Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Ганиев М.С. "Трансантьяго" - амбициозная реформа общественного транспорта столицы Чили // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 044-748Х
1133002
   "Трансаэро" и Amadeus вместе на долгие годы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1133003
  Костюк В.Н. "Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу", 9 клас. : урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 16-18 : табл.
1133004
  Стрежнева М. "Трансправительственные сети" в ЕС // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 122-134. – ISSN 1728-2756
1133005
  Собко В. Тракторобудні / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 32с.
1133006
   Тракторы. – Минск, 1957. – 199с.
1133007
   Тракторы. – Минск, 1957. – 199с.
1133008
  Анохин В.И. Тракторы / В.И. Анохин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1957. – с.
1133009
  Гуськов В.В. Тракторы : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений по специальности "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов. – Минск : Вышэйшая школа
2 : теория. – 1977. – 384 с.
1133010
   Тракторы. – Минск
5. – 1980. – 199с.
1133011
   Тракторы. – Минск
3. – 1981. – 384с.
1133012
   Тракторы. – Минск
4. – 1981. – 384с.
1133013
   Тракторы. – М, 1985. – 160с.
1133014
  Егорушкин В.Е. Тракторы / В.Е. Егорушкин. – М, 1986. – 320с.
1133015
   Тракторы "Беларусь" ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Машиностроение, 1976. – 296с.
1133016
  Безверхий Л.И. Тракторы "Кировец" / Л.И. Безверхий, А.И. Островский. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 334с.
1133017
  Давидович С.М. Тракторы и автомобили / С.М. Давидович, К.И. Тальвик. – изд. 11-е. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1958. – 672 с.
1133018
   Тракторы и автомобили. – М, 1970. – 199с.
1133019
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / А.М. Гуревич. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1983. – 336 с.
1133020
  Мартынов Н. Тракторы и вездеходы на острове Рудольфа / Н. Мартынов, С. Войнов. – Л, 1939. – 24с.
1133021
  Ксеневич Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102 / Ксеневич, П. – М., 1986. – 256с.
1133022
  Родичев В.А. Тракторы МТЗ-50 и ЮМЗ-6Л / В.А. Родичев. – М., 1976. – 216с.
1133023
  Деминцев С.И. Тракторы Т-40М и Т-40АМ : учеб. пособие для обучения рабочих на производстве / С.И. Деминцев. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1976. – 224 с.
1133024
   Тракторы Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ : Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Т-40М-0000010 ТО). – Москва : Машиностроение, 1986. – 247с.
1133025
  Гуревич А.М. Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные двигатели : уч-ки и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / А.М. Гуревич, Е.М. Сорокин. – Москва : Колос, 1967. – 336 с.
1133026
  Герба В.С. Трактування видів собівартості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1133027
  Балл Г. Трактування вчинку в теоретичному доробку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця / Г. Балл, О. Нікуленко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 1810-2131
1133028
  Пічахчи О.В. Трактування граматичної категорії часу в новогрецькому мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 495-500
1133029
  Кульчицький Б. Трактування економічної системи у контексті ринкової трансформації економіки / Б. Кульчицький, Я. Кульчицький // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 10-16. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1133030
  Свінцов О.М. Трактування значення освіти у класичній економічній ліберальній ідеології // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 299-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто проблеми інтерпретації освітнього комплексу економіки класиками ліберальної економічної теорії.
1133031
  Мальський Маркіян Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-5. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1133032
  Шклярук О.М. Трактування національної мови в трактатах Данте і лінгвістичних працях О.О. Потебні: перегук крізь віки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 344-349
1133033
  Шклярук О.М. Трактування національної мови в трактатах Данте і лінгвістичних працях О.О. Потебні: перегук крізь віки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 62-67


  Данте Аліг"єрі у трактатах "Про народне красномовство" ("De vulgari eloquentia") та "Бенкет" ("Іl Convivio") висловлює думку про нові на той час лінгвістичні ідеї. Зокрема, про народну мову і національну необхідність мати власну мову. У статті ми ...
1133034
  Волинець Ю. Трактування образу шляхтянки Гелени в оповіданні Юрія Мушкетика "Страх підстарости Чаплинського" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 157-162. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1133035
  Кухта П. Трактування поняття "інвестиції": класичний і сучасний підходи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні підходи до трактування поняття "інвестиції", уточнено сутність інвестицій та інвестиційної діяльності у контексті мети їх здійснення, визначено недоліки поділу інвестицій за формами та ознакою самостійності здійснення. Basic ...
1133036
  Морозовська Тетяна Трактування поняття "право на екологічну інформацію" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 10-12.
1133037
  Тхорук Л.В. Трактування поняття психологічні одиниці мовлення в різних моделях і теоріях творення мовленнєвих висловлювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 102-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи вітчизняних і зарубіжних психологів щодо структури мовлення як психічного процесу. Також дано визначення психологічних одиниць мовленнєвих висловлювань.
1133038
  Мелех Л.В. Трактування правової категорії "законність" у вітчизняній юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 123-129. – ISSN 1563-3349
1133039
  Крижко О.А. Трактування проблем мотивації мовних одиниць у сучасній лінгвістичній науці // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 7-22. – ISBN 978-966-8847-84-4
1133040
  Вернигора Л.В. Трактування проблем паперово-грошового обігу та фінансово-кредитної системи в творах М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-60. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено творчості видатного українського вченого-економіста, відомого громадського діяча, міністра фінансів Російської імперії (1882-1886) М.Х. Бунге. Висвітлено один із найбільш цікавих напрямів його наукової та політико-адміністративної ...
1133041
  Алейнікова О.В. Трактування сутності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 140-142
1133042
  Процишин О.Р. Трактування сучасного понятійного апарату конкуренції в торгівлі : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-64 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1133043
  Передерієв Є. Трактування терміна "джерело" міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38.
1133044
  Зарва В. Трактування термінів "Просвітництво", "просвітительство": становлення та еволюція // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 54-65
1133045
  Підвойний В.М. Трактування форми -dik в українській та турецькій лінгвістиці / В.М. Підвойний, О.О. Чубрикова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-34. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядається питання визначення ролі -dik форми у реченні. Аналізуються і співставляються роботи на цю тему вітчизняних і турецьких авторів. Подається схема форм і функцій -dik форми.
1133046
  Федосеев Семен Траллы на минных полях : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 126-136
1133047
  Ратна Галина Тральфреалізм - мистецтво, народжене в Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  Вони самі вигадали художній напрям і вже 25 років називаються тральфреалістами. Свої картини вважають живими і працюють над ними граючись
1133048
  Данилюк Інна Трам - пам - пам по горах : Україна чудес / Данилюк Інна, Яцків Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 126-128 : Фото
1133049
  Ржонсницкий Б.Н. Трамвай -- русское изобретение / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва : Министерство коммунального хозяйства РСФСР, 1952. – 84с.
1133050
  Вільямс Т. Трамвай "Жадання" : проза: п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 119-175. – ISSN 0320-8370
1133051
  Уильямс Т. Трамвай "Желание". Любовное письмо лорда Байрона. Ночь игуаны : пьесы / Теннесси Уильямс ; [пер. с англ. : П.В. Мелкова, В.Я. Вульф, А.Н. Дорошевич]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 345, [7] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-077004-5
1133052
  Аввакумова М.Н. Трамвай мечтаний / М.Н. Аввакумова. – Москва, 1990. – 176с.
1133053
  Паниц Эберхард Трамвай моего отца / Паниц Эберхард. – М., 1985. – 539с.
1133054
  Захарченко В.І. Трамвай о шостій вечора. Оповідання. / В.І. Захарченко. – Київ, 1966. – 139с.
1133055
  Гуммер И.С. Трамвайная остановка / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1964. – 64с.
1133056
  Зильберталь А.Х. Трамвайное хозяйство / А.Х. Зильберталь. – М.Л.
1. – 1932. – 304с.
1133057
  Зверев И.Ю. Трамвайный закон / И.Ю. Зверев. – М., 1966. – 239с.
1133058
  Сажин П.А. Трамонта. / П.А. Сажин. – М., 1959. – 239с.
1133059
  Сажин П.О. Трамонта. / П.О. Сажин. – К., 1961. – 381с.
1133060
  Сажин П.А. Трамонта. / П.А. Сажин. – М., 1977. – 460с.
1133061
  Сажин П.А. Трамонтана / П.А. Сажин. – М., 1959. – 239с.
1133062
  Сажин П.О. Трамонтана / П.О. Сажин. – К., 1961. – 381с.
1133063
  Сажин П.А. Трамонтана / П.А. Сажин. – М., 1977. – 460с.
1133064
  Колпинская А. Трамонтана. Рассказы об Италии / А. Колпинская. – М.-Л., 1928. – 126с.
1133065
  Арлетти А. Трампеадор / А. Арлетти. – Москва : Мысль, 1964. – 144с. – (Географическая серия)
1133066
  Галли А.П. Трамплины для прыжков на лыжах. / А.П. Галли. – М.-Л., 1948. – 68с.
1133067
  Галли А.П. Трамплины для прыжков на лыжах. / А.П. Галли. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 157с.
1133068
  Гейе А. Трампы / А. Гейе. – М.-Л., 1928. – 188с.
1133069
  Заблоцька Р.А. Транзакційні витрати у розвитку міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 142-146.
1133070
  Айсберг Є.Д. Транзистор?.. Та це ж дуже просто! / Є.Д. Айсберг. – Київ, 1974. – 168 с.
1133071
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг. – М-Л, 1964. – 112 с.
1133072
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг. – 2-е. – Москва, 1967. – 143 с.
1133073
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг. – 3-е дополненное. – Москва, 1972. – 143с.
1133074
  Айсберг Д Е. Транзистор?.. Это очень просто! / Д Е. Айсберг. – Москва, 1977. – 152с.
1133075
  Трохименко Я.К. Транзистори в електронних схемах / Я.К. Трохименко. – Київ : технічна література УРСР, 1963. – 169с.
1133076
  Дерябин В.И. Транзисторная радиола "Виктория-001-стерео" / В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский. – М, 1976. – 120с.
1133077
  Фишер Г.И. Транзисторная техника для радиолюбителей / Г.И. Фишер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 184с.
1133078
  Кабардин О.Ф. Транзисторная электроника / О.Ф. Кабардин. – Москва, 1972. – 206с.
1133079
  Герасимов С.М. Транзисторні генератори / С.М. Герасимов. – Київ, 1965. – 147с.
1133080
  Векслер Г.С. Транзисторні згладжуючі фільтри / Г.С. Векслер, В.К. Мачинський, В.І. Штільман. – Київ, 1964. – 171с.
1133081
  Левитський С.М. Транзисторні підсилювачі електричних сигналів : Навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 117с. – ISBN 966-594-534-3
1133082
  Подаков Транзисторні стабілізатори напруги / Подаков, М.К. Ференець. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 252с.
1133083
  Верещагин Е.М. Транзисторно-варакторные генераторы. / Е.М. Верещагин, А.П. Волошин, Ю.Г. Никитенко. – Киев, 1979. – 175с.
1133084
  Шагурин И Транзисторно-транзисторные легические схемы / И Шагурин. – М., 1974. – 155с.
1133085
  Скарлетт Дж. Транзисторно-транзисторные логические интегральные схемы и их применение / Дж. Скарлетт. – Москва : Мир, 1974. – 288с.
1133086
  Шагурин И.И. Транзисторно-транзисторные логические схемы. / И.И. Шагурин. – М., 1974. – 155с.
1133087
  Плонский А.Ф. Транзисторные автогенераторы метровых волн, стабилизированные на механических гармониках кварца / А.Ф. Плонский. – М., 1969. – 208с.
1133088
   Транзисторные генераторы гармонических колебаний в ключевом режиме. – Москва : Радио и связь, 1985. – 192с.
1133089
  Доронкин Е.Ф. Транзисторные генераторы импульсов / Е.Ф. Доронкин, В В. Воскресенский. – Изд. 2-е ,перераб. и доп. – М., 1965. – 238с.
1133090
  Доронкин Е.Ф. Транзисторные генераторы импульсов / Е.Ф. Доронкин, В В. Воскресенский. – Изд. 2-е ,перераб. и доп. – М., 1968. – 323с.
1133091
  Модель А.З. Транзисторные генераторы развертки / А.З. Модель. – М, 1974. – 191с.
1133092
  Челноков О.А. Транзисторные генераторы синусоидальных колебаний / О.А. Челноков. – Москва : Советское радио, 1975. – 272с.
1133093
  Самойлов В.Ф. Транзисторные генераторы телевизионной развертки. / В.Ф. Самойлов. – Москва : Связь, 1969. – 161с.
1133094
  Гомоюнов К.К. Транзисторные и магнитные элементы дискретного действия / К.К. Гомоюнов. – Л., 1966. – 148с.
1133095
  Головацкий В.А. Транзисторные импульсные усилители и стабилизаторы постоянного напряжения / В.А. Головацкий. – М., 1974. – 158с.
1133096
  Конев Ю.И. Транзисторные импульсные устройства управления электродвигателями и электромагнитными механизмами / Ю.И. Конев. – М.-Л., 1964. – 120с.
1133097
  Драбович Ю.И. Транзисторные источники электропитания с бестрансформаторным входом / Ю.И. Драбович, Н.С. Комаров, Н.Б. Марченко. – К, 1984. – 160с.
1133098
  Васильев В.А. Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя / В.А. Васильев, М.К. Веневцев. – Москва, 1974. – 62с.
1133099
  Васильев В.А. Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя / В.А. Васильев, М.К. Веневцев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1980. – 119с.
1133100
  Анисимов В.И. Транзисторные модуляторы / В.И. Анисимов. – М-Л, 1964. – 224с.
1133101
  Конев Ю.И. Транзисторные переключающие реле / Ю.И. Конев. – М., 1964. – 14с.
1133102
  Будинский Я. Транзисторные переключающие схемы. / Я. Будинский. – М, 1965. – 456с.
1133103
  Ромаш Э.М. Транзисторные преобразователи в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры / Э.М. Ромаш. – Москва : Энергия, 1975. – 175 с.
1133104
  Басовский В.Ф. Транзисторные преобразователи напряжения / В.Ф. Басовский. – Киев, 1974. – 137с.
1133105
  Хасаев О.И. Транзисторные преобразователи напряжения и частоты / О.И. Хасаев. – Москва : Наука, 1966. – 176с.
1133106
  Ловушкин В.Н. Транзисторные преобразователи постоянного напряжения / В.Н. Ловушкин. – М, 1967. – 113с.
1133107
  Румянцев М.М. Транзисторные приемники / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1978. – 127с.
1133108
  Румянцев М.М. Транзисторные приемники для начинающих. / М.М. Румянцев. – М.-Л., 1964. – 64с.
1133109
  Асаба Э.А. Транзисторные радиолы и радиоприемники первого класса / Э.А. Асаба, В.И. Дерябин. – Москва, 1972. – 135с.
1133110
  Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики / В.И. Каганов. – М, 1970. – 328с.
1133111
  Почепа А.М. Транзисторные радиоприемники / А.М. Почепа, П.В. Панасюк. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1970. – 319с.
1133112
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан", "Меридиан" / Л.Е. Новоселов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1976. – 208с.
1133113
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан", "Меридиан". Справ. пособие / Л.Е. Новоселов. – Л., 1975. – 207с.
1133114
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан". Справ. пособие / Л.Е. Новоселов. – Л., 1972. – 121с.
1133115
  Анисимов Н.В. Транзисторные радиоприемники, радиолы. электрофоны, магнитофоны : Справочник / Н.В. Анисимов. – 6-е изд., перераб и доп. – Киев : Техніка, 1986. – 320с.
1133116
  Медведев Владимир Константинович Транзисторные расширения групп подстановок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1133117
  Губин А.С. Транзисторные регенеративно-балансные схемы сравнения и их применение в точных схемах задержки импульсков : Автореф... канд. техн.наук: / Губин А.С.; АРТА, 1964. – 17л.
1133118
  Чистяков Н.И. Транзисторные резонансные усилители. / Н.И. Чистяков. – М., 1964. – 32с.
1133119
  Векслер Г.С. Транзисторные сглаживающие фильтры / Г.С. Векслер, В.И. Штильман. – Киев, 1972. – 205с.
1133120
  Векслер Г.С. Транзисторные сглаживающие фильтры / Г.С. Векслер, В.И. Штильман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 177с.
1133121
  Белопольский И.И. Транзисторные стабилизаторы на повышенные и высокие напряжения (регулируемые по цепям переменного тока) / И.И. Белопольский, В.И. Тихонов. – М, 1971. – 78с.
1133122
  Назаров С.В. Транзисторные стабилизаторы напряжения / С.В. Назаров. – М., 1980. – 97с.
1133123
  Дерябин В.И. Транзисторные стереорадиолы первого и высшего классов / В.И. Дерябин, А.М. Рыбаков. – Москва : Связь, 1979. – 191с.
1133124
   Транзисторные схемы автоматического управления.. – М, 1967. – 280с.
1133125
   Транзисторные телевизоры США и Японии. – Москва : Связь, 1968. – 113с.
1133126
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители / В.Г. Левичев. – Москва, 1967. – 208с.
1133127
  Петин Г.П. Транзисторные усилители / Г.П. Петин. – Москва, 1987. – 49 с.
1133128
  Лившиц И.И. Транзисторные усилители в режиме D / И.И. Лившиц. – Ленинград, 1974. – 128с.
1133129
  Петин Г.П. Транзисторные усилители и генераторы с линейными и нелинейными обратными связями / Г.П. Петин. – Москва : Энергия, 1973. – 32с.
1133130
  Богачев В.М. Транзисторные усилители мощности / В.М. Богачев, В.В. Никифоров. – М, 1978. – 343с.
1133131
  Букреев С.С. Транзисторные усилители низкой частоты с обратной связью. / С.С. Букреев. – М, 1972. – 184с.
1133132
  Крылов Г.М. Транзисторные усилители с автоматической регулировкой усиления. / Г.М. Крылов, Г.А. Смирнов. – М.-Л., 1967. – 167с.
1133133
  Петин Г.П. Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы / Г.П. Петин. – Москва : Энергия, 1978. – 48с.
1133134
  Лебедев В.И. Транзисторные электронные схемы / В.И. Лебедев. – М.
ч.1. – 1971. – 174с.
1133135
  Лебедев В.И. Транзисторные электронные схемы / В.И. Лебедев. – М.
ч.2. – 1971. – 160с.
1133136
  Кублановский Я.С. Транзисторный генератор / Я.С. Кублановский. – М.Л,, 1961. – 40с.
1133137
  Новоселов Л.Е. Транзисторный радиоприемник высшего класса "Ленинград-002" / Л.Е. Новоселов. – М., 1979. – 103с.
1133138
  Клейман А.Ю. Транзистору 20 лет / А.Ю. Клейман. – Москва, 1968. – 46с.
1133139
  Федотов Я.А. Транзисторы / Я.А. Федотов, Ю.В. Шмарцев. – Москва : Советское радио, 1960. – 430с.
1133140
  Хасаев О.И. Транзисторы / О.И. Хасаев. – М, 1966. – 176с.
1133141
   Транзисторы : Справочник. – Москва : Связь, 1969. – 623с.
1133142
  Пауль Р. Транзисторы / Р. Пауль. – Москва : Советское радио, 1973. – 504с.
1133143
   Транзисторы. – Москва : Энергия, 1975. – 119с.
1133144
   Транзисторы. – Москва : Энергия, 1980. – 142с.
1133145
  Григорьев О.П. и др. Транзисторы : справочник / Григорьев О.П. – Москва : Радио и связь, 1989. – 271с.
1133146
  Антипов Г.В. Транзисторы / Г.В. Антипов. – Москва, 1990. – 69с.
1133147
  Бергельсон И.Г. Транзисторы биполярные / И.Г. Бергельсон, В.И. Минц. – М, 1976. – 56с.
1133148
  Игумнов Д.В. Транзисторы в микрорежиме / Д.В. Игумнов, И.Ф. Николаевский. – М., 1978. – 136с.
1133149
   Транзисторы для аппаратуры широкого применения. – Москва : Радио и связь, 1981. – 656с.
1133150
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС = Practical Transistors and Linear Integrated Circuits : Руководство по анализу и расчету / Дж. Гринфилд; Пер. с англ. Н.И.Кузнецова. – Москва : Мир, 1992. – 560с. – ISBN 5-03-001633-3
1133151
   Транзисторы и полупроводниковые диоды. – Москва : Связьиздат, 1963. – 646с.
1133152
   Транзисторы полевые. – Москва : Издательство стандартов, 1975. – 32с.
1133153
  Петухов В.М. Транзисторы полевые / В.М. Петухов. – М., 1978. – 65с.
1133154
   Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний. – Москва : Советское радио, 1968. – 503с.
1133155
  Масленников Никита Транзит - не панацея. "На обочине" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 122-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1133156
  Зегерс А. Транзит : Роман. Рассказы / А. Зегерс. – Москва : Художественная литература, 1978. – 325с. – (Классики и современники. Зарубежная лит-ра)
1133157
  Буравой М. Транзит без трансформации : инволюция России к капитализму // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
1133158
  Гончарук Т. Транзит Одеса - Броди першого десятиліття XIX ст.: становлення, піднесення, занепад // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 113-117. – ISSN 0869-3595
1133159
  Орлова З. Транзит України в минулому та сьогочасна його проблема / З. Орлова. – 181-187с.
1133160
  Котлярский М.Я. Транзит через границу. / М.Я. Котлярский. – М, 1979. – 207с.
1133161
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – М., 1961. – 279с.
1133162
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Л., 1970. – 200с.
1133163
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Алма-Ата, 1985. – 325с.
1133164
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – М., 1991. – 352с.
1133165
  Білоус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму
1133166
  Білорус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1133167
  Білорус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 3-6. – ISSN 1728-6220
1133168
  Лавренюк Я.В. Транзитивні р-групи, підстановки в яких мають не більше t нерухомих точок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 95-102. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено, що відношення порядку р-групи підстановок, кожен елемент якої має не більше ніж t нерухомих точок, до її степеня обмежено зверху деякою функцією від t. Вказано явний вигляд функції.
1133169
  Кантор И.Л. Транзитивно-дифференциальные группы и инвариантные связности на однородных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кантор И.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 10л.
1133170
  Апинис А.А. Транзитивность некоторых групповых решений : Автореф... наук: 01.01.09 / Апинис А.А.;. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1133171
  Медведев Владимир Константинович Транзитивные расширения групп подстановок : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 105л. – Бібліогр.:л.103-105
1133172
  Медведев Владимир Константинович Транзитивные расширения групп подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1133173
  Безп"ятчук Ж. Транзитна зупинка / Ж. Безп"ятчук, І. Завгородня // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 41 (206). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Унаслідок політичних репресій Лукашенки збільшилася кількість білорусів, які шукають притулку в Україні.
1133174
  Брагінський В.В. Транзитна політика України:факт вигід і втрат // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-138
1133175
  Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інст|румент формування обізнаності споживачів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 44 : Економічні науки. – С.93-96
1133176
  Прейгер Д.К. Транзитна складова економічного діалогу Схід-Захід: роль України / Д.К. Прейгер, В.Ю. Омельченко, Д.Г. Могильний // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 77-83.
1133177
  Тарутин О.А. Транзитная встреча / О.А. Тарутин. – Л., 1976. – 96с.
1133178
  Травина Ирина Транзитная зона : биосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 126-134 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1133179
  Харсун Л.Г. Транзитний потенціал України та сучасні умови його реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 207-209. – Бібліогр.: на 4 пункти
1133180
  Гончаров Володимир Транзитний туризм з російським акцентом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1133181
  Гончаренко М. Транзитні місця у міському просторі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 57-58
1133182
  Бээкман В.Э. Транзитный пассажир / В.Э. Бээкман. – М, 1972. – 279с.
1133183
  Ермоленко О. Транзитный путь Марии-Антуанетты // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2013. – № 3 (53), март. – С. 44-47
1133184
  Линецкий А.В. Транзитология - место и роль в современной политической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 40-45. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1133185
  Богуславская З.Б. Транзитом / З.Б. Богуславская. – М., 1972. – 350с.
1133186
   Транзициjата во Република Македониjа.. – Ckopje, 1998. – ISSN 9989998817


  1997. N 73
1133187
  Шкільняк О.С. Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 48-54. – ISSN 1996-5931
1133188
  Богатский А.В. Транквилизаторы / А.В. Богатский. – К, 1980. – 279с.
1133189
  Богатский А.В. Транквилизаторы / А.В. Богатский. – К, 1980. – 279с.
1133190
  Ризенкампф Г.К. Транс- Каспийский канал / Г.К. Ризенкампф. – М, 1921. – 84с.
1133191
  Шафранский В.Н. Транс-диоксимины трехвалентного кобальта с органическими лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шафранский В.Н.; Кишиневский гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 22л.
1133192
  Баева Албена Транс-формите на пътя : Опит за функционален анализ на Йовковите цикли / Баева Албена. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343с. – ISBN 954-571-051-9
1133193
  Черкаський К. Транс : оповідання / Кока Черкаський. – Черкаси : Видавець Павляк І.І., 2006. – 172с. – (Б-ка ВІЯ ; №1). – ISBN 966-96698-0-1
1133194
  Попов И В. Трансазиатский рифтовый пояс Наливкина. / И В. Попов, . – Ташкент, 1978. – 167с.
1133195
  Манабаев Хайрулла Хусаинович Трансаксиальные электростатические электронные зеркала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Манабаев Хайрулла Хусаинович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1133196
  Попов А. Трансакционная функция // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 212-224. – ISSN 0207-3676
1133197
  Попов Е Трансакционные издержки в переходной экономике / Е Попов, В. Лесных // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-75. – ISSN 0131-2227
1133198
  Архиереев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации / С.И. Архиереев. – Харьков : Бизнес Информ, 2000. – 228 с. – ISBN 966-7080-90-0
1133199
  Архиереев С.И. Трансакционные издержки институционализации фондового рынка / С.И. Архиереев, Я.В. Зинченко. – Харьков : ХНУ им. В.Н.Каразина, 2005. – 248 с. – ISBN 966-623-313-4
1133200
  Зинченко Я.В. Трансакционные издержки интенсивного институционального развития фондового рынка // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 168-174. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1133201
  Балацкий О.Ф. Трансакционные издержки как особый вид затрат, связанный с действием рыночного механизма / О.Ф. Балацкий, В.В. Мартинец // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 14-23. – (Економіка ; № 5 (64))
1133202
  Лактионова А.А. Трансакционные издержки как фактор формирования финансовой гибкости субъектов хозяйствования / А.А. Лактионова, И.С. Чишко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 206-214
1133203
  Миронюк В.А. Трансакционные издержки как экономическая составляющая теории собственности / В.А. Миронюк, Д.О. Каплюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 71-74. – ISSN 2306-6814
1133204
  Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Э. Берн. – Санкт-Петербург : Братство, 1992. – 224 с. – ISBN 5-87918-009-3
1133205
  Архієреєв С. Трансакційна архітектоніка : інституціональні проблеми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-83 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1133206
  Архієреєв С.І. Трансакційний сектор економіки України / С.І. Архієреєв; Нац. ін-тут стратег. дослідж. харків. філіал. – Харків : ХФ НІСД, 2003. – 56с. – ISBN 966-623-033-Х
1133207
  Заруцький І.Д. Трансакційні витрати в механізмі господарювання сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 131-136
1133208
  Козаченко Г.В. Трансакційні витрати в українській економіці / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін, Ю.С. Погорелов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 135-140


  Розкриті особливості трансформування системи інститутів, що призначені для закріплювання норм, правил та мінімізації ступеня непевності у поведінці економічних агентів. Показано, що інституційні перетворення в Україні, що спрямовані на зміну колишньої ...
1133209
  Архієреєв С.І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: Спец. 08.01.11 / С.І.Архієреєв; Харк. нац. ун-т ім. Каразіна. – Харків, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 61 назва
1133210
  Шевченко Л. Трансакційні витрати і поведінка суб"єктів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-9.
1133211
  Войнаренко М.П. Трансакційні витрати на якість праці / М.П. Войнаренко, А.С. Тельнов // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1133212
  Цимбал О.І. Трансакційні витрати обігу робочої сили на ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 68-77. – ISSN 2072-9480
1133213
  Козаченко Г. Трансакційні витрати підприємства: передумови вивчення і чинники, які впливають на їхню величину / Г. Козаченко, Ю. Погорєлов, Г. Макухін // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 56-63
1133214
  Ющак Ж.М. Трансакційні витрати при вході підприємства на ринок: // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 208-210. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1133215
  Юхименко П. Трансакційні витрати у здійсненні банківських розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.55-59. – ISSN 1605-2005
1133216
  Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 27-35 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
1133217
  Скоробогатов А.В. Трансакційні складові функціонування фірми у ринковому середовищі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 31-36.
1133218
  Гарань А.В. Трансатлантические дебаты: поворот Западной Европы к разрядке и позиция США / А.В. Гарань. – К, 1990. – 179с.
1133219
  Тустанівський Б.О. Трансатлантична зона вільної торгівлі: потенціал та очікувані ефекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 19-22
1133220
  Авраменко В.В. Трансатлантичне партнерство Франції та США після реінтеграції екзагону до військових структур НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 55-60


  В статті розглянуто зовнішньополітичний курс Французької Республіки в контексті зміни відносин із США та проаналізовано динаміку зміни зовнішньополітичної позиції країни в контексті участі в структурах НАТО. Following article consider France Foreign ...
1133221
  Лакішик Д.М. Трансатлантичні відносини : нові виклики і пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 40-46


  Витоки сучасного тероризму; американо-європейські відносини
1133222
  Гончар Б.М. Трансатлантичні відносини перед викликом міжнародного тероризму / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2003. – Вип. 12
1133223
  Лакішик Д.М. Трансатлантичні відносини: важке партнерство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 91-97


  The article concerns on problems and reasons of divergence in transatlantic relations under Bush"s policy.
1133224
  Абиндер Н.А. Трансверзальная уплощенность лицевого скелета. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абиндер Н.А.; Моск.ун-т. – Москва, 1955. – 16л.
1133225
  Курбанов Н. Трансверсальные системы линейчатых образов в трехмерном проективном пространстве и их безинтегральные представления : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Курбанов Н.; КГУ, каф. геометрии. – К., 1971. – 133л. – Бібліогр.:л.128-133
1133226
  Курбанов Н. Трансверсальные системы линейчатых образов в трехмерном проективном пространстве и их безинтегральные представления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.006. / Курбанов Н. ; КГУ. – Киев, 1971. – 10 с.
1133227
  Назаров Х.Х. Трансверсальные четверки и канонические трансверсальные системы конгруэнции в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 006 / Назаров Х.Х.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Кам"янець-Подільський, 1969. – 10с. – Бібліогр.:с.9-10
1133228
   Трансвлияние в химии координационных соединений.. – М, 1979. – 118с.
1133229
  Брошкевич Є. Трансгалактичний розвідник / Є. Брошкевич; Пер. з польської Дуб Р. – Київ : Веселка, 1965. – 215с.
1133230
  Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность-институт международного частного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1133231
  Шевченко В.Ю. Трансграничні міграційні трансфери в системі міжнародних фінансових потоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Аналізується зміст, форми та економічне значення міжнародних трансферів доходів трудових мігрантів. Розглядається роль міграційних траснферів в системі міжнародних фінансових потоків та економічний вплив трансферів на країни-реципієнти, включаючи ...
1133232
  Дятлов В.И. Трансграничные мигранты в современной России: динамика формирования стереотипов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 121-149
1133233
  Шахназарян Н. Трансграничные миграции из Армении и Нагорного Карабаха сквозь призму конфликта и гендерные отношений // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2013. – № 1. – С. 6-33. – ISSN 1810-228Х
1133234
  Герасименко Т.И. Трансграничные этнокультурные регионы: специфика межэтнического взаимодействия и проблемы интеграции : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-18. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0016-7207
1133235
  Бойчук А.Р. Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 69-76. – ISSN 978-966-551-401-5
1133236
  Дроздовський Д. Трансгресія у п"єсі "Трамвай бажання" Т. Вільямза та у фільмі "Все про мою матір" Педро Альмодовара: стратегії інтермедіальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 21-27. – ISSN 0236-1477
1133237
  Гусаченко В.В. Трансгрессии модерна / В.В. Гусаченко; МОНУ. Харьков. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : Озон-Инвест, 2002. – 400с. – ISBN 966-96197-0-Х
1133238
  Юдин Б.Г. Трансгуманизм - наше будущее? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 5-17. – ISSN 0236-2007
1133239
  Денежников С.С. Трансгуманистический дискурс о феномене человека в постантропологическую эпоху // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 69-77
1133240
  Лядський Ігор Трансгуманізм як актуальний напрям сучасного світогляду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 14-15 : Фото
1133241
  Архангельская А.С. Трансдисциплинарность как метод исследования феномена подлинной интеллигентности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 243-250
1133242
  Коротенко І.В. Трансдисциплінарність як властивість сучасного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Проведено аналіз деяких аспектів та практики формування трансдисциплінарності як властивості сучасного знання.
1133243
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як принцип організації наукового дослідження у вирішенні комплексних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рефлексивної інтерпретації комплексних проблем на основі філософських методологічних підходів, які не вступають в суперечність із дисциплінарними вимогами конкретних наук, а доповнюють їх дисциплінарний зміст. Статья ...
1133244
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методолігісний аспект) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Чайка Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 171-186
1133245
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чайка Яна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1133246
  Коротенко І.В. Трансдисциплінарність як феномен сучасної постнекласичної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
1133247
  Коул Д. Трансзвуковая аэродинамика / Д. Коул, Л. Кук. – М, 1989. – 358с.
1133248
  Диесперов В.Н. Трансзвуковое обтекание точек излома профиля / В.Н. Диесперов. – М., 1987. – 42с.
1133249
  Соколовский Г.А. Трансзвуковые течения газа через решетки турбомашин / Г.А. Соколовский. – К., 1980. – 156с.
1133250
  Шифрин Э.Г. Трансзвуковые течения за отошедшей ударной волной : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 024 / Шифрин Э.Г.; МГУ. – М., 1971. – 27л.
1133251
  Мазур Андрій Трансильванія без Дракули : Румунія / Мазур Андрій, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 76-80 : Фото
1133252
  Киященко Л.П. Трансинституциональная матрица инновационного сообщества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 50-57. – ISSN 0235-1188
1133253
  Семенюк М.П. Трансільвансько-Чернігівська наскрізна структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На основі дешифрування матеріалів космічних зйомок земної поверхні південно-західної частини Східноєвропейської платформи й прилеглих геоструктур та за результатами комплексної геолого-геофізичної інтерпретації лінеаментних систем і кільцевих структур ...
1133254
  Полисаєв О.П. Трансісторичність соціального міфу : монографія / Олександр Полисаєв ; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Промінь, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 350-383. – ISBN 978-966-8512-41-4
1133255
  Гареев Р.А. Транскапиллярный обмен и лимфообразование / Р.А. Гареев. – Алма-Ата, 1989. – 144с.
1133256
  Клапчук М. Транскарпатський шлях від доби палеоліту до кінця XVIII століття / М. Клапчук, В. Клапчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 45-52
1133257
  Кабрин В.И. Транскоммуникация и личностное развитие. / В.И. Кабрин. – Томск, 1992. – 255с.
1133258
  Гончар Б.М. Трансконтинентальний договір 1819 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 573. – ISBN 966-316-045-4
1133259
  Литвенко Л.М. Трансконтинентальні комунікаційні мости та місце в них України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 312-318. – Бібліогр.: 4 назви
1133260
   Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов.. – Новосибирск, 1972. – 432с.
1133261
   Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов.. – Новосибирск, 1978. – 325с.
1133262
  Бірюков О.М. Транскордоні протоколи у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104.
1133263
  Бірюков О. Транскордонна неспроможність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.140-144. – ISSN 0132-1331
1133264
  Дідовець О. Транскордонна неспроможність у державах континентальної правової системи та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 170-173
1133265
  Чешковська О.В. Транскордонна неспроможність: італійський досвід // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С.168-171.
1133266
  Панухник О.В. Транскордонна регіональна інтеграція: досвід України та Румунії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 87-91.
1133267
  Куропась І. Транскордонна співпраця між США та Канадою: вплив подій 11 вересня 2001 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 133--142. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1133268
  Бездітний В. Транскордонне банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 4-5


  "... Особливості нової редакції Закону про банкрутство".
1133269
  Етокова Олена В"ячеславівна Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Етокова О.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 217 л. + Додатки: л. 208 - 217. – Бібліогр.: л. 188 - 208
1133270
  Етокова Олена В"ячеславівна Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки : Автореф. ... дис. канд. економ. наук.: 08.05.01. / Етокова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1133271
  Етокова О.В. Транскордонне злиття та поглинання як форма зовнішньоекономічної стратегії компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто суть явища транскордонного злиття і поглинання та його види. Проаналізовано причини, що стимулюють компанії до вибору саме цієї форми зовнішньоекономічної стратегії та можливі мікроекономічні наслідки угод.
1133272
   Транскордонне співробітництво - стратегічний ресурс розвитку прикордонних територій України : аналітична доповідь за результатами реалізації проекту "Вивчення громадської думки і проведення аналізу проблемних питань транскордонного співробітництва" / [Борщевський В. та ін. ; за заг. ред. В. Борщевського] ; Ін-т міжнар. екон. дослідж. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Львівська обл. держ. адміністрація]. – Львів : [Ін-т міжнародних екон. досліджень - Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень], 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-8386-65-7
1133273
  Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І.В. Артьомов ; МОН України ; Закарпат. держ. ун-т, Навчально-наук. Ін-т філософії та євроінтегр. досліджень. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 13). – ISBN 978-966-2195-38-5
1133274
  Присяжнюк Ю. Транскордонне співробітництво в Європі: сутність і структура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 259-267. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1133275
  Чучка І.М. Транскордонне співробітництво в контексті економічної безпеки України : економіка та управління національним господарством / І.М. Чучка, Р.І. Молдавчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 92-98. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1133276
  Журба І.Є. Транскордонне співробітництво в системі економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 163-165.
1133277
  Цюпа І.3. Транскордонне співробітництво в сфері освіти і науки // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 103-104
1133278
  Димчук А. Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 88
1133279
  Журба І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) / Журба І.Є. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 966-330-053-1
1133280
  Гуцуляк І. Транскордонне співробітництво на східному та південному кордоні Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено участь південного та східного польського прикордоння в транскордонних інтеграційних процесах в рамках т.зв. єврорегіонів у 1989-2005 рр. This article is devoted to the investigations of the participation of southern and eastern Polish ...
1133281
  Мирович Т. Транскордонне співробітництво у рамках трикутника Україна - Польща - Білорусь: сучасний стан, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 48-49
1133282
  Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 48-59. – (Історія ; Вип. 29)
1133283
  Крисенко С.В. Транскордонне співробітництво України та Польщі в гуманітарній сфері (на прикладі Карпатського єврорегіону) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 3. – С. 105-108. – ISSN 1729-360Х
1133284
  Студеннік І. Транскордонне співробітництво як дзеркало регіональної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 31-34. – ISSN 1728-6220
1133285
  Скотний П.В. Транскордонне співробітництво як елемент європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 96-100.
1133286
  Короп Б.М. Транскордонне співробітництво як фактор реалізації євроінтеграційної стратегії України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Короп Богдана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1133287
  Урбан О.А. Транскордонне співробітництво якчинник прискорення європейської інтеграції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 56-61
1133288
  Журба І. Транскордонне співробітництво: концептуальні засади та проблеми державної фінансової підтримки // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 97-104. – бібліогр.: 4 пункта. – ISSN 1818-5754
1133289
  Філіповська О.О. Транскордонне співробітництво: Україна - Польща - Білорусь (інструменти фінансового забезпечення) // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 43-55. – ISSN 1562-0905
1133290
   Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України : Матеріали науково-практичної коференції 12-13 травня 2004 р., Київ: Погляд молодих вчених. – Київ : Квартум, 2004. – 280с.
1133291
  Долиняк Ю.О. Транскордонний ринок у системі соціально-економічних відносин у межах транскордонного співробітництва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 34-37. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1133292
  Шандор Ф.Ф. Транскордонний туристичний кластер як перспектива розвитку туризму Карпатського єврорегіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 348-351


  Враховуючи рівень співробітництва між Закарпаттям та країнами Карпатського єврорегіону, а також, зважаючи на рівень розвитку туризму у даному регіоні зокрема, визначено та виділено основні передумови та можливості для формування та ефективного ...
1133293
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 471,[1] л. + Додаток А: л. 440-471,[1]. – Бібліогр.: л. 381-439
1133294
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34с. – Бібліогр.: 34 назви
1133295
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства у діяльності УНІДРУА // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 180-185.
1133296
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства у діяльності УНІДРУА // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 180-186.
1133297
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: питання термінології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 89-94.
1133298
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: проблеми і шляхи розв"язання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-143.
1133299
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : монографія / О.М.Бірюков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 318с. – ISBN 978-966-439-052-8
1133300
  Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 226л. + Додатки: л.180-203. – Бібліогр.: л.204-226
1133301
  Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 13 назв
1133302
  Єгорова О.О. Транскордонні індустріальні парки: зарубіжний досвід і перспективи створення в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 120-129. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1133303
  Підвисоцький В.Г. Транскордонні кластери європейський досвід створення та розвитку / В.Г. Підвисоцький, Т.Б. Паппу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 28-35
1133304
  Пелещак І. Транскордонні кластери і транскордонні об"єднання як форми транскордонного співробітництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 295-303. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1133305
   Транскордонні перекази за підсумками 2011 року : Аналітичні дані щодо діяльності в Україні протягом 2011 року міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 18-22 : табл.
1133306
   Транскордонні перекази у І півріччі 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 29-31
1133307
  Безак-Мазур Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік ; [пер. з пол. Н.О. Ярошенко ]. – Донецьк : Информационно-аналит. центр "Донбассинформ", 2008. – 300с. : іл. – ISBN 978-966-380-312-1
1133308
  Гоблик В.В. Транскордонні промислові парки в економічному розвитку регіону / В.В. Гоблик, С.С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 165-170. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1133309
  Каленська Т.В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каленська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 205л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.172-199
1133310
  Каленська Т.В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каленська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1133311
  Яремович П.П. Транскордонні фактори розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 186-192
1133312
  Рубель В.А. Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 151-156. – ISSN 1608-0599
1133313
  Кафиани К.А. Транскрипция генома в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Кафиани К.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1133314
   Транскрипция географических названий. = (Труды Совещания, состоявшегося 28-31 января 1959 года). – Москва, 1960. – 116с.
1133315
   Транскрипция и трансляция. – М, 1987. – 399с.
1133316
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – М., 1963. – 82с.
1133317
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1965. – 92с.
1133318
  Босак Т.О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1133319
  Хамрай О.О. Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 1608-0599
1133320
  Івахненко М. Транскрипція та транслітерація японських назв засобами української мови / М. Івахненко, А. Шпігунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено коротке дослідження історії та сучасного стану проблеми української транслітерації японських назв. Проаналізовано найбільш поширені підходи до транслітерації їх латинськими літерами та кирилицею, та на основі їх синтезу створено ...
1133321
  Чепак В.В. Транскультурація як форма культури в епоху глобалізаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто традиційну концепцію окремих культур та сучасні концепції культури, такі як інтеркультурація, мультикультурація та транскультурація. Доведено, що саме транскультурація є найбільш адекватною концепцією культури в епоху глобалізації та ...
1133322
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 68-78. – ISSN 1606-951Х
1133323
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 2) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 109-121. – ISSN 1606-951Х
1133324
  Васильев В.В. Транслативная семантико-синтаксическая функция : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Васильев В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1133325
  Морозов В.П. Транслирующая система МЭСИ-2 (с алгоритмического языка АЛГЭК-С на ЭВМ Минск-22) : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Морозов В.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 30л.
1133326
  Думашівський Я. Транслітерація і транскрипція - основні засоби відтворення іншомовних ономастиконів українською мовою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-222. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1133327
  Кощій О.М. Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 319- 324


  У статті проводиться опис та аналіз особливостей транслітерації іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми на матеріалі латинськомовної історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600). В статье описываются и анализируются ...
1133328
  Вакуленко М.О. Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 84-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 32 назв


  Представлені кирилично-латинські транслітераційні таблиці для української мови
1133329
  Партико З.В. Транслітерування українських літер латинською абеткою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 104-108


  У статті розглянуто концепцію транслітерування українських літер латинським алфавітом, сформульовано принципи укладання проекту такого транслітерування, подано порівняльний аналіз української та латинської абеток (з позиції транслітерування), ...
1133330
  Свешников И.Н. Транслокации у гибридов, как индикатор эволюции кариотипа / И.Н. Свешников. – с.
1133331
  Здражко А.Є. Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 265-272
1133332
   Транслятор альфа-6 в системе Дубна.. – М, 1979. – 351с.
1133333
   Транслятор ОDRA-ALGOL.. – Л, 1972. – 13с.
1133334
  Каримова Д.Д. Транслятор с языка доя программирования экономических задач АЛГЭК : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наук. От-ния физ. техн. наук. – Ташкент, 1972. – 11л.
1133335
   Транслятор ТА-2М.. – М, 1969. – 100с.
1133336
   Транслятор ТА-ІМ. – К, 1972. – 136с.
1133337
  Ткачівська М. Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 153-157. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1133338
  Борисенко В.И. Трансляциия схем программ / В.И. Борисенко. – Киев, 1979. – 40с.
1133339
  Шитикова К.В. Трансляционно-инвариантная модель оболочек и ее применение к задачам ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шитикова К.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1133340
  Скрипов Ф.И. Трансляционные колебания молекулярных кристаллических решеток и вопросы об их проявлении в спектрах комбинационного рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов Ф.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1952. – 10л.
1133341
   Трансляция и модели программ.. – Новосибирск, 1980. – 155с.
1133342
   Трансляция и оптимизация программ.. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1133343
   Трансляция и преобразование программ.. – Новосибирск, 1984. – 195с.
1133344
  Смирнов Г.П. Трансляция смысла в социальной коммуникации: критический анализ теории Н.Лумана // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 293-299. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1133345
  Калита С.П. Трансляция социального опыта в образовательном процессе на фоне культурологической компетенции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1133346
  Головин Н.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана / Н.А. Головин, В.А. Сибирев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Предметом статьи является операционализация понятия коммуникативного успеха по Луману с учетом результатов эмпирического исследования процесса трансляции стилей жизни через рекламу. Определена степень соответствия структуры стилей жизни и ...
1133347
  Вайнгартен Ф.У. Трансляция языков программирования / Ф.У. Вайнгартен; Пер. с англ. Л.В. Ухова под ред. В.В. Мартынюка. – Москва : Мир, 1977. – 190с.
1133348
  Капустян О. Трансляційно-компактні розподіли й мінімальні потоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 72-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття трансляційно-компактного розподілу, як узагальнення поняття майже періодичного розподілу. Доведено теореми про характеризацію трансляційно-компактного розподілу в банаховому просторі та про існування і струк- туру відповідного ...
1133349
  Жуйкова М. Трансляція культурної інформації в процесах номінації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 95-105. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено розгляду типів та принципів номінації, у яких найяскравіше відбито мовний антропоцентризм, тобто властивість мови відбивати у своїх одиницях людську свідомість та здобутки процесу пізнання. Крім традиційних номінативних типів, ...
1133350
  Зотов И.А. Трансмагматические флюиды в магматизме и рудообразовании / И.А. Зотов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
1133351
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Дмитро Іванович; МОіНУ. Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 365с. + Додатки: л. 359-365. – Бібліогр.: л. 288-359
1133352
  Санагурський Дмитро Іванович Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Санагурський Д.І; КНУТШ. – Львів, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1133353
   Трансмембранный перенос ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий, С.Н. Айрапетян, А.М. Шаинская, Е.Е. Чеботарев; А.И.Дворецкий, С.Н.Айрапетян, А.М.Шаинская, Е.Е.Чеботарев ; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 134с.
1133354
  Пестов Т.Н. Трансмиссионный динамометр и резцедержка - мессдоза / Т.Н. Пестов. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1932. – 31с.
1133355
  Черныш М.Ф. Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1133356
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 202-227. – Бібліогр.: л. 175-201
1133357
  Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 79-85. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1133358
  Касперович Ю.В. Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1133359
  Нікіфоров П. Трансмісійний механізм монетарної політики : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 48-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1133360
  Лагутін В.Д. Трансмісійний механізм монетарної політики в трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність і механізм дії трансмісійного механізму монетарної політики в сучасній українській економіці. The article teals with the essence and mechanism of the transmission mechanism action of the monetary policy in modern ...
1133361
  Федірко М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 218-230. – ISSN 1818-5754
1133362
  Калінкова І.Ю. Трансмісійний механізм фінансових шоків в економічній системі світу та України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 55-57. – ISBN 978-966-188-219-4
1133363
  Лещинська С. Трансмісія коломийки в сучасному українському мистецтві // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-291


  Авторка намагається простежити трансформацію жанру коломийки в сучасному фольклорі та мистецтві методом розкриття явища фольклоризму коломийок на прикладі творчості класика української музики Миколи Лисенка та його послідовників - представників ...
1133364
  Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції : Етномузикологічні розвідки / С.Й. Грица; НАНУ. Ін-т мистец-тва, фольклор. та етнологии ім. М.Т. Рильского. – Київ-Тернопіль : Астон, 2002. – 236с. – ISBN 966-7995-52-6
1133365
  Неклесса А.И. Трансмутация истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.58-71. – ISSN 0042-8744


  Философия истории
1133366
  Карпова С. Транснационализация в международной деятельности российских компаний // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 2074-6040
1133367
  Березной Алексей Васильевич Транснационализация российского бизнеса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 32-43. – Бібліогр.: с. 32-38, 40-42. – ISSN 0131-2227
1133368
  Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 50-57. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0131-2227
1133369
  Крутий И.А. Транснациональная инновационная деятельность университетов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 9. – С. 26-44. – ISSN 1609-4646


  В статье анализируется инновационная деятельность университетов разных стран мира, мотивы сотрудничества между фирмами и университетами, открытые инновации как одна из моделей управления. Рассматриваются механизмы функционирования международных ...
1133370
  Сухаренко А. Транснациональная коррупционная деятельность должностных лиц РФ: состояние и проблемы борьбы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1133371
  Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : Учебное пособие / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – Київ : Атіка, 1999. – 272с. – ISBN 5-900-195-24-4
1133372
  Мережко А.А. Транснациональное торговое право : (Lex mercatoria) / А.А. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 464с. – Библиогр.: с.436-463. – (Modus vivendi). – ISBN 966-7128-30-Х; 966-7128-36-9;
1133373
  Абу Хена Мостофа Камаль Транснациональное экологическое право. Принцип предосторожности: эволюция старой парадигмы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1133374
  Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 28-31.


  В статье содержится анализ состояния, динамики и тенденций развития киберпреступности в России, а также её транснациональных проявлений. В заключении предлагается перечень организационно-правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с ...
1133375
  Яковлева А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 114-123. – ISSN 0042-8736
1133376
  Иванова С. Транснациональные компании молочной промышленности: компаративный анализ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 2074-6040


  Процесс транснационализации мировых рынков молока и молочной продукции неоднороден. Компаративный анализ позволил выявить особенности функционирования компаний "Нестле" и "Фонтерра". The transnationalization of the world markets for milk and milk ...
1133377
  Аджубей Ю.В. Транснациональные корпорации / Ю.В. Аджубей. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике : Экономика ; 11/1985)
1133378
   Транснациональные корпорации в системе государственно-монополистического регулирования экономики. – Москва, 1985. – 168с.
1133379
  Сауляк В.Е. Транснациональные корпорации в системе неоколониализма / В.Е. Сауляк. – М., 1985. – 80с.
1133380
  Алиханова Т.А. Транснациональные корпорации в тропической Африке / Т.А. Алиханова. – Москва, 1986. – 166с.
1133381
  Киселев И.Я. Транснациональные корпорации и буржуазное трудовое право / И.Я. Киселев. – М, 1985. – 168с.
1133382
  Медведков С.Ю. Транснациональные корпорации и обострение капиталистических противоречий / С.Ю. Медведков. – М, 1982. – 245с.
1133383
   Транснациональные корпорации и рабочий класс.. – М, 1987. – 199с.
1133384
  Лиферов А.П. Транснациональные корпорации как фактор активизации интеллектуальной миграции в современном мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 270-277. – ISSN 1606-951Х
1133385
  Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1133386
  Ефимова Е.Г. Транснациональные корпорации стран Северной Европы: становление и этапы развития / Е.Г. Ефимова, В.А. Уланов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1133387
  Цветков А.Г. Транснациональные корпорации: социальная деятельность и эксплуатация трудящихся / А.Г. Цветков, А.В. Потехин. – Киев, 1982. – 146с.
1133388
  Жарков В.В. Транснациональные монополии в экономике капитализма / В.В. Жарков. – М., 1974. – 64с.
1133389
  Журавин С Транснациональные страховые компании (ТНСК) как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) / С Журавин, Ю. Нетесаный // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Привлечение инвестиционных ресурсов одна из задач каждого государства. В числе крупных корпораций - транснациональные страховые компании "играют" не последнюю роль, как источник новых страховых технологий, так и одним из серьезных инвесторов для ...
1133390
  Ковалевский А.А. Транснациональный бизнес / А.А. Ковалевский. – Москва : Наука, 1990. – 167с.
1133391
  Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве / А.З. Астапович. – Москва : Наука, 1990. – 198с.
1133392
   Транснациональный монополистический капитал Африка.. – М, 1989. – 343с.
1133393
  Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 33-38. – ISSN 2222-4459
1133394
  Троян В.М. Транснаціоналізація акціонерних компаній та її роль у нарощуванні інвестиційного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему транснаціоналізації акціонерних компаній та роль її у нарощуванні івестиційного потенціалу і забезпеченні економічної безпеки.
1133395
  Кабо Г.О. Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 256-261
1133396
  Трохименко В.І. Транснаціоналізація банківської діяльності: сучасний стан і виклики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 117-119. – ISBN 978-966-188-219-4
1133397
  Дейнека Т.А. Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 41-46. – (Економічні науки)
1133398
  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглядаються особливості виникнення та функціонування самостійного транснаціонального капіталу.
1133399
  Герасимчук З.В. Транснаціоналізація економіки регіонів України : теорія, методологія, практика : монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 465, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-465. – ISBN 978-966-1532-57-0
1133400
  Максименко І.А. Транснаціоналізація економічної діяльності корпорації: сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 129-135.
1133401
  Великоречанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 35-42
1133402
  Ступницький О.І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної взаємозалежності : Монографія / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 243с. – ISBN 966-594-158-5
1133403
  Рогач О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки : Навч. посібник / О. Рогач, О. Шнирков; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 302с. – ISBN 966-594-098-8
1133404
  Безуглий В.В. Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 115-120
1133405
  Батченко Л.В. Транснаціоналізація української економіки - необхідність, зумовлена часом / Л.В. Батченко, А.Є. Жаріков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1133406
  Пехтик А. Транснаціоналізація як об"єктивна вимога сучасного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.237-240. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1133407
  Борисова Л.В. Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1727-1584
1133408
  Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: генезис, сучасні тенденції та перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-76.
1133409
  Козирєва В.П. Транснаціональна неспроможність / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 175-180
1133410
  Скулиш Є.Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 444-452. – ISSN 1563-3349
1133411
  Семененко Л.Л. Транснаціональна протидія наркозалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 285-288
1133412
  Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор націоонального економічного простору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 159-163.
1133413
  Конопльова І.О. Транснаціональне співробітництво як інструмент удосконалення управління економічними процесами регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 144-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1133414
  Паніотов Є. Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 114-119.
1133415
  Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф. Джеймісоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості постмодернізму та основні його риси крізь призму культурно-філософської концепції одного з найвідоміших культурних критиків сучасності Ф. Джеймісона. In thise article was analized the constitutive features of the ...
1133416
  Денисова С.П. Транснаціональний характер комп"ютерного жаргону // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 247-252
1133417
  Шевченко В.Ю. Транснаціональні альянси та глобальна конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються напрями та форми транснаціоналізації світової економіки.
1133418
  Клюско Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 257-264 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1133419
  Скулиш Н.Є. Транснаціональні злочинні організації: поняття, структура, стан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип. 282)
1133420
  Баторшина А.Ф. Транснаціональні корпорації - основні рушійні сили сучасної світової економічної системи / А.Ф. Баторшина, Д.В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 44-50
1133421
  Шабліна Я.В. Транснаціональні корпорації - ядро інноваційного розвитку національної економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-28
1133422
  Шкурат І. Транснаціональні корпорації -рушійні сили глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 344-352
1133423
   Транснаціональні корпорації : Навчальний посібник. – Київ : Таксон, 2001. – 304с. – (("Modus vivendi")). – ISBN 966-7128-30-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1133424
  Поцелуйко А.А. Транснаціональні корпорації : (аналітико-статистична інформація) / А.А. Поцелуйко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип.5. – 2002. – 32с.
1133425
  Руденко Л. Транснаціональні корпорації : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Лариса Руденко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 227с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-589-1
1133426
   Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності. Навчальний посібник / С.О. Якубовський, Ю.Г. Козак, О.В. Савчук, Н.С. та ін. Логвінова; Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В., Логвінова Н.С. та ін.; За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-287-4
1133427
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-439-128-0
1133428
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
1133429
  Рогач Олександр Ігорович Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Дис... докт. екон.наук: 08.05.03 / Рогач Олександр Ігорович; КУ ім. Т. Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – Київ, 1995. – 423л. – Бібліогр.:л.406-426
1133430
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Автореф. дис. ... д-ра єкон. наук : 08.05.03 / Рогач О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – Київ, 1995. – 40 с.
1133431
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова Марина Едуардівна; КУ. – Київ, 2000. – 229л. – Бібліогр.:л.192-204
1133432
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова М. Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1133433
  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: : Навчальний посібник / О. Рогач; Унів. ім. Тараса Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – К., 1997. – 144с.
1133434
  Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 35-41. – ISSN 1993-6788
1133435
  Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1810-3944
1133436
  Крисюк Р.В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 130-134
1133437
  Нікітіна Т.А. Транснаціональні корпорації як провідна форма концентрації капіталу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 19-26
1133438
  Сталінська Г.О. Транснаціональні корпорації як прояв глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємопереплетення рівнів глобалізаційних процесів (макрорівня, мікрорівня та мезорівня) та на прикладі компанії "Procter & Gamble" доведено, що транснаціональні корпорації є проявом глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн на всіх ...
1133439
  Безрукова Н.В. Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 60-63. – (Економічні науки)
1133440
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації: географічний та геоекологічний аспекти діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 272-281 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1133441
  Залогіна М.М. Транснаціональні корпорації: їх вплив на розвиток національної економічної системи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-02-6
1133442
  Лімонова Е.М. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації / Е.М. Лімонова, К.С. Архіпова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 93-101. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1133443
   Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Якубовський С.О. [та ін.] ; за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 334 с., [138] с. : іл., табл. + Додатки: с. 335-471. – Бібліогр.: с. 324-334. – ISBN 978-611-01-0189-9
1133444
  Філашкін В. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 100-103
1133445
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 123-131. – ISSN 0132-1331
1133446
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
1133447
  Сухоруков А. Транснацоналізація економіки та економічна безпека // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-38.
1133448
  Скляренко О.М. Трансономастична конверсія антропонімів // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 195-206. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1133449
   Трансопорт во втором пятилетии.. – М-л, 1932. – 250с.
1133450
  Лаптева Д.Г. Транспарантные номограммы и их применение к номографированию уравнений с несколькими комлексными переменными. / Д.Г. Лаптева, Г.С. Хованский. – М., 1991. – 45с.
1133451
  Романчукевич В. Транспарентість як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1133452
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1133453
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1133454
  Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи її забезпечення в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 20 : Економічні науки. – С.39-43
1133455
  Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-81
1133456
  Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика мастера Экхарта : в контексте развития европейской философии / Шабанова Ю.А.; МОНУ; Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2005. – 238с. – ISBN 966-350-013-1
1133457
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1962. – 160с.
1133458
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1966. – 187с.
1133459
  Паутова В.Н. Транспирация растений лесных и степных сообществ на Большом Ушканьем острове (оз.Байкал). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Паутова В.Н.; Иркут.гсо.ун-т. – Иркутск, 1970. – 16л.
1133460
  Михаэлис З. Транспирация яровой пшеницы в связи с минеральным питанием в разные стадии развития. : Автореф... канд. биол.наук: / Михаэлис З.; Мин. с.-х. СССР. Лен. с.-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 17л.
1133461
  Маянский Н Д. Трансплантационная болезнь / Н Д. Маянский, Д.Р. Каулен. – Новосибирск, 1978. – 256с.
1133462
  Радзиховская Р.М. Трансплантационный и специфический противоопухолевый иммунитет / Р.М. Радзиховская. – Москва, 1965. – 192 с.
1133463
  Петров Р.В. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры / Р.В. Петров, Ю. Зарецкая. – М., 1965. – 232с.
1133464
   Трансплантационный иммунитет.. – К, 1978. – 208с.
1133465
  Лыокене Г.П. Трансплантация кожи у сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Лыокене Г.П.; Эстон. с.-х. акад. Каф. хирургии и акушерства. – Тарту, 1961. – 24л.
1133466
  Пахкадзе Г.А. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Г.А. Пахкадзе, Коноплицкая Ксения. – К, 1986. – 49с.
1133467
  Кренке Н.П. Трансплантация растений.. / Н.П. Кренке. – М., 1966. – 336с.
1133468
  Пюрик В.П. Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп. : Автореф... Докора мед.наук: 14.00.21 / Пюрик В.П.; Івано-Фаранк.ін-т. – К, 1993. – 35л.
1133469
  Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин. Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-88
1133470
  Лупашина И.С. Транспляция с фортрана на машинах с малым объемом оперативной памяти. 71/3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Лупашина И.С.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1133471
  Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1133472
  Лю Ди Транспозиция деепричастий в аспекте их перевода на китайский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 73-81. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1133473
  Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Ким О.М.; Ташкентск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 44л.
1133474
  Сколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных / Г.Г. Сколова. – М., 1973. – 175с.
1133475
  Соколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных в современном французском языке и особенности их стилистического использования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова Г.Г. ; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1133476
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 212л. + Додатки : л.208-212. – Бібліогр. : л.183-207
1133477
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1133478
  Недбайло К.М. Транспозиція іменних частин мови у перекладі художніх текстів з англійської мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 9-13
1133479
  Ігнатенко М.Г. Транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 107-109
1133480
  Гершанович В.Н. Транспорт аминокислот, полипептидов и органических кислот у бактерий / В.Н. Гершанович. – Москва : Медецина, 1977. – 184 с.
1133481
  Курсаков А.Л. Транспорт ассимиляторов в растении / А.Л. Курсаков. – М, 1976. – 646с.
1133482
  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне / И.В. Ковалев. – М, 1981. – 480с.
1133483
  Белинский А.Ю. Транспорт в градостроительном освоении Севера / А.Ю. Белинский, В.М. Фурен. – Москва, 1975. – 45 с.
1133484
  Фролов А Транспорт в каменно-угольной промышленности. / А Фролов. – М-Л-Грозный, 1935. – 80с.
1133485
  Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях / Д.С. Николаев. – М., 1984. – 206с.
1133486
  Рудницкий А.М. Транспорт в планировке города / А.М. Рудницкий. – Киев, 1976. – 100 с.
1133487
  Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов / В.А. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 215 с.
1133488
  Гасанов М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе / М.А. Гасанов. – Москва : Наука, 1989. – 92с.
1133489
  Баталов Транспорт в современной Индии. / Баталов, АЛ. – М., 1961. – 232с.
1133490
  Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. / В.Н. Бугроменко. – Москва : Наука, 1987. – 110с.
1133491
  Милославский Є.І. Транспорт в українській п"ятирічці / Є.І. Милославский. – Х., 1930. – 52с.
1133492
   Транспорт веществ и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1983. – 84с.
1133493
   Транспорт во внешней торговле СССР.. – М, 1977. – 358с.
1133494
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 200с.
1133495
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 275с.
1133496
   Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином / Т. Червінська, М. Козьякова, Л. Закордонець, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порушення транспортної функції епітелію товстої кишки щурів після 5-денного введення антибіотика групи макролідів азитроміцину. Показано підвищення абсорбції води, іонів натрію та хлору і зменшення секреції іонів калію в експериментах на ...
1133497
  Наточин Ю.В. Транспорт воды и натрия в осморегулирующих органах : Автореф... докт. биол.наук: / Наточин Ю.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 35л.
1133498
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян. – с.
1133499
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
2. – с.
1133500
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
3. – с.
1133501
  Бронер Л Д. Транспорт города / Л Д. Бронер, . – М, 1975. – 64с.
1133502
  Халмурадов А.Г. Транспорт жирорастворимых витаминов. / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1980. – 213с.
1133503
   Транспорт и городская среда. – Москва, 1978. – 162 с.
1133504
   Транспорт и защита окружающей среды.. – М, 1979. – 95с.
1133505
   Транспорт и инженерное оборудование городов. – Киев, 1964. – 100 с.
1133506
  Сернова Н.В. Транспорт и межотраслевой баланс. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Сернова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
1133507
  Заблоцкий Г.А. Транспорт и модели планировочной структуры города / Г.А. Заблоцкий. – Москва, 1973. – 48 с.
1133508
   Транспорт и народное хозяйство.. – М. – 112с.
1133509
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 100с.
1133510
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 83с.
1133511
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1924. – 164с.
1133512
  Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – Москва, 1986. – 175с.
1133513
   Транспорт и перевозки в торговле.. – М, 1959. – 623с.
1133514
   Транспорт и планировка городов. – Киев, 1963. – 62 с.
1133515
  Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города / М. Новаковский. – Москва, 1978. – 201 с.
1133516
  Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. : Автореф... Доктора экон.наук: / Хануков Е.Д.; МПС СССР.Моск.трансп.-экон.ин-т. – М, 1955. – 32л.
1133517
   Транспорт и расселение. – Киев, 1967. – 73 с.
1133518
  Гольц Г.А. Транспорт и расселение. / Г.А. Гольц. – Москва : Наука, 1981. – 247с.
1133519
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1952. – 48с.
1133520
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1953. – 48с.
1133521
   Транспорт и связь СССР : Статистический сборник. – Москва, 1957. – 260с.
1133522
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1936. – 64с.
1133523
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1967. – 332с.
1133524
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1972. – 320с.
1133525
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1990. – 238с.
1133526
  Олейник Я.Б. Транспорт и связь Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1133527
  Артамонов Д.С. Транспорт и торговля по восточной границе СССР. / Д.С. Артамонов. – Москва, 1928. – 296с.
1133528
  Волотовский И.Д. Транспорт ионов в фоторецепторной клетке / И.Д. Волотовский, В.И. Ховратович, Л.А. Баранова. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 219 с. – ISBN 5-343-00565-9
1133529
  Марахова И.И. Транспорт ионов и пролиферация клетов в культуре : Автореф... наук: 03.00.17 / Марахова И.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 50л.
1133530
  Кларксон Д.Т. Транспорт ионов и структура растительной клетки / Д.Т. Кларксон. – Москва, 1978. – 368 с.
1133531
  Кулене В В. Транспорт ионов и энергетическое сопряжение в митохондриальной мембране : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кулене В.В; МГУ, 1970. – 17л.
1133532
  Сысуев В.А. Транспорт ионов кальция в клетки фитопатогенного гриба Phytophora infestans (Mont.) de Bary. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сысуев В.А.; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 23л.
1133533
  Лейкин Юрий Наумович Транспорт ионов кальция в митохондриях печени : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Лейкин Юрий Наумович; МГУ. Биолого-почвен. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1133534
  Вереинов А.А. Транспорт ионов у клеток в культуре / А.А. Вереинов, И.И. Марахова. – Ленинград : Наука, 1986. – 292 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1133535
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Веренинов А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 38л.
1133536
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану. Анализ потоков / А.А. Веренинов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв. ред.: А.С.Трошин. – Ленинград : Наука, 1978. – 286 с.
1133537
  Студенников Т.В. Транспорт і зв`язок України в семирічці / Т.В. Студенников. – К, 1960. – 104с.
1133538
  Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії : Посібник для вчителів / К.Ф. Коценко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 168с.
1133539
   Транспорт к третьему году пятилетки. – Москва, 1931. – 61с.
1133540
  Костерин С.А. Транспорт кальция в гладких мышцах / С.А. Костерин. – К., 1990. – 213с.
1133541
  Капля Александр Андреевич Транспорт кальция в миометрии крольчих при различных фоункциональных состояниях матки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Капля Александр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1133542
  Курский М.Д. Транспорт кальция и функция гладких мышц / М.Д. Курский. – К, 1981. – 170с.
1133543
  Гринюс Л.Л. Транспорт макромолекул у бактерий. / Л.Л. Гринюс. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 580 назв.
1133544
  Бочаров В.И. Транспорт на сверхпроводящих магнитах / В.И. Бочаров. – Ростов н/Д, 1988. – 152с.
1133545
  Степанова Н.Н. Транспорт наносов в нестационарном русловом потоке : Автореф... Канд.техн.наук: 11.00.07 / Степанова Н.Н.; АН СССР.ин-т водных проблем. – М, 1988. – 22л.
1133546
  Бреслер В.М. Транспорт органических кислот через плазматические мембраны дифференцированных эпителиальных слоев у позвоночных / В.М. Бреслер, А.А. Никифоров. – Л, 1981. – 203с.
1133547
  Кондрахин В.А. Транспорт освободившихся стран / В.А. Кондрахин. – М, 1989. – 122с.
1133548
   Транспорт питательных веществ и продуктивность растений.. – К, 1974. – 192с.
1133549
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1970. – 184 с.
1133550
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 209с.
1133551
  Грабчак Л.Г. Транспорт при геологоразведочных работах / Л.Г. Грабчак. – М, 1992. – 206с.
1133552
  Гуляр С.А. Транспорт респираторных газов при адаптации человека к гипербарии / С.А. Гуляр. – Киев, 1988. – 291с.
1133553
  Лысенко Ю.Я. Транспорт республики в двенадцатой пятилетке / Ю.Я. Лысенко, В.Н. Гурнак. – Киев : Техніка, 1986. – 199с.
1133554
  Букін В.І. Транспорт республіки в умовах перебудови. / В.І. Букін. – Киев, 1989. – 44с.
1133555
  Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. / Н. Васильев. – Москва, 1939. – 260с.
1133556
  Никольский Н.Н. Транспорт сахаров через клеточные мембраны. / Н.Н. Никольский, А.С. Трошин. – Л, 1973. – 222с.
1133557
  Махмудов Э.Р. Транспорт Современного Афганистана. Некоторые экон. проблемы. / Э.Р. Махмудов. – М., 1983. – 168с.
1133558
  Веселов В.Т. Транспорт современной Турции / В.Т. Веселов. – Москва, 1969. – 144с.
1133559
   Транспорт СССР. – Москва, 1961. – 760с.
1133560
   Транспорт СССР : Итоги за пятьдесят лет и перспективы развития. – Москва : Транспорт, 1967. – 324с.
1133561
  Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития / А.Н. Маркова. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1133562
   Транспорт СССР.. – М, 1960. – 540с.
1133563
  Шанина В.А. Транспорт стран СЭВ: Пути интенсификации / В.А. Шанина. – М., 1988. – 101с.
1133564
   Транспорт Страны Советов.. – М, 1987. – 310с.
1133565
  Лукаш Малец Транспорт у відносинах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1133566
  Малец Лукаш Транспорт у відностнах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1133567
  Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана / С.М. Ходжаев. – Ташкент, 1961. – 203с.
1133568
  Захаров А.Г. Транспорт Украины / А.Г. Захаров. – К., 1974. – 46с.
1133569
  Милославский Є.І. Транспорт України в завершальному році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1932. – 47с.
1133570
  Зведенюк П. Транспорт України в новій п"ятирічці / П. Зведенюк. – Київ, 1947. – 76с.
1133571
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці. – Х., 1932. – с.
1133572
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці.. – Х, 1932. – 60с.
1133573
  Воблий В.К. Транспорт УРСР / В.К. Воблий. – Київ, 1945. – 207-221с.
1133574
  Милославский Є.І. Транспорт УРСР на третьому році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1931. – 44с.
1133575
  Рубин А.Б. Транспорт электронов в биологических системах. / А.Б. Рубин, В.П. Шинкарев. – М, 1984. – 319с.
1133576
  Демский Ф Э. Транспорт, пассажир, право / Ф Э. Демский, . – К., 1987. – 48с.
1133577
  Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее / Л. Мани. – М., 1987. – 155с.
1133578
  Капля Александр Андреевич Транспорт. кальция в миометрии крольчих при различных функциональных состояниях. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Капля Александр Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 129л. – Бібліогр.:л.105-129
1133579
  Максимов В.Б. Транспорт. Пособие по практике устной речи для студ. пед. ин-тов / В.Б. Максимов. – М.-Л., 1966. – 103с.
1133580
  Воробьев-Обухов Алексей Транспорт: долгий путь из пункта А в пункт Б // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 78-81 : фото
1133581
  Данченко В. Транспорт: що необхідно знати при організації міжнародних перевезень // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 11. – С. 65-75
1133582
   Транспортабельные и облегченные установки для бурения разведочных и эксплуатационных скважин умельшенного и малого диаметра в СССР и за рубежем. – Москва, 1962. – 76с.
1133583
  Якубайтис Э.А. Транспортаня сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 53с.
1133584
   Транспортирование документации и печатных изданий в библиотеках.. – М, 1979. – 99с.
1133585
   Транспортирование квадратной матрицы. – Москва, 1965. – 4с.
1133586
   Транспортирование прямоугольной матрицы.. – М. – 4с.
1133587
  Лещинский Н.И. Транспортирование радиоактивных веществ / Н.И. Лещинский. – Москва, 1962. – 195 с.
1133588
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ / С.С. Зайцев. – М., 1985. – 128с.
1133589
  Габович М Транспортировка интенсивных пучков отрицательных ионов / М Габович. – К., 1977. – 18с.
1133590
  Седых С.Н. Транспортировка интенсивных электронных пучков в протяженных каналах сложной структуры при помощи магнитных периодических фокусирующих систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.20 / Седых С.Н.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1994. – 20л.
1133591
  Норакидзе Н.М. Транспортировка книг / Н.М. Норакидзе. – М, 1967. – 90с.
1133592
  Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц / А. Бенфорд. – Москва, 1969. – 240 с.
1133593
  Мешков И.Н. Транспортировка пучков заряженных частиц / И.Н. Мешков. – Новосибирск, 1991. – 217с.
1133594
  Дідовик В.А. Транспортна задача в економіко-географічному аналізі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 3 назви
1133595
  Цегелик Г.Г. Транспортна задача лінійного програмування / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1979. – 79с.
1133596
  Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
1133597
  Карпов В.М. Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 98-104
1133598
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 50-58. – ISSN 0131-775Х
1133599
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 23-31. – ISSN 0131-775Х
1133600
  Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-364-723-4
1133601
  Кузьмін П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 88-92


  В сучасних умовах Україна позиціонує себе, як транзитна держава, через яку проходять основні транспортні потоки до Європи. Реалізація геоекономічного потенціалу нашої держави може бути зумовлена потужною транспортною інфраструктурою та сприятливим ...
1133602
  Паппас С. Транспортна політика Європейського Союзу : Навч. посібник / С. Паппас. – Київ, 2004. – 80с. – На тит. листі назва проекту "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". – (Право ЕС ; Книга №18)
1133603
  Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-47
1133604
   Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
1133605
  Мельник Н Д. Транспортная авиация ВВС в Великой Отечественной войне. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Мельник Д.Н,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 22л.
1133606
  Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики / А.И. Арикайнен; Отв.ред.Е.И.Толстиков. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
1133607
  Ланге Э.Г. Транспортная и распределительная задача дробного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ланге Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та матем. – Новосибирск, 1972. – 16л.
1133608
  Кабаджа Е.А. Транспортная инфраструктура нефтяной промышленности России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-21 : Табл. – ISSN 0016-7207
1133609
  Краевый А.Д. Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Краевый А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1133610
  Краевый Александр Дмитриевич Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Краевый Александр Дмитриевич; АН УССР Ин-т геофизики. – К, 1985. – 225л. – Бібліогр.:л.170-186
1133611
   Транспортная система городов различной величины. – Киев, 1974. – 108 с.
1133612
  Олейник Я.Б. Транспортная система и экономико-географическое положение / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
1133613
   Транспортная система региона. – Київ : Наукова думка, 1989. – 205с.
1133614
  Цветов Ю.М. Транспортная система УССР и координация работы различных видов транспорта / Ю.М. Цветов. – К., 1974. – 48с.
1133615
  Лебедев Е.П. Транспортная статистика / Е.П. Лебедев. – Москва, 1953. – 336с.
1133616
  Крылов П.М. Транспортная уязвимость населения России в начале ХХI в. / П.М. Крылов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 26-35 : табл. – Библиогр.: с. 34-35. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1133617
  Орлов Б.Н. Транспортная функция белков крови и ее молекулярные механизмы / Б.Н. Орлов, В.Ф. Киреева. – Горький, 1980. – 92с.
1133618
   Транспортне иа енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу / С. Пирожков, Д. Прейгер, В. Омельченко, Р. Лапшин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1562-0905
1133619
  Тацій Ольга Сергіївна Транспортне обслуговування пішоходних зон міських центрів великих і більших міст України : Автореф... кандид. техн.наук: 18.00.04 / Тацій Ольга Сергіївна; Київ. держ. технічний ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 22л.
1133620
  Шульженко Ф.П. Транспортне право : навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін, Р.С. Кундрик ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 244с. – ISBN 966-574-748-7
1133621
  Корнієнко П.С. Транспортне право та висвітлення його становлення у правовій літературі кінця XIX - початку XX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-24
1133622
   Транспортне право України : Навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. ; За Мілашевич, Ред. Гіжевського заг., Е.Ф. Демського, Е Демський; МОНУ. Ін-тут економ. в права "Крок"; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф.Демського. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-035-6
1133623
  Булгакова І.В. Транспортне право України : Академічний курс. Підручник для вищ. навч. закладів / Булгакова І. В., Клепікова О. В. – Київ : Ін Юре, 2005. – 536с. – ISBN 966-313-247-7
1133624
   Транспортне право України : навчальний посібник / Демський Е.Ф., Іжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; [ за заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського ]. – Київ : Атіка, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-326-276-5
1133625
   Транспортне право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Шелухін М.Л. [ та ін. ] ; за ред. М.Л. Шелухіна ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-313-398-0
1133626
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник / [В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-176 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-388-5
1133627
  Булгакова І.В. Транспортне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Булгакова І.В., Клепікова О.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Прецедент, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 341-344. – ISBN 978-966-520-152-6
1133628
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
1133629
  Жарких Ю.С. Транспортний і квантовий часи релаксації двовимірних електронів у МДН-структурах на кремнії / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 2003. – № 5
1133630
  Безуглий В.В. Транспортний комплекс Європейського Союзу: формування, сучасний стан і перспективи співпраці з Україною // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 199-215
1133631
  Матвєєва А.В. Транспортний коридор : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
1133632
  Міщенко А. Транспортний коридор як організаційно-правова форма спеціального правового режиму // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 167-175. – ISSN 1993-0909
1133633
  Війтев Ю. Транспортний податок. проблемні питання законодавства і практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-120
1133634
  Гурнак В.М. Транспортний потік республіки / В.М. Гурнак. – К., 1986. – 49с.
1133635
  Овєчкіна О.А. Транспортні витрати підприємств харчової промисловості у контексті логістичних підходів / О.А. Овєчкіна, О.В. Фомічова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 103-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1133636
  Кузьмін П. Транспортні витрати як чинник динаміки міжнародної торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 284-288. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Досліджено сучасні теорії міжнародної торгівлі. Проблематикою впливу різноманітних чинників на міжнародну торгілю займались докт. екон. наук, проф.КНУТШ А.С. Філіпенко, І.І. Дахно, Л.Г. Мельник та інші.
1133637
  Палмовський Т. Транспортні вузли у транспортному коридорі Гданськ-Одеса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1133638
  Христюк М.М. Транспортні вузли України, їх класифікація та розміщення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 69-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0868-6965
1133639
  Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1133640
  Кіщак І.Т. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України / І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито роль транспортних коридорів у розвитку транскордонного співробітництва регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висвітлено проблеми співробітництва у рамках єврорегіонів, міжнародних організацій та асоціацій, ...
1133641
  Харсун Л.Г. Транспортні послуги в умовах глобалізації світових товарних ринків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 65-69
1133642
  Кондратюк К.М. Транспортні послуги та напрями їх покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 131-134.
1133643
  Бадамбазар М. Транспортно-географическое районирование Монгольской Народной Республики в связи с развитием автомобильного транспорта : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Бадамбазар М.; МВССО РСФСР Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 25л.
1133644
  Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції : Монографія / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-340-257-4
1133645
  Скульбашевська В.Б. Транспортно-економічні зв"язки у хімічній промисловості Південно-Західного економічного району СРСР : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 75-80
1133646
  Саакадзе Л.В. Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США / Л.В. Саакадзе, А.С. Билоконь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 28-32


  У статті представлений аналіз транспортно-інфракструктурних проектів Китаю в умовах глобального панування США. Розглянуто транспортно-комунікаційні нововедення у Китаї та їхня ефективність у контексті міжнародної нестабільності.
1133647
  Смирнов І. Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розкрито досвід Дубаю в розвитку та територіальній організації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема в будівництві найбільшого аеропорту світу "Джебель-Алі" та Дубайського логістичного містечка. Розглянуто вибір місця розміщення останнього з ...
1133648
  Егоров В.А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В.А. Егоров. – Ленинград, 1989. – 292 с.
1133649
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие : монография / АН УССР ; Южный научный центр ; Е.Н. Сыч ; [отв. ред. В.Т. Корж]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 144 с. – ISBN 5-12-002187-5
1133650
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. / Е.Н. Сыч. – К., 1986. – 166с.
1133651
  Молдустанов Т. Транспортно-экономические связи Киргизии и перспективы их развития. : Автореф... канд. экон.наук: / Молдустанов Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 20л.
1133652
  Мартынов В.Л. Транспортно-экономические связи Петербурга-Петрограда-Ленинграда: ретроспективный географический анализ : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 9-14 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1133653
   Транспортно-экономические связи СССР.. – М, 1965. – 172с.
1133654
  Шанина В.А. Транспортно-экономические связи стран-членов СЭВ / В.А. Шанина. – М., 1978. – 175с.
1133655
  Клыкова В.П. Транспортно-экономические связи Таджикистана и развитие транспортной сети республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Клыкова В.П.; АН ТаджССР. НИИ экономики. – Душанбе, 1967. – 34л.
1133656
  Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание : правовые вопросы / В.К. Андреев. – Москва, 1977. – 71с.
1133657
  Брухис Г.Е. Транспортно экспедиционный договор / Г.Е. Брухис. – М, 1957. – 120с.
1133658
   Транспортное законодательство : (Цивилистич. и хоз.-правовой аспекты): Библиогр. пособие. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 173с.
1133659
  Лузгин С.Ф. Транспортное значение Днепра и его притоков / С.Ф. Лузгин. – Минск, 1932. – 23с.
1133660
  Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли : сравочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор; КНТ, 2007. – 628с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-373-243-5
1133661
   Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.. – К, 1985. – 112с.
1133662
  Андреев В.К. Транспортное право / В.К. Андреев. – Калинин, 1977. – 84с.
1133663
   Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – ISBN 966-7124-23-1
1133664
  Тарасов М.А. Транспортное право. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 236с.
1133665
  Сатармина Светлана Транспортные артерии российского туризма : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-19 : Фото
1133666
  Чекалин С.В. Транспортные космические системы. / С.В. Чекалин. – М, 1990. – 63с.
1133667
  Нефедов П.П. Транспортные методы в аналитической химии полимеров / П.П. Нефедов, П.Н. Лавренко. – Л., 1979. – 232с.
1133668
  Романович А.Н. Транспортные правонарушения / А.Н. Романович. – Минск, 1984. – 126с.
1133669
  Коробеев И А. Транспортные правонарушения : квалификация и ответственность / И А. Коробеев, . – М, 1990. – 127с.
1133670
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1133671
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1133672
  Даниэльбек В.В. Транспортные преступления по советскому уколовному законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: / Даниэльбек В.В.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 9л.
1133673
   Транспортные проблемы групповых систем населенных мест.. – М, 1979. – 64с.
1133674
  Мусаев Б.С. Транспортные расходы в торговле Азербайджанской потребительской кооперации и пути их дальнейшего снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев Б.С.; Ком.высш.и сред.образования Совета Министров АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 23л.
1133675
  Родовичюс Г.А. Транспортные рибонуклеиновые кислоты и аминоацил-тРНК синтезы печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Родовичюс Г. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1133676
  Коваленко М.И. Транспортные рибонуклеиновые кислоты ретикулоцитов кролика. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко М.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1967. – 17л.
1133677
   Транспортные рибонуклеиновые кислоты.. – К, 1976. – 219с.
1133678
  Демидов С.В. Транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы печени кроликов в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Демидов С. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 23л.
1133679
  Яремчук Анна Дмитриевна Транспортные РНК: аминоацил-тРНК-синтетазы и их высокомолекулярные комплексы в регенерирующей печени крыс : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.03 / Яремчук Анна Дмитриевна ; Ин-т молекул. биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1133680
  Булавин Л.А. Транспортные свойства растворителя в полимерных сетках кремнийорганических гелей. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1133681
  Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов / Ю.А. Ставничий. – Москва, 1990. – 219 с.
1133682
   Транспортные системы городов и зон их влияния, 1987. – 103с.
1133683
   Транспортные схемы крупных городов УССР. – Москва, 1968. – 86 с.
1133684
  Новиков О.А. Транспортные тарифы / О.А. Новиков, С.В. Переверзва. – Л., 1987. – 83с.
1133685
  Шалягин В.Н. Транспортные транспортно-технологические средства повышения проходимости / В.Н. Шалягин. – М., 1986. – 255с.
1133686
   Транспортные узлы капиталистических стран. – Москва, 1962. – 320с.
1133687
   Транспортные устройства и склады.. – Тагил, 1970. – 32с.
1133688
  Иоэльсон Е.Б. Транспортные холодильные установки / Е.Б. Иоэльсон. – М.-Л, 1935. – 316с.
1133689
   Транспортный бизнес на пути к глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 86-88 : фото
1133690
  Словин Л.С. Транспортный вариант / Л.С. Словин. – Кишинев, 1988
1133691
  Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства / Е.А. Жуков. – М., 1990. – 160с.
1133692
  Бутин И.А. Транспортный комплекс социалистической экономики / И.А. Бутин. – М., 1984. – 187с.
1133693
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 1. – 1985. – 47с.
1133694
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 2. – 1985. – 55с.
1133695
  Антонов А. Транспортування завихореною течією часточок зависі / А. Антонов, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто деякі частинні задачі про транспортування завихореною течією часточок придонної мулистої або піщаної зависі. In the article some problems about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension are ...
1133696
  Антонова В. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті / В. Антонова, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто частинна задачаі про транспортування завихореною течією часточок придонної ілістої або піщаної зависі у кути. In the article some problem about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension in area ...
1133697
  Гальчинський А. Трансринкові трансформації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1133698
  Залужная Д.В. Транссибирская магистраль (ее прошлое и настоящее. Исторический очерк / Д.В. Залужная. – Москва, 1980. – 288с.
1133699
  Адабашьян А.А. Транссибирский экспресс / А.А. Адабашьян, Н.С. Михалков. – Москва, 1981. – 152с.
1133700
  Малютіна Н. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця ХІХ - початку ХХ століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 206-211. – ISBN 966-8110-14-5
1133701
  Пригодій С.М. Транстекстуальність художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 295-312
1133702
  Бирман И.Я. Транстпортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман. – М., 1962. – 271с.
1133703
   Трансурановые элементы в окружающей среде.. – М, 1985. – 344с.
1133704
  Лаврухина А.К. Трансурановые элементы. / А.К. Лаврухина, Ю.А. Золотов. – М, 1958. – 128с.
1133705
  Назарова А.Ф. Трансфекция нуклеиновыми кислотами бактериофагов / А.Ф. Назарова. – М., 1980. – 120с.
1133706
  Медведкин Т.С. Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 122-128. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1133707
  Іванова В.В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46.
1133708
  Семенов Г.А. Трансфер кризи і антикризова політика транзитивних країн / Г.А. Семенов, І.А. Євлакова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1729-7206
1133709
  Кохно П. Трансфер технологий: понятия и модели / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 96-111. – ISSN 0207-3676
1133710
  Литвинова Валерія Валентинівна Трансфер технологій - основна складова інноваційного розвитку України / Литвинова Валерія Валентинівна, Грабовський Броніслав Олександрович, Григорович Наталія Миколаївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено питання впровадження деяких механізмів державного регулювання трансферу технологій. Зокрема, визначено основні завдання у сфері трансферу технологій, його основні етапи, а також напрями діяльності центрів трансферу технологій. ...
1133711
  Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 1562-0905
1133712
  Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 105-110. – ISSN 2221-1055
1133713
  Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1133714
  Іванова М.В. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1133715
  Лихолет С.І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 37-38
1133716
  Клименко К.С. Трансфер технологій як елемент зміцнння фундаменту української економіки: основні проблеми // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 247-249. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
1133717
  Рудченко І. Трансфер технологій як елемент інноваційної інфраструктури // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67.
1133718
  Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1133719
  Баймуратов Т.М. Трансфер экономических рисков в страховой деятельности: институциональный подход // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-13. – ISSN 1728-8878
1133720
  Дзюба Павло Валерійович Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Дзюба П.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. + Додатки: л.186-210. – Бібліогр.: л.163-185
1133721
  Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Павло Валерійович Дзюба; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1133722
  Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.14-22. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1133723
  Зузік К.М. Трансферт технологій у діяльності міжнародних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Проаналізовано проблему передачі технологій міжнародними корпораціями. Розглянуто питання технологічного середовища та типи передачі технологій. Приділено увагу вимірам технології та їх впливу на економічний розвиток країни-реципієнта, сучасні методи ...
1133724
  Асадчев Валерій Михайлович Трансферти в системі міжбюджетних відносин : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.04.01 / Асадчев В.М.; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1133725
  Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 223-229. – ISSN 1993-6788
1133726
  Вишнівська Н.В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 45-48
1133727
  Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб"єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище конкуренції в секторі суспільного управління. Детально розглянуто вияви вертикальної і гори-зонтальної конкуренції, вплив ступеня конкуренції на розподіл видатків і доходів загалом і трансфертів зокрема. З"ясовано особливості ...
1133728
  Костирко Р.О. Трансфертне ціноутворення - інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 111-117. – (Економіа ; Вип. 26)
1133729
  Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку / Т.Г. Савченко, І.В. Бєлова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 157-169
1133730
  Бобиль В. Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 1605-2005
1133731
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1133732
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1133733
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1133734
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1133735
  Савченко Н.М. Трансфертне ціноутворення як основа взаєморозрахунків між центрами відповідальності // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 44-46
1133736
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1133737
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1133738
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1133739
  Батрак М. Трансфертное ценообразование // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-39.
1133740
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1133741
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1133742
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1133743
  Перминова О. Трансформации государственного вуза: современные тенденции. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  Предлагается следующая классификация ун-тов : классический, исследовательский, открытый, региональный, проектно-ориентированный, инновационный, предпринимательский
1133744
  Махмурян Рубен Степанович Трансформационно-семантический анализ асиндетических сложных предложений английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Махмурян Рубен Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 22л.
1133745
  Яровая Галина Гурьевна Трансформационное описание синтаксиса и семантики наречий : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.21 / Яровая Галина Гурьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 192л.
1133746
  Яровая Галина Гурьевна Трансформационное описание синтаксиса и семантики наречий : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.19, 10.02.21 / Яровая Галина Гурьевна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
1133747
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 9/10. – 1995
1133748
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 11/12. – 1995
1133749
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 7/8. – 1995
1133750
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 4. – 1995
1133751
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 1. – 1995
1133752
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5/6. – 1995
1133753
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 3. – 1997
1133754
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 4. – 1997
1133755
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5. – 1997
1133756
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 3. – 1999
1133757
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 4. – 1999
1133758
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 6. – 1999
1133759
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 2. – 2000
1133760
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 3/4. – 2000
1133761
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 5. – 2000
1133762
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 6. – 2000
1133763
  Крейсберг С. Трансформация власти: доминирование, полномочия и образование (продолжение) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 137-153. – ISSN 2071-9788
1133764
  Яжборовская И.С. Трансформация Восточной Европы в конце ХХ века // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 17-16. – ISSN 0042-8779
1133765
  Жаде З.А. Трансформация геополитической ситуации на Юге-России в условиях формирования национальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-71. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1133766
  Петров М. Трансформация глобальных финансов / М. Петров, Д. Плисецкий // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 3-22. – ISSN 0131-2227
1133767
  Абрамова М.А. Трансформация денежно-кредитных отношений в условиях глобализации посткризисного периода // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-8
1133768
  Воробьева С. Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
1133769
  Тертычный А.А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1133770
  Махонин П. и др. Трансформация и модернизация чешского общества // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.32-47. – ISSN 0132-1625
1133771
  Берлявский Л. Трансформация избирательной системы Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 47-53. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются основные направления трансформации избирательной системы Великобритании, проанализировано электоральное законодательство Соединенного Королевства. Автор приходит к выводу о том, что в Великобритании на выборах разного уровня в ...
1133772
  Яжборовская И.С. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0130-3864
1133773
  Титомиров А.В. Трансформация клеток мышей, содержащей бактериальный ген дигидрофолатредуктазы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Титомиров А. В.; Ин-т цитол. – Л., 1986. – 17л.
1133774
  Галанина К.Э. Трансформация концепта субъекта в философии Людвига Витгенштейна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 138-147. – ISSN 0042-8744
1133775
  Ященко Л.А. Трансформация критериев оценки образовательного процесса в университете как фактор реформирования в вузе (резюме социологического исследования) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107.
1133776
  Руднева М.В. Трансформация личного отношения человека к человеку (социально-психологический аспект). : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Руднева М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 22л.
1133777
  Иволга Виктор Васильевич Трансформация магнитной структуры литий - цинковых феррошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иволга Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1133778
  Прескотт Э. Трансформация макроэкономической политики и исследований // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 360-395. – ISSN 1815-1345
1133779
  Чеканников Б.А. Трансформация напряжения и тока линейными четырехполюсниками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеканников Б.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском. гос. ун-те. – Томск, 1965. – 12л.
1133780
  Иванов П. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.15-27. – ISSN 0131-2227
1133781
  Ивашов Л.Г. Трансформация НАТО: действительность или видимость? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 0130-3864
1133782
  Тузовская Н. Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
1133783
  Фрадкина Т.С. Трансформация некоторых природных и модифицированных стероидов ферментами плаценты человека : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Фрадкина Т.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 26л.
1133784
  Мосейко А.Н. Трансформация образа России на Западе в контексте культуры последней трети XX века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-35. – ISSN 0869-0499
1133785
  Голубева М.Н. Трансформация образа социальной реальности и осмысление феномена символической власти в современных социальных науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1133786
  Ашуркова Т.Г. Трансформация оценочной семантики слова "борец" в русской языковой картине мира конца 20 - начала 21 столетия // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 38-41. – ISSN 1811-1629
1133787
  Горохов В.Г. Трансформация понятия "машина " в нанотехнологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 97-115. – ISSN 0042-8744
1133788
  Мотренко Ю.И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 64-73. – ISSN 1812-8696
1133789
  Автеньев Г.К. Трансформация потенциальных полей при обработке геофизической информации : Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий на основе транфораций: Учебное пособие / Г.К. Автеньев; МВиССО РСФСР. Томский политехнич. ин-т. – Томск, 1979. – 99с.
1133790
  Огорилко Ю.Н. Трансформация правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 36-40


  Проблематика статьи посвящена исследованию процесса трансформации правового статуса банковских учреждений с позиции теорий юридических лиц. На основании анализа исторических тенденций развития института банковских учреждений автором делается попытка их ...
1133791
  Бойченко С.Г. Трансформация природных зон на территории Украины при дальнейшем глобальном потеплении: равновесные и неравновесные модели, сценарии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1133792
  Холодов В.И. Трансформация различных форм пищи морскими ежами. Strongyiocentrotus Droebachiensis (O.F. Miiller) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Холодов В.И.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О Ковалевского. – Севастополь, 1975. – 23л.
1133793
  Мелик-Симонян Трансформация роли и функции традиционных культов и верований народов тропической и Южной Африки в новейшее время. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Мелик-Симонян К.А.; Ин-т.стран Азии и Африки. – М, 1980. – 23л.
1133794
  Полякова В.В. Трансформация роли эксперта в ситуации риска и неопределенности при внедрении биотехнологий // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.100-108. – ISSN 0132-1625
1133795
  Александров Ю.Л. Трансформация системы стимулирования труда в генерирующих компаниях в условиях конкурентного рынка // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 29-31. – ISSN 1728-8878
1133796
  Фролова Наталья Викторовна Трансформация системы ценностных ориентаций на переломных этапах развития общества (психологический аспект) : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Фролова Наталья Викторовна; Днепропетровский госуд. ун-тет. – Днепропетровск, 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.136-182
1133797
  Азарова Л.В. Трансформация сложноподчиненного предложения с придаточным дополнительным в современном английском языке. (Эксперим.-интонац. исследование). : Автореф... канд. филол.наук: Ш143.21-1 / Азарова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
1133798
  Заярная И. Трансформация средневеково-барочного топоса "человек - мир малый" в поэзии В. Хлебникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-24. – Бібліогр.: с. 24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість В. Хлєбнікова в аспекті виявлення в ній елементів барокової традиції. Досліджено різноманітні засоби актуалізації середньовічно-барокового топосу "людина - малий світ", система образів і тропів, пов"язаних із зображенням тілесного ...
1133799
  Фокин А.В. Трансформация стратегических установок ВМС США на рубеже 1990-х годов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 21-25. – ISSN 0321-0626
1133800
  Мавринский И.И. Трансформация субъективности в практике поступания: теоретическое отношение // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0235-1188
1133801
  Каковкина О.Н. Трансформация традиционного уклада жизни немецких поселенцев в 20-30-е гг. в Украине (На примее колонии Ямбург) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 127-129. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 10)
1133802
  Поночевный М.А. Трансформация универсально-исторической размерности сознания в эпоху глобализации: социально-философский анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (53 ). – С. 22-25. – ISSN 1684-2618
1133803
  Алтыбаев А.А. Трансформация фразеологизмов как стилистичекий прием в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Алтыбаев А. А.; Ташк.ГУ им. Ленина. – Ташкент, 1977. – 21л.
1133804
  Гринюс Л.Л. Трансформация химической энергии в электрическую в биомембранах, сопрягающих окисление и фосфорилирование : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гринюс Л.Л.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1971. – 22л.
1133805
  Петрусевич Аркадий Аркадьевич Трансформация ценностно-смысловых ориентиров студентов в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1133806
  Пищик Влада Игоревна Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения юга России // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен взгляд на менталитет как систему кластеров значений, смыслов и ценностей. Приводятся данные сравнительного исследования ценностных ориентации и системы жизненных смыслов подростков, молодежи и пенсионеров 70- 80-х гг. XX в. и начала XXI ...
1133807
  Панов С.В. Трансформация человека: культовые формы согласия и языковый абсолют // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702
1133808
  Фалько В.Л. Трансформация электромагнитных и звуковых волн в металлах в магнитном поле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фалько В.Л.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 32л.
1133809
  Барташук О. Трансформації в системі жнивної обрядовості подолян (20 - 80-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 26. – С. 103-114
1133810
  Паламарчук В.М. Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку України : Монографія / В.М. Паламарчук, О.В. Литвиненко, С.О. Янішевський; Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2003. – 120с. – (Стратегія політики і політичний аналіз ; Вип.7). – ISBN 966-554-054-8
1133811
  Пруденко Я. Трансформації естетичної теорії: медіамистецтво як щеплення проти технофобії // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 175-186. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1133812
  Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділу праці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 26-35. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1133813
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Автореф. ... дис. д-ра філософ. наук: Спец. 09.00.04 / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 43 назви
1133814
  Слухай С. Трансформації міжурядових відносин в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 109-118.
1133815
  Кремень В.Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-14


  Автор рассматривает основные приоритеты трансформации личности в образовательном пространстве (человекоцентризм и др.), акцентирует на том, что только инновационное общество имеет шанс пережить взрывные вызовы, сопровождающие развитие цивилизации.
1133816
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133817
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 188-210
1133818
  Мохаммед Ж. Трансформації політичної системи Марокко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.75-76.
1133819
  Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття в контексті сучасної міської скульптури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-92
1133820
  Ядловська О. Трансформації серед німецького населення півдня України в 1917-1920 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 64-67. – ISSN 1728-9343


  Роль німецької спільноти в добу укр. національної революції
1133821
  Журавель І. Трансформації та деформації в художньому перекладі (тематична карта) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 186-192
1133822
  Бездрабко В.В. Трансформації тлумачення діловодства як відзеркалення становлення документознавства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-110. – ISBN 966-614-021-7
1133823
  Корицька Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 65-78. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються найголовніші складники народного джерела прози А. Кащенка. З"ясовано, що проза письменника грунтувалася на фольклорних засадах, адже він широко послуговувався поетикою фолклору (пісні, думи, прислів"я, приказки, порівняння, ...
1133824
  Щербань М.І. Трансформаційна активність природних і перетворених ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 17-20. – (Географія ; Вип. 24)
1133825
  Голіков А.П. Трансформаційна модель соціально-економічного прориву як механізм включення України до глобального економічного середовища / А.П. Голіков, С.М. Глухарєв, П.О. Черномаз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-163. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Доведено необхідність і розглянуто особливості застосування в умовах трансформаційного суспільства України моделі соціально-економічного прориву, яка дає змогу гармонійно ввійти до глобального економічного середовища.
1133826
  Рисін Віталій Васильович Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 139-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності трансформаційної функції банків та особливостей її прояву у сучасній банківській справі. Визначено значення ресурсної політики у процесі управління трансформацією ресурсів банків.
1133827
  Нямцу А.Є. Трансформаційний діапазон функціонування традиційних структур у літературі 4 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1133828
  Єрохін С.А. Трансформаційний процес та його структуризація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 28 пунктів
1133829
  Примак Т.О. Трансформаційні перетворення рекламного креативу в Україні : наук.-практ. видання / Т.О. Примак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-190. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-483-514
1133830
  Безега Т.М. Трансформаційні перетворення української економіки на шляху до Європи (1991-2009 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 99-106. – (Історія ; Вип. 22)
1133831
  Борисевич Сергій Трансформаційні процеси в аграрних відносинах Правобережної України, зумовлених Січневим повстанням 1863 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается содержание и направления политико-экономических причин законодательного ограничения влияния лиц польского этноса на поземельные отношения в Правобережной Украине с одновременным численным увеличением русских землевладельцев, ...
1133832
  Феєр О.В. Трансформаційні процеси в економіці України та їх інвестиційний складник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 277-281. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1133833
  Довгань С. Трансформаційні процеси в житловому будівництві українців Черкащини кінця XIX - XX століть (на матеріалах експедиції) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1133834
  Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Прокопчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
1133835
  Корсак Р.В. Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 162-167. – (Історія ; Вип. 24)
1133836
  Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 54-63
1133837
  Дячук І.Д. Трансформаційні процеси у світовому аерокосмічному комплексі в контексті переходу економіки на інноваційний шлях розвитку : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1133838
   Трансформаційні процеси у соціальній сфері : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-02-2830-9
1133839
  Воронов І. Трансформаційні процеси у сучасній політичній системі України: суть, місце і роль у становленні правової держави // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 5-17. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1133840
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту" населення України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 44 : Економічні науки. – С.126-31
1133841
  Давидова Ірина Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено співвідношення трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності. Трансформаційні зміни визнано еволюційними, а інноваційні процеси - соціально-управлінськими.
1133842
  Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії ( на прикладі "THE TIMES", "THE GUARDIAN", "THE INDEPENDENT") : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Блавацький С.Р. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1133843
  Губені Ю. Трансформація аграрних відносин у Чехії: загальний огляд та можливі уроки для вітчизняної аграрної політики : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 79-83. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1133844
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зрозтаючої конкуренції в банківському секторі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 254л. + Додатки: л.225-254. – Бібліогр.: л.208-224
1133845
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133846
  Тупицька Є.О. Трансформація боргового зобов"язання у позикове за цивільним Кодексом України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 241-247. – ISSN 0201-7245
1133847
  Борисова О.В. Трансформація вербалізації при перекладі текстів публіцистичного стилю з української мови англійською // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-88. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Охарактеризовано трансформацію вербалізації і виявлення особливостей її застосування як комплексної лексико-граматичної трансформації при перекладі українських публіцистичних текстів англійською мовою на матеріалі двомовних журналів, що видаються в ...
1133848
  Пилипак М. Трансформація весільної обрядовості населення південно-східного Поділля (20-30 рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 25. – С. 71-73
1133849
  Гура Н. Трансформація відносин власності в житловому секторі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 0131-775Х
1133850
  Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1133851
  Ярема В.І. Трансформація відносин власності як важлива умова розвитку підприємництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1133852
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1133853
  Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві - реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.103-107. – ISSN 0132-1331
1133854
  Смолянюк В. Трансформація війської сфери Російської Федерації: кількість, якість, спрямованість // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.76-87
1133855
  Москалець В.П. Трансформація вільнодумства у Франції: від деїзму до атеїзму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1133856
  Алексєєв І. Трансформація власності: історичний аспект / І. Алексєєв, О. Познякова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-25. – ISSN 1562-0905
1133857
  Медведєв І.А. Трансформація впливу держави на ідею університету з позицій взаємоузгодження та взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 136-138
1133858
  Заставний Федір Трансформація господарства західноукраїнського пограниччя // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 40-43. – Бібліогр. 8 назв
1133859
  Осипчук М.Д. Трансформація готельної індустрії України: сучасність та перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1133860
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 204л. + Дод.: л. 201-204. – Бібліогр.: л. 173-200
1133861
  Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України : монографія / С.М. Аржевітін ; НАНУ, Ін-т екон. та прогноз. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-2260-29-8
1133862
  Чернявська Л.В. Трансформація давньої єврейської історії у творчості Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1133863
  Маркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на прикладі промислово розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Маркер Гюнтер; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1133864
  Дудкіна О. Трансформація державної регіональної політики України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 25-30.
1133865
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 198-216
1133866
  Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133867
  Васильченко Зоя Миколаївна Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Васильченко З. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 430 л. + Додатки: 410-430. – Бібліогр.: л.389-409
1133868
  Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Зоя Миколаївна Васильченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 35 назв
1133869
  Залєвська-Шишак Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти трансформації економіки України в контексті відносин власності. Запропоновано модель соціально орієнтованого ринку та шляхи реформування власності в процесі розбудови ринкових відносин в Україні. Different aspect Ukrainian ...
1133870
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : Автореферат дис. ... д-ра економічних наук спец.08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібл.46 назв
1133871
  Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : Навчальний посібник / В.Г. Бодров; Українська Академія держ. управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 2002. – 104с. – ISBN 966-619-089-3
1133872
  Вергун В.А. Трансформація економічної поведінки споживачів та фірм під впливом інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 18-20
1133873
  Савицька С. Трансформація економічної системи Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 473-478. – ISSN 1684-906Х
1133874
  Приходько-Лях Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі (на прикладі концепту-тріади батько-мати-батьки) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 190-195


  На матеріалі суспільно-політичних видань аналізується концепт-тріада батько-мати-батьки, робиться спроба диференціювати архетипні й трансформовані образи, специфічні для сучасного українського медіадискурсу. In the article it was made an analysis of ...
1133875
  Скляренко Дмитро Володимирович Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Скляренко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв.
1133876
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії/автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 195-221
1133877
  Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 305-314. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1133878
  Карпенко Інна Павлівна Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Карпенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1133879
  Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1133880
  Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-13
1133881
  Череп А.В. Трансформація законів менеджменту під впливом специфіки українського менталітету / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-177. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1133882
  Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1133883
  Пампуха І.В. Трансформація збройних сил України: визначення проблеми і завдання / І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, Ю.В. Каменчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 148-150


  Розглянуто проблеми і завдання трансформації Збройних Сил України в контексті євроатлантичної інтеграції, проведення практичних змін у процедурах прогнозування стратегічного і оборонного планування. Найважливіша проблема трансформації - знайти нові ...
1133884
  Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 4-18
1133885
  Наконечна О.П. Трансформація змісту естетичного: історико-філософський контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1133886
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133887
  Мотрук С. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-32. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки, її місце та роль в системі міжнародних відносин наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. The article deals with basic directions of foreign policy of Czech Republic, its place ...
1133888
  Мельниченко А.А. Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти / А.А. Мельниченко, О.А. Касаткіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 89-97. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статі розглядається феномен ідеї університету як втілення універсалізму освіти, основи інноваційного розвитку суспільства. Використовується поняття дослідницького університету - сучасної форми інтеграції освіти та науки.
1133889
  Відякіна М.М. Трансформація імміграційної політики країн - членів ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 56-62.
1133890
  Темірова І.Ю. Трансформація імміграційної політики Португалії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
1133891
  Мартиненко В. Трансформація інвестиційної парадигми в постіндустріальній економіці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 170-179
1133892
  Ареф"єва О.В. Трансформація інноваційного контролінгу відповідно до послідовності стадій життєвого циклу нововведення / О.В. Ареф"єва, Р.Ю. Лебедєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 97-102.
1133893
  Гальцова О.Л. Трансформація інституту власності в аграрному секторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 37-42. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1133894
  Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 3-14
1133895
  Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 15-23. – ISSN 1993-6788
1133896
  Гасанов С.С. Трансформація інституційної структури економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується взаємозалежність між інституційною структурою та економічною поведінкою суб"єктів господарської системи. Обгрунтовується висновок про критеріальну роль структури інститутів відносно економічної поведінки у короткостроковому періоді і ...
1133897
   Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності : Монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексюк; З.В. Герасимчук, І.М Вахович., В.А. Голян, А.О.Олексюк; МОНУ; Луцький державний технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2006. – 228с. – ISBN 966-517-532-7
1133898
  Голян В.А. Трансформація інституціонального середовища на пострадянському просторі: деструктивні моменти та пріоритетні напрями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12
1133899
  Довженко О.О. Трансформація інформаційного мовлення українських телеканалів під упливом змін у політичній ситуації // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 14-18
1133900
  Литвиненко В.М. Трансформація конкуренції в умовах інформаційної революції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-114


  В статті досліджено феномен інформації та її вплив на конкуренцію, розглянуто процес віртуалізації економіки. Аргументовано, що культура є чинником національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. The phenomena of information and its impact ...
1133901
  Турко В.В. Трансформація консалтингових послуг в умовах економічної кризи / В.В. Турко, О.Р. Кацедан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1133902
  Левенец А.Є. Трансформація конструктів особистісного досвіду у ході тренінгу розвитку життєвих цілей (за методом Дж. Келлі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей динаміки значеннєвої картини світу учнів з різною сформованістю мотиву само актуалізації під впливом тренінгу розвитку життєвих цілей. З"ясовано, що формування мотиву само актуалізації супроводжується розвитком ...
1133903
  Вербицька О. Трансформація концепту суб"єкта у контексті постмодернізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 45-52. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1133904
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1133905
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1133906
  Дем"яненко Н. Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ - на початку ХХ1 ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 59-65. – ISSN 2078-1016
1133907
  Федулова Л.І. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-59. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISSN 1811-3141
1133908
  Марцин В.С. Трансформація людського капіталу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 290-296. – ISSN 1562-0905
1133909
  Реутов В.Є. Трансформація макрорегіональних економічних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
1133910
  Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.20-26. – ISBN 966-667-078-Х
1133911
  Швабій К.І. Трансформація методологічних підходів до аналізу фінансових інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 103-107. – Бібліогр.: 8 назв
1133912
  Адамик В. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 82-90. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1133913
  Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 143-148
1133914
  Круш П.В. Трансформація механізму регулювання глобальної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 43-50.
1133915
  Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232л. + Додатки : л.189-205. – Бібліогр. : л.206-232
1133916
  Вітер І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.30-38. – ISBN 966-654-102-5
1133917
  Якименко Оксана Трансформація міфу про вічне повернення у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1133918
  Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р. н. е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1133919
  Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р.н.е.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. – Бібліогр. : л.174-204
1133920
  Карасьова Ю.М. Трансформація мотиваційного механізму трудової діяльності в транзитивній економіці Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 142-147. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1133921
  Подопригора М.А. Трансформація насильства як складової організації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 176-179. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В даній статті проводиться порівняльний аналіз об"єктивних (визначених розвитком суспільства) та суб"єктивних (індивідуальних) детермінант насилля, в контексті історичної еволюції людства. Також пропонується модель визначення місця насилля в ...
1133922
  Хилько О.Л. Трансформація НАТО та Україна у контексті побудови нової системи європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 34-39. – (Європейські дослідження)
1133923
  Воропаєва Т. Трансформація національної ідентичності громадян України (1991-2001 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Представлено основні результати та аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуті системи соціальної ідентичності та змістовне наповнення ідентифікаційних пріорітетів громадян України.
1133924
  Кузьміна К.А. Трансформація номіналізації в англо-українському перекладі : Методичні рекомендації / К.А. Кузьміна; КНУТШ; Інститут філології. – Київ, 2006. – 55c.
1133925
  Кузьміна Катерина Анатоліївна Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кузьміна К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1133926
  Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України - вимога часу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.117-121. – ISSN 0132-1331
1133927
  Бараш Ю.Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі / Ю.Н. Бараш, А.Г. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 21-28.
1133928
  Маркевич А. Трансформація остеобластів в остеоцити / А. Маркевич, Н. Родіонова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані сучасні уявлення про механізми трансформації остеобластів в остеоцити (морфофункціональні та молекулярні аспекти). Приділено увагу задачам, які є актуальними для подальшого дослідження. In article analized contemporary ...
1133929
  Дзюба С.Г. Трансформація підприємств як шлях подолання фінансово-економічної кризи / С.Г. Дзюба, А.В. Мінькевич // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 106-109
1133930
  Семенов Г.А. Трансформація підходів у теорії інноваційного менеджменту у підприємств / Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1133931
   Трансформація поглядів на забезпечення воєнної безпеки і оборони держави в сучасних умовах / В.В. Вишнівський, С.В. Васєчко, А.М. Іващенко, М.І. Шпура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Зміна поглядів на розвиток міжнародних відносин, війну і мир впливають на визначення таких концептуальних понять як воєнна безпека і оборона та їх співвідношення. На основі системного підходу автори статті показують вплив змін у геополітики на функції ...
1133932
  Прищак М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
1133933
  Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С.12-19. – ISSN 0236-1477
1133934
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1133935
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1133936
  Бунецький Л. Трансформація політичних інститутів у державах транзитивного типу: теоретичний аспект аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
1133937
  Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
1133938
  Кіслов Д.В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом : автореф. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Кіслов Д.В. ; Рада нац. безпеки і оборони України; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1133939
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203с. + Додатки: л. 196-203. – Бібліогр.: л. 183-195
1133940
  Ольховой І.О. Трансформація політичної системи країн півдня Африки під впливом геополітичних чинників / І.О. Ольховой, І.Г. Савчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 281-288


  Викладено головні риси сучасної структури політичних систем країн Півдня Африки, проаналізовані існуючи гілки влади та судової системи, на прикладі Лесото, ПАР,Свазиленду Изложено основные черты современной структуры политических систем стран Юга ...
1133941
  Климко Т.Ю. Трансформація поняття "необоротні активи" у податковому законодавстві України / Т.Ю. Климко, В.А. Зуб // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-107. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1133942
  Ломачинська І.М. Трансформація поняття святості в православній і чернечій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Досліджується трансформація візантійського поняття святості в українській православній традиції.
1133943
  Сириця Г. Трансформація пострадянських суспільств: суперечності і проблеми розвитку // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.112-121. – ISBN 966-7653-05-3
1133944
  Херувімова Т. Трансформація права особи на захист здоров"я в аспекті захисту інтелектуальної власності відповідно до права СОТ / Т. Херувімова, І. Половець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 43-50
1133945
  Лазор А.О. Трансформація правового статусу радного у Польщі: концептуальні засади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 135-138. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1133946
  Гром"як Р.Т. Трансформація предметності літературної критики в Україні протагом ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 11-16. – ISBN 978-966-171-217-0
1133947
  Вишневський В.І. Трансформація припливу води у Канівському водосховищі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 66-71. – Бібліогр.: 3 назви
1133948
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1133949
  Мельник Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 144-152. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1133950
  Горнопольцева А.О. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 266-269. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1133951
  Кушнір С. Трансформація природно-ресурсної сфери% передумови, проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 55-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1133952
  Чекалюк В.В. Трансформація проблеми самоідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" у період із середини 40-х до кінця 90-х років ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30 : січень-березень. – С. 71-77.


  Простежено трансформацію розвитку проблеми ідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" від середини 40-х до кінця 90-х рр. XX ст. The transformation of identification of Ukrainian nation in newspaper "Svoboda" from the middle of fortieth to ...
1133953
  Дєдяєва Ірина Петрівна Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дєдяєва І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1133954
  Верхоглядова Н.І. Трансформація процесу формування людського капіталу в умовах сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.55-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1133955
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1133956
  Реутов В.Є. Трансформація регіональної конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
1133957
  Турчин В.В. Трансформація репрезентації дизайн-об"єкта: друга половина XX - початок XXI століття / В.В. Турчин, О.М. Шапаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 165-169


  Статтю присвячено трансформації репрезентації дизайн-об’єкта в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. На прикладі об.єктів мистецтва і промислового дизайну ХХ століття з’ясовано причини виникнення та ознаки даного явища, а також його витоки у ...
1133958
  Грішнова О.А. Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 72-80. – ISSN 2072-9480
1133959
  Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1133960
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 216-241
1133961
  Кравченко І. та інш. Трансформація ринку праці в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.164-168. – ISBN 966-654-102-5
1133962
  Морозов А.Ю. Трансформація розуміння трансцендентного в контексті розвитку європейської культури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 44-48. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1133963
  Підвисоцький Р. Трансформація світової фінансової системи очевидна і незворотна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 14-17
1133964
  Мірошниченко Л. Трансформація середньовічного епічного сюжету у сучасній літературі : ("Беовульф" - "Грендель" Дж. Гарднера) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 311-315
1133965
  Мягкий М.В. Трансформація середнього циклу кон"юнктури у постіндустріальну добу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 122-129


  Досліджено причини затухання промислових циклів у другій половині ХХ ст. Виокремлено основні особливості трансформації економічного циклу під впливом переходу до постіндустріального суспільства.
1133966
  Олійник О. Трансформація символу світового дерева у просторовій площині українських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 373-379
1133967
  Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні : автореф. ... дис. д-ра економ. наук : 08.00.04. / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 49 назв
1133968
  Головчак В.Ф. Трансформація складових геосистем у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В.Ф. Головчак // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1133969
  Круглашов С. Трансформація соціалістичних ідей у світогляді М. Драгоманова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 303-319. – ISBN 966-625-033-0
1133970
  Савенко О. Трансформація соціальної політики, нові завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.118-124
1133971
  Сорокотяга Наталія Петрівна Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.04 / Сорокотяга Н.П.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1133972
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філосовський аспект : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стадник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 403л. – Бібліогр.: л.361-403
1133973
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібл.: 49 назв
1133974
   Трансформація структури господарства України : регіональний аспект. – Київ : Міленіум, 2003. – 404 с. – ISBN 966-8063-61-71
1133975
  Фесенко М.В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин : концептуальний і прогностичний вимір / Микола Фесенко. – Київ : Центр вільної преси, 2008. – 238 с. – ISBN 978-966-2123-05-0
1133976
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1133977
  Міщенко Д.С. Трансформація та інтерпретація образу іспанської інквізиції в українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 300-304


  У статті з"ясовано специфіку інтерпретації українськими письменниками образів, пов"язаних з іспанською інквізицією. Проведена тонка паралель бачення світової історії у літературі та її безпосереднє трактування. У статті розглядається проблема ...
1133978
  Литвинова А.О. Трансформація та розвиток земельних відносин в аграрній сфері економіки України / А.О. Литвинова, Ю.О. Литвин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 160-166. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1133979
  Рязанцева Т. Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.117-127. – Бібліогр.: С.127. -12 назв. – ISSN 0585-8365
1133980
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ван Пен; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. + Додатки: л.206-220. – Бібліогр.: л.188-205
1133981
  Небесна З.З. Трансформація традиційних весільних обрядів Бойківщини і Поділля // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 232-243
1133982
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1133983
  Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2007. – N 2990 : Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі / Олег Белей. – 247 с. – (Slavica Wratislaviensia ; N 145). – ISSN 0137-1150
1133984
  Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми соціокльтурної трансформації в Україні піді впливом глобалізаційних процесів. Простежується специфіка становлення і трансформації національної ідентичності в умовах сучасного державотворення. The problem of the social ...
1133985
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стасюк Л.О.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 166 - 178
1133986
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Стасюк Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1133987
  Власюк В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-9 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1133988
  Ковальчук М.С. Трансформація форми та морфології поверхні розсипного золота в процесах алювіального седиментогенезу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1133989
  Сопилюк Н. Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М. Пруста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються різні види перекладацьких трансформацій, яких зазнають французькі аналітичні конструкції, що позначають процес у художньому дискурсі. Ключові слова: адекватність, трансформація, аналітична модель, синтетична модель, процес, ...
1133990
  Михайловський О.В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 230-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1133991
  Марцин В.С. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових структур : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 36-42. – Бібліогр.: 8 назв
1133992
  Хільчевський В.К. Трансформація хімічного складу води річок басейну Дніпра періоду весняної повені / В.К. Хільчевський, Р.В. Руденко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 456-458. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1133993
  Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 12-14
1133994
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-19.
1133995
  Балакірєва О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.21-32. – ISSN 1681-116Х
1133996
  Карпенко І.П. Трансформація цінності в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1133997
  Колот А. Трансформація чинників розвитку вищої освіти: причини, природа, // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366


  Еволюція ВНЗ як організації, що продуктує накові знання
1133998
  Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із інструментів побудови демократичного суспільства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1133999
  Сіновець П.А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 17-22
1134000
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,