Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Калинець І. "Тепер це смішно, що за твори людину можуть звільняти з роботи й заарештовувати" / розмову вела Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 152). – С. 12


  Львівський поет-дисидент розповів про те, що вберегло його стосунки з дружиною після десяти років таборів, "пігулки" із самвидавом і творчість без самоповторення.
1133002
   "Теперь вы действительно летите!" : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 6-7 (прилож) : Фото
1133003
  Фролова М. "Теперь дело за Россией!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-12. – ISSN 0235-7089


  Болгарський визвольний рух проти турецького поневолення.
1133004
  Квит С. "Теперь при поступлении в вузы на первый план выйдет результат внешнего независимого тестирования, а не атестат, оценки в котором, к сожалению, часто необъективны" / разговор вела М. Сырчина // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 апреля (№ 66). – С. 6
1133005
  Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513с. – На тит. арк.: Львівський комерційній академії - 190 років. – ISBN 966-346-093-8
1133006
  Ніколенко О. Теорія та історія роману (Роман у літературі ХІХ століття) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0205-471Х
1133007
  Стрелковська І.В. Теорія та методи сплайн-апроксимації в телекомунікаціях : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Стрелковська І.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 40 назв
1133008
  Хриков Євген Миколайович Теорія та методика внутрішкільного управління в сучасних умовах : автореф. дис. ... доктора педагог. наук : 13.00.01 / Хриков Євген Миколайович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 48 с.
1133009
  Чорноштан А.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс) / А.Г. Чорноштан, О.Г. Сущенко; МОНУ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 320с. – ISBN 966-617-058-2
1133010
  Гельфанд М.Б. Теорія та методика ірраціонального числа : Дис... канд. пед.наук: / Гельфанд М.Б.;. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1133011
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133012
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133013
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 29. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133014
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 32. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133015
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133016
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133017
  Корда Григорій Сергійович Теорія та методика формування соціальної активності школярів у мікрорайоні : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Корда Григорій Сергійович; Київ. Державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1992. – 51л.
1133018
  Земзюліна Н.І. Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 71-75


  Показано наукову та суспільну значимість археографічної діяльності, з"ясовано вплив опублікованих збірників документів та довідково-інформаційних видань на розвиток історичної науки; шляхом аналізу опублікованих документальних видань, висвітлено внесок ...
1133019
  Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз надбань вітчизняного перекладознавства в галузі військового перекладу. There were analyzed comprehensively the achievements of native translation studies in the realm of military translation.
1133020
  Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
1133021
  Погосян Г. Теорія та практика гендерної рівності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 155
1133022
  Хомутенко А.В. Теорія та практика державного фінансового контролю неприбуткових фінансових установ України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 131-134
1133023
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133024
   Теорія та практика дизайну : збірнік наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133025
  Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1133026
  Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні проблеми застосування норм класичного мусульманського сімейного права маликитського мазхаба. Проводиться порівняльний аналіз встановлених норм та традицій мусульманського світу та кодифікованого законодавства сучасного ...
1133027
   Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції, (Україна, Київ, 25 квітня 2002 року) :У 2-х частинах. – Київ
Ч.1. – 2002. – 232с.
1133028
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – Бл. 300 с.
1133029
  Супрун Н.А. Теорія та практика корпоративного управління в Україні: діалектика взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 13-18
1133030
   Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України
Ч. 2. – 2001. – 288с.
1133031
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 56-60. – ISBN 966-8188-08-X
1133032
  Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / В.В. Крижко. – 2-ге вид., допрацьоване. – Київ : Освіта України, 2005. – 255с. – ISBN 966-8847-14-8
1133033
  Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-579-9
1133034
   Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ
№ 1, 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133035
  Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
1133036
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1133037
  Яковець І.С. Теорія та практика оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчної служби України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 144-152. – ISSN 0201-7245
1133038
  Калашник Н.Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності : Навчальний посібник. (Для фак-тів з поглибленого вивчення другої іноземної мови у закладах вищ. відомчої юрид. освіти) / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. – 314с. – ISBN 966-7108-90-2
1133039
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
1133040
  Аркадьєв Віктор Юрійович Теорія та практика побудови уніфікованих систем управління електромеханічними комплексами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Аркадьєв Віктор Юрійович; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 33л.
1133041
  Денисов Олександр Олександрович Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05.17.01 / Денисов О.О.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 39 назв
1133042
  Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навчальний посібник / К.Л. Мілютіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 192с. – ISBN 966-608-413-9
1133043
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1133044
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. + Додатки: л.221-234. – Бібліогр.: л.235-250
1133045
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1133046
  Нестеренков Володимир Михайлович Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.03.06 / Нестеренков В.М.; НАНУ. Ін-т електрозварювання ім.Є.О.Патона. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
1133047
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.4. – 2004
1133048
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип.6. – 2006. – резюме укр. та рос мовами
1133049
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 9. – 2009. – резюме укр. та рос мовами
1133050
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133051
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133052
  Кузнєцова Н. Теорія та практика формування Інтернет-підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади та практику розвитку Інтернет-підприємництва в умовах глобалізації товарних ринків, інтернаціоналізації та стандартизації управлінських механізмів маркетингової діяльності, розглянуто сутність, специфіку, основні прояви ...
1133053
   Теорія та практика формування української національної ідеї = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1133054
  Квасніков Володимир Павлович Теорія та принципи побудови трикоординатних інформаційно-вимірювальних систем механічних величин : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.11.01 / Квасніков Володимир Павлович; Красніков В.П.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1133055
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права ( Lex mercatoria ) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.01 / Мережко Олександр Олексадрович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 388 л. – Бібліогр.: л. 355 - 388
1133056
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex mercatoria) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:12.00.11 / Мережко О.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
1133057
  Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1133058
  Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 3-5
1133059
  Пінкевич І.П. Теорія твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спец. ун-тів / І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 333с. – ISBN 966-594-719-2
1133060
  Михайленко В.М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Паливода А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
1133061
  Горальський Анджей Теорія творчості / Горальський Анджей; Переклад О.Гірного. – Львів : Каменяр, 2002. – 144с. – ISBN 5-7745-0947-8
1133062
  Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 64-66. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1133063
  Воробйов Є. Теорія трансакційних витрат:розвиток методології та її застосування до дослідження фондового ринку : Критика і бібліографія / Є. Воробйов, І. Ткаченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.90-91. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1133064
  Чукліна О.С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 119-124
1133065
  Томенко Микола Теорія українського кохання / Томенко Микола. – Київ, 2002. – 128с.
1133066
  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ, 1963. – 143с.
1133067
  Потульницький В.А. Теорія української політології : Курс лекцій / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192с. – ISBN 5-325-00152-3
1133068
   Теорія управління організацією: стан та перспективи : Матеріали VІ міжнародн. наук.-практ. конференції 6-7 квітня 2000 року. – Київ-Трускавець, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-099-7
1133069
  Богдашина О.М. Теорія факторів у працях українських істориків другої половини ХІХ-ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 114-124.
1133070
  Заяць В. Теорія факторного доходу та ринок землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-35
1133071
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.екон.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1133072
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.економ.спец. ВЗО / О.Д. Василик; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2001. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1133073
   Теорія фінансів : Навч.-метод. комплекс / КНУТШ; Економічний факультет; Упор.: О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – Київ : Київський університет, 2002. – 71с.
1133074
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. економ. спец. вищих закл. освіти / О.Д. Василик; КНУТШ. – 4-те вид., доповн. – Київ : НІОС, 2003. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1133075
   Теорія фінансів : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / МОНУ; За заг ред..О.Д. Василика. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. – ISBN 966-364-065-0
1133076
   Теорія фінансів : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
1133077
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підруч. для студ. віщ. навч. закл., що вивч. дисц. "Бухгалтерський облік і аудит" / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1994. – 368с. – ISBN 5110042152
1133078
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ : Влад і Влада, 1996. – 320 с. – ISBN 5120035337
1133079
  Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Статья посвящена анализу изменений инструментария макроэкономической науки под влиянием теории финансовой нестабильности. The article ...
1133080
   Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2004. – 155с. – ISBN 966-641-053-2
1133081
  Вертгаймер М. Теорія форми / М. Вертгаймер. – Берлін, 1925. – 309-319с.
1133082
  Порохня В.М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 261-269. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1133083
  Корнієнко І.І. Теорія фотографії у критичному дискурсі Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 416-421


  У статті розглянуто гіпотезу про інтермедіальність як критичний метод Шарля Бодлера, зокрема становлення нової інтермедіальної критики Бодлера в публіцистичних текстах про фотографію. В статье рассматривается гипотеза об интермедиальности как ...
1133084
  Лузін М.М. Теорія фукнцій дійсного змінного. Загальна частина. Навч. посіб. / М.М. Лузін. – К., 1953. – 308с.
1133085
  Петришин Р.І. Теорія функцій комплексної змінної / Р.І. Петришин. – Чернівці : Рута, 1996. – 50с.
1133086
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
1133087
  Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
1133088
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. Розв"язування задач. : Навч. пос. / О.Ю. Грищенко, Ію М. Нагнибида, П.П. Настасієв. – Киев : Вища школа, 1994. – 375с. – ISBN 5-11-004278-0
1133089
  Зайцева О. Теорія Хартленду як новий формуючо-пропагандистський елемент іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 133-134
1133090
  Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підруч. для студ. напрямку "Хімічна технологія та інженерія" / З.Г. Піх ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1
1133091
  Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-420-7
1133092
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем : Навчальний посібник / П.С. Вовк; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 124с. – ISBN 5-7763-9007-9
1133093
  Вовк Поліна Самаріївна Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної систем : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Вовк Поліна Самаріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1133094
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи : 10.02.15:Дис....доктора філолог. наук. / Вовк П.С.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 458л. – Бібліогр.: С.436-458
1133095
  Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 146-149.
1133096
   Теорія циркулярно-поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, Р.К. Мельник, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 445-453. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано теорію і проведено докладний фізичний аналіз циркулярно поляризованого ЕН-прискорювача з повздовжнім квазіоднорідним магнітним полем. Запропоновано застосування даного пристрою як компактного формувача коротких електронних банчів для ...
1133097
  Кириленко В. та інш. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.56-62. – ISSN 0131-775Х
1133098
  Ущаповський Ю. Теорія цінності - основа економічної концепції Миколи Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-63. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються історичні витоки теорії цінності Миколи Зібера, її взаємозв"язок з класичною школою політичної економії та марксизмом, а також її місце у його теоретичній концепції та розвитку української економічної думки. The historical sources of ...
1133099
  Антонович А.Я. Теорія цінності / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 179-181. – ISBN 966-346-208-6
1133100
  Батура О. та інш. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі 19-20 ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-61. – ISSN 0131-775Х
1133101
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Харків ; Київ, 1932. – 190 с.
1133102
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Вид. 2-е, доповн. – Харків ; Київ, 1936. – 249 с.
1133103
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Київ, 1960. – 244 с.
1133104
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 262 с.
1133105
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 274 с.
1133106
  Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль. – Київ, 1987. – 46 с.
1133107
  Требенко Д.Я. Теорія чисел як необхідний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено порівняльний аналіз діючих стандартів підготовки вчителя математики України і Російської Федерації, а також навчальних планів. Окреслено можливі шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів математики на Україні. Ключові слова: ...
1133108
  Ахієзер О.І. Теорія ядра : Навч. посібник / О.І. Ахієзер. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004408-2
1133109
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський; Рец.: А.І. Ахієзер, М.Ф. Шульга. – Київ : Либідь, 2000. – 608с. – ISBN 966-06-0145-Х


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1133110
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 608с. – ISBN 966-06-0205-7


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1133111
  Романов В.О. Теорія, методи побудови та технічна реалізація мікропроцесорних перетворювачів форми інформації з підвищеною надійністю та продуктивністю : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Романов В. О.; АН Укр. Ін-т кібернет. – К., 1993. – 28л.
1133112
  Алішов Надір Ісмаіл-огли Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп"ютерів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Алішов Н.І.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 58 назв
1133113
  Мицик В. Теорія, факти, логіка недержавних структур у глобалізованому світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 22-23
1133114
  Дішкант Г.П. Теорія, формалізм, метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1133115
  Куковский Е.Г. Теормические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболитов юга Украинского кристаллического массива : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куковский Е. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 234л. – Бібліогр.:л.190-198
1133116
  Кириченко Ю.О. Теорология и частные проблемы юриспруденции : приглашение к дискуссии / Под ред. А.А.. Кириченко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 40с. – ISBN 966-640-131-2
1133117
  Кириченко С.А. Теорологія юриспруденції / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач.; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Юридичний ф-т. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – (Авторська лекція ; Вип. 5). – ISSN 1819-6284
Лекція 1. – 2007. – 268с.
1133118
   Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
1133119
   Теорретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1973. – 179с.
1133120
  Мазуркевич А.А. Теорриториальная организация региональных рекркационных систем УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КГУ. – К., 1989. – 25л.
1133121
  Гаврилюк М. Теоррії лідерства та їх застосування в університетській освіті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-27. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1133122
  Николов Н.А. Теортеческое и экспериментальное исследование линейных и нелиненых резонансов в плазменном конденсаторе : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Николов Н. А.; Физ. фак. МГУ, Каф. эконон. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1133123
  Лунецкас Б.Н. Теортические предпосылки научного объяснения социального прогресса в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Лунецкас Б.Н.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1977. – 26л.
1133124
  Лупашку Р.Г. Теортическое исследование кинетики электросопротивления и акустической эмиссии в процессе разрушения кристаллов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лупашку Р.Г.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1133125
  Шеремет Ю.М. Теортичні основи забезпечення бевідмосності дискретних систем методом впорядкованого вибору : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Шеремет Ю. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 33л.
1133126
  Ермаков В.П. Теоря Абелевых функций без Римановых поверхностей / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1897. – 120с.
1133127
  Блаватская Теософия и практический оккультизм / Блаватская, ЕП. – Москва, 1993. – 72с.
1133128
  Чекаль Л.А. Теософія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1133129
  Руис М. Теофило Стивенсон / М. Руис. – М, 1983. – 96с.
1133130
  Съедин В. Теофиль Стейнлен / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 7с.
1133131
  Ткаченко М.В. Теофіл Копистинський / М.В. Ткаченко. – К, 1972. – 87с.
1133132
  Мельник В. Теофіл Окуневський та його юридична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1133133
  Кульова В. Теофіл Рендюк і його книги // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-8
1133134
  Іжевський А. Теофіл Терлецький - співець сецесії і майстер висміювання міщанства = Незабутні сторінки сатиричної графіки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1133135
   Теофіль Комаринець = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1133136
   Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик : Спогади. – Львів : Каменяр, 1999. – 171 с. – ISBN 5-7745-0783-1
1133137
  Алєксандрова О.В. Теофраст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 177-178. – ISBN 966-316-069-1
1133138
  Литвинский Б.А. Тепаи-Шах: Культура и связи кушан. Бактрии. / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1983. – 239с.
1133139
  Золотоноша Л.А. Тепер або ніколи : Поезії / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2004. – 144с. – ISBN 966-651-123-1
1133140
  Мартиросян В. Тепер про це можна сказати:[Із книги спогадів] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.89-95


  З історії Народного Руха України. Закінчення. Початок у №11-12, 2000 р.
1133141
  Головаха Є. Тепер самотні ми... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2 квітень-червень. – С. 10-11. – ISSN 1563-3713
1133142
  Фельдман Е.З. Теперішні ноти / Е.З. Фельдман. – К., 1991. – 205с.
1133143
  Могила Л.М. Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 121-126. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1133144
  Затуливітер В.І. Теперішній час. / В.І. Затуливітер. – К., 1977. – 143с.
1133145
  Гончаров Ю.Д. Теперь - безымянные / Ю.Д. Гончаров. – М, 1990. – 476с.
1133146
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 187с.
1133147
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 159с.
1133148
  Марков С.А. Теперь во мне спокойствие и счастье / С.А. Марков. – М, 1986. – 222с.
1133149
  Айги Г.Н. Теперь всегда снега / Г.Н. Айги. – Москва, 1992. – 318с.
1133150
  Кокшаров А. Теперь здесь ислам / А. Кокшаров, С. Сумленный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 38. – С. 60-69


  Іслам в Європі; зростання мусульманського населення
1133151
  Карлейль Томас Теперь и прежде / [Соч.] Томаса Карлейля ; Пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – XXII, [2], 450 с.
1133152
  Карлейль Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – Москва : Республика, 1994. – 415с. – ISBN 5-250-02425-4
1133153
  Успенский Г.И. Теперь и прежде. / Г.И. Успенский. – М, 1977. – 384с.
1133154
   Теперь моя пора .... – Горький, 1987. – 63с.
1133155
  Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать / Л. Гровс. – Москва, 1964. – 301с.
1133156
  Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю / Х. Миддлтон. – М, 1983. – 144с.
1133157
  Франк Л.Д. Теперь я знаю / Л.Д. Франк. – М., 1986. – 141с.
1133158
  Сингаївський М.Ф. Тепла земля : вірші: Для ст. дошк. та мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1983. – 20 с.
1133159
  Шевчук В.О. Тепла осінь : повість / Валерій Шевчук // Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – с.115-174. – (романи й повісті ; № 4)
1133160
  Трублаїні М. Тепла осінь 1930-го / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 47с. – (Б-чка письменників комсомолу)
1133161
  Крищенко В.Д. Тепла прорість / В.Д. Крищенко. – Київ, 1963. – 59с.
1133162
  Куденко О.И. Теплая Арктика. / О.И. Куденко. – М, 1960. – 302с.
1133163
   Теплая деформация металлов. – Минск, 1978. – 215с.
1133164
  Дайнеко Л.М. Теплая земля / Л.М. Дайнеко. – М., 1980. – 151с.
1133165
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1981. – 224с.
1133166
  Бочарников В.А. Теплая земля / В.А. Бочарников. – Ленинград, 1981. – 222с.
1133167
  Судаков В.П. Теплая земля / В.П. Судаков. – Петрозаводск, 1985. – 38с.
1133168
   Теплая земля. – М, 1986. – 156с.
1133169
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1988. – 588с.
1133170
  Игнатова Е.А. Теплая земля / Е.А. Игнатова. – Л., 1989. – 62с.
1133171
  Холод В. Теплая компания / В. Холод. – Х., 1964. – 215с.
1133172
  Васютина Е.К. Теплая метель / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 356с.
1133173
  Радовская Р.Г. Теплая осень / Р.Г. Радовская. – М., 1975. – 175с.
1133174
  Шмушкевич М.Ю. Теплая осень / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1977. – 256с.
1133175
  Киреенко К. Теплая радуга. / К. Киреенко. – М., 1970. – 120с.
1133176
  Шкаровская И.И. Теплая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1965. – 118с.
1133177
  Сушинський Б.І. Тепле каміння. / Б.І. Сушинський. – Одеса, 1974. – 207с.
1133178
  Герасимчук Д.К. Тепле літо / Д.К. Герасимчук. – К, 1973. – 134с.
1133179
  Кенжеев Бахыт Теплее всех времен : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 98-101. – ISSN 0130-7673
1133180
  Геттуев М. Теплее солнца. / М. Геттуев. – М., 1968. – 94с.
1133181
   Теплий вітер із Чікаго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 7
1133182
  Чендей І.М. Теплий дощ / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 431 с.
1133183
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу / Л.М. Вернигора. – Київ, 1981. – 216с.
1133184
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу / Л.М. Вернигора. – Київ, 1990. – 459с.
1133185
  Куліш Л.П. Теплий іній / Л.П. Куліш. – Київ, 1986. – 271с.
1133186
  Забірко В.С. Теплий сніг // Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / М.Ю. Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – С. 80-187. – ISBN 5-7720-0032-2
1133187
  Ковшова З.І. Теплий шовк / З.І. Ковшова. – Київ, 1986. – 142 с.
1133188
  Кеппен В. Теплица / В. Кеппен. – М, 1966. – 240с.
1133189
  Гренандер У. Теплицевы формы и их приложения / У. Гренандер, Г. Сеге. – М., 1961. – 308с.
1133190
  Чебанов Л.С. Теплицы и парники на приусадебном участке. / Л.С. Чебанов. – К., 1993. – 78с.
1133191
   Тепличная культура овощей в пригородах Пекина. – М, 1959. – 384с.
1133192
   Теплично-парниковое хозяйство. – Киев, 1955. – 224с.
1133193
  Горбівненко А. Теплі вітання "Холодному Яру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 11
1133194
  Людкевич М.Й. Теплі гнізда / М.Й. Людкевич. – К., 1981. – 72с.
1133195
  Шаповал М.Т. Теплі дощі / М.Т. Шаповал. – Х., 1971. – 83с.
1133196
  Напрасников А.Т. Тепло- и влагообеспеченность Забайкалья и некоторые проблемы мелиорации земель : Автореф... канд. геогр.наук: 11.696 / Напрасников А.Т.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1133197
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течение вегитации основных зерновых культур : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Короткова А.Я. ; МВ и ССО , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1133198
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течении вегетации основных зерновых культур : Дис... канд.геогр.наук: / Короткова А.Я.; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1973. – 121л. – Бібліогр.:л.1-20
1133199
  Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме / Р.С. Бортковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 159с.
1133200
  Шимараев М.Н. Тепло- и влагообмен и их роль в тепловом балансе открытой водной поверхности оз.Байкал : Автореф... канд. геогр.наук: / Шимараев М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
1133201
  Шульман З.П. Тепло- и массобмен при свободной конвенции в неньютоновских жидкостях / З.П. Шульман. – Минск, 1975. – 134с.
1133202
   Тепло- и массообмен. – М, 1982. – 510с.
1133203
  Блум Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блум. – Рига, 1980. – 355 с.
1133204
   Тепло- и массообмен в мерзлых почвах и горных породах. – Москва, 1961. – 144с.
1133205
   Тепло- и массообмен в мерзлых толщах земной коры. – М, 1963. – 216с.
1133206
   Тепло- и массообмен в потоке нагретого газа. – Минск, 1974. – 101с.
1133207
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 053 / Кашкаров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 48л. – Бібліогр.:с.42-48
1133208
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости / В.П. Кашкаров. – Алма-Ата, 1984. – 276с.
1133209
   Тепло- и массообмен в сушильных и термических процессах. – Минск, 1971. – 295с.
1133210
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электонных и микроэлектронных систем. – Ч.2. – Минск, 1989. – 139с.
1133211
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электронных и микроэлектронных систем. – Ч.1. – Минск, 1989. – 170с.
1133212
   Тепло- и массообмен в химически реагирующих системах : сборник научных проблем. – Минск, 1979. – 136 с.
1133213
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1988. – 151с.
1133214
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1989. – 142с.
1133215
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1990. – 114с.
1133216
  Панин Г.Н. Тепло- и массообмен между водоемом и атмосферой в естественных условиях / Г.Н. Панин. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1133217
   Тепло- и массообмен при взаимодеействии потоков с поверхностями. – М, 1978. – 81с.
1133218
  Мередов Р.Д. Тепло- и массообмен при опреснении воды естественным вымораживанием. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Мередов Р.Д.; АН Туркм.ССР.Науч-произ.объед. – Ашхабад, 1984. – 20л.
1133219
   Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. – Минск : ИТМ, 1968. – 252с.
1133220
   Тепло- и массообменные аппараты. – К, 1988. – 128с.
1133221
   Тепло- и массообменные процессы. – Киев, 1986. – 163с.
1133222
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1962. – 380с.
1133223
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1965. – 455с.
1133224
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1966. – 559с.
1133225
   Тепло- и массоперенос. – М
1. – 1968. – 832с.
1133226
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1968. – 399с.
1133227
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
1. – 1972. – 409с.
1133228
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
2. – 1972. – 514с.
1133229
   Тепло- и массоперенос. – Минск
3. – 1972. – 454с.
1133230
   Тепло- и массоперенос. – Минск
4. – 1972. – 570с.
1133231
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – К
5. – 1972. – 232с.
1133232
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1972. – 611с.
1133233
   Тепло- и массоперенос. – Минск
7. – 1972. – 609с.
1133234
   Тепло- и массоперенос. – Москва
8. – 1972. – 604с.
1133235
   Тепло- и массоперенос. – Ч.2. – Минск
9. – 1972. – 662с.
1133236
   Тепло- и массоперенос в плазменных аппаратах : сб. науч. трудов. – Минск : ТИМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 149, 6с.
1133237
  Бровка Г.П. Тепло- и массоперенос в природных дисперсных системах при промерзании / Г.П. Бровка. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 189с.
1133238
  Давидовский П.Н. Тепло- и массоперенос в промерзающих торфяных системах / П.Н. Давидовский, Г.П. Бровка. – Минск, 1985. – 160с.
1133239
   Тепло- и массоперенос в процессах термообработки дисперсных материалов. – Минск, 1974. – 182с.
1133240
   Тепло- и массоперенос в твердых телах, жидкостях и газах. – Минск, 1970. – 404с.
1133241
   Тепло- и массоперенос и переносные свойства веществ : сб. науч. трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1978. – 143с.
1133242
   Тепло- и массоперенос и тепловые свойства материалов. – Минск, 1969. – 184с.
1133243
   Тепло- и массоперенос при интенсивном лучистом и конвективном нагреве. – Минск, 1977. – 154с.
1133244
  Бюллер Тепло- и термостойкие полимеры / Бюллер, Конрад-Ульрих. – М, 1984. – 1056с.
1133245
   Тепло- массоперенос. – Ч. 2. – Минск
1. – 1972. – 458с.
1133246
   Тепло- массоперенос при фазовых превращениях. – Ч.2. – Минск, 1974. – 223,12с.
1133247
  Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133248
  Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 19 назв
1133249
   Тепло-и массообмен в капиллярнопористых телах. – Минск, 1965. – 155с.
1133250
   Тепло-и массообмен в плазмохимических процессах. – Ч. 2. – Минск, 1982. – 163с.
1133251
  Патанкар С. Тепло-и массообмен в пограничных слоях / С. Патанкар, Д. Сполдинг. – М., 1971. – 128с.
1133252
  Баранов Владимир Иванович Тепло-и массообмен при конденсации смеси паров *этанол-вода* : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04. / Баранов Владимир Иванович; Киев. технол. ин-т пищ. пром. – К., 1986. – 24л.
1133253
  Иванов Н.С. Тепло-и массоперенос в мерзлых горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1969. – 240с.
1133254
  Телегин А.С. и др. Тепло-массоперенос : Учебник для вузов / А.С. и др. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – Москва : Металлургия, 1995. – 400с. – ISBN 5229011165
1133255
   Тепло-массоперенос в газах и жидкостях. – Алма-Ата : КазахГУ, 1979. – 133с.
1133256
  Дудин М.А. Тепло / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 19с.
1133257
  Кенцер М. Тепло / М. Кенцер. – Москва, 1981. – 47с.
1133258
  Жаброва Г.М. Тепло без пламени / Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1945. – 118с.
1133259
  Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-53
1133260
  Омпре А. Тепло в стужу / А. Омпре. – М, 1962. – 128с.
1133261
   Тепло вашої оселі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-48 : фото
1133262
  Золотусский И.П. Тепло добра / И.П. Золотусский. – М., 1970. – 238с.
1133263
  Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0869-0499
1133264
  Грищенко І.М. Тепло душі / І.М. Грищенко. – К, 1988. – 185с.
1133265
  Мельников Ю Тепло земли / Ю Мельников. – М., 1960. – 76с.
1133266
  Георгиу Г. Тепло земли / Г. Георгиу. – Москва, 1967. – 272с.
1133267
  Коршак Г.В. Тепло земли / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1971. – 79с.
1133268
  Рахимов Р.Р. Тепло земли / Р.Р. Рахимов. – Казань, 1972. – 56с.
1133269
  Кочетков В. Тепло земли : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
1133270
  Хромов А.М. Тепло земли / А.М. Хромов. – Ярославль, 1973. – 48с.
1133271
  Рыков В.П. Тепло земли / В.П. Рыков. – Симферополь, 1975. – 71с.
1133272
  Ураков Г.С. Тепло земли / Г.С. Ураков. – Воронеж, 1977. – 31с.
1133273
  Лебедев Т.С. Тепло Земли / Т.С. Лебедев, Д.В. Корниец. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 64с. – (Научно-популярная литература)
1133274
  Ордина Г.П. Тепло Земли / Г.П. Ордина. – М., 1969. – 14с.
1133275
  Дворов И.М. Тепло Земли / И.М. Дворов. – Москва : Знание, 1969. – 64с.
1133276
   Тепло Земли и его извлечение. – Киев, 1974. – 263с.
1133277
  Джамалов С.А. Тепло Земли и его практическое использование. / С.А. Джамалов. – М., 1965. – 110с.
1133278
  Геттуев М.И. Тепло земли. / М.И. Геттуев. – М., 1972. – 294с.
1133279
  Нагай В.В. Тепло земли: Стихи. / В.В. Нагай. – Красноярск, 1979. – 39с.
1133280
  Воронько П.Н. Тепло землі моєї / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
1133281
  Адаменко Л.П. Тепло землі моєї / Л.П. Адаменко. – Львів, 1976. – 61 с.
1133282
  Белшевиц Я В. Тепло земное / Я В. Белшевиц, . – М., 1960. – 80с.
1133283
  Лазарчук А. Тепло и свет / А. Лазарчук. – М., 1990. – 220с.
1133284
  Калитин Н.Н. Тепло и свет солнечных лучей / Н.Н. Калитин. – Л, 1947. – 28с.
1133285
  Андреев Н.Н. Тепло и холод / Н.Н. Андреев. – Москва- Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 51с.
1133286
  Рудич К.Н. Тепло и холод Севера. / К.Н. Рудич. – М., 1985. – 80с.
1133287
  Жавжаров А.А. Тепло і холод на землі / А.А. Жавжаров. – Х., 1933. – 52с.
1133288
  Павленко А.М. Тепло і холод на службі людині / А.М. Павленко. – Київ, 1948. – 45с.
1133289
  Нагорний А.В. Тепло й життя / А.В. Нагорний. – Х., 1923. – 79с.
1133290
  Месхи И.С. Тепло ли вам, люди? / И.С. Месхи. – М., 1974. – 48с.
1133291
   Тепло ли колючим зверям в иголках? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 175 : Іл.
1133292
  Невінчана В.Д. Тепло любові - на віки: Вірші і поема. / В.Д. Невінчана. – Сімферополь, 1984. – 64с.
1133293
  Мартинов В.І. Тепло материнського дому / В.І. Мартинов. – Львів, 1988. – 109с.
1133294
  Озеров И. Тепло моей души / И. Озеров. – Тула, 1969. – 47с.
1133295
  Кобозева Алиса Тепло на ветер : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
1133296
  Далидович Г.В. Тепло на перецветах / Г.В. Далидович. – М, 1978. – 336с.
1133297
  Буренков М.И. Тепло наших сердец / М.И. Буренков. – Х., 1962. – 84с.
1133298
  Черкашенко І.М. Тепло осені / І.М. Черкашенко. – К, 1978. – 111с.
1133299
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1979. – 383с.
1133300
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1988. – 263с.
1133301
  Бицоев Г. Тепло очага / Г. Бицоев. – М., 1974. – 255с.
1133302
  Сигарев Е.И. Тепло полярного сияния / Е.И. Сигарев. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 79с.
1133303
  Гуторова Світлана Тепло прекрасного : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 14-15 : Фото
1133304
  Левин Б.Н. Тепло ранней осени. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Киев, 1967. – 215с.
1133305
  Мартич Ю.М. Тепло рідного дому : Оповідання, повість / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 183с.
1133306
  Тарасенко В.І. Тепло родинного вогнища / В.І. Тарасенко. – К., 1984. – 84с.
1133307
  Гордейчев В.Г. Тепло родного дома / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1974. – 103с.
1133308
  Карамазов В.Ф. Тепло родного очага : повести / В.Ф. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура, 1983. – 334 с.
1133309
  Куранов Ю.Н. Тепло родного очага: лирическая повесть о семье / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 255с.
1133310
  Куранов Ю.Н. Тепло родногоь очага: Лирич.повесть о семье. / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 63с.
1133311
  Доманський В.А. Тепло родной борозды: "Ода русскому огороду" В. П. Астафьева и художественные модели мира // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 2. – С. 46-48.
1133312
  Леонов В.Н. Тепло родной земли / В.Н. Леонов. – М, 1984. – 240с.
1133313
  Емельянова Н.А. Тепло руки / Н.А. Емельянова. – М., 1986. – 75с.
1133314
  Вітренко Раїса Тепло світлої душі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62. – ISSN 0130-5263
1133315
  Яблощникова И. Тепло Севера / И. Яблощникова. – Ленинград, 1979. – 254с.
1133316
  Лаврентьев К.А. Тепло сердец / К.А. Лаврентьев. – Петрозаводск, 1969. – 227с.
1133317
  Кожевников В.И. Тепло сердец / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1986. – 315с.
1133318
  Кожевникова К.В. Тепло твоего очага / К.В. Кожевникова. – М., 1975. – 127с.
1133319
  Рядченко И.И. Тепло твоей руки / И.И. Рядченко. – К., 1960. – 84с.
1133320
  Северов П.Ф. Тепло твоей руки : Рассказы / П.Ф. Северов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 428с.
1133321
  Рыжиков И.В. Тепло твоей руки. / И.В. Рыжиков. – М, 1965. – 87с.
1133322
  Машбаш И. Тепло твоих рук : стихи / И. Машбаш. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128 с.
1133323
  Жгенти С. Тепло твоих рук / С. Жгенти. – М., 1975. – 191с.
1133324
  Бурылов Б.Н. Тепло хранит земля / Б.Н. Бурылов. – Пермь, 1970. – 104с.
1133325
  Месхи И.С. Тепло человеческое. / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1963. – 171с.
1133326
   Тепло чужого очага. – М, 1984. – 191с.
1133327
  Цибульський П.Д. Тепло чужої руки : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1967. – 422 с.
1133328
  Андрейчин М.А. Теплобачення в медицині / М.А. Андрейчин. – Київ, 1990. – 48с. – (Серія 12:Природа - людина - здоров"я : Тем. цикл: "Здоров"я" ; № 2)
1133329
  Орел Р.П. Теплова дефектометрія і томографія виборів з локальними неоднорідностями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Орел Р.П.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 20л.
1133330
  Веклич А.М. Теплова контракція дуги в мідній парі / А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 263-273. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив характеристик газового середовища на процес контракції (стягування) дугового розряду високого тиску в сумішах міді з азотом або інертним газом. Проведеш розрахунки і показано, що ступінь стягування дугового розряду визначається ...
1133331
  Якименко Н.М. Теплова нестійкість в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням при зсувному циклічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 171-175. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначені критичні параметри термічної нестійкості в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням.
1133332
  Шилин Б.В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов / Б.В. Шилин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247с.
1133333
  Котляр И.В. Тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания. / И.В. Котляр. – 2-е изд. – М-К, 1963. – 15с.
1133334
  Ломагин А.Г. Тепловая закалка и репарация теплового повреждения у растений на клеточном уровне. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Ломагин А.Г.; Ин-т цитологии Ан СССР. – Л, 1985. – 38л.
1133335
  Полежаев Ю.В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев. – М., 1976. – 391с.
1133336
  Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1982. – 64с.
1133337
  Воронков С.Т. Тепловая изоляция паровых турбин напылением / С.Т. Воронков. – Москва, 1973. – 121с.
1133338
  Изаксон Виктор Ханаанович Тепловая конвекция в слое жидкости со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Изаксон Виктор Ханаанович; Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1133339
  Латынина Л.А. Тепловая конвенция в оболчке Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латынина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
1133340
   Тепловая мелиорация северных широт : АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1973. – 210с.
1133341
  Лозинский М.Г. Тепловая микроскопия материалов / М.Г. Лозинский. – Москва, 1976. – 304 с.
1133342
  Нгуен Минь Хиен Тепловая неустойчивость оптических элементов в лазерных системах под действием интенсивного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Минь Хиен; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 10л.
1133343
  Аверсон А.Э. Тепловая теория зажигания конденсированных веществ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Аверсон А.Э.; Ан СССР. – Черноголовка, 1968. – 20л.
1133344
  Остапенко Виктор Ионович Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействий : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Остапенко Виктор Ионович; Мин. здравоохр. УССР. Донецк. научно-иссл. ин-т гигиены труда и профзаб. – Донецк, 1984. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
1133345
  Остапенко В.И. Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействиях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Остапенко В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 22л.
1133346
  Шифрин-Крыжаловский Тепловая устойчивость транзисторов и надежность радиоэлектронной аппаратуры / Шифрин-Крыжаловский, В.С. Митин. – Москва : Советское радио, 1966. – 256с.
1133347
  Михайлов-Михеев Тепловая хрупкость стали / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1956. – 116с.
1133348
  Гиршфельд В.Я. Тепловая часть тепловых электрических станций и гидромеханическая часть гидроэлектростанций / В.Я. Гиршфельд, Л.А. Кароль. – М., 1970. – 272с.
1133349
  Пошехонов В.Л. Тепловая электрическая станция / В.Л. Пошехонов. – Москва : Энергия, 1974. – 104с.
1133350
  Дмитрієва Д.А. Теплове випромінювання поверхні германію при імпульсному лазерному збудженні / Д.А. Дмитрієва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1133351
  Коротаєва О.С. Теплове випромінювання поверхні карбіду бору при імпульсному лазерному збудженні / О.С. Коротаєва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69
1133352
  Штегер В. Теплове господарство в керамічній промисловості / В. Штегер. – Х.-Од., 1931. – 136с.
1133353
  Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
1133354
  Жуков А.Г. Тепловидение / А.Г. Жуков. – Москва, 1974. – 64с.
1133355
  Воробьев Л.П. Тепловидение в медицине / Л.П. Воробьев. – Москва, 1985. – 64с.
1133356
  Драгун В.Л. Тепловизионные системы в исследованиях тепловых процессов. / В.Л. Драгун, С.А. Филатов. – Минск, 1989. – 173с.
1133357
  Криксунов Л.З. Тепловизоры / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – К., 1987. – 166с.
1133358
  Щеголев М Г. Базєєв Тепловий двигун майбутнього. / М Г. Базєєв Щеголев. – Київ, 1976. – 138с.
1133359
  Конончук Г.Л. Тепловий режим резонатора ГРЛ типу ЛГН-207 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 355-361. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Визначено теоретичну залежність температури резонатора від часу на основі запропонованої моделі. З розрахунку випливає можливість тримати температуру гелій-неонового лазера у вузькому інтервалі (0,01 К і менше) протягом тривалого часу вже через кілька ...
1133360
  Чан Ван Тхань Тепловий режим твердої електричної ізоляції високовольтного устаткування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.13 / Чан Ван Тхань; КПІ. – К., 1999. – 19л.
1133361
  Панкратов К.Н. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Панкратов К.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1133362
  Ткаченко М.В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133363
  Третяк О.В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з повітряним охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Третяк Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133364
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 143-176
1133365
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1133366
  Клочко Є.В. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Клочко Є.В.; Держ. аерокосміч. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1999. – 20л.
1133367
  Конончук Г.Л. Теплові втрати в газонаповненій лампі розжарення / Г.Л. Конончук, І.Ю. Майданчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 430-432. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оптимізуючи функцію кореляції між напругою та струмом через газонаповнену ЛР, можливо кількісно розділити енергетичні канали та визначити константи теплового випромінювання, теплопередачі, температурного коефіцієнта опору тіла розжарення, які ...
1133368
  Пестушко Валерій Теплові електростанції продовжують підігрівати планету // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19
1133369
  Савкіна Р.К. Теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні / Р.К. Савкіна, О.І. Власенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 491-494. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалися теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні. Дислокації, що рухаються в полі ультразвукової деформації, розглядалися як теплові джерела в кристалі. Встановлено, що при середній густині дислокацій ...
1133370
  Мелешко В.В. Теплові напруження у прямокутних пластинах // Математичні методи та фізико-механічні поля : Науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2005. – Т. 48, № 4. – С. 140-164. – ISSN 0130-9420
1133371
  Панов Є.М. Теплові процеси при електролітичному виробництві алюмінію та їх вплив на показники електролізу. : Автореф... доктор техн.наук: 05.14.04 / Панов Є.М.; НАН України. Ін-т газу. – К., 1996. – 43л.
1133372
  Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133373
  Головський Сергій Євгенійович Теплові режими та апарати холодильної обробки розібраного упакованого м"яса : Автореф... канд. техніч.наук: 05.04.03 / Головський Сергій Євгенійович; Одеський ін-т низькотемпер. техніки та енергетики. – Одеса, 1993. – 16л.
1133374
  Дерюгін І.А. Теплові флуктуації намагніченості однодоменних частинок і феромагнітний резонанс / І.А. Дерюгін, 1959. – С. 71-74
1133375
  Прокопенков О.О. Тепловіддача в конденсаторах двофазних систем терморегулювання космічних апаратів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Прокопенков О.О.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 17л.
1133376
  Миколаєнко М.А. Тепловій / М.А. Миколаєнко. – К., 1956. – 32с.
1133377
  Ву Зуй Тыонг Тепловлагоперенос в дисперсных материалах при кондуктивной сушке : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Ву Зуй Тыонг; Одесский Ин-т низкотемперат. техники и энерг. – Одесса, 1992. – 17л.
1133378
  Браславский А.П. Тепловое влияние объектов энергетики на водную среду. / А.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова; Под ред.А.П.браславского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 251с.
1133379
  Резниченко Владимир Владимирович Тепловое воздействие лазерного излучения на элементы силовой оптики с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Резниченко Владимир Владимирович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
1133380
  Панкратов К.Н. Тепловое движение молекул воды согласно экспериментальным данным по квазиупругому некогерентному рассеянию медленных нейтронов : Дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика / Панкратов К.Н.; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2006. – 114л. – Библиогр.: л.107-114
1133381
   Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах : материалы 2-й межвуз.науч. конференции. – Самарканд : Самаркандский ГУ, 1969. – 488с.
1133382
   Тепловое и механическое взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами. – Сибирск, 1977. – 142с.
1133383
  Смоленский И.О. Тепловое и паровое хозяйство свеклосахарных заводов / И.О. Смоленский. – К., 1931. – 206с.
1133384
   Тепловое и силовое хозяйство фабрично-заводскиих предприятий. – М-Л, 1926. – 180с.
1133385
  Бордонский Г.С. Тепловое излучение ледяного покрова пресных водоемов / Г.С. Бордонский; Отв.ред. О.А.Вотах. – Новосибирск : Наука, 1990. – 100с.
1133386
  Кондратьев К.Я. Тепловое излучение планет / К.Я. Кондратьев. – Л, 1977. – 263с.
1133387
   Тепловое поле Европы. – Москва : Мир, 1982. – 376с.
1133388
  Ермаков В.И. Тепловое поле и нефтегазоносность молодых плит СССР / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1986. – 221с.
1133389
  Кутас Р.И. Тепловое поле Украины / Р.И. Кутас, В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1971. – 140с.
1133390
  Полежаев Ю.В. Тепловое разрушение материалов : Монография / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов; Под ред В.В. Скорохода. – Киев : Академпериодика, 2006. – 354с. – ISBN 966-360-064-0
1133391
  Удовидченко Б.Г. Тепловое расширение и изотермическая сжимаемость твердого водорода при давлениях до 200 атм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Удовидченко Б.Г.; АН УССР. Физ.техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 19л.
1133392
  Кубанов М.М. Тепловое расширение и изотермичуская сжимаемость монокристаллов полупроводниковых соединений хальдегидов галлия и индия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кубанов М. М.; АН АзССР ин-т физики. – Баку, 1973. – 14л.
1133393
  Гаврилко В.Г. Тепловое расширение отвердевших инертных газов и метанов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гаврилко В.Г. ; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13
1133394
  Новикова С.И. Тепловое расширение полупроводников при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 24л.
1133395
  Александровский А.Н. Тепловое расширение твердых метанов и процессы конверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Александровский А. Н.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Харьков, 1979. – 19л.
1133396
  Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел / С.И. Новикова. – Москва : Наука, 1974. – 292с.
1133397
  Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере / В.В. Воробьев. – Москва, 1987. – 199с.
1133398
  Чечеткин А.В. Тепловой арсчет промышленных печей (газовых и электрических) / А.В. Чечеткин. – М, 1963. – 38с.
1133399
  Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР / Э.М. Шихлинский; АН АзССР. Институт географии. – Баку : Элм, 1969. – 201с.
1133400
  Макштас А.П. Тепловой баланс арктический льдов в зимний период / А.П. Макштас. – Л., 1984. – 67с.
1133401
  Борзенкова И.И. Тепловой баланс горных районов : Автореф... кандидата геогр.наук: / Борзенкова И.И.; Глав. геофиз. обсерватории им. А.И.Воейкова. – Л., 1966. – 25л.
1133402
  Гвасалия Н.В. Тепловой баланс Грузии / Н.В. Гвасалия. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 116с.
1133403
  Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
1133404
  Айзенштат Борис Абрамович Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы биоклиматологии : Автореф... д-ра геогр.наук: 698 / Айзенштат Борис Абрамович; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейова. – Ленинград, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.32-36
1133405
   Тепловой баланс леса и поля. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 235с.
1133406
  Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты / Н.П. Русин. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1133407
  Строкина Л.А. Тепловой баланс океанов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Строкина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 24л.
1133408
  Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины / И.С. Кустов. – М.-Л., 1940. – 112с.
1133409
  Волошина А.П. Тепловой баланс поверхности высокогорных ледников в летний период (на примере Эльбруса) / А.П. Волошина. – Москва : Наука, 1966. – 151с.
1133410
  Сакали Л.И. Тепловой баланс Украины и Молдавии. / Л.И. Сакали. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 337с.
1133411
  Томлаин Я. Тепловой баланс Чехословацкой Социалистической Республики. : Автореф... канд. географ.наук: / Томлаин Я.; Глав. управ. гдрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1963. – 9л.
1133412
  Штессель Э.А. Тепловой взрыв при наличии естественной конвекции в реагирующем веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Штессель Э.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
1133413
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхности, общая теория физической географии. / М.И. Будыко, И.П. Герасимов. – Л, 1959. – 20с.
1133414
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхости. / М.И. Будыко. – Л, 1959. – 20с.
1133415
   Тепловой и водный режим земной поверхности. – Л, 1960. – 192с.
1133416
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Фан Бак Ник ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1133417
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Дис... канд. геогр.наук: / Фан Бак Ник; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. Кафедра метеорологии и климатологии. – К., 1973. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1133418
   Тепловой и водный режим некоторых районов Сибири. – Л, 1970. – 116с.
1133419
  Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР : к 9 Международному конгессу почвоведов / В.Н. Димо, А.А. Роде; Роде А.А. – Москва : Наука, 1968. – 143 с.
1133420
   Тепловой и водный режим снежно-ледниковых толщ. – М, 1965. – 246с.
1133421
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 365с.
1133422
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 363с.
1133423
   Тепловой и водный режим Украины. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 592с.
1133424
   Тепловой и радиационный баланс естественной растительности и сельскохозяйственных полей. – М, 1965. – 159с.
1133425
  Витте Н.К. Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение / Н.К. Витте. – Київ, 1956. – 148с.
1133426
  Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон / С.В. Лысак. – Новосибирск, 1988. – 197с.
1133427
   Тепловой поток континентов. – К, 1982. – 184с.
1133428
  Третьяков Г.А. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением / Г.А. Третьяков, Е.В. Дилевская, А.В. Брянцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 136с.
1133429
  Мазинг Е.К. Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего скорания / Е.К. Мазинг. – М, 1928. – 174с.
1133430
  Зальф Г.А. Тепловой расчет стацонарных газовых турбин / Г.А. Зальф, . – Москва-Ленинград, 1964. – 308с.
1133431
  Брагин С.М. Тепловой расчет электрических кабелей / С.М. Брагин. – М.Л., 1937. – 344с.
1133432
  Пошехонов П.В. Тепловой расчет электронных приборов : Учебн. пособие для студентов вузов по спец. "Электронные приборы" / П.В. Пошехонов, Э.И. Соколовский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 159с.
1133433
  Ракипова Л.Р. Тепловой режим атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 184с.
1133434
  Кондратьев К.Я. Тепловой режим верхних слоев атмосферы / К.Я. Кондратьев. – Л, 1960. – 352с.
1133435
  Готлиб Ю.Я. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций / Ю.Я. Готлиб, В.М. Жидких, Н.М. Сокольников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 203с.
1133436
  Артюх Л.Ю. Тепловой режим гетерогенного горения при обтекании тела : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюх Л.Ю.;. – Алма-Ата, 1963. – 29л.
1133437
  Вулис Л.А. Тепловой режим горения / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград, 1954. – 288 с.
1133438
  Скрябин П.Н. Тепловой режим грунтов Енисейского Севера / П.Н. Скрябин, Б.П. Сергеев. – Якутск, 1989. – 175с.
1133439
   Тепловой режим и гидротермальная энергия недр Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1133440
  Смыслов А.А. Тепловой режим и радиоактивность Земли / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191с.
1133441
  Мингалева Галина Иосифовна Тепловой режим ионосферной плазмы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мингалева Галина Иосифовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1981. – 14л.
1133442
  Зотиков И.А. Тепловой режим ледникового покрова Антарктиды / И.А. Зотиков; Под ред.Г.А.Авсюка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
1133443
  Угрюмов А.И. Тепловой режим океана и долгосрочные прогнозы погоды / А.И. Угрюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
1133444
   Тепловой режим Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1133445
  Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – Москва : Колос, 1972. – 360 с.
1133446
   Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К, 1971. – 48с.
1133447
  Чалей А.В. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чалей А.В. ; БГУ. – Минск, 1968. – 17 с.
1133448
  Белостоцкий Б.Р. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов / Б.Р. Белостоцкий, А.С. Рубанов. – М, 1973. – 168с.
1133449
  Филипович Ольга Петрован Тепловой режим термосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович Ольга Петрован; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1962. – 16л.
1133450
  Репнев А.И. Тепловой режим термосферы и ионосферы / А.И. Репнев. – Обнинск, 1976. – 151с.
1133451
  Сигман А.Е. Тепловой шум в микроволновых системах / А.Е. Сигман. – Москва, 1962. – 94с.
1133452
  Зайцев Э.Ф. Тепловой шум в радиотехнических устройствах / Э.Ф. Зайцев. – Л., 1979. – 49с.
1133453
  Колтырина М.А. Тепловой эффект звука в стоячих звуковых волнах в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колтырина М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1953. – 8л.
1133454
   Тепловыделение в ядерном реакторе. – М, 1985. – 160с.
1133455
  Займовский С А. Тепловыделяющие элементы атомных реакторов / С А. Займовский, . – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1966. – 520с.
1133456
  Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / А.Г. Самойлов. – М, 1985. – 222с.
1133457
  Гуревич А.В. Тепловые автоволны в нормальных металлах и сверхпроводниках / А.В. Гуревич, Р.Г. Минц. – Москва, 1987. – 167 с.
1133458
  Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы. Термодинамические основы, расчет и конструкция. / И.Н. Кирсанов. – М.-Л., 1936. – 212с.
1133459
  Гордиенко В.В. Тепловые аномалии геосинклиналей / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 141с.
1133460
  Доронин Ю.П. Тепловые взаимодействия атмосферы и гидросферы в Арктике / Ю.П. Доронин; Под ред.Е.П.Борисенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 300 с.
1133461
  Токарчук Виктор Васильевич Тепловые гидродинамические флуктации в неравновесном газе. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук Виктор Васильевич; АН УССР. Ин-т тенической теплофизики. – К., 1987. – 156л. – Бібліогр.:л.147-156
1133462
  Токарчук В.В. Тепловые гидродинамические флуктуации в неравновесном газе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1133463
  Кирдяшкин А.Г. Тепловые гравитационные теченияяи теплообмен в астеносфере. / А.Г. Кирдяшкин. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1133464
  Ковалева Л.Д. Тепловые двигатели в курсе физики 9 класса / Л.Д. Ковалева. – Ленинград, 1956. – 106 с.
1133465
   Тепловые и атомные электрические станции. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 624с.
1133466
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, А.Т. Шарков, С.А. Тевлин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 496с.
1133467
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 456с.
1133468
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский. – М., 1977. – 256с.
1133469
  Леванов Е.И. Тепловые и гизодинамические процессы при взаимодействии монохроматического излучения в веществом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леванов Е. И.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1971. – 12л.
1133470
   Тепловые и упругие всойства прецизионных сплавов. – М, 1986. – 97с.
1133471
  Карагезян А.Г. Тепловые и электрические свойства сплавов систем титан-алюминий, алюминий-магний и алюминий-медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагезян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 12л.
1133472
   Тепловые измерения. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1934. – 136 с.
1133473
  Кондратьев Г.М. Тепловые измерения / Г.М. Кондратьев. – Москва, 1957. – 244 с.
1133474
  Гришин В.А. Тепловые измерения методом текущей компенсации / В.А. Гришин. – М., 1971. – 96с.
1133475
  Гуревич Э.И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности / Э.И. Гуревич. – Л., 1969. – 168с.
1133476
  Гасан А.И. Тепловые исследования конформационных переходов биомакромолекул в концентрированных растворах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.15 / Гасан А.И.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.23
1133477
  Литвинов В.С. Тепловые источники оптического излучения / В.С. Литвинов, Г.Н. Рохлин. – М., 1975. – 246с.
1133478
  Чех В.Г. Тепловые колебания атомов в металлических твердых растворах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чех В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 23 с.
1133479
  Сычевская З.В. Тепловые машины в школьном курсе физики (VII и Х классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Сычевская З.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 16л.
1133480
  Вавилов В.П. Тепловые методы контроля композиционных структур и изделий радиоэлектроники / В.П. Вавилов. – Москва, 1984. – 153с.
1133481
  Чекалюк Э.Б. Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. / Э.Б. Чекалюк, К.А. Оганов. – Киев, 1979. – 208с.
1133482
   Тепловые нелинейные явления в плазме. – Горький, 1979. – 220с.
1133483
  Альтергот В.Ф. Тепловые повреждения пшеницы в условиях достаточного увлажнения / В.Ф. Альтергот, С.С. Мордкович. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 119с.
1133484
  Любимова Е.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР / Е.А. Любимова. – М., 1976. – 224с.
1133485
   Тепловые потоки из коры и верхней мантии Земли. – М, 1973. – 199с.
1133486
   Тепловые приемники излучения : труды 1 Всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1967. – 310с.
1133487
   Тепловые приемники излучения : сб.докладов 5 Всесоюзн.совещания. – Ленинград : ГОИ им.С.И. Вавилова, 1974. – 151с.
1133488
   Тепловые процессы в криогенных системах : сб.науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
1133489
   Тепловые процессы в МГД и термоэлектрических генераторах. – Киев : Наукова думка, 1982. – 187с.
1133490
   Тепловые процессы в мерзлых горных породах. – М, 1964. – 200с.
1133491
   Тепловые процессы в технологии силикатов. – К, 1986. – 232с.
1133492
  Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое / М.И. Рабинович. – К., 1977. – 174с.
1133493
  Харин С.Н. Тепловые процессы в электрических контактах и связанные с ними сингулярные интегральные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Харин С.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1133494
   Тепловые процессы в элементах энергетических устройств. – К, 1987. – 111с.
1133495
  Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания / В.П. Калабин. – М., 1959. – 438с.
1133496
   Тепловые процессы и метастабильные состояния. – Свердловск, 1990. – 143с.
1133497
  Рыкалин Н.Н. Тепловые процессы при сварке плавлением / Н.Н. Рыкалин, А.И. Пугин. – М., 1959. – 96с.
1133498
  Даффи Д.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии. / Д.А. Даффи. – М., 1977. – 420с.
1133499
  Ваксер А.И. Тепловые размерные эффекты в полупроводниках при сильном разогреве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ваксер А.И.; АН УССР. – Донецк, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1133500
  Костылев Н.А. Тепловые расчеты газогенераторов металлургических печей / Н.А. Костылев. – 5-е изд. – Л.-М., 1933. – 208с.
1133501
  Вульман Ф.А. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок / Ф.А. Вульман. – Москва, 1975. – 198с.
1133502
   Тепловые расчеты нагрева металла на ЭВМ. – Минск, 1977. – 304с.
1133503
  Морозов С.Г. Тепловые расчеты паровой турбины при переменных режимах. / С.Г. Морозов. – М., 1962. – 298с.
1133504
  Жуковский Г.В. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ / Г.В. Жуковский. – Л., 1983. – 256с.
1133505
  Яновский М.И. Тепловые расчеты паровых турбин по методу Джии. / М.И. Яновский. – Л, 1947. – 60с.
1133506
  Соловьев Ю.П. Тепловые расчеты промышленных паротурбинных электрических станций / Ю.П. Соловьев. – М.-Л., 1962. – 160с.
1133507
  Флоров С.Ф. Тепловые расчеты топок и печей / С.Ф. Флоров. – 2-е изд. – М, 1928. – 96с.
1133508
  Остряков П.А. Тепловые расчеты электронных ламп с сетками / П.А. Остряков. – М., 1957. – 108с.
1133509
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1133510
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1133511
  Горохов Ю.А. Тепловые самовоздействия непрерывного лазерного излучения в конденсированных средах и их влияние на когерентные нелинейные оптические явления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Горохов Ю. А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1133512
  Усов Юрий Владимирович Тепловые свойства железоникелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Усов Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1978. – 18л.
1133513
  Чудновский Ф.А. Тепловые свойства и распределение температуры в оксидном покрытии катодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чудновский Ф.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 17л.
1133514
  Манжелий В.Г. Тепловые свойства отвердевших газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 048 / Манжелий В.Г.; АН УССП физ.-техн. ин-т низких тем-тур. – Х., 1969. – 33л.
1133515
  Монаселидзе Д.Р. Тепловые свойства разбавленных и концентрированных растворов проколлагена и коллагеновых волокон нативного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Монаселидзе Д.Р.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1133516
  Белоусов В.П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов. – Л, 1981. – 264с.
1133517
  Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопалстиков / О.Ф. Шленский. – М., 1973. – 221с.
1133518
  Дан П.Д. Тепловые трубы / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М, 1979. – 272с.
1133519
   Тепловые трубы. – Ч.1. – Минск, 1990. – 168,13с.
1133520
   Тепловые трубы. – Ч.2, 1991. – 238с.
1133521
  Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. / Л.Л. Васильев. – Минск, 1988. – 158с.
1133522
  Дульнев Г.Н. Тепловые трубы в электронных системах стабилизации температуры / Г.Н. Дульнев, А.П. Беляков. – М., 1985. – 95с.
1133523
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 1 : Тепловой и аэродинамический расчет. – 1961. – 346 с.
1133524
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 2 : Регулирование, прочность и динамические проблнмы. – 1963. – 360 с.
1133525
   Тепловые установки для использования солнечной радиации. – М, 1966. – 164с.
1133526
  Кукоз Ф.И. Тепловые химические источники тока / Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176с.
1133527
  Елейникова Л.С. Тепловые четырехполюсники. / Л.С. Елейникова. – Минск, 1976. – 95с.
1133528
  Якуб Б.М. Тепловые электрические станции : Учебник для энергетич. втузов / Б.М. Якуб. – Москва-Ленинград
Том 1 : Основы теории станций. – 1938. – 365с.
1133529
   Тепловые электрические станции. – Красноярск
1. – 1970. – 112с.
1133530
  Сазанов Б.В. Тепловые электрические станции / Б.В. Сазанов. – Москва : Энергия, 1974. – 223с.
1133531
  Леонков А.М. Тепловые электрические станции / А.М. Леонков, Б.В. Яковлев. – Минск, 1978. – 231с.
1133532
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
1133533
  Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы / Л.А. Рихтер. – Москва : Энергия, 1975. – 312с.
1133534
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. / В.Я. Рыжкин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1976. – 447с.
1133535
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – М.-Л., 1960. – 575с.
1133536
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – М.-Л.
2. – 1962. – 286с.
1133537
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – М.-Л.
3. – 1964. – 640с.
1133538
   Тепловые электростанции Франции. – М-Л, 1957. – 104с.
1133539
  Орлов Л.Н. Тепловые эффекты в активных средах газовых лазеров / Л.Н. Орлов. – Минск, 1991. – 271с.
1133540
  Осипов А.И. Тепловые эффекты при взаимодействии лазерного излучения с молекулярными газами / А.И. Осипов, В.Я. Панченко. – М, 1983. – 117с.
1133541
  Гершман Р.Б. Тепловые эффекты при плавлении в тройной системе свинец -- олово -- висмут. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершман Р.Б.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 8л.
1133542
  Шасткевич Ю.Г. Тепловые эффекты при фильтрации подземных вод / Ю.Г. Шасткевич. – Новосибирск, 1977. – 64с.
1133543
  Билимович Б.Ф. Тепловые явления в технике. / Б.Ф. Билимович. – М., 1981. – 96с.
1133544
  Устюжанина Е.Л. Тепловые явления в тонких поверхностных слоях металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Устюжанина Е.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7л.
1133545
  Гилинский И.А. Тепловые, гидравлические и ветряные двигатели сельских электростанций / И.А. Гилинский. – М., 1958. – 262с.
1133546
  Зверева Л.А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС / Л.А. Зверева, В.А. Фарафонов. – Горький, 1982. – 94с.
1133547
  Кокорев Л.С. Теплогидравлические расчеты и оптимизация ядерных энергетических установок / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1986. – 245с.
1133548
  Клемин А.И. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. / А.И. Клемин. – Москва, 1980. – 216 с.
1133549
   Теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. – М, 1985. – 157с.
1133550
   Теплогидродинамические световоды / Б.М. Берковский, О.Г. Мартыненко, А.М. Жилкин, О.Н. Порохов; Лыков А.В. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 200с.
1133551
  Рузайкін Василь Іванович Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рузайкін В.І.; НАН України Ін-т проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1133552
  Рябчук О.М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133553
  Последович М.Т. Теплое дыхание / М.Т. Последович. – Москва, 1951. – 191с.
1133554
  Последович М.Т. Теплое дыхание / М.Т. Последович. – Минск, 1952. – 160 с.
1133555
  Кислов В.М. Теплое крыло / В.М. Кислов. – М., 1985. – 127с.
1133556
  Богданов Е.Ф. Теплое лето / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1961. – 75с.
1133557
  Гордеев С.М. Теплое прикосновение / С.М. Гордеев. – К, 1985. – 111с.
1133558
  Эдель М.В. Теплое слово. / М.В. Эдель. – М., 1954. – 56с.
1133559
  Жемайтис С.Г. Теплое течение / С.Г. Жемайтис. – Москва, 1954. – 120с.
1133560
  Константинов В.Н. Тёплое течение / В.Н. Константинов. – Х., 1967. – 95с.
1133561
  Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1133562
  Мак-Ги Теплоемкост керамических материалов и масс при обжиге / Мак-Ги, Симпсон. – М, 1930. – 72с.
1133563
  Белокуров Евгений Владимирович Теплоемкость германидов 3d - переходных металлов типа Me5Ge3 при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Белокуров Евгений Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1133564
  Скрипов В.П. Теплоемкость жидких двойных смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов В.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 6л.
1133565
  Егупов Я.В. Теплоемкость жидких смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егупов Я.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1133566
  Усенбаев К. Теплоемкость и термодинамика / К. Усенбаев, М. Расулбаев. – Фрунзе, 1985. – 203с.
1133567
   Теплоемкость и термодинамические функции GdPO4 в области 0 - 1600 K / В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 784-793 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1133568
  Усенбаев К. Теплоемкость ископаемых углей и термодинамики углеобразовательного процесса / К. Усенбаев, К. Сабыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1133569
  Попов В.А. Теплоемкость криокристаллов с нецентральным межмолекулярным взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Попов В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 22л.
1133570
  Вундерлих Б. Теплоемкость линейных полимеров / Б. Вундерлих, Г. Баур. – Москва, 1972. – 240с.
1133571
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных генерогенных систем / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1133572
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных гетерогенных систем. / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1133573
  Багацкий М.И. Теплоемкость молекулярных кристаллов при низких температурах : Автореф... канд. физ-матнаук: 048 / Багацкий М.И.; АН УССР Физ-техн ин-т низких температур. – Х, 1972. – 19л.
1133574
  Мельников Г.С. Теплоемкость тетра- и метаборатов лития, их твердость некоторых других соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.С.; Моск.хим.-технол. – М, 1965. – 11л.
1133575
  Кожевников О.А. Теплоемкость, плотность и сжимаемость водных растворов перхлоратов двухвалентных марганца, кобальта, никеля, меди и цинка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кожевников О.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1133576
  Русаков А.П. Теплоемкость, упругие постоянные и характеристики динамики решетки А В соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Русаков А.П.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 18л.
1133577
  Чернобаев Д.О. Теплоємність газів / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1938. – 84с.
1133578
   Теплоємність наносистем поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, О.І. Білоус, П Ю. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 223-226. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів в макро- та нано- системах були запропоновані рівнння теплоємності наносистем вздовж граничних напрямків критичної ізохори, критичної ізотерми, межі поділу фаз. Одержані рівняння узгоджуються з ...
1133579
  Альохін О.Д. Теплоємність неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-33. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів і теорії гравітаційного ефекту розроблені рівняння теплоємності неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки, вздовж трьох граничних напрямків: критичної ізохори, критичної ...
1133580
  Короткова А.Я. Теплозабезпеченність вегетаційного періоду на території України та можливості її прогнозування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 139-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1133581
  Малов В.С. Теплоизмерение. (Сист. пром. применения). / В.С. Малов, Я.А. Купершмидт. – М., 1975. – 351с.
1133582
  Лимаренко А.Н. Теплоизмерительные приборы на электростанциях / А.Н. Лимаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л.-М., 1940. – 232с.
1133583
  Попов В.И. Теплоклиматические динамические фации контитентальной ступени. / В.И. Попов. – Ташкент, 1989. – 214с.
1133584
  Абрамов Г.М. Теплом одеть / Г.М. Абрамов. – Москва, 1979. – 224с.
1133585
  Кутателадзе С.С. Тепломасообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1985. – 320с.
1133586
  Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : Навч. посібник для студ. енергетичних спец. / А.І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
1133587
  Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133588
  Снєжкін Ю.Ф. Тепломасообмінні процеси під час одержання каротиновмісних порошків / Ю.Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ : Академперіодика, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-360-076-5
1133589
  Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
1133590
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1976. – 256с.
1133591
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI. – 1976. – 308с.
1133592
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1976. – 325с.
1133593
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IX. – 1976. – 354с.
1133594
   Тепломассообмен - V. – Киев : Наукова думка
Т. X. – 1976. – 127с.
1133595
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. II. – 1976. – 230с.
1133596
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 1. – 1976. – 341с.
1133597
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1976. – 352с.
1133598
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III, ч. 2. – 1976. – 244с.
1133599
   Тепломассообмен - V : лекции, прочитанные на V Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова, 1977. – 185с.
1133600
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. I. – 1980. – 199с.
1133601
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III. – 1980. – 198с.
1133602
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1980. – 199с.
1133603
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IХ. – 1980. – 200с.
1133604
   Тепломассообмен - VI : VI Всесоюзн. конференция. – Киев : Наукова думка, 1980. – 218с.
1133605
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1980. – 191с.
1133606
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VII. – 1980. – 200с.
1133607
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. Х. – 1980. – 161с.
1133608
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 1. – 1980. – 191с.
1133609
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 1 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1133610
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 2. – 1980. – 170с.
1133611
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 2 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1133612
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1980. – 200с.
1133613
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 1. – 1981. – 173с.
1133614
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 2. – 1981. – 188с.
1133615
   Тепломассообмен - VII : Аннотации докладов и сообщений VII Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова, 1984. – 199с.
1133616
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I : Конвективный тепломассообмен, ч. 1, Тепломассообмен в каналах. – 1984. – 182с.
1133617
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI : Тепломассообмен в капиллярно-пористых телах. – 1984. – 175 с.
1133618
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 1,2, ч. 1 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 154 с.
1133619
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады; Минский международный форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секции 1,2, ч. 2 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 237 с.
1133620
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 6,7 : Тепломассообмен в реологических системах и капиллярно-пористых телах (включая процессы сушки). – 1989. – 223с.
1133621
  Галин Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике) / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. – М., 1987. – 374с.
1133622
  Каганер М Тепломассообмен в низкотемпературных теплоизоляционных конструкциях / М Каганер. – М, 1979. – 257с.
1133623
  Спокойный Ю.Е. Тепломассообмен в РЭА : Сб. задач / Ю.Е.Спокойный, В.Е.Трофимов, В.Г.Гидалевич. – Киев-Одесса : Лыбидь, 1991. – 224с. – ISBN 5-11-001758-1
1133624
  Кутателадзе С.С. Тепломассообмен и волны в газожидкостных системах / С.С. Кутателадзе, В.Е. Накоряков. – Новосибирск, 1984. – 301 с.
1133625
  Стырикович М.А. Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных электрических станций / М.А. Стырикович, В.С. Полонский, Г.В. Циклаури. – Москва : Наука, 1982. – 368с.
1133626
  Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
1133627
   Тепломассообмен и трение в турбулентном мограничном слое. – Сибирск, 1964. – 208с.
1133628
  Волчков Э.П. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое закрученного потока. / Э.П. Волчков. – Новосибирск, 1983. – 46с.
1133629
  Романенко П.Н. Тепломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М., 1971. – 568с.
1133630
  Лыков А.В. Тепломассообмен. / А.В. Лыков. – М., 1972. – 560с.
1133631
  Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. / А.В. Лыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 479с.
1133632
  Сало Елена Васильевна Тепломассообменные процессы при плавлении шихты в сталеплавильных печах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Сало Елена Васильевна; АН Украины, Ин-т технической теплофизики. – К., 1993. – 18л.
1133633
   Тепломассоообиен - У. – Минск
4. – 1976. – 249с.
1133634
   Тепломассоперенос в жидкостях и газах. – Алма-Ата, 1982. – 134с.
1133635
  Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. / В.И. Лялько. – К., 1985. – 259с.
1133636
  Ганжа В.Л. Тепломассоперенос в многофазных системах / В.Л. Ганжа. – Минск, 1990. – 284с.
1133637
  Белоусов Вячеслав Владимирович Тепломассоперенос в условиях вынужденной и термоконцентрированной конвекции при затвердевании расплава : Автореф... канд. техническихнаук: 01.04.14 / Белоусов Вячеслав Владимирович; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1986. – 18л.
1133638
  Напалков Г.Н. Тепломассоперенос в условиях образования инея / Г.Н. Напалков. – Москва, 1983. – 190 с.
1133639
   Тепломассоперенос при контактном плавании. – Казань, 1984. – 176с.
1133640
  Аль-згул-Бассам Тепломассоперенос при концентрировании молочной сыворотки методом блочного вымораживания : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12 / Аль-згул-Бассам; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1994. – 16л.
1133641
   Тепломассоперенос при фазовых и химических преврацениях : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 152 с.
1133642
  Поляк Б.Г. Тепломассопоток из мантии в главных структурах земной коры / Б.Г. Поляк. – М., 1988. – 190с.
1133643
   Теплометрия, энерго- и ресурсосбережение. – Киев, 1989. – 121с.
1133644
  Бордюков А.П. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций / А.П. Бордюков, Гинзбург-Шик. – М., 1978. – 272с.
1133645
  Нигматулин И.Н. Теплоные двигатели / И.Н. Нигматулин. – М., 1974. – 375с.
1133646
   Теплообмен. – М, 1975. – 367с.
1133647
   Теплообмен. – М, 1980. – 524с.
1133648
   Теплообмен. – М, 1981. – 344с.
1133649
  Веркин Б.И. Теплообмен / Б.И. Веркин. – Київ, 1987. – 258с.
1133650
   Теплообмен в атмосфере. – М, 1972. – 151с.
1133651
  Кириченко Ю.А. Теплообмен в гелии-I в условиях свободного движения / Ю.А. Кириченко, К.В. Русанов. – К., 1983. – 155с.
1133652
  Дядькин Ю.Д. Теплообмен в глубоких скважинах и зонах фильтрации при извлечении тепла сухих гороных пород / Ю.Д. Дядькин. – Л., 1974. – 40с.
1133653
  Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах / А.Ф. Чудновский. – М, 1954. – 444с.
1133654
  Воронцов Е.Г. Теплообмен в жидкостных плёнках / Е.Г. Воронцов, Ю.М. Тананайко. – Київ, 1972. – 194с.
1133655
  Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений. / В.М. Попов. – М, 1971. – 216с.
1133656
   Теплообмен в криогенных устройствах. – Минск, 1979. – 213с.
1133657
  Рядно А.А. Теплообмен в МГД-каналах : Учебн. пособие для ун-тов / А.А. Рядно, И.К. Каримов; Мин-во высш. и средн. образов. СССР; ДГУ. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 84с.
1133658
  Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов / Ю.Н. Кузнецов. – М., 1989. – 296с.
1133659
  Шаталина И.Н. Теплообмен в процессах намораживания и таяния льда / И.Н. Шаталина. – Л., 1990. – 118с.
1133660
  Боттерилл Дж. Теплообмен в псевдоожижженом слое: Гидродинам.характеристики псевдоожиж. газом слоя и их влияние на его теплообмен. свойства / Дж. Боттерилл. – М., 1980. – 343с.
1133661
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах / Г.Н. Дульнев, Э.М. Семяшкин. – Л., 1968. – 359с.
1133662
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных устройствах / Г.Н. Дульнев. – М., 1963. – 288с.
1133663
   Теплообмен в технологический процессах. – Киев, 1988. – 119с.
1133664
  Шестаков Б.И. Теплообмен в топочной камере при беспламенном горении всококалорийных природных газов. : Автореф... канд. техн.наук: / Шестаков Б.И.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т. – Куйбышев, 1958. – 24л.
1133665
  Зысина-Моложен Теплообмен в турбомашинах / Зысина-Моложен. – Ленинград, 1974. – 336с.
1133666
  Цай Ко-ен Теплообмен в турбулентном потоке жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цай Ко-ен; МВССО РСФСР, Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1962. – 12л.
1133667
   Теплообмен в электронных приборах. – Саратов : Саратовский университет, 1970. – 134с.
1133668
  Кожухарь И.А. Теплообмен в эмульсиях диэлектрических жидкостей под воздействием электрического поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.053 / Кожухарь И.А.; АН УССР. – К, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1133669
   Теплообмен в энергетических установках. – К, 1978. – 166с.
1133670
   Теплообмен в энергооборудовании АЭС. – Л, 1986. – 232с.
1133671
  Полянин Л.Н. Теплообмен в ядерных реакторах / Л.Н. Полянин. – М., 1982. – 87с.
1133672
  Нестеренко В.Б. Теплообмен в ядерных реакторах с диссоциирующим теплоносителем / В.Б. Нестеренко, Б.Е. Тверковкин. – Минск, 1980. – 263с.
1133673
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б.С. Петухов. – М., 1974. – 407с.
1133674
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках : учеб. пособие / Б.С. Петухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 470с.
1133675
  Письменный Евгений Николаевич Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб : Автореф... канд. техн.наук: 0.04.14 / Письменный Евгений Николаевич; НАН Украины ин-т техн. теплофизики. – К., 1994. – 36л.
1133676
  Сукомел А.С. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при движении газовзвеси в струбах / А.С. Сукомел. – М., 1977. – 193с.
1133677
   Теплообмен и гидрогазодинамика при кипении и конденсации : материалы ХХІ Сибирского теплофизического семинара. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1979. – 426с.
1133678
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев : Наукова думка, 1977. – 219с.
1133679
   Теплообмен и гидродинамика : Труды 5-й Всесоюзной конференции по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при движении двухфазного потока в элементах энергетических машин и аппаратов. – Ленинград, 1977. – 216с.
1133680
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев, 1987. – 139с.
1133681
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – Москва : Машиностроение, 1970. – 332с.
1133682
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240с.
1133683
  Делайе Д. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой енергетике / Д. Делайе. – М, 1984. – 422с.
1133684
   Теплообмен и гидродинамика однофазного потока в пучках стержней. – Л, 1979. – 183с.
1133685
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика около криволинейных поверхностей / А.А. Халатов. – К., 1992. – 136с.
1133686
   Теплообмен и гидродинамика при течении однофазных жидкостей. – Томск : Изд. Томск. ун-та, 1979. – 83с.
1133687
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах / А.А. Халатов, А.С. Коваленко; НАН Украины; Ин-т технической теплофизики. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0433-8
Т.6 : Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил. – 2006. – 224с. – Проект " Наукова книга"
1133688
  Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах / Б.С. Петухов. – М., 1967. – 411с.
1133689
   Теплообмен и теплофизические свойства веществ. – Киев, 1984. – 150с.
1133690
   Теплообмен и трение в однофазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1988. – 153с.
1133691
  Романенко П.Н. Теплообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М.-Л., 1964. – 367с.
1133692
  Зигель Р. Теплообмен излучением : Пер.с англ. / Р. Зигель, Дж. Хауэлл. – Москва : Мир, 1975. – 934с.
1133693
  Цветков Ф.Ф. Теплообмен излучением / Ф.Ф. Цветков. – М., 1975. – 51с.
1133694
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением в сплошных средах / Н.А. Рубцов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 277с.
1133695
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в излучающих системах с диатерм. средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1977. – 86с.
1133696
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в системах с излучающей и ослабляющей средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1980. – 92с.
1133697
  Авад Махмуд Теплообмен между плоской пластиной с нестационарной температурой поверхности и ламинарно обтекающим ее потоком жидкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 273 / Авад Махмуд М.А. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 17 с.
1133698
  Усков И.Б. Теплообмен на плоской торцевой стенке межлопаточного канала : Автореф... кандидата техн.наук: / Усков И.Б.; Центр. науч.-исслед. и проектно-конструкторский котлотурбинный ин-т им. И.И.Ползунова. – Л., 1965. – 18л.
1133699
  Курош В.Д. Теплообмен на профилях турбинных лопаток в турбулизированном периодически нестационарном потоке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 053 / Курош В.Д. ; АН УССР , Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1968. – 20 с.
1133700
  Шинкевич Наталья Геннадиевна Теплообмен океана и атмосферы в северной Атлантике : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Шинкевич Наталья Геннадиевна; Одесский гидрометеорологический институт. – Одесса, 1986. – 20л.
1133701
  Юдин В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб. / В.Ф. Юдин. – Л, 1982. – 190с.
1133702
  Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР / А.В. Павлов. – Якутск, 1975. – 302с.
1133703
  Юдаев Б.Н. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1977. – 247с.
1133704
  Гимбутис Теплообмен при гравитационном течении плёнки жидкости / Гимбутис, Гаюс-Сатурнинас. – Вильнюс, 1988. – 231с.
1133705
  Амбразявичюс А.Б. Теплообмен при закалке газов / А.Б. Амбразявичюс. – Вильнюс, 1983. – 186с.
1133706
  Амбразявичюс А.Б. Теплообмен при закалке газов / А.Б. Амбразявичюс. – Вильнюс, 1983. – 186с.
1133707
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении в полях массовых сил различной интенсивности / Б.И. Веркин. – Київ, 1988. – 253 с.
1133708
  Двайер О. Теплообмен при кипении жидких металлов. / О. Двайер. – М., 1980. – 518с.
1133709
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 1. – 1991. – 159 с.
1133710
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 2. – 1991. – 264 с.
1133711
   Теплообмен при кипении и конденсации в электрическом поле. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 238с.
1133712
   Теплообмен при кипении металлов в условвиях естественной конвекции. – М, 1969. – 208с.
1133713
  Кравченко В.А. Теплообмен при кипении смесей / В.А. Кравченко, Д.М. Костанчук. – К., 1990. – 122с.
1133714
  Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. / В.И. Толубинский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 315с.
1133715
  Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации / В.П. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
1133716
   Теплообмен при низких температурах : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168с.
1133717
  Девойно А.Н. Теплообмен при охлаждении диссоциирующих теплоносителей АЭС / А.Н. Девойно. – Минск, 1978. – 168с.
1133718
  Петухов Б.С. Теплообмен при смешаной турбулентности конвекции / Б.С. Петухов, А.Ф. Поляков. – М., 1986. – 191с.
1133719
  Дидковский В.В. Теплообмен при термической деструкции углеводородных топлив в элементах теплосиловых установок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дидковский В.В.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1133720
  Филипчук Вячеслав Евгеньевич Теплообмен при турбулентном течении воздуха в плоских каналах конечной ширины : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Филипчук Вячеслав Евгеньевич; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1133721
  Макарявичюс В.Ю. Теплообмен при физико-химических изменениях / В.Ю. Макарявичюс. – Вильнюс, 1978. – 227с.
1133722
  Мартыненко О.Г. Теплообмен смешанной конвекцией / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1975. – 255с.
1133723
  Полевой В.Г. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем / В.Г. Полевой. – Москва : Наука, 1990. – 188с. – ISBN 5-02-014042-2
1133724
  Щукин В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах / В.К. Щукин, А.А. Халатов. – Москва, 1982. – 199с.
1133725
  Лесохин Е.И. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии / Е.И. Лесохин, П.В. Рашковский. – Л., 1990. – 286с.
1133726
  Пермяков В.А. Теплообменники вязких жидкостей, применяемые на электростанциях / В.А. Пермяков. – Л., 1983. – 176с.
1133727
  Коваленко Л.М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л.М. Коваленко, Ф А. Глушков, . – М, 1986. – 238с.
1133728
  Андреев П.А. Теплообменные аппараты ядерных энергетических установок / П.А. Андреев. – 2-е изд. перераб. – Ленинград, 1969. – 352с.
1133729
  Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки / П.Д. Лебедев. – М.-Л., 1966. – 288с.
1133730
  Яцевський В.А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 11 назв
1133731
  Рогачов В.А. Теплообмін на вхідній ділянці труби при течіх з відривом : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Рогачов В. А.; КПІ. – Київ, 1993. – 16л.
1133732
  Рогоза О.Б. Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні вільного струменя рідини : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Рогоза О. Б.; МОУ, УДУХТ. – Київ, 2000. – 20л.
1133733
  Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа Теплообмін при контактній конденсації в трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа; Нац. техн. ун-т Украіни. КПІ. – К., 1997. – 16л.
1133734
  Гавриш Андрій Сергійович Теплообмін при краплинній конденсації водяної пари, стимульованої фторомістким дисульфідом в горизонтальній трубі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гавриш Андрій Сергійович; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1133735
  Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133736
  Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133737
  Терех О.М. Теплообмін та аеродинаміка поперечноомиваних пучків труб з гвинтовим, підігнутим та сегматичним оребренням : Авторефю дис. ... канд. техн. наук : 05.14.05 / Терех О. М.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 16 с.
1133738
  Шаповал О.Є. Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізненим оребренням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Шаповал О.Э; НТУУ " КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1133739
  Письменний Д.М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікрооребренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1133740
  Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1133741
  Шевцов С.В. Теплообмін та гідродинаміка на опуклій поверхні з від"ємним градієнтом тиску : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Шевцов С. В.; НАНУ, Ін-т техн. теплофіз. – К., 1998. – 16л.
1133742
  Дашевський Ю.Я. Теплообмін та гідродинаміка повітряного потоку у круглій трубі при похило-тангенційній закрутці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дашевський Ю.Я. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1133743
  Кондратьєва О.О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кондратьєва Олена Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133744
  Горін В.В. Теплообмін та його інтенсифікація при кипінні хладона К22 у горизонтальних трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горін В. В.; НТУУ "КПІ". – К., 1997. – 16л.
1133745
  Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 23 назви
1133746
  Верболов В.И. Теплооборот и внутриводный теплообмен в верхних слоях оз. Байкал. : Автореф... канд. геогр.наук: / Верболов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 24л.
1133747
   Теплоообмен и гидродинамика при конденсации. – Новосибирск, 1989. – 216с.
1133748
  Остряков П.А. Теплоотводящие устройства мощных радиостанций / П.А. Остряков, Н.В. Зарянов. – М., 1954. – 260с.
1133749
  Вилемас Ю.В. Теплоотдача в газоохлаждаемых кольцевых каналах. / Ю.В. Вилемас. – Вильнюс, 1977. – 253с.
1133750
  Жукаускас А. Теплоотдача в ламинарном потоке жидкости / А. Жукаускас, И. Жюгжда. – Вильнюс, 1969. – 254с.
1133751
   Теплоотдача в реакторах на быстрых нейтронах, охлаждаемых жидким металлом. – Москва : Атомиздат, 1973. – 20 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 17-18
1133752
  Жукаускас А.А. Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс, 1973. – 327с.
1133753
  Овчинников Ю.В. Теплоотдача вертикального цилиндра при обтекании дисперсно-кольцевым потокам : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1133754
  Жукаускас А.А. Теплоотдача поперечно обтекаемых пучков труб / А.А. Жукаускас, В. Улинская. – Вильнюс, 1986. – 200с.
1133755
   Теплоотдача при кипении. – Ташкетн
1. – 1974. – 262с.
1133756
  Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение : пер. с англ. / Л. Тонг. – Москва : Мир, 1969. – 344с.
1133757
  Туманов Ю.А. Теплоотдача при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе : Автореф... кандидата техн.наук: / Туманов Ю.А.; Всесоюз. теплотехн. науч.-исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1965. – 26л.
1133758
  Жукаускас А.А. Теплоотдача пучков труб в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас. – Вильнюс, 1968. – 190с.
1133759
  Жукаускас А.А. Теплоотдача цилиндра в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, И.И. Жюгжда. – Вильнюс, 1979. – 236с.
1133760
  Щербаков В.К. Теплоотдача через стенку, оребренную продольными ребрами, при большых тепловых нагрузках : Автореф... Канд.техн.наук: / Щербаков В.К.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Киев.ордена Ленина политехн.ин-т. – Киев, 1962. – 20л.
1133761
   Теплопередача. – М, 1962. – 148с.
1133762
   Теплопередача. – М, 1965. – 79с.
1133763
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – М-Л, 1965. – 424с.
1133764
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 440с.
1133765
  Юдаев Б.Н. Теплопередача / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1973. – 359с.
1133766
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 3-е перераб. и доп. – М, 1975. – 486с.
1133767
   Теплопередача в двухфазном потоке. – М, 1980. – 326с.
1133768
  Колесниченко А.Ф. Теплопередача в системах охлаждения радиально-осевых газовых турбин : Автореф... канд. технич.наук: 053 / Колесниченко А.Ф.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1968. – 28л.
1133769
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – Вып. 2. – М-Л, 1947. – 60с.
1133770
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – М-Л, 1955. – 182с.
1133771
  Заливин Н.Н. Теплопередача и тепловые затраты при вулканизации покрышек в форматорах-вулканизаторах : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Заливин Н.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 23л.
1133772
  Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники / Т. Хоблер. – Л, 1961. – 820с.
1133773
  Рязанцев О.В. Теплопередача от плазменных струй к поверхности твердой зазы при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Рязанцев О. В.; Ин-т физ. АН БССР. – Минск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1133774
  Савченко В.А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що роботає, при зарбудненні теплопередаючої поверхні : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Савченко Володимир Анатолійович ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
1133775
   Теплопередача при низких температурах. – М, 1977. – 392с.
1133776
  Ачилов Б.М. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях и температурный режим низкопотенциальных гелиоустановок / Б.М. Ачилов, В.В. Чугунков. – Ташкент, 1989. – 100с.
1133777
  Мак-Адамс Теплопередача. / Мак-Адамс. – Л-М, 1936. – 440с.
1133778
  Васильев Л.Л. Теплопередающие трубки. / Л.Л. Васильев, С.В. Конев. – Минск, 1972. – 151с.
1133779
   Теплоперенос в жидкостях и газах. – Киев, 1984. – 223с.
1133780
  Шут Н.И. Теплоперенос и релаксационные процессы в полимерах и композициях на их основе. / Н.И. Шут. – Киев, 1988. – 128с.
1133781
  Пурський О.І. Теплопровідність простих молекулярних речовин при фазовому переході кристал-рідина / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 257-262. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  На прикладі СН2Cl2, CF2CI2, CHF2Cl, C2F6 С2Н6. SF6 і С6H12 проведено дослідження зміни теплопровідності при фазовому переході кристал-рідина. Величина зменшення теплопровідності в результаті плавлення залежить від ступеня орієнтаційної впорядкованості ...
1133782
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей. – Днепропетровск, 1982. – 80 с.
1133783
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей. – Днепропетровск, 1982. – 80 с.
1133784
  Рузавин И.И. Теплопроводность водных растворов электролитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Рузавин И.И. ; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – Москва, 1954. – 9 с.
1133785
  Литвиненко И.В. Теплопроводность водных растворов электролитов и ее связь со структурой воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Литвиненко И.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1133786
  Цедерберг Н.В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н.В. Цедерберг. – Москва; Ленинград : Гоэнергоиздат, 1963. – 408с.
1133787
   Теплопроводность газов и жидкостей. – М, 1970. – 156с.
1133788
  Грегор Т. Теплопроводность гранитоидов Западных Карпат / Т. Грегор, Р.А. Ромушкевич // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 109-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1133789
   Теплопроводность жидкостей и газов : справочн.данные / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 472с.
1133790
   Теплопроводность и диффузия. – Вып. 10. – Рига, 1980. – 137с.
1133791
   Теплопроводность и диффузия : сб.науч.трудов. – Рига : РижПИ, 1989. – 138с.
1133792
   Теплопроводность и конвективный теплообмен. – Киев, 1980. – 106с.
1133793
  Островский Ф.И. Теплопроводность и температуропроводность моносилицидов и высших силицидов 3d-переходных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Островский Ф.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
1133794
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Комаров Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1133795
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Дис... канд.физ-матнаук: / Комаров Г.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л. – Бібліогр.:л.206-216
1133796
  Микрюков В.Е. Теплопроводность и электропроводность металлов и сплавов. / В.Е. Микрюков. – М., 1959. – 260с.
1133797
  Тумпурова Валентина Федоровна Теплопроводность кристаллических решеток с точечными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тумпурова Валентина Федоровна; Ленингр. гос. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 22л.
1133798
   Теплопроводность некоторых гранитоидов Украинского щита в термобарических условиях земной коры / В.П. Коболев, И.Н. Свищук, В.И. Шаповал, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 37-48 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
1133799
  Исмаилов Ш.М. Теплопроводность некоторых кристаллических и стеклообразных полупроводников и их расплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Исмаилов Ш.М.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
1133800
  Магомедов Я.Б. Теплопроводность некоторых полпровоников при высоких температурах в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Магомедов Я. Б.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Махачкала, 1966. – 18л.
1133801
  Нуромский А.Б. Теплопроводность некоторых твердых растворов на основе теллуридов свинца, олова и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Нуромский А.Б.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1133802
  Козак М.И. Теплопроводность неметаллических порошков при высоких температурах : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Козак М.И.; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1955. – 8л.
1133803
  Лыков А.В. Теплопроводность нестационарных процессов / А.В. Лыков. – Москва ; Ленинград, 1948. – 232 с.
1133804
  Мухзамедзянов Г.Х. Теплопроводность органическихжидкостей / Г.Х. Мухзамедзянов, А.Г. Усманов. – Л., 1971. – 16с.
1133805
  Крупский И.Н. Теплопроводность отвердевших газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Крупский И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1133806
  Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения / И.А. Мотовиловец. – К, 1969. – 144с.
1133807
  Драбл Дж. Теплопроводность полупроводников / Дж. Драбл, Г. Голдсмид. – Москва, 1963. – 266 с.
1133808
  Могилевский Б.М. Теплопроводность полупроводников : Монография / Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. – Москва : Наука, 1972. – 536 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов)
1133809
  Чернякова М.А. Теплопроводность полупроводниковых термосопротивлений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернякова М.А. ; МВО СССР , Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1958. – 11 с.
1133810
   Теплопроводность пород осадочного чехла арктической части Западной Сибири / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, Д.У. Аюнов, О.Н. Злобина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1952-1960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1959-1960. – ISSN 0016-7886
1133811
  Гусейнов К.Д. Теплопроводность предельных углеводородов в зависимости от температуры и давления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов К.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 22л.
1133812
  Назиев Я.М. Теплопроводность предельных углеводородов при различных температурах и выскоих давлениях. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назиев Я.М.; ГлавНИИ при Гос.экон.совета СССР.Энерг.ин-т. – М, 1962. – 17л.
1133813
  Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов : справ.пособие / В.С. Чиркин. – Москва : ГНТИ машиностроит.лит-ры, 1957. – 172 с.
1133814
  Отроева Р.З. Теплопроводность растоворов иодидов металлов 1А -- и хлоридов металлов 2А -- подгруппы в некоторых неводных растворителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Отроева Р.З.;. – Москва, 1975. – 20л.
1133815
  Лугуев С.М. Теплопроводность систем La2Te3-La3Te4 и Pr2Te4 Pr3Te4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лугуев С.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 21л.
1133816
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. – Л., 1974. – 264с.
1133817
   Теплопроводность твердых тел. – М, 1984. – 321с.
1133818
  Батдалов А.Б. Теплопроводность твердых тел в магнитном поле. / А.Б. Батдалов, Д.Х. Амирханова. – Махачкала, 1989. – 276 с.
1133819
  Иванов Н.С. Теплопроводность твердых тел и дисперсных сред при фазовых превращениях / Н.С. Иванов, П.И. Филиппов. – Иркутск, 1988. – 272с.
1133820
  Мискар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композий / А. Мискар. – М., 1968. – 464с.
1133821
  Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел. : Пер. с англ. / Г. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Наука, 1964. – 487с.
1133822
  Берман Р. Теплопроводность твердых тел. / Р. Берман. – Москва, 1979. – 286 с.
1133823
  Гаджиев Г-О Г. Теплопроводность тройных полупроводниковых соединений типа А(1)В(5)С(6)3, А(1)3В(5),С(6)4 и твердых растворов тллур-селен в твердом и жидком состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Гаджиев Г.Г-О.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
1133824
  Ингерсолл Л.Р. и др. Теплопроводность, ее применение в технике и геологии / Л.Р. и др. Ингерсолл. – Москва; Лениград, 1959. – 260с.
1133825
  Филатов Евгений Сергеевич Теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость при постоянном давлении расплавленных фторидов щелочных металлов и их смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Филатов Евгений Сергеевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1985. – 19л.
1133826
  Гасанов С.А. Теплопроводность, электропроводность и термоэдс некоторых полупроводников в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гасанов С.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 14л.
1133827
  Копылов Владимир Николаевич Теплопроводность, электропроводность и термоэдс фононного увеличения висмута при гелиевых температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Копылов Владимир Николаевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1133828
  Сидоренко М.В. Теплопродукция изменения работоспособности и некоторые стороны энергетического обмена изолированных икроножных мышц при повторных сокращениях. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Сидоренко М.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 25л.
1133829
  Бутаков И.Н. Теплосиловые установки / И.Н. Бутаков. – Томск
2. – 1956. – 210с.
1133830
  Таращанский С.М. Теплосиловые установки американских электрических станций / С.М. Таращанский. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 208с.
1133831
  Лаговский А.А. Теплосиловые установки центральных электростанций. / А.А. Лаговский. – М-Л, 1932. – 376с.
1133832
  Орлов А.И. Теплоснабжение и вентиляция / А.И. Орлов. – Москва, 1951. – 358с.
1133833
  Грачев С.В. Теплостойкие и коррозионностойкие пружинные стали / С.В. Грачев, В.Р. Бараз. – Москва, 1989. – 142 с.
1133834
  Гречин В.П. Теплостойкость и другие факторы износостойкости чугуна и справов при трении скольжения : Автореф... докт. техн.наук: / Гречин В. П.; Ин-т механ. АН УССР. – К., 1961. – 12л.
1133835
  Покровский Г.И. Теплота : пособие / Г.И. Покровский. – Москва : Молодая гвардия, 1924. – 34 с.
1133836
  Смис Л.Р. Теплота : пособие для техникумов / Л.Р. Смис. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 136 с.
1133837
  Розинг Б.Л. Теплота в природе и жилище : общедоступные беседы по физике / Б.Л. Розинг. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 123 с.
1133838
  Вачнадзе А.М. Теплота и начала кинетической теории газов / А.М. Вачнадзе. – Ленинград, 1931. – 238 с.
1133839
  Робертс Д. Теплота и термодинамика / Д. Робертс. – Москва ; Ленинград, 1950. – 592 с.
1133840
  Андрианов П.И. Теплота смачивания и удельная поверхность почв / П.И. Андрианов; Под ред Иоффе А.Ф. – Москва : Всесоюзная Академия С.Х. Наук им.Ленина, 1937. – 76с.
1133841
  Ляховский А.И. Теплотехника / А.И. Ляховский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 368 с.
1133842
   Теплотехника. – М, 1963. – 608с.
1133843
   Теплотехника. – 2-е перераб. – М, 1973. – 479с.
1133844
   Теплотехника. – К, 1976. – 519с.
1133845
   Теплотехника. – М, 1982. – 264с.
1133846
   Теплотехника. – М, 1991. – 223с.
1133847
  Блахер К.К. Теплотехника в лаборатории и производстве / К.К. Блахер. – М.Л., 1930. – 336с.
1133848
   Теплотехника и окружющая среда. – Вильнюс
2. – 1981. – 168с.
1133849
  Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. / Э.М. Гольдфарб. – М., 1967. – 440с.
1133850
   Теплотехника сахарной промышленности. – К, 1934. – 176с.
1133851
  Балахонцев Е.В. Теплотехника.Программа, методические указания и контрольные задания / Е.В. Балахонцев, Э.Л. Стерлинг. – 2-е изд. – М, 1978. – 54с.
1133852
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.-Л., 1951. – 448с.
1133853
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 3-е, испр. – М.-Л., 1958. – 568с.
1133854
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 4-е, переработ. – М., 1968. – 584с.
1133855
  Пугачев Н.С. Теплотехнические измерения / Н.С. Пугачев, Ю.А. Туманов. – М, 1978. – 195с.
1133856
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 424с.
1133857
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – М., 1966. – 279с.
1133858
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 248с.
1133859
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М.Л., 1946. – 268с.
1133860
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1953. – 384с.
1133861
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М., 1978. – 704с.
1133862
  Миронов К.А. Теплотехнические измерительные приборы / К.А. Миронов, Л.И. Шипетин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1958. – 896с.
1133863
  Гатаеев С.Б. Теплотехнические испытания котельных установок (промышленных предприятий). / С.Б. Гатаеев. – 2-е изд., перер. и доп. – М.-Л., 1959. – 600с.
1133864
  Петровский Н.В. Теплотехнические испытания судовых двигателей внутреннего сгорания / Н.В. Петровский. – М., 1956. – 236с.
1133865
   Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. – М, 1986. – 112с.
1133866
  Емельянов А.И. Теплотехнические контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Поверка, регулировка и пуск. / А.И. Емельянов. – М., 1963. – 239с.
1133867
  Попов А.Ф. Теплотехнический контроль на атомных электростанциях / А.Ф. Попов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 120с.
1133868
   Теплотехнический справочник. – М-Л
2. – 1958. – 672с.
1133869
   Теплотехнический справочник. – 2-е перераб. – М
1. – 1975. – 744с.
1133870
   Теплотехническое обеспечение основных технологических процессов черной металлургии. – М, 1988. – 104с.
1133871
   Теплотехніка. – К, 1969. – 588с.
1133872
  Мурін Г.О. Теплотехнічні вимірювання / Г.О. Мурін. – К., 1960. – 440с.
1133873
  Мишин О. Теплотрасса. / О. Мишин. – М., 1972. – 48с.
1133874
  Кузнецов Б.В. Теплоты адсорбции молекул разной геометрической и электронной структуры на гидроксилированной и дегидроксилированной поверхности кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кузнецов Б.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 18 c.
1133875
  Муттик Г.Г. Теплоты адсорбции паров на кремнеземах и цеолитах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Муттик Г.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1133876
  Киселев В.Ф. Теплоты адсорбции твердыми адсорбентами чистных жидкостей и растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев В.Ф.; МГУ и. В.М.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1952. – 7л.
1133877
  Голутвин Ю.М. Теплоты образования и типы химической связи в неорганически х кристаллах. / Ю.М. Голутвин. – М., 1962. – 97с.
1133878
  Котлярова Г.П. Теплоты растворения галогенидов щелочных металлов в муравьиной кислоте при 25С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Котлярова Г.П. ; Харьковск. гос. ун-т. – Х., 1968. – 28 с.
1133879
  Мортимер К. Теплоты реакций и прочность связей. / К. Мортимер. – М., 1964. – 287с.
1133880
  Белоусов В.П. Теплоты смешения жидкостей : справочник / В.П. Белоусов, А.Г. Морачевский. – Ленинград : Химия, 1970. – 253с.
1133881
  Жирмунский А.В. Теплоустойчивость клеток и распределение донных животных в верхних зонах моря : Автореф... докт.биол.наук: / Жирмунский А. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 70л.
1133882
  Андреева А.П. Теплоустойчивость коллагеновых волокон и проколлагена лягушек и тресковых рыб в связи с задачами цитоэкологии : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Андреева А.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 21л.
1133883
  Глушанкова М.А. Теплоустойчивость некоторых белковых препаратов внутривидовых групп и систематически близких видов пойкилотермных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Глушанкова М.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1967. – 17л.
1133884
  Андроников В.Б. Теплоустойчивость половых клеток и эмбрионов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Андроников В.Б. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.13-17
1133885
  Морс Ф. Теплофизика : Пер.с англ. / Ф. Морс. – Москва : Наука, 1968. – 416 с .
1133886
   Теплофизика аварий ядерных реакторов : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 527, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 512-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6194-5
1133887
   Теплофизика безопасности атомных электростанций : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 483, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 438-483. – (Теплофизика атомных электростанций). – ISBN 978-966-02-5814-3
1133888
   Теплофизика газов и жидкостей. – Алма-Ата, 1980. – 96с.
1133889
   Теплофизика и гидрогазодинамика --90 : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМО, 1990. – 112с.
1133890
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 1 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 139 с.
1133891
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конф. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 2 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 137с.
1133892
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1 : Пузырьковое, переходное и пленочное кипение жидкостей и их смесей. – 1988. – 225с.
1133893
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 2 : Пленочная, капельная и другие случаи конденсации паров и их смесей. Испарение жидкостей. – 1988. – 184с.
1133894
  Бушман А.В. Теплофизика и динамика интенсивных воздействий / А.В. Бушман. – Черноголовка, 1988. – 200с.
1133895
   Теплофизика и теплотехника. – К., 1964. – 340с.
1133896
   Теплофизика и технология сушильно-термических процессов. – Минск, 1975. – 229с.
1133897
   Теплофизика и физическая гидрогазодинамика. – К., 1990. – 94с.
1133898
   Теплофизика и физическая гидродинамика : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1978. – 158с.
1133899
   Теплофизика конденсированных сред. – Москва : Наука, 1985. – 135с.
1133900
   Теплофизика конденсированных сред: структура и свойства : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 120с.
1133901
  Игамбердыев Х.Т. Теплофизика кремния / Х.Т. Игамбердыев, А.Т. Мамадалимов, П.К. Хабибуллаев. – Ташкент, 1990. – 136с.
1133902
   Теплофизика кристаллизации веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1987. – 164с.
1133903
   Теплофизика кристаллизации и высокотемпературной обработки материалов. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1133904
  Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов / А.В. Павлов; Отв.ред.Мельников П.И. – Новосибирск : Наука, 1979. – 285с.
1133905
  Зотиков И.А. Теплофизика ледниковых покровов / И.А. Зотиков. – Л., 1982. – 288с.
1133906
  Лисиенко В.Г. Теплофизика металлургических процессов / В.Г. Лисиенко. – М., 1982. – 239с.
1133907
   Теплофизика метастабильных жидкостей в связи с явлениями кипения и кристаллизации : сб.науч.трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 164с.
1133908
   Теплофизика повреждений реакторных установок : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2013. – 527, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 496-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6815-9
1133909
  Харитонов В.В. Теплофизика полимеров и полимерных композиций / В.В. Харитонов. – Минск, 1983. – 162с.
1133910
  Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. / Ю.К. Годовский. – М, 1982. – 280с.
1133911
   Теплофизика промерзающих протаивающих грунтов. – М., 1964. – 199с.
1133912
   Теплофизика технологических процессов. – Куйбышев, 1980. – 122,5с.
1133913
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк : Норд-Пресс. – ISBN 978-966-380-244-2
Т. 1 : Анализ парадигмы. – 2008. – 629, [2] с. – Библиогр. в конце частей
1133914
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Ин-т физики горных процессов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-116-7
Т. 2 : Базисные модели. – 2012. – 685 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 646-684
1133915
  Минашин В.Е. и др. Теплофизика ядерных реакторово с жидкометаллическим охлаждением и методы электромоделирования / В.Е. и др. Минашин. – М., 1971. – 312с.
1133916
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1982. – 164с.
1133917
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск
вып.2. – 1983. – 113с.
1133918
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск, 1984. – 178с.
1133919
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск, 1985. – 151с.
1133920
  Беккер Я.М. Теплофизическе свойства поликристаллических ферошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер Я.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
1133921
   Теплофизические вопросы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168с.
1133922
  Кацнельсон С.С. Теплофизические и оптические свойства аргоновой плазмы / С.С. Кацнельсон, Г.А. Ковальская. – Новосибирск : Наука, 1985. – 147с.
1133923
   Теплофизические и реологические характеристики полимеров. – К., 1977. – 244с.
1133924
  Платунов Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме / Е.С. Платунов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 143с.
1133925
   Теплофизические исследования : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1977. – 182с.
1133926
   Теплофизические исследования жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1975. – 59с.
1133927
   Теплофизические исследования криолитозны Сибири. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1133928
   Теплофизические исследования перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦАН СССР, 1981. – 111с.
1133929
  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1976. – 216с.
1133930
  Косой Б.В. Теплофизические модели рационального проектирования теплообменных аппаратов на тепловых трассах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Косой Б. В.; Одеск. гос. Акад. хол. – Одесса, 1996. – 16л.
1133931
  Агаян И.М. Теплофизические основы контроля и регулирования вулканизационных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Агаян И.М.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1967. – 16л.
1133932
  Прошкин А.В. Теплофизические основы процессов переработки низкосортных углей в бартируемых шлаковых расплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 01.04.14 / Прошкин А.В.;. – Красноярск, 1998. – 36л.
1133933
   Теплофизические проблемы прямого преобразования теплоты в электроэнергию. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
1133934
  Кошелев Василий Сергеевич Теплофизические процессы в элементах СВЧ-приборов / Кошелев Василий Сергеевич. – Саратов, 1981. – 184 с.
1133935
  Коваленко В.Ф. Теплофизические процессы и электровакуумные приборы / В.Ф. Коваленко. – М, 1975. – 215с.
1133936
  Волохонский Л.А. Теплофизические процессы и энергетический баланс при плавке в гарниссаже / Л.А. Волохонский. – Москва, 1965. – 56с.
1133937
  Тверковкин Б.Е. Теплофизические расчеті реакторов с диссоциирующим теплоносителем / Б.Е. Тверковкин, А.П. Якушев. – Минск, 1989. – 103с.
1133938
   Теплофизические свойства аммиака. – М., 1978. – 264с.
1133939
   Теплофизические свойства веществ : справочник. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1956. – 367 с.
1133940
   Теплофизические свойства веществ : обзорн.информация. – Москва : АН СССР
Вып. 2 : Некоторые вопросы теории жидкого состояния. – 1976. – 152с.
1133941
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 298с.
1133942
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 280с.
1133943
   Теплофизические свойства веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1979. – 154с.
1133944
   Теплофизические свойства веществ и растворов. – Новосибирск, 1988. – 118,6с.
1133945
   Теплофизические свойства веществ при высоких температурах : сб.науч.трудов. – Москва : ИВТАН, 1978. – 204с.
1133946
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : тезисы докладов совещания. – Москва : ВНИИ, 1971. – 86с.
1133947
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : материалы 1 Всесоюзн.совещания. – Москва : ВНИИ, 1972. – 191с.
1133948
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1967. – 160с.
1133949
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман. – Москва, 1966. – 372с.
1133950
  Коболев Владимир Павлович Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Дис... канд геол-минерал.наук: 04.00.08 / Коболев Владимир Павлович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 257л.
1133951
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1133952
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1976. – 121с.
1133953
   Теплофизические свойства гидрида, дейтерида, тртида лития и их растворов с литием. – М., 1983. – 191с.
1133954
   Теплофизические свойства горных пород. – М., 1984. – 204с.
1133955
   Теплофизические свойства горных пород. – Москва : Недра, 1987. – 154с.
1133956
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман, В.А. Рабинович. – Москва, 1968. – 238с.
1133957
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1973. – 158с.
1133958
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1976. – 163с.
1133959
   Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии / В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. и др. Муратов; В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. Муратов и др. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1133960
   Теплофизические свойства жидкостей и взрывное вскипание. – Свердловск, 1976. – 132с.
1133961
   Теплофизические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы : труды Всесоюзн.конф. – Москва : Изд-во комитета стандартов
Т. 2. – 1969. – 408с.
1133962
  Орландо Лусило Лопес Абреу Теплофизические свойства и молекулярная подвижность композиций на основе эпоксидного полимера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Орландо Лусило Лопес Абреу; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.186-198
1133963
  Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / В.С. Чиркин. – М., 1968. – 484с.
1133964
  Пашаев Б.П. Теплофизические свойства металлов и сплавов в твердом и жидком состоянии (П -VВ подгрупп) / Б.П. Пашаев. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1133965
  Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах / В.Е. Зиновьев. – М, 1989. – 382с.
1133966
  Перваков В.А. Теплофизические свойства металлов с дефектами кристаллической решетки при низких температурах / В.А. Перваков. – Харьков, 1990. – 155с.
1133967
   Теплофизические свойства метастабильных систем. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 112с.
1133968
   Теплофизические свойства метилового спирта. – М, 1973. – 202с.
1133969
  Назинцев Ю.Л. и др. Теплофизические свойства морского льда / Ю.Л. и др. Назинцев. – Л., 1988. – 258с.
1133970
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: карбиды: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1977. – 119с.
1133971
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: окислы: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1973. – 333с.
1133972
   Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. – М., 1976. – 636с.
1133973
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – М., 1970. – 176с.
1133974
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1976. – 72с.
1133975
  Вукалович М.П. и др. Теплофизические свойства органических теплоносителейё / М.П. и др. Вукалович. – Москва, 1970. – 240с.
1133976
   Теплофизические свойства перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 87с.
1133977
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства плохих проводников тепла. / Л.Л. Васильев, Ю.Е. Фрайман. – Минск, 1967. – 176с.
1133978
  Пивень А.Н. Теплофизические свойства полимерных материалов. Справочник. / А.Н. Пивень. – К., 1976. – 179с.
1133979
  Новиченок Л.Н. Теплофизические свойства полимеров / Л.Н. Новиченок, З.П. Шульман. – Минск, 1971. – 118с.
1133980
  Охотин А.С. и др. Теплофизические свойства полупроводников / А.С. и др. Охотин. – М., 1972. – 200с.
1133981
  Сергеев О.А. Теплофизические свойства полупрозрачных материалов / О.А. Сергеев, А.А. Мень. – М., 1977. – 288с.
1133982
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства пористых материалов. / Л.Л. Васильев, С.А. Танаева. – Минск, 1971. – 25-265с.
1133983
   Теплофизические свойства рабочих сред газофазного ядерного реатора. – М., 1980. – 303с.
1133984
   Теплофизические свойства твердых веществ. – Москва : Наука, 1973. – 160с.
1133985
   Теплофизические свойства твердых веществ. – М., 1976. – 138с.
1133986
   Теплофизические свойства твердых веществ : Сборник статтей. – Москва : Наука, 1976. – 138с. : ил. – Список лит. в конце статей
1133987
   Теплофизические свойства твердых тел : материалы 3-й Всесоюзн.теплофиз.конф. – Киев : Наукова думка, 1971. – 220с.
1133988
   Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах. – М.
1. – 1969. – 496с.
1133989
   Теплофизические свойства титана и его сплавов. – М., 1985. – 103с.
1133990
  Пугачев А.Т. Теплофизические свойства тонких металлических пленок : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пугачев А.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 42 с.
1133991
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – М., 1980. – 295с.
1133992
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 311с.
1133993
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства углерода / М.П. Вукалович, В.В. Алутин. – Москва, 1965. – 456с.
1133994
   Теплофизические свойства фреонов. – М.
2. – 1985. – 263с.
1133995
   Теплофизические свойства четырехокиси азота. – Минск, 1982. – 197с.
1133996
   Теплофизические свойства щелочных металлов. – М., 1970. – 488с.
1133997
  Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов / А.Ф. Чудновский. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 456с.
1133998
  Луцкая Л.Ф. Теплофизические характеристики низших силицидов марганца, железа, никеля и твердых растворов (Fe - Mn ) Si.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Луцкая Л.Ф.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1133999
   Теплофизические явления при кристаллизации металлов. – Новосибирск, 1982. – 133с.
1134000
  Егорова С.А. Теплофизическое исследование процесса вулканизации наполненных эбонитовых смесей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Егорова С.А.; Моск.ин-т.тонкой хим.технол. – М, 1969. – 24л.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,