Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Анисимов А. "Студентов мы учим не только пользоваться известными компьютерными технологиями, но и создавать новые" / беседу вела В. Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 2 июля (№ 113). – С. 10


  Беседа с деканом факультета кибернетики КНУ имени Тараса Шевченка. За последнее десятилетие команда факультета кибернетики постоянно выступает в финале чемпионата мира по программированию и уже заволевала золотую и серебряную награду.
1133002
  Свіріденко А. "Студентське питання", або Все про працевлаштування студентів // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 9 травня (№ 36/37). – С. 37-43


  Які особливості прийняття на роботу та організації праці студентів передбачено законодавством? Про укладення трудового договору, оформлення трудової книжки, режим роботи студентів, надання їм відпусток тощо.
1133003
  Краснов П.В. "Студенческий вопрос" и его истоки глазами служащих политической полиции российской империи 80-90-х гг. XIX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 67-80. – (Политические науки ; № 6, ноябрь - декабрь). – ISSN 0201-7385


  "Студенческий вопрос" традиционно считается одним из самых болезненных не только в рамках высшей школы, но и общественно-политической жизни Российской империи в целом. Слова "студент" и "неблагонадежный" стали синонимами. Впервые Департамент полиции ...
1133004
  Пляцко Р. "Студії з поля історії "... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 22-23
1133005
  Мандрицька Н. "Стукає в мої сни..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 74-75
1133006
  Турбина Н. "Ступеньки вверх, ступеньки вниз..." / Н. Турбина. – Москва : Дом, 1991. – 186 с. – (Книги детей)
1133007
  Поліщук О. "Стьоб" в українській сучасній літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 68-74. – ISSN 0236-1477
1133008
  Гнатущенко Ю.В. "Суб"єкт права" та "суб"єкт правовідносин": співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42
1133009
  Вайнрайх Макс [Ступени: четыре этюда по еврейскому языкеознанию и литературоведению] / Вайнрайх Макс. – [Берлин] : Wostok, 1923. – 260 с. – Изд. графикой еврейского алфавита, описано по переводу
1133010
  Віленський Ю. Студент-медик пішов воювати добровольцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 9


  Третого квітня в центрі столиці, на фасаді адміністративного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця студенту третього курсу факультету № 3, де готують майбутніх педіатрів Володимиру Юрічко відкрили меморіальну дошку. Ректор ...
1133011
  Рашкевич Ю. Студент-університет-ринок праці: пряма чи трикутник? // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 1 (8). – С. 30-34.
1133012
  Марвич С.М. Студент Добролюбов / С.М. Марвич. – Москва, 1955. – 336с.
1133013
  Сорокина Н. Студент и Болонский процесс // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 6. – С. 164-165. – ISSN 0869-3617
1133014
   Студент и его деятельность. – Минск, 1978. – 159с.
1133015
   Студент и научно-технический прогресс. – Красноярск, 1989. – 108с.
1133016
  Минова М.В. Студент или будущий учитель, технология содержательного анализа / М.В. Минова, Л.М. Лохман // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 88-92
1133017
   Студент і закон : Збірник законодавчо-правових документів. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 240с. – ISBN 966-529-065-7
1133018
  Дідич М.С. Студент і наука: історія становлення взаємозв"язків // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 395-404. – ISSN 1993-5560
1133019
  Пашинська Л. Студент із Китаю заспівав українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 11


  Міжнародний день рідної мови у Київському національному лінгвістичному університеті
1133020
  Манзюк В. Студент ІМВ // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Студенти та випускники одного навчального закладу мають дуже багато спільного. За роки навчання формуються певні звички, відточуються жарти, іноді змінюються навіть погляди на життя. І тому, коли чуємо "студент ІМВ", в уяві постає своєрідний образ, що ...
1133021
  Гузанов В.Г. Студент Казанского университета / В.Г. Гузанов. – Казань, 1963. – 62с.
1133022
  Иванников И.А. Студент Киевского университета Св. Владимира Л.И. Петражицкий // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  Самым неизученным этапом жизни Л.И. Петражицкого являются его годы пребывания в Киеве, обучение в Киевском университете. Цель статьи - на основе ранее не введенных в научный оборот архивных материалов показать процесс формирования Л.И. Петражицкого как ...
1133023
   Студент на пороге XXI века. – Москва, 1990. – 149с.
1133024
  Иваненко Студент об инновациях в системе высшего обрразования / Иваненко, Ю.В. Голиусова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.131-134. – ISSN 0132-1625
1133025
  Милявский А.И. Студент первого курса. / А.И. Милявский. – К, 1964. – 95с.
1133026
  Студент Студент перекладав на допиті фельдмаршала // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3


  Про ветерана історичного факультету - Дмитра Андрійовича Прохорова - учасника Другої світової війни. Нагородженого орденами "Червоної зірки", "Вітчизняної війни" І ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня, "Богдана Хмельницького" ІІ ступеня, ...
1133027
  Добрянський І. Студент приватного вузу: відрахувати не можна, залишити! / І. Добрянський, І. Савенкова // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 99-110


  Психолого-педагогічний аналіз неуспішних студентів ВНЗ.
1133028
  Вертіль О. Студент розумний, якщо... здоровий // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 166). – С. 6
1133029
  Карпухин О.И. Студент сегодня - специалист завтра / О.И. Карпухин, В.А. Куценко. – Москва, 1983. – 144с.
1133030
  Журавлева Г.А. Студент сегодня: (Выбор профессии) / Г.А. Журавлева. – Ленинград, 1975. – 24с.
1133031
  Отрощенко І.В. Студент та епоха: "Велика Монголія" у долі Б. Дандарона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 152-164. – ISSN 1682-671Х
1133032
   Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця : зб. матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. конференцї, 26 березня 2010 р. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ", Каф. фінансів ; [редкол.: Савчук В.С., Федосов В.М., Опарін В.М. та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-319-3
1133033
  Сокурянська Л.Г. Студент українського мегаполісу перед обличчям академічної еміграції: у пошуках ціннісного портрету / Л.Г. Сокурянська, О.О. Дейнеко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2306-3974
1133034
  Канивец В.В. Студент универститета / В.В. Канивец. – М : Детская литература, 1978. – 192с.
1133035
  Канівець В.В. Студент університету : повість / В.В. Канівець. – Київ, 1970. – 203 с.
1133036
  Канівець В.В. Студент університету : історична повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1975. – 226 с.
1133037
  Гриньов Б. Студент університету чи НДІ? Коментар до інформації про рейтинги вищих навчальних закладів України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 12


  Різні системи визначення рейтингів ВНЗ в обов"язковому порядку враховують показники, що характеризують розвиток їхнього дослідницького потенціалу, ступінь залучення студентів до наукового процесу, кількість опублікованих праць, фінансування наукових ...
1133038
  Астахова В.И. Студент ХХ1 века: его сущностные черты и характерные особенности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 8 (сентябрь). – С. 60-63. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблемам современного студенчества. Ее главная цель - ознакомить читателей с результатами международного междисциплинарного исследования по изучению особенностей студенчества XXI в., кардинальных изменений его социальных ...
1133039
  Головатый Н.Ф. Студент: путь к личности / Н.Ф. Головатый. – Москва, 1982. – 142с.
1133040
   Студентам із Туркменистану комфортно в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Міністр МОНмолодьспорту України Дмитро Табачник зустрівся із заступником Голови Кабінету Міністрів Туркменистану з гуманітарних питань Сапардури Тойлієвим та Головою Комітету в справах спорту і туризму Туркменистану Ферхатом Арджановим
1133041
  Копанева Е. Студентам национального лингвистического университета пригрозили исключением даже за один пропуск. Такое распоряжение издали в вузе накануне зимней сесси // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 25 декабря (№ 236). – С. 2
1133042
  Соколовська А.М. Студентам про податкову систему : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 119-120
1133043
  Конончук Т. Студентам про японську культуру з перших уст // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59.
1133044
   Студентам пропонують досліджувати український визвольний рух // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 13


  Організатори конкурсу - Інститут суспільних досліджень, Центр досліджень визвольного руху, Центр історії державотворення України у XX столітті НаУКМА та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького". До конкурсної комісії ...
1133045
  Копанева Е. Студентам, которые не могут уехать с Донбасса, в министерстве образования помогут получить дипломы украинского образца. Но для этого учащиеся не должны посещать занятия в вузах, контролируемых сепаратистами // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 2
1133046
   Студенти-арабісти спілкувалися з Послом Єгипту / єгипетський центр арабської мови та культури // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3 : фото


  У Єгипетському центрі арабської мови та культури Інституту філології відбулася чергова зустріч студентів-арабістів та викладачів кафедри Близького Сходу з Надзвичайним і Повноважним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні паном Усамою Тауфіком ...
1133047
  Ніколайчук О. Студенти-видавці присвятили книгу своїй альма-матер // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3 : фото


  На кафедрі видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка викладачі і студенти співпрацювали над проектом "Мій університет": 7 годин для видавничої підготовки та друку. У роботі над книжкою студенти продемонстрували ...
1133048
  Ніколайчук О. Студенти-видавці присвятили книгу університетові // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  На кафедрі видавничої справи та редагування Інституту журналістики працювали над проектом "Мій університет" – 7 годин для видавничої підготовки та друку.
1133049
  Жоржоліані Г. Студенти-грузини Київського університету Святого Володимира наприкінці XIX і початку XX століть // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна - Грузія. – С. 298-313
1133050
   Студенти-журналісти в Лондоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  П"ятнадцятеро студентів, які спеціалізуються з соціальної журналістики та реклами, разом із викладачем К. С. Шендеровським та директором В. В. Різуном побували в Лондоні, де взяли участь у семінарі-тренінгі "Інноваційні технології в розвитку ...
1133051
  Путро О.І. Студенти-іноземци Київської духовної академії (XIX-початок XX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-117.
1133052
  Путро О.І. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX - початок XX ст. / О.І. Путро, А.О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 127-136.


  Продовження, початок у № 1,2,3.
1133053
  Путро О.І. Студенти-іноземці Київської духовної академіїї (XIX - початок XX ст.) / О.І. Путро, А.О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 113-118.
1133054
   Студенти-магістри історичного факультету пригадують // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 122-128


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1133055
   Студенти-переможці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  Команда Інституту міжнародних відносин у складі: ЄлизаветиБаданової, Аліни Васюренко, Катерини Бусол, Антона Мрйсеєнко посіла I місце в національному етапі міжнародного конкурсу імені Філіпа Джессаеа - найпрестижнішого в світі студентського змагання з ...
1133056
  Бутриновська О. Студенти-поляки в Університеті Святого Володимира: радянська історіографія // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 20-24. – ISBN 978-966-171-795-3
1133057
  Гогота О. Студенти-фізики експериментують на американському колайдері // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – грудень (№ 16)


  Прискорювач Теватрон, установлений у Національній прискорювальній лабораторії імені Енріко Фермі (скорочена назва Fermilab, штат Іллінойс, США) - другий за потужністю прискорювач у світі після Великого Адронного Колайдера. Студенти кафедри ядерної ...
1133058
   Студенти-хіміки - другі у командному заліку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  V Міжнародна студентська олімпіада з хімії відбулася в Ісламській Республіці Іран. Студенти КНУТШ Сергій Кохан і Олексей Духно отримали "бронзу"
1133059
   Студенти-юристи - воїнам перемоги // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – травень (№ 6)


  До 65-річчя Великої Перемоги студенти юридичного факультету за підтримки деканату випустили збірку авторських матеріалів "Пам"ятні дати". Святові Перемоги присвячено й черговий випуск газети юридичного факультету.
1133060
   Студенти-юристи на Всеукраїнському форумі працівників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – листопад (№ 15)


  Представники Студентського парламенту юридичного факультету узяли участь у IV Всеукраїнському форумі правників "Тенденції і проблеми у вищій юридичній освіті очима молоді"., організованого Міністерством юстиції України та Координаційною радою молодих ...
1133061
  Копало І. Студенти - за круглим столом із президентом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Розмова, щодо перспектив розвитку держави та політичної ситуації в країні.
1133062
  Трифонов Ю. Студенти / Ю. Трифонов. – Одеса, 1952. – 339с.
1133063
  Ігнатенко Г.Г. Студенти : Повісті / Г.Г. Ігнатенко. – Київ : Молодь, 1972. – 152с.
1133064
   Студенти з Казахстану стажувалися в КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  На базі Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури економічного факультету стажувалися студенти та викладачі Карагандинського економічного університету. Ініціатором програми стажування є декан ...
1133065
  Рябченко О.Л. Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 145-161. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048


  У статті на основі аналізу широкого кола джерел досліджується проблема входження "старої" професури у радянський ринок праці, розглядаються методи нейтралізації її впливу на студентство, простежуються зміни у стосунках між "старою" професурою вищих ...
1133066
   Студенти ІМВ – учасники Московської міжнародної моделі ООН – 2010 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – червень (№ 7)


  У Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ проводилася Московська міжнародна модель ООН. Наші студентки Олена Кучер і Тетяна Макуха (ІМВ, 4 курс, відділення "міжнародне право") брали участь у моделюванні Міжнародного Суду ООН у ...
1133067
   Студенти ІМВ знайомилися зі становленням і розвитком європейського парламентаризму // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5 : фото


  "...До Сейму Литовської Республіки завітала група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ, які беруть участь у Єврошколі "Литва: історія успішного вибору", організованій громадською організацією "Європейський вибір". У рамках відвідування ...
1133068
   Студенти ІМВ знайомилися зі становленням і розвитком європейського парламентаризму // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 3


  У Сеймі Литовської Республіки побувала група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, які беруть участь у Єврошколі "Литва: історія успішного вибору", організованій громадською організацією "Європейський вибір".
1133069
  Фартучна Г.В. Студенти Києва і загальноросійський демократичний рух / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-81. – ISBN 978-617-7107-04-9
1133070
   Студенти КНУ обурені! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Студентський парламент КНУТШ просить не реагувати на статті, спрямовані винятково на підрив іміджу університету, спонукання до протестів і зрив нормального навчального процесу.
1133071
  Ляпіна О.В. Студенти міста Києва у 1920-ті рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 52-59. – ISBN 978-966-171-154-8


  На основі архівних матеріалів визначено склад студентів Київського інституту народної освіти 1920-х рр., проаналізовано урядову політику щодо цієї верстви упродовж вказаного періоду, показані основні напрямки наукової і громадської роботи студентів ...
1133072
   Студенти про державотворення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – жовтень (№ 13)


  "... Підбито підсумки конкурсу серед студентів на тему: "Україна: 20 років державотворення". Конкурс організований Президентським фондом Леоніда Кучми "Україна" та КНУ імені Тараса Шевченка. Призи студентам-переможцям (їх близько 100 з 65 університетів ...
1133073
  Лизанчук В. Студенти про журналістику і духовну безпеку України // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-27
1133074
  Кондратьєва О. Студенти проти корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23 серпня (№ 33). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1133075
  Георгиевски-Льупта Студенти револуционери / Л. Георгиевски-Льупта. – Битола : НИО "Студентски збор", 1972. – 282, [2] с.
1133076
  Бережнюк О. Студенти розробили п"ять стратегій розвитку України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 10


  Кожна з них, упевнені організатори проекту "Студреспубліка - 2014", може бути успішно втілена нашою державою в майбутньому.
1133077
  Бекешкіна І. Студенти ставлять освіті "задовільно", стверджують соціологи / І. Бекешкіна, І. Лікарчук, Л. Гриневич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 8


  "День" з"ясовував, які невідкладні заходи потрібні для реформи вищої освіти.
1133078
  Лизанчук В. Студенти ставлять оцінки мас-медіа // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 16-20
1133079
   Студенти Ужгородського університету вимагають, щоб їхній Ректор покинув лави Партії регіонів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 2
1133080
   Студенти Університету імені Тараса Шевченка назвали книги покоління // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 7


  Що читає молодь? Проведено рейингове опитування студентів КНУ імені Тараса Шевченка, яке зініцювала і провела кафедра видавничоїх справи та редагування Інституту журналістики університету спільно з Науковою бібліотеком ім. М. Максимовича. До десятки ...
1133081
  Хорошун Б.І. Студенти університету Св. Володимира і Київського політехнічного університету в революційному русі початку XX ст. (хроніка подій) / Б.І. Хорошун, Г.В. Фартучна // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 106-108. – ISBN 978-966-96992-6-8
1133082
  Колесник В.Ф. Студенти Університету Святого Володимира: академічний статус. 1834-1917 роки / В.Ф. Колесник, В.А. Короткий, І.І. Чигирик // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-28. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1133083
  Худояр О. Студенти університету Шевченка вперше долучаться до виборів ректора // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 18 вересня (№ 75)


  Студенти КНУ імені Тараса Шевченка вперше обиратимуть ректора разом із викладачами.
1133084
   Студентів вітає Голова Верховної Ради України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 8)


  Голова Верховної Ради України Володимир Литвин узяв участь у церемонії посвячення в студенти, яка відбулася на історичному факультеті.
1133085
  Рижков В. Студентів заспокоїли - питання залишилися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 липня (№ 117). – С. 2


  У Дніпропетровську створять аграрно-економічний університет, до якого ввійдуть три самостійні юридичні особи.
1133086
   Студентів зустрічали оваціями // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 7)


  Про народний ансамбль української музики "Роксоланія" Інституту філології".
1133087
  Хоружий Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури / Григорій Хоружий // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 7-23. – ISSN 1682-2366
1133088
  Левицька Н.М. Студентсвто України в кінці XIX - початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левицька Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 211 л. – Бібліогр.:л.192-211
1133089
  Черевко О. Студентство - інтелігенція - влада : трикутник взаємодії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 8-10. – ISSN 1562-529Х
1133090
  Івшина Л. Студентство — це те розумне середовище, що має нести нову енергію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Головний редактор «Дня» представила в Острозькій академії серію книжок «Бронебійна публіцистика». Під час зустрічі розмовляли про те, чому молодь має бути «інфікована» бажанням працювати над собою, а університети — виконувати роль смислоутворюючого ...
1133091
  Гуменюк О. Студентство в культурно-освітній діяльності української міжвоєнної еміграції в країнах Центрально-Східної Європи: історіографія проблеми // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 113-118
1133092
  Казьмирчук М.Г. Студентство довоєнного Київського університету в 1933-1941 рр // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 13-21. – ISBN 978-617-7107-06-3


  У статті проаналізовано кількісний склад, процес набору та прийняття студентів, проблеми оплати навчання та вступу до аспірантури КДУ ім. Т.Г. Шевченка сталінської доби.
1133093
  Вишневська М. Студентство згадує Назарія Яремчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 11


  Понад 800 студентів зібрали кошти, щоб усміхнений образ співака Назарія Яремчука був присутній на географічному факультеті Чернівецького національного університету, де Н. Яремчук навчався, а потім працював старшим інженером на кафедрі економічної ...
1133094
  Карацюба Антоніна Студентство історико-філологічного факультету Університету св. Володимира періоду навчання М. Грушевського (1886 -1890) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 191-196. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується студентство Університету св. Володимира кінця XIX ст., окремо розглядається його соціальний портрет.
1133095
  Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Фартучна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 304 л. + Додатки : л. 225-238. – Бібліогр.: л. 239-304
1133096
  Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Фартучна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1133097
  Фартучна Г.В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Фартучна Г.В., Купчик О.Р. – Київ : [б. в.], 2013. – 304, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-304 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-04-9
1133098
  Рябченко О. Студентство Радянської України в літературно-художніх образах українських письменників другої половини 1920-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 93-111. – ISSN 0869-3595


  Згадується Київський університет ім. Т. Шевченка.
1133099
  Рябченко О.Л. Студентство радянської України у пошуках "пролетарської" ідентичності (1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 129-143. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються шляхи конструювання студентами України "пролетарської" ідентичності, оскільки соціальне маскування було необхіною умовою отримання освіти молоддю.
1133100
  Власова Н.М. Студентство України в 1953-1964 рр.: джерельна база // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 1728-3671
1133101
  Божинов Р. Студентство України як суб"єкт вітчизняної політики (1991 - 2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 85-87. – ISSN 1728-9343


  Студентство як особлива група виникла в Європі в ХІІ-ХІІІ ст. (в Україні - у XVI-XVII ст.) одночасно з першими університетами
1133102
  Донець А.Л. Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 313-325. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  В статті йдеться про матеріальне становище студентів, їх стипендіальне забезпечення, побутові умови, вплив економічної кризи та громадянської війни на якість навчання, самоорганізацію студентства та пошук шляхів до поліпшення економічного становища ...
1133103
  Чигирик І.І. Студентство Університету Св. Володимира: історико-правовий аспект (історіографія проблеми) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 133-143. – Бібліогр.: 84 назв.
1133104
  Левиська Н.М. Студентствоу України в кінці ХІХ -- на початку стоіть : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левиська Н. М.; КУ. – К., 1998. – 16л.
1133105
   Студентська гвардія є // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3


  13 жовтня, напередодні першого Дня захисника України, відбулося урочисте зібрання Студентської гвардії з нагоди закінчення курсу загальновійськової підготовки. Молодим патріотам подякували ректор університету академік Леонід Губерський, проректор із ...
1133106
  Завальнюк О. Студентська молодь українських державних університетів : проблема виживання (1918-1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 137-149
1133107
  Лавренко О.В. Студентська молодь як суб"єкт процесу трансформації українського суспільства / О.В. Лавренко, В.В. Чепак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема формування засад життєвої стратегії студентства в період трансформації суспільства.
1133108
  Вінниченко Т. Студентська наука юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 160-162
1133109
  Шубіна С. Студентська наукова діяльність як один із чинників підвищення якості підготовки фахівців / С. Шубіна, Г. Азаренкова // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.53-57. – ISSN 1562-529Х
1133110
  Єфімець О.П. Студентська освіта і культура // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 240-245. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))


  У статті осмислюється найважливіша для філософії освіти проблема становлення справжньої особистості в умовах ВНЗ, представлені характерні особливості культурологічного підходу до її формування, застосування яких сприятиме успішності навчально-виховного ...
1133111
  Лоза Г. Студентська преса Київського політехнічного інституту (1923-1937) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1133112
  Брайлян Н. Студентська преса Українських емігрантів у Чехо-Словаччині (20-30-ті рр. XXст.):національний дискурс // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 115-120


  У статті розглядається публіцистика українських студентських видань у Чехо-Словаччині. Підкреслюється необхідність створення єдиного національно-демократичного фронту заради визволення батьківщини. Надежза Брайлян. Студенческая пресса украинских ...
1133113
  Мельник О. Студентська рада гуртожитку № 5 / О. Мельник, С. Бадовська // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 67-71. – ISBN 978-617-7069-05-7
1133114
   Студентська революція на граніті. – Київ : Смолоскип, Тріумф, 1995. – 129 с. – ISBN 0-914834-42-8
1133115
  Горська Світлана Студентська регата - в"їзному туризму! / Горська Світлана, Птахів Семен // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1133116
  Скоромна О.П. Студентська сім"я як об"єкт соціально-педагогічної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 32-39. – ISSN 1817-3764
1133117
  Мацюк В. Студентська Шевченківська весна // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 3 : фото


  "...Наукове товариство студентів та аспірантів уже дванадцятий рік поспіль організовує в стінах університету Міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна". У ній цього року брало участь ...
1133118
  Григор"єва М.В. Студентське Бюро праці при Харківському університеті // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 158-161. – ISBN 978-966-581-772-1
1133119
  Алексєєва О.А. Студентське життя в Києві та Мюнхені: спільне та специфічне (за результатами соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Р.І. Кишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто дані порівняльного соціологічного опитування студентів Київського та Мюнхенського університетів. Проаналізовано емпіричні дані, які свідчать як про відмінність, так і про збіг думок київських та мюнхенських студентів щодо різних аспектів ...
1133120
  Козар А. Студентське життя за полярним колом // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7-8


  У рамках співпраці КНУ імені Тараса Шевченка та норвезького Університету Нурланда (University of Nordland), що в місті Буде, українські студенти скористалися чудовою нагодою навчатися в Норвегії протягом весняного семестру (січень-червень 2014). У ...
1133121
  Садовський В. Студентське життя у Києві в 1904-1909 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 345-353. – ISBN 5-7707-1062-4
1133122
  Вихватнюк Т.М. Студентське корпоративне видання як ПР-ресурс (на прикладі газети Фінансово-правового коледжу КНУ імені Т.Шевченка "СтудентІнформ") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 287-293
1133123
  Соколовська В. Студентське профбюро // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  В Інституті міжнародних відносин відбулися вибори у профбюро, головою стала студентка 2 курсу МІ - Юлія Кириллова.
1133124
  Корольчук О. Студентське самоврядування / О. Корольчук, М. Поночовний // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1133125
  Мокляк В.М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України ( XIX - початок XX століття ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 / Мокляк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавськ. нац. педагогічн. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1133126
   Студентське самоврядування в Україні. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 59с.
1133127
   Студентське самоврядування для "чайників" / А. Безноєва, Д. Бершацький, М. Гуменний, К. Долецька, О. та ін. Каюмова; Безноєва А., Бершацький Д., Гуменний М., Долецька К., Каюмова О. та ін.; Всеукраїнська молодіжна громадська організ. "Молодий Рух"; Всеукраїнська мережа студентськ. виборчкомів; Упоряд. Т. Нагалевський. – Нове видання. – Київ, 2006. – 122с.
1133128
  Мельникова Д.О. Студентське самоврядування у ВНЗ України (90-ті рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 123-130.
1133129
   Студентське самоврядування як невід"ємна складова демократизації вищої школи : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2005. – 55с.
1133130
  Осташова В.О. Студентське самоврядування як середовище правового самовиховання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 31-35. – ISSN 1563-3349
1133131
   Студентське сприйняття рівня залучення академічної спільноти в академічне життя : наукове життя за рубіжем / К.Є. Стоєною, С.Д. Болбоака, І.В. Абрудан, Л. Янцчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 276-283 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1133132
  Гоян В.В. Студентське телебачення і радіо в Україні: формування нового медіаринку / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 68-71. – ISSN 2307-6194
1133133
  Гоян В. Студентське телерадіомовлення в контексті розвитку медіаринку: український досвід / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 30-37. – ISSN 2078-1911


  Стат тю присвячено особливостям організації студентського телерадіомовлення України, спеціфіці програмування студентських радіостанцій і телестудій.
1133134
  Брязгунов Ю. Студентський "Звіт перед майбутнім" // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 листопада (№ 33/34). – С. 3


  У Вишгородському видавництві "ПП Сергійчук М.І." вийшла книжка "Звіт перед майбутнім" - щемні та щирі відгуки студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка на збірку "Нитки моєї Аріанди" відомого поета з Молдови Бориса Маріана. Відомий ...
1133135
   Студентський актив зустрівся з керівництвом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  Відбулася зустріч студентського активу КНУ імені Тараса Шевченка з представниками адміністрації університету.
1133136
   Студентський вісник : Журнал Центрального Союзу українського студентства. – Мюнхен
Р.2, ч.1. – 1948. – Deutschland
1133137
   Студентський вісник : всеукраїнський щомісячник Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994-
Вересень - жовтень, № 5/6. – 2002. – 16 с.
1133138
  Ніколаєнко С Студентський голос може стати визначальним під час виборів ректорів ВНЗ // Освіта Укр., 2005


  [Виступ С.Ніколаєнка на зустрічі з представниками студ.самоврядування 30 ВНЗ Укр.]
1133139
   Студентський гумор // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8
1133140
   Студентський експериментальний проект // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Започатковано ініційований студентами проект "Обмін досвідом" між Інститутом журналістики та факультетом психології. В його рамках відбуваються щомісячні зустрічі студентів, на яких обговорюються питання взаємозв"язку психології, реклами та зв"язків з ...
1133141
  Добриніна О. Студентський зліт у Ашгабаді // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  У роботі третьої конференції Євразійської студентської асоціації (ЄСА), яка пройшла у столиці Туркменістану Ашхабаді, взяла участь делегація студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Голову делегації Руслана Синельникова ...
1133142
  Бабійчук Т. Студентський лекторій як активна форма позакласної роботи з української літератури у педагогічному коледжі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-43


  Матеріали для лекції "Шевченко-художник", "Шевченко і музика", "Повісті Шевченка російською мовою"
1133143
  Кіровоградський Студентський науковий вісник / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
Вип. 11, ч. 1. – 2013
1133144
  Кіровоградський Студентський науковий вісник / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
Вип. 11, ч. 2. – 2013
1133145
   Студентський науковий вісник / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
Вип. 13. – 2014
1133146
   Студентський науковий вісник / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
Вип. 14. – 2015
1133147
  Шурин О. Студентський парламент // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 9-31. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про Студентський парламент на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
1133148
   Студентський прапор : Журнал української академічної молоді в Австрії. – Грац
Р.I, ч.1. – 1948
1133149
  Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 223л. – Бібліогр. : л.191-223
1133150
  Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1133151
  Коляда Ірина Валентинівна Студентський рух в Україні (кінець 80- х початок 90- х років 20 ст.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Коляда Ірина Валентинівна; КУ ім Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 198с. – Бібліогр.:л.177-198
1133152
  Мельников Д.О. Студентський рух в Україні наприкінці 80-х на початку 90-х років як важливий чинник політичної соціалізації молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 49)


  Робиться спроба аналізу студентського руху в Україні.
1133153
  Кіт Л. Студентський рух: теорія чи практика? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Розповідь Руслана Синельникова - голови студпарламенту університету та учасника 3-го Конгресу Євразійської студентської асоціації (ЄСА),членом якого наш університет є ще з часів її заснування.
1133154
  Майданик Р. Студентський цивілістичний гурток Університету Св. Володимира Київського Національного університету ім. Т. Шевченка / Р. Майданик, О. Отраднова, І. Діковська // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 7-8. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1


  Про цивілістичний гурток Університету Св. Володимира, Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.
1133155
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 1. – 2011
1133156
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 2. – 2011
1133157
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 3. – 2011
1133158
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 4. – 2011
1133159
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 1. – 2012
1133160
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
№ 2. – 2012
1133161
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
№ 3/4. – 2012
1133162
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
№ 1. – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133163
   Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
№ 2. – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133164
  Мокляк В. Студентські бібліотечні об"єднання як форма студентського самоврядування університетів України (XIX - поч. XX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 3 (56). – С. 116-120. – ISSN 2075-1478


  В Університеті Св. Володимира в 1879 р. бібліотека складалася з двох частин : основної бібліотеки та студентського відділу. Також була організована приватна бібліотека, засновниками якої виступали студенти Ун-ту Св. Володимира брати Аносови.
1133165
  Яновська О.Й. Студентські блоги:прозорість та навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 262-266. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)


  Метою статті є розгляд перспектив застосування інтернет-блогів у вищій школі.
1133166
  Коляда І. Студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962-1989 рр.) . / І. Коляда, Р. Ралко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 141-149
1133167
   Студентські діти // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Діти студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають "свій окремий студентський" дитсадок "Промінець" Є фото.
1133168
  Овдієнко Н.В. Студентські ЗМІ в структурі сучасної української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – Т. 32 : липень-вересень


  Досліджується роль і місце студентських засобів масової інформації як одного з найреальніших механізмів представлення інтересів університетської громади в структурі української журналістики. На прикладі газет "Студентська координата" і "Молодий ...
1133169
  Маковій В.І. Студентські ЗМІ в Україні: стан і тенденції розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – Т. 31 : квітень-червень


  Досліджується стан і тенденції розвитку студентських ЗМІ в Україні. Стаття містить приклади матеріалів студентських газет і попередніх наукових розробок, у яких ідеться про стан і перспективи розвитку студентських мас-медіа. В окремих розділах ...
1133170
  Овдієнко Наталя Студентські ЗМІ як різновид журналістської практики в умовах Болонського процесу : (на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст") // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст", які демонструють практичні надбання журналістів-початківців, досліджуються основні тенденції добору тем, що стосуються життя студентської молоді, наведено загальну ...
1133171
  Овдієнко Наталя Студентські ЗМІ як різновид журналістської практики в умовах Болонського процесу : (на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст") // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст", які демонструють практичні надбання журналістів-початківців, досліджуються основні тенденції добору тем, що стосуються життя студентської молоді, наведено загальну ...
1133172
  Овдієнко Наталя Студентські ЗМІ як різновид журналістської практики в умовах Болонського процесу : (на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст") // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на прикладі газет "Студентська координата" та "Молодий журналіст", які демонструють практичні надбання журналістів-початківців, досліджуються основні тенденції добору тем, що стосуються життя студентської молоді, наведено загальну ...
1133173
   Студентські квитки мають бути видані своєчасно // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 жовтня (№ 43)


  О несвоєчасної видачі студентських квитків.
1133174
   Студентські лідери зустрілися з президентом Європейського студентського союзу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – листопад (№ 16/17)


  "У рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" в університеті голова студ.парламенту КНУТШ М. Макарчук, виконувач обов"язків голови Всеукр. студ. ради О. Тур, ...
1133175
  Сологуб В. Студентські літа / В. Сологуб. – К., 1957. – 88с.
1133176
  Ткаченко А. Студентські літературні альманахи / А. Ткаченко, О. Яровий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 9-11. – ISSN 0236-1477


  Про щорічники "Сві-й-танок" і "Сполучник", які видаються на базі кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1133177
   Студентські наукові прaці : Збірник / Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ
Голос Шевченка над світом. – 1961
1133178
  Левицька Н.М. Студентські наукові товариства та гуртки у гуманітарних вишах України у другій половині XIX - на початку XX cт. // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 21. – С. 140-151. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)


  На основі аналізу архівних матеріалів та літературних джерел аналізуються передумови створення та методи, які застосовувались урядом для керівництва діяльністю студентськими науковими товариствами та гуртками. В статті надається інформація про ...
1133179
  Мацей Ласковські Студентські проекти як додаток до університетської програми // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 447-451 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1133180
   Студентські стипендії : (Нормативно-правові акти). – Київ, 2006. – 60с.
1133181
   Студентські та учнівські квитки: оновлення версій // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 4)


  МОН затвердило нове положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка : наказ МОН України від 25.10.13 р. № 1474.
1133182
  Сімянців В. Студентські часи = Student days : (спогад) : Чехо-Словаччина, роки 1923-29 / В. Сімянців; Валентин Сі мянців. – Вашингтон ; Джерзі Ситі : Свобода, 1973. – 174, [ 2 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1133183
  Кормило М. Студентсько-аспірантські наукові гуртки // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 104-109. – ISBN 978-617-7069-05-7
1133184
   Студенту - вожатому отряда в пионерском лагере. – Уфа, 1973. – 251с.
1133185
   Студенту 1-го курса Харьковского юридического института : Метод. указания по организации самостоятельной работы. – Харьков, 1972. – 78с.
1133186
   Студенту к экзамену по современному русскому языку. – Кишинев, 1976. – 90с.
1133187
  Купчик О.Р. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900-1917 гг.) / О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 115 c., [22] л. фот. : ил., фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-207-7
1133188
  Купчик О.Р. Студенты-азербайджанцы города Киева: социально-политический портрет // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Особенно активно поступать учиться в Университет Св. Владимира, Киевский политехнический институт, Киевский коммерческий институт и Киевские высшие женские курсы молодые азербайджанцы и азербайджанки начали во время и после революционных событий ...
1133189
  Лисниченко И. Студенты-журналисты не должны быть участниками политических событий / И. Лисниченко, В.В. Ризун // Факты, 2001
1133190
   Студенты-политехники из зарубежных стран рассказывают. – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 40с.
1133191
   Студенты - ускорению научного прогресса. – Саратов, 1988. – 38с.
1133192
  Херсонский Г. Студенты / Г. Херсонский. – Одесса, 1949. – 40с.
1133193
  Трифонов Ю. Студенты / Ю. Трифонов. – М, 1951. – 427с.
1133194
  Трифонов Ю.В. Студенты / Ю.В. Трифонов. – М, 1953. – 431с.
1133195
  Трифонов Ю.В. Студенты / Ю.В. Трифонов. – Омск, 1954. – 440с.
1133196
  Трифонов Ю.В. Студенты / Ю.В. Трифонов. – М, 1960. – 448с.
1133197
  Бушекан Т. Студенты : Роман / Т. Бушекан. – Москва : Прогресс, 1971. – 339с.
1133198
  Лихоманов А. Студенты в национальной библиотеке: поиск оптимальной модели обслуживания / Антон Лихоманов, Татьяна Соколова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 16-19. – ISSN 1727-4893


  Концепция дальнейшей модернизации обслуживания в Российской национальной библиотеке (РНБ) направлена на целевые возрастные и профессиональные группы, в первую очередь- на инновации в работе с молодежью.
1133199
  Купчик О.Р. Студенты города Киева в российском демократическом, украинском национальном движениях и в борьбе за академические права (1900-1917 гг.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 20-37. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Визначено місце і роль студентів київських вузів (Університету Св. Володимира, Київського Політехнічного Інституту, Київської Духовної академії, Київського Комерційного Інституту, Київських Вищих Жіночих Курсів) в українському національному, ...
1133200
  Шевченко Д.А. Студенты гуманитарного вуза на рынке труда: опыт деятельности службы содействия занятости / Д.А. Шевченко, Д.А. Каплан // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 146-155. – ISSN 0132-1625
1133201
  Балаева Т. Студенты жалуются на задержку стипендий / Т. Балаева, О. Омельянчук // Вести. – Киев, 2014. – 11 ноября (№ 205). – С. 4


  Студенты украинских вузов жалуются, что на них экономят. Они не вовремя получают стипендию и им позже выдали студенческие, что не давало возможности пользоваться положенными льготами. "...Проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров говорит, что иногда ...
1133202
   Студенты и закон. – М, 1990. – 31с.
1133203
   Студенты и научно-технический прогресс. – Барнаул, 1979. – 84с.
1133204
  Василевич П.А. Студенты и преступность // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 139-140. – ISSN 1684-2618
1133205
  Беров Р.В. Студенты и преступность // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 108-110. – ISSN 1684-2626
1133206
  Урик Ш. Студенты и работа // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 2-7.
1133207
  Рыбинская И. Студенты Киево-Могилянской академии и университета имени Тараса Шевченко объявили всеукраинскую забастовку в поддержку евроинтеграции. Официально вузы продолжают работать в штатном режиме, однако студенческий актив заявляет о поддержке евромайдана // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 27 ноября (№ 216). – С. 2
1133208
  Сорокин М. Студенты КНУ им. Шевченко рассказали о взятках в своем вузе / М. Сорокин, И. Процько // Вести. – Киев, 2015. – 22 апреля (№ 71)


  "... В администрации вуза говорят, что о такой проблеме не слышали. "О коррупции в вопросах поселения мне неизвестно, но если поступят официальные жалобы от студентов, мы будем разбираться и проводить проверку", говорит "Вестям" проректор КНУ им. ...
1133209
  Лившиц Я.Л. Студенты на трибуне / Я.Л. Лившиц, С.А. Мирсков. – М., 1966. – 48с.
1133210
  Никитина Н.Н. Студенты педагогического вуза о реформах и инновациях в сфере образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0869-3617
1133211
  Рябчун Ю. Студенты повышают акцию. Они вышли на улицы в поддержку Евромайдана // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 26 ноября (№ 195). – С. 2
1133212
  Матвеев М.И. Студенты Сибири в революционном движении / М.И. Матвеев. – Томск, 1966. – 239с.
1133213
   Студенты Советской Литвы. – Вильнюс, 1985. – 31с.
1133214
   Студенты Ульяновы. – М, 1985. – 222с.
1133215
  Рябчун Ю. Студенты учат Виктора Януковича. Учащиеся 13 вузов отказываются посещать занятия // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 28 ноября (№ 197). – С. 3


  Студенты 13 национальных вузов передали в Администрацию Президента обращение к главе государства с требованием подписать соглашение об ассоциации с ЕС и обеспечить мирное проведение Евромайданов по всей стране. Они отказались посещать занятия до тех ...
1133216
  Зеленюк К. Студенты Шевы отравились на практике // Сегодня. – Киев, 2013. – 12 июля (№ 148). – С. 4
1133217
  Штарке К. Студенты, становление личности / К. Штарке. – Москва, 1982. – 136с.
1133218
  Гарин Н. Студенты. Инженеры / Н. Гарин. – Иркутск, 1950. – 456с.
1133219
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский. – М, 1964. – 528с.
1133220
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский. – М
2. – 1977. – 389с.
1133221
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский. – Ташкент
2. – 1978. – 398с.
1133222
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский. – М, 1981. – 528с.
1133223
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский. – М, 1985. – 478с.
1133224
  Гарин-Михайловский Студенты. Инженеры / Гарин-Михайловский Н.Г. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 477 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература). – ISBN 5-280-00021-3
1133225
  Корнева О.Ю. Студенческая академическая мобильность: социальные проблемы / О.Ю. Корнева, И.В. Плотникова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 91-101. – ISSN 0132-1625


  Развитие современных знаний, решение проблем устойчивого развития невозможно без международной интеграции и совместной деятельности. Рассматривается состояние миграционных процессов в российском образовании. Приведена география академической ...
1133226
   Студенческая весна. – Пермь, 1961. – 78с.
1133227
   Студенческая жизнь. – М, 1966. – 80с.
1133228
  Насадюк А. Студенческая кооперация. Выпускники КИМО 1989 года, еще будучи студентами, основали один из первых юридических кооперативов // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 23 июля (№ 30/31). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Про выпускников КГУ имени Тараса Шевченко 1989 года (отделение международного права факультета международных отношений и международного права). Еще будучи студентами, они основали один из первых кооперативов, специализировавшихся на правовом ...
1133229
   Студенческая молодежь и охрана природы. – Москва, 1975. – 81с.
1133230
  Скуратовский В.А. Студенческая молодежь как объект интернационального воспитания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Скуратовский В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 28л.
1133231
   Студенческая научная конференция "Учиться жить и работать по-ленински". – Ташкент, 1970. – 10с.
1133232
   Студенческая научная конференция по философским вопросам физики. – Тбилиси, 1969. – 24с.
1133233
  Сафонов А.Я. Студенческая научная конференция, посвященная 110-летию Г.А.Федосеева / А.Я. Сафонов, К.Н. Шумаев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 61-64 : фото. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
1133234
   Студенческая научная конференция, посвященная В.В. Докучаеву : Сб. докл. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1949. – 111с.
1133235
   Студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, БССР и МССР. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 138 с.
1133236
   Студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, БССР и МССР. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 138 с.
1133237
   Студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, БССР и МССР. – Рига
Ч. 3. – 1988. – 140 с.
1133238
  Шевченко В.П. Студенческая общественность в воспитательной работе с педагогически запущенными детьми и подростками : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевченко В. П.; Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 19л.
1133239
  Говако Б.И. Студенческая семья / Б.И. Говако. – Москва : Мысль, 1988. – 158с.
1133240
   Студенческая семья. – М, 1991. – 104с.
1133241
  Пинская М.В. Студенческая субкультура как форма и артефакт культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 5/6. – С. 108-114. – ISSN 2073-9702
1133242
  Селиванов Ф.М. Студенческая фольклорная практика / Ф.М. Селиванов. – М, 1982. – 68с.
1133243
  Бах А. Студенческие волнения 1878 г. в Киевском университете // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 229-235. – ISBN 5-7707-1062-4
1133244
  Брачев В.С. Студенческие волнения октября-декабря 1910 г. в Санкт-Петербургском университете // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 68-76. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуется опыт изучения истории Петербургского университета с точки зрения отражения в ней правительственной политики по управлению университетами и социальной истории студенческой и профессорской корпораций в хронологических рамках ...
1133245
   Студенческие голоса. – Свердловск, 1956. – 72с.
1133246
  Мухачев С.Г. Студенческие дружины охраны природы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.141-143. – ISSN 0132-1625
1133247
  Каринский М.И. Студенческие записки по истории новой философии чит.докт. философии М.И,Каринским студентам С.-Пб.дух.академии 18921-1892 гг / М.И. Каринский. – С.-Пб, 1892. – 528с.
1133248
  Крутий И.А. Студенческие Интернет-миры // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 82-93. – ISSN 1609-4646


  В статье представлены результаты исследования социального пространства студенческой аудитории Интернета – причины и мотивы использования информационных ресурсов, описаны принципы и формы коммуникаций, участие студентов в сетевых сообществах. ...
1133249
  Тоноян Г.А. Студенческие математические олимпиады / Г.А. Тоноян, В.Н. Сергеев. – Ереван, 1985. – 119с.
1133250
   Студенческие отряды - эффективная форма политического, трудового и нравственного воспитания студенческой молодежи. – Кишинев, 1971. – 100с.
1133251
  Платонов Ю.П. Студенческие отряды / Ю.П. Платонов. – Л., 1988. – 176с.
1133252
  Самброс А. Студенческие протесты в Украине - равнение на Францию // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2013. – 14 decembrie (№ 50)


  В основе стойкости "евромайдана" после завершения первой волны энтузиазма (общего мобилизационного митинга 24 ноября) лежит студенческого активность.
1133253
   Студенческие строительные отряды. – М, 1978. – 177с.
1133254
  Зелепукин А.В. Студенческие строительные отряды в коммунистическом воспитании молодежи. / А.В. Зелепукин, П.П. Фролкин; Комиссарова Г.К. – Саратов, 1981. – 46с.
1133255
   Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра : монография / [В.И. Астахова и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой ; Департамент образования и науки Харьк. обл. гос. администрации, Совет ректоров Харьк. вузовского центра, Нар. украинская акад. – Харьков : Издательство НУА, 2013. – 475, [1] с. : ил., фот., портр. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-8558-91-7
1133256
  Щеглов М.А. Студенческие тетради / М.А. Щеглов. – Москва, 1973. – 111с.
1133257
   Студенческий вестник аграрных наук. – Симферополь
№ 5. – 2003
1133258
   Студенческий вестник аграрных наук. – Симферополь
№ 6. – 2004
1133259
   Студенческий вестник аграрных наук. – Симферополь
№ 11. – 2006
1133260
   Студенческий вестник аграрных наук. – Симферополь
№ 15. – 2007
1133261
   Студенческий вестник аграрных наук. – Симферополь
№ 16. – 2007
1133262
   Студенческий вестник аграрных наук / Национальный аграрный ун-т Украины, ЮФ "Крымский агротехнолог. университет" НАУ. – Симферополь
№ 20 : Механизация и энергоснабжение. Хранение и переработка. Безопасность жизнедеятельности. – 2008
1133263
   Студенческий вестник аграрных наук / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины ЮФ "Крымский агротехнологический университет". – Симферополь
№ 22 : Животноводство и ветеринария. – 2009
1133264
   Студенческий вестник аграрных наук / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины ЮФ "Крымский агротехнологический университет". – Симферополь
№ 23 : Экономические механизиы. – 2009
1133265
   Студенческий вестник аграрных наук / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины ЮФ "Крымский агротехнологический университет". – Симферополь
№ 24. – 2009
1133266
   Студенческий вестник аграрных наук / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины ЮФ "Крымский агротехнологический университет". – Симферополь
№ 25. – 2009
1133267
  Ханбеков Л.В. Студенческий десант. / Л.В. Ханбеков. – Иркутск, 1966. – 63с.
1133268
   Студенческий клуб: дела, проблемы, поиск. – М, 1976. – 48с.
1133269
  Меньшикова Н.Л. Студенческий коллектив как фактор развития профессионально значимых нравственных качеств личности будущих педагогов : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Меньшикова Н.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1133270
  Данилевская Лидия Авенировна Студенческий коллектив, его функции и возможности в педагогической подготовке учителя : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилевская Лидия Авенировна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М., 1974. – 24л.
1133271
  Марисова Л.И. Студенческий коллектив: основы формирования и деятельности / Л.И. Марисова. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1133272
   Студенческий меридиан. – Алма-Ата, 1982. – 77с.
1133273
   Студенческий научно-исследовательский институт. – Москва, 1976. – 54с.
1133274
  Мараш Я.Н. Студенческий научно-исследовательский кружок / Я.Н. Мараш. – Минск, 1989. – 133с.
1133275
   Студенческий научный поиск. – Минск, 1977. – 172с.
1133276
  Ермошин Г.Т. Студенческий отряд и хозяйственная организация / Г.Т. Ермошин. – М., 1987. – 109с.
1133277
  Конохова А.С. Студенческий политический протест в Ленинградском государственном университете в 1950-1960-х гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 117-120. – ISSN 2070-9773


  В статье анализируются основные направления и тенденции развития студенческого политического «инакомыслия» на примере Ленинградского государственного университета в годы оттепели и начале застоя. Автор также затрагивает тему различных способов борьбы с ...
1133278
   Студенческий профком. – М, 1981. – 128с.
1133279
  Шкуран О.В. Студенческий сленг: хорошо или плохо? / О.В. Шкуран, И.В. Царева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 40-43. – ISSN 2305-7319
1133280
   Студенческий строительный. – Москва, 1975. – 143с.
1133281
  Чепьюк О.Р. Студенческий центр инновационного предпринимательства в университете / О.Р. Чепьюк, М.Ю. Гинзбург // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 117-121. – ISSN 0869-3617


  В настоящей статье рассмотрены форматы взаимодействия студенческого бизнес-инкубатора как центра молодежного инновационного предпринимательства с подразделениями и внешней средой университета. Проанализированы проблемы и предложены решения, опирающиеся ...
1133282
  Элерт А.А. Студенческое движеине в Казани накануне и в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Элерт А.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 18л.
1133283
  Тихомиров В.И. Студенческое движение в защиту природы / В.И. Тихомиров, С.И. Забелин. – Москва, 1973. – 15с.
1133284
  Везиров Эльдар Абдул-Рахман оглы Студенческое движение в Индии / Везиров Эльдар Абдул-Рахман оглы. – Москва, 1988. – 150с.
1133285
  Гутман Д.С. Студенческое движение в Казанском университете в период революционной ситуации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гутман Д.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Казань, 1955. – 16л.
1133286
  Симонов С.С. Студенческое движение в Киевском университете в XIX веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Симонов С.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1964. – 17 с.
1133287
  Гессен С. Студенческое движение в начале шестидесятых годов / С. Гессен. – Москва, 1932. – 144с.
1133288
  Круглова З.С. Студенческое движение в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Круглова З.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1133289
  Орлов В.И. Студенческое движение Московского университета в Х1Х столетии / В.И. Орлов. – М., 1934. – 399с.
1133290
  Пашковский Г.М. Студенческое движение на Западе / Г.М. Пашковский. – Минск, 1977. – 111с.
1133291
  Димиров Н.Ф. Студенческое движение на Украине /1910-февраль 1917 гг/: к проблеме гегемонии пролетариата в демократическом движении. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Димиров Н.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1133292
  Львов Н. Студенческое научное общество : Рассказы о хорошем опыте / Н. Львов. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 88с.
1133293
  Баранов А.А. Студенческое научное общество: прошлое, настоящее, перспективы / А.А. Баранов, В.Н. Малашенко, Н.А. Мурашова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются основные этапы становления студенческого научного общества академии, направления работы и достижения студенческой науки на современном этапе, перспективы развития СНО.
1133294
   Студенческое научное творчество. – Москва, 1968. – 240с.
1133295
  Лозовский Б.Н. Студенческое поле / Б.Н. Лозовский. – Свердловск, 1987. – 81 с.
1133296
   Студенческое самоуправление. – Москва, 1989. – 154с.
1133297
   Студенческое самоуправление : Социально-психологические аспекты. – Воронеж, 1990. – 103 с.
1133298
  Ховрин А.Ю. Студенческое самоуправление в контексте социального партнёрства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 128-132. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснован взгляд на студенческое самоуправление как на феномен социального партнерства студенчества, администраций образовательных учреждений, органов власти и общественных объединений, принимающих участие в реализации государственной ...
1133299
  Шарафеева А. Студенческое самоуправление в современной высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 127-131. – ISSN 0869-3617
1133300
  Бердашкевич А. Студенческое самоуправление как выражение академических свобод // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 25-29
1133301
  Грищенко Ж.М. Студенческое самоуправление: состояние, проблемы, перспективы / Ж.М. Грищенко. – Минск, 1988. – 60с.
1133302
   Студенчество Африки. – Москва, 1983. – 169с.
1133303
   Студенчество в общественно-политической жизни. – М, 1979. – 195с.
1133304
  Захаров С.М. Студенчество в постсоветских государствах Центральной Азии: проблемы и перспективы политического участия // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С.100-106. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются перспективы студенческого протеста в постсоветских Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Предполагается, насколько "оранжевый" опыт студенческого сопротивления может быть убедительным примером для студенческой молодежи в данных ...
1133305
   Студенчество в революционном движении и борьбе за социализм в СССР. – М, 1976. – 117с.
1133306
  Ларионов А.А. Студенчество в Славяно-греко-латинской академии в первой половине XVIII века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30-40. – ISSN 0869-5687
1133307
   Студенчество в современном мире. – Москва, 1980. – 164с.
1133308
  Ветошкин А.П. Студенчество в социальной структуре советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ветошкин А.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 23л.
1133309
  Губер О.А. Студенчество в трансформирующемся обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.119-126.


  Історія освіти 90-ті рр.
1133310
  Маин В.Н. Студенчество военных лет / В.Н. Маин. – Иваново, 1981. – 67с.
1133311
   Студенчество и охрана природы. – М, 1982. – 131с.
1133312
  Щетинина Г.И. Студенчество и революционное движение в России, последняя четверть XIX в. / Г.И. Щетинина. – М., 1987. – 237с.
1133313
  Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода / Сокурянская Л.Г.; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 576с. – ISBN 966-623-363-0
1133314
  Кананыхина К.С. Студенчество Нигерии: достижения и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 55-58. – ISSN 0321-5075
1133315
  Болтачева С.И. Студенчество Страны Советов : Рек. указ. лит. / С.И. Болтачева. – Москва, 1978. – 43с.
1133316
  Новинская М.И. Студенчество США / М.И. Новинская. – Москва, 1977. – 213с.
1133317
  Григорьева М.В. Студенчество Харьковського университета первой половины XIX в.: трансфер и адаптация европейской университетской традиции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 305-315. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1133318
  Бедзик Д.И. Студеные Воды : Повесть: Для ст. шк. возраста / Д.И. Бедзик. – Москва : Детская литература, 1973. – 128с.
1133319
  Горбунов М.Н. Студеные зори / М.Н. Горбунов. – Новосибирск, 1959. – 78с.
1133320
  Белозеров В.В. Студеные мили / В.В. Белозеров. – Мурманск, 1963. – 40с.
1133321
  Кузнецов В.Н. Студеный берег. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Якутск, 1958. – 59с.
1133322
   Студеный ключ. – Куйбышев, 1978. – 320с.
1133323
  Павлов А.Е. Студеный Овраг. / А.Е. Павлов. – М., 1972. – 97с.
1133324
  Гребенщиков Н.А. Студеный причал / Н.А. Гребенщиков. – Петрозаводск, 1976. – 70с.
1133325
  Наппельбаум Л.М. Студёных озёр зеркала / Л.М. Наппельбаум. – М., 1972. – 103с.
1133326
  Пшимановский Я. Студзянки. / Я. Пшимановский. – М., 1969. – 384с.
1133327
  Спасов А. Студиjа за Кочо Рацин = Study on Koco Racin / Александар Спасов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 2003. – 97, [ 2 ] с. – На обкл. назва док.: Кочо Рацин.- Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-14-0
1133328
  Арнаудов М. Студии върху българските обреди и легенди / М. Арнаудов. – София : Българската академия на науките
Т. 2. – 1972. – 464 с.
1133329
  Рангелов Р. Студии върху икономическата история на българската журналистика / Рашо Рангелов. – София : Из-ка къща "Хъски", 1993. – 125, [10] с. : іл.. – (Масмедии)
1133330
  Доровски И. Студии за Балканскиот литературен процес во 19 и 20 век / И. Доровски. – Скоп, 1992. – 212с.
1133331
  Марков Г. Студии за българсьа критика / Г. Марков. – София, 1964. – 133с.
1133332
  Марков Г. Студии за българсьа критика / Г. Марков. – София, 1964. – 133с.
1133333
  Тополиньска З. Студии од македонско-бугарската jазична конфронтациjа = Macedonian - Bulgarian contrastive studies / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1996. – 110 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-649-22-7
1133334
  Коллендер Б. Студийный магнитофон / Б. Коллендер. – Москва, 1970. – 134с.
1133335
  Крэнц Д. Студия "ДЭЗЛ" / Д. Крэнц. – Москва : Вагриус, 1994. – 544 с.
1133336
  Ушенин Х. Студия военных художников имени Грекова / Х. Ушенин. – М, 1951. – 104с.
1133337
  Нисбетт Алек Студия радиовещания и звукозаписи. / Нисбетт Алек. – Москва : Искусство, 1971. – 310с.
1133338
  Сельвинский И.Л. Студия стиха / И.Л. Сельвинский. – Москва, 1962. – 246 с.
1133339
  Василюк О.Д. Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896-1898) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 51-59. – ISSN 1682-671Х
1133340
  Вовк Х. Студії з антропології України / Вовк Хв. ; [перед. сл., комент., антропол. терміни С. Сегеди]. – Київ : Персонал, 2010. – 217, [1] с. : іл., табл., портр. – Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 174-211. – (Бібліотека українознавства ; вип. 16). – ISBN 978-966-608-818-8
1133341
   Студії з архівної справи та документознавства = Study on the archives and records sciences. – Київ. – ISBN 966725001-6
Т. 2. – 1997
1133342
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 3. – 1998
1133343
   Студії з архівної справи та документознавства = Study on the archives and records sciences. – Київ
Т. 4. – 1999
1133344
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 6. – 2000
1133345
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-051-9
Т. 7. – 2001
1133346
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-022-5
Т. 8. – 2002
1133347
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-010-1
Т. 9. – 2003
1133348
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-043-8
Т. 10. – 2003
1133349
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-049-7
Т. 11. – 2004
1133350
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-052-7
Т. 12. – 2004
1133351
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-625-017-9
Т. 13. – 2005
1133352
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 14. – 2006
1133353
   Студії з архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 15. – 2007
1133354
   Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
Т. 16. – 2008
1133355
   Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
Т. 17. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133356
   Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
Т. 18. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133357
   Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 19, кн. 1. – 2011. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133358
   Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ
Т. 19, кн. 2. – 2011. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133359
   Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ. – ISSN 2306-4323
Т. 20. – 2012. – 331 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133360
   Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ. – ISSN 2306-4323
Т. 21. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133361
  Матяш Ірина Студії з думознавства (1818-1931): історіогрфічний нарис // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 64-89. – ISSN 0130-6936
1133362
   Студії з інтегральної культурології : спеціальний випуск "Народознавчих зошитів " № 2 Ритуал. – Львів
№ 2. – 1999
1133363
  Русина О. Студії з історії Києва та київської землі / НАНУ. Ін-т історії України; Олена Русина. – Київ, 2005. – 346с. – ISBN 966-02-2434-6
1133364
   Студії з історії Криму. – К, 1930. – 214с.
1133365
  Міллер Михайло Студії з історії Приазов"я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інститута ; 54)
11 : Генуезько-Венеційська доба 13-15 ст.ст. – 1947. – 18с. – На правах рукопису
1133366
  Міллер Михайло Студії з історії Приазов`я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 50)
7 : Антична торгівля на Приазів`і. – 1947. – 27с. – На правах рукопису
1133367
  Міллер Михайло Студії з історії Приазов`я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інституту)
9 : Демографічний нарис сармато - алан. – 1947. – 19с. – На правах рукопису
1133368
   Студії з історії Приазов`я. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 51)
10 : Візантийська торгівля та культура в Приазів"ї- басейні Дону. – 1947. – 28с. – На правах рукопису
1133369
  Міллер Михайло Студії з історії Приазов`я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 55)
12 : Старий город (Старочеркаська станиця). – 1947. – 18с. – На правах рукопису
1133370
   Студії з історії України науково-дослідчої кафедри історії України в Києві. – К
1. – 1926. – 178с.
1133371
   Студії з історії України науково-дослідчої кафедри історії України в Києві. – К
2. – 1929. – 126с.
1133372
   Студії з історії України науково-дослідчої кафедри історії України в Києві. – К
3. – 1930. – 234с.
1133373
   Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Довіра. – ISBN 978-966-507-256-0
2009. – 2009. – 318 с. – (Бібліотека української ономастики)
1133374
   Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання]. – Київ, 2005. – ISBN 966-02-3762-6
1133375
   Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання]. – Київ, 2006. – ISBN 966-02-4038-4
1133376
   Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання]. – Київ, 2007. – ISBN 978-966-02-4236-4
1133377
   Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – ISBN 978-966-8825-73-6
1133378
   Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – ISBN 978-966-8825-79-8
1133379
  Міллер Михайло Студії з ранньої історії Приазов"я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 62)
8 : Сарматська матеріяльна культура. – 1947. – 60с. – На правах рукопису
1133380
  Міллер Михайло Студії з ранньої історії Приазов`я / Міллер Михайло; Український морський інститут. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 46)
5 : Дослідження Нижньо - Гниловського городища. – 1946. – 16,[2]с. – На правах рукопису
1133381
  Калакура Я.С. Студії з теоретичних засад науки самопізнання українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 48-57
1133382
   Студії з україністики. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-8-4
Вип. 1 : Хрестоматія. – 2002. – 511 с.
1133383
   Студії з україністики. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-4-7
Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – 2002. – 303 с.
1133384
   Студії з україністики. – Київ. – ISBN 966-95452-3-9
Вип. 3 : Скарби та скарбошукання в українських народних легендах та перекладах: Фольклорний збірник. – 2002
1133385
   Студії з україністики : науково-навчальне видання. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-7
Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – 2002. – 399 с.
1133386
   Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-8
Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – 2004. – 333 с.
1133387
   Студії з україністики : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-9
Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – 2004. – 323 с.
1133388
   Студії з україністики : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-8
Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – 2007. – 383 с.
1133389
   Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2002-. – ISBN 978-966-2763-27-0
Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – 2012. – 815 с.
1133390
   Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-9
Вип. 12. – 2012. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1133391
  Грещук В.В. Студії з українського мовознавства : вибр. праці / Василь Грещук ; [упоряд., ред. Р. Бачкур] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 515, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-099-7
1133392
  Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології / Х. Вовк. – Київ : Мистецтво, 1995. – 336 с. – ISBN 5-7715-0729-6
1133393
  Дмитренко Юлія Студії з філології / Дмитренко Юлія; КНУТШ. – Київ : Редакція часопису "Народознавство", 2000. – 88с. – ISBN 966-7421-11-2
1133394
  Антонович М. Студії з часів Наливайка / М. Антонович; Михайло Максимович. – Прага : Вид. Укр. історико-філологічного тов.ва, 1941. – 86 с. – Праці Українського історико-філологічного товариства
1133395
  Робчук Іван Студії і статті = Studii si articole / Робчук Іван. – Бухарест : Мустанг, 1999. – 288с. – ISBN 973-99400-5-6
1133396
  Таланчук О. Студії І.Я. Франка про загадки у сьогоднішньому прочитанні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 273-276. – ISBN 966-594-298-0
1133397
  Шутак О. Студії Іларіона Свєнціцького над колядками і щедрівками // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 51-62. – Бібліогр.: Літ.: с.69 (30 назв)
1133398
  Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка "Зів"яле листя" / Любомир Сеник ; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 168 с. – До 150-річчя Івана Франка. – ISBN 978-966-613-507-3
1133399
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – 2005
1133400
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – 2005
1133401
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – 2006
1133402
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – 2006
1133403
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – 2006
1133404
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – 2006
1133405
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 : Архітектура .Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2007
1133406
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – 2007
1133407
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – 2007
1133408
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – 2007
1133409
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – 2008
1133410
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – 2008
1133411
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – 2008
1133412
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – 2008
1133413
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – 2009
1133414
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – 2009
1133415
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2009
1133416
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – 2009
1133417
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – 2010
1133418
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 (30) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1133419
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1133420
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1133421
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1133422
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1133423
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (36). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1133424
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 (37). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1133425
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1133426
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1133427
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (40) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1133428
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133429
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133430
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133431
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 2 (46) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133432
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133433
   Студії мистецтвознавчі = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133434
  Виспянський С. Студії над "Гамлетом" / Станіслав Виспянський ; пер. з пол. Л. Горбенко ; ЛНУ ім. Івана Франка, Фак-т культури і мист-ва ; Краківська вища держ. театр. школа ім. Людовика Сольського. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-613-712-1
1133435
  Сиваченко Студії над гуморесками Степана Руданського / Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1979. – 404с.
1133436
  Сиваченко М.Є. Студії над гуморесками Степана Руданського / М.Є. Сиваченко; АН УРСР. Ін-т літератури. – Київ : Наукова думка, 1979. – 401 с.
1133437
  Тимошенко П.Д. Студії над мовою Тараса Шевченка / П.Д. Тимошенко ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2013. – 214, [8] с., [1] арк.портр. : іл., фот., карт. – Бібліогр.: с. 199-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-20-4
1133438
  Франко І.Я. Студії над народніми піснями / Іван Франко. – Львів : Накладом Т-ва ; З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 1. – 1908. – 178 с. – Відбитка з Записок НТШ т. 75-76, 78, 93
1133439
  Савчук Ю. Студії над прапором Івана Мазепа // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-105. – ISSN 0131-2685
1133440
  Бевзенко С.Ф. Студії над синтаксисом українських літописів 17 століття : Автореф... канд. філолог.наук: / Бевзенко С.Ф.; Одес. гос. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 1950. – 20с. – Автореферат
1133441
  Возняк М. Студії над українськими літописами : [збірник наукових праць] / Михайло Возняк ; упоряд. Назар Федорак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 595, [1] с. – Присвячується 350-річчю Львівського університету. – Бібліогр. в комент.: с. 452-595 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-837-1
1133442
  Франко І.Я. Студії над українськими народними піснями / Іван Франко. – Львів : Накладом Т-ва ; З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка
Т. 1. – 1913. – VIII, 532 с. – Hа окp. аpк. факс. pукопису "Пісні пpо Штефана воєводу" з "Чеської гpаматики" Я. Благослава. - Відб. із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. - 1907-1912. - Т. 75-76, 78, 83, 94-95, 98, 101, 103-106, 110-112.
1133443
  Хоменко О. Студії над українською художньою словесністю як чинник самопізнання та духовної консолідації українства у 20-40-х роках XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 104-117


  У статті аналізується науковий доробок вчених, праці яких у 20-40-х роках XIX століття утвердили нову парадигму дослідження явищ вітчизняної художньої словесності. Фундатором цієї парадигми був М. Максимович, діяльність якого концептуалізувала ...
1133444
  Содомора А. Студії одного вірша / Андрій Содомора. – Львів : Літопис, Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 364с. – ISBN 966-7007-54-5
1133445
   Студії пам"яті в Україні. (Історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик) / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [авт.-упоряд.: А.М. Киридон та ін. ; заг. ред., передм., вступ. ст. А.М. Киридон]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 289, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-84-2
1133446
  Киридон А.М. Студії пам"яті у соціогуманітарному мейнстримі України: осмислення та перспективи // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 9-22. – ISSN 2075-1451
1133447
  Роспопа Т. Студії про Лесю Українку на сторінках журналу "Життя і революція" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 68-74. – ISSN 2075-1486
1133448
  Єфименко Д. Студія "Маріам" відзначила п"ятиріччя // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Про Студію арабського танцю при Молодіжному центрі культурно-естетичного виховання "Маріам".
1133449
  Пінчук Юрій Студія М. Костомарова "Гетманство Многогрешного" в контексті творення української етнічної ідентичності // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 36-44
1133450
   Студмістечко: день сьогоднішній // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – жовтень (№ 10/11)


  Університет має 21 гуртожиток, розрахований на 10373 місця. Всі гуртожитки добре облаштовані, майже в усіх гуртожитках профком обладнав тренажерні зали, заасфальтовані тротуари, діючи спортивні майданчики, студенська поліклініка тощо.
1133451
  Папков С.П. Студнеобразное состояние полимеров / С.П. Папков. – М., 1974. – 255с.
1133452
  Губенкова Е.Н. Студнеобразование поливинилового спирта в водноглицериновой и водно-этиленгликолевой средах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Губенкова Е.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 16л.
1133453
  Курінна А. Студпарламент взявся до роботи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  Студентський парламент КНУ імені Тараса Шевченка обговорює нові проекти і заходи.
1133454
  Макарчук М. Студпарламент діє // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  Про роботу виконавчого органу самоврядування - студентського парламенту нашого університету та його департаментів.
1133455
  Бабинок Л. Студпарламент має нового лідера // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  На звітно-виборчій конференції студпарламенту керівник фінансового департаменту М. Поліщук подав фінансовий звіт за попередній рік роботи СП. Робота команди М. Макарчука оцінена на "добре". Новим головою СП обрано Інну Степанець (географ. ф-т). ...
1133456
  Кіт Л. Студпарламент. Ренесанс? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про роботу студентського самоврядування в ун-ті, яке традиційно (з 1992 р.) має форму парламенту.
1133457
  Макарчук М. Студпарламент: життя вирує... / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 7)


  Про студентський парламент, який координує роботу молоді, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, усебічно сприяє навчальній, науковій, громадській, спортивнійта творчій активності студентів.
1133458
  Макарчук М. Студпарламент: уміємо працювати в команді // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 2


  Розмова з головою Студпарламенту Максимом Макарчуком про роботу студпарламента, про тісну співпрацю з студентською молоддю, з керівництвом факультетів та університету, зокрема про підтримку ректора університету Л.В. Губерського, на адресу якого ...
1133459
  Рекемчук А.Е. Стужа / А.Е. Рекемчук. – Сыктывкар, 1956. – 120с.
1133460
  Лехтметс Т. Стужа / Т. Лехтметс. – Таллин, 1974. – 95с.
1133461
  Сералиев Н. Стужа. Повести и рассказы. / Н. Сералиев. – Алма-Ата, 1974. – 176с.
1133462
  Аббасзаде Стук в дверь / Аббасзаде, , Гусейн. – Москва, 1974. – 461с.
1133463
  Чумакина Л.И. Стук в дверь. / Л.И. Чумакина. – Воронеж, 1978. – 56с.
1133464
  Шабшай Л.Л. Стук в калитку / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1958. – 92с.
1133465
  Бойко И.Н. Стук в калитку / И.Н. Бойко. – М., 1977. – 286с.
1133466
  Климушкин В.М. Стук в окошко / В.М. Климушкин. – Свердловск, 1974. – 151с.
1133467
  Воронин С.А. Стук в полночь / С.А. Воронин. – Москва, 1972. – 151с.
1133468
  Михайлов И.Л. Стук колес / И.Л. Михайлов. – Л, 1974. – 128с.
1133469
  Чойжилсурен Лахмсуренгийн Стук копыт. / Чойжилсурен Лахмсуренгийн. – М., 1973. – 284с.
1133470
  Горохов С.К. Стук сердца моего / С.К. Горохов. – Красноярск, 1978. – 74с.
1133471
  Тургенев И.С. Стук... Стук... Стук... / И.С. Тургенев. – Птгр., 1918. – 46с.
1133472
  Наливайко В. Стукайте — і відкриють? Українська молодь поширила звернення до росіян із закликом не вірити пропаганді і перевіряти інформацію // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14). – С. 3


  У записі звернення взяли участь студенти НАУ, НТУУ «КПІ», КНУ ім. Тараса Шевченка та КНЕУ ім. В. Гетьмана, які звернулись до студентів навчальних закладів аналогічного профілю (Московського державного технічного університету цивільної авіації, ...
1133473
  Мирний В. Стукати в брами // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 0868-4790
1133474
  Чойжилсурен Лахмсуренгійн Стукіт копит / Чойжилсурен Лахмсуренгійн. – Київ : Дніпро, 1976. – 271 с.
1133475
  Бюргер Дж М. Стуктура кристаллов и весконтное пространство / Дж М. Бюргер. – Москва, 1961. – 384с.
1133476
  Оклей Л.Н. Стуктура металлов при воздействии высоких давлений / Л.Н. Оклей, И.В. Чартишвили. – Москва, 1989. – 216с.
1133477
  Корольков И.И. Стуктура управления торговлей / И.И. Корольков. – К, 1983. – 32с.
1133478
  Майоров С.А. Стуктура цифровых вычислительных машин / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Л, 1970. – 480с.
1133479
  Бондарєва Т.І. Стуктурні моделі та методи оцінки ризиків при плануванні проекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.227 / Тетяна Іванівна Бондарєва; МОН України; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1133480
  Ефимова Валентина Михайловна Стуктурно-функциональные особенности организации локомоции костистых рыб разной естественной подвижности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ефимова Валентина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 26л.
1133481
  Стешенко Н.В. Стуктурные особенности активных образований Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.02 / Стешенко Н.В.; Гос.астрон.ин-тд. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1133482
  Кульков Сергей Николаевич Стуктурные превращения в антиферромагнитных сплавах никеля с марганцем и железом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кульков Сергей Николаевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1133483
  Мухин Е.И. Стуктурные, функциональные и нейрохимические основы сложных форм поведения / Е.И. Мухин. – М., 1990. – 237с.
1133484
  Королев Л.Н. Стуктуры ЭВМ и их математическое обеспечение / Л.Н. Королев. – М, 1978. – 352с.
1133485
  Махлина С.Т. Стул и кресло в жилом интерьере // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 107-110. – ISSN 2070-9773


  Показана история развития формы стульев и кресел - начиная с древности до наших дней.
1133486
  Пикуль В.С. Ступай и не греши / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1991. – 149с.
1133487
  Пикуль В.С. Ступай и не греши ; Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Воронеж, 1991. – 604с.
1133488
  Рагаускас Й Ступайте, месса окончена! / Й Рагаускас, . – М, 1961. – 311с.
1133489
  Рагаускас Й Ступайте, месса окончена! / Й Рагаускас, . – Минск, 1981. – 302с.
1133490
  Гончаренко О. Ступаючи на європейський шлях. Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.33-38. – ISSN 0868-8273
1133491
  Зіноватна О.М. Ступенева освіта в Україні у контексті Болонського процесу: рівень готовності до суспільства знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані особливості освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра в Україні, їхня відповідність Болонському формату ступневості вищої освіти. Розглянуті проблеми диверсифікації бакалаврських та магістерських програм, а також ...
1133492
  Кубанов Р. Ступенева освіта в умовах сучасного вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 2. – С. 12-23. – ISSN 2077-1827
1133493
  Ніколаєва С.Ю. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов / С.Ю. Ніколаєва. – К, 1996. – 88с.
1133494
  Третяк О.В. Ступенева система підготовки фахівців з вищою освітою // Ступинева система вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. (Матеріали науково-методичної конф. 18-19 вересня 1996 р.)
1133495
  Воронка Г.С. Ступенева структуризація системи вищої освіти за кордоном // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 124-131.


  В Канаде и Великобритании.
1133496
  Яковлев А.С. Ступени / А.С. Яковлев. – Л., 1946. – 299с.
1133497
  Ботвинник С.В. Ступени / С.В. Ботвинник. – Л., 1969. – 111с.
1133498
  Глазов Г.С. Ступени / Г.С. Глазов. – Львов, 1970. – 71с.
1133499
  Гулуев А. Ступени / А. Гулуев. – Орджоникидзе, 1970. – 148с.
1133500
  Чиботару А.И. Ступени : стихи и поэма / А.И. Чиботару; пер. с молд. А.Передреева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 112 с.
1133501
  Чалдранян Л.В. Ступени / Л.В. Чалдранян. – К, 1975. – 95с.
1133502
   Ступени. – Мурманск, 1979. – 111с.
1133503
  Карелин Л.В. Ступени / Л.В. Карелин. – М, 1979. – 571с.
1133504
  Кирносов А.А. Ступени / А.А. Кирносов. – Л., 1981. – 424с.
1133505
  Карелин Л.В. Ступени / Л.В. Карелин. – М, 1983. – 544с.
1133506
   Ступени. – Минск, 1983. – 126с.
1133507
  Герд К. Ступени / К. Герд. – М, 1985. – 164с.
1133508
  Соколова В.М. Ступени / В.М. Соколова. – М., 1986. – 62с.
1133509
  Лиснянская И.Л. Ступени / И.Л. Лиснянская. – М., 1990. – 32с.
1133510
  Артемьев Ф Е. Ступени возмужания / Ф Е. Артемьев, . – Москва, 1984. – 216с.
1133511
  Абитов Х.Я. Ступени горы / Х.Я. Абитов. – Ставрополь, 1979. – 31с.
1133512
  Казанцев А.П. Ступени грядущего / А.П. Казанцев. – Москва, 1962. – 83с.
1133513
  Казанцев А.П. Ступени грядущего / А.П. Казанцев. – 2-е изд. доп. – М., 1963. – 112с.
1133514
  Гафури М. Ступени жизни / М. Гафури. – Москва, 1958. – 200 с.
1133515
   Ступени жизни. – М, 1989. – 589с.
1133516
  Бурлин В.Ф. Ступени жизни Сергея Валяева. / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1974. – 187с.
1133517
  Медынский Г.А. Ступени жизни. / Г.А. Медынский. – М, 1981. – 383с.
1133518
  Медынский Г.А. Ступени жизни. / Г.А. Медынский. – М, 1984. – 379с.
1133519
  Медынский Г.А. Ступени жизни. / Г.А. Медынский. – М, 1985. – 351с.
1133520
  Сардачук П.Д. Ступени зрелости / П.Д. Сардачук. – М., 1985. – 79с.
1133521
  Кузин Н.Г. Ступени зрелости / Н.Г. Кузин. – 3-е изд. – Свердловск, 1986. – 223с.
1133522
  Швен К. Ступени и интервалы. / К. Швен. – М, 1982. – 160с.
1133523
  Осадько М.П. Ступени и формы массового вовлечения студентов в научную работу / М.П. Осадько. – М, 1975. – 14с.
1133524
  Новикова Зинаида Ступени к озарению : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 190-196 : Фото
1133525
  Бестужев-Лада Ступени к семейному счастью / Бестужев-Лада. – М., 1988. – 301с.
1133526
  Шарапов Андрей Ступени к сердцу Нью-Йорка // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 40-44 : Фото
1133527
   Ступени к солнцу. – М, 1973. – 31с.
1133528
  Сандлер Б.С. Ступени к чуду / Б.С. Сандлер. – М., 1988. – 318с.
1133529
  Старков А.Н. Ступени мастерства / А.Н. Старков. – М., 1985. – 335 с.
1133530
  Пиногоров Алексей Степанович Ступени обоснования научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пиногоров Алексей Степанович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 27л.
1133531
   Ступени подвига. – Тула, 1972. – 243с.
1133532
  Покровский Б.Г. Ступени профессии / Б.Г. Покровский. – М., 1984. – 343с.
1133533
  Шафир Г.Г. Ступени развития городских поселений Татарской АССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Шафир Г.Г.; Казанск.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 25л.
1133534
  Гаврилюк В.А. Ступени развития противоречия / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 4). – ISBN 978-966-8424-64-9
1133535
  Гаврилюк В.А. Ступени развития противоречия / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 26)
1133536
  Борох Н.В. Ступени роста экономики братских стран / Н.В. Борох, В.С. Глаголев. – М., 1985. – 64с.
1133537
  Абуков К.И. Ступени роста. / К.И. Абуков. – Москва, 1982. – 208с.
1133538
  Ноговицын О.М. Ступени свободы / О.М. Ноговицын. – Л, 1990. – 188с.
1133539
  Смирнов В.И. Ступени славы. / В.И. Смирнов. – Петрозаводск, 1989. – 194с.
1133540
  Митыпов В.Г. Ступени совершенства / В.Г. Митыпов. – Улан-Удэ, 1969. – 255с.
1133541
  ал-Джувайни Мунтаджаб Ступени совершенствования катибов / ал-Джувайни Мунтаджаб, ад-Дин Бади Атабек. – Москва, 1985. – 159с.
1133542
  Пашенная В.Н. Ступени творчества / В.Н. Пашенная. – М., 1964. – 211с.
1133543
  Войткевич Н.Р. Ступени творчества / Н.Р. Войткевич. – Ставрополь, 1975. – 128с.
1133544
  Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1986. – 192с.
1133545
  Харитановский А.А. Ступени. / А.А. Харитановский. – М., 1987. – 430с.
1133546
  Рева А.В. Ступени. стихи / А.В. Рева. – Киров, 1972. – 80с.
1133547
  Кузнецов В.Н. Ступени: лирика, баллады, поэма / В.Н. Кузнецов. – Л., 1984. – 239с.
1133548
  Шоломінська Т. Ступені взаємодії монетарних політик країн ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 227-236. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1133549
  Перебийніс В. Ступені генетичної спорідненості української мови з іншими слов"янськими мовами: статистичний підхід // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 3. – С. 31-38. – ISSN 1682-3540
1133550
  Скрильник С.В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Скрильник Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 220 л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 194-220
1133551
  Скрильник С.В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Скрильник Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1133552
  Клюєнко Д.М. Ступені мужності / Д.М. Клюєнко, В.В. Чабаненко. – Дніпропетровськ, 1975. – 127с.
1133553
  Карпенко Ю.О. Ступені порівняння різних частин мови та їхні функції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 41-48. – Бібліогр.: Літ. : в приміт.; 14 п. – ISSN 0027-2833
1133554
  Верпатова Н.Ю. Ступені розв"язності деяких класів узагальнено факторизованих груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-26. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено ступені розв"язності скінченних, локально майже Розв"язних та періодичних локально ступінчатих груп, в яких кожна підгрупа має узагальнене доповнення.
1133555
  Коваленко Г.М. Ступені розвитку системи міських поселень Київської області і перспективи їх розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 34-42. – Бібліогр.: 2 назви
1133556
  Личук Марія Ступені фразеологізації речень / Личук Марія, Шинкарук Василь; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2001. – 136с. – ISBN 966-568-417-5
1133557
  Розгачев К.И. Ступенчатое возбуждение атомов ртути : Автореф... канд. техн.наук: / Розгачев К. И.; МВО СССР, Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1958. – 10л.
1133558
  Федосеев А.В. Ступенчатые задачи оптимального управления сельскохозяйственным производством / А.В. Федосеев. – М, 1986. – 24с.
1133559
  Береговенко Г.Я. Ступенчатые изображения и их применение / Г.Я. Береговенко, Г.Е. Пухов. – К, 1983. – 216с.
1133560
  Задорожний В. Ступенювання прикметників: хаос і його причини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 34-37. – ISSN 0130-5263
1133561
  Заплавный С.А. Ступень / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1966. – 48с.
1133562
  Чикин Л.А. Ступень / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1967. – 144с.
1133563
  Чикин Л.А. Ступень / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1967. – 144с.
1133564
  Юровский С.Ю. Ступень "Физическое совершенство" (жен. 18-39 лет). / С.Ю. Юровский. – Москва, 1987. – 32 с.
1133565
  Юровский С.Ю. Ступень "Физическое совершенство" (муж. 18-39 лет) / С.Ю. Юровский. – Москва, 1987. – 32 с.
1133566
  Гаврилюк В.А. Ступень действительного бытия. Причинное отношение / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 11)
1133567
  Кобраков П.Г. Ступень крыльца / П.Г. Кобраков. – Л, 1975. – 119с.
1133568
  Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия (общая характеристика) / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 7)
1133569
  Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия. Качество / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 12)
1133570
  Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия. Количество / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – На обл. кн. указан другой вып. серии : вып. 12. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 13)
1133571
  Гаврилюк В.А. Ступень реального бытия. Вещь, свойство, отношение / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – Библиогр.: с. 46-47. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; Вып. 8)
1133572
  Гаврилюк В.А. Ступень реального бытия. Основание и его генетическая экспозиция / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 9)
1133573
  Васильев П.А. Ступенька / П.А. Васильев. – Ленинград, 1985. – 110с.
1133574
  Питиримов С. Ступеньки / С. Питиримов. – Тула, 1968. – 48с.
1133575
  Мелик-Пашаев Ступеньки к творчеству / Мелик-Пашаев. – М, 1987. – 126с.
1133576
  Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М, 1989. – 156с.
1133577
  Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры / Б.П. Никитин. – Москва, 1990. – 154 с.
1133578
   Ступеньки. Рассказы инд. писателей.. – М., 1972. – 144с.
1133579
   Ступеньки. Стихи.. – Алма-Ата, 1976. – 104с.
1133580
  Егоров Б. Ступив на стезю сатиры... : Сборник рассказов / Б. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с. – (Молодые писатели)
1133581
  Тонин А.Б. Ступино. / А.Б. Тонин. – М., 1991. – 142с.
1133582
  Івченко Володимир Ступити на Місяць першими! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 6-8, 24 : Фото
1133583
   Ступінчасті функції та визначний інтеграл: метод. розробка. – К., 1980. – 63с.
1133584
  Ющак Ж.М. Ступінь висвітлення питання трансакційних витрат в працях вітчизняних вчених // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 144-149. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1133585
  Власенко І.В. та інш. Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 335-339. – ISSN 1727-1584
1133586
  Єфіменко Л.В. Ступінь досліджості питань нотаріату як органу (інституту) охорони цивільних прав у правовій науці // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 27-39
1133587
  Шевченко О.О. Ступінь забезпечення продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67.
1133588
  Вознюк А.В. Ступінь значущості управління педагогічними працівниками для керівників освітніх організацій у процесі здійснення управлінської діяльності (результати пошукового етапу дослідження) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – Т. 1, вип. 35/36 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 204-209. – (Т. 1 [№ серії], Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1133589
  Кобець А.С. Ступінь зрілості вітчизняного ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 131-133
1133590
  Гриньова О. Ступінь цивілізованості держави визначається рівнем соціального захисту її громадян // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 6. – С.44-48
1133591
  Поделков С.А. Ступни / С.А. Поделков. – М, 1966. – 175с.
1133592
   Ступницький Іван Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 133. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1133593
  Литвин В. Стурбованість за Україну як чинник геополітики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 215). – С. 4
1133594
  Вотах О.А. Стурктура вещества Земли / О.А. Вотах. – Новосибирск : Наука, 1991. – 222с.
1133595
  Романова В.А. Стурктура договорных связей по поставке товаров народного потребления государственной промышленностью организацими потребительской кооперации : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Романова В. А.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1133596
  Кручинина И.Н. Стурктура и функции сочинительной вяз в русском языке / И.Н. Кручинина. – М., 1988. – 209с.
1133597
  Аблакулов У. Стурктура кожи и некоторые физиологические показатели овец азербайджанский горный меринос, бозах и их помесей в связи с шерстной продуктивностью. : Автореф... Канд.биол.наук: / Аблакулов У.; Самарк.гос. ун-т. – Самарканд, 1965. – 26л.
1133598
  Лойко Н.В. Стурктура смежных классов абелевых групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лойко Н.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Красноярск, 1962. – 7 с.
1133599
  Савина С.Н. Стурктурно-семантическая модель предложения и актуальное значение глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Савина С. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1133600
  Пепинова С.А. Стурктурно-семинтические особенности форм прошедшего времени в немецком и азербайджанском языках. / С.А. Пепинова. – Баку, 1966. – 176с.
1133601
  Скибо Г.Г. Стурктурные закономерности развития нейронов в условиях культивирования. / Г.Г. Скибо, Л.М. Коваль. – К, 1992. – 152с.
1133602
  Аверьянова М.В. Стурктурные изменения в сельском хозяйстве социалистических стран : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Аверьянова М.В. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 17 с.
1133603
  Самофалов К.Г. Стурктуры и организация функционирования ЭВМ и систем / К.Г. Самофалов, Г.М. Луцкий. – К., 1978. – 391с.
1133604
  Бланко Г.Т. Стуркутура и семантика преинхоативных перифраз с инфинитивом в испанском языке. (На материале национального варианта испанского языка Кубы) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Бланко Г. Т.; Киевский гос. пед. ин-т иностанных языков. – К., 1983. – 121л. – Бібліогр.:л.102-121
1133605
  Кузьмин В.А. Стуруктура серых лесных и деревокарбонатных почв Иркутской области. : Автореф... Канлд.биол.наук: / Кузьмин В.А.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1960. – 20л.
1133606
  Клочко Л. Стус змушує нас думати // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 6. – С. 133.


  У Броварах працює шкільний музей великого українського поета
1133607
  Пуляєва Л. Стус у Львові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 4


  У Львівській обласній письменницькій організації відбувся вечір, присвячений 75-річчю від дня народження поета Василя Стуса
1133608
   Стусівські читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52
1133609
   Стусівські читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52
1133610
  Білоцерківець Наталка Стусове коло // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14. – ISSN 0868-9644
1133611
  Пильник Б.Е. Стучало бы только сердце / Б.Е. Пильник. – Горький, 1961. – 128с.
1133612
  Кривенко Л.А. Стучат колеса. Рассказы / Л.А. Кривенко. – М., 1975. – 248с.
1133613
  Ковалевский И.Е. Стучи, мое сердце! / И.Е. Ковалевский. – Ростов -на-Дону, 1980. – 63с.
1133614
  Пролеткин В.И. Стучись в сердце. / В.И. Пролеткин. – Оренбург, 1963. – 175с.
1133615
  Тургенев И.С. Стучит! / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – С-Пб., 1914. – 23с.
1133616
  Даутартас В. Стучусь в дверь. / В. Даутартас. – Вильнюс, 1966. – 386с.
1133617
  Дамянов Цоню Стълкновителните норми по семейното право на НР Балгария / Дамянов Цоню. – София, 1979. – 172с.
1133618
  Боров Т. Стъпки от пътя на един дълголетник 1901-1991 / Т. Боров. – София, 1992. – 324с.
1133619
  Малахов В.А. Стыд / В.А. Малахов. – М., 1989. – 62с.
1133620
  Мавроматис С. Стыд : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 6. – С. 131-148. – ISSN 0130-6405
1133621
  Киреев А.Ф. Стылая тишина : Повесть / А.Ф. Киреев. – М., 1991. – 173с.
1133622
  Мачулина С.А. Стыльская свита Донбасса - аналог черносланцевых формаций // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-61 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1133623
  Неделин В. Стэнли Креймер. / В. Неделин. – М., 1970. – 239с.
1133624
  Окунев И.Ю. Стэнфордская модель кризиса развития // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.136-144. – ISSN 0321-2017
1133625
  Уайт Д. Стюарт Літл / Д. Уайт. – К, 1966. – 103с.
1133626
  Уайт Д. Стюарт Літл / Д. Уайт. – К, 1971. – 104с.
1133627
  Донець Г.П. Стяг : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 93 с.
1133628
  Іов І.П. Стяг золотої гілки. / І.П. Іов. – К, 1983. – 63с.
1133629
  Шмигельський А.І. Стяги над Карпатами : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1962. – 152 с.
1133630
  Руккас А. Стяги штабів, частин та підрозділів армії УНР зразка 1921 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 1(14). – С. 113-122.
1133631
  Лінецький С. Стягнення за корупція: адміністративне провадження вдосконалюється // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.12
1133632
  Желіховська Ю.В. Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому порядку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 79-85
1133633
  Лисенко О. Стягнення заборгованості із виплат заробітної плати // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Позови, що виникають з трудових правовідносин".
1133634
  Хомченков Д.М. Стягнення збитків у вигляді неодержаних доходів (упущеної вигоди) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 51-54
1133635
  Трофимова С.А. Стяжатели. / С.А. Трофимова. – М., 1965. – 111с.
1133636
  Тони Р.Г. Стяжательское общество // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.165-188
1133637
  Тони Р.Г. Стяжательское общество (избранные главы ) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.223-242. – ISSN 1606-951Х
1133638
  Потильчак А.О. Су"єкт подружнього вбивства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 543-544. – ISBN 978-966-458-403-3
1133639
  Вдовина Г.В. Суарес против Гуссерля: об интенциональной структуре понятий в средневековой и ренессансной схоластике // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 151-166. – ISSN 0042-8744
1133640
   Суахили-русский словирь.. – М., 1987. – 695с.
1133641
  Новосядлий С.П. Суб- і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем : монографія / Новосядлий С.П. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 456 с. – Бібліогр.: с. 425-451. – ISBN 978-966-428-147-5
1133642
  Владимиров В.А. Суб"ект преступления по советскому уголовному праву. / В.А. Владимиров, Г.А. Левицкий. – Москва, 1964. – 60с.
1133643
  Столяров А. Суб"ективизм механихмов и проблема качества / А. Столяров. – М-Л, 1929. – 200с.
1133644
  Бойко А. Суб"єкт-суб"єктні відносини вчителів і учнів: від співпорядкування до співробітництва і співтворчості / А. Бойко, Н. Шиян // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.5-22. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1133645
  Остапенко С.В. Суб"єкт - об"єкт і теоретичні системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1133646
  Фелінська А.О. Суб"єкт - суб"єктна модель PR - комунікації (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі визначення сутнісних засад, можливостей імплементації етично орієнтованої суб"єкт–суб"єктної моделі PR–комунікації. Автор також аналізує філософську концепцію Ю. Хабермаса у якості можливої методологічної основи для ...
1133647
  Мілімко Л.В. Суб"єкт адміністративного проступку у сфері земельних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 316-320. – ISSN 1563-3349
1133648
  Хлібороб Н. Суб"єкт владних повноважень як сторона у публічно-правовому спорі: теоретичні та прикладні проблеми визначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 188-193. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1133649
  Ткачук О. Суб"єкт злочинного діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 69-72.
1133650
  Вереша Р. Суб"єкт злочинного діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 72-81.
1133651
  Харь І. Суб"єкт злочину "забруднення атмосферного повітря" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-100.
1133652
  Паньонко І.М. Суб"єкт злочину за кримінальним правом Київської Русі / І.М. Паньонко, В.А. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія юридична ; Вип. 2)
1133653
  Звоненко О.О. Суб"єкт злочину передбаченого ст. 288 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-43. – ISSN 2222-5374
1133654
  Мохончук С.М. Суб"єкт злочину проти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 80-88
1133655
  Кравченко О.О. Суб"єкт злочину та суб"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 509-512. – ISSN 1563-3349
1133656
  Гаврилова К. Суб"єкт злочину, передбаченого ст. 267 КК // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 66-69
1133657
  Козачинська В.В. Суб"єкт інформаційного суспільства: "образ тіла", спорт та "виклики" тілесності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 36-40
1133658
  Пасько Ігор Суб"єкт історії у вимірах модерну і постмодерну (постановка проблеми) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С.103-107. – ISSN 1728-9343
1133659
  Сорока С.О. Суб"єкт контрабанди наркотичних засобів психотропних речовинїх аналогів і прекурсорів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 228-235. – (Юридична ; Вип. 2)
1133660
  Павленко Л. Суб"єкт лірики Віктора Кордуна як оратор-візіонер // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 51-56


  У статті розглянуто ораторську іпостась ліричного суб"єкта Віктора Кордуна у процесі її визрівання(ранні збірки), домінування (збірки "Сонцестояння") й занепаду (останні збірки). Досліджуючи зміну співвідношень мотивів ісихазму, логодіцеї, антроподіцеї ...
1133661
  Кузь О. Суб"єкт між буттям і небуттям // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 167-174
1133662
  Шувальська Л.Р. Суб"єкт насильницького злочину проти життя та здоров"я: психологічні та правові засади / Люсьєна Шувальська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-31-2
1133663
  Комарницькип М.В. Суб"єкт незаконного видобування корисних копалин - загальний чи спеціальний? // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 568-572. – ISBN 978-966-458-403-3
1133664
  Крих Т.Я. Суб"єкт незаконної приватизації державного, комунального майна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 272-276. – (Право. Економіка. Управління)
1133665
  Гринчак С.В. Суб"єкт незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 168-174. – ISSN 0201-7245
1133666
  Падар Ю.А. Суб"єкт оцінки у філософії та лінгвістиці XX-початку XXI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 109-115


  У статті робиться спроба комплексного аналізу основних лінгвістичних і філософських теорій XX-початку XXI ст. із погляду висвітлення суб"єкта мовлення, що здійснює оцінну діяльність. Ставиться питання про детермінованість чи незалежність такого ...
1133667
  Хаустова М. Суб"єкт права як елемент правової системи суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 29-38. – ISSN 1993-0909
1133668
  Суїменко Є. Суб"єкт промислової діяльності у соціально-особистісному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.23-41
1133669
  Татенко Віталій Олександрович Суб"єкт психічної активності в онтогенезі : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Татенко Віталій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 44л.
1133670
  Мірошниченко А.М. Суб"єкт реєстрації земельних ділянок у світлі вимог Конституції України / А.М. Мірошниченко, Ю.Ю. Попов // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 94-99. – ISSN 0201-7245
1133671
  Харь І.О. Суб"єкт складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 89-96
1133672
  Шевченко О.В. Суб"єкт та міжкультурна комунікація: ідентичність на межі з іншим // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 140-145
1133673
  Чайка О. Суб"єкт та суб"єктивна сторона складу злочину "ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 115-120.
1133674
  Євдокимова А. Суб"єкт у літературознавчому дискурсі XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 105-108. – ISSN 2078-340X


  Проведено літературознавчу оцінку суб’єкта в літературі, орієнтуючись на погляди М. Фуко, Р. Барта, М. Бахтіна, а також його місця у “трикутнику” літератури (автор-читач-текст) на внутрішньому та зовнішньому рівнях. Проведена литературоведческая ...
1133675
  Паламар Д. Суб"єкт шахрайства з фінансовими ресурсами як складова предмета доказування у кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 113-115.
1133676
  Канак Ф.М. Суб"єкт, об"єкт і фізичне пізнання. / Ф.М. Канак. – К, 1970. – 139с.
1133677
  Москалик Г. Суб"єкт, об"єкт та основні напрями комунікаційного процесу в системі освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 204-211
1133678
  Грицина В.І. Суб"єктвно-модальна функція елементів інфраструктури речення у публіцистичних текстах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 34-37. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1133679
  Миронюк Р.В. Суб"єкти адміністративно-деліктного процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миронюк Роман Вікторович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2013. – 484, [38] л. – Додатки: л. 470-484. – Бібліогр.: л. 419-469
1133680
  Миронюк Р.В. Суб"єкти адміністративно-деліктного процесу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миронюк Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1133681
  Ніконорова О.В. Суб"єкти адміністративно-правових відносин, які виникають в діяльності митних органів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 35-36.
1133682
  Піцикевич В.В. Суб"єкти адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 123-127. – ISSN 2219-5521
1133683
  Омельян О. Суб"єкти бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 33-37
1133684
  Лучковська С.І. Суб"єкти валютного контролю // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 27-31


  Для з"ясування природи механізму валютного контролю та його місця в системі управління валютними відносинами у статті проаналізовано статус суб"єктів валютного контролю. Досліджено класифікацію суб"єктів і проблеми розширення переліку органів валютного ...
1133685
  Черній В.В. Суб"єкти взаємодії у сфері оперативно-розшукової діяльності / В.В. Черній, А.А. Кушніренко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 248-254
1133686
  Вінциславська М.В. Суб"єкти виконавчого процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінциславська Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1133687
  Вінциславська М.В. Суб"єкти виконавчого процесу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінциславська Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 210-229
1133688
  Бондар Т. Суб"єкти виконання договірного зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 6. – С. 28-31
1133689
  Тихонова О.В. Суб"єкти використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 543-549. – ISSN 1563-3349
1133690
  Митрофанов І. Суб"єкти відновлювальних кримінально-правових відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 110-115
1133691
  Галушка Ю. Суб"єкти відшкодування шкоди, завданої органами дізнання та досудового слідства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 190-195. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1133692
  Щербина В.С. Суб"єкти господарського права : монографія / В.С. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-667-302-5
1133693
  Мащенко М. Суб"єкти господарської діяльності з управління майном: поняття та класифікація // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-84
1133694
  Пасічник В.К. Суб"єкти господарювання у збройних силах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 120-127. – ISSN 2222-5374
1133695
  Кардан О.М. Суб"єкти державної системи протидії злочинам, які вчинюють на споживчому ринку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 163-173
1133696
  Крупко П. Суб"єкти добровільного представництва за цивільним правом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.105-110. – ISSN 0132-1331
1133697
  Андрейцев В.В. Суб"єкти договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: проблемно-постановчий контекст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-142.
1133698
  Луценко Л.А. Суб"єкти договору подружжя про надання утримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349
1133699
  Головій Л. Суб"єкти з надання освітніх послуг у галузі вищої освіти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 85-87.
1133700
  Стоєцький О. Суб"єкти забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 161-164
1133701
  Олійник А.Ю. Суб"єкти забезпечення конституційних свобод та недоторканності людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 78-90
1133702
  Пономаренко Г.О. Суб"єкти загальної компетенції та їх функції щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-24.
1133703
  Лебедь Н.В. Суб"єкти законотворчої діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 72-76. – Бібліогр.: 12 назв
1133704
  Мозоль С.А. Суб"єкти запобігання злочинам проти виборчих прав громадян // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 430-434. – ISSN 1563-3349
1133705
  Бондар І.В. Суб"єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв"язку з нововиявленими обставинами // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 19-23.
1133706
  Поєдинок В.В. Суб"єкти зовнішньоекономічної діяльності: проблеми законодавчого визначення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-74.
1133707
  Крайнікова Т. Суб"єкти і об"єкти культури медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 44-47. – ISSN 2076-9326


  Визначено та обгрунтовано критерії суб"єктів та об"єктів культури медіаспоживання - ними визнані медіаспоживачі (індивіди та групи) та медіа/медіапродукція. Проаналізовано системні зв"язки між ними, що детермінують стан і рівень культури ...
1133708
  Кузьмін Д.Л. Суб"єкти інвентарізації в економічній системі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 107-120. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1133709
  Уркевич В.Ю. Суб"єкти інвестиційних правовідносин у сфері сільського господарства // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 12-17
1133710
  Лой А.М. Суб"єкти історичного пізнання / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 358-359. – ISBN 966-642-073-2
1133711
  Федоренко В.Л. Суб"єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 27-34
1133712
  Погорілко В. Суб"єкти конституційно - правових відносин: поняття, ознаки, види / В. Погорілко, В Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-11. – ISSN 0132-1331
1133713
  Федотова І.О. Суб"єкти митного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 33-39
1133714
  Кузменко О.А. Суб"єкти міжбюджетних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
1133715
  Каніщенко О.Л. Суб"єкти міжнародного маркетингу: особливості управлінських функцій в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 16-19. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1133716
  Варфоломеєва Т.В. Суб"єкти надання правової допомоги // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 6. – С.3 - 5
1133717
  Жилінська О. Суб"єкти науково-технічної діяльності: проблеми визначення та класифікації за умов глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність суб"єктів науково-технічної діяльності, здійснено їх класифікацію за рівнями та видами науково-технічної діяльності в сучасних умовах. The article deals with the definition of subjects of scientific and technical activity, the ...
1133718
  Лавринець А.Є. Суб"єкти організації прикордонного контролю // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 16-21
1133719
  Віхров О. Суб"єкти організаційно-господарських повноважень як учасники відносин у сфері господарювання / О. Віхров, С. Віхров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 12. – С. 120-125.
1133720
  Пінчук Є.А. Суб"єкти освіти та базисні освітні практики: проблеми трансформації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 70-76.
1133721
  Офік М.П. Суб"єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-64. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1133722
  Сулим В. Суб"єкти податкових правовідносин та їх класифіація // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.29-33
1133723
  Ватрас В.А. Суб"єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 87-93. – (Право. Економіка. Управління)
1133724
  Токовенко В. Суб"єкти політичного керівництва та державного управління і їх взаємодія // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.364-374
1133725
  Івершенко Л.А. Суб"єкти попередження злочинів проти приватної власності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 151-158.
1133726
  Гусаров К.В. Суб"єкти права апеляційного оскарження в цивільному процесі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.94-101. – ISSN 0201-7245
1133727
  Григор"єва Т.В. Суб"єкти права комунальної власності на водні живі ресурси // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 192-195. – ISSN 0201-7245
1133728
  Троцька М.В. Суб"єкти права комунальної власності на природні ресурси // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 87-93. – ISSN 2224-9281
1133729
  Квашук О. Суб"єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 108-114


  Про права людини в правовій державі.
1133730
  Руденко Л. Суб"єкти права на комерційну таємницю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 115-121
1133731
  Павлюк Н.М. Суб"єкти права на обов"язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 395-399. – ISSN 1563-3349
1133732
  Касумова А.Б. Суб"єкти права на скаргу за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 120-127


  У статті проведено системний аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. з точки зору стану та необхідності удосконалення правового регулювання права на скаргу за суб"єктами кримінального провадження.
1133733
  Ярошевська Т. Суб"єкти права на службовий винахід // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-74. – ISSN 0132-1331
1133734
  Кульчицька О.І. Суб"єкти права соціального забезпечення України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Кульчицька О.І.; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
1133735
  Кульчицька О.І. Суб"єкти права соціального забезпечення України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Кульчицька О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1133736
  Федущак-Паславська Суб"єкти права у правовій доктрині та кодифікаціях приватного права XVIII - XIX ст. у країнах романо-германського типу правової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 60-67. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1133737
  Шпенов Д. Суб"єкти правовідносин в інформаційній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні питання визначення суб"єктів правовідносин в інформаційній сфері, на підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства розкрито поняття та види суб"єктів інформаційно-правових відносин, означено їх ...
1133738
  Ківалова Т.С. Суб"єкти правовідносин відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 26-32. – ISSN 1561-4999
1133739
  Андріїв В.В. Суб"єкти правовідносин із соціального страхування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 338-342. – ISSN 1563-3349
1133740
  Сташків Б. Суб"єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-45. – ISSN 0132-1331
1133741
  Бідей О. Суб"єкти правової політики в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0132-1331
1133742
  Квашук О. Суб"єкти прийняття рішень дослідчого кримінального процесу і рол у ньому прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 100-107


  Про права людини в правовій державі.
1133743
  Приймаченко Д.В. Суб"єкти провадження у справах про порушення митних правил: проблемні питання процесуального статусу // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 3-7.
1133744
  Раєцька Л.В. Суб"єкти протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 128-136.


  Розглянуто суб"єкти протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів
1133745
  Луценко І. Суб"єкти референдного процесу та особливості їх конституційно - правового статусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-42.
1133746
  Ляхова О.О. Суб"єкти ринку лізингових послуг в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 64-67. – Бібліогр.: 4 назви
1133747
  Корінько М.Д. Суб"єкти системи управління підприємницькою діяльністю / М.Д. Корінько, В.В. Пабат // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 31-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1133748
  Іншин М. Суб"єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.78-82. – ISSN 0132-1331
1133749
  Левада С.В. Суб"єкти соціальних подій розвитку України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 128-1140. – ISSN 2072-1692
1133750
  Фурса С.Я. Суб"єкти спадкового договору, їх права та обов"язки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-31
1133751
  Шевченко Є. Суб"єкти стадії виконання вироку та визначеність їх процесуального статусу в чинному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1133752
  Яковенко Р.В. Суб"єкти та механізм соціально-економічного впливу на демографічні процеси // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 120-124.
1133753
  Кохановська О.В. Суб"єкти та об"єкти інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню доктринальних підходів до розуміння суб"єктів та об"єктів інформаційних правовідносин на етапі становлення інформаційного права. The article deals with issues of doctrinal approaches to understanding subjects and objects of ...
1133754
  Дзьоба В. Суб"єкти та об"єкти контролінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 121-127. – ISSN 1993-0259
1133755
  Носік Ю.В. Суб"єкти та об"єкти купівлі-продажу в сфері приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 127-129. – ISBN 978-966-667-341-4
1133756
  Цюра О. Суб"єкти та організаційно-правові форми виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 72-77. – ISSN 2308-9636
1133757
  Литвиненко Ж.М. Суб"єкти та правові засоби фінансування вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-101. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1133758
  Монаенко А. Суб"єкти та правові засоби, за допомогою яких здійснюється фінансування освіти і науки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 103-106.
1133759
  Сидоренко Г. Суб"єкти та учасники цивільного процесу: поняття, склад та відмінність // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 483-485
1133760
  Кельман Л. Суб"єкти трудових правовідносин: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-241. – ISSN 0132-1331
1133761
  Гресик Ю.В. Суб"єкти трудового права та суб"єкти трудових правовідносин // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 31-37.
1133762
  Ярошенко О.М. Суб"єкти трудового права: поняття та види // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 167-169. – ISBN 978-966-301-172-1
1133763
  Вихристенко Б.І. Суб"єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус (продовження) / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 47-54
1133764
  Стефанів Т.В. Суб"єкти у відносинах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 40-45.
1133765
  Сурай І.Г. Суб"єкти управління кадрами державної служби України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 109-113. – Бібліогр.: 16 назв
1133766
  Паскар А.Л. Суб"єкти цивільних процесуальних правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 54-59. – (Правознавство ; Вип. 282)
1133767
  Борденюк В. Суб"єкти цивільного права України: поняття, ознаки та види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 242-252. – ISSN 1026-9932
1133768
  Краснова М.В. Суб"єкти, об"єкти, види, форми та способи екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 33-38. – ISBN 978-617-566-151-2
1133769
  Кравець І. Суб"єкти, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у праві Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-89.
1133770
  Бадила О.О. Суб"єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів: нотаріальна та судова практика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 7 (153). – С. 85-93. – ISSN 2312-1831
1133771
  Мостова І. Суб"єкти, які мають владні повноваження розглядати звернення щодо захисту прав та законних інтересів заявників у досудових стадіях кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-119.
1133772
  Масієнко Ю.О. Суб"єктивна атрибуція текстів: психологічні аспекти дослідження авторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто питання суб"єктивної атрибуції текстів та психологічні аспекти вивчення "авторства". Під суб"єктивною атрибуцією текстів розуміється здатність пересічного читача встановлювати гіпотетичне авторство під час читання текстів. Емпіричне ...
1133773
  Ребенко М.Ю. Суб"єктивна деформація стилістичного інваріанту оригіналу роману "The catcher in the rye" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 44-51. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1133774
  Щербюк Н. Суб"єктивна диференціація у трудовому праві України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-69.
1133775
  Смущинська І.В. Суб"єктивна модальність риторико-стилістичного рівня художнього тексту // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 175-181. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1133776
  Смущинська І.В. Суб"єктивна модальність фонографічного рівня французького художнього тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Аналізується категорія суб"єктивної модальності, засоби вираження якої розглядаються як основні координати прояву фактора адресанта в художньому контексті. Досліджуються фонографічні текстові сегменти, що можуть отримувати суб"єктивне навантаження в ...
1133777
  Смущинська І.В. Суб"єктивна модальність французької прози : Монографія / І.В. Смущинська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 255с. – ISBN 966-594-228-Х
1133778
  Носков А.М. Суб"єктивна мотивація процесу авторського редагування (на матеріалі епістолярних свідчень письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 114-118. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті на матеріалі епістолярної спадщини митців кін. ХІХ - початку ХХ ст. розглянуто особистісні потреби, які лежать в основі суб"єктивної мотивації авторського редагування
1133779
  Ткачук В. Суб"єктивна псевдомодальність (на матеріалі англійської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-148. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається поняття суб"єктивної псевдомодальності, простежується його виникнення та зв"язки з деякими іншими лінгвістичними категоріями.
1133780
  Менів Л.Д. Суб"єктивна сторона адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 108-113
1133781
  Тимчук О. Суб"єктивна сторона залишення у небезпеці // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.80-84
1133782
  Дорохіна Ю.А. Суб"єктивна сторона злочинів проти власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
1133783
  Мошняга Л.В. Суб"єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 75
1133784
  Олейнічук О.М. Суб"єктивна сторона злочину передбаченого ст. 175 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 72-80. – ISSN 2222-5374
1133785
  Плугатир М. Суб"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 128-130.
1133786
  Вапнярчук В. Суб"єктивна сторона кримінально-процесуального законодавства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 217-223. – ISSN 1993-0909
1133787
  Брайловська А.І. Суб"єктивна сторона невиконання чи неналежного виконання обов"язків щодо охорони життя і здоров"я дітей // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 111-118
1133788
  Гринчак С.В. Суб"єктивна сторона незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
1133789
  Сийплокі М.В. Суб"єктивна сторона притягання завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-152.
1133790
  Сийплокі М.В. Суб"єктивна сторона притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-152. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто ознаки суб"єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Визначено, що суб"єктивна сторона вказаного злочину характеризується лише прямим умислом, а мотиви та мета вчинення цього злочину не мають ...
1133791
  Арєшкіна С. Суб"єктивна сторона розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
1133792
  Сенько М. Суб"єктивна сторона самовільного залишення військової частини або місця служби // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.475-486. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1133793
  Столбовий В. Суб"єктивна сторона складу адміністративних проступків повязаних із порушенням міграційного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 37-39.
1133794
  Матвійчук В.К. Суб"єктивна сторона складу злочину / В.К. Матвійчук, С.А. Тарарухін. – К., 1994. – 36с.
1133795
  Шевчук В.В. Суб"єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України / В.В. Шевчук, О.В. Охман // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 194-198. – (Право. Економіка. Управління)
1133796
  Харь І. Суб"єктивна сторона складу злочину забруднення атмосферного повітря // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 49-55.
1133797
  Присяжний В. Суб"єктивна сторона складу злочину порушення правил охорони вод // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 48-53
1133798
  Тавлуй О. Суб"єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 112-116
1133799
  Новікова Л. Суб"єктивна сторона фінансування тероризму // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-83
1133800
  Райбедюк Г. Суб"єктивна сфера лірики українських поетів-дисидентів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 147-151. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1133801
  Нестерович В. Суб"єктивна та об"єктивна складові інституту лобіювання у США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 16-21.
1133802
  Іскров К. Суб"єктивна та об"єктивна сторона злочинів проти людяності за Статутом Міжнародного кримінального суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0132-1331
1133803
  Іскров К. Суб"єктивна та об"єктивна сторона злочинів проти людяності за Статутом Міжнародного кримінального суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-150. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1133804
  Мироненко Г.В. Суб"єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 167-180. – ISBN 978-966-8063-99-51
1133805
  Татаренко К. Суб"єктивне вживання німецьких модальних дієслів у військовій періодиці // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 332-335
1133806
  Айвазян Л. Суб"єктивне відчуття самотності - два шляхи розвитку особистості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 253-255
1133807
  Айвазян Л. Суб"єктивне відчуття самотності два шляхи розвитку особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 161-162
1133808
  Айвазян Л. Суб"єктивне відчуття самотності як прояв продуктивного розвитку кризи юнацького віку // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 83
1133809
  Жорнокуй Ю. Суб"єктивне корпоративне право: універсальна єдність чи множинність прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 106-116. – ISSN 1993-0909
1133810
  Соловйов О. Суб"єктивне право власності (деякі аспекти проблеми) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 48-54. – ISSN 0132-1331


  У статті викладено аналіз теоретичних поглядів на структуру суб"єктивного права власності, за результатами якого пропонується авторське визначення останнього
1133811
  Молодико К. Суб"єктивне право на видачу гарантій для забезпечення зобов"язань: нормативно-правовий аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 63-69. – ISSN 0132-1331
1133812
  Мельничук О. Суб"єктивне право на освіту поняття, структура, зміст // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 4-10
1133813
  Мацелик Т. Суб"єктивне публічне право як юридичний феномен // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 3-7
1133814
  Берестова І. Суб"єктивне ставлення контрагентів у зобов"язаннях з безпідставного збагачення. // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 12. – С.17-20
1133815
  Мисан В. Суб"єктивне цивільне право на захист: поняття та правова природа // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 86-98. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1133816
  Щокін Ю. Суб"єктивний елемент міжнародно-правового звичаю як теоретичне узагальнення міжнародно-практичного досвіду // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 188-198.
1133817
  Юрченко Ю. Суб"єктивний підхід до вивчення якості життя населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 268-270
1133818
  Декомб Венсан Суб"єктивний привілей / пер. з фр., прим. О. Йосипенко // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-100. – ISSN 0235-7941
1133819
  Жадан С.В. Суб"єктивний склад відносин і об"єкт судового контролю у сфері управління соціальним страхуванням // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 227-230.
1133820
  Колісникова Г. Суб"єктивний склад зобов"язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 210. – ISSN 0132-1331
1133821
  Петровський О.М. Суб"єктивний склад неюрисдикційних проваджень у митному праві // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 6-8.
1133822
  Тимошенко В.І. Суб"єктивний фактор громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 14-20. – ISSN 1563-3349
1133823
  Вереша Р.В. Суб"єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : Підручник / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 740с. – ISBN 966-326-194-3
1133824
  Верменич Я.В. Суб"єктивні межі й об"єктивні можливості історичного краєзнавства : деякі міркування щодо шляхів осмислення місцевої історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-144. – ISSN 0130-5247
1133825
  Верменич Ярослава Володимирівна Суб"єктивні межі й об"єктивні можливості історичного краєзнавства: деякі міркування щодо шляхів осмислення місцевої історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті зроблена спроба осмислення ступеня наукового позиціонування національного краєзнавства та його інституціалізаційного статусу в контексті розвитку історичної регіоналістики. Пропонуються шляхи оптимізації дослідження місцевої історії па ...
1133826
  Дубчак Л.С. Суб"єктивні недоліки шкільного та вузівського виховання і їх криміногенне значення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 54-60
1133827
  Бабанли Р.Ш. Суб"єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК) / Р.Ш. Бабанли, О.М. Оніщук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 118-127
1133828
  Тарнавський О.М. Суб"єктивні ознаки незаконного заволодіння та вимагання зброї та інших предметів, що становлять підвищену небезпеку для оточення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 455-462. – ISSN 1563-3349
1133829
  Мавлонова М.Б. Суб"єктивні ознаки підроблення документів, збуту чи використання таких документів // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – С. 55-56. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
1133830
  Шевченко О. Суб"єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 135-138
1133831
  Вітрук М.В. Суб"єктивні права громадян і правові зв"язки // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1133832
  Григораш О.І. Суб"єктивні права громадян у сфері публічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 70-76. – (Правознавство ; Вип. 253)
1133833
  Кукуруз В. Суб"єктивні права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С.52-57
1133834
  Григораш О.І. Суб"єктивні права й обов"язки - елементи адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 273)
1133835
  Константий О. Суб"єктивні публічні права як об"єкт забезпечення адміністративним судочинством // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
1133836
  Заверуха О. Суб"єктивні публічні права як об"єкт судового захисту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.49-53. – ISSN 0132-1331
1133837
  Сахарова Т.В. Суб"єктивні товарні аргументи в маркетинговій комунікаційній практиці : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 73-77 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1133838
  Ярошовець В.І. Суб"єктивність - від "інтеграції" до "герменевтивної дуги" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 93-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1133839
  Кириленко Т.С. Суб"єктивність емоційних переживань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  У суб"єктивності емоційних переживань виділяються критеріальні характеристики суб"єктування, самоактивність та векторність, як зростання духовності людини через здійснення емоційного обміну на шляху втрати та пошуку гармонії.
1133840
  Баумейстер А.О. Суб"єктивність і dasein: імпліцитна метафізика гайдеґерового мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується спроба Гайдеґера звільнитися від суб"єктивістичних аспектів фундаментальної онтології й уможливити доступ до "іншого начала" мислення. Базовими текстами дослідження обираються твори середини 30-х рр.: "Внески до філософії (про ...
1133841
  Слободян Н. Суб"єктивність істини в творчості ураїнських та французьких прозаїків-екзистенціалістів у контексті пошуку нового в українському модернізмі (20-40-і роки ХХ ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 147-150. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1133842
  Чернявська Л.Н. Суб"єктивність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Чернявська Л.Н.; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2007. – 20с. + Додатки: л.231-236. – Бібліогр.: 8 назв
1133843
  Дротенко В. Суб"єктивність самосвідомості // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 300-307. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1133844
  Оніпко Ю.Д. Суб"єктивність як невід"ємна складова класичної новоєвропейської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми суб"єктивності класичної новоєвропейської науки. Автором доводиться наявність суб"єктивних компонентів в структурі традиційної наукової системи епохи Нового часу. Показано, що прагнення до повного видалення ...
1133845
  Оніпко Ю.Д. Суб"єктивність як невід"ємна складова класичної новоєвропейської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню проблеми суб"єктивності класичної новоєвропейської науки. Автором доводиться наявність суб"єктивних компонентів в структурі традиційної наукової системи епохи Нового часу. Показано, що прагнення до повного видалення ...
1133846
  Шабат-Савка Суб"єктивно-авторські інтенції та їх синтаксична репрезентація в публіцистиці Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 228-238. – ISBN 978-966-551-315-5
1133847
  Фісун В. Суб"єктивно-емоційний погляд Т.Шевченка на археологічні розкопки в Україні // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-17


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1133848
  Падалка Ю.М. Суб"єктивно-модальне значення словотворення (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 300-304


  В статті розглядається та аналізується монографічний опис суб"єктивної модальності, як окремої категорії. Проаналізовано специфіку вияву суб"єктивно-модального значення словотворення в іспанській мові. В статье рассматривается и анализируется ...
1133849
  Карабан А.В. Суб"єктивно-модальний характер прикметникової модифікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 29-34
1133850
  Дмитрієнко Ю.М. Суб"єктивно-правова (позитивно-правова) форма (тип) правової свідомості та правової культури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-20. – (Правознавство ; Вип. 365)
1133851
  Рудковська А.Ю. Суб"єктивовано-об"єктивований характер французької готичної новели 19 століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 86-90.
1133852
  Солдатенко В.Л. Суб"єктиивна сторона злочинів проти виборчих прав громадян // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.73-78
1133853
  Жорнова О. Суб"єктна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98. – ISSN 1682-2366
1133854
  Жорнова Олена Суб"єктна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються теоретичні засади подієвого виміру повсякдення як ідентифікатора суб"єктної активності особистості. Подається емпірична інтерпретація довільної активності як звичних дій. Окреслюється змістова сутність подієвого досвіду вибудовування ...
1133855
  Татенко В.О. Суб"єктна парадигма в українській та російській психології: історія, проблеми, перспективи розвитку // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 57-67. – ISSN 2304-06294
1133856
  Лавринець О.Я. Суб"єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 301-315


  Стаття присвячена з"ясуванню специфіки морфологічного вираження суб"єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасної наукової мови, основним і продуктивним способом вираження якої є орудний відмінок субстантива
1133857
  Литвин А. Суб"єктна структура та електоральна взаємодія у виборчому процесі // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.83-92. – ISBN 966-7411-88-5
1133858
  Токовенко В. Суб"єктний вимір проблеми оптимізації взаємодії політичного керівництва й державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 98-104. – бібліогр. на 26 пунктів
1133859
  Бабак К. Суб"єктний вимір професійного розвитку особистості // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : Український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 102-105
1133860
  Воєводін Б. Суб"єктний склад правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена аналізу суб"єктного складу правовідносин у сфері реклами з точки зору дій норм цивільного права. Публикация посвящена анализу субъектного состава правоотношений в сфере рекламы с точки зрения действий норм гражданского ...
1133861
  Тимощук В. Суб"єктний склад та статус учасників процедури прийняття адміністративних актів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 53-58.
1133862
  Кришталь М.А. Суб"єктні та професійно важливі якості педагога військово-спеціальних дисциплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 223-229
1133863
  Федотова Н.О. Суб"єктні трансформації в англо-українському перекладі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Федотова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л.196-197
1133864
  Федотова Н.О. Суб"єктні трансформації в англо-українському перекладі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Федотова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 5 назв
1133865
  Фоміна Л. Суб"єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 281-285
1133866
  Краснолюдська С. Суб"єктність ісламу у світових політичних процесах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 315-324. – ISBN 978-966-02-4630-8
1133867
  Чернявська Л.Н. Суб"єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Чернявська Л.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 230л. + Додатки: л.231-236. – Бібліогр.: л.203-230
1133868
  Дьяков С.І. Суб"єктність особистості за характеристиками самостійності й активності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.8-16
1133869
  Хом"як М.Р. Суб"єктність та суб"єктивність: онтологічні виміри // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 72-76. – ISSN 1729-360Х
1133870
  Шульга В. Суб"єктно-вчинковий вимір виховання особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 164-169. – ISSN 1810-2131
1133871
  Лукасевич О.А. Суб"єктно-вчинковий вимір процесу досягнення особистісної зрілості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 1, вип. 37/38 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 167-171. – (Т. 1 [№ серії], Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1133872
  Ткачук М. Суб"єктно-об"єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 125-136. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1133873
  Ткачук М.П. Суб"єктно-об"єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 95-107. – ISSN 2077-804X
1133874
  Ткачук М.П. Суб"єктно-об"єктна структура лірики Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 150-168


  У статті досліджується суб"єктно-об"єктна сфера лірики Андрія Малишка, який у своїй дискурсивній практиці застосовував синтезовані форми вираження авторської свідомості: власне автор, ліричний герой, ліричний персонаж (рольова лірика), ліричне "я", ...
1133875
  Ткачук М. Суб"єктно-об"єктна структура української лірики XIX - XX століть / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 182, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-0
1133876
  Ніщимна С.О. Суб"єктно-об"єктний склад відносин у сфері публічного фінансового контролю // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 8-14
1133877
  Івановська О.П. Суб"єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Івановська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 26 назв
1133878
  Івановська О.П. Суб"єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Івановська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 428с. – Бібліогр.: л. 397-428
1133879
  Мамчур Л. Суб`єктивне право на рекламу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.296-301. – Бібліогр.: 18 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1133880
  Суєтнов Є.П. Суб’єктний склад правовідносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 152-157. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1133881
   Субавроральная верхняя ионосфера.. – Новосибирск, 1990. – 191с.
1133882
  Коротчук Артур Субагентський бізнес як шлях до ринку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1133883
   Субагенты выбирают "КИЙ АВІА" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1133884
  Огородніков В.І. Субаквальний седиментогенез як глобальний фізико-географічний процес в гідроекосистемах сучасних водойм // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядається проблема субаквального седиментогенезу в морських і континентальних водоймах як глобального фізико-географічного процесу, дається характеристика двох основних частин цього процесу в системі водозбір-басейн седиментації.
1133885
  Юсуфова Р.И. Субальпийские луга Дагестана и их улучшение. (На примере Хунзахского района) : Автореф... канд. биол.наук: / Юсуфова Р.И.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 23л.
1133886
  Григорьев А.А. Субарктика : Опыт характеристики основных типов Физико-географической среды / А.А. Григорьев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 191 с.
1133887
  Григорьев А.А. Субарктика : Опыт характеристики основных типов географической среды / А.А. Григорьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Географгиз, 1956. – 223с.
1133888
   Субарктический фронт северо-западной части Тихого океана. – Владивосток, 1972. – 134с.
1133889
  Тартаковський В.К. Субатомна фізика : Навчальний посібник для студ. фізичних та інженерно-технічних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.К. Тартаковський; КНУТШ. – Київ : Київский університет, 2006. – 320с. – ISBN 966-594-721-4
1133890
  Фрауэнфельдер Г. Субатомная физика : Пер.с англ. / Г. Фрауэнфельдер, Э. Хенли. – Москва : Мир, 1979. – 736 с.
1133891
   Субатомная физика. Вопросы. Задачи. Факты. : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1994. – 224 с. – ISBN 5-211-0207-15
1133892
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : В 2-х т.; Пер.с фр. / Л. Валантэн. – Москва : Мир
Т.1 : Элементарный подход. – 1986. – 272с.
1133893
  Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы : В 2-х т.; Пер.с фр. / Л. Валантэн. – Москва : Мир
Т.2 : Дальнейшее развитие. – 1986. – 330с.
1133894
  Коробкин В.И. Субаэральный литогенез и свойства пылевато-глинистых отложений / В.И. Коробкин. – Ростов -на-Дону, 1985. – 205с.
1133895
   Субблоки, блоки, шкафы государственной системы приборов для систем телемеханики, передачи и обработки информации и устройств промышленной автоматики. Комплекс "Спектр". – Москва, 1968. – 88с.
1133896
  Фролов В.В. Суббота -- короткий день. / В.В. Фролов. – Краснодар, 1981. – 176с.
1133897
  Яблонская Т.И. Суббота - день короткий / Т.И. Яблонская. – Киев, 1990. – 173с.
1133898
  Якобан М.Р. Суббота в "Веритасе" / М.Р. Якобан. – Бухарест, 1977. – 48с.
1133899
  Ауняну М. Суббота признаний / М. Ауняну. – Бухарест, 1972. – 48с.
1133900
   Суббота, которая никогда не проходит.. – М., 1987. – 366с.
1133901
  Гуданец Н.Л. Субботние поцелуи / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1984. – 142с.
1133902
  Масуд Афаг Субботний вечер : Повести и рассказы. / Масуд Афаг. – М., 1991. – 304с.
1133903
   Субботний рейс.. – Кемерово, 1989. – 222с.
1133904
  Марчик Г.О. Субботним вечером в кругу друзей. / Г.О. Марчик. – М, 1987. – 352с.
1133905
   Субботско-мошоринский этап деформирования земной коры Украинского щита / О.Б. Гинтов, М.И. Орлюк, С.В. Мычак, М.И. Бакаржиева, Л.В. Фарфуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 23-38 : Рис., табл., карты. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1133906
   Суббури и возмущения в магнитосфере.. – Л., 1975. – 328с.
1133907
  Каплан А.Е. Субгармонические колебания в двухконтурном параметрическом генераторе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каплан А.Е. ; АН СССР , Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1966. – 20 с.
1133908
   Субгармонические колебания в релейных системах автоматического регулирования. – М, 1963. – 28с.
1133909
  Хлебопрос Евгения Александровна Субгармонические колебания намагниченности в тонких магнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Хлебопрос Евгения Александровна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Д.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1133910
  Исмаилов З.И. Субгармонические процессы в автоколебательных и параметрически возбуждаемых системах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.09.05 / Исмаилов З.И.; Москов. энергетич. ин-тут. – М., 1982. – 40л.
1133911
  Привалов И.И. Субгармонические функции / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1937. – 200 с.
1133912
  Азарин В.С. Субгармонические функции вполне регулярного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азарин В.С.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Харьк. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горьк. – Харьков, 1963. – 12л.
1133913
  Безуглая Людмила Ивановна Субгармонические функции, допускающие оценку на последовательности точек вещественной оси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01. / Безуглая Людмила Ивановна; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 15л.
1133914
  Хейман У.К. Субгармонические функции. / У.К. Хейман, П.Б. Кеннеди. – Москва : Мир
1. – 1980. – 304 с.
1133915
  Кораблев Анатолий Иванович Субградиентные методы минимизации псевдовыпуклых функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кораблев Анатолий Иванович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 22л.
1133916
  Кусраев А.Г. Субдифференциалы / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1992. – 267с.
1133917
  Кусраев А.Г. Субдифференциалы и их применения / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1985. – 87с.
1133918
  Кусраев А.Г. Субдифференциалы негладких операторов и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кусраев А.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1133919
  Кусраев А.Г. Субдифференциальное исчисление / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1983. – 71с.
1133920
  Кусраев А.Г. Субдифференциальное исчисление / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1987. – 221с.
1133921
  Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 298л. + Додаток : л.227-298. – Бібліогр. : л.182-226
1133922
  Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
1133923
   Суберляк Стефан. Выставка произведений. Москва. 1977.. – М., 1977. – 5с.
1133924
  Кальнюс П. Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної політики в сучасній Литві // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 34-38. – ISSN 0130-6936
1133925
  Наумовська О. Субжанрова парадигма творів дитячого фольклору із психологічною домінантолю страху смерті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 168-171


  Статтю присвячено аналізові дитячих фольклорних творів, заснованих на страхові смерті, та їх внутрішньожанровій диференціації. The article is devoted to the analysis and subgenre differentiation of children"s folklore works based on fear of death.
1133926
  Хмельова І.Є. Субінститут визнання держав міжнародними організаціями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 395-398
1133927
   Субірі (Zubiri) Ксав"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 917-918. – ISBN 966-316-069-1
1133928
  Голобородько Я. Субісторії Наталки Сняданко: між безмежністю і безкінечністю // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 6-10


  Мовити, що перша прозова книжка Наталки Сняданко виявилася найбільш успішною з-поміж інших, було б вельми передчасно. Визначившись із мейнстрімними ознаками свого стилю, вона не полишає художньо-наративних шукань. Більше того, територія прозових ...
1133929
  Букринская А.Г. Субклеточные системы в вирусологии / А.Г. Букринская, В.М. Жданов. – Москва : Медецина, 1973. – 239 с. : табл.
1133930
  Мацьків П.В. Субконцепт "Народження Ісуса Христа" у фольклорному дискурсі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 72-78. – Бібліогр.: с. 72-73, 76-78. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена лінгвокогнітивному аналізові складників субконцепту "Народження Ісуса Христа", що репрезентують світоглядну палітру наших предків. Розглянуто пракультурні, міфологічні, онтологічні, релігійні уявлення, які становлять парадигму ...
1133931
  Фурман А. Субкультура / А. Фурман, А. Литвин // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 187-192. – ISSN 1810-2131
1133932
  Чибисова О.В. Субкультура : подходы к определению понятия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 16-20. – ISSN 2073-9702


  Автор делает попытку представить и конкретизировать разнообразие определений понятий "культура" и "субкультура" в отечественном и зарубежном научном дискурсах. Рассматривается соотношение понятий "культура" и "субкультура", возможность существования ...
1133933
  Римар Я.С. Субкультура бідності: відтворення бідності чи стратегія її подолання? // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 118-119
1133934
  Марцинская Т.Д. Субкультура в транзитивном обществе // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 0042-8841
1133935
  Бурлакова В. Субкультура війни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  АТО у традиціях, забобонах і піснях.
1133936
  Кухар В. Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 123-127


  Досліджуються основні аспекти вивчення поняття "готична субкультура" в українознавчому вимірі. Увага зосереджена на історії виникнення і становлення субкультури готів, а також зроблена спроба охарактеризувати і проаналізувати даний феномен і виявити ...
1133937
  Кудінова А. Субкультура і контркультура українського ярмарку XIX - початку XX ст.: спроба етнологічного аналізу // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 455-458. – ISBN 978-966-171-783-0
1133938
  Онищук С. Субкультура київських панків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 99-103
1133939
  Кухар В. Субкультура панків: становлення і розвиток у світовому та українознавчому вимірах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 108-112


  Розглядається субкультура панків, її становлення і розвиток у світовому та українознавчому вимірах, яка сформувалася в Україні в сер. 80-х рр. 20 ст. і надалі знаходить своїх прибічників. Основна увага зосереджена на історії виникнення, становлення і ...
1133940
  Михайлова О.Г. Субкультурні особливості мовних асоціацій з актуальною подією (на прикладі ЄВРО 2012) / О.Г. Михайлова, М.С. Руденко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 2219-4290
1133941
  Пушкар В.В. Субкультурні особливості сприймання музичних творів : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Пушкар В.В. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 18 с.
1133942
  Пушкар Віктор Валентинович Субкультурні особливості сприймання музичних творів : Дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / Пушкар Віктор Валентинович ; КУ. – Київ, 1998. – 159 л. – Бібліогр.: л. 149-159
1133943
  Шипунова О.Д. Субкультуры информационного общества: проектирование взаимодействий в техногенных средах / О.Д. Шипунова, А.В. Денисков // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 6. – С. 87-92. – ISSN 2073-9702
1133944
  Ершов Э.Д. Сублимация льда в диспертных породах / Э.Д. Ершов. – М, 1975. – 224с.
1133945
   Сублімація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 918. – ISBN 966-316-069-1
1133946
  Гончаров В.Е. Сублокальный геологический прогноз нефтегазоперспективных объектов в пределах территории с высокой освоенностью недр Днепровско-Донецкой впадины : [монография] / В.Е. Гончаров. – Чернигов : ЦНИИ, 2011. – 257 с., [3] с. ил. : илл. – Библиогр.: с. 245-254. – ISBN 978-966-479-036-6
1133947
  Мирер А.И. Субмарина "Голубой кит". / А.И. Мирер. – М., 1968. – 224с.
1133948
  Юровский Ю.Г. Субмаринная разгрузка подземных вод и водный баланс : Науково-технічний журнал / Ю.Г. Юровский, И.М. Байсарович; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1133949
  Байсарович І.М. Субмаринне розвантаження підземних вод у районі мису Айя : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 126-129 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто результати багатолітнього моніторингу джерел субмаринного розвантаження в районі мису Айя (південно-західна частина Гірського Криму). Передбачається, що гідрохімічні та гідрооптичні відмінності між підземними водами, що розвантажуються в ...
1133950
  Когошвили В Л. Субмеридиональные неотектонические структуры в строении и морфологии рельефа Абхазии / В Л. Когошвили, . – Тбилиси, 1989. – 91с.
1133951
  Бельчер Р. Субмикрометоды анализа органических веществ / Р. Бельчер. – М., 1968. – 230с.
1133952
  Ширяев А.И. Субмикроскопическая и макромолекулярная организация хлоропластов / А.И. Ширяев. – Киев, 1978. – 159с.
1133953
  Селиверстова В.Г. Субмикроскопическая организация eimeria tenells на разных стадиях жизненного цикла. : Автореф... канд.биол.наук: 104 / Селиверстова В.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1970. – 23л.
1133954
  Машанский В.Ф. Субмикроскопическая организация митохондрий : Автореф... д-ра биол.наук: / Машанский В.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1133955
  Ченцов Ю.С. Субмикроскопическая организация хромосовмных компонентов клеточного ядра. : Автореф... доктор биол.наук: / Ченцов Ю.С.; МГУ. – М., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
1133956
  Поликар А. Субмикроскопические структуры клеток и тканей в норме и патологии, их физиологическое и патогенетическое значение / А. Поликар, Ш.А. Бо. – Л, 1962. – 472с.
1133957
  Мурзин В.Н. Субмиллиметровая спектроскопия коллективных и связанных состояний носителей тока в полупроводниках / В.Н. Мурзин. – Москва : Наука, 1985. – 264с.
1133958
  Кагане Михаил Людвикович Субмиллиметровая спектроскопия мелких акцепторов и свободных дырок в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кагане Михаил Людвикович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1133959
  Елантьев А.И. Субмиллиметровая спектроскопия мелких доноров в Ge, GaAs и InSb. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Елантьев А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1133960
  Геккер И.Р. Субмиллиметровые волны / И.Р. Геккер, В.И. Юрьев. – М, 1961. – 64с.
1133961
  Геккер И.Р. Субмиллиметровые волны / И.Р. Геккер. – М, 1961. – 64с.
1133962
  Баскаков Олег Игоревич Субмиллиметровые вращательные спектры многоатомных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баскаков Олег Игоревич; МВ и ССО КССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1981. – 18л.
1133963
  Бережный В.Л. Субмиллиметровые интерферометры для диагностики плазмы / В.Л. Бережный, В.И. Кононенко. – Харьков, 1975. – 19 с.
1133964
   Субмиллиметровые лазеры на горячих дырках в полупроводниках.. – Горький, 1986. – 185с.
1133965
  Дюбко С.Ф. Субмиллиметровые молекулярные лазеры с оптической накачкой : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.03 / Дюбко С.Ф.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1980. – 49л.
1133966
  Дюбко С.Ф. Субмиллиметровые молекулярные лазеры с оптической накачкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Дюбко С.Ф.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 49л.
1133967
  Торопов А.В. Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Торопов А.В. ; Нац. тех. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1133968
  Тригуб М.В. Субоптимальний синтез нелінейних динамічних систем. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Тригуб М.В.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 24л.
1133969
  Бернацкий В.О. Субординация интересов как проблема исторического матерализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Бернацкий В.О.; МГУ. – М, 1972. – 20л.
1133970
  Мацук З.А. Субординація категорії "бюджетне регулювання" // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 42-49. – ISSN 2221-8440
1133971
  Сивокінь Г. Субординація теоретичного змісту понять "літературний контекст" і "літературний процес" / Г. Сивокінь, О. Нестерак // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 79-83. – ISBN 966-594-263-8
1133972
  Білкун М.В. Субота-неділя / М.В. Білкун. – Київ, 1977. – 307 с.
1133973
  Орлик М.С. Субпідряд у міжнародній промисловій кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 146-148
1133974
  Микитюк О.П. Субпідряд як ефективна форма взаємодії суб"єктів підприємництва в кластері // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 239-243
1133975
  Білинський Й.Й. Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної інформації в комп"ютерних оптико-електронних системах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Білинський Й.Й.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 68 назв
1133976
  Левковский Р.З. Субплатформенные гранитоидные комплексы / Р.З. Левковский. – Л., 1976. – 156с.
1133977
  Занковский С.С. Субподряд в капитальном строительстве / С.С. Занковский. – М, 1986. – 80с.
1133978
  Каган В.Ф. Субпроективные пространства / В.Ф. Каган. – М, 1961. – 220с.
1133979
  Товт К.Я. Субрегіональний вимір зовнішньої політики Угорської Республіки у 1990-1994 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 262-265. – (Історія ; Вип. 27)
1133980
  Самбір О.Є. Суброгація в цивільному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Самбір Ольга Євгенівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1133981
  Лукошкіна Ю.Ю. Суброгація та проблеми її правового регулювання у правовідносинах страхування // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 77-85
1133982
  Михальнюк О.В. Суброгація у правовідносинах поруки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 70-79.
1133983
  Кот О.О. Суброгація як підстава переходу прав кредитора до третіх осіб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С90 - 104
1133984
  Лебедева Э. Субсахарская Африка: конфликты и развитие // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 12. – С. 102-112. – ISSN 0131-2227
1133985
  Рунов Б.Б. Субсахарская Африка: проблемы становления национального научно-технического комплекса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 40-45. – ISSN 0321-5075


  К нынешнему мировому финансово-экономическому кризису Китай подошел с высокой степенью интеграции в глобальную торговлю и экономику.
1133986
  Гура В. Субсахарська Африка в просторі фундаментальних історичних цивілізацій світової периферії: соціальні, економічні та культурні аспекти // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 142-172
1133987
  Княждвірська К. Субсахарська Африка: соціально-економічний прогрес як фактор зміцнення суспільно-політичної стабільності африканських держав на початку XXI ст. // Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – С. 173-201. – ISBN 978-617-7061-05-1
1133988
  Селіванова Олена Олександрівна Субсиативні композити у російській та українській мовах (еквівалентність, ономасіологічна структура, функціонування) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.02, 10.02.01 / Селіванова Олена Олександрівна; Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 1997. – 298л. – Бібліогр.:л.272-298
1133989
  Курченко О.С. Субсидиарная ответственность государства в обязательном пенсионном страховании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 81-91. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1133990
  Цюра В.В. Субсидиарное применение норм о представительстве: введение в проблематику, основания, механизм и границы реализации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 153-168. – ISBN 978-617-566-164-2
1133991
  Насиров Х.Т. Субсидиарные обязательства в гражданском праве: проблемы теории и практики // Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – С. 133-139. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1133992
  Ямпольская И.Л. Субсидирование отраслей сельського хозяйства в контексте вступления Украины в ВТО // Теория и практика управления. – Киев, 2005. – № 3. – С. 12-15
1133993
  Шлюсарчик Богуслав Субсидирование экспорта в Соединенных Штатах Америки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 137-141. – Бібліогр. в кінці ст.
1133994
  Ляшенко Р.О. Субсидіарна та солідарна відповідальність за Цивільним кодексом України та її реалізація у виконавчому провадженні: проблеми практики та необхідність законодавчої регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 130-133


  У статті розкривається процедура виконання державними виконавцями рішень, у яких встановлена субсидіарна чи солідарна відповідальність боржників. Зроблені пропозиції про законодавче закріплення процедури виконання таких рішень.
1133995
  Ківалова Т. Субсидіарне застосування зобов"язань відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 58-65. – ISSN 1561-4999
1133996
  Цюра В. Субсидіарне застосування норм про представництво: підстави, механізм і межі реалізації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 62-66
1133997
  Гураш В. Субсидіарне застосування норм цивільного права України до трудових відносин найманої праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 260-266. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1133998
  Каркач П. Субсидіарне обвинувачення у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 68-73.
1133999
  Стогова О. Субсидіарність як принцип функціонування Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 124-127
1134000
  Рабінович С. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-29. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,