Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Гривінський Р. "Спеціаліст...по Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 29


  У столиці представили документальну стрічку про письменника Фрідріха Горенштейна.
1133002
  Суржик Л. "Спецназ" науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 12


  Ексклюзивне інтерв"ю президента Українського наукового клубу, акад. НАН України Олега Кришталя з нагоди п"ятиріччя УНК і відкриття наукового кафе. Тут усе нестандартне й символічне - химерні архітектурні форми, в яких відображено шляхи й перипетії ...
1133003
  Луб"янов І. "Спецслужби стежать мало не за всіма хоч трохи публічними людьми" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 30-33


  Наприкінці травня 2013 р. на площі Таксім у Стамбулі розпочалися масові протести проти уряду.
1133004
  Лескова Н. "Спешите делать добро!" Святые врачеватели Ф.П. Гааз и В.Ф. Войно-Ясенецкий // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 148-161


  В.Ф. Войно-Ясенецкий-врач и священнослужитель в 1904 г. окончил медицинский факультет Университета Св. Владимира.
1133005
  Торчинский О. "Спешите делать добро" = К 160-летию со дня смерти Ф.П. Гааза // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-179. – ISSN 0131-2332
1133006
  Васильчук М. "Списувала, що мені старі ліси розказували...": Гуцульщина в поезії Марійки Підгірянки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 91-97. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто особливості змалювання Гуцульщини в дебютній поетичній збірці Марійки Підгірянки (1881-1963) "Відгуки душі" . Розкрито джерела впливу на її мистецьке становлення.
1133007
  Казьмирчук М. Специфіка "пам"ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується малодосліджена проблема та вивчається специфіка пам"ятних книжок як джерел, їхню інформативність, зміст та цінність при вивченні соціального розвитку Київської губернії у післяреформений період. The article analyses the unknown ...
1133008
   Специфіка "Слова о полку Ігоревім" як літературної пам"ятки : матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення "Слова". – Суми : [Б.в.], 1994. – 74 с.
1133009
  Куцевська О. Специфіка авторського редагування у текстах промов Олеся Гончара // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 231-236. – ISSN 2078-1911
1133010
  Тимків Н. Специфіка авторської позиції у ліро-епічних творах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1133011
  Гой В. Специфіка адміністративно-правового статусу податкових органів, які здійснюють податкове супроводження ВПП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 104-107
1133012
  Константінова О. Специфіка американських і британських термінів оподаткування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 138-142
1133013
  Макуха О. Специфіка англійських фразеологізмів із соматичними компонентами // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 87-90
1133014
  Березянко Т.В. Специфіка антикризових дій в українському корпоративному середовищі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр.: 11 назв
1133015
  Старченко А. Специфіка антропоморфних образів Подільської балади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 319-325


  У статті розглянуто основні антропоморфні символи українських народних балад Поділля. У дослідженні представлені парадигми функціонування чотирьох найпоширеніших персонажів: жінки, чоловіка, свекрухи та коханки. В статье рассмотрены основные ...
1133016
  Шипко М. Специфіка антропоніма як одиниці номінації в англійській мові // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 116-120
1133017
  Батрименко О.В. Специфіка бюрократії в демократичній політичній системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 373-382
1133018
  Климентова О. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вербальну сугестію на основі кореляції з відчуттям провини та актом каяття на матеріалі українських молитов. Значну увагу приділено засобам вербалізації цього емоційного модусу та їх взаємодії з різними рівнями текстової ...
1133019
  Папуша В.С. Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-66. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається взаємодія органів публічної влади з громадянським суспільством. Розкрито сучасний стан розвитку інститутів громадянського суспільства та напрями діяльності держави щодо сприяння розвитку взаємовідносин з суспільством. Особлива ...
1133020
  Коваленкол В. Специфіка взаємодії системи післядипломної освіти з оточуючим середовищем в умовах суспільної трансформації в Україні // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-77.
1133021
  Колотілова Н. Специфіка взаємозв"язку логіки і риторики в "Логіці" А. Арно та П. Ніколя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 278-280. – ISSN 2076-1554
1133022
  Ярошевич І. Специфіка вивчення поетичного доробку Івана Світличного на заняттях із літератури рідного краю // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 315-320. – ISSN 1728-9572
1133023
  Котляренко С. Специфіка вивчення учнями старших класів літературних творів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 15-18
1133024
  Прокопов Д. Специфіка визначення права в теорії М. Ренненкампфа крізь призму доктрини природного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
1133025
  Зоріна О. Специфіка викладання курсу історії світової культури // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 78-85


  У статті розглядаються питання звернення до історико-культурного екскурсу для збагачення світогляду студентів-журналістів. In the article the questions of address to historicel and culture digression for enriching of world view of students-journalists ...
1133026
  Мамонтова Е. Специфіка викладання курсу політології у вищій технічній школі / Е. Мамонтова, Н. Кудінова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.56-63. – ISSN 1682-2366
1133027
  Паламар Л.М. Специфіка викладання української мови в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 438-443.
1133028
  Горохова І.В. Специфіка використання англійської мови для формулювання філософських проблем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 15-17
1133029
  Нічий В.В. Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах ( на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 238-244. – Бібліогр..: 43 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1133030
  Павлова А.К. Специфіка використання вербальних засобів у юридичному дискурсі // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 233-238. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1133031
  Керимова Н. Специфіка використання маніпулятивних технологій під час передвиборчої кампанії в РФ 2011 року // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 103-105
1133032
  Чуприна Л. Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 309-319. – ISSN 2224-9516
1133033
  Яценко О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 397-400
1133034
  Чікало О. Специфіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 71-76
1133035
  Галацька В.Л. Специфіка вияву інтермедіальності в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі друкованих видань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 49-53. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1133036
  Чудінов В.А. Специфіка відображення в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ, 1974. – Вип. 36. – С. 37-45
1133037
  Муравецька Я. Специфіка відображення Танатосу в призмі культурно-історичних епох // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 200-205. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті аналізується Танатос у призмі культурно-історичних епох, залежність теми смерті від часу створення текстів. Акцентовано на відмінностях зображення між романтичними і реалістичними напрямками, окреслено термін "Літературознавча танатологія".
1133038
  Качановська Т.О. Специфіка відтворення назв небесних тіл в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 160-168


  У статті досліджуються основні тенденції, що спостерігаютьсяпри відтворенні українськими перекладачами назв небесних тіл, вжитих у французьких сонетах ХІХ ст. Особлива увага приділяється аналізу кореляції між лексико-семантичною структурою назви ...
1133039
  Леськова М. Специфіка відтворення характеру й конфлікту в журналістських дослідженнях Дмитра Донцова. Проблема образу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 135-147. – (Журналістика ; Вип. 4)
1133040
  Греков О.М. Специфіка вітчизняного національно-культурного типу підприємництва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 95-107
1133041
  Морарь М.В. Специфіка внутрішньопартійної діяльності партійних лідерів сучасної Україхни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 135-139. – ISSN 2077-1800
1133042
  Василенко М.К. Специфіка впливу партійно-політичних видань України на формування суспільної моралі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 63-66


  У статті обґрунтовується той факт, що в умовах прискореного розвитку нових соціально-економічних відносин, глобальних змін у громадській свідомості, методи подання матеріалів на шпальтах газет і журналів стають різноманітнішими, пристосовуючись до ...
1133043
  Сладкевич Н.В. Специфіка геймдизайну та основні елементи комп"ютерної гри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 234-242


  Статтю присвячено розгляду геймдизайну як одного з напрямків комп"ютер- ного моделювання, а також його елементів. Проаналізовано основні принципи, які використовує геймдизайнер під час створення нової гри, естетичну специфіку такого процесу. ...
1133044
  Голинська Х.О. Специфіка гендерного мейнстрімингу в управлінні розвитком міст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 84-86
1133045
  Кравченко І. Специфіка гендерної соціалізації представників молодіжних контркультур // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 312-314
1133046
  Вітрук Н. Специфіка граматичного значення односкладних речень репрезентації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 29-39. – ISSN 2311-5165


  У статті проаналізовано засоби вираження граматичних та функційно-семантичних категорій, сукупність яких відбиває специфіку граматичного значення односкладних речень репрезентації; обґрунтовано погляди багатьох зарубіжних й українських мовознавців, які ...
1133047
  Сербін Специфіка гуманітарного знання та прагматистська методологія / Сербін, М-К // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 94-95
1133048
  Задорожня Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1133049
  Жаріков Є.С. Специфіка детермінації розвитку сучасного природознавства / Є.С. Жаріков, Н.М. Гірич // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1133050
  Лебедєва Н.Г. Специфіка діяльності вищих технічних навчальних закладів та необхідність формування відданості персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 269-273. – (Т. 1 [№ серії], Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1133051
  Тригуб О.В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 284-291. – ISSN 2222-0712
1133052
  Коваль А. Специфіка діяльності Державного бюро розслідувань порівняно з іншими органами державної влади, які здійснюють досудове розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 454-455. – ISBN 978-617-7069-15-6
1133053
  Горіславська І. Специфіка договору страхування у сільському господарстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 136-138
1133054
  Білик О.П. Специфіка економічних суперечностей трансформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розкривається природа економічних суперечностей, їх сутність, основні причини виникнення в умовах переходу до ринкової моделі господарювання. Character of economic contradictions, their essence, main reasons of appearance during transition period are ...
1133055
  Сафонова Н. Специфіка експлікації та імплікації суб"єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 203-214. – ISSN 1728-9572
1133056
  Кіндря С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанції "Русское радио" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 138-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1133057
  Неділя С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Люкс ФМ" та "Ера ФМ " // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 110-115


  Запропонована стаття комплексно висвітлює головні моменти, які стосуються специфіки ефірної промоції радіостанцій "Люкс ФМ" та "Ера ФМ". Розглянуто основи радіореклами та наведено загальну методику її використання на радіо. Проаналізовано спільні та ...
1133058
  Тарасенко К.В. Специфіка жанрово-стильової організації роману Генрі Робертса "Феандер, цнотливий лицар" (1595) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1133059
  Заверталюк Н.І. Специфіка жанру твору Павла Загребельного "Кларнети ніжності" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 265-271. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1133060
  Казакова Т.В. Специфіка журналістикознавчого вивчення середньовічної проповіді: постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 139-143.


  У статті запропоновано розгорнутий план журналістикознавчого дослідження середньовічної проповіді як способу і форми соціальної комунікації та як пражурналістського тексту – фіксатора сучасності. In this article proposed the wide field of ...
1133061
  Нікітіна Н.В. Специфіка журналістського розслідування: основи жанру й методу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 170-172.


  Розглядаються різні аспекти роботи журналіста-дослідника над створенням журналістського розслідування, головні умови та вимоги до професійного твору, різнобічність та складність жанру, важливість юридичної обізнаності та дотримання етичних норм ...
1133062
  Курман О.В. Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 72-77. – ISSN 1993-0917
1133063
  Луцик І.Б. Специфіка застосування інфографічних методів представлення знань у навчальному процесі / І.Б. Луцик, В.В. Лашкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 216-222. – (Педагогіка ; № 3)
1133064
  Неліпа Д.В. Специфіка застосування комп"ютерного стимуляційного моделювання в державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 144-148. – ISSN 2306-6814
1133065
  Головко Г. Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "укра їнсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 8-12


  У статті розглянуто культурно-семантичний методологічний підхід як засіб дослідження національно-культурного пласту слів "Українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця", а також проблему національно-культурної адаптації мовних одиниць при ...
1133066
  Жулькевська Олена Володимирівна Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Жулькевська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133067
  Жулькевська Олена Володимирівна Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Жулькевська Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 240 л. + Додатки: л. 193 - 240. – Бібліогр.: л.179 - 193
1133068
  Ніколаєнко Н. Специфіка застосування політичних технологій в Україні // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 116-120. – ISSN 1998-4634
1133069
  Корольов І.Р. Специфіка звертань інтерактанта-англійця в комунікативній ситуації "виправдання" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 410-412. – ISSN 1729-360Х
1133070
  Присяжнюк Ю. Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991) / Ю. Присяжнюк, О. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 300-305. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1133071
  Мирончук Н.М. Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини ХІХ століття. - // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 33-39. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075


  Згадується Університет Св. Володимра.
1133072
  Приліпко І.Л. Специфіка зображення духовенства у прозі Михайла Павлика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 451-457


  Досліджено особливості розкриття у художніх творах М. Павлика негативних явищ, що характеризували життя й діяльність галицького попівства другої половини XIX - початку XX ст. Окрема увага приділена з"ясуванню специфіки сатиричного зображення ...
1133073
  Приліпко І. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І.Франка "Місія" й "Чума" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 226-235


  У статті розкриваються особливості зображення у творах І. Франка «Місія» й «Чума» релігійних відносин та міжцерковних протиріч на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.; показується взаємозв`язок релігійних, політичних та національних ...
1133074
  Брюховецький В.С. Специфіка и функції літературно-критичної діяльності / В.С. Брюховецький. – К., 1986. – 171с.
1133075
  Колобов Ю.В. Специфіка і визначальні параметри функціонування виконавчої гілки влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 134-137. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено специфіку і визначальні параметри функціонування виконавчої влади. Розглянуто її місце в системі поділу влади. Визначено її сутність, особливості та функції.
1133076
  Вонсович С.Г. Специфіка і перебіг політичного транзиту: центрально східно-європейський варіант // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 3-9


  Політичний транзит в країнах Центральної і Східної Європи вирізняється від моделі "третьої хвилі" демократизації. У різних країнах він проходить у неоднакових напрямах і з різною швидкістю. На перебіг політичного транзиту в цих країнах впливають ...
1133077
  Фугело П.М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 193-197. – ISSN 2309-1533
1133078
  Шевченко Г.Г. Специфіка і структура методу моделювання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1133079
  Павлова О.Ю. Специфіка інтенціональності трагічного як художнього явища (за працею М. Шелера "Про феномен трагічного") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1133080
  Нечипоренко В. Специфіка інтересів суб"єктів стратегічного плану в страховій компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті визначені вісім категорій суб"єктів - замовників, користувачів та виконавців стратегічного плану в діяльності страховика, а також сформульовані основні види типових завдань кожної з цих категорій: фінансова надійність, прибуток, ринкова ...
1133081
  Хитрова Т.В. Специфіка інтерпретації трагедій В. Шекспіра німецькими просвітниками // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 212-215. – (Філологічні науки ; № 1)
1133082
  Бєляєва О. Специфіка інтертексту у драматичному етюді Якова Мамонтова "Dies irae" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 5-12. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1133083
  Антонюк А.М. Специфіка інфляції в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 35-36
1133084
  Вашкевич В.М. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 106-117. – ISBN 978-966-8809-48-4
1133085
  Старовойтова Г.М. Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 59-65. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1133086
  Черкасова Н.О. Специфіка кінематографа і кінопрокатної ситеми в сучасній моделі кінопроцесу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 230-243
1133087
  Адамович А.Є. Специфіка композиції романів М. Шолохова "Тихий Дон" і .М. Стельмаха "Кров людська - не водиця" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 5-8. – (Філологічні науки ; № 1)
1133088
  Шайда Н. Специфіка конструювання початків і кінцівок інформаційних програм на телебаченні. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 47-57.
1133089
  Полєщук Г.Я. Специфіка контамінації історичних фактів, домислу, вимислу в романі М. Віграновського "Северин Наливайко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 334-339


  У статті з"ясовуються особливості контамінації історичних фактів, домислу, вимислу в романі М. Вінграновського "Северин Наливайко" і концептуального осмислення образів персонажів
1133090
  Бідзіля Ю. Специфіка конфліктного в публіцистиці Вячеслава Чорновола / Ю. Бідзіля, Г. Тарканій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 109-117. – (Філологія ; Вип. 13)
1133091
  Шумада Н.С. Специфіка коротних пісенних жанрів сучасного слов"янського фольклору / Н.С. Шумада. – К, 1973. – 17с.
1133092
  Булавін Л.А. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах. Ч.І / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // Тез. доп. І Укр.конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
1133093
  Єлизавета Я. Специфіка культурної політики як засобу міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 111-113
1133094
  Маймескул О.А. Специфіка лексико-сематичної системи французької мови Бельгії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 125-128. – ISBN 966-581-373-0
1133095
  Миколенко Д. Специфіка ліберальних та консервативних партій Болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 171-179. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1133096
  Кушнір В.Ю. Специфіка лідерства у військовому колективі / В.Ю. Кушнір, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 214-215
1133097
  Чижмар О. Специфіка літературно-художньої антропонімії роману І. Долгоша "Колочава" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 120-123. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті аналізується літературно-художня антропонімія закарпатоукраїнського письменника XX століття І. Долгоша. Висока питома вага соціальнозначущих онімів, соціально вмотивована оцінність низки власних назв персонажів виступають виразними прикметами ...
1133098
  Філоненко Н.Г. Специфіка логічного втілення авторської ідеї у синтаксичних дієслівних конструкціях (на матеріалі твору Альбера Камю "La Chute" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 351-362. – ISBN 966-581-231-9
1133099
  Філоненко Н.Г. Специфіка логічного втілення авторської ідеї у синтаксичних дієслівних конструкціях:(На матеріалі твору Альбера Камю) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1133100
  Наумова Є. Специфіка маркування чоловічого та жіночого родів у сучасній англійській мові // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 68-73
1133101
  Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману : за матеріалами романів О. Забужко, С. Пиркало та Н. Зборовської // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1133102
  Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману (на матеріалі романів О.Забужко, С.Пиркало, Н.Зборовської) // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.11-15.
1133103
  Алієва З. Специфіка ментальності вірменського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-34


  У статті висвітлена історія, традиції, звичаї, писемність, культура та побут вірменського народу. Це один із найдавніших народів світу, який дав цивілізації не тільки матеріальне, а й духовне надбання, що цікавить учених до сьогоднішнього дня.
1133104
  Подвірна Н. Специфіка механізму ухвалення політичних рішень в Україні у період трансформаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-187. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1133105
  Рассудіна К. Специфіка мислення католицьких філософів на прикладі дослідження людської особи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 59-68. – ISSN 0235-7941
1133106
  Іваньо І.В. Специфіка мистецтва / І.В. Іваньо. – Київ, 1970. – 234с.
1133107
  Нікода К.Є. Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов / К.Є. Нікода, О.М. Лозова // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 98-110. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню міжмодального переносу в перцепції носіїв української та російської мови на матеріалі псевдослів. Встановлено спільне і відмінне в синестетичних реакціях на кольорові та нюхові стимули. Констатовано залежність між ...
1133108
  Гладій І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ-ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / І. Гладій, Г. Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-33. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1133109
  Богдан С. Специфіка мовних конструкцій у творчості Миколи Вінграновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 52-58
1133110
  Яворська Г.М. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі (приклад Молдови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0027-2833
1133111
  Тригубишин В.І. Специфіка мовної особистості І. Малковича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 308-314


  У статті досліджується мовна особистість І. Малковича у співвіднесенні з типом мовної особистості Дитина за Еріком Берном, визначаються специфічні риси мовної особистості поета, що дають підстави для такого співвіднесення. Статья посвящена изучению ...
1133112
  Мофтин Н. Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі В. Підмогильного "Іван Босий" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 59-63. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито специфіку моделювання художньої свідомотсі в новелі В. Підмогильного "Іван Босий". Доведено, що основним принципом, за яким розгортається художнє мислення автора, є принцип зіставлення, що реалізується на жанрово-композиційному, ...
1133113
  Ванюшина О.Ф. Специфіка морального змісту міфології : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.07 / Ванюшина О.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 22с.
1133114
  Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі Модерну : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 49 назв
1133115
  Сич Д.Д. Специфіка музичного мовлення на українських телеканалах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 174-177


  Проаналізовано функціонування вітчизняних музичних телеканалів, здійснено опис та порівняння їхнього програмного наповнення. The functioning of the Ukrainian music TV channels is analysed, description and comparison of their program content are ...
1133116
  Пшенична І.А. Специфіка мультиплікативної семантики в межах дієслівної плюральності // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 224-229. – (Філологія)
1133117
  Самбор М.А. Специфіка набуття фізичними особами-громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 20-24.
1133118
  Столяр З. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 115-119. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1133119
  Бойніцька О. Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості наративних стратегій в англійському історіографічному романі межі ХХ - ХХІ ст. Зокрема, аналізується поєднання глузливих якостей пародії та міметичних особливостей пастишу, яке зумовлює появу специфічної парадоксальної форми ...
1133120
  Броннікова Л.В. Специфіка науки і наукової комунікації в суспільстві початку XXI ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1133121
  Самусенко О. Специфіка об"єктивації міфопоетичної картини світу в телетексті: міфологема "Вогонь" (на матеріалі телеверсій М. Захарова та Г.Горіна ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 270-274
1133122
  Сліпушко О. Специфіка образної системи у "ходінні" Данила Паломника // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 80-87.
1133123
  Тьопенко Ю.А. Специфіка образу України в англійській літературі та культурі у XIX ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 305-312. – (Філологічні науки ; № 1)
1133124
  Ігнатенко В.М. Специфіка односторонніх правомірних дій у цивільно- правовому регулюванні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 52-59. – ISSN 0201-7245
1133125
  Руденко С.М. Специфіка окреслення термінологічних полів конфесійного характеру: етнолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 126-130
1133126
  Кравченко С. Специфіка опрацювання джерельної бази в дослідженнях з історії української та зарубіжної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 150-155


  У статті розглядаються особливості опрацювання іншомовних періодичних видань, складнощі, зумовлені лінгвістичними, соціокуль-турними та іншими факторами. The article is about the peculiarities of work with foreign periodicals, barriers which were ...
1133127
  Богдановський І.В. Специфіка організаційної складової нетрадиційних релігій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 122-127. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1133128
  Шигаль Д.А. Специфіка освітнього цензу , встановленого Судовими статутами 1864 р. для мирових суддів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 29-35. – ISSN 0201-7245
1133129
  Погорєлова О.В. Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 91-100. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглянуто погляди літературознавців на паратекстуальність та її різновиди, зокрема заголовок та епіграф, як особливу зону між текстовою та позатекстовою реальністю, що є авторським коментуванням тексту і безпосередньо впливає на читацьке ...
1133130
  Білик О.І. Специфіка передачі відомостей про Русь у ісландських "Королівських сагах" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 51-55. – (Б-ка Ін-ту філології)
1133131
  Кравченко Специфіка перекладацької манери Б. Кравціва (Б. Кравців - перекладач Р.М. Рільке) / Кравченко, Ч // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 161-168. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1133132
  Мироник О.В. Специфіка перекладу термінів фахової підмови "біржа" в англійській, німецькій та українській мовах: компаративний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 139-147. – ISSN 2311-2697


  Біржова термінологія та термінографія в Україні досі знаходяться в зародковому стані. В межах пропонованої статті здійснюється зіставний термінологічний аналіз термінів фахової підмови "Біржа" і розглядаються стратегії та прийоми перекладу окремих ...
1133133
  Паніна Е.В. Специфіка пізнавальної діяльності у філософії по структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1133134
  Стасько Олена Специфіка пізнання умовних цінностей суб"єкта в контексті методу АСПН // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 161-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1133135
  Горян А. Специфіка побажань // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 135-145. – Бібліогр.: С. 145
1133136
  Мажара А. Специфіка побутування актуального українського мистецтва в системі культурно-мистецьких орієнтацій сучасної студентської молоді м. Київ // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 75-76
1133137
  Гребенюк Т. Специфіка подієвості в структурі наративу сучасного українського бойовика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 125-133. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті подаються основні риси подієвості сучасного українського літературного бойовика. Бойовик розглядається в тісному зв"язку з поняттям літературної формули, в якій характерними рисами є сфера подій (бойові дії) та природа ризику героїв. В ...
1133138
  Гребенюк Т.В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 4-10. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено окремі аспекти функціонування події в абсурдистському наративі сучасної української прози на матеріалі творів Ю. Іздрика і Т. Малярчук.
1133139
  Павлова А.К. Специфіка поетичної системи української співанки-хроніки: роль автора-виконавця в процесі текстотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 302-306. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті йдеться про специфіку поетичної системи співанки-хроніки, зокрема зосереджено увагу на ролі автора-виконавця у процесі текстотворення. Акцентовано, що автори пісень-хронік, синтезуючи традиційне й нове, використовували різноманітні моделі ...
1133140
  Рудик А.О. Специфіка поєднання функцій глави держави та глави виконавчої влади в деяких парламентарних республіках // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 64-65
1133141
  Сажина А.В. Специфіка постаті реципієнта рекламного твору // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 335-341. – ISBN 966-581-617-9
1133142
  Кулевська В. Специфіка походження есхатологічних мотивів в українських інтермедіях XVII-XVIII століть // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 147-155. – ISBN 966-7773-70-1
1133143
  Дем"янчук О. Специфіка початкової освіти на Буковині (перша половина XIX ст.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 27-30. – ISSN 2311-9896
1133144
  Масляєва К. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-45.
1133145
  Комаха Л.Г. Специфіка праксеологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1133146
  Мотриченко Валентина Михайлівна Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості реформування державних підприємств у Китаї та в Росії, здійснено порівняння процесів їх реформування, визначено наслідки для кожної країни.
1133147
  Мотриченко В.М. Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 59-69. – ISSN 1993-6788
1133148
  Мотриченко Валентина Михайлівна Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості реформування державних підприємств у Китаї та в Росії, здійснено порівняння процесів їх реформування, визначено наслідки для кожної країни.
1133149
  Кирєєва І.В. Специфіка припинення публічних форм права власності на землю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 136-140
1133150
  Малахов М.А. Специфіка професійного становлення жінок-військовослужбовців у Збройних Силах України // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 221
1133151
  Голубенко Т.О. Специфіка професійної підготовки працівників соціальної сфери в контексті вимог Болонського процесу / Т.О. Голубенко, М.Ю. Миньківська // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 14-21
1133152
  Грабар Н.М. Специфіка процедури видворення за законодавством України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 258-264. – (Юридична ; Вип. 1)
1133153
  Маймескул О.А. Специфіка процесів міжмовної взаємодії: англійські запозичення у французькій мові Квебеку (Канада) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 258-267
1133154
  Мінєнкова Н.Є. Специфіка процесу люстрації в посткомуністичній Чехії // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 222-229. – ISSN 2079-1828
1133155
  Конопльов В. Специфіка процесу прийняття управлінських рішень у адміністративній, діяльності органів внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-32. – ISSN 0132-1331
1133156
  Бобровник С. Специфіка прояву компромісу і конфлікту в межах соціальних інститутів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 144-150. – ISSN 0132-1331
1133157
  Дячук В.П. Специфіка прямого телеефіру: проблеми зображувальних ідентифікацій у телевізійному просторі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-40
1133158
  Мурейко А. Специфіка психологізму новелістики П.Меріме та М.Коцюбинського у компаративному аналізі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 236-239. – ISBN 966-8110-14-5
1133159
  Вашека О. Специфіка ранніх етапів онтогенезу Polystichum lonchitis (L.) Roth та Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm. в умовах культури / О. Вашека, І. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Описано морфологічні особливості проростків, ювенільного та іматурного вікових станів препродуктивного періоду онтогенезу двох видів роду Polystichum Roth - P. lonchitis (L.) Roth та P. tsus-simense (Hook.) J.Sm. (Dryopteridaceae) в умовах ...
1133160
  Коростельова Г.О. Специфіка раптового просвітлення в сон-буддизмі: сотеріологія Бочо Чінуля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 252-253
1133161
  Маковій М.Г. Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 143-147. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено специфіку реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого", визначено подвійне кодування (адже твір розрахований на "дітей і дорослих"), а також окреслено стильовий синтез і пошуки автором ...
1133162
  Чорноус А.В. Специфіка реалізації політичного міфу під час виборів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 136-140


  У статті досліджується політичний міф, та його специфіка реалізації під час виборів. Зокрема, зроблено акцент на ЗМІ, які є головним засобом реалізації міфу. Наголошується, на реалізації політичного міфу під час виборів зумовлюються тим, що у цей час ...
1133163
  Осипова Н.П. Специфіка реалізації правосвідомості в процесі правового регулювання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 89-93. – ISSN 0201-7245
1133164
  Шаповалова Г.В. Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті схарактеризовано особливості втілення просвітницької функції в сучасних загальноукраїнських та закарпатських виданнях. The article deals with the peculiarities of implementation of enlightenment function in the modern Ukrainian and ...
1133165
  Русакова А.В. Специфіка репрезентації жіночих образів в авантюрних романах (на матеріалі творів С. Шелдона) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 221-224


  Здійснено літературно-лінгвістичний аналіз розвитку образу авантюрної героїні та його втілення у творах Сідні Шелдона. Літературно-лінгвістичне спрямування статті дозволяє з"ясувати, які мовні структури є підгрунтям для створення цього образу, що надає ...
1133166
  Прокопов Д. Специфіка рецепції основних положень теорії природного права в роботах М.Сперанського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-16.
1133167
  Сєрік Ю.В. Специфіка ризик-менеджменту у банках України // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54.
1133168
  Колотілова Н.А. Специфіка риторики Алкуїна Йоркського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 31-38


  У статті розглянуто специфіку концепції риторики одного з фундаторів за- хідноєвропейської середньовічної схоластики Алкуїна Йоркського. Встановлено, що практичний характер риторики дає можливість пристосувати її і до християнсь- кого віровчення, і ...
1133169
  Шкляр А.О. Специфіка роботи журналіста в діловій пресі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 108-114
1133170
  Салига П.Г. Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто функціональні обов"язки редактора мережевих електронних журналів. Проаналізовано специфіку творення та розповсюдження цього виду видань в історичній парадигмі. Визначено основні етапи роботи редактора над електронним журналом. The ...
1133171
  Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектора в перехідних економіках : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 76-82 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
1133172
  Мірошніченко Л.В. Специфіка розкриття концепту кола в зображенні панорами "пекла" в романі Галини Тарасюк "Між пеклом і раєм" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 250-259
1133173
  Цушко І.І. Специфіка розробки стратегії телевізійної рекламної кампанії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 121-127


  В основі статті – визначення особливостей методології побудови рекламної кампанії, характеристика та аналіз її етапів. Також розглянуто основні аспекти створення телевізійного рекламного ролика, його спрямованість на потенційного споживача. Розкрито ...
1133174
  Мозгова Т.А. Специфіка розуміння і сприйняття тексту в східній (японській) та західній культурах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 257-259
1133175
  Усачова К. Специфіка семантики приміток у творах Наталени Королеви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості змістового та функціонального навантаження авторських приміток у творах Наталени Королеви. Використано маловідомі архівні матеріали та прижиттєві видання творів письменниці, що дозволяє зробити аналіз максимально повним. Іs ...
1133176
  Коваленко В. Специфіка синтагматики дієслова політичного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 165-168
1133177
  Власенко Ф.П. Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 143-148


  Стаття про новий характер соціальних відносин, який потребує зміни мотивів праці й вчинків, утверження нових ціннісних орієнтацій, що характеризують відношення особистості до найважливіших цілей життєдіяльності та до способів їх досягнення.
1133178
  Тащенко Алла Казимирівна Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріалах Криворізького регіону) : Дис.... канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Тащенко Алла Казимирівна; Криворізький держ. педагог. ун-тет. – Кривий Ріг, 2001. – 207 л. + Додатки: л.160-207. – Бібліогр.: л.148-160
1133179
  Фролова Н.М. Специфіка соціально-філософського аналізу феномена мови // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 163-167
1133180
  Холод О.М. Специфіка соціокультурних маркерів політичного дискурсу в мас-медіа (на прикладі аналізу публікацій польского журналу "Polityka") та українського журналу "Кореспондент") // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – C. 45-55


  У статті розглядається специфіка соціокультурних маркерів політичного дискурсу у мас-медиа на прикладі аналізу публікацій польського та українського журналів. The article analyzed the specific of the sociocultural"s markers of the politys discurs in ...
1133181
  Клічук А. Специфіка співвідношення інтелекту та моральності у діяльності сучасного науковця // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 1728-3671
1133182
  Шипіцина Ю.В. Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 561-569


  Стаття присвячена дослідженню специфіки сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві на матеріалі текстів етичних кодексів американських бізнес-компаній. Встановлено, що основу текстів етичних кодексів складає акціональний фрейм ...
1133183
  Гавриляк І. Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті зроблено спробу розкрити специфіку символіки кольору, що міститься у фразеологічних одиницях німецької мови. Проаналізовано роль кольорів, які мають визначальний характер щодо формування смислового навантаження німецьких фразеологізмів
1133184
  Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 4-8
1133185
  Башук А. Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 16-28


  У статті розглядається специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні, зокрема в міжнародних політичних комунікаціях, на прикладі промови М. Саакашвілі на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (25.09.2013). Аналізуються шляхи реалізації ...
1133186
  Пікус Р. Специфіка страхового попиту і пропозиції на сучасному етапі розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено специфіку страхового попиту і пропозиції, визначено їх зміст, чинники, що формують їх рівень, запропоновано шляхи нейтралізації гальмівних чинників з врахуванням особливостей розвитку національного страхового ринку. The article is ...
1133187
  Кушлик О. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-65. – ISSN 1682-3540
1133188
  Грищенко І. Специфіка суб"єкт-суб"єктивного моделювання етнічного інакшого у фольклорі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 282-287. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується суб’єкт-суб’єктний зв’язок між персонажами-представниками різних етносів у фольклорно-му тексті та з’ясовується специфіка суб’єкт-суб’єктного моделювання етнічного “Інакшого”. Встановлено, що це дозволяє говорити про сприйняття ...
1133189
  Степаненко Ю.М. Специфіка суб"єктів виконання договору оренди об"єктів державного та комунального нерухомого майна // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 180-185


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення суб"єктів договорів оренди нерухомого майна державної та комунальної власності, приділено увагу особливостям статусу суб"єктів орендного правовідношення на стадії виконання такого договору оренди.
1133190
  Васильчук С.С. Специфіка суб"єктно-об"єктного складу податкового контролю за справлянням непрямих податків // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 158-161
1133191
  Данканіч О.М. Специфіка сучасних методів фінансового забезпечення вищої освіти в регіоні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 16-22. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
1133192
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного дискурсу досудового слідства (комунікативно-прагматичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 303-312


  Предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового слідства з погляду використаних тактик вивідування інформації. Представлен результат анализа специфики усного англоязычного дискурса на ...
1133193
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного правничого дискурсу в контексті розгляду матеріалів досудового розслідування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 152-159


  У статті предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового розслідування з точки зору використаних стратегій і тактик вивідування інформації. В статье представлен результат анализу специфики ...
1133194
  Надюк Н. Специфіка та атрибутивні ознаки суб"єктності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається суб"єктність як здатність людини втілювати взаємозумовлені зміни в життєвому світі та в самій собі. Специфіка суб"єктності особистості проявляється в процесі її життєдіяльності та розуміється як узагальнена форма взаємодії людини ...
1133195
  Діброва І.О. Специфіка та критерії виділення берегових геосистем великих рівнинних водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 73-76. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
1133196
  Вязовський Г.А. Специфіка творчого труда письменника : [Текст] : дослідження / Г.А. Вязовський. – Одеса : Дніпро, 1964. – 91 с.
1133197
  Ніка О.І. Специфіка текстопобудови в діахронії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 360-366. – ISBN 978-966-171-092-3
1133198
  Герасимчук В.А. Специфіка тексту філософського роману 20 століття : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Герасимчук В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 438л. – Бібліогр.: л.401-438
1133199
  Халимонеко Г.І. Специфіка турецьких загадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються різновиди турецьких загадок і формування їхніх дефініцій: tapzuguq, bilmece, muamma, lugaz. The types of Turkish riddles and the creation of the definition (tapzuguc, bilmece, muamma, lugaz) are considered.
1133200
  Пожоджук Р. Специфіка укладання договору постачання електричної енергії через приєднану мережу з побутовим споживачем // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.84-87
1133201
  Горенко О.П. Специфіка українських антропонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 80-85. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1133202
  Горобець В.М. Специфіка українського козацького державотворення // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – C. 282-285. – ISBN 966-518-349-4
1133203
  Горобець В.М. Специфіка українського козацького державотворення // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 282-285. – ISBN 978-966-518-582-6
1133204
  Ривак О.С. Специфіка української кризи та вихід із неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 287-297. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1133205
  Курпіль Н.І. Специфіка філософського знання в академічній освіті першої половини XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена розгляду особливостей філософського знання в рамках розвитку академічної освіти першої половини XIX століття. This article is dedicated to the consideration of the features of the philosophic knowledge in the scope of development ...
1133206
  Боднарчук Л. Специфіка філософської компаративістики Бертрана Рассела // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 265-267. – ISSN 2076-1554
1133207
  Барановський О. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 9 (223). – С. 17-23
1133208
  Теслюк С.А. Специфіка фінансування політичних партій в Швейцарії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 14-16
1133209
  Сушицька Я. Специфіка форм девіантної поведінки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 117-123


  Сьогодні суперечності між очікуваним і реальним підвищують напруженість у І суспільстві і зумовлюють готовність людини змінити модель своєї поведінки, вийти за межі норм, що склалися. І тому проблема девіантної поведінки набуває особливої ...
1133210
  Буренко Т.О. Специфіка формування в Україні сукупності державних адміністративних послуг : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 109-111 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1133211
  Хомяк М.С. Специфіка формування валового регіонального продукту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-22. – ISSN 2306-6806
1133212
  Газізова О.О. Специфіка формування національної ідентичності в умовах незалежності України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 44-50
1133213
  Коваль Ю.О. Специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні: історичне минуле та сучасні реалії // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 213-222. – ISSN 2079-1828
1133214
  Тимошенко П.С. Специфіка формування правового ідеалу в розвитку сучасної ліберальної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 150-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається становлення в гуманітарній думці прав людини як фундаментального підґрунтя для правових, політичних і суспільних ідеалів, досліджується проблема орієнтації на ідеал державного устрою, в моделі якого має бути розвиток прав ...
1133215
  Капустін О.О. Специфіка формування типології інтуїтивізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 10-21


  В цій статті робиться спроба побудови типології інтуїтивної філософії. Дана проблематика рідко досліджується в історико-філософському співтоваристві, через що інтуїтивізм не досить часто згадується як самостійна та самодостат- ня течія. Визначення ...
1133216
  Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. Визначаються чинники, які впливають на ефективність формування державних фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях. ...
1133217
  Сушко О.І. Специфіка фразеологічних одиниць офіційно-ділового стилю / О.І. Сушко, Ю.Л. Мосенкіс // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 147-150. – ISBN 966-581-622-5
1133218
  Баган М.П. Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: Літ. в приміт. – ISSN 0027-2833
1133219
  Олійник Л.В. Специфіка фукціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 76-82


  У статті аналізуються моделі метафоричного переосмислення лексичних одиниць німецької молодіжної мови, а також пропонується семантична характеристика синонімічних рядів субстативної та дієслівної метафори.
1133220
  Рожнова А. Специфіка функцій засобів масової комунікації в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів інтернет-ресурсів korrespondent.net та focus.ua // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-43


  У статті досліджується специфіка інформаційних жанрів інтернет-видань та ідейно-тематичне спрямування їх матеріалів, зокрема, таких інтернет-ресірсів, як korrespondent.net та focus.ua. На основі аналізу інформаційного наповнення визначаються основні ...
1133221
  Фіночко Ф. Специфіка функцій управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 171-178.
1133222
  Бережньова Д. Специфіка функціональних обов"язків носіїв редакторських професій // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 228-234


  Розглянуто функціональні обов’язки носіїв редакторських професій відповідно до особливостей місць роботи. Визначено вплив напрямків інформаційної сфери на деформацію посадових обов’язків редактора. We consider the functional responsibilities of media ...
1133223
  Мороз Є.О. Специфіка функціонального статусу поняття "культурний капітал" серед розуміння сутності нематеріальних типів капіталів у теоретичній соціології // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 121-122
1133224
  Грицьків А.П. Специфіка функціонування ідеології в масовій культурі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 172-173
1133225
  Козьмик Г.О. Специфіка функціонування неологізмів "сімейної" сфери в сучасній англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-42. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1133226
  Кашперська Д.О. Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 167-173


  Статтю присвячено аналізу онімів у публіцистиці в контекстірозгляду особливостей розвитку української преси. У роботі розглянуто та проаналізовано основні екстралінгвальні механізми формування онімів у публіцистиці. Досліджено функцію оніма як засобу ...
1133227
  Бокал Г.В. Специфіка християнського світогляду у філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1133228
  Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 27-29
1133229
  Пилипей О.В. Специфіка художнього вираження авторської позиції в оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу дослідити своєрідність художнього вираження позиції автора щодо проблеми дитячого знедолення у оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем". The article investigates an originality of art expression of an author position ...
1133230
  Ткалич І. Специфіка художнього мислення М. Драй-Хмари в літературі non-fiction: трагічне, іронічне, ліричне // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 19-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті здійснюється спроба дослідження специфіки художнього мислення українського поета-літературознавця М. Драй-Хмари через звернення до літератури non-fiction.
1133231
  Даренський Віталій Юрійович Специфіка художнього освоєння історії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Даренський В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1133232
  Даренський Віталій Юрійович Специфіка художнього освоєння історії : Дис...канд. філософ. наук: 09.00.08 / Даренський Віталій Юрійович; Луганський держ. пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 187л. – Бібліогр.:л.175-187
1133233
  Риверчук О. Специфіка художнього світу сценічної картини "Метелиця" Галини Журби // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 119-131. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1133234
  Дудоров О. Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів зі змішаною протиправністю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 82-91. – ISSN 0132-1331
1133235
  Олійник О. Специфіка юридичної риторики адвоката як професійного учасника судового процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 4-8
1133236
  Ареф’єва А.Ю. Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
1133237
  Ткач А.А. Специфікація прав власності як базисного економічного інституту інфраструктури ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 229-235. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1133238
  Жорнова О.І. Специфікація тесту навчальних досягнень: загально-методичні розвідки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 217-223


  У статті йдеться про специфікацію тесту навчальних досягнень студентів як опис способів, завдяки яким можливе визначення ступеня відповідності між: змістом тестових завдань та змістовою площиною тесту. Описується унормована процедура розробки тесту ...
1133239
  Карнишова С.М. Специфікація як спосіб набуття права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 342-346. – ISSN 1563-3349
1133240
  Сватко Ю.І. Специфічна предметність європейської філософії в її співвіднесенні з проблемою визначення історико-філософських епох і філософських практик // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.3-17
1133241
  Комаренко В.І. Специфічний вплив ацетилхоліну на судини печінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 29)


  У ході експериментів показано, що ацетилхолін у судинному руслі печінки діє через ендотелій судин шляхом підвищення утворення ендотелійзалежного фактора, який спричиняє звуження венозних судин печінки.
1133242
  Мандзюк Ф.Г. Специфічний дефіцит : гумор і сатира / Ф.Г. Мандзюк. – Львів : Каменяр, 1988. – 87 с.
1133243
  Литвинюк С. Специфічний мультиплікативний ефект на сучасному фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджується вплив зовнішніх факторів на фінансовому ринку.
1133244
  Карпов Н.С. Специфічний погляд на проблеми боротьби зі злочинністю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.27-33
1133245
  Ігнатова І.С. Специфічні акцизи як засіб перерозподілу ресурсів в економіці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1133246
  Різун В. Специфічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення і подано стислу характеристику спеціальних методів, які застосовуються в журналістикознавстві. Приведены определения и краткая характеристика специальных и межддисциплинарных методов, которые исполузуются в журналистиковедении. It ...
1133247
  Педь І.В. Специфічні непрямі податки в національних податкових системах країн світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-90.
1133248
  Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 336-340. – ISSN 2219-5521


  Дана стаття присвячена вивченню інституту множинності злочинів у кримінальному праві України. Поняття «множинність злочинів» вживається у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі з кінця 1960-х рр. як родове поняття, що охоплює відносно ...
1133249
  Макогон В.Д. Специфічні ознаки права і моралі та шляхи їх збереження в період будівництва комунізму // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1133250
  Татаренко Н.О. Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1729-7036
1133251
  Богуславський О. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-81. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні. Показано специфіку впливу державної влади на розвиток бізнесу. Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні. Ключові слова: підприємництво, ...
1133252
  Гаврилюк П.І. Специфічні особливості змісту і форми в мистецтві / П.І. Гаврилюк. – К., 1963. – 144с.
1133253
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1133254
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1133255
  Луцький М.Г. Специфічні особливості управління міжнародними корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 3-6.
1133256
  Дніпренко Н.К. Специфічні особливості функціонування інформації в ЗМІ та ЗМК в умовах переходу до демократії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 64-70. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1133257
  Ворох А.О. Специфічні принципи проектування та організації віртуальних лабораторних робіт з теорії механізмів і машин // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 158-167. – ISSN 2227-2844


  Визначення дидактичних принципів проведення віртуальних лабораторних робіт під час вивчення дисципліни "Теорія механізмів і машин" інженерами-механіками як головного фактору при створені умов для ефективності навчання.
1133258
  Бугров В.А. Специфічні проблеми в аналізі мови В. Квайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про логічну та філософську точки зору на мову, висловлені Віллардом ван Орманом Квайном.
1133259
  Пономарьова І. Специфічні риси в системі харчування греків Приазов"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 24-37. – ISSN 0130-6936
1133260
  Андрійченко Ю.В. Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 11-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 15; 6 п.


  Статтю присвячено мовному аналізу вираження емотивного фону в художніх текстах.Це дає можливість з"ясувати існцвання факторів, які впливають на збільшення цільності емотивної тканини текстів. Це прагматичний, лінгвістичний, текстовий ...
1133261
  Савченко А.В. Специфічні риси методології порівняльного кримінального права // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 78. – С. 8-14.
1133262
  Натуркач Р.П. Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 59-64. – (Юридичні науки ; № 3)
1133263
  Олефіренко Григорій Григорович Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Олефіренко Григорій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 163л. – Бібліогр.:л.152-163
1133264
  Олефіренко Г.Г. Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Олефіренко Г. Г.; КУ. – К., 1996. – 23л.
1133265
  Мортіков В. Специфічність людського активу в економіці праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1133266
  Макаревич О.В. Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв"язок емоційного інтелекту з його формуванням // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 85-88. – ISSN 2306-6792
1133267
  Тищенко О. Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 286-288. – ISBN 966-8110-14-5
1133268
  Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С.98-100. – ISSN 1561-4999
1133269
  Матвієць М.В. Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1133270
  Гнатюк А.Д. Специфічнопобутова та просторічна лексика в національно-культурному аспекті контрастивних досліджень французької і української мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 108-113. – ISBN 978-966-171-165-4


  В статті проводиться порівняльне дослідження спцифічнопобутової та розмовно-просторічної лексики, яка стала яскравим надбанням обох мов та культур і знайшла широке використання в художніх творах французьких і українських письменників. В статье ...
1133271
  Барабаш М.С. Спеціалізація - основа розвитку колгоспу / М.С. Барабаш. – Х, 1971. – 44с.
1133272
  Черваньов Д.М. Спеціалізація виробництва в умовах... / Д.М. Черваньов. – Київ, 1975. – с.
1133273
  Остапець В. Спеціалізація державних обвинувачів у справах про злочини неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 38-44
1133274
  Паламарчук М.М. Спеціалізація економічних районів як категорія територіальної організації виробництва / М.М. Паламарчук, Н.П. Процько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 3-13 : Табл.
1133275
  Бардієр Ф. Спеціалізація і кооперування в соціалістичній промисловості / Ф. Бардієр. – Київ, 1970. – 99с.
1133276
  Бондаренко К.Ф. Спеціалізація і поєднання галузей в радгоспах і колгоспах, раціональні розміри сельськогосподарських підприємств / К.Ф. Бондаренко. – Київ, 1965. – 41с.
1133277
  Палій А.Р. Спеціалізація і рентабельність сільськогосподраських підприємств / А.Р. Палій. – К, 1979. – 135с.
1133278
  Беляневич О.А. Спеціалізація норм права у сфері регулювання господарських договірних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються окремі питання галузевої та функціональної спеціалізації правових норм щодо господарських договорів. The questions of branch-wise and functional specialization of the law rules concerning economic contracts are examined in the article.
1133279
  Іщук С.І. Спеціалізація промислового комплексу Києва і напрямки її вдосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглядаються напрямки спеціалізації промислового комплексу Києва, ефективність розвитку провідних груп галузей на основі концентрації випуску однорідної продукції на підприємствах і об"єднаннях. З метою оптимізації спеціалізації промисловості ...
1133280
  Погорєлов М.С. Спеціалізація радгоспів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 27-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается роль специализации совхозов в деле организации крупного производства, в деле высокоэффективного использования земли, сельскохозяйственной техники, всесторонней механизации производственных процессов, использование трудовых ресурсов ...
1133281
  Завальнюк І.Я. Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаціних газетних жанрах // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 82-85
1133282
   Спеціалізація сільського господарства в Глинянському районі (Західний лісостеп). – К., 1962. – 162с.
1133283
  Білаш Т. Спеціалізація сільського господарства України (районування). / Т. Білаш. – Х., 1930. – с.
1133284
  Городовенко В.В. Спеціалізація суддів як гарантія забезпечення належної якості та ефективності правосуддя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-15.
1133285
  Городовенко В. Спеціалізація судів у судовій системі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 60-66
1133286
  Гаркуша О.О. Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 2 (101). – С. 4-8.
1133287
  Сотченко З.Я. Спеціалізація та кооперування промислових підприємств / З.Я. Сотченко. – К., 1964. – 60с.
1133288
  Дороніна Н. Спеціалізація філологічних дисциплін на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира (1834–1917) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 82-88. – ISSN 2309-9356


  Порушено питання еволюції спеціалізації та окремих галузей наук на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира. Аналізується університетська структура, розподіл наук за спеціальностями, атестація наукових і ...
1133289
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1133290
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 27-32
1133291
  Руденко М. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 5-13
1133292
  Садівничий В. Спеціалізована газета "Сезонный листок Славянских минеральных вод" у вітчизняному інформаційному просторі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 30-39


  У статті розглядаються генеза, типоформуючі ознаки, специфіка функціонування, тематика спеціалізованого газетного видання медичного спрямування "Сезонный листок Славянских минеральных вод". In the article genesis, typical signs, specific of ...
1133293
  Коробко О.В. Спеціалізована комп"ютерна система для контролю та параметричної оптимізації термоакустичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коробко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1133294
  Мусієнко Б.Ю. Спеціалізована трудова юстиція в контексті реформування судової системи України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 347-350. – ISSN 1563-3349
1133295
  Палюх Л. Спеціалізоване судочинство у справах неповнолітніх: основні тенденції та перспективи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 373-377. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1133296
  Герасимова О. Спеціалізований підхід для основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку : безготівкові розрахунки / О. Герасимова, В. Денисов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 28-36 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
1133297
  Сірук О.Б. Спеціалізований тезаурус з комп"ютерної ідеографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 172-176
1133298
   Спеціалізовані вчені ради // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4. – ISBN 978-966-439-593-6
1133299
  Пуйда В.Я. Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Пуйда В.Я.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1133300
  Батуревич І. Спеціалізовані Інтернет-медіа як сектор Укрнету: існування чи функціонування? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 287-293
1133301
  Кальченко Г.А. Спеціалізовані мови. Визначення, загальна характеристика та типологія мови наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 196-200
1133302
  Голяк Л.В. Спеціалізовані омбудсмани у тендерному мейнстрімінгу: досвід скандинавських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
1133303
   Спеціалізовані педагогічні практики : Методичний посібник для студ. зі спец. "Музична педагогіка і виховання та художня культура". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 79с.
1133304
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Додатки: л. 170-197. – Бібліогр.: л. 156-169
1133305
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : атореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв
1133306
  Попова В.В. Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 129-133


  У статті висвітлюються роль та засадничі функції спеціалізованих корпоративних періодичних видань України як творців та носіїв іміджу професійного напряму. Здійснено аналіз співвідношення термінів "спеціальне", "спеціалізоване", "корпоративне", ...
1133307
  Стрямець С.П. Спеціалізовані системи паралельної обробки інформціі на базі однорідних обчислювальних середовищ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Стрямець С.П.; Нац.агенство з питань інформ.при Презид.Укр. – Львів, 1998. – 17 с.
1133308
  Штефан О. Спеціалізовані суди України в механізмі захисту прав та законних інтересів суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 20-25
1133309
   Спеціалізовані установи системи ООН. – Київ : Либідь, 1995. – 120с. – ISBN 5-325-00729-7
1133310
  Берзін П.С. Спеціаліст у галузі радянського та іноземного кримінального права Яків Маркович Брайнін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 775-810. – ISBN 978-617-7020-05-8
1133311
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Х.-К.
2. – 1928. – 279с.
1133312
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Х.-К.
1. – 1932. – 180с.
1133313
  Дмитренко Ю.П. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих суб"єктів трудових правовідносин та їх правові гарантії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 63-70.
1133314
  Процик І.Р. Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (2). – С. 125-131. – ISSN 2221-8807
1133315
  Романова О.О. Спеціальна лексика української мови як об"єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 55-62. – ISSN 2221-8807
1133316
  Козьяков І. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора: європейський досвід // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 5-14
1133317
  Никифорук Б. Спеціальна поліграфічна продукція у грошовій системі України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1605-2005
1133318
  Коваль В.М. Спеціальна правова норма і спеціальний закон як категорії господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-85
1133319
  Вітковський В.В. Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз ефективності інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ противника за результатами спеціальної пропаганди Червоної Армії на землях України в 1941-1944 роках. Мake геtrospective analysеs of the ...
1133320
  Биргеу М.М. Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів республіки Молдова // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.48-51. – ISSN 1727-1584
1133321
  Оверчук С. Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.110-115
1133322
  Шевченко А.Є. Спеціальна техніка та її використання у правоохоронній діяльності – мета і основні принципи / А.Є. Шевченко, І.Ф. Харабюш // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-217
1133323
  Мельник Костянтин Спеціальна трудова правосуб"єктність професійних суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 158-161.
1133324
   Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців сухопутних військ / В. Кирпенко, В. Романчук, С. Романчук, С. Федак // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2015. – № 4 (22). – С. 12-16. – ISSN 2221-1217
1133325
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство : модульний курс : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кислюк К.В. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-966-351-357-7
1133326
  Кучинська О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 43-50. – ISSN 1026-9932


  На основі дослідження міжнародних та національних нормативно-правових актів, досвіду зарубіжних країн, практики Європейського суду з прав людини здійснено порівняльний аналіз інститутів спеціального досудового розслідування і судового провадження (in ...
1133327
  Шаренко С. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 58-65. – ISSN 1026-9932
1133328
  Боровик А. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 51-57. – ISSN 2311-6676
1133329
  Мицик В.В. Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 162-174. – ISBN 966-7196-06-2
1133330
  Андрієвський К.В. Спеціальний податково-правовий режим: поняття, ознаки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 248-254. – ISSN 0201-7245
1133331
  Мостовенко В С. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на окремих територіях // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 56-61. – (Правознавство ; Вип. 253)
1133332
  Матвєєва А.В. Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 49-54
1133333
   Спеціальний практикум з нелінійної оптики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : Київський університет, 2005. – 55с.
1133334
  Віхров О.П. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 119-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1133335
  Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1133336
  Василенко М.Д. Спеціальний режим господарювання: адміністративно-правове регулювання технопарків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-57. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження та в з"ясування можливостей спеціального режиму господарювання для технопарків у останній редакції Закону, прийнятій у 2006 році [8], а також можливих перспектив його розвитку вмайбутньому з урахуванням технологічних змін у світі.
1133337
  Кулик Б.М. Спеціальний семінар з української мови. Метод. посібник для викладачів мови пед. ін-тів. / Б.М. Кулик. – К., 1959. – 116с.
1133338
  Мотузка О.М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1133339
   Спеціальний фізичний практикум. Техніка спектроскопії. – Київ : Київський університет, 1973. – 104с.
1133340
  Пехник А. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в Україні як інструмент інвестиційної політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 254-258. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1133341
  Липова Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовний блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.18-21. – ISSN 0131-6788
1133342
  Поспєлов А.С. Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 101-103. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1133343
  Дондик Н.Я. Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів : [ монографія ] / Н.Я. Дондик ; Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-326-279-6
1133344
  Панова Л.В. Спеціальні види зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 720. – ISBN 978-966-667-341-4
1133345
  Соколова Світлана Спеціальні відзнаки - вітчизняним режисерам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20. – ISSN 0868-9644


  Бердянський міднар. кінофестиваль
1133346
  Лапутін М.П. Спеціальні вправи важкоатлета. / М.П. Лапутін, А.М. Горбунов. – К., 1971. – 164с.
1133347
  Варшавчик М.А. Спеціальні галузі історичної науки / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 347-348. – ISBN 966-642-073-2
1133348
  Калакура Я.С. Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки в системі підготовки істориків (до 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 41)


  Показано місце і роль спеціальних галузей та спеціальних дисциплін у структурі історичної науки, узагальнено досвід їх дослідження і вивчення в Національному університеті імені Тараса Шевченка. В. Антонович. - С. 4-5; І. Войцехівська. - С. 5-6; М. ...
1133349
  Діптан І. Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр.) : чинники зорганізації, механізм і результати діяльності // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 88-98
1133350
  Краснова М.В. Спеціальні еколого-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-617-566-151-2
1133351
  Польова І. Спеціальні економічні зони та їх вплив на становлення ринкових відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.191-193
1133352
  Довбенко О. Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: порівняльна характеристика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 135-142. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1133353
  Штань М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
1133354
  Наконечна К.В. Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1133355
  Скиба М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-137


  У статті класифіковано основні типи С(В)ЕС відповідно до мети їх створення, розглянуто префереції, що надаються урядами для їх ефективної діяльності. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення функціонування С(В)ЕЗ в Україні.
1133356
  Григоренко Я.О. Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С.49-57
1133357
  Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О.В. Михайловська; Чернівецьк. торговельно-економ. ін-т КНТЕУ. – К. : Кондор, 2005. – 198с. – ISBN 966-351-036-6
1133358
  Сідляр В.В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 37-40
1133359
  Булан А. Спеціальні загрози національній безпеці в сучасних умовах // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 62-64.
1133360
  Болокан І.В. Спеціальні засоби захисту права власності суб"єктів підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
1133361
  Архіпов В.В. Спеціальні знання в галузі товарознавства при вирішенні судових справ про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 135-141.
1133362
  Попелюшко В.О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 71-81.
1133363
  Петрушка А.І. Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 234-239


  Конвергенція трансформує методологічні підходи до формування компетентнісної моделі професії "журналіст", що передбачає органічне поєднання традиційних поглядів на журналістську майстерність з умінням застосовувати інформаційні технології та володінням ...
1133364
  Земцова І. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-37.
1133365
  Дячук В.І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 202-209
1133366
  Штоквиш О. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві / О. Штоквиш, М. Галамба, В. Петрик // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-62.
1133367
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції в сучасній історії РФ: теорія та приклади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Проаналізовано найяскравіші приклади спеціальних інформаційних операцій, що були здійснені в РФ протягом 1998 - 2000 рр.
1133368
  Грушевський Д.О. Спеціальні інформаційні операції та інформаційні війни в сучасному світі (досвід Афганістану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 267-276
1133369
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампаніїї : монографія / О.В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Ун-т "Острозька академія". – Київ : ВКФ "Сатсанга", 2000. – 219, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95452-4-2


  Вельмишановний Володимиру Прокоповичу Крижанівському З повагою, підпис, 25.10.01р.
1133370
  Варшавчик М.А. Спеціальні історичні дисципліни / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 348-349. – ISBN 966-642-073-2
1133371
   Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В. Томазов (заст. кер. авт. кол.), М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1
1133372
  Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей / Максим Яременко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 198 с. : іл. + Додатки-іл. : с. 169-197. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-2424-57-7
1133373
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – 2001
1133374
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – 2001
1133375
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2554-7
№ 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – 2002. – 500 с.
1133376
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць. – Київ
№ 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1133377
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1133378
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – 2011. – 248 с.
1133379
  Окіпнюк В. Спеціальні колегії судів у системі тоталітарної влади УСРР: юридичний аналіз діяльності у 1935-1936 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 134-139. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1133380
  Непомняща Т.В. Спеціальні комунікативні конструкції у вивчені математичних дисциплін як засіб розвитку особистості студента технічного вищу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 70-79
1133381
  Зоріна І.А. Спеціальні курси і семінари з математики для студентів економічних спеціальностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Додаткові курси з математики підвищують якість фахової підготовки студентів економічних спеціальностей.
1133382
  Фугело М.А. Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику / М.А. Фугело, П.М. Фугело // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 89-101. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1133383
  Павлов Є.В. Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла : навч. посібник для студентів спеціальності "Фізичне матеріалознавство" / Є.В. Павлов, В.А. Макара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113
1133384
  Герасименко Є.С. Спеціальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 382-385. – ISBN 978-966-667-624-8
1133385
  Іщенко І.А. Спеціальні ознаки правового регулювання: проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
1133386
   Спеціальні палеогеоморфологічні дослідження при розшукових роботах на розсипища в умовах північно-західної частини Українського щита / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, О.О. Комлєв, С.М. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 8-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1133387
  Ляшко С.І. Спеціальні питання оптимізації : навч. посібник / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-180
1133388
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133389
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 189-213
1133390
  Боровик П. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування / П. Боровик, О. Непочатенко, В. Сліпченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв
1133391
  Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості: особливості застосування в трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 145-149
1133392
  Браславець О.Ю. Спеціальні податкові режими як метод забезпечення фінансових інтеересів малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-29
1133393
  Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1133394
  Шаповалова С.М. Спеціальні права запозичення як інструмент глобалізації економіки : світове господарство і міжнародні економічні відносини / С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 17-23 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1133395
  Сеник С.В. Спеціальні права сторін щодо позову у цивільному процесі: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 40-46
1133396
  Єгорова О.О. Спеціальні правові режими економічної діяльності у сучасній державній регіональній політиці в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 211-217.
1133397
  Литвин О.П. Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 67-76. – ISSN 2408-9257
1133398
  Каденюк Д.Л. Спеціальні принципи інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
1133399
  Маланюк А. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.510-519. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1133400
  Ващишин М.Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування і збереження національної екомережі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-88. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1133401
  Комліченко К.О. Спеціальні принципи соціального контролю за пенітенціарною системою // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 133-136. – ISBN 978-966-2456-11-0
1133402
  Савелова М.О. Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1133403
  Коцан Н.Н. Спеціальні режими функціонування вільної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 160-167. – Бібліогр.: 5 назви. – ISBN 966-521-126-9
1133404
  Михайленко В.М. Спеціальні розділи математики / В.М. Михайленко, Н.Д. Федоренко. – Київ : Вища школа, 1992. – 213 с.
1133405
  Шкільняк С.С. Спеціальні секвенційні числення логік однозначних квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для відношень істиннісного, хибнісного і сильного логічного наслідку композиційно-номінативних логік однозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення. Для такої побудови використано спеціальні предикати, які визначають ...
1133406
  Нікітченко М. Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних предикатів. Введено розширення логіки спеціальними предикатами, які визначають наявність значення для змінних. На цій основі для таких логік побудовано числення ...
1133407
  Майкут Х. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 73-77
1133408
  Коваленко Л.П. Спеціальні суб"єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 122-127. – ISSN 0201-7245
1133409
  Саєнко М.І. Спеціальні суб"єкти державного контролю у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 38-42
1133410
   Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Каравела, 2003. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-27-Х


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1133411
   Спеціальні та галузеві соціології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Пилипенко, І.М. Попова, В.В. Танчер, Н.В. Баланова, Вишняк; Пилипенко В.Є. [ та ін.] ; за ред. В.Є. Пилипенка. – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2007. – 451с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8474-49-1


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1133412
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч. посібн. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : МАУП, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7312-50-Х
1133413
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков; МАУП. – 2-е вид., доп., і виправлене. – Київ : МАУП, 2004. – 464с. – ISBN 966-608-320-5
1133414
  Романенко Ю.В. Спеціальні технології програмування свідомості і зомбування в діяльності міжнародних організацій / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 91-96
1133415
  Попов В.М. Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах / В.М. Попов, В.Е. Попов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 31-34
1133416
  Білоколос Є.Д. Спеціальні функції в задачах математичної фізики : Навчальний посібник / Є.Д. Білоколос, А.П. Юрачківський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 92с. – ISBN 966-594-136-4
1133417
  Кохановська О. Спеціальні цивільно-правові способи захисту інформаійних прав: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-10
1133418
  Поединок О.Р. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
1133419
  Тимошик М. Спеціальність "Видавнича справа та редагування": самостійна, самодостатня, а не в тіні журналістики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 15-22.
1133420
  Матвієнко О.В. Спеціальність "консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-68.
1133421
  Добржанська О.Л. Спеціальність "міжнародна інформація": сучасні проблеми та шляхи модернізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59-60
1133422
  Єлісовенко Ю.П. Спеціальність у тенетах професії чи навпаки ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 158-161.
1133423
  Семененко В. Спеціально- кримінологічні заходи запобігання грабежам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 63-66
1133424
  Глоба К. Спеціально-кримінологічие запобігання незаконній приватизації // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 69-72. – ISSN 0132-1331
1133425
  Мірошниченко С. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 68-74
1133426
  Плутицька К. Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв"язок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 76-80
1133427
  Андрейцев В. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 25. – С.3-20. – ISBN 966-95902-0-5
1133428
  Печуляк В. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб"єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-114
1133429
   Спеціальності "Логистика" в Україні виповнилося 10 років // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 15-18
1133430
   Спеціальності "Міжнародна інформація" - 20 років // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Відділення міжнародної інформації створено у 1993 р. для підготовки фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, державного управління. Завсновник і перший завідувач кафедри - проф. В.П. Гондюл. З ...
1133431
  Борейчук О. Спеціальності "переклад" - 50 років // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "В Інституті філології відсвяткували 50-річчя перекладацької спеціальності. З вітальним словом перекладачів-випускників Ін-ту філології виступили: проректор П.О., проф. Бех, директор ІФ, проф. Семенюк Г.Ф., проф. Чередниченко О.І., Семенець О.Є.
1133432
  Якімова А. Спеціальності "Українська філологія" у Софійському університеті - 15 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 220-221


  Професор М. Драгоманов у 1889-1895 роках очолював кафедру історії у Вищій школі (так спочатку називався Софійський університет).
1133433
  Посохова В.В. Спеціфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтерент-мережі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 132-197
1133434
  Лозова О.М. Спеціфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріденних мов / О.М. Лозова, Є К. Нікода // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 102-110. – ISBN 978-617-7009-07-7
1133435
  Шульгіна В. Спеціфіка комп"ютерного діалогу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 242-246


  У статті розглянуто поняття "комп"ютерний діалог", проаналізовано його специфічні ознаки. Порушене питання пов"язується з перспективою створення діалогових систем "людина—комп"ютер". The notion of "computer dialogue"is introduced by the author. The ...
1133436
  Гирич З.І. Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 120-127. – ISSN 2312-5993
1133437
  Герасимович В.А. Спеціфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1133438
  Тарасюк В. Спеціфіка репортажу в українській інтернет - журналістиці (за матеріалами сайту "Літ-Акцент") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 245-251. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається специфіка подачі репортажу в інтернет-виданні "Літ-Акцент". Зроблено висновок, що матеріали у вишеназваному жанрі можуть успішно використовуватися у всесвітній мережі, якщо враховувати всі особливості й складність побудови ...
1133439
  Беліченко М. Спеціфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 301-307
1133440
   Спеціялізація сільського господарства України (районування). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 445 с.
1133441
  Хаяли Р.И. Спецконтингент: крымский народ в условиях трансформации советской этнополитики (1944-1967 гг.) / Р.И. Хаяли. – Научное изд. – Симферополь : ДОЛЯ, 2006. – 176с. – ISBN 966-366-067-8; 978-966-366-067-7
1133442
  Цибульський А. Спецкор " Київської правди" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 86-88
1133443
  Черных Е.Д. Спецкор уходит на задание / Е.Д. Черных. – Москва, 1983. – 128с.
1133444
  Ажигиров А.А. Спецкурс-семинар "Водная эрозия на Земле" : Методика и опыт. Высшая школа / А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 65-67 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1133445
  Печерська Г.О. Спецкурс-тренинг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 185-190. – (Т. 1 [№ серії], Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1133446
  Барциц В.В. Спецкурс " От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения " (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 46-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
1133447
  Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст.
1133448
  Барциц В.В. Спецкурс "От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1133449
  Чухно А.А. Спецкурс "Экономические интересы и механизм их сочетания в развитом социалистичесом обществе" / А.А. Чухно. – К, 1973. – 34с.
1133450
  Фисун Г.Н. Спецкурс для развития навыков устной речи по специальности на юридическом факультете университетов / Г.Н. Фисун. – Ярославль, 1987. – 58с.
1133451
  Серебрякова А.Н. Спецкурс о роли классической музыки в духовном развитии молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С. 147-152. – ISSN 0132-1625
1133452
  Фомина Т.Н. Спецкурс по анноированию и реферированичю математического немецкого научного текста / Т.Н. Фомина, И.С. Виноградова. – Ярославль, 1985. – 73с.
1133453
  Орлова В.И. Спецкурс по русской фразеологии в условиях двуязычия / В.И. Орлова. – Чебоксары, 1977. – 120с.
1133454
  Иконников В.С. Спецкурс составленный по лекциям. – Киев
В.2. – 1881
1133455
  Боденчук В. Спецкурси майстра / Володимир Боденчук // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 365-367. – ISBN 966-7769-79-6
1133456
   Спецкурсы и спецсеминары : Программы и метод. указания для студентов-заочников 2-6 курсов отд. журналистики. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1133457
   Спецкурсы кафедры русской литературы. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 1. – 1974. – 112 с.
1133458
   Спецкурсы по методике преподавания физики в педагогических институтах : метод. разработка. – Алма-Ата : Мин-во народн. образования КССР, 1990. – 43с.
1133459
  Кузьминых А.Л. Спецлагеря для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника / А.Л. Кузьминых, С.И. Старостин // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0869-5687
1133460
  Даницкий И.С. Спецоборудование летательных аппаратов / И.С. Даницкий. – К, 1975. – 116с.
1133461
  Орехов А.П. и др. Спецодежда и спецобувь / А.П. и др. Орехов. – М., 1955. – 208с.
1133462
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-57
1133463
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-56
1133464
  Гривінський Р. Спецоперація a la francaise // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 30


  Історик та ессеїст, директор російського бюро журналу Politique International Галя Акерман - про те, чому Canal + вирішив наслідувати Russia Today? Мова про "спеціальне розслідування" Поля Морейри "Україна: маски революції", присвячене подіям кількох ...
1133465
  Бажан О.Г. Спецоперація КДБ УРСР "Блок": розробка, хід, наслідки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 30-35. – ISSN 1996-5931
1133466
  Чубко О. Спецпатент - особливості обліку та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-11
1133467
  Касперович Е.А. Спецпереселенцы / Е.А. Касперович. – Минск, 1991. – 110с.
1133468
   Спецпідготовка майбутніх суддів завершилася врученням свідоцтв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 167). – С. 8


  8 вересня 2013 року в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Національна школа суддів України провела урочистості з нагоди вручення кандидатам на посаду судді свідоцтв про успішне проходження ...
1133469
   Спецподготовка завершилась // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 20 августа (№ 34). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  8 сентября 2013 г. в актовом зале красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко будут вручены свидетельства Национальной школы судей Украины слушателям школы, которые успешно прошли специальную подготовку кандидатов на ...
1133470
  Бердинских И. Спецпоселенцы в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 153-155. – ISSN 0042-8779
1133471
  Сивцева С.И. Спецпоселенцы в Якутии в 1930-1950-х годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0869-5687


  Якутія як місце спецпоселень
1133472
  Ніколайчук В.І. Спецпрактикум з фізіології і біохімії рослин : Навч. посібник / В.І. Ніколайчук, В.Й. Белчгазі, П.П. Білик; Мін-во освіти і науки України.УДУ. – Ужгород, 2000. – 210с. – ISBN 966-7400-08-08
1133473
  Саитова Г.И. Спецпрактикум на микро- и мини- ЭВМ / Г.И. Саитова, Н.В. Макарова, М.А. Путинцева. – Ленинград, 1988. – 46 с.
1133474
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микроЭВМ / Г.А. Кретова. – М., 1987. – 148с.
1133475
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач. : Учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Издательство САратовского университета
Часть 1. – 1978. – 100с.
1133476
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач. : Учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Изд-во Саратов ун-та
Часть 2. – 1979. – 109с.
1133477
   Спецпрактикум по астрофизике. – М., 1983. – 84с.
1133478
  Волков С.И. Спецпрактикум по мини- и микро- ЭВМ / С.И. Волков, В.И. Саркисян, Ю.Г. и др. Слесарев. – Киев : Высшая школа, 1989. – 149с.
1133479
   Спецпрактикум по молекулярной физике : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Физическая газодинамика и неравновесные процессы. – 1985. – 103с.
1133480
   Спецпрактикум по молекулярной физике. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2 : Физика жидкостей и реальных кристаллов. – 1986. – 170с.
1133481
  Буткин Г.А. Спецпрактикум по педагогической психологии / Г.А. Буткин. – М., 1979. – 95с.
1133482
   Спецпрактикум по прикладной механике. – М.
1. – 1987. – 81с.
1133483
  Николаева В.В. и др. Спецпрактикум по психологии / В.В. и др. Николаева. – М., 1979. – 43с.
1133484
  Иванова Е.М. и др. Спецпрактикум по психологическому изучению профессиональной деятельности / Е.М. и др. Иванова. – М, 1980. – 84с.
1133485
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1964. – 84с.
1133486
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1969. – 132с.
1133487
  Гусев Ю.А. Спецпрактикум по сверхвысоким частотам / Ю.А. Гусев, А.А. Гусев. – Казань, 1974. – 179с.
1133488
   Спецпрактикум по социальной психологии. – М.
1. – 1976. – 24с.
1133489
  Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, К.Е. Данилин. – М, 1979. – 60с.
1133490
  Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование / Ю.Е. Алешина. – Москва, 1989. – 62с.
1133491
  Остробородова В.В. Спецпрактикум по физике полупроводников / В.В. Остробородова, В.Д. Егоров; Под ред. В.С. Вавилова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 76 с.
1133492
  Юнович А.Э. Спецпрактикум по физике полупроводников / А.Э. Юнович, В.В. Остробородова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1976. – 107с.
1133493
   Спецпрактикум по ядерной физике. – Алма-Ата, 1978. – 58с.
1133494
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2011 р.) : у 7-ми томах / [голова оргкомітету : Корецький Н.Х. ; відп. ред. Біла К.О.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-966-2447-71-2
Т. 1 : Гуманітарні науки. – 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 140 та в кінці розділів
1133495
  Воронин Євген Спецрепортаж. На Кубу! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 20-26 : фото
1133496
  Мельниченко Настя Спецрепортаж. Три береги Мексики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 76-79 : фото
1133497
  Ільченко Руслана Спецрепортпж. Пригоди бравих українців у Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 54-57 : фото
1133498
  Пичкуренко Я.Л. Спецсеминар "Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 годов" / Я.Л. Пичкуренко. – М, 1966. – 36с.
1133499
  Гуркина А.П. Спецсеминар по детской психологии / А.П. Гуркина. – М., 1967. – 48с.
1133500
  Удальцова И Е. Спецсеминар по дошкольной педагогике. / И Е. Удальцова. – М, 1962. – 15с.
1133501
  Удальцова Е.И. Спецсеминар по дошкольной подготовке / Е.И. Удальцова. – М., 1966. – 20с.
1133502
  Глаголев В.П. Спецсеминар по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1964. – 52 с.
1133503
   Спецсеминар по основным проблемам политической экономии социализма. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 35с.
1133504
  Аксенова Е.М. Спецсеминар по поэтике / Е.М. Аксенова, А.М. Скробова. – Москва, 1962. – 40с.
1133505
  Каламина И.А. Спецсеминар по русскому языку (для студ.-заоч.) / И.А. Каламина. – Горький, 1961. – 53с.
1133506
  Шелгунова Л.М. Спецсеминар по современному русскому языку / Л.М. Шелгунова. – М., 1973. – 104с.
1133507
  Баскевич И.З. Спецсеминар по творчеству А.А.Фадеева / И.З. Баскевич. – М., 1959. – 72с.
1133508
  Александров Б.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова / Б.И. Александров. – Москва, 1957. – 103с.
1133509
  Александров В.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова для студентов биологического факультета / В.И. Александров. – Горький, 1957. – 105с.
1133510
  Тиховодов А.А. Спецсеминар по творчеству Л.Н.Толстого / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1961. – 184с.
1133511
  Трусенев В.М. Спецсеминар по творчеству М.А.Шолохова / В.М. Трусенев. – Москва, 1958. – 46 с.
1133512
   Спецсеминары кафедры общего и славянского языкознания. – Саратов, 1975. – 36с.
1133513
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1976. – 44с.
1133514
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1983. – 52с.
1133515
  Луценко І.А. Спецсемінар з українскької радянської літератури. Для студентів-заочників пед. ін-тіів. / І.А. Луценко. – К., 1959. – 60с.
1133516
  Горак В. Спецслужби Нестора Махна // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.38-39
1133517
  Маєвський М. Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 122-134. – ISSN 0130-5247
1133518
  Нездоля А.И. Спецслужбы и власть Украины / Александр Нездоля. – Донецк : Каштан, 2011. – 807, [1] с. – Библиогр.: с. 786-800. – ISBN 978-966-427-253-4


  Валерию Владимировичу с глубоким уважением и на добрую память от автора. Подпись. 18.07.2012
1133519
  Урляпов В.Ф. Спецслужбы Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-102. – ISSN 0869-1908
1133520
  Семин Н.Л. Спецслужбы Канады вчера и сегодня // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1133521
  Машкин А. Спецслужбы Российской империи в Отечественной войне 1812 года (на примере военной разведки) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 5-8
1133522
  Воронов В. Спецслужбы: игра в войну // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 28-29. – ISSN 2075-7522


  34 года назад началось советское вторжение в Афганистан. Документы, связанные с его подготовкой, скорее всего, уничтожены.
1133523
   Спецтексты для студентов биологического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1966. – 52с.
1133524
   Спецтексты для студентов механико-математического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1965. – 110с.
1133525
   Спецтексты для студентов химического факультета ГГУ (немецкий язык). – Горький, 1965. – 56с.
1133526
   Спецтексты по физике на английском языке. – Горький, 1966. – 17с.
1133527
   Спецфакультет по перепідготовці кадрів з нових перспективних напрямків науки і техніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 189-193
1133528
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2003. – 360с. – ISBN 966-647-045-4
1133529
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-033-0
Додатковий випуск. – 2003. – 60 с.
1133530
  Соколовский А.П. Спеши встречать солнце / А.П. Соколовский. – Калининград, 1963. – 110с.
1133531
   Спеши делать добро. – М., 1967. – 32с.
1133532
  Ковалев В.Д. Спеши творить добро / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1966. – 127с.
1133533
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1981. – 77с.
1133534
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1984. – 368с.
1133535
  Руданський С.В. Спивомовкы [співомовки] Ст. Руданського / [Авт. пеpедм. та пpиміт. H-й Г-ъ Волынський [О. Пчілка]]. – Киев : Выдав H-й Г-ъ Волынськый ; Тип. С. В. Кульженко, 1880. – 72 с. – H-й Г-ъ Волынськый (тобто: Невеличкий гурток Волинський (Ольга Косач). - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1133536
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – Москва, 1988. – 141с.
1133537
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Советская Россия, 1991. – 141с. – ISBN 5-268-00338-0
1133538
  Фролов А.Ф. СПИД - рана человечества / А.Ф. Фролов. – К, 1989. – 47с.
1133539
   СПИД - синдром пробретенного иммунодефицита. – Киев : Здоровья, 1988. – 230с. – ISBN 5-311-00358-7
1133540
  Покровский В.И. Спид / В.И. Покровский. – Москва, 1988. – 44 с.
1133541
  Султанов Г.В. СПИД : Синдром приобретенного иммунодефицита / Г.В. Султанов, И.Ф. Таран. – Махачкала, 1988. – 32с.
1133542
  Козлов В.А. СПИД / В.А. Козлов. – Новосибирск, 1989. – 28с.
1133543
  Широбоков В.П. СПИД / В.П. Широбоков, А.И. Евтушенко. – Киев, 1989. – 93с.
1133544
   СПИД. – М., 1990. – 94с.
1133545
  Дмитревский А А. СПИД : приговор отменяется / Андрей Дмитревский, Ирина Сазонова. – Москва : Олимп ; АСТ, 2003. – 368 с. – ISBN 5-17-015201-9
1133546
  Тищенко Л.Д. и др. СПИД. Проблемы лечения и профилактики : Учеб. пособ. / Л.Д.Тищенко, Г.К. Гагаев, А.Б. Сомов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 64с. : Ил. – Библиогр.: с.62-63
1133547
  Покровский В.В. СПИД: вопросы и ответы / В.В. Покровский, А.Д. Плецитый. – Москва : Знание, 1988. – 95 с. ил. – В изд. также: Пьянство и венерические болезни / Ю.К. Скрипкин. – (Народный университет. Факультет здоровья)
1133548
  Лалаянц И.Э. СПИД: катастрофа XX века / И.Э. Лалаянц, Л.С. Милованова. – Москва, 1990. – 63с.
1133549
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – М., 1989. – 44с.
1133550
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – М., 1990. – 46с.
1133551
  Рытик П.Г. и др. СПИД: Синдром приобретенного иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Минск : Беларусь, 1988. – 127с. : Ил. – На обкл. назва: СПИД. – Библиогр.: с.114-115
1133552
  Литвин В. Спикер ВР Владимир Литвин: У нас все друг друга слушают // Комсомольская правда в Украине, 2005. – 24 марта


  [Пряма телефонна лінія Голови Верховної Ради України В.Литвина]
1133553
  Иваник М.М. Спикулы губок из елигоценовых отложений предкарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 128 / Иваник М.М. ; АН УССР, Ин-тут геол. наук. – Киев, 1969. – 24 c.
1133554
  Гилярова М.А. Спилиты кончезерского района Карелофинской ССР / М.А. Гилярова. – Л., 1941. – 129с.
1133555
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность в ферромагнитніх диєлектриках / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Вестник Киевского университета, сер. Физики и химии, 1968. – №8
1133556
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность при удвоении частоты в ферритах / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Радиотехника и электроника, 1966. – №1
1133557
   Спин-жидкостная теория одно-и двухподрешеточных магнетиков. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1990. – 26 с.
1133558
  Третяк О.В. Спин-зависимая генерация неравновесных носителей / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.И. Стриха // ФТП, 1984. – № 9
1133559
  Третяк О.В. Спин-зависимая перенос носителей заряда в контакте IAI. Ч.3 / О.В. Третяк, Р.П. Комиренко, В.І. Стриха // Х Всес.конф. по физике полупроводников
1133560
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1980. – №11
1133561
  Мима Лидия Сергеевна Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 131л. – Бібліогр.:л.124-131
1133562
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках / О.В. Третяк, Л.С. Мима // ФТП, 1981. – №9
1133563
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках и полупроводниковых структурах / О.В. Третяк, В.И. Стриха // Оптика и спектрометрия, 1982. – №4
1133564
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // VI Всес. совещ. по физике поверхностных явлений в полупроводниках. Тезисы докладов, 1977. – №6
1133565
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Вестник КГУ. Сер.Физика, 1979. – Вип.20
1133566
   Спин-зависимая рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках. Т.1 / О.В. Третяк, Ф.И. Борисов, Л.С. Мима, В.И. Стриха // Труды Всесоюз. конф. по физике полупроводников
1133567
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация при поляризующем оптическом возбуждении / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1982. – №9
1133568
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация тока в пластически деформированном кремнии. Ч.2 / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // 2-е Всес. совещ. по глубоким уровням в полупроводниках: Тезисы докл.
1133569
  Третяк О.В. Спин-зависимая спектроскопия поверхностных центров в кремнии / О.В. Третяк, Ф.Т. Борисов, А.А. Шматов // Всес.школа по физике поверхности (Тезисы оригинальных докладов)
1133570
   Спин-зависимая электропроводность в нелегированном поликремнии / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.П. Медведев, В.И. Стриха // УФЖ, 1985. – №2
1133571
   Спин-зависимый перенос носителей заряда в контакте / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Поверхность. Физика, химия, механика, 1986. – №3
1133572
   Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-полупроводник и кремниевый р-n переход / О.В. Третяк, Ф.Л. Борисов, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Всес.школа по физике поверхности. Тезисы докладов
1133573
  Третяк О.В. Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-проводников / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Полупроводниковые приборы с барьером Шотки, 1977. – №6
1133574
   Спин-зависимый перенос тока в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, В.И. Стриха, Л.С. Мима // ФТП, 1979. – №3
1133575
   Спин-зависимый перенос тока на поверхности кремниевого p-n перехода / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.С. Львов, В.И. Стриха // Физика поверхности: Тезисы докладов
1133576
  Орлов В.Н. Спин-переоринетационные переходы и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Орлов В.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1985. – 16л.
1133577
  Сакун В.П. Спин-решеточная релаксация в твердом теле, содержащем локальные дефекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакун В.П.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1968. – 16л.
1133578
  Леваи Ш. Спин-решеточная релаксация и насыщение сигнала ядерного магнитного резонанса в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леваи Ш.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 10л.
1133579
  Салувере Т.А. Спин-решеточная релаксация ядер азота в жидкостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Салувере Т.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1133580
  Грачев В.Г. Спин-решеточная релаксация, структура зоны проводимости и сверхтонкое взаимодействие в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Грачев В.Г. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1133581
  Шекун Л.Я. Спин-решеточные взаимодействия в слоях редкоземельных элементов : Автореф... канд физ. мат.наук: / Шекун Л. Я.; МВО СССР, Каазн.ГУ. – Казань, 1956. – 6л.
1133582
  Кожухарь А.Ю. Спин-спиновые взаимодействия ионов никеля и меди в парамагнитных фторосиликатах при высоких давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кожухарь А.Ю.; Ан УССР. – Донецк, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1133583
   Спин-фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах). – Ленинград : Наука, 1991. – 146с.
1133584
  Насыров А. Спин-фононные взаимодействия в некоторых ферритах в диапазоне частот 50-230 Мгц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Насыров А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1133585
  Мима Лидия Сергеевна Спин - зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1133586
  Трошин С.М. Спин в физике высоких энергий. / С.М. Трошин, Н.Е. Тюрин. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
1133587
  Альперин М. Спин мезона. : Дис... наук: / Альперин М.;. – 78л.
1133588
  Репина З.А. Спинальные нейронные механизмы висцеромоторных рефлексов : Автореф... канд. биол.наук: / Репина З.А.; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца АН УССР. – Киев, 1967. – 19л.
1133589
  Данилов В.В. Спинволновая электродинамика / В.В. Данилов, И.В. Зависляк, М.Г. Балинский. – Киев : Либидь, 1991. – 212с. : Ил.75. – Библ.:164 назв. – ISBN 5-11-0001688-7
1133590
  Гуляев Ю.В. Спинволновая электроника / Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман. – М., 1988. – 63с.
1133591
  Саркисян Э.Г. Спиндоктор и журналист: общее и особенное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 134-136
1133592
   Спининг. – М., 1952. – 24с.
1133593
  Тарновський М.Ю. Спинися, хвилино! : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 200 с.
1133594
  Колганов Д.И. Спиннинговый спорт. / Д.И. Колганов. – М.Л., 1936. – 167с.
1133595
  Фридман А.П. Спинномозговая жидкость / А.П. Фридман. – Л., 1932. – 339с.
1133596
  Орловская Т.Г. Спиннорные представления групп движения квазинеевклидовых пространств и их геометрические применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.04 / Орловская Т.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1133597
  Кожевников Н.В. Спиновая динамика -- модели ферроммагнитных полупроводников и металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кожевников Н.В.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1980. – 18л.
1133598
  Шахов В.В. Спиновая динамика многоподрешеточных ромбических антиферромагнетиков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахов В.В.; АН Укр.ин-т монокристаллов. – Х, 1992. – 14л.
1133599
  Поповкин И.В. Спиновая ориентация электронов полупроводника в поле сильной электромагнитной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Поповкин И.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1133600
  Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах : Пер.с англ. / М. Гольдман. – Москва : Мир, 1972. – 342с.
1133601
  Тычинский А.В. Спиновое эхо в ферримагнитных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тычинский А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 157л. – Бібліогр.:л.154-157
1133602
  Тычинский Александр Викторович Спиновое эхо в ферромагнитных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тычинский Александр Викторович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1133603
  Ахиезер А.И. Спиновые волны : [ монография ] / А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский; А.И. Ахизер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
1133604
  Фарзтдинов М.М. Спиновые волны в ферро - и антиферромагнетиках с доменной структурой. / М.М. Фарзтдинов. – Москва : Наука, 1988. – 240с.
1133605
  Гинзбург А.Э. Спиновые волны, флуктуации и процессы рассеяния нейтронов и света в магнитоупорядоченных кристаллах влизи точки антиферро-ферромагнитного перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гинзбург А.Э.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 16л.
1133606
  Романов Ю.И. Спиновые и угловые корреляции в нейтрино (антинейтрино)-лептонных взаимодействияхё : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Ю. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 14л.
1133607
  Тимошин С.И. Спиновые и электрослабые эффекты в лептон-нуклонном рассеянии / С.И. Тимошин. – Гомель, 2002. – 121с. – ISBN 985-420-042-6
1133608
  Вассерман А.М. Спиновые метки и зонды в физикохимии полимеров / А.М. Вассерман, А.Л. Коварский. – Москва, 1986. – 244с.
1133609
  Коренблит И.Я. Спиновые стекла / И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1133610
  Мория Т. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами / Т. Мория; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 287 с. – ISBN 5-03-000067-4
1133611
  Радюк А.Ф. Спиновые частицы в поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюк А.Ф.; Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1977. – 14л.
1133612
  Бабаев А.А. Спиновые эфекты при плоскостном каналировании релятивистских электронов, позитронов и тяжелых водородоподобных ионов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Бабаев А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2009. – 15 с. – Библиогр.: 11 назв
1133613
  Голоскопов Сергей Витальевич Спиновые явления в квазипотенциальной теории высокоэнергетического рассеяния адронов : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голоскопов Сергей Витальевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 20л.
1133614
  Замараев К.И. Спиновый обмен. Теория и физико-химические приложения / К.И. Замараев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 320 с.
1133615
  Беленький М.С. Спиноза / М.С. Беленький. – Москва, 1964. – 238с.
1133616
  Соколов В.В. Спиноза / В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1973. – 224с. – (Мыслители прошлого)
1133617
  Маньковский Л.А. Спиноза и материализм. / Л.А. Маньковский. – М.-Л., 1930. – 207с.
1133618
  Беленький М.С. Спиноза о религии, боге и Библии / М.С. Беленький. – Москва, 1977. – 120с.
1133619
  Соколов В.В. Спиноза. / В.В. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 223с.
1133620
   Спиной к глобальным проблемам. – М., 1986. – 263с.
1133621
  Румер Ю.Б. Спинорный анализ / Ю.Б. Румер. – Москва-Ленинград, 1936. – 104с.
1133622
  Дирак П. Спиноры в гильбертовом пространстве : Пер.с англ. / П. Дирак. – Москва : Мир, 1978. – 123 с.
1133623
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Два-спинорное исчисление и релятивистские поля : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1987. – 528с.
1133624
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1988. – 572 с. – ISBN 5-03-001049-1
1133625
  Носсак Г.Э. Спираль / Г.Э. Носсак. – М, 1982. – 624с.
1133626
  Панджикидзе Г. Спираль : роман-фантасм / Г. Панджикидзе. – Москва, 1989. – 397 с.
1133627
  Штенгелов Е.С. Спираль : Повести / Е.С. Штенгелов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
1133628
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1970. – 80с.
1133629
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1971. – 78с.
1133630
  Мацаков А.Г. Спираль капитана Синичника: Докум. повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1977. – 223с.
1133631
  Мартыновский А.Д. Спираль. / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1989. – 350с.
1133632
  Шаров А.С. Спиральная галактика Мессье 33 / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
1133633
  Юрцев О.А. Спиральные антенны / О.А. Юрцев, А.В. Рунов, А.Н. Казарин. – Москва : Советское радио, 1974. – 223с.
1133634
  Горенштейн И.В. Спиральные коаксиальные линии : Автореф... канд .техн.наук: / Горенштейн И. В.; МВО СССР, Лен. политехн. ин-т. – Л., 1956. – 15л.
1133635
  Щур Е. Спираючись на безцінну духовну спадщину Вернадського // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 21-22.
1133636
  Назаренко В. Спираючись на погляди краєзнавців та істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 червня (№ 108). – С. 5


  Декомунізація. Про підхід до перйменування на Чернігівщині.
1133637
  Егоров Д.Е. Спиридон Михайлович Михайлов (Историко-педагогический очерк) / Д.Е. Егоров. – Чебоксары, 1968. – 96с.
1133638
  Жицька Т.В. Спиридон Черкасенко і театр : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.02 / Жицька Т. В.;. – К., 1998. – 18л.
1133639
  Мятлюк Е.В. Спириллиниды, роталииды, эпистомиды и астеригериниды / Е.В. Мятлюк. – Ленинград; Москва, 1953. – 273с.
1133640
  Вержболович М.О. Спиритизм / М.О. Вержболович, 1903
1133641
  Сидяченко А.И. Спирифериды и стратиграфия фаменских отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау / А.И. Сидяченко; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : АН СССР, 1962. – 154с.
1133642
  Бобейко В.А. Спиросолановатые гликозы / В.А. Бобейко. – Кишинев, 1991. – 113с.
1133643
  Джапаридзе К.Г. Спирохромены. / К.Г. Джапаридзе. – Тбилиси, 1979. – 112с.
1133644
  Курдиани И. Спиртовые психометрические таблицы. / И. Курдиани. – Тбилиси, 1949. – 90с.
1133645
  Рыжков Г.Ф. Спиртопорошковое производство / Г.Ф. Рыжков, Н.Г. Абрамов. – Архангельск, 1934. – 207с.
1133646
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
1. – 1963. – 1-512с.
1133647
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
2. – 1964. – 1-335с.
1133648
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1965. – 1-574с.
1133649
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
4. – 1967. – 1-624с.
1133650
  Скрябин К.И. и др. Спирураты и филяриаты / К.И. и др. Скрябин. – М.-Л., 1949. – 1-520с.
1133651
  Синицький З.П. Спис летить чимраз далі / З.П. Синицький. – К., 1975. – 160с.
1133652
  Красівський Л. Спис наук. праць геолога про. Л. Красівського / Л. Красівський. – К.-Кам"янець на Под., 1928. – 48с.
1133653
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на / Уложив Володимир Дорошенко. – Львів : Друкарня НТШ. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Том 4)
Вип. 1 : (ч.1 - 2044). – 1918. – 80с.
1133654
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на / Уложив Володимир Дорошенко. – Львів : Друкарня НТШ. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Том 4)
Вип. 2 : (ч.2045 - 3607). – 1930. – с. 81-184
1133655
  Дідула Р.Т. Списана гора / Р.Т. Дідула. – Львів, 1982. – 88 с.
1133656
  Тишин А.С. Списание и анализ вероятности деления доактидных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тишин А.С.; Ин-т ядерных исслед. АН УССР. – К., 1977. – 19л.
1133657
  Кирш А.К. Списание расхода электроэнергии на подачу питательной воды насосами типа 5Ц10 Берданского механического завода / А.К. Кирш, А.Г. Щишкин. – Москва, 1961. – 20с.
1133658
  Ковалів І. Списати - означає украсти. Українські студенти звикли вдаватися до плагіату, але незабаром цьому покладуть край // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 1, 5


  Яким чином можна підвищити рівень академічної культури та покращити стандарти навчання в університетах?
1133659
  Лагоза В.М. Списати! / В.М. Лагоза. – Х, 1959. – 104с.
1133660
  Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов"ян: функціональна класифікація // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0235-3490
1133661
  Любащенко В. Списки "Паренесису" св. Єфрема Сирина у Галицько-Волинській Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 44-54. – ISBN 966-7379-70-1
1133662
  Толстой Ю. Списки Архиреев и архирейских кафедр иерархий всероссийской со времени учреждения святейшего правительствующего Синода /1791-1871/. / Ю. Толстой. – СПб., 1872. – 210с.
1133663
   Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах : (із змінами та доповненнями станом на 13.03.2006 р.) : [затверджено 16 січня 2003 р. № 36]. – Київ : Основа, 2006. – 231, [1] с. – ISBN 966-699-152-7
1133664
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. – К., 1989. – 443с.
1133665
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці : (із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2004 року) / [відп. за вип. С.І. Рябоконь]. – Київ : Основа, 2009. – 520 с. – ISBN 966-699-016-4
1133666
  Палкин Ю.И. Списки дворян Харьковской губернии / Ю.И. Палкин ; Харьковское дворянское собрание. – Харьков, 2008. – 80с. – (Культурное наследие Слобожанщины)
1133667
  Николаев А.Н. Списки жертвоприношений на древнеегипетских заупокойных стелах I-IV династий // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 3-20. – ISSN 0321-0391
1133668
  Карабанов П.Ф. Списки замечательных лиц русских людей, составленные И.Ф. Карабановым и дополненные князем П.В. Долгоруким. – Москва : В унив. тип., 1860. – II, 112 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1860
1133669
   Списки кандидатов во Всероссійское Учредительное Собраніе по гор.Кіеву. – К., 1917. – 17с.
1133670
  Рябчиков С.В. Списки кубанского большевистского подполья, или разгадка тайны генерала Болховитинова // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 64-70. – ISBN 966-594-1230-1
1133671
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам и примерная тематики диссертаций по политической экономии, истории экономических учений и истории народного хозяйства. – М., 1953. – 52с.
1133672
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1958. – 16с.
1133673
  Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях / Ю.В. Альберт. – Київ, 1988. – 149с.
1133674
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму. – М., 1963. – 15с.
1133675
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму (для нефилософских специальностей). – М., 1960. – 16с.
1133676
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму (для нефилософских специальностей). – М., 1962. – 15с.
1133677
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму для аспирантов и лиц, специализирующихся в области гуманитарных, естественных и технических наук. – М., 1954. – 16с.
1133678
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1956. – 144с.
1133679
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1957. – 150с.
1133680
   Списки литературы по предметам кафедры русской литературы ЛГУ. – Рага, 1973. – 96с.
1133681
  Борисенок С.Г. Списки Литовського Статуту 1529 р. / Степан Борисенок ; Всеукраїнська АН. – У Київі (Київ), 1929. – 75 с. – Окр. відбиток із: Праці комісії для виучування історії західно-руського та українського права. К., 1929, т. 6.
1133682
  Зацепин В.И. и др. Списки массовых и характерных форм макрофауны донных биоценозов континентальных водоемов Европейской части СССР : учеб. пособие для биолого практикума по гидробиологии / В.И. и др. Зацепин. – Москва : Московский университет, 1978. – 78 с.
1133683
   Списки населенных мест Тамбовской губернии. – Вып.1. – Тамбов, 1927. – с.
1133684
   Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. – Красноярск
Ч.1. – 1921. – 174с.
1133685
   Списки начальников,наставников и студентов Киевской Духовной Академии за 1819-1869гг.. – 68с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1133686
   Список-минимум употребительных иноязычных слов. – Куйбышев, 1975. – 10с.
1133687
  Якименко О. Список "Літопис Грабянки" у фондах державного архіву Полтавської області // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 237-243. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1133688
  Драгомирів М. Список Neuroptera й Mecoptera. Київської округи. / М. Драгомирів. – Київ. – 97-100с.
1133689
   Список №4 устойчивых к раку сортов и сеянцев картофеля и восприимчивых сортов по данным государственного испытания Всесоюзной и Зональных научно-исследовательских станций по раку картофеля : На 1-е января 1955 года;Краткая хозяйственно-экономическая характеристика ракоустойчивых сортов и сеянцев картофеля, помещенных в списке №4. – Черновцы, 1956. – 88с.
1133690
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1928 рік. – К. – с.
1133691
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1936 рік. – К. – с.
1133692
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1133693
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1133694
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.11.1938 р.. – К. – с.
1133695
   Список абонентів Київської телефонної станції міських та міжміських сполучень.. – К. – 159с.
1133696
   Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети. – Л., 1982. – 288с.
1133697
   Список абонентов Московской городской телефонной сети. – М., 1972. – 672с.
1133698
   Список академіків, обраних у 2008 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 68-70
1133699
   Список актовых книг, хранящихся в Киевском Центральном Архиве. – К., 1862. – 218с.
1133700
  Чернышов А.П. Список бабочек Калужского и Перемышльского уездов Калужской губернии. / А.П. Чернышов. – Калуга, 1919. – 22 с.
1133701
  Илле М.Е. Список ВАК: элитарный журнальный клуб или профанация качества научных публикаций? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 111-116. – ISSN 0132-1625


  Анализируется уровень цитирования социологических изданий, включенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
1133702
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1980. – 350с.
1133703
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1981. – 319с.
1133704
  Грудініна Н.Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 82-88. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2304-06294


  Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використаних джерел. Згадуються викладачі Інституту журналістики КНУТШ М.С. Тимошик, М.І. Женченко.
1133705
   Список вищих закладів освіти, представники яких взяли участь у конкурсі // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 33-38


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1133706
   Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы Екатерины II : выбранный по повелению военного министра из архива Государственной военнной коллегии 1809-го года // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 129, 15 с.
1133707
  Ильинский А.М. Список вредителей сельского хозяйства Астраханского края / А.М. Ильинский. – Астрахань, 1923. – 45с.
1133708
   Список вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 58-62
1133709
   Список генералам по старшинству : исправлено по 14-е апреля. – Санкт-Петербург : В военной типографии, 1839. – 406 с. – Миниатюрное издание


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
1133710
   Список гербариев Императорского Харьковского Университета. – 1-20с.
1133711
   Список ГОСТов и технических условий реактивов, применяемых при анализе редких металлов и их соединений (по состоянию на 1 мая 1960 г.). – М., 1960. – 30с.
1133712
  Наумова Н. Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка / Н. Наумова, Ю. Єрмоленко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 2 (46) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-53. – ISSN 1728-6875
1133713
   Список действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 1925. – 36 с.
1133714
  Наливайнко П.н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891-97 гг. / П.н. Наливайнко. – 83-96с.
1133715
   Список дисертацій, які булі захищені у Київському державному університеті за 1945-1952 рр.. – К., 1954. – 38с.
1133716
  Арендаренко І.В. Список дисертаційних робіт за спеціальністю 10.01.05 — порівняльне літературознавство // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 359-361. – ISBN 966-8474-40-6
1133717
  Иванов А.В. Список дневных и сумеречных бабочек / А.В. Иванов. – 7с.
1133718
   Список докладов и тезисы. – Л., 1929. – 191с.
1133719
   Список документов для оформления визы для въезда в Испанию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 68 : фото
1133720
   Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 18-23


  "Український антарктичний журнал" - співзасновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1133721
   Список друкованих науковых праць академіка О.В.Палладіна. – К., 1936. – 10с.
1133722
   Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 34-37


  "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія", "Гуманітарні студії", "Українське мовознавство" - засновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1133723
   Список друкованих праць // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 33-38
1133724
   Список друкованих праць академіка Власюка П.А.. – К., 1953. – 24с.
1133725
   Список друкованих праць. Підручник, навчальні посібники, монографії,брошури // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 89-94
1133726
   Список заголовков библиографического описания высших органов законодательной и исполнительной власти СССР и союзных республик. – М., 1977. – 130с.
1133727
   Список зарубежных сериальных изданий, поступивших в организации отрасли в 1989 году. – Л., 1990. – 60с.
1133728
   Список здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 68-70


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: юридичні науки - Пасіка Сергій Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
1133729
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 9-20


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Ільченко Володимир Васильович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"; хімічні науки - Савченко Ірина Олександрівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"; геологічні науки - ...
1133730
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 7-16
1133731
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : Додаток 1до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1133732
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 17-56
1133733
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 20-66


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Британ Андрій Васильович, Королович Володимир Феліксович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"; хімічні науки - Наумчик Василь Степанович, Остапчук Євген Миколайович 02.00.03 "Органічна ...
1133734
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : Додаток 2 до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1133735
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 66-67
1133736
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 57
1133737
   Список здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 71
1133738
  Богданов-Катьков Список зоологических работ напечатанных за период с 10.07.1913 по 10.08.1919 год. / [составитель] Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : [б.изд.], 1920. – 4 с.
1133739
  Морозов А.А. Список и краткие характеристики сортов плодовых деревьев, подвергавшихся акклиматизации в первом отделе Главного ботанического сада / А.А. Морозов. – Птгр., 1923. – 43с.
1133740
   Список избирательных участков, 1937. – 12с.
1133741
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства за 1932 год. – Ленинград : Институт растениеводства, 1933. – 56 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; №3)
1133742
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства. 1908-1931. – Ленинград : Ин-т растениеводства, 1933. – 182 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; № 2)
1133743
  Богданов-Катьков Список изданий по прикладной энтомологии за 1924 и 1925 годы / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : [б.изд.], 1926. – 24 с. – Отд. оттиск из:Защита растений от вредителей, №2-3, 1926
1133744
   Список иностранных журналов, выписанных организациями министерства геологии СССР через В/О "Международная книга на 1987 г.". – Л., 1986. – 16с.
1133745
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии СССР через В/О "Международная книга" на 1984 г.. – Ленинград, 1983. – 14 с.
1133746
   Список иностранных журналов, выписанных организациями министерства геологии СССР через В/О "Международная книга" на 1986 г.. – Л., 1985. – 16с.
1133747
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии через В/О "Международная книга" на 1975 г.. – Л., 1975. – 39с.
1133748
   Список иностранных журналов, выписанных организациями Министерства геологии через В/О "Международная книга" на 1980 г.. – Л., 1979. – 19с.
1133749
   Список иностранных периодических изданий, выписанных библиотекой на 1958 г.. – Москва, 1958. – 61с.
1133750
   Список иностранных периодических изданий, получаемых ИНИБОН АН СССР и ВГБИЛ. – М.
Ч.1. – 1970. – 323с.
1133751
   Список иностранных периодических изданий, получаемых ИНИБОН АН СССР и ВГБИЛ. – М.
Ч.2. – 1970. – 321-651с.
1133752
   Список исторических романов и повестей, изданных в 1965-1970 гг.. – Москва, 1970. – 28с.
1133753
   Список іноземних довідників і бібліографічних показчиків, які одержали в 1950-1956 роках Державна публічна бібліотека і наукові установи АН УРСР. – К., 1957. – 47с.
1133754
   Список контор, отделений и инспекторских групп сельскохозяйственного банка СССР по состоянию на 1 июня 1938 г.. – М., 1938. – 79с.
1133755
   Список литературы / [сост. Ю.Н. Довгаленко] // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), Л.М. Задорожная, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, В.В. Коптилов, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – С. 123-126
1133756
   Список литературы : юмор, сатира / [сост. Ю.Н. Довгаленко] // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), В.А. Солодков, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич, И.Р. Семенчук, С.Ф. Щелокова]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – С. 99-109
1133757
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам и примерная тематика диссертаций по политической экономии, истории экономических учений и истории народного хозяйства. – М., 1953. – 52с.
1133758
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1960. – 22с.
1133759
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1963. – 24с.
1133760
   Список литературы для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1964. – 32с.
1133761
   Список литературы по вредным насекомым СССР за 1925-1928 гг.. – Л., 1931. – 95с.
1133762
  Никитина В.Р. Список литературы по фауне и флоре Черного и Азовского морей / В.Р. Никитина. – Тбилиси, 1940. – 64с.
1133763
   Список литературы, опубликованной в 1976-1981 гг.. – Донецк, 1982. – 44с.
1133764
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения : В помощь комплектованию. – Москва
Вып. 3 : Книги и брошюры. – 1986. – 160с.
1133765
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения. – Вып.3. – М., 1987. – 160с.
1133766
   Список литературы, предлагаемой для перераспределения : В помощь комплектованию. – Москва
Вып. 4 : А-Щ. – 1987. – 160с.
1133767
   Список лиц, окончивших курс наук в институте инженеров путей сообщения. – Санкт-Петербург : Тип. мин. путей сообщения, 1883. – 190с.
1133768
  Тихонкова І.О. Список літератури наукової статті - важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Кожен журнал має специфічний формат оформлення статей, частиною якого є стиль оформлення списку літератури. Критерієм вибору виданням певного стилю є традиції, смак та можливість машинної обробки отриманих списків роботами пошукових систем та ...
1133769
  Антонович В.Б. Список материалов для составления историко-географического словаря / В.Б. Антонович. – Киев : Университетская типография, 1878. – 30 с.
1133770
   Список местностей, Закрытых для поисков и разведок на правах первого открывателя. – М., 1930. – 107с.
1133771
   Список местных учреждений. – 248с.
1133772
   Список метеорологических станций СССР. – Л.-М., 1936. – 210с.
1133773
   Список минимума географических названий. – Казань, 1973. – 63с.
1133774
   Список міжнародних неурядових організацій ( НУО ), яки наділені консультативним статусом при Раді Європи. – Київ, 1997. – 155с.
1133775
   Список наблюдательных станций земного шара. – М., 1984. – 236с.
1133776
   Список наблюдательных станций земного шара. – М.
Ч.1. – 1984. – 235с.
1133777
   Список наблюдательных станций земного шара. – М.
Ч.2. – 1984. – 159с.
1133778
   Список найбільш проблемних питань, поставлених учасниками семінарів у областях. – Київ, 2002. – 16с.
1133779
   Список народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 208)


  Серед депутатів : Шевченко Олександр Оксеньтійович - професор кафедри історії права і держави КНУ імені Тараса Шевченка, член політичної партії Всеукраїнське об"єднання "Свобода".
1133780
   Список народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 214)


  Серед депутатів: Шевченко Олександр Оксеньтійович - професор кафедри історії права і держави КНУ імені Тараса Шевченка, член політичної партії Всеукраїнське об"єднання "Свобода".
1133781
   Список населенных мест Архангельской губернии на 1-е мая 1922 г.. – Архангельск, 1922. – 302с.
1133782
  Подковыров Н.Г. Список населенных мест Самарской губернии / сост. в 1910 г. секр. Самар. губ. стат. ком. Н.Г. Подковыровым. – изд. неофиц. – Самара : Губ. тип.
Вып. 2, кн. 3. – 1910. – [4], XXVI, 425 с., 1 л. пл. – Экз. деф., отсутств. 1 л. пл.
1133783
   Список населенных мест Свердловского округа. – Свердловск, 1926. – 255с.
1133784
   Список населенных мест Северо-Кавказского края. – Ростов-на-Дону, 1925. – 649с.
1133785
   Список населенных пунктов Волынской губернии. – Житомир. – 193с.
1133786
   Список насіння ,яке пропонує на обмін ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, 1998. – Київ : Київський університет, 1998. – 52с.
1133787
   Список насіння, спор та рослин, які пропонує на обмін Ботаничний сад ім. акад. Фоміна. – К., 1951. – 16с.
1133788
   Список насіння, що пропонує для обміну Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1959. – 36с.
1133789
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. – К., 1962. – 65с.
1133790
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. – К., 1964. – 72с.
1133791
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1965. – 61с.
1133792
   Список насіння, що пропонує для обміну Центральний республіканський Ботанічний сад АН УРСР. – К., 1966. – 60с.
1133793
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботаничній сад ім.О.В.Фоміна, 1960 р.. – К., 1961. – 26с.
1133794
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботаничній сад ім.О.В.Фоміна, 1997 р.. – К., 1998. – 51с.
1133795
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1952. – 18с.
1133796
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1953. – 19с.
1133797
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1954. – 38с.
1133798
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Киъв : Вид-во КДУ, 1955. – 32с.
1133799
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1957. – 30с.
1133800
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1958. – 32с.
1133801
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1963. – 31с.
1133802
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1964. – 32с.
1133803
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1965. – 40с.
1133804
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1965. – 36с.
1133805
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К., 1967. – 42с.
1133806
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна 1955. – Київ : Вид-во КДУ, 1956. – 32с. – На обкладинці назва рос. мовою
1133807
   Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ім. О.В.Фоміна, 1998. – К., 1998. – 50с.
1133808
  Стучевська Н.І. Список наукових праць М.К.Гудзія. / Н.І. Стучевська, 1957. – 147-155с.
1133809
  Стучевська Н.І. Список наукових праць О.І. Білецького / Н.І. Стучевська, Л.В. Беляєва, 1955. – [15] с. – Окремий відб.: Радянське літературознавство. 1955, с. 289-303
1133810
   Список наукових праць Рудька Георгія Ілліча (1980-2011 рр.). – Київ : [б.в.], 2012. – 70 с.
1133811
  Капранов С.В. Список наукових публікацій О.Д. Огнєвої (2009–2014 роки) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 158-162. – ISSN 1608-0599
1133812
   Список наукових, критичних та навчально-методичних праць д.ф.н., проф. Наєнка Михайла Кузьмовича // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 220-236.
1133813
   Список наукових, навчально-методичних і літературно-критичних праць наукового керівника семінару, доктора філологічних наук, професора Наєнка Михайла Кузьмовича // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 289-311.
1133814
   Список научных публикаций Бориса Владимировича Лунина. – Ташкент, 1967. – 32с.
1133815
  Андрусов Н. Список научных работ (1883-1909) / Н. Андрусов. – [б.м.] : [б.и.]. – 30 с. – Отд. оттиск
1133816
  Андрусов Н. Список научных работ (1883-1909). – [б.м.] : [б.и.]. – 30 с. – Отд. оттиск
1133817
   Список научных трудов засл. деятеля науки РСФСР О.С. Ахмановой. – Москва, 1979. – 33с.
1133818
  Исполатов Е. Список некоторых растений, собранных в 1900 г в северной части Таврической губернии. / Е. Исполатов. – 85-88с.
1133819
   Список новообраних академіків // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 31-34
1133820
  Андрусов Н. Список новых работ по океанографии : Кремниевые организмы. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 7-8, 1893
1133821
  Максимович Г.А. Список опубликованных работ профессора, доктора геолого-минералогических наук Георгия Алексеевича Максимовича. / Г.А. Максимович. – Молотов. – 4с.
1133822
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 сентября 1957 года / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – М., 1957. – 196с.
1133823
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 сентября 1957 года по 1 января 1959 года / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – М., 1959. – 94с.
1133824
  Урусова Н.Т. Список опубликованных работ сотрудников Географического факультета Московского государственного университета на 1 января 1959 г. по 1 января 1961 г. / Н.Т. Урусова, Е.А. Опочинская. – Москва, 1962. – 104с.
1133825
   Список основних друкованих праць викладачів кафедр суспільних наук вузів України. – К
1. – 1964. – 203с.
1133826
   Список основних друкованих праць викладачів кафедр суспільних наук вузів України. – К
2. – 1964. – 159с.
1133827
   Список отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Донецка на 1979 год.. – Донецк, 1979. – 61с.
1133828
   Список отечественных сериальных изданий. – Л, 1990. – 20с.
1133829
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград : ГПБ
1. – 1958. – 11с.
1133830
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград
3. – 1960. – 11с.
1133831
   Список палеонтологических коллекций. – Ленинград : АН СССР
4. – 1961. – 7с.
1133832
   Список палеонтологических коллекций Геологического музея им. А.П. Карпинского. – Ленинград; Москва : АН СССР
2. – 1959. – 16с.
1133833
   Список пам"ятників та пам"ятних місць, присвячених Т.Г. Шевченку в Казахстані // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 379-384. – ISBN 978-601-80179-5-7
1133834
   Список памятников культуры Латвийской ССР, 1969. – 343с.
1133835
   Список периодических изданий РСФСР в 1933г.. – М, 1933. – 480с.
1133836
   Список печатных книг, 1827
1133837
  Панченко Н.Т. Список печатных научных трудов В.В.Данилова. (1904-1962). / Н.Т. Панченко. – Л., 1963. – 32с.
1133838
   Список печатных работ академика И.И. Мещанинова. – М.-Л., 1937. – 35с.
1133839
  Криштафович Н.И. Список печатных работ профессра В.В. Докучаева // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 10с.
1133840
   Список повременных изданий за 1917 г.. – Пг
1. – 1919. – с.
1133841
   Список повременных изданий за 1918 г.. – Птгр, 1922. – с.
1133842
  Ильинский Л.К. Список повременных изданий за 1918 год / Л.К. Ильинский. – Петроград, 1922. – 287 с.
1133843
   Список позывных любительских коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций СССР. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 384с.
1133844
  Тинченко Я. Список полеглих // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4


  Фактичні втрати українських військ під Крутами.
1133845
   Список почтово-телеграфных предприятий СССР. – Москва, 1924. – 398с.
1133846
   Список почтово-телеграфных предприятий СССР. – Москва
2. – 1924. – 513с.
1133847
   Список праць [Приступенко Т.О.] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.28-39
1133848
   Список праць АН виданих за 10 літ, 1929. – с.
1133849
   Список праць АН виданих за 10 років її ..... – К., 1929. – 38 с.
1133850
   Список праць Володимира Роменця та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 183-187. – ISSN 1810-2131
1133851
   Список предметных рубрик по искусству. – Ленинград, 1974. – 111с.
1133852
   Список предметных рубрик по микробиологии. – Ленинград, 1975. – 147с.
1133853
   Список предметных рубрик по языкознанию. – Ленинград, 1974. – 127с.
1133854
   Список предметов по геологии и петрографии, находящихся в подвижном музее учебных пособий постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе. – 6с.
1133855
   Список предметов по минералогии, находящихся в подвижном музее учебных пособий постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе. – 9с.
1133856
  Лордер Христиан Список препаратов и других вещей, пренадлежащих до анатомии , хранимых в кабинете имп. Моск. ун-тета. – М, 1823. – 441с.
1133857
   Список призерів міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології та інформатики 2008 року, які навчаються в Україні : додаток до рішення колегії МОН України від 22.08.08 р. №8/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 4-6. – ISSN 0130-8890
1133858
   Список произведений художественной литературы. – М, 1963. – 49с.
1133859
   Список производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 124 с.
1133860
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1963. – 660с.
1133861
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1975. – 557с.
1133862
   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. – М, 1977. – 567с.
1133863
  Шарлемань М.В. Список птахів Волині / М.В. Шарлемань. – 143-152с.
1133864
  Молчанов Л.А. Список птиц естественно-исторического музея Таврического губ.земства. / Л.А. Молчанов. – Симферополь. – 54с.
1133865
   Список публікацій Володимира Сергійчука за 1987-2010 роки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 228-263. – ISSN 0869-3595
1133866
   Список публікацій Володимира Сергійчука за 1987-2010 роки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 228-264. – ISSN 0869-3595
1133867
   Список публікацій професора М.К. Наєнка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 220-236
1133868
   Список рабіт, опублікованих викладачами кафедри історіїї гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2009 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 133-151. – ISBN 978-966-171-277-4
1133869
   Список разыскиваемых детей, №3-4, 1936. – 15с.
1133870
  Полонская И.М. Список разыскиваемых изданий, не вошедших в сводный каталог русской книги гражданской печати XVII века. 1725-1800. / И.М. Полонская. – М., 1969. – 228с.
1133871
   Список растений гербария русской флоры. – Птгр, 1922. – 220с.
1133872
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1953. – 179с.
1133873
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1955. – 167с.
1133874
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1956. – 156с.
1133875
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1957. – 135с.
1133876
   Список растений гербария флоры СССР. – М.-Л., 1963. – 98с.
1133877
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1967. – 107с.
1133878
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1970. – 101с.
1133879
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1972. – 92с.
1133880
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1975. – 92с.
1133881
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1977. – 68с.
1133882
   Список растений гербария флоры СССР. – Л, 1979. – 101с.
1133883
   Список растений гербария флоры СССР издаваемого ботаническим институтом им. В.Л. Комарова. – М.-Л., 1949. – 172с.
1133884
  Максимович М.А. Список растений московской флоры, составленный Михаилом Максимовичем. – Москва : В Университетской типографии, 1826. – [576] с. разд. паг. – Конволют. Перепл. с: Herbarium vivum, sive Collectio plantarum siccarum, Caesareae Univ. Mosquensis / dig. et ed. G.F. Hoffmann. - На корешке загл.: Указатель Московского университета, 2


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1133885
  Флеров А.Ф. Список растений СеверногоКавказа и Дагестана / А.Ф. Флеров. – Ростов -на-Дону, 1938. – 695с.
1133886
  Маштаков П.Л. Список рек Донского бассейна. / П.Л. Маштаков. – Л., 1934. – 94с.
1133887
  Бойко І.Й. Список рекомендованої літератури [Кримінальне покарання в Україні (IX-XX ст.)] // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 384-404. – ISBN 978-617-10-0004-9
1133888
  Понарина Е. Список риска. При формальном подходе попасть в число неэффективных есть шанс у филиалов вузов, даже входящих в Ассоциацию ведущих университетов России. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  На заседании совета Ассоциации ведущих университетов России, состоявшемся 20 сентября, главной темой для обсуждения стали критерии отбора высших учебных заведений и их филиалов в группу риска. Как сообщил заместитель министра образования и науки РФ ...
1133889
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 107-126. – ISBN 978-966-171-414-3
1133890
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-11. – ISBN 978-966-171-569-0
1133891
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2012 рік // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 102-122. – ISBN 978-617-7107-06-3
1133892
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2013 рік / упорядник Г.Д. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 127-151. – ISBN 978-617-7107-30-8
1133893
   Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2014 рік / упорядник Г.Д. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 104-126. – ISBN 978-617-7107-30-8
1133894
   Список рубрик для классификации книжных фондов массовых библиотек. – Новосибирск, 1954. – 92с.
1133895
   Список рубрик предметного каталога ГНЦНМБ. – М, 1958. – 336с.
1133896
  Богданов-Катьков Список русских энтомологов / Богданов-Катьков. – Пг., 1922. – 24с.
1133897
  Линдберг Г.У. Список рыб Владивостокского государственного музея / Г.У. Линдберг, Я А. Таранец, . – Владивосток, 1929. – 221-266с.
1133898
  Гераклитов А.А. Список Саратовских и Царицынских воевод XVII в. / сост. А.А. Гераклитов. – Саратов : Тип. Союза печ. дела, 1913. – 22 с.
1133899
  Юдина А.А. Список Саратовских периодических изданий / А.А. Юдина, З.И. Степанидина. – Саратов, 1971. – 128с.
1133900
   Список селений и городов Черниговской губернии по уездам и волостям. – Чернигов, 1919. – 72с.
1133901
   Список семян, предлагаемых в обмен. – Ялта, 1960. – 24с.
1133902
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1978. – 40с.
1133903
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 48с.
1133904
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1952. – 13с.
1133905
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1953. – 12с.
1133906
   Список семян, предлагаемых в обмен ботаническим садом Киргизского филиала Академии наук СССР. – Фрунзе, 1955. – 23с.
1133907
   Список семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Одесского госуниверситета в 1967 г.. – Одесса, 1967. – 50с.
1133908
   Список семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Одесского госуниверситета в 1968 г.. – Одесса, 1968. – 48с.
1133909
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 40с.
1133910
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 39с.
1133911
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1952. – 32с.
1133912
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1955. – 80с.
1133913
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1956. – 84с.
1133914
   Список семян, предлагаемых в обмен Главным ботаническим садом Академии наук СССР. – М, 1957. – 71с.
1133915
   Список семян, предлагаемых в обмен дендропарком "Александрия". – Белая Церковь, 1956. – 12с.
1133916
   Список семян, предлагаемых в обмен Дендропарком "Александрия". – Белая Церковь, 1965. – 16с.
1133917
   Список семян, предлагаемых в обмен Лениабадским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 12с.
1133918
   Список семян, предлагаемых в обмен Памирским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 12с.
1133919
   Список семян, предлагаемых в обмен Республиканским Ботаническим садомАкадемии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1947. – 24с.
1133920
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1954. – 16с.
1133921
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1956. – 38с.
1133922
   Список семян, предлагаемых в обмен Сибирским Ботаническим садом. – Томск, 1985. – 48с.
1133923
   Список семян, предлагаемых в обмен Сталиабадским Ботаническим садом. – Сталинабад, 1956. – 31с.
1133924
   Список семян, предлагаемых для обмена. – Владивосток, 1952. – 23с.
1133925
   Список семян, предлагаемых для обмена. – Владивосток, 1953. – 27с.
1133926
   Список семян, предлагаемых для обмена ботаническим садом Московского университета. – М, 1953. – 24с.
1133927
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л, 1952. – 96с.
1133928
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л
1. – 1955. – 100с.
1133929
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л
1. – 1956. – 12с.
1133930
   Список синоптических станций зарубежных стран. – Л, 1960. – 148с.
1133931
   Список скорочень назв державних архівних установ України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 23-24.
1133932
   Список скорочень назв держаних архівних установ України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 20
1133933
  Милашевич К.О. Список слизняков (Gasterpoda), найденных в Байкале / [соч.] К.О. Милашевича // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 65-66. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
1133934
   Список слов для морфологического и словообразовательного анализа. – Куйбышев, 1973. – 27с.
1133935
   Список сочинений академика А.О. Ковалевского. – Санкт-Петербург, 1905. – 4 с.
1133936
   Список станций железнодорожной сети СССР. – М, 1957. – 416с.
1133937
   Список статей, опубликованных в журнале "Международное публичное и частное право" в 2009 году // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1133938
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета в осеннем полугодии 1903-1904 учебного года по историко-филологическому факультету. – Одесса : Эконом, 1908. – разд.паг.
1133939
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1869-1870 акад. год. – 87с.
1133940
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1870-1871 акад. год. – 80с.
1133941
   Список студентов и посторонних слушателей Новороссийского университета за 1871-1872 акад. год. – 78с.
1133942
   Список сходознавчих праць Костянтина Миколайовича Тищенка // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 201-204. – ISSN 1608-0599


  До 70-річчя від дня народження.
1133943
   Список телефонов Киевской городской телефонной сети. – К, 1979. – 368с.
1133944
   Список телефонов Киевской городской телефонной сети. – К, 1985. – 624с.
1133945
  Неверова Л.В. Список тем докторских и кандидатских диссертаций по проблемам истории международного рабочего и коммунистического движений, защищенных в СССР с 1945 по 1975 гг. / Л.В. Неверова, Л.Г. Семенова. – Москва, 1976. – 45с.
1133946
   Список трестов и промышленных объединений с указанием входящих в них промышленных заведений. – Санкт-Петербург, 1923. – 175 с.
1133947
   Список трудов профессора Иконникова. – Отд. оттиск
1133948
   Список трудов профессора Иконникова, 1906. – Отд. оттиск
1133949
   Список українсько-російських скорочень, які вживаються при опису друкованої продукції у виданнях Книжкової палати УРСР. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1958. – 53 с.
1133950
   Список умовних скорочень // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 4. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
1133951
   Список умовних скорочень при бібліографічному опису. – К, 1951. – 36с.
1133952
   Список унифицированных заглавий для библиографического описания анонимных классических произведений народов СССР.. – М., 1978. – 27 с.
1133953
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР. – Москва, 1977. – 42с.
1133954
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 131с.
1133955
   Список унифицированных заголовков для описаний публикаций высших органов законодательной и исполнительной власти СССР и союзных республик.. – М., 1987. – 132 с.
1133956
   Список унифицированных заголовков описания публикаций высших законодательных и министерских органов европейских стран.. – М., 1977. – 42 с.
1133957
   Список условных сокращений применяемых при библиографическом описании произведений печати. – Л, 1949. – 40с.
1133958
   Список участников конференции, 1959. – 5с.
1133959
   Список учебно-наглядных пособий, имеющихся в продаже в розничных магазинах. – Л, 1956. – 141с.
1133960
   Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 47 с.
1133961
   Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 47 с.
1133962
  Романовский Е.О. Список ученых трудов А.Е.Арцруни / Е.О. Романовский. – Вырезка. – 477-488с.
1133963
   Список ученых трудов академика В.Н. Ипатьева. – Л, 1927. – 13с.
1133964
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким підтверджено почесне звання "Зразковий художній коле : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 59-61. – ISSN 0130-8890
1133965
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким підтверджено почесне звання "Народний художній колек : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 52. – ISSN 0130-8890
1133966
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким присвоєно почесне звання "Зразковий художній колекти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 53-58. – ISSN 0130-8890
1133967
   Список учнівських, студентських і педагогічних творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, яким присвоєно почесне звання "Народний художній колектив : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 50-52. – ISSN 0130-8890
1133968
   Список фабрик, заводов и других промышленных предприятий Западно-Сибирского края по районам. – Новосибирск, 1935. – 51с.
1133969
   Список химических средств борьбы с вредителями, боллезнями растений и сорняками, рекомендованых для применения в сельском хозяйстве. – М, 1968. – 24с.
1133970
   Список художественной фильмов с участием популярных артистов советского кино. – Калинин, 1970. – 56с.
1133971
  Бакунин А.А. Список цветковых растений тверской флоры / А.А. Бакунин. – Тверь, 1963. – 268с.
1133972
  Архангельская А. Список червецов, собранных в оранжереях ботанических садов г.Москвы и Ленинграда в феврале 1929 г. / А. Архангельская. – Ленинград, 1930. – 16с.
1133973
   Список членов Русского библиографического общества при Московском университете. – М, 1925. – 15с.
1133974
   Список экспонатов выставки ее императорского величества Великой княгини Марии Павловны. – Москва. – С. 65-609
1133975
  Колосов Ю.М. Список энтомологической коллекции зоологического музея Казанского университета / Ю.М. Колосов. – Отд. отт. из Ученых записок Казанского гос. ун-та им. В.И.Ульяно. – Казань, 1932. – 104-112с.
1133976
   Список Януковича // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 5 (442 ). – С 26-27


  На ближайшие три года Президент и правительство поставили перед собой трудновыполнимые задачи - сократить госдолг, сделать землю товаром, повысить качество образования и медобслуживания
1133977
  Беркеші А Списоносці / А Беркеші, Д. Кардош. – Київ, 1962. – 374с.
1133978
  Бокарєв Г.К. Спитай себе самого / Г.К. Бокарєв. – Київ : Мистецтво, 1973. – 72 с.
1133979
  Опанасюк О.Є. Спитай у беріз при долині / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1986. – 479с.
1133980
  Носенко О.Є. Спитай у серця : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 208 с.
1133981
  Костомаров М. Спить Вкраїна // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 518. – ISBN 978-966-500-300-7
1133982
  Кисилева Н.И. Спицифика перевода заглавий // Вестник молодых ученых : Научное издание / Молодежный Совет МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – Вып. 2 : Сборник лучших докладов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2005". – С. 113 -115. – ISBN 5-317-01454-9
1133983
  Ильина Г.С. Спицы / Г.С. Ильина. – М., 1978. – 50с.
1133984
  Казьмирчук Г.Д. Спицький Василь Єгорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 294. – ISBN 96966-8060-04-0
1133985
  Богданов В.М. Спичечные этикетки и их коллекционирование / В.М. Богданов. – М, 1970. – 56с.
1133986
  Андреев Б.Г. Спичке сто лет / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1934. – 52с.
1133987
  Андреев Б.Г. Спичке сто лет / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1934. – 52с.
1133988
   Спів Апсни. – Одеса, 1979. – 160с.
1133989
  Козицький П.О. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування / П.О. Козицький. – К., 1971. – 148с.
1133990
  Волощак А. Спів Карпат : поезії / А. Волощак. – Київ, 1952. – 112 с.
1133991
  Петрук В.І. Співа козачка Ніна Северин : (до 50-річного ювілею) / Володимир Петрук. – Київ, 2008. – 40 с. : іл. – ISBN 978-966-2142-45-7
1133992
  Котляр А.О. Співавтори як первісні суб"єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 93-99
1133993
  Мойсієнко Анатолій Співавтором - рідна мова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-86
1133994
  Клейменова С. Співавторство як інститут авторського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.81-85
1133995
  Гринишин М. Співає Гуцульський ансамбль / М. Гринишин, М. Кубик. – Ужгород, 1966. – 96с.
1133996
  Кречко М.М. Співає Закарпатський народний хор / М.М. Кречко. – Ужгород, 1959. – 64с.
1133997
  Трегубенко Т. Співає капела "Дніпро" / Т. Трегубенко, І. Тилик // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Нещодавно в конференц-залі Київського міського будинку вчителя відбувся концерт "Різдвяні зустрічі або у світлі Вифлеємськкої зірки". Окрасою концерту став виступ Народної хорової капели "Дніпро" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУТШ.
1133998
  Подолян М.П. Співає Поділля : поезії / М.П. Подолян. – Київ, 1954. – 68 с.
1133999
   Співає серце. – К., 1979. – 146с.
1134000
   Співає Софія Ротару. – Київ, 1986. – 54с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,