Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Миронова М.А. "Спільна зовнішня політика та політика безпеки" ЄС: вплив на трансатлантичний комплекс відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 247-252. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу в 90-ті рр., її вплив на розвиток відносин зі США та на необхідність перегляду американської зовнішньополітичної стратегії щодо Західної Європи.
1133002
  Удод О. "Спільний підручник": Очевидна загроза й неочевидна користь / інтерв"ю взяв Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 жовтня (№ 183)


  В грудні 2010 року голова українського колективу авторів Олександр Удод в інтерв’ю «Дню» запевнив : спільного підручника історії України і Росії бути не може («День», №241-242, 30 грудня 2010 р.). Це він підтвердив у розмові з і цього разу, навіть ...
1133003
  Магера А. "Спільними зусиллями подолаємо всі проблеми виборчого законодавства" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 40-41.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
1133004
  Кононенко Е.Г. "Сплошное сердце" (В.В. Маяковский) : Рекоменд. указ. лит. / Е.Г. Кононенко. – Москва, 1978. – 16с.
1133005
  Казьмирчук М.Г. "Споборники святої волі" та Кобзар - перегук доль // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 5-12. – ISSN 2076-1554


  У статті досліджуються питання "Декабристи та Т. Шевченко".
1133006
  Скрипник Ю.С. "Сповідь дитинства, станційні паторалі" Григорія Гусейнова: симбіоз художнього і документального // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 211-220
1133007
  Стародубцева Л. "Спогад живий до живої говорить..." (Ялтинський меморіал на мапі вшанування Лесі Українки) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 170-179. – ISSN 1728-9572
1133008
  Наєнко М.К. "Спогад про красу вірності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-42. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розповідаючи про своє впілкування з Олесем Гончаром (зустрічі, листування), звертаючись до творів і щоденників письменника та власних спогадів, автор статті акцентує увагу на проблемах Олеся Гончара з владою, концепції краси вірності, сповідуваної ...
1133009
  Степула Н. "Спогад про красу вірності" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 476-479. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Розмова з літературним критиком, літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Михайлом Наєнком про письменника Олеся Гончара.
1133010
  Наєнко М. "Спогад про красу вірності" (розмова з літературним критиком, літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Михайлом Наєнком про письменника Олеся Гончара) : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 245-248. – ISBN 966-7379-16-7
1133011
  Можарівська В. "Спогад такого дитинства навіть деревам болить : За поезією Ганни Чубач про дитинство, обпалене війною // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-22
1133012
  Касян Л. "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 54-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічний твір ученого і громадського діяча Івана Михайловича Дзюби "Спогади і роздуми на фінішній прямій". Окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору
1133013
  Чорноус С. "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" Юзефа Ігнація Крашевського - взірець романтичної подорожі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 165-172.
1133014
  Зарубицький К.Є. "Спогади про майбутнє" або вічність - як єдність часу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 27-35. – (Серія "Гуманітарні студії")
1133015
  Тарасов А. "Спогади" Євгена Чикаленка як джерело з історії українського національного руху серед учнівства Півдня України (кінець 70-х - 80-ті роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 149-151
1133016
  Кудра Сергій "Спогади" Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004р.р. / Кудра Сергій. – Київ, 2005. – 32с.
1133017
  Малишко В. "Сподівала сльоту і грозу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
1133018
  Шаповал Ю. "Сподіваюся, що ми здолаємо всі труднощі" : інтерв"ю / розмовляв С. Махун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 14


  Указом президента України №1 від 2 січ. 2013 р. дано старт реалізації широкомасштабного проекту - видання протягом 2013-2020 рр. Великої української енциклопедії. Реалізуватиме його за активної участі НАН України та Держкомтелерадіо Державне ...
1133019
  Гош Мрідула "Спокій дорожче за все. Треба оминати гострі кути" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 2 (105). – С. 30-32 : Фото


  Розмова з індійською правозахисницею, політологом, істориком, економістом. перекладачем Мрідулою Гош.
1133020
  Присухін С.І. "Спокій душі": теолого-богословська інтерпретація поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 138-140
1133021
  Білокінь С. "Споличив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 20-35. – ISSN 0236-1477


  Докладно документований життєпис одного з найвидатніших еміграційних шевченкознавців - Павла Зайцева (1886-1965). Спеціально простудійовано його діяльність у роки української державності (1917-1921), що протікала в Києві. Відбито його роботу в ...
1133022
  Твердовська О.В. "Спонтанне" споживання в контексті самоорганізації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 190-191
1133023
   Спілкування бібліотекаря і читача. – К., 1993. – 25с.
1133024
  Вовк В. Спілкування з опалевим метеликом : проза: півість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 67-93. – ISSN 0130-1608
1133025
  Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією / О.І. Дей. – К, 1981. – 334с.
1133026
  Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко і його оточення / О.І. Дей. – Київ, 1981. – 225 с.
1133027
  Коваленко А.Б. Спілкування як психосеміотичний процес // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 23-33.
1133028
   Спілкуємося англійською мовою = Getting on in English : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Львів : БаК, 1998. – 276с. – ISBN 966-7065-15-4
1133029
   Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (іntermediate) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Байбакова І.М., Балацька Л.П., Барабаш О.В., Бусько М.Б., Василик С.В. та ін.; за ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. – 3-є вид., відредаговане і допов. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 252с. – ISBN 966-8450-24-8
1133030
  Рада І.М. Спілкуючись з близькою мовою. (Про переклад "Зів"ялого лист" Івана Франка Анною Ахматовою) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 8. – С.2-4. – Бібліогр.: с. 4 (13 назв). – ISSN 0205-471Х
1133031
  Іваненко В.В. Спілкуючись із патріархом українського краєзнавства...(штрихи до портрета академіка П.Т. Тронька) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 125-132. – ISBN 978-966-551-328-5
1133032
  Могильний О.М. Спільна аграрна політика Європейського Союзу щодо сталого сільського розвитку: уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 7. – С. 3-11
1133033
  Бажан Л. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: проблеми фінансування аграрного сектору // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-33
1133034
  Дем"яненко С. Спільна аграрна політика ЄС: суть, тенденції та значення для України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1133035
  Моціяка Петро Петрович Спільна боротьба радянських і чехословацьких учасників руху Опору в чехословаччині (1943-1945 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Моціяка Петро Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1133036
  Моціяка Петро Петрович Спільна боротьба радянських і чехословацьких учасників руху Опору в Чехословаччині. (1943-1945 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Моціяка Петро Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 207л. – Бібліогр.:л.179-191
1133037
  Лось Ф.Є. Спільна боротьба російських і українських робітників проти царизму і капіталістичного гніту / Ф.Є. Лось. – Київ, 1954. – 68с.
1133038
  Буцько М.О. Спільна боротьба російського і українського народів за встановлення Радянської влади на Україні (жовтень1917р. - січень 1918 р.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. з Наукових записок КДУ, том XVI, вип. XI, 1957, 1957. – 93-112с.
1133039
  Чунтулов В.Т. Спільна боротьба російського і українського народів за перемогу великого Жовтня. / В.Т. Чунтулов. – К., 1956. – 76с.
1133040
  Кулик І. Спільна боротьба російського і українського народів за перемогу радянської влади на Україні / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1954. – 72 с.
1133041
  Кравчук М. Спільна боротьба українського і просійського пролетаріату в революції 1905-1907 років. / М. Кравчук, П. Шморгун. – К., 1955. – 32с.
1133042
  Супруненко М.І. Спільна боротьба українського і російського народів за встановлення Радянської влади на Україні : стенограма публічної лекції / М.І. Супруненко ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 31 с.
1133043
  Литвин В. Спільна відповідальність вимагає спільних дій: З виступу Голови Верховної Ради при відкритті додаткового засідання Верховної Ради 23 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 25 листопада
1133044
  Конверсіно М.Дж. Спільна війна. Провал операції "Френтік" 1944-1945 = Fighting with the soviets: the failure of operation Frantic, 1944-1945 / Марк Дж. Конверсіно ; пер. з англ. [С. Кокізюк]. – Київ : К.І.С., 2015. – 317, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Fighting with the soviets: the failure of operation Frantic, 1944-1945 / Conversino Mark J. The University Press of Kansas, 1997. - Покажч.: с. 308-317. – Бібліогр.: с. 297-307 та в прим.: с. 262-296. – ISBN 978-617-684-107-4
1133045
  Товстоліс М. Спільна власність за звичаєвим правом в Україні / М. Товстоліс ; Українська АН. – У Київі (Київ) : [З друк. Української АН], 1928. – 24 с. – Праці Комісії для виуч6ування звичаєвого права України. К., 1928, вип. 2, с. 24


  На тит. стр. прим. № 115786 дарчий надпис: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко на добрую память от преданного автора 28/VI 1928 г.
1133046
  Рєзнікова В.В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 269-273. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено дослідженню спільної діяльності як економіко-правового явища. Вирізнено основні загальнопонятійні ознаки спільної діяльності. Визначено поняття та ознаки спільної господарської діяльності як під кутом зору її економіко-правової ...
1133047
  Рєзнікова В.В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект / В.В. Рєзнікова, Н.Б. Пацурія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 125-135. – ISSN 1993-6788
1133048
  Рєзнікова В.В. Спільна господарська діяльність в Україні: погляд з позицій господарсько-правової доктрини // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 53-61
1133049
  Чечельницький О.А. Спільна дифузійна апроксимація тандему систем обслуговування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В статті досліджено модель тандему систем обслуговування. Отримана теорема про дифузійну апроксимацію процесу обслуговування. In this paper a tandem queueing system was investigated. The theorem about diffusion approximation of the service process was ...
1133050
  Краснокутська Л. Спільна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 59-62
1133051
  Дмитренко А. Спільна діяльність без створення юридичної особи: поточний бухгалтерський облік і порядок складання звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-30. – Бібліогр.: 9 назв
1133052
  Бабіч В. Спільна діяльність: облік та оподаткування / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1133053
  Трегобчук Т.В. Спільна екологічна політика країн-членів ЄС: особливості становлення та оцінка дієвості // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1133054
  Рубльов Б. Спільна екосправа: Канівський заповідник співпрацюватиме із школярами // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 8


  Канівський природний заповідник розпочав співпрацю з екоклубом "Green Kaniv", заснованим учнями 9-А класу середньої школи №4 м.Канів під керівництвом М. Волинець та О. Гавури. Учнівський екоклуб створений у рамках польсько-українського проекту під ...
1133055
  Мартинов А. Спільна європейська грошова одиниця: досвід запровадження і фінансові перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 170-173. – ISBN 978-966-171-651-2
1133056
  Дван Р. Спільна європейська політика безпеки і оборони: запобігання та врегулювання криз // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.42-46
1133057
  Присяжнюк Ю.І. Спільна європейська політика безпеки і оборони: погляд із середини / Ю.І. Присяжнюк, О.З. Роман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 40-46
1133058
  Гуменюк Б. Спільна європейська політика в галузі безпеки і оборони та інтереси України // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 196-201
1133059
  Семенкж О.Л. Спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони -перспективний напрямок співпраці Україна-ЄС? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 379-392. – ISBN 966-7196-06-2
1133060
  Барановський В. Спільна європейськап політика безпеки і оборони: погляд із Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.40-42
1133061
  Фоменко С.В. Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 201-218
1133062
  Зарембо К.В. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС: постмодерна відповідь на модерні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 21-27


  Використовується теорія Роберта Купера щодо модерних та пост-модерних держав задля пояснення неефективності Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу. Так, неефективність СЗБП пояснюється невідповідністю її характеру ...
1133063
  Наюк А. Спільна зовнішня та політика у сфері безпеки країн-членів ЄС (90-ті рр. XX ст. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 75-77
1133064
  Шелухін М. Спільна і спеціальна компетенція органів внутрішніх справ на транспорті // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 120-124. – ISSN 0132-1331
1133065
   Спільна ідентичність громадян України: особливості і проблеми становлення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-42.
1133066
  Немчин О. Спільна інтелектуальна власність - якісно новий крок взаємовідносин / О. Немчин, Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 37-43. – ISSN 1608-6422
1133067
  Міхейченко М.А. Спільна інформаційна політика: політична дискусія у країнах–членах ЄС // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 418-421. – ISSN 2076-1554
1133068
   Спільна історія. Діалог культур : навч. посібник / [Поліна Вербицька та ін. ; ред.: Оксана Міхеєва, Ольга Ковалевська ] ; Всеукр. асоц. викладачів історії та суспіл. дисциплін. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 255, [1] с. : іл.. табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-655-092-1
1133069
  Ковальчук Т.С. Спільна культурна політика Європейського Союзу як фактор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 57-64
1133070
  Нікольніков Г.Л. Спільна мета, один шлях / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1965. – 48с.
1133071
  Зінько І. Спільна міграційна політика ЄС в програмах загальноєвропейських політичних партій / І. Зінько, П. Байковський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1133072
  Саракуца М.О. Спільна міграціна політика ЄС: засади та перспективи / М.О. Саракуца, М. Рабінович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 120-128


  Розглянуто процес формування та сучасний стан спільної імміграційної політики ЄС, в ході комплексного порівняльно-правового дослідження міграційного законодавства країн-членів виокремлено елементи міграційної політики, що потребують уніфікації на рівні ...
1133073
  Слюсаренко П.М. Спільна наступальна операція армії УНР і Війська Польського у київському та одеському напрямках 25 квітня - 8 травня 1920 р. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 299-305
1133074
  Семенюк О.Л. Спільна політика Європейського союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Семенюк О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 221л. – Бібліогр.: л. 194-221
1133075
  Семенюк О.Л. Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення : Автореф. дис. ... канд. політикних наук: 23.00.04 / Семенюк О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1133076
  Лук"янець В. Спільна політика у сфері конкуренції як інтеграційна складова функціонування Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 71-79. – ISSN 2304-1773
1133077
  Шаповал Ю. Спільна польсько-українська робоча група: 15 років існування і 5 років з Янушем Куртикою // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 421-447
1133078
  Калініченко В.І. Спільна програма, спільна мета / В.І. Калініченко. – Київ, 1971
1133079
  Колєсник І.Г. Спільна робота школи і батьків по комуністичному вихованню дітей у сім"ї / І.Г. Колєсник. – Київ, 1958. – 32с.
1133080
  Шаповал М.М. Спільна робота школи і сім"ї у вихованні свідомої дисципліни учнів / М.М. Шаповал. – К., 1961. – 48с.
1133081
  Шаповал М.М. Спільна робота школи, сім"ї і громадськості / М.М. Шаповал. – К., 1965. – 229с.
1133082
  Чухліб Т. Спільна спадщина України та Польщі: де зберігати батальні полотна Мартіно Альтомонте? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Українсько-польська військова взаємодія під час Віденської «битви цивілізацій» 1683 року. Король польський Ян Собеський — монарх, який зіграв суттєву роль у розгромі турецької армії під Віднем. Картина кінця ХVII ст.із приватноїЇ колекції ...
1133083
  Муравйов В.І. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України як основа для нового механізму партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.78-87
1133084
  Шнирков О.І. Спільна торговельна політика в системі відносин сусідства ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування торговельної політики ЄС як складової концепції сусідства. Визначено основні особливості торговельної політики ЄС щодо України. Підкреслено, що найбільш оптимальним на сучасному етапі режимом торгівлі України з ЄС та ...
1133085
   Спільне використання методів радіоактивного і акустичного каротажу для визначення пористості пластів в обсаджених / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко, Г.О. Кашуба, Р.Ф. Федорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто ряд принципових положень методики використання комплексу радіоактивного і акустичного каротажу для визначення пористості та інших параметрів пластів в обсаджених нафтогазових свердловинах при наявності зони проникнення фільтрату бурового ...
1133086
  Оскольський В. Спільне економічне співробітництво : Наукове життя // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
1133087
  Литвин В. Спільне життя на спільній землі!: Виступ голови Народної аграрної партії України, Голови Верховної Ради В. Литвина на VІ парт. з"їзді . // Сільський час, 2004. – 11 червня
1133088
   Спільне засідання вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України. які вирішують справи у спорах у галузі економіки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0132-1331
1133089
  Скорина Л. Спільне і відмінне в художній концепції романів "Діти Чумацького шляху" Докії Гуменної та "Місто" Валер"яна Підмогильного // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 34-40. – (Філологічні науки)
1133090
  Будкін В.С. Спільне і специфічне у зовнішній торгівлі України та інших держав СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 105-109.
1133091
  Беліченко М. Спільне й відмінне в композиції романів "Майстер корабля" Юрія Яновського і "Мангеттен" Джонса Дос Пассоса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С 10-14
1133092
  Булаховська Ю.Л. Спільне й відмінне в російському, українському й циганському романсі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 260-262. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської робиться філлоюгічна спроба пояснити специфіку національного романсу (російського, українського і циганського) на слова відомих письменників. В статье Ю.Л.Булаховской делается филологическая попытка объяснить специфику ...
1133093
  Скорина Л.В. Спільне й відмінне в художній концепції романів "Тіні в раю" Е.М. Ремарка та "На твердій землі" У. Самчука // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 350-359. – ISBN 966-8474-34-1
1133094
  Ращенко А. Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова слова в емігрантській українській літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 254-256
1133095
  Булаховська Ю. Спільне й відмінне у фантастиці М.В. Гоголя і польських письменників його доби (Адама Міцкевича і Северина Гощинського) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 88-95. – (Бібліотека інституту філології)


  У даній статті йдеться про типологічне зіставлення у творах М.В. Гоголя і польських авторів: Адама Міцкевича і Северина Гощинського з точки зору фантастики
1133096
  Троян В.М. Спільне підприємництво / В.М. Троян. – Тернопіль : Тарнекс, 1995. – 134с. – ISBN 5-8321-0012-3
1133097
  Бролл Удо Спільне підприємство суб"єктів публічної і приватної форм власності, інвестицвї та економічний розвиток / Бролл Удо, Рольдан-Ронс Антоніо // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 129-137. – ISSN 1684-906Х
1133098
  Климков В.О. Спільне та відмінне між неспроможністю, банкрутством та неплатоспроможністю-порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-73.
1133099
  Удворгелі К.Є. Спільне та відмінне релігійно-містичного та художньо-образного типів філософування // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 220-221
1133100
  Коломієць Л. Спільне та відмінне у перекладацьких процесах у Великій і Західній Україні в 1920-1930-ті рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 197-202. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1133101
  Берест Р.Я. Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті XX століття та сучасної України: компаративний аналіз / Р.Я. Берест, І.Р. Берест // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 148-152. – ISSN 2077-1800
1133102
  Малиш Л. Спільне та відмінне у сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 97-120. – ISSN 1563-3713
1133103
  Будкін В.С. Спільне та відмінне у фінансових системах країн ЄС та СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 243-247
1133104
  Павличко О.О. Спільне та специфічне в українській та німецькій компаративній фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 280-284. – ISBN 966-594-420-7
1133105
   Спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ щодо Закону України "Про Державний реєстр виборців" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-81.
1133106
   Спільний висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань виборів Президента України" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 73-95
1133107
   Спільний висновок Венеціанської Комісії тп ОБСЕ/БДІПЛ щодо законопроекту "Про вибори Народних депутатів України" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 62-80
1133108
   Спільний висновок щодо проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Венеціанської Комісії та Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної Дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи : прийнятий Венеціанською Комісією на 881-й Пленарній сесії 14-15 жовтня 2011 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 198-216. – ISSN 0132-1331
1133109
  Муравйов В.І. Спільний доробок (acquis communautaire) Євросоюзу: поняття та зміст / В.І. Муравйов, О.О. Гріненко // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 154-161.
1133110
  Дончик В.Г. Спільний знаменник - тринадцять : 1987-2004. Хроніка свідка й учасника подій / В.Г. Дончик. – Київ : Ліга-Інформ, 2004. – 400с. – ISBN 966-8186-01-Х
1133111
  Олійник С.М. Спільний комітет з питань реадмісії як міжнародна параорганізація // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 106-112. – ISSN 2220-1394


  У статті досліджено наукові підходи щодо місця Спільних комітетів з питань реадмісії в системі суб"єктів міжнародного права. Визначено, що вони є міжнародними параорганізаціями, що утворюються як прояви інституційного договірного механізму міжнародної ...
1133112
  Лаврінець О.Я. Спільний компонент складного речення в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лаврінець Олена Яківна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1133113
  Лаврінець Олена Яківна Спільний компонент складного речення в сучасній українській мові : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Лаврінець Олена Яківна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 213 л. – Бібліогр.: л.: 211 - 213
1133114
   Спільний концертний проект // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  Відбувся спільний концерт хорової капели "Дніпро" МЦКЕВ та симфонічного оркестру Cantabile Orchestra з м. Львова.
1133115
  Артемишин М.Б. Спільний митний тариф як особливий захід спільної торгівельної політики Європейського Співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 216-225.
1133116
  Ніколаєнко Т. Спільний науковий проект – досвід кооперації // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 4


  Упродовж 2015 року на базі фізичного факультету нашого університету спільно з ННЦ «Інститут біології» та Інститутом хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України молоді вчені виконували проект «Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі ...
1133117
  Черниш О. Спільний пошук істини // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-5


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1133118
  Кохановська О. Спільний проект науковців і суддів (Інтерв"ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка - головному редактору наукового журналу "Приватне право" Олені Кохановській) / О. Кохановська, Я. Романюк // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 209-213
1133119
  Козлова Т.А. Спільними зусиллями / Т.А. Козлова. – К., 1961. – 54с.
1133120
  Середа П.П. Спільними зусиллями / П.П. Середа. – К, 1972. – 46с.
1133121
  Зелений П.Г. Спільними зусиллями / П.Г. Зелений. – Київ, 1974. – 48с.
1133122
  Радченко В.В. Спільними зусиллями / В.В. Радченко. – К., 1984. – 112с.
1133123
  Добський В. Спільними шляхами / В. Добський, В. Киселевський. – К, 1971. – 120с.
1133124
  Трофимук С.М. Спільними шляхами. / С.М. Трофимук, 1957. – 124-131с.
1133125
  Прилепішева Ю.А. Спільні виставкові проекти Державної архівноїслужби України та Національного архіву Республіки Вірменія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 185-191. – ISSN 0320-9466
1133126
  Габрилевич А.С. Спільні дії України та ЄС у боротьбі з корупцією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 101-103
1133127
  Бичківськип О.О. Спільні заповіти за законодавством України та зарубіжних держав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 136-140. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1133128
  Умебаясі М. Спільні і відмінні риси в календарних святах українців та японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 33-39


  В статті аналізуються традиційні календарні свята українців та японців. Простежено спільні та відмінні риси обрядовості у двох віддалених територіально етнічних культурах. Проанализированы традиционные календарные праздники украинцев и ...
1133129
  Пономаренко Л. Спільні лексичні елементи іншомовного походження як фактор виникнення міжмовної омонімії (на матеріалі української та болгарської мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 182-190. – ISSN 0203-9494
1133130
  Богачевська Л. Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ"яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 37-41. – ISBN 966-8110-14-5
1133131
  Магас Г. Спільні мотиви та образи у голосіннях та похоронних піснях Стрийщини // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 94- 99. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1133132
   Спільні наукові дослідження географів // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 6


  Спільні наукові дослідження на базі Канівського природного заповідника та Ясинянської науково-навчальної бази географічного факультету розпочаті науковцями географічного факультету в рамках проекту FLUMEN, до консорціуму університетів якого ввійшов і ...
1133133
  Хмельовська О.Ю. Спільні образи у творах "На високій полонині" Станіслава Вінценза та "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – Т. 31 : квітень-червень


  Статтю присвячено порівняльній характеристиці творів "На високій полонині" С. Вінценза та "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського, які уславили неповторний світ Гуцульщини. Робляться спроби виділити міфологічні образи та образи-символи, до яких вдались ...
1133134
  Бабін Б.В. Спільні операційні програми транскордонного співробітництва як форми міжнародно-правового програмного регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 121-125. – ISSN 2220-1394
1133135
  Чередниченко М. Спільні підприємства - одна з форм міжнародного співробітництва // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 76-80
1133136
  Гайдучок І.Г. Спільні підприємства / І.Г. Гайдучок. – Київ, 1989. – 46с.
1133137
  Савчук Р.М. Спільні підприємства : проблеми економічної стійкості і мотивації праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1133138
  Лисецька Н. Спільні підприємства як ефективна форма міжнародної кооперації, підвищення конкурентоспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 200-203.
1133139
  Семененко О.С. Спільні підприємства як інструмент активізації транскордонного співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 92-96. – (Економіа ; Вип. 21)
1133140
  Затонацька Т.Г. Спільні підприємства як один із видів стратегії фінансування інвестиційних проектів в Україні / Т.Г. Затонацька, М.В. Кердан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглянуто особливе місце в іноземному інвестуванні СП, оскільки ця форма дозволяє значно зменшити вплив ризику країни на учасників підприємства.
1133141
  Олександренко І. Спільні підприємства як форма залучення іноземного капіталу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 168-172. – ISSN 1993-0259
1133142
  Дудар А.П. Спільні підприємства як форма зовнішньоекономічного співробітництва в торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглядаються економічний зміст та особливості здійснення ними експортно-імпортних операцій.
1133143
  Олейніков Ю.О. Спільні підприємства: економічна сутність та механізм функціонування : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Олейніков Ю. О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 24 с.
1133144
  Бездєнєжна М.Ю. Спільні поклади мінеральних ресурсів як об"єкт міжнародно-правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 120-121
1133145
  Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 164 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-11
1133146
  Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-7
1133147
  Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : навчальний посібник / О.В.Дзяд, О.М. Рудік ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка, В. Стрельцова ; МОНУ ; НА держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ упр. [та ін]. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. – (Бібліотека державного службовця у галузі Європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-75-9
1133148
  Яркіна Н. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 145-155. – ISSN 1993-0909
1133149
  Сергійчук Володимир Спільні предки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1133150
  Ущина Ю. Спільні проекти України та Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 83-86
1133151
  Юрківський В.М. Спільні риси в розвитку Канади і Австралії як країн "переселенського капіталізму" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-65 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 16)
1133152
  Циганкова Т.М. Спільні риси і відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються особливості застосування сучасних маркетингових технологій.
1133153
  Ігнатенко В.М. Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 54-61. – ISSN 0201-7245
1133154
  Магдіч А.С. Спільні риси й національні особливості економіки країн Центральної та Східної Європи // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 2 (66). – С. 32-36. – ISSN 1683-1942
1133155
  Ісаєва Н. Спільні риси романтичного світогляду Т. Шевченка та Лі Бо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-40. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Зроблено спробу порівняти художні особливості романтичних віршів Т. Шевченка та творів визначного китайського романтика епохи Тан Лі Бо. В поезії Шевченка та Лі Бо простежується типологічна схожість: народнопісенна основа, схильність до символізації, ...
1133156
  Пономаренко В.П. Спільні риси та відмінності засобів звертання у національних варіантах сучасної португальської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 265-272. – ISBN 978-966-171-013-8
1133157
  Мороз Т.В. Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року та мови творів Івана Франка: лексика високого стилю // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 95-103


  У статті виявлено спільні риси у використанні лексики високого стилю у мові творів І. Франка та в укр. перекладах Біблії 1903 р., з"ясовано спільні джерела використання церковнослов"янізмів та лексики староукр. мовної спадщини, а також проведено ...
1133158
  Лаврінець О. Спільні слова у "злитих реченнях" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається процес злиття простих речень та роль у ньому спільних слів (членів). Головною умовою утворення "злитих речень" є наявність однакових слів у простих реченнях, при злиттіякиїх однакові слова опускаються з метою економії мовних зусиль та ...
1133159
  Супруненко Ольга Спільні соціальні смисли як основа ефективної комунікації української нації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1133160
  Новак Р.В. Спільні та відмінні ознаки інституту угод у публічних та приватних галузях права в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 273-279. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1133161
  Олійник С.М. Спільні та відмінні ознаки раціональної фантастики і фентезі (на прикладі творів О. Бердника "Серце всесвіту" та М. С. Дяченків "Дика енергія. Лана") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 63-67
1133162
  Клим"юк А. Спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 201-205. – Бібліогр.: Літ.: С. 205; 8 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1133163
  Клим"юк А.Я. Спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-49. – Бібліогр.: С. С. 49 . – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології, вплив на них інших мов та роль запозичень. The article deals with common and distinguishing features of regional variant of German military ...
1133164
  Брич Л. Спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України "Зараження вірусом іммцунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" із суміжними складами злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С454-468. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1133165
  Криволінська О. Спільні теми, образи і жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 378-384. – ISBN 966-7053-09-1
1133166
  Коломієць В.Т. Спільні тенденції розвитку лексики слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1968. – 31с.
1133167
  Салига П. Спільні тенденції у видавництві українських та світових езинів політично-маргінальної тематики // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 119-124
1133168
  Спиридонова К. Спільні цінності та ідентичність як фактори формування безпекової спільноти в ОБСЄ // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 35-38
1133169
  Барановський Ф. Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-66.
1133170
  Мікула О. Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 214-218
1133171
  Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність : Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д.С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1988. – 395 с.
1133172
  Носова Г.Ю. Спільність історична / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 349-350. – ISBN 966-642-073-2
1133173
  Кочубей Ю.М. Спільність стратегічних інтересів України і Туреччини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1608-0599
1133174
  Кваша О.О. Спільність участі як об"єктивно-суб"єктивна ознака співучасті у злочині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-154.
1133175
  Пономаренко О. Спільність фольклорних джерел поетики "Слово о полку Ігоревім" та поетичних метафор Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (124). – С. 8-12
1133176
  Орловський А.Ф. Спільно з громадськістю / А.Ф. Орловський. – К., 1965. – 36с.
1133177
  Орловський О.Ф. Спільно з громадськістю / О.Ф. Орловський. – К., 1965. – 36с.
1133178
  Маслей М.О. Спільноіндійські елементи келдерарського діалекту циганської мови у зіставленні з новоіндійською мовою гінді // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-50. – (Східні мови та літератури ; Вип. 2)


  Ідеться про спостереження над келдерарським діалектом циганської мови у зв"язку з мовою гінді.
1133179
  Шакніс Ж. Спільнота сільської молоді в Литві: соціальне і культурне формування мужності та жіночності під час обрядодій річного календарного циклу // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 69-73. – ISSN 0130-6936
1133180
  Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство = Gemeinschaft und gesellschaft : основні поняття чистої соціології / Фердинанд Тьоніс ; [ Переклад з нім. Н. Комарова та ін.; відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 262с. – ISBN 966-7888-81-9
1133181
  Супругова С.Г. Спільнота як джерело моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1133182
  Супругова С.Г. Спільнота як тип соціального зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1133183
  Безшийко К.А. Спін-залежна рекомбінація на механічно шліфованій поверхні кремнієвих діодів залежно від температури відпалу та розміру зерна абразиву / К.А. Безшийко, В.В. Кислюк, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Описано експериментальні залежності спін-залежної рекомбінації (ЕДМР-сигналу) та зворотного струму кремнієвих діодів від температури відпалювання, розміру зерна шліфувальної пасти. Отримано максимум ЕДМР-сигналу близько 7 мкм для залежності ЕДМР від ...
1133184
  Третяк О.В. Спін-залежна спектроскопія глибинних рівнів на шліфованій поверхні кремнію / О.В. Третяк, Ф.І. Борисов // Вісник Київського університету. Сер.Фізико-математичні науки, 1997. – №1
1133185
  Борисов Ф.І. Спін-залежна спектроскопія глибоких рівнів на шліфованій поверхні кремнію / Ф.І. Борисов, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 372-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній роботі показано, що одночасне використання методів SDR та РСГУ дозволяє суттєво розширити можливості при визначенні параметрів поверхневих центрів в діодних структурах.
1133186
  Миронова М.Г. Спін-залежний транспорт у графені з домішкою хрому / М.Г. Миронова, С.П. Репецький // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49
1133187
  Плющай І.В. Спін-поляризований розрахунок електронних спектрів крайової дислокації в кремнії / І.В. Плющай, В.А. Макара, О.І. Плющай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 315-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Електронні спектри та магнітний момент крайової дислокації в кристалічному кремнії розраховані методом функціоналу густини в узагальненому градієнтному наближенні. Обговорюються зміни густини електронних станів надкомірки, що містить дислокаційний ...
1133188
  Данилов В.В. Спін-хвильова електродинаміка : підручник / Данилов В.В., Зависляк І.В., Нечипорук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 966-594-997-7
1133189
  Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1133190
  Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 141-159
1133191
   Спін електрона та електронно-діркова рекомбінація в напівпровідниках / О.В. Третяк, В.А. Львов, Барабанов, ; КНУТШ; О.В.Третяк, В.А.Львов, О.В.Барабанов. – Київ : Київський університет, 2001. – 175с. – Бібліогр.:с.173-175. – ISBN 966-594-258-1
1133192
  Севериновська О.В. Спінальні механізми феномену "активного відпочинку" у людини : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Севериновська О. В.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1133193
  Севериновська Олена Вікторівна Спінальні механізми феномену "активного відпочинку" у людини : 03.00.13 : Дис. ... канд. біолог. наук / Севериновська Олена Вікторівна; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1999. – 151л. – Бібліогр. : л. 118-151
1133194
  Сохацький В.П. Спінова інжекція в Si з феромагнетика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дослідження зміни поляризації зарядів на границі феромагнітного Fe з напівпровідниковим Si виконувалось при відсутності або наявності бар"єрного прошарку SiO[нижній індекс 2]. Підтверджена можливість спінової інжекції в Si для створення кремнієвих ...
1133195
  Лізунов В.В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Лізунов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л. 142-154
1133196
  Лізунов В.В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Лізунов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1133197
   Спіновий транспорт в сплавах перехідних металів / С. Репецький, Є. Лень, В. Лізунов, Н. Єрисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-48. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод розрахунку провідності невпорядкованих систем з сильними електронними кореляціями. Отримано кластерний розклад для двочастинкової функції Гріна (електропровідності) невпорядкованої системи з урахуванням електрон-електронної взаємодії. ...
1133198
  Кулій Тарас Володимирович Спінові флюктуації в невпорядкованих феромагнетиках : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Кулій Тарас Володимирович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19л.
1133199
  Кононенко Т.П. Спіноза Бенедикт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 376-380. – ISBN 966-316-069-1
1133200
  Молодико К. Спір між сторонами судового процесу: критерії оцінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1133201
  Молодико К. Спір між сторонами судового процесу: критерії оцінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1133202
  Радчук О. Спір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 213-218. – ISSN 0320-8370
1133203
  Ляховенко М. Спір про право у наказному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-617-7069-17-0
1133204
  Нижний А.В. Спір про право у цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 26-34
1133205
  Віргуш Н.В. Спіралі часу : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 76 с.
1133206
  Котенко М.М. Спіраль / М.М. Котенко. – Київ : Молодь, 1972. – 38 с.
1133207
  Павличко Д.В. Спіраль : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
1133208
  Рузевич Л.П. Спіраль життя / Леся Рузевич. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В.М., 2014. – 63, [2] с., включ. обкл., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-2464-45-0
1133209
  Щедрін А.Т. Спіритизм як феномен "нової" релігійності : (розвиток, соціокультурні трансформації) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 70-95. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1133210
  Беляневич О. Спірні питання вжиття запобіжних заходів у господарському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42.
1133211
  Сабодаш Р. Спірні питання визначення правосуб"єктності страхових організацій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-66
1133212
  Бородовський С.О. Спірні питання державної реєстрації договору в цивільному праві України // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 5-9.
1133213
  Пльотка П. Спірні питання досудового слідства, що виникають при порушенні кримінальної справи. // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 111-114.
1133214
  Спасибо-Фатєєва Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 95-106. – ISSN 1993-0909
1133215
  Фурса С. Спірні питання нотаріальної науки і практики // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.36-40
1133216
  Давидова Н. Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 45-53


  Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання відносин, пов"язаних зі службовим винаходом. На підставі досвіду американських вищих навчальних ...
1133217
  Резніченко С. Спірні питання правового режиму забудованих земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-24
1133218
  Барбара В. Спірні питання про "три відсотки річних" та пеню в електроенергетиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 29-32.
1133219
  Марусенко Р.І. Спірні питання регламентації земельного сервітуту в проекті нового Земельного кодексу / Р.І. Марусенко, Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються деякі норми законопроекту Земельного кодексу, призначені регулювати право земельного сервітуту, що мають спірний характер.
1133220
  Фінн В.В. Спірні питання розвитку чоловічого гермафродита Angiospermae / В.В. Фінн, 1935. – с.
1133221
  Кучерук К.І. Спірні питання спільної власності подружжя / К.І. Кучерук, М.С. Євдокимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 18-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1133222
  Дідук О. Спірні питання спільної власності подружжя // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 10 (366). – С. 23-24


  У статті узагальнено ключові аспекти проблематики об"єктів права спільної сумісної власності. Розглянуто основні статті Сімейного кодексу України, що регулюють такі взаємовідносини.
1133223
  Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-69.
1133224
  Маркуш М.А. Спірні питання структури кримінально-процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування справи // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 3-9
1133225
  Халемін М. Спірні питання що до місця і ролі принципу всебічного, повного і об"єктивного дослідження обставин справи у системі принципів кримінального судочинства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.7-9


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1133226
  Кісілюк Е.М. Спірні питання щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 22-25.
1133227
  Бойко І. Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349-1434) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 105-114. – ISSN 1993-0909
1133228
  Гнєзділова Л.В. Спірні питання, що виникають у нотаріальній практиці щодо спадкування утриманцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.112-123
1133229
  Давимука І. Спірні проблеми допустимості доказів у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.90-94
1133230
  Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій для студентів, що навчаються за спец. 6.030201 - журналістика зі спеціалізацією - реклама та зв"язки з громадськістю / Холод О.М. ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : [КиМУ], 2011. – 136, [3] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-966-8299-59-7
1133231
  Романенко Ю.В. Спічрайтінг (основи риторики) : Практикум для студ. спеціальності "Міжнародна інформація" / Ю.В. Романенко; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин.Кафедра міжнародних комунікацій і зв"язків з громадськістю. – Київ : ІМВ, 2002. – 98с.
1133232
   Спішимо любити! Юрій Покальчук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 173-174. – ISSN 0320-8370
1133233
  Карякин А.В. Спктральное изуыение реакции фотоокислителя органических соединений и роль метастабильных состояний : Автореф... докт. хим.наук: / Карякин А. В.; МГУ. – М., 1958. – 16л.
1133234
  Писиченко Г.М. Спктральные исследования некоторых азосоедиений - производных 8-оксихинолина и их комплексов с медью (II) : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Писиченко Г.М.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1969. – 25л.
1133235
  Пехк Т.И. Спктроскопия ЯМР углерода-13 углеводородов и кислородных соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пехк Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 32л.
1133236
  Занина И.А. Спктрофотометрическое исследование и применение некоторых оксикарбокси-азосоедиений для определения ванадия (IV) : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Занина И.А.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 24л.
1133237
  Будрайтене В.Ю. Спктрофотометрическое исследование реакций железа (III) с некоторыми органическими оксисоединеими и их применение для определения микроколичесвт железа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Будрайтене В. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л.
1133238
  Зайцев А.Н. Сплав / А.Н. Зайцев. – Фрунзе, 1979. – 55с.
1133239
  Загаєцька О. Сплав емоцій і барв Людмили Корж-Радько // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-1799
1133240
   Сплав знаний, убеждений, мастерства. – М, 1975. – 132с.
1133241
  Одновол А.М. Сплав инициативы и опыта / Одновол А.М. – Харьков, 1974. – 112 с.
1133242
  Мазуркевич Р.В. Сплав мужества и стали / Р.В. Мазуркевич. – Воронеж, 1986. – 236с.
1133243
  Золотарев И. Сплав реального и невероятного ("Ревизор" Гоголя) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 286-295. – ISSN 0042-8795
1133244
   Сплав слова и дела. – М, 1976. – 159с.
1133245
  Булгакова Н. Сплавали - знаем! Пассажиры “Форсайт-парохода” заглянули в завтра // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Какими будут российские университеты через четверть века? Как будет развиваться наука? Очертания будущего мы видим через призму своего образования и опыта. И, наверное, взгляд профессионала-экономиста отличается от взгляда бизнесмена или политика. ...
1133246
  Григор"єва В.В. Сплави на онові карбіду хрому / В.В. Григор"єва, В.М. Клименко; АН УРСР. Інститут металокераміки і спеціальних сплавів. – 2-ге вид.,перероб.і доповн. – Київ : АН УРСР, 1961. – 56с.
1133247
  Григорьева В.В. Сплави на основі карбіду хрому. / В.В. Григорьева, В.М. Клименко. – К, 1961. – 56с.
1133248
   Сплавные пути и гидротехнические сооружения. – М, 1936. – 616с.
1133249
   Сплавы алюминиевые. Методы определения содержания водорода. ГОСТ 21132.О-75 - ГОСТ 21132.1-75. – Изд.официальное. – Москва, 1975. – 20 с.
1133250
  Строганов Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием / Г.Б. Строганов. – М., 1977. – 271с.
1133251
   Сплавы благородных металлов. – М, 1977. – 292с.
1133252
  Гольдшмидт Х.Д. Сплавы внедрения. / Х.Д. Гольдшмидт. – Вып.1. – М., 1971. – 424с.
1133253
  Гольдшмидт Х.Д. Сплавы внедрения. / Х.Д. Гольдшмидт. – Вып.2. – М., 1971. – 464с.
1133254
  Шамрай Ф.И. и др. Сплавы вольфрама, молибдена и ниобия с бором и углеродом / Ф.И. и др. Шамрай. – М., 1974. – 118с.
1133255
   Сплавы выцсокого демпфирования намедной основе. – К, 1986. – 208с.
1133256
   Сплавы для нагревателей. – М, 1985. – 145с.
1133257
  Рогельберг И.Л. Сплавы для термопар. / И.Л. Рогельберг, В.М. Бейлин. – М., 1983. – 359с.
1133258
  Григорьев А.Т. Сплавы железа с хромом и марганцем / А.Т. Григорьев. – М., 1952. – 159с.
1133259
   Сплавы медно-цинковые. Методы химического анализа. ГОСТ 1652.0-71 - ГОСТ 1653.13-71. – Изд. официальное. – Москва, 1972. – 76 с.
1133260
   Сплавы молибдена. – М, 1975. – 391с.
1133261
  Дриц М.Е. Сплавы на основе алюминия / М.Е. Дриц, И.Н. Фридляндер. – М., 1959. – 60с.
1133262
   Сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы химического анализа. ГОСТ 6689.0-75 - ГОСТ 6689.22-75. – Изд. официальное. – Москва, 1975. – 136 с.
1133263
  Прокошкин Д.А. Сплавы ниобия / Д.А. Прокошкин, Е.В. Васильева ; АН СССР. – Москва : Наука, 1964. – 332 с.
1133264
   Сплавы редких и тугоплавких металлов с особыми физическими свойствами. – М, 1979. – 303с.
1133265
   Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами. – М, 1974. – 215с.
1133266
  Гшнейднер К.А. Сплавы редкоземельных металлов / К.А. Гшнейднер. – М., 1965. – 427с.
1133267
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике. / Е.М. Савицкий, М.А. Тылкина, А.М. Левин. – Москва : Энергия, 1980. – 216с.
1133268
  Савицкий Е.М. Сплавы рения. / Е.М. Савицкий. – М., 1965. – 336с.
1133269
   Сплавы с эффектом памяти формы. – М, 1990. – 221с.
1133270
  Корнилов И.И. Сплавы системы железо -- хром -- никель / И.И. Корнилов. – М., 1956. – 432с.
1133271
  Константинов В.И. Сплавы тантала с ниобием / В.И. Константинов, Е.Г. Поляков. – Л., 1979. – 111с.
1133272
   Сплавы твердые металлокерамические. Марки. ГОСТ 3882-53.. – Москва, 1955. – 7 с.
1133273
   Сплавы титана с особыми свойствами. – М, 1982. – 173с.
1133274
   Сплавы титановые. Методы химическог анализа. ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ 19863. 13-74. – Изд. официальное. – Москва, 1974. – 75 с.
1133275
   Сплавы титановые. Методы химического анализа. ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ19863-13-74. – Изд. официальное. – Москва, 1976. – 76 с.
1133276
   Сплавы тугоплавких и редких металлов для работы при высокихтемпературах. – М, 1984. – 240с.
1133277
   Сплавы цветных металлов. К 70-летию со днярождения академика А.А.Бочвара. – М, 1972. – 248с.
1133278
  Дриц М.Е. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов / М.Е. Дриц, Л.Л. Зусман. – Москва, 1986. – 248 с.
1133279
  Макаров В.Л. Сплайн-аппроксимация функций / В.Л. Макаров, В.В. Хлобыстов. – М., 1983. – 80с.
1133280
  Мацевитый Ю.М. Сплайн-идентификация теплофизических процессов / Ю.М. Мацевитый, Е.Н. Бут ; под ред. Ю.М. Мацевитого ; НАНУ ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2010. – 240 с. – Библиогр.: с. 227-233. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1049-9
1133281
  Турчак Віталій Володимирович Сплайн-обробка вимірювальної інформації та її застосування в задачах ідентифікації технічних систем : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Турчак Віталій Володимирович ; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – Київ, 1998. – 17 с.
1133282
  Байлыев Какабай Нуртакович Сплайн-разностные схемы в линейных и нелинейных спектральных задачах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Байлыев Какабай Нуртакович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1133283
  Байлыев К.Н. Сплайн-разностные схемы в линейных и нелинейных спектральных задачах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Байлыев К.Н.; МВ и ССО ТССР. Туркменский гос. пед.инст-т. – Чарджоу, 1983. – 105л. – Бібліогр.:л.98-105
1133284
   Сплайн-функции в экономико-статистических исследованиях. – Новосибирск, 1987. – 203с.
1133285
  Василенко В.А. Сплайн-функции и цифровые фильтры / В.А. Василенко. – Новосибирск, 1984. – 156с.
1133286
  Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы / В.А. Василенко; Сиб. отд. АН СССР; Вычислительный центр; Отв. ред. Г.И. Марчук. – Новосибирск : Наука, 1983. – 214с.
1133287
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 136-142. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається схема чисельного розв"язання нестацiонарного рiвняння конвекцiї-дифузiї з переважаючою конвекцiєю, що грунтується на параболiчному сплайнi. Сформульованi умови монотонностi рiзницевої схеми та на чисельних прикладах показана її ...
1133288
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 136-142. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто схему числового розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії з переважаючою конвекцією, що грунтується на параболічному сплайні. Сформульовано умови монотонності різницевої схеми та на числових прикладах показано її ефективність.
1133289
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі / О.Б. Стеля, І.О. Стеля, О.С. Тригуб // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83
1133290
  Шутко В.М. Сплайнфур`є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Володимир Миколайович Шутко; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1133291
  Стечкин С.Б. Сплайны в вычислительной математике / С.Б. Стечкин. – М., 1976. – 248с.
1133292
  Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближения / Н.П. Корнейчук. – Москва : Наука, 1984. – 352 с.
1133293
  Ильин И.А. Сплайны и их применение: (Учеб.-метод. пособие). / И.А. Ильин, А.Т. Лукьянов. – Алма-Ата
Ч.1. – 1980. – 109с.
1133294
  Вагер Б.Г. Сплайны при решении прикладных задач метеорологии и гидрологии / Б.Г. Вагер, Н.К. Серков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 159с.
1133295
  Пахнутов И.А. Сплайны с дополнительными узлами и задачи Коши. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пахнутов И.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 18л.
1133296
  Пахнутов И.А. Сплайны с начальными условиями / И.А. Пахнутов. – Свердловск, 1984. – 112с.
1133297
  Завьялов Ю.С. Сплайные в инженерной геометрии / Ю.С. Завьялов. – М., 1985. – 224с.
1133298
  Дьякон Ю. Сплата збору до Державного інноваційного фонду генпідрядними та субпідрядними організаціями // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.116-117
1133299
  Візьонок Г. Сплата земельного податку - конституційний обов"язок кожного землевласника і землекористувача // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.42-45
1133300
  Краснокутська Л. Сплата земельного податку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60 : табл.
1133301
  Волков Д.О. Сплата непрямих податків у країнах із ринковою економікою : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 118-121 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1133302
  Радишевська О.Р. Сплата податків i податкова мораль: соціально-правовий аспект // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 74-80. – ISSN 2227-796X


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми дуалізму інтересів платників податків та держави при сплаті обов"язкових платежів податкового характеру, забезпечення принципів справедливості та рівності оподаткування в правовій державі; розкрито ...
1133303
  Поддєрьогін А.М. Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб"ктів підприємництва / А.М. Поддєрьогін, М.В. Лесько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 40-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1133304
  Краснокутська Л. Сплата транспортного податку в 2007 році // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-29
1133305
  Кацнельсон А.І. Сплахи. / А.І. Кацнельсон. – К, 1981. – 197с.
1133306
  Танітовський В.З. Сплачений борг / В.З. Танітовський. – Львів, 1981. – 158с.
1133307
  Хмельовська О. Сплачуєш за навчання і сидиш на вимушених канікулах? Альтернатива є // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 січня (№ 16). – С. 8-9


  Про українські виші, які впроваджують «зелені» технології — і виграють. Розмови про те, що українським вишам не вистачає бюджетних коштів на оплату комунальних послуг в повному обсязі — пожвавлюються кожного року з початком опалювального сезону. ...
1133308
  Гужва В. Сплеск весла : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-98. – ISSN 0208-0710
1133309
  Новиков А.И. Сплетались времена, сплетались страны... / А.И. Новиков. – Л., 1989. – 205с.
1133310
   Сплетая струны братских лир : [Стихи груз. и рус. поэтов / сост. Г. П. Искра, Л. Г. Орудина]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1983. – 316, [10] с.
1133311
  Карпова Г.Я. Сплетение. / Г.Я. Карпова. – Минск, 1972. – 39с.
1133312
  Лакатош Пирошка Сплетения абелевых Р-групп и их применение в теории кодирования : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лакатош Пирошка; МВиССО , КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 93л. – Бібліогр.:л.89-93
1133313
  Пирошка Лакатош Сплетения абелевых Р-групп и их применение в теории кодирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Пирошка Лакатош; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 11 с.
1133314
  Коновалов Александр Борисович Сплетения в мультипликационных группах молекулярных груповых алгебр : Дис... канд. физ-матнаук: 01.00.06 / Коновалов Александр Борисович; НАН Украины, ИН-т математики. – Киев, 1995. – 82л. – Бібліогр.:л.74-82
1133315
  Васякина М.Н. Сплетения гемоциклических Р-групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Васякина М.Н.; КГУ. – Киев, 1987. – 8л.
1133316
  Васякина М.Н. Сплетения гемоциклических Р-групп и коммутаторные тождества некоторых разрешимых многообразий групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Васякина М.Н.; КГУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1987. – 7 с.
1133317
  Васякина М.Н. Сплетения гомоциклический Р-групп и коммутаторные тождества некоторых разрешимых многообразий групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Васякина М. Н.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 102л. – Бібліогр.:л.98-102
1133318
  Фейнберг В.З. Сплетения и группы автоморфизмов унарных алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Фейнберг В.З.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1133319
  Кошелев Ю.Г. Сплетения и классы полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кошелев Ю.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 12л.
1133320
  Брумберг Н.Р. Сплетения и многообразия групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брумберг Н.Р.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 4л.
1133321
  Медведев Н.Я. Сплетения и многообразия решеточно упорядоченных групп / Н.Я. Медведев. – Барнаул, 1990. – 71с.
1133322
  Сущанский В.И. Сплетения элементарных абелевых групп и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Сущанский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с.
1133323
  Вронский Ю. Сплетни о писателях, художниках и других гражданах // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2007. – Т. 21. – С. 51-75. – ISSN 1609-5359
1133324
  Зигесар С. фон Сплетница. Так - мне нравится! : [ роман ] / Сесиль фон Зигесар ; [ пер. с англ. Д. Кулаги ]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4614-7
1133325
  Зигесар С. фон Сплетница. Ты - все, что я хочу / Сесиль фон Зигесар. – Харьков : Фолио, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4727-4
1133326
  Горбатов Д.С. Сплетничанье как элемент межгруппового общения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.119-127. – ISSN 0132-1625
1133327
  Горецька О.Г. Сплету вінок / О.Г. Горецька. – Львів, 1984. – 47 с.
1133328
  Акименко В.Я. Сплит-системы как источник бактериального загрязнения воздуха / В.Я. Акименко, С.А. Харченко, С.В. Козуля // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 51-55
1133329
  Комелова Г.Н. Сплит, Дубровник / Г.Н. Комелова. – Ленинград : Искусство, 1976. – 208 с.
1133330
  Мальцева Н. Сплотив усилия, обьединив возможности... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-30. – ISSN 0869-4915
1133331
   Сплочение детского коллектива. – Пенза, 1961. – 55с.
1133332
  Хармандарян С.В. Сплочение народов в строительстве коммунизма / С.В. Хармандарян. – М, 1982. – 288с.
1133333
  Ткачев Н.Г. Сплоченность / Н.Г. Ткачев. – М., 1955. – 442с.
1133334
  Ткачев Н.Г. Сплоченность / Н.Г. Ткачев. – М., 1959. – 405с.
1133335
  Ткачев Н.Г. Сплоченность / Н.Г. Ткачев. – М., 1970. – 380с.
1133336
  Трущенко Н.В. Сплоченные словом Ильича : Исторический очерк о ІІІ съезде РКСМ. / Н.В. Трущенко. – М., 1980. – 206с.
1133337
  Терехов И.С. и Тарасенко К.С. Сплоченными рядами / И.С. и Тарасенко К.С. Терехов. – М., 1960. – 142с.
1133338
  Дмитренко С.Л. Сплоченными рядами: Комсомол в борьбе против троцкизма / С.Л. Дмитренко. – М., 1987. – 198с.
1133339
  Евтушенко А.Ф. Сплошная коллективизация сельского хозяйства в степной части Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Евтушенко А.Ф. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 18 с.
1133340
  Горланова Н. Сплошная польза : пьеса / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 111-125. – ISSN 0130-7673
1133341
  Рабинович Я.М. Сплошное разминирование / Я.М. Рабинович. – М., 1946. – 120с.
1133342
  Маяковский В.В. Сплошное сердце: стихи и отрывки из поэм / В.В. Маяковский. – М., 1983. – 63с.
1133343
  Моэм В.С. Сплошные прелести / В.С. Моэм. – М, 1976. – 400с.
1133344
  Гуляшки А. Спляча красуня. / А. Гуляшки. – К., 1965. – 122с.
1133345
  Гуляшки А. Спляча красуня. / А. Гуляшки. – К., 1986. – 320с.
1133346
  Поплавський П.І. Сплячий лелека. / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – К, 1982. – 160с.
1133347
  Іванов-Муромський Сплячий мозок. / Іванов-Муромський. – К, 1964. – 79с.
1133348
  Корради Габор Спни-решеточная релаксация центов окраски в щелочно-галоидных и щелочно-земельно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Корради Габор; АН УССР, Ин-т полупроводн. – К., 1979. – 14л.
1133349
  Бондар-Терещенко Спобідський постмодерн // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-67. – ISSN 0130-1799


  Художник Вадим Петров
1133350
  Гонсалєс-Муніс Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 37-44. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті робиться спроба дослідити складну природу автобіографізму в поезії Сильвії Плат, Енн Секстон, Едріенн Річ. Увага зосереджена на аналізі особливостей сповідального модусу письма та способів його реалізації в ліриці американських авторок. В ...
1133351
  Мордвінцев В.М. Сповідальні книги // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1995. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0869-3595
1133352
  Романова Оксана Олексіївна Сповідальні книги Київської митрополії XVIII ст. як спосіб церковного контролю за мораллю парафіян // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті аналізується достовірність інформації, наведеної у сповідальних книгах Київської митрополії XVIII ст., а також дотримання представниками духівництва покладеного на них обов"язку щодо контролю за благочестям мирян у вигляді щорічної сповіді ...
1133353
  Войнич Е. Сповідь / Е. Войнич. – Київ, 1957. – 48с.
1133354
  Молнар М. Сповідь / М. Молнар. – Ужгород, 1960. – 8с.
1133355
  Одайський В.І. Сповідь / В.І. Одайський. – Київ, 1965. – 96с.
1133356
  Танюк Л. Сповідь / Л. Танюк. – К, 1968. – 46с.
1133357
  Фомін Є.П. Сповідь / Є.П. Фомін. – К., 1968. – 223с.
1133358
  Ющенко О.Я. Сповідь : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Дніпро, 1971. – 232 с.
1133359
  Горбашов Л.Н. Сповідь / Л.Н. Горбашов. – К, 1974. – 80с.
1133360
  Петросюк М.І. Сповідь / М.І. Петросюк. – К., 1991. – 84с.
1133361
  Самійленко М.О. Сповідь : вiршi та поеми / М.О. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1992. – 224 с.
1133362
  Августин Сповідь / Августин, (Святий). – Київ, 1996. – 187с.
1133363
  Августин Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Ю. Мушака ; післямова С. Здіорука. – Вид. 3-тє. – Київ : Основи, 1999. – 319 с. – ISBN 966-500-035-7
1133364
  Пухта Г.І. Сповідь : поезії / Галина Пухта. – Брошнів : Осада : Акцент, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-2995-04-6
1133365
  Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; [пер. з латини Б. Мушака]. – Львів : Свічадо, 2008. – 355, [1] с. – Алф. покажч.: с. 340-343. - Пер. за вид.: Confessions.Societe d" Eclition "Les belles lettres" / Saint Augustin (Paris: boulevard Raspail, 1995). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-136-2
1133366
  Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; [пер. В.С. Бойка ; передм. і прим. П.О. Ніколова] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 344, [5] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5070-0
1133367
  Руссо Ж.-Ж. Сповідь / Жан-Жак Руссо ; [пер. В.М. Верховня]. – Київ : Техніка, 2013. – 634, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-575-218-9
1133368
  Руссо Ж.-Ж. Сповідь / Жан-Жак Руссо ; [пер. В.М. Верховня ; післямова . прим. Ю.Ю. Павленко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 664, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бiблiотека свiтової лiтератури / редкол.:Д. Наливайко (голова), Т. Денисова, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6688-6
1133369
  Махно Н. Сповідь анархіста / Нестор Махно. – Київ : Книга Роду, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-2186-27-7
1133370
  Меншун В.І. Сповідь вистраждана, нічим не прикрашена, про шлях довжиною піввіку // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 16-35. – ISSN 0868-8117


  Журналу "Трибуна" - 50 років. В статті згадуються А.В. Анисимов, Л.В. Губерського, О.К. Закусило, І.А. Зязюн, Ю.А. Левенець, В.І. Луговий, І.І. Ляшко, В.К. Мамутов, В.В. Скопенко, В.Ф. Цвиха, А.А. Чухно, Ю.С. Шемшученко та ін.
1133371
  Іващенко В. Сповідь другові : Вибрані поезі / В. Іващенко. – Київ : Поліграфкнига, 1998. – 400с. – ISBN 966-530-048-2
1133372
  Шевело Л. Сповідь душі : поезії / Лідія Шевело ; [іл. та художнє оформл. А. Стешка]. – Львів : Кобзар, 1996. – 102, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-030-8
1133373
  Мишанич Я. Сповідь мандрованого дяка: Артем Чапай // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 92-93. – ISSN 0236-1477
1133374
  Михайленко А. Сповідь митця. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.58-78. – ISSN 0130-321Х


  Документальна повість-інтерв"ю про співачку, народну артистку України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Раїсу Кириченко
1133375
  Муратов І.Л. Сповідь на вершині : роман / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1971. – 199 с.
1133376
  Муратов І.Л. Сповідь на вершині : роман / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 287 с.
1133377
  Слабошпицький М. Сповідь на вершині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 25 червня - 1липня (№ 25). – С. 11


  Роман Анатолія Сахна "Соло бунтівного полковника. Вершина."
1133378
  Єльцин Б.М. Сповідь на задану тему / Б.М. Єльцин. – К., 1990. – 158с.
1133379
  Забіяка-Богунська Сповідь на перехресті тисячоліть... : Твори / Ганна Забіяка-Богунська. – Київ : Стилос, 2003. – 94с. – ISBN 966-8009-13-4
1133380
  Гнатюк Д. Сповідь на тему: голос і влада / Д. Гнатюк; Авторська ідея І.Драч. Автор.виконання В. Абліцов. – Київ : Український світ, 2000. – 80с. – ISBN 966-7586-01-4
1133381
  Фішман Ігор Сповідь Нового Праксису / пер. з рос. А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 19-27. – ISSN 1810-2131
1133382
  Медуниця М.М. Сповідь перед матір"ю. / М.М. Медуниця. – К, 1988. – 142с.
1133383
  Шепель В.М. Сповідь перед синами / В.М. Шепель. – К, 1971. – 232с.
1133384
  Мединський Ю. Сповідь перед собою // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-27. – ISSN 0868-9644


  Народний артист України Анатолій Паламаренко
1133385
  Негода М. Сповідь перед собою / Микола Негода. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2006. – 302 с. – ISBN 978-966-2980-23-3
1133386
  Ткаченко Сергій Сповідь правнука сільського писаря / Ткаченко Сергій. – К. : АТ Віпол, 2000. – 192с. – ISBN 966-7236-13-7
1133387
  Гусак Л. Сповідь приреченого / Лука Гусак. – Київ : Смолоскип, 2006. – 112с. – ISBN 966-8499-32-8
1133388
  Чорногуз О.Ф. Сповідь старого холостяка : сатира та гумор / Олег Чорногуз. – Київ : Молодь, 1974. – 111 с.
1133389
  Лук"яненко Л. Сповідь у камері смертників / Левко Лук"яненко. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 127с. – ISBN 966-7837-20-3
1133390
  Бойко О.В. Сповідь у системі стилів української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 157-164
1133391
  Журба О.І. Сповідь українського історика та фольклориста (Володимир Валеріанович Данилов: провінційний дослідник на межі культур) / О.І. Журба, І.А. Скиба // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 204-208. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1133392
  Липський В.С. Сповідь Шпундика, або Довірлива душа: Повісті та оповідання для серед. і ст. шк. віку. / В.С. Липський. – К., 1988. – 253с.
1133393
  Губдукаєва О. Сповідь як засіб психологізації у повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 12-16
1133394
  Лубківський Р. Сповідь. Молитва. Присяга // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 106-117
1133395
  Плющ О.Л. Сповідь: новелістика / О.Л. Плющ. – К., 1991. – 366с.
1133396
  Єфремов С. Сповна віддати себе людям. Пам"яті Станіслава Яценка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19)


  8 травня минув рік із дня смерті видатного українського вченого, доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Станіслава Сергійовича Яценка.
1133397
  Гончар В. Спогад про "Собор" : До 90-річчя від дня народження Олеся Гончара / Розмову веля Теодозія Зарівна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
1133398
  Гончар Валентина Данилівна Спогад про "Собор" : [інтерв"ю з дружиною Олеся Гончара В.Д. Гончар] / Гончар Валентина Данилівна, Зарівна Теодозія; розмовляла Т. Зарівна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644


  Цього року виповнюється 90 років від дня народження Олеся Гончара та сорок років від появи його роману "Собор", котрий, за чутками, Папа Римський висував у 1968 році на здобуття Нобелівської премії. Дещо пізніше, у 1990-му, велика група інтелектуалів ...
1133399
  Сорока П. Спогад про Ігоря Качуровського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 13
1133400
  Наєнко М.К. Спогад про Красу вірності / М.К. Наєнко. – Київ : Школяр, 1998. – 37с. – ISBN 966-7201-17-X
1133401
  Железняк М. Спогад про перший приїзд Олени Отт-Скоропадської та її чоловіка Людвіга Отта в Україну // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 7-10. – ISSN 1819-7329
1133402
  Білаш О.І. Спогад. / О.І. Білаш. – К., 1989. – 60с.
1133403
  Беззубець О.В. Спогади-некрологи як різновид "тематичної" мемуаристики української громадівського руху другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз спогадів-некрологів як одного із різновидів джерел особового походження та визначення їхньої ролі у відтворенні історичної дійсності українського національно-демократичного опозиційного руху 1860-х-1890-х рр. The article analyses the ...
1133404
   Спогади-терни. Про моє життя німецьке... : спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харківське т-во жертв нацизму ; [ гол. ред., вступ. стаття Г.Г. Грінченко ; упоряд., коментар І.Є. Реброва ]. – Харків : Право, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-458-102-5
1133405
  Макриянніс І. Спогади / Макриянніс; вибрані дослідження : Й. Теотокас, Я. Кордатос, С. Васіліу, Й. Сеферіс ; історична передмова Я.Влахоянніс ; іл. Д. Зографос, П. Зографос. – Афіни : Байрон. – 95, 542 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0395-3
1133406
  Синельников М.М. Спогади / М.М. Синельников. – Х., 1936. – 315с.
1133407
  Чикаленко Є. Спогади : 1861-1907 рр. / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1955. – 502 с.
1133408
  Патон Е.О. Спогади / Е.О. Патон. – К., 1956. – 320с.
1133409
  Гужова В.М. Спогади / В.М. Гужова. – Київ, 1971. – 85с.
1133410
  Синельников М.М. Спогади / М.М. Синельников. – К., 1975. – 151с.
1133411
  Михайлівська Цимбал Спогади = Memorias : (Моє життя на еміграції) / Тетяна Михайлівська Цимбал. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1984. – 182, [2] с. : портр., іл. – Парал. тит. англ.
1133412
  Скоропадський П. Спогади : Кінець 1917- грудень 1918 / П. Скоропадський; АН Ураїни, Ін-т археограф. та джерелозн. іи. М.С. Грушевського, Ін-т східноєвропейських досл. НАН України, Східноевроп. досл. ін-т ім. В.К. ЛипинськогоГол. ред. Я. Пеленський. – Київ : Філадельфія, 1995. – 492 с.
1133413
  Скоропадський П Спогади / П Скоропадський. – Київ, Філадельфія, 1995. – 496с. – ISBN 5-7702-0845-7
1133414
  Чикаленко Є. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 367-372 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1133415
  Антонович Д. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 202-209 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1133416
  Славінський М. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 211-225. – ISBN 966-7272-00-1
1133417
  Кононенко М.С. Спогади / Мусій Кононенко ; [упоряд., передм., прим. П.П. Ротач]. – Полтава : Полтава, 1998. – 184 с.
1133418
  Антонович О. Спогади / О. Антонович. – Київ-Вашінгтон, 1999. – 392с. – ISBN 966-95225-2-8
1133419
  Овчаренко Ф.Д. Спогади / Овчаренко Ф.Д.; [упоряд.: В.Г. Буткевич, Н.Ф. Овчаренко]. – Київ : Оріяни, 2000. – 456с. – ISBN 966-7373-39-8
1133420
  Кошман Ігор Спогади : Художньо-публіцистичні мемуари / Кошман Ігор. – Дніпропетровськ : Пороги, 2001. – 112с. – (Видання журналу "Бористен"). – ISBN 966-525-280-1
1133421
  Андрусяк Є. Спогади = Memories / ЛНУ ім. І.Франка. Ін-тут літературознавчих студій. Наукова бібліотека; Євгенія Андрусяк. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Мемуари і документи). – ISBN 966-613-025-4
Вип.1. – 2001. – 91с.
1133422
  Андрусяк Євгенія Спогади / Андрусяк Євгенія; Упоряд.Л.Сеника. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 128с. – ("Наші партизани" ; Видання 1). – ISBN 966-668-003-3; 966-668-002-5
1133423
  Вовк В. Спогади / Віра Вовк ; [вступна ст. І. Дзюби ; редагування: Т. Зарівна та ін.]. – Київ : Родовід, 2003. – ISBN 966-7845-13-3
1133424
  Антонович О.М. Спогади / Омелян Антонович. – Київ; Вашінгтон : Місіонер. – ISBN 966-658-035-7
Ч. 2. – 2003. – 568с.
1133425
  Ерастов С. Спогади // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-29. – ISSN 0131-2685
1133426
  Нечуй-Левицький Спогади // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 278-284


  Спогад про П. Куліша написано у формі листа до Володимира Шенрока
1133427
  Полонська-Василенко Спогади / Наталія Полонська-Василенко ; упоряд., вступ. ст. та імен. покажчик Валерія Шевчука. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 589, [3] с. : портр., іл. – Ім. покажч.: с. 539-589. – Бібліогр.: с. 528-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-573-4
1133428
  Сніг А. Спогади "помаранчевого" революціонера, або як ми розбудовували Українську Державу / Андрій Сніг. – Київ : LAT&K, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 966-2944-30-3
1133429
  Греків Олександр Спогади (1917-1919 рр.) Весна 1918 року в Україні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 115-149
1133430
  Дельта П.С. Спогади 1899 / П. С. Дельта; за ред. П. А. Заннас, Ал. П. Заннас; перекл з франц. Б. Лувроса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1994. – 510 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – (Архів П. С. Дельти ; т. 6)
1133431
  Возняк М.С. Спогади Агати Ускової про Тараса Шевченка : (Епізод із першої подорожі на Україну) / Михайло Возняк, 1926. – 3 с. – Окр. відб.: "Науковий збірник за рік 1926". Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1926, т. 21, с. 168 — 173
1133432
  Редько В.Н. Спогади академіка В.Н. Редька // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 115-117. – ISBN 978-617-571-085-2
1133433
  Петрук В. Спогади академіка І.І. Ляшка про створення та встановлення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 86-93 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2
1133434
  Цепліс А. Спогади Андра Вітола. / А. Цепліс. – Х-К, 1931. – 66с.
1133435
  Стець З. Спогади Анни Франко про Митрофана Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 124-125. – ISSN 0868-4790


  Про Митрофана Шевченка - сина Андрія Йосиповича (двоюрідного онука Шевченка) згадує донька Івана Франка Анна
1133436
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Віталій Кручиненко. – Київ : Глобинське вид-во Поліграфсервіс, 2007. – 128с. : фот. – ISBN 978-966-7344-54-2
1133437
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Кручиненко В. – 2-е розширене вид. – Глобине : Поліграфсервіс, 2009. – 172с. – ISBN 978-966-7344-67-2
1133438
  Сімянців Валентин Спогади богданівця / Сімянців Валентин. – Ню Йорк : Червона Калина, 1963. – 125с.
1133439
  Тарасенко О.О. Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800


  Проаналізовано автобіографічні спомини письменника, критика, публіциста В.Г Авсєєнка (1842-1913) "Школьные годы. Отрывки из воспоминаний. 1852-1863, в яких пошановуються засновники історичної освіти і науки в Університеті Св.Володимира ...
1133440
  Кренке В.Д. Спогади В.Д. Кренке про М. І. Пирогова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 86-87. – ISBN 5-7707-1062-4
1133441
  Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі / Поль Верлен ; упоряд. та переклала з французької Ольга Бігун. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького, 2010. – 108 с.
1133442
   Спогади ветеранів-фронтовиків : [біографічні довідки, публіцистичні нариси]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7419-56-8
1133443
  Шарпак Ж. Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу = Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Жорж Шарпак ; за участі Франсуа Вануччі, Ролана Омнеса та Річарда Л. Гарвіна ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Кальварія, 2014. – 196, [3] с. : іл., табл. – Пар. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Memoires d’un deracine, physicien et citoyen du monde / Georges Charpak. Editions Odile Jacob, Paris, 2008. – (Колекція наукова). – ISBN 978-617-7192-08-3
1133444
   Спогади відомого київського адвоката П.Г.Цельтнера (1900-1980) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1133445
  Тинченко Ярослав Спогади військового міністра УНР генерала Грекова // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 121-209
1133446
  Кравчук О. Спогади Віктора Приходька як джерело з історії Подільського регіону початку ХХ століття / Олександр Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 90-98


  У статті досліджуються мемуари політичного та громадського діяча В.Приходька як джерело вивчення історії Поділля в 1907 – 1921 рр. В статье исследуются мемуары политического и общественного деятеля В.Приходько как источник изучения истории Подолья в ...
1133447
   Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2003. – Т. 4 : Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини. – С.1-437,[11]. – ISBN 966-7861-04-Х, 0-920092-70-5
1133448
  Бузейчук Володимир Спогади Галини Змієнко-Сенишин як джерело до вивчення життя та діяльності О.О. Рябініна-Скляревського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 204-209. – ISSN 0869-3595
1133449
  Бєлов Є.Є. Спогади генерала / Є.Є. Бєлов. – К., 1960. – 244с.
1133450
  Стичинський І. Спогади Германа Гуммеруса як джерело вивчення київського повсякдення періоду Української держави // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-95419-8-7
1133451
  Кудь А. Спогади гімназисток і викладачів як джерело вивчення повсякденного життя жіночих гімназій Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 28-40. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
1133452
  Чирикало Н. Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60-90-х років 19 століття / Н. Чирикало, О. Беззубець // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.90-94
1133453
  Дорошенко В. Спогади Дмитра Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 200-201. – ISBN 966-7272-00-1
1133454
  Дегтярьов А.І. Спогади доцента А.І. Дегтярьова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 125-127. – ISBN 978-617-571-085-2
1133455
  Шевченко В.П. Спогади доцента В.П. Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-617-571-085-2
1133456
  Корчак-Городиський Спогади з життя / Орест Корчак-Городиський. – Львів. – ISBN 966-666-083-0
Ч. 2 : "Східний фронт 1941-1943 р.р.". – 2003. – 320с. – Шифр. дубл. 9у2 Корч
1133457
  Лукіянович Д.Я. Спогади з минулого / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1946. – 45с.
1133458
  Мартинюк М. Спогади з підпілля / Микола Мартинюк; За ред. Надії Олійник. – Лондон, 2000. – 64с. : Фотогр.
1133459
  Куропась С. Спогади з України й 60 років в Америці = Memoirs from Ukraine and 60 years in America / С. Куропась. – Ню Йорк; Париж; Чикаго : Накладом автора, 1988. – 575 с. : іл.
1133460
  Александровський А. Спогади за професора Володимира Бонифатьевича Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 352-358 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1133461
  Лазоренко Т.Г. Спогади і думи. Уроки історії соціалізму / Тимофій Лазоренко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 172с. – ISBN 966-8387-21-X
1133462
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ : Політвидав України, 1985. – 841с.
1133463
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ
Т. 1. – 1990. – 508с.
1133464
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Изд. 2-е доп. – К.
Т. 2. – 1990. – 494с.
1133465
  Коцюбинська І.М. Спогади і розповіді про М. М. Коцюбинського / І.М. Коцюбинська. – Київ, 1965. – 202с.
1133466
  Заболотна І. Спогади Івана Крип"якевича (1904-1911) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 476-497. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Спогади видатного українського історика, львів"янина І. Крип"якевича з його особистого архіву допомагають створити повніший, рельєфніший портрет молодого вченого. У спогадах міститься інформація про наукову та громадську діяльність історика, ...
1133467
  Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 195-208. – ISBN 5-7707-1061-6
1133468
  Лифар С. Спогади Ікара / Серж Лифар; З фр. пер. Г.В. Малець. – Київ : Пульсари, 2007. – 192с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-8767-51-9
1133469
  Пінчук Ю. Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-50
1133470
  Щербина В. Спогади колишнього студента про Київський Університет 70-х років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 400-403. – ISBN 966-7272-00-1
1133471
  Смотрич О. Спогади кореспондента / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISSN 2411-4146
1133472
  Яненко А.С. Спогади Л.Д. Дмитрова про В.В. Хвойку // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0235-3490
1133473
  Тарасенко О.О. Спогади М.І. Костомарова про П.В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1133474
   Спогади Марії Федорівни Петренко, 1918 р.н. / Петренко, , Марія Федорівна, Міка, , Марія; спогади записала М. Міка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 63-65
1133475
  Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка "Найбільше диво – життя" у дискурсі української мемуаристики ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 40-43


  Проаналізовано мемуарний роман М. Руденка "Найбільше диво – життя" і доведено, що твір належить до суб’єктного типу літературних мемуарів та є спробою філософської автобіографії.
1133476
  Павлишин В.І. Спогади мінералога, Львівський період = Memoirs of Mineralogist, the Lviv Period : матеріали до наукової біографії й бібліографії / НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; Українське мінералогічне тов-во ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-439-197-6
1133477
   Спогади молодих літ та заслання : о.Леонтій Куницький Прелат Львівської Митрополичої Капітули. – 2-е вид., доп. – Львів, 2003. – 255с.
1133478
  Куп"як Д. Спогади нерозстріляного = Memoirs of one not slain / Дмитро Куп"як ; обкл. роботи Миколи Бідняка. – Торонто ; Нью-Йорк : [б. в.], 1991. – 431 с. : фотоіл., фотокопії газ. статей та листів. – Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 1-895601-00-2


  В пр. №1520094 напис: Шановному Панові Олегові Гасимові Синові Шефа Головного Штабу УПА Олекси Гасима дарую. Д. Куп"як
1133479
  Куп`як Д. Спогади нерозстріляного / Д. Куп`як. – Львів : Каменяр, 1993. – 431 с.
1133480
  Редько В.Н. Спогади О.В. Лялецького // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 128-131. – ISBN 978-617-571-085-2
1133481
  Павленко С.Ф. Спогади П.П. Скоропадського як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 41)


  Дається огляд цінного джерела з історії Української Держави - Гетьманату (1918) - "Спогадів" Гетьмана П.П. Скоропадського.
1133482
  Грінченкова М. Спогади по Івана Нечуя-Левицького / М. Грінченкова, 1924. – 111-127с. – Авт вказ. в кінці статті. - Окр. відбиток: Україна / .Матеріали з громадського і літературного життя України, 1924, кн. 4, с. 111–127
1133483
  Алексєєв Ю. Спогади про академіка В.М. Глушкова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 98-99


  У цьому році виповнилося тридцять років, як немає талановитого вченого-кібернетика Віктора Михайловича Глушкова.
1133484
  Кордюм Є.Л. Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 619-620. – ISSN 0372-4123
1133485
  Панасюк Б.Я. Спогади про академіка І.І. Лукінова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1133486
  Левон Ф.М. Спогади про Андрія Михайловича Гродзінського // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1605-6574
1133487
   Спогади про Антоніну Федорівну Прихотько : До 100-річчя від дня народження. – Київ : Академперіодика, 2006. – 172 с. – ISBN 966-360-041-1
1133488
  Китова Спогади про батька - Віктора Михайловича Глушкова / Китова, (Глушкова)
1133489
  Лисенко О.М. Спогади про батька / О.М. Лисенко. – 5-е вид. – Київ : Музична Україна, 1991. – 364 с.
1133490
  Лисенко О. Спогади про батька // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179. – ISBN 5-7707-1062-4
1133491
  Ільченко Н.О. Спогади про батька // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 89-93. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1133492
  Тарасенко О.В. Спогади про батька [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-966-171-651-2
1133493
  Коновалов В.П. Спогади про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – Київ, 1967. – 135с.
1133494
   Спогади про В.І.Леніна. – К, 1955. – 104с.
1133495
  Комаров В.В. Спогади про великого вченого-процесуаліста М.Й. Штефана // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 21-23. – ISBN 978966-97130-0-1
1133496
  Кононенко Ю. Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 183-186. – ISSN 2075-1222
1133497
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 1. – 1957. – 546с.
1133498
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1958. – 735с.
1133499
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1969. – 528с.
1133500
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 3. – 1970. – 535с.
1133501
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 4. – 1971. – 512с.
1133502
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 5. – 1972. – 574с.
1133503
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 1. – 1987. – 610с.
1133504
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 2. – 1987. – 467с.
1133505
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 3. – 1988. – 495с.
1133506
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 4. – 1988. – 449с.
1133507
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 5. – 1989. – 510с.
1133508
  Ульянов Д.І. Спогади про Володимира Ілліча. / Д.І. Ульянов. – К., 1969. – 190с.
1133509
  Фільчакова В.П. Спогади про вчителя // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 88-91. – ISSN 1029-4171


  Спогади про видатного математика Юрія Дмитровича Соколова.
1133510
  Павлишин В.І. Спогади про Вчителя // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 126-136. – ISSN 2218-7472
1133511
  Стойко С. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-12. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1133512
  Сюндюков І. Спогади про двох звитяжців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 8


  Євген Маланюк про правдивих героїв визвольних боїв в Україні в роках 1918 та 1919-му. Василь Никифорович Тютюнник - український військовий діяч, полковник генерального штабу Армії УНР, командувач Дієвої Арміїї УНР в 1919 році.
1133513
   Спогади про Івана Карпенка-Карого : збірник. – Київ : Мистецтво, 1987. – 183 с. : 8 л. іл.
1133514
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Дніпро, 1981. – 412 с.
1133515
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Каменяр, 1997. – 635 с. – ISBN 966-7255-43-3
1133516
   Спогади про Івана Франка / упоряд. Михайло Гнатюк ; [вступ. стаття і примітки М. Гнатюка]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 813, [3] с. – Додатки: с. 792-810. – ISBN 978-966-607-180-7
1133517
  Ульянова-Єлізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Єлізарова. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
1133518
  Ульянова-Елізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Елізарова, 1935. – 132с.
1133519
   Спогади про Київський університет 1868-1872 років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 351-352. – ISBN 966-7272-00-1
1133520
   Спогади про Лесю Українку. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 519 с.
1133521
   Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Художня література, 1971. – 483с.
1133522
  Дубінін І. Спогади про літоб"єднання // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – C. 22-27. – ISBN 978-966-493-419-5


  Про літературне об"єднання імені Василя Симоненка в Черкасах.
1133523
  Прокопів Д. Спогади про Любов Суху // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
1133524
  Клер М. Спогади про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 353-355. – ISBN 5-7707-1061-6
1133525
   Спогади про майбутнє // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1 : фото


  Про Миколу Степановича Зарицького - ветерана війни та праці, доцента Інституту філології та його спогади про пережите в воєнні роки.
1133526
  Карпов О.М. Спогади про майбутнє, або Все повторюється. Майже все... / О.М.Карпов. – Київ : Міленіум, 2005. – 248с. – ISBN 966-95982-2-2
1133527
  Шаповал Ю. Спогади про майбутнє? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Короткі роздуми про роман Анатолія Сахна "Вершина".
1133528
   Спогади про Марка Кропивницького. – К, 1990. – 215с.
1133529
  Семанюк-Черемшина Спогади про Марка Черемшину / Семанюк-Черемшина. – Львів, 1958. – 84с.
1133530
   Спогади про Маркса. – Київ, 1941. – 227с.
1133531
  Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвський // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 83-130. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1133532
  Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла Филиповича / Олександр Оглоблин // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 237-252. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1133533
   Спогади про Миколу Островського. – К, 1980. – 451с.
1133534
   Спогади про Миколу Садовського. – К, 1981. – 183с.
1133535
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1962. – 430с.
1133536
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1989. – 278с.
1133537
  Роммель Крістоф Дітріх Спогади про моє життя та мій час = Erinnerungen aus meinem leben und aus meiner zeit / Роммель Крістоф Дітріх; [Східний ін-т українознав. ім. Ковальських; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; пер. з нім. В.Л. Маслійчук, Н.А. Оніщенко ; від. ред. і упоряд. В.В. Кравченко]. – Харків : Майдан, 2001. – 234 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах; Вип. 1). – ISBN 966-7903-29-Х
1133538
  Катренко А.М. Спогади про народницький рух в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 29-40. – (Історія ; Вип. 22)


  Зроблено критичний огляд спогадів про діяльність народників в Україні у 80-х рр. XIX ст., розкрито їх значення для дослідження цієї проблеми.
1133539
  Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 7-65. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1133540
  Клен Ю. Спогади про неоклясиків / Юрій Клен. – Мюнхен : Українська видавнича спілка, 1947. – 48 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто
1133541
  Яремчук Ф.П. Спогади про Олександра Степановича Смогоржевського / Ф.П. Яремчук, Т.М. Бартновська, В.Г. Лозовик // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 94-96. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1133542
   Спогади про Павла Загребельного / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
1133543
   Спогади про Панаса Саксаганського. – К, 1984. – 187с.
1133544
  Ступницький Юрій Спогади про пережите // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека / Ред. О.Вовк; З передмовою й англомовним резюме. – 2-е вид. – Львів; Торонто : Літопис УПА, 2004. – Том 1 : Спогади про пережите/ Ю.Ступницький. – с.13-137. – ISBN 966-96340-2-4
1133545
   Спогади про перший з""їзд КП/б/У. – К, 1958. – 208с.
1133546
   Спогади про Петра Козланюка. – Львів, 1974. – 176с.
1133547
  Русов О. Спогади про Пирогова. / О. Русов, 1910. – 16-17с.
1133548
  Ляскоронський В. Спогади про проф. В.Б. Антоновича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 293-305. – ISBN 5-7707-1061-6
1133549
  Яворський Л.Й. Спогади про родину : автобіогр. нарис / Леонтій Яворський ; [передм. Г.Д. Казьмирчука ; наук. ред. Л.Л. Яворська]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2015. – 90, [2] с. : фот. – ISBN 978-617-7107-28-5
1133550
   Спогади про Соломію Павличко. – Київ : Основи, 2006. – 454с. – ISBN 966-500-245-7
1133551
  Притика Д.М. Спогади про співпрацю із Семчиком В.І. // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 573-574. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1133552
  Правдохін В. Спогади про старий Київ // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 143-149. – ISBN 978-617-7202-74-4
1133553
   Спогади про Сухомлинського. – К, 1990. – 223с.
1133554
  Куліш П.О. Спогади про Тараса Шевченка / Пантелеймон Куліш ; передм. та прим. Євг. Кирилюка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 90, [1] с. – (Серія мемуарів про Тараса Шевченка / під заг. ред. Мих. Нивицького)
1133555
   Спогади про Тараса Шевченка. – Київ : Дніпро, 1982. – 547с.
1133556
   Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і примітки : В. Бородін, М. Павлюк., О. Боронь]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-578-206-3
1133557
  Жемчужников Л. Спогади про Тараса Шевченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 195-210. – ISSN 0320-8370
1133558
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 108-184. – ISBN 966-7943-37-2


  "Вранці 23 червня [1941 року] в актовому залі Київського університету відбувся мітинг, на якому я поряд з іншими виступала від імені дівчат, що мали йти на фронт і давали клятву віддати всі сили для захисту Батьківщини. Як рідний батько, благословив і ...
1133559
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 244-249. – ISBN 966-7943-37-2
1133560
  Лобас В.Х. Спогади про швейцарський рай / В.Х. Лобас, Л.М. Лобас // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-47 : фото
1133561
   Спогади про Шевченка. – К, 1958. – 659с.
1133562
  Березовенко А. Спогади про Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
1133563
   Спогади рідних про В.І.Леніна. – К, 1955. – 215с.
1133564
  Жуків Г.М. Спогади рядовика-терориста / Г.М. Жуків. – Х., 1928. – 23с.
1133565
  Сенченко І.А. Спогади селянина / Сенченко І.А. – Харків : Вид-во Всеукр. Ради т-ва політкаторжан і заслданців, 1933. – 251 с.
1133566
  Горошек Павло Антонович Спогади солдата : до 65-річчя форсування Дніпра і битви за Київ / Горошек Павло Антонович, Бойко Надія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
1133567
  Мурашко М.І. Спогади старого вчителя / М.І. Мурашко. – К., 1964. – 166с.
1133568
   Спогади тих, хто пережив голодомор : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6


  Матеріали архіву "Центру усної історії" кафедри новітньої історії України історичного ф-ту.
1133569
  Омелянович-Павленко Михайло Спогади українського командарма : На Україні. 1917-1918 Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920 / Омелянович-Павленко Михайло. – Київ : Планета людей, 2002. – 460с. – ISBN 966-96027-1-8
1133570
  Загачевський Є. Спогади фронтовика: одисея сірого "коллборанта" / Є. Загачевський. – Мюнхен, 1952. – 71с.
1133571
  Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щасливої людини / Федір Нірод. – Київ : Либідь, 2004. – 180с. – ISBN 966-06-0304-5


  Федір Нірод - видатний український театральний художник. У книгу спогадів, як їх тло і зміст, увійшло майже все XX століття
1133572
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-29-5
Кн. 1 : Рід. – 2007. – 72с.
1133573
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-30-1
Кн. 2 : Буття і творчість. – 2009. – 64 с.
1133574
  Анісімов А.В. Спогади член-кореспондента А.В. Анісімова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 118-124. – ISBN 978-617-571-085-2
1133575
  Ролле Йосип Спогади шляхетних делегатів, відряджених на Сейм 1789 р., що розповідають про загальний стан міста у XVIII столітті // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 14-17
1133576
  Коллард Юрій Спогади юнацьких днів 1897-1906 : Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська партія(РУП) / Коллард Юрій; Вст.слово й ред.М.Антоновича;Обкл.роботи М.Бутовича. – Торонто : Срібна Сурма, 1972. – 223с. : іл.
1133577
  Городиська Х. Спогади як джерело вивчення персоналій дисидентського руху та їх діяльності в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 485-488. – ISBN 978-966-171-783-0
1133578
  Кутовий Р.С. Спогади як джерело даних про цивільні жертви українсько-польського міжнаціонального збройного конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 99-110. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1133579
  Каліщук Оксана Спогади як джерело дослідження польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 144-149. – Бібліогр.: Літ.: с. 168, 20 п.
1133580
  Моторна Т.І. Спогади Ящука Петра Павловича, 1925 р.н. кальничанина, остарбайтера // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 89-95. – ISBN 978-617-7107-06-3
1133581
  Кононенко М.С. Спогади. / М.С. Кононенко. – Полтава, 1998. – 184с.
1133582
  Чайковський А.Я. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies / Андрій Чайковський ; М-во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд. і ред. Б. Якимович та О. Седляр]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-576-9
T. 4. – 2007. – 675, [5] с. : іл. – Кн. в суперобкл.- Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 666-675
1133583
  Липовий Т. Спогади. Носачівська трагедія / Томас Липовий. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 215, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-493-517-0
1133584
  Хоткевич Г. Спогади. Статті. Світлини / Г. Хоткевич. – Київ : Кобза, 1994. – 165с.
1133585
  Брежнєв Л.І. Спогади; Життя за заводським гудком; Почуття Батьківщини; Земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 224с.
1133586
  Донець І.В. Споглядання як зміст "Я" у Платона, Арістотеля та Плотіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 131-137. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1133587
  Білокінь І.П. Сподвижник Iвана Володимиpовича Мiчуpiна Михайло Васильович Ритов / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1951. – 12с. – Окр.відбиток з: Труди ботанічного саду ім.акад.О.В. Фоміна КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №21, 1951р.
1133588
  Мостахов С.Е. Сподвижник и путешественников и исследователей / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1966. – 210с.
1133589
  Щербань Анатолій Сподвижник Степана Разіна опішнянський козак Леско / Щербань Анатолій, Щербань Олена // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-13. – ISSN 1814-5078
1133590
  Юдин В.Н. Сподвижник Чернышевского. / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1983. – 225с.
1133591
  Чернов Ю.М. Сподвижники / Ю.М. Чернов. – М., 1986. – 410с.
1133592
  Леднев А.Ф. Сподвижники / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1987. – 350с.
1133593
  Гаевый Г. Сподвижники (иронические экзистенции) / Григорий Гаевый. – Киев; Харьков : Гарт; Кентавр, 2001. – 120с. – ISBN 966-95592-4-3
1133594
   Сподвижники и сподвижницы декабристов. – Красноярск, 1990. – 64с.
1133595
   Сподвижники Чернышевского. – М, 1961. – 480с.
1133596
  Арзамасская-Темниковская Сподвижница Степана Разина / Арзамасская-Темниковская. – Саранск, 1986. – 117с.
1133597
  Дойчев Л. Сподвижнички на Апостола / Л. Дойчев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 256, [6] с.
1133598
  Маслійчук В.Л. Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 27-30. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1133599
  Чередниченко Д. Сподіваний ранок : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 59-67. – ISSN 0208-0710
1133600
  Самійленко М.О. Сподівання : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 87 с.
1133601
  Мороз А.Т. Сподіваної жду : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1990. – 328 с.
1133602
  Щербак Ю.М. Сподіватись : п"єси / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 430 с.
1133603
  Майданська С. Сподіваюся на тебе // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 4-52.
1133604
  Майданська С.В. Сподіваюся на тебе : романи / Софія Майданська. – Київ : Преса України, 2013. – 574, [2] с. – Сер. засновано у 2013 р. - Зміст: Землетрус ; Діти Ніоби ; Сподіваюся на тебе. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-141-4
1133605
  Квіт С. Сподіваюся, що нині ми зможемо здійснити системні реформи / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю Міністра освіти і науки газеті "Освіта України", що стосуються вищої освіти.
1133606
  Сологуб Н. Сподіваюсь, що зробила правильний вибір // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 8)


  Першокурсниця вважає, що зробила правильний вибір і вступила до КНУ імені Тараса Шевченко на факультет психології.
1133607
   Споем друзья!. – Вологда, 1965. – 32с.
1133608
   Споем на фестивале. – Иваново, 1961. – 63с.
1133609
  Дмитриев-Кабанов Споем, шахтеры! / Дмитриев-Кабанов. – Сталино, 1953. – 40с.
1133610
   Споёмте друзья. – Петрозаводск, 1950. – 175с.
1133611
   Споемте, друзья. – М, 1945. – 48с.
1133612
   Споемте, друзья. – М.-Л., 1946. – 166с.
1133613
   Споемте, друзья. – Москва, 1950. – 79 с.
1133614
   Споемте, друзья!. – Киров, 1956. – 479с.
1133615
   Споемте, друзья!. – Вологда, 1958. – 256с.
1133616
   Споемте, друзья!. – М, 1961. – 64с.
1133617
   Споемте, друзья!. – М, 1986. – 64с.
1133618
   Споемте, друзья, о Камчатке родной. – Петропавловск-Камчатский, 1959. – 40с.
1133619
  Катаєв О. Споживання головніших харчових продуктів сільською людністю України / О. Катаєв. – Х., 1930. – 68с.
1133620
  Тарасенко В.І. Споживання і споживництво. / В.І. Тарасенко. – К., 1988. – 152с.
1133621
  Родічева Л.В. Споживання продукції особистих підсобних господарств домашніми господарствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 62-65
1133622
  Бокій О.В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 48-55. – ISSN 2221-1055
1133623
  Набруско І.Ю. Споживання як теоретична проблема сучасної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 325-331. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено дослідженню культурно-символічних складових суспільства споживання як чинника перетворення споживання на складову культурного виробництва.
1133624
  Ложкін Г.В. Споживацька поведінка / Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.1-10
1133625
  Гордієнко А.Т. Споживацька свідомість як різновид буржуазної ідеології / А.Т. Гордієнко. – К, 1983. – 46с.
1133626
  Загорняк Н.Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 164-171. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1133627
   Споживач. – Київ
№ 1. – 1997
1133628
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1997
1133629
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1997
1133630
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1997
1133631
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1998
1133632
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1998
1133633
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1998
1133634
   Споживач. – Київ
№ 5. – 1998
1133635
   Споживач. – Київ
№ 6. – 1998
1133636
   Споживач. – Київ
№ 7. – 1998
1133637
   Споживач. – Київ
№ 8. – 1998
1133638
   Споживач. – Київ
№ 9. – 1998
1133639
   Споживач. – Київ
№ 10. – 1998
1133640
  Данилова О.Є. Споживач на ринку послуг, 10-11 клас. Програма навчального курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 37-41. – Бібліогр.: 16 назв.
1133641
  Савич С.С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-214
1133642
  Єгоричева О . Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 47-52
1133643
  Іщук Н.М. Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 20-25


  На основі обґрунтування особливостей мережевого середовища виявлено різнотипну поведінку медаспоживачів. Уперше запропоновано їх типологію на основі загальносвітових споживацьких течій, таких як консюмеризм, просюмеризм та антиконсюмеризм. У процесі ...
1133644
  Сіденко С.Г. Споживча кооперація - важлива ланка радянської торгівлі / С.Г. Сіденко. – Київ, 1957. – 36с.
1133645
  Гороховський І.Л. Споживча кооперація в Україні як засіб самоврядування та чинник розвитку громадянського суспільства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 50-53. – (Гуманітарні науки)
1133646
  Григорьєва С.В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 18-22. – (Економічні науки)
1133647
  Стопнєвич Б. Споживча кооперація на Україні. : (Спpоба істоpико-статистичного начеpку). – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 112с. + Додаток: табл. С. 94-112
1133648
  Андрієнко О. Споживча кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПУ // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.135-142
1133649
  Хілько В.О. Споживча кооперація та її місце в народному господарстві. / В.О. Хілько, А.Я. Калашник. – К., 1973. – 48с.
1133650
   Споживча кооперація України. – К, 1965. – 191с.
1133651
   Споживча кооперація України. Основні покажчики. – Х, 1930. – 180с.
1133652
   Споживча кооперація України. Основні покажчкими. 1926-27. – Х, 1927. – 114с.
1133653
  Мащенко В. Споживча кооперація Чернігівщини у 1930-1950 роки // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.181-186
1133654
  Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології : Монографія / М.А.Окландер, О.П.Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2005. – 232с. – ISBN 966-318-347-0
1133655
  Ватаманюк М.М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 69-76 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1133656
  Кізима Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні аспекти споживчої поведінки домогосподарств.
1133657
  Пачковський Ю.Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю.Ф. Пачковський, А.О. Максименко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0112-1
1133658
  Романюк В. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 110-117
1133659
  Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-59. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан ринку споживчого кредитування, переваги та недоліки споживчого кредиту для споживача, а також які напрямки споживчого кредиту найбільш вигідні для банків і чому; проаналізовано систему заходів, спрямованих на розбудову ...
1133660
  Мельник К.М. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 366-370. – ISBN 966-8958-05-5
1133661
  Рабінович А. Споживче право у системі права і системі законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 9-12
1133662
  Давидова Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26.
1133663
  Мудрак Р. Споживчий аспект продовольчої безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
1133664
  Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність / Л. Добрик, Т. Лосєва, І. Онуфрійчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 369-372. – ISSN 1993-0259
1133665
  Фомішина В. Споживчий елемент сукупного попиту як чинник економічного зростання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 74-85. – ISSN 1605-2005
1133666
  Река В. Споживчий кошик - дієта від уряду // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 2 (14). – С. 15-18. – ISSN 2077-9585
1133667
  Олійник О. Споживчий кредит і розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1133668
  Шевчук О. Споживчий ринок України: суперечності національного і глобального // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивість споживчого ринку, суперечності між інтересами національних держав та глобальними інтересами в поточному та довгостроковому періодах, а також форми та способи їх вирішення. This work deals with a peculiarity of consumer market ...
1133669
  Звєрєва О.В. Споживчий ринок: поняття та учасники // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1133670
   Споживчі настрої // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-54. – ISSN 1606-3732
1133671
  Соколик М. Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 373-379. – ISSN 1993-0259
1133672
  Крайнікова Т. Споживчі патерни медіаповедінки: суть і роль у культурі медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
1133673
  Шевчук О.В. Споживчі переваги в системі економічних вівдносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 219-226


  У статті досліджуються споживчі переваги як рушійна сила поведінки споживача та чинники, які їх формують. Досліджуються такі категорії як мотивація, потреби, теорія поведінки споживачів. Аналізуються споживчі переваги українських споживачів. ...
1133674
  Євтушевська О.В. Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 13-14. – Бібліогр.: 5 назв
1133675
  Зеліско А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 132-137. – (Право. Економіка. Управління)
1133676
  Иваненко Анна Спой, птичка, не стыдись : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1133677
  Шевченко В.Н. Спокій і тривоги / В.Н. Шевченко. – Сімферополь, 1991. – 76с.
1133678
  Князюк В.К. Спокій сталі / В.К. Князюк. – Київ, 1979. – 151с.
1133679
  Чорний І.Б. Спокій у рослини / І.Б. Чорний. – 2-е перероб. і доп. – К., 1980. – 70с.
1133680
  Махненко Ю.Ю. Спокійна сталь. Нариси та оповідання. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1959. – 136с.
1133681
  Рильський М.Т. Спокійна творчості тривога : вибр. поезії / Максим Рильський ; упоряд. Рильський Максим Георгійович. – вид. перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 509, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-578-248-3
1133682
  Ткач Д.В. Спокійне море : Оповідання. повість. роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 390с.
1133683
  Мегелик Д.Т. Спокійне полум"я : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1976. – 95 с.
1133684
  Гуртовенко Е.А. Спокійне Сонце / Е.А. Гуртовенко. – Київ, 1965. – 45с.
1133685
  Бондаренко Олена Спокійний яхтинг, або як ми подорожували Віслою на хаузботі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 50-55 : Фото
1133686
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / К. Фуэнтес. – М., 1974. – 480с.
1133687
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 287, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-070235-0
1133688
  Келин А. Спокойно негативное отнощение к расширению НАТО // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 12. – С.10-23. – ISSN 0130-9625
1133689
  Гибсон Э. Спокойное Солнце : Пер. с англ. / Э. Гибсон. – Москва : Мир, 1977. – 408с.
1133690
  Жильцов Дмитрий Спокойной ночи, Америка! : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 24-37 : Фото
1133691
  Беляускас А. Спокойные времена : Роман / А. Беляускас. – Москва : Советский писатель, 1984. – 366 с.
1133692
  Мишин В.М. Спокойные геомагнитные вариации и токи в магнитосфере / В.М. Мишин. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1133693
  Фаткуллин М.Н. Спокойные солнечно-суточные вариации геомагнитного поля по данным магнитно-ионосферных наблюдений за период МГГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаткуллин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17
1133694
  Воронов О. Спокойствие десяти тысяч времен, или Особенности монгольской каллиграфии // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 30-42
1133695
  Серман Б.Е. Спокойствие и непокой / Б.Е. Серман. – Киев, 1982. – 149с.
1133696
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть. / Г.Г. Куликов. – М., 1985. – 174с.
1133697
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть: / Г.Г. Куликов. – М., 1989. – 174с.
1133698
  Супрун Д.М. Споконвічна мрія збулася / Д.М. Супрун. – К., 1969. – 176с.
1133699
  Воєводін В.П. Спокою нема / В.П. Воєводін. – Київ, 1964. – 386с.
1133700
  Потушняк Ф.М. Спокуса / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1960. – 12с.
1133701
  Константинов В.Ю. Спокуса : неймовірні злигодні печерського святого Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. / Володимир Константинов. – Київ : Юніверс М, 2010. – 187, [3] с. : іл. – ("Україна-Русь Споконвічна"). – ISBN 978-966-2535-00-6
1133702
  Рябчук Микола Спокуса "третього шляху" : Україна на цивілізаційному роздоріжжі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Набравши у пошуковій системі Google слова "Україна між", я отримав приблизно 4 690 000 відповідей. Більшість із них стосувалися нашого географічного розташування і прямо чи опосередковано вказували на певну цивілізаційну розчахнутість: "Україна між ...
1133703
  Титаренко Н. Спокуса адаптувати живописні системи // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Федосєєнко
1133704
  Севернюк Т.А. Спокуса білої пустелі. Сторінки життя : Поезії. Бібліографія. Архіви / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Місто, 2001. – 560с. – ISBN 966-7366-63-4
1133705
  Сухова Н.М. Спокуса освіти XXI століття: український досвід // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1133706
  Жолдак Б.О. Спокуси / Б.О. Жолдак. – К, 1991. – 201с.
1133707
  Горобець Ірина Спокуси Веггіса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 82-85 : фото
1133708
  Чалий С. Спокуси незрілого парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1133709
  Ільїн В. Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 6-10


  Автор аналізує новий тип цивілізації, стверджуючи , що всі наші досягнення - це прообрази, які містять інформаційні та біологічні технології майбутнього.
1133710
  Мак"юен І. Спокута = Atonement : [роман] / Іен Мак"юен ; з англ. переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2008. – 341, [3] с. – Пер. за вид.: Atonement / I.McEwan. Vintage Canada, 2001. – ISBN 978-966-663-268-8
1133711
  Гринів Олег Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки / Гринів Олег. – Львів : Світ, 2001. – 368с. – ISBN 966-603-117-5
1133712
  Гудима А. Спокута як шлях творення себе героями ліроепічних поем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 34-39


  У статті досліджується спокутий шлях героїв ліро0епічних поем Т. Шевченка, визначаютьсячільні етапи творення героями себе
1133713
  Барка В. Спокутник і ключі землі / В. Барка. – К., 1992. – 428с.
1133714
  Маринович М. Спокутування комунізму. / М. Маринович. – Дрогобич, 1993. – 44с.
1133715
  Бедзик Д. Сполох : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 223с.
1133716
  Дорошко П.О. Сполох уночі : драматична поема / П.О. Дорошко. – Київ, 1965. – 169 с.
1133717
  Галюк Володимир Сполохані лелеки : Оповідання / Галюк Володимир. – Харків : ДиОР, 2002. – 300с. – ISBN 966-95809-0-0
1133718
  Сарана И И. Сполохи / И И. Сарана, . – Волгоград, 1967. – 32с.
1133719
  Тамарина Г. Сполохи / Г. Тамарина. – Ташкент, 1971. – 215с.
1133720
   Сполохи. – Сыктывкар, 1974. – 303с.
1133721
  Толмасов В.А. Сполохи / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1977. – 286с.
1133722
  Терен В.В. Сполохи / В.В. Терен. – Київ, 1982. – 88с.
1133723
  Терен В.В. Сполохи : поезії / Віктор Васильович Терен. – Київ : Молодь, 1983. – 87 с.
1133724
   Сполохи. – М, 1987. – 455с.
1133725
  Афонин В.Е. Сполохи / В.Е. Афонин. – Томск, 1989. – 445с.
1133726
  Шевченко А.Д. Сполохи войны / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 38с.
1133727
  Шевченко А.Д. Сполохи войны : Повести и рассказы / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 380с.
1133728
  Мицик Ю.А. Сполохи козацької звитяги : нариси / Ю.А. Мицик, В.С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 206с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0426-4
1133729
  Савицкий В.И. Сполохи на горизонте: стихи / В.И. Савицкий. – Минск, 1985. – 63с.
1133730
  Алехин В.С. Сполохи над Сеймом / В.С. Алехин. – Воронеж, 1983. – 311с.
1133731
  Лукінюк М. Сполохи серця : Вірші, поеми / М. Лукінюк. – Київ : Просвіта, 1996. – 128 с. – ISBN 5-88500-048-4


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1133732
  Кудинов В.Г. Сполохи. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1978. – 207с.
1133733
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1971. – 239с.
1133734
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1977. – 224с.
1133735
  Кириллов О.Е. Сполохи: Роман. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1976. – 280с.
1133736
  Юрьин Ю. Сполошный зык. / Ю. Юрьин. – Пб., 1920. – 91с.
1133737
  Бахревский В.А. Сполошный колокол / В.А. Бахревский. – М., 1972. – 238с.
1133738
  Тітов Ю.О. Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1025-6415
1133739
  Хільчевський В.К. Сполуки азоту і пестициди в природних водах України // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1993. – Вип. 79. – С. 31-34. – ISSN 0507-2166
1133740
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кізіменко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
1133741
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : 01.01.06:Дис....канд. фізико-математ. наук / Кізіменко О.М.; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 110л. – Бібліогр.: л.105-110
1133742
  Брусиловець Анатолій Іванович Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01, 02.00.08 / Брусиловець Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1133743
  Брусиловець А.І. Сполуки низькоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : 02.00.01: Дис. ... доктора хім. наук / Брусиловець А.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 283л. – Бібліогр.: С. 236-255
1133744
  Бутирська Т.О. Сполучена природа державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 34-39. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1133745
   Сполучені світи. – Х, 1929. – 23с.
1133746
  Гончар Б.М. Сполучені Штати Америки // Світова історія: XX століття : енциклопедичний словник / Ін-т історичних досліджень ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста ; [ред. колегія : О.Д. Бойко, В.Ф. Колесник, С.В. Кульчицький та ін. ; наук. редагування і упорядкування І. Підкови]. – Львів : Літопис, 2008. – С. 771-780. – ISBN 966-7007-72-0
1133747
  Парузель Р. Сполучені Штати Америки проти загрози терористичних актів. Правові проблеми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 109-119
1133748
  Гончар Б.М. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої Британії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 13
1133749
  Цукерман Л. Сполучені Штати Північної Америки. / Л. Цукерман, 1929. – 106с.
1133750
  Луценко О.Л. Сполученість здібності до переносу знань з когнітивно-особистісними якостями студентів / О.Л. Луценко, К.О. Лисак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1133751
  Жалоба І. Сполучення Львова з Віднем: з історії залізниці Карла Людвига // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-203
1133752
  Коломієць А.М. Сполучення невизначеності господарських систем і їх реформування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-68. – ISSN 1811-3141
1133753
   Сполучник - 2 : Альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2006. – 280с.
1133754
   Сполучник - 4 : альманах літературної творчості / КНУТШ, Ін-т філології; [ ред. кол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 424 с.
1133755
   Сполучник - VII : альманах літ. творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 421, [2] с. : іл. – Текст укр., рос., частково англ. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-171-560-0
1133756
   Сполучник : Студентський літературний альманах. – Київ : Київський університет, 2005. – 293с. – Шифр дубл.8ут Спол. – ISBN 966-594-679-Х
1133757
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 5]. – 2010. – 423 с. – На обкладинці Сполучник - V
1133758
   Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 9]. – 2015. – 271 с. – На обкладинці Сполучник - IX
1133759
  Каранська М.У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними / М.У. Каранська. – Київ, 1962. – 136с.
1133760
  Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 8-14. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1133761
  Кочерова А.О. Сполучникові антропоцентричні порівняння у творчості Тараса Григоровича Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 148-149
1133762
  Гетьман З.О. Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 81-85


  У статті розглядається слово як одиниця мови з конкретним значенням, яка вступає в певні зв"язки з іншими словами, в результаті чого утворюється безліч словосполучень з огляду на валентність базового елемента останнього. Валентність лексичної одиниці ...
1133763
  Качановська Т.О. Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 101-111. – ISBN 966-581-550-4
1133764
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1133765
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 202-221
1133766
  Гладкоскок Леся Сполучуваність прикметниів зі значенням "темний" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 26. – Бібліогр.: Літ.: С. 38-39; 26 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1133767
  Гладкоскок Л. Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-106. – Бібліогр.: Літ.: С.106; 13 поз.;. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1133768
  Гетьман З.О. Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 69-72. – ISBN 966-581-589-Х
1133769
  Гікова Г. Сполучуваність прислівників із дієсловами : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-108. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1133770
  Кремзикова С.Ю. Сполучуваність твірних основ та афіксів як реалізація валентності одиниць у старофранцузбкому словотворенні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISBN 966-581-476-1
1133771
  Шумицька Г. Спомагайтеся і спомагайте ! (Вивчення літературної спадщини Олександра Духновича в сучасній школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 8. – С.111-114.
1133772
  Спасов А. Спомени / А. Спасов. – София, 1959. – 138с.
1133773
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
II : Освободителна борба 1919-1924 г. – 1965. – 826с.
1133774
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
III : Освободителна борба 1924-1934 г. – 1967. – 1031 c.
1133775
  Каралийчев А. Спомени / А. Каралийчев. – София, 1971. – 337с.
1133776
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – U.S.A.
IV : Освободителна борба 1924-1934 г. (Продолжение). – 1973. – 986 с.
1133777
  Илиев А. Спомени / А. Илиев. – София, 1981. – 194с.
1133778
  Иванов-Големия Спомени / Иванов-Големия. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 151, [3] c.
1133779
  Дойчев Л. Спомени за Левски / Л. Дойчев. – Първо изд. – София : Издателство на отечествения фронт, 1990. – 582, [5] с.
1133780
   Спомени за Маяковски. – София, 1976. – 317с.
1133781
  Паламарова Д. Спомени за моята приятелка / Д. Паламарова. – София : Народна младеж, 1989. – 95 с.
1133782
   Спомени за Петко Каравелов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 256 с.
1133783
  Николов Т. Спомени из моето минало / Т. Николов. – Съставителство, предговор и бележки Александър Пелтеков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 423 с.
1133784
   Спомени на Jане Сандански, Сава Михаjлов, Христо Куслев, Иван Анастасов-Грчето. – Скопле, 1951. – 100 с.
1133785
  Терпешев Д. Спомени от затвора / Д. Терпешев. – София, 1955. – 151с.
1133786
  Абаджиев С. Спомени от изминатия път / С. Абаджиев. – Пловдив, 1982. – 200с.
1133787
  Шилев П. Спомени от съединението на Северна с Южна България през 1885 г. / П. Шилев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 79 с.
1133788
  Салабашев И. Спомени. / И. Салабашев. – София, 1943. – 604с.
1133789
   Споменица Климент Охридски, 916-1966.. – Охрид, 1966. – 120с.
1133790
   Споменица посветена на Александар Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 58 с. : портр. – На обкл.: Александар Андреевски,1922-2005
1133791
   Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 64с. : портр. – На обкл.: Александар Христов 1914-2000
1133792
   Споменица посветена на Блага Алексова, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian academy of sciences and arts : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 40 с.
1133793
   Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Bozidar Vidoeski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [ МАНУ ], 1998. – 62, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Божидар Видоески, 1920-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1133794
   Споменица посветена на Властимир Николовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 48с. – На обкл.: Властимир Николовски 1925-2001
1133795
   Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
1133796
   Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2012. – 73, [1] с. : портр. – На обкл.: Георги Д. Ефремов, 1932-2011. - Парал. тит. арк. англ.
1133797
   Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
1133798
   Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 40 с. : портр. – На обл.: Евгени Димитров 1919-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 21-38
1133799
   Споменица посветена на Иван Деjанов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 68с. : портр. – На обкл.: Иван Деjaнов 1932-2001
1133800
   Споменица посветена на Исак Таджер редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Isak Tadzer a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 74 с. : портр. – На обкл.: Исак Таджер, 1916-2005
1133801
   Споменица посветена на Кирил Мицевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 45с. : портр. – На обкл.: Кирил Мицевски 1926-2002
1133802
   Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
1133803
   Споменица посветена на Манол Пандевски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 55, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Манол Пандевски, 1925-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1133804
   Споменица посветена на Милчо Ристов = Festschrift presented as a memorial to Milco Ristov : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 2006. – 31 с.
1133805
   Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
1133806
   Споменица посветена на Никола Узунов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Uzunov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 52 с. : портр. – На обл.: Никола Узунов 1930-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 27-49
1133807
   Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
1133808
   Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 28с. : портр. – На обкл.: Петар Серафимов 1915-2001
1133809
   Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Hr. Ilievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 68, [2] c. : портр. – На обкл.: Петар Хр. Илиевски, 1920-2013. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 29-68
1133810
   Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
1133811
   Споменица посветена на покоjниот Димитар Митрев, Редовен член на Македонската Академила на науките и уметностите. – Скопле, 1978. – 40 с.
1133812
   Споменица посветена на починатиот Александр Матковски, редовен член на Македонската Амадемила на науките и уметностите. – Скопле, 1992. – 39с.
1133813
   Споменица посветена на починатиот Вангел Коджоман, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodzoman, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 27, [1] с. – На обкл.: Вангел Коджоман, 1904-1994
1133814
   Споменица посветена на починатиот Васил Ильоски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 36, [ 1 ] с. : портр. – На обкл. : Васил Ильоски 1902-1995
1133815
   Споменица посветена на починатиот Лубен Лапе, редовен член на Македонската академіа на науките и уместностите. – Скопіе, 1986
1133816
   Споменица посветена на починатиот Льупчо Серафимов, дописен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupco Serafimov, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 35 с. : портр. – На обкл.: Льупчо Серафимов, 1930-1995
1133817
   Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Penco Davcev, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 69, [ 1 ] с. – На обкл. : Пенчо Давчев, 1922-1995
1133818
   Споменица посветена на Ристо Аврамовски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 33 с.
1133819
   Споменица посветена на Славко Jаневски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 43с. : портр. – На обкл.: Славко Jaневски 1920-2000
1133820
   Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2013. – 34, [2] c. – Загол. обкл.: Ташко Георгиевски 1932-2012. - Парал. тит. арк. англ. - Список праць Т. Георгієвскі : с. 23-34
1133821
   Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Maced. acad. of sciences and arts : посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 38с. : портр.
1133822
   Споменица: посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската Академиjа на Hауките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 53 с.
1133823
   Споменн за Горки. Мемоари. – София, 1975. – 340с.
1133824
  Первомайський Л.С. Спомин про блискавку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1964. – 439 с.
1133825
  Бровченко В. Спомин про вогонь : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
1133826
  Стецюк Я.Н. Спомин про ту весну : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
1133827
  Щербина Володимир Спомин у Києві про рід Іпсіланті / Щербина В. – Б.м. : Б.в. – 5с. – Окремий відбиток
1133828
  Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112с. – ISBN 5-319-01156-3
1133829
  Лисивець А. Спомини / Анастасія Лисивець ; [упор. Н. Рябчук]. – Київ : К.І.С., 2008. – 128 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-06-1


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
1133830
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександер Барвіньский. – Львів ; Коломия : Друк. В.А. Шийковського ; Hакладом Галицкої Hакладнї Якова Оpенштайна. – (Загальна б-ка ; № 87/91а)
Ч. 1 : Образки з громадяньского і письменьского розвитку Русинів в 60-их рр. XIX ст. з додатком переписки Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша): (З 10 портретами і двома картинами). – 1912. – 336 с. : 1 арк.портр.: фот., портр.


  На обкл. тільки назва частини. – В кн. портр. Ол.Г. Барвінського, М. Барвінського, Ос.Г. Барвінського, В.Г. Барвінського, С. Новаковича, М.В. Лисенка, П.О. Куліша.
1133831
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександеp Баpвіньский. – Коломия ;Львів : Hакладом Галицкої Hакладнї Я. Оpенштайна ; Печатня В.А. Шийковського. – (Загальна б-ка ; № 115/120)
Ч. 2 : Обpазки з гpомадяньского і письменьского pозвитку Русинів від 1871-1888 p., з додатком споминів пpо М. Лисенка): З 12 поpтpетами, 13 каpтинами і одним facsimil. – 1913. – VIII, 406 с. : поpтp., іл.


  Hа обкл. тільки назва частини кн. – Hа тит. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. – Hа звоpоті тит. аpк.: Бл. памяти Моїм Родичам пpисьвячую. – В кн. поpтp. С.І. Воpобкевича, Г.І. Воpобкевича, П. Левицького, К.Г. Гоpбаля, В.Б. Антоновича, О.Я. ...
1133832
  Чернецький А. Спомини з мого життя / А.Чернецький. – Лондон : Наше слово, 1964. – 141c. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
1133833
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; [упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич] ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип. – ISBN 0-916381-18-8
Ч. 1/2. – 2004. – 526 с.
1133834
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2002. – 144с. – ISBN 966-7679-25-X
1133835
  Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2004. – 144с. – ISBN 966-7679-43-8
1133836
  Хоткевич Г. Спомини з революції / Г. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1926. – 184с.
1133837
  Садовський М.К. Спомини з Російсько-Туpецької війни 1877-1878 p / Микола Садовський. – Київ : Видавн. Т-во "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1917. – 87 с.
1133838
   Спомини за Чехов. – София, 1977. – 228 с.
1133839
  Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 269-274. – ISBN 5-7707-1061-6
1133840
   Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років XIX сторіччя / публікацію підготувала проф. О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 264-269. – ISSN 2075-437X


  Колишній студент кафедри слов"янської філології (прізвище не вказано) згадує про факультет. Передрук : "Наше минуле".- 1919. - Число 1/3. - С. 64-69.
1133841
  Паламарчук О.Л. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років XIX сторіччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 311-316. – ISSN 2075-437X
1133842
  Филипович О. Спомини про брата / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 137-160. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1133843
  Русов О. Спомини про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 330-334 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1133844
   Спомини про В.Б. Антоновича / [псевд.] В. К. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 334-336. – ISBN 966-7272-00-1
1133845
  Знаєнко Мирослава Спомини про вчителя: Юрій Володимирович Шевельов (1908-2002) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 92-99. – ISSN 0236-1477
1133846
   Спомини про Івана Франка. – Львів, 1927. – 89с.
1133847
  Кобилянський Л. Спомини про М.В. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 181-183. – ISBN 5-7707-1062-4
1133848
  Заклинський Р Спомини про Федьковича / Зібpав [та авт. пеpедм., поясн. й пpиміт.] Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – В кн. листи О. Слюсаpчука та Ю.А. Федьковича, спогади М.О. Бучинського та І.Ю. Семанюка [М. Чеpемшина]. - Додаток: с. 31-32
1133849
  Петльований В. Спомини ратного поля / В. Петльований. – К, 1981. – 137с.
1133850
  Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький; Упор. Ольга Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 228с., 10 л. іл. : іл. – 9у2 Висл Шифр дубл. Доп.карт.жур.,ист., ц.ук. – ISBN 966-7893-89-8
1133851
  Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові стрільці і Українська Галицька Армія / І. Вислоцький; Упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 324с. – ISBN 966-7893-61-8
1133852
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 2001. – 447с.
1133853
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 2, кн. 1 : Бойові друзі. – 2001. – 370,[1]с.
1133854
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 3, кн. 2 : Бойові друзі. – 2001. – 509[3]с.
1133855
  Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 140-144. – ISBN 966-7272-00-1
1133856
  Гончаренко Агапій Споминки / Гончаренко Агапій. – Едмонтон : Славута, 1965. – 19с.
1133857
   Споминки про житє и деятельность Володимира Барвиньского [Барвінського]. – У Львові (Львів) : Коштом и заходом т-ва "Пpосвіта" З дpук. т-ва им. Шевченка під заpадом К. Беднаpского, 1884. – 134, [1] с., 1 аpк. поpтp : портр. – ([Товариство "Пpосвіта" ; Ч. 78, pік 1884, кн. 1])


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. наp. думи. - Hа звоpоті тит. аpк.: Hезабутній памяты Володимиpа Баpвіньского в пеpші pоковины смеpти єго посвящає товаpиство "Пpосвіта". - В кн. біогp. наpис та опис похоpону (без підпису), віpші Т.Г. Шевченка, М. Худика, Я. ...
1133858
  Шевченко Варфоломій Споминки про Тараса Григоровича Шевченка / Шевченко Варфоломій. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1931. – 42 с.
1133859
  Грицюта Н.М. Спонсоринг на українському телебаченні: етичні вади та проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 60-68


  Розглянуто спонсоринг як рекламну стратегію, що активно поширюється на вітчизняному телебаченні. The article considers sponsoring as a strategy of promotion of products with the help of advertising of their producers in the capacity of PR brands, as a ...
1133860
  Квітко Т.А. Спонсорство та благодійність як чинник формування лояльності цільової аудиторії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 180-183
1133861
  Костенко Л.В. Спонсорство у контексті законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 83-85
1133862
  Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей, К. Маліношевська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-33


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
1133863
  Лисина И. Спонсоры спасают картины // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-15. – ISSN 0869-8171
1133864
  Левчук Ю.М. Спонтанна активність пейсмейкерних клітин / Ю.М. Левчук, А.О. Пінчук, Н.В. Чепелевська, Н.Г. Шкода // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 77-88. – ISSN 1023-2427
1133865
  Осипенко Вікторія Вікторівна Спонтанна рослинність м. Черкаси : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Осипенко В.В.; Черкаський нац ун-т ім., Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 321л. + Додатки: л.195-321. – Бібліогр.: л.167-194
1133866
  Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 01.00.05 / Вікторія Вікторівна Осипенко; КНУТШ. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1133867
  Губарь Л. Спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спонтанну флору Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що нараховує 314 видів судинних рослин з 215 родів та 65 родин, які належать до 3 відділів. Проведено її систематичний, ...
1133868
  Цап"юк Л. Спонтанна флора парків та скверів м. Івано-Франківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження спонтанної флори парків та скверів міста Івано-Франківська, де виявлено 185 видів рослин, які належать до 101 роду. Проведено систематичний та екологічний аналіз флори, зроблено порівняння їх флорокомплексів. The ...
1133869
  Яковлев Виктор Игнатьевич Спонтанная двигательная активность как средство психодиагностики : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.02 / Яковлев Виктор Игнатьевич; Ленинградский госуд. университет. – Л., 1983. – 22л.
1133870
  Мацкевич Н.В. Спонтанная изменичивость и кариология несовершенных грибов / Н.В. Мацкевич. – М., 1981. – 184с.
1133871
  Скрипов В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных твердых телах / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. – Москва : Наука, 1984. – 230с.
1133872
  Фрумин Г.Т. Спонтанная поверхностная конвекция при экстракции в системе жидкость - жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Фрумин Г.Т.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 17л.
1133873
  Патрикеева Т.И. Спонтанная полимеризация винилпиридиниевых солей в водной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Патрикеева Т.И.; АН СССР.Ин-т нефтехимич.синтеза. – М, 1966. – 18л.
1133874
  Топалэ Ш.Г. Спонтанная полиплоидия у Vitis vinifera L. и ее значение для селекции винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Топалэ Ш.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1972. – 35л.
1133875
  Музалевский Анатолий Александрович Спонтанная поляризация и фазовые переходы в кристаллах с сильной вибронной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Музалевский Анатолий Александрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1133876
  Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе : (на материале современной русской худож. литературы) / Квета Кожевникова. – Praha : Universita Karlova PRAHA, 1979. – 169 с.
1133877
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каплуненко Николай Алексеевич ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1133878
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Дис... канд. биологич.наук: / Каплуненко Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.151-179
1133879
  Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1133880
   Спонтанне та аскорбатзалежне перекисне окислення ліпідів у лімфоїдних клітинах та печінці щурів за різних експериментальних умов / А.Л. Зозуля, Р.П. Морозова, В.А. Ковальова, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано, що спільною ланкою у розвитку патологічних процесів у клітинах як після дії іонізуючої радіації на організм тварин, так і за умови дефіциту вітаміну D3 є інтенсифікація процесів перекисного окислення мембранних ліпідів. Антиоксидантний ефект, ...
1133881
  Иванов Е.А. Спонтанно нарушенные симметрии и их нелинейные реализации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов Е.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1133882
  Друин Виктор Александрович Спонтанное деление курчатовия и стабильность тяжелых ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Друин Виктор Александрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 31л.
1133883
  Шуколюков Ю.А. Спонтанное и индуцированное деление урана в природе. : Автореф... доктор хим.наук: / Шуколюков Ю.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1968. – 34л.
1133884
  Полторацкий З.А. Спонтанное и когерентное излучение в арсенид-галлиевых р-п-переходах, полученных диффузией бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полторацкий З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 12л.
1133885
  Акулов Владимир Петрович Спонтанное нарушение суперсимметрии: нелинейные реализации и модели : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Акулов Владимир Петрович; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 18л.
1133886
  Георгиев Г.М. Спонтанное параметрическое рассеяние в нецентросимметричных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Георгиев Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 10л.
1133887
   Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49 : Рис. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0203-3100
1133888
  Проценко О. Спонтанномовні засоби творення іміджу (на матеріалі теле-, радіоінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 201-205
1133889
  Желтухин А.А. Спонтанные вакуумные переходы и кварковая структура резонансов в дуальной модели Венециано : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желтухин А. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1133890
  Невзглядова О.В. Спонтанный и индуцированный высокой температурой кроссинговер у линий Drosophila melanogaster, отличающихся физиологическими и поведенческими особенностями : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Невзглядова О.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1971. – 18л.
1133891
   Спонтанный и индуцированный мутагенез в селекции садовых растений. – М, 1974. – 177с.
1133892
  Звиргзд Ю.А. Спонтанный электрооптический эффект в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Звиргзд Ю.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1133893
  Ломова Л.Г. Спонтанный электрооптический эффекти в некоторых сегнетоэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ломова Л.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1133894
  Онуфрів Г. Спонука до чину : художньо-документальний нарис / Григорій Онуфрів; [Опрацювання та доповнення Марти Онуфрів]. – Львів : Каменяр, 1996. – 71с. – ISBN 5-7745-0688-6
1133895
  Канцір В.С. Спонукальні мотиви злочинної поведінки терористів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 249-252
1133896
  Сібекіна А.Ю. Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТВ умовах ГПП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 30-33
1133897
  Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1133898
  Джумагельдиев Т. Спор : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 191 с.
1133899
  Марков А.Я. Спор / А.Я. Марков. – Москва, 1971. – 144с.
1133900
  Альтшулер М.С. Спор в иудейский новый год / М.С. Альтшулер. – Москва, 1961. – 95с.
1133901
  Кривопалов А.В. Спор в пути / А.В. Кривопалов, В.М. Понизовский. – М., 1970. – 159с.
1133902
  Александров В.П. Спор ведёт действительность / В.П. Александров. – Фрунзе, 1979. – 114с.
1133903
  Калинин А. Спор головоломок "Хельсинки - Санкт-Петербург" = Мир увлечений
1133904
  Мулярчик А.С. Спор идёт о человеке / А.С. Мулярчик. – М, 1985. – 359с.
1133905
  Лехциер В.Л. Спор как экзистенциал (наброски к онтологии черновых состояний) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0042-8744
1133906
  Борин Б А. Спор на рельсах / Б А. Борин. – М., 1968. – 255с.
1133907
  Власов Н.А. Спор о "плане Шлиффера": обзор научной дискуссии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 178-187. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1133908
  Гроссман Л.П. Спор о Бакунине и Достоевском / статьи Л.П. Гроссмана, Вяч. Полонского. – Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 215 с.
1133909
  Бушин В.С. Спор о герое / В.С. Бушин. – Москва : Знание, 1962. – 32 с.
1133910
   Спор о древних и новых. – Москва : Искусство, 1985. – 472 с.
1133911
  Биленкин Д.А. Спор о загадочной планете. / Д.А. Биленкин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 230с.
1133912
  Котляров Б.И. Спор о любви. / Б.И. Котляров. – К, 1967. – 175с.
1133913
  Ожеховский М. Спор о марксистской теории революции / М. Ожеховский. – М., 1986. – 325с.
1133914
   Спор о мониторинге. Оценивать вузы нужно по обоснованным критериям. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность вузов и приниматься решение о сокращении их количества, в том числе за счет присоединения слабых к более сильным. Свое отношение к системным ...
1133915
  Дедицкий Спор о русскую азбуку, описанный Богданом А. Дедицким. – Львов : Типом института Ставропигианского, 1859. – IV, 56 с.


  Из возвращенных кн.
1133916
  Рид Дуглас Спор о Сионе / Рид Дуглас. – Київ : Оріяни, 1999. – 660с. – Библиогр.: с.644-656. – ISBN 966-7373-28-2
1133917
  Шпилевская И.В. Спор о скептицизме: Д. Юм и философы шотландской "Школы здравого смысла" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.129-145. – ISSN 0042-8744
1133918
  Брускина Е.С. Спор о споре / Е.С. Брускина, С.Л. Соловейчик. – Москва, 1962. – 32с.
1133919
  Шевелева Е.В. Спор о счастье / Е.В. Шевелева. – Москва, 1967. – 207с.
1133920
  Шевелева Е.В. Спор о счастье. / Е.В. Шевелева. – М, 1964. – 144с.
1133921
  Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе: История и современность / Т.Л. Морозова. – М., 1990. – 331с.
1133922
  Макогонова В.В. Спор об "общем деле" (учение Н.Ф. Федорова в оценке русских религиозных мыслителей) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 51-54. – ISSN 2077-1800
1133923
  Никитин Н В. Спор об атеизме / Н В. Никитин. – К, 1990. – 30с.
1133924
  Цвейг А. Спор об унтере Грише / А. Цвейг. – М., 1961. – 455с.
1133925
  Столович Л.Н. Спор осудьбах искусства / Л.Н. Столович. – М, 1978. – 62с.
1133926
  Сеид-Заде Спор плодов / Сеид-Заде. – Баку, 1946. – 20с.
1133927
  Баскаков В.Е. Спор продолжается / В.Е. Баскаков. – М., 1968. – 223с.
1133928
  Ландесман П.А. Спор с пессимизмом : Злоключения массового буржуазного сознания / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – Москва : Политиздат, 1971. – 197, [3] с.
1133929
  Комаров В.Н. Спор с сами собой / В.Н. Комаров. – М., 1972. – 112с.
1133930
  Амлинский В.И. Спор с судьбой / В.И. Амлинский, 1977. – 159с.
1133931
  Гулям Г. Спор сердец : стихи поэмы / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1964. – 156 с.
1133932
  Милюнас В. Спор тихим утром : избр. рассказы / В. Милюнас; пер. с литов. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 400 с.
1133933
  Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова. – М., 1991. – 124с.
1133934
  Лукинский Ф.А. Спор, так спор! / Ф.А. Лукинский. – М., 1964. – 102с.
1133935
  Любовников О.М. Спор. / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1133936
  Любовников О.М. Спор. / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1133937
  Карпов П.Я. Спор. Очерки. Рассказы. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1962. – 224с.
1133938
  Мусатенко С.И. Спорадическое радиоизлучение околоземного косметического пространства в метовом и дециметровом диапазонах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мусатенко С.И.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1981. – 10л.
1133939
  Стоjменска-Елзесер Споредбена славистика / Соньа Стоjменска-Елзесер. – Скопjе : Ин-т за македонска литература, 2005. – 216, [ 1 ] с. – ISBN 9989-886-54-7
1133940
  Пасенюк О. Спори "КРУ проти непідконтрольних установ" про стягнення незаконно одержаних коштів: проблеми юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0132-1331
1133941
  Дзюбенко С. Спори з податковими органами з питань оподаткування операцій з цінними паперами (на прикладах із судової практики) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 13-15
1133942
  Теньков С.О. Спори з приводу виконання банками своїх зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-38
1133943
  Печений О.П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 33-38
1133944
  Смокович Михайло Спори щодо припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 28-36
1133945
  Вінник О.М. Спори, що виникли з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331


  У статті порушуються проблеми вдосконалення законодавства України про державно-приватне партнерство, пов"язані з попередженням та вирішенням спорів у відносинах такого партнерства. В статье затрагиваются проблемы совершенствования законодательства ...
1133946
   Спориш (Томілко) Ірина Марківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 380 : фото
1133947
  Наумова Надія Споріднені гуманізмом "Книги народу польського і польського пілігрімства" і "Книги битія українського народу". Що єднає їх? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 22-23 : Фото
1133948
   Споріднені духом = Родственные духом = Soulmates : [фотоальбом] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [голов. ред. В. Шевченко ; пер.: Н. Айдаєва]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 111, [1] с. : фотогр. – Альбом створено за ініціативи та підтримки проф. Херша Чадхи.-Текст парал. укр., англ. та рос. мовами.-На обкл. зазнач.: The album creation is supported and initiated by prof. Hersh Chadha та назва вид. англ. мовою. – ISBN 978-966-437-232-6
1133949
  Троненко Р. Спорідненість душі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Україно-португальські відносини. Представництво України в Португалії
1133950
  Прядко Ю.М. Спорідненість з природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-97


  Нар. артистка України Ніна Матвієнко
1133951
  Тиводар М. Спорідненість і свояцтво в сімейно-родинному побуті українців Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 68-86
1133952
  Коломієць В.Т. Спорідненість слав"янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.
1133953
  Стефанович Т. Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок / Т. Стефанович, Гулак-Артемовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263
1133954
  Кондратюк О. Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 89-94


  Дослідження грунтується на класифікації спорідненості М. Гримич, тому автором розглянуто ті праці українських дослідників, які стосуються таких питань: а) кровна спорідненість і спадкове право; б) спорідненість за шлюбом та шлюбне право; в) соціальна ...
1133955
  Травина Ирина Спорная жизнь : Феномен / Травина Ирина, Коржавин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 8-16 : Іл.
1133956
  Стеблин-Каменский Спорное в языкознании. / Стеблин-Каменский. – Л., 1974. – 141с.
1133957
  Рянский Л.М. Спорные вопросы аграрной истории России первой половины XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 171-175. – ISSN 0042-8779
1133958
   Спорные вопросы английской грамматики. – Л, 1988. – 208с.
1133959
  Синелобов А.П. Спорные вопросы генеалогии боярского рода Морозовых-Тушиных в XIV-XV веках // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0869-5687
1133960
   Спорные вопросы генетики и селекции. – М.-Л., 1937. – 480с.
1133961
   Спорные вопросы грамматики китайского языка. – М, 1963. – 203с.
1133962
  Kaliszan J. Спорные вопросы квалификации омонимии производных слов // [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza, 1997
1133963
   Спорные вопросы методологии истории : (дискуссия об общественніх формациях). – Харьков : Пролетарий, 1930. – 239 с.
1133964
  Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве, 1910. – [4], 32 с.
1133965
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч1. – М, 1990. – 162с.
1133966
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч2. – М, 1990. – 163-323с.
1133967
  Дмитровский М.И. Спорные вопросы по фельетону. / М.И. Дмитровский. – Алма-Ата, 1966. – 32с.
1133968
  Гостеева С.А. Спорные вопросы пунктуации и пунктуационная практика современных русских советских писатлей (на матер. прозы В. Ф. Пановой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гостеева С. А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 18л.
1133969
  Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне : филологические разыскания Я.К. Грота : с подробным указателем всех сомнительных случаев / Я.К. Грот. – 2-е, значительно пополненное изд. – Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. Наук, 1876. – [XII], 462 с.
1133970
   Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. – Л, 1983. – 208с.
1133971
   Спорные вопросы синтаксиса. – М, 1974. – 270с.
1133972
   Спорные вопросы строя китайского языка. – М, 1965. – 212с.
1133973
   Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. – М, 1964. – 188с.
1133974
  Медведева Л.А. Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 49-54. – ISBN 966-594-355-3
1133975
  Вержбицкая Н.И. Спорные вопросы теории физиологических градиентов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вержбицкая Н.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1958. – 20л.
1133976
  Сукиасян Э.Р. Спорные заметки об имидже библиотечной профессии : (о статье М.Ю. Матвеева "Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0130-9765
1133977
   Спорные проблемы истории русской общественной мысли: До начала Х1Х в.. – М, 1992. – 102с.
1133978
  Велиев С. Спорный город / С. Велиев. – Баку, 1961. – 204 с.
1133979
  Джаборова Х.С. кызы Споров-пыльцевые комплексы сарматских отложений междуречья Куры и Иори (Западный Азербайджан) : Автореф... канд. геол. мирен.наук: / Джаборова Х. С. кызы; Объед. сов. Аз. ин-т нефти и химии, ин-тов и учреждений АН АзСССР, по геол.-минералогич. наукам. – Баку, 1962. – 13л.
1133980
   Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. : Тезисы докладов. – Ленинград, 1953. – 77с.
1133981
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва : Московский университет, 1971. – 162с.
1133982
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – М, 1981. – 120с.
1133983
  Нейштадт М.И. Спорово-пыльцевой метод в СССР : История и библиография / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Герасимов И.П. – Москва : АН СССР, 1952. – 224с.
1133984
  Нгуен Суан Хан Спорово-пыльцевые комплексы батских и верхнеюрских отложений северо-западной окраины Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / Нгуен Суан Хан; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 23л.
1133985
  Михайлова Н.И. Спорово-пыльцевые комплексы девона Рудного Алтая и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Михайлова Н.И.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
1133986
  Нгуен Дик Зи Спорово-пыльцевые комплексы кайнозойских угленосных отложений воронкообразных депрессий северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и сопредельных районов Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Нгуен Дик Зи ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 29 с.
1133987
  Фрадкина А.Ф. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя Западной Якутии (Вилюйская синеклиза и Приверхоянский прогиб) : монография / А.Ф. Фрадкина; Науч. ред. Тучков И.И. – Ленинград : Недра, 1967. – 121с., 40 таблиц
1133988
   Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя и палеогена Западной Сибири : К 2 международной палинологической конференции (Утрехт, Голландия, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1133989
  Орлова Е.Д. Спорово-пыльцевые комплексы морских и континентальных среднеюрских отложений Поволжья, Западного Казахстана и Орского Урала : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлова Е.Д.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 18л.
1133990
  Раскатова Л.Г. Спорово-пыльцевые комплексы среднего и верхнего девона юго-восточной части Центрального девонского поля / Л.Г. Раскатова; МВ и ССО РСФСР; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 168с. + 1 прилож.: Карты, таблицы
1133991
  Болотникова М.Д. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений западного побережья Японского моря / М.Д. Болотникова; Отв. ред. Красилов В.А. – Москва : Наука, 1979. – 195с.
1133992
  Алимов К.А. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Восточной Ферганы и их значение для стратиграфии / К.А. Алимов; Отв. ред. Кузичкина Ю.М. – Ташкент : ""ФАН"" Узбекской ССР, 1968. – 124с.
1133993
  Яновская Г.Г. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений междуречья Днестр - Прут и их значение для стратиграфии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Яновская Г.Г. ; АН УССР , Ин-т геологич. наук. – Киев, 1973. – 24 с.
1133994
  Нурмашев Н.У. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Туаркыра и Бейнеу и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Нурмашев Н.У.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 28л.
1133995
  Шрамкова Г.В. Спорово-пыльцевые комплексы юры и нижнего мела Воронежской антеклизы и их стратиграфическое значение / Г.В. Шрамкова; Министерство высшего и среднего образования РСФСР; ВГУ; Ред. Баскакова Т.И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – 104с.
1133996
  Кузнецова Т.А. Спорово-пыльцевые спектры верхнеплиоценовых отложений Среднего Поволжья и их значение для стратиграфии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова Т.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1960. – 15л.
1133997
   Споровые растения. – М-Л
вип.2. – 1935. – 536с.
1133998
   Споровые растения. – М-Л
вип.3. – 1936. – 857с.
1133999
   Споровые растения. – Баку, 1967. – 188с.
1134000
   Споровые растения Средней Азии. – Ташкент, 1969. – 148с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,