Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1260001
  Пахер Г.Н. "Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!.." : (Повторение и закрепление изученного по теме "Имя существительное" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 4. – С. 13-15
1260002
  Шевченко И.П. "Скондропундрия": Русский язык, в котором скопилось немало скверных слов... // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 0868-488Х
1260003
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора // Дела "шитейские" / О.А. Тушнова. – Москва : Знание, 1990. – с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4 /1990 ;Сделай сам)
1260004
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев // Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
1260005
  Терещенко Ю. "Скоропадський будував справжню державу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 14-15


  Історик Юрій Терещенко розповів "літньошколярам" про підгрунтя сьогоденних проблем у країні, українську національну ідею та її монархічні засади.
1260006
  Пахльовська О. "Скоропадський великою мірою - символ наших протиріч" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 9


  Про прогностику книг Бібліотеки "Дня" і те, чому в Європі колосальна потреба у знанні України.
1260007
  Бобало Ю. "Скорочувати кількість вишів потрібно. Розумно" / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 130). – С. 10


  Ректор "Львівської політехніки" Юрій Бобало - про те, що робить виш успішним.
1260008
  Суховерська З. "Скромний чиновник міністерства транспорту" Павло Чубинський // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 25-27
1260009
  Іваненко В.А. "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика XX - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1260010
   "Скульптура древней и средневековой Японии", выставка. Ленинград. 1969. – Л., 1969. – 27с.
1260011
   "Скульптура и графика ГДР", выставка. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 24с.
1260012
   "Скульптура малых форм", всесоюзная выставка, 1-я. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 22с.
1260013
  Старченко Т. "Слава Богу за все!" (християнська мотивація у прозі Ганни Барвінок) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-9


  Розглядається християнська концепція людини в українській літературі, зокрема аналізується творчість Ганни Барвінок
1260014
  Катренко А. "Слава вам, невтомному діячеві на рідному полі!..." / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 219-245


  У публікації подано листи кін. XIX - поч. XX ст. відомого українського вченого та громадсько-культурного і політичного діяча Михайла Федоровича Комарова до М.С. Грушевського, які містять важливі відомості про діяльність їхнього автора.
1260015
  Пахаренко В. "Слава не поляже... " (Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Нещодавно Видавничий дім Києво-Могилянської академії подарував зацікавленим читачам нову працю авторитетного шевченкознавця зі східної (рос.) діяспори Юрія Барабаша. Це збірка статей. Сюди війшли такі дослідження "Свою Україну любіть...". Шевченкова ...
1260016
  Сергійчук В. "Слава Севастополя" як джерело історичної правди // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 вересня (№ 176). – С. 10


  На фото Володимир Сергійчук.
1260017
   "Слава труду", всесоюзная выставка самодеятельных художников.Москва. 1974. – Москва, 1974. – 92с.
1260018
   "Слава труду". Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1976. – 140с.
1260019
   "Слава труду". Республиканская художественная выставка. Ашхабад. 1976. – М., 1976. – 38с.
1260020
  Пургин А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Пургин. – Архангельск, 1953. – 236с.
1260021
  Соляник А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Соляник. – М, 1954. – 128с.
1260022
  Ткачук М. "Славетна київська школа": феномен чи метафора? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.59-82
1260023
  Гражевська Н. "Славетні постаті" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Про видання започаткованої членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором В.Д. Базилевичем серії видань "Славетні постаті", присвячену дослідженню творчого шляху та інтелектуальному спадку фундаторів економічної науки в ...
1260024
  Огородник І. "Славна київська школа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 30-32. – ISSN 0235-7941
1260025
  Ластовський В.В. "Славний козак" Остафій Дашкович в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 49-53. – ISSN 2076-1554
1260026
  Киркевич В. "Славны бубны за горами..." Ивана Долгорукова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 176-185. – ISBN 978-966-95419-8-7
1260027
  Браїлко Ю. "Слався, Маріє!.." (назви Богородиці в українській поезії 60-80-х років ХХ століття) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 56-64. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена семантичним особливостям конфесійної ономастичної лексики, зокрема назв Богородиці, та її стилістичному навантаженню в українській поезії. у процесі аналізу доводиться, що поетичне мовлення 60-80-х роеів ХХ століття використовує такі ...
1260028
  Главацький М. "Славу її можна порівняти з віденською вікторією і Варшавською битвою" (до 600-ї річниці Грюнвальдської битви) / М. Главацький, О. Онищук // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 1-12
1260029
  Ікономос К. ["Скупий" Мольєра / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1260030
  Мольер Ж.Б. [Скупой] : [Комедия] / [Пер. Ф.Н. Устрялова]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [4], 141, [2] с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1260031
  Перанті М. [Славетний монах : роман-біографія Александроса Пападіямандіса / Мих. Перанті. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 287, [ 2 ] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 25])
1260032
  Кливец П.Г. Сколько стоит бесплатное?. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
1260033
  Сахни Бхишам Сколько стоит курица : рассказы / Бхишам Сахни ; пер. с хинди В. Чернышева. – Москва : Правда, 1979. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
1260034
  Черняк Георгий Сколько стоит профессионализм? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 12-13 : фото
1260035
  Раевский Б.М. Сколько стоит рекорд / Б.М. Раевский. – Л., 1971. – 231с.
1260036
  Нариньяни С.Д. Сколько стоит рябчик? / С.Д. Нариньяни. – М., 1954. – 56с.
1260037
  Кушнир И.А. Сколько стоит экзамен по математике? / И.А. Кушнир; И.А. Кушниp. – Киев : Факт, 1997. – 42 с. – ISBN 5-86248-095-1
1260038
  Рудова Е.Л. Сколько той жизни: Юмор и сатира / Е.Л. Рудова, В.А. Рудов. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1260039
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1964. – 182с.
1260040
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1973. – 320с.
1260041
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1976. – 256с.
1260042
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1978. – 213с.
1260043
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 287с.
1260044
  Лернер Л.В. Сколько цветов у "Радуги" или Дни Афанасия Лунева / Л.В. Лернер, Э.Б. Маркин. – М., 1990. – 286с.
1260045
  Гусев Ю.А. Сколько, что и где мы покупаем : (Статистика для всех) / Ю.А. Гусев. – Москва : Статистика, 1979. – 88 с.
1260046
  Кашкадамова Екатерина Скомканый черновик Творца : увлечения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 106-112 : Фото
1260047
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 28-29
1260048
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-105


  Привітання з 70-річчям.
1260049
  Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси : исследование / А.С. Фаминцын. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1889. – 191 с.
1260050
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595
1260051
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595


  Скоморoхи, професійнi мандрівні співці й актори (лицедії), учасники свят, обрядів, ігор. Вперше згадані в літописах Київської Русі 1068 та зображені на фресках Софійського собору в Києві (1037). Скоморохи ("веселі люди") розважали народні маси співом, ...
1260052
  Зырянов И.В. Скоморошины / собрал в Прикамье И.В. Зырянов ; [худож. Маргарита Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 163 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1260053
   Скоморошьи и бабьи песни / [М. Багрин, псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М. Багриным ; [Типо-лит. Ю.Я. Римана], 1910. – VI, [2], 59 с. – Без тит. л.
1260054
  Федорова В.П. Скоморошьи песни в народной лирике. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Федорова В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
1260055
  Коваленко С.П. Сконструированные клетки в биотехнологии / С.П. Коваленко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 61с.
1260056
  Шулікін Д. Сконцетруватися на якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У НАН України презентували результати виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень", започаткованої з 2018 року. Обговорювались результати проведених наукових досліджень, та подальші кроки з розвитку ...
1260057
   Скопjе во нов 1941 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1973. – 520 с.
1260058
   Скопjе во нов 1942 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1975. – 416 с.
1260059
   Скопjе во нов 1943 - 1945 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1981. – 751 с.
1260060
   Скопа и другие птицы и звери [Електронний ресурс] : Скопинская керамика. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С 16 в. ведет свою истрию скопинская керамика. Богатые залежи светлых гончарных глин способствовали развитию промысла на рязанской ...
1260061
  Чубова А.П. Скопас / А.П. Чубова. – Л.М., 1959. – 36с.
1260062
   Скопенко В.:"Слухи о бесперспективности государственной ветви образования явно преувеличены" // Зеркало недели, 1995. – №43


  Интервью с ректором КНУ
1260063
   Скопенко Віктор Васильвич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Некролог з приводу смерті колишнього ректора КНУ, Героя України, академіка Віктора Васильовича Скопенка.
1260064
   Скопенко Віктор Васильович. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 160 с. – (Видатні постаті Київського університету")
1260065
  Губерський Л.В. Скопенко Віктор Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 479-480. – ISBN 966-316-045-4
1260066
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 30-31. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1260067
   Скопенко Віктор Васильович // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / Авт.-упор.: В.Болгов. – Київ : Український видавничий консорціум, 2004. – Вип. 1 : 2004 рік. – С. 4. – ISBN 966-8411-13-7
1260068
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 16-17. – ISBN 966-8352-11-4
1260069
   Скопенко Віктор Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 284- 333. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1260070
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 19. – ISBN 978-966-96823-1-4
1260071
   Скопенко Віктор Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 35-36. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
1260072
   Скопенко Віктор Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1260073
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256-257. – ISBN 978-966-644-090-0
1260074
  Різун В. Скопенко Віктор Васильович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 429-432. – ISBN 978-966-11-0226-1
1260075
  Скопенко В.В. Скопенко завидует Оксфорду / беседу вел Алексей Шабанов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 23 сентября. – С. 4 : фото


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Скопенко після вручення йому премії ім. Вернадського , яку він віддав дитячому садку при університеті. Беседа с ректором КНУ имени Тараса Шевченко В.В. Скопенко после вручения ему премии им. В. ...
1260076
   Скопления междоузельных атомов в кремнии и германии / А.Л. Асеев, Л.И. Федина, Д. Хеэль, Х. Барч. – Ноосибирск : Наука, 1991. – 149 с.
1260077
  Герасименко И.И. Скополаминные растения рода Datura и перспектива их культуры в СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасименко И.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1260078
   Скопусні ігри, або Як МОН України перекручує закони... / І. Кресіна, О. Кресін, О. Батанов, В. Горбатенко, О. Малишев, Н. Батанова, М. Ходаківський, О. Стойко, О. Кукуруз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Зауваження та пропозиції до проекту наказу МОН "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
1260079
  Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация / Н.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1937. – 136с.
1260080
   Скопье 1963, 1963
1260081
  Акулов И.И. Скорая развязка : повести, рассказы, пьеса / Иван Акулов. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 381 с.
1260082
  Тичина П.Г. Скорбна мати = Скорбная мать=The grief of the Madonna=La mere de la douleur / Павло Тичина ; [пер. рос. І. Качуровський ; пер. груз. Р. Чілачава ; пер. англ. С. Комарницький ; пер. фр. Д. Чистяк]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 46, [2] с. : портр., іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та груз. мовами
1260083
  Тичина П.Г. Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; [упорядкув., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2013. – 477, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-966-346-962-1
1260084
  Яциневич Я. Скорбна мати : ораторія на 4 ч. для хору, двох солістів-сопрано, оркестру (клавір) / музика Якова Яциневича ; поезія Павла Тичини ; [відп. за вип. В. Кузик] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2019. – 58, [2] с. : портр., ноти. – Загол. обкл.: Яків Яциневич, Павло Тичина. Скорбна мати. Ораторія. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8906-2
1260085
  Кожик Ф. Скорбная и героическая жизнь Я.А.Коменского / Ф. Кожик. – Прага, 1958. – 159с.
1260086
  Науменко В. Скорбная страничка из жизни М.А. Максимовича (по его черновым письмам к разным лицам) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 104-112. – ISBN 5-7707-1061-6
1260087
  Анисимов А.Л. Скорбное бесчувствие : на добрую память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет / А.Л. Анисимов. – Київ, 1992. – 265 с.
1260088
  Публий Овидий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Публий Овидий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1260089
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1260090
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – М, 1979. – 272с.
1260091
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии.Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
1260092
  Глобус Адам Скорбный дом : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 144-146. – ISSN 0130-7673
1260093
  Чернов А.Ю. Скорбный остров Гонорупуло / А.Ю. Чернов. – М., 1990. – 46с.
1260094
  Молева Н.М. Скорбный список / Н.М. Молева. – Москва : Знание, 1991. – 55 с.
1260095
  Гофштейн Д. Скорбота // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 207-220.
1260096
  Шушарін Д. Скорботна бездушність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 9


  І російська влада, і російське суспільство не сприймають трагедії у власній історії й не визнають права інших народів на трагедію - передусім Голодомор.
1260097
  Зінченко Н. Скорботна данина пам"яті : сценарій літературного вечора, присвяченого трагічним подіям голодомору в Україні 1932-1933 років
1260098
  Руденко Г. Скорботна нота "Сонячних кларнетів" Павла Тичини (поезія періоду громадянської війни) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 34-36. – ISSN 2076-9326
1260099
  Астуріас М.А. Скорботна п"ятниця. / М.А. Астуріас. – Київ, 1980. – 256с.
1260100
  Русанівський І. Скорботна трагедія репресій (Пам"яті Макара Русанівського)
1260101
  Гаврилова Л. Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 250-253. – ISSN 2075-1222
1260102
  Костенко Н.В. Скорботні і любовні елегії Дмитра Кременя // Collegium : международный научно-художественный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т международных отношений ; глав. ред. Д. Бураго. – Киев, 2017. – № 27. – С. 269-276. – ISSN 2522-4913
1260103
  Лазаренко В. Скорботні свідки Афганської війни (1979 - 1989 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 273-280. – ISBN 978-617-7399-06-2
1260104
  Психа В.Л. Скоре после свадьбы / В.Л. Психа. – 2-е изд., с изм. – Краснодар, 1988. – 93с.
1260105
  Струве П.Б. Скорее за дело! / П.Б. Струве. – М, 1991. – 46 с.
1260106
  Черненко В.А. Скорей бы завтра / В.А. Черненко. – Пермь, 1967. – 288с.
1260107
  Воробьев Е.З. Скорей бы настало завтра / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 220с.
1260108
   Скорені вершини. – Київ, 1979. – 160с.
1260109
  Волошин І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1260110
  Лойко О.А. Скорина / О.А. Лойко. – М., 1989. – 349с.
1260111
  Подокшин С.А. Скорина и Будный / С.А. Подокшин. – М, 1974. – 175 с.
1260112
   Скорина Франциск и Вильнюс. – Вильнюс, 1991. – 140с.
1260113
  Луцишин О. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок / О. Луцишин, О. Климчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 207-217. – ISSN 1818-5754
1260114
  Камінський А.Б. Скорингові технології оцінювання вартості портфелів рострочених кредитів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 183-188. – ISSN 2221-755X
1260115
  Бондар Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 25-30. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізуються друковані і писемні пам"ятки, пов"язані з діяльністю та ім"ям видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Особливу увагу приділено ...
1260116
  Різниченко С.Т. Скористаймось їх досвідом // Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1999. – № 11/12. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117


  Формування системи науково-педагогічних кадрів вищої школи США.
1260117
  Косьянова В.А. Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1260118
  Олди Г. Скорлупарь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 83-99. – ISSN 1728-8568
1260119
  Ткаченко В. Скоро буде весна : поезії / Валентина Ткаченко. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 188 с.
1260120
  Самсонов С.А. Скоро опять весна : рассказы / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 52 с.
1260121
  Левашева Г.Я. Скоро премьера! : рассказы о муз. театре / Г.Я. Левашева. – Л. : Детская литература, 1991. – 157 с.
1260122
  Михеев В. Скоро разбудят меня на рассвете : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 0321-1878
1260123
  Печерникова И.А. Скоро юность / И.А. Печерникова. – М., 1975. – 175с.
1260124
   Скоромный и постный стол. – Л, 1990. – 95с.
1260125
  Марочко В. Скоропадська Єлизавета Павлівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 387. – ISBN 978-617-642-388-1
1260126
  Терещенко Ю. Скоропадський зрікся влади, але не зрікся гетьманства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 18-19


  Український історик Юрій Терещенко розповів "літньошколяркам" про Павла Скоропадського та його погляди на створення незалежної держави.
1260127
  Копитько О. Скоропадський і АнтиСкоропадський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 14


  Чого повинні навчати події 100-річної давності.
1260128
  Панченко В. Скоропадський і Винниченко, або Чому гетьман не втримав булаву? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 20
1260129
  Панченко В. Скоропадський і Винниченко, або Чому гетьман не втримав булаву? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)
1260130
  Мартинов А.Ю. Скоропадський і Денікін: спроба порівняльного аналізу соціально-економічної політики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 40)


  На основі фахів них та опублікованих матеріалів аналізується соціально-економічна політика в Україні за часів правління П. Скоропадського та денікінської окупації, дається порівняльний аналіз сутності економічної політики.
1260131
  Литвин С. Скоропадський і Петлюра: спроба спростування деяких міфів в історіографії Української Держави 1918 року // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 232-237
1260132
  Короткий В.А. Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 361-362. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1260133
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Два гетьмана, кілька генеральних старшин та низка громадських діячів, меценатів і науковців - таким є внесок роду Скоропадських до пантеону найвизначніших українців.
1260134
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
1260135
  Отт-Скоропадська Скоропадські // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 6-11. – ISSN 0868-9644
1260136
  Цюприк В. Скоропадського щодо формування особового складу вищих органів державної влади Української Держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 257-259
1260137
  Тыж Р.М. Скороплодная и обыкновенная формы ореха грецкого / Р.М. Тыж, Н.М. Антонюк. – К., 1984. – 135с.
1260138
  Дементьева Н.М. Скоропостижная смерть от атеросклероза венечных артерий / Н.М. Дементьева. – М, 1974. – 216с.
1260139
  Грунин Михаил Скороспелые ФИГи : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 12-14
1260140
  Жаркова В.В. Скорости возбуждения и ионизации атома водорода электронным ударом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 41-51. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Проведено сравнение скоростей возбуждения атома водорода при соударениях со свободными электронами, расчитанных по различным полуэмпирическим формулам, с экспериментально измеренными временами жизни возбужденных состояний (главные квантовые числа n=3, ...
1260141
  Радаков Д.В. Скорости движения и некоторые особенности зрения рыб / Д.В. Радаков, В.Р. Протасов. – М, 1964. – 48с.
1260142
  Комаров В.Т. Скорости движения нектоннных животных / В.Т. Комаров. – К., 1976. – 99с.
1260143
   Скорости диформаций и смещения в эпоху сильного землетрясения на Южном Байкале / В.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, Е.В. Бойко, Е.И. Грибанова, В.М. Семибаламут, А.В. Тимофеев, А.В. Ярошевич // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1040-1061 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1059-1061. – ISSN 0016-7886
1260144
   Скорости звуковых волн, измеренные методом неупругого рассеяния рентгеновских лучей при высоких давлениях и температурах в алмазной ячейке с резистивным нагревом / Э. Отани, К. Мибе, Т. Сакамаки, С. Камада, С. Такахаси, Х. Фукуи, С. Цуцуи, Р А.К. Барон // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 247-253 : рис., табл. – Библиогр.: с. 252-253. – ISSN 0016-7886
1260145
  Козленко М.В. Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 70-85 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
1260146
  Шаповал В.И. Скорости продольных волн при высоких давлениях и температурах в породах центральной части Украинского щита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.051 / Шаповал В.И.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – К. – 18л.
1260147
  Меландер Л. Скорости реакций изотопных молекул / Л. Меландер, У. Сондерс. – М, 1983. – 344с.
1260148
  Исаков П.К. Скорости, ускорения, повесомость / П.К. Исаков, Р.А. Стасевич. – М, 1962. – 151с.
1260149
   Скоростигла "Карменсіта" робить виклик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81. – ISSN 0130-5212
1260150
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии задуговых впадин / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 37-47 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1260151
  Мурусидзе Г.Я. Скоростная модель верхней мантии на территории Кавказа и прилегающих регионов / Г.Я. Мурусидзе. – Тбилиси, 1987. – 135с.
1260152
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии под срединно-океаническими хребтами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 33-42 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1260153
   Скоростная модель строения мантии под о-вом Суматра и сейсмичность района / А.В. Кендзера, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, А.И. Островной // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 85-98 : рис. – Библиогр.: с. 97-98. – ISSN 0203-3100
1260154
  Блюмберг И.Б. Скоростная обработка кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – Л, 1975. – 67с.
1260155
  Килимов С.Л. Скоростная проходка наколнных стволов / С.Л. Килимов. – Киев, 1959. – 113 с.
1260156
  Стетюха Е.И. Скоростная проходка нефтяных скважин. / Е.И. Стетюха. – Грозный, 1961. – 56с.
1260157
   Скоростная сельскохозяйственная техника. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 191с.
1260158
  Дмитриевский О.Д. Скоростная спектрометрия и ее применение к исследованию фотореакций органических соединений методом импульсного фотовозбужедения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Дмитриевский О.Д.; Гос.оптич. ин-т. – Л, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1260159
  Гобаренко В.С. Скоростная структура верхних этажей мантии бассейна Черного моря / В.С. Гобаренко, Т.Б. Яновская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 62-74 : Рис. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1260160
  Бутаенко И.В. Скоростная типизация средней и нижней мантии Европы / И.В. Бутаенко, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 88-101 : рис., табл. – Библиогр.: с.99-100. – ISSN 0203-3100
1260161
  Сазонов М.Л. Скоростники / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1260162
  Сазонов М.Л. Скоростники. / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1260163
  Нестеренко Н. Скоростно-силовая подготовка юных баскетболистов 13-14 лет в зависимости от игрового амплуа / Н. Нестеренко, А. Соловей // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1992-7886
1260164
   Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов. – Москва, 1968. – 247с.
1260165
  Листопад Иван Викторович Скоростно-силовая подготовленность лыжников-гонщиков разной квалификации и методика ее совершенствования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Листопад Иван Викторович; Киевский гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 26л.
1260166
  Аншелес О.М. Скоростное выращивание однородных кристаллов из растворов. Кристаллизация сегнетовой соли / О.М. Аншелес, В.Б. Татарский, А.А. Штернберг ; под ред. О.М. Аншелес. – Ленинград : Лениздат, 1945. – 83 с. : рис.
1260167
  Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование / Л.Ф. Штернберг. – Москва : Высшая школа, 1988. – 31с.
1260168
  Климов В.А. Скоростное микроопределение углерода и водорода и других элементов из той же навески. : Автореф... доктор хим.наук: / Климов В.А.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1260169
  Яковлева Т.И. Скоростное поле потока на одиночном изгибе : Автореф... канд. техн.наук: 696 / Яковлева Т.И.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1260170
  Нифонтов Б.И. Скоростное проведение горных выработок. / Б.И. Нифонтов. – Свердловск-Москва, 1949. – 78с.
1260171
  Прокопович А.Е. Скоростное резание и модернизация металлорежущих станков. / А.Е. Прокопович. – М, 1949. – 27с.
1260172
  Кузьмин Н.М. Скоростное резание металлов и повышение производительности трудад в машиностроении / Н.М. Кузьмин. – Москва, 1955. – 32с.
1260173
  Розвадовский В.А. Скоростное системитическое исследование лудильного олова : Автореф... канд. хим.наук: / Розвадовский В. А.; АН Лит.ССР, Ин-т химии и хим. технол. – Вильнюс, 1954. – 7л.
1260174
  Приклонская Н.В. Скоростное смешение резин как фактор интенсификации производственного процесса. : Автореф... канд. техн.наук: / Приклонская Н.В.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 13л.
1260175
  Заец Л.Н. Скоростное строение мантии и сверхглубинные флюиды Юго-Восточной Азии / Л.Н. Заец, Као Динг Тру, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 108-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126-127. – ISSN 0203-3100
1260176
  Годзевич В.И. Скоростное структурное бурение. / В.И. Годзевич, А.М. Бродовский. – М-Л, 1953. – 40с.
1260177
  Кудрявцев К.К. Скоростной бег на коньках. / К.К. Кудрявцев, М.П. Соколов. – М, 1952. – 172с.
1260178
  Арутюнов М.Г. Скоростной ввод-вывод информации / М.Г. Арутюнов, В.Д. Маркович. – Москва, 1970. – 352с.
1260179
  Берг Л.Г. Скоростной количественный фазовый анализ. Практическое руководство / Л.Г. Берг. – М, 1952. – 60с.
1260180
  Волькенштейн В.С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов / В.С. Волькенштейн. – Ленинград : Энергия, 1971. – 145 с.
1260181
  Марчевский В.Н. Скоростной обжиг пасты карбоната железа. : Автореф... канд. техн.наук: 05.176 / Марчевский В.Н.; КПИ. – К., 1970. – 26л.
1260182
  Сень З.П. Скоростной обжиг фарфоровых изделий в конвейерных печах. / З.П. Сень, И.И. Мороз. – К., 1968. – 54с.
1260183
  Гордиенко В.В. Скоростной разрез верхней мантии под островными лугами северной и западной окраины Тихого океана / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 124-138 : рис., табл. – Библиогр.: с. 136-137. – ISSN 0203-3100
1260184
  Заец Л.М. Скоростные границы в мантии Юго-Восточной Азии и Южного Китая // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 62-71 : рис. – Библиогр.: с. 71. – ISSN 0203-3100
1260185
   Скоростные измерительные субсистемы.. – Рига, 1980. – 184с.
1260186
  Аристов Михаил Скоростные магистрали требуют высокоточных измерений : в фокусе / Аристов Михаил, Серегин Сергей // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
1260187
   Скоростные методы исследований при гидрогеологических и инженерно-геологических съемках.. – М, 1969. – 336с.
1260188
  Гордиенко В.В. Скоростные модели верхней мантии континентальных и океанических рифтов / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 21-40 : рис. – Библиогр.: с. 36-40. – ISSN 0203-3100
1260189
  Омельченко В.Д. Скоростные неоднородности и рельеф раздела Мохоровичича Украинского щита / В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский, А.Б. Носенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 113-126 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1260190
  Винников С.Д. Скоростные поля в водоворотных областях водохранилищ-охладителей : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Винников С.Д.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1260191
  Шилов Н.В. Скоростные проходки горизонтальных горных выработок. / Н.В. Шилов, М.Б. Удалкин. – М., 1947. – 268с.
1260192
  Гордиенко В.В. Скоростные разрезы верхней мантии под океанами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 64-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-82. – ISSN 0203-3100
1260193
  Рыбин А.Г. Скорость / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1965. – 258с.
1260194
  Кулешов А.А. Скорость : стихотворения и поэмы / А.А. Кулешов. – Минск, 1978. – 206 с.
1260195
  Захаров В.М. Скорость / В.М. Захаров. – Харьков : Прапор, 1980. – 163с.
1260196
  Андрианова Г.П. Скорость : повесть / Галина Андрианова. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1985. – 221 с.
1260197
  Антропова И. Скорость : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 17-25. – ISSN 0131-8136
1260198
  Кукал З. Скорость геологических процессов / З. Кукал. – Москва, 1987. – 245 с.
1260199
  Захарихина Л.В. Скорость голоценового торфонакопления в условиях Камчатки // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 670-676 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1260200
  Пестушко Валерий Скорость жизни у всех разная : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52
1260201
  Каширин С.И. Скорость звука / С.И. Каширин. – Л., 1987. – 118с.
1260202
  Понедельникова Е.Г. Скорость звука в ассоциированных жидкостях и ее температурная зависимость. : Автореф... канд. хим.наук: / Понедельникова Е.Г.; Москов. хим. технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1953. – 8л.
1260203
  Петренко Л.А. Скорость звука и молекулярная структура среды : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Петренко Л.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 19л.
1260204
  Фэн Жау Скорость звука и сжимаемость водных растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фэн Жау; ЛГУ. – Л., 1960. – 15л.
1260205
  Гитис М.Б. Скорость звука и сжимаемость жидких металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гитис М.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 13л.
1260206
  Муминова Машхура Фатхуллаевна Скорость звука и термодинамические коэффициенты водных растворов неэлектролитов и смесей органических жидкостей в зависимости от температуры и давления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Муминова Машхура Фатхуллаевна; АН Туркм.ССР. Физ.-техн. ин-т. – Ашхабад, 1981. – 18л.
1260207
  Отпущенников Н.Ф. Скорость звука и физико-химические свойства вещества. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Отпущенников Н.Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Томск, 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1260208
  Тутов В.М. Скорость звука и физико-химические свойства жидких Н-парафинов и некоторых циклических углеводородов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Тутов В.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 18л.
1260209
  Мельник Е.М. Скорость зрительного восприятия в процессе нормального старения и при психических заболеваниях в позднем возрасте. : Автореф... Канд.мед.наук: 767 / Мельник Е.М.; Ан СССР Ин-т физиологии,. – Л, 1968. – 23л.
1260210
  Сабуренко Е.Н. Скорость и длительность плавания рыб как элементы их поведения : Автореф... канд. биол.наук: / Сабуренко Е. Н.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1973. – 23л.
1260211
  Посвянский В.С. Скорость и пределы распространения изотермических пламен. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Посвянский В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1260212
  Волков В.Н. Скорость и характер зрительного восприятия при сосудистых поражениях головного мозга : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Волков В.Н. ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1969. – 16 с.
1260213
  Кнастер М.Б. Скорость ионизации водорода на частично погруженных активных электродах в растворах едкого калия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнастер М.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова.. – М., 1964. – 16л.
1260214
  Ваввэ В.Д. Скорость обновления железа гемоглобина при кислородном голодании : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Ваввэ В.Д. ; Воен. мед. акад. – Ленинград, 1954. – 15 с.
1260215
  Любимцев Ю.И. Скорость оборота авансированных промышленных фондов и эффективность социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Любимцев Ю.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – М., 1966. – 18л.
1260216
  Соколов А.А. Скорость обращения денег и товарные цены. / А.А. Соколов. – М., 1925. – 198с.
1260217
  Эсенгулов Д.Э. Скорость окисления органических соединений солями марганца с различной валентностью этого элемента. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эсенгулов Д.Э.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 14л.
1260218
  Ульянов Н.Е. Скорость приближает звезды. / Н.Е. Ульянов. – Омск, 1963. – 91с.
1260219
  Колчин В.Ф. Скорость приближения к предельным распределениям в классической задаче о дробинках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колчин В.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 8л.
1260220
  Загиров Н.Ш. Скорость приближения некоторых классов функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загиров Н.Ш.;. – Минск, 1977. – 19л.
1260221
  Шмидт Г.А. Скорость процесса регуляции нервной пластинки / Г.А. Шмидт, 1936. – С. 135-144
1260222
  Юньев Г.С. Скорость распространения возбуждения в центраьлной нервной системе. / Г.С. Юньев. – Минск, 1963. – 231с.
1260223
  Садыхова С.Х. Скорость распространения и поглощение ультразвуковых волн в водных растворах биомакромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Садыхова С.Х.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1969. – 19л.
1260224
  Чернышенко Т.П. Скорость распространения ультразвука и другие физико-химические параметры некоторых биологических жидкостей человека и животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Чернышенко Т.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1260225
  Чимитджоржиев Д.Б. Скорость распространения ультразвуковых волн в неводных растврах электроликов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чимитджоржиев Д.Б.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1260226
  Брагинский С.Е. Скорость растворения металлов в некоторых буферных растворах. : Дис... наук: / Брагинский С.Е.;. – К., 1940. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1260227
  Вафиади В.Г. Скорость света и ее значение в науке и технике / В.Г. Вафиади, Ю.В. Попов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1970. – 136 с.
1260228
  Толчельникова С.А. Скорость света и проблема "определения одновременности" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-11. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1260229
  Фрум К. Скорость света и радиоволн. : пер. с англ. / К. Фрум, Л. Эссен. – Москва : Мир, 1973. – 196с.
1260230
  Елецкий А.В. Скорость света. / А.В. Елецкий. – М, 1975. – 64с.
1260231
   Скорость седиментогенеза в озере Арахлей (Центральное Забайкалье) по радиогеохимическим и палинологическим данным / А.Б. Птицын, Г. Чу, А.В. Дарьин, Л.В. Замана, И.А. Калугин, С.А. Решетова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 473-480 : рис., табл. – Библиогр.: с. 479-480. – ISSN 0016-7886
1260232
  Коляда Виктор Иванович Скорость сходимости и суммируемости ортогональных рядов и вложение некоторых классов функций многих переменных : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Коляда Виктор Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 9с. – Бібліогр.:с.8-9
1260233
  Вовченко Г.И. Скорость химических реакций и химическое равновесие / Г.И. Вовченко. – Новосибирск, 1967. – 22с.
1260234
  Жданов В.П. Скорость химической реакции / В.П. Жданов. – Новосибирск, 1986. – 100с.
1260235
  Завьялов И.Г. Скорость, время и пространство в современной войне / И.Г. Завьялов. – М., 1965. – 192с.
1260236
  Иванов А.Л. Скорость, маневр, огонь / А.Л. Иванов. – Москва, 1974. – 304с.
1260237
  Воробьев-Обухов Алексей Скорость, ожившая в Гудвуде : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 96-97
1260238
  Тарасенко Н.Ф. Скорость. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1964. – 71с.
1260239
  Шевчук П.М. Скоротлива активність гладеньких м"язів шлунка щурів при дії таурохолевої кислоти / П.М. Шевчук, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка білих щурів встановлено дозозалежний пригнічувальний ефект таурохолевої кислоти на спонтанну скоротливу активність гладеньких м"язів. Припускається, що такий ефект обумовлено блокадою надходження іонів ...
1260240
   Скоротлива активність гладеньких мязів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Н. Нуріщенко, Н. Жолобак, М. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) в шлунку молодих щурів збільшував співвідношення фазного і тонічного компонентів скорочень викликаних гіперкалієвим розчином (ГКР) на 21,9%(p<0,05). У старих щурів у шлунку після дії НДЦ зростала ...
1260241
  Колосова О. Скоротливі та релаксаційні характеристики м"язів у висококваліфікованих спортсменів-фрістайлістів / О. Колосова, Т. Халявка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Одним з напрямів підвищення спеціальної фізичної працездатності спортсменів з уникненням спортивного травматизму може бути розробка принципів спеціального міорелаксаційного тренування. Швидкість міорелаксації, тобто розслаблення скелетних м"язів, є не ...
1260242
  Бояров В.І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 150-154
1260243
  Сербін О. Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 13-20. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта "Рубрикатора НБУВ" як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового "Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант". ...
1260244
  Галицька С.В. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / С.В. Галицька, Н.В. Орешина // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Рівень організації інформаційного ресурсу бібліотеки, який визначає ефективність функціонування бібліотечно-пошукової системи, забезпечується на етапі наукового опрацювання документів, зокрема, у процесі формування ресурсів за класифікаційними ...
1260245
  Сміт О. Скорочений курс хемії / О. Сміт. – 2-е вид. – Харків : Технічне вид.
Вип. 1. – 1931. – 335 с.
1260246
  Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-39
1260247
  Шейко О.М. Скорочений силогізм / О.М. Шейко. – Київ : Вища школа, 1962. – 28 с.
1260248
  Карпенко М.І. Скорочений Ціцерон : сатира та гумор / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 162 с.
1260249
  Гетьман З.О. Скорочені слова в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 104-105. – ISBN 966-638-142-7
1260250
  Лаврик Г. Скороченнія релігійних свят в українському "соціалістичному календарі" вихідних днів на етапі становлення радянського трудового законодавства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.481-488
1260251
  Будько О. Скорочення бюджетного фінансування стратегічних напрямів: американський досвід // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-41. – (Політичні науки)
1260252
  Вергун Л. Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 80-87. – ISBN 966-581-388-9
1260253
   Скорочення відміняється // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про деякі питання формування штатних нормативів" від 13.04.2016 передбачав 10-відсоткове скорочення працівників навчальних закладів. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписала наказ №484 про ...
1260254
  Береза Іван Григорович Скорочення втрат і підвищення якості м"яса сільськогосподарських тварин : Автореф... докт. ветеринарнихнаук: 16.00.06 / Береза Іван Григорович; Укр. академія аграрних наук, Ін-т ветеринарної медицини. – К., 1994. – 45л.
1260255
  Кирилюк А. Скорочення мережі римо-католицьких монастирів у Волинській губернії у ХІХ ст.: причини та наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 135-138. – ISSN 2222-5250
1260256
  Матюша Л. Скорочення назв установ та організацій збройних сил Франції як проблема військового перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 55-58
1260257
  Дюканова О. Скорочення промислових викидів СО2 і його вплив на зайнятість населення в Україні : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1260258
  Бандурко Г.Є. Скорочення робочого дня -- велике завоювання соціалізму / Г.Є. Бандурко. – Київ, 1962. – 43с.
1260259
   Скорочення слів у бібліографічному описі. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х., 1961. – 55с.
1260260
  Карась Б.О. Скорочення строку звернення до адміністративного суду. Чи обмежує це права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 195-202. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню строків звернення до адміністративного суду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аналізується законодавство в цій сфері, а також здійснюється дослідження судової практики адміністративних судів ...
1260261
  Романушко Вероніка Сергіївна Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 187-192 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2219-5300
1260262
  Кузнецов Є. Скорочення у молодіжному сленгу та sms-мова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 16-19
1260263
   Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку. РСТ УРСР 1743-76. – Вид. офіційне. – Київ : Держплан УРСР, 1977. – 22 с. – (Система інформаційно-бібліографічної документації)
1260264
  Перхач Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) / Перхач, Р-Ю.Т // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 231-236. – ISSN 2311-0821
1260265
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 250 с.
1260266
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 272 с.
1260267
  Зернова Р.А. Скорпионовы ягоды / Р.А. Зернова. – М., 1961. – 31с.
1260268
  Патковский М. Скорпионы / М. Патковский. – Москва, 1962. – 136 с.
1260269
  Свиридов А. Скорпионы Закавказья // Очерки и картины восточных нравов / Вамбери. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – [48] с.


  Содержание конволюта: 1. Скорпионы Закавказья / А. Свиридов; 2. Из путешествия в Кахинхину доктора Мориса / Морис ; 3. Очерки и картины восточных нравов / Вамбери.
1260270
  Патковський М. Скорпіони / М. Патковський. – Київ, 1961. – 183с.
1260271
  Онищенко І.Ю. Скорпіони / І.Ю. Онищенко. – Київ : Політвидав України, 1991. – 223 с. – ISBN 5-319-00548-2
1260272
  Цветкова Т.А. Скорстная делимость мантии под Украинским щитом / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 75-87 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1260273
  Рулев-Хачатурян Скорый Воркута -- Симферополь / Рулев-Хачатурян. – М., 1990. – 267с.
1260274
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – Москва, 1971. – 48с.
1260275
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – Москва, 1978. – 368с.
1260276
  Мирнев В.Н. Скорый поезд / В.Н. Мирнев. – М., 1973. – 336с.
1260277
  Никитина В.А. Скосили темный клевер / В.А. Никитина. – М, 1988. – 140с.
1260278
  Грушевська К. Скотарство // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 63-71. – ISSN 0130-6936


  Записано у 1920-х роках у с. Новопавлівка Миколаївського повіту Херсонської губернії від жінки (62 р.) та чоловіка (67 р.) (АНФРФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, ф. 1-2, од зб. 268, арк. 255-262 зв.).
1260279
  Угляр Я.Ю. Скотизм, томізм та їх рецепція у філософії І. Гізеля // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1260280
  Никандров Н.Н. Скотина / Н.Н. Никандров. – Изд. 2-е. – М. – 271с.
1260281
   Скотникова Тетяна Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 300. – ISBN 978-966-2726-03-9
1260282
  Оруэлл Д. Скотный двор / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 183с.
1260283
  Гамкрелидзе Б.В. Скотоводство в горной Ингушетии. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гамкрелидзе Б.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 34л.
1260284
  Макалатия М.Н. Скотоводство в горной части Восточной грузии (по этнографическим матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Макалатия М. Н.; АН ГССР, Ин-т ист, археол. и этнограф. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1260285
  Шамиладзе В.М. Скотоводство в Западной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамиладзе В.М.; АН Груз.ССР.Ин-т исстории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 39л.
1260286
  Цагарешвили Т.Ш. Скотоводство в Нижней Картли (по этнограф. матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цагарешвили Т. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1260287
  Квициани Иосиф Бекзаевич Скотоводство в Сванети. (По этногр. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.07 / Квициани Иосиф Бекзаевич ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
1260288
  Тургиев Тамерлан Бекидович Скотоводство и земледелие у алан в позднеатичное время : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Тургиев Тамерлан Бекидович; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археолог. и этнограф. – Тбилиси. – 23л.
1260289
  Пуйо И.Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пуйо И.Ю. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1981. – 74 с.
1260290
  Цховребов В.К. Скотоводческая терминология в осетинском языкк : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Цховребов В. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1260291
  Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в 19 - 20 вв. / К.П. Калиновская. – М, 1989. – 255с.
1260292
  Костомаров Н.И. Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своєму петербургскому приятелю (До 200-річчя від дня народження М.І.Костомарова та 100-ліття першої публікації "Скотского бунта") // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 157-182. – ISSN 0130-5247
1260293
  Тернбулл Є Скотт Фицджеральд / Є Тернбулл. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (607))
1260294
  Лидский Ю.Я. Скотт Фицджеральд : творчество / Ю.Я. Лидский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1260295
  Эрдинч Ф. Скоты аллаха / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1260296
  Томов Е. Скочилас, Владислав. / Е. Томов. – София, 1957. – 36с.
1260297
  Чосер Бранимир Скошенное поле : Пер. с серб.-хорв. / Чосер Бранимир; Бранимир Чосич. – Москва, 1957. – 487 с.
1260298
  Чосич Бранимир Скошенное поле. : Пер. с серб.-хорв. [М. Волконского] / Бранимир Чосич ; [Предисл. Е. Финци; Примеч. И. Лещиловской]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 460,[3] с. ил. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-00646-7
1260299
  Качкан В. Скравок малюнку до життєпису Івана Брика // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 143-152. – ISBN 5-87322-078-0


  Іван Брик— український вчений, славіст, філолог, історик, громадський діяч, педагог. Голова Товариства "Просвіта". Дійсний член НТШ.
1260300
  Кордюмова Марина Скрадін і Крка : Хорватія / екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 56-57 : Фото
1260301
  Ткаченко Ю.М. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 17
1260302
   Скраклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1260303
  Алієв Натік Скраплені потоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 2, 7


  Міністр промисловості та енергетики Азербайджану про перспективи постачання азербайджанського газу в Україну. Туреччина хоче змусити Азербайджан віддати всі вільні обсяги газу на поставки через Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме її ...
1260304
  Салтыков-Щедрин Скрежет зубовный / Салтыков-Щедрин М.Е. – Москва, 1860. – с. 377-408. – Отд. оттиск из Современника 1860 , т. 79 , отд.1
1260305
  Воронько П.Н. Скресання : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Дніпро, 1967. – 187с.
1260306
  Булига О.Ф. Скресіння. / О.Ф. Булига. – К., 1967. – 98с.
1260307
  Басараб В.С. Скресінь / В.С. Басараб. – Ужгород, 1968. – 57с.
1260308
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника и биогр. повести. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1985. – 400с.
1260309
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1981. – 205с.
1260310
  Белкина М.И. Скрещение судеб: Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств / Белкина М.И. – Москва, 1988. – 464 с.
1260311
  Метельский Г.В. Скрещенные стрелы. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1969. – 424с.
1260312
  Ерошенко Е.А. Скрещенные супертелескопы и исследование звездной анизотропии космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ерошенко Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 14л.
1260313
  Смирнов Владимир Алексеевич Скрещенные тензорные произведения и сильная гомотопия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Смирнов Владимир Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1260314
  Звиргзд А.В. Скриверский дендрарий. / А.В. Звиргзд. – Рига, 1972. – 172с.
1260315
  Ананьев А.А. Скрижали и колокола : роман / Ананьев А.А. ; [худож. В.С. Комаров]. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1990. – 351, [1] с., ил.
1260316
  Блаватская Е.П. Скрижали Кармы / Е.П. Блаватская. – Москва, 1995. – 511с.
1260317
  Горлач Л.Н. Скрижалі : іст. романи у віршах / Леонід Горлач ; [передм. Б. Олійника]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 804, [2] с. – Справж. прізвище: Коваленко. – ISBN 978-966-8936-92-0
1260318
  Павленко М.Г. Скрижалі дружби. / М.Г. Павленко. – К., 1978. – 62с.
1260319
  Петров М. Скрижалі пам"яті / Микола Петров. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3


  Книга відомого вченого, професора Київської Духовної Академії М.І. Петрова (1840-1921) мистить унікальний пласт інформації про життя духовенства, академичної еорпорації, про піввікову історію розвитку науки у стінах КДА
1260320
  Петров М.І. Скрижалі пам`яті / М.І. Петров. – Київ : Либідь, 2003. – 331 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3
1260321
  Скорина Л. Скрижалі правди, ковані віками (збірка Яра Славутича ("Правдоносці") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 70-82. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1260322
  Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам"ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 65-79. – ISSN 2222-5250
1260323
  Долгов С. Скримшоу китобоев : ремесла // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 926 (11). – С. 16-18. – ISSN 0320-331Х


  Скримшоу - это вид поделок у китобоев примерно с XVI в. Нанесение рисунка на разные природные материалы - на костях, бивнях животных, раковитнах (гравировка)
1260324
   Скриниг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae / Т.М. Черевченко, Р.В. Иванников, И.В. Лагута, Л.И. Буюн, О.Н. Ставинская, О.И. Дзюба // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 87-92. – ISSN 1025-6415
1260325
   Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов / Н.В. Борзова, Л.Д. Варбанец, И.Н. Курченко, Л.Т. Наконечная // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 5, вересень - жовтень. – С. 21-29. – ISSN 0201-8462
1260326
   Скринінг in vitro антимікробної активності етенольного екстракту листків Ficuslyrata Warb. (Moraceae) / Г.М. Ткаченко, Л.І. Буюн, З. Осадовський, М. Трухан, Є.В. Сосновський, // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 155-160 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1260327
   Скринінг аборигенних бактерій Bradyrhizobium з грунту та їх симбіотичні властивості / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 77-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1260328
  Авдєєва Л. Скринінг бактерій роду BACILLUS продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю / Л. Авдєєва, М. Хархота, Г. Хархота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Серед 400 штамів бактерій роду Bacillus проведено скринінг продуцентів екзополімерних сполук з флокулюючими властивостями. Встановлено, що з усіх досліджених штамів бацил 40,9 % та 14,0 % продукують екзополімери полісахаридної та поліамінної природи ...
1260329
   Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В"єтнаму / А. Бисов, Г. Коротєєва, В. Поліщук, Ш. Хонг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-69. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поширення вірусів рослин чорного перцю (Piper nigrum L.) на території Південного В"єтнаму. Показано, що найбільш розповсюдженим патогеном чорного перцю у сільськогосподарських провінціях Ва Ріа-Вунг Тау та Донг-Най є вірус огіркової ...
1260330
   Скринінг мікроорганізмів - потенційних деструкторів гербіцидів / І.С. Бровко, І.О. Подгурська, Я.В. Чабанюк, О.О. Кордунян // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1260331
   Скринінг пестицидів щодо проникності через мембрани й накопичення в ліпідах на моделі штучних фосфоліпідних мембран / П.Г. Жмінько, А.В. Давиденко, Ю.І. Лобода, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах in vitro на штучних фосфоліпідних мембранах, сформованих на просякнутих азолектином фільтрах "Synpor" установлено, що проникність пестицидів через мембрани та накопичення їх у ліпідному шарі мембран залежать від наявності в їхній структурі ...
1260332
  Когутяк Н. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються кореляційні залежності між рівнем самооцінки та виборами міжособистісних дистанцій у спілкуванні. Вказуються та пояснюються статистично достовірні нелінійні зв"язки проксемічних виборів із заниженою, адекватною та завищеною ...
1260333
   Скринінг протипухлинної дії екстрактів рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / І. Лісняк, В. Капустян, О. Сидоренко, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В роботі приведено скринінгові дослідження протипухлинної активності водно-спиртових ліофілізованих екстрактів, приготовлених з листкової маси ряду рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Протипухлинну активність екстрактів ...
1260334
   Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка / А.О. Маркевич, О.П. Гаділія, Т.М. Фалалєєва, Л.І. Остапченко, К.В. Кудрявцев // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 116-121. – ISSN 2077-4214


  Дослідження впливу профілактичного введення низькомолекулярних органічних сполук на слизову оболонку шлунка за умов експериментального виразкоутворення.
1260335
  Орловський А.В. Скринінг та біологічні властивості ізолятів ВТМ (Tobamovirus) на рослинах платана східного (Platanus orientalis L.) та клена гостролистого / А.В. Орловський, В.В. Мороз, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1260336
   Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій / А.Л. Бойко, Н.О. Опришко, О.А. Бойко, Г.А. Тарасенко, А.В. Орловський, Г.М. Орловська, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 2077-4893
1260337
  Кучерява З. Скриня : збірка літер.-музич. композицій : методичний посібник / З. Кучерява. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160 с.
1260338
  Влад Марія Скриня народної спадщини : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-123 : Фото
1260339
  Деркачук В.А. Скринька : вірші / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 311, [1] с. – ISBN 978-966-927-465-6
1260340
  Віта В. Скринька дотепників / В. Віта. – Київ, 1996. – 80с.
1260341
  Нестайко В.З. Скринька з секретом, або Таємниці квартири номер сім / В.З. Нестайко. – Київ, 1987. – 125с.
1260342
  Чендей І.М. Скрип колиски : роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1987. – 414 с. : іл.
1260343
  Чендей І.М. Скрип колиски / І.М. Чендей. – Київ, 1989. – 431 с.
1260344
  Чендей И.М. Скрип колыбели : роман / Иван Чендей ; перевод с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 448 с. : іл.
1260345
  Тряпкин Н.И. Скрип моей колыбели. / Н.И. Тряпкин. – М., 1978. – 286с.
1260346
  Гулько-Козій Скрипаль : проза: містичне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-13. – ISSN 0130-321Х
1260347
  Медянкина Мария Скрипач нужен! / Медянкина Мария, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 56-63 : фото
1260348
  Кузьмич Т.А. Скрипач русской поэзии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 36-39. – ISSN 2305-7319


  О Николае Гумилеве.
1260349
  Цветков Д. Скрипит, скрипит земная ось... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 0027-8238
1260350
  Сенчихин В. Скрипит, трещит и раскачивается. Аквафермер платит в 12 раз больше, чем земледелец // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "В №8 от 24 февраля мы опубликовали статью «Безрыбье», в которой председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив рассказал об успехах отрасли. Впервые за очень долгие годы удалось добиться небывалого роста объема вылова."
1260351
  Сорокер Я.Л. Скрипичное творчество С. Прокофьева / Я.Л. Сорокер. – Москва : Музыка, 1965. – 120 с.
1260352
  Никонова Л.А. Скрипичный ключ / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1974. – 126с.
1260353
  Тараховская Е.Я. Скрипичный ключ. / Е.Я. Тараховская. – М., 1958. – 111с.
1260354
  Ройтерштейн М.И. Скрипичный концерт Т.Н. Хренникова / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1962. – 20 с.
1260355
  Томчаний М.И. Скрипка - его молодость : повнсти и рассказы / Михайло Томчаний ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1973. – 390 с.
1260356
  Томчаній М.І. Скрипка - його молодість : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 142 с.
1260357
  Мартон Эдвин Скрипка - это сокровище : Интервью // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 74-77 : Фото
1260358
  Раабен Л.Н. Скрипка / Л.Н. Раабен. – М., 1963. – 96с.
1260359
  Радин-Аловский Скрипка : повесть и рассказы / Василий Радин-Аловский4 пер. с морд.-эрзя. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 126 с.
1260360
  Истрати Л. Скрипка : рассказы / Лида Истрати ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 101 с.
1260361
  Донченко О.В. Скрипка : для молод. та серед. шк. віку / Олесь Донченко ; [упоряд. та передм. О. Колініченко ; іл. Т. Кудіненко]. – Київ : Школа, 2008. – 203, [3] с. : іл. – Зміст: Скрипка; Голубий гвинтик; Любима книжка; Золоте яєчко; Сад; Початок дружби; Вчителька; Завтра канікули; Лісничиха. – ISBN 966-661-722-6
1260362
  Мокрієв Ю.О. Скрипка гуцула : драма / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1967. – 91 с.
1260363
  Луговик М.М. Скрипка для Орфея : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 109 с.
1260364
  Сидор-Гібелінда Олег Скрипка Енгра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
1260365
  Зюзюкин И.И. Скрипка Ивана Гавриловича / И.И. Зюзюкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 480с.
1260366
  Дайлис Д. Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – Кишинев, 1981. – 108с.
1260367
  Смехов В.Б. Скрипка мастера / В.Б. Смехов. – Москва : Правда, 1988. – 62 с.
1260368
  Гумилев Н. Скрипка Страдивариуса // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108-112
1260369
  Забашта Л.В. Скрипка Страдіваріуса : поезії та драматична поема / Л.В. Забашта. – Київ, 1964. – 154 с.
1260370
  Федорів Р. Скрипка, що грає тисячу літ / Р. Федорів. – Львів : Каменяр, 1991. – 390 с.
1260371
  Штюренберг Михаэль Скрипки Чикитанос. Времена года в джунглях : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 198-209 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1260372
  Волощук Юрій Іванович Скрипкова культура Галичини 1848-1939 років : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Волощук Юрій Іванович; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 1999. – 19л.
1260373
  Сушанова В.В. Скрипкова соната Сезара Франка : літературний образ і виконавська традиція // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 49-56
1260374
  Шкляр А.М. Скрипкович ключ / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1260375
  Марочко В. Скрипник Микола Олексійович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 387-388. – ISBN 978-617-642-388-1
1260376
  Ершов Л.Т. Скрипнула калитка / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1989. – 215с.
1260377
   Скрипнюк Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 30-31. – ISBN 966-7024-23-1
1260378
  Фолиева Т.А. Скрипт-теория в религиоведческих исследованиях: поиск оснований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 78-92. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Скрипт-теория - это контекстно-зависимая концепция, которая рассматривает любое социальное действие как набор простых и повторяемых операций. Теория была разработана специалистами в области искусственного интеллекта, но ее можно использовать в ...
1260379
   Скрипти / Український вільний університет. Факультет права і суспільно-економічних наук. – Мюнхен
Ч. 43. – 1978
1260380
  Ковалів Ю.І. Скрипторій / Ю.І. Ковалів. – Біла Церква : Буква, 2004. – 172с. – Книга приурочена до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного Шевченківського свята "В сім"ї вольній, новій". Київська область, 19-22 травня 2004 року. – ISBN 966-7195-39-2
1260381
   Скрипунов, Геннадий Венедиктович. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 31с.
1260382
   Скришевський Валерій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 376 : фото
1260383
  Нижний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 129-134
1260384
  Головатий С. Скріплення підписом: контрасигнація чи візування? // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 187-196


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1260385
  Чегусова Зоя Скромна привабливість Тамари Придатко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 206-207
1260386
  Следзь С. Скромна чарівність сувенірів від НБУ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 9


  "Будь-яка юридична або фізична особа може замовити виготовлення на Банкнотно-монетному дворі продукції. Реально бувалі колеги по журналістському цеху були вражені, хором споглядаючи просто-таки витвори мистецтва, представлені в каталозі Максима Загреби ...
1260387
  Ивлева Вероника Скромная музыка Клода Дебюсси // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 59-70
1260388
  Євтушок Олександр Скромний борзописець з Острога // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 135-136. – ISSN 0130-5212
1260389
  Козаченко В. Скромний цвіт творчості Івана Міщенка в українському мистецтві // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 134-135. – ISSN 0130-1799


  Яскравим явищем культурного життя Білої Церкви 1920 - 1930-х рр. стала творчість талановитого, але маловідомого художника Івана Івановича Міщенка.
1260390
  Рижков В. Скромний ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 листопада (№ 201). – С. 2


  У Дніпрі будинок-музей Яворницького візначив 30-річчя без "розпізнавальних знаків" - украдену 2017-го року меморіальну дошку досі не відновили.
1260391
  Дмитрук Игорь Скромное золото Женевы : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-37 : Іл.
1260392
  Ерофеева А.О. Скромное обаяние антропофагии (идейная структура романа С. Носова "Член общества, или голодное время") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1260393
  Бунюэль Л. Скромное обаяние буржуазии / Л. Бунюэль. – М., 1975. – 143с.
1260394
  Михеев Владимир Скромное обаяние буржуазии : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 0321-1878
1260395
  Манасиева Инна Скромное обаяние киевской буржуазии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 60-62. – ISSN 0235-7089


  Болгарско-советские отношения на фоне украинского вопроса (1917-1918).
1260396
  Стрельцов А. Скромное обаяние классицизма (педагогическое исследование) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  Что представляет собой классическое образование : в чем его особенность, чем объясняется его "долголетие" (16-19 вв.), имеет ли оно право на существование в наши дни.
1260397
  Аникин Андрей Скромное обаяние Подкарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 86-92 : фото
1260398
  Балаховская Фаина Скромное обаяние третьего сословия : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 38 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1260399
  Ходнев Сергей Скромное платье гордой императрицы : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 59 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1260400
  Бардин С.М. Скромность украшает / С.М. Бардин. – Л, 1978. – 152с.
1260401
   Скромные дороги. – М., 1959. – 126с.
1260402
  Захаров С.И. Скромные люди / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1962. – 109с.
1260403
  Ген Т.Г. Скромные люди : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962
1260404
  Белов Л.Г. Скромный гений / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1965. – 150с.
1260405
  Васильев В. Скромный гений подземки : фантастический рассказ-диптих // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 77-96. – ISSN 1728-8568
1260406
  Алексеев В.А. Скромный кондотьер / В.А. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
1260407
  Сергійчук В. Скроплене кров"ю відродження // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 14
1260408
  Телешков М.Д. Скрута : оповідання Миколи Телешова // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1260409
  Телешов М.Д. Скрута : Оповідання Миколи Телешова / Переклад з російської мови. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи]., 1908. – 16 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 1 ; № 3)
1260410
  Вовк Р.В. Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Дис... кадн. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Вовк Р. В.; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.110-115
1260411
  Вовк Роман Володимирович Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Вовк Роман Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1260412
  Кропивницький М.Л. Скрутна доба / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1954. – 80с.
1260413
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя / В.Г. Дмитриев. – Москва, 1970. – 256с.
1260414
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя (из истории анонимов и псевдонимов) / В.Г. Дмитриев. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 313с. – (Литературоведение и языкознание)
1260415
   Скрынников Евгений Семенович. – М., 1990. – 12с.
1260416
  Хит Р. Скрытая власть рекламы : Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне / Роберт Хит; Ред.: Людмила Савицкая. – Киев : Алексей Капуста, 2006. – 189с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Библиотека журнала "Эксперт Украина"). – ISBN 966-896103-X
1260417
  Миловидова Елена Скрытая жемчужина Турции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 82-83 : фото
1260418
  Дрейпер Роберт Скрытая жизнь Афонских старцев : за семью печатями / Дрейпер Роберт, Дав Трэвис // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 112-123 : Фото
1260419
  Ушатинская Р.С. Скрытая жизнь и анабиоз / Р.С. Ушатинская. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1260420
  Кобозева И.М. Скрытая именная категория эталонности и эталоны формы в русском языке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1260421
   Скрытая камера. – Воронеж, 1974. – 95с.
1260422
  Рейсмен В.М. Скрытая ложь / В.М. Рейсмен. – М., 1988. – 328с.
1260423
  Петров П.В. Скрытая мобилизация на Балтийском флоте осенью 1939 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 131-134. – ISSN 0042-8779
1260424
  Печникова В.Н. Скрытая недостаточность тиамина у детей при различных условиях питания : Автореф... канд. мед.наук: / Печникова В.Н.; Кафедра детских болезней Казанск. гос. ин-та усовершенствования врачей им. В.И.Ленина. – Казань, 1950. – 12 c.
1260425
  Дубровин Б. Скрытая нежность / Б. Дубровин. – М, 1970. – 287с.
1260426
  Грамен Н.К. Скрытая пружина / Н.К. Грамен. – Москва, 1956. – 47с.
1260427
   Скрытая работа. – Тула, 1987. – 400с.
1260428
  Немченко Г.Л. Скрытая работа: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1979. – 334с.
1260429
   Скрытая реклама в романе "Евгений Онегин" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 32-33


  "На страницах романа «Евгений Онегин» Александр Пушкин упоминал «бренды», популярные в России начала XIX века. Вспоминаем фирмы, продукцией и услугами которых пользовались русские аристократы".
1260430
  Никольская Л.Д. Скрытая сатира Горького (по эпопее"Жизнь Клима Самгина") : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Л. Д.; Уз.ГУ. – Самарканд, 1956. – 21л.
1260431
  Труу Сильвия Скрытный характер : повести / Сильвия Труу ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 416 с.
1260432
  Коханова Н.А. Скрытое время реакции на тепловое раздражение как адекватный показатель фукнционального состояния температурного анализатора : Автореф... канд. биол.наук: / Коханова Н.А.; АМН СССР. Ин-т норм. и патол. физиологии. – М., 1966. – 22л.
1260433
  Мэй А. Скрытое управление сознанием человека : влияние и защита / Анна Мэй. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5-93878-349-2
1260434
  Штайнпах Р. Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь : становление Человека в закономерности Воскресения : текст реферата Рихарда Штайнпаха, Вена / [Рихард Штайнпах]. – Штутгард : Фонд Откровение Грааля, 1992. – 70, [6] с.
1260435
  Селмер М. Скрытые желания = Bedroom secrets : роман / Мишель Селмер ; пер. с англ. Ю. Тониной. – Москва : Радуга, 2005. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006279-9
1260436
  Князев Л.Н. Скрытые обстоятельства / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1979. – 334 с.
1260437
  Воронков И.М. Скрытые потери рабочего времени, их классификация, значение и пути преодоления. (На материалах лесопильно-деревообрабатывающей пром-сти Краснояр. края Свердл. обл.) : Автореф... канд. эеон.наук: / Воронков И.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
1260438
  Воскресенский Н.М. Скрытые признаки в наследственности / Н. Воскресенский. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1913. – 52 с. – Отд. оттиск: Известия Студенческого кружка исследователей природы, вып. 4
1260439
  Немилов А.В. Скрытые пружины живого механизма. / А.В. Немилов. – Л., 1926. – 128с.
1260440
  Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева «затраты—выпуск» // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 141-145. – ISSN 0042-8736


  Несмотря на оживление мировой экономики, рынки продолжает лихорадить. Из-за поисков надежных средств вложений постоянно повышается стоимость золота, серебра, швейцарского франка. Объявленные США новые антикризисные меры предполагают масштабную эмиссию ...
1260441
  Хабиров Р.Ф. Скрытые смыслы и риторика отцов-основателей США о народном суверенитете и американская «демократия не для всех» // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1260442
  Михалков С.В. Скрытый талант. (Чужая роль) / С.В. Михалков. – Москва, 1954. – 64с.
1260443
  Лэнггут Дж. Скрытый террор / Дж. Лэнггут. – М., 1984. – 320с.
1260444
  Каратыгин В.Г. Скрябин : очерк В.Г. Каратыгина. – Петроград : Изд. Н.и. Бутковской, 1915. – [8], 68 с., [5] л. ил., портр. – С. [4-5]: Его смерть / Н. Евреинов
1260445
  Глебов И. Скрябин : Опыт и характеристики / И. Глебов. – Светозар-Петроград, 1921. – 61с.
1260446
  Сабанеев Л.Л. Скрябин : [биограф. очерк] / Леонид Сабанеев. – 2-е изд., пер. автором. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 197, [2] с. – Библиогр.: Нотография: "Перечень произведений А.Н. Скрябина" (с. 192-197)
1260447
  Дельсон В.Ю. Скрябин : очерки жизни и творчества / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музыка, 1971. – 430 с.
1260448
  Мануйлов Марк Скрябин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1818-2968
1260449
  Глебов И. Скрябин опыт характеристики : опыт характеристики / И. Глебов. – Птгр., 1921. – 62 с.
1260450
   Скуднов Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1260451
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 592с.
1260452
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Сыктывкар, 1968. – 344с.
1260453
  Моравиа А. Скука / А. Моравиа. – Санкт-Петербург, 1992. – 270 с.
1260454
  Корреале А. Скука: жуткий проводник к чему-то неизвестному // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 60-76. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 2306-8922
1260455
  Горький Максим Скуки ради / Горький Максим. – СПб. : Изд-во "Знание", 1906. – 22 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание" ; № 26)
1260456
   Скуленко Михайло Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 301-302. – ISBN 978-966-2726-03-9
1260457
   Скулме, Джемма Оттовна : Выставка акварели. Москва. 1984 ; Союз художников ЛатССР. – Москва : Совет. художник, 1984. – 19 с. цв. ил.
1260458
  Шмиргела Н. Скулптурата по нашите земи / Н. Шмиргела. – София, 1961. – 122с.
1260459
  Зеленский А.Е. Скульпткра, живопись / А.Е. Зеленский, Л.И. Рублев. – Москва, 1985. – с.
1260460
  Гуменюк О. Скульптор-винахідник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Олександр Архипенко здобув визнання та славу далеко за межами України не тільки як скульптор і художник, але і як новатор-винахідник.
1260461
  Шмигельская Е.В. Скульптор Алексей Ильич Тенета / Е.В. Шмигельская. – Л., 1972. – 21с.
1260462
  Трифонова Л.П. Скульптор Андреев и его "Лениниана" / Л.П. Трифонова. – Москва, 1969. – 88с.
1260463
  Овсянников Ю.М. Скульптор в красном халате : наталья Яковлевна Данько и ее творчество / Ю.М. Овсянников. – Москва : Советский художник, 1965. – 111с. : ил. в тексте. – На обл. авт. не указан
1260464
  Мямлин И.Г. Скульптор Вениамин Борисович Пинчук / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1965. – 78с.
1260465
  Сперанская В.С. Скульптор Виктор Александрович Синайский / В.С. Сперанская. – Ленинград, 1971. – 56с.
1260466
  Кудрявцев А. Скульптор Владимир Иосифович Ингал. / А. Кудрявцев. – Ленинград, 1966. – 47с.
1260467
   Скульптор Владимир Цигаль. – Москва : Советский художник, 1976. – 13, [119] с. фотоил., [5] c. : 130 фотоил.
1260468
  Присяжна Ю. Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам"яті художника) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 452-457
1260469
  Горобець Марися Скульптор вроди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 86-88 : фото
1260470
  Денисюк О. Скульптор Григорій Крук: епістолярна спадщина мистця // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0130-1799
1260471
  Воронов Н.В. Скульптор Д. Рябичев / Н.В. Воронов. – Москва, 1985. – 107с.
1260472
  Кейдан Л.С. Скульптор Дмитрий Борисович Рябичев / Л.С. Кейдан. – Л, 1965. – 19с.
1260473
  Домогацкий В.Н. Скульптор Домагацкий / В.Н. Домогацкий. – М, 1972. – 125с.
1260474
  Тиханова Валентина Александровна Скульптор И.Г.Перщудчев / Тиханова Валентина Александровна. – Л. : Художник РСФСР, 1967. – 27с.
1260475
  Заречный И.С. Скульптор Игорь Заречный : [автобиогр. альбом]. – Киев : Редакція журналу "Охорона праці", 2013. – 159, [1] с. : ил., фот. портр.


  Ректору Киевского университета Губерскому Леониду Васильевичу в благодарность за звание, которым Вы меня наградили "моя учительница" Десна-Киев, 11 апреля 2014 г. Заречная Л.
1260476
  Гинцбург И.Я. Скульптор Илья Гинцбург / И.Я. Гинцбург. – Л., 1964. – 280с.
1260477
  Горбунова Л.В. Скульптор Иннокентий Жуков / Л.В. Горбунова. – Иркутск, 1977. – 127с.
1260478
  Климова И. Скульптор Исаак Яковлевич Иткинд // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 333-343. – ISBN 966-7273-47-4
1260479
  Роготченко О. Скульптор Іван Макогон // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 323-331
1260480
  Воронов Н.В. Скульптор Л. Головницкий / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1965. – 40с.
1260481
  Лавров А.М. Скульптор Л.М.Писаревский / А.М. Лавров. – Л., 1971. – 45с.
1260482
  Елистратова Маргарита Алексеевна Скульптор Лев Головницкий : Биобиблиогр. ил. укз. лит. / Челяб. обл. публ. б-ка; Отд. лит. по искуству; Сост.: М. А. Елистратова. – Челябинск : Юж.-урал. кн. изд-во, 1978. – 56с.
1260483
  Григорьев С.М. Скульптор лика земного / С.М. Григорьев, М.Т. Емцев. – Москва : Мысль, 1977. – 192с.
1260484
   Скульптор М.Аникушин. – Ленинград, 1969. – 8с.
1260485
  Шмигельская Е.В. Скульптор Михаил Федорович Бабурин / Е.В. Шмигельская. – Л., 1964. – 48с.
1260486
  Гапак С. Скульптор Михайло Бринський / С. Гапак. – Братислава; Пряшев, 1971. – 132с.
1260487
  Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук = Mykhailo Parashchuk, sculptor : життя і творчість / Дмитро Степовик. – Едмонтон; Торонто; Київ : Вид-во Канадського ін-ту укр. студій ; Альбертський ун-т, 1994. – 227 с. : іл. – ISBN 1-895571-01-4
1260488
  Степовик Дмитро Скульптор Михайло Черешньовський : життя і творчість / Степовик Дмитро; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 224 с. – ISBN 966-7601-13-7
1260489
  Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський у Болехові // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 151-158.
1260490
  Кульбак Л.А. Скульптор на риштованні : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1984. – 95 с.
1260491
  Трифонова Л.П. Скульптор Николай Андреевич Андреев и его "Лениниана". : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Трифонова Л.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
1260492
  Манизер М.Г. Скульптор о своей работе / М.Г. Манизер. – М., 1952. – 59с.
1260493
  Петрова О. Скульптор Ольга Рапай-Маркаіш : фолькльорні фантазії в кераміці // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С.44-46.
1260494
  Балакин П.П. Скульптор П.Гусев / П.П. Балакин. – Л, 1968. – 46с.
1260495
   Скульптор Фаина Анатольевна Шпак. – Киров, 1966. – 12с.
1260496
  Шмырев Н.П. Скульптор Феокритова / Н.П. Шмырев. – Саранск, 1974. – 32с.
1260497
  Сутеев Г.О. Скульптор Эрьзя / Г.О. Сутеев. – Саранск, 1968. – 142с.
1260498
  Тиханова Валентина Александровна Скульпторы - анималисты Москвы / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1968. – 279с.
1260499
  Поляк А.И. Скульпторы Удмуртии / А.И. Поляк. – Ижевск, 1982. – 64с.
1260500
  Крестовский И.В. Скульптура / И.В. Крестовский. – М., 1960. – 122с.
1260501
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1260502
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1260503
   Скульптура. – Саратов, 1968. – 34с.
1260504
   Скульптура. – Л., 1970. – 8с.
1260505
  Молева Н.М. Скульптура / Н.М. Молева. – М., 1975. – 104с.
1260506
  Лондон Л.Е. Скульптура / Л.Е. Лондон. – М, 1989. – 16с.
1260507
  Эльдаров О.Г. Скульптура / О.Г. Эльдаров. – Москва, 1989. – 80с.
1260508
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм первый. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2003. – 1 DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Что отличает скульптуру от рисунка, гравюры, картины?...Скульптура - это художественное изображение в объеме. Главной особенностью скульптуры является то, что она преимущественно изображает человека!
1260509
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм второй. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кардиас& Медиа", 2003. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Рождение скульптурного образа происходит в преодолении художником материала. Скульптор словно побеждает безжизненность камня, дерева, глины... Техника и приемы работы по дереву не изменились с давних времен. Те же и инструменты...
1260510
   Скульптура XVIII-XX веков. – Москва, 1958. – 62с.
1260511
   Скульптура XVIII - начало XX века. – Ленинград, 1988. – 320с.
1260512
  Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. / С.В. Иванов. – Л, 1979. – 194с.
1260513
  Щербак А.І. Скульптура без постаменту / А.І. Щербак. – Київ, 1966. – 146 с.
1260514
   Скульптура Большого каскада. Петродворец. – Ленинград, 1958. – 7с.
1260515
   Скульптура Большого каскада. Петродворец : [альбом]. – Ленинград : Ленинградский худож., 1958. – [31] с. ил.
1260516
   Скульптура в городе. – М., 1990. – 381с.
1260517
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 135с.
1260518
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 136с.
1260519
   Скульптура в пленэре. – М., 1980. – 117с.
1260520
  Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1964. – 183с.
1260521
  Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона / Г.Г. Арнасон. – Москва, 1982. – 128 с.
1260522
  Есаян С.А. Скульптура Древней Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1980. – 75с.
1260523
   Скульптура Древней Греции [Изоиздание] : 16 репродукций. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [4] с., 16 л., з обл. : 16 открыток + 1 обл. + тект. вклад. – (Шедевры мировой скульптуры ; № 5)
1260524
  Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии / В.С. Сидорова. – Москва, 1971. – 86с.
1260525
  Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 480с.
1260526
   Скульптура Древней Эллады. – Москва, 1963. – 22с.
1260527
  Собкович О. Скульптура Закарпаття: становлення та особливості пластичного розуміння // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 207-209. – ISSN 2520-6419


  "Говорячи про мистецтво Закарпаття, у першу чергу звертають увагу на малярство, що славиться традицією «закарпатської школи живопису», й мало приділено уваги скульптурі цього краю, хоча цей вид мистецтва сьогодні демонструє самобутність формотворення ...
1260528
  Флоренсов Н.А. Скульптура земной поверхности / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1983. – 174с. – (Человек и окружающая среда)
1260529
   Скульптура Зимбабве. – М., 1989. – 21с.
1260530
   Скульптура и время. – Москва, 1987. – 156с.
1260531
  Иванова И.В. Скульптура и город / И.В. Иванова. – Москва, 1975. – 159 с.
1260532
  Хрушкова Людмила Георгиевна Скульптура и декоративная пластика раннесредневековой Абхазии (V-IX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Хрушкова Людмила Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1978. – 16л.
1260533
   Скульптура и живопись. – М.
3, 1. – 1934. – 82с.
1260534
  Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора / А.П. Иванова. – К, 1961. – 152с.
1260535
  Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения / В.П. Головин. – М., 1985. – 87с.
1260536
  Мосолова Л.М. Скульптура и монументально-декоративное искусство Киргизии / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1975. – 52с.
1260537
  Полякова Н.И. Скульптура и пространство: пробл. соотношения объема и пространств. среды. / Н.И. Полякова. – М., 1982. – 199с.
1260538
   Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX - начала ХХ века. – М., 1977. – 639с.
1260539
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1965. – 188с.
1260540
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1982. – 223с.
1260541
   Скульптура и цветы. – Москва, 1988. – 21с.
1260542
   Скульптура из собрания Центрального Музея революции СССР. – М., 1988. – 110с.
1260543
  Крестовский И.В. Скульптура из твердых материалов / И.В. Крестовский. – М., 1955. – 76с.
1260544
  Баталкіна В.І. Скульптура і пластика малих форм в музейній експозиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 117-126. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у дослідженні дрібної пластики в музейній експозиції сучасного музею, виявленні специфіки образотворчої мови скульптури, пластики малих форм та їхній історично-мистецтвознавчий зміст в експонуванні. Висновки. Визначено ...
1260545
  Коваленко Н.П. Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 251-258. – ISSN 2226-2180
1260546
  Скляренко Г. Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва XX cт. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 519-538. – ISSN 1992-5514
1260547
  Ібо Чжан Скульптура Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: традиції та інновації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ібо Чжан ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1260548
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1963. – 207с.
1260549
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1965. – 216с.
1260550
   Скульптура малых форм. – М., 1966. – 44с.
1260551
  Бабурина Н.М. Скульптура малых форм / Н.М. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1982. – [252] с. : ил.
1260552
   Скульптура малых форм. – Москва, 1985. – 32с.
1260553
  Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1982. – 127с.
1260554
   Скульптура малых форм. Вторая всесоюзная выставка. – М., 1978. – 16с.
1260555
   Скульптура Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 21с.
1260556
  Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке / Н.С. Боголюбов. – М., 1986. – 126с.
1260557
  Светлов И.Е. Скульптура народной Венгрии / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 136с.
1260558
  Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши / И.Е. Светлов. – М., 1976. – 203с.
1260559
  Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. / С.В. Иванов. – Л, 1970. – 296с.
1260560
   Скульптура Новоосколья. – Белгород : Издательство В. Шаповалова, 2007. – 259, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 254-255


  У пр. № 1710390 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Наилучших пожеланий. С уважением составитель. Подпись. Киев. 30.12.2016 г.
1260561
   Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) / Н. Кичань, А. Гіріч, С. Ширінбекова, В. Сливінський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 37-45. – ISSN 2078-6220
1260562
  Хрушкова Л.Г. Скульптура раннесредневековой Абхазии 5-10 вв. / Л.Г. Хрушкова. – Тбилиси, 1980. – 127с.
1260563
   Скульптура республик Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1982. – 24с.
1260564
   Скульптура с натуры. – Горький, 1960. – 92с.
1260565
  Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи / Л.С. Гераськова. – К, 1991. – 127с.
1260566
  Забашта Ростислав Скульптура слов"ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув"язі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 20-39. – ISSN 1728-6875
1260567
  Кацэр М.С. Скульптура Совецкай Беларусі. / М.С. Кацэр. – Мінськ, 1957. – 46с.
1260568
  Ланда Н.Б. Скульптура столиц и провинций Древнего Египта / Н.Б. Ланда, И.А. Лапис. – Л,, 1977. – 31с.
1260569
   Скульптура Туркмении. – Москва, 1988. – 39с.
1260570
   Скульптура ХХ века. – Москва, 1986. – 74с.
1260571
   Скульптура эскимосов Канады. – М., 1972. – 63с.
1260572
  Виноградова Н.А. Скульптура Японии / Н.А. Виноградова. – Москва, 1981. – 239с.
1260573
  Михайлов Скульптура, графика : Каталог выставки / Лев Михайлов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1983. – 24 с., ил.
1260574
  Ватагин В.А. Скульптура, графика (выставка произведений) / В.А. Ватагин. – Москва, 1985. – 24с.
1260575
  Маликов В.М. Скульптура, графика: Каталог выставки / В.М. Маликов. – М., 1987. – 32с.
1260576
  Рябичев Д.Б. Скульптура, декоративно-прикладное искусство / Д.Б. Рябичев. – Л., 1965. – 14с.
1260577
  Болл К. Скульптура, инсталляция, рис. / К. Болл, С. Уильямс, А. Харгривз. – Москва, 1990. – 35с.
1260578
  Григорьев А. Скульптура. Графика / А. Григорьев. – М., 1989. – 8с.
1260579
  Мендель Хает Скульптура. Графика / Мендель Хает. – М, 1991. – 31с.
1260580
   Скульптура. Ленинградские скульпторы. – Л.-М., 1947. – 100с.
1260581
  Каднічанський Дмитро Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1260582
  Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1260583
  Вольська С.О. Скульптурна пластика малих форм у виробах керамістів Західного Поділля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 137-141
1260584
  Грабовецький В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький; Управління культури виконкому Івано-Франковської облради. нар. депутатів; Івано-Франківська обласна орг. Українського тов-ва охорони памяток історії та культури; Каф. історії України Івано-Франківського держ. пед. інституту. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 28с.
1260585
  Кудзоев О.А. Скульптурная летопись края. / О.А. Кудзоев, А.С. Ваганов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1260586
  Студницька Мар"яна Романівна Скульптурний декор в архітектурі Західної України 17 - 18 ст. : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна; Львівська академія мистецства. – Львів, 1997. – 24с.
1260587
  Журмій Н.М. Скульптурний пам"ятник як об"єкт суспільної пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1260588
  Пуніна О. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 38-48. – ISSN 0236-1477
1260589
  Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы XVI-XVII в.в. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.823 / Матушакайте М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1260590
  Тюстин А.В. Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской области / А.В. Тюстин. – вып. 6. – Пенза, 1966. – 52с.
1260591
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н.Д. Соболевский. – М, 1947. – 104с.
1260592
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники Москвы / Н.Д. Соболевский. – М, 1957. – 79с.
1260593
  Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы / Р.Ф. Кожевников. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 320с.
1260594
  Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8


  Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на ...
1260595
   Скульптурный портрет Древнего Египта. – М., 1957. – 18с.
1260596
  Матье М.Э. Скульптурный портрет царицы Нефертити / М.Э. Матье. – Л., 1958. – 31с.
1260597
  Николаева Наталья Скульптурный профиль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 72-77 : фото
1260598
  Калитина Н.Н. Скульптуры Осипа Цадкина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 148-155. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Осип Цадкин (1890-1967) - французский скульптор, выходец из Российской Империи. Скульптура Цадкина, прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, ...
1260599
  Флікоп-Світа Скульптуры ў прысценных алтарах грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі ў XVIII-пачатку XIX ст.: на матэрыяле захаваных помнікаў і архіўных крыніц // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 120-132. – ISSN 2523-4234


  Дадзены артыкул прысвечаны цікавай, аднак даволі слаба распрацаванай пра-блеме – наяўнасці фігуратыўных скульптур у алтарах уніяцкіх храмаў. Скульптуры маглі служыць і дэкорам у навершшы, у крылах або па самім каркасе (напрыклад, выявы анёлаў, ...
1260600
  Пугаченкова Г.А. Скульптуры Халчаяна / Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1971. – 204с.
1260601
   Скульптуры храма "Ваньфо" в гор. Чэнду / Лю, Чжи-Юань, Лю, Тин-Би. – Шанхай, 1958. – 12с.
1260602
  Фын Скульптуры эпохи Тан храма "Лунсин" в гор. Гунлай пров. Сычуань. / Фын, Го-Дин. – Шанхай, 1958. – 87с.
1260603
  Кагановский А.Г. и др. Скумбрия / А.Г. и др. Кагановский. – Владивосток, 1947. – 48с.
1260604
  Кикоть В. Скупа прозріння мить : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2-12. – ISSN 0131-2561
1260605
  Гуцало Є.П. Скупана в любистку : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1965. – 270 с.
1260606
  Мольєр Ж.Б. Скупар : комедия на пять дїй / Жан Баптіст Молієр ; Пеpеклав Микола Бажалук ; Із переднім словом [В.І. Сімовича] про Молієра та портретом автора. – Чернівці : Накладом Т-ва "Укр. Школа" ; З друк. Т-ва "Руська Рада", 1912. – 101 с. : портр. – (Бібліотека для молодежи / Ред. В. Сімович ; Сер. 3. ч. 2)
1260607
  Мольер Ж.Б. Скупар. / Ж.Б. Мольер. – 87с.
1260608
  Чи Дзидзянь Скупатись у чистій воді : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 164-177. – ISSN 0320-8370
1260609
  Шерали М. Скупая роза : стихи / М. Шерали; пер. с тадж. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1260610
  Журавлев В.А. Скупая щедрость / В.А. Журавлев. – Москва, 1984. – 198с.
1260611
  Мольєр Ж.Б. Скупий / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1953. – 100с.
1260612
  Пушкін О.С. Скупий рицар / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1260613
  Смотрич Олександр Скупі вірші : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 19-23. – ISSN 0868-4790
1260614
  Кудінова Скупники у традиційній українській ярмарковій культурі у ХІХ – на початку ХХ ст. / Кудінова, (Скоряк) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 92-95. – ISSN 2309-9356


  Проаналізовано проблему термінології і специфіки діяльності скупників, показані особливості функціонування скупників у ХІХ - на початку ХХ ст. Проанализирована проблема терминологии и специфики деятельности скупщиков. Показаны особенности ...
1260615
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – Одеса. – 89с.
1260616
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия Мольера ; Приспособленная для народного театра : в 4 д. ; [пер. с фр.]. – 2-изд. – Санкт-Петербург : [М.Н. Слепцова ; Тип. Е. Евдокимова], 1899. – 88 с.


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1260617
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия в 5-ти действиях / Мольер ; Пер. И.И. Медведева. – Москва : 1 жен. тип. Е. Гербек, 1900. – 120 с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1260618
  Долгопят Елена Скупой рыцарь : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1260619
  Енгибарян Р.В. Скупщина СФРЮ в организации Югославской Федерации / Р.В. Енгибарян. – Ереван, 1983. – 196с.
1260620
  Рыжаков Скупые годы. / Рыжаков, дВ.С. – Горький, 1960. – 146с.
1260621
  Рыжаков В.С. Скупые годы; Капка / В.С. Рыжаков. – Москва, 1979. – 240с.
1260622
  Ляпкало А.К. Скупые радости / А.К. Ляпкало. – Сыктывкар, 1970. – 67с.
1260623
  Леонтичев Ю.А. Скупые слезы пустыни / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1983. – 288с.
1260624
  Данилов И.П. Скуришенские летописцы / И.П. Данилов. – Волгоград, 1976. – 383с.
1260625
  Гулиа Г.Д. Скурча уютная / Г.Д. Гулиа. – М., 1965. – 266с.
1260626
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1933. – 384с.
1260627
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 336с.
1260628
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 408с.
1260629
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 320с.
1260630
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1975. – 320с.
1260631
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 319с.
1260632
  Гайдабура В. Скуті одним ланцюгом. Лесь Курбас і "криві дзеркала" епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "У лютому 2017-го виповнюється 130 років від дня народження Леся Курбаса, геніального українського режисера, новатора української сцени. Ця розповідь про "криві дзеркала" епохи, в яку йому доводилося жити й творити. Про те, як влада фабрикувала статті ...
1260633
  Дружников Ю.И. Скучать запрещается! / Ю.И. Дружников. – М, 1974. – 159с.
1260634
  Чехов А.П. Скучная история / А.П. Чехов. – М, 1986. – 428с.
1260635
  Дмитриев И.С. Скучная история: "О неизбрании Д.И. Менделеева в Императорскую Академию наук в 1880 г." // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 1. – С. 43-44.
1260636
   Скуштуйте смак Херсонщини! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1260637
  Мельцер М.М. Слаб вполне непрерывне отображения локально выпуклых пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельцер М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1260638
  Смирнов Г.В. Слабая асимптотическая устойчивость дифференциальных включений по первому приближению / Г.В. Смирнов. – М., 1989. – 42с.
1260639
  Шульпина В.Л. Слабая женщина / В.Л. Шульпина. – Москва, 1971. – 239с.
1260640
  Утерс Слабая идентичность. О франкоязычной литературе Бельгии / Утерс, Жан-Люк // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 3-10. – ISSN 0130-6545
1260641
  Московкин В.М. Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 7-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259


  Показана слабая конкурентоспособносты российской и украинской науки, связанная со слабой публикационной активностью и цитируемостью статей ученых этих стран.
1260642
  Асламазов Л.Г. Слабая сверхпроводимость / Л.Г. Асламазов, В.Н. Губанков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1260643
   Слабая сверхпроводимость. Квантовые интерферометры и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 256с.
1260644
  Гай Е.А. Слабая струна / Е.А. Гай. – М., 1962. – 47с.
1260645
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крабец Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1260646
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Крабец Т.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1260647
  Кравец Татьяна Викторовна Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Кравец Татьяна Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 120л. – Бібліогр.:л.116-120
1260648
  Маматов Хусниддин Муфатхонович Слабая сходимость распределений процессов, определяемых стохастическими интегралами по семимартингалам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Маматов Хусниддин Муфатхонович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1988. – 16л.
1260649
  Гуляницький Л А. Слабкi розв"язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1260650
  Кучук-Яценко Слабка збіжність "грецьких" символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 86-96. – ISSN 0868-6904
1260651
  Кулініч Г.Л. Слабка збіжність інтегральних функціоналів від розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто з нерегулярною залежністю від параметра / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 110-124. – ISSN 0868-6904
1260652
  Рашитов В.С. Слабка збіжність процесів дробового ефекту з нормалізацією, що повільно змінюється // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 42-43
1260653
  Іксанов М О. Слабка збіжність числа зайнтих інтервалів у гратках Бернуллі / М О. Іксанов, О.В. Маринич // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 175. – ISBN 978-966-188-165-4
1260654
  Семенько М.П. Слабка локалізація - можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 195-204. – ISSN 1024-1809
1260655
  Гуляницький А.Л. Слабка розв"язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 116-126. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We study the solvability of a subdiffusion equation with a position-dependent time derivative in a bounded domain. The problem is reformulated in a such way that allows to investigate it employing the methods developed for constant-order fractional ...
1260656
  Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Коротко розглянуті основні принципи та результати вивчення слабкого лінзування отримані за 10 років з часу виявлення космічного зсуву. We consider in brief the basic principles and results of weak lensing studies that have been made within the 10 ...
1260657
  Шевченко К.В. Слабкий розв"язок параболічних систем з сингулярними правими частинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена знаходженню умов для існування і единого розв"язку дпя параболічних систем з сингулярними правими частинами; що дозволяє нам вирішувати задачі теплосолеволого переносу. Ключові слова: параболічні системи, слабкий розв"язок. The ...
1260658
  Мащенко С.О. Слабкі векторні рівноваги у багатокритеріальних іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 138-140
1260659
  Мащенко С.О. Слабкі індивідуально-оптимальні рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова концепція оптимапьності в іграх за умов повної інформованості гравців. Ключові слова: рівновага за Нешем, оптимальність за Парето, коаліційні рівноваги. A new conception of a games optimum in the conditions of the complete being of ...
1260660
  Грубов В.М. Слабкість ООН і парадокс Дамаска: до питання сирійського конфлікту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 4-6
1260661
  Демчук Ю.А. Слабкість та сила любові // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 77-79
1260662
  Лучко А. Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду / А. Лучко, Л. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сингулярну крайову задачу на додатній півосі для слабко нелінійної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку, коли розв"язки незбуреної задачі утворюють сім"ю, залежну від кількох параметрів. Сингулярність задачі обумовлена ...
1260663
  Бойчук О.А. Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння / О.А. Бойчук, Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 151-160. – ISSN 1562-3076
1260664
  Чуйко О.С. Слабконелінійні крайові задачі з імпульсним впливом загального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52, 6 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв"язків слабко нелінійної крайової задачі з імпульсним впливом загального вигляду, яка узагальнює відомі задачі про знаходження умов існування й побудову розв"язків слабко нелінійних ...
1260665
  Котеров В.Н. Слабо неоднородные течения излучающего газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Котеров В.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М. – 16л.
1260666
  Бурмистрович И.Е. Слабо сократимые полугруппы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурмистрович И. Е.; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. высшей алгебры. – Л., 1966. – 7л.
1260667
  Зубань В. Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1478-1481. – ISSN 1028-5091
1260668
  Бодюл П.П. др. Слабовырожденные системы под влиянием внешних воздействий / П.П. др. Бодюл; под ред. Д.В.Гицу. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 146с.
1260669
  Лобов Г.А. Слабое взаимодействие нуклонов и структура ядра : конспекты лекций / Г.А. Лобов. – Москва : МИФИ, 1973. – 87 с.
1260670
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях : конспект лекций / Л.Б. Окунь. – Москва : МИФИ, 1978. – 83 с.
1260671
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л.Б. Окунь. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 248 с.
1260672
  Крупчицкий П.А. Слабое взаимодействие ядерных частиц / П.А. Крупчицкий. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1260673
  Корнейчук Б.В. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) / Б.В. Корнейчук, Е.А. Драгомирова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подготовки в технических вузах на основе инновационно-ориентированного подхода. Показана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компетенциями, ...
1260674
  Турунтаев В.Ф. Слабое существо / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1960. – 36с.
1260675
  Перестюк М.О. Слабонелинейные дифференциальные уравнения с импульсным эффектом // XII Междунар. конгресс , IMACS, 1989
1260676
  Пірус Є.М. Слабопервинні кільця та кускові напівдистрибутивні області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою О-алгебри шляхів сагайдака дня будь-якого простого сагайдака Г будується напівдосконале нетерове (але не артинове) кільце В таке, що PQ(B) = Г. По кожному ациклічному простому сагайдаку Г будується напівдосконала напівдистрибутивна кускова ...
1260677
  Никулин А.В. Слабопервичные алгебры конечного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Никулин А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1260678
  Никулин Александр Васильевич Слабопервичные алгебры первичного типа : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.01.06 / Никулин Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 146л. – Бібліогр.:л.145-146
1260679
   Слаборазвитые страны Азии. – М., 1965. – 40с.
1260680
  Рымалов В.В. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов, В.Л. Тягуненко. – М., 1961. – 495с.
1260681
  Шеховцова Лариса Григорьевна Слаборелятивистские кинетические уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шеховцова Лариса Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1260682
  Рыбин А.И. Слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Рыбин А.И.; КПИ. – Киев, 1981. – 21л.
1260683
  Громоздін Вадентин Володимирович Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу : Автореф. дис. доктора технічних наук: 05.12.07. / Громоздін Вадентин Володимирович; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1260684
   Слаботочные реле. – М., 1982. – 80с.
1260685
  Десятерик Д. Слабошпицькі: між камерою і книжкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 22


  Кінорежисер Мирослав Слабошпицький та його батько, відомий прозаїк, літературознавець, видавець Михайло Слабошпицький.
1260686
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия : Новейшие исследования [бета]-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с. – (Современные проблемы физики)
1260687
  Ли Ц. Слабые взаимодействия : Пер. с англ. / Ц. Ли, Ц. Ву. – Москва : Мир, 1968. – 308с.
1260688
   Слабые взаимодействия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 400с.
1260689
  Хриплович И.Б. Слабые взаимодействия и атомная физика / И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1978. – 104с.
1260690
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков : Пер.с англ. / Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 440 с.
1260691
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия. Новейшие исследования бета-распада / А.И. Алиханов. – Москва : Физматгиз, 1960. – 143 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 141-143. – (Современные проблемы физики)
1260692
  Степанова З.П. Слабые глаголы 3 класса (глаголы на -е-) в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Степанова З.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 24 с.
1260693
   Слабые землетрясения. – Москва, 1961. – 533с.
1260694
   Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005-2010 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 49-60 : рис. – Библиогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1260695
  Латипов Д. Слабые метеоры и Е область ионосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Латипов Д.; МНО Тадж.ССР, Тадж.ГУ. – Душанбе, 1974. – 16л.
1260696
  Островский В.А. Слабые органические основания / В.А. Островский, Г.И. Колдобский. – Л., 1990. – 145с.
1260697
  Струминский Б.В. Слабые радиационные распады гиперонов. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 6с.
1260698
  Демидова Г.М. Слабый глагол в арамейском литературном памятнике Targum Onkelos : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова Г. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1260699
  Колесников М.С. Слабый тип высшей нервной деятельности животных. / М.С. Колесников. – Минск, 1963. – 168с.
1260700
   Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
1260701
  Тимощук Б.О. Слав"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1975. – 111с.
1260702
  Раденкович Л. Слава - родинне свято у сербів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
1260703
  Д"Аннунцио Г. Слава : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 87 с. – (Универсальная библиотека ; № 204)
1260704
  Бедный Д. Слава / Д. Бедный. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 191с.
1260705
   Слава. – Одесса, 1950. – 158с.
1260706
  Донжашвили Т.Г. Слава : роман / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 276 с.
1260707
  Кекилов Ш. Слава : избр. стихотв. / Ш. Кекилов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с.
1260708
   Слава. – Одесса, 1952. – 320с.
1260709
  Лукс В.К. Слава : поєма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 37 с.
1260710
  Гусев В.М. Слава / В.М. Гусев. – Москва, 1975. – 318с.
1260711
   Слава. – М., 1984. – 399с.
1260712
  Кручіані Ф. Слава Аллаху! : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 187. – ISSN 0320-8370
1260713
  Красноперов П.Е. Слава балтийская. Краткая летопись боевых и революционных свершений моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота / П.Е. Красноперов. – Таллин, 1971. – 228с.
1260714
  Тичина П.Г. Слава Батьківщини : вибр. вірші для дітей / Павло Тичина. – Київ : Молодь, 1951. – 290 с., [1] арк. портр.
1260715
  Селиванов Ф.Т. Слава без имени / Ф.Т. Селиванов. – М, 1954. – 196с.
1260716
  Маркуша А.М. Слава ветру! / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 135с.
1260717
  Маркуша А. Слава вітру! / А. Маркуша. – К, 1977. – 160с.
1260718
   Слава Вітчизні народів-братів!. – Київ, 1954. – 496с.
1260719
  Стомахина Р.И. Слава героев бессмертна / Р.И. Стомахина. – М., 1951. – 73с.
1260720
  Плутарх Слава далеких веков / Плутарх. – Москва, 1964. – 270 с.
1260721
  Рудий Л. Слава днів цих не померкне. / Л. Рудий. – К., 1958. – 123с.
1260722
  Горобець Ірина Слава Домінікані! / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 28-40 : фото
1260723
  Ларрета Э.Р. Слава дон Рамиро / Э.Р. Ларрета. – Москва, 1936. – 264 с.
1260724
  Ларрета Э.Р. Слава дона Рамиро : истор. роман / Э.Р. Ларрета; Перев. с испанского К. Жихаревой. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279 с.
1260725
  Жуковський М.П. Слава за життя - безсмертя після нього = The fame during life - immortality after it : [стислий перелік походів і боїв І.Д. Сірка] / Мирослав Жуковський ; [авт. англомов. пер.: Зоренко І.С., Салащенко Г.М., Кулабухова Л.В.] ; НАН України, Центр пам"яткознавства і Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; М-во культури України та ін.]. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О.О., 2016. – 85, [1] с. : фот. – Текст парал. тит. арк. укр., англ. – Бібліогр.: с. 80-84. – ISBN 978-966-2421-27-9
1260726
   Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
1260727
  Стингл М. Слава и смерть "сыновей слолнца". Государство Инков / М. Стингл; Пер. с чешс. Нещименко Г.П. – Москва : Прогресс, 1986. – 271с.
1260728
  Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0372-6436
1260729
  Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
1260730
  Нечипоренко Л. Слава і Слово / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
1260731
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 8-16) / Пер. з польської О.Медущенко, О.Федосенко; Ярослав Івашкевич. – 2-ге вид., перекл. – Київ : Дніпро, 1984. – 558с.
1260732
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 1-7) / Я. Івашкевич. – Київ : Дніпро, 1984. – 581с.
1260733
  Шаян В. Слава князя Святослава Завойовника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 11-14
1260734
  Ваврисевич М. Слава Кобзареви : Сценічна каpтина, пpисвячена памяти Таpаса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів : Hакладом Михайла Таpанька. [Жовква: Печатня оо. Василіян], 1923. – 68 с. : поpтp., нот


  В кн. також "Пісні до сцен[ічної] каpтини "Слава Кобзаpеви"" на музику М.О. Гайвоpонського, Я.Д. Яpославенка, М.В. Лисенка, К.Г. Стеценка. – Hа звоpоті тит. аpк. та обкл. поpтp. Т.Г. Шевченка.
1260735
   Слава Коммунистической партии. – М., 1958. – 150с.
1260736
   Слава комсомольская. – М., 1970. – 120с.
1260737
  Бычков С. Слава Кумбхе, слава Гангу // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-41. – ISSN 0234-1670
1260738
   Слава Леніну. – Ужгород, 1960. – 48с.
1260739
  Воронько П.Н. Слава молодости : Поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 72с.
1260740
   Слава на Съветската Армия. – София, 1948. – 16с.
1260741
  Воробьев Е.З. Слава над головой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 64с.
1260742
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 261, жовтень : жовтень. – С. 7-11, 27


  Зимовий Похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1260743
  Феденко П. Слава не вмре, не поляже... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 2-6


  Зимовий похід Армії Української Народної Республіки 1919 - 1920 рр.
1260744
  Табачник Г.Д. Слава не меркнет / Г.Д. Табачник. – Москва, 1967. – 128с.
1260745
  Нагибин Ю.М. Слава Николая Чистова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1945. – 52с.
1260746
   Слава Петлюрі (на кого робить Петлюра), 1919. – 8 с.
1260747
  Лосев В. Слава Петра Самарина / В. Лосев. – Москва-Ленинрад : Детская литература, 1941. – 48 с.
1260748
  Казбеков К.Т. Слава поколений / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1971. – 92с.
1260749
  Нитка Василь Слава поштаря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76. – ISSN 0130-5212
1260750
   Слава праці. – К., 1977. – 144с.
1260751
  Громадська Л. Слава про Кобзаря житиме вічно // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Василь Степанович Литвин — заслужений артист України, народний артист України, голова Спілки кобзарів України, лауреат Республіканської премії ім. І. Нечуя-Левицького, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка. Співзасновник Стрітівської школи кобзарського ...
1260752
  Матвієнко А. Слава Росії, гордість України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Генерал Михайло Драгомиров: людина честі та справедливості. Яскравий приклад незалежної, навіть "вільнодумної" людини , тому став вельми незручним для петербурзької верхівки Російської імперії.
1260753
   Слава России, или Cобрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые. – Изд. 2-е. – В Москве (Москва), 1783. – 48 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1260754
   Слава солдата. – Петрозаводск, 1970. – 174с.
1260755
   Слава солдатская. – Пермь, 1965. – 181с.
1260756
   Слава солдатская. – М., 1966. – 527с.
1260757
   Слава солдатская. – 4-е изд. – Пермь, 1984. – 215с.
1260758
   Слава сонцем засіяла. – К., 1972. – 287с.
1260759
   Слава Союзу Радянському, слава. – К., 1950. – 167с.
1260760
  Марчук Є. Слава Стецько - патріот-реаліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 10-11


  Євген Марчук про видатну громадську та політичну діячку, якої не стало 15 років тому.
1260761
  Муравьев В.Б. Слава столетия / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1979. – 352с.
1260762
   Слава твоя, Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1977. – 166с.
1260763
   Слава тебе, Господи, что мы - казаки. – М., 1993. – 74с.
1260764
   Слава тобі, рік першокниги ! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 4-5
1260765
  Мухтар А. Слава труду : стихи / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1949. – 56 с.
1260766
  Сундюкле Слава труду! / Сундюкле. – М., 1952. – 88с.
1260767
   Слава труду! : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1977. – 6с.
1260768
  Русин В.И. Слава труду. / В.И. Русин. – Симферополь, 1962. – 24с.
1260769
   Слава труду. Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1978. – 48с.
1260770
  Руденко Т. Слава України / Т. Руденко, 1944. – 32с.
1260771
   Слава України. 2017 : українські ювілеї 2017 р. / [підгот.: В. Дерев"янко (священик), П. Тєпін (диякон), І. Чечель та ін. ; іл.: Р. Іванишин та ін.]. – Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2017. – 271, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7379-97-2
1260772
  Грох-Грохольский Г.М. Слава Україні : збірник віршів / Г.М. Грох-Грохольский. – Козятин : Вид. автора ; Друкарня Лівшиця в Козятині, 1917. – 14 с.
1260773
  Вервес Г. Слава українського генія / Григорій Вервес // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 7-16
1260774
  Горький М. Слава храбрым. / М. Горький. – Москва, 1945. – 40с.
1260775
  Толочко Петр Слава шведским освободителям ! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1260776
  Регідайло Надія Слава, народжена в огні: бібліографічні джерела про бій під Кругами / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-49
1260777
   Слава, слава, слава!. – М., 1979. – 128с.
1260778
  Прокофьев А.А. Слава. / А.А. Прокофьев. – Л, 1939. – 79с.
1260779
  Егоров Д.М. Славаяно-германская отношения в середине века. Колонизация Мекленбурга в XII в. : Т. 1-2 / Д.Н. Егоров. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсона ; [Худож. печать]
Т. 2 : Процесс колонизации. – 1915. – XXVIII, 614 с., [2] л. карт. + карты
1260780
  Яшкин И.Я. Славгородские говоры. (Взаимодействие разнодиалектных систем) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Яшкин И.Я.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 19л.
1260781
  Демин Н.С. Славе не меркнуть / Н.С. Демин. – М, 1987. – 110с.
1260782
  Полянский Н.С. Славен город Полоцк / Н.С. Полянский. – Минск, 1962. – 391с.
1260783
  Воронько П.Н. Славен мир : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 145с.
1260784
  Щипачев С.П. Славен труд / С.П. Щипачев. – Москва, 1947. – 55с.
1260785
  Нарежный В.Т. Славенские вечера / В.Т. Нарежный. – Москва, 1990. – 606с.
1260786
  Вихованець І. Славень зажуреній мамі : поезії / Іван Вихованець ; [передм. Анатолія Загнітко]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7181-68-1
1260787
  Кулиняк Данило Славень Петру Калнишевському // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1260788
  Донець Г. Славень України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1260789
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини. Згадуються праці М.К. Наєнка, Ю.І. Коваліва.
1260790
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 січня (№ 2). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1260791
  Донець Г. Славень Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 18 січня (№ 1). – С. 16-17


  До 100-річчя "Сонячних кларнетів" П. Тичини.
1260792
  Вардомацкий Леонид Михайлович Славесное ударение имен существительых в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Вардомацкий Леонид Михайлович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1974. – 28л.
1260793
  Шендеровський Василь Славетна і невідома Радзимовська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-209. – ISSN 0869-3595
1260794
  Дрофа Андрій Славетна Конотопська перемога українського козацтва над московським військом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 52-53
1260795
  Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-8.
1260796
  Рибальченко В. Славетна постать Петра Богача : До 180-ліття Alma mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  До 95-річчя від дня народження Петра Григоровича Богача - декана біологічного факультету, проректора, першого проректора університету, секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН УРСР: детально - про творчий шлях та наукові ...
1260797
   Славетна співачка. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 96 с., 19 л. іл. і портр.
1260798
   Славетне сузір"я окрилених університетом : нариси / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ ідея та заг. ред. В.В. Іваненка ; автори-упоряд. : О.В. Гонюк, В.В. Іваненко, І.С. Попова ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-551-260-8
1260799
  Шевченко Віктор Славетний англійський мореплавець Джеймс Кук (До 280-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48 : Фото
1260800
  Скопенко Віктор Славетний випусник Шевченкового університету : Передмова // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – с.3. – ISBN 966-7060-35-7
1260801
  Шевченко Віктор Славетний мандрівник (До 260-річчя з дня смерті В.Г. Григоровича-Барського) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-55 : Мал.
1260802
  Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс / А.С. Русяєва; НАНУ. Ін-тут Археології. – Київ : Наукова думка, 2001. – 104с. – (Сторінки історії Українки). – ISBN 966-00-0735-3
1260803
  Лебединська Т. Славетний нащадок Богдана Хмельницького // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 0130-7037


  Микола Іванович Хмельницький. Біографії до сьогодні немає. В статті наводяться лише окремі дані, добуті в основному з періодичної преси кінця XVIII століття. Незвичайні здібності, схильність до наук, літератури, активної політичної діяльності були ...
1260804
  Пляченко А.Г. Славетний рід Шухевичів // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 34-40. – ISBN 978-966-927-118-1
1260805
  Небесняк Е. Славетний син Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 120-річчя від дня народження українського митця Никифора-Епіфанія Дровняка.
1260806
  Івах О.Д. Славетний тенор України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-27
1260807
  Жуков В.П. Славетний харків"янин І.І. Слатін // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 100-103. – ISBN 978-617-619-161-2


  Слатін Ілл Ілліч - російський і український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент.
1260808
  Попов М.В. Славетний шлях життя та творчості Ібн Сіни // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 10-25. – ISBN 978-966-96847-3-8
1260809
  Зелюк В В. Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – C. 2 с обкл. – ISSN 2221-6316
1260810
  Шестакова О.М. Славетний ювілей - продовження традицій / О.М. Шестакова, О.М. Каткова, Н.В. Бойко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 190-192. – ISBN 978-966-8308-26-0


  135-річчя Харківського музичного училища ім. Бориса Миколайовича Лятошинського. Харківське музичне училище сьогодні – один зі значних осередків музичної просвітницької і концертної діяльності, високопрофесійний навчальний заклад, який виховує майбутню ...
1260811
  Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
1260812
  Маценко Г. Славетні гості Львова : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
1260813
  Бродин М. Славетні імена науки України. До 110-річчя від народження Антоніни Федорівни Прихотько / М. Бродин, М. Соскін, Г. Клімушева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 44-46. – ISSN 1819-7329
1260814
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1260815
  Терещенко Ю. Славетні князі з XV століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 20


  Династія Олельковичів і спроба реанімації Старокиївської держави.
1260816
  Степовик Дмитро Славетні музеї також починалися з приватних збірок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 15. – ISSN 0868-9644


  Макарівська картинна галерея
1260817
  Бодров В. Славетні постаті І.В. Вернадський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 1682-2366
1260818
  Рудницький Ю. Славетні родини. Богомольці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 10-55. – ISSN 1819-7329
1260819
  Будич П. Славетні співачки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 14


  Квітка Цісик та Соломія Крушельницька.
1260820
  Сенченко М. Славетні сторінки історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 5-6. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа : зб. наук. пр. / Рева Л.Г.; [відп. ред. Мокроусов А.І.; наук. ред. Рева Н.М.]; Від. культури і туризму Конотоп. місьради Сум. обл., ...
1260821
  Гаєцький З. Слави я не шукаю - штрихи до портрета письменника // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Левко Різник — український письменник, грунтознавець, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 1978 року.
1260822
   Славим в песнях Родину свою. – М., 1956. – 144с.
1260823
   Славимо Партію. – К., 1976. – 304с.
1260824
  Пацера М. Славина слава із присмаком кави. 28-річний київський бариста здобув перемогу на чемпіонаті світу з приготування кави у джезві (турці), який проходив у Дубаї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 13


  "Розповідаємо про шлях Слави Бабича до такого успіху та життєві уподобання цього неординарного «кавовара». Усього в нинішньому світовому чемпіонаті з приготування кави у джезві брали участь представники семи країн, із яких у фінал разом із нашим Славою ...
1260825
   Славистика : По случай 12 Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. – Пловдив : Пловдивски университет Паисий Хилендарски, 1998. – 272s.
1260826
  Молдован А.М. Славистика сегодня // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
1260827
   Славистичен сборник.. – София
2. – 1958. – 408с.
1260828
   Славистичен сборник.. – София, 1963. – 326с.
1260829
   Славистичен сборник.. – София, 1968. – 306с.
1260830
   Славистичен сборник.. – София, 1978. – 236 с.
1260831
  Колесник В.О. Славистическое наследие А.К. Смольской // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 14-20. – ISBN 978-617-689-100-0
1260832
   Славистични проучвания : (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). – София : Наука и изкуство, 1983. – 203 с.
1260833
   Славистични проучвания : Сборник в чест на X международен славистичен конгрес. – Велико Търново, 1988. – 100 с.
1260834
   Славистични проучвания.. – София, 1978. – 324с.
1260835
   Славистични студии.. – София, 1963. – 532с.
1260836
  Гоян Я.П. Славичі : нариси / Я.П. Гоян. – Київ : Молодь, 1979. – 176 с.
1260837
  Стрельська Л.І. Славін Лазар Мойсеевич // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 289. – ISBN 96966-8060-04-0
1260838
  Пасемко І. Славісти вшанували ювілей Іванф Франка // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.109. – ISSN 0130-1608
1260839
  Захаржевська В.О. Славістика-міждисциплінарна наука в Україні (Підсумки і перспективи) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории, особенностях современном состоянии перспективах славистики в Украине.
1260840
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 21-30. – ISSN 2075-437X


  У цій статті висвітлюються деякі аспекти та проблемні питання славістики в Італії. Інформація про історію та розвиток славістики за межами Італії не є достатньою. Навіть в академічному виданні "Українська мова. - Енциклопедія" (2007) про стан ...
1260841
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-54. – ISSN 2075-437X
1260842
  Карпенко М.О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А.Й. Багмут перший лист П.Й. Шафарика М.О. Максимовичу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 36-47. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються особливості змісту й історична роль у розвитку славістичних досліджень в Україні віднайденого А.Й. Багмут першого листа П.Й. Шафарика М.О.Максимовичу
1260843
  Булаховська Ю.Л. Славістика в КНУ ім. Т.Г. Шевченка перших повоєнних років ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-14. – ISSN 2075-437X
1260844
  Лукінова Т.Б. Славістика в науковій спадщині академіка І.К. Білодіда // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0027-2833
1260845
  Онищенко О.С. Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О.С. Онищенко, Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 8-16


  У статті аналізуються актуальні наукові напрямки, ідеї, національні дослідницькі школи і персоналії, що визначають розвиток славістики в сучасному світі. Славістична проблематика розглядається в контексті роботи ХІV Міжнародного конгресу славістів, що ...
1260846
  Мушкетик Л.Г. Славістика в університетах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107-115. – ISSN 2075-437X
1260847
  Поберезкіна П. Славістика на сторінках альманаху "Єгупець" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 516-523
1260848
  Паламарчук О.Л. Славістика сьогодні / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-363. – ISSN 2075-437X


  Дев"ятнадцятого квітня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися щорічні Міжнародні славістичні читання пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Учасників Читань привітали заступник директора ...
1260849
  Гайдученко Л.В. Славістика у вищих навчальних закладах Німеччини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-33. – ISSN 2075-437X
1260850
  Мушкетик Л.Г. Славістика у візах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 91-96. – ISSN 2075-437X
1260851
  Мушкетик Л.Г. Славістика у вузах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 57-62. – ISSN 2075-437X


  В статье освещаются основные вехи истории и современные направления развития славистики в университетах Венгрии.
1260852
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  В статье освещены ключевые вехи истории и современных тенденций развития славистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
1260853
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С.9-16. – ISSN 2075-437X
1260854
  Пащенко Є. Славістика, якої немає: Григорій Вервес // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (999/1000). – С. 247-251. – ISSN 0320 - 8370
1260855
  Кріль М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – - C. 42-51. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті досліджені передумови зародження у Львові славістики як комплексу гуманітарних знань. Важливу роль у цьому відіграла друкована книжка. Лише в бібліотеці одного Львівського університету на зламі XVIII-ХІХ ст. нараховувалося понад 40 тис. ...
1260856
  Чорний В. Славістична спадщина Михайла Драй-Хмари : До 120-річчя від дня народження // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 11-24. – ISSN 0203-9494
1260857
  Мушкетик Г Л. Славістична фольклористика в Угорщині. Кінець Х1Х-ХХ ст. / Г Л. Мушкетик. – К., 1992. – 97с.
1260858
  Рудь М.О. Славістична школа Київського університету: О.О. Котляревський (1837-1881) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-33. – (Історія ; вип. 36)


  Висвітлюється життєвий і творчій шлях одного із засновників славістичної школи Київського університету О.О. Котляревського. Розкривається його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1260859
  Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
1260860
  Мушкетик Л. Славістичні інтереси Бели Бартока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 231-236. – ISSN 0203-9494


  У статті розглянуто творчий доробок відомого угорського композитора і піаніста Бели Бартока (1881-1945), який був також дослідником фольклору народів, у тому числі слов"янських. Висвітлено зв"язки композитора з відомими слов. вченими, у тому числі ...
1260861
  Левінська С.Й. Славістичні інтереси М.В. Ломоносова // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 159-167
1260862
  Руда Т.П. Славістичні інтереси Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2984-4
1260863
  Микитенко О. Славістичні конференції на пошану Вука Караджича // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 139-441. – ISBN 978-954-322-848-5
1260864
  Гавва М.О. Славістичні студії в Італії: започаткування, розвиток, сучасність / М.О. Гавва, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 46-49
1260865
  Карацуба М. Славістичні фольклористичні студії І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 248-254
1260866
  Пота В. Славія : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
1260867
  Кордун В.М. Славія: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1987. – 138с.
1260868
   Славка Величкова (1946–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 127-128. – ISSN 0204-8701
1260869
  Ласкавая Л.Н. Славка Горицвет / Л.Н. Ласкавая. – М, 1964. – 63с.
1260870
  Бойко Г.П. Славків гість. / Г.П. Бойко. – К., 1979. – 104с.
1260871
  Донець Г.П. Славлю молодість : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1976. – 80 с.
1260872
  Жаров А.А. Славлю молодость / А.А. Жаров. – Москва, 1951. – 272с.
1260873
  Гулям Г. Славлю партию : избранная лирика / Г. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 123 с.
1260874
  Моргун Ф.А. Славлю труд / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1260875
  Курашова В.С. Славна дочка українського народу (До біографії Лесі Українки) : До 80-річчя з дня народження Лесі Українки / Курашова В.С. – Київ, 1951. – с. 15-22. – Окр. відб. з Вісник АН УРСР № 2
1260876
  Доломан Є.М. Славна молодість : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1954. – 74 с.
1260877
  Чаговець В. Славна Полтава / В. Чаговець. – Київ-Харків, 1946. – 20с.
1260878
  Лещенко М.Н. Славна сторінка народної боротьби / М.Н. Лещенко, Л.В. Олійник. – К., 1974. – 47с.
1260879
  Кібець Н. Славна харків"янка Марія Алешко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 18-20


  Марія Іванівна Алешко - оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).
1260880
  Старостенко В.И. Славная дата: 50 лет со времени создания Геофизической экспедиции № 1 / В.И. Старостенко, В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 161-165. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
1260881
   Славная дочь белорусского народа.. – 2-е изд., доп. – Минск, 1962. – 328с.
1260882
   Славная жизнь. – Пхеньян : Корея КНДР, 1995. – 408с. : илл.
1260883
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1260884
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1260885
  Зензинов Л. Славная красавица Дора и миллионер : проза: необыкновенный роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-93. – ISSN 0131-2332
1260886
  Мартынов А.А. Славная Народно-освободительная армия Китая / А.А. Мартынов. – М, 1957. – 158с.
1260887
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1260888
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1260889
   Славная страница в истории Александровска (Запорожья).. – Запорожье, 1956. – 96с.
1260890
  Брегвадзе А.И. Славная страница истории / А.И. Брегвадзе. – М., 1983. – 174с.
1260891
  Бродский Е.А. Славная страница пролетарского интернационализма / Е.А. Бродский. – М, 1980. – 270 с.
1260892
   Славная эстафета.. – М., 1963. – 127с.
1260893
   Славне ім"я - робітник.. – К., 1984. – 130с.
1260894
  Позняк П.І. Славне місто-герой / П.І. Позняк. – К, 1982. – 160с.
1260895
  Наливайко Степан Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1814-5078
1260896
  Наєнко М. Славний борець за долю рідного краю // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 3 (27). – С. 20-22.


  До 130-річчя від дня народження Василя Доманицького.
1260897
   Славний ватажок опришків (народ про Довбуша) : Фольклорний збірник. – Київ, 1994. – 345с. – ISBN 966-7046-19-4
1260898
  Канівець В.В. Славний лицар. Устим Кармалюк / Володимир Канівець. – Київ : Молодь, 1969. – 214 с. : іл. – (Життя славетних = серія біографічних творів ; вип. 11)
1260899
  Корніенко Є.А. Славний провісник нового суспільства / Є.А. Корніенко. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
1260900
  Янковський С. Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії культури України // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 11-14. – ISSN 2224-0926
1260901
  Сивашенко Т.І. Славний шлях : / Т.І. Сивашенко. – К., 1965. – 24с.
1260902
   Славний шлях боротьби і перемог КПРС.. – К., 1973. – 33с.
1260903
  Калінін М.І. Славний шлях комсомолу / М.І. Калінін. – Київ, 1939. – 128с.
1260904
   Славний шлях комсомолу.. – Одеса, 1957. – 43с.
1260905
  Кукавська М.К. Славний шлях партії комуністів. / М.К. Кукавська. – Київ, 1968. – 52с.
1260906
  Панін М.М. Славний шлях. / М.М. Панін. – К., 1965. – 41с.
1260907
  Швець Микола Славний ювілей (До 95-річчя Миколи Тимофійовича Янка) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53
1260908
   Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 80-81. – ISSN 1681-2727
1260909
   Славний ювілей видатного вченого-правознавця, іноземного члена НАПрН України Веніаміна Федоровича Яковлєва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 537-538. – ISSN 0132-1331
1260910
   Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 347-348. – ISSN 2219-5521
1260911
  Кущ П. Славних прадідів великих є правнуки гідні!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 2 серпня (№ 27)


  Правнук поета В. Сосюри відвідав Донеччину, де зачитав вірші свого діда.
1260912
  Кащенко А. Славні побратими-запорожці / Адріан Кащенко ; [уклад. О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-685-1
1260913
  Гагарин Григорій Славні пшениці кубанські / Гагарин Григорій; Український технічно-господарський інститут. – Munich, 1971. – с.106-120. – (Scientific аnnuals ; Vol.22)
1260914
   Славні сторінки історії комсомолу Закарпаття.. – Ужгород, 1959. – 36с.
1260915
   Славні сторінки комсомолу Черкащини.. – Черкаси, 1958. – 20с.
1260916
  Скопенко В.В. Славні традиції, погляд в прийдешнє // Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / ред. рада: В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський та ін. ; за зак.ред. В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1994. – С.5-8
1260917
  Новаковский Д.И. Славное боевое содружество. / Д.И. Новаковский, А.Д. Марченко. – М., 1974. – 80с.
1260918
   Славное двадцатилетие. – Орел, 1963. – 79 с.
1260919
  Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведки / А.И. Микоян, 1938. – 61с.
1260920
  Пикуль В.С. Славное имя - "берегиня" / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 636с.
1260921
  Прокопович Наталья Славное море - священный байкал : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-81
1260922
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1957. – 111с.
1260923
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Иркутск, 1958. – 96с.
1260924
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Москва, 1967. – 312с.
1260925
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1260926
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1260927
   Славное море.. – Иркутск, 1957. – 514с.
1260928
  Самсония А.А. Славное море... / А.А. Самсония. – М, 1973. – 351с.
1260929
  Андрианов П.М. Славное низовое запорожское войско : исторический очерк / Андрианов П.М. – [Одесса] : [б. и.], 1910. – 30 с. : ил.
1260930
   Славное пятидесятилетие.. – Воронеж, 1965. – 160с.
1260931
   Славное сорокалетие.. – Красноярск, 1957. – 647с.
1260932
   Славной памяти великого чеха Иоанна Гуса и друга его Иеронима Пражского : Речи в собраниях Петроградского Славянского Благотворительного Общества : 7 декабря 1915 г., 11 мая 1916 г. – Типография В.Д. Смирнова, Екатерининский кан., д. № 45. – Петроград, 1916. – 66 с.
1260933
   Славные дочери нашего края.. – Иваново, 1960. – 104с.
1260934
  Савинова Л.Н. Славные дочери столицы / Л.Н. Савинова. – Москва, 1984. – 23 с.
1260935
   Славные дочери Тувы.. – Кызыл, 1967. – 148с.
1260936
  Горбачевич К.С. Славные имена / К.С. Горбачевич, И. Стрелков, Е. Хабло. – Ленинград, 1965. – 268с.
1260937
   Славные имена : [изд. посвящ. Юрию Мацевитому, Анатолию Мялице, Владимиру Радченко, Сергею Тесленко] / [зміст та ред.: П.В. Воловник, О.П. Воловник]. – Харьков : Издательский Дом ЖЗЛ : Харківська книжкова фабрика "Глобус", 2017. – 446, [2] с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Сер. основана в 2004 г. - Оглавление: Мацевитый Ю.М. / П. Матвиенко; Мялица А.К. ; Радченко В.А./ О. Азизьян; Тесленко С.А. / Н.Тараненко, С.Мудракова, П.Воловник; Подготовка к юбилею Ю.Пояркова/ П.Воловник, О.Воловник. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины / П.В. Воловник, О.П. Воловник ; кн. 17). – ISBN 978-966-7083-69-4
1260938
   Славные наши землячки.. – Горький, 1968. – 368с.
1260939
  Фор Л. Славные ребята / Л. Фор. – М, 1975. – 298с.
1260940
   Славные страницы борьбы и побед.. – Баку, 1965. – 336с.
1260941
  Слободянюк И.Н. Славные страницы истории. / И.Н. Слободянюк. – М., 1962. – 39с.
1260942
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
1. – 1965. – 514с.
1260943
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
2. – 1966. – 479с.
1260944
   Славные сыны Башкириию. – Уфа
3. – 1968. – 496с.
1260945
  Салахутдинов Ф.З. Славные сыны Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов, М. Иосько. – Самарканд, 1963. – 147с.
1260946
  Бобков О.И. Славные традиции / О.И. Бобков. – М, 1985. – 63с.
1260947
  Смирнов А.С. Славные традиции ильичевцев / А.С. Смирнов. – М., 1958. – 80с.
1260948
  Зак Л.М. Славные традиции солидарности / Л.М. Зак. – Москва, 1962. – 128с.
1260949
   Славные традиции.. – Москва, 1958. – 406с.
1260950
   Славные традиции.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1960. – 464с.
1260951
  Федосеев Н.П. Славный боевой путь Советской Армии / Н.П. Федосеев. – М, 1953. – 88с.
1260952
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 191с.
1260953
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 189с.
1260954
  Дмитрук А.В. Славный град Вышгород // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1260955
  Садовников Г.М. Славный дождливый день / Г.М. Садовников. – Алма-Ата, 1988. – 334с.
1260956
  Павлов А. Славный мальчишка. / А. Павлов. – София, 1970. – 204с.
1260957
  Комарова К.В. Славный начдив Чапаевской / К.В. Комарова, Я.В. Пантелеев. – Саратов, 1969. – 112 с.
1260958
  Бороздин М. Славный парень Робин Гуд // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1812-867Х


  Особа Робін Гуда, історичний підтекст
1260959
   Славный путь борьбы и побед.. – Смоленск, 1967. – 59с.
1260960
  Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда. Из истории комсомола / В.И. Филькин. – Грозный, 1968. – 240с.
1260961
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1946. – 109с.
1260962
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1948. – 83с.
1260963
  Сельчук В.В. Славный путь комсомола / В.В. Сельчук. – М., 1958. – 118с.
1260964
  Калинин М.И. Славный путь Комсомола / М.И. Калинин, 1938. – 64с.
1260965
   Славный путь комсомола Грузии. – Тбилиси, 1976. – 456с.
1260966
   Славный путь комсомола Чувашии.. – Чебоксары. – 84с.
1260967
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1974. – 575 с.
1260968
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 2. – 1974. – 782 с.
1260969
   Славный путь ленинского комсомола.. – Москва
2. – 1968. – 48с.
1260970
  Матвеев П.А. Славный путь монгольского народа / П.А. Матвеев. – Курган, 1981. – 24с.
1260971
   Славный путь.. – Нальчик, 1966. – 96 с.
1260972
   Славный путьЛенинского комсомола: История ВЛКСМ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 588с.
1260973
   Славный сын Коммунистической партии советского народа.. – М., 1977. – 355с.
1260974
   Славный юбилей.. – М., 1958. – 447с.
1260975
   Славным завоевателям Арктики. – Москва, 1934. – 180с.
1260976
  Маслаков А.С. Славой Жижек: философия и самокритика идеологии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 167-170
1260977
  Драгунский Д.А. Славой овеянная. / Д.А. Драгунский. – М., 1976. – 64с.
1260978
   Славой овеянные.. – М., 1965. – 285с.
1260979
  Борисов Б И. Славой увенчаны / Б И. Борисов, . – М, 1965. – 108с.
1260980
   Славою овіяні.. – Київ, 1987. – 432с.
1260981
  Кузів С.Е. Славське / С.Е. Кузів. – Львів, 1975. – 31с.
1260982
  Велика Валерія Славське. Ветеран гірськолижних курортів : Україна. Лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 32-33 : Фото
1260983
  Велика Валерія Славське. Гори, траси і готелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 28-29 : фото
1260984
  Басиров В.М. Славута : краеведческий нарис / В.М. Басиров, О.Я. Сапожник. – Львів : Каменяр, 1981. – 46с.
1260985
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260986
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Філологія)
1260987
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 8. – 2014. – 87 с. – Вип. присвячується 95-річчю Дніпродзержинського держ. технічного ун-ту та 20-річчю економічного ф-ту. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1260988
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 9. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260989
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Донченко С.П. [та ін.]. – Дніпро : ДДТУ
Вип. 10. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260990
  Галкін Денис Славута зустрічає юних економістів : Турніри, олімпіади, конкурси / Галкін Денис, Шевченко Алла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-37 : Фото, табл.
1260991
   Славутич: вопросы радиационной экологии / А.В. Носовский, Б.Я. Осколков, Е.А. Иванов, В.П. Удовиченко; Под общ.ред.А.В.Носовского, Б.Я.Осколкова. – Київ : Вища школа, 2001. – 263с. – ISBN 966-642-038-4
1260992
  Дронова О.Л. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз / О.Л. Дронова, О.Ю. Кононенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 22-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1260993
  Кислиця Д. Славутичева мова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 13-15


  До 60-річчя Яра Славутича.
1260994
  Муравьев В.Б. Славы столетия / В.Б. Муравьев. – М., 1972. – 239с.
1260995
  Чебышева М.П. Славяна / М.П. Чебышева. – Киров, 1975. – 95с.
1260996
  Козырев А.В. Славяне : Очерки о культуре славянских народов и их борьба за свою независимость / А.В. Козырев, проф. – Ставрополь : Ставрополькое краевое кн. изд-во, 1945. – 109 с.
1260997
  Пакулов Г.И. Славяне / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1964. – 21с.
1260998
  Вишняков М.Е. Славяне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1975. – 23с.
1260999
   Славяне. – Л., 1989. – 175с.
1261000
  Петрухин Владимир Славяне : Учеб.пособие для дополн.образования / Петрухин Владимир; Оформл.Вс.Освер;Илл.:Ю.Гершкович,А.Капнинский,Т.Никулина и др. – Москва : Росмэн, 1999. – 111с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00583-2
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,