Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1137001
  Нусупов Т.Н. Правове регулирование управления делами в колхозах. / Т.Н. Нусупов. – Фрунзе, 1977. – 191с.
1137002
  Токарєва К.О. Правове регулювання "доступних кредитів 5-7-9 %" в Україні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 60-65. – ISSN 2311-4894
1137003
  Степаненко І. Правове регулювання адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, як складова запобігання рецидивної злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 80-89
1137004
  Юрійчук І. Правове регулювання адміністративних процедур в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 162-167. – ISSN 2663-5313
1137005
  Куркова К.М. Правове регулювання адміністративних процедур при здійсненні державної реєстрації авторських прав // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 282-287. – (Право). – ISSN 2222-5226
1137006
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1137007
  Гречанюк Р.В. Правове регулювання адміністративної діяльності антикорупційних органів України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 69-73. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1137008
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 262 арк. – Додатки: арк. 228-262. – Бібліогр.: арк. 199-227
1137009
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137010
  Макух О. Правове регулювання адміністрування податків і зборів в умовах розбудови цифрової економіки: дискусійні аспекти // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 63-68. – ISSN 2311-4894
1137011
  Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0132-1331
1137012
  Казацька М.Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Казацька Маріанна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 253 арк. – Додатки: арк. 252-253. – Бібліогр.: арк. 231-251
1137013
  Казацька М.Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Казацька Маріанна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137014
  Сороченко А.В. Правове регулювання акціонерних угод в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 327-331
1137015
  Ханович Є. Правове регулювання аліментних зобов"язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 286-291. – ISSN 2307-8049
1137016
  Башун А. Правове регулювання альтернативної енергетики в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 127-128
1137017
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 206 арк. – Додатки: арк. 204-206. – Бібліогр.: арк. 181-203
1137018
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137019
  Мельник В. Правове регулювання аудиторської діяльності як одного з видів незалежного фінансового контролю // Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів / редкол.: Гончаренко В.Г., Безугла Я.І., Воронова Л.К. [та ін.]. – Чернівці, 1995. – Вип. 2. – С. 155-164
1137020
  Левицька С. Правове регулювання аудиту ефективності = Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-76 : Табл. 4. – Бібліогр.16 назв. – ISSN 0131-775Х
1137021
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181 - 210
1137022
  Савенкова В.Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савенкова Владислава Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 234 арк. – Додатки: ак. 225-234. – Бібліогр.: арк. 10-12, 195-224 та в додатках: арк. 225-226
1137023
  Савенкова В.Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савенкова Владислава Геннадіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1137024
  Сідак Микола Васильович Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сідак М.В.; ДПА України; Нац. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
1137025
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137026
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 238 л. – Бібліогр.: л. 211-238
1137027
  Медвідь Ф.Ж. Правове регулювання банкрутства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 596-598. – ISBN 966-660-151-6
1137028
  Устименко В. Правове регулювання банкрутства комунальних підприємств / В. Устименко, Р. Джабраїлов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
1137029
  Виговський О.І. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів, питання міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 321-324
1137030
  Виговський О. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти (на прикладі Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 164-168
1137031
  Когут Н.Д. Правове регулювання безоплатної приватизації земель запасу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1137032
  Руденко О.В. Правове регулювання безпеки міжнародних повітряних перевезень у транспортному праві Євросоюзу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 525)
1137033
  Зубок М.І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник / М.І.Зубок; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 141 с. – ISBN 966-629-195-9
1137034
  Піддубний О.Ю. Правове регулювання безпечності та якості харчових продуктів як комплексний правовий інститут // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 259-262. – ISBN 978-966-7957-18-6
1137035
  Минюк О.Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 129-133
1137036
  Резнік М. Правове регулювання бродяжництва у Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 50-53
1137037
  Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 61-69
1137038
  Орлова О.С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орлова Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137039
  Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137040
  Шухнін А.С. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 226-231. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1137041
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 48-52.
1137042
  Латковський П.П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні : монографія / П.П. Латковський ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-51-5
1137043
  Федчук С.І. Правове регулювання бюджетного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 22-29.
1137044
  Тригубенко М.В. Правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 140-144. – ISSN 2072-8670


  У статті розгянуто правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні та визначено його форми відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26.11.15 № 848-VIII, який набув чинності 16.01.2016. Вказано, що до ...
1137045
  Грабовська Г. Правове регулювання в період гетьманату П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 106-109
1137046
  Лемик Р. Правове регулювання вакцинації в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 163-168
1137047
  Ровинський Ю.О. Правове регулювання валютних відносин крізь призму застосування фінансово-правового примусу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 68-76
1137048
  Сивець С.О. Правове регулювання вартості майна промислових у сільськогосподарських об"єктів / С.О. Сивець, М.Г. Пивоваров // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.329-333. – ISSN 1563-3349
1137049
  Копилова М.С. Правове регулювання взаємовідносин держави та православної церкви у другій Речі Посполитій у 1918-1939 рр. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 39-41
1137050
  Тарнавська Т.І. Правове регулювання взаємовідносин світової організації торгівлі з Україною // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 310-313. – ISBN 978-966-190-861-0
1137051
  Журавель В.І. Правове регулювання взаємодії роботодавців та організацій працівників : монографія / В.І. Журавель. – Харків : НікаНова, 2015. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
1137052
  Ткачук Н.А. Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 104-111. – ISSN 2616-6798
1137053
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 256л. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: л. 196 - 245
1137054
  Смолій А. Правове регулювання виборів: досвід Польщі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 70-71
1137055
  Якимчук Наталія Яківна Правове регулювання видатків на науку в Україні : 12.00.07 : Дис. ... канд. юрид. наук / Якимчук Наталія Яківна; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 227 л. – Бібліогр. : л. 206-227
1137056
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв.
1137057
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : дис. ... д-ра юридичних наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т державної податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2010. – 411 л. + Додаток : л. 406-411. – Бібліогр. : л. 362-405
1137058
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1137059
  Панченко Ж.О. Правове регулювання видів війн: інформаційних,мережних та кібервійн / Ж.О. Панченко, Ю.Ю. Омельяненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 85-92


  У статті розглядаються проблеми, пов’язані із виникненням нових видів війн та їх впливом на національну та міжнародну інформаційну безпеку.
1137060
  Зінчук Д. Правове регулювання видобування бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 107-109
1137061
  Сусь Ю. Правове регулювання видобутку бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137062
  Мальський М.М. Правове регулювання визнання і виконання рішень іноземних судів як інституту транснаціонального виконавчого процесу за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 213-224. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1137063
  Шаповалова І.В. Правове регулювання визнання та виконання рішень МКАС в Україні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-110
1137064
  Кишко-Єрлі Правове регулювання визначення шкоди, яка може бути спричинена космічними об"єктами з ядерними джерелами енергії на борту // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 286-292. – ISSN 0869-2491
1137065
  Бойко В.В. Правове регулювання виконання державного бюджету України за видатками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бойко Валентина Вячеславівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1137066
  Халимон С. Правове регулювання виконання покарання у виді громадських робіт (порівняльний аналіз на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Біларусь) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 167-170
1137067
  Святогор О.А. Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 45-52. – ISSN 1681-6277
1137068
  Романюк М.З. Правове регулювання використання земель оборони в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 325-327. – ISBN 978-966-171-322-1
1137069
   Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України : монографія / [О.І. Харитонова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 58-64 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-290-0
1137070
  Пермякова Л.Д. Правове регулювання використання і охорони рибних ресурсів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.71-76. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-614-021-7
1137071
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко Володимир Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 249 л. – Бібліогр.: л.229-249
1137072
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1137073
  Каракаш І.І. Правове регулювання використання й охорони рекреаційно-туристичних територій і об"єктів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 20-26. – ISSN 2413-7189
1137074
  Косяк А. Правове регулювання використання криптовалюти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 162-164
1137075
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 187-223
1137076
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
1137077
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 188-221
1137078
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137079
  Саленко І.В. Правове регулювання використання робочого часу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саленко Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 216 арк. – Додатки: арк. 214-216. – Бібліогр.: арк. 10-11, 194-213 та в додатках: арк. 214-215
1137080
  Ониськів О.М. Правове регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 138-142


  Метою даної статті є аналіз ефективності правового регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць. Правовими формами використання даних земель підприємствами залізничного транспорту є право постійного землекористування і оренда. ...
1137081
  Злий Я.В. Правове регулювання використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Злий Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137082
  Заверюха М.М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / М.М. Заверюха ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 223, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-342-6
1137083
  Кулько А.В. Правове регулювання використання та охорони транскордонних підземних вод на рівні Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 210-221. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1137084
  Сюйва І.С. Правове регулювання використання тварин у сільському господарстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 245-248. – ISSN 2219-5521
1137085
  Капіца Ю. Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 90-95
1137086
   Правове регулювання використання ядерної зброї в міжнародному гуманітарному праві // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 112-118. – ISBN 978-966-373-833-8
1137087
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 178-181. – Бібліогр.: л. 182-222
1137088
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1137089
  Кузьменко Н. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 98-103
1137090
  Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. XX ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1137091
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137092
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 183-203
1137093
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Бусуйок ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – 184, [1] с. – Бібліогр. кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-189-9
1137094
  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1137095
  Онуфрієнко Олександр Іванович Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні : Дис....кандид.юридичних наук.Спеціальність 12.00.04 / Онуфрієнко Олександр Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 199л. – Бібліогр.:л..180-199
1137096
  Онуфрієнко О.І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Онуфрієнко О.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1137097
  Стадник М.П. Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Стадник М.П.; Ін-т держ. права ім. В.М.Корецького. НАН України. – К., 1998. – 16л.
1137098
  Поліщук В.А. Правове регулювання виробництва органічної продукції промислового садівництва // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 180-182. – ISBN 978-966-940-085-7
1137099
  Батигіна О. Правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в аграрному секторі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 167-170
1137100
  Школик А.М. Правове регулювання відкликання адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 21-26. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується стан правового регулювання відкликання адміністративних актів та перспективи його удосконалення в Україні. Пропонується чітко розмежовувати відкликання адміністративних актів від їх скасування. Окреслюються основні положення, які ...
1137101
  Костюченко Я.М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : монографія : 75-річчю Ін-ту міжнар. відносин присвяч. / Я.М. Костюченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-048
1137102
  Андрощук Г.О. Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності / [Г.О. Андрощук та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 94, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 90-95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-688-3
1137103
  Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник / О.С. Яворська. – Київ : Атіка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-326-283-3
1137104
  Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Ариванюк Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.18
1137105
  Адамчук К. Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 242
1137106
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л.184-198
1137107
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1137108
  Єфіменко Л. Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім"ї та їх родичів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.46-54
1137109
  Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 225-237. – ISSN 0132-1331
1137110
  Адамчук К. Правове регулювання відносин інституційного державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-17-0
1137111
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції у Євросоюзі : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Лук"янець В.С. ; Київ. ун-т права Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 238 л. – Бібліогр.: л.190-238
1137112
  Кондратюк Л. Правове регулювання відносин між античними державами Східного Середземномор"я під час військових конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1137113
  Чубар Т. Правове регулювання відносин неспроможності (банкрутства): співвідношення зарахування зустрічних однорідних вимог і мораторію на задоволення вимог кредиторів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 161-169. – ISSN 1026-9932
1137114
  Мельниченко В. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 160-168
1137115
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян щодо надання адміністративних послуг // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 62-65. – ISBN 978-966-919-107-6
1137116
  Циганчук І. Правове регулювання відносин праці за нормами трудового та цивільного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 239-240
1137117
  Цюра В. Правове регулювання відносин представництва в германській та романській системах приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 17-23. – ISSN 2308-9636
1137118
  Сільченко С. Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 164-166
1137119
  Михайлів М.О. Правове регулювання відносин спадкування в міжнародному приватному праві : монографія / М.О. Михайлів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 519, [1] с. – Бібліогр.: с. 494-519 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0703-1
1137120
  Онишко О.Б. Правове регулювання відносин спадкування на територіях західних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-68. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1137121
  Майданик Р. Правове регулювання відносин сурогатного материнства з іноземним елементом. Імплементація кращого досвіду в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 121-138. – ISSN 1026-9932
1137122
  Бобкова А.Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Бобкова, З.Ф. Татькова; МОНУ; Донецьк. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с. – ISBN 966-364-172-Х
1137123
  Кізілов О.І. Правове регулювання відносин у сфері вищої освіти // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 261-262
1137124
  Сакоян Д. Правове регулювання відносин у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за порушення стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1137125
   Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / [Андрощук Г.О. та ін. ; за заг. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 394, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-411-7
1137126
   Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. В.В. Жернакова]. – Харків : Право, 2014. – 375, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-690-7
1137127
  Попко Є.В. Правове регулювання відносин України з Радою Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 441-451. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Статтю присвячено аналізу відносин між Україною та Радою Європи.
1137128
  Шершньова О.А. Правове регулювання відносин утримання (алементування): термінологічна проблема // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 67-72


  В даній статті автор розглядає термінологічну проблему відносин утримання (алементування) в сімейному праві України. Вивчається правовий досвід зарубіжних країн та різні концепції тлумачення утримання і аліментів. На підставі аналізу законодавства і ...
1137129
  Посикалюк О. Правове регулювання відносин щодо використання штучного інтелекту: перспективи з точки зору порівняльного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 202-210. – ISSN 1026-9932
1137130
  Авраменко А.В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних працівника в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Авраменко Анастасія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 215 арк. – Додатки: арк. 213-215. – Бібліогр.: арк. 13-14, 191-212 та в додатках: арк. 213-214
1137131
  Авраменко А.В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних працівника в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Авраменко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137132
  Різак М.В. Правове регулювання відносин щодо персональних даних в Україні : монографія / М.В. Різак. – Харків : Панов А.М., 2016. – 462, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-462 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-00-1
1137133
  Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 6-18. – ISSN 2078-9165
1137134
  Стефурак Н. Правове регулювання відповідальності неповнолітніх осіб за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 175-178
1137135
  Мирославський С.В. Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 73-78
1137136
  Вєтухова І.А. Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 13-22. – ISSN 2311-4894
1137137
  Гаращенко Людмила Петрівна Правове регулювання відпусток за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук:12.00.05. / Гаращенко Л.П.; КНУТШ. – Львів, 2002. – 21л. – Бібліогр.: 5 назв.
1137138
  Межевська Л.В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Межевська Лілія Володимирівна ; М-во внутр. справ, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1137139
  Ткаченко Д.В. Правове регулювання відсторонення судді від використання посадових обов"язків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ткаченко Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 211 арк. – Додатки: арк. 210-211. – Бібліогр.: арк. 10-11, 188-209 та в додатках: арк. 210-211
1137140
  Ткаченко Д.В. Правове регулювання відсторонення судді від використання посадових обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ткаченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137141
  Карпенко М.І. Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 61-65
1137142
  Забара І.М. Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 84-91. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена висвітленню поглядів на зміст правового регулю- вання військової складової міжнародної інформаційної безпеки. Проаналізовано концептуальні підходи до міжнародно-правового регулювання застосування інформаційно-комунікаційних ...
1137143
  Василюк С.Ф. Правове регулювання внутрішнього розпорядку в колгоспах / С.Ф. Василюк. – Київ, 1985. – 47с.
1137144
  Падалка А.О. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні : монографія / А.О. Падалка ; М-во освіти і науки України. – Харків : Константа, 2018. – 441, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-441 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-381-4
1137145
  Яковець Д.С. Правове регулювання волонтерства в пробації та шляхи його удосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 257-267. – ISSN 2304-4556
1137146
  Грицкевич С.Г. Правове регулювання впливу освіти на категорію "людського капіталу" // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-113


  Розглянуто особливості кризової ситуації української вищої освіти на фоні світових тенденцій наростаючого відставання системи освіти від потреб сучасності, оскільки система освіти змінюється набагато повільніше, ніж всі інші суспільні структури.
1137147
  Мельниченко В. Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 113-129. – ISSN 1026-9932
1137148
  Сич М.А. Правове регулювання гарантій депутатської діяльності в умовах радянської системи організації влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 201-217. – ISSN 1993-0941
1137149
  Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521
1137150
  Кориневич А.О. Правове регулювання гарантування міжнародної енергетичної безпеки під час збройних конфліктів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 102-109
1137151
   Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах: міжнародні стандарти та громадська думка : 30-ти річчю прийняття Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок присвяч. / [О.А. Богданюк, М.В. Євсюкова, К.Б. Левченко та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна". – Київ : Агентство "Україна". – ISBN 978-966-2157-34-8
Вип. 1. – 2010. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1137152
  Маслюк Н.С. Правове регулювання гендерної рівності: міжнародні стандарти та національні особливості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 204-206. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1137153
  Волинець І. Правове регулювання генериків в Україні та США: порівняльно-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 79-89. – ISSN 2308-0361
1137154
  Кашинцева О. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-134. – ISSN 0132-1331
1137155
  Новіцький В. Правове регулювання гонорару адвокатів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльні аспекти // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2014. – Вип. 15 : Збірник матеріалів 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – С. 111-116. – ISBN 978-966-301-172-1
1137156
  Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посібник / О.П. Віхров ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 421-443. – ISBN 978-966-667-673-6
1137157
   Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств : Підручн. для студ. юрид. спец. ВЗО. – Харьков : Право, 2000. – 288с. – ISBN 966-7146-29-4
1137158
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.04 / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1137159
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1137160
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 295, [1] с. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1137161
  Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : монографія / О.В. Буткевич; Кримський юрид. ін-т Нац. юридичної академії України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-458-013-4
1137162
  Тимошенко М.О. Правове регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Тимошенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1137163
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137164
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 185-206
1137165
  Коритін Д.С. Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коритін Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137166
  Прохоренко М.М. Правове регулювання господарської діяльності та господарських відносин в особливий період // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-161. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1137167
  Віхрова І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 281. – ISSN 0132-1331
1137168
  Євграфов О.Є. Правове регулювання громадського контролю земельних ресурсів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
1137169
  Альбертіні Ф. Тамара Михайлівна Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.02 / Ф.Альбертіні Тамара Михайлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1137170
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04, 081 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 306, [1] арк. – Додатки: арк. 239-306, [1]. – Бібліогр.: арк. 239-238
1137171
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137172
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : монографія / В.В. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-252. – ISBN 978-617-7748-49-5
1137173
  Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.01 / Форостюк О.Д. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.16-17
1137174
  Козмуляк К.А. Правове регулювання державного контролю за вмістом радіонуклідів у сільськогосподарській продукції // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 369-371. – ISBN 978-966-7957-18-6
1137175
  Огаренко Євген Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 67-71
1137176
  Мякота О.В. Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 312-320. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1137177
  Заверуха І.Б. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заверуха І.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1137178
  Ніщимна С.О. Правове регулювання державного кредитування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 30-35.
1137179
  Сударенко О.В. Правове регулювання державного кредитування будівництва житла для науково педагогічних та педагогічних працівників // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 22-31.
1137180
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-87.
1137181
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-79.
1137182
  Мігалчан Правове регулювання державного управління у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз / Мігалчан, А.-Т.І // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 344-347. – ISSN 2524-017X
1137183
  Бакалінська О. Правове регулювання державної допомоги суб"єктам господарювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 24-33. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1137184
  Єфремова К. Правове регулювання державної допомоги суб"єктам господарювання у контексті забезпечення добросовісної конкуренції // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 141-154. – ISSN 1026-9932
1137185
  Остапенко Ю.І. Правове регулювання державної підтримки малого підприємництва: досвід України та Польщі / Ю.І. Остапенко, М.П. Бондаревич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 66-72. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1137186
  Зубченко О. Правове регулювання державної підтримки суб"єктів аграрного права, що виробляють мясну продукцію в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 314-315
1137187
  Коломійцева Д.М. Правове регулювання державної політики у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції та сировини // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 110-114
1137188
  Коломойцев М.М. Правове регулювання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коломойцев Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137189
  Масін В.М. Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти / В.М. Масін, Л.О. Масіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 169-178. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1137190
  Петрова В.О. Правове регулювання деяких видів соціальних відпусток в Україні та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 430-433. – ISSN 2219-5521
1137191
  Заболотна Л.В. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 75-87. – ISSN 2227-796X
1137192
  Гончаренко І.Б. Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 95-111. – ISSN 1999-5717
1137193
  Студенець І. Правове регулювання дистанційної зайнятості в Україні: вимоги сьогодення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7069-52-1
1137194
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 214-236
1137195
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137196
  Кронівець Т.М. Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 19-24
1137197
  Семененко Б.В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 ; 08 / Семененко Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад." ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 238 арк. – Додатки: арк. 236-238. – Бібліогр.: арк. 200-235
1137198
  Гончаров Г.Ю. Правове регулювання дисципліни праці в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончаров Геннадій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137199
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137200
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 186-203
1137201
  Нурзад Ірина Латифівна Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Нурзад І.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1137202
  Омельченко О.П. Правове регулювання діяльності біобанків в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 24-31. – ISSN 2072-084X
1137203
  Задихайло О.А. Правове регулювання діяльності в галузі культури в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 140-145. – ISSN 0201-7245
1137204
  Бутовченко К. Правове регулювання діяльності в Інтернет-просторі та інноваційному бізнесі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Новітні тренди та законодавчі тенденії".
1137205
  Сорочишин М.В. Правове регулювання діяльності вільно обраних працівниками представників за проектом Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-52-1
1137206
  Панкевич В. Правове регулювання діяльності державної аудиторської служби України / В. Панкевич, С. Сідак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 75-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1137207
  Чумак О.О. Правове регулювання діяльності державної виконавчої служби України в сучасних умовах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Чумак ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків : Диса плюс, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-479 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-58-8
1137208
  Менсо І. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за законодавством України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 283-289. – ISSN 1561-4999
1137209
  Павленко А.В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павленко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Бібліогр.: арк. 207-244
1137210
  Павленко А.В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павленко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137211
  Кукіна З. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 81-85
1137212
  Приступенко Т.О. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації України на сучасному етапі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-29. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Порушуються проблеми функціонування засобів масової інформації України з погляду сучасного галузевого законодавства, акцентується на взаємовідносинах преси та судової влади, розглядаються деякі аспекти соціального захисту журналістів.
1137213
  Одоладов Д.А. Правове регулювання діяльності інвестиційних банків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
1137214
  Ванієв Е. Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 59-64. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1137215
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
1137216
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137217
  Гура О. Правове регулювання діяльності кредитних установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 515-516. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137218
  Муляр М.С. Правове регулювання діяльності кредитного посередника у споживчому кредитуванні в аспекті гармонізації законодавства України з правом ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 126-135. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1137219
  Дмитренко Ю.М. Правове регулювання діяльності Національного банку України : монографія / Ю.М. Дмитренко. – Харків : Золота миля, 2014. – 222, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
1137220
  Глуховеря В.А. Правове регулювання діяльності Національної гвардії України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 36-42. – ISSN 2078-3566
1137221
  Мартинюк В. Правове регулювання діяльності органів адміністративної юстиції в Республіці Польща // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137222
  Бойко І. Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 105-113. – ISSN 2663-5313
1137223
  Утвенко В.В. Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 20-24. – ISSN 2220-1394
1137224
  Деревягін О.О. Правове регулювання діяльності органів Національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 191-198. – ISSN 2524-0323
1137225
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав учасників АТО // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 314-324. – ISSN 0869-2491
1137226
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання діяльності організаційних структур з управління лісовою галуззю України за доби НЕПу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 97-102. – ISSN 1563-3349
1137227
  Сегеда І.С. Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сегеда Іван Сергійович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137228
  Калаянов Д.П. Правове регулювання діяльності поліції в країнах Європи // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 34-37
1137229
  Лекарь С.І. Правове регулювання діяльності природних монополій та політика економічної безпеки держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 42-51. – ISSN 2308-9636
1137230
  Федорова Н. Правове регулювання діяльності рекламних агентств у контексті права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
1137231
  Рудь Г. Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137232
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування : проблеми теорії та практики : монографія / Н.Б. Пацурія, І.М. Войцеховська, А.С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 233-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-13-9
1137233
  Чепек В.А. Правове регулювання діяльності Угорщини щодо своєї "спорідненої меншини" на Закарпатті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 243-252. – ISSN 2224-9281
1137234
  Вовк Ю.Є. Правове регулювання діяльності уряду в період Директорії Української Народної Республіки // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 15-18. – ISSN 2304-5809
1137235
  Комзюк В. Правове регулювання діяльності шламосховищ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 18
1137236
   Правове регулювання договірних відносин = Legal regulation of contractual relations : навч. посібник для студентів ден. та заоч. форм навчання з екон. спец. / Г.М. Гаряєва, О.В. Гаєвая, О.В. Кузьменко, І.В. Лисенко, Л.В. Перевалова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 403, [1] с. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 205, c. 396-397. – ISBN 978-617-8113-00-1
1137237
  Калашник О.М. Правове регулювання договірних відносин в умовах гібридної війни // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-927-257-7
1137238
  Козловський Є.В. Правове регулювання договірних відносин між туристичним підприємством і споживачем туристичних послуг // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1137239
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 207-211. – ISSN 2524-0129
1137240
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 3-8
1137241
  Адамюк Д.І. Правове регулювання договірних відносин пов"язаних з організацією досліджень в ЄС // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 20-26. – ISSN 2311-4894
1137242
  Боржемська О. Правове регулювання договірних відносин у сфері службового авторства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-32.
1137243
  Андрейцев В. Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 151-165. – ISSN 1993-0909
1137244
  Грицун О. Правове регулювання договору дистриб"юції в сучасному комерційному обороті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 115-117
1137245
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 180-189. – Бібліогр.: л. 160-179
1137246
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1137247
  Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Багрій Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137248
  Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Багрій Василь Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 208 арк. + Додатки: арк. 207-208. – Додатки: арк. 207-208. – Бібліогр.: арк. 9-10, 186-206 та в додатках: арк. 207-208
1137249
  Стасюк Л.О. Правове регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-146.
1137250
  Курило Т.В. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій / Т.В. Курило, Х.О. Олещук // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 87-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1137251
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні: основоположні принципи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 70-75.
1137252
  Хлівний Я. Правове регулювання доступу іноземців до земель сільськогосподарського призначення в аспекті міжнародного досвіду земельних реформ іноземних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 175-176
1137253
  Радзивилюк В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 23-26


  Розкрито питання визначення кола, системи та ознак відносин, які складають предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності).
1137254
  Радзивілюк В. Правове регулювання досудових процедур та заходів запобігання банкрутству в Україні (з 1990 по 2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження розвитку правової регламентації досудових процедур та заходів запобігання банкрутству, починаючи з часів набуття Україною незалежності до 2011 року. Виявлена логіка історичної послідовності розвитку та наступності ...
1137255
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137256
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 181-218
1137257
  Рахнянська Т. Правове регулювання екологічних послуг у процесі здійснення екологічного менеджменту на підприємстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 65-69
1137258
  Гетьман А. Правове регулювання екологічних суспільних відносин: стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.129-131. – ISSN 0132-1331
1137259
   Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред.: А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича ; НДІ правознавства Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 445, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-418-7
1137260
  Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми правового регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті за законодавством України. The problems of Ukrainian legal rules about the ecological dangerous activities on transport sphere are reviewed.
1137261
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Бібліогр.: л. 196-236
1137262
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137263
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137264
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 220 л. – Бібліогр.: л. 178-220
1137265
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: арк. 186-229
1137266
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137267
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1137268
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
1137269
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К.А. Козмуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-191. – ISBN 978-966-7957-19-3
1137270
   Правове регулювання екологічної безпеки в України : навч. посібник / [Гетьман А.П. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 293, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-458-364-7
1137271
  Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : монографія / Краснова Ю.А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 269-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-259-5
1137272
  Кондратьєва К. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні щодо впливу викидів автомобільного транспорту на продукцію рослинництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 322
1137273
  Бобруйко О. Правове регулювання екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: проблемні питання та шляхи вирішення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 184-185
1137274
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки при вирощуванні сільськогосподарської продукції вздовж автомобільних доріг // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 294-298. – ISBN 978-966-7957-20-9
1137275
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 259 арк. – Додатки: арк. 258-259. – Бібліогр.: арк. 213-257
1137276
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137277
  Коваленко Ю. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 103-109. – ISSN 2308-9636
1137278
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 260-264


  У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України.
1137279
  Размєтаєв С.В. Правове регулювання екологонебезпечної діяльності // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Екологічні ризики. – С. 6-11. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
1137280
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2000-
№ 9. – 2009
1137281
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 11/12. – 2012. – 498 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1137282
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – 2013. – 287 с.
1137283
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 14. – 2014. – 406 с. – Резюме укр., англ. мовами
1137284
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 15. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1137285
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 16. – 2017. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1137286
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 17. – 2018. – 286, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1137287
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 18. – 2019. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1137288
  Устименко В.А. Правове регулювання економіки в контексті сталого розвитку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 177-184. – ISBN 978-617-7605-90-3
1137289
  Бурило Ю. Правове регулювання економікою та роль адміністративного права у сфері державного управління економікою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 102-105
1137290
  Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослиництва в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 90-95. – ISSN 2308-9636


  Автор на підставі аналізу наукових праць та законодавства України досліджує особливості правового регулювання стимулювання дотримання екологічних вимог у сфері рослинництва. Здійснено аналіз правового регулювання основних заходів економічного ...
1137291
  Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 186-191. – ISSN 2663-5313
1137292
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-137
1137293
  Фалендиш А. Правове регулювання економічної концентрації: порівняльно-правовийаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 148-149
1137294
  Кондик П. Правове регулювання економічної та господарської діяльності Збройних Сил України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
1137295
  Лавріненко І. Правове регулювання електронних грошей в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 87-91
1137296
  Пономаренко М.М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пономаренко Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137297
  Пономаренко М.М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пономаренко Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчена. – Київ, 2020. – 264 арк. – Додатки: арк. 263-264. – Бібліогр.: арк. 233-262
1137298
  Вітер М.Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 26-34
1137299
  Шаблієнко А.С. Правове регулювання електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 44-52. – ISSN 2310-9769


  Про розкриття основних проблемних питань, пов’язаних з правовим регулюванням електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права. Розглядається історичний процес формування правил поведінки суб’єктів електронної комерції. ...
1137300
  Рибалка О. Правове регулювання електронної торгівлі в Україні в умовах сьогодення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 135-137
1137301
  Бойчук П.М. Правове регулювання емісійних відносин в Україні та його розвиток // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 23-27.
1137302
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 165-168. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1137303
  Головацька А.К. Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування в Україні : дис. ... д-ра філософії у галузі юрид. наук : 081 / Головацька Анна Констянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 213 арк. – Додатки : арк. 209-213. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 193-208
1137304
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1137305
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137306
  Лаговська Н.В. Правове регулювання єдиного соціального внеску як складової формування соціальних позабюджетних фондів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 75-81. – ISSN 2413-6433
1137307
  Кузнецова Н.С. Правове регулювання житлового будівництва / Н.С. Кузнецова. – К., 1991. – 32с.
1137308
  Шорський П.О. Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 172-182. – ISSN 1999-5717
1137309
  Безверха Ю.В. Правове регулювання забезпечення доступу до інформації в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 147-152. – ISSN 2410-3594


  Досліджено конституційно-правове регулювання доступу до інформації, проаналізовано значну кількість теоретичних і концептуальних розробок науковців, присвячених зазначеній тематиці.
1137310
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137311
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
1137312
   Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України : [навч. посібник] / [Балюк Г.І. та ін. ; за ред. Балюк Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, НДС "Центр дослідж. проблем прав людини". – Київ ; Чернівці : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Кондратьєв А.В., 2015. – 119, [1] с. – На тит. арк. помилково: Правове регулювання забезпечення еклогічної безпеки... .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 108-117. – ISBN 978-966-7957-16-2
1137313
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності тваринницьких комплексів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 476-481. – ISSN 1563-3349
1137314
  Гаращенко Л.П. Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 95-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1137315
  Біловус Р.В. Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов"язаних з видобуванням корисних копалин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 165-172. – ISSN 2224-9281
1137316
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 203-221
1137317
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137318
  Щербина В.І. Правове регулювання зайнятості в Україні: проблеми визначення пріоритетів і напрямків // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 113-117. – ISBN 978-617-7625-72-7
1137319
  Пірон І. Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані основні законодавчі акті, якими у перші роки радянської влади в Україні регулювався процес зайнятості населення. Проанализированы основные законодательные акты, которые в первые годы советской власти в Украине регулировали процесс ...
1137320
  Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1137321
  Пірон І. Правове регулювання зайнятості населення України на початковому етапі нової економічної політики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 63-65
1137322
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137323
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 237 л. – Бібліогр.: л. 201-237
1137324
  Томарева В.В. Правове регулювання залучення інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано нормативно-правову та інституційну базу інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах. Запропоновано розробку та прийняття відповідних нормативно-правових актів з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та збільшення ...
1137325
  Негода А.В. Правове регулювання запровадження санкцій міжнародними організаціями // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82-103. – ISBN 978-966-933-059-8
1137326
  Бойчук І.М. Правове регулювання засобів масової інформації в Україні / І.М. Бойчук, І.М. Копистинська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 138-145. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1137327
  Буквич А.В. Правове регулювання застави грошей та інших фінансових інструментів у системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 35-40
1137328
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1137329
  Огренчук Г.О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огренчук Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137330
  Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-64
1137331
  Демчик Н. Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 252-256. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1137332
  Дегтяр Я.Р. Правове регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дегтяр Яна Русланівна ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1137333
  Штефан А.С. Правове регулювання застосування режиму відеоконференції у справах про захист авторського права і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 16-25. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1137334
  Тагієв С.Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 166-172. – ISSN 2410-3594
1137335
  Чернобай А.М. Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу / А.М. Чернобай, В.А. Чайковська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 284-290. – ISSN 2306-9082
1137336
  Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1137337
  Макаренко Н.А. Правове регулювання захисту безпритульних тварин від жорсткого поводження // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 159-162. – ISBN 978-966-419-269-6
1137338
  Лесько Н.В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу інтернету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1137339
  Борисенко З.М. Правове регулювання захисту економічної конкуренції / З.М. Борисенко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 57, [1] с. – ISBN 978-617-7530-19-9
1137340
  Смірнов Г. Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 60-65. – ISSN 2663-5313
1137341
  Челпан Р. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 27-31
1137342
  Гета Д.С. Правове регулювання захисту персональних даних працівників в Україні // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 44-53. – ISSN 2523-4889
1137343
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1137344
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 186-235
1137345
  Бондар О.С. Правове регулювання звільнення працівників за невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бондар Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137346
  Кузьміна К.О. Правове регулювання звільнення працівників із підстав, що спрямовані на запобігання корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137347
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Пономаренко Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 243 арк. – Додатки: арк. 242-243. – Бібліогр.: арк. 219-241
1137348
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пономаренко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137349
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 197-221
1137350
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137351
  Мусієнко А. Правове регулювання здійснення виробничого екологічного моніторингу в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 250-252
1137352
  Щегельська Ю.П. Правове регулювання здійснення державного брендингу Республіки Польща як інструмента реалізації євроінтеграційної стратегії країни // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1137353
  Богданюк І.В. Правове регулювання здійснення державного контролю фінансовою інспекцією України / І.В. Богданюк. – Харків : Панов, 2015. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-27-8
1137354
  Красноступ Г.М. Правове регулювання здійснення мовлення у дні трауру та дні пам"яті // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 51-57


  Стаття присвячена дослідженню питання визначення доцільності правового регулювання мовлення у дні трауру та дні пам"яті. Здійснено аналіз досвіду інших країн щодо організаційно-правового забезпечення здійснення державної інформаційної політики у сфері ...
1137355
  Лата Н. Правове регулювання здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 114-119


  Етапи становлення законодавства
1137356
  Величко А.А. Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 298-305
1137357
  Короленко В. Правове регулювання здійснення профспілками представництва прав та інтересів працівників у ході процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
1137358
  Кожевникова В.О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 154-157. – ISSN 2219-5521
1137359
  Данилова Т. Правове регулювання земель залізничного транспорту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1137360
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 л. – Бібліогр.: л. 185-209
1137361
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137362
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.204-224. – Бібліогр.: л.182-203
1137363
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1137364
  Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-90.
1137365
  Смирнова К. Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується доктринальне визначення домінування на ринку та юридична кваліфікація діянь на ринку домінуючим суб"єктом. Досліджено категорії зловживань домінуючим становищем на ринку з боку суб"єктів господарювання та їхні наслідки для ринку, ...
1137366
  Серьогін С. Правове регулювання зловживання корпоративними правами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 129-131
1137367
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудових функцій за трудовим договором // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання трудових функцій за трудовим договором. Проаналізовані різні підходи науковців до визначення терміна "трудова функція" у юридичній науці та визначено на їх основі комплекс ознак, які характерні для ...
1137368
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Тиха Аліна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 235 арк. – Додатки: арк. 235. – Бібліогр.: арк. 8, 204-234 та в додатках: арк. 235
1137369
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тиха Аліна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137370
  Нелін О. Правове регулювання зобов"язальних відносин на українських землях (ІХ-ХІХ ст.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636


  Стаття присвячена правовому регулюванню зобов"язальних відносин на українських землях (IX-XIX ст.). Проаналізовано проблеми, що виникали при реалізації зобов"язально-договірних відносин в Україні, та обгрунтовано доцільність запозичення норм, ...
1137371
  Грінвіча О.О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС - США в сфері безпеки та оборони // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 548-554. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються питання правового регулювання зовнішніх зносин ЄС з основним партнером - США, зокрема у сфері безпеки та оборони.
1137372
  Рибалова Л. Правове регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у господарській діяльності // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 164-171. – ISBN 978-617-7768-23-3
1137373
  Довгенко І.О. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 203-205
1137374
  Баран А.В. Правове регулювання зовнішньої політики та міжнародних відносин Української держави у добу Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 145-148. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Згадуються професори КУ - М. Грушевський, М. Туган-Барановський.
1137375
  Пожидаєва М.А. Правове регулювання золотовалютних резервів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 74-80
1137376
  Мосьондз А. Правове регулювання і нагляд в сфері кредитної кооперації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
1137377
  Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи / С.Г. Осика; Українська академія зовнішньої торгівлі; Благодійна організація "Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практи. – Київ, 2003. – 448с. – ISBN 966-7666-11-5
1137378
  Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 57-60
1137379
  Рим Т.Я. Правове регулювання інвестиційних відносин у сфері будівництва: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Рим Тарас Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 30 с. – Бібліогр.: 31 назва
1137380
  Білоус В.Т. Правове регулювання інвестиційної безпеки – складова фінансової безпеки держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 12-19. – ISSN 2072-8670
1137381
  Стрілець Б.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стрілець Богдан Васильович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1137382
  Лук"яненко О.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: аналіз і вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 231-237
1137383
  Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми : монографія / В.В. Поєдинок. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 430-479. – ISBN 978-966-340-495-0


  У пр. № 1728410 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з повагою від авторки. Підпис
1137384
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 205-241. – Бібліогр.: л. 181-204
1137385
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1137386
  Савчук О.О. Правове регулювання інвестування лісогосподарської діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 306-310. – ISBN 978-966-7957-20-9
1137387
  Постригань Т. Правове регулювання інноваційного парку Польщі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 134-139. – ISSN 2308-0361
1137388
  Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1137389
  Гришкова М.М. Правове регулювання інноваційної діяльності університетів Фінляндії // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 61-67. – ISBN 978-617-625-000-5
1137390
   Правове регулювання іноземних інвестицій : Підручник для студ.вищих юридичних закладів і факультетів. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 176с. – ISBN 966-7630-03-Х
1137391
  Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестіцій / А.В. Омельченко. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8876-3
1137392
  Сердюк М.А. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні / М.А. Сердюк, О.Г. Розметова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-35. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано законодавчу та нормативну базу інвестиційної діяльності в Україні.
1137393
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 175-203
1137394
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137395
  Скриль С.А. Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 97-103


  На прикладі держав ЄС та України.
1137396
  Рева К.Є. Правове регулювання інституту громадянства в Українській Народній Республіці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1137397
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання інституту економічної концентрації суб"єктів господарювання за конкурентним законодавством України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 128-136. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії "економічна концентрація суб"єктів господарювання" в конкурентному законодавстві України. Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів правочинів і дій найбільш потужних в економічному ...
1137398
  Федотова Г.В. Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 275-290. – ISSN 2410-3594
1137399
  Рой О.В. Правове регулювання інституту оскарження правових актів в порядку адміністративного судочинства // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 120-122. – ISBN 978-966-940-085-7
1137400
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 79-93
1137401
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 26 назв
1137402
  Чернюк В.І. Правове регулювання інтелектуальної власності наукових парків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чернюк Віталій Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1137403
  Чернюк В. Правове регулювання інтелектуальної власності наукового парку: проблеми та шляхи їх вирішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 81-88. – ISSN 2308-0361
1137404
  Придатко С. Правове регулювання інтересів фізичної особи при проведенні фото-,кіно-,телета відеозйомок публічного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 75-77
1137405
  Гоголіна Г.В. Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гоголіна Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137406
  Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1137407
  Пархоменко Н. Правове регулювання Інтернет - ЗМІ в контексті інформаційної безпеки: міжнародний досвід та українські перспективи // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.85-95
1137408
  Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. Матеріали до курсу лекцій " Європейське інформаційне право " : для студентів спеціальності " Міжнародна інформація " спеціалізації " Європейські комунікації " / Є.А. Макаренко; КУ. Ін-т Міжнародних відносин МФ "Відродження". – Київ
ч.1. – 1999. – 222с.
1137409
  Бевза А.С. Правове регулювання інформації у сфері державного регулювання ринку цінних паперів України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 165-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1137410
  Колодій І. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12.
1137411
  Сільченко С.О. Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 92-97. – ISSN 2311-4894
1137412
  Єсімов С.С. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 33-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1137413
  Король А. Правове регулювання інформаційного супроводу міжнародних зносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 464-474
1137414
  Ромащенко В. Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 100-104
1137415
  Цимбалюк В.С. Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні: проблеми теорії та практики / В.С. Цимбалюк, А.В. Бабінська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 22-30. – ISSN 2227-796X


  У статті пропонуються до розгляду окремі питання щодо доктринального визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії, з екстраполяцією на триєдину його сутність: об"єкт правового регулювання, об"єкт правових наукових досліджень та ...
1137416
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-164. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1137417
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 95-99
1137418
   Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-230. – ISBN 978-966-2229-54-7
1137419
  Камінська О.А. Правове регулювання кадрової політики поштово-телеграфного відомства Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / О.А. Камінська, О.В. Федорченко // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 7-15. – ISSN 2414-4207
1137420
  Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 80-88


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1137421
  Жмур Н.В. Правове регулювання комерційних прав у міжнародному повітряному праві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 19-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1137422
  Гальчук І.С. Правове регулювання комерційної діяльності вузів за кордоном на сучасному етапі // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1137423
  Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Черемнова А.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1137424
  Черемнова Антоніна Іванівна Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Дисертація...канд. юр.наук.Спеціальність 12.00.04 / Черемнова Антоніна Іванівна; Мін-во освіти і науки України.Одеська Нац. юридична Академія. – Одеса, 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.158-173
1137425
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137426
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1137427
  Коваленко Ю. Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 126-130. – ISSN 2307-8049
1137428
  Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб"єктам трудових відносин : автореф.дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаєвий Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137429
  Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб"єктам трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаєвий Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 178-197
1137430
  Сіньова Л. Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7069-17-0
1137431
  Фролов О.О. Правове регулювання компетенції органів місцевого самоврядування: зарубіжний досвід // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 40-48. – ISSN 1993-0941
1137432
  Дерець В.А. Правове регулювання компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-108.
1137433
  Токарська А.С. Правове регулювання комунікативної правничої діяльності через засоби масової комунікації / А.С. Токарська, М.Й. Штангрет // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 308-312. – ISBN 966-435-028-1
1137434
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2015. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 978-966-438-853-2


  У пр. № 1697745 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, Вчителю і Наставнику з глибокою повагою від автора. Підпис.
1137435
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 487, [3] с. – Бібліогр.: с. 430-487. – ISBN 978-966-928-201-9
1137436
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 145-153


  Стаття присвячена аналізові розділу Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо регулювання конкуренції. Обґрунтовано, що політика конкуренції є одним з ключових елементів заснування та ефективного функціонування зони вільної торгівлі. ...
1137437
  Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 42-48. – ISSN 2078-9165
1137438
  Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні : доктрина, суб"єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів : монографія / А.В. Портнов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Логос, 2008. – 200, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-073-2
1137439
  Грібов М.Л. Правове регулювання контролю за вчиненням злочину // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-616-075-5
1137440
  Гуренко В. Правове регулювання концесійної діяльності в сфері будівництва, експлуатації автомобільних доріг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 111-112
1137441
  Гладкий С.О. Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та її ліберальна альтернатива (історичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33.
1137442
  Шем"яков О. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов"язаних із видобуванням корисних копалин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
1137443
  Вінник О.М. Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 118-126. – ISSN 1993-0909
1137444
  Корецький М.Х. Правове регулювання корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1137445
  Улітіна О. Правове регулювання креативних індустрій в Україні / О. Улітіна, Д. Пилюченко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
1137446
   Правове регулювання кредитних відносин в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-81-9
1137447
  Сідак М.В. Правове регулювання кредитних відносин у Чехії та Словаччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.56-60. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1137448
  Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "доступне житло" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-151
1137449
  Зоткіна М. Правове регулювання кридитування сільськогосподарських товаровиробників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 147-148
1137450
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л. 199 - 232
1137451
  Бірюков О.М. Правове регулювання ліквідації неспроможних банків: проблеми і шляхи їх розв"язання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 124-129
1137452
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1137453
  Киндюк Б. Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута історія розвитку українського радянського лісового права в роки громадянської війни. Показана наявність самостійної правотворчості й прямого запозичення законодавчих актів РСФСР для вирішення проблем лісової галузі. В статье ...
1137454
  Киндюк Б. Правове регулювання лісової монополії й експорту деревини в перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 114-118
1137455
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання лісової справи в українській державі Павла Скоропадського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 9-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1137456
  Апанасенко К.І. Правове регулювання ліцензійних відносин в окремих пострадянських країнах / К.І. Апанасенко, О.В. Рожок // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (4). – С. 12-16. – ISSN 2415-3095
1137457
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 0132-1331
1137458
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1137459
  Забашта А.С. Правове регулювання лотарей в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 503-506. – ISBN 978-966-190-861-0
1137460
  Кіселичник В. Правове регулювання майнових та земельних відносин у м. Львові у другій половині XIX - початку XX ст. у відповідності до вимог міського стату 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 230-234
1137461
  Коваленко Т.О. Правове регулювання малого виробництва виноробної продукції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 125-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1137462
  Варналій З.С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій; Інст.приват.права і підприєм.АПНУ;Міжнар.інст.менеджменту. – Київ, 1997. – 68с. – ISBN 966-95169-2-7
1137463
  Коваленко Т.О. Правове регулювання маркування органічної сільськогосподарської продукції в Україні: апроксимація до вимог ЄС // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 97-100
1137464
  Кузьмін Е.Е. Правове регулювання масових заворушень та правовий режим надзвичайного стану: міжнародно-правовий аспект // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 462-479. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1137465
  Пунтус Д.А. Правове регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця : дис. ... д-ра філософії : 08 ; 081 / Пунтус Денис Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 189 арк. – Додатки: арк. 188-189. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 170-187
1137466
  Кузнець Ю. Правове регулювання матеріального становища православного духовенства в українських губерніях Російської імперії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137467
  Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці XIX ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 14-21. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1137468
  Подковенко Т. Правове регулювання медіації у європейському праві / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 22-29. – ISSN 2524-0129
1137469
  Стратюк А.О. Правове регулювання медіації як способу вирішення трудових спорів : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Стратюк Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 201-220
1137470
  Крупко Я.М. Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 155-161. – ISSN 2078-9165


  Стаття присвячена виявленню перспектив впровадження механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами, а також аналізу структурних елементів та процесу реалізації самого механізму.
1137471
  Сіроткіна М.В. Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 119-129. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1137472
  Овдієнко В.В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В.В. Овдієнко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-198. – ISBN 978-966-8689-37-6
1137473
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Ю.В.; Оніщук Юрій Віталійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 440 л. – Додатки: л. 419-440. – Бібліогр.: л. 367-418
1137474
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Юрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1137475
  Предраг М. Правове регулювання митних відносин між Україною та Чорногорією // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 44-49
1137476
  Москаль Г.Г. Правове регулювання міграційними процесами в країнах СНД // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 1)
1137477
  Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович С.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16с.
1137478
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Автореф. дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1137479
  Сербулова К. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 244-246
1137480
  Світлицька В.М. Правове регулювання міжбюджетних відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-157. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1137481
  Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / І.Д. Шутак. – Київ : Алерта, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-111-6
1137482
  Бєлєвцева В.В. Правове регулювання міжнародних міграційних процесів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 103-109. – ISSN 2616-6798
1137483
  Каспрук О. Правове регулювання міжнародних перевезень // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 218-220
1137484
  Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Довжук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1137485
  Серьогін Олександр Юрійович Правове регулювання міжнародних туристичних відносин : Автореф. дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03 / Серьогін О.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
1137486
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні-2 крокуючи в "ревучі 20-ті" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 51/52). – С. 30
1137487
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні. Плани на наступну "п"ятирічку" // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 31
1137488
  Ткачук О. Правове регулювання міжнародного спадкування у Європейському Союзі та Україні: нове дослідження (Рецензія на монографію Ірини Діковської "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 193-198. – ISSN 1026-9932
1137489
  Смолин Я.В. Правове регулювання міжнародного факторингу (сучасний стан та тенденції розвитку) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 272-279


  Ця стаття присвячена питанням правового регулювання міжнародних факторингових операцій. Аналізується розвиток джерел правового регулювання у відповідній сфері. Досліджується співвідношення соціальних регуляторів в механізмі правового регулювання ...
1137490
  Крегул Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 136-147. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1137491
  Мозіль Зоряна Мар"янівна Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мозіль З.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
1137492
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1137493
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137494
  Кофлан В.М. Правове регулювання місцевих податків і зборів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 106-107. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1137495
  Рижий А.В. Правове регулювання місцевих податків та зборів в умовах децентралізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рижий Аліна Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137496
   Правове регулювання місцевих фінансів в Україні : монографія / [О.В. Солдатенко та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; Держ. податк. служба України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2011. – 242, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-174-1
1137497
  Бедрій Р.Б. Правове регулювання місцевого господарства в контексті децентралізації влади в Україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-617-644-044-4
1137498
  Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.С. Смирнова. – Київ : КМ Академія, 2001. – 262 с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-063-0
1137499
  Івах М.О. Правове регулювання мовного питання в Україні та окремих країнах Західної Європи: порівняльний аспект // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 34-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1137500
  Корж Т. Правове регулювання молодіжного житлового кредитування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1137501
  Позняк Е.В. Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 247-251. – ISSN 2219-5521
1137502
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання монополій, захищених законом від конкуренції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 82-89. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «монополія, захищена законом від конкуренції». Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів монополій, охоронюваних державою. Аналізуються правові основи регулювання державних, ...
1137503
  Кресь О.В. Правове регулювання мораторію на продаж земель в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 2. – С. 105-112. – ISSN 2663-1350
1137504
  Барабаш Н. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки для потреб надрокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 111-114
1137505
  Яремич К. Правове регулювання набуття права власності на землю: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-17-0
1137506
  Кравчук І.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 74-78
1137507
  Вінецька Р.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вінецька Роза Михайлівна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137508
  Бойко Р.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 126-130
1137509
  Ханик Правове регулювання надання банківських послуг в ЄС / Ханик, Посполітак Р. - // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-27
1137510
  Покатєва П.С. Правове регулювання надання будівельних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1137511
  Костенко М. Правове регулювання надання дитиною згоди на усиновлення та можливості відкликання такої згоди // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137512
  Гусарєв С.Д. Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні / С.Д. Гусарєв, О.О. Старицька // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 23-33. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1137513
  Похиленко І.С. Правове регулювання надання ритуальних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 176-179. – ISSN 2219-5521
1137514
  Федунів А.Д. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам похилого віку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Федунів Анатолій Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137515
  Аброськін В.В. Правове регулювання надзвичайного стану у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В.В. Аброськін, К.Б. Кіндюк // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 50-56. – ISSN 2312-1831
1137516
  Чанишева Г.І. Правове регулювання надомної праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 277-288. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1137517
  Слободська Я. Правове регулювання наслідків неукладення колективних трудових договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 234-235
1137518
  Бєльтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бєльтюкова Євгенія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1137519
  Постригань Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 53-58. – ISSN 2308-0361
1137520
  Постригань Т. Правове регулювання наукових парків Великобританії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – C. 68-73. – ISSN 2308-0361
1137521
  Смерницький Д.В. Правове регулювання науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (40). – С. 33-41. – ISSN 2072-8670
1137522
  Андрійчук О.В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрійчук Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137523
  Андрійчук О.В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрійчук Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 193-210
1137524
  Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності : навчальний посібник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Атіка, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-326-304-5
1137525
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 260л. + Додатки: л.236-260. – Бібліогр.: л.201-235
1137526
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 46 назв
1137527
  Мигалюк Л. Правове регулювання непойменованих договорів у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 96-100
1137528
  Владика С.А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Владика Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 194-225
1137529
  Владика С.А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Владика Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1137530
  Черноус С. Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 75-79
1137531
  Полякав Б.М. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія, США, Франція) // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-146.
1137532
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137533
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 212 л. – Бібліогр.: л. 193-212
1137534
  Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
1137535
  Шевчук Л. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – I пол. XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-237. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1137536
  Давидюк О.М. Правове регулювання об’єктів інноваційних відносин в проекті Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 36-39. – ISBN 978-617-625-000-5
1137537
  Соколик К.В. Правове регулювання обігу благородних металів в Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 179-184. – ISBN 978-617-7363-14-8
1137538
  Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137539
  Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 236 арк. – Додатки: арк. 203-236. – Бібліогр.: арк. 171-202
1137540
  Зубрицький О.В. Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Зубрицький Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1137541
  Ходос Л.В. Правове регулювання обігу інсайдерської інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 56-63
1137542
  Прохоренко К. Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан чинного законодавства України на предмет правового регулювання обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів з точки зору виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до ...
1137543
  Мельник Т.Г. Правове регулювання обліку оплати праці та обов"язкових зборів за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто характеристику державного регулювання оплати праці та обов"язкових зборів і його наслідки. Висвітлено проблеми правового регулювання оплати праці.
1137544
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Піддубна Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.181-201
1137545
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Піддубна Дарія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137546
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : монографія / Д.В. Піддубна. – Київ : Дорадо-Друк, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-151. – ISBN 978-966-2077-18-6
1137547
  Бакалейко І.В. Правове регулювання обмеження монополій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 11-13. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1137548
  Третяк Т.О. Правове регулювання обмежень права власності на земельні ділянки в інтересах сусідніх земельних ділянок у Сполучених Штатах Америки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1137549
  Повханич Б. Правове регулювання обміну валюти в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 283-287. – ISBN 978-966-2075-20-5
1137550
  Вареник О. Правове регулювання обміну земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження на відчуження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 296
1137551
  Забара І. Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правового регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН. Автор досліджує питання становлення, розвитку, принципи та особливості обміну інформацією між міжнародними організаціями. В ...
1137552
  Бакал М.А. Правове регулювання обов"язкових платежів, що пов"язані з отриманням спадщини та дарунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бакал Мальвіна Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137553
  Бакал М.А. Правове регулювання обов"язкових платежів, що пов"язані з отриманням спадщини та дарунків : монографія / [М.А. Бакал ; за заг. ред. В.О. Рядінської] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2020. – 173, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 157-171. – ISBN 978-617-7828-76-0
1137554
  Романчук М. Правове регулювання обробки біометричних персональних даних органами Національної поліції України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 313-314
1137555
  Савчак В.В. Правове регулювання обтяжень прав на землю за кордоном // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 127-135. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1137556
  Пожидаєва А М. Правове регулювання операцій з електронними грошима в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю змісту операцій з електронними грошима за законодавством України. Досліджується питання порядку випуску електронних грошей банками-емітентами. Аналізуються проблемні аспекти використання електронних грошей суб"єктами. ...
1137557
  Малишев О.О. Правове регулювання опіки над душевнохворими за доби Російської імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62
1137558
  Морозова С.Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Морозова С.Є. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
1137559
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Головачова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
1137560
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Головачова Аліна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2018. – 189 арк. – Додаток: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 15-16, 165-186 та в додатку: арк. 187-189
1137561
  Агєнтаєва Правове регулювання оплати праці державних службовців у Федеративній Республіці Німеччині / Агєнтаєва, В // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1137562
  Божко В. Правове регулювання оплати праці на початку 80-х років XX століття // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 94-99
1137563
  Шевченко Н.Л. Правове регулювання оплати праці працівників прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шевченко Наталя Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137564
  Божко В. Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню механізму правового регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на початку ХХ століття на території сучасної України та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю. Статья посвящена ...
1137565
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 194 арк. – Додатки: арк. 193-194. – Бібліогр.: арк. 171-192
1137566
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137567
  Васильєв Є. Правове регулювання оподаткування в перші роки незалежності України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 77-79
1137568
  Кузнецова О.В. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузнецова Олена Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137569
  Шишканов О.А. Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шишканов Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137570
  Шишканов О.А. Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шишканов Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 215-220. – Бібліогр.: арк. 193-214
1137571
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1137572
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 203 л. – Бібліогр.: л. 183-203
1137573
  Білошкап В.О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 119-124. – ISSN 2072-8670
1137574
  Коваль Ю. Правове регулювання оподаткування сільського господарства в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 524-526. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137575
  Коритко Л. Правове регулювання оподаткування суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в австро-угорський період // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 129-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1137576
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Додатки: арк. 226-238. – Бібліогр.: арк. 197-225
1137577
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1137578
  Берназюк І.М. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 212-217. – ISSN 1563-3349
1137579
  Киндюк Б. Правове регулювання органами Радянської влади націоналізації українських лісів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 126-129
1137580
  Юренко А.В. Правове регулювання органів самоорганізації населення: проблеми та перспективи // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 335-339. – ISBN 978-966-190-861-0
1137581
  Орлова О. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 122-125. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правового регулювання організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання. Визначено поняття "організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання", "облікової політики суб"єкта господарювання". Висвітлено ...
1137582
  Нагребельний В.П. Правове регулювання організації і діяльності наукових установ та організацій НАН України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-22. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1137583
  Попко В.В. Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 281-286. – ISSN 2219-5521
1137584
  Іншин М.І. Правове регулювання організації праці : навч. посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Харків : Диса плюс, 2013. – 446, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-11-3


  На форз. екз. № 1684728 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1137585
  Волощук Т.В. Правове регулювання організації праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Волощук Тарас Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137586
  Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137587
  Коваленко Б.В. Правове регулювання організаційних питань стандартів у сфері виробництва органічної продукції // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 92-96
1137588
  Зайцева Т.О. Правове регулювання організаційної діяльності міжколгоспних будівельних і проектних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 25-30. – (Серія права ; № 7)


  Решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС (1965 г.) о расширении оперативной хозяйственной самостоятельности промышленных предприятий, нашедшие подтверждение в решениях XXIII съезда КПСС, в значительной степени касаются межколхозных ...
1137589
  Труфанова Ю. Правове регулювання оренди державного та комунального майна в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 156-161. – ISSN 2524-0129
1137590
  Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторв економіки: шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-116. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
1137591
  Кольбенко А. Правове регулювання освіти в Західноукраїнській Народній Республіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 47-53. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1137592
  Резнікова В.В. Правове регулювання осередницької діяльності на ринку цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 35-44
1137593
  Гриб Н. Правове регулювання основних прав громадян за австрійською конституцією 1867 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-60. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1137594
  Підкова Ю.В. Правове регулювання особистого закону юридичних осіб // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 297-311
1137595
  Чеховська Д. Правове регулювання отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137596
  Гревцова Р.Ю. Правове регулювання охорони здоров"я в Україні: що на порядку денному? // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 21-24
1137597
  Оверковська Тетяна Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 57-62
1137598
  Кудінов В. Правове регулювання охорони земель: стан та перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 104-107
1137599
  Герасименко Я.О. Правове регулювання охорони й використання тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. – ISSN 0201-7245
1137600
  Олійник О. Правове регулювання охорони надр за законодавством України : (окремі аспекти) : монографія / Олександр Олійник ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-139 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-1502-22-1
1137601
  Чомахашвілі О.Ш. Правове регулювання охорони озонового шару // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2781-18-2
1137602
  Шевчук О.О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 197 арк. – Додатки: арк. 194-197. – Бібліогр.: арк. 10-11, 171-193 та в додатках: арк. 194-196
1137603
  Шевчук О.О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1137604
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137605
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1137606
  Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Медвецька Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 180-198
1137607
  Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Медвецька Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137608
  Сорвачов О.В. Правове регулювання охорони промислових зназків в ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 197-200
1137609
  Тарнавська М.І. Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу України крізь призму адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 434-441. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1137610
  Мудрова О. Правове регулювання охорони територій та об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
1137611
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисевич Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1137612
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Денисевич Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 214 арк. – Додаток: арк. 213-214. – Бібліогр.: арк. 9-10, 194-212 та в додатку: арк. 213-214
1137613
  Бичкова С.С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 89-108. – ISSN 1993-0909
1137614
  Ткач А.П. Правове регулювання пенсійного забезпечення в колгоспах / А.П. Ткач. – Київ, 1963. – 17с.
1137615
  Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців : монографія / М.М. Шумило ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-521-547-9
1137616
  Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні : монографія / В.О. Швець. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 182-207. – ISBN 978-966-667-500-5
1137617
  Карлов О.О. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом / О.О. Карлов. – Київ : Вища школа вид. при КДУ, 1974. – 119 с.
1137618
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 227 л. – Бібліогр.: л. 211 - 227
1137619
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова О. В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1137620
  Григоров О. Правове регулювання перевезень небезпечних вантажів повітряним транспортом: міжнародні та національні стандарти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 63-67


  У статті досліджуються міжнародно-правові стандарти безпеки транспортування небезпечних вантажів повітряними суднами. Особлива увага приділяється стандартам та рекомендованій практиці, виробленим групою експертів ООН, МАГАТЕ та ІКАО. Крім того, автор ...
1137621
  Бек М.В. Правове регулювання передачі даних ДЗЗ з супутника на наземні станції прийому, обробки та розповсюдження цих даних: міжнародний та національний стандарт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 122-124
1137622
  Гафурова О.В. Правове регулювання передачі об"єктів соціальної інфраструктури села в комунальну власність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 3-7. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1137623
  Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. Наведені напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The legal regulation of technology transfer in the European Union is analyzed. The main ...
1137624
  Шеверєва В.Є. Правове регулювання передвиборної агітації в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 255-262. – ISSN 0201-7245
1137625
  Шевченко Т. Правове регулювання передвиборчої агітації в засобах масової інформації // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 143-147. – ISBN 978-966-493-306-0
1137626
  Карнаух В.С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карнаух Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 189-226
1137627
  Карнаух В.С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карнаух Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137628
  Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-160. – ISBN 978-617-7096-29-9
1137629
  Бабенко Н.Є. Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.50-53
1137630
  Стародубцев А. Правове регулювання переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-99. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнено поняття "переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ", визначено особливості його правового регулювання та процедури реалізації. В статье уточнено понятие "перемещение по службе сотрудников органов внутренних дел", ...
1137631
  Карпенко Д.А. Правове регулювання переміщення працівників / Д.А. Карпенко. – К., 1989. – 48с.
1137632
  Назаренко Т.Г. Правове регулювання питання щодо доступу до екологічної інформації в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 346-349. – ISBN 978-966-7957-20-9
1137633
  Додін Є.В. Правове регулювання питань впровадження досягнень науки і техніки у виробництво // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1137634
  Сіцінський Н.А. Правове регулювання питань договірно-правового оформлення державного кордону України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-617-7139-11-8
1137635
  Сем"яник О.В. Правове регулювання питань освіти та культури в Галичині першої половини ХІХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 55-61. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1137636
  Лялюк О.Ю. Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 60-68. – ISSN 2224-9281
1137637
  Нікитко А. Правове регулювання питань у сфері праці // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 10
1137638
  Биць І. Правове регулювання питань у сфері праці. Про ведення трудових книжок // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 6
1137639
  Биць І. Правове регулювання питань у сфері праці. Про звільнення працівника в разі закінчення контракту // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 25 вересня (№ 7). – С. 4
1137640
  Нікитко А. Правове регулювання питань у сфері праці. Про повторне прийняття на роботу // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 7
1137641
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємництва в Чехії та Словаччині: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-66. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1137642
  Фалалєєва Л.Г. Правове регулювання підприємницької діяльності: досвід України та Країн Європейського Союзу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1137643
  Аганіна А.О. Правове регулювання підприємницької діяльності: історичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 8-21. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
1137644
  Харчук О.О. Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 276-279. – ISSN 2219-5521


  Автором розглянуто проблему підсудності у міжнародному морському перевезенні вантажів і важливість укладення договору морського перевезення. Визначено сторони в спорах, що виникають у зв’язку з договором морського перевезення. Проаналізовано також ...
1137645
  Подсядло Р.П. Правове регулювання пластичної хірургії: європейський досвід // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 144-146. – ISBN 978-966-419-299-3
1137646
  Жмур Н.В. Правове регулювання повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 13-18. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1137647
  Діковська І.А. Правове регулювання повітряних перевезень за участю фактичного перевізника / І.А. Діковська. – Київ : К.І.С., 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 179-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2141-35-1


  В пр. №1708068 напис: Вельмишановному Володимиру Васильовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від автора. Діковська.
1137648
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137649
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 183-199
1137650
  Веріч М. Правове регулювання поводження з небезпечними побутовими відходами (використаними елементами живлення) на прикладі м. Києва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 95-96
1137651
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Юрескул В.О.; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 239л. – Бібліогр.: л.189-239
1137652
  Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 206 с. – Бібліогр.: л. 176-206
1137653
  Семенець Р.Ю. Правове регулювання повождення з відходами за екологічним законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... д-ра філософії : 081 / Семенець Роман Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 175 арк. – Додатки: арк. 169-175. – Бібліогр.: арк. 141-168
1137654
  Рябота В. Правове регулювання поглинання акціонерних товариств // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 87-89.
1137655
  Ковальчук І. Правове регулювання податкових відносин в рамках Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 113-114
1137656
  Кучерявенко М. Правове регулювання податкового контролю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.107-114
1137657
  Олійничук О. Правове регулювання податкового менеджменту в Україні / О. Олійничук, І. Чайка // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 60-65. – ISSN 2524-0129
1137658
  Бондаренко М.О. Правове регулювання податкового планування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бондаренко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137659
  Когут О. Правове регулювання позикової праці в Україні та Канаді: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 309-311. – ISBN 978-617-7069-28-6
1137660
  Яковюк І.В. Правове регулювання політики національної безпеки країн Балтії в контексті еволюції стратегічних концепцій НАТО / І.В. Яковюк, С.С. Шестопал // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 217-228. – ISSN 2224-9281
1137661
  Марченко О.В. Правове регулювання політичної реклами в Україні та деяких закордонних державах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 61-66
1137662
  Скрицька Н.А. Правове регулювання політичної реклами на телебаченні в Україні та державах-членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 462-473
1137663
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 17-24. – ISSN 2072-8670
1137664
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7767-18-2
1137665
   Правове регулювання полювання і мисливського господарства : зб. нормат.-правових актів / [упоряд.: О.С. Кучерявін, С.В. Онищенко, В.Ю. Чекаль] ; за заг. ред. В.А. Безносюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 313, [3] с. – (Мисливський клуб "Замок"). – ISBN 978-966-667-770-2
1137666
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття біологічних матеріалів як складової біобанку та їх співвідношення з анатомічними матеріалами // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 35-46. – ISSN 2072-084X
1137667
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття та принципів дослідницької діяльності, як мети створення та використання дослідницьких біобанків // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 83-89. – ISSN 2311-4894
1137668
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуціях в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 277-281


  Досліджено проблеми правового регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуаціях в Україні.
1137669
  Стецюк Х. Правове регулювання порядку використання офіційної назви сучасної Української держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 175-177
1137670
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 210-236
1137671
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137672
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137673
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Вареник Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 246-247. – Бібліогр.: арк. 8-9, 218-243 та в додатках: арк. 246-247
1137674
  Байталюк З.В. Правове регулювання порядку створення та діяльності політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 182-187. – ISSN 1563-3349
1137675
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – 706, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-706 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-38-1
1137676
  Беседіна Т.І. Правове регулювання посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 20-24.
1137677
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередницької діяльності на товарному ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 94-103. – (0). – ISSN 2078-9165
1137678
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог в ході реабілітаційних процедур банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-96.
1137679
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог приватного та публічного характеру при ліквідації банкрута // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-104.
1137680
  Стреляний В.І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стреляний В.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
1137681
  Миронова В.І. Правове регулювання прав дітей за законодавством України / В.І. Миронова, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 99-101
1137682
  Процевський В.О. Правове регулювання прав людини, народу і націй в Україні / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 7-25. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1137683
  Зигрій О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об"єкти рослинного світу / О. Зигрій, Ю. Ковальчук, Т. Кондрат // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 167-173. – ISSN 2524-0129
1137684
  Пашинський А. Правове регулювання права власності подружжя в законодавстві Французької Республіки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 251-254
1137685
  Андрусів У.Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 201-207. – ISSN 2219-5521
1137686
  Корнєєв Ю.В. Правове регулювання права приватної власності на земельні ділянки в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 144-150. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1137687
  Зварич Р.В. Правове регулювання правосуб"єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 44-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1137688
  Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.05 / Шабанов Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1137689
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137690
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 207-231
1137691
  Меленко А. Правове регулювання працевлаштування громадян України за кордоном (США) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 224-225
1137692
  Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні : монографія / Ю.М. Щотова; Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ : АПСВ, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-614-029-9
1137693
  Проскурякова Н. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 67-68
1137694
  Губська О.А. Правове регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в Україні: теорія і практика : монографія / О.А. Губська ; М-во освіти і науки України. – Харків : Константа, 2018. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 376-410 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-393-7
1137695
  Манацюк Л. Правове регулювання праці жінок в Україні // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-10
1137696
  Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тісецька Альона Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 221 арк. – Додатки: арк. 219-221. – Бібліогр.: арк. 11-12, 198-218 та в додатках: арк. 219-220
1137697
  Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тісецька Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137698
  Карпенко Д.О. Правове регулювання праці молоді / Д.О. Карпенко. – К., 1979. – 48с.
1137699
  Пишко Ю. Правове регулювання праці персоналу міжнародних міжурядових організацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 255-258
1137700
  Мельник П.В. Правове регулювання праці посадових осіб органів місцевого самоврядування : дис. ... д.ра філософії : 081 / Мельник Петро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 202 арк. – Додатки: арк. 200-202. – Бібліогр.: арк. 176-199
1137701
  Назимко О.В. Правове регулювання праці працівників гірничодобувної промисловості України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Назимко Олена Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137702
  Шабанов Р. Правове регулювання праці суддів нормами трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 112-117. – ISSN 2663-5313
1137703
  Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії : прогресивний досвід і перспективи для України / Сергій Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-23-6


  В пр. №1711104 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1137704
  Шабанова С.О. Правове регулювання праці у нафтогазовій промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шабанова Софія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137705
  Фоміна Г.Ю. Правове регулювання преведення та переміщення працівників : дис. ... д-ра філософії у галузі права / Фоміна Галина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 238 арк. – Додатки: арк. 234-238. – Біблогр.: арк. 194-233
1137706
  Терзі О.О. Правове регулювання предиктивної медицини // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1137707
  Россильна О.В. Правове регулювання представництва іноземних суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 232-240. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено правовому регулюванню представництва іноземних суб"єктів господарювання. Визначено умови здійснення представництва в суді консулом. Детально проаналізовано правовий статус адвоката іноземної держави, яким він наділений на території ...
1137708
  Креймер С.В. Правове регулювання придбання нерухомості в Німеччині // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 102-105. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1137709
  Бахарева О.В. Правове регулювання призначення та проведення судової експертизи про порушення прав на об’єкти патентного права у господарському процесі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 60-69. – ISSN 2308-0361
1137710
  Юрків Р. Правове регулювання примусових ліцензій на медичні препарати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 217-219
1137711
  Крижановська А.С. Правове регулювання принципу гласності в діяльності глави Української держави: сучасний стан і шляхи оптимізації // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 110-119. – ISSN 1993-0941
1137712
  Гамбург І.А. Правове регулювання припинення суб"єктів господарської діяльності в Україні / І.А. Гамбург, О.М. Фролов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-106. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1137713
  Комарницька М.В. Правове регулювання припинення трудових відносин за законодавством України : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Комарницька Марія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 202-204. – Бібліогр.: арк. 179-201
1137714
  Онишко О.Б. Правове регулювання припинення шлюбу шляхом розлучення в окремих країнах Євросоюзу // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 25-30
1137715
  Кулинич П.Ф. Правове регулювання природокористування в Україні: єдність диференціації та інтеграції // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 282-290. – ISSN 0869-2491
1137716
  Константий О. Правове регулювання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 120-125. – ISSN 2663-5313
1137717
  Туманов В. Правове регулювання провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у країнах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 86-89
1137718
   Правове регулювання проведення виборів Президента України : Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 року. – Київ : Нора-друк, 2004. – 84с. – ISBN 966-8321-37-5
1137719
  Федчук С.І. Правове регулювання програмно-цільового методу у бюджетному процесі: досягнення та перспективи // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 31-35
1137720
  Монаєнко А.О. Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 439-442. – ISSN 1563-3349
1137721
  Денисов С.Ф. Правове регулювання протидії діянням, пов"язаним із проституцією: історія та сучасність // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 137-141
1137722
  Бояров В.І. Правове регулювання протидії екстремістської діяльності в Україні та відповідальність за екстремізм за законодавством інших країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 116-122. – ISSN 2310-9769
1137723
  Коцур М.М. Правове регулювання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцур Микола Миколайович ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137724
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків : [б. в.], 2015. – 224 л. – Бібліогр.: л. 202-224
1137725
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137726
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мороз Тарас Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137727
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Мороз Тарас Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 11-12, 163-186 та в додатках: арк. 187-188
1137728
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
1137729
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2017. – 438 арк. – Додатки: арк.415-438. – Бібліогр.: арк. 358-414
1137730
  Луценко О.Є. Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 140-151. – ISSN 2224-9281
1137731
  Скакун С. Правове регулювання проходження стажування студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 85-89. – ISSN 2307-8049


  У статті проведено аналіз процедури стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, визначено правову природу договору стажування, а також сформульовані висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного ...
1137732
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137733
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 173-194
1137734
  Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів : монографія / Є.А. Усенко. – Харків : Право, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-181. – ISBN 978-966-458-236-7
1137735
  Гетманець О.П. Правове регулювання процедури бюджетного контролю в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 162-167. – ISBN 978-617-7404-86-5
1137736
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 210-214
1137737
  Омельянчук С.В. Правове регулювання процедури укладення шлюбу та його форми у Давній Русі // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 148-152. – ISSN 1727-1584
1137738
   Правове регулювання процесів видобутку підземних вод для забезпечення потреб військових частин / С . Пасіка, Д . Чомко, О. Опанасенко, Д. Хомяков, О. Скиба, Р. Пасіка, О. Горбачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 103-108. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються правові аспекти регулювання видобутку підземних вод для забезпечення потреб Збройних Сил України . Розглянуто та розкрито загальні тенденції видобутку підземних вод для забезпечення потреб військових час - тин . В умовах недостатнього ...
1137739
  Тихоненко Н.М. Правове регулювання процесу приватизації як фактор розвитку системи управління державним майном в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 106-109
1137740
  Мищак І.М. Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам"яток України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2220-1394
1137741
  Власенко Н.Р. Правове регулювання психологічної допомоги та реабілітації учасникам бойових дій як невід"ємний обов"язок держави для забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 27-30. – ISBN 978-617-7625-74-1
1137742
  Скріпкін С.В. Правове регулювання публічних видатків в галузі охорони здоров"я в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скріпкін Сергій Васильович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137743
  Балюк Г.І. Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 9-12. – ISBN 978-966-916-708-8
1137744
  Цуркан М.І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М.І. Цуркан. – Харків : Право, 2010. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-214. – ISBN 978-966-458-176-6


  У пр. № 1722519 напис: Вельмишановному Анатолію Євгеновичу з побажаннями успіхів у співпраці. З повагою автор. Підпис. 7.09.2012
1137745
  Дударев Д. Правове регулювання районування земель як основи агроландшафту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 297
1137746
  Саленко І.В. Правове регулювання раціонального використання робочого часу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саленко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137747
  Логуш Л. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.162-166. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
1137748
  Аброськін В.В. Правове регулювання режиму надзвичайного стану в законодавстві Російської імперії // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 6-12. – ISSN 2308-9636
1137749
  Малишевська З.Я. Правове регулювання режиму робочого часу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малишевська Зоя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137750
  Малишевська З.Я. Правове регулювання режиму робочого часу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Малишевська Зоя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 197 арк. – Додатки: арк. 195-197. – Бібліогр.: арк. 173-194
1137751
  Максак О.І. Правове регулювання резиденства фізичних осіб з метою уникнення подвійного оподаткування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 83-89. – ISSN 0201-7245
1137752
  Іванченко В.О. Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 289-294


  У статті йдеться про особливості рекламування вина у Франції. Розглянуто зміни усовно користі чи шкідливості алкоголю для людини та правове регулювання реклами алкогольних напоїв. Проаналізовано особливості французького рекламного дискурсу. В статье ...
1137753
  Фесенко В. Правове регулювання рекламної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-17.
1137754
  Червєнкова М.Г. Правове регулювання релігійних взаємовідносин в суверенній Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 115-120. – ISSN 2219-5521
1137755
  Патлачук В.Н. Правове регулювання релігійних питань у перших Польських Конституціях (XVI-XIX ст.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 42-50. – ISSN 2308-9636
1137756
  Костя Д.В. Правове регулювання рентних платежів (зарубіжний досвід) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 360-362. – ISBN 978-966-171-322-1
1137757
  Матвієнко А.С. Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано останні законодавчі ініціативи щодо удосконалення територіальної організації влади та діяльності органів місцевого самоврядування: Закон України «Про співробітництво місцевих громад», Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого ...
1137758
  Колосова К. Правове регулювання речових прав на землю в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 40-45
1137759
  Піцик Х.З. Правове регулювання речових прав на чуже майно за кордоном // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 147-153. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1137760
  Хом"яченко С.І. Правове регулювання ринку землі в Україні: прблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 190-195
1137761
  Пашков В. Правове регулювання ринку лікарських засобів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.20-24
1137762
  Павлюченко Ю. Правове регулювання ринку органічної продукції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 170-175. – ISSN 2524-0129
1137763
  Ахметов Р.Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ахметов Ростислав Рустемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 240 арк. – Додатки: арк. 239-240. – Бібліогр.: арк. 203-238
1137764
  Ахметов Р.Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ахметов Ростислав Рустемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137765
  Кулинич П. Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за участю фермерів: досвід Нідерландів, ФРН та Польщі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 6. – С. 16-29
1137766
  Люта Ю.С. Правове регулювання ринку цінних паперів в країні та особливості обігу цінних паперів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 105-108. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1137767
  Виговський О. Правове регулювання ринку цінних паперів у рамках Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 185-195. – ISSN 2304-1773


  У статті розглядаються основні засади нормотворчої діяльності в рамках ЄС у сфері регулювання первинного розміщення цінних паперів та обігу цінних паперів у системі опосередкованого володіння. Автор розглядає способи уніфікації правового регулювання ...
1137768
   Правове регулювання ринку цінних паперів України : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Віхров О.П. та ін.] ; за ред. О.П. Віхрова. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-194-171-6
1137769
  Багіров А.Р. Правове регулювання ринку юридичних послуг на прикладі Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1137770
  Бурчак Ф.Г. Правове регулювання робочого класу і часу відпочинку / Ф.Г. Бурчак. – К., 1977. – 32с.
1137771
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2017. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 11-12, 207-234
1137772
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137773
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країн ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Авраменко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137774
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Авраменко Олександр Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 10-11, 168-186 та в додатках: арк. 187-188
1137775
  Гетьман А.П. Правове регулювання розвитку біотехнології і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 180-194. – ISSN 2224-9281
1137776
  Гафурова О.В. Правове регулювання розвитку мережі автомобільних доріг у сільській місцевості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 57-62
1137777
  Дейнеко С.В. Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 172-178. – ISSN 2306-6814
1137778
  Міщенко В. Правове регулювання розвитку ринку фінансових послуг на основі електронної комерції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.70-74
1137779
  Бондаренко В.Д. Правове регулювання розвитку сучасного освітньо-наукового середовища України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (45). – С. 34-39. – ISSN 2072-8670
1137780
  Вайленко Г.О. Правове регулювання розірвання трудового договору за п.3 ст.41 КЗпП України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вайленко Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137781
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 274 арк. – Бібліогр.: арк. 254-274
1137782
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137783
  Радченко Л.І. Правове регулювання розірвання шлюбу: історичний розвиток і сучасні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 116-122. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено генезис правового регулювання порядку, умов і наслідків розірвання шлюбу в його історичному аспекті, а також з огляду на сучасні засади регламентації сімейних відносин у праві ЄС та у законодавстві окремих іноземних держав, висвітлено ...
1137784
  Муляр М.С. Правове регулювання розкриття інформації про загальну вартість кредиту та реальну річну процентну ставку споживчого кредиту: в контексті новел Закону України "Про споживче кредитування" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 223-238. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1137785
  Пипипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 450-455. – ISSN 1563-3349
1137786
  Пилипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1137787
  Сакоян Д. Правове регулювання розроблення державних стандартів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-31. – ISSN 0132-1331
1137788
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 215 л. – Бібліогр.: л. 189-215
1137789
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137790
  Мережко О.О. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ = Legal regulation of world trade within framework of GATT\WTO system : Навчальний посібник / О.О. Мережко, М.І. Нелін. – Київ : Наукова думка, 1999. – 104с. – ISBN 966-00-0560-1
1137791
  Поляков А.О. Правове регулювання свободи переміщення робочої сили у Європейському Союзі: порівняльно-історичний контекст // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 20-26. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1137792
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 258-266


  У статті йдеться про правове регулювання свободи пересування працівників, які є громадянами держав-членів Європейського Союзу, в його межах, з цією метою здійснюється аналіз рішень Суду ЄС у цій сфері, а також розглядаються положення Директиви 2004/38 ...
1137793
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137794
  Будник Ю.А. Правове регулювання системи вищої освіти за новим законодавством // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 17-21. – ISSN 2413-6433
1137795
  Пєров А. Правове регулювання системи професійного навчання та підвищення компетенції державних службовців України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7768-14-1
1137796
  Вінніков О. Правове регулювання сільського туризму в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
1137797
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: 170-199
1137798
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1137799
  Грицай Л.В. Правове регулювання сімейних відносин, суб"єктом яких є молодь // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 28-31. – ISSN 2312-1831
1137800
  Дічкова О. Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження містить порівняльний аналіз норм Бюджетних кодексів України 2001 року та 2010 року, що регламентують процедуру складання проекту державного бюджету, зосереджується увага на запроваджених нових для українського бюджетного процесу та ...
1137801
  Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137802
  Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посібник / Іншин Микола Іванович ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : ФІНН, 2010. – 671, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 604-669 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-50-5
1137803
  Рудницька О.П. Правове регулювання соціальних відпусток: досвід країн пострадянського простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 210-214. – ISSN 2219-5521
1137804
  Огієнко І.В. Правове регулювання соціального діалогу в проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 148-149. – ISBN 978-617-7069-52-1
1137805
  Хорошаєв Є.С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 591-599. – ISSN 1563-3349
1137806
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Артюх Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137807
  Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Віжунов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137808
  Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Віжунов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 236 арк. – Додатки: арк. 235-236. – Бібліогр.: арк. 213-234
1137809
  Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1137810
  Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137811
  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денісова Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137812
  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Денісова Людмила Леонтіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Сєвєродонецьк, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: арк. 10-11, 192-211 та в додатках: арк. 212-213
1137813
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1137814
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137815
  Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1137816
  Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1137817
  Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 238, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-762-6
1137818
  Бандура М.М. Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бандура Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137819
  Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 184-208
1137820
  Бук М.О. Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бук Мирослава Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1137821
  Карташов А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні: проблеми і перспективи // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.460-471
1137822
  Войнаровська О. Правове регулювання спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 11 (131). – С. 55-61


  У статті викладено особливості правового регулювання спадкування між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі.
1137823
  Трифонов С. Правове регулювання спадкування в українських землях за русько-литовським правом: 14- перша половина 16 ст. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-89
1137824
  Тріфонов С.Г. Правове регулювання спадкування за законом в Україні за Зводом законів Російської імперії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 103-107. – ISSN 1563-3349
1137825
  Бойко І. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 87-90.
1137826
  Яковюк І. Правове регулювання співпраці європейських держав у рамках Європейської ініціативи з інтервенції / І. Яковюк, О. Трагнюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1814-3385
1137827
  Білоцький С.Д. Правове регулювання співробітництва ЄС з Норвегією в сфері поставок природного газу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 124-134. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено міжнародно-правові аспекти співробітництва ЄС з Норвегією щодо постачання природного газу. Досліджено, що це співробітництво регулюються правовими актами, що відносяться до різних правопорядків. Мова йде про: 1. Міжнародно-правові ...
1137828
  Боднар Н.А. Правове регулювання співробітництва між Україною та Єропейським Союзом у сфері юстиції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Боднар Наталія Анатоліївна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Додатки: арк. 213-214. – Бібліогр.: арк. 194-212
1137829
  Боднар Н.А. Правове регулювання співробітництва між Україною та Єропейським Союзом у сфері юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Боднар Наталія Анатоліївна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137830
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1137831
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ, Ін-т мінар. відносин. – Київ, 2009. – 234л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.202-234
1137832
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04- господарське право, господарсько-процесуальне право / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 242 л. + Додатки: л. 233-242. – Бібліогр.: л. 209-232
1137833
  Рєзнікова Вікторія Вікторівна Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1137834
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В.В. Рєзнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 280 с. – ISBN 978-966-364-472-1
1137835
  Кортукова Т.О. Правове регулювання спільної імміграційної політики Європейського Союзу : дис. ... д-ра філософії : 293 / Кортукова Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 228 арк. – Додатки: арк. 226-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 185-225
1137836
  Вітка Ю.В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 75-86. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1137837
  Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1137838
  Маріхін К.В. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 14-21. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1137839
  Скакун С. Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 80-83. – ISSN 2307-8049
1137840
  Гаврилюк В.О. Правове регулювання стажування працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилюк Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137841
  Гаврилюк В.О. Правове регулювання стажування працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Гаврилюк Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 169-188
1137842
  Бондар М.І. Правове регулювання становища жінки в Україні в другій половині XVII- кінці XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 191-198
1137843
  Курко М.Н. Правове регулювання становлення і розвитку вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1137844
  Тулба К.Г. Правове регулювання становлення свободи пересування на прикладі Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 290-294. – ISSN 2219-5521
1137845
  Пашковець О.О. Правове регулювання статусу біженців за законодавством України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 311-313. – ISBN 978-617-7363-7-0
1137846
  Пашковвць О.О. Правове регулювання статусу біженців за правом Європейського союзу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7363-14-8
1137847
  Худояр Л.В. Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 47-58. – ISSN 0869-2491
1137848
  Совгиря О.В. Правове регулювання статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 13-21. – ISSN 2227-796X


  У статті висвітлюються актуальні проблеми правового регулювання політичної структури парламенту. Досліджується питання конституціоналізації та інституціоналізації статусу парламентської опозиції. Аналізуються проблемні аспекти правового статусу ...
1137849
  Златіна Н.Е. Правове регулювання статусу Польського Національного Банку та Національного банку України (порівняльний аналіз) // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 489-495. – ISBN 978-966-171-267-5
1137850
  Журавський В Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.103-108. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1137851
  Кресіна І.О. Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 18-29. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1137852
  Онищук І.І. Правове регулювання статусу української національної меншини в Pеспубліці Польща // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 70-82. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1137853
  Іваницька Х. Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (111). – С. 88-93. – ISSN 2308-0361
1137854
  Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні : Дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ільков В.В.; В.В.Іськов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Додатки: л.193-194. – Бібліогр.: л.176-192
1137855
  Вовк О.Й. Правове регулювання страйків у США / О.Й. Вовк, В.І. Хрущ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті досліджується питання регулювання страйків, перехід від судового вирішення трудових конфліктів, базованого на звичайному праві, до врегулювання їх за допомогою законодавства.
1137856
  Збирко С.М. Правове регулювання страхової діяльності в офшорних зонах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-25.
1137857
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Пацурія Н.Б.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1137858
  Пацурія Ніно Бондовна Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Дис....канд. юридичних наук.: 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: л.: 197-217
1137859
  Чайкін І.Б. Правове регулювання страхування валютних ризиків в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
1137860
  Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Платонова Ганна Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-197 та в додатках: арк. 198-199
1137861
  Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Платонова Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137862
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137863
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових правовідносин у законодавстві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349
1137864
  Вільгушинський В. Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості регламентації суддівської етики в Україні, розкрито проблеми правового регулювання в даній сфері, проаналізовано досвід зарубіжних країн та науково обґрунтовано рекомендації стосовно вдосконалення чинного ...
1137865
  Пащенко К.С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві: досвід Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 102-107. – ISSN 2220-1394
1137866
  Федчишина В.В. Правове регулювання судово-експертної діяльності // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 187-188. – ISBN 978-617-7139-11-8
1137867
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 210-254
1137868
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1137869
  Клюєв О.М. Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан і перспективи розвитку // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 142-148. – ISSN 1993-0917
1137870
  Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1137871
  Гриців В.М. Правове регулювання судової процедури санації боржника // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-86.
1137872
  Гладушняк О. Правове регулювання сурогатного материнства в США // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 496-500. – ISBN 978-966-190-861-0
1137873
  Битяк О.Ю. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 198-207. – ISSN 2224-9281
1137874
  Заблотська А.В. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-916-708-8
1137875
  Скрипчук Г.В. Правове регулювання сфери культури України: на матеріалах 90-х років XX ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 214-221. – ISSN 2224-9281
1137876
   Правове регулювання та економічні свободи і права : монографія / [М.В. Савчин, А.В. Андрушко, О.В. Батанов та ін.] ; за ред. проф. Михайла Савчина ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 222, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 213-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-74-3
1137877
  Чемодурова А. Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 262-267. – ISSN 2663-5313
1137878
  Біленчук П.Д. Правове регулювання та національна програма України в галузі ядерної криміналістики / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521


  Наведено головні Закони України в галузі ядерної криміналістики, прийняті за останні роки. В умовах сучасних світових тенденцій зростання загрози ядерного тероризму виокремлено необхідність змін ядерного законодавства. Відповідно до Стратегії ...
1137879
  Магера А. Правове регулювання та основні аспекти організації і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 1 (18). – С. 26-39
1137880
  Ющенко І.М. Правове регулювання та підстави внесення змін до закону про державний бюджет України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 217-222. – ISSN 1563-3349
1137881
  Вахонєва Т.М. Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 231-238. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047


  "У статті досліджуються особливості визначення та розподілу майнових прав на об"єкти авторського права, як створені науково-педагогічними працівниками в межах трудових правовідносин".
1137882
  Шереметьєва О.Ю. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0132-1331
1137883
  Бутрин Н. Правове регулювання та проблемні аспекти застави корпоративних прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 52-55
1137884
  Федчук С.І. Правове регулювання та співвідношення понять "види страхування" та "види страхових послуг" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 11-14
1137885
  Денисюк О.О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисюк Олексій Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
1137886
  Денисюк О.О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисюк Олексій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137887
  Кукіна З.О. Правове регулювання телерадіомовлення: досвід зарубіжних країн та України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1137888
  Калюжняк О. Правове регулювання товариств взаємного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 121-123
1137889
  Савич С.С. Правове регулювання товарних знаків у республіці Польща (порівняльно-правовий аналіз) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 305-309. – ISBN 978-966-600-475-1
1137890
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгівельного судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні в кінці XVIII - на початку XX ст. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1137891
  Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Артемишин М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв
1137892
  Сокур Ю. Правове регулювання торгівлі як одна з передумов економічної незалежності держави (на прикладі чумацького промислу в Україні) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.79-82
1137893
  Маліновська М.В. Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу з третіми країнами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 341-345. – ISSN 2219-5521
1137894
  Коломоєць Т.О. Правове регулювання торговельної діяльності в Україні сучасний стан і пріоритети розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1137895
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгового судноплавства у 1916 році на Чорному та Азовському морях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
1137896
  Грінцов М.М. Правове регулювання транскордонного злиття в Швейцарії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 109-111
1137897
  Сухенко В.В. Правове регулювання транскордонного співробітництва : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 102-105. – Бібліогр.: 12 назв
1137898
  Баглікова М.С. Правове регулювання транскордонного співробітництва в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 295-305
1137899
  Фролов Ю. Правове регулювання транскордонного співробітництва між Україною та ЄС / Ю. Фролов, О. Кирпичов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 82-85
1137900
  Дідовець О. Правове регулювання транскордонної неспроможності у праві США та Великої Британії // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-99
1137901
  Дідовець О.М. Правове регулювання транскордонної сек"юритизації активів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дідовець Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 216 арк. – Додатки: арк. 214-216. – Бібліогр.: арк. 6-7, 187-213 та в додатках: арк. 214-215
1137902
  Дідовець О.М. Правове регулювання транскордонної сек"юритизації активів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дідовець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1137903
  Ященко К. Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів у законодавстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7069-17-0
1137904
  Можаровський М.Ю. Правове регулювання трансферу технологій в умовах інноваційного розвитку України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 582-588
1137905
  Плавич В.П. Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства / В.П. Плавич. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 144с. – ISBN 966-02-2691-8
1137906
  Сопронюк І. Правове регулювання тривалості кримінального процесу у часі як основи принципу процесуальної економії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 367-377. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1137907
  Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин : вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / С.В. Венедіктов. – Київ : Алерта, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-133-8
1137908
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
1137909
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 409-481
1137910
  Мінюков П.І. Правове регулювання трудових відносин на підприємствах,в установах, організаціях, закладах освіти в умовах переходу до ринкової економіки : Навч. посібник / П.І. Мінюков. – Київ, 1994. – 304с. – ISBN 5-7763-4312-7
1137911
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 219 л. – Бібліогр.: с. 197-219
1137912
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137913
  Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 297-304. – ISSN 1563-3349
1137914
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 175-193
1137915
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137916
  Бабич Н.О. Правове регулювання трудових відносин суддів : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 / Бабич Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 236 арк. – Додатки : арк. 234-236. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 211-233
1137917
  Поляков Б. Правове регулювання трудових відносин у фінансово неспроможних підприємствах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.101-106. – ISSN 0132-1331
1137918
  Кривенко Д.Є. Правове регулювання трудових спорів в Україні : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Кривенко Дмитро Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 178-197
1137919
  Довгерт А.С. Правове регулювання трудових стосунків у спільних господарських організаціях країн-членів РЕВ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье ставится проблема правового регулирования трудовых отношений между работниками и администрацией совместных предприятий, международных объединений и организации на территории СССР.
1137920
  Суровська Л. Правове регулювання трудового арбітражу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 114-122. – ISSN 0132-1331
1137921
  Олійник С.Д. Правове регулювання трудової дисципліни за трудовим законодавством України : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 / Олійник Софія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-214. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 190-211
1137922
  Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності працівників поліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Шелудяков Роман Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 171 арк. – Додатки: арк. 169-171. – Бібліогр.: арк. 13-14, 150-168 та в додатках: арк. 169-170
1137923
  Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шелудяков Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1137924
  Черкунов О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Черкунов Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 176-195 та в додатках: арк. 196-197
1137925
  Черкунов О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Черкунов Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1137926
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1137927
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1137928
  Удовиченко В.В. Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 37-42. – Бібліогр.: 6 назв.
1137929
  Токарєва К.О. Правове регулювання туристичної галузі в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0 / К.О. Токарєва, Врублевська-Місюна // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 111-116. – ISSN 2311-4894
1137930
  Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посібник / Є.В. Козловський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 268, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 242-249. – Бібліогр.: с. 233-241. – ISBN 978-617-673-339-3
1137931
  Данилова І.О. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 191-195. – ISSN 2219-5521
1137932
  Копилова М.С. Правове регулювання у сфері віросповідань як основа юридичного статусу православних церков у польській республіці (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період, що регулювали взаємовідносини держави і Православної церкви. Підтверджено, що Конституція Польщі 1921 р. закріплювала не однаковий правовий статус католицької ...
1137933
  Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин : Монографія / О.В. Кохановська; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – 212с. – ISBN 966-7474-49-6
1137934
  Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні : монографія / О.В. Глотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – 251, [3] с. – Бібліогр.: с. 225-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-143-4
1137935
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1137936
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 186, [6] арк. – Додатки: арк. 182-186, [6]. – Бібліогр.: арк. 161-181
1137937
  Лесик О. Правове регулювання укладення договору оренди земельної ділянки в Західній Україні в складі Польщі (1919-1939) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 62-66
1137938
  Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 62-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1137939
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання укладення та припинення договорів про спільну господарську діяльність в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання як укладення, так і припинення договорів про спільну господарську діяльність без створення юридичної особи на території України.
1137940
  Маланій О. Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 30-35
1137941
  Кожевнікова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у Федеративній Республіці Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 117-124.
1137942
  Калакура В.Я. Правове регулювання укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 86-91. – ISSN 2220-1394
1137943
  Бондар В.Б. Правове регулювання умов відбування покарання за чинним законодавством України / В.Б. Бондар, Р.В. Перелигіна // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 19-23
1137944
  Савчук Є.Ю. Правове регулювання управління в сфері телекомунікацій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 374-378. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості правового регулювання управління в сфері телекомунікацій. Виокремлено основні нормативно-правові акти, які регулюють розвиток сфери управління телекомунікаціями. На основі цього розгляду робиться висновок про ...
1137945
  Рибницький Г.В. Правове регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні: теорія та практика : монографія / Г.В. Рибницький. – Харків : Діса плюс, 2016. – 460, [2] с. – Бібліогр.: с. 402-460 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-23-5
1137946
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06, 081 / Бусуйок Діана Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2017. – 464 арк. – Додатки: арк. 448-464. – Бібліогр.: арк. 382-447
1137947
  Черевко П.П. Правове регулювання установчого договору в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 254-259. – ISSN 1563-3349
1137948
  Литвин І.В. Правове регулювання утворення та діяльності благодійних організацій в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 83-86. – ISSN 2220-1394
1137949
  Кірєєв С.Л. Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 92-99. – ISSN 2222-5374
1137950
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1137951
  Нескороджена Л. Правове регулювання участі іноземців у наглядових радах державних підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 57-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1137952
  Маркова О. Правове регулювання участі органів внутрішніх справ у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 33-37
1137953
  Войнаровська О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 10 (130). – С. 72-79
1137954
  Трибрат Т.А. Правове регулювання філантропії в Україні: деякі теоретичні та практичні аспекти застосування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1137955
  Кардон Є. Правове регулювання фінансових та товарних інтервенцій у сільському господарстві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 148-149
1137956
  Грабинський М.І. Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грабинський Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1137957
  Ткаченко А. Правове регулювання фінансово-кредитного підприємництва в Україні у 1917-1921 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 141-144
1137958
  Буздуган Я. Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107. – ISSN 0132-1331
1137959
  Сухарська Л. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 144-151. – ISSN 2414-4436
1137960
  Монаєнко О. Правове регулювання фінансового контролю в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 244-250
1137961
  Колісник А.С. Правове регулювання фінансового контролю за діяльністю суб"єктів господарювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 71-77. – ISSN 2311-4894
1137962
  Гурська Л.В. Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 120-125
1137963
  Дем"яненко Т.М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 156-163. – ISSN 1563-3349
1137964
  Паробок Д.О. Правове регулювання фінансової допомоги біженцям та переміщуваним особам в добу визвольних змагань (1917-1921 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 64-75. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1137965
  Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-27.
1137966
  Гафурова О.В. Правове регулювання фінансування деяких природоохоронних заходів / О.В. Гафурова, С.І. Марченко // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2663-1350
1137967
  Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній темі визначення природи і захисту одного із засобів індивідуалізації - фірмових найменувань. Ідеться про поняття фірмового найменування, його структуру та правову охорону за законодавством України. This article is dedicated to ...
1137968
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : практикум : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 245, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-340-513-1
1137969
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 582, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-582. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-522-3
1137970
  Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України : навчальний посібник / О.В. Кологойда; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-667-293-6
1137971
  Рибак Н.В. Правове регулювання форм організації праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рибак Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1137972
  Рибак Н.В. Правове регулювання форм організації праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Рибак Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 184 арк. – Додатки: арк. 183-184. – Бібліогр.: арк. 165-182
1137973
  Гольонко Р.А. Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 113-123. – ISSN 2224-9281
1137974
  Дудченко О.С. Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР у першій половині 1920-х рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-29. – ISSN 2219-5521
1137975
  Кулик Д. Правове регулювання франчайзингу в Україні: історія, реалії та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 126-128
1137976
  Шпитальний Р.Р. Правове регулювання функцій державної виконавчої служби по виконанню вироків в частині конфіскації майна // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 156-158
1137977
  Коропатнік І.М. Правове регулювання функціонування Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 106-110. – ISSN 2072-8670
1137978
  Мушак Н.Б. Правове регулювання функціонування інформаційних систем у межах Шенгенського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 70-81. – ISSN 2308-6912
1137979
  Онупрієнко А. Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 90-100. – ISSN 1993-0909
1137980
  Перепелиця А.І. Правове регулювання функціонування правоохоронних органів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349
1137981
  Носік В.В. Правове регулювання хімізації земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 41-47. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения повышения плодородия почв путем химизации в рамках деятельности специализированной агрохимической службы Украинской ССР, а также предлагаются пути дальнейшего совершенствования норм земельного ...
1137982
  Чернік С.Д. Правове регулювання цензури в українських губерніях Російської імперії у другій половині 60-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1137983
  Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
1137984
  Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ - ХХ ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Атіка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
1137985
  Сіряченко І. Правове регулювання цільового використання земель морського транспорту в межах населених пунктів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-17
1137986
  Посполітак В. Правове регулювання цінних паперів у Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 97


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1137987
  Апанасенко К.І. Правове регулювання ціноутворення на продовольчі товари в Україні: основні способи і напрями // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 143-153


  У статті досліджуються адміністративні та економічні методи державного регулювання ціноутворення на продовольчі товари, напрями правового регулювання ціноутворення, відповідна судова практика.
1137988
  Білик О.А. Правове регулювання часткового безробіття в Україні : дис. ... д-ра філософії : 081 / Білик Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 202 арк. – Додатки: арк. 200-202. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 178-199
1137989
  Василик Ю. Правове регулювання шлюбного договору в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 21-22
1137990
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яцкевич Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 190-216
1137991
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яцкевич Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1137992
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій трудових прав внутрішньо переміщених осіб: проблеми та тенденції їх вирішення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 303-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1137993
  Коротких А.Ю. Правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців у державах-членах ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 52-57. – ISSN 2617-5967
1137994
  Крупка Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 166-172. – (Право. Економіка. Управління)
1137995
  Наконечна А.М. Правове регулювання як засіб задоволення людських потреб та інтересів (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наконечна Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
1137996
  Білоцерківська Н.Г. Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 16-20. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1137997
  Якубович І. Правове регулювання якості та безпечності зерна в Україні // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 371-375. – ISBN 978-966-7957-24-7
1137998
  Биць І. Правове регулюванняпитань у сфері праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 15. – С. 16


  "Хто має вносити записи про стажування до трудової книжки студента, який продовжує навчатися? Що є підставою для цього?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1137999
  Лисюк Ю.В. Правове реформування положень щодо гендерного насильства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.132-134
1138000
  Войнаровська О. Правове ркгулювання укладення колективних договорів та угод // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 32-34
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,