Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1130001
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1130002
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1130003
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1130004
  Дворніков А.С. "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT " // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – C. 145-150
1130005
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1130006
  Нікітенко М. "Промова філософа" - найдавніший історичний документ про Хрещення Володимира Святославовича // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 7-28
1130007
  Жеронкін А.В. "Промови до німецької нації" Й.Г. Фіхте: сутність егоїзму та його саморуйнування // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-285-410-7
1130008
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1130009
  Матасова Ю.Р. "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 79-92


  У студії - через порівняння творчих стратегій Емілі Дікінсон та Торі Еймос - подається аналіз американського жіночого письма як прикладу "тілесного розумування" (в термінах Елізабет Грос). Вивчення способів та інструментів такої практики, що є опірною ...
1130010
  Миронович Д. "Промовляючи невимовне": конструктивістські теорії феномену релігійного навернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості конструктивістських підходів до аналізу феномену релігійного навернення. Поява відзначених підходів пов"язана з лінгвістичним поворотом в соціології та спробою поглянути на досвід конверсії і його наративізацію, як особливу ...
1130011
  Дементьев П.И. "Пронеси, Господи, чистку" : комедия в одном приеме / Дементьев (П. Ива [псевд.]). – [Москва] : Московск. театр. изд., 1926. – 32 с.
1130012
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1130013
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1130014
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1130015
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1130016
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1130017
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1130018
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1130019
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1130020
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1130021
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1130022
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1130023
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе. / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – М., 1989. – 124с.
1130024
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1130025
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – М., 1981. – 150с.
1130026
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1130027
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1130028
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1130029
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1130030
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1130031
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1130032
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1130033
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1130034
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1130035
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1130036
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1130037
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1130038
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1130039
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1130040
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1130041
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1130042
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1130043
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1130044
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1130045
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1130046
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1130047
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1130048
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1130049
  Бойко В.С. Пролог / В.С. Бойко. – Харьков, 1976. – 23 с.
1130050
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1130051
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1130052
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1130053
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1130054
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1130055
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1130056
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1130057
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1130058
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1130059
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1130060
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1130061
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1130062
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1130063
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1130064
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1130065
  Соколов Б. Пролог до Великого терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 11


  "85 років тому двома пострілами в потилицю був убитий очільник ленінградських комуністів, член Політбюро і секретар ЦК ВКП(б) Сергій Кіров."
1130066
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1130067
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1130068
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1130069
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1130070
  Бажан М. Пролог к воспоминаниям : Лирика / Пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1130071
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1130072
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1130073
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1130074
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1130075
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1130076
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1130077
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1130078
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1130079
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1130080
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1130081
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1130082
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1130083
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1130084
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1130085
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1130086
  Коробов С.А. Пролшлое марийского народа / С.А. Коробов. – Йошкар-Ола, 1957. – 160с.
1130087
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1130088
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1130089
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1130090
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1130091
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1130092
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1130093
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1130094
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1130095
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1130096
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1130097
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1130098
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1130099
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1130100
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1130101
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1130102
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – М-Л, 1946. – 135с.
1130103
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1130104
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1130105
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1130106
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1130107
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1130108
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1130109
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1130110
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1130111
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / Сабит Муканов ; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1130112
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1130113
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1130114
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1130115
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1130116
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1130117
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1130118
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1130119
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200с.
1130120
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1130121
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1130122
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1130123
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1130124
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1130125
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1130126
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1130127
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1130128
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1130129
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1130130
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1130131
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1130132
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1130133
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1130134
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1130135
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – Київ, 1968. – 40с.
1130136
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1130137
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1130138
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1130139
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1130140
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1130141
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1130142
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1130143
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1130144
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1130145
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1130146
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1130147
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1130148
   Прометей. – К, 1985. – 271с.
1130149
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1130150
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1130151
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1130152
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1130153
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1130154
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1130155
  Гароди Р. Прометей 1848 года : Трагедия в 5-ти действиях с прологом / Роже Гароди ; Авториз. пер. с фр. Г. Апухтина ; Предисл. М. Ваксмахера. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 103 с. : ил. – (Современная зарубежная драматургия)
1130156
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1130157
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1130158
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1130159
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме / Р.А. Белевитнев. – Грозный, 1975. – 242с.
1130160
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1130161
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1130162
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей : искусство "технического века" / В. Тасалов. – Москва : Искусство, 1967. – 372 с.
1130163
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1130164
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1130165
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1130166
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1130167
  Гуменюк О. Прометей української музики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Саме так часто говорили про Станіслава Людкевича його сучасники".
1130168
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1130169
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака : [пер. з фр.] / Андре Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623 с.
1130170
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Андре Моруа ; пер. с фр. Н. Немчиновой и Я. Лесюка ; пред. Ф. Наркирьера. – Москва : Прогресс, 1967. – 638 с.
1130171
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1130172
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1130173
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1130174
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1130175
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1130176
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1130177
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1130178
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1130179
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1130180
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1130181
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1130182
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – М, 1968. – 119с.
1130183
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1130184
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1130185
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1130186
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1130187
  Крайнєв П. Промислова власність як об"єкт управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.103-108. – ISSN 0132-1331
1130188
  Войнаровський А. Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 603-611. – ISSN 1028-5091
1130189
  Курганський Валерій Микитович Промислова геофізика: стан, проблеми, перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 139-142 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1130190
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130191
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130192
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130193
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130194
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130195
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130196
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130197
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1130198
  Литвиненко Т.М. Промислова доктрина України в умовах формування основних засад постіндустриального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 65-70
1130199
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1130200
  Литвицький В. Промислова економіка у 2006 році // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
1130201
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка : Теорія і практикум: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка" / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; За ред. А.Г.Соскова. – Київ : Каравела, 2003. – 368 с. – ISBN 966-8019-02-4
1130202
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1130203
  Яворська Г.В. Промислова мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
1130204
  Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 14, [2] с. – Бібліогр.: 10 назв
1130205
  Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314с. – ISBN 966-7723-09-7
1130206
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук:08.01.01 / Яковенко Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 39 с.
1130207
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1130208
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1130209
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
1130210
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1130211
  Ципліцька О.О. Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації / О.О. Ципліцька, І.Г. Яненкова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 44-50. – ISSN 2222-0712
1130212
  Гамалій В.Ф. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 26)
1130213
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1130214
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1130215
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1130216
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1130217
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1130218
  Отрошко О.В. Промислова політика: аргументи на користь та проти застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 93-97


  У статті розглядаються теоретичні засади промислової політики. Висвітлюються особливості та перші результати її застосування в Україні. The article examines the theoretical principles of industrial policy. It elucidates the peculiarities and first ...
1130219
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1130220
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1130221
  Ноговіцин О. Промислова політика: ставлення до комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / О. Ноговіцин, Є. Онисько // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
1130222
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 0131-775Х
1130223
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1130224
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1130225
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1130226
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1130227
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1130228
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1130229
  Гранєвська В.М. Промислова, статична й атмосферна електрика (Методична розробка відкритого уроку з охорони праці) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 17-20
1130230
  Шевердін М. Промислове оподаткування у період непу (1921-1929рр.): правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.8-12
1130231
  Федоненко О.В. Промислове освоєння іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища : до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара : довідник / Федоненко О.В., Маренков О.М. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Біол.-екол. ф-т, Каф. заг. біології та вод. біоресурсів. – Дніпро : Ліра, 2018. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-124. – ISBN 978-966-981-131-8
1130232
  Крупенко О.В. Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 103-109. – ISBN 978-966-353-452-7
1130233
  Жарінова А. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти / А. Жарінова, С. Мосов // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
1130234
  Петруня Ю.Є. Промисловий бізнес та бізнес-освіта: співробітництво в контексті стратегічної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 207-211


  В статті розглядаються питання взаємодії промислового бізнесу та тих закладів освіти, які надають ринкові освітні послуги. Визначаються об"єктивні передумови такого співробітництва в рамках ринкової системи, його організаційні форми та основні складові ...
1130235
  Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 215-222
1130236
  Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1130237
  Довжук В І. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довжук І.В,; НАН Укр.Ін-т.істор.Укр. – Киев, 1997. – 23л.
1130238
  Макода В. Промисловий зв"язок як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-67.
1130239
   Промисловий зразок / Л.Ш. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 124с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-86-6
1130240
  Пахаренк-Андерсон Промисловий зразок Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1130241
  Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об"єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-123
1130242
  Харченко О. Промисловий зразок як об"єкт інтелектуальної власності: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 27-31
1130243
  Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
1130244
  Хамініч С. Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентноспроможного виробництва / С. Хамініч, Н. Мищак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 98-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1130245
  Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146-151. – ISBN 978-966-285-399-5
1130246
  Анпілогова Ж.Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1130247
   Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуаці :Підручник для студ.економ.спец. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 400с. – ISBN 966-95130-0-6
1130248
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А.; За ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг). – ISBN 966-346-032-6
1130249
  Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Борисенко М.А., Гронь О.В., Щетинін В.М. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 292 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-284. – ISBN 978-966-676-402-0
1130250
  Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 164, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-164. – ISBN 978-617-7351-02-2
1130251
  Мадзігон В.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 101-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1130252
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1969. – 68с.
1130253
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот на Україні (60-ті - початок 90-х рр. Х1Х ст.) : Дис... д-ра іст.наук: / Мельник Л.Г.; КДУ. – К., 1971. – 676л. – Бібліогр.:л.1-41
1130254
  Дерев"янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1975. – 279с.
1130255
  Корецький М.Х. Промисловий потенціал вітчизняної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-133. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1130256
   Промисловий потенціал та ефективність його використання : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 123с. – ISBN 966-02-2826-0
1130257
  Задоя А.О. Промисловий потенціал та проблеми формування торгового балансу: досвід Польщі / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 85-92


  Досліджено проблеми формування торгового балансу Польщі у 90-х роках, з"ясовано причини його дефіциту. Проаналізовано співвідношення експорту am імпорту у галузевому розрізі. Визначено шляхи подолання негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Польщі та ...
1130258
   Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / В.М. Белінська, В.Г. Бурлака, І.О. Галиця, О.С. Галиця, Н.Г. та ін. Гахович; Белінська В.М., Бурлака В.Г., Галиця І.О., Галиця О.С., Гахович Н.Г. та ін.; НАНУ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-02-4449-8
1130259
  Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-651-535-6
1130260
  Шовкун І.А. Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 38-64. – ISSN 1605-7988
1130261
  Зеленська Любов Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (До 75-річчя утворення) : Економіка України / Зеленська Любов, Афанасьев Олег // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-13 : Діагр., табл. – Бібліогр. 5 назв
1130262
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку : рекреаційна географія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1130263
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм на Буковині // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 144-152
1130264
  Паталаха Валерій Промисловий туризм: європейський досвід Кривого рогу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1130265
  Пендерецький О.В. Промисловий туристичний кластер Карпатського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 134-140. – Бібліогр.: 4 назв.
1130266
  Шедяков В.Є. Промислові відносини та трудова поведінка людини: тенденції змін і можливості соціального управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 132-143
1130267
  Суматохіна І.М. Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону: оцінка, картографування, управління / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1130268
  Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : Навчальний посібник для студ. географ. і економ. спеціальностей вузів / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2003. – 248с. – ISBN 966-8037-14-6


  Висвітлені науково-методичні основи формування і розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України
1130269
  Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 30-41. – ISSN 1993-6788
1130270
  Клочко В.П. Промислові об"єднання соціалістичних країн (членів РЕВ) / В.П. Клочко. – Київ, 1976. – 48с.
1130271
  Саліхова О.Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О.Б. Саліхова, О.О. Кощеєв, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 5-14
1130272
  Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1993-6788
1130273
  Савченко І.О. Промислові полімери : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
1130274
  Цвях О.М. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві / О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1130275
  Савицька О. Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945-1953 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 27-35
1130276
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1130277
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 234 л. + Додатки: л. 225 - 234. – Бібліогр.: л. 193 - 224
1130278
  Захарченко В.І. Промислові угруповання та комплекси як ареальні промислові системи (питання теорії і методики дослідження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С.13-18. – Бібліогр.: 6 назв.
1130279
  Терех М. Промисловість Батурина доби К. Розумовського (XVIII - XIX ст.) // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 400-427. – ISBN 978-966-355-023-7
1130280
  Станкевич Г.Л. Промисловість будівельних матеріалів : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 64-76 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1130281
  Жупанський Я.І. Промисловість будівельних матеріалів : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 73-75
1130282
  Амоша О.І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 93-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1130283
  Владимиров Л. Промисловість західних областей України в шостій п"ятирічці. / Л. Владимиров, М. Шраг. – Львів, 1956. – 87с.
1130284
  Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
1130285
  Кісь Я.П. Промисловість Львова в період феодалізму (ХІІІ-ХІХ ст) / Я.П. Кісь. – Львів, 1968. – 223с.
1130286
  Усиков О. Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1130287
   Промисловість Радянської України за 40 років.. – К, 1957. – 330с.
1130288
  Іщук С.О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 17-29 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1130289
  Ковальчук Є.А. Промисловість Рівненської області: досягнення та стратегічні завдання розвитку / Є.А. Ковальчук, А.В. Пономаренко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 75-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1130290
   Промисловість та підприємництво України : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
1130291
   Промисловість України за 9 місяців.. – Х, 1927. – 69с.
1130292
  Іщук С.О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський
1130293
  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною : (нариси з економіки української промисловості) / П.А. Хромов. – Київ : Українське державне вид-во, 1945. – 84 с.
1130294
  Зільберман І.І. Промисловість України та її географічне розміщення : нариси проміслової географії / І.І. Зільберман ; під ред. акад. К.Г. Воблого. – Київ : Культура ; Держтрест "Київ-друк", 1929. – 230 с., 1л. карт., іл.
1130295
   Промисловість України у 2001-2005 роках : статистичний збірник. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 303 с.
1130296
   Промисловість України у 2001-2007 роках : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. Л.М. Овденко ; відп. за вип. Л.М. Лісова ]. – Київ : Держкомстат України, 2008. – 305 с.
1130297
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Кіндзерський Ю.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7157-9
1130298
   Промисловість Української РСР : стат. збірник. – Київ : [б. в.], 1972. – 442, [1] с. : табл.Бібліогр. в підрядк. прим.
1130299
  Брагар Є. Промисловість Французького Алжиру як складова економічної колонії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-783-0
1130300
  Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-37 : табл., мал. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1130301
  Ігнатенко М.Г. Промисловість. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 64-72
1130302
  Єрмаков В.В. Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 263-273 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1130303
  Паршина О.А. Промислово-фінансова група як специфічна форма об"єднання підприємств / О.А. Паршина, О.Г. Братута // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 41-45
1130304
  Яремко О. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 99-100
1130305
  Нетесаний Юрій Вікторович Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1130306
  Нетесаний Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1130307
  Сисоєв О.В. Промислово-фінансові групи як механізм вирішення проблем українських підприємств та банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ) у країнах з ринковою економікою. Запропоновано механізм промислово-фінансової групи, який складається з трьох ланок: "банк - керуюча компанія - промисловий холдінг".
1130308
  Мосейко А.А. Проміжкова стійкість розв"язків системи диференціальних рівнянь з випадковими марковськими коефіцієнтами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою функцій Ляпунова знайдено достатні умови асимптотичної стійкості розв"язків системи лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від скінченнозначного марковського процесу.
1130309
  Соколов Б. Проміжна перемога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 4


  Чи вийдуть українські моряки на свободу і якими можуть бути наслідки у разі відмови Росії виконати рішення Гамбурзького трибунулу?
1130310
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1130311
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1130312
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1130313
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1130314
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1130315
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1130316
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1130317
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1130318
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1130319
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1130320
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1130321
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1130322
  Кулик Н. Промінчик європейської освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  250 років від дня народження видатного педагога і вченого Івана Орлая.
1130323
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1130324
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1130325
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1130326
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1130327
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1130328
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1130329
   Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ
№ 2, березень 2018 р. – 2018. – 62 с.
1130330
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1130331
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1130332
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1130333
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1130334
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / И.Г. Астапов, Я.А. Слоним. – М.-Л., 1932. – 104с.
1130335
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1130336
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1130337
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1130338
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 16с.
1130339
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1130340
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1130341
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1130342
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1130343
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1130344
  Суслов М.А. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 32с.
1130345
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1130346
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1130347
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 32с.
1130348
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 40 с.
1130349
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1130350
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1130351
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1130352
  Суслов М.А. Промова на 22 з"їзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1130353
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1130354
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1130355
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ, 1931. – 80 с.
1130356
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1130357
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 19с.
1130358
  Ворошилов К.Е. Промова на XX з"їзді КПРС / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1956. – 24с.
1130359
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1130360
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1130361
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС. / О.М. Косигін. – К., 1961. – 24с.
1130362
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1130363
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1130364
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 16 с.
1130365
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців / В.М. Молотов. – К., 1950. – 25с.
1130366
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1130367
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчого.. / Г.М. Маленков, 1950. – с.
1130368
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1130369
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1130370
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – К., 1946. – 16с.
1130371
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 20с., 1 л. портр.
1130372
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1130373
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1976. – 16с.
1130374
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1130375
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1130376
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л. Каганович. – Киев : Держполітвидав, 1954. – 24 с.
1130377
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1130378
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі Центрального Комітету КПРС 27 листопада 1979 року. Постанова Пленуму ЦК КПРС / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 47с.
1130379
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1130380
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1130381
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1130382
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1130383
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – Київ, 1959. – 16с.
1130384
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1130385
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року / О.Б. Арістов. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 23 с.
1130386
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1130387
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1130388
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1130389
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1130390
  Маленков Г.М. Промова на предвиборних зборах .... / Г.М. Маленков. – с.
1130391
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / В.М. Молотов. – Київ, 1953. – 14с.
1130392
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – Київ, 1953. – 13с.
1130393
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день... / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1130394
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону И.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л. Берія. – Київ : Дерполітвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1130395
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП(б) 8 жовтня 1952 року / М. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 23 с.
1130396
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1130397
  Сталін Й.В. Промова на ХІХ з"їзді партії 14 жовтня 1952 р. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 15 с.
1130398
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1130399
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1130400
  Кириченко О.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС, 15 лютого 1956 р. / О.І. Кириченко. – Київ, 1956. – 31с.
1130401
  Полянський Д.С. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС / Д.С. Полянський. – Київ, 1961. – 19 с.
1130402
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1130403
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1130404
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1130405
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с.
1130406
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1130407
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1130408
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1130409
  Бачинська К. Промова Черчилля та втертий ніс. 25% на 73%: як Зеленський святкував перемогу та якi плани в Петра Порошенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 4


  "Соціологія не давала шансів", - тихо лунає з вуст одного з представників штабу Петра Порошенка. Якнайчіткіше настрої в обох штабах можна було відчути відразу після оголошення перших екзит-полів. О 20-й годині голова Фонду "Демократичні ініціативи" ...
1130410
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1130411
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1130412
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1130413
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1130414
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1130415
  Ибаррурі Д. Промови і статті / Д. Ибаррурі. – К., 1939. – 183с.
1130416
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду 1У Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Харків
1. – 1931. – 239с.
1130417
  Молотов В.М. Промови на 1 сесії Верховної Ради СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1938. – 22с.
1130418
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1130419
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1130420
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1130421
  Фарина І. Промовисте немовчання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 9


  Книга Василя Головецького "Вчитель мовчання".
1130422
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1130423
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1130424
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1130425
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1130426
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1130427
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1130428
  Кирчів Р.Т. Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 1027-3239
1130429
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1130430
  Левчук І. Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / Ірина Левчук ; за ред. М.М. Гона. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 246, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 207-234. – ISBN 978-966-416-621-5
1130431
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1130432
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1130433
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1130434
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1130435
  Тимошик М. Промоція "українського питання" та об"єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 63-80. – ISSN 2413-7065
1130436
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1130437
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1130438
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1130439
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1130440
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1130441
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1130442
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1130443
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1130444
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1130445
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1130446
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1130447
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1130448
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1130449
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1130450
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1130451
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1130452
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1130453
   Промысловая геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 136с.
1130454
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1130455
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 1 : Электрические методы исследования скважин. – 1959. – 212с.
1130456
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 108с.
1130457
  Итенберг С.С. Промысловая геофизика / С.С. Итенберг. – Москва, 1961. – 388с.
1130458
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 4. – 1962. – 179с.
1130459
   Промысловая геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 341с.
1130460
   Промысловая геофизика при ускоренной развдеке газовых месторождений.. – М, 1988. – 246с.
1130461
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1130462
   Промысловая геофизика.. – М, 1960. – 272с.
1130463
  Солдатов В.К. Промысловая ихтиология / В.К. Солдатов. – М.-Л.
1. – 1934. – 320с.
1130464
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1130465
   Промысловая кооперация // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 564-565
1130466
  Миндорашвили Л.А. Промысловая кооперация в Советской Грузии (1921-1937) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.592 / Миндорашвили Л.А.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1130467
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 14л.
1130468
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 c.
1130469
  Яковлев П.И. Промысловая кооперация СССР за 40 лет / П.И. Яковлев. – М, 1957. – 52с.
1130470
  Янгуразов А.М. Промысловая кооперация, ее значение и развитие в социалистическом народном хозяйстве. (На материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Янгуразов А.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 17л.
1130471
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1130472
  Гриценко Игорь Данилович Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная. (Словарь и исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гриценко Игорь Данилович ; Ленингр. гос. ун-т , Межкафедральный словарный кабинет. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1130473
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
1130474
   Промысловая характеристика продуктивных пластов юго Сибирской платформы. – Москва, 1982. – 185с.
1130475
  Мусатов А.П. Промыслово-биологическая характеристика рыб реки Оки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатов А.П.; Казан.гос.ун-т. – М, 1967. – 30л.
1130476
  Померанц Л.И. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование / Л.И. Померанц, В.Т. Чукин. – Москва : Недра, 1966. – 316с.
1130477
  Байрамов К.М. Промыслово-заводские комиссии баку в период борьбы за победу социалистической революции и упрочения Советской власти /март 1917-июль 1918 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Байрамов К.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 25л.
1130478
  Выборных С.Ф. Промысловое геофизическое оборудование и аппаратура : Учебное пособие для техникумов / С.Ф. Выборных. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 284с.
1130479
   Промысловое описание Персидского залива., 1971. – 44с.
1130480
   Промысловое описание района северо-западного шельфа полуострова Индостан, 1972. – 28с.
1130481
  Иванов А.В. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей / А.В. Иванов, А.А. Стрелков. – Владивосток, 1949. – 46с.
1130482
  Слюнин Н.В. Промысловые богатсктва Камчатки, Сахалина и КомаТип. В. Киршбаумандорских островов : Отчет д-ра Н. Слюнина : (по поручению Министерства Гос. имуществ) / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон", 1895. – [2], IV, 117 с., 8 л. ил., карт. : ил., карт.
1130483
  Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные / А.В. Иванов. – Москва : Советская наука, 1955. – 955с.
1130484
  Суворов Е.К. Промысловые водоемы СССР. Введение в частную ихтиологию. / Е.К. Суворов. – Л., 1948. – 239с.
1130485
  Гайл Г.И. Промысловые водоросли Сахалина и Курильской гряды / Г.И. Гайл. – Владивосток, 1949. – 88с.
1130486
   Промысловые водоросли СССР.. – аМ, 1971. – 272с.
1130487
   Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах.. – Л, 1979. – 131с.
1130488
  Янушевич Промысловые звери и птицы Западной Сибири / Янушевич, И. Благовещенский. – Новосибрск : Госитиздат, 1952. – 62с.
1130489
  Каверзнев В.Н. Промысловые звери наших пресных водоемов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд., испр. – М., 1931. – 79с.
1130490
  Гаджинкий Д.Д. Промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном ройоне в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджинкий Д.Д.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1962. – 34л.
1130491
  Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца 17 -- первой половины 19 века (по мат. Богород. имения Шереметьевых, Городецкого-Орловых и Паниных Нижнегор. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лебедева О.Н.; Гор. ГУ. – Горький, 1975. – 31л.
1130492
  Жадин В.И. Промысловые моллюски пресных вод СССР / В.И. Жадин. – М.-Л., 1937. – 60с.
1130493
  Танасийчук Н.П. Промысловые рыбы Волго-Каспия. / Н.П. Танасийчук. – М., 1951. – 88с.
1130494
  Щербуха А.Я. Промысловые рыбы нижнего течения Южного Буга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербуха А.Я.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 28л.
1130495
   Промысловые рыбы СССР : атлас. – Москва : Пищепромиздат, 1949. – X, 230 с. + Додаток: Промысловые рыбы СССР: описания рыб (текст к атласу цветных рисунков рыб) (788 с., 10 цв. табл.)
1130496
  Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы / Л.М. Шульпин. – Владивосток, 1936. – 436с.
1130497
  Петренко Л.А. Промысловый возврат и биология молоди семги при заводском воспроизводстве : Автореф... кандидата биол.наук: / Петренко Л.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хозяйства. – Ленинград, 1966. – 19л.
1130498
   Промысловый и подоходный налоги : (Законы и инструкции). – Москва : Фин. изд-во НКФ СССР, 1926. – 215 с. : табл., бланк
1130499
  Разумовский П.В. Промысловый налог / П.В. Разумовский. – Харьков, 1926. – 280с.
1130500
  Фриман М.С., Шейнес Д.И. Промысловый налог по действующему законодательству : 1. Систематический очерк теории и практики промыслового налога; 2. Действующее русское заонодательство о промысловом налоге с разъяснениями, извлеченными из соответствующих распоряжений, ... [в анот.] / М.С. Фриман и Д.И. Шейнес. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1913. – [8], 232 с. – Библиогр.: "Литература по промысловому обложению" (14 назв.). – (Общедоступное законоведение)


  ... циркуляров и инструкций Министерства финансов и решений Правительствующего Сенатапо 1-ое января 1913 г.; 3. Образцы деловых бумаг-прошений, заявлений жалоб и т.п., подаваемых платильщиками промыслового налога соответствующим лицам и ...
1130501
  Полозов П.И. Промысловый налог. Патентный и уравнительный сборы. Практическое руководство-справочник на основе положения о промналоге 1926 г. / П.И. Полозов. – Москва, 1927. – 283 с.
1130502
   Промысловый сбор и подготовка аномальных нефтей.. – Уфа, 1986. – 136с.
1130503
   Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана.. – Махачкала, 1988. – 138с.
1130504
   Промыслы и ремесла народов СССР.. – Л, 1986. – 176с.
1130505
  Лабунский В. Промыслы и торговля в древней Руси / Сост. Владимир Лабунский ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распр. техн. знаний. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. ил., карт.
1130506
   Промыслы населения Харьковской губернии. – Вадки, 1918. – 30с.
1130507
   Промыслы населения Харьковской губернии.. – Валки, 1918. – 98с.
1130508
  Лоос В.Г. Промышелнная психология / В.Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техника, 1980. – 183 с.
1130509
  Выдыборец А.В. Промышелнные производства в колхозах Украинской ССР / А.В. Выдыборец, Н.И. Вакуленко. – Київ, 1971. – 57с.
1130510
  Повилейко Р.П. Промышленна реклама, графика, упаковка. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1967. – 186с.
1130511
  Ким Н.Н. Промышленная архитектура / Н.Н. Ким. – Москва, 1979. – 176 с.
1130512
   Промышленная аэродинамика, 1958. – 140 с.
1130513
   Промышленная аэродинамика. – Москва, 1960. – 176 с.
1130514
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 8. – 2008. – резюме англ., укр., рос. мовами
1130515
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 9. – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
1130516
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 10. – 2010. – резюме англ., укр. мовами
1130517
   Промышленная ботаника.. – К, 1980. – 258с.
1130518
   Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития.. – К, 1990. – 254с.
1130519
  Таточенко Л.К. Промышленная гамма-дефектоскопия / Л.К. Таточенко, С.В. Медведев. – Москва, 1955. – 15 1с.
1130520
   Промышленная графика.. – М, 1956. – 14с.
1130521
   Промышленная естетика и культура производства.. – Алма-Ата, 1964. – 18с.
1130522
   Промышленная и медицинская электроника. – Томск : Томский университет
Т. 1. – 1974. – 227 с.
1130523
  Шепелюк Г.А. Промышленная интеграция стран - членов СЭВ / Г.А. Шепелюк. – Киев, 1982. – 192с.
1130524
   Промышленная информация.. – Нью-Йорк, 1969. – 58с.
1130525
  Гиббинс Г. Промышленная история Англии / Г. Гиббинс ; Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. – 2-е изд., доп., с примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – VIII, 162 с., 4 л. карт. – Библиогр.: "Замечания автора об источниках по истории английской промышленности" (с. 161-162). – (Культурно-историческая библиотека ; № 1)


  Авт. предисл. и пер.: Каменский, Андрей Васильевич
1130526
  Гиббинс Г. Промышленная история Англии / Г. Гиббинс ; Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. – 2-е изд., доп., с примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [В тип. Б. Вольфа], 1898. – 238 с. разд. паг. – Библиогр.: "Замечания автора об источниках по истории английской промышленности" (с. 211-212). – (Культерно-историческая библиотека ; № 1)


  Пер.: Каменский, Андрей Васильевич
1130527
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика : Справочник / В.И. Грубов, А.Г. Ивахненко, Мандровский-Соколов. – Киев, 1966. – 448с.
1130528
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика / В.И. Грубов. – К, 1966. – 448с.
1130529
   Промышленная кибернетика.. – К, 1978. – 85с.
1130530
  Родина Л.А. Промышленная кооперация Восток - Запад: пробл. и перспективы. / Л.А. Родина. – М., 1990. – 78с.
1130531
  Бэмфорт А.В. Промышленная кристаллизация / А.В. Бэмфорт. – М, 1969. – 240с.
1130532
  Будаговский В.И. Промышленная культура карликовых плодовых деревьев / В.И. Будаговский. – Москва : Сельхозгиз, 1963. – 384 с.
1130533
  Ахметов М.С. Промышленная метеорология. Проблемы загрязнения атмосферы и микроклимата : Учебное пособие по спецкурсу / М.С. Ахметов. – Пермь, 1984. – 87с.
1130534
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология / Л.И. Воробьева. – Москва : МГУ, 1989. – 293,1с.
1130535
   Промышленная микробиология : Учеб. пособие для вузов по спец. " Микробиология" и "Биология". – Москва : Высшая школа, 1989. – 688с. – ISBN 5-06-001482-7
1130536
   Промышленная микробиология и успехи генетической инженерии = Industrial microbiology and the advent of genetic engineering. – Москва : Мир, 1984. – 176с.
1130537
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1985. – 64с.
1130538
  Теддер Д. Промышленная органическая химия / Д. Теддер. – М., 1977. – 700с.
1130539
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – М., 1975. – 304с.
1130540
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1130541
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1985. – 277с.
1130542
  Виноградов В.Н. Промышленная оценка рассеянных элементов в комплексных рудах / В.Н. Виноградов. – Москва : Недра, 1972. – 151с.
1130543
   Промышленная перепись США.1967 г.. – М, 1973. – 176с.
1130544
  Нутенко Л.Я. Промышленная политика Бразилии : курс на локализацию и инновации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 36-47. – ISSN 0044-748Х
1130545
   Промышленная политика в США. – Москва, 1986. – 215с.
1130546
  Есешкин М. Промышленная политика Н. С. Хрущева 1953-1964 гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 1684-2626
1130547
   Промышленная политика развитых капиталистических стран.. – М, 1985. – 186с.
1130548
  Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: дискуссионные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 33-38. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1130549
  Киняпина Н.С. Промышленная политика русского самодержавия в годы кризиса феодальной системы (20-50 годы XIX в.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Киняпина Н.С. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР периода капитализма. – Москва, 1965. – 25 с.
1130550
  Нутенко Л.Я. Промышленная политика стран Латинской Америки: этап активизации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 16-24. – ISSN 044-748Х


  В статье исследуются тенденции и изменения в промышленной политике стран Латинской Америки последнего 15-летия, анализируются схожие черты, особенности политики и некоторые результаты.
1130551
  Лоос В.Г. Промышленная психология / В.Г. Лоос. – Киев : Техніка, 1974. – 231 с.
1130552
   Промышленная радиография.. – М, 1960. – 331с.
1130553
  Манту П. Промышленная революция XVIII в Англии / П. Манту. – Москва, 1937. – 440с.
1130554
  Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии / П. Манту. – Москва; Ленинград, 1925. – 359 с.
1130555
  Кривун Ю.Н. Промышленная революция в Англии - сигнал и стимул к изменению идеологиии внешней торговли // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 21-27. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1130556
  Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии / Н.А. Ерофеев. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 184 с.
1130557
  Неманов И.Н. Промышленная революция в Великобритании и утопический коммунизм Роберта Оуэна: Уч. пособие / И.Н. Неманов. – Смоленск, 1987. – 88с.
1130558
  Роман Промышленная революция в развитии общества / Роман, , Вальтер. – Москва, 1969. – 295с.
1130559
  Соловьева А.И. Промышленная революция в России в 19 в. / А.И. Соловьева. – М., 1990. – 269с.
1130560
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока / Г.К. Широков. – М., 1981. – 215с.
1130561
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока. / Г.К. Широков. – Москва : Наука, 1986. – с.
1130562
   Промышленная революция в США.. – М, 1990. – 43с.
1130563
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – М.
1. – 1971. – 456с.
1130564
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – М.
2. – 1971. – 322с.
1130565
  Синклер Э. Промышленная республика / Э. Синклер. – Ленинград, 1925. – 192 с.
1130566
   Промышленная робототехника.. – М, 1982. – 416с.
1130567
   Промышленная робототехника.. – Киев : Техніка, 1984. – 263с.
1130568
   Промышленная Россия, 1924
1130569
   Промышленная социальная психология. – Л, 1982. – 204с.
1130570
  Бреди Р.А. Промышленная стандартизация / Р.А. Бреди. – Л.-М., 1932. – 212с.
1130571
  Савинский Д.В. Промышленная статистика / Д.В. Савинский; Под ред. Г.Б. Валентинова. – Минск : Государственное финансовое издательство Союза ССР, 1933. – 56 с.
1130572
  Романов М.П. Промышленная статистика / М.П. Романов. – М.-Л., 1939. – 475с.
1130573
  Бакланов Г.И. Промышленная статистика / Г.И. Бакланов. – 2-е перераб. изд. – М., 1953. – 336с.
1130574
  Володарский Л Промышленная статистика / Л Володарский. – Москва, 1954. – 112с.
1130575
  Шифман А.Г. Промышленная статистика в дореволюционной России : Автореф... кандид. экономич.наук: / Шифман А.Г.; Министерство высшего образования СССР. Московский экономико-статистический институт. Кафедра промышленной с. – Москва, 1950. – 25 л.
1130576
  Кац Я.Д. Промышленная статистика на предприятиях черной металлургии. / Я.Д. Кац. – М., 1957. – 324с.
1130577
  Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России 19 в. / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1976. – 278 с.
1130578
  Ревенко А.Ф. Промышленная статистика США. / А.Ф. Ревенко. – М., 1971. – 296с.
1130579
  Ежов А.И. Промышленная статистика. / А.И. Ежов. – М, 1954. – 384с.
1130580
  Долгов В.С. Промышленная технология и зддоровье животных / В.С. Долгов. – М, 1977. – 64с.
1130581
  Вернон Х.М. Промышленная усталость и производительность труда. / Х.М. Вернон. – Москва-Ленинград, 1925. – 276с.
1130582
  Звягинцев Г.Л. Промышленная экология и технология утилизации отходов. / Г.Л. Звягинцев. – Х, 1986. – 144с.
1130583
  Махотенко Ю.А. Промышленная эксплуатация автоматизированных документальных информационных систем: (Опыт разраб., внедрения и эксплуатации системы в электрон. пром-сти). / Ю.А. Махотенко. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 142с.
1130584
  Гулликсен Ф.Г. Промышленная электроника / Ф.Г. Гулликсен, Е.Г. Веддер. – Москва-Ленинград, 1937. – 212 с.
1130585
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Москва-Ленин, 1951. – 383 с.
1130586
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1958. – 1958 с.
1130587
  Гольдин С.М. Промышленная электроника / С.М. Гольдин. – Москва : Государственное научно-техническое издательство литературы по горрному делу, 1961. – 275 с.
1130588
  Корндорф С.Ф. Промышленная электроника / С.Ф. Корндорф, В.А. Попов. – Москва, 1964. – 226 с.
1130589
  Блантер С.Г. Промышленная электроника / С.Г. Блантер. – Москва, 1967. – 400 с.
1130590
  Каганов И.Л. Промышленная электроника : общий курс / И.Л. Каганов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 559 с.
1130591
  Миклашевский С.П. Промышленная электроника / С.П. Миклашевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 351 с.
1130592
   Промышленная электроника / Ю.А. Исаков, В.С. Руденко, В.В. Трифонюк, Е.Е. Юдин; Исаков Ю.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 326 с.
1130593
   Промышленная электроника. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 77 с.
1130594
  Криштафович А.К. Промышленная электроника / А.К. Криштафович. – Москва : Высшая школа, 1976. – 288 с.
1130595
  Загаевский Т. Промышленная электроника / Т. Загаевский, С. Мальзахер, А. Квецинский. – Москва, 1976. – 640 с.
1130596
  Сидорков В.Б. Промышленная электроника : учебное пособие / В.Б. Сидорков. – Москва, 1977. – 80 с.
1130597
   Промышленная электроника. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 72 с.
1130598
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, Г.И. Волович; Гладышев С.П. – Челябинск
Ч. 1. – 1978. – 75 с.
1130599
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, А.И. Школьников; Жабреев В.С. – Челябинск
Ч. 2. – 1979. – 75 с.
1130600
  Забродин Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. – Москва, 1982. – 496 с.
1130601
  Красько А.С. Промышленная электроника : [учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов] / Красько А.С., Скачко К.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 207 с. – Библиогр.: с. 207
1130602
  Скакунов В.Н. Промышленная электроника : лабораторный практикум / В.Н. Скакунов, Г.В. Слесарев. – Волгоград : Волгоградский политехнический институт, 1984. – 91 с.
1130603
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
1130604
  Максименко М.С. Промышленная электрохимия. Элктроплавка чугуна и стали. Калочные печи. Электросварка. Электрометаллургия цветных металлов и другие электротермические процессы. Расчет печей и огнеупорные материалы к / М.С. Максименко. – Л., 1927. – 284с.
1130605
  Дороднов П.Г. Промышленная энергетика / П.Г. Дороднов. – Саратов, 1985. – 344с.
1130606
   Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых местрождений Средней Азии и методы их поисков.. – Ташкент, 1974. – 112с.
1130607
  Кальфус М.К. Промышленное жидкофазное окисление ацетальдегида в уксусную кислоту / М.К. Кальфус, А.С. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
1130608
  Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство в России первой половины XIX века / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1986. – 214 с.
1130609
   Промышленное использование петрургического сырья Украины.. – К, 1959. – 244с.
1130610
   Промышленное использование радиоизотопных приборов за рубежом.. – М, 1970. – 24с.
1130611
   Промышленное использование успорителей и облучателей.. – М, 1970. – 34с.
1130612
  Опоцкий В.Ф. Промышленное использование черноморской филлофоры / В.Ф. Опоцкий. – Х-К, 1934. – 72с.
1130613
  Панцер З. Промышленное использование электронного луча / З. Панцер, К. Штейгервальд. – Москва, 1961. – 29с.
1130614
   Промышленное культивирование съедобных грибов.. – К, 1978. – 264с.
1130615
  Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое / Ю.Я. Каганович. – Л, 1990. – 144с.
1130616
  Губин Б.В. Промышленное объединение - производственно-хозяйственный комплекс / Б.В. Губин, М.С. Каширина. – М, 1981. – 221с.
1130617
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 1. – 1985. – 291с.
1130618
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 2. – 1985. – 264с.
1130619
  Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма / А.С. Московский. – Новосибирск, 1975. – 263 с.
1130620
   Промышленное планирование.. – Нью-Йорк, 1969. – 98с.
1130621
  Шкаратан О.И. Промышленное предприятие / О.И. Шкаратан. – М, 1978. – 67с.
1130622
  Торкановский Е.П. Промышленное предприятие в новых условиях. Правовые вопросы / Е.П. Торкановский. – Куйбышев, 1967. – 81с.
1130623
   Промышленное предприятие в условиях полного хозрасчета и самофинансирования.. – Новосибирск, 1990. – 334 с.
1130624
  Чернявский И.П. Промышленное предприятие и хозяйственный расчет / И.П. Чернявский, 1930. – 96с.
1130625
   Промышленное предприятие: переход к новым формам хозяйствования.. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1130626
   Промышленное применение лазеров. – Москва : Машиностроение, 1988. – 279 с.
1130627
  Харвуд Дж. Промышленное применение металлоорганических соединений / Дж. Харвуд. – Ленинград, 1970. – 352с.
1130628
   Промышленное применение токов высокой частоты. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 332 с.
1130629
  Абакумов А.А. Промышленное применение ядерных излучений : пособие по лаб. работам / А.А. Абакумов. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1130630
  Силин В.А. Промышленное производство в десятой пятилетке / В.А. Силин. – Москва, 1980. – 64 с.
1130631
  Вакуленко Н.И. Промышленное производство в колхозном секторе и его влияние на совершенствование производственных отношений. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Вакуленко Н.И.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1970. – 27л.
1130632
  Кунии Д. Промышленное псевдоожижение / Д. Кунии. – М, 1976. – 447с.
1130633
  Тиунов Василий Филиппович Промышленное развитие Западного Урала / Тиунов Василий Филиппович. – Молотов : Кн.изд., 1954. – 208с.
1130634
  Тиунов Василий Филиппович Промышленное развитие Западного Урала / Тиунов Василий Филиппович. – Молотов : Кн.изд.
Кн.2. – 1957. – 352с.
1130635
  Гончиков Цыбен Дашицыренович Промышленное развитие и городское расселение Восточного Забайкалья. (Экон.-геогр. особенности и проблемы) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гончиков Цыбен Дашицыренович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1130636
  Наумов Н.П. Промышленное развитие колониальных стран / Н.П. Наумов. – М-Л, 1930. – 128с.
1130637
   Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-1965). – Куйбышев, 1989. – 254 с.
1130638
  Брагина Е.А. Промышленное развитие Республики Индии / Е.А. Брагина. – М., 1958. – 39с.
1130639
  Акулов М.Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / М.Р. Акулов ; Ставропольский гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 332 с.
1130640
  Курзанов В.Н. Промышленное развитие Сингапура. / В.Н. Курзанов. – М., 1978. – 134с.
1130641
   Промышленное развитие стран Латинской Америки в условиях НТР.. – М, 1981. – 335с.
1130642
  Гуткин Г.М. Промышленное развитие Узбекистана в период борьбы за социалистическую индутриализацию страны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гуткин Г.М.; Среднеазиат.политехн.ин-т. – Ташкент, 1951. – 25 с.
1130643
  Благо П В. Промышленное районирование северо-востока Украинской ССР в связи с проблемой развития некоторых малых и средних городов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Благо В.П ; МВ и ССО УкрССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1130644
   Промышленное садоводство, огородничество и бахчеводство на Украине.. – К, 1919. – 166с.
1130645
   Промышленное семеноводство.. – М, 1980. – 288с.
1130646
  Кругляк И.И. Промышленное скрещивание в свиноводстве / И.И. Кругляк. – М, 1962. – 8с.
1130647
  Четыркин В.В. Промышленное скрещивание в свиноводстве Молдавской ССР и контрольный откорм подсвинков. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Четыркин В.В.; Мин. сел. хоз. УССР. Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1961. – 17л.
1130648
   Промышленное скрещивание свиней литовской белой короткоухой и ландрас, а также некоторые биологические особенности получения помесей : Автореф... канд. биол.наук: / Швейстис Ю. Ю,; Швейстис Ю. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
1130649
  Соколов Б. Промышленное строительство в годы отечественной войны / Б. Соколов. – Москва : Госпланиздат, 1946. – 56 с.
1130650
  Бахчисарайцев Х. Промышленное строительство. / Х. Бахчисарайцев. – 2-е изд. перераб. и доп. по материалам на 17 июня 1931 г. – Москва, 1931. – 392 с.
1130651
  Попов А.Н. Промышленное строительство. / А.Н. Попов. – М, 1964. – 40с.
1130652
  Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. – 2-е изд. – М, 1925. – 212с.
1130653
  Богородский Н.В. Промышленное счетоводство / Богородский Н.В., Дмитриев М.В. ; под ред. Л.О. Рубинштейна. – Москва - Ленинград : Государственное финансовое издательство СССР
Вып.1. – 1933. – 183 с.
1130654
  Чекалев М.И. Промышленное телевидение как средство улучшения организации и повышения эффективности труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Чекалев М.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
1130655
  Висящева Л.В. Промышленное цветоводство / Л.В. Висящева, Т.А. Соколова. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 368с.
1130656
  Юскевич Н.Н. Промышленное цветоводство России. / Н.Н. Юскевич. – М,, 1990. – 302с.
1130657
  Родоная Н.С. Промышленностть г. Тбилиси во второй половине XIX века (пореформенный период) : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная Н. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 16л.
1130658
  Максимов Л.И. Промышленность - сельскому хозяйству. / Л.И. Максимов. – М., 1980. – 63с.
1130659
  Райхштейн А Промышленность / А Райхштейн. – М-Л, 1965. – 120с.
1130660
   Промышленность. – М, 1991. – 242с.
1130661
  Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в Х1Х в. / А.С. Сумбатзаде. – Баку, 1964. – 504с.
1130662
   Промышленность Азербайджана за 40 лет.. – Баку, 1960. – 136с.
1130663
  Алиханов Э.Н. Промышленность Азербайджанской ССР к XXII съезду КПСС / Э.Н. Алиханов ; Выставка достижений народ. хоз-ва СССР. – Баку : Азернешр, 1961. – 52 с.
1130664
  Волков М.Я. Промышленность Англии / М.Я. Волков. – Москва, 1965. – 232с.
1130665
  Полежаев А.А. Промышленность Архангельской области / А.А. Полежаев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1130666
  Бабилунга Н.В. Промышленность Бассарабии в конце XIX - начале XX вв. / Н.В. Бабилунга. – Кишинев, 1985. – 151с.
1130667
  Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии 1860-1900 / М.Ф. Болбас. – Минск, 1978. – 304с.
1130668
   Промышленность Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 479с.
1130669
  Сарабьянов В. Промышленность в системе народного хозяйства к 1924 г. / В. Сарабьянов. – Москва : Красная новь, 1924. – 79 с.
1130670
   Промышленность в условиях развитого социализма.. – К, 1981. – 341с.
1130671
   Промышленность в хозяйственном комплексе экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1964. – 568 с.
1130672
   Промышленность в хозяйтвенном комплексе Урала. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1130673
  Шаплыко В.С. Промышленность Витебской области. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шаплыко В.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
1130674
   Промышленность Вологодской области.. – Вологда, 1957. – 94с.
1130675
  Волченко М.Я. Промышленность ГДР / М.Я. Волченко. – Москва, 1981. – 181 с.
1130676
   Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг.. – М, 1956. – 295с.
1130677
  Николаев П.А. Промышленность города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. поли. экон. – Воронеж, 1954. – 18л.
1130678
  Султанишвили З.Г. Промышленность Грузии в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Султанишвили З.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 39л.
1130679
  Аносова Л.А. Промышленность Демократической Республики Вьетнам (1954-1965) / Л.А. Аносова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1973. – 104 с. – Библиогр.: с. 98-103
1130680
  Аристов Н.Я. Промышленность Древней Руси / Соч. Н. Аристова. – Санкт-Петербург : [Тип. Королева и К°], 1866. – [2], VI, 321, [3] с. – Экз. в разных тип. переплетах
1130681
  Зиядуллаева Л.С. Промышленность Египта в годы демократических преобразований (1952-1970) / Л.С. Зиядуллаева. – Ташкент, 1983. – 99с.
1130682
  Наркевич С.И. Промышленность Западной Белоруссии в период белопольской оккупации (1920-1930 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Наркевич С.И.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 20л.
1130683
  Фришман В. Промышленность Западной Белоруссии. / В. Фришман. – Минск, 1934. – 134с.
1130684
   Промышленность и банки Японии.. – М, 1956. – 496с.
1130685
  Попов К.И. Промышленность и внешняя торговля Финляндии. / К.И. Попов. – М., 1957. – 136с.
1130686
  Абдуллаев З.З. Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана в конце XIX -- начале XX вв. / З.З. Абдуллаев ; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку : [б. и.], 1963. – 268 с.
1130687
  Савенкова Т.И. Промышленность и мода: маркетинг и его возможности. / Т.И. Савенкова. – М., 1989. – 62с.
1130688
   Промышленность и народное хозяйство.. – М, 1927. – 601с.
1130689
  Боховен Леендерт Промышленность и политика: партнерство во времена разрушительных тенденций // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1812-1098
1130690
  Синицин Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореии / Б.В. Синицин. – М, 1961. – 152с.
1130691
   Промышленность и право.. – М-Л, 1926. – 130с.
1130692
  Фещенко-Чоповскій Промышленность и природныя богатства Галиціи / И. Фещенко-Чоповскій. – Кіевъ, 1915. – 16 с.
1130693
  Парсаданишвили А.А. Промышленность и промышленный пролетариат Грузии в 1914-1917 годах. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Парсаданишвили А.А.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1978. – 27л.
1130694
  Семышкин Б.Д. Промышленность и рабочие Восточного Забайкалья в послевоенные годы. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Семышкин Б.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 18л.
1130695
  Судейка В.К. Промышленность и рабочие города Панявежиса в 1944-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Судейка В.К.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1130696
   Промышленность и рабочие Донбасса, октябрь 1917 -- июнь 1941.. – Донецк, 1989. – 238с.
1130697
   Промышленность и рабочие Сибири в период капитализма.. – Новосибирск, 1980. – 344с.
1130698
   Промышленность и рабочие Сибири в эпоху Капитализма(1861-1917) : Библиогр. указ. – Томск, 1978. – 211с.
1130699
  Трейгене В.В. Промышленность и рабочие Советской Литвы в начальный период строительства социализма в республике (1940-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трейгене В.В.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 17л.
1130700
  Буранов Ю.А. Промышленность и рабочие Урала в 1890-1917 гг. (По материалам Богослов. горнозаводского округа) : Автореф... канд. ист.наук: / Буранов Ю. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1130701
   Промышленность и рабочие Урала в период капитализма.. – Свердловск, 1991. – 147с.
1130702
  Пикулин М.Г. Промышленность и рабочий класс Афганистана 1973-1978 / М.Г. Пикулин, Р.Т. Рашидов. – Ташкент, 1984. – 125 с.
1130703
   Промышленность и рабочий класс горнозаводского Урала в 18 -- начале 20 вв.. – Свердловск, 1982. – 139с.
1130704
   Промышленность и рабочий класс Молдовы.. – Кишинев, 1991. – 428с.
1130705
  Лукьянов П.Г. Промышленность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лукьянов П.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1130706
  Комогорцев Иван Иванович Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Комогорцев Иван Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
1130707
  Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. (1959-1965 гг.) / И.И. Комогорцев; Московский А.С. – Новосибирск, 1971. – 310с.
1130708
  Марченко И.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Белоруссии в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1943-1950). : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Марченко И.Е.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 110л. – Бібліогр.:с.108-110
1130709
  Тармаханов Е.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Бурятии 1938-1958 / Е.Е. Тармаханов. – Новосибирск, 1979. – 333с.
1130710
  Лельчук В.С. Промышленность и рабочий класс СССР в условиях НТР / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – М., 1982. – 192с.
1130711
   Промышленность и рабочий класс СССР.. – М, 1989. – 386с.
1130712
  Юнусов Саидахтам Сайдалиевич Промышленность и рабочий класс Таджикистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юнусов Саидахтам Сайдалиевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1130713
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. – К, 1987. – 490с.
1130714
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства. – Киев, 1964. – 593 с.
1130715
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики.. – К, 1966. – 594 с.
1130716
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР.. – К, 1980. – 555с.
1130717
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.). – 1977. – 512 с.
1130718
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период упрочения и дальнейшего розвития социалистического общества (1938- июнь 1941 г.). – 1977. – 288 с.
1130719
   Промышленность и рабочий класс Украинской СССР. – Киев, 1984. – 583с.
1130720
  Рожков В.П. Промышленность и рабочий класс Чувашии в период капитализма (1861-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рожков В. П.; АН СССР ЛГУ. – Л., 1978. – 15л.
1130721
  Кулишер И.М. Промышленность и рабочий классс в Западной Европе в XVI-XVIII ст. / И.М. Кулишер. – 2-е изд., пересмотр. и дополн. – Птгр., 1922. – 226с.
1130722
  Моторина Л.В. Промышленность и рекультивация земель / Л.В. Моторина. – Москва : Мысль, 1975. – 240с..
1130723
  Исиченко П. Промышленность и рынок сбыта ее изделий / П. Исиченко. – М, 1923. – 49с.
1130724
  Юрьевцев Н.Я. Промышленность и сельское хозяйство Воронежской области за 40 лет Советской власти. / Н.Я. Юрьевцев, Н.П. Александров. – Воронеж, 1957. – 60с.
1130725
  Забелин Л.В. Промышленность и социальное страхование / Л.В. Забелин, Я.Р. Эмдин, 1928. – 128 с.
1130726
   Промышленность и техника.. – СПб. – 688с.
1130727
   Промышленность и торговля в России 17-18 вв.. – М, 1983. – 245с.
1130728
  Язев В.А. Промышленность и торговля. / В.А. Язев. – М., 1970. – 248с.
1130729
  Агранат Г.А. Промышленность и транспорт Американского Севера / Г.А. Агранат, А.Б. Куприянов, В.Ф. Пузанова ; АН СССР ; Госэкономсовет СССР ; Совет по изуч. производит. сил. ; Комиссия по проблемам Севера. – Москва, 1962. – 272 с.
1130730
   Промышленность и труд Харьковской губернии в 1923/24 гг.. – Х, 1925. – 99с.
1130731
  Кулишер И.М. Промышленность и условия труда на Западе в XIX столетии. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1923. – 366с.
1130732
  Кондратьев В.А. Промышленность Индии / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 248с.
1130733
  Корзинников С.Н. Промышленность Иркутской области за 40лет / С.Н. Корзинников. – Иркутск, 1957. – 96с.
1130734
  Чуланов Габдулла Промышленность Казахстана с середины XIX века до Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... д-ра экон.наук: / Чуланов Габдулла; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 32л.
1130735
  Вишнев С.М. Промышленность капиталистических стран во второй мировой войне. / С.М. Вишнев. – Москва-Ленинград, 1947. – 223с.
1130736
  Капранов И.А. Промышленность Китайской Народной Республики / И.А. Капранов. – М., 1959. – 32с.
1130737
  Молодцова Л.И. Промышленность Китая / Л.И. Молодцова. – Москва, 1980. – 208с.
1130738
   Промышленность КНР. – Москва, 1979. – 389с.
1130739
   Промышленность Корейской Народно-Демократической Республики.. – М, 1977. – 180с.
1130740
  Кривошеева Е.А. Промышленность Кузнецкого бассейна в восстановительный период (1920-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривошеева Е.А.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Кемерово, 1965. – 19л.
1130741
  Овчинников В.И. Промышленность минеральных удобрений - сельскому хозяйству / Овчинников В.И., Янишевский Ф.В. – Москва, 1985. – 48 с.
1130742
   Промышленность минеральных удобрений.. – М, 1958. – 296с.
1130743
  Стратиевский К.В. Промышленность Молдавской АССР (1924 - 1940 гг.) / К.В. Стратиевский ; АН Молдовы, Ин-т истории, государства и права. – Кишинев, 2007. – 178 с. – ISBN 978-9975-70-170-9
1130744
  Щелоков Н.А. Промышленность Молдавской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: / Щелоков Н.А.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – Киев, 1962. – 28л.
1130745
   Промышленность на переломе : сборник статей под ред.: Ю.Н. Каплинского, И.А. Краваля и Л.М. Сабсовича. – Москва ; Ленград : [Тип. "Шестой Октябрь" ОМХ], 1925. – 308 с. – (Центральное управление печати ВСНХ СССР)
1130746
   Промышленность наркомпищепрома СССР.. – М-Л, 1940. – 236с.
1130747
   Промышленность Наркомплекса СССР от 6 к 7 съезду Советов Союза ССР.. – М-Л, 1935. – 96с.
1130748
   Промышленность Нарокомпищепрома СССР. – Москва, 1939. – 33 с.
1130749
  Федоровский Н.М. Промышленность неметаллических ископаемых на третий год пятилетки. / Н.М. Федоровский. – М., 1931. – 52с.
1130750
  Чернышев В.Д. Промышленность Нижегородской губернии в период восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернышев В.Д.; Москов. гос. истор.-архив. ин-т. Каф. истории СССР. – М., 1967. – 31л.
1130751
  Чжао И-вэнь Промышленность нового Китая / Чжао И-вэнь. – М., 1959. – 173с.
1130752
  Жмуйда И.В. Промышленность Пакистана (1947-1971) / И.В. Жмуйда. – М, 1976. – 164с.
1130753
   Промышленность по производству минеральных удобрений.. – Нью-Йорк, 1969. – 74с.
1130754
  Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цирков А. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР советск. периода. – М., 1970. – 22л.
1130755
  Арский А.К. Промышленность природного газа капиталистических и развивающихся стран / Арский А.К., Арянин А.Н. – Москва : Недра, 1969. – 217 с. : рис.
1130756
  Андреев В.Д. Промышленность редких металлов капиталистических стран (краткий технико-экономический обзор за 1963-1964 гг.) / Андреев В.Д. – Москва : Цветметинформация, 1966. – 123 с. – (Экономика)
1130757
   Промышленность редких металлов капиталистических стран 1966 г.. – М, 1967. – 61с.
1130758
  Андреев В.Д. Промышленность редких металлов капиталистических стран в 1962 году / Андреев В.Д. – Москва : [б. и.], 1963. – 55 с. – Библиогр.: с. 53-54. – (Экономика)
1130759
  Пономарев А.М. Промышленность России в ХУШ веке / А.М. Пономарев. – Ярославль, 1980. – 97с.
1130760
   Промышленность РСФСР.. – М, 1961. – 344с.
1130761
  Помазанов С.И. Промышленность Румынской Народной Республики и ее размещение / С.И. Помазанов. – М., 1954. – 232с.
1130762
  Грикуров С.С. Промышленность современного Таиланда. / С.С. Грикуров. – М., 1975. – 216с.
1130763
  Саморукова А.Н. Промышленность Социалистической Республики Румынии / А.Н. Саморукова. – Москва : Наука, 1986. – 143 с.
1130764
  Хонин В.А. Промышленность Средне-Волжской области. / В.А. Хонин. – Самара, 1929. – 128с.
1130765
  Чернявский Е. Промышленность СССР / Е. Чернявский. – М-Л, 1926. – 32с.
1130766
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1947. – 96с.
1130767
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1964. – 383с.
1130768
   Промышленность СССР. – Москва, 1964. – 495с.
1130769
  Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. / Л.М. Кантор. – Спб, 1991. – 93с.
1130770
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР в первой пятилетке / Э.Ю. Локшин. – М., 1934. – 149с.
1130771
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР и ее отраслевая структура / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1954. – 32с.
1130772
   Промышленность СССР.. – М, 1957. – 448с.
1130773
   Промышленность СССР.. – М, 1988. – 285с.
1130774
  Полторыгин В.К. Промышленность СССР. (1913-1965 гг.) / В.К. Полторыгин. – М., 1961. – 48с.
1130775
  Ермолаева М.В. Промышленность стран Северной Африки: Особенности развития с условиях независимости / М.В. Ермолаева, Л.Н. Калиниченко. – Москва, 1989. – 156с.
1130776
  Розенфельд Я.С. Промышленность США / Я.С. Розенфельд. – Л, 1946. – 272с.
1130777
   Промышленность США в 1929-1963 гг.. – М, 1965. – 407с.
1130778
  Соломонов Ш.М. Промышленность Таджикистана ко времени полной и окончательной победы социализма в СССР и основные направления ее развития на современном этапе : Автореф... доктор экон.наук: / Соломонов Ш.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Минск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1130779
  Бедринцев К.Н. Промышленность Узбекистана за 30 лет / К.Н. Бедринцев. – Ташкент, 1955. – 75с.
1130780
  Пономарев А.М. Промышленность Украины в XVIII веке / А.М. Пономарев. – Черновцы, 1968. – 87 с.
1130781
  Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны / А.Ф. Васильев. – Москва, 1982. – 279с.
1130782
   Промышленность Урала в период зарождения и развития капитализма.. – Свердловск, 1989. – 153с.
1130783
  Шпакова М. Промышленность Урала на страницах старинных фолиантов : оцифровка - эффективный способ раскрыть тайны и богатства редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915
1130784
  Сергеева А. Промышленность Франции в условиях углубления общего кризиса капитализма после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеева А.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1952. – 16 с.
1130785
  Зоев С.О. Промышленность Чечено-Ингушское АССР за советский период : Автореф... канд. эконом.наук: / Зоев С.О.; Казахский гос. ун-т. Каф-ра политической экономии. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1130786
  Зоев С.О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за советский период : Автореф... канд. эконом.наук: / Зоев С.О.; Казахский гос. ун-т. Каф-ра политической экономии. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1130787
  Юров А.Д. Промышленность Южно-Африканской Республики. (Особенности развития, соврем. структура и размещение) : Автореф... канд. геогр.наук: / Юров А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра экон. географии. – Л., 1966. – 21л.
1130788
  Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи / С.С. Суслина. – Москва, 1988. – 215с.
1130789
  Динкевич А.И. Промышленность Японии в послевоенный период / А.И. Динкевич, О.Г. Барышникова. – М., 1958. – 108с.
1130790
   Промышленность, внешняя торговля, планирование.. – М, 1966. – 236с.
1130791
  Велихов Е.П. Промышленность, инновации, образование и наука в Российской Федерации / Е.П. Велихов, В.Б. Бетелин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 500-508. – ISSN 0869-5873
1130792
   Промышленность, торговля и транспорт Украины и их нужды. – Харьков : Госиздат им. Г.И. Петровского, 1924. – 585 с.
1130793
   Промышленность.. – Х, 1927. – 166с.
1130794
  Чуланов Г. Промышленнсоть дореволюционного Казахстана / Г. Чуланов. – Алма Ата, 1960. – 103с.
1130795
  Дудников Е.Г. Промышленные автоматизированные системы управления / Е.Г. Дудников, А.А. Левин. – М., 1973. – 193с.
1130796
  Алиев Р.А. Промышленные вариантные системы автоматического управления / Р.А. Алиев. – Москва, 1971. – 112 с.
1130797
  Шубин Л.Ф. Промышленные здания / Л.Ф. Шубин. – Москва
5. – 1976. – 312 с.
1130798
  Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов / Е.С. Матвеев. – Москва, 1985. – 216 с.
1130799
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью : Указ. отеч. и иностр. лит. за 1974 - 1977 гг. – Москва, 1978. – 150с.
1130800
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью.. – М., 1974. – 91с.
1130801
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин / Г.К. Жерве. – Москва-Ленинград, 1959. – 504 с.
1130802
   Промышленные исследования.. – Нью-Йорк, 1969. – 78с.
1130803
  Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946-1960) / И.М. Савицкий. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
1130804
  Томас Ч. Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы / Ч. Томас. – Москва, 1973. – 385 с.
1130805
   Промышленные каталоги.. – М., 1980. – 36с.
1130806
   Промышленные каталоги.. – М., 1981. – 6с.
1130807
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М.Л., 1934. – 280с.
1130808
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М., 1938. – 535с.
1130809
  Сомова Е. Промышленные кластеры. Зарождение, функционирование и упадок // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 117-121. – ISSN 0131-2227
1130810
  Шраг Н.И. Промышленные комплексы : (Теоретические очерки) / Н.И. Шраг. – Москва : Экономика, 1969. – 160с.
1130811
  Исаева М.Г. Промышленные комплексы Казахстана / М.Г. Исаева, Б.Я. Двоскин, В.И. Жихарева. – Алма-Ата : "Казахстан", 1978. – 120 с.
1130812
  Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / М. Туган-Барановский. – 2-е, соверш. перераб., изд. – Санкт-Петербург : Скл. изд. и кн. маг. О.Н. Поповой ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1900. – [8], 335 с., 6 л. диагр. табл., диагр., схем. – C 3-го изд.: Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая история кризисов. - В 1-м изд. загл.: Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. – (Экономическая библиотека)
1130813
  Туган-Барановский Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / НАНУ; Объединенный ин-т экономики; М.И. Туган-Барановский. – Киев : Наукова думка, 2004. – 368с. – ISBN 966-00-0311-0
1130814
  Васильева Н.И. Промышленные кризисы в российской экономической теории начала XX века / Н.И. Васильева, И.А. Назарова // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 78-99. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1130815
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин. – Москва - Ленинград : АН СССР, 1946. – 315 с.
1130816
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 315с.
1130817
   Промышленные материалы.. – М., 1981. – 288с.
1130818
  Макаров С.З. Промышленные методы обезвоживания мирабилита / С.З. Макаров, Д.С. Иткина. – М.-Л., 1946. – 143с.
1130819
  Бэтман Алан Промышленные минеральные месторождения / Бэтман Алан. – Москва, 1949. – 648с.
1130820
   Промышленные монополии Италии.. – М., 1951. – 206с.
1130821
  Многолетова Н.И. Промышленные монополии США после второй мировой войны / Н.И. Многолетова. – Москва, 1959. – 272 с.
1130822
  Мельников В.М. Промышленные образцы Евросоюза: от регистрации до суда ЕС // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1


  Статья посвящена охране промышленных образцов в Евросоюзе и рассмотрению исков о нарушении прав на промышленный образец в суде.
1130823
  Дубовский Е.С. Промышленные образцы и качество изделий / Е.С. Дубовский. – М, 1968. – 48с.
1130824
  Мелешкин М.Т. Промышленные отходы и окружающая среда / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов. – К., 1980. – 179с.
1130825
  Тринкс В. Промышленные печи / В. Тринкс. – Л., 1931. – 326с.
1130826
  Казанцев Е.И. Промышленные печи. / Е.И. Казанцев. – М., 1964. – 451с.
1130827
  Ененко Г.М. Промышленные печи. (Учеб. пособие для машиностроит. техникумов). / Г.М. Ененко. – М., 1964. – 360с.
1130828
  Резников Р.С. Промышленные полупроводниковые детекторы / Р.С. Резников. – Москва : Атомиздат, 1975. – 88 с.
1130829
  Марюта А.Н. Промышленные предприятия как объекты интегрированной АСУ. / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1130830
   Промышленные приборы и средства автоматизации.. – Л., 1987. – 847с.
1130831
  Реди Дж. Промышленные применения лазеров : пер. с англ. / Дж. Реди. – Москва : Мир, 1981. – 638с.
1130832
  Кааре Тыну Айгарович Промышленные производственно-территориальные комплексы Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кааре Тыну Айгарович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1130833
  Козырев Ю.Г. Промышленные работы / Ю.Г. Козырев. – М, 1983. – 375с.
1130834
  Воробьев Е.И. Промышленные работы агрегатно-модульного типа / Е.И. Воробьев. – Москва, 1988. – 239с.
1130835
  Фишер И. Промышленные работы в социалистическом производстве / И. Фишер, К. Хартман. – М, 1986. – 157с.
1130836
  Белянин П.Н. Промышленные работы и их применение: Робототехника для машиностроения / П.Н. Белянин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 311с.
1130837
  Тюленев В.Е. Промышленные работы и манипуляторы в системах механизации и автоматизации производства. / В.Е. Тюленев. – Ярославль, 1986. – 91с.
1130838
  Дюдяев Н.Ф. Промышленные работы и экономия эивотного труда / Н.Ф. Дюдяев. – Мордовск, 1991. – 161с.
1130839
  Шаджюс Г.А. Промышленные рабочие Вильнюса в период строительства социализма (1944-1953 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Шаджюс Г.А.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1963. – 16л.
1130840
  Аношин Эдуард Александрович Промышленные рабочие Москвы в годы предвоенных пятилеток (1928 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Аношин Эдуард Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 23л.
1130841
  Широков Г.А. Промышленные рабочие послевоенного Поволжья / Г.А. Широков. – Саратов, 1987. – 141с.
1130842
  Салмин А.М. Промышленные рабочие Франции / А.М. Салмин. – М., 1984. – 286с.
1130843
  Макушина Л.В. Промышленные рабочие ФРГ: борьба за улучшение условий труда / Л.В. Макушина. – Москва, 1989. – 125 с.
1130844
  Лукьянов В.И. Промышленные районы городов. (Основы планировки и застройки) / В.И. Лукьянов. – Москва : Стройиздат, 1972. – 167 с.
1130845
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва, 1972. – 64с.
1130846
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва : Знание, 1972. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке и технике)
1130847
  Скотт П. Промышленные роботы - переворот в производстве / П. Скотт. – Москва : Экономика, 1987. – 304с.
1130848
   Промышленные роботы. – Л., 1977. – 160с.
1130849
  Петрокас Л.В. Промышленные роботы / Л.В. Петрокас, И.А. Гущин. – М., 1977. – 36с.
1130850
   Промышленные роботы. – Л., 1979. – 149с.
1130851
  Елисеев С.В. Промышленные роботы / С.В. Елисеев. – Иркутск, 1982. – 361с.
1130852
   Промышленные роботы. – Киев : Вища школа, 1985. – 359с.
1130853
   Промышленные роботы. – Москва : Мир, 1987. – 384с.
1130854
  Спыну Г.А. Промышленные роботы / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1991. – 310с.
1130855
   Промышленные роботы в действии. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 192с.
1130856
   Промышленные роботы для миниатюрных изделий.. – М., 1985. – 264с.
1130857
  Спыну Г.А. Промышленные роботы: Конструирование и применение / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1985. – 175с.
1130858
   Промышленные САПР в области электроники и вычислительной техники. – Минск, 1990. – 66 с.
1130859
  Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития капитализма / Я.Е. Водарский. – Москва : Наука, 1972. – 256 с.
1130860
  Соболев Промышленные синтетические каучуки / Соболев, И.В. Бородина. – М, 1977. – 392с.
1130861
  Илгунас А.Ю. Промышленные сооружения в композиции исторически сложившихся городов / А.Ю. Илгунас. – Москва, 1983. – 62 с.
1130862
  Захаров А.М. Промышленные сплавы цветных металлов фазовый состав и структурные составляющие / А.М. Захаров. – М., 1980. – 256с.
1130863
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва, 1970. – 39с.
1130864
  Самойлов П Г. Промышленные телевизоры / П Г. Самойлов, . – 2-е изд. – Москва, 1976. – 160с.
1130865
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры и их ремонт / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва : Связь, 1974. – 480 с.
1130866
   Промышленные тепловые электростанции / Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев, М.И. Баженов, А.С. Богородский; Соколов Е.Я. – Москва : Энергия, 1967. – 344 с.
1130867
   Промышленные тепловые электростанции. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1979. – 295 с.
1130868
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Литвиненко Р.И. ; ЛГУ. – Киев, 1970. – 20 с.
1130869
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования. : Дис... Канд. географ. наук: / Литвиненко Р.И.; Ан УССР. Совет по изуч. производ. сил. УССР. – К, 1969. – 330л. – Бібліогр.:л.1-15
1130870
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы бокситовых месторождений и перспективы их поисков на территории СССР / Г.Р. Кирпаль. – М., 1972. – 16с.
1130871
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы месторождений бокситов и их геолого-экономическая оценка / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1977. – 263с.
1130872
  Кравченко В.М. Промышленные типы месторождений в докембрийских формациях / В.М. Кравченко. – Днепропетровск, 1985. – 72с.
1130873
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1982. – 207с.
1130874
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1985. – 286с.
1130875
  Ларичкин В.А. Промышленные типы месторождений редких метоаллов (олова, вольфрама, молибдена) / В.А. Ларичкин. – Москва : Недра, 1985. – 175с.
1130876
   Промышленные типы природных концентраций германия.. – М., 1984. – 246с.
1130877
  Яковлев П.Д. Промышленные типы рудных месторождений / П.Д. Яковлев. – Москва : Недра, 1986. – 358с.
1130878
  Яковлев Промышленные типы рудных месторождений : Лабораторный практикум / Яковлев, ПД. – Москва : Недра, 1990. – 170с. – ISBN 5-247-01289-5
1130879
   Промышленные типы урановых месторождений и методика их поиска. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
1130880
  Косикова Л.С. Промышленные товары народного потребления: Пр-во и сотрудничество стран СЭВ. / Л.С. Косикова, С.П. Петухова. – М., 1985. – 119с.
1130881
  Авдальян М.М. Промышленные узлы Херсонского территориально-производственного комплекс : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Авдальян М.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1130882
  Авдальян М.М. Промышленные узлы Херсонского территориально-производственного комплекса : дис ... канд. географ. наук / Авдальян М.М. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 296 л. – Библиогр. : л. 282-296
1130883
  Абрамян Е.А. Промышленные ускорители электронов / Е.А. Абрамян. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 239-247
1130884
   Промышленные хлорорганические продукты.. – М., 1978. – 654с.
1130885
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы / А.П. Смирягин. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1974. – 488с.
1130886
  Лукьяненко В.М. Промышленные центрифуги / В.М. Лукьяненко, А.В. Таранец. – М., 1974. – 375с.
1130887
  Русс Э.Ф. Промышленные электропечи / Э.Ф. Русс. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1935. – 224 с.
1130888
   Промышленные электростанции США.. – М.Л., 1961. – 280с.
1130889
   Промышленные, производственные и научно-производственные объединения : Библиогр. укз. за 1978 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 42с.
1130890
   Промышленный импорт. – М.Л., 1930. – 260с.
1130891
  Рабчинский И.В. Промышленный капитал и новая школа НОТ в Америке / И.В. Рабчинский. – Москва, 1925. – 68с.
1130892
  Нетесин Ю.Н. Промышленный капитал Латвии (1860-1917 гг.): К изуч. соц.-экон. предпосылок Великой Окт. соц. революции. / Ю.Н. Нетесин. – Рига, 1980. – 240с.
1130893
  Зак С.С. Промышленный капитализм в России / С. Зак. – Москва : [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. д.], 1908. – [2], VII, 172 с.
1130894
  Зак С.С. Промышленный капитализм в России / С. Зак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Петроград ; Москва : [Дело народа], 1917. – 188, [2] с. – (Партия социалистов-революционеров ; № 67)
1130895
   Промышленный комплекс Киевского Приднепровья : (экономико-географическое исследование) : монография. – Киев : Наукова думка, 1988. – 252 с. – ISBN 5-12-000069-Х
1130896
   Промышленный комплекс района и пути повышения его эффективности.. – Алма-Ата, 1975. – 150с.
1130897
  Олейник Я.Б. Промышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1130898
   Промышленный комплекс УССР.. – К., 1986. – 24с.
1130899
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова; Рец.: Перерва П.Г., Стороженко О.А. – Київ : Знання, 2000. – 294с. – ISBN 966-620-023-6
1130900
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – 2-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 294с. – ISBN 966-620-076-7
1130901
  Минетт С. Промышленный маркетинг : Принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0399-8


  Советы автора этой книги пригодятся каждому, кто продает свои товары на промышленном рынке
1130902
  Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз / А.Ф. Мазанко. – М, 1989. – 236с.
1130903
  Адуев А.Н. Промышленный образец и его правовая охрана / А.Н. Адуев. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 71 с. : ил. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
1130904
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. М.Е. Ландау, с пред. Г. Наумова. – 3-е изд. пересм. – Москва : Мир, 1924. – 172 с.
1130905
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии в XVIII сто-летии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. с пред.проф. А.И. Чупрова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – [2], XVIII, 331 с. – В примеч.: "Печатаемый здесь отрывок экон. истории состоит из записей по лекциям, чит. Тойнби в Оксфордском Bailiol college между окт. 1881 и июнем 1882 г." - В части тиража пагинация ошибочна: С. IV-XVII помечены С. VI-XIX. - Экз деф. без тит. и обл. – (Научно-образовательная библиотека)
1130906
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Л., 1924. – 111с.
1130907
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Изд. 3-е. – Ленинград : Прибой, 1927. – 111 с.
1130908
  Мотылев В.Е. Промышленный переворот в Англии и ее экономическое развитие до конца ХІХ в. / В.Е. Мотылев. – М, 1957. – 48 с.
1130909
  Лавровский В.М. Промышленный переворот в Англии. / В.М. Лавровский. – М-Л, 1925. – 80с.
1130910
  Мельник Л.Г. Промышленный переворот на Украине : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Мельник Л.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 48 с. – Бібліогр.:с.46-48
1130911
  Гаврилов Д. Промышленный переворот на Урале: неудачная попытка переосмысления // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 143-159. – ISSN 0869-5687
1130912
   Промышленный план Украины.. – 140с.
1130913
  Слащев К.Р. Промышленный подъем в России в 90-х годах 19 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Слащев К.Р.; М-во высш.образования СССР.Мос.гос.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1130914
  Червова Л.Г. Промышленный потенциал крупного города / Л.Г. Червова. – К, 1989. – 114с.
1130915
  Аскарова Д.А. Промышленный пролетариат и его профсоюзы в политической жизни Судана. : Автореф... наук: 07.00.04 / Аскарова Д.А.; Акад. общест наук пр ЦК КПСС. – М., 1982. – 22л.
1130916
  Аскольдова С.М. Промышленный пролетариат США в 80-е годы 19 века и борьба за 8-часовой рабочий день : Автореф... наук: / Аскольдова С.М.; Акад. наук СССР.. Инст. истор. – М., 1963. – 19л.
1130917
  Огурцова Т.Л. Промышленный пролетариат Чили в 60-е годы: структура, профессиональная организованность, борьба : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Огурцова Т. Л.; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1979. – 22л.
1130918
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 5": устройство, наладка, обслуживание / В.М. Пашков. – М., 1988. – 80с.
1130919
  Пажитнов К.А. Промышленный труд в крепостную эпоху / К.А. Пажитнов. – Л., 1924. – 152с.
1130920
  Сунягин Г.Ф. Промышленный труд и культура Возрождения / Г.Ф. Сунягин. – Л., 1987. – 159с.
1130921
  Пушкарев Ю.Н. Промышленный узел как ядро низового экономического района : Автореф... Канд.геогр.наук: / Пушкарев Ю.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1130922
  Жебрак М.Х. Промышленный учет : (начальный курс) / М.Х. Жебрак. – Москва : Госпланиздат, 1949. – 328 с.
1130923
  Соколов А.В. Промышленный учет и калькуляция в рыбной промышленности. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1939. – 120с.
1130924
  Бержье Жак Промышленный шпионаж / Бержье Жак. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176с.
1130925
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимальства / А. Чернявский. – Киев, 1996. – 62с.
1130926
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимательства. / А. Чернявский. – Киев, 1994. – 60с.
1130927
  Гасанов Р.М. Промышленный шпионаж на службе монополий / Р.М. Гасанов. – М., 1986. – 167с.
1130928
  Корнеев Л.А. Промышленный шпионаж. / Л.А. Корнеев. – М., 1970. – 47с.
1130929
  Павлов В.Г. Промышленный экспорт в стратегии экономического развития / В.Г. Павлов. – Москва, 1967. – 200с.
1130930
   Промышленный экспорт.. – М.Л., 1928. – 232с.
1130931
  Биллитер Ж. Промышленный электролиз водных растворов / Ж. Биллитер. – Москва, 1959. – 406 с.
1130932
  Фейерабенд Е.В. Пронзая сердце радочтью и болью / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1981. – 127с.
1130933
  Сагомонян А.Я. Проникание / А.Я. Сагомонян. – М., 1974. – 299с.
1130934
  Кубенко В.Д. Проникание упругих оболочек в сжимаемую жидкость / В.Д. Кубенко. – К, 1981. – 159с.
1130935
  Коробчук Павло Проникаючі рушниці : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 34-37. – ISSN 0130-1608
1130936
  Романюк Л.И. Проникающая плазма и физические основы ее применения для формирования ионных пучков и квазинейтральных пучков ускоренных ионов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романюк Л. И.; Ин-т физ. АН УССР. – К., 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1130937
  Богородский В.В. Проникающая радиолокация морских и пресноводных льдов с цифровой обработкой сигналов / В.В. Богородский, А.Г. Оганесян; Под ред. В.В.Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 342с.
1130938
  Зилитинкевич С.С. Проникающая турбулентная конвекция / С.С. Зилитинкевич. – Таллин, 1989. – 207с.
1130939
  Немченко Г.Л. Проникающее ранение : роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1984. – 80с.
1130940
  Горшков Г.В. Проникающие излучения радиоактивных источников / Г.В. Горшков. – 2-е доп., и перераб. изд. – Ленинград : Наука, 1967. – 396с.
1130941
  Урываев Ю.В. Проникая в тайнжы мозга / Ю.В. Урываев, А.Л. Рылов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 96 с.
1130942
  Шумило Н. Прониклива тональність Микити Шумила // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 35-37. – ISSN 0130-5263


  Автор, оперуючи поняттям "мовна свідомість" як ключовим, розглядає засади, методи й основний зміст мовного виховання громадін України
1130943
  Гончар М.Р. Проникливий спостерігач людських характерів : урок-ток-шоу за романом Стендаля "Червоне і чорне" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 5-7
1130944
  Косович О. Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 83-88. – ISSN 2410-0927
1130945
  Сидоренко В.М. Проникнення англійської мови в культуру слов"янського шоу-бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 533-539. – ISBN 966-581-481-8
1130946
  Нарзикулов І. Проникнення буржуазних відносин у англійське село у XVI-XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 83-91. – (Серія історії ; № 10)
1130947
  Поляков С.П. Проникнення в нову сутність будови матерії - путівка в подальше благополучне життя // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.18-20. – ISSN 0868-8117
1130948
  Федорик Л.М. Проникнення до житла чи іншого володіння особи проведення в них обшуку чи огляду у невідкладних випадках // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 123-131. – ISSN 2310-6166
1130949
  Хонігсман Я.С. Проникнення іноземного капіталу в економіку Західної України в епоху імперіалізму. (До 1918 р.) / Я.С. Хонігсман. – Львів, 1971. – 254с.
1130950
  Давлєтов О.Р. Проникнення НСДАП до молодіжного руху Веймарської Німеччини: організації, форми та методи роботи (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.285-294. – ISBN 966-551-070-3
1130951
  Васянович О. Проникнення польських елементів у духовну культуру української дрібної шляхти в кінці XIX - на початку XX століття // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 67- 79. – ISBN 978-617-689-163-5
1130952
  Ільченко С. Проникнення та входження за згодою як передумови проведення слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.95-98
1130953
  Албул О. Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець XX - початок XXI ст.) / О. Албул, О. Сорока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 240-245. – ISSN 0203-9494


  "У статті простежуються випадки вживання чужих вкраплень у болгарський кириличний текст. Звертається увага на активізацію вживання написань оригінальною неболгарською графікою протягом останніх десятиліть, відзначено сфери, в яких поширені такі ...
1130954
  Присяжнюк І. Проникнення як суспільно-небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального Кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 49-54
1130955
  Корнеев Н.Ю. Проникновение / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1967. – 77с.
1130956
  Марчук Ю. Проникновение / Юрий Марчук. – Київ : Вища школа, 2006. – 190с. – ISBN 966-642-305-7
1130957
  Рабинович И.М. Проникновение американкого капитала в экономику дореволюционной России, 1900-1917 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рабинович И.М. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1957. – 18 с.
1130958
  Загладина С.М. Проникновение американских монополий во французскую экономику в эпоху общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загладина С.М. ; МГУ. – Москва, 1961. – 16 с.
1130959
  Фучс Х. Проникновение американских трестов в Аргентину. / Х. Фучс. – М., 1959. – 567с.
1130960
  Киселев В.П. Проникновение американского империализма в дореволюционную Сибирь : Автореф... канд. экон.наук: / Киселев В.П.; МГУ. им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1130961
  Правоторов Г.Б. Проникновение американского капитала в Индию : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Правоторов Г.Б. ; МГУ. – Москва, 1954. – 16 с.
1130962
  Садых-заде Р.М. Проникновение английского капитала в нефтяную промышленность Азербайдажана (1896-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Садых-заде Р.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1967. – 34л.
1130963
  Левин А.Я. Проникновение английсткой Отс-индской компании в Индию, Индонезию и Персидский залив в первые десятиления 17 века (1601-1641 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левин А. Я.; Гор.ГУ. – Горький, 1964. – 23л.
1130964
  Майорова В.А. Проникновение антибиотиков-тетрациклинов в макрофаги : Автореф... канд. биол.наук: / Майорова В.А.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1968. – 21л.
1130965
  Присенко Г.П. Проникновение в былое. / Г.П. Присенко. – Тула, 1984. – 143с.
1130966
  Трусов Ю.С. Проникновение в тайну : роман / Ю.С. Трусов. – Одесса : Маяк, 1980. – 279 с.
1130967
  Султанов В.П. Проникновение германского империализма в Болгарию в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Султанов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 17л.
1130968
  Оруджиев М.Г. Проникновение германского империализма в Турцию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оруджиев М.Г.; М-во высш.образования СССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
1130969
  Оганесян С.П. Проникновение и накопление алифатических -- и -- аминокислот в клетках дожжей рода Canduda : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян С.П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
1130970
  Шприц Л.М. Проникновение и начало распространения марксизма-ленинизма в Дагестане. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шприц Л.М.; Дагест. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 20л.
1130971
  Кобов И.У. Проникновение и превращение фосфорорганических дефолиантов в растении хлопчатника. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобов И.У.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 21л.
1130972
  Котов В.Н. Проникновение и распространение марксизма в России. / В.Н. Котов. – М, 1954. – 40с.
1130973
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1883 г.) : Дис... канд. эконом.наук: / Цветков М.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 281л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1130974
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1993 г.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цветков М. И.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 16л.
1130975
  Корочкин В.М. Проникновение идей К.Маркса и Ф.Энгельса в экономическую литературу революционных демократов России / В.М. Корочкин. – Москва, 1961. – 91с.
1130976
  Чагин Б.А. Проникновение идей марксизма в Россию / Б.А. Чагин. – Л., 1948. – 36с.
1130977
  Бурлак В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию в 40-70-х годах XIX века / В.Н. Бурлак. – Москва, 1956. – 38с.
1130978
  Петроченков В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию и влияние их на русскую революционно-демократическую мысль (40-70-е гг. XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Петроченков В.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Лен. гос. ордена Ленина ун-те им. А. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1130979
  Любский М.С. Проникновение империализма ФРГ в слаборазвитые страны / М.С. Любский, Г.О. Сокольников. – М., 1963. – 183с.
1130980
  Умаев А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана (виноградарство и хлопководство) 1883- 1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Умаев А.А. ; АН ГруССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Баку, 1965. – 34 с.
1130981
  Мамиев Е.А. Проникновение марксистских идей и революционное движение в Южном Казахстане (1894-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мамиев Е.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 44л.
1130982
  Андрусишин И.В. Проникновение минеральных элементов (Na, K, Cl, P) сквозь стенку в полость рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Андрусишин И.В.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
1130983
  Нор-Аревян Г Н. и др. Проникновение радиоактивного фосфора в проростки гороха в зависимости от концентрации раствора гиббереллина. / Г Н. и др. Нор-Аревян, 1963. – С. 95-97
1130984
  Куликова В.Г. Проникновение радиоизотопов через плацентарный и молочный барьеры из организма матери в потомство у млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Куликова В.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 22 с.
1130985
  Крылов И.П. Проникновение радиочастотного электромагнитного поля в монокристаллы индия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Крылов И.П. ; АН СССР , Ин-т физ. проблем. – Москва, 1968. – 10 с.
1130986
  Яковлева П.Т. Проникновение русских людей в Приамурье и первой русско-китайской договор 1689 года : Автореф... канд. ист.наук: / Яковлева П.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1130987
  Задирака Ю.В. Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бесствольную массу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Задирака Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
1130988
  Задирака Юрий Владимирович Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бестолкновительную плазму : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Задирака Юрий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 188л. – Бібліогр.:л.177-188
1130989
  Рачкулик В.И. Проникновение солнечной энергии в снежный покров : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рачкулик В.И.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1130990
  Линецкий В.Н. Проникновение США в Африку / В.Н. Линецкий. – Москва, 1947. – 24с.
1130991
  Бандейра Мониз Проникновение США в Бразилию / Бандейра Мониз. – М, 1982. – 501с.
1130992
  Декальчук А.А. Проникновение философских концепций в теорию международных отношений (Случай теории речевых актов Джона Остина и теории секъюритизации Оле Вевера) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 39-50. – ISSN 0235-1188
1130993
  Ничик Л.Г. Проникновенный лирик Афанасий Фет. Поэт-музыкант. Поэт-художник : (Урок литературы с элементами интеграции 10 класс) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-41
1130994
  Мухина Л.М. Проникновенье / Л.М. Мухина. – М., 1971. – 102с.
1130995
  Воробьева Лена Ивановна Пронионовокислые бактерии и образование витамина В12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Воробьева Лена Ивановна; Биолого-почв. фак-т. Кафедра микробиологии. – М., 1972. – 46л.
1130996
  Гольфанд К.А. Проницаемость аксона краба для нейтрального красного : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Гольфанд К.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
1130997
  Марахова И.И. Проницаемость мембраны аксона краба для ионов лития при изменении мембранного потенциала и ионного состава среды : Автореф... канд. биол.наук: / Марахова И.И.; Ин- цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 21л.
1130998
  Семеньков П.Г. Проницаемость мышечного волокна для нейтрального красного. Цитология. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.104 / Семеньков П.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л.
1130999
  Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. / С.А. Рейтлингер. – М., 1974. – 269с.
1131000
  Кожура И.П. Проницаемость сосудистой стенки у животных разного возраста в норме и при экспериментальном атеросклерозе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Кожура И.П.; Ан УССР. – К, 1969. – 26л.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,