Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1134001
  Ріль Т. "Примхи долі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 184-187. – ISSN 08-68-4790-1
1134002
  Конюх О. "Примхи долі", або На захист Кіри Муратової // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С.8-25
1134003
  Жигальцова Л. "Принадлежность к России должна біть источником гордости..." : Абрам Осипович Гукасов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1134004
  Шириця П. "Принаймні птахом перелітним" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 302-314
1134005
  Еремин М. "Принудить придорожный куст..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 3. – ISSN 0321-1878
1134006
  Терещенко О. "Принц і фея" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 83
1134007
  Бандура А.И. "Принц мрака", или Загадка Клода Ашиля Дебюсси // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 212-219
1134008
  Ост А. "Принц на Міцику" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
1134009
  Прохоров Е.П. "Принцип дополнительности" в теории журналистики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.17-22. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1134010
  Хоменко І.А. "Принцип невизначеності" у журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 27-34


  Статтю присвячено введенню однієї з ключових загальнометодологічних проблем сучасної науки – впливу науковця на досліджуване явище – в парадигму журналістикознавства. This article is devoted influence of researcher on the object of research. Influence ...
1134011
  Захаріна М.І. "принцип симфонії" В.В. Зеньковского як діалогова модель виховання цілісної особистості // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
1134012
  Терзакіс А. [Принцеса Ізабо : історичний роман / Ангелос Терзакіс. – 14-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою
1134013
  Бортняк Ф.В. Примусові заходи у діяльності державної виконавчої служби // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 68-75.
1134014
  Качурець Ч.І. Примусові міграції та проблема захисту біженців в Україні // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 356-363
1134015
  Дуванський О. Примусові способи забезпечення виконання обов"язку зі сплати податків і зборів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-85.
1134016
  Стояцька Г.М. Примусовість знання та індивідуальність значення - один деконструктивістський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Досліджується проблематика впливу легітимації на формування оцінюючої діяльності індивіда. Подається деконструктивістська адаптація процесу.
1134017
  Клочко Р. Примушення українців до миру. Пацифікація 1930 року в Галичині // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "Масові побиття й арешти, погроми українських кооперативів та осередків "Просвіти", нищення українських вивісок... Ні, це не розправа з політикою українізації та НЕПу. Усе це відбувалося по інший бік Збруча, в Галичині, коли польська влада у вересні ...
1134018
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань - склад злочину з терористичним спрямуванням.(ст. 198-2 КК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено складу злочину (ст. 198-2 Кримінального кодексу України). Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань особливий злочин. Він містить ознаки тероризму і насильства. This article is about crime (Article 198-2 of ...
1134019
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань, вчинене повторно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-232. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено складу злочину примушування або невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or non-execution of civil legal obligations.
1134020
  Печерський О.В. Примушування до виконання майнових забов"язань за участю організованих злочинних угруповань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 61-69
1134021
  Онищенко І.І. Примхи долі : оповідання, публіцистика, вірші / Іван Онищенко. – Київ : [Б.в.], 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-439-274-4
1134022
  Лизогуб Д. Примхи долі козаків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 15


  Презентація книжки "Примхи долі" українського прозаїка Валерія Азманова, який є етнічним болгарином. Уперше написав українською твір про козаків
1134023
  Шеремета І. Примхи долі Олександра Смотрича (Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів німецької окупації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 73-81. – ISSN 1728-6875
1134024
  Шкляр Леонід Примхливий світ реальності й фантазії : (Габріель Гарсія Маркес) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0869-3595
1134025
  Пащенко А. Примхливі сни Віктора Греся "Чорна курка, або Підземні жителі" // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 125-128.
1134026
  Мандельбройт С. Примыкающие ряды / С. Мандельбройт. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 268 с.
1134027
  Селезнева Л.Б. Примыкающий коминатив в системе географических собсвтенных имен русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Селезнева Л.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
1134028
  Веденеев В.В. Примьера без репетиций / В.В. Веденеев, А.К. Комов. – Москва, 1986. – 204с.
1134029
  Шевчук В. Принагідні зустрічі // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 457-466. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Про Аллу Горську.
1134030
  Мяло И.И. Принада: Роман. / И.И. Мяло. – Минск, 1982. – 271с.
1134031
   Принади "Four Seasons" тепер ближчі : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 98 : Фото
1134032
  Новосад Р. Принади й пастки пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 12


  Як історично формувалося уявлення українців про сусідів.
1134033
  Сидоренко Віктор Принади Хамаму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 76-81 : фото
1134034
   Принадлежало героям Октября: Каталог личных вещей участников Октябрського вооруженного восстания в Петрограде. – Ленинград, 1982. – 54 с.
1134035
  Яранцева Н.А. Принадлежит будущему... / Н.А. Яранцева. – Киев, 1986. – 68с.
1134036
  Рябинина Юлия Принадлежит ли туризм к сфере роскоши? Из мусорных баков исчезает икра... : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 45-49
1134037
  Бычков Ю.А. Принадлежит народу : в помощь лектору / Ю.А. Бычков. – Москва : Общество Знание РСФСР, 1988. – 40 с.
1134038
  Рукавицын М.М. Принадлежит народу / М.М. Рукавицын. – М, 1990. – 318с.
1134039
   Принадлежности, инструменты и приборы по энтомологии и для практических занятий по зоологии, ботанике, минералогии и естеств.-исторических экскурсий : Каталог № 19 / Т-во профессоров и преподавателей под фирмой Бюро "Натуралист". – Киев : Тип. Акц. Общ. "Петр барский в Киеве", 1913. – 53 с. – Отд. оттиск из: "Отчет о деятельности Имп. Акад. Наук по Физико-математическому и Историко-Филологическому Отделениям", 1912 год
1134040
  Костяной С.П. Принадлежу не себе / С.П. Костяной. – Киев, 1983. – 191с.
1134041
  Наконечный С. Принадлижащее и сказуемое // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  "...В эпоху информационных технологий, когда информация стоит дороже денег, особенно актуально раскрытие вопросов, кому принадлежит бизнес и кто им управляет".
1134042
  Лысцов И.В. Принесение даров / И.В. Лысцов. – М., 1981. – 159с.
1134043
  Емец И. Принесенные в жертву // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2013. – № 1/2 (69). – C. 96-105. – ISSN 1818-3948


  Портрет семьи Йозефа Геббельса - министра пропаганды фашистской Германии. Магда Геббельс
1134044
  Клименко Л.М. Принеси мені сонця / Л.М. Клименко. – К., 1973. – 64с.
1134045
  Куликов П. Принесло б велику користь // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 4


  Щодо законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту".
1134046
  Кирилко Д. Принести радість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про студентів інституту міжнародних відносин, які допомогають дитячим будинкам.
1134047
  Ващенко А. Приниження гідності потерпілого - самостійна ознака об"єктивної сторони доведення до самогубства чи складова жорстокого поводження? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 95-97
1134048
  Попов М. Принимать в вузы будут по новым правилам. Теперь результаты тестирования будут действительны в течение одного года // Сегодня. – Киев, 2014. – 31 октября (№ 235). – С. 6


  МОН України утвердило новые правила приема абитуриентов в вузы. Среди прочего изменились способ подсчета балла сертификата ВНО (ЗНО), срок действия сертификата, процедура распределения мест госзаказа, а также появились приоритетность различных ...
1134049
  Бадеев Н.А. Принимаю бой : рассказы : для сред. возраста / Н.А. Бадеев. – Москва : Детская литература, 1973. – 239 с.
1134050
  Никотин Ю.М. Принимаю бой. / Ю.М. Никотин. – Красноярск, 1970. – 73с.
1134051
  Карасев Е.А. Принимаю душой / Е.А. Карасев. – М, 1987. – 174с.
1134052
  Выжутович В.В. Принимаю решение / В.В. Выжутович. – Москва, 1984. – 255с.
1134053
  Давыдов Я.Д. Принимаю решение сам / Я.Д. Давыдов. – М, 1966. – 112с.
1134054
  Дмитриев А.В. Принимающий социум : практики взаимодействия с трудовыми мигрантами / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.18-28. – ISSN 0132-1625
1134055
  Яценко Г. Принимая решение об использовании аутсорсинга, надо понимать, какую цель вы хотите достичь // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 40-41
1134056
  Маринов В. Принос към изучаването на бита и културата на турците и гагаузите в Североизточна България / В. Маринов. – София : Българската академия на науките, 1956. – 360 с.
1134057
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
1. – 1953. – 352с.
1134058
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
2. – 1953. – 488с.
1134059
  Барев Ц. Принос към историята на българския земеделски народен съюз : борба, идеология, принципи / Ценко Барев. – София : Булвест 2000, 1994. – 477 с. – (Забранени страници)
1134060
  Благоев Д. Принос към историята на социализма в България / Димитър Благоев. – София : Издателство на Българската КП, 1949. – 606 с. : ил.
1134061
  Иванчев С. Приноси в българското и славянското езикознание / С. Иванчев. – София, 1978. – 363с.
1134062
  Невидайло М.Г. Приносини часів смутенних : вибр. твори / Микола Невидайло. – 2-ге вид. – Ужгород : Графіка, 2012. – 221, [3] с. : портр. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-03-2
1134063
   Приносити користь університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  15 лютого 2012 р. під головуваням Першого заступника Міністра освіти Євгена Суліми відбулося чергове звітування проректорів з наукової роботи ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік.
1134064
  Илчевъ Д. Приносъ кжм пеперудната фауна на Айтоската околност / Д. Илчевъ. – 5с.
1134065
  Цанковъ В. Приносъ къмъ изучаване на рода Holcostephanus / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1943. – 40с.
1134066
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ пепереудната Фауна в Свиленградово / П. Чорбаджиев. – с.
1134067
  Иванов К. Приносъ къмъ пеперудната фауна на Довечъ, близката му околность и Троянския Балканъ / от Крум Иванов. – София, 1926. – С. 211-222
1134068
  Илчевъ Д. Приносъ къмъ пеперудната фауна на кресненското дефиле / Д. Илчевъ. – София, 1921. – 110с.
1134069
  Илчевъ Д. Приносъ къмъ перерудната фауна на българска Странджа планина / Д. Илчевъ, 1924. – 17 с.
1134070
  Буреш И. Приносъ къмъ перерудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Художник, 1926. – 159-192 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во.1926, кн. III
1134071
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ переудната Фауна в Свиленградско / П. Чорбаджиев, 1928. – с.
1134072
  Бабов К.Г. Приносьт на Димитьр Благоев за изучаването на руския език и руската литература в Бьлгария / Кирил Бабов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 213 с.
1134073
  Клеандров М.И. Принудительная защита хозяйственных прав в территориально-производственных и агропромышленных комплексах / М.И. Клеандров. – Душанбе, 1987. – 173с.
1134074
  Кочергин Принудительное исполнение мировых соглашений в арбитражном процессе / Кочергин, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 37-44. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1134075
  Цытович Н.М. Принудительное отчуждение и аграрный вопрос / Н.М. Цытович, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицко, 1907. – [2], 62 с.
1134076
  Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним : учеб. пособ. / В.И. Арькова ; МВ и ССО РСФСР, Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Б.и., 1978. – 58 с. – Библиогр.: с. 52-56
1134077
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера / Б.А. Протченко. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 103 с.
1134078
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера по советскому уголовному праву (проблемы законодательства и правоприменительной практики). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Протченко Б.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законод. – М., 1979. – 24л.
1134079
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1134080
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 175л. – Бібліогр.:л.1-19
1134081
  Грунвальд М. Принудительный курс и восстановление валюты в Италии / М. Грунвальд ; Пер. с нем. [А. Струве] под ред. А. Гурьева, учен. секр. Учен. ком. М-ва фин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. корпуса погр. стражи, 1896. – [8], 184 с. – Библиогр. в начале текста
1134082
  Чепраков В.В. Принудительный труд в странах капитала / В.В. Чепраков. – М, 1949. – 122с.
1134083
  Пашерстник А.Е. Принудительный труд и рабство в странах капитала / А.Е. Пашерстник, И.Д. Левин. – М., 1952. – 304с.
1134084
  Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. / Ф.М. Кудин. – Красноярск, 1985. – 135с.
1134085
  Булгакова Н. Принуждение к честности. Минобрнауки готовит объективный ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 5


  2014 год предусмотрен целый ряд мер для усиления информационной безопасности, что позволит обеспечить максимальную объективность проведения экзамена. Для самих участников существенно ничего не изменится. В числе требований, к ним предъявляемых, - ...
1134086
  Мраз С. Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО / С. Мраз, К. Пителева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 51-60. – ISSN 1993-6788
1134087
  Швец Л. Принц взорвал королевство // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 46 (552), 17.11.2017. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1134088
  Діброва В. Принц Гамлет Хамського повіту // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Творчість Леся Подерв"янського.
1134089
   Принц Евгений-Наполеон Богарне во главе великой армии : 4 (16) янв. - 19 апр. (1 мая) 1813 года : [вырезки из "Военного сборника"]. – [Б. м. : б. и., 1904. – [553] с., [2] л. фот., разд. паг. : На рус. и фр. яз. – Конволют. Переплетено с машинопис. страницами и с газетными вырезками, посвящ. событиям 1812 г.
1134090
  Абрамович С. Принц Жаба, або розпізнання сатани (до проблеми дискусу роману П. Зюскінда "Парфумер") / С. Абрамович, О. Дикунець // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 150-156
1134091
  Пендраковська Саша Принц з Дубаю : Арабські Емірати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 58-61 : Фото
1134092
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 192с. – (Массовая серия)
1134093
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1954. – 272с.
1134094
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1975. – 223с.
1134095
  Твен М. Принц и нищий : кн. для чтен. на англ. яз. в 7 кл. ср. шк. / По Марку Твену ; адапт. Г.К. Магидсон-Степановой. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с. – (Читаем по-английскм)
1134096
  Твен Марк Принц и нищий / Марк Твен ; пер. К. и Н. Чуковских ; [вступ. ст., коммент., библиогр. списки Б. Дубина ; худож. Л. Орлова, И. Лившиц]. – Москва : Книга, 1982. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1134097
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 223с.
1134098
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Куйбышев, 1984. – 208с.
1134099
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 527с.
1134100
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Уфа, 1989. – 286с.
1134101
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Калининград, 1990. – 191с.
1134102
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1990. – 260с.
1134103
  Твен Марк Принц і злидар : пер. с англ. / Марк Твен. – Одеса : Держвидав ЦК ЛКСМУ, 1941. – 236 с.
1134104
  Твен М. Принц і злидар / М. Твен. – Київ, 1957. – 200с.
1134105
  Твейн Принц і злидар = The prince and the pauper : Повість для молоді / Твейн, : Твен] Марк [тобто. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб, 1959. – 189с.
1134106
  Льюис К.С. Принц Каспиан / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 109с.
1134107
  Лампо Х. Принц Магонский : перевод с нидерландского / Х. Лампо. – Москва : Радуга, 1982. – 352 с.
1134108
  Зубов Дмитрий Принц математиков : Тема номера: Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1818-2968
1134109
  Рудяченко О. Принц піаністів. 115 років з дня народження Володимира Горовиця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 10


  "...У Пітері хтось із спритних журналістів присвоїв Володимиру Горовицю титул - "електронний піаніст". "У ньому водночас уживаються Бог і диявол. Коли його слухаєш, важко повірити, що це - реальність", - написав інший рецензент".
1134110
  Твен Марк Принц та бідак / Марко Твен (Самуель Клеменс) ; Український переклад Олекси Діхтяря. – [Київ] : Т-ва "Час" ; [Друк. Губерн. Правл.], 1917. – 256 с.
1134111
  Ган Барри Принц Филипп: в шаге от трона // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 10 октябрь. – С. 128-145. – ISSN 1726-6084
1134112
  Тимчинський В.І. Принцепи і зміст ландшафтних розробок при проектуванні природних парків / В.І. Тимчинський, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 7-14 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1134113
  Ульяненко Олесь Принцеса води : (кілька уривків з роману "Софія") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 138-141. – ISSN 0130-5212
1134114
  Ламононова О. Принцеса української графіки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 29. – ISSN 2519-4429


  Гутнікова Катерина Сергіївна - український графік.
1134115
  Воронова М. Принцеса Эболи в Заложницах эпохи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268


  "Она была ограничена условиями своего времени и условностями своего класса, одарена значительностью рода, но обделена возможностью вполне обрести себя. Умирая, она видела небо сквозь решетку, символично отражающее ее жизнь. Думала ли эта женщина о ...
1134116
  Гофман Эрнест Принцесса Брамбилла : (Каприччю во вкусе Калло) / Т.А. Гофман ; Перев. с нем. бар В. Энгельгардт. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова ; [Тип. К.Ф. некрасова], 1915. – 175 с. : портр. – Конволют. - Перепл.: Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова: т. 21. Склоненные ивы


  Содержание Т. 1: Т. Гофман. Фантастические очерки и рассказы в манере Калло (сборник, перевод М. Бекетовой) Т. Гофман. Ночные рассказы (сборник, перевод М. Бекетовой)
1134117
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 159-171. – ISSN 1728-8568
1134118
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 165-169. – ISSN 1728-8568
1134119
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история шестая. Букашка на Луне // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 158-167. – ISSN 1728-8568
1134120
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история четвертая // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 144-150. – ISSN 1728-8568
1134121
  Ростан Э. Принцесса Греза : пьеса в 4-х действиях, в стихах Эдмона Ростана / [Либретто] Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1903. – 227, [12] с.
1134122
  Бестужева-Лада Принцесса Греза // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 11. – С. 24-41


  Об Анне Иоанновне (1693-1740), российской императрице из династии Романовых.
1134123
  Лоуренс Д.Г. Принцесса и другие рассказы = The Princess and other stories / Дэвид Герберт Лоуренс. – Москва : Цитадель, 2002. – 238, [2] с. – (Литературный клуб. Совершенствуем английский). – ISBN 5-7657-0221-X
1134124
  Домагалик Я. Принцесса и мальчишки / Я. Домагалик. – М., 1989. – 174с.
1134125
  Райт Л. Принцесса из провинции = Her royal bed : роман / Лора Райт ; пер. с англ.Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006378-7
1134126
  Терзакис А. Принцесса Изабо / А. Терзакис. – Москва, 1968. – 559с.
1134127
  Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр? / Р.М. Смаллиан. – Москва, 1985. – 222 с.
1134128
  Хоменко М.М. Принцесса Киммерии / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 29, [2] с. – ISBN 978-966-2783-24-7
1134129
  Лафайет Принцесса Клевская / Лафайет, Мари-Мадлен. – Ростов -на-Дону, 1991. – 202с.
1134130
  Берроуз Э.Р. Принцесса Марса = (Дочь тысячи джедаков) / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1992. – 123с.
1134131
  Донцова Д. Принцесса на Кириешках : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-07704-9
1134132
  Матвеев Н. Принцесса науки / Н. Матвеев. – М., 1979. – 191с.
1134133
   Принцесса Турандот.. – М.-П., 1923. – 222с.
1134134
  Ринчен Б. Принцесса, и другие новеллы / Б. Ринчен. – М., 1972. – 183с.
1134135
  Тимонова Евгения Принцессы среди драконов. Стрекозы / Тимонова Евгения, Босбом Тео // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 52-63 : фото. – ISSN 1029-5828
1134136
  Шевелева Е.В. Принцессы, русалки, дороги... / Е.В. Шевелева. – М, 1981. – 255с.
1134137
  Локшин Р.А. Принциаы, методы и организация планирования / Р.А. Локшин
выи.1. – 65с.
1134138
  Ізарова І. Принцип "case management" у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України / І. Ізарова, Е. Сільвестрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено одному з найактуальніших питань сучасної науки цивільного процесу - принципу "case management", який упродовж останніх двадцяти років упевнено завойовує чільне місце під сонцем реформ цивільного процесуального законодавства в ...
1134139
  Альонкін О. Принцип "contra vires" і дуалістична модель місцевого самоврядування / О. Альонкін, С. Корецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 17-24. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1134140
  Шульженко Ф.П. Принцип "анти-Монтеск"є" в системі поділу державної влади в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 6-10. – ISSN 2308-9636
1134141
  Куровська І.А. Принцип "верховенства права" як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 86-89. – ISSN 2220-1394
1134142
  Ядрышников К.С. Принцип "государственной банковской монополии" в советском законодательстве и его реализация в период НЭПа // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805


  Представленная статья рассматривает декларируемый в первых законах советской власти принцип государственной банковской монополии, предполагающий исключительное право деятельности государства в банковской сфере. Рассмотрена эволюция взглядов советского ...
1134143
  Бурлай Є. Принцип "економії закону" як практична передумова реалізації принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-85.
1134144
  Козачук Н. Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г.Пагутяк ("Лялечка і Мацько", "Господар", "Компроміс", "Радісна пустеля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 150-153. – ISBN 966-8110-14-5
1134145
  Веніславський Ф.В. Принцип "людина - найвища соціальна цінність" - провідна ідея сучасного конституціоналізму й визначальний елемент конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 52-59. – ISSN 0201-7245
1134146
  Перепльотчикова С.Є. Принцип "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 175-185


  У статті здійснено аналіз застосування прийому "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі на лексичному та композиційному рівні. Визначено, як цей елемент архітектури пов"язаний з історією Салонік і як він впливає на ...
1134147
  Осетрова О. Принцип "нерівної рівності" Г.С. Сковороди як філософська основа практичної соціальної роботи // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 110-113. – ISSN 2077-5105
1134148
  Нипорко Ю.І. Принцип "поділу влад" та відносини президента і конгресу США в галузі зовнішньої політики // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1134149
  Біленчук П. Принцип "розумної доступності". Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод громадян / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1134150
  Шипілов Л. Принцип "Свобода народам! Свобода людині!" як категорія соціальної держави // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306-313. – ISBN 978-966-668-405-2
1134151
  Голяш М.П. Принцип "свободи - необхідності" у філософії Ф. Шеллінга // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 66-68
1134152
  Лысенко О.Л. Принцип "свободы договора" в Германском гражданском уложении 1896 г. и начало его ограничения (вопросы истории и теории) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 50-59. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1134153
  Анненкова Е. Принцип "тайной психологии" И.С. Тургенева в малой прозе Б.К. Зайцева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 26-33. – ISSN 2075-1486
1134154
  Гордієнко О.О. Принцип "чже мін" в філософії конфуціанства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 201-204
1134155
  Бокал Г.В. Принцип "Чжен Мін" в ранньому конфуціанстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 203-204
1134156
  Скорина А.С. Принцип "Чотирьох очей" у перекладацько-редакторському опрацюванні тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 153-158


  Стаття підіймає проблему редагування перекладеного тексту. Задля систематизування процесу підготовки тексту до друку, автор пропонує вдатися до принципу "чотирьох очей", згідно з яким кожен етап роботи повинна робити окрема людина: перекладач, ...
1134157
  Удріс Н. Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 88-91. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується залежність соціокультурних трансформацій від образного змісту комунікативного інфосередовища. З"ясовуються теоретичні основи принципу Парето 80/20 та методи його застосування у проектуванні соціальної комунікації з представниками ...
1134158
  Шевченко М.В. Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1134159
  Котляр О.І. Принцип non-refoulement як норма мыжнародного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 27-30
1134160
  Житний О.О. Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 39-50. – ISSN 2304-4556
1134161
  Цувіна Т. Принцип res judicata у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 38-44. – ISSN 2
1134162
  Мармазов В. Принцип stare decsis та динамічність практики Європейського суду з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
1134163
  Новоселов М.М. Принцип абстракции, понятие тождества и "правило Локка". : Автореф... канд. филос.наук: 0920 / Новоселов М.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 15л.
1134164
  Мережко О.О. Принцип автономії волі в Законі "Про міжнародне приватне право": критичний аналіз // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-6.
1134165
  Проценко І.М. Принцип автономії сторін та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 429-436. – ISSN 0869-2491
1134166
  Матвєєва С.П. Принцип автономності тлумачення в рішеннях Європейського суду з прав людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 273-294. – ISBN 978-617-566-260-1
1134167
  Аскадский А.А. Принцип аддитивности в физикохимии полимеров / А.А. Аскадский. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Химия ; № 11/1987)
1134168
  Шлоер Б. Принцип адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-103. – ISSN 0132-1331
1134169
  Вдовічена Л. Принцип адекватності в міжнародних податкових відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 55-58.
1134170
  Вдовічена Л.І. Принцип адекватності встановлення статусу податкового резидентства фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 105-110. – (Правознавство ; Вип.311)
1134171
  Довганчина Р.Г. Принцип айсберга та відтворення його значущості в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 252-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 259


  Ідеостиль Хемінгуея являє собою досить складну і багатогранну систему. Метою статті є дослідження проблеми відтворення підтексту засобами цільової мови в перекладі. Хемінгуей не аналізує психологічний стан героя, причини подій, чи окремих вчинків ...
1134172
  Булатов И.А. Принцип активности и вопросы марксистко-ленинской теории познания : Дис... канд. филос.наук: / Булатов И. А.; КГУ, Каф-ра диалект. и ист. материал. гуманит. фак-тов. – К., 1966. – 246л. – Бібліогр.:л.238-245
1134173
  Булатов М.А. Принцип активности и вопросы марксистко-ленинской теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Булатов М. А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1134174
  Цимбрикевич Й.С. Принцип активностті і чуттєве відображення. / Й.С. Цимбрикевич. – Львів, 1973. – 140с.
1134175
  Рахнянська Т. Принцип альтернативності господарських рішень в процесі здійснення оцінки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7069-15-6
1134176
  Іванілов О.В. Принцип альтернативності як складова політичного прогнозування // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 184-189
1134177
  Сидоренко А.В. Принцип аналогії та статус іншого в контексті постметафізичного проекту філософії діалогу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 204-206
1134178
  Городовенко В.В. Принцип апеляційного та касаційного оскарження рішень суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-140
1134179
  Весела Н.М. Принцип асоціації в угодах Європейського Союзу: перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 26-30. – (Європейські дослідження)
1134180
  Митина С.И. Принцип баланса сил в регулировании межгосударственных отношений эпохи эллинизма // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 1812-3910
1134181
  Шутенко О.В. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 17-23. – ISSN 2308-9636
1134182
  Шутенко О. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 153-162
1134183
  Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1134184
  Танцюра О. Принцип безперервності судового розгляду у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 543-544
1134185
  Дашковська О.Р. Принцип безпосередньої дії прав людини у відправленні правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7096-97-8
1134186
  Снитко О. Принцип бінарності у семіотиці культури // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 284-292
1134187
  Величко М.В. Принцип біологічної безпеки та біологічного захисту як засади фундаментальної основи державної системи протидії біологічним загрозам національної безпеки України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 1930. – ISSN 2308-9636
1134188
  Королюк В. Принцип больших уклонений для случайных эволюций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Текст пленарної лекції, яка була прочитана 13 грудня 2011 року для учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю механіко-математичного факультету. Plenary lecture given on December 13, 2011 for participants of International ...
1134189
   Принцип Валетти з охорони та управління історичними містами, селищами і міськими районами // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 45-59. – ISBN 978-966-651-971-2


  Прийнято 17-ю Генеральною Асамблеєю ICOMOS 28 листопада 2011 р.
1134190
  Соболева Д.Д. Принцип великих відхилень для сім"ї одновимірних стохастичних диференціальних рівнянь з розривним коефіцієнтом дифузії // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 113-114
1134191
  Аблязов Д.Е. Принцип верховенства конституії та сучасні проблеми її реалізації в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 237-246. – ISSN 1563-3349
1134192
  Аблязов Д. Принцип верховенства Конституції і позитивне законодавство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-35
1134193
  Багрій О. Принцип верховенства Конституції України у контексті застосування практики Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 37-42
1134194
  Сліденко І. Принцип верховенства Конституції: варіабельність деяких наслідків дії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55.
1134195
  Хрипун О.. Принцип верховенства права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 25-27
1134196
  Малишев Б.В. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 14-21


  Верховенство права існує у двох модусах. По-перше, верховенство права - це верховенство права людини над обов"язком держави забезпечувати всі права і свободи людини. По-друге, верховенство права - верховенство природних прав людини над правами держави, ...
1134197
  Тимченко Г.П. Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
1134198
  Ковальчук А.Ю. Принцип верховенства права в діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7096-97-8
1134199
  Макаренков О.Л. Принцип верховенства права в інтерпретації Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства / О.Л. Макаренков, Я.Є. Половинець // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 119-122. – ISSN 2308-9636
1134200
  Ремінська Ю.Ю. Принцип верховенства права в міжнародній правотворчості (теоретико-правові аспекти) : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ремінська Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 230 арк. – Додатки: арк. 227-230. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-226
1134201
  Ткаченко О. Принцип верховенства права в регулюванні еколого - правових відносин: поняття та значення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
1134202
  Ковальський В.С. Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 59-65


  Автор аналізує можливості, підстави та спосіб застосування принципу верховенства права. Дається визначення кримінального судочинства. Робиться акцент на можливісті приєднання України до Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду. Автор ...
1134203
  Шишкіна Е. Принцип верховенства права в судових рішеннях щодо поводження, яке принижує людську гідність // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 260-266.
1134204
  Шатіло В.А. Принцип верховенства права в сучасному українському конституціоналізмі // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-77
1134205
  Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози
1134206
  Довгань Г.В. Принцип верховенства права Європейського Союзу у рішеннях Верховного Суду Естонської Республіки як органу конституційного контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 81-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1134207
  Скрипнюк О.В. Принцип верховенства права і держава: деякі питання методологічного забезпечення теоретичного аналізу проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 49-56.
1134208
  Ковальчук О.М. Принцип верховенства права і його витоки // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 23-24
1134209
  Шевчук С. Принцип верховенства права і реалізація державної політики // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
1134210
  Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-24.
1134211
  Панов М.. Принцип верховенства права та його реалізація в кримінальному регулюванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1134212
  Кубей Н.В. Принцип верховенства права та його реалізація в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 11-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1134213
  Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 175-186. – ISSN 0132-1331
1134214
  Цувіна Т. Принцип верховенства права та право на суд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 28-32
1134215
  Христова П Принцип верховенства права у виборчому процесі та роль Конституційного Суду України в його забезпеченні / П Христова, Д. Вовк // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.74-80. – ISSN 1561-4999
1134216
  Алексєєва В. Принцип верховенства права у виконавчому процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 193-194
1134217
  Лунь Л. Принцип верховенства права у європейській конституційній практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 119-132.
1134218
  Цельєв О.В. Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі 11-13 ст. теологічний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 52-55.
1134219
  Савенко М. Принцип верховенства права у конституційному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 200-210.
1134220
  Войтович Н.П. Принцип верховенства права у концепції правової держави Б. Кістяківського // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 59-65. – ISSN 2078-6670


  Стаття присвячена проблемі верховенства права у концепції правової держави Богдана Кістяківського.
1134221
  Гетьман Є.А. Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 61-69. – ISSN 2224-9281
1134222
  Полубатко В.В. Принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 323-327. – ISSN 2219-5521
1134223
  Темненко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-78.
1134224
  Цувіна Т.А. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 373-379. – ISSN 2219-5521
1134225
  Баулін Ю.В. Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2310-6158
1134226
  Лук"янець Д. Принцип верховенства права у сфері адміністративної відповідальності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 277-285
1134227
  Авер"янов Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / Авер"янов,
1134228
  Чепульченко Т.О. Принцип верховенства права як відображення генези прав людини в сучасній правовій держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53.
1134229
  Руднєва Олександра Принцип верховенства права як загальноцивілізаційний стандарт прав і свобод людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 32-36
1134230
  Зінченко А. Принцип верховенства права як найвищий принцип сучасної демократії / А. Зінченко, А. Гаврилюк // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 179-186. – ISBN 978-617-7768-00-4
1134231
  Георгіца А. Принцип верховенства права як принцип сучасного вітчизняного конституціоналізму // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 45-49.
1134232
  Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 26-36
1134233
  Дудар С.К. Принцип верховенства права: до проблеми визначення його змісту у сучасній вітчизняній доктрині права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 173-176
1134234
  Савченко О.С. Принцип верховенства права: ісгорико-теоретичніаспекти визначення та розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 78-81. – ISSN 1563-3349
1134235
  Наливайко Л.Р. Принцип верховенства права: міжнародні стандарти, юридична регламентація та проблеми реалізації в Україні / Л.Р. Наливайко, М.П. Шаркань // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 3-10. – ISSN 2078-3566
1134236
  Григор"єва В.В. Принцип верховенства права: можливості розвитку державної служби в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 17-22. – ISBN 978-617-7565-33-7
1134237
  Устименко В.А. Принцип верховенства права: неповнота врахування у законодавстві України та наслідки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 80-87. – ISSN 0132-1331
1134238
  Макаренко Л.О. Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 9-18. – ISSN 1563-3349
1134239
   Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія : у 2 кн. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-68-9
Кн. 1 : Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / [Ю.С. Шемшученко, О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – 2008. – 343, [1] с. – Загальна назва видання зазнач. на дотатковому тит. арк. На тит. арк. та обкл. зазнач. лише назва тому. – Бібліогр.: с. 307-342 та в підрядк. прим.
1134240
  Савенко Д. Принцип верховенства права: різноманітність визначення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 1561-4999
1134241
  Онішенко Н. Принцип верховенства права: теоретичні засади та практичний вимір // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-45.
1134242
  Музика І.В. Принцип верховенства права:сучасний погляд на проблему крізь призму кантівського праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 112-117. – ISSN 1818-992Х
1134243
  Демченко С.Ф. Принцип верховенства правового закону як одна з головних вимог до рішення суду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 155-162
1134244
  Чепульченко Т.О. Принцип верховенство права як відображення генези прав людини в сучасній правовій державі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 143-149. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1134245
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мікічурова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Бібліогр.: арк. 223-238
1134246
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мікічурова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134247
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві / Мікічурова Ольга Володимирівна. – Київ : Сталь, 2017. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-121-1
1134248
  Тутик В.Л. Принцип взаємності в розумінні фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1134249
  Піпаш І. Принцип взаємності у міжнародно-правовій діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 107-114


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1134250
  Аскеров З.А. Принцип взаимного признания судебных решений как фундаментальная основа системы уголовно-правового сотрудничества государств - членов Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 178-198. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Взаимная кооперация по борьбе с преступностью в рамках Евросоюза.
1134251
  Милях А.Н. Принцип взаимности и обратимость явлений в электротехнике. / А.Н. Милях, А.К. Шидловский. – Киев, 1967. – 316 с.
1134252
  Мельниченко И.Н. Принцип взаимосвязи при параллельном обучении русской и украинской орфографии в школах УССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко И.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 15 с.
1134253
  Жданов І. Принцип виборності як невід"ємна складова правосвідомості українського народу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1134254
  Пономарьова Г.П. Принцип виборності: окремі аспекти застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 39-42. – ISBN 978-617-7096-97-8
1134255
  Матвєєва Ю.І. Принцип визначеності в рішеннях Європейського Суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
1134256
  Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
1134257
  Вереша Р.В. Принцип вини у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 55-65. – ISSN 2310-9769
1134258
  Рогоза Я. Принцип відкритості у діяльності органів публічної адміністрації (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 262-264
1134259
  Головін О.І. Принцип відображення і математичне дослідження дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1134260
  Хлистун Г. Принцип відповідальності журналіста: від документів міжнародних організацій до соцмереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  В епоху соціальних мереж, де вже кожен сам собі медіа зі своєю аудиторією (підписниками), питання стандартів журналістики часто залишається на другому плані. Однак є відповідальність, яку журналіст повинен усвідомлювати, пам"ятаючи про баланс думок, ...
1134261
  Яковенко Т. Принцип відповідальності як еко-етичний імператив сталого розвитку // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-106. – ISSN 1728-3671
1134262
  Лагутов Ю. Принцип відповідальності як основа політико-управлінської взаємодії з українською діаспорою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 254-262.
1134263
  Йонас Г. Принцип відповідальності. : У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас; Пер. з нім. А.Єрмоленко, В.Єрмоленко. – Київ : Лібра, 2001. – 400с. – ISBN 966-7035-40-9
1134264
  Мірошниченко А.М. Принцип вільного руху капіталів та його застосування у земельних відносинах // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-966-419-304-4
1134265
  Михеєнко М.М. Принцип вільної оцінки доказів у радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 67-72. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются понятие, содержание и действие принципа свободной оценки доказательств в советском уголовном процессе, его отличие от аналогичного принципа, декларируемого в буржуазном уголовном процессе.
1134266
  Рогач Ф. Принцип возвратности затрат государственного бюджета Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 45-46 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1134267
  Цейтлин Л.А. Принцип возможных перемещений. Принцип Даламбера. Общее уравнение динамики : (Лекции по теорет. механике) / Л.А. Цейтлин ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Учеб.-метод. упр. по высш. учеб. заведениям. – Москва : Высшая школа, 1960. – 125 с. : черт.
1134268
  Маца К.О. Принцип всеєдності в системі сучасних наукових теорій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 97-109. – ISSN 2075-1443
1134269
  Астахова Т.Г. Принцип всеєдності В.С. Соловйова в контексті взаємозв’язку духовного і тілесного // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 162-166. – ISSN 2076-1554
1134270
  Калмыков Ю.Х. Принцип всемерной охраны социалистической собственности в гражданском праве / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1987. – 215с.
1134271
  Терентьев В.В. Принцип всесторонности расмотрения : Автореф... канд. филос.наук: / Терентьев В. В.; МВСССО, РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
1134272
  Штефан А. Принцип встановлення судової істини у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто принцип встановлення істини у справі як один з принципів цивільного процесуального права. Проаналізовано сучасні доктринальні підходи до розуміння характеру істини, що встановлюється в суді, досліджено її зміст, обґрунтовано, що ...
1134273
  Рабинович Я.И. Принцип гарантированного результата в задачах поиска экстремума / Я.И. Рабинович. – Москва, 1989. – 18 с.
1134274
  Кондратьева Г.Н. Принцип гармонизации в переводоведении // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 119-124. – (Філологічні науки ; № 1)
1134275
  Василенко М. Принцип гармонії у бібліотечній справі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1134276
  Андрійчук В.І. Принцип Гассе для скінченних розширень псевдоглобальних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані деякі необхідні умови, при яких виконується принцип Гассе для скінченних сепарабельних розширень поля алгебраїчних функцій з псевдоскінченним полем констант.
1134277
  Ріонідзе Х. Принцип гендерної рівності в Європейському Союзі: виміри та їх зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Європейський Союз заснований на принципах, зокрема рівності, який віднесений до рівня цінностей ЄС. Проголошення гендерної рівності цінністю передбачає досягнення рівного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом ...
1134278
  Кандауров О. Принцип гения // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 6. – С. 20-24. – ISSN 0130-7045


  Одним из первых на "маленькую" трагедию А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери" откликнулся великий русский критик В.Г. Белинский, определив её конфликт как неснимаемое противоречие между талантом (Сальери) и гением (Моцарт).
1134279
  Шайхутдинова Г.Р. Принцип гибкости в практике деятельности Европейских сообществ и Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 27-33. – ISSN 1812-3910
1134280
  Костюченко О.А. Принцип гласности в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / О.А. Костюченко. – М., 1971. – 59с.
1134281
  Костюченко О.А. Принцип гласности в деятельности местных Советов депутатов трудящихся (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Костюченко О. А. ; АН УССР , Сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 17 с.
1134282
  Мартинович И.И. Принцип гласности в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Мартинович И.И.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1134283
  Кузьменко О.Т. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду / О.Т. Кузьменко, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 33-36
1134284
  Голубєва Н.Ю. Принцип гласності та відкритості виконавчого провадження // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 122-123. – ISBN 978-966-8830-75-4
1134285
  Тимченко Г.П. Принцип гласності та відкритості судового розгляду в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-118
1134286
  Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 38-44
1134287
  Бойко П. Принцип гласності як гарантія забезпечення права особи на справедливий суд у цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-617-7069-15-6
1134288
  Беспалько І.Л. Принцип гуманізму в кримінальному процесі України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 140-149. – ISSN 0201-7245
1134289
  Рудник Т.В. Принцип гуманізму в міжнародних стандартах і в поводженні із засудженими до позбавлення волі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 561-567. – ISSN 1563-3349
1134290
  Ма Баолінь Принцип гуманізму в педагогічній системі освіти КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ма Баолінь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134291
  Тімофєєва Л.Ю. Принцип гуманізму в системі принципів кримінального права України // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 252-267. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1134292
  Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 213-215. – Бібліогр.: л. 179-212
1134293
  Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134294
  Очеретяна А.П. Принцип гуманізму у ставленні до інвалідів у історичній ретроспективі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 64-66. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1134295
  Эгадзе О.Н. Принцип гуманного социализма КПСС и национальные мотивы в грузинском искусстве. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Эгадзе О.Н.; Ин-т истории партии при ЦК Ком.Грузии -- филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 56л.
1134296
  Короли О.Е. Принцип Даламбера / О.Е. Короли. – Л, 1955. – 54с.
1134297
  Костяев И.Ф. Принцип двойного отрицания в развитии общества: Политэкономический аспект / И.Ф. Костяев. – Иркутск, 1991. – 253с.
1134298
  Воронцов В.И. Принцип двойственности в релятивистской электродинамике : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Воронцов В.И. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1965. – 17 с.
1134299
  Носенко Т.В. Принцип двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 49-61. – ISBN 978-5-89282-378-4
1134300
  Куканов Е.Е. Принцип действия, схемы и основные свойства излучения оптических квантовых генераторов. / Е.Е. Куканов. – М, 1972. – 21с.
1134301
  Сторожук І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 231-237. – (Право. Економіка. Управління)
1134302
  Наливайко Л. Принцип демократизму держави в умовах новелізації державного ладу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 4-9
1134303
  Богачова О.В. Принцип демократизму законотворчого процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1134304
  Филифоров Н.А. Принцип демократического централизма в развитом социалистическом обществе / Н.А. Филифоров. – М., 1981. – 189с.
1134305
   Принцип демократического централизма в строительстве и деятельности Коммунистической партии.. – М., 1973. – 223с.
1134306
  Петров А.П. Принцип демократического централизма в строительстве КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Петров А.П.; Академия обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 20л.
1134307
  Биекенов М.А. Принцип демократического централизма и его творческое применение в управлении промышленностью в социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Биекенов М.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
1134308
  Горбань Н. Принцип держаної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 115-117. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті на аналізі законодавства інших країн розглянуто особливості реалізації принципу державної мови нотаріального процесу України. В данной статье на анализе законодательства других стран рассмотрены особенности реализации принципа ...
1134309
  Повторєва С. Принцип деструкції М. Гайдеггера і деконструкція постструктуралізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 59-65. – ISSN 0321-0499
1134310
   Принцип детерминизма в науках о природе и обществе. Сб. науч. тр.. – Ташкент, 1986. – 164с.
1134311
  Парнюк М.А. Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Парнюк М.А. ; АН УССР, Совет ин-та философии. – Киев, 1969. – 43 с.
1134312
  ПарнюкМ.А Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики / ПарнюкМ.А. – Киев, 1972. – 356с.
1134313
  Логинов Л.И. Принцип детерминизма в системе научного знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Логинов Л.И. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 21 с.
1134314
  Ахлибининский Б.В. Принцип детерминизма в системных исследованиях / Б.В. Ахлибининский, В.А. Ассеев, И.М. Шорохов ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 135 с.
1134315
  Коршунова Ю.А. Принцип детерминизма в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коршунова Ю. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1134316
  Коршунова Ю.А. Принцип детерминизма в учении И.П.Павлова о высшей нервной деятельности (гносеологический анализ) : Дис... канд. философ.наук: / Коршунова Ю.А.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1966. – 200л. – Бібліогр.:л.182-200
1134317
  Малашенко Юрий Никитович Принцип детерминизма в физике и диалектика определенности и неопределенности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малашенко Юрий Никитович; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
1134318
  Кругликов Р.И. Принцип детерминизма и деятельность мозга / Р.И. Кругликов. – М, 1988. – 222с.
1134319
  Борщов А.С. Принцип детерминизма и основные законы диалектики / А.С. Борщов. – Саратов, 1990. – 149с.
1134320
  Хапчаев И.А. Принцип детерминизма и психофизиологическая проблема. / И.А. Хапчаев. – Ростов -на-Дону, 1991. – 78с.
1134321
  Борзенков В.Г. Принцип детерминизма и современная биология / В.Г. Борзенков. – Москва, 1980. – 196 с.
1134322
  Борзенков Владимир Григорьевич Принцип детерминизма и формирование теоретической биологии : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.08 / Борзенков Владимир Григорьевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 47л.
1134323
  Коноплев Н.С. Принцип детерминизма как методологическая основа гуманитарных наук: содерж. детерминации гуманит. наук. / Н.С. Коноплев. – Иркутск, 1986. – 318с.
1134324
   Принцип детерминизма: Сб. ст.. – Саратов, 1983. – 154с.
1134325
  Левченков О.І. Принцип детермінації в методології сучасної теорії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 68-74
1134326
  Різник О.Р. Принцип децентралізації в організації демократичної держави // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7041-91-6
1134327
  Мельничук Л.М. Принцип децентралізації влади як ключовий вектор модернізаційних перетворень у системі державного управління соціальним розвитком регіонів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 77-84. – ISSN 2311-6420
1134328
  Рожко К.Г. Принцип деятельности / К.Г. Рожко. – Томск, 1983. – 211с.
1134329
  Чупина Г.А. Принцип деятельности и язык: филос.-методол. анализ. / Г.А. Чупина. – Красноярск, 1988. – 188с.
1134330
  Ніколаєвська Ю.В. Принцип дзеркальності у творчості Моцарта: симетрія чи метафізика? // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 108-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1134331
  Сержантов В.Ф. Принцип диалектического противоречия и основные типы законов современной биологии / В.Ф. Сержантов. – Л., 1971. – 120с.
1134332
  Божко Н. Принцип диалога культур как атрибут современного языкового образования в вузах Украины // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 11-23
1134333
  Курант Р. Принцип Дирихле, конформные отображения и минимальные поверхности. / Р. Курант. – М., 1953. – 311с.
1134334
  Орлова Л.М. Принцип диспозитивности в советском гражданском процессуальном праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Орлова Л.М.; КГУ.Юрид.фак. – К, 1970. – 18л.
1134335
  Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права / А.Т. Боннер. – Москва, 1987. – 76с.
1134336
  Логінова Н. Принцип диспозитивності в аспекті реалізації прав потерпілого // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
1134337
  Малєєва О. Принцип диспозитивності в господарському процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 97-106
1134338
  Шпирук А.О. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7363-14-8
1134339
  Турецька А.С. Принцип диспозитивності в цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7096-97-8
1134340
  Яценко Н.Г. Принцип диспозитивності та його співвідношення із повноваженнями суду в цивільному процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-186
1134341
  Федорко М.С. Принцип диспозитивності та принцип повного відшкодування збитків: сутність та взаємозв"язок // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 114-117. – ISBN 978-966-927-199-0
1134342
  Притика Ю.Д. Принцип диспозитивності третейського розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.326-331. – ISBN 966-7784-65-7
1134343
  Шишкін В. Принцип диспозитивності у новому ЦПК України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1134344
  Штефан А. Принцип диспозитивності у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 72-81. – ISSN 2308-0361
1134345
  Ізарова І. Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшaра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Реформи національного цивільного процесуального законодавства, що відбуваються в Україні та Польщі, значно підвищують інтерес до наукових досліджень відомих науковців і практиків, які безпосередньо беруть участь у розробці сучасних концепцій цивільного ...
1134346
  Андрушко Анатолій Васильович Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук;12.00.03 / Андрушко А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1134347
  Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрушко Анатолій Васильович ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 201 л. – Бібліогр.: л.: 184-201
1134348
  Мартинюк О. Принцип диференційованого навчання та його реалізація в сучасній школі Німеччини засобами підручника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 145-152. – ISBN 978-966-544-404-5
1134349
  Бехта Т. Принцип дії фреймів - основа сучасного моделювання когнітивної інтерпретації дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 41-44. – Бібліогр.: Літ.: С. 43-44; 11 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1134350
  Доценко С.І. Принцип Діріхле - давайте розберемося / С.І. Доценко, О.Н. Супрун // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104
1134351
  Ващенко Л.І. Принцип Діріхле // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 16-17
1134352
  Ядренко М.Й. Принцип Діріхле, та його застосування / М.Й. Ядренко. – К, 1985. – 80с.
1134353
  Ємельянова А.Г. Принцип доброго урядування як основа забезпечення права бути почутим у контексті реалізації права на участь в управлінні державними справами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 20-26. – ISSN 2220-1394
1134354
  Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве / Р.А. Каламкарян. – Москва : Наука, 1991. – 188с. – ISBN 5-02-012962-3
1134355
  Павленко Д.Г. Принцип добросовісного виконання договорів в міжнародному приватному праві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-40.
1134356
  Харченко Г. Принцип добросовісного набуття речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 51-55
1134357
  Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-23.
1134358
  Назарова І.В. Принцип добросовісності в міжнародному публічному і міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 326-332. – ISSN 2219-5521
1134359
  Старинець К. Принцип добросовісності в переддоговірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 238-240. – ISBN 978-617-7069-28-6
1134360
  Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному прав та зобов"язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 129-133
1134361
  Шаркова І.М. Принцип добросовісності в римському приватному праві : історія та сучасність : монографія / І.М. Шаркова ; за наук. ред. В.Ф. Опришка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук. України. – Київ : КНЕУ, 2011. – 246, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 212-246. – Бібліогр.: с. 189-211. – ISBN 978-966-483-512-8
1134362
  Примак В. Принцип добросовісності у контексті забезпечення верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 68-77
1134363
  Лисенко Н. Принцип добросовісності у нотаріальній діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 570-571
1134364
  Ткачук А.О. Принцип добросовісності учасників цивільного судочинства та заборона зловживання цивільними процесуальними правами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 94-103. – ISSN 2224-9281
1134365
  Валігура К. Принцип добросовісності як категорія цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 11-16. – ISSN 2663-5313
1134366
  Томкіна О. Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 65-74. – ISSN 1993-0909
1134367
  Лаврів О.Я. Принцип договірного визначення трудової функції працівника // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 207-210. – (Право. Економіка. Управління)
1134368
  Курченко О.О. Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 127-132


  У статті формулюється принцип додаткового зусилля як основоположний принцип вербальної ввічливості, і розглядається проблематика існування цього принципу всупереч основному закону розвитку мови - закону лінгвістичної економії. В статье формулируется ...
1134369
  Кузнецов Б.Г. Принцип дополнительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1968. – 88с.
1134370
  Тиунов М.П. Принцип дополнительности в биологии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.169-172. – ISSN 0042-8744
1134371
   Принцип дополнительности и материалистическая диалектика. Материалы теорет. конф.. – Обнинск, 1972. – 75с.
1134372
   Принцип дополнительности и материалистическая диалектика: Сб. ст.. – М, 1976. – 367с.
1134373
  Тимошенко А.В. Принцип дополнительности как методологическая основа анализа социальных различий в обществе : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.04 / Тимошенко А. В.; Алтайск.ГУ. – Барнаул, 1993. – 21л.
1134374
  Прохоров А.Г. Принцип допустимости средств доказывания в советском гражданском процессуальном праве.. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Прохоров А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
1134375
  Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально - процесуального доказування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
1134376
  Венгер В.М. Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 33-38. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1134377
  Батракова Д. Принцип доступності правосуддя в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 444-448
1134378
  Вітик Ю. Принцип дотримання прав людини в діяльності Національної поліції України: стан наукового дослідження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 205-209. – ISSN 2663-5313
1134379
  Сокира Л. Принцип доцільності в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-108
1134380
  Жук А.В. Принцип доцільності в науковій раціональності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Простежується генеза філософських поглядів про наукову раціональність протягом ХVІІ - ХVІІІ ст. Проводиться порівняльний аналіз двох традицій трактування поняття розуму: І. Кантом та Арістотелем.
1134381
  Степаненко О.В. Принцип доцільності у кримінально-правовій кваліфікації злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 332-335. – ISBN 978-966-419-300-6
1134382
  Ушаков Н.А. Принцип единогласия великих держав в Организации Объединенных Наций. / Н.А. Ушаков. – Москва, 1956. – 176с.
1134383
  Саркисов Х.А. Принцип единогласия великих держав в Совете Безопасности : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов Х. А.; АОН при ЦК ВКП (б), Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 27 с.
1134384
  Алексидзе Л.А. Принцип единогласия вликих держав в ООН -- один из основных институтов современного международного права : Автореф... канд. юр.наук: / Алексидзе Л. А.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1950. – 20 л.
1134385
   Принцип единства идейно-воспитательной и организаторской работы. Совершенствование форм и методов его осуществления в практике партийной работы.. – К., 1983. – 208с.
1134386
  Ковалева Ольга Петровна Принцип единства исторического и логического в развитии химии : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Ковалева Ольга Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К, 1986. – 173л. – Бібліогр.:л.154-173
1134387
  Ковалева О.П. Принцип единства исторического и логического в развитии химии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Ковалева О.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1134388
  Кузнецова Г.В. Принцип единства личности и общества и его методологическое значение. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузнецова Г.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
1134389
  Свидло Н.С. Принцип единства материализма и диалектики / Н.С. Свидло. – Киев, 1988. – 159с.
1134390
  Сизова Н.Н. Принцип единства обучения и воспитания в процессе совершенствования личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 222-228. – ISSN 1811-0916
1134391
  Альтшуллер Марк Нисонович Принцип единства социалистической законности в период развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Альтшуллер Марк Нисонович; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1134392
  Альтшуллер Марк Нисонович Принцип единства социалистической законности в период развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Альтшуллер Марк Нисонович; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1980. – 16л.
1134393
   Принцип единства: Сб. ст.. – Саратов, 1980. – 256с.
1134394
  Краснова М.В. Принцип екологізації національної правової системи України: науково-методологічні аспекти // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-108. – ISSN 2413-7189
1134395
  Завальнюк Л.В. Принцип економії в німецькій розмовній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 183-187


  Статтю присвячено дослідженню реалізації принципу економії в сучасній розмовній німецькій мові, який діє на всіх рівнях мовної системи. Основна увага приділяється фонетичному аспекту. В розмовному стилі вимови існують традиційні засоби застосування ...
1134396
  Махінчук В. Принцип економічної репресії у новому Кримінальному кодексі України - важлива запорука адекватності покарання // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.69-72
1134397
  Вінцова Д.С. Принцип економічності оподаткування та його вплив на діяльність податкових органів США // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 107-113. – ISSN 2078-6670
1134398
  Позняк Е. Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння суті та змісту принципу екосистемності в екологічному праві, реалізація якого у практичній та правозастосовній діяльності сприятиме екологізації національного права, законодавства, політики ...
1134399
  Гудима Д. Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 113-127. – ISSN 1026-9932
1134400
  Кутова І.Е. Принцип єдності в законодавчому регулюванні засад державної служби в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 90-99.
1134401
  Депенчук Л.П. Принцип єдності знань і проблема відношення суспільства і природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1134402
  Ковальський В. Принцип єдності історичного і логічного у сучасних правових реаліях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636
1134403
  Козловський А.А. Принцип єдності права: гносеологічні засади концепції Б.О.Кістяківського (1868-1920) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.5-12. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1134404
  Попова Н.М. Принцип єдності свідомості й діяльності та його відображення у взаємодії концептуальної й мовної картин світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 341-349


  У статті висвітлюється поняття дієслівної перифрази та вивчення даного феномену на синтагматичному та парадигматичному рівнях. Обґрунтовується розмежування допоміжного та службового дієслів, досліджуються функції, які вони виконують у реченні. В ...
1134405
  Бабич Н.О. Принцип єдності та диференціації правової регламентації праці суддів // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 126-135. – ISSN 2617-5967
1134406
  Гречко О.О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 12-16. – ISSN 1727-1584
1134407
  Петрук Н.К. Принцип єдності теоретичного та історичного як спосіб конструювання соціальної реальності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.141-148
1134408
  Щербина М.С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об"єктів нерухомості, які на ній розташовані : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Щербина Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 10 назв
1134409
  Щербина М.С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об"ктів нерухомості, які на ній розташовані : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Щербина Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 171-189
1134410
  Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна "правочин") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 161-167. – ISSN 1026-9932
1134411
  Трохлюк О. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-357. – ISBN 978-617-7069-14-9
1134412
  Попелюшко В. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.80-84
1134413
  Волощук О. Принцип забезпечення права на відпочинок як інститутційний принцип трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.13-17
1134414
  Молдован В.В. Принцип забезпечення права обвинуваченого на захист і його місце в системі принципів кримінального процесу Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 48-51. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматривается принцип обеспечения права обвиняемого на защиту и его место в системе принципов уголовного процесса Польской Народной Республики. Под правом обвиняемого на защиту в уголовном процессе ПНР понимается комплекс предоставленных ...
1134415
  Поліщук В. Принцип заборони примусової праці: порівняльно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 63-65
1134416
  Ключковський Ю. Принцип загального виборчого права в контексті місцевих виборів. 1. Активне виборче право // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 11-22
1134417
  Палагицька Г.С. Принцип загального виборчого права у вітчизняному конституціоналізмі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Палагицька Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1134418
  Козодой Л. Принцип загального виборчого права: теоретико-конституційний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 4-9.
1134419
  Оверчук С.В. Принцип законного судді в судовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 230-235
1134420
  Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве / М.Г. Авдюков. – Москва : МГУ, 1970. – 204 с.
1134421
  Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе / А.Т. Боннер. – Москва, 1989. – 80с.
1134422
  Михайлов Н.Г. Принцип законности в толковании судей международного трибунала по бывшей Югославии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 0132-0769
1134423
  Мельник Р. Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 14-31. – ISSN 1026-9932
1134424
  Діска А.Б. Принцип законності в адміністративному судочинстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 69-78. – ISSN 2227-796X
1134425
  Оніщенко Н. Принцип законності в адміністративному судочинстві: деякі аспекти реалізації / Н. Оніщенко, С. Сунєгін // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 223-229. – ISBN 978-966-8909-91-7
1134426
  Бакаянова Н.М. Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 136-139. – ISSN 2219-5521
1134427
  Гудима Д.А. Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 128-140. – ISSN 1993-0909
1134428
  Гетманець О.П. Принцип законності у бюджетному контролі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 130-137. – ISSN 1999-5717
1134429
  Шевчук К.П. Принцип законності у виконавчому провадженні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 376-377. – ISBN 978-617-673-442-0
1134430
  Болюх В.В. Принцип законності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 34-37
1134431
  Коваленко Т. Принцип законності у сфері правового регулювання земельних відносин в Україні: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються загальні ознаки принципу законності, а також обґрунтовуються спеціальні ознаки зазначеного принципу у сфері земельно-правого регулювання для з"ясування його юридичної природи як одного із основних принципів у земельному праві ...
1134432
  Довганчук С. Принцип законності у третейському розгляді // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 10-13.
1134433
  Оніщенко Н.М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 13-18
1134434
  Ляліна А. Принцип захисту національного товаровиробника в контексті здійснення державних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 282-284. – ISBN 978-617-7069-17-0
1134435
  Спаський А.С. Принцип захисту прав і свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції / А.С. Спаський, О.В. Михальков // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.159-162. – ISSN 1727-1584
1134436
  Онопрієнко М.В. Принцип збереження інформації в природознавстві // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 86-91. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
1134437
  Терещенко В.М. Принцип зводимості в задачах обчислювальної геометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано підхід розробки ефективних алгоритмів розв"язання широкого класу задач обчислювальної геометрії, в основі якої лежить принцип зводимості. Цей підхід вказує один із способів формування повної множини класів зводимості. генератором ...
1134438
  Волосенко С.А. Принцип змагальності в новелах ЦПК // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 132-137.
1134439
  Тимченко Г.П. Принцип змагальності в судочинстві України: історичний і теоретичний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 316-321. – ISSN 1563-3349
1134440
  Мамницький В.Ю. Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства на сучасному етапі розвитку цивільного процесуального законодавства // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 35-42


  У статті досліджено проблематику моделей цивільного судочинства в процесуальній літе- ратурі, яка розглядається через призму принципу змагальності, точніше кажучи через частку змагальної засади в його змісті, розвиток принципу змагальності як суттєвої ...
1134441
  Клименко Н.І. Принцип змагальності кримінального судочинства та його реалізація на досудових і судових стадіях кримінального провадження // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 171-181. – ISSN 2079-6242


  Розглядається змагальність як міжгалузевий принцип кримінального процесу.
1134442
  Середа Ю.М. Принцип змагальності на досудовому слідстві у кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 104-110
1134443
  Берназюк Я.О. Принцип змагальності судового процесу як складова права на справедливий судовий розгляд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 3 (87). – С. 14-25. – ISSN 2524-0323
1134444
  Волосенко С.О. Принцип змагальності та засоби масової інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 445-449. – ISSN 1563-3349
1134445
  Ніколенко Л.М. Принцип змагальності у господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 120-126.
1134446
  Штефан А.С. Принцип змагальності у цивільному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 92-96. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1134447
  Александров В.Б. Принцип и его место в теории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Александров В. Б.;. – Томск, 1974. – 21л.
1134448
   Принцип и методы справочно-информационного обеспечения, квалифиционные системы УДК.. – Москва, 1975. – 84 с.
1134449
  Куджма Принцип инвариантности в задачах оптимальной остановки. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Куджма Р.-Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л.
1134450
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления / Р.А. Алиев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-127
1134451
  Райбекас А.Я. Принцип инвариантности и проблема структуры материи. : Автореф... канд.филос.наук: / Райбекас А.Я.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1966. – 22л.
1134452
   Принцип инвентарности в измерительной технике.. – М., 1976. – 239с.
1134453
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : Дис... канд. юр.наук: / Фролов Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 347,18л. – Бібліогр.:л.1-18
1134454
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Фролов Ю.А. ; КГУ. Кафедра уголовного права. – Киев, 1954. – 14 с.
1134455
  Гончаренко М.В. Принцип интерсубъективности и значение верификации знания в неопозитивизме // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С.3-13. – ISSN 1560-7488
1134456
  Иванов М.В. Принцип историзма в геологии. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Иванов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 14л.
1134457
  Воробьева Н.Н. Принцип историзма в изображении характера. / Н.Н. Воробьева. – Москва, 1978. – 264с.
1134458
   Принцип историзма в науке : Межвуз. сб. – Уфа, 1985. – 164 с.
1134459
   Принцип историзма в познании социальных явлений.. – М., 1972. – 291с.
1134460
  Иванов В.В. Принцип историзма в произведениях В.И. Ленина 90-х годов / В.В. Иванов. – Томск : Издателство ТГУ, 1966. – 208 с.
1134461
  Кобзарь Е.Н. Принцип историзма в русской советской прозе 30-х годов / Е.Н. Кобзарь. – Днепропетровск, 1983. – 72 с.
1134462
  Седова Т.А. Принцип историзма в трудах И.Ф.Крылова и проблемы современной криминалистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 145-150. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1134463
  Ахметов Бахт Каркенович Принцип историзма в экологии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ахметов Бахт Каркенович; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1134464
  Самович А.П. Принцип историзма и его роль в системном социальном исследовании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Самович А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1134465
  Пастушный С.А. Принцип историзма и современная генетика. : Автореф... канд.филос.наук: 627 / Пастушный С.А.; МГУ.Филос.фак-т. – М, 1970. – 16л.
1134466
  Климова Л. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 8. – С. 62-67. – ISSN 0201-7067
1134467
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 82 назви
1134468
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 501, [248] арк. – Додатки: арк. [248]. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 375-501
1134469
  Міщенко С.М. Принцип індивідуалізації покарання при укладенні угод про примирення та визнання винуватості // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 214-216. – ISBN 978-966-458-403-3
1134470
  Березівська Л. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 20-26
1134471
  Андрієвська В.М. Принцип інноваційності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 11-14. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1134472
  Соляник Г.І. Принцип інструкціонізму - жорстка вказівка чи м"яка рекомендація? // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 26-35. – ISSN 1023-2427
1134473
  Романенко О. Принцип інтерпретації творів масової літератури у сучасному українському літературознавстві // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-90


  У статті розглянуто провідні засади аналізу та інтерпретації творів масової літератури, аналізуються типологічні домінанти сучасного українського масліту. Уточнюється визначення поняття "масова література" та систематизуються основні методи аналізу ...
1134474
  Хомишин І.Ю. Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 123-128. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано проблему інформатизації освіти. Визначено роль освітньої сфери в інформаційному глобальному суспільстві, основні прояви інформатизації освіти, з-поміж яких нові засоби набуття знань, інноваційність технічних ресурсів отримання ...
1134475
  Горгота О.Б. Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослідження Гегеля та Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю сутності, місця та значення принципу історизму в системі методології дослідження історії філософії. Автор, аналізуючи історико-філософські позиції Гегеля та Ясперса, розглядає постановку питання про правомірність системного, ...
1134476
  М"ясоїд П. Принцип історизму і мислення у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 38-72. – Бібліогр.: с. 60-65. – ISSN 1810-2131
1134477
  Гула Р.В. Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVII - XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 39-41. – ISSN 2076-1554
1134478
  Легенчук С. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? / С. Легенчук, Н. Королюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 139-150. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1134479
  Демин В.Н. Принцип как форма научного познания / В.Н. Демин. – М, 1976. – 44с.
1134480
  Головаха І.П. Принцип класового ананізу суспільних явищ / І.П. Головаха. – Київ, 1979. – 48с.
1134481
  Лохвицька Л.В. Принцип когнітивно-почуттєвої підтримки у концептуальній парадигмі морального виховання дошкільників: сутність і реалізація // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 103-109. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-4368
1134482
  Семеніхіна О.В. Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 136-140. – ISSN 2413-1571
1134483
  Кудря О.В. Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 110-123. – ISSN 2075-1443
1134484
   Принцип коллективизма (учебно-метод. пососбие для студентов-заочников Кишиневского гос. университета).. – Кишинев, 1965. – 18с.
1134485
  Дзюба Петр Николаевич Принцип коллективизма в системе производственных отношений социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05. / Дзюба Петр Николаевич; КГУ. – К., 1986. – 167л. – Бібліогр.:л.150-167
1134486
  Дзюба П.Н. Принцип коллетивизма в системе производственных отношений социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Дзюба П.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1134487
  Ященко Н.Л. Принцип компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-93


  У статті проаналізовано основні аспекти закріплення принципу компетентності та добросовісності адвоката у національному законодавстві у порівнянні з іноземним досвідом. Проведено аналогію з принципом професійної компетентності та морально-етичних ...
1134488
  Гребенюк Д. Принцип комплементарності в діяльності Міжнародного кримінального суду // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 28-31
1134489
  Бородіна О.С. Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1134490
  Майструк І. Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості принципу конструктивізму в контексті гносеолого-технологічного його застосування у соціологічному пізнанні. У своєму розвитку принцип конструктивізму виступає як теоретико-методологічне узагальнення особливого аспекту ...
1134491
  Цоколов С. Принцип конструювання дійсності у теорії комунікацій (комунікаційний конструктивізм Пола Ватцлавіка) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-127


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1134492
  Москалик В.В. Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 89-96


  У статті розглядається прагматичний аспект зв"язку мови та дії, аналізуєть- ся роль контексту в концепціях мовних ігор, констатується залежність значення висловлювання від вживання. This article touches upon the pragmatic aspect of the connection ...
1134493
  Якунин А.В. Принцип контрапункта в композиции поэмы Н.С. Гумилева "Открытие Америки" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-85. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1134494
  Мороз Г.В. Принцип контріндукції у відкритій системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена обґрунтуванню принципу контріндукції як основі свободи суб"єкта пізнання в межах відкритої системи наукового знання. Свобода суб"єкта наукового пізнання розглядається під кутом зору зміни типів наукової раціональності. The article ...
1134495
  Васильєва-Шаламова Принцип конфіденційності в медіації: теоретичні проблеми забезпечення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 10-15. – ISSN 2663-5313
1134496
  Соболєвський П.А. Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 115--119. – ISSN 2312-4342
1134497
  Лейфура В.М. Принцип крайнього / В.М. Лейфура, В.А. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 29-39. – ISSN 1029-4171
1134498
  Ткаченко Л. Принцип Криворізького професійного ліцею - не зупинятися на досягнутому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
1134499
  Данилюк А.Я. Принцип культурогенеза в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 3-8. – ISSN 0869-561X
1134500
  Алексеев В.М. Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления : учеб. пособие : [в 2 ч.]. / В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак., Каф. общ. пробл. управления. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1979. – 84 с.
1134501
  Тихомиров Владимир Михайлович Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления / Тихомиров Владимир Михайлович. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Ч.2. – 1982. – 111с.
1134502
  Сенченко М. Принцип Ле Шательє // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1134503
  Бачинский Г.В. Принцип личной материальной заинтересованности в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Бачинский Г.В.; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1956. – 18л.
1134504
  Трипольский В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания : Автореф... канд. филос.наук: / Трипольский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – Москва, 1966. – 15л.
1134505
  Трипольський В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания / В.А. Трипольський. – М., 1966. – 72с.
1134506
  Сиротненко Р.О. Принцип людиноцетризму в праві США: "право повинно бути вчасним" // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 262-264. – ISSN 2524-017X
1134507
  Гурин Л.Г. Принцип максимума в задаче оптимального управления с переменной структурой и неопределёнными параметрами / Л.Г. Гурин, Р.С. Миронова. – Москва, 1986. – 42 с.
1134508
  Габасов Р.Ф. Принцип максимума в теории оптимального управления / Р.Ф. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Минск, 1974. – 271с.
1134509
  Лукьянов А.Т. Принцип максимума для одномерных параболическо-гиперболических систем / А.Т. Лукьянов, В.С. Неронов. – Алма-Ата, 1979. – 47с.
1134510
  Виноградська А.В. Принцип максимума і оптимальне керування динамічною системою В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відкрита динамічна система В. Леонтьєва розглядається як система керування. Мета роботи полягає в застосуванні принципу максимума Понтрягіна для побудови оптимального керування розвитком всіх галузей економіки таким чином, щоб за заданий час досягти її ...
1134511
  Лаврова О.Є. Принцип максимуму Понтрягіна для рівнянь на часових шкалах // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – С. 87-95. – ISSN 2309-4001
1134512
  Анастасенко Ф.И. Принцип материальной заинтересованности в колхозном производстве / Анастасенко Ф.И., Бланкштейн А.И. – Ленинград : Лениздат, 1954. – 115 с.
1134513
  Естигнеев Р.Н. Принцип материальной заинтересованности в промышленности Чехословакии / Р.Н. Естигнеев. – М., 1962. – 100с.
1134514
  Осадин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его использование в колхозном производстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадин В.П.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1962. – 27л.
1134515
  Семейкин Н.С. Принцип материальной заинтересованности и его использования в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семейкин Н.С.; М-во высш.образования СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. – К, 1955. – 18л.
1134516
  Щетинин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного приозводства : Автореф... канд.экон.наук: / Щетинин В.П.; М-во просвещения РСФСР Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1955. – 20л.
1134517
  Болгов А.В. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства / А.В. Болгов. – Москва, 1954. – 40с.
1134518
  Чулков Т.Г. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства на современном этапе коммунистического строительства. (На материлах колхозов Харьк. обл. за 1953-1962 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чулков Т.Г. ; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1964. – 20 с.
1134519
  Мустафаев Г.М. Принцип материальной заинтересованности и ее роль в развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мустафаев Г.М.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 24л.
1134520
  Заславская Т.И. Принцип материальной заинтересованности и оплата труда в колхозах / Т.И. Заславская. – Москва, 1958. – 164с.
1134521
  Головенков Виталий Александрович Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм его использования в колхозном производстве. (На примере оплаты труда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Головенков Виталий Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 20л.
1134522
  Симащенко А.Г. Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Симащенко А.Г.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1968. – 22л.
1134523
  Мустафаев К.Д. Принцип материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии общественного хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Мустафаев К.Д.; МВ и ССО Аз.ССР.Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1972. – 29л.
1134524
  Шекшуев А.Я. Принцип материальной заинтерисованности в изобретательстве и рациональизаторсьве при социализме (на матер. маш. предп. Харьк. Совнерхоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Шекшуев А. Я.; ХГУ, Каф. полит. эконо. – Х., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1134525
  Чигвинцев И.Н. Принцип материальной заинтерисованности в социалистическом обществе / И.Н. Чигвинцев. – Свердловск, 1954. – 43с.
1134526
  Цуканов М.Н. Принцип материальной заинтерисованности и усиление его роли в повышении качества продукции (На прим. предпр. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цуканов М. Н.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1966. – 21л.
1134527
  Панченко М.П. Принцип матеріальної заінтересованності в розвитку колгоспного виробництва. / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 92с.
1134528
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Пит. розвит. соц. економіки. Зб. наук. праць, 1959. – Т.17
1134529
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно. – Київ, 1961
1134530
  Ковалишин П.Ю. Принцип междисциплинарности в исследовании языковой картины мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 84-92. – ISSN 0130-9730
1134531
  Мажар Л.С. Принцип мирного вирішення спорів у міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 101-106
1134532
  Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д.Б. Левин. – М., 1977. – 112с.
1134533
  Абед Идан Хасан Принцип мирного сосуществования в современном международном праве : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.175-186
1134534
  Иванов С.А. Принцип мирного сосуществования. / С.А. Иванов. – М, 1958. – 74с.
1134535
  Абед Идан Хасан Принцип мирового сосуществования в современном международном праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан.; КГУ. – Киев, 1980. – 21л.
1134536
   Принцип мировоззренческой направленности в курсе "Иностранный язык" для неязыковых специальностей вузов: Метод. рекомендации.. – Рига, 1987. – 22с.
1134537
  Месхія О.Н. Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 105-110. – ISSN 2220-1394
1134538
  Аверіна О.І. Принцип мінливості в біологічних і соціальних системах: порівняльний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-18
1134539
  Литвиненко Т. Принцип міфологічного іменування в заголовковому комплексі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 256-263.
1134540
  Мельников Г.П. Принцип многоканальной регистрации ЭЛА в электронных приборах экспериментальной ядерной физики : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.П.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1134541
  Шишкін В. Принцип мовної адекватності у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання щодо: адекватності перекладу на українську мову іншомовних правових джерел з позиції філософського і ментального розуміння їхніх суті та поняттєво-змістовного навантаження. В статье анализируются актуальные ...
1134542
  Павличко О.О. Принцип моделювання складнопідрядних речень у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-101. – Бібліогр.: Літ.: С. 101; 7 поз.
1134543
  Червона Л.М. Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 252-264. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  У статті досліджуються перспективи застосування академізму та пра гматизму як парадигм модернізації вищої освіти в Україні. Аналізується стан вищої освіти України. Розглядаються два протилежні переконання, збереження фундаментального академізму в ...
1134544
  Братко М.О. Принцип монізму і категорія "Смисл життя" // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 64-75. – ISSN 0130-5719
1134545
  Гостик Э. Принцип морковки = The carrot principle : новейшая тенденция в системе мотивации сотрудников / Эдриан Гостик, Честер Элтон ; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – Москва : Эксмо, 2008. – 254, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 251-255. – Библиогр.: с. 239-244. – ((Бестселлер рейтинга New York Nimes 2007 ) ( Профессиональные издания для бизнеса). – ISBN 978-5-699-22696-2
1134546
  Сулятицька Т.В. Принцип мультикультурності - складова міжкультурної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 59-60
1134547
  Закоморна К. Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 143-147. – ISSN 2663-5313
1134548
  Селинов В.И. Принцип наглядности в занятиях по культуроведению / В.И. Селинов. – Одесса, 1927. – 32с.
1134549
  Терегулов Ф.Ш. Принцип наглядности и материализация деятельности в процессе облучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Терегулов Ф. Ш.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1134550
  Селецкий Василий Иванович Принцип наглядности и методика применения технических средств обучения в преподавании марксистко-ленинской философии : Материалы к лекции / Селецкий Василий Иванович; КГУ им. Т.Г. Шевченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев : Высшая школа, 1976. – 27 с. – Библиогр.: с.25-26
1134551
  Фитуни Л.А. Принцип наибольшего благоприятствования в междугосударственных торговых договорах : Автореф... канд. юрид.наук: / Фитуни Л.А.; Мин. внешней торговли СССР. Ин-т внешней торговли. – Москва, 1951. – 17 л.
1134552
  Скобелкин В.И. Принцип наименьшего потенциала тока и его приложение к задачам газовой динамики, электродинамики и горения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1957. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1134553
  Пахомов И И. Принцип наименьшего принуждения в механике стержней и пластин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Пахомов И.И,; КГУ. – Киев, 1977. – 13л.
1134554
  Кисіль В.І. Принцип найбільш тісного зв"язку та законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 87-101
1134555
  Піонтковський С.В. Принцип найбільшого сприяння і формування митних союзів та зон вільної торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 99-105. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
1134556
  Пустовіт О. Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 115-125. – ISSN 0235-7941
1134557
  Васюков Н.М. Принцип народности в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков Н.М.; ЛГУ. – Л, 1953. – 22л.
1134558
  Барабаш Ю.А. Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 641 / Барабаш Ю.А.; КГУ. – К., 1969. – 48л.
1134559
  Барабаш Юрий Яковлевич Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 641 / Барабаш Юрий Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 48 с.
1134560
  Кухта А.М. Принцип наступності у навчанні. Лекція з педагогіки для студентів, аспірантів і вчителів. / А.М. Кухта. – Львів, 1973. – 27с.
1134561
  Карпінська Н. Принцип наукового обгрунтування в разі застосування санітарних і фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 100-107. – ISSN 2663-5313
1134562
  Лобойко Л.М. Принцип наукової обгрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 40-54. – ISSN 2079-6242
1134563
  Черкашин С.В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 203-207. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1134564
  Черкашин С.В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 203-207. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1134565
  Кушнир Н.О. Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 58-65. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя деякі nрoблемu вuвчення рociйcькoї фрaзеoлoгiї в кumaйcькiй ayдumoрiї: ocнoвнi вiдмiннocmi фрaзеoлoгiчнux cucmем рociйcькoї ma кumaйcькoї мoв; mрyднoщi, щo вuнuкaюmь nрu зicmaвленнi рociйcькux i кumaйcькux фразеoлoгiчнux oдuнuць; ...
1134566
  Разумихина Н.Н. Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 138-146. – ISSN 1682-671Х
1134567
  Абдуллаев Н.А. Принцип национального языка производства по делу в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Абдуллаев Н.А.; МНО Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 28л.
1134568
  Макогон С.О. Принцип національно рівноправлення в соціалістичній Чехословатчині / С.О. Макогон. – Київ, 1961
1134569
  Сурнін В.Б. Принцип національного самовизначення і політика умиротворення фашистської Німеччини (1933-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 141-149. – (Історія ; Вип. 22)
1134570
  Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
1134571
  Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності (історико-філософський аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 39-44. – (Правознавство ; Вип.311)
1134572
  Коростаренко М.К. Принцип невмешательства -- незыбленмый принцип внешней политики Советского Союза : Автореф... канд. юр.наук: / Коростаренко М.К.; АОН При ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 л.
1134573
  Гуидо Амилькар Принцип невмешательства в межамериканских отношениях : Автореф... канд. юрид.наук: / гуидо Амилькар; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносва. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1134574
  Комарова Л.А. Принцип невмешательства в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Комарова Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1134575
  Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции / Е.Ф. Доовгань ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 359 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-719-5
1134576
  Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і сімейне життя особи // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 70-73. – ISBN 978-966-2571-07-3
1134577
  Камінський І. Принцип невтручання у внутрішні справи держав у призмі застосування незбройної сили // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 63-67. – ISSN 1814-3385


  У статті звертається увага на інтенсивне використання суб"єктами міжнародного права форм впливу, не пов"язаних із застосуванням зброї - незбройної сили. Автор пропонує розглядати незбройну силу як міжнародно-правову категорію. У зв"язку з цим ...
1134578
  Терещук М. Принцип недискримінації в держзакупівлях // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 12-13


  Закон України "Про публічні закупівлі" передбачає участь іноземних учасників у процедурах закупівель нарівні з вітчизняними, але скористатися таким правом досить нелегко. Іноземці зіштовхуються з численними недоліками українського законодавства, а ...
1134579
  Мороз Ю.К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 57-61. – ISSN 1996-5931
1134580
  Поєдинок В.В. Принцип недискримінації в угодах СОТ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1134581
  Бачинська О.-М.І. Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 248 арк. – Додатки: арк. 232-248. – Бібліогр.: арк. 202-231
1134582
  Бачинська Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134583
  Сахарук І. Принцип недискримінації як складова концепції гідної праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню змісту та механізму реалізації принципу недискримінації у сфері праці в контексті впровадження в Україні Концепції гідної праці. Проаналізовано вплив принципу недискримінації на виміри Концепції гідної праці. Досліджено ...
1134584
  Бойченко О.І. Принцип недіяння у філософії Давнього Китаю (на матеріалах даосизму та легізму) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 15-19. – ISBN 966-7943-03-8
1134585
  Бокал Г.В. Принцип недіяння у філософській спадщині раннього даосизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 3-10
1134586
  Аарна О.А. Принцип независимости модели от решаемых на ней задач и его применения / О.А. Аарна. – Киев, 1980. – 47с.
1134587
  Юсупова С.О. Принцип независимости судей и подчинение их только закону в советском уголовном процессе. (По материалам ТаджССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Юсупова С.О.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
1134588
  Совгиря О.В. Принцип незалежності в діяльності Вищої ради правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 87-90. – ISBN 978-617-7096-97-8
1134589
  Сімов"ян В.С. Принцип незалежності в діяльності Національного банку Українияк суб"єкта банківського контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-68. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1134590
  Працовнік Т.Р. Принцип незалежності Європейського Центрального Банку особливості реалізації та загальний правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-239.
1134591
  Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 6-16. – ISSN 1999-5717
1134592
  Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-79
1134593
  Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.124-127. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1134594
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227 л. + Додатки: л. 225 - 227. – Бібліогр.: л. 189 - 225
1134595
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1134596
  Бараняк В.М. Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судового-експертної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 469-472. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1134597
  Москвич Л.М. Принцип незалежності судової системи: міжнародні стандарти й український досвід // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 175-183. – ISSN 0201-7245
1134598
  Дорофеєва М.С. Принцип незамкненості у синергетиці перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X


  Представлено фрагмент німецькомовного Кодексу ділової етики університету імені Карла і Франца м. Грац (Австрія) та один із варіантів його перекладу українською мовою, виконаний учасниками семінару підвищення кваліфікації для перекладачів у Києві під ...
1134599
  Абрамович Р.М. Принцип незворотності дії закону в часі у рішеннях Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
1134600
  Шармазанашвили Г.В. Принцип ненападения в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – М., 1958. – 96с.
1134601
  Адаменко Н. Принцип необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 37-43. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)


  В.статті згадуються професори філософського ф-ту КНУТШ : І. Бичко, В. Ярошовець.
1134602
  Ковалец М.С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 222-225. – ISSN 2076-1554
1134603
  Компанеец А.С. Принцип неопределенности / А.С. Компанеец. – Москва, 1966. – 48 с.
1134604
  Бегалинова К.К. Принцип неопределенности в образовании как социально-философская проблема / К.К. Бегалинова, Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 122-128. – ISSN 1811-0916
1134605
  Савчук К.О. Принцип непорушності державних кордонів як складова сучасного міжнародного правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 346-357. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1134606
  Пацурківський Ю.П. Принцип непорушності права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 253)
1134607
  Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе / В.Я. Лившиц. – Москва-Ленинград, 1949. – 208с.
1134608
  Шундиков В.Д. Принцип непосредственности в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Шундиков В.Д.; Саратов. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1974. – 19л.
1134609
   Принцип непрерывности в обучении и воспитании студентов инженерного вуза. – Москва, 1983. – 172с.
1134610
  Полянський Тарас Принцип неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 14-17
1134611
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Муравский Виктор Андреевич; МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1980. – 238л. – Бібліогр.:л.184-238
1134612
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Муравский Виктор Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1134613
  Александров О.А. Принцип несумісництва депутатського мандату // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.55-60. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1134614
  Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов"язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.183-187. – ISBN 966-7784-65-7
1134615
  Фомюк Г.А. Принцип нумерации гексаграмм в Книге Перемен / Г.А. Фомюк, Е.А. Кудина. – Киев : Оріяни, 2006. – 114с. – ISBN 966-8305-58-2
1134616
  Рахнянська Т. Принцип об"єктивної істини в кримінально-процесуальному законодавстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 516-519
1134617
  Омельченко М.П. Принцип об"єктивної істини цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Омельченко М. П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1134618
  Фур"яка Я. Принцип об"єктивності в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 126-127. – ISBN 978-617-7069-15-6
1134619
  Єрмоленко А. Принцип об"єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 6-15. – ISSN 0235-7941
1134620
  Омельченко Михайло Петрович Принцип об"єктивності істини цивільного процесуального права України : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Омельченко Михайло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
1134621
  Саймак Клиффорд Дональд Принцип оборотня. / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1993. – 478с.
1134622
  Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1967. – 276с.
1134623
  Шмельков М.И. Принцип общезначимости в структуре философии / М.И. Шмельков. – М., 1992. – 55с.
1134624
  Кустов И.С. Принцип объективной истины в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кустов И.С.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Оренбург, 1970. – 17л.
1134625
   Принцип объективности и его роль в социальном познании: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 163с.
1134626
  Шулевский Н.Б. Принцип объективности познания / Н.Б. Шулевский. – М, 1985. – 199с.
1134627
  Сариев Г.Д. Принцип ограничения / Г.Д. Сариев. – Баку, 1986. – 206с.
1134628
  Чернега В.М. Принцип одношлюбності та контрарності як наскрізна ідея українського сімейного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 362-367. – ISSN 1563-3349
1134629
  Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 5
1134630
  Чжоу Сіньюй Принцип опори на європейський музично-історичний досвід у формуванні поліфонічного слуху студентів з кнр у процесі фортепіанного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 172-176. – ISSN 2308-4634


  У статті актуалізовано проблему формування поліфонічного слуху студентів з КНР у процесі фортепіанного навчання. Здійснено огляд сучасних наукових робіт китайських авторів з метою обґрунтування доцільності запропонованого принципу. Виявлено, що ...
1134631
  Ремизовская Римма Исидоровна Принцип определения фонематических систем неблизкородственных языков с учетом их фонетических реализаций в речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.08 / Ремизовская Римма Исидоровна; Киевский госуд. университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1134632
  Перестюк М.О. Принцип оптимального осреднения в задаче управления с промежуточными фазовыми ограничениями / М.О. Перестюк, А. Асланян // Тезисы докл. на Международном семинаре "Негладкие и разрывные задачи оптимизации и уравнения"
1134633
  Чепурно Л.В. Принцип оптимальности / Л.В. Чепурно. – Одесса, 1976. – 18с.
1134634
  Розен Р. Принцип оптимальности в биологии / Р. Розен. – Москва, 1969. – 216с.
1134635
  Антонова В.Ф. Принцип організації просторово-часового контінуума британської чарівної казки / В.Ф. Антонова, С.І. Нешко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 21-30. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1134636
  Зуєва Л. Принцип оскаржування судових актів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 61-66
1134637
  Стець В. Принцип основного союзника в державному управлінні кібербезпекою України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С 256-259. – ISBN 978-617-7768-14-1
1134638
  Тихонов К Принцип ответственности за вину в советском уголовном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Тихонов К Ф.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1963. – 16л.
1134639
  Зеленков А.И. Принцип отицания в философии и науке / А.И. Зеленков. – Минск, 1981. – 176 с.
1134640
  Хвольсон О.Д. Принцип относительности : общедоступное изложение / О.Д. Хвольсона, , засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Естествоиспытатель", 1914. – 60, [4] с.


  [4] с. - это реклама
1134641
  Кузнецов Б.Г. Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 232 с.
1134642
  Морозов Н.А. Принцип относительности в природе и в математике / Н.А. Морозов. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 40 с.
1134643
  Базитов А.А. Принцип относительности в философии и естествознании : историко-методологическме аспекты / А.А. Базитов. – Саратов : Издательсво Саратовского университета, 1991. – 168 с.
1134644
  Яглом И.М. Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия / И.М. Яглом. – Москва : Наука, 1969. – 304 с.
1134645
  Морозов Н.А. Принцип относительности и абсолютное ( Этюд из области проявлений волнообразного движения) : Этюд из области проявления волнообразного движения / Николай Морозов, дир. Петрогр. науч. ин-та им. П. Ф. Лесгафта. – Петербург : Госиздат, 1920. – 88 с. : черт.
1134646
  Шапошников К.П. Принцип относительности и динамика точки. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1914. – 6 с. – Отд. оттиск : Ж. Р. Ф.-Ч. О. Физич. Отд., т. 45, вып. 9, 1913. - Экз. без обл. и тит. л.
1134647
  Бялобржеский Ч.Т. Принцип относительности и его применение к механике. – Киев, 1910. – 13 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.11, 1910 г.
1134648
   Принцип относительности. Сборник работ классиков релятивизма : перевод / Г. Лоренц, А. Паункаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 388 с.
1134649
   Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности.. – Москва : Атомиздат, 1973. – 332с.
1134650
  Бурштейн Г.Н. Принцип отражения в анализе научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бурштейн Г. Н.; Сатар. ГУ, Каф. филос. – Саратов, 1977. – 21л.
1134651
  Костенко А.Н. Принцип отражения в криминологии: (Психол. механизм кримин. поведения) / А.Н. Костенко. – К., 1986. – 124с.
1134652
  Мамедов Рагим Мамедали оглы Принцип отражения и научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Рагим Мамедали оглы; АН АзССР. Ин-т филосфии и права. – Баку, 1987. – 16л.
1134653
  Юсупова Шоира Борисовна Принцип отражения и проблема научного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсупова Шоира Борисовна; АН Уз.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1980. – 19л.
1134654
  Блюменфельд Г.Ф. Принцип официальности в гражданском процессе и свободное правотворение / Г. Блюменфельд. – Санкт-Петербург : тип. т-ва "Общественная польза", 1912. – 29 с.
1134655
  Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1134656
  Руденко А.В. Принцип офіційності в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 48-52. – ISSN 0201-7245
1134657
  Кузнецова Л.В. Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 43-46. – ISSN 2413-7189
1134658
  Колісник А.В. Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1134659
  Котляр Б.Д. Принцип П"єра Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 26-32. – ISSN 1029-4171
1134660
  Малишев Б.В. Принцип панування права ( the rule law ) у праці Альберта Дайсі " Вступ до вивчення конституційного права " // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 118-123. – ISSN 1818-992Х
1134661
  Янкина Л.В. Принцип параллельного действия при перевоспитании педагогически запущенных подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Янкина Л.В.; МП УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1134662
  Мишин Владимир Николаевич Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 202л.
1134663
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мишин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1134664
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1134665
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1134666
  Клименова З.П. Принцип партийности в советском изобразительном искусстве (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Клименова З.П.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 19л.
1134667
  Чавачин В.Н. Принцип партийности и его методлогическая роль в историческом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чавачин В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1134668
  Алексеев П.В. Принцип партийности и естествознание / П.В. Алексеев, А.Я. Ильин. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1972. – 134 с.
1134669
  Дзялошинский И.М. Принцип партийности и творческая индивидуальность журнала. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Дзялошинский И.М.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
1134670
  Семенченко Н.А. Принцип партийности как выражение единства мировоззрения и метода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1134671
  Родионов М.К. Принцип партийности науки и его мировоззренческо-методологическая роль в коммунистическом воспитании студентов технического вуза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1134672
  Гошовський М.М. Принцип партійності у філософії / М.М. Гошовський , М.К.Терещенко. – Київ : Знання України, 1987. – 46 с. – (Товариство "Знання" Української РСР : Сер. 2Теорія і практика наукового комунізму ; № 3)
1134673
  Чан Зуй Кхыонг Принцип Паули и фрагментация одноквазичастичных состояний в нечетных сферических ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чан Зуй Кхыонг; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1134674
  Пирадов А.С. Принцип певмешательства и основные проблемы современного международного права : Автореф... д-ра юрид.наук: / Пирадов А.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 28л.
1134675
  Бартенев С.А. Принцип передачи компетенции в праве Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
1134676
  Темченко В. Принцип передбачуваності закону в прецедентній практиці Євросуду // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1134677
  Шаблій О.А. Принцип перекладу законодавчих термінів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 177-193. – ISBN 978-617-640-052-3
1134678
  Бездєнєжна М. Принцип перестороги у міжнародному екологічному праві: особливості застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 97-98
1134679
  Питер Л.Д. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Л.Д. Питер; Составление, предисл. и перевод Л.В. Степанова. – Москва : Прогресс, 1990. – 320 с. – ISBN 5-01-002093-9
1134680
  Наливайко Л.Р. Принцип підзвітності в Україні: загальнотеоретичний підхід / Л.Р. Наливайко, М.Ю. Романов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 26-28. – ISBN 978-966-7166-36-6
1134681
  Мармазов В.Є. Принцип плюралізму в практиці тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-153. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено принцип плюралізму в практиці тлумачення. Issues related to the interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and ...
1134682
  Цвих В.Ф. Принцип плюралізму як методологічна основа дослідження громадянського суспільства та його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про співвідношення принципів монізму та плюралізму та їх роль у дослідженні суспільних процесів.
1134683
  Ільченко М.Ю. Принцип побудови багатоканальної телекомунікаційної системи із стохастичним носієм / М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – Вип. 13. – С. 7-16. – ISSN 2307-9754
1134684
   Принцип побудови РСГР-спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, І.О. Деркач, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 315-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована схема РСГР спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом, що має покращену чутливість і роздільну здатність та дозволяє досліджувати широкий спектр зразків. Ключові слова: ...
1134685
  Святун О.В. Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 134-144


  У статті розглянуто еволюцію та правові засади застосування клаузули прав людини у договірних відносинах Європейського Союзу з третіми країнами, визначено основні підходи ЄС до закріплення принципу прав людини як європейської цінності в міжнародних ...
1134686
  Куковинець А. Принцип поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 126-129
1134687
  Яременко Н.В. Принцип повтору і його роль у трансформації авторського задуму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 238-246. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4


  Творча спадщина Олександра Довженка.
1134688
  Дорофєєва С М. Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 166-174. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1134689
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
1134690
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1134691
  Джундієт В. Принцип поділу влади та політична відповідальність її гілок за конституційним проектом М. Сперанського // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
1134692
  Дунаєва Л.М. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1134693
  Яценко І.С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі республіки Польща (історико-правовий аналіз) : монографія / І.С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 407-433 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-757-3
1134694
  Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 193-200. – ISSN 0132-1331
1134695
  Козаченко А.І. Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 144. – C. 8-17. – ISSN 2224-9281
1134696
  Теплюк М.О. Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 9-10.
1134697
  Мальцев В.А. Принцип подотчетности в системе местного Совета / В.А. Мальцев. – Воронеж, 1981. – 151с.
1134698
  Харченко Г. Принцип поєднання речових прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 6-10
1134699
  Свириденко В.М. Принцип познаваемости в научном мышлении / В.М. Свириденко; АН СССР, Каф. философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 271 с. – ISBN 5-12-000025-8
1134700
  Клименко Л.В. Принцип полета самолета / Л.В. Клименко. – Москва, 1951. – 32с.
1134701
  Костюченко Я.М. Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 86-90


  Основні принципи Порядку денного асоціації полягають в політичній асоціації та економічній інтеграції й спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Автором доведено, що формула відносин на основі "політичної асоціації та економічної ...
1134702
  Ломсадзе Ю.М. Принцип полной физической интерпретируемости аксиоматических квантовых теорий / Ю.М. Ломсадзе. – Киев, 1973. – 16 с.
1134703
  Петрусь О. Принцип постмодерністичної чутливості в романі "Записки Платона" Піттера Акройда // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – с. 229-237
1134704
  Спиридонова Е.М. Принцип построения электропроводящих резин на основе синтетических каучуков. : Автореф... канд. техн.наук: / Спиридонова Е.М.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1959. – 10л.
1134705
  Тіменик З. Принцип поступовості-послідовності в українській спадщині філософії релігії (40-ві роки ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.). Контекст ідеї Бога // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 106 -110. – ISSN 0321-0499
1134706
  Карапетян Л.А. Принцип права наций на самоопределение в политико-правовой концепции армянской социал-демократической партии "Гнчак" ("Колокол") на рубеже XIX - XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1812-3805
1134707
  Собота К. Принцип правної держави : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
1134708
  Кулага Є.В. Принцип правового закону в діяльності органів внутрішніх прав України // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 93-103. – ISBN 966-79-75-57-7
1134709
  Гончар Ю.Ю. Принцип правового регулювання виробництва ріпаку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 114-117
1134710
  Луців О.М. Принцип правової визначеності в інтерпретації Страсбурзького суду // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 363-367. – ISBN 978-966-438-135-9
1134711
  Приймак А. Принцип правової визначеності та проблематика його реалізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 51-52
1134712
  Савчин М. Принцип правової визначеності у діяльності Конституційного Суду України / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 37-42.
1134713
  Цесар І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 36-42
1134714
  Вавринчук Т. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (цивільно-процесуальний аспект) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 142-153
1134715
  Панов М.І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
1134716
  Кравчук В.М. Принцип правової визначеності у практиці ЄСПЛ // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 23-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
1134717
  Матвєєва Ю.І. Принцип правової визначеності як один із аспектів доктрини верховенства права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-322-1
1134718
  Хайвц-Йоахім Бонк Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-197.
1134719
  Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
1134720
  Павленко В.В. Принцип практики в исследовании социокультурных функций современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1134721
  Кузнецов П.С. Принцип предопределения в развитии физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1990. – 17с.
1134722
  Игнатьев В.А. Принцип преемственности и его познавательное значение в биологии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Игнатьев В.А.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. Рязанский сельскохоз. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1134723
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в истории советского уголовного процесса // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1134724
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в советском уголовном процессе второй половины ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
1134725
  Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / А.В. Гриненко, Г.К. Кожевников, С.Ф. Шумилин. – Харків : Консум, 1997. – 97с. – ISBN 966-7124-01-0
1134726
  Крижанівський В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 172-174
1134727
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.43-44
1134728
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських і азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, в праві України у зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1134729
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських та азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, у праві України в зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1134730
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Крижанівський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1134731
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / КНУТШ; Крижанівський В.В. – Київ, 2007. – 178л. + Додатки: л.177-178. – Бібліогр.: л.164-176
1134732
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163


  У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
1134733
  Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 133-138.
1134734
  Андрухів О. Принцип презумпції невинуватості у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 5-7.
1134735
  Кекова С. Принцип преображения как основная составляющая творчнского метода Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 68-75
1134736
  Машненков К.А. Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 133-137
1134737
  Литвиненко Т.С. Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 162-169. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1134738
  Попов В.Г. Принцип причинности в познании медико-биологических закономерностей. / В.Г. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 215с.
1134739
  Иванова К.И. Принцип причсинности в системе принципов научного познания / К.И. Иванова. – Ташкент, 1974. – 122с.
1134740
  Зілковська Л.М. Принцип пріоритетності сімейного виховання дитини в Україні: сутність і значення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 38-44


  В статті визначається сутність і значення принципу пріоритетності сімейного виховання дитини, виявляється його вплив на формування системи сімейного законодавства, формулюються пропозиції щодо забезпечення реал ізації дитиною права на сімейне ...
1134741
  Лукаш О.Л. Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 83-91.
1134742
  Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 244-248
1134743
  Муха А.И. Принцип программности в музыке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Муха А.И.; АН УССР.Отд-ние литературы, языка и искусства. – К, 1965. – 23л.
1134744
  Муха А.І. Принцип програмності в музиці / А.І. Муха. – К., 1966. – 175с.
1134745
  Шевелев И.Ш. Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – Москва : Стройиздат, 1986. – 200 с.
1134746
  Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 47-55
1134747
  Дубенська І. Принцип пропорційності в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 64-66. – ISBN 978-617-7069-15-6
1134748
  Тоцький Б. Принцип пропорційності в рішеннях Конституційного Суду України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1134749
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 22-24
1134750
  Тоцький Б. Принцип пропорційності та податкове право: німецький досвід // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
1134751
  Шевченко С. Принцип пропорційності у вітчизняній доктрині права: ідентифікація дискусійних та малодосліджених питань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 155-159
1134752
  Михайлюк Г.О. Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності ЄС // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1134753
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-101
1134754
  Цувіна Т. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 50-63. – ISSN 1026-9932
1134755
  Лукач І. Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 145-155. – ISSN 1026-9932
1134756
  Зінченко Юлія Принцип пропорційності як невідємна вимога правомірності обмеження прав людини в правовій державі та необхідність його закріплення у Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 46-53.
1134757
  Короєд С.О. Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 115-125. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1134758
  Коперльос Р.Ю. Принцип простоти у вивченні складного в філософії та науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 90-101


  У статті дається виклад проблем, пов"язаних з дією принципу простоти в історії пізнання природи та в сучасних наукових дослідженнях. Обгрунтовується роль принципу простоти в мисленні людини та розвитку наукових теорій. Також була здійснена спроба ...
1134759
  Мамчур А Е. Принцип простоты и меры сложности / А Е. Мамчур, . – М, 1989. – 302с.
1134760
  Меркулов И.П. Принцип простоты как проблема гносеологии и локики науки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Меркулов И.П.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л.
1134761
   Принцип противоречия в современной науке.. – Алма-Ата, 1975. – 343с.
1134762
   Принцип противоречия в социальном познании. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
1134763
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-92. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розкривається сутність поняття професійної компетентності нотаріуса, її співвідношення із морально-етичними аспектами діяльності нотаріуса, визначаються та аналізуються стадії формування компетентності нотаріуса та її складові. В данной ...
1134764
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 267-286. – ISBN 978-966-437-277-7
1134765
  Тимченко Г. Принцип процесуальної рівноправності сторін в історичному та теоретичному аспектах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 18-22
1134766
  Музичук К. Принцип процесуальної справедливості (процесуальної рівності) та принцип рівності сторін у практиці Європейського суду з прав людини // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 23-27. – ISSN 2409-4544
1134767
  Ясинок М. Принцип процесуальності є принципом процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 76-78.
1134768
  Левицький В.А. Принцип пуанту в поезії Григорія Чубая // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 228-234
1134769
  Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню принципу публічності у цивільному судочинстві, визначенню його місця у системі принципів цивільного процесуального права та співвідношенню із принципами гласності, усності та відкритості цивільного процесу. Статья ...
1134770
  Дроздович Н. Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової влади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 96-104
1134771
  Андріанов М. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.59-63. – ISSN 0132-1331
1134772
  Аль-Бкур Мохаммад. Принцип равноправия государств в кодификации международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1134773
  Манукян К.А. Принцип равноправия государств в международном праве / К.А. Манукян. – Ереван, 1975. – 202с.
1134774
  Зохрабян Р.П. Принцип равноправия и самоопределения народов: єволюция содержания в системе принципов международного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 61-73. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1134775
  Дмитриева Г.К. Принцип равноправия мужчин и женщин в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 59-65. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
1134776
  Новикова Э.А. Принцип равноправия социалистических наций в советской федерации. : Автореф... канд. юридич.наук: / Новикова Э.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва. – 12 л.
1134777
  Марчук М В. Принцип радянського дрежавного управління. / М В. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К, 1979. – 48с.
1134778
  Казютинский В.В. Принцип развития в астрономии : Автореф... канд. философ.наук: / Казютинский В.В.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. – М., 1965. – 20л.
1134779
  Галимов Б.С. Принцип развития в онованиях научной картины природы / Б.С. Галимов. – Саратов, 1981. – 246с.
1134780
   Принцип развития в психологии. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
1134781
  Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 39-42. – ISBN 978-966-222-967-7


  "Личность развивается в связи с возникающими в ее жизни внутренними противоречиями. Они обусловливаются ее отношениями к окружающей среде, ее успехами и неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но внешние противоречия, ...
1134782
   Принцип развития и историзма в геологии и палеобиологии : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 336с.
1134783
   Принцип развития и познания природных и социальных процессов.. – Красноярск, 1983. – 135с.
1134784
   Принцип развития. Сб. ст.. – Саратов, 1972. – 295с.
1134785
  Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А.А. Мишин. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
1134786
  Радионов К. Принцип разделения властей и его реализация в демократических государствах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 174-175
1134787
  Николаев Е.А. Принцип разделения власти и проблемы государственного строительства // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.12-22
1134788
  Цурков В.И. Принцип разложения для линейных задач оптимального управления. / В.И. Цурков. – М., 1978. – 52с.
1134789
  Архангельская А.В. Принцип распределения по труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... наук: / Архангельская А.В.; Инст.повышения квалиф. преподават. маркс.-ленин. при МОсковск. ордена Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоно. – Москва, 1953. – 14 с.
1134790
  Чухно А.А. Принцип распределения по труду и его осуществление на современном этате // Коммунист Украины, 1959. – №5
1134791
  Гурман В.И. Принцип расширения в задачах управления / В.И. Гурман. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
1134792
  Чааес Антунес Арманде Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Чааес Антунес Арманде; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.144-168
1134793
  Чавес А.А. Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Чавес А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1134794
  Хильковская А.А. Принцип решения практических задач как комплексный подход к обучению второму языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 144-148. – ISSN 1993-5560
1134795
  Белый А. Принцип ритма в диалектическом методе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 246-285. – ISSN 0042-8795


  О стихосложении
1134796
  Задорожня Г.В. Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 42-49
1134797
  Полховська І.К. Принцип рівності в історії вітчизняної політико-правової думки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 25-32. – ISSN 0201-7245
1134798
  Полховська І. Принцип рівності в історії світової політико-правової думки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 130-134
1134799
  Мельник І.М. Принцип рівності в політичних концепціях Дж. Ролза і Ф. Хайєка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 47-58
1134800
  Менджул М. Принцип рівності в правовому регулюванні сімейних відносин в умовах порушення територіальної цілісності України // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 309-312. – ISBN 978-966-7067-18-2
1134801
  Андриц М.Р. Принцип рівності в рішеннях Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 45-58. – ISSN 2078-9165
1134802
  Худояр Л.В. Принцип рівності в українських конституційних проектах XIX - поч. XX століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-69
1134803
  Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-186
1134804
  Пухтецька А. Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 218-228. – ISSN 1026-9932
1134805
  Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1134806
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 467, [2] арк. – Додатки: арк. [2]. – Бібліогр.: арк. 390-467
1134807
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1134808
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини та його ціннісні виміри в конституційному праві України / О.П. Васильченко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 425-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2576-95-5
1134809
  Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 97-111. – ISSN 2310-6158
1134810
  Берназюк Я. Принцип рівності сторін у сучасній доктрині податкового права (на прикладі розгляду публічно-правових спорів) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
1134811
  Поліщук О.О. Принцип рівності трудових прав гомадян у системі принципів трудового права України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 137-139. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1134812
  Шевчук С. Принцип рівності у європейському та порівняльному конституційноиу праві (до рішення Конституційного Суду України у справі про гранічний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 124-135
1134813
  Худояр Л.В. Принцип рівності у праві і судочинстві Запорізької Січі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 15-22. – (Право). – ISSN 2222-5226
1134814
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1134815
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1134816
  Заславський В Принцип різнотипності при дослідженні складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який при дослідженні складних систем з високою ціною відмови дозволяє визначати комплекси задач як суттєві усвідомлені проблеми. In the paper the new ...
1134817
  Заславський В.А. Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який, при дослідженні складних систем з високою ціною відмови, дозволяє визначати комплекси взаємопов"язаних задач як суттєві усвідомлені проблеми. Ключові ...
1134818
  Глущенко В.А. Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О.О. Потебні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8904-46-2
1134819
  Гуменюк Г.В. Принцип розвитку з позиції психології власних меж Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 108-118. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1134820
  Чухно А.А. Принцип розподілу за працею та його здійснення на сучасному етапі // Комуніст України, 1959. – №5
1134821
  Ходарєва О.О. Принцип розставляння пріоритетів Д.Д. Ейзенхауера у визначенні критерію значущості функції в методиці функціонально-вартісного аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1134822
  Мельник О. Принцип розумного та справедливого використання у міжнародного водному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 57-59.
1134823
  Страшинський Б.Р. Принцип розумності в праві та його функціональне призначення в системі принципів права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 219-223. – ISSN 2524-017X
1134824
  Грицак О.В. Принцип розумності в цивільному праві України: поняття та особливості застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 14-19.
1134825
  Лужанський О.С. Принцип розумності строків виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 42-45
1134826
  Костуренко Т. Принцип розумності строків кримінального провадження: деякі проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 457-458. – ISBN 978-617-7069-15-6
1134827
  Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909
1134828
  Альбиг Принцип Рокфеллера / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 104-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1134829
  Старушенко Г.Б. Принцип самоопределения народов и наций во внешнй политике Советского государства. / Г.Б. Старушенко. – М., 1960. – 191с.
1134830
  Натарова Н.Г. Принцип самоопределения народов и наций и проблема экономической независимости развивающихся стран Африки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Натарова Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1134831
  Сперанская Л.В. Принцип самоопределения наций в международном праве / Л.В. Сперанская. – М., 1961. – 174с.
1134832
  Саго Ф.Д. Принцип самоопределения наций и правовое положение курдского народа в Ираке : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саго Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с.
1134833
  Каменев Евгений Дмитриевич Принцип самоорганизации и его роль в познании системы "природа-общество" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Каменев Евгений Дмитриевич; АН Узбекистана. Ин-т философии и права им. И.М.Муминова. – Ташкент, 1992. – 15л.
1134834
  Марданов И.Д. оглы Принцип сведения для разностных уравнений / И.Д. оглы Марданов, К.Г. Валеев. – Баку, 1991. – 263с.
1134835
  Клевчук И.И. Принцип сведения и динамическая эквивалентность для дифференциально-функциональных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клевчук И.И.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1986. – 16л.
1134836
  Процевський В.О. Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 7-23. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1134837
  Ханик-Посполітак Принцип свободи договору в європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 128-129.
1134838
  Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст принципу свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України, його обмеження та особливості дії у сфері господарювання. The sense of the principle of freedom of contract according to Civil and Commercial Codes of ...
1134839
  Растригіна А.М. Принцип свободи і космічне виховання К. Вентцеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто основні ідеї найвидатнішого теоретика оригінального вчення про вільне виховання дитини, яка включена в соціальне середовище і Космос.
1134840
  Фолькерт Мільх Принцип свободи укладання контрактів і підприємницької діяльності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 82-84


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1134841
  Кулинич Н.А. Принцип свободы выбора пути развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-8. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается один из основополагающих принципов концепции нового политического мышления - принцип свободы выбора пути развития, исследуются механизм и сферы его применения.
1134842
  Рощин Ю.Р. Принцип свободы печати и осуществление его в социалистическом обществе. (К истории и теории вопроса) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Рощин Ю.Р.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-совт. печати. – Москва, 1972. – 17л.
1134843
  Гендролис Э. Принцип свободы совести и его место в концепции марксистского гуманизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гендролис Э.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25л.
1134844
  Тавхелидзе Илья Ношреванович Принцип Сен-Венана и асимптотика решений эллиптических уравнений высокого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тавхелидзе Илья Ношреванович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1134845
  Лисенко Д.А. Принцип сизигійності у метафізиці тотальності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 264-279. – ISSN 2077-8309
1134846
  Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда - теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 101-108. – ISSN 0132-1331
1134847
  Акулов М. Принцип симетрії та концепція часу в акторно-мережевій теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 114-128. – ISSN 1563-3713
1134848
  Криндач В.П. Принцип симметрии и некоторые другие вопросы теории симметрии в физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Криндач В.П. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1134849
  Шмуратко В.И. Принцип симметрии Кюри, строение тектоносферы и экологическая геология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-66 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1726-5428
1134850
   Принцип симметрии: Ист.-методол. пробл.. – Москва, 1978. – 397с.
1134851
  Лой А. Принцип симпатії та природа соціальності: філософсько-антропологічні роздуми навколо концепції Бішоф-Колер // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 57-71. – ISBN 978-966-8009-72-3
1134852
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1134853
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 165 л. – Бібліогр.: л.155-165
1134854
  Терезников Е.П. Принцип систематичности и последовательность при обучении легкоатлетическим упражнениям на уроках физической культуры в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Терезников Е. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1134855
  Гусев В.А. Принцип системности в изучении русской реалистической литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1984. – 88 с.
1134856
   Принцип системности в психологических исследованиях: Сб. ст.. – М., 1990. – 182с.
1134857
  Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – М, 1976. – 247с.
1134858
  Михайлова Н.В. Принцип системности и философско-методологический синтез направлений обоснования математики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 92-104. – ISSN 1560-7488
1134859
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования / В.М. Агеев. – Москва : Экономика, 1985. – 183 с.
1134860
  Д"ячков Д.С. Принцип системності побудови органів прокуратури: проблемні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 121-126. – ISSN 2219-5521
1134861
  Погорільчук Н.М. Принцип складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт / Н.М. Погорільчук, О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Названо і охарактеризовано етапи складання еколого-палеогеоморфологічних карт. Дається характеристика долинно-басейнових морфолітосистем та їх структурних елементів - морфолітокомплексів як об"єктів картографування. Наводиться класифікація ...
1134862
  Солодовников В.В. Принцип сложности в теории управления / В.В. Солодовников. – М., 1977. – 341с.
1134863
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения договоров в международном праве / Тиунов Олег Иванович. – Пермь : б.и., 1976. – 152с.
1134864
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения международных обязательств / Тиунов Олег Иванович. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 184с.
1134865
  Беляев П.Г. Принцип совпадения логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Беляев П.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1134866
  Волгин Л.Н. Принцип согласованного оптимума / Л.Н. Волгин. – Москва, 1977. – 144с.
1134867
  Онуфриенко Н. Принцип создания экспозиции природной флоры в ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Излагаются причины и методы создания экспозиций ботанического сада и в частности экспозиции природной флоры методом создания искусственного лесного насаждения пойменной влажной берестовой дубравы. The article covers reasons and methods of botanical ...
1134868
   Принцип соответствия : ист.-методол. анализ. – Москва, 1979. – 317с.
1134869
  Куиш А.Л. Принцип соответствия : онтологический и методологический аспекты исследований // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.29-43. – ISSN 1560-7488
1134870
  Марков П.Е. Принцип соответствия в развитии теоретических систем : Автореф... канд. философ.наук: 09.627 / Марков П.Е.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1134871
  Кузнецов В.И. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение / В.И. Кузнецов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 116 с.
1134872
  Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.185-196
1134873
  Сейтназаров К.Р. Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров К.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 27л.
1134874
  Журба И.А. Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-33
1134875
  Андреева И.А. Принцип сохранения и его методологическая роль в биологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Андреева И.А. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1134876
  Мохоря Е.П. Принцип сохранения и кибернетические системы : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Мохоря Е.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 21л.
1134877
  Планк М. Принцип сохранения энергии / М. Планк; Пер. с 4 нем. изд. С.Г. Суворова, Р.Я. Штейнмана со вступ. ст. С.Г. Суворова. – Москва; Ленинград, 1938. – 235 с.
1134878
  Генерлова А.Ф. Принцип социализма "От каждого по способностям, каждому по труду" и его роль в развитии творческой активности трудящихся масс. : Автореф... Канд.филос.наук: / Генерлова А.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 15л.
1134879
  Попова В.И. Принцип социалистической законности в деятельности местных органов государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Попова В.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. теории гос. и права.. – Москва, 1950. – 23 л.
1134880
  Люббе-Вольфф Принцип социального государства в практике Федерального Конституционного Суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 67-76. – ISSN 1812-7126
1134881
   Принцип социальной справедливости в советском праве: реф. сб.. – М., 1987. – 156с.
1134882
  Соловей А. Принцип соціальної справедливості у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 76-77
1134883
  Агарков О. Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 243-248
1134884
  Беляневич О.А. Принцип спеціалізації судів та реалізація права на справедливий суд в господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 91-103


  У статті досліджено теоретичні питання реалізації в господарському судочинстві гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
1134885
  Хавронюк М.І. Принцип спеціалізації судів та роль найвищих судів: порівняльно-правове дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-126. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1134886
  Фесенко Л.І. Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-145. – ISSN 0132-1331
1134887
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1134888
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0132-1331
1134889
  Назаров І. Принцип спеціалізації у побудові судової системи України та європейських країн // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 106-111.
1134890
  Хамник М. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-24.
1134891
  Лі Лань Принцип співвідношення емоційного та раціонально-логічного в художньому сприйнятті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1134892
  Шевчук К.П. Принцип співмірності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-51
1134893
  Король О.Д. Принцип співробітництва суду і сторін в цивільному судочинстві : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Король Олександра Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ, 2021. – 238 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 199-238
1134894
  Присухін С.І. Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 34-37
1134895
  Чорноморець О.І. Принцип спостережуваності у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1134896
  Словська І. Принцип справедливих, достовірних виборів - базова засада формування парламенту України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-17-0
1134897
  Пальонко А. Принцип справедливого ставлення до клієнта в питанні винагороди та проблеми його регламентації в національному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 225-227
1134898
  Михеенкова А.А. Принцип справедливого судебного разбирательства по уголовным делам в решениях Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1134899
  Григорьева Е. Принцип справедливости в налоговом праве стран-участниц СНГ // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 70-76
1134900
  Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 6. – С. 57-63. – ISSN 1812-3805
1134901
  Арановский К.В. Принцип справедливости в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 48-55. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1134902
  Кизима В.В. Принцип справедливости и право // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 216-226. – ISSN 2077-8309
1134903
  Кучинская О.А. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О.А. Кучинская, О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 29-32. – ISSN 1810-308X
1134904
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1989. – 128с.
1134905
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1990. – 103с.
1134906
  Капля О.М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1134907
  Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – C. 5-13. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1134908
  Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 52-58.
1134909
  Гетманець О.П. Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1134910
  Баулін Ю. Принцип справедливості кримінального закону у практиці Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 23-27. – ISSN 1026-9932
1134911
  Мороз Л.Б. Принцип справедливості та діяльність міжнародних організацій по забезпеченню соціального захисту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 175-178
1134912
  Білецька Н. Принцип справедливості у практиці Європейського суду з прав людини // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 29-40. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
1134913
  Примак В. Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 54-61
1134914
  Крижна В. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-8.
1134915
  Воронов А.А. Принцип сравнения в теории больших систем на основе прямого метода Ляпунова / А.А. Воронов. – Москва, 1987. – 70с.
1134916
  Дмитрик О.О. Принцип стабільності в податковому законодавстві / О.О. Дмитрик, Д.О. Мазуренко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 56-61. – ISSN 2311-4894
1134917
  Жукова О.В. Принцип стабільності і принцип доступності у системі оподаткування України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1134918
  Тараненко К. Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 255-263. – ISSN 2306-9082
1134919
  Смолярова М.Л. Принцип стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-80. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1134920
  Панов Б.С. Принцип структурности и неисчерпаемости материи в марксистко-ленинской философии: ТЕкст лекц. / Б.С. Панов. – Гомель, 1975. – 33с.
1134921
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і парадокси самоопису // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 32-36. – ISSN 2414-5823
1134922
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і проблема рефлексії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73
1134923
  Грищенко О.В. Принцип суброгації в майновому страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено дослідженню суброгації як категорії страхових майнових правовідносин. Розглядаються переваги категорії суброгації перед правом регресу при застосуванні переходу прав кредитора до третіх осіб в майновому страхуванні. The article is devoted ...
1134924
  Трагнюк О. Принцип субсидарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950р. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
1134925
  Калиновський Б. Принцип субсидарності, його місце в Європейській хартії місцевого самоврядування та національних правових системах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.243-248. – ISBN 966-73-53-51-Х
1134926
  Плавич В.П. Принцип субсидиарности в гражданском праве Германии: сущность и исторические предпосылки возникновения // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 65-75
1134927
  Онупрієнко А.М. Принцип субсидіарності в системі місцевої влади : актуальні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1134928
  Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 28-35. – ISSN 2311-6420
1134929
  Тарасенко Я. Принцип субсидіарності як засада бюджетної децентралізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 180-182
1134930
  Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджується принцип субсидіарності, відповідно до якого повинен відбуватись розподіл повноважень різних рівнів публічної влади у державі. Автор робить висновок про ...
1134931
  Левин И.Д. Принцип суверенитета в советском и международном праве : Лекция / И.Д. Левин. – Москва, 1947. – 24с.
1134932
  Соловьев М.Д. Принцип суверенитета в современном международном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Соловьев М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 18с.
1134933
  Мере Ж. Принцип суверенітету : Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере; Пер. з французької Л.Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 216с. – (Есеї-XX). – ISBN 966-663-089-3; 966-663-090-7


  Дослідження обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету. Дан критичний аналіз метафізичних основ res publica
1134934
  Иванов С.А. Принцип суверенного равенства в уставе ООН и его нарушение американскими империалистами. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.А.; Ин-тут права АН СССР. – Москва, 1952. – 21 с.
1134935
  Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве / Д.И. Бараташвили ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1978. – 118 с.
1134936
  Наливайко Л.Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 19-26
1134937
  Крисенко А.Є. Принцип суворої відповідності акредитиву // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 154-160
1134938
  Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
1134939
  Драгомирецький О. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О. Драгомирецький, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Для розшифровки формування золоторудних систем пропонується метод геолого-генетичної інтерпретації геологічної інформації про золоторудні об"єкти УЩ, який передбачає побудову спочатку простих геолого-генетичних моделей, а потім їх суперпозицію ...
1134940
  Драгомирецький О.В. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1134941
  Дротянко Л.Г. Принцип сходження від абстрактного до конкретного у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1134942
  Румбешта В.О. Принцип та основні закономірності розробки систем діагностування та управління процесом механічної обробки : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.01 / Румбешта В.О.; КПІ. – Київ, 1994. – 32л.
1134943
  Скріпнікова О.Г. Принцип таємниці вчинення нотаріальних дій // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 99-100
1134944
  Бондарева М.В. Принцип таємниці вчинювання нотаріальних дій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202.
1134945
  Собков Ю. Принцип творення криптонімів укранської мови за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 258-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 264; 11 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1134946
  Швець Г. Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 142-150. – ISSN 2078-5119
1134947
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1134948
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1134949
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1134950
  Вдовічена Л.І. Принцип територіальності в податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 89-93. – (Правознавство ; Вип. 273)
1134951
  Назаров І.В. Принцип територіальності побудови судової системи в законодавстві України та європейських держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 223-231. – ISSN 0201-7245
1134952
  Сердюк В.В. Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 255-261. – ISSN 1026-9932
1134953
  Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в современном международном праве / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 192 с.
1134954
  Сторожук А.Ю. Принцип тождества бытия и мышления как источник ошибок в философии : смешение понятий причинности и мифы о восприятии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.41-60. – ISSN 1560-7488
1134955
  Гольмстен А.Х. Принцип торжества в гражданском процессе : Исследование А.Х. Гольмстена. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1886. – [2], IV, 262 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1134956
  Петрова Л.О. Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 134-143. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1134957
  Терещук Г.А. Принцип транспарентності у діяльності органів виконавчої влади: електронна транспарентність та цифровізація прозорості // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 84-90. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1134958
  Форсюк В. Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (196). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1134959
  Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і практиці-міжнародного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 571-579. – ISSN 1563-3349
1134960
  Свешникова Е.А. Принцип уважения и требовательности в нравственном воспитании учащихся советской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Свешникова Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Симферополь, 1955. – 13 с.
1134961
  Лихачев В.Н. Принцип универсальности в современном международном праве. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лихачев В.Н.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М, 1978. – 23л.
1134962
  Касьян Л.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 80-83
1134963
  Малєнко О.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 118-131
1134964
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки магістеріуму католицької церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 19-22


  Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально- етичних ...
1134965
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки Магістеріуму Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 27-30


  "Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально-етичних цінностей".
1134966
  Федорова А. Принцип універсальності та культурний релятивізм: імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 115-120
1134967
  Тимченко Г. Принцип усності в судовому процесі: питання історії та теорії розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – С. 133-137
1134968
  Жауров Ю.В. Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жауров Ю. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1983. – 11л.
1134969
  Жауров Юрий Владимирович Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жауров Юрий Владимирович; Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1982. – 105л. – Бібліогр.:л.103
1134970
  Пухов Г.Е. Принцип устройства универсальной электромоделирующей сетки / Г.Е. Пухов. – Москва, 1959. – 12 с.
1134971
  Реуцкий В.Е. Принцип учета предыстории в распознавании движущихся объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Реуцкий В.Е.; КПИ. – К., 1971. – 24л.
1134972
  Крохина Ю.А. Принцип федерализма в бюджетном праве / Крохина Ю.А.;Саратовская гос.акад.права. – Київ, 2001. – 50с. – Бібліогр.:с.48-50
1134973
  Барабаш О.О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1134974
  Дзюба Т. Принцип фольклорно-етнографічної достовірності: від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 41-46. – ISSN 0236-1477
1134975
  Ободовська В.О. Принцип формування зовнішньоекономічних зв"язків України та Польщі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 168-170
1134976
  Сікорський П. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / П. Сікорський, О. Горіна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 49-55
1134977
  Добролюбська Ю.А. Принцип холізму в постнекласичній філософії історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1134978
  Сталінська Г.Д. Принцип художньої інтерпретації в дизайні вінтажного інтер"єру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586
1134979
  Щетникова Р.А. Принцип целостности в методологии исследования социальных явлений // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1134980
  Патлатой Анатолий Петрович Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Патлатой Анатолий Петрович; Одесский Гос. Университет. – К., 1979. – 170л.
1134981
  Патлатой А.П. Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Патлатой А.П.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
1134982
  Табуркин Вячеслав Иванович Принцип целостности, его структура и роль в познании и преобразовании биотических систем : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Табуркин Вячеслав Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1134983
  Фабіан М.П. Принцип цілісної системності в зіставних дослідженнях // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1134984
  Ключковський Ю. Принцип чесних виборів у виборчому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 165-174. – ISSN 1026-9932
1134985
  Мамедова Рена Мамед гызы Принцип экономии в синтаксисе азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 337-343


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся принципа языковой экономии, в частности синтаксической экономии слов азербайджанского языка. Синтаксическая экономия происходит в явлениях, в основе которых лежит присоединение двух составляющих компонентов ...
1134986
  Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях / А. Мартине. – М, 1960. – 261с.
1134987
  Динер Е.В. Принцип эргономичности в электронной книге // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0130-9765


  Обоснована необходимость рассматривать электронную книгу в контексте традиций книжной культуры. Выявлено содержание принципа эргономичности, который применительно к электронной книге позволит создать качественный электронный книжный продукт, что, ...
1134988
  Авдеева Л.Р. Принцип эстетизма в философии К.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С . 3-19. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1134989
  Джибладзе Г.Н. Принцип эстетического воспитания / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1971. – 348с.
1134990
  Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность / Н.А. Машкин. – М.-Л., 1949. – 688с.
1134991
  Пількевич А. Принципат Тиберія в "Historiae Romanae" Веллея Патеркула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості зображення правління імператора Тиберія Веллеєм Патеркулом. Змістова частина "Historiae Romanae" аналізується на предмет пропаганди та специфіки викладу фактологічного матеріалу автором. Техніка риторичних прийомів ...
1134992
  Єрмолаєв В.М. Принципи "Правди Руської" продовжують жити в правовій системі сучасної України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 33-52. – ISSN 2224-9281


  Право сучасної України має своїми витоками звичаєве право і князівське законодавство, судову практику часів Київської Русі. У "Правді Руській", започаткованій Ярославом Мудрим, ці джерела права дозволили законодавцю сформулювати у першому вітчизняному ...
1134993
  Шестопал О.Г. Принципи "Сервантизму" в романі Г.Т. Бальєстера "Дон Хуан" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена розгляду засобів театралізації оповіді в романі Г.Т. Бальєстера «Дон Хуан». Предметом уваги в статті стають різноманітні форми оприявнення «сервантизму», а саме: «гра», «принцип достатньої реальності» та «авторефлексивність тексту». ...
1134994
  Кондра О. Принципи IOSCO щодо незаконного використання інсайдерської інформації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 127-129
1134995
  Сергієнко Т. Принципи SMART - освіти в суспільстві XXI століття / Т. Сергієнко, С. Лобань // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 123-124. – ISBN 978-617-685-049-6
1134996
  Діковська І.А. Принципи Trans-Lex — джерело регулювання міжнародних приватних договірних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 350-354. – ISBN 978-966-927-142-6
1134997
  Брулевич В.В. Принципи адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 213-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1134998
  Шарая А.А. Принципи адміністративного права: дослідження у вітчизняній доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7293-17-9
1134999
  Панасюк А.О. Принципи аналітичної діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 176-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1135000
  Лавріненко А.І. Принципи архітектурно-просторового вирішення мобільного житла / А.І. Лавріненко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 315-321 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,