Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
   "...Таганрога я не миную" : Чехов в Таганроге. – Ростов-на-Дону, 1985. – 223с.
1133002
  Сербін О. "Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
1133003
  Крупач М. "Таборовий щоденник" як відображення ідейно-тематичного діапазону ранньої творчості Євгена Маланюка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 94-106. – ISSN 0042-9422
1133004
  Йовенко С. "Табу" над державним прапором або Повернення подружжя Володимира Маняка та Лідії Коваленко додому // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  З нагоди 20-річчя смерті В. Маняка, виходу в світ його книги "Голод-33" та встановлення меморіального знаку на будинку, де він жив
1133005
  Григоричев К.В. "таджики", "нерусские", "гастарбайтеры" и другие: иностранные трудовые мигранты в пригородах Иркутска // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 14-31. – ISSN 0869-5415
1133006
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
1133007
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
1133008
  Сідько Наталія "Таємниці письменницьких шухляд" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 17-19 : Фото
1133009
  Миколюк О. "Таємниці" національних університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 41). – С. 9


  Центр дослідження суспільства оцінив 110 національних університетів щодо відкритості. Вищі навчальні заклади експерти оцінювали за сімома критеріями: "декларації", "штат", "бюджет", "майно", "машини", "телефон", "закупівлі".
1133010
  Анудж Дхар "Таємниця Нетаджі" / інтерв"ю взяла Марія Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 14-15


  Загадці зникнення Нетаджі (мовою бенгалі — «поважний лідер», це слово часто додають до імені Субхаса Чандра Боса в Індії) присвячено чимало книжок. Одна із найсвіжіших — «Найбільше індійське викриття» («India’s Biggest Cover-Up», Нью-Делі, 2012 р.) ...
1133011
  Курпач М. "Таємниця" Євгена Маланюка : (До проблеми літературного дебюту письменника) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 241-251. – ISBN 978-966-02-4721-5
1133012
  Горенко М. «Таврійська федералка». «Реформа» кримських вишів позбавляє сенсу навчання в них // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 154). – С. 9


  Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв нещодавно підписав розпорядження про створення 10-го в Росії Кримського федерального університету. Відкриється «федералка» і в Сімферополі на базі Таврійського національного університету імені Вернадського.
1133013
  Шенгелая Г.Ш. Таблицы для вычисления гравитационного эффекта трехмерной модели земной коры. / Г.Ш. Шенгелая. – Тбилиси, 1971. – 229с.
1133014
  Ангелов С.А. Таблицы для вычисления длин линий, определяемых ДНБ-2 / С.А. Ангелов; Ред. Дурнева П.И. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1954. – 38с.
1133015
  Либерман А.Л. Таблицы для вычисления молекулярных рефракций / А.Л. Либерман. – Москва-Ленинград, 1948. – 52с.
1133016
  Кузьмин П.П. Таблицы для вычисления недостатка на сыщения / П.П. Кузьмин. – Ташкент, 1929. – 21с.
1133017
  Слуцкий Е.Е. Таблицы для вычисления неполной Г-функции и функции вероятности / Е.Е. Слуцкий. – М.-Л., 1950. – 72с.
1133018
  Черничин В.Г. Таблицы для вычисления прямоугольных координат Гаусса по географическим и для решения обратной задачи по формулам с постоянными коэффициентами. : Автореф... канд. географ.наук: / Черничин В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 11л.
1133019
  Агроскин И.И. Таблицы для гидравлических расчетов / И.И. Агроскин. – Москва, 1946. – 199с.
1133020
  Шарпин С.А. Таблицы для исчисления среднего заработка рабочих и служащих за время отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск / С.А. Шарпин. – Львов, 1963. – 143с.
1133021
  Оглоблин Д.Н. Таблицы для маркшейдеркой съемки карьеров / Д.Н. Оглоблин. – Москва, 1960. – 236с.
1133022
  Богомольный М.А. Таблицы для нахождения произведений и частных : Умножения и деления трехзначных на двухзначные: Таблицы-справочник / М.А. Богомольный. – Харьков; Киев, 1931. – 97 с.
1133023
  Буланже Ю.Д. Таблицы для обработки наблюдений с кварцевыми гравиметрами. = Шокин П.Ф. Таблицы и номограммы для вычисления поправок за влияние лунно-солнечного притяжения при измерении ускорения силы тяжести / Ю.Д. Буланже. – Москва : АН СССР, 1952. – 104с.
1133024
  Липины А.Н. и Таблицы для определения Arthropoda членистоногих / А.Н. и Липины. – Москва, 1941. – 168с.
1133025
  Смирнов М.Н. Таблицы для определения азимута земного предмета по способу проф. Ф.Н. Красовского / НКТП СССР ; Главное Геодезическое Управление ; Центральный Научный Институт Геодезии, Аэросъемки и Картографии ; М.Н. Смирнов. – Ленинград : 1-ая картографическая фабрика ВКТ, 1933. – 73 с.
1133026
  Швырева Н.И. Таблицы для определения интенсивности дождя при обработке лент плювиографа / Н.И. Швырева. – Ленинград, 1957. – 19с.
1133027
  Трегер В.Е. Таблицы для оптического определения породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 185с.
1133028
  Широков С.В. Таблицы для перевода географических координат в линейные. / С.В. Широков. – Л., 1931. – 60с.
1133029
  Васильченко В.Г. Таблицы для перевода русских мер - веса в метрические и обратно / В.Г. Васильченко. – Москва, 1929. – 76с.
1133030
  Герасименко С.П. Таблицы для перевычисления плоских прямоугольных координат Гаусса из одной зоны в другую / С.П. Герасименко, А.В. Буткевич; ред. В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 41 с. – эллипсоид Ф.Н. Красовского
1133031
  Авидон В.П. Таблицы для пересчета весовых процентных сеодержаний окислов в формульные и атомные (ионные) количества / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1968. – 106с.
1133032
  Авидон В.П. Таблицы для пересчета весовых процентных сеодержаний окислов в формульные и атомные (ионные) количества / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1970. – 106с.
1133033
  Ткаченко М.И. Таблицы для подсчета запасов угля по гипсометрическим планам пр сечении пласта изогипсами через 50 и 100 метров. / М.И. Ткаченко. – М.-Л., 1952. – 79с.
1133034
  Никулин М.А. Таблицы для практических вычислений / М.А. Никулин. – 3-е изд. – Москва, 1930. – 216 с.
1133035
  Никулин М.А. Таблицы для практических вычислений перевод русских мер в метрические / М.А. Никулин. – Москва-Ленинград, 1932. – 216 с.
1133036
  Нюнько В.Г. Таблицы для предвычисления приливов / В.Г. Нюнько. – Ленинград, 1956. – 254с.
1133037
   Таблицы для расчета заработной платы рабочих на геологоразведочных и топографо-геодезических работах.. – Москва : Недра, 1975. – 220с.
1133038
  Райкин А.Л. Таблицы для расчета надежности и оптимального резерва / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 223с.
1133039
  Григорьев Б.А. Таблицы для расчета нестационарных температур плоских тел при радиационном нагреве / Б.А. Григорьев, А.И. Голубков, С.Б. Григорьев. – Москва : Наука, 1987. – 430с.
1133040
  Осипова Л.Н. Таблицы для расчета торообразных оболочек / Л.Н. Осипова, С.А. Тумаркин. – М, 1963. – 93с.
1133041
  Скобля Н. Таблицы для численного обращения преобразования Лапласа. / Н. Скобля. – Минск, 1964. – 44с.
1133042
  Канторович Л.В. Таблицы для численного решения граничных задач теории гармонических функций / Л.В. Канторович, В.И. Крылов, К.Е. Чернин. – Москва : Из-во техн.-теорет. литературы, 1956. – 464с.
1133043
  Асатиани Л.Г. Таблицы для экономических расчетов в техникумах и вузах / Л.Г. Асатиани. – Тбилиси, 1971. – 367с.
1133044
  Корчак-Чепурковский Таблицы доживаемости и средней продолжительности жизни для населения Украинской ССР за 1958-1959 годы / Корчак-Чепурковский; Hациональная Академия наук Украины.Институт экономики. – Киев, 1996. – 78с. – ISBN 9660200846
1133045
  Генес В.С. Таблицы достоверных различий между группами наблюдений по качественным показателям. / В.С. Генес. – М, 1964. – 80с.
1133046
  Работнов Ю.Н. и др Таблицы дробно-экспоненциальной функции отрицательных параметров и интеграла от нее / Ю.Н. и др Работнов. – М., 1969. – 132с.
1133047
   Таблицы ех и е-х. – Москва, 1955. – 146 с.
1133048
  Фаддеева В.Н. Таблицы значений интеграла вероятностей от комплексного аргумента / В.Н. Фаддеева, Н.М. Терентьев; АН СССР; Ленинградское отд. математического ин-та; Под ред. В.А. Фока. – Москва : ОНТИ, 1954. – 268с. – (Математические таблицы ; Вып. 3)
1133049
  Фаддеева В.Н. Таблицы значений функции w(z)=e-z2(1+...dt) / В.Н. Фаддеева, Н.М. Терентьев; Под ред. В.А.Фока; АН СССР, Математ. институт. – Москва : Глс. издат. техн.-теор. лит., 1934. – 268с.
1133050
   Таблицы значений функций Басселя от мнимого аргумента. – Москва-Ленинград, 1950. – 404 с.
1133051
   Таблицы значений функций В и С в единицах 10 в - 10 степени СГС по аргументу превышения n - в метрах для трех значений J = 0,9; 1,1; 1,0 м.. – М., 1969. – 114с.
1133052
  Семенов А.Д. Таблицы и графики для прострения проектных горизононталей. / А.Д. Семенов. – М., 1977. – 63с.
1133053
   Таблицы и графики для расчетов реакции линейных систем на импульсное возбуждение. – Новосибирск, 1971. – 192с.
1133054
  Христиан Э. Таблицы и графики по расчету фильтров : Справочник / Э. Христиан, Е. Эйзенман. – Москва : Связь, 1975. – 408с.
1133055
  Радциг А. Таблицы и диаграммы для водяного пара / А. Радциг. – Пг.-М., 1923. – 95с.
1133056
   Таблицы и математическое обеспечение спектрального метода теории автоматического управления (для цифровых вычислит. машин).. – Москва, 1973. – 106с.
1133057
  Шокин П.Ф. Таблицы и номограммы для вычисления поправок за влияние лунно-солнечного притяжения при измерении ускорения силы тяжести. / П.Ф. Шокин. – М., 1952. – 47-104с.
1133058
  Лукавченко П.И. Таблицы и номограммы для вычисления поправок силы тяжести за рельеф местности при съемке с гравиметрами. / П.И. Лукавченко. – М.-Л., 1951. – 40с.
1133059
  Соколов И.Ю. Таблицы и номограммы для расчета результатов гидрохимических анализов. / И.Ю. Соколов. – М., 1958. – 86с.
1133060
  Соколов И.Ю. Таблицы и номограммы для расчета результатов химических анализов природных вод / И.Ю. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 160с.
1133061
  Соколов И.Ю. Таблицы и номограммы для расчета результатов химических анализов природных вод. / И.Ю. Соколов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 159с.
1133062
  Усик В.И. Таблицы и номограммы коэффициентов для определения мощности пласта / В.И. Усик. – Москва : Недра, 1979. – 174с.
1133063
   Таблицы и рисунки к курсу лекций и лабораторным работникам по химии твердого тела.. – Новосибирск, 1992. – 126с.
1133064
  Заика В.И. Таблицы и упражнения по орфографии и пунктуации : пособие для подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 192с. – ISBN 5-89349-506-3
1133065
  Журина М.И. Таблицы и формулы для сферических функций P m - 1/2 + it/Z/ / М.И. Журина, Л.Н. Кармазина. – М., 1962. – 58с.
1133066
   Таблицы и формулы сумм рядов.... – Ленинград, 1958. – 76 с.
1133067
   Таблицы и формулы функций В.К.Туркина. – Ленинград, 1963. – 92 с.
1133068
  Тихонов А.Н. Таблицы импедансов для слоистого пространства в поле плоской электромагнитной волны / А.Н. Тихонов, З.Д. Ломакина, Д.Н. Шахсуваров. – Москва : Из-во Московского университета, 1961
1133069
  Тихонов А.Н. Таблицы импедансов для слоистого пространства в поле плоской электромагнитной волны / А.Н. Тихонов, З.Л. Ломакина, Л.Н. Шахсуваров. – Москва, 1962. – 49с.
1133070
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы : пер. с англ. / Г.Б. Двайт; под ред. К.А. Семендяева. – 5-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 224с.
1133071
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. / Г.Б. Двайт; Семендяева К.А. – 4-е изд. – М., 1973. – 228с.
1133072
  Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. / Г.Б. Двайт; Леви Н.В. – 6-е изд. – М., 1983. – 172с.
1133073
  Кругляк Ю.А. Таблицы интегралов квантовой химии / Ю.А. Кругляк, Д.Р. Уитмэн. – М
1. – 1965. – 441с.
1133074
  Кругляк Ю.А. Таблицы интегралов квантовой химии / Ю.А. Кругляк. – Х
2. – 1966. – 180с.
1133075
   Таблицы интегралов Френеля. – Москва, 1953. – 269 с.
1133076
  Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.М. Рыжик. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1948. – 400с.
1133077
  Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.М. Рыжик, И.С. Градштейн. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 464 с.
1133078
  Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.С. Градштейн, Н.М. Рыжик; Перераб. при участии Ю.В. Геронимуса и М.Ю. Цейтлина. – Изд. 4-е. – Москва : Физматгиз, 1962. – 1100 с.
1133079
  Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.С. Градштейн, Н.М. Рыжик; Перераб. при участии Ю.В. Геронимуса и М.Ю. Цейтлина. – Изд. 4-е. – Москва : Физматгиз, 1963. – 1100 с.
1133080
  Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.С. Градштейн, Н.М. Рыжик; Перераб. при участии Ю.В. Геронимуса и М.Ю. Цейтлина. – Изд. 5-е стереотип. – Москва : Наука, 1971. – 1100 с.
1133081
  Карпов К.А. Таблицы интегрального логарифма. / К.А. Карпов, С.Н. Разумовский. – М., 1956. – 319с.
1133082
   Таблицы интегрального синуса и косинуса. – Москва, 1954. – 474 с.
1133083
   Таблицы интегральной показательной функции. – Москва, 1954. – 302 с.
1133084
   Таблицы интегральной показательной функции в комплексной области. – Москва, 1965. – 634 с.
1133085
   Таблицы интегральных преобразований : пер. с англ. – Москва : Наука
Т. 2 : Преобразования Бесселя. Интегралы от специальных функций. – 1970. – 328с.
1133086
  Бейтмен Г. Таблицы интегральных преобразований. : пер. с англ. / Г. Бейтмен, А. Эрдейи. – Москва : Наука
Т. 1 : Преобразования Фурье, Лапласа, Меллина. – 1969. – 344 с.
1133087
  Берлянд О.С. Таблицы интегральных функций ошибок и полиномов Эрмита / О.С. Берлянд. – Минск, 1961. – 164с.
1133088
  Пагурова В.И. Таблицы интегро-экспоненциальной функции / В.И. Пагурова. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1959. – 154с.
1133089
  Кармазина Л.Н. Таблицы интерполяционных коэффициентов / Л.Н. Кармазина, Л.В. Курочкина. – М, 1956. – 365с.
1133090
   Таблицы исчислений заработной платы рабочих, инженерно-технических работников и служащих за отработанные дни по окладам при пятидневной рабочей неделе.. – М., 1971. – 86с.
1133091
  Склаяр Б.А. Таблицы исчисления среднего заработка рабочих и служащих за время отпуска / Б.А. Склаяр. – Москва, 1968. – 128с.
1133092
  Ильин А.П. Таблицы к тригонометрическому нивелированию государственных геодезических сетей / А.П. Ильин. – Алма-Ата : Картпредприятие, 1963. – 120 с.
1133093
  Тредвед Ф. Таблицы качественного анализа / Ф. Тредвед. – М.-Л., 1929. – 62с.
1133094
  Тредвед Ф. Таблицы качественного анализа / Ф. Тредвед. – М.-Л., 1931. – 56с.
1133095
  Реформатский С.Н., Михайленко Я.И. Таблицы качественного химического аналиха / С. Н. Реформатский проф., Я.И. Михайленко, прив.-доц. – Киев : Тип. Петра Барского, 1899. – 48 с.


  Автор: Михайленко, Яков Иванович (1864-1943)
1133096
  Артюшков М. Таблицы Кеттера для небольших библиотек / М. Артюшков, А. Артюшков. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1930. – 32с.
1133097
   Таблицы компонент скорости течения на Атлантическом гидрофизическом полигоне-70.. – Москва, 1976. – 347с.
1133098
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролbгических органических реакций. – вып. 2. – Тарту
доп. 2. – 1987. – 466 с.
1133099
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 2. – Тарту
доп. т. 1. – 1984. – 496с.
1133100
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 3. – Тарту
доп. т. 1. – 1985. – 780с.
1133101
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 4. – Тарту
доп. т. 1. – 1986. – 1052с.
1133102
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 5. – Тарту
доп. т. 1. – 1986. – 1057-1275с.
1133103
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 1. – Тарту
доп. т. 2. – 1987. – 222с.
1133104
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций. – вып. 3. – Тарту
доп. т. 2. – 1988. – 713с.
1133105
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.. – М.
1. – 1975. – 602с.
1133106
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.. – М.
1(2). – 1975. – 299с.
1133107
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.. – М.
2(1). – 1976. – 705с.
1133108
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.. – вып. 1. – Тарту
доп. т. 1. – 1984. – 264с.
1133109
   Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.. – вып. 1. – Тарту
2. – 1987. – 222с.
1133110
   Таблицы координат Гаусса-Крюгера для широт от 32 градусов до 80 грудсов через 5" и для долгот от 0 град. до 3 1/2 град. через 7 1/2" и таблицы размеров рамок и площадей трапеций топографических съемок. – Москва : Геодезиздат
Эллипсоид Красовского. – 1948. – 332 с.
1133111
   Таблицы координат Гаусса-Крюгера для широт от 32 градусов до 80 грудсов через 5" и для долгот от 0 град. до 6 град. через 7 1/2" и таблицы размеров рамок и площадей трапеций топографических съемок. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат
Эллипсоид Красовского. – 1961. – 512 с.
1133112
   Таблицы координат Гаусса-Крюгера для широт от 32 градусов до 80 грудсов через 5" и для долгот от 0 град. до 6 град. через 7 1/2" и таблицы размеров рамок и площадей трапеций топографических съемок. – 3-е изд., испр. – Москва : Госгеолтехиздат
Эллипсоид Красовского. – 1963. – 512 с.
1133113
  Деканосидзе Е.Н. Таблицы корней и весовых множителей обобщеных полиномов Лаггера / Е.Н. Деканосидзе. – Москва, 1966. – 307с.
1133114
  Глонти Э.Я. Таблицы корней и квадратурных коэффициентов полиномов Якоби / Э.Я. Глонти. – М, 1971. – 237с.
1133115
  Никитина Л.М. Таблицы коэффициентов масоперенома влажных материалов / Л.М. Никитина. – Минск, 1964. – 138с.
1133116
  Никифоров А.И. Таблицы коэффициентов Рака / А.И. Никифоров. – Москва, 1962. – 320 с.
1133117
  Забанова Г.В. Таблицы круговых и гиперболических синусов и косинусов в радианной мере угла. / Г.В. Забанова. – М., 1958. – с.
1133118
   Таблицы круговых и гиперболических синусов и косинусов в радианной мере угла.. – 2-е изд. – М., 1969. – 406с.
1133119
   Таблицы круговых и гиперболических тангенсов и котангенсов в радианной мере угла. – Москва, 1958. – 406 с.
1133120
   Таблицы круговых и гиперболических тангенсов и котангенсов в радианной мере угла. – Москва, 1959. – 412 с.
1133121
   Таблицы круговых и гиперболических тангенсов и котангенсов в радианной мере угла.. – 2-е изд. – М., 1970. – 412с.
1133122
   Таблицы логарифмической производной гамма-функции и ее производных в комплексной области. – Москва, 1965. – 364 с.
1133123
  Михайлов А. Таблицы логарифмов / А. Михайлов. – 2-е изд. – Москва, 1923. – 87с.
1133124
  Кюстер Ф.В. Таблицы логарифмов : для химиков, фармацевтов, врачей и физиков / составил Ф. В. Кюстер ; по совр. даннім обраб. А. Тиль ; пер. И. Красникова. – 4-е испр. изд. : Госхимтехиздат, 1934. – 171 c.
1133125
   Таблицы логарифмов гамма-функции в комплексной области. – Москва, 1966. – 107 с.
1133126
  Кюстер Ф.В. Таблицы логарифмов для химиков, фармацевтов, врачей и физиков / Ф.В. Кюстер. – Ленинград, 1924. – 123 с.
1133127
   Таблицы логарифмов простых чисел и тригонометрических линий. – В Санктпетербурге : При Морской типографии, 1806. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри
1133128
  Ширакаци Анания Таблицы лунного круга / Ширакаци Анания; Ереванский Гос. ун-т; подгот. к печати проф. А.Г.Абраамян. – Ереван : Изд-во Ереванского ун-та, 1962. – 112с.
1133129
  Пучеров Н.Н. Таблицы массовой тормозной способности и пробегов заряженных частиц с энергией 1-100 Мэв / Н.Н. Пучеров. – Киев : Наукова думка, 1975. – 295 с.
1133130
  Большев Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1983. – 416 с.
1133131
  Большев Л.Н. Таблицы математической статистики. Обработка и контроль таблиц / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М, 1968. – 476с.
1133132
  Богданович А.С. Таблицы международной системы единиц / А.С. Богданович, В.П. Дущенко. – Харьков, 1964. – 59 с.
1133133
  Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний / Я.Л. Гиллер. – М.
1. – 1966. – 364с.
1133134
  Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний / Я.Л. Гиллер. – М.
2. – 1966. – 362с.
1133135
  Толкачев С.С. Таблицы межплоскостных расстояний / С.С. Толкачев. – Ленинград : Химия, 1968. – 132с.
1133136
   Таблицы межплоскостных расстояний d/n для железного, медного и молибденового антикатодов.. – Л.-М., 1950. – 275с.
1133137
  Дзядык В.К. Таблицы многочленов для приближенного вычисления элементарных функций / В.К. Дзядык, С.Ф. Карпенко. – К., 1977. – 28с.
1133138
  Айзенштат В.С. Таблицы многочленов и функции Лягерра / В.С. Айзенштат. – Минск, 1963. – 160 с.
1133139
   Таблицы модификационных функций Уиттенера / Коробочкин, И, , Ю.А. Филиппов. – М., 1965. – 322с.
1133140
  Раппопорт Ю.М. Таблицы модифицированных функций Бесселя K1/2+ів(х) / Ю.М. Раппопорт; Акад. наук СССР; Вычислительный центр. – Москва : Наука, 1979. – 340с. – (математические таблиці)
1133141
  Журина М.И. Таблицы модифицированных функций Бесселя с мнимым индексом / М.И. Журина, Л.Н. Кармазина. – М., 1967. – 342с.
1133142
   Таблицы модифицированных функций Ханкеля порядка 1/3 и их производных. – Москва, 1965. – 236 с.
1133143
  Шифрин К.С. Таблицы наклонной дальности видимости и яркости дневного неба / К.С. Шифрин, Н.П. Пятовская; Глав. упр. гидромет. службы при СМ СССР. Главная геофизич. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 211с.
1133144
   Таблицы натуральных логарифмов. – Москва
1. – 1960. – 503 с.
1133145
   Таблицы натуральных логарифмов. – Москва
2. – 1960. – 507 с.
1133146
   Таблицы натуральных логарифмов.. – М.
1. – 1971. – 503с.
1133147
   Таблицы натуральных логарифмов.. – М.
2. – 1971. – 508с.
1133148
  Закладной В.С. Таблицы начисления заработной платы рабочим совхозов на механизированных работах / В.С. Закладной. – М, 1976. – 272с.
1133149
  Смолянский М.Л. Таблицы неопределенных интегралов / М.Л. Смолянский. – Москва : Наука, 1967. – 128с.
1133150
  Брычков Ю.А. Таблицы неопределенных интегралов / Ю.А. Брычков. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
1133151
  Филиппов Ю.Ф. Таблицы неопределенных интегралов от высших трансцендентных функций / Ю.Ф. Филиппов. – Харьков : Вища школа, изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – 112 с.
1133152
  Пирсон Таблицы неполной бета-функции / Пирсон, , Карл. – М, 1974. – 538с.
1133153
  Пагурова В.И. Таблицы неполной гамма-функции / В.И. Пагурова. – М, 1963. – 237с.
1133154
  Агрест М.М. Таблицы неполных интегралов Липшица-Ханкеля / М.М. Агрест. – Москва : Наука, 1982. – 394с.
1133155
   Таблицы неполных интегралов Липшица-Ханкеля.. – М., 1982. – 394с.
1133156
   Таблицы неполных цилиндрических функций. – Москва, 1966. – 322 с.
1133157
   Таблицы нормального интеграла вероятностей, нормальной плотности и ее нормированных производных. – Москва, 1960. – 136с.
1133158
  Орлов А.Я. Таблицы нормального магнитного склонения для европейской части СССР / А.Я. Орлов. – Одесса, 1930. – 7с.
1133159
  Белоусов С.Л. Таблицы нормированных присоединенных полиномов Лежандра / С.Л. Белоусов. – Москва, 1956. – 379 с.
1133160
  Ломкаци Ц.Д. Таблицы нулей присоединенной финкции Лежендра относительно параметра / Ц.Д. Ломкаци. – Тбилиси, 1984. – 31с.
1133161
   Таблицы нулей функций Бесселя.. – М., 1967. – 96с.
1133162
   Таблицы обобщенных интегральных показательных функций. – Москва, 1966. – 418 с.
1133163
   Таблицы обобщенных интегральных синусов и косинусов. – Москва
1. – 1966. – 464 с.
1133164
   Таблицы обобщенных интегральных синусов и косинусов. – Москва
2. – 1966. – 562 с.
1133165
   Таблицы обратных гиперболических функций. – Москва, 1960. – 292 с.
1133166
   Таблицы оценки результатов по легкой атлетике для многоборий. 1940 г.. – М., 1940. – 208с.
1133167
   Таблицы оценки результатов по легкой атлетике.. – М., 1955. – 195с.
1133168
   Таблицы оценки результатов по плаванию.. – М., 1953. – 180с.
1133169
  Гельфат И.Я. Таблицы оценок результтов спортивных соревнований. / И.Я. Гельфат, Н.М. Эпштейн. – Ленинград, 1961. – 215с.
1133170
  Грибов Л.А. Таблицы параметров для расчета колебательых спектров многоатомных молекул / Л.А. Грибов, В.А. Дементьев. – М., 1979. – 93с.
1133171
   Таблицы параметров обобщенных каскадных кодов.. – М., 1983. – 23с.
1133172
   Таблицы параметров пространственного распределения ионно-имплантированных примесей (теория, метод расчета, таблицы).. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1980. – 351с.
1133173
  Горн О Таблицы перевода англо-американских мер в метрические и обратные / О Горн, М. Шенберг. – 2-е доп. – Москва, 1961. – 66 с.
1133174
   Таблицы перевода единиц измерений.. – Москва : Госиздат стандартов, 1963. – 137с.
1133175
  Моисеев А.А. Таблицы перевода единиц основных дозиметрических и радиационных величин : справочник / А.А. Моисеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 111с.
1133176
  Нейшулер Л.Я. Таблицы перевода прямоугольных декартовых координат в полярные / Л.Я. Нейшулер. – М-Л, 1950. – 292с.
1133177
   Таблицы пересчета результатов гидрохимических анализов.. – М., 1962. – 82с.
1133178
  Шхалахов З.Ю. Таблицы пересчета химического состава галогенных пород. / З.Ю. Шхалахов. – Алма-Ата, 1967. – 142с.
1133179
  Вучетич В.Н. Таблицы по ботанике для средней школы / В.Н. Вучетич. – Москва, 1938. – 24с.
1133180
   Таблицы по внутренней конверсии v-лучей на высших оболочках атома.. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1972. – 115с.
1133181
   Таблицы по грамматике французского языка для слуш. 10-мес. курсов ин. яз. при Киевском гос. ун-те.. – К., 1983. – 24с.
1133182
  Поляков А.А. Таблицы по исторической геологии / А.А. Поляков. – изд. 2. – Київ, 1907. – 52с.
1133183
  Павлович А.И. Таблицы по исторической грамматике русского языка / А.И. Павлович. – М., 1963. – 119с.
1133184
   Таблицы по исчислению пени за просрочку платежей по государсвтенным доходам.. – М., 1972. – 64с.
1133185
  Турова Н.Я. Таблицы по курсу неорганической хмии / Н.Я. Турова. – М., 1971. – 42с.
1133186
  Мюллер П. Таблицы по математической статистике / П. Мюллер, П. Нойман, Р. Шторм; Пер. с нем. В.М. Ивановой. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 271с.
1133187
  Нейшулер Л.Я. Таблицы по подсчету трудодней за выполненную работу в колхозах / Л.Я. Нейшулер. – 3-е изд. – М., 1935. – 176с.
1133188
  Шиповский К.А. Таблицы по пунктуации. / К.А. Шиповский. – М., 1950. – 52с.
1133189
  Яновицкий Э.Г. и Думанский З.О. Таблицы по рассеянию света полидисперсной системой сферических частиц / Э.Г. и Думанский З.О. Яновицкий. – К., 1972. – 124с.
1133190
   Таблицы по светорассеянию. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 1 : Угловые функции. – 1966. – 338 с.
1133191
   Таблицы по светорассеянию.. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2 : Таблицы матриц рассеяния и составляющих рассеянного поля. – 1968. – 472с.
1133192
   Таблицы по светорассеянию.. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 3 : Коэффициенты ослабления, рассеяния и лучевого давления. – 1968. – 432с.
1133193
   Таблицы по светорассеянию.. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 4 : Рассеяние полидисперсными системами. – 1971. – 168с.
1133194
   Таблицы по светорассеянию.. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 5 : Рассеяние света моделями морской воды. – 1973. – 220с.
1133195
  Сюзюмов М.Я. Таблицы по хронологии. / М.Я. Сюзюмов. – Свердловск, 1968. – 114с.
1133196
  Вапстра А.Х. Таблицы по ядерной спектроскопии : пер. с англ. / А.Х. Вапстра, Г. Нийх, Ван Лишут. – Москва : Госиздат, 1960. – 179 с.
1133197
  Денисов В.Н. Таблицы подсчёта норм расхода бензина для автомобиля / В.Н. Денисов, В И. Попова, . – М., 1949. – 148с.
1133198
   Таблицы полиномов Чебышева Sn(x) b Cn(x). – Москва, 1963. – 163 с.
1133199
  Грабарь Л.П. Таблицы полиномов Чебышева, ортонормированных на системе равноотстоящих точек / Л.П. Грабарь. – Москва, 1965. – 71 с.
1133200
  Кармазина Л.Н. Таблицы полиномов Якоби / Л.Н. Кармазина. – Москва, 1954. – 250 с.
1133201
  Башлавин Л.А. Таблицы поправок для приведения к горизонту линий, измеренных 24-м и 48-м мерными приборами по методу Едерина / Л.А. Башлавин; Отв. ред. Закатов П.С. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 34с.
1133202
  Недешева Л.П. Таблицы поправок за наклон отрезков линии (по разностям высот конечных точек) / Л.П. Недешева. – Москва : Недра, 1965. – 64 с.
1133203
  Ангелов С.А. Таблицы поправок за центрировку и редукцию и коэффициентов a и b уравнений погрешностей / С.А. Ангелов; Ред. Саенко Д.В. – 2-е изд. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1953. – 64с.
1133204
  Ангелов С.А. Таблицы поправок за центрировку и редукцию и коэффициентов а и в уравнений погрешностей / С.А. Ангелов; Ред. Саенко Д.В. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1951. – 64с.
1133205
  Беловол В.Я. Таблицы поправок за центрировку и редукцию на пунктах триангуляции / В.Я. Беловол; Ред. Шурыгина А.И. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1960. – 24с.
1133206
  Жмудский А.З. Таблицы постоянных кристаллической решетки железа, алюминия, меди и их сплавов / А.З. Жмудский. – Киев, 1953. – 47 с.
1133207
  Зонненштраль А.А. Таблицы практических занятий по физике для средней школы / А.А. Зонненштраль, А.Н. Яницкий. – Киев. – 50 таб.
1133208
  Соловкин В.А. Таблицы превышений и горизонтальных проложений при тахеометрических и мензульных съемках / В.А. Соловкин. – Киев : Киевский губкоммунотдел, 1924. – 31 с.
1133209
  Ильин А.П. Таблицы превышений к дальномерной насадке ДНБ-2 : Вычислены для углов наклона до 24 градусов и расстояний, измеренных по большой и малой рейкам насадки / А.П. Ильин; АН Казахской ССР. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР, 1957. – 432 с.
1133210
  Ильин А.П. Таблицы превышений к топографическому нивелированию съемочного обоснования / А.П. Ильин. – Алма-Ата : Картпредприятие МСХ КазССР, 1961. – 292 с.
1133211
  Ильин А.П. Таблицы превышений к тригонометрическому нивелированию государственных геодезических сетей 3 и 4 классов и основных аналитических сетей съемочного обоснования / А.П. Ильин. – Алма-Ата : Картпредприятие МСХ КазССР, 1962. – 208 с.
1133212
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по горизонтальным положениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров. – Изд. 5-е. – М., 1953. – 47с.
1133213
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по горизонтальным положениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров. – Изд. 7-е. – М., 1956. – 46с.
1133214
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по горизонтальным проложениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. А.И. Иноземцева. – 6-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 47 с.
1133215
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по горизонтальным проложениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. А.И. Иноземцева. – 7-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 46 с.
1133216
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по горизонтальным проложениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. Г.М. Кузьмин. – 8-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 46 с.
1133217
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по расстояниям измеренным дальномером для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; отв. ред. Н.Ф. Булаевский. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 46 с.
1133218
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по расстояниям, измеренным дальномером для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; отв. ред. Н.Ф. Булаевский. – Москва : Геодезиздат, 1941. – 40 с.
1133219
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по расстояниям, измеренным дальномером, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров. – Изд. 3-е. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 46 с.
1133220
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по расстояниям, измеренным дальномером, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. А.И. Иноземцева. – 5-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 47 с.
1133221
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по расстояниям, измеренным дальномером, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. В.В. Романова. – 9-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 46 с.
1133222
  Егоров Г.Г. Таблицы превышений, вычисляемых по растояниям, измеренным дальномером, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров; ред. Н.Ф. Булаевский. – 4-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 46 с.
1133223
  Николаев А.В. Таблицы превышений, горизонтальных проложений и хорд для тахеометрической и мензульной съемок / А.В. Николаев; Ленинградский ордена Ленина Государственный ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1957. – 378 с.
1133224
  Егоров Г.Г. Таблицы превыщений вычисляемых по горизонтальным отложениям, для углов наклона от 0 до 30 градусов / Г.Г. Егоров. – Изд. 6-е. – М., 1954. – 47с.
1133225
  Нейшулер Л.Я. Таблицы приближенных вычислений : Деление, умножение, десятичные и натуральные логарифмы, полные квадраты четырехзначных чисел / Л.Я. Нейшулер. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Ленинград : Гос.тех.-теорет. из-во, 1933. – 139 с.
1133226
   Таблицы приливов. Воды Азиатской части СССР и прилегающих зарубежных районов. – Ленинград
ч. 1. – 1960. – 192с.
1133227
   Таблицы приливов. Воды Азиатской части СССР и северной части Тихого океана.. – Л.
ч. 1. – 1946. – 119с.
1133228
   Таблицы приливов. Воды Азиатской части СССР и северной части Тихого океана.. – Л.
ч. 1. – 1949. – 134с.
1133229
   Таблицы приливов. Воды Европейской части СССР и северной части Атлантического океана. – Л.
Ч. 1 : Приливы в основных портах на 1948 г. (Время и высота полных и малых вод). – 1947. – 108с.
1133230
   Таблицы приращений координат. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 95 с.
1133231
   Таблицы приращений координат. – 4-е изд., испр. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 156 с.
1133232
  Баканова В.В. Таблицы приращений координат / В.В. Баканова, П.И. Фокин; Под ред. Большакова В.Д. – Москва : Недра, 1976. – 199с.
1133233
  Баканова В.В. Таблицы приращений координат / В.В. Баканова, П.И. Фокин; Под ред. Большакова В.Д. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 206с.
1133234
   Таблицы приращений координат.. – М., 1950. – 95с.
1133235
   Таблицы приращений координат.. – 3-е изд., доп. – М., 1958. – 156с.
1133236
   Таблицы приращений координат.. – 4-е изд., испр. – М., 1960. – 156с.
1133237
  Орлов П.М. Таблицы приращений прямоугольных координат / П.М. Орлов; Р.С.Ф.С.Р. ; Научно-Технический Отдел В.С.Н.Х. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гос. техническое из-во, 1924. – 7 с. : табл. – (Инженерно-промышленная библиотека ; Б. Серия 4 ; № 13-2)
1133238
  Орлов П.М. Таблицы приращений прямоугольных координат / П.М. Орлов; Р.С.Ф.С.Р. ; Научно-Технический Отдел В.С.Н.Х. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Гос. техническое из-во, 1925. – 7 с. : табл. – (Инженерно-промышленная библиотека ; Б. Серия 3 ; № 13-12)
1133239
  Орлов П.М. Таблицы приращений прямоугольных координат / П.М. Орлов. – 4-е стереотип. изд., доп. – Москва : Гос. техническое из-во, 1926. – 127с. – (Инженерно-промышленная библиотека ; Б. Серия 3 ; № 13-16)
1133240
  Воробьев В.Г. Таблицы приращений прямоугольных координат / В.Г. Воробьев. – Москва, 1967. – 460с.
1133241
   Таблицы приращений прямоугольных координат для углов в делениях артиллерийского угломера.. – 2-е изд. – М., 1946. – 77с.
1133242
  Паленов И.Ф. Таблицы приращений прямоугольных координат и тригонометрических функций / И.Ф. Паленов. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1961. – 564с.
1133243
  Чайковський С.А. Таблицы приращения координат точек замера искривлений скважин / С.А. Чайковський. – М., 1978. – 388с.
1133244
   Таблицы присоединенных функций Лежандра. – Москва, 1962. – 323 с.
1133245
   Таблицы присоединенных функций Лежандра. – Москва, 1965. – 305 с.
1133246
  Лемер Д.Н. Таблицы простых чисел от 1 до 10 006 721 / Д.Н. Лемер. – М, 1967. – 269с.
1133247
  Горкин П Таблицы процентных вычислений / П Горкин, .Н. – М, 1958. – 308с.
1133248
  Никитин А.А. Таблицы процентных отношений / А.А. Никитин; Под ред. П.П. Андреева. – Москва, 1940. – 159с.
1133249
  Любимов Н.П. Таблицы процентных отношений / Н.П. Любимов. – Москва, 1955. – 96 с.
1133250
  Каврайский В.В. Таблицы прямоугольных координат Гаусса-Крюгера для нанесения километровых сеток на топографические карты / В.В. Каврайский; ред. [В.П. Антипов]. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Управление военных топографов РККА, 1933. – 29 с.
1133251
  Каврайский В.В. Таблицы прямоугольных координат Гаусса-Крюгера для нанесения километровых сеток на топографические карты / В.В. Каврайский; ред. Н.Ф. Булаевский. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
1133252
  Каврайский В.В. Таблицы прямоугольных координат Гаусса-Крюгера для нанесения километровых сеток на топографические карты / В.В. Каврайский; ред. Н.Ф. Булаевский. – 4-е изд. – Москва; Ленинград : Гос. транспортно-техническое из-во, 1938. – 52 с.
1133253
   Таблицы прямоугольных координат углов рамок, размеров рамок и площадей трапеций топографических съемок масштаба 1 : 5000. Для широт от 36 до 68 градусов. – Москва : Геодезиздат
Элипсоид Красовского. – 1953. – 910 с.
1133254
  Ганьшин В.Н. Таблицы прямоугольных координат углов, размеров и площадей трапеций масштабов 1:2000 и 1:5000 для широт от 36 до 68 градусов / В.Н. Ганьшин, Л.С. Хренов ; зав. ред. А.Г. Григорян. – Киев : Будівельник, 1978. – 207 с.
1133255
  Ванагас В.В. Таблицы радиальных интегралов теории атомных спектров / В.В. Ванагас. – Москва, 1960. – 382 с.
1133256
   Таблицы радиальных функций и фаз электронов. – Москва ; Ленинград, 1959. – 227 с.
1133257
  Галанин Н.В. Таблицы размеров рамок и площадей планшетов топографических съемок в масштабах 1:25000, 1:50000, 1:100000 и 1:200000 в пределах 36-76 гр. сев. широты / Н.В. Галанин ; отв. ред. Н.И. Любвин. – 2-е изд. (с таблицами линейных координат). – Ленинград : 1-я Картографич. ф-ка ВКТ, 1933. – 64 с.
1133258
  Никитина Л.М. Таблицы разновесного удельного влагосодержания и энергии связи влаги с материалами / Л.М. Никитина. – М-Л : Госэнергоиздат, 1963. – 176 с.
1133259
   Таблицы разностей высот : составлены по системе профессора В. Иордан и переработаны В.А. Тугуловым. – Тифлис : Главлит, 1929. – 246 с.
1133260
  Крапивин В.Ф. Таблицы распределения Вальда / В.Ф. Крапивин. – Москва, 1965. – 184 с.
1133261
   Таблицы распределения Релея-Райса. – Москва, 1964. – 246 с.
1133262
  Апанасевич П.А. Таблицы распределения энергии и фотонов в спекре равновесного излучения / П.А. Апанасевич, В.С. Айзенштадт. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – 252с.
1133263
  Давыдов Ю.М. Таблицы расчета внешних околозвучных течений газа / Ю.М. Давыдов. – М, 1983. – 361с.
1133264
  Кипарисов М.П. Таблицы расчета налога с оборота. / М.П. Кипарисов. – М., 1939. – 184 с.
1133265
   Таблицы расчета солнечного времени для 30-90 град. северной широты.. – М., 1945. – 71с.
1133266
   Таблицы расчетов заработной платы учителей.. – М., 1937. – 8с.
1133267
  Ангелов С.А. Таблицы редукций направлений на плоскость и сферических избытков треугольников / С.А. Ангелов; Ред. Ларченко Е.Г. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1960. – 92с.
1133268
   Таблицы рефракции Пулковской обсерватории.. – 4-е изд. – М.-Л., 1956. – 33с.
1133269
   Таблицы рефракции Пулковской обсерватории.. – 5-е изд. – Л., 1985. – 49с.
1133270
  Стешенко В.С. Таблицы рождаемости и плодовитости женщин Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стешенко В.С.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 18л.
1133271
  Носова Л.Н. Таблицы сборщенных функций Эйри для асимпотического решения дифференциальных уравнений / Л.Н. Носова, С.А. Тумаркин. – М, 1961. – 93с.
1133272
  Ларсен Е.Э. Таблицы светопреломления минералов / Е.Э. Ларсен. – Л, 1926. – 62с.
1133273
  Вега Г. Таблицы семизначных логарифмов / Г. Вега. – Москва : Недра, 1971. – 559с.
1133274
  Вега Г. Таблицы семизначных логарифмов / Г. Вега. – 5-е изд. – Москва, 1984. – 565с.
1133275
  Шидловский А.К. Таблицы симметричных составляющих / А.К. Шидловский, А.Д. Музыченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 201с.
1133276
  Барк Л.С. Таблицы скорости звука в морской воде / Л.С. Барк, П.П. Гансон, Н.А. Мейстер. – Москва : ВЦ АН СССР, 1961. – 182с. + карта
1133277
  Магнат И.М. Таблицы сложных процентных исчислений / И.М. Магнат. – Москва-Ленинград, 1936. – 544 с.
1133278
  Дамдиндорж С. Таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей жизни населения МНР за 1961-1962 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Дамдиндорж С.; Моск. экон.-стст. ин-т. – М., 1965. – 16л.
1133279
  Тимин Г. Таблицы смещений, удалений, поправок на смещение командира от батареи, баллистические и поправочные данные при стрельбе из пулемета системы "Максим" / Г. Тимин. – М. : Госвоениздат, 1933. – 11 с.
1133280
  Тимин Г. Таблицы смещений, удалений, поправок на смещение командира от батареи, баллистические и поправочные данные при стрельбе из пулемета системы "Максим". / Г. Тимин. – 2-е изд. – М., 1933. – 11с.
1133281
   Таблицы собственных значений уравнения Матье.. – М., 1970. – 151с.
1133282
   Таблицы Солнца для восточной части СССР широыт от 30 до 70 градусов. На 1944-1980 гг.. – М., 1943. – 383с.
1133283
   Таблицы спектральных линий. – Москва ; Ленінград : ГОНТИ, 1938. – 312 с.
1133284
  Зайдель А.Н. Таблицы спектральных линий / А.Н. Зайдель. – М.-Л., 1952. – 560с.
1133285
   Таблицы спектральных линий / А.Н. Зайдель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1962. – 607 с.
1133286
   Таблицы спектральных линий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 783 с.
1133287
  Стриганов А.Р. Таблицы спектральных линий нейтральных и ионизированных атомов / А.Р. Стриганов, Н.С. Свентицкий. – Москва : Атомиздат, 1966. – 900 с.
1133288
   Таблицы спектральных линий.. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 798с.
1133289
  Шпильрейн Я.Н. Таблицы специальных функций / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 159 с.
1133290
  Шпильрейн Я.Н. Таблицы специальных функций / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград
2. – 1934. – 103 с.
1133291
  Тихонов А.Н. Таблицы становления электромагнитного поля в слоистом пространстве / А.Н. Тихонов, О.А. Скугаревская, П.П. Фролов. – Москва, 1963
1133292
  Тихонов А.Н. Таблицы становления электромагнитного поля в слоистом пространстве / А.Н. Тихонов, О.А. Скегаревская, П.П. Фролов. – Москва : МГУ
Вып.1. – 1963. – 58с.
1133293
   Таблицы степеней целых чисел. – Москва, 1963. – 133 с.
1133294
   Таблицы степеней целых чисел. – 2-е изд., стереотип. – М., 1974. – 133с.
1133295
   Таблицы степенной и показательной функций. – Москва, 1963. – 488 с.
1133296
   Таблицы степенной и показательной функций.. – 2-е изд. – М., 1974. – 487с.
1133297
   Таблицы стрельбы 25-мм автоматической зенитной пушки обр. 1940 г.. – 2-е изд., доп. – М., 1943. – 24с.
1133298
   Таблицы стрельбы 37-мм зенитной пушки обр. 1939 г.. – 3-е изд. – М., 1944. – 24с.
1133299
   Таблицы стрельбы 85-мм зенитной пушки обр. 1939 г. по наземным целям.. – 3-е изд., доп. – М., 1943. – 44с.
1133300
  Самуйлов Е.В. Таблицы сумм для расчета термодинамический свойств газов / Е.В. Самуйлов, К.К. Олевинский. – Москва, 1963. – 146 с.
1133301
  Чешев Л.С. Таблицы суммы площадей сечений и запасов ели тянь-шаньской / Л.С. Чешев. – Фрунзе, 1960. – 7 с.
1133302
   Таблицы сферических функций Бесселя. – Москва
1. – 1963. – 377 с.
1133303
   Таблицы сферических функций Бесселя.. – М.
2. – 1963. – 332с.
1133304
   Таблицы сфероидальных волновых функций и их первых производных.. – Минск
2. – 1976. – 417с.
1133305
  Вукалович М.П. и др. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара / М.П. и др. Вукалович. – Москва, 1969. – 408с.
1133306
   Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1958. – 108с.
1133307
  Вукалович М.П. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва-Ленинград, 1963. – 401с.
1133308
   Таблицы термодинамических функций воздуха (для температур от 6000 до 12000 градусов К и давлений от 0,001 до 1000 атмосфер). – Москва, 1957. – 303 с.
1133309
   Таблицы течений. Тихий океан. Прибрежные районы и проливы. – Ленинград, 1960. – 279с.
1133310
  Безикович Я.С. Таблицы тригонометрические и логарифмические / Я.С. Безикович. – Ленинград, 1930. – 31с.
1133311
  Безикович Я.С. Таблицы тригонометрические и логарифмические / Я.С. Безикович. – Ленинград, 1930. – 31с.
1133312
  Кунцевич И.М. и др. Таблицы тригонометрических функций для подсчета распределения электронной плотности в кристаллах / И.М. и др. Кунцевич. – Минск : Наука и Техника, 1967. – 220с.
1133313
  Хренов Л.С. Таблицы тригонометрических функций с пятью значащими цифрами / Л.С. Хренов; АН СССР: Казахский филиал. – Алма-Ата : Из-во АН КССР, 1947. – 180с.
1133314
  Орурк Таблицы умножения / Орурк. – Москва. – 16 с.
1133315
  Оърурк Таблицы умножения / Оърурк. – Москва, 1951. – 336 с.
1133316
  Оърурк Таблицы умножения / Оърурк. – Москва, 1955. – 336 с.
1133317
  Оърурк Таблицы умножения / Оърурк. – Изд. 4-е, доп. – Москва, 1962. – 336 с.
1133318
  О"рурк Таблицы умножения / О"рурк. – Москва, 1965. – 336 с.
1133319
  О"Рурк Таблицы умножения / О"Рурк. – М, 1974. – 336с.
1133320
  О"Рурк Таблицы умножения / О"Рурк. – М, 1980. – 336с.
1133321
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа. – Москва, 1952. – 60 с.
1133322
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа. – Москва, 1961. – 60 с.
1133323
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа. – Москва, 1963. – 60 с.
1133324
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа.. – М., 1967. – 61с.
1133325
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа.. – М., 1977. – 60с.
1133326
   Таблицы умножения двузначных чисел на двузначные числа.. – М., 1981. – 60с.
1133327
  Яковкин М.В. Таблицы умножения двузначных чисел на трехзначные и многозначные числа. / М.В. Яковкин. – М., 1950. – 60с.
1133328
  Горкин П.Н. Таблицы умножения и деления на двузначные числа / П.Н. Горкин. – М, 1955. – 100с.
1133329
  Чудов А.А. Таблицы умножения четырехзначных чисел на двузначные / А.А. Чудов. – М.Л., 1940. – 188с.
1133330
   Таблицы умножения четырехзначных чисел на двузначные числа. – Москва-Ленинград, 1932. – 207 с.
1133331
   Таблицы условных знаков для вычерчивания географических и топографических карт. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 10 с.
1133332
   Таблицы физических величин : Справочник. – Москва : Атомиздат, 1976. – 1008с.
1133333
   Таблицы физических констант.. – М.-Л., 1928. – 280с.
1133334
  Аншелес О.М. Таблицы формул для вычисления кристаллов / О.М. Аншелес. – Ленинград, 1934. – 58с.
1133335
  Кармазина Л.Н. Таблицы функции Лежандра от мнимого аргумента / Л.Н. Кармазина. – М, 1972. – 392с.
1133336
  Карпов К.А. Таблицы функций F(z)=Sex2dx в комплексной области. / К.А. Карпов. – М., 1958. – 518с.
1133337
  Карпов К.А. Таблицы функций w(z)=eSex2dx в комплексной области. / К.А. Карпов. – М., 1954. – 536с.
1133338
  Фаддеева В.Н. Таблицы функций Бесселя Jn(x) : Целых номеров от 0 до 120 / В.Н. Фаддеева, М.К. Гавурин; Под рнд. Л.В. Канторовича; АН СССР, Математ. институт, Ленингр. отд. – Москва; Лениград : Гос. издат. техн.-теор. лит., 1950. – 439с. – (Математические таблицы ; Вып. 2)
1133339
   Таблицы функций Бесселя Jo(Z) b S1(Z) в комплексной области. – Москва, 1963. – 405 с.
1133340
   Таблицы функций Бесселя Yo(Z) b Y1(Z) в комплексной области. – Москва, 1963. – 429 с.
1133341
   Таблицы функций Бесселя дробного индекса. – Москва
1. – 1959. – 415 с.
1133342
   Таблицы функций Бесселя дробного индекса. – Москва
2. – 1959. – 367 с.
1133343
  Чистова Э.А. Таблицы функций Бесселя от действительного аргумента и интегралов от них. / Э.А. Чистова. – М., 1958. – 524с.
1133344
  Кармазина Л.Н. Таблицы функций Бесселя от мнимого аргумента и интегралов от них / Л.Н. Кармазина, Э.А. Чистова. – М, 1958. – 330с.
1133345
   Таблицы функций Бесселя целого положительного индекса. – Москва, 1960. – 257 с.
1133346
  Киреева И.Е. Таблицы функций Вебера / И.Е. Киреева, К.А. Карпов. – Москва
1. – 1959. – 341с.
1133347
  Миллер Д. Таблицы функций Вебера (функций параболического цилиндра), решения дифференциального уравнения. / Д. Миллер. – М., 1968. – 144с.
1133348
  Карпов К.А. Таблицы функций Вебера. / К.А. Карпов, Э.А. Чистова. – М.
2. – 1964. – 342с.
1133349
  Карпов К.А. Таблицы функций Вебера. / К.А. Карпов, Э.А. Чистова. – М.
3. – 1968. – 216с.
1133350
   Таблицы функций Кельвина.. – М., 1966. – 99с.
1133351
  Журина М.И. Таблицы функций Лежандра P - 1/2 + ir/X/ / М.И. Журина, Л.Н. Кармазина. – М.
1. – 1960. – 320с.
1133352
  Журина М.И. Таблицы функций Лежандра P - 1/2 + ir/X/ / М.И. Журина, Л.Н. Кармазина. – М.
2. – 1962. – 414с.
1133353
  Журина М.И. Таблицы функций Лежандра P 1 - 1/2 + it /X/ / М.И. Журина, Л.Н. Кармазина. – М., 1963. – 406с.
1133354
   Таблицы функций ошибок и ее первых двадцати производных. – Москва, 1965. – 278 с.
1133355
   Таблицы функций распределения и плотностей распределения стьюдента. – Москва, 1960. – 126 с.
1133356
  Янке Е. Таблицы функций с формулами и кривыми / Е. Янке, Ф. Эмде. – Москва, 1959. – 420 с.
1133357
  Янке Е. Таблицы функций с формулами и кривыми. : пер. с нем. / Е. Янке, Ф. Эмде. – 2-е изд., стереотип. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 420 с.
1133358
   Таблицы функций Струве и интегралов от них.. – М., 1982. – 334с.
1133359
  Носова Л.Н. Таблицы функций Томсона и их первых производных / Л.Н. Носова, С.А. Тумаркин. – М, 1960. – 423с.
1133360
   Таблицы функций Уиттекера. – Москва, 1964. – 155 с.
1133361
  Яковлева Г.Д. Таблицы функций Эйри и их производных / Г.Д. Яковлева. – М., 1969. – 379с.
1133362
  Смирнов А.Д. Таблицы функций Эйри и специальных вырожденных гипергеометрических функций для асимптотических решений дифференциальных уравнений второго порядка / А.Д. Смирнов. – Москва, 1955. – 261с.
1133363
  Леушин А.М. Таблицы функций, преобразующихся по неприводимым представлениям кристаллографических точечных групп / А.М. Леушин. – Москва, 1968. – 143с.
1133364
  Молоденков Л. Таблицы характеристики крупных экономико-географических районов СССР : метод. пособ. для студ.-заочников / Новосибирский ин-т Советской кооперативной торговли ; Л. Молоденков. – Новосибирск : Ротапринт НИСКТ, 1968. – 23 с.
1133365
   Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов.. – М., 1961. – 603с.
1133366
  Рейссиг К. Таблицы хорд для всех углов четверти окружности,служащие к наложению на бумагу измеренных углов, с описанием принадлежащегок сему прямого циркуля. Вычислены и изданы с двумя чертежами. – Санктпетербург : В типографии Генерального штаба, 1817. – 121с. : 2 чертежа. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1133367
  Жвания Д.Г. Таблицы цветных обозначений для геологических карт разных масштабов / Д.Г. Жвания. – М., 1960. – 6с.
1133368
  Бари Л.С. Таблицы цилиндрических функций от двух мнимых переменных / Л.С. Бари, П.И. Кузнецов. – М., 1962. – 265с.
1133369
  Деканосидзе Е.Н. Таблицы цилиндрических функций от двух переменных / Е.Н. Деканосидзе. – Москва, 1956. – 493 с.
1133370
  Большаков Г.Ф. Таблицы частот инфракрасных спектров гетероорганических соедининий. / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л, 1968. – 128с.
1133371
  Беляков В.М. Таблицы эллиптических интегралов / В.М. Беляков. – М.
1. – 1962. – 656с.
1133372
  Беляков В.М. Таблицы эллиптических интегралов / В.М. Беляков. – М.
2. – 1963. – 787с.
1133373
  Шулер Таблицы эллиптических функций / Шулер, Х. Гебелейн. – М, 1961. – 297с.
1133374
  Хунджуа Г.Ю. Таблицы, применяемые на тахеометрических съемках и в инженерном деле / Г.Ю. Хунджуа. – Тбилиси : Тбилисский ун-т, 1974. – 137 с.
1133375
  Звонов В.И. Таблицы, формулы и руководство для вычисления координат Гаусса-Крюгера для широт от 35 до 70 градусов / В.И. Звонов, Д.А. Ларин; составлены под рук. и при участии Ф.Н. Красовского; Гос. ин-т геодезии и картографии при Главн. геодезич. ком-те ВСНХ СССР. – Москва : Госкартогеодезии, 1930. – 81с.
1133376
  Звонов В.И. Таблицы, формулы и руководство для вычисления координат Гаусса-Крюгера для широт от 35 до 70 градусов на эллипсоиде Бесселя / В.И. Звонов, Д.А. Ларин; Ф.Н. Красовский. – 2-е изд. просм. и исправ. – Ленинград : Госкартогеодезия, 1931. – 80 с.
1133377
   Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК : зі змінами та доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: М.Й. Ахвердова, Т.М. Бойчун, Т.Е. Калініна та ін. ; гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол]. – Київ : Книжкова палата України, 2010. – 37, [3] с. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-966-647-163-8
1133378
  Гаркуша А.В. Таблиця для исчисления заработка рабочих и служащих за время отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск / А.В. Гаркуша, В.И. Скиба. – Львов, 1967. – 186с.
1133379
  Гаркуша А.В. Таблиця для исчисления заработка рабочих и служащих за время отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск / А.В. Гаркуша, В.И. Скиба. – Изд. 2-е. – Львов, 1971. – 186с.
1133380
  Гаркуша А.В. Таблиця для исчисления заработка рабочих и служащих за время отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск / А.В. Гаркуша, В.И. Скиба. – Изд. 3-е. – Львов, 1973. – 186с.
1133381
  Гаркуша А.В. Таблиця для исчисления заработка рабочих и служащих за отработанные дни по окладам и за время отпуска / А.В. Гаркуша, В.И. Скиба. – Львов, 1974. – 327с.
1133382
   Таблиця етнічних типових ділень сучасних народів світу (ЕТД) : таблиці для обл. бібліотек : рекомендації. – Київ, 1993. – 16 с.
1133383
   Таблиця етнічних типових поділів. – Київ, 2007. – 284 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). – ISBN 978-966-02-4456-6
1133384
  Сербін О. Таблиця мовних типових поділів із серії "Рубрікатор НБУВ" у контексті сучасного лінгвістичного забезпечення наукової бібліотеки / О. Сербін, І. Багрій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
1133385
  Птуха М.В. Таблиця смертності для України 1896-1897 рр. / Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 558-563. – ISBN 966-346-208-6
1133386
  Михайленко А.В. Таблички проклятий как источник для изучения социальной жизни в древней Греции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 60-68. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
1133387
  Чекотовський Е.В. Табличний метод: теорія й історія. Частина II. Становлення і формування теоретичних засад табличного методу // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 69-74. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 14 назв
1133388
  Чекотовський Е.В. Табличний метод: теорія й історія. Чачтина 1. Витоки і зародження табличного методу // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 85-89. – Бібліогр.: 16 назв
1133389
  Золотарьова І.О. Табличний процесор EXCEL 2003 і його застосування в економіці / І.О. Золотарьова, О.М. Мокринський; М-во освіти і науки України; Харківськ. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 188с. – ISBN 966-676-106-8
1133390
   Табличний процесор Microsoft Excel : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-470-8
2-ге вид., стереотип. – 2004. – 176с.
1133391
  Федонюк А.А. Табличний процесор Microsoft Excel для Windows : Методичні рекомендації для лабораторних робіт з курсу інформатики / А.А. Федонюк, О.М. Собчук; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. вищої математики та інформатики, Каф. прикладн. математики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 52с.
1133392
  Подольский В.И. Таблично-автоматизированная форма учета / В.И. Подольский. – М, 1979. – 158с.
1133393
  Васькин Ф.И. Таблично-автоматизированные формы бухгалтерского учета / Ф.И. Васькин, К.К. Пучинскас. – Москва, 1990. – 127с.
1133394
  Потапов В.И. Таблично-алгоритмические вычисления функций в ЭВМ / В.И. Потапов, А.Н. Флоренсов. – Ирскутск, 1985. – 106с.
1133395
  Гура К.А. Таблично-аналитическая интерпретация магнитных аномалий / К.А. Гура. – К., 1990. – 148с.
1133396
  Никонов П.В. Таблично-перфокарточная форма учета. / П.В. Никонов. – М, 1984. – 111с.
1133397
  Брагинский Л.И. Табличные и графические методы вычислений. / Л.И. Брагинский. – М., 1938. – 280с.
1133398
  Петренко А.И. Табличные методы моделирования электронных схем на ЭЦВМ / А.И. Петренко. – Киев : Вища школа, 1977. – 192с.
1133399
  Залова Л.М. Табличные формы доступа к данным / Л.М. Залова. – М., 1988. – 16с.
1133400
  Литвин О.Ф. Табличный процессор Super Calc 4: Технология работы и практика решеня задач / О.Ф. Литвин. – М., 1991. – 143с.
1133401
  Литвин О.Ф. Табличный процессор Super Calc 5 / О.Ф. Литвин, М.Г. Шатров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 221с.
1133402
  Дойл У.Дж. Табличный процессор Суперкалк для персонального компьютера / У.Дж. Дойл. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 320 с.
1133403
  Жукович І.А. Табло інноваційного союзу - основний інструмент реалізації інноваційної політики Європейського Співтовариства / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1133404
  Блавацький С. Таблоїдизація якісної преси у Великобританії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 91-102. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1133405
  Иванова О.Е. Табор / О.Е. Иванова, В.А. Якубский. – Л, 1960. – 144с.
1133406
  Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении / Й. Мацек. – М.
Т. 1. – 1956. – 586с.
1133407
  Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении / Й. Мацек. – М.
2. – 1959. – 572с.
1133408
   Табор уходит в небо [Електронний ресурс] = Gypsies are found near heaven : жанр драма ; продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ., франц.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Эмиль Лотяну)


  По мотивам ранних рассказов Максима Горького. В основе сюжета - рассказ "Макар Чудра" Лидер проката : 1 место 1976 приз зрителей "Большая золотая раковина" на 14 МКФ в Сант-Себастьяне, 1976. "Лучший фильм" 1976 грда на МКФ "Фест" в Белграде, ...
1133409
  Срібняк І. Таборова преса // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 158-159.


  Рецензія: на книгу Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни: анотований бібліографічний покажчик. - Київ., 1995. - 30 с.
1133410
  Крупач М. Таборове побачення Євгена Маланюка з Україною // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 26-35. – ISSN 0130-528Х
1133411
  Стус В. Таборовий зошит : вибрані твори / Василь Стус ; [ упоряд Д. Стус ]. – Київ : Факт, 2008. – 452с. – ISBN 978-966-359-299-2
1133412
  Маланюк Є. Таборовий щоденник // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 62-78. – ISSN 0042-9422
1133413
  Маланюк Є. Таборовий щоденник // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 78-93. – ISSN 0042-9422
1133414
  Маланюк Є. Таборовий щоденник (Вадовиці - Каліш, жовтень 1921 р.) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 109-120. – ISSN 0042-9422
1133415
  Маланюк Є. Таборовий щоденник (Видовиці - Каліш, жовтень 1921 р. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 82- 96. – ISSN 0042-9422
1133416
  Маланюк Є. Таборовий щоденник. Каліш, листопад 1921 р. - січень 1922 р. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 78-92. – ISSN 0042-9422
1133417
  Крупач М. Таборові записи Євгена Маланюка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 106-109. – ISSN 0042-9422
1133418
  Новицкая З.С. Табу в русских народных сказках и формы их лингво-семиотической объективизации // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 24-27
1133419
  Джаббаров Х.М. Табу и эвфемизмы в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббаров Х. М.; АН АзССР, Ин-т языкознан. – Баку, 1972. – 28л.
1133420
  Пахомова С.М. Табу на ім"я як рушій розвитку антропосистеми // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 224-231. – ISBN 978-966-02-4236-4
1133421
  Михайленко В.М. Табуйована лексика в текстах реклами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С.315-321. – Бібліогр.: Літ.: с. 321; 7 назв
1133422
  Нейшулер Л.Я. Табулирование функций : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Нейшулер Л.Я.; АН СССР. Ин-т точной механики и вычислительной техники. – М.-Л., 1949. – 33л.
1133423
   Табулятоморфные кораллы ордовика и силура СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. 1. – Москва : Наука, 1965. – 140с.
1133424
  Ким А.И. Табулятоморфные кораллы палеозоя Зарафшано-Гиссарской горной области / А.И. Ким; Отв. ред. Чехович В.Д. – Ташкент : "ФАН" Узбекской ССР, 1966. – 72с.
1133425
  Сурин Н.М. Табулятор Т80-1 / Н.М. Сурин, И.Б. Шнайдерман. – М., 1973. – 230с.
1133426
  Федоров М.П. Табуляторы Т-5 и Т-5М / М.П. Федоров, В.И. Исаков. – М., 1958. – 276с.
1133427
  Дубатолов В.Н. Табуляты и гелиолитиды силурийских и девонских отложений Рудного Алтая / В.Н. Дубатолов; Ред.: Бубличенко Н.Л., Соколов Б.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1962. – 110с.
1133428
   Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР : Труды II Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР; сборник / Отв. ред. Дубатолов В.Н. – Москва : Наука
Вып.1. – 1971. – 192с.
1133429
  Смирнова М.А. Табуляты нижнедевонских отложений Центрального Таймыра : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Смирнова М.А.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1970. – 21л.
1133430
  Соколов Б.С. Табуляты палеозоя Сибири : Табуляты ордовика и силура восточной части Сибири / Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков; Отв. ред. Дубатолов В.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 189с.
1133431
  Тесаков Ю.И. Табуляты. Популяционный, биоценотический и биостратиграфический анализ : Труды / Ю.И. Тесаков; Отв. ред. Соколов Б.С. – Вып. 409. – Москва : Наука, 1978. – 260с.
1133432
  Венглінський Є.Р. Табуляція бальмерівських передконтинуумів для визначення неоднорідності електронної концентрації у сонячних емісійних утвореннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Астрономія ; Вип. 36)


  Бальмерівські передконтинууми (зростання неперервного спектра від початку перенакладання крил високих членів спектральної серії до повного замивання ліній) було обчислено і табульовано для різних значень електронної концентрації й швидкостей атомів ...
1133433
  Рамазанов Табун / Рамазанов, , Бавади. – Москва, 1972. – 86 с.
1133434
  Ангабаев С.Д. Табунная степь.Стихи / С.Д. Ангабаев. – Москва, 1956. – 95с.
1133435
  Дедюхин Б.В. Табуны в междуречье / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1985. – 200 с.
1133436
   Табурет Эрика Клэптона, или Cosmopolitan Pattaya : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 74-79 : Фото
1133437
   Табурца Иван Васильевич. Выставка произведений. Каталог.. – Кишинев, 1982. – 24с.
1133438
  Алиева Ф. Тавакал, или Отчего седеют мужчины / Ф. Алиева. – Москва, 1988. – 214 с.
1133439
   Таварих- и Гузида-Нусрат-наме.. – Ташкент, 1967. – 130с.
1133440
  Акрамов А.М. Таварих-и гузида - Нусрат-наме. Сочинение анонимного автора XVI в. : Автореф... канд. филол.наук: / Акрамов А.М.; АН УзССР. ин-т востоковедения им. Абу Райхана Бируни. – Ташкент, 1965. – 23л.
1133441
  Пашков К.В. Тавматургическая коллизия (трактовка Евангельских чудес в работах Алана Бадью и Сергея Аверинцева) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 119-126. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048


  Стаття присвячена порівняльному аналізу позицій двох сучасних філософів - Алана Бадью та Сергія Аверинцева щодо питання дива у Євангеліях (тавматургічна колізія)
1133442
  Гержедович Л.М. Таволга / Л.М. Гержедович. – Кемерово, 1979. – 93с.
1133443
  Белоногов А.Е. Таволга / А.Е. Белоногов. – М, 1981. – 95с.
1133444
  Верзаков Н.В. Таволга / Н.В. Верзаков. – Челябинск, 1989. – 254с.
1133445
  Рашкаускас В. Таволга (Spiraea L.), ее биология, интродукция и перспективы дальнейшего разведения в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рашкаускас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1133446
  Бонюк З.Г. Таволги (Spiraea L.) : монографія / З.Г. Бонюк КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-439-111-2
1133447
  Панас Е.А. Таволги природной и культурной флоры Молдавии, пути и методы их интродукции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Панас Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1133448
  Панюшкин С.П. Таволжанка. / С.П. Панюшкин. – Воронеж, 1973. – 100с.
1133449
  Пивовар С.Ф. Таври / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 369. – ISBN 966-642-073-2
1133450
  Смирнов С.В. Таврида -- родина моя : стихи о Крыме / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 126 с.
1133451
  Камбулов Н.И. Таврида в огне: Роман. / Н.И. Камбулов. – М., 1970. – 312с.
1133452
  Камбулов Н.И. Таврида в огне: Роман. / Н.И. Камбулов. – М., 1980. – 312с.
1133453
  Ордубади М.С. Тавриз туманный / М.С. Ордубади. – Баку
1. – 1962. – 448с.
1133454
  Ордубади М.С. Тавриз туманный / М.С. Ордубади. – Баку
2. – 1966. – 606с.
1133455
  Ордубади М.С. Тавриз туманный / М.С. Ордубади. – Баку
1. – 1986. – 460с.
1133456
  Ордубади М.С. Тавриз туманный / М.С. Ордубади. – Баку
2. – 1986. – 656с.
1133457
  Баранов И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья (салтово-маяцкая культура) / И.А. Баранов. – Киев, 1990. – 165с.
1133458
  Зубарь В.М. Таврика и Римская империя : римские войска и укрепления в Таврике / В.М. Зубарь. – Киев : Стилос, 2004. – 230, [2] с. : ил. – словарь спец. терминов и имен: c. 213-229. – Библиогр.: с. 211-212. – ISBN 966-8518-14-4
1133459
  Цокота Є П. Тавричани - мої земляки. / Є П. Цокота. – Сімферополь, 1972. – 110с.
1133460
  Маркевич А. Таврическая губерния во время Крымской войны. – Киев, 1905. – 260 с.
1133461
  Корогодский Ю. Таврическая легенда // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27.


  Об основании Таврического ун-та (Симферополь), его первыми ректорами были Р. Гельвиг и В. Вернадский
1133462
  Дроздов А.М. Таврические дни / А.М. Дроздов. – Москва : Воениздат, 1962. – 251с.
1133463
   Таврические чтения 2010. Актуальные проблемы истории парламентаризма : международная науч. конф., [С.-Петербург, Таврический дворец, 7 декабря 2010 г. : сборник науч. статей] / [Афанасьев Г.Ю. и др. ; под ред. А.Б. Николаева] ; Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ ; Центр истории парламентаризма. – Санкт-Петербург : [б.и.], 2011. – 376, [2] с. : табл. – ISBN 978-5-904247-46-1
1133464
   Таврические чтения 2011. Актуальные проблемы истории парламентаризма : междунар. науч. конф., [8 декабря 2011 года, г. Санкт-Петербург : сб. науч. статей] / [Афанасьев Г.Ю. и др. ; под ред. А.Б. Николаева] ; Межпарламент. Ассамблея государств - участников СНГ ; Центр истории парламентаризма. – Санкт-Петербург : [Центр истории парламентаризма], 2012. – 346, [2] с., [2] л. фотоил. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-5-904247-57-7
1133465
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-
№ 1. – 2002
1133466
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2003
1133467
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2003
1133468
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2004
1133469
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2004
1133470
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2005
1133471
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2005
1133472
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2006
1133473
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2006
1133474
   Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2007
1133475
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2007
1133476
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2008
1133477
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2009
1133478
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2009
1133479
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2010
1133480
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2010
1133481
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1. – 2011
1133482
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1 (20). – 2012
1133483
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2 (21). – 2012. – 124 с.
1133484
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 1 (22). – 2013
1133485
   Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
№ 2. – 2013
1133486
  Каменский В.А. Таврический дворец / В.А. Каменский. – Ленинград ; Москва, 1948. – 45 с.
1133487
  Сухотин Я.Л. Таврический дворец / Я.Л. Сухотин. – Ленинград, 1963. – 72 с.
1133488
   Таврический дворец. – Ленинград, 1988. – 63 с.
1133489
   Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского [ Электронный ресурс ]. – Симферополь, 2001. – 1 CD. – CВК: MS Windows 9x/ME/NT/2000; Pentium 90 (P166 или выше); 32Mb RAM (64 или больше); VGA (800x600x16Mb 4Mb или выше); CDRO; Mouse; DirectX; DirectX Media
1133490
   Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 1918 - 2008. гг. [Электронный ресурс]. – [Б. г.] : [б. и.]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Поздравляем с юбилеем! 90 лет. - Систем. требования: Windows XP : Adobe FlashPLayer ActiveX : Mpeg2 : Adobe AcrobatReader : DjVu плагин.- Загл. с контейнера


  Благодарю за личный вклад в становлении и развитии Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. С уважением, ректор, член-корреспондент Нац. академии наук Украины. 2008 г. Подпись. - Н.В. Баргов
1133491
  Шарапа В.И. Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского: сохраняя славные традиции - соответствовать современной эпохе // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2002. – № 1. – С.160-168
1133492
   Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского = Vernadskiy Tavricheskiy national university / Таврический Национальный университет;Авт.:Н.В.Багров, В.Ф.Шарапа, Б.А.Вахрушев и др. – Київ : Либідь, 2001. – 164с. – ISBN 966-06-0211-1
1133493
  Кушнер А.С. Таврический сад / А.С. Кушнер. – Л., 1984. – 103с.
1133494
  Багров Н.В. Таврическое филиальное отделение Киевского университета Св. Владимира в Ялте // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 65-66
1133495
  Гончар О. Таврия / О. Гончар. – Київ, 1952. – 448с.
1133496
  Гончар А.Т. Таврия : Роман / А.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 375с.
1133497
  Гончар О. Таврия : Роман / О. Гончар. – Ленинград : Гослитиздат, 1954. – 96с.
1133498
  Гончар А.Т. Таврия : Роман / А.Т. Гончар. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 284с.
1133499
  Гончар А.Т. Таврия / А.Т. Гончар. – М., 1959. – 291с.
1133500
  Гончар О. Таврия / О. Гончар. – Москва, 1963. – 767с.
1133501
  Маркевич І А. Таврійська губернія під час Кримської війни / І А. Маркевич. – Київ : Україна, 2004. – 272с. – ISBN 966-524-163-X
1133502
  Шостак О.О. Таврійський материк / О.О. Шостак. – К., 1989. – 85с.
1133503
  Берзін П.С. Таврійський університет // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 845-855. – ISBN 978-617-7020-05-8
1133504
  Голобородько Ю.К. Таврійські пастелі : оповіданя / Ю.К. Голобородько. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 142 с.
1133505
  Пастушенко А.Ю. Тавріка. Повість / А.Ю. Пастушенко. – К., 1974. – 128с.
1133506
  Гончар О. Таврія : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 439с.
1133507
  Гончар О. Таврія : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 439с.
1133508
  Левченко Анна Таврія прокидається? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1133509
  Гончар О. Таврія. Перекоп / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 728с.
1133510
  Гончар О. Таврія. Перекоп : Романи / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1972. – 736с.
1133511
  Гончар О.Т. Таврія. Перекоп : Романи / О.Т. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1974. – 688с.
1133512
  Кешоков А. Тавро / А. Кешоков. – М., 1969. – 120с.
1133513
  Максимов В.Г. Тавро: стихи и поэмы / В.Г. Максимов. – Л., 1989. – 350с.
1133514
  Газін В. Тавровані Каїном. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 19


  Про книжку Ернста Ханфштангля, особистого прес-секретаря Гітлера, заголовок якої суперечливий сам по собі: "Мій друг Адольф, мій ворог Гітлер". Автор, раціональний і критичний спостерігач людського довкілля, що вірив у загальноприйняті моральні ...
1133515
  Замлинський В.О. Тавровані презирством народу / В.О. Замлинський. – Київ, 1974. – 96с.
1133516
  Висенс Елена Тавромахия в трех актах : традиции / Висенс Елена, Лара Айтор // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 74-87 : Фото
1133517
  Бондаренко М.Е. Тавры : этнографическая характеристика древних племен горного Крыма (I тыс. до н. э.) / М.Е. Бондаренко. – Москва : Макс-Пресс, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-317-03096-4
1133518
  Андреєва М Т. Тавтологічні фразеологізми в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 3-8


  У статті розглянуто специфіку формально-смислової та образної природи тавтологічних фразеологізмів, визначено їхні стилістичні параметри, охарактеризовано типологію структури. В статье представлена специфика формально-смысловой и образной природы ...
1133519
  Матусовский А.А. Тагаиры и тароменане. К вопросу о существовании изолированных индейских групп в восточном Эквадоре // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 129-139. – ISSN 0869-5415
1133520
  Крус М Тагальский язык / М Крус, Л.И. Шкарбан. – М., 1966. – 104с.
1133521
  Крус М. Тагальский язык. / М. Крус, Л.И. Шкарбан. – М., 1966. – 104с.
1133522
  Крус М. и Игнашев С.П. Тагальско-русский словарь / М. и Игнашев С.П. Крус. – М., 1959. – 388с.
1133523
  Макаренко В.А. Тагальское словообразование / В.А. Макаренко. – М, 1970. – 172с.
1133524
   Таган Бердыевич Бердыев. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 51с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 10)
1133525
  Дымов А.С. Таганрог - родина Чехова / А.С. Дымов. – М, 1978. – 36с.
1133526
  Бровкович Д.А. Таганрог / Д.А. Бровкович, Г.А. Иноземцев, М.Н. Корчин. – Ростов -на-Дону, 1948. – 216с.
1133527
   Таганрог : Историко-краеведческий очерк. – Ростов н/Д, 1971. – 296с.
1133528
   Таганрог : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1987. – 190с.
1133529
   Таганрог в исторических датах 1696-1940 г.. – Таганрог, 1940. – 12с.
1133530
   Таганрогская картинная галерея.. – Л., 1979. – 188с.
1133531
   Таганрогская картинная галерея.. – М., 1988. – 176с.
1133532
   Таганцев Микола Степанович - представник класичного напряму в науці кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 294-295. – ISSN 0132-1331
1133533
  Короткий В.А. Таганцев Микола Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 186. – ISBN 966-06-0393-2
1133534
   Таганцев Микола Степанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 219-220. – ISBN 978-617-573-038-6
1133535
   Тагарская культура на Енисее.. – Л., 1973. – 11с.
1133536
  Мартынов А.И. Тагарские поселения / А.И. Мартынов, М.Б. Абсалямов. – Красноярск, 1988. – 123с.
1133537
  Севунц Тагеран. / Севунц, дГ. – М, 1953. – 459с.
1133538
   Таги Тагиев.. – М., 1959. – 68с.
1133539
  Андроников И.Л. Тагильская находка / И.Л. Андроников. – Москва, 1956. – 80с.
1133540
  Мурзиди К.Г. Тагильская тетрадь / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1949. – 48с.
1133541
  Бармин А.Г. Тагильские мастера / А.Г. Бармин. – Л., 1949. – 176с.
1133542
  Чиковани Г.С. Тагу : рассказы и повести / Г.С. Чиковани. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 628 с.
1133543
  Николаева Н.С. Тадасигэ Оно / Н.С. Николаева. – М, 1979. – 62с.
1133544
  Ничкало Н.Г. Тадеуш Вацлав Новацький - творець педагогіки праці // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 68-77. – ISSN 2304-06294
1133545
  Тадеуш Гроновски. Выставка плаката Тадеуш Гроновски. Выставка плаката / Гроновски. Выставка плаката Тадеуш. – М., 1966. – 16с.
1133546
  Островер Л.И. Тадеуш Костюшко / Л.И. Островер. – М., 1961. – 272с.
1133547
  Кралюк Петро Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець? // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 159=164. – ISSN 0042-9422
1133548
  Краевский А. Тадеуш Костюшко: Свобода без границ // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 42-59. – ISSN 1819-6268


  Тадеуш Костюшко - білоруський, польський і американський військовий і політичний діяч, учасник Війни за незалежність США, генерал армії США, організатор антиросійського повстання у Польщі 1794 року, національний герой Польщі і США.
1133549
  Тананаева Л.И. Тадеуш Кулисевич. / Л.И. Тананаева. – М., 1965. – 25с.
1133550
  Фрис І. Тадеуш Новак як міфотворець // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 122-133. – ISSN 0203-9494
1133551
  Тихомирова В.Я. Тадеуш Ружевич и гуманизм современной польской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. Я.; Ин-т славяновед. и балканист. – М., 1978. – л.
1133552
  Шевцов И.М. Тадеуш Русский. / И.М. Шевцов. – М, 1969. – 47с.
1133553
  Борсукевич Л. Тадеуш Феліксович Вільчинський (до 120-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817
1133554
  Даниляк П.Г. Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 51-66. – ISSN 0130-5247
1133555
   Тадж-Махал. Новеллы соврем. писателей Индии.. – М., 1964. – 108с.
1133556
  Гафуров Б.Г. Таджики / Б.Г. Гафуров. – М., 1972. – 658с.
1133557
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 1. – Душанбе, 1966. – 380с.
1133558
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 2. – Душанбе, 1970. – 314с.
1133559
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 3. – Душанбе, 1976. – 239с.
1133560
  Курбонова З.М. Таджикистан - Китай: становление государственной границы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 42-44. – ISSN 0321-5075
1133561
  Борисова Е. Таджикистан - Узбекистан: борьба за водные ресурсы // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 98-107. – ISSN 1998-1813
1133562
  Ходжибаев А.Р. Таджикистан : краткий политико-экономический очерк Таджикской ССР / А.Р. Ходжибаев. – Москва : Хоз. Отдел ВЦИК, 1929. – 73 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1133563
  Рахимбаев А.Р. Таджикистан / А.Р. Рахимбаев. – Москва : Гос. социально-экономическое изд-во, 1936. – 120 с. + 1 карта
1133564
   Таджикистан : Физико-географ. очерк. – Ленинград
Вып. 13 : Материалы экспедиции. – 1936. – 399с.
1133565
  Бардиер В.М. Таджикистан / В.М. Бардиер. – Сталинабад-Ленинград, 1939. – 101с.
1133566
  Лукницкий П.Н. Таджикистан / П.Н. Лукницкий. – М., 1951. – 368с.
1133567
   Таджикистан в едином народнохозяйственном комплексе СССР.. – Душанбе, 1988. – 341с.
1133568
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностр. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 1. – 1983. – 186с.
1133569
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностор. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 2. – 1983. – 378с.
1133570
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностр. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 3. – 1983. – 517с.
1133571
   Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей (вторая половина ХІХ - нач. ХХ в.). – Душанбе, 1990. – 298с.
1133572
   Таджикистан за годы Советской власти. Сб. статист. мат.. – Душанбе, 1967. – 199с.
1133573
  Султанов Ш. Таджикистан і Україна: 20 років відносин довіри та взаєморозуміння // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 14-17


  Посольство Республіки Таджикистан в Україні в рамках заходів, присвячених 20-річчю встановлення таджицько-українських дипломатичних відносин планує проведення на базі КНУТШ науково-практичної конференції "Таджикістан і Україна в Євразійському просторі. ...
1133574
  Левик Б. Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 137-145. – ISSN 1728-9343
1133575
  Васильев П.А. Таджикистан. (Экономно-географическое описание). / П.А. Васильев. – Сталинабад, 1947. – 185с.
1133576
  Литвинцев Данил Таджикистан. Амазонки Фанских гор / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 78-94 : фото. – ISSN 1029-5828
1133577
   Таджикистан. Информ. бюллетень по мат. республ. прессы.. – Душанбе, 1975. – 40с.
1133578
   Таджикистан. Сб. ст. с картой.. – Ташкент, 1925. – 290с.
1133579
  Іващенко Микола Таджикистан. Фанати фанських гір, або БезпоСередня Азія - 2 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 72-84 : фото
1133580
  Дундич А. Таджикистан: мир без процветания // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 143-154. – ISSN 1728-2756
1133581
  Дубнов А. Таджикистан: Новая оппозиция старому президенту // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 108-111. – ISSN 1998-1813
1133582
   Таджикистан: природа и природ. ресурсы.. – Душанбе, 1982. – 601с.
1133583
   Таджикистан: эконом. рост и эффективность.. – Душанбе, 1972. – 143с.
1133584
   Таджикская вышивка.. – Москва, 1979. – 128с.
1133585
  Демидчик Л.Н. Таджикская драматургия 40-50-х годов / Л.Н. Демидчик. – Душанбе, 1965. – 204с.
1133586
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.. – Ленинград, 1933. – 544 с.
1133587
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.. – Л., 1934. – 123с.
1133588
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.. – Л., 1934. – 92с.
1133589
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.. – Л., 1935. – 138с.
1133590
   Таджикская кухня. – Душанбе, 1991. – 158с.
1133591
  Пономарева З.В. Таджикская литература / З.В. Пономарева, З.А. Черных. – М., 1961. – 148с.
1133592
   Таджикская поэзия.. – Сталинабад, 1949. – 340с.
1133593
   Таджикская советская драматургия.. – М., 1957. – 399с.
1133594
  Белан В. Таджикская советская литература в социалистических странах / В. Белан. – Душанбе, 1971. – 84с.
1133595
   Таджикская советская литература. Сб. ст.. – Сталинабад, 1954. – 416с.
1133596
  Холов М. Таджикская Советская Социалистическая Республика / М. Холов. – М., 1972. – 63с.
1133597
   Таджикская Советская Социалистическая Республика. – Душанбе, 1974. – 406с.
1133598
   Таджикская ССР за 20 лет.. – Сталинабад, 1949. – 184 с.
1133599
   Таджикская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.. – М., 1940. – 103с.
1133600
   Таджикская ССР. Краткий ист.-экон. очерк.. – М., 1958. – 195с.
1133601
   Таджикская ССР. Уч. материал.. – М,, 1953. – 47с.
1133602
  Тагирова К.Т. Таджикские говоры Бастандыкского района Казахской ССР : Автореф... кандид. филол.наук: / Тагирова К.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Отд. диссертантов языковедческих дисциплин. – М., 1952. – 20л.
1133603
  Чвырь Л.А. Таджикские женские ювелирные украшения. (Некоторые аспекты исследований). : Автореф... канд. истор.наук: 576 / Чвырь Л.А.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1972. – 28л.
1133604
  Касымова С.Р. Таджикские женщины в трудовой миграции: вынужденная тактика выживания или выбор свободных женщин // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 68-81. – ISSN 0869-5415
1133605
  Кушлина Э.Н. Таджикские и узбекские слова в русском языке / Э.Н. Кушлина. – Душанбе, 1968. – 40с.
1133606
  Амонов Р. Таджикские народные сказки / Р. Амонов. – Душанбе, 1972. – 304с.
1133607
  Улуг-заде К.А. Таджикские народные сказки. / К.А. Улуг-заде. – Сталинабад, 1953. – 216с.
1133608
   Таджикские народные сказки.. – Сталинабад, 1957. – 479с.
1133609
   Таджикские народные сказки.. – М., 1967. – 332с.
1133610
   Таджикские народные сказки.. – М., 1990. – 188с.
1133611
  Турсунов Н. Таджикские национальные виды спорта и игры и их воспитательное значение : Автореф... канд. пед.наук: / Турсунов Н.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1964. – 20л.
1133612
   Таджикские очерки. – Сталинабад, 1957. – 476с.
1133613
  Ниязмухамедов Б.Н. Таджикские сказки. / Б.Н. Ниязмухамедов. – Сталинабад, 1945. – 276с.
1133614
   Таджикские сказки.. – Сталинабад, 1949. – 163с.
1133615
   Таджикские сказки.. – Москва, 1961. – 606 с.
1133616
  Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения. / Л.А. Чвырь. – М., 1977. – 119с.
1133617
  Раджабов З.Ш. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина -- детище Великого Октября / З.Ш. Раджабов; АН Тадж.ССР; Ин-т истории. – Душанбе : Дониш, 1967. – 161с.
1133618
  Молчагин Ю. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина / Ю. Молчагин, Е. Турецкий; Мин-во нар. образов Тадж.ССР. – Душанбе : Дониш, 1973. – 66с.
1133619
  Бурханова Е.И. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина : Библиогр. указ. за 1948-1978 гг. / Е.И. Бурханова. – Душанбе, 1982. – 222с.
1133620
   Таджикский государственный университет им. В.И.Ленина.. – Душанбе, 1970. – 39с.
1133621
  Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов А.; АН ТаджССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Сталинабад, 1954. – 25л.
1133622
  Нурджанов Н. Таджикский народный театр / Н. Нурджанов. – М., 1956. – 339с.
1133623
  Дехоти А. Таджикский народный юмор / А. Дехоти. – Сталинабад, 1947. – 128 с.
1133624
   Таджикский народный юмор. – Душанбе, 1980. – 125 с.
1133625
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1954. – 104с.
1133626
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1958. – 88с.
1133627
   Таджикский народный юмор.. – Душанбе, 1965. – 110с.
1133628
  Болдырев А.Н. Таджикский писатель XVI в. Зайнаддин Васифи и его произведение "Удивительные события" : Автореф... канад. филол.наук: / Болдырев А. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 20л.
1133629
  Нурджанов Н. Таджикский театр / Н. Нурджанов. – М., 1968. – 262с.
1133630
  Маковецкая Марина Таджикский уголь. Мешок тепла // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 118-129 : фото
1133631
   Таджикский университет им. В.И.Ленина. Сб. науч. работ.. – вып. 1. – Душанбе, 1975. – 84с.
1133632
   Таджикский язык для европейцев.. – Сталинабад, 1933. – 192с.
1133633
   Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г.. – Л., 1934. – 523с.
1133634
   Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г.. – М.-Л., 1935. – 504с.
1133635
   Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г.. – М.-Л., 1937. – 952с.
1133636
  Капранов В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии 16-19 вв. / В.А. Капранов. – Душанбе, 1987. – 221 с.
1133637
  Ахроров А. Таджикское кино / А. Ахроров. – Душанбе, 1971. – 228с.
1133638
  Кириллов В.Ф. Таджикское море. / В.Ф. Кириллов. – Сталинабад, 1957. – 191с.
1133639
  Касымова С. Таджикское общество: традиция и практика многоженства // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 97-115. – ISSN 1727-1770
1133640
  Норатов С. Таджихон / С. Норатов. – Ташкент, 1966. – 96с.
1133641
   Таджицька поезія. Антологія.. – К., 1962. – 205с.
1133642
  Холов М.Х. Таджицька Радянська Соціалістична Республіка / М.Х. Холов. – К., 1972. – 87с.
1133643
  Вишневський О.Я. Таджицька РСР / О.Я. Вишневський. – Київ, 1968. – 115с.
1133644
   Таджицьке радянське оповідання. – К., 1985. – 261с.
1133645
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1975. – 111с.
1133646
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1989. – 246с.
1133647
   Таджицькі прислів"я та приказки. Зб.. – К., 1977. – 175с.
1133648
  Чугунов В.А. Таежина / В.А. Чугунов. – М, 1980. – 267с.
1133649
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – М., 1937. – 176с.
1133650
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – Хабаровск, 1974. – 143с.
1133651
  Лыюров А.А. Таёжная баллада / А.А. Лыюров. – М., 1975. – 142с.
1133652
  Румянцев А.Г. Таежная колыбель / А.Г. Румянцев. – Москва, 1984. – 79с.
1133653
   Таежная новь. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1133654
  Вознюк Ю.В. Таежная одиссея / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1973. – 200с.
1133655
  Проскурин П.Л. Таежная песня. / П.Л. Проскурин. – М., 1960. – 40с.
1133656
  Шесталов Ю. Таежная поэма / Ю. Шесталов. – Свердловск, 1970. – 79с.
1133657
  Воронин С.А. Таежная развязка / С.А. Воронин. – Ленинград, 1982. – 639с.
1133658
  Иванов В.Н. Таежная рапсодия / В.Н. Иванов. – Красноярск, 1961. – 135с.
1133659
  Самбуев М. Таежная роса / М. Самбуев. – М, 1974. – 118с.
1133660
  Белкин В.Н. Таежная улица / В.Н. Белкин. – Москва, 1975. – 77с.
1133661
  Елегечев И.З. Таежники / И.З. Елегечев. – Москва, 1978. – 430с.
1133662
  Никитин И. Таежница / И. Никитин. – М, 1957. – 39с.
1133663
  Майбогов К.Л. Таежные великаны / К.Л. Майбогов. – Владивосток, 1962. – 276с.
1133664
  Баляскин С. Таежные встречи / С. Баляскин. – Владивосток, 1947. – 79с.
1133665
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1954. – 135с.
1133666
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – М, 1972. – 383с.
1133667
  Устинович Н.С. Таежные встречи. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1970. – 446с.
1133668
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1972. – 239с.
1133669
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1976. – 240с.
1133670
  Косенко З.В. Таежные доктора. -- Л.Неменова. Исповедь. -- П.Ребрин. Екатерина и Василий. / З.В. Косенко. – М., 1968. – 128с.
1133671
  Березовский Ф.А. Таежные застрельщики / Ф.А. Березовский. – Омск, 1955. – 196с.
1133672
   Таежные зори. – Хабаровск, 1987. – 327с.
1133673
  Пузырева Б Н. Таежные костры / Б Н. Пузырева, . – Хабаровск, 1977. – 31с.
1133674
  Смирнов В.А. Таежные маяки. / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1962. – 72с.
1133675
  Бударов Г.И. Таежные охотники / Г.И. Бударов. – Москва, 1952. – 283с.
1133676
  Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья / А.И. Мазин. – Новосибирск, 1986. – 259с.
1133677
   Таежные походы. – Хабаровск, 1972. – 750с.
1133678
  Нефедов П.П. Таежные проспекты. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1964. – 96с.
1133679
  Левчаев П.И. Таежные пути-дороги / П.И. Левчаев. – Саранск, 1973. – 151с.
1133680
  Устинович Н.С. Таежные рассказы. / Н.С. Устинович. – М., 1957. – 198с.
1133681
   Таежные родники. – Хабаровск, 1967. – 384с.
1133682
  Бурлак В.Н. Таежные силуэты / В.Н. Бурлак. – Минск, 1984. – 144с.
1133683
  Попов Л.А. Таежные тропы : рассказы / Л.А. Попов. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1964. – 56 с.
1133684
  Сосновский Г.Г. Таежные тропы / Г.Г. Сосновский. – М., 1976. – 160с.
1133685
  Владышевский Д.В. Таежные трофеи / Д.В. Владышевский, А.С. Шишикин, О.Э. Шишикина; Хлебников А.И. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. – 173с. – (Человек и окружающая среда). – ISBN 5020300632
1133686
  Старков В.А. Таежные цветы / В.А. Старков. – М., 1976. – 78с.
1133687
  Ивкин М.И. Таежный Архимед: докум. повесть о Н. Брезицком / М.И. Ивкин. – Иркутск, 1980. – 158с.
1133688
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1947. – 462с.
1133689
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1979. – 462с.
1133690
  Мелешин С.В. Таежный выстрел / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1958. – 152с.
1133691
  Левашов М.А. Таежный друг / М.А. Левашов. – Москва, 1960. – 136с.
1133692
  Данилов С.П. Таежный жаворонок : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1963. – 64 с.
1133693
  Грибов Ю.Т. Таежный мед / Ю.Т. Грибов. – М., 1979. – 64с.
1133694
  Поволяев В.Д. Таежный моряк / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 320с.
1133695
  Алексеев С.Т. Таежный омут / С.Т. Алексеев. – Москва, 1984. – 192с.
1133696
  Глущенко В.Ф. Таежный перекресток / В.Ф. Глущенко. – М., 1973. – 303с.
1133697
  Ковтун В. Таёжный талисман / В. Ковтун. – Улан-Удэ, 1966. – 36с.
1133698
  Полунин И.С. Таежный туесок: Стихи. / И.С. Полунин. – М., 1983. – 80с.
1133699
  Песков В.М. Таежный тупик / В.М. Песков. – Москва, 1990. – 208с.
1133700
  Базунов Б.А. Таежным фарватером / Б.А. Базунов, В.Б. Гантман. – Москва : Мысль, 1968. – 175с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1133701
  Мелехин И.Я. Таежными тропами / И.Я. Мелехин. – Х, 1965. – 254с.
1133702
   Таежными тропами. – М., 1970. – 240с.
1133703
  Келлер Б.А. Таемиці земних верств / Б.А. Келлер. – Х, 1934. – 24с.
1133704
  Олійник Б.І. Таємна вечеря : Поезії,1989-2000 / Борис Олійник; Авт. передм. І. Бокий. – Київ : Парламентське вид-во, 2000. – 144с. – ISBN 966-611-077-6
1133705
  Михайлюк Роман Таємна вечеря на Говерлі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 130-134 : фото
1133706
  Баннов Б.Г. Таємна війна проти розрядки / Б.Г. Баннов. – К, 1989. – 205с.
1133707
  Хорунжий Ю.М. Таємна грамота : іст. повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
1133708
  Пик С.М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах : навч. посіб. / С.М. Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-513. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-943-9
1133709
  Кортасар Х. Таємна зброя / Х. Кортасар. – К. : Дніпро, 1983. – 283с.
1133710
  Прохніцький О.В. Таємна інформація як предмет злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 54-60
1133711
  Лосєв І. Таємна історія ВОСР // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 134-137. – ISSN 0585-8365


  ВОСР- це російська абревіатура від виразу "Великая Октябрьская социалистическая революция"
1133712
  Логвин Ю.Г. Таємна перлина / Юрій Логвин ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-41-1
1133713
  Даниленко В. Таємна поліція гетьмана Скоропадського // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 169-174
1133714
  Винниченко В.К. Таємна пригода / В. Винниченко. – [Харків] : Рух. – 20 с. – Відбиток з т. 4 творів В. Винниченка
1133715
  Винниченко В.К. Таємна сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
1133716
  Терентьєва Н. Таємне грецьке товариство "Філікі Етерія" : організаційний та політико-ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821-1829 рр. / Наталія Терентьєва ; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 352с. – ISBN 966-02-3350-7
1133717
  Теньов В.К. Таємне доручення / В.К. Теньов. – К., 1961. – 88с.
1133718
  Медвідь В.Г. Таємне сватання / В.Г. Медвідь. – К, 1987. – 274с.
1133719
   Таємне стає явним. – Ужгород, 1961. – 164с.
1133720
   Таємне стає явним. – 2-е. – Ужгород, 1965. – 172с.
1133721
  Воронина Л. Таємне товариство боягузів або Засіб від переляку №9 : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 126, [2] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство боягузів. – ISBN 978-617-07-0036-0
1133722
  Воронина Л. Таємне товариство брехунів або Пастка для синьоморда : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 135, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012 ; Дитяча книга року ВВС ; Україна. - Назва на обкл.: Таємне товариство брехунів. – ISBN 978-617-07-0037-7
1133723
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1981. – 454 с.
1133724
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1982. – 520 с.
1133725
  Малик В. Таємний посол : Тетралогія / В. Малик. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 912с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 966-7276-12-0
1133726
  Малик В.К. Таємний посол : роман у 2-х т. / В.К. Малик. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-05-5
Т.1 : Кн.1. Посол Урус-Шайтана, Кн.2. Фірман Султана. – 2000. – 464 с.
1133727
  Малик Володимир Таємний посол : Роман у 2-х томах / Малик Володимир. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-43-8
Том 2 : Кн. 3. Чорний вершник. Кн. 4. Шовковий шнурок. – 2000. – 542с.
1133728
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-064-6
[1], кн. 1 : Посол Урус-шайтана, кн. 2 : Фірман султана. – 2002. – 397, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1133729
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-066-2
[2], кн. 3: : Чорний вершник, кн.4 : Шовковий шнурок. – 2002. – 449, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1133730
  Саконі К. Таємний щоденник Леніна : Оповідання не без гумору // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 174-178. – ISSN 0320-8370
1133731
  Спрага Л.Г. Таємними стежками / Л.Г. Спрага, Я.М. Тумаркін. – К, 1965. – 71с.
1133732
  Красицький Д.Ф. Таємниці без таємниць / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1971. – 48с.
1133733
  Крижанівський Б.М. Таємниці білого екрана / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 148с.
1133734
  Михида С. Таємниці Божого провидіння... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 103-112.


  Теоретичні аспекти створення психопортрета Лесі Українки
1133735
  Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-441-048-6
1133736
  Кирієнко Павлина Таємниці виживання : цілющі вібрації церковного дзвону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
1133737
   Таємниці віків : Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки... Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 511с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-7-1
1133738
  Сліпушко О. Таємниці володарів Руси : (від Олега до Володимира Мономаха) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 192с. – ISBN 966-8436-00-8
1133739
  Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
1133740
  Драчук В.С. Таємниці геральдики : Історія гербових емблем / В.С. Драчук. – Київ : т-во"Знання"УРСР, 1974. – 64с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 12 ; Сер. 9 : Для вдумливого, допитливого)
1133741
   Таємниці гробниці Ярослава Мудрого = Secrets of the Yaroslav the Wise Grawe : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / [Н.М. Нікітенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст та післямова парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6980-4
1133742
  Цмокаленко Д.Г. Таємниці далеких берегів : етюди, памфлети, повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 185 с.
1133743
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1133744
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1133745
  Сидоренко Н. Таємниці душі Миколи Гоголя // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 54-57


  Розглядаються сучасні дослідження, а також аналізуються матеріали харківського збірника (1903), присвяченого творчості М. В. Гоголя, акцентується увага на висвітленні "української стихії" та "національної душі" видатного письменника The article deals ...
1133746
  Засєда І.І. Таємниці загиблих кораблів / І.І. Засєда. – Київ, 1968. – 48с.
1133747
  Порфир"єв В.В. Таємниці зірок / В.В. Порфир"єв. – К., 1965. – 79с.
1133748
  Уривалкін О.М. Таємниці історії України : (загадки, події, факти) / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2006. – 408с. – На обкл.: Уривалкін М.О. – ISBN 966-373-091-9
1133749
  Гордєєв А. Таємниці карти Пірі Рейса / Антон Гордєєв, Віктор Шевченко ; ред. В.Є. Любченко. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2005. – 100 с. – ISBN 966-7151-52-2
1133750
  Толочко П.П. Таємниці київськиї підземель / П.П. Толочко. – Київ, 1968. – 84с.
1133751
  Стаменко П.Д. Таємниці китайської гімнастики цигун. / П.Д. Стаменко. – К., 1990. – 46с.
1133752
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1133753
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1133754
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1133755
  Михайлова Наталія Таємниці КРИМаньйонців : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 136-140
1133756
  Невмитий Володимир Таємниці Куяльника і Хаджибея / Невмитий Володимир, Кочевих Олег // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1133757
  Хведченя С. Таємниці Лаврських святинь / С. Хведченя. – Київ : Географіка, 2004. – 284с. – ISBN 966-95365-3-7
1133758
  Винничук Ю. Таємниці львівської кави / Ю. Винничук. – 5-те вид.,доповн. і випр. – Львів : Піраміда, 2001. – 200с. – ISBN 966-7188-27-2
1133759
  Сидоренко Віктор Таємниці масажу : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 70-71 : Фото
1133760
  Гаврилюк О.М. Таємниці минулого козацької Лисянки / Олександр Гаврилюк ; [за ред. В. Сергійчука] ; Лисянське районне козацьке т-во ; ВГО "Українське реєстрове козацтво". – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 306, [2] с. : фотоіл. – Додатки: с. 255-259. – Бібліогр.: с. 207-254 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2911-49-7
1133761
  Ільницький М.М. Таємниці музи / М.М. Ільницький. – К., 1971. – 105с.
1133762
  Доріченко С.О. Таємниці натуральних чисел. Етюд перший / С.О. Доріченко, І.В. Ященко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-4171
1133763
  Родик К. Таємниці Неабиякого. Невивчені уроки Драгоманова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 35). – С. 13
1133764
  Сікорський Т. Таємниці нерухомісті // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Викриття в галузі найцінніших активів підприємства".
1133765
  Хрипунков Ю.М. Таємниці океанів / Ю.М. Хрипунков. – К, 1991. – 48с.
1133766
  Островерхов Анатолій Таємниці острова Ахілла / Островерхов Анатолій, Охотников Сергій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-83. – ISSN 0869-3595
1133767
  Короткий Р.М. Таємниці п"яти океанів / Р.М. Короткий, М.М. Нейдінг. – К., 1983. – 159с.
1133768
  Онищенко О. Таємниці п"ятого кута // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 12


  У відповідь на статтю "КоСяК" у вищій освіті?" (DT.UA, № 8, 2013 р.) на сайті МОНМС з"явився коментар директора департаменту вищої освіти зазначеного відомства Юрія Коровайченка "КоСяК" не у вищій освіті, а в бажанні шукати "5 кут у кімнаті". У своєму ...
1133769
  Бондарчук В.Г. Таємниці планети Земля / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1969. – 48с.
1133770
  Прох Л.З. Таємниці повітрняого океану / Л.З. Прох. – Київ : "BGW", 1976. – 168с.
1133771
  Ковальчук В. Таємниці польової сумки "Клима Савура" ( за матеріалами СБУ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 61-67
1133772
  Ковальчук Володимир Таємниці польової сумки командира УПА Дмитра Клячківського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 92-101
1133773
  Букет Є. Таємниці роду Рильських // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 16
1133774
  Уривалкін О.М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352с. – ISBN 966-373-200-8
1133775
  Стеценко Л.Ф. Таємниці розгадано / Л.Ф. Стеценко. – К., 1966. – 93с.
1133776
  Наливайко С.І. Таємниці розкриває санскрит / Степан Наливайко. – Київ : Сергій Наливайко, 2009. – 282 с. : іл. – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-2378-02-3
1133777
  Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу : дивовижні факти з життя рослин / Коляда М.Г. – Донецьк : БАО, 2008. – 272с. : іл. – ISBN 978-966-481-198-6
1133778
  Романчук О. Таємниці секретних протоколів // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 19-24
1133779
  Коляда І. Таємниці серця Павла Тичини (Науково-популярний нарис) / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 40-47
1133780
  Котлярчук Андрій Таємниці скарбів : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98 : Фото
1133781
  Гладкий М.К. Таємниці соціології / М.К. Гладкий. – К., 1990. – 108с.
1133782
  Уеллс Г. Таємниці таксидермії : оповідання / Г. Велз ; Пер. А. Раставицький. – [Київ] : Книгоспіка, 1926. – 72 с. – (Загальна бібліотека)
1133783
  Утєвська П.В. Таємниці твоєї кімнати. / П.В. Утєвська. – К., 1966. – 135с.
1133784
  Дельта П.С. Таємниці трясовини / П. С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естия, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
1133785
  Кінах А. Таємниці чорного списку // Контракти, 2005


  Бесіда з першим віце-прем"єр-міністром України
1133786
  Костюченко О.І. Таємниці шахового поля / О.І. Костюченко, П.О. Римаренко. – К., 1984. – 90с.
1133787
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : До 200-ліття Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  До ювілею Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка розпочали відеоцикл програм "Незнаний Шевченко". В рамках проекту в Інституті філології відбулася зустріч з гостем програми - Євгеном Сверстюком.
1133788
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : прес-центр Інституту філології // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 11


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університетом імені Тараса Шевченка розпочинає відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої ...
1133789
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 3


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університето імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм. "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої тематики ...
1133790
  Ставніцер М.Ф. Таємниці шостої частини світу. / М.Ф. Ставніцер. – К., 1958. – 240с.
1133791
  Березяк В. Таємниці шумерського літочислення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 19-22
1133792
  Безручко О. Таємниці щоденників Олександра Довженка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 208-229
1133793
  Молянников С. Таємниці Ялтинської конференції / С. Молянников, В. Михайлов // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 35-37
1133794
  Аринин І.В. Таємниця / І.В. Аринин. – Київ, 1982. – 33с.
1133795
  Андрухович Ю. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4000-8
1133796
  Андрухович Ю.І. Таємниця : Замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 478с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3788-6
1133797
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1133798
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович ; [худож.-оформ. І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2012. – 478, [4] с., іл. : іл. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1133799
  Карнік А.Ш. Таємниця "Принцеси Кашміру". / А.Ш. Карнік. – К., 1959. – 68с.
1133800
  Маткобожик М. Таємниця , досі не розгадана // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1133801
  Стась А.О. Таємниця Ардельт-верке : нариси / А.О. Стась. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 160 с.
1133802
  Байла Я. Таємниця астероїдів / Я. Байла. – К., 1963. – 154с.
1133803
  Колісниченко А.І. Таємниця безсмертя : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1983. – 246 с.
1133804
  Жулинський Микола Таємниця вимагає відкриття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0130-5212
1133805
  Нестайко В.З. Таємниця Віті Зайчика / В.З. Нестайко. – К., 1986. – 302с.
1133806
  М"ястківський А.П. Таємниця вогню : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1976. – 71 с.
1133807
  Янчук Б.В. Таємниця Галена / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1989. – 302 с.
1133808
  Ананян В.С. Таємниця гірського озера / В.С. Ананян. – Київ, 1962. – 520 с.
1133809
  Придан Є.Т. Таємниця гори Еттерсберг / Є.Т. Придан. – Київ, 1972. – 203 с.
1133810
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанів / Г.Б. Адамов. – Київ, 1957. – 436с.
1133811
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанов / Г.Б. Адамов. – Москва, 1954. – 480с.
1133812
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – Киев, 1973. – 378с.
1133813
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 372с.
1133814
  Довбищенко М. Таємниця Дерманського архімандрита : до 370-річчя від дня смерті Мелетія Смотрицького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 169-172. – ISBN 966-530-115-2
1133815
  Чекалюк В. Таємниця діамантової прикраси : проза: уривок з роману // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 153-164


  "Гадюка на зеленому оксамиті"
1133816
  Тома Л.В. Таємниця дороги / Л.В. Тома. – К., 1986. – 143с.
1133817
  Коломієць П.П. Таємниця другого списку : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1986. – 230 с.
1133818
  Романчук О.К. Таємниця жовтої валізи / О.К. Романчук. – К., 1981. – 152с.
1133819
  Кашин В.Л. Таємниця забутої справи : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1973. – 250 с.
1133820
  Олійникова Д. Таємниця заклятого ставу : Повість / Д. Олійникова. – Київ : Основи, 2001. – 129с. – ISBN 966-500-097-7
1133821
  Несвадба Й. Таємниця Золотого Будди. / Й. Несвадба. – К., 1961. – 128с.
1133822
  Лисенко В.О. Таємниця зоряної кімнати / В.О. Лисенко. – К., 1978. – 272с.
1133823
  Лисенко В.О. Таємниця зоряної кімнати / В.О. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.
1. – 1991. – 385с.
1133824
  Нємцова Валентина Таємниця його мистецтва : за художником Віктором Ковтуном міцно закріпилася слава одного із кращих майстрів сучасного неореалізму / Нємцова Валентина, Третяк Наталія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1133825
  Вацземнієк Л.М. Таємниця корабельного кладовища / Л.М. Вацземнієк. – Київ, 1984. – 136с.
1133826
  Полонський Р.Ф. Таємниця Країни Суниць: Казки: Для мол. шк. віку. / Р.Ф. Полонський. – К., 1986. – 220с.
1133827
  Сіманцев Б. Таємниця крижаного півдня / Б. Сіманцев. – Харків; Одеса, 1934. – 75с.
1133828
  Семенов Ю.С. Таємниця Кутузовського проспекту. / Ю.С. Семенов. – К., 1992. – 558с.
1133829
  Дереш Любко Таємниця люстерок смерті : (розділ з роману "Намір") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0130-5212
1133830
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1928. – 73с.
1133831
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1929. – 20с.
1133832
  Кутенев О. Таємниця Марієтти Шагінян // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 52


  Сенсаційні документи про родину Ульянових.
1133833
  Коробіцин О.П. Таємниця Музею воскових фігур / О.П. Коробіцин. – Киев, 1970. – 610с.
1133834
  Логвин Ю.Г. Таємниця одного діаманта : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1989. – 419 с.
1133835
  Ламонова О. Таємниця Олени Духневич // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 48-49. – ISSN 0130-7037
1133836
  Міщенко В.І. Таємниця осіннього листя / В.І. Міщенко. – Київ, 1972. – 55 с.
1133837
  Гелич Ю.О. Таємниця особистого життя людини як інститут інформаційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 91-98
1133838
  Даровська З. Таємниця п"ястівських орлів. / З. Даровська. – К, 1973. – 336с.
1133839
  Околітенко Н.І. Таємниця пентагіри / Н.І. Околітенко. – К, 1989. – 171с.
1133840
  Дюшато Р. Таємниця пернатого змія / Р. Дюшато. – Київ, 1965. – 109с.
1133841
  Колін В. Таємниця підземної галереї : повість / В. Колін ; [Пер. з рум. І.Г. Кушнірика]. – Київ : Молодь, 1961. – 184 с.
1133842
  Валеро Р.П. Таємниця Піратських печер / Р.П. Валеро. – Київ, 1985. – 124с.
1133843
  Качура Я.Д. Таємниця попа Федула. / Я.Д. Качура. – К., 1958. – 20с.
1133844
  Чабанівський М.І. Таємниця рожевого потоку / М.І. Чабанівський. – К., 1964. – 268с.
1133845
  Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя : авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар"яна Гірняк ; [наук. ред. М. Зубрицька ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-7007-62-1


  Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича – однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури XX століття.
1133846
  Корсак І. Таємниця святого Арсенія : роман-есей / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 160 с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-52-9
1133847
  Юрчук Н. Таємниця серця : Вірші, проза / Наталія Юрчук. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2005. – 36с. – ISBN 966-8589-45-9
1133848
  Фінцицький М.І. Таємниця скляної гори / М.І. Фінцицький. – Ужгород, 1975. – 190с.
1133849
   Таємниця слова = The mystery of word : зб. на пошану д-ра філол. наук, проф. Любомира Сеника / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 421, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series Ukrainian philology: school, personalities, issues ; вип. 12). – ISBN 978-966-613-926-2
1133850
  Збанацький Ю. Таємниця соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю. Збанацький. – Київ : Веселка, 1978. – 309с.
1133851
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1949. – 212с.
1133852
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1985. – 320с.
1133853
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Лісова красуня. Між добрими людьми : Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1963. – 608с.
1133854
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1953. – 430с.
1133855
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ, 1971. – 496с.
1133856
  Слободяянюк С.С. Таємниця срібної чаші / С.С. Слободяянюк. – Ужгород, 1966. – 48 с.
1133857
  Байдебура П.А. Таємниця степового шурфу / П.А. Байдебура. – К., 1976. – 142с.
1133858
  Огульчанський О.Я. Таємниця Сухої балки / О.Я. Огульчанський. – Київ : Дитвидав, 1961. – 83 с.
1133859
  Павличко Д.В. Таємниця твого обличчя : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1979. – 107 с.
1133860
  Чабанівський М.І. Таємниця Тетяни Безуглої / М.І. Чабанівський. – К., 1962. – 21с.
1133861
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – К, 1958. – 159с.
1133862
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – Харків, 1981. – 165с.
1133863
  Околітенко Н.І. Таємниця точки ХЕ-ГУ / Н.І. Околітенко. – К, 1993. – 107с.
1133864
  Нестайко В.З. Таємниця трьої невідомих / В.З. Нестайко. – К., 1970. – 248с.
1133865
  Кондратьєва О. Таємниця усиновлення під загрозою // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
1133866
  Грабовська О.О. Таємниця усиновлення: процесуальні питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття таємниці усиновлення, проводиться аналіз чинного законодавства, а також пропонуються шляхи вирішення проблемних питань.
1133867
  Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі. Секрети універсалізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
1133868
  Мадер Ю. Таємниця Хантсвілла / Ю. Мадер. – Київ, 1965. – 185 с.
1133869
  Паншин О.П. Таємниця Чорного грота. Оповідання і повість. / О.П. Паншин. – Х., 1970. – 179с.
1133870
   Таємниця чотирьох літер. – К., 1968. – 231с.
1133871
  Яковина О. Таємниця шляху. Розкриття / Оксана Яковина. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 35, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-529-270-8
1133872
  Радутний О.Е. Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 110-116. – ISSN 0201-7245
1133873
  Кулініч О. Таємниця як режим інформації за цивільним кодексом України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
1133874
  Копитько Ірина Таємниця, яку всі знали, але про яку боялись говорити / мат. підгот. І. Копитько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1133875
  Фрайберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрайберг. – К., 1961. – 162с.
1133876
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – К, 1964. – 84с.
1133877
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 84 с.
1133878
  Роні Ж.старший Таємнича сила / Ж.старший Роні. – Харків, 1929. – 171с.
1133879
  Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [6] с. : іл., портр. – Пер. з вид. : La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, 2006. – ISBN 978-966-03-5984-0
1133880
  Нестайко В.З. Таємничий голос за спиною / В.З. Нестайко. – К., 1990. – 301с.
1133881
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – Київ, 1962. – 339с.
1133882
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – К., 1969. – 342с.
1133883
  Верн Ж. Таємничий острів : [Роман] ; пер. с фр. / Жюль Верн ; Перекл. К. Довганя та А. Нов -ого ; З 60 мал. П. Фера ; Обкл. Б. Крюкова. – [Київ] : Книгоспілка. – 392 с., 1 л. портр. : мал., портр. – Прим. в різних палітурках
1133884
  Верн Ж. Таємничий острів / Ж. Верн. – Київ, 1992. – 526с.
1133885
  Малець В.М. Таємничий посвист іволги / В.М. Малець. – Київ, 1982. – 301 с.
1133886
  Голота Г.С. Таємничий світ артикля / Г.С. Голота. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3). – ISBN 966-333-025-2
1133887
  Боженко А.І. Таємничий скарб : комедія / А.І. Боженко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 68 с.
1133888
  Уривалкін О.М. Таємничі грані історії / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 340с. – ISBN 966-373-136-2
1133889
  Вегеш А. Таємничі літературно-художні антропоніми в романі Юрія Андруховича "Таємниця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 3-6. – (Філологія ; Вип. 20)
1133890
  Дойко С. Таємні в"язниці ЦРУ у Європі існують! // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 12-14.
1133891
  Крижановська О.О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у ХVIII - на початку ХХ ст.) : Навчальний посібник / О.О. Крижановська. – Київ : Аквілон-Прес, 1998. – 134с.
1133892
  Брянцев Г. Таємні стежки / Г. Брянцев. – Львів, 1956. – 392с.
1133893
  Єрмолаєв Ю.І. Таємні шефи / Ю.І. Єрмолаєв. – К., 1989. – 333с.
1133894
  Глазовий Андрій Таємніці Кам"яного Лісу : Terra inkognita / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-73 : Іл.
1133895
  Волжан Л.Г. Таємнця старого Пауля / Л.Г. Волжан. – Харків, 1973. – 107с.
1133896
  Шахтаманов О.-Г. Тажутдин Чанка / О.-Г. Шахтаманов. – Махачкала, 1974. – 88 с.
1133897
  Барнабади М.Р. Тазкире / М.Р. Барнабади. – М., 1984. – 240с.
1133898
  Осинский П.А. Тазобедренный сустав некоторых домашних млекопитающих. : Автореф... Канд.биол.наук: / Осинский П.А.; М-во с-х.СССР.Киев.вет.лин-т. – К, 1950. – 10л.
1133899
  Подрушняк Е.П. Тазобедренный сустав у людей пожилого и старческого возраста : Автореф... д-ра мед.наук: 772 / Подрушняк Е.П.; Киевский гос. ин-т усовершенствования врачей. – Киев, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1133900
  Пакулов Г.И. Таиара скифского царя / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1970. – 92с.
1133901
  Довга Наталья Таиланд - по-прежнему популярен! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
1133902
  Парубоча Наталия Таиланд - Украина: туристическая активность возрастает : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 60-61 : Фото
1133903
  Николаева Н.В. Таиланд / Н.В. Николаева. – Л, 1956. – 54с.
1133904
  Яковлева Н.В. и Соломонова М.Д. Таиланд / Н.В. и Соломонова М.Д. Яковлева. – М., 1957. – 39с.
1133905
  Кочетков Л. Таиланд / Л. Кочетков. – Москва : Мысль, 1973. – 143с.
1133906
   Таиланд : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 82-85 : Іл.
1133907
   Таиланд : Путешествия. Пляж, или План освоения Рая // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-31 : Іл., карта
1133908
   Таиланд : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Фото
1133909
   Таиланд : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 84-88 : Фото
1133910
   Таиланд : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 64-68 : Фото
1133911
  Перетрутов Дмитрий Таиланд / Перетрутов Дмитрий, Прохоров Роман // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 48-57 : фото
1133912
  Черемисин П. Таиланд и Россия: более века искренней взаимной симпатии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
1133913
  Ермоленко Алла Таиланд Ноу спайси : the Experience / Ермоленко Алла, Бердников Вадим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-34 : Фото
1133914
   Таиланд привлекает иностранных туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 12 : Фото. – ISSN 1998-8044
1133915
  Искольдский В.И. Таиланд. / В.И. Искольдский. – М., 1971. – 316с.
1133916
   Таиланд. В краю шерханов и счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 22-26 : фото
1133917
  Рель Вольфган Таиланд. В поисках покоя / Рель Вольфган, Мюллер Харди // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 72-86 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1133918
  Калинина О. Таиланд. Добровольная ссылка в "страну улыбок" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 0321-5075
1133919
  Черемисин П. Таиланд. Куда взлетят политические качели? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1133920
  Мазур Владимир Таиланд. Май пен рай : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 58-67 : Іл.
1133921
  Лабзина Ирина Таиланд. Мокрый Новый год : как выйти из боя живым и счастливым. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
1133922
   Таиланд. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 108-109 : Фото
1133923
   Таиланд. Роскошное сердце Розы Севера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 26-31 : фото
1133924
   Таиланд. Секреты восточного королевства // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
1133925
  Ребрикова Н.В. Таиланд. Сиам / Н.В. Ребрикова. – М., 1957. – 104с.
1133926
  Мазур Владимир Таиланд. Тайны золотого треугольника : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 76-84 : Іл.
1133927
  Задорожный Олег Таиланд. Шезлонг на острове хорошего настроения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 58-64 : фото
1133928
  Мандрыкин Ю.Г. Таиланд. Экономика и внешняя торговля / Ю.Г. Мандрыкин. – М., 1959. – 168с.
1133929
  Савельев Владимир Таиланд: итоги и перспективы : Страна улыбок опять улыбается...и ждет туристов. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-55 : Фото
1133930
  Ребрикова Н.В. Таиланд: общество и государство. / Н.В. Ребрикова, Н.И. Калашников. – М., 1984. – 270с.
1133931
  Довга Наталья Таиланд: популярность бьет рекорды // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 13 : фото. – ISSN 1998-8044
1133932
  Грикуров С.С. Таиланд: прошлое и настоящее. / С.С. Грикуров. – М., 1982. – 64с.
1133933
  Корнев В.И. Таиланд: студенты и политика. / В.И. Корнев. – М., 1981. – 223с.
1133934
  Жданова Ольга Таиланд: умножение возможностей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40 : фото. – ISSN 1998-8044
1133935
  Гуарч Дельмонте Хосе Таино. Опыт этноист. реконструкции : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гуарч Дельмонте Хосе М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1971. – 37л.
1133936
  Федосик В.А. Таинства без тайн / В.А. Федосик. – Минск, 1979. – 150с.
1133937
  Хрусталев А.Б. Таинства геральдики // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 75-77. – ISSN 0321-0626
1133938
  Черепахов М.С. Таинства мастерства публициста. / М.С. Черепахов. – Москва : Мысль, 1984. – 150с.
1133939
  Эргле З. Таинственая находка / З. Эргле. – Рига, 1981. – 111с.
1133940
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – М., 1962. – 63с.
1133941
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – 2-е изд. – М., 1990. – 176с.
1133942
  Бибер О. Таинственная Каффа. В стране царей-богов. / О. Бибер. – М., 1961. – 147с.
1133943
  Зуб В.А. Таинственная надпись / В.А. Зуб. – Минск, 1961. – 166с.
1133944
  Зуб В.А. Таинственная надпись / В.А. Зуб. – Минск, 1975. – 240с.
1133945
  Циммерман К Таинственная незнакомка. / К Циммерман. – М, 1983. – 208с.
1133946
  Стингл М. Таинственная Полинезия / М. Стингл. – М., 1991. – 224с.
1133947
  Инин А.Я. Таинственно звенит хрусталь / А.Я. Инин. – М., 1987. – 173с.
1133948
   Таинственное и загадочное. – Минск, 1994. – 352с.
1133949
  Смирнова И. Таинственное могущество звука : феномены // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
1133950
  Смирнова И. Таинственное могущество звука // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-7045


  Механизмы воздействия звуков музыки на уровне сознания, на физиологическом и на клеточном уровне
1133951
  Вельмина Н.А. Таинственное ожерелье / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1988. – 238с.
1133952
  Шклярский Альфред Таинственное путешествие Томека / Шклярский Альфред. – 3-е вид. – Катовице : Slask, 1987. – 320с. – ISBN 83-216-0676-8
1133953
  Шклярский А. Таинственное путешествие Томека / А. Шклярский. – М., 1992. – 317с.
1133954
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – Л., 1983. – 159с.
1133955
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – 2-е изд. перераб. доп. – Ленинград : Недра, 1990. – 215с.
1133956
  Обручев С.В. Таинственные истории / С.В. Обручев. – Москва : Мысль, 1973. – 108с.
1133957
  Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев / А.А. Молчанов. – Москва : Наука, 1980. – 119с. – (Из истории мировой культуры)
1133958
  Сат-Ок Таинственные следы / Сат-Ок. – Л., 1976. – 111с.
1133959
   Таинственные явления человеческой психики : От суеверий прошлого до современного научного понимания. – Харьков : Прапор-Фортуна-пресс, 1997. – 636с. – (Б-ка занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0642-Х
1133960
  Гийо Р. Таинственный акробат / Р. Гийо. – М., 1975. – 128с.
1133961
  Ветров И Таинственный доктор / И Ветров. – Київ, 1979. – 127с.
1133962
  Сабуров А.Н. Таинственный капитан / А.Н. Сабуров. – М., 1965. – 191с.
1133963
  Каманин И.М. Таинственный крест в с. Молчанах : (Ямпол. у., Подол. губ.) / [И. Каманин]. – [Киев] : Типо-лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 5 с.
1133964
  О"Нейл Таинственный мир / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
1133965
  Пименов Ю.И. Таинственный мир зрелищ / Ю.И. Пименов. – М, 1974. – 79с.
1133966
  Ковенева О.В. Таинственный мир коннотаций в лингвистике и теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 109-143. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1133967
  Кристи А. Таинственный мистер Кин / Агата Кристи // Англо-американский детектив : [романы] / [сост. Е.В. Бобрик ; пер. с англ.]. – Киев : Свенас, 1992. – С. 184-271. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
1133968
  Твен М. Таинственный незнакомец / М. Твен. – Мурманск, 1987. – 264с.
1133969
  Серба А.И. Таинственный обоз: о событиях войны 1812 г. / А.И. Серба. – М., 1992. – 62с.
1133970
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Жюль Верн ; С рис. Фера. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 184 с. : ил. – Конволют. - Перепл. с 3 произв. Жюля Верна


  Содержание конволюта: 1. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Верн Ж. ; Жюль Верн ; С рис. Фера; 2. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру; 3. Воздушный корабль : Роман / Жюль Верн ; С рис. Ж. Бенета
1133971
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва ; Ленинград, 1951. – 768 с.
1133972
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1955. – 423с.
1133973
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1970. – 519с.
1133974
  Верн Ж. Таинственный остров : роман / Ж. Верн. – Петрозаводск : Веселка, 1980. – 520с.
1133975
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1980. – 518с.
1133976
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1980. – 606с.
1133977
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Пермь, 1980. – 472с.
1133978
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Владивосток, 1981. – 480с.
1133979
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1981. – 606с.
1133980
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Горький, 1982. – 528с.
1133981
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Якутск, 1983. – 566с.
1133982
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 366с.
1133983
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1133984
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1984. – 608с.
1133985
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1984. – 543с.
1133986
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1984. – 624 с. : ил.
1133987
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1133988
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1133989
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 575с.
1133990
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1985. – 543с.
1133991
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1985. – 607с.
1133992
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
1. – 1985. – 374с.
1133993
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
2. – 1985. – 185с.
1133994
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1986. – 621с.
1133995
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1987. – 557с.
1133996
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Чебоксары, 1989. – 459с.
1133997
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Алашара, 1990. – 557с.
1133998
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Переизд. – Новосибирск, 1990. – 606с.
1133999
  Самойлов Л.С. Таинственный пассажир. / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – М, 1954. – 136с.
1134000
  Гурвич И.С. Таинственный чучуна / И.С. Гурвич. – М., 1975. – 96с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,