Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1138001
  Барабаш Ю. "Своего языка не знает ..." , или почему Гоголь писал по-русски // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 36-58. – ISSN 0042-8795
1138002
  Федоров В.А. "Своей судьбой гордимся мы...": Следствие и суд над декабристами / В.А. Федоров. – М., 1988. – 298с.
1138003
  Ткач Д. "Своє перше посольство в світі незалежна Україна відкрила саме в Угорщині..." : Інтерв"ю / Дмитро Ткач ; [інтерв"ю взяв] Павло Вольвач // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 18-30. – ISBN 978-966-579-271-0


  Розмова з першим послом України в Угорщині Дмитром Ткачем.
1138004
  Гайдученко Л. "Своє" і "Чуже" в народних піснях українських німців XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 123-128. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті аналізуються пісні німецьких переселенців, які проживали на території сучасної України в межах своїх колоній на початку XX ст. У досліджуваних німецьких народних піснях виділяється їхня етнокультура специфіка з огляду на впливи українського й ...
1138005
  Тодчук Н. "Своє/чуже" Місто та його реалізації у романі І. Франка "Для ломашнього огнища" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 131-142
1138006
  Перепелиця Г. "Своєю торгівлею з Кримом та іншими окупованими територіями ми самі підриаваємо режим санкцій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 4


  В якому "стані" перебувають західні санкції проти Росії, і чи здатні вони примусити Кремль до миру?
1138007
  Дубчак И.Е. "Свои-чужие": национальная идентичность в спортивном дискурсе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60.
1138008
  Сафронов А. "Свои" и "чужие" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 97-112. – ISSN 0869-44435


  Бинарная оппозиция в пространстве универсальных миров.
1138009
  Терещенко М. "Свої погані" в політичному житті Київської Русі // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 41-42
1138010
  Казакевич Г. "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (III-I століття до н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі перебування кельтських найманців в арміях елліністичних держав. The article is devoted to the problem of the Celtic mercenaries in the armies of the Hellenistic kingdoms.
1138011
  Рябченко О. "Свої" і "чужі" в студентському середовищі Радянської України 1920-1930-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 87-96. – ISSN 0869-3595
1138012
  Якимович А.К. "Свой - чужой" в системах культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.48-61. – ISSN 0042-8744
1138013
  Сергеева-Клятис "Свой среди чужих, чужой среди своих". Революционные поэмы Пастернака в литературной критике // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 437-463. – ISSN 0042-8795
1138014
  Айдачич Д. "Своје" и "туhе" у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 203-214. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано ставлення до міфологічних традицій чужих та свого народу як матеріалу для літературної фантастики в суперечках критиків щодо романтизму. Розглядаються думки Миколи Надеждина, Казимєжа Бродзінського, Мауриція Мохнацького, Вука ...
1138015
  Юзич М. "Свою першу програму я написав у вісім років" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 10


  16-річний переможець всесвітнього конкурсу Google студент другого курсу Оптико-механічного коледжу при КНУ ім. Т. Шевченка Станіслав Кривенко став гостем "Дня".
1138016
  Жулинський М. "Свою Україну любіть, любіть її..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
1138017
  Кононенко П.П. "Свою Україну любіть..." / П.П. Кононенко. – Київ : Твім інтер, 1996. – 224 с. – ISBN 966-95037-0-1
1138018
  Мамонтов Я.А. "Своя людина" : драма / Я.А. Мамонтов. – Київ : Держлітвидав України, 1936. – 71 с.
1138019
  Грибановская Е.С. "Своя" и "чужая" языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-102. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138020
   "Связь науки с практикой - важный фактор повышения эффективности общественного производства", науч.-практ. конф. Гродно. 1982. – Гродно
Ч. 2. – 1982. – 241с.
1138021
   "Связь науки с практикой - важный фактор повышения эффективности общественного производства", науч.-практ. конф. Гродно. 1982. – Гродно
Ч. 3. – 1982. – 174с.
1138022
  Тримбач С. "Свята правда" чи "сон золотий"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 191). – С. 7


  Кіноукраїнець на роздоріжжі. Екранізація повісті В. Рутківського "Сторожова застава".
1138023
  Лук"янчук Г. "Свята Русь" Алена Безансона // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  У видавництві "КЛІО" щойно побачила світ книжка відомого французького дослідника історії Московії-Росії Алена Безансона в перекладі відомого громадського діяча Тараса Марусика.
1138024
  Минько Л.И. "Святая" вода / Л.И. Минько. – Минск, 1965. – 28с.
1138025
  Пасько І. "Святий лікар" : [до 145-річчя з дня народження Феофіла (Теофіла) Яновського] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 175-177. – ISBN 966-7060-76-4
1138026
  Генералюк Л.С. "Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича ; [Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 167, [1] с. : фотоіл. – На авнантитулі.: Тарас Шевченко. 1814-2012. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-611-516-000-6
1138027
  Смілянська В.Л. "Святим огненним словом..." / В.Л. Смілянська. – К., 1990. – 288с.
1138028
  Папандоніос З. [Свята гора / Зах. Папандоніос. – Афіни : Естія, 1998. – 216 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 16]). – ISBN 960-05-0736-8
1138029
  Речин Б. Своей дорогой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1956. – 86с.
1138030
  Чандра Д. Своей земле не хозяин / Д. Чандра. – М, 1980. – 268с.
1138031
   Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в сибири.. – Иркутск, 1973. – 342с.
1138032
  Лагунов К.Я. Своей тропою. / К.Я. Лагунов. – Сталинбад., 1958. – 139с.
1138033
  Гречнев В.Я. Своеобразие "Литературных портретов" М. Горького (Воспоминания о писателях) : Автореф. дис. ... канд филол. наук / Гречнев В.Я. ; АН СССР , Ин-т русск. лит-ры (Пушкнский Дом). – Ленинград, 1963. – 21 с.
1138034
  Сомова Е.В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХІХ века (Ч.Кингсли, Н.Уайзмен) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-42. – ISSN 0130-9730
1138035
  Луньков А.П. Своеобразие действия закона относительного перенаселения в странах Латинской Америки. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Луньков А.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1975. – 24л.
1138036
  Богаткина М.Г. Своеобразие детерминистских отношений в идейно-образной системе романтического произведения (на примере русской романтической поэзии ХIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Богаткина М. Г.; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1981. – 25л.
1138037
  Поборчая И.П. Своеобразие диалогизма в стихотворении Александра Кушнера "Современники" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется сюжетно-композиционное строение и образный мир стихотворения А. Кушнера "Современники". В произведении сочетается авт. речь и центонная часть, представленная фрагментами произведений А. Блока и К. Чуковского. Показано, что ...
1138038
  Антонова Марина Васильевна Своеобразие европейских музеев начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-64. – ISSN 2073-9702
1138039
  Розанова Е. Своеобразие жанра "Книги прощания" Юрия Олеши // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 232-241. – ISBN 966-587-044-0
1138040
  Литовская А.В. Своеобразие и значение современной рецепции наследия Аристофана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 124-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1138041
  Майборода Р.В. Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У.М. Теккерея // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 202-209. – ISSN 978-966-551-401-5
1138042
  Дынниченко Т.А. Своеобразие интерпретации темы "слепой" любви в "Пасторальной симфонии" А. Жида // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-381. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1138043
  Шатова И.Н. Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-24. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1138044
  Марцина И.Ю. Своеобразие комического у Теуво Паккала ("Бык советника коммерции"(1901) и "Ревизор" Н.В. Гоголя) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.106-118. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1138045
   Своеобразие композиции романа Л.Н. Толстого "Война и мир" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Розанова Л. Н,; Розанова Л. Н,; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1138046
  Шпаковская Е.А. Своеобразие мифопоэтики А.Н. Островского ("Комик ХVІІ столетия") // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 77-84. – ISBN 966-587-057
1138047
  Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической драматургии XIX века : А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.H. Островский : (монография) / Е.А. Прокофьева ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. и зарубеж. филологии и искусствоведения. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 219-229. – ISBN 978-966-525-829-2
1138048
  Сайдуллаев Абдулла Своеобразие образов будущего и динамика из изменения у учащихся средней школы : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Сайдуллаев Абдулла; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
1138049
  Сенько И. Своеобразие осмысления библейского образа Иуды в произведениях Леонида Андреева и Леси Украинки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1138050
  Ильинков В.Г. Своеобразие пореволюционных поэм Маяковского : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильинков В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории лит-ры. – Москва, 1952. – 16 с.
1138051
  Мирошниченко Ю.А. Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-38. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1138052
  Заярная И.С. Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 184-199. – ISBN 978-966-171-280-4


  В статье рассмотрены важнейшие составляющие поэтического мира лирики Д.Быкова, в частности метафизический текст и метатекст, антиномичность как существенная черта идиостиля, отражение чеховской и пастернаковской импрессионистической поэтики в ...
1138053
  Кожуховская Ю.В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 135-142


  Статья посвящена исследованию поэтического языка произведений Янниса Варвериса, которые вошли в сборник "Господин Фогг". В статье рассматриваются лексические группы, представленные в текстах сборника, и антонимические пары, на основе которых ...
1138054
  Бернштейн И.Б. Своеобразие преподавания физики в вечерней школе с преобладанием учащихся металлургов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Бернштейн И.Б.; МВ и ССО Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 20л.
1138055
  Трепова Л.С. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Трепова Л.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 24л.
1138056
  Кругляк М.Т. Своеобразие реализма в творчестве Джозефа Конрада 1895-1900 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кругляк М.Т.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1967. – 20л.
1138057
  Эсалнек А.Я. Своеобразие романа как жанра / А.Я. Эсалнек. – М, 1978. – 79с.
1138058
  Буслинский В.А. Своеобразие скачка при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Буслинский В. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 14л.
1138059
  Чумак Е.П. Своеобразие стилистики произведений А. Платонова (урок-интерпретация повести А. Платонова "Котлован" с использованием метода стилистического эксперимента) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 22-25
1138060
  Ботнер Валентина Савельевна Своеобразие творческого метода Блока-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Ботнер Валентина Савельевна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1978. – 23л.
1138061
  Андреева Ида Ивановна Своеобразие художественного метода А.П.Довженко-писателя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреева Ида Ивановна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1975. – 32л.
1138062
  Пожилова Л.В. Своеобразие художественного метода и стиля С.А.Найденова : Автореф... канд. филол.наук: / Пожилова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26с.
1138063
  Певцова Р.Т. Своеобразие художественного метода молодго М.Горького. / Р.Т. Певцова. – М, 1989. – 92 с.
1138064
  Люблинская Н.А. Своеобразие художественного языка романа Э.Елинек "Пианистка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 238-247. – ISBN 966-72-77-79-8
1138065
  Титов В.Г. Своеобразие художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 32 с.
1138066
  Свенцицкая Э.М. Своеобразие художественности малой прозы А.П. Чехова (на материале рассказов "Жалобная книга" и "Скрипка Ротшильда") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 17-23
1138067
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 1. – 1985. – 335с.
1138068
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 2. – 1986. – 467с.
1138069
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 3. – 1986. – 301с.
1138070
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 4. – 1987. – 571с.
1138071
  Спасибенко А.П. Своеобразие языка и стиля народнической литературы / А.П. Спасибенко. – Чебоксары, 1972. – 113с.
1138072
  Винницкий И.М. Своеобразная защитная реакция организма плотоядных на интерперитониально введённых местах / И.М. Винницкий. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР, 1948. – 53-66с. – Отдельный оттиск с журнала Известия АН СССР серия биология
1138073
  Савельев И. Своеобычное в русской фольклористике / И. Савельев. – Отд. отт. – 65-81с.
1138074
  Стонов Д.М. Своею собственной рукой. / Д.М. Стонов. – М., 1925. – 139с.
1138075
  Ільницький М. Своє і позичене: "Лис Микита" Івана Франка і "Райнеке-Лис" Йоганна Вольфганга Гете // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
1138076
  Андрусяк І. Своє й освоєне : Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 173-191.
1138077
  Симоненко П.І. Своє небо / П.І. Симоненко. – К., 1983. – 231с.
1138078
  Денисенко Володимир Своє серце зверни до навчання : нариси історії Переяславського колегіуму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 52-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1138079
  Кравченко Л. Своєрідність авторської манери Василя Стуса як митця перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 61-67. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1138080
  Гайдар В.П. Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 165-168


  Розглядаються поетичні твори ірландського поета Шеймаса Хіні, а саме "Bogland" та "Requiem for the Croppies", у яких робиться спроба виявити шляхи створення алюзії та особливості її функціонування.
1138081
  Дворницька Н.І. Своєрідність використання мовно-стилістичних засобів в епопеї І. Огієнка "Недоспівана пісня" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 63-67. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  В статті розглядаються основні науково-літературні здобутки Івана Огієнка як науковця, письменника, поета.
1138082
  Гузь О.О. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : урок за оповіданням Джеймса Олдріджа "Останній дюйм". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36
1138083
  Калинчук Р. Своєрідність висвітлення образу Б. Хмельницького в літописі Самовидця та у творах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 233-239


  У статті розглядається становлення ідеї національної державності апелюючи до образу Богдана Хмельницького як державотворця європейського масштабу. В статье рассматривается становление идеи национальной государственности апеллируя к образу Богдана ...
1138084
  Чікало О. Своєрідність відображення національно-визвольної боротьби українського народу в піснях-хроніках періоду ОУН і УПА // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 4 (88) липень-серпень. – С. 61-65. – Бібліогр.: 17 назв.
1138085
  Мірошніченко Л.В. Своєрідність відтворення реалій у романі "Блудниця вавилонська" Галини Тарасюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 27-34. – ISSN 2313-1802
1138086
  Янкович О. Своєрідність внутрішнього світу героїнь творів сучасної жіночої прози : на прикладі творчості Т. Толстої, Л. Петрушевської, Л. Уліцької та О. Забужко / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (426),грудень. – С. 11-18
1138087
  Бровко О. Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 56-59. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1138088
  Никорак О. Своєрідність декору запасок Західного Поділля: типи, осередки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1070-1086. – ISSN 1028-5091
1138089
  Хряпінський П.В. Своєрідність диспозитивного методу регулювання суспільних відносин при спеціальному звільненні від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 156-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1138090
  Лисенко О. Своєрідність експлікації образів-символів у сонетах Уляни Кравченко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 118-122. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1138091
  Набок М. Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 35-38
1138092
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17-18 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 432л. – Бібліогр.: л.387-432
1138093
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 33 назви
1138094
  Зарва В. Своєрідність естетичного ідеалу раннього І.Франка і М. Чернишевського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 327-334. – ISBN 978-966-2763-27-0
1138095
  Борзенко О.І. Своєрідність засвоєння народного слова на початковому етапі нової української літератури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 232-235. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1138096
  Василенко І.М. Своєрідність зображення суперечливості духовного світу митця у драматургії В. Винниченка та у прозі Е. Золя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджуються моральні, етичні та філософські проблеми у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть на матеріалі драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" та роману Е. Золя "Творчість". In the article, the relevant ...
1138097
  Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про особливості лексичного рівня ідіолекту Юрія Шевельова на матеріалі неформального письмового дискурсу автора, зокрема його листування та спогадів
1138098
  Білик Н.Л. Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 161-169. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедіального моделювання семантики твору. Йдеться про функціональність і практику ...
1138099
  Мірошніченко Л. Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв"язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 89-95. – ISSN 2308-1902
1138100
  Загороднюк В. Своєрідність інтерпретації народної думи "Маруся Богуславка" в однойменному романі Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 35-40. – ISBN 966-8547-61-6
1138101
  Бедзір Н.П. Своєрідність інтертекстуальності в поезії П. Мідянки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 966-8188-10-1
1138102
  Кремінь Т. Своєрідність історіософських візій Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 266-273. – ISSN 0130-528Х


  Запропоновано варіант історіософського осмислення ранньої творчості Ірини Вільде, яка найбільше тяжіє до глибокого проникнення у сутність внутрішніх процесів утвердження естетичної ідентичності
1138103
  Скорцпська Г.В. Своєрідність картини світу в матеріалах газети "Корр"єре делла сера" (2009) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 40-44


  У статті проаналізовано матеріали італійської газети "Корр"єре делла сера" (Corriere della sera), яка справедливо вважається авторитетним і впливовим виданням в Італії та добре відома за межами країни. The materials of the Italian newspaper "Corriere ...
1138104
  Мітроусова Т.В. Своєрідність колоронімів в оповіданні Дж. Джойса "Мертві" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
1138105
  Іващук О.А. Своєрідність конфлікту в романі Е. Золя "Жерміналь" та І. Франка "Перехресні стежки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 86-90. – (Філологічні науки ; № 1)
1138106
  Ласкаревська Т. Своєрідність концепційного підходу Віктора Петрова до питання походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 157-160
1138107
  Гаєвська Н.М. Своєрідність малої прози Наталії Кобринської // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 137-142


  У статті йдеться про особливості малої прози Н. Кобринської. В статье речь идет об особенностях поэзии в прозе Н. Кобринской. This article deals with the particularities of Natalia Kobrynska"s short stories.
1138108
  Мочернюк Н. Своєрідність міжмистецького діалогу 20-30-років XX століття (література та образотворче мистецтво) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 241-248. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1138109
  Білик Н.Л. Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 221-229. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється специфіка симбіотичних варіантів моделювання міжтекстових зв"язків і їх семантики у практиці сербської постмодерної прози. На материале романа ...
1138110
  Гнатюк Л.П. Своєрідність мовної картини світу в "Саду божественных песней" Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-73. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Присвячена специфіці мовної картини світу "Саду божественных песней" Григорія Сковороди. Розглядаються мовні засоби, що передають своєрідність барокового сприйняття світу українським філософом.
1138111
  Мацевко-Бекерська Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С.67-74. – ISSN 0236-1477
1138112
  Сафарян С. Своєрідність німецького бароко // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 6-9
1138113
  Мартинець А. Своєрідність образу пропащої жінки в російській літературі XIX ст. (на прикладі творів Ф. Достоєвського та Л. Толстого) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1138114
  Перетятько М. Своєрідність осмислення біблійних текстів у поезії Л. Талалая // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 267-277. – ISSN 1728-9572
1138115
  Будівська Л. Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 67-70. – ISBN 966-8110-14-5
1138116
  Приходько І.Ф. Своєрідність поетики маолї прози І. Франка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 34/36 (470/472), грудень. – С. 72-80
1138117
  Жигун С. Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків "Ланки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 149-153


  Розглянуто особливості неореалізму 1920-х років. Доведено, що український неореалізм стилістично відрізняється від російського, зазнавши впливу не символізму, а імпресіонізму. Домінантами поетики названо осібність героя у художньому світі, зовнішній ...
1138118
  Єсюк Л.В. Своєрідність поетики Павла Филиповича // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 14-16
1138119
  Ковалевська М. Своєрідність поетики прози Марка Вовчка та Олеся Гончара (соціально-психологічний аспект) / М. Ковалевська, Л. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 107-112
1138120
  Стрюк Л.Б. Своєрідність поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 131-150


  У статті досліджено провідні риси поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе". Зроблено спробу розглянути майстерність прозаїка на всіх рівнях ієрархічної системи художності, від звукового до образно-смислового. Виокремлено понад сімдесят художніх ...
1138121
  Ільїна Т.А. Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля - австрійського поета епохи раннього експресіонізму / Т.А. Ільїна, Устименко, ВВ // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 124-133. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається вплив на формування світогляду поета трагічного життєвого і творчого шляху, своєрідність та неповторність поетики кольору, унікальність світобачення і світовідчуття поета, лейтмотивні теми траклівської лірики, новаторство Георга ...
1138122
  Паримський І.С. Своєрідність предмета національної журналістики:відображення історичної спадкоємності та сучасних суспільних відносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 70-73


  У статті акцентується на проблемах і практиках сучасної національної журналістики. Йдеться про культуру журналіста, ступінь істинності пізнання соціальних процесів. The article emphasises the problems and practices of the modern national journalism. ...
1138123
  Колкутіна В. Своєрідність ранніх шевенкознавчих студій Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 84-91. – ISBN 978-966-2248-94-4
1138124
  Мармазова Л. Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 196-202. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1138125
  Тараненко А.В. Своєрідність речової деталі в системі характеротворення (на матеріалі прози В. Підмогильного та В. Близнеця) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 66-77. – ISBN 978-966-551-315-5
1138126
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі 19 ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1138127
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі XIX ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1138128
  Калениченко Н.Л. Своєрідність розвитку напрямів і течій в літературі українській та зарубіжній / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – [14] с.
1138129
  Абрамчук Т.В. Своєрідність розкриття внутрішнього світу героїв у драмі І. Карпенка-Карого "Безталанна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С.3-5
1138130
  Клейменова Т.В. Своєрідність розкриття теми трагічного кохання в оповіданнях Марії Колцуняк // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 259-266. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1138131
  Дмитриченко В.В. Своєрідність розробки проблеми праці С.А. Подолинським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1138132
  Татаренко А. Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 209-219. – ISBN 978-966-02-6024-5
1138133
  Кеба О. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99
1138134
  Коломієць В.В. Своєрідність стилю і проблематика малої прози В. Винниченка / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Розглядається мала проза В.Винниченка, його ранні оповідання, їх проблематика та особливості стилю. Визначається роль і місце Винниченка в літературному процесі початку ХХ століття. A small prose of V.Vynnychenko, his early stories, their problems and ...
1138135
  Трефяк Н. Своєрідність сюжетно-композиційного рівня внутрішноьї організації повістей Миколи Вінграновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 125-132. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1138136
  Гусєва О. Своєрідність сюжетно-композиційної структури антивоєнних романів Барбюса і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 58-68
1138137
  Ігнатова О.І. Своєрідність та взаємозв"язок стильових рис та мовних ознак у текстах офіційно-ділового стилю у сучасній французькій мові / О.І. Ігнатова, І.Г. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Основні вимоги до змісту офіційно-ділових документів, такі як стандартизованість, об"активність, точність, знаходять своє відображення в специфічному відборі мовних засобів, в ускладненій структурі висловлювання та у вживанні певних дієслівних часів як ...
1138138
  Таранік К.В. Своєрідність та новаторство творчої манери Джейн Остен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 162-166
1138139
  Захаренко О.М. Своєрідність та функції етнокультурних реалій у художньому світі роману Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 84-88
1138140
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : (Урок засвоєння нових знань. 10 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-62.
1138141
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : урок засвоєння нових знань. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст.
1138142
  Ледняк Ю. Своєрідність темпоральної організації оповідання М.Л. Кашніц "Одного разу опівдні, в середині червня" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 169-176. – ISSN 2411-6548
1138143
  Віват Г. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 84-87. – ISBN 966-8110-14-5
1138144
  Анісімова Н.П. Своєрідність українського поетичного модерну 80-х років XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 8-12. – ISBN 966-7825-78-7
1138145
  Олійник Н.П. Своєрідність української повісті з "локальним" типом сюжету // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 194-201
1138146
  Гонюк О.В. Своєрідність форм хронотопу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" / О.В. Гонюк, Ю.О. Лаптєєва // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 281-288. – ISBN 978-966-551-315-5
1138147
  Євтушенко С.О. Своєрідність функціонування інтимної лірики у творчості Б. Грінченка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 160-167. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Мета даної статті - дослідити місце та значення інтимної лірики в поезії Б. Грінченка, а також визначити провідні тематичні мотиви любовної лірики автора, які дають підстави говорити про її своєрідність та органічний зв"язок із вітч. та слов"янською ...
1138148
  Олійник Н.П. Своєрідність характеротворення в українській повісті 70-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто повісті В. Кави, Ю. Мушкетика, Р. Федоріва з метою з"ясування своєрідності творення в них характерів героїв.
1138149
  Олійник Н.П. Своєрідність хронотопічної організації повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 152-158. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається повість О. Гончара "Бригантина" в аспекті з"ясування особливостей її хронотопічної організації на різних рівнях художнього тексту.
1138150
  Огульчанська О.А. Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 116-124. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті досліджується своєрідність хронотопу, що є важливим сюжетотвірним і характеротвірним чинником. Наголошується на поліфункціональності часопросторових координат. До спільних ознак "химерної прози" і творів, написаних у руслі "магічного ...
1138151
  Завгородня О.В. Своєрідність художньо обдарованої особистості та гендерні аспекти її самоздійснення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 9-13
1138152
  Полякова С.В. Своєрідність художнього вираження пошуків власного "я" в межах опозиції "місто-село" в романі В. Підмогильного "Місто" та повісті В. Шевчука "Місцева зозулька" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-59. – ISBN 978-966-551-315-5
1138153
  Коломієць Н.Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б.Д. Грінченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 84-90. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1138154
  Коломієць Н. Своєрідність художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-152.
1138155
  Тараненко А. Своєрідність художнього зображення характеру особистості в оповіданні Володимира Винниченка "Зіна" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 247-249. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1138156
  Семелюк Р.М. Своєрідність художнього методу Г. Джеймса в повісті "Дейзі Міллер" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 15-16
1138157
  Бондаренко О.О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від "твору до тексту" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений філософсько-естетичний аналіз модусів зла в процесі вивчення своєрідності художнього профетизму російської літератури. Доводиться, що російські письменники XIX ст. створили художні світи, де образи добра і зла осягаються як форми ...
1138158
  Вррова Т.П. Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П. Єршова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 978-966-551-315-5
1138159
  Олійник Н.П. Своєрідність художнього створення образу світла в романі О. Гончара "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 246-252


  У статті досліджуються особливості символіки в романі О. Гончара "Циклон" як одна з визначальних ознак індивід. стилю письменника. Увага зосереджена на питанні про своєрідність створення образу світла на різних рівнях художнього тексту. В статье ...
1138160
  Данильчук О.М. Своєрідність художньої "конденсації ідеї успіху" у творчості Артура Хейлі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 25-29
1138161
  Черкас О. Своєрідність художньої деталі в повісті П. Загребельного "Гола душа" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 54-61. – ISSN 0236-1477
1138162
  Воронова З. Своєрідність художньої інтерпретації теми кохання в оповіданнях Мері Шеллі "Наречена сучасної Італії" (1824) та "Фальшива Рима" (1829) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 82-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1138163
  Бокшань Г.І. Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 29-33. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1138164
  Ільницький М. Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 47-55. – ISSN 0236-1477
1138165
  Труш І. Своєчасна праця з проблематики розвитку місцевої власності та її господарського використання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0132-1331
1138166
  Амоша О. Своєчасне і необхідне видання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-92. – Бібліогр, 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1138167
  Місяць О.О. Своєчасний та дієвий державний фінансовий контроль - запорука стабільного розвитку країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 310-316


  Стаття присвячена значенню та важливості державного фінансового контролю як обов"язкової умови стабільного функціонування фінансово-кредитної системи країни, високій ефективності державних видатків. Статья посвящена значению и важности ...
1138168
  Тацій В.Я. Своєю дорогою по Землі до своєї планети у Космосі: пам"яті Героя України В.В. Сташиса // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 400-407. – ISBN 978-966-458-725-6
1138169
  Зборовський А. Своєю смертю бійці УПА подолали смерть нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 6
1138170
  Пустынцев Н.П. Свозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1963. – 112 с.
1138171
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / И.Г. Чигринов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 303 с.
1138172
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / И.Г. Чигринов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111 с.
1138173
  Усова Н.Т. Свои и чужие / Н.Т. Усова. – Тула, 1989. – 126с.
1138174
  Береговой А.Г. Свои и чужие / А.Г. Береговой. – Ростов н/Д, 1990. – 251с.
1138175
  Ширяев В.А. Свои и чужие. / В.А. Ширяев. – М., 1972. – 79с.
1138176
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 67с.
1138177
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1948. – 237с.
1138178
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
1138179
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1964. – 99с.
1138180
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1965. – 96с.
1138181
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1934. – 46с.
1138182
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 100с.
1138183
  Омельченко В.М. Свои люди / В.М. Омельченко. – Киев, 1959. – 460с.
1138184
  Болтышев В.А. Свои люди / В.А. Болтышев. – Москва, 1984. – 160с.
1138185
  Скопина К.П. Свои люди : Записки комсомольского спецкора. / К.П. Скопина. – М., 1975. – 335с.
1138186
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1963. – 240с.
1138187
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1966. – 463с.
1138188
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1957. – 430с.
1138189
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1962. – 440с.
1138190
   Своим замлякам хлиборобам дарую дви казочкы [Своїм землякам хліборобам дарую дві казочки] : З двума каpтынкамы / А...... К........... – Харкив : Дpук. А.И. Hемовецкаго, 1876. – 22 с., 2 с. мал. : мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1138191
  Петровский Г.И. Своим избирателям / Г.И. Петровский. – Киев, 1938. – 40с.
1138192
  Сопрунов Ф.Ф. Своим путем. / Ф.Ф. Сопрунов. – М., 1985. – 239с.
1138193
  Померанцев В.М. Своим судом / В.М. Померанцев. – Иркутск, 1986. – 315с.
1138194
  Шушарин А.Н. Своим судом. / А.Н. Шушарин. – М, 1977. – 237с.
1138195
  Кузнецов А. Своим трудом / А. Кузнецов. – Уфа, 1963. – 28с.
1138196
   Своим ходом и на корабле : Всадники. Своим ходом и на корабле. Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-91 : Карта. – ISSN 1029-5828
1138197
  Прокопьева З.Е. Своим чередом / Зоя Прокопьева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 1. – 1986. – 413, [2] с.
1138198
  Ходов К. Своим чередом / К. Ходов. – М., 1988. – 158с.
1138199
  Прокопьева З.Е. Своим чередом. / З.Е. Прокопьева. – Челябинск, 1989. – 511с.
1138200
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1138201
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1138202
  Куликов Н.А. Своими глазами / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1961. – 70с.
1138203
  Гайкович Б.А. Своими глазами / Б.А. Гайкович. – Нальчик, 1977. – 72с.
1138204
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – М., 1989. – 382с.
1138205
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – М., 1990. – 382с.
1138206
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1942. – 63с.
1138207
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1943. – 70с.
1138208
  Чистовский О.Г. Своими глазами. / О.Г. Чистовский. – Л., 1967. – 199с.
1138209
  Ржанов В.Т. Своими глазами. / В.Т. Ржанов. – Чебоксары, 1970. – 422с.
1138210
  Панферов Ф.И. Своими глазами. Люди Урала. / Ф.И. Панферов. – Киров, 1946. – 80с.
1138211
  Лиходеев Л.И. Своими глазами. Стихи. / Л.И. Лиходеев. – М., 1955. – 108с.
1138212
  Пономарев В.Г. Своими глазами: из амер. впечатлений / В.Г. Пономарев. – Минск, 1989. – 155с.
1138213
   Своими глазами: рассказы советских моряков.. – Одесса, 1952. – 139с.
1138214
  Данилов Н.С. Своими путями / Н.С. Данилов. – Ашхабад, 1965. – 208с.
1138215
  Фернандес Р.Р. Своими руками / Р.Р. Фернандес. – М., 1967. – 111с.
1138216
  Каминский М.Н. Своими руками / М.Н. Каминский. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 384 с.
1138217
  Сабекиа Н.И. Своими руками / Н.И. Сабекиа. – Сухуми, 1979. – 31с.
1138218
  Иванов Б.С. Своими руками / Б.С. Иванов. – М., 1984. – 143с.
1138219
  Жендаренко В.Ф. Своими руками / В.Ф. Жендаренко. – Омск, 1991. – 238с.
1138220
  Стаднюк И.Ф. Своими руками. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1959. – 49с.
1138221
   Своими руками. Домашние работы пионера и школьника.. – М.-Л., 1943. – 88с.
1138222
  Неверов А.С. Своими силами / А.С. Неверов. – Москва-Ленинград, 1930. – 237с.
1138223
  Благов Ю.Н. Своими словами / Ю.Н. Благов. – М., 1954. – 48с.
1138224
  Гордейчев В.Г. Своими словами / В.Г. Гордейчев. – М, 1964. – 136с.
1138225
  Флинн Э.Г. Своими словами. Жизнь бунтарки / Э.Г. Флинн. – М, 1962. – 382с.
1138226
  Кузькин А.П. Своими средствами / А.П. Кузькин. – Саратов, 1989. – 101с.
1138227
  Чигринов І.Г. Свої і чужинці : роман / І.Г. Чигринов. – Київ, 1988. – 364 с.
1138228
  Островський О.М. Свої люди - поквитаємось. / О.М. Островський. – К., 1951. – 100с.
1138229
  Леонтович О. Свої люди в Голлівуді // Кіно -Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2002. – № 6. – С. 15-17. – ISSN 1562-3238
1138230
  Толочко О. Свої своя познаша // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Відповідь історика Олексія Толочка на репліки Оександра Галенка та Наталії Яковенко.
1138231
  Савчук О.А. Свої серед своїх : депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. / Олег Савчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2012. – 237, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 189-236. – ISBN 978-966-2379-46-4
1138232
  Яремчук Андрій Своїм життям піднятися до себе : лист Миколі Мащенку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 1. – ISSN 0868-9644
1138233
   Своїми очима. Розповіді очевидців.. – Львів, 1977. – 48с.
1138234
  Константинов А. Свой - чужой. Внедрение : Роман в трех частях / А. Константинов при участии Е. Вышенкова. – Санкт-Петербург : Дом " Нева". – ISBN 5-7654-4141-6
Ч.2. – 2005. – 320с.
1138235
  Топорков Л.В. Свой берег / Л.В. Топорков. – М, 1976. – 204с.
1138236
  Сенин В.Т. Свой вариант жизни / В.Т. Сенин. – М., 1986. – 95с.
1138237
  Рудницкий М. Свой голос : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 76-85. – ISSN 0130-6405


  Марк Наумович Бернес (настоящая фамилия - Нейман; 1911-1969) - советский актёр кино и исполнитель песен. Нар. артист РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1951). Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский ...
1138238
   Свой голос: рассказы писателей народов ССР.. – М., 1989. – 253с.
1138239
   Свой дом: рассказы афр. писателей. – Москва, 1977. – 240 с.
1138240
  Петрушевская Л.С. Свой круг: рассказы / Л.С. Петрушевская. – М., 1990. – 45с.
1138241
  Иванов Б.В. Свой метр и ритм / Б.В. Иванов. – М., 1974. – 160с.
1138242
  Хинт А. Свой остров : романы, повесть / А. Хинт; Пер. с эстонского Лейли Тамм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 479 с.
1138243
  Хинт А. Свой остров : романы, рассказы, эссе ; пер. с эстонского / А. Хинт. – Москва : Советский писатель, 1987. – 592 с.
1138244
  Зорин А. Свой подвиг свершив...: о судьбе произведений Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского / А. Зорин, А. Немзер, Н. Зубков. – Москва : Книга, 1987. – 383 с.
1138245
  Алиева Ф. Свой почерк / Ф. Алиева. – Москва, 1988. – 158 с.
1138246
  Вакуловская Л.А. Свой след на земле / Л.А. Вакуловская, В.Г. Долгий. – Калининград, 1961. – 78с.
1138247
  Володарский Я Э. Свой среди чужих, чужой среди своих / Я Э. Володарский, Н.С. Михалков. – Москва, 1979. – 118с.
1138248
  Амет В. Свой среди чужих, чужой среди своих / В. Амет. – Ярославль : Диа-Пресс, 2001. – 304с. – ISBN 5-7886-0053-7
1138249
  Львова Валентина Свой угол в Париже // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 48-56 : фото
1138250
  Кондратенко Юлия Свой химический заводик / Кондратенко Юлия, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 92-97 : фото
1138251
  Артищев В.В. Свой хлеб / В.В. Артищев. – Свердловск, 1959. – 184с.
1138252
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – Москва, 1973. – 176с.
1138253
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – М., 1977. – 351с.
1138254
  Павлихин Е.А. Свой хлеб. Повесть / Е.А. Павлихин. – Фрунзе, 1960. – 122с.
1138255
  Габрилович Е.И. Свой, но невовсе / Е.И. Габрилович. – М., 1991. – 88с.
1138256
  Путинцев А.Г. Свой. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1965. – 395с.
1138257
   Свойства (4-метилтиазолил-2)цианоксимат-аниона как лиганда / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, А.А. Мохир, Э.Б. Русанов // Коорд. химия, 1997. – №3
1138258
  Косенко В.Е. Свойства n-p переходов в Германии полученных путем диффузии примесей из паоровой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косенко В. Е.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1957. – 15л.
1138259
  Фаддеев Л.Д. Свойства S-матрицы для рассеяния на локальном потенциале. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаддеев Л.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 8л.
1138260
  Петров Г.А. Свойства y-излучения при делении U233, U235 и Pu239 медленными нейтронами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петров Г.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1965. – 14л.
1138261
  Федорова Н.М. Свойства алгебраических кривых и поверхностей в связи с обобщением теоремы Карно и теоремы, ей взаимной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорова Н.М.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 6л.
1138262
  Резникова М.Б. Свойства аминоацил-РНК-синтетаз, присутствующих во фракции рН5-ферментов Е. coli B. : Автореф... кандидата биол.наук: / Резникова М.Б.; АМН СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1965. – 25л.
1138263
  Химич Иван Васильевич Свойства амплитуд рассеяния в квантовой теории поля полиноминального и неполиноминального роста : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Химич Иван Васильевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1983. – 35л.
1138264
  Мухин А.Б. Свойства асимптотической равномерной распределенности и локальные предельные теоремы для плотностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Мухин А.Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1138265
  Филиппов Г.Ф. Свойства атомных ядер и взимодействие между нуклонами / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1968. – 12 с.
1138266
  Пекер Л.К. Свойства атомных ядер при небольших энергиях возбуждения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пекер Л.К.; АН СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1956. – 16л.
1138267
  Дмитриева И.К. Свойства атомов и ионов в свете статистической теории / И.К. Дмитриева, Г.И. Плиндов; АН Белоруссии, Институт тепло- и массообмена. – Минск : Навука и тэхника, 1991. – 222с. – ISBN 5-343-00829
1138268
  Ионкина А.А. Свойства белков молока в зависимости от сезона года и термической обработки. : Автореф... канд. биол.наук: / Ионкина А.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 16л.
1138269
  Калачнюк Г.И. Свойства белков, выделяемых стенкой рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Калачнюк Г.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 15л.
1138270
  Саенко Т.В. Свойства белков, денатурированных без аггрегации : Автореф... кандидата биологич.наук: / Саенко Т.В.; Институт биохимии Академии наук УССР. – К., 1951. – 10л.
1138271
  Столяров Ю.Н. Свойства библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-53. – ISSN 0130-9765


  В статье продолжено рассмотрение основных характеристик библиотечного фонда как целостной системы. Освещены качественные характеристики, именуемые свойствами. Раскрыто около 30 свойств библиотечного фонда.
1138272
  Ткаченко М.Г. Свойства бикомпактов, возникающих при операциях объединения пространств и перехода к непрерывному образу. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ткаченко М.Г.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1138273
  Головин В.А. Свойства благородных металлов и сплавов / В.А. Головин, Э.Х. Ульянова. – М., 1964. – 188с.
1138274
   Свойства веществ и строение молекул : межвуз. темат. сб. – Калинин, 1974. – 139с.
1138275
   Свойства веществ и строение молекул : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 156с.
1138276
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1977. – 139с.
1138277
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 165с.
1138278
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1982. – 137с.
1138279
  Сулейманов К М. Свойства взаимодействий, сопровождающихся испусканием адронов в заднюю полусферу в лабораторной системе координат при Р = 40ГЭВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Сулейманов М.К.оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 16л.
1138280
  Щербаков А.Я. Свойства воды, употребляемой для питья в городе Казани. / А.Я. Щербаков. – СПб., 1876. – 34с.
1138281
  Сторижко В.Е. Свойства возбужденных состояний ядер F19, Na21, Na23, Al25, Al26, Al27 и P31 из данных по рассеянию протонов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сторижко В.Е.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1963. – 12л.
1138282
  Городецкая Н.С. Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Городецкая Н. С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1138283
  Городецкая Наталия Сергеевна Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих полновода : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Городецкая Наталия Сергеевна; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
1138284
  Юрашевич Н.М. Свойства времени в позитивном и естественном праве // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0132-0769
1138285
  Малиновский Всеволод Константинович Свойства высших порядков асимптотически оптимальных критериев, основанных на марковских наблюдениях в однопараметрическом семействе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Малиновский Всеволод Константинович; АН СССР , Математ. ин-т. – Киев, 1983. – 13 с.
1138286
  Кучеренко Е.Т. Свойства газов / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 96 с.
1138287
  Рид Р. Свойства газов и жидкостей : пер. с англ. / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 590 с.
1138288
  Рид Р.К. Свойства газов и жидкостей (определение и корреляция) : пер. с англ. / Р.К. Рид, Т.К. Шервуд. – 2-е изд. – Ленинград : Химия, 1971. – 702 с.
1138289
  Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета : пер. с польск. / С. Бретшнайдер. – Москва ; Ленинград : Химия, 1966. – 535 с.
1138290
  Амдур И. Свойства газов при очень высоких температурах / И. Амдур, Е. Мэйсон, 1959. – 30 с.
1138291
  Щербина Л.А. Свойства гальванотермомагнитных тензоров в многодолинных полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Щербина Л.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1138292
   Свойства гербицидов и их применение при лесовыращивании.. – Л., 1962. – 24с.
1138293
  Антонова М.М. Свойства гидридов / М.М. Антонова. – Київ, 1965. – 61с.
1138294
  Антонова М.М. Свойства гидридов металлов : справочник / М.М. Антонова. – Київ : Наукова думка, 1975. – 128с.
1138295
  Садунишвили Т.А. Свойства глутамат- ималатдегидрогеназ лимона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Садунишвили Т. А.; АН ГССР, Ин-т биохим. растен. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1138296
   Свойства горных пород и методы их определения.. – М., 1969. – 392с.
1138297
  Лоскутова Е.А. Свойства границы раздела "диэлектрик-полупроводник" в МОП-структурах на основе узкозонных соединений А3В5 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лоскутова Елена Анатольевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1986. – 21 с. – Библиогр.: 14 назв.
1138298
  Уренев В.И. Свойства дефектов структуры в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Уренев В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1138299
  Сергеева Т.В. Свойства динамических моделей, формируемых в рамках эко-гуманистической технологии саморазвития // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 178-187. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1138300
  Рындич А.В. Свойства ДНК вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Рындич А. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1970. – 22л.
1138301
  Киле П.А. Свойства души : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1979. – 270 с.
1138302
  Филиппов Л.П. Свойства жидких металлов / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 112с.
1138303
  Абу Свойства жидких сплавов на основе железа и никеля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абу Эль-Хасан К.А. ; Ин-т металлургии. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1138304
   Свойства жидкого и твердого водорода.. – М., 1969. – 136с.
1138305
   Свойства жидкого и твердого гелия. Растворы 3Не-4Не : справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 231с.
1138306
  Голомолзина М.В. Свойства закисей титана и ванадия и строение их решеток : Автореф... кандидата хим.наук: / Голомолзина М.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1138307
  Бондарев Виктор Николаевич Свойства заряженных частиц в сверхтекучем гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бондарев Виктор Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1138308
  Незлин Роальд Соломонович Свойства и биосинтез in vitro пептидных цепей антител : Автореф... д-ра биол.наук: / Незлин Роальд Соломонович; АМН СССР. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1138309
  Малеев М.Н. Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов / М.Н. Малеев. – М., 1971. – 200с.
1138310
  Булгаков Д.С. Свойства и качественная оценка смыты темно-серых лесных пахотных почв (на примере почв сохоза "Каширский" Моск. обл.) : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.03 / Булгаков Д. С.; Всес. акад. с.х. наук, Почвенный ин-т. – М., 1973. – 33л.
1138311
  Падольскис М.П. Свойства и кинетика разложения растворов селенопентатионата натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Падольскис М.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
1138312
  Лишко В.К. Свойства и механизм действия Na+, Ka+ -- AT Фазы. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Лишко В.К.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
1138313
  Соболевский М.В. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов / М.В. Соболевский. – М, 1975. – 296с.
1138314
   Свойства и обработка тугоплавких металлов и сплавов.. – М., 1961. – 211с.
1138315
  Калинчев Э.Л. Свойства и переработка термопластов / Э.Л. Калинчев, М.Б. Саковцева. – Л, 1983. – 287с.
1138316
  Шаталов А.А. Свойства и превращения атомных, молекулярных и колоидных центров окраски в нагретых щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... Доктора физ-матнаук: / Шаталов А.А.; Киев.ордена Ленина гос.ун-т.им.Т.Г.Шевченко. – К, 1959. – 25л.
1138317
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1, 2-нафтахинола : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.153-174
1138318
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1,2-нафтохинона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
1138319
   Свойства и применение металлов и сплавов для электровакуумных приборов : справочное пособие. – Москва : Энергия, 1973. – 336 с.
1138320
  Аймухамедова Г.Б. Свойства и применение пектиновых сорбентов / Г.Б. Аймухамедова. – Фрунзе, 1984. – 99с.
1138321
  Малышко Владимир Васильевич Свойства и применения одного типа графов пересечений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Малышко Владимир Васильевич; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1138322
  Мельяновский П.А. Свойства и принцип построения широкополосных фазируемых антенн-решеток : Автореф... канд.техн.наук: 05.290 / Мельяновский П.А.; Харьк.ин-т.радиоэлектроники. – Харьков., 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1138323
  Ручко М.В. Свойства и регуляция активности Са2+, фосфолипизависимой протеинкиназы лимфоидных клеток крыс в условиях облучения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ручко М.В.; АН Украины, Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1991. – 18л.
1138324
  Остапченко Л.И. Свойства и регуляция активности ЦАМФ-зависимых протеинкиназ мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Остапченко Л.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1138325
  Хитров Н.Б. Свойства и режимы вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 283-298 : рис. – Библиогр.: 105 назв. – ISSN 0032-180Х
1138326
  Сухоцкене И.И. Свойства и роль теплостойкой молочнокислой микрофлоры молока в производстве голландского сыра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сухоцкене И.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 26л.
1138327
   Свойства и состояние минерального вещества в недрах Земли : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 76с.
1138328
  Стоян Ю.Г. Свойства и способы реализации функции плотного размещения. / Ю.Г. Стоян, Н.И. Гиль. – К., 1972. – 47с.
1138329
   Свойства и строение анионных комплексов лантаноидов с диметиловым эфиром трихлорацетиламидофосфорной кислоты / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, В.А. Труш, А.А. Капшук // Журн. неорган. химии., 1996. – №12
1138330
  Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды / Г.Н. Зацепина. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 167 с.
1138331
   Свойства и структура дислокаций в полупроводниках, май 1986. Москва. : V междунар. конф. / программы и тезисы. – Москва : АН СССР, 1986. – 173с.
1138332
  Стасюк Марта Федоровна Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк Марта Федоровна; Гос. ком. СССР. Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. – Львов, 1989. – 103л. – Бібліогр.:л.98-103
1138333
  Стасюк М.Ф. Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк М.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1138334
  Никадрова Г.А. Свойства и структурно-химическое простроение стекол в системах : Автореф... канд. хим.наук: / Никадрова Г. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
1138335
  Волгин Л.И. Свойства и структуры функции осреднения / Л.И. Волгин. – Таллин, 1992. – 71с.
1138336
   Свойства и функции макромолекул и макромолекулярных систем.. – М., 1969. – 296с.
1138337
  Щипакин В.Н. Свойства и функции митохондриальной аденозинтрифосфатазы : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Щипакин В.Н.; Ан СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1973. – 26л.
1138338
  Иноземцева И.А. Свойства и функции цитохрома Р-450 бактероидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Иноземцева И.А.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1979. – 24л.
1138339
  Ван Кревелен Свойства и химическое строение полимеров. / Ван Кревелен. – Москва, 1976. – 414с.
1138340
  Протодьяконов М.М. Свойства и электронное строение породообразующих минералов. / М.М. Протодьяконов. – М., 1969. – 208с.
1138341
  Асланян Гаянэ Ашотовна Свойства изоферментов почечной аргиназы крыс. : Автореф... наук: 03.00.04 / Асланян Гаянэ Ашотовна; МВ и ССО АрССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1979. – 31л.
1138342
  Староверова Е.В. Свойства императорской власти согласно основным государственным законам Российской империи 1906 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 99-107. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1138343
  Поцелуев В.М. Свойства ионных каналов, образованных амфотерицином "В" в липидном бислое с холестерином. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуев В.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 25л.
1138344
  Дорошенко П.А. Свойства каналов входящего тока в соматической мембране нейронов моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Дорошенко П.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1138345
  Леко В.К. Свойства кварцевого стекла / В.К. Леко, О.В. Мазурин. – Л., 1985. – 166с.
1138346
  Смирнова Н.В. Свойства коллекторов песчаного типа на больших глубинах : Петрографические и экспериментальные исследования / Н.В. Смирнова, В.П. Якушев. – Москва : Наука, 1969. – 87с.
1138347
  Моисеевич О.Ю. Свойства комплексных ванадатов и ванадофосфатов в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Моисеевич О.Ю.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1138348
   Свойства конденсированных фаз водорода и кислорода : справочник. – Киев : Наукова думка, 1984. – 240с.
1138349
  Давыдова Л.Н. Свойства конструктивных сталей / Л.Н. Давыдова. – Москва, 1969. – 136 с.
1138350
   Свойства конструкционных материалов на основе углерода. Справочник.. – М,, 1975. – 335с.
1138351
   Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сред: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 338с.
1138352
  Браун М.П. Свойства конструкционных сталей в крупных сечениях / М.П. Браун. – К.-М., 1954. – 68с.
1138353
  Могилатов В.С. Свойства кругового электрического диполя как источника поля для электроразведки / В.С. Могилатов, А.В. Злобинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1692-1700 : рис. – Библиогр.: с. 1700. – ISSN 0016-7886
1138354
   Свойства легированных полупроводников. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1138355
   Свойства легированных полупроводниковых материалов : сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 255 с.
1138356
  Бальбуцев Е.Б. Свойства легких ядер с реалистическим нуклон-нуклонным взаимодействием и эффекты перестройки. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 4-5615 / Бальбуцев Е.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 17л.
1138357
   Свойства лития.. – М, 1963. – 116с.
1138358
   Свойства малочастичных и кварк-адронных систем : конспекты лекций сб. науч. трудов III всесоюзн. школы. – Вильнюс : Институт физики ЛитССР
Ч. 2. – 1986. – 193с.
1138359
   Свойства малых частиц и островковых металлических пленок : тезисы докладов IV всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
1138360
   Свойства материалов и качество машин. – Свердловск : Издательство АН СССР, 1984. – 154 с.
1138361
   Свойства материалов, используемых в устройствах оптоэлектроники. – Красноярск, 1975. – 189 с.
1138362
  Ковалевский И.В. Свойства межпланетной среды и ее взаимодействие с магнитосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Ковалевский И.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1138363
  Островский О.И. Свойства металлических расплавов / О.И. Островский. – М., 1988. – 304с.
1138364
  Славин Д.О. Свойства металлов / Д.О. Славин. – Изд. 2-е. – М., 1954. – 64с.
1138365
   Свойства металлов и сплавов (справочник). – М., 1949. – 896с.
1138366
  Сенашенко В.С. Свойства метастабильных состояний простейших атомных систем : Автореф... Канд.физ-матнаук: 047 / Сенашенко В.С.; Науч-исслед.ин-т.ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1138367
  Гарамус Василий Михайлович Свойства мицеллярных растворов поверхностно-активных веществ по данным малоуглового рассеяния нейтронов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Гарамус Василий Михайлович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
1138368
  Питербарг В.И. Свойства множеств пересечений уровня гауссовскими процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Питербарг В.И.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 10л.
1138369
  Рухия Бюльбюль кызы Заманова Свойства множества решений задачи управления в некоторых системах с распределенными параметрами и необходимые условия оптимальности как обычных, так и обобщенных управлений : автореф. дис. ... д-ра философии по математике : 12.14.01 / Рухия Бюльбюль кызы Заманова ; М-во образования Азерб. респ., Бакин. гос. ун-т, Ин-т прикладной математики. – Баку, 2014. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
1138370
  Савельев В.И. Свойства морских прибрежных илов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савельев В. И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 14л.
1138371
  Кимхай О.Н. Свойства нанесенных катализаторов окисления, полученных с использованием металлоорганических и неорганических соединений Mo, W, Pt, Pd : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Кимхай О.Н. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т катализа. – Новосибирск, 1978. – 15 с.
1138372
  Сколышева Л.К. Свойства нативной и ацетилированной мышечной фосфориалазы Б : Автореф... канд. биол. наук: 093 / Сколышева Л.К.; Моск.гос.унг-т. – М, 1969. – 13л.
1138373
  Мышкин Н.П. Свойства наэлектризованного острия / Н.П. Мышкин, 1902. – 16 с.
1138374
  Сидоренко С.М. Свойства неаддитивности свечения цинксульфидных и цинк-кадмий-селенди-сульфидных электролюминофоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Сидоренко С.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1970. – 15 с.
1138375
  Коротышевская А Свойства недействительных функций Бэра : Автореф... канд. физ. мат,наук: / Коротышевская А, Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 6 с.
1138376
  Гусаков В.А. Свойства некоторых интегралов в пространстве С2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гусаков В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
1138377
  Лебедева Л.П. Свойства некоторых методв приближения непрерывных периодических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедева Л. П.; ЛГУ. – Л., 1863. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1138378
  Бесов Константин Олегович Свойства некоторых нелинейных псевдодифференциальных операторов в пространствах функций дробной гладкости : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.02 / Бесов К.О.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2001. – 15 с. – Библиогр.: 2 назв.
1138379
   Свойства некоторых новых полупроводниковых материалов и приборов : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 82 с.
1138380
  Елисеенкова Р.М. Свойства некоторых производных тиокислот трехкоординированного фосфора и продуктов их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Елисеенкова Р.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1138381
  Карпычева З.Ф. Свойства некоторых специальных функций и их использование при решении задач теории упругого режима : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпычева З. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1972. – 9л.
1138382
   Свойства неорганических соединений : справочник. – Л., 1983. – 389с.
1138383
  Фарах А.К. Свойства непараметрических оценок функции, наблюдаемой с аддитвным шумом. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05, 01.01.01 / Фарах А.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1138384
  Купренюк Виктор Иванович Свойства неустойчивых резонаторов с вращением поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Купренюк Виктор Иванович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 16л.
1138385
  Гусева А.Н. Свойства нефтей и формирование залежей = ( на примере нефтегазоносных территорий востока Русской платформы) / А.Н. Гусева, Сейфуль-Мулюков, Л.А. Файнгерш. – Москва : Недра, 1966. – 76с.
1138386
  Исаков В.И. Свойства нечетных сферических ядер и эффективное взаимодействие нуклонов в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Исаков В.И.; Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1138387
   Свойства низкотемпературной плазмы и методы ее диагностики. – Новосибирск : Наука, 1977. – 294 с.
1138388
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пасивным модулятором добротности на основе стекла КС-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1138389
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пассивным модулятором добротности на основе стекла КО-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1138390
   Свойства окислов европия.. – М., 1974. – 52с.
1138391
  Осадчиев В.М. Свойства околомагических ядер в теории конечных ферми-систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Осадчиев В.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – Москва, 1969. – 12л.
1138392
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым) / Г.В. Пфейффер; [соч.] Г.В. Пейффера. – [Москва], 1931. – С. 467-478 с.
1138393
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / [соч.] Г.В. Пейффера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [12] с.
1138394
  Сенченко А.С. Свойства операции проекции в табличных алгебрах // Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Т. 28. – С. 141-147. – ISSN 1683-4720
1138395
  Полторацкий Владимир Иванович Свойства орбитального магнетизма металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полторацкий Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1138396
   Свойства органических соединений: справочник. – Л., 1984. – 518с.
1138397
   Свойства освоенных и окультуренных дерново-подзолистых почв разной степени смытости в южной части дерново-подзолистой зоны : Автореф... канд. с. х.наук: / Саввинова Е. Н,; Саввинова Е. Н,; Всес. с. х. акад. Почв. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1138398
  Стремоухов А.В. Свойства основных прав человека как правовое явление / А.В. Стремоухов, К.К. Гасанов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-36
1138399
  Стешенко А.И. Свойства основных состояний атомных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Стешенко А.И.; Учен.совет.ин-та ядерных исслед.АН УССР. – К, 1971. – 14л.
1138400
  Подрезов Юрий Николаевич Свойства отдельных элементов структуры поликристалла и их влияние на механизм межзеренного разрушения в сплавах вольфрама, молибдена и ниобия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подрезов Юрий Николаевич; Ин-т проблем материаловедения. – К., 1984. – 20л.
1138401
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов регрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юдицкий М.И.; Госстрой УССР. Научно-иссл. ин-та автоматизир. систем планир. и управл. в строительстве. – Киев, 1975. – 129л. – Бібліогр.:л.123-129
1138402
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов репрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юдицкий М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
1138403
  Малевич Т.Л. Свойства оценок спектральной функции стационарных процессов : Автореф... канд. физ.-мт.наук: / Малевич Т.Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 9л.
1138404
  Мелков Г.А. Свойства параметрически взбужденных спиновых волн в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ЖЭТФ, 1975. – № 10
1138405
  Мелков Г.А. Свойства параметрически возбужденных спиновых волн в ферритах. : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, И.В. Круценко // Тезисы доклада Всесоюзной конф. по физике магнитных явлений
1138406
  Шашков А.Г. Свойства переноса газов и жидкостей / А.Г. Шашков, Т.Н. Абраменко ; под ред. акад. А.В. Лыкова. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 206 с. : черт. – Библиогр.: с. 196-204
1138407
  Кессельман П.М. Свойства переноса реальных газов / П.М. Кессельман. – Киев; Одесса : Вища школа, 1976. – 151 с.
1138408
  Кагадий Л.П. Свойства периодических функций двух переменных и поведение коэффициентов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Кагадий Л.П.; Тарутуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1138409
  Жумартбаев М.Т. Свойства поверхностей разрыва в релятивисткой гидродинамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жумартбаев М.Т. ; МГУ, Ин-т ядернж физ. АН КазССР. – Москва, 1961. – 7 с.
1138410
  Кафиани К.А. Свойства поверхностных пленок и пленочных нитей белков сократительного вещества мышцы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : / Кафиани К.А.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1953. – 19л.
1138411
  Давиденко Валерий Викторович Свойства полимерных композиций с обработанными в ВЧ разряде наполнителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Давиденко Валерий Викторович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
1138412
  Айнбиндер С.Б. Свойства полимеров в различных напряжённых состояниях / С.Б. Айнбиндер. – Москва, 1981. – 232с.
1138413
  Перепечко И.И. Свойства полимеров при низких температурах / И.И. Перепечко. – М., 1977. – 272с.
1138414
   Свойства полугрупп: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 144с.
1138415
  Горюнов Н.Н. Свойства полупроводниковых приборов при длительной работе и хранении / Н.Н. Горюнов. – Москва, 1970. – 103 с.
1138416
   Свойства полупроводниковых твердых растворов, обусловленные структурными компонентами. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 121с.
1138417
  Калинаускас Свойства потенциальной энергии ядра в модели унитарной схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Калинаускас Р.-К.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1138418
  Максимова Е.Ю. Свойства почв Тольяттинского соснового бора после катастрофических пожаров 2010 г. / Е.Ю. Максимова, А.С. Цибарт, Е.В. Абакумов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1131-1144 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1138419
  Авдонин Н.С. Свойства почвы и урожай : влияние свойств почвы и удобрений на стойкость и урожайность растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Колос, 1965. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-269
1138420
  Баттерд Г. Свойства привитых и блок-сополимеров. / Г. Баттерд, Д.У. Трегер. – Л., 1970. – 216с.
1138421
  Григорьев Игорь Алексеевич Свойства пространственно затрудненных 3-имидазолин-3-оксидов и 3-имидадазолинов и нитроксильных радикалов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорьев Игорь Алексеевич; АН СССР. Сиб. Отд. Новосиб. ин-т органический химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1138422
  Богданов С.Н. Свойства рабочих веществ, теплоносителей и материалов, используемых в холодильной технике / С.Н. Богданов. – Ленинград, 1972. – 148 с.
1138423
   Свойства расплавленных металлов. – Москва, 1974. – 183с.
1138424
  Вертман А.А. Свойства расплавов железа / А.А. Вертман, А.М. Самарин. – Москва, 1969. – 280с.
1138425
  Нургалиева Флера Фазылбековна Свойства растворов сополимеров метакриловой кислоты с -метакрилоил-пиперидином и -винилпирролидоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нургалиева Флера Фазылбековна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
1138426
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – М, 1953. – 415с.
1138427
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1964. – 912с.
1138428
  Тышлек Василий Николаевич Свойства решений неравномерно эллиптических уравнений и вариационных неравенств произвольного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тышлек Василий Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1983. – 13л.
1138429
  Андросова Лариса Николаевна Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Андросова Лариса Николаевна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 11с.
1138430
  Андросова Л.Н. Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Андросова Л.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 110л. – Бібліогр.:л.107-110
1138431
  Саркисян С.Ц. Свойства решений систем Коши-Римана с нелинейными частями и о разрушении некоторых систем уравнения с частными производными : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян С. Ц.; Моск. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1964. – 8л.
1138432
  Грынь В.И. Свойства решения смешанной задачи для одного нелинейного уравнения первого порядка / В.И. Грынь, В.Н. Ребенок. – М., 1989. – 17с.
1138433
  Фаис Д. Свойства рибосомных частиц клеток асцитной карциномы Кребс II. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаис Д.; МГУ. – М., 1971. – 22л.
1138434
  Неумержицкий В.Т. Свойства сверхдислокаций и некоторые особеннсоти упрочения упорядочных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Неумержицкий В. Т.; Том.ГУ. – Томск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1138435
  Исаакян А.Р. Свойства сверхпроводящих пленок в постоянных и переменных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаакян А.Р.; АН СССР. Ин-тут теоретич. физ. – Черноголовка, 1979. – 13л.
1138436
  Ирисов А.С. Свойства света / А.С. Ирисов. – Москва, 1930. – 28 с.
1138437
   Свойства светочувствительных материалов и их применение в голографии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1987. – 136 с.
1138438
  Цифра И.М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах / И.М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 111-117. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1138439
  Хлебников Сергей Юрьевич Свойства симметрии и нетопологические солитоны в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлебников Сергей Юрьевич; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 16л.
1138440
  Шапиров И.С. Свойства симметрии пространства-времени в теории элементарных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шапиров И.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1138441
  Мовсесян Р.Е. Свойства систем частиц со статистическими эллипсоидальными функциями распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Р.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 8л.
1138442
  Арбузов Юрий Дмитриевич Свойства системы электронов сильно легированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Арбузов Юрий Дмитриевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1138443
  Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения / Л.С. Амарян. – Москва : Недра, 1990. – 219с.
1138444
  Шабанова Н.П. Свойства солонцов террас соленых озер Булухта и Хаки в Прикаспийской низменности / Н.П. Шабанова, М.П. Лебедева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 647-662 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
1138445
  Халикова О.Ш. Свойства сополимеров винилфторида с винихлоридом и винилацетатом, полученных химическим и радиационно-химическим методами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Халикова О.Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1138446
  Кулиев Вагиф Юсиф оглы Свойства спектра и оператора рассеяния во вторично-квантованных системах с гладким взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кулиев Вагиф Юсиф оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 14л.
1138447
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
3, ч. 2. – 1979. – 487с.
1138448
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
4, ч. 1. – 1980. – 463с.
1138449
   Свойства структур металл - диэлектрик - полупроводник. – Москва : Наука, 1976. – 279 с.
1138450
  Звонарев А.Ю. Свойства субвирионных структур вируса гриппа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Звонарев А.Ю.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – М., 1980. – 25л.
1138451
  Петрович Александр Юрьевич Свойства сумм Римана и рядов Фурье для некоторых классов А-интегрируемых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Петрович Александр Юрьевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 16л.
1138452
  Демьянова Е.А. Свойства суспензий бентонита и их применение в разведочном бурении / Е.А. Демьянова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 56с.
1138453
  Пашнев Б.К. Свойства темперамента как биологическая основа типов личности // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 90-101. – ISSN 2312-5675
1138454
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействие его с цианатами, тиоцианатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Калибабчук В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1138455
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействия его и цианатами, триоцинатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах. : Дис... канд. химич.наук: / Калибабчук В.А.; КГУ. Кафедра неорганич. химии. – К., 1967. – 184л. – Бібліогр.:л.1-12
1138456
  Шадчин С.А. Свойства трехчастичных систем и корреляции в ядерной материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шадчин С.А.; Ин-т ядерных иссл. АН УССР. – К., 1971. – 16л.
1138457
   Свойства тугоплавких металлов и сплавов : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1968. – 328 с.
1138458
  Самсонов Г.В. Свойства тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов. – М, 1961. – 381с.
1138459
  Евдокимова Л.В. Свойства ударных слоев вспышечных потоков и их межпланетные и геомагнитные эффекты. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимова Л.В.; АН СССР. – М, 1979. – 12л.
1138460
  Кочорадзе Г.И. Свойства управляемой Р-П-I-П+ структуры на основе полуизолирующего арсенида галлия с внутренней оптической связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кочорадзе Г.И.; АН Азерб. ССР. Ин-т физики. – Баку, 1980. – 25л.
1138461
  Шлячков Сергей Вячеславович Свойства устойчивости динамических систем типа Лоренцевых : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлячков Сергей Вячеславович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1989. – 11л.
1138462
  Фокс А.Д. и др. Свойства ферритов и их применение в диапазоне СВЧ / А.Д. и др. Фокс. – М., 1956. – 99с.
1138463
   Свойства флавоноидов и их функции в метаболизме растительной клетки: сб. науч. тр.. – Пущино, 1986. – 127с.
1138464
   Свойства фотографических материалов на прозрачной подложке. Сенситометрич. справочник.. – М., 1955. – 236с.
1138465
  Картужанский А.Л. Свойства фотографических слоев при разлчных условиях освещения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т, 1953. – 14л.
1138466
  Суяров У.С. Свойства функции Вайтмана в неполиноминальной лагранжевой теории поля / У.С. Суяров, Л.Ш. Ходжаев. – К., 1973. – 16с.
1138467
  Оболончик В.А. Свойства халькогенидов европия. / В.А. Оболончик, Л.А. Иванченко. – К., 1980. – 92с.
1138468
  Елефтериади Ю.И. Свойства характеристических показателей и расщепимость линейных систем с медленно-меняющимися коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Елефтериади Ю.И.; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1138469
   Свойства химических волокон и методы их определения.. – М., 1973. – 215с.
1138470
  Секержицкий В.С. Свойства холодного намагниченного вещества при плотностях, меньших ядерной.ю : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Секержицкий В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1980. – 13л.
1138471
  Петров С.М. Свойства цветных и флуоресцентных индикаторов в неводных растворителях : Автореф... кандид. химич.наук: / Петров С.М.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1952. – 15л.
1138472
  Менджул М.И. Свойства цианофагов и взаимодействие их с клетками хозяев. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.06 / Менджул М.И.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – К, 1981. – 47л.
1138473
  Гороховский Ю.Н. Свойства чёрно-белых фотографических плёнок / Ю.Н. Гороховский, В.П. Баранова. – М., 1970. – 388с.
1138474
  Васильева Г.Г. Свойства щелочерастворимой карбоксиметилцеллюлозы и возможности ее использования в бумажной и текстильной промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Васильева Г.Г.; Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Л, 1962. – 13л.
1138475
   Свойства элементов : Справочник в 2-х кнгигах. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Металлургия. – ISBN 5229008032, 5229008040
Кн.1. – 1997. – 432с
1138476
   Свойства элементов : Справочник в 2-х книгах. – Изд.2-е,перераб.и доп. – Москва : Металлургия. – ISBN 5-229-00805-9
Кн. 2. – 1997. – 448с
1138477
  Годовиков А.А. Свойства элементов и периодическая система Д.И.Менделеева / А.А. Годовиков. – Новосибирск, 1977. – 36с.
1138478
   Свойства элементов: справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 2. – 1976. – 383с.
1138479
   Свойства элементов: справочник. – Москва, 1985. – 671с.
1138480
  Фингер М. Свойства ядер в области изменения равновесной деформации. Изучение распада изотопов 152Tb и155Tb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фингер М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 6-6359. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1138481
  Волков К.И. Свойства, добыча и переработка слюды / К.И. Волков. – Иркутск, 1971. – 350с.
1138482
   Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: справочник. – М., 1986. – 928с.
1138483
  Уемов А.И. Свойства, системы и сложность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С. 96-110. – ISSN 0042-8744
1138484
  Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
1138485
  Реутский П.И. Свойство жизни: Стихи. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1977. – 79с.
1138486
  Кузема Д.Д. Свойтва вещества в курсе физики 9 класса средений школы : Автореф... канд.пед.наук: / Кузема Д.Д.; Киев гос.пед.ин-т. – Киев, 1958. – 17л.
1138487
  Гефтер С.Л. Свойтсва Т в алгебрах Неймана и траекорной теории эргодических динамических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гефтер С.Л.; МВ и ССО УССР. – Х, 1987. – 16л.
1138488
  Кладько С.Р. Сволны в жидкоси, возбуждаемые поверхностной системой давлений при наличии пластины : Дис... канд физико-математ.наук: 01.02.05 / Кладько С.Р.; Запорожский машиностроительный ин-т им. В.Я.Чубаря. – Запорожье, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.202-207
1138489
  Логінов П. Свопові угоди для мінімізації кредитних ризиків та їх правове регулювання // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 7-9
1138490
  Бойко В.И. Своства расплавов смесей полимеров, содержащих кристаллизирующийся компонент (поликапромид или полипропилен) в диспергированном состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бойко В. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. – К., 1985. – 17л.
1138491
   Свою 70-ту осінь Микола Мозговий зустріне у бронзі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 23


  У Києві відкрили монумент відомому маестро.
1138492
  Смоктунович Т.Л. Свою жизнь не представляю без путешествий : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 48-49. – ISSN 0016-7207
1138493
   Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю / авт.-упоряд. Марта Онуфрів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 392, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 380-392. – Бібліогр.: с. 364 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-663-2
1138494
   Свою Україну любіть... / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1138495
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... = Антиукраїнська політика Московської імперської влади // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 84-91. – ISSN 0868-4790


  Про повісті й щоденник Т. Шевченка, що написані російською мовою.
1138496
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 85-112. – ISSN 0868-4790


  Автор статті вказує на те, що ідеологічна боротьба навколо творчості Тараса Шевченка триває досі. Влада кожної системи намагалася приватизувати Шевченка, зробити з поета "вжиток" на свою користь.
1138497
  Белогуров О.И. Своюбодноживущие нематоды семейства oncholaimidae : морфология, филогения, система и опредилитель родов мировой фауны / О.И. Белогуров, Л.С. Белогурова. – Владивосток, 1988. – 100с.
1138498
  Сидоров Кирилл Своя Арктика / Сидоров Кирилл, Морозов Герман // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 80-87 : фото
1138499
  Лескин С.Ф. Своя беда не в счёт / С.Ф. Лескин. – М., 1967. – 392с.
1138500
  Воеводин Е.В. Своя вина / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1981. – 431с.
1138501
  Богданов Л.П. Своя высота / Л.П. Богданов. – М, 1975. – 199с.
1138502
  Вялов А.И. Своя высота / А.И. Вялов, С.Л. Выгон. – Томск, 1990. – 284с.
1138503
  Остапенко Г.Г. Своя дорога / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1961. – 144с.
1138504
  Балачан В.Ф. Своя дорога / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1138505
  Лапин Б.Ф. Своя жена: Повести, рассказы. / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1988. – 442с.
1138506
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1966. – 158с.
1138507
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1981. – 206с.
1138508
  Даскалов С.Ц. Своя земля : роман / Стоян Ц. Даскалов ; [пер. з бол. І. Мавроді та Я. Сікорського]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 351 с.
1138509
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – Воронеж, 1969. – 224с.
1138510
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – М., 1974. – 192с.
1138511
  Шеболдаев К.Д. Своя Земля : Повесть / К.Д. Шеболдаев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224с.
1138512
  Даскалов С.Ц. Своя земля. / С.Ц. Даскалов. – 3-е изд. – София, 1955. – 394с.
1138513
  Гриценко О.А. Своя мудрість / О.А. Гриценко. – Київ, 1998. – 183с. – ISBN 9669539412
1138514
  Шамякин И.П. Своя нелегкая дорога / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336с.
1138515
  Новоскольцев В.А. Своя нога владыка. / В.А. Новоскольцев. – М., 1971. – 135с.
1138516
  Путко А.Б. Своя ноша : Роман / А.Б. Путко. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 461с.
1138517
  Николаев Н В. Своя ноша / Н В. Николаев. – Свердловск, 1977. – 271с.
1138518
  Кузьмин В.Г. Своя ноша / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1984. – 302с.
1138519
  Храпова Л.Е. Своя ноша / Л.Е. Храпова. – М, 1985. – 309с.
1138520
  Абрамов К.Г. Своя ноша не в тягость : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрьзя Г. Максимова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1970. – 371 с. : ил.
1138521
  Липатов В.В. Своя ноша не тянет / В.В. Липатов. – Чита, 1959. – 187с.
1138522
  Федотов В.И. Своя песня. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 222с.
1138523
  Макарская Т.А. Своя река / Т.А. Макарская. – М, 1970. – 104с.
1138524
  Партико З. Своя сорочка ближче до тіла, або Чому аксіома, на якій грунтується політична теорія марксизму, - хибна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 13
1138525
  Трегубова О. Своя стріха - своя втіха. Порівняння договорів купівлі-продажу та дарування квартири // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 18-19
1138526
  Перов Г.С. Своя улыбка / Г.С. Перов. – Кишинев, 1957. – 127с.
1138527
  Золотарьов Вадим Свояк Сталіна (сторінки біографії комісара державної безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 210-249
1138528
  Гилия А.И. Свояки / А.И. Гилия. – М., 1967. – 317с.
1138529
  Безносиков В.И. Свояки : повесть / В.И. Безносиков; перевод В.Стерина. – Сыктывар : Коми кн. изд-во, 1975. – 199 с.
1138530
  Москаленко А.З. Свояки. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 163с.
1138531
  Балабольченко А. СВУ - суд над переконаннями / А. Балабольченко. – К, 1994. – 114с.
1138532
  Кэрролл Дж. СВЧ-генераторы на горячих электронах = Hot electron microwave generators / Кэрролл Джон М. ; [пер. с англ. канд. физ.-мат. наук М.Е. Левинштейна и М.С. Шура ; под ред. канд. физ.-мат. наук Б.Л. Гельмонта]. – Москва : Мир, 1972. – 382 с. – Доп. тит. л.: Hot electron microwave generators. By John E. Carroll. - Предм. указ.: с. 375-377. – Библиогр.: c. 365-374
1138533
   СВЧ-генераторы плазмы : физика, техника, применение. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 222 с.
1138534
   СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей / Т.А. Жилякова [и др.] ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Я. Кириченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 109, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1495-4
1138535
  Душин Л.А. СВЧ-интерферометры для измерения плотности плазмы в импульсном газовом разряде / Л.А. Душин. – Москва : Атомиздат, 1973. – 128 с.
1138536
  Душин Л.А. СВЧ-методы исследования плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Душин Л.А. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 36 с.
1138537
   СВЧ-полупроводниковые приборы и их применение. – Москва : Мир, 1972. – 662 с.
1138538
  Шутко А.М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. / А.М. Шутко. – М, 1986. – 188с.
1138539
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 1 : Генерирование, передача, выпрямление. – 1971. – 464 с.
1138540
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 2 : Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности. – 1971. – 272 с.
1138541
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 3 : Применение энергии сверхвысоких частот в медицине, науке и технике. – 1971. – 248 с.
1138542
  Колосов М.В. СВЧ генераторы и усилители на полупроводниковых приборах / М.В. Колосов, С.А. Перегонов. – Москва, 1974. – 79 с.
1138543
  Воробьев Е.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур / Е.А. Воробьев. – Москва, 1977. – 207 с.
1138544
   СВЧ излучение низкотемпературной плазмы. – Москва : Советское радио, 1974. – 256с.
1138545
  Усанов Д.А. СВЧ методы измерения параметров полупроводников / Д.А. Усанов. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 56 с.
1138546
  Корнблит С. СВЧ оптика : Оптические принцины в приложении к конструированию СВЧ антенн / С. Корнблит. – Москва : Связь, 1980. – 359 с.
1138547
  Каганов В.И. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики / В.И. Каганов. – Москва, 1981. – 400 с.
1138548
   СВЧ устройства на основе джозефсоновских гетероструктур субмикронного размера,включенных в резонатор поверхностей волны / Г.А. Мелков, А.Н. Иванюта, Я.И. Кишенко, В.Ю. Малышев, В.Н. Ракша, А.М. Клушин, М. Зигель // Нанофизика и наноэлектроника, II российско-украинский семинар 22-24 2000 г., 1998
1138549
   СВЧ устройства на полупроводниковых диодах : Проектирование и расчет. – Москва : Советское радио, 1969. – 579 с.
1138550
  Хижа Г.С. СВЧ фазовращатели и переключатели / Г.С. Хижа. – М., 1984. – 185с.
1138551
  Мелков Г.А. СВЧ фильтры с использованием магнитодинамических колебаний в ферритовой сфере / Г.А. Мелков, М.Е. Ильченко // Радиотехника, 1977. – № 4
1138552
  Фуско В. СВЧ цепи : Анализ и автоматизированное проектирование / В. Фуско; Под ред. В.И.Вольмана. – Москва : Радио и связь, 1990. – 287 с.
1138553
  Габуда С.П. Связанная вода / С.П. Габуда. – Новосибирск, 1982. – 159с.
1138554
  Кацас М. Связанная вода в важнейших типах почв Литовской ССР и изменение ее величин в связи с внесением иона кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Кацас М.; АН Литовск. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 8л.
1138555
  Злочевская Р.И. Связанная вода в глинистых грунтах / Р.И. Злочевская. – М., 1969. – 176с.
1138556
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 2. – Москва : Московский университет, 1972. – 214с.
1138557
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 3. – Москва : Московский университет, 1974. – 127с.
1138558
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 4. – Москва, 1977. – 216 с.
1138559
   Связанная вода в дисперсных системах.. – вып. 5. – М., 1980. – 200с.
1138560
  Стеля О.Б. Связанная с ГИС фильтрационная модель для больших территорий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 129-138. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Приведено описание программно-моделирующего комплекса для изучения планового потока грунтовых вод. Программный комплекс состоит из: блока, реализующего численные методы решения краевых задач для моделирования потока грунтовых вод; графического ...
1138561
  Левичев А.В. Связанность пересечений и выпуклая оболочка : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.04 / Левичев А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 8л.
1138562
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. / В.Г. Карнаухов, И.Ф. Киричок. – Киев : Наукова думка, 1986. – 220 с.
1138563
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости / В.Г. Карнаухов. – К., 1982. – 258с.
1138564
  Люиселл У. Связанные и параметрические колебания в электронике / У. Люиселл. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 351 с.
1138565
  Савина Н.А. Связанные колебательные системы / Н.А. Савина. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1138566
  Лисоченко Л.В. Связанные конструкции с лексическими повторами в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Лисоченко Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 19л.
1138567
  Федорова В.В. Связанные корни (основы) имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Федорова В.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 18л.
1138568
  Боголюбов К.В. Связанные крылья / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1952. – 248с.
1138569
  Боголюбов К.В. Связанные крылья. - Атаман Золотой. - Грозный год / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1967. – 503с.
1138570
  Ганн В.В. Связанные магнитоупругие волны и ван-дер-ваальсовы силы в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Ганн В.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1138571
  Пелетминский С.В. Связанные магнитоупругие колебания и ферроакустический резонанс. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пелетминский С.В.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 7л.
1138572
   Связанные одной кровью // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 14-19. – ISSN 2075-7093


  Кто, кого и как калечил - свидетельства пострадавших на евромайдане. Газами студентов. Глазами милиции. Глазами журналистов. Глазами медиков.
1138573
  Моцкевичус С.П. Связанные релаксационные системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моцкевичус С.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1138574
  Каплин Валерий Викторович Связанные состояния быстрых электронов при каналировании в монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплин Валерий Викторович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.17-20
1138575
  Камунтавичюс Г.-П.П. Связанные состояния легчайших ядер и нижние границы для их энергий / Г.-П.П. Камунтавичюс; АНУССР. Ин-тут теоретической физики. – Киев, 1980. – 26с.
1138576
   Связанные состояния электронов в полупроводниках и металлах.. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
1138577
  Ситенко А.Г. Связанные состязания и рассеяния / А.Г. Ситенко, др. и. – Москва, 1969
1138578
  Якубова Людмила Петровна Связанные элетроупругие колебания биморфных пьезокерамичсеских пластин : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.02.04 / Якубова Людмила Петровна; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. – Киев, 1996. – 130л. – Бібліогр.:л.133
1138579
  Лебедевский А.С. Связання аппозиция в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедевский А. С.; Кал.ГУ. – Калинин, 1972. – 32л.
1138580
  Ракович Ю. Связать всех наверх // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Существующая судебная практика доказывает необходимость проведения более тщательного анализа операций с нерезидентами на предмет связанности.
1138581
  Васильев В.М. Связб магнитных шумов с необратимыми процессами перемагничивания массивных ферромагнитных образцов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васильев В.М.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 25л.
1138582
   Связи армянской литературы с литературами народов СССР. – вып. 1. – Ереван, 1975. – 276 с.
1138583
  Столяров Ю.Н. Связи библиотечного фонда как системного объекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 9. – С. 5-9. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены связи библиотечного фонда с другими объектами внутренней и внешней среды - прямые и обратные, вещественные и энергетические, генетические, а также связи развития, преобразования, взаимодействия и другие.
1138584
  Некоз Н.Д. Связи большевистской эмиграции с партийными организациями России. 1903-1917 / Н.Д. Некоз. – Киев; Одесса, 1987. – 260с.
1138585
  Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со славянскими странами / В.Б. Перхавко. – М., 1987. – 62с.
1138586
  Ковальский Н.П. Связи западноукраинских земель с Русским государством. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальский Н.П.; М-во высш.образования УССР. – Львов, 1958. – 16л.
1138587
  Расулова М.М. Связи Кавказской Албании с античным миром в IV в. до н. э. - III в.н.э. (Торг.-экон. и культурные) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Расулова М.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 22л.
1138588
  Инфантьев Б.Ф. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно-национального движения. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1951. – 15л.
1138589
  Инфантьев Б.Т. Связи латышских и русских фольклористов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Т.; АН ЛатвССР. Ин-тут языка и лит-ры. – Рига, 1956. – 19л.
1138590
  Озол Я. Связи латышской и русской литературы / Я. Озол. – Рига, 1959. – 28 с.
1138591
  Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI-XV вв. / Д. Оболенский. – М., 1970. – 15с.
1138592
  Холи Связи между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. / Холи, аль, Амин. – М., 1962. – 40с.
1138593
  Татоян П.Х. Связи между средними значениями гармонически сопряженных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Татоян П.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 7л.
1138594
   Связи между СССР и капиталистическими странами в области культуры (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ) 1976-1985 : Аннотир. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 705с.
1138595
  Нечитайло А.Л. Связи населения Степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1991. – 112с.
1138596
  Кархин Г.И. Связи настоящего и будущего в экономике. Науч.-тех. революция и управление / Г.И. Кархин. – М., 1970. – 238с.
1138597
  Казлаускас А. Связи общественной деятельности прогрессивных литовцев США с революционным движением Литвы в 1919-1933 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Казлаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1138598
  Жугинов Е.К. Связи П.Л. Лаврова с польским революционным движением 1870-1882 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Жугинов Е.К. ; АН СССР , Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1973. – 33 с.
1138599
  Дмитриев И.Г. Связи различных хроматических характеристик графов. : Автореф... Канд.физ-матем.наук: 01.01.09 / Дмитриев И.Г.; АН СССР.Сиб.отд.ин-т.математики. – Новосибирск, 1984. – 13л.
1138600
   Связи революционеров России и Польши. ХІХ - начала ХХ в.. – М., 1968. – 420с.
1138601
  Резак Д. Связи решают все: Бизнес-сказка о Царевне-лягушке = Work the pond! / Дарси Резак при участии Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак ; пер. с англ. Анастасии Камеко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 208 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Хороший перевод!). – ISBN 978-5-902862-43-7
1138602
   Связи России с народами Балканского полуострова, первая половина XVII в. Сб. ст.. – М., 1990. – 272с.
1138603
  Киселев Д.В. Связи российских подданных с китайской преступностью на Дальнем Востоке в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-146. – ISSN 0042-8779
1138604
  Шемет А.М. Связи Российской революционной социал-демократии с революционно-демократическими и социал-демократическими кругами Восточной Галиции (1883-1904 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шемет А. М. ; МВСО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 22 с.
1138605
  Варакута С.А. Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 246с. – (Вопрос - ответ). – ISBN 5-16-000645-1


  Сущность и теоретические основы связей с общественностью. Для студентов вузов, преподавателей, руководителей организаций, менеджеров
1138606
  Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теория и технологии : учебник для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманитарного образования. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 302с. – ISBN 978-5-7567-0457-0
1138607
  Иванова Д.И. Связи с общественностью и массовые коммуникации в контексте формирования современного постиндустриального общества // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 3 (71). – С. 161-164. – ISSN 1680-2721
1138608
  Лещенко Т.А. Связи с общественностью как системообразующий элемент субкультуры бизнес-общества: социологический аспект / Т.А. Лещенко, Н.Я. Павлюк // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 177-190. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1138609
  Пономарев Н.Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты : учеб. пособие / Н.Ф. Пономарев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-91180-971-3
1138610
  Газдапустаи Д. Связи Северного Кавказа с Передней Азией и Центральной Европой в эпоху перехода от бронзы к железу : Автореф... канд. ист.наук: / Газдапустаи Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1962. – 12л.
1138611
  Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке / Л.Д. Чеснокова. – М, 1980. – 110с.
1138612
  Орел В. Связи Т.Г. Шевченко с Северным Кавказом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – 279-288. – ISSN 1728-9572
1138613
   Связи энтомофаун Северной Европы и Сибири: сб. науч. тр.. – Л., 1988. – 185с.
1138614
   Связисты в борьбе за власть Советов. Воспоминания.. – М., 1964. – 166с.
1138615
  Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1972. – 248с.
1138616
  Шпанов Н.Н. Связная Цзинь Фын / Н.Н. Шпанов. – М., 1955. – 111с.
1138617
  Смеляков Я. Связной Ленина / Я. Смеляков. – Москва, 1970. – 48с.
1138618
  Котенко А Е. Связной Москвы. / А Е. Котенко, В.П. Сугоняй. – М, 1975. – 200с.
1138619
  Сергеев А.Н. Связной: повести. / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1985. – 336с.
1138620
  Спесивых В.Л. Связности типа (pq) в дифференцируемых расслоениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Спесивых В.Л.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
1138621
  Гайбуллаев Л. Связность в метрических пространствах над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гайбуллаев Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1138622
  Кадрович. И.К. Связность в научно-техническом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадрович. И. К.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 24л.
1138623
  Кощеев В.А. Связность и аппроксимативные свойства множеств в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кощеев В.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 11л.
1138624
  Бородин А.Л. Связность и крошение глыб пахотных почв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 112-118 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1138625
  Иконников Ю.М. Связные истории / Ю.М. Иконников, А.А. Тарасов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 304 с.
1138626
  Энтин М.Ю. Связные передатчики дециметрового и сантиметрового диапазонов / М.Ю. Энтин. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 94 с.
1138627
  Азбукин Б.П. Связные подполья / Б.П. Азбукин. – Симферополь, 1959. – 287с.
1138628
  Никитина Е.И. Связный текст на уроках русского языка / Е.И. Никитина. – М, 1966. – 328с.
1138629
  Бубнов Г.Ф. Связующая нить / Г.Ф. Бубнов. – Минск, 1975. – 78с.
1138630
  Щипахина Л.В. Связующая нить / Л.В. Щипахина. – М., 1989. – 220с.
1138631
   Связующая нить: праздники, обряды, традиции. Сб.. – М., 1984. – 142с.
1138632
  Пастернак Б.Л. Связующая нить: сб. / Б.Л. Пастернак, А.Г. Тышлер. – Ставрополь, 1990. – 203с.
1138633
  Банцекин Н.Б. Связующее звено между нацией и Содружеством франкоязычных государств // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 47-57
1138634
  Иртуганова С.Х. Связующие на основе отходов феноло-ацетонового производства для древпластиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Иртуганова С.Х.; Новочеркас. политехн. ин-тут им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1964. – 20л.
1138635
  Омелянский В.Л. Связывание атмосферного азота почвенными микробами : Монография 5 / В.Л. Омелянский; Монографии, издаваемые Комиссией по изучению естественных производительных сил России при Российской АН. – Петроград, 1923. – 167с. : 33 рис. + 5 фототипических табл.
1138636
   Связывание меди (II) необратимо сорбированными на каолините и свободными гуминовыми веществами / В.А. Холодов, А.В. Кирюшин, Н.В. Ярославцева, А.С. Фрид // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 803-811 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
1138637
   Связывание молекулярного азота клубеньковыми бактериями в симбиотических и культуральных условиях.. – К., 1984. – 223с.
1138638
  Пассова Р.Б. Связывание органических и минеральных ионов плазматическими мембранами нервов краба. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Пассова Р.Б.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1973. – 20л.
1138639
  Гринфельдт Марина Григорьевна Связывание органических красителей и катионов щелочных металловлицеринизированными мышечным волокнами и катомиозином : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.017 / Гринфельдт Марина Григорьевна;. – Л., 1989. – 21л.
1138640
  Спиридонова В.А. Связывание рибосомных РНК с белками рибосом, ковалентно закрепленных на полимерных носителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Спиридонова В.А.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1138641
  Гнатив В.И. Связывание фенолов тканями крупного рогатого скота и свиней в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Гнатив В.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
1138642
  Пересыпкин И.Т. Связь - важнейшее средство управления войсками в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1976. – 47с.
1138643
  Добровольский А.Г. Связь - ценой жизни / А.Г. Добровольский. – К, 1988. – 237с.
1138644
  Тихомиров Анатолий Иванович Связь : Стихи / Тихомиров Анатолий Иванович. – М. : Советский писатель, 1981. – 87с.
1138645
  Убогий Ю.В. Связь / Ю.В. Убогий. – М, 1986. – 286с.
1138646
  Бибик З.И. Связь акустической эмиссии с эволюцией дисклокационной структуры при деформации поли- и монокристаллов алюминия и алюминиевых сплавов Д16 и АМг6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Бибик З.И.; МВи ССО УССР. – Харьков, 1985. – 17л.
1138647
  Ляшкевич З.М. Связь альпийского магматизма со структурно-разломной тектоникой Карпат // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 144-150 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISSN 0203-3100
1138648
  Жаботинский М.Е. Связь будущего / М.Е. Жаботинский. – Москва, 1982. – 64 с.
1138649
  Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1973. – 283с.
1138650
   Связь в десятой пятилетке : бытовая радиоэлектроника. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
1138651
  Нуждина М.А. Связь вариаций аномалий температуры и озона в квазидвухлетнем цикле // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 52-59. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Установлена взаимосвязь квазидвухлетних вариаций в ходе аномалий приземной температуры и общего содержания озона
1138652
  Мерзляков С. Связь воображения и шизофрении в контексте "трудной проблемы сознания" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 137-138
1138653
   Связь воспитания и обучения с трудом в сельской школе. Сб. ст.. – М., 1960. – 136с.
1138654
  Подольный Р.Г. Связь времен / Р.Г. Подольный. – Москва, 1969. – 238с.
1138655
  Веленгурин Н.Ф. Связь времен / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1969. – 344 с.
1138656
  Стариков Д.В. Связь времен / Д.В. Стариков. – Москва, 1970. – 350 с.
1138657
  Долинский М. Связь времен / М. Долинский. – М., 1976. – 327с.
1138658
  Мусин Ф.М. Связь времен / Ф.М. Мусин. – Казань, 1979. – 224с.
1138659
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – М., 1980. – 239с.
1138660
  Сергеев М.Д. Связь времен / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1980. – 303с.
1138661
  Хатунцев Н.Б. Связь времен / Н.Б. Хатунцев. – Баку, 1981. – 100с.
1138662
  Малибеев П.П. Связь времен / П.П. Малибеев. – Ставрополь, 1983. – 350с.
1138663
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239с.
1138664
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 3-е изд. – М., 1987. – 237с.
1138665
  Медведев Р.А. Связь времен / Р.А. Медведев. – Ставрополь, 1992. – 604с.
1138666
  Оскоцкий В.Д. Связь времен. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1974. – 159с.
1138667
  Черный К Б. Связь времен. / К Б. Черный, . – Тбилиси, 1974. – 188с.
1138668
  Черевков К.П. Связь времен. / К.П. Черевков. – М., 1977. – 48с.
1138669
  Идашкин Ю.В. Связь времен: очерки / Ю.В. Идашкин. – М., 1978. – 224с.
1138670
  Трубецкой Б.А. Связь времен: пробл. эстетики, критики, журналистики. Сб. ст. / Б.А. Трубецкой. – Кишинев, 1978. – 220с.
1138671
   Связь времен: рассказывают участники движения за ком. отношение к труду. СБ.. – М., 1979. – 150с.
1138672
  Куренев Г.С. Связь времен: Стихи. / Г.С. Куренев. – М., 1986. – 125с.
1138673
  Бродский Б.И. Связь времени / Б.И. Бродский. – Москва : Детская литература, 1974. – 223с.
1138674
  Ермилов В.В. Связь времени. О традициях советской литературы. / В.В. Ермилов. – М., 1964. – 414с.
1138675
   Связь вуза с производством - необходимое условие подготовки современного инженера : Библиограф. указ. отеч. и заруб. лит-ры 1980-1984. – Киев, 1984. – 72с.
1138676
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок с распространением их кормовых растений и с химизмом последних / Н.Я. Кузнецов, 1930. – 49-63с.
1138677
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок с распространением их кормовых растений и с химизмом последних / Н.Я. Кузнецов, 1930. – 49-63с.
1138678
  Кошелевский В.К. Связь геомагнитных пульсаций Pi2 с развитием геофизических явлений в авроральной и субавроральной областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Кошелевский В.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1138679
  Лысенко Е.В. Связь давления в трубке Пито с параметрами сверхзвукового потока разреженного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Лысенко Е.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1138680
  Вознюк Л.В. Связь деепричастия с глаголом-сказуемым и с подлежащим в предложении: лингводидактический аспект // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 21-24
1138681
  Ахмедов Исмаил Ахмед оглы Связь деепричастия с наречием в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Ахмедов Исмаил Ахмед оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 22л.
1138682
  Троицкий В.Е. Связь дейтонного формфактора с физической S-матрицей / В.Е. Троицкий, Ю. Широков. – К, 1968. – 11с.
1138683
  Яшенко Н.Я. Связь железного и медного орудения с крыкудукским интрузивным комплексом на примере месторождений атансор и ичкеульмес (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.наук: 130 / Яшенко Н.Я.; МГУ. – М., 1968. – 17л.
1138684
  Судовцев В.А. Связь и инстранные языки на службе Олимпийских игр. / В.А. Судовцев. – М., 1978. – 348с.
1138685
   Связь и обособленность.. – К., 1988. – 295с.
1138686
  Остапенко С.В. Связь и причинность: гносеологическая природа их взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1138687
  Столяров Ю.Н. Связь и противоречия трех дисциплин // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-5. – ISSN 1560-7968


  Доктор педагогических наук Юрий Николаевич Столяров предложил редакции журнала серию из трех статей, посвященных соотношению библиографоведения с библиотековедением и книговедением. Публикуемая статья - первая из этой серии.
1138688
  Самченко Владимир Николаевич Связь и свобода: Эволюция связи в природе и обществе : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.01 / Самченко Владимир Николаевич; Гос. комитет Росс. Федер. по высшему образов. Тюменский госуд. ун-тет. – Тюмень, 1996. – 27л.
1138689
   Связь изменений климата с геомагнитным полем. 1. Пространственно-временная структура магнитного поля Земли и климата в ХХ в. / В.Г. Бахмутов, В.Ф. Мартазинова, Н.Л. Килифарска, Г.В. Мельник, Е.К. Иванова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 81-104 : рис. – Библиогр.: с. 100-104. – ISSN 0203-3100
1138690
  Альшиц Л.К. Связь изменения радиочувствительности семян гороха в процессе набухания и прорастания с пострадиационным восстановлением : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Альшиц Л.К.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 24л.
1138691
   Связь изучения теории с формированием речевых навыков учащихся в школьном преподавании русского языка: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 70с.
1138692
  Коноплева Т. Связь квантовой механики и трансакционной психологии на примере проблемы "Глубокой реальности". // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 261-263
1138693
  Якубович А.Я. Связь классификации пространств Эйнштейна по рангам матриц тензора кривизны с классификацией Петрова / А.Я. Якубович. – К, 1971. – 19с.
1138694
  Збарский И.С. Связь классного и внеклассного чтения как средство литературного развития учащихся 4-8 классво : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Збарский И.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1138695
  Пушкарева М.Д. Связь классных и внеклассных занятий по литературе. V-VI кл. / М.Д. Пушкарева, М.А. Снежневская. – М., 1963. – 152 с.
1138696
  Христенко Маргарита Александровна Связь классных и внеклассных занятий при изучении обзорных тем в старших классах. (На материале "Литература второго периода рус. освбодит. движения") : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Христенко Маргарита Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
1138697
  Терехин А.Т. Связь когнитивных качеств студентов вузов с их отчисляемостью / А.Т. Терехин, Е.В. Чмыхова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 79-84. – ISSN 1609-4646
1138698
  Евдокимов Ю.В. Связь кометы Джакобини-Циннера с метеорным потоком Драконид. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимов Ю.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 12л.
1138699
  Карякина Т.А. Связь кристалломорфологии кварца с его дефектами : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карякина Т. А.; Лен. горный ин-т. – Л., 1968. – 19л.
1138700
  Маилов И.М. Связь курса ботаники с трудом по выращиванию растений и влияние этой связи на знания учащихся (На матер. школ АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Маилов И. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 28л.
1138701
  Хусанов Ботир Связь курса физики средней школы с вопросами комплексной механизации сельского хозяйства (на материалах сельской средней школы УзССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хусанов Ботир; М-во просвещения УзССР. Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1974. – 41л.
1138702
  Фаязов Дж Связь курса химии с сельским хозяйством в школах Узбекистана. : Автореф... канд. пед.наук: / Фаязов Дж; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1138703
  Красильщиков О.А. Связь люминесцентных свойств флюорита с его минералого-геохимическими особенностями : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Красильщиков О.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 26л.
1138704
   Связь магматизма и эндогенной минерагении с блоковй тектоникой.. – М., 1969. – 264с.
1138705
  Сараджишвили Г.Д. Связь магнитных свойст некоторых вулканических горных пород с механическими напряжениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Сараджишвили Г. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1138706
  Грегор Т. Связь магнитных свойств гранитоидов Западных Карпат с их петрогенезисом и потенциальной рудоностностью // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 129-135 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты разделения гранитоидов Западных Карпат на магнетитовую и ильменитовую серии по значениям магнитной восприимчивости в соответствии с классификацией Ишигара для фанерозойских граноитоидов. Показана приуроченность полиметаллических ...
1138707
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств гранитоидов с условиями их образования (по материалам исследований на Северо-Востоке СССР) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Печерский Д.М.; МГУ. Северо-Восточн. комплексный науч.-исслед. ин-т Сибирского отд. АН СССР. – М., 1963. – 18л.
1138708
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств изверженных горных пород с условиями их образования : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.051 / Печерский Д.М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1138709
  Шеремета М.Н. Связь между асимптотикой аналитических функций и коэффициентами их степенных разложений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Шеремета М.Н. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1138710
  Айвазов И.В. Связь между балльностью и количественными характеристиками сейсмических колебаний при землетрясениях Кавказа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айвазов И.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 8л.
1138711
  Бубма В. Связь между магнитным полем и движением в одиночных солненчных пятнах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Бубма В.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1959. – 7л.
1138712
  Скопенко В.В. Связь между моделями, описывающими сорбцию химически модифицированными кремнеземами / В.В. Скопенко, Ю.В. Холин, В.Н. и др. Зайцев // Журн. физ. химии, 1993. – №4
1138713
  Оганесян Р.О. Связь между морфогенетическими и электрофизиологическими процессами в глазу амфибий : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. О.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1969. – 16л.
1138714
  Путилов С.В. Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Путилов С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 12л.
1138715
  Путилов Сергей Васильевич Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Дис... кнд. физ-мат.наук: 01.01.06. / Путилов Сергей Васильевич; Ин-т матем. – Гомель, 1983. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1138716
  Шувалов Ю.Н. Связь между распределением электронной плотности и элктропроводности кристаллов сернистого кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шувалов Ю.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1138717
  Гермелис А.А. Связь между реологическими харатеристиками некоторых полимерных материалов, определенными при разных режимах нагружения и температурах. : Автореф... Канд.техн.наук: 076 / Гермелис А.А.; Объед.совет.Отд-ния физ-техн.наук. – Рига, 1969. – 20л.
1138718
  Островский И.В. Связь между ростом мероморфной функции и распределениме ее значений по аргументам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский И.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 11л.
1138719
  Зепе М.Д. Связь между спектрами комбинационного рассеяния и электронными спектрами молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зепе М.Д.; АН Латвийской ССР. Ин-т физики. – Рига, 1952. – 8 с.
1138720
  Куриленко Анатолий Иванович Связь между структурой и деформационно-прочностными свойствами привитых сополимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Куриленко Анатолий Иванович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1980. – 48л.
1138721
  Герайзаде П А. Связь между тепло- и гидрофизическими свойствами некоторых типов почв Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 116.98 / Герайзаде А.П,; Всесоюз.акад.с-х наук. – Л, 1970. – 19л.
1138722
  Ильин Сергей Иванович Связь между упругими и неупругими магнитомеханическими явлениями в ферромагнитных материалах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ильин Сергей Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1138723
  Микшите Связь между установлением пространственных соотношений и склонностью к специальности : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.07 / Микшите О.-Г.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 36л.
1138724
  Петросян К.А. Связь между устройствами дискретной техники / К.А. Петросян. – М., 1977. – 41с.
1138725
   Связь мелового и палеогенового вулканизма Армении с типами развития геосинклинальных прогибов.. – М., 1968. – 156с.
1138726
  Жарикова А.Е. Связь менталитета и корпоративной культуры в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.154-156. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1138727
   Связь метаболизма углерода и азота при фотосинтезе: тезисы докладов. – Пущино, 1985. – 112с.
1138728
   Связь металлогении с глубинным строением земной коры центральной части Средней Азии.. – Ташкент, 1987. – 122с.
1138729
  Виленский В.А. Связь микрофазового разделения в полиуретанах и полиуретановых ионометрах со строением и составом жестких и гибких сегментов. : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Виленский В.А.; Ин-т химии высокомолекул. соед. – К., 1991. – 38л.
1138730
  Семенов С.В. Связь множественных процессов с упругим рассеяниям при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов С.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 8л.
1138731
  Демедюк Ю.Н. Связь морфологии ходов пещеры Оптимистическая с литологией карстующихся пород // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 130-135 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1138732
  Айламазьян А.М. Связь моторики человека с его личностными характеристиками / А.М. Айламазьян, Т.С. Князева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются теоретические аспекты проблемы моторных проявлений личностных характеристик человека, а также понятия телесности личности в философии и антропологии. Предлагается рассматривать телесность личности в психологии как текуче-сущностный ...
1138733
   Связь на сверхвысоких частотах. – Москва : Связь, 1967. – 615 с.
1138734
   Связь науки конституционного (государственного) права с юридической практикой в истории одесской школы права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С.19-101. – ISSN 1561-4999
1138735
  Капченко Л.Н. Связь нефти, рассолов и соли в земной коре / Л.Н. Капченко. – Ленинград : Недра, 1974. – 184с.
1138736
  Герасимова О.П. Связь нового материала с пройденным в устном изложении знаний учителем на уроке. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова О.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
1138737
  Жидкова Е.И. Связь обвинения и пределов досудебного производства по уголовному делу // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 79-89. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138738
  Левшов Н.Н. Связь обеспечим! / Н.Н. Левшов. – М, 1990. – 47с.
1138739
  Федулова Н.Г. Связь обмена поли- -оксибутирата с азотфиксацией и фотосинтезом. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Федулова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 25л.
1138740
  Балаклевский А.И. Связь обмена тиамина с холинэргическими процессами в организме и отношение тиамина /и некоторых его производных/ к основным компонентам холэргической системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Балаклевский А.И.; АН Латв.ССР. – Гродно, 1965. – 28л.
1138741
  Потанина Л.Т. Связь образно-символического мышления с развитием ценностно-смысловых представлений личности / Л.Т. Потанина, А.Н. Гусев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Образно-символическое мышление, исследуемое в контексте развития ценностно-нравственной структуры личности, рассматривается как особый вид деятельности, обусловленный спецификой процессов абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и связанный с ...
1138742
   Связь обучения в восьмилетней школе с жизнью.. – М., 1962. – 407с.
1138743
  Айсин А.И. Связь обучения геометрии с практической деятельностью учащихся восьмилетней вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Айсин А.И.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 25л.
1138744
  Цыбульская Г.Н. Связь обучения математике с производительным трудом учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цыбульская Г. Н.; НИИ педагог. УССР. – К., 1982. – 24л.
1138745
   Связь обучения с жизнью при изучении биологии и основ сельскохозяйственного производства. Сб. ст.. – М., 1959. – 75с.
1138746
  Анисов М.И. Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся в учебном процессе фабрично-заводских семилеток (ФЗС) РСФСР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисов М.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 20 с.
1138747
   Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся. Сб. ст.. – М., 1963. – 224с.
1138748
   Связь обучения с жизнью. Сб. Ст.. – Воронеж, 1961. – 92с.
1138749
  Рут Н.А. Связь обучения с общественно полезным производительным трудом учащихся / Н.А. Рут. – М, 1963. – 264с.
1138750
   Связь обучения с производительным трудом.. – Оренбург, 1959. – 52с.
1138751
  Избештский И.Л. Связь обучения с производственным опытом учащихся сельской вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Избештский И.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Кишинев, 1967. – 23л.
1138752
  Эсперанса С М.Б. Связь обучения с производственным трудом как необходимое условие политихнической подготовки учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Эсперанса М.Б.С.; АПН СССР. – М, 1977. – 20л.
1138753
   Связь обучения с трудом в средней школе с дифференцированным обучением.. – М., 1962. – 244с.
1138754
  Пискунов Михаил Устинович Связь обучения с трудом как фактор всестороннего развития учащихся (дидактические основы) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Пискунов Михаил Устинович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 46л.
1138755
  Ермаков П.А. Связь обучения физике с производственным опытом учащихся вечерней школы, занятых в сельском хозяйстве : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ермаков П.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1138756
  Ляхович В.В. Связь оруденения с магматизмом / В.В. Ляхович. – М., 1976. – 424с.
1138757
  Беспалова Т.М. Связь ответственности с особенностями темперамента курсантов военного вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 187-195. – ISSN 2073-8536


  В статье представлена оценка уровня сформированности коммуникативной компетентности методом тестирования по пяти основным компонентам: знаниям, умениям (опыту), отношениям, эмоционально-волевой регуляции, готовности. The article presents an ...
1138758
  Намгаладзе А.А. Связь периодов геомагнитных микропульсаций с концентрацией магнитосферной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Намгаладзе А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ. фак. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1138759
   Связь поверхностных структур земной коры с глубинными. – Киев : Наукова думка, 1971. – 372с.
1138760
   Связь поверхностных структур Кировоградского рудного района (Украинский щит) с локальными неоднородностями коры и рельефом раздела Мохо / В.И. Старостенко, В.И. Казанский, Г.М. Дрогицкая, О.Ф. Макивчук, Н.И. Попов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0203-3100
1138761
  Малахов С.И. Связь показателей интеллекта с копинг-стилями у студентов гуманитарной и негуанитарной специализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-75. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138762
  Кузнецов Г.Ф. Связь полигонизации и рекристаллизации с пластической деформацией монокристаллов аллюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузнецов Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1138763
  Жевандров Н.Д. Связь поляризации люминесценции и других оптических свойств производства антацена с их структурой : Автореф... канд. физ. мат.мнаук: / Жевандров Н. Д.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1951. – 12 с.
1138764
  Локалова Н.П. Связь понимания предмета психологии и профессионального мышления психологов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.74-81. – ISSN 0205-9592
1138765
   Связь потребления метана с дыханием почв и травяно-мохового яруса в лесных экосистемах южной тайги Западной Сибири / А.Ф. Сабреков, М.В. Глаголев, И.А. Фастовец, Б.А. Смоленцев, Д.В. Ильясов, Ш.Ш. Максютов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 963-973 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
1138766
  Падалко Н.В. Связь преподавания биологии с практикой сельского хозяйства / Н.В. Падалко. – М, 1955. – 24с.
1138767
   Связь преподавания диалектического материализма и естественных наук в техническом вузе.. – К.-Одесса, 1980. – 104с.
1138768
   Связь преподавания иностранных языков с профессиональной подготовкой студентов.. – Л., 1970. – 207с.
1138769
  Павлов Ф.С. СВязь преподавания истории КПСС с профилем вуза / Ф.С. Павлов. – М, 1981. – 56с.
1138770
   Связь преподавания истории с жизнью.. – М., 1962. – 128с.
1138771
  Абдулкеримов Т.А. Связь преподавания курса ботаники с жизнью в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Абдулкеримов Т.А.; Азербайдж.гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
1138772
  Зафирис Н.П. Связь преподавания физики с жизнью (Из опыта работы)р10 / Н.П. Зафирис. – Алма-Ата, 1964. – 59 с.
1138773
  Сычевская З.В. Связь преподавания физики с трудом учащихся. : пособие для учителей / З.В. Сычевская, А.Г. Бовтрук. – Киев : Радянська школа, 1984. – 161с.
1138774
   Связь преподавания философии с профилирующими дисциплинами. Сб. ст.. – Иркутск, 1974. – 125с.
1138775
  Волков В.М. Связь преподавания химии с трудом учащихся вечерней (сменной) школы / В.М. Волков. – Москва : Издателство АПН РСФСР, 1960. – 81 с.
1138776
  Федотова Л.Г. Связь преподавания экономической географии зарубежных стран с современностью как важнейшее условие формирование познавательных интересов учащихся вечерней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Федотова Л.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1138777
  Яблонский М.П. Связь пропаганды с жизнью. / М.П. Яблонский. – М., 1963. – 72с.
1138778
   Связь пропаганды с жизнью.. – Л., 1976. – 67с.
1138779
  Кизима В.В. Связь психики, соматики и деятельности человека с позиций метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 175-177. – ISSN 2077-8309
1138780
  Лаврищева Е.М. Связь разноязыковых модулей в ОС ЕС / Е.М. Лаврищева, В.Н. Грищенко. – М., 1982. – 127с.
1138781
  Ноздренко Д.Н. Связь реакций нейронов моторной коры кошки с мышечной активностью при переходе локтевого сустава передней лапы из одного равновесного состояния в другое // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 153-159. – ISSN 1023-2427


  В экспериментах на наркотизированных котах проведено исследование динамики формирования моторных команд в сенсомоторной коре в процессе выполнения целенаправленных, небаллистических движений локтевого сустава
1138782
  Горелов С.К. Связь рельефа Копетдага с глубинными структурами и сейсимчностью / С.К. Горелов. – Москва : Наука, 1979. – 108 с.
1138783
  Григорьев А. Связь С-программ с операционной системой / А. Григорьев. – 2-е изд., испр. – Москва : Диалог-Мифи
3. – 1991. – 64 с.
1138784
  Даниленко Т.С. Связь с геодезическими пунктами, закрепленными на сооружениях / Т.С. Даниленко; науч. ред. Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1969. – 104 с.
1138785
   Связь с космосом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 90-99 : фото
1138786
  Юрчук Н. Связь с рейтингом. Мнение руководителей вузов // Сегодня. – Киев, 2013. – 21 мая (№ 106). – С. 14


  [В том числе Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко.]
1138787
  Сытинский А.Д. Связь сейсмичности Земли с солнечной активностью и атмосферными процессами. / А.Д. Сытинский. – Л., 1987. – 97с.
1138788
  Пересыпкин И.Т. Связь сердец боевых. Автобиогр. очерк. / И.Т. Пересыпкин. – Донецк, 1974. – 174с.
1138789
  Заец Л.Н. Связь скоростного строения мантии под Таиландом и его окружением с сейсмичностью региона / Л.Н. Заец, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 48-56 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1138790
  Спиро Н.С. Связь состава поглощенного комплекса со средой осадкообразования. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Спиро Н.С.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1965. – 36л.
1138791
  Барашкова Е.П. Связь составляющих радиационного баланса с метеорологическими условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барашкова Е.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1960. – 16л.
1138792
  Плесский Б.В. Связь состояний в общей теории систем / Б.В. Плесский, Г.А. Поликарпов, А.И. Уемов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1138793
  Косарик М.А. Связь социокультурного контекста и лингвистической доктрины: становление идей универсальной грамматики в Португалии XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-94. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Португальские филологические сочинения, предшествующие грамматике Пор-Рояля, сохраняли, в силу особенностей социокультурного контекста Португалии 16-17 вв., идеи средневек. лингвистики, находясь при этом в русле ренессансных воззрений на язык. ...
1138794
   Связь стратегий межличностного познания с личностными и интеллектуальными особенностями подростков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 100-109. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138795
  Воробьев Леонид Николаевич Связь структурных и каталитических свойств катализаторов гидроочистки на основе алюмомолибденовой и алюмоникль-молибденовой систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьев Леонид Николаевич; Киевск. политехн. ин-т 50-летия Вел. Окт. соц. рев-ции. – К., 1980. – 20л.
1138796
   Связь структурных элементов Приазовского геоблока Украинского щита с геоэлектрической моделью раздела Мохоровичича / П.И. Пигулевский, Б.З. Берзенин, А.Г. Насад, А.Я. Радзивилл // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 54-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1138797
  Турченко С.И. Связь сульфидного оруденения со стадиями регионального метаморфизма на примере Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Турченко С.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 19л.
1138798
  Дружинин В.С. Связь тектоники и магматизма сглубинным строением Среднего Урала по данным ГСЗ. / В.С. Дружинин. – М, 1976. – 158с.
1138799
  Якуба Ю.А. Связь теоретического и производственного обучения в редних профтехучилищах / Ю.А. Якуба. – М., 1986. – 54с.
1138800
   Связь теоретической и практической подготовки студентов технических школ.. – 12с.
1138801
  Терехин М.Н. Связь теории и практики в процессе обучения школьников / М.Н. Терехин. – М., 1982. – 128с.
1138802
  Черняк П.К. Связь теории с практикой в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Черняк П.К.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 15л.
1138803
  Близнюк С.Д. Связь теории с практикой в образовательной подготовке учащихся : Автореф. дис. ... наук / Близнюк С.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 23 с.
1138804
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении и формы ее осуществления в школах рабочего поселка. : Автореф... наук: / Шацкий В.П.; Ин-т теории и истории педагогики Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1950. – 14л.
1138805
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении. / В.П. Шацкий. – М., 1955. – 104с.
1138806
  Прочухаев В.Г. Связь теории с практикой в преподавании математики / В.Г. Прочухаев. – Москва
2. – 1958. – 94 с.
1138807
  Матушкин С.Е. Связь теории с практикой в процессе обучения. / С.Е. Матушкин, М.Н. Терехин. – Челябинск, 1973. – 104с.
1138808
  Якуба Ю.А. Связь теории с практикой в учебном процессе / Ю.А. Якуба. – М., 1975. – 56с.
1138809
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой в школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1138810
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1138811
  Атутов П.Р. Связь трудового обучения с основами наук / П.Р. Атутов. – Москва, 1983. – 128с.
1138812
  Алаи С.И. Связь трудового обучения с физикой. (раздел "Механизация труда"). : Автореф... канд. пед.наук: / Алаи С.И.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 24л.
1138813
  Бабаев Р.А. Связь трудовых политехнических практикумов по растениеводству с химией : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Бабаев Р.А.; Азербайджан. гос. пед.ин-т им В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 26л.
1138814
  Поволоцкая Л.А. Связь университетов с промышленностью в Англии / Л.А. Поволоцкая. – Москва, 1972. – 32с.
1138815
  Кожухарь Галина Сократовна Связь уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств студентов-психологов с успеваемостью // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 127-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся данные, полученные в результате исследования уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств у студентов-психологов. Обнаружена и описана специфическая взаимосвязь степени выраженности этих качеств и академической успеваемости ...
1138816
  Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. / Л.З. Якушина. – М., 1990. – 100с.
1138817
  Гервер В.А. Связь уроков черчения с работой учащихся в мастерских / В.А. Гервер. – М, 1959. – 64с.
1138818
  Костенко Сергей Сергеевич Связь успешности обучения старшеклассников общеобразовательных школ со свойствами психофизических функций : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Костенко Сергей Сергеевич; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 136л. – Бібліогр.:л.114-136
1138819
  Андреева Ю. Связь утомления и дефектов осанки среди детей, диагностированных с дизартрией / Ю. Андреева, А. Моцкене, М. Жукаускене // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 75-81 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 1818-9172
1138820
  Соколова Е.Т. Связь феномена диффузной гендерной идентичности с когнитивным стилем личности / Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.41-51. – ISSN 0042-8841
1138821
  Масленникова Н.В. Связь физиологического состояния балтийской трески с некоторыми показателями химического состава ее мышц, печени и яичников : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Масленникова Н.В.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1138822
  Панфилов В.А. Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Панфилов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1138823
  Панфилов Валерий Александрович Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 131л.
1138824
  Мухамедов Г.И. Связь формы кривой радиотермолюминесценции с состоянием аморфных областей полиэтилена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.07 / Мухамедов Г.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1976. – л.
1138825
  Нелипа Н.Ф. Связь фотообразования пи-мезонов с рассеянием / Н.Ф. Нелипа. – Москва : Издательство глав.упр. по использованию атом. энергии, 1959. – 88 с.
1138826
  Гачечиладзе Отар Отарович Связь характеристик полуизолирующего GaАsU ионнолигированных слоев на его основе с условиями выращивания монокристаллов : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.10 / Гачечиладзе Отар Отарович; Тбилисский ун-т. – Тбилиси, 1988. – 24л.
1138827
  Салманов В.И. оглы Связь химии с физикой во внеурочных занятиях в средних общеобразовательных школах как средство углубления знаний и развития интереса учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Салманов В.И. оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Аз. Гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 30л.
1138828
  Шеин Н.В. Связь цвета и образа главного героя в романе А. Мердок "Время ангелов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 202-210. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1138829
  Русалова Маргарита Николаевна Связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ с показателями предпочтения вероятности или ценности достижения цели / Русалова Маргарита Николаевна, Стрельникова Ирина Владимировна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 129-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  У 70 студентов определяли мотивацию выбора профессии при поступлении в вуз, а именно, доминирование мотива субъективной ценности данной профессии или доступности ее получения, а также связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ при выполнении ...
1138830
  Ломов Б.Ф. и др. Связь черчения с машиноведением в средней школе / Б.Ф. и др. Ломов. – М., 1958. – 40с.
1138831
  Сметанникова Н.Н. Связь чтения с моделями образования / Наталья Николаевна Сметанникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается изменение картины чтения в связи с переходом от модели "образование в начале жизни" к модели "образование в течение жизни". В статье приведены примеры из исследований Русской ассоциации чтения, а также практические рекомендации по ...
1138832
  Дмитриев Г.П. Связь школы с жизнью / Г.П. Дмитриев. – Томск, 1978. – 131с.
1138833
   Связь школы с жизнью. Сб. ст.. – Л., 1966. – 116с.
1138834
   Связь школы с сельским хозяйством.. – М., 1954. – 164с.
1138835
  Ермошин Н.П. Связь школы с сельскохозяйственным производством / Н.П. Ермошин. – М., 1956. – 72с.
1138836
  Калашникова Л.П. Связь школьного курса химии с науками о Земле : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Калашникова Л.П.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1138837
  Атаев А. Связь электрических и магнитных свойств сплава Fe3 Al с его атомной, магнитной и электронной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Атаев А.; Центр.науч-иссл.ин-т.черной металлургии. – М, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1138838
  Рудницкая А.А. Связь электролитных свойств с ионномолекулярным составом в двойных жидких системах серная (дейтеросерная) кислота - эфиры. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рудницкая А.А.; КПИ. – К., 1982. – 16л.
1138839
  Штаерман И.Я. Связь эллиптических функцій з тригонометріей / И.Я. Штаерман. – 5-20с.
1138840
  Белый Т.А. Связь энтропии с эволюцией облачности и осадков / Т.А. Белый, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 159-168 : Рис. – Список літ.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1138841
   Связь юридической науки с практикой.. – М., 1986. – 435с.
1138842
  Шендельс Е.И. Связь языкознания с другими науками. / Е.И. Шендельс. – М., 1962. – 64с.
1138843
  Ревич Юрий Связь: через расстояния и годы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 172-174 : фото
1138844
  Єфименко О.Я. Свят-вечир [Свят-вечір] : оповидання А.Я. Е-ой. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1888. – 26 с.
1138845
  Єфименко Свят-вечір : оповідання Ол. Єфименкової ; З малюнками / Єфименко, О..Я // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 32 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1138846
  Казачінер О.С. Свята англомовних країн / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 125с. – (Англійська мова та література ; Вип. 2(74)). – ISBN 978-611-00-0052-9
1138847
  Мала Юлія Свята барв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
1138848
  Масакі Умебаясі Свята весняного циклу в календарній обрядовості японців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-117. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду головних свят весняного циклу в календарній обрядовості японського народу. This article is devoted to consider the main holidays of spring cycle in calendar ritual of Japanese.
1138849
  Гончарук П.С. Свята вечеря // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 35-41. – ISBN 978-966-452-148-9
1138850
  Клинчук В.І. Свята гора Афон - унікальна автономія та її правове регулювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 45-46. – ISBN 978-966-7178-01-8
1138851
  Папаяніс Т. Свята гора Афон (Північна Греція). Комплексний підхід до управління спадщиною // Духовні студії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 2. – С. 112-119. – ISBN 966-7522-11-3
1138852
  Славопільська А. Свята замків - нова туристична атракція Тернопілля // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685
1138853
   Свята и чиста република : Избрани страници от писмата на Васил Левски. – София : Наука и изкуство, 1987. – 251 с.
1138854
  Кувеньова О.Ф. Свята колгоспної України / О.Ф. Кувеньова. – Київ, 1963. – 40с.
1138855
  Кожолянко Георгій Свята літнього календарного циклу : передрук за книгою : Г. Кожолянко. Етнографія Буковини. Т. 3. - Чернівці, 2007. // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 41-69
1138856
  Похнатюк П. Свята любов / П. Похнатюк. – Черкаси : Агрополіс, 1999. – 160с. – ISBN 966-95244-5-8
1138857
  Шовкошитний В. Свята любов до рідної України : до 60-х роковин кенгірського повстання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 3


  Фрагменти з книги "На барикадах Кенгіра" В. Карташа - живого учасника кенгірського повстання.
1138858
  Ковальчук Я. Свята на Україні / Я. Ковальчук. – Х.-К, 1930. – 116с.
1138859
  Забелене А. Свята пісні та фольклорні музичні колективи в Литві: вираження етнокультурної ідентичності // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
1138860
  Палієнко М.О. Свята пора Кобзаря : поезії / Микола Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176с. – ISBN 966-587-135-8
1138861
  Сисін Юрій Свята пора поета // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31. – ISSN 0868-9644


  Вихід книги лауреата літературної премії імені Павла Тичини Миколи Палієнка "Свята пора Кобзаря" ("Маяк", 2007 р.) ще раз показав, що він один з небагатьох поетів, який настільки глибоко і віддавна просякся шевченківською темою, що, читаючи його вірші, ...
1138862
  Сокур В. Свята правда Пророка: історик запропонував прочитання Тараса Шевченка у контексті сьогоднішніх подій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 28). – С. 5
1138863
   Свята праці і достатку.. – К., 1963. – 124с.
1138864
  Коваленко О. Свята простота Яна Гуса // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)
1138865
  Чобіт Д. Свята Софія Київська / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2005. – 55, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 52-54. – (Серія "Знамениті храми і монастирі України")
1138866
   Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве
№ 1/2 (10). – 2016. – 140 с.
1138867
   Свята та обряди радянської України / О.Ф. Кувеньова, О.М. Кравець, Т.Д. Гірник, В.Т. Зінич; О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінич ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фолькльору та етнографії ім. М.Т. Рильського). – Київ : Наукова думка, 1970. – 270 с. – На обл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1138868
   Свята та обряди Радянської України. – Київ : Наукова думка, 1971. – 271с.
1138869
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1982. – 225, [3] с.
1138870
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1983. – 198, [2] с.
1138871
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в український літературі ХІ-ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Дис... кандидата філологічних наук:10.01.01 / Сулима Віра Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201 л. – Бібліогр.:л.177-201
1138872
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в українській літературі 11-15 ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Сулима В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 6 назв.
1138873
  Марченко Н.В. Свята у травні у звичаях слов"янських народів як відбиток праслов"янської міфології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 90-100. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються стародавні обрядові звичаї слов"янських народів в останньому місяці весни. Сюжети таких народних забав мають давнє праслов"янське коріння, спільне для усіх слов"янських народів, а також мають схожі сюжетні лінії у святкуваннях ...
1138874
  Бердник О. Свята Україна = Sacred Ukraine : есеї і листи / Олесь Бердник ; упоряд. Богдан Арей. – Балтимор; Торонто : Смолоскип, 1980. – 206 с. : іл. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 33). – ISBN 0-914834-29-0
1138875
   Свята. Зимова палітра / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1138876
  Корпела Ю. Святая Анна Новгородская : факт и правда в истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 0869-5687
1138877
  Рябикина Т. Святая должность на Земле / Т. Рябикина. – М., 1971. – 151с.
1138878
  Алданов М.А. Святая Елена, маленький остров / М.А. Алданов. – Москва, 1991. – 108с.
1138879
  Круглов Л. Святая Земля "Схождение благодатного огня" [Електронний ресурс] : видеоприложение к журналу GEO / про-во Л. Круглов ; Россия, 2003 г. ; реж. М. Юзовский, Л. Круглов ; сцен. Л. Круглов, М. Бандиленко ; комп. С. Курбатский ; худ. П. Кобзев ; опер. Л. Круглов ; прод. Д. Лесневский, Л. Круглов ; Росбанк, ИДДК. – Москва : Круглов : "БИЗНЕССОФТ", 2007. – 1DVD. – DVD video ; предназначен для частного использования в устр-вах, поддерж. данный формат и / или системные требования.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (GEO : документальный сериал ; непознанный мир : Земля)
1138880
  Анастасьев Алексей Святая земля дальней Азии : большое путешествие / Анастасьев Алексей, Тимофеев Петр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 44-67
1138881
  Шерга Екатерина Святая Земля и ее поклонники / Шерга Екатерина, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 62-73 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1138882
  Самойлов Юрий Святая Земля станет доступнее? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
1138883
   Святая земля. Израиль, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 60-69 : фото. – ISSN 1029-5828
1138884
  Мердок А. Святая и греховная машина любви / Айрис Мердок ; [пер. с англ. Н. Калошиной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 544 с. – (Серия "Pocketbook" / [сост. А. Жикаренцев]). – ISBN 978-5-699-42520-4
1138885
  Эскарпи Р. Святая Лизистрата / Р. Эскарпи. – М, 1974. – 223с.
1138886
  Маркова Любовь Павловна Святая наука - услышать друг друга : библиотека - центр межконфессионального общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Вопрос межконфессионального диалога достаточно сложен, а идея "подружить" все конфессии между собой звучит несколько наивно и выдаёт непонимание коренного отличия религиозного сознания и сознания светского. Религиозная толерантность имеет свою ...
1138887
  Карваш П. Святая ночь / П. Карваш. – М.-Л., 1960. – 111с.
1138888
   Святая ночь: сб. повестей и рассказов зарубеж. писателей.. – М., 1991. – 397с.
1138889
  Дударев А А. Святая птица : драм. повесть в 2-х д. / А А. Дударев, . – Москва, 1981. – 206 с.
1138890
  Смирнова И. Святая Розалия // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0130-7045


  Святая Розалия (итал. Santa Rosalia; (1130-1166 ) - католическая святая, отшельница, покровительница города Палермо и всей Сицилии
1138891
  Балашов Д.М. Святая Русь / Д.М. Балашов. – Москва, 1992. – с.
1138892
  Балашов Д. Святая Русь : исторический роман / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 1024с. – ISBN 978-5-17-040725-5
1138893
  Балашов Д.М. Святая Русь. Горькое похмелье / Д.М. Балашов. – Москва
2. – 1995. – 48с.
1138894
  Друцэ И. Святая святых : пьесы / И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.
1138895
  Боксер Б.Я. Святая стража / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1987. – 459с.
1138896
  Гечко Ф. Святая тьма. / Ф. Гечко. – М., 1961. – 208с.
1138897
  Брюллов К. Святая царица Александра, вознесенная на небо.1845. // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 1. – ISSN 1812-867Х


  Дочка Миколи 1 Олександра
1138898
  Скуратівський В. Святвечір : Нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека " Земляни ". – Київ : Перлина. – (Серія "Українці"). – ISBN 5-7707-3427-2; 5-7707-3429-9
Кн. 1. – 1994. – 288с.
1138899
  Скуратівський В. Святвечір : нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека. – Київ : Перлина. – (Сер. "Українці"). – ISBN 5-7707-3428-0; 5-7707-3429-9
Кн. 2. – 1994. – 192с.
1138900
  Радзивілл О. Святе безумство творення // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Про святкування ювілею студентського ансамблю "Веснянка", створеного народним артистом України, канд. геолого-мінерал. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Нероденком, а нині очолюваного Ярославою Нероденко. Ансамбль привітали проректори: ...
1138901
   Святе вчення пpоpока й учителя Лева Силенка. – Київ : Обереги, 1995. – 400 с.
1138902
   Святе вчення Пророка й учителя Лева Силенка.. – 405с.
1138903
  Брик І.С. Святе дерево в творчості Т.Шевченка / Іван Брик. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ, 1931. – 26 с. – (Наукове Товариство імени Шевченка : Праці комісії шевченкознавства / за ред. В. Щурата ; Вип. 1)
1138904
  Бедный Д. Святе письмо без обмана євангеліста Дем"яна / Д. Бедный; По укр. переказав О. Варавва. – Киев : Книгоспілка, 1926. – 146с.
1138905
  Гоголіна В. Святе письмо в "Перлі многоцінному" (інтертекстуальний аспект) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 218-225. – ISSN 0130-528Х
1138906
   Святе Письмо в європейській культурі. Біблійний словник / А. Ланглуа, Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу; Пер. з франц. З. Борисюк, Н. Лисюк. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 320с. – ISBN 966-7888-83-5


  Для всіх, хто хоче познайомитися з юдео-християнськими витоками нашої культури. Містить понад 600 статей з ключами до розуміння основних аспектів історії, літератури та містецтва минулого й теперешнього
1138907
  Бандрівський М. Святе Письмо і скіфо-кіммерійська проблема // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 446-457


  Розглянуто свідчення Святого Письма про депортації давньоєврейського населення.
1138908
   Святе Письмо Нового Завіту і псалми : повний пер., здійснений за ориг. єврейськими та грецькими текстами. – Рим : ОО. Василіян, 1977. – 445 с., [4] арк. іл. : іл. – Передрук з повного вид. "Святе Письмо Старого та Нового Завіту" з року 1963. - Назва обкл.: Новий Завіт і псалми
1138909
   Святе письмо Старого і Нового Завіту : мовою русько-українською. – Репринтне видання 1903 р. – Київ : Рада, 2000. – 260с. – Передрук з: Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту: Відень: Виданнє Британського і заграничнього біблійного товариства, 1903. – ISBN 966-7087-37-9
1138910
   Святе письмо старого та нового завіту. – К., 1991. – 324с.
1138911
  Маркс К. Святе сімейство, або критика критичної критики. Проти Бруно Бауера і компанії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К., 1958. – 228с.
1138912
  Марченко О.І. Святий Афон і Київські печерні монастирі: бібліографічна розвідка за ма-теріалами Національної історичної бібліотеки України // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 154-159
1138913
  Сорока М.М. Святий Афон і Україна : із тисячоліття взаємин зі Святою Горою / Михайло Сорока, Олексій Сорока. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 175, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7092-82-6
1138914
  Аллярд Павло Святий Василій Великий = Saint Basil the Great / Аллярд Павло; Переклав о. П. Теодорович, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1968. – 200с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
1138915
  Лесюк М. Святий Василій Великий: життя та діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 196-207
1138916
  Берзін П.С. Святий великомученик Юрій Новицький - небесний покровитель київської школи кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 649-675. – ISBN 978-617-7020-05-8
1138917
  Берзін П. Святий великомученик Юрій Новицький: трагічна доля талановитого представника вітчизняної школи кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-64.
1138918
  Янчук М.А. Святий вечір : Сільські сцени в одній дії з колядками Миколи Янчука. – Петроград : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1916. – 46 с., 2 с. нот.
1138919
  Громова Н. Святий вечір в сучасному бойківському селі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 89-96
1138920
  Патриляк І. Святий вихованець університету святого Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Святий вихованець університету святого Володимира Валентин Феліксович Войно-Ясенецький (св. Лука, Кримський) народився 27 квітня (9 травня) 1877 р. у м. Керчі Таврійської губерніїї в родині збіднілого польського шляхтича. Пройшовши тернистий шлях, за ...
1138921
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999. – 143 с.
1138922
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000. – 155 с.
1138923
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 3. – 2001. – 127 с.
1138924
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 4. – 2002. – 129 с.
1138925
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 5. – 2003. – 180 с.
1138926
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – 175 с.
1138927
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – 188 с.
1138928
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 8 : Література і традиція. – 2005. – 279 с.
1138929
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – 197 с.
1138930
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 10 : Лудизм. – 2006. – 199 с.
1138931
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 11 : Медіякультура. – 2007. – 139 с.
1138932
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 12 : Еклектика. – 2007. – 191 с.
1138933
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 13 : Числові ігри. – 2007. – 257 с.
1138934
  Вовк В. Святий гай / В. Вовк, 1983. – 52с.
1138935
  Колпакова Н.Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Колпакова Наталя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1138936
  Лесюк М. Святий Григорій Богослов та його творіння // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 207-215
1138937
  Лесюк М. Святий Григорій Ниський: життя, діяльність. Твори, догматичне вчення й особисті богословські думки святого // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 215-223
1138938
  Іларіон Святий Димитрій Туптало : Його життя й праця: Історично-літературна монографія / Іларіон. – Вінніпег : Віра й культура, 1960. – 224 с.
1138939
  Лесюк М. Святий Іоан Золотоустий: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 184-196
1138940
   Святий Київ ( Фотоальбом ) = Holy Kyiv. – Київ : Мистецтво, 2001. – 240с. – ISBN 966-577-026-8
1138941
  Лесюк М. Святий Кирило Єрусалимський: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 223-226
1138942
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1138943
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1138944
  Музичка Іван Святий Климент - папа єдності та миру // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 165-171


  Климент І — лат. Clemens Romanus I — (? — 97 (або 99,102) — четвертий папа римський, апостол від сімдесяти
1138945
  Міськов І.О. Святий Мартін як образ та покровитель Мукачева // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 156-176
1138946
  Гонтар Л. Святий Миколай - приклад доброчинності й милосердя : сценарій виховної години для учнів 5-6 класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 4-6
1138947
  Бончук Дана Святий Миколай з легенд і з-за лаштунків : Від свята до свята / Бончук Дана, Гуляк Ігор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 80-82
1138948
  Черемшина Марко Святий Николай у гарті / Черемшина Марко. – Київ, 1953. – 16с.
1138949
  Етерович М. Святий Престол і Україна / М. Етерович. – Київ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7888-75-4
1138950
  Білаш О.В. Святий Престол та Мальтійський Орден як суб"єкти міжнародного права: особливості правосуб"єктності державоподібних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 336-339. – ISSN 2219-5521
1138951
  Сидор І. Святий рівноапостольний князь Володимир - хреститель Русі-України // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 16 (328), серпень. – С. 5-6
1138952
  Димитрій Святий священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси-України на тлі своєї доби / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 45-56. – ISSN 0203-5863


  До 510-ліття мученичества святителя.
1138953
  Жиленко І.В. Святий Серапіон Печерський - маловідомий український письменник ХІІІ ст. // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.20-26. – ISBN 966-7671-25-9
1138954
   Святий телепень (українська народна антирелігійна творчість). – Київ : Художня література, 1955. – 171 с.
1138955
  Сом М.Д. Святий хліб : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1961. – 36с.
1138956
  Борейко В.Е. Святилища дикой природы = Sanctuary of wild nature : Hаброски к идеологии заповедного дела / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 112с. – (Сер."Охрана дикой природы" ; Вып.8). – ISBN 966953027Х
1138957
  Фолкнер Уильям Святилище / Фолкнер Уильям; Пер.Тамары Поповой. – Москва : Грантъ, 1999. – 288с. – ISBN 5-89135-081-5
1138958
  Назаров В.В. Святилище Афродиты в Борисфене // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.154-164. – ISSN 0321-0391
1138959
  Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов. – К., 1993. – 128с.
1138960
  Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов. – К., 1993. – 140с.
1138961
  Викторова Ольга Святилище древностей // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 0869-7078


  Кирило-Бєлозерський історико-архітектурний і художній музей-заповідник (Вологодська обл.). В Кирило-Бєлозерському монастирі відкрили музей на основі особистої колекції
1138962
  Клос В. Святині Володимирського патріаршого кафедрального собору // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 52-60. – ISSN 0203-5863
1138963
  Кравчук С. Святині Гощі : (історико-туристичний путівник) / Спиридон Кравчук. – Рівне : Овід, 2010. – 236 с., [1] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 966-8179-62-4


  Колезі Андрію Шевченку на згадку про зустріч в Гощі. Автор. Підпис. 16-08-2012 р, Подарунок з колекції А. Шевченка
1138964
  Пархоменко І. Святині під спудом : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 183-189. – ISSN 0208-0710


  Церковне майно: цінні витвори укр.-художнього металу XVII-XVIII ст.; секретні архіви
1138965
  Добросердова Л.О. Святині та достопам"ятні місця Великої соборної церкви Лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.106-109. – ISBN 966-7671-23-2
1138966
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Шудляк Н.О.; Наталія ОлександрівнаКиїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 273 арк. – Додатки: арк. 239-273. – Бібліогр.: арк. 189-238
1138967
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Шудляк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1138968
  Сморжевська О. Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 48-52. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено значення святинь в практичній діяльності рідновірських організацій в Україні. Importance of holy practice of native faith organizations in Ukraine is highlighted.
1138969
  Чернов А. Святиня в Каневі, святиня в душі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 11


  Вплив Т.Г. Шевченка на свідомість Симона Петлюри. С. Петлюра перший із влади поставив питання про надання державного статусу могилі Т.Г. Шевченка у Каневі
1138970
   Святиня і голодомор : Документи і матеріали з наукового архіву Шевченківського національного заповідника. – Канів : ПП Сорока Т.Б., 2003. – 60с. – ISBN 966-96091-6-X
1138971
  Будько Євген Святиня із совка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 154-158 : фото
1138972
  Скрынников Р.Г. Святители и власти (XIV-XVII вв.) / Р.Г. Скрынников. – Л., 1990. – 347с.
1138973
   Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Каппадокійської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 10 (370), травень. – С. 5
1138974
  Кожушний О.В. Святитель Григорій Богослов та його поезія / протоієрей Олег Кожушний. – Київ : Центр ДЗК, 2017. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 92-95. – ISBN 978-617-7175-31-4
1138975
  Климов В. Святитель Димитрій / В. Климов. – Львів : Логос, 1995. – 112с. – (Духовні діячи України). – ISBN 5-7707-7692-7
1138976
  Лаврентій Святитель Димитрій митрополит Ростовський // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 19 (259), жовтень. – С. 1
1138977
  Олійников В. Святитель Димитрій, митрополит Ростовський та Ярославський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-57. – ISSN 0203-5863
1138978
  Самбор Б. Святитель з козацького роду // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 24 (144), грудень. – С. 6


  Святитель Іоасафа, эпископ Білгородський.
1138979
  Ткачук М.Л. Святитель Иннокентий (Борисов) и его роль в истории Киевской Духовной Академии = к 210-летию со дня рождения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12


  Архиепископ Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов;1800-1857) - епископ Православной Российской Церкви; с 1848 г. архиепископ Херсонский и Таврический. Член Рос. академии (1836). Член Святейшего Синода с 1856 г. Знаменитый проповедник. В 1997 г. причислен ...
1138980
  Макин С. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 32-33.
1138981
  Димитрій Святитель Іларіон, перший митрополит Київський із русичів / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 10 (346), травень. – С. 7
1138982
  Кріль Михайло Святитель Іоан Золотоустий: життя і діяльність в контексті епохи : (з приводу 1600-річчя смерті і 1570-річчя канонізації) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-26


  Наприкінці 2007 р. минуло 1600 років з часу блаженної кончини одного з Отців Церкви, знаного богослова, Святителя Іоана Золотоустого. Він автор багатьох яскравих і оригінальних праць: проповідей, наукових досліджень, численної епістолярії тощо. Проте ...
1138983
  Олійников В. Святитель Йоасаф (Горленко), єпископ Білгородський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1138984
   Святитель Николай: архиепископ мир Ликийских Чудотворец: память 6 дек., 9 мая. – М., 1991. – 60с.
1138985
  Самбор Б. Святитель Павло Конюшкевич, митрополит Тобольський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 41-43. – ISSN 0203-5863
1138986
  Бортник С.М. Святитель Петр Могила и православное предание // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 87-94
1138987
   Святитель Петро Могила. – Київ : Українські пропілеї, 2004. – 632с. – ISBN 966-7015-43-2
1138988
  Гордєєв О. Святі врожаї. Як християнська релігія стає частиною життя українських вишів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 13


  "Наприкінці лютого потрапити на так званий Тиждень місії в Київському національному лінгвістичному університеті зовсім просто. Проходиш повз майже відсутню охорону, піднімаєшся на котрийсь поверх і заходиш до звичайної аудиторії. Там уже зо три десятки ...
1138989
  Білоус Д. Святі гори : О. Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1138990
  Духін О.І. Святі Гори в творах художників 19 ст. / О.І. Духін, Г.М. Кіркач // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.176-182
1138991
  Нікітенко М.М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X - початок XII ст.) : наук. монографія / Мар"яна Нікітенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во культури України, Нац. Києво-Печер. іст.-культурний заповідник. – Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культурний заповідник, 2013. – 483, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 446-481 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7003-9
1138992
  Самбір Б. Святі землі Волинської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 20 (164), жовтень. – С. 6
1138993
  Самбор Б.І. Святі землі української / Борис Самбор. – Київ : Архангельський глас, 2009. – 686 с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2260-10-6
1138994
  Матвєєва Н. Святі і свята України : Календар церковних свят і народних традицій. Словник-довідник / Н. Матвєєва, А. Голобородько. – Київ : Український центр духовної культури, 1995. – 240с. – ISBN 5770762780
1138995
  Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С. Горський. – Київ : Абрис, 1994. – 176с. – ISBN 5-86828-014-8
1138996
  Левицький Ю.- Святі Київської Церкви / Ю.- Левицький; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 120с. – ISBN 966-7601-11-0
1138997
  Черінь Г. Святі Корови : гуморески й оповідання з минулого, сучасного й майбутнього життя українців Вітчизни й Діаспори / Ганна Черінь. – Київ : Юніверс, 2004. – 293, [3] с. : портр. – ISBN 966-7305-97-Х
1138998
  Скрійка П. Святі лемки на іконах Никифора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 серпня (№ 34). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1138999
  Самбор Б. Святі православного Криму // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 6
1139000
  Гроха Л.П. Святі пройдисвіти : п"єса / Л.П. Гроха. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 42 с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,