Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1273001
  Рольник И. [Стихи / И. Рольник. – 2-е расшир. изд. – Нью Йорк : s.n., 1926. – 247 c. – Изд. на иврите
1273002
   Стиль работи - на рівень сучасних вимог. – Київ, 1983. – 179 с.
1273003
  Шиловцев Ю.В. Стиль работы - ленинский / Ю.В. Шиловцев. – Киев, 1987. – 187с.
1273004
   Стиль работы и полевой быт Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад, 1972. – 106с.
1273005
  Лащенко П.Н. Стиль работы командира / П.Н. Лащенко. – М, 1969. – 247с.
1273006
   Стиль работы партийного комитета. – К., 1982. – 239с.
1273007
  Вавилин Е.Г. Стиль работы руководителей совхоза / Е.Г. Вавилин, Ю.К. Кирбятьев. – Ленинград, 1976. – 96с.
1273008
  Шорин В.Г. Стиль работы руководителя / В.Г. Шорин. – М, 1976. – 64с.
1273009
  Нечаев В.С. Стиль работы: новые подходы / В.С. Нечаев. – М., 1987. – 142с.
1273010
  Кипко Ю.В. Стиль раннего Куприна : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Кипко Ю.В.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 29л.
1273011
  Николаева Н.В. Стиль ранних произведений Л.Н.Толстого / Н.В. Николаева. – М, 1967. – 71с.
1273012
  Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 47-56. – ISSN 0130-5263
1273013
  Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 55-61. – ISSN 0130-5263
1273014
  Солганик Г.Я. Стиль репортажа / Г.Я. Солганик. – Москва, 1970. – 80с.
1273015
  Карпунин М.Г. Стиль руководства и хозяйственная перестройка / М.Г. Карпунин. – М., 1988. – 78с.
1273016
  Леонтьев В.Г. Стиль руководство и социально-психологический климат педколлектива / В.Г. Леонтьев, Ю.С. Сыровецкий. – Новосибирск, 1988. – 94с.
1273017
  Бельчиков Ю.А. Стиль русских публицистов последней трети 19 века / Ю.А. Бельчиков. – М., 1970. – 71с.
1273018
  Гаранина Н.С. Стиль русской театральной критики 19 - 20 веков / Н.С. Гаранина. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 80с.
1273019
  Михайловская Н.Г. Стиль русскоязычной литературы Севера и Дальнего Востока / Н.Г. Михайловская. – Москва, 1984. – 160 с.
1273020
  Волошина Л.Б. Стиль Сент-Экзюери : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Волошина Л.Б.; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 22л.
1273021
  Хомуленко Т.Б. Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів / Т.Б. Хомуленко, О.С. Шукалова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-172. – ISBN 978-966-2411-07-2
1273022
  Солодовник В.И. Стиль Т.Драйзера-романиста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Солодовник В.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 19л.
1273023
  Михайлюта В. Стиль таланту // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 52-58


  У статті здійснена спроба з"ясувати особливості літературного стилю Ліни Костенко, а також схарактеризувати прозовий твір "Записки…" як логічне й органічне втілення літературного стилю визначної письменниці. В статье сделана попытка выяснить ...
1273024
  Каминскас И. Стиль творчества А.Венуолиса советского периода : Автореф... канд. филол.наук: / Каминскас И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 15л.
1273025
  Кобзарь Е.Н. Стиль творчества К.Паустовского тридцатых годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.647 / Кобзарь Е.Н.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 21л.
1273026
  Волович В.Ф. Стиль управления / В.Ф. Волович. – Томск, 1980. – 105с.
1273027
  Пронь С. Стиль управління президента Джона Кеннеді: бажані уроки для сучасної України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 92-98
1273028
  Пирогов С. Стиль Фаберже // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 2-12
1273029
  Кайда Л.Г. Стиль фельетона. / Л.Г. Кайда. – М., 1983. – 61с.
1273030
  Гаврилюк А.М. Стиль форсайтовского цикла Джона Голсуорси / А.М. Гаврилюк. – Львов, 1977. – 167с.
1273031
  Бункин В.А. Стиль хозяйственного руководства / В.А. Бункин, Н.И. Лещинский. – Л., 1978. – 120с.
1273032
  Эйдинова В.В. Стиль художника: концепции стиля в литературной критике 20-х гг. / В.В. Эйдинова. – М,, 1991. – 284с.
1273033
  Панченко И.Г. Стиль Юрия Олеши и его связь с судьбами романтической традиции в советской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Панченко И.Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1967. – 23л.
1273034
  Стернічук В.Б. Стиль як протест. Епістолярій Уве Йонсона на тлі повоєнної Німеччини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 109-115. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1273035
   Стиль, методи та прийоми управління. – К., 1975. – 135с.
1273036
  Ткаченко А. Стиль, напрям, метод, тип творчості: до осмислення естетичної концепції Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 22-29. – ISBN 966-693-015-3
1273037
  Ван Тассел Стиль, разработка, эффективность, откладка и испытание программ. / Ван Тассел. – Москва, 1981. – 319с.
1273038
  Ван Тассел Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ : пер. с англ. / Ван Тассел. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир, 1985. – 332 с.
1273039
  Хоронжий А. Стиль, якості і вимоги керівника // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 47-53. – ISSN 2078-5860
1273040
  Рязанцева Т. Стильний, суцільний, послідовний..." : Олекса Стефанович - людина і поет // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
1273041
   Стильные аксессуары своими руками / [ авт.-сост.: И.Н. Наниашвили, А.Г. Соцкова ]. – Харьков : Фактор, 2008. – 112с. : илл. – (Энциклопедия хранительницы домашнего очага). – ISBN 978-966-312-814-6
1273042
   Стильный попутчик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 15-16 : Фото. – ISSN 1029-5828
1273043
  Сєрова О.Ю. Стильова валентність мінімалізму в українському музичному просторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 48-56. – ISSN 2226-2180
1273044
  Логвінов І. Стильова генеза на перехресті ментальностей: новелістика Л. Себбар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 192-195. – ISBN 966-7825-78-7
1273045
  Ажнюк Л.В. Стильова деформація в українському мовленні російсько-українських білінгвів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-46. – ISSN 0027-2833
1273046
  Опанасюк О.П. Стильова динаміка та особливості розвитку української музики XX – початку XXI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 209-219
1273047
  Шуміліна О.А. Стильова динаміка української духовної музики XVII-XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Шуміліна Ольга Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1273048
  Кутасевич А.В. Стильова диференціація духовно-музичних спадщин Степана Дегтярьова та Артема Веделя: питання авторства творів суперечливої атрибуції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кутасевич Андрій Валентинович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273049
  Ленда Р. Стильова домінанта О. Слісаренка - символіста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Досліджуються особливості символістської поезії О. Слісаренка; категорії художнього простору, часу, асоціативної семантики кольору, що дають змогу говорити про філософічність сприйняття світу.
1273050
  Коваленко К. Стильова домінанта як літературознавча проблема // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 94-99. – ISSN 2075-1486
1273051
  Даниленко Л.В. Стильова еволюція графічного дизайну Великої Британії другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Даниленко Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273052
  Семак О. Стильова еволюція драматургії української діаспори першої половини ХХ ст.: від реалізму до "театру абсурду" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 142-147. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1273053
  Боршуляк А.М. Стильова еволюція символіки "пасіонності": бароко та романтизм : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Боршуляк А.М. ; Одес. держ. музична акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1273054
  Медведєва Леся В"ячеславівна Стильова еволюція творчості В.І. Зарецького в контексті мистецького нонконформізму 60-80 - х років 20 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Медведєва Л.В.; КНУКіМ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1273055
  Ревенок Н.М. Стильова еволюція українського класичного фарфору-фаянсу XIX - початку XX століття у практиці мистецтвознавчих експертних досліджень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. – ISSN 2226-3209
1273056
  Конончук Оксана Михайлівна Стильова парадигма перської новелістики 20-х-40-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 04 / Конончук Оксана Михайлівна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібл.: 5 назв
1273057
  Конончук О.М. Стильова парадигма перської новелістики 20-х-40-х рр.XX ст. : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.04 - літ-ра зарубіжних країн / Оксана Михайлівна Конончук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 184-197
1273058
  Ленда Р. Стильова парадигма творчості М. Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-284
1273059
  Бондаренко С.Д. Стильова парадигма фотодизайну в контексті сучасних художніх практик : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондаренко Сергій Дмитрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273060
  Кравець Я. Стильова поліфонійність новели Проспера Меріме "Взяття редуту" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 190-197. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Новела П. Меріме "Взяття редуту" (1829) - єдина батальна новела фр. письм., одна з найкоротших за обсягом, проте за своєю стильовою багатогранністю вона, мабуть, найцікавіша для дослідження письменницької майстерності класика фр. літератури. У цій ...
1273061
  Маленька Т.Ф. Стильова поліфонія перської поезії // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 312-318. – ISBN 978-966-02-5736-8
1273062
  Хом"як Т. Стильова самобутність поеми Григорія Бевза "Енеїда" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 175-181


  У статті розкривається специфіка стилю поеми Григорія Бевза "Енеїда"
1273063
  Волощук В.І. Стильова своєрідність новели З. Ленца "Ейнштейн перетинає Ельбу коло Гамбурга" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 34-38. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1273064
  Сакович І.В. Стильова своєрідність та розмаїття сучасної української народної кераміки / І.В. Сакович. – Київ : Знання, 1983. – 17 с.
1273065
  Завальнюк Інна Стильова специфіка і соціальна маркованість синтаксичних одиниць української газетної мови
1273066
  Бондар Л. Стильова специфіка п"єс Ярослава Стельмаха в контексті розвитку вітчизняної драматургії "нової хвилі" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 225-229. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1273067
  Ткачук Т. Стильова спорідненість драм Станіслава Пшибишевського "Сніг", Володимира Винниченка "Чорна пантера і білий медвідь" та оповідання "Жертва штуки" Василя Пачовського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 190-197. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1273068
  Кошова І. Стильова спорідненість малої прози Кнута Гамсуна і Михайла Коцюбинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 101-110. – (Філологічні науки)
1273069
  Коломиєць О.І. Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Коломиєць Ольга Ігорівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1273070
  Малинська Н. Стильове credo Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 176-182.
1273071
  Усманова О.В. Стильове багатство й своєрідність творчості Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 180-183. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1273072
  Нечипоренко А.Ф. Стильове використання прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 52-55. – ISBN 966-8188-08-X
1273073
  Нечипоренко А.Ф. Стильове використання прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 52-55. – Бібліогр.: Літ.: С. 55; 5 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1273074
  Горбик О.О. Стильови типи католицького чернецтва та їх храмобудування в регіонах Європи: доба бароко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 39-44
1273075
  Голобородько Я. Стильовий гербаріум Мар"яни Савки
1273076
  Моклиця М. Стильовий розріз модернізму: полемічні зауваги та практичні настанови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 51-58. – ISSN 0130-5263
1273077
  Саприкіна А. Стильовий синкретизм лірики Г. Мазуренко празького періоду // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 61-70. – ISSN 1728-9572
1273078
  Кордонець О. Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті "Веселка над пустарем" Богдана Лепкого // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 92-96
1273079
  Луцан Л. Стильовий синкретизм у романах Бориса Харчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 66-71. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1273080
  Литвиненко Н. Стильові аспекти фахового мовлення (на матеріалі медичної лексики)
1273081
  Литвиненко Н. Стильові аспекти фахового мовлення (на матеріалі медичної лексики)
1273082
  Тимофієнко В. Стильові визначення будівель ХХ століття // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-71. – ISSN 0131-2685
1273083
  Ромас Л.М. Стильові домінанти в зображенні степу та рослинної символіки в історичній прозі Ю. Мушкетика // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 259-267
1273084
  Каралюс М. Стильові домінанти модерну в українському мистецтві // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 64-69. – ISSN 1728-6875
1273085
  Поліщук О.П. Стильові домінанти наукового, художнього та філософського мислення: порівняльний аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 81-86
1273086
  Моклиця М. Стильові домінанти творчості Ольги Кобилянської


  У статті розглянуто взаємодію реалізму, модернізму (експресіонізму) і мелодраматизму у стильовій еволюції письменниці
1273087
  Янкова М.А. Стильові домінанти творчості Юрка Гудзя : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Янкова Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1273088
  Янкова М.А. Стильові домінанти творчості Юрка Гудзя : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Янкова Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 216 л. – Додатки: л. 185-216. – Бібліогр.: л. 163-184
1273089
  Кривуляк О.В. Стильові екзистенціалії малої прози В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається оповідання В. Винниченка в структурно-типологічному аспекті. У творах автора простежується інтерференція художніх систем (романтизм, неоромантизм, символізм, екзистенціалізм). In the article the story of V. Vynnychenko has been ...
1273090
  Шамрук Алла Стильові напрямки в архітектурі Білорусі 1920-1930-х років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 93-97. – ISSN 1728-6875
1273091
  Крупей М.В. Стильові основи формування виконавської майстерності саксофоніста (у контексті музичної творчості 19-20 століть) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Крупей Михайло Васильович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2006. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1273092
  Савчук А.І. Стильові особливості дерев"яної курортної архітектури Галичини в XIX - першій половині XX ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 304-313. – ISSN 2076-815X
1273093
  Костенко Д.О. Стильові особливості дизайну фасадних композицій у житловому середовищі м. Київ у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 191-198


  Досліджено стильові особливості фасадних композицій у житловому середовищі м. Київ протягом 20 ст.
1273094
  Лебедєва Л.О. Стильові особливості замітки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 107-109


  Досліджено позитивні та негативні приклади написання подієвих заміток у сучасних українських ЗМІ (як у друкованих, так і в інтернет-виданнях). Розроблено рекомендації щодо ефективного використання синтаксичних, лексичних і композиційних засобів у цьому ...
1273095
  Лебедівна Л. Стильові особливості історичної прози Катрі Гриневичевої
1273096
  Романова О.В. Стильові особливості кінороману „Останнього року в Марієнбаді” Алена Роб-Ґріє в аспекті синтезу мистецтв // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 242-264. – ISBN 966-8474-40-6
1273097
  Алексеєнко Н.М. Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напрямку : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Алексеєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 215л. – Бібліогр. : л.194-216
1273098
  Алексеєнко Н.М. Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напряму : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Алексеєнко Н.М. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.; 10 назв
1273099
  Білоус Н.В. Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини 19- початку 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01- українська література / Білоус Н.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.:л.176-191
1273100
  Білоус Наталя Володимирівна Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Білоус Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1273101
  Макаренко Л. Стильові особливості переосмислення фольклорного мелосу в оркестрових творах Л. Колодуба // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 56-65. – ISSN 2411-3832
1273102
  Немченко Г. Стильові особливості поезії Ліни Костенко та Наталії Лівицької-Холодної // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 26. – С. 123-134. – ISBN 978-966-920-255-0
1273103
  Горішна Г.М. Стильові особливості поезії Революції Гідності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 182-186. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1273104
  Єршов В. Стильові особливості правобережної польськомовної мемуаристики України доби романтизму // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
1273105
  Полохова Н.В. Стильові особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст. // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 202-210
1273106
  Перетятько М. Стильові особливості ранньої поезії М. Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 123-130. – ISSN 1728-9572
1273107
  Бородавкін С. Стильові риси "Урочистої меси" Олега Польового // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 196-206. – ISSN 2413-4767
1273108
  Ленська С.В. Стильові стратегії малої прози І. Дніпровського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 103-116


  У статті на прикладі оповідань І. Дніпровського досліджується явище синтезу, характерне для літератури 1920-х років, що знайшло вияв у різноспрямованості стилістичних і жанрових стратегій українського письменства. В індивідуальному стилі письменника ...
1273109
  Янковська Ж. Стильові та стилістично-естетичні аспекти фольклоризму роману Пантелеймона Куліша "Чорна Рада" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 109-118. – ISSN 0869-3595
1273110
   Стильові тенденції української літератури 20 століття. – Київ : Фоліант, 2004. – 284 с. – ISBN 966-8474-24-4
1273111
  Білецький Ф.М. Стильові течії в літературі соціалістичного реалізму і жанрово-стильові тенденції і жанрово-стильові тенденції в сучасному романі / Ф.М. Білецький, М.Х. Гуменний. – Дніпропетровськ, 1986. – 52с.
1273112
  Семенюк Л. Стильові течії українського літературного бароко: до постановки наукової проблеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 150-155. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1273113
  Щербань О. Стильові трансформації в орнаментиці і формах опішнянських глиняних виробів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 71-79. – ISSN 0869-3595
1273114
  Сашина А. Стимул для мыслей. Выставка помогает специалистам находить новые решения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 6


  Одним из главных отраслевых событий нынешнего года, продемонстрировавшим самые современные разработки в области лазерных, оптических и электронных технологий, стала 8-я Международная специализированная выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики-2013". ...
1273115
  Лезгинцев Ю. Стимул развития Перу // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 53-68. – ISSN 044-748Х
1273116
   Стимули високопродуктивної праці. – К., 1987. – 98с.
1273117
  Бляшук С.Г. Стимули до інноваційної праці: тенденції розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 286-294. – ISSN 2410-4752
1273118
  Палкін Ю.І. Стимули до праці в соціалістичному змаганні / Ю.І. Палкін. – Київ, 1976. – 48с.
1273119
  Опіярі В.І. Стимули сприяють ефективності / В.І. Опіярі. – Київ, 1983. – 84 с.
1273120
  Савицький С.В. Стимули та обмеження банківського інвестування на фондовому ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 35-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1273121
  Бак Н. Стимули як інструменти механізму регулювання міжбюджетних відносин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 48-56. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1273122
   Стимулирование академической активности студентов. – Ярославль, 1991. – 100с.
1273123
  Алиева Д.Ш. Стимулирование активизации творческой познавательной деятельности студентов в вузе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 255-259. – ISSN 1993-5560
1273124
  Ужкуренас А.П. Стимулирование биосинтеза хлортетрациклина и витамина В12 микроэлементами, исследование стабильноси кормового биомицина и использование отходов его производства : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ужкуренас А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 19л.
1273125
  Кузьмин Б.В. Стимулирование высокоэффективного труда / Б.В. Кузьмин, И.С. Ильичев. – Донецк, 1980. – 87с.
1273126
  Щербинин К.Е. Стимулирование и выравнивание колхозных доходов через механизмы цены : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Щербинин К.Е.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
1273127
  Гага В.А. Стимулирование и многофакторные шкалы сравнительной оценки эффективности труда участников социалистического соревнования / В.А. Гага, Ю.Я. Ковалев. – Томск, 1978. – 192с.
1273128
  Ручка А.А. Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии / А.А. Ручка. – Киев, 1988. – 221 с.
1273129
   Стимулирование инициативности речи учащихся на уроках иностранного языка : (пособие для студентов и учителей) / Г.В. Платонова, Е.В. Сухарева, Н.А. Дударева, К.А. Родкин; Платонова Г.В., Сухарева Е.В., Дударева Н.А., Родкин К.А. ; М-во просвещения РСФСР. Иван. гос. пед. ин-т им. Д.А. Фурманова. – Иваново : [б. и.], 1972. – 82 с.
1273130
  Ремесник А.Д. Стимулирование инициативы трудовых коллективов / А.Д. Ремесник. – К, 1989. – 164с.
1273131
  Расулев А. Стимулирование инновационной активности в экономике / А. Расулев, Р. Алимов // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 13-36. – ISSN 0207-3676
1273132
  Кройтор Т.В. Стимулирование инновационной деятельности методами профессионального обучения: осмысление опыта // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-58. – ISSN 0130-9765
1273133
  Аубеков Мухадин Абдул-Керимович Стимулирование интенсификации колхозного производства. : Автореф... наук: 08.00.01 / Аубеков Мухадин Абдул-Керимович; Рост. гос. унив. – Ростов, 1977. – 24л.
1273134
   Стимулирование исполнения хозяйственных договоро. – Минск, 1968. – 164с.
1273135
  Тхагапсова Люба Фралевна Стимулирование как фактор повышения трудовой активности колхозниц : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тхагапсова Люба Фралевна; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 23л.
1273136
   Стимулирование как фактор повышения эффективности производства. – Ставрополь, 1978. – 112с.
1273137
  Шкурко С.И. Стимулирование качества и эффективности производства / С.И. Шкурко. – М., 1977. – 271с.
1273138
  Стерликов Ф.Ф. Стимулирование качества сельскохозяйственой продукции / Ф.Ф. Стерликов. – Москва : Экономика, 1979. – 142с.
1273139
  Гусманов У.Г. Стимулирование конечных результатов труда в сельском хозяйстве / У.Г. Гусманов. – М., 1984. – 160с.
1273140
  Дрозд Станислав Степанович Стимулирование напряженных планов внутризаводских подразделений. (На примере предприятий М-ва тракт. и с.-х. машиностроения СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Дрозд Станислав Степанович; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.32-33
1273141
  Назаров Т.Н. Стимулирование научно-технического прогресса в общественном производстве / Т.Н. Назаров. – Душанбе, 1986. – 80 с.
1273142
  Слипенчук Александр Павлович Стимулирование научно-технического прогресса в условиях интенсификации общественного производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Слипенчук Александр Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.171-195
1273143
  Слипенчук А.П. Стимулирование научно-технического прогресса в условиях интенсификации общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Слипенчук А.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1273144
  Архангельский М.С. Стимулирование научно-технического прогресса в условиях развитого социализма. : Автореф... наук: 08.00.01 / Архангельский М.С.; Одесск. гос. унив. им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
1273145
  Загородний О.П. Стимулирование научной организации труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загородний О.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 c.
1273146
  Абрамов И.М. Стимулирование научных работников за создание новой техники / И.М. Абрамов ; науч. ред. З.И. Гиоргидзе ; АН БССР, Ин-т экономики. – Минск : Наука и техника, 1983. – 126 с. : ил.
1273147
  Демидов Л.И. Стимулирование общественного труда при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов Л. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 17л.
1273148
  Даниленко О.В. Стимулирование охраны природы в народном хозяйстве / О.В. Даниленко. – М, 1989. – 127с.
1273149
   Стимулирование повышения качества. – Л., 1979. – 160с.
1273150
  Приходько В.М. Стимулирование повышения качества продукции на предприятиях республики / В.М. Приходько. – К., 1976. – 24с.
1273151
  Зорин А.С. Стимулирование повышения качества труда и продукции в условиях самофинансирования: лекция / А.С. Зорин. – Л., 1990. – 38с.
1273152
   Стимулирование повышения эффективности геологоразведочного производства. – М., 1990. – 182с.
1273153
  Ржешевский В.А. Стимулирование производительной работы коллектива. / В.А. Ржешевский. – М., 1980. – 64с.
1273154
  Задорожный В.К. Стимулирование производительности и качества труда в торговле / В.К. Задорожный. – К., 1983. – 158с.
1273155
   Стимулирование производства в АПК в условиях самофинансирования. – Новосибирск, 1988. – 147с.
1273156
  Лушин С.И. Стимулирование производства и повышения качества товаров народного потребления. / С.И. Лушин, О.В. Грядовая. – Москва, 1986. – 45 с.
1273157
  Ратгауз М.Г. Стимулирование производства и труда в сельском хозяйстве / М.Г. Ратгауз. – Москва : Экономика, 1982. – 128 с.
1273158
  Сухаревский Б.М. Стимулирование производства и экономики социализма / Б.М. Сухаревский. – М., 1968. – 94с.
1273159
  Глонти Т.А. Стимулирование процессов старения коньячных спиртов путем применения звуковых колебаний : Автореф... канд. техн.наук: 366 / Глонти Т.А.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1273160
  Сойфер В.Г. Стимулирование работников за развитие новой техники / В.Г. Сойфер. – М, 1971. – 175с.
1273161
  Мельник Л.Г. Стимулирование развития национальной экономики в условиях климатических изменений / Л.Г. Мельник, А.В. Кубатко, А.Н. Дериколенко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 38-47. – ISSN 1726-8699


  Стаття присвячена розробці можливих шляхів розвитку національної економіки в умовах кліматичних змін. У роботі аналізуються галузі національної економіки, які найбільш уразливі й залежні від кліматичних змін. Значну увагу приділено пошуку шляхів ...
1273162
   Стимулирование развития новой техники в странах СЭВ. – М., 1969. – 142с.
1273163
  Бекбузарова М Ф. Стимулирование региональной экономической политики при помощи кластерных технологий // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 6. – С. 49-53. – ISSN 0320-8168
1273164
  Канаев В А. Стимулирование роста квалификации сельскохозяйственных рабочих. / В А. Канаев, . – М, 1977. – 112с.
1273165
   Стимулирование роста производительности труда. – Минск : Наука и техника, 1974. – 236 с.
1273166
  Владова Н.В. Стимулирование роста эффективности труда / Н.В. Владова. – Москва, 1987. – 183с.
1273167
  Сериков В.В. Стимулирование самовоспитания старшеклассников как условие формирования социально ценных качеств их личности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сериков В.В.; АПН СССР. НИИ общей педагогики. – М., 1979. – 25л.
1273168
  Голованов А.А. Стимулирование снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции / А.А. Голованов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 80 с.
1273169
  Вахламов И.А. Стимулирование создания и внедрения новой технологии / И.А. Вахламов. – Москва, 1979. – 79с.
1273170
  Лебедев В.М. Стимулирование социалистичесокй дисциплины труда на промышленном предприятии (правовые вопросы) : Автореф... канд. юр.наук: / Лебедев В. М.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 15л.
1273171
  Лапшин Н.П. Стимулирование творческой активности специалистов / Н.П. Лапшин. – М, 1977. – 64с.
1273172
  Лойко Н.К. Стимулирование творческой активности трудящихся / Н.К. Лойко, Л.С. Шевченко. – К., 1987. – 47с.
1273173
  Нестерова Л.Н. Стимулирование творческой активности учащихся в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Нестерова Л. Н.; АПН, НИИ общего и политехн. образов. – М., 1968. – 31л.
1273174
  Гаретовский Н.В. Стимулирование техниеского прогресса / Н.В. Гаретовский. – Москва, 1970. – 88с.
1273175
  Тропашко В.А. Стимулирование технического прогресса / В.А. Тропашко. – Минск, 1972. – 25с.
1273176
  Шепель В.М. Стимулирование труда / В.М. Шепель. – М, 1969. – 88с.
1273177
  Бондарь И.К. Стимулирование труда в новых условиях хозяйствования / И.К. Бондарь, Е.П. Васильева. – К, 1987. – 174с.
1273178
  Хомченко А.И. Стимулирование труда в промышленности. / А.И. Хомченко. – Рига, 1975. – 117с.
1273179
  Роговой В.В. Стимулирование труда в процессе стирания его социально-экономических разделений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Роговой В. В.; АН УССР, ин-т экон. – Киев, 1981. – 26л.
1273180
  Сидорова М.И. Стимулирование труда в сельской сфере АПК / М.И. Сидорова. – М., 1986. – 139с.
1273181
  Смирнова К.В. Стимулирование труда в службе быта / К.В. Смирнова. – М., 1972. – 64с.
1273182
   Стимулирование труда в социалистическом обществе. – Минск, 1964. – 192с.
1273183
   Стимулирование труда в условиях интенсификации общественного производства. – М, 1988. – 149с.
1273184
  Тарасов Н.Г. Стимулирование труда и эффективное использование техники. / Н.Г. Тарасов, В.В. Ромащенко. – М., 1974. – 95с.
1273185
  Панов Н.Н. Стимулирование труда работников непроизводственных отраслей. (На матер. просвещения и здравоохранения) : Автореф. дис... канд. экон. наук / Панов Н.Н. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
1273186
  Цветкова Т.Н. Стимулирование труда работников пищевой промышленности / Т.Н. Цветкова. – М., 1989. – 127с.
1273187
  Поварич И.П. Стимулирование труда: Систем. подход. / И.П. Поварич, Б.Г. Прошкин. – Новосибирск, 1990. – 193с.
1273188
  Бурыхин Б.С. Стимулирование трудового потенциала и трудового вклада работников управления / Б.С. Бурыхин. – Томск, 1991. – 157с.
1273189
   Стимулирование трудовой активности работников. – К., 1986. – с.
1273190
  Коростелев А.С. Стимулирование трудовой активности рабочих промышленности как важный фактор повышния эффективнсоьти общественного поизводства : Автореф... канд .экон.наук: / Коростелев А. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1273191
  Шмиголь М.Ф. Стимулирование трудовой деятельности как социально-философская проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шмиголь М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1987. – 20л.
1273192
  Попова И.М. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. / И.М. Попова. – К., 1976. – 207с.
1273193
  Романенко В.И. Стимулирование химических реакций лазерным излучением и разделение изотопов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Романенко В. И.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1975. – 14л.
1273194
   Стимулирование хозяйственной инициативы на предприятии. – Барнаул, 1986. – 170с.
1273195
   Стимулирование ценами экономии и рационального использования сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов. – М., 1982. – 199с.
1273196
  Океанова З.К. Стимулирование ценой обновления техники при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Океанова З. К.; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1273197
  Синякевич И.М. Стимулирование эколого-экономической эффективности лесопользования / И.М. Синякевич, Ю.Ю. Туныця. – Львов, 1985. – 175с.
1273198
  Симонова Л.Н. Стимулирование экспорта в или и Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-58. – ISSN 044-748Х
1273199
  Миронова Надежда Степановна Стимулирование эффективного использования основных производственных фондов (на примере машиностроительных предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.21 / Миронова Надежда Степановна; Харьковск. инженерно-экономич. ин-т. – Харьков, 1987. – 22л.
1273200
  Федоров К.Г. Стимулирование эффективности и качества научной работы / К.Г. Федоров. – М., 1980. – 111с.
1273201
  Мышелова А.С. Стимулирование эффективности производства и качества продукции / А.С. Мышелова. – Минск, 1980. – 152с.
1273202
  Аванесян О.С. Стимулированное излучение чистых и примесных кристаллов антрацена при оптической накачке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Аванесян О.С.; АН АрмССР. – Аштарак, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14-15
1273203
  Шмилевич А.М. Стимулированные светом ионные процессы в монокристаллах сульфида кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Шмилевич А.М.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 18л.
1273204
  Гольдман А.Г. Стимулированные токи и электролюминесценция (стимулированная проводимость полупроводников) / А.Г. Гольдман, Г.А. Жолкевич. – Киев : Наукова думка, 1972. – 197 с.
1273205
  Гущина Н.А. Стимулирующая политика государства и право // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.38-42. – ISSN 1811-9018
1273206
  Токарева З.Н. Стимулирующая роль закупочных цен в условиях непосредственно общественого производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Токарева З.Н.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 15л.
1273207
  Костин Л.А. Стимулирующая роль оплаты по труду / Л.А. Костин. – М., 1977. – 63с.
1273208
  Гендлер Г.Х. Стимулирующая роль оплаты труда в социально-культурных отраслях / Гендлер Г.Х. – Москва, 1988. – 206 с.
1273209
  Балибалова Д.И. Стимулирующая роль прибыли : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Балибалова Д.И.; Ленингр. фин.-эконэ ин-т. – Ленинград, 1971. – 20л.
1273210
  Пронина М.Г. Стимулирующая функция гражданско-правовых санкций. / М.Г. Пронина. – Минск, 1977. – 198с.
1273211
  Самсоненко Р.В. Стимулирующее влияние измельченной ткани на регенерацию мышц : Автореф... канд. биол.наук: / Самсоненко Р.В.; 1-й Моск. мед. ин-т. – М., 1964. – 21л.
1273212
  Михайличенко А.Г. Стимулирующее воздействие кредита на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайличенко А.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1273213
  Ивановский Юрий Александрович Стимулирующее действие излучения и алкилирующих соединений на выклев, рост, продолжительность жизни и адаптивные реакции : Автореф... канд. биол.наук: / Ивановский Юрий Александрович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1980. – 25л.
1273214
  Кузин А.М. Стимулирующее действие ионизирующего излучения на биологические процессы. К проблеме биологического действия малых доз / А.М. Кузин. – Москва : Атомиздат, 1977. – 134 с. : ил., табл. – Библиогр.: 304 назв.
1273215
  Веселов А.Д. Стимулирующее действие сапропеля на производительную функцию животных. : Автореф... канд. ьиол.наук: / Веселов А.Д.; Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 22л.
1273216
  Порхачев В.В. Стимулирующие системы оплаты труда в тексительной промышленности СССР. (По матер. Лен. хлопчатобумаж. пром. послевоенного периода). : Автореф... канд. экон.наук: / Порхачев В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш.к валиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1953. – 16л.
1273217
  Веселов А.Д. Стимулирующиее действие сапропеля на воспроизводительную функцию животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Веселов А.Д. ; Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 22 с.
1273218
  Корабльова Ирина Стимулом для развития считают кризис в Угличском районе : кризис - это стимул для развития. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1273219
  Веселков Ф.С. Стимулы высоких плановых заданий / Ф.С. Веселков. – Москва, 1968. – 303с.
1273220
  Долишний М.И. Стимулы высокопроизводительного труда / М.И. Долишний. – Львов, 1985. – 66с.
1273221
  Аманмурадова Н.А. Стимулы высокопроизводительного труда / Н.А. Аманмурадова ; под ред. Л.И, Сосновской ; АН ТССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 80, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 79-80
1273222
  Шабалин В.И. Стимулы высокопроизводительного труда. / В.И. Шабалин. – М., 1977. – 31с.
1273223
  Иванова Е.Е. Стимулы высокпроизводительного труда / Е.Е. Иванова, М.Г. Муталимов. – Минск, 1976. – 72с.
1273224
   Стимулы и пути повышения эффективности общественного производства в условиях Европейского Севера. – Сыктывкар, 1975. – 105с.
1273225
  Лизун В. Стимулы инновационной экономики // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 78-87. – ISSN 2074-6040


  В данной статье предпринята попытка выделить основные парадигмы подлинно инновационной экономики, которые зачастую игнорируются при разработке программ ускорения научно-технического развития России.
1273226
  Лизун В.Н. Стимулы инновационных процессов в экономике (советский и зарубежный опыт) // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 4-12. – ISSN 2074-6040
1273227
  Шаститко А. Стимулы к процессным инновациям в дискретных структурных альтернативах конкурентной политики / А. Шаститко, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 56-85 : табл., рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0042-8736
1273228
  Чухно А.А. Стимулы к труду / А.А. Чухно. – М, 1964. – 32с.
1273229
  Сухин В.А. Стимулы к труду / В.А. Сухин, Н.А. Хворостовский. – Л., 1969. – 128с.
1273230
  Ракоти В.Д. Стимулы к труду в новых условиях хозяйствования. / В.Д. Ракоти. – М, 1986. – 149с.
1273231
  Голубева Людмила Матвеевна Стимулы к труду в системе социалистических производственных отношений. : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Голубева Людмила Матвеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 191л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1273232
  Железовская Н.М. Стимулы к труду на современном этапе развития социалистического общества / Н.М. Железовская. – Москва, 1985. – 161 с.
1273233
  Зайцев Р.Л. Стимулы к труду при социализме и их роль в развитии соревнования. : Автореф... кандидат экон.наук: / Зайцев Р.Л.; М-во просвещения РСФСР.Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1961. – 17л.
1273234
  Лоскутков В.Г. Стимулы к труду при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Лоскутков В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
1273235
  Уткин Э.А. Стимулы к труду. / Э.А. Уткин. – М., 1974. – 64с.
1273236
  Ермолин Д.В. Стимулы научного вторчества : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ермолин Д.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1273237
  Карпов М.М. Стимулы научного творчества / М.М. Карпов. – Москва, 1969. – 48 с.
1273238
   Стимулы нравственного и интеллектуального развития подростка. – Йошкар-Ола, 1968. – 156с.
1273239
  Пряникова В.Г. Стимулы организации и сплочения детского коллектива клубного типа. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пряникова В.Г.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1981. – 18л.
1273240
   Стимулы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1968. – 263с.
1273241
  Мочульская Т.С. Стимулы получения общего образвоания молодыми рабочими промышленных предприятий : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мочульская Т.С.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1273242
  Каменева З.А. Стимулы проиводительности труда. (Из опыта машиностроит. предприятий г.Харькова) / З.А. Каменева. – Х., 1976. – 83с.
1273243
  Добрусина М.Е. Стимулы развития социалистического соревнования и их совершенствование на современном этапе / М.Е. Добрусина. – Томск, 1982. – 149с.
1273244
  Васильев В.С. Стимулы развития экономики США: смена парадигмы / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
1273245
   Стимулы рационального природопользования в условиях развитого социализма. – Таллин, 1979. – 158с.
1273246
  Крючков В.И. Стимулы социалистического соревнования и их использование для повышения эффективности производства и качества работы. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Крючков В.И.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 25л.
1273247
  Гвоздев Н.Н. Стимулы социалистической экономики. / Н.Н. Гвоздев. – М., 1985. – 223с.
1273248
  Тупицына Майя Николаевна Стимулы труда в экономической системе социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тупицына Майя Николаевна; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т народного хозяйства. – Одесса, 1980. – 22л.
1273249
  Щербак Н Ф. Стимулы трудовой деятельности : (методол. аспект) / Ф.Н. Щербак; М-во высш.и сред. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – 280 с.
1273250
  Гуломов О. Стимулы трудовой деятельности / О. Гуломов. – Душанбе, 1979. – 170с.
1273251
  Батухин И.Л. Стимулы эффективного труда / И.Л. Батухин, А.А. Овчинникова. – М, 1978. – 64с.
1273252
  Сидорова Ж.И. Стимулы эффективного труда / Ж.И. Сидорова, Р.А. Яковлев. – М., 1980. – 64с.
1273253
  Лащак В.В. Стимулювальна роль прямих податків : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: 6 назв
1273254
  Єлісєєва О.К. Стимулювання в системі управління персоналом підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 388-392. – ISSN 2222-4459
1273255
  Прахов Б. Стимулювання винахідництва в аспекті відносин між робітником та роботодавцем // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-16.
1273256
  Ратушний А.В. Стимулювання винахідницької дяльності у сфері військово-промислового комплексу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 312-315. – ISSN 2219-5521
1273257
  Андрощук Г.О. Стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності: зарубіжна практика та стан в Україні / Г.О. Андрощук, В.В. Шевченко // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 103-142. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
1273258
  Кордонець Г.В. Стимулювання випуску наукомісткої продукції в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 36-39
1273259
  Кірєєва Е.А. Стимулювання виробництва біогазу як шлях до енергетичної незалежності України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 61-66. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
1273260
  Чибіскова Галина Сергіївна Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні методи стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива, такі як страхування урожаю сільськогосподарських культур, здешевлення кредитів для виробників сільськогосподарської продукції, компенсація вартості ...
1273261
  Чибіскова Галина Сергіївна Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні методи стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива, такі як страхування урожаю сільськогосподарських культур, здешевлення кредитів для виробників сільськогосподарської продукції, компенсація вартості ...
1273262
  Чибіскова Г.С. Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – ISSN 1993-6788
1273263
  Токунова А.В. Стимулювання впровадження альтернативної енергетики: досвід ЄС та стан в Україні // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 77-81. – ISBN 978-966-2456-11-0
1273264
  Кикіш С. Стимулювання до сплати аліменів: нововведення законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 24-25
1273265
  Любкіна О. Стимулювання довгострокових інвестицій в економіку: канал цін на фінансові активи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11/12 (131). – С. 108-116. – ISSN 1605-2005


  У статті аналізується проблема стимулювання довгострокового інвестиційного попиту в умовах скорочення факторної продуктивності в економіці, падіння дохідності фінансових активів, низького рівня інфляції, скорочення обсягу ліквідності на фінансових ...
1273266
  Селезньова Л.В. Стимулювання екологічної діяльності підприємств для забезпечення конкурентоспроможності на ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 92-99
1273267
  Буковинський В.С. Стимулювання еколого-збалансованого природокористування в умовах макроекономічної нестабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1273268
   Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналіт. доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 85, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-193-6
1273269
  Голубій І.Є. Стимулювання експортного потенціалу в процесі реалізації промислової політики і раціоналізації виробництва // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 34-38. – (Економічні науки ; № 1)
1273270
  Бабенко В.О. Стимулювання експорту як державна політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-304. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики стимулювання експорту, її зміст, завдання та інструменти.
1273271
  Кизима І.С. Стимулювання ефективної праці у сфері охорони здоров"я : монографія / І.С. Кизима ; МОНУ ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2008. – 226 с. – ISBN 978-966-1508-06-3
1273272
  Швець І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах / І. Швець, Т. Коваленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1273273
  Швець І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах / І. Швець, Т. Коваленко
1273274
  Іванова А.М. Стимулювання інвестиційних процесів на ринку торговельних послуг (на прикладі м. Києва) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 95-105. – ISSN 1993-6788


  Досліджено механізми стимулювання розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів за допомогою впровадження комплексу заходів із залученням інвестиційних коштів. The article studies the mechanisms of stimulating the development of infrastructure at ...
1273275
  Бервено О.В. Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств / О.В. Бервено, Ю.В. Мірошниченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2222-0712
1273276
  Токар В.В. Стимулювання інноваційних перетворень як інструмент подолання диспропорцій регіонального розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 227-236.
1273277
  Стеченко Д.М. Стимулювання інноваційно-інвестиційної активності розвитку конкурентоспроможної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 106-110


  Розглядаються аспекти інноваційної політики в активізації розвитку конкурентоспроможності економіки.
1273278
  Томарева-Патлахова Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 196-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1273279
  Тимонін О.М. та інш. Стимулювання інноваційного процесу на підприємствах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.53-55
1273280
  Красножон С.В. Стимулювання інноваційного розвитку України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 87-95
1273281
  Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.41-47. – ISSN 0131-775Х
1273282
  Сердюк І.Г. Стимулювання інноваційної діяльності : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 81-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1273283
  Скиба М. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-151
1273284
  Жежуха В.Й. Стимулювання інноваційної діяльності європейський досвід // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 229-235. – ISSN 0321-0499
1273285
  Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 101-107. – Бібліогр.: 6 назв
1273286
  Червінська Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
1273287
  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 362-367


  У статті обгрунтовано необхідність та значущість стимулювання інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки; проаналізовано основні тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні; ...
1273288
  Калина А.В. Стимулювання інноваційної політики: проблеми та шляхи вирішення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 138-146.
1273289
  Павленчик Н.Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 37-41. – ISSN 2221-1055
1273290
  Довга Т. Стимулювання інтересу студентів до іміджотворення в освітньому середовищі університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 62-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1273291
  Бережна Л.М. Стимулювання й мотивація праці на підприємстві / Л.М. Бережна, О.І. Трифонова // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2005. – № 3. – С. 8-11
1273292
  Кабанська О.С. Стимулювання мотивації майбутніх учителів до оволодіння вміннями педагогічного прогнозування як умова їх успішного формування // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 135-143. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу наукової літератури і власного педагогічного досвіду автором доведено, що формування умінь педагогічного прогнозування вимагають застосування спеціальної технології, успішна реалізація якої від позитивної мотивації студентів ...
1273293
  Савлук С.М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків : банківська справа // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 111-117 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1273294
  Онищенко В. Стимулювання національного експорту / В. Онищенко, І. Гужва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 33-47. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1273295
  Ніколаєнко В.О. Стимулювання персоналу як складова стратегічного розвитку підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 37-40. – (Економічні науки)
1273296
  Шулдик В.І. Стимулювання пізнавальної активності студентів засобами модульно-рейтингової системи навчання / В.І. Шулдик, О.С. Осадчий // Вісник Національного педагогічного університету : Збірник наукових статей викладачів,докторантів, аспірантів / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип.4. – С. 125-127
1273297
  Гритенко О.А. Стимулювання позитивної поведінки осіб, засуджених до позбавлення волі: міжнародно-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 70-80. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1273298
  Гриньова В.М. Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування : монографія / Гриньова В.М., Тараненко А.А. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-390-0
1273299
  Карлін М.І. Стимулювання праці в освітньо-науковій сфері: проблеми теорії і практики / М.І. Карлін. – Луцьк : Вежа, 2000. – 192с. – ISBN 966-7294-96-Х
1273300
   Стимулювання праці в період розгорнутого будівництва комунізму. – Київ, 1964. – 167 с.
1273301
  Чепінога В.Г. Стимулювання праці в умовах інтенсивного виробництва / В.Г. Чепінога. – К, 1983
1273302
  Гребінчук О. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання : економіка підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 52-55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1273303
  Красюк Т.В. Стимулювання праці науково-педагогічних працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 233-239. – ISBN 978-966-458-401-9


  Однією з головних умов трудового договору, який укладається з науково-педагогічними працівниками, є оплата праці. У "Рекомендаціях про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів", прийнятих 1997 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО у Парижі, ...
1273304
  Бондаренко О.М. Стимулювання праці як чинник забезпечення конкурентоспроможності робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 309-313


  В статті розглянуті питання впливу існуючої системи оплати праці в Україні на конкурентоспроможність вітчизняної робочої сили. Розглянуті основні недоліки, що притаманні системі оплати праці в Україні та надані рекомендації щодо їх усунення. The ...
1273305
  Серпенінова Ю.С. Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку / Ю.С. Серпенінова, М.В. Сапожнікова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 125-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1273306
  Іванова М. Стимулювання працівників промислового підприємства щодо ефективного управління оборотними коштами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 183-191. – Бібліогр. на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
1273307
  Невмержицький П. Стимулювання регіонального економічного розвитку як пріорітетний напрям діяльності Європейського Союзу // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.370-386
1273308
  Джумагельдієва Г.Д. Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: економіко-правовий аспект // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 0372-6436
1273309
  Порєв О. Стимулювання розвитку дослідницьких груп як осередків підготовки студентів до інноваційного підприємництва // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 111-118. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті розглянуто питання науково-організаційного забезпечення підготовки студентів фізичних спеціальностей до інноваційного підприємництва. Показано, що цю підготовку доцільно здійснювати не лише у межах навчального процесу, а й у формі роботи ...
1273310
  Фурман В. Стимулювання розвитку економіки: досвід Туреччини і українські реалії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 7


  "Сьогодні дуже багато говорять про необхідність прискорення національної економіки - запланований на поточний і наступний роки показник у 3–3,5% зростання ВВП щонайменше вдвічі недотягує до 6–8%, необхідних для її повноцінного відновлення після ...
1273311
  Миргородська Л.С. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 206-210. – Бібліогр.: 12 назв
1273312
  Прилуцька І.А. Стимулювання розвитку організаційних форм інноваційного підприємництва в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 195-196. – ISBN 78-966-1555-47-09
1273313
  Кобеля З.І. Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні / З.І. Кобеля, І.М. Антюхова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 48-60. – ISSN 2411-4413
1273314
  Шедяков В. Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 42-45. – ISSN 1810-3944


  "Успішна підготовка та проведення нової модернізації в постсучасних умовах, тобто постсучасної модернізації (постмодернізації), передбачає оволодіння всіма можливостями розширеної ресурсної та методичної бази...".
1273315
  Поліщук В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації "цілей розвитку тисячоліття" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 172-182 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1273316
  Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону : теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 514, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 298-495. – Бібліогр.: с. 496-514. – ISBN 978-966-7667-86-3
1273317
  Парнюк Володимир Олександрович Стимулювання структурних змін в економіці - головне завдання податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 214-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зв"язок між сформованою системою оподаткування та галузевою структурою економіки. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що чинна податкова система, основу якої утворюють ПДВ і податок на прибуток підприємств ...
1273318
  Павинська Н.А. Стимулювання студентів до навчальної та науково-дослідної роботи у період другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 32-35. – ISSN 2221-6316


  Про грошову допомогу студентам Університету св. Володимира.
1273319
  Пічкур О. Стимулювання творчої діяльності та шляхи правової охорони об"єктів права інтелектуальної власності / О. Пічкур, О. Крижанівський // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-18
1273320
  Фомін І.С. Стимулювання товарного експорту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 141-145


  Стаття спрямована на визначення з урахуванням правил COT шляхів вдосконалення державного стимулювання товарного експорту в цілях активізації розвитку експортного і виробничого секторів економіки України. The article is aimed at determination taking ...
1273321
  Букринський Б.В. Стимулювання фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні / Б.В. Букринський, О.І. Лайко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 7-16


  Виявлені основні перешкоди для фінансового розвитку наукової сфери в Україні та запропоновані заходи щодо усунення таких перешкод.
1273322
  Стрельченко О. Стимулювання як метод державного управління // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-40.
1273323
  Чернишова О.Б. Стимулювання якісного розвитку карткового ринку в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 38-42


  Обговорюється проблема масового переходу банків на емісію та використання у розрахунках високотехнологічних смарт-карток.
1273324
  Маршавін Ю. Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудових колективів в умовах новітніх викликів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1273325
   Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.) / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран, А.М. Косян, О.І. Косик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1129. – C. 107-115. – (Серія "Біологія" ; вип. 23). – ISSN 2075-5457


  У статті представлено результати дослідження впливу йонів алюмінію у різних фітотоксичних концентраціях на морфологічні параметри, водний статус та вміст фотосинтетичних пігментів, як інтегральних показників фізіологічного стану організму - рослин ...
1273326
  Маршавін Ю.М. Стимулююча інвестиційна політика як основний засіб подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 7-18. – ISBN 978-617-649-035
1273327
  Трофимчук О.А. Стимулююча модернізаційна політика як шлях до економічного зростання // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 75-77
1273328
  Шарманська С.О. Стимулююча фукнія прибутку: теоретичні і практичні проблеми її реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 19-23.
1273329
  Вівчаренко О.А. Стимулююча функція охорони земель // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 137-141.
1273330
  Ружицький І. Стимулююча функція структуризації доходної частини державного бюджету // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 143-150. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
1273331
  Мороз-Письменна Стимулююча функція тарифоутворення на передачу і постачання електроенергії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 297-303.


  В статті досліджено напрями вдосконалення діючої в Україні системи тарифоутворення на передачу і постачання електроенергії з урахуванням назрілої необхідності переходу від витратного методу тарифоутворення до методу, стимулюючого енергопостачальні ...
1273332
  Марко І. Стимулююча функція фінансів : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв
1273333
  Федулова Л.І. Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 22-34
1273334
  Міхельс В. Стимулююче оподаткування прибутку підприємств : теорія і практика / В. Міхельс, М. Кисельова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 25-28 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1273335
  Сідляр В.В. Стимулюючий вплив спеціальних податкових режимів на інноваційну діяльність технопарків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 166-171
1273336
  Синяков А.Ф. Стимуляторы жизни / А.Ф. Синяков. – М., 1990. – 192с.
1273337
   Стимуляторы и ингибиторы ростовых процессов у растений. – М., 1988. – 144с.
1273338
  Карпов В.А. Стимуляторы коррозии железа и стали в кислой среде : Автореф... канд .хим.наук: / Карпов В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1967. – 21л.
1273339
  Верзилов В.Ф. Стимуляторы роста в зеленом строительстве / В.Ф. Верзилов. – Москва, 1955. – 96с.
1273340
   Стимуляторы роста организмов. – Вильнюс, 1969. – 291с.
1273341
   Стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов и вирусов. – Алма-Ата, 1986. – 179с.
1273342
   Стимуляция и торможение физиологических процессов тонковолоктистого хлопчатника. – Ашхабад, 1976. – 280с.
1273343
  Ермольева З.В. Стимуляция неспецифической резистентности организма и бактериальные полисахариды / З.В. Ермольева, Г.Е. Вайсберг. – М., 1976. – 184с.
1273344
  Карапетян С.К. Стимуляция продуктивности сельскохозяйственных птиц ультрафиолетовым облучением / С.К. Карапетян, Р.Г. Кочарян, 1963. – С. 19-36. – Отд. оттиск
1273345
  Максимов Н.А. Стимуляция семенного материала, как средство повышения урожая. / Н.А. Максимов. – Л., 1925. – 115-131с.
1273346
  Богданов М.П. Стимуляция функции яичников у птиц : Автореф... канд. биол.наук: / Богданов М. П.; Моск. вет. акад. – М., 1967. – 19л.
1273347
  Чепига М.П. Стимуляція здоров"я та інтелекту / М.П. Чепига, С.М. Чепига. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 347с. – ISBN 966-346-066-0
1273348
   Стимульоване оксидування поверхні Si(001) в присутності субмоношарового покриття хрому / Є.В. Безпалий, П І. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 500Л при кімнатній температурі до та після відпалу при 450 градусів С. Отримано залежності ...
1273349
   Стимульоване плазмою спалення парафіну в плазмово-динамічній системі / О.А. Недибалюк, С.В. Ольшевський, Я В. Черняк, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан, О.С. Свєчнікова, С.Г. Орловська, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 253-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено процеси спалення суміші парафінів за допомогою плазми поперечної дуги. Виміряно вольт-амперні характеристики розряду для режимів за наявності та відсутності парафіну в діапазоні струмів від 200 до 400 мА та потоків повітря від 55 до 275 ...
1273350
  Полегаев Г. Стипе Месич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [С. Месич - Президент Хорватии.]
1273351
  Сейко Н. Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 28-33.


  Найбільші стипендіальні фундуші у південно-західних губерніях на поч. ХІХ ст. припадали на Кременецький (Волинський) ліцей, завдяки бурхливій діяльності Тадеуша Чацького.
1273352
   Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України / О.В. Макарова, Ю.В. Горемикіна, Г.Я. Рудий, О.В. Бахонський, О.Є. Дуброва // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 65-78. – ISSN 0374-3896


  Аналізується роль державних форм підтримки молодих учених НАН України у залученні та закріпленні талановитої наукової молоді в наукових установах НАН України.
1273353
  Коновалов А. Стипендіанти "Завтра. UA" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Всеукраїнська благодійна організація "Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива" щорічно проводить конкурс серед студентів-старшокурсників вузів України в рамках Стипендіальної програми "Завтра.UA". Із 320 студентів - переможців конкурсу 43 - ...
1273354
  Малійов І. Стипендії вистачає з головою - і на харчування, і на проживання. Ще й батькам пересилали по 100 євро / Іван Малійов ; текст Віктора Фоменка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 33 (386), 31 серпня 2017. – С. 34-36
1273355
   Стипендії на честь героїв // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щороку до Дня Гідності та Свободи (21 листопада) п"ять найкращих молодих науковців отримуватимуть стипендії на честь Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки, які загинули під час Революції гідності. По 5 ...
1273356
  Стадний Є. Стипендії нараховують не всім хорошистам. Мінімальну підняли на 275 гривень / розмову вела Олена Капнік // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 25). – С. 19


  Експерт з питань вищої освіти аналітичного центру "Цедос" Є. Стадний щодо нарахування стипендії.
1273357
   Стипендії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  13 українських науковців отримали дворічні державні стипендії. Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко. Стипендіатами стали вчені з різних галузей наук, зокрема, фізики, математики, біології, економіки тощо. Щомісяця вони ...
1273358
   Стипендії парламенту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Протягом 2018 року 66 студентів (курсантів) вищих навчальних закладів отримуватимуть соціальні стипендії Верховної Ради України. Вони призначені для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Цьогоріч серед стипендіатів 13 ...
1273359
   Стипендії по-новому: рейтинг успішності студентів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Наказом № 261 від 20 лютого 2017 року МОН України затвердило Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій. Це допоможе вишам і ...
1273360
  Черкаська Л. Стипендії Президента України - обдарованим школярам // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 48) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 12)
1273361
  Черкаська Л. Стипендії Президента України - талановитим дітям // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)


  Переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України 2011/1012 н. р., які показали найкращі результати відповідно у кожному класі та секції, наказом ...
1273362
  Магалецька Тетяна Стипендії президента України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 51-53
1273363
  Гуменюк О. Стипендії у Польщі: можливості для професійного розвитку та міжнародної співпраці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Для українців у Польщі створено чи не найкращі умови для професійного розвитку.
1273364
   Стипендії фонду "Відкрите суспільство" для навчання за напрямком Європейські студії // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7429-05-9
1273365
   Стипендії фонду "Відкрите суспільство" та уряду Великої Британії на навчання в університетах Оксфорду та Йорку // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7429-05-9
1273366
  Шулікін Д. Стипендії: плани і пропозиції // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Чи зміниться наступного року розмір академічної і соціальної стипендії? Чи зменшиться відсоток студентів, які їх отримують? І взагалі - як бачать різні міністерства майбутню реформу системи? Деякі відповіді на ці питання пролунали під час ...
1273367
  Шулікін Д. Стипендії: скасувати не можна залишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1273368
  Михальченко І. Стипендія залишається мотиваційним фактором. У Верховній Раді України слухали про ціннісні орієнтації сучасної української молоді // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 5
1273369
  Малаков Д. Стипендія імені Платона Симиренка // Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2000. – № 1. – С. 73-80 : фото. – ISSN 0869-3595


  Про заснування стипендій імені Марії Іванівни Шеленговської та імені Платона Федоровича Симиренка при університеті св. Володимира.
1273370
  Чабанюк О. Стипендія не світить навіть відмінникам : спілкувалася Анна Смілянська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 березня (№ 45). – С. 12


  "...За новою системою нарахування стипендій навіть круглі відмінники не завжди можуть їх отримати. Про це "Голосу України" розповіла заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України, голова профкому студентів і аспірантів КНЕУ ім. Вадима ...
1273371
  Черних А. Стипендія пo-новому. Чого очікувати студентам? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 12


  "Є всі підстави вважати, що студентські стипендії з 2017р. виплачуватимуться по-новому. Якщо це станеться (кардинальна зміна системи стипендіального забезпечення), то буде результатом імовірного тиску в цьому питанні Міністерства фінансів на ...
1273372
  Костюченко А. Стипендія розходиться за тиждень. "Урядовий кур"єр" поцікавився, скільки грошей потрібно студентові // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 14 червня (№ 106). – С. 11
1273373
  Білецький М.С. Стир ламає кригу : повість / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 216 с.
1273374
  Муромская Е. Стиральная машина: в водовороте истории : биографии вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 88-101. – ISSN 1812-867Х
1273375
   Стирание классвоых различий в условиях развитого социализма. – М., 1979. – 109с.
1273376
  Процько М.А. Стирание классовых различий в процессе строительства коммунизма / М.А. Процько. – М, 1965. – 111с.
1273377
  Ситарж Я. Стирание классовых различий между рабочим классом и крестьянством в период строительства развитого социалистического общества в ЧССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ситарж Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 15л.
1273378
  Лопаева Д.Т. Стирание социально-классовых различий и переход к бесклассовому обществу / Д.Т. Лопаева. – К, 1966. – 35с.
1273379
  Кавенкова А.Г. Стирание социально-классовых различий и переход к бесклассовому обществу. / А.Г. Кавенкова. – М., 1967. – 26с.
1273380
  Першин Т.И. Стирание социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней за годы советской власти / Т.И. Першин, И.Д. Карант. – Омск, 1967. – 16с.
1273381
   Стирание существенных различий между городом и деревней на современном этапе. – Краснодар, 1984. – 170с.
1273382
  Казанцев А.И. Стиранные воьюгами поля / А.И. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
1273383
  Стуканов Александр Стираховщики и турфирмы: сотрудничество или конфликт интересов : Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 54-55 : Фото
1273384
  Хазанов Г.И. Стираются грани. / Г.И. Хазанов. – Симферополь, 1961. – 20с.
1273385
  Лобовиков Н.В. Стирические рисунки. / Н.В. Лобовиков. – Магадан, 1962. – 48с.
1273386
  Шорыгина Н.В. Стирол, его полимеры и сополимеры / Н.В. Шорыгина. – М - Л, 1950. – 124с.
1273387
  Жупанська Олеся Іванівна Стиск пружних тіл сферичної та циліндричної форми за умов негерцівського контакту : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.04 / Жупанська Олеся Іванівна; Україн. держ. ун-тет харчових технологій. – Киев, 2000. – 178л. – Бібліогр.:л.151-159
1273388
  Жупанська О.І. Стиск пружних тіл сферичнохї та циліндричсної форми за умов негерцівського контракту : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жупанська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1273389
   Стисла бібліографія книг з китайської мови у світі (з питань викладання і вивчення мови). – Пекін : [Б. в.]
Ч.1 : 1899 - 1990 /Відповід. за випуск Джоу Ці Ай. – 1991. – 243 с. – Вид. китайською мовою
1273390
   Стисла характеристика системи технічного регулювання в Україні та пропозиції по її реформуванню // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 56-57. – ISSN 1810-3944
1273391
  Голик О.З. Стисливість ізов"язкість речовин / О.З. Голик, Ю.І. Шиманський, Н.М. Кобійчук. – Київ : АН УРСР, 1958. – 537-541с. – Окр.відб.:Український фізичний журнал Т.ІІІ, №4 Липень-серпень. АН УРСР, відділ фізико-мат.наук
1273392
  Терентьєв В.П. і Чернов С.А. Стислий визначник земноводніх і плазунів СРСР / В.П. і Чернов С.А. Терентьєв. – К.-Х., 1937. – 96с.
1273393
   Стислий виклад договорів Ради Європи : Страсбург, 18 вересня 1998 року. – Страсбург, 1998. – VII,72с.
1273394
   Стислий виклад договорів Ради Європи. – Київ : Право, 2000. – 80с.
1273395
  Будзика Г.А. Стислий історичний огляд державних програм досліджень України в Антарктиці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1. – С. 126-133. – (Географічні та геологічні науки)


  Проаналізовано Державні програми досліджень України в Антарктиці. Показано внесок України в географічні дослідження Антарктики відповідно до низки програм наукових та науково-виробничих досліджень.
1273396
  Куценос В.Л. Стислий курс аналітичної хімії / В.Л. Куценос. – 2-е изд. – Х., 1935. – 115с.
1273397
  Хаймович Б.С. Стислий курс історії англійсьої мови / Б.С. Хаймович. – К., 1975. – 99с.
1273398
  Бабенко Т.В. Стислий курс синтаксису англійської мови : навч. посібник / Т.В. Бабенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 120. – (Бібліотека інституту філології)
1273399
  Покровский Олександр Стислий нарис історії Рішельєвського ліцею // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.275-277. – ISBN 966-7089-17-7
1273400
   Стислий огляд розвитку вивчення китайської мови іноземцями. – Пекін : Вид-во Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 170 с. – Видання китайською мовою
1273401
  Кухаренко С. Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 310-315. – ISSN 1028-5091
1273402
  Лисенко Н.О. Стислий текст у сучасному експресивному дискурсі // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С.40-45. – ISSN 2313-500Х
1273403
  Кулінич М.А. Стислий український дипломатичний довідник : посібник для студентів-міжнародників / М.А. Кулінич, Г.М. Руденко; Дипломатична акад. України при МЗС України; Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – Київ : Планета, 2006. – 376с. – ISBN 966-7522-05-9
1273404
  Афонін А.О. Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення : (навч. посібник) / Андрій Афонін, Олександр Лялецький. – Київ : Арталекс-принт, 2014. – 62, [2] с. – Бібліогр.: с. 62


  У стислій формі викладаються базові розділи дискретної математики, такі, як початки теорії чисел, наївна теорія множин, основні поняття теорії відповідностей, функцій та відношень.
1273405
  Комарницький В.М. Стисло про сучасні проблеми наук кримінально-правового циклу та пошук шляхів їхнього вирішення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 3-9. – ISBN 978-617-616-077-9
1273406
  Зупко А.В. Стиснення відео для втратних мереж на основі мультиописів у просторі хвилькового та Карунена-Лоева перетворень / А.В. Зупко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 241-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено новий метод стиснення відео для використання у втратних мережах передачі даних на основі алгоритму KLSEZW та методу мультиописів. Показано, що алгоритм дозволяє відтворювати стиснене відео навіть при втраті частини даних. ...
1273407
  Соловейко О.М. Стиснення відео за допомогою представлення Карунена-Лоева та EZW подібної схеми квантування / О.М. Соловейко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 342-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предствлено новий метод стиснення цифрового відео за допомогою розширеного алгоритму квантування на основі дерев нулів (EZW). Відомо, що стискувачі відео на основі 3D версій алгоритмів EZW чи SPIHT дають кращі результати порівняно з методами типу ...
1273408
  Савченко О.В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштабного розкладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Савченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1273409
  Ігнатова О.М. Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку / О.М. Ігнатова, О.Ю. Філімонова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 33-36
1273410
  Матюха И.Я. Ститистика жизненного уровня населения / И.Я. Матюха. – М., 1973. – 232с.
1273411
   Ститстика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1273412
  Печоров Г.М. Стих В.В.Маяковского - как его понимать? / Г.М. Печоров. – М., 1969. – 82 с.
1273413
  Карпов А.С. Стих и время. Проблемы стихотворного развития в рус. советской поэзии 20-х годов / А.С. Карпов. – Москва : Наука, 1966. – 404 с.
1273414
  Абдыкеримов К. Стих и искусство перевода : лит.-критич. статьи / Курманбек Абдыкеримов. – Фрунзе : Мектеп, 1970. – 144 с.
1273415
  Владимиров С.В. Стих и образ. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1968. – 159с.
1273416
  Тимофеев Л.И. Стих и проза : Теория литературы для начинающего писателя / Л.И. Тимофеев. – М. : ГИЛХ, 1935. – 203 с.
1273417
  Тимофеев Л. Стих и проза : Популярный очерк теории литературы / Л. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1938. – 272 с.
1273418
  Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе / Ю.Б. Орлицкий. – Воронеж, 1991. – 199 с.
1273419
  Акаткин В.М. Стих и проза в творчестве А.Т.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Акаткин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л.
1273420
  Мазепа Н.Р. Стих и проза поэта / Н.Р. Мазепа. – К, 1980. – 184с.
1273421
  Тимофеев Л.И. Стих и проза. Теория литературы для начинающего писателя. / Л.И. Тимофеев. – М., 1935. – 203с.
1273422
  Калачева С.В. Стих и ритм: о закономерностях стихосложения / С.В. Калачева. – М., 1978. – 96с.
1273423
  Павловский А.И. Стих и сердце / А.И. Павловский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1273424
  Озеров Л.А. Стих и стиль / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 64с.
1273425
  Васадзе А.Г. Стих и творчество / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1981. – 183с.
1273426
  Томашевский Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. – М., 1958. – 63с.
1273427
  Томашевский Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. – М.-Л., 1959. – 471с.
1273428
  Синельников М. Стих расхожий : о стихах А. Межирова // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0012-6756


  Александр Петрович Межиров (1923-2009) - выдающийся рус. поэт и переводчик, лауреат Гос.премии СССР в области Поэзии (1986); лауреат Гос. Премии Грузинской ССР (1987); лауреат Премии им.В.Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды ...
1273429
  Орлова О.А. Стих Я.П.Полонского и проблемы ритмической эволюции русского стиха 19 в. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Орлова О.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
1273430
  Мариенгоф А.Б. Стихами чванствую / А.Б. Мариенгоф. – М, 1920. – 31с.
1273431
  Пясецкая Т.Е. Стихастическое интегрирование на плоскости и один класс стохастических систем дифференциальных уравнений гиперболического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Пясецкая Т.Е.; Ин-т прикл.матем.и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1273432
  Некрасов Н.А. Стихи / Н.А. Некрасов. – М. – 87с.
1273433
  Гончарова Нина Стихи. – Санкт-Петербург, 1914. – 104 с.
1273434
  Ронсар П. Стихи / П. Ронсар. – Москва, 1926. – 128с.
1273435
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 126с.
1273436
  Бажан М.П. Стихи / М.П. Бажан; Пер. с укр. И Поступальского. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 112с.
1273437
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва, 1935. – 46с.
1273438
  Шейхзаде М. Стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек.Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 63 с.
1273439
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1938. – 150с.
1273440
  Дружинин П.Д. Стихи / П.Д. Дружинин. – Москва, 1938. – 142с.
1273441
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Грозный, 1938. – 56с.
1273442
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1938. – 47с.
1273443
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1939. – 112с.
1273444
  Фефер И. Стихи / И. Фефер. – Киев, 1939. – 48 с.
1273445
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1940. – 64с.
1273446
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1940. – 88с.
1273447
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва, 1941. – с.
1273448
  Уткин И. Стихи / И. Уткин. – М.-Л., 1942. – 14с.
1273449
  Чиковани С.И. Стихи / С.И. Чиковани. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 47 с.
1273450
  Шварцман О.М. Стихи / О.М. Шварцман. – Москва, 1944. – 96с.
1273451
  Абашидзе И.В. Стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 92 с.
1273452
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1944. – 64с.
1273453
  Пильник Б.Е. Стихи / Б.Е. Пильник. – Горький, 1944. – 56с.
1273454
  Никитин И.С. Стихи / И.С. Никитин. – Москва, 1944. – 23с.
1273455
  Портенко А. Стихи / А. Портенко. – Тбилиси, 1944. – 80с.
1273456
  Семпер Й. Стихи / Й. Семпер. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 71 с.
1273457
  Сейтлиев К. Стихи / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1945. – 33 с.
1273458
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Нальчик, 1945. – 87с.
1273459
  Койдула Л. Стихи : стихи / Л. Койдула. – Москва, 1945. – 111 с.
1273460
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз.Рюрика Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 54 с.
1273461
  Щипачев С. Стихи / Степан Щипачев. – Челябинск : ОГИЗ, 1945. – 175, [7] с. – Миниатюрное издание
1273462
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1946. – 31с.
1273463
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 45с.
1273464
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 120с.
1273465
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1946. – 48с.
1273466
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва ; Ленинград, 1946. – 79 с.
1273467
  Серебряков Б.Я. Стихи / Б.Я. Серебряков. – Тбилиси, 1946. – 57с.
1273468
  Симонов К.М. Стихи / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1946. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №43-44)
1273469
  Халилецкий Г.Г. Стихи / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1946. – 55с.
1273470
  Суфтин Г.И. Стихи / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1947. – 114с.
1273471
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Ленинград, 1947. – 135с.
1273472
  Семеновский Д.Н. Стихи / Д.Н. Семеновский. – Москва, 1947. – 159с.
1273473
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 96 с.
1273474
  Джамиль Абд ар-Рахман Стихи / Джамиль Абд ар-Рахман. – Москва, 1947. – 106 с.
1273475
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1947. – 40с.
1273476
  Голованивский С.Е. Стихи / С.Е. Голованивский. – Москва, 1947. – 39с.
1273477
  Гайдай А. Стихи / А. Гайдай. – Чита, 1947. – 96с.
1273478
  Бровка Петрусь Стихи / Бровка Петрусь; пер. с белорус. Д.Осина. – Москва : Правда, 1947. – 40 с.
1273479
  Мосашвили И. Стихи / И. Мосашвили; пер. с груз. – Москва : Заря Востока, 1947. – 108 с.
1273480
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Челябинск, 1947. – 87с.
1273481
  Леонидзе Г.Н. Стихи / Г.Н. Леонидзе. – Тбилиси, 1947. – 221с.
1273482
  Кузнецов Е. Стихи / Е. Кузнецов. – Енакиево, 1947. – 47с.
1273483
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1947. – 95с.
1273484
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1948. – 52с.
1273485
  Куштум Н.А. Стихи / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1948. – 100с.
1273486
  Лукс В.К. Стихи / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 116 с.
1273487
   Стихи. – Челябинск, 1948. – 159с.
1273488
  Такташ Х. Стихи : пер. с татар. Л.Мартинова / Х. Такташ. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 84 с.
1273489
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 66 с.
1273490
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1948. – 40с.
1273491
  Турсун-заде М. Стихи / М. Турсун-заде. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 103 с.
1273492
  Неруда П. Стихи / Пабло Неруда ; пер. с исп. Ф. Кельвина и др. ; под ред. Н. Габинского и М. Чечановского ; вст. ст. Ильи Эренбурга. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1949. – 155 с.
1273493
  Буков Е. Стихи : стихи / Е. Буков; авториз. пер. с молд. : Советский писатель, ЛО, 1949. – 200 с.
1273494
  Ерикеев А.Ф. Стихи / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1950. – 180 с.
1273495
  Койдула Л. Стихи : стихи / Л. Койдула. – Таллин, 1950. – 120 с.
1273496
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1950. – 104с.
1273497
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1950. – 180с.
1273498
  Ухсай Я.Г. Стихи / Яков Ухсай; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1950. – 76 с.
1273499
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1950. – 191с.
1273500
  Териан В. Стихи / В. Териан. – Москва, 1950. – 107с.
1273501
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1950. – 127с.
1273502
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1950. – 256с.
1273503
  Шмидт Б.А. Стихи / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1951. – 248с.
1273504
  Алиев Р. Стихи : стихи : авториз. пер. с туркм. / Рухи Алиев. – Москва : Советский писатель, 1951. – 112 с.
1273505
   Стихи. – Калинин, 1951. – 32с.
1273506
  Соболь М.А. Стихи / М.А. Соболь. – Москва, 1951. – 128с.
1273507
  Уйгун Стихи / Уйгун. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1951. – 120 с.
1273508
  Милова Г.П. Стихи / Г.П. Милова. – Кострома, 1951. – 72с.
1273509
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1951. – 140с.
1273510
  Масенко Т.Г. Стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1951. – 172 с.
1273511
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Советский писатель, 1951. – 184с.
1273512
  Комаров П.С. Стихи / П.С. Комаров. – Чита, 1951. – 134с.
1273513
  Рыльский М.Ф. Стихи / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1951. – 32с.
1273514
  Епхиев Т. Стихи / Т. Епхиев. – Дзауджикау : Госиздат Сев.- Осет. АССР, 1951. – 92 с.
1273515
  Закс Л. Стихи / Л. Закс. – Рига, 1951. – 168 с.
1273516
  Ванаг Ю. Стихи / Ю. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 76 с.
1273517
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1951. – 140с.
1273518
  Кириллов П.С. Стихи / Петр Кириллов; авториз. пер. с эрзя-мордов. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
1273519
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Москва, 1952. – 135с.
1273520
  Куправа О. Стихи / О. Куправа. – Москва, 1952. – 88с.
1273521
  Лужанин М. Стихи : стихи / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1273522
  Кулибай С.Г. Стихи / С.Г. Кулибай; пер. с башк. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 88 с.
1273523
  Мухин В.Е. Стихи / В.Е. Мухин. – Сталино, 1952. – 64с.
1273524
  Нагнибеда Н.Л. Стихи / Н.Л. Нагнибеда. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 128с.
1273525
  Мозурюнас В.Ю. Стихи / Владас Мозурюнас; пер. с лит. – Москва, 1952. – 160 с.
1273526
  Фролов И.А. Стихи / И.А. Фролов. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1273527
  Цванг С. Стихи / С. Цванг. – Сталино, 1952. – 68с.
1273528
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; авториз. пер. с латыш. – Москва : Правда, 1952. – 40 с.
1273529
  Сяо Сань (Эми Сяо) Стихи / Сяо Сань (Эми Сяо). – Москва, 1952. – 40с.
1273530
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1952. – 184с.
1273531
  Шираз Ованес Стихи : стихи / Шираз Ованес; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1952. – 80 с.
1273532
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва
1. – 1952. – 448с.
1273533
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва
2. – 1952. – 388с.
1273534
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1953. – 232с.
1273535
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – Сталино, 1953. – 96с.
1273536
  Крученюк П. Стихи / Петря Крученюк; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
1273537
  Кравцов А.Ф. Стихи / А.Ф. Кравцов. – Х., 1953. – 150с.
1273538
  Немировский А. Стихи / А. Немировский. – Пенза, 1953. – 47с.
1273539
  Рядченко И.И. Стихи / И.И. Рядченко. – О., 1953. – 64с.
1273540
  Родичев Н.И. Стихи / Н.И. Родичев. – Харьков, 1953. – 48с.
1273541
  Ругоев Я.В. Стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Советский писатель, 1953. – 78 с.
1273542
  Субботин В.Е. Стихи / В.Е. Субботин. – Симферополь, 1953. – 72с.
1273543
  Танк Максим Стихи / Танк Максим. – Москва : Литиздат, 1953. – 408 с.
1273544
  Те Ги Чен Стихи / Те Ги Чен. – М-Л, 1953. – 95с.
1273545
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1953. – 124с.
1273546
  Шамов И.В. Стихи / И.В. Шамов. – Минск, 1953. – 80с.
1273547
  Флеров Н.Г. Стихи / Н.Г. Флеров. – Москва, 1953. – 135с.
1273548
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1954. – 159с.
1273549
  Рустам С. Стихи / С. Рустам. – Москва, 1954. – 221 с.
1273550
  Окунев Ю.А. Стихи / Ю.А. Окунев. – Сталинград, 1954. – 104с.
1273551
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1954. – 104с.
1273552
  Котляров Б.И. Стихи / Б.И. Котляров. – Харьков, 1954. – 180с.
1273553
  Матюковский Г.И. Стихи / Г.И. Матюковский. – Йошкар-Ола, 1954. – 88с.
1273554
  Дунаев С.Д. Стихи / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1954. – 106с.
1273555
  Жимбиев Ц.-Ж. Стихи / Ц.-Ж. Жимбиев; перевод. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1954. – 52 с.
1273556
  Ковусов А. Стихи : стихи / А. Ковусов. – Ашхабад, 1955. – 95 с.
1273557
  Ду Фу. Стихи / Фу. Ду. – Москва, 1955. – 224с.
1273558
  Балцан И.Л. Стихи : стихи / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1955. – 92 с.
1273559
  Муратов И.Л. Стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 128 с.
1273560
  Кондря К. Стихи : стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71 с.
1273561
  Кондря К. Стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71с.
1273562
  Павлычко Д.В. Стихи / Д.В. Павлычко. – Москва, 1955. – 80с.
1273563
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1955. – 40с.
1273564
  Чикин Л. Стихи / Л. Чикин. – Новосибирск, 1955. – 72с.
1273565
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1955. – 584с.
1273566
  Моджуз М.А. Стихи / М.А. Моджуз. – Баку, 1956. – 119с.
1273567
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1956. – 304с.
1273568
  Таронци С.С. Стихи / С.С. Таронци. – Ереван, 1956. – 96с.
1273569
  Севак П.Р. Стихи : стихи / П.Р. Севак. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 119 с.
1273570
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1956. – 203с.
1273571
  Шомахов А.К. Стихи / А.К. Шомахов. – Нальчик, 1957. – 67с.
1273572
  Щипачев С.П. Стихи / С.П. Щипачев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 380с.
1273573
  Алимджан Х. Стихи : стихи и поэма "Зейнаб и Аман" : пер. с узб. / Хамид Алимджан. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 230 с., [1] л. портр. : ил., портр. – (Библиотека советской поэзии)
1273574
  Озод Р. Стихи / Розия Озод; авториз. переводы П.Зорина и В.Кириллова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 103 с.
1273575
  Тажибаев А. Стихи / А. Тажибаев; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 263 с.
1273576
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 286 с.
1273577
  Утемисов М. Стихи / Махамбет Утемисов; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 123 с.
1273578
  Файзи А.С. Стихи / А.С. Файзи. – Москва, 1957. – 88 с.
1273579
  Морозов В.Ф. Стихи / В.Ф. Морозов. – Москва, 1957. – 79с.
1273580
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1957. – 104с.
1273581
  Межиров А.П. Стихи / А.П. Межиров. – Москва, 1957. – 248с.
1273582
  Васильев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Васильев. – Москва, 1957. – 70с.
1273583
  Кокляев В.А. Стихи / В.А. Кокляев. – Москва, 1957. – 55с.
1273584
  Дрожжин С.Д. Стихи / С.Д. Дрожжин. – Москва, 1958. – 175с.
1273585
  Гельстед О. Стихи / О. Гельстед. – Москва, 1958. – 80с.
1273586
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1958. – 1-33с.
1273587
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Ташкент : Гослитизд. УзССР, 1958. – 172 с.
1273588
  Кукарский А.С. Стихи / А.С. Кукарский. – Курган, 1958. – 55с.
1273589
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 86 с.
1273590
  Логинов И.С. Стихи / И.С. Логинов. – Кострома, 1958. – 84с.
1273591
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 187 с.
1273592
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1958. – 131с.
1273593
  Татьяничева Л.К. Стихи / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1958. – 128с.
1273594
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1958. – 2с.
1273595
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 160 с.
1273596
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1958. – 259с.
1273597
  Орманов Г. Стихи : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 139 с.
1273598
  Сарыг-оол С.А. Стихи / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 99 с.
1273599
  Абдукеримова С. Стихи : стихи / С. Абдукеримова. – Фрунзе : Киргизгиз, 1958. – 64 с.
1273600
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1958. – 342с.
1273601
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1958. – 287с.
1273602
  Плиев Г. Стихи / Г. Плиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 56 с.
1273603
  Ошанин Л.И. Стихи / Л.И. Ошанин. – Москва, 1959. – 399с.
1273604
  Островская Н.А. Стихи / Н.А. Островская. – Москва, 1959. – 56с.
1273605
  Топчий Л. Стихи / Л. Топчий. – Казань, 1959. – 64с.
1273606
  Стальский С. Стихи / С. Стальский; пер. с лезгин. под ред. Э.Капиева. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
1273607
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1959. – 98с.
1273608
  Фодор И. Стихи / И. Фодор. – Москва, 1959. – 141с.
1273609
  Рицос Я. Стихи / Я. Рицос. – Москва, 1959. – 135с.
1273610
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1959. – 84с.
1273611
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1959. – 255с.
1273612
  Мистраль Г. Стихи / Г. Мистраль; перевод с испанского О. Савича. – Москва : Художественная литература, 1959. – 247с.
1273613
  Мушфик М. Стихи / М. Мушфик. – Баку, 1959. – 143с.
1273614
  Кирсанов С.И. Стихи / С.И. Кирсанов. – Москва, 1959. – 223с.
1273615
  Журавлев В.А. Стихи / В.А. Журавлев. – Москва, 1959. – 255с.
1273616
  Коваленков А.А. Стихи / А.А. Коваленков. – Москва, 1960. – 191с.
1273617
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1960. – 191с.
1273618
  Дудин М. Стихи / М. Дудин. – Ленинград, 1960. – 1-30с.
1273619
  Жале Стихи / Жале. – Москва, 1960. – 96с.
1273620
  Виленчик Ю.И. Стихи / Ю.И. Виленчик. – Сталинир, 1960. – 60с.
1273621
  Бануш М. Стихи / М. Бануш. – Москва, 1960. – 190с.
1273622
  Нагера М.Г. Стихи / М.Г. Нагера. – Москва, 1960. – 88с.
1273623
  Костра Я. Стихи / Я. Костра; Пер. со словацкого. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 143 с.
1273624
  Лукс В.К. Стихи : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 239 с.
1273625
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1960. – 224с.
1273626
  Превер Жак Стихи / Превер Жак. – Москва, 1960. – 87с.
1273627
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – М.-Л., 1960. – 303с.
1273628
  Шимон И. Стихи / И. Шимон. – Москва, 1961. – 104с.
1273629
  Чуковский К.И. Стихи / К.И. Чуковский. – Москва, 1961. – 175с.
1273630
  Чугунов В.М. Стихи / В.М. Чугунов. – Томск, 1961. – 120с.
1273631
  Ромеро Э. Стихи / Э. Ромеро. – Москва, 1961. – 93с.
1273632
  Синь Ци-цзи Стихи / Синь Ци-цзи. – Москва, 1961. – 132с.
1273633
  Нерис С. Стихи / С. Нерис. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 240 с.
1273634
  Пичков А.И. Стихи / А.И. Пичков, 1961. – 42с.
1273635
  То Хыу Стихи / То Хыу. – Москва, 1961. – 176с.
1273636
  Увайси Стихи / Увайси; пер. М.Фофановой. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 70 с.
1273637
  Ухсай Я. Стихи / Яков Ухсай ; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 159 с. – (Библиотека советской поэзии)
1273638
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1961. – 164с.
1273639
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1961. – 175с.
1273640
  Лупан А.П. Стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 184 с.
1273641
  Ламар Стихи / Ламар. – Москва, 1961. – 112с.
1273642
  Лесной Н. Стихи / Н. Лесной. – Сталинабад, 1961. – 68с.
1273643
  Красовский А.С. Стихи / А.С. Красовский. – Симферополь, 1961. – 143с.
1273644
  Наумов А. Стихи / А. Наумов. – Ташкент, 1961. – 144с.
1273645
  Барто А.Л. Стихи / А.Л. Барто. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279с.
1273646
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва-Ленинград, 1961. – 326с.
1273647
  Гмырев А.М. Стихи / А.М. Гмырев. – Смоленск, 1961. – 202с.
1273648
  Гришин Н.Н. Стихи / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1961. – 84с.
1273649
  Гудзенко С.П. Стихи / С.П. Гудзенко. – Москва, 1961. – 287с.
1273650
  Монтвила В. Стихи / В. Монтвила; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 255 с.
1273651
  Хузангай П. Стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1962. – 184 с.
1273652
  Отеро Б. Стихи / Б. Отеро. – Москва, 1962. – 83с.
1273653
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1962. – 275с.
1273654
  Симонов К.М. Стихи : Поэмы. Вольные переводы. 1936-1961 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 422с.
1273655
  Радченко А.П. Стихи / А.П. Радченко, Н.Т. Грищенко. – Калуга, 1962. – 60с.
1273656
  Русиневич К.В. Стихи / К.В. Русиневич. – Ростов н/Д, 1962. – 47с.
1273657
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 182 с.
1273658
  Рамазанов Г.З. Стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 231 с.
1273659
  Савинов Е.Ф. Стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1963. – 239с.
1273660
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1963. – 152с.
1273661
  Халваши Ф. Стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 95 с.
1273662
  Сухов Ф.Г. Стихи / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1963. – 63с.
1273663
  Марков А.Я. Стихи / А.Я. Марков. – Москва, 1963. – 32с.
1273664
  Ковальджи К.В. Стихи / К.В. Ковальджи. – Кишинев, 1963. – 185с.
1273665
  Зарьян Н. Стихи / Н. Зарьян. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 215 с.
1273666
  Вийон Ф. Стихи / Ф. Вийон. – Москва, 1963. – 215с.
1273667
  Бусуйок А. Стихи / А. Бусуйок. – Кишинев, 1963. – 59с.
1273668
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1963. – 208с.
1273669
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1963. – 287с.
1273670
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1963. – 349с.
1273671
  Щитов А.В. Стихи / А.В. Щитов, 1964. – 55с.
1273672
  Финнов М. Стихи / Финнов М. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1273673
  Вазех Стихи / Вазех, Мирза-Шафи. – Баку : Азернешр, 1964. – 199 с.
1273674
  Василенко А. Стихи / А. Василенко. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1273675
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1964. – 215с.
1273676
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1964. – 95с.
1273677
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Краснодар, 1964. – 239с.
1273678
  Леонтьев Л.П. Стихи / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1273679
  Луговской В.А. Стихи / В.А. Луговской. – Москва, 1964. – 287с.
1273680
  Кушниров А.Д. Стихи : стихи / А.Д. Кушниров. – Москва, 1964. – 167 с.
1273681
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 36с.
1273682
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 9с.
1273683
  Куликов Б.Н. Стихи / Б.Н. Куликов. – Москва, 1964. – 103с.
1273684
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1964. – 191с.
1273685
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1964. – 32с.
1273686
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1964. – 199 с.
1273687
  Солнцев Р.Х. Стихи / Р.Х. Солнцев. – Москва, 1964. – 95с.
1273688
  Хаким С. Стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Художественная литература, 1964. – 239 с.
1273689
  Фаликов И.З. Стихи / И.З. Фаликов. – Москва, 1964. – 17 с.
1273690
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1964. – 175с.
1273691
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Наука, 1964. – 512 с.
1273692
  Орешин П.В. Стихи / П.В. Орешин. – Саратов, 1964. – 139с.
1273693
  Обозенко В.В. Стихи / В.В. Обозенко. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1273694
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 255с.
1273695
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1965. – 31с.
1273696
  Федотов П С. Стихи / П С. Федотов, . – Новосибирск, 1965. – 35с.
1273697
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1965. – 415с.
1273698
  Шангитбаев К. Стихи / К. Шангитбаев. – Алма-Ата, 1965. – 76с.
1273699
  Фининберг Э.И. Стихи / Э.И. Фининберг; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1965. – 143 с.
1273700
  Старицкий М.П. Стихи / М.П. Старицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 183 с.
1273701
  Кузнецов В.П. Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1965. – 63с.
1273702
  Крещик В.А. Стихи / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1273703
  Богушевич Ф.К. Стихи : стихи / Ф.К. Богушевич; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1965. – 167 с.
1273704
  Чистяков М.И. Стихи / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1965. – 34с.
1273705
  Шляев М. Стихи / М. Шляев. – Новосибирск, 1965. – 35с.
1273706
  Яндиев Д.Х. Стихи / Д.Х. Яндиев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 104 с.
1273707
  Циркулин А Д. Стихи / А Д. Циркулин, . – Хабаровск, 1966. – 72с.
1273708
  Шестериков М.В. Стихи / М.В. Шестериков. – Горький, 1966. – 111с.
1273709
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 238с.
1273710
  Годжа Ф. Стихи / Ф. Годжа; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 78 с.
1273711
  Голованивский С.О. Стихи / С.О. Голованивский. – Москва, 1966. – 216 с.
1273712
  Золотушкин А. Стихи / А. Золотушкин. – Кишинев, 1966. – 158с.
1273713
  Коган П.Д. Стихи / П.Д. Коган. – Москва, 1966. – 144с.
1273714
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Якутск, 1966. – 80с.
1273715
  Махтум-Кули Стихи / Махтум-Кули. – Ашхабад, 1966. – 83 с.
1273716
  Мирцхулава А.А. Стихи / А.А. Мирцхулава; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1966. – 295 с.
1273717
  Миршакар М. Стихи / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1966. – 167 с.
1273718
  Смердов А.И. Стихи / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1966. – 191с.
1273719
  Пастернак Б.Л. Стихи / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1966. – 367с.
1273720
  Паркаев Ю.А. Стихи / Ю.А. Паркаев. – Мурманск, 1967. – 11-24с.
1273721
  Отаров К.С. Стихи / К.С. Отаров. – Нальчик : Кабард.- Балкар. кн. изд., 1967. – 40 с.
1273722
  Попова Л.М. Стихи / Л.М. Попова. – Ленинград, 1967. – 34с.
1273723
  Пачев Б.М. Стихи / Б.М. Пачев. – Нальчик, 1967. – 40 с.
1273724
  Перепелкин А. Стихи / А. Перепелкин. – Мурманск, 1967. – 25-30с.
1273725
  Пагирев Г.В. Стихи / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1967. – 43с.
1273726
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1967. – 287с.
1273727
  Нишнианидзе Шота Стихи / Нишнианидзе Шота; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1273728
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси, 1967. – 39 с.
1273729
  Ольхон А.С. Стихи / А.С. Ольхон. – Новосибирск, 1967. – 212с.
1273730
  Смирнов С.В. Стихи / С.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 71с.
1273731
  Сидоров В.С. Стихи / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1967. – 28с.
1273732
  Скребов Н. Стихи / Н. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 36с.
1273733
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1967. – 203с.
1273734
  Рождественский В.А. Стихи / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1967. – 40с.
1273735
  Решетников Л.В. Стихи / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1967. – 263с.
1273736
  Решетов А.Е. Стихи / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1273737
  Рывина Е.И. Стихи / Е.И. Рывина. – Ленинград, 1967. – 43с.
1273738
  Поцхишвили М. Стихи / М. Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литературу да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273739
  Прокофьев А.А. Стихи / А.А. Прокофьев. – Ленинград, 1967. – 48с.
1273740
  Софронов А.В. Стихи / А.В. Софронов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 28с.
1273741
  Стрелков В.А. Стихи / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1967. – 32с.
1273742
  Солопов В.А. Стихи / В.А. Солопов. – Саратов, 1967. – 32с.
1273743
  Табидзе Т.Ю. Стихи / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1273744
  Сурков А.А. Стихи / А.А. Сурков. – Москва, 1967. – 79с.
1273745
  Челидзе О.С. Стихи : пер. с груз. / О.С. Челидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 34 с.
1273746
  Хромов П.Ф. Стихи / П.Ф. Хромов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 24с.
1273747
  Хаустов Л.И. Стихи / Л.И. Хаустов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1273748
  Чаттопадхайя Х. Стихи / Х. Чаттопадхайя. – Москва, 1967. – 127с.
1273749
  Халваши Ф. Стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1273750
  Тхагазитов З.М. Стихи / З.М. Тхагазитов; пер. с кабард. Р.Казаковой. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 48 с.
1273751
  Филиппов Р.В. Стихи / Р.В. Филиппов. – Москва, 1967. – 43с.
1273752
  Халупский И.Я. Стихи / И.Я. Халупский. – Ростов-на-Дону, 1967. – 28с.
1273753
  Мирцхулава А.А. Стихи / А.А. Мирцхулава; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 52 с.
1273754
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1967. – 63с.
1273755
  Мосашвили И. Стихи / И. Мосашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273756
  Мревлишвили М. Стихи / М. Мревлишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273757
  Надирадзе К. Стихи / К. Надирадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273758
  Мечиев К. Стихи / К. Мечиев; пер. с балкар. С.Липкина. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 60 с.
1273759
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1967. – 79с.
1273760
  Маргиани Р. Стихи / Р. Маргиани. – Тбилиси : Лит-ра да желовнеба, 1967. – 44 с.
1273761
  Мачавариани М. Стихи / М. Мачавариани; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273762
  Крлежа М. Стихи / М. Крлежа; Пер. с хорватскосербского. – Москва : Художественная литература, 1967. – 175 с.
1273763
  Кулиев К. Стихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 52 с.
1273764
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1273765
  Комиссарова М.И. Стихи / М.И. Комиссарова. – Ленинград, 1967. – 35с.
1273766
  Долматовский Е.А. Стихи / Е.А. Долматовский. – Москва, 1967. – 71с.
1273767
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1967. – 86с.
1273768
  Жаров А.А. Стихи / А.А. Жаров. – Москва, 1967. – 63с.
1273769
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Ленинград, 1967. – 38с.
1273770
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1967. – 71с.
1273771
  Галчинский К.И. Стихи / К.И. Галчинский. – Москва : Художественная литература, 1967. – 263 с.
1273772
  Геттуев М. Стихи / М. Геттуев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 44 с.
1273773
  Гомиашвили А.К. Стихи / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1967. – 40 с.
1273774
  Ботвинник С.В. Стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1967. – 46с.
1273775
  Борисова М.И. Стихи / М.И. Борисова. – Ленинград, 1967. – 28с.
1273776
  Асатиани Л.М. Стихи / Л.М. Асатиани. – Тбилиси, 1967. – 32с.
1273777
  Аполлинер Г. Стихи / Г. Аполлинер. – Москва : Наука, 1967. – 335 с. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 283-327. – (Литературные памятники)
1273778
  Абхаидзе Ш.Н. Стихи : пер. с груз. / Абхаидзе Ш.Н. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с. – (Библиотечка грузинской советской поэзии)
1273779
  Алигер М.И. Стихи / Алигер М.И. – Москва : Художественная литература, 1967. – 63 с. – (Россия - Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках)
1273780
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Москва : Художественная литература, 1967. – 247 с., [1] л. портр. : портр. – (Б-ка советской поэзии)
1273781
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 47 с. – (Б-ка советской поэзии)
1273782
  Абашидзе Г.Г. Стихи : пер. с груз. / Григол Григорьевич Абашидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1273783
  Шенгелиа А.П. Стихи / А.П. Шенгелиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1273784
  Шестинский О.Н. Стихи / О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1967. – 43с.
1273785
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1967. – 46с.
1273786
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1967. – 35с.
1273787
  Шаншиашвили С. Стихи / С. Шаншиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1273788
  Чепуров А.Н. Стихи / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1967. – 78с.
1273789
  Чиковани С.И. Стихи / С.И. Чиковани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1273790
  Яшвили П. Стихи / П. Яшвили. – Тбилиси, 1967. – 38 с.
1273791
  Шогенцуков А.А. Стихи / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 44 с.
1273792
  Якушев Н.М. Стихи / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1967. – 135с.
1273793
  Эули С. Стихи / С. Эули. – Тбилиси, 1967. – 35с.
1273794
  Юдалевич М.И. Стихи / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1968. – 182с.
1273795
  Яшвили П. Стихи / П. Яшвили. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 136 с.
1273796
  Швацман О.М. Стихи / О.М. Швацман. – Москва, 1968. – 103с.
1273797
  Чикин Л.А. Стихи / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1968. – 222с.
1273798
  Агальцов В.Г. Стихи / В.Г. Агальцов, А.С. Умнов. – Куйбышев, 1968. – 92с.
1273799
  Ардатов А.Г. Стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев, 1968. – 65с.
1273800
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1968. – 223с.
1273801
  Жоголев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1968. – 152с.
1273802
  Маркиш П.Д. Стихи : стихи / П.Д. Маркиш. – Москва : Художественная литература, 1968. – 223 с.
1273803
  Моряков П.Ф. Стихи / П.Ф. Моряков. – Новосибирск, 1968. – 47с.
1273804
  Федоров И. Стихи / И. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20с.
1273805
  Хо Саун Стихи / Хо Саун. – Москва, 1968. – 126с.
1273806
  Фофанова М.П. Стихи / М.П. Фофанова. – Душанбе, 1968. – 50с.
1273807
  Радноти М. Стихи / М. Радноти. – Москва, 1968. – 200с.
1273808
  Саин Ж. Стихи / Ж. Саин. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 83 с.
1273809
  Скорятин В. Стихи / В. Скорятин. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20с.
1273810
  Парве Р. Стихи / Р. Парве; пер. с эст. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 90 с.
1273811
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 414 с.
1273812
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Челябинск, 1969. – 51с.
1273813
  Фефер И. Стихи / И. Фефер; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1969. – 287 с.
1273814
  Фокина О.А. Стихи / О.А. Фокина. – Москва, 1969. – 159с.
1273815
  Тушнова В.М. Стихи / В.М. Тушнова. – Москва, 1969. – 127с.
1273816
  Леонидзе Г.Н. Стихи / Г.Н. Леонидзе. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 251 с.
1273817
  Дю Б.Ж. Стихи / Б.Ж. Дю, П. Ронсар. – Москва, 1969. – 175с.
1273818
  Шикина Л.В. Стихи / Л.В. Шикина. – Москва, 1969. – 32с.
1273819
  Эрнандес М. Стихи / М. Эрнандес. – Москва, 1970. – 175с.
1273820
  Дэрдменд Стихи / Дэрдменд. – Казань, 1970. – 96с.
1273821
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1970. – 222с. – (Б-ка сов. поэзии)
1273822
  Макаров В.А. Стихи / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1970. – 64с.
1273823
  Микулашек О. Стихи / О. Микулашек. – Москва : Художественная литература, 1970. – 175с.
1273824
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1970. – 223с.
1273825
  Скворцов К.В. Стихи / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1970. – 123с.
1273826
  Семенов В.В. Стихи / В.В. Семенов, П.М. Еськов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
1273827
   Стихи. – Ростов-на-Дону, 1971. – 151с.
1273828
  Сосюра В.Н. Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1971. – 272с.
1273829
  Малдонис А. Стихи / А. Малдонис; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191 с.
1273830
  Лесьмян Б. Стихи / Б. Лесьмян. – Москва, 1971. – 272с.
1273831
  Лисовский К.Л. Стихи / К.Л. Лисовский. – Москва, 1971. – 128с.
1273832
  Маргиани Р. Стихи / Р. Маргиани. – Москва : Художественная литература, 1971. – 319 с.
1273833
  Колумб В.Х. Стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 55 с.
1273834
  Грибачев Н.М. Стихи / Н.М. Грибачев. – Ташкент, 1971. – 518с.
1273835
  Больгер Ф.Д. Стихи / Ф.Д. Больгер. – Барнаул, 1971. – 48 с.
1273836
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1971. – 423с.
1273837
  Алтаузен Д.М. Стихи / Д.М. Алтаузен. – Москва, 1971. – 160с.
1273838
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1972. – 174с.
1273839
  Зрянина Т. Стихи / Т. Зрянина. – Таллинн, 1972. – 56с.
1273840
  Жданова Л.В. Стихи / Л.В. Жданова. – Рига, 1972. – 117с.
1273841
  Незвал В. Стихи / В. Незвал. – Москва, 1972. – 543с.
1273842
  Некрасова К.А. Стихи / К.А. Некрасова. – Москва, 1973. – 160с.
1273843
  Парун В. Стихи / В. Парун. – Москва, 1973. – 222с.
1273844
  Пешкин Н.Г. Стихи / Н.Г. Пешкин. – Владивосток, 1973. – 22с.
1273845
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1973. – 281с.
1273846
  Руммо П. Стихи / П. Руммо; авториз. пер. с эст. С.Семененко. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 63 с.
1273847
  Стафф Л. Стихи / Л. Стафф. – Москва : Художественная литература, 1973. – 253с.
1273848
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 191с. – (Народная библиотека)
1273849
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Ташкент : Изд. л-ры и иск-ва, 1973. – 287 с.
1273850
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1973. – 174с.
1273851
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1974. – 343с.
1273852
  Мирмухсин М. Стихи : стихи / Мирмухсин; пер. с узб. – Москва, 1974. – 191 с.
1273853
  Кольридж С.Т. Стихи / С.Т. Кольридж. – Москва, 1974. – 280с.
1273854
  Кожомбердиев Т. Стихи / Т. Кожомбердиев. – Москва, 1974. – 80с.
1273855
  Джалиль М. Стихи / М. Джалиль. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1273856
  Старшинов Н.К. Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва, 1974. – 285с.
1273857
  Туркин В.П. Стихи / В.П. Туркин. – Москва, 1974. – 32с.
1273858
  Фатьянов А.И. Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286с. – (Б-ка советской поэзии)
1273859
  Севак П. Стихи / П. Севак. – Москва : Художественная литература, 1975. – 254 с.
1273860
  Словацкий Ю. Стихи / Ю. Словацкий. – Москва, 1975. – 176с.
1273861
  Еращенко В.С. Стихи / В.С. Еращенко. – Москва, 1975. – 30с.
1273862
  Мирзо Г. Стихи / Г. Мирзо; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1975. – 221 с.
1273863
  Куратов И.А. Стихи / Иван Куратов; пер. с коми. – Москва : Советская Россия, 1975. – 269 с.
1273864
  Кудрейко А.А. Стихи / А.А. Кудрейко. – Москва, 1975. – 222с.
1273865
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – К, 1975. – 127с.
1273866
  Третьяков И.П. Стихи : Поезії / И.П. Третьяков. – Київ : Молодь, 1975. – 173с.
1273867
  Ахмадулина Б.А. Стихи / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1975. – 174с.
1273868
  Шиваза Я. Стихи / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1976. – 204 с.
1273869
  Юсупов И. Стихи / И. Юсупов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 165 с.
1273870
  Корсакас К. Стихи / К. Корсакас; перевод. – Вильнюс : Вага, 1976. – 347 с.
1273871
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Москва : Художественная литература, 1976. – 182с.
1273872
  Смоленский Б.М. Стихи / Б.М. Смоленский. – Москва, 1976. – 32с.
1273873
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1976. – 128с.
1273874
  Пысин А.В. Стихи / А.В. Пысин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1976. – 256 с.
1273875
  Петров Ю.В. Стихи / Ю.В. Петров. – Киев, 1976. – 104с.
1273876
  Олейник Б.И. Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Художественная литература, 1977. – 206с.
1273877
  Тютчев Ф.И. Стихи / Ф.И. Тютчев. – Саратов, 1977. – 239с.
1273878
  Хьюз Л. Стихи / Л. Хьюз. – Москва, 1977. – 271с.
1273879
  Харабаров И.М. Стихи / И.М. Харабаров. – Москва, 1977. – 240с.
1273880
  Чаренц Егише Стихи : пер. с армян. / Егише Чаренц ; [слово о поэте М. Дудина ; составление Л. Арутюнова]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 276 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека советской поэзии)
1273881
  Тауфер И. Стихи / И. Тауфер. – Москва, 1977. – 173с.
1273882
  Трубицын В.А. Стихи / В.А. Трубицын. – Уфа, 1977. – 127с.
1273883
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев; пер. с алт. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
1273884
  Лебедев А.А. Стихи / А.А. Лебедев. – Ленинград, 1977. – 206с.
1273885
  Ерикеев М.В. Стихи / М.В. Ерикеев. – Уфа, 1977. – 20-30с.
1273886
  Бакалдин В.Б. Стихи / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1977. – 207с.
1273887
  Годенко М. Стихи / М. Годенко. – Москва, 1977. – 127с.
1273888
  Чиладзе О. Стихи / О. Чиладзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1977. – 221 с.
1273889
  Завада В. Стихи / В. Завада. – Москва, 1978. – 238с.
1273890
  Кузнецов Ю.П. Стихи / Ю.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 222с.
1273891
  Федоров В.Д. Стихи / В.Д. Федоров. – Москва, 1978. – 272с.
1273892
  Чарквиани Д. Стихи / Д. Чарквиани. – Москва, 1979. – 230 с.
1273893
  Раикович С. Стихи / С. Раикович. – Москва, 1979. – 206 с.
1273894
  Багряна Э. Стихи / Э. Багряна. – Москва, 1979. – 350с.
1273895
  Шимеев Смар Стихи / Шимеев Смар; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1979. – 157 с.
1273896
  Геттуев М.И. Стихи : для сред. и ст. школ. возрастс / М.И. Геттуев; пер. с балкар. – Москва : Детская литература, 1980. – 128 с.
1273897
  Геттуев М.И. Стихи / М.И. Геттуев. – Москва, 1980. – 128 с.
1273898
  Нурыев И. Стихи / И. Нурыев; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1980. – 287 с.
1273899
  Чаренц Егише Стихи : для ст. школ. возраста / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1980. – 143 с.
1273900
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1981. – 126с.
1273901
  Танк Максим Стихи : стихи / Танк Максим. – Москва : Детская литература, 1981. – 191 с.
1273902
  Павлычко Д. Стихи / Д. Павлычко. – Москва, 1981. – 348с.
1273903
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1981. – 154 с.
1273904
  Есенский Я. Стихи / Я. Есенский. – Москва, 1981. – 223с.
1273905
  Шутов В.В. Стихи / В.В. Шутов. – Киев, 1981. – 133с.
1273906
  Янонис Ю. Стихи / Юлюс Янонис; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1982. – 110 с.
1273907
  Шехтер М.А. Стихи / М.А. Шехтер. – Москва, 1982. – 319с.
1273908
  Драгош Н. Стихи / Н. Драгош. – Бухарест, 1982. – 48с.
1273909
  Добровольский С.Р. Стихи / С.Р. Добровольский. – Москва, 1982. – 125с.
1273910
  Бобохидзе К.П. Стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 168 с.
1273911
  Корнилов Б.П. Стихи / Б.П. Корнилов. – Горький, 1982. – 191с.
1273912
  Рембо А. Стихи / А. Рембо. – Москва, 1982. – 495с.
1273913
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Свердловск, 1982. – 208с.
1273914
  Твардовский А.Т. Стихи / А.Т. Твардовский. – Киев, 1983. – 269с.
1273915
  Панченко Н. Стихи / Н. Панченко. – Москва, 1983. – 318с.
1273916
  Крклец Г. Стихи / Г. Крклец. – Москва, 1983. – 175с.
1273917
  Малявский А.И. Стихи / А.И. Малявский. – Киев, 1983. – 126с.
1273918
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский, А. Йожеф. – Москва, 1983. – 408с.
1273919
  Маликов К. Стихи / К. Маликов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
1273920
  Брэилою М. Стихи / М. Брэилою. – Бухарест, 1983. – 39с.
1273921
  Аухьер А. Стихи / А. Аухьер. – Москва : Художественная литература, 1983. – 159с.
1273922
  Воронин Л. Стихи / Л. Воронин. – Київ, 1983. – 104с.
1273923
  Жуковский В.А. Стихи / В.А. Жуковский. – Киев, 1983. – 228с.
1273924
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Москва, 1984. – 199с.
1273925
  Нийт Э. Стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1984. – 167 с.
1273926
  Рождественский Р.И. Стихи / Р.И. Рождественский. – Москва, 1984. – 207с.
1273927
  Стэнеску Никита Стихи / Стэнеску Никита. – Москва, 1984. – 151с.
1273928
  Уваров А.Г. Стихи / А.Г. Уваров. – Киев, 1984. – 222с.
1273929
  Угаров А. Стихи / А. Угаров. – Киев, 1985. – 93с.
1273930
  Цыбин В.Д. Стихи / В.Д. Цыбин. – Фрунзе, 1985. – 91с.
1273931
  Фурнаджиев Н. Стихи / Н. Фурнаджиев. – Москва, 1985. – 159с.
1273932
  Сантуш Ж.К. Стихи / Ж.К. Сантуш. – Москва, 1985. – 160 с.
1273933
  Слободник В. Стихи / В. Слободник. – Москва, 1985. – 158 с.
1273934
  Павлинов В.К. Стихи / В.К. Павлинов. – Москва, 1985. – 276с.
1273935
  Надь Л. Стихи / Л. Надь. – Москва, 1985. – 158с.
1273936
  Костенко Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Костенко. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 123 с.
1273937
  Басе Стихи / Басе. – Москва : Художественная литература, 1985. – 223с.
1273938
  Корбьер Тристан Стихи / Корбьер Тристан; Пер. с фран. М. Кудинова. – Москва : Художественная литература, 1986. – 137 с.
1273939
  Говоров А.А. Стихи / А.А. Говоров. – Москва, 1986. – 404с.
1273940
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1986. – 286с.
1273941
  Никаноркин А.И. Стихи / А.И. Никаноркин. – Киев, 1986. – 182с.
1273942
  Рубцов Н.М. Стихи / Н.М. Рубцов. – Москва, 1986. – 342с.
1273943
  Сагиян А. Стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1986. – 205 с.
1273944
  Цадаса Г. Стихи / Г. Цадаса; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 318 с.
1273945
  Фрост Р. Стихи / Р. Фрост. – Москва, 1986. – 432с.
1273946
  Чаренц Егише Стихи / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 414 с.
1273947
  Орлов А.А. Стихи / А.А. Орлов. – Москва, 1987. – 239с.
1273948
  Павликовская-Ясножевская Стихи / Павликовская-Ясножевская. – Москва, 1987. – 142с.
1273949
  Лупан А.П. Стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335 с.
1273950
  Гончаренко И.И. Стихи : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 222 с.
1273951
  Перкин В. Стихи / В. Перкин, др. и. – Москва, 1988. – 351с.
1273952
  Цветаева М.И. Стихи / М.И. Цветаева. – Магадан, 1988. – 281с. – ISBN 5-7581-0014-5
1273953
  Ахматова А.А. Стихи / А.А. Ахматова. – Москва, 1988. – 268с.
1273954
  Тютчев Ф.И. Стихи / Ф.И. Тютчев. – Уфа, 1989. – 235с.
1273955
  Пушкин В.Л. Стихи / В.Л. Пушкин. – Москва, 1989. – 367с.
1273956
  Гоцуленко В.Н. Стихи / В.Н. Гоцуленко. – Киев, 1989. – 207с.
1273957
  Мандельштам О.Э. Стихи / Осип Мандельштам ; [сост. Ю.Л. Фрейдин ; худож. В. Капридов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 380 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0199-X (в пер.)
1273958
  Элюар П. Стихи / П. Элюар; Пер.М.Н.Ваксмахера. – Москва : Свагор и К, 1998. – 424с. – ISBN 5-93070-001-Х
1273959
  Любомирский К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 128-130. – ISSN 1130-6545
1273960
  Хини Ш. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0130-6545
1273961
  Кэй Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1130-6545
1273962
  Саид Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 71-80. – ISSN 1130-6545
1273963
  Бартоло Каттафи Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 108-112. – ISSN 1130-6545
1273964
  Риди Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 1130-6545
1273965
  Пенсон Ж.К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 143-147. – ISSN 1130-6545
1273966
  Матвеева Н. Стихи // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 56-64
1273967
  Павлопулос Г. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 1130-6545
1273968
  Луци М. Стихи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 90-92. – ISSN 0321-1878
1273969
  Крили Роберт Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 88-103. – ISSN 1130-6545
1273970
  Эшбери Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 202-215. – ISSN 1130-6545
1273971
  Сабенникова И. Стихи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 154-155. – ISSN 1609-5359
1273972
  Тесленко Л.Н. Стихи / Лия Тесленко. – 3-е изд., испр. и дополн. – Москва, 2006. – 159с. – ISBN 5-7429-0065-1
1273973
  Каванах Патрик Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 65-217. – ISSN 1130-6545
1273974
  Яснов М. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1273975
  Трофимов В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1273976
  Григорьева Л. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 73-74. – ISSN 0321-1878
1273977
  Херсонский Б. Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1273978
  Халупович В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0321-1878
1273979
  Хуаррос Р. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-116. – ISSN 1130-6545
1273980
  Павчек Т. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 119-157. – ISSN 1130-6545
1273981
  Грабовская Л.Н. Стихи : (2002-2005) // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 234-240.
1273982
  Леонтьев А. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1273983
  Елагина Елена Стихи : вірші // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1273984
  Ушакова Елена Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1273985
  Шостак Елена Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 88. – ISSN 0321-1878
1273986
  Николаев Сергей Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 95-96. – ISSN 0321-1878
1273987
  Воловик Михаил Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 126-127. – ISSN 0321-1878
1273988
  Радцинер Тамар Стихи : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 1130-6545
1273989
  Милитонян Эдвард Стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 130-131. – ISSN 0012-6756
1273990
  Сабо Л. Стихи : поэзия : стихи / вступительная статья о Леринце Сабо Ю. Гусева // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 61-66. – ISSN 1130-6545


  Лёринц Сабо (1900-1957) - венгерский поэт, переводчик
1273991
  Мизгулин Д. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 11 (658). – С. 38-40. – ISSN 0132-2036
1273992
  Шацков А. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 62-68. – ISSN 0132-2036
1273993
  Лихтенфельд Б. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1273994
  Пилинский Я. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1273995
  Раковски Ж. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1273996
  Пожарская А. Стихи : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0131-2332
1273997
  Корнилов В. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 62-64. – ISSN 0132-2036
1273998
  Гампер Г. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 0321-1878
1273999
  Стратановский С. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1274000
  Елагина Е. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0321-1878
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,