Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1138001
  Палієнко М.Г. "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 218-222. – ISSN 0320-9466
1138002
  Боряк Тетяна "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено історію переміщення з Праги до Києва бібліотечних зібрань української еміграції, переважна більшість яких нині зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ (ДНАБ). Проаналізовано акумуляцію цих зібрань у ...
1138003
  Танюк Л. "Практики театру дають нову модель життя" / бесіду вела Валентина Грицук // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
1138004
   Празький Будда // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 140-141 : фото
1138005
  Тригуб П.М. Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) та перспективи його реалізації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 314-316. – ISBN 966-2980-20-2
1138006
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
1138007
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 3-18. – ISSN 0130-528Х


  Поет-експериментатор Василь Хмелюк - вельми цікаве явише української еміграційної поезії. Він утверджував себе у найрізноманітніших віршових модифікаціях - традиційних і модерністських. У статті йдеться про Хмелюка-символіста, сюрреаліста і першого ...
1138008
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки (Василь Хмелюк) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 158-176. – ISBN 978-966-06-0747-7
1138009
  Стріха М. Празький зошит Станіслава Чернілевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 11


  Станіслав Болеславович Чернілевський — український поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодубляжів українською мовою.
1138010
  Сидоренко Вікторія Празький квест, або Як турагенти місто рятували // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 138-139 : фото
1138011
  Судин Д.Ю. Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 230-244. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто другий етап діяльності Українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови діяльності Українського соціологічного інституту в цей період: необхідність участі в ...
1138012
  Русинко-Бомбик Празький період мовознавчої творчості Василя Сімовича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 47-51
1138013
  Лозенко Л.І. Празький український архів: історія і сьогодення // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 18-30. – ISSN 0320-9466
1138014
  Еко У. Празький цвинтар : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю.В. Григоренко ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 632, [4] с. : іл. – Пер. вид. : Il Cimitero di Praga / Eco U. Milano, 2010. - Сер. засновано у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5749-5
1138015
  Козубовський Г.А. Празькі гроші XIV-XV ст. з археологічних пам"яток України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0235-3490
1138016
  Козубовський Г.А. Празькі гроші в грошовому обігу України XIV-XVIII ст. / Г.А. Козубовський ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : [б. в.], 2019. – 384 с., [13] арк. іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-384. – ISBN 978-617-7810-08-6
1138017
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1971. – 295с.
1138018
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1972
1138019
  Мазуренко В. Празькі правила та Правила ІВА: в чому відмінності? / В. Мазуренко, О. Варакіна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 14-15
1138020
  Болдирев Р.В. Праіндоєвропейська міграційна термінологічна номінація й етимологія // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 149-180. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1138021
  Шовковий В.М. Праіндоєвропейські дейксисні прономінальні основи та їхній розвиток у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 305-308. – ISBN 966-581-295-6
1138022
  Кобилюх В. Праісторія прізвища Лимич, Лемик, Лемко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 116-118. – ISSN 0868-4790
1138023
  Кущинський А. Праісторія тризуба // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 48-50
1138024
  Панкевич О.З. Прайвесі як політико-правовий феномен // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7364-24-4
1138025
  Воробйова К. Праймеріз як спосіб демократизації виборчого процесу в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-53
1138026
  Ковязина М.С. Прайминг при исследовании межполушарной организации и непроизвольной памяти / М.С. Ковязина, Д.А. Кузнецова // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841


  В статье рассматриваются нарушения выполнения методики перцептивного прайминга при патологии полушарий головного мозга и мозолостиго тела. Нейропсихологический анализ полувенных результатов демонстрирукт симптомы , характерные для каждого из вариантов ...
1138027
  Кононенко Т.П. Прайс Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1138028
  Вертоградова В.В. Пракриты / В.В. Вертоградова. – Москва, 1978. – 109с.
1138029
  Ільїн В.В. Пракріті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1138030
  Комаха Л.Г. Пракселогіка як напрям сучасного логічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 289-290. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1138031
  Гаспаровский В. Праксеологический анализ проектно-конструкторских разработок. / В. Гаспаровский. – М., 1978. – 172с.
1138032
  Ашиток Н.І. Праксеологічна мовна картина світу про робітників фізичної праці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 86-94
1138033
  Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 28-35. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснено порівняльний аналіз праксеологічної підготовки майбутніх учителів в Україні та Польщі, визначено перспективи ії вдосконалення."
1138034
  Льовкіна О.Г. Праксеологічна проблематика як складова філософії Т. Котарбіньського // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.224-229
1138035
  Тулашвілі Ю.Й. Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього ІТ-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності / Ю.Й. Тулашвілі, М.М. Денисюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 183-191
1138036
  Полтораков О.Ю. Праксеологічна типологізація насильства: cоціологічно-правознавчі виміри // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 155-165. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1138037
  Лучанська В. Праксеологічний аналіз екології культури в інформаційному суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 225-231


  Праксеологічні аналіз екології культури в інформаційному суспільстві передбачає осмислення того чи іншого об"єкта, процесу, явища з точки зору більш ефективного використання в практичному житті. Praxeological analysis of environmental culture in the ...
1138038
  Туляков О. Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 123-131
1138039
  Ілляхова М.В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1138040
  Овчаренко І Є. . Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 229-239
1138041
  Рижко Л.В. Праксеологічний підхід до вивчення науки як проблема знаннєвого суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 259-272
1138042
  Біляковська О.О. Праксеологічний підхід як основа якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Польщі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 49-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1138043
  Стефанчук М. Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 148-160. – ISSN 1026-9932
1138044
  Попович В.М. Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 103-115


  У статті запропоновано дискусію з приводу зміни змісту навчального курсу «Проблеми теорії держави і права», який, посуті, повторяє свою материнську науку – теорію держави і права. Випускникам вищих юридичних закладів – магістрам, завтрашнім ...
1138045
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1138046
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті : Теоретичне дослідження. Закінчення. Початок див. у №12, 2004 р. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-64 : Рис.1. – Бібліог. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1138047
  Новохацький В.Д. Праксеологічно-функціональна характеристика громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 153-161. – ISBN 966-628-117-1
1138048
  Назарова К.О. Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі / К.О. Назарова, А.О. Ус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 102-108. – ISSN 2222-4459
1138049
  Комаха Л.Г. Праксеологія як напрям наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1138050
  Нестеренко О. Праксеологія як філософська основа австрійського неолібералізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-89. – ISSN 1605-2005
1138051
  Лебедев С.А. Праксиология науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-63. – ISSN 0042-8744
1138052
  Ямпольская А.В. Праксис и поэзис истины: Деррида и Марион читают Августина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 175-185. – ISSN 0042-8744
1138053
  Шкарбан І.В. Праксисна евалюація як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 366-371. – ISBN 966-581-727-2
1138054
  Дубінін В.В. Праксіологічний аспект становлення і розвитку людини на сторінках "Бхагавад-гіти" і "Шримад-бхагаватам" / В.В. Дубінін, Н.В. Щудро // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 75-81
1138055
  Руткевич М.Н. Практика-основа познания и критерий истины / М.Н. Руткевич. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 244 с.
1138056
  Мешкаускас Е.К. Практика -- основа познания объективных законов природы. : Автореф... канд.филос.наук: / Мешкаускас Е.К.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1138057
   Практика - критерий истины в науке. – Москва, 1960. – 463с.
1138058
  Вахтомин Н.К. Практика - мышление - знание. К проблеме творческого мышления / Н.К. Вахтомин; Станис Л.Я. – Москва : Наука, 1978. – 112с.
1138059
   Практика - познание - мировоззрение. – Киев, 1980. – 371с.
1138060
  Вахтин Н.К. Практика / Н.К. Вахтин. – Москва, 1978. – 112с.
1138061
   Практика // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 88-92. – ISBN 978-966-01-0468-6
1138062
  Янжул Е.Н. Практика "метода проектов" в американских школах. / Е.Н. Янжул. – Л., 1925. – 112с.
1138063
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
[Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – 1896. – XVIII, 368, [1] с. – Конволют. - Перепл. с ч. 2
1138064
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг. Ч. 2 / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената // Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / В.Ф. Гребнер. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1896. – [Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – XVII, 446, [1] с.
1138065
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Ч. 2 : Приказчики; Агент; Коммисия; Фирма; Товарищество; Артели; Договор; Купля-продажа и поставка и др. – 1896. – XVII, 446, [1] с.


  На кн. надпись и печати
1138066
   Практика автоматизированной обработки семантических параметров информации. – Куйбышев, 1974. – 38с.
1138067
  Прудко Є. Практика АМКУ в 2017 році: принципові підходи та найгучніші справи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 36-37
1138068
  Сольский С.В. Практика анализа безопасности сложных природно-технических систем, включающих грунтовые гидротехнические сооружения / С.В. Сольский, Н.Л. Орлова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1138069
  Гомельский М. Практика аналізу фінансового стану і кредитування торгових організацій / М. Гомельский. – Х., 1940. – 156с.
1138070
  Тетельбаум И.М. Практика аналогового моделирования динамических систем / И.М. Тетельбаум, Ю.Р. Шнейдер. – М, 1987. – 383с.
1138071
  Кондратьєва О. Практика Антимонопольного комітету України: захист від недобросовісної конкуренції / О. Кондратьєва, Т. Нестуля // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 1608-6422
1138072
  Плетнев В.В. Практика арабского языка : 3-й год обучения : учеб. пособ. / В.В. Плетнев. – Москва : Муравей, 2003. – 240 с. + аудиоприложение. – ISBN 5-89737-147-4
1138073
  Лі Жуйтін Практика аутсорсингу в державному управлінні // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 90-91
1138074
  Зубрицька Н.Б. Практика банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжнародними правилами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 115-117. – Бібліогр.: 7 назв
1138075
  Конончук С.Г. Практика бікамералізму в унітарних державах ( порівняльний аналіз ) / Світлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [ Агентство "Україна" ], 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2157-08-6
1138076
  Панков Сергей Практика большого взрыва // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1138077
   Практика буржуазного конституционализма. – М., 1982. – 151с.
1138078
  Волинець О. Практика в мікрокосмосі / О. Волинець, О. Бачинська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти каф-ри ядерної фізики працювали під час літньої практики в Німеччині на унікальному експериментальному обладнанні, яке дозволяє досліджувати об"єкти в мільйон разів менші за атоми і шукати фундаментальні складники нашого Всесвіту.
1138079
  Белов В.А. Практика вексельного права / В.А. Белов. – Москва : ЮрИнфоР, 1998. – 375 с. – ISBN 5-89158-012-8
1138080
  Бронз И.Л. Практика Верховного Суда Украины по уголовным делам (1960-2015 гг.) : метод. рек. по вопросам уголовного права и процесса / Иосиф Львович Бронз ; Совет адвокатов Одес. обл., Одес. обл. коллегия адвокатов. – [Киев : б. и.], 2015. – 212, [2] с. – В сборник включены судебные решения по состоянию на 1 июня 2015 г.
1138081
  Камша О. Практика Верховного Суду у кредитних та іпотечних спорах // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 46
1138082
  Пономаренко К. Практика Верховного Суду у справах про захист речових прав // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 15
1138083
  Дроботова Т. Практика Верховного Суду щодо правового режиму окремих категорій земель / Т. Дроботова, І. Кульчій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 86-102. – ISSN 1026-9932
1138084
  Пергамент А.И. Практика Верховоного суда СССР по вопросам семейного права / А.И. Пергамент. – М, 1949. – 48с.
1138085
  Кінах А. Практика взаємодії // Профспілк. вісті, 2002


  За виступом Прем"єр-міністра України Анатолія Кінаха на IV з"їзді ФПУ 19 листопада 2002 року
1138086
  Вовк М.П. Практика вивчення фольклору у класичних університетах радянської доби (1950-1980-х рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1138087
  Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 83-93. – ISSN 1026-9932
1138088
  Пільков К. Практика визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражних рішень в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 78-82. – ISSN 1026-9932
1138089
  Ельяшкевич С.А. Практика визуальной настройки телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – Москва, 1968. – 144 с.
1138090
  Кирик Х.А. Практика викладання базової дисципліни "Анатомія людини" іноземним студентам / Х.А. Кирик, Р.Я. Борис, М.М. Михалевич // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 68-72. – ISSN 1681-2751
1138091
  Павловіч С.А. Практика викладання природознавства в початковій школі / С.А. Павловіч. – Х., 1935. – 166с.
1138092
  Пероговська О.М. Практика виконання кримінальних покарань, не пов"язаних із позбавленням волі в зарубіжних країнах // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 113-116
1138093
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібілотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 35 - 39. – ISSN 2076-9326
1138094
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 25 - 29. – ISSN 2076-9326
1138095
   Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством / Н.М. Краус, К.М. Краус, В.Л. Осецький, О.В. Марченко // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2021 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Каф. фінансів і кредиту [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 270-273. – ISBN 978-617-7611-99-7
1138096
  Пахаренко-Андерсон Практика використання інноваційних "мінливих" (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1608-6422
1138097
  Плехова І. Практика використання криптонімів на шпальтах часопису "Українська книга" (1939-1943 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 2078-1911
1138098
  Малик К. Практика використання логістичних систем в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 98-100. – бібліогр. в кінці ст.


  Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.
1138099
  Даниленко С.І. Практика використання методів аналізу текстів ( на прикладі офіційних заяв Ірландської Республіканської Армії ) / С.І. Даниленко, А. Скалозуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 178-189
1138100
  Кожем"якіна С.М. Практика використання методів планування бюджетних доходів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 39-43.
1138101
  Пічкуренко С.І. Практика використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності та кадровій роботі органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 3-7.
1138102
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1138103
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень : Закінчення. Початок в № 3, 2013 / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1138104
  Гайденко І.А. Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі Fibonаcciphonia для оркестру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 244-253. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено практику використання числової послідовності Фібоначчі під час написання твору для симфонічного оркестру. Представлено методику її звуковисотної, метроритмічної, ладової, тембрової, структурної реалізації. Розкрито деякі засоби гуманізації ...
1138105
  Данилов І. Практика викриття розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-93
1138106
  Давидюк О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1138107
  Ярмоленко В.О. Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності / В.О. Ярмоленко, Н.В. Бурєннікова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 260-266. – ISSN 2222-0712
1138108
  Кирик В.Л. Практика вирішення екологічних проблем країнами ринкової економіки в контексті стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 367-377
1138109
  Штефан О.О. Практика вирішення проблем цивільної юрисдикції в країнах-членах ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 112-116. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У науковій статті досліджуються практичні проблеми цивільної юрисдикції. Необхідність їх теоретичного осмислення й вироблення практичних рекомендацій обумовлена створенням системи спеціалізованих судів в Україні, а так само законодавчо встановленим ...
1138110
  Завидняк В. Практика вирішення слідчими суддями з питань, пов"язаних із слідчими (розшуковими) діями, в контексті утвердження прав і свобод людини // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7638-06-2
1138111
  Коссак В Практика вирішення спорів, пов"язаних з реалізацією корпоративних прав / В Коссак, О. Бачун // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
1138112
  Уліцький А. Практика вирішення спорів, пов"язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самочинним будівництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
1138113
  Конча С. Практика вічових зібрань у добу Київської Русі / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 20-30. – ISBN 978-617-640-241-1
1138114
  Полякова С.И. Практика внедрения внутризаводского хозрасчета. / С.И. Полякова. – М., 1971. – 142с.
1138115
  Давыдова С.Л. Практика внедрения и соблюдения стандартов в социалистических странах / С.Л. Давыдова. – М., 1972. – 32с.
1138116
  Наркозиев А.К. Практика внедрения кредитной технологии обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 142-145. – ISSN 0869-3617


  Международный университет Кыргызстана.
1138117
   Практика внедрения нормативного метода учета в промышленности. – М., 1985. – 134с.
1138118
  Антонова Л.А. Практика внесения изменений в уставы колхозов / Антонова Л.А., Волков А.И. – Москва : Госюриздат, 1958. – 59 с.
1138119
  Зеленко А В. Практика внешнего образования в России. / А В. Зеленко, . – Пб., 1919. – 72с.
1138120
  Балюк Т.В. Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 48-50
1138121
  Курочкин В. Практика возмещения морального вреда / В. Курочкин, В. Титов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.16-19
1138122
  Павлишин М.М. Практика волонтерської діяльності у світі та Україні: історичний досвід і сьогодення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1138123
   Практика воспитания. – Москва, 1971. – 74с.
1138124
  Бідняк М.Н. Практика впровадження АСУ на автотранспорті / М.Н. Бідняк. – К., 1974. – 45с.
1138125
  Нестерова М. Практика впровадження європейських цінностей для сталого розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 49-54. – ISSN 2078-1016
1138126
   Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  Про роботу міжнародного симпозиума під такою назвою, який відбувся на економічному факультеті.
1138127
  Оробець І. Практика впровадження концепції сталого розвитку в управлінні підприємствами // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 42-48. – ISSN 2078-5860
1138128
  Юрко А. Практика впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 75-76
1138129
  Гаврилов А.Ф. Практика вычислений / А.Ф. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1926. – 168 с.
1138130
  Вяземский Б.А. Практика газетной корректуры / Б.А. Вяземский, Е.Н. Заморзаева. – Ленинград, 1953. – 240с.
1138131
  ПаламарчукВ ФилюкГ Практика господарювання та необхідність державного регулювання природних монополій в україській економіці // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5
1138132
  Нарзыкулов В Практика государственного экономического планирования в странах Латинской Америки и Карибского бассейна / В Нарзыкулов. – М., 1989. – 77с.
1138133
  Соснина О.А. Практика дарения в советской дипломатии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-90. – ISSN 0042-8779
1138134
  Либензон Л.В. Практика демонстрации фильма / Л.В. Либензон. – М., 1962. – 224с.
1138135
   Практика депутатской работы. – Л., 1988. – 208с.
1138136
  Святун О.В. Практика держав-членів ЄС щодо імплементації Директиви 2010/18/EU про відпустку по догляду за дитиною // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 78-81
1138137
  Кацуки С. Практика Дзэн : [пособие по практике дзадзэн] / Сэкида Кацуки ; [отв. ред. С.М. Стерденко ; художник П. Машков]. – Киев : REFL-book : Пресса Украины, 1993. – 333, [2] с. – Содерж.: Практика дзэн / С. Кацуки ; Железная флейта : (100 коанов дзена). – (Meditatio 2). – ISBN 5-01-003677-3
1138138
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155-171
1138139
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук Катерина Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1138140
  Матвійчук-Соскіна Надія Практика діяльності та фактори успіху муніципальних бізнес-інкубаторів у європейських країнах // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
1138141
  Байбакова Лариса Практика добрых услуг // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Теодор Рузвельт як посередник в роки російсько-японської війни 1904-1905 рр.
1138142
  Краснокутский В.А. Практика договоров / В.А. Краснокутский. – М., 1924. – 148с.
1138143
  Корнєєва Ю.В. Практика допуску іноземних інвесторів до участі в капіталі державних компаній // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 36-52. – ISSN 2414-3499
1138144
  Латишева Д. Практика дошлюбних відносин: типи і форми шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 586-590. – ISBN 978-966-171-795-3
1138145
  Сабодаш Р.Б. Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 112-125. – ISBN 978-617-566-312-7
1138146
  Султанова А.Р. Практика Европейского Суда по правам человека, повод учиться на чужих ошибках // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
1138147
  Спасенко Ю. Практика європейських країн у вирішенні питання гендерного розриву в оплаті праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1138148
  Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню практики Європейського суду з прав людини у вирішенні спорів щодо моменту початку правової охорони життя, проблеми смертної кари, евтаназії та абортів. Статья посвящена обобщению практики Европейского суда по правам ...
1138149
  Калита В. Практика Європейського Союзу та її вплив на регулювання питання уникнення подвійного оподаткування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 274-276
1138150
   Практика Європейського Суду з прав дюдини: Рішення. Дослідження. Нормативні акти. – Львів
Вип. 1. – 1997. – 80с.
1138151
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Правова Єдність ; Алерта, 2013. – 367, [1] с. – Імен. покажч.: с. 333-339. - Предм. покажч.: с. 240-341. – Бібліогр.: с. 325-332 та в кінці розд. – ISBN 978-617-566-196-3
1138152
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 486, [2] с. – Імен. покажч.: с. 429-436. - Предм. покажч.: с. 437-438. – Бібліогр.: с. 419-428, в підрядк. прим. та наприкінці розд. – ISBN 978-617-566-291-5
1138153
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., стер. – Київ : Правова єдність, 2016. – 486, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 429-438. – Бібліогр.: с. 419-428, в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-291-5
1138154
   Практика Європейського Суду з прав людини : Рішення,дослідження,нормативні акти. – Львів : Кальварія. – ISBN 9667092356
Вип. 2. – 1998. – 80с.
1138155
   Практика Європейського Суду з прав людини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.57-61. – ISSN 1561-4999
1138156
  Матат Ю.І. Практика європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 386-389
1138157
  Юровська Г. Практика Європейського суду з прав людини в рішеннях органу конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 110-130. – ISSN 2310-6158
1138158
  Мицик В. Практика Європейського суду з прав людини стосовно забезпечення прав національних меншин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-46


  У статті розглядаються питання діяльності Європейського суду з прав людини у сфері захисту прав національних меншин та осіб, які до них належать. Наведено судову практику та проаналізовано рішення Суду з цієї проблеми у світлі формування міжнародного ...
1138159
   Практика Європейського суду з прав людини та Україна (на сторінках журналу "Право України") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 254. – ISSN 0132-1331
1138160
  Попов Г. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності органів прокуратури України із захисту прав дітей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 435-436. – ISBN 978-617-7069-28-6
1138161
  Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 111-115. – ISSN 0132-1331


  Врахування практики ЄСПЛ у діяльності правоохоронних органів, адвокатури та громадських правозахисних організацій України.
1138162
  Солодова К.Ю. Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Солодова Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 298 арк. – Додатки: арк. 291-298. – Бібліогр.: арк. 229-290
1138163
  Солодова К.Ю. Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Солодова Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1138164
  Гарасимів О. Практика Європейського суду з прав людини у справах проти України як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій (за результатами юридико-статистичного дослідження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 10-15. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1138165
  Гріненко О.О. Практика Європейського суду з прав людини у сфері ефективних розслідувань та законодавство України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 192-196. – ISBN 978-617-7530-15-1
1138166
   Практика Європейського Суду з прав людини щодо біженців та шукачів притулку : практ. посібник / [Громадська орг. "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" ; упоряд. О.В. Плотніков]. – Одеса : [б. в.], 2021. – 66, [5] с. – Покажч. наведених справ: с. 67-71. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1138167
  Гудима Д. Практика Європейського суду з прав людини щодо госпіталізації психічнохворих: уроки для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-96. – ISSN 1026-9932
1138168
  Крикунов О. Практика Європейського суду з прав людини щодо експертиз у кримінальному провадженні / О. Крикунов, Н. Карпінська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 141-147. – ISSN 2409-4544
1138169
  Ахтирська Н.М. Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції до країни, де не скасована смертна кара // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 69-78. – ISSN 2413-1342
1138170
  Островська Б.В. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на життя у біоетичних питаннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 20-30. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1138171
  Гаращенко Л.П. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту трудових прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 79-86
1138172
  Лупу Ю. Практика Європейського суду з прав людини щодо ст.6 Конвенції, щодо невиконання чи довготривалого невиконання рішення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 194-196. – ISBN 978-966-8830-75-4
1138173
  Коваленко Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
1138174
  Коваленко Т.О. Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України: питання ефективності // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 100-102. – ISSN 2413-7189
1138175
  Кононенко В.П. Практика Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-виконавчого права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 233-236. – ISSN 2079-6242
1138176
  Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 33-35
1138177
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 1999
1138178
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 1999
1138179
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 1999
1138180
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 1999
1138181
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 1. – 2000
1138182
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2000
1138183
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2000
1138184
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 4. – 2000
1138185
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2001
1138186
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2001
1138187
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2001
1138188
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2001
1138189
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2002
1138190
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2002
1138191
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2002
1138192
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2002
1138193
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2003
1138194
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2003
1138195
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2003
1138196
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2003
1138197
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2004
1138198
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2004
1138199
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2004
1138200
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2004
1138201
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2005
1138202
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2005
1138203
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2005
1138204
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2005
1138205
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2006
1138206
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2006
1138207
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2006
1138208
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1 (33). – 2007
1138209
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2 (34). – 2007
1138210
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3 (35). – 2007
1138211
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4 (36). – 2007
1138212
   Практика Європейського Суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини : Сорок років юриспруденції Суду та Комісії 1959-1999. – Київ : Право, 2000. – 72с.
1138213
  Коломоєць Т. Практика ЄСПЛ та адміністративне судочинство / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 24-25
1138214
  Тищенко К. Практика ЄСПЛ: чи можуть ЗМІ писати про причетність особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 1, 15
1138215
  Шовенко О.С. Практика жизнетворчества денди как воплощение эстетики романтизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 141-142
1138216
  Дояр Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919-1937 рр.): історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано ситуацію в середовищі профспілок львівських друкарів, що сприяла утворенню "Товариства поступового". Акцентовано на важливому значенні профспілкових організацій у системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях ...
1138217
  Корнєєва Ю.В. Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1138218
  Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м"яким покаранням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 119-123.
1138219
  Васильєва Н.В. Практика запровадження електронних публічних послуг у країнах Латвії та Литви // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 23-24
1138220
  Глущенко Є.О. Практика застосування lex mercatoria арбітрами та судами // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 47-50. – ISBN 978-617-7041-91-6
1138221
  Мамука О.В. Практика застосування адміністративної відповідальності за порушення порядку та безпеки руху на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 411-418. – ISSN 1026-9932
1138222
  Андрейченко А.В. Практика застосування безвідходних технологій в АПК на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1138223
  Бородін О. Практика застосування господарськими судами земельного законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 64-66
1138224
  Стрелков В. Практика застосування делегітимаційних технологій: законодавчий аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 153-158. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1138225
  Савченко А.В. Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 114-118. – ISSN 2310-9769
1138226
  Данченко О.В. Практика застосування допоміжних репродуктивних технологій у країнах Європи: правові та етичні аспекти // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 32-34
1138227
   Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу. : практ. посібник / [упоряд.: В.Я. Погребняк, С.О. Кравцов]. – Харків : Право, 2018. – 195, [1] с. – ISBN 978-966-937-401-1
1138228
   Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України / Нац. школа суддів України ; [уклад.: Д. Ковальський, Л. Панькова] ; за відп. ред. чл. Наук.-консульт. ради при Верхов. Суді О.С. Захарової, канд. юрид. наук, доц. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 1075, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-716-0
1138229
   Практика застосування законодавства у господарському судочинстві / Вищ. госп. суд України ; [уклад.: Д.В. Ковальський] ; за заг. ред. Б.Ю. Львова, Голови Вищ. госп. суду України, Заслуж. юриста України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 774, [2] с. : табл. – (Судочинство України). – ISBN 978-966-667-679-8
1138230
  Лупу А. Практика застосування законодавства щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наглядової діяльності прокуратури у цій сфері // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 104-109
1138231
  Блага А.Б. Практика застосування Закону "Про попередження насильства в сім"ї":сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.55-58. – ISSN 1727-1584
1138232
  Дем"яненко О. Практика застосування Закону України "Про виконавче провадження" та діючого законодавства при виконанні рішень, за якими боржником є бюджетна установа // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 51-52
1138233
  Гудзь Т. Практика застосування зарубіжних та вітчизняних методик діагностики банкрутства підприємств // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 111-121. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1138234
  Васага Ю. Практика застосування змін у корпоративному законодавстві України // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 26-27
1138235
  Галущенко Г.В. Практика застосування іноземного права судами США // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 11, листопад : Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід. – С. 30-35. – ISSN 2312-1831
1138236
  Острогляд О.В. Практика застосування інституту судимості в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 42-46. – ISSN 2078-6743
1138237
  Невідомий В.І. Практика застосування ключових показників ефективності діяльності вищих органів аудиту країн Європи, США та рахункової палати України / В.І. Невідомий, Канонішена-Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 7-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1138238
  Ковтун Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 93-95. – ISSN 0132-1331


  Проблеми застосування практики ЄСПЛ у діяльності судових органів України та виконання його рішень.
1138239
  Курбан О.В. Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з пошуком інноваційних засобів та методів промоції інформації у соціальних онлайнових мережах, у рамках проблематики інформаційно-психологічних війн.
1138240
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 240. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 23, [1] с.
1138241
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 260. Інформування аудитором управлінського персоналу замовника : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад . статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 35, [1] с. : табл.
1138242
  Саутенко Н. Практика застосування новел іпотечного законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 19-22
1138243
  Кот О.О. Практика застосування окремих способів захисту договірних прав // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 43-48. – ISSN 2312-1831
1138244
  Жук М. Практика застосування процедури медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 455-457. – ISBN 978-617-7069-28-6
1138245
  Плахтій О. Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi розглянуто переваги та недоліши індивідуальних і публічих рейтингів, досліджено ефективність ідeї щодо рейтингового діапазону у якості публічної рейтингової оцінки. В статье рассмотрены преимущества и недостатки индивидуальных и публичных ...
1138246
  Бабецька І.Я. Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України / І.Я. Бабецька, А.І. Бзова // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 105-109. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1138247
  Шмаленя С. Практика застосування слідчими та прокурорами положень Кримінального процесуального кодексу України щодо ініціювання та здійснення спеціального досудового розслідування / С. Шмаленя, Валентій-Гезун // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 78-82
1138248
  Лучінська М.С. Практика застосування стандарту доказування "поза розумним сумнівом" Європейським судом з прав людини // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 170-173. – ISBN 978-966-419-300-6
1138249
  Колесник М. Практика застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності / М. Колесник, І. Лавровська, А. Смолкіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1138250
   Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 27-38
1138251
  Паліюк В. Практика застосування судами України конвенції про захист прав людини та основних свобод // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.115-119
1138252
  Короленко А. Практика застосування судового прецеденту як джерела права в Україні // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-73
1138253
  Сташис В.В. Практика застосування умовного засудження // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 648-652. – ISBN 978-966-458-893-2
1138254
   Практика злиттів та поглинань в агросфері / [Д.К. Александров, О.О. Крижанівська, А.М. Макаренко та ін.]. – Київ : Кий, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також зазнач.: Юридична компанія №1 для агробізнесу! Alexandrov & Partners. – ISBN 978-617-7177-08-0
1138255
  Цикин В.А. Практика и абстрактное мышление / В.А. Цикин. – К, 1984. – 155с.
1138256
  Табачковский Виталий Георгиевич Практика и духовное освоение мира : Автореф... док. филос.наук: 09.00.01 / Табачковский Виталий Георгиевич; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1980. – 51л.
1138257
  Якушевский И.Т. Практика и ее роль в процессе познания. / И.Т. Якушевский. – Москва, 1961. – 64с.
1138258
  Петров Ю.В. Практика и историческая наука / Ю.В. Петров. – Томск, 1981. – 421с.
1138259
   Практика и познание. – Москва, 1973. – 360с.
1138260
  Щекина Е. Практика и теория авангарда в деятельности салонов Издебского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1138261
  Рассел Бертран Практика и теория большевизма / Рассел Бертран. – Москва, 1991. – 128с.
1138262
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Москва : Прагма, 1993. – 175с.
1138263
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Альфред Адлер / А. Адлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 256с. – (Психология-классика). – ISBN 5-318-00658-2
1138264
  Евзлин З.П. Практика и техника коммерческого банка. / З.П. Евзлин. – Л., 1927. – 243с.
1138265
  Ерохин Алексей Константинович Практика и философия образования Джейн Адамс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.57-59. – ISSN 2073-9702
1138266
   Практика имитационного моделирования : Учебное пособие. – Одесса : Астропринт, 2004. – 96с. – ISBN 966-318-033-1
1138267
  Наковник Н.И. Практика иммерсионного метода в применении к прозрачным петрографическим шлифам / Н.И. Наковник. – Ленинград-Москва-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 40с.
1138268
   Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, В.В. Петров, Е.А. Кузьмова, О.А. Шайда, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 164-170. – ISSN 2224-0586
1138269
  Кирхофф П Г. Практика исполнения судебных решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.43-46
1138270
  Дыкань Н.И. Практика использования тафономического метода при исследовании ископаемых остракод (Arthropoda, Crustacea, Ostracoda) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 89-98 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1138271
  Іванов В.П. Практика і естетична свідомість / В.П. Іванов. – Київ : Мистецтво, 1971. – 222 с.
1138272
  Лободіна З.М. Практика і проблематика фінансового забезпечення загальної освіти в умовах соціально-економічних трансформацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 188-192
1138273
  Король В.С. Практика і шляхи боротьби з тіньовою економічною діяльністю // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 53-60. – ISSN 2313-8246
1138274
  Варшавчик М.А. Практика історична / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 305-306. – ISBN 966-642-073-2
1138275
  Андреев И. Практика как критерий истины в логике : Автореф... кандидата философ.наук: / Андреев; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 18 л.
1138276
  Алиев Ш.Г. Практика как освоение : освоение как способ человеческого бытия / Ш.Г. Алиев ; М-во образования Украины, ДнГТУ. – Донецк : Лебедь, 1995. – 214 с.
1138277
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения. Статья 2 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 0130-9765
1138278
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения.Статья 1 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0130-9765
1138279
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути ихрешения. Статья 3 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0130-9765
1138280
  Фридрих А. Практика количественного органического микроанализа / А. Фридрих. – М., 1939. – 276с.
1138281
   Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004-2011) / [под ред. А. Андрусевич, Т. Алге, З. Козак]. – Львов : [б. и.], 2012. – 238 с. : табл. – Алф. указ.: с. 235-238
1138282
  Вовчук Л. Практика консульських установ у південному регіоні (друга половина XIX — початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 234-240
1138283
  Дайле А. Практика контроллинга = Controller praxis : Пер. с нем. / А. Дайле; Под ред.и с предисл. М.Л.Лукашевича и Е.Н.Тихоненковой. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 336с. – ISBN 5-279-02093-1
1138284
  Коппенфельс В. Практика конформных отображений / В. Коппенфельс, Ф. Штальман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 406 с.
1138285
  Барабаш С. Практика корпоративних зв"язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інс // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття розкриває форми і переваги корпоратизації у сфері бібліотечної діяльності. Наводяться конкретні приклади об"єднання зусиль бібліотек ВНЗ, а також окремої бібліотеки із структурними підрозділами вищого навчального закладу.
1138286
  Брагинский Л.В. Практика кредитования строительства колхозных электростанций. / Л.В. Брагинский. – Москва, 1950. – 28с.
1138287
   Практика криминалистической экспртизы. – М., 1961. – 340с.
1138288
   Практика ланкової праці в трудовій школі. – Х., 1927. – 113с.
1138289
   Практика лицензирования заявок на объекты патентного права / А.Е. Сощенко, Н.А. Егорова, О.В. Видякина, И.В. Семерухина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0201-7067


  Рассмотрены вопросы лицензирования заявок на объекты патентного права с учетом норм законодательства России и зарубежных законодательных документов.
1138290
  Швальбе Х. Практика маркетинга: для малых и средних предприятий. / Х. Швальбе. – М., 1995. – 317с.
1138291
   Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал. – Київ
№ 3/4 (5/6). – 2007. – 192 с.
1138292
   Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2006-2010 годы / [авт.-сост.: Т.Г. Захарченко, Н.А. Дуцник] ; под общ. ред. Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины, проф. акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона ; Торгово-промышл. палата Украины [и др.]. – Киев : [б. и.], 2013. – 534, [1] с. – ISBN 978-966-1557-35-1


  В пр. № 1699534 дарчий напис.
1138293
  Друкер Питер Практика менеджмента : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2000. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1138294
  Друкер Питер Практика менеджмента = The practice of management : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1138295
  Булгаков В.П. Практика методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 57-64. – ISBN 978-966-544-404-5
1138296
  Кальнер В.Д. Практика микрозондовых методов исследования металлов и сплавов / В.Д. Кальнер, А.Г. Зильберман. – Москва, 1981. – 215 с.
1138297
  Тропін З.В. Практика міжнародних інвестиційних арбітражів щодо реалізації окремих положень Договору до Енергетичної Хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 48-59. – ISSN 2308-6912


  В статті розкривається практика міжнародних арбітражів в частині реалізації інвестиційних положень Договору до Енергетичної Хартії ("ДЕХ"). Розглянуто деякі інвестиційні спори, що виникли на ранньому етапі дії цього міжнародного договору, через що вони ...
1138298
  Алямкін Р.В. Практика міжнародних судових та арбітражних інституцій щодо тлумачення рішень у справах про приналежність території // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 105-110. – ISSN 2220-1394


  На основі міжнародної судової практики врегулювання міжнародних територіальних спорів висвітлено історію становлення інституту тлумачення рішень міжнародних судових органів, наведено основні види тлумачення, а також виділено основні принципи тлумачення ...
1138299
  Алямкін Р. Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 18-21
1138300
  Святун О.В. Практика міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 203-205
1138301
  Святун О.В. Практика Міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 112-114
1138302
   Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры. – Киев : Праксіс, 2006. – 864c. – ISBN 966-897-302-X
1138303
  Єрахторіна О.М. Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-67. – (Філософія ; вип. 44)
1138304
  Тітаренко Т. Практика морського права у 2018 р. в Україні: successes and failures // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 28-29
1138305
  Новожилов В.В. Практика на ЭВМ : Контрольные задания и методические указания для студентов заочной формы обучения / В.В. Новожилов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР. – Киев, 1986. – 42 с.
1138306
  Лавний В.В. Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини / В.В. Лавний, Петер Шпатгельф // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1991-606X
1138307
  Сяська І.О. Практика навчально-дослідницької підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у європейській освіті // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 163-165. – ISBN 978-966-698-290-5
1138308
  Олефіренко Ю. Практика нагляду за додержанням земельного та водного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-33.
1138309
  Телицька В.А. Практика надання адміністративних послуг населенню органами влади в Німеччині та Польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 119-121. – Бібліогр.: 7 назв
1138310
  Ткач К.М. Практика надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 10-15
1138311
   Практика надання профорієнтаційних послуг у дистанційному форматі : аналіт. записка : № 5 / [О.О. Савенко, Н.В. Савченко, В.М. Баришніков, Н.В. Ортікова ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 14 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1138312
  Стрежнева М. Практика наднациональности в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 57-69. – ISSN 1728-2756
1138313
  Оганджанян Ф.Г. Практика немецкого языка / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1988. – 166с.
1138314
  Іванова І.І. Практика неокорпоративізму в країнах Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 18-20
1138315
  Минина Л.С. Практика нефанализа : монография / Л.С. Минина; Бугаев В.А. – Ленинград : Гидрометеорологиздат, 1970. – 336с.
1138316
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1909. – 440, XXIV с.
1138317
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1912. – 666, XIV с.
1138318
   Практика низшей геодезии. – 5-е изд. – Москва : Из-во Наркомзема "Новая деревня"
Ч. 1. – 1924. – 319 с.
1138319
   Практика низшей геодезии. – Изд. 5-е. – М.-Л.
2. – 1925. – 319с.
1138320
   Практика низшей геодезии. – 6-е изд. – Москва : "Новая Деревня", 1927. – 637 с.
1138321
   Практика низшей геодезии. – 9-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. с.-х. из-во, 1931. – 822 с.
1138322
   Практика низшей геодезии. – 8-е изд. – Москва ; Ленинград, 1931. – 810 с.
1138323
   Практика низшей геодезии. – 10-е изд. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1933. – 848 с.
1138324
  Киркпатрик Э. Практика обеспечения качества на производстве / Э. Киркпатрик. – М., 1978. – 247с.
1138325
  Пастернак-Таранушенко Практика обеспечения экономической безопасности государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 2-10
1138326
  Фишман М.А. Практика обогащения руд цветных и редких металлов / М.А. Фишман, Д.С. Соболев. – М
4. – 1963. – 712с.
1138327
  Иофис Е.А. Практика обработки кинопленки. / Е.А. Иофис. – М., 1967. – 252с.
1138328
  Шугрина Е.С. Практика обращения в Конституционный суд РФ: актуальные проблемы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.133-136. – ISSN 1811-9018
1138329
  Абрамов А.П. Практика обчислень логарифмічною лінійкою : короткий посіб. з прикладами, розв"язуваннями та поясненнями / А.П. Абрамов. – Харків ; Дніпропетровськ : Техвидав, 1931. – 48 с.
1138330
  Неровский Л.Б. Практика озвучения любительских кинофильмов. / Л.Б. Неровский. – М., 1976. – 167с.
1138331
  Князь Ю. Практика оказания бесплатной юридической помощи: опыт Украины и Республики Беларусь // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-148
1138332
  Розина Н.М. Практика определения оценок в системе ЕСТS опыт финансового университета при правительстве Российской Федерации / Н.М. Розина, Н.Н. Комиссарова, Е.П. Шпаковская // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются вопросы, связанные с переходом на общеевропейскую систему учета учебной работы студентов при освоении образовательных программ (система переноса и накопления кредитных единиц - ECTS). Показана методика расчета оценок в системе ECTS, ...
1138333
  Феппл Практика оптического моделирования / Феппл, Э. Менх. – Новосибирск, 1966. – 212 с.
1138334
  Нєнно І.М. Практика організації портової адміністрації в Нідерландах: уроки для України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 160-168. – (Серія "Економіка")
1138335
   Практика отбора объектов для патентования за границей. – К., 1968. – 48с.
1138336
  Жуков Борис Практика относительности : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 110-116
1138337
  Конвенц Г. Практика охраны памятников природы / Г. Конвенц; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 88с. – (Охрана дикой природы ; Вип.23). – ISBN 966-7555-10-0
1138338
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1 : Доходная и коммерческая недвижимость. – 2010
1138339
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 2 : От стоимости к ценности. – 2010
1138340
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1(5) : Вопросы и проблемы кредитования. – 2011
1138341
  Ступницький О.І. Практика оцінки інформаційної безпеки фірми в умовах глобалізації трансферту інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 77-83.
1138342
  Шура Н.О. Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 29-37. – ISSN 2306-6792
1138343
  Свєтова С.М. Практика парламентализму. / С.М. Свєтова. – К., 1997. – 131с.
1138344
   Практика партийной работы в армии и флоте. – М., 1977. – 334с.
1138345
  Ковганюк С.П. Практика перекладу / С.П. Ковганюк. – Київ, 1968. – 275с.
1138346
  Кучер З.І. Практика перекладу (німецька мова) = Praktische Ubersetzung Deutsche Sprache : [навч. посібник] / Кучер З.І., Орлова М.О., Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 502, [1] с. – На корінці назва нім. мовою. – Бібліогр.: с. 500-501. – ISBN 978-966-382-444-4
1138347
  Геращенко О.І. Практика перекладу наукової та технічної літератури / О.І. Геращенко, О.М. Донцова, К.М. Вельчева // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (473/474). – С. 15-24
1138348
  Карабан В.І. Практика перекладу публіцистичних текстів : (англо-укр. та укр.-англ. напрямки) / Карабан В.І., Панасьєв О.М. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 366, [2] с. : табл. – (DICTUM FACTUM ; Translation series). – ISBN 978-966-382-620-2
1138349
  Меньшикова Н.В. Практика перекладу релігійних текстів (німецька мова) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Меньшикова, Т.В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 172, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-439-546-2
1138350
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М., 1988. – 302с.
1138351
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М.
2. – 1989. – 300с.
1138352
  Черный А.А. Практика планирования экспериментов и математического моделирования процессов. / А.А. Черный. – Саратов, 1984. – 102с.
1138353
  Нансен І. Практика планового висушування буровугільних родовищ / І. Нансен. – Х., 1931. – 63с.
1138354
  Болгов И.Ф. Практика по инженерной геодезии : учебное пособие / И.Ф. Болгов, В.С. Виноградов. – Куйбышев : Обл. типография им. Мяги, 1970. – 48с.
1138355
  Потеев М.И. Практика по методике обучения во втузах / М.И. Потеев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 92с.
1138356
  Жидкоблинов М.А. Практика по педагогике как важнейшее условие профессионой подготовки учителя начальных классов школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жидкоблинов М. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 19л.
1138357
  Марченко О.І. Практика податкового стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 25-35. – ISSN 2306-0050
1138358
  Погребецький М.Т. Практика подорожей / М.Т. Погребецький. – Київ, 1940. – 188с.
1138359
  Макаренко Є.А. Практика політики мультикультуралізму: формування культурологічного дискурсу в українському медійному просторі / Є.А. Макаренко, О. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 7-10
1138360
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 121-126.
1138361
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-33.
1138362
  Гриценко Г. Практика посвідчення договорів оренди земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 34-46
1138363
  Дрозденко К.В. Практика построения графических диалоговых систем. / К.В. Дрозденко, О.Ф. Цурин. – Киев : Вища школа, 1987. – 192 с.
1138364
  Гильтнер В. Практика потенциометрических анализов / В. Гильтнер. – Москва : ОНТИ, 1936. – 156 с.
1138365
  Дегтев В.Г. Практика Правительствующего сената по торговым делам с 1899 г. по 1912 г. включительно с добавлением многих предыдущих годов : Составил и издал Присяжный стряпчий при Моск. коммерч. суде В.Г. Дегтев. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – [2], IV, [2], 628 с. – На обл. название книги: Сенатская практика по торговым делам
1138366
  Насіров Р.М. Практика правового регулювання інституту "податкового компромісу". Досвід США та імпелементація в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 57-62. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1138367
  Мариана Кочубей Практика предупреждения торговли людьми в России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 94-97. – ISSN 1812-7126
1138368
  Павлович С.А. Практика преподавания естествознания в начальной школе / С.А. Павлович. – Москва-Ленинград, 1934. – 176с.
1138369
  Ягодовский К.П. Практика преподавания естествознания. / К.П. Ягодовский. – М.Л., 1926. – 184с.
1138370
  Эменов В.Л. Практика преподавания математики / В.Л. Эменов. – Москва, 1930. – 126 с.
1138371
  Яценко С.С. Практика призначення покарання за ст. 214 КК УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 52-58. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье на базе изучения обвинительных приговоров по ст. 214 УК УССР анализируется практика назначения наказания за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни, показываются типичные недостатки и пути их устранения.
1138372
  Мотлях О.І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп"ютерного поліграфа : (метод. та практ. рекомендації) / О.І. Мотлях, І.П. Усіков ; Укр. бюро психофізіол. дослідж. та безпеки ; Колегія поліграфологів України. – Київ : Освіта України, 2015. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 90-97. – ISBN 978-617-7111-96-1
1138373
  Куфальдт Г. Практика прикладної дендрології в парках і садах : Створення зелених насаджень / Г. Куфальдт. – Харків, 1931. – 196 с.
1138374
  Побежимова Н.И. Практика применения государственных образовательных стандартов по юриспруденции в России // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.7-12
1138375
   Практика применения гражданского процессуального права. – Свердловск, 1984. – 145с.
1138376
  Утевский Б.С. Практика применения законодательства по борьбе с хищениями социалистического имущества. / Б.С. Утевский, З.А. Вышинская. – М., 1954. – 152с.
1138377
  Гаврилов Н.К. Практика применения законодательства сфере электронных подписей в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 40-43. – ISSN 1812-8696
1138378
  Панков А.С. Практика применения кабелей и элекритческих машин с использованием алюминия в условиях алюминиевого производства. / А.С. Панков. – М., 1965. – 12с.
1138379
  Марков Л.А. Практика применения керамики в архитектуре / Л.А. Марков. – Киев, 1954. – 30 с.
1138380
  Титов К.В. Практика применения систем компьютерной математики в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-50. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1138381
  Фролова М.Г. Практика применения соционики на пути к личной гармонии и благополучию // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 14-17. – ISSN 2226-7514
1138382
  Понедельченко Н.М. Практика применения судами общей юрисдикции норм международного права в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.28-38. – ISSN 1812-3910
1138383
  Кривошеин П.К. Практика применения уголовного законодательства по делам о продолжаемых преступлениях / П.К. Кривошеин. – К., 1990. – 90с.
1138384
  Земсков С.А. Практика применения функционально-стоимостного анализа / С.А. Земсков. – М., 1987. – 88с.
1138385
   Практика применения хозяйственного законодательства: Предпринимательство, отношения собственности, аренда, договора. – М., 1991. – 91с.
1138386
   Практика применения ЭВМ серии М5000 для обработки экономической информации. – Москва, 1981. – 80с.
1138387
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей : Учебно-практическое пособие / Н.Б. Кобелев. – Москва : Финстатинформ, 2000. – 246с. – ISBN 5-7866-0117-Х
1138388
  Задорожній О.В. Практика притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності в рамках Міжнародного кримінального суду: здобутки та перспективи / О.В. Задорожній, О.Б. Кучер // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 17-22


  Проаналізована практика Міжнародного кримінального суду в контексті притягнення осіб, які вчинили міжнародні злочини, до індивідуальної кримінальної відповідальності. Продемонстровано активність діяльності даного органу міжнародної кримінальної ...
1138389
  Свєтлічний І.В. Практика проваджень в антикорупційних справах / Свєтлічний Ігор Валерійович, Зейкан Ярослав Павлович. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 451, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-практичний посібник). – ISBN 978-966-667-763-4
1138390
   Практика проведения функционально-стоимостного анализа в эклетротехнической промышленности. – М., 1987. – 288с.
1138391
  Цуканова Г. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу : практичний посібник / Ганна Цуканова ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Український ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси. – Київ : ЦВП, 2007. – 234 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-00-5
1138392
  Поночевна Н. Практика проведення кадрового аудиту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 32-33
1138393
  Дзюба С.Г. Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств / С.Г. Дзюба, Я.С. Соболєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 125-135 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1138394
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
1. – 1972. – 64с.
1138395
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
2. – 1972. – 48с.
1138396
  Гутер Р.С. Практика программирования : Справочник / Р.С. Гутер. – Москва, 1965. – 211 с.
1138397
  Керниган Б.В. Практика программирования = The practice of programming / Брайан В. Керниган, Роб Пайк ; пер. с англ. под ред. И.В. Романовского. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM Publishers ; Невский Диалект, 2001. – 384 с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-7940-0058-9
1138398
  Лозяной В.И. Практика программирования и специальное программное обеспечение для вычислительного комплекса "Искра-1256" / В.И. Лозяной, И.В. Петруенко. – Днепропетровск, 1987. – 72с.
1138399
  Макогон В.С. Практика программирования на бейсике / В.С. Макогон. – Одесса, 1987. – 93с.
1138400
  Дрейфус М. Практика программирования на Фортране : Упражнения с комментариями/ Пер. с фр. / М. Дрейфус, К. Ганглоф. – Москва : Мир, 1978. – 224с.
1138401
   Практика проектирования и эксплуатации систем солнечного тепло- и хладоснабжения. – Л., 1989. – 47с.
1138402
  Алексаков Г.Н. Практика проектирования нелинейных систем управления методом фазовой плоскости / Алексаков Г.Н. – Москва : Энергия, 1973. – 144 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 482)
1138403
   Практика прокуроского надзора при рассмотрении уголовных дел. – Москва, 1987. – 671 с.
1138404
  Щегельська Ю.П. Практика промоційної діяльності України на міжнародній арені // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 122-127


  У статті проаналізовано історичний розвиток практики промоційної діяльності української держави за двадцять років незалежності. The article has analysed historical development of the Ukrainian state promotional activity in twenty yearsof ...
1138405
  Покровский А.И. Практика против теории / А.И. Покровский. – Москва : Мысль, 1965. – 288 с.
1138406
  Василенко М. Практика професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Польщі // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 369-374. – ISBN 978-966-2328-98-1
1138407
  Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографии / Ф. Готлоп. – Москва, 1981. – 174 с.
1138408
  Гринберг А.Д. Практика работы с Photoshop 4 = Fundamental Photoshop / Адель Дроблас Гринберг, Сет Гринберг ; [ перевод с англ. : А.А. Борисов, Б.А. Вознюк и др. ]. – 3-е изд. – Киев ; Москва : Диалектика, 1998. – 624 с. – ISBN 966-506-120-8
1138409
   Практика работы с QNX / Д. Алексеев, Е. Ведревич, А. Волков, Е. Горошко, М. и др. Горчак; Алексеев Дмитрий, Ведревич Евгений, Волков Алексей, Горошко Егор, Горчак Михаил [и др.]. – Москва : КомБук, 2004. – 432 c. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-94740-009-X
1138410
  Колерова Т.С. Практика работы с автоматизированной системой межбиблиотечного абонемента в Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 48-49
1138411
  Головач Ф.В. Практика радгоспного будівництва на Україні в 1919-1921 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 3-10. – (Серія історії та права ; № 7)
1138412
  Тарасов Ф.И. Практика радиомонтажа / Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 48 с.
1138413
  Мынбаева А.К. Практика развития эмоциональных навыков студентов / А.К. Мынбаева, А. Болат // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 141-145. – ISBN 978-966-698-290-5
1138414
   Практика разработки и реализации генеральных планов городов. – Киев, 1975. – 112 с.
1138415
  Воробьева Л.В. Практика разрешения земельных споров в условиях общинного землепользования в России во второй половине XIX веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 43-47. – ISSN 1812-3805
1138416
   Практика расследования общественно опасных деяний, совершаемых невменяемыми : (информ.-метод. письмо). – Москва : Типография имени Воровского, 1967. – 51, [2] с., включ. обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1138417
  Румянцев Г.Я. Практика рассмотрения в США конвенционных заявок ЦНИИПИ / Г.Я. Румянцев; Под ред В.А. Попова. – Москва, 1968. – 80 с.
1138418
  Кривошеева Т.М. Практика реализации программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих для эффективной реализации целевых программ развития туризма в РГУТиС / Т.М. Кривошеева, Н.А. Платонова // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 19-23. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1813-1212
1138419
  Костриця В.І. Практика реалізації заходів активної політики зайнятості в Угорщині. Уроки для України / В.І. Костриця, Т.Б. Вітряк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 70-76
1138420
  Нестуля С.І. Практика реалізації лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління в ПУЕТ // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 154-167. – ISSN 2312-1548
1138421
  Степаненко О. Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 38-48. – ISSN 2312-5993
1138422
  Гольман И.А. Практика рекламы: Десять уроков для советского бизнесмена / И.А. Гольман, Н.С. Добробабенко. – Новосибирск, 1991. – 142с.
1138423
   Практика реставрации памятников монументальной живописи. – М., 1991. – 163с.
1138424
   Практика реставрационных работ. – М., 1950. – 208с.
1138425
   Практика реставрационных работ. – М., 1958. – 184с.
1138426
  Копильна О.М. Практика реферативного перекладу : навч. посібник / О.М. Копильна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 134, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-7844-12-8
1138427
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ / А.М. Горинштейн. – М, 1984. – 232с.
1138428
  Никушина О. Практика рішення "екологічних "суперечок / О. Никушина, М. Сацюк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-117.
1138429
  Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України / В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 15-21
1138430
  Рябічев В.Л. Практика роботи з соціальними медіа (на прикладі газети Aftonbladet, Швеція) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко, Ю.М. Нестеряк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 88-94


  У статті розглянуто питання розвитку соціальних медіа на прикладі популярного шведського таблоїда, проаналізовано досвід роботи шведських і європейських ЗМІ та особливості роботи редакції мережевого видання, наведено статистичні виміри ...
1138431
  Бриль О Ю. Практика розвитку документознавчої освіти в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем професійної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери з метою підвищення якості документознавчої освіти та конкурентоспроможності випускників спеціальності "Документознавство та ...
1138432
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 52-55.
1138433
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
1138434
  Бабенко Т. Практика розгляду відповідей та рекомендації щодо вирішення спірних питань при реєстрації знака // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 36-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1138435
  Бахмач Є. Практика розгляду заявок на антитіла в Укрпатенті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 20-27
1138436
  Кривов В.М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів: проблеми і шляхи їх вирішення // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 59-64
1138437
   Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов"язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-30.
1138438
  Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання договорів відчуження нерухомості недійсними // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99
1138439
  Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1138440
  Грицюта Н.М. Практика розробки й запровадження етичних принципів і професійних стандартів рекламної діяльності у Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 42-50


  Основа системи управління рекламною діяльністю у Франції - стале законодавство, що включає велику кількість актів, прийнятих протягом тривалого історичного періоду, виконавча влада та судочинство. Діяльність громадських організацій рекламістів ...
1138441
  Рудич Ф.М. Практика руководства Киевским обкомом партии идеологической работой области / Ф.М. Рудич. – Київ, 1969. – 47с.
1138442
   Практика русской разговорной речи = Practical Russian : пособие для лиц, говорящих на англ. яз. / Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина; Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1962. – 176 с.
1138443
   Практика русской разговорной речи. – М., 1964. – 174с.
1138444
   Практика русской разговорной речи. – М., 1967. – 180с.
1138445
   Практика русской разговорной речи. – 2-е изд. – М., 1968. – 200с.
1138446
   Практика русской разговорной речи. – 3-е изд. – М., 1971. – 181с.
1138447
   Практика русской разговорной речи. – М., 1977. – 224с.
1138448
   Практика русской разговроной речи. – 3-е изд. – М., 1974. – 190с.
1138449
  Далекий Н.А. Практика Сергея Рубцова / Н.А. Далекий. – Киев : Молодь, 1962. – 384 с.
1138450
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-356
1138451
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-556
1138452
  Кучерова Я.В. Практика снижения траанспортных затрат на перевозку сельхозпродукции // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 32-34
1138453
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 112с.
1138454
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1962. – 160с.
1138455
  Стронг Д. Практика современной физической лаборатории / Д. Стронг. – Москва ; Ленинград, 1948. – 444 с.
1138456
   Практика создания модели специалста в различных вузах. – Москва, 1989. – 119с.
1138457
  Кац А.Л. Практика составления долгосрочных прогнозов погоды малой заблаговременности. / А.Л. Кац, В.Г. Семенов. – Л., 1947. – 102с.
1138458
  Катихін Є.О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 61-65. – Бібліогр.: 12 назв
1138459
  Горбенко Г.В. Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 10-13. – ISSN 2312-5160


  У статті здійснено аналіз сучасної практики функціонування соціальної реклами, зокрема розкрито особливості її становлення і функціонування в Україні і за кордоном. This paper analyzes the current practices of public service announcements, including ...
1138460
  Бова А.А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 181-188. – ISSN 2072-8670
1138461
  Коровніченко М.Г. Практика соціологічного дослідження в здійсненні політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1138462
   Практика співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та громадських екологічних організацій. – Київ : Центр екологічної освіти і інформації, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8670-51-0
1138463
  Масальський В. Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами : друга половина 1990-х - 2005 роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 112-120. – ISSN 1728-9343
1138464
  Матвеев М.М. Практика спортивного рыболовства / М.М. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 335с.
1138465
  Листопад О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 31-34. – ISSN 2076-9326
1138466
  Рабінович П. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / П. Рабінович, О. Гарасимів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
1138467
  Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 20-31.
1138468
  Верланов С. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 173-178. – ISSN 0132-1331
1138469
  Рабшович П. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти / П. Рабшович, Т. Дудаш // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 3-8.
1138470
  Сидоренко І.С. Практика стратегічних комунікацій НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 311-316. – ISSN 2076-1554
1138471
  Ісаченко Д.А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 24-32. – ISSN 1562-0905
1138472
  Внукова Н.Н. Практика страхового бизнеса / Н.Н. Внукова. – Київ, 1994. – 80с.
1138473
  Юровский Д. Практика страхового дела для страхователей: коммерческие риски, страхование физических лиц // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.8-11
1138474
  Тимошик М. Практика студентів-журналістів як головний чинник набуття професійних навичок: сторінка мемуарів з історії факультету журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-8. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У мемуарному матеріалі йідеться про організацію практики та форми її захисту й оцінювання на факультеті журналістики КДУ в 70-ті рр. ХХ ст. This memoir material deals with the problem of practice organization, forms of its presentation and assessment ...
1138475
  Жукова В.П. Практика студентів в бібліотеках як трансфер знань // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 156-160. – ISBN 978-617-619-161-2
1138476
  Полянский С.Н. Практика студентов в школе / С.Н. Полянский. – Москва, 1950. – 208с.
1138477
   Практика судів України в кримінальних справах 2001-2005. – К. : Юрінком, 2005. – 464с. – ISBN 966-667-215-4
1138478
   Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.) : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В.І. Тютюгін ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2014. – 703, [1] с. – Бібліогр. у дод.: с. 701-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-664-8
1138479
  Брацук І. Практика Суду Європейського Союзу щодо принципів захисту персональних даних в Європейському Союзі / І. Брацук, І. Яворська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 192-198. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1138480
  Влялько І.В. Практика суду ЄС в сфері державних закупівель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 186-192.
1138481
  Моруженко Д. Практика суду ЄС з питань оподаткування приросту капіталу при зміні резидентства // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1138482
  Кононенко В. Практика суду ООН набуває ознак прецедентної // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 31-35.
1138483
  Козачук Н. Практика США та ЄС щодо застосування антимонопольного права для протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 221-224
1138484
  Марченко К.В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 54-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
1138485
  Пащенко В.І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті / В.І. Пащенко, В.Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 4-12. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1138486
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1138487
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної філософії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1138488
  Маркус П. Практика телевизионного приема / П. Маркус. – Москва, 1964. – 301 с.
1138489
   Практика тепловой микроскопии. – М., 1976. – 168с.
1138490
  Ассонов А.Д. Практика термической обработки / А.Д. Ассонов. – Москва : ГОСИНТИ, 1962. – 72 с. – (Обзор зарубежной техники. Тема 3)
1138491
   Практика технического нормирования и оплаты труда в промышленном предприятии. – М., 1947. – 60с.
1138492
  Архангельский А.Г. Практика товароведных исследований / Архангельский А.Г., Иванов А.К. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1913. – 279 с.
1138493
  Шалимов Ф И. Вадецкий Практика турбинного бурения / Ф И. Вадецкий Шалимов. – Москва, 1954. – 244 с.
1138494
  Погребецкий М.Т. Практика туризма и путешествий / М.Т. Погребецкий. – М-Л, 1930. – 256с.
1138495
  Хокси Р. Практика тэйлоризма в Америке / Р. Хокси. – Москва-Л., 1927. – 163с.
1138496
   Практика у "Південному" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти спеціальностей "Космічний моніторинг Землі" та "Космічна геодезія" НУ "Львівська політехніка" зможуть проходити виробничі й дослідницькі практики на базі КБ "Південне".
1138497
   Практика уголовного сыска : Науч.-практич. сборник. – Москва : Лига разум, 1999. – 244с. – ISBN 5-89795-007-5
1138498
  Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду / З.М. Вортман. – Москва, 1971. – 295с.
1138499
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-216
1138500
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIXст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – C. 205-216
1138501
  Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Зермати. – М., 1982. – 112с.
1138502
   Практика управления: Сборник конкретных ситуаций. – М., 1984. – 120с.
1138503
  Ніпіаліді О. Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 19-30. – ISSN 2410-0706
1138504
  Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови : навч. посібник / Наталія Гач. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с.173-174. – ISBN 978-966-185-141-1
1138505
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : книга для викладача / О.А. Бабелюк, О.В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-434-5
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 31, [1] с. : іл. – Англ. мовою
1138506
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-432-1
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169
1138507
  Феоктистів А. Практика усної й письмової мови / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 23с.
1138508
  Никифорова А.К. Практика устной и письменной речи французского языка / А.К. Никифорова. – Алма-Ата, 1989. – 150с.
1138509
   Практика устной речи. – Минск, 1982. – 222с.
1138510
   Практика устной речи. – Минск, 1985. – 198с.
1138511
   Практика устной речи. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 190с.
1138512
  Чебышева Ф.В. Практика учащихся городской школы в колхозе. / Ф.В. Чебышева. – М., 1956. – 26с.
1138513
   Практика учета школьной работы. – Л.-М., 1926. – 112с.
1138514
  Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 164-166. – ISSN 2524-0129
1138515
  Кузнецов В.Д. Практика физической лаборатории. Наклонная плоскость. – Киев, 1912. – 5 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.13, 1912 г.
1138516
  Гамзіна О.М. Практика фіскального регулювання природокористування в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 8-9
1138517
  Молина Е.В. Практика формирования инвестиционного спроса и эффективность инвестиционной деятельности в регионе // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.70-77
1138518
  Ким И.Н. Практика формирования состава и профессиональных компетенций преподавателей вуза за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 134-144. – ISSN 0869-3617


  Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования. В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие методические ...
1138519
  Рожко О.Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 172-178. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1138520
  Шевченко А. Практика формування дослідницьких навичок у магістрантів-управлінців освітою // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 152-156. – ISSN 2308-4634
1138521
  Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 155-166
1138522
  Соловей М. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 137-145. – ISSN 2309-9127
1138523
  Лобовик Б. Практика Франції з визнання і виконання арбітражних рішень у справах, в яких арбітри діяли в якості дружніх посередників // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 170-171
1138524
  Бакеев В.А. Практика хозяйственного руководства : психологический аспект / В.А.Бакеев, И.С. Просвиров. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 2 : Наука и техника управления)
1138525
  Иофис Е.А. Практика цветной фотографии / Е.А. Иофис. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 62 с.
1138526
  Пренгель Л. Практика цветной фотографии. / Л. Пренгель. – М., 1992. – 256с.
1138527
  Піпченко Н. Практика цифрової дипломатії Мальти, Іспанії та Португалії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 218-246. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1138528
  Гречко П.К. Практика человека: опыт филос.-методол. анализа / П.К. Гречко. – Москва, 1988. – 151с.
1138529
  Фокс Г. Практика электрического привода / Г. Фокс. – Москва-Ленинград : Кубуч, 1934. – 363 с.
1138530
  Зиновьев А.В. Практика электролиза алюминия / А.В. Зиновьев. – Л, 1934. – 46с.
1138531
  Пилянкевич А.Н. Практика электронной микроскопии / А.Н. Пилянкевич. – Москва : МАНГИЗ, 1961. – 176 с.
1138532
   Практика эффекта Мессбауэра. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 159с.
1138533
  Куц В.А. Практика як елемент творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 65-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1138534
  Кованцов М.І. Практика як критерій істини в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1138535
  Дубинський М. Практика, яку потрібно змінювати // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29


  Практика розгляду господарськими судами справ щодо інтелектуальної власності
1138536
  Махнева Л.А. Практикантка. / Л.А. Махнева. – Хабаровск, 1962. – 216с.
1138537
  Іванчишен В. Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 164-167. – ISSN 2313-8505
1138538
  Максимович О.В. Практики академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 133-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1138539
  Крижний Сергій Григорович Практики виживання цивільного населення Харкова на початку окупації ( осінь 1941 - весна 1942 рр.) в усних свідченнях та біографічних документах / Крижний Сергій Григорович, Рапопорт Ася Володимирівна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С. 136-142. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1138540
  Половая Н.О. Практики впровадження електронних технологій навчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: соціокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Половая Наталія Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1138541
  Єгорова А.В. Практики дисертаційного процесу в Україні: необхідність модернізації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 43-44


  Одним із пріоритетних напрямків на шляху до модернізації української науки і долучення ії досягнень до міжнародної наукової думки є необхідність вдосконалення науково-дослідницького процесу, а також посилення і підвищення мотивації до творчого, ...
1138542
  Гузьман О.А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді / О.А. Гузьман, Н.О. Ляшенко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 29-37. – ISSN 2077-1800
1138543
  Романюк Н.В. Практики зарубіжних країн в просторовій організації освітніх мереж // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 238-249. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1138544
  Германенко О.В. Практики конструювання ідентичності простору міста (на прикладі Контрактової площі м. Києва) / О.В. Германенко, І.М. Кравченко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 232-233
1138545
  Курінна М. Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 92-100. – ISSN 2664-4282
1138546
  Герасіна Л.М. Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 6-17. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1138547
  Костерина И.В. Практики маскулинности в молодежных группах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.116-126. – ISSN 0132-1625
1138548
  Бакай А.Є. Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 98-103. – ISSN 2306-6814
1138549
  Олексюк С. Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикладі театру) // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 79-81. – ISBN 978-966-518-670-0
1138550
  Добронравова И.С. Практики науки и постнеклассический тип рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 76-84. – ISSN 2077-8309
1138551
  Моритц Аннет Практики обучают практиков - иной подход в консультировании и проведении семинаров : управление // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-48 : фото
1138552
  Білан Є.О. Практики підтримки здорового способу життя серед студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 98-103. – ISSN 2077-1800
1138553
  Перегудова Т.В. Практики підтримки соціально-трудової інклюзії молоді // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 40-43
1138554
  Ткаченко В.В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В.В. Ткаченко, Л.Ю. Кожекіна, О.Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 82-86. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1138555
  Долгочуб В. Практики реконструкції українського традиційного весілля на початку XXI ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 7-26. – ISSN 2312-6825
1138556
  Лиховид Д.О. Практики самоорганізації в територіальних громадах України / Д.О. Лиховид, Т.В. Семигіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 168-170
1138557
  Бевзенко Л.Д. Практики свободы в меняющихся социокультурных контекстах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 19-29
1138558
  Нестерова М. Практики соціальної згуртованості у вищій освіті для сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
1138559
  Чепелик О. Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-140
1138560
  Фанагей Р.Д. Практики та режими бачення сучасного урбаністичного простору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 52-60. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена культурологічному аналізу впливу теорії постфордизму, що розглядає постфордистське виробництво із постіндустріальною технологією як основу відтворення індустріального виробництва на глобальному рівні та відтворення капіталістичних ...
1138561
  Шляхов О. Практики та структура дозвілля робітників України в контексті індустріальних трансформацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Катеринославської губернії) / О. Шляхов, О. Донік // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 45-62. – ISSN 0130-5247
1138562
   Практики цифровізації / підготував Дмитро Шулікан // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1138563
  Кривошия О. Практики ціноутворення: класифікація та особливості використання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1138564
  Скокова Л. Практики читання в умовах інформатизації повсякденного середовища // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 177-182


  В статті розглядаються стан і зміни практик читання (преси, художньої, фахової літератури) в контексті стрімкого поширення інформаційно-комунікативних технологій в повсякденному житті населення українського суспільства. На основі даних соціологічних ...
1138565
   Практико-зорієнтоване навчання як засіб професіоналізації майбутніх менеджерів освіти / О.О. Долженков, Н.М. Черненко, М.М. Ручкіна, О.О. Сакалюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 66-72. – ISSN 2414-5076
1138566
  Новіков В.М. Практико-орієнтована модель професійної освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 152-164. – ISSN 2072-9480
1138567
  Бобраков С. Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 77-81
1138568
  Горбенко Г.В. Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 64-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1138569
  Лопіна Н. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій / Н. Лопіна, Л. Журавльова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 67-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1138570
  Брехунець А.І. Практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 31-42. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1138571
  Поліщук Т. Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Університеті Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу викладання дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Київському університеті ім. Б. Грінченка досліджено аспекти впровадження практико-орієнтованого підходу до професійної підготовки студентів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1138572
  Гилярська О.І. Практико-орієнтовані форми навчання для формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 25-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1138573
  Вихристенко Б. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 1606-3732
1138574
  Рутьян Л. Практико зорієнтований сегмент професійної підготовки студентів у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-54. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та шляхи підвищення результативності системи практичної підготовки студентів у вищій школі. Представлено результати ...
1138575
  Черв"якова Н.І. Практико зорієнтовані технології професійної підготовки майбутніх педагогів: досвід теоретико-експериментального дослідження // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 35-43. – ISSN 2227-2747
1138576
  Свердлик З.М. Практикоорієнтоване викладання дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 18-25. – ISSN 2409-9805


  Стаття присвячена впровадженню практикоорієнтованих методів викладання курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" студентам спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна таархівна справа". Запропоновано тематичну структуру та зміст навчальної програми ...
1138577
  Теренко О. Практикоорієнтованість системи освіти дорослих у США і Канаді // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1138578
  Кіт Л. Практикуй те, що сповідуєш, або Про засади академічної доброчесності // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "До наймасштабнішої в Україні реформи - судової - активно долучаються науковці КНУ. Так, нещодавно безкінечна й невичерпна тема плагіату об"єднала університетську спільноту та адвокатів-практиків під час круглого столу "Плагіат або правомірне ...
1138579
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
1138580
   Практикум абитуриента. Электричество. – Москва : БюроКвантум. – (Приложение к журналу Квант №2/2003). – ISBN 5-85843-043-0
Випуск 2. – 2003. – 128с.
1138581
  Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских : [учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности "Общетехн. дисциплины и труд"] / Л.П. Антонов, П.С. Моргулис, В.А. Рузаков. – Москва : Просвещение, 1976. – 400 с. : ил.
1138582
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1138583
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1138584
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1138585
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1138586
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1138587
  Левицький В.В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" / В.В. Левицький, С.В. Кійко. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 192 с. – ISBN 966-568-139-7
1138588
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
1138589
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1138590
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1138591
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1138592
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1138593
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
1138594
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для студентів немовних ВНЗ I-IV рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 524-527. – ISBN 978-966-364-707-4
1138595
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова та ін. ; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Вип. 2. – 1971. – 45 с.
1138596
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1138597
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1138598
  Жаворонкова І. Практикум з бактеріоз на рослинах / І. Жаворонкова. – Х., 1932. – 52с.
1138599
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1138600
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1138601
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1138602
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1138603
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1138604
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1138605
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1138606
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1138607
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1138608
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1138609
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1138610
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1138611
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1138612
  П"яткова А.В. Практикум з геоморфології : навч.-метод. посібник / А.В. П"яткова, О.Б. Муркалов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2017. – 102, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-617-689-202-1
1138613
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1138614
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1138615
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1138616
   Практикум з давньої і середньовічної історії України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 200 с.
1138617
  Кошляков О.Є. Практикум з динаміки підземних вод : Навчальний посібник / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 76с. – ISBN 966-594-610-2
1138618
  Востріков В.П. Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність" : навч. посібник для студентів спец. 274 "Автомобільний транспорт" і 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В.П. Востріков, О.Г. Кірічок, В.М. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 978-966-327-386-0
1138619
  Герасимов Г.Г. Практикум з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв" : навч. посібник / Г.Г. Герасимов, В.В. Куба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISBN 978-966-327-447-8
1138620
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1138621
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1138622
  Утевська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утевська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1958. – 352с.
1138623
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1138624
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1138625
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1138626
  Ризванюк С.О. Практикум з іспанської мови : для студ. 2 курсу Інституту філології / С.О. Ризванюк, О.В. Орличенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 101с. – ISBN 966-594-430-4
1138627
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-359-8
Ч. 1. – 2015. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
1138628
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1138629
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1138630
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
1138631
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1138632
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1138633
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1138634
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2018. – 230, [2] с. – Авт.-уклад. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 225-229 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-446-9
1138635
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1138636
   Практикум з курсу "Ембріологія" для студентів біологічного факультету : Упор. М.Е.Дзержинський, С.М.Гарматіна, Н.О.Бузинська, К.Ю.Воронін. – Київ : Київський університет, 2000. – 85с.
1138637
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1138638
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1138639
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1138640
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1138641
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1138642
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навчальний посібник / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 117с. – ISBN 966-7603-26-8
1138643
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1138644
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1138645
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1138646
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1138647
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1138648
  Григорків В.С. Практикум з математичного програмування / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці, 1995. – 244 с.
1138649
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1138650
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1138651
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
1138652
   Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посіб. для студентів пед. ун-тів та ін-тів / [М.І. Пентилюк, З.П. Бакум, О.М. Горошкіна та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 366, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-8995-56-9
1138653
  Векірчик К.М. Практикум з мікробіології : Навч. посібн. для студ. природнич. спеціальностей вищих педагогіч. навч. закл. / К.М. Векірчик. – Київ : Либідь, 2001. – 144с. – ISBN 966-06-0104-2


  Подано основні відомості про загальні правила ро-боти в мікробіоло-гічній лабораторії, користування мікробіологічним обладнанням. Викладено методику проведення 45 лабораторних робіт з мікробіології з коротким попереднім описом теоретичних ...
1138654
  Гудзь С.П. Практикум з мікробіології / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-286-9
Частина 1. – 2003. – 80с.
1138655
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1138656
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1138657
  Воронкова О.С. Практикум з молекулярної біології : навч. посібник / О.С. Воронкова, А.І. Вінніков. – Дніпро : Ліра, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-383-822-9
1138658
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
1138659
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1138660
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1138661
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії : учбовий посібник / Ф.А. Деркач. – Львів : Львівський університет, 1962. – 448с.
1138662
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії / Ф.А. Деркач. – Львів, 1966. – 334с.
1138663
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
1138664
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
1138665
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1138666
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1138667
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1138668
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, І.І. Попов, О.В. Коваленко; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 172 с. – ISBN 966-608-088-5
1138669
  Гетьманчук Ю.П. Практикум з полімерної хімії : Навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 86с. – Доп.карт.хим. – ISBN 966-594-857-1
1138670
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1138671
  Трофимович К.К. Практикум з порівняльної граматики слов"янських мов. Фонетика. / К.К. Трофимович. – Львів, 1960. – 228с.
1138672
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
1138673
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1138674
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Освіта, 1994. – 254 с. – ISBN 5-330-02950-3
1138675
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1138676
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1138677
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1138678
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1138679
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1138680
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1138681
  Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики : Навчальний посібник для підготовки фахівців економ. спеціальностей / А.Т. Мармоза. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с. – ISBN 966-521-182-Х
1138682
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1138683
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1138684
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1138685
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1138686
  Прибиловська Н.В. Практикум з української граматики : Контрольні завдання, тести, картки 9 клас / Н.В. Прибиловська, Л.І. Нечволод. – Харків : Прапор, 1998. – 352с. – ISBN 5-7766-0710-8
1138687
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – Київ, 1968. – 107с.
1138688
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1138689
  Жилінська О.І. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навч. посібник / О.І. Жилінська, І.М. Корнілова, Л.А. Оліх ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 331-346. – ISBN 978-966-924-758-2
1138690
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1138691
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1138692
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1138693
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1138694
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1138695
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1138696
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
1138697
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1138698
   Практикум з цивільного процесу України : [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [Н.В. Василина та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ : Дакор, 2018. – 330, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-05-8
1138699
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1138700
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1138701
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
1138702
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1138703
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1138704
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За заг. ред. Пашукової Т.І. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – ISBN 966-7293-70-Х


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1138705
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 206c. – ISBN 966-620-219-0


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1138706
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1138707
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1138708
  Терлецька Л.Г. Практикум із загальної психології : модуль "Мислення, мовлення" : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 6.030102 "Психологія"] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 55-57 та в кінці лаб. робіт
1138709
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1138710
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1138711
  Кілієвич О.І. Практикум із підготовки аналітичних документів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Олександр Кілієвич, Геннадій Рябцев, Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2016. – 95 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-147-0 (pdf)
1138712
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1138713
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1138714
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1138715
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1138716
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1138717
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1138718
   Практикум із фізичної хімії процесів : для студентів хім. ф-ту / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 54 Прак. – Бібліогр. в кінці тем
1138719
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1138720
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1138721
  Медведев Г.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов : Учебное пособие для студ. высш. учеб.завед., обуч. по спец. "Прикладная математика" / Г.А. Медведев, В.А. Морозов. – Минск : Университетское, 2001. – 108с. – ISBN 985-09-0335-Х
1138722
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1138723
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1138724
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1138725
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1138726
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1138727
   Практикум по агрохимии : Учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик, Т.Н. и др. Болышева; МГУ им.М.В.Ломоносова. Фак. почвоведения; Под ред.В.Г.Минеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 689с. – ISBN 5-211-04265-4
1138728
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1138729
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
1138730
  Васильев В.П. Практикум по аналитической химии : Учебное пособие для вузов / Под ред. В.П. Васильева. – Москва : Химия, 2000. – 328с. – ISBN 5-7245-1050-2
1138731
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1138732
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1138733
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
1138734
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку : метод. пособие / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1138735
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1138736
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1138737
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
1138738
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1138739
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1138740
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1138741
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
1138742
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1138743
  Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаворонкова. – Л., 1931. – 64с.
1138744
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
1138745
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Ленинград-Москва, 1933. – 120с.
1138746
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1138747
   Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / Головей Л.А. [и др.] ; под ред. : Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 704 с. : илл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0046-9


  Уникальный сборник психодиагностических методик и построен таким образом, чтобы читатель получил представления об основных сферах личности и методах ее изучения
1138748
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1138749
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1138750
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1138751
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1138752
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1138753
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1138754
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1138755
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1138756
  Ганьшин В.Н. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для гидромелиоративных ин-тов и ф-ов / В.Н. Ганьшин, С.М. Лебедев, Л.С. Хренов ; под общ. ред. Хренова Л.С. – Москва : Недра, 1964. – 415 с.
1138757
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко. – М, 1977. – 128с.
1138758
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко, Б.В. Пичугин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 111с.
1138759
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1138760
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1138761
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – Москва, 1969. – 428с.
1138762
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1138763
  Анищенко Т.Г. Практикум по гистофизиологии эндокриогенных желез / Т.Г. Анищенко ; под ред. П.А. Вундера. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1985. – 96 с.
1138764
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1138765
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1138766
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1138767
   Практикум по деловому английскому языку : Учебно-методич. разраб. – Київ : МАУП, 2000. – 264 с. – ISBN 966-608-015-Х
1138768
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160 с.
1138769
  Спичкин Г.В. Практикум по диагностированию автомобилей / Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 438с.
1138770
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
1138771
  Альсевич Л.А. Практикум по дифференциальным уравнениям / Л.А. Альсевич, Л.П. Черенкова. – Минск, 1990. – 317 с.
1138772
  Азовцев Н.Г. Практикум по зерноуборочным машинам : [для сред. сел. проф.-техн. уч-щ] / Н.Г. Азовцев, В.Е. Бакчеев, И.М. Литовчик. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240 с. : ил. – (Профтехобразование. Сельскохозяйственные машины и орудия)
1138773
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1138774
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1138775
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1979. – 240с.
1138776
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1138777
   Практикум по иммунологии : Учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Кондратьева, Н.В. Воробьева, О.В. Буракова, К.В. и др. Фрезе; Под ред.И.А.Кондратьевой. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 224с. – ISBN 5-211-03934-3
1138778
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
1138779
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." с доп. спец. "Педагогика" и № 2108 "История и педагогика"] / Н.Ф. Басов. – Москва : Просвещение, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 198
1138780
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1138781
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1138782
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы : Венгрия и Румыния ; для студ.-заочн. ист. фак. и отд. ун-тов и пед. ин-тов / Е.Г. Беляев ; МВ и ССО РСФСР, Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, Кафедра всеобщей истории. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 88 с.
1138783
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1138784
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1138785
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
1138786
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1976. – 288с.
1138787
  Щетинкин В.Е. Практикум по истории французского языка / В.Е. Щетинкин. – Москва, 1984. – 100с.
1138788
  Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению : учеб.-метод. пособ. для студ. геогр. фак. гос. ун-тов / А.М. Берлянт, Т.Г. Сваткова ; рец. В.С. Тикунов ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01416-2
Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт. – 1991. – 126 с. : ил.
1138789
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1138790
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – М, 1985. – 142с.
1138791
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 142с.
1138792
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1138793
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1138794
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
1138795
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1138796
  Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения" / Д.А. Тхоржевский. – Москва, 1980. – 112с.
1138797
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1138798
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1138799
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1138800
  Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого языка / В.Д. Девкин. – Москва : Высшая школа, 1962. – 254 с.
1138801
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1138802
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1138803
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1138804
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1138805
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1138806
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1138807
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
1138808
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
1138809
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента : [для пед. ин-тов по физ.-мат. спец.] / Анциферов Л.И., Пищиков И.М. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.)
1138810
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1138811
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
1138812
  Теппер Практикум по микробилогии / Теппер, З.и, др. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 216с.
1138813
  Теппер Е.З. и др. Практикум по микробилогии / Е.З. и др. Теппер. – Москва, 1987. – 239с.
1138814
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 172с.
1138815
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1138816
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
1138817
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 368 с.
1138818
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 349 с.
1138819
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
1138820
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – Москва : Просвещение, 1975. – 318с.
1138821
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 311с.
1138822
  Гурский Б.Н. Практикум по общей геологии : Уч. пос. для вузов / Б.Н. Гурский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 206с.
1138823
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1138824
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
1138825
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
1138826
  Утевская Е.Л. Практикум по общей химии /неорганической/. / Е.Л. Утевская. – Киев; Львов, 1947. – 297с.
1138827
  Витолс П.П. Практикум по общей химической технологии / П.П. Витолс, М.С. Лацис. – Рига, 1973. – 160с.
1138828
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1138829
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград, 1985. – 352с.
1138830
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1138831
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1138832
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1138833
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов заоч. пед. ин-тов / Н.В. Александров ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1138834
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1138835
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1138836
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1138837
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1138838
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1138839
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1138840
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1138841
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1138842
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1138843
  Антипенский В.Е. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.Е. Антипенский ; (М-во сельск. хоз-ва СССР, Харьковский с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева). – Харьков : Харьковский с.-х. ин-т, 1975. – 114 с.
1138844
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1138845
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1138846
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1138847
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1138848
  Шарпенак А.Э. Практикум по органической химии / А.Э. Шарпенак, С.А. Косенко. – М., 1965. – 172с.
1138849
   Практикум по органической химии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1971. – 143 с.
1138850
  Астахова Л.Н. Практикум по органической химии : учеб.-метод. пособие для студентов дневного и вечернего отд-ния хим. ф-та / Астахова Л.Н., Кривенько А.П. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Сартовский университет, 1990. – 104 с.
1138851
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303 с. – ISBN 5-06-000668-9
1138852
  Иванов В.Г. Практикум по органической химии : Учеб пособие для студ.высш.педагогич.учеб.зав. / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. – Москва : Academia, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0586-9
1138853
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1138854
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
1138855
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1989. – 317 с.
1138856
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1138857
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Л., 1957. – 188с.
1138858
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1138859
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников, Т.В. Мандельштам. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 376 с.
1138860
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1138861
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1138862
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Колос, 1973. – 360 с.
1138863
   Практикум по основам сельского хозяйства : Для биол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1138864
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
1138865
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V-VI заочного куру факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова ; під заг. ред. Н.М. Раєвської ; МВ та ССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ
Вип. 2. – 1969. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45
1138866
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1138867
  Болотов П.А. Практикум по основным геодезическим работам / П.А. Болотов, С.В. Шубин, И.А. Рейман; Рец. Климов Ю.С., Панкрушин В.К. – Москва : Недра, 1977. – 336с.
1138868
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 112 с.
1138869
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – Москва, 1987. – 183с.
1138870
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1138871
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1138872
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1138873
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Ленинград, 1980. – 148 с.
1138874
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
1138875
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1138876
   Практикум по почвоведению. – Москва, 1964. – 423 с.
1138877
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272 с.
1138878
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1138879
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1138880
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1138881
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – Москва, 1959. – 36 с.
1138882
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1138883
  Долматова О.Г. Практикум по программированию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95 с.
1138884
  Тарлычев В.В. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / В.В. Тарлычев, П.И. Теплицкий. – М., 1973. – 192с.
1138885
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1138886
  Бухтияров А.М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учебное пособие / А.М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г.Д. Фролов. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1138887
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1138888
  Шелест В.Д. Практикум по программированию на языке ПЛ : учеб. пособие / В.Д. Шелест. – Ленинград, 1986. – 225с.
1138889
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1138890
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1138891
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1138892
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1138893
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1138894
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1138895
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
1138896
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1138897
   Практикум по психофизиологии. – Москва, 1984. – 118с.
1138898
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва, 1982. – 192с.
1138899
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации для подготовительных отделений вузов : учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва : Высшая школа, 1976. – 208 с.
1138900
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1138901
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии : пер. с нем. / Л. Герфорт. – Москва : Мир, 1984. – 503 с.
1138902
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
1138903
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
1138904
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272 с.
1138905
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1138906
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1138907
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
1138908
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1138909
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / Г.Я. Бей-Биенко, Н.В. Бондаренко и др. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 359 с.
1138910
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1138911
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1138912
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1138913
  Бартышев В.И. и др. Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству / [В.И. Бартышев и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1986. – 73, [2] с. – Библиогр. в тексте
1138914
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1138915
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1138916
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1138917
  Гуреев В.И. Практикум по советскому праву / В.И. Гуреев. – Москва, 1988. – 141 с.
1138918
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 302 с.
1138919
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1138920
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1138921
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1138922
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1138923
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1138924
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
1138925
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1138926
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1138927
  Белов Ю.А. Практикум по спецкурсу "Алгоритмические языки и методы трансляции" : учеб. пособие / Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова ; МВ и ССО РСФСР, Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль : [б. и.], 1989. – 91 с.
1138928
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1990. – 112с.
1138929
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков. / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – Москва, 1984. – 111 с.
1138930
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1138931
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1138932
  Завадовская С.Ю. Практикум по стилистике французкого языка. / С.Ю. Завадовская. – М, 1986. – 109с.
1138933
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1138934
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1138935
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1138936
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1138937
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1138938
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1138939
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1138940
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36 с.
1138941
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1138942
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1138943
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – Москва, 1988. – 92 с.
1138944
  Болтунов А.П. Практикум по теории психологических испытаний : с 35 табл., образцами материалов и граф. в тексте / А.П. Болтунов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VIII, 215 с., табл. – (Пособия для высшей школы)
1138945
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159 с.
1138946
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1138947
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1138948
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1138949
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1138950
   Практикум по технологии переработки пластических масс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240 с.
1138951
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
1138952
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1138953
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1138954
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – Москва, 1982. – 208с.
1138955
  Всеволожский Ю.В. Практикум по управлению сельскохозяйственным производством / Ю.В. Всеволожский, Ф.В. Зиновьев. – Москва, 1976. – 160с.
1138956
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
1138957
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1138958
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1138959
  Вигоров Л.И. Практикум по физиологии древесных растений / Л.И. Вигоров. – Москва, 1961. – 148с.
1138960
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1138961
  Штруггер З. Практикум по физиологии растительных клеток и тканей / З. Штруггер. – М, 1953. – 278с.
1138962
  Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных / П.Ф. Текутов. – М., 1957. – 200с.
1138963
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142 (38 назв.). – ISBN 5-286-00638-8
1138964
  Болотов А.А. Практикум по физической акустике. / А.А. Болотов. – Тюмень, 1976. – 107 с.
1138965
  Тушинский Г.К. Практикум по физической географии СССР : Учебное пособия / Г.К. Тушинский, М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1976. – 144с.
1138966
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1138967
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – М., 1962. – 339с.
1138968
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 1978. – 296с.
1138969
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1138970
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии / Н.К. Воробьев. – 3-е изд. прераб. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 384с.
1138971
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – Москва, 1968. – 224с.
1138972
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 287 с.
1138973
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – Москва-Ленинград, 1950. – 304с.
1138974
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1138975
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1138976
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1138977
  Егоров В.С. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / В.С. Егоров, В.П. Рахимова. – М, 1984. – 191с.
1138978
  Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту : Конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 288с. – ISBN 5-279-02237-3
1138979
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1138980
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
1138981
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1138982
  Демиденко Г.Ф. Практикум по французскому языку / Г.Ф. Демиденко, Л.И. Шевченко. – Киев, 1981. – 31 с.
1138983
  Жарский И.М. Практикум по химии / И.М. Жарский, О.Н. Комшилова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 140 с.
1138984
  Шкуренко В.М. Практикум по химии для студентов-иностранцев / В.М. Шкуренко. – К., 1971. – 148с.
1138985
  Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 206 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1138986
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1138987
  Берим Н.Г. Практикум по химической защите растений : [для агр. специальностей] / Н.Г. Берим, Р.Е. Соколовская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос : Ленинградское отд-ние, 1969. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 245. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
1138988
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1138989
  Цитленок С.И. Практикум по цитологии и гистологии. / С.И. Цитленок, А.А. Козлова. – Томск, 1985. – 78с.
1138990
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1138991
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1138992
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1138993
  Браславец М.Е. Практикум по экономико-математическим методам в организации и планировании сельскохозяйственного производства. / М.Е. Браславец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 232с.
1138994
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1138995
  Деньгин Д.Д. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / Д.Д. Деньгин. – Горький, 1984. – 85с.
1138996
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1138997
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1138998
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 191 с.
1138999
  Беликова-Алдакова Практикум по эпидемиологии : [для лечебных и педиатр. фак. мед. ин-тов] / Беликова-Алдакова В.Д., Додонов В.Н. ; под ред. И.И. Елкина. – Москва : Медицина, 1968. – 208 с., [1] л. ил. : ил.
1139000
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,