Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1277001
  Коваленко В. "...Стоит ли мне писать?.." (до питання психології творчості Зінаїди Тулуб) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 96-131. – ISBN 978-966-493-297-1
1277002
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1277003
  Поливода Т. "Стодумна дума" Миколи Вінграновського : Сценарій вечора у "Літературній кав"ярні" / Т. Поливода, І. Ус // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 18-24. – ISSN 0130-5263
1277004
  Иванов Ю.И. "Стоит деревушка..." / Ю.И. Иванов. – М, 1988. – 94с.
1277005
  Коновалова Елена "Столбы" в осаде // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
1277006
  Валагин А.П. "Столетье безумно и мудро" / А.П. Валагин. – Воронеж, 1989. – 94 с.
1277007
   "Столетья не сотрут..." = Русские классики и их читатели. – Москва : Книга, 1989. – 426с.
1277008
  Сорг Пьер "Столица Полинезии" : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 120-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
1277009
  Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / розмову вів Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 8


  Розмова з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником - про місію сучасного університету.
1277010
  Процик І.В. "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1277011
  Михайлюта В.П. "Століття Якова" і проблема масової літератури в сучасному літпроцесі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 59-66


  У статті розглянуто роман Володимира Лиса «Століття Якова» у контексті дискусій про масову літературу й обґрунтовано думку про формування якісного шару сучасної масової літератури.
1277012
  Дубровский С.М. "Столыпинская реформа" / С.М. Дубровский. – Л, 1925. – 302с.
1277013
  Довженко О. "Стоп цензурі !":журналістська самооборона : (Ініціатива, спрямована проти цензури й політичного тиску, доводить свою життєздатність і ефективність) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 54-59
1277014
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1277015
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови
1277016
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – М., 1988. – 224с.
1277017
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1277018
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1277019
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1277020
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1277021
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1277022
  Іоанну Й. [Столиця біженців : проза / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 278 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1244-8
1277023
  Георганда А. [Століття байрономанії : світ Байрона і новогрецька поезія / Афіна Георганда. – Афіни : Ександас, 1992. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-132-7
1277024
  Лиман І. [Сторінка рецензента] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С.130-132. – ISSN 1998-4634
1277025
  Чеботарёв В.В. «Столкновение цивилизаций» и современный терроризм: мифы и реальность / В.В. Чеботарёв, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 76-83. – ISSN 1811-0916
1277026
  Квапилик Й. Сто советов / Й. Квапилик. – М., 1983. – 80с.
1277027
  Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А. Сухомлинский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 254 с.
1277028
  Коллар Я. Сто сонетов : пер. с чеш. / Ян Коллар ; [Пред. и прим. А. Зайцевой]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 245 с.
1277029
  Дудин М.А. Сто стихотворений / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 176с.
1277030
  Пушкин А.С. Сто стихотворений и десять писем / А.С. Пушкин; составление и коммен. Ю. Русаковой. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с. – (Тебе в дорогу, романтик)
1277031
  Пушкин С А. Сто стихотворений и десять писем / С А. Пушкин, . – 2-е изд. – М, 1987. – 334с.
1277032
  Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе / Н.В. Волков. – Москва, 1991. – 126с.
1277033
  Брюханов Б.Б. Сто строк в номер / Б.Б. Брюханов. – Рига, 1990. – 191с.
1277034
  Быстров Ю.А. Сто схем с индикаторами / Ю.А. Быстров, А.П. Гапунов, Г.М. Персианов. – Москва, 1990. – 111 с.
1277035
  Тимофеев В.А. Сто схемных задач по автоматике : Сборник упражнений и задач по чтению, проверке и составлению схем автоматизир. установок и устройств / В.А. Тимофеев. – Л. : Судостроение, 1964. – 151 с.
1277036
  Тан Э. Сто тайных чувств = Tan Amy : Роман / Пер. с англ. А.Патрикеевой; Эми Тан. – Москва : Б.С.Г. ПРЕСС, 2003. – 458с. – ISBN 5-93381-097-5
1277037
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Сто тисяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилдевич (Карпенео-Карого). – У Черкассах (Черкаси) : Друк. В.В. Колодочки, 1898. – 75 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1277038
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тисяч : Комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1952. – 75 с. – (Бібліотекака української драматургії)
1277039
  Моргун В.В. Сто тисяч академіка Моргуна : інтерв"ю / вела розмову Л.Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Про нарікання на науку і її головний штаб - НАНУ, звинувачуючи в застої, неконкурентоздатності. Про Ін-т фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України. Розмова з директором Інституту фізіології рослин і генетики, академіком НАНУ, Героєм України ...
1277040
  Колодяжний В. Сто тисяч колосків Володимира Моргуна // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 8-9


  "Проблема продовольчої безпеки скоро стане проблемою номер один. Володимир Моргун, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, доктор біологічних наук, академік. Учений - тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, ...
1277041
  Исаев М.И. Сто тридцать равноправных = О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
1277042
   Сто тридцять ігор для уроків з англійської мови. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.9(21)). – ISBN 966-333-091-0
1277043
  Бурлаков М.А. Сто трудных французских глаголов : Пособие для учителей / М.А. Бурлаков, И.Е. Дречевич, М.А. Мираи. – Москва : Просвещение, 1980. – 104 с.
1277044
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 75 с.
1277045
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
1277046
  Кудрявская Л.Б. Сто тысяч встреч. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1976. – 127с.
1277047
  Григорьев А. Сто тысяч красоток / А. Григорьев. – Чебоксары, 1967. – 87с.
1277048
  Миляев Х. Сто тысяч поцелуев. / Х. Миляев. – М, 1991. – 614с.
1277049
  Ильин М. Сто тысяч почему: Путешествие по комнате; Который час?: Рассказы о времени; Черным по белому : Рассказы о книгах: Для мл. шк. возраста / М. Ильин. – Ленинград, 1989. – 222с.
1277050
  Гальба В.А. Сто улыбок / В.А. Гальба. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 104 с.
1277051
  Вагнер М. Сто физиологических опытов над жизнью фасоли / М. Вагнер. – Москва, 1922. – 126с.
1277052
  Гончаров Ю. Сто холодных ночей / Ю. Гончаров. – Воронеж, 1970. – 220 с.
1277053
  Славич С.К. Сто часов / С.К. Славич. – Симферополь, 1971. – 132с.
1277054
  Новоженов Ю.М. Сто часов жизни доктора Воронова / Ю.М. Новоженов. – Брянск, 1961. – 108с.
1277055
  Марьян В.С. Сто часов с лидером / В.С. Марьян. – М., 1988. – 207с.
1277056
  Тушнова В.М. Сто часов счастья / В.М. Тушнова. – М., 1965. – 155с.
1277057
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 100 рис.
1277058
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 103 рис.
1277059
  Бражнин И.Я. Сто шагов в сказку / И.Я. Бражнин. – Л., 1963. – 88с.
1277060
  Кравченко А.И. Сто шагов к солнцу / А.И. Кравченко. – Донецк, 1966. – 115с.
1277061
  Федоров Ю.И. Сто шагов на брата / Ю.И. Федоров. – М., 1982. – 47с.
1277062
  Генатулин А.Ю. Сто шагов на войне / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1983. – 287с.
1277063
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – М, 1953. – 123с.
1277064
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – М, 1953. – 123с.
1277065
  Протасов В.И. Сто шагов. / В.И. Протасов. – М., 1963. – 48с.
1277066
  Кукуев Н.А. Сто шашечных этюдов. / Н.А. Кукуев. – М-Л, 1927. – с.
1277067
  Гайченя П.А. Стовбурні шкідники лісу : атлас-визначник / П.А. Гайченя, О.Я. Сєріков, К.К. Фасулаті. – Київ : Урожай, 1970. – 162 с. : кольор. табл. 70, чорно-білих 7
1277068
  Дєльцова О.І. Стовбурові клітини кишки / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковский // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 76-82. – ISSN 1727-0847
1277069
  Калмикова О.О. Стовбурові клітини нігтьового органу ссавців // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 132-137. – ISSN 2308-3794


  В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень щодо можливостей виділення, культивування стовбурових клітин з нігтьового органу ссавців та можливої їх участі при регенерації кінцівки. Відомо, що нігтьова одиниця має в своєму ...
1277070
  Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах : монографія / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : Планета-Прінт, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-152. – ISBN 978-617-7229-79-6
1277071
  Загребельний Павло Стовпо-творіння. Кавтаклізма : Романи / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 286с. – (Література). – ISBN 966-03-2369-7
1277072
  Богачук О.Ф. Стогін землі / О.Ф. Богачук. – Львів, 1983. – 70с.
1277073
   Стогній Анатолій Олександрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 92-94. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1277074
  Зурба А.П. Стодневка : роман / А.П. Зурба. – Москва : Советский писатель, 1979. – 295 с.
1277075
   Стодневные бои в Грозном. – Грозный, 1959. – 131с.
1277076
   Стоение двухядерного дихлоробис- /оксиминофосфонат/ меди (ІІ) / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, Р.Д. Лампека, Л.Н. и др. Морозова // Журн. неорган. химии, 1989. – № 1
1277077
  Мусатов О.І. Стожари / О.І. Мусатов. – К. – 202с.
1277078
   Стожари. – Минск, 1984. – 222с.
1277079
   Стожари. – К, 1991. – 303с.
1277080
  Катерли Е.И. Стожаровы / Е.И. Катерли. – Ленинград, 1956. – 275с.
1277081
  Катерли Е.И. Стожаровы. -- Бронзовая прялка. -- Жизнь Грани Соколовой. / Е.И. Катерли. – Л, 1960. – 831с.
1277082
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – 2-е изд. – Л, 1948. – 351с.
1277083
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1948. – 267с.
1277084
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1957. – 199с.
1277085
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1950. – 208с.
1277086
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 640с.
1277087
  Василькова Ирина Стожок для несуществующей козы : маленькая повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 8. – С. 101-121. – ISSN 0012-6756
1277088
  Бальмонт К.Д. Стозвучные песни / К.Д. Бальмонт. – Ярославль, 1990. – 336с.
1277089
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Таллин, 1957. – 382с.
1277090
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – К., 1959. – 388с.
1277091
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – М., 1981. – 384с.
1277092
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Нальчик, 1983. – 544с.
1277093
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 366с.
1277094
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Грозный, 1988. – 318с.
1277095
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Кишинев, 1989. – 362с.
1277096
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 348с. – ISBN 5-85869-017-3
1277097
  Драйзер Т. Стоик. Оплот : романы / Т. Драйзер; [Сост., авт. послесл. Ю.В. Ковалев]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 671с. – ISBN 5-289-00501-3
1277098
  Илус В. Стоим крепко : повесть / В. Илус; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1963. – 207 с.
1277099
   Стоим на страже. – М, 1988. – 318 с.
1277100
  Косаренко А.А. Стоимостное распределение при социализме и его категорий / А.А. Косаренко. – Калинин, 1986. – 83с.
1277101
  Андрианова Г.Д. Стоимостной контроль в сетевом планировании : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Андрианова Г.Д.; Высш. парт. школы при ЦК КПСС. Кафедра советской экономики. – Москва, 1970. – 26л.
1277102
  Рыжий И.Б. Стоимостные и хозрасчетные рычаги коренной перестройки управления экономикой / И.Б. Рыжий. – Львов : Світ, 1991. – 184 с.
1277103
  Котов В.Ф. Стоимостные категории в планировании промышленного производства. / В.Ф. Котов. – М, 1980. – 223с.
1277104
  Лансков А.В. Стоимостные категории и внутрихозяйственный расчет в научных организациях / А.В. Лансков, С.Ю. Шевченко. – Л., 1990. – 122с.
1277105
  Правотворов Г.Б. Стоимостные категории и способ производства. / Г.Б. Правотворов. – М., 1974. – 303с.
1277106
  Бороздин Ю.В. Стоимостные отношения в социалистической экономике / Ю.В. Бороздин. – М., 1988. – 179с.
1277107
  Овсянников К.С. Стоимостные отношения и их роль в повышении эффективности социалистического промышленного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Овсянников К.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 23л.
1277108
  Погосов И.А. Стоимостные показатели промышленной продукции / И.А. Погосов. – Москва, 1967. – 128с.
1277109
  Ларионов И.К. Стоимостные рычаги в кругообороте фондов / И.К. Ларионов. – М, 1976. – 152с.
1277110
   Стоимостные рычаги повышения эффективности производства. – М, 1977. – 207с.
1277111
  Ларионов Стоимостные формы в кругооборте средств предиприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ларионов и. К.; ЛФЭИ. – Л., 1979. – 47л.
1277112
  Седышев Ю.А. Стоимостные формы в плановом управлении / Ю.А. Седышев. – М, 1983. – 211с.
1277113
  Смолдырев Д.А. Стоимостные формы экономических отношений развитого социализма / Д.А. Смолдырев. – Уфа, 1974. – 376с.
1277114
   Стоимость в системе экономических отношений. – Новосибирск, 1990. – 128с.
1277115
   Стоимость в условиях социализма. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 436 с.
1277116
  Чичкина Светлана Стоимость визы едина для всех : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44 : Фото
1277117
  Хвестик М.А. Стоимость водных ресурсов Украины и ее регионов в измерениях национального богатства / М.А. Хвестик, Л.В. Левковская, А.Н. Сундук // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
1277118
   Стоимость жизни и ее измерение. – Москва, 1991. – 174 с.
1277119
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс. – М., 1988. – 487с.
1277120
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал : Пер. с англ. / Дж.Р. Хикс; Общ. ред. и вступ. ст. Р.М.Энтова. – Москва : Прогресс, 1993. – 488 с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-00431-22
1277121
  Табулдин М.Н. Стоимость и плановая цена. / М.Н. Табулдин. – Алма-Ата, 1987. – 121с.
1277122
  Мендельсон А.С. Стоимость и цена / А.С. Мендельсон. – М., 1963. – 120с.
1277123
  Тарасов В.И. Стоимость и цена машин в условиях интенсивного хозяйствования / В.И. Тарасов. – Минск, 1985. – 174с.
1277124
  Тарновский О.И. Стоимость и цена на мировом социалистическом рынке / О.И. Тарновский, Н.М. Митрофанова. – М., 1968. – 335с.
1277125
  Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования : Монография / Т.И. Артемова; НАНУ; Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев : Основа, 2006. – 448с. – ISBN 966-699-173-Х
1277126
   Стоимость капитального строительства за 1931-34 и 1 квартал 1935 года. – М, 1935. – 56с.
1277127
   Стоимость отдельных видов платныых услуг полученных население в 1989 г.. – М, 1989. – 110с.
1277128
  Суворов М. Стоимость солнца. / М. Суворов. – М., 1969. – 88с.
1277129
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике (проблемы развития и совершенствования стоимостного учета продукции).. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т. – Л., 1980. – 32л.
1277130
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике.. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.02 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1978. – 32л.
1277131
  Скальковский К.А., Краевский Д.М. Стоит-ли поощрять русскую промышленность? : С 4 табл. колебаний вексел. курса в С.-Петербурге и в Нью-Йорке и различ. фондов на С.-Петерб. бирже / [соч.] К.А. Скальковского и Д.М. Краевского. – Санкт-Петербург : Изд. С.Ф. Соловьев ; [В тип. А. Головачева], 1866. – описание [4], 91 с., 4 л. граф. – Экз. дефектный, отсутствуют: обложка в конце кн., с. 91 и 4 л. граф.


  Авт.: Краевский, Дмитрий Михайлович
1277132
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – Л., 1959. – 315с.
1277133
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – М.-Л., 1964. – 355с.
1277134
  Перовский Н.М. Стоит гора высокая / Н.М. Перовский. – Тула, 1991. – 285с.
1277135
  Третьяков И.П. Стоит гора высокая... / И.П. Третьяков. – Баку, 1978. – 180с.
1277136
  Шатько Е.И. Стоит идти к югу. / Е.И. Шатько. – М., 1968. – 248с.
1277137
  Дрозд А.И. Стоит каштан в осенней позолоте / А.И. Дрозд. – Симферополь, 1987. – 61с.
1277138
  Крюи П. Стоит ли им жить? / П. Крюи. – 86с.
1277139
  Крюи П. Стоит ли им жить? / П. Крюи. – 2-е изд., 1937. – 354с.
1277140
  Кондрашова Л.И. Стоит ли укрепляться юаню? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 36-42. – ISSN 0321-5075
1277141
  Ермаков И.М. Стоит меж лесов деревенька / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1973. – 287с.
1277142
  Шургин М.А. Стоит село русское. / М.А. Шургин. – Л, 1980. – 240с.
1277143
  Земцова Юлия Стоит только захотеть! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1277144
  Чабанивский М.И. Стоит явор над водою : повесть / Михайло Чабанивский ; пер с укр. А. Доценко и Б. Кушелева. – Москва : Советский писатель, 1962. – 188 с.
1277145
  Каргальцева Е.С. Стоительство высшей школы и ее роль в культурной революции в СССР (1936-1941 гг.) (По матер. педагогических взов и университетов СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Каргальцева Е. С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1277146
  Гончаренко Б.А. Стоїть гора високая : повість / Б. А. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1961. – 144 с.
1277147
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1959. – 220 с.
1277148
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 630 с.
1277149
  Алєксандрова О.В. Стоїцизм (Стоїки) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-316-069-1
1277150
  Приходько В.В. Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про оновлення антиметафізичного способу осмислення множинності світу, концептуально започаткованого у стоїцизмі, на прикладі філософії Жака Дерида. В статье речь идет об обновлении антиметафизического способа осмысления ...
1277151
  Сидоренко А.В. Стоїчна етика атараксії як високоморальна настанова прагматичного гатунку або прихований конформізм // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 64-66
1277152
  Клименко О. Стоїчний опір часові та матерії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 18
1277153
  Духович Стоїчні "техніки себе" у контексті етичної концепції Мішеля Фуко / Духович, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 157-159
1277154
  Иваненко Анна Стой! Стрелять буду : Один день с Игорем Сапожковым / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 24-27 : Іл.
1277155
  Кобец-Филимонова Стой, машинист : повесть; [для сред. и ст. возраста] / ена Кобец-Филимонова; пер. с белорус. авт. – Москва : Дет. лит., 1976. – 176 с.
1277156
  Дубровин Б.С. Стой,мгновенье! / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 110с.
1277157
  Мамонтова Е.А. Стойкие органические загрязнители в объектах окружающей среды г. Братск (Иркутская область): уровни, оценка риска / Е.А. Мамонтова, Е.Н. Тарасова, А.А. Мамонтов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1356-1364 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1277158
  Ткаченко Е.Ю. Стойкие органические загрязнители в экосистеме Антарктики / Е.Ю. Ткаченко, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1726-5428
1277159
  Резников С.А. Стойкие органические загрязняющие вещества в донных отложениях на севере оз. Байкал в районе влияния трассы Байкало-Амурской магистрали / С.А. Резников, Р.А. Аджиев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 87-96 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1277160
  Машкин Г.Н. Стойкий Богучан / Г.Н. Машкин. – М., 1983. – 96с.
1277161
  Андерсен Ганс Кристиан Стойкий оловянный солдатик / Андерсен Ганс Кристиан. – Москва, 1973. – 16 с.
1277162
  Андерсен Ханс Кристиан Стойкий оловянный солдатик / Андерсен Ханс Кристиан. – Москва, 1973. – 16с.
1277163
  Андерсен Ханс Кристиан Стойкий оловянный солдатик / Андерсен Ханс Кристиан. – Москва, 1980. – 32с.
1277164
  Эрлихман Вадим Стойкий символ столицы : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 98-111 : Іл.
1277165
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1977. – 350с.
1277166
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1979. – 351с.
1277167
  Липодаев И.А. Стойко переносить тяготы и лишения военной службы. / И.А. Липодаев. – М., 1961. – 77с.
1277168
  Зайцев Вадим Стойкое ощущение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 78-79 : фото
1277169
  Порецкина Э.Н. Стойкости и мужеству героев / Э.Н. Порецкина. – Л., 1985. – 112с.
1277170
  Сальников А.А. Стойкость / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1962. – 274с.
1277171
  Люшнин Г.И. Стойкость / Г.И. Люшнин. – М., 1967. – 95с.
1277172
  Чепасов Ю.П. Стойкость / Ю.П. Чепасов. – М, 1974. – 78с.
1277173
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – М., 1979. – 367 с.
1277174
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – М., 1981. – 367с.
1277175
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 366 с.
1277176
   Стойкость. – М, 1990. – 366с.
1277177
  Тулупов П.Е. Стойкость ионообменных материалов / П.Е. Тулупов. – М., 1984. – 231с.
1277178
  Коновал В.П. Стойкость к высокотемпературному окислению композиционных материалов и покрытий на основе диборида титана-хрома // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1277179
  Панасюк А.Д. Стойкость неметаллических материалов в расплавах : справочник / А.Д. Панасюк. – К., 1986. – 352с.
1277180
  Зуев Ю.С. Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях / Ю.С. Зуев, Т.Г. Дегтева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 262с.
1277181
  Баранченко В.Е. Стойкость, неутомимость, отвага / В.Е. Баранченко. – М, 1988. – 171с.
1277182
  Микулич Б.М. Стойкость. -- Прощание. -- Трудная година / Б.М. Микулич; перевод. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 352 с.
1277183
  Кандауров И.М. Стойкость. / И.М. Кандауров. – Волгоград, 1983. – 415с.
1277184
  Воскресенский К.П. Сток в южном Заволжье и Прикаспийской низченности / К.П. Воскресенский; Под ред.Д.Л.Соколовского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 96с.
1277185
  Добровольский С.Г. Сток важнейших рек России и его изменчивость по данным климатических моделей проекта СМІР-5 / С.Г. Добровольский, Е.В. Татаринович, В.П. Юшков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 44-62 : рис., табл. – Библиогр: 36 назв. – ISSN 0130-2906
1277186
  Симов В.Г. Сток весенне-летнего половодья рек Северо-Байкальского нагорья на примере р. Мамакан и прогноз его. : Автореф... канд. географ.наук: / Симов В.Г.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1277187
  Мусоянд С.Г. Сток взвешенных наносов рек армянской ССР с учетом природно-ландшафтных особенностей. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Мусоянд С.Г.; МГУ. – М, 1974. – 24л.
1277188
  Багиров И.Б. Сток взвешенных наносов рек бассейна р.Сулак / И.Б. Багиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 84с.
1277189
  Горецкая З.А. Сток взвешенных наносов рек Украины и способы его расчета : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Горецкая З.А.; Глав. упр. гидрометеорологической службы при СМ СССР. Украинский н.-иссл. гидрометеорологический ин-т. – К., 1974. – 158л. – Бібліогр.:л.141-150
1277190
  Витковская Т.П. Сток естественных и искусственных водосборов в восточной части равнинной Туркмении. : Автореф... канд .геогр.наук: 696 / Витковская Т.П.; Каз. гос .ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 31л.
1277191
  Корзун В.И. Сток и потери талых вод на склонах полевых водосборов. (По материалам эксперим. исследований ВНИГЛ-ГГИ) : Автореф... канд. геогр.наук: / Корзун В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1967. – 20л.
1277192
  Маккавеев Н.И. Сток и русловые процессы / Н.И. Маккавеев. – М, 1971. – 115с.
1277193
  Байдин С.С. Сток и уровни дельты Волги / С.С. Байдин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 338с.
1277194
  Маркова О.Л. Сток карстовых рек Восточно-Европейской равнины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Маркова О.Л. ; Гос. гидрогеол. ин-т. – Ленинград, 1967. – 23 с.
1277195
  Ахундов С.А. Сток наносов горных рек Азербайджанской ССр / С.А. Ахундов. – Баку : ЭЛМ, 1978. – 98с.
1277196
   Сток наносов его изучение и географическое распределение. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 240с.
1277197
  Шамов Г.И. Сток наносов рек СССР / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1956. – 255с.
1277198
  Алекин О.А. Сток растворённых веществ с территории СССР / Алекин О.А., Бражникова Л.В. ; АН СССР. Гидрохимич. ин-т ; Ленинградский гидромет. ин-т. – Москва : Наука, 1964. – 144 с.
1277199
  Владимиров А.М. Сток рек в маловодный период года. / А.М. Владимиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 295с.
1277200
  Семенов В.А. Сток рек засушливых территорий / В.А. Семенов. – М., 1990. – 170с.
1277201
  Федорова И.С. Сток рек и гидрогелогическое районирование Сахалина. : Автореф... канд. географ.наук: / Федорова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1277202
  Светличная А.М. Сток рек северного склона Джунгарского Алатау за вегетационный и годовой период. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Светличная А. М.; Кубан. с. х. ин-т. – Краснодар, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1277203
  Быков В.Д. Сток рек Урала : (географо-гидрологические закономерности распределения и режима стока рек на территории Урала) / В.Д. Быков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 144с. : карты
1277204
  Шенгелия Р.Г. Сток рек Центрального Кавказа с ледниковым питанием : Автореф... канд. геогр.наук: / Шенгелия Р. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1277205
  Субботин А.И. Сток талых и дождевых вод по экспериментальным данным : (по экспериментальным данным) / А.И. Субботин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 376с.
1277206
  Хомутецкий Н.Ф. Стокгольм / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1969. – 79 с.
1277207
  Сидоренко Віктор Стокгольм & Осло. Бал геніїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 102-107 : фото
1277208
  Мельниченко Настя Стокгольм. Де живе Карлсон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 38-42 : фото
1277209
  Гольденцвайг Григорий Стокгольм. Хольм - значит "остров" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1277210
  Мюрдаль Я. Стокгольмская история / Я. Мюрдаль. – Москва, 1964. – 335с.
1277211
  Алексеев А.А. Стокгольмская конференция : науч. совет по исслед. пробл. мира и разоружения / А.А. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 85, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 85-86. – (Международный мир и разоружение / редкол.: П.Н. Федосеев (гл. ред.) и др. ; вып. 35)
1277212
   Стокгольмская школа буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: / Жихаревич с. Г,; Жихаревич с. Г,; Тарт.ГУ. – Тарту, 1964. – 21л.
1277213
  Цветков А. Стокгольмский синдром : (Размышления по поводу присуждения Нобелевской премии по литературе тринидадскому писателю В.С. Найполу) // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.246-251. – ISSN 1130-6545


  Видал С. Найпол (р.1932). Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии /2001/
1277214
  Виноградов И.В. Стоки, пропахшие порохом / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 327с.
1277215
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М.-Л., 1949. – 84с.
1277216
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М., 1955. – 158с.
1277217
  Іваницька Л.В. Стокоз Георгій Михайлович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 89 : фото
1277218
   Стократ красивая. – Тбилиси, 1961. – 12 с.
1277219
  Качибая И.Д. Стократ красивая / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 16 с.
1277220
  Савенков С.М. Стокс-поляриметр на рідкокристалічних комірках: аналіз похибок / С.М. Савенков, О.С. Клімов, Є.А. Оберемок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто схему стокс-поляриметра з перетворювачем поляризації випромінювання, побудованому на двох рідкокристалічних комірках. Показано, що в даній схемі параметри Стокса визначаються з різною точністю. Останнє призводить до залежності точності ...
1277221
  Собко О.В. Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини / О.В. Собко, І.Ю. Олійник, О.Г. Ушенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 41-44. – ISSN 1727-0847
1277222
  Малюка Володимир Сергійович Стоксові течії в скінченому ціліндрі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Малюка Володимир Сергійович; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1997. – 18л.
1277223
  Слудняков А.О. Стол и красный угол в интерьере крестьянской избы Северо-Запада России и Верхнего Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-100. – ISSN 0869-5415
1277224
  Иванов Д.Г. Стол на перекрестке / Д.Г. Иванов. – Москва, 1977. – 262с.
1277225
  Александрова Э.Б. Стол находок утеряных чисел : мат. детектив : для мл. шк. возраста / Э.Б. Александрова, В.А. Левшин ; стихи: Эм. Александровой ; ил. В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1988. – 61, [2] с. : цв. ил.
1277226
   Столбняк: обзор современных рекомендаций по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клинике, интенсивной терапии в период войн и в мирное время / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, И.А. Мальцев, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 86-91. – ISSN 2224-0586
1277227
  Радимов П.А. Столбовая дорога / П.А. Радимов. – М., 1959. – 179с.
1277228
  Фадеев А. Столбовая дорога пролетарской литературы / А. Фадеев. – Л, 1929. – 94с.
1277229
  Фролов И.А. Столбовая дорога. / И.А. Фролов. – М, 1949. – 199с.
1277230
  Кормилова С. Столбовой дворянин и знаки социального престижа: чины, ордена, титулы в "Обломове" И. Гончарова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 197-215. – ISSN 0042-8795
1277231
  Лыжин Н.П. Столбовский договор и переговоры ему предшествование. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1857. – [4], IV, 242 с. – Библиогр. в предисл.
1277232
  Шаскольский И.П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством / И.П. Шаскольский. – М.-Л., 1964. – 220с.
1277233
  Шаскольский И.П. Столбовский мир1617 г.и торговые отношения России со шведским государством в первой половине 17 в. : Автореф... доктора ист.наук: / Шаскольский И.П.; Ан СССР.Ленингр.отдел.Ин-та истории. – Л, 1965. – 36л.
1277234
   Столбову Юрию Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61 : фото. – ISSN 0016-7126
1277235
   Столбунова В.И.. – Черновцы
Молдавские лексичес. – 1979. – 84с.
1277236
  Сухов К.С. Столбур пасленовых. / К.С. Сухов, А.М. Вовк. – М-Л, 1949. – 104с.
1277237
  Зирка Т.И. Столбур перца и баклажаов на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Зирка Т.И.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1968. – 19л.
1277238
  Исамухамедов М.З. Столбур томатов в Узбекистане и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биолог.наук: / Исамухамедов М.З.; АН УССР. – К., 1967. – 16л.
1277239
  Заболоцкий Н.А. Столбцы и поэмы. Стихотворения / Н.А. Заболоцкий. – Москва : Художественная литература, 1989. – 352с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека). – ISBN 5-280-00582-7
1277240
  Заболоцкий Н.А. Столбцы. Стихотворения. Поэмы / Н.А. Заболоцкий. – Ленинград, 1990. – 365с.
1277241
  Ковалева Э.С. Столбчатая ржавчина черной смородины и меры борьбы с ней в условиях Бурятии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ковалева Э.С. ; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
1277242
   Столение, 1949. – 45с.
1277243
   Столение невклидовой геометрии Лобаческого. – Казань, 1927. – 4 с.
1277244
   Столение"Манифеста Коммунистической партии". – М, 1948. – 160с.
1277245
   Столепестковый лотос : Антология древнеиндийской литературы. – Москва : Восточная литература, 1996. – 415с. – (Классическая литература Востока). – ISBN 5-02-017903-5
1277246
  Осипов Ю.М. Столетие "Философии хозяйства" С.Н. Булгакова - сто лет философии хозяйства // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 3 (81). – С. 9-22. – ISSN 2073-6118
1277247
  Каныгин А.В. Столетие академика Б.С. Соколова: роль личности в истории науки / А.В. Каныгин, А.Э. Конторович, Ю.И. Тесаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 645-654 : фото. – ISSN 0016-7886
1277248
   Столетие Александровской бумажной фабрики (1848-1948). – Кострома, 1948. – 52с.
1277249
  Столяров Ю.Н. Столетие библиотечного образования в СНГ и республиках ближнего зарубежья // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 12. – С. 7-30. – ISSN 0130-9765


  На строго документированном, преимущественно архивном, материале показано, что курсовое, среднее и высшее библиотечное образование ведется в России и соседних с ней странах непрерывно начиная с 1913 г.
1277250
  Плеханов Г.В. Столетие Великой революции : ("Centenaire de 1789. Histoire de la revolution Francaise par Paul Janet. Paris"). – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1906. – 23 с. – Автор указан на обл.
1277251
  Шифрин Михаил Столетие войны с союзником // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 158 : фото
1277252
  Всехсвятский С.К. Столетие главной астрономической обсерватории СССР. / С.К. Всехсвятский, 1939. – 6 с.
1277253
  Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний / Г.Ю. Филипповский. – М, 1991. – 158с.
1277254
  Спекторский Е.В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е.В. Спекторский ; КНУТШ. – Репринтное воспроизведение издания 1935 года. – Киев : Киевский университет, 2007. – 104 с. – Вых.данные оригинала: Белград : Изд. Комитета киевских профессоров в Любляне, 1935. – ISBN 966-594-998-5
1277255
  Шагинян М.С. Столетие лежит на ладони / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 351с.
1277256
   Столетие Ленинградского ордена Ленина института усовершенствования врачей им. С.Кирова. – Л, 1985. – 250с.
1277257
  Де-Метц Г.Г. Столетие метрической системы. 1799-1899 : [Речь, произнес. 15 дек. 1899 г. в Киев. отд-нии Рус. техн. о-ва] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Варшава : Тип.Варшавского Учебного Округа, 1901. – [2], 27 с. : ил. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения" Т.2, 1901 г.
1277258
   Столетие Неэвклидовой геометрии Лобачевского : [Проспект] // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 2с.
1277259
   Столетие Первого Интернационала. 1864 - 1964 : тезисы. – Москва : Политиздат, 1964. – 48 с.
1277260
  Лейкина-Свирская Столетие первой революционной ситуации и падения крепостного права в России / Лейкина-Свирская. – Л., 1961. – 67с.
1277261
  Стріха М.В. Столетие полупроводниковой науки: истоки и украинский вклад // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 6-13


  Згадується кафедра фізики напівпровідників КНУ ім. Т. Шевченка, В.Е, Лошкарьов, В.И. Стриха...
1277262
   Столетие румынской нефтяной промышленности. – Бухарест, 1959. – 43с.
1277263
   Столетие теории химического строения. – М, 1961. – 148с.
1277264
  Мартышин О.В. Столетие Учреждения Государственной Думы и судьба парламентаризма в России // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 92-101. – ISSN 0132-0769
1277265
  Гольдгаммер Д.А. Столетие физики : Речь, чит. на 3-м Общем собрании XI съезда рус. естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге 30 дек. 1901 г. / [соч.] Д.А. Гольдгаммера, проф. – Одесса : Тип. Бланкоиздат М. Шпенцера, 1902. – 16 с. – (XI-ый съезд русских естествоиспытателей и врачей)
1277266
  Сумцов Н.Ф. Столетие Юрьевского бывшего Дерптского университета / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг, 1903. – 23 с.
1277267
  Шереметев Н.П. Столетние отголоски 1801 год : [из семейного архива Шереметевых]. – Москва : Типо-лит. а.в. Васильева и К*, 1901. – 104 с.


  На тит. л. подпись? 19120 г.
1277268
   Столетний опыт лесоразведения в Савальском лесничестве. – М, 1963. – 163с.
1277269
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведений в Велико-Анадоле / Д.К. Крайнев. – М.-Л., 1949. – 48с.
1277270
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведения в Велико-Анадоле : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крайнев Д.К.; М-во лесного хоз-ва. – Ольгинка, 1951. – 12 с.
1277271
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 1. – 1886. – [4], IV, 381 с.
1277272
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 2. – 1886. – [4], 421 с.
1277273
   Столетний юбилей имп. Александровского, бывшего Царскосельского, Лицея, октябрь, 1911 - январь 1912 г.. – Санкт-Петербург, 1912. – 187с.
1277274
  Лясковский В. Столетняя / В. Лясковский. – Одесса, 1966. – 184с.
1277275
  Беспалова Н. Столетняя война : Часть 2. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 78-85
1277276
  Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 гг. / Н.И. Басовская. – М., 1985. – 185с.
1277277
  Болховитинов В.Н. Столетов / В.Н. Болховитинов. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 511 с. – (Жизнь замечательных людей)
1277278
   Столетье безумно и мудро. – Москва, 1986. – 523с.
1277279
  Лобанов В.М. Столешники дяди Гиляя. / В.М. Лобанов. – Москва, 1972. – 183с.
1277280
  Юровских В.И. Столешница / В.И. Юровских. – Челябинск, 1986. – 142с.
1277281
  Короткий В.А. Столєтов Олександр Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 188. – ISBN 966-06-0393-2
1277282
  Кордюмова Марина Столик для Бандери і цнотлива зв"язкова : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 10-16 : Фото
1277283
  Горак Р. Столик з Лолина : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 119-121. – ISSN 0868-4790
1277284
  Дубровин Е.П. Столик с видом на трамвай / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 350с.
1277285
   Столик у оркестра. – Москва : Знание, 1992. – 207с. – (Рассказы о любви)
1277286
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 173-214
1277287
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1277288
  Якименко М.А. Столипінська аграрна реформа на Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906-1917 рр.) : монографія / М.А. Якименко, В.О. Каюн. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-221. – ISBN 978-966-2088-62-5
1277289
  Бурдін М. Столипінська реформа земельних відносин та ії зв"язок із цивілізаційно-правовим розвитком України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 71-76
1277290
  Погребинський О Столипінська реформа на Україні / О Погребинський. – Одеса, 1931. – 124с.
1277291
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1277292
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1277293
  Синклер Э. Столица / Э. Синклер. – М, 1957. – 280с.
1277294
  Керженцев В. Столица Англии / В. Керженцев. – Москва, 1919. – 141с.
1277295
  Аникин Андрей Столица вольницы казачей. Сны о былом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 94-100 : фото
1277296
  Кавицкий М. Столица деревянных калькуляторов // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.23.


  [История возникновения ручных калькуляторов в Японии в ХVІ веке.]
1277297
  Панкратов В.Ф. Столица детства. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1966. – 63с.
1277298
  Борсук О.А. Столица Казахстана Астана: прошлое, настоящее, будущее = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 0016-7207
1277299
  Осипов Георгий Столица Каспия / Осипов Георгий, Фунтусова Светлана // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 26-28 : фото
1277300
  Синицын Алесандр Столица мира / Киото : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 10-23 : Фото
1277301
   Столица Мордовии : Путеводитель по городу Саранску. – Саранск, 1969. – 64с.
1277302
  Радев И. Столица на оцелелите / И. Радев. – София, 1984. – 332 с.
1277303
  Орлов В.И. Столица открытий / В.И. Орлов. – М., 1975. – 544с.
1277304
  Лощиц Ю.М. Столица полей / Ю.М. Лощиц. – М., 1990. – 142с.
1277305
  Домбровский О.И. Столица феодоритов / О.И. Домбровский, О.А. Махнева. – Симферополь, 1973. – 103с.
1277306
   Столица эксклюзивного шопинга - Лондон : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 108-109 : Фото
1277307
  Лапорт Антуан Столицы государств - географические объекты // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1561-4980
1277308
  Боборыкин П.Д. Столицы мира : (тридцать лет воспоминаний). – Москва : К-во Сфинкс, 1911. – 516, [3] с., 8 л. ил. – Отсутсв. тит. л.
1277309
   Столицы мира. – М, 1993. – 103с.
1277310
   Столицы стран мира. – Москва, 1965. – 319с.
1277311
   Столиця. – Київ, 2000
1277312
   Столиця. – Київ
1 квітня (№ 36). – 2000
1277313
   Столиця. – Київ
6 червня (№ 61). – 2000
1277314
   Столиця. – Київ
8 лютого (№ 14). – 2000
1277315
   Столиця. – Київ
9 вересня (№ 99). – 2000
1277316
   Столиця. – Київ
11 січня (№ 2). – 2000
1277317
   Столиця. – Київ
11 травня (№ 50). – 2000
1277318
   Столиця. – Київ
21 вересня. – 2000
1277319
   Столиця. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000
1277320
   Столиця. – Київ
31 жовтня ( № 121). – 2000
1277321
   Столиця. – Київ, 2001
1277322
   Столиця : Екологічний аспект. Проблеми і рішення // Рідна природа : Науково-популярний екологічний журнал / Міністерство охорони навколишньоьго середовища України. – Київ, 2004. – № 3/4 : Спецвипуск. – с.47-70. – ISSN 0131-6001
1277323
   Столиця відчаю : Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців: свідчення, коментарі. – Харків; Нью-Йорк; Львів : Березіль; Вид-во М.П. Коць, 2006. – 416с. – ISBN 966-95881-0-3
1277324
  Короденко М. Столиця олімпіад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнські учнівські олімпіади в Києві.
1277325
  Іванов Денис Столиця російських спецслужб // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 28-31
1277326
  Сидоренко Віктор Столиця юних талантів : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 138-139 : Фото
1277327
  Гнаткевич Ю. Столична "Просвіта": віримо в перемогу українства // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 248-253. – ISBN 966-7551-00-8


  Установча конференція Київського об"єднання української мови відбулася 16 грудня 1989 р. в актовій залі Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка. На конференцію прибуло близько трьохсот делегатів із Києва та області. Віталій Радчук, один із ...
1277328
  Куценко С. Столична юстиція: перезавантаження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 29
1277329
  Каспрук В. Столичне питання. Єрусалимський камінь спотикання президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як наголосив Трамп у своєму виступі, він "визначатиме Єрусалим як офіційно визнану столицю Ізраїлю і націлює державний департамент на те, щоб почати ...
1277330
  Заставний Федір Столичний (Центральнопольський) економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-9 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1277331
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1277332
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1277333
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 3/4. – 2003
1277334
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
1277335
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 6. – 2003
1277336
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 7. – 2003
1277337
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 8. – 2003
1277338
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1277339
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1277340
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1277341
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1277342
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1277343
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1277344
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1277345
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1277346
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1277347
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1277348
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1277349
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1277350
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
1277351
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1277352
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1277353
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1277354
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1277355
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
1277356
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1277357
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1277358
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1277359
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1277360
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1277361
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
1277362
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1277363
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1277364
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1277365
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1277366
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
1277367
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2006
1277368
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2006
1277369
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1277370
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1277371
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1277372
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1277373
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1277374
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1277375
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1277376
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1277377
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1277378
  Сологуб Ю.І. Столичний статус Києва як специфічний фактор формування та розвитку міської системи розселення столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 86-92. – Бібліогр.: 3 назви
1277379
   Столичні відзнаки туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 124-125 : фото
1277380
  Медовар Б. Столичні міста як феномен просторової організації суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 240-246


  Стаття присвячена функціональній спеціалізації міст, історичному та політичному феномену столичного міста як форми просторової організації культурного та економічного життя суспільства. Тенденції розвитку господарства столичних міст подано з позицій ...
1277381
  Соколовська М. Столичні студенти не голодуватимуть // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 1.6


  "... Державна інспекція навчальних закладів не має втручатися в перебіг зимової екзаменаційної сесії в київських вишах. Із такою вимогою звернулася народний депутат від фракції "Батьківщина" Лілія Гриневич до міністра освіти і науки до Дмитра ...
1277382
  Свиридова Ирина Столичные выставки - региональный подход : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 78-79 : Фото
1277383
  Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1973. – 99с.
1277384
  Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века. : Автореф... наук: 070002 / Афанасьев А.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
1277385
   Столичные новости. – Київ, 2000
1277386
   Столичные символы. Этот пестрый Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 60-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1277387
  Новиков М.С. Столичные штучки, или Школа одиночества : Рассказы, новеллы, повесть / М.С. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 398с.
1277388
  Коновалов Вячеслав Столичный аэропорт жмет на тормоза? : авиа / Коновалов Вячеслав, Зинюк Андрей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1277389
   Столичный аэропорт предложил новые услуги : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1277390
  Чайковская Анна Столичный вопрос : город / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 130-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1277391
  Ростовцев Е.А. Столичный университет в фокусе министерской политики (1884-1890) [Санкт-Петербург] // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 57-64. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются основные факторы правительственной политики в университетском вопросе в 1880-е гг. и ход реформы в Петербургском университете, связанной с введением в действие нового университетского устава 1884 г. Автор показывает, что ...
1277392
  Мокеев Г.Я. Столичный центр вечевого Пскова / Г.Я. Мокеев. – Москва : Знание, 1971. – 39 с.
1277393
  Колесса О М. Столітє обновленої українсько-руської літератури (1798-1898) / Олександр Колесса. – Львів : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 27 с.
1277394
  Лиходід М.Х. Столітник. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1971. – 102с.
1277395
  Галата А. Столітній ювілей // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 141-145
1277396
  Кузан В. Столітній ювілей Василя Фенича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 11
1277397
  Мадяр-Новак Столітній ювілей Дезидерія Задора // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 98-106. – ISSN 2224-0926
1277398
  Олійник Б.В. Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна / Б.В. Олійник, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10. – ISSN 1996-5931


  31 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження професора Лева Аркадійовича Калужніна - одного з провідних київських математиків другої половини ХХ століття, засновника і першого завідувача алгебри і математичної логіки Київського ...
1277399
  Самигін Д. Столітня "гібридна війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 травня (№ 90). – С. 5


  Найвідоміші операції спецслужб Кремля проти борців за незалежну Україну.
1277400
  Слюсаренко А.Г. Столітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354-355. – ISBN 966-642-073-2
1277401
   Столітня історія Полтавського педагогічного університету / [О.П. Єрмак, Б.В. Год, П.В. Киридон та ін. ; за ред. М.І. Степаненка, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 272, [2] с. : іл. – Присвяч. 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-966-2538-28-1
1277402
  Згуровський М.З. Столітня формула Київської політехніки до 150-річчя заснування КПІ і 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 41-55. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про історію та сьогодення НТУУ "КПІ" розповідає його ректор академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.
1277403
   Століття "Малороссійских песен" М.О. Максимовича. – Київ, 1927. – 32с.
1277404
  Гірник Галина Століття великої мисткині : 2009 - рік Марії Приймаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 47-48. – ISSN 0868-9644


  2009 - рік Марії Приймаченко
1277405
   Століття відданості освіті, науці та медицині : [1918-2018] / М-во охорони здоров"я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.П. Вдовиченко та ін.]. – Київ : Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2018. – 432, [4] с. : іл., фот. – На обкл., тит. арк.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (1918-2018) - 100 років. Стабільність. Досконалість. Віддансть.Virtus. Excellentia. Fidelitas. – ISBN 978-966-97806-0-7
1277406
  Стех Я. Століття Докії Гуменної // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 147-148
1277407
  Конашевич С. Століття з"їзду українських громад Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 4-5
1277408
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 6-7
1277409
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 6-7
1277410
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 6
1277411
  Верховський В. Століття кримської авіації: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 4
1277412
  Даніш М. Століття Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 6
1277413
  Василюк О. Століття охорони степів в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 14-23
1277414
  Чорний В. Століття перемог і поразок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  29 квітня 1918 року німці, які фактично вели подвійну гру, "забули" про домовленності з Центральною Радою та розігнали її.
1277415
  Біленчук П.Д. Століття розвитку української, європейської і світової криміналістики // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 44-50. – ISBN 978-617-7364-24-4
1277416
  Василик І. Століття української еміграції до Аргентини // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 164-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1277417
   Століття української католицької церкви Св. Архистратига Михаїла в Йонкерсі 1899-1999. = Сentennial of St.Michael the Archangel Ukrainian catholic church in Yonkers. – Yonkers : Centennial Committee, 1999. – 240с. : il. – Текст парал.укр.та англійською мовами
1277418
  Галабурда-Чигрин Століття українців у Бельгії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 12-13
1277419
   Століття університету. Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка відзначає 100-річчя // Молодь України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 34). – С. 11


  У місті розпочалися святкові заходи з нагоди сторіччя з дня заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1277420
  Слісаренко О.М. Століття Ютландського бою // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 290-304. – ISSN 2313-1993


  На основі порівняльного аналізу німецьких і британських публікацій проаналізовано події Ютландського бою 1916 р. та висловлена ймовірність перемоги німецького флоту за сприятливих обставин.
1277421
  Зиновьев Н.Н. Столкновение / Н.Н. Зиновьев. – М, 1973. – 31с.
1277422
  Дорофеев Э.Д. Столкновение / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1979. – 161с.
1277423
  Заседа И.И. Столкновение / И.И. Заседа. – К, 1987. – 204с.
1277424
   Столкновение : Остросюжетная политическая повесть. – Москва : Политиздат, 1989. – 398с.
1277425
  Гуннарсон Х. Столкновение : расказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0321-1878
1277426
  Москоу Э. Столкновение в океане / Э. Москоу. – Л, 1962. – 212с.
1277427
  Москалева С.И. Столкновение значений омонимов в функции создания комического эффекта (на материале немецких языковых бытовых анекдотов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 470-474. – Библиогр.: Літ.: с. 474; 11 п. – ISSN 1606-951Х
1277428
  Бобкова Н.П. Столкновение идей в методологическом анализе фундаментальных математических открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1277429
  Фабрикант И.И. Столкновение медленных электронов с атомами щелочноземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фабрикант И.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1277430
  Великовский И. Столкновение миров / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 448с. – ISBN 5-85880-293-1
1277431
  Иванов Игорь Столкновение на встречных курсах : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 142-148 : Фото
1277432
  Доувер Роберт Столкновение недопонимания // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0130-9625
1277433
  Дукальский В.М. Столкновение отрицательных ионов с атомами и молекулами : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дукальский В.М.; Ленингр.физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1954. – 20л.
1277434
  Блок Ж.Р. Столкновение поездов в Вилледье / Ж.Р. Блок. – М, 1937. – 40с.
1277435
  Иванова Е. Столкновение с иным : "Опыты" Марины Вишневецкой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 191-207. – ISSN 0042-8795
1277436
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;(Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.). – Москва : АСТ, 2003. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1277437
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2005. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1277438
  Аграновский А.А. Столкновение. : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1966. – 263 с.
1277439
  Калашников Н.П. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах / Н.П. Калашников, В.С. Ремизович, М.И. Рязанов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 272с.
1277440
  Сотникова Наталья Столкновения галактик : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-36 : Фото, карта
1277441
  Очкур В.И. Столкновения медленных электронов с атомами водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Очкур В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 7л.
1277442
   Столкновения частиц и ядер с ядрами при промежуточных и высоких энергиях. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 92с.
1277443
  Сена Л.А. Столкновения электронов и ионов с атомами газа / Л.А. Сена. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ, 1948. – 216 с.
1277444
  Друкарев Г.Ф. Столкновения электронов с атомами и молекулами / Г.Ф. Друкарев. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
1277445
   Столкновительные и радиационные процессы с участием возбужденных частиц : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 168с.
1277446
  Рожанский В.А. Столкновительный перенос в частичноионизованной плазме / В.А. Рожанский, Л.Д. Цендин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245с.
1277447
  Белянинов К. Столкнулись взглядами // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 20 (5098). – С. 16-17. – ISSN 0131-0097


  Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую нередко именуют "парадом амбиций и деклараций". Свои взгляды на мир презентовали президенты двух крупнейших ядерных держав - России и США. Взгляды совпадали нечасто.
1277448
  Красочкин В.Т. Столовая свекла / В.Т. Красочкин. – М.-Л., 1952. – 148с.
1277449
  Гурьянова Т.М. Столовые вредители пихты кавказской и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурьянова Т.М.; Моск.лесотехн.ин-т. – М, 1967. – 20л.
1277450
  Бойко Б.М. Столочене жито : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1989. – 220 с.
1277451
  Майяр Сесиль Столпотворение на полюсах : Год полюсов. Эссе. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 88-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1277452
  Ибсен Г. Столпы общества / Г. Ибсен. – М. – 117с.
1277453
  Франко И.Я. Столпы общества : Повести и рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1964. – 518 с.
1277454
  Лейф Столпы общества / Лейф, , Г.В. Перссон. – М., 1989. – 288с.
1277455
  Калядин А.Н. Столронники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – М., 1965. – 160с.
1277456
  Зырянов П.Н. Столыпин без легенд / П.Н. Зырянов. – М., 1991. – 63с.
1277457
  Могилевский К. Столыпин и модернизация России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089


  Столыпинская программа представляет собой совокупность проектов законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века.Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех сферах жизни ...
1277458
  Ступницкая Н.Н. Столыпин и Сталин глазами Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 139-149. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зіставлені образи Сталіна і Столипіна, які представлені О.І. Солженіциним у романі «В колі першому» та епопеї «Червоне колесо», з урахуванням особливостей трактування цих персонажів письменником. У «Червоному колесі» Солженіцин показує ...
1277459
  Аврех А.Я. Столыпин и третья дума / Аврех А.Я. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 520 с.
1277460
  Володарский Э.Я. Столыпин. Невыученные уроки : жизнь и смерть Великого Реформатора, творившего историю России : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-367-00558-5
1277461
  Цуканов М. Столыпин: путь к демократии лежит через консерватизм // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 44-45
1277462
  Быков Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  18 сентября Россия отмечает99-ю годовщину со дня смерти премьера Петра Столыпина, погибшего в результате покушения. Всего этих покушений было несколько десятков. Наиболее известен взрыв на Аптекарском острове, искалечевший дочь Столыпина и лишь чудом ...
1277463
  Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика / П.Н. Ефремов, 1941. – 144 с.
1277464
  Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии / Х.Ф. Усманов. – Уфа, 1958. – 176с.
1277465
  Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. / Л.П. Липинский. – Минск, 1978. – 223с.
1277466
  Гульцев Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гульцев Н.Н.; Воронеж.гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1277467
  Волков Николай Васильевич Столыпинская аграрная реформа в губерниях Верхнего Поволжья. (Яросл., Косторм. и Владимир.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Волков Николай Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
1277468
  Симонова М.С. Столыпинская аграрная реформа в губерниях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Курска, Орловская, Тамбовская). : Автореф... канд. ист.наук: / Симонова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1953. – 16л.
1277469
  Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 116-135. – ISSN 0869-5687
1277470
  Райский Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа в цетрально-черноземных губерниях : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Райский Ю.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1277471
  Есенина З.П. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в годы ее проведения в Тамбовской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Есенина З.П.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР. – М., 1954. – 15л.
1277472
  Казаков В.Г. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в Московской губернии (1906-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казаков В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1277473
  Зайцев В.П. Столыпинская аграрная реформа на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Зайцев В.П.;. – Москва, 1950. – 20л.
1277474
  Шапкарин А.В. Столыпинская аграрная реформа. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шапкарин А.В.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1954. – 48л.
1277475
  Козлов С.С. Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1277476
  Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 157-164. – ISSN 0869-5687
1277477
  Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа / С.М. Дубровский. – Москва, 1963. – 600с.
1277478
  Ацаркин А.Н. Столыпинская реакция : Борьба В.И. Ленина за теоретические основы марксистской партии / А.Н. Ацаркин. – Москва, 1956. – 35с.
1277479
  Канищева Н.И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и науки : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 139-147. – ISSN 0869-5687
1277480
  Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы институтов и структур управления и самоуправления в оценке конституционных демократов (по материалам газеты "Речь") // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1813-100X


  В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации - реформы институтов и структур управления и самоуправления. На материалах печатного органа ...
1277481
  Корелин А.П. Столыпинскиее реформы: исторический опыт и уроки // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 158-172. – ISSN 0869-5687
1277482
  Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 18-37. – ISSN 0869-5687
1277483
  Литвинов И. Столыпинщина / И. Литвинов. – Харьков : Изд."Пролетар", 1931. – 104с. – (Библиотечка по истории народов СССР. под ред. М.Мебела, В.Невского, С.Пионтковского)
1277484
  Шевчук И. Столыпины и Севастополь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 51-53. – ISSN 0235-7089


  Столыпины - русский дворянский род, восходящий к началу XVI столетия. Герб его внесён в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Российской империи. Среди предков великого реформатора были люди всё больше служилые. Столыпины в XIII-XIX веках - ...
1277485
  Шиманский А. Столяр Ковальский. / А. Шиманский. – 32с.
1277486
  Журавлев В.А. Столяр отделывает дом / В.А. Журавлев. – М., 1955. – 143с.
1277487
  Коноваленко А.М. Столярничаю сам / А.М. Коноваленко. – К., 1986. – 255с.
1277488
  Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Уч. для училищ / Л.Н. Крейндлин. – М., 1974. – 255с.
1277489
  Сафонов М.И. Столь долгая зима / М.И. Сафонов. – Таллин, 1981. – 62с.
1277490
  Суэтин А.С. Столь долгое единоборство / А.С. Суэтин. – М., 1989. – 223с.
1277491
  Поляновский Э.Л. Столько лет спустя. / Э.Л. Поляновский. – М., 1985. – 287с.
1277492
  Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.49-61
1277493
  Глазовий Андрій Стольний Чернігів : Україна чудес / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-88
1277494
  Бенвенуто С. Стоматолог денди. Характер, аналитик // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 15-50. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
1277495
  Сліпченко Т.О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 288-292. – ISSN 2222-4459
1277496
  Коваль Л.И. Стон / Л.И. Коваль. – Рига, 1990. – 382с.
1277497
  Кавабата Я. Стон горы / Я. Кавабата. – М., 1975. – 240с.
1277498
  Сулима М. Стонадцять відтінків болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 7


  Про поезію Наталі Пасічник.
1277499
   Стоны Волги., 1990. – 123с.
1277500
  Рачук М.С. Стоок : поезії / М.С. Рачук. – Київ, 1991. – 71 с.
1277501
  Дудин В. Стоп-модель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Правительство предложило механизм, препятствующий приходу склонных к коррупции лиц в адвокатуру, нотариат и на госслужбу.
1277502
   Стоп плагіату! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки разом із USAID підготувало рекомендації для вишів щодо підтримки культури доброчесності, а також створило умови університетам для підписання угод з компаніями, що допомагають перевіряти тексти робіт на плагіат. Про це під ...
1277503
  Бондаренко М. Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Зняти навчальне відео непросто. А коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти напряму «Медицина» у нашому ННЦ «Інститут біології та медицини». Аби заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд ...
1277504
  Ракитин В.Г. Стоп! Приехали... / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1963. – 59с.
1277505
  Вовченко Н. Стоп, насильство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-35
1277506
   Стоп, плагіат! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 65). – С. 4


  "...українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією "Антиплагіат". Документ передбачає вільний ...
1277507
  Коваль О. Стопами Ширака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 5


  Франція стає законодавцем моди в переслідуванні екс-президентів.
1277508
  Добрев П. Стопанската култура на прабългарите / П. Добрев. – София : Българската академия на науките, 1986. – 175 с.
1277509
  Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
1277510
  Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
1277511
  Кузнецов Л.М. Стопроцентный американец / Л.М. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
1277512
   Стоптанные эспадрильи : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 94-101 : Фото
1277513
  Дризен Н.В. Стопятидесятилетие имп. театров / Н.В. Дризен. – 52с.
1277514
  Буланкин И.Н. Стопятидесятилетие Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (1805-1955) : Материалы для агитаторов и докладчиков / И.Н. Буланкин; МВО СССР. – Харьков, 1955. – 24с.
1277515
  Гейнц Р.М. Сторини договору про надання комунальних послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-159
1277516
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2005
1277517
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1277518
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 3. – 2005
1277519
   Сторинки мудрої повісті. На 62-му році життя зупинилося серце ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)
1277520
  Якубовська І.О. Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань / І.О. Якубовська, Л.В. Рожко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 96-104. – ISSN 2521-1455
1277521
  Дорошкевич О.К. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок, Переяславського пов. на Полтавщині / подав О. Д. // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 101-112
1277522
  Боролич Ю. Сторінка життя / Ю. Боролич. – Братіслава, 1956. – 102с.
1277523
  Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора. (П.І.Чайковський на Сумщині). / А.М. Народицький. – Київ : Знання, 1973. – 32 с.
1277524
  Кравченко І. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 26-28. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії будівництва однієї з київських церков. The article is devoted history of building of one of the Kievan churches.
1277525
  Домановський А.М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу "Книги Епарха" в Харківському університеті) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 101-107
1277526
  Щербаківський Д. Сторінка з української демонології : (Вірування про холєру) / Д. Щербаківський. – С. 203-216
1277527
  Лянцкоронська К. Сторінка зі спогадів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 108-112. – ISSN 0868-4790


  Про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади.
1277528
  Громов А.В. Сторінка історії радянсько-американських економічних відносин (місія Л.К. Мартенса у США в 1919-1920 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 97-102. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розповідається про діяльність радянського представництва у Сполучених Штатах Америки у період 1919-1920 рр. На основі архівних та інших джерел досліджуються найважливіші напрями економічних контактів між двома країнами. Рассказывается о деятельности ...
1277529
  Антонець Н.Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 24-28
1277530
  Корнійчук О.Є. Сторінка щоденника : Драма на 2 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 87с.
1277531
  Єрмоленко В. Сторінками "Словника епітетів української мови" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-27. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман, "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
1277532
  Губерський Л. Сторінками біографії // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 4


  Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку в кімнаті мешкало восьмеро студентів - усі демобілізовані з армійської служби. Хоча вона була розрахована на ...
1277533
  Пастух Т. Сторінками єдиного тексту : Про творчість Костя Москальця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 127-133. – ISSN 0868-4790
1277534
  Науменко Н.В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 235-244


  У статті йдеться про специфіку популяризації поетичних творів, зокрема курйозних віршів, через мережу Інтернет. Показано особливості російськомовного акровіршування, яке в молодіжних колах користується значним попитом, та перспективи розвитку ...
1277535
   Сторінками історії Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 41-78. – ISSN 2310-6158


  Юзьков Леонід Петрович - український учений-правознавець, перший Голова Конституційного Суду України. Працював завідувачем кафедри, професором КНУ імені Тараса Шевченка.
1277536
  Пономаренко Л. Сторінками книги добра : Троянди і терни Миколи Шияна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 143-146
1277537
  Корицька Г.Р. Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-95. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1277538
   Сторінками міжнародної наукової конференції "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 48-63


  25 та 26 листопада 2010 року у КНУ ім. Тараса Шеевченка за ініаціативою юридичного факультету спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Асоціації адвокатів України, Левітт Інституту міжнародного розвитку відбулася ...
1277539
  Стех М.Р. Сторінками МУРу. Аркадій Любченко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 166-182
1277540
  Синьоок Т. Сторінками першого "Альбому малюнків Тараса Шевченка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 1, 3


  27 лютого у Літературно-меморіальному бідинку-музеї Тараса Шевченка відбулася презентація хронологічно першого альбому митця, датованого 1843-1845 рр.
1277541
  Алексєєва Я. Сторінками студентських захоплень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Що крім підручників читають студенти? Хто з сучасних письменників в моді, і кому з авторів молоді люди надають більшу перевагу? І найцікавіше: якою мовою вони обирають книги для читання у вільний час?
1277542
  Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263


  У статті простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, літературна спадщина якої є досі маловідомою, проте важливою для цілісного бачення українського літературного процесу першої половини ХХ ст. як на еміграції, так і в Україні
1277543
  Самотос-Баєрлє Сторінки біографії Миколи Колесси: камерно-інструментальна музика - виконавська практика і компонування (за "Спогадами" М. Колесси) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 418-427. – ISSN 2310-0583
1277544
  Конашевич В.Д. Сторінки братерства / В.Д. Конашевич. – К, 1975. – 48с.
1277545
  Коваленко С. Сторінки великого життя : урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса. 11 клас
1277546
  Коваленко С. Сторінки великого життя : Присвячено 70-річчю від дня народження Василя Стуса
1277547
   Сторінки великого життя.. – К., 1964. – 414с.
1277548
   Сторінки великого життя.. – 2-е вид., допрац. і доп. – К., 1967. – 542с.
1277549
   Сторінки війни.. – Х., 1985. – 205с.
1277550
  Печеніна Наталія Сторінки військової історії Боспорської держави : (2 половина ІІІ ст. - І ст. до н. е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 49-54
1277551
  Дмитрук В.Т. Сторінки вікової дружби / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1958. – 96с.
1277552
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
№ 6. – 2002
1277553
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1277554
  Гурладі М.С. Сторінки героїчного літопису / М.С. Гурладі. – К., 1975. – 48с.
1277555
  Фольварочний І. Сторінки героїчної боротьби / І. Фольварочний. – Київ, 1954. – 68 с.
1277556
  Терехов Р.Я. Сторінки героїчної боротьби / Р.Я. Терехов. – К., 1963. – 238с.
1277557
  Матвієнко В.М. Сторінки діяльності української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 - квітень 1920 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 499-517. – ISBN 966-7196-06-2
1277558
  Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
1277559
  Синявська О.О. Сторінки життєпису видатного вченого // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 309-312
1277560
  Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.32-45
1277561
  Лисенко М. Сторінки життя / М. Лисенко. – К., 1952. – 112с.
1277562
  Петльований В. Сторінки життя / В. Петльований. – К, 1953. – 216с.
1277563
  Кравченко Є.С. Сторінки життя / Є.С. Кравченко. – Київ, 1964. – 53 с.
1277564
  Апушкін Я.В. Сторінки життя / Я.В. Апушкін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 93 с.
1277565
  Оленська С.П. Сторінки життя видатного вченого М.О. Архипова / С.П. Оленська, Я.С. Номировська // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 2225-2916
1277566
  Колеснікова В.А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В.А. Колеснікова. – Київ : [б. в.], 2008. – 75, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 75. – ISBN 978-966-02-4868-7
1277567
  Погребенник Ф.П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф.П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 351с.
1277568
  Куценко М.В. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / М.В. Куценко. – К., 1975. – 341с.
1277569
  Дробязко Н. Сторінки життя Катерини Василівни Кочубей (Галаган) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 146-151
1277570
  Сиводід О.М. Сторінки життя О. Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 38-42
1277571
  Упеник М.О. Сторінки з блокнота / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 175 с.
1277572
  Цвек О. Сторінки з життя (пам"яті Володимира Опанасовича Круца) / О. Цвек, І. Мовчан // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-148. – ISSN 0235-3490
1277573
  Левицький О. Сторінки з життя Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 336-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1277574
  Софінов П. Сторінки з життя Ф.Е.Дзержинського / П. Софінов. – Київ, 1957. – 136с.
1277575
  Хроненко І.В. Сторінки з історії бібліотеки Київської духовної академії (1819 - 1919 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 38-44
1277576
  Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелевський рух // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 3-8. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  Пропонована стаття відкриває нові відомості про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію бачимо відомих киян - видатних медиків О. Павловського (1857-1944), М. Оболонського ...
1277577
  Дей О.І. Сторінки з історії українськой фольклористики / О.І. Дей; Відп.ред. І.П.Березовський. – К. : Наукова думка, 1975. – 271 с.
1277578
  Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)
1277579
  Гуржій О.І. Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 255-258. – ISSN 2312-1165


  "Найімовірніше Іван Олександрович Гуржій і Володимир Васильович Грабовецький познайомились десь у другій половині 50-х років минулого століття, коли останній був молодшим науковим співробітником Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові і писав ...
1277580
  Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
1277581
  Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 44-45
1277582
  Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 8с.
1277583
  Сюндюков І. Сторінки забутої Слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 20-21


  Що ми знаємо про Королівство Руське?
1277584
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1277585
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1277586
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1277587
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1277588
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1277589
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1277590
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1277591
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1277592
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1277593
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1277594
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1277595
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1277596
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1277597
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1277598
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1277599
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1277600
   Сторінки історії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 5-14. – ISBN 966-95774-0-4
1277601
   Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 26. – 2008. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1277602
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 28. – 2009. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277603
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 29. – 2009. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277604
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1277605
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 31. – 2010. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277606
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 32. – 2011. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277607
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 33. – 2012. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277608
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 34. – 2012. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277609
   Сторінки історії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-19. – ISBN 978-966-439-593-6
1277610
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 35. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277611
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 36. – 2013. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277612
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 37. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277613
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 39. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277614
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1277615
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1277616
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1277617
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1277618
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1277619
   Сторінки історії анестезіології України : (присвяч. 100-річчю Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков [та ін.]. – Київ : Медінформ, 2018. – 154, [2] с. : портр., іл. – Шифр. дубл. 61 Стор. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-409-216-3
1277620
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1277621
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1277622
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1277623
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1277624
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1277625
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1277626
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1277627
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1277628
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1277629
   Сторінки історії КПРС.. – К., 1990. – 663с.
1277630
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1277631
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8


  Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
1277632
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій. – вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 207, [1] с. – Предм. покажч.: 204. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-617-10-0307-1
1277633
  Григоренко О.П. Сторінки історії міста Хмельницького наприкінці 1930-х - початку 1940-х років // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 84-89
1277634
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1277635
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1277636
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1277637
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1277638
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1277639
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1277640
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1277641
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1277642
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1277643
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1277644
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1277645
   Сторінки історії Українскьої РСР.. – К., 1990. – 382с.
1277646
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1277647
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1277648
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1277649
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1277650
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1277651
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 242-264. – ISSN 2075-437X


  З ініціативи керівництва і співробітників кафедри слов"янської філології, за матеріалами, наявними в архіві Київського університету імені Тараса Шевченка, а також за спогадами колишніх випускників, студенти магістратури реконструювали списки студентів ...
1277652
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1277653
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1277654
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1277655
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1277656
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1277657
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1277658
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки минулого. – Варшава
2. – 1933. – 488с.
1277659
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1277660
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1277661
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1277662
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1277663
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1277664
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки мунулого. – Варшава
1. – 1932. – 288с.
1277665
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1277666
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1277667
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1277668
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1277669
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1277670
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1277671
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1277672
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1277673
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1277674
   Сторінки трудової слави.. – К., 1949. – 80с.
1277675
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1277676
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1277677
  Моторний В.А. Сторінки чеської ленініани / В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 76с.
1277678
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1277679
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1277680
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1277681
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1277682
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1277683
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1277684
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1277685
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1277686
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1277687
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1277688
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1277689
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1277690
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1277691
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1277692
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1277693
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1277694
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1277695
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1277696
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – М., 1942. – 46с.
1277697
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1277698
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1277699
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – М., 1939. – 47с.
1277700
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1277701
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1277702
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1277703
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – М., 1951. – 40с.
1277704
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1277705
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1277706
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1277707
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1277708
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – М., 1956. – 156с.
1277709
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1277710
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1277711
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1277712
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – М., 1979. – 239с.
1277713
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1277714
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1277715
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1277716
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1277717
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1277718
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1277719
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1277720
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1992. – 175 с.
1277721
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1277722
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1277723
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1277724
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1277725
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1277726
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1277727
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1277728
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1277729
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1277730
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1277731
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1277732
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1277733
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1277734
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1277735
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1277736
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1277737
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1277738
  Білоусов Ю.В. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1277739
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1277740
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1277741
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1277742
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1277743
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1277744
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1277745
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1277746
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1277747
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1277748
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1277749
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1277750
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1277751
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1277752
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1277753
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – М., 1971. – 256с.
1277754
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1277755
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1277756
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1277757
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1277758
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1277759
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва, 1966. – 152с.
1277760
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1277761
  Танк Максим Стороны света : стихи / Танк Максим. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1277762
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1277763
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – М., 1975. – 126с.
1277764
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1277765
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1277766
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1277767
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1277768
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1277769
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1277770
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1277771
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1277772
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1277773
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 45-49
1277774
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1277775
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1277776
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1277777
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1277778
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1277779
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1277780
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1277781
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1277782
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1277783
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – М.
1, вып.9. – 1973. – 64с.
1277784
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1277785
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1277786
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1277787
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1277788
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1277789
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1277790
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1277791
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1277792
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1982. – 69с.
1277793
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1277794
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1277795
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1277796
  Хуг О. Стохастическая радиобиология. / О. Хуг, А. Келлерер. – М., 1969. – 184с.
1277797
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1277798
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1277799
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1277800
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1277801
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1277802
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – М., 1969. – 200с.
1277803
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1983. – 292с.
1277804
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1277805
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1277806
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1277807
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1277808
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1277809
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – М., 1985. – 559с.
1277810
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1277811
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1277812
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1277813
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1277814
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1277815
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1277816
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1277817
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1277818
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1277819
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1277820
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1277821
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1277822
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1277823
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1277824
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1277825
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 179 с.
1277826
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 197 с.
1277827
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1277828
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1277829
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1277830
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1277831
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1277832
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1277833
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1277834
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач. / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150с.
1277835
  Бартоломью Дэвид Дж Стохастические методы социальных процессов / Бартоломью Дэвид Дж. – М., 1985. – 295с.
1277836
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1277837
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1277838
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1277839
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1277840
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1277841
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1277842
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – М., 1979. – 253с.
1277843
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1277844
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1277845
  Буш Роберт Стохастические модели обучаемости / Буш Роберт. – М., 1962. – 483с.
1277846
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1277847
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1277848
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1277849
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л, 1986. – 80с.
1277850
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : Учебное пособие / В.К. Баскаков. – Уфа, 1989. – 84с.
1277851
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1277852
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1277853
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1277854
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1277855
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1277856
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1277857
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1277858
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1277859
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1277860
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – М., 1984. – 185с.
1277861
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1277862
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1277863
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1277864
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1277865
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – М.
ч.1, вып.10. – 1975. – 55с.
1277866
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1277867
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1277868
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1277869
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1277870
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1277871
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1277872
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1277873
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1277874
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1277875
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1277876
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1277877
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1277878
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1277879
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1277880
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1277881
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1277882
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1277883
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1277884
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1980. – 54с.
1277885
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1277886
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1277887
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1277888
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1277889
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1277890
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1277891
  Бертсекас Димитри Стохастическое оптимальное управление / Бертсекас Димитри, Шрив Стивен. – Москва : Наука, 1985. – 279 с.
1277892
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1277893
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1277894
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1277895
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1277896
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1277897
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1277898
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1277899
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1277900
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1277901
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1277902
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1277903
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1277904
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1277905
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1277906
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1277907
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1277908
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1277909
  Пригара Л. Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом. Визначено потенційний розвязок рівняння за допомогою формули Пуассона – Парсеваля. Установлено локальні властивості реалізацій потенційного розвязку та доведено, що він є узагальненим ...
1277910
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1277911
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1277912
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1277913
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1277914
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1277915
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1277916
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1277917
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1277918
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1277919
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1277920
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1277921
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1277922
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1277923
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1277924
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1277925
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1277926
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1277927
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1277928
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1277929
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1277930
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1277931
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1277932
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1277933
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1277934
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1277935
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1277936
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1277937
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1277938
  Боярчук П.О. Стохід / П.О. Боярчук. – К., 1986. – 167с.
1277939
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1277940
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1277941
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1277942
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1277943
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1277944
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1277945
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1277946
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1277947
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1277948
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1277949
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1277950
  Боков В.Ф. Стою на своем! / В.Ф. Боков. – М., 1992. – 271с.
1277951
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1277952
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1277953
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1277954
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1277955
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1277956
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1277957
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1277958
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1277959
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1277960
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1277961
   Стоян Володимир Антонович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 249. – ISBN 978-617-7530-19-9
1277962
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1277963
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1277964
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1277965
  Залізняк Л.Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Л.Л. Залізняк, М.М. Беленко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 10-14


  "Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р. досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в ...
1277966
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1277967
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1277968
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1277969
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1277970
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1277971
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1277972
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1277973
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1277974
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1277975
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1277976
   Стоят заставы на границе. – Киев, 1974. – 351 с.
1277977
   Стояти заодно.. – М., 1983. – 493с.
1277978
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1277979
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1277980
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1277981
  Акалович Н.М. Стоять насмерть : (очерки о героях - защитниках г. Минска) / Н.М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1975. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
1277982
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / И. Ибрагимов; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1277983
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1277984
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1277985
  Коновалов Г.И. Стпеной маяк / Г.И. Коновалов. – Чкалов, 1950. – 232с.
1277986
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1277987
  Арский Ф.Н. Страбон / Ф.Н. Арский. – Москва : Мысль, 1974. – 72с. – (Замечательные географы и путешественники)
1277988
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1277989
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1277990
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1277991
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1277992
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1277993
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1277994
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1277995
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1277996
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1277997
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1277998
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1277999
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1278000
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1986. – 459с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,