Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Юрчук О. "Рекреації"-"Московіада"-"Перверзія": Блазень у пошуках ідентичності // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 196-201. – ISSN 2307-2261
1133002
  Мартынов Б. "Реликтовые" и потенциальные конфликты в Латинской Америке // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 48-58. – ISSN 1728-2756
1133003
  Полякова А.І. "Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред")" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133004
   [Ректор Н. Бобрецький] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 231 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1133005
  Зубарєва О.І. Реконфігурація контекстів проблематизації соціального контролю у культурному ландшафті сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 38-44. – ISSN 2077-1800
1133006
  Мотиль О. Реконцептуалізація націй // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 4-12
1133007
  Цвібель А.О. Реконцептуалізація прагматичної віри у сучасних теоріях комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Цвібель Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 202 арк. – Додатки: арк. 199-202. – Бібліогр.: арк. 185-198
1133008
  Цвібель А.О. Реконцептуалізація прагматичної віри у сучасних теоріях комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Цвібель Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133009
  Скрипник В. Рекорд вишу: за рік 160 перемог на міжнародних конкурсах // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 37). – С. 10


  Студенти Вінницького національного технічного університету в 2017 році здобули 160 перемог у міжнародних конкурсах з комп"ютерної графіки та веб- дизайну.
1133010
  Пагава А. Рекорд нашего студента - до Книги рекордів Гіннеса // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Студент біологічного факультету Тарас Корніюк установив світовий рекорд, який був зафіксований міжнародними представниками Книги рекордів Гіннеса.
1133011
  Порохняк К. Рекорд незалежної України: абітурієнти подали більше мільйона заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 1 - 8 серпня (№ 34)


  2 серпня міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник та президент Спілки ректорів України, ректор КНУТШ Леонід Губерський повідомили про перші підсумки цьогорічної вступної кампанії. Д.Табачник оголосив п"ятірку лідерів серед ВНЗ України за кількістью поданих ...
1133012
  Шнейдер Л. Рекорд страны / Л. Шнейдер. – Челябинск, 1948. – 64с.
1133013
  Порфирьев Б.А. Рекордная высота / Б.А. Порфирьев. – М., 1953. – 124с.
1133014
  Сірук М. Рекордно коротке послання Обами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 3). – С. 3


  Експерт: У зверненні глави Білого дому до американців дуже багато паралелей стосуються України.
1133015
  Борисенко И.Г. Рекордный полет "Чайки" / И.Г. Борисенко. – М., 1966. – 70с.
1133016
  Покась Лілія Рекордсмен вільного просування на північ - Генрі Гудзон : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 44-46 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
1133017
  Дорохов А.А. Рекордсмен мира Леонид Мешков / А.А. Дорохов. – М.-Л., 1959. – 56с.
1133018
  Сельвинский И.Л. Рекорды / И.Л. Сельвинский. – М, 1926. – 28с.
1133019
  Сельвинский И.Л. Рекорды / И.Л. Сельвинский. – М.-Л., 1931. – 104с.
1133020
   Рекорды бабочек : Книга рекордов бабочек. Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 32-41 : Фото. – ISSN 1029-5828
1133021
   Рекорды Земли. Hеживая природа. – Смоленск : Русич, 1998. – 192с. – ISBN 8071030597, 5885908788
1133022
  Сафронов Виталий Рекорды казино : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 109 : Іл.
1133023
  Кравчук П.А. Рекорды природы / П.А. Кравчук. – Любешов, 1993. – 216с.
1133024
  Швец Л. Рекорды Трампа // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2017. – № 5 (513), 03.02.2017. – С. 34-37. – ISSN 2075-7093


  Новому американскому президенту хватило недели, чтобы рассориться с половиной мира.
1133025
   Рекорды, события, люди.... – М, 1971. – 117с.
1133026
   Рекрация и природа. – М, 1987. – 93с.
1133027
  Мижега Н.Я. Рекрация Киева // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 71-76. – ISBN 0201-8683
1133028
  Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук; Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2006. – 264 с. – ISBN 966-542-286-3
1133029
  Стафійчук В.І. Рекреалогія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Стафійчук. – 2-е вид.,перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 264 с. – ISBN 966-542-353-3
1133030
  Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Стафійчук В.І. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 247, [3] с., [13] арк. картосхем : іл., табл. – Сер. засн. в 2003 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). – ISBN 978-966-2609-00-4
1133031
  Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посібник / Стафійчук В.І. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 404, [24] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-289-151-5
1133032
  Куценко В.В. Рекреативний потенціал екзистенційного часу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 183-185
1133033
   Рекреационная география. – Саратов, 1971. – 15с.
1133034
   Рекреационная география. – Москва, 1976. – 112с.
1133035
  Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. – Москва : Московский университет, 1981. – 208с.
1133036
  Долженко Г.П. Рекреационная география и туризм / Г.П. Долженко, Н.Г. Беленко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 156с.
1133037
  Царфис П.Г. Рекреационная география СССР : Курортологические аспекты / П.Г. Царфис. – Москва : Мысль, 1979. – 311с.
1133038
   Рекреационная география СССР (аспекты развития и размещения) : сборник. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 128 с.
1133039
  Долженко Г.П. Рекреационная география, туризм, экскурсионное дело / Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 231с.
1133040
  Долженко Геннадий Петрович Рекреационная география, туризм, экскурсионное дело : Библиогр. указатель / Долженко Геннадий Петрович, Беленко Наталья Геннадьевна; Ростовский гос. ун-т; Зональная науч. б-ка. – Ростов-на-Дону, 1989. – 190с. – (Рекреационная география, туризм, экскурсионное дело ; Вып.2)
1133041
  Недашковская Н.Ю. Рекреационная система Советских Карпат : монография / Н.Ю. Недашковская. – Київ : Выща школа, 1983. – 117 с.
1133042
  Башалханова Л.Б. Рекреационно-климатическое картографирование Байкальской горно-котловинной системы / Л.Б. Башалханова, И.Е. Трофимова, А.А. Фролов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1133043
  Ханмагомедов Х.Л. Рекреационно-туристские возможности республики Дагестан Российской Федерации / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 25-37 : табл. – Библиогр.: 24 назв.
1133044
   Рекреационное использование водохранилищ : Проблемы и решения. – Москва : Наука, 1990. – 152с.
1133045
  Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов / С.А. Генсирук, М.С. Нижник, Р.Р. Возняк. – Киев : Урожай, 1987. – 248 с.
1133046
  Эмсимс И.В. Рекреационное использование лесов Латвийской ССР. / И.В. Эмсимс. – Рига, 1989. – 129с.
1133047
   Рекреационное обеспечение промышенности. – Донецк, 1988. – 144с.
1133048
  Бейдик А.А. Рекреационное освоение и рекреационно-ландшафтное районирование Верхнего Днепра // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 114-121 : . – Бібліогр.: 16 назв
1133049
  Бейдик А.А. Рекреационное освоение и рекреационно-ландшафтное районирование Нижнего Приднепровья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 36-42 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0201-4122
1133050
  Рогачева Л.И. Рекреационное освоение северных регионов в России и за рубежом : география. Регионы России / Л.И. Рогачева, С.Н. Голубчиков // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 13-16. – ISSN 0016-7207
1133051
  Прокопович Наталья Рекреационные возможности Дагестана : На пике лета. Здесь будет город-сад! Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 20 : Фото
1133052
  Алымкулов Д.А. Рекреационные возможности и прогнозы развития курортов Киргизии / Д.А. Алымкулов, Н.Г. Бикмухаметова. – Фрунзе, 1985. – 199с.
1133053
  Лукьянова Л.Г. Рекреационные комплексы : Учеб. пособие для студ. / Л.Г. Лукьянова, В.И. Цыбух; Под ред. В.К. Федорченко; Киевский ун-т туризма, экономики и права;. – Київ : Вища школа, 2004. – 346с. – ISBN 966-642-129-1
1133054
  Свиридова Ирина Рекреационные перспективы Волгоградской области : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-60 : Фото
1133055
   Рекреационные ресурсы. – Ростов -на-Дону, 1982. – 272с.
1133056
  Юркевич И.Д. Рекреационные ресурсы бассейна Нарочи и их использование / И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, Е.Л. Красовский. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 219с.
1133057
   Рекреационные ресурсы Брянской области. – Москва, 1988. – 88с.
1133058
   Рекреационные ресурсы и методы их изучения. – Москва, 1981. – 137с.
1133059
   Рекреационные ресурсы и охрана природы Украинских Карпат. – Ленинград, 1976. – 138с.
1133060
   Рекреационные ресурсы Каспийского моря : Проблемы использования и охраны. – Москва : Наука, 1989. – 80с.
1133061
  Ефрос В.Г. Рекреационные ресурсы ССР Молдова и проблемы их рационального использования : Мин. науки и образования ССРМ. Тираспольский гос. пед. ин-т; Отв. ред. В.Н. Верина / В.Г. Ефрос. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 115 с.
1133062
   Рекреационные ресурсы СССР : Проблемы рационального использования. – Москва : Наука, 1990. – 166с.
1133063
  Чичкина Светлана Рекреационные ресурсы Ставрополя : Рекреационным ресурсам Ставрополья нужна сильная рука. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 64-65 : Фото
1133064
  Васильев В.М. Рекреационные ресурсы территории бассейна р.Северский Донец и пути оптимизации их использования : рекреационное природопользование / В.М. Васильев, А.И. Ушаков, П.В. Ковалев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 120-126 : Табл., схема. – ISSN 0201-4122
1133065
   Рекреационные системы. – Москва, 1986. – 134с.
1133066
  Алибеков Л.А. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах Узбекистана / Л.А. Алибеков, С.Л. Алибекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 8-16. – Бібліогр.: 9 назв
1133067
  Ивлиева О.В. Рекреационный потенциал Таганрогского залива / О.В. Ивлиева, О.Е. Архипова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 42-47 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв.
1133068
   Рекреация. – Киев : Наукова думка, 1992. – 144с.
1133069
   Рекреация и охраняемые территории. – Иркутск, 1988. – 128с.
1133070
  Андрухович Ю.І. Рекреації : роман / Ю.І. Андрухович. – Київ : Час, 1997. – 287с. – ISBN 5-7101-0170-2
1133071
  Андрухович Ю. Рекреації / Юрій Андрухович. – Львів : Піраміда, 2005. – 144с. – (Fest проза). – ISBN 966-7188-93-0
1133072
  Твердохлєбов І.Т. Рекреаційна географія - нова галузь економічної географії (В порядку обговорення) / І.Т. Твердохлєбов, М.С. Мироненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 167-175 : Табл.
1133073
  Масляк П.О. Рекреаційна географія : навчальний посібник / П.О. Масляк. – Київ : Знання, 2008. – 343с. – ISBN 978-966-346-510-4


  Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу
1133074
  Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Я. Скрипник, А.М. Сердюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Термінол. слов.: с. 286-294. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-149-8
1133075
  Гетьман Володимир Рекреаційна діяльність у регіональних ландшафтних парках України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр. 4 назви
1133076
  Міщенко О. Рекреаційна місткість зон відпочинку Шацького національного природного парку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 145-151 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1133077
  Аріон О.В. Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва / О.В. Аріон, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 113-122. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1133078
  Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону / В.Ф. Кифяк, О.В. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 157-161
1133079
  Уварова Г.Ш. Рекреаційне використання Десни // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 140-147. – Бібліогр.: 7 назв.
1133080
  Совгіра Світлана Рекреаційне використання природоохоронних територій та об"єктів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 19-20 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1133081
  Клапчук В. Рекреаційне господарство Галичини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 197-202. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
1133082
  Лук"яненко О.В. Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1). // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 92-94. – ISSN 2076-1554
1133083
  Лук’яненко О.В. Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 141-144. – ISSN 2076-1554
1133084
  Яценко А.Д. Рекреаційне лісокористування в Північно-Західному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Яценко Анастасія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 231 арк. – Додатки: арк. 205-231. – Бібліогр.: арк. 186-204
1133085
  Яценко А.Д. Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Яценко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1133086
  Бейдик О.О. Рекреаційне освоєння і рекреаційно-ландшафтне районування Середнього Подніпров"я / О.О. Бейдик, Т.О. Ляхова, В.А. Уманчик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 19-24 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1133087
  Ільїн Л.В. Рекреаційне оцінювання природного потенціалу водойм Українського Полісся / Л.В. Ільїн, Д.І. Каліновський, О.В. Ільїна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 65-70 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1133088
  Кілінська К.Й. Рекреаційне природокористування на території Карпато-Подільського регіону України : навч -метод. посібник / Клавдія Кілінська, Алла Лісовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-423-175-3
1133089
  Пушкар З. Рекреаційне районування Тернопільської області / З. Пушкар, Б. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 153-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1133090
  Бейдик О.О. Рекреаційне районування Українського Подніпров"я (Верхнє Подніпров"я) / О.О. Бейдик, О.В. Єрохіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 21-24. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1133091
  Доценко В.Ф. Рекреаційний готель з дельфінотерапією / В.Ф. Доценко, О.В. Арпуль, Т.Ю. Рябоконь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1133092
  Павлов В.І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи / В.І. Павлов, Л.М. Черчик; Нац. акад. наук України; Ін-т регіональних досліджень; ЛДТУ. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 124с. – ISBN 966-517-123-2
1133093
  Вітряк В.К. Рекреаційний комплекс Волинської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 51-53
1133094
  Ярьоменко С. Рекреаційний комплекс Португалії: структура та територіальна організація // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 129-135. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси рекреаційного комплексу Португалії. Визначено місце країни на ринку туристичних послуг Європейського регіону та Південної Європи. Також охарактеризовано відмінності у туристичній ...
1133095
  Чорненька Н.В. Рекреаційний потенціал геосистем Горган : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Чорненька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. + Додатки: л.170-235. – Бібліогр.: л. 154-169
1133096
  Чорненька Н.В. Рекреаційний потенціал геосистем Горган : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: спец. 11.00.11 / Чорненька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1133097
  Зінов"єва О.С. Рекреаційний потенціал київських островів у ландшафтно-планувальній організації парків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 264-269. – ISSN 2077-3455
1133098
  Полтавець А.М. Рекреаційний потенціал Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 72-81. – ISSN 2306-1677
1133099
  Хітренко Т.Ф. Рекреаційний потенціал ландшафтів Вінницької області / Т.Ф. Хітренко, Н.М. Рідей, Т.В. Теліжинська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1133100
  Кравців В. та інш. Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.134-143. – ISSN 1562-0905
1133101
  Хом"як М.С. Рекреаційний потенціал природоохоронних об"єктів Львівської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 31--32
1133102
  Бутко М. Рекреаційний потенціал регіону: методологія оцінки та стратегія використання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 42-47. – ISSN 1810-3944
1133103
  Гайдай С.В. Рекреаційний потенціал РЛП "Дніпровські острови" : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / С.В. Гайдай, О.О. Година // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 296-301. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1133104
  Фесюк В.О. Рекреаційний потенціал Шацького району Волинської області / В.О. Фесюк, З.К. Карпюк, І.А. Мороз // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 56-63. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1133105
  Огоньок Ю.В. Рекреаційний фактор в архітектурно-планувальній реорганізації та розвитку селищ міського типу (на прикладі Тернопільської області) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 182-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1133106
  Богатюк І.Г. Рекреаційні зони в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1133107
  Прохорова М.С. Рекреаційні зони урбанізованих територій як регіональний чинник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 178-182. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1133108
  Устименко Л.М. Рекреаційні інновації в організації курортної справи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 61-69. – ISSN 2308-135X
1133109
  Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 221 л. + Додаток: л. 180-221. – Бібліогр.: л. 158-179
1133110
  Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133111
  Кочеткова І.В. Рекреаційні ландшафти міста Києва: методика конструктивно-географічного аналізу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кочеткова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202 л. – Додатки: л. 179-202. – Бібліогр.: л. 154-178
1133112
  Кочеткова І.В. Рекреаційні ландшафти міста Києва: методика конструктивно-географічного аналізу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кочеткова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133113
  Рижа К.І. Рекреаційні ландшафти: основні підходи до розуміння ролі лісових територій у туристичному секторі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 228-232. – Бібліогр.: 8 назв.
1133114
  Денисик Б.Г. Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього Побужжя : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Денисик Богдан Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 178 арк. – Додатки: арк. 153-178. – Бібліогр.: арк. 160-178
1133115
  Денисюк Б.Г. Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього Побужжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Денисюк Б.Г.; Денисик Богдан Григорович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133116
  Гетьман Рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – ..С.44-47
1133117
  Гетьман В. Рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.44-47
1133118
  Новикова В.І. Рекреаційні послуги: класифікація та розвиток у Черкаській області // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1133119
  Піщолка В.М. Рекреаційні ресурси клімату центральних областей України / В.М. Піщолка, Г.Д. Проценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 26)
1133120
  Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.В. Фоменко; МОНУ, Інститут менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. – ISBN 966-364-362-5
1133121
  Потишняк О.М. Рекреаційні ресурси та природно-рекреаційний потенціал як необхідна умова розвитку рекреації / О.М. Потишняк, О.В. Дудник, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 140-147. – (Економічні науки)
1133122
  Дідик Я.М. Рекреаційні ресурси та рекреаційна система // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 150-153. – ISSN 1993-6788
1133123
  Дідик Ярослава Михайлівна Рекреаційні ресурси та рекреаційна система // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 150-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування категорій "рекреаційні ресурси", "інтегральний рекреаційний ресурс" та "рекреаційна система", а також визначено функції і властивості рекреаційної системи.
1133124
  Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Бейдик. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 400 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-414-7
1133125
  Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Бейдик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 404 с. : іл., табл. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-446-8
1133126
  Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Бейдик. – 3-є вид., допов. і перероб. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 458, [6] с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-458. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-476-5
1133127
  Сич В.А. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор"я / В.А. Сич, К.В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 121-131 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1133128
  Рутинський М.Й. Рекреаційно-географічні переваги, періодизація та перспективи розвитку розлуцької територіальної курортно-рекреаційної системи у Верхньодністровських Бескидах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 156-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1133129
  Холявчук Д.І. Рекреаційно-кліматичні дослідження річково-долинних рівнинних регіонів (на прикладі долини Середнього Дністра) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0868-6939
1133130
  Рутинський М.Й. Рекреаційно-ресурсні передумови та історико-географічна періодизація розвитку Буркута - найдавнішого гірського курорту Галичини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 151-157. – Бібліогр.: 9 назв.
1133131
  Іваниця Б.В. Рекреаційно-туристична Вінниччина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 45-47. – Бібліогр.: 12 назв.
1133132
  Любіцева О.О. Рекреаційно-туристичне районування Луганської області / О.О. Любіцева, В.В. Залещик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 161-166 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1133133
  Вільчинський А.О. Рекреаційно-туристичний кластер як інноваційна модель успішного функціонування територіальної туристичної системи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 109-115 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1133134
  Кілінська К.Й. Рекреаційно-туристичний паспорт території - як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 76-82


  У публікації розглядаються методичні підходи до створення рекреаційно-туристичного паспорту території, представлена загальна та характерологічна інформація про основні інформативні блоки і підблоки паспорту, виявлені класифікаційні підходи до ...
1133135
  Кілінська К.Й. Рекреаційно-туристичний паспорт території - як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 76-82


  У публікації розглядаються методичні підходи до створення рекреаційно-туристичного паспорту території, представлена загальна та характерологічна інформація про основні інформативні блоки і підблоки паспорту, виявлені класифікаційні підходи до ...
1133136
  Уварова Ганна Рекреаційно-туристичний потенціал України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 8 назв
1133137
  Андрусяк Н.С. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент міжрегіональної та міжнародної співпраці // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 39-47 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1133138
   Рекреаційно-туристський потенціал басейну річки Сіверський Донець (у межах Харківської області) / В. Клименко, А. Брєжнєва, Ю. Котенко, Ю. Угрюмова, Ю. Фролова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1133139
  Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України : Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 395с. – ISBN 966-594-260-3
1133140
  Бобирєва О.В. Рекреація в системі розширеного суспільного відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто місце рекреації в системі розширеного суспільного відтворення, її значення для гармонійного розвитку суспільства та підтримки здоров"я нації. Визначено місце української системи реакції у світовій структурі рекреаційних комплексів та головні ...
1133141
  Гетьман В. Рекреація відпочиває... Правові засади рекреаційної діяльності в національних природних парках України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 12


  "Однією з не усвідомлених сповна суспільних цінностей є рекреаційний потенціал природно-заповідних територій та об"єктів, зокрема національних природних парків, де маємо охоронювані природні та історико-культурні комплекси, покликані служити справі ...
1133142
  Бойченко О.В. Рекреація жанру меніппеї у творчості Ю. Андруховича / О.В. Бойченко, О.В. Сандул // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 76-86
1133143
  Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв"язки, відносини і проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.395-399. – ISBN 966-73-53-51-Х
1133144
  Безсмертнюк Т.П. Рекреація та природно-заповідний фонд: ракурс ефективного поєднання / Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, Б.М. Ахмедов // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7069-75-8
1133145
  Петрина Н.В. Рекреація та туризм у межах прибережно-морських природоохоронних зон Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 123-129
1133146
  Краевська А. Рекреація як один із пріоритетних напрямів розвитку економіки України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.243-251. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1133147
  Новикова В.І. Рекреація. Туризм. Географія : зб. авторських статей В.І. Новикової / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторанної справи. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 522, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 987-966-8645-54-9
1133148
   Рекристаллизация металлических материалов. – М, 1982. – 352с.
1133149
  Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и спалвов / С.С. Горелик. – М, 1967. – 404с.
1133150
  Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С.С. Горелик. – 2-е изд., прераб. и доп. – Москва, 1978. – 568 с.
1133151
  Пасальский В.М. Рекристаллизация сильнопересыщенных твердых растворов и геторофазных сплавов на основе алюминия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Пасальский В.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 12л.
1133152
  Резнік Л. Рекрут / Л. Резнік. – Харьков, 1936. – 96с.
1133153
  Бошу Б. Рекрут / Б. Бошу. – Москва, 1956. – 264с.
1133154
  Жуковский И.И. Рекрутация политических элит в современной Польше: некоторые предварительные суждения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 47-54. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1133155
  Шевченко Т.М. Рекрутація русинів до єзуїтського ордену (остання чверть 16 - середина 17 ст.): на прикладі викладацького складу шкіл в українських землях Польської провінції Товариства Ісуса // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 36-54. – ISSN 0130-5247
1133156
  Хижняк В.Д. Рекрутмент иностранных научно-педагогических работников: анализ практики // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 127-134. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа опыта зарубежных и российских университетов, успешно осуществляющих привлечение иностранных специалистов на длительные сроки, рассматриваются ключевые факторы успешного рекрутмента иностранных научно-педагогических работников и ...
1133157
  Локшин А.Е. Рекрутская повинность и обращение евреев в христианство при Николае I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 77-85. – ISSN 0042-8779
1133158
  Горелов В.Н. Рекрутские наборы в системе комплектования русской армии // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7 (639). – С. 17-23. – ISSN 0321-0626
1133159
  Філінюк А.Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс = Recruit duty in right bank Ukraine in 1794-1874: state, political, social class, and demographic aspects: the modern discourse / А.Г. Філінюк, С.А. Сидорук ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Подільська нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Кам"янець-Подільська міська орг. Всеукр. т-ва "Знання". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 413, [3] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 339-345. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 346-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-496-436-1
1133160
  Севастьянова І. Рекрутські набори під час російсько-турецької війни 1735-1739 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 166-169. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості рекрутських наборів у період російсько-турецької війни 1735-1739 рр. This article deals with the peculiarities of recruitment during the period of Russian-Turkish War of 1735-1739.
1133161
   Рекрутські та солдатські пісні. – Київ : Наукова думка, 1974. – 624с. – (Українська народна творчість)
1133162
  Гуменюк О. Рекрутчина та еміграція в кримськотатарському фольклорному епосі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 69-78. – ISSN 0236-1477
1133163
  Госінні Р. Рекс : ("Маленький Ніколя" Рене Госінні, Жан-Жак Семпе) / переклад О.М. Поліщук // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 315-318
1133164
  Грабовский Ян Рекся и Пуцек / Грабовский Ян. – 4-е изд. – М, 1976. – 96с.
1133165
  Скрипник О. Ректор в астралі / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 12


  П"ять тижнів Національний медуніверситет живе без ректора В.Москаленка. Хаосу, всупереч очікуванням, не сталося, все йде своєю чергою. Не буде перебільшенням сказати, що великий колектив вузу з нетерпінням очікує, чим скінчиться двовладдя. Комісія ...
1133166
  Скрипник О. Ректор в екзилі / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 10). – С. 1, 12


  У Національному медичному університеті — двовладдя. Уперше за 175 років його існування. Віталія Москаленка, обраного ректором 2012 р., відсторонено від посади наказом Міністерства охорони здоров"я №18-АДМ від 24 лют. поточного року. Тим же наказом в.о. ...
1133167
   Ректор В.В.Скопенко: "Вчися сам і навчай інших..." // Міжнародник, 1997
1133168
  Гончарук Г. Ректор від бога / Г. Гончарук, Л. Іваніченко // Ректор від Бога / Г.І. Гончарук, Л.М. Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 7-21. – ISBN 978-966-927-216-4


  Йдеться про талановитого ректора Одеського політехнічного інституту (тепер Одеського національного політехнічного університету), відомого вченого і педагога К.І. Заблонського. Обіймаючи посаду керівника вишу у 1969-1985 рр., він спромігся більш ніж в ...
1133169
  Гончарук Г.І. Ректор від Бога / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-169 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-216-4
1133170
  Шпак Л. Ректор віддав премію дітям студентів // День. – Київ, 2000. – 3 жовтня (№ 178). – С. 5


  Минулого тижня на врочистому засіданні Вченої ради університету з нагоди 166- ї річниці вузу Вікторові Скопенку було вручено почесний диплом та пам"ятну медаль лауреата премії В.Вернадського, а також оголошено про надання грошової винагороди у розмірі ...
1133171
   Ректор вітав військових // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Ректор університету Л.В.Губерський привітав особовий склад військового інституту зі святом Дня захисника Вітчизни і вручив грамоти та подяки кращим військовослужбовцям та службовцям ЗСУ. Директор департаменту Міноборони України генерал-лейтенант Іван ...
1133172
  Ткаченко В. Ректор зустрівся з радіофізиками // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Ректор університету Леонід Васильович Губерський вважає створення Інституту високих технологій та Інституту біології кроками в напрямі наближення університету до світових стандартів освіти і науки. Декан факультету Анісімов І.О. поділився планами щодо ...
1133173
   Ректор зустрічався зі студентським активом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Зустріч ректора Леоніда Васильовича Губерського зі студентським активом була конструктивною. Студенти отримали відповіді на всі запитання: куди й на що витрачаються бюджетні кошти, проведені ремонтні роботи в корпусах і студмістечку, про реконструкцію ...
1133174
   Ректор і Надзвичайний і Повноважений посол // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 314 : Фото. – ISSN 0869-3595


  В рубриці "Наші вітання" - редакція вітає з днем народження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Героя України, проф., акад НАНУ, акад. НПНУ. Є вірш (без автора), присвячений Л. Губерському.
1133175
   Ректор і Надзвичайний і Повноважний Посол // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 369-372. – ISBN 966-7522-07-5


  Леонід Губерський - ректор Київського національного університета ім. Т. Шевченка, Герой України, професор, академік Нац. пед. академії наук України, Надзвичайний і Повноважний Посол.
1133176
  Ступак Ф.Я. Ректор і науковець - Семен Семенович Лаврик // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 199-204
1133177
  Киртока В. Ректор Киевского университета Виктор Скопенко стал лауреатом премии им. В. Вернадского // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 20 сентября (№ 172). – С. 2
1133178
  Громницкая А. Ректор КНУ Леонид Губерский: "Сегодня качество образования - главная задача вузов" / А. Громницкая, М. Старожицкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 24/25 (142/143). – С. 10-12.
1133179
  Тропин В.И. Ректор Московского университета академик Алексей Логунов (к 80-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-80. – (Педагогическое образование ; № 1)
1133180
  Ісаєнко В. Ректор Національного авіаційного університету Володимир Ісаєнко: "Навчання в НАУ - це перспективно, корисно, цікаво, а ще натхненно та весело" // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 вересня (№ 163). – С. 4
1133181
   Ректор Національного Університету "Острозька Академія" - гість Товариства "Свята Софія" й Осередку Праці НТШ у Філядельфії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2011. – 1 січня [№ 1]. – С. 21
1133182
  Потапенко О.І. Ректор нової генерації // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 65-66


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1133183
  Кузнєцов В. Ректор одеського (Новоросійського) університету - доктор богослов"я, професор Олександр Павлович Доброклонський (1856-1937) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 263-271. – ISBN 978-966-2779-91-2
1133184
  Діанова Н.М. Ректор Одеської духовної семінарії Мартирій Федорович Чемена // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 271-277. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1133185
  Мізак Г. Ректор Острозької Академії: - "Не просто фахівці, - а будівничі України!" / Г. Мізак, Л. Іваськів // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 25 грудня [№ 50]. – С. 17, 21, 24-25
1133186
   Ректор попереджає: куріння може зашкодити не тільки здоров"ю... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Впровадження в практику чергувань у корпусах університету з метою сприяння підвищенню культури поведінки студентства на теренах рідної альма-матер. Є Витяг з правил внутрішнього розпорядку у Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1133187
   Ректор привітав студентів // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 1


  Ректор Київського національного університуту імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський зустрівся зі студентським активом.
1133188
  Щербина В. Ректор присягнув на вірність альма-матері // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 8 лютого (№27). – С.1 : фото


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченко В.В. Скопенко присягнув на вірність альма-матер.
1133189
   Ректор сидить. У Харкові за Шевченком - Гулак-Артемовський // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 140). – С. 3


  Пам"ятник Гулаку-Артемовському встановлено на алеї міського саду ім. Т. Шевченка у Харкові. З 1841 року до виходу у відставку очолював Харківський університет.
1133190
  Кроули Э. Ректор Сколковского института науки и технологий профессор Эдвард Кроули: "Стив Джобс говорил: "Если вы хотите предсказать будущее, изобретите его" / записала разговор Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 2 ноября (№ 199). – С. 12


  Руководитель первого российского вуза инновационной направленности рассказал, как новые технологии способны изменить мир.
1133191
  Макарець М. Ректор спілкувався з фізиками // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Ректор КНУТШ академік НАН України, професор Л. В. Губерський та проректор з наукової роботи, професор В. І. Григорук зустрілися з трудовим колективом фізичного факультету. За дорученням Голови Верховної Ради України В. М. Литвина, ректор вручив ...
1133192
  Вертіль О. Ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика: "Наш університет - не лише освітній заклад, а й центр інноваційних технологій // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 138). – С. 5


  Про підготовку сучасних фахівців для АПК України.
1133193
  Бакиров В.С. Ректор Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Николай Васильевич Багров. Страницы жизни и деятельности / В.С. Бакиров, И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 4. – С. 56-60.
1133194
   Ректор третього тисячоліття : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7948-15-3
Вип..1. – 2002. – 148с.
1133195
   Ректор університету прийняв присягу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 лютого (№ 6). – С.1 : фото. – ISSN 2219-5793
1133196
  Жадько В.О. Ректор флагманського вузу і метр математичного аналізу // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – С. 294-304 : фото. – ISBN 978-966-2530-76-6
1133197
  Фомін П.Д. Ректор, міністр-реформатор, видатний учений і хірург / П.Д. Фомін, П.А. Повч // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 123-126. – ISSN 1818-5398


  До 100-річчя від дня народження видатного хірурга, вченого, чл.-кор. НАН і АМН України, завідувача кафедри хірургії, ректора (з 1959 р.) Нац. медичного ун-ту імені О.О. Богомольця, проф. В.Д. Братуся.
1133198
   Ректор. Вчений. Людина : [фотоальбом]. – [Б.м.] : [б. в.], 2000. – [14] арк. фот.


  У пр. №7585BRO на тит. арк. підпис В.В. Скопенка та дата: 18.12.2000 р.
1133199
  Головаха Є. Ректор. Президент. Учений. [В.С. Бакіров] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 8-9. – ISSN 1563-3713
1133200
  Губерський Л.В. Ректорам вищих навчальних закладів // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 22-23


  Спілка ректорів вищих навчальних закладів України рішуче засуджує інтервенцію збройних сил Російської Федерації в Автономну Республіку Крим.
1133201
  Губерський Л.В. Ректорам вищих навчальних закладів України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 4


  Звернення Президента Спілки ректорів Губерського Л.В. до ректорів вищих навчальних закладів України у зв"язку з напруженою ситуацією в Україні.
1133202
  Климов А. Ректори Ворошиловградського (Луганського) державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка 1940-х - 1980-х рр. // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 129-139


  У статті містяться короткі біографічні дані про 10 ректорів Ворошиловградського (Луганського) державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка, які його очолювали протягом 1940-х - 1980-х рр., проаналізовано їхній внесок у розвиток вишу
1133203
  Зущик Ю. Ректори кажуть: " Так" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Київського регіону, що відбулося 20 лютого 2013 року в Національному авіаційному університеті . Керівники ВНЗ підтримали законопроект " Про вищу освіту" № 1187. Голова Спілки ректорів ректор Київського ...
1133204
  Хижняк З.І. Ректори Києво-Могилянської академії : Науково-популярне видання / З.І. Хижняк. – Київ : КМ Академія, 2002. – 192 с. – ISBN 966-518-164-5
1133205
   Ректори Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 24-28. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1133206
   Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко; КНУТШ ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 336 с. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1133207
   Ректори КПІ : Збірник нарисів / Константинов В.О.; Нац.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 102с. – ISBN 966-504-002-2
1133208
  Ілляш І. Ректори поділилися досвідом, обговорили подальше партнерство // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 30). – С. 1. 11 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар "Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти", організований Спілкою ректорів Вищих навчальних закладів України (президент - ректор КНУ Леонід Губерський) і Канадським бюро міжнародної ...
1133209
   Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довідник / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: В.Д. Прокопова, Р.А. Ставинська, М.Г. Швалб та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 191, [1] с. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Харківський університет). – ISBN 978-966-285-105-2
1133210
  Батушанський В.М. Ректори Чернівецького університету 50-х рр. XX - початку XXI ст. на сторінках буковинської преси // Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) / В.М. Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7096-96-1
1133211
   Ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіку Віктору Васильовичу Скопенку / Ректорат, Вчена Рада, профком студентів, аспіранти // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 2
1133212
   Ректором КНУ обрали Леоніда Губерського // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 194). – С. 3


  Уперше в історії вишу ректора не призначали, а обирали університетською громадою. Серед шести кандидатів найбільшу кількість голосів - 2171 - набрав доктор філософських наук професор Леонід Губерський, який очолює університет із 2008 року.
1133213
   Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку Леоніду Губерському - 70 ! / редакція журналу "Вища освіта України" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 8-9. – ISSN 2078-1016


  Редакція журналу "Вища освіта України" вітає Леоніда Васильовича Губерського - ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з ювілеєм .
1133214
   Ректору Львівського торговельно-економічного унівверситету Петру Куцику - 50! // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 2 (обкл.). – ISSN 1810-3944
1133215
  Зінковська Л. Ректору премію, радість малюкам // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 21 вересня (№ 120). – С. 1 : фото


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Скопенко за видатний інтелектуальний внесок у розбудову України став лауреатом премії імені В. Вернадського.
1133216
  Павелецкая Л. Ректоры монополизировали высшее образование. Руководители ведущих вузов пролоббировали создание Нацагенства с практически неограниченными полномочиями // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 27 октября (№ 43). – С. 11
1133217
   Ректоры Московского университета : (биографический словарь). – Москва : МАЛП, 1996. – 272 с. : портр. – Библиогр. в конце ст. – (Справочно-информационная серия "Московский университет на пороге третьего тысячелетия" / под. общ. ред.: В.А. Садовничего, В.И. Ильченко). – ISBN 5-88091-014-8


  Выпуск включает краткие справочно-биографические данные о директорах и ректорах Московского ун-та за период 1755-1992 гг.
1133218
   Ректоры Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 1930-2005 / М.А. Буторина, И.К. Стратиевская, К.В. Стратиевский, В.А. Хохлов; М.А.Буторина, И.К.Стратиевская, К.В.Стратиевский, В.А.Хохлов. – Тирасполь : Изд-во Приднестровского ун-та, 2005. – 109с.
1133219
   Рекультивация земель. – Дніпропетровськ, 1987. – 180 с.
1133220
  Єтеревська Л.В. Рекультиваційні меліорації в УРСР та перспективи продуктивного використання порушених ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 30-39 : Фото, табл. – Бібліогр.: 10 назв
1133221
   Рекультивація земель, порушених внаслідок незаконного видобування корислих копалин на цінних природних територіях // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 32 : фото
1133222
  Агєєв К.В. Рекуперативні теплообмінники на основі струминно-вихрової технології в технологічних процесах та апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Агєєв Костянтин Валерійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133223
  Антикайн П.А. Рекуперативные теплообменные аппараты / П.А. Антикайн. – М.-Л., 1962. – 232с.
1133224
  Пиатти Л. Рекуперация летучих растворителей. / Л. Пиатти. – Л., 1934. – 243с.
1133225
  Шенфер К.И. Рекуперация энергии в промышленности / К.И. Шенфер, П.А. Свириденко. – М-Л, 1946. – 59с.
1133226
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцiнювання нестацiонарних параметрiв методом найменших квадратiв зi змiнним фактором забування та найменшою нормою вiдхилення вiд точок "тяжiння" для лiнiйних динамiчних систем при некласичних припущеннях // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Для лiнiйної дискретної динамiчної системи розглядається задача оцiнювання нестацiонарних параметрiв у випадку, коли в кожен момент для матрицi параметрiв вiдома її точка "тяжiння". Для оцiнки параметрiв методом найменших квадратiв зi змiнним фактором ...
1133227
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцiнювання нестацiонарних параметрiв систем при некласичних припущеннях методом найменших квадратiв зi змiнним фактором забування та найменшою нормою відхилення від точок "тяжiння" // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 59-65. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається проблема оцiнювання нестацiонарних параметрiв регресiйної моделi у ситуацiї, коли в кожен момент для вектора параметрiв вiдома його точка "тяжiння". Дослiджується оцiнка методу найменших квадратiв зi змiнним фактором забування та ...
1133228
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання нестаціонарних параметрів білінійних динамічних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для білінійних дискретних динамічних систем розглядається задача параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором при некласичних припущеннях. Рекурентні алгоритми для оцінок нестаціонарних параметрів циx об"єктів та відповідних зважених ...
1133229
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання нестаціонарних параметрів лінійних динамічних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних дискретних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях. Отримані рекурентні алгоритми для оцінок нестаціонарних параметрів системи та ...
1133230
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 282-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях. Отримана інша форма представлення потрібного рекурентного алгоритму для регресійної моделі. Для відповідної ...
1133231
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних динамічних систем з дискретним часом при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для дискретних нелінійних динамічних об"єктів при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування ...
1133232
  Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання параметрів білінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 181-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для білінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриць параметрів об"єкту відомі їх точки "тяжіння". Для оцінок матриць параметрів ...
1133233
  Ферас Саді М.А. Рекурентне оцінювання параметрів нелінійної моделі Гаммерштейна : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.03 / Ферас М.А.Саді; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1133234
  Бондар С.В. Рекурентне псевдообернення матриць в задачах ідентифікації систем та адаптивного керування : 01.05.04 ; Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Бондар С.В. ; НАН України. Ін-т. кіберн. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 1998. – 150 л. – Бібліогр. : л. 116-126
1133235
  Бондар Сергій Васильович Рекурентне псевдообернення матриць в задачах ідентифікації систем та адаптивного керування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.04 / Бондар Сергій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1133236
  Бєлоусова Н.Б. Рекурентний алгоритм адаптивної ідентифікації лінійних систем з використання функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 165-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті подано рекурентний алгоритм адаптивної ідентифікації лінійних систем, оснований на другому методі Ляпунова. Вивчаються питання диференціальних властивостей та доведено теорему про збіжність алгоритму.
1133237
  Слабоспицький О.С. Рекурентний алгоритм для оцінювання нестандартних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та найменшими відхиленнями від точок "тяжіння" для лінійних динамічних систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів для лінійної дискретної динамічної системи у випадку, коли в кожен момент для матриці параметрів відома її точка "тяжіння". Отримано рекурентний алгоритм для оцінки параметрів методом найменших ...
1133238
  Слабоспицький О.С. Рекурентний алгоритм оцінювання методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущеннях // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 237-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача оцінювання параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування при некласичних припущенях. Використовуючи оператор псевдообернення, отримано відповідний рекурентний алгоритм для регресійної моделі.
1133239
  Чмир О.В. Рекурентний аналіз світового фінансового ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 280-282. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1133240
  Левочко Н.В. Рекурентний аналіз як ефективний метод дослідження фондового ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 256-257. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1133241
  Шарапов М.М. Рекурентний розв"язок задачі Еддінгтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається новий підхід до розв"язку задачі Еддінгтона. Будується ймовірносна рекурсія. Дається логічна інтерпретація алгоритму та отриманого результату. Ключові слова: задача Еддінгтона, логіко-ймовірносний підхід, рекурсія. Here we ...
1133242
  Кас"янюк В.С. Рекурентні алгоритми для лінійних парето-оптимальних оцінок функціоналів / В.С. Кас"янюк, В.В. Король // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Встановлено рекурентні співвідношення для лінійних парето-оптимальних оцінок значень лінійного функціоналу за значеннями інших лінійних функціоналів, відомими з випадковими похибками. Побудовані обчислювальні алгоритми, які реалізують установлені ...
1133243
  Агаджанов С.Г. Рекурентні алгоритми ідентифікації лінійних об"єктів в умовах обмежених завад : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Агаджанов С.Г. ; Мін-во освіти України. – Харків, 1998. – 18 с.
1133244
  Семенчук А.В. Рекурентні дроби та їх збіжність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Семенчук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1133245
  Кириченко М.Ф. Рекурентні процедури побудови моделі спостережень: рекурсивні регресійні нелінійні перетворювачі (RET- FN) з прямою рекурсією / М.Ф. Кириченко, В.С. Донченко, Д.П. Сербаєв // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 78-80
1133246
  Бродський Я.С. Рекурентні співвідношення в геометричних задачах / Я.С. Бродський, А.К. Сліпенко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 25-32. – ISSN 1029-4171
1133247
  Єжов С.М. Рекурентні співвідношення для матричних елементів потенційної моделі легких ядер / С.М. Єжов, С.В. Мохов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 384-390. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою твірних функцій базису гармонічного осцилятора побудовані твірні матричні елементи оператора нуклон-нуклонної взаємодії із просторовою залежністю гаусівського типу. Розглянуто їх структуру для системи трьох s-кластерів у системі центра ...
1133248
  Егоров А.И. Рекурентные геометрические объекты в пространствах афинной связности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егоров А.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1977. – 15л.
1133249
  Каминская Л.Н. Рекуррентная селекция / Л.Н. Каминская. – Минск, 1985. – 160с.
1133250
  Фомин В.Н. Рекуррентное оценивание и адаптивная фильтрация / В.Н. Фомин. – М., 1984. – 286с.
1133251
  Малоземов В.Н. Рекуррентные вычисления. / В.Н. Малоземов, А.Б. Певный. – Л., 1976. – 56с.
1133252
  Баранов Валентин Васильевич Рекуррентные методы оптимальных решений в стохастических системах / Баранов Валентин Васильевич. – Харьков : Вища школа, 1981. – 145 с.
1133253
  Леонова-Елисеева Рекуррентные предложения в современном английском литературном диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Леонова-Елисеева Л.А.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1133254
  Никитина Н.И. Рекуррентные синтагмы структурного типа "прилагательное + существтельное" в современном английском языке / Н.И. Никитина. – Калинин, 1974. – 114 с.
1133255
  Никитина Н.П. Рекуррентные синтагмы структурного типа "прилагательное+существительное" в современном английском диалоге : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Н. П.; Калин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 34л.
1133256
  Кирпичников К Б. Рекуррентные события и процессы восстановления / К Б. Кирпичников. – Л., 1986. – 79с.
1133257
  Буслаев В.И. Рекуррентные соотношения и рациональные аппроксимации : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Буслаев В.И.; Математический ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2007. – 25с. – Библиогр.: 8 назв.
1133258
  Шапиро А.Л. Рекуррентные уравнения в теории популяционной биологии / А.Л. Шапиро, С.П. Луппов. – М., 1983. – 133с.
1133259
  Туркин А.И. Рекуррентный прием сложных сигналов / А.И. Туркин. – М., 1988. – 246с.
1133260
  Скляревич А.Н. Рекуррентный синтез тестов проверки комбинационных автоматов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 186с.
1133261
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для багаторівневої задачі про ранець / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями. Розглядаються різні варіанти поліпшення алгоритму та використання його на ПК та мережах ПК.
1133262
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для одно- та багатовимірної задачі про ранець та його дослідження / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 24-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної задачі про ранець та його узагальнення на випадок задачі з багатьма обмеженнями. Уточнено оцінки трудомісткості алгоритму та наведені різні варіанти його вдосконалення і реалізації на ...
1133263
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : Монографія / Т.Б. Мартинюк; МОНУ; ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 216с. – ISBN 966-7199-98-3
1133264
  Незгазинська Н.В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Незгазинська Н.В.; Негазинська Н.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133265
  Арсланов М.М. Рекурсивно перечислимые множества и степени неразрешимости / М.М. Арсланов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 205 с.
1133266
   Рекурсивное представление и синтез графических изображений в САПР. – Минск, 1989. – 74с.
1133267
   Рекурсивные машины и вычислительная техника. – К, 1974. – 26с.
1133268
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / Д. Баррон. – М., 1974. – 80с.
1133269
  Анисимов А.В. Рекурсивные преобразователи информации / А.В. Анисимов. – Киев : Вища школа, 1987. – 230с.


  Описываются рекурсивные преобразователи информации, относящиеся к автоматной модели алгоритма и охватывающие широкий класс сложных алгоритмических систем-рекурсивные программы, вычислительные устройства, различные иерархические управляющие системы.
1133270
  Петер Р. Рекурсивные функции / Р. Петер. – Москва, 1954. – 264 с.
1133271
  Кузнецов А.В. Рекурсивные функции и неразрешимость некоторых проблем для исчислений высказываний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.В.; АН СССР. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1133272
  Гудстейн Р.Л. Рекурсивный математический анализ / Р.Л. Гудстейн. – Москва, 1970. – 472 с.
1133273
  Родимин Сергей Петрович Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Родимин Сергей Петрович; КГУ. – Киев, 1985. – 103л.
1133274
  Родимин С.П. Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Родимин С. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1133275
  Фецыч Григорий Васильевич Рекционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Фецыч Григорий Васильевич; МВ и ССО. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.185-220
1133276
  Чайлахян М.Х. Рекция цветения различных растительных видов на азотистое питание / М.Х. Чайлахян, 1945. – С. 149-153
1133277
  Калінін Ю.А. Релiгiєзнавство : Куpс лекцiй / Ю.А. Калінін, В.І. Лубський; МОУ, IСДО, КУ iм. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – 455с. – ISBN 5-7763-9491-0
1133278
  Леонтьев В.А. Релаизация математических моделей на ЭВМ / В.А. Леонтьев. – М, 1981. – 174с.
1133279
   Релакс у центрі мегаполіса : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 148-149 : Фото
1133280
   Релаксации нелинейных экстремальных задач. – Свердловск, 1991. – 119с.
1133281
   Релаксационная спектроскопия в исследованиях кремниевых структур / О.В. Третяк, Ю.А. Аверкин, В.И. Стриха, А.А. Шматов, С.С. Филатова, С.С. Кильчицьк // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку (Другі академічні читання)
1133282
   Релаксационная фильтрация. – Казань, 1980. – 136с.
1133283
  Крейнин М.И. Релаксационные алгоритмы минимизации недифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Крейнин М.И.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 14л.
1133284
  Будянов В.П. Релаксационные генераторы - импульсные преобразователи неэлектрических величин. / В.П. Будянов. – Москва, 1974. – 159с.
1133285
  Бреус Сергей Анатольевич Релаксационные и высокочастотные свойства антиферромагнетиков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бреус Сергей Анатольевич; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 16л.
1133286
  Колупаев Б.С. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем. / Б.С. Колупаев. – Львов, 1980. – 202с.
1133287
  Сыноров В.Ф. Релаксационные методы исследования энергетического спектра локализованных состояний в полупроводниках / В.Ф. Сыноров, Б.И. Сысоев, В.Д. Линник. – Воронеж : Воронежский университет, 1982. – 180 с.
1133288
  Гамурарь В.Я. Релаксационные процессы в примесных редкоземельных ионах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гамурарь В.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
1133289
  Сенковенко С.А. Релаксационные процессы в сверхзвуковых струях газа / С.А. Сенковенко, А.Л. Стасенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.
1133290
  Левицкий Р.Р. Релаксационные процессы в сегнетоактивных соединениях с водородными связями типа ортофосфатов. II / Р.Р. Левицкий, И.Р. Зачек. – Киев : ИТФ, 1977. – 36 с.
1133291
  Ступоченко Релаксационные процессы в ударных волнах / Ступоченко, Лосев, А.И. Осипов. – Москва, 1965. – 484 с.
1133292
  Нагнибеда Е.А. Релаксационные процессы в химически реагирующих смесях газов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Нагнибеда Е.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1133293
  Ольховский Ю.Г. Релаксационные процессы в экстемальных задачах для невыпуклых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ольховский Ю. Г.; МВССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1974. – 26л.
1133294
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – 20л.
1133295
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1988. – 20л.
1133296
  Баглюк С.В. Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полубутадиене и его сополимерах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Баглюк С.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 198л. – Бібліогр.:л.185-198
1133297
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.164-181
1133298
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1133299
  Заболотный Владимир Федорович Релаксационные процессы и теплофизические свойства структурированных эластомеров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Заболотный Владимир Федорович; МО Украины, Укр. Гос. пед. университет им. М.П.Драгоманова. – Киев, 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.149-167
1133300
   Релаксационные процессы при пластической деформации металлических материалов / О.Е. Засимчук, Т.В. Турчак, А.И. Баскова, Л.В. Тарасенко, А.С. Гаценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1133301
  Новик А. Релаксационные явления в кристаллах : пер. с англ. / А. Новик, Б. Берри. – Москва : Атомиздат, 1975. – 472 с.
1133302
  Красникова Н.П. Релаксационные явления в кристаллических полиолефинах : Автореф... канд. хим.наук: / Красникова Н.П.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 15л.
1133303
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1960. – 327с.
1133304
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1963. – 340с.
1133305
  Лойко В.И. Релаксационные явления в некоторых многослойных системах с селеном в статическом режиме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.049 / Лойко В.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 15л.
1133306
  Антипов С.А. Релаксационные явления в нитевидных кристаллах полупроводников / С.А. Антипов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1987. – 191 с.
1133307
   Релаксационные явления в полимерах. – Л, 1972. – 373с.
1133308
  Дармахеев Владимир Пурбоевич Релаксационный метод для специальных задач математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дармахеев Владимир Пурбоевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 20л.
1133309
  Брегман Л.М. Релаксационный метод нахождения общей точки выпуклости множеств и его применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Брегман Л. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 8л.
1133310
  Шабловский О.Н. Релаксационный теплоперенос в нелинейных средах : Монография / О.Н.Шабловский. – Гомель : Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, 2003. – 382с. – ISBN 985-420-189-9
1133311
  Резников Б.А. Релаксация и образование напряжений в кристаллах при тепловой обработке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Резников Б.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 23 с.
1133312
  Ахмедов А.Г. Релаксация и спинова диффузия ядер F19 в непроводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахмедов А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1133313
  Меерсон Е.Е. Релаксация инжекционного тока в диэлектрике, обусловленная дрейфом ионов в нем : препринт / Е.Е. Меерсон. – Новосибирск : АН СССР СО, 1981. – 27 с.
1133314
  Борздыка А.М. Релаксация напряжений в металлах и сплавах / А.М. Борздыка, Л.Б. Гецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1978. – 256 с.
1133315
  Коваль Л.П. Релаксация напряжений и формирование дислокационной структуры в эпитаксиальных системах с малым несоответствием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Коваль Л.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков., 1983. – 19л.
1133316
  Ильин В.И. Релаксация проводимости и фотопроводимости слоев сульфида свинца при нарушении равновесия в системе слой - кислород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ильин В.И.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 21л.
1133317
  Мелков Релаксация продольной сверхвысокочастотной намагниченности при параметрическом возбуждении спиновых волн в ферритах. / Мелков, С В. Житнюк // Журнал экспериментальной теоретической физики, 1978. – №11
1133318
  Айзацкий Николай Иванович Релаксация сильноточных релятивистских пучнов в замагниченной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Айзацкий Николай Иванович; Харьковский гос. ун-т им. А.М.горького. – Х., 1982. – 13л.
1133319
  Тарковская Елена Викторовна Релаксация солитонов типа кинкон в кристаллах с квазиодномерным характером упорядочения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тарковская Елена Викторовна; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 11л.
1133320
  Прилуцкий Ю.И. Релаксация спина в триплетно возбужденных примесных центрах органических молекулярных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцкий Ю.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1133321
  Золотарев В.В. Релаксация элементарных возбуждений в ферромагнетиках в высших порядках теории возмущений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Золотарев В.В.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1133322
  Буишвили Т.Л. Релаксация ядер и усиление низкочастотного поглощения в твердых телах при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Буишвили Т. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1992. – 12л.
1133323
  Петров Э.Г. Релаксация ядерного спина примесного атома в ферромагнетике / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 15с.
1133324
  Урин М.Г. Релаксация ядерных возбуждений / М.Г. Урин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 205с.
1133325
  Алиевский М.Я. Релаксация, распространение звука и процессы переноса в молекулярных газах и в газовых смесях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алиевский М. Я.; Урал. ГУ им. Горького. – Свердловск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1133326
  Калайда А.Ф. Релаксаційна електроскопія глибоких рівнів у дослідженнях міжцентрових переходів носіїв заряду / А.Ф. Калайда, О.В. Третяк, А.А. Шматов // Український фізичний журнал, 1993. – №3
1133327
  Булавін Л. Релаксаційні властивості нейоногенних поверхнево активних речовин та їх водних розчинів / Л. Булавін, Б. Елеусінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено релаксаційні властивості індивідуальних нейоногенних поверхнево активних речовин (ПАР) (оксиетильований 1.1.3.3-тетрабутилфенол зі ступенем оксиэтилювання 9.5, загальна формула [С8Н17С6Н4(ОСН2СН2)9, 5 0Н], відомий як тритон ТХ-100) та їх ...
1133328
  Гончарова Н.С. Релаксаційні процеси у мікрокристалічній целюлозі / Н.С. Гончарова, М.М. Лазаренко, О.М. Алєксєєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1133329
  Зависляк І.В. Релаксаційні характеристики магнітостатичних коливань в шаруватих структурах із феритовими плівками / І.В. Зависляк, В.В. Загородній, В.Ф. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований наближений аналіз магнітної релаксації різних типів магнітостатичних коливань. Теоретично і експериментально досліджена добротність резонаторів на основі плівок залізо-ітрієвого гранату.
1133330
   Релаксаційні явища у полімерах : Методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 32 с.
1133331
   Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали. РНАОПМ"2014 = Reaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials". RNAOPM"2014 : Пам"яті професора Георгія Давидюка : матеріали VII Міжнар.. наук. конф. [Луцьк, 8-12 черв. 2014 р.] / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: П. Трохімчук та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. дані парал. англ. укр. - На обкл. дані англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7181-30-9
1133332
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136л. – Бібліогр.: л. 126 - 136
1133333
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1133334
   Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії / А В. Макара, Л.П. Стебленко, С.М. Бочок, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 265-279. – ISSN 1024-1809


  Виконано систематичну оцінку рівноважних і кінетичних параметрів релаксації "магнеточутливих" домішок у монокристалічному кремнії на основі мікроскопічного моделю ралаксації конфігураційного близького атомового порядку та часової залежности зміни ...
1133335
  Левитський С. Релаксація пучків електронів при їх проходженні крізь плазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  В історичній послідовності викладено проблему релаксації електронних пучків і потоків у плазмі, починаючи від постановки цієї задачі Ленгмюром ("парадокс Ленгмюра") до сучасного стану цієї проблеми. Виконано спробу розв"язання існуючого протиріччя між ...
1133336
  Веретельник М.Б. Релаксація фотозбуджених носіїв заряду у квантових дротах InP // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1133337
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр.: л. 153-171
1133338
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1133339
  Поденко Л.С. Релакция ядерной намагниченности жидкостей в коллоидных системах / Л.С. Поденко. – Новосибрск : Наука, 1990. – 79 с.
1133340
  Жакаева Л.С. Реламенты Парламента Республики Казахстан: некоторые прблемные вопросы // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 38-42. – ISSN 0132-0769
1133341
   Релациjата село > град на словенската териториjа денес (лингвистичко-социолошка анализа) = Relation Village >Town on the Slavic territory today (linguistic - sociological analysis) : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 15-те години од смртта на академик Божидар Видоески (1920-1998) / Макед. акад. на науките и уметностите ; Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уред.: З. Тополиньска, М. Марковик, А. Панчевска ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 122 с. : портр. – Библиогр. на крајот на статии. – ISBN 978-608-203-173-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1133342
  Аш З.Э. Реле / З.Э. Аш. – Москва, 1957. – 75с.
1133343
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – М-Л, 1959. – 79с.
1133344
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – 2-е изд. – М-Л, 1966. – 105с.
1133345
   Реле защиты. – Москва : Энергия, 1976. – 464 с.
1133346
  Голубев М.Л. Реле прямого действия / М.Л. Голубев. – М.-Л., 1966. – 92с.
1133347
  Брылеев А.М. Реле, трансформаторы, выпрямители СЦБ и их испытание / А.М. Брылеев. – Москва : Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1940. – 179 с.
1133348
  Сидоренко Е.А. Релевантная логика (предпосылки, исчисления, семантика) / Е.А. Сидоренко; РАН. Ин-тут философии. – Москва, 2000. – 243с. – ISBN 5-201-01925-0
1133349
  Соловей Ю.В. Релевантні для перекладу лінгвістичні та композиційні особливості наукового дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 388-394


  Статтю присвячено аналізу сучасного наукового дискурсу з перекладознавчих позицій. Розглянуто основні композиційні та лінгвістичні особливості наукового дискурсу, аналізуються прийоми їхнього відтворення цільовою мовою. Статья посвящена анализу ...
1133350
  Федчук Л. Релевантні критерії семантичної диференціації предикативних конструкцій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 36-40. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1133351
  Єнікєєва С.М. Релевантність базових понять синергетики для вивчення вербокреативних процесів сучасної англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 5-19
1133352
  Ніколаєнко В.Л. Релевантність знання як проблема соціології знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто одну з проблем соціології знання, а саме, проблему його релевантності. Доведено ,що існуюча соціальна структура впливає на процес функціонування знань у суспільстві так, що вони структуруються на релевантні і не релевантні, а вибіркове ...
1133353
  Корінько М.Д. Релевантність інформації при диверсифікації діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 163-168. – ISSN 1993-6788
1133354
  Кінєва Т.С. Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень / Т.С. Кінєва, О.В. Глушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 227-233 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1133355
  Олефір Ю.І. Релевантність топіки в юридичній аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 136-139
1133356
  Нечаюк Л.Г. Релевантність художнього зображення в П. Куліша й у В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 374-380


  У статті показана відносна модель між об"єктивною відповідністю опису змісту та художнім зображенням, що є своєрідним вектором буття, і орієнтиром для бажаного спрямування тогочпсних подій
1133357
   Релегиозные деятели за прочный мир, разоружение и справледливые отношения между народами. – Москва, 1977. – 182 с.
1133358
   Релегиозные пережитки и пути их преодоления в Туркменистане. – Ашхабад, 1977. – 185с.
1133359
  Плачек Г. Релеевское рассеяние и раман-эфект : пер. с нем.учеб. / Г. Плачек. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1935. – 173с.
1133360
  Маринов К.Д. Релеевское рассеяние света в жидком о-дихлорбензоле и некоторых его растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Маринов К.Д.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1973. – 10л.
1133361
  Квасова Л.Е. Релеевское рассеяние света и акустические свойства ряда индивидуальных жидкостей и бинарных систем нитрометан-н-амиловый спирт и бензол-хлороформ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Квасова Л.Е.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1970. – 16л.
1133362
  Беке Д. Релеевское рассеяние света и молекулярное строение некоторых растворов неэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Беке Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 8л.
1133363
  Балашово С.И. Релеевское рассеяние света и строение расстворов неэлектролитов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Балашово С.И.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1133364
  Райхе Б. Релеевское рассеяние света и строение растворов амидов и аминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Райхе Б.; МГУ. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.18-19
1133365
  Бессонов Н.И. Релейная вычислительная машина. : Автореф... Канд.техн.наук: / Бессонов Н.И.; АН СССР. – М, 1958. – 7л.
1133366
  Соловьев Л.Е. Релейная защита / Л.Е. Соловьев, А.М. Федосеев. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство
Ч. 1. – 1938. – 559 с.
1133367
  Казанский В.Е. Релейная защита / В.Е. Казанский. – М.-Л, 1950. – 292с.
1133368
   Релейная защита. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 174 с. – (Энергетика за рубежом ; Вып. 1)
1133369
   Релейная защита. – М.-Л, 1963. – 344с.
1133370
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 760 с.
1133371
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1974. – 679 с.
1133372
  Андреев В.А. Релейная защита , автоматика и телемеханика в системах электроснабжения / В.А. Андреев, Е.В. Бондаренко. – Москва, 1975. – 375 с.
1133373
  Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор / В.Н. Вавин. – Москва, 1982. – 357 с.
1133374
  Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами / А.М. Авербух. – Ленинград : Энергия, 1975. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 412-415
1133375
  Соловьев Л.Е. Релейная защита генераторов, трансформаторов и шин / Л.Е. Соловьев. – М.-Л., 1936. – 56с.
1133376
   Релейная защита и автоматика. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 135 с.
1133377
  Шабад М.А. Релейная защита и автоматика на электростанциях, питающих синхронные двигатели / М.А. Шабад. – Л., 1984. – 62с.
1133378
  Байтер И.И. Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций / И.И. Байтер. – М, 1968. – 94с.
1133379
  Сычугов Н.А. Релейная защита и автоматика. / Н.А. Сычугов. – Саратов
1. – 1972. – 132с.
1133380
   Релейная защита и противоаварийная автоматика. – М, 1975. – 72с.
1133381
   Релейная защита и противоаварийная автоматика : междунарордная конференция по большим электрическим системам (СИГРЭ-74). – Москва : Энергия, 1976. – 104 с.
1133382
  Мельник П.М. Релейная защита на оперативном переменном токе / П.М. Мельник. – К., 1952. – 280с.
1133383
  Линт Г.Э. Релейная защита на унифицированных полупроводниковых элементах / Г.Э. Линт. – М., 1977. – 88с.
1133384
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах аналоговой вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1983. – 207 с.
1133385
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1981. – 80 с.
1133386
  Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей / Я.С. Гельфанд. – Москва, 1975. – 328 с.
1133387
  Михайлов Х.Л. Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов от внутренних повреждений / Х.Л. Михайлов. – М., 1976. – 55с.
1133388
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – М - Л, 1952. – 480с.
1133389
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – Москва : Энергия, 1976. – 559 с.
1133390
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем : Релейная защита сетей / А.М. Федосеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.
1133391
  Попов И.Н. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов / И.Н. Попов, В.Ф. Лачугин, Г.В. Соколова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.
1133392
  Цыпкин Я.З. Релейные автоматические системы / Я.З. Цыпкин. – Москва, 1974. – 575с.
1133393
  Иванов В.А. Релейные алгоритмы настройки параметров в системах идентификации с моделью : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Иванов В.А.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1133394
  Лемберг М.Д. Релейные системы пневмоавтоматики / М.Д. Лемберг. – М, 1968. – 143с.
1133395
  Бокуняев А.А. Релейные стабилизаторы постоянного напряжения / А.А. Бокуняев. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с.
1133396
  Васильев А.Г. Релейные устройства с источниками ядерного излучения / А.Г. Васильев, К.С. Клемпнер. – Москва, 1963. – 168с.
1133397
  Моросанов И.С. Релейные экстремальные системы. Приближенные методы исследования / И.С. Моросанов. – М., 1964. – 267с.
1133398
  Битракова Грозданова Религиja и уметност во антиката во Македониjа = Religion et art dans l"antiquite en Macedoine : Cтудии / Битракова Грозданова. – Скопjе : Македонска цивилизациjа, 1999. – 324c. – (Editio "Monumenta Macedoniae" ; Liber 4). – ISBN 9989-756-22-8
1133399
  Колосов Е.Н. Религии в государствах Африки : География / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1133400
  Попов А. Религии Великой французской революции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 37-55. – ISSN 1812-867Х
1133401
  Хижняк О. Религии Востока в экспозиции // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 6 (286). – С. 40-45. – ISSN 0869-8171


  В 2010 г. в новом здании Гос. музея истории религии открылась экспозиция "Религии Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм".
1133402
  Ильин Г.Ф. Религии древней Индии. / Г.Ф. Ильин. – М., 1959. – 48с.
1133403
   Религии и атеизм в Индии. – М, 1973. – 208с.
1133404
  Мюллер М. Религии Китая : 1. Конфуцианство; 2. Даосизм; 3. Буддизм и христианство / Макс Мюллер ; пер. с англ. под ред. [и с предисл.] А.Е. Яновского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во XX век, 1901. – VIII, 88 с.


  Ред. и авт. предисл.: Яновский Абель Ефимович (1865-1922)
1133405
   Религии Китая. – М.-Л, 1960. – 64с.
1133406
   Религии Китая : хрестоматия / М.Е. Ермаков, М.Е. Кравцова, К.С. Солонин, Е.А. Торчинов; [Ермаков М.Е. и др.] ; ред.-сост. Е.А. Торчинов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 508, [4] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. – ISBN 5-8071-0042-5
1133407
   Религии мира : Пособие для учителя. – М : Просвещение, 1994. – 192с. – ISBN 5-09-005100-3
1133408
  Щекин Г.В. Религии мира : Справочно-методическое пособие / Г.В. Щекин. – Киев, 1995. – 69с.
1133409
  Тихонравов Ю.В. Религии мира : Учебно-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – Москва, 1996. – 336с. – (Universa). – ISBN 5-7849-0012-9
1133410
  Кулаков А.Е. Религии мира : Пособие для учащихся / А.Е. Кулаков. – Москва : АСТ, 1997. – 352с. – ISBN 5-15-000593-2
1133411
   Религии народов современной России : словарь А-Я. – Москва : Республика, 1999. – 624 с. – ISBN 5-250-02708-3
1133412
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки / Г.А. Шпажников. – Москва, 1967. – 210с.
1133413
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки : Справочник / Г.А. Шпажников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1981. – 365с.
1133414
  Шпажников Г.А. Религии стран Западной Азии : Справочник / Г.А. Шпажников; АН СССР; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 327с.
1133415
  Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии / Г.А. Шпажников. – Москва, 1980. – 247с.
1133416
  Токарев С.А. Религии у разных народов в прошлом и настоящем / С.А. Токарев. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1133417
  Малерб Мишель Религии человечества = Les religions de l""humanite / Малерб Мишель; Ред. А.Л. Гуревич; Пер. с франц.; Книга издана при содействии Фонда "Учебная литература". – Москва. Сант-Петербург : Рудомино. Университетская книга, 1997. – 600 c. – (Миф, религия, культура.). – ISBN 5-7380-0049-8. 5-7914-0013-6
1133418
  Бурыкина А.П. Религии Японии в театре Но // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 152-165. – ISSN 0236-2007


  Но (яп. "талант, мастерство") - жанр японского традиционного драматического искусства, вид театрального музыкального представления.
1133419
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – Москва : Гардарики, 1998. – 536с. – ISBN 5-7762-0051-2
1133420
  Ерышев А.А. Религиоведение : Учебн. пособ. / А.А. Ерышев. – Київ : МАУП, 1999. – 280с. – ISBN 966-7312-57-7
1133421
   Религиоведение : Хрестоматия:Учебное пособие. – Минск : Новое знание, 2000. – 480с. – ISBN 985-6516-27-7
1133422
   Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – 536с. – Содерж.: Религиоведение: Учебное пособие для студентов вузов /И.Н.Яблоков; Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – ISBN 5-8297-0060-3
1133423
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие // Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – с. 3-314. – ISBN 5-8297-0060-3
1133424
  Кислюк К.В. Религиоведение : учебное пособие / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народная Украинская Акдемия. – Харьков : Торсинг, 2002. – 496с. – ISBN 966-670-035-2
1133425
   Религиоведение : Учебное пособие для студ. гуманит. спец. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 800с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0505-7
1133426
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
1133427
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
1133428
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2005
1133429
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2005
1133430
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2006
1133431
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
1133432
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
1133433
  Чернышев В.М. Религиоведение / Чернышев В.М; под ред.А.А. Матвеева. – Киев : Об-во любителей правосл. лит-ры, Изд-во им. св. Льва, папы Римского, 2007. – 336 с. – ISBN 485-779
1133434
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2007
1133435
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2007
1133436
  Лобазова О.Ф. Религиоведение : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа", а также гуманитарных и социально-гуманитарных вузов, колледжей, лицеев, гимназий / О.Ф. Лобазова ; Российский гос. социальный университет; под общей ред. В.И. Жукова. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488с. – ISBN 978-5-91131-829-1
1133437
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
1133438
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 4. – 2008
1133439
   Религиоведение : учеб. пособие / [Лобазов П.К. и др.] ; под. ред. Лобазова П.К. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 446с. : табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-7123-10-0
1133440
  Смирнов М.Ю. Религиоведение в России : проблема самоидентификации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 91-106. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1133441
  Астахова Л.С. Религиоведческая экспертиза: между наукой и практикой // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 4-9
1133442
   Религиоведческие исследования в этнографических музеях. – Л, 1990. – 155с.
1133443
  Пилецкий Є.А. Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817
1133444
  Никонов К.И. Религиозен ли человек по природе? / К.И. Никонов. – М, 1990. – 63с.
1133445
  Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. / Н. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1918. – 16с.
1133446
  Кириллова А.И. Религиозная духовность как показатель инкультурации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
1133447
  Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и Европе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – с.95-103. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1133448
  Крывелев И.А. Религиозная картина мира и ее богословская модернизация / И.А. Крывелев. – Москва, 1968. – 292с.
1133449
  Зайченко А.С. Религиозная культура и развитие экономики в странах Европы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97-109. – ISSN 0201-7083
1133450
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих : Дис... канд. филос.наук: / Герасимчук А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1133451
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.625 / Герасимчук А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1972. – 19л.
1133452
  Баршт К.А. Религиозная мысль и научное познание в художественной системе Ф.М. Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-135. – ISSN 0042-8744


  Фундаментальным достижением мировой культуры стал тезис Достоевского о невозможности морали вне полноценного осознания человеком своего места во Вселенной. Его герои-богоискатели представили миру широкий спектр вариантов путей в поиске человеком ...
1133453
   Религиозная обрядность. – К, 1988. – 271с.
1133454
  Бондаренко В.Д. Религиозная община в современном обществе / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 125с.
1133455
  Бохорова Светлана Антоновна Религиозная община и личность верующего. (Методологические проблемы) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бохорова Светлана Антоновна; МГУ. Философский фак-т. – М., 1973. – 20л.
1133456
  Романова Е.Г. Религиозная организация Аум Синрике в японской историографии (причины и последствия трагедии 1995 г.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – C. 59-62. – ISSN 2070-9773
1133457
  Прессансе Э. Религиозная политика Пруссии, 1874. – [34] с. – Отд.отт. из : "Revue des deux Mondes", 1874
1133458
  Бахтияров А.С. Религиозная психология и пути ее преодолеия (на материалах Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Бахтияров А.С.; Аз. гс. ун-т. Кафедра философии. – Баку, 1966. – 24л.
1133459
  Анохин А.С. Религиозная реформа в Иудее в 167-164 гг. до н.э.: новые подходы к интерпретации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 21-32. – ISSN 0869-1908


  Зимой 167 г. до н.э. в Иерусалиме (Иудея) и соседнем Сихеме (Самария) начались преобразования здешних культов. Это событие сравнительно хорошо, хотя и однобоко, освещено источниками (особенно для Иудеи, где оно имело особое значение), и все же единой ...
1133460
  Минченко Т.П. Религиозная свобода в восточной традиции // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 133-138. – ISSN 0236-2007
1133461
  Камейша Б.И. Религиозная сетка евангельских христиак святых сионистов и ее реакционная сущность. (Ист.-этногр. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Камейша Б.И.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1971. – 19л.
1133462
  Филиппов Л.А. Религиозная система П.Я. Чаадаева и опты ее истолкования. (История. Современность) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Филиппов Л.А. ; ЛГУ. – Москва, 1969. – 21 с.
1133463
  Мещеряков В. Религиозная ситуация в СРВ // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 48-102
1133464
  Волошко А. Религиозная составляющая сказок В.А. Жуковского: функциональный аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
1133465
  Короткая Т.П. Религиозная философия в Белоруссии начала ХХ века / Т.П. Короткая. – Минск, 1983. – 108с.
1133466
  Топилина В.М. Религиозная философия в Молдавии начала ХХ века. / В.М. Топилина. – Кишинев, 1990. – 131с.
1133467
  Кувакин В.А. Религиозная философия в России : Начало ХХ века / В.А. Кувакин. – Москва : Мысль, 1980. – 309с.
1133468
  Саттон Д. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к переосмыслению = The religious philosophy of Vladimir Solovyov / Джонатан Саттон ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; пер. с англ. : Ю. Вестель, В. Верлока, Д. Морозова ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Филоненко]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 273-292. – (Bibliotheka Clementina). – ISBN 978-966-378-066-5
1133469
  Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные тупики / В.С. Глаголев. – М., 1985. – 222с.
1133470
  Толстенко А.М. Религиозно-мистический контекст научного мировосприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 99-108. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1133471
  Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
1133472
  Калюжный В.Н. Религиозно-мифологическое пространство Кассирера как прототип пространств современной культурологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 58-62. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1133473
  Тимофеева Н.К. Религиозно-морфологическое мировоззрение этрусков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Тимофеева Н.К. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1975. – 24 c. – Бібліогр.:с.23-24
1133474
  Волошин В.В. Религиозно-нравственное измерение прогресса в историософии С.Н. Булгакова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.232-242
1133475
  Стеллецкий Н. Религиозно-нравственное миросозерцание Гоголя. / Н. Стеллецкий. – К., 1902. – 60с.
1133476
  Соколов Л. Религиозно-нравственные мотивы в лире царственного певца : (Вечной памяти К.Р.) / Л. Соколов. – [64] с. – Отд. оттиск
1133477
  Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественній идеал Западного христианства в XI-м веке.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Идея Божеского царства в творениях Григория VII-го и публицистов - его современников. – 1897. – X, 364 с. – На стр. 2 - Посвящается Борису Николаевичу Чичерину, воспитателю молодого поколения русских государствоведов


  Содержание конволюта: Трубецкой Е.Н. История "филовофии права" (древней и новой)/кн. Е.Н. Трубецкого.– Киев:Изд. студ. Я Щавинского ; Тип. С.С. Шевченко и К, 1901.– 232 с.– На тит. листе надпис; (Вместо рукописи) Трубецкой Е.Н. История ...
1133478
  Мельгунов С.П. Религиозно-общественные движения 17-18 вв. в России / С.П. Мельгунов. – М., 1922. – 196с.
1133479
  Омарова З.У. Религиозно-политический экстремизм: идеология противодействия / З.У. Омарова, С.З. Якубова // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 22-27. – ISSN 1812-8696
1133480
  Рыбалкин В. Религиозно-правовое регулирование собственности в исламе: ВАКФ // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2001. – № 15. – С. 45-53.
1133481
  Макшеева Н. Религиозно-психологическое миропонимание Джемса / Н. Макшеева. – С.-Пб. – 23с.
1133482
  Шмидт В.В. Религиозно-философские воззрения и система богословия Патриарха Никона. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шмидт В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. отд. религиоведения. – М., 2000. – 26л.
1133483
  Трофимова З.П. Религиозно-философские и политические взгляды американского трансцендентализма XIX века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 73-84. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1133484
  Подденежная Е.В. Религиозно-философские идеи в публицистике русского зарубежья и волні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 435-440


  Розглянуто публіцистичні тексти М. Бердяєва в аспекті релігійно-філософської проблематики емігрантської критики 1 хвилі. Досліджуються проблемні параметри, в яких функціонувала публіцистика російської еміграції, визначаються особливості ...
1133485
  Бойченко И.В. Религиозно-философские идеи индуизма // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.46-50
1133486
  Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения / Л. Карсавин. – Москва : Ренессанс. – ISBN 5-8396-0092-Х
Т.1. – 1992. – 325с.
1133487
  Ермишин О.Т. Религиозно-философское наследие русской эмиграции XX века // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 106-117. – ISSN 0235-1188
1133488
  Апостолов Н. Религиозно - анархические идеи Л.Н.Толстого и современный политический психоз / Н. Апостолов. – Київ, 1919. – 32 с.
1133489
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И. Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1133490
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И.Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – ISSN 0869-561Х
1133491
  Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. – Н.Т. Корчак-Новицкого. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1898. – 344 с., VII
1133492
  Лебедева Т.П. Религиозное измерение политической традиции: Запад и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.67-79. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1133493
  Тужба Э.Н. Религиозное мировоззрение абхазов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 95-102. – ISSN 0235-1188
1133494
  Смирнов Михаил Религиозное образование в светской школе = О некоторых результатах совещания в Барвихе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 63-76. – ISSN 0869-44435


  В подмосковной гос. резиденции "Барвиха" Президент РФ Д. Медведев 21 июля 2009 г. провел совещание, на котором среди прочего обсуждался вопрос о преподавании в школах основ религиозной культуры и светской этики
1133495
  Гильмиярова С.Г. Религиозное образование в средних школах США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1133496
  Антонов К.М. Религиозное обращение в античной философии // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С. 102-120
1133497
  Яковлев М.В. Религиозное откровение в поэмах А. Белого // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 48-63. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются отдельные аспекты функционирования апокалиптических образов в поэмах А. Белого "Глоссолалия", "Христос воскрес", "Первое свидание". Образное пространство поэм А. Белого раскрывается в контексте самобытного ...
1133498
  Мухаметзарипов И.А. Религиозное право в секулярных государствах: проблема функционирования шариата в Великобритании // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 134-139
1133499
  Мартирсов Г.А. Религиозное сектантство / Г.А. Мартирсов. – Минск, 1961. – 60с.
1133500
  Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем / А.И. Клибанов. – М, 1973. – 256с.
1133501
  Вейцман И.И. Религиозное сектантство и женщина : Автореф... канд. филос.наук: / Вейцман И.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1133502
  Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность / А.И. Клибанов. – М, 1969. – 272с.
1133503
  Бурмистров С.Л. Религиозное сознание в классической адвайта-веданте // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 98-107. – ISSN 0042-8744
1133504
  Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. / Б.А. Лобовик. – К, 1986. – 247с.
1133505
  Лобовик Б.А. Религиозное сознание и здравый смысл / Б.А. Лобовик, В.Г. Щадурский. – Киев : Знание, 1986. – 48 с.
1133506
  Ляньсю Чжан Религиозное сознание и русский язык // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 366-371. – ISSN 1684-2618
1133507
  Крывелев И.А. Религиозное утешение и его социальная роль / И.А. Крывелев. – М., 1975. – 64с.
1133508
  Демьянов А.И. Религиозность / А.И. Демьянов. – Воронеж, 1984. – 184с.
1133509
  Фолкнер Д. Религиозность в пяти измерениях: змпирический анализ / Д. Фолкнер, Де Йонг // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 69-76. – ISSN 0132-1625
1133510
  Каариайнен К. Религиозность в России на рубеже XX - XXI столетий / К. Каариайнен, Д.Е. Фурман // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-95. – ISSN 0869-0499
1133511
  Ануфриев Л.А. Религиозность и атеизм (социологические очерки) / Л.А. Ануфриев, В.Д. Кобецкий. – Одесса, 1974. – 152с.
1133512
  Дубограй Е.В. Религиозность как фактор профессиональной деятельности военнослужащих // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 164-176. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1133513
  Евлампиев И.И. Религиозность русской философии как проблема // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 117-128. – ISSN 0042-8744
1133514
  Андреева Л.А. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с религиозностью россиян / Л.А. Андреева, Л.К. Андреева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 95-98. – ISSN 0132-1625
1133515
  Седенко Б.В. Религиозность художественного творчества М. З. Шагала : диалог иррационального и рационального // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 195-199. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1133516
  Пивоваров В.Г. Религиозность: опыт и проблемы изучения / В.Г. Пивоваров. – Йошкар-Ола, 1976. – 184с.
1133517
  Алхименков М.А. Религиозные аспекты внешнеполитических постулатов Республиканской партии США: консервативная эволюция 2008-2011 гг. // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
1133518
  Виноградов В.Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1981. – 111с.
1133519
  Козин А.П. Религиозные верования в свете научной медицины / А.П. Козин. – К., 1983. – 54с.
1133520
  Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов 19 - начала 20 в. / С.А. Токарев; АН СССР. Музей истории, религии и атеизма. – М. - Л. : Изд. АН СССР, 1957. – 164 с. – Библиогр.: с.156-163
1133521
  Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. / Н.Ф. Мокшин. – Саранск, 1968. – 160с.
1133522
  Талеева Л. Религиозные верования ненцев // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 11 (291). – С. 36-38. – ISSN 0869-8171


  Традиционные представления об окружающем мире уходят в глубокую древность. В их основе лежит вера в духов. Такие представления называются анимистическими.
1133523
  Голубинский К. Религиозные верования чуваш / К. Голубинский. – Киев, 1863. – С. 231-264. – (Труды Киев. Дух. Ак.)
1133524
  Медынский Г.А. Религиозные влияния в русской литературе / Г.А. Медынский. – Москва, 1933. – 255 с.
1133525
  Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая / Е.Б. Поршнева. – М., 1991. – 218с.
1133526
  Илларионова Елена Владимировна Религиозные и социально-политические взгляды Джона Уиклифа : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Илларионова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
1133527
  Введенский С. Религиозные идеалы А.С. Пушкина / [соч.] С. Введенского. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – 46 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1899
1133528
  Будов А.И. Религиозные иллюзии на пороге жизни. / А.И. Будов. – М, 1980. – 111с.
1133529
  Омельченко Т.В. Религиозные каноны и принципы уголовного судопроизводства. Армянский судебник 1523 года // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 234-239.
1133530
  Никонов К.И. Религиозные концепции человека в современной борьбе идей / К.И. Никонов. – М, 1986. – 61с.
1133531
  Рыбакова Ольга Борисовна Религиозные корни российской культуры и ментальности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702


  Двойственность и противоречивость русской культуры и менталитета имеют не только естественные и исторические условия, но и религиозные корни. В статье рассматривается взаимодействие влияния православия и язычества на формирование российской культуры и ...
1133532
  Рыпенко Ю.Р. Религиозные культуры и обляди Азиатского Боспора (VI в. нд. э. -- нач. III в. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рыпенко Ю. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1133533
  Митрохин Л.Н. Религиозные культы США / Л.Н. Митрохин. – М., 1984. – 64с.
1133534
  Шамилев А.И. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления / А.И. Шамилев. – Грозный, 1963. – 57с.
1133535
  Шамиев А.И. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления. / А.И. Шамиев. – Грозный, 1963. – 57с.
1133536
  Трофимов Е.А. Религиозные объединения в политической системе России: политологический очерк // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 105-117. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1133537
  Ковальский Н.А. Религиозные организации и проблемы европейской безопасности и сотрудничества / Н.А. Ковальский. – Москва, 1977. – 64с.
1133538
  Цавликов Б.Х. Религиозные пережитки в осознании людей и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Цавликов Б. Х.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1958. – 18л.
1133539
  Танчер В.К. Религиозные пережитки и их преодоление / В.К. Танчер. – К, 1979. – 152с.
1133540
  Иванов С.Г. Религиозные предпосылки культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 2073-9702
1133541
  Стрельников И.Д. Религиозные представления индейцев гуарани бассейна р. Верхней Параны (Парагвай и Бразилия) / И.Д. Стрельников. – С. 293-339. – Сборник музея антропологии и этнографии, т. IX
1133542
  Бессонова С.С. Религиозные представления скифов / С.С. Бессонова. – Киев, 1983. – 138с.
1133543
  Валисевич И.С. Религиозные секты баптистов и иеговистов. / И.С. Валисевич. – 2-е изд. доп. – Иркутск, 1958. – 87с.
1133544
  Карденахлишвили Т.Д. Религиозные символы в рекламной коммуникации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 2073-9702


  Автор статьи указывает на основную цель применения религиозной символики - стремление рекламодателя продать товар. Рекламная коммуникация является фенотекстом и иллюзии (создаваемого образа товара). Рекламодатели применяют в реклам. коммуникации ...
1133545
  Киселев Г.С. Религиозные смыслы мира человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744
1133546
  Мезенцев В.А. Религиозные суеверия и их вред / В.А. Мезенцев. – М, 1959. – 224с.
1133547
  Павелкин П.А. Религиозные суеверия и их вред. / П.А. Павелкин. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 224с.
1133548
  Тащук В.Г. Религиозные таинства: что кроется за ними? / В.Г. Тащук. – Кишинев, 1984. – 138с.
1133549
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00312-7
[Т.] 1. – 1996. – 576 с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1133550
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00313-5
[Т.] 2. – 1996. – 627, [2] с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1133551
  Наумов Ю.В. Религиозные трансформации как динамические силы развития культуры и ее кризисов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  В статье религия представлена фундаментом культуры. Религиозные трансформации влияют как на рождение культуры, ее развитие, так и на ее кризисы. Триада "религия - культура - быт", в свою очередь, иерархически структурирует бытие человека и общества
1133552
  Сенюткина О.Н. Религиозные ценности в социально-политической жизни России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 107-117. – ISSN 0201-7083
1133553
  Василевич П.А. Религиозный аспект антиобщественного поведения и экстремизма: размышления к постановку проблемы // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1133554
  Миницкий Николай Иосифович Религиозный аспект сословно-классовой борьбы патрициев и плебеев в Древнем Риме : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Миницкий Николай Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1133555
  Рущинский Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков / Соч. Л.П. Рущинского. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1871. – [2], 337 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1871, кн. 3. – Библиогр.: с. 8-89
1133556
  Скороходова Татьяна Григорьевна Религиозный гуманизм Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 158-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1133557
  Апрелева В.А. Религиозный гуманизм в отечественной философии рубежа ХІХ - ХХ веков / В.А. Апрелева, В.И. Миллер // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1684-2626
1133558
  Волошко А. Религиозный дискурс в переписке Н. Гоголя и В. Жуковского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2075-1486
1133559
   Религиозный дурман развеивается. – Краснодар, 1962. – 10с.
1133560
  Козырев Ф.Н. Религиозный компонент духовно-нравственного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1133561
  Амирханян А.М. Религиозный контекст добра и зла в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 146-161. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1133562
  Москалец В.П. Религиозный культ: Особенности функционирования и пути преодоления / В.П. Москалец. – К., 1987. – 118с.
1133563
  Саркисян А.А. Религиозный моделизм и армянская церковь (на армян. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: / Саркисян А. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1133564
  Глаголев В.С. Религиозный модернизм и культура. / В.С. Глаголев. – М., 1988. – 63с.
1133565
  Бергер П. Религиозный опыт и традиция // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 123-136. – ISSN 0132-1625
1133566
  Винник Д.В. Религиозный опыт как объект психофизического исследования // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 58-76. – ISSN 1560-7488
1133567
  Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Спецкурс. / В.Г. Карцов. – Калинин
Ч. 1. – 1971. – 160 с.
1133568
  Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Спецкурс. / В.Г. Карцов. – Калинин
Ч. 2. – 1971. – 206 с.
1133569
  Климова С.М. Религиозный ренессанс в стране воинствующего атеизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 104-115. – ISSN 0236-2007


  Публикуется найденное в архиве неизвестное письмо архиепископа Луки (В.Ф. Войно Ясенецкого) Местоблюстителю Патриаршего престола Алексию, датируемое июлем 1944 года. В нем затрагиваются вопросы религиозной жизни в стране, предлагается программа ...
1133570
  Наковалова Ольга Религиозный туризм : $ 18 миллиардов - индустрии духовного туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 20-21 : фото
1133571
   Религиозный туризм : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-33 : Фото
1133572
  Малышева Д.Б. Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности: Развив. страны Азии и Африки в 70-80 гг. / Д.Б. Малышева. – М., 1991. – 191с.
1133573
  Космач П. Религиозный фактор в истории создания государственного герба США // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С.200-202.
1133574
  Пузырев Д.А. Религиозный фактор в международных отношениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 72-87. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1133575
  Милославская Е.В. Религиозный фактор в российско-чеченском конфликте // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 517-519
1133576
  Молотова Т.Л. Религиозный фактор в сохранении идентичности восточных марийцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 81-92. – ISSN 0869-5415
1133577
  Боден Р. Религиозный фактор во внешней политике СССР и советско-индонезийские отношения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0869-5687
1133578
  Третьяков Д. Религиозный фанатизм / Д. Третьяков. – Харьков : Пролетарий, 1929. – 65 с.
1133579
  Третьяков Д. Религиозный фанатизм / Д. Третьяков. – 2-е изд. – Харьков : Пролетарий, 1930. – 65 с.
1133580
  Сухейль Ф. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.169-174. – ISSN 0042-8744
1133581
  Кашаев Т. Религиозный экстремизм и влияние средств массовой информации // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 48-51
1133582
  Гальперин Б.И. Религиозный экстремизм: кто есть кто / Б.И. Гальперин. – К, 1989. – 131с.
1133583
  Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления / В.Н. Арестов. – Харьков, 1987. – 147с.
1133584
   Религиозое сектантство в Латвии 1920-1940. – Рига, 1964. – 216с.
1133585
  Шехтерман Е.И. Религия -- главный противник науки / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1965. – 75с.
1133586
  Ерышев А.А. Религия - враг равноправия и дружбы народов / А.А. Ерышев. – К., 1962. – 57с.
1133587
  Сарабьянов В. Религия - опиум народа / В. Сарабьянов. – Москва : Гаиз, 1937. – 32 с.
1133588
   Религия = Religion. History and the present : История и современность; Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, Э.Д. Эриашвили, А.И. Самсин, С.В. Тырин; Под ред. Ш.М. Мунчаева. – Москва : Культура и спорт. ЮНИТИ, 1998. – 264 с. – ISBN 5-85178-061-4
1133589
  Степанов Михаил Религия А.П. Чехова. – Саратов, 1913. – 58 с.
1133590
  Хаксли Д Религия без откровения / Д Хаксли. – М., 1992. – 60с.
1133591
  Яковлев Н.Н. Религия в Америке 89-х / Н.Н. Яковлев. – М, 1987. – 190с.
1133592
  Лисавцев Э.И. Религия в борьбе идей / Э.И. Лисавцев. – Москва, 1975. – 64с.
1133593
   Религия в век научно-технической революции. – Москва : Политиздат, 1979. – 184 с.
1133594
  Немировская Л.З. Религия в духовном поиске Толстого / Л.З. Немировская. – М., 1992. – 62с.
1133595
  Рахуба Т.Н. Религия в духовных исканиях Льва Толстого // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 37-41


  В статье рассматриваются религиозные искания Л.Н. Толстого. Его противоречия объясняются постоянным столкновением в нем двух стихий: художественной и рассудочной. Главным в его исканиях, как и в нынешних исканиях интеллигенции, остается любовь к ближнему
1133596
  Бондарев В.В. Религия в жизни и политике президента Обамы // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 153-172. – ISSN 2079-3359
1133597
  Пичуков В. Религия в жизни немцев белорусского Восточного Полесья в межвоенный период: люди и власть // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-65. – ISSN 1810-228Х
1133598
  Степанова С. Религия в искусстве = Братья Иосифа и серебряная чаша // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 34-35, 64. – ISSN 0130-7045


  Александр Андреевич Иванов (1806—1858) - русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна "Явление Христа народу"
1133599
  Токарев А С. Религия в истории народов мира / А С. Токарев. – Москва : Политиздат, 1964. – 559 с.
1133600
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1965. – 623 с.
1133601
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Изд.3-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во политической литературы, 1976. – 575 с. – (Сер. "Библиотека атеистической литературы")
1133602
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Москва, 1986
1133603
  Сухов А.Д. Религия в истории общества / А.Д. Сухов. – Москва, 1972. – 32с.
1133604
  Сухов А.Д. Религия в истории общества. / А.Д. Сухов. – М, 1979. – 96с.
1133605
  Панищев А.Л. Религия в культуре Древней Индии (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 2073-9702
1133606
   Религия в планах антикоммунизма. – М, 1970. – 222с.
1133607
   Религия в политической жизни США. – М, 1985. – 225с.
1133608
  Кант Иммануил Религия в пределах только разума / Иммануил Кант ; пер. с нем. [и предисл.] Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1908. – [302] с. разд. паг. – Экз. без обл.


  С. I-LXII: История происхождения и общая характеристика книги Канта "Религия в пределах только разума": (По ст. Карла Форлендера) На тит. л. Автограф. 1927 г.?
1133609
  Красиков А. Религия в России: свобода и ответственность // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2006. – № 1. – С. 145-149. – ISSN 0201-7083
1133610
  Вилла А. Религия в свете науки / А. Вилла. – Москва : Красная Новь, 1923. – 216 с.
1133611
  Шильдяшов И.М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание. / И.М. Шильдяшов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 207 с.
1133612
   Религия в современной борьбе идей. – Минск, 1987. – 32с.
1133613
  Белов А.В. Религия в современной идеологической борьбе / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Москва, 1971. – 63с.
1133614
  Великович Л.Н. Религия в современной идеологической борьбе / Л.Н. Великович. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 127 с.
1133615
  Айдын Религия в современном Азербайджане периода независимости / Айдын, Али-Заде // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 1 (247). – С. 50-70. – ISSN 1998-1813
1133616
  Берар П. Религия в современном мире / П. Берар. – М, 1979. – 144с.
1133617
  Белов А.В. Религия в СССР и буржуазные фальсификаторы / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Москва, 1970. – 32с.
1133618
  Тонконог О.В. Религия в экзистенциальной психотерапии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 111-114
1133619
  Шейнман М.М. Религия в эпоху империализма / М.М. Шейнман. – М, 1971. – 48с.
1133620
  Кривошеев Ю.В. Религия востояных славян накануне крещения Руси / Ю.В. Кривошеев. – Л., 1988. – 32с.
1133621
   Религия вчера и сегодня. – Махачкала, 1969. – 128с.
1133622
  Кондратьев А.В. Религия германских Фелькиш = оккультная ризома накануне рейха : история религий // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16
1133623
  Седова О.В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 131-139. – ISSN 0042-8779
1133624
  Кагаров Е.Г. Религия древних славян / Е.Г. Кагаров. – М, 1918. – 73с.
1133625
  Коростовцев М.А. Религия дредвнего Египта / М.А. Коростовцев. – Минск : Наука, 1976. – 336с.
1133626
  Бабий А.И. Религия и антикоммунизм / А.И. Бабий, М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1975. – 176с.
1133627
  Кубланов М.М. Религия и атеизм античного мира / М.М. Кубланов. – Л, 1966. – 56с.
1133628
  Каждан А.П. Религия и атеизм в древнем мире / А.П. Каждан. – М, 1957. – 343с.
1133629
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм в европейских социалистических странах / М.Е. Добрускин. – М, 1986. – 186с.
1133630
   Религия и атеизм в процессе развития советского общества. – Новосибирск, 1991. – 36с.
1133631
   Религия и атеизм Древней Греции. – М.-Л, 1956. – 44с.
1133632
   Религия и атеизм на Западе. – М.-Л, 1965. – 188с.
1133633
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность / Добрускин М.Е. – Харків : Компания СМИТ, 2005. – 276с. – ISBN 966-8530-39-X
1133634
  Матяс Д.М. Религия и атеизм о нравственном достинстве человека / Д.М. Матяс. – Минск, 1985. – 95с.
1133635
  Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1972. – 478с.
1133636
  Лисавцев Э.И. Религия и борьба идей в современном мире / Э.И. Лисавцев. – Москва, 1982. – 64с.
1133637
   Религия и борьба идей в современном мире. – М, 1983. – 47с.
1133638
  Носович В.И. Религия и быт / В.И. Носович. – М, 1962. – 80с.
1133639
  Ситников А. Религия и власть в меняющейся России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 135-144. – ISSN 0869-44435
1133640
  Федорович Н.В. Религия и война. / Н.В. Федорович. – Л., 1971. – 24с.
1133641
  Цвик И.Я. Религия и декаденство в России / И.Я. Цвик. – Кишинев, 1985. – 191с.
1133642
  Перовский Е.И. Религия и дети / Е.И. Перовский. – М., 1959. – 48с.
1133643
  Деков В.У. Религия и духовная культура общества / В.У. Деков. – М, 1989. – 42с.
1133644
  Байков Е.М. Религия и духовный мир человека / Е.М. Байков. – Саранск, 1972. – 160с.
1133645
  Горохова Н.Д. Религия и женщина / Н.Д. Горохова. – М., 1975. – 38с.
1133646
  Блинова Е.П. Религия и женщина / Е.П. Блинова. – Москва, 1976. – 64с.
1133647
   Религия и жизнь. – Махачкала, 1967. – 60с.
1133648
  Ануфриев Л.А. Религия и жизнь: вчера и сегодня. Сто ответов на вопросы верующих и неверующих / Л.А. Ануфриев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 239 с.
1133649
  Ануфриев Л.А. Религия и жизнь: вчера, сегодня, завтра.100 вопросов и ответов для верующих и неверующих / Л.А. Ануфриев. – Одесса, 1969. – 248с.
1133650
  Куроедов В.А. Религия и закон / В.А. Куроедов. – М, 1970. – 61с.
1133651
  Гольбах П. Религия и здравый смысл / П. Гольбах. – М., 1924. – 127с.
1133652
   Религия и идеологическая борьба. – М, 1974. – 168с.
1133653
  Турьинская Х.М. Религия и искусство в современном Камеруне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 55-57. – ISSN 0321-5075
1133654
  Лафарг П. Религия и капитал / П. Лафарг. – Москва : Огиз, 1937. – 232 с.
1133655
  Олещук Ф. Религия и классовая борьба / Ф. Олещук. – Москва : Госиздат, 1931. – 77 с.
1133656
  Розанов В.В. Религия и культура / В.В. Розанов. – М
Т. 1. – 1990. – 640с.
1133657
  Митрохин Л.Н. Религия и культура : (философские очерки) / Л.Н. Митрохин; РАН. Ин-т философии. – Москва, 2000. – 318 с. – ISBN 5-201-02030-5
1133658
  Русяева А.С. Религия и культура античной Ольвии / А.С. Русяева. – К, 1992. – 255с.
1133659
  Папкова И.А. Религия и международные отношения : состояние дисциплины в США // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 111-117
1133660
   Религия и межнациональные отношения. – Махачкала, 1990. – 163с.
1133661
   Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. – Москва : Наука, 1970. – 246 с.
1133662
  Светлов П.Я. Религия и наука / [соч.] П.Я. Светлова, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. Александро-Невского общества трезвости, 1912. – 217 с.
1133663
  Девятова С.В. Религия и наука / С.В. Девятова. – М, 1993. – 166с.
1133664
  Кудряшов В. Религия и национализм в вооруженных силах Ливии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 130-133
1133665
  Шуба А.В. Религия и национальные отношения / А.В. Шуба. – К., 1983. – 93с.
1133666
  Толстой Л.Н. Религия и нравственность // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.9-26
1133667
   Религия и общественная жизнь в Индии. – Москва : Наука, 1983. – 295 с.
1133668
   Религия и общественная мысль народов Востока. – М, 1971. – 264с.
1133669
   Религия и общественная мысть стран Востока. – М, 1974. – 336с.
1133670
  Малышева Д.Б. Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран, 70-80-е годы. / Д.Б. Малышева. – М., 1986. – 228с.
1133671
  Угринович Д.М. Религия и общество / Д.М. Угринович. – М, 1971. – 64с.
1133672
  Стойчев Т.С. Религия и общество. : Автореф... Доктора филос.наук: 625 / Стойчев Т.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1133673
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.1. – 1994. – 300с.
1133674
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.2. – 1994. – 204с.
1133675
  Долина Л.Ф. Религия и охрана природы / Л.Ф. Долина. – Дніпропетровськ, 2000. – 120 с. – ISBN 966-00-0158-4
1133676
  Смолянский Б.Л. Религия и питание / Б.Л. Смолянский, Ю.Г. Григоров. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 176c. – ISBN 966-7276-68-6
1133677
  Шехтерман Е.И. Религия и политика / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1970. – 44с.
1133678
  Митрохин Л.Н. Религия и политика / Л.Н. Митрохин. – М., 1991. – 77с.
1133679
  Рыбина М.В. Религия и политика в Нигерии: пути взаимодействия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 41-45. – ISSN 0321-5075
1133680
  Великович Л.Н. Религия и политика в современном капиталистическом обществе / Л.Н. Великович. – Москва, 1970. – 287с.
1133681
  Малышева Д.Б. Религия и политика в странах Восточной Африки / Д.Б. Малышева. – М., 1974. – 167с.
1133682
  Левченков А.И. Религия и право в философско- правовой концепции П.Д.Юркевича // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.73-78
1133683
  Луначарский А.В. Религия и просвещние / А.В. Луначарский. – М, 1985. – 542с.
1133684
  Кокин М.К. и Габинский Г.А. Религия и психические болезни / М.К. и Габинский Г.А. Кокин. – Орел, 1962. – 48с.
1133685
  Кокин М.К. и Габинский Г.А. Религия и психические болезни / М.К. и Габинский Г.А. Кокин. – 2-е. – М., 1969. – 39с.
1133686
  Романович В.В. Религия и психические болезни / В.В. Романович. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
1133687
  Воробьева М.В. Религия и религиозность в современной России // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-31
1133688
  Осипова О.В. Религия и риторика в трактатах Дионисия Галикарнасского // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-120. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1133689
  Пост Р. Религия и свобода слова: изображения пророка Мухаммеда // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 59-71. – ISSN 1812-7126
1133690
   Религия и совободомыслие в культурноисторическом процессе. – Санкт-Петербург, 1991. – 184с.
1133691
  Мчедлов М.П. Религия и современность / М.П. Мчедлов. – Москва, 1982. – 272с.
1133692
  Коломиец Татьяна Герасимовна Религия и современность : (Модернизация религии): Библиогр. указ. / Коломиец Татьяна Герасимовна, Успенская Галина Павловна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : ОГНБ, 1983. – 35с. – (Новые книги / Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького)
1133693
  Танчер В.К. Религия и современный мир / В.К. Танчер. – Киев, 1985. – 48 с.
1133694
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – Спб
1. – 400с.
1133695
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – М : Шиповник
Т. 2. – 398 с.
1133696
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – М : Шиповник
Ч. 1. – 1904. – 228 с.
1133697
  Акопов Э.Л. Религия и социалистическая действительность / Акопов Э.Л. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1958. – 32 с.
1133698
  Павлов Ю.М. Религия и социальная структура общества / Ю.М. Павлов. – М., 1970. – 43с.
1133699
  Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. / Д.Е. Фурман. – М., 1981. – 256с.
1133700
  Узков И.Н. Религия и труд / И.Н. Узков. – М., 1960. – 32с.
1133701
  Шахнович М.И. Религия и трудовая деятельность человека / М.И. Шахнович. – Москва, 1975. – 64с.
1133702
  Крывелев И.А. Религия и церкви в современном мире / И.А. Крывелев. – М., 1961. – 190с.
1133703
  Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии / Я.Я. Вейш. – Москва, 1976. – 181с.
1133704
  Лившиц Г.М. Религия и церковь в истории общества / Г.М. Лившиц. – Минск, 1980. – 351с.
1133705
   Религия и церковь в истории России. – М, 1975. – 255с.
1133706
   Религия и церковь в капиталистических странах. – М, 1977. – 364с.
1133707
  Павлов В.Л. Религия и церковь в мировоззрении и жизни Льва Толстого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 127-136
1133708
  Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины ХIХ в. / А.А. Кислова. – М., 1989. – 238с.
1133709
  Лившиц Г.М. Религия и церковь в прошлом и настоящем / Г.М. Лившиц. – Минск, 1961. – 233с.
1133710
  Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве / В.А. Куроедов. – Москва : Политиздат, 1981. – 263с.
1133711
  Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе / В.А. Куроедов. – М, 1984. – 256с.
1133712
   Религия и церковь в современную эпоху. – М, 1976. – 328с.
1133713
  Великович Л.Н. Религия и церковь в США / Л.Н. Великович. – Москва, 1978. – 144с.
1133714
  Романчук И.С. Религия как идеологическая основа государственной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-85. – ISSN 0132-0769
1133715
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – М, 1972. – 143с.
1133716
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – 2-е изд. – М, 1973. – 144с.
1133717
  Виситаев С.Б. Религия как превратная форма культуры : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Виситаев С.Б. ; РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 19 с.
1133718
  Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. / Б.А. Лобовик. – К, 1982. – 96с.
1133719
  Шамансурова К.Э. Религия как стратегия совладающего поведения в период онкологического заболевания // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-150
1133720
  Архангельский А.М. Религия как форма общественного сознания / А.М. Архангельский. – Свердловск, 1955. – 27с.
1133721
  Куликов Л.А. Религия как форма общественного сознания / Л.А. Куликов. – М., 1960. – 47с.
1133722
  Лазутка В.А. Религия как форма фантастического отражения действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Лазутка В.А.; Вильнюс. гос. ун-т. Каф. диалектич. и ист. материализма. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1133723
  Сарач М.С. Религия крымских караев (караимов) : от шаманизма до философско-религиозного учения Анана бен Давида / М.С. Сарач. – Париж : [б. в.], 1996. – 169, [2] с. – На обкл. зазнач. назва серії. – (Караимская народная энциклопедия ; Т. 2 : Вера и религия)
1133724
  Кормышева Э.Е. Религия Куша / Э.Е. Кормышева. – Москва : Наука, 1984. – 264с.
1133725
  Миргородский А.А. Религия любви Семена Франка // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 1728-3671
1133726
  Гемуев И.Н. Религия народа манси. / И.Н. Гемуев, А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. – 191с.
1133727
   Религия первобытного общества в свете современных данных. – Л, 1984. – 153с.
1133728
  Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху : Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев / А.С.Русяева ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Стилос, 2005. – 559 с. : іл. – ISBN 966-8518-43-8
1133729
  Спеваковский А.Б. Религия синто и войны / А.Б. Спеваковский. – Л., 1987. – 109с.
1133730
  Столяр М. Религия советской цивилизации / Марина Столяр. – Киев : Стилос, 2010. – 178 с. – ISBN 978-966-8009-93-8
1133731
  Маторин Н. Религия у народов Волжко-Камского края прежде и теперь / Н. Маторин. – Москва : Безбожник, 1929. – 176 с.
1133732
  Кузнецов А.И. Религия у семантическом пространстве личности // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 58-67. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1133733
  Кожевников В.А. Религия человекобожия у Фейербаха и Конта / [Соч.] В. Кожевникова. – Москва : Сергиев Посад ; изд. Религ.-филос. б-ка, 1913. – 49 с.
1133734
  Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований / А.Ф. Анисимов. – М-Л, 1958. – 236с.
1133735
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург : Academia, 1922. – 134, II с.
1133736
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Томск : Водолей, 1996. – 160с. – ISBN 5-7137-0043-7
1133737
  Тимофеев В.Д. Религия, верующие, жизнь / В.Д. Тимофеев. – М. : Политиздат, 1974. – 62 с.
1133738
  Клочков В.В. Религия, государство и право / В.В. Клочков. – М., 1978. – 287с.
1133739
  Скворцов-Степанов Религия, духовенство, его доходы, его проклятия и благословения / Скворцов-Степанов. – Полтава : 1-я советская тип., 1919. – 86 с.
1133740
  Скворцов-Степанов Религия, духовенство, его доходы. / Скворцов-Степанов. – М-ПГ., 1918. – 112с.
1133741
  Войтко В.И. Религия, ее социальная сущность и возникновение / В.И. Войтко. – Київ, 1961. – 31с.
1133742
   Религия, как предмет изучения, 1897. – 17 с. – Отд.отт. из : "Божественный вестник", № 7, 1897
1133743
   Религия, личность, общество. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1990. – 387 с.
1133744
  Володарская Э.Ф. Религия, мораль и нравственность в произведениях Шекспира: лингвокультурологический анализ // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 40-52. – ISSN 1562-1391
1133745
   Религия, общество и государство в 20 веке. – М, 1991. – 143с.
1133746
  Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир - Обществе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.7-21. – ISSN 0321-2017
1133747
  Ленин В.И. Религия, церковь и партия / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 93с.
1133748
  Вульфсон Б.Л. Религия, церковь, образование // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1133749
  Муртазин М.Ф. Религия, школа, общество: мусульманский взгляд // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 79-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1133750
  Розанов В.В. Религия. Философия. Культура / В.В. Розанов; Сост. и вступ. статья А.Н. Николюкина. – Москва : Республика, 1992. – 397с. – ISBN 5-250-01732-0
1133751
  Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления / И.Н. Яблоков. – Москва, 1982. – 64 с.
1133752
   Реликвии Великого Октября. – Ташкент, 1989. – 178с.
1133753
  Лошак В.Г. Реликвии подвига : [о Н.И. Кузнецове] / В.Г. Лошак. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 203 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1133754
  Эса Реликвия / Эса, де Кейрош. – М, 1963. – 391с.
1133755
  Яковлев Ю.Я. Реликвия / Ю.Я. Яковлев. – М., 1972. – 287с.
1133756
  Уильямс А.Р. Реликвия времен золотой лихорадки : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 34 : Фото
1133757
  Головачев В.В. Реликт / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1982. – 287с.
1133758
  Жарова И. Реликтовая профессия "Сточно требуются квалифицированные кадры" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 26 - 27. – ISSN 1727-4893
1133759
  Чаругин В.М. Реликтовое излучение / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1133760
   Реликтовое озеро Могильное. – Ленинград : Наука, 1975. – 298с.
1133761
  Плис А.С. Реликтовые беспредложные синтаксические конструкции в славянском переводе Евангелия от Луки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 105-114. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1133762
  Скуодис В.П. Реликтовые карстово-суффозионно-эрозионные провалы на примере долины р Даугавы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Скуодис В.П.; Производ.и науч-исслед.ин-т.по инж.изыскан.в строит. – М, 1968. – 23л.
1133763
  Къайбулла Ш. Реликтовые представления о родильных обрядах и ритуалах // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 86-87
1133764
  Куренцова Г.Э. Реликтовые растения Приморья. / Г.Э. Куренцова. – Л., 1968. – 72с.
1133765
  Юрцев Б.А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. / Б.А. Юрцев. – Новосибирск, 1981. – 168с.
1133766
  Сафонова Г.И. Реликтовые структуры в углеводородах нефтей различных стратиграфических подразделений / Г.И. Сафонова. – М., 1980. – 260с.
1133767
  Изосимова А.Н. Реликтовые углеводороды в органическом веществе и нефтях Западной Якутии / А.Н. Изосимова, О.Н. Чалая. – Новосибирск, 1989. – 123с.
1133768
  Винтерголлер Б.А. Реликты вокруг нас / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1984. – 88с.
1133769
  Ганина Н.А. Реликты готской апеллятивной лексики в латинских памятниках // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 106-117. – ISSN 0373-658Х
1133770
  Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX - начало XX в.) / А.Т. Толеубаев. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 213 с.
1133771
  Мухиддинов И. Реликты доисламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира (XIX- начало XX в.) / И. Мухиддинов. – Душанбе, 1989. – 98 с.
1133772
  Снесарев Г.П. Реликты домусльманских верований и обрядов у узбеков Хореэма / Г.П. Снесарев. – Москва, 1969. – 336с.
1133773
  Положий А.В. Реликты третичных широколиственных лесов во флоре Сибири. / А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина. – Томск, 1985. – 158с.
1133774
  Лактіонова-Білоус Реліабілізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1133775
   Релігація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888. – ISBN 966-316-069-1
1133776
  Кисельов О.С. Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 10-15
1133777
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Hаукове видання / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1994. – 168с.
1133778
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1995. – 256с. – ISBN 5-12-004810-2
1133779
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 250с. – ISBN 966-00-0156-8
1133780
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський. – Київ : Вілбор, 1997. – 480с. – ISBN 966-7247-01-5
1133781
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Київ : Освіта, 1997. – 239с. – ISBN 966-04-0024-1
1133782
   Релігієзнавство : Hавч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – ISBN 966-7302-48-2
1133783
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 4-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 1998. – 336с. – ISBN 966-00-0452-4
1133784
   Релігієзнавство : Навч. посіб. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 496 с. – ISBN 966-7302-73-3
1133785
   Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, П.В. Мельник, Т.Г. Горбаченко, Л.І. Гурська; Лубський В.І., Мельник П.В., Горбаченко Т.Г., Гурська Л.І.; Держ. подат. адм. України; Укр. фінанс.-економ. ін.-т. – Київ, 1999. – 482с. – ISBN 966-7257-14-2
1133786
  Гудима А.М. Релігієзнавство : навчально-методичний посібник для студентів вищих мед. навч. закладів / А.М. Гудима. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 328с. – ISBN 966-7364-49-6
1133787
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 5-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 2000. – 352с. – ISBN 966-00-0593-8
1133788
  Ходькова Л.П. Релігієзнавство : Навчальний посібник / Л.П. Ходькова; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичн. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2000. – 312с. – ISBN 966-7760-15-4
1133789
   Релігієзнавство : навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 496 с. – ISBN 966-7784-42-8
1133790
   Релігієзнавство : Підручник для студ.вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2000. – 350 с. – ISBN 966-642-012-0


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1133791
   Релігієзнавство : Підручник. – Київ : Академія, 2000. – 408с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-071-X
1133792
   Релігієзнавство : програма, плани семінар. занять, метод. рекомендації з вивчення курсу для студ. гуман. факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 36с.
1133793
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-008-9
1133794
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2002. – 432 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-00-3
1133795
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 6-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0020-0
1133796
  Черній А.М. Релігієзнавство : Навч.посібник / А.М. Черній, А.І. Лахно; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 288с. – ISBN 966-7942-50-3
1133797
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2003. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1133798
  Черній А.М. Релігієзнавство : Посібник / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2003. – 325с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х


  Містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства - предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1133799
  Яроцький П.Л. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Л. Яроцький; Київськ. ун-т туризму , економіки і права. – Київ : Кондор, 2004. – 308с. – ISBN 966-7982-56-4
1133800
  Кислюк К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народна українська академія. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 646с. – ISBN 966-7982-36-Х
1133801
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / [А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Каф. гуманіт. дисцилін. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 269, [1] с., [13] арк. кольор. іл., включ. обкл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. рік вид.: 2003. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 966-7979-32-6
1133802
  Абрамович С.Д. Релігієзнавство : підручник / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2004. – 528 с. – ISBN 966-95845-9-0
1133803
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2005. – 432с. – Шифр дубл. 2 Лубс. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1133804
  Черній М А. Релігієзнавство : Навчальний посібник / М А. Черній. – Київ : Академвидав, 2005. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х
1133805
   Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. нгавч. закл. / А.М. Колодний, О.М. Скиртач, Л.І. Мозговий, О.Л. Творіна, О.Г. Алієва, Д.Е. та ін. Муза; МОНУ; Слов"янський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-228-9
1133806
   Релігієзнавство : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Львів : Новий світ, 2006. – 328с. – Шифр дубл.2Релі(доп. по каб). – ISBN 966-7827-60-7
1133807
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2006. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1133808
  Абрамович С.Д. Релігієзнавство : підручник [для студентів ВНЗ] / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2006. – 512 с. – Бібліогр.: с. 498-507, на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 966-95845-9-0
1133809
  Юрій М.Ф. Релігієзнавство : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2006. – 408с. – ISBN 966-8379-06-3
1133810
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. перероб. та випр. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 271, [1] с., [12] арк. кольор. фот. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252 та в тексті. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-045-7
1133811
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для студ. вищ. навч. закладів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер ; МОНУ ; Народна Українська академія. – Київ : Кондор, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-351-132-0
1133812
  Сидоренко О.П. Релігієзнавство : підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, Т.Є. Посполітак та ін. ; за ред. О.П. Сидоренка. – Київ : Знання, 2007. – 468с. – (Вища овіта 21 століття). – ISBN 966-346-201-9
1133813
  Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 380 с. – ISBN 978-966-00-0635-5
1133814
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер : Сер. засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-8226-61-8
1133815
   Релігієзнавство : підручник / Сидоренко О.П., Корлюк С.С., Посполітак Т.Є., Постоян Т.Г., Філянін М.С.; за ред. О.П. Сидоренка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 471с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-439-8
1133816
  Черній А.М. Релігієзнавство : підручник / А.М. Черній. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2008. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-64-9
1133817
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; КНУТШ. – 3-є вид., перероблене. – Київ : Київський університет, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-439-058-0
1133818
   Релігієзнавство : підручник / Вовк В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Вовк, Б.Ф. Чміля. – Київ : Атіка, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-326-345-8
1133819
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Вандишев В.М. – Київ : Кондор, 2009. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в кінці тем. – ISBN 978-966-351-247-1
1133820
  Прибутько П.С. Релігієзнавство : посібник для підгот. до іспитів / П.С. Прибутько. – 3-тє вид., стер. – Київ : Паливода А.В., 2009. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-139-8
1133821
   Релігієзнавство : підручник [для вищих навчальних закладів] / В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська, А.І. Яковенко ; за ред. Лубського В.І. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та с. 446-447. – ISBN 978-611-01-0120-2
1133822
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2010. – 423 с. – ISBN 978-966-346-724-5
1133823
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-314 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-911-9
1133824
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-021-9
1133825
  Яртись А.В. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2012. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-956-0
1133826
  Косьмій О.М. Релігієзнавство : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. – Бібліогр.: с. 23-25
1133827
   Релігієзнавство України : [колективна монографія : в 2-х кн.] / Укр. асоціація релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; [за наук. ред. А. Колодного]. – Київ : Українська Асоціація релігієзнавців. – ISBN 966-531-202-2
Кн. 2 : Релігієзнавча наука років незалежності. – 2010. – 260 с.
1133828
   Релігієзнавство: освітньо-професійний комплекс : напрям підготовки 0301 - філософія: спеціальність - релігієзнавство: (6.030100; 7030102; 8.030102): навчально-методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2006. – 359с. – ISBN 966-594-725-7
1133829
  Присухін С.І. Релігієзнавство: хрестоматія : навч.-метод. посібник / С.І. Присухін ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-483-329-2
1133830
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза в кримінальному провадженні: особливості проведення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 24-27
1133831
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза державно-релігійних відносин: світовий та вітчизняний досвід проведення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 234-244
1133832
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза як складова сучасного практичного релігієзнавства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 14-17


  В статті розглядаються особливості релігієзнавчої експертизи в сфері практичного релігієзнавства. Робиться висновок, що визначальним у практичному вимірі релігієзнавчої експертизи є характер підходу до релігії та загальне розуміння природи, цінності та ...
1133833
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 172-221
1133834
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133835
  Завадка Б. Релігієзнавча лектура в особистій бібліотеці Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 124-143. – ISBN 978-966-02-4721-5
1133836
  Горєвой Д. Релігієзнавча спадщина Івана Франка (до 100-літніх роковин від смерті) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7379-86-5
1133837
  Кондратьєва І.В. Релігієзнавчий аналіз особливостей ідентифікації інституцій орієнтального християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-49


  В статті розглядаються особливості ідентифікації інституцій Орієнтального Християнства на основі конфесійного та академічного висвітлення проблеми їх виникнення та існування.
1133838
  Швед З.В. Релігієзнавчий аспект інтерпретацій свободи в філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається феномен свободи в його сучасній філософській інтерпретації. В контексті протиставлення позитивної та негативної свободи автор доходить висновку, що позитивна свобода найповніше розкривається в системі морального припису яким ...
1133839
  Пасічник О.С. Релігієзнавчий здобуток Володимира Танчера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 31-35


  Піддаються аналізу ідеї відомого українського релігієзнавця радянського періоду В. Танчера, що викладені в його роботах "Критика соціального фідеїзму", "Про походження релігії" та "Руське православ"я (критичні нариси)", робляться висновки про вплив ...
1133840
   Релігієзнавчий словник. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 392 с. – ISBN 9665290053
1133841
  Предко О.І. Релігієзнавчі можливості трансперсональної психології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 206-208
1133842
  Баранівський В.Ф. Релігієзнавчі проблеми військово-соціального управління : монографія / В.Ф. Баранівський, П.С. Прибутько. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 312 с. – Термінол. словник: c. 290-312. – Бібліогр.: c. 306-312. – ISBN 978-966-2246-40-7
1133843
  Гаюк В. Релігієзнавчі студії Миколи Андрусяка (1902-1982 рр.) / В. Гаюк, І. Паламар // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 762-780. – ISBN 966-7379-70-1
1133844
  Майданевич Л.О. Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні в ісламському світі існують відмінності пов"язані з дотриманням тих чи інших релігійно-правових шкіл мусульманського права. Релігієзнавча експертиза в мусульманських країнах обумовлює своїм висновком практичне вирішення соціально значущих ...
1133845
  Муллокандова О.М. Релігієзнавчо-правові аспекти міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 169-171
1133846
  Єрмановська Г.Е. Релігії народів світу / Г.Е. Єрмановська. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 319, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97340-6-8
1133847
  Степовик Д. Релігії світу / Д. Степовик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 112 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4656-4
1133848
   Релігії світу. – Київ : Махаон-Україна, 2005. – 260с. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-552-X
1133849
  Шугаєва Л.М. Релігії світу : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Шугаєва. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-024-0
1133850
  Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : gосібник з релігіїзнавства і сектознавства / Д. Степовик. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 248 с. – (Бібліотека українця)
1133851
  Паращєвін М. Релігійна активність в сучасному інформаційному просторі як показник соціальної значущості релігії // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 159-162


  В сучасному інформаційному просторі міститься найрізноманітніша тематична інформація, зокрема пов’язана з релігією. Водночас попит на релігійну інформацію в ЗМІ є доволі обмежений. Такий факт можна розглядати як один з показників місця релігії в ...
1133852
  Кириченко В.Г. Релігійна антропологія та філософія В. Зіньківського (1881-1962 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 212-215. – ISSN 2076-1554
1133853
  Пасічник О.С. Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 91-95. – ISSN 2312-4342
1133854
  Тарнопольська І.О. Релігійна блротьба у Західній Європі і Центральній Європі XVI-XVII ст.: первинні витоки сучасних демократичних ідей // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 75-85. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1133855
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в контексті психоаналітичного осмислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 24-28


  У статті аналізуються різні моделі психоаналітичної інтерпретації віри. Детально обґрунтовується алгоритм віри в інтерпретаційних психоаналітичних техніках З. Фройда (класичний психоаналіз), К. Юнга (аналітична психологія), Е. Фромма (гуманістичний ...
1133856
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в осмисленні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 109-111
1133857
  Дубровський Р. Релігійна віра як джерело поетичної творчості Галини Гордасевич
1133858
  Предко О.І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема релігійної віри як екзистенційного конструкту формування цілісної особистості, її світоглядних настанов та діяльності. Підкреслюється, що екзистенційний потенціал релігійної віри уможливлює віднаходження людиною тієї ...
1133859
  Товбін К.М. Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини і хід сучасного процесу гальванізації релігій та духовних традицій. Базуючись на методології Традиціоналістської школи, автор формулює дефініції пострелігії як імітаційної діяльності, яка зводить традиційну духовність ...
1133860
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
1133861
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1133862
  Папазова А. Релігійна діяльність єзуїтів у східнослов"янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
1133863
  Кочарян С.Г. Релігійна діяльність харківських вірмен (1917-1938) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-47
1133864
  Бойко А.А. Релігійна журналістика : підручник / Алла Бойко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 305, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-301, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-867-8
1133865
  Козиряцька С.А. Релігійна журналістика в Україні: огляд періодичних видань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 67-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1133866
  Бикова Т. Релігійна і культурна політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1133867
  Калач В. Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 63-65


  В статті аналізується проблема релігійності українців у контексті соціокультурних трансформацій.
1133868
  Шевченко С. Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 290-293. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1133869
  Привалко Т. Релігійна ідентичність у соціокультурному просторі Києва другої половини XIX ст. (за матеріалами газети "Киевлянин") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 189-191. – ISSN 2076-1554
1133870
  Недавня О. Релігійна ідентичність українських греко-католиків: історичні віхи розвитку // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 469-481. – ISSN 2523-4234
1133871
  Калач В. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій. The religions identities in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
1133872
  Калач В.М. Релігійна ідентичність українців: цивілізаційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 14-16
1133873
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність як предмет релігієзнавчої рефлексії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.102-106. – ISSN 1728-9343
1133874
  Яковець Л.М. Релігійна ідентичність як умова націєствердження в транзитному суспільстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 56-59
1133875
  Фесенко А.М. Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в ІІ пол. 60-х - 80-ті рр. ХХ ст. / А.М. Фесенко, І.В. Папаяні // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 245-261. – ISSN 2075-1443
1133876
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині у ІІ пол. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 210-217. – ISSN 1728-3671
1133877
  Маєвська О. Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Мігеля де Унамуно // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 115-119. – ISSN 2307-2261
1133878
  Задоянчук О.О. Релігійна комунікація в протестантизмі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 74-75
1133879
  Петрушкевич М.С. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Острозька академія, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 388-407 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-58-1
1133880
  Ломачинська І.М. Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 192-194
1133881
  Мороз В.Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 93-97


  Проаналізовано види релігійної комунікації (повчальна, проповідницька, заповітна, настановча, прогно стична, прогностично-констатуюча) та особливості її функціонування в біблійних текстах. Звернено увагу на проблему дослідження повчальної комунікації ...
1133882
  Васильєва І.В. Релігійна культура і релігійна діяльність: методологічні аспекти дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 31-40
1133883
  Ющишин О.І. Релігійна культура та її найвища цінність в епоху сучасних загальнокультурних трансформацій // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 163-167. – ISSN 1728-3671
1133884
  Сідоркіна О.М. Релігійна культура у житті сучасного українського суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 108-111. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1133885
  Кришмарел В.Ю. Релігійна культура як складник історії України: основні поняття // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 67-75. – ISSN 2411-1317
1133886
  Звонок О.А. Релігійна культура як складова духовної культури людства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 193-195. – ISSN 2076-1554
1133887
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 26-29
1133888
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка / І. Баран, Т. Хомич // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 61
1133889
  Кривцун Г. Релігійна лексика і біблеїзми в системі індивідуального стилю В. Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 236-240. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1133890
  Кузь О. Релігійна ментальність радянської людини // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 512-520. – ISBN 966-7379-92-11
1133891
  Горболіс Л. Релігійна мораль і теорія "чесності з собою" у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 81-85. – ISBN 966-594-246-8
1133892
  Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях / В. Бодак. – Київ, 2000. – 197с. – ISBN 966-7569-08-Х
1133893
  Кисельов О. Релігійна обрядовість в осмисленні марксистського релігієзнавства радянської України (1980-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 664-672
1133894
  Свободний П.П. Релігійна обрядовість: суть, мотиви дотримання, шляхи подолання. / П.П. Свободний, А.О. Калінчук. – Київ, 1988. – 47с.
1133895
  Горовий В.М. Релігійна обрядовність: тенденції змін і шляхи подолання / В.М. Горовий. – К, 1985. – 33с.
1133896
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. – Бібліогр.: л. 187-215
1133897
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1133898
  Гаюк І. Релігійна ососбистість та криза сучасної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 196-203. – ISBN 966-7379-92-11
1133899
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
червень (презентаційне число). – 2000
1133900
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1/2. – 2000
1133901
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 3. – 2000
1133902
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 4. – 2000
1133903
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1133904
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
1133905
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
1133906
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 3. – 2002
1133907
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 4. – 2002
1133908
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 5. – 2002
1133909
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 6. – 2002
1133910
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 7. – 2002
1133911
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 8/9. – 2002
1133912
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 10. – 2002
1133913
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 11. – 2002
1133914
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 12. – 2002
1133915
  Войцехівська Ірина Релігійна періодика - джерело історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 298-302. – ISSN 0869-3595
1133916
  Бондарчук П.М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості й тенденції змін (середина 1940-х - середина 1980-х рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
1133917
  Ніколаєць Ю.О. Релігійна політика в УРСР другої половини 40-х - першої половини 60-х років ХХ ст. у дослідженнях вітчизняних учених // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 104-109. – ISBN 966-614-021-7
1133918
  Дробот М. Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 43-55
1133919
  Вишневський С. Релігійна політика німецької влади до православних та мусульман м. Євпаторія за матеріалами газети "Євпаторійські відомості" ("Визволення") 1941 - 1944 рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 11-14


  Проаналізовано розвиток релігійного життя м. Євпаторія під час німецької окупації Криму (1941–1944). Розглянуто основні відновлені культові споруди та діючі в місті релігійні громади.
1133920
  Петречко О. Релігійна політика римського уряду в добу принципату (I-II століття н. е.): традиційні та чужоземні культи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-38. – (Серія історична ; Вип. 44)
1133921
  Орлов В.М. Релігійна політика Російської імперії щодо неправославних християнських об’єднань і їх діяльність в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: українська радянська історіографія 1950-х – першої половини 1980-х рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 264-266. – ISSN 2218-4805
1133922
  Рибак А.І. Релігійна політика суверенної держави у політичних концепціях Організації українських націоналістів 1940-1950-х років // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1133923
  Скакальська І.Б. Релігійна православна освіта в Кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 16-22. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1133924
  Пастушенко О.В. Релігійна преса і періодика України як об"єкт дисертаційних досліджень (2001-2013) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 480-493. – ISSN 2222-4203
1133925
  Афанасьєва В.В. Релігійна преса сучасної України: методика міждисциплінарного дослідження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті авторка представляє можливості міждисциплінарного дослідження на прикладі вивчення релігійної преси сучасної України як історичного джерела.
1133926
  Крючкова Н.Д. Релігійна преса ХІХ-ХХ ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 181-185. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1133927
  Музика Т. Релігійна природа творчого мислення Василя Барки: ціннісний аспект (на матеріалі роману "Спокутник і ключі землі") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 127-132. – ISSN 2307-2261
1133928
  Кірносова Н.А. Релігійна проблематика в творах Ши Т"єшена // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 60-63
1133929
   Релігійна психологія і формування науково-атеїстичного світу. – К, 1973. – 230с.
1133930
  Кондратьєва І.В. Релігійна психологія та релігійна ідеологія як складові існування релігії / І.В. Кондратьєва, В.І. Кондратьєва // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 125-127
1133931
  Кушнір Г.О. Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка в контексті необхідності реформації українського суспільства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 82-83
1133932
  Ципердюк І.М. Релігійна публіцистика Єпископа Софрона Мудрого в ефірі української редакції радіо "Ватикан" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 98-99
1133933
  Пташник-Середюк Релігійна самоідентифікація студенства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 303-313. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1133934
  Онищук С. Релігійна самоідентифікація української молоді (на матеріалах міста Києва) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 81-82
1133935
  Сапеляк О. Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 425-430. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У цій статті аналізується проблема релігійної свідомості в середовищі парагвайців українського походження, збереження українських традицій у їх родинному та громадському житті. Заторкнуто питання практичного використання історичного досвіду діяльності ...
1133936
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Сідоркіна О.М. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліографія л. 185-207
1133937
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 11 назв
1133938
  Бондарчук П.М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940-1980 - і роки): повсякденні прояви, трансформації / Бондарчук П.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 321, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 314-320. - Сер. засн. 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 263-313. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань / голов. ред. В.А. Смолій). – ISBN 978-966-02-6684-1
1133939
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість у контексті сучасних соціальних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1133940
  Золотухіна В.В. Релігійна свідомість: формування фанатизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1133941
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-184-4
Том 1 : Богословські аспекти. – 2000. – 428с.
1133942
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-237-9 (2)
Том 2 : Правничі аспекти. – 2001. – 376с.
1133943
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1133944
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2010. – 209 л. – Бібліогр. : л. 190-209
1133945
   Релігійна свобода у демократичному суспільстві: правові, релігійні та філософські аспекти у конституційній теорії та в реальності / Артємьєв А.І. [та ін.]. – Рівне : Баришев К.В., 2011. – 192 с. – ISBN 978-3-643-99928-3
1133946
   Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст) : науковий щорічник. – Київ. – ISBN 966-7742-00-8
№ 4. – 2000
1133947
   Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії : Науковий щорічник. – Київ, 1999. – 178с. – ISBN 966-02-1319-0
1133948
  Білик К.А. Релігійна семантика в поетичній картині світу Р.М. Рільке // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 10-21


  Статтю присвячено особливостям репрезентації художнього концепту БОГ у поетичній картині світу Р.М. Рільке. Продемонстровано гетерогенну природу концепту, розглянуто його грані, які споріднюють цей концепт із міфологічною картиною світу.
1133949
  Остащук І.Б. Релігійна символіка : навчальний посібник / Іван Остащук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, кафедра релігієзнавства і теології. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-1521-19-2
1133950
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінематографі (на прикладі фільму "Тепло наших тіл") // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – C. 10-13


  В статті проаналізовано кінофільм "Тепло наших тіл" на предмет наявності в ньому релігійної символіки. В результаті можна говорити про явно виражені гностичні та християнські символи в цьому фільмі. Це, насамперед, поділ людей на три види (згідно з ...
1133951
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінофільмі "Шоу Трумана" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 31-34
1133952
  Смольницька О. Релігійна символіка в поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): проблема ієротопії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 138-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1133953
  Гуменюк Т.Г. Релігійна ситуація в західних областях УРСР у працях українських істориків (1944-1953 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 110-115. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1133954
  Левчук В.Г. Релігійна ситуація в сучасному світі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (419/420), листопад. – C. 4-9
1133955
  Турій Олег Релігійна ситуація в Україні // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 46-57
1133956
  Висовень О. Релігійна ситуація в Україні (кінець ХVІ – початок ХVII ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 63-68. – ISSN 2309-9356


  У статті простежено вплив Берестейської міжцерковної унії на релігійну ситуацію в Україні кінця ХVІ - початку ХVII ст. Доведено, що Берестейська між церковна унія замість того, щоби стабілізувати конфесійну ситуацію в Київській митрополії, навпаки, не ...
1133957
  Любіцева О.О. Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-32. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1133958
  Ломака І.І. Релігійна ситуація в Україні у контексті політичної модернізації суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.696-702. – ISSN 1563-3349
1133959
  Арістова А.В. Релігійна ситуація в Україні: етапи розвитку і обриси майбутнього // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-7
1133960
  Гербеєва І.М. Релігійна складова духовного життя єврейських громад Херсонської губернії у другій половині XIX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 83-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1133961
  Валкевич О.М. Релігійна складова легіонерського руху в Румунії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 11-13
1133962
  Кузьмова О. Релігійна складова системи безпеки // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 371-375
1133963
  Шевченко С.А. Релігійна складова соціально-політичної інтеграції ЄС: проблеми та перспективи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 168-172. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Здійснено аналіз країн Європи з позиції релігійної різноманітності. Проаналізовано особливості динаміки розвитку релігійних конфесій в окремих регіонах Європи і в межах Європейського Союзу."
1133964
  Бібік О.М. Релігійна складова японського естетичного світосприйняття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 13-16. – ISSN 1996-5931
1133965
  Середа Г.В. Релігійна соціологія, особливості її вияву // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 119-121
1133966
  Драпогуз В.П. Релігійна та гуманітарна картини світу: точки перетину світоглядів // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 5-8


  Розглянуто світоглядні інтенції релігійної та наукової гуманітарної картини світу, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано нагальну потребу у більш детальному, аналітичному співставленні ...
1133967
  Жадько К.В. Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 225-244. – ISSN 2072-1692
1133968
  Полякова А.І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 160-175
1133969
  Комінко Ю.М. Релігійна тематика на сторінках українських загальнонаціональних ви // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 69-73


  У статті досліджено характер висвітлення релігійно-церковного життя в Україні на сторінках провідних загальнонаціональних видань, визначено основні завдання ЗМІ у цьому напрямі, встановлено жанровий та тематичний діапазони публікацій на релігійні ...
1133970
  Пашук В. Релігійна тематика у перших виданнях товариства "Просвіта" 1868-1871 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 217-235. – ISBN 966-7379-70-1
1133971
  Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 755-761. – ISBN 966-7379-70-1
1133972
  Дундяк І. Релігійна тематика у творчості Володимира Федька // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 14-24. – ISSN 0236-4832
1133973
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 122-126. – ISBN 966-7890-03-1
1133974
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 126; 10 поз.
1133975
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Євген Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 258 л. + Додатки: л. 193 - 258. – Бібліогр.: л. 172 - 192
1133976
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Є.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133977
  Вовк Д. Релігійна традиція у праві: аспекти загальнотеоретичного розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 44-53. – ISSN 1993-0909
1133978
  Ямчук Павло Релігійна філософія А.-І. Потія та універсум християнської віри в XIX та XX століттях // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 150-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті аналізуються точки зіткнення та взаємоперетину філософських універсумів українського християнського мислителя А.-І. Потія та російського релігійного філософа В. Соловйова. Приділено також увагу перспективності їхніх ідей для ...
1133979
  Савчук С.В. Релігійна філософія вини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 33-37. – ISSN 1563-3349


  Філософія порушує питання вини з надією на те, щоб стати певним безгрішно- трансгуманним дискурсом, який здіймається, разом із релігією, над тим, що кваліфіковано в ньому як властиве всім і кожному.
1133980
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 416 л. – Бібліогр.: л. 361-416
1133981
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назви
1133982
  Куза А.М. Релігійна фразеологія у збірках М. Номиса "Українські прислів"я, приказки і таке інше" та І. Франка "Галицько-руські народні оповідки" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – № 1 (49). – С. 28-40. – Бібліогр.: с. 39, Літ. 13 назв. – ISSN 0554-4866
1133983
  Куза А. Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 125-135. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
1133984
   Релігійне виховання студентської молоді головна засада екологізації освіти / В.Т. Андрушко, М. Лучків, Л.М. Волошин, Н.О. Микита // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 389-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто моральні причини посилення глобальної екологічної кризи, її реальну загрозу для існування людини і природи. Розкрито значення релігії, духовності, моралі, охорони довкілля і їх взаємозв"язок у подаланні цієї кризи.
1133985
  Мприненко Ганна Релігійне життя в Миколаївській області у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Уповноваженого Ради у справах релігійних культів) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 31-36
1133986
  Добіжа В.В. Релігійне життя Вінниці в період масових репресій (1920-1930-і роки) / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1133987
  Турос Т. Релігійне життя козацтва // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 171-172.
1133988
  Мищак І.М. Релігійне життя на Західній Україні у повоєнний період: історіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 426-437
1133989
  Бондарчук П. Релігійне життя населення України (середина 1940 - середина 1980-х років): історіографія проблеми // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 25-70. – ISSN 2518-7791
1133990
  Захарченко Т.К. Релігійне життя німецько-менонітського населення Північного Приазов"я (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 1728-3671
1133991
  Горбаль М. Релігійне життя села Селисько на Львівщині (кінець XIX - перша половина XX ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1557-1568. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується релігійне життя одного села на Львівщині періоду кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Виводиться значення церкви як інституції, яка найбільше спричинилася до виховання морально-етичних та християнських засад громади села".
1133992
  Логвинюк Н.І. Релігійне життя українців у Канаді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.207-211
1133993
  Костриця М. Релігійне краєзнавство // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 112-128. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1133994
  Студницька М. Релігійне малярство Юрія Магалевського: світоглядні моделі й особливості художнього стилю // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 445-452. – ISBN 966-7379-92-11
1133995
  Предко О.І. Релігійне навіювання: сутність та його складові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 35-39


  Розглянуто релігійне навіювання як процес прищеплення ідей, уявлень, установок тощо, в якому основним підґрунтям впливу виступають віра, міфи, стереотипи, що забезпечують різні типи регуляції поведінки людини. Визначено вплив релігійного навіювання на ...
1133996
  Школьна О. Релігійне наповнення духовного життя родини архітектура українського бароко І. Григоровича-Барського: вектори Київ-Львів-Межигір"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 260-270
1133997
  Погорілий А.О. Релігійне підгрунтя розвитку філософії на Україні: від князівської доби до Могилянської академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядається проблема становлення української філософської думки, впливи релігійної свідомості на цей процес.
1133998
  Шимко І.М. Релігійне сектантство та його ідеологія / І.М. Шимко. – К., 1958. – 32с.
1133999
  Липка О. Релігійне та філософське осмислення смерті: порівняння підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 82-88. – ISSN 0321-0499
1134000
  Сарбей В.Г. Релігійне ханжество сучасних імперіалістів / В.Г. Сарбей. – Київ, 1964. – 48с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,