном этапе. Проанализированы видовая структура и состояние ресурсов ретроспективной национальной (Росии) библиографической информации. Намечены ...
1275262
  Ковальський А.В. Ретроспективне дослідження єврейських синагог Поділля XVII - XVIII століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 160-164. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1275263
  Ситнікова А.О. Ретроспективне дослідження значення запровадження податків у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 112-114. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1275264
  Тарасенко В. Ретроспективне пізнання в соціології: деякі гносеологічні та методологічні проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1563-3713
1275265
  Бардус І.О. Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп"ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх іт-фахівців до продуктивної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 23-28. – ISSN 2413-1571
1275266
  Наумова М.А. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 198-208. – ISSN 2222-4459
1275267
  Семенченко А.В. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 209-214. – ISSN 2222-4459
1275268
  Погріщук Г.Б. Ретроспективний аналіз визначення якісного стану оцінки земельних ресурсів / Г.Б. Погріщук, Б.В. Погріщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1275269
  Магрламова К. Ретроспективний аналіз вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 86-92. – ISSN 2308-4634


  У статті викладено результати ретроспективного аналізу вищої медичної освіти у Великій Британії; виокремлено та обгрунтовано критерії, що дозволили класифікувати досліджуване явище в його еволюційному поступі. Стаття містить результати аналізу ...
1275270
  Грищенко І.М. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості / І.М. Грищенко, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1275271
  Гончар О.М. Ретроспективний аналіз гідролого-гідрохімічних досліджень басейну річки Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 123-131. – Бібліогр.: 45 назв
1275272
  Нікітська Ю. Ретроспективний аналіз державного управління освітою дорослих у Англії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 178-186. – ISSN 2077-1827


  "У статті здійснено ретроспективний аналіз пріоритетних напрямів управління системою професійної освіти дорослих у Англії".
1275273
  Щепанський Е.В. Ретроспективний аналіз державного управління соціально-економічним розвитком // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 279-283. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1275274
  Кульчицький В.Й. Ретроспективний аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1681-2751
1275275
  Царик І.М. Ретроспективний аналіз динаміки об"єднань громадян в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 84-87
1275276
  Мамічева О.В. Ретроспективний аналіз дослідження проблеми здібностей за кордоном // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 240-255. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 9). – ISBN 978-966-2142-93-8
1275277
  Сарнавський С.П. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя Середнього Дніпра (від перших згадок до детальних описів – IV ст. до н. е – кінець XVIII ст.) / С.П. Сарнавський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 46-66. – ISSN 2306-5680


  Висвітлено питання опису відповідних річок в період античності та середньовіччя, зокрема елементи географічного положення їх річкових систем, водного режиму, умов живлення, господарського використання, елементи річкових долин та органічний світ їхніх ...
1275278
  Сарнавський С.П. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя Середнього Дніпра від періоду систематизації інформації про річки до періоду комплексних досліджень (XIX ст. - поч. XXI ст.) / С.П. Сарнавський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 24-56. – ISSN 2306-5680


  У статті подано історію досліджень лівих приток Середнього Дніпра та розроблено її періодизацію за хронологічними періодами від XIX ст. до початку XXI ст. Виокремлено 5 періодів та ключові етапи досліджень річок регіону впродовж відповідного періоду. ...
1275279
  Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 32-47. – ISSN 2306-5680


  Доведено необхідність виконання досліджень річкової мережі районів річкових басейнів України із застосуванням типології річок, прийнятої в Європейському Союзі. Розглянуто історичні аспекти розвитку знань щодо гідрографічної мережі України. Здійснено ...
1275280
  Рудько Г.І. Ретроспективний аналіз еколого-гідрохімічних умов Донецької області у зв"язку з екологічним нормуванням якості вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1726-5428
1275281
  Тимченко І.П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 146-151. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано динаміку видобутку, імпорту та споживання первинних енергоресурсів, що показує зниження рівня видобутку та збільшення імпорту ресурсів. Встановлено необхідність диверсифікації джерел енергопостачання. Ідентифіковано ключові точки росту ...
1275282
  Бартащук Л.П. Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 23-28
1275283
  Гапон В. Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Л. Чимбай, О. Барабаш // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 44-54
1275284
  Некрасов О.О. Ретроспективний аналіз заходів запобігання втечам з місць позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 121-123
1275285
  Журова І.І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 182-187. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1275286
  Сакаль О. Ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні / О. Сакаль, Н. Третяк // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 105-115. – ISSN 1818-4170
1275287
  Вітвіцький С. Ретроспективний аналіз змісту соціального контролю (за часів СРСР) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 54-57
1275288
  Тувакова Н.В. Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 49-53


  Зроблено аналіз класичних і неокласичних теорій економічного зростання та виявлено чинники, що дозволяють їх адаптувати до сучасних умов.
1275289
  Прокопчук К. Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 258-263. – ISSN 1561-4999
1275290
  Западнюк С.О. Ретроспективний аналіз міждержавних міграцій населення України (2000-2007 рр) : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1275291
  Гороть А. Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 49-54. – ISSN 2409-4544
1275292
   Ретроспективний аналіз навчання лікарів-інтернів фаху "Внутрішні хвороби" та шляхи оптимізації практичної підготовки / М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, О.І. Коцюба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 105-109. – ISSN 1681-2751
1275293
  Гончаров А.Ю. Ретроспективний аналіз наслідків інтеграції України з іншими державами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 131-132
1275294
  Гороть А. Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 44-49. – ISSN 2409-4544
1275295
  Комарницька Г.О. Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 409-414. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1275296
  Іщенко В.В. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 73-76
1275297
  Доброскок І. Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах України в XIX ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 74-82. – ISBN 978-617-7009-20-6
1275298
   Ретроспективний аналіз парків Ірпеня XX століття в контексті історичної, соціокультурної та рекреаційної цінності міста / І.В. Швець, С.П. Паламарчук, О.С. Подволоцька, А.В. Кулик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 113-120. – ISSN 2226-0285
1275299
  Устименко О. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для Збройних Сил України в системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної опереції / О. Устименко, Г. Капосльоз, М. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 214-226. – ISSN 2617-1775
1275300
  Рябчинська О.П. Ретроспективний аналіз підходів щодо визначення ефективності системи покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 199-203. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1275301
  Іщенко О.М. Ретроспективний аналіз політичних механізмів регулювання владних відносин в процесі становлення української державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 200-209. – ISBN 966-628-134-1
1275302
  Бабієва А. Ретроспективний аналіз політичного насилля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 131-141. – ISBN 966-628-197-5
1275303
  Жишко О.В. Ретроспективний аналіз правового статусу Автономної республіки Крим // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 110-113. – ISBN 978-966-600-475-1
1275304
  Небрат В.В. Ретроспективний аналіз практики урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 174-193. – ISSN 0320-4421
1275305
  Шевченко О. Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано ефективність методологічного підходу до створення емпіричних регресійних моделей формування концентрації та річного винесення радіонуклідів, шляхом поетапного підбору чинників, які характеризують водозбірний басейн і обумовлюють ...
1275306
  Цзіці Л. Ретроспективний аналіз проблеми лідерства у зарубіжних наукових дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
1275307
  Почепецька А.І. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-29
1275308
  Гороть А. Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 45-49
1275309
  Тхі Тху Лінь Нгуен Ретроспективний аналіз процесу міжнародної економічної інтеграції В"єтнаму // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 415-427. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1275310
  Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1275311
  Голубчак К.Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об"єктів гірської частини Івано-Франківської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 103-114 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1275312
  Бабенко М. Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти Катеринославщини наприкінці XIX - початку XX ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 107-111. – ISSN 2308-4634
1275313
  Тимчук О. Ретроспективний аналіз розвитку державних фінансів української держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 119-122. – ISSN 1993-0259
1275314
  Ван Цізі Ретроспективний аналіз розвитку духового інструментального виконавства в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 110-115. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1275315
  Свистак-Яроцька Ретроспективний аналіз розвитку екологічної освіти в Японії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 185-192. – ISSN 2309-9127
1275316
  Гавриленко Т. Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984-1991 рр. // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 115-126. – ISSN 2077-1827
1275317
  Русалкіна Л.Г. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення професійної підготовки лікарів в Україні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 90-94. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1275318
  Приходькіна Н. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2411-1317
1275319
  Баличев Є.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку податків на споживання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 126-132
1275320
  Коберник І.В. Ретроспективний аналіз розвитку процесів злиття і поглинання та основні мотиви їх здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1275321
  Данилова О.І. Ретроспективний аналіз розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (кінець 50-х - 80-ті роки XX століття) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 27-47. – ISBN 978-966-2919-93-6
1275322
  Клокар О.О. Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 219-225. – ISSN 2308-1988
1275323
  Рекова Н.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 156-163. – ISSN 2222-0712
1275324
  Міняйло О. Ретроспективний аналіз ролі державних видатків у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1275325
  Нечитайло І.М. Ретроспективний аналіз семантики слов"янських діалектизмів (міжрегіональні ізоглоси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 326-331. – Бібліогр.: Літ.: с.с.330-331
1275326
  Рибалко Л.П. Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 234-240. – ISSN 2222-4459
1275327
  Малюга В. Ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману / В. Малюга, А. Кравченко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману. Розкрито історію становлення та розвитку, що налічувала численні моменти коливання наукової думки. Висвітлено ключові теоретичні та практичні ...
1275328
  Тесленко В.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1817-3764
1275329
  Пиляєва Л.В. Ретроспективний аналіз стилів політичного лідера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 58-63. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1275330
  Бережна І.Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 68-72.
1275331
  Олещук П.М. Ретроспективний аналіз сучасного етапу розвитку політичної культури України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1275332
  Цісарчук В.Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 147-153. – (Педагогіка ; № 3)
1275333
  Кошель А.О. Ретроспективний аналіз теорій вартості як основи економічної оцінки землі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 35-38
1275334
  Римар М.В. та ін. Ретроспективний аналіз теорій впливу державного боргу на економічний розвиток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1275335
  Стеченко Д.М. Ретроспективний аналіз територіальної організації агропромислового виробництва Волинської області / Д.М. Стеченко, В.С. Корчун, О.І. Бодун // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 49-53. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1275336
  Ярхо Т.О. Ретроспективний аналіз феномену кліпового мислення та його врахування в дидактиці сучасної математичної підготовки у технічних ЗВО // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 176-182. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1275337
  Акуленко К.В. Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 171-179


  Проаналізовано вплив інтеграційних процесів на формування ефективних форм господарювання в Україні. Виявлено особливості формування інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Запропоновано напрями розвитку раціональних форм ...
1275338
  Супрун Н.А. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 301-313. – ISSN 0320-4421
1275339
  Городиський Ю.Я. Ретроспективний аналіз формування мережі християнських сакральних місць у Львівській області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 126-131. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1275340
  Ліфанова М.І. Ретроспективний аналіз формування міжнародних фінансових центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1275341
  Жучінський О.Ю. Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 27-31. – ISSN 1997-4167
1275342
  Кулєшов С.О. Ретроспективний аналіз формування та розвитку змісту комп"ютерної освіти в університетах США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 209-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1275343
   Ретроспективний аналіз формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності / І.С. Крамаренко, Д.С. Войт, Н.О. Прокопенко, Є.С. Клецов, Ю.Ю. Кльоц // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1275344
  Цимбал С.В. Ретроспективний і психосемантичний аналіз психолінгвістики як міждисциплінарної наукової дисципліни // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 27-30
1275345
  Лохман Н.В. Ретроспективний індексний аналіз інтенсивності інноваційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 103-109. – (Серія "Економіка")
1275346
  Козаченко Т.І. Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні / Т.І. Козаченко, Т.В. Дідун // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1275347
  Коппель О.А. Ретроспективний контекст глобальних брендів міжнародних відносин / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 19-58. – ISBN 978-966-9725-65-3
1275348
  Чуйко В.О. Ретроспективний огляд розвитку масових свят в Україні в 60-80-і рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 163-172
1275349
  Гнидюк О. Ретроспективний огляд розвитку моделей фізичної підготовки фахівців сектора безпеки та оборони // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
1275350
  Піскун О.М. Ретроспективний огляд становлення інформаційного простору Миколаївського регіону // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 31-34


  За мету дослідження взято аналіз динаміки розвитку регіональних засобів масової інформації (як друкованих, так і електронних) в історичному контексті. Визначено їхню роль і місце в процесі подальшої розбудови миколаївських ЗМІ. The goal of our ...
1275351
  Гладченко Л.І. Ретроспективний підхід щодо тлумачення сутності сучасних економічних категорій / Л.І. Гладченко, Р.І. Вішліна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1275352
  Нікітіна О. Ретроспективний погляд на інститут заохочень засуджених // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 115-117
1275353
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. Частина 3. Уроки реформування та перспективи подальшого розвитку (2000-2005 рр.) : (продовження, початок у № 11 та 12 за 2005 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1275354
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. : (закінчення, початок у №11, 12 за 2005 р. та у №1 за 2006 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1275355
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 5-10
1275356
  Кліх Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування / Лариса Кліх // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-99. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1275357
  Кліх Л.В. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі НУБіП України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 131-134. – (Серія : Педагогічні науки)
1275358
  Никитюк Т. Ретроспективний погляд на теорію невизначеності підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 105-112


  У статті розглядається процес формування теорії невизначеності підприємницької діяльності. Проаналізовано зв"язок категорії "невизначеність" та "ризик".
1275359
  Москвяк Н.В. Ретроспективний порівняльний аналіз фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 19-26 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1275360
  Круль В.П. Ретроспективний поселенський потенціал адміністративних районів Західної України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 105-113. – Бібліогр.: 51 назва
1275361
  Ковальська Л.А. Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 23-31. – ISSN 2409-9805
1275362
  Павлова О. Ретроспективний структурогенетичний та геотермохронометричний моніторинг метаморфічних та тектонічних подій у докембрії (на прикладі Українського щита) / О. Павлова, О. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто можливість застосування та складові моніторингу головних етапів метаморфізму та тектонічних подій докембрію на прикладі західного регіону Українського щита. ...
1275363
  Опанасенко А. Ретроспективний та перспективний аналіз розвитку розуміння і забезпечення прав корінних народів України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (123). – С. 78-87. – ISSN 2308-0361
1275364
  Деменіна О.М. Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.55-58. – ISSN 1606-3732
1275365
  Кагановська О.М. Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 122; 7 п.
1275366
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219 л. + Додатки : л. 202-219. – Бібліогр.: л. 181-201
1275367
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1275368
  Полтавець С. Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 456-466. – ISSN 2224-9516
1275369
  Камінська Т.М. Ретроспективні дослідження показників фізичного розвитку школярів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 44-50. – ISSN 2226-1230
1275370
  Поручинська І.В. Ретроспективні особливості заселення території Північно-Західного економічного району України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 192-197. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1275371
  Джаман М.О. Ретроспективні особливості формування системи розселення на території історико-географічного краю Полтавщини / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 91-103. – Бібліогр.: 28 назв
1275372
  Лозинський В. Ретроспективно-географічний аналіз львівського міського полігону ТПВ / В. Лозинський, І. Колб, Т. Ільків // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 45-57 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 56-57. – ISSN 2414-9993
1275373
  Круль Володимир Петрович Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02 / Круль В.П.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 442 л. + Додаток: л.390-442. – Бібліогр.: л.358-389
1275374
  Круль В.П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Автореф. дис. ...д-ра географ.наук: Спец.11.00.02 / Володимир Петрович Круль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 8 назв
1275375
  Грицюк І.В. Ретроспективно-географічний аналіз формування і змін стану ставків Волинської області у XIX-XXI століттях / І.В. Грицюк, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 7-20. – ISSN 0868-6939
1275376
  Гавришок Б. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області / Б. Гавришок, М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 16-24. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1275377
  Копаниця О.В. Ретроспективно-поняттєвий аналіз категорії лідерства // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 234-241
1275378
  Ковальчук І.П. Ретроспективно-прогностичний погляд на стан і напрями розвитку української геоморфології в інформаційну добу // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 33-39. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1275379
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1275380
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1275381
  Грубова Е.М. Ретроспективный анализ дореволюционного российского уголовного законодательства об ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1275382
   Ретроспективный анализ изменчивости землепользования на слитых почвах замкнутых западин Приазовья / Д.И. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Кулянина, А.В. Брызжев, П.В. Королева, Н.В. Калинина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1168-1194 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1275383
  Падерин А.В. Ретроспективный анализ использования информационно-коммуникационных, мультимедийных и интернет-технологий в обучении студентов вузов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 166-172
1275384
  Чатинян Н.В. Ретроспективный анализ развития малых форм агробизнеса (2-я половина ХIХ века - настоящее время) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 228-231. – ISSN 1728-8878
1275385
  Чернышева З.Д. Ретроспективный анализ развития состава и содержания бухгалтерской отчетности организаций / З.Д. Чернышева, А.Б. Тресницкий // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 100-104 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1275386
  Барыш А.Е. Ретроспективный анализ результатов межтелового спондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами / А.Е. Барыш, Р.И. Бузницкий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 58-63. – ISSN 0030-5987
1275387
  Воронин Ю.А. Ретроспективный анализ систем наблюдений в геологоразведке за счет моделирования на ЭВМ / Ю.А. Воронин, С.К. Туренко. – Новосибирск, 1983. – 26с.
1275388
  Искужина Г.Р. Ретроспективный анализ теоретических взглядов на развитие категории "конкуренция" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1728-8878
1275389
   Ретроспективный библиографический указатель опубликованных работ сотрудников ЗапСибНИГНИ, 1980-1985 гг.. – Тюмень, 1987. – 144с.
1275390
  Стайнке Р.Р. Ретроспективный взгляд на Косовскую кампанию НАТО 1999 года: юридически спорное, но оправданное исключение? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 49-62. – ISSN 1812-1101
1275391
  Подгородецкий П.Д. Ретроспективный ландшафтный анализ природно-антропогенных геосистем : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 52-59 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1275392
  Ржевская Е.А. Ретроспективный мечтатель русского модерна // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-131. – ISSN 0236-2007


  К.А. Сомов
1275393
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 1 : А-Я (русский алфавит). А (латинский алфавит). – 1974. – 496 с.
1275394
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 2 : B - C. – 1975. – 453 с.
1275395
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 3 : D - I. – 1976. – 469 с.
1275396
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 4 : J - M. – 1977. – 480 с.
1275397
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 5 : N - R. – 1978. – 538 с.
1275398
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 6 : S - Z. Дополнения. – 1979. – 600 с.
1275399
  Ломакина Н.М. Ретроспективный сводный указатель отечественных журналов, / Н.М. Ломакина. – Донецк, 1979. – 70с.
1275400
  Марченко Н. Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 45-54


  У статті подано ретроспекцію видання шести поезій Тараса Шевченка у лейпцизькому збірнику 1859 р., де розглядається роль друкованого слова в суспільно-політичному житті Росії ХІХ ст. та відбувається осмислення минулого задля виявлення в ньому зародків ...
1275401
  Салата О. Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941-1944 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 44-52


  У статті здійснено історичну ретроспекцію постаті Тараса Шевченка та його творчого доробку. Показано нім. ідеологічну машину, яка використовувала у пропагандистських цілях постать і творчість Т. Шевченка та ін. укр. відомих діячів. Розкрито основні ...
1275402
  Космеда Т.А. Ретроспекція як методологічна основа дослідження "живого" мовлення Івана Франка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-33. – ISSN 0027-2833
1275403
  Газін В. Ретроспекція: дебет і кредит індустріалізації в Радянському Союзі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Якщо у відомій схемі бухгалтерського обліку ліву сторону заповнити солідними цифрами промислового розвитку СРСР другої пол. 20–30-х рр. минулого століття, а в правій відобразити стан соціальної сфери, то побачимо, що отримані результати геть не ...
1275404
  Дубнищева Т.Я. Ретрофизика в зеркале философской рефлексии : Учеб. пособие / Т.Я. Дубнищева. – Москва : Инфра-М, 1997. – 334 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-554-0
1275405
  Садыхбеков Агасаф Рафик оглы Ретрофлексия в системе английского вокализма: (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Садыхбеков Агасаф Рафик оглы; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1275406
  Исакова О.Н. Ретрофонд патентных документов: задачи и перспективы использования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 243-248. – ISSN 2224-1825
1275407
  Хилпатрик Д. Ретт Батлер. / Д. Хилпатрик. – К., 1994. – 512с.
1275408
  Анцов В.Л. Ретушер-любитель : практическое руководство по ретушированию и отделке фотографических негативов и позитивов : раскрашивание фотографий / Анцов В.Л. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Кн-во "А.Ф. Сухова", 1914. – 72 с. – С 4 рис. в тексте
1275409
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как / К. Сюттерлин. – М., 1974. – 110с.
1275410
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как. / К. Сюттерлин. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
1275411
  Геодаков А.И. Ретушь фотоснимков / А.И. Геодаков. – М., 1965. – 128с.
1275412
  Горенко М. Рефат Чубаров. Хто наступний? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 5


  Кримські сепаратисти реалізують чіткий план негласного витіснення з Криму всіх, хто незгодний з імперською політикою примусу.
1275413
   Рефат Чубаров: "Це не просто символічна подія" // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 4


  Про запровадження в Інституті філології (кафедра тюркології) із 2014 року спеціальності «кримськотатарська мова і література та переклад».
1275414
  Чайка В.М. Рефеиды Центральной Сахары / В.М. Чайка. – М., 1979. – 175с.
1275415
  Чайка В.М. Рефейские зеленокаменные пояса Северной Африки и их рудные месторождения / В.М. Чайка. – М., 1990. – 103с.
1275416
  Топольский Рефеодализация в экономике крупных землевладений в Центральной и Восточной Европе. / Топольский, ж. – М., 1970. – 18с.
1275417
  Бурім Д. Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період / Д. Бурім, Ю. Черченко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 481-516. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1275418
  Пізнюк Л.В. Реферат і анотація: актуалізація й перегляд нормативів і вимог / Л.В. Пізнюк, М З. Свердлик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 43-51. – ISSN 2409-9805
1275419
  Тріщук О.В. Реферат: його суть та співвідношення з первинним текстом // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-158. – Бібліогр.: c. 157-158; 15 назв
1275420
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.2. – 1958. – 141 с.
1275421
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.3. – 1958. – 43 с.
1275422
   Реферати на македонските саависти за VII Магународен славистички конгрес во Варшава. – Скопjе, 1973. – 193с.
1275423
  Ейсмонт Ю. Реферативна база даних "Україніка наукова": минуле, сьогодення й майбутнє // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1275424
   Реферативная информация / Академия педагогических наук
Вып. 1, 3-6. – 1975
1275425
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах вузов Украинской ССР. – Киев, 1967. – 30с.
1275426
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах института микробиологии и вирусологии им. акад. Д.К.Заболотного АН УССР в 1971 году.. – К., 1972. – 36с.
1275427
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного АН УССР в 1967 году.. – К., 1968. – 27с.
1275428
   Реферативная информация по кинотехнике (обзор литературы за 1967 г.). Звукотехника.. – Вып.1. – М., 1968. – 63с.
1275429
   Реферативная информация. Судебная экспертиза за рубежом. – Москва
№ 1. – 1979
1275430
   Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління = Abstract journal Institute of electromechanics, energy saving and control systems / М-во освіти і науки України, Кременчуць. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук : КрНУ, 2012-. – ISSN 2308-9059
№ 4. – 2015. – 124 с.
1275431
  Пушкар П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського Суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
1275432
  Захарова О.С. Реферативний огляд монографії П.П. Заворотька "Процессуальные гарантии исполнения судебного решения" // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-520-178-6
1275433
   Реферативно-библиографический сборник. Обзор иностранной литературы по сельскому хозяйству.. – Вып.1. – Х., 1941. – 125с.
1275434
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1949 год.. – М., 1951. – 216с.
1275435
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1950 год.. – М., 1953. – 320с.
1275436
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1951 год.. – М., 1953. – 272с.
1275437
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1955 г.. – Брянск : Брянский рабочий, 1956. – 180с.
1275438
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1956 г.. – Вып.2. – Брянск, 1957. – 191с.
1275439
   Реферативный журнал. 01. Автоматика и вычислительная техника. 01В. Программное обеспечение : раздел сводного тома. – Москва, 1955-
Выпуск раздела сводного тома № 1. – 1986
1275440
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1275441
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1275442
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1275443
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1275444
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1275445
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1275446
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1275447
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1275448
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1275449
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1275450
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1275451
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1275452
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1275453
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1275454
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1275455
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1275456
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1275457
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1275458
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1275459
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1275460
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1275461
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1275462
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1275463
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1275464
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1275465
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1275466
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1275467
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1275468
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1275469
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2014
1275470
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2014
1275471
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2015
1275472
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2015
1275473
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2015
1275474
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2015
1275475
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2016
1275476
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2016
1275477
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2016. – 36 с.
1275478
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2016. – 36 с.
1275479
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2016. – 28 с.
1275480
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2016. – 32 с.
1275481
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2016. – 32 с.
1275482
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2016. – 28 с.
1275483
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2016. – 20 с.
1275484
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2016. – 16 с.
1275485
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3.Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1275486
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 1. – 2013. – 23 с.
1275487
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 2. – 2013. – 23 с.
1275488
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 3. – 2013. – 20 с.
1275489
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 4. – 2013. – 20 с.
1275490
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 5. – 2013. – 21 с.
1275491
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 6. – 2013. – 22 с.
1275492
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 7. – 2013. – 19 с.
1275493
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 8. – 2013. – 19 с.
1275494
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 12. – 2013. – 19 с.
1275495
   Реферативный журнал. 18. Техническая кибернетика : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1965-. – ISSN 0486-2333
№ 1. – 1987. – С. 1-108
1275496
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторский указатель. – 1960. – 599 с.
1275497
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Д1-1Д1329. – 1974. – 744 с.
1275498
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А795. – 1974. – 746 с.
1275499
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А751. – 1974. – 731 с.
1275500
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А730. – 1974. – 730 с.
1275501
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Д1-3Д1274. – 1974. – 746 с.
1275502
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 2Д1-2Д1302. – 1974. – 748 с.
1275503
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 2А1-4А701. – 1974. – 752 с.
1275504
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А636. – 1974. – 761 с.
1275505
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Д1-5Д1171. – 1974. – 758 с.
1275506
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А654. – 1974. – 246 с.
1275507
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7(1) : Рефераты 1А1-1А672. – 1974. – 106 с.
1275508
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А645. – 1974. – 255 с.
1275509
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Д1-8Д1484. – 1974. – 755 с.
1275510
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Д1-9Д1366. – 1974. – 748 с.
1275511
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А734. – 1974. – 152 с.
1275512
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А807. – 1974. – 732 с.
1275513
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Д1-10Д1415. – 1974. – 729 с.
1275514
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Д1-Д1283. – 1974. – 731 с.
1275515
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Д1-12Д1137. – 1974. – 729 с.
1275516
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А680. – 1974. – 727 с.
1275517
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А210. – 1975. – 729 с.
1275518
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1592. – 1975. – 734 с.
1275519
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1657. – 1975. – 731 с.
1275520
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А275. – 1975. – 727 с.
1275521
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А310. – 1975. – 724 с.
1275522
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1976. – 1975. – 761 с.
1275523
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А324. – 1975. – 672 с.
1275524
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1920. – 1975. – 666 с.
1275525
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А306. – 1975. – 669 с.
1275526
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1551. – 1975. – 736 с.
1275527
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А302. – 1975. – 629 с.
1275528
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е1963. – 1975. – 766 с.
1275529
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А222. – 1975. – 727 с.
1275530
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А380. – 1975. – 727 с.
1275531
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1895. – 1976. – 733 с.
1275532
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1770. – 1976. – 730 с.
1275533
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1716. – 1976. – 729 с.
1275534
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1634. – 1976. – 733 с.
1275535
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1746. – 1976. – 726 с.
1275536
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А326. – 1976. – 801 с.
1275537
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А273. – 1976. – 799 с.
1275538
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Е1-12Е1746. – 1976. – 567 с.
1275539
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1716. – 1977. – 569 с.
1275540
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1848. – 1977. – 572 с.
1275541
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А235. – 1977. – 567 с.
1275542
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А256. – 1977. – 734 с.
1275543
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Д1-3Д760. – 1977. – 749 с.
1275544
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1847. – 1977. – 749 с.
1275545
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Г1-11Г638. – 1977. – 633 с.
1275546
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1920. – 1978. – 600 с.
1275547
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А218. – 1978. – 569 с.
1275548
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1926. – 1978. – 617 с.
1275549
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1305. – 1978. – 524 с.
1275550
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1774. – 1978. – 499 с.
1275551
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А204. – 1978. – 619 с.
1275552
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (3) : Рефераты 6Е1-6Е2288. – 1978. – 613 с.
1275553
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А280. – 1978. – 633 с.
1275554
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А376. – 1978. – 601 с.
1275555
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1966. – 1978. – 661 с.
1275556
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А350. – 1978. – 622 с.
1275557
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1730. – 1979. – 434 с.
1275558
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А243. – 1979. – 438 с.
1275559
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1673. – 1979. – 537 с.
1275560
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А335. – 1979. – 515 с.
1275561
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е2038. – 1979. – 518 с.
1275562
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А316. – 1979. – 507 с.
1275563
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е2281. – 1979. – 517 с.
1275564
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е1948. – 1979. – 432 с.
1275565
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Е1-11Е2058. – 1979. – 439 с.
1275566
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6T1-6T2176. – 1980. – 538 с.
1275567
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А252. – 1980. – 569 с.
1275568
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А339. – 1980. – 569 с.
1275569
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 1А1-1А294. – 1980. – 700 с.
1275570
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А283. – 1980. – 441 с.
1275571
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1). – 1981. – 542 с.
1275572
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (3). – 1981. – 537 с.
1275573
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2). – 1981. – 538 с.
1275574
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4). – 1981. – 539 с.
1275575
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1). – 1981. – 536 с.
1275576
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е2353. – 1981. – 617 с.
1275577
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1939. – 1981. – 519 с.
1275578
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1825. – 1981. – 516 с.
1275579
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е2091. – 1981. – 524 с.
1275580
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1(3 б). – 1982. – 569 с.
1275581
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (6). – 1982. – 542 с.
1275582
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (4). – 1982. – 607 с.
1275583
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А302. – 1982. – 618 с.
1275584
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1). – 1982. – 532 с.
1275585
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2). – 1982. – 533 с.
1275586
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4). – 1982. – 538 с.
1275587
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (6). – 1982. – 540 с.
1275588
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2И1-2И543. – 1982. – 623 с.
1275589
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 а). – 1982. – 556 с.
1275590
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1979. – 1982. – 628 с.
1275591
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А266. – 1982. – 632 с.
1275592
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е2002. – 1982. – 613 с.
1275593
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А251. – 1982. – 619 с.
1275594
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А310. – 1982. – 511 с.
1275595
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1843. – 1982. – 523 с.
1275596
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А312. – 1982. – 601 с.
1275597
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А244. – 1982. – 559 с.
1275598
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1743. – 1982. – 623 с.
1275599
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А150. – 1982. – 607 с.
1275600
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е1959. – 1982. – 541 с.
1275601
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А240. – 1982. – 544 с.
1275602
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А99. – 1982. – 544 с.
1275603
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1012А334. – 1982. – 555 с.
1275604
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (3) : Рефераты 12Ж1-12Ж1432. – 1982. – 558 с.
1275605
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (4). – 1983. – 666 с.
1275606
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5). – 1983. – 668 с.
1275607
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А258. – 1983. – 631 с.
1275608
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1(4). – 1983. – 687 с.
1275609
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1 б). – 1983. – 688 с.
1275610
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 б). – 1983. – 688 с.
1275611
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2). – 1983. – 689 с.
1275612
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 а). – 1983. – 691 с.
1275613
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (3 а). – 1983. – 674 с.
1275614
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (5). – 1983. – 553 с.
1275615
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4). – 1983. – 558 с.
1275616
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3 А1-3А382. – 1983. – 628 с.
1275617
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е2344. – 1983. – 624 с.
1275618
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А390. – 1983. – 583 с.
1275619
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А379. – 1983. – 510 с.
1275620
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А320. – 1983. – 518 с.
1275621
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А277. – 1983. – 621 с.
1275622
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А282. – 1983. – 624 с.
1275623
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Л1-1Л1158. – 1984. – 612 с.
1275624
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (6). – 1984. – 537 с.
1275625
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2). – 1984. – 538 с.
1275626
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А315. – 1984. – 610 с.
1275627
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А-2А388. – 1984. – 612 с.
1275628
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1065. – 1984. – 608 с.
1275629
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А303. – 1984. – 629 с.
1275630
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е890. – 1984. – 620 с.
1275631
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1110. – 1984. – 613 с.
1275632
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А418. – 1984. – 731 с.
1275633
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е825. – 1984. – 599 с.
1275634
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е909. – 1984. – 633 с.
1275635
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А397. – 1984. – 606 с.
1275636
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А34-10А338. – 1984. – 614 с.
1275637
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А283. – 1984. – 618 с.
1275638
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А354. – 1984. – 619 с.
1275639
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5). – 1985. – 552 с.
1275640
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5 а). – 1985. – 556 с.
1275641
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2). – 1985. – 548 с.
1275642
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А319. – 1985. – 567 с.
1275643
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5 а). – 1986. – 668 с.
1275644
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1 б). – 1986. – 648 с.
1275645
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2). – 1986. – 548 с.
1275646
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (4). – 1986. – 548 с.
1275647
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А396. – 1986. – 689 с.
1275648
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е990. – 1986. – 677 с.
1275649
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (3 б). – 1986. – 548 с.
1275650
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4). – 1986. – 448 с.
1275651
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 б). – 1986. – 648 с.
1275652
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2). – 1986. – 548 с.
1275653
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (6). – 1986. – 600 с.
1275654
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (5 а). – 1986. – 601 с.
1275655
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 а). – 1986. – 663 с.
1275656
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (3) : Рефераты 2И1-2И597. – 1986. – 522 с.
1275657
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А392. – 1986. – 538 с.
1275658
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1098. – 1986. – 541 с.
1275659
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1102. – 1986. – 521 с.
1275660
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А304. – 1986. – 738 с.
1275661
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1174. – 1986. – 589 с.
1275662
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Е1-12Е1525. – 1986. – 513 с.
1275663
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (4). – 1987. – 388 с.
1275664
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5 б). – 1987. – 661 с.
1275665
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (5 а). – 1987. – 656 с.
1275666
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (6). – 1987. – 458 с.
1275667
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1020. – 1987. – 497 с.
1275668
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А348. – 1987. – 567 с.
1275669
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1 б). – 1987. – 664 с.
1275670
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1а). – 1987. – 369 с.
1275671
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (3). – 1987. – 669 с.
1275672
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2). – 1987. – 577 с.
1275673
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (3). – 1987. – 674 с.
1275674
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (6). – 1987. – 680 с.
1275675
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (5 б). – 1987. – 683 с.
1275676
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2). – 1987. – 674 с.
1275677
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (5 а). – 1987. – 664 с.
1275678
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 б). – 1987. – 594 с.
1275679
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4). – 1987. – 634 с.
1275680
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1090. – 1987. – 494 с.
1275681
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А318. – 1987. – 527 с.
1275682
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (1 а). – 1987. – 556 с.
1275683
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1273. – 1987. – 527 с.
1275684
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А304. – 1987. – 627 с.
1275685
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А362. – 1987. – 629 с.
1275686
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е966. – 1987. – 627 с.
1275687
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1045. – 1987. – 527 с.
1275688
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А349. – 1987. – 600 с.
1275689
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1324. – 1987. – 427 с.
1275690
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А340. – 1987. – 527 с.
1275691
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А409. – 1987. – 581 с.
1275692
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1093. – 1987. – 644 с.
1275693
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А364. – 1987. – 681 с.
1275694
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1290. – 1987. – 688 с.
1275695
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А309. – 1987. – 677 с.
1275696
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е1002. – 1987. – 688 с.
1275697
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А489. – 1987. – 685 с.
1275698
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (3) : Рефераты 11И1-11И559. – 1987. – 666 с.
1275699
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Л1-11Л1559. – 1987. – 622 с.
1275700
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Е1-12Е1169. – 1987. – 499 с.
1275701
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А451. – 1987. – 488 с.
1275702
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1129. – 1988. – 618 с.
1275703
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А306. – 1988. – 617 с.
1275704
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1141. – 1988. – 478 с.
1275705
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (4 а). – 1988. – 500 с.
1275706
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1194. – 1988. – 501 с.
1275707
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (3) : Рефераты 4И1-4И551. – 1988. – 613 с.
1275708
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А393. – 1988. – 524 с.
1275709
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А322. – 1988. – 499 с.
1275710
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А288. – 1988. – 734 с.
1275711
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1001. – 1988. – 471 с.
1275712
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А279. – 1988. – 470 с.
1275713
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1237. – 1988. – 526 с.
1275714
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1066. – 1988. – 521 с.
1275715
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А301. – 1988. – 477 с.
1275716
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е1057. – 1988. – 468 с.
1275717
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А384. – 1988. – 465 с.
1275718
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е849. – 1988. – 467 с.
1275719
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2 б). – 1989. – 674 с.
1275720
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (2 а). – 1989. – 174 с.
1275721
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1). – 1989. – 181 с.
1275722
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А340. – 1989. – 701 с.
1275723
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А291. – 1989. – 679 с.
1275724
   Реферативный журнал. 18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 2 (2 б). – 1989. – 502 с.
1275725
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1153. – 1989. – 689 с.
1275726
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А381. – 1989. – 707 с.
1275727
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1209. – 1989. – 699 с.
1275728
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1218. – 1989. – 686 с.
1275729
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А373. – 1989. – 706 с.
1275730
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1087. – 1989. – 706 с.
1275731
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А225. – 1989. – 703 с.
1275732
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1086. – 1989. – 529 с.
1275733
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е966. – 1989. – 727 с.
1275734
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е954. – 1989. – 697 с.
1275735
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А307. – 1989. – 688 с.
1275736
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1093. – 1989. – 691 с.
1275737
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е1083. – 1989. – 691 с.
1275738
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А277. – 1989. – 689 с.
1275739
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е1105. – 1989. – 693 с.
1275740
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А228. – 1989. – 694 с.
1275741
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А337. – 1989. – 696 с.
1275742
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Л1-12Л1841. – 1989. – 693 с.
1275743
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (3) : Рефераты 12Н1-12Н1531. – 1989. – 695 с.
1275744
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1010. – 1990. – 333 с.
1275745
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А443. – 1990. – 399 с.
1275746
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1005. – 1990. – 497 с.
1275747
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1303. – 1990. – 637 с.
1275748
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А323. – 1990. – 598 с.
1275749
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е897. – 1990. – 599 с.
1275750
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А465. – 1990. – 567 с.
1275751
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Л1-12Л1791. – 1990. – 567 с.
1275752
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А388. – 1990. – 599 с.
1275753
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (3) : Рефераты 1И1-1И778. – 1991. – 694 с.
1275754
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А280. – 1991. – 688 с.
1275755
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А392. – 1991. – 696 с.
1275756
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Л1-2Л1573. – 1991. – 699 с.
1275757
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А233. – 1991. – 671 с.
1275758
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1013. – 1991. – 678 с.
1275759
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е992. – 1991. – 721 с.
1275760
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1163. – 1991. – 706 с.
1275761
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Л1-8Л1677. – 1991. – 711 с.
1275762
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е1060. – 1991. – 669 с.
1275763
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е941. – 1991. – 698 с.
1275764
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Е1-11Е1155. – 1991. – 716 с.
1275765
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (2) : Рефераты 12Л1-12Л1548. – 1991. – 713 с.
1275766
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Л1-1Л1607. – 1992. – 684 с.
1275767
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (1) : Рефераты 1А1-1А415. – 1992. – 686 с.
1275768
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (3) : Рефераты 1И1-1И657. – 1992. – 101 с.
1275769
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А327. – 1992. – 684 с.
1275770
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Л1-2Л1592. – 1992. – 681 с.
1275771
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (3) : Рефераты 2И1-2И720. – 1992. – 291 с.
1275772
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А207. – 1992. – 683 с.
1275773
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 3 (2) : Рефераты 3Е1-3Е1405. – 1992. – 689 с.
1275774
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А257. – 1992. – 688 с.
1275775
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1133. – 1992. – 586 с.
1275776
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А247. – 1992. – 631 с.
1275777
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1100. – 1992. – 629 с.
1275778
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1131. – 1992. – 556 с.
1275779
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1076. – 1992. – 689 с.
1275780
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А351. – 1992. – 691 с.
1275781
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е871. – 1992. – 688 с.
1275782
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А207. – 1992. – 689 с.
1275783
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е873. – 1992. – 691 с.
1275784
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А192. – 1992. – 586 с.
1275785
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е743. – 1992. – 286 с.
1275786
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11/12 (2) : Рефераты 11Е1-11Е1174. – 1992. – 652 с.
1275787
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 11/12 (1) : Рефераты 11А1-11А223. – 1992. – 703 с.
1275788
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 1(2) : Рефераты 1Е1-1Е919. – 1993. – 256 с.
1275789
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 1(1) : Рефераты 1А-1А231. – 1993. – 272 с.
1275790
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 2 (1) : Выпуск сводного тома 2А1-2А298. – 1993. – 390 с.
1275791
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 2 (2) : Выпуск сводного тома 2Е1-2Е976. – 1993. – 389 с.
1275792
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А193. – 1993. – 463 с.
1275793
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А207. – 1993. – 390 с.
1275794
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А301. – 1993. – 592 с.
1275795
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А405. – 1993. – 399 с.
1275796
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А224. – 1993. – 297 с.
1275797
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А364. – 1993. – 388 с.
1275798
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А1-10А294. – 1993. – 236 с.
1275799
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 11/12 (1) : Рефераты 11А1-11А297. – 1993. – 322 с.
1275800
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 1. – 2013. – 55 с.
1275801
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 2. – 2013. – 52 с.
1275802
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 3. – 2013. – 48 с.
1275803
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 4. – 2013. – 56 с.
1275804
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 5. – 2013. – 52 с.
1275805
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 6. – 2013. – 56 с.
1275806
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 7. – 2013. – 56 с.
1275807
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 8. – 2013. – 56 с.
1275808
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 12. – 2013. – 184 с.
1275809
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
Предметный указатель. – 1954. – 272 c.
1275810
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 2 : Рефераты 1176-2175. – 1954. – 270 c.
1275811
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 3 : Рефераты 2176-3345. – 1954. – 278 c.
1275812
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 4 : Рефераты 3346-4485. – 1954. – 270 c.
1275813
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 5 : Рефераты 4486-5625. – 1954. – 230 c.
1275814
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 6 : Рефераты 5626-6845. – 1954. – 230 c.
1275815
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 7 : Рефераты 6846-8300. – 1954. – 275 c.
1275816
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 8 : Рефераты 8301-9660. – 1954. – 270 c.
1275817
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 9 : Рефераты 9661-11000. – 1954. – 270 c.
1275818
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 10 : Рефераты 11001-12400. – 1954. – 270 c.
1275819
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 11 : Рефераты 12401-14200. – 1954. – 360 c.
1275820
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 2 : Рефераты 2001-4000. – 1955. – 375 c.
1275821
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 3 : Рефераты 4001-6100. – 1955. – 385 c.
1275822
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 4 : Рефераты 6101-8300. – 1955. – 385 c.
1275823
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 5 : Рефераты 8301-10600. – 1955. – 385 c.
1275824
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 6 : Рефераты 10601-13050. – 1955. – 410 c.
1275825
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 7 : Рефераты 13051-15570. – 1955. – 370 c.
1275826
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 8 : Рефераты 15571-18200. – 1955. – 410 c.
1275827
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 9 : Рефераты 18201-20900. – 1955. – 395 c.
1275828
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 10 : Рефераты 20901-23700. – 1955. – 405 c.
1275829
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 11 : Рефераты 23701-26550. – 1955. – 425 c.
1275830
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 12 : Авторский указатель. – 1955. – 428 c.
1275831
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1956. – 648 c.
1275832
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 2 : Рефераты 2951-5950. – 1956. – 447 c.
1275833
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 3 : Рефераты 5951-9350. – 1956. – 497 c.
1275834
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 4 : Рефераты 9351-12400. – 1956. – 443 c.
1275835
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 5 : Рефераты 12401-15500. – 1956. – 425 c.
1275836
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 6 : Рефераты 9351-18720. – 1956. – 420 c.
1275837
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 7 : Рефераты 18721-21585. – 1956. – 355 c.
1275838
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 8 : Рефераты 21586-24555. – 1956. – 390 c.
1275839
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 9 : Рефераты 24556-27650. – 1956. – 395 c.
1275840
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 10 : Рефераты 27651-30600. – 1956. – 382 c.
1275841
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 11 : Рефераты 30601-33500. – 1956. – 250 c.
1275842
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 12 : Рефераты 33501-36500. – 1956. – 408 c.
1275843
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1957. – 646 c.
1275844
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 2 : Рефераты 2701-5420. – 1957. – 332 с.
1275845
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 3 : Рефераты 5421-8170. – 1957. – 332 с.
1275846
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 4 : Рефераты 8171-10700. – 1957. – 332 с.
1275847
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 5 : Рефераты 10701-13280. – 1957. – 360 с.
1275848
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 6 : Рефераты 13281-16150. – 1957. – 400 с.
1275849
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 8 : Рефераты 18741-21600. – 1957. – 387 с.
1275850
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 9 : Рефераты 21601-24370. – 1957. – 387 с.
1275851
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 10 : Рефераты 24371-26850. – 1957. – 387 с.
1275852
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 11 : Рефераты 26851-29380. – 1957. – 345 с.
1275853
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 12 : Рефераты 29381-31850. – 1957. – 320 с.
1275854
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторский указателя. – 1958. – 670 c.
1275855
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1958. – 614 c.
1275856
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
№ 2 : Рефераты 2501-5000. – 1958. – 325 c.
1275857
   Реферативный журнал. Физика. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
Авторский указатель. – 1959. – 311 c.
1275858
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1959. – 649 c.
1275859
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1961. – 622 c.
1275860
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : Издательство АН СССР, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Рефераты 11А1-11А331. – 1961. – 410 c.
1275861
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя. – 1962. – 399 с.
1275862
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя. – 1962. – 341 с.
1275863
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 2А1-2А442. – 1962. – 305 с.
1275864
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 3А1-3А404. – 1962. – 400 с.
1275865
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 4А1-4А381. – 1962. – 401 с.
1275866
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 5А1-5А362. – 1962. – 402 с.
1275867
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 6А1-6А379. – 1962. – 402 с.
1275868
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 7А1-7А333. – 1962. – 415 с.
1275869
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 8А1-8А236. – 1962. – 415 с.
1275870
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 9А1-9А308. – 1962. – 422 с.
1275871
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А442. – 1962. – 422 с.
1275872
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Рефераты 11А1-11А360. – 1962. – 423 с.
1275873
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 : Рефераты 12А1-12А566. – 1962. – 400 с.
1275874
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторский указатель. – 1963. – 554 c.
1275875
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметный указатель. – 1963. – 557 c.
1275876
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2. – 1963. – 312 c.
1275877
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 3А1-3А455. – 1963. – 412 c.
1275878
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 4А1-4А456. – 1963. – 512 c.
1275879
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 5А1-5А373. – 1963. – 398 c.
1275880
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 6А1-6А401. – 1963. – 500 c.
1275881
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 7А1-7А363. – 1963. – 502 c.
1275882
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 8А1-8А385. – 1963. – 402 c.
1275883
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 9А1-9А355. – 1963. – 300 c.
1275884
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А403. – 1963. – 302 c.
1275885
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Реферати 11А1-11А500. – 1963. – 307 c.
1275886
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 : Рефераты 12А1-12А410. – 1963. – 300 c.
1275887
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1964. – 607 c.
1275888
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 2А1-2А394. – 1964. – 280 c.
1275889
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 3А1-3А430. – 1964. – 280 c.
1275890
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 4А1-4А458. – 1964. – 380 c.
1275891
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 5А1-5А380. – 1964. – 382 c.
1275892
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 6А1-6А480. – 1964. – 289 c.
1275893
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 7А1-7А500. – 1964. – 286 c.
1275894
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 8А1-8А442. – 1964. – 300 c.
1275895
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 9А1-9А338. – 1964. – 302 c.
1275896
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А429. – 1964. – 301 c.
1275897
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Рефераты 11А1-11А373. – 1964. – 300 c.
1275898
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 : Рефераты 12А1-12А440. – 1964. – 301 c.
1275899
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1965. – 612 c.
1275900
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 2А1-2А461. – 1965. – 300 с.
1275901
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 3А1-3А545. – 1965. – 390 с.
1275902
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 4А1-4А487. – 1965. – 300 с.
1275903
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 5А1-5А412. – 1965. – 320 с.
1275904
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 6А1-6А427. – 1965. – 322 с.
1275905
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 7А1-7А402. – 1965. – 320 с.
1275906
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 8А1-8А420. – 1965. – 320 с.
1275907
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 9А1-9А362. – 1965. – 320 с.
1275908
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А500. – 1965. – 322 с.
1275909
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Рефераты 11А1-11А42. – 1965. – 320 с.
1275910
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 : Рефераты 12А1-12А556. – 1965. – 322 с.
1275911
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1966. – 606 c.
1275912
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 2А1-2А671. – 1966. – 422 c.
1275913
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 3А1-3А581. – 1966. – 425 c.
1275914
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 4А1-4А650. – 1966. – 426 c.
1275915
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 5А1-5А581. – 1966. – 420 c.
1275916
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 6А1-6А614. – 1966. – 426 c.
1275917
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 7А1-7А460. – 1966. – 433 c.
1275918
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 8А1-8А499. – 1966. – 433 c.
1275919
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 9А1-9А417. – 1966. – 458 c.
1275920
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А396. – 1966. – 433 c.
1275921
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 : Рефераты 11А1-11А479. – 1966. – 438 c.
1275922
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 : Рефераты 12А1-12А520. – 1966. – 488 c.
1275923
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметный указатель. – 1967. – 559 c.
1275924
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметный указатель 1. – 1967. – 559 c.
1275925
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1967. – 601 c.
1275926
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1968. – 607 c.
1275927
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1968. – 609 c.
1275928
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1969. – 611 c.
1275929
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 2. – 1969. – 614 c.
1275930
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 2. – 1971. – 614 c.
1275931
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 3. – 1971. – 619 c.
1275932
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1972. – 609 c.
1275933
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1974. – 307 с.
1275934
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1974. – 311 с.
1275935
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя том № 2. – 1974. – 309 с.
1275936
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск авторского указателя № 1. – 1977. – 222 с.
1275937
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск предметного указателя № 1. – 1977. – 232 с.
1275938
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 (2) : Рефераты 4Е1-4Е1499. – 1977. – 413 с.
1275939
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А276. – 1977. – 410 с.
1275940
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А205. – 1977. – 499 с.
1275941
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 (2) : Рефераты 6Е1-6Е1767. – 1977. – 418 с.
1275942
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А270. – 1977. – 402 с.
1275943
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А219. – 1977. – 408 с.
1275944
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 7 (2) : Рефераты 7Е1-7Е1714. – 1977. – 409 с.
1275945
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е1990. – 1977. – 414 с.
1275946
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А327. – 1977. – 400 с.
1275947
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е1895. – 1977. – 501 с.
1275948
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А254. – 1977. – 506 с.
1275949
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А1-2А285. – 1978. – 500 с.
1275950
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 3 (1) : Рефераты 3А1-3А328. – 1978. – 460 с.
1275951
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 10 (2) : Рефераты 10Е1-10Е1872. – 1978. – 462 с.
1275952
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 (2) : Рефераты 11Е1-11Е1966. – 1978. – 466 с.
1275953
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 11 (1) : Рефераты 11А1-11А236. – 1978. – 462 с.
1275954
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А333. – 1978. – 522 с.
1275955
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1775. – 1979. – 688 c.
1275956
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1979. – 302 с.
1275957
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск предметного указателя том № 1. – 1979. – 609 с.
1275958
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1) : Рефераты 2А-2А228. – 1979. – 538 с.
1275959
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (2) : Рефераты 2Е1-2Е1680. – 1979. – 539 с.
1275960
   Реферативный журнал. Физика : предметный указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск предметного указателя том № 3. – 1979. – 603 с.
1275961
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (2) : Рефераты 5Е1-5Е1981. – 1979. – 532 с.
1275962
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А235. – 1979. – 535 с.
1275963
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 8 (2) : Рефераты 8Е1-8Е2061. – 1979. – 519 с.
1275964
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 9 (2) : Рефераты 9Е1-9Е2078. – 1979. – 615 с.
1275965
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 1 (2) : Рефераты 1Е1-1Е1968. – 1980. – 541 с.
1275966
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1980. – 310 с.
1275967
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А247. – 1980. – 539 с.
1275968
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 10 (1) : Рефераты 10А-10А250. – 1980. – 435 с.
1275969
   Реферативный журнал. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 12 (1) : Рефераты 12А1-12А336. – 1980. – 449 с.
1275970
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1981. – 280 с.
1275971
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1984. – 477 с.
1275972
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1985. – 456 с.
1275973
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1986. – 456 с.
1275974
   Реферативный журнал. Физика : авторский указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск авторского указателя том № 1. – 1988. – 308 с.
1275975
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 1. – 1995
1275976
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 2. – 1995
1275977
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 3. – 1995
1275978
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 4. – 1995
1275979
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 5. – 1995
1275980
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 6. – 1995
1275981
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 7. – 1995
1275982
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 8. – 1995
1275983
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 9. – 1995
1275984
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 10. – 1995
1275985
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 11. – 1995
1275986
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 12. – 1995
1275987
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 1. – 1998
1275988
   Реферативный журнал.18. Физика : систематический указатель. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск систематического указателя тома № 1 (1а). – 1984. – 501 с.
1275989
   Реферативный обзор действующего законодательства Украины и практики его применения (сфера экономики).. – К., 1993. – 102с.
1275990
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений. – Вып.3. – Москва, 1959. – 129с.
1275991
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.8. – М., 1962. – 60с.
1275992
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.11. – М., 1964. – 48с.
1275993
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.12. – М., 1964. – 46с.
1275994
  Новиков А.И. Реферативный перевод научно-технических текстов / А.И. Новиков, Н.М. Нестерова. – М., 1991. – 146с.
1275995
   Реферативный сборник научно-исследовательских работ Днепропетровского горного института. – Москва : Недра, 1967. – 156с.
1275996
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №128.. – М., 1962. – 23с.
1275997
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №129.. – М., 1963. – 24с.
1275998
   Реферативный сборник по коммунальным вопросам за рубежом. Серия "Сточные воды".. – Вып.1(3). – М.-Л., 1936. – 39с.
1275999
   Реферативный сборник. Газовое дело.. – Вып.9. – Л., 1949. – 48с.
1276000
   Реферативный сборник. Серия: Нефтепромысловое дело.. – Вып.119. – М., 1955. – 44с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,