Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1271001
  Смородинський В.С. "Судну справу вельми ставлю високо"(з історії вітчизняної державно-правової думки про суддівську діяльність) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
1271002
  Семенюк В.А. "Судный день". / В.А. Семенюк. – Минск, 1966. – 36с.
1271003
  Бачинська К. "Судова реформа - як бочка з огірками" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 72). – С. 6-7


  По потребу повного перезаснування судової системи, перспективи "судових" змін до Конституції та користь від цього для простих українців - у розмові з експертом Центру політико-правових реформ Романом Куйбідою.
1271004
  Шаповалов В. "Судова фармація в системі державних заходів протидії поширення наркозлочинності і обігу психоактивних речовин, які викликають залежність" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 59-62
1271005
  Дудченко В.В. "Судове право" юдеїв у системі права сучасного Ізраїлю // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 73-78
1271006
  Куцевич М.П. [Судова система в Україні] // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 55-57. – ISSN 2413-1342
1271007
  Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза / С.П. Фортинский. – М., 1962. – 237с.
1271008
  Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза / А.М. Ромашов. – М, 1981. – 128с.
1271009
  Бабичев В.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза / В.А. Бабичев. – М., 1989. – 43с.
1271010
  Гаджиев Н.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие / Н.Г. Гаджиев. – Махачкала, 1990. – 78с.
1271011
  Тихенко С.И. Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов : Дис... канд. юридич.наук: / Тихенко С.И.;. – 213л. – Бібліогр.:л.194-208
1271012
  Крылов И.Ф. Судебно-исследовательская фотография / И.Ф. Крылов, А.В. Дулов. – Л., 1958. – 56с.
1271013
  Кожокару Р. Судебно-медецинская экспертиза трупа новорожденного ребенка по уголовным делам о детоубийствах // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1810-3081
1271014
  Розенблюм Е.Е. Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза : Руководство для работников суда, расследования и судебно-медицинской экспертизы / Е.Е. Розенблюм, М.Г. Сердюков, В.М. Смольянинов; Под ред. Н.В.Попова. – Москва, 1935. – 239 с.
1271015
  Ботезату Г.А. Судебно-медицинская диагности давности наступления смерти / Г.А. Ботезату. – Кишинев, 1975. – 132с.
1271016
  Смольянинов В.М. Судебно-медицинская диагностика живорожденности / В.М. Смольянинов. – М., 1974. – 120с.
1271017
  Капустин А.В. Судебно-медицинская диагностика пола по половым различиям в клетках / А.В. Капустин. – М., 1969. – 160с.
1271018
  Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций / И.А. Концевич. – К., 1968. – 155с.
1271019
  Архипова А.Н. Судебно-медицинская єкспертиза волос человека при расследовании убийств "без трупа" / А.Н. Архипова, Н.Н. Китаев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISSN 1993-0917
1271020
  Попов В.Л. Судебно-медицинская казуистика. / В.Л. Попов. – Л, 1991. – 299с.
1271021
  Колпащиков Е.Г. Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений при переломах костей таза : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Колпащиков Е.Г.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1271022
   Судебно-медицинская травматология.. – М., 1977. – 367с.
1271023
  Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология / С.Д. Кустанович. – М., 1975. – 168с.
1271024
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Москва : Знание, 1967. – 77 с. – Библиогр. в конце кн.
1271025
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1/4. – 1995
1271026
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1996
1271027
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1996
1271028
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1996
1271029
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1996
1271030
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1997
1271031
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1997
1271032
  Рожановский В.А. Судебно-медицинская экспертиза в дореволюционной России и в СССР / В.А. Рожановский. – Москва, 1927. – 105 с.
1271033
  Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы / А.А. Солохин. – М, 1968. – 235с.
1271034
  Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве / Н.Н. Тагаев. – Харків : Консум, 1998. – 192с. – ISBN 966-7124-13-4
1271035
  Барсегянц Л.О. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма / Л.О. Барсегянц, Б.Д. Левченков. – М., 1978. – 144с.
1271036
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц : руководство для судебно-мед. экспертов и врачей других спец. / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1968. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 368-374
1271037
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по поводу телесных повреждений.. – Горький, 1963. – 54с.
1271038
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по установлению характера и степени тяжести телесных повреждений.. – Л., 1984. – 58с.
1271039
   Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия. – Ставрополь
тОМ 5. – 1967. – 670с.
1271040
  Шмидт В.К. Судебно-медицинская экспертиза Латвийской ССР / В.К. Шмидт. – Рига, 1989. – 208с.
1271041
  Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности / И.Г. Вермель. – Свердловск, 1988. – 111с.
1271042
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза механической травмы / А.М. Гамбург. – К., 1973. – 199с.
1271043
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого / А.М. Гамбург. – Киев, 1948. – 188с.
1271044
  Смусин Я.С. Судебно-медицинская экспертиза отравлений антихолин-эстеразными веществами / Я.С. Смусин. – М., 1968. – 192с.
1271045
  Матышев А.А. Судебно-медицинская экспертиза пищевых отравлений / А.А. Матышев, Е.С. Мишин. – Л., 1989. – 40с.
1271046
  Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1271047
   Судебно-медицинская экспертиза повредждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями.. – Кишинев, 1989. – 172с.
1271048
  Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами / В.И. Акопов. – Москва, 1978. – 112с.
1271049
  Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами / Акопов В.И. – Москва : Медицина, 1978. – 112 с.
1271050
  Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях / В.К. Стешиц. – Минск, 1976. – 192с.
1271051
  Лисицын А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладкоствольного оружия. / А.Ф. Лисицын. – М., 1968. – 236с.
1271052
  Козлов В.В. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях тупыми предметами и транспортными средствами / В.В. Козлов. – Саратов, 1980. – 83с.
1271053
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа : руководство / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1976. – 440 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 429-437
1271054
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М.-Л.
14. – 1930. – 174с.
1271055
  Рубежанский А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза. / А.Ф. Рубежанский. – К, 1976. – 200с.
1271056
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Киев, 1980. – 129с.
1271057
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М., 1980. – 312с.
1271058
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М., 1985. – 320с.
1271059
  Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. / И.А. Концевич. – К., 1974. – 128с.
1271060
  Проценков М.Г. Судебно-медицинские вопросы неонатологии / М.Г. Проценков. – М., 1990. – 28с.
1271061
  Федоров М.И. Судебно-медицинское и клиническое значение постасфиктических состояний / М.И. Федоров. – Казань, 1967. – 312с.
1271062
  Брюханов В.А. Судебно-медицинское и профпатологическое значение изменений микроэлементного состава воос человка в зависимости от профессионального контакта с некоторыми тяжелыми металлами : Автореф... канд. мед.наук: / Брюханов В. А.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 18л.
1271063
  Туманов А.К. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / А.К. Туманов. – М., 1961. – 580с.
1271064
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / В.В. Томилин. – М., 1989. – 303с.
1271065
  Загрядская А.П. Судебно-медицинское исследование изолированных клеток и микрочастиц тканей животного происхождения / А.П. Загрядская, А.Л. Федоровцев, Е.И. Королева. – Москва : Медицина, 1984. – 104с. : с рис.
1271066
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве, материнстве и замене детей. / В.В. Томилин, А.С. Гладких. – М., 1981. – 240с.
1271067
  Кокель Р. и Зорин П. Судебно-медицинское исследование трупа и пятен / Р. и Зорин П. Кокель. – М., 1925. – 90с.
1271068
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – Саратов
2. – 1966. – 240с.
1271069
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – М., 1991. – 316с.
1271070
  Мельников Ю.Л. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти / Ю.Л. Мельников, В.В. Жаров. – М., 1978. – 168с.
1271071
  Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений / В.В. Козлов. – Саратов, 1976. – 255с.
1271072
  Пашкова В.И. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам / В.И. Пашкова, Б.Д. Резников. – Саратов, 1978. – 320с.
1271073
  Реефельдт П. Судебно-медициснкое установление преступления / П. Реефельдт. – М., 1928. – 99с.
1271074
  Маттель А. Судебно-межевое разбирательство по уставу гражданского судопроизводства : с приложением подлежащих статей Зак. меж. / сост. А. Маттель. – 2-е изд., доп. ; Нефиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. н. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушева], 1912. – IV, 198 с. – Алфавитный указатель: Беспл. прил. ....-[Спб.]:тип. "Двигатель", [1911]


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1271075
  Абрамов А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Абрамов, Б.И. Копелиович ; [предисл. проф. Е.Н. Пальчевского ; вступ. ст. В.М. Шпак] ; Клинич. психиатрич. больница. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1949. – 167, [4] с.
1271076
  Вахинг Вайно А Судебно-психиатрическая экспертиза / Вайно А Вахинг. – Тарту, 1986. – 91с.
1271077
  Рожнов В.Е. Судебно-психиатрическая экспертиза алкоголизма и других нарокоманий. / В.Е. Рожнов. – М, 1964. – 124с.
1271078
  Шунк В.Э. Судебно-психиатрическая экспертиза в период становления Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Речь в статье идет о правовой регламентации производства судебно-психиатрической экспертизы в период становления Советского государства, об основных положительных и неудачных законодательных инициативах рассматриваемого периода.
1271079
  Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. / Ю.Л. Метелица. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 204с.
1271080
   Судебно-психиатрическая экспертиза, ее практика и задачи.. – М., 1935. – 232с.
1271081
  Краснушкин Е.К. Судебно-психиатрические очерки / Е.К. Краснушкин. – М., 1925. – 115с.
1271082
  Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза / М.М. Коченов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1977. – 177, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1271083
  Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза / М.В. Костицкий. – Львов : Вища школа, 1987. – 140 с.
1271084
  Сахнова Т.В. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе : проблемы теории и практики / Т.В. Сахнова ; [ред. Н.И. Изместьева ; худ. ред. Л.М. Живило ; техн. ред. Т.А. Ковалевская]. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1990. – 149, [3] c. – Примеч.: с. 127-149
1271085
  Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В.Т. Нор, М.В. Костицкий. – К, 1985. – 54с.
1271086
  Бровцинова Елена Павловна Судебно-следственные материалы как источник по истории революционного движения России начала ХХ века (1904-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Бровцинова Елена Павловна; МГУ. – М., 1977. – 24л.
1271087
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Брайчевская Е.Ю. – Киев, 1949. – 10 с.
1271088
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике. : Дис... канд. юридич.наук: / Брайчевская Е.Ю.;. – К., 1948. – 231л. – Бібліогр.:л.209-227
1271089
  Драгендорф Георг Судебно-химическое открытие ядов в пищевых веществах, воздухе, остатках пищи, частях тела и т. д. : с нем. изд. совершенно перераб. авт. и снабж. многочисл. доп., по поручению Гл. воен.-мед. упр. пер. М. Капустин и Н. Ментин / [соч.] Д-ра Георга Драгендорфа, орд. проф. фармации в Дерпт. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Гл. воен.-мед. упр. ; В тип. Якова Трея, 1875. – XVI, 673 с., 1 л. табл. ил. – Прил. к "Воен.-мед." журн." 1874, № 6. – Библиогр. в примеч.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1271090
  Выборнов А.А. Судебно-хмимческое исследование вещественных доказательств / А.А. Выборнов. – Москва, 1955. – 92с.
1271091
   Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности.. – Свердловск, 1985. – 110с.
1271092
  Хазиев Ш.Н. Судебно-экспертное сотрудничество в рамках организации американских государств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 187-189. – ISSN 1684-2618
1271093
  Комаха В. Судебно-экспертные учреждения в Украине на современном этапе / В. Комаха, Г. Стрелец // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 17-20. – ISSN 1810-3081
1271094
  Голунский С.А. Судебное заседание военного трибунала. / С.А. Голунский. – М., 1943. – 49с.
1271095
  Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. / Н.Б. Зейдер. – Саратов, 1959. – 99с.
1271096
  Марткович И.Б. Судебное заседание как основная стадия советского гражданского процесса : Автореф... канд. юридич.наук: / Марткович И.Б.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1271097
  Крамаренко Л.К. Судебное исполнение в Польской Народной Республике : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Крамаренко Л.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
1271098
  Монахов В. Судебное обеспечение административной реформы, или вновь об административной юстиции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 22-34. – ISSN 1812-7126
1271099
  Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. / Б.Н. Юрков. – Х., 1987. – 166с.
1271100
  Волкова Р.Г. Судебное оспаривание нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 343-359. – ISSN 1818-0566
1271101
  Ванеева Л.А. Судебное познание в науке советского гражданского процессуального права : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ванеева Л.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
1271102
  Самошина З.Г. Судебное портретоведение (история и современность) / З.Г. Самошина, А.М. Зинин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 23-35. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1271103
  Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы истории // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
1271104
  Ильинская И.М. Судебное представительство в гражданском процессе / И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая. – М., 1964. – 163с.
1271105
  Рожецкая Э.Х. Судебное представительство в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Рожецкая Э. Х.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1271106
  Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам / В.М. Шерстюк. – Москва, 1984. – 115с.
1271107
  Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннослетних / В.В. Леоненко. – К, 1987. – 143с.
1271108
   Судебное разбирательство брачных и семейных дел.. – Махачкала, 1988. – 76с.
1271109
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
2. – 1955. – с.
1271110
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
1. – 1956. – 184с.
1271111
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
3. – 1957. – 203с.
1271112
  Агеева Г.Н. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / Г.Н. Агеева. – Москва : ВЮЗИ, 1960. – 88 с.
1271113
  Цыпкин А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин, 1962. – 75с.
1271114
  Ковалева Е.Н. Судебное разбирательство гражданских дел / Е.Н. Ковалева. – М, 1956. – 32с.
1271115
  Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел / П.П. Гуреев. – М., 1958. – 199с.
1271116
  Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. / П.Я. Трубников. – М., 1962. – 102с.
1271117
  Болдырев Е.В. Судебное разбирательство дел об автотранспортных преступлениях. / Е.В. Болдырев. – М, 1975. – 96с.
1271118
  Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу / Г.И. Загорский. – Москва, 1985. – 111с.
1271119
  Калашникова Н.Я. Судебное разбирательство по уголовному делу. / Н.Я. Калашникова. – М., 1962. – 44с.
1271120
  Заславская Л.А. Судебное рассмотрение дел о лесонарушениях / Л.А. Заславская. – М., 1977. – 86с.
1271121
  Емельянова В.Г. Судебное рассмотрение дел о нарушении законодательства об охране животного мира / В.Г. Емельянова, Л.А. Заславская. – М., 1982. – 96с.
1271122
  Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1981. – 331с.
1271123
  Фархтдинов Я.Ф. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака. / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1978. – 144с.
1271124
  Газиянц Л.И. Судебное рассмотрение дел о снятии ареста с имущества / Л.И. Газиянц. – М., 1962. – 144с.
1271125
   Судебное рассмотрение дел о хищениях государственного и общественного имущества.. – М., 1950. – 88с.
1271126
  Матерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства / М.В. Матерова. – М., 1972. – 112с.
1271127
  Ильинская И.М. Судебное рассмотрение споров о праве на воспитание детей / И.М. Ильинская. – М., 1960. – 69с.
1271128
  Тазутдинов Р.С. Судебное рассмотрение трудовых дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Тазутдинов Р.С.; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 17л.
1271129
  Коньков Ю.М. Судебное расторжение договора найма жилого помещения / Ю.М. Коньков ; ред. Л.А. Казакова. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 144 с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1271130
  Фарукшин Анвар Судебное регулирование разграничения полномочий в федеративных государствах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 5-23. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается опыт ряда зарубежных федеративных государств в области судебного регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Автор анализирует роль конституционных (верховных) ...
1271131
  Авдюков М.Г. Судебное решение / М.Г. Авдюков. – Москва : Госюриздат, 1959. – 192 с.
1271132
  Гурвич М.А. Судебное решение / М.А. Гурвич. – М., 1976. – 176с.
1271133
  Чечот Д.М. Судебное решение в советском гражданском процессе - важнейший акт социалистического правосудия. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чечот Д.М.; Лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. Каф. сов. граждан. процесса. – Ленинград, 1953. – 13л.
1271134
  Алимбеков Судебное решение и его роль в совершенствовании гражданского законодательства / Алимбеков, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 6-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1271135
  Зейдер Б Н. Судебное решение по гражданскому делу. / Б Н. Зейдер, . – М, 1966. – 192с.
1271136
  Победоносцев К.П. Судебное руководство : сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету кассационных департаментов Сената / соч. К. Победоносцева, почет. чл. Ун-тов Моск. и С.-Петерб. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина], 1872. – [2], XVI, 554, XXII с.


  На тит. л. надпись: Владимир Петрович Си.... ский
1271137
  Чеджемов Т.Б. Судебное следствие. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1979. – 93с.
1271138
  Косцова И. Судебное толкование норм права в Украине: теоретико-практические аспекты // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 26-32
1271139
  Абдулин Р.С. Судебное управление в советской России в период 1945 по 1970 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1271140
  Блинова Н.В. Судебное управление в СССР / Н.В. Блинова. – М, 1962. – 96с.
1271141
  Крецу В. Судебное установление факта несчастного случая // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1271142
  Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. / П.Ф. Елисейкин. – М., 1973. – 128с.
1271143
  Петросян Р.Г. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. (По материалам судебной практики Арм.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Петросян Р.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
1271144
  Крючков Г.К. Судебное установление фактов, от которых зависит возникновение, зменение или прекращение личных или имущественных прав граждан / Г.К. Крючков. – М., 1956. – 104с.
1271145
  Елисейкинд П.Ф. Судебное установление юридических факторов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Елисейкинд П.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 16л.
1271146
  Черваков В.Ф. Судебномедицинская деонтология / В.Ф. Черваков. – М, 1957. – 16с.
1271147
  Гурьев В.Н. Судебномедицинская экспертиза живых лиц с закрытими черепномозговыми травмами (Клинико-неврологические критерии оценки степени тяжести телесных повреждений закрытых черепномозговых травм при проведе / В.Н. Гурьев. – Л., 1968. – 26с.
1271148
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
2. – 1958. – 242с.
1271149
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
4. – 1965. – 525с.
1271150
  Шкляр Б.М. Судебномедицинская экспертиза на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715.717 / Шкляр Б.М.; Всес. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1972. – 20л.
1271151
  Поркшеян О.Х. Судебномедицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях / О.Х. Поркшеян. – М., 1965. – 152с.
1271152
  Гуковская Н.И. Судебномедицинская экспертиза трупа по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / Н.И. Гуковская, В.А. Свешникова ; [отв. ред. А.Н. Васильев] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т криминалистики прокуратуры СССР. – Москва : Госюриздат, 1957. – 254, [2] с.
1271153
  Дидковская С.П. Судебномедицинская экспертиза утопления : Автореф. дис. ...д-ра мед. наук : 14.774 / Дидковская С.П. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1976. – 26 с.
1271154
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств / Н.П. Пырлина. – М., 1964. – 66с.
1271155
  Геньбом Р.Г. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств. / Р.Г. Геньбом, Корнеева-Асадчих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1972. – 204с.
1271156
  Кубицкий Ю.М. Судебномедицинское исследование неопознанных трупов и костных отстанков для задач отождествления личности / Ю.М. Кубицкий. – М, 1959. – 60с.
1271157
  Карякин В.Я. Судебномедицинское исследование повреждения колюще-режущими орудиями / В.Я. Карякин. – М., 1966. – 227с.
1271158
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование трупа / Н.П. Пырлина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 68с.
1271159
  Соколов С.М. Судебнохимическая экспертиза материалов документов, копоти выстрела, волокнистых веществ и других вещественных доказательств / С.М. Соколов. – М., 1964. – 311с.
1271160
  Киселев Я.С. Судебные были / Я.С. Киселев. – М, 1980. – 48с.
1271161
  Гойко Ф Л. Судебные были / Ф Л. Гойко, . – Киев, 1991. – 207с.
1271162
  Мирошниченко А. Судебные дебюты. Состоялся самый масштабный на Украине турнир по классическим судебным дебатам // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 24 декабря (№ 52/53). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  "...В этом году Дебат Клуб юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Лига студентов Ассоциации юристов Украины (АЮУ) учредили и провели первый этап самого масштабного в истории государства Всеукраинского ...
1271163
  Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 2-е изд.. доп. – Москва : Городец, 1999. – 288с. – ISBN 5-89391-014-1
1271164
  Иванов О.В. Судебные доказательства в гаражданском процессе / О.В. Иванов. – Иркутск, 1973. – 160с.
1271165
  Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1956. – 251с.
1271166
  Лещинский М.Я. Судебные записка / М.Я. Лещинский. – М., 1995. – 352с.
1271167
  Россель В.Л. Судебные защитительные речи / В.Л. Россель. – М., 1966. – 116с.
1271168
  Березкина Е.И. Судебные иски к читателям: борьба с задолженностью в правовом пространстве университетской библиотеки. Реалии и перспективы // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0130-9765


  Практика работы Научной библиотеки Тверского государственного университета по обеспечению сохранности фондов при их использовании читателями.
1271169
  Морилло А., Дебен Г. Судебные ораторы в древнем мире / [Соч.] А. Морилло и Г. Дебена (Пер. с франц.). – Санкт-Петербург : Изд. Я Кантеровича, 1895. – [4], 123 с. – (Юридическая библиотека ; № 7)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1271170
   Судебные ораторы Франции XIX века. Речи в политических и уголовных процессах.. – М., 1959. – 567с.
1271171
  Расуаманова Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права (На примере Французской республики) : Автореф... канд. юридическихнаук: 12.00.10 / Расуаманова Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1271172
  Расуаманава Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права: (На примере французской республики) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Расуаманава Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1271173
  Ковалев В.М. Судебные прения в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: 120008 / Ковалев В.М.; Саратов. юридич. ин-тут. – Саратов, 1973. – 16л.
1271174
   Судебные приговоры : Практика Верховного суда Украины.. – Киев : Юринком, 1995. – 224с.
1271175
  Поляков Б. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.22-26
1271176
  Шур Г.М. Судебные процессы над агентами англо-американского ипериализма в старах народной демократии / Г.М. Шур. – М., 1950. – 32с.
1271177
  Утевский Б.С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. / Б.С. Утевский. – М., 1946. – 60с.
1271178
  Шабанова И.К. Судебные репрессии в деревне Уральской области на рубеже 1920-30-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805
1271179
  Бобрищев-Пушкин А.В Судебные речи : Т. 1-2 / А.В. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип. "Мирный труд"
Т. 1 : [Дела. Анны Коноваловой. Кронштадтского полицеймейстера Шафрова. Пом. прис. повер. Коссецкого. Г.Г. Ге. с Н.Ф. Арбениным. Ольги Штейн и др.]. – 1909. – 400, [2] с.
1271180
  Вышинский Я А. Судебные речи / А.Я. Вышинский. – 4-е изд. – Москва : Госиздат юр. лит-ры, 1955. – 566 с.
1271181
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Л, 1967. – 222с.
1271182
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Воронеж, 1971. – 256с.
1271183
   Судебные речи адвокатов. – Рига, 1984. – 103с.
1271184
   Судебные речи адвокатов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
1271185
   Судебные речи адвокатов Украинской ССР.. – Киев, 1959. – 218с.
1271186
   Судебные речи адвокатов.. – Л., 1972. – 181с.
1271187
   Судебные речи государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области : [сборник]. – Иркутск : [б. и.], 1974. – 71, [2] с.
1271188
  Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. / Р.А. Руденко. – М., 1987. – 366с.
1271189
   Судебные речи известных русских юристов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 871 с.
1271190
   Судебные речи известных русских юристов.. – Москва : Юридическая литература, 1956. – 687 с.
1271191
   Судебные речи известных русских юристов.. – 3-е изд., испр. – Москва : Юридическая литература, 1958. – 871 с.
1271192
  Казаринов М.Г. Судебные речи прис. повер. М.Г. Казаринова. 1900-1913 / [Сост. и предисл.] А. Можейко. – Санкт-Петербург : Изд. сб. А.Ф. Можейко ; [Тип. Тип. Т-ва "Наш век"], 1913. – [6], 245 с., 1 л. портр. – Экз дефектный, без обл.
1271193
   Судебные речи прокуроров.. – М., 1958. – 83с.
1271194
   Судебные речи советских адвокатов.. – М., 1960. – 272с.
1271195
   Судебные речи советских обвинителей.. – М., 1965. – 270с.
1271196
  Крыленко Н.В. Судебные речи. Избранное / Н.В. Крыленко. – Москва, 1964. – 328с.
1271197
   Судебные системы европейских стран = Judicial organisation in Europe = L"Europe judiciaire : [справочник]. – Москва : Международные отношения, 2002. – 336 с. : табл. – ISBN 5-7133-1130-9
1271198
   Судебные системы западных государств.. – М., 1991. – 235с.
1271199
  Гарлицкий Лех Судебные совещания в страсбургской перспективе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 47-54. – ISSN 1812-7126
1271200
  Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей / С.А. Иванова. – М, 1974. – 168с.
1271201
  Блех А.С. Судебные тернии / А.С. Блех. – Краснодар, 1991. – 285с.
1271202
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года. – [Санкт-Петербург]
1. Указ Правительствующего сената 20 ноября 1864 г.; 2. Учреждения судебных установлений; 3. Устав уголовного судопроизводства; 4. Устав гражданского судопроизводства; 5. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – [461] с. разд. паг. – Экз. без обл. и без тит. л.
1271203
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. Дополнительный. – 1914. – [4], 193 с.
1271204
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 1. – 1914. – [7], XI, 786 с.
1271205
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 2. – 1914. – [5], 831 с., 6 л. диагр.
1271206
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства, дополненный законоположением 1866 года; Об Охранительном судопроизводстве. – 1866. – [3], VII, XLII, 690 с.
1271207
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1866. – [3], VII, XXVI, 504 с.
1271208
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3 : Учреждения судебных установлений. – 1866. – [358] с. разд. паг.
1271209
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства. – 1867. – [763] с. разд. паг. – Экз. № 119582, деф., без обл.
1271210
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1867. – [3], VII, XXV, 523 с. – Экз. деф., без обл.
1271211
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3, [отд. 1] : Учреждения судебных установлений. – 1867. – [3], V, LIII, 567 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 119594, деф., без обл.
1271212
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 4 : Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – 1867. – [3], II, IV, 201 с. – Экз. деф., без обл.
1271213
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 5 : Мнение государственного Совета Высочайше учрежденное 11 октября 1865 года. – 1867. – [3], II, 178 с. – Экз. деф., без обл.
1271214
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изъяснением статей законов, на которых содержатся в уставах ссылки,... / Карман. (неофиц.) изд. – Санкт-Петербург : [В печ. В. Головина], 1866. – XXXII, 670 с.


  I. Правил судопроизводства охранительного; II. Правил о печатании решений судебных мест; III. Положение о введении уставов в действие; IV. Положения о нотариальной части; V. Правила о предоставлении новым судебным установлениям некоторых обязаностей ...
1271215
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Юрия Андр. Бокрама], 1869. – [920] с. разд. паг.
1271216
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. тип. Ретгера и Шнейдера], 1872. – [1263] с. разд. паг.
1271217
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Второго отд. собств.тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [1634] с. разд. паг.
1271218
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [4], 96, 379, VI с. разд. паг.
1271219
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – 609, XIX с. – Экз. без тит. л.
1271220
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : статьи к Судебным уставам императора Александра II. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [165] с. разд. пагин. – Экз. без тит. л.
1271221
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II : I. Учреждение судебных установлений. II. Устав гражданского судопроизводства. III. Устав уголовного судопроизводства / сост. Н. Озерецковский, пом. обер-секр. 2 Деп. Прав. сената. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Ив.Ив. Зубкова, под фирм. "Законоведение", 1914. – CXL, 1280 с. – (Неофициальное издание)


  (Св. зак., т. 16, ч. 1, изд. 1892 г., по Прод. 1912 г.) : Доп. законами о преобразовании и введении местного суда и позднейшими узаконениями по 1 марта 1914 г.
1271222
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II по юбилейному изданию 1914 года с законодательными к ним мотивами / [сост. С.Г. Щегловитов]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1915. – IV, 668 с. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1271223
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 3-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1887. – 1143 с.
1271224
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 4-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1890. – [2], 1141 с. – (Неофициальное издание)
1271225
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 7-е изд., испр. и доп. по 1 июля 1901 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Устав уголовного судопроизводства. – 1901. – [2], 1208 с. – (Неофициальное издание)
1271226
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Учреждение судебных установлений / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 2-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое августа 1910 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 376 с. – (Неофициальное издание)
1271227
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Устав уголовного судопроизводства с включением изменений и дополнений по продолжению Свода законов 1908 года, ... [анот.] / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 10-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое янв. 1910 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 950 с., 6 с. доп. л. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1271228
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго в Сибири, в Туркестане и Степных областях : Закон 13 мая 1896 г. о введении судебных уставов в губерниях и областях Сибири с мотивами из объяснит. записки М-ва юстиции; 2 июня 1898 года о судебной реформе в Туркестанском крае и Степных областях и степных областях ...[в анот.] / сост.: В. Сальмонович, товарищ пред. Том. губ. суда и Н. Громов, товарищ том. губ. прокурора. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Томск : Изд. кн. маг. П.И. Макушина, 1898. – [6], XII, [2], 751 с.


  Полный текст Судебных уставов с изм., внесенными 13 мая 1896 года, и со всеми позднейшими узаконениями п о 15 июля 1898 года... правила о порядке введения Судебных уставов в действие (Положение 19-го октября 1865 года, Правила 10-го марта 1869 года, ...
1271229
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго с толкованиями, извлеченными из отечественной юридической литературы / сост. А. Тимановский, тов. пред. Варш. окр. суда, д. чл. Моск. юрид. о-ва. – Москва : Тип. А.Н. Мамонтова, 1885. – XX, 820 с.


  Библиогр.: "Роспись юридических книг, брошюр и сборников по учреждению судебных установлений и по Уставу уголовного судопроизводства, изданных в России с 1865 года по июль 1884 года, с указанием места издания и цены, а также рецензий и ...
1271230
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [696] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1271231
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [718] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1271232
  Пашук А.И. Судебные учреждения и их деятельность на Украине после ее воссоединения с Россией : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пашук А.И. ; М-во высш. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 15 с.
1271233
  Алмазов А.С. Судебные функции гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича (1672 - 1687) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются судебные функции главы Левобережной Украины в период гетманства Ивана Самойловича (1672-1687). Автор статьи приходит к выводу о том, что в указанный период гетман имел довольно широкие судебные полномочия. В статье также ...
1271234
  Коваленко Е.Г. Судебные экспертизы в практике расследования органами внутренних дел хицений социалистической собственности / Е.Г. Коваленко, Е.Д. Лукьянчиков. – К, 1988. – 69с.
1271235
  Кежоян А.Х. Судебные экспертизы вещественных доказательств по делам об убийствах // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1972. – Вып. 96. – С. 110-121
1271236
  Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544с. – ISBN 966-7870-70-7
1271237
  Голдобина З.Г. Судебный актевизм в контексте американской политико-правовой доктрины в последние десятилетия ХХ в. / З.Г. Голдобина, А.В. Игнатенко // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 135-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1271238
  Игнатова И.Б. Судебный диалог как средство формирования профессионально-речевой культуры иностранных студентов-юристов / И.Б. Игнатова, И.М. Субботина // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 152-161.
1271239
  Дубровская Т.В. Судебный дискурс // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – ISSN 0373-658Х
1271240
  Брежнев О.В. Судебный конституционый контроль при реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации и его назначении: проблемы правового регулирования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
1271241
  Боннер А.Т. Судебный контроль в области государственного управления / А.Т. Боннер, В.Т. Квиткин. – Москва, 1973. – 111с.
1271242
  Щербань С. Судебный контроль в Украине: проблемные вопросы и пути развития // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 3. – С. 73-75.
1271243
  Печкуренко Леонид Тимофеевич Судебный контроль за законностью действий органов советского государственного управления. (По материалам БССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Печкуренко Леонид Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1976. – 19л.
1271244
  Гаджиев А. Судебный контроль за законностью нормативных актов по жалобам частных лиц: конституционные основы. становление. перспективы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.149-153. – ISSN 1560-7828
1271245
  Щедрина Л.П. Судебный контроль за юрисдикционной деятельсностью общественных организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Щедрина Л.П.; МВ и ССО РСФСР.Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
1271246
  Клочков В.Г. Судебный контроль законности и обоснованности применения меры пресечения - заключения под стражу : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Клочков В.Г. ; КНУТШ. – Киев, 1998. – 230 л. – Библиогр.: л.212-230
1271247
  Блохин П. Судебный контроль законодательства в королевстве Бельгия: от конституционного арбитража // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 62-84. – ISSN 1812-7126
1271248
  Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. / С.Ю. Кац. – М., 1980. – 208с.
1271249
  Лафитский В.И. Судебный надзор в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 62-71. – ISSN 1991-3222
1271250
  Николаева Л.А. Судебный надзор за законностью в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1973. – 64с.
1271251
  Максутов И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения / И.Х. Максутов. – Л., 1972. – 38с.
1271252
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 384с.
1271253
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 708с.
1271254
   Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, рассмотренному Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 23-30 января 1937 г., по обвинению Пятакова Ю.Л., Радека, Сокольникова К.Б. в и. – М., 1937. – 260с.
1271255
   Судебный отчет по делу об организаторах, руководителях и участниках польского подполья в тылу Красной Армии на территории Польши, Литвы и западных районов Белоруссии и Украины, рассмотренному Воен.. – М., 1945. – 279с.
1271256
  Зеленецкий В.С. Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 136-148
1271257
  Демченко Г.В. Судебный прецедент / Г.В. Демченко. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. Округа, 1903. – [2], III, [3], 244 с. – Библиогр. в прим.


  В РГБ есть электронный ресурс
1271258
  Чередниченко В.И. Судебный прецедент : Рассказы / Владимир Чередниченко. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 304с. – ISBN 966-7455-46-7
1271259
  Кулешов Ю.И. Судебный прецедент в дореволюционном уголовном праве России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 12-16. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается история становления и развития судебного прецедента в дореволюционном уголовном праве России. Делается вывод, что на протяжении всего развития дореволюционного уголовного права судебный прецедент оказывал значительное влияние ...
1271260
  Пулбере Д. Судебный прецедент в Конституционом Суде Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 12 (205). – С. 9-16. – ISSN 1810-3081
1271261
  Браткин Д.А. Судебный прецедент в римском Египте ( I-III вв. н.э.) // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-93. – ISSN 0321-0391


  Міжнародний круглий стіл "Римське право - досвід становлення юридичних форм соціального життя в античному світі".
1271262
  Нешатаева Т. Судебный прецедент и права человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 54-69. – ISSN 1812-7126
1271263
  Майданик Р.А. Судебный прецедент как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 64-122. – ISBN 978-617-566-164-2
1271264
  Качановский Ю.В. Судебный прецедент как источник права // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.148 - 156. – ISSN 1608-8794
1271265
  Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент как источник права: сравнение нормативного и социологического подходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44--45. – ISSN 1812-3805
1271266
  Кожевников М.В. Судебный приговор / М.В. Кожевников. – М., 1940. – 28с.
1271267
  Кобликов А.С. Судебный приговор / А.С. Кобликов. – М., 1966. – 135с.
1271268
  Рейснер М. Судебный процесс Карла Либкнетхта против русского царя. / М. Рейснер. – Рязань, 1925. – 100с.
1271269
   Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 95с.
1271270
   Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта. Приговор пятого американского военного трибунала, вынесенный в Нюрнберге 28 октября 1948 г.. – М., 1964. – 360с.
1271271
   Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 48с.
1271272
   Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР.. – Рига, 1946. – 188с.
1271273
   Судебный процесс по уголовному делу агента английской и американской разведок гражданина СССР Пеньковского О.В. и шпиона-связника подданного Великобритании Винна Г.М. 7-11 мая 1963 г.. – М., 1963. – 320с.
1271274
   Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса Г.Пауэрса. 17-19 августа 1960 г.. – М., 1960. – 184с.
1271275
  Светов А.А. Судейский свисток / А.А. Светов. – М., 1968. – 64с.
1271276
  Беляев И.Н. Судейство соревнований по баскетболу / И.Н. Беляев. – 2-е испр. изд. – М., 1956. – 152с.
1271277
  Преображенский И.Н. Судейство соревнований по баскетболу. / И.Н. Преображенский. – М., 1951. – 48с.
1271278
  Степанов В.Г. Судейство соревнований по боксу / В.Г. Степанов. – Москва, 1955. – 120с.
1271279
  Степанов Т.И. Судейство соревнований по борьбе классической и вольной / Т.И. Степанов. – М., 1957. – 144с.
1271280
  Гулевич Д.И. Судейство соревнований по борьбе самбо / Д.И. Гулевич. – М., 1957. – 87с.
1271281
  Леонтьев П.А. Судейство соревнований по водно-моторному спорту / П.А. Леонтьев. – М, 1956. – 64с.
1271282
  Гезенцвей В. Судейство соревнований по волейболу / В. Гезенцвей, А. Поташник. – М., 1968. – 88с.
1271283
  Иванов А.А. Судейство соревнований по гребному спорту. / А.А. Иванов, М.Л. Кон. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 104с.
1271284
   Судейство соревнований по легкой атлетике.. – М., 1965. – 187с.
1271285
  Лобач-Жученко Б Б. Судейство соревнований по парусному спорту. / Б Б. Лобач-Жученко, . – Москва, 1957. – 119с.
1271286
  Попов В.Г. Судейство соревнований по плаванию. / В.Г. Попов. – 2-е изд. – М, 1967. – 96с.
1271287
  Максимов А.А. Судейство соревнований по пулевой стрельбе / А.А. Максимов. – М., 1957. – 88с.
1271288
   Судейство соревнований по современному пятиборью.. – М., 1972. – 101с.
1271289
  Макеев В.В. Судейство соревнований по стендовой стрельбе / В.В. Макеев. – М, 1955. – 71с.
1271290
  Головня Л.В. Судейство соревнований по фехтованию / Л.В. Головня. – М., 1956. – 95с.
1271291
  Базаревич В.Я. Судейство соревнований по фехтованию / В.Я. Базаревич. – М., 1973. – 111с.
1271292
  Латышев Н.Г. Судейство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – М, 1955. – 216с.
1271293
  Латышев Н.Г. Судейство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – 4-е, испр. и доп. изд. – М, 1965. – 276с.
1271294
  Ермаков Я.А. Судейство футбола. Уч.-метод. пособие / Я.А. Ермаков. – Минск, 1951. – 120с.
1271295
  Михельсон Е. Судейство футбольных и хоккейных игр / Е. Михельсон, Г. Фепонов. – М.-Л., 1930. – 202с.
1271296
  Гаркунов Л.П. Судейство шахматных соревнований / Л.П. Гаркунов. – М., 1955. – 88с.
1271297
  Грабовський С. Судети і Крим: чи повториться історія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 5
1271298
  Кудрявська Я. Судето-німецька партія // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 118-119. – ISBN 978-966-623-745-6
1271299
  Кравчук О. Судетські німці в історії Центральної Європи : [навч. посібник] / Олександр Кравчук. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-18-6
1271300
  Овруцкий И.Я. Судеьная экспертиза в расследовании и предупрееждении преступлений / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова; Чалов Р.С,. – Душанбе, 1975. – 104с.
1271301
  Грабина О.Т. Суджена-Hеогуджена : Миниатюpа на 1 дию з дивеpтисментом / А.Т. Гpабина. – Київ : Дpук. А.І. Гpосмана, 1931. – 20 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
1271302
  Рижко М.А. Судження / М.А. Рижко. – Ужгород, 1975. – 51с.
1271303
  П"яже Судження й міркування у дитини : граматика й логіка / П"яже ; пер. з фр.: А. Миляшкевича, В. Сапіжука ; за ред. С. Лозинського. – Харків ; Одеса : Державне вид-во України, 1930. – 186, [2] с.
1271304
  Кірюхін Д.І. Судження про справедливість // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 163-165
1271305
  Ігнатьєва Алла Судження римських істориків про імперію та імператорську владу в оцінці М.П. Драгоманова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 185-193
1271306
  Мідор Д.Д. Суди в Сполучених Штатах : [пер. на укр. мову з 2-го стер. вид. 1992 р.] / Деніел Джон Мідор. – Сент-Пол : Вест Паблішинг Ко., 1991. – 85 с. : іл.,
1271307
   Суди в Україні : ( Збірник матеріалів до семінару з питань створення і повноважень спеціалізованих судів ). – Київ, 1999. – 272с. – ISBN 966-7363-38-4
1271308
  Альонкін О.А. Суди загальної юрисдикції як гарант забезпечення права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 112-120
1271309
  Юрченко К. Суди і ЗМІ: вічні супротивники чи потенційні союзники? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1271310
  Сиза Наталія Петрівна Суди і кримінальне судочинство України в добу гетьманщини : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / КНУТШ; Сиза Н.П. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1271311
  Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини / Н. Сиза. – Київ, 2000. – 120 с. – ISBN 966-7060-33-0
1271312
  Сиза Наталія Петрівна Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини : Дис.... канд. юрид. наук:12.00.09 / Сиза Наталія Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.178-188
1271313
   Суди і судочинство в Україні : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2007. – 444с. – ISBN 966-373-161-3
1271314
  Гамзатов Р. Суди меня по кодексу любви : стихи и поэма / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 271 с.
1271315
  Гамзатов Р. Суди меня по кодексу любви / Р. Гамзатов. – Москва : Новости, 1991. – 301 с.
1271316
  Коструба А. Суди нові - проблеми старі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1271317
  Липитчук О. Суди присяжних у Галичині в 1930-х роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.125-128. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1271318
  Мироненко Л. Суди про чари на Чернігівщині в другій половині XVIII - на початку XIX ст. // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 55-63
1271319
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посібник для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Харків : Яшма, 2008. – 64с. – ISBN 966-95934-9-2
1271320
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посібник для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Київ, 2008. – 64 с. – Проект "Україна : верховенство права"
1271321
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посіб. для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; М.А.Консалтинг, Ltd ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Київ : [б. в.], 2009. – 63, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – (Проект "Україна: верховенство права")
1271322
  Шокіна Т.В. Суди у системі мусульманського права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.92-104
1271323
  Корж-Ікаєва Суди у справах неповнолітніх Великобританії, Нмеччини, Франції, Японії // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2005. – № 49. – С. 11-15.
1271324
  Сергієнко Н.М. Суди як органи національного застосування норм міжнародного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1271325
  Сіленко А.О. Суди, судді й політика: зарубіжний досвід і Україна // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 19-22.
1271326
  Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.154-158. – ISSN 0132-1331
1271327
  Расюк А.О. Судимість в Україні та зарубіжних державах: порівняльний аналіз законодавства // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 138-145. – ISSN 2072-8670
1271328
  Письменський Є. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 152-155.
1271329
  Расюк А.О. Судимість як конструктивний елемент повторності та рецидиву злочинів: проблемні питння // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 46-54. – ISBN 978-617-7364-34-3
1271330
  Сидоренко М.Й. Судимість як набутий довічний спеціальний правовий статус особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 464-468. – ISSN 1563-3349
1271331
  Свиридов Б. Судимість як наріжний камінь в отриманні депутатського мандата // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
1271332
  Турищева Н.Ю. Судимость как основание ограничения пассивного избирательного права // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 10. – С. 63-71. – ISSN 0132-0769
1271333
  Мельник В.К. Судимые совестью : Повесть, рассказы / В.К. Мельник. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 377с.
1271334
  Мельник В.К. Судимые совестью / В.К. Мельник. – К., 1990. – 382с.
1271335
  Вольвач П. Судинна пошта : поезія / Павло Вольвач ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 91, [5] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-99-2
1271336
  Бензар І.М. Судинні пухлини і судинні мальформації у дітей: формулювання діагнозу згідно з сучасною класифікацією // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 77-82. – ISSN 1681-276Х


  "...Пацієнтів із судинними аномаліями (СА) завжди нелегко виділити та чітко охарактеризувати, враховуючи велику кількість нозологічних одиниць, а також неоднорідну термінологію, яку використовують у багатьох медичних закладах. Метою роботи був аналіз ...
1271337
  Нечитайло В.А. Судинні рослини Канівського заповідника і околиць / В.А. Нечитайло, В.П Погребенник, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 226с. : іл.
1271338
  Булычев В.Н. Судите и судимы будьте / В.Н. Булычев. – Омск, 1990. – 174,2с.
1271339
  Балакаев А.Г. Судите меня сами : повесть / А.Г. Балакаев; авториз. пер. с калм. Г.Садовникова. – Москва : Современник, 1972. – 271 с.
1271340
  Балакаев А.Г. Судите меня сами : повесть / А.Г. Балакаев; авториз. пер. с калм. Г.Садовникова. – Москва : Современник, 1975. – 271 с.
1271341
  Желобинский В.В. Судите сами... / В.В. Желобинский, В.А. Завьялов. – Ленинград, 1966. – 28с.
1271342
  Чухліб Т. Судити чи розуміти гайдамаків? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 14


  Факти про Коліївщину.
1271343
  Жуков А.Н. Судить Адама! / А.Н. Жуков. – Москва, 1989. – 539с.
1271344
  Жуков А.Н. Судить Адама! / А.Н. Жуков. – Москва, 1990. – 127с.
1271345
  Бахин В. Судить должны профиссионалы, а не дилетанты (Суд присяжных необходимо заменить коллегией профессиональных судей) / В. Бахин, Н. Карпов // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 13-15. – ISSN 1810-3081
1271346
  Лінецький С. Судів стало більше // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.14-15


  Про Указ Президента України "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України" 1.10.2002р. №889/2002
1271347
  Вербинець Л. Судівництво і кари на Запоріжжю // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 15-19
1271348
  Михельсон Е. Судівство футбольних та хокейних ігор / Е. Михельсон, Г. Фепонов. – Х., 1931. – 163с.
1271349
  Гетьман Судівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів / Гетьман, П"ятковська І. - // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 168-175. – ISSN 0132-1331
1271350
  Латышев Н.Г. Судйство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – М, 1953. – 200с.
1271351
  Зубалій М. Судна військового флоту Київської Русі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 32-34
1271352
  Власенко М. Судна повітряні, морські та внутрішнього плавання як об"єкти цивільних прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 67-73
1271353
  Олійник М.Я. Судний день / М.Я. Олійник. – Київ, 1982. – 216 с.
1271354
  Олійник М.Я. Судний день / М.Я. Олійник. – Київ, 1984. – 203 с.
1271355
  Пагіря О. Судний день // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Християнська цивілізація за свою історію пережила не один спалах апокаліптичних очікувань, які жахали людство і спричиняли масову істерію.
1271356
  Безп"ятчук Ж. Судний тиждень Судану // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Референдум щодо незалежності Південного Судану - це не лише спроба створення нової держави на мапі світу, а й прецедент перегляду недолугих постколоніальних кордонів на найбіднішому континенті.
1271357
  Апостолов Л.И. Судно просит лоцмана.Очерки : очерки / Л.И. Апостолов. – Одесса, 1966. – 104с.
1271358
  Савич О.С. Судно як знаряддя політики держави у боротьбі за правопорядок у світовому океані: історико-правовий аспект / О.С. Савич, Г.Ф. Півторак // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 172-181. – ISSN 2524-101X
1271359
  Терьошкіна Н. Суднобудівна промисловість України: стан та шляхи покращення інноваційної діяльності / Н. Терьошкіна, О. Криченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 43-45. – ISSN 1810-3944
1271360
  Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку XX ст.) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 33 с. – Бібліогр.: 58 назв
1271361
  Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 506 л. + Додаток : л. 376-398. – Бібліогр. : л. 399-506
1271362
  Ельгарт Яків Леонідович Суднові системи кондиціонування повітря з тепловиділяючими панелями на основі електронагрівачів з поверхневорозподіленим виділенням тепла : Автореф... канд. техн.наук: 05.08.05 / Ельгарт Яків Леонідович; Миколаївський кораблебуд. ін-тут ім. адмірала С.О.Макарова. – Миколаїв, 1994. – 27л.
1271363
  Лисунов А. Судное дело. Новейшее исследование обстоятельств дуэли А.С. Пушкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 49-52
1271364
  Постоянцев В.Д. Судное дело: повесть / В.Д. Постоянцев. – М., 1988. – 269с.
1271365
  Іваднєв В.І. Судноплавство русів (з найдавніших часів до X ст.) : наук.-популяр. вид., дослідж. з історії культури судноплавства давнього населення України / В.І. Іваднєв, В.В. Іваднєв. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2017. – 243, [1] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-617-7201-07-5
1271366
  Шаповалов Г. Судноплавство у духовності Давньої України : Монографія / Георгій Шаповалов; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; Запорозький держ. ун-т. – Київ-Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 264 с. – Парал. тит. англ. мовою. – ISBN 996-7037-53-3
1271367
  Рибенко Л. Суднотраца : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.20-102. – ISSN 0208-0710
1271368
  Лисейцев Д.В. Судные приказы Московского царства в конце XVI - начале XVII века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0869-5687
1271369
  Голобуцкий А.П. Судный век: информатизация, глобализация, терроризм и ближайшее будущее человечества / А.П. Голобуцкий, О.Б. Шевчук. – Київ : КМ Академія, 2004. – 96с. – ISBN 966-518-280-3
1271370
  Козько В.А. Судный день / В.А. Козько. – М., 1979. – 383с.
1271371
  Кононов В.М. Судный день / В.М. Кононов. – Хабаровск, 1980. – 176с.
1271372
  Гусейнов И. Судный день : роман / И. Гусейнов. – Москва, 1981. – 295 с.
1271373
  Гусейнов И. Судный день : роман / И. Гусейнов. – Москва, 1984. – 528 с.
1271374
  Козько В.А. Судный день : повести / В.А. Козько. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 523 с.
1271375
  Баймухаметов С.Т. Судный день / С.Т. Баймухаметов. – М,, 1991. – 189с.
1271376
  Баймухаметов С.Т. Судный день / С.Т. Баймухаметов. – М., 1991. – 380с.
1271377
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
№ 2 (35). – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271378
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
№ 3 (36). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271379
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
№ 1 (38). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271380
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
№ 2 (39). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271381
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (40). – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271382
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (41). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271383
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (42). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271384
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (43). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271385
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (44). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271386
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (45). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271387
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (46). – 2017. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271388
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (47). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271389
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (48). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271390
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (49). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271391
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (50). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271392
  Коняхіна А.І. Судова балістика // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 77-80. – ISBN 978-617-7363-14-8
1271393
   Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнестрільних ушкодженнях : навч. посібник / [Грязін В.І. та ін.] ; за заг. ред.: В.І. Грязіна, А.С. Лісового ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2012. – 215, [1] с. – Додаток: с. 192-215. - Автори зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-966-326-438-7
1271394
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : Підручник для вищих навч. закладів / М.І. Камлик; НАН Внутрішніх справ України. – Київ : Атіка, 2000. – 336с. – ISBN 966-7714-14-4
1271395
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : Підручник / М.І. Камлик; Націон. акад. внутрішніх справ України. – 4-те вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 592с. – ISBN 966-7714-14-4, 966-8074-65-3
1271396
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : Підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5
1271397
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5
1271398
  Живко З.Б. Судова бухгалтерія : навчально-методичний посібник / З.Б. Живко. – Київ : Атіка, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-326-250-5
1271399
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : підручник для вищих навч. закладів / М.І. Камлик. – 5-те вид., доп. та переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 552с. – ISBN 966-326-218-4
1271400
  Шарманська В.М. Судова бухгалтерія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Шарманська, С.О. Шарманська, І.В. Головко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 454с. – ISBN 978-966-364-594-0
1271401
  Дондик Н.Я. Судова бухгалтерія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-611-01-0135-6
1271402
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-458-192-6
1271403
  Санан Нізамі огли Тапдигов Судова влада в Азербайджанській Республіці // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 114-124.
1271404
  Оржаховська А.А. Судова влада в механізмі захисту конституційних прав дитини в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 365-369. – ISBN 978-617-7530-15-1
1271405
  Селіванов А. Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 12-14
1271406
  Данієлян Ю.О. Судова влада в системі поділу влади в умовах сучасного державотворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 270-276. – ISSN 0201-7245
1271407
  Куцин М.М. Судова влада в системі поділу влади у контексті її самостійності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 153-159. – ISSN 1563-3349
1271408
  Куцин М.М. Судова влада в системі розподілення влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-7
1271409
  Прилуцький С.В. Судова влада в України та передумови її становлення (соціально-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 146-156
1271410
  Чернишова Н.В. Судова влада в Україні : навч. посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 104 с. – ISBN 978-611-01-0239-1


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
1271411
   Судова влада в Україні : історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / [В.С. Бігун та ін.] ; за ред. І.Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Ковецького, Міжнар. асоц. істориків права. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1458-9
1271412
  Чуприна Ю. Судова влада в Україні в контексті конституційної реформи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 59-66
1271413
  Остафійчук Д.А. Судова влада в Україні в контексті теорії правової держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.19-23. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1271414
   Судова влада в Україні очима судді В. Кононенка: інтерв"ю судді Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці Віктора Кононенка - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 193-204. – ISSN 0132-1331
1271415
  Пошва Б.М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 10-21
1271416
  Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питаня реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-40. – ISSN 0132-1331
1271417
  Святоцький О. Судова влада в Україні: необхідність комплексного реформування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 9. – ISSN 1026-9932
1271418
  Кравчук Г.А. Судова влада в Україні: особливості, функції та фінансова незалежність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 118-126
1271419
  Скрипнюк О. Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (із засідання Президії Національної академії наук України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 146-157. – ISSN 1026-9932
1271420
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 461 л. – Додатки: л. 448-461. – Бібліогр.: л. 395-447
1271421
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1271422
  Скрипнюк О.В. Судова влада і академічна наука // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 116-119. – ISSN 2310-6166
1271423
  Гриценко І.С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії / І.С. Гриценко, С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 241-249
1271424
  Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.П. Фіолевський. – Київ : Кондор, 2006. – 322с. – ISBN 966-8251-79-2
1271425
  Скрипнюк В. Судова влада і правосуддя в конституційній системі функціонування державної влади в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-25.
1271426
  Желтухін Є. Судова влада ініціює важливі зміни до звконодавства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 26
1271427
  Селіванов А.О. Судова влада має пройти реформу поновлення свого авторитету і довіри // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7096-97-8
1271428
  Карпечкін П. Судова влада на сучасному етапі: проблеми теорії та практики становлення функцій органів судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.56-60
1271429
  Базов В.П. Судова влада сучасної України в контексті доктрини правової держави // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 102-107. – ISBN 978-617-7530-15-1
1271430
  Колтунова А. Судова влада та засоби масової інформації: соціально-правовий аналіз / А. Колтунова, О. Овсяннікова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-15.
1271431
  Штогун С. Судова влада та право законодавчої ініціативи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1271432
  Шицький І. Судова влада у контексті розбудови правової держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1271433
  Аметка Ф. Судова влада у Кримському ханстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С29-33. – ISBN 966-667-078-Х


  VII-XVIII cт.
1271434
  Бородін І Судова влада у теорії поділу влад // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.11-15. – ISSN 0132-1331
1271435
  Кириченко В.Є. Судова влада України очима істориків права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 675-678. – ISSN 0869-2491
1271436
  Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-18. – ISSN 0132-1331
1271437
  Денищук Ж. Судова влада: її місце і роль у суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-31
1271438
  Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 99-107
1271439
  Запорожець М.П. Судова влада: пошук шляхів подальшого вдосконалення / М.П. Запорожець, Ю.О. Скорченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 19-28.
1271440
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 436л. + Додатки: л.428-436. – Бібліогр.: л.395-427
1271441
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук: спец. 12.00.09 / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібл.: 21 назва
1271442
  Гловюк І.В. Судова діяльність у кримінальному процесі України: питання визначення функціональної спрямованості // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 30-31. – ISBN 978-966-2571-07-3
1271443
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 68-76.
1271444
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 116-124.
1271445
  Нагнибедюк А.В. Судова доктрина верховенства права: український досвід у європейському контексті // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 409-412. – ISSN 2524-017X
1271446
  Олійник О.Б. Судова документація : навч. посібник / Ольга Олійник; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2007. – 282 с. – ISBN 966-8533-49-6
1271447
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / Міністерство юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 1. – 2014
1271448
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271449
  Дорошенко О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом іти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.103-107. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1271450
  Щербаковський М.Г. Судова експертиза в структурі тактичних операцій / М.Г. Щербаковський, С.П. Лапта // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 120-126. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1271451
  Васильєва-Шаламова Судова експертиза в цивільному процесі : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1271452
  Крайнєв П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-16
1271453
  Васьковська Т. Судова експертиза запатентованих промислових зразків у цифрах і фактах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-25.
1271454
  Філіп"єв А.О. Судова експертиза іноземного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 158-163.
1271455
  Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : Монографія / Г.К. Авдєєва; За ред. В.Ю. Шепітька; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 2006. – 192с. – ISBN 966-8467-98-1
1271456
  Штефан А. Судова експертиза об"єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 72-80
1271457
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISSN 2308-0329
Вип. 2. – 2012. – 293 с.
1271458
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
Вип. 3. – 2013. – 183 с.
1271459
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-579-4. – ISSN 2308-0329
Вип. 4. – 2017. – 121 с.
1271460
  Кращенко В. Судова експертиза об"єктів, на які видано деклараційні охоронні документи // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1271461
   Судова експертиза прав інтелектуальної власності. Перелік питань до експерта // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 49-55.
1271462
  Жуков В. Судова експертиза та інтелектуальна власність в Україні: доктрина і практика (ч. 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1271463
  Щукіна К. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / К. Щукіна, В. Кращенко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1271464
  Цимбал М. Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1271465
  Клименко Н.І. Судова експертиза у цивільному процесі // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 71-89. – ISBN 978-966-520-178-6
1271466
  Богданова Я.О. Судова експертиза як різновид юридичної аргументації // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 82-84
1271467
  Прохоров-Лукін Судова експертиза: поняття та види об"єктів інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
1271468
  Ахтирська Н.М. Судова експертиза: порівняльний анализ правового регулювання призначення та використання її результатів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-6.
1271469
  Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1271470
  Сегай М. Судова експертологія - наука про судово- експертну діяльність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.740-762
1271471
  Клименко Н.І. Судова експертологія : курс лекцій: навч. посібник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / Н.І. Клименко. – Київ : Ін Юре, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-313-335-5
1271472
  Пиріг І.В. Судова експертологія: проблеми формування предмета та системи науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 485-493. – ISSN 2078-3566
1271473
  Гамбург Л.С. Судова компетенція російської самодержавної адміністрації в Україні-Гетьманщині у другій половині XVII- на початку XVIII століття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 4-8. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1271474
  Красовська О.В. Судова комунікація: прагматичний і соціокультурний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Красовська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
1271475
  Савчук М. Судова конкуренція // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
1271476
  Трегубов Е. Судова конкуренція за антимонопольні спори // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Проблема конкуренції між адміністративними та господарськими судами".
1271477
  Науменко О. Судова концентрація виконавчого провадження: критичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 74-81
1271478
  Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проведенню порівняльної характеристики судового (перш за все господарського) процесу та виконавчого провадження, аналізу їх взаємозв"язку та взаємозалежності. Аналізуються спільні та відмінні риси судового (головним чином ...
1271479
  Штелик С.П. Судова ланка та судова інстанція: питання співвідношення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 119-130
1271480
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Богославська М. О.; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2009. – 215с. + Додатки: л. 180-193. – Бібліогр.: л. 194-215
1271481
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Богославська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1271482
  Титов В. Судова логіка в контексті гіпотези правового поля у Фелікса Коена // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 133-145
1271483
  Райський М.І. Судова медицина / М.І. Райський. – Київ, 1961. – 436с.
1271484
   Судова медицина : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : МП Леся, 1997. – 656с. – ISBN 966-7166-11-2
1271485
  Марчук А.І. Судова медицина : Курс лекцій: Навч. посібник / А.І. Марчук; Мін-во внутрішніх справ України. Нац.академія внутрішніх справ України. – Київ : Генеза, 1997. – 144с. – ISBN 966-504-056-1
1271486
   Судова медицина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 480с. – ISBN 966-7302-62-8
1271487
   Судова медицина : Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 512с. – ISBN 966-8074-81-5
1271488
  Недоступ М.Ф. Судова медицина : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 68 с. – ISBN 966-8129-41-7
1271489
  Соколова О.В. Судова медицина : Курс лекцій. / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко; МВС України; Київський юридичний ін-т МВС. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 236с. : фотоіл. – ISBN 966-8037-54-5
1271490
  Соколова О.В. Судова медицина : курс лекцій / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 236 с. – Бібліотечка студента. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-036-0
1271491
   Судова медицина : підручник / Лісовий А.С. [та ін.] ; за заг. ред. А.С. Лісового, Л.Л. Голубовича. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 484с. – ISBN 978-966-326-306-9
1271492
  Найда А.І. Судова медицина : комплексний навч. посібник / [Найда А.І., Малик О.Р.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-326-448-6
1271493
   Судова медицина та психіатрія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-611-01-0529-3
1271494
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : Навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 192с. – ISBN 966-667-137-9
1271495
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2010. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-198. – ISBN 978-966-633-899-3
1271496
   Судова медицина у схемах, таблицях і рисунках : навчальний посібник [ для студентів виищих навч. закладів ] / А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; Мін-во охорони здоров"я України; за заг. ред. А.С. Лісового, П.Л. Голубовича. – Київ : Атіка, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-326-236-9
1271497
  Коноваленко Д. Судова медіація - challenge для України // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 19
1271498
  Ігонін Р.В. Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 43-48
1271499
  Береговой М.І. Судова норматворчість в галузі митної політики України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 95-98.
1271500
  Васильченко О.П. Судова нормотворчість у системі джерел конституційного права Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1271501
  Дідик С.Є. Судова помилка: кримінально-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 129-139.
1271502
  Шевчук С.В. Судова правотворчісіь у доктрині та практиці російської імперії та СРСР: споріднені тенденції та їх вплив на сучасну правову систему України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-36.
1271503
  Шевчук С. Судова правотворчість : світовой досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8058-29-5
1271504
  Шевчук С. Судова правотворчість : світовой досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Реферат, 2010. – 627, [1] с. – Бібліогр.: с. 550-627 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8058-45-5


  У пр. №1706675 напис: Вельмишановній Галині Іванівні з глибокою повагою від автора. Підпис.
1271505
  Романюк Я. Судова правотворчість в умовах реформування правосуддя: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
1271506
  Погрібний С. Судова правотворчість та договір у цивільному праві України: взаємний вплив - характер і співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 81-94. – ISSN 1026-9932
1271507
  Шевчук С. Судова правотворчість та принцип поділу влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 24-35. – ISSN 1993-0909
1271508
  Шевчук С.В. Судова правотворчість та соціологічна школа права // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
1271509
  Шевчук С. Судова правотворчість у контексті застосування принципів права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 54-70. – ISSN 1993-0909
1271510
  Колісник О.С. Судова правотворчість у контексті принципу поділу влади // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 30-32. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1271511
  Малишев Б. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1026-9932
1271512
  Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 15-19. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті із загальтеоретичних позицій аналізується правотворча активність вищих судових інстанцій у континентальних правових системах, виявляються її правотворчі елементи, обгрунтовується необхідність офіційного наділення їх правотворчими ...
1271513
  Малишев Б. Судова правотворчість у Стародавньому Римі та Середньовічній Англії: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті доводиться, що судову правотворчість (і судовий прецедент як одну з форм судової правотворчості) потрібно розуміти як одну з головних рушійних сил при переході права на новий ступінь свого розвитку. The article proves that judicial lawmaking ...
1271514
  Козюбра М. Судова правотворчість: аномалія чи іманентна властивість правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 38-48. – ISSN 1026-9932
1271515
  Шостенко О.І. Судова правотворчість: її необхідність та ефект // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 125-131
1271516
   Судова практика // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 7-16
1271517
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
1271518
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
1271519
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
1271520
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2012. – 296 с.
1271521
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 150 с.
1271522
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2012. – 296 с.
1271523
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 196 с.
1271524
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 7/8. – 2012. – 254 с.
1271525
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 9/10. – 2012. – 260 с.
1271526
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 11/12. – 2012. – 246 с.
1271527
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2013
1271528
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 3/4. – 2013
1271529
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 5/6. – 2013
1271530
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 7/8. – 2013
1271531
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 9/10. – 2013
1271532
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 11/12. – 2013
1271533
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1. – 2014
1271534
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
1271535
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 3. – 2014
1271536
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 4. – 2014
1271537
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 5. – 2014
1271538
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 6. – 2014
1271539
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 1. – 2015
1271540
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 2. – 2015
1271541
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 3. – 2015
1271542
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 4. – 2015
1271543
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 5. – 2015
1271544
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 6. – 2015
1271545
  Вишневецький Ю. Судова практика "на сторожі" інтересів недобросовісного боржника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 43-45
1271546
  Гетманцев В О. Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип. 273)
1271547
   Судова практика в справах із загальних питань нотаріальної діяльності // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 16-25.
1271548
   Судова практика в справах про визнання недійсними правочинів // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 26-94.
1271549
   Судова практика в справах про оподаткування нотаріусів // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 3-15.
1271550
  Зоріна Ю. Судова практика в США в галузі реклами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття присвячена аналізу переваг та недоліків правового регулювання реклами в США. У статті розкриваються питання, пов"язані з розвитком судової практики США в галузі реклами. Стаття знайомить українського читача з основними судовими справами, в ...
1271551
  Капустін В. Судова практика в Україні. Поняття, зміст, форми та структура // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 42-43
1271552
   Судова практика Верховного Суду України / Верх. Суд України. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-406-2
Кн. 1 : Цивільні та кримінальні справи / [упоряд. Шаповалова О.А.] ; за заг. ред. П.П. Пилипчука. – 2012. – 438, [1] с. : портр.
1271553
   Судова практика Вищого адміністративного суду України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – На обкл.: Законодавство. – ISBN 966-667-256-1
1271554
   Судова практика Вищого адміністративного суду України : станом на 16 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 454, [1] с. – ISBN 978-611-01-0379-4
1271555
   Судова практика Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищ. адміністр. суд. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008-
№ 1 : 2013-2014. – 2014. – Додаток до журналу "Вісник Вищого адміністративного суду України "
1271556
   Судова практика Вищого господарського суду України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-88.
1271557
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-79.
1271558
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-71.
1271559
  Пашковська Т. Судова практика ВСУ: правові позиції та проблемні моменти // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 21-22


  25 жовтня 2013 р. в Кловському палаці відбулася науково-практичну конференція "Судова практика Верховного Суду в цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах". У роботі науково-практичної конференції взяли участь судді ВСУ, ...
1271560
  Хрімлі К. Судова практика з питань господарсько- торговельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 50-53
1271561
  Запорожець Л. Судова практика загальновживаних позначень товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 30-35. – ISSN 1608-6422
1271562
  Качмар О. Судова практика застосування принципу добросовісності у вирішенні договірних спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 109-113
1271563
  Троцька В.М. Судова практика захисту авторського права у випадку незначного обсягу порушення // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 38-44. – ISBN 978-617-696-624-1
1271564
  Теньков С. Судова практика і правова наука: пошуки порозуміння // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1271565
  Коваленко Т.В. Судова практика комерційного суду Європейського Суду // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 58-62. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
1271566
  Юрченко В.П. Судова практика при вирішенні земельних спорів: шляхи розв"язання юрисдикційних проблем // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 213-217. – ISSN 1563-3349
1271567
  Луцик Г. Судова практика призначення покарання за безпідставну невиплату заробітної плати // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 58-63


  Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
1271568
  Черняк Л. Судова практика розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-48
1271569
   Судова практика розгляду окремих видів спорів за участю органів пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-21
1271570
   Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 17-33
1271571
   Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 14-25
1271572
  Коноваленко В. Судова практика стосовно об"єктів авторського права // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 1608-6422
1271573
  Коваленко Т.В. Судова практика суду першої інстанції Європейського Союзу // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 104-111. – ISSN 2308-0329
1271574
   Судова практика у справах господарського судочинства : справи про банкрутство : справи пов"язані із захистом інтелектуальної власності : (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт : КНТ, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-2968-03-3
1271575
   Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов"язання (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2007. – 612с. – ISBN 966-2968-08-3; 966-373-160-5
1271576
   Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.). – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 500с. – (Бібліотека адміністративного права). – ISBN 966-96571-5-6
1271577
   Судова практика у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-28.
1271578
  Задоя К. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень: окремі проблеми та зауваження щодо її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 133-136.
1271579
  Федорова А.Л. Судова практика України щодо захисту прав і свобод людини, закріплених в Європейській конвенції прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-84. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто питання про застосування міжнародно-правових норм у внутрішньому правопорядку України, яке є одним із надзвичайно складних на практиці і не вирішеним у доктрині. Проаналізовано застосування норм Європейської конвенції прав людини судами ...
1271580
  Федорова А. Судова практика України щодо прав і свобод людини, закріплених в Європейській конвенції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 109--112
1271581
  Грассхоф К. Судова практика Федерального суду Німеччини щодо залучення соціальних прав до дій по захисту власності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.117-124


  Захист соціальних і сімейних прав особи у конституціїі Німеччини
1271582
   Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 5 (153). – С. 16-32
1271583
  Сойка К. Судова практика щодо корпоративних спорів, які пов"язані з припинення участі в ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Основні тенденції рішень судів щодо спорів, пов"язаних із виходом або виключенням".
1271584
  Малиш А. Судова практика щодо неправомірного використання об"єктів авторського права / А. Малиш, С. Заянчуковський, Д. Крижановський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1608-6422
1271585
  Слотвінська Н. Судова практика як джерело єврейського та ізраїльського права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 108-111
1271586
  Дашковська О.Р. Судова практика як джерело права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7096-97-8
1271587
  Ільков В. Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 94-104
1271588
  Ільков В. Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 12-19
1271589
  Пеиртишин О. Судова практика як джерело права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 20-27. – ISSN 1026-9932
1271590
  Ребриш Б.Ю. Судова практика як джерело формування і розвитку права в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 92-94
1271591
  Попов О. Судова практика як джерело цивільного процесуального права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-109
1271592
  Беляневич О. Судова практика як засіб забезпечення деонтичної повноти господарського договорного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-85
1271593
  Косович В. Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 14–22. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1271594
  Нижник А. Судова практика як критерій визначення якості адміністративного законодавства: взаємний вплив // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 215-222. – ISBN 978-966-8909-91-7
1271595
  Брокер Л. Судова практика як критерій для визначення якості адміністративного законодавства // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 185-191. – ISBN 978-966-8909-91-7
1271596
  Головатий В. Судова практика: деякі теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 13-16
1271597
  Селіванов А.О. Судова присутність як процесуальна гарантія конституційного права громадян на доступ доправосуддя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 24-27
1271598
  Бондаренко П.С. Судова промова / П.С. Бондаренко. – Львів, 1972. – 51с.
1271599
  Мудрак І. Судова промова як конституційна складова процесуальної діяльності державного обвинувача // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 49-56.
1271600
  Кацавець Р.С. Судова промова: мовний аспект // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 12-15
1271601
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації : Навч. посібник / В.В. Радзивілюк. – Київ : Атіка, 2005. – 116с. – ISBN 966-326-091-2
1271602
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації у системі заходів запобігання банкрутству // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.57-60. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1271603
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: проблеми визначення та термінології // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.197-204. – ISBN 966-7784-65-7
1271604
  Щербанюк О.В. Судова процедура як процесуальна форма реалізації судової влади // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 163-165. – ISBN 978-966-937-189-8
1271605
  Колесник В.А. Судова психіатрія : Курс лекций / В.А. Колесник; Київський університет права. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 128с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-49-5
1271606
  Марчук А.І. Судова психіатрія : Навчальний посібник / А.І. Марчук; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-38-6


  На основі сучасних наукових даних висвітлюються такі питання, як предмет та завдання судової психіатрії, правове положення та організаційні основи судово-психіатричної експертизи. Для студентів юридичних вузів та факультетів
1271607
  Жабокрицький С.В. Судова психіатрія : Навч. посібник / С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-438-4
1271608
  Халмурадов Б.Д. Судова психіатрія: Основні терміни та поняття : Навч. посіб.-довідник для студ. вищ. навч. закл. / Б.Д. Халмурадов, О.Г. Швачко; Акад. безпеки та основ здоров"я. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 80с. – ISBN 966-364-245-9
1271609
  Береза Н.В. Судова психологія як складова системи юридичної психології // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – C. 162-165
1271610
  Жабокрицький С.В. Судова психолого-психіатрична експертиза юридично значимих емоційних станів : Учбовий посібник / С.В. Жабокрицький. – Київ : Козарі, 2003. – 111с.
1271611
  Зварич Р.Р. Судова репресія національних меншин Станиславівського воєводства у складі Другої Речі посполитої // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 239-243. – ISSN 2312-1165
1271612
  Чудик Н. Судова реформа - вагомий крок до європейського правосуддя // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 193-196. – ISSN 2524-0129
1271613
  Сегеді Т. Судова реформа - посилення кримінальної відповідальності? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 24-25


  З прийняттям 03.10.2017 р. Закону України №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" зміни ...
1271614
  Балух В.С. Судова реформа - практичне застосування новел у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 0132-1331
1271615
  Штогун С. Судова реформа - шлях до вдосконалення захисту прав і свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.34-37. – ISSN 0132-1331
1271616
   Судова реформа : Матеріали до ІІ з"їзду суддів України 20-21 жовтня 1994 року в Києві.. – Київ, 1994. – 43с.
1271617
  Александров О. Судова реформа 1864 року в оцінці Олександра Кониського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 4-8
1271618
  Липитчук О. Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Липитчук, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 81-90. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1271619
  Гельфанд Й.А. Судова реформа 1922 р. в УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1271620
  Стець А. Судова реформа 2017 року в Республіці Польща: суспільні очікування і критичні думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 175-181. – ISSN 2310-6158
1271621
  Шепель Т. Судова реформа без підзвітності суспільству: чому зміни відстають від очіквань і як це виправити? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1271622
  Глизнер В. Судова реформа в Галичині в роки російської окупації 1914 - 1915 рр.: джерелознавчий аспект // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 205-211. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1271623
  Кучерук Н. Судова реформа в дії // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 26-27
1271624
  Шемшученко Ю.С. Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 47-59. – ISSN 2310-6166
1271625
   Судова реформа в Україні. : Проблеми і перспективи; Матер. науково-практичної конференції 18-19 квітня 2002 р. м. Харків. – Київ-Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 288с. – ISBN 966-667-060-7
1271626
  Красовський К.Ю. Судова реформа в Україні: виклики та перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 46-52. – ISBN 978-966-7166-35-9
1271627
  Лавренова О.І. Судова реформа в Україні: зміни правового становища суддів після судової реформи // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – C. 267-270
1271628
  Оніщук М. Судова реформа в Україні: організаційно-правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-14.
1271629
  Футей Б.А. Судова реформа в Україні: перехід від командно - адміністративної системи до правової держави (огляд нового Закону про судоустрій) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.72-79. – ISBN 966-667-078-Х
1271630
  Ахмач Г.М. Судова реформа в Україні: реалізація завдань цивільного судочинства при перегляді судових рішень // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 83-86. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1271631
   Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / [О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 478, [1] с. – Авт. занач. в змісті. - Тези та доп. друкуються в авт. редакції. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-15-1
1271632
  Бойко В.Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи : Навчальний посібник / В.Ф. Бойко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-440-6
1271633
  Обрусна С.Ю. Судова реформа в Україні: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 12-20. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1271634
  Мельник М.О. Судова реформа гетьмана К. Розумовського наприкінці XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 137-139. – ISSN 2218-4805
1271635
  Гречківський П. Судова реформа для адвокатури: чому важливо не пропустити нагоду // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 14-15
1271636
  Баганець О. Судова реформа і Конституція // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Аналіз приведення нормативних актів до нової редакції Основного закону в руслі змін у судочинстві.
1271637
  Андрощук Г. Судова реформа по-польськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 33
1271638
  Космина А. Судова реформа проти логіки // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.10-11. – ISSN 1726-3077
1271639
  Настюк В.Я. Судова реформа та дотримання конституційних прав громадян у процесі оперативно-розшукової діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 267-270


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1271640
  Рєзнікова В.В. Судова реформа та її перспективи для господарського судочинства: проблеми практики і теорії // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 107-119
1271641
  Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
1271642
  Хотинська-Нор Судова реформа та стабільність судової системи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 50-61
1271643
  Смородинський В. Судова реформа у контексті верховенства права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 204-211. – ISSN 2227-7153
1271644
  Штогун С. Судова реформа чи криза судової системи? // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.99-104
1271645
  Штогун С. Судова реформа як шлях до незалежного правосуддя в Україні // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 109-113
1271646
  Кучерук Н. Судова реформа: 10 ключових новацій // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 22-23
1271647
  Хотинська-Нор Судова реформа: закономірности й особливості реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1271648
  Штогун С. Судова реформа: кодекси нові - проблеми старі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 1, 4. – ISSN 1992-9277
1271649
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1271650
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1271651
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7.


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1271652
  Сидоренко Д. Судова реформа: перші підсумки // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 34-35
1271653
  Гапончук В. Судова реформа: плюси і мінуси перехідного періоду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1271654
  Куйбіда Р. Судова реформа: сім найочікуваніших подій 2017 року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1271655
  Романюк Я. Судова реформа: стан і напрями розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 17-18. – ISSN 1026-9932
1271656
  Желтухін Є. Судова реформа: стан і перспективи // Юридична газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 31/32). – С. 1, 4-6


  Коментар до статті дав доктор юридичних наук, завідувач кафедри господарського права КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Щербина.
1271657
  Тацій В.Я. Судова реформа: стан та перспективи розвитку // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 258-265. – ISBN 978-966-458-725-6
1271658
  Поліщук І. Судова реформа: що зміниться для українців // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 231). – С. 5
1271659
  Молдован В.В. Судова риторика : Hавч. посіб. / В.В. Молдован; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 319с. – ISBN 5-7707-1077-2
1271660
  Молдован В.В. Судова риторика : Hавчальний посібник для студентів юрід.спец.вищіх навч.закладів освіти / В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 320с. – Бібліогр.С.128-131. – ISBN 966-7302-49-0
1271661
  Молдован В.В. Судова риторика : навальний посібник / В.В. Молдован; Ін-т післядипломної освіти Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. – Київ : ІПО Київського університету, 2001. – 312с. – ISBN 966-7863-00-X
1271662
  Молдован В.В. Судова риторика : Навчальний посібник / В.В. Молдован; Міжгалузевий ін-т управління. – Київ : Кондор, 2006. – 328с. – ISBN 966-351-021-8
1271663
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-667-370-4


  Посібник з науки і мистецтва переконуючої комунікації
1271664
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 491, [5] с. : схеми. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-370-4
1271665
  Степаненко В. Судова система - інструмент реалізації репресивно-каральної політики в 1920-1930-і рр.: на матеріалах УРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 70-73. – ISSN 2415-3567
1271666
  Малько О.О. Судова система в контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 207-215
1271667
  Рум"янцев В.О. Судова система в Україні в період "української революції" 1917-1921 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
1271668
  Назаров В. Судова система Великої Британії таїї реформування у зв"язку із членством у Європейському Союзі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1271669
  Крутова Л. Судова система і законодавство Великого князівства Литовського як продовження традицій Русі // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 82-87
1271670
  Мацькевич М.М. Судова система на території західної України в період планування Австро-Угорської монархії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 2-6.
1271671
  Мацькевич М.М. Судова система на тириторії західної України в період панування Австро-Угорської монархії: історико-правові аспекти розвитку // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 23-25
1271672
  Ільїн О.В. Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781-1796 рр. // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 24-28. – ISSN 1727-1584
1271673
  Бутирський А.А. Судова система Республіки Болгарія: зміст та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 175-180. – ISSN 1563-3349
1271674
  Гамбург Л.С. Судова система та судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) у другій половині XVII-XVIII ст. : монографія / Л.С. Гамбург ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-452-7
1271675
  Мельник П.В. Судова система України : Навч. посібник для студ.юридичних спеціальностей / П.В. Мельник, П.В. Цимбал. – Ірпінь, 2000. – 320с. – ISBN 966-7215-25-9
1271676
  Дубровіна А.Б. Судова система України першої половини XIX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 83-90. – (Серія права ; № 7)


  В начале XIX ст. судебная система на Украине в ряде губерний (Слободско-Украинской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической) была идентична с судебной системой центральных губерний Российской империи. В губерниях же Правобережной и Левобережной ...
1271677
  Сіренко В. Судова система України потребує докорінного радикального реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 60-67. – ISSN 1026-9932
1271678
  Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
1271679
  Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа / В.С. Стефанюк; Нац.ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 176с. – ISBN 966-7784-85-1
1271680
   Судова система Франції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 81-90.
1271681
  Паламарчук О.С. Судова система Франції: історія розвитку та сучасності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1271682
  Корсак Р.В. Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 60-62. – ISSN 2076-1554
1271683
  Барабаш Б. Судова система штатів США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
1271684
  Тимченко Г.В. Судова система як засіб забезпечення ефективності законодавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 38-42. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1271685
  Моголівець Ю. Судова система як інструмент зміцнення абсолютної влади Єлизавети I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 338-340. – ISBN 978-966-171-793-9
1271686
  Воротін В.Є. Судова система як об"єкт державного управління та регулювання в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7530-15-1
1271687
  Черняк Є.В. Судова справа Marbury v. Madison як головне джерело американської доктрини судового перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізується судова система Marbury v. Mardison як головне джерело американської доктрини судового перегляду. Розглядаються особливості здійснення судового перегляду в США як влади судів визначити конституційність актів законодавчої та дій виконавчої ...
1271688
  Ситий І. Судова сфрагістика Лівобережної України кінця XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 410-420
1271689
  Шаповалов В. Судова та соціальна фармація в концепції національної безпеки: щодо вивчення злочинів, скоєних під впливом психоактивних речовин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1271690
  Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: л. 196-208. – Бібліогр.: л. 172-195
1271691
  Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1271692
  Шаповалов В. Судова фармація в державній системі заходів узагальнення причин і умов поширення наркозлочинності та наркоманії (на засадах криміналістики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 41-45
1271693
  Шаповалов В. Судова фармація: посилення державного контролю за обігом функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять психоактивні компоненти, що викликають наркотизацію населення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 71-76
1271694
  Коваленко Ю.Ю. Судова фотографія // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-7363-14-8
1271695
  Сушинський О.І. Судова юрисдикція актів Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 65-70. – (Право. Економіка. Управління)
1271696
  Зілковська К.Л. Судова юрисдикція справ щодо оскарження нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 42-47
1271697
  Білоусов Ю.В. Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 98-102. – (Право. Економіка. Управління)
1271698
  Положинцев Г.А. Судовая электро-радиотехника / Г.А. Положинцев. – Ленинград : Военмориздат, 1938. – 408 с.
1271699
  Самсін І.Л. Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-18
1271700
  Заворотько П.П. Судове виконання / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ, 1967. – 263с.
1271701
   Судове вирішення виборчих спорів в Україні (за результатами виборів 2002 р.). – Харьков, 2003. – 76с. – ISBN 966-7655-13-Х
1271702
  Лазор В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.52-56. – ISSN 0132-1331
1271703
  Макаришева Т. Судове вирішення спорів щодо товарних знаків на мінеральні води та їхніх назв // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.35-40. – ISSN 1608-6422
1271704
   Судове вирішення справ у спорах, пов"язаних із гендерною дискримінацією : зб. кращих практик / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [упоряд.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 192 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-26-6
1271705
  Шкребець Д.В. Судове доказування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 206-210


  Стаття розкриває зміст поняття "судове доказування" і його роль у цивільному процесі України. Основну увагу зосереджено на предметі, об"єкті і меті цивільного судочинства, а також дослідженні судом і учасниками процесу доказів.
1271706
  Біленчук П.Д. Судове експертознавство: доктринальні засади // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-617-616-075-5
1271707
  Короед С.О. Судове керівництво: принцип чи функція цивільного судочинства? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1271708
  Павлюкова Т.В. Судове оскарження рішення слідчого про забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 235-236. – ISBN 966-660-151-6
1271709
  Штогун С.Г. Судове оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С 4-7
1271710
  Штогун С. Судове оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконовчої служби // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
1271711
  Маляренко В. Судове питання. Природа "переформатування" судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1271712
  Юревич І. Судове право як гарантія єдності судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 194-201. – ISSN 1026-9932
1271713
  Москвич Л.М. Судове право як комплексна галузь права // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 10-12. – ISBN 978-966-937-189-8
1271714
  Прилуцький С. Судове право як концептуальна основа судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 26-41. – ISSN 1026-9932


  У дослідженні порушується проблема теоретичних основ побудови судової влади України. Розкривається поняття категорії судове право, яке містить у собі декілька самостійних смислів, а також вітчизняні наукові та практичні підходи у сприйнятті концепції ...
1271715
  Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного українського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1271716
  Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
1271717
  Кухнюк Д.В. Судове правотворення та його місце у правовій системі України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми становлення судової влади в незалежній Україні. Розкриваються питання судового правотворення та судового прецеденту, які мають місце при здійсненні правосуддя в Україні.
1271718
  Василина Н. Судове примирення сторін: новела цивільного процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 1026-9932
1271719
  Кройтор В. Судове провадження за масовими позовами: пропозиції з удосконалення українського законодавства у світлі досвіду країн Європейського Союзу / В. Кройтор, Т. Степаненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 71-78. – ISSN 1026-9932
1271720
  Журавель М.В. Судове провадження при розгляді кримінальних справ у Гетьманщині в другій половині XVII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 33-43
1271721
  Угриновська О.І. Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / О.І. Угриновська, Ю.В. Білоусов; Акад. правових наук України. Наук.-дослідний ін-тут держав. будівництва та місцев. самоврядуван. – Львів : Астрон, 2004. – 160с. – (Серія 1. : Дослідження та реферати ; Вип. 6)
1271722
  Курило М.П. Судове процесуальне право як складова частина судового права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; № 3)
1271723
  Заворотько П.П. Судове рішення / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ, 1971. – 188с.
1271724
  Прокопенко В.І. Судове рішення в справах про встановлення юридичних фактів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 81-89
1271725
  Ляшенко Р.О. Судове рішення та виконавчий лист як виконавчі документи: їх співвідношення та проблеми виконання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 83-86. – ISSN 2220-1394
1271726
  Штефан М.Й. Судове рішення як акт захисту прав соціалістичних організацій у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 24-29. – (Серія права ; № 12)


  Статья посвящена исследованию судебного решения, как акта защиты субъективного права, государственного и общественного интереса. Анализируя имеющиеся в науке гражданского процессуального права точки зрения о сущности судебного решения, автор не ...
1271727
  Андронов І.В. Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 322-334. – ISSN 2307-3427
1271728
  Шепітько І.І. Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 184-194. – ISSN 1993-0909
1271729
  Ткачук О.С. Судове слідство у кримінальних справах про насильство серед військовослужбовців : Монографія / О.С. Ткачук. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-202-4
1271730
  Ватаманюк В. Судове тлумачення і принцип верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 248-260.
1271731
  Хилюк С. Судове тлумачення кримінально-правових положень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 185-193. – ISSN 1026-9932
1271732
  Притика Д.М. Судове управління як специфічний вид державного управління // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.132-139. – ISBN 966-7784-65-7
1271733
  Сеидбейли Г.М. Судоверфь : роман / Г.М. Сеидбейли; пер. с азерб. О.Романченко. – Москва : Советский писатель
1. – 1977. – 231 с.
1271734
  Петресов В.А. Судоверфь на Арбате / В.А. Петресов. – М, 1986. – 205с.
1271735
  Лисак В.Д. Судовий адміністративний процес в Україні у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40.
1271736
  Левченко Ю.І. Судовий апарат німецьких адміністративно-територіальних одиниць України за роки окупації: 1941-1944 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 115-120
1271737
  Паліюк В.П. Судовий арешт морських суден (деякі теоретичні питання та практичні аспекти) / В.П. Паліюк, О.А. Брильов // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.55-57
1271738
  Лобода Ю.А. Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 267-273


  У статті розглянуто основні релевантні для перекладознавства ознаки і характеристики судового дискурсу та конкретизовано сучасну теоретичну базу перекладу зазначеного виду дискурсу. В статье рассматриваются основные релевантные для ...
1271739
   Судовий допит : навч.- практ. посібник / [М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін. ; за заг. ред. І.І. Присяжнюка] ; Ген. прокуратура України, Нац. академія прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн.: с. 172-173. – Бібліогр.: с. 153-161 та в підрядк прим. – ISBN 978-617-7500-23-9
1271740
  Седнєв В.В. Судовий експерт у контексті нового кримінального процесуального законодавства України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 7-23
1271741
  Смокович М. Судовий захист виборчих прав громадян / М. Смокович, В. Галайчук, С. Кальченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 22-32
1271742
  Паліюк В.Л. Судовий захист виборчих прав громадян України : (за матеріалами судової практики) / В.Л. Паліюк, А.В. Чернушенко; МВС України.Одеськ.ін-т внутрішніх справ.Центр підвищ.кваліфікації держ.службовців і керівників держ. – Миколаїв, 1998. – 62с
1271743
  Букіна Л. Судовий захист виборчих прав громадян України на виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2006 році / Л. Букіна, О. Гашицький // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-21
1271744
  Селіванов А. Судовий захист виборчого права громадян у сучасній конституційній державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 1026-9932
1271745
  Романов О. Судовий захист державної охорони // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-29
1271746
  Хортюк О. Судовий захист ділової репутації юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 36-39
1271747
   Судовий захист екологічних прав громадян України : довідник для суддів / М. Краснова, Н. Малишева, П. Шевчук, В. Підліснюк, Р. [ та ін. ] Марутовський; М. Краснова [ та ін. ]. – Київ : КМ Академія, 2001. – 178 с. – ISBN 966-518-058-4
1271748
  Сульженко Ю.О. Судовий захист економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 35-43
1271749
  Бєлкіна Ю.Л. Судовий захист культурної спадщини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 21-24
1271750
  Короєд С.О. Судовий захист прав громадян в адміністративно-правових відносинах: тенденції трансформації адміністративного судочинства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 133-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1271751
  Кононенко О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.74-77. – ISSN 0132-1331
1271752
   Судовий захист прав і свобод людини від порушень з боку Парламенту, Президента, Уряду України : материали конференції, м. Київ, 23 січня 2012 року / Центр політико-правових реформ ; [упоряд. Ю. Кириченко ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 78, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-439-4
1271753
  Константий О.В. Судовий захист прав і свобод приватних осіб у публічно-правовій сфері: міжнародний і національний рівень адміністративного судочинства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 196-203. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються особливості та стандарти судового захисту на міжнародному і національному рівні прав та свобод приватних осіб, визначених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у разі їх порушення у публічно-правових ...
1271754
  Майданик Р. Судовий захист прав іноземних інвесторів на нерухомість: державна реєстрація, експропріація, гарантії іноземних інвестицій, оспорювання правових актів органів державної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1271755
  Гумега О. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 88-95. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
1271756
  Шевчук С. Судовий захист прав людини : Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / Станіслав Шевчук. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Реферат, 2007. – 848с. – ISBN 978-966-8058-26-4
1271757
   Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції : (наукові нариси) / Костенко О.М. [ та ін. ] ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2008. – 48с. – ISBN 978-966-02-4684-3
1271758
  Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки а Європейському союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-22.
1271759
  Літвінова О. Судовий захист прав органів місцевого самоврядування як одна з найважливіших гарантій місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 272-275. – ISSN 0132-1331
1271760
  Самбор М. Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає підстави та способи судового захисту первинного набуття права власності на землю. Виділяється два основні напрямки судового захисту прав та інтересів осіб під час первинного набуття права власності на землю, які обумовлені ...
1271761
  Пліш М.А. Судовий захист права власності: верховенство права як конституційний принцип організації адміністративного судочинства // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 93-96


  У статті акцентовано увагу на тому, що реалізація верховенства права с визначальною у здійснені правосуддя судами адміністративної юрисдикції та Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) зокрема. Це положення поширюється і на справи щодо ...
1271762
  Львов Б. Судовий захист права інтелектуальної власності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 144-149. – ISSN 1026-9932
1271763
  Прокопенко В.І. Судовий захист робітників і службовців при звільненні за порушення трудової дисципліни // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1271764
  Іванюченко А.Б. Судовий захист честі, гідності та ділової репутації : ( відшкодування моральної (немайнової ) шкоди ) / А.Б. Іванюченко, В.П. Паліюк, А.В. Чернушенко; Мін. внутрініх справ України. Одеський ін-тут внутрішніх справ. – Одеса, 1998. – 44с. – ISBN 966-7375-09-3
1271765
  Михеєнко Ю. Судовий захист як конституційна гарантія соціальних прав громадян // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.124-127
1271766
  Зварич О.В. Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 59-70 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
1271767
  Свідерська М. Судовий збір у наказному провадженні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 112-114.
1271768
  Пригуза П. Судовий збір як бар"єр доступу до правосуддя: європейські стандарти та національна практика // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 62-74. – ISSN 2310-6158
1271769
  Штефан О. Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах. які виникають з авторосько-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 7-17. – Бібліогр.: 18 назв
1271770
  Багрій В. Судовий збір. Питання легальності та доступності у здійсненні правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 393-394. – ISBN 978-617-7069-17-0
1271771
   Судовий збір: ставки знижуються? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 39


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1271772
  Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 40-48. – ISSN 2310-6158
1271773
  Бринцев В.Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В.Д. Бринцев ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-428-6
Кн. 1. – 2013. – 389, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: в підрядк. прим.
1271774
  Селіванов А.. Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтеграціоного напряму конституціоналізації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 2310-6158
1271775
  Кутоманов Д.Є. Судовий контроль - гарантія забезпечення конституційних прав громадян на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
1271776
  Бойко І.І. Судовий контроль в екстрадиційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 138-142. – ISBN 978-966-419-300-6
1271777
  Рудой М К. Судовий контроль в Україні: стан та перспективи // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.140-143. – ISSN 1727-1584
1271778
  Кравцов С. Судовий контроль дійсності арбітражної угоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 79-85
1271779
  Гончаренко О. Судовий контроль за адміністративними органами: зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1271780
  Смокович М. Судовий контроль за виборами народних депутатів України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 29-33
1271781
  Форостяний А.В. Судовий контроль за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 448-490. – ISSN 1563-3349
1271782
  Луспеник Д. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд скарг на дії державного виконавця // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1271783
  Пікула В. Судовий контроль за виконанням судових рішень: історія та сьогодення // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 104-106
1271784
  Чернушенко А.В. Судовий контроль за діяльністю районих (міських) судів України (організаційно-правові аспекти). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Чернушенко А.В.; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 1995. – 18л.
1271785
  Циктіч В.М. Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 565-567. – ISBN 978-617-7220-83-0
1271786
   Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 108 с. – ISBN 966-7936-38-4
1271787
  Крикунов О. Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 162-167. – ISSN 2409-4544
1271788
  Дідюк І.Л. Судовий контроль за застосуванням домашнього арешту // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 249-255. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1271789
  Дерев"янко О.В. Судовий контроль за застосуванням засобів процесуального примусу // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 486-492. – ISSN 1563-3349
1271790
  Кисленко Д.П. Судовий контроль за порушенням кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 152-160
1271791
  Дуванський О. Судовий контроль за порушенням кримінальної справи щодо особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1271792
  Глушков В. Судовий контроль за проведенням окремих оперативно-розшукових заходів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 266-274. – ISBN 978-966-306-020-4
1271793
  Глушков В. Судовий контроль за проведенням окремих оперативно-розшукових заходів (повноваження та відповідальність) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 91-92
1271794
  Ринда В. Судовий контроль за проведенням слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 135-138
1271795
  Томкіна О. Судовий контроль за реалізацією актів Кабінету Міністрів України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-43.
1271796
  Залюбовська І.К. Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян як елемент забезпечення принципу верховенства права // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 253-259. – ISSN 1563-3349
1271797
  Озерський І.В. Судовий контроль за рішенням щодо затримання та арешту особи // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39.
1271798
  Ткачук О.С. Судовий контроль за слідчими та оперативно-розшуковими діями // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-38.
1271799
  Данилюк Я.Ю. Судовий контроль на стадії досудового розслідування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7096-97-8
1271800
  Тагієв С.Р. Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 128-138
1271801
  Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному провадженні : монографія / М.А. Макаров ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 290-339. – ISBN 978-617-673-451-2
1271802
  Шибіко В.П. Судовий контроль у стадії попереднього розслідування у кримінальному процесі НДР : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 70-74. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается одна из отличительных особенностей уголовного процесса ГДР, состоящая в том, что суд выступает важнейшим гарантом прав и законных интересов обвиняемого в стадии расследования при применении к нему мер процессуального принуждения: ...
1271803
  Прилуцькийй С.В. Судовий контроль чи кримінальне переслідування? (Актуальні питання щодо попереднього ув"язнення у кримінальному процесі України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 65-73
1271804
  Циктіч В.М. Судовий контроль: до визначення поняття і сутності // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 403-405. – ISBN 978-617-616-075-5
1271805
  Клименко Судовий нагляд у конституційному праві США / Клименко, Мудрий Я.В. - // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.68-72. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1271806
  Ясинюк М. Судовий наказ у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.70-73
1271807
  Пасенюк О. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови в адміністративній справі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-47. – ISSN 0132-1331
1271808
  Севрук О. Судовий наказ як процесуальний акт суду. Ухвала чи рішення? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 92-97
1271809
  Остапенко Судовий наказ: перспективи застосування з огляду на зміни у Цивільному процесуальному кодексі України / Остапенко, (Кисловська) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 477-479
1271810
  Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сучасні проблеми нормативного регулювання аліментних правовідносин подружжя в Україні. Проведено аналіз чинного законодавства України, щодо нормативного забезпечення прав подружжя що потребує матеріальної допомоги, тобто нужденного ...
1271811
  Шабалін А. Судовий наказ: поняття та сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-45.
1271812
  Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375. – ISSN 1563-3349
1271813
  Шаблій О. Судовий переклад в Україні: проблеми і перспективи розвитку галузі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 412-413
1271814
  Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-78
1271815
  Крапив"янський А.В. Судовий прецедент - джерело прав країн англосаксонської правової сім"ї / А.В. Крапив"янський, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 63-67
1271816
  Майданик Р. Судовий прецедент в країнах континентального права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 44-49


  У статті розглядаються питання, пов"язані з визначенням місця і ролі судового прецеденту у правових системах країн континентальної Європи, деякі особливості відповідних правових доктрин Франції, Німеччини і Росії.
1271817
  Дроник В. Судовий прецедент в країнах романо-германської правової сім"ї: поняття та особливості // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 27-28
1271818
  Малишев Б. Судовий прецедент в Україні: реалії та перспективи (науково-практичний нарис) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-102


  На підставі теоретико-правових положень та аналізу чинного законодавства України в статті розглянуто, сучасний стан і перспективи судового прецеденту в правовій системі України. Proceed from theoretical principles and results of analysis of the ...
1271819
  Шацька Б. Судовий прецедент в Україні: тенденції новітньої практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 18-21
1271820
  Шкаровський Д. Судовий прецедент в українському праві: проблемні питання запровадження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 65-67
1271821
  Святоцький О. Судовий прецедент та судова практика: порівняльно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 64-69. – ISSN 1026-9932
1271822
  Шевчук С. Судовий прецедент у діяльності Європейського суду та його вплив на правову систему України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-115.
1271823
  Шевчук С.В. Судовий прецедент у праві ЄС // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-86.
1271824
  Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії : монографія / Б.В. Малишев. – Київ : Праксіс, 2008. – 344 с. – ISBN 978-966-8973-10-9
1271825
  Малишев Борис Володимирович Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Малишев Б.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1271826
  Малишев Борис Володимирович Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. – Бібліогр.: л.207- 229
1271827
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-40.
1271828
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Кухнюк Д.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1271829
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Кухнюк Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228л. + Додатки: л.166-199. – Бібліогр.: л.200-228
1271830
  Шевчук С. Судовий прецедент як джерело міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 42-56. – ISSN 1993-0909
1271831
  Руденко О.В. Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права України / О.В. Руденко, І. Четвертинівський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Автори доводять, що хоча офіційно прецедент і не є джерелом права в Україні, але у правозастосовчій практиці він фактично існує і вимагає законодавчого оформлення. Показано недоцільність сліпого дублювання зарубіжних традицій прецедентного ...
1271832
  Коссак С. Судовий прецедент як джерело права в зарубіжних країнах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 49-53.
1271833
  Новікова О. Судовий прецедент як джерело права в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 47-49
1271834
  Дуда Х.І. Судовий прецедент як джерело процесуального права України / Х.І. Дуда, О.В. Сабіщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 176-181. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1271835
  Фатхутдінова І. Судовий прецедент як джерело фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 61-64
1271836
  Махинько О.О. Судовий прецедент: доктринальні підходи до розуміння // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7363-7-0
1271837
  Пошва Б.М. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-23.
1271838
  Гураленко Н. Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу? (філософсько-правовий дискурс) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 10-16.
1271839
  Шацька Б.І. Судовий прецедент: форми обходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
1271840
  Рєзнікова В.В. Судовий прецедент: чи визнано за ним статус офіційного джерела права в контексті реформування господарсько-процесуального законодавства України? // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-101
1271841
  Шафарчук В. Судовий прецендент в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 43
1271842
  Шевчук С.В. Судовий прецендент у діяльності Європейського суду з прав людини та його застосування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-119.
1271843
  Зінчук Д. Судовий процес над Василем Романюком 1972 р. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 75-78. – ISSN 1728-9343


  Відомий учасник правозахисного руху Василь Романюк
1271844
  Калинович В.І. Судовий процес соціалістів у Львові 1878 р. // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1271845
  Сердюк В. Судовий процес як фундамент для реформування судової системи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 1026-9932
1271846
  Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. посібник / Попелюшко В.О. ; М-во освіти і науки України. – Острог : [б. в.], 2003. – 192, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7631-60-5


  В пр. №1710112 напис: Від кафедри правосуддя. Підпис. 21.10.2003 р.
1271847
  Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Попелюшко. – Київ : Кондор, 2006. – 234с. – ISBN 966-351-062-5
1271848
  Теньков С. Судовий розгляд спорів за участю банків. Тлумачення банківських договорів у суді, спрощений порядок укладення договору про банківські послуги // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1271849
   Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. посібник / [Віхляєв М.Ю. та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 541, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 522-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-663-7
1271850
  Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-52.
1271851
  Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори (продовження) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-21.
1271852
  Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
1271853
  Комлик В.В. Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 151-154. – (Право. Економіка. Управління)
1271854
  Ткачук О.С. Судовий розсуд та його вплив на легітимність судових рішень // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 240-247
1271855
  Мазур О. Судовий слідчий у статуті кримінального судочинства 1864 р., законодавстві Франції і у проекті КПК України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-134. – ISSN 0132-1331
1271856
  Кот О. Судові акти в господарському процесі: поняття та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 96-99.
1271857
  Джуринський О. Судові акти в системі джерел господарського права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-28-6
1271858
  Перепелиця А. Судові витрати в цивільному та господарському процесі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 20-21


  "Новими процесуальними кодексами, які набули чинності 15.12.2017р., впроваджена низка новел щодо порядку стягнення та розподілу судових витрат. Автор статті спробував систематизувати норми кодексів щодо судових витрат та розтлумачити їх застосування, ...
1271859
  Шевердін М. Судові витрати в цивільному та господарському процесі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 29
1271860
  Павлишин Андрій Андрійович Судові витрати у кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Павлишин Андрій Андрійович; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 209л. + Додатки: л. 204 - 209. – Бібліогр.: л. 187 - 204
1271861
  Павлишин Андрій Андрійович Судові витрати у кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Павлишин А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. + Додатки: л. 204 - 209. – Бібліогр.: 8 назв
1271862
  Нор В.Т. Судові витрати у кримінальному процесі України : Монографія / В.Т. Нор, А.А. Павлишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2003. – 176с. – ISBN 966-8074-75-0
1271863
  Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 66-72. – (Право. Економіка. Управління)
1271864
  Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Загурський О.Б. ; МОНУ ; Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 213л. – Додатки: л.201-213. – Бібліогр.: л.184-200
1271865
  Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : Монографія / О.Б. Загурський; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юрид. фак-т. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2005. – 208с. – ISBN 966-8090-88-8
1271866
  Каменков В.С. Судові дебати і репліки при закінченні (поновленні) розгляду справи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1271867
  Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1271868
  Гетманець Д. Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду / Д. Гетманець, Н. Блажівська // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 84-101. – ISSN 1026-9932
1271869
  Комісар О.О. Судові доручення як ефективний механізм усунення недоліків слідства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 187-193. – ISSN 0201-7245
1271870
  Фігурський В. Судові доручення: теоретичні та практичні проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 261-265
1271871
   Судові експертизи в Україні : Збірник нормативних актів. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-053-4
1271872
  Ляш А.О. Судові експертизи у справах про хабарництво // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 49-55. – ISSN 1992-4437
1271873
  Рябокучка Л. Судові експертизи: основні поняття, види та призначення // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 69-71. – ISSN 2306-0050
1271874
  Кодунов М. Судові заборони в підтримку і проти міжнародного арбітражу / М. Кодунов, М. Цвенгрош // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Судові заборони, що слугують протилежним цілям та схожі за своєю природою ".
1271875
  Куницький М. Судові засоби захисту прав та інтересів місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 36-40
1271876
  Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 301-310. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1271877
  Мацькевич М. Судові органи в Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 pp.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 262-267. – ISSN 0132-1331
1271878
  Середа А.М. Судові органи в період відродження української державності (1917-1918 рр.) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.193-199
1271879
  Богословська Жанна Судові органи в системі реалізації конституційного права людини та громадянина на соціальний захист в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 106-110
1271880
  Сусло Д.С. Судові органи СРСР за 60 років / Д.С. Сусло, В.В. Молдован // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 70-76. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье изложены основные вопросы организации и развития судебных органов Союза ССР за 60 лет Советского государства, высказаны предложения о кассационном обжаловании приговоров судебных коллегий Верховных Судов союзных республик в президиумы ...
1271881
  Личенко І.О. Судові органи як суб"єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 103-106
1271882
  Прилуцький С.В. Судові повноваження Вищої ради правосуддя: правове регулювання та перспективи вдосконалення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-617-616-077-9
1271883
  Болховська Н.Р. Судові позови до регіональних змі, як приклад недостатньої самоцензури журналістських колективів: на прикладі вінницького регіону // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 115-123
1271884
  Малєєв А. Судові послуги, операції, стандарти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 37-45
1271885
  Шиманович Ольга Миколаївна Судові постанови у цивільному процесі України ( на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шиманович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 221 л. – Бібліогр.: л. 201-221
1271886
  Шиманович Ольга Миколаївна Судові постанови у цивільному процесі України ( на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шиманович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1271887
  Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 27-32. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1271888
   Судові промови адвокатів України. – Київ : Ред. журн."Адвокат", 2000. – 216с. – (Адвокатура України ; Кн.1). – ISBN 966-7770-00-1
1271889
   Судові промови адвокатів Української РСР.. – К.
1. – 1959. – 212с.
1271890
  Короєд С.О. Судові процедури в різних видах цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 69-77. – ISSN 2413-1342
1271891
  Курило В.О. Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 126-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1271892
  Пасенюк О.М. Судові процедури обмеження права на мирні зібрання / О.М. Пасенюк, В.Г. Перепелюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 48-55
1271893
  Черкаський І.Ю. Судові реформи гетьмана Розумовського / І.Ю. Черкаський. – 18с.
1271894
  Стецюк Б.Р. Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 281-288. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1271895
  Онопенко В.В. Судові рішення -в народ // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-4
1271896
  Джафарова О.В. Судові рішення в адміністративному судочинстві : питання теорії та практики : монографія / О.В. Джафарова, Я.П. Синицька. – Харків : НікаНова, 2014. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-97-4
1271897
  Haзapoв I.B. Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 555-560. – ISSN 1563-3349
1271898
  Шишкін Віктор Іванович Судові системи країн світу : Навч. посібник : у 3 кн. / Шишкін Віктор Іванович; МОН України ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-99-1
Кн. 1. – 2001. – 320 с.
1271899
  Шишкін В.І. Судові системи країн світу : Навч. посібник : у 3 кн. / В.І. Шишкін. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-006-2
Кн. 2. – 2001. – 336 с.
1271900
  Москвич Л.М. Судові системи світу класифікація й загальна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 202-209. – ISSN 0201-7245
1271901
  Лозинська К.Л. Судові системи України і Чеської Республіки: порівняльний аналіз // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1271902
  Шевчук Л.В. Судові системи України та Австрії: порівняльна характеристика // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 140-143. – (Серія "Суспільні науки")
1271903
  Реун А. Судові спори з податковою по-новому (коротко про головне) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 21. – ISSN 1992-9277
1271904
  Шнекенбюль Р. Судові спори та розгляди порушень у правовій системі Німеччини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.20-25. – ISSN 1608-6422
1271905
  Шулейко Е.І. Судові спори у сфері обороту нерухомості // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-19.
1271906
  Пшонка М.П. Судові спори, пов"язані з договором іпотеки житлових приміщень: проблемні питання правозастосування / М.П. Пшонка, О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 117-128
1271907
  Кухарєв О.Є. Судові справи, пов"язані з тлумаченням заповіту: проблемні питання правозастосування / О.Є. Кухарєв, О.І. Сліпченко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 151-159
1271908
  Глиняна К.М. Судові та альтернативні способи регулювання сімейних спорів за законодавством Англії та Уельсу // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 163-168. – ISBN 978-617-7530-15-1
1271909
  Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-365-5
1271910
  Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Тимченко; МВС України. МОіНУ. КІВС. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с. – ISBN 966-8568-17-6
1271911
   Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-8037-74-Х
1271912
   Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, В.В. Пашутін, Б.В. Бабін, В.О. Кроленко, О.П. Кудлай; Бесчастний В.М., Пашутін В.В., Бабін Б.В., Кроленко В.О. та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 286 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-351-1


  З врахуванням сучасної нормативної бази розглянуто структуру та принципи діяльності судових та правоохоронних органів України, їхній взаємозв’язок з іншими гілками законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими ...
1271913
   Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / А.О. Галай, С.Г. Стеценко, С.М. Тимченко, О.Ф. Штанько ; МОНУ ; Київський національний ун-т внутрішніх справ ; Національна академія прокуратури України ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Правова єдність ; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-8533-75-4
1271914
   Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / П.Д. Біленчук [та ін.] ; [за заг ред. П.Д. Біленчука]. – Київ : Атіка, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 978-966-326-377-9
1271915
  Глушков В.О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / В.О. Глушков, С.А. Кузьмін, В.В. Михайленко ; Міжгалузева акад. управління. – Київ : Дакор, 2013. – 371, [2] с. – Бібліогр.: с. 367-371. – ISBN 978-617-7020-08-9
1271916
  Головнєнков П. Судові угоди в німецькому кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 369-374. – ISSN 0132-1331
1271917
  Редька А.І. Судові функції Верховного Суду України: дискусійні питання / А.І. Редька, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 35-43
1271918
  Колюх В.В. Судові функції парламентів у контексті поділу влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 24-26
1271919
  Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 348с. – ISBN 978-966-8379-50-5; 978-966-373-440-8
1271920
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / О.С. Семерак. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 392с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-456-5
1271921
  Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Бараннік Р.В., Гій Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє., перероб. і допов. – Київ : КНТ, 2013. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-375. – ISBN 978-966-373-440-8
1271922
  Кузніченко Л. Судово- авторознавча класифікаційна експертиза: сучасний стан та перспективи розвиттку // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.215-223
1271923
  Бойко І.С. Судово-арбітражний механізм захисту суверенних прав України за Конвенцією ООН з морського права 1982 року // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (6). – С. 48-57. – ISSN 2524-101X
1271924
  Козаченко І.М. Судово-балістична експертиза: проблеми класифікаційного експортного дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 290-296. – ISSN 1993-0917
1271925
  Дунаєвська Л.Г. Судово-біологічна (судово-генетична) експертиза у справах про визнання батьківства // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7020-48-5
1271926
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза / М.Т. Білуха. – К., 1992. – 278с.
1271927
   Судово-бухгалтерська експертиза : Навч. посібник. – Житомир : Рута, 2004. – 460с. – ISBN 966-8059-29-8
1271928
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – Київ : Воля, 2004. – 656с. – ISBN 966-8329-11-2
1271929
  Мумінова-Савіна Судово-бухгалтерська експертиза : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.Г. Мумінова-Савіна; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 268с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-607-3
1271930
  Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.А. Волкова, М-во освіти і науки України, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 82,[1] с. : іл. – ISBN 978-966-364-826-2
1271931
   Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Гуцаленко [та ін.] ; МОН України ; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 978-611-01-0166-0


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
1271932
  Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 198-205. – ISSN 2308-1988
1271933
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. / М.Т. Білуха. – К.
1. – 1990. – 91с.
1271934
  Сторожук Н. Судово-бухгалтерська експертиза: критичний огляд нормативно-правового регулювання, методологія та організації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1271935
  Тихенко С.І. Судово-графічна експертиза рукописних текстів / С.І. Тихенко. – К : Вид-во КДУ, 1946. – 80с.
1271936
  Крівцова Т.О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов"язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 46-53. – ISSN 1683-1942


  Збільшення кількості порушень податкового законодавства щодо сплати та нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) в Україні, а також ускладнення форм та засобів скоєння таких порушень обумовлюють необхідність детального вивчення й ...
1271937
  Діхтієвський В.П. Судово-економічна експертиза як окремий вид криміналістичної експертизи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 293-299. – ISSN 2227-796X


  The article describes the main tasks of a forensic economical examination of, considers the requirements for preparation for the examination of this particular type and examines the particularities of the methodic of realization of the forensic ...
1271938
  Клименко Н.І. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання / Н.І. Клименко, В.В. Федчишина // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 56-61. – ISSN 1992-4437
1271939
   Судово-експертна діяльність : Довідник для суддів. – Київ : ІнЮре, 2001. – 344с. – ISBN 966-7752-42-9
1271940
  Форіс Ю.Б. Судово-експертне право: поняття, предмет, система // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 108-117. – ISSN 0130-2655
1271941
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2014. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271942
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271943
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271944
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271945
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271946
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271947
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271948
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1271949
  Галдецька І.Г. Судово-медична експертиза в кримінальному судочинстві: поняття, значення, проблеми // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 82. – С. 7-10
1271950
  Капустіна М.В. Судово-медична експертиза при розслідуванні ятрогеннихзлочинів: правові й організаційні проблеми // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 197-203. – ISSN 0201-7245
1271951
  Найда А. Судово-медична експертиза раптової смерті / А. Найда, О. Малик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 393-399. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1271952
  Гриндей Л.М. Судово-медична експертиза трупів новонароджених у випадках дітовбивства. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 112-123. – (Правознавство ; Вип. 273)
1271953
  Пешенко О.М. Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень при неускладнених травмах шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Пешенко Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1271954
  Бартошик Н.В. Судово-медична оцінка ушкоджень на тілі та одязі, заподіяних при пострілах з нарізної вогнепальної зброї мисливськими патронами калібру 8х57 мм, що споряджені експансивними кулями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Бартошик Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1271955
  Ергард Н.М. Судово-медичне визначення зажиттєвості повішення за кількісною оцінкою стероїдогенезу глюкокортикоїдів у надниркових залозах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Ергард Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1271956
  Алексін Г.Б. Судово-медичне встановлення давності смерті за дінамікою розпаду аскорбінової кислоти в кістковій тканині турпа : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Алексін Г. Б.; Київськ. держ ін-т удоскон. лікарів. – К., 1995. – 23л.
1271957
  Ірина Галдецька Судово-медичне дослідження речових доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 142-144.
1271958
  Герасименко О.І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник / О.І. Герасименко. – Київ : Право, 1997. – 368с. – (Словники). – ISBN 966-546-010-2
1271959
  Григорійчук В.І. Судово-медичні аспекти проблемних питань юридичного характеру, які виникають в роботі відділу судово-медичної експертизи трупів // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 2218-838X
1271960
  Братасюк М.Г. Судово-правова реформа в сучасній Україні: духовно-інтелектуальний вимір // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-31.
1271961
  Сердюк В.О. Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; № 3)
1271962
  Демидова Л.М. Судово-правова реформа та актуальні проблеми захисту майнових прав потерпілих від злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 271-272


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1271963
  Сердюк В.О. Судово-правова реформа: проблеми апеляційного та касаційного провадження // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 253)
1271964
  Капустинський В. Судово-правова система як складова державного управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 21-28.
1271965
  Капустинський В. Судово-правова система як складова методології державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1271966
  Хавронюк М.І. Судово-практичний коментар до кримінального кодексу України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 листопада 2005 року (відповідає офіційному тексту) / М.І. Хавронюк. – Київ : Юристконсульт, 2006. – 550с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96-571-2-1
1271967
   Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. Савченка Андрія Володимировича. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 1271, [1] с. – ISBN 978-611-01-0517-0
1271968
  Лемик Р. Судово-психологічна експертиза (історико - правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.316-321. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1271969
  Когутич І. Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 352-357. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1271970
  Гураль О. Судово-слідчі справи Вероніки Черняхівської 1929 р. і 1938 р. як джерело для відтворення її просопографічного портрета // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 205-225. – ISSN 2306-4250
1271971
  Шаповалов В.В. Судово-фармацевтичне вивчення наркобізнес-середовища на криміналістичних принципах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 121-130. – ISSN 0201-7245
1271972
  Шаповалов В. Судово-фармацевтичне вивчення організованої наркозлочинності в Україні (криміналістичні засади) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 63-68
1271973
  Шаповалов Валерій Судово-фармацевтичні підходи до профілактики причин і умов поширення злочинів з незаконного обігу психоактивних речовин / Шаповалов Валерій, Шаповалова Вікторія, Рудика Марина // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 39-43
1271974
  Оніщук М. Судово - правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.15-19. – ISSN 0132-1331
1271975
  Розов В. Судово - психологічна експертиза // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.21-25. – ISBN 966-667-078-Х
1271976
  Лемик Р. Судово - психологічна експертиза: поняття, предмет та методика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.355-360. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1271977
  Юдахин А.В. Судовое Время. / А.В. Юдахин. – М, 1975. – 63с.
1271978
  Мойтени Э. Судовой колокол на улице Лунной. / Э. Мойтени. – Бухарест, 1980. – 40с.
1271979
  Ткачук Олег Степанович Судовой розгляд кримінальних справ про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Ткачук Олег Степанович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.187-192
1271980
  Кудинов Н.Н. Судовые атомные энергетические установки. / Н.Н. Кудинов. – Л, 1964. – 332с.
1271981
  Курзон А.Г. Судовые паровые и газовые турбины. / А.Г. Курзон. – Л.
1. – 1958. – 304с.
1271982
  Васильев П.А. Судома-гора / П.А. Васильев. – Ленинград, 1982. – 264с.
1271983
   Судомская возвышенность.. – М.-Л., 1963. – 119с.
1271984
  Пальцева Л.А. Судопроизводство в Греции в VII-VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 17-24. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1271985
  Сухарева Н.В. Судопроизводство по администратмвным делам: история и современные проблемы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.101-116
1271986
  Жеруолис И.А. Судопроизводство по делам и наложении штрафа и взыскания ущерба за лесонарушения в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : / Жеруолис И. А.; Вильнюс. ГУ им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 24 с.
1271987
  Васильев С.В. Судопроизводство по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении им трудовых обязанностей / С.В. Васильев. – Мариуполь, 1996. – 121с.
1271988
  Ковалева Е.Н. Судопроизводство по делам о расторжении брака / Е.Н. Ковалева. – М, 1964. – 50с.
1271989
  Катькало С.И. Судопроизводство по делам частного обвинения. / С.И. Катькало, В.З. Лукашевич. – Л., 1972. – 208с.
1271990
  Кострова Н.М. Судопроизводство по семейным делам / Н.М. Кострова. – Махачкала, 1978. – 124с.
1271991
  Дубинский А.Я. Судопроизводство по уголовным делам в Народной Республике Болгарии / А.Я. Дубинский, Г.И. Чангули. – К, 1979. – 95с.
1271992
  Синицкий В.Н. Судорожная готовность и механизмы эпилептических припадков / В.Н. Синицкий. – К., 1976. – 180с.
1271993
  Мутовин И.И. Судосталь. Абель : повести / И.И. Мутовин. – Краснодар : Книжное издательство, 1977. – 222 с. : ил.
1271994
  Собчук И.И. Судостроители. / И.И. Собчук. – Кострома, 1959. – 269с.
1271995
  Воронов О.К. Судостроительная промышленност ПНР в системе международного социалистического разделеня труда : Автореф... канд. экон.наук: 604 / Воронов О.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 27л.
1271996
  Козинець О. Судоустрій і судочинство за судебниками 1497 та 1550 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 35-39
1271997
  Молдован В.В. Судоустрій України : навчальний. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; МОН України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Алерта, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-2183-39-9
1271998
  Молдован В.В. Судоустрій України : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Алерта, 2013. – 280 с. : табл. – Додатки: с. 230-276. – ISBN 978-617-566-161-1
1271999
  Молдован А.В. Судоустрій Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Висвітлюються питання судоустрою Федеративної Республіки Німеччини. Подаються схеми Федеральних і земельних судів, компетенція, структура судових органів, різних ланок. Про значимість судів різної юрисдикції в системі правосуддя ФРН дає уяву і наведена ...
1272000
  Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 363, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-363. – ISBN 978-617-673-155-9
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,