Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1135001
  Коцарев О. "Поет синтези": панорамне видання Антонича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1135002
  Мельничук Б. "Поета пошрамована душа...". На перетині реалістичних і модерністсько-постмодерністських тенденцій // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 152-176. – ISBN 978-966-933-136-6


  У статті зосереджено увагу на аналізі художньої книги "Чернівецькі елегії" сучасного українського поета з Буковини, проф. Чернівецького національного ун-ту імені Юрія Федьковича Б. Бунчука. Наводяться міркування Ю. Коваліва щодо сутності "українського ...
1135003
  Чадюк М. "Поетеса радикальних змін" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 31


  "Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Луїза Глюк".
1135004
  Боньковський О. "Поетеса" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 72-79. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1135005
  Волак В. "Поети мусять викривати ці воєнні злочини!" / бесіду вів Дмитро Чистяк // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 130-135. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Вільям Волак (Bill Wolak): "Поети мусять викривати ці воєнні злочини!" Наш співрозмовник Вільям Волак (1954 р.н.) – відомий американський письменник, науковець і громадський діяч. Тривалий ...
1135006
  Ткаченко А.А. "Поетизм" як специфічний напрям у мистецтві та літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 122-125. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається літературно-мистецький напрям «поетизм» — поняття, яке недостатньо осмислене та висвітлене в українському літературознавстві; у вітчизняній славістиці бракує спеціальних досліджень цього явища в європейському мистецтві ХХ ст. ...
1135007
  Радавська О. "Поетика вогню" Г. Башляра як метод аналізу літературних текстів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 81-89. – ISSN 2304-9383
1135008
  Гаврилюк Н. "Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 55-59. – ISBN 966-594-246-8
1135009
   "Поетика твору" : Програма спецкурсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Киевский университет, 2004. – 11с.
1135010
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
1135011
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
1135012
  Бенедік К. "Поетична мова" як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О. Фрейденберг та О. Веселовським) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню такому широкому концепту як текст культури, реконструкція якого розглядається крізь призму мовних і надмовних стереотипів (культурних символів). Синкретизм семіотичної діяльності фольклору заявлений позицією О. ...
1135013
  Наумова Л. "Поетичне" кіно і мова кінематографа // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 65-71. – ISSN 1728-6875
1135014
  Мальована А. "Поетичний бібліопростір А+" у мандрах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід реалізації проєкту Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка "Мандрівний поетичний бібліопростір А+" за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми "Н.О.Р.Д." у 2019 р.
1135015
  Радіонова Н. "Поетка вогняних меж". Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 370-372
1135016
  Губарев В.С. "Поехали!" / В.С. Губарев. – Москва : Искусство, 1984. – 118 с.
1135017
  Губарев В.С. "Поехали?" / В.С. Губарев. – М, 1981. – 303с.
1135018
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
1135019
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
1135020
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1135021
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
1135022
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
1135023
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1135024
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
1135025
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
1135026
   Поет-вигнанець. До 125-річчя від дня народження Юрія Клена // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 4, 4 квартал. – С. 45-58. – ISSN 0130-2043
1135027
  Яровий О. Поет-експериментатор Вано Крюгер: "Мій читач - той, хто думає" : інтерв"ю з поетом // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  Він творить свій міф, що для поета й не дивно. Вано Крюгер балансує між апологетикою комунізму і "капіталістичними" прийомами комерційної поп-культури... Міфологія київського поета - родом з тієї доби, має червоне коріння. Ним вигадано місто ...
1135028
  Бєляєва С.І. Поет-інтернаціоналіст Микола Тихонов / С.І. Бєляєва. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1976. – 46 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Для вдумливого, допитливого : Серія 9 / Т-во "Знання" УРСР ; № 11)
1135029
  Мейзерська Т. Поет-лірик з гніздов"я шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 176-181
1135030
  Погребняк В. Поет-лірик, поет-епік // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 164-165


  Яків Щоголев.
1135031
  Лучук Т. Поет-неотерик і поет-неокласик: причинки до теми "Микола Зеров - перекладач Катулла" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 48-57. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історію публікацій перекладів українського поета - неокласика Миколи Зерова (1890-1937) з римської поезії . Вперше проведено текстологічне дослідження його перекладів з римського поета - неотерика Ґая Валерія Катулла (84-54 рр . до н ...
1135032
  Скуратовський В.Л. Поет-патріот Шандор Петефі / В.Л. Скуратовський. – К., 1972. – 30с.
1135033
  Шлапак Я. Поет-пісняр і не тільки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 13


  75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха, українського драматурга, поета, перекладача.
1135034
  Кулиніч А.В. Поет-робітник Е.Ю. Нечаев / Кулиніч А.В. – Львів, 1958. – [6] с.
1135035
   Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : твори, критичні та іст.-літературні матеріали / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; [упоряд., вступ. ст.] Олександр Петренко ; [наук. ред. М.П. Бондар]. – Київ : Профі, 2015. – 585, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 558-585. – ISBN 978-966-651-899-9
1135036
  Петренко О. Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 104-112. – ISSN 0236-1477
1135037
   Поет-романтик. До 200-річчя від дня народження Л.І. Боровиковського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 33-37
1135038
  Костюк Г. Поет-учений // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М.Г. Дальний, Д.В. Кислиця, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – C/ 6-10


  Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича.
1135039
  Костюк Г. Поет-учений. Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича // Література : статті, розвідки, огляди / П.П. Филипович. – Нью-Йорк ; Мельборн : [б. в.], 1971. – С. 551-563. – (Серія: З нашого минулого ; ч. 3)
1135040
  Цимбалюк В. Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його тиха лірика (до 75-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 64-69
1135041
  Марко В. Поет починаеться з бунту : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – . 152-155. – ISSN 0868-4790
1135042
  Корнійчук В. Поет почуття і поет думки (Інтертекст політичної поезії Т. Шевченка й І. Франка) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 5-20. – ISBN 978-966-02-4721-5
1135043
  Семчишин Д. Поет про себе, сучасників і добу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація прес-центру Інституту філології про зустріч студентів Ін-ту з поетом Іваном Драчем. Є фото.
1135044
  Неботов О. Поет революції / О. Неботов. – Київ, 1940. – 51 с.
1135045
  Бейдер Ю.В. Поет революції / Ю.В. Бейдер. – Київ : [б. и.], 1971. – 246 с.
1135046
  Панченко В.Є. Поет революційного гарту: До 125-річчя від дня народження П.А. Грабовського / В.Є. Панченко. – К., 1989. – 48с.
1135047
  Ковалевський В.В. Поет революційної героіки / В.В. Ковалевський. – Київ, 1956. – 39 с.
1135048
  Стріха М. Поет Редьярд Кіплінг: знайомство триває // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 270-274. – ISSN 0320 - 8370
1135049
  Доможаков Н.Г. Поет река Абакан : стихи / Николай Доможаков ; пер. с хакас. – Москва : Советский писатель, 1957. – 85 с.
1135050
  Фатнев Ю.С. Поет рожок у Сожа. / Ю.С. Фатнев. – Минск, 1967. – 44с.
1135051
  Сиротенко Поет розстріляного відродження / Сиротенко, (Вербицький) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 89-96. – ISSN 0868-4790


  Про талановитого поета Марка Вороного (1904 - 1937 рр.)
1135052
   Поет романтичної доби. До 190-річчя від дня народження М.Л. Устияновича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 240-243
1135053
   Поет самодеятельный хор. – Москва, 1965. – 91 с.
1135054
  Шалата М. Поет світання = До 100-річчя від дня народження Андрія Малишка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 131-134. – ISSN 0868-4790
1135055
  Снісар Л. Поет світла // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 19


  Поезія Володимира Затуливітра.
1135056
  Байдюк М. Поет Сліпучого Тембру / Микола Байдюк. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Пульсари, 2018. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-615-088-6


  У пр. № 1747380 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу Наєнку на добру згадку ! Флейти цвітуть ! /підпис/ 21.05.19
1135057
   Поет Советская страна. – М, 1962. – 584с.
1135058
   Поет співчуття і жалю. До 125-річчя від дня народження Франса Кафки // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 0130-2043
1135059
  Осипчук Н. Поет стрілецький і знавець дитячих душ. Юрія Шкрумеляка піддавали тортурам у катівнях НКВС // Україна молода. – Київ, 2020. – 24-25 квітня (№ 36). – С. 14


  Виповнилося 125 років від дня народження Юрія Шкрумеляка - відомого дитячого письменника, поета, автора творів про визвольну боротьбу Українських січових стрільців (УСС) та Української галицької армії (УГА). Саме Юрій Шкрумеляк на зразок «Катехизму ...
1135060
  Шах Т. Поет та вчителька: перехресні стежки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 170-172. – ISSN 08-68-4790-12


  У статті досліджено невідомі сторінки із особистого життя Івана Франка. Зокрема його стосунки із Ольгою Білинською, сільською вчителькою, жінкою не простої долі, яка так і не стала його офіційною дружиною.
1135061
  Щербаков Ф. Поет тайга : стихи и песни / Ф. Щербаков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 96 с.
1135062
  Барна В. Поет то речник серця на майдані долі / М. Данчишин, В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С.8-9
1135063
  Білецький Л. Поет туги і смутку / Леонід Білецький // Вибрані твори : у 2 т. / Б.С. Лепкий. – Київ : Смолоскип, 2011. – Т. 2 : [упоряд., передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик та ін. ; глосарій Л. Білик ; худож. оформ. У. Мельникової]. – С. 485-496. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-25-1
1135064
  Герасим"юк В. Поет у "шідарідаданському" світі // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 107-109. – ISBN 966-7109-34-8


  Василь Кухта.
1135065
  Коцарев О. Поет у жіночому капелюсі з язиком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 23


  У "Смолоскипі" опублікували вибрані твори Валер"яна Поліщука.
1135066
  Сатиго І.А. Поет у мундирі науковця: Леопольд Сенгор // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 88-98. – ISSN 2306-2908
1135067
  Герасим"юк В. Поет у повітрі : Вірші і поеми / Василь Герасим"юк. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-062-1
1135068
  Фарина І. Поет у ролі композитора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С.13. – ISSN 2519-4429


  Книга "Примчу на білому коні. Сто пісень" Сергія Дзюби.
1135069
  Дробаха О. Поет у собачій будці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 16


  До роковин смерті Миколи Холодного. В 1961 році вступив на філологічний факультет Київського університету, але був виключений у 1965 році після виступу на дискусії про роман Арсена Іщука "Вербівчани".
1135070
  Коряк В.Д. Поет української інтелігенції М.Коцюбинський / В.Д. Коряк. – Х., 1923. – 48с.
1135071
  Лисин Н.Г. Поет Урлукский хор / Н.Г. Лисин. – Чита, 1966. – 88с.
1135072
   Поет усього людства. До 188-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 48-51
1135073
  Дзюба І. Поет філософської думки (Сергій Кримський) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 4-15. – ISSN 0236-1477


  У статті подано роздуми над останніми книжками українського філософа С. Кримського. Виокремлено й розглянуто його культурологічні ідеї про роль науки, функції мистецтва, завдання духовності в сучасному світі
1135074
  Павличко Д.В. Поет шевченківського кореня : [авт. матеріали присвяч. Андрію Малишку] / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 89, [2] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-


  У пр. № 1734905 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
1135075
   Поет Юность. – Ульяновск, 1957. – 86с.
1135076
  Чумак Г.В. Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості / Галина Чумак; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-8336-41-0
1135077
  Грабович Г.Г. Поет як міфотворець : семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Григорій Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – 2-е випр. й авторизоване видання. – Київ : Часопис "Критика", 1998. – 206 с. – ISBN 5-7702-0818-Х
1135078
  Дроздовський Д. Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (малий ювілейний нарис) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
1135079
  Заславський І.Я. Поет, брат поета (М.Орест) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 160-167
1135080
  Бажан М. Поет, воїн, хлібороб (До 250-річчя з дня народження Давида Гурамішвілі) // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 579-590. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1135081
  Овчаренко Е. Поет, народжений війною // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 16


  Творчість Бориса Гуменюка.
1135082
  Ращенко А. Поет, перекладач і дипломат Рауль Чілачава / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  На зустрічі в Інституті філології про свій творчий шлях розповів поет Рауль Чілачава.
1135083
  Степаненко М. Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42-48


  У статті на матеріалі діарійного дискурсу О. Гончара проаналізовано поетичну творчість, політичну та громадську діяльність І. Драча, з"ясовано його місце в контексті літературного шістдесятництва, схарактеризовано роль цього митця в розвитку4 ...
1135084
   Поет, прозаїк, драматург. До 125-річчя від дня народження С.Ф. Черкасенка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 250-254
1135085
   Поет, учений, борець. До 100-річчя від дня народження О.О. Ольжича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 142-145
1135086
  Лавріненко Ю. Поет, що не хотів жити рабом // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 258/259, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1-6


  Григорій Чупринка: до 50-ліття розстрілу - 28 серпня 1921 р. в Києві.
1135087
  Набитович І. Поет, який "Свободі й Слову прирік свій вік" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 52-61. – ISSN 0130-5263


  Автор розглядає поетичну і прозову творчість Л. Мосендза (1897-1948).
1135088
  Федик І. Поет, який вірив у нашу волю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 12


  Спиридон Черкасенко пережив дві російські революції, наші визвольні змагання, обидві світові війни...
1135089
  Радійчук В. Поет, який говорив від імені Європи // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Сальваторе Квазімодо - італійський поет-герметик, який у 1959 році був удостоєний Нобелівської премії з літератури.
1135090
  Скрійка П. Поет, який розгледів красу в трагедії Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 23 серпня (№ 34). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Єжи Гарасимович — польський поет, найвідомішим був своїми віршами про лемків та час від часу заявляв, що почувається українцем.
1135091
  Гаврилович І. Поет, який творив весну... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 17


  Виповнилося 210 років від дня народження о. Антіна Могильницького.
1135092
  Левицька Т. Поет, якого любив Кобзар // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 97-98


  Арі Шеффер. "Портрет Зигмунта Красінського". 1850 р. Полотно, олія; 87 х 70 см.; інв. № Ж-47.
1135093
  Слоньовська О. Поет. Мислитель. Громадянин (до 80-річчя з дня народження Степана Пушика) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка [та ін.] ; голов. ред. C.І. Хороб ; редкол.: Є.М. Баран, О.А. Бігун, А.А. Білас [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2023. – № 18 (69). – C. 318-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1135094
  Новіцька І.В. Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв"язування педагогічних задач // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 183-186. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1135095
  Запаренко Г.В. Поетапне впровадження дистанційної форми навчання / Г.В. Запаренко, Т.М. Мірошниченко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 23-24
1135096
  Мельничайко В. Поетапне опрацювання морфемної будови слова / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 23/24, грудень. – С. 20-22
1135097
  Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1135098
  Вінницька В.М. Поетапні контролі з української мови для студентів-іноземців : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 69с.
1135099
   Поетеса Анастасія Дмитрук виступила у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8 : фото


  У День банківського працівника, студентиекономічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка разом з куратором, викладачем кафедри банківської справи О.В. Тригуб відвідали Музей грошей Національного банку України. На фото: монета, присвячена 180-річчю КНУ ...
1135100
   Поетеса вокалу. До 100-річчя від дня народження З.М. Гайдай // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 102-106
1135101
   Поетеса жіного горя. До 175-річчя від дня народження Ганни Барвінок // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 86-89
1135102
  Кучинський М. Поетеса з гір карпатських // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 168-169. – ISSN 0869-3587
1135103
  Овдійчук Л. Поетеса з легіону безсмертних. Вивчення життєпису Олени Теліги // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 15-18
1135104
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / Віра Агеєва. – Київ : Либідь, 1999. – 263 с. – ISBN 966-06-0138-7
1135105
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / Віра Агеєва. – 2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 264с. – ISBN 966-06-0182-4
1135106
  Голота Л. Поетеса Любов Голота про свято добра і світла - День матері : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 171-182. – ISBN 966-7379-16-7
1135107
  Кисельов Й.М. Поетеса української сцени / Й.М. Кисельов. – 2. – К., 1987. – 185с.
1135108
  Киселев И.М. Поетеса української сцени / И.М. Киселев. – К., 1987. – 205с.
1135109
  Тереверко О. Поетеса української сцени // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 36). – С. 22


  120 років від дня народження Наталії Ужвій.
1135110
   Поетех : альманах студентської літературної творчості / [упоряд.: В. Мірошниченко, Д. Сапун]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-657-316-5
1135111
   Поети-декабристи. – Київ : Художня література, 1950. – 281 с.
1135112
  Прушковська І. Поети-містики як провісники суфізму // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-168
1135113
  Снєт А. Поети "київської школи" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1135114
   Поети "Молодої Музи" / П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький, С. та ін. Твердохліб; Петро Карманський, Василь Пачовський, Богдан Лепкий, Степан Чарнецький, Сидір Твердохліб, Остап Луцький, Михайло Рудницький; Упоряд., автор передм. М.М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 2006. – 672с. – (доп. карт. фл.). – ISBN 966-578-092-1
1135115
   Поети "Нью-Йоркської групи" : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 288с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
1135116
   Поети "Нью-Йоркської групи" : антологія. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 285, [3] с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
1135117
  Зеров М. Поети "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 241-242. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1135118
   Поети європейської академії наук, мистецтв і літератури. Люлзім Тафа, Лаура Гаравалья, Йон Дяконеску, Ніколь Лоран-Катріс // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 136-144. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Люлзім Тафа, Лаура Гаравалья, Йон Дяконеску, Ніколь Лоран-Катріс. Тексти поезій.
1135119
  Гординський С. Поети Заходу = The poets of the Western World : 60 перекладів з поезії латинської, італійської, французької, англійської, американської, німецької і польської / Святослав Гординський. – Нью-Йорк : Літературно-Мистецький Клюб, 1961. – 135, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
1135120
   Поети и раскажувачи академици : антологиjа на поети и раскажувачи на Академиjата на науките и уметностите на Косово / Макед. акад. на науките и уметностите ; Акад. на науките и уметностите на Косово ; глав. уред. Л. Старова ; препев на алб. jаз. Р. Шабани - поезиjа ; превод од алб. jaз. Ф. Шеху - проза. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 358, [1] c. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-608-203-212-2
1135121
  Шанін Ю. Поети і атлети / Юрій Шанін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 46-48
1135122
  Савченко Я. Поети й белетристи / Я. Савченко. – К, 1927. – 191с.
1135123
   Поети Канади. – Київ, 1958. – 214 с.
1135124
  Масловська Т.О. Поети київської школи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2011. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 2)


  Розглядається поезія пост-шістдесятників, яка за своєю природною сутністю не вписується в канон шістдесятництва
1135125
   Поети од Македониjа = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
1135126
  Вовк П.С. Поети Полісся : (переклади й переспіви сучасної української поезії російською мовою) / Поліна Вовк. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 36 с. – ISBN 966-660-313-6
1135127
  Пустовгар О. Поети Полтавщини про бій під Крутами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 січня - 6 лютого (№ 5). – С. 6
1135128
   Поети пошевченківської доби : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 476 с.
1135129
   Поети пошевченківської пори. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XL, 134 с. – (Літературна бібліотека)


  Анотація: Збірку відкриває невелика за обсягом, але значна за змістом передмова Миколи Зерова, у якій відомий український літературознавець дає оцінку творчості поетів «пошевченківців», що представлена на сторінках видання. Далі надруковані «цікавіші ...
1135130
   Поети Празької школи : срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с. – ISBN 978-966-2164-02-2
1135131
  Талалай Л. Поети Сходу в перекладах Мисика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 11/12. – С.169-172. – ISSN 0130-1608
1135132
  Стрюк Г.М. Поетизація жінки в творчості Олеся Гончара та Г. Квітки-Основ"яненка (майстерність портретування) // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 175-180. – ISBN 978-966-171-251-4
1135133
  Стрюк Г. Поетизація образу коханої в ліриці І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 124-128
1135134
  Міщенко Тетяна Поетизація рідного краю й уславлення його історичної незалежності в баладі Льюїса Стівенсона "Вересовий трунок" : урок текстуального вивчення твору за технологією критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-30
1135135
  Забіяка І. Поетизм як феномен чеського літературного авангарду 1920-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
1135136
  Арістотель Поетика / Арістотель ; [вступна стаття і ком. Й.У. Кобова ; з старогрецьк. переклав Б. Тен]. – Київ : Мистецтво, 1967. – 136 с. : портр. – (Пам"ятки естетичної думки)
1135137
  Довгалевський М. Поетика / М. Довгалевський. – К, 1973. – 435 с.
1135138
   Поетика. – Київ : Наукова думка, 1992. – 212 с. – ISBN 5-12-00-2655-9
1135139
  Мацько Л.І. Поетика "дороги" у текстовій структурі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 107-117. – ISBN 978-966-171-251-4
1135140
  Рощенко О.Г. Поетика "Заповіту" Тараса Шевченка в опері Миколи Лисенка – Михайла Старицького "Тарас Бульба" // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 26-33
1135141
  Тарнашинська Л. Поетика "поривань" Василя Симоненка як естетична норма // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 276-289. – ISBN 966-7773-70-1
1135142
  Руснак І. Поетика "чужого слова" в романі "Кулак" Уласа Самчука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 27-31. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1135143
  Моклиця А. Поетика абсурдизму в повісті К.І. Галчинського "Порфиріон Оселек" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-99. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1135144
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 187 л. – Бібліогр. : л. 161-187
1135145
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1135146
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 187-209
1135147
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135148
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – 176 л. – Бібліогр.: л. 159-176
1135149
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1135150
  Зимомря М. Поетика автографів Івана Чендея: особливості внутрішньої організації тексту / М. Зимомря, І. Зимомря // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.107-109.
1135151
  Кеба О. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 137-150. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті аналізуються особливості поетики Андрія Платонова в контексті художньої філософії модернізму. Розглянуто типологію таких явищ, як "епістемологічна непевність" авторської позиції, індетермінізм поведінки героїв, ускладнена сюжетно-композиційна ...
1135152
  Гуменний М.Х. Поетика антивоєнних романів Олеся Гончара. / М.Х. Гуменний. – Херсон, 1994. – 175 с.
1135153
  Пучков А.О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пучков Андрій Олександрович ; М-во культ. України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 50 назв
1135154
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1135155
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 286 л. – Додатки: л. 239-286. – Бібліогр.: л. 215-238
1135156
  Сатановська Г.С. Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 107-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Дослідження присв. аналізові засобів інкорпорування образів архітектурного мистецтва в художній часо-простір роману М. Юрсенар "Спогади Адріана". У статті простежуться взаємозв"язок часу та простору і формування хронотопу будівілі в межах хронотопу ...
1135157
  Ткачук М.П. Поетика балад Левка Боровиковського / М.П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146с. – ISBN 966-528.018-Х
1135158
  Шевчук В. Поетика бароко в українських літописах // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 447-467. – ISBN 966-7021-39-4
1135159
  Ніколенко О. Поетика барокової драми ("Життя - це сон" П. Кальдерона де ла Барка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 345-351
1135160
  Гоголіна В.В. Поетика біблійного інтертексту в "Києво-Печерському патерику" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гоголіна Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1135161
  Пустовіт В.Ю. Поетика біографічної повісті С. Тельнюка "Павло Тичина" // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 137-146. – ISSN BIB-ID 83558
1135162
  Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника / Г.Д. Клочек. – Київ, 1989. – 332с.
1135163
  Гливінська Л. Поетика в умовах тотальної текстуалізації / Леся Гливінська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 74-81. – ISSN 0320-3077
1135164
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т. – Луцьк, 2017. – 226 л. – Бібліогр.: арк. 204-226
1135165
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1135166
  Борискіна К.В. Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В.Г." // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1135167
  Клочек Г.Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Григорій Клочек. – Київ : Академвидав, 2013. – 250, [4] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 245-250 та в тексті. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-072-1
1135168
  Прутько С. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вірш Віктора Гюго "Мистецтво і народ" французькою мовою та проведено аналіз перекладу Максима Рильського цього вірша. Показано важливу роль деталі в перекладі поезії та можливості компенсації її втрати. Особливе вміння перекладача в ...
1135169
  Грінченко Н. Поетика внутрішніх заголовків у романі О.Ф. Писемського "Взбаламученное море" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
1135170
  Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / Назар Федорак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 262 с. – ISBN 966-613-393-8
1135171
  Чистяк Д. Поетика Гашпера Малея: пошук трансцендентального буття // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.] ; ред. вип. Д. Чистяк. – Київ, 2013. – Вип. 238 : Спеціальний українсько-словенський випуск на пошану видатного словенського поета Гашпера Малея. – C. 4-7
1135172
  Цуканюк О. Поетика герметизму Михайла Клименка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 162-168. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто герметичну поезію Михайла Клименка. Звернено увагу на зображально-виражальні можливості його віршів
1135173
  Лапій М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
1135174
  Муравецька Я. Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 202-112


  У статті окреслено межі терміну «готика», його характерні особливості. До уваги береться готичний простір: наративний, сценічний і психологічний, традиційність і не традиційність їх вираження у повісті Миколи Гоголя «Страшна помста». У зв’язку з ...
1135175
  Лященко О.А. Поетика готичного роману в прозі Ю. Косача. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 7-10
1135176
  Нікітіна Г.Є. Поетика гри у французькій казці рококо // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури ; редкол.: Т.М. Потніцева, Л.І. Скуратовська, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 22. – С. 123-132. – ISSN 2312-3036
1135177
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223л. – Бібліогр.: л. 171-181
1135178
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1135179
  Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі оповідання Івана Франка "Пироги з чорницями") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 34-44. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  У статті з точки зору поетики проаналізовано функції густативних образів в оповіданні І. Франка "Пироги з черницями"
1135180
  Брайко О.В. Поетика деталі в новелістиці В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Зроблено спробу системно дослідити поетику деталі як аспект стильової еволюції прози В. Винниченка.
1135181
  Хороб М. Поетика деталі в художньому світі оповідання Григора Тютюнника "Нюра" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 28-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1135182
  Александрович Т. Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 265-270. – ISBN 966-7053-09-1
1135183
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л.193-223
1135184
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1135185
  Руснак С. Поетика документальної книжки "Живі струни" Уласа Самчука // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 137-144. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1135186
  Деретичь J. Поетика доситеja обрадовичьа / Joван Деретичь. – Београд : Вук Караджичь, 1974. – 278, [2] с. : іл. – Біблогр.: с. 277-279. – (библиотека АРГУС / уред. Алесандр Петров ; кн. 6)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1135187
  Семак О.І. Поетика драматургії Ігоря Костецького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 249-257. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1135188
  Кулінська Л.П. Поетика драматургії Лесі Українки : Дис... канд. філол.наук: / Кулінська Л. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1965. – 430л. – Бібліогр.:л.415-429
1135189
  Удалов Віктор Лазарович Поетика драматургічного твору (на мат. драматургії А.П.Чехова) : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Удалов Віктор Лазарович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 337л.
1135190
  Удалов В.Л. Поетика драматургічного твору. На матеріалі драматургії А.П. Чехова : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Удалов В.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 32л.
1135191
  Шахов П. Поетика драми // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 57-65. – ISSN 2075-1486
1135192
  Працьовитий В. Поетика драми "Маклена Граса" Миколи Куліша // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 155-162
1135193
  Саєнко В.П. Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 229-236. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1135194
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Теплиця" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 231-236. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
1135195
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Типлиця" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1135196
  Клименко З. Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 147-150
1135197
  Стеценко А.С. Поетика другорядного в координатах сповідальної модальності французького роману першої половини XX століття // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 188-189. – ISSN 2306-2908


  "На прикладі романів французьких письменників епохи католицького ренесансу – Ж. Бернаноса, Ф. Моріака, Ж. Гріна – висвітлюється епістемологічне значення другорядного в мистецтві ХХ століття, унаочнюються наративні стратегії моделювання католицькими ...
1135198
  Бовсунівська Т.В. Поетика другорядного в романі "Торжество мізерності" Мілана Кундери // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 20-31. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується останній роман Мілана Кундери „Торжество мізерності” з акцентом на змінах у поетиці. Зокрема, йдеться про переосмислення та занепад постмодерністської категорії „симулякр”, яка мало залежала від реальності, врешті, втрачала зв’язок із нею ...
1135199
  Кравець Я. Поетика духовного світу шкільної прози Габрієль Руа (оповідання "Жайворонок") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 167-173
1135200
  Богиня Н. Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від "Q.E.D." до "Ніжних гудзиків") = Poetics of experiment in the works of Gertrude Stein: level one (from Q.E.D. to Tender Buttons) / Наталія Богиня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 309, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 296-309. – ISBN 978-966-175-026-4
1135201
  Пуніна О. Поетика експресіонізму в ліриці Олеся Ульяненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 54-58. – ISSN 0130-5263
1135202
  Бортнік Ж. Поетика експресіонізму в монодрамі Богдана Бойчука "Коротка розмова на один голос" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 165-169. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1135203
  Мафтин Н. Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського "Поза межами болю" та повісті Лерніда Андреєва "Черврний сміх" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 24-32. – ISSN 0236-1477
1135204
  Безкровна Н.В. Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 89-105


  Стаття присвячена аналізу засобів утілення категорії емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів"; з"ясовується їхньої ролі у реалізації авторського задуму створити художній образ переходу від доби язичництва до християнства. ...
1135205
  Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 350 с., [VII] л. іл. + Додатки: с. I-VII. – Бібліогр.: с. 284-334. – ISBN 978-617-539-073-3
1135206
  Щербей О. Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
1135207
  Ліпницька І. Поетика жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 323-330


  Стаття присвячена аналізу поетики, стильових особливостей, специфіки характерології, філософського наповнення жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого, простежено еволюцію письменника в жанрах малої прози від неонародництва до модернізму
1135208
  Нечаюк Л.Г. Поетика жанру в романістиці В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 286-292. – (Б-ка Ін-ту філології)
1135209
  Казакова Т.В. Поетика жанру некролога // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 73-76


  У статті досліджується поетика жанру некролога М. С. Лєскова "Остання зустріч і остання ронука з Шевченком". The article presents a genre-opened Leskov"s obituary "The tast meeting and last parting with Shevchenko".
1135210
  Шкляр В. Поетика журналістського тексту . (Змістові елементи) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 50-53
1135211
  Богдан С.М. Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
1135212
  Оляндер Л.К. Поетика заголовка людських документів: назва як текст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 128-133. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті людський документ останнього часу (2011-2013), присв. епосі українського шістдесятництва, представлено невід"ємною складовою літературного процесу, що сприймається "як єдиний духовний організм" (О. Гончар), детально проаналізовано поетику назв ...
1135213
  Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0236-1477
1135214
  Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 256-261


  У статті розглядається заголовок як один із найбільш суттєвих елементів композиції твору, визначається специфіка і основні функції заголовків у творах римської літератури, пропонується класифікація заголовків творів римської літератури за ...
1135215
  Каніболоцька Л.С. Поетика заголовків, "початок" і "фінал" як рамкові компоненти в оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 34-40. – ISBN 978-966-551-315-5
1135216
  Скорина Л. Поетика заголовку віршотворів Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 27-33. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті досліджений закодований зміст заголовків поезій М. Драй-Хмари, його зв"язок із хронотопом
1135217
  Ботнер В.С. Поетика заголовку роману В.Г. Зебальда "Аустерліц" / В.С. Ботнер, О.О. Кардашов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1135218
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 400-462
1135219
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр. : 55 назв
1135220
  Хижняк І. Поетика збірки В. Пачовського "Ладі й Марені терновий огонь мій..." // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 129-135. – ISBN 966-587-057
1135221
  Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 67-77. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1135222
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 26 назв
1135223
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 469-560. – Бібліогр.: арк. 403-468
1135224
  Яшкіна В.В. Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISSN 2313-500Х
1135225
  Черняков Б. Поетика зображальної публіцистики як система засобів образотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 117-128. – (Журналістика ; Вип. 2)
1135226
   Поетика и литературна история. – София, 1990. – 274 c.
1135227
  Черняков Б.І. Поетика і мова зображальної публіцистики : Список літератури з теми курсу спеціалізаці "Фотожурналістика" / Б.І. Черняков; Мін. Освіти України; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1994. – 16 с.
1135228
  Ткаченко Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі : на матеріалі романістики М. Гоголя, А. Кащенка, 3. Тулуб та Ю. Мушкетика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 123-134. – Бібліогр. в кінці ст.
1135229
  Тимошенко Ю. Поетика і поетологія: ще раз про ретроспективу й перспективу термінології // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 11-18. – (Філологічні науки)
1135230
  Сюта Г. Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 62-74. – ISSN 1682-3540


  "Висвітлено проблему реінтерпретації цитат, засвоєних українською мов нолітературною практикою із поетичних текстів Тараса Шевченка. Продемонстровано, що це активні змістотвірні й оцінні одиниці, носії лінгвокультурної інформації. Простежено їхню ...
1135231
  Лишак Г. Поетика і проблематика вірша Івана Франка "Чим пісня жива?" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 108-116. – ISSN 0130-528Х
1135232
  Клочек Г.Д. Поетика і психологія / Г.Д. Клочек. – Київ, 1990. – 47 с.
1135233
  Снігур В.О. Поетика і психологія у художній модифікації соціально-психологічної драматургії М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 185-192
1135234
  Ткаченко Д.А. Поетика і стиль: спроба взаємоузгодження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 516-520. – (Б-ка Ін-ту філології)
1135235
  Ковпік С. Поетика і теорія художнього тексту п"єси // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 262-273. – ISBN 966-7773-70-1
1135236
  Голембовська Т. Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 61-67. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1135237
  Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості І. Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-32. – ISSN 0236-1477
1135238
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі поезій В. Коломійця та П. Мовчана) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій понять хронотопу в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору і часу в художньому тексті з метою створення яскравих ...
1135239
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських субстантивів / Олександр Строкаль // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 294-299. – ISSN 0320-3077
1135240
  Строкаль О.М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 262-271. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних лексем-флоронімів у поезіях Володимира Коломійця. Досліджено характер уживання неолексем на позначення явищ природи в художньому тексті з метою створення яскравих поетичних образів. В статье ...
1135241
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
1135242
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 5 назв
1135243
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. – Бібліогр. : л.213-242
1135244
  Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
1135245
  Бурлакова І. Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 186-196. – ISSN 2413-3094
1135246
  Пшенична М.С. Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 300-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1135247
  Барабанова О. Поетика інтимної лірики М.Петренка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 13-15. – ISBN 966-8110-14-5
1135248
  Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості: Еволюція форм і методів вираження інформації (Факту) в контексті інтелектуалізації творчості свідомості : навч. посібник / В.Д. Буряк; МОНУ ; Дніпропетр. Нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с. – ISBN 966-551-071-1
1135249
  Нечаюк Л. Поетика історико-героїчних дитячих творів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 71-75
1135250
  Вєлкова Н. Поетика історичних пісень про Івана Сірка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 176-183
1135251
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Лідія Федорівна; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 170л. – Бібліогр.: л. 158 - 170
1135252
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Л.Ф.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1135253
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1135254
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Дис. ... канд. філологічих наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 152 - 171
1135255
  Шапошникова І.Ф. Поетика історіософських поезій М. Філянського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 164-172. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1135256
  Кісельова Л. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим"юка / Людмила Кісельова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-100. – ISBN 978-966-2410-79-2
1135257
  Нікітіна Г.Є. Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130-134. – ISSN 978-966-551-401-5
1135258
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 159-165


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті “Катерина” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору на образному, ...
1135259
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті О. Гончара "Партизанська іскра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 309-316


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного ...
1135260
  Ткаченко Р.П. Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті йдеться про художнє моделювання постаті І. Мічуріна за допомогою образних структур кіно та літератури у кіноповісті О.Довженка. У цьому зв"язку продуктивним видається зіставлення з однойменним фільмом і п"єсою "Життя в цвіту". Проаналізовано ...
1135261
  Полєщук Г.Я. Поетика кіносценарію Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 90-98


  У даній статті досліджується поетика кіносценарію М. Стельмаха "Хліб і сіль" як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору ...
1135262
  Палій О.П. Поетика кічу в романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 966-8188-10-1
1135263
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 231 арк. – Додатки: арк. 183-204. – Бібліогр.: арк. 205-231
1135264
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1135265
  Строкаль О. Поетика кольороназв у творах Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 29-36. – ISSN 0320-3077
1135266
  Миронюк В. Поетика кольору в поезіях Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 37-42. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто семантичні особливості колористики творів Максима Рильського. Проаналізовано значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. The article deals with semantical peculiarities of Maksym Rylsky"s ...
1135267
  Хом"як Т.В. Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1135268
  Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенка-Карого / В. Вієвський ; Упр. освіти Кіровогр. обл. Ради народних депутатів ; Держ. пед. ін-т ; Обл. ін-т удоск. вчителів. – Кіровоград, 1995. – 90 с.
1135269
  Гончарук С. Поетика комічного в пародійній творчості Роальда Дала // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 64-69. – ISSN 2410-0927
1135270
  Ращенко А.С. Поетика контрастів у ранньому оповіданні В. Винниченка "Контрасти". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття покликана дослідити специфіку застосування художнього прийому контрасту в ранньому оповіданні Володимира Винниченка "Контрасти". Під час аналізу твору були визначені поетикальні особливості реалізації контрасту на трьох рівнях оповідання – ...
1135271
  Ларін Ю. Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 120-124. – ISSN 2307-2261
1135272
  Мірошниченко Л.Я. Поетика кохання в романі Доріс Лессінг "Кохання, знову" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 141-149
1135273
  Смоліна О.О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
1135274
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 52-62. – ISBN 978-966-600-487-4


  Ра-Менеїс була горда цариця, дочка фараонів, Гарна й страшна, мов Урея, змія золотая, Що обвивала подвійний вінець двох Єгиптів, Мала чоло діамантове й темні рубінові очі.
1135275
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 49-54. – ISSN 0236-1477
1135276
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; Кам"янець-Подільськ. держ. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л.168-175
1135277
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1135278
  Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вид-во Київського університету, 1967. – 256 с.
1135279
  Горохович Антонина Поетика Лесі Українки і її афоризми = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / Горохович Антонина; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Тов-ва Волинь, 1980. – 145с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
1135280
  Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 59-66. – ISSN 0130-528Х
1135281
  Білічак О.І. Поетика лірики Євгена Плужника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білічак Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1135282
  Печарський А. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто поетику любові у творчості Василя Симоненка крізь призму його світоглядної позиції й біографії
1135283
  Астаф"єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поетичні твори М.-К. Сарбєвського та його наукові праці, які містять у собі запозичення із трактатів Я. Понтана та Ю. Скалігера й відчутно вплинули на київські поетики. Його творчість, на думку В. Рєзанова, є виявом неосхоластики і ...
1135284
  Костенко Н.В. Поетика М.П.Бажана : Дис... канд.філолнаук: / Костенко Н.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 282л. – Бібліогр.:л.1-XV
1135285
  Буряк В. Поетика магічно-величальної обрядовості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 121-136. – Бібліогр.: С. 136
1135286
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулик А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1135287
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л.183-203
1135288
  Микуш С. Поетика малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 233-237. – ISSN 0130-528Х
1135289
  Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 105-108
1135290
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 373 л. – Бібліогр. : л. 335-373
1135291
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 21 назва
1135292
  Заверталюк Н. Поетика малої прози учасників Першої світової війни // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 199-214. – ISBN 978-966-171-889-9
1135293
  Волошин Л. Поетика малярських образів Звіринського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 90-95. – ISSN 1728-6875
1135294
  Стельмах А.А. Поетика межі в романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 116-120. – ISSN 2312-4679
1135295
  Царук А. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза "Сподіваної жду" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 225-243. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1135296
  Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1135297
  Голембовська Т. Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-104. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
1135298
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923-1940 рр.) / Н.В. Костенко. – Київ, 1971. – 172с.
1135299
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977) / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1978. – 214с.
1135300
  Жуковська Г.М. Поетика міфу в драматичній поемі Лесі Українки "Кассандра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – C. 37-51. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто оригінальну авторську інтерпретацію міфу про троянську пророчицю Кассандру в однойменній драмі Лесі Українки. Зазначено, що відтворення античного міфу базується на естетиці неоромантизму, художньому трагізмі й психологізмі. Доведено, що ...
1135301
  Поліщук Я. Поетика міфу в культурі українського модернізму // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 200-203. – ISBN 966-568-637-2
1135302
  Вячеславова О. Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 61-78. – ISSN 1992-5514
1135303
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06, 03 (035) / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Додатки: арк. 169-180. – Бібліогр.: арк. 6-7, 156-168 та в додатках: арк. 179
1135304
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135305
  Мосенкіс Юрій Леонідович Поетика мовознавчої праці : (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
1135306
  Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
1135307
  Станчев К. Поетика на старобългарската литература / К. Станчев. – София, 1982. – 200 с.
1135308
  Тарасова Ю. Поетика назви "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогільного // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 210-215
1135309
  Медведєва О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-16.
1135310
  Шахова К.І. Поетика назви оповідання В. Підмогильного "Старець" / К.І. Шахова, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 86-96. – ISBN 978-966-551-315-5
1135311
  Цапів А.О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Цапів Алла Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1135312
  Чуб В.П. Поетика наративу в романах Антуана Володіна // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 217-233. – ISSN 2306-2908
1135313
  Рошко М.М. Поетика народно-сміхової культури у романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 584-587
1135314
  Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 166-170


  Саття присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта ...
1135315
  Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 33-42. – ISSN 0130-528Х
1135316
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 75 назв
1135317
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - почтку 20 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н.В.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Київ, 2004. – 426 л. + Додатки: л. 427 - 539. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 394 - 424
1135318
  Когут О.В. Поетика неоромантизму в сюжетах сучасної української драматургії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-25. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
1135319
  Середич М.С. Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (на матер. російських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Середич М.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1135320
  Середич Марія Степанівна Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (На матеріалі російських перекладів) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.16 / Середич Марія Степанівна; Дрогобицький держ. педагог. ін-тут ім. І.Франка. – Дрогобич, 1998. – 210л. – Бібліогр.:л.187-210
1135321
  Приліпко І. Поетика новели Олеся Гончара "Модри Камень" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 45-51


  "Новели Олесь Гончар писав протягом усього життя. Постійний потяг до малого жанру був закономірним для нього, бо поетичне світобачення митця найприродніше, наймобільніше могло проявитися саме тут. У кращих новелах характерна для його індивідуального ...
1135322
  Дмитрук Л.І. Поетика новелістики Олексія Кундзіча кінця 1920-х - початку 1930-х років // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 90-101. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
1135323
  Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. / Шуберт Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1135324
  Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 87-92
1135325
  Лановик М.Б. Поетика ноктюрну в ліриці Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 216-222. – ISSN 2520-2103
1135326
  Полякова А. Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 54-59. – ISSN 2410-2601
1135327
  Данилевич М. Поетика образів-символів у романі "Майдан" Бориса Харчука / М. Данилевич, Н. Кушнірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 38-45. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1135328
  Нахлік Є.К. Поетика образності Евгена Маланюка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 243-251. – ISSN 2520-2103
1135329
  Тарасова О. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 126-129. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1135330
  Ковальчук Г.М. Поетика обрядових символів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-49.
1135331
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема : (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш.Бодлера, С.Малларме Ж.-М. де Ередіа): Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214л. – Додатки: л.215-230. – Бібліогр.: л.193-214
1135332
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1135333
  Чередник Л. Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 21-29. – ISSN 2075-1486
1135334
  Стрюк Л.Б. Поетика оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджено провідні ознаки поетики оповідань В.Винниченка з життя соціальних низів. Спостереження зроблені на основі аналізу оповідань "Голод", "Суд", "Малорос-європеєць", "Раб краси". The article investigates the basic poetic features of ...
1135335
  Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1135336
  Гоч С.В. Поетика опозиції природа - культура в однойменних романах "Земля" О. Кобилянської та Е. Золя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 266-273
1135337
  Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини : Особливості віршування / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
1135338
  Бовсунівська Т.В. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 39-46
1135339
  Бовсунівська Т. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-7586-7
1135340
  Нестер З.М. Поетика памфлета / З.М. Нестер. – К., 1973. – 238с.
1135341
  Агеєва В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2006. – 432с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-133-1
1135342
  Ісаєва Н.С. Поетика парадокса в п’єсі С. Стратієва "Автобус" та Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 237-244. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена компаративному аналізу п"єс сучасного китайського письменника Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" та болгарського драматурга С. Стратієва "Автобус" як зразків національних варіацій "драми абсурду". Поетика парадокса у зазначених творах ...
1135343
  Карбашевська О. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців : на матеріалі поетичних творів "Czernovy pas, za pasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart"s in the Highlands" Роберта Бернса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття розглядає окремі культурологічні аспекти словесного мистецтва географічно віддалених між собою гірських мешканців Північної Великобританії та Західної України і встановлює типологічні та контактно-генетичні зв"язки, насамперед, на рівні ...
1135344
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 210-216
1135345
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 187-194. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1135346
  Надєждін А. Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
1135347
  Жижченко Л. Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі / Л. Жижченко, К. Грязнова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 281-287. – ISSN 2411-6548
1135348
  Венгренівська М.А. Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 82-88


  Статтю присвячено співвідношенню теорій поетики перекладу А. Мешоніка і вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом. Статья посвящена соотношению поэтики перевода А. Мешоника и ...
1135349
  Зайцева К.В. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 307-314. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1135350
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький, 2018. – 544 арк. – Додатки: арк. 535-544. – Бібліогр.: арк. 485-534
1135351
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1135352
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу / Марія Фока ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : Антураж А, 2018. – 537, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-25, 470-523 та в кінці розд. – ISBN 966-8769-16-3
1135353
  Гон О. Поетика пізанських „Cantos” Езри Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 296-331
1135354
  Сабодаш Г. Поетика повісті "За гратами" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 101-105
1135355
  Буряк О. Поетика повісті Бориса Харчука "Планетник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 44-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "У статті з’ясовано синкретичну жанрову природу філософської повісті Бориса Харчука «Планетник», у якій органічно поєднуються ознаки легенди (більша частина твору – розповідь старої жінки про Планетника – представлена як легенда, незвичайні здібності ...
1135356
  Лисенко Н. Поетика повісті І.Чендея "Далеке плавання" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 123-126.
1135357
  Боронь О.В. Поетика повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (тематика, система образів, стиль) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 89-98


  Проаналізовано художні особливості повісті Тараса Шевченка "Капитанша". Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст твору, систему персонажів тощо Проанализированы художественные особенности повести Тараса Шевче- нко "Капитанша". В частности, ...
1135358
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музикант" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 30-39. – ISSN 0236-1477
1135359
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 59-78. – ISSN 0236-1477


  У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" . Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо
1135360
  Легкий М. Поетика повістки Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 122-131
1135361
  Харлан О. Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф"ї Налковської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті аналізується поетика повсякденного простору у творах М. Галич "Друкарка" та З. Налковської "Межа" в її філософському, історичному, культурному вияві. Запропоновано загальний огляд літератури з проблем вивчення повсякденності, охарактеризовано ...
1135362
  Харлан О. Поетика повсякденності в "Щоденнику" Михайла Драй-Хмари // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 50-54
1135363
  Монолатій Т.П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Тетяна Монолатій. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна ; Лілея-НВ, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-239. – ISBN 978-966-668-364-2
1135364
  Яременко Н. Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 295-302. – ISBN 966-594-246-8
1135365
  Гірняк М. Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 330-341. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1135366
  Федунь М.Р. Поетика подорожніх творів Софії Яблонської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 344-349
1135367
  Скуратко Т. Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 62-65. – ISSN 2411-4146


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторства в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється Шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії І.Драча "Смерть Шевченка"). In the article ...
1135368
  Якібчук М. Поетика поеми Олеся Бабія "Гуцульський курінь" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – с. 178-190. – ISBN 966-7773-70-1
1135369
  Кочерга С.О. Поетика помилки в творчості Лесі Українки // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 45-61. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Наголошено, що певні неточності на образному та метафізичному рівнях зазвичай підпорядковані пріоритету художньої правди. Запропоновано приклади семіотичних ...
1135370
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
1135371
  Палій О.П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 278-288


  У статті в теоретичному аспекті вивчаються жанрово-стильові особливості постмодерністського роману, робиться спроба окреслити його характерні риси. Розглядаються питання інтертекстуального прочитання романного тексту, пародіювання, полістилістики. На ...
1135372
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Тупахіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1135373
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Тупахіна О.В.; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 174 - 192
1135374
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
1135375
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135376
  Астаф"єв О. Поетика пригодницького роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
1135377
  Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова (українська наукова література 19 - початку 20 ст.) / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352с. – ISBN 966-603-236-8
1135378
  Строкаль О.М. Поетика прикметникових індивідуально-авторських утворень Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 430-437. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено питання індивідуально-авторського словотворення ад"єктивних лексем у мові поезій Павла Мовчана. Вивчено механізми деривації прикметникових похідних та проаналізовано їх функції впоетичному ідіолекті митця. В статье исследуется ...
1135379
  Нечипоренко А. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
1135380
  Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака "Шуани, або Бретань 1799 року" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 264-269. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1135381
  Козіна Н. Поетика прози Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 125-138. – ISSN 0130-528Х
1135382
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Брайко Олександр Валентинович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 190 л. – Бібліогр.: л.179-190
1135383
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Брайко О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1135384
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Миронюк В.М.; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л. 161 - 174
1135385
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06 / Миронюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1135386
  Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1135387
  Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю.Б. Кузнецов. – Київ, 1989. – 264с.
1135388
  Бабенко А.О. Поетика прози Сергія Жадана : дис. ... д-ра філософії у галузі філології : 035 / Бабенко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 180-190
1135389
  Задорожна О.С. Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається поетика прози в новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів". The poetics of prose in V. Vynnychenko"s short story "Moment" and O. Zabuzhko"s novel "The Muzeum of Left Secrets" have been reviewed ...
1135390
  Крамарчук Х.П. Поетика просторів рогу та кута // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 174-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2077-3455
1135391
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О.В. Боронь ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2004. – 188 л. – Бібліогр.: л. 172 - 188
1135392
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 c. – Бібліогр.: 6 назв.
1135393
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : монографія / О.В. Боронь ; КНУТШ, Каф-ра історії укр. літ-ри і шевченкознавства. – Київ : Україна, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8136-19-5
1135394
  Серебрякова І.О. Поетика простору Михайла Григоріва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 59-63


  У статті розглянуто концепт просторовості в поезії Михайла Григоріва. Проаналізовано репрезентацію простору як структуру споконвічних елементів, об"єднаних у форму кола
1135395
  Кузьманенко А.В. Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 431-436


  У статті йдеться про особливості моделювання простору у драматичному доробку Лесі Українки. В статье рассмотрены проблемы моделирования пространства в драматическом произведении Леси Украинки. In article are considered problems of modeling of space ...
1135396
  Черниш А. Поетика психоаналізу у ранній прозі Степана Процюка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 134-143. – ISSN 2077-804X
1135397
  Бандура Т. Поетика психологізму в імпресіоністичній новелістиці Ольги Кобилянської // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – C. 63-71. – ISSN 2312-6809
1135398
  Бандура Т.Й. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 978-966-551-315-5
1135399
  Чернявська Л.В. Поетика публіцистики О. Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 159-164. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1135400
  Галич В. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) / Валентина Галич; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Шлях, 2006. – 200с. – ISBN 966-650-195-3
1135401
  Щелканова С.О. Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова: Musica Mundana vs Musica Humana // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 204-206. – ISBN 978-966-2241-65-5
1135402
  Козак М. Поетика ранньої лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 174-176
1135403
  Гаджилова Г.О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки "Руфін і Прісціла": еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 22-25. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1135404
  Воробйова О.П. Поетика рефлексії у творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 47-55
1135405
  Олексенко Ю. Поетика романів Валерія Шевчука "Дім на горі" та "Стежка в траві" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71.
1135406
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра філології. – Київ, 2003. – 170с. – Бібліогр.: л.153-170
1135407
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1135408
  Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій : Монографія / Микола Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240с. – ISBN 966-8585-07-0
1135409
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1135410
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / О.О. Бистрова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 512 л. – Бібліогр.: л. 445-512
1135411
  Шетеля В. Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Гренджі-Донського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 221-226. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1135412
  Іщенко О. Поетика роману "Діти папороті" Мирослава Дочинця // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 35-46. – ISSN 2077-804X
1135413
  Зибцева О.С. Поетика роману "Маленька господиня великого будинку" Джека Лондона крізь призму літературознавчого аналізу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 108-109
1135414
  Данкевич Ю.В. Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 196-203. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1135415
  Кавун Л. Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 113-124. – ISSN 2308-1902
1135416
  Шалацька Г.М. Поетика роману М. Стельмаха "Дума про тебе": літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 163-169


  У статті зроблено огляд літературознавчих джерел, які торкались певних ознак поетики роману "Дума про тебе" М. Стельмаха. Виокремлено більше тридцяти п"яти ознак поетики, які вважаються домінуючими в художній палітрі письменника. В статье сделан обзор ...
1135417
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-17. – Бібліогр.: 13 назв.
1135418
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 4-11
1135419
  Єршов В. Поетика садово-паркового мистецтва у контексті правобережної мемуаристики України доби романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 257-261. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У контексті поетичних рис доби романтизму в статті проаналізовано особливості рецепції та рефлексії садово-паркового мистецтва, а також акватичні, геологічні та дримонічні мотиви у польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України.
1135420
  Ткачук В.М. Поетика серця у творчості Л. Геньби // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-176. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1135421
  Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 41-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1135422
  Беценко Т. Поетика синтаксичних структур у віршовій мові Лесі Українки // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 100-107. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Подано спробу осмислити специфіку поетичного таланту митця через призму аналізу синтаксично-стилістичних засобів, що організують творчий доробок. Визначено загальні риси мовно-поетичного континууму Лесі Українки на прикладі аналізу синтаксичних ...
1135423
  Бєлоконь Н. Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 113-116. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1135424
  Мойсієнко А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 32-39. – ISSN 0027-2833


  Поетика розглядається в статті як загальнофілологічна, загальнокультурна дисципліна, як художньо-естетичний феномен, що в своїй ієрархічності відзначається множинністю найрізноманітніших фактів і явищ.
1135425
  Лазебник Ю.С. Поетика слова: від О.О. Потебні до В. Хлєбнікова // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 91-95
1135426
  Онищенко О. Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб моделювання довкілля (на прикладі еміграційної мемуаристики) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 78-92. – ISSN 2308-1902
1135427
  Свириденко О. Поетика сновидіння у творчому доробку А. Метлинського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 143-146. – ISBN 966-638-152-4
1135428
  Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 254, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1649-1
1135429
  Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті розкрито особливості поетики одного з найвидатніших українських сонетярів. Досліджено ідейно-художній зміст сонетів Дмитра Павличка
1135430
  Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 124-142. – ISSN 0869-3595
1135431
  Ткаченко Р. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив"яний перстень" / Р. Ткаченко, Л. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльне дослідження окремих творів С. Васильченка і Н. Романович-Ткаченко 20-х рр. ХХ ст. щодо особливостей художнього відтворення радянських реалій і їхнього впливу на становлення особистості. Обидва письменники, кожен у свій спосіб, ...
1135432
  Гаєвська Н.М. Поетика співомовок С. Руданського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Робиться спроба аналізу співомовок С. Руданського. Акцентується на майстерності поета та своєрідності його манери. Основна увага приділяється поетиці співомовок С. Руданського.
1135433
  Бабелюк О.А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 15-24. – ISSN 2307-4604
1135434
  Бовсунівська Т. Поетика стихій Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 76-83
1135435
  Гризун А. Поетика сугестивного тексту // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 225-234
1135436
  Гуляк А. Поетика сучасної вертепної драми / А. Гуляк, Н. Науменко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 292-299. – ISBN 978-966-2763-27-0
1135437
  Гризун А. Поетика сучасної української сугестивної лірики : системні засади і напрями еволюції, пошукові паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 9 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості поетики сучасної української сугестивної лірики. Визначено напрями її подальшої еволюції, знайдено пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів.
1135438
  Артюх Т.Г. Поетика сюжету і образів у романі М. Мітчел "Розвіяні вітром" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 100-102
1135439
  Щербак С.В. Поетика та семантика ігрового фольклору // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 9-14. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1135440
  Бовсунівська Т. Поетика Тараса Шевченка : вибрані статті / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-368-5
1135441
  Кісельова Л.О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим"юка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 33-39. – ISSN 1996-5931
1135442
  Чебан О. Поетика творення характеру Максима Кривоноса в романі П. Панча "Гомоніла Україна" // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 125-133
1135443
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки.: л. 197-214. – Бібліогр.: л. 174-196
1135444
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1135445
  Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики : Монографія / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Костопіль : Роса, 2003. – 202с. – ISBN 966-613-097-1
1135446
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
1135447
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1135448
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
1135449
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
1135450
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
1135451
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
1135452
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1135453
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
1135454
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1135455
  Колеснікова А. Поетика українського світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 14


  До 80-річчя Олеся Лупія.
1135456
  Колеснікова А. Поетика українського світу : ст. про творчість Олеся Лупія / Анна Колеснікова ; Нац. спілка письменника України. – Київ : Просвіта, 2018. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34
1135457
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1135458
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
1135459
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
1135460
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1135461
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1135462
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1135463
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
1135464
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1135465
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
1135466
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
1135467
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
1135468
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
1135469
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
1135470
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-148-7
1135471
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
1135472
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
1135473
  Чепурняк Т. Поетика фейлетонів Степана Васильченка // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 96-106


  У статті здійснено спробу дослідити специфіку фейлетонів Степана Васильченка, які було вперше опубліковано на сторінках видання "Рада" в 1914 р. Розглянуто фактологічну основу творів, яка є об"єктивним відображенням негативних явищ, подій, постатей ...
1135474
  Чикур Л. Поетика філософічності у ліриці Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 13-20. – ISBN 978-966-600-487-4
1135475
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
1135476
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
1135477
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
1135478
  Ткаченко Д. Поетика фрагментованої цілості / Дарина Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 311-318. – ISSN 0320-3077
1135479
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
1135480
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
1135481
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
1135482
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
1135483
  Зимомря М. Поетика художнього тексту Тараса Шевченка: аспект надінтерпретації в німецьких перекладах // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 173-183. – ISBN 978-966-02-7586-7
1135484
  Щегельський В. Поетика часу і простору у народних дитячих іграх // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 376-388
1135485
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
1135486
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
1135487
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
1135488
  Кодак М.П. Поетика як система : літ.-крит. нарис / М.П. Кодак. – Київ : Дніпро, 1988. – 157 с. – (Бесіди про художню літературу)
1135489
  Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненого простору ("Повість про санаторійну зону "Миколи Хвильового) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 52-68. – ISSN 0236-1477
1135490
  Ткаченко А. Поетика/поетологія: об"єкт/суб"єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 304-311. – ISSN 0320-3077
1135491
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
1135492
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Р.Т. Гром"як] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль ; Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
1135493
  Онищенко О.І. Поетикальна системність: тропи, генерика, ключові образи, мотиви в прозі nonfiction // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 66-69
1135494
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1135495
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
1135496
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1135497
  Маркуляк Л. Поетикальні особливості жанру елегії у творчості Михайла Івасюка. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 70-73. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1135498
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
1135499
  Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 219-263. – ISBN 966-7021-39-4
1135500
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
1135501
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Астаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
1135502
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
1135503
  Скоробогатова О.О. Поетична актуалізація внутрішньої форми слова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 185-196. – ISSN 2312-0665
1135504
  Гаркавенко В. Поетична велич Василя Стуса // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 48-50
1135505
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
1135506
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
1135507
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 309-310
1135508
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1135509
  Гримич Г.М. Поетична драматургія Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 12-17. – ISBN 978-966-171-250-7
1135510
  Кудря О. Поетична збірка "Каравели" Юрія Клена - взірець синтезу античності та середньовіччя на тлі української традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 106-113
1135511
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1135512
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1135513
  Ковалів П. Поетична інтуіція у Т.Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 231-232
1135514
  Ковалів Ю. Поетична історіософія Олега Ольжича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-35. – ISSN 0236-1477
1135515
  Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4


  В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
1135516
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні засади : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 193л. – Бібліогр.: л.182-193
1135517
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1135518
  Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
1135519
   Поетична книга за Русия. – София, 1972. – 240с.
1135520
  Голомб Л. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1135521
  Бобрикова Ю.В. Поетична культура ранньої лірики Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 19-22. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1135522
   Поетична Ленініана. – Київ, 1969. – 357с.
1135523
  Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 39-48. – ISSN 0236-1477
1135524
  Голобородько Я.Ю. Поетична меритократія : Василь Герасим"юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – ISBN 966-359-061-0
1135525
  Тиха Л. Поетична метафора Василя Голобородька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 289-296. – ISSN 2304-9383
1135526
  Галацька В. Поетична метафора Іванв Драча: сценічний вияв // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1135527
   Поетична мініатюара. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 89 с.
1135528
  Гапєєва І.М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок "На срібнім березі" та "Київ") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 58-61. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті досліджуються засоби виразності мови поезії М. Вінграновського - поета-шістдесятника. Увага звертається на використання епітетів, метафор, пресоніфікацій. Більш докладно розглянуто використання різноманітності палітри кольорів, які відіграють ...
1135529
  Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського : до 70-річчя з дня народження поета / І.К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1965. – 174 с., 1 арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1135530
  Астаф"єв О. Поетична мова українського авангардизму // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 77-81.
1135531
  Міщук Уляна Богданівна Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
1135532
  Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-101. – ISSN 1682-3540
1135533
  Гливінська Л.К. Поетична мовотворчисть: закономірності смислової динаміки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  Стаття має теоретико-узагальнювальний характер. Ідеться про специфіку художньої мови. Проаналізовано іманентні закономірності смисловираження в поезії.
1135534
  Мацько Л. Поетична мовотворчість Тараса Шевченка. Концептуально-стилістичний аналіз в аспекті комунікативної лінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263
1135535
  Ковалів Ю. Поетична молитва Тетяни Нечай на шляху до "Каменю воскресіння" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландін, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11/12. – С. 167-169. – ISSN 0208-0710


  "Лютень" – збірка нових поетичних творів Тетяни Нечай.
1135536
  Курганова О.Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 90-101. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1135537
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
1135538
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-11
1135539
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
1135540
  Сліпушко О. Поетична програма Юрія Теслі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 14-15
1135541
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320 - 8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
1135542
  Кущей М. Поетична рефлексія у творчості Луїзи Глюк та її основні форми // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7926-22-0
1135543
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
1135544
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
1135545
  Корольова В.В. Поетична семантика кольоративів у сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 215-220
1135546
  Біляцька В. Поетична Сковородиніана Придніпров"я // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2022. – Вип. 2 (20). – С. 134-143. – ISSN 2415-8828
1135547
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
1135548
  Тимошенко Я. Поетична спадщина Дмитра Яворницького в сучасній археографічній публікації // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 38-41
1135549
  Вознюк Г.А. Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Вознюк Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1135550
  Вознюк Г.А. Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Вознюк Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 327 арк. – Додатки: арк. 242-327. – Бібліогр.: арк. 226-241
1135551
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 83-89. – ISSN 1682-3540
1135552
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
1135553
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 10-18. – ISSN 0236-1477
1135554
  Шарова Т.М. Поетична творчість А. Метлинського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 213-217. – ISBN 978-617-7346-65-3
1135555
  Блєдних Т.Ю. Поетична творчість Андрія Чужого // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 325-330
1135556
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
1135557
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
1135558
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1135559
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
1135560
  Бай О.С. Поетична творчість Данила Братковського в контексті барокової літератури українсько-польського пограниччя : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Бай Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1135561
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
1135562
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1135563
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
1135564
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
1135565
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
1135566
  Ткаченко О. Поетична творчість Миколи Вороного у світлі рецепції лірики Поля Верлена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 454-457
1135567
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
1135568
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
1135569
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
1135570
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 108-119. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
1135571
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
1135572
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
1135573
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
1135574
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1135575
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
1135576
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
1135577
  Реутов Є.А. Поетична течія "преммарг" - суфійська "садгана" в контексті руху "бгакті" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 166-171
1135578
  Реутов Є. Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв"язку основних напрямів руху "бгакті" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-75. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямами релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалася і домінувала в суспільному й культурному житті Індії XІV-XVІI ст. Здійснено ...
1135579
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
1135580
   Поетична трилогія Михайла Пасічника "Двовійна" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 22


  Книга "Двовійна" у 3-х томах, автор: Михайло Пасічник, видавництво: "Видавець О.О.Євенок" (м.Житомир), 2018, 2021. Системність і послідовність висвітлення воєнної тематики у творчості Михайла Пасічника очевидна. Перші вірші такого ґатунку він написав ...
1135581
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
1135582
  Ботанова К. Поетична філософія на маргінесах історії // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 23-25


  Мішель Фуко — фрацузький філософ та історик ХХ ст. Найбільш відомий завдяки своїм критичним дослідженням соціальних інституцій, психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем, а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності.
1135583
  Коваль Г. Поетична формула календарно-обрядового тексту як маркер етностилістики // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 33-42. – ISSN 2664-4282
1135584
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – Київ : Мистецтво, 1989. – 171, [2] с., [12] арк. іл. – ISBN 5-7715-0210-3
1135585
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
1135586
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
1135587
  Майборода О. Поетична Шевченкіана // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 55-56


  Вірші про Т. Шевченка.
1135588
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
1135589
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
1135590
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
1135591
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
1135592
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
1135593
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
1135594
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1135595
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
1135596
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
1135597
  Чумак Г. Поетичне новаторство Т.С. Еліота в контексті "дегуманізації мистецтва" Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 651-659. – ISBN 978-966-423-392-4
1135598
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
1135599
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
1135600
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1135601
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1135602
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
1135603
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
1135604
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
1135605
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес : проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії / В.Г. Бойко ; АН УССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1965. – 336 с.
1135606
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1135607
  Колошук Н. Поетичне трикнижжя Івана Гнатюка початку 1990-х років: чому Україна не почула пророка «нового літочислення»? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 68-82. – ISSN 0236-1477
1135608
  Семенюк Г.Ф. Поетичне ядро вартісних орієнтацій у Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 3-9
1135609
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
1135610
  Семенюк Л.С. Поетичний "Сад божественних пісень" Г. Сковороди як явище українського літературного бароко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 282-288. – ISSN 1729-360Х
1135611
  Ігнатович О. Поетичний архів Дмитра Поповича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-143. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1135612
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
1135613
  Голобородько Я. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-4
1135614
  Кравцова Г. Поетичний вимір повстанських тюремних пісень // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 754-759. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1135615
  Литвин Я.М. Поетичний вимір українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 25-27
1135616
  Павличко Д.В. Поетичний вступ до поеми "Мойсей" Івана Франка = Poetik introduction to the poem "Moses" by Ivana Franko / Дмитро Павличко ; [уклад. Б. Якимович ; голов. ред. І. Вакарчук] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2001. – 29, [1] с. : портр. – (Серія "Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-028-9
1135617
  Коваленко В.М. Поетичний гербарій : літ.-творча студія : посібник для вчителя / Валентина Коваленко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 249, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 966-8756-61-4
1135618
  Горбатюк В. Поетичний голос із невідомості // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 142-145. – ISSN 08-68-4790-1


  Болкун Микола (український поет). Соколенко Герасим Іванович (український поет-романтик; 1920-1945).
1135619
  Климентова О.В. Поетичний дебют О. Теліги у "Літературно-науковому віснику" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Представлено вірші О. Теліги, що вперше були надруковані 70 років і надалі не включалися до поетичної спадщини письменниці. Здійснено їх образно-тематичний аналіз, зроблено спробу визначити місце у мистецькій спадщині, уточнено бібліографію творів ...
1135620
  Щепанська Х. Поетичний дискурс Івана Франка в контексті української лінгвокультурної традиції кордоцентризму // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 482-491
1135621
  Кравченко Л.С. Поетичний дискурс Р.М. Рільке: лінгвостилістичний аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 76-83. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1135622
  Козак С.В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 148-151. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1135623
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
1135624
  Колуссо Тіціана Поетичний діалог з римською поетесою // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7/8. – С. 63-72. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
1135625
  Ісаєва Н.С. Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соціально-історичні "візії" // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (11), березень : Китайське свято весни. – С. 90-99


  "14 грудня 2017 року в Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції відомого китайського митця У Вейшаня "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу".
1135626
  Корпанюк М.П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 2-5
1135627
  Штонь Г. Поетичний ерос (Розмова про поезію інтимну, або ж еротичну, з відомим літератором, прозаїком і поетом, критиком, сценаристом і художником, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Григорієм Штонем / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 87-90. – ISBN 966-7379-16-7
1135628
  Бондаренко А. Поетичний звукозапис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.49-52. – ISSN 0130-5263
1135629
  Бондаренко Алла Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 49-52. – ISSN 0130-5263
1135630
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 192-203. – Бібліогр.: л. 164-191
1135631
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1135632
  Чирук З. Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 154-156. – ISSN 2307-2261
1135633
  Жулинський М.Г. Поетичний їжак з головою сатира і волоссям кольору витіпаних конопель // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 491-511. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Бреде цей поетичний їжак весняними заливними луками Кончі-Озерної, похиливши лобасту голову, мудрує щось на самоті, стрепенеться, коли вайлуватий Рекс підніме на крила диких качок, приголубить - проведе їх стривоженим поглядом і з острахом нашорошить ...
1135634
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1135635
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
1135636
  Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні засади арабо-перського поетичного середньовічного канону і його вплив на турецьку придворну літературу, містичну поезію й тюркські літератури. The article analyses the essential principles of Arabic and Persian classic poetic ...
1135637
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
1135638
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Цей традиційний конкурс проводиться на філологічному факультеті КУ. Його активістами стали вихованці університетської літературної студії імені Максима Рильського. У журі: Н. Костенко, С. Омельченко, та молоді письменники. Наводяться поезії з конкурсу.
1135639
  Калашник В.С. Поетичний контекст Івана Світличного: стилістика інтертекстуальності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 92-95.
1135640
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
1135641
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
1135642
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
1135643
  Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 45-52
1135644
  Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
1135645
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1135646
  Наєнко М. Поетичний образ Гоголя // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7480-77-7
1135647
  Тищук О.С. Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу поетичного образу літа у збірці "Вітер говорить" китайського поета Бай Хуа. Хоча поет є сучасним, він притримується певних китайських традицій, зокрема таких, як зображення пір року в поетичних творах. В статті проаналізовано ...
1135648
  Надворна Є. Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша). 6кл. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.30-32.
1135649
  Голомб Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 20)
1135650
  Іваницький Анатолій Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1135651
  Коломієць Л. Поетичний переклад і читацька модель сприйняття у світлі теорії полісистеми // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 214-221. – ISBN 5-7763-2385-1
1135652
  Коломієць Л.В. Поетичний переклад як герменевтичний рух до першобуття слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 300-308. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
1135653
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135654
  Ткачук Н. Поетичний правопис: віршований додаток до підручників української мови для 5 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 46-54
1135655
  Гончар О.Т. Поетичний пунктир походу : поезії / Олесь Гончар ; [упоряд. В. Гончар]. – Київ : Просвіта, 2000. – 118, [2] с. : портр. – ISBN 966-7551-37-7
1135656
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
1135657
  Левчик Н. Поетичний світ Бориса Грінченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1135658
  Дубініна В. Поетичний світ Бориса Тенети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано поетичні твори українського письменника Бориса Тенети, надруковані в періодичних виданнях другої половини 1920-х років.
1135659
  Лупол А.В. Поетичний світ В. Стуса: антропонімний вимір // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 297-303. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1135660
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Миколи Вороного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 420-425. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Миколи Вороного. В статье рассмотрены семантические поля ощущений запаха, осязания и вкуса в лирической поэтической речи Николая ...
1135661
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Юрія Клена // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 152-158


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Юрія Клена. The semantic fields of smell’s, touching’s and taste’s sensation in the lyrical and poetical speech of J. Klen are reviwed ...
1135662
  Малахова О.А. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 101-103.
1135663
  Антипчук Н. Поетичний світ журналу "Молода Україна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1135664
   Поетичний світ Івана Драча. – Київ, 1986. – 16с.
1135665
  Ференц Н. Поетичний світ Костя Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 299-306. – ISBN 966-8110-14-5
1135666
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
1135667
  Дроздовський Дмитро Поетичний світ Максима Рильського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644


  Писати в час, коли навіть мовчати було небезпечно, - це не лише вияв потужного, виверженого з вулканічною силою духу, що водночас належить до субстанцій стихійних, але величних; це вияв духовного аристократизму, що дається людині з вищих емпіреїв і ...
1135668
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського (1910-1941) / Л.М. Новиченко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 407 с.
1135669
  Зайцева А.В. Поетичний світ Олени Пчілки // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 43-47. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано поетичні збірки Олени Пчілки та незібрані поезії, з"ясовано поетичні уподобання мисткині, що зумовили специфічні жанрові й ідейно-тематичні особливості ії творів.
1135670
  Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-90.
1135671
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
1135672
  Вишня Н. Хоменко Поетичний світ Хуана Рамона Хіменеса - зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 88-92. – ISBN 966-7576-12-4
1135673
  Данильчук Д.В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Дмитро Васильович Данильчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: Бфблфогр.: л. 142-159
1135674
  Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 4 назв
1135675
  Шулінова Л.В. Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 59-64.


  Про поетичну адресацію, структурні типи, пізнавальну цінність і функції ліричних питань у мовотворчості М. Вороного. Poetic addressing, structural types, cognitive significance and functions of lyrical questions in the works by M. Vorony have ...
1135676
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1135677
  Селіванова О.О. Поетичний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 309-314
1135678
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1135679
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
1135680
  Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 104с. – ISBN 966-594-496-7
1135681
  Дарчук Н. Поетичний словник в аспекті мовної картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 55-67. – ISSN 0320-3077
1135682
  Степаненко Н. Поетичний словник лідера українського футуризму 20-30-х років ХХ століття Михайла Семенка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С.168-171. – ISBN 966-7653-03-5
1135683
  Коцарев О. Поетичний сюрприз від Крістіни Вороніної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 367-368
1135684
  Анісімова Н.Л. Поетичний театр абсурду Івана Малковича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 115-124. – ISBN 978-966-188-046-6
1135685
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
1135686
  Гозенпуд А.А. Поетичний театр. / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1947. – 303 с.
1135687
  Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник / Л.М. Копаниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 397 с. – ISBN 978-966-439-283-6
1135688
  Мацько О. Поетичний текст Тараса Шевченка як джерело української афористики / Оксана Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 186-191. – ISSN 0320-3077
1135689
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
1135690
  Москвичова О.А. Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 215-227. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню специфіки відтворення дійсності у поетичній моделі світу, якою вона постає у британських поетичних текстах, шляхом лінгвопоетичного аналізу лексико-семантичних тропів як вербальних засобів актуалізації когнітивних ...
1135691
  Наєнко М. Поетичний тембр майже земляка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 14-15


  Пам"яті Віктора Женченко.
1135692
  Кралюк П. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 303-306. – ISBN 978-966-2254-74-7
1135693
  Кралюк П.М. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 303-306. – ISBN 978-966-373-777-5
1135694
  Степанюк Б.П. Поетичний триптих : лірика, балади, поеми / Борислав Степанюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 254 с.
1135695
  Коваль Г.В. Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Коваль Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
1135696
  Роман М. Поетичний феномен Йосифа Збіглея // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 347-366. – ISBN 978-80-89721-16-0
1135697
  Прокоф"єв І. Поетичний феномен Леоніда Талалая // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 29-34. – ISSN 0236-1477


  Розкрито найхарактерніші вияви формозмістової єдності творів, основні риси художнього світу, вказано на модерністські аспекти доробку Л. Талалая, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей і здобутків різних літературних течій, шкіл, ...
1135698
  Наєнко М. Поетичний фестиваль "Голосіївська осінь" - відбувся і прозвучав // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 156-160


  Звучали осінні рядки самого Максима Рильського (на його садибі-музею в Голосієвому), поетів-шістдесятників (Петро Засенко), трохи молодшого поета-перекладача і дипломата Сергія Борщевського, ще молодшого поета-доцента з КНУ імені Тараса Шевченка Дмитра ...
1135699
  Куца Л. Поетичний цикл І. Франка "На старі теми": специфіка інтертекстуальної парадигми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 59-70. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1135700
  Борзенко О. Поетичний цикл Лесі Українки "Кримські спогади": емоційна палітра, мотиви, образність // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 21-31. – ISBN 978-966-600-487-4
1135701
  Маланій О. Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 145-158. – ISSN 2304-9383
1135702
  Пономаренко О. Поетичні "Три літа" Шевченка: ідейно-пророчий зміст і жанрове розмаїття // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1135703
  Тома І. Поетичні акорди Олекси Різниченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 211-214. – ISSN 08-68-4790-03-04
1135704
  Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 203-213. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті на прикладі поетичних антологій японських пісень вака класичної доби розглядаються формальні літературні, позалітературні та паралітературні чинники та умови, за яких формувавсь літературний канон в середньовічній Японії. В центрі уваги ...
1135705
  Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена становленню традиції укладання поетичних антологій і поетичному канону в середньовічній Японії. Відмінності між антологіями різних періодів і літературних традицій унаочнюють процес формування уявлень про поезію як художню творчість і ...
1135706
  Федоренко В.Л. Поетичні афоризми з творів Івана Крилова в українських перекладах // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-60
1135707
  Фарина І. Поетичні блискавиці праці часу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 10)
1135708
  Міщенко О.І. Поетичні дзвони Чорнобиля / О.І. Міщенко, О.М. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється проблема відображення Чорнобильської трагедії в літературі, зокрема у поезії на матеріалі творчості Івана Драча, Бориса Олійника, Ліни Костенко. Зроблено спробу оцінити рівень філософського осмислення аварії поезією у десятилітній ...
1135709
  Александрова Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – C. 9-20. – ISSN 2411-4146
1135710
  Санаєва Ж.В. Поетичні етюди : [зб. поезій] / Жанна Санаєва. – Київ : НАУ, 2018. – 26, [2] с. : іл. – "Поетичні етюди" складаються з трьох циклів: Присвяти ; Пори року ; Віршики-перлинки. – ISBN 978-966-932-076-6
1135711
  Кузів А.Є. Поетичні етюди / Альбіна Кузів. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-428-789-7


  У пр. № 1742511 напис: Для Наукової бібліотеки ім. Максимовича Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка з побажаннями процвітання та розвитку ! від Альбіни Кузів . Підпис. 2021 р.
1135712
  Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. (за матеріалами архіву Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 50-56. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років XX ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1135713
  Бодасюк О.Ю. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь"та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 62-70


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років ХХ ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1135714
  Зуб І.В. Поетичні знаки життя / І.В. Зуб. – Київ, 1972. – 244с.
1135715
  Ільницький М. Поетичні ієрогліфи Юлії Курташ-Карп // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 158-160. – ISSN 08-68-4790-1
1135716
  Салига Т. Поетичні імпресії Мирослава Аронця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 10,11


  Рецензія на поетичну збірку Мирослава Аронця "Зоряна кольчуга неба"
1135717
  Підопригора С.В. Поетичні й прозові твори Миколи Вінграновського в англомовних перекладах / С.В. Підопригора, В.Р. Кисіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 58-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поетичні та прозові твори Миколи Вінграновського в англомовних перекладах. Звернено увагу на хронологічну послідовність появи перекладів, постаті перекладачів та на твори, які обиралися для перекладу, їхню еквівалентність оригіналу. ...
1135718
  Науменко Н.В. Поетичні камеї української літератури // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 243-250
1135719
  Арендаренко І. Поетичні коди англійської та української народно-фольклорної течії романтизму в порівняльно-типологічному розрізі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 124-128
1135720
  Могілей І. Поетичні конструкти химеричного в Е. По // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 98-101. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Розглядаються поетичні конструкти химеричності у творчості Е. По, зокрема досліджуються естетичні і філософські засади романтизму письменника
1135721
  Гайдук С. Поетичні мелодії Ніни Костюк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
1135722
  Бусел К. Поетичні мініатюри Т.Г. Шевченка останніх років і контекст Фроммівської концепції людини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 29-32
1135723
  Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-64. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджені мотиви і образність творчості Шу Тін крізь призму "туманної поезії". Розкриті жіночні та витончені якості поезії Шу Тін. Проаналізована тема любові в творчості поетеси і її різні іпостасі (любов до родичів, до Батьківщини, до ...
1135724
  Гінда О. Поетичні новотвори українських трудових мігрантів в Італії як предмет фольклористичного дослідження // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 27-36


  У статті проаналізовано поетичний доробок представників української діаспори в Італії - унікальне явище, яке не вкладається в рамки індивідуальної літературної творчості, оскільки у більшості творів виразно проявляється передовсім масова, а не ...
1135725
  Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності на українському Поліссі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.70-73
1135726
  Куліш В.С. Поетичні образи мовчання в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: С. 67; 17 назв
1135727
  Богомолець-Бараш Поетичні оказіоналізми у творчості неокласиків та в сучасній поезії: мовне вираження "констант мислення" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1135728
  Величко М.П. Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Запропоноване літературне дослідження концентрується на творах майстра пейзажної лірики Ібн Хафаджі. У статті проаналізовано андалузьку лірику з позиції суто арабської поетики, а саме трьох її складових: віршованого розміру, рими і стилістичних ...
1135729
  Страшенко О.І. Поетичні переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури, перекладачам і фахівцям-"зарубіжникам" / Ольга Страшенко ; [ред. С.М. Лучканин]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7621-05-7


  В пр. № 1719913 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від професора Інституту філології рідній alma mater, сина авторки поетичних перекладів та присвят! Зі святом бібліотекаря та перекладача! Київ, 30 ...
1135730
  Єлісовенко Ю. Поетичні перлини українського Шекспіра // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 160-163. – ISSN 0131-2561
1135731
  Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка "Думка" ("Тече вода в синє море...") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 26-31
1135732
  Барабаш С.М. Поетичні присвяти Леоніда Глібова як відображення культурницьких взаємодій / С.М. Барабаш, О.В. Бурко // Українська література: історичний досвід і перспективи : науковий журнал / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред. Віннічук А. ; редкол.: Білоус П., Горнятко-Шумилович А., Давидюк В. [та ін.]. – Вінниця, 2023. – № 2. – C. 4-16
1135733
  Вороновська І. Поетичні рядки про переклад і перекладачів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 379-389. – ISBN 966-603-098-5
1135734
  Старицька О. Поетичні світлини : [книга поезій] / Оксана Старицька ; [авт. передм. О. Шарагіна (Старицька)]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-7496-91-3
1135735
  Астаф"єв О. Поетичні системи українського зарубіжжя / Олександр Астаф"єв ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-64


  У пр. № 1747287 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу - з повагою і приязню. Ол. Астаф"єв. 20.10.2005
1135736
  Рихло П. Поетичні скалки думок Олександра Коротка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 281-283. – ISSN 0320-8370


  "Жанр поетичних мініатюр Олександра Коротка, що публікуються нижче під назвою «Тіні слів», яка відсилає нас до одного з віршів посмертно виданої збірки Пауля Целана «Арія снігу» («висікти/ тіні слів, згромадити сажнями їх/ навколо скоби/ у вирві»), ...
1135737
  Канова Г.О. Поетичні стратегії втілення еросу в творчості лейкістів та харківської школи романтиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 136-142. – (Бібліотека Інституту філології)
1135738
  Намдаров Г. Поетичні твори - присвяти у спадщині Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 440-445. – ISSN 1728-9572
1135739
  Старицький М.П. Поетичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 544с.
1135740
  Гребінка Є.П. Поетичні твори / Є.П. Гребінка. – К., 1959. – 296с.
1135741
  Котляревський І.П. Поетичні твори : Драматичні твори. Листи / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 319 с. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)
1135742
  Гулак-Артемовський Поетичні твори / Петро Гулак-Артемовський ; [упорядкув. і прим.: М.М. Павлюка ; вступ. ст. П.М. Федченка ; редкол.: І.О. Дзеверін (голова) та ін. ]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 605, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - В кн. також: Поетичні твори, повісті та оповідання / Є. Гребінка. - На обкл. зазнач. лише авт.: Петро Гулак-Артемовський та Євген Гребінка. – Бібліогр. в прим.: с. 537-597. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1135743
  Самійленко В.І. Поетичні твори / В.І. Самійленко; Вступ. ст., упор. і примітки М.Г. Чорнопиского. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Б-ка укр літ-ри ; Дожовт. укрї літ-ра)
1135744
  Перс Поетичні твори / Перс, Сен-Жон; З фр. пер. та передм. М.Москаленка. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-41-4; 966-7305-43-0 (Т.1)
1135745
  Перс Поетичні твори = Oe u vres poetigues / Перс, Сен-Жон; З франц.пер.М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – ISBN 966-7305-41-4
1135746
  Косів Г. Поетичні твори Івана Франка в перекладах Віри Річ і Персівала Канді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 289-297. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Досліджено творчі стратегії Віри Річ і Персівала Канді під час перекладу поетичних творів І. Франка. Проведено порівняльний аналіз оригіналів і перекладів
1135747
  Коломієць Л.В. Поетичні твори Т.С. Еліота "The love song of J. Alfred Prufrock" та "The waste land" у перекладах Остапа Тарнавського : (в зіставленні з іншими українськими та російськими перекладами) / Лада Коломієць. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – 88с. – (Перекладознавчі семінари). – ISBN 978-966-402-026-5
1135748
  Гребінка Є. Поетичні твори, повісті та оповідання / Євген Гребінка // Поетичні твори / Гулак-Артемовський. – Київ : Наукова думка, 1984. – С. 138-539. – (Бібліотека української літератури ;Дожовтнева українська література)
1135749
  Старицький М.П. Поетичні твори. Драматичні твори : Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ : Наукова думка, 1987. – 572 с. – (Бібліотека української літератури)
1135750
  Малишко А.С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А.С. Малишко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 736 с.
1135751
  Федькович Ю.А. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю.А. Федькович. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с. – (Бібліотека української літератури)
1135752
  Мех Н. Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 154-161. – ISSN 2413-0923
1135753
  Муратов І.Л. Поетичні трилогії : поезії / І.Л. Муратов. – Харків, 1946. – 51 с.
1135754
  Осадча Феррейра Поетичні турніри ута-авасе і розвиток японської класичної поезії вака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 65-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню формування традиції поетичних змагань ута-авасе та їхній ролі в формуванні поетичного канону середньовічної Японії. Розглянуто основні етапи становлення і види поетичних турнірів, регламент і процедура проведення, учасники ...
1135755
  Голобородько Я. Поетичні універсалії Ліни Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 68-69
1135756
  Кудряшова О. Поетичні формули у казці І.С. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 284-289. – ISBN 978-966-793-136-3
1135757
  Купша М.З. Поетичні функції одягу в чумацьких піснях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  На матеріалі чумацьких пісень розглядаються художні функції одягу, що підкреслюють його роль в матеріальній та духовній культурі українських торговців та перевізників.
1135758
  Голобородько Я. Поетичні цінності Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 29-33
1135759
  Глінка Н.В. Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі / Н.В. Глінка, В.В. Пашковська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Сю 5-10. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1135760
  Генералюк Л. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С.355-376. – ISSN 1992-5514
1135761
  Кирилюк О.С. Поетично-крилаті та прозоро-пішохідні види наукових досліджень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1135762
  Жалко Т. Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 131-148
1135763
  Биструшкін О. Поетично-музична композиція "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] : у проекті використано тему української народної пісні "Думи мої, думи..." / передмова: Микола Жулинський ; авт., реж. та виконав. Олександр Биструшкін ; композитор М. Чембержі ; худож. Валерій Франчук. – [Б. м.] : Лемма (студія ). – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1135764
  Івашина А. Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 294-298


  У статті охарактеризовано дієслова говоріння в поетичних творах Ліни Костенко. Зроблено спробу визначити їх поетично-публіцистичну роль у творчості авторки. The article characterizes the verbs of speaking in the poetry by Lina Kostenko. It was ...
1135765
  Цепа О. Поетично закодований індивідуальний досвід митця в триптиху "Доля. Муза. Слава" Тараса Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 127-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про основні аспекти шевченкознавчих досліджень стосовно триптиху «Доля. Муза. Слава». Висвітлено особливості літературознавчого осмислення лейтмотиву митця в межах художнього світу Кобзаря. З’ясовано, що авторське самозображення ...
1135766
  Орлова О. Поетично про авангард, або Погляд Балаяна на творчість Петрицького // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 42. – ISSN 1562-3238
1135767
  Донцов Д. Поетка вогненних меж Олена Теліга / Дмитро Донцов. – Торонто : [б. в.], 1953. – 95, [2] с., включ. обкл. : портр.
1135768
  Бербер Н.М. Поетноніми як компоненти фраземіки у художньому дискурсі Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISSN 2410-3373
1135769
  Шалак О. Поетова доля на тлі княжого краєвиду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Автобіографічна документальна повість "Княжий краєвид із Лисої гори" Дмитра Чередниченка.
1135770
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 338с.
1135771
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 і 2. – 1963. – 521с.
1135772
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : роман / Л.І. Смілянський. – Київ
Т. 1. – 1964
1135773
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1966. – 483с.
1135774
  Смілянський Л. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1984. – 413с.
1135775
  Шавловський І.І. Поетова пісня в школі / І.І. Шавловський. – К, 1971. – 128с.
1135776
  Костенко Н. Поетові місії та обрання : Про книгу Івана Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість" (К., 2008) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 144-146. – ISSN 0131-2561
1135777
  Мацевко-Бекерська Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 54-60. – ISSN 2522-493X


  Наукова панорама дослідження поняття дискурсу в новітньому літературознавстві свідчить про значну варіативність, різноманітні можливості вирішення і деталізації відповідно до обраного методологічного підходу та значною мірою зумовлюється специфікою ...
1135778
  Овчаренко Н. Поетологічні домінанти історичної пам"яті у творах азійських письменників-іммігрантів у Канаді // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 87-101. – ISSN 0236-1477


  Конкретизуються методологічні засади поетики у прозі канадських азійських письменників-іммігрантів, їхня унікальна ідентичність, набута на північноамериканському континенті, яка водночас органічно синтезована з культурою та ідентичністю їхніх ...
1135779
  Назарець В. Поетологічні концепти лірики Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 491-501
1135780
  Янкова Н. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 110-118
1135781
  Пилип"юк О.М. Поетологічні парадигми : Схід - Захід : монографія / Олег Пилип"юк. – Київ : Академія, 2012. – 332, [4] c. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: c. 297-332. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1
1135782
  Лісовський П.М. Поетологія як культурне ядро у свідомості творчої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1135783
  Науменко Н. Поетом є кожен ! (Свято поезії в Київському університеті) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 102-104.
1135784
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1135785
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1135786
  Христя О. Поетоніми художнього світу Дніпрової Чайки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 230-232. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1135787
  Корнієнко І. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / І. Корнієнко, О. Єфімовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 136-139. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1135788
   Поетската авангарда денес. – Струга, 1982. – 124 c.
1135789
  Георгиев Любен Поетът с Ватенката / Георгиев Любен. – София, 1983. – 620 с.
1135790
  Мельников Л. Поехали! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х


  О космонавте планеті Земля № 1 Юрие Гагарине
1135791
  Цибуленко В.С. Поєдинки трьох олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1962. – 90с.
1135792
  Старченко Н.П. Поєдинки у шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI - початок XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 49-77. – ISSN 0130-5247
1135793
  Чендей І.М. Поєдинок / І.М. Чендей. – Київ, 1962. – 234 с.
1135794
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
[Кн. 1]. – 1964. – 264 с.
1135795
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1967. – 291с.
1135796
  Байджієв М.Т. Поєдинок / Мар Байджієв ;. – Київ : Мистецтво, 1969. – 49 с.
1135797
  Новак Т.Ф. Поєдинок : Літературний запис Анатолія Стася / Т.Ф. Новак. – Київ : Політвидав України, 1974. – 590с.
1135798
  Купрін О.І. Поєдинок / О.І. Купрін. – Київ, 1981. – 319с.
1135799
  Чендей І.М. Поєдинок : [зб. оповідань] / Іван Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1982. – 268 с. : іл.
1135800
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Київ, 1989. – 552с.
1135801
  Ткаченко А.К. Поєдинок з абвером / А.К. Ткаченко. – Київ, 1980. – 142 с.
1135802
  Малюта І. Поєдинок з довічною пітьмою. Од випадкового вибуху в неповних вісімнадцять літ Володимир Забаштанський - згодом Шевченківський лауреат - залишився сліпцем і без кінцівок рук // Україна молода. – Київ, 2021. – 13-14 липня (№ 69/70)
1135803
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіофаном : українська література 1920-х років: спроба концептуального осмислення // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 71-120
1135804
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіяфаном / В. Пахаренко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 192 с. – ISBN 966-7331-30-Х
1135805
  Аронов Г.Ю. Поєдинок з недугою : [про експериментальну медицину : для серед. і ст. шкільного віку] / Аронов Г.Ю. ; іл. Віктор Кузьменко. – Київ : Веселка, 1974. – 94 с. : іл.
1135806
  Коцюбинський М.М. Поєдинок иньщі [інші] оповідання / Михайло Коцюбинськый. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1903. – 148 с. : поpтp. – Прим. № 107913 дефектний, без обкл. – ([Літературно-Hаукова бібліотека Українсько--Руської Видавничої Спілки] ; [Сеp. 1; Ч. 49])


  Зміст: Поєдинок; Лялечка; На каменї; Хо; Пятизлотник; На крилах піснї.
1135807
  Скуратівський В. Поєдинок із молохом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Письменник і режисер Гелій Снєгірьов не зміг існувати в радянській підлоті й заплатив за свободу життям
1135808
  Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0236-1477
1135809
  Виноградський В.М. Поєдинок на переправі / В.М. Виноградський. – Львів : Каменяр, 1987. – 319 с.
1135810
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди : про спринтерський біг : для серед. шкільного віку / В.П. Борзов ; іл. В. Ігнатов. – Київ : Веселка, 1973. – 136 с., [8] л. іл. : іл.
1135811
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди : [про спринтер. біг] : нарис. для серед. шкіл. віку / В.П. Борзов ; мал. Вадима Ігнатова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Веселка, 1978. – 179 с., [8] л. іл. : іл.
1135812
  Рев"якін С.Д. Поєдинок у чорному лісі / С.Д. Рев"якін. – Дніпропетровськ, 1977. – 167с.
1135813
  Книш Г.А. Поєднались ріки : Поезії / Книш Г.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 27 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1135814
   Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 47-51. – ISSN 2224-1507
1135815
   Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (89). – C. 52-58. – ISSN 1681-2727
1135816
  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 59-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1135817
  Цимбалюк В. Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 65-72. – ISSN 2306-9082
1135818
  Іллічевський С Поєднання актуарних моделей і штучних нейронних мереж для розрахунку фінансових ризиків і ймовірностей банкрутства страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788
1135819
   Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину - ефективний метод в боротьбі з пухлиною імуносупресією / О.І. Горбач, М Н. Скачкова Храновська, Р.І. Сидор, В.К. Позур // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 4 (116). – С. 66-71. – ISSN 2077-4214
1135820
  Іванчук В. Поєднання граду божого та земного у людській душі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 19-20
1135821
  Абросімов Є.О. Поєднання гри Го і фізичних вправ як фактор розвитку когнітивних і нейродинамічних функцій дітей 6 років / Є.О. Абросімов, Ж.Л. Козіна, С.В. Козін // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 7-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2520-2677
1135822
  Дікого Л.І. Поєднання громадських і особистих інтересів в сільськогосподарській артілі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 52-58. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещаются вопросы о формах правильного сочетания общественных и личных интересов в колхозах в период социализма. В статье показывается, что основной формой сочетания общегосударственных и групповых интересов является распределение чистого ...
1135823
  Логвіненко Н. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-45
1135824
  Кройтор В.А. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного судочинства // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 162-166. – ISBN 978-966-927-257-7
1135825
  Каплюк М. Поєднання зобов"язаної й управненої сторін в одній особі як підстава припинення господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 72-75
1135826
  Цебрій І. Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104. – ISSN 2075-1443
1135827
  Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 235-241. – ISBN 978-966-171-498-3


  На думку Сергієнка Д.Л. зв"язок навчання біології в школі з сільським господарством виступає фактором покращення стану агропромислового комплексу. У статті було розглянуто погляди педагога щодо завдання навчання біології, його змісту і тематики в ...
1135828
   Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання іноземної мови як чинник забезпечення дієвості знань студентів / Городнікова, л., Н. Забуга, Л. Грушко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 44-47
1135829
  Чередніченко Н. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення якості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 165-168
1135830
  Шаповал Ю. Поєднання інноваційних та традиційних шляхів лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у процесі їх професійної підготовки // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 369-371
1135831
  Мірзоян Н. Поєднання інтерактивних методів і сучасних інформаційних технологій при комунікативному підході до вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 44-51. – ISSN 2078-5119
1135832
  Коваленко В.В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1135833
  Дікого Л.І. Поєднання інтересів держави і колгоспів через розподіл чистого доходу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-56. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР за 1935-1959 гг. исследуется одна из важных форм обеспечивающая правильное сочетание интересов государства колхозов - распределение чистого дохода через систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и цены на ...
1135834
  Пилипенко М.М. Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери / М.М. Пилипенко, Т.В. Овсієнко, М.В. Бондар // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 58-66. – ISSN 2224-0586
1135835
  Трохименко О. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду / О. Трохименко, Д. Бойченко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Поєднано лужну високотемпературну пробопідготовку зразків з органічною матрицею та наступне кінетичне каталітичне визначення загального йоду у формі йодиду за ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною реакцією. Осуществлено сочетание щелочной ...
1135836
  Щурик М. Поєднання матеріального та духовного у процесі відтворення земельних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 0131-775Х
1135837
   Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок) / О.І. Потапов, А.Ю. Мартин, Ю.В. Гринів, Ю.Л. Ткачук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 55-58. – ISSN 2304-9359
1135838
  Волобуєв А.Ф. Поєднання методів криміналістики та ОРД у кримінальному провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-617-616-077-9
1135839
  Буркут І. Поєднання міфофольклорного та біблійного дискурсів у літературному різдвяному оповіданні (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С 20-28. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті простежуюються витоки традиційної різдвяної тематики, яка відзначається поєднанням міфологічного та релігійного дискурсів
1135840
  Йосипенко Поєднання монархії та демократії як основа політичної системи Великої Британії / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 24-26
1135841
  Теслюк Валентина Поєднання мотивів афіліації, домінування та досягнення із стильовими особливостями професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1135842
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Іллінці 26-27 черв. 2018 р. / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" ; [ред. рада: В.Ф. Камінський (голова) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 174 с. : іл., табл. – Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-07-8
1135843
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали VIII міжнарод. наук.-практ. конф., Чабани 18 жовт. 2017 р. / Нац. наук. центр ”Ін-т землеробства НААН” ; [за ред. В.Ф. Камінського]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-01-6
1135844
  Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: Феномен М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості творчо-критичного поєднання наукових традицій класичної та історичної шкіл у теоретичній спадщині М.Х. Бунге, а також роль ученого у започаткуванні вітчизняної інституційної традиції. Досліджено вплив цього наукового підходу на ...
1135845
  Ярошенко С.П. Поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 44-48. – Бібліогр.: 1 назва
1135846
  Навроцька З. Поєднання непоєднуваного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 7


  Dokumento esse в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
1135847
  Мізь А.В. Поєднання новітніх цифрових та класичних методів при викладанні анатомії людини у медичному закладі вищої освіти / А.В. Мізь, І.Є. Герасимюк, Б.Я. Ремінецький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 97-102. – ISSN 1681-2751
1135848
  Соколова Світлана Поєднання нового й улюбленого - ознака сезону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43. – ISSN 0868-9644


  Прихильників філармонічного мистецтва стає все більше, отже люди, які ним займаються, вдаються до творчого пошуку, щоб утримувати постійний інтерес. Свою відмінну рису матиме й наступний сезон у Національній філармонії України. її працівники ...
1135849
  Луканська А. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 40). – С. 2


  Розвиток "високих технологій" (зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити Україні половину ВВП. Про це йшлося на засіданні парламентського Комітету з питань науки і освіти. Власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університету та ІТ-компаній ...
1135850
  Лаптєв І. Поєднання особистих інтересів колгоспників з громадськими інтересами колгоспів. / І. Лаптєв. – Одеса, 1946. – 15с.
1135851
  Павленко С.Г. Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 115-123


  Присвячено аналізові поєднання біблійної поетики з поетикою шансону у збірці С. Жадана "Вогнепальні й ножові". На прикладі різних семантичних пластів тексту розкрито особливості комбінування старозавітних і кримінальних елементів, поетики високого й ...
1135852
  Макаренко С. Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016


  Позанавчальна діяльність у роботі з обдарованими дітьми розглядається у єдності з реальною суспільною практикою їх виховання. Підкреслюється, що позашкільна робота має грунтуватися на диференціації та індивідуалізації соціально-виховного процесу, який ...
1135853
  Герасимюк Н.І. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 115-116. – ISSN 1681-2778
1135854
  Геник Т.Р. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії / Т.Р. Геник, Н.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 117-118. – ISSN 1681-2778
1135855
  Чухно А.А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: проблеми теорії і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-11. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність індустріальної та постіндустріальної стадій цивілізаційного прогресу, основні їхні риси та істотні відмінності. Обґрунтовано шляхи і методи посилення взаємодії індустріального та постіндустріального розвитку як ос-нови стратегії ...
1135856
  Горленко Ф.В. Поєднання прямих та непрямих методів реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Горленко Федір Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назви
1135857
  Притика Ю. Поєднання публічних та приватних засад в цивільному процесі // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7020-61-4
1135858
  Іванець М.Г. Поєднання публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 16-20


  У статті проаналізовано поняття суспільної моралі, правова природа цього поняття, зміст публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі.
1135859
  Рязанцева Т. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Федеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 292-297. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1135860
  Рязанцева Т.М. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Фредеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 177-181. – ISBN 966-8474-34-1
1135861
  Суходоля О. Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 31-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1135862
  Загудаєва О.А. Поєднання різних типів діалогу в одній дискусії за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 123-125
1135863
  Архіреєв С. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1135864
  Пилипчук М. Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 151-162. – ISSN 2413-3094
1135865
  Коміренко Ю.А. Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підгрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини XIX - початку XX століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 200-207. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1135866
  Солтис Джордж (Юрій) Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т.Шевченка // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 10-18. – ISSN 2310-9769
1135867
  Волобой П.В. Поєднання територіального і галузевого аспектів планування на сучасном етапі / П.В. Волобой, В.А. Поповкін. – Київ : Знання України, 1980. – 48 с.
1135868
  Ліщук-Торчинська Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу "Соціологія освіти" у вищої школи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 2306-3974
1135869
  Гришко О.І. Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід / О.І. Гришко, Л.П. Клевака // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 43-53. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1135870
  Гнатенко В. Поєднання традиційних та інноваційних технологій на занятях з української мови в медичному закладі освіти // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 38-40
1135871
  Мойсеєнко С. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 150-152
1135872
  Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 149-152
1135873
  Попело Ю.В. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання при викладанні розділу "вроджені вади розвитку обличчя" на кафедрі дитячої хірургічної стоматології // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 33-36. – ISSN 2308-3220
1135874
  Хоцяновська Л.Ф. Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 449-455. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчих, порівняльних, історичних і логічних методів. З’ясовано жанрові різновиди сучасної хореографії та відзначено трансформацію в них традиційної символіки. У хореографічному мистецтві як ...
1135875
  Заремба Т. Поєднання умовного світу з реальним у романі "Гіпотетичної історії" Карлоса Рохаса "Асанья" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 45-53. – ISBN 966-638-152-4
1135876
  Міщенко С.В. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 266-272. – ISSN 1993-6788
1135877
  Хомутенко М. Поєднання хмарних технологій та ідей І.Є. Тамма у реалізації наукового розвитку вивчення фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 80-81
1135878
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1135879
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1135880
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 3
1135881
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 2
1135882
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1135883
  Камінчук О. Поєднати непоєднуване:естетичні тенденції неокласицизму і романтичне світовідчуття в поезії Володимира Самійленка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (84). – С.78-87
1135884
  Сніжко С. Поєднати погоду й економіку // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Коли науковці різних факультетів працюють в одному проекті, вони здатні створювати дивовижні й корисні речі. Команда проекту ECOIMPACT програми Еразмус+ об’єднала фахівців географічного, економічного, юридичного факультетів, а також факультетів ...
1135885
  Костенко С.О. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1 / С.О. Костенко, О.В. Сидоренко, П.П. Джус // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 170-174 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1135886
  Смілянська А. Поєднують навчання з наукою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 листопада (№ 217). – С. 14


  Йдеться про студентів-учасників Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій в Тунісі (International Festival of Engineering Science and Technology, I-FEST), який через пандемію проходив в онлайн-форматі. Студентка I курсу економічного ф-ту ...
1135887
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Ін-ту законодавства Верхов. Ради України - 2018 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2019. – 128, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-65-9
1135888
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Інституту законодавства Верхов. Ради України - 2020 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2021. – 133, [1] с. – ISBN 978-617-7974-29-0
1135889
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Інституту законодавства Верхов. Ради України - 2021 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2022. – 103, [1] с. – ISBN 978-617-555-010-6
1135890
  Гафурі М. Поєзія / М. Гафурі. – Київ : Дніпро, 1980. – 190 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1135891
  Орленко П. Поєзія прози Михайла Стельмаха // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 243-245. – ISBN 966-7522-09-1
1135892
  Корінець Ю.Й. Поєма про вогнище. / Ю.Й. Корінець. – К., 1976. – 36с.
1135893
  Велиев В.А. Поємі Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев В.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 15л.
1135894
  Орленко П. Поєт-воін [Олег Ольжич (справжнє прізвище Олег Олександрович Кандиба)] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 306-307. – ISBN 966-7522-09-1
1135895
  Орленко П. Поєт-мрійник, поєт-філософ (Юрій Клен) // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 375-376. – ISBN 966-7522-09-1
1135896
  Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр. : л.188-211
1135897
  Барабанова О. Поєтика романтизму в творчості Т.Г. Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 542-545. – ISSN 1728-9572
1135898
  Устименко М.А. Поєтичні твори. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 70, [1] c.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
1135899
  Мирзаян Г. Пожадничал // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-59


  Політика країни Кенії у Африці
1135900
  Марченко І. Пожалійте після смерті Миколу Холодного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4
1135901
  Пушенко А.І. Пожалійте свій рот: Про здоровий спосіб життя та подолання шкідливіх звичок. / А.І. Пушенко, І.М. Харчук. – Київ, 1991. – 42с.
1135902
  Пастрон Т.А. Пожалуйста, please - на любой ваш каприз! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 68-70. – ISSN 0869-4915


  В декабре прошлого года были подведены итоги конкурса среди сотрудников библиотек "Профессиональная мобильность". Победителям предоставлялась возможность пройти учебную стажировку в ведущих библиотеках Англии и Шотландии. В числе призеров оказались ...
1135903
  Рыклин Г.Е. Пожалуйста... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1955. – 56с.
1135904
  Беляев С. Пожар : рассказы / Сергей Беляев. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика. – 80 с.
1135905
  Каманин Ф.Г. Пожар / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1925. – 32 с.
1135906
  Алешко В. Пожар : пъеса на 4 акта / В. Алешко. – Киев ; Харьков : ДЛВ, 1935. – 63 с.
1135907
  Чизек О.В. Пожар / О.В. Чизек. – Бухарест, 1967. – 48с.
1135908
  Чинго Ж. Пожар : Рассказы / Ж. Чинго; пер. с македонского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с.
1135909
  Араксманян А.А. Пожар : роман / Александр Араксманян ; авториз. пер. с арм. А. Сагратяна ; [рис. А. Яралова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с. : ил.
1135910
  Распутин В.Г. Пожар : повести / Валентин Распутин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00618-4
1135911
  Михайлова Е. Пожар : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 100-127. – ISSN 0321-1878
1135912
  Монтелла Карло Пожар в земельной управе. / Монтелла Карло. – Москва, 1961. – 271 с.
1135913
  Попов В.Н. Пожар в Назаровском. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1970. – 240с.
1135914
  Гурулев А.С. Пожар в перекатном / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1973. – 191с.
1135915
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование, 1911. – 80 с., 3 л. ил.
1135916
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
[Ч. 1]. – 1911. – 158 с., 7 л. ил.
1135917
   Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – Москва : Образование
Ч. 2. – 1911. – 151 с., 5 л. ил.
1135918
  Тургенев И.С. Пожар на море / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 15с.
1135919
  Зябрев А.Е. Пожар под сибирскими кедрами / А.Е. Зябрев. – М., 1965. – 205с.
1135920
  Брыгин Н. Пожар сердца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 12-13, 15


  "Война мобилизует поэтов наравне с обычными смертными, - нагнетая всеобщую тревогу, писала одесская "Южная мысль" 26 сентября 1915 года. - Последний призыв ратников второго разряда мобилизировал и Владимира Маяковского, только что выпустившего книгу ...
1135921
  Мюллер Г. Пожар Трукицана : [Рассказ] / Г. Мюллер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" [Тип. Т-во "Екатерингофское печ. дело"], 1912. – 32 с. – Прил. к № 94 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 94)
1135922
  Дегенхардт Франц Йозеф Пожарища / Дегенхардт Франц Йозеф. – М, 1978. – 256с.
1135923
  Хотимский Б.И. Пожарка / Б.И. Хотимский. – М, 1966. – 189с.
1135924
   Пожарная безопасность. – Москва, 1987. – 272 с.
1135925
  Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях / Б.И. Иванов. – М., 1988. – 111с.
1135926
  Козловский Я.А. Пожарная лошадь / Я.А. Козловский. – М., 1989. – 29с.
1135927
   Пожарная опасность веществ и материалов. – М, 1966. – 244с.
1135928
  Пчелинцев В.А. Пожарнаябезопасность хранения фильмоматериалов / В.А. Пчелинцев. – М, 1956. – 56с.
1135929
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения : Справочник. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1990. – 456 с.
1135930
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения : Справочник. – Москва : Химия
Кн. 2. – 1990. – 456 с.
1135931
   Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М, 1991. – 102с.
1135932
  Сидоренко Н. Пожарський Петро Нечипорович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 240-241. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1135933
  Иванов Д.К. Пожары в Сосновке / Д.К. Иванов. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1135934
  Горький М. Пожары и др. рассказы / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 176с.
1135935
  Курбатский Н.П. Пожары тайги. закономерности их возникновения и развития. : Автореф... докт.с.-х.наук: / Курбатский Н. П.; АН ССР , сиб. от-ние . ин-т леса м древесины. – Красноярск, 1964. – 38л.
1135936
   Пожары, вызванные горением натрия. – Москва, 1973. – 64с.
1135937
  Трошина Світлана Пожеж стає все більше // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 21 : фото
1135938
   Пожежа в побуті та в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 33-36 : рис., фото
1135939
  Петришак Б. Пожежа Львова 1527 року: велика втрата чи великий ренесанс? // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 79-91. – ISSN 0320-9466
1135940
   Пожежа у будинку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 48
1135941
  Стоєцький В.Ф. Пожежі-2020: аналіз та основні причини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 27 : фото
1135942
   Пожежі в метрополітенах. Як це було / С. Єременко, В. Сидоренко, П. Круковський, С. Новак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1135943
  Сварник І.І. Пожежі Львова як фактор історіографічних процесів (архіви й археологія) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 154-162. – ISSN 2078-1849
1135944
  Зинич Ю.М. Пожежі та їхні наслідки, правила поведінки у разі виникнення пожеж (для використання педагогічними прайцівниками під час роботи літніх пришкільних таборів) / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 12-15 : фото
1135945
  Горак Р. Пожежі у Нагуєвичах : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – 94-118. – ISSN 0868-4790
1135946
  Вовчук Сергій Пожежі у природних екосистемах: вражаючі фактори / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
1135947
  Стоєцький Валентин Пожежі шокують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
1135948
  Тимощук Валентина Пожежна безпека в закладах освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 20-21 : фото
1135949
  Треніна А.С. Пожежна безпека в лазні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 21
1135950
  Трошина Світлана Пожежна безпека в літній період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 27
1135951
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 27-28
1135952
  Ільницька І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 13-14
1135953
  Стоєцький Валентин Пожежна безпека в студентських гуртожитках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 13-17
1135954
  Треніна А.С. Пожежна безпека взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 14-15 : фото
1135955
  Треніна А.С. Пожежна безпека на дачі. Як убезпечити дачу від лісової пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 26
1135956
  Треніна А.С. Пожежна безпека на кухні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 16-17
1135957
  Реброва Надія Пожежна безпека на природі: аби відпочинок був вдалим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
1135958
  Гаврилюк І.М. Пожежна безпека на присадибній ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 24 : фото
1135959
  Ільченко Н.В. Пожежна безпека під час відзначення релігійних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 22 : фото
1135960
  Григор"єв Володимир Пожежна безпека під час опалення приміщень / Григор"єв Володимир, Зубченко Петро // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 12 : фото
1135961
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека під час святкувань новорічних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-39 : фото
1135962
  Стоєцький Валентин Пожежна безпека пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 22
1135963
  Треніна А.С. Пожежна безпека побутових електричних чайників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 22-23
1135964
  Ільницька І.М. Пожежна безпека при експлуатації пічного опалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 23-24
1135965
  Петрунь А.С. Пожежна безпека у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 13 : фото
1135966
   Пожежна безпека у побуті (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 28 : мал.
1135967
  Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та система заходів забезпечення внутрішньої безпеки держави. The concept and national security measures are examined in the article.
1135968
  Паламарюк І. Пожежна справа в Батурині кінця XIX - початку XX ст. (за матеріалами періодичних видань) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури [та ін.] ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова, О.Г. Самойленко [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 30 (33). – С. 41-45. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 15). – ISSN 2078-063X
1135969
  Галь О.Б. Пожежні команди в містах лівобережних губерній наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805
1135970
  Волошаненко Олександр Пожежні кран-комплекти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52 : фото
1135971
  Попруга В Пожежній безпеці - належну увагу! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
1135972
   Пожела Юрас : указатель литературы, 1987. – 56 с.
1135973
   Пожелавам ви удачи в пути : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-31 : Фото
1135974
   Пожелайте нам ветра попутного. – М, 1967. – 124с.
1135975
  Шапошникова С.С. Пожелайте нам счастья / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1964. – 273с.
1135976
  Богданович А.А. Пожелание : стихи и поэма / Анатолий Богданович ; худож. Ю. Косачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 46 с. : ил.
1135977
  Долматовский Е.А. Пожелание счастья / Е.А. Долматовский. – Москва, 1970. – 119с.
1135978
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. Губерн. правл., 1896. – 26 с. – Отд. Оттиск из: Харьковский сборник Историко-филологического общества. 1896


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1135979
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1135980
   Поженить или убить. МОН не отказывается от идеи уменьшить количество вузов, хотя ни один из предложенных способов "оптимизации" не гарантирует повышения качества образования / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 17


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
1135981
  Боднар М. Пожертва на світло : [вірші] / Мірек Боднар ; [фото І. Калюкін ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-050-1
1135982
  Жемайте Пожертва святому Юргісові / Жемайте. – Київ, 1958. – 48 с.
1135983
  Дзера О.В. Пожертва як різновид дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 164-165. – ISBN 978-966-667-341-4
1135984
  Коцебу Август фон Пожертвование собою : драма в 3 действиях / сочинение г. Коцебу : пер. с нем. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – 113 с. – Изд. без тит. л., опис. по ЭК РНБ. - Конволют. Перепл. с: Ненависть к людям и раскаяние (Смоленск, 1812) / А. фон Коцебу ; Дочь любви (Санктпетербург, 1801) / Г.А. Глинка
1135985
  Дублевич Ю. Пожива для душі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 240-241. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Про переклад "Пригоди Телемака" (фр. Les Aventures de Telemaque) - роман французького письменника Франсуа Фенелона, який вперше був опублікований в 1699 році.
1135986
  Карпов В.А. Поживем -- увидим: Повести и рассказы. / В.А. Карпов. – Чебоксары, 1986. – 172с.
1135987
  Кривоносов А.Ф. Поживем - увидим / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 554с.
1135988
   Поживем - увидим // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 102 : фото
1135989
  Кривоносов А.Ф. Поживем - уидим / А.Ф. Кривоносов. – М., 1978. – 342с.
1135990
  Паламарчук О.М. Поживний режим грунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1135991
  Ли Ю. Пожизненно осужденный / Ю. Ли. – М., 1962. – 168с.
1135992
  Флоря В. Пожизненное заключение или смертная казнь "за" и "против" // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 4 (209). – С. 18-20. – ISSN 1810-3081
1135993
   Пожизненное заключение: Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом : Материалы семинара "Международные стандарты содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Донецк 18-19 июня 2001 года. – Донецк, 2001. – 152с.
1135994
  Тацкий Ф. Пожизненный мотив : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 27-37
1135995
  Меральда К.С. Пожилая дама в Голландии : польский детектив / Клара С. Меральда. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 332 с. – В изд. также: Убийства в алфавитном порядке / Е. Эдигей. – ISBN 5-7260-0413-2
1135996
  Куропатов В.Ф. Пожили- поработали / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1976. – 119с.
1135997
  Парахонская Г.И. Пожилой человек в семье // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.103-110. – ISSN 0132-1625
1135998
   Пожилой человек в семье и обществе / Сонин, Я, , А.А. Дыскин. – М., 1984. – 175с.
1135999
   Пожилые люди в нашей стране : Сборник. – Москва : Статистика, 1977. – 80 с.
1136000
  Елютина М Э Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.101-108р. – ISSN 0132-1625
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,