Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1278001
  Астрахан Н. "Теорія неможливості теорії літературного твору" в праці С. Лема "Філософія випадку" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 7-11. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1278002
  Шиманська О. "Теорія пошуку" П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 127-136. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1278003
   "Теорія справедливості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 925-927. – ISBN 966-316-069-1
1278004
  Хазова А. "Тепер ви вже не можете робити щось неякісно". Проректор СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук - про освітню реформу, "загублені" українські слова і "світло" "Дня" / Каріна Хачатар"ян, Анастасія Хазова, Антон Сестрицин, Марія Нитка, Христина Шкрябіна, Оксана Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№ 143)


  Тридцять п"ятим лектором XV Літньої школи журналістики "Дня" стала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, блогер "Дня" Анна Данильчук. З другом ...
1278005
  Онищенко О. "Тепер нам потрібно заінтригувати, добратися до потаємних куточків душі практикуючих нейрохірургів". Молоді науковці розробили новий метод лікування травм спинного мозку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Білл Гейтс, звертаючись до випускників 2017 р., зауважив, що, якби він починав свою кар"єру сьогодні й шукав, куди податися, аби мати можливість впливати на світ, — він звернув би увагу на три царини: штучний інтелект, енергетику та біонауки. ...
1278006
  Калинець І. "Тепер це смішно, що за твори людину можуть звільняти з роботи й заарештовувати" / розмову вела Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 152). – С. 12


  Львівський поет-дисидент розповів про те, що вберегло його стосунки з дружиною після десяти років таборів, "пігулки" із самвидавом і творчість без самоповторення.
1278007
   "Теперь вы действительно летите!" : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 6-7 (прилож) : Фото
1278008
  Фролова М. "Теперь дело за Россией!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-12. – ISSN 0235-7089


  Болгарський визвольний рух проти турецького поневолення.
1278009
  Квит С. "Теперь при поступлении в вузы на первый план выйдет результат внешнего независимого тестирования, а не атестат, оценки в котором, к сожалению, часто необъективны" / разговор вела М. Сырчина // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 апреля (№ 66). – С. 6
1278010
  Бандура О.М. Теорія літератури / О.М. Бандура. – Київ, 1969. – 288с.
1278011
  Безпечний Іван Теорія літератури / Безпечний Іван. – Торонто : Молода Україна, 1984. – 304с.
1278012
   Теорія літератури : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2000. – 18с.
1278013
  Галич О.А. Теорія літератури : Підручник для студ. філологічних спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв; За ред.О. Галича. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-06-0388-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1278014
  Галич О.А. Теорія літератури : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. – Вид. 4-те, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 488 с. – ISBN 978-966-06-0534-3
1278015
  Безпечний Іван Теорія літератури / Іван Безпечний. – Київ : Смолоскип, 2009. – 388 с. – ISBN 978-966-8499-87-6
1278016
   Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга половина 20 - початок 21 ст. / упор. Б. Бакули ; за заг. ред. В. Моренця; пер. з польської С. Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 532 с. – ISBN 978-966-518-447-8
1278017
  Боронь О. Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплин // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 164-169
1278018
  Ткаченко А. Теорія літератури і методика: пункти біфуркації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 59-68.
1278019
  Бернадська Н. Теорія літератури П. Житецького: сучасне прочитання // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 229-239. – ISBN 978-966-2763-27-0
1278020
  Галета О. Теорія літератури: у пошуках самовизначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 13-21. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1278021
  Мітосек З. Теорія літературних досліджень / Зофія Мітосек; Пер. з польської В. Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408с. – ISBN 966-572-423-1
1278022
  Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів : жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Бовсунівська ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 519 с. – ISBN 978-966-439-220-1
1278023
  Кузьменко В.П. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 5-21. – ISSN 0320-4421
1278024
  Сизоненко В.О. Теорія людського капіталу: світові підходи і реалії України / В.О. Сизоненко, С.Г. Климко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються проблеми людського капіталу в Україні, враховуючи світовий досвід.
1278025
  Стрижак О.О. Теорія людського капіталу: формування наукової концепції // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 24-30. – ISSN 1683-1942
1278026
  Щербина Сергій Теорія М.А.К. Халлідея та практика машинного перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 213-217. – ISSN 2078-340X


  Мета статті- на прикладі порівняльного аналізу теоретичних положень М.А.К. Халлідея, зокрема його теорії реєстру, стилю (tenor) та режиму (mode) і практики використання програм машинного перекладу).
1278027
  Бураковський І. Теорія мiжнаpодної тоpгiвлi / І. Бураковський. – Київ : Основи, 1996. – 241с. – ISBN 966-500-105-1
1278028
  Львов В.А. Теорія магнітних та магніто-пружних властивостей сплавів з ефектом пам"яті форми / В.А. Львов, С.П. Загороднюк, О.О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 335-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Викладено основи теорії магнітних та магнітопружних властивостей мартенситних сплавів з ефектом пам"яті форми, в яких відкрито практично важливе явище гігантської магнітоіндукованої деформації. Надано теоретичне пояснення цього явища й проведено ...
1278029
  Небава М.І. Теорія макроекономіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / М.І. Небава; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 536с. – ISBN 966-8407-15-6
1278030
  Лагутін В. Теорія макроекономіки і макроекономічної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-106. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1278031
  Різун В.В. Теорія масової комунікації : підручник для студ. галузі 0303 "журналістика та інформація"" / В.В. Різун. – Київ : Просвіта, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2133-41-7
1278032
  Мак-Квейл Теорія масової комунікації = Mass Communication Theory / Деніс Мак-Квейл ; переклали з англ. : О. Возьна, Г. Сташків ; [наук. ред. Н. Габор ; ред. М. Прихода]. – 4-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с. – Бібліогр.: с. 498-530. – ISBN 978-966-7007-65-2
1278033
  Косюк О.М. Теорія масової комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-966-600-621-2
1278034
  Михайлин І.Л. Теорія масової комунікації Г.М. Маклюена // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 87-94. – ISBN 978-966-680-459-7
1278035
  Чорний А.В. Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань / А.В. Чорний, О.А. Чорна, А.І. Якимчик ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 2013. – 293, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1266-0
1278036
  Даниленко С.І. Теорія мемів як чинник формування громадської думки / С.І. Даниленко, А.В. Скалозуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 249-253
1278037
  Городенко Л.М. Теорія мережевої комунікації : монографія / Леся Городенко ; [за заг. наук. ред. В.Ф. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академія Української Преси ; Центр Вільної Преси, 2012. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-387. – ISBN 978-966-2123-33-3
1278038
  Коваленко О.О. Теорія метисації в японській історіографії другої половини ХХ ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 97-105


  Метісация — фізичне змішення різних популяцій людей, що належать як до близьких, так і до різних, особливо віддалених один від одного етносів і рас
1278039
  Самотий Володимир Васильович Теорія методи аналізу режимів роботи електромагнетних пристроїв систем керування : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.08 / Самотий Володимир Васильович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32л.
1278040
  Кореняко О.С. Теорія механізмів і деталі машин. / О.С. Кореняко, Ф.П. Бондаровський. – К., 1963. – 492с.
1278041
  Артоболевський І.І. Теорія механізмів і машин / І.І. Артоболевський. – Пер. з 3-го рос. вид. – Київ, 1957. – 696 с.
1278042
  Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : Підручник / Я.Т. Кіницький; НАНУ; МОНУ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 662с. – ISBN 966-00-0740-Х
1278043
  Горяча Н.М. Теорія мистецтва Марселя Пруста у контексті естетичних ідей Анрі Бергсона та Джона Рьоскіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-71. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Присвячено дослідженню впливу А. Бергсона та Д. Рьоскіна на становлення естетичних ідей М. Пруста. Розглянуто декілька найважливіших аспектів теорії мистецтва Пруста у порівнянні з естетичними поглядами названих мислителів.
1278044
  Карамбович І.М. Теорія митної справи: вихідні засади аналізу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-27. – Бібліогр.: 2 назв
1278045
  Левицький А.Е. Теорія міжкультурної комунікації: працюємо самостійно : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.Е. Левицький, Н.Д. Борисенко, І.І. Савчук. – Київ : Логос, 2011. – 127, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 120-127. – ISBN 978-966-171-426-6
1278046
  Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин = Theory of international relations : Навч. посібник / М.З. Мальський, М.М. Мацях; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 392с. – ISBN 966-613-206-0
1278047
  Мальський М. Теорія міжнародних відносин = Theory of international relations : підруч. для стуентів ВНЗ / Маркіян Мальський, Михайло Мацях ; МОіНУ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Кобза, 2003. – 528с. – ISBN 966-8024-37-0
1278048
  Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.А. Шепєлєв; За ред.: Д.В.Табачника. – Київ : Вища школа, 2004. – 622с. – ISBN 966-642-203-4


  Наведено аналіз теоретико-методологічних засад, передумов формування і процесу розвитку науки про міжнародні відносини. Значну увагу приділено проблемам міжнародних конфліктів і безпеки.
1278049
  Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посібник / В.Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-58-5
Ч. 1. – 2006. – 320, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
1278050
  Каменецький М.С. Теорія міжнародних відносин : Посібник-хрестоматія / М.С. Каменецький, А.А. Суботін; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 192с. – ISBN 966-594-885-7
1278051
  Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин : підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 464с. – ISBN 966-346-283-3
1278052
  Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин : підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 4-те вид., переробл. і допов. – Львів ; Київ : ЛНУ імені Івана Франка ; Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 382-394. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-954-6
1278053
  Філіпенко А. Теорія міжнародної економічної інтеграції / А. Філіпенко, В. Філіпенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-12. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано міжнародні інтеграційні процеси на чотирьох рівнях: глобальному, георегіональному, національному та на рівні фірми. Обгрунтовано взаємозалежність між процесами глобалізації та глобальною інтеграцією. Досліджено діяльність ...
1278054
  Філіпенко А.С. Теорія міжнародної економічної політики : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2013. – 212, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термін. слов.: с. 205-209. – Бібліогр.: с. 210-212. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-055-4
1278055
   Теорія міжнародної журналістики : збірка навчальних матеріалів, складена з урахуванням французької та голандської методик удосконалення журналістів. – Київ, 2006. – 88с. – ISBN 966-8684-31-1
1278056
  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2000. – 241с. – ISBN 966-500-105-1
1278057
  Флюд І.В. Теорія міжнародної торгівлі: екологізація поглядів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 38-41
1278058
  Радченко В.М. Теорія міри та інтеграла : навч. посібник / В.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-439-520-2
1278059
  Коренков М.Є. Теорія міри та інтеграла (теореми і вправи) : навч. посібник / М.Є. Коренков, Ю.І. Харкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 150, [1] с. – Сер. заснована у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 149-150. – Бібліогр.: с. 148. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-654-0
1278060
  Куриленко Олександр Теорія міста: соціологічний та історичний аспекти // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 1999-4966
1278061
  Шугайлін О.В. Теорія множин і проблема відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1278062
   Теорія мовленнєвих актів // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 925. – ISBN 966-316-069-1
1278063
  Лепетюк І.Г. Теорія мовленнєвих жанрів у світлі комунікативно-прагматичного аспекту викладання іноземної мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 403-404. – ISBN 966-638-08406
1278064
  Васіна О.В. Теорія мовних ігор Л. Вітгенштейна в контексті текстуальності новітніх ЗМК // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 97-102


  Стаття присвячена теорії мовних ігор Л. Вітгенштейна у контексті текстуальності новітніх ЗМК. У статті доводиться, що ідеї Л. Вітгенштейна не знайшли відображення в роботах фахівців із соціальної комунікації, присвячених мовній грі. Остання здебільшого ...
1278065
  Мосенкіс Ю.Л. Теорія мовного субстрату: досвід і сучасний стан дослідження / Ю.Л. Мосенкіс, Д.І. Переверзэв // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 348-353. – Бібліогр.: 94 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1278066
  Ларіна Н.Б. Теорія модернізації як наукова основа перетворень соціальної політики // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 160-163
1278067
  Ситник О.І. Теорія модернізації: аналіз поняття, вихідних принципів і типології // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 1729-360Х
1278068
  Ніка О. Теорія модусу в сучасній лінгвістиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-29. – Бібліогр.: С. 28-29 ; 25 назв. – ISSN 1682-3540
1278069
  Кагановська О.М. Теорія можливих світів в аспекті авторсько-персонажного подолання: співвідношення імплікації та експлікації // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 125-134. – (Філологічні науки)
1278070
  Юхименко П.І. Теорія монетаризму : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.І. Юхименко; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 378с. – ISBN 978-966-7982-97-3
1278071
  Биконя С.Ф. Теорія монопольного прибутку в умовах трансформаційних змін в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-16. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1278072
  Омельянчук О.С. Теорія моралі, держави і права в філософії І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 175-177
1278073
  Пришляк О.О. Теорія Морса : Навчальний посібник / КНУТШ; Механіко-математичний факультет; Олександр Пришляк. – Київ : Київський університет, 2002. – 65с. – ISBN 966-594-308-1
1278074
  Смущинська І.В. Теорія мотивації слова у світлі теорії "внутрішньої форми" О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 54-58


  У цій статті йдеться про нові підходи до розуміння поняття мотивації, що інтерпретується у розвитку теорії "внутрішньої форми" О.Потебні. В этой статье речь идет про новые подходы к пониманию понятия мотивации, которая интерпретируется в развитии ...
1278075
  Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Богатирьова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 113 л. – Бібліогр.: л. 106-113
1278076
  Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Богатирьова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1278077
  Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект : Монографія / Анатолій В. Фурман; Академія наук вищої школи України. – Тернопіль : Астон, 2007. – 164с. – Шифр. дубл. 37 Фурм. – ISBN 978-966-308-189-2
1278078
  Верховинець В. Теорія народнього українського танка / В. Верховинець. – Полтава, 1920. – 71с.
1278079
  Габор Н. Теорія настановчості медій у практиці сучасних українських телеканалів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 155-158. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  Здійснено спробу проаналізувати зміни в редакційній політиці каналів у контексті змін влади в українській державі.
1278080
  Ребет Л. Теорія нації // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 135-147. – ISBN 978-966-1513-13-5
1278081
  Судин Д.Ю. Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 199-212. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1278082
  Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки : підручник / В.А. Ліпкан ; МОН України. – Київ : КНТ, 2009. – 631 с. – ISBN 978-966-373-444-6
1278083
  Маслов А.О. Теорія недосконалої інформації Р.Лукаса і концепція циклу "нових класиків" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1278084
  Маслов А.О. Теорія недосконалої інформації Р.Лукаса і концепція циклу "нових класиків" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 47-54. – ISSN 1993-6788


  Показана роль випадкових впливів на створення хвилеподібних коливань, зокрема несподіваної інфляції, яка також становить основу передумови про недосконалість інформації в аналізі циклів.
1278085
  Анчаров М.Л. Теорія неймовірності / М.Л. Анчаров. – Київ, 1968. – 232с.
1278086
  Молчанов П.А. Теорія нелінійних тразисторних негатронів для пристроїв систем курвання. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.05 / Молчанов П.А.; Він. держ. техн. ун-т. МО України. – Вінниця, 1998. – 32л.
1278087
  Бісюк О.С. Теорія необхідного спричинення, як домінуюча у сучасній правовій доктрині // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7363-09-4
1278088
  Гаєвська О.В. Теорія неоромантизму у його зв"язках з натуралізмом, символізмом та романтизмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджується теорія неоромантизму та його співвідношення з натуралізмом, символізмом та романтизмом на матеріалі аналізу специфічних культурних контекстів.
1278089
  Іваницька О.М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю : державне управління / О.М. Іваницька, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 68-77 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1278090
  Ляшенко О. Теорія нового економічного росту: розвиток через інновації / О. Ляшенко, Н. Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 255-260. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1278091
  Буй Д.Б. Теорія нормалізації в реляційних базах даних (огляд) / Д.Б. Буй, В.А. Пузікова // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 5 (69). – С. 45-49. – ISSN 1814-4225


  У даній роботі здійснена спроба охарактеризувати сучасний стан теорії нормалізації в реляційних базах даних.
1278092
  Буй Д.Б. Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 83-92. – ISSN 1996-5931


  Здійснено спробу охарактеризувати сучасний стан теорії нормалізації в реляційних базах даних. Обговорено означення деяких класичних нормальних форм та основних некласичних нормальних форм. Показано нееквівалентність двох означень ...
1278093
  Пузікова А.В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Пузікова Анна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 131 арк. – Додатки: арк. 122-131. – Бібліогр.: арк. 112-121
1278094
  Пузікова А.В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Пузікова Анна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1278095
   Теорія нотаріального процесу : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2012. – 928 с. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-135-2; 978-611-01-0371-8
1278096
  Хмельовський О. Теорія образотворення / Орест Хмельовський ; МОНУ ; ЛДУ, Навчальн. науково-виробн. ін-т ресурсозбереження і будівництва. – Луцьк : Терен. – ISBN 966-8575-23-7
Кн. 4-2 : Буквар закону : (основи семіології). – 2006. – 112 с. : іл. – На обкл.: Буквар закону : (основи семіології)
1278097
  Тімошин Ю.В. Теорія обробки геофізичної інформації : Підручник для студентів / Ю.В. Тімошин, Г.Д. Лісний. – Киев : Вища школа, 1994. – 216с.
1278098
  Покутний О.О. Теорія операторних рівнянь (додаткові розділи) : навч. посібник [для студентів мех.-мат. ф-ту й ф-ту комп"ютер. наук та кібернетики] / О.О. Покутний, В.В. Семенов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 137, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-135
1278099
  Шкрабалюк Ю.О. Теорія оптимальних валютних зон Р. Манделла як метод оцінки ефективності міжнародної валютної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 80-82
1278100
  Козюк В. Теорія оптимальних валютних зон у контексті глобальних макрофінансових зрушень // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 49-64 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
1278101
  Козюк В.В. Теорія оптимальних валютних зон у світлі глобальної фінансової кризи і ризиків дивергенції ЄВС // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1278102
  Лизун М. Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угрупувань // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 312-334. – ISSN 1684-906Х
1278103
  Пінчук А.К. Теорія оптимальних валютних зон: від класиків до сьогодення // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 81-87. – ISSN 2222-4459
1278104
  Шумська С. Теорія оптимальних валютних зон: критерії та аналіз показників, що характеризують інтеграційні процеси в Україні та СНД // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 48-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1278105
   Теорія оптимальних рішень = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
2013. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278106
   Теорія оптимальних рішень = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
2014. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278107
   Теорія оптимальних рішень = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
2015. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278108
   Теорія оптимальних рішень = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
2016. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278109
   Теорія оптимальних рішень = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; відп. ред. Я.Й. Бігун. – Київ, 1967-
2017. – 2017. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278110
  Вергун Л.І. Теорія оптимального валютного простору Р.А. Манделла (лауреат Нобелівської премії 1999 р.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 194-199
1278111
  Черняк О.І. Теорія оптимального розміщення для соціально-економічних вибіркових досліджень // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 133-134
1278112
  Морозовська Г.М. Теорія оптичних автохвиль у сегнетоелектричних кристалах / Г.М. Морозовська, В.В. Обуховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-50. – (Фізика ; Вип. 2)


  Для адекватного опису ефекту генерації оптичних авто хвиль у фоторефрактивних сегнетоелектричних кристалах з кубічною не лінійністю розвинено теорію з урахуванням поперечної неоднорідності взаємодіючих полів. Ураховуються як фотогальванічний так і ...
1278113
  Кудикіна Т.О. Теорія оптичних явищ у напівпровідниках та діелектриках при зоназонних, екситонних та фононних переходах. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Кудикіна Т.О.;. – К, 1994. – 29л.
1278114
  Монастирський Г.Л. Теорія організації : навчальний посібник / Г.Л. Монастирський. – Київ : Знання, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-346-480-0
1278115
  Тарнавський О.С. Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та обмежених світлових пучках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Тарнавський Олександр Станіславович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 130 л. – Бібліогр.: л. 117-130
1278116
  Тарнавський О.С. Теорія орієнтованої нестійкості рідких кристалів в електричному полі та обмежених світлових пучках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Тарнавський Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1278117
  Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.105-144. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1278118
  Леонтьєва І.В. Теорія особистості О.Ф. Лазурського // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 80-88. – ISSN 2304-06294
1278119
  Шиян Д.В. Теорія очікувань і монетарна політика: взаємозв"язок та суперечності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-57.
1278120
  Березенко В.В. Теорія паблік рилейшнз:особливості становлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 216-220


  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування теорії паблік рилейшнз. Теорія паблік рилейшнз — це системно організована структура, в якій кожен елемент має певне функціональне значення. Теорія зв"язків із громадськістю сконцентрована на ...
1278121
  Антонович А.Я. Теорія паперово-грошового обігу і державні кредитні білети / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 182-187. – ISBN 966-346-208-6
1278122
  Шкрабалюк Ю.О. Теорія паритету купівельної спроможності: результати емпіричних тестів на виконання гіпотези та моделі відхилень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 278-289


  У статті проведено критичний аналіз теоретичних підходів до розуміння паритету купівельної спроможності, подано основні теоретичні гіпотези РРР, а також досліджено та розкрито зміст можливих причин відхилення валютного курсу від РРР.
1278123
  Павловська Т.В. Теорія переговорів Роджера Фішера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 200-207. – ISBN 966-628-117-1
1278124
  Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Ребрій Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 513, [514-628] л. – Додатки: л. 514-628.- Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.424-513
1278125
  Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Ребрій Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1278126
  Васейко Ю. Теорія перекладу Богдана Лепкого та її практична реалізація в інтерпретаціях польською мовою поезії Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 212-220. – ISSN 2304-9383
1278127
  Черкашина Н.О. Теорія переплутаності стану пари когерентних електронів : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Черкашина Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 135л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.118-135
1278128
  Черкашина Н.О. Теорія переплутаності стану пари когерентних електронів : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Черкашина Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1278129
  Нестеренко В.П. Теорія перехідної економіки та її значення для національної економічної політики / В.П. Нестеренко, С І. Ястремський, С.С. Гасанов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 28-34. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розкриваються основні концептуальні положення теорії перехідної економіки, дається характеристика основних рис, типів перехідної економіки, її двоїстого характеру, а також виявлення корінних національних інтересів та їх відображення в пріоритетах ...
1278130
  Ветоха Теорія перманентної революції у політичній концепції Льва Троцького / Ветоха, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 24-26
1278131
  Сидоренко М.В. Теорія перманентної революції у політичній концепції Льва Троцького // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 98-101
1278132
  Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.45-51. – ISSN 0131-775Х
1278133
  Прокопов Д.Є. Теорія пізнання Г.В. Лейбніца: між раціоналізмом і емпіризмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1278134
  Кованцов М.І. Теорія пізнання і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1278135
  Копнін В П. Теорія пізнання та кібернетика / В П. Копнін. – Київ, 1964. – 68с.
1278136
  Багацький Валентин Олексійович Теорія побудови, проектування та практична реалізація аналого-цифрових та цифроаналогових перетворюваців загального застосування : Автореф... докт техн.наук: 05.13.08 / Багацький Валентин Олексійович; НАН України Ін-т кібернетики ім В.М.Глушкова. – К, 1995. – 32л.
1278137
  Шаманська Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 173-184. – ISSN 1818-5754
1278138
  Кузьмук С.Г. Теорія поведінкових фінансів: ретроспективний аналіз // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 227-230
1278139
  Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Голосніченко Д.І. ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 456 л. – Бібліогр : л. 402-456
1278140
  Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Голосніченко Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1278141
  Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.8-12. – ISSN 0132-1331
1278142
  Гаєвський С. Теорія поезії / С. Гаєвський. – Вид. 2-е, перероб. й доп. – Харків, 1924. – 128с.
1278143
  Чеснокова Г. Теорія поетичної компетенції читача: еволюція від теорії лінгвістичної компетенції у художньому тексті // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 157-161. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1278144
  Ліпковська-Надєїна Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Ліпковська-Надєїна Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 186с. – Бібліогр.: л.172-186
1278145
  Ліпковська-Надєїна Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та іст. політ науки / Н.А. Ліпковська-Надєїна ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1278146
  Васильєва Н.В. Теорія полісистеми Ітамара Івен-Зогара на українському грунті періоду 1920-30-х рр. // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 38-55
1278147
  Дворніков А.С. Теорія полісистеми та метод перекладу Миколи Лукаша // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 122-126. – (Серія "Філологічні науки")
1278148
  Шведа Ю. Теорія політичних партій і партійних систем / Ю.Шведа; М-во освіти і науки України, Львівский нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 528с. – Шифр дубл.9.4Швед( доп іст.). – ISBN 966-613-29-5
1278149
  Лазоренко О.В. Теорія політології : Для тих хто прагне успіху. Hавч. посібник / О.В. Лазоренко, О.О. Лазоренко. – Київ : Вища школа, 1996. – 179с. – ISBN 5-11-004661-1
1278150
  Кузьменко Е.Д. Теорія поля : підручник / Е.Д. Кузьменко, М.В. Рева ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 410, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-694-202-2
1278151
  Бугай П.Т. Теорія помилок і способів найменших квадратів. / П.Т. Бугай. – Львів
1. – 1960. – 367с.
1278152
  Адамович З.М. Теорія постіндустріального суспільства як методологічна основа економіки знань // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 275-280. – Бібліогр.: 5 назв.
1278153
  Котюк В.О. Теорія права : Курс лекцій / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1996. – 208с. – ISBN 5-7707-9599-9
1278154
  Гусарєв С.Д. Теорія права і держави : навч. посібник : [для вищ. навч. закладів] / С.Д. Гусарєв, А.Ю. Олійник, О.Л. Слюсаренко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 256-258. – ISBN 978-966-8533-97-6
1278155
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2183-54-2
1278156
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2010. – 520 с. – ISBN 978-617-566-012-6
1278157
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 520 с. – ISBN 978-617-566-012-6
1278158
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 3-те, доп. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 520 с. – ISBN 978-617-566-095-9
1278159
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2012. – 523, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-095-9
1278160
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2013. – 524, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-233-5
1278161
  Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2014. – 524, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-233-5
1278162
  Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення : Навч. посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2005. – 405с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-014-8
1278163
  Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-667-385-8
1278164
  Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 190, [2] с. – На обкл. зазнач.: Юридичний факультет. - До 175 річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 174-190. – ISBN 978-966-667-385-8
1278165
  Ніколаєнко Н. Теорія правового солідаризму: історичні аспекти та зв"язок з сучасністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 4-10
1278166
  Мельник Р. Теорія правової держави та її вплив на виникнення адміністративного права і формування його системи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-49.
1278167
  Коваліско Наталія Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 49-63. – ISSN 1563-3713
1278168
  Оксамитний В.В. Теорія превенції в сучасному англійському кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 60-66. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрывается сущность буржуазной теории превенции, которая основывается на поисках лучшей организации наказания и не затрагивает более глубоких вопросов, связанных с социальными корнями преступности в капиталистических странах. Автор ...
1278169
  Волошин О.Ф. Теорія прийняття рішень : Навчальний посібник / О.Ф.Волошин, С.О. Мащенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-742-7
1278170
  Катренко А.В. Теорія прийняття рішень : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-219-1
1278171
   Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах : навч. посібник до лекційного курсу. – Київ : Кобза, 2003. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 966-8024-27-3
1278172
  Гачкевич А. Теорія природного договору як підстава обов"язкової сили норм міжнародного права (на основі поглядів Людвіка Ейрліха) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 120-125. – ISSN 0132-1331
1278173
  Прокопов Д Теорія природного права в аспекті забезпечення прав людини і утвердження конституціоналізму // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 445-484. – ISBN 978-966-171-358-0
1278174
  Карпиленко В.А. Теорія про епізодичні та тематичні новини Шанто Айєнгара // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 21-23


  Акцентується увага на таких поняттях, як епізодичні і тематичні фрейми. Зокрема описується теорія Шанто Айенгара щодо створення новинних сюжетів сьогодення на українському телебаченні. А також досліджуються засоби впливу за допомогою формування блоків ...
1278175
  Буй Дмитро Борисович Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.03: / Буй Дмтро Борисович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 365 л. + Додатки: л. 330 - 365. – Бібліогр.: л. 313 - 330
1278176
  Буй Д.Б. Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Буй Дмитро Борисович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.:с.29-31
1278177
  Нікітченко М.С. Теорія програмування в прикладах і задачах : навч. посібник / М.С. Нікітченко, Т.В. Панченко, Поляков С.А. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191 та у підрядк. прим.
1278178
  Мірошниченко В.С. Теорія прогресу й процес секуляризації в питанні осмислення культурології всеєдності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.219-226
1278179
  Бернадська Н. Теорія прози на сторінках "Университетских известий" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – Бібліогр.: с. 6, Літ.: 18 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються теоретичні аспекти у вивченні західноєвропейського роману та російської прози професорами Київського університету у публікаціях 1861-1904 рр. на сторінках "Университетских известий".
1278180
  Гринів Л. Теорія просторово-економічного аналізу: нові моделі, функції та оцінки // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 37-42. – Бібліогр.: на 3 пункта. – ISBN 966-7574-11-3
1278181
  Тараненко К.В. Теорія протилежності та антонімічності як лексико-семантичних категорій // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 149-157


  У дослідженні систематизовано філософські, логічні, психологічні та лінгвістичні підходи до розуміння категорії протилежності, здійснено всебічний аналіз антонімії як лінгвістичної універсалії
1278182
   Теорія пружності : конспект лекцій для студентів спец. 8.080303 "Динаміка і міцність" денної фрми навчання / МОНУ ; Сумський держ. ун-т ; [уклад. Ю.Я. Тарасевич]. – Суми : СумДУ
Ч. 1 : Напружено-деформований стан у точці тіла. Плоска задача теорії пружності в декартових координатах. – 2010. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 115
1278183
  Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості : Підручник для студ. механічн. і машинобудівних спеціальностей вищ. навчальн. закладів / М.С. Можаровський. – Київ : Вища школа, 2002. – 308с. – ISBN 966-642-096-1


  Розглянуто основні закони та рівняння теорії пружності, пластичності та пов-зучості. Наведено методи розв"язування крайових задач за умов різних навантажень. Підручник для механічних і машино-будівних спеціальностей вищих навчальних закладів
1278184
  Вяткіна Н.Б. Теорія прямої референції vs "парадигма" Фреге // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 70-72
1278185
  Бондаренко Б.Ф. Теорія радіолокаційних систем : підручник / Бондареко Б.Ф., Вишнівський В.В., Долгушин В.П. та ін. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-439-088-7
1278186
   Теорія радіолокаційних систем : підручник / [Бондаренко Б.Ф. та ін.] ; КНУТШ. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 383 с. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-966-439-422-9
1278187
  Левитський С.М. Теорія радіотехнічних кіл : посібник для студентів радіофізичного факультету Київського Національного університету / С.М. Левитський. – Київ, 2012. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152
1278188
   Теорія развитія : Приложеніе къ Вестники Библиотекъ Самообразования. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1904. – 253 с., [16] л. табл. – В изд. отсутствуют: с.97-253. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библіотека самообразованія)
1278189
  Довбенко М. Теорія раціональних очікувань : Лауреати нобелівської премії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-93 : . – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1278190
  Довбенко М. Теорія раціональних очікувань // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-93. – Бібліогр.: с. 89, 91-93. – ISSN 0131-775Х


  Показано, як очікування людей впливають на поведінку всіх суб"єктів економіки та на їхню ділову активність. Продемонстровано підхід Нобелівського лауреата в галузі економіки Р. Лукаса до розв "язання проблеми формування очікувань і розкрито суть теорії ...
1278191
  Вергелес Т. Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасні модифікації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 149-156. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1278192
  Нагорна Л. Теорія регіоналізму : сучасне бачення // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 81-94. – ISBN 978-966-02-4741-3
1278193
  Ніколаєнко С.О. Теорія релаксаційних процесів у системах частинок, що взаємодіють із гідродинамічними середовищами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніколаєнко Сергій Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1278194
  Швед З.В. Теорія релігійного мистецтва в системі релігієзнавчого знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 91-93
1278195
  Артемський А. Теорія репродукції та приз Р. Люксембург і Ф. Штернберга / А. Артемський. – Київ, 1930. – С. 45-104. – Окр. відб. з кн. Записки Київського інституту народної освіти
1278196
  Бондаренко Я.С. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі : навч. посібник для студентів ун-тів, які навчаються за напрямом підгот. "Математимка"(спец. "Статистика") та екон. напрямами підготовки / Я.С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпродзержинськ : РВВ ДНУ, 2010. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177


  В пр. №1698950 напис: Бібліотеці мех.-мат. факультету КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів. 4.11.2010.
1278197
  Веретов В. Теорія ризику: страхування, самострахування в дискурсі ризикології і ризикософії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 20-22. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1278198
  Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1278199
  Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: ЇЇ зміст та веріфікація на прикладі обрядів життєвого циклу : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 176л. – Бібліогр.: л. 156 -176
1278200
  Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики : Курс лекцій / М.О. Перестюк, В.В. Маринець. – Киев : Либідь, 1993. – 247 с.
1278201
  Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики : Навч. посібник для студ.фіз.-мат.спец.вищ.закл.освіти / М.О. Перестюк, В.В. Маринець. – 2-ге. вид., перероб. й доп. – Київ : Либідь, 2001. – 336с. – ISBN 966-06-0107-7
1278202
  Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики : Підручник для студентів фізико-математичних та інженерних спец. університетів / М.О. Перестюк, В.В. Маринець. – Київ : Либідь, 2006. – 424с. – ISBN 966-06-0411-4


  Викладено основи теорії рівнянь математичної фізики. Детально розглянуто рівняння гіперболічного, параболічного та еліптичного типів. Особлива увага приділяється математичному обґрунтуванню методів побудови розв’язків задач та фізичній інтерпретації ...
1278203
  Єщенко М. Теорія розбитих вікон // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 20 (273), 21 травня 2015. – С. 40
1278204
  Кузнєцов Ю.М. Теорія розв"язання творчих задач : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.М. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ГНОЗІС, 2003. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-273. – ISBN 966-7569-56-Х
1278205
  Супрун Н.А. Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого / Н.А. Супрун, О.В. Клішова // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 221-238. – ISSN 0320-4421


  Вчений-економіст, політичний і громадський діяч української діаспори в США.
1278206
  Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки = Theory of development of human potential of the national economics : навчальний посібник / Ольга Стефанишин ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 306 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-665-0
1278207
  Гура Е.І. Теорія розвитку особистості : адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 169 с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7146-10-9
1278208
  Лазур П.Ю. Теорія розвитку та регулювання малого і середнього підприємництва у світовій економічній думці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.7. – С. 196-203. – ISBN 5-7763-2435-1
1278209
  Летогубский Т. Теорія розвою, а чоловік. / Т. Летогубский, 1910. – 34с.
1278210
  Ващук Ф.Г. Теорія розкладів : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 134, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 966-7781-13-5
1278211
  Сердюк Л.І. Теорія розмірностей, теорія подібності та математичне моделювання : навчальний посібник для студ. та аспірантів вищ. навч. закл. / Сердюк Л.І. ; МОН України ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-182-008-0
1278212
  Воєводін Б.В. Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес - trade dress) та її використання в рекламі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 245-250. – ISSN 2219-5521


  Публікацію присвячено аналізу новітньої світової тенденції щодо захисту трейд дрес, зокрема детермінуванню цього поняття та можливості його ефективного захисту при замовленні, виготовленні й розповсюдженні реклами. Сутність трейд дрес вивчено через ...
1278213
  Грибик Р.Г. Теорія розподілу влади в роботах Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7133-95-6
1278214
  Левенець Є. Теорія розподілу державної влади: сутність, концепції та перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 229-239
1278215
  Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту : Монографія / І.Й. Малий; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ, 2000. – 248. – ISBN 966-574-159-4
1278216
  Орещенко А.В. Теорія розробки позначень для тривимірних реалістичних картографічних моделей // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 20-33


  Дається визначення основних термінів. Розглянуто питання формування географічного образу території за допомогою тривимірних позначень. Описано особливості створення картографічного образу. Викладено принципи розробки систем тривимірних позначень і ...
1278217
  Ситенко О.Г. Теорія розсіяння : Hавч. посібник / О.Г. Ситенко. – Київ : Либідь, 1993. – 332с.
1278218
  Владимиров В. Теорія розуміння чи теорія читабельності? // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 25-45. – Бібліогр.: С.45: 8 назв.
1278219
  Жовтило Леонід Теорія розходиться з практикою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 10-11


  Місцеве самоврядування Маловисківського району представлене 21 радою різних рівнів: районна, міська, селищна та 18 сільських. Район площею 1248 кв. км розташований у північно-західній частині Кіровоградської області. На його території налічується 56 ...
1278220
  Астахов О.І. Теорія розчинів / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ-Львів, 1950. – 36с.
1278221
  Бернадська Ніна Іванівна Теорія роману як жанру в українському літературознавстві : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Бернадська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 22 назв.
1278222
  Бернадська Ніна Іванівна Теорія роману як жанру в українському літературознавстві : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.-6 / Бернадська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 425л. – Бібліогр.: л. 392 - 425
1278223
  Барі Н.К. Теорія рядів / Н.К. Барі. – К.-Х., 1936. – 148 с.
1278224
  Щоголев С.А. Теорія рядів : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 74, [1] с. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 978-617-689-122-2
1278225
  Стоцький А. Теорія сакруму в сучасному польському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 200-203. – ISSN 1729-360Х
1278226
  Садовий М.І. Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ : посібник / М.І. Садовий, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1278227
  Приходько В.В. Теорія самосвідомості: від Декарта до Фіхте // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1278228
  Козаков В.С. Теорія світ-системного аналізу Іммануіла Валлерстайна: проблема ідентифікації системних та позасистемних соціальних конфліктів / В.С. Козаков, І.П. Шевель // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 25-30. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснено аналіз особливостей розробленої І.Валлерстайном пізнавальної стратегії, яка спрямована на вирішення завдань ідентифікації та дослідження специфіки системних та позасистемних соціальних конфліктів сучасної глобальної світ-системи.
1278229
  Цимбал О.Є. Теорія секулярного гуманізму в контексті пошуків нерелігійних основ духовного життя // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.30-33. – (Філософські науки)
1278230
  Натрошвілі Світлана Генадіївна Теорія селянського сімейного господарства і її сучасне значення : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.04 / Натрошвілі Світлана Генадіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1278231
  Сукачов Е.О. Теорія сигналів із компактним спектром та її застосування в системах передачі інформації : Автореф...док.техн.наук:05.12.13 / Сукачов Е.О.;ОНАЗ ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.25-30
1278232
  Костюк М.М. Теорія символу: лінгвосеміотичний і лінгвофілософський підходи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 199-208


  У статті аналізуються основні підходи до означення поняття символу. Особливу увагу приділено лінгвосеміотичному і лінгвофілософському підходам. Визначені основні складові та характеристики символу. В статье анализируются основные подходы к определению ...
1278233
  Зінченко Н.О. Теорія симулякра Ж. Бодрійяра: історико-філософський аспект : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.05 / Зінченко Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 150-166
1278234
  Зінченко Н.О. Теорія симулякра Ж.Бодрійяра: історико-філософський аспект : автореф.дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Зінченко Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.:6 назв
1278235
  Стопакевич О.О. Теорія систем і системний аналіз / О.О. Стопакевич. – Київ, 1996. – 199с.
1278236
  Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз : Навчальний посібник / Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней; Межрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 256с. – ISBN 966-608-486-4
1278237
  Булатов В.І. Теорія систем та прикладна географія // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 29-35. – Бібліогр.: 34 назви
1278238
   Теорія системного аналізу "кровозмішення" у тварин / І.П. Петренко, М.В. Зубець, В.П. Буркат, А.П. Петренко; І.П. Петренко, М.В. Зубець, В.П. Буркат, А.П. Петренко. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 524с. – ISBN 966-540-195-5
1278239
  Маленко О. Теорія словесності в контексті інтеграції наукових парадигм / Олена Маленко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 347-354. – ISSN 0320-3077
1278240
  Шляхова Н. Теорія словесності О. Потебні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 726-733. – ISBN 978-966-2763-27-0
1278241
   Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках / [Попович М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Поповича ; НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2012. – 454, [2] с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1170-0
1278242
  Орленко В.В. Теорія солідарності у науковій спадщині Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 94-98. – ISBN 978-617-7133-95-6
1278243
  Забловський А. Теорія соціалізації в роботах представників психологоантропологічного напряму "етнографія дитинства" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 88-93
1278244
  Глушко Т.П. Теорія соціального конфлікту Дж.Г. Міда як методологічна основа дискурсивної етики Ю. Габермаса: альтернативність чи трансформація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1278245
  Гаврилець Ю.Д. Теорія соціального пізнання А. Бандури в контексті досліджень телевізійної агресії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 94-98


  У статті визначено внесок канадського психолога українського походження А. Бандури в розвиток наукової думки про вплив телевізійної агресії на поведінку телеглядачів. Зокрема, проаналізовано кілька перших експери- ментів дослідника, в яких він показав ...
1278246
  Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.55-60. – ISSN 0132-1331
1278247
  Кривоконь Н.І. Теорія соціальної адаптації в контексті психології соціальної роботи // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 13-21. – ISBN 978-966-8063-99-45
1278248
  Предборська Ірина Михайлівна Теорія соціальної зміни : Дис... канд.філос.наук: 09.00.03. / Предборська Ірина Михайлівна; КДУ. – Київ, 1996. – 386л. – Бібліогр.:л.353-385
1278249
  Предборська І.М. Теорія соціальної зміни: соціально-філософський аналіз. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.03 / Предборська І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 43л.
1278250
  Климчук А.І. Теорія соціальної нерівності в проблемному полі П. Сорокіна і П. Бурд"є (порівняльна характеристика) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 61-62
1278251
  Танцюра І.М. Теорія соціальної перформативності в сучасному експериментальному театрі в філософських концепціях Е. Ґофмена та В. Тернера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 173-180


  Соціальна перформативність є важливим елементом буденного життя. Через вибір соціальної ролі і правил поведінки людина долучається до театральної репрезентації себе у соціумі. Сучасний експериментальний театр стає площиною критичного осмислення ...
1278252
  Кузьменко В.П. Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-72.
1278253
  Наливайко Л.Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 13-17. – (Право. Економіка. Управління)
1278254
  Бондаренко І.С. Теорія соціоінженерного розвитку в контексті аналізу комунікаційних технологій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-14. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1278255
  Репецький С.П. Теорія спінового транспорту в магнітовпорядкованих кристалах / С.П. Репецький, О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинено метод розрахунку електропровідності магнітовпорядкованих кристалів. Метод заснований на теорії багаторазового розсіювання. Отримано кластерний розклад для двохчастичнкової функції Гріна (електропровідності) кристала з урахуванням ...
1278256
  Рабінович А.В. Теорія споживчого права як складова юридичної науки та як навчальна дисципліна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 271-275. – ISSN 1563-3349
1278257
  Висоцький В.І. Теорія спонтанного випромінювання атомів : Лекції з курсу "Квантова механіка" / В.І. Висоцький; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
1278258
  Ролз Джон Теорія справедливості / Ролз Джон; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Київ : Основи, 2001. – 822с. – ISBN 966-500-550-2
1278259
  Ролз Д. Теорія справедливості // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 531-541. – ISBN 978-966-8865-81-7
1278260
  Охрімович О.С. Теорія справедливості Дж. Ролза як єдність політичного і морального самовизначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1278261
  Кузик П. Теорія справеливої війни Майкла Волзера: казуїстика, моральний мінімалізм і проблема теоретичних засад = Michael Walzer"s Theory of Jusi War: Casuistry, Moral Minimalism and the Problem of Theoretical Foundation : Монографія / Петро Кузик; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 127с. – ISBN 966-346-099-7
1278262
  Буковськи Славомір Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 188-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано одну з головних проблем такого валютного об"єднання як Єврозона з єдиною валютою та єдиною валютною політикою - ризик асиметричних шоків. Доведено, що країни-члени цього валютного об"єднання немають такого інструменту як валютна ...
1278263
  Буковськи Славомір Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 188-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано одну з головних проблем такого валютного об"єднання як Єврозона з єдиною валютою та єдиною валютною політикою - ризик асиметричних шоків. Доведено, що країни-члени цього валютного об"єднання немають такого інструменту як валютна ...
1278264
  Колюх В.В. Теорія стабільності демократії Аренда Лійпхарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-207. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  На прикладі праць американського політолога, професора Каліфорнійського університету А. Лійпхарта, досліджено проблему стабільності демократії в гомогенних та гетерогенних (плюральних) суспільствах.
1278265
  Кулинич О.І. Теорія статистики / О.І. Кулинич. – Кіровоград, 1997. – 158с.
1278266
  Єріна А.М. Теорія статистики : Навч. посіб.: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – Київ : Знання, 1997. – 325с. – ISBN 966-7293-21-1
1278267
  Захожай В.Б. Теорія статистики : (Практикум) / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко; Європейський ун-тет фінансів, інформац.систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу. – ISBN 966-7508-56-0
Частина ІІ. – 2000. – 134с.
1278268
   Теорія статистики : Навч. посібник для студ.економ.спец.вищ.навч.закладів. – Київ : Либідь, 2001. – 320с. – ISBN 966-06-0187-5
1278269
  Єріна А.М. Теорія статистики : Навч. посіб.: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 325с. – ISBN 966-620-063-5


  У посібнику з кожної теми курсу теорії статис-тики запропоновано різноманітні за соціально-економічним змістом завдання для аудиторних занять та самостійної роботи студентів, теоретичні й методичні матеріали, тестові завдання для конт-ролю та ...
1278270
  Єріна А.М. Теорія статистики : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 3-тє вид., перероб і доп. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-135-6
1278271
  Бек В.Л. Теорія статистики : Навчальний посібник для студ. вищих закладів освіти / В.Л. Бек. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 288с. – ISBN 966-8253-01-9
1278272
  Бек В.Л. Теорія статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / В.Л. Бек. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – ISBN 966-8253-01-9
1278273
  Мармоза А.Т. Теорія статистики : Навч. посібник для підготовки фахівців економіч. спеціальностей / А.Т. Мармоза. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 392с. – ISBN 966-521-225-7
1278274
  Єріна А.М. Теорія статистики : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2004. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-84-3
1278275
   Теорія статистики : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач. – Київ : Либідь, 2004. – 320с. – ISBN 966-06-0337-1
1278276
  Кулинич О.І. Теорія статистики : Підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-144-6
1278277
  Мазуренко В.П. Теорія статистики : навчальний посібник / В.П. Мазуренко; В.П. Мазуренкко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 232 с. – ISBN 966-594-845-8
1278278
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : курс лекцій, практикум / Н.В. Ковтун. – Київ : Імекс-ЛТД, 2007. – 276с. – ISBN 978-966-8861-30-7
1278279
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336с . – ISBN 978-966-439-190-7
1278280
  Єріна Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. З.О. Пальян. – 6-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-388-9
1278281
  Кулинич О.І. Теорія статистики : підручник / О.І. Кулініч, Р.О. Кулініч. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 311с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-517-3
1278282
  Матковський С.О. Теорія статистики : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 534 с. – ISBN 978-966-346-709-2
1278283
  Єріна Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. З.О. Пальян. – 7-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2009. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-538-8
1278284
  Матковський С.О. Теорія статистики : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 534 с. – ISBN 978-966-346-792-4
1278285
  Кулинич О.І. Теорія статистики : підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 239с. – ISBN 978-966-346-795-5
1278286
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. – Київ : Знання, 2012. – 399 с . : іл., табл. – Додатки: с. 366-390. – Бібліогр.: с. 391-392. – ISBN 978-966-346-651-4
1278287
  Мармоза А.Т. Теорія статистики : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-617-673-163-4
1278288
  Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 5-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-085-7
1278289
  Бойко А. Теорія стимулювання (заохочення і покарання дітей) М. І. Пирогова та її розвиток у творчості видатних вітчизняних педагогів / А. Бойко, В. Іноземцев // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 105-112. – ISSN 2075-1478
1278290
  Перестюк М.О. Теорія стійкості : Навч. посібник / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 64с. – 51Пере Шифр дубл.
1278291
  Перестюк М.О. Теорія стійкості : навч. посібник / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-491-5
1278292
  Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцєю : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І.; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Київ, 2008. – 148л. – Бібліогр.: л.141-148
1278293
  Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1278294
  Доленко Л.Х. Теорія стратегії підприємства : (курс лекцій) / Л.Х. Доленко; ОДУ ім. І.І. Мечнікова; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 1999. – 144с.
1278295
  Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : Монографія / А.П. Наливайко; МОНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 227с. – ISBN 966-574-229-9
1278296
  Ковальчук К.В. Теорія страхового фонду та її значення для формування страхової системи в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 367-370. – ISBN 978-966-188-219-4
1278297
  Гасанов С.С. Теорія структурних трансформацій господарських систем і проблеми формування національної моделі економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування теорії структурних трансформацій господарських/економічних систем як складової теорії економічної динаміки.
1278298
  Чоботарьов В. Теорія структурних трансформацій як філософська проблема // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.123-133
1278299
  Мосенкіс Ю.Л. Теорія субстрату як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 33-39.
1278300
  Котюк І.І. Теорія судового пізнання : Монографія / І.І. Котюк; Ред. О.Кузьміна, Л. Воронцова; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2006. – 435с. – ISBN 966-594-863-6
1278301
  Прилуцький С. Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-8.
1278302
  Прилуцький С.В. Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 95-101.
1278303
  Хотинська-Нор Теорія судової реформи: інституціональні пастки // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 35-42. – ISSN 2413-1342
1278304
  Довбенко С. Теорія суспільного вибору // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0131-775Х
1278305
  Груша А.В. Теорія суспільного вибору в нових умовах розвитку політичних процесів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 40-41. – ISBN 978-966-188-219-4
1278306
  Федорейко В.С. Теорія суспільного вибору та реалії приватизаційних процесів / В.С. Федорейко, О.П. Процків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 149-152. – ISSN 1729-7206
1278307
  Кузьменко В.П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1278308
  Мороз О.В. Теорія сучасного брендингу : Монографія / О.В. Мороз, О.В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. – ISBN 966-641-061-3
1278309
   Теорія східної літератури : програма курсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Київський університет, 2004. – 11 с.
1278310
   Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології : Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 20 жовтня 2005 року / За ред. Л.І. Мороз; МВСУ; Київський юридичний ін-т МВС. – Київ, 2005. – 234с.
1278311
  Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513с. – На тит. арк.: Львівський комерційній академії - 190 років. – ISBN 966-346-093-8
1278312
   Теорія та історія радянської книги на Україні. – К, 1983. – 151с.
1278313
  Ніколенко О. Теорія та історія роману (Роман у літературі ХІХ століття) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0205-471Х
1278314
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів : Каменяр, 1992. – 166с. – ISBN 5-7745-0494-8
1278315
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій. – Київ : Либідь, 1993. – 392с. – ISBN 5-325-00405-0
1278316
  Кузьма І. Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників / Ірина Кузьма // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 24-32. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  Статтю присвячено теоретичним питанням та історії словотвірної варіантності: запропоновано визначення терміна словотвірні варіанти; простежено історію формування словотвірних варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку української мови ...
1278317
  Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1278318
  Маторін Сергій Ігорович Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.04 / Маторін С.І.; Харків. нац. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1278319
  Стрелковська І.В. Теорія та методи сплайн-апроксимації в телекомунікаціях : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Стрелковська І.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 40 назв
1278320
  Агеєв Д.В. Теорія та методи структурного та параметричного синтезу мультисервісних накладених мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Агеєв Д.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
1278321
   Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць. – Рівне. – ISBN 966-7281-05-2
Вип. 1. – 1999
1278322
  Хриков Євген Миколайович Теорія та методика внутрішкільного управління в сучасних умовах : автореф. дис. ... доктора педагог. наук : 13.00.01 / Хриков Євген Миколайович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 48 с.
1278323
  Чорноштан А.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс) / А.Г. Чорноштан, О.Г. Сущенко; МОНУ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 320с. – ISBN 966-617-058-2
1278324
  Гельфанд М.Б. Теорія та методика ірраціонального числа : Дис... канд. пед.наук: / Гельфанд М.Б.;. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1278325
  Малишева Людмила Леонідівна Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.01 / Малишева Людмила Леонідівна; НАНУ. Ін-т географії. – К., 1998. – 32л.
1278326
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278327
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278328
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 29. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278329
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 32. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278330
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278331
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 34. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278332
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278333
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 36. – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278334
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 37. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278335
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 38. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278336
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 39. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278337
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 40. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278338
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 41. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278339
  Корда Григорій Сергійович Теорія та методика формування соціальної активності школярів у мікрорайоні : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Корда Григорій Сергійович; Київ. Державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1992. – 51л.
1278340
  Маловичко С.В. Теорія та методологія управління електронною торгівлею підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Маловичко Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 80 назв
1278341
   Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу : монографія / [О.А. Музика-Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7350-98-8
1278342
  Земзюліна Н.І. Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 71-75


  Показано наукову та суспільну значимість археографічної діяльності, з"ясовано вплив опублікованих збірників документів та довідково-інформаційних видань на розвиток історичної науки; шляхом аналізу опублікованих документальних видань, висвітлено внесок ...
1278343
   Теорія та практика вдосконалення суспільно-економічних відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 117-185. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
1278344
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1278345
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми, 2016. – 301 арк. – Додатки: арк. 253-301. – Бібліогр.: арк. 214-252
1278346
  Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз надбань вітчизняного перекладознавства в галузі військового перекладу. There were analyzed comprehensively the achievements of native translation studies in the realm of military translation.
1278347
  Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
1278348
  Погосян Г. Теорія та практика гендерної рівності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 155
1278349
  Бобіна О. Теорія та практика гуманітаризації вищої техничної освіти: новий етап і нові проблеми / О. Бобіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48
1278350
  Хомутенко А.В. Теорія та практика державного фінансового контролю неприбуткових фінансових установ України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 131-134
1278351
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278352
   Теорія та практика дизайну : збірнік наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278353
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 5 : Мистецтвознавство. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278354
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 6 : Технічна естетика. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278355
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278356
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 8 : Технічна естетика. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278357
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278358
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 10 : Технічна естетика. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278359
  Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1278360
  Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні проблеми застосування норм класичного мусульманського сімейного права маликитського мазхаба. Проводиться порівняльний аналіз встановлених норм та традицій мусульманського світу та кодифікованого законодавства сучасного ...
1278361
   Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об"єкт інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 175-181. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1278362
   Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції, (Україна, Київ, 25 квітня 2002 року) :У 2-х частинах. – Київ
Ч.1. – 2002. – 232с.
1278363
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу. Ч. 1 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-232
1278364
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – Бл. 300 с.
1278365
  Ковальчук С.М. Теорія та практика кооперативного управління коаліціями:ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 5-8
1278366
  Супрун Н.А. Теорія та практика корпоративного управління в Україні: діалектика взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 13-18
1278367
   Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України
Ч. 2. – 2001. – 288с.
1278368
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 56-60. – ISBN 966-8188-08-X
1278369
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 60; 14 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Машинний переклад зараз знову переживає бурхливий період у своїй майже 60-річній історії. Зріс інтерес до теоретичних і практичних досліджень з МП. Це можна пояснити цілим рядом причин: по-перше. новими досягненнями в галузі МП як в Україні, так і за ...
1278370
  Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / В.В. Крижко. – 2-ге вид., допрацьоване. – Київ : Освіта України, 2005. – 255с. – ISBN 966-8847-14-8
1278371
  Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-579-9
1278372
  Линдюк О.А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації = Theory and practice of the civil service modernization in Ukraine under the globalization : монографія / О.А. Линдюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 303, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-619-367-7
1278373
   Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ
№ 1, 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278374
  Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
1278375
  Удалова Л.Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : Монографія / Л.Д. Удалова ; Національна акад. внутр. справ України. – Київ, 2005. – 324 с. – ISBN 966-8037-63-4
1278376
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1278377
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 11-17 : табл. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
1278378
  Яковець І.С. Теорія та практика оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчної служби України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 144-152. – ISSN 0201-7245
1278379
  Волошко А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Волошко Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1278380
  Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592с. – (Nowa knyha verlac). – ISBN 966-8609-14-Х
1278381
  Калашник Н.Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності : Навчальний посібник. (Для фак-тів з поглибленого вивчення другої іноземної мови у закладах вищ. відомчої юрид. освіти) / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. – 314с. – ISBN 966-7108-90-2
1278382
  Ващенко О.П. Теорія та практика побудови організаційних систем управління : навч. посібник / О.П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : ДУТ, 2017. – 112, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазначено
1278383
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 422 л. – Бібліогр.: л. 406-422
1278384
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
1278385
  Аркадьєв Віктор Юрійович Теорія та практика побудови уніфікованих систем управління електромеханічними комплексами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Аркадьєв Віктор Юрійович; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 33л.
1278386
  Денисов Олександр Олександрович Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05.17.01 / Денисов О.О.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 39 назв
1278387
  Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навчальний посібник / К.Л. Мілютіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 192с. – ISBN 966-608-413-9
1278388
  Галіцина Н.В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Н.В. Галіцина. – Харків : Панов, 2016. – 577, [1] с. – Бібліогр.: с. 511-577 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-51-3
1278389
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. + Додатки: л.221-234. – Бібліогр.: л.235-250
1278390
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1278391
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1278392
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1278393
  Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник [для викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ] / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 374-394. – Бібліогр.: с. 363-373. – ISBN 978-966-439-877-7
1278394
  Савельчук І. Теорія та практика соціальної роботи з позицій системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті здійснюється критичний аналіз основних положень системного підходу до теорії та практики соціальної роботи. Обґрунтовано, що особливості соціальної роботи, її ефективність та успішність визначаються системною цілісністю. Розкрито засоби ...
1278395
  Фабричев В.А. Теорія та практика створення методів та засобів електромагнітної сумісності пристроїв перетворення форми інформації. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.05 / Фабричев В.А.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1994. – 31л.
1278396
  Киричок А.П. Теорія та практика створення сучасної моделі освіти у галузі PR : монографія / А.П. Киричок ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-225. – ISBN 978-966-622-806-5
1278397
  Нестеренков Володимир Михайлович Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.03.06 / Нестеренков В.М.; НАНУ. Ін-т електрозварювання ім.Є.О.Патона. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
1278398
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.4. – 2004
1278399
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.5. – 2005
1278400
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип.6. – 2006. – резюме укр. та рос мовами
1278401
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип. 8. – 2008. – резюме укр. та рос мовами
1278402
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 9. – 2009. – резюме укр. та рос мовами
1278403
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 10. – 2010. – резюме укр. та рос мовами
1278404
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1278405
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1278406
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278407
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278408
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 15. – 2015. – 437 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278409
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 16. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1278410
  Василенко М.К. Теорія та практика творчого пошуку в інформаційній жанровій групі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 32-35. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, як української, так і світової. Наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань.
1278411
  Воробйова О.І. Теорія та практика фінансово-кредитних відносин в Україні / О.І. Воробйова, Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 6-15
1278412
  Жаліло Я. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. Жаліло ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 336с. – ISBN 978-966-554-097-7
1278413
  Кузнєцова Н. Теорія та практика формування Інтернет-підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади та практику розвитку Інтернет-підприємництва в умовах глобалізації товарних ринків, інтернаціоналізації та стандартизації управлінських механізмів маркетингової діяльності, розглянуто сутність, специфіку, основні прояви ...
1278414
   Теорія та практика формування української національної ідеї = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1278415
  Квасніков Володимир Павлович Теорія та принципи побудови трикоординатних інформаційно-вимірювальних систем механічних величин : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.11.01 / Квасніков Володимир Павлович; Красніков В.П.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1278416
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права ( Lex mercatoria ) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.01 / Мережко Олександр Олексадрович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 388 л. – Бібліогр.: л. 355 - 388
1278417
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex mercatoria) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:12.00.11 / Мережко О.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
1278418
  Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1278419
  Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 3-5
1278420
  Пінкевич І.П. Теорія твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спец. ун-тів / І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 333с. – ISBN 966-594-719-2
1278421
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / С.П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-00-0920-8
1278422
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник / С.П. Репецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-284. – ISBN 978-966-439-796-1
1278423
  Михайленко В.М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
1278424
  Горальський Анджей Теорія творчості / Горальський Анджей; Переклад О.Гірного. – Львів : Каменяр, 2002. – 144с. – ISBN 5-7745-0947-8
1278425
  Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 64-66. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1278426
  Воробйов Є. Теорія трансакційних витрат:розвиток методології та її застосування до дослідження фондового ринку : Критика і бібліографія / Є. Воробйов, І. Ткаченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.90-91. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1278427
  Чукліна О.С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 119-124
1278428
  Горбунова Л. Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концепитів і методологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 23-34. – ISSN 2078-1016
1278429
  Крупницький Б. Теорія третього Риму і шляхи російської історіографії // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 451-460. – ISSN 2310-3310


  Стаття присвячена московській ідеологемі III Риму та впливу цієї концепції на російську історіографію. Стаття містить погляди щодо цієї теми науковців Київського університету: В. Антоновича, М. Володимирського-Буданова, М. Грушевського, О. ...
1278430
  Скалацька О.В. Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 137-148. – (Філософія ; вип. 44)
1278431
  Томенко Микола Теорія українського кохання / Томенко Микола. – Київ, 2002. – 128с.
1278432
  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ, 1963. – 143с.
1278433
  Потульницький В.А. Теорія української політології : Курс лекцій / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192с. – ISBN 5-325-00152-3
1278434
   Теорія управління організацією: стан та перспективи : Матеріали VІ міжнародн. наук.-практ. конференції 6-7 квітня 2000 року. – Київ-Трускавець, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-099-7
1278435
  Богдашина О.М. Теорія факторів у працях українських істориків другої половини ХІХ-ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 114-124.
1278436
  Заяць В. Теорія факторного доходу та ринок землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-35
1278437
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.екон.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1278438
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.економ.спец. ВЗО / О.Д. Василик; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2001. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1278439
   Теорія фінансів : Навч.-метод. комплекс / КНУТШ; Економічний факультет; Упор.: О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – Київ : Київський університет, 2002. – 71с.
1278440
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. економ. спец. вищих закл. освіти / О.Д. Василик; КНУТШ. – 4-те вид., доповн. – Київ : НІОС, 2003. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1278441
   Теорія фінансів : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / МОНУ; За заг ред..О.Д. Василика. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. – ISBN 966-364-065-0
1278442
   Теорія фінансів : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
1278443
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підруч. для студ. віщ. навч. закл., що вивч. дисц. "Бухгалтерський облік і аудит" / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1994. – 368с. – ISBN 5110042152
1278444
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ : Влад і Влада, 1996. – 320 с. – ISBN 5120035337
1278445
  Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Статья посвящена анализу изменений инструментария макроэкономической науки под влиянием теории финансовой нестабильности. The article ...
1278446
   Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2004. – 155с. – ISBN 966-641-053-2
1278447
  Вертгаймер М. Теорія форми / М. Вертгаймер. – Берлін, 1925. – 309-319с.
1278448
  Порохня В.М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 261-269. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1278449
  Корнієнко І.І. Теорія фотографії у критичному дискурсі Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 416-421


  У статті розглянуто гіпотезу про інтермедіальність як критичний метод Шарля Бодлера, зокрема становлення нової інтермедіальної критики Бодлера в публіцистичних текстах про фотографію. В статье рассматривается гипотеза об интермедиальности как ...
1278450
  Лузін М.М. Теорія фукнцій дійсного змінного : Загальна частина. Навч. посіб. / М.М. Лузін. – Київ, 1953. – 308 с.
1278451
  Миколенко О.М. Теорія функцій адміністративного права в умовах боротьби світоглядів про адміністративне право // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7096-88-6
1278452
  Петришин Р.І. Теорія функцій комплексної змінної / Р.І. Петришин. – Чернівці : Рута, 1996. – 50с.
1278453
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
1278454
  Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
1278455
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. Розв"язування задач. : Навч. пос. / О.Ю. Грищенко, Ію М. Нагнибида, П.П. Настасієв. – Киев : Вища школа, 1994. – 375с. – ISBN 5-11-004278-0
1278456
  Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко, Т.С. Клебанова. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2014. – 287, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 278-287. – Бібліогр.: с. 272-276. – ISBN 978-966-2261-60-8
1278457
  Моначенко Г.В. Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця XX - початку XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 119-125. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1278458
  Зайцева О. Теорія Хартленду як новий формуючо-пропагандистський елемент іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 133-134
1278459
  Мелешко В.В. Теорія хвилеводів : навч. посібник для студ. ун-тів / В.В. Мелешко, В.Т. Маципура, І.А. Улітко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-627-8
1278460
  Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підруч. для студ. напрямку "Хімічна технологія та інженерія" / З.Г. Піх ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1
1278461
  Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-420-7
1278462
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем : Навчальний посібник / П.С. Вовк; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 124с. – ISBN 5-7763-9007-9
1278463
  Вовк Поліна Самаріївна Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної систем : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Вовк Поліна Самаріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1278464
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи : 10.02.15:Дис....доктора філолог. наук. / Вовк П.С.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 458л. – Бібліогр.: С.436-458
1278465
  Онищук В.В. Теорія центроструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 13-29. – ISSN 2306-5680


  На основі натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, а також аналітичного розв"язування замкненої системи рівнянь Нав"є-Стокса виконана оцінка гіідроморфодинамічного стану річкового русла при динамічній рівновазі системи "потік-русло" та ...
1278466
  Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 146-149.
1278467
  Кармаза О.О. Теорія цивілістичного процесу та її значення в контексті охорони та захисту прав громадян в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
1278468
  Філатова Л.С. Теорія циклічності / Л.С. Філатова, О.А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – с. 79-82. – ISSN 2306-6814
1278469
   Теорія циркулярно-поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, Р.К. Мельник, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 445-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано теорію і проведено докладний фізичний аналіз циркулярно поляризованого ЕН-прискорювача з повздовжнім квазіоднорідним магнітним полем. Запропоновано застосування даного пристрою як компактного формувача коротких електронних банчів для ...
1278470
  Кириленко В. та інш. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.56-62. – ISSN 0131-775Х
1278471
  Ущаповський Ю. Теорія цінності - основа економічної концепції Миколи Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-63. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються історичні витоки теорії цінності Миколи Зібера, її взаємозв"язок з класичною школою політичної економії та марксизмом, а також її місце у його теоретичній концепції та розвитку української економічної думки. The historical sources of ...
1278472
  Антонович А.Я. Теорія цінності / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 179-181. – ISBN 966-346-208-6
1278473
  Батура О. та інш. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі 19-20 ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-61. – ISSN 0131-775Х
1278474
  Курбет О.П. Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 70-75


  У статті автором здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів Київської політекономічної школи до розробки теорії цінності. Згадуються вчені - М.Х. Бунге, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, Р.М. Орженцький, О.Д. Білімович та Є.Є. Слуцький.
1278475
  Наєнко М. Теорія чи теоретизування? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 57-62. – ISBN 978-966-2133-74-5
1278476
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Харків ; Київ, 1932. – 190 с.
1278477
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Вид. 2-е, доповн. – Харків ; Київ, 1936. – 249 с.
1278478
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Київ, 1960. – 244 с.
1278479
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 262 с.
1278480
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 274 с.
1278481
  Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль. – Київ, 1987. – 46 с.
1278482
  Требенко Д.Я. Теорія чисел як необхідний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено порівняльний аналіз діючих стандартів підготовки вчителя математики України і Російської Федерації, а також навчальних планів. Окреслено можливі шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів математики на Україні. Ключові слова: ...
1278483
  Бажал Ю.М. Теорія Шумпетера в сучасному дискурсі економічної науки і практики // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 10-11
1278484
  Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-180. – ISSN 2310-6158
1278485
  Ахієзер О.І. Теорія ядра : Навч. посібник / О.І. Ахієзер. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004408-2
1278486
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський; Рец.: А.І. Ахієзер, М.Ф. Шульга. – Київ : Либідь, 2000. – 608с. – ISBN 966-06-0145-Х


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1278487
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 608с. – ISBN 966-06-0205-7


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1278488
  Романов В.О. Теорія, методи побудови та технічна реалізація мікропроцесорних перетворювачів форми інформації з підвищеною надійністю та продуктивністю : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Романов В. О.; АН Укр. Ін-т кібернет. – К., 1993. – 28л.
1278489
  Алішов Надір Ісмаіл-огли Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп"ютерів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Алішов Н.І.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 58 назв
1278490
  Мицик В. Теорія, факти, логіка недержавних структур у глобалізованому світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 22-23
1278491
  Дішкант Г.П. Теорія, формалізм, метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1278492
  Куковский Е.Г. Теормические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболитов юга Украинского кристаллического массива : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куковский Е. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 234л. – Бібліогр.:л.190-198
1278493
  Кириченко Ю.О. Теорология и частные проблемы юриспруденции : приглашение к дискуссии / Под ред. А.А.. Кириченко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 40с. – ISBN 966-640-131-2
1278494
  Кириченко С.А. Теорологія юриспруденції / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач.; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Юридичний ф-т. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – (Авторська лекція ; Вип. 5). – ISSN 1819-6284
Лекція 1. – 2007. – 268с.
1278495
   Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
1278496
   Теорретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1973. – 179с.
1278497
  Мазуркевич А.А. Теорриториальная организация региональных рекркационных систем УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КГУ. – Киев, 1989. – 25л.
1278498
  Гаврилюк М. Теоррії лідерства та їх застосування в університетській освіті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-27. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1278499
  Николов Н.А. Теортеческое и экспериментальное исследование линейных и нелиненых резонансов в плазменном конденсаторе : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Николов Н. А.; Физ. фак. МГУ, Каф. эконон. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1278500
  Лунецкас Б.Н. Теортические предпосылки научного объяснения социального прогресса в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Лунецкас Б.Н.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1977. – 26л.
1278501
  Лупашку Р.Г. Теортическое исследование кинетики электросопротивления и акустической эмиссии в процессе разрушения кристаллов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лупашку Р.Г.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1278502
  Шеремет Ю.М. Теортичні основи забезпечення бевідмосності дискретних систем методом впорядкованого вибору : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Шеремет Ю. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 33л.
1278503
  Ермаков В.П. Теоря Абелевых функций без Римановых поверхностей / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1897. – 120 с.
1278504
  Блаватская Теософия и практический оккультизм / Блаватская, ЕП. – Москва, 1993. – 72с.
1278505
  Чекаль Л.А. Теософія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1278506
  Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 82-93. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1278507
  Руис М. Теофило Стивенсон / М. Руис. – М, 1983. – 96с.
1278508
  Съедин В. Теофиль Стейнлен / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 7с.
1278509
  Ткаченко М.В. Теофіл Копистинський / М.В. Ткаченко. – К, 1972. – 87с.
1278510
  Мельник В. Теофіл Окуневський та його юридична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1278511
  Кульова В. Теофіл Рендюк і його книги // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-8
1278512
  Іжевський А. Теофіл Терлецький - співець сецесії і майстер висміювання міщанства = Незабутні сторінки сатиричної графіки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1278513
   Теофіль Комаринець = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1278514
   Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик : Спогади. – Львів : Каменяр, 1999. – 171 с. – ISBN 5-7745-0783-1
1278515
  Битяк Н.О. Теофразеологізми в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 106-107. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1278516
  Алєксандрова О.В. Теофраст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 177-178. – ISBN 966-316-069-1
1278517
  Литвинский Б.А. Тепаи-Шах: Культура и связи кушан. Бактрии. / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1983. – 239с.
1278518
  Боровко Н.А. Тепе-Кермен : очерк / Н.А. Боровко. – Симферополь : Типография Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 63 с. – Оттиск из "Записок" Симф. О-ва Естеств. и Любит. Природы. Т. 3. 1913
1278519
  Золотоноша Л.А. Тепер або ніколи : Поезії / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2004. – 144с. – ISBN 966-651-123-1
1278520
  Мартиросян В. Тепер про це можна сказати:[Із книги спогадів] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.89-95


  З історії Народного Руха України. Закінчення. Початок у №11-12, 2000 р.
1278521
  Головаха Є. Тепер самотні ми... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 10-11. – ISSN 1563-3713
1278522
  Черник П.П. Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 423-428. – ISSN 2076-1554
1278523
  Фельдман Е.З. Теперішні ноти / Е.З. Фельдман. – К., 1991. – 205с.
1278524
  Могила Л.М. Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 121-126. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1278525
  Затуливітер В.І. Теперішній час. / В.І. Затуливітер. – К., 1977. – 143с.
1278526
  Гончаров Ю.Д. Теперь - безымянные / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1278527
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 187с.
1278528
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 159с.
1278529
  Марков С.А. Теперь во мне спокойствие и счастье : роман / С.А. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 222с. – (Новинки "Современника")
1278530
  Айги Г.Н. Теперь всегда снега / Г.Н. Айги. – Москва, 1992. – 318с.
1278531
  Кокшаров А. Теперь здесь ислам / А. Кокшаров, С. Сумленный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 38. – С. 60-69


  Іслам в Європі; зростання мусульманського населення
1278532
  Карлейль Томас Теперь и прежде / [Соч.] Томаса Карлейля ; Пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – XXII, [2], 450 с.
1278533
  Карлейль Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – Москва : Республика, 1994. – 415с. – ISBN 5-250-02425-4
1278534
  Успенский Г.И. Теперь и прежде. / Г.И. Успенский. – М, 1977. – 384с.
1278535
   Теперь моя пора .... – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 63 с.
1278536
  Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать / Л. Гровс. – Москва, 1964. – 301с.
1278537
  Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю / Х. Миддлтон. – М, 1983. – 144с.
1278538
  Франк Л.Д. Теперь я знаю / Л.Д. Франк. – М., 1986. – 141с.
1278539
  Цалик С. Теперь я турок, не казак... // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 88-93. – ISSN 2222-436X


  Вацлав-Петро Жевуський — державний і політичний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду магнатів Жевуських гербу Кривда.
1278540
  Сингаївський М.Ф. Тепла земля : вірші: Для ст. дошк. та мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1983. – 20 с.
1278541
  Шевчук В.О. Тепла осінь : повість / Валерій Шевчук // Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – с.115-174. – (романи й повісті ; № 4)
1278542
  Трублаїні М. Тепла осінь 1930-го / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 47с. – (Б-чка письменників комсомолу)
1278543
  Крищенко В.Д. Тепла прорість : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 59 с.
1278544
  Куденко О.И. Теплая Арктика. / О.И. Куденко. – М, 1960. – 302с.
1278545
   Теплая деформация металлов. – Минск, 1978. – 215с.
1278546
  Дайнеко Л.М. Теплая земля : стихи и поэма / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
1278547
  Бочарников В.А. Теплая земля / В.А. Бочарников. – Ленинград, 1981. – 222с.
1278548
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1981. – 224с.
1278549
  Судаков В.П. Теплая земля / В.П. Судаков. – Петрозаводск, 1985. – 38с.
1278550
   Теплая земля. – М, 1986. – 156с.
1278551
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1988. – 588с.
1278552
  Игнатова Е.А. Теплая земля / Е.А. Игнатова. – Л., 1989. – 62с.
1278553
  Холод В. Теплая компания / В. Холод. – Х., 1964. – 215с.
1278554
  Васютина Е.К. Теплая метель / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 356с.
1278555
  Радовская Р.Г. Теплая осень / Р.Г. Радовская. – М., 1975. – 175с.
1278556
  Шмушкевич М.Ю. Теплая осень / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1977. – 256с.
1278557
  Киреенко К. Теплая радуга : стихи и .поэма / К. Киреенко; пер. с белорус. Н.Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1278558
  Шкаровская И.И. Теплая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1965. – 118с.
1278559
  Сушинський Б.І. Тепле каміння / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1974. – 207 с.
1278560
  Герасимчук Д.К. Тепле літо / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1973. – 134 с.
1278561
  Кенжеев Бахыт Теплее всех времен : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 98-101. – ISSN 0130-7673
1278562
  Геттуев М. Теплее солнца : книга стихов / М. Геттуев; пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Советская Россия, 1968. – 94 с.
1278563
  Макс Теплей, Еще теплее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 30-37 : фото
1278564
   Теплий вітер із Чікаго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 7
1278565
  Чендей І.М. Теплий дощ : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 348 с. : іл.
1278566
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1981. – 216 с.
1278567
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1990. – 459 с.
1278568
  Куліш Л.П. Теплий іній / Л.П. Куліш. – Київ, 1986. – 271с.
1278569
  Забірко В.С. Теплий сніг // Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / М.Ю. Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – С. 80-187. – ISBN 5-7720-0032-2
1278570
  Ковшова З.І. Теплий шовк / З.І. Ковшова. – Київ, 1986. – 142 с.
1278571
  Кеппен В. Теплица / В. Кеппен. – М, 1966. – 240с.
1278572
  Гренандер У. Теплицевы формы и их приложения / У. Гренандер, Г. Сеге. – М., 1961. – 308с.
1278573
  Чебанов Л.С. Теплицы и парники на приусадебном участке. / Л.С. Чебанов. – К., 1993. – 78с.
1278574
   Тепличная культура овощей в пригородах Пекина. – М, 1959. – 384с.
1278575
   Теплично-парниковое хозяйство. – Киев, 1955. – 224с.
1278576
  Горбівненко А. Теплі вітання "Холодному Яру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 11
1278577
  Людкевич М.Й. Теплі гнізда / М.Й. Людкевич. – К., 1981. – 72с.
1278578
  Шаповал М.Т. Теплі дощі : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1971. – 83 с.
1278579
  Гербіш Н. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш ; [ред.-упоряд. Ю. Шутенко]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 162, [6] с. : іл. – (Серія "Теплі історії"). – ISBN 978-966-2665-20-8
1278580
  Степула Н. Теплі капітани молодої осені Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 104-107. – ISBN 966-7379-16-7
1278581
  Напрасников А.Т. Тепло- и влагообеспеченность Забайкалья и некоторые проблемы мелиорации земель : Автореф... канд. геогр.наук: 11.696 / Напрасников А.Т.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1278582
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течение вегитации основных зерновых культур : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Короткова А.Я. ; МВ и ССО , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1278583
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течении вегетации основных зерновых культур : Дис... канд.геогр.наук: / Короткова А.Я.; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1973. – 121л. – Бібліогр.:л.1-20
1278584
  Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме / Р.С. Бортковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 159с.
1278585
  Шимараев М.Н. Тепло- и влагообмен и их роль в тепловом балансе открытой водной поверхности оз.Байкал : Автореф... канд. геогр.наук: / Шимараев М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
1278586
  Шульман З.П. Тепло- и массобмен при свободной конвенции в неньютоновских жидкостях / З.П. Шульман. – Минск, 1975. – 134с.
1278587
   Тепло- и массообмен в двухфазных системах при фазовых и химических превращениях : сб. науч. трудов. – Минск, 1976. – 171 с.
1278588
  Блум Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блум. – Рига : Зинатне, 1980. – 355 с.
1278589
   Тепло- и массообмен в мерзлых почвах и горных породах. – Москва, 1961. – 144с.
1278590
   Тепло- и массообмен в мерзлых толщах земной коры. – М, 1963. – 216с.
1278591
   Тепло- и массообмен в потоке нагретого газа. – Минск, 1974. – 101с.
1278592
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 053 / Кашкаров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 48л. – Бібліогр.:с.42-48
1278593
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости / В.П. Кашкаров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 276 с.
1278594
   Тепло- и массообмен в сушильных и термических процессах. – Минск, 1971. – 295с.
1278595
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электонных и микроэлектронных систем. – Ч.2. – Минск
Ч. 2. – 1989. – 139 с.
1278596
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электронных и микроэлектронных систем. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1989. – 170 с.
1278597
   Тепло- и массообмен в химически реагирующих системах : сборник научных проблем. – Минск, 1979. – 136 с.
1278598
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1988. – 151с.
1278599
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1989. – 142с.
1278600
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1990. – 114с.
1278601
  Панин Г.Н. Тепло- и массообмен между водоемом и атмосферой в естественных условиях / Г.Н. Панин. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1278602
   Тепло- и массообмен при взаимодеействии потоков с поверхностями. – М, 1978. – 81с.
1278603
  Мередов Р.Д. Тепло- и массообмен при опреснении воды естественным вымораживанием. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Мередов Р.Д.; АН Туркм.ССР.Науч-произ.объед. – Ашхабад, 1984. – 20л.
1278604
   Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. – Минск : ИТМ, 1968. – 252с.
1278605
   Тепло- и массообмен теплотехнический эксперимент. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 510 с.
1278606
   Тепло- и массообменные аппараты. – К, 1988. – 128с.
1278607
   Тепло- и массообменные процессы. – Киев, 1986. – 163с.
1278608
   Тепло- и массоперенос. – Минск
1. – 1962. – 220с.
1278609
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1962. – 380с.
1278610
   Тепло- и массоперенос. – М-Л
4. – 1963. – 272с.
1278611
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1965. – 455с.
1278612
   Тепло- и массоперенос. – Минск
4. – 1966. – 336с.
1278613
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1966. – 559с.
1278614
   Тепло- и массоперенос. – М
1. – 1968. – 832с.
1278615
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1968. – 399с.
1278616
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
1. – 1972. – 409с.
1278617
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
2. – 1972. – 514с.
1278618
   Тепло- и массоперенос. – Минск
3. – 1972. – 454с.
1278619
   Тепло- и массоперенос. – Минск : Наукова думка
Т. 5, ч. 2. – 1972. – 300 с.
1278620
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – К
5. – 1972. – 232с.
1278621
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1972. – 611с.
1278622
   Тепло- и массоперенос. – Минск
7. – 1972. – 609с.
1278623
   Тепло- и массоперенос. – Москва
8. – 1972. – 604с.
1278624
   Тепло- и массоперенос. – Ч.2. – Минск
9. – 1972. – 662с.
1278625
   Тепло- и массоперенос в плазменных аппаратах : сб. науч. трудов. – Минск : ТИМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 149, 6с.
1278626
  Бровка Г.П. Тепло- и массоперенос в природных дисперсных системах при промерзании / Г.П. Бровка. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 189с.
1278627
  Давидовский П.Н. Тепло- и массоперенос в промерзающих торфяных системах / П.Н. Давидовский, Г.П. Бровка. – Минск, 1985. – 160с.
1278628
   Тепло- и массоперенос в процессах термообработки дисперсных материалов. – Минск, 1974. – 182с.
1278629
   Тепло- и массоперенос в твердых телах, жидкостях и газах. – Минск, 1970. – 404с.
1278630
   Тепло- и массоперенос и переносные свойства веществ : сб. науч. трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1978. – 143с.
1278631
   Тепло- и массоперенос и тепловые свойства материалов. – Минск, 1969. – 184с.
1278632
   Тепло- и массоперенос при интенсивном лучистом и конвективном нагреве. – Минск, 1977. – 154с.
1278633
  Бюллер Тепло- и термостойкие полимеры / Бюллер, Конрад-Ульрих. – М, 1984. – 1056с.
1278634
   Тепло- и энергосбережение, теплометрия : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 128 с.
1278635
   Тепло- массоперенос. – Ч. 2. – Минск
1. – 1972. – 458с.
1278636
   Тепло- массоперенос при фазовых превращениях. – Ч.2. – Минск, 1974. – 223,12с.
1278637
  Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1278638
  Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 19 назв
1278639
   Тепло-и массообмен в капиллярнопористых телах. – Минск, 1965. – 155с.
1278640
   Тепло-и массообмен в плазмохимических процессах. – Ч. 2. – Минск, 1982. – 163с.
1278641
  Патанкар С. Тепло-и массообмен в пограничных слоях / С. Патанкар, Д. Сполдинг. – М., 1971. – 128с.
1278642
  Баранов Владимир Иванович Тепло-и массообмен при конденсации смеси паров *этанол-вода* : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04. / Баранов Владимир Иванович; Киев. технол. ин-т пищ. пром. – К., 1986. – 24л.
1278643
  Иванов Н.С. Тепло-и массоперенос в мерзлых горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1969. – 240с.
1278644
  Телегин А.С. и др. Тепло-массоперенос : Учебник для вузов / А.С. и др. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – Москва : Металлургия, 1995. – 400с. – ISBN 5229011165
1278645
   Тепло-массоперенос в газах и жидкостях. – Алма-Ата : КазахГУ, 1979. – 133с.
1278646
   Тепло - внутри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1278647
  Дудин М.А. Тепло / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 19с.
1278648
  Кенцер М. Тепло / М. Кенцер. – Москва, 1981. – 47с.
1278649
  Жаброва Г.М. Тепло без пламени / Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1945. – 118с.
1278650
  Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-53
1278651
  Омпре А. Тепло в стужу / А. Омпре. – М, 1962. – 128с.
1278652
   Тепло вашої оселі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-48 : фото
1278653
  Золотусский И.П. Тепло добра / И.П. Золотусский. – М., 1970. – 238с.
1278654
  Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0869-0499
1278655
  Грищенко І.М. Тепло душі / І.М. Грищенко. – К, 1988. – 185с.
1278656
  Мельников Ю Тепло земли / Ю Мельников. – М., 1960. – 76с.
1278657
  Георгиу Г. Тепло земли : рассказы / Г. Георгиу. – Москва : Советский писатель, 1967. – 272 с.
1278658
  Коршак Г.В. Тепло земли / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1971. – 79с.
1278659
  Геттуев М.И. Тепло земли : стихи и поэмы / М.И. Геттуев. – Москва : Воениздат, 1972. – 294 с.
1278660
  Рахимов Р.Р. Тепло земли : стихи, поэмы / Р.Р. Рахимов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1972. – 56 с.
1278661
  Хромов А.М. Тепло земли / А.М. Хромов. – Ярославль, 1973. – 48с.
1278662
  Кочетков В. Тепло земли : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
1278663
  Рыков В.П. Тепло земли / В.П. Рыков. – Симферополь, 1975. – 71с.
1278664
  Еловских В.И. Тепло земли : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1975. – 173с.
1278665
  Ураков Г.С. Тепло земли / Г.С. Ураков. – Воронеж, 1977. – 31с.
1278666
  Лебедев Т.С. Тепло Земли / Т.С. Лебедев, Д.В. Корниец. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 64с. – (Научно-популярная литература)
1278667
  Ордина Г.П. Тепло Земли / Г.П. Ордина. – М., 1969. – 14с.
1278668
  Дворов И.М. Тепло Земли / И.М. Дворов. – Москва : Знание, 1969. – 64с.
1278669
   Тепло Земли и его извлечение. – Киев, 1974. – 263с.
1278670
  Джамалов С.А. Тепло Земли и его практическое использование. / С.А. Джамалов. – М., 1965. – 110с.
1278671
  Нагай В.В. Тепло земли: Стихи. / В.В. Нагай. – Красноярск, 1979. – 39с.
1278672
  Воронько П.Н. Тепло землі моєї / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
1278673
  Адаменко Л.П. Тепло землі моєї / Л.П. Адаменко. – Львів, 1976. – 61 с.
1278674
  Белшевиц Я В. Тепло земное : стихи / Я В. Белшевиц, . – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1278675
  Алешин Н.Ф. Тепло земное / Н.Ф. Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
1278676
  Лазарчук А. Тепло и свет / А. Лазарчук. – М., 1990. – 220с.
1278677
  Калитин Н.Н. Тепло и свет солнечных лучей / Н.Н. Калитин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 28 с.
1278678
  Андреев Н.Н. Тепло и холод / Н.Н. Андреев. – Москва- Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 51с.
1278679
  Рудич К.Н. Тепло и холод Севера. / К.Н. Рудич. – М., 1985. – 80с.
1278680
  Жавжаров А.А. Тепло і холод на землі / А.А. Жавжаров. – Х., 1933. – 52с.
1278681
  Павленко А.М. Тепло і холод на службі людині / А.М. Павленко. – Київ, 1948. – 45с.
1278682
  Нагорний А.В. Тепло й життя / А.В. Нагорний. – Х., 1923. – 79с.
1278683
  Месхи И.С. Тепло ли вам, люди? / И.С. Месхи. – М., 1974. – 48с.
1278684
   Тепло ли колючим зверям в иголках? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 175 : Іл.
1278685
  Невінчана В.Д. Тепло любові - на віки : вірші і поема / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 64 с.
1278686
  Мартинов В.І. Тепло материнського дому / В.І. Мартинов. – Львів, 1988. – 109с.
1278687
  Озеров И. Тепло моей души / И. Озеров. – Тула, 1969. – 47с.
1278688
  Кобозева Алиса Тепло на ветер : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
1278689
  Далидович Г.В. Тепло на перецветах : рассказы и повесть / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
1278690
  Буренков М.И. Тепло наших сердец / М.И. Буренков. – Х., 1962. – 84с.
1278691
  Черкашенко І.М. Тепло осені / І.М. Черкашенко. – К, 1978. – 111с.
1278692
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1979. – 383с.
1278693
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1988. – 263с.
1278694
  Бицоев Г. Тепло очага : повести и рассказы / Г. Бицоев; пер. с осет. Р.Тотрова. – Москва : Современник, 1974. – 255 с.
1278695
  Сигарев Е.И. Тепло полярного сияния / Е.И. Сигарев. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 79с.
1278696
  Гуторова Світлана Тепло прекрасного : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 14-15 : Фото
1278697
  Левин Б.Н. Тепло ранней осени. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Киев, 1967. – 215с.
1278698
  Мартич Ю.М. Тепло рідного дому : Оповідання, повість / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 183с.
1278699
  Тарасенко В.І. Тепло родинного вогнища / В.І. Тарасенко. – К., 1984. – 84с.
1278700
  Гордейчев В.Г. Тепло родного дома / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1974. – 103с.
1278701
  Карамазов В.Ф. Тепло родного очага : повести / В.Ф. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура, 1983. – 334 с.
1278702
  Куранов Ю.Н. Тепло родного очага: лирическая повесть о семье / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 255с.
1278703
  Куранов Ю.Н. Тепло родногоь очага: Лирич.повесть о семье. / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 63с.
1278704
  Доманський В.А. Тепло родной борозды: "Ода русскому огороду" В. П. Астафьева и художественные модели мира // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 2. – С. 46-48.
1278705
  Леонов В.Н. Тепло родной земли / В.Н. Леонов. – М, 1984. – 240с.
1278706
  Емельянова Н.А. Тепло руки / Н.А. Емельянова. – М., 1986. – 75с.
1278707
  Вітренко Раїса Тепло світлої душі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62. – ISSN 0130-5263
1278708
  Яблощникова И. Тепло Севера / И. Яблощникова. – Ленинград, 1979. – 254с.
1278709
  Лаврентьев К.А. Тепло сердец / К.А. Лаврентьев. – Петрозаводск, 1969. – 227с.
1278710
  Кожевников В.И. Тепло сердец / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1986. – 315с.
1278711
  Кожевникова К.В. Тепло твоего очага / К.В. Кожевникова. – М., 1975. – 127с.
1278712
  Рядченко И.И. Тепло твоей руки / И.И. Рядченко. – К., 1960. – 84с.
1278713
  Северов П.Ф. Тепло твоей руки : Рассказы / П.Ф. Северов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 428с.
1278714
  Рыжиков И.В. Тепло твоей руки. / И.В. Рыжиков. – М, 1965. – 87с.
1278715
  Машбаш И. Тепло твоих рук : стихи / И. Машбаш. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128 с.
1278716
  Жгенти С. Тепло твоих рук / С. Жгенти. – М., 1975. – 191с.
1278717
  Бурылов Б.Н. Тепло хранит земля / Б.Н. Бурылов. – Пермь, 1970. – 104с.
1278718
  Месхи И.С. Тепло человеческое. / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1963. – 171с.
1278719
   Тепло чужого очага. – М, 1984. – 191с.
1278720
  Цибульський П.Д. Тепло чужої руки : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1967. – 422 с.
1278721
  Сергеев Александр Тепло...еще теплее...горячо! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 86-90 : фото
1278722
  Андрейчин М.А. Теплобачення в медицині / М.А. Андрейчин. – Київ, 1990. – 48с. – (Серія 12:Природа - людина - здоров"я : Тем. цикл: "Здоров"я" ; № 2)
1278723
  Орел Р.П. Теплова дефектометрія і томографія виборів з локальними неоднорідностями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Орел Р.П.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 20л.
1278724
  Веклич А.М. Теплова контракція дуги в мідній парі / А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив характеристик газового середовища на процес контракції (стягування) дугового розряду високого тиску в сумішах міді з азотом або інертним газом. Проведеш розрахунки і показано, що ступінь стягування дугового розряду визначається ...
1278725
  Якименко Н.М. Теплова нестійкість в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням при зсувному циклічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначені критичні параметри термічної нестійкості в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням.
1278726
  Шилин Б.В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов / Б.В. Шилин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247с.
1278727
  Котляр И.В. Тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания. / И.В. Котляр. – 2-е изд. – М-К, 1963. – 15с.
1278728
  Евдокимов Ю.А. Тепловая задача металлополимерных трибосопряжений / Ю.А. Евдокимов. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1987. – 168 с.
1278729
  Ломагин А.Г. Тепловая закалка и репарация теплового повреждения у растений на клеточном уровне. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Ломагин А.Г.; Ин-т цитологии Ан СССР. – Л, 1985. – 38л.
1278730
  Полежаев Ю.В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев. – М., 1976. – 391с.
1278731
  Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1982. – 64с.
1278732
  Воронков С.Т. Тепловая изоляция паровых турбин напылением / С.Т. Воронков. – Москва, 1973. – 121с.
1278733
  Изаксон Виктор Ханаанович Тепловая конвекция в слое жидкости со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Изаксон Виктор Ханаанович; Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1278734
  Латынина Л.А. Тепловая конвенция в оболчке Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латынина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
1278735
   Тепловая мелиорация северных широт : АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1973. – 210с.
1278736
  Лозинский М.Г. Тепловая микроскопия материалов / М.Г. Лозинский. – Москва, 1976. – 304 с.
1278737
  Нгуен Минь Хиен Тепловая неустойчивость оптических элементов в лазерных системах под действием интенсивного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Минь Хиен; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 10л.
1278738
  Аверсон А.Э. Тепловая теория зажигания конденсированных веществ : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверсон А.Э. ; АН СССР. – Черноголовка, 1968. – 20 л.
1278739
  Остапенко Виктор Ионович Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействий : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Остапенко Виктор Ионович; Мин. здравоохр. УССР. Донецк. научно-иссл. ин-т гигиены труда и профзаб. – Донецк, 1984. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
1278740
  Остапенко В.И. Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействиях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Остапенко В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 22л.
1278741
  Шифрин-Крыжаловский Тепловая устойчивость транзисторов и надежность радиоэлектронной аппаратуры / Шифрин-Крыжаловский, В.С. Митин. – Москва : Советское радио, 1966. – 256с.
1278742
  Михайлов-Михеев Тепловая хрупкость стали / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1956. – 116с.
1278743
  Гиршфельд В.Я. Тепловая часть тепловых электрических станций и гидромеханическая часть гидроэлектростанций / В.Я. Гиршфельд, Л.А. Кароль. – М., 1970. – 272с.
1278744
  Пошехонов В.Л. Тепловая электрическая станция / В.Л. Пошехонов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1278745
  Парновський С. Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі данних FIRST розглянуто випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибірки компактних галактик з активним зореутворенням. Оцінено швидкість зореутворення за даними випромінювання галактик у радіоконтинуумі, вона змінюється у ...
1278746
  Дмитрієва Д.А. Теплове випромінювання поверхні германію при імпульсному лазерному збудженні / Д.А. Дмитрієва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1278747
  Коротаєва О.С. Теплове випромінювання поверхні карбіду бору при імпульсному лазерному збудженні / О.С. Коротаєва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69
1278748
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 119 арк. – Бібліогр.: арк. 107-119
1278749
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 28 назв
1278750
  Штегер В. Теплове господарство в керамічній промисловості / В. Штегер. – Х.-Од., 1931. – 136с.
1278751
  Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
1278752
  Жуков А.Г. Тепловидение / А.Г. Жуков. – Москва, 1974. – 64с.
1278753
  Воробьев Л.П. Тепловидение в медицине / Л.П. Воробьев. – Москва, 1985. – 64с.
1278754
  Драгун В.Л. Тепловизионные системы в исследованиях тепловых процессов / В.Л. Драгун, С.А. Филатов. – Минск, 1989. – 173 с.
1278755
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – Киев, 1987. – 166 с.
1278756
  Щеголєв М Г. Базєєв Тепловий двигун майбутнього / М Г. Базєєв Щеголєв. – Київ : Наукова думка, 1976. – 138 с.
1278757
  Конончук Г.Л. Тепловий режим резонатора ГРЛ типу ЛГН-207 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено теоретичну залежність температури резонатора від часу на основі запропонованої моделі. З розрахунку випливає можливість тримати температуру гелій-неонового лазера у вузькому інтервалі (0,01 К і менше) протягом тривалого часу вже через кілька ...
1278758
  Чан Ван Тхань Тепловий режим твердої електричної ізоляції високовольтного устаткування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.13 / Чан Ван Тхань; КПІ. – К., 1999. – 19л.
1278759
  Панкратов К.Н. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Панкратов К.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1278760
  Ткаченко М.В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1278761
  Третяк О.В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з повітряним охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Третяк Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1278762
  Усик Світлана Тепловий удар / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 37 : фото
1278763
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 143-176
1278764
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1278765
  Клочко Є.В. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Клочко Є.В.; Держ. аерокосміч. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1999. – 20л.
1278766
  Конончук Г.Л. Теплові втрати в газонаповненій лампі розжарення / Г.Л. Конончук, І.Ю. Майданчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 430-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оптимізуючи функцію кореляції між напругою та струмом через газонаповнену ЛР, можливо кількісно розділити енергетичні канали та визначити константи теплового випромінювання, теплопередачі, температурного коефіцієнта опору тіла розжарення, які ...
1278767
  Пестушко Валерій Теплові електростанції продовжують підігрівати планету // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19
1278768
  Савкіна Р.К. Теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні / Р.К. Савкіна, О.І. Власенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 491-494. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалися теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні. Дислокації, що рухаються в полі ультразвукової деформації, розглядалися як теплові джерела в кристалі. Встановлено, що при середній густині дислокацій ...
1278769
  Панов Є.М. Теплові процеси при електролітичному виробництві алюмінію та їх вплив на показники електролізу. : Автореф... доктор техн.наук: 05.14.04 / Панов Є.М.; НАН України. Ін-т газу. – К., 1996. – 43л.
1278770
  Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1278771
  Головський Сергій Євгенійович Теплові режими та апарати холодильної обробки розібраного упакованого м"яса : Автореф... канд. техніч.наук: 05.04.03 / Головський Сергій Євгенійович; Одеський ін-т низькотемпер. техніки та енергетики. – Одеса, 1993. – 16л.
1278772
  Польовий А.М. Теплові ресурси України в умовах зміни клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 99-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
1278773
  Дерюгін І.А. Теплові флуктуації намагніченості однодоменних частинок і феромагнітний резонанс / І.А. Дерюгін, 1959. – [4] c.
1278774
  Прокопенков О.О. Тепловіддача в конденсаторах двофазних систем терморегулювання космічних апаратів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Прокопенков О.О.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 17л.
1278775
  Миколаєнко М.А. Тепловій / М.А. Миколаєнко. – К., 1956. – 32с.
1278776
  Ву Зуй Тыонг Тепловлагоперенос в дисперсных материалах при кондуктивной сушке : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Ву Зуй Тыонг; Одесский Ин-т низкотемперат. техники и энерг. – Одесса, 1992. – 17л.
1278777
  Браславский А.П. Тепловое влияние объектов энергетики на водную среду. / А.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова; Под ред.А.П.браславского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 251с.
1278778
  Резниченко Владимир Владимирович Тепловое воздействие лазерного излучения на элементы силовой оптики с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Резниченко Владимир Владимирович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
1278779
  Панкратов К.Н. Тепловое движение молекул воды согласно экспериментальным данным по квазиупругому некогерентному рассеянию медленных нейтронов : Дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика / Панкратов К.Н.; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2006. – 114л. – Библиогр.: л.107-114
1278780
   Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах : материалы 2-й межвуз.науч. конференции. – Самарканд : Самаркандский ГУ, 1969. – 488с.
1278781
   Тепловое и механическое взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами. – Сибирск, 1977. – 142с.
1278782
  Смоленский И.О. Тепловое и паровое хозяйство свеклосахарных заводов / И.О. Смоленский. – К., 1931. – 206с.
1278783
   Тепловое и силовое хозяйство фабрично-заводскиих предприятий. – М-Л, 1926. – 180с.
1278784
  Бордонский Г.С. Тепловое излучение ледяного покрова пресных водоемов / Г.С. Бордонский; Отв.ред. О.А.Вотах. – Новосибирск : Наука, 1990. – 100с.
1278785
  Кондратьев К.Я. Тепловое излучение планет / К.Я. Кондратьев. – Л, 1977. – 263с.
1278786
   Тепловое поле Европы. – Москва : Мир, 1982. – 376с.
1278787
  Ермаков В.И. Тепловое поле и нефтегазоносность молодых плит СССР / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1986. – 221с.
1278788
  Кутас Р.И. Тепловое поле Украины / Р.И. Кутас, В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1971. – 140с.
1278789
  Полежаев Ю.В. Тепловое разрушение материалов : Монография / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов; Под ред В.В. Скорохода. – Киев : Академпериодика, 2006. – 354с. – ISBN 966-360-064-0
1278790
  Удовидченко Б.Г. Тепловое расширение и изотермическая сжимаемость твердого водорода при давлениях до 200 атм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Удовидченко Б.Г.; АН УССР. Физ.техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 19л.
1278791
  Кубанов М.М. Тепловое расширение и изотермичуская сжимаемость монокристаллов полупроводниковых соединений хальдегидов галлия и индия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кубанов М. М.; АН АзССР ин-т физики. – Баку, 1973. – 14л.
1278792
  Гаврилко В.Г. Тепловое расширение отвердевших инертных газов и метанов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гаврилко В.Г. ; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13
1278793
  Новикова С.И. Тепловое расширение полупроводников при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 24л.
1278794
  Александровский А.Н. Тепловое расширение твердых метанов и процессы конверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Александровский А. Н.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Харьков, 1979. – 19л.
1278795
  Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел / С.И. Новикова. – Москва : Наука, 1974. – 292с.
1278796
  Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере / В.В. Воробьев. – Москва, 1987. – 199 с.
1278797
  Чечеткин А.В. Тепловой арсчет промышленных печей (газовых и электрических) / А.В. Чечеткин. – М, 1963. – 38с.
1278798
  Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР / Э.М. Шихлинский; АН АзССР. Институт географии. – Баку : Элм, 1969. – 201с.
1278799
  Макштас А.П. Тепловой баланс арктический льдов в зимний период / А.П. Макштас. – Л., 1984. – 67 с.
1278800
  Борзенкова И.И. Тепловой баланс горных районов : Автореф... кандидата геогр.наук: / Борзенкова И.И.; Глав. геофиз. обсерватории им. А.И.Воейкова. – Л., 1966. – 25л.
1278801
  Гвасалия Н.В. Тепловой баланс Грузии / Н.В. Гвасалия. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 116с.
1278802
  Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
1278803
  Айзенштат Борис Абрамович Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы биоклиматологии : Автореф... д-ра геогр.наук: 698 / Айзенштат Борис Абрамович; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейова. – Ленинград, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.32-36
1278804
   Тепловой баланс леса и поля. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 235с.
1278805
  Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты / Н.П. Русин. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1278806
  Строкина Л.А. Тепловой баланс океанов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Строкина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 24л.
1278807
  Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины / И.С. Кустов. – М.-Л., 1940. – 112с.
1278808
  Волошина А.П. Тепловой баланс поверхности высокогорных ледников в летний период (на примере Эльбруса) / А.П. Волошина. – Москва : Наука, 1966. – 151с.
1278809
  Сакали Л.И. Тепловой баланс Украины и Молдавии. / Л.И. Сакали. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 337с.
1278810
  Томлаин Я. Тепловой баланс Чехословацкой Социалистической Республики. : Автореф... канд. географ.наук: / Томлаин Я.; Глав. управ. гдрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1963. – 9л.
1278811
  Штессель Э.А. Тепловой взрыв при наличии естественной конвекции в реагирующем веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Штессель Э.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
1278812
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхности, общая теория физической географии / М.И. Будыко, И.П. Герасимов. – Л, 1959. – 20 с.
1278813
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхости. / М.И. Будыко. – Ленинград, 1959. – 20 с.
1278814
   Тепловой и водный режим земной поверхности. – Л, 1960. – 192с.
1278815
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Дис... канд. геогр.наук: / Фан Бак Ник; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. Кафедра метеорологии и климатологии. – К., 1973. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1278816
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Фан Бак Ник ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1278817
   Тепловой и водный режим некоторых районов Сибири. – Л, 1970. – 116с.
1278818
  Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР : к 9 Международному конгессу почвоведов / В.Н. Димо, А.А. Роде; Роде А.А. – Москва : Наука, 1968. – 143 с.
1278819
   Тепловой и водный режим снежно-ледниковых толщ. – М, 1965. – 246с.
1278820
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 365с.
1278821
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 363с.
1278822
   Тепловой и водный режим Украины. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 592с.
1278823
   Тепловой и радиационный баланс естественной растительности и сельскохозяйственных полей. – М, 1965. – 159с.
1278824
  Витте Н.К. Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение / Н.К. Витте. – Київ, 1956. – 148с.
1278825
  Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон / С.В. Лысак. – Новосибирск, 1988. – 197с.
1278826
  Гордиенко В.В. Тепловой поток континентов / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 184 с.
1278827
   Тепловой расчет котельных агрегатов. – М-Л, 1957. – 232с.
1278828
  Третьяков Г.А. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением / Г.А. Третьяков, Е.В. Дилевская, А.В. Брянцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.
1278829
  Мазинг Е.К. Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего скорания / Е.К. Мазинг. – М, 1928. – 174с.
1278830
  Зальф Г.А. Тепловой расчет стацонарных газовых турбин / Г.А. Зальф, . – Москва-Ленинград, 1964. – 308с.
1278831
  Брагин С.М. Тепловой расчет электрических кабелей / С.М. Брагин. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 344 с.
1278832
  Пошехонов П.В. Тепловой расчет электронных приборов : Учебн. пособие для студентов вузов по спец. "Электронные приборы" / П.В. Пошехонов, Э.И. Соколовский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 159с.
1278833
  Ракипова Л.Р. Тепловой режим атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 184с.
1278834
  Кондратьев К.Я. Тепловой режим верхних слоев атмосферы / К.Я. Кондратьев. – Л, 1960. – 352с.
1278835
  Готлиб Ю.Я. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций / Ю.Я. Готлиб, В.М. Жидких, Н.М. Сокольников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 203с.
1278836
  Артюх Л.Ю. Тепловой режим гетерогенного горения при обтекании тела : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюх Л.Ю.;. – Алма-Ата, 1963. – 29л.
1278837
  Вулис Л.А. Тепловой режим горения / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград, 1954. – 288 с.
1278838
  Скрябин П.Н. Тепловой режим грунтов Енисейского Севера / П.Н. Скрябин, Б.П. Сергеев. – Якутск, 1989. – 175с.
1278839
   Тепловой режим и гидротермальная энергия недр Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1278840
  Смыслов А.А. Тепловой режим и радиоактивность Земли / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191с.
1278841
  Мингалева Галина Иосифовна Тепловой режим ионосферной плазмы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мингалева Галина Иосифовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1981. – 14л.
1278842
  Зотиков И.А. Тепловой режим ледникового покрова Антарктиды / И.А. Зотиков; Под ред.Г.А.Авсюка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
1278843
  Угрюмов А.И. Тепловой режим океана и долгосрочные прогнозы погоды / А.И. Угрюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
1278844
   Тепловой режим Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1278845
  Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – Москва : Колос, 1972. – 360 с.
1278846
   Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К, 1971. – 48с.
1278847
  Чалей А.В. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чалей А.В. ; БГУ. – Минск, 1968. – 17 с.
1278848
  Белостоцкий Б.Р. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов / Б.Р. Белостоцкий, А.С. Рубанов. – Москва, 1973. – 168 с.
1278849
  Филипович Ольга Петрован Тепловой режим термосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович Ольга Петрован; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1962. – 16л.
1278850
  Репнев А.И. Тепловой режим термосферы и ионосферы / А.И. Репнев. – Обнинск, 1976. – 151с.
1278851
  Сигман А.Е. Тепловой шум в микроволновых системах / А.Е. Сигман. – Москва, 1962. – 94с.
1278852
  Зайцев Э.Ф. Тепловой шум в радиотехнических устройствах / Э.Ф. Зайцев. – Ленинград, 1979. – 49 с.
1278853
  Колтырина М.А. Тепловой эффект звука в стоячих звуковых волнах в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колтырина М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 8 с.
1278854
   Тепловыделение в ядерном реакторе. – М, 1985. – 160с.
1278855
  Займовский С А. Тепловыделяющие элементы атомных реакторов / С А. Займовский, . – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1966. – 520с.
1278856
  Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / А.Г. Самойлов. – М, 1985. – 222с.
1278857
  Гуревич А.В. Тепловые автоволны в нормальных металлах и сверхпроводниках / А.В. Гуревич, Р.Г. Минц. – Москва, 1987. – 167 с.
1278858
  Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы : Термодинамические основы, расчет и конструкция / И.Н. Кирсанов. – Москва-Ленинград, 1936. – 212 с.
1278859
  Гордиенко В.В. Тепловые аномалии геосинклиналей / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 141с.
1278860
  Доронин Ю.П. Тепловые взаимодействия атмосферы и гидросферы в Арктике / Ю.П. Доронин; Под ред.Е.П.Борисенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 300 с.
1278861
  Токарчук Виктор Васильевич Тепловые гидродинамические флуктации в неравновесном газе. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук Виктор Васильевич; АН УССР. Ин-т тенической теплофизики. – К., 1987. – 156л. – Бібліогр.:л.147-156
1278862
  Токарчук В.В. Тепловые гидродинамические флуктуации в неравновесном газе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1278863
  Кирдяшкин А.Г. Тепловые гравитационные теченияяи теплообмен в астеносфере. / А.Г. Кирдяшкин. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1278864
  Ковалева Л.Д. Тепловые двигатели в курсе физики 9 класса / Л.Д. Ковалева. – Ленинград, 1956. – 106 с.
1278865
   Тепловые и атомные электрические станции. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 624 с.
1278866
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, А.Т. Шарков, С.А. Тевлин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 496 с.
1278867
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 456 с.
1278868
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский. – М., 1977. – 256с.
1278869
  Леванов Е.И. Тепловые и гизодинамические процессы при взаимодействии монохроматического излучения в веществом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леванов Е. И.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1971. – 12л.
1278870
  Геращенко О.А. Тепловые и температурные измерения / О.А. Геращенко, В.Г. Федоров. – К, 1965. – 304с.
1278871
   Тепловые и упругие всойства прецизионных сплавов. – М, 1986. – 97с.
1278872
  Карагезян А.Г. Тепловые и электрические свойства сплавов систем титан-алюминий, алюминий-магний и алюминий-медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагезян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 12л.
1278873
   Тепловые измерения. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1934. – 136 с.
1278874
  Кондратьев Г.М. Тепловые измерения / Г.М. Кондратьев. – Москва, 1957. – 244 с.
1278875
  Гришин В.А. Тепловые измерения методом текущей компенсации / В.А. Гришин. – Москва : Энергия, 1971. – 96 с.
1278876
  Гуревич Э.И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности / Э.И. Гуревич. – Ленинград, 1969. – 168 с.
1278877
  Гасан А.И. Тепловые исследования конформационных переходов биомакромолекул в концентрированных растворах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.15 / Гасан А.И.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.23
1278878
  Литвинов В.С. Тепловые источники оптического излучения / В.С. Литвинов, Г.Н. Рохлин. – Москва, 1975. – 246 с.
1278879
  Чех В.Г. Тепловые колебания атомов в металлических твердых растворах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чех В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 23 с.
1278880
  Сычевская З.В. Тепловые машины в школьном курсе физики (VII и Х классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Сычевская З.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 16л.
1278881
  Вавилов В.П. Тепловые методы контроля композиционных структур и изделий радиоэлектроники / В.П. Вавилов. – Москва, 1984. – 153 с.
1278882
  Чекалюк Э.Б. Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. / Э.Б. Чекалюк, К.А. Оганов. – Киев, 1979. – 208с.
1278883
   Тепловые нелинейные явления в плазме. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 220с.
1278884
  Альтергот В.Ф. Тепловые повреждения пшеницы в условиях достаточного увлажнения / В.Ф. Альтергот, С.С. Мордкович. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 119с.
1278885
  Любимова Е.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР / Е.А. Любимова. – М., 1976. – 224с.
1278886
   Тепловые потоки из коры и верхней мантии Земли. – М, 1973. – 199с.
1278887
   Тепловые приемники излучения : труды 1 Всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1967. – 310с.
1278888
   Тепловые приемники излучения : сб.докладов 5 Всесоюзн.совещания. – Ленинград : ГОИ им.С.И. Вавилова, 1974. – 151с.
1278889
   Тепловые процессы в криогенных системах : сб.науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
1278890
   Тепловые процессы в МГД и термоэлектрических генераторах. – Киев : Наукова думка, 1982. – 187 с.
1278891
   Тепловые процессы в мерзлых горных породах. – М, 1964. – 200с.
1278892
   Тепловые процессы в технологии силикатов. – К, 1986. – 232с.
1278893
  Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое / М.И. Рабинович. – К., 1977. – 174с.
1278894
  Харин С.Н. Тепловые процессы в электрических контактах и связанные с ними сингулярные интегральные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Харин С.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1278895
   Тепловые процессы в элементах энергетических устройств. – К, 1987. – 111с.
1278896
  Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания / В.П. Калабин. – М., 1959. – 438с.
1278897
   Тепловые процессы и метастабильные состояния. – Свердловск, 1990. – 143с.
1278898
  Рыкалин Н.Н. Тепловые процессы при сварке плавлением / Н.Н. Рыкалин, А.И. Пугин. – М., 1959. – 96с.
1278899
  Даффи Д.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии : пер. с англ. / Д.А. Даффи. – Москва : Мир, 1977. – 420 с.
1278900
  Ваксер А.И. Тепловые размерные эффекты в полупроводниках при сильном разогреве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ваксер А.И.; АН УССР. – Донецк, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1278901
  Костылев Н.А. Тепловые расчеты газогенераторов металлургических печей / Н.А. Костылев. – 5-е изд. – Л.-М., 1933. – 208с.
1278902
  Вульман Ф.А. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок / Ф.А. Вульман. – Москва, 1975. – 198с.
1278903
   Тепловые расчеты нагрева металла на ЭВМ. – Минск, 1977. – 304с.
1278904
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.1. – 1968. – 71с.
1278905
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.2. – 1968. – 92с.
1278906
  Морозов С.Г. Тепловые расчеты паровой турбины при переменных режимах. / С.Г. Морозов. – М., 1962. – 298с.
1278907
  Жуковский Г.В. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ / Г.В. Жуковский. – Л., 1983. – 256с.
1278908
  Яновский М.И. Тепловые расчеты паровых турбин по методу Джии. / М.И. Яновский. – Л, 1947. – 60с.
1278909
  Соловьев Ю.П. Тепловые расчеты промышленных паротурбинных электрических станций / Ю.П. Соловьев. – М.-Л., 1962. – 160с.
1278910
  Флоров С.Ф. Тепловые расчеты топок и печей / С.Ф. Флоров. – 2-е изд. – М, 1928. – 96с.
1278911
  Остряков П.А. Тепловые расчеты электронных ламп с сетками / П.А. Остряков. – Москва : Государстваенное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 108 с.
1278912
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Ленинград, 1971. – 248 с.
1278913
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1278914
  Горохов Ю.А. Тепловые самовоздействия непрерывного лазерного излучения в конденсированных средах и их влияние на когерентные нелинейные оптические явления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Горохов Ю. А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1278915
  Усов Юрий Владимирович Тепловые свойства железоникелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Усов Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1978. – 18л.
1278916
  Чудновский Ф.А. Тепловые свойства и распределение температуры в оксидном покрытии катодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чудновский Ф.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 17л.
1278917
  Манжелий В.Г. Тепловые свойства отвердевших газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 048 / Манжелий В.Г.; АН УССП физ.-техн. ин-т низких тем-тур. – Х., 1969. – 33л.
1278918
  Монаселидзе Д.Р. Тепловые свойства разбавленных и концентрированных растворов проколлагена и коллагеновых волокон нативного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Монаселидзе Д.Р.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1278919
  Белоусов В.П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов. – Л, 1981. – 264с.
1278920
  Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопалстиков / О.Ф. Шленский. – М., 1973. – 221с.
1278921
  Архангельская Т.А. Тепловые свойства типичных черноземов Курской области / Т.А. Архангельская, М.В. Величенко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1178-1185 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1278922
  Дан П.Д. Тепловые трубы / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М, 1979. – 272с.
1278923
   Тепловые трубы. – Ч.1. – Минск, 1990. – 168,13с.
1278924
   Тепловые трубы. – Ч.2. – Минск, 1991. – 238 с.
1278925
  Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. / Л.Л. Васильев. – Минск, 1988. – 158с.
1278926
  Дульнев Г.Н. Тепловые трубы в электронных системах стабилизации температуры / Г.Н. Дульнев, А.П. Беляков. – Москва, 1985. – 95 с.
1278927
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 1 : Тепловой и аэродинамический расчет. – 1961. – 346 с.
1278928
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 2 : Регулирование, прочность и динамические проблнмы. – 1963. – 360 с.
1278929
   Тепловые установки для использования солнечной радиации. – М, 1966. – 164с.
1278930
  Кукоз Ф.И. Тепловые химические источники тока / Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176 с.
1278931
  Елейникова Л.С. Тепловые четырехполюсники. / Л.С. Елейникова. – Минск, 1976. – 95с.
1278932
  Якуб Б.М. Тепловые электрические станции : Учебник для энергетич. втузов / Б.М. Якуб. – Москва-Ленинград
Том 1 : Основы теории станций. – 1938. – 365с.
1278933
   Тепловые электрические станции. – Красноярск
Ч. 1. – 1970. – 112 с.
1278934
  Сазанов Б.В. Тепловые электрические станции / Б.В. Сазанов. – Москва : Энергия, 1974. – 223 с.
1278935
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1976. – 447 с.
1278936
  Леонков А.М. Тепловые электрические станции / А.М. Леонков, Б.В. Яковлев. – Минск, 1978. – 231 с.
1278937
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
1278938
  Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы / Л.А. Рихтер. – Москва : Энергия, 1975. – 312 с.
1278939
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 575 с.
1278940
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 2 : Оборудование и компоновки электростанций Эддистон, Фортуна, Эмден и Галлатин. – 1962. – 286 с.
1278941
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 3 : Проектирование и сооружение электростанций. – 1964. – 640 с.
1278942
   Тепловые электростанции Франции. – М-Л, 1957. – 104с.
1278943
  Орлов Л.Н. Тепловые эффекты в активных средах газовых лазеров / Л.Н. Орлов. – Минск, 1991. – 271с.
1278944
  Осипов А.И. Тепловые эффекты при взаимодействии лазерного излучения с молекулярными газами / А.И. Осипов, В.Я. Панченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 117 с.
1278945
  Хромов А.В. Тепловые эффекты при записи оптических изображений на тонкие магнитные пленки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 053 / А.В. Хромов ; Всесоюзный науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1969. – 14 л. – Библиогр.: 25 назв.
1278946
  Иванец С.С. Тепловые эффекты при конденсации пленок из эрозионной лазерной плазмы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Иванец Сергей Сергеевич ; Акад. наук Украин. ССР, ИН-т физики. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 10 назв.
1278947
  Гершман Р.Б. Тепловые эффекты при плавлении в тройной системе свинец -- олово -- висмут. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершман Р.Б.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 8л.
1278948
  Шасткевич Ю.Г. Тепловые эффекты при фильтрации подземных вод / Ю.Г. Шасткевич. – Новосибирск, 1977. – 64с.
1278949
  Билимович Б.Ф. Тепловые явления в технике. / Б.Ф. Билимович. – М., 1981. – 96с.
1278950
  Устюжанина Е.Л. Тепловые явления в тонких поверхностных слоях металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Устюжанина Е.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7л.
1278951
  Гилинский И.А. Тепловые, гидравлические и ветряные двигатели сельских электростанций / И.А. Гилинский. – М., 1958. – 262с.
1278952
  Зверева Л.А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС / Л.А. Зверева, В.А. Фарафонов. – Горький, 1982. – 94 с.
1278953
  Кокорев Л.С. Теплогидравлические расчеты и оптимизация ядерных энергетических установок / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1986. – 245с.
1278954
  Клемин А.И. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. / А.И. Клемин. – Москва, 1980. – 216 с.
1278955
   Теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. – М, 1985. – 157с.
1278956
   Теплогидродинамические световоды / Б.М. Берковский, О.Г. Мартыненко, А.М. Жилкин, О.Н. Порохов; Лыков А.В. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 200 с.
1278957
  Рузайкін Василь Іванович Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рузайкін В.І.; НАН України Ін-т проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1278958
  Рябчук О.М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1278959
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1951. – 191 с.
1278960
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Минск : Гос. изд. БССР, 1952. – 160 с.
1278961
  Кислов В.М. Теплое крыло / В.М. Кислов. – М., 1985. – 127с.
1278962
  Богданов Е.Ф. Теплое лето / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1961. – 75с.
1278963
  Гордеев С.М. Теплое прикосновение / С.М. Гордеев. – К, 1985. – 111с.
1278964
  Эдель М.В. Теплое слово. / М.В. Эдель. – М., 1954. – 56с.
1278965
  Жемайтис С.Г. Теплое течение / С.Г. Жемайтис. – Москва, 1954. – 120с.
1278966
  Константинов В.Н. Тёплое течение / В.Н. Константинов. – Х., 1967. – 95с.
1278967
  Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1278968
  Мак-Ги Теплоемкост керамических материалов и масс при обжиге / Мак-Ги, Симпсон. – М, 1930. – 72с.
1278969
  Белокуров Евгений Владимирович Теплоемкость германидов 3d - переходных металлов типа Me5Ge3 при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Белокуров Евгений Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1278970
  Скрипов В.П. Теплоемкость жидких двойных смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов В.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 6л.
1278971
  Егупов Я.В. Теплоемкость жидких смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егупов Я.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1278972
  Усенбаев К. Теплоемкость и термодинамика / К. Усенбаев, М. Расулбаев. – Фрунзе, 1985. – 203с.
1278973
   Теплоемкость и термодинамические функции GdPO4 в области 0 - 1600 K / В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 784-793 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1278974
   Теплоемкость и термодинамические функции SmPO4 в области температур 10-1600 К / К.С. Гавричев, В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 607-616 : рис., табл. – Библиогр.: с. 615-616. – ISSN 0016-7525
1278975
  Усенбаев К. Теплоемкость ископаемых углей и термодинамики углеобразовательного процесса / К. Усенбаев, К. Сабыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1278976
  Попов В.А. Теплоемкость криокристаллов с нецентральным межмолекулярным взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Попов В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 22л.
1278977
  Вундерлих Б. Теплоемкость линейных полимеров / Б. Вундерлих, Г. Баур. – Москва, 1972. – 240с.
1278978
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных генерогенных систем / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1278979
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных гетерогенных систем. / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1278980
  Багацкий М.И. Теплоемкость молекулярных кристаллов при низких температурах : Автореф... канд. физ-матнаук: 048 / Багацкий М.И.; АН УССР Физ-техн ин-т низких температур. – Х, 1972. – 19л.
1278981
  Маломуж Н.П. Теплоемкость насыщенного водного пара и его кластерный состав / Н.П. Маломуж, П.В. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 9. – С. 1284-1290. – ISSN 0044-4537
1278982
  Мельников Г.С. Теплоемкость тетра- и метаборатов лития, их твердость некоторых других соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.С.; Моск.хим.-технол. – М, 1965. – 11л.
1278983
  Кожевников О.А. Теплоемкость, плотность и сжимаемость водных растворов перхлоратов двухвалентных марганца, кобальта, никеля, меди и цинка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кожевников О.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1278984
  Русаков А.П. Теплоемкость, упругие постоянные и характеристики динамики решетки А В соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Русаков А.П.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 18л.
1278985
  Чернобаев Д.О. Теплоємність газів / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1938. – 84с.
1278986
   Теплоємність наносистем поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, О.І. Білоус, П Ю. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів в макро- та нано- системах були запропоновані рівнння теплоємності наносистем вздовж граничних напрямків критичної ізохори, критичної ізотерми, межі поділу фаз. Одержані рівняння узгоджуються з ...
1278987
  Альохін О.Д. Теплоємність неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів і теорії гравітаційного ефекту розроблені рівняння теплоємності неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки, вздовж трьох граничних напрямків: критичної ізохори, критичної ...
1278988
  Короткова А.Я. Теплозабезпеченність вегетаційного періоду на території України та можливості її прогнозування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 139-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1278989
  Малов В.С. Теплоизмерение. (Сист. пром. применения). / В.С. Малов, Я.А. Купершмидт. – М., 1975. – 351с.
1278990
  Лимаренко А.Н. Теплоизмерительные приборы на электростанциях / А.Н. Лимаренко. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1940. – 232 с.
1278991
  Попов В.И. Теплоклиматические динамические фации контитентальной ступени. / В.И. Попов. – Ташкент, 1989. – 214с.
1278992
  Куйбіда В.В. Теплокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. / Куйбіда В.В., Анзіна О.Д. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-40-5
[Ч. 2]. – 2016. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-232
1278993
  Абрамов Г.М. Теплом одеть : рассказы / Геннадий Абрамов ; [послесл. Н. Воронова]. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 224 с. – (Молодые писатели)
1278994
  Кутателадзе С.С. Тепломасообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 320 с.
1278995
  Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : Навч. посібник для студ. енергетичних спец. / А.І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
1278996
  Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1278997
  Снєжкін Ю.Ф. Тепломасообмінні процеси під час одержання каротиновмісних порошків / Ю.Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ : Академперіодика, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-360-076-5
1278998
  Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
1278999
  Галин Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике) / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. – М., 1987. – 374с.
1279000
  Ганжа В.Л. Тепломассоперенос в многофазных системах / В.Л. Ганжа. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 284 с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,