Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1136001
  Божко О. "Роль НСПУ має бути відчутнішою, враховуючи її потенціал" / розмовляла Світлана Чайка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 1, 4


  Про поточний стан справ у господарстві Спілки письменників України розповідає виконувач обов"язків голови НСПУ Олександр Божко.
1136002
  Луцишин Г.І. Роль національних меншин в євроінтеграційному процесі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 66-71. – ISSN 2077-1800
1136003
  Асланов С. Роль національних меншин у політичному житті України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 370-376. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1136004
  Бердник В.Ф. Роль національних рис у становленні політичного режиму в державі за А. де Токвілем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 21-22
1136005
  Коста Ж.П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 11-15. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції "Роль практики ЄСПЛ у ...
1136006
  Щокін Ю. Роль національних судів у формуванні міжнародно-правових звичаїв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1136007
  Мануілова К.В. Роль національних традицій у формуванні засад децентралізації публічної влади України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 35-41. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1136008
  Карп В.С. Роль національних туристичних організацій у регулюванні торгівлі міжнародними туристичними послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 15-18


  Баланс взаємовідносин та своєрідний прямий діалог між приватним ринковим та державним аспектами регулювання у сфері торгівлі міжнародними туристичними послугами створюють національні туристичні організації (НТО).
1136009
  Заставецька О. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму / О. Заставецька, К. Дударчук, І. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1136010
  Козаченко В. Роль національного банку України в діяльності банківської системи України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 89-94


  У статті аналізується положення діючого банківського законодавства, а також оцінюється сучасний стан банківської системи України з ціллю визначення місця Національного банку України в процесі державного регулювання банківського сектору.
1136011
  Пахомова О. Роль Національного банку України в підтримці надійності банківської системи в умовах нестабільності її функціонування // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 101-111. – ISSN 2409-9260
1136012
   Роль Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" в наданні вторинної (спеціалізованої) та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції / А.П. Казмірчук, О.П. Михайлик, М.О. Дрюк, І.Г. Денисенко, О.В. Циц // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 28-41. – ISSN 2310-4910
1136013
  Максимюк М. Роль національного героя у романах В. Кожелянка "Котигорошко" та "Третє поле" (антропонімний аспект) / М. Максимюк, А. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 79-83. – ISSN 2311-9896
1136014
  Цірат Г.А. Роль національного закону та міжнародного договору в забезпеченні взаємності при визнанні та виконанні іноземних судових рішень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 457-462. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто різні підходи до регулювання взаємності при визнанні та проведенні до виконання іноземних судових рішень як на національно-правовому, так і міжнародно-правовому рівнях, а також роль та місце міжнародного договору в забезпеченні режиму ...
1136015
  Корж С.А. Роль національного менталітету у формуванні політичної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISBN 966-628-134-1
1136016
  Солоіденко Г. Роль Національної бібліотеки України імені В.Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяьності асоціацій та самоправних організацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 136-145. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1136017
  Козак Л.С. Роль національної бюджетної та боргової безпеки у розвитку системи міжнародних економічних відносин / Л.С. Козак, А.П. Гречан, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 62-77. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті визначено економічну сутність національної бюджетної та боргової безпеки, досліджено взаємозв"язок між розміром бюджетного дефіциту, величиною державних витрат й економічним зростанням, розглянуто основні етапи формування державного боргу в ...
1136018
  Доценко А. Роль національної економіки у формуванні національної системи розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 41-43. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто вплив одного із найважливіших економічних чинників - національної економіки - на формування національної системи розселення на прикладі України на початку XXІ ст. Розкрито загальні та особливі ознаки національної економіки, ...
1136019
  Мельник Л. Роль національної еліти в процесі формування державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 152-158
1136020
  Багінська М.В. Роль національної ідентичності в процесі європейської інтеграції Швейцарської Конфедерації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 301-302. – ISBN 966-2980-20-2
1136021
  Рилач Н.М. Роль національної інноваційної системи в процесі інтернаціоналізації інноваційної діяльності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 149-153. – ISSN 1996-5931
1136022
  Демешкант Н.А. Роль національної стратегії сталого розвитку Польщі в екологічній освіті фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – 84-88. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1136023
  Фролова О. Роль національної школи у формуванні громадянського суспільства згідно з філософсько-освітнім вченням С. Русової // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 177-182
1136024
  Аванесов В.Т. Роль начальной водонасыщенности в механизме нефтеотдачи коллекторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Аванесов В.Т.; Азерб.ордена Трудового Красного Знамени индустриальный институт. – Баку, 1953. – 12л.
1136025
  Каленська В. Роль НБУ у системі антиінфляційного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 46-48. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність антиінфляційного регулювання та визначається роль НБУ у реалізації антиінфляційної політики в державі. The essence of the antiinflationary adjusting is examined and the role of NBU in realization of antiinflationary ...
1136026
  Груба Виталий Дмитриевич Роль неаддитивных трехчастичных взаимодействия при описании фзового перехода первого рода интегральными уравнениями : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 02.00.04 / Груба Виталий Дмитриевич; Российская АН. Ин-т химии неводных растворов. – Иваново, 1992. – 46л.
1136027
  Савицька О. Роль невербальних компонентів комунікації при формуванні "першого враження" про співрозмовника у процесі спілкування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 89-93
1136028
  Волонцевич О.О. Роль негативних змін водно-болотних комплексів у функціонуванні та видовому різноманітті орнітофауни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 69-75. – ISSN 2306-5680
1136029
  Ключарев Г.А. Роль негосударственной системы образования в стимулировании инноваций // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 1561-2465


  Используя ресурс академических свобод, частные университеты могут внести заметный вклад в реализацию компетентностного подхода в профессиональной подготовке как предпосылке инновационности. Сроки обучения будут сокращены, что даст прямой экономический ...
1136030
  Цигулева О.В. Роль негосударственных вузов в развитии рынка образовательных услуг // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 69-74. – ISSN 1811-0916


  В данной статье сделана попытка определить место негосударственного сектора высшего профессионального образования на рынке образовательных услуг. По мнению автора, формирование нового для России рынка образовательных услуг, его сегментирование ...
1136031
  Рудой И.П. Роль неделимых фондов в развитии колхозного производства и повышении материального благосостояния колхозников на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Рудой И.П.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 17л.
1136032
  Каплун В.В. Роль недержавних організацій в протидії тероризму // Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-10. – ISBN 978-966-2439-41-0
1136033
  Якушко Н.О. Роль недержавних організацій у веденні гібридної війни: досвід України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 95-100. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
1136034
  Ковальчук Л. Роль недержавних організацій у попередженні торгівлі людьми в Україні // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 41-48
1136035
  Козарезенко Л.В. Роль недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя в розвитку людського потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 319-328. – ISSN 2222-4459
1136036
  Ємець В. Роль недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країни: світовий досвід та українські реалії // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1136037
  Свірський В. Роль недержавних пенсійних фондів у прискоренні темпів соціально-економічного розвитку держави:: світовий досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 257-267
1136038
  Свірський В. Роль недержавних пенсійних фондів у прискоренні темпів соціально-економічному розвитку держави: світовий досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 89-99
1136039
  Ткаченко Н.В. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України / Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 69-79
1136040
  Момотюк Л.Є. Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-77
1136041
  Флорескул Н.П. Роль недержавного пенсійного забезпечення в соціальному захисті громадян України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 150-155.
1136042
  Надточій К. Роль незворотних витрат у процесі виходу підприємства на зовнішній ринок: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76-78. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність незворотних витрат компаній. Порівняно визначення цього поняття сучасними науковцяма та запропоновано авторську дефініцію. Описано причини виникненя витрат такого виду, а також їх основні риси та характер впливу на ...
1136043
  Янчук П.І. Роль нейрогенних і гуморальних факторів у регуляції кровообігу та кисневого балансу печінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається політика Російської Федерації щодо нерозповсюдження ядерної зброї на етапі її формування початку 1990-х років. Особлива увага приділяється інтенсивним зусиллям російської дипломатії, спрямованим на вивезення ядерної зброї колишнього ...
1136044
  Макарченко А.Ф. Роль нейрогормональных систем гипоталамуса в физиологии и патологии / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург, А.Д. Лаута. – Киев : Наукова думка, 1978. – 216с.
1136045
  Макаренко А.Ф. Роль нейроногормональных систем гипоталамуса в физиологии и патологии / А.Ф. Макаренко. – К, 1977. – 216с.
1136046
  Антоненко В.Т. Роль нейротрофического и аутоаллергического факторов в патогенезе инфаркта миокарда : Автореф. дис. ... док. мед. наук : К / Антоненко В.Т. ; К мед ин-т. – Киев, 1968. – 28 с.
1136047
  Корнелишин Николай Фокович Роль нейрохимических систем гипоталамуса в регуляции артериального давления и деятельности сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Корнелишин Николай Фокович; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1972. – 21л.
1136048
  Соловьева А.А. Роль нейтральных липидов в генерации мембранного потенциала субмитохондриальных частиц. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Соловьева А.А.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1136049
  Симакова И.М. Роль нековалентных взаимодействий в стабилизации мембраны Micrococcus lysodefkticus. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Симакова И.М.; АН СССР. Ин-т биохимии им. Н.А.Баха. – М., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1136050
  Чепинога О.П. Роль некоторых дигидраз в окислительных процессах при мышечной деятельности : Дис... наук: / Чепинога О.П.;, 1940. – 154л. – Бібліогр.:л.147-152
1136051
  Лисовец В.Т. Роль некоторых методов исследования в диагностике рака гортани : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Лисовец В.Т.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 16л.
1136052
  Ивашкевич Александра Антоновна Роль некоторых неспецифических факторов в реакции отторжения аллотрансплантированной почки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ивашкевич Александра Антоновна; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1136053
  Иванов А.В. Роль некоторых структур сосудодвигательного центра в патогенезе острой кровопотери с поддерживаемой гипотензией. : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Иванов А.В.; Воен.-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1136054
  Попов Д.В. Роль некоторых физических факторов в процессе вторичной индукции роговицы у Anura : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.11 / Попов Д.В.; МГУ, Биол. фак. – Москва, 1975. – 25c.
1136055
  Ковальчук Л.Я. Роль некоторых экологических факторов в проявлении гетерозиса у гибридов тутового шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковальчук Л.Я.; АН УССР. – К, 1967. – 16л.
1136056
  Цветкова А.В. Роль некоторыъ видов индустиальных загрязнений в процессах газовых переходов водны в атмосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: 11.00.09 / Цветкова А. В.; МВССО РСФСР, Лен. гидрометеоролог. ин-т. – Л,, 1980. – 16л.
1136057
  Дударев В.П. Роль некотрых внутренних факторов организма и гипоксии в устойчивости к поперечно направленному ускорению : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дударев В.П. ; Ин-т физиологии. – Киев, 1964. – 15 с.
1136058
  Рудых З.С. Роль нелегальных библиотек и подпольных типографий в революционной пропаганде восточносибирских организаций РСДРП (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рудых З.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 27л.
1136059
  Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л.118-127
1136060
  Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1136061
  Боярко І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії : економіка та управління підприємствами / І.М. Боярко, Я.В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 86-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1136062
  Крупник А. Роль нематеріальних чинників у розбудові соціальної інфраструктури в Україні за сучасних умов // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 269-283.
1136063
  Михайлов В.А. Роль неметалічних корисних копалин у світовій гірничодобувній промисловості : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Неметаличні корисні копалини (НКК) відіграють значну роль у гірничорудній промисловості провідних країн світу. Наведено дані про видобуток та економічне значення головних типів НКК у світовій економіці. Показано, що Україна має багату ...
1136064
  Цитловская Л.А. Роль неокортекса белой крысы в формировании и воспроизведении сложных систем условных рефлексовк : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитловская Л. А.; Биол. фак. – М., 1973. – 25л.
1136065
  Казакова Т. Роль неориторики та коґнітивістики у вивченні поетики пражурналістського тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 44-49


  У статті пропонується методологія використання надбань неориторики та когнітивістики при дослідженні поетики пражурналістських явищ. This article supposes the methodic of using of new rhetorical and kognitivistical in researching poetics ...
1136066
  Возгрін Б.Д. Роль неотектонічних рухів у формуванні ІV (V) "моренної" тераси Дніпра в нижній течії р.Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 68-76 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1136067
  Прохазка А.А. Роль неправительственных организаций в международной борьбе с голодом (конец XIX - начало XX вв.) // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2012. – Вип. 120. – С. 372-379. – ISSN 2224-9818
1136068
  Комяков Олег Алексеевич Роль непроизводственной среды в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Комяков Олег Алексеевич; МВ и ССО УРРС. КГУ им .Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 166л. – Бібліогр.:л.1-16
1136069
  Голыжбин А.Д. Роль непроизводственной сферы в повышении благосостояния трудящихся при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Голыжбин А.Д.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1136070
  Комяков Олег Александрович Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Комяков Олег Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1136071
  Грищук Владимир Мефодиевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1136072
  Грищук Владимир Мефодоевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодоевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 215л. – Бібліогр.:л.192-215
1136073
   Роль непроизводственной сферы в социалистическом расширенном воспроизводстве. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286 с.
1136074
  Пікус Р.В. Роль непропорційного перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-29. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто питання ролі і завдань, які повинно забезпечити непропорційне перестрахування в забезпеченні фінансової стійкості страховика. The article deals with a question of role and tasks, which must be supplied by non-proportional ...
1136075
  Намясенко О.К. Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 146-154
1136076
  Ріппа Ю.С. Роль непрямих податків у наповненні державного бюджету України / Ю.С. Ріппа, О.В. Івановська // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 119-120
1136077
  Сотніченко О.А. Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 238-243 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1136078
  Микаелян Н.Г. Роль нервной системы в качественных сдвигах секрнтируемого молока. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян Н.Г.; АН АрмССР. Ин-т физиологии. – Ереван, 1958. – 23л.
1136079
  Шенгер И.Ф. Роль нервной системы в патологических изменениях легких при охлаждении животного : Автореф... канд. мед.наук: / Шенгер И. Ф.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1953. – 7 с.
1136080
  Васильев Н.В. Роль нервной системы в процессах инфекции и иммунитета / Н.В. Васильев. – Томск : Томский университет, 1963. – 142 с.
1136081
  Венедиктова Т.Н. Роль нервной системы в процессах пищеварения и физиологии жажды у сельскохозяйственных животных . : Автореф... канд. ьиол.наук: / Венедиктова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1136082
  Гуска Н.И. Роль нервной системы в регуляции процессов всасывания в тонков кишечнике собак. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуска Н.И.; М-во высш.образования УССР. – Одесса, 1959. – 16л.
1136083
  Баранова Н.Ф. Роль нервных и гормональных факторов в регуляции изменений активности холинэстеразы органов : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова Н.Ф.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1951. – 8 с.
1136084
  Аракелян Л.А. Роль неспецифических факторов защиты при трипаносомозе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.19.,03.00.04 / Аракелян Л.А. ; АН Казах. ССР. – Алма-Ата, 1980. – 24 с.
1136085
  Багрій В.А. Роль нестандартної зайнятості в умовах трансформації ринку праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-34-7
1136086
  Береза А.В. Роль неурядових аналітичних центрів у взаємодії держави та громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 243-249
1136087
  Фесянов П. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні і світі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 117-125
1136088
  Тараненко О.Г. Роль неурядових організайцій у розв"язанні міжнародних ситуацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 524-535
1136089
  Рябінін Є.В. Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо-інформаційний аспект / Є.В. Рябінін, С.О. Доценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 312-316. – ISSN 2076-1554
1136090
  Ващук О.М. Роль неурядових організацій у запровадженні мідіації в Україні (практика використання європейського досвіду) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 269-271
1136091
  Себіга І. Роль неурядових організацій у зовнішній політиці США напередодні виборів Президента Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 172-184.
1136092
  Прохазка Г.А. Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 337-344. – ISSN 2224-9281
1136093
  Кіссе А.І. Роль неурядових організацій у попередженні й врегулюванні етнічних конфліктів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
1136094
  Шаповал-Дейнега Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики ВІЛ/СНІД) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль неурядових організацій у процесі творення громадянського суспільства в Україні. Оскільки одним із головних чинників розвитку громадянського суспільства є побудова соціального діалогу між державою та громадянами, проаналізовано основні ...
1136095
  Вернудіна І.В. Роль неусвідомлюваного психічного у процесі поетичної творчості (за трактатом Івана Франка "Із секретів поетичної творчості") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.105-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про роль, структуру та витоки поетичної творчості.
1136096
  Рафальський І. Роль неформальних громадських об"єднань у національно-державному самовизначенні України періоду перебудови в СРС // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 73-86
1136097
  Веселова Л.С. Роль неформальных отношений (гуаньси) в социальной жизни КНР после 1949 года: историография вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 112-122. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1136098
  Лебединская Е. Роль нефтегазовых фондов в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 98-119. – ISSN 0042-8736
1136099
  аль-Дабагх Аббас Хуссейн Роль нефтяной промышленности в развитии экономики Ирака : Автореф... кандидата экон.наук: / аль-Дабагх Аббас Хуссейн; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра зарубежных стран. – М., 1965. – 8л.
1136100
  Евграфов Ф.Г. Роль нижегородской партийной организации в строительстве автомобильного завода им.В.М.Молотова : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Евграфов Ф.Г. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 20 с.
1136101
  Миклин Михаил Борисович Роль низкоэнергетических возбуждений аниона в фотолизе и радиолизе кристаллических нитратов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миклин Михаил Борисович; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1986. – 21л.
1136102
   Роль низших организмов в круговороте веществ в замкнутых экологических системах : Материалы 10-го Всесоюзного совещания (Канев, 1979 г.). – Киев : Наукова думка, 1979. – 336с.
1136103
  Желясков С. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету / С. Желясков, В. Левченко, Г. Левченко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 26-50. – ISSN 2310-3310
1136104
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 362-365. – ISBN 966-7890-03-1
1136105
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 365; 6 назв
1136106
  Панаріна О. Роль Німеччини в процесі інтеграції Польщі до Європейського Союзу: Українська перспектива // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 32-38
1136107
  Гільченко О.Л. Роль Німеччини в урегулюванні української кризи / О.Л. Гільченко, Д.М. Вєрютіна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 84-90. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізується участь Німеччини у вирішенні проблеми української кризи 2013-2015 рр. та представлені деякі підходи до визначення самого поняття «українська криза». Розкрито причини, які спонукають Німеччину займати активну позицію у вирішенні ...
1136108
  Петренко К.А. Роль Німеччини у Боснійській війні (1992-1995 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 141-146. – ISSN 2076-1554
1136109
  Мельник Р. Роль Німеччини у формуванні позиції європейських держав щодо ситуації на Сході України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 79-83
1136110
  Сидорук Т.В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 33-37. – ISSN 2306-5664
1136111
  Абдрахманов А.И. Роль НКВД в регулировании миграционных процессов в 1917 - в начале 1920-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С.25-27. – ISSN 1812-3805


  Масштабная практика НКВД РСФСР и автономных республик в 1917 - начале 1920-х годов по решению порождаемых массовой миграцией проблем заслуживает серьезного и всестороннего изучения и осмысления.
1136112
  Васильєва Р.Х. Роль новаторів, бригад і ударників комуністичної праці у боротьбі за режим економії / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье освещается важнейший вопрос теории и практики коммунистического строительства - борьба новаторов производства, коллективов и ударников коммунистического труда за осуществление строжайшей экономии трудовых и материальных ресурсов. Анализируя ...
1136113
  Магас Н. Роль нових антикорупційних органів у боротьбі з корупцією // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 147-150
1136114
  Костючков С.К. Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо-філософських ідей // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
1136115
  Садовий Я.М. Роль нових родовищ у розвитку нафтової промисловості Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1136116
   Роль нових форм організацій наукових досліджень у підвищенні інноваційного потенціалу НАН України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 9-18


  Огляд інноваційних досягнень науковців НАН України, отриманих протягом останніх років.
1136117
  Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-25
1136118
  Пуртов П.Т. Роль новых форм соревнования в повышении экономической эффективности производственной деятельности предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: / Пуртов П.Т.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М,, 1966. – 19л.
1136119
  Скрипник Ю.С. Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 510-515


  У статті розглядаються особливості коннотацій номена MORBUS на основі аналізу творів латинських авторів разних жанрів та історичних періодів. Досліджено дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
1136120
  Воскобойник-Шпинта Роль номенклатурної латини у становленні накової мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 77-81


  У статті проаналізовано офіційну, міжнароду, наукову номенклатурну латину; виділено особливий шар спеціальної лексики-номенклатурну латину як наукову субмову, мову-посередник, яка поєднує елементи класичної латини і деякі номенклатурні новотвори.
1136121
  Берстад О. Роль Норвегії у світовому політичному та економічному просторі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1136122
  Дудченко В. Роль нормативних фактів у сучасному праворозумінні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 120-126. – ISSN 0132-1331
1136123
  Кваша Т.К. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 10-16. – ISSN 2520-6524
1136124
  Котелкин В.И. Роль нормирования труда в развитии социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Котелкин В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1136125
  Ковальов В. Роль нормування праці в оцінці людського капіталу в структурі трудового потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва, В. Фролов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 25-28. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена проблемам удосконалення методології оцінки людського капіталу й трудового потенціалу з використанням методів наукового нормування праці. Запропонований авторами методологічний підхід дозволяє виражати норми праці у вартісній формі, ...
1136126
  Авдюков М.Г. Роль нотариата в охране прав граждан / М.Г. Авдюков, Л.И. Газиянц. – Москва : Юридическая литература, 1963. – 44 с. – (Библиотечка слушателя нар. ун-та правовых знаний)
1136127
  Петров Ю.П. Роль нравственного идела в формировании жизненных планов школьной молодежи : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Петров Ю.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1136128
  Анисимов С.Ф. Роль нравственного прсвещения в духовном формировании личности / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1981. – 64с.
1136129
  Скворцова Н.В. Роль нравственной философии В.С. Соловьева в самосовершенствовании личности / Н.В. Скворцова, Д.В. Сысоев // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 207-209
1136130
  Журавлев А.Л. Роль нравственной элиты в российском обществе : постановка проблемы и возможности исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.5-19. – ISSN 0205-9592
1136131
  Бабушкова Венуше Роль НТР в процессе гуманизации содержания труда (на материалах ЧССР) : Автореф... канд филос.наук: 09.00.02 / Бабушкова Венуше; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1136132
  Горюнова С.В. Роль нуклеотидпептидов в клеточном делении водорослей / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1980. – 199с.
1136133
  Макарчук Микола Юхимович Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.13 / Макарчук Микола Юхимович; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 360л. – Бібліогр.:л.279-348
1136134
  Макарчук М.Ю. Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.13 / Макарчук М. Ю.; КУ. – К., 1999. – 34л.
1136135
  Бурлака Г. Роль О. Кониського в переїзді М. Грушевського до Львова


  Письменник, публіцист, філолог, правознавець, фольклорист, педагог і соціолог - це Олександр Кониський. Сам він особливої ваги надавав громадській діяльності, зокрема роботі з молоддю, а М. Грушевського небезпідставно вважав духовним учнем. Вступ М. ...
1136136
  Мекшун Л.М. Роль О.О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1136137
  Шайхаттарова С.В. Роль О.С. Иоффе в развитии института обязательства в советском гражданском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1136138
  Петренко К.А. Роль об"єднаної Німеччини у діяльності ООН // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 237-245. – ISSN 2079-1828
1136139
  Морозов О. Роль об"єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва / О. Морозов, С. Маргащук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1136140
  Авдєєва Г.К. Роль обізнаних осіб під час фіксації доказової інформації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 138-144. – ISSN 1993-0917
1136141
  Аветисян Д.Д. Роль облачных инструментальных сервисов в подготовке специалистов в области инноваций // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С.40-44. – ISSN 2073-9613


  С помощью современных систем с-Learning (с - cloud) и мультимедий- ных интерактивных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) можно обеспе- чить эффективную подготовку специалистов в инновациях. Для этого необходимо предварительно создать «облачные» ...
1136142
  Буник Ю. Роль облігацій діаспори для країн, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему випуску облігацій для діаспори як джерело фінансування національної економіки та фактор розвитку країни. Виявлено міжнародний досвід залучення заощаджень мігрантів та використання їх для випуску облігацій. А також розкрито ...
1136143
  Мачулка О. Роль облікової інформації при складанні фінансового плану та формуванні показників його виконання державними підприємствами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-32.
1136144
  Майдура Г.С. Роль облікової політики у формуванні амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 126-129
1136145
  Довбенко В. Роль облікової політики у формуванні умов розвитку підприємств та їх об"єднань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 85-91. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1136146
  Воробьев Л.Н. Роль оболочки и цитоплазмы клеток харовых водорослей в избирательном накоплении ионов калия и формирования биоэлектрических потенциалов : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьев Л.Н.;. – М., 1965. – 15л.
1136147
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 20-27 : Табл. – ISSN 0016-7207
1136148
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США (Окончание. Начало см. в № 3 за 2007 г.) = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0016-7207
1136149
  Кузнецова Т. Роль образа героя в поисках украинской идентичности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 11-23. – ISSN 1822-5136
1136150
  Дудка В.М. Роль образів інтелектуальної уяви в процесі розуміння і тлумачення наукових текстів / В.М. Дудка, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-131. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття ґрунтується на гіпотезі, що наукова і художня творчість в своєму походженні мають загальний психологічний принцип метафоричної тотожності, що проявляє початкову стадію концептуалізації знання. Він визначає виняткову роль у процесі пізнання ...
1136151
  Комаров Володимир Роль образного мислення в процесі формування історичних знань учнів. Від фактів до понять. (На прикладі теми "Утворення Єгипетської держави", 6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
1136152
  Велика Л.П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення) : Автореф...канд.мистецтвознавства:17.00.08 / Велика Л.П.;МКіМУ. ХДАК. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1136153
  Аванесян М.О. Роль образов в понимании метафоры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 32-41. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1136154
  Тарасенко В.В. Роль образования в агломерации территориальных кластеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1726-667Х
1136155
  Веденеева В. Роль образования в концепции инновационного развития экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 68-80. – ISSN 0131-2227


  Сегодня в России создана новая структура высшего профессионального образования, ведущую роль в ней играют федеральные и национальные университеты, призванные готовить специалистов для новой экономики и науки, в том числе инженеров инновационного типа, ...
1136156
   Роль образования в обеспечении развития наноиндустрии (круглый стол) / материал подготовл И.Е. Задорожнюк. // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 25-50. – ISSN 1561-2465


  В конце 2011 г. «Российская газета» провела виртуальный круглый стол, на котором были представлены мнения ведущих специалистов в области нанотехнологий и руководителей вузов, готовящих специалистов соответствующего профиля, относительно перспектив ...
1136157
  Каталов Петр Моисеевич Роль образования в социальном продвижении рабочих. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01. / Каталов Петр Моисеевич; Уральскю гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1974. – 21л.
1136158
  Гергокова Ж.Х. Роль образования в формировании национальной инновационной системы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 22-29. – ISSN 0869-561Х


  Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается, прежде всего, наличием развитой национальной ...
1136159
  Перетягина Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 10. – С. 91-108. – ISSN 1609-4646
1136160
  Гранин Ю.Д. Роль образования и масс-медиа в формировании российской нации. Неутешительные итоги // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 201-212. – ISSN 1606-951Х
1136161
   Роль образования как фактор современного экономического развития (часть третья) / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.С. Нетесова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 7. – С. 34-50. – ISSN 1561-2465
1136162
  Гущина Т.Н. Роль образовательной среды в развитии субъектности старшеклассника в дополнительном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0869-561Х
1136163
  Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к эмиграции // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.103-108
1136164
  Барышникова М.Ю. Роль образовательных кластеров в подготовке специалистов инженерно-технического профиля в интересах развития приоритетных отраслей экономики / М.Ю. Барышникова, А.В. Симонов, И.И. Чиннова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 4, апрель. – С. 5-16. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросам оценки роли образовательных кластеров в решении задачи подготовки специалистов инженерно-технического профиля в соответствии с модернизационными приоритетами в сфере экономики. Сформулированы тенденции в спросе и предложении ...
1136165
  Баран Е.О. Роль образу в медіасоціалізації: особливості // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 79-82


  Розглянуто роль та вплив медіапродукту на формування опорно-образної системи конструкцій у контексті медіасоціалізації дитини. Досліджено форми дитячого сприйняття образних блоків у рекламній площині залежно від вікової категорії. In the article the ...
1136166
  Дідківська В.Т. Роль образу Пікаро для створення ефекту комічності в іспанській новелі-пікаресці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 136-138. – ISBN 966-638-142-7
1136167
  Перга Т.Ю. Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 137-151
1136168
  Камінська Н. Роль ОБСЄ у забезпеченні і зміцненні демократії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1136169
  Семенюк Э.П. Роль общенаучных категорий и подходов к познанию в процессе теоретизации науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1136170
  Ализаде А. Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии науки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 6-10. – ISSN 1810-3944
1136171
  Хасанов А. Роль общесоветских и прогрессивных национальных традиций в атеистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Хасанов А. ; АН УзССР , Ученый совет по филос. наукам , Ин-т философии и права. – Ташкент, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1136172
  Гогель С.К. Роль общества в деле борьбы с преступностью / С.К. Гогель, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1906. – [4], 282, [1] с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпись: В учебную библиотеку студентов юристов университета Св. Владимира от автора
1136173
  Мяльк В. Роль общества эстонских литераторов в развитии эстонской фольклористики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мяльк В.; Акад. наук Эстон.ССР. – Таллин, 1963. – 29л.
1136174
  Пак Н.Д. Роль общественно-исторических традиций в формировании коммунистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пак Н.Д.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 18л.
1136175
  Шлапак Зоя Васильевна Роль общественно-исторической практики в эстетическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шлапак Зоя Васильевна; МГУ. Филос. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1136176
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позииции студенческой молодежи : Дис... канд. филос.наук: / Кучанская С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XV
1136177
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кучанская С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1136178
  Анискевич Алла Сергеевна Роль общественно-политической практики студентов в формировании коммунистической убежденности (На материалах вузов Дальнего Востока) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Анискевич Алла Сергеевна ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 20 с.
1136179
  Казарина М.А. Роль общественного актива в работе музеев. / М.А. Казарина. – М., 1966. – 60с.
1136180
  Вахидов У.В. Роль общественного мнения в коммунистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1136181
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф... канд. филосюнаук: 09.00.02 / Кушерец В.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
1136182
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кушерец В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 224л. – Бібліогр.:л.196-24
1136183
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
1136184
  Безвершук Ж.А. Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: / Безвершук Ж. А.;. – К., 1977. – 151л.
1136185
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 24л.
1136186
  Безверщук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциол. анализ.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безверщук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1136187
  Сафронов Ю.Н. Роль общественного мнения в преодолении религиозных традиций и обычаев : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Ю. Н.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1136188
  Тарасенко А.А. Роль общественного мнения в регулировании поведения людей в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Тарасенко А.А.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 20л.
1136189
  Клобанов С.В. Роль общественного мнения в совершенствовании социально-психологического климата трудового коллектива научного профиля. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клобанов С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 18л.
1136190
  Гурьев М.Н. Роль общественного мнения в трудовом воспитании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Гурьев М.Н.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 33л.
1136191
  Митрофанов Ю.М. Роль общественного мнения в формировании и развитии коммунистического отношения к труду : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Митрофанов Ю.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 30л.
1136192
  Бишенова М.М. Роль общественного мнения в функционировании национальных традиций. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.09 / Бишенова М.М.; МГУ. – М, 1989. – 24л.
1136193
  Падерин В.К. Роль общественного мнения политической системесоветского общества / В.К. Падерин. – Казань, 1987. – 176с.
1136194
  Целыковский П.Ф. Роль общественного питания в социалистическом обществе и задачи его дальнейшеого развития : Автореф... канд. экон.наук: / Целыковский П. Ф.; Лен. ин-т сов. торг. – Л., 1956. – 16л.
1136195
  Мордкович В.Г. Роль общественной деятельности в коммунистическом воспитании студенчества : Автореф... канд. филос.наук: / Мордкович В.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 19л.
1136196
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1136197
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1136198
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1136199
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1136200
  Джанузаков Ш.Д. Роль общественности в укреплении связи школы с жизнью в Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Джанузаков Ш. Д.; Киргиз.ГУ. – Фрунзе, 1965. – 28л.
1136201
   Роль общественности в управлении производством. – Х, 1968. – 239с.
1136202
  Шешенин Е.Д. Роль общественности и судебных органов в укреплении семейных отношений / Е.Д. Шешенин. – М., 1963. – 30с.
1136203
  Захаров В.И. Роль общественных инетересов в социальном познании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Захаров В.И.; Акад. обществ. наукр при ЦК КПСС. Каф-ра философии. – Кишинев, 1968. – 18л.
1136204
   Роль общественных наук в борьбе за превращение Москвы в образцовый коммунистический город. – Москва : Московский университет, 1980. – 312с.
1136205
   Роль общественных наук в нравственном воспитании студентов. – Москва, 1986. – 208с.
1136206
  Бурлачук В.Ф. Роль общественных наук в решении социально-экономических и организационно-политических задач. / В.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 95с.
1136207
  Рахмонов Тагай Роль общественных наук в управлении социальными процессами при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рахмонов Тагай; Ин-т философии АН СССР. Отд. философии АН ТаджССР. – М., 1973. – 22л.
1136208
  Шептулин А.П. Роль общественных наук в формировании коммунистического мировоззрения / А.П. Шептулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1136209
  Скрипко И.А. Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Скрипко И.А.; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 19с.
1136210
  Скрипко Ирина Алексеевна Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Скрипко Ирина Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1136211
  Индутная Н.Е. Роль общественных организаций Украинской ССР и Польской Народной Республики в укреплении советско-польской дружбы (1944-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Индутная Н.Е.; КГУ. – К., 1970. – 28л.
1136212
  Чигирь А.Е. Роль общественных самодеятельных организаций трудящихся в развитии социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чигирь А.Е.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 20л.
1136213
  Дьерд П. Роль общественных фондов в подъемах хозяйства производственных сельскохозяйственных кооперитивов Венгрии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дьерд П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 15л.
1136214
  Гупало О.Г. Роль общественных фондов поребления в развитии социалистического образа жизни. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Гупало О.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 23л.
1136215
  Донцова Валентина Ивановна Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы. (На материалах машиностроит. пром. БССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Донцова Валентина Ивановна; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
1136216
  Лерман П.М. Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированных кадров : Автореф... кандидата экон.наук: / Лерман П.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра полит. экономии гуманитарных фак. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1136217
  Геворгян Размик Симонович Роль общественных фондов потребления в повышении эффективности производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Геворгян Размик Симонович; АН Арм. ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1981. – 24л.
1136218
  Железнов М.М. Роль общественных фондов потребления в подготовке квалифицированных кадров доя отраслей материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов М. М.; Казан.ГУ, Каф. экон. – Казань, 1966. – 20л.
1136219
  Инягина А.Б. Роль общественных фондов потребления в сближении уровня жизни сельского и городского населения. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инягина А.Б.; Каз. гос. ун-тет. – Казань, 1974. – 24л.
1136220
  Попельский О.В. Роль общественных фондов протребления в подготовке специалистов в вузах / О.В. Попельский. – Минск, 1989. – 92с.
1136221
  Захаров В.Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалистической законности и правопорядка / В.Ф. Захаров. – К., 1982. – 49с.
1136222
  Мамаев Леонид Дмитриевич Роль объединений в соверешнствовании планомерной организации общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мамаев Леонид Дмитриевич ; МГУ. – Москва, 1977. – 25 с.
1136223
   Роль Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам МААН в объединении усилий по решению актуальных задач географии / В.М. Кошляков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтыковская, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 4-8. – ISSN 1561-4980
1136224
  Щетинин Г.А. Роль Объединенного профсоюза рабочих авиационной, автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения США (ОПРААП) в антимонополистической борьбе американских трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Щетинин Г.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 29л.
1136225
  Авдеев А.А. Роль объединенных органов РКК-РКИ на Урале в совершенствовании деятельности Советов и развитии народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Авдеев А.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 23 c.
1136226
  Маковецкий М.И. Роль объективного и субъективного в становлении социалистического гуманизма : Автореф... канд. филос.наук: / Маковецкий М. И.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
1136227
  Ананикян Б.Г. Роль объективных и субъективных факторов в превращении труда в первую жизненную потребность : Автореф... канд. философ.наук: / Ананикян Б.Г.; Ереванский гос. ун-т. Кафедра науч. коммунизма. – Ереван, 1966. – 28л.
1136228
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1136229
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1136230
  Пермякова Л.С. Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии. : Дис... Канд. филол. наук.: 09.00.02 / Пермякова Л.С.; Киевский инженерно-строит. ин.-т. – Киев, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1136231
  Левыкин И.Т. Роль объективных условий и субъективного фактора в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филоснаук: / Левыкин И. Т.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16л.
1136232
  Ляшенко Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1136233
  Левченко В.В. Роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету у першій половині XX століття // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 77-105. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Недовгий час у бібліотеці працював Іван Якович Фаас. <…>У 1911-1915 рр. він навчався на юридичному факультеті Київського університету, який закінчив з дипломом 1 ступеню. Після закінчення університету його було залишено на кафедрі римського права для ...
1136234
  Левченко В. Роль одеських науковців у розвитку відносин у галузі культури із США в першій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті аналізується роль одеських вчених у розвитку відносин із США у галузі культури в першій половині ХХ ст. Увага акцентується на переважно індивідуальному співробітництві одеських науковців і їх американських колег у царині культури на тлі ...
1136235
  Білик А. Роль одеської критики у формуванні репертуару драматичних театрів міста (кінець XIX - початок XX століття) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 155-161. – ISBN 966-8917-08-1
1136236
  Бабенко Б.А. Роль одиничного в онтології Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 8-9
1136237
  Цибуляк А.Г. Роль ОДКБ і ШОС у стратегії військово-політичної безпеки Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 80-91


  The article is devoted to the study of the role of regional organizations - OCST and ShOC - for Russia"s military security interests. The article presents different approaches to the possible co-relation between these structures in security cooperation ...
1136238
  Схиртладзе Н.В. Роль одного языка в процессе обучения русскому языку во II и III классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Схиртладзе Н.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л.
1136239
  Мурсагулова Рая Насиб кызы Роль ознакомления с конмнатными и садовыми растениями в умственном воспитании детей. (В старших группах дет. садов Азерб.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мурсагулова Рая Насиб кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1136240
  Полонский А.Б. Роль океана в изменениях климата : монография / А.Б. Полонский; НАНУ, Морской гидрофиз. ин-т. – Киев : Наукова думка, 2008. – 184с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0674-4
1136241
  Кавун Е.Н. Роль окислов металлов в процессе вулканизации каучука дисульфидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кавун Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 22л.
1136242
  Гладкіх Є.Ю. Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов / Є.Ю. Гладкіх, Ю.О. Круподеря, Є.В. Панасенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 55-63. – ISSN 1992-4224
1136243
  Водянніков О.Ю. Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 15-22. – ISSN 1993-0909
1136244
  Чумаков Н.М. Роль оледенений в биосфере // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 694-702 : рис. – Библиогр.: с. 701-702. – ISSN 0016-7886
1136245
  Винниченко Г.П. Роль оледенений в формировании конфыгурации речной сети (на примере горных стран юго-востока Средней Азии и равнинных областей Юга Украины) / Г.П. Винниченко, А.В. Давыдов, М.Т. Таджибеков // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 63-69. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1136246
  Стаднюк Т. Роль Олександра Яковича Шульгина в розбудові суверенної Української Народної Республіки // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 116-118.
1136247
  Агєєв О.Д. Роль омбудсмана з питань міграції в захисті прав внутрішньо переміщених осіб // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-31. – (Юридичні науки ; № 4)
1136248
  Доценко М.В. Роль онімної опозиції у формування образів села і міста у романі В. Підмогильного "Місто" // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 62-69. – ISSN 2077-1932
1136249
  Пашнюк Л.О. Роль оновлення основних фондів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 4-9
1136250
  Савеленко Л.М. Роль ономастичного компонента у формуванні естетичної значущості граматичної категорії числа іменника в поетичних текстах постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 233-237


  У статті розглянуто особливості вживання форм множини власних іменників у поезії постмодерну. З"ясовується роль ономастичного компонента в створенні образної виразності поетичних творів. В статье рассматриваются особенности употребления форм ...
1136251
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
1136252
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1136253
  Болгов О.Є. Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після "Холодної війни" (Міжнародно-правові питання) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Болгов О. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1136254
  Боглов О.Е. Роль ООН в обеспечении международной безопасности после окончания " холодной войны" : Дис. ... канд. юридич. наук / Боглов О. Е.; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.139-148
1136255
  Пахович М.М. Роль ООН в протидії транснаціональній організованій злочинності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 242-244. – ISBN 966-660-151-6
1136256
  Гуменюк Б.І. Роль ООН в регулюванні ірако-кувейтського конфлікту та зміцнення системи безпеки в зоні Перської затоки / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1136257
  Новицька О.В. Роль ООН в управлінні міграційними процесами на Близькому Сході // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 46-52. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1136258
  Бекяшев Д.К. Роль ООН в формировании и развитии международно-правовой концепции устойчивого рыболовства в Мировом океане // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1136259
  Щенин Р. Роль ООН и ВТО в регулировании и развития международного бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-14. – Библиогр.: на 16 пунктів
1136260
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.188-212
1136261
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : автореф. дис. ... канд. політ наук: спец.:23.00.04 - політ. пробл. міжнар. системи та глобал. розвитку / Гуцман М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1136262
  Касьян О.О. Роль ООН у вирішенні гендерних проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 157-162


  Стаття присвячена діяльності ООН у забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Розглянуто політико-правові засади діяльності ООН щодо вирішення гендерних проблем. Описані основні механізми та інструменти ООН щодо реалізації гендерної ...
1136263
  Гуменюк Алла Германівна Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.) : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.04 / Гуменюк Алла Германівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.183-204
1136264
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії. : Автореф... Канд.політич.наук: 23.00.04 / Гуменюк А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 22л.
1136265
  Шинкаренко І.В. Роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 69-75


  В цій статті автор аналізує роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, зокрема проблему подвійного оподаткування, яка негативно впливає на економічне зростання країн, що розвиваються. Розглядає ...
1136266
  Чорнобай Д.В. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом.
1136267
  Шинкаренко Т.І. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом. Статья посвящена международной ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. The article is dedicated to ...
1136268
  Сачаво А.Г. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 157-161.


  Розкрито сутність миротворчої діяльності ООН, її історичне, соціальне та політичне підгрунтя, шляхи реалізації і документальне закріплення. Наведено деякі статистичні дані зазначеної діяльності з 1948 року й донині. Розкрито роль України як ...
1136269
  Муфак Зияд Тамир Роль ООН у мирному розв"язанні спорів і конфліктів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.135-139. – ISSN 0132-1331
1136270
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у реалізації Дейтонської угоди та інших міжнародних мирних угод під час конфлікту на терені колишньої Югославії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-113. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито механізм, методи та підходи ООН щодо імплементації Дейтонської угоди та інших мирних угод у врегулюванні конфлікту на терені колишньої Югославії.
1136271
  Рижков М.М. Роль ООН у розвитку діалогу між цивілізаціями, культурами та релігіями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.3-10
1136272
  Осмоловська О. Роль ООН у розподілі Корейської держави / О. Осмоловська, О. Мокійчук // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 32-35
1136273
  Піскорська Г.А. Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 33-37


  Організація Об"єднаних Націй є важливим міжнародним органом, який тзначає політичний вигляд глобального інформаційного суспільства. В рамках ООН формуються базові принципи та цілі міжнародного співробітництва, зокрема в контексті побудови глобального ...
1136274
  Колісник П.І. Роль опадів у вилученні домішок з атмосфери / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 33-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1136275
  Ткаченко К.Д. Роль опадів у зменшенні забруднення атмосфери / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 133-137 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1136276
  Ромась М.І. Роль опадів у надходженні мінеральних речовин на територію України в теплий і холодний періоди року / М.І. Ромась, Ю.І. Мельничук, В.М. Семерик // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 132-138. – ISBN 966-540-042-8
1136277
  Костін М.І. Роль оперативно розшукової діяльності у вирішенні завдань доказування у кримінальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.68-74
1136278
  Вишнева Л.В. Роль опережающего отражения в формировании гимнастических навыков : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Вишнева Л.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 27л.
1136279
  Петренко М.О. Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1136280
  Кербаж Н.Н. Роль оптимизации информационно-управляющих систем в экономическом развитии предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-54
1136281
  Костев В.М. Роль оптимизационной деятельности в развитии практики / В.М. Костев, Г.П. Стежко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1136282
  Копитець Н.Г. Роль оптової торгівлі у ринковій економіці країни // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1136283
  Чайлд Г. Роль организаторов в процессах развития / Г. Чайлд. – М., 1948. – 146с.
1136284
  Тоббит Дьедонне Роль организации Африканского единства в урегулировании конфликтов в Африке : 23.00.04: Дисс. ... канд. полит. наук / Тоббит Дьедонне; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т международных отношений. – Киев, 1999. – 206л. – Бібліогр.:л.186-195
1136285
  Харченко М.П. Роль Организации Объединенных Наций в процессе признания государств. Право народов на самоопределение на примере самопровозглашенных государств постсоветского пространства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (80). – С. 8-11. – ISSN 1812-3910
1136286
  Козьяков Ю С. Роль организации объединенных наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков С.Ю,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1136287
  Козьяков Сергей Юрьевич Роль Организации Объединенных Наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Козьяков Сергей Юрьевич; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 211л. – Бібліогр.:л.189-211
1136288
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский
1136289
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-966-622-589-7
1136290
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1136291
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1136292
  Беннет-Кларк Роль органических кислот в обмене веществ растений / Беннет-Кларк. – М.-Л., 1938. – 132с.
1136293
  Осадчая Наталия Николаевна Роль органических соединений в процессе трансформации меди(II) в водоемах комплексного и рыбохозяйственного назначения : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.07 / Осадчая Наталия Николаевна; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.212-239
1136294
  Войткевич Г.В. Роль органического вещества в концентрации металлов в земной коре / Г.В. Войткевич. – Москва, 1983. – 156с.
1136295
  Монаєнко А.О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 158-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1136296
   Роль органів влади та управління в транскордонному співробітництві Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць. Спецвип. / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 18-26. – (Економіа ; Вип. 20 Спец. випуск ;Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід)
1136297
  Пендюра М.М. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні права людини на безпеку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-192.
1136298
  Пушкар Ольга Роль органів державного управління у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян у контексті європейських традицій публічного врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 67-74
1136299
  Намчук В.А. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Намчук Віктор Антонович ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1136300
  Черленяк І. Роль органів державної влади в зростанні еволюційних ресурсів країни // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 39-50
1136301
  Жан-Поль Коста Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 11-19


  Доповідь Голови Європейського Суду з прав людини Жана-Поля Коста на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1136302
  Черняк Є.В. Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 42-52
1136303
  Захарова С.Г. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1136304
  Обухова О. Роль органів місцевого самоврядування в становленні та розвитку транскордонного співробітництва України та Республіки Польща // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 81-86. – ISSN 2305-9389
1136305
  Азаров М.Я. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-13 : Рис.
1136306
  Строкань В. Роль органів місцевого самоврядування у процесі реформування земельних відносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 269-276.
1136307
  Попов О. Роль органів місцевого самоврядування у створенні та забезпеченні функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 121-126
1136308
  Нікітін Ю.О. Роль органів міського самоврядування у благоустрої міст Лівобережної та Слобідської України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 33 (421), листопад. – С. 2-6
1136309
  Нікітін Ю. Роль органів міського самоврядування Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній у розвитку протипожежної охорони у другій половині XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 20-29
1136310
  Влад В.Ф. Роль органів прокуратури при забезпеченні виконання судових рішень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 409-411. – ISSN 2219-5521
1136311
  Захарчук Г. Роль органів прокуратури у боротьбі зі злочинами, пов"язаними з торгівлею людьми // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 24-32
1136312
  Северин О. Роль органів самоврядування в реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 269-278.
1136313
  Трофімцов В. Роль органів спеціального призначення в системі суб"єктів протидії тероризму в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 135-139
1136314
  Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122
1136315
  Бєлкін Л.М. Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконним (нечинним) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 126-129
1136316
  Тоббіт Д. Роль організації африканської єдності у врегулюванні конфліктів в Африці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.04 / Тоббіт Д.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 19л.
1136317
  Котляр О.І. Роль організації з безпеки і співпраці в Європі у сфері захисту національних меншин // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 54. – С. 3-10.
1136318
  Тодоров І. Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі в забезпеченні дотримання прав людини / І. Тодоров, О. Швець // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1136319
  Тимошик В.Ю. Роль організації іпотечного ринку в комплексному розвитку фінансово-кредитної системи України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1136320
  Грабажей Владилен Миколайович Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлікту і політика США : Дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей Владилен Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка, Укр. ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.187-189
1136321
  Грабажей В.М. Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлітку і поітика США : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей В. М.; МО України, КУ, Україн. ін-т Міжнарод. віднос., Каф. іст. міжнар. організ. і диплм. служби. – Київ, 1994. – 22с.
1136322
  Моргентал В. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні міжнародних конфліктів / В. Моргентал, Г.Г. Динис // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2609-60-8
1136323
  Гой В.А. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні проблеми Західної Сахари // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 218-222
1136324
  Осипенко О.О. Роль Організації Об"єднаних Націй у забезпеченні міжнародного миру та безпеки // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 142-146. – (Право ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1136325
  Молдаван Л.В. Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 200-209


  Досліджено роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища. Визначено ефективність системи розподілу й обміну в аграрному секторі. Запропоновано шляхи оптимізації каналів розподілу сільськогосподарської продукції і кількості в ...
1136326
  Євтух В. Роль організаційно-громадської діяльності зарубіжних українців у збереженні їх етнічної самобутності // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 18-25
1136327
  Митрофанова А.С. Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
1136328
  Даниляк О. Роль організаційно-правових механізмів у розвитку державної політики у сфері природно-заповідної справи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 236-245.
1136329
   Роль організаційної культури в діяльності сучасних організацій: аналіз основних підходів / Л.М. Карамушка, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 225-229. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1136330
  Осадча Н.М. Роль органічних сполук у процесі трансформації міді (2) у водойомах комплексного і рибогосподарського призначення. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Осадча Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
1136331
  Вдовиченко А.В. Роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
1136332
  Бухаров Н.Н. Роль органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граждан / Н.Н. Бухаров, С.В. Солодовникова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1136333
  Нестерова Н.И. Роль органов внутренних дел в реализации гражданско-правовых средств борьбы с нетрудовыми доходами : Лекция / Н.И. Нестерова. – Хабаровск, 1989. – 28с.
1136334
   Роль органов внутрнних дел в преодолении антиобщественных проявлений. – Киев, 1988. – 136 с.
1136335
  Федоров И.В. Роль органов местного самоуправления в становлений социальной работы в территориальной громаде: теоретические подходы к пониманию становлення системы // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 285-294. – ISSN 1563-3349
1136336
  Ванькович Е. Роль органов местного управления и самоуправления в развитии возобновляемой энергетики Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-14-9
1136337
  Сиснев В.А. Роль органов народного контроля как активных помощников партии в осуществлении ее решений по повышению культурного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сиснев В.А.; Акад.общевтв.наук при ЦК КПСС. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1136338
  Аль Шару Джехад Маджет Мохаммад Роль органов ООН в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 364-373. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1136339
  Невский А.И. Роль органов партийно-государственного контроля в борьбе партии за выполнение заданий семилетнего плана (1962-1965 гг.) (По материалам Сарат., Ульян. и Пенз. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Невский А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
1136340
  Воронин Александр Иванович Роль органов партийно-государственного контроля в укреплении союза рабочего класса и крестьянства в Восточной Сибири (1924-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронин Александр Иванович; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 23л.
1136341
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1136342
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1136343
  Козулин А.И. Роль органов юстиции в обеспечении единства правового пространства Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
1136344
  Сыроед Т. Роль органов, осуществляющих расследование, в международном уголовном судопроизводстве // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 65-70
1136345
  Вінярська Н.Р. Роль орфографії у створенні смислу рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 221-225. – ISBN 966-594-420-7
1136346
   Роль осадочных пород в распределении рассеянных углеводородных газов. – Москва : Недра, 1976. – 142с. – Библиогр.: с.137-140
1136347
  Егоров А.В. Роль осведомительной информации в зрительном восприятии движения. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Егоров А.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 26л.
1136348
  Москаленко Д.С. Роль освіти в забезпеченні конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 69-70.
1136349
  Скотна Н. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-118
1136350
  Дука О.А. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О.А. Дука, А.М. Григоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
1136351
  Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806


  Узагальнено погляди видатних вчених на роль освіти і науки. Визначено тенденції зростання ролі освіти і науки у забезпеченні економічного розвитку суспільства. Проаналізовано динаміку кількості наукових кадрів, виконання наукових робіт за секторами ...
1136352
  Нечітайло І.С. Роль освіти у встановленні самоорганізаційного соціального порядку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 36-41. – ISSN 2077-1800
1136353
  Філінюк В.А. Роль освіти у повсякденному житті селян Наддніпрянської України у період Центральної Ради // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69


  У статті робиться спроба висвітлити стан селянської початкової освіти в умовах освітньої реформи Центральної Ради.
1136354
  Ушенко Н.В. Роль освіти у формуванні людського капіталу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 260-266. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1136355
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.204-222
1136356
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1136357
  Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні трудового потенціалу України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 1682-2366
1136358
  Карпова І.В. Роль освітніх інвестицій в нагромадженні людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1136359
  Безлюдна В.В. Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі / В.В. Безлюдна, Р.О. Безлюдний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 293-299. – ISSN 2312-5993


  З"ясовано роль освітніх інновацій в процесі вивчення іноземних мов у вищій школі. У дослідженні використовувалися теоретичні методи (системно-аналітичний, термінологічний аналіз педагогічної наукової літератури, вивчення та узагальнення педагогічного ...
1136360
  Зязюн Л.І. Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 282-289


  В статті аналізується розвиток ефективної системи медіаосвіти Франції та її вплив на процеси соціалізації молодого покоління, забезпечення ефективної взаємодії молоді з сучасною системою медіа формування у них медіапрамотності, медіа культури та медіа ...
1136361
  Конончук А.И. Роль освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу у професійному становленні студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 101-104. – (Педагогічні науки)


  Висвітлено питання впливу освітньо- виховного середовища ВНЗ на професійну соціалізацію студентської молоді.
1136362
  Дякова О.В. Роль освітньо-наукових закладів у збереженні ідентичності української діаспори західноєвропейських країн // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 492-505
1136363
  Комарова О.А. Роль освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 19-27 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1136364
  Кравчук Г. Роль Осипа Олеськова в історії канадських українців // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 8


  З нагоди 125-ліття поселення українців в Канаді.
1136365
  Гаврилов Н.В. Роль осмотических коэффициентов компонентов в термодинамике смешанных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Гаврилов Н.В.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1136366
  Городиський І.М. Роль основних принципів міжнародного права в регулюванні відносин з приводу іноземних військових баз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 102-109
1136367
  Гаврилюк В.А. Роль основного вопроса философии в гносеологическом обосновании единства материализма и диалектики / В.А. Гаврилюк, Р. Исраилова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1136368
  Джунь Б.М. Роль основных фондов коммунального хозяйства в расширенном социалистическом воспроизводстве и эффективность их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Джунь Б.М.; АН УССР. – К, 1968. – 20л.
1136369
  Погребняк С. Роль основоположних принципів права в забезпеченні прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 71-77. – ISSN 1993-0909
1136370
  Погребняк С.П. Роль основоположних принципів у застосуванні права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 124-134. – ISSN 1818-992Х
1136371
  Борисов Л.П. Роль Осоавиахима в социалистическом строительстве и укреплении обороноспособности СССР (1927-1941 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Борисов Л.П.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 25л.
1136372
  Яра О. Роль особ злочинця в механізмі злчинної поведінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 115-117.
1136373
  Бабік Н.С. Роль особистих каналів зв"язку Дж. Кеннеді - М. Хрущов у врегулюванні Карибської кризи 1962 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено функціонування особистих каналів зв"язку між президентом США Дж. Кеннеді і радянським лідером М. Хрущовим, їхню роль у врегулюванні Карибської (Кубинської ракетної) кризи 1962 р. The article deals with the functioning of the private ...
1136374
  Сосницька Я. Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області) / Я. Сосницька, Л. Маковецька // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 54-60. – ISSN 2413-7154


  Тваринництво є однією із провідних галузей сільського господарства Волинської області, оскільки забезпечує продовольчу безпеку регіону та економічний прибуток індивідуальних селянських господарств, які є основними виробниками продукції даної галузі. ...
1136375
  Симоніна Н.В. Роль особистих якостей лідера і візуальні аспекти формування та руйнування іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 162-168
1136376
  Овчарова О.А. Роль особистісного чинника в політиці // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 50-56
1136377
  Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 70-82
1136378
  Шевченко О.В. Роль особистостей у публічній дипломатії як чинник створення позитивного іміджу країни / О.В. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 184-187
1136379
  Воропаєва Т.С. Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 50-70
1136380
  Дем"яненко Н.М. Роль особистості викладача у становленні педагогіки як навчальної дисципліни (досвід Київського класичного університету) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано значення особистості викладача в історії становлення педагогіки як навчальної дисципліни та започаткуванні провідних предметів педагогічного циклу Київського класичного університету (другу половину ХІХ - ХХ століття).
1136381
  Кузенко П.Я. Роль особистості майстра в розвитку народного мистецтва Гуцульщини ХІХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 184-193. – ISSN 2225-7586
1136382
  Іваницька М.Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло будівничий моста між літературами // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 124-128. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано матеріал про вченого, перекладача і популяризатора німецькомовної літератури Буковини Петра Рихла. Визначено головні риси його індивідуального стилю та роль особистості в міжкультурних контактах.
1136383
  Матвіїшин О. Роль особистості перекладача у міжмовній комунікації: творче кредо Анни-Галі Горбач // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 190-194. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1136384
  Жаровська І. Роль особистості у державно-владних відносинах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 1561-4999
1136385
  Гордієвська Г. Роль особистості у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 28-30.
1136386
  Чабанов В.Г. Роль особистості у формуванні етнокультурної самобутності спільноти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 179-182
1136387
  Макієнко О. Роль особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 33-45. – ISSN 2306-4323
1136388
  Шатіло Л.О. Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 95-101. – ISSN 1996-9872
1136389
  Тимохин К. Роль островов в мировой економике на примере новых дел Международного суда ООН в отношении островных территорий и разграничения морских пространств // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-74.
1136390
  Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 44-46
1136391
  Вихрева Г.М. Роль отбора в комплектовании / Галина Михайловна Вихрева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 10 (155). – С. 48-51. – ISSN 1726-6726
1136392
  Максимов С.И. Роль ответственности в процессе разрешения социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Максимов С. И.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1986. – 17л.
1136393
  Луксик И.Е. Роль отношения и связи в определении философских категорий качества и количества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1136394
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15


  Олександр Іванович Кандиба (1878-1944) - український письменник, поет, драматург, представник символізму. Свої твори публікував під псевдонімом Олександр Олесь.
1136395
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15
1136396
  Криводубский В.Н. Роль отрицательной спиральной турбулентной вязкости в концентрации магнитных полей на Солнце // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 45-46
1136397
  Жигалин Н.С. Роль отрицация в структурной организации сложноподчиненного предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Жигалин Н. С.; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1136398
  Александрова А.Ю. Роль официальных формирований в развитии института гражданского брака в дореволюцеонной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
1136399
  Гоков Олег Олександрович Роль офіцерів генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському сході в другій половині 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гоков О.О.; ХНУ ім. В.Н.Кірова. – Харків, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
1136400
  Базилюк А.В. Роль офіційної допомоги розвитку в реорганізації транспортної системи України / А.В. Базилюк, О.О. Миненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 40-48. – ISSN 1993-6788
1136401
  Данилова Ю.Ю. Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 104-106
1136402
  Славік Р.В. Роль офшорних зон у вивозі капіталу з України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Економіа ; Вип. 19)
1136403
  Ткаченко Є. Роль офшорних зон у розгортанні світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 275-279
1136404
  Бозуленко Олена Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1136405
  Бозуленко О. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1136406
  Хейфец Борис Аронович Роль офшоров в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 69-76. – Бібліогр.: с. 69, 72-76. – ISSN 0131-2227
1136407
   Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття : (Матер-ли конф., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, М.Канів, 8-10 верес. 1998 р.). – Канів, 1998. – 319с. + + додаток. – ISBN 966-7459-13-4
1136408
  Приходько А.И. Роль оценки в отображении национально-язіковой картині мира // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 117-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 120-121;. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1136409
  Бельская Н.А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н.А. Бельская ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т одаренного ребенка. – Киев : Институт одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 93, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-966-2633-34-4
1136410
  Шолойко А.С. Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб"єктами господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 416-422


  Здійснено огляд основних визначень поняття "рішення". Узагальнено етапи прийняття рішень. Визначено місце та роль оцінки ризиків серед етапів прийняття рішень суб"єктами господарювання. З"ясовано спільність методів для оцінки ризиків та для прийняття ...
1136411
  Бубновець В.В. Роль оцінювання земель у формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1136412
  Ведин Ю.П. Роль ощущений и восприятий в процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: / Ведин Ю.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1963. – 15л.
1136413
  Стопченко Н. Роль П. Куліша у формуванні державницької ідеї та в становленні української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Аналізується проблема освіченої, талановитої та працьовитої особистості в складну епоху ХІХст. Розглядається життєвий та творчий шлях Пантелеймона Куліша, його місце в історії української літератури, утвердження високої національної ідеї у творчому ...
1136414
  Коваленко Н.Д. Роль П.Г. Житецького у вивченні історичної фонетики української мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 22-23
1136415
  Сердюков А.Р. Роль П.Н.Лебедева и его школы в организации и развитии отечественной физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюков А.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
1136416
  Колодков М.Б. Роль П.Н.Ткачева в формировании идеологии терроризма в России во второу половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются труды русского публициста, литературного критика и юриста П.Н.Ткачева, его роль в формировании идеологии терроризма в России во второй половине XIX вб
1136417
  Слободянюк Н. Роль П.О. Куліша в становленні української літературної мови // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.77-80
1136418
  Івасюк З.А. Роль паблік рілейшнз у формування міжнародного іміджу України // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 174-175
1136419
  Кочубей М.И. Роль павадков и почвообразования в дельте Аму-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Кочубей М.И.; АН Узбек. ССР. Ин-т почвоведения. – Ташкент, 1958. – 15л.
1136420
  Баган О.Р. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму. (До проблеми: "Митець і тоталітаризм") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1136421
  Орловський І.М. Роль палеогеографічних умов в осадочному марганцеворудному процесі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 27-32. – Бібліогр.: 19 назв
1136422
  Назаркин Л.А. Роль палеоклимата в прогнозах нефтеносности крупных регионов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Назаркин Л.А.; М-во высш.образования СССР. – Саратов, 1955. – 20л.
1136423
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии : (к 100-летию геологической службы страны); Тезисы докладов 27 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1981г.). – Ленинград, 1981. – 88с.
1136424
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии. – Ленинград : Наука, 1985. – 188с.
1136425
  Горькова А.О. Роль пам"яткоохоронних громадських організацій в українському суспільстві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С.12-18. – ISSN 2078-0133
1136426
  Шамрай І. Роль Папи Римського Іоанна Пала II у поваленні комуністичного режиму в Польщі (1978 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 265-268. – ISBN 978-966-171-793-9
1136427
  Столярова А.А. Роль параграфічних та графічних засобів у створенні зв"язності новогрецького законодавчого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 326-331


  У статті досліджено роль параграфічних та графічних засобів у забезпеченні композиційно-структурної зв"язності новогрецького законодавчого тексту на матеріалі чинних кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції, а також спеціальних ...
1136428
  Хаєцький Г.С. Роль парадинамічних зв"язків у формуванні внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький, О.Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 230-235. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
1136429
  Викторов Г.А. Роль паразитических насекомых в массовом размножении бобовой огневки /Etiella zinckenella T/. : Автореф... канд. биол.наук: / Викторов Г.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 12л.
1136430
  Алимов Ш.А. Роль парамагнитных центров в люминесценции кальций-сульфатных фосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алимов Ш. А.; Такшк. ГУ. – Ташкент, 1971. – 10л.
1136431
  Пацкан В.В. Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пацкан Валерій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1136432
  Тороп Ю.В. Роль парламентских комитетов в законодательном процессе (на примере федеративных государств Западной Европы) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 29-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1136433
  Хмелько І.С. Роль парламентських комітетів у процесі інституціоналізації законодавчої влади / І.С. Хмелько, Є.В. Перегуда // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 407-418
1136434
  Попко Є.В. Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 140-147. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу ролі Парламентської асамблеї у питанні за- хисту прав людини в рамках Ради Європи та взаємодії з Україною. Автором досліджено напрями роботи Парламентської асамблеї щодо захисту прав людини та види документів, які приймаються ...
1136435
  Олеськів І.Т. Роль парламенту в сучасних демократичних процесах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-71
1136436
  Вуколов Л.И. Роль пародий и стилизации в формировании эстетических взглядов и художественного стиля А.П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Вуколов Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1136437
  Рогова Н.В. Роль пародіювання у творенні авторської світомоделі І. Сенченка (за повістю "Чорна брама") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 123-133. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1136438
  Хитрый В.Г. Роль партизанского движения в борьбе против японской интервенции на Дальнем Востоке в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 (594). – С. 14-19. – ISSN 0321-0626
1136439
  Бородкин П.А. Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины / П.А. Бородкин. – Барнаул, 1950. – 29с.
1136440
  Володин Андрей Геннадьевич Роль партии "сватантра" в формировании блока оппозиционных сил (1959-1978) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Володин Андрей Геннадьевич; МГУ. – М., 1979. – 28л.
1136441
  Сушенцова С.А. Роль партии большевиков в организации победы февральской революции 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сушенцова С.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1136442
  Скобелкин В.Н. Роль партии в развитии советской художественной литературы в послевоенный период. ( 1945-1952 гг.) / В.Н. Скобелкин. – Ереван, 1955. – 212с.
1136443
  Василевич Г.С. Роль партии радикалов в политической жизни Аргентины : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Василевич Г.С.; М. – М, 1974. – 25л.
1136444
  Синицина И.Е. Роль партии Тану в становлении национальной государственности и права Танзании. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Синицина И.Е.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 24л.
1136445
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советкой печати в патриотическом воспитании рабочего класса в реконструктивный период (1927-1938 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; Ворошиловградский гос. пед. ин-т им. Т. Шевченко. – Ворошиловград, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.193-225
1136446
  Романов А.С. Роль партийно-советсвкой печати Калмыкии в борьбе на защиту Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Романов А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1136447
  Эфендиев Т С. Роль партийно-советской печати Азербайджана в борьбе за дальнейшее укрепление ленинской дружбы народов СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Эфендиев С.Т.оглы;. – Тбилиси, 1979. – 25л.
1136448
  Канюка М.С. Роль партийно-советской печати в борьбе коммунистической партии против реакционной идеологии украинского буржуазного кационализма в западных областях Украины (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.580 / Канюка М.С.; МГУ. – М., 1970. – 38л.
1136449
  Петренко Анатолий Петрович Роль партийно-советской печати в борьбе КПСС за подъем сельского хозяйства в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (По материалам Краснодар. края) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Петренко Анатолий Петрович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1136450
  Греченко В.А. Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг) на материалах партийных организаций Украины : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Греченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1136451
  Греченко Владимир Анатольевич Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Греченко Владимир Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 236л. – Бібліогр.:л.195-236
1136452
  Кравцов В.С. Роль партийно-советской печати в духовном развитии трудящихся Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кравцов В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18л.
1136453
  Сергеев А.И. Роль партийно-советской печати в идейно-политической борьбе с мелкобуржуазными партиями (нояб. 1917-1920 гг.) / А.И. Сергеев. – Л., 1983. – 161с.
1136454
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудчщихся в период иностранной военное интервенции и гражданской войны : Дис... канд.ист.наукнаук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 226л. – Бібліогр.:л.186-223
1136455
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (на материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1136456
  Газизов Ривкат Курба талиевич Роль партийно-советской печати в мобилизации тружеников сельского хозяйства на выполнение решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в период восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Газизов Ривкат Курба талиевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 24л.
1136457
  Желудков В.В. Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР 1933 -- июнь 1941 гг. (На матер. парт. сов. печати УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Желудков В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1136458
  Желудков Владимир Васильевич Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР. 1933 - июнь 1941 гг. (На материалах партийно-советской печати Укр.ССР) : Дис... наук: 07.00.01 / Желудков Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 220л. – Бібліогр.:л.193-218
1136459
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советской печати в патриотическом и интернациональном воспитании рабочего класса в реконструктивный период. (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1136460
  Бородук Антонина Григорьевна Роль партийно-советской печати в подготовке и преподавании коллективизации сельского хозяйства в Западной Сибири (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бородук Антонина Григорьевна; Новосибирская высшая партийная школа. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1136461
  Рыбков А.Г. Роль партийно-советской печати в развитии сельского хозяйства в период между XXIII и XXV съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.01 / Рыбков А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1980. – 22л.
1136462
  Тайров Наиль Измайлович Роль партийно-советской печати в социалистической индустриализации республик Среднего Поволжья в период завершения реконструкции народного хозяйства в 1933-1937 гг. (На мат. Марий.,Тат. и Чуваш. АСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.1 / Тайров Наиль Измайлович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 26л.
1136463
  Руденко С.Г. Роль партийно-советской печати в укреплении интернациональных связей трудящихся СССР и стран социалистического содружества. (1971-1980) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко С.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1136464
  Ахмедов Д.Н. Роль партийно-советской печати Дагестана в социалистических преобразованиях в республике : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахмедов Д.Н. ; Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра парт.-советской печати. – Москва, 1963. – 16 с.
1136465
  Мамбетсариев Т. Роль партийно-советской печати Киргизстана в осуществлении культурной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мамбетсариев Т. ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра истории парт.-советской печати. – Москва, 1968. – 20 с.
1136466
  Лесняков Василий Федорович Роль партийно-советской печати крайнего северо-востока СССР в повышении эффективности промышленного производства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесняков Василий Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 17л.
1136467
  Бобров В.С. Роль партийно-советской печати Ленинграда в борьбе Коммунистической партии зв востсановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бобров В. С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1978. – 18л.
1136468
  Несмиянов В.Н. Роль партийно-советской печати Северной Осетии в военно-партиотическом воспитании трудящихся в период социалистического строительства (1926-1936 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Несмиянов В.Н. ; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 28 с.
1136469
  Гагиев Л.Б. Роль партийно-советской печати северной Осетии в социалистической преобразовании сельского хозяйства (1927-1935) : Автореф... канд. ист.наук: / Гагиев Л.Б.; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 17л.
1136470
  Иноятов С.И. Роль партийно-советской печати Узбекистана в осуществлении коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Иноятов С.И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1136471
  Хамдамов П.У. Роль партийно-советской печати Узбекистана в социалистических преобразованиях в республике. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамдамов П.У.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
1136472
  Сафаров Р.А. Роль партийно-советской печати Узбекистана в укреплении дружбы народов СССР (1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Р. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 18л.
1136473
  Климчук В.В. Роль партийно-советской печати Украины в организации социалистического соревнования в девятой пятилетке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Климчук В.В.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1136474
  Климчук Владимор Викторович Роль партийно-советской печати Украины в организациии и развитии Всесоюзного социалистичекского соревнования в девятой пятилетки : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Климчук Владимор Викторович ; КГУ. – К, 1982. – 253 л. – Бібліогр.:л.196-253
1136475
  Луценко В.П. Роль партийно-советской печати Украины в осуществлении аграрной политики КПСС (1965-1976). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Луценко В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 23л.
1136476
  Романюк М.Н. Роль партийно-советской печати УССР в идеалогической борьбе на современном этапе : Дис... канд.ист.наук: 07.00.10 / Романюк М.Н.; КГУ. – К, 1988. – 212л.
1136477
  Ховрич Надежда Ивановна Роль партийно-советской печати Центрального Черноземья в культурном строительстве (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ховрич Надежда Ивановна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1136478
  Веселов Н.А. Роль партийного контроля в осуществлении политики партии / Веселов Н.А. – Москва, 1976. – 64 с.
1136479
  Лебедев И.В. Роль партийного механизма в конгрессе США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лебедев И. В.; АН СССР, Ин-т США. – Москва, 1973. – 24л.
1136480
  Бустонов М.Б. Роль партийной и советской печати в интернационалистическом воспитании рабочей и колхозной молодежи Узбекистана в годы восьмой пфтилетки (На материалах Андижан., Наманган. и Ферган. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бустонов М. Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 18л.
1136481
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Нарбаев Довранкулы Базарович; Туркменский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Чарджоу, 1988. – 223л. – Бібліогр.:л.192-223
1136482
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Автореф... канд. ист.наук: / Нарбаев Довранкулы Базарович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
1136483
  Исаев Э.А. Роль партийной и советской печати Чечено-Ингушетии в экономическом и социально-политическом развитии республики (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Исаев Э.А.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналист. – М,, 1973. – 21л.
1136484
  Абакиров А. Роль партийной печати в воспитании советских людей в духе социалистического интернационализма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакиров А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Фрунзе, 1966. – 25 с.
1136485
  Денисов Я.И. Роль партийной печати в интернациональном воспитании трудящихся (На прим. деят. газет западных обл. УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Денисов Я. И.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
1136486
  Темирбекова М. Роль партийной печати в коммунистическом воспитании женщин : Автореф... канд. ист.наук: / Темирбекова М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1136487
  Таболкина Нина Михайловна Роль партийной печати в организации народной войны в тылу вражеской армии 1941-1944. (На материалах Ленингр., Новгор., Псков. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Таболкина Нина Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 15л.
1136488
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кукса В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 18л.
1136489
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. (На материалах Украины. 19711975 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Кукса В. В.; КПИ. – К., 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.180-218
1136490
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на мат. Украинской ССР. 1976-1980) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Шевченко. – К,, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.202-221
1136491
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на материалах Украинской ССР 1976-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 28л.
1136492
  Громова Елена Леонидовна Роль партийной печати в усилении идеологической работы КПСС на селе в период между XXII и XXIV съездами партии (на материалах Калужской, Рязанской, Тульской облсати) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Громова Елена Леонидовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1136493
  Чепикова Л.И. Роль партийной печати Ленинграда в пропаганде идей пролетарского интернационализма в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чепикова Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 17л.
1136494
  Циткилов Петр Яковлевич Роль партийной печати Украины в осуществлении продовольственной программы СССР (на мат. партийно-сов. прессы Украины) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; Укр. сельхоз. академия, Каф. истории КПСС. – Киев, 1987. – 229л. – Бібліогр.:л.187-229
1136495
  Вдовик А.З. Роль партийной печати Украины в улучшении работы предприятий черной металлургии УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах республиканских партийных газет) : Дис... канд. ист.наук: / Вдовик А. З.; КПИ, Каф-ра истории КПСС. – К., 1969. – 250л. – Бібліогр.:л.223-250
1136496
  Циткилов П.Я. Роль партийной печати Украны в осуществлении продовольственной прогарммы СССР (на матер. парт. сов. прессы Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П. Я.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
1136497
  Лукина Л.Г. Роль партийной пропаганды в ускорении научно-технического прогресса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Лукина Л.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1972. – 26 с.
1136498
  Симон П.И. Роль партийный организаций в осуществлении интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. ист.наук: / Симон П.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Винница, 1966. – 20л.
1136499
  Беляева А.М. Роль партийных организация педагогических институтов Северного Кавказа в подготовке учительских кадров в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Беляева А.М.; Дагестанский гос. ун-т. – Грозный, 1970. – 25л.
1136500
  Собачко О. Роль партії в літературній дискусії 1925-1928 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 113-124
1136501
  Морарь М.В. Роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 5-7
1136502
  Остапчук Г.О. Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за І. Франком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.69-81. – ISSN 2075-1443
1136503
  Воронін Я.Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 195-198. – ISSN 2219-5521
1136504
  Густіліна Т. Роль патронально-клієнтарних відносин в середовищі українського дворянства (2-ї пол. XVIII - поч. XIX ст.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 210-211. – ISBN 978-966-623-745-6
1136505
  Атаманчук Н.І. Роль ПДФО в поновленні державного бюджету // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 90-91
1136506
  Тетюев С.В. Роль педагога (психолога) в допросе несовершеннолетних по уголовным делам // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 103-111. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1136507
  Захаров С.В. Роль педагогики в партийной работе / С.В. Захаров. – М., 1983. – 175с.
1136508
  Барышникова О.М. Роль педагогических идей С. Френе в процессе инновационного развития теории и практики российского образования в конце XX - начале XXI века // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 36-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1136509
  Корниенко В.Н. Роль педагогических кадров в становлении инновационного учебного заведения [Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия"] // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 160-164
1136510
  Симонишвили Л.Л. Роль педагогического коллектива в учебно-воспитательной работе школы. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Симонишвили Л.Л.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1136511
  Абасов З.А. Роль педагогической практики студентов в их профессиональном становлении // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-96. – ISSN 0132-1625
1136512
  Гуй Чжан Роль педагогічного артистизму у формуванні музиканта-педагога // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 73-76. – ISSN 1728-6875
1136513
  Биндас О.М. Роль педагогічної практики в підготовці вчителів іноземних мов в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 33-39. – ISSN 2312-5993


  Розглядаються питання підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Австрії.
1136514
  Балакаев Дорткулы Роль педпгогической печати в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школах Туркменской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Балакаев Дорткулы; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1973. – 29л.
1136515
  Глеб О. Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпритація їх учнями під час роботи над текстом
1136516
  Братовник Д.М. Роль пейзажних замальовок у трагедії "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 13-14
1136517
  Щербак С. Роль пейзажу у розкритті психологічного стану людини в романі Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 262-267
1136518
  Чорна С.Л. Роль пенітенціарної педагогіки у підготовці персоналу нової генерації для Державної пенітенціарної служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 173-175
1136519
  Рудик В.К. Роль пенсійного страхування у формуванні накопичувальної моделі національних пенсійних систем країн Східної Європи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 158-165
1136520
  Цікановська Н. Роль пенсійної реформи у формуванні заощаджень домогосподарств // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 489-495. – ISSN 0201-758Х
1136521
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Дослідження впливу пептидів на стимульовану гістаміном чи пентагастрином шлункову секрецію проведені в хронічному експерименті на собаках з фістулою за Басовим та з допомогою фармакологічного аналізу стимуляції чи блокади холінергічних або ...
1136522
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1136523
  Рудометкин А.П. Роль перевода в лингвостилистическом анализе художественного произведения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 122-129. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1136524
  Дубкова О.В. Роль переводческой деятельности в процессе формирования языковой компетенции специалиста-регионоведа // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 315-320. – ISSN 1811-0916


  Новейшие разработки в области психолингвистики и когнитологии позволяют по-новому подходить к процессу формирования языковой компетенции специалиста-билингва. Одной из важнейших составляющих речевой деятельности является переводческая, которая, по ...
1136525
  Автомонов П.П. Роль передметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонов П.П. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – 23 с.
1136526
  Антоненко В.Г. Роль передового світогляду в творчості письменників / В.Г. Антоненко. – Київ, 1959. – 80с.
1136527
  Бальжиев Виктор Гармаевич Роль передовой русской интиллигенции в развитии просвещения бурятского народа /XVIII-XIX вв./. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бальжиев Виктор Гармаевич; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1136528
  Зарипова Л.С. Роль передовых рабочих в борьбе за создание ленинской партии (1895-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зарипова Л.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
1136529
  Шеремет П.Ф. Роль переливаний оксигенированной крови при єкспериментальном травматическом шоке : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Шеремет П. Ф.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1969. – 16л.
1136530
  Щеголева В.А. Роль пересказа в развитии навыков устной речи на иностранном языке / В.А. Щеголева, Б.Г. Скобин. – Москва, 1963. – 100с.
1136531
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1946. – 35с.
1136532
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М., 1947. – 56с.
1136533
  Айрапетян Сережа Степанович Роль периодической печати Армянской ССР в коммунистическом воспитании молодежи (1959 - 1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Айрапетян Сережа Степанович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 76 с. – Бібліогр.:с.76
1136534
  Логачева Л.К. Роль периодической печати в борьбе партийной организации Татарии за социалистическую индустриализацию респубники. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Логачева Л.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 26л.
1136535
  Шарипова Р.Р. Роль периферии и центров в происхождении тонуса мышц у млекопитающих. : Автореф... Канд.мед.наук: / Шарипова Р.Р.; Ленингр.мед.стоматол.ин-т. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1136536
  Обухова Е.А. Роль периферических процессов в механизмах темновой адаптации зрительного анализатора после интенсивной импульсной фотостимуляции : Автореф... канд. мед.наук: 14.766 / Обухова Е.А.; Военно-мед. академия. – Л., 1971. – 19л.
1136537
  Вернігора Н. Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовних навичок // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 164-167


  Узагальнюються фактологічні мовно-стилістичні та граматичні помилки у періодичних виданнях для дітей.
1136538
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 1728-3671
1136539
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлена характеристика теоретико-методологічної основи дослідження ролі перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини. Зокрема акцентується увага на ідеях американських і європейських істориків. Стаття є спробою обгрунтувати ...
1136540
  Ткаченко Т.П. Роль персонала в системе управления качеством библиотечной деятельности // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 54-56
1136541
  Смірнова Н. Роль перших харківських журналів у становленні української фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С.
1136542
  Церковняк О. Роль першого наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні" у розвитку української фольклористики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію створення журналу "Первісне громадянство та його пережитки на Україні", його структуру, основні проблеми і теми та його роль у становленні української фольклористики. The author analyzes the history, structure and content of the ...
1136543
  Коренев Л.И. Роль Петербургского государственного университета путей сообщения в становлении воздухоплавания и космонавтики в России (К 200-летию ПГУПС) / Л.И. Коренев, В.В. Сапожников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1136544
  Полонська-Василенко Роль Петра І в підготовці полтавської перемоги / Полонська-Василенко. – Київ. – 113-134с. + 1 карта. – Окр.відбиток.
1136545
  Мотуз В.М. Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 46-50. – ISSN 2076-1554
1136546
  Яшина Г.В. Роль петроградских большевиков в установлении Советской власти на местах (октябрь 1917 г. - февраль 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшина Г.В.; ЛГУ. – Л., 1973. – 15л.
1136547
  Дыков И.Г. Роль Петроградского военно-революционного комитета в Октябрьской социалистической революции / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1955. – 142с.
1136548
  Бутурлов Р.В. Роль петроградского военно-революционного комитета в подготовке и проведении октябрьбского вооруженного восстания. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутурлов Р.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1136549
  Самедов И.С. Роль печати Азербайджана в пропаганде ленинских идей дружбы народов в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Самедов И.С.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1136550
  Иванов Н.Т. Роль печати Белоруссии в преодолении религиозных пережитков. (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Иванов Н.Т.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1971. – 24л.
1136551
  Мясников А.Ф. Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Мясников А.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1136552
  Мясников Анатолий Федорович Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования (по материалам республиканских газет. 1971 - 1980 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Мясников Анатолий Федорович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
1136553
  Кузьменко В.И. Роль печати БССР в развитии дружбы и сотрудничества народов Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузьменко В.И.; АН БССР. – Минск, 1978. – 23л.
1136554
  Маров И.П. Роль печати в борьбе за создание Тюменского нефтедобывающего района (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маров И.П.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1136555
  Попов Л.С. Роль печати в борьбе Коммунистической партии за индустриальное развитие Южного Урала в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Л.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики. – М., 1973. – 27л.
1136556
  Шпаченко Валентина Филипповна Роль печати в борьбе Коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины (1976-1980 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шпаченко Валентина Филипповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 212л.
1136557
  Шпаченко В.Ф. Роль печати в борьбе коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины 91976-1980 гг.) на материалах партийной печати УССР : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Шпаченко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1136558
  Пахомов Н.И. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за подъем идеологической работы в послевоенный период : Автореф... Канд.ист.наук: / Пахомов Н.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
1136559
  Хайдаров М. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Туркестана за завоевание и укрепление Советской власти в 1917-1924 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайдаров М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
1136560
  Бабаджанов М. Роль печати в борьбе Компартии Узбекистана за дальнейшее развитие сельского хозяйства республики : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Бабаджанов М. ; МГУ им М.В.Ломоносова. – Москва, 1974. – 24 с.
1136561
  Давыдов С.И. Роль печати в борьбе КПСС за воспитание масс в духе идеологии дружбы народов СССР в 1946-1954 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Давыдов С.И. ; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1136562
  Гавриков И.П. Роль печати в борьбе КПСС за повышение трудовой активности масс в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гавриков И.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 25л.
1136563
  Тетерук И.Н. Роль печати в воспитании коммунистического отношения к труду (на матер. республ. газет Укр. за 1959-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тетерук И. Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 24 с.
1136564
  Машталярчук Борис Данилович Роль печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период социалистических преобразований в западных областях Украинской ССР (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Машталярчук Борис Данилович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
1136565
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
1136566
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР. 1944-1950 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1136567
  Рустамов Р А. Роль печати в коммунистическом воспитании молодежи (по матер. газет "Азерб. гянджляри" и "Молодежь Азербайджана" за 1956-1960 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 01.01.10 / Рустамов А.Р.оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1136568
  Коган Л.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1966. – 27с.
1136569
  Тишунин В.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Тишунин В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1969. – 18л.
1136570
  Мамедов Октай Аббас оглы Роль печати в нравственном воспитании трудящихся : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мамедов Октай Аббас оглы; Азербайджанский гос.ун-т им.С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 177л. – Бібліогр.:л.1640177
1136571
  Цанева Роль печати в отражении и формировании общественного настроения в период становления пролетарской диктатуры (На матер. болг. прессы 1944-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Цанева Н. П; АОН при ЦК КПСС, Уч. сов. по журнал. – Москва, 1969. – 22л.
1136572
  Кочерга Л.К. Роль печати в повышении боевой активности войск ПВО в период защиты г.Ленинграда (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кочерга Л.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 21л.
1136573
  Иванова Татьяна Алексеевна Роль печати в преодолении экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Татьяна Алексеевна; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – М., 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1136574
  Гурок Я.М. Роль печати в развитии движения новаторо производства в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурок Я.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1136575
  Торопов В.В. Роль печати в развитии творческой активности рабочего класса в период семилетки, 1959-1965 гг. (На матер. Волгогр. и Астрах. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Торопов В.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1969. – 22л.
1136576
  Березкин Н.Ю. Роль печати в распространении научных знаний в белоруссии, 1861-1917 гг. / Н.Ю. Березкин. – Минск, 1990. – 110с.
1136577
  Сандрачук Станислав Кириллович Роль печати в системе управления наукой в условиях совершенствования социализма : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Сандрачук Станислав Кириллович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
1136578
  Овчинников В.А. Роль печати в управлении социальными процессами : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников В. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
1136579
  Бальсис А.Б. Роль печати в формировании научно-атеистического мировоззрения трудящихся Советской Литвы /1956-1965 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бальсис А.Б.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1967. – 22л.
1136580
  Таджихалилова М. Роль печати в формировании научного мировоззрения трудящихся : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Таджихалилова М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра теории и методов идеол. работы. – Москва, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1136581
  Тоичкин В.Г. Роль печати в экономическом воспитании масс : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.580 / Тоичкин В.Г. ; МГУ , Фак-т журналистики , Каф. теории и практики парт.-сов. печати. – Москва, 1971. – 30 с.
1136582
  Зелинский П.И. Роль печати Коммунистической партии Западной Белоруссии в мобилизации трудящихся масс в борьбу за социальное и нациольное освбождение в годы мирового экономического кризиса капитализма (1929-1933 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зелинский П.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра истории КПСС естеств. фак-тов. – Минск, 1969. – 19л.
1136583
  Клобуцкий В.С. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации, 1924-1940 / В.С. Клобуцкий. – Кишинев, 1976. – 195с.
1136584
  Муксинов Р.З. Роль печати Нижнего Повольжья в политическом и военно-париотическом воспитании трудящихся в период Великой Отечественой войны / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1969. – 38с.
1136585
  Белинский Николай Яковлевич Роль печати партийного подполья и партизанских формирований в мобилизации трудящихся на борьбу против фашистских оккупантов (1941-1944 гг.). (На материалах западных областей Украинской ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Белинский Николай Яковлевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ. – К., 1975. – 28л.
1136586
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Дровозюк Степан Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 228л. – Бібліогр.:л.196-228
1136587
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дровозюк Степан Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1136588
  Воротников Алексей Александрович Роль печати центральных областей Российской Федерации в подъеме сельского хозяйства в период между XXIII и XXIVсъездами КПСС. (На материалах Белгородской, Воронежской и Тамбовской обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воротников Алексей Александрович; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 18л.
1136589
  Воробев Александр Дмитриевич Роль печати, радио и телевидения в развитии трудовой активности работников промышленности Среднего Поволжья в годы восьмой пятилетки. (По материалам Куйбышев., Пенз. и Ульян. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воробев Александр Дмитриевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1977. – 21л.
1136590
  Романенко В.Д. Роль печени в обмене кальция и его значение в процессах желчеобразования : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Романенко В.Д. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1969. – 29 с.
1136591
  Роик В.И. Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Автореф. дис. ... канд .биолог. наук : 03.00.13 / Роик В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1136592
  Роик Владимир Иванович Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Дис... канд. биолог.наук: / Роик Владимир Иванович; КГУ. – Киев, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.119-154
1136593
  Шиян П.Н. Роль пигментов пластид в обмене веществ растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиян П.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 16 с.
1136594
  Киряцева О.Х. Роль пигментов пластид в процессе роста растений : Автореф... канд. биол.наук: / Киряцева О.Х.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 22л.
1136595
  Чихачева-Лялина Роль пионерского отряда в воспитании коллектива пятиклассников. / Чихачева-Лялина. – М., 1958. – 75с.
1136596
  Безносикова Л.М. Роль писателей в обогащении лексики коми литературного языка / Л.М. Безносикова. – Сыктыквар, 1976. – 50с.
1136597
  Ситдикова І.В. Роль письма в інформаційному суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 374-380


  У статті обґрунтовано необхідність системного підходу до вивчення письма з урахуванням його ролі у сучасному суспільстві. В статье обоснована необходимость системного подхода к изучению письма с учетом его роли в современном обществе. The article ...
1136598
  Федоренко Н.К. Роль письма при обучении иноязычной устной речи и чтению на начальном этапе. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Федоренко Н.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1136599
  Соловйова О.В. Роль письмових завдань у розвитку комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 66-69. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті визначено, що при вивченні іноземної мови відбувається зміна психофізіологічних механізмів мовлення на рідній мові та формування нових механізмів мовлення іноземною мовою.
1136600
  Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 113-127. – ISSN 0130-5247
1136601
  Мудра І. Роль підприємництва в розвитку регіону в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 681-687. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1136602
  Березін О.В. Роль підприємств споживчої кооперації України у формуванні сировинної безпеки національного продовольчого ринку // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2306-8558
1136603
  Власов В. Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 3-9.
1136604
  Лишко С. Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 97-104. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1136605
  Халілова Л.С. Роль післяшлюбної обрядовості в контексті розвитку культури кримських татар // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 189-192
1136606
  Богозов Н.З. Роль планирования в активизации волевых и творческих процессов у студентов при самостоятельной работе по психологии : Автореф... канд. пед.наук: / Богозов Н. З.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1950. – 14л.
1136607
  Кононенко В.И. Роль плановой цены в интенсивном социалистическом воспроизводстве / В.И. Кононенко. – К., 1983. – 228с.
1136608
  Иваницкий В.П. Роль платежей социалистических предприятий в бюджет в экономическом стимулировании промышленного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Иваницкий В.П.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 18л.
1136609
  Заяць В.М. Роль платежів за землю у формуванні місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-39 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1136610
  Дмитрієв В. Роль платіжного календаря в ефективному управлінні грошовими потоками // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 493-498. – ISBN 978-966-347-084-9
1136611
  Хомей О.Д. Роль Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 399-401. – ISSN 2076-1554
1136612
  Степанов А.А. Роль племенной системы во внутрениполитической жизни ЙАР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Степанов А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 22 с.
1136613
  Мелихов В.М. Роль пленумов Верховных Судов Союза ССР и РСФСР в обеспечении правильного применения гражданского процессуального законодательства / В.М. Мелихов. – Саратов, 1975. – 39с.
1136614
  Малахов Владимир Викторович Роль поверхности в фотоэлектрических и люминесцентных явлениях в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малахов Владимир Викторович; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 20л.
1136615
  Иезуитова Н.Н. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе некоторых поли- и олигосахаридов : Автореф... канд. биол.наук: / Иезуитова Н.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1136616
  Черняховская М.Ю. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе триглицеридов. : Автореф... канд. мед..наук: 765 / Черняховская М.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 21л.
1136617
   Роль поверхностных явлений в концентрировании некогерентных элементов: золото в пиритах гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки / В.Л. Таусон, С.Н. Рычагов, В.В. Акимов, С.В. Липко, Н.В. Смагунов, И.Н. Герасимов, Р.Г. Давлетбаев, Б.А. Логинов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1000-1014 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1013-1014. – ISSN 0016-7525
1136618
  Мельников П.С. Роль поверхностных явлений в кристаллизации аморфных пленок семена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников П.С.; МВ и ССО РСФСР.Укральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 21л.
1136619
  ЛукашовД.В Роль повільних кальцієвих каналів у процесах накопичення 90Sr прісноводними двостулковими молюсками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-137. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджували кінетику процесів накопичення ізотопів 90 Sr та 137 Cs у черепашках та м"яких тканинах двостулкових молюстків Unio conus (Bivalvia, Unionidae) у природних умовах. Встановлено, що молюстки, які були оброблені верапамілом у 2,8 рази ...
1136620
  Гениушас Т А. Роль повтора в трагедиях Шекспира : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Гениушас А.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 26 с.
1136621
  Сивак Ю.В. Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 314-319.
1136622
  Саргесян Ж.А. Роль повышения материальной заинтересованносит работников совхозос в развитии производства (на прим. совх. Севанского бассейна Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Саргесян Ж. А.; МСХ СССР, Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1972. – 29л.
1136623
  Подік І.І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І.І. Подік, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 30-44. – ISSN 1993-6788
1136624
  Небава М.І. Роль податків у забезпеченні сталого економічного розвитку України / М.І. Небава, Т.О. Журко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Умови розвитку податкової системи України. Досліджено можливості забезпечення приросту доходів державного бюджету за одночасного зниження податкового тиску на платників податків з метою детінізації національної економіки та забезпечення сталих темпів ...
1136625
  Цимбалюк І.О. Роль податків у забезпеченні фінансової автономії органів місцевого самоврядування / І.О. Цимбалюк, Б.В. Підцерковний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 179-187. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1136626
  Шкура І.С. Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів як передумова забезпечення сталого розвитку регіонів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 164-173. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1136627
  Білюк А.В. Роль податків у формуванні доходів окремих секторів економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр.: 4 назви
1136628
  Берназюк Я.О. Роль податкового законодавства у регулюванні діяльності банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 153-160.
1136629
  Данилишин А. Роль податкового середовища у функціонуванні підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 16-20. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1136630
  Пустовських Є.С. Роль податкової політики в соціально-економічному житті України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 113-116
1136631
  Шевчук О.С. Роль податкової політики у процесі інвестування у розвиток нафтопереробної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 194-199
1136632
  Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.118-129
1136633
  Сергієнко В. Роль податкової ставки в удосконаленні механізму правового регулювання податку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 301-303
1136634
  Маринчак А.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 103-106
1136635
  Карлін М.І. Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою / М.І. Карлін, бобох // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 132-140. – ISSN 2072-9480
1136636
  Малуш І.О. Роль податку на прибуток у формуванні бюджету України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 108-109
1136637
  Самань В.В. Роль податку у здійсненні фіскальної функції держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 30-32
1136638
   Роль подземной гидросферы в истории Земли. – М, 1990. – 134с.
1136639
  Зверев В.П. Роль подземных вод в миграции химических элементов / В.П. Зверев. – М., 1982. – 184с.
1136640
  Валуконис Г.Ю. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых / Г.Ю. Валуконис, А.Е. Ходьков. – Ленинград : Недра, 1978. – 296с.
1136641
  Бояринцев Е.Л. Роль подстилающей поверхности и криогенные особенности формирования годового стока рек горно-таежной зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Н.Г. Сербов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 345-356. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
1136642
  Еремеева Е. Роль подтекста в советских политических анекдотах // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 49-60. – ISSN 2077-7280
1136643
  Шишкіна І.В. Роль поезії у формуванні художнього стилю Р. Бредбері // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 172-178. – ISSN 2313-500Х
1136644
  Забіяка І. Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-19. – ISSN 2307-2261
1136645
  Гарєєва Є. Роль поетонімів у створенні літературного образу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 33-36
1136646
  Масюк Т.В. Роль позаклітинного кальцію в нейрогуморальній регуляції жовчоутворення / Т.В. Масюк, С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 27-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Визначали інтенсивність жовчоутворення у щурів при внутрішньо портальній інфузії розчинів CaCi2. Встановлено, що підвищення концентрації кальцію в крові призводить до пригнічення секреції жовчі. Обговорюються механізми гіперхолеретичної дії ...
1136647
  Цьолик Н. Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – C. 273-278. – ISBN 978-966-3888-379-3
1136648
  Погребняк С.П. Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 23-29. – (Право. Економіка. Управління)
1136649
  Шевчук Ю.А. Роль позичкового капіталу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 78-86
1136650
  Сучков Н.А. Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки "геология" / Н.А. Сучков, Н.Н. Кадурин, Н.А. Федорончук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 299-307. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1136651
  Горчева А.Ю. Роль полемики в современной газетной практике / А.Ю. Горчева. – М., 1980. – 37с.
1136652
  Крогулевич Р.Е. Роль полиплоидии в генезисе высокогорной флоры Станового нагорья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Крогулевич Р.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20 с.
1136653
  Опарев Г.И. Роль политехнического обучения в ликвидации существенного различия между умственным и физическим трудом в СССР : Автореф... канд фиолс.наук: / Опарев Г. И.; МГУ, ИПКП маркс.лен. – М., 1955. – 20л.
1136654
  Тургумбаев А.Х. Роль политехнического обучения в школе в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. (На материалах Казахстана) : Автореф... кандидата философ.наук: / Тургумбаев А.Х.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1965. – 56л.
1136655
  Хантадзе Д.Г. Роль политики заготовок в разитии колхозного производства : автореф. дис. ...канд. экон. наук / Хантадзе Д.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
1136656
  Пичугин П.В. Роль политики КПСС в обеспечении полной и окончательной победы социализма в СССР / П.В. Пичугин. – Москва, 1961. – 78с.
1136657
  Ручкин Б.А. Роль политики КПСС в создании материально-технической базы Коммунизма (1964-1970). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ручкин Б.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18л.
1136658
  Дьякова Л.В. Роль политико-социальных факторов в формировании имиджа России в Латинской Америке / Л.В. Дьякова, Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1136659
  Сорокин О.В. Роль политических институтов в формировании и регуляции политического сознания молодежи // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 5-11. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1136660
  Эдлинский С.Ф. Роль политических отделов в освоении Великого Северного морского пути. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1136661
  Банник А.Н. Роль политических отделов машинно-тракторных станций западных районав Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Банник А.Н.; КГУ. – К., 1953. – 15л.
1136662
  Банник А.П. Роль политических отделов машинотракторных станций западных районов Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Банник А.П.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1953. – 280л.
1136663
  Плеханов С.А. Роль политических отделов МТС в период социалистического преобразования деревни (На материалах работы политотделов МТС Казахстана) : Автореф...канд.ист.наук: / Плеханов С.А. – Москва, 1950. – 25 л.
1136664
  Мусев А.П. Роль политических отделов МТС в период социалистическогод преобразования деревни. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусев А.П.; ВПШ при ЦК КПСС.Кафедра истории КПСС. – М, 1954. – 25л.
1136665
  Афонин М.В. Роль политических партий в объединении Кореи // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов: спецвыпуск / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2000. – № 1 : 100 лет корееведения в ДВГУ. Материалы Международной научной конференции. Тезисы и доклады. – С. 106-111. – ISBN 5-7444-1174-7
1136666
  Трусов Евгений Владимирович Роль политических партий в разработке и реализации концепции оборонной достаточности государства Восточной Европы (вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Трусов Евгений Владимирович; Киевский военный ин-тут управления и связи. – Киев, 1992. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
1136667
  Зоркин В.И. Роль политических ссыльных в изучении русского фольклора Сибири (вторая половина 19 - начало 20 века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Зоркин В.И.; АН БССР. Ин-тут искусствоведения, этнографии и фольлора. – Минск, 1980. – 25л.
1136668
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народно-хозяйственный планов (1976-1981) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1136669
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народнохозяйственных планов (1976-1981 рр.) (На матерыалах партийынх организаций машиностроительного комплекса Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 227л. – Бібліогр.:л.181-216
1136670
  Карпов В.В. Роль политической рекламы в деятельности органов государственной власти // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
1136671
   Роль политической системы и самоуправления в ускорении развития агропромышленного комплекса. – Кишинев, 1988. – 202 с.
1136672
  Ковач Юлиус Роль политической системы ЧССР в научном управлении обществом : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ковач Юлиус; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.189-220
1136673
  Ковач Ю. Роль политической системы ЧССР в научном управлении социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ковач Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1136674
  Богомолова М. Роль политической элиты в становлении украинской государственности / М. Богомолова, Н. Малеванный // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 333-340
1136675
  Лобанов А.П. Роль политорганов и партийных организаций Красной Армии в подготовке и проведении коллективизации сельского хозяйства в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Лобанов А.П.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
1136676
  Кочкин Н.П. Роль политотделов "Турксиба" в развитии железнодорожного транспорта Казахстана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кочкин Н.П.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
1136677
  Турчин В.Е. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении зерновых совхозов в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Турчин В.Е.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ломо. – Москва, 1952. – 16 с.
1136678
  Яшков П.Я. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении совхозов (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшков П.Я.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1953. – 16 с.
1136679
  Шнейвас Н.С. Роль политотделов МТС в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов 91933-1934 гг.) (По матер. Ленинград. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: / Шнейвас Н.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 23 с.
1136680
  Загайный Н.В. Роль политотделов МТС в борьбе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Загайный Н.В. ; МГУ. – Москва, 1963. – 29 с.
1136681
  Клишин Ф.И. Роль политотделов МТС в колхозном строительстве западных областей Белорусской ССР (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин Ф.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 17л.
1136682
  Гибадуллин В.Г. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов Башкири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гибадуллин В.Г.; Акад.наук СССР. – Москва, 1950. – 17 с.
1136683
  Раджабов Р.Б. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов в 1933-1934 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 32л.
1136684
  Виноградов И.И. Роль политотделов МТС в укреплении колхозов, повышении политической и трудовой активности в период Отечественной войны /ноябрь 1941- май 1943 гг./. : Автореф... канлд. ист.наук: / Виноградов И.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 20л.
1136685
  Королев Н.П. Роль полифенолоксидазы в лучевом поражении растений и механизм ее изменения : Автореф... канд. биол.наук: / Королев Н. П.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – Пущино, 1968. – 23л.
1136686
  Синьова Т.В. Роль полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / Т.В. Синьова, Л.І. Алексєєва, М.Е. Алексєєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 44-48. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1136687
  Нафанець Роль полікультурної освіти старшокласників у становлені толерантної особистості / Нафанець, о. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 49-52. – ISSN 0131-6788
1136688
  Галицька Е.В. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1136689
  Антонова О.В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема суб"єкта руйнації нових демократій. Автор визначає політичних акторів, які мають визначальний вплив на руйнацію нових демократичних режимів. Рассматривается проблема субъекта разрушения новых демократий. Автор определяет ...
1136690
  Ляшенко Т.М. Роль політичних лідерів в інтеграційних процесах у країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 82-96. – ISBN 978-966-02-4329-3
1136691
  Трусов Євген Володимирович Роль політичних партій в розробці та реалізації концепції оборонної достатності держав Східної Європи (друга половина 80-х - початок 90-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Трусов Євген Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
1136692
  Гербут Н.А. Роль політичних партій у процесах децентралізації в Україні / Н.А. Гербут, В.Л. Семко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1136693
  Токаленко П.О. Роль політичних партій у радикалізації революційного руху 1905-1907 років // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 28-33
1136694
  Ярош Я.Б. Роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 54-57. – ISSN 2519-2949
1136695
  Чижова О.М. Роль політичних партій у системі владних відносин та дія політичного прагматизму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1136696
  Галушко О.П. Роль політичних партій у формуванні парламентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1136697
  Павлюк О. Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 61-72. – ISSN 0869-3595
1136698
  Терзі О.С. Роль політичних партій України у формуванні Конституційного Суду України (1992-1996 рр.) / О.С. Терзі, О.С. Колесник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 144-148. – ISSN 1728-3671
1136699
  Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1136700
  Примаченко Л.В. Роль політичних фондів в процесі формування зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 140-146
1136701
  Бовтун К.О. Роль політичних цінностей та ціннісних орієнтацій у політичній культурі сучасних українських політичних партій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 540-544
1136702
  Шевчук П.І. Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 29-38
1136703
  Климкова І.І. Роль політичного консенсусу у процесі формування дієздатної моделі культури парлатентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 207-215
1136704
  Кальниш Ю.Г. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 47-54. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1136705
  Неліпа Д.В. Роль політичної еліти у становленні національної ідеї // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117
1136706
  Чабанов В.Г. Роль політичної етики в легітимації владних відносин // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 266-268
1136707
  Якименко А.М. Роль політичної комунікації в процесі взаємодії влади та суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 191-199
1136708
  Сищук О.А. Роль політичної комунікації в сучасному політичному процесі розвинутих країн та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 173-176


  У статті проаналізовано новітні тенденції розвитку змісту й форм політичної комунікації в епоху цифрових медіа, еволюції маркетингового підходу до політики. The article analyses latest tendencies of content and forms of political communication at the ...
1136709
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Товмаш Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.170-185
1136710
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Товмаш Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1136711
  Прокопюк В.С. Роль політичної культури еліт у процесі демократичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізується залежність трансформаційних процесів від політичної культури еліт.
1136712
  Радченко Л.М. Роль політичної свідомості у становленні та реалізації політичних інтересів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 79-86
1136713
  Лавніченко О.В. Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 64-68. – ISSN 2078-7480
1136714
  Батиргареєва В.С. Роль положення ст. 34 КК України у визначенні масштабів рецидивної злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 482-486. – ISBN 978-966-458-403-3
1136715
  Мурзакова З.Н. Роль положительного примера в воспитании коммунистического поведения учащихся начальной школы (на материалах начальных школ Башкирии) : Автореф... канд. пед.наук: / Мурзакова З.Н.;. – Москва, 1953. – 20 с.
1136716
  Мамедов И.А. Роль положительного примера в нравственном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Мамедов И.А.; АН АзССР. Отд. общ. наук. ин-т филоосфии и права. – Баку, 1970. – 24л.
1136717
  Делія О.В. Роль полтавських єпископів кінця XIX - початку XX століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2075-1451
1136718
  Бацис Альфонсас Петро Роль Польско-Прибалтийского линдерисекретариата исплкома Коминтерна в деятельности Коммунистической партии Литвы в 1926-1929 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бацис Альфонсас Петро; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 22 л.
1136719
  Бородін К. Роль польських довоєнних інскрипцій у творенні сучасного міфу Львова // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 77-84


  Йдеться про підписи на пам"ятниках, меморіальних таблицях, назви вілл, рекламні стінописи та фрески. До уваги взято рецепцію написів представниками різних націй та різними за фахом людей, пердусім письменників і митців
1136720
  Дудка І.О. Роль польських дослідників XIX - початку XX століть у вивченні міксоміцетів на території сучасних Національних парків Українських Карпат / І.О. Дудка, І.М. Аніщенко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 260-267. – ISBN 978-966-2303-13-1
1136721
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 83-87.


  У статті йдеться про політичну дискусію, яка розгорнулася на сторінках польського іммігрантського журналу "Культура". Особлива увага приділяється українському аспекту цієї дискусії, зокрема опублікованим у часописі статтям, що значно вплинули на ...
1136722
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 39-43


  Стаття присвячена політичній дискусії, що розгорталася на сторінках польського еміграційного видання "Культура". Особливу увагу автор приділяє розкриттю українського аспекту цієї дискусії. Журналісти "Культури" підтримали українську незалежність як ...
1136723
  Потоцький В.П. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 - початок 50-х років XVII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 21-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
1136724
  Дубина О. Роль польського чинника в утворенні шведсько-українського союзу 1708 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 589-602. – ISBN 966-7522-07-5
1136725
  Чебан А.Д. Роль Польщі у вирішенні проблем європростору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 231-240
1136726
  Ведько И.М. Роль пониженной реактивности организма в развитии реакции : Автореф. дис... канд. мед. наук: 140.016 / Ведько И.М.; Ин-т физиологии. – Киев, 1974. – 20с.
1136727
  Попов В.В. Роль понятий "интервал" и "стадия" в оценке социального противоречия // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 243-249. – ISSN 1606-951Х
1136728
  Меркулов А.С. Роль понятий "сигнал" и "сигнальность" в исследовании процессов отражения и информации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Меркулов А.С.; Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1136729
  Утробин Игорь Серафимович Роль понятий порядка и беспорядка в анализе информационных процессов : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Утробин Игорь Серафимович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
1136730
  Навроцкий Б.А. Роль понятия "система" в становлении и развитии естественно-научных теорий. : Автореф... канд.филоснаук: 627 / Навроцкий Б.А.; Филос.фак. – М, 1970. – 20л.
1136731
  Савельева М.Ю. Роль понятия "эволюция" в формировании современных философских представлений о человеке // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-132. – ISSN 2077-8309
1136732
  Савельева М.Ю. Роль понятия эволюция в формировании современных философских представлений о человеке // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.70-75
1136733
  Кулик Ю.А. Роль поощрительных фондов в повышении эффективности производства. / Ю.А. Кулик. – Л., 1975. – 24с.
1136734
  Заббарова Г.Х. Роль поощрительных фондов и материальной заинтересованности в повышении эффективности производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Заббарова Г.Х.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
1136735
  Офицеров Н.Н. Роль поощрительных фондов предприятий в осуществлении принципа материальной заинтересованности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Офицеров Н.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 24 с.
1136736
  Родионова А.З. Роль поощрительных фондов предприятия в соспроизводстве рабочей силы в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Родионова А. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1136737
  Давыдова Г.В. Роль поощрительных фондов промышленных предприятий в материальном стимулирвании труда. (На материалах пром-сти ТАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Давыдова Г.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 26 с.
1136738
  Бубликова Р.В. Роль поощрительных фондов социалистических промышленных предприятий в воспроизводстве рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бубликова Р. В.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1136739
  Кірдан О. Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832-1839) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 59-63.


  Метою статті є дослідження ролі, організаційних засад, теорії та практики управління університетом В. Володимира попечителем Київського учбового округа в 1832-1839 рр. Є.Ф. фон Брадке.
1136740
  Львова О.Л. Роль порівняльно-правових досліджень у розвитку національної правової системи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 89-92. – ISBN 966-660-151-6
1136741
  Щербина В.І. Роль порівняльного правознавства в розвитку законодавства України про працю // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 58-62. – ISBN 978-966-458-401-9
1136742
  Воронова М. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну й мовленнєву роль порівняння в портретуванні складного персонажа літературно-критичного портрета. This article is about psychological and vocal role of comparing in creating of complicated character in literary-critical portrait.
1136743
   Роль пород, содержащих самородное железо, в образовании железистых карбонатно-силикатных расплавов: экспериментальное моделирование при Р-Т-параметрах литосферной мантии / Ю.В. Баталева, Ю.Н. Пальянов, А.Г. Сокол, Ю.М. Борздов, О.А. Баюков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 188-203 : рис., табл. – Библиогр.: с. 201-203. – ISSN 0016-7886
1136744
  Семенов Ю.Н. Роль портов в реалиации европейской политики развития интермодальных перевозок // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 42-52 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв.
1136745
  Пустовіт Т.М. Роль портретних характеристик у художній реалізації концепції людини та історії у романах Д. Балашова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 180-185


  У статті розглядається своєрідність портретних характеристик у романах Д.М. Балашова та їх роль у художньому втіленні авторської концепції людини та історії. Виявлено, що Д.М. Балашов, використовуючи традиційний психологічний портрет, у якому зовнішні ...
1136746
  Баранова О. Роль посередників у вітчизняному страховому бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1136747
  Березняк Н.В. Роль посередницьких структур в інноваційному процесі / Н.В. Березняк, К.В. Кваша // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1136748
  Сафронов А.Н. Роль последовательного снижения розничных цен в повышении благосостояния рабочих и служащих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Н.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 20л.
1136749
   Роль постійного електричного струму у формуванні електричної пам"яті кристалів кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, А.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-46. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджуються нерівноважні явища, які виникають внаслідок дії на напівпровідників кристали кремнію імпульсного електричного струму. Визначено, що за певного експериментальних умов можна спостерігати релаксацію нерівноважних станів. Висловлюється ...
1136750
  Штефан-Бастль Роль Постоянного совета ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 391-403. – ISBN 5-7712-0333-5
1136751
  Ванівська О. Роль постпозицій для творення нових значень в англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 54-58. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1136752
  Анашкина Е.Б. Роль постсоветского пространства во внешней политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – C. 19-34. – ISSN 0321-2068
1136753
  Мау В. Роль постсоциалистического государства в формировании и эволюции предпринимательства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 22-53. – ISSN 0207-3676
1136754
  Цудзевич Б.А. Роль посттрансляционных модификаций белков хроматина в экспрессии генома при лучевом поражении : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.01 / Цудзевич Б. А.; Ин-т пробл. онкол. АН УССР,. – К., 1983. – 42л.
1136755
  Сіренко О. Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.130-135
1136756
  Пчелинський В.М. Роль потреб у біологічній еволюції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1136757
  Лебедев Н.Н. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения / Н.Н. Лебедев, Н.А. Бобров. – К., 1984. – 31с.
1136758
  Бобров Н.А. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бобров Н. А.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1983. – 22л.
1136759
  Мясоутов Р.Х. Роль потребительской кооперации в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясоутов Р.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 20л.
1136760
  Дурманова Т.И. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней / Т.И. Дурманова. – М., 1969. – 78с.
1136761
  Федюкович К.И. Роль потребительской кооперации в экономической и общественной жизни Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Федюкович К.И.; Мин. торговли РСФСР. Лен. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1960. – 25л.
1136762
  Бидный Ю.Т. Роль потребительской кооперации в экономической связи между городом и деревней в переходный период от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бидный Ю.Т.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 17л.
1136763
  Быстров А.И. Роль потребительской кооперации укреплении и развитии экономических связей между городом и деревней при социализме : автореф. ... канд. экон. наук / Быстров А.И. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 20 с.
1136764
  Перекалина Н.С. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. / Н.С. Перекалина. – М., 1978. – 96с.
1136765
  Головков Станислав Иванович Роль потребностей в деятельности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Головков Станислав Иванович; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1136766
  Кикнадзе Д.А. Роль потребностей в поведении человека и их воспитание в процессе строительства. коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Д.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
1136767
  Сусь Б.А. Роль початкової швидкості електронів при визначенні величини e/m методом магнетрона / Б.А. Сусь, Т.М. Павелко, П.В. Бережний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично показано, що при визначенні питомого заряду електрона методом магнетрона поступовий спад анодного струму в залежності від значення індукції зовнішнього магнітного поля не пов"язаний з початковою швидкістю електронів. Тому при встановленні ...
1136768
  Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы / Е.Д. Никитин. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – На обл. авт.: Е.Д. Никитин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Науки о Земле, № 7)
1136769
  Панкова Е.И. Роль почвенного института им. В.В. Докучаева в становлении почвоведения в России (к 85-летию института) / Е.И. Панкова, Л.Ф. Назарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 997-1007. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
1136770
  Степанова Л.Н. Роль почвенных бактерий в токсичности дерново-подзолистых почв. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Л.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1136771
  Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации растительных остатков : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Курчева Г.Ф.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – Москва, 1970. – 21л.
1136772
  Костриця М.Ю. Роль почесних членів у діяльності товариства дослідники Волині (1900-1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 13-18
1136773
  Дуи Сафи Роль почти без слов : Культура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1136774
  Федосій О.О. Роль почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 248-252


  У запропонованій статті йдеться про роль почуттів співпереживання, подолання недоліків та перехід на інноваційні технології здійснення навчально-виховного процесу. У якосты методологічного імперативу розглядається особистісно орієнтоване виховання як ...
1136775
  Коридзе М.Г. Роль поясной извилины в организации мотивационно-эмоциональных реакций и краткосрочной памяти кошки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Коридзе М.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1136776
  Мироненко В.В. Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 82-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1136777
  Малимоненко Р. Роль прав. свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.133-134. – ISSN 0132-1331
1136778
   Роль права в деле повышения благосостояния советских граждан в свете решений 27 съезда КПСС. – Тарту, 1987. – 145 с.
1136779
  Авакьян С.А. Роль права в деятельности Советов депутатов трудящихся / Авакьян С.А. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 6)
1136780
  Беленчук І.А. Роль права в здійсненні Продовольчої програми СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается комплекс правовых средств - организационных, мобилизационных, стимулирующих, охранительных и иных мер по проведению в жизнь Продовольственной программы СССР.
1136781
  Рослов П.Н. Роль права в интенсификации сельскохозяйственного производства / П.Н. Рослов. – К., 1987. – 47с.
1136782
   Роль права в обеспечении исполнения жилищной программы. – М, 1989. – 116с.
1136783
  Кучма М.И. Роль права в организации социалистического соревнования / М.И. Кучма. – М., 1975. – 32с.
1136784
  Братусь С.Н. Роль права в развитии советской экономики. / С.Н. Братусь. – М., 1971. – 48с.
1136785
   Роль права в реализации Продовольственной программы СССР. – Москва, 1986. – 131 с.
1136786
  Александров Н.Г. Роль права в советском социалистическом обществе / Н.Г. Александров. – Москва, 1957. – 40 с.
1136787
  Седов Л.А. Роль права в стимулирвоании экономической заинтересованности колхозников в развитии социалистического колхозного производства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Седов Л.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1136788
  Наумов В.Л. Роль права в управлении качеством / В.Л. Наумов. – К, 1979. – 48с.
1136789
   Роль права в экономическом развитии региона. – М, 1990. – 110с.
1136790
  Исламов Зайнитдин Мухитдинович Роль права и норм общественных организаций в самоуправлении народа. / Исламов Зайнитдин Мухитдинович. – Ташкент, 1988. – 172с.
1136791
  Свиридюк Н.П. Роль права у вирішенні конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 79-86
1136792
  Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349
1136793
  Балаклицький І.І. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1136794
  Скринька Д. Роль права як фактора економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 99-102
1136795
   Роль правильной организации занятий физическойкультурой в гармоническом развитии ребенка и подростка. – Ташкент, 1987. – 161 с.
1136796
  Гришко М.Ф. Роль правильной организации и оплаты труда в экономическом укреплении колхозов Киевщины в послевоенный период (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Гришко М.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1949. – 16 с.
1136797
  Боган С.М. Роль правлячої верстви у творах Тараса Шевченка як складова філософської концепції українського націоналізму Дмитра Донцова // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 31-38. – ISBN 978-966-2710-51-9
1136798
  Женченко М.І. Роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у формуванні національної свідомості українського народу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 249-251


  У статті розглядається роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у національному відродженні краю, формуванні свідомості українського народу. The role of the legal periodicals of Galicia at the end of XIX – at the ...
1136799
  Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 43-54. – ISSN 2310-6158
1136800
  Іванський А.Й. Роль правових презумпцій у регулюванні фінансових правовідносин // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 2078-3736
1136801
  Павличенко О.В. Роль правових фікцій у тлумаченні правових норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 239-250. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1136802
  Гачкевич А.О. Роль правового виховання в запобіганні плагіату в студентських наукових роботах // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7363-04-9
1136803
  Тітомир-Зотова Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 36-43. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1136804
   Роль правового воспитания. – М, 1985. – 236с.
1136805
  Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0132-1331
1136806
  Бортник Н.П. Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 34-40. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1136807
  Бобрицький Л.В. Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 64-67. – ISSN 1609-0462
1136808
  Гіда Є. Роль правової дисципліни в діяльності міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 83-86
1136809
  Семеніхін І. Роль правової доктрини в історії розвитку англійського права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 21-22
1136810
  Цимбалюк В. Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0132-1331
1136811
  Богачов С. Роль правової освіти у приведенні змісту прав та свобод засуджених до міжнародних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 127-135. – ISSN 0132-1331
1136812
  Кархут О.Я. Роль правової освіти у формуванні правової культури студентів // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-305
1136813
  Воднік В.Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 263-265. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1136814
  Морозов В.П. Роль правовой надстройки в коммунистическом воспитании трудящихся / В.П. Морозов. – Москва, 1966. – 72с.
1136815
   Роль правовых средств. – М, 1983. – 134с.
1136816
  Корнієнко П.С. Роль правозахисних організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1136817
  Полонка І.А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико-онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 58-71. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1136818
  Бурда С. Роль правоохоронних органів у забезпеченні адміністративно-правового захисту суб"єктів виборчого процесу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 23-28.
1136819
  Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячої порнографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1136820
  Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 4-10
1136821
  Тот З. Роль правоохранительных органов (полиции) в обеспечении безопасности выборов. Безопасность и подлинность избирательных документов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27.
1136822
  Вавилов С. Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности выборов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1136823
  Мартьянова Т.С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 236-239. – ISSN 2219-5521
1136824
  Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 421-425. – ISSN 0132-1331
1136825
  Андрушко І.П. Роль правосвідомості у законотворчій діяльності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 288-291. – ISBN 978-966-7166-35-9
1136826
  Хілько Є.В. Роль православ"я у подоланні християнської схизми в творчому спадку митрополита Калліста // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 97-103. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
1136827
  Рощина Л.О. Роль православної церкви у формуванні та функціонуванні політичної системи України в 90-і роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 118-123. – ISSN 1728-3671
1136828
  Мерденов Роль православной церкви в становлении и развитии русско-осетинских политических и культурных связей. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мерденов Х.-М.Ю.; Рос.Акад.наук Ин-тд истори России. – М, 1992. – 21л.
1136829
  Савин И.А. Роль правосознания в регулировании поведения человека при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савин И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1136830
  Антошкіна В.К. Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 2219-5521
1136831
  Бабич Б.В. Роль прагматичного контексту для зняття синтаксичної омонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 25-30. – ISBN 966-581-102-9
1136832
  Кулешов К.Н. Роль практик класифікації у структуруванні повсякденних взаємодій (есе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Представлено роздуми про роль повсякденних практик класифікації у створенні соціальної структури. Обгрунтовується питання про те, чи не задається соціальна структура, яка розкриває себе об"єктивно, самими практиками класифікації? Саме в практиках ...
1136833
  Свистова Л.В. Роль практики в историческом познании : Автореф... 09.00.01наук: / Свистова Л. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
1136834
  Тархова М.А. Роль практики в познании / М.А. Тархова. – М., 1959. – 36с.
1136835
  Руткевич М.Н. Роль практики в познании мира / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1956. – 72с.
1136836
  Даниленко Д Роль практики в процессе образования понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Даниленко Д,И.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 16 л.
1136837
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1955. – 32с.
1136838
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1964. – 336с.
1136839
  Курсанов Г.А. Роль практики в развитии научных понятий и их значение в познании мира и в практической деятельности людей : Автореф... д-ра филос.наук: / Курсанов Г.А., Ин-т философии. – Свердловск, 1951. – 28 с.
1136840
  Хорошко Г.И. Роль практики в развитии языка / Г.И. Хорошко. – Гомель, 1957. – 41с.
1136841
  Конвай Б.И. Роль практики в формировании знаний о природе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Конвай Б.И. ; АН УССР , Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 30 с.
1136842
  Косогубова М.Г. Роль практики держав у розвитку міжнародного звичаю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1136843
  Туров И.В. Роль практики единения (ехуда) в вероучении хасидов // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 215-229. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм ("учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое в первой пол. XVIII в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий
1136844
  Кампов Л. Роль практики за кордоном для набуття професійної мовної компетентності магістрів з міжнародних відносин в умовах інтеграції до європейського і світового освітнього простору // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 245-255. – ISSN 2218-5348
1136845
  Мезенцова Н.В. Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 192-195
1136846
  Андрос О.Є. Роль практичної соціоприродної філософії у формуванні методологічних основ освіти для збалансованого розвитку // Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 32-36. – ISSN 2306-9716


  Стаття обгрунтовує включення в освітній процес, зокрема процес післядипломної освіти, курсу з практичної філософії охорони довкілля.
1136847
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину / Ф. Енгельс. – Київ, 1953. – 16с.
1136848
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 16с.
1136849
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1985. – 18с.
1136850
  Каспришин З.О. Роль праць І.І. Ковалика у формуванні української дериватології як окремої галузі мовознавства // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 36-41
1136851
  Стецюк Т. Роль превентивних заходів у медичному страхуванні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 62-67. – ISSN 1818-5754
1136852
  Автономов П.П. Роль предметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся(на примере комплексной организации форм наглядной агитации в сельских восьмилетних и ср.общеобразоват. школах) : Дис... наук: 13.00.01 / Автономов П.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев. – л.
1136853
  Гусева Н.В. Роль предметной деятельности в формировании и освоении знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусева Н.В.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1982. – 24л.
1136854
  Ильин А.И. Роль предприятий в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ильин А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1136855
  Лялина Н.Е. Роль предприятий и местных органов в воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лялина Н.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. полит. экономии гуман. ф-т. – Москва, 1966. – 19 с.
1136856
  Михайлова И.Б. Роль представлений в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Михайлова И.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1963. – 15 с.
1136857
  Верба І. Роль представників та послідовників школи В.Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н.Д. Полонської-Василенко // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 217-223
1136858
  Смирнова Є.В. Роль предствництва президента України в Автономній республіці Крим в розбудові автономії // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.82-87. – ISSN 1563-3349
1136859
  Власова Ирина Николаевна Роль преемственности и революционных связей в создании и становлении казанской социал-демократической организации (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власова Ирина Николаевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1979. – 18л.
1136860
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Будовская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1136861
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Будовская Л. М.; цМВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 185л. – Бібліогр.:л.I-X
1136862
  Коваль І.О. Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 148-156. – ISSN 2306-5664
1136863
  Питльована Л.Ю. Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 266-279. – ISSN 2313-5603
1136864
  Байбакова Л.В. Роль президента США Т. Рузвельта в выработке предварительных условий мирных переговоров между Россией и Японией (март - июнь 1905 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-41. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1136865
  Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1136866
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской власти в Советской Латвии (25 VIII 1940г. - 25 XVIII 1952 г.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 27л.
1136867
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета ЛатвССР в укреплении и развитии советской власти в Латвии. 1940-1951. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1952. – 24 с.
1136868
  Стахівський С.М. Роль презумпцій у процесі доказування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-77. – ISBN 966-614-021-7
1136869
  Бабієнко В.В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1136870
  Чомахидзе Д.Д. Роль премоторных зон и лобных долей головного мозга в осуществлении системных двигательных условий рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чомахидзе Д.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
1136871
  Гаджиев Дж.М. Роль преодоления существенных различий между городом и деревней во всестороннем развитии личности (По материалам АзССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Дж.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
1136872
  Кузнецова Т.И. Роль преподавателя в предвузовском образовании // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-127.
1136873
  Горбачев В.В. Роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом современных вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрена роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом на примере российских вузов. Особое внимание уделяется качеству профессорско-преподавательского состава в условиях компьютеризации учебного процесса. Прослеживается ...
1136874
  Бондар Є.П. Роль преси в боротьбі Комуністичної партії Радянського СОюзу за культурну революцію на Україні (1933-1937 рр). (за матеріалами українських газет). : Дис... канд. істор.наук: / Бондар Є.П.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1956. – 249л. – Бібліогр.:л.1-24
1136875
  Костилєва О.В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 219-224
1136876
  Тетерук І. Роль преси у вихованні комуністичного ставлення до праці. : Дис... канд. історич.наук: / Тетерук І.;. – К., 1963. – 343л. – Бібліогр.:л.321-341
1136877
  Валько І.В. Роль преси у вихованні свідомого будівника комунізму / І.В. Валько. – Київ, 1976. – 85с.
1136878
  Червінчук А. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 327-332


  У статті розглядається преса як невід’ємний компонент забезпечення політичних виборів, як умова досягнення консенсусу між владою та громадянами. Проаналізовано проблему дотримання етичних стандартів журналістами під час виборчих процесів в Україні. В ...
1136879
  Онкович Г. Роль пресодидактики в розширенні "культурної пам"яти" та розвитку мовлення
1136880
  Каграманян Л.С. Роль пресс-службы и политического PR в коммуникативном сопровождении в РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 3-5
1136881
  Безугла Л. Роль пресупозиції висловлення в конструюванні дискеурсивної імплікатури (на матеріалі німецькомовного діалогічного дискурсу) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-12. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1136882
  Егорова Т.А. Роль префиксации, как способа словообразования в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.педи.ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 л.
1136883
  Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 76-88. – ISSN 2413-5593
1136884
  Мариненко П.І. Роль префіксоїдів в утворенні неологізмів у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 277-281. – ISBN 966-8188-07-1
1136885
  Юрчинська Г.К. Роль прецедента в діяльності, відладки програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 84-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1136886
  Шевченко М.В. Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 142-149.


  Розглядаються прецедентні тексти як важливий текстотвірний чинник поетичного мовлення, лінгвокультурологічного і художнього і художнього потенціалу тексту. The article present precedent text as an important text-forming factor of a poetic ...
1136887
  Коновалова Н.О. Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 133-138. – ISSN 2220-1394
1136888
  Халтурина В.П. Роль прибавочного продукта в сближении и слиянии двух форм социалистической собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халтурина В.П. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1961. – 21 с.
1136889
  Лазарева С.И. Роль прибыли в материальном стимулировании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лазарева С.И. ; МВ и ССО СССР, Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1136890
  Жарылгапов Ш.М. Роль прибыли в сочетании экономических интересов трудящихся развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жарылгапов Ш. М.; КГУ. – К., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1136891
  Кутырев С.А. Роль прибыли в стимулированни экономической эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кутырев С.А.; АОН при ЦК КСС. Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1136892
  Проскурин И.Г. Роль прибыли в экономике предприятия / И.Г. Проскурин. – Воронеж, 1973. – 247с.
1136893
  Гольдберг Л.В. Роль прибыли предприятия в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Гольдберг Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 18л.
1136894
  Вдовенко А.В. Роль приватного пенсійного забезпечення у пенсійному доході: світовий досвід і українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 41-48
1136895
  Друганова О.М. Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 259-273. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1136896
  Черченко Геннадий Леонидович Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черченко Геннадий Леонидович; МВССО УССР КГУ. – К., 1976. – 191л. – Бібліогр.:л.172-187
1136897
  Черченко Г.Л. Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Черченко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1136898
  Копачов І.П. Роль прикладу у вихованні учнів. / І.П. Копачов. – К., 1984. – 47с.
1136899
  Андреева Татьяна Викторовна Роль прилагательных в пополнении словарного состава современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Татьяна Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1981. – 16 с.
1136900
  Куслик А.М. Роль прилагательных, обозначающих цвет, в лексической системе современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Куслик А.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л.
1136901
  Муравейник Ю.А. Роль приливов в дегазации Земли // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 95-104 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1999-7566
1136902
  Калядин А. Роль принуждения в стабилизации режима ДНЯО // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 14-27. – ISSN 0131-2227
1136903
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1136904
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1136905
  Адвадзе В.С. Роль принципа материальной заинтересованности в развитии колхозного производства. (На примере колхозов Телав. района Груз. ССР) : Автореф... канд. эеон.наук: / Адвадзе В.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1136906
  Шломенко И.М. Роль принципа материальной заинтересованности в стимулировании технического прогресса. (На материалах предприятий машиностроения Львовского совнархоза) : Автореф... кандидата экон.наук: / Шломенко И.М.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 23л.
1136907
  Белогуб В.Д. Роль принципа партийности в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1136908
  Наливайко Л.Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 11-15. – (Право. Економіка. Управління)
1136909
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр. : 58 назв
1136910
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 л. – Додатки: л. 426-460. – Бібліогр.: л. 376-425
1136911
  Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 176-185. – ISSN 2304-4470
1136912
  Снесар В.И. Роль принципов в познании / В.И. Снесар. – Саратов, 1985. – 180 с.
1136913
  Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1979. – 200с.
1136914
  Бородина-Глебская Роль принципов построения технологии интенсивного образования для развития речевой компетентности студентов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 116-126. – ISSN 1812-9463
1136915
  Волинець В.В. Роль принципу верховенства права при захисті трудових прав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-42.
1136916
  Блецкан М.І. Роль принципу діалектичної суперечності у розвиткові наукових абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1136917
  Блецкан М.І. Роль принципу екстраполяції в розвиткові наукових понять
1136918
  Письменна І.І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 48-54. – ISSN 2311-6420
1136919
  Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 23-35. – ISSN 1993-0909
1136920
  Яременко Н. Роль принципу повтору в реалізації теми роду : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 267-271
1136921
  Лисенко В.М. Роль принципу причинності у виборі основоположних принципів теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1136922
  Грабовська О.О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 83-91


  Досліджується зміст принципу рівності у цивільному судочинстві та його вплив на процес доказування у цивільних справах. Исследуется содержание принципа равенства в гражданском судопроизводстве и его влияние на процесс доказывания по гражданксим ...
1136923
  Козьменко О.І. Роль природи у формуванні національного характеру канадців // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 12-20. – ISSN 2219-2654
1136924
   Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
1136925
   Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень / Л.В. Дичка, І.С. Лемко, О.П. Голубка, М.О. Гайсак, С.Т. Шуберт // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 502-509. – ISSN 2227-7404
1136926
  Дударець В.М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 130-136
1136927
  Марченко А.В. Роль природних явищ у формуванні та існуванні сакральних географічних об"єктів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 159-161
1136928
  Плахотнік О.В. Роль природничих галузей географії в інтеграції наукових знань про природу і людину // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 358-365


  Природознавчі галузі географії сприяють екологізації природознавчої тематики. В умовах сьогодення зростає інтерес до екологічних процесів, зріс інтерес до фізико-географічної освіти, до загальних і галузевих розділів фізичної географії як у всьому ...
1136929
  Кольцов М.О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24
1136930
  Кратко Л.А. Роль природно-антропогенных условий и факторов в проявлении геоморфологических процессов Покутско-Буковинского Предкарпатья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1136931
   Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : (матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с. – ISBN 966-306-029-8
1136932
  Івашко Ю.В. Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 49-53. – ISSN 2077-3455
1136933
  Гетьман В.І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 37-41
1136934
  Иванцов Г.Б. Роль природного фактора в расширенном воспроизводстве общественного богатства при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Иванцов Г.Б.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1136935
  Гурвич Л.И. Роль природных богатств в развитии производительных сил / Л.И. Гурвич. – М., 1961. – 254с.
1136936
  Мартынов Владимир Федорович Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мартынов Владимир Федорович; Белорусский гос.ун-т им.В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 198л.
1136937
  Мартынов В.Ф. Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мартынов В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1136938
  Мижега Н.Я. Роль природных факторов в формировании сельских поселений (на примере Южного района) / Н.Я. Мижега, Р. Лабабиди // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 30-33. – ISBN 0201-8683
1136939
  Аркушина Г.Ф. Роль природознавців-аматорів у дослідженні природної різноманітності Кіровоградщини // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 123-126. – ISBN 978-966-2303-13-1
1136940
  Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 455-462. – ISBN 966-581-388-9
1136941
  Исмаилов Р.А. Роль притоков реки Куры в ее загрязнении // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 295-300 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
1136942
  Дерев"яна Л. Роль проблемного навчання у формуванні креативноті студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-110. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1136943
  Дроздова Г.Д. Роль проблемных методов обучения философии в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, В.В. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1136944
  Григорак М.Ю. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу / М.Ю. Григорак, Чичкан-Хліповка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 171-183 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1136945
  Каланов Б.Ш. Роль проводящей системы в развитии органов плодоношения у винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Каланов Б.Ш.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Ташкент, 1966. – 20л.
1136946
  Кривопустов О.С. Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 16-18. – ISSN 2413-550Х
1136947
  Аль-Джибури Роль прогрессивной иракской печати в борьбе с иностранными монополистическими нефтяными компаниями за национализацию нефти (1923-1972 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Аль-Джибури А. С.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1136948
   Роль прогрессивных литературных традиций в развитии и взаимообогащении социалистических культур. – Москва : Наука, 1986. – 335 c.
1136949
  Иваков А.Н. Роль прогрессивных народных традиций в интернациональном воспитании советской молодежи. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваков А.Н.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1136950
  Становский Р.Л. Роль прогрессивных нормативов организаций производства в повышении его эффективности / Р.Л. Становский. – Л., 1979. – 16с.
1136951
  Солнцев Н.В. Роль прогрессивных традиций в коммунистическом воспитании / Н.В. Солнцев. – Новосибирск, 1977. – 125с.
1136952
  Живоглядова Ирина Викторовна Роль продуктивного воображения в структуре творческого процесса : Дис... канд. филос.наук: / Живоглядова Ирина Викторовна; КГУ. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.129-140
1136953
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1136954
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1136955
  Привалова Л.Г. Роль продуктов реакции в механизме жидкофазного окисления углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Привалова Л.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 10л.
1136956
  Као Хыу Туан Роль продуктов уплотнения в разработке цинкцеолитных катализаторов в ходе превращений алкилбензовло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Као Хыу Туан; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 17л.
1136957
   Роль проекта РПФР "Правовое образование в школе" в развитии правового образования в России // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.71-80
1136958
  Тхорук Л. Роль проективних методик у дослідженнях особливостей мовлення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 75-80.
1136959
  Мустафаева Э.С. Роль проектной методики в развитии коммуникативных навыков студентов старших курсов // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2011. – Вып. 32 : Педагогические науки. – С. 48-51


  В статье рассматривается проблема обучения коммуникативным навыкам студентов старших курсов с использованием проектного метода.
1136960
  Веретенко Т.Г. Роль проектування у активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 174-181
1136961
  Сакович Мария Владимировна Роль производства средств производства в формировании социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сакович Мария Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 26л.
1136962
  Бель Галина Николаевна Роль производственного коллектива в развитии трудовой активности рабочей молодежи в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бель Галина Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К-13/15) по теории науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л.
1136963
  Тарасов К.Е. Роль производственного коллектива в трудовом воспитании личности. / К.Е. Тарасов. – М., 1977. – 46с.
1136964
  Биекенов К.У. Роль производственного коллектива в формировании политического сознания рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Биекенов К.У.; Акад.обществ.наук.при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1136965
  Родионов А.А. Роль производственной бригады в развитии социальной активности трудящихся : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Родионов А. А.; МГУ, Специал. совет (К053.05.89). – М., 1990. – 24л.
1136966
  Волчек Н.З. Роль производственной инфрастуктуры в развитии освободившихся стран. (На примере стран Южн. и Юго-ВОст. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: / Волчек Н.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1136967
   Роль производственных коллективов в решении задач совершенствования хозяйственного механизма : Межвузовский сборник. – Барнаул : АГУ, 1980. – 117 с.
1136968
  Паршин Б.А. Роль производственных коллективов в формированнии коммунистического отношения к труду у рабочих в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 09.00.02 / Паршин Б.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1136969
  Благодарев И.М. Роль производственных связей промышленности в специализации хозяйства Таджикистана в период развернутого коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Благодарев И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 21л.
1136970
   Роль производственого коллектива в формировании научного мировоззрения рабочго. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Светловский А. Т,; Светловский А. Т,; Казах.ГУ, Каф. филос. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1136971
  Лахно О.П. Роль Прокоф"єва у становленені церковної опозиції серед євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2
1136972
  Чуйко З. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-77
1136973
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 47-57.
1136974
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 53-60.
1136975
  Сливенко В.А. Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 60-65. – ISSN 2075-1451
1136976
  Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.100-105
1136977
  Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-12
1136978
  Шамара О.В. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-168. – ISBN 978-617-7220-71-7
1136979
  Шамара О. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 93-100
1136980
  Волков М.И. Роль прокуратуры в реализации и соблюдении прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве в 90-х годах ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
1136981
  Кайнов В.И. Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: теретико-правовой аспект / В.И. Кайнов, М.М. Садыгова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1136982
  Руденко Н. Роль прокурора в механизме апелляционного и кассационного пересмотра решений хозяйственного суда // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.140-145. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1136983
  Неділько В. Роль прокурора в умовах створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 74-77
1136984
  Чупринська Є.М. Роль прокурора при перегляді Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 185-193. – (0). – ISSN 2078-9165
1136985
  Драган О. Роль прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 63-70
1136986
  Лапкін А.В. Роль прокурора у відшкодуванні заподіяної потерпілому злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 307-311


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1136987
  Каркач П. Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи / П. Каркач, А. Лапкін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 78-85.
1136988
  Шестакова Н. Роль прокурора у захисті прав та інтересів неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-36.
1136989
  Ковальова Я. Роль прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-77.
1136990
  Михайленко О. Роль прокурора у механізмі захисту права особи на інформацію / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 45-49.
1136991
  Кайло І. Роль прокурора у формуванні якісного доказового матеріалу під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 87-99
1136992
  Бурмистров К.Д. Роль прокурорского надзора в обеспечении социалистической законности. / К.Д. Бурмистров. – М., 1979. – 66с.
1136993
  Пила В.І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 163-167
1136994
  Вегеш А. Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишеннець. Чорний Ворон" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 14-19
1136995
  Ергемлидзе А.К. Роль промышленного банка в финансировании капитального строительства. (на примере Груз.ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ергемлидзе А.К.; Акад. наук Груз. ССР. ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 15л.
1136996
  Галко Иван Кириллоич Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунистического строительства (на материалах предприятий Белоруссии) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Галко Иван Кириллоич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 70л.
1136997
  Галко Иван Кириллович Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунстического строительства. (На мат. предприятий Белоруссии) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Галко Иван Кириллович ; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1975. – 41 с.
1136998
  Правотворов В.Ф. Роль пропаганды марксистско-ленинской теории в формировании социалистического сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Правотворов В.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М,, 1970. – 19с.
1136999
  Саклакова Наталья Николаевна Роль просодии в реализации коммуникативной программы немецкого спонтанного диалогического текста : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Саклакова Наталья Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1137000
  Семыкина Т.Ф. Роль просодии в ритмической организации свободного стаха. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Семыкина Т.Ф.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 21л.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,