Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1260001
  Безверхнюк Т.М. "Ресурсна залежність" регіональної влади: аналіз причин виникнення проблеми : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-62. – Бібліогр.: 14 назв
1260002
  Лір В. "Ресурсне прокляття". Пошук антидота від "голландської хвороби" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 8


  "Економічна криза у Венесуелі, яка розпочалася після катастрофічного для країни падіння світових цін на нафту у 2014 р., закономірно перейшла у фазу гострого політичного протистояння. Якби не величезні поклади нафти, ситуація у країні, можливо, мала би ...
1260003
  Крюкова А.В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные проекты // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 112-116. – ISSN 0869-608Х
1260004
  Геник М. "Референдум із вступу в НАТО - цеглина в фундамент національної безпеки України" / М. Геник, О. Груба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 2


  Учасники Літньої школи зустрілися з державним діячем Євгеном Марчуком. Своїм враженням ділиться Дар"я Трапезнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1260005
  Бабилунга Н.В. "Референдум" 1940 г. в Бессарабии и политика современной Молдавии // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 82-94. – ISSN 2079-3359
1260006
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Післявоєнні видання Польського ботанічного товариства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22, 1946-1953) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – [15] с. – Окр. відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, № 4, 1954, [99-113]
1260007
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 27, №1, 2, 3, 4, 1958 / І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т.16, №6, [c.104-106]
1260008
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 30, №1, 2, 3, 4, 1958 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [2] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, №4, [c. 106-107]
1260009
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 29, № 1,2,3,4, 1957 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – окр.вдбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, № 1, [c.116-118]
1260010
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Новий чехословацький ботанічний журнал (Biologia plantarum? t.1, №1, 2, 3, 4, 1959) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №.4, [с. 97-101]
1260011
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Ботанічні вісті. Польське ботанічне товариство, т. 1, вв. 1-2,3,4, 1957 ; т.2, вв. 1, 2, 3, 4, 1958 ; т. 3, вв. 1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склали]: І.П. Білокінь, І.А. Добровольський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №3, [c. 98-102]
1260012
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 14, вв. 1-12, 1959, Словацька академія наук, Братіслава / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 17, №5, [c. 115-118 ]
1260013
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т.31, №1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склав] І.П, Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [3] с. – Окр. відбиток з: Українский ботанічний журнал, т. 17, №2, [c. 110-112]
1260014
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 32, № 1, 2, 3, 4, 1960 ; т. 33,№ 1, 2, 3, 4, 1961 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 19, № 4, [c. 107-111]
1260015
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 15, №1-12, 1960 ; т. 16, № 1-12, 1961 ; т.17, № 1-12, 1962, Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склали] І.П. та Г.С. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 20, №5, 1963 (с.105-109)
1260016
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 29, №1. 2. 3. 4. 1960 ; т. 30, № 1. 2. 3-4. 1961 ; т. 31, № 1. 2. 3. 4. 1962 ; ( Acta Societatis Botanicorum Poloniae) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т.21I, № 1, 1964, [c.102-105]
1260017
  Білокінь І.П. [Реферати та бібліографія] : Біологія, Т. 13, вв.1-12, 1958 ; Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склав ] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відб. з: Український ботанічний журнал, Т. 16, № 5, (с.106-108)
1260018
  Левин М. «Ресурсное благословение»: научно-технический прогресс и дефицит пресной воды / М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-40. – ISSN 0042-8736


  Сокращение доступных запасов природного ресурса может стать стимулом развития новых технологий, которые позволяют использовать его более эффективно или заместить в процессе производства другим ресурсом. В статье рассматривается случай Израиля, ...
1260019
   Ре-сублімація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888-889. – ISBN 966-316-069-1
1260020
  Пелих С.А. Реструктуризация отечественных предприятий как необходимое условие рыночной адаптации / С.А. Пелих, Х.Н. Шамах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 297-303. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1260021
  Подсолонко Е.А. Реструктуризация региональной экономики : Научное издание / Е.А. Подсолонко. – Киев : Центр навчальної літератури, 2003. – 424с. – ISBN 966-306-015-8
1260022
  Загорулько А.А. Реструктуризация системы управления ОАО "Югрефтрансфлот" как инструмент адаптации предприятия к условиям изменяющейся внешней среды : менеджмент / А.А. Загорулько, Г.А. Раздобреева // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 160-168 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1260023
  Батковський В. Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 39-43. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, які елементи антикризової політики Уряду України і Національного банку України були найбільш ефективними. На підставі міжнародного досвіду подолання системних банківських криз визначено, які ще додаткові заходи доцільно ...
1260024
  Бурлай Т. Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-49
1260025
  Шелудько Н.М. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи / Н.М. Шелудько, К.В. Ануфрієва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 55-70
1260026
  Захарченко В. Реструктуризація національного промислового комплексу в умовах ринкових перетворень (у системі міжнародних економічних координат) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.275-286. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1260027
  Віммерс К.Х. Реструктуризація підприємств в умовах міжнародних олігополістичних ринків (на прикладі європейської авіакосмічної галузі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 304-307. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні теоретичні засади пристосування підприємства в умовах міжнародних олігополістичних ринків. Окрема увага присвячується проблемам забезпечення економічного зростання та здійснення державної економічної політики в умовах ...
1260028
  Глазков С. Реструктуризація підприємств у контексті євроінтеграції: вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-49.
1260029
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України : Автореф дис. ... канд економічних наук: спец. 08.00.04 / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1260030
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств: методологічний аспект // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 102-113. – ISBN 966-7317-92-7
1260031
  Лепьохіна І.О. Реструктуризація підприємства як чинник поліпшення управління діяльністю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.176-179. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1260032
  Терлецька Ю.О. Реструктуризація як спосіб реформування підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С.127-130. – (Економіа ; Вип. 26)
1260033
  Таршин С. Реструктуризація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 327-333. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1260034
  Махненко В.И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций : монография / В.И. Махненко ; ред. Л.В. Сивай ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2006. – 620с. – Библиогр.: с. 598-613. – (Наукова книга. Проект). – ISBN 966-00-0552-0
1260035
  Азархіна О.К. Ресурс довіри у саморегуляції економічних та політичних спільнот // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 353-336
1260036
  Осипчук Н. Ресурс модернізації. Досягнення українських науковців мають бути представлені у наукометричній базі даних Scopus // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 2
1260037
  Грохольська Н.В. Ресурс освіти в соціально-економічному розвитку регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 237-239
1260038
  Григоренко Н.О. Ресурс самоосвітньої діяльності студента як соціокультурний і педагогічний феномен // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 6-9
1260039
  Шатохіна С. Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів / С. Шатохіна, В. Головня, В. Андрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Ядром Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) є об"єднаний цифровий архів спостережень, проведених упродовж ХХ ст. в обсерваторіях України. За даними результатів сканувань та обробки декількох тисяч платівок спостережних програм ФОН, ОРБІТА ...
1260040
  Ляшенко Л. Ресурси INTERNET для бібліотечної професії як складова безперервної освіти бібліотекарів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С. 15-21
1260041
  Каліберда Н. Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 69-73


  Про роботу секції "Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору" на конф. . "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
1260042
  Попик В.І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 7-24
1260043
  Ківшар Т. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення, новітні тенденції і перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 39-40. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Володимир Попик; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., ...
1260044
  Башкірцев Олексій Ресурси вашої молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 62-63 : фото
1260045
  Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с. – ISBN 978-966-486-041-0
1260046
  Жиляєв І.Б. Ресурси вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 59-68. – ISBN 978-966-7909-71-0
1260047
  Абакумова В.І. Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва / В.І. Абакумова, Н.К. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 221-227. – Бібліогр.: 8 назв.


  Аналізується університетський рівень системи мережевого інформаційного забезпечення науковців сфери культури і мистецтв в Україні.
1260048
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1260049
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1260050
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1260051
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1260052
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1260053
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи Деравного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1260054
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1260055
  Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; бібліогр. ред. О.М. Яценко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 518, [4] с. – Бібліогр.: с. 432-519. – ISBN 978-966-02-6872-2
1260056
  Сичова А.О. Ресурси довіри в горизонтальних зв"язках повсякденності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
1260057
  Вишневський В.І. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 19-24. – Бібліогр.: 9 назв.
1260058
  Стельмах С.М. Ресурси зайця сірого і їхнє використання в мисливських угіддях Львівської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 155-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1260059
  Червона С.П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 95-100
1260060
  Мелвін Ніл Ресурси і збройний конфлікт / Мелвін Ніл, Руден, де Конінг // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 39-58. – ISBN 978-966-7272-99-9
1260061
  Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 54-62. – (Гуманітарні науки ; вип. 4 (3-4)). – ISSN 2522-9699
1260062
  Кобєлєв О.М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 88-97


  Розглядаються поняття та основні види ресурсів інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Визначаються перспективи й можливості ресурсного забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек.
1260063
  Демартино А.П. Ресурси інформаційної війни у воєнно-політичній стратегії США та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1260064
  Коник А.В. Ресурси історичної пам"яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 93-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1260065
  Гулієв У.Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів їх формування. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Гулієв У.Р.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1260066
  Довгань Ж.М. Ресурси комерційного банку: формування та управління : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Довгань Ж.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
1260067
  Довгань Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління : Дис... кандид. економ.наук: 08.04.01. / Довгань Жанна Миколаївна; Мін-во освіти України. Тернопіль. акад. народного господарства. – Тернопіль, 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.169-204
1260068
  Малицька І. Ресурси міжнародних інформаційних освітніх мереж // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 117-119. – ISBN 978-966-2249-24-8
1260069
  Шевченко О. Ресурси наукового архіву Лівадійського палацу-музею і Кримська конференція 1945 року: історіографічна розвідка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1260070
  Калєтнік А.А. Ресурси оновлення наукового стилю української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 220-227


  У статті розглянуті аспекти формування та функціонування ресурсів наукового стилю сучасної української літературної мови, у тому числі проаналізовані деякі питання українського термінотворення з огляду на протилежність тенденцій мовного пуризму та ...
1260071
  Гершуненко О. Ресурси освітнього середовища ліцею для формування громадянської активності учнівської молоді / О. Гершуненко, Д. Пащенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
1260072
  Руденко Ресурси підземних вод понт-меотичного горизонту Причорноморської западини на Лівобережжі Дніпра / Руденко, О.Є. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63 : Карта,. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1260073
  Корнєєнко С. Ресурси підземного геологічного простору України / С. Корнєєнко, О. Корбутяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ресурси підземного геологічного простору України та аналізуються проблеми підземного будівництва і використання підземних об"єктів. Встановлено, що інтенсивне господарське освоєння наземного геологічного простору України створило дуже ...
1260074
  Остапенко В.В. Ресурси підприємства: четвертий елемент - інтелектуальний капітал / В.В. Остапенко, В.І. Авдієнко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.257-259. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1260075
  Павленко Ю.В. Ресурси планетарного розвитку та протиріччя глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 100-106.
1260076
  Дзятківська О.С. Ресурси політичної влади: теоретичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 19-20
1260077
  Непран А.В. Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 99-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1260078
  Погорєлов Ю.С. Ресурси розвитку в контексті життєвого циклу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 161-167


  Розкрито поняття ресурсів розвитку підприємства. Показано важливість ресурсів розвитку на кожній з фаз життєвого циклу підприємства. Визначено характеристику тісноти зв"язку між окремими видами ресурсів. Виділені найбільш впливові види ресурсів ...
1260079
  Онешко С.В. Ресурси стивідорної компанії як об"єкт контролінгу / С.В. Онешко, Д.А. Зданевич // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 57-69. – ISSN 2075-4892
1260080
  Односталко О.С. Ресурси стійкості особистості в умовах складних та нетипових ситуацій життя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Односталко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1260081
  Цигвінцева Ю.О. Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 121-136. – ISSN 1682-3540
1260082
  Михайленко Д. Ресурси теорії "раціонального злочину" в контексті протидії корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 160-165
1260083
  Комих Н.Г. Ресурси теорії мереж Дж. Уррі при характеристиці життєвого середовища сучасного індивіда // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 81-85. – ISSN 2073-9591
1260084
  Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-142.
1260085
  Крыжановский Р.А. Ресурск будущего : (Мор. вода. Эффективность освоения) / Р.А. Крыжановский. – Москва : Мысль, 1985. – 172с.
1260086
  Колодізєв О.М. Ресурсна база банківського кредитування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 65-75.
1260087
  Смирнов І. Ресурсна база військового туризму США та її регіональні особливості (на прикладі пам"яток війни за незалежність та громадянської війни) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 187-198. – ISSN 2521-1706
1260088
  Землячов С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні : монографія / С.В. Землячов ; МОНУ, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 185с. – ISBN 966-7711-50-1
1260089
  Волик Н.Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку / Н.Г. Волик, К.Г. Яценко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 270-274. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1260090
  Галіцейська Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1260091
  Сивий М.Я. Ресурсна база нерудної сировини для металургії в Україні: сучасний стан, перспективи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 118-130. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1260092
  Балахонова О.В. Ресурсна база сучасного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О.В. Балахонова, М.В. Коломієць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 54-58. – ISSN 2409-1944
1260093
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : наука і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 42-44 : Табл., рис.
1260094
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1260095
  Калюжна Н.Г. Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 108-114 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1260096
  Криворучко М.Ю. Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 112-122. – ISSN 2222-4459
1260097
  Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 88-95. – Бібліогр.: 11 назв
1260098
  Трілленберг Г. Ресурсна складова розвитку в"їзного туризму в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 274-291. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1260099
  Ткаченко С.О. Ресурсна складова розвитку економічного потенціалу підприємства / С.О. Ткаченко, О.В. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 74-81. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
1260100
  Сілантьєв О.І. Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 41-46. – ISSN 2222-4459
1260101
  Барышникова Галина Васильевна Ресурсная характеристика эремуруса Регеля как источники глюкоманнанов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Барышникова Галина Васильевна; Росс. Акад. наук. Главный ботан. сад. – Москва, 1993. – 22 с.
1260102
  Ящук Л.П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 94-102. – ISSN 2311-6420
1260103
  Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ресурсного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Охарактеризовано особливості використання основних категорій ресурсної теорії. Розглянуто види ресурсних ефектів від використання різних видів ресурсів на ...
1260104
  Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ : Наукові основи / М.І. Євдощук; Держ. комітет України по геології і використанню надр. – Київ : Наукова думка, 1997. – 279с. – ISBN 966-00-0409-5
1260105
  Левченко Ю.Г. Ресурсне забезпечення ефективного функціонування підприємства / Ю.Г. Левченко, Ю.С. Бондаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 27-31
1260106
  Пакулін С.Л. Ресурсне забезпечення і стійкість регіональної економіки / С.Л. Пакулін, О.О. Топчій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1260107
  Савельчук І.Б. Ресурсне забезпечення інноваційного освітнього середовища підготовки соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 154-158. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1260108
  Клименко Д. Ресурсне забезпечення комерційних банків // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 92-98
1260109
  Ревуцька Н. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-93. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства на основі використання сучасних видів ресурсів: компетенцій, організаційних здатностей та рутин. В статье исследованы особенности ресурсного обеспечения ...
1260110
  Баліцька В.В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі і реальний стан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1260111
  Дяченко Н.В. Ресурсне забезпечення підготовки кадрів : підготовка кадрів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 147-151 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1260112
  Бакал В.П. Ресурсне забезпечення поліцейських: європейський досвід для України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 43-51. – ISSN 2072-8670
1260113
  Гудзь О.Є. Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв"язку / О.Є. Гудзь, Л.В. Лазоренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 5-11. – ISSN 2415-8089
1260114
  Шевчук Я.В. Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону / Я.В. Шевчук, Н.І. Ценклер // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1260115
   Ресурсне забезпечення та якість підготовки спеціалістів з кібербезпеки у закладах вищої освіти України як передумова участі в державних програмах сприяння розвитку освітньої спеціальності / О.В. Потій, О.О. Бакалинський, МялковськийД.В, Д.В. Верба // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 27, вип. 2. – С. 89-99. – ISSN 2225-5036
1260116
  Іщук С.І. Ресурсне забезпечення туристсько-рекреаційного комплексу Вінницької області / С.І. Іщук, Г.В. Чернова // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 119-122. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1260117
  Котляров Є.І. Ресурсне та місцеве оподаткування : навч. посібник / Є.І. Котляров, С.В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 185-194. – ISBN 978-966-676-657-4
1260118
  Бодюк А.В. Ресурсний аспект понять економічної геології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (222). – С. 119-126. – ISSN 2522-1620
1260119
  Косата І.А. Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 2222-0712
1260120
  Микитюк О.В. Ресурсний підхід у підготовці мацбутніх учителів до інноваційної діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782
1260121
  Теплюк М.А. Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 279-284. – ISSN 2222-4459
1260122
  Газуда Л.М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) / Леся Газуда ; [відп. ред. М.А. Лендєл] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2004. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-214. – ISBN 966-7400-23-9
1260123
  Абрамик М.І. Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 144-149. – ISSN 2308-1988
1260124
   Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання : аналітична доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 10). – ISBN 978-966-554-216-2
1260125
  Прохорова В.В. Ресурсний потенціал економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1260126
  Харазішвілі Ю. Ресурсний потенціал і тіньова економіка регіонів України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-78. – ISSN 1605-2005
1260127
  Мельник Л.В. Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мельник Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1260128
  Павлюк С.М. Ресурсний потенціал комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються категорії ресурсного потенціалу і ресурсної бази комерційних банків, подається структура ресурсної бази комерційних банків. In article considers a categories of resource potential and resource base in commercial banks, touches upon the ...
1260129
  Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1260130
  Гулій В. Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці / В. Гулій, Р. Бочевар // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 1. – С. 38-51. – ISSN 2078-6220
1260131
   Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни : матеріали "круглого столу" / Нац. інс-т стратег. досліджень ; С.О. Біла [ та ін. ] ; [за ред. С.О. Білої]. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-098-X
1260132
  Мотузенко О.О. Ресурсний потенціал розвитку еногастрономічного туризму в Україні / О.О. Мотузенко, В.В. Бульба, Д.В. Джанколла // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 13-21. – ISSN 2308-135X
1260133
  Кифяк О. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 60-70. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1260134
  Вожжов С. Ресурсний потенціал як чинник ефективності регулювання банківської ліквідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання вдосконалення системи регулювання ліквідності банків на основі обліку величини їх підтвердженого ресурсного потенціалу і варіаційного принципу її нормування і оцінки. The present article considers the questions of perfection of ...
1260135
  Шулевська О. Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1260136
   Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колект. монографія / [Шубравська О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Шубравської ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 439, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8355-8
1260137
  Оксак А.О. Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 179-184. – ISSN 2222-4459
1260138
  Курило М.М. Ресурсні обмеження в освоєнні родовищ залізних руд в умовах переходу до якісної металургії і нової енергетики : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.19 / Курило Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
1260139
  Курило М.М. Ресурсні обмеження в освоєнні родовищ залізних руд в умовах переходу до якісної металургії і нової енергетики : дис. ...д-ра геолог. наук : 04.00.19 / Курило Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 410 арк. – Додатки: арк. 387-410. – Бібліогр.: арк. 351-386
1260140
  Турба О.О. Ресурсні складники інноваційної діяльності: стратегічні напрями планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 158-163. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1260141
  Бейдик О.О. Ресурсно- рекреаційні паспорти суб"єктів адміністративно-територіального поділу України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 216-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1260142
  Буяк Андрій Ресурсно-виробнича модель регулювання інвестицій в економіку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Досліджено економічні закономірності розвитку енергетики України з урахуванням впливу інвестування на енергетику.
1260143
  Голинська О.В. Ресурсно-індикативна концепція як інструментальна основа публічного управління місцевим те регіональним розвитком // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 48-51. – ISBN 978-966-619-370-7
1260144
  Юхименко П.І. Ресурсно-орієнтований підхід в теорії фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 25-30.
1260145
  Ахромкін Є.М. Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону / Є.М. Ахромкін, Г.М. Маслова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1260146
  Грешнякова Т.В. Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 186-191 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1260147
  Лисяк А.В. Ресурсно-технічний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 70-74
1260148
  Заставецька О. Ресурсно-туристичне районування Тернопільської області на основі атрактивності істоико-культурного потенціалу / О. Заставецька, К. Дударчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1260149
  Колотуха О. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області : монографія / Олександр Колотуха, Ігор Колотуха, Віктор Соколовський ; Кіровоград. облдержадмін., Комун. закл. "Кіровоград. обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнів. молоді". – Харків : Мачулін, 2019. – 163, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 148-152. – ISBN 978-617-7767-54-0
1260150
  Трубицын Д. Ресурсные и территориальные факторы модернизации. (На примере арабских стран Северной Африки) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 45-55. – ISSN 0131-2227
1260151
  Чавай Бабошия Ресурсные ограничения зкономического роста и их зффекты // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 23-27
1260152
  Гордукалова Г. Ресурсные перспективы и риски / Галина Гордукалова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  О качестве информационно-аналитической работы библиотек в сфере культуры.
1260153
  Крайнюк Е. Ресурсные растения Крымского Присивашья // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються питання вивчення та збереження дикоростучих ресурсних рослин Кримського Присивашшя. Наводяться матеріали стану видів та їх ресурсів. The questions of studying and conservation of wild growing resources plants of Crimean Prisivashye have ...
1260154
  Байдаров Е. Ресурсный национализм в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 79-83. – ISSN 1998-1813
1260155
  Шмат В. Ресурсный национализм: уроки Третьего мира // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-39. – ISSN 0131-2227
1260156
  Терехова Г.В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 103-112. – ISSN 1609-4646


  В статье поставлена проблема применения ресурсного подхода в продуктивной образовательной деятельности. Проанализировано понятие «ресурсы», ресурсный подход в изучении объектов, решение задач с помощью теории ресурсов, ресурсы личности при организации ...
1260157
  Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал / А.Г. Фонотов. – М, 1985. – 151с.
1260158
  Миско К.М. Ресурсный потенциал региона / К.М. Миско. – М., 1991. – 92с.
1260159
  Зинин В.Г. Ресурсный потенциал сферы культуры / В.Г. Зинин, Л.М. Зайцева. – М, 1989. – 62с.
1260160
  Дергачова В. Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкуренстоспособности национальной экономики // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 32-36. – ISSN 1810-3944
1260161
  Бабич А.А. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства, хранения и использования кормов / А.А. Бабич, Д.К. Моторный ; сост. А.В. Крисальный ; под ред. М.В. Зубца. – Киев : Урожай, 1986. – 101 с. – (Науч.-техн. прогресс в АПК : резервы и пути ускорения)
1260162
  Панков Ю.А. Ресурсоведческое исследование шиповников (Rosa L.) Дальнего Востока. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Панков Ю.А.; АН СССР. Сиб. отд. Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 17л.
1260163
  Смирнов В.С. Ресурсоемкость российской экономики в зеркале статистики // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 4. – С. 62-68. – ISSN 0320-8168
1260164
  Батажок С.Г. Ресурсоефективне виробництво в циркулярний моделі економіки / С.Г. Батажок, Т.Г. Мазур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 35-46. – ISSN 2522-1620
1260165
  Черкаська О. Ресурсоємність господарства : стан та основні тенденції в регіональному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень споживання природних ресурсів та рівень ресурсоємності господарства регіонів України. Виявлено міжрегіональні відмінності, проаналізовано тенденції у споживанні окремих видів ресурсів та чинники, що їх визначають. Здійснене ...
1260166
  Путренко В.В. Ресурсоємність суспільно-територіального комплексу Харківської області : Географія регіонів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1260167
  Дрозд Т.М. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1260168
  Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 21-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1260169
  Покараев Г.М. Ресурсозбережение: проблемы и решения. / Г.М. Покараев. – М, 1990. – 141с.
1260170
  Ревко Т.В. Ресурсозбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 61-67. – ISSN 1993-6788
1260171
  Письменна О.Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 192-199 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1260172
  Чайковська В.П. Ресурсозбереження в системі управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 186-193
1260173
   Ресурсозбереження та економічний розвиток України : Формування механізмів переходу суб"єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія. – Суми : Університетська книга, 2006. – 551с. – Парал. тит. арк. англ. мов. – ISBN 966-680-296-1
1260174
  Царук А.Ю. Ресурсозбереження та його роль в ефективності функціонування гірничо видобувного комплексу України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 118-120
1260175
  Путренко В.В. Ресурсозбереження: регіональний аспект = Resource saving: regional aspect : монографія / В.В. Путренко ; [наук. ред. С.А. Лісовський] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2011. – 224, [1] с. : іл., табл. – Паралельна назв. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 198-220. – ISBN 978-966-02-6117-4
1260176
  Суворін О.В. Ресурсозберігаюча технологія нікель-хромового каталізатора гідрування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Суворін О.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1997. – 17л.
1260177
  Безугла Л.С. Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6806
1260178
  Штода О.И. Ресурсообеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 329-332 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1260179
  Карпінська І.А. Ресурсоощадні процеси кондиціювання води абсорбцією, десорбцією і окисленням домішок : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / І.А. Карпінська; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1260180
   Ресурсосберегающая технология разработки недр. – Апативы, 1987. – 94 с.
1260181
   Ресурсосберегающие направления научно-технического прогресса в промышленности. – Л., 1984. – 39с.
1260182
   Ресурсосберегающие системы обработки почвы. – М., 1990. – 242с.
1260183
   Ресурсосберегающие: факторы и эффективность. – К., 1989. – 200с.
1260184
  Наливайский Ресурсосберегающий механизм технического обновления промышленного производства / Наливайский, в.Ю. – Ростов, 1988. – 144с.
1260185
   Ресурсосбережение - важная задача народных контролеров. – К., 1987. – 172с.
1260186
   Ресурсосбережение - важнейший элемент повышения эффективности энергетического комплекса. – Ташкент, 1986. – 128с.
1260187
  Литвицкий В.А. Ресурсосбережение - важное направление интенсификации производства. / В.А. Литвицкий. – К., 1987. – 47с.
1260188
  Сергеев В.В. Ресурсосбережение - важный фактор ускорения / В.В. Сергеев. – Днепропетровск, 1988. – 86с.
1260189
   Ресурсосбережение - объективная потребность развития производства. – М., 1988. – 64с.
1260190
   Ресурсосбережение в условиях перестройки экономики. – М., 1989. – 140с.
1260191
  Соловьев М.В. Ресурсосбережение и интенсификация производства / М.В. Соловьев, А.В. Молчанов. – М., 1988. – 63с.
1260192
   Ресурсосбережение и научно-технический прогресс. – К., 1985. – 185с.
1260193
  Потравный И.М. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды / И.М. Потравный, В.Б. Захожай. – Киев : Урожай, 1990. – 285с.
1260194
  Лебединский Ю.П. Ресурсосбережение и экология / Ю.П. Лебединский, Ю.В. Склянкин, П.И. Попов. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 223с.
1260195
   Ресурсосбережение и энергохимическое использование нефти / А.В Степанов, Г.А. Ковтун, Г.Г. Матусевич, Н.И. Сульжик; НАНУ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев : Наукова думка, 2008. – 240с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0680-5
1260196
  Соколовская Г.А. Ресурсосбережение на предприятиях / Г.А. Соколовская, Т.С. Сигарева. – М., 1990. – 154с.
1260197
  Буров А. Ресурсосбережение при обеспыливании выбросов в атмосферу : ресурсозбереження / А. Буров, А. Буров, О. Цабиев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1260198
   Ресурсосбережение: Эколого-экономический аспект. – Киев : Наукова думка, 1992. – 212с.
1260199
  Савченко А.П. Ресурсосбережению - комплексный подход / А.П. Савченко. – Киев : Политиздат, 1987. – 287 с.
1260200
   Ресурсы Microsoft BackOffice : Exchange Server и Systems Management Server. – Дюссельдорф ; Киев ; Москва ; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1998. – 1008 с. – (Мастер : руководство для профессионалов). – ISBN 5-7791-0069-1
1260201
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – Москва
1. – 1996. – 638с.
1260202
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – Москва
2. – 1996. – 424с.
1260203
   Ресурсы Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server версия 3.5. – С.-Пб., 1995. – 720с.
1260204
  Трофимов В.С. Ресурсы алмазов в зарубежных странах / В.С. Трофимов. – М - Л, 1947. – с.
1260205
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
1. – 1975. – 286с.
1260206
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
2. – 1976. – 240с.
1260207
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
3. – 1976. – 194с.
1260208
   Ресурсы биосферы на территории СССР : Научные основы их рационального использования и охраны. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
1260209
   Ресурсы биосферы пустынь Средней Азии и Казахстана. – Москва : Наука, 1984. – 193с.
1260210
   Ресурсы бурых и длиннопламенных углей СССР. – Минск, 1980. – 161с.
1260211
  Торлин И.Г. Ресурсы веб-сайтов публичных библиотек Украины: компромисс предлагаемого и ожидаемого // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 0130-9765


  Попытка теоретически осмыслить цели, задачи и виды информации на веб-сайтах публичных библиотек, а также проанализировать пожелания удаленных пользователей и предложения публичных библиотек, относящиеся к содержанию веб-сайтов.
1260212
  Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 99-108. – ISSN 0321-2017
1260213
   Ресурсы водоплавающей дичи в СССР, их воспроизводство и использование. – М., 1968. – 126с.
1260214
   Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование. – М., 1977. – 118с.
1260215
  Лешихин М.И. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений поймы реки Васюгана и изучение содержания микроэлементов в их сырье и препаратах : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Лешихин М.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1260216
   Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. – Л., 1968. – 204с.
1260217
  Кузнецова М.А. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Ярославской области. : Автореф... Канд.фармацет.наук: / Кузнецова М.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
1260218
  Петров А.П. Ресурсы для борьбы с синдромом эмоционального выгорания // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 172-175. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1260219
   Ресурсы живой фауны. – Ростов-на-Дону
Ч. 1. – 1980. – 296с.
1260220
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 2. – 1982. – 320с.
1260221
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 3. – 1984. – 312с.
1260222
   Ресурсы животного мира Сибири: Рыбы. – Новосибирск, 1990. – 137с.
1260223
  Сахарова Н.А. Ресурсы и биологические основы рациоанльного использования некоторых лекарственных растений Кузнецкого алатау : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сахарова Н. А.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 23л.
1260224
   Ресурсы и воспроизводство. – М., 1983. – 94с.
1260225
   Ресурсы и геохимия подземных вод Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 149с.
1260226
  Кучеров Е.В. Ресурсы и интродукция полезных растений в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Москва, 1979. – 263с.
1260227
   Ресурсы и интродукция полезных растений Сибири. – Новосибирск, 1981. – 192с.
1260228
   Ресурсы и интродукция растений в Башкирии / Кучеров Е.В. – Уфа, 1983. – 114с.
1260229
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы и использования подземных вод Казахстана / У.М. Ахмедсафин, М.Х. Джабасов, В.Ф. Шлыгина ; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 155 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 147-153
1260230
   Ресурсы и международное сотрудничество. – М., 1968. – 288с.
1260231
   Ресурсы и народнохозяйственное использование углей Печорского бассейна. – Сыктывкар, 1988. – 114с.
1260232
   Ресурсы и проблемы использования агрохимического сырья Западной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 183с.
1260233
  Антипов В.И. Ресурсы и промышленность Юго-Восточной Азии / В.И. Антипов ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1973. – 239, [1] с. : со схем.
1260234
  Лукашев К.И. Ресурсы и развитие производительных сил БССР в семилетке / К.И. Лукашев, С.Н. Малинин. – Минск, 1961. – 108с.
1260235
  Аверина З.В. Ресурсы и рациональная организация сбора лекарственного растительного сырья в Ульяновской области. : автореф. ... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Аверина З.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 21л.
1260236
  Морозенская Е.В. Ресурсы и рынки Африки // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С.131-140. – ISSN 0869-1908
1260237
  Абдрашитов А.А. Ресурсы и условия формирования подземных вод зоны активного водообмена Зайсанской впадины на основе манинных методов обработки гидрогеологических данных. : Автореф... Канд. гиол.-минерал. наук: 04.00.06 / Абдрашитов А.А.; АН КиргССР. – Фрунзе, 1975. – 26л.
1260238
  Карачаровский В. Ресурсы инновационного роста в России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-22. – ISSN 0207-3676
1260239
  Кочеткова О.М. Ресурсы Интернета для библиотекарей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 0130-9765


  Возможность повышения квалификации библиотечных работников через глобальные сети передачи данных.
1260240
  Гулиев Урфан Ризван оглы Ресурсы коммерческих банков и совершенствование направлений их формирования : Дис... канд. эконом.наук: 08.04.01 / Гулиев Урфан Ризван оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 179л. – Бібліогр.:л.169-179
1260241
  Ямпольский М.М. Ресурсы краткосрочного кредита / М.М. Ямпольский. – М., 1974. – 143с.
1260242
  Суров Ю.П. Ресурсы лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае / Ю.П. Суров. – Томск, 1981. – 241с.
1260243
  Кукенов К М. Ресурсы лекарственных растений Казахстанского Тянь-Шаня / К М. Кукенов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
1260244
  Лукашев К.И. Ресурсы минерального сырья в капиталистических странах : Топливно-энергетическое сырье и металлические полезные ископаемые / К.И. Лукашев. – Москва : Внешторгиздат, 1953. – 224 с.
1260245
  Иванишвили Ш.В. Ресурсы непродовольственных товаров Грузинской ССР, их источники и использование. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Иванишвили Ш.В.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 37л.
1260246
   Ресурсы нетрадиционного газового сырья и проблемы его освоения. – Л., 1990. – 261с.
1260247
   Ресурсы нефти и газа и перспективы их освоения. – М., 1983. – 224с.
1260248
   Ресурсы нефти и газа и эффективное их освоение. – М., 1990. – 185с.
1260249
  Андреева А. Ресурсы образования: новый взгляд на ботанический сад. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0869-3617


  Ботанический сад Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова: три века истории
1260250
  Кулагина Е.В. Ресурсы педагогических работников школ на этапе модернизации образования: опыт Москвы, России и развитых стран / Е.В. Кулагина, М.А. Улисеева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
1260251
  Кирста Б.Т. Ресурсы поверхностных вод и естественное увлажнение территории Туркменистана. / Б.Т. Кирста. – Ашхабад, 1991. – 178 с.
1260252
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1. – 1958. – 791с.
1260253
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1959. – 711с.
1260254
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1959. – 564с.
1260255
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4 : Павлоградская область Казахской ССР. – 1959. – 576с. : Карта
1260256
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
5. – 1960. – 420с.
1260257
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1964. – 244с.
1260258
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 4 : Крым. – 1964. – 243, [1]с. : табл.
1260259
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1965. – 443, [1]с. : табл.
1260260
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1965. – 444с.
1260261
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4. – 1966. – 344с.
1260262
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Белоруссия и Верхнее Поднепровье. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .5, Часть 2-я : Основные гидрологические характеристики. – 1966. – 621с.
1260263
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1967. – 492с.
1260264
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1260265
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 280с.
1260266
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1260267
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 3 : Бассейн р. Северного Донца и реки Приазовья. – 1967. – 277, [2]с. : табл.
1260268
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
7. – 1967. – 396с.
1260269
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 .Вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1969. – 884с.
1260270
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Украина и Молдавия. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 6.Вып.2 : Среднее и Нижнее Поднепровье. – 1971. – 656с.
1260271
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1975. – 148с.
1260272
   Ресурсы поверхностных вод СССР : описания рек и озер и расчеты основных характеристик их режима. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 : Украина и Молдавия, вып. 1 : Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра) / [М.С. Каганер, Г.М. Баула, Н.П. Гладун и др.] ; под ред. канд. техн. наук М.С. Каганера. – 1978. – 489, [2] с., [1] л. к. : ил., табл. – Авт. вып. указаны на с. 3-4
1260273
  Вендров С.Л. Ресурсы поверхностных вод СССР, их использование и изучение / С.Л. Вендров, Г.П. Калинин. – Ленинград, 1959. – 28с.
1260274
   Ресурсы поверхностных вод СССР: Основные гидрол. характеристики (за 1963-1970 гг. и весь период наблюдения). – Ленинград
6. – 1976. – 623с.
1260275
  Вегуни Вреж Товмасович Ресурсы подземных вод Армянской ССР и перспективы их использования / Вегуни Вреж Товмасович. – Ереван, 1986. – 155с.
1260276
  Концебовский С.Я. Ресурсы подземных вод в водохозяйственных балансах орошаемых территорий / С.Я. Концебовский, Е.Л. Минкин. – Москва : Наука, 1986. – 196с.
1260277
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы подземных вод и гидрогеологические прогнозы в зоне переброски стока сибирских рек в Казахстан / У.М. Ахмедсафин, М.Х. Джабасов, Р.М. Курмангалиев ; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 129 с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 124-128
1260278
  Борисов В.А. Ресурсы подземных вод и их использование в народном хозяйстве : (на примере Узбекистана) / В.А. Борисов. – Ташкент : Фан, 1990. – 142с.
1260279
  Всеволожский В.А. Ресурсы подземных вод южной части Западно-Сибирской низменности / В.А. Всеволожский. – Москва : Наука, 1973. – 88с.
1260280
  Бартош Т.Д. Ресурсы пресноводных известковых отложений Нечерноземной зоны Европейской части РСФСР / Бартош Т.Д., Сталбова Э.Я. – Москва : Недра, 1983. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190
1260281
   Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезиаского бассейна. – М., 1991. – 258с.
1260282
  Львов М.С. Ресурсы природного газа СССР / М.С. Львов. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1260283
  Черемисов Ф.С. Ресурсы продовльственных товаров и их использование. / Ф.С. Черемисов. – М., 1975. – 94с.
1260284
  Сепп Ю.В. Ресурсы продуктивности картофеля. / Ю.В. Сепп, Х.Г. Тооминг. – Л., 1991. – 260с.
1260285
  Иоффе М.Я. Ресурсы продуктов животноводства: формирование и использование / М.Я. Иоффе. – М, 1983. – 151с.
1260286
  Рутгайзер В.М. Ресурсы развития непроизводственной сферы / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1975. – 229 с.
1260287
   Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. – М., 1988. – 162с.
1260288
  Синайская Т.М. Ресурсы речного стока Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Синайская Т.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 25 с.
1260289
  Дворецкая А. Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 0042-8736
1260290
  Каваляускас Б.М. Ресурсы солнечной радиации в Южной Прибалтике : Автореф... кандидата геогр.наук: / Каваляускас Б.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
1260291
  Никитин М.Р. Ресурсы солоноватых и соленых подземных вод СССР / М.Р. Никитин. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
1260292
  Пешехонов Ю.В. Ресурсы социального развития в 11 пятилетке / Ю.В. Пешехонов. – Москва, 1981. – 144 с.
1260293
  Карастелин С.А. Ресурсы социального развития трудовых коллективов / С.А. Карастелин, Г.Б. Поляк. – М., 1989. – 167с.
1260294
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
1. – 1965. – 564с.
1260295
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
2. – 1965. – 523с.
1260296
   Ресурсы твердых горючих ископаемых, их увеличение и комплексное рациональное использование в народном хозяйстве. – Ростов -на-Дону
2. – 1981. – 243с.
1260297
   Ресурсы термальных вод СССР. – М., 1975. – 152с.
1260298
  Сотник В.Ф. Ресурсы толокнянки в Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сотник В.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1260299
   Ресурсы углей и торфа. – М., 1989. – 193с.
1260300
   Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. – Москва, 1963. – 212с.
1260301
   Ресурсы фауны Туркменистана и проблемы их рационального использования. – Ашхабад, 1988. – 104с.
1260302
  Татаркин А.И. Ресурсы хозрасчетного предприятия: Механизм управления / А.И. Татаркин. – М., 1989. – 94с.
1260303
   Ресурсы экономического развития стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 240с.
1260304
   Ресурсы энергетического сырья. Горючие ископаемые. – Москва : Наука, 1980. – 179с.
1260305
  Якобашвили Н.З. Ресурсы эфиромасличного сырья Грузии и пути его рационального использования : Автореф... д-ра биол.наук: / Якобашвили Н.З.; АН АзССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Тбилиси, 1967. – 64л. – Бібліогр.:с.63-64
1260306
   Ресурсы ягодных и лекарственных растений и методы их изучения. – Петрозаводск, 1975. – 160с.
1260307
   Ресурсы, среда, расселение : памяти Алексея Александровича Минца : сборник. – Москва : Наука, 1974. – 271 с.
1260308
  Йонайтис В. Ресурсы, формирование и функционирование хозяино-паразитных энтомокомплексов в экосистемах / В. Йонайтис. – Вильнюс : Мокслас, 1990. – 228 с. – ISBN 5-420-00839-4
1260309
  Кулешов В.В. Ресурсы: Экономика и бережливость / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1990. – 124с.
1260310
  Деева П В. Ретарданты - регуляторы роста растений / П В. Деева, . – Минск : Наука и Техника, 1980. – 176с.
1260311
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичному романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1260312
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичому романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1260313
  Карашев Т. Ретгенографическое исследование икажений кристаллической структуры металлов при испытании на износ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карашев Т.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1962. – 10л.
1260314
   Ретельно і оперативно // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2. 3 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням Віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками регіональних Рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії-2013. У нараді взяли участь Міністр освіти і науки Д. ...
1260315
  Кишенко О. Ретестова надійність: сутність та шляхи визначення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 83-87


  Метою статті є аналіз проблеми ретестової надійності (test-retest reliability), шляхів її визначення. Розглянуто сутність ретестової надійності, можливості встановлення латентних факторів, що впливають на результати. Також проаналізовано базові ...
1260316
  Мариц А.М. Ретикуло-кортикальные взаимоотношения в зависимости от некоторых гормонов желез внутренней секреции и симпатической нервной системы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Мариц А.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1963. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1260317
   Ретикулярная формация мозга.. – Москва, 1962. – 664с.
1260318
  Кадыров Г.К. Ретикулярная формация ствола мозга и вегетативные функции : Автореф... д-ра биол.наук: / Кадыров Г.К.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
1260319
  Номоконова Л.М. Ретино-тегментальные проекции у амфибий и рептилий. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Номоконова Л.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 17л.
1260320
  Давыдова Т.В. Ретинотектальная система черепах / Т.В. Давыдова. – Москва : Наука, 1988. – 109с.
1260321
  Буачидзе Г.С. Ретиф де ла Бретонн в России / Г.С. Буачидзе. – Тбилиси, 1972. – 241с.
1260322
  Карев В.Н. Ретнгеновский эмиссионный и абсорбционный анализ мишеней для ядерных исследований и многокомпонетных спалавов : Автореф... канд. техн.наук: / Карев В. Н.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темп. – Х., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1260323
   Реторика на льубовта. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2001. – 200 с. – На обкл. автори статей : А. Прокопиев, J. Моjсиева-Гушева, А. Личева [ та ін. ]
1260324
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX- начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1260325
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX - начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1260326
  Коровина Ирина Реторта для экспериментов : творческая лаборатория детского чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1260327
  Пєхтєрєв В.О. Ретракти напівгрупи Т[нижній індекс n] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-129. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Дається опис усіх ретрактів напівгрупи Т[нижній індекс n] усіх перетворень множини N={1,2,…,n}.
1260328
  Сабалья Л. Ретрибуція: організуючий принцип людського суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-63


  У статті дискутуються питання про роль ретрибуції у житті людського суспільства, при цьому робиться наголос на значенні ретрибуції як організуючого принципу. Велика увага приділяється таким видам ретрибуції, як афективна, матеріальна, сексуальна, ...
1260329
  Кеворков Б.Г. Ретро / Б.Г. Кеворков. – Орджоникидзе, 1989. – 91с.
1260330
   Ретро для лидеров : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 34 : Фото
1260331
  Король П.П. Ретроазимутальні картографічні проекції: передумови розробки та напрями використання / П.П. Король, С.О. Пугач, М.М. Мельнійчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 20-32


  Обґрунтовано історичні передумови розробки ретроазимутальних картографічних проекцій та визначено їх місце у загальній схемі класифікації картографічних проекцій. Проаналізовано світовий досвід розробки ретроазимутальних картографічних проекцій. ...
1260332
  Курінний О.В. Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 153-157. – ISSN 1996-5931
1260333
  Гаврилюк Р.О. Ретроактивнысть норм податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.87-96. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1260334
  Мальована Л.М. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 185-190. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1260335
   Ретровирусы и их роль в патологии человека и животных: Сб. ст.. – Рига, 1989. – 127с.
1260336
  Акопян Р.А. Ретроградный распад твердых растворов / Акопян Р.А. – Москва : Металлургия, 1985. – 121 с.
1260337
  Гетьман З.О. Ретрогресія в діалогічному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 20-25. – ISBN 966-581-102-9
1260338
  Косенко О. Ретрокаталогізація журналів та продовжуваних видань у підшивках ретроспективної частини фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О. Косенко, П. Шекера // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 9-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено основні проблеми, що виникають у процесі ретрокаталогізації журналів та продовжуваних видань з карткового до електронного каталогу Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського. Розглянуто основні напрями роботи з ...
1260339
  Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Юлія Мисюра // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості ретроспективної каталогізації в Державній науково-педагогічній бібліотеці (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського. Виокремлено методи та технології проведення ретрокаталогізації періодичних видань. Висвітлено основні ...
1260340
  Козленко І. Ретрокіно - це один зі способів вивільнити українську культуру з лещат провінціалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Розмова з Іваном Козленком, заступником генерального директора Кінотеки, офіційна назва якої - Національний центр Олександра Довженка.
1260341
  Коваленко Э. Ретроконверсия: методы и подходы // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59 - 60. – ISSN 0869-4915
1260342
  Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д.І. Чижевського) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 22-25


  У статті йдеться про оптимальну методику ретроконверсії, запроваджену в ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з урахуванням її фінансових, технічних і кадрових можливостей. Наголошено на труднощах, з яким стикнулись бібліотекарі у процесі ретроконверсії ...
1260343
  Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема необоснованного доминирования «исторического» над "футурологическим" в культурологии и ее образовательной системе. Приводятся примеры негативных последствий такой практики в международном масштабе. Сделаны предложения ...
1260344
  Иениш Е.В. Ретропективный поиск технической литературы / Е.В. Иениш. – Москва, 1980. – 229 с.
1260345
  Репинская И.Б. Ретросинтетический подход к планированию синтеза органических соединений / И.Б. Репинская. – Новосибирск, 1989. – 92с.
1260346
  Бейдер В.Х. Ретроспектива : докум. повесть о рев. деятеле и публицисте В. Володарском / В.Х. Бейдер. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 384 с. – (История в биографиях). – ISBN 5-289-00280-4
1260347
  Шутова Наталья Ретроспектива : Триумф закономерен. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 44-45 : Фото
1260348
  Зубавіна І. Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 185-195. – ISBN 966-7021-96-3
1260349
  Коцоман В. Ретроспектива 1928-1976 / В. Коцоман. – Скопjе, 1976. – 99с.
1260350
  Петруха С.В. Ретроспектива антимонопольного контролю за злиттям суб"єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід / С.В. Петруха, І.О. Желєзко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: 16 назв
1260351
  Безансон Ален Ретроспектива безпам"ятства // Критика. – Київ, 2003. – Грудень, (число 12). – С. 20-22
1260352
  Давиденко О.В. Ретроспектива вивчення проблематики законодавства про шлюб та сім"ю 1920-1923 рр. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 78-80
1260353
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1728-3671
1260354
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Для розуміння причин, які впливали на появу перонізму, необхідно дослідити тенденції політичного розвитку Аргентини. Зокрема процеси, які відносяться до періоду становлення державності. У статті робиться спроба проаналізувати особливості політичного ...
1260355
  Морозова І. Ретроспектива державотворчих змагань Західноукраїнської Народної Республіки у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях 1930-х рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 154-169. – ISSN 2524-0315
1260356
  Парфенюк О.С. Ретроспектива досліджень і розробок ефективної і надійної техніки переробки дискретних вуглецевих матеріалів і відходів / О.С. Парфенюк, А.А. Топоров // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 84-99 : рис. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 2415-7902
1260357
  Мельник В.В. Ретроспектива екзистенціального страху у протестантській філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 112-118


  У статті розглядається страх, як конструктивний екзистенціал в філософії протестантизму, який трансформується через пограничну ситуацію людського буття. В статье рассматривается страх, как конструктивный экзистенциал в философии протестантизма, ...
1260358
  Буздан Б. Ретроспектива і перспектива менеджменту в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 41-46
1260359
  Єщенко П. Ретроспектива і перспектива політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-42. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
1260360
  Краус К.М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном : монографія / Краус Катерина Миколаївна, Краус Наталія Миколаївна. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-447-1
1260361
  Эрлихман Вадим Ретроспектива ложных лиц : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1260362
  Харченко С. Ретроспектива международного опыта анализа риска / С. Харченко, Р. Ананьева // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 61-69.
1260363
  Кравченко І. Ретроспектива наукових шкіл // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 6
1260364
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106.
1260365
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106. – Бібліогр.: с. 98-102, 104-105


  У статті розглянуто основні підходи до систематизації податкових принципів. Запропоновано авторський підхід до класифікації податкових принципів.
1260366
  Буркат В.П. Ретроспектива публіцистики / Валерій Буркат. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 256с. – ISBN 966-540-054-1
1260367
  Молчанова В.С. Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного Интернет-аукциона eBay / В.С. Молчанова, Е.В. Видищева, И.И. Потапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 423-432. – ISSN 1993-6788
1260368
  Корина Д. Ретроспектива разработки принятия II Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-97. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1260369
  Вонсович Г.Б. Ретроспектива рефлексії ідеології Д. Донцова ("Не визволимосяполітично, поки не визволимося духовно" ("Росія чи Європа?") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 6-16. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1260370
   Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс = Ретроспектива рыночных преобразований в Украине: современный дискурс / Горкіна Л.П. [та ін.] ; за ред. Л.П. Горкіної ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 760 с. – Бібліогр. : С. 693-760. – ISBN 978-966-02-5610-1
1260371
  Гук Л. Ретроспектива розвитку компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
1260372
  Теренко О. Ретроспектива розвитку освіти дорослих у США і Канаді // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7263-79-0
1260373
  Статівка О.О. Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 129-138. – ISSN 2224-9281
1260374
  Шийка О.І. Ретроспектива розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 89-95. – ISSN 2308-4081
1260375
  Харченко С. Ретроспектива сполучних засобів що, що+Pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубсстантивним: нормативний аспект // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 59-76. – ISSN 1682-3540
1260376
  Кошак О. Ретроспектива становления і розвитку радіомовлення на Донеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-35. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дана розвідка - це лише спроба узагальнити історичні відомості щодо становлення місцевого радіомовлення на Донеччині, осмислити умови розбудови державного мовлення в регіоні та його затребуваність суспільством. This research is only an attempt to ...
1260377
  Бенедисюк Д. Ретроспектива становлення і пріоритети розвитку ринку цінних паперів в Україні / Д. Бенедисюк, С. Голубка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 5 (237). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
1260378
  Кошак О.М. Ретроспектива становлення і розвитку радіомовлення на Луганщині // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 45-49


  Проголошення незалежності України взято за відправний момент пошуку і поступового закріплення нових прийомів, форм і засобів роботи в регіональному радіоефірі, відмінних від притаманних командно- адміністративній системі. Досліджено, як відбувалася ...
1260379
  Шляхова Валентина Ретроспектива становлення українознавчих студій у царині лінгвістики та лінгводидактики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено огляд лінгвістичних та лінгводидактичних проблем, які ставали об"єктом наукового осмислення на форумах, зініційованих колективом відділу "Мова як українознавство". Виявлено динаміку зростання кількості напрямів наукового пошуку у ...
1260380
  Черваньов Д.М. Ретроспектива та перспектива економічної думки у Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-8. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються загальні умови та основні напрями розвитку економічних досліджень в Україні і, зокрема в Київському університеті у другій половині ХІХ ст.
1260381
  Соломаха А.Г. Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 283-295. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу та узагальненню підходів до розуміння сутності та проблематики поліцейського права в період методологічної кризи поліцеїстики ХVІІІ-XIX ст. і визначенню на цій основі сучасних концептуальних засад поліцейської діяльності та ...
1260382
  Піскова Ж. Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств / Ж. Піскова, І. Харь // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1260383
  Мун Соен Ретроспектива творчества Юн Хенгына: абстрактные пейзажи молчания и возвышенного // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 42-47. – ISSN 1738-8252
1260384
  Базіль Л.О. Ретроспектива формування літературознавчої компетентності вчителя: обгрунтування періодизації історичного розвитку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 20-27. – (Серія : Педагогічні науки)
1260385
  Гончаренко Ірина Василівна Ретроспектива формування сільських територій регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 204-209. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджуються історичні аспекти формування сільських територій України Вивчаються сучасні проблеми та розглядаються перспективні напрями розвитку сільської місцевості.
1260386
  Сергеев Владимир Ретроспектива. Как турфирме защититься от клиентов-вымогателей : Рэкет в туризме. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
1260387
   Ретроспектива. О стратегии развития турфирмы : Дороги, которые мы выбираем. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-52
1260388
  Рассохин Олег Ретроспектива. Отраслевые союзы: "за" и "против" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 30-31 : Фото
1260389
  Литвин А.В. Ретроспективи становлення конференції "Technology Entertainment Design" (TED) як бренда / А.В. Литвин, І.Г. Романченко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (66). – C. 86–94. – ISSN 2077-7264
1260390
   Ретроспективна библиографіа на Македониіа. – Скопіе, 1970. – 289с.
1260391
  Даревич Д. Ретроспективна виставка Христини Кудрик у Львові // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 16 серпня (число 31). – С. 12
1260392
  Прокопенко Л.С. Ретроспективна національна бібліографія Швеції: ХVII-ХХІ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 57-63. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є історико-бібліографознавче узагальнення основних напрямів і результатів розвитку ретроспективної національної бібліографії Швеції у ХVII-ХХІ ст. Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, всебічності та ...
1260393
  Бутівщенко С. Ретроспективна оцінка внутрішніх можливостей впливу системи державного управління на структуризацію середньої професійної освіти в україні у 1920-1927 роках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.379-386
1260394
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко : Епоха Кучми. Pre-Ющенко / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 179, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці частин. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-182-2
1260395
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Втрата сподівань : Епоха Ющенка. Втрата сподівань / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 201, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-184-6
1260396
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Довга прелюдія : Епоха Ющенка. Довга прелюдія / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 263, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-183-9
1260397
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму : Епоха Януковича. Агонія режиму / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 456, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1260398
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода : Епоха Януковича. І наступила свобода / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2013. – 543, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1260399
   Ретроспективна регіональна карта земного покриву для України: методологія побудови та аналіз результатів / Н.М. Куссуль, А.Ю. Шелестов, С.В. Скакун, Р.М. Басараб, Б.Я. Яйлимов, М.С. Лавренюк, А.В. Колотій, Д.Ю. Ящук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 31-39. – ISSN 1561-8889


  Пропонується методологія побудови ретроспективних карт земного покриву для території України, заснована на використанні інтелектуальних методів обробки супутникових даних, а саме нейромережевої класифікації часових рядів космічних знімків супутників ...
1260400
   Ретроспективная выставка дипломных работ художественных вузов СССР.. – М., 1977. – 239с.
1260401
  Семеновкер Б Ретроспективная государственная библиография СССР. : Справочник / Б Семеновкер. – Москва : Книжная палата, 1990. – 303 с.
1260402
   Ретроспективная и сравнительная полиотология : публ. и исслед. – Вып. 1. – М., 1991. – 361с.
1260403
  Кисловская Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов : практическое пособие / Г.А. Кисловская. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 109)
1260404
   Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ГПНТБ СО РАН / А.А. Стукалова, С.Р. Баженов, О.Л. Лаврик, Н.С. Редькина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 95-101. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы работы Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов (создание имидж-каталогов). Рассмотрены результаты этой ...
1260405
  Дрозд О.М. Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси / О.М. Дрозд, В.В. Мыхлик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 158-164. – ISSN 2224-1825


  Описаны основные этапы работы Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов.
1260406
  Стукалова А.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов: опыт российских библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 55-66. – ISSN 1815-3186


  Проведен анализ деятельности российских библиотек в области ретроспективной конверсии карточных каталогов. Показаны основные способы ретроконверсии. Рассмотрены результаты этой деятельности.
1260407
  Левин Г.Л. Ретроспективная национальная библиография: основные тенденции современного развития // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены общие представления о национальной библиографии, специфика развития ее ресурсов на современном этапе. Проанализированы видовая структура и состояние ресурсов ретроспективной национальной (Росии) библиографической информации. Намечены ...
1260408
  Ковальський А.В. Ретроспективне дослідження єврейських синагог Поділля XVII - XVIII століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 160-164. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1260409
  Ситнікова А.О. Ретроспективне дослідження значення запровадження податків у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 112-114. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1260410
  Тарасенко В. Ретроспективне пізнання в соціології: деякі гносеологічні та методологічні проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1563-3713
1260411
  Бардус І.О. Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп"ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх іт-фахівців до продуктивної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 23-28. – ISSN 2413-1571
1260412
  Наумова М.А. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 198-208. – ISSN 2222-4459
1260413
  Семенченко А.В. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 209-214. – ISSN 2222-4459
1260414
  Погріщук Г.Б. Ретроспективний аналіз визначення якісного стану оцінки земельних ресурсів / Г.Б. Погріщук, Б.В. Погріщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1260415
  Магрламова К. Ретроспективний аналіз вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 86-92. – ISSN 2308-4634


  У статті викладено результати ретроспективного аналізу вищої медичної освіти у Великій Британії; виокремлено та обгрунтовано критерії, що дозволили класифікувати досліджуване явище в його еволюційному поступі. Стаття містить результати аналізу ...
1260416
  Грищенко І.М. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості / І.М. Грищенко, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1260417
  Гончар О.М. Ретроспективний аналіз гідролого-гідрохімічних досліджень басейну річки Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 123-131. – Бібліогр.: 45 назв
1260418
  Нікітська Ю. Ретроспективний аналіз державного управління освітою дорослих у Англії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 178-186. – ISSN 2077-1827


  "У статті здійснено ретроспективний аналіз пріоритетних напрямів управління системою професійної освіти дорослих у Англії".
1260419
  Щепанський Е.В. Ретроспективний аналіз державного управління соціально-економічним розвитком // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 279-283. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1260420
  Кульчицький В.Й. Ретроспективний аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1681-2751
1260421
  Царик І.М. Ретроспективний аналіз динаміки об"єднань громадян в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 84-87
1260422
  Мамічева О.В. Ретроспективний аналіз дослідження проблеми здібностей за кордоном // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 240-255. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 9). – ISBN 978-966-2142-93-8
1260423
  Сарнавський С.П. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя Середнього Дніпра (від перших згадок до детальних описів – IV ст. до н. е – кінець XVIII ст.) / С.П. Сарнавський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 46-66. – ISSN 2306-5680


  Висвітлено питання опису відповідних річок в період античності та середньовіччя, зокрема елементи географічного положення їх річкових систем, водного режиму, умов живлення, господарського використання, елементи річкових долин та органічний світ їхніх ...
1260424
  Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 32-47. – ISSN 2306-5680


  Доведено необхідність виконання досліджень річкової мережі районів річкових басейнів України із застосуванням типології річок, прийнятої в Європейському Союзі. Розглянуто історичні аспекти розвитку знань щодо гідрографічної мережі України. Здійснено ...
1260425
  Рудько Г.І. Ретроспективний аналіз еколого-гідрохімічних умов Донецької області у зв"язку з екологічним нормуванням якості вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1726-5428
1260426
  Тимченко І.П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 146-151. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано динаміку видобутку, імпорту та споживання первинних енергоресурсів, що показує зниження рівня видобутку та збільшення імпорту ресурсів. Встановлено необхідність диверсифікації джерел енергопостачання. Ідентифіковано ключові точки росту ...
1260427
  Бартащук Л.П. Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 23-28
1260428
  Гапон В. Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Л. Чимбай, О. Барабаш // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 44-54
1260429
  Некрасов О.О. Ретроспективний аналіз заходів запобігання втечам з місць позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 121-123
1260430
  Журова І.І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 182-187. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1260431
  Сакаль О. Ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні / О. Сакаль, Н. Третяк // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 105-115. – ISSN 1818-4170
1260432
  Вітвіцький С. Ретроспективний аналіз змісту соціального контролю (за часів СРСР) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 54-57
1260433
  Тувакова Н.В. Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 49-53


  Зроблено аналіз класичних і неокласичних теорій економічного зростання та виявлено чинники, що дозволяють їх адаптувати до сучасних умов.
1260434
  Прокопчук К. Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 258-263. – ISSN 1561-4999
1260435
  Западнюк С.О. Ретроспективний аналіз міждержавних міграцій населення України (2000-2007 рр) : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1260436
  Гороть А. Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 49-54. – ISSN 2409-4544
1260437
   Ретроспективний аналіз навчання лікарів-інтернів фаху "Внутрішні хвороби" та шляхи оптимізації практичної підготовки / М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, О.І. Коцюба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 105-109. – ISSN 1681-2751
1260438
  Гончаров А.Ю. Ретроспективний аналіз наслідків інтеграції України з іншими державами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 131-132
1260439
  Гороть А. Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 44-49. – ISSN 2409-4544
1260440
  Комарницька Г.О. Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 409-414. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1260441
  Іщенко В.В. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 73-76
1260442
  Доброскок І. Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах України в XIX ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 74-82. – ISBN 978-617-7009-20-6
1260443
   Ретроспективний аналіз парків Ірпеня XX століття в контексті історичної, соціокультурної та рекреаційної цінності міста / І.В. Швець, С.П. Паламарчук, О.С. Подволоцька, А.В. Кулик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 113-120. – ISSN 2226-0285
1260444
  Устименко О. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для Збройних Сил України в системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної опереції / О. Устименко, Г. Капосльоз, М. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 214-226. – ISSN 2617-1775
1260445
  Рябчинська О.П. Ретроспективний аналіз підходів щодо визначення ефективності системи покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 199-203. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1260446
  Іщенко О.М. Ретроспективний аналіз політичних механізмів регулювання владних відносин в процесі становлення української державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 200-209. – ISBN 966-628-134-1
1260447
  Бабієва А. Ретроспективний аналіз політичного насилля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 131-141. – ISBN 966-628-197-5
1260448
  Жишко О.В. Ретроспективний аналіз правового статусу Автономної республіки Крим // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 110-113. – ISBN 978-966-600-475-1
1260449
  Небрат В.В. Ретроспективний аналіз практики урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 174-193. – ISSN 0320-4421
1260450
  Шевченко О. Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано ефективність методологічного підходу до створення емпіричних регресійних моделей формування концентрації та річного винесення радіонуклідів, шляхом поетапного підбору чинників, які характеризують водозбірний басейн і обумовлюють ...
1260451
  Цзіці Л. Ретроспективний аналіз проблеми лідерства у зарубіжних наукових дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
1260452
  Почепецька А.І. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-29
1260453
  Гороть А. Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 45-49
1260454
  Тхі Тху Лінь Нгуен Ретроспективний аналіз процесу міжнародної економічної інтеграції В"єтнаму // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 415-427. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1260455
  Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1260456
  Голубчак К.Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об"єктів гірської частини Івано-Франківської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 103-114 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1260457
  Бабенко М. Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти Катеринославщини наприкінці XIX - початку XX ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 107-111. – ISSN 2308-4634
1260458
  Тимчук О. Ретроспективний аналіз розвитку державних фінансів української держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 119-122. – ISSN 1993-0259
1260459
  Ван Цізі Ретроспективний аналіз розвитку духового інструментального виконавства в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 110-115. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1260460
  Свистак-Яроцька Ретроспективний аналіз розвитку екологічної освіти в Японії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 185-192. – ISSN 2309-9127
1260461
  Гавриленко Т. Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984-1991 рр. // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 115-126. – ISSN 2077-1827
1260462
  Русалкіна Л.Г. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення професійної підготовки лікарів в Україні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 90-94. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1260463
  Приходькіна Н. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2411-1317
1260464
  Баличев Є.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку податків на споживання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 126-132
1260465
  Коберник І.В. Ретроспективний аналіз розвитку процесів злиття і поглинання та основні мотиви їх здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1260466
  Данилова О.І. Ретроспективний аналіз розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (кінець 50-х - 80-ті роки XX століття) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 27-47. – ISBN 978-966-2919-93-6
1260467
  Клокар О.О. Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 219-225. – ISSN 2308-1988
1260468
  Рекова Н.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 156-163. – ISSN 2222-0712
1260469
  Міняйло О. Ретроспективний аналіз ролі державних видатків у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1260470
  Нечитайло І.М. Ретроспективний аналіз семантики слов"янських діалектизмів (міжрегіональні ізоглоси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 326-331. – Бібліогр.: Літ.: с.с.330-331
1260471
  Рибалко Л.П. Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 234-240. – ISSN 2222-4459
1260472
  Малюга В. Ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману / В. Малюга, А. Кравченко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману. Розкрито історію становлення та розвитку, що налічувала численні моменти коливання наукової думки. Висвітлено ключові теоретичні та практичні ...
1260473
  Тесленко В.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1817-3764
1260474
  Пиляєва Л.В. Ретроспективний аналіз стилів політичного лідера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 58-63. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1260475
  Бережна І.Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 68-72.
1260476
  Олещук П.М. Ретроспективний аналіз сучасного етапу розвитку політичної культури України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1260477
  Цісарчук В.Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 147-153. – (Педагогіка ; № 3)
1260478
  Кошель А.О. Ретроспективний аналіз теорій вартості як основи економічної оцінки землі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 35-38
1260479
  Римар М.В. та ін. Ретроспективний аналіз теорій впливу державного боргу на економічний розвиток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1260480
  Стеченко Д.М. Ретроспективний аналіз територіальної організації агропромислового виробництва Волинської області / Д.М. Стеченко, В.С. Корчун, О.І. Бодун // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 49-53. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1260481
  Ярхо Т.О. Ретроспективний аналіз феномену кліпового мислення та його врахування в дидактиці сучасної математичної підготовки у технічних ЗВО // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 176-182. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1260482
  Акуленко К.В. Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 171-179


  Проаналізовано вплив інтеграційних процесів на формування ефективних форм господарювання в Україні. Виявлено особливості формування інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Запропоновано напрями розвитку раціональних форм ...
1260483
  Супрун Н.А. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 301-313. – ISSN 0320-4421
1260484
  Городиський Ю.Я. Ретроспективний аналіз формування мережі християнських сакральних місць у Львівській області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 126-131. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1260485
  Ліфанова М.І. Ретроспективний аналіз формування міжнародних фінансових центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1260486
  Жучінський О.Ю. Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 27-31. – ISSN 1997-4167
1260487
  Кулєшов С.О. Ретроспективний аналіз формування та розвитку змісту комп"ютерної освіти в університетах США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 209-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1260488
   Ретроспективний аналіз формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності / І.С. Крамаренко, Д.С. Войт, Н.О. Прокопенко, Є.С. Клецов, Ю.Ю. Кльоц // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1260489
  Цимбал С.В. Ретроспективний і психосемантичний аналіз психолінгвістики як міждисциплінарної наукової дисципліни // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 27-30
1260490
  Лохман Н.В. Ретроспективний індексний аналіз інтенсивності інноваційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 103-109. – (Серія "Економіка")
1260491
  Козаченко Т.І. Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні / Т.І. Козаченко, Т.В. Дідун // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1260492
  Коппель О.А. Ретроспективний контекст глобальних брендів міжнародних відносин / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 19-58. – ISBN 978-966-9725-65-3
1260493
  Чуйко В.О. Ретроспективний огляд розвитку масових свят в Україні в 60-80-і рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 163-172
1260494
  Піскун О.М. Ретроспективний огляд становлення інформаційного простору Миколаївського регіону // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 31-34


  За мету дослідження взято аналіз динаміки розвитку регіональних засобів масової інформації (як друкованих, так і електронних) в історичному контексті. Визначено їхню роль і місце в процесі подальшої розбудови миколаївських ЗМІ. The goal of our ...
1260495
  Гладченко Л.І. Ретроспективний підхід щодо тлумачення сутності сучасних економічних категорій / Л.І. Гладченко, Р.І. Вішліна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1260496
  Нікітіна О. Ретроспективний погляд на інститут заохочень засуджених // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 115-117
1260497
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. Частина 3. Уроки реформування та перспективи подальшого розвитку (2000-2005 рр.) : (продовження, початок у № 11 та 12 за 2005 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1260498
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. : (закінчення, початок у №11, 12 за 2005 р. та у №1 за 2006 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1260499
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 5-10
1260500
  Кліх Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування / Лариса Кліх // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-99. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1260501
  Кліх Л.В. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі НУБіП України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 131-134. – (Серія : Педагогічні науки)
1260502
  Никитюк Т. Ретроспективний погляд на теорію невизначеності підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 105-112


  У статті розглядається процес формування теорії невизначеності підприємницької діяльності. Проаналізовано зв"язок категорії "невизначеність" та "ризик".
1260503
  Москвяк Н.В. Ретроспективний порівняльний аналіз фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 19-26 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1260504
  Круль В.П. Ретроспективний поселенський потенціал адміністративних районів Західної України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 105-113. – Бібліогр.: 51 назва
1260505
  Ковальська Л.А. Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 23-31. – ISSN 2409-9805
1260506
  Павлова О. Ретроспективний структурогенетичний та геотермохронометричний моніторинг метаморфічних та тектонічних подій у докембрії (на прикладі Українського щита) / О. Павлова, О. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто можливість застосування та складові моніторингу головних етапів метаморфізму та тектонічних подій докембрію на прикладі західного регіону Українського щита. ...
1260507
  Опанасенко А. Ретроспективний та перспективний аналіз розвитку розуміння і забезпечення прав корінних народів України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (123). – С. 78-87. – ISSN 2308-0361
1260508
  Деменіна О.М. Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.55-58. – ISSN 1606-3732
1260509
  Кагановська О.М. Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 122; 7 п.
1260510
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219 л. + Додатки : л. 202-219. – Бібліогр.: л. 181-201
1260511
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1260512
  Полтавець С. Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 456-466. – ISSN 2224-9516
1260513
  Камінська Т.М. Ретроспективні дослідження показників фізичного розвитку школярів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 44-50. – ISSN 2226-1230
1260514
  Поручинська І.В. Ретроспективні особливості заселення території Північно-Західного економічного району України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 192-197. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1260515
  Джаман М.О. Ретроспективні особливості формування системи розселення на території історико-географічного краю Полтавщини / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 91-103. – Бібліогр.: 28 назв
1260516
  Лозинський В. Ретроспективно-географічний аналіз львівського міського полігону ТПВ / В. Лозинський, І. Колб, Т. Ільків // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 45-57 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 56-57. – ISSN 2414-9993
1260517
  Круль Володимир Петрович Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02 / Круль В.П.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 442 л. + Додаток: л.390-442. – Бібліогр.: л.358-389
1260518
  Круль В.П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Автореф. дис. ...д-ра географ.наук: Спец.11.00.02 / Володимир Петрович Круль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 8 назв
1260519
  Грицюк І.В. Ретроспективно-географічний аналіз формування і змін стану ставків Волинської області у XIX-XXI століттях / І.В. Грицюк, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 7-20. – ISSN 0868-6939
1260520
  Гавришок Б. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області / Б. Гавришок, М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 16-24. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1260521
  Копаниця О.В. Ретроспективно-поняттєвий аналіз категорії лідерства // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 234-241
1260522
  Ковальчук І.П. Ретроспективно-прогностичний погляд на стан і напрями розвитку української геоморфології в інформаційну добу // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 33-39. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1260523
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1260524
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1260525
  Грубова Е.М. Ретроспективный анализ дореволюционного российского уголовного законодательства об ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1260526
   Ретроспективный анализ изменчивости землепользования на слитых почвах замкнутых западин Приазовья / Д.И. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Кулянина, А.В. Брызжев, П.В. Королева, Н.В. Калинина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1168-1194 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1260527
  Падерин А.В. Ретроспективный анализ использования информационно-коммуникационных, мультимедийных и интернет-технологий в обучении студентов вузов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 166-172
1260528
  Чатинян Н.В. Ретроспективный анализ развития малых форм агробизнеса (2-я половина ХIХ века - настоящее время) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 228-231. – ISSN 1728-8878
1260529
  Чернышева З.Д. Ретроспективный анализ развития состава и содержания бухгалтерской отчетности организаций / З.Д. Чернышева, А.Б. Тресницкий // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 100-104 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1260530
  Барыш А.Е. Ретроспективный анализ результатов межтелового спондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами / А.Е. Барыш, Р.И. Бузницкий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 58-63. – ISSN 0030-5987
1260531
  Воронин Ю.А. Ретроспективный анализ систем наблюдений в геологоразведке за счет моделирования на ЭВМ / Ю.А. Воронин, С.К. Туренко. – Новосибирск, 1983. – 26с.
1260532
  Искужина Г.Р. Ретроспективный анализ теоретических взглядов на развитие категории "конкуренция" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1728-8878
1260533
   Ретроспективный библиографический указатель опубликованных работ сотрудников ЗапСибНИГНИ, 1980-1985 гг.. – Тюмень, 1987. – 144с.
1260534
  Стайнке Р.Р. Ретроспективный взгляд на Косовскую кампанию НАТО 1999 года: юридически спорное, но оправданное исключение? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 49-62. – ISSN 1812-1101
1260535
  Подгородецкий П.Д. Ретроспективный ландшафтный анализ природно-антропогенных геосистем : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 52-59 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1260536
  Ржевская Е.А. Ретроспективный мечтатель русского модерна // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-131. – ISSN 0236-2007


  К.А. Сомов
1260537
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 1 : А-Я (русский алфавит). А (латинский алфавит). – 1974. – 496 с.
1260538
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 2 : B - C. – 1975. – 453 с.
1260539
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 3 : D - I. – 1976. – 469 с.
1260540
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 4 : J - M. – 1977. – 480 с.
1260541
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 5 : N - R. – 1978. – 538 с.
1260542
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965 : Естественные науки. Техника. Медицина. Сельское хозяйство. – Москва : Книга
Т. 6 : S - Z. Дополнения. – 1979. – 600 с.
1260543
  Ломакина Н.М. Ретроспективный сводный указатель отечественных журналов, / Н.М. Ломакина. – Донецк, 1979. – 70с.
1260544
  Марченко Н. Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 45-54


  У статті подано ретроспекцію видання шести поезій Тараса Шевченка у лейпцизькому збірнику 1859 р., де розглядається роль друкованого слова в суспільно-політичному житті Росії ХІХ ст. та відбувається осмислення минулого задля виявлення в ньому зародків ...
1260545
  Салата О. Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941-1944 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 44-52


  У статті здійснено історичну ретроспекцію постаті Тараса Шевченка та його творчого доробку. Показано нім. ідеологічну машину, яка використовувала у пропагандистських цілях постать і творчість Т. Шевченка та ін. укр. відомих діячів. Розкрито основні ...
1260546
  Космеда Т.А. Ретроспекція як методологічна основа дослідження "живого" мовлення Івана Франка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-33. – ISSN 0027-2833
1260547
  Газін В. Ретроспекція: дебет і кредит індустріалізації в Радянському Союзі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Якщо у відомій схемі бухгалтерського обліку ліву сторону заповнити солідними цифрами промислового розвитку СРСР другої пол. 20–30-х рр. минулого століття, а в правій відобразити стан соціальної сфери, то побачимо, що отримані результати геть не ...
1260548
  Дубнищева Т.Я. Ретрофизика в зеркале философской рефлексии : Учеб. пособие / Т.Я. Дубнищева. – Москва : Инфра-М, 1997. – 334 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-554-0
1260549
  Садыхбеков Агасаф Рафик оглы Ретрофлексия в системе английского вокализма: (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Садыхбеков Агасаф Рафик оглы; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1260550
  Исакова О.Н. Ретрофонд патентных документов: задачи и перспективы использования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 243-248. – ISSN 2224-1825
1260551
  Хилпатрик Д. Ретт Батлер. / Д. Хилпатрик. – К., 1994. – 512с.
1260552
  Анцов В.Л. Ретушер-любитель : практическое руководство по ретушированию и отделке фотографических негативов и позитивов : раскрашивание фотографий / Анцов В.Л. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Кн-во "А.Ф. Сухова", 1914. – 72 с. – С 4 рис. в тексте
1260553
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как / К. Сюттерлин. – М., 1974. – 110с.
1260554
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как. / К. Сюттерлин. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
1260555
  Геодаков А.И. Ретушь фотоснимков / А.И. Геодаков. – М., 1965. – 128с.
1260556
  Горенко М. Рефат Чубаров. Хто наступний? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 5


  Кримські сепаратисти реалізують чіткий план негласного витіснення з Криму всіх, хто незгодний з імперською політикою примусу.
1260557
   Рефат Чубаров: "Це не просто символічна подія" // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 4


  Про запровадження в Інституті філології (кафедра тюркології) із 2014 року спеціальності «кримськотатарська мова і література та переклад».
1260558
  Чайка В.М. Рефеиды Центральной Сахары / В.М. Чайка. – М., 1979. – 175с.
1260559
  Чайка В.М. Рефейские зеленокаменные пояса Северной Африки и их рудные месторождения / В.М. Чайка. – М., 1990. – 103с.
1260560
  Топольский Рефеодализация в экономике крупных землевладений в Центральной и Восточной Европе. / Топольский, ж. – М., 1970. – 18с.
1260561
  Бурім Д. Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період / Д. Бурім, Ю. Черченко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 481-516. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1260562
  Пізнюк Л.В. Реферат і анотація: актуалізація й перегляд нормативів і вимог / Л.В. Пізнюк, М З. Свердлик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 43-51. – ISSN 2409-9805
1260563
  Тріщук О.В. Реферат: його суть та співвідношення з первинним текстом // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-158. – Бібліогр.: c. 157-158; 15 назв
1260564
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.2. – 1958. – 141 с.
1260565
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.3. – 1958. – 43 с.
1260566
   Реферати на македонските саависти за VII Магународен славистички конгрес во Варшава. – Скопjе, 1973. – 193с.
1260567
  Ейсмонт Ю. Реферативна база даних "Україніка наукова": минуле, сьогодення й майбутнє // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1260568
  Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки / Тамара Воловенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються ключові характеристики та переваги використання баз даних як електронного інформаційного об"єкта. Висвітлено формування галузевого реферативного ресурсу з психолого-педагогічних питань й освіти, участь у цьому процесі мережі ...
1260569
  Діденко Ю.В. Реферативна база для гуманітарних і соціальних наук ERIH PLUS // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 66-69. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1260570
  Рабаданова Л. Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації / Людмила Рабаданова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 18-21. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто інформаційне забезпечення освітянської галузі як наукову комунікацію, що передбачає оперативний обмін результатами досліджень. Проаналізовано реферативну діяльність ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та її значення у забезпеченні фахових ...
1260571
  Букшина Т. Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань) / Тамара Букшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 8-13. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються результати моніторингу відображення масиву реферативної інформації з питань педагогіки, психології й освіти з наукових періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики у чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2012-2013 ...
1260572
  Академия Реферативная информация / Академия, педагогических наук
Вып. 1, 3-6. – 1975
1260573
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах вузов Украинской ССР. – Киев, 1967. – 30с.
1260574
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах института микробиологии и вирусологии им. акад. Д.К.Заболотного АН УССР в 1971 году.. – К., 1972. – 36с.
1260575
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного АН УССР в 1967 году.. – К., 1968. – 27с.
1260576
   Реферативная информация по кинотехнике (обзор литературы за 1967 г.). Звукотехника.. – Вып.1. – М., 1968. – 63с.
1260577
   Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління = Abstract journal Institute of electromechanics, energy saving and control systems / М-во освіти і науки України, Кременчуць. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук : КрНУ, 2012-. – ISSN 2308-9059
№ 4. – 2015. – 124 с.
1260578
   Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2017-2018 роках // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 195-215. – ISSN 2310-6158
1260579
  Пушкар П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського Суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
1260580
  Захарова О.С. Реферативний огляд монографії П.П. Заворотька "Процессуальные гарантии исполнения судебного решения" // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-520-178-6
1260581
   Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки) / [Солдатенко О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; НДІ фін. права [та ін.]. – 2-е вид., оновл. – Київ : Алерта, 2010. – 199, [1] с. – До 90-річчя навч. закл.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-032-4
1260582
   Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інститутут фінансового права (2002-2008 роки) / Солдатенко О.В. [ та ін. ] ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; АПН України ; Науково-дослід.ін-т фінанс. права ; [ ред. кол.: Солдатенко О.В., Ковтунович О.В. та ін.]. – Ірпінь : АДЕФ-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-187-031-3
1260583
  Капралюк О. Реферативні бази даних із питань сільського господарства як засіб наукової комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1260584
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50
1260585
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості : [продовження] / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-46
1260586
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості : [закінчення] / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-40
1260587
   Реферативно-библиографический сборник. Обзор иностранной литературы по сельскому хозяйству.. – Вып.1. – Х., 1941. – 125с.
1260588
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1949 год.. – М., 1951. – 216с.
1260589
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1950 год.. – М., 1953. – 320с.
1260590
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1951 год.. – М., 1953. – 272с.
1260591
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1955 г.. – Брянск : Брянский рабочий, 1956. – 180с.
1260592
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1956 г.. – Вып.2. – Брянск, 1957. – 191с.
1260593
   Реферативный журнал. 01. Автоматика и вычислительная техника. 01В. Программное обеспечение : раздел сводного тома. – Москва, 1955-
Выпуск раздела сводного тома № 1. – 1986
1260594
   Реферативный журнал. 04. Биология : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Ч. 3, № 10. – 1984
1260595
   Реферативный журнал. 04. Биология : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Ч. 2, № 10. – 1985
1260596
   Реферативный журнал. 04. Биология : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Ч. 1, № 8. – 1986
1260597
   Реферативный журнал. 04. Биология : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Ч. 1, № 5. – 1989
1260598
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 11.01-04В1.1 - 11.01-04В1.350. – 2011
1260599
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 11.02-04В1.1 - 11.02-04В1.350. – 2011
1260600
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 11.03-04В1.1 - 11.03-04В1.350. – 2011
1260601
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 11.04-04В1.1 - 11.04-04В1.350. – 2011
1260602
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 11.05-04В1.1 - 11.05-04В1.350. – 2011
1260603
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 11.06-04В1.1 - 11.06-04В1.350. – 2011
1260604
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 11.06-04В1.1 - 11.06-04В1.350. – 2011
1260605
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 11.08-04В1.1 - 11.08-04В1.347. – 2011
1260606
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 11.09-04В1.1 - 11.09-04В1.350. – 2011
1260607
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 11.10-04В1.1 - 11.10-04В1.350. – 2011
1260608
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11 : Высшее растение,1. – 2011
1260609
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2011
1260610
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 12.01-04В1.1 - 12.01-04В1.350. – 2012
1260611
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 12.02-04В1.1 - 12.02-04В1.350. – 2012
1260612
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3. – 2012
1260613
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4. – 2012
1260614
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1260615
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1260616
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1260617
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1260618
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1260619
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1260620
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1260621
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2012
1260622
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2013
1260623
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1260624
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1260625
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1260626
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Росс. акад. наук ; Всеросс. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2013
1260627
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1260628
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1260629
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1260630
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1260631
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2013
1260632
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1260633
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2013
1260634
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 11.01-04В3.1 - 11.01.04В3.250. – 2011
1260635
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 11.02-04В3.1 - 11.02-04В3.250. – 2011
1260636
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 11.03-04В3.1 - 11.03.04В3.250. – 2011
1260637
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 11.04-04В3.1 - 11.04.04В3.250. – 2011
1260638
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 11.05-04В3.1 - 11.05.04В3.250. – 2011
1260639
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 11.06-04В3.1 - 11.06.04В3.250. – 2011
1260640
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 11.06-04В3.1 - 11.06.04В3.250. – 2011
1260641
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 11.08-04В3.1 - 11.08.04В3.250. – 2011
1260642
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 11.09-04В3.1 - 11.09.04В3.250. – 2011
1260643
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 11.10-04В3.1 - 11.10.04В3.250. – 2011
1260644
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11 : Физиология и биохимия растений,. – 2011
1260645
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12 : Физиология и биохимия растений,. – 2011
1260646
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 12.01-04В3.1 - 12.01.04В3.250. – 2012
1260647
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2. – 2012
1260648
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3. – 2012
1260649
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4. – 2012
1260650
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1260651
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1260652
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1260653
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1260654
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1260655
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1260656
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2012
1260657
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2013
1260658
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1260659
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1260660
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1260661
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Росс. акад. наук ; Всеросс. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2013
1260662
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1260663
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1260664
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1260665
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1260666
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2013
1260667
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1260668
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2013
1260669
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2014
1260670
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2014
1260671
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2014
1260672
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2014
1260673
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2014
1260674
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2014
1260675
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2014
1260676
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2014
1260677
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2014
1260678
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2014
1260679
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2014
1260680
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2014
1260681
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2015
1260682
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2015
1260683
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2015
1260684
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2015
1260685
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2015
1260686
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2015
1260687
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2015
1260688
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2015
1260689
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2015
1260690
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2015
1260691
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2015
1260692
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2015
1260693
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2016
1260694
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2016
1260695
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2016. – 36 с.
1260696
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2016. – 36 с.
1260697
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2016. – 28 с.
1260698
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2016. – 32 с.
1260699
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2016. – 32 с.
1260700
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2016. – 28 с.
1260701
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2016. – 32 с.
1260702
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2016. – 16 с.
1260703
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2016. – 20 с.
1260704
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2016. – 16 с.
1260705
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3.Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1260706
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома, ч. 1, №№ 2,3,6,10,11. – 1986
1260707
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома, ч. 2, №№ 2,3,6,10,11. – 1986
1260708
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома, ч. 1, №№ 1-8. – 1987
1260709
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома, ч. 2, №№ 1-8. – 1987
1260710
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология : указатель. – Москва
за 1988 год. – 1989
1260711
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология. 26Б. Молекулярная биология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома №№ 5, 11. – 1988
1260712
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология. 26Б. Молекулярная биология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома №№ 3,4,5,9. – 1991
1260713
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04Д. Физико-химическая биология и биотехнология. 26Б. Молекулярная биология : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома № 1. – 1992
1260714
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома № 11. – 1986
1260715
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома № 7. – 1987
1260716
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома №№ 1, 4, 7, 9. – 1988
1260717
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : предметный указатель. – Москва
за 1987, ч. 3. – 1988
1260718
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома №№ 1, 11. – 1989
1260719
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : раздел сводного тома. – Москва
Выпуск раздела сводного тома № 12. – 1990
1260720
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : предметный указатель. – Москва
за 1990, ч. 1. – 1991
1260721
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04М. Физиология и морфология человека и животных : предметный указатель. – Москва
за 1990, ч. 2. – 1991
1260722
   Реферативный журнал. 04а3. Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия : отдельный выпуск. – Москва
№№ 7-12. – 1988
1260723
   Реферативный журнал. 04а3. Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия : отдельный выпуск. – Москва
№№ 1-7. – 1990
1260724
   Реферативный журнал. 04а3. Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия : отдельный выпуск. – Москва
№№ 1-12. – 1991
1260725
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 7. – 1984
1260726
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 9. – 1984
1260727
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 10. – 1984
1260728
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 2. – 1985
1260729
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 3. – 1985
1260730
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 1. – 1987
1260731
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 2. – 1987
1260732
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 6. – 1987
1260733
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 11. – 1987
1260734
   Реферативный журнал. 07. География : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 12. – 1987
1260735
   Реферативный журнал. 09. Геофизика : сводный том. – Москва
№№ 8, 9, 10. – 1983
1260736
   Реферативный журнал. 09. Геофизика : сводный том. – Москва
№ 2. – 1986
1260737
   Реферативный журнал. 09. Геофизика : сводный том. – Москва
№№ 1, 2, 8, 9, 10. – 1988
1260738
   Реферативный журнал. 09. Геофизика. – Москва
№№ 1, 4, 11. – 1989
1260739
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 1. – 2013. – 23 с.
1260740
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 2. – 2013. – 23 с.
1260741
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 3. – 2013. – 20 с.
1260742
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 4. – 2013. – 20 с.
1260743
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 5. – 2013. – 21 с.
1260744
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 6. – 2013. – 22 с.
1260745
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 7. – 2013. – 19 с.
1260746
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 8. – 2013. – 19 с.
1260747
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 9. – 2013. – 20 с.
1260748
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 10. – 2013. – 20 с.
1260749
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 11. – 2013. – 21 с.
1260750
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 12. – 2013. – 19 с.
1260751
   Реферативный журнал. 16Б. Механика : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома №№ 1, 2, 3. – 1987
1260752
   Реферативный журнал. 16Б. Механика : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома №№ 3, 9. – 1988
1260753
   Реферативный журнал. 16Б. Механика : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 2. – 1990
1260754
   Реферативный журнал. 18. Техническая кибернетика : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1965-. – ISSN 0486-2333
№ 1. – 1987. – С. 1-108
1260755
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 4 (1). – 1980
1260756
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 6 (1). – 1980
1260757
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 7 (2). – 1980
1260758
   Реферативный журнал. 18. Физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1954-. – ISSN 0034-2343
Выпуск сводного тома № 2 (1). – 1982
1260759
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18А. Общие вопросы физики. Методика и техника физического эксперимента : выпуск сводного тома. – Москва
Ч. 1, № 1. – 1977
1260760
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18А. Общие вопросы физики. Методика и техника физического эксперимента : выпуск сводного тома. – Москва
Ч. 1, № 2. – 1977
1260761
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18А. Общие вопросы физики. Методика и техника физического эксперимента : выпуск сводного тома. – Москва
Ч. 1, № 3. – 1977
1260762
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18Е. Физика твердого тела (Структура и динамика решетки) : сводный том. – Москва : ВИНИТИ
Выпуск сводного тома № 6. – 1978
1260763
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18Е. Физика твердого тела (Структура и динамика решетки) : сводный том. – Москва : ВИНИТИ
Выпуск сводного тома № 11. – 1978
1260764
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 1(1) : Рефераты 1А-1А231. – 1993. – 272 с.
1260765
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 2 (1) : Выпуск сводного тома 2А1-2А298. – 1993. – 390 с.
1260766
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 4 (1) : Рефераты 4А1-4А193. – 1993. – 463 с.
1260767
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 5 (1) : Рефераты 5А1-5А207. – 1993. – 390 с.
1260768
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 6 (1) : Рефераты 6А1-6А301. – 1993. – 592 с.
1260769
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 7 (1) : Рефераты 7А1-7А405. – 1993. – 399 с.
1260770
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 8 (1) : Рефераты 8А1-8А224. – 1993. – 297 с.
1260771
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 9 (1) : Рефераты 9А1-9А364. – 1993. – 388 с.
1260772
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 10 : Рефераты 10А1-10А294. – 1993. – 236 с.
1260773
   Реферативный журнал. 18. Физика. 18И. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика : сводный том. – Москва : ВИНИТИ, 1958-. – ISSN 0034-2343
Вып. сводного тома № 11/12 (1) : Рефераты 11А1-11А297. – 1993. – 322 с.
1260774
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 8. – 1984
1260775
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 9. – 1984
1260776
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 15. – 1984
1260777
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 16. – 1984
1260778
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 17. – 1984
1260779
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 18. – 1984
1260780
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 20. – 1984
1260781
   Реферативный журнал. 19. Химия : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 21. – 1984
1260782
   Реферативный журнал. 24. Радиотехника : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома №№ 1-11. – 1985
1260783
   Реферативный журнал. 24. Радиотехника : сводный том. – Москва
Выпуск сводного тома № 6, 7. – 1986
1260784
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 1. – 2013. – 55 с.
1260785
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 2. – 2013. – 52 с.
1260786
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 3. – 2013. – 48 с.
1260787
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 4. – 2013. – 56 с.
1260788
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 5. – 2013. – 52 с.
1260789
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 6. – 2013. – 56 с.
1260790
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 7. – 2013. – 56 с.
1260791
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 8. – 2013. – 56 с.
1260792
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 9. – 2013. – 56 с.
1260793
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 10. – 2013. – 48 с.
1260794
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 11. – 2013. – 52 с.
1260795
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 12. – 2013. – 184 с.
1260796
   Реферативный журнал. 68. Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия : авторский указатель. – Москва
за 1988 год. – 1989
1260797
   Реферативный журнал. 68. Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия : авторский указатель. – Москва
за 1990 год. – 1991
1260798
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 7. – 2007
1260799
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 8. – 2007
1260800
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 9. – 2007
1260801
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 10. – 2007
1260802
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 11. – 2007
1260803
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 12. – 2007
1260804
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 2. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1260805
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 3. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1260806
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 1. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1260807
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 2. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1260808
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 3. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1260809
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 4. – 2003. – ( ; № 4Китаеведение. Зарубежная литература)
1260810
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 1. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1260811
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 1. – 1995
1260812
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 2. – 1995
1260813
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 3. – 1995
1260814
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 4. – 1995
1260815
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 5. – 1995
1260816
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 6. – 1995
1260817
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 7. – 1995
1260818
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 8. – 1995
1260819
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 9. – 1995
1260820
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 10. – 1995
1260821
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 11. – 1995
1260822
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 12. – 1995
1260823
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 1. – 1998
1260824
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 2. – 1998
1260825
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 3. – 1998
1260826
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 4. – 1998
1260827
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 6. – 1998
1260828
   Реферативный обзор действующего законодательства Украины и практики его применения (сфера экономики).. – К., 1993. – 102с.
1260829
  Мархилевич К.И. Реферативный обзор литературы по качеству фотографических изображений. / К.И. Мархилевич. – М, 1969. – 24с.
1260830
  Мархилевич К.И. Реферативный обзор отечественной и иностранной литературы по светочувствительным материалам и их химико-фотографической обработке / К.И. Мархилевич. – М, 1969. – 44с.
1260831
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений. – Вып.3. – Москва, 1959. – 129с.
1260832
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.8. – М., 1962. – 60с.
1260833
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.11. – М., 1964. – 48с.
1260834
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.12. – М., 1964. – 46с.
1260835
  Новиков А.И. Реферативный перевод научно-технических текстов / А.И. Новиков, Н.М. Нестерова. – М., 1991. – 146с.
1260836
   Реферативный сборник научно-исследовательских работ Днепропетровского горного института. – Москва : Недра, 1967. – 156с.
1260837
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №128.. – М., 1962. – 23с.
1260838
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №129.. – М., 1963. – 24с.
1260839
   Реферативный сборник по коммунальным вопросам за рубежом. Серия "Сточные воды".. – Вып.1(3). – М.-Л., 1936. – 39с.
1260840
  Константинова-Шлезингер Реферативный сборник по люминесцентному анализу / Константинова-Шлезингер. – М., 1951. – 64с.
1260841
  Константинова-Шлезингер Реферативный сборник по люминесцентному анализу / Константинова-Шлезингер. – М.
2. – 1954. – 104с.
1260842
   Реферативный сборник. Газовое дело.. – Вып.9. – Л., 1949. – 48с.
1260843
   Реферативный сборник. Серия: Нефтепромысловое дело.. – Вып.119. – М., 1955. – 44с.
1260844
   Рефераты I - [Компакт] - 252386


  Содержание компакта: 1. Обзор литературы, касающейся русской фауны // Рефераты I - [Компакт] - 252-386. - 36 с. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1901, т. I, № 6, (декабрь), с. 261-296 2. Обзор литературы, ...
1260845
  Селиверстова Л.Н. Рефераты депонированых рукописей / Л.Н. Селиверстова, З.Ф. Фомичева. – Москва, 1979. – 17с.
1260846
   Рефераты докладов 8-й студенческой научной конференции Молотовского сельскохозяйственного института : 8-я студенческая научная конференция. – Молотов, 1957. – 126с.
1260847
   Рефераты докладов IV Всесоюзной конференции по нейрокибернетике.. – Ростов -на-Дону, 1970. – 150с.
1260848
   Рефераты докладов на конференции по микроэлементам.. – М.-Л., 1950. – 220с.
1260849
   Рефераты докладов на совещании по применению ионообменных смол в медицинской и пищевой промышленности 10-11 июня 1954 г.. – М., 1954. – 44с.
1260850
   Рефераты докладов на совещании по электронной микроскопии 15-19 декабря 1950 г.. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 116 с.
1260851
   Рефераты докладов на совещании по электрохимическим методам анализа 10-12 января 1950 г.. – М.-Л., 1949. – 116с.
1260852
   Рефераты докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов по итогам научной работы за 1967 год. – Киев, 1968. – 346с.
1260853
   Рефераты докладов студенческой научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1967. – 68с.
1260854
   Рефераты докладов. Март 1961 г. : 7-я студенческая научная конференция. – Пермь
Вып. 9. – 1962. – 186с.
1260855
   Рефераты и аннотации докладов по статистике, прочитанных на собраниях статистической секции Дома ученых АН СССР. 1939-1947 гг.. – М., 1949. – 148с.
1260856
   Рефераты и аннотации. Отечественная и иностранная литература по коксохимии.. – Х.
Сб.5. – 1959. – 148с.
1260857
   Рефераты и сочинения 2006 [Електронний ресурс] : В помощь студенту. – Москва : МУЛЬТИСОФТ : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: WINDOWS 98/ME/XP, разрешение экрана 1024х768, оперативная память 64 МБ, Видео 2 Мб - Загл. с этикетки диска.


  Данный диск представляет собой сборник рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ и сочинений по многим предметам вузовской программы. Контент диска включает в себя более 700 работ, которые охватывают различные темы: ВОЕННОЕ ДЕЛО ...
1260858
  Симонов И.В. и Тимофеев Н. ф. Рефераты как форма экономического образования / И.В. и Тимофеев Н. ф. Симонов. – Москва, 1976. – 38с.
1260859
   Рефераты научно-исследовательских работ (Рост.н/Д гос. н.-исслед. противочумного ин-та).. – Ростов -на-Дону
8. – 1949. – 176с.
1260860
   Рефераты научно-исследовательских работ АН СССР за 1945 год. Отд-ние истории и философии.. – М.-Л., 1947. – 166с.
1260861
   Рефераты научно-исследовательских работ ВНИИГАЗа, законченных в 1958 г.. – М., 1959. – 36с.
1260862
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1940 год.. – М.-Л., 1941. – 189с.
1260863
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1943-1944 годы. : Отделение физико-математических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 173 с.
1260864
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение биологических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 222 с.
1260865
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение истории и философии. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 63 с.
1260866
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение литературы и языка. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 32 с.
1260867
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение технических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 116 с.
1260868
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение химических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 244 с.
1260869
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. : Отделение геолого-географических наук. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 210с.
1260870
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 50с.
1260871
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние технических наук.. – М.-Л., 1947. – 188с.
1260872
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние физико-математических наук.. – М.-Л., 1946. – 102с.
1260873
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отделение биологических наук.. – Москва-Л., 1947. – 386с.
1260874
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отдление экономики и права.. – М.-Л., 1946. – 63с.
1260875
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Медико-биологичские науки.. – М., 1947. – 168с.
1260876
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 31с.
1260877
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отделение экономики и права.. – М.-Л., 1948. – 24с.
1260878
   Рефераты научно-исследовательских работ Института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1970).. – К., 1972. – 132с.
1260879
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1973).. – К., 1975. – 112с.
1260880
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1974).. – К., 1976. – 100с.
1260881
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – Киев : Из-во "Наукова думка", 1973. – 59с.
1260882
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – К., 1976. – 116с.
1260883
   Рефераты научно-исследовательских работ.. – Иркутск, 1958. – 64с.
1260884
   Рефераты научных работ (отд. тех. наук АН СССР) . 1940 г.. – М., 1941. – 186с.
1260885
   Рефераты научных работ за 1943 год.. – М.-Л., 1945. – 59с.
1260886
   Рефераты новых статей по геологии. Январь 1945 г.. – М., 1945. – 66с.
1260887
   Рефераты од Х заседание на мегународната комисиіа за узичуванье на граматичката структура на словенските литературни іазици.. – Скопіе, 1979. – 243с.
1260888
   Рефераты работ Восточно-Сибирского геологического управления.. – Иркутск, 1947. – 57с.
1260889
   Рефераты работ по проблеме социалистического образа жизни 1976-1978 гг.: Сб.. – К., 1980. – 272с.
1260890
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1940 г.. – М.-Л., 1941. – 427с.
1260891
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1941-1943 гг.. – М.-Л., 1945. – 440с.
1260892
   Рефераты студенческих научных работ (зоотехнического факультета).. – Уфа, 1960. – 28с.
1260893
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1944-1950 гг.. – София, 1960. – 174с.
1260894
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1951 и 1952 гг.. – София, 1956. – 184с.
1260895
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1953-1955 гг.. – София, 1959. – 496с.
1260896
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1956-1957 гг.. – София, 1962. – 516с.
1260897
  Оніщук М.В. Референдна демократія в Україні: локальний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 9-18
1260898
  Ковальський В. Референдна демократія, або Закон, повний небезпек // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1260899
  Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М.В. Оніщук ; НАНУ ; Київський університет права. – Київ : Європейський університет, 2009. – 450 с. – Бібліогр.: с. 424-447. – ISBN 978-966-301-184-6
1260900
  Погорілко В.Ф. Референдне право України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2006. – 366с. – ISBN 966-351-135-4
1260901
  Гурин О.О. Референдний процес у системі конституційного процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-16. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1260902
  Янчук А. Референдний процес як предмет конституційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 11-14.
1260903
  Говорун Д. Референдні ініціативи // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Яким бути Закону України "Про місцевий референдум": погляд Венеційської комісії та експертного середовища".
1260904
  Палєєва Ю.С. Референдум - загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43-50. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1260905
  Хаврук І.А. Референдум 17 березня 1991 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 41-45. – ISSN 2077-1800
1260906
  Овчар Ірина Референдум 1991 року та подальші спроби "забезпечити народ владою": політико-правове підгрунтя українських реалій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 54-61.
1260907
  Смирнов В.П. Референдум в печати / В.П. Смирнов. – Москва, 1978. – 71с.
1260908
  Горелая О. Референдум в системе народовластия // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 143-144
1260909
  Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии / В.Ф. Коток. – Москва, 1964. – 189с.
1260910
  Дмитренко О.С. Референдум в Україні: минуле і сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 434-443
1260911
  Вонсович О.С. Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 312-315. – ISSN 2076-1554
1260912
  Бланкенагель А. Референдум и Конституционный Суд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 169-172. – ISSN 1812-7126
1260913
  Сборец Д.Н. Референдум как институт электронной демократии // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 116-118
1260914
  Горелая О. Референдум как форма непосредственной демократии // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1260915
  Перегудов И. Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности / И. Перегудов, И. Семененко // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0131-2227
1260916
  Тертишник В.М. Референдум у забезпеченні верховенства права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 263-265. – ISBN 978-966-171-322-1
1260917
  Чубайс І. Референдум у Криму як підготовка суїциду Росії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5


  Крим і номенклатурні рятувальники в радянсько-пострадянському просторі.
1260918
  Ключковський Ю. Референдум у системі державного режиму представницької демократії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 95-112. – ISSN 1026-9932
1260919
  Цвік М.В. Референдум у соціалістичних країнах // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1260920
  Лазаренко Я. Референдум як засіб запобігання порушенням екологічного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1260921
  Малкіна Г.М. Референдум як засіб реалізації політичної відповідальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 147-156
1260922
  Дашковська О. Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 235-240. – ISSN 1993-0909
1260923
  Масич В.В. Референдум як інструмент зворотного зв"язку світові тенденції та Україна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 639-642. – ISSN 1563-3349
1260924
  Ключковський Ю. Референдум як об"єкт конституційного (недо)регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 229-234
1260925
  Олькіна О. Референдум як підстава та порядок дострокового припинення повноважень посадових осіб, які обрані народом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 1561-4999
1260926
  Барабані Ю. Референдум як спосіб вирішення питань, пов"язаних із державним суверенітетом // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
1260927
  Шаповал В. Референдум як форма безпосередньої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-19
1260928
  Мельниченко В. Референдум: вибір народу в обіймах політиків // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 35-39. – ISSN 1812--514Х
1260929
  Могилевець О.Ю. Референдум: швейцарський досвід та українські проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1260930
   Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодяжна, А.М. Євгеньєва; [Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А.М.]; Лабораторія законодавчих ініціатив; за ред. Ковриженка Д.С. – Київ, 2007. – 186 с. – ISBN 978-966-8940-14-9
1260931
  Шинкаренко О.Є. Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 155-161. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1260932
  Ющенко О.О. Референдуми з питань податків: досвід США та перспективи для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 190-195. – ISSN 1563-3349
1260933
  Оніщук Микола Референдуми і референдна демократія в Україні: проблеми конституційно-правового регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 117-120
1260934
  Волкова А.З. Референдумы в контексте истории становления и развития институтов демократии в Приднестровье (конец 1980-х - 2000-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-149. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1260935
  Кирвас В.А. Референт-переводчик: особенности и перспективы профессии / В.А. Кирвас, П.Э. Ситникова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 141-154. – ISSN 1993-5560


  "В статье рассматривается референтская деятельность, анализируется профессия «референт-переводчик», приводятся квалифика-ционные требования работодателей к референту-переводчику, его функциональные обязанности, необходимые компетенции (знания, умения, ...
1260936
  Варенко В.М. Референтна справа: : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.М. Варенко. – Київ : Кондор, 2009. – 212с. – ISBN 978-966-351-197-9
1260937
  Родюк М. Референтний статус іменних груп із дієприкметниками в сучасній нідерландській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 92-99. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1260938
   Референтні показники структурного аналізу стегнової кістки в жінок української популяції / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк, В.В. Поворознюк, О.Б. Зубач // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1260939
  Кузнєцов О.В. Референтні ставки в ЄВС // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1260940
  Гончарук О.В. Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
1260941
  Брагін Ю.А. Референтність понять інтерпретативної антропології К. Гірца // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 66-74
1260942
  Музика О.Л. Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості / О.Л. Музика, О.О. Музика // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 105-106
1260943
  Мальцева Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-75. – ISSN 0130-9730
1260944
  Сич О.М. Референтура підрадянських справ Крайової Екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях в контексті соборницької концепції ОУН // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 173-181
1260945
   Референция и проблемы текстообразования: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 238с.
1260946
  Власенко С.В. Референция и референциальность в межъязыковом переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1260947
  Шестакова Е.Г. Референціальна об"ємність цитації у газетно-журнальних заголовках // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 126-132


  У статті розглядаються складні семантичні процеси створювання смислу, що відбуваються у заголовках-цитатах. In clause are considered complex semantic processes, which occur in headings-citations
1260948
  Бурак В. Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 93-99. – ISSN 1815-3070
1260949
  Смущинська І.В. Референція художнього тексту: теоретичні проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 558-563. – ISBN 966-581-481-8
1260950
  Ковчак В. Референція як феномен інтерпретативного конструюванні нематеріального // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 62-72. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1260951
  Марченко О.М. Референцні системи в геодезії : підручник / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-941-268-3
1260952
   Реферирование в общественных науках: Теория и методика. Сб. ст.. – М., 1982. – 160с.
1260953
  Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск, 1986. – 172с.
1260954
  Дубовик Е.И. Реферирование и аннотирование экономичесикх текстов на английском языке / Е.И. Дубовик. – Минск, 1977. – 128с.
1260955
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на немецком языке.. – Минск, 1980. – 111с.
1260956
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на французском языке : Учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Минск, 1982. – 73 с.
1260957
  Жданова Г.С. Реферирование как научно-информационных процес и его роль в развитии науки на современном этапе : Автореф... канд. филол.наук: / Жданова Г. С.; МГУ, Фак. журн., Каф. книговед. и ред.-изд. дела. – М., 1968. – 24л.
1260958
  Яснова М.М. Реферирование научного текста / М.М. Яснова, Т.Д. Тихомирова. – М., 1983. – 52с.
1260959
  Вейзе А.А. Реферирование текста / А.А. Вейзе. – Минск, 1978. – 126с.
1260960
  Базонова А.В. Реферирование текстов на французском языке : [учеб. пособие для гуманитар. фак. пед. вузов] / А.В. Базонова. – Москва : Высш. школа, 1984. – 103 с.
1260961
  Вейзе А.А. Реферирование технических текстов : (Англ. яз.). [Учеб. пособ. для техн. вузов] / А.А. Вейзе, Н.В. Чиркова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 128с.
1260962
  Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 31-32


  У статті йдеться про особливості викладання навчальної дисципліни "Реферування документів" на факультеті бібліотекознавства та інформатики у Харківській державній академії культури. Розповідається про знання, уміння та навички студентів, необхідні для ...
1260963
  Лутовинова В.І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практичний посібник / В.І. Лутовинова; Академія педагогічних наук України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек). – ISBN 978-966-529-152-7
1260964
  Янчук В.І. Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку / В.І. Янчук, Л.В. Барда // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 53-66. – ISSN 2411-4413
1260965
  Чередник В.А. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 236-241. – ISSN 2306-546X
1260966
  Гаркавенко В.І. Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України / В.І. Гаркавенко, А.І. Шкляр // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 1605-7988
1260967
  Шаповал Ю. Рефлекс Івана Павлова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 28


  Академік був переконаний: найкраща помста - це прощення.
1260968
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1915. – С. 1801-1819
1260969
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1917. – 24 с. – Отдельный оттиск из журнала Русская Мысль
1260970
  Бурак О. Рефлекс турецького суспільства на соціальний застій періоду ранньої республіки та на виклик глобалізації: досвід соціального руху Гюлена // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 440-451. – ISBN 978-966-579-439-4
1260971
  Сыренский В.И. Рефлекс цели у приматов / В.И. Сыренский, Т.Г. Кузнецова. – Л., 1990. – 115с.
1260972
  Трохимчук Петро Рефлекси : Публіцистика, експромти, переклади / Петро Трохимчук. – Луцьк, 2005. – 52с.
1260973
  Крижанівська І.А. Рефлекси жіночої психології у збірці Ольги Деркачової "Синдром підсніжника" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1260974
  Скопненко О. Рефлекси Ы, І в берестейсько-пинських говірках та питання генези цього ареалу // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 14. – С. 3-6
1260975
  Марушинець І.І. Рефлекси явищ латинської лексики в романських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 329-335. – ISBN 978-966-171-092-3
1260976
  Резван О.О. Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2078-1687
1260977
   Рефлексивная регуляция мышления : Методич. указания. – Новосибирск, 1990. – 56с.
1260978
  Ткачова Н.О. Рефлексивне виховне середовище: сутність і роль у вихованні студентів вищої школи / Н.О. Ткачова, С.С. Махновський // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 119-126. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1260979
  Пасічник Л. Рефлексивне навчання вчителів у центрах педагогічної освіти в Німеччині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 72-74. – ISBN 978-966-644-365-9
1260980
  Побірченко Н.А. Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 227-238. – ISSN 2078-1687
1260981
  Александро Ж. Рефлексивне самовизначення особливості як фактор готовності до управлінської діяльності : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Александро Ж. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1260982
  Резнік В.В. Рефлексивне управління активним навчанням на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 31-33 : фото
1260983
  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 68-75
1260984
  Тюптя О.В. Рефлексивний вихід у навчальному процесі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 40-44. – ISSN 2307-5880


  У статті розглядається поняття рефлексивоного виходу з метою отримання нового досвіду.
1260985
  Найдьонов М.І. Рефлексивний інтенціонал дискурсу: до лідерської позиції психології в міжгалузевому знанні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 46-66. – ISBN 978-966-8063-84-3
1260986
  Король С.А. Рефлексивний підхід в системі антикризового фінансового управління банком // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 54-60. – ISSN 2221-8440
1260987
  Пасічник Л.Л. Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 41-47. – ISSN 2411-1317
1260988
  Філіппова Л. Рефлексивний підхід у професійній підготовці магістрів фармації // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 123-130. – ISSN 2411-1317


  У статті проаналізовано сутність поняття «рефлексія», обгрунтовано доцільність застосування рефлексивного підходу для формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації у процесі вивчення хімічних дисциплін. Досліджено педагогічний ...
1260989
  Міршук О.Є. Рефлексивний підхід у професійній підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 23-30. – ISSN 2074-8922
1260990
  Макарчук І.О. Рефлексивний потенціал освітньої парадигми // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1260991
  Бех І.Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 17-24
1260992
  Ільєнко О.Л. Рефлексивно-оцінний компонент науково-методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця муніципальної економік // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 135-148. – ISSN 2312-1548
1260993
  Семенов И.Н. Рефлексивно-психологические принципы и рефлетехнологии как средства развития инновационого образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 109-125. – ISSN 2073-8528
1260994
  Жозефина Александра Рефлексивное самоопределение личности как фактор готовности к управленческой деятельности : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Жозефина Александра; Мин-во Образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.115-130
1260995
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-39. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1260996
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности (окончание) // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-113. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1260997
   Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 111с.
1260998
   Рефлексивные процессы и творчество: Методич. рекомендации Всесоюз. конф. 3-5 апреля 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 80с.
1260999
  Заика Е.В. Рефлексивный контроль над самостоятельной работой студентов: сущность и правила построения // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 74-84. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1261000
  Бадалова М.В. Рефлексивный потенциал профессионального интеллекта психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 1-6
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,