Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1120001
  Бережнюк О. "Провалили" українську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 2


  У 237 українських школах більше десятка випускників не здали ЗНО з української мови та літератури.
1120002
  Зварун Б. "Провальна" медіація. Чому не ухвалили профільний закон та чи є в ньому потреба? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 22-23
1120003
  Гон О. "Прованс" Юрія Клена й Езри Панда // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-193-016-1
1120004
  Крачун Алина "Прованс, очаровавшиий Ван Гога" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 16-17 : фото
1120005
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
1120006
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
1120007
   "Прогноз-2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На факультеті кібернетики відбулися чергові змагання із розробки прогнозів розвитку одного із секторів економіки України. Учаників змагань привітали: декан факультету А.В. Анісімов та організатор змагань - Л.Ф. Гуляницький.
1120008
  Шабай М. Пробуждение : романы. повести, рассказы / Мин Шабай; пер. с татар. Г.Политыко. – Москва : Советская Россия, 1967. – 187 с.
1120009
   Пробуждение : Рассказы ирландских писателей. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 480с.
1120010
  Хаит В. Пробуждение : Рассказы-воспоминания // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 106-119. – ISSN 0131-8136
1120011
  Дубинский А.М. Пробуждение Азии. Буржуазные революции в Иране, Турции и Китае. Национально-освободительная борьба народов Индии в конце XIX- начале XX века / А.М. Дубинский, Н.М. Лавров. – М : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1958. – 64 с.
1120012
  Шваков А.В. Пробуждение Аравии. / А.В. Шваков. – М., 1969. – 144с.
1120013
  Тычина Павло Пробуждение весны : Книга стихов / Тычина Павло. – Москва : Мол. гвардия, 1948. – 110с.
1120014
  Эвентов И.С. Пробуждение новых сил / И.С. Эвентов. – Л, 1977. – 231с.
1120015
  Пуляев А.В. Пробуждение творческого интереса к математике у подростков и юных учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Пуляев А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
1120016
  Ялымов Н.А. Пробуждение. / Н.А. Ялымов. – Фрунзе, 1970. – 111с.
1120017
  Цессарский А.В. Пробуждение. / А.В. Цессарский. – М, 1972. – 112с.
1120018
  Шварц В. Пробуждение. / В. Шварц. – М., 1985. – 319с.
1120019
  Силантьев В.И. Пробужденная сельва / В.И. Силантьев. – М., 1983. – 126с.
1120020
  Каст Ф.К. Пробужденный / Филис Каст + Кристин Каст ; [пер. с англ. В.А. Максимовой]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 462, [2] с. – Пер. изд.: The house of night / P.C. Cast, K. Cast. New York : St.Martin"s Griffin, 2010. – (Дом ночи). – ISBN 978-5-373-04219-2
1120021
  Мусрепов Г.М. Пробужденный край : роман / Габит Мусрепов ;. – Москва : Художественная литература, 1977. – 464 с.
1120022
  Губанов П.П. Пробужедние / П.П. Губанов. – М, 1990. – 316с.
1120023
   Пров Михайлович Садовский -- Народный артист СССР лауреат Сталинской премии. – М., 1949. – 12с.
1120024
  Кара-Мурза Пров Михайлович Садовский / Кара-Мурза. – М.-Л., 1948. – 67с.
1120025
  Клинчин А.П. Пров Михайлович Садовский / А.П. Клинчин, П.М. Клинчин. – Москва : Знание, 1968. – 31 с.
1120026
  Дурылин С.Н. Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество. 1874-1947 / С.Н. Дурылин. – Москва : Искусство, 1950. – 340 с.
1120027
  Эфрос Н.Е. Пров Садовский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 47с.
1120028
  Филиппов В.А. Пров Садовский / В.А. Филиппов. – М, 1943. – 24с.
1120029
  Попелюшко В. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 34-42. – ISSN 1026-9932
1120030
  Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 91-98
1120031
  Золотарьова Наталія Іванівна Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Дис...канд.юридичних наук:12.00.07 / Золотарьова Наталія Іванівна; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 2000. – 204л. + Додатки:л.192-204. – Бібліогр.:л.179-191
1120032
  Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Золотарьова Н.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1120033
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
1120034
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 24л.
1120035
  Сулима А.А. Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено природу проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів України, проаналізовано нормативну базу, яка регулює відносини з оскарження рішень третейських судів, виявлено основні теоретичні та практичні проблеми, які виникають у ...
1120036
  Прокопенко М.В. Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-63. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується юридична природа інституту провадження в справі до судового розгляду та його місце в структурі цивільного процесу, розглядаються історичні передумови формування та становлення. Проаналізовано норми Цивільного процесуального ...
1120037
  Васильєв С.В. Провадження в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1120038
  Єфременко В.В. Провадження до судового розгляду у справах про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
1120039
  Алексійчук О. Провадження досудового слідства у кримінальних справах про вбивства слідчою групою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 155-158
1120040
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 42-47
1120041
  Запорощук С. Провадження за зверненням суб"єктів владних повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 107-108. – ISBN 978-617-7069-14-9
1120042
   Провадження кримінальних справ у суді : конспект лекцій. – Київ, 1992. – 116 с.
1120043
  Перепелиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай; МВС України; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-8004-73-8
1120044
  Шаповал В. Провадження процедури знищення контрольованих засобів і речовин на засадах національної безпеки в Україні / В. Шаповал, В. Шаповалова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 88-90
1120045
  Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 219-225
1120046
   Провадження сучасної системи стандартизації допомоги у вітчизняній охорони здоров"я в галузі псизіатрії / А.В. Степаненко, О.М. Ліщишина, Є.О. Мельник, І.Я. Пінчук, моляров, О.О. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2 (73). – С. 6-13
1120047
  Бондар І.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: теорія і практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 51-53


  На підставі аналізу проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України "Про застосування законодавства при перегляді судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства".
1120048
  Колобродова О.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: Україна та Російська Федерація // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 251-254. – ISBN 978-966-600-475-1
1120049
  Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
1120050
  Штефан Анна Провадження у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації до судового розгляду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 40-46
1120051
   Провадження у справах за участю іноземних суб"єктів господарювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 154-161
1120052
  Пробко І.Б. Провадження у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 162-169. – (Юридична ; Вип. 1)
1120053
  Фазикош О.В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1120054
  Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 32-36
1120055
  Колотило О. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, як орієнтир для прокурорської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 91-96
1120056
  Кабенок Ю.В. Провадження у справах про банкрутство та арбітражне управління на тимчасово окупованих територіях України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 50-58. – ISSN 2413-1342
1120057
  Якимчук Н. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інституту бюджетного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 71-77
1120058
  Червякова О. Провадження у справах про екологічні правопорушення: актуальні питання нагляду за додержанням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.41-46
1120059
  Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
1120060
  Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація криміально-процесуальної форми : Навч. посібник / Г.М. Омельяненко. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – 34Омел Шифр дубл. – ISBN 966-8074-10-6


  Комплексно розглядаються питання особливостей провадження дізнання,досудового слідства і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх,а також справ про суспільно небезпечні діяння осіб,які не досягли віку,з якого за діючим кримінальним законода
1120061
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1120062
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 182-200
1120063
  Бантишев О. Провадження у справах про порушення митних правил / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 95-100.
1120064
  Ткаченко О.М. Провадження у справах, пов"язаних із реалізацією права на мирні зібрання, як особлива форма адміністративного судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 77-82. – ISSN 2220-1394
1120065
  Поліщук Н. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню юридичної природи інституту провадження в справі до судового розгляду. Проаналізовано норми Цивільного процесуального кодексу України, які врегульовують порядок проведення цього провадження, а також норми іноземних ...
1120066
  Грабовська О.О. Провадження у справі судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 311-315. – ISSN 1563-3349
1120067
  Бородін М.М. Провадження у цивільних справах у зв"язку з нововиявленими обставинами (судова практика) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 34-41. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1120068
   Провайдинг інновацій : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман, Є.А. Бельтюков, С.М. Ілляшенко та ін.; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; за ред М.П. Денисенка. – Київ : Професіонал, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-370-084-7
1120069
  Ніколаєнко Наталія Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.27-31. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання провайдингу бібліотечних інновацій відповідно до вимог інформаційного суспільства, розглянуто функціональні види їхнього забезпечення, потрібні для безперервного процесу створення, вдосконалення і трансферу наукової та інформаційної ...
1120070
  Кваша О.О. Провакація хабара та інститут співучасті у злочині: проблема співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 442-448. – ISSN 1563-3349
1120071
  Бантишев О. Провакація хабара: кримінально-правові та криміналістичні проблеми відповідальності / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 10-14.
1120072
  Анфилов В.А. Провал "Блицкрига" / Анфилов В.А. – Москва : Наука, 1974. – 615 с., [3] л. карт. : ил. – Библиогр.: Указ. имен: с. 606-613. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
1120073
   Провал "доктрины Эйзенхауэра". – М, 1958. – 214с.
1120074
  Дмитренко А.Г. Провал "стратегического эксперимента" : Политика США в отношении Польши в 70-80-е годы : общественно-политическая литература / А.Г. Дмитренко; А.Г. Дмитриенко. – Львов : Выща школа, изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 190 с.
1120075
  Індиченко П.Д. Провал аграрної політики німецьких фашистів на тимчасово окупованій Радянській Україні (1941-1944 рр.) : Дис... канд. наук: / Індиченко П.Д.; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1949. – 302,19л. – Бібліогр.:л.1-19
1120076
  Индыченко П.Д. Провал аграрной политики немецких фашистов на временно оккупированной Советской Украине в 1941-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Индыченко П.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
1120077
  Литвинов И.Д. Провал аграрной политики немецко-фашистских оккупантов на Украине в 194101943 гг. по материалам Полтавской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвинов И.Д.; Полтавский с-х.ин-т. – Полтава, 1950. – 20 с.
1120078
  Петрова Л.Ф. Провал агрессивных планов германских империалистов в отношении Советской республики. (От Брест-Литовского мира до аннулирования его) : Автореф... кандид.наук: / Петрова Л.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – Москва, 1950. – 28 л.
1120079
  Попов В.К. Провал агрессии американского империализма против Китая (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов В.К.; МВО РСФСР. Москов. област. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1120080
  Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. / В.К. Попов. – М, 1955. – 248с.
1120081
   Провал акции "Цеппелина". – М, 1966. – 32с.
1120082
  Кунина А.Е. Провал американских планов / А.Е. Кунина, 1951. – 236с.
1120083
  Лещенко Л.О. Провал американської політики ізоляції Китаю / Л.О. Лещенко. – Київ, 1959. – 136 с.
1120084
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре / А.Х. Бабаходжаев. – Ташкент, 1957. – 216с.
1120085
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке / А.Х. Бабаходжаев. – Москва, 1962. – 170с.
1120086
  Левский В.М. Провал антинародной политики чехословацкой буржуазной эмиграции в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Левский В.М.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1961. – 15л.
1120087
  Сташевський Д.М. Провал антирадянської політики міжнародного імперіалізму. / Д.М. Сташевський. – К., 1957. – 136с.
1120088
  Лопатин В.Ф. Провал антисоветских планов США / В.Ф. Лопатин. – М, 1963. – 336с.
1120089
  Портной И.Л. Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (дек. 1921 г. - июнь 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портной И.Л.; Ин-т истории АН УССР. – Одесса, 1955. – 16л.
1120090
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цветков Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – Киев, 1955. – 17 с.
1120091
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цветков Г.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории междунар. отн. и внешней политики СССР. – Киев, 1955. – 339л. – Бібліогр.:л.322-339
1120092
  Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. / Н.А. Халфин. – М., 1959. – 211с.
1120093
  Попов К В. Провал вооруженной интервенции США в Китае. / К В. Попов, . – М, 1953. – 40с.
1120094
   Провал гитлеровского наступления на Москву. – М, 1966. – 351с.
1120095
  Сеницына Н.И. Провал гитлеровской аграрной политики на оккупированной территории Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Сеницына Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 15л.
1120096
   Провал империалистических планов в отношении Польши в годы второй мировой войны. – М, 1952. – 208с.
1120097
  Самарский С.П. Провал империалистических планов в Прибалтике в период иностранной военной интервенции против Советской России (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Самарский С.П.;. – Москва, 1953. – 22 л.
1120098
  Безверхний А.З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безверхний А.З. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
1120099
  Макаренко О.А. Провал імперіалітистичних замірів щодо України (1924-1929) / О.А. Макаренко. – К, 1967. – 252с.
1120100
  Морозов В.А. Провал інтервенціоністської політики США на Україні в період боротьби за встановлення Радянської влади (1917-1918 рр.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 18-20
1120101
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики / В.А. Матвеев. – М., 1955. – 264с.
1120102
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мельник Е.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1120103
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношенииСССР в 1939 году : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Е.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 261л. – Бібліогр.:л.250-261
1120104
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики западных держав - политики создания единого антисоветского фронта капиталистческих держав : Автореф. ...канд. ист. наук / Матвеев В.А. – Москва, 1952. – 26 с.
1120105
  Гладкий С.П. Провал операции "Возмездие" / С.П. Гладкий. – Л., 1991. – 127с.
1120106
  Безыменский Л.А. Провал операции "Нептун" / Л.А. Безыменский. – М., 1980. – 80с.
1120107
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – М., 1966. – 272с.
1120108
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1972. – 368с.
1120109
   Провал операции "Цитадель" : (разгром немецко-фашистских полчищ в битве на Курской дуге). – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Политиздат, 1967. – 272с.
1120110
  Завьялов А.С. Провал операции "Эдельвейс" / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1962. – 148с.
1120111
  Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України / І. Кулик. – Київ : Держполітвидав України, 1953. – 104 с.
1120112
  Анфилов В.А. Провал плана "Барбаросса" / Анфилов В.А. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия "История" ; № 5)
1120113
  Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы" / В.Б. Княжинский. – М., 1958. – 212с.
1120114
  Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Думова Н.Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1120115
  Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 -- березень 1921 р.) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1965. – 303 с.
1120116
  Кулик І. Провал польського плану в 1920 р. / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
1120117
  Уманский Д.А. Провал происков англо-американского империализма в европейских странах народной демократии. / Д.А. Уманский. – М., 1950. – 31с.
1120118
  Сташевский Д.Н. Провал экспансионистских планов США в отношении Советов России в 1921-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Сташевский Д.Н.; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1120119
  Рудько Г.І. Провали = Провалы = Collapses : деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами / Рудько Г.І., Гайдін А.М. ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 186-193. – ISBN 978-617-7663-57-6
1120120
  Гербст Д. Провали і досягнення Обами / Д. Гербст, О. Цвєтков; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 10
1120121
  Євдокимов В.Н. Провали політики США у В"єтнамі (1969-1972 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-18. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1120122
  Поєдинок В. Провали ринку як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена провалам ринку, що розглядаються як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначені основні типи провалів ринку та їх регуляторні імплікації в інвестиційній сфері. Статья посвящена провалам рынка, ...
1120123
  Сюндюков І. Провалля вседозволеності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 18


  "Біси" Достоєвського: чому сьогодення спонукає перечитувати цей роман?
1120124
  По Е.А. Провалля і маятник : Оповідання , поезії / Едгар Аллан По; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ.;. – Харків : Фоліо, 2006. – 478с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3270-X
1120125
  Баганець О. Провальна стратегія, або чому заявлене оновлення правоохоронної системи не принесе очікуваних результатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1120126
  Сірук М. Провальний референдум Ренці / М. Сірук, Є. Перелигін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 грудня (№ 222). – С. 3


  Італійці проголосували проти реформ, які мають принести політичну стабільність у країні.
1120127
  Баганець О. Провальні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству).
1120128
  Баганець О. Провальні реформи. Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 5-11 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1120129
  Крушинська Олена Прованс. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 78-84 : фото
1120130
  Онишко Сергій Прованс. Сезон Лаванди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 60-67 : фото
1120131
  Савченко Стефан Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 45 с.
1120132
  Савченко С.В. Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко. – Киев : Тип. Университета Св.Владимира Акц.Общ.печ. и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1918. – 45 с. – Отд. оттиск из: Унив. изв., 1917
1120133
  Леонтьев Н.А. Провда жизни и характера / Н.А. Леонтьев. – Чебоксары, 1969. – 78с.
1120134
  Папазова Е. Проведать тайну / Е. Папазова, Д. Мельник // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Решения Евросуда и Закон о защите персональных данных защищают права работника и тайну его корреспонденции, но они прямо не запрещают работодателю расследовать факты возможных нарушений.
1120135
  Корягин Б.Г. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX века в Западной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Корягин Б. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1965. – 25л.
1120136
  Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1958. – 470с.
1120137
  Серова Е.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1864 г. в Восточной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Серова Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
1120138
  Мелик-Сиркисян Проведение в жизнь крестьянской реформы 1870 года в Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Мелик-Сиркисян Р.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1120139
  Авидзба В.Д. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Абхазии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Авидзба В.Д.; Ан Груз ССР. – Сухуми, 1969. – 20л.
1120140
  Островский Э.В. Проведение в жизнь ленинского декрета о земле в 1917-1918 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Островский Э.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 18л.
1120141
  Сыромятников А.В. Проведение возбуждения через ганглии солнечного сплетения кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Сыромятников А.В. ; АН УССР , Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1969. – 25 с.
1120142
  Куценко Г.И. Проведение гигиенических мероприятий при обучении подростокв рабочим профессиям / Г.И. Куценко, И.А. Жашкова. – Москва, 1982. – 192с.
1120143
   Проведение гоизонтальных горноразведочных выработок скоростным методом. – М, 1989. – 323с.
1120144
  Оника Д.Г. Проведение горизонтальных горных раскопок / Д.Г. Оника. – М, 1959. – 470с.
1120145
  Грабчак Л.Г. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых / Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1988. – 566с.
1120146
   Проведение горно-разведочных выраобток. – М, 1966. – 312с.
1120147
  Оника Д.Г. Проведение горных выработок / Д.Г. Оника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 480с.
1120148
  Семенов С.Н. Проведение занятий по гражданской обороне. / С.Н. Семенов, В.П. Лысенко. – М., 1990. – 95с.
1120149
  Витренко Н.С. и др. Проведение занятий по гражданской ообороне / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1985. – 74с.
1120150
  Крамор В.С. Проведение занятий по математике на подготовительных отделениях / В.С. Крамор. – М., 1971. – 24с.
1120151
  Брысин П.М. Проведение занятий по начальной военной подготовке / П.М. Брысин, М.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 221с.
1120152
  Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехнических предметам. / В.А. Скакун. – М., 1984. – 80с.
1120153
  Бобровников Г.Н. Проведение информационных исследований при оценке и прогнозировании технического уровня / Г.Н. Бобровников. – М, 1984. – 101с.
1120154
   Проведение квалификационных экзаменов на производстве. – М, 1968. – 16с.
1120155
  Никонович Б.Ф. Проведение Конституции СССР 1936 года и Конституции БССР 1937 года в Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Никонович Б. Ф.; АН БССР,Ин-т ист. – Минск, 1955. – 15л.
1120156
  Кулигина А.С. Проведение контрольных работ по французскому языку в средних профтехучилищах / А.С. Кулигина. – М., 1980. – 72с.
1120157
  Харитонова Ю.В. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Харитонова Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 21л.
1120158
  Мулявичус Л.П. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Литве : Автореф... канд. ист.наук: / Мулявичус Л.П.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 24л.
1120159
  Койстинен Г.С. Проведение кретьянской реформы 1861 г. в Петербургской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Койстинен Г.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Махачкала, 1953. – 18 с.
1120160
  Гаджиєв К. Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 301-305. – (Право. Економіка. Управління)
1120161
  Караваев А.П. Проведение лабораторно-практических занятий в училище механизации сельского хозяйства / А.П. Караваев. – М., 1961. – 32с.
1120162
   Проведение лабораторно-практических занятий по наладке пневмопривода станков и манипуляторов с программным управлением в средних профтехучилищах. – Л, 1987. – 53с.
1120163
   Проведение лабораторно-практических работ по предмету "Основы информатики и вычистельной техники" с применением электронно-вычислительной техники в средних профтехучилищах. – Л, 1988. – 40с.
1120164
  Бородкин М.Т. Проведение лабораторно-практических работ при обучении фрезеровщиков в профтехучилище / Бородкин М.Т. – Москва : Высш. школа, 1980. – 56 с. – (Профтехобразование : обмен опытом работы)
1120165
   Проведение лабораторных работ по физике в средних профессионально-технических училищах. – М, 1978. – 38с.
1120166
  Морозов Н.И. Проведение лабораторных работ по электротехнике / Н.И. Морозов. – Москва, 1980. – 47 с.
1120167
  Нейтман Михаил Львович Проведение ленинского декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" в Забайкалье (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нейтман Михаил Львович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1120168
  Тимохин В.А. Проведение ленинской национальной политики среди малых народов низовий Амура : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Тимохин В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29-30
1120169
   Проведение монтажных камер на шахте "Западно-Донбасская" / В.Г. Снигур, Э.В. Френцель, Л.С. Шостак, А.С. Барышников // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 38-41. – ISSN 0041-5804
1120170
  Штоф В. Проведение народно-хозяйственных задач / В. Штоф. – Дрезден, 1967. – 63с.
1120171
  Сынах В.С. Проведение некоторых буквенных выкладок квантовой электродинамики с помощью электронно-вычислительной машины / В.С. Сынах. – Новосибирск, 1965. – 56 с.
1120172
  Кибенко Е Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? / Е Кибенко, Т. Доля // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.12-15


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1120173
  Николаев Н.С. Проведение олимпиад по черчению / Н.С. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1990. – 144с.
1120174
  Прах Проведение опросов общественного мнения относительно НАТО: опыт Словении / Прах, , Наташа // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
1120175
  Парфентьев Г.А. Проведение переводных и выпускных экзаменов. / Г.А. Парфентьев. – М., 1963. – 47с.
1120176
  Валенте П. Проведение переписей в Европе: как считают население в раунде 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
1120177
  Зибенгар Л.А. Проведение плоскостей касательных к кривым поверхностям / Л.А. Зибенгар. – М, 1962. – 16с.
1120178
   Проведение проверок внедрения и соблюдения стандаров системы СИБИД в библиотеках. – М, 1988. – 21с.
1120179
  Егорова А.Т. Проведение расчетов на ПЭВМ с помощью электронных таблиц Supercals / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 77с.
1120180
  Филиппов Р.В. Проведение реформы 1861 года в Олонецкой губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Р.В.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 28л.
1120181
  Будаев Д.И. Проведение реформы 1861 года в Смоленской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Будаев Д. И.; МГУ, Каф. ист. СССР переиода капитализма. – Смоленск, 1957. – 19л.
1120182
  Нестеров Н.А. Проведение русловых изысканий на реках Сибири с использованием многолучевого эхолота // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 7-10 : рис. – ISSN 0016-7126
1120183
  Краснов А.И. Проведение сплошной коллективизации в Кабардинской АССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов А.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Пятигорск, 1951. – 20 с.
1120184
   Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйтсва Белорусской ССР. – Минск, 1973. – 424с.
1120185
  Зузыкина Н.С. Проведение столыпинской аграрной реформы в Рязанской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зузыкина Н.С.; Моск. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1957. – 16л.
1120186
   Проведение структурно-термо-атмогеохимичних исследований территории Срибнянской депрессии / В.А. Глонь, Ю.К. Гордєєва, К.М. Стародубець, В.Г. Семенюк // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 14-22. – ISSN 1025-6814
1120187
  Асельдеров М.А. Проведение традиционных мероприятий в школе. : Автореф... наук: / Асельдеров М.А.; Азерб гос. пед инст. им.В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 23л.
1120188
   Проведение уроков производственного обучения при подготовке рабочих строительных професий в профтехучилищах. – Л, 1989. – 23с.
1120189
  Яганова Т.В. Проведение уроков химии в средних профтехучилищах. / Т.В. Яганова. – М., 1978. – 64с.
1120190
  Чельцов-Бебутов Проведение экспертизы в советском уголовном пароцессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1954. – 280с.
1120191
  Тронь А. Проведення "проб ВФС" як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 165-168. – ISBN 978-966-171-783-0
1120192
  Пуховець Д. Проведення II Міжнародної учнівської олімпіади з античної історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д. Пуховець, О. Кукоба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 3-9
1120193
  Мартинюк С. Проведення on-line олімпіад з інформатики / С. Мартинюк, Я. Василенко, Р. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 200-208. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено практику, історичні аспекти та перспективи проведення шкільних і вузівських on-line олімпіад з інформатики, конкретизовано вимоги щодо добору завдань, їх перевірки за допомогою системи тестів, Описано можливості виколистання розробленої ...
1120194
  Матвієць М.В. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 123-128. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1120195
  Коротюк О.В. Проведення антитерористичної операції і окупація частини території України: окремі питання нотаріальної практики // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 5-17
1120196
  Фесенко А.М. Проведення антицерковної кампанії з ліквідації культу мощей на початку 1920-х рр. на території Східної України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 70-72
1120197
   Проведення виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 27с.
1120198
   Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 21-24
1120199
  Зейда Олександр Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 24-28
1120200
  Чорноус Ю. Проведення допиту за участю захисника // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
1120201
  Соколова Я.А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1120202
  Зільберштейн А.І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А.І. Зільберштейн, Т.Д. Солдатова. – Київ, 1979. – 88с.
1120203
  Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
1120204
  Фігурка М.В. Проведення енергоаудиту закладів вищої освіти в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 29. – С. 196-201. – ISSN 2410-1125
1120205
  Ніколаєва Н. Проведення європейського з"їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про важливу дипломатичну подію середньовічної історії України - проведення за ініціативи Великого князя Литовського Вітовта з"їзду європейських монархів у Луцьку у січні 1429 р. Особливу увагу ...
1120206
  Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
1120207
  Братанич Н. Проведення кадрового аудиту: основні етапи // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 11-15
1120208
  Лобанова Н.М. Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 168-178. – ISSN 0320-9466
1120209
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 252 л. + Додатки : л. 190-215. – Бібліогр.: л. 216-252
1120210
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1120211
  Ревко І. Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 175-177
1120212
  Овчаренко А. Проведення медичного огляду для встановлення стану алкогольного сп"яніння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 80-82
1120213
  Єфремова Н. Проведення методичних днів сприяє професійному росту педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-9 : фото
1120214
  Литвин Т. Проведення методичного об"єднання вчителів предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21
1120215
  Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1120216
  Бикадоров В.М. Проведення навчальних занять на базі навчального кабінету інформаційних технологій навчання обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 16-19
1120217
  Підлісецька І.О. Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 317-324


  У статті представлено основні положення та завдання професійно-орієнтованої дисципліни «Науково-дослідницький практикум з картографії». Визначено деякі види практичних робіт для засвоєння картографічного методу дослідження та картографічного ...
1120218
  Наконечна К.В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 237-245. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1120219
  Ходанович В.О. Проведення негласних процесуальних дій за кримінально-процесуальним законодавством Німеччини, швейцарії та Франції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 106-114. – ISSN 2310-9769
1120220
  Грібов М.Л. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій за згодою особи // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 206-208. – ISBN 978-966-419-300-6
1120221
  Верещагіна Н.Я. Проведення об"єктивних структурованих клінічних іспитів - важлива складова контролю знань студентів / Н.Я. Верещагіна, Т.Ю. Чернець, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
1120222
  Бортун М. Проведення обшуку в кримінальному провадженні: процесуальні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1120223
  Перебитюк М.В. Проведення окремих судових дій з участю спеціаліста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 133-135. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу судової практики розглядаються питання тактики проведення перевірки показань на місці та допиту експерта в суді. On the basis of the analysis of judicial practice the issue of tactics of conducting verification of evidence on the ...
1120224
  Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1120225
   Проведення патентних досліджень у процесі планування та виконання патентоспроможних науково-дослідницьких робіт у галузях біології й медицини. – Луцьк : Вежа, 1999. – 50с.
1120226
  Костів М.Б. Проведення перших президентських виборів в історії незалежної України (1991 рік): історичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 32-35. – ISSN 2076-1554
1120227
   Проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 2019-2020 навчального року // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 квітня (№ 13/16). – С. 2-3


  Лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 1/9-213 "Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року".
1120228
  Боровик П.М. Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1120229
  Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-68
1120230
  Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-45.
1120231
   Проведення практичних занять для школярів в університеті як засіб профорієнтаційної роботи для вступу на технічні спеціальності / О.П. Чорний, В.О. Огарь, А.Л. Перекрест, С.С. Романенко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 3 (15). – С. 14-25. – ISSN 2307-9770
1120232
  Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" - нові підходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр.: 7 назв
1120233
  Бикадоров В.М. Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 19-27
1120234
   Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 30-35 : фото, рис.
1120235
  Поздіна Л. Проведення пробного зовнішнього оцінювання якості освіти - це освітня послуга чи способ наживи? / Л. Поздіна, К. Калицька // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 24-27
1120236
  Шульга Н.В. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Наталія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1120237
  Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі - процесуальний спосіб збирання доказів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.168-180
1120238
  Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1120239
  Литвин А.С. Проведення референдуму щодо незадежності Шотландії: передумови та можливі результати // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 120-122
1120240
  Пелипенко О. Проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями (про порядок здійснення валютного контролю та завершення валютної операції шляхом заліку зустрічних однорідних вимог) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 18-22
1120241
  Демко Г. Проведення слідчих дій. Обшук та виїмка // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 48-53.
1120242
  Морігодов В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К. Морігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 47-49
1120243
  Тіхонова М.А. Проведення судових експертиз при розгляді спорів у сфері спорту // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 79-81


  "Основним завданням системи судочинства є забезпечення повного, справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду та вирішення справ для винесення законного та обгрунтованого рішення з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, ...
1120244
  Шерстюк В.М. Проведення судових експертиз у спеціалізованих установах: деякі аспекти організації та нормативно-правової регламентації (на прикладі господарського процесу) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-98
1120245
  Капустник К.В. Проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні справ. пов"язаних з банкрутством підприємств / К.В. Капустник, М.О. Локтіна, О.В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 344-350. – ISSN 1993-0917
1120246
  Бабечко Н.Р. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 198-204. – ISSN 0132-1331
1120247
  Кралюк М.О. Проведення судової експертизи при загрозі загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві / М.О. Кралюк, І.С. Ястреб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 303-307
1120248
  Чорноус Ю.М. Проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 35-38
1120249
  Шевчук П.І. Проведення судової реформи - важлива передумова створення нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-36
1120250
  Рибій А.О. Проведення суспільно-географічного районування Хмельницької області (з використанням методу багатокутників Тіссена) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-285-361-2
1120251
  Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М.Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-10-0
1120252
  Хижняк Є. Проведення тактичних операцій при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 182-184
1120253
  Чудопалов Ю. Проведення тематичних перевірок. Деякі питання нагляду за додержанням і застосуванням законів та виконання завдань Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.105-106
1120254
  Вовчук Сергій Проведення тижня безпеки дитини у дошкільному равчальному закладі / Вовчук Сергій, Зейда Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 8-10
1120255
   Проведення тренування під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 12-16 : фото
1120256
  Бачкова В.В. Проведення тренувань під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах / В.В. Бачкова, В.М. Бикадоров // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 11-16 : табл.
1120257
  Клименко Володимир Проведення уроку географії з системним застосуванням проблемно-символічних сигналів (ПСС) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35-37 : Схеми
1120258
  Ільченко Н.В. Проведено день професійної майстарності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 25 : фото
1120259
   Проведено исследование российского логистического рынка // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 28-29
1120260
   Проведено фінальний етап Шевченківського конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 лютого 2013 р. в Автономній Республіці Крим, усіх областях України, містах Києві і Севастополі відбувся фінальний етап ІІІ Міжнар. мовно-літературного крнкусу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
1120261
  Захарченко В.Д. Проведи меня до звезды. Лиро-этическая книга о том, как рождается будущее / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
1120262
   Проведите в клубе и в библиотеке в 3 квартале 1966 года. – Хабаровск, 1966. – 20с.
1120263
  Кальницкий М. Проведя в Киеве молодые годы, позже Демьян Бедный, уже сотрудничавший с большевиками, написал стихотворение в защиту памяти Тараса Шевченко // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 29
1120264
  Якубова Т. Провенієнції - елементи атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто історіографію дослідження бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії. Представлено відомості про провенієнції, які надають джерелознавчу інформацію щодо атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії"
1120265
  Якубова Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто книги з бібліотек Південної України (Миколаєва, Одеси, Херсона), які зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Представлено ...
1120266
  Афанасьєва З. Провенієнції на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена зібраним та про систематизованим даним про печатки та шрифтові суперекслібриси книгозбірні Київського комерційного інституту.
1120267
  Ціборовська-Римарович Провенієнції стародруків бібліотеки Бердичівського монастиря босих кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-7706-9
1120268
  Якубова Т.А. Провенієнції теологічних видань - книгознавчі особливості // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 180-194
1120269
  Шамрай М.А. Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (за матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 48-53. – (Нова серія ; вип. 2)
1120270
  Кравчук М.И. Проверенная войной / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. – М., 1985. – 173с.
1120271
  Русаков Г. Проверенные люди // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.3-7. – ISSN 0012-6756
1120272
  Дочкал М. Проверено временем / М. Дочкал. – М, 1982. – 175с.
1120273
  Наумова Р. Проверено временем / Раиса Наумова, Лариса Данилова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0869-4915


  Об организации работы Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (Китай).
1120274
   Проверено на себе. – М, 1976. – 161с.
1120275
   Проверено на себе. – М, 1986. – 208с.
1120276
  Соболева Елена Проверено Сибирью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1120277
  Намврин Г.Н. Проверено: мин нет! / Г.Н. Намврин, Е.М. Ткачук. – Москва, 1983. – 80 с.
1120278
  Вильмонт Е. Проверим на вшивость господина адвоката : Роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 351с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-022398-6
1120279
   Проверка. – К, 1984. – 224с.
1120280
   Проверка. – К, 1986. – 181с.
1120281
   Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов / Е.А. Решетняк, В.Н. Шевченко, Н.А. Никитина, В.М. Островская, Я.А. Бондаренко, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 14-23. – ISSN 1991-0290


  Статистические 3s- и t-критерии, ранее применявшиеся лишь в спектрометрии растворов для выявления отклонений от аддитивности светопоглощения неразделенных смесей анали-тов, предложено использовать для проверки аддитивности аналитического сигнала в ...
1120282
   Проверка алиби. – Иркутск, 1988. – 37с.
1120283
  Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1978. – 51с.
1120284
  Куценко Н.В. Проверка балансовой модели устойчивых продольных профилей балок / Н.В. Куценко, В.М. Московкин, А.Ю. Шостенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 95-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1120285
  Громова О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 40-43
1120286
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1949. – 28с.
1120287
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1954. – 32с.
1120288
  Назаренко Н. Проверка боем / Н. Назаренко, 1959. – 49с.
1120289
  Грибков Ф. Проверка бухгалтерского отчета коммунального предприятия / Ф. Грибков. – Москва, 1955. – 68с.
1120290
  Багданавичюс Вилияндас Броняус Проверка гипотез и оценка параметров при ускоренных испытаниях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Багданавичюс Вилияндас Броняус; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 16л.
1120291
  Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий / Я.И. Цвейбак. – М., 1990. – 239с.
1120292
  Петров П.А. Проверка доходов и расходов промышленных предприятий / П.А. Петров, Ю.Б. Козлов. – М., 1976. – 104с.
1120293
   Проверка законности и обоснованности приговоров. – К, 1991. – 238с.
1120294
  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М.С. Строгович. – М., 1956. – 319с.
1120295
  Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и особенности приговора / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1975. – 39с.
1120296
  Дайри Н.Г. Проверка знаний и познавательная деятельность класса / Н.Г. Дайри. – М., 1960. – 159с.
1120297
   Проверка знаний и умений учащихся по географии : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
1120298
  Енохович А.С. Проверка знаний и умений учащихся по физике в VI-VII классах / А.С. Енохович. – Москва, 1970. – 71 с.
1120299
  Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 63-67 : Карти
1120300
  Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. / Ю.Ю. Батий. – Москва : Просвещение, 1966. – 64с
1120301
  Гарданова Н.М. Проверка знаний учащихся по теме "Материки Южного полушария" : Методика и опыт.Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 60
1120302
  Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 классы : Дидакт. мат. / Пособие для уч-ля / А.В. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 208с.
1120303
  Афонина Г.М. Проверка знаний учащихся с помощью системы задач : Автореф... канд. пед.наук: 01.04.07 / Афонина Г.М.; Нучн.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 24л.
1120304
   Проверка знаний, умений и навков учащихся при внутриучилищном контроле и инспектровании учебно-воспитательной работы в училищах профессионально-технического образования. – М, 1970. – 16с.
1120305
  Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе : Книга для учителя / О.В. Оноприенко. – Москва : Просвещение, 1988. – 128с.
1120306
  Ерецкий М.И. Проверка знаний, умений и навыков учащихся техникумов / М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. – М., 1978. – 175с.
1120307
  Колкот Э. Проверка значимости. / Э. Колкот. – М., 1978. – 128с.
1120308
  Безруких П.П. Проверка и испытание вентильных систем возбуждения синхронныхх машин / П.П. Безруких. – Москва, 1975. – 185 с.
1120309
  Каминский М.Л. Проверка и испытание электрических машин / М.Л. Каминский. – Москва, 1977. – 104 с.
1120310
  Бржозовский Г.И. Проверка и исследование корней тригонометрических уравнений в курсе математики средней школы и педагогического института : Автореф... канд. пед. (по методике математики)наук: / Бржозовский Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 18л.
1120311
  Веллер В.Н. Проверка и настройка систем регулирования конденсационных паровых турбин / В.Н. Веллер, Г.И. Шувалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 76с.
1120312
   Проверка и оценка знаний в высшей школе. – Томск, 1969. – 201с.
1120313
  Коссая С.М. Проверка и оценка знаний учащихся вечерней (сменной) школы / С.М. Коссая. – М., 1963. – 40с.
1120314
  Эльчиян А.Г. Проверка и оценка знания учащихся в школе-интернате санаторного типа. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Эльчиян А.Г.; Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 30л.
1120315
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М. : Госфиниздат, 1963. – 191 с.
1120316
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М., 1964. – 191с.
1120317
   Проверка и утверждение программ реального времени. – Киев : Наукова думка, 1990. – 212 с.
1120318
  Юрков П.М. Проверка и учет знаний учащихся с помощью индивидуальных карточек-заданий / П.М. Юрков. – Москва, 1979. – 64 с.
1120319
  Лиханов Ф.Г. Проверка исполнения в работе местных Советов депутатов трудящихся. / Ф.Г. Лиханов. – М., 1959. – 72с.
1120320
  Колесников А.К. Проверка исполнения и ее значение в организационной работе КПСС. / А.К. Колесников. – М., 1955. – 48с.
1120321
  Финогеев П.В. Проверка исполнения сметы бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1956. – 88с.
1120322
  Почепа А.М. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях / А.М. Почепа. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1975. – 223 с.
1120323
  Ельяшкевич С.А. Проверка ламп в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1963. – 96 с.
1120324
  Стрельцов Борис Проверка на двуногих : медпрактикум / Стрельцов Борис, Стручков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 130-134 : Фото
1120325
  Щербаков К.А. Проверка на деле. / К.А. Щербаков. – М., 1979. – 208с.
1120326
  Столяров К.А. Проверка на прочность / К.А. Столяров. – М., 1985. – 384с.
1120327
  Аюпов А. Проверка на прочность экономики Кыргызстана в период мирового финансово-экономического кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0207-3676
1120328
  Биленкин Д.А. Проверка на разумность / Д.А. Биленкин. – Москва, 1974. – 271с.
1120329
  Хельд В. Проверка на твердость / В. Хельд. – М, 1981. – 206с.
1120330
  Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебного решения вышестоящим судом по советскому праву / С.Н. Абрамов ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. – 132 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1120331
   Проверка организации работы судебных органов. – М, 1978. – 112с.
1120332
  Полторак А.Ф. Проверка отчислений в фонды экономического стимулирования / А.Ф. Полторак. – М., 1974. – 80с.
1120333
  Никифоров-Шехтман Проверка отчислений от прибыли предприятий и организаций в государственный бюджет / Никифоров-Шехтман. – М., 1956. – 100с.
1120334
  Хорошко В.О. Проверка правильности принятия решений беспилотных летательных аппаратов при распозновании объектов / В.О. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева, С.В. Калантаевская // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 285-294. – ISSN 2223-5744
1120335
  Хоменко Ф.В. Проверка признания убийцы // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 100-106
1120336
  Карельсон М.М. Проверка применимости электростатических моделей для некоторых процессов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карельсон М.М.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1975. – 24л.
1120337
  Заленский Ю.А. и др. Проверка прокурором гражданских дел в кассационные сроки / Ю.А. и др. Заленский. – М, 1987. – 30с.
1120338
   Проверка радиоизмерительных приборов.. – М., 1962. – 356с.
1120339
  Раевский В.А. Проверка регулирования разниц в ценах на продукцию пищевой промышленности / В.А. Раевский, Н.С. Майзус. – М., 1979. – 63с.
1120340
  Никоноров С.Ю. Проверка решений по делам об административных правонарушениях по новому законодательству Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.94-105. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1120341
  Мелналкснис А.В. Проверка связи : стихи / Арманд Мелналкснис ; авториз. пер. с лат. А.Налбандяна. – Москва : Советский писатель, 1981. – 80 с.
1120342
  Комаровский П.Е. Проверка смет по единым районным единичным расценкам (ЕРЕР-84) / Комаровский П.Е. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 143, [1] с.
1120343
  Бершидский А.Х. Проверка смет по укрупненным нормам. / А.Х. Бершидский, П.Е. Комаровский. – Москва, 1977. – 144с.
1120344
  Зверев А.Г. Проверка соблюдения трудового законодательства / А.Г. Зверев. – М., 1968. – 70с.
1120345
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1964. – 498с.
1120346
  Леман Э. Проверка статистических гипотез : пер. с англ. / Э. Леман. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1979. – 408 с.
1120347
  Володин И.Н. Проверка статистических гипотез о типе распределения по малым выборкам : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Володин И.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 6л.
1120348
   Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. – М, 1989. – 299с.
1120349
   Проверка схем дискретной техники. – Рига, 1981. – 74с.
1120350
  Бродинг Р.А. Проверка точности определения пластовых скоростей и других сейсмических параметров / Р.А. Бродинг. – М, 1960. – 12с.
1120351
  Иванов А.И. Проверка усвоения курса физической географии в 5 классах. Из опыта работы. / А.И. Иванов. – Л., 1948. – 31с.
1120352
  Карацева И.К. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий / И.К. Карацева, М.П. Правильщикова. – М., 1970. – 192с.
1120353
  Петренко В. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / Владимир Петренко. – Киев : КІМО, 2003. – 128с. – ISBN 966-7451-82-8
1120354
   Проверка финансовой деятельности предприятий совнархозов. – М, 1961. – 264с.
1120355
  Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала : монография / Нариманова Е.В. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-117
1120356
  Тульчинский Л.Й. Проверка цеховых и общезаводских расходов промышленного предприятия. / Л.Й. Тульчинский. – М., 1956. – 112с.
1120357
  Мальсткий Маркиян Проверки субъектов отельной деятельности / Мальсткий Маркиян, Довбуш Алексей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 34-40 : фото
1120358
  Озирный В.Г. Проверку ведет группа / В.Г. Озирный. – М., 1985. – 64с.
1120359
  Можаева В.О. Проверочные материалы по русскому языку. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1978. – 83с.
1120360
  Громцева С.Н. Проверочные работы по литературе в 8-10 классах / С.Н. Громцева. – М. : Просвещение, 1982. – 128 с.
1120361
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 9 класса / Н.П. Гаврусейко. – М., 1990. – 61с.
1120362
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 8 класса / Н.П. Гаврусейко. – Москва, 1990. – 61с.
1120363
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1988. – 47с.
1120364
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1991. – 47с.
1120365
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии : Дидакт. материал для 8-го кл. / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1992. – 61 с.
1120366
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для 7-8 классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 7-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 49 с.
1120367
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Сморгонская. – 2-е изд. – М, 1967. – 16с.
1120368
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 4-е изд. – Момква : Просвещение, 1978. – 109 с.
1120369
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителей / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с.
1120370
  Жуков П.Н. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Жуков П.Н., Рысс В.Л. – Москва : Просвещение, 1985. – 64 с.
1120371
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 3-е изд. – М, 1974. – 111с.
1120372
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для VII-VIII классов : метод. указания / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 46 с.
1120373
  Покидова Елена Проверяем деловых партнеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 36-39 : Фото
1120374
  Дементьев В.В. Проверяется жизнью / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 61с.
1120375
  Цинговатов И.А. Проверяй и направляй работу своего кооператива. / И.А. Цинговатов. – М, 1927. – 36с.
1120376
  Гейдельберг Л.И. Проверяй себя сам! / Л.И. Гейдельберг, М.Я. Микулинская. – М., 1969. – 412с.
1120377
  Шелупанов А. Проверяя, доверяй. Исполнители грантов не видят нужды в объемных отчетах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Присутствие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в списке победителей конкурса по поддержке программ стратегического развития вузов, состоявшегося в конце минувшего года, вряд ли кого-либо удивило. ...
1120378
  Годынская И.Н. Проверь сам себя! / И.Н. Годынская. – М, 1977. – 176с.
1120379
  Рысс В.Л. Проверь свои знания по неоргаанической химии / В.Л. Рысс. – Москва, 1981. – 96 с.
1120380
  Потапов В.М. Проверь свои знания по органической химии / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 143с.
1120381
  Русаков Н.Н. Проверьте ваши часы... / Н.Н. Русаков. – М., 1966. – 64с.
1120382
  Городникова М.Д. Проверьте свои знания и умения / М.Д. Городникова, А.Л. Карлин. – М., 1986. – 170с.
1120383
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометри / А.Н. Чудовский, Л.А. Сомова. – М, 1987. – 95с.
1120384
  Гладкий Г.Ю. Проверьте свои знания по физике / Г.Ю. Гладкий. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 184 с.
1120385
  Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзенк. – Москва : Мир, 1972. – 176с.
1120386
  Айзек Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзек. – Москва : Педагогика-Пресс, 1992. – 173, [2] с.
1120387
  Жеромський С. Провесінь / С. Жеромський. – Харків, 1930. – 291с.
1120388
  Низовий І.Д. Провесінь / І.Д. Низовий. – К., 1971. – 80с.
1120389
  Міхале А. Провесінь / А. Міхале. – Київ, 1976. – 367с.
1120390
   Провесінь. – Дніпропетровськ, 1978. – 142с.
1120391
  Сироватський В.М. Провесінь / В.М. Сироватський. – К, 1991. – 266с.
1120392
  Білик О. Провести ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостели-бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 41-42
1120393
  Юэнн Ю. Провести пятницу : роман / Юлия Юэнн ; [ил. Ю. Юэнн]. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 294, [2] с. : ил. – (С книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7434-03-9
1120394
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
1. – 1943. – 64с.
1120395
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 106с.
1120396
  Ермоленко М. Проветривание рудников / М. Ермоленко. – М, 1950. – 240с.
1120397
  Жеромський С. Провєсна / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1965. – 278с.
1120398
  Ракін О. Провиддя мислителя. 12 березня виповнилося 120 років від дня народження В.І. Вернадського // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1983. – № 3 (517), березень. – С. 12-13. – ISSN 0130-1632
1120399
  Кравченко Я. Провидиця Кассандра...у творчій долі Стефанії Шабатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 32
1120400
  Зобенко М. Провидіння : Художньо-біографічний нарис // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 130-141. – ISSN 0131-2561
1120401
  Стівенсон Роберт Луїс Провидіння й гітара : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-159. – ISSN 0208-0710
1120402
  Зборовський А. Провина - на всіх. В Ірпені відзначили 120-річний ювілей Максима Рильського і... знищили його будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 12
1120403
  Немет Л. Провина : роман / Л. Немет. – К., 1987. – 446с.
1120404
  Столяр М.Б. Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Автором виявляється специфіка етико-філософського аналізу міфологічного знання.
1120405
  Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Грицаком // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 45-47
1120406
  Буров А.А. Провиноградная кислота и ее участие в образовании аланина в организме дубового шелкопряда : автореф. дис. ... наук / Буров А. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 6 с.
1120407
  Кочетов В.П. Провинциал / В.П. Кочетов. – Москва, 1977. – 256с.
1120408
  Мелихов А.М. Провинциал / А.М. Мелихов. – Л, 1986. – 285с.
1120409
  Журавлев В. Провинциал без комплексов // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1120410
  Журавлев Василий Провинциал без комплексов : большое путешествие / Журавлев Василий, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1120411
  Зискин Я. Провинциалка / Я. Зискин. – Тамбов, 1947. – 11с.
1120412
  Скворцова Г.Г. Провинциалка в большом городе. / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1991. – 227с.
1120413
  Прево М. Провинциалка. Стыдливость / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 31 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 65)
1120414
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка : 1774-1789. Провинциальные интенданты / Павел Ардашев. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1906. – XXII, 734 с. – В кн. № 116936 отсутствуют стр.529-624, в экз. № 116936 отсут. с. 625-734
1120415
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. : 1774-1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным / Павел Ардашев. – С.-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К"
Т. 1. – 1900. – XVI, 658 с.
1120416
  Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей. (Губернские ведомости Повольжья и Урала 1840-1850 гг.) / Л.П. Бурмистрова. – Казань, 1985. – 140с.
1120417
  Буачидзе К.М. Провинциальная девушка : комедия в 3-х д. / К.М. Буачидзе; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1957. – 99 с.
1120418
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Николая Степанова
ч. 1. – 1843. – 309 с.
1120419
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Н.Степанова
ч. 2. – 1843. – 205, 16 с.
1120420
  Брыкин Н.А. Провинциальная идея / Н.А. Брыкин. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 304 с.
1120421
  Атанасов Г. Провинциальная история / Г. Атанасов. – Москва, 1981. – 311с.
1120422
  Цвелентьев Максим Провинциальная Швейцария. Исповедь пробитого лыжника : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-38 : Фото
1120423
  Матисон А.В. Провинциальное духовенство России в XVIII в.: история и генеалогия клириков Осташкова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 4 (64). – С. 76-82. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе документов Российского государственного архива древних актов и Гос. архива Тверской обл. осуществляется комплексное исследование истории и генеалогии священно-церковнослужителей небольшого центра Тверской епархии - г. Осташкова в ...
1120424
  [Полторацкий А.М.] Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. – Москва : В тип. Н. Степанова
Ч. 1. – 1836. – IV, 263 с. – Экз. деф., в конце книги повреждены с. 209-263
1120425
  Есенский Я. Провинциальные рассказы / Я. Есенский. – М, 1958. – 272с.
1120426
  Лучицкий И.В. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : В университ. тип. (И.И. Завадского), 1879. – [2], 40 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1879 г.


  На обл. № 41428 надпись: С. Чегуновой. Киев. 18 III/28 80 г.
1120427
  Самсонов Л. Провинциальный актер / Л. Самсонов. – 735-775с.
1120428
  Слезин А.А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советсткого государства и русской православной церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А.А. Слезин, А.А. Беляев // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 22-29. – ISSN 1812-8696
1120429
  Белинский В.А. Провинциальный публицист-мечтатель : сборник газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1892 г.) В.А. Белинского : с прилож. двух писем к нему: И.С. Тургенева и И.С. Аксакова. – С.-Петербург : Тип. А. Мучника, 1894. – 271 с.


  На обл. надпись: Владимиру Георгиевичу Морселю на память от автора 19 апр. 94 г.
1120430
  Васильчиков С.А. Провинциальный роман / С.А. Васильчиков. – Тула, 1980. – 288с.
1120431
  Богданов Е.Ф. Провинциальный роман / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1990. – 222с.
1120432
  Потанин В.Ф. Провинциальный человек / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1987. – 381с.
1120433
  Константинов М.М. Провинции благородных металлов / М.М. Константинов. – М., 1991. – 167с.
1120434
   Провинция-3 : Сб. поэтов г.Запорожье. – Киев : Поезія, 1998. – 140с. – ISBN 966-7116=37-9
1120435
  Джумаев Н. Провинция : роман / Нариман Джумаев; авториз. пер. с туркм. Г.Ковалевича. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с.
1120436
  Филиппович С А. Провинция / С А. Филиппович. – М, 1982. – 268с.
1120437
  Зараев М. Провинция / М. Зараев. – Москва, 1991. – 46с.
1120438
   Провинция. – К, 1997. – 116с.
1120439
  Кочетова Н.С. Провинция в творчестве Салтыкова-Щедрина / Н.С. Кочетова. – Рязань, 1975. – 139 с.
1120440
  Володарский Л Провинция Вселенной / Л Володарский. – Москва, 1991. – 111с.
1120441
  Штольц К. Провинция империи // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 27 (108), 29 июля 2016. – С. 16-20. – ISSN 2305-3364


  В оккупированном Россией Крыму ждут всего и сразу: моста, туристов, денег, инфраструктурных проектов и счастья. И не получают ничего, кроме выросших пенсий, поднявшихся цен и памятников имперскому прошлому России.
1120442
  Винченцо Валерио Провинция Прованса : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1120443
  Вендт В.П. Провитамин и витамин Д. Исследование природных ресурсов, содержания в биол. объектах, нативных и искусств. комплексов с белками и некоторых вопросов синтеза и биосинтеза. : Автореф... д-ра бтол.наук: / Вендт В.П.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 27л.
1120444
  Чекаль Л.А. Провіденціалізм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307. – ISBN 966-642-073-2
1120445
  Калакура Я.С. Провіденціалізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 287-288
1120446
  Баняс Н. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 9-14. – ISBN 966-638-152-4
1120447
  Роговий Ф.К. Провідини / Ф.К. Роговий. – Київ, 1973. – 58с.
1120448
  Нікітін В.М. Провідна ідея нервізму у вченні І.П. Павлова про травлення : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1954. – 28с.
1120449
  Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення - спасіння як свобода // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.29-36. – ISSN 1728-3671
1120450
  Васильєв І.В. Провідна ланка науково-технічного прогресу. / І.В. Васильєв. – Київ, 1973. – 47с.
1120451
  Нагребельний В.П. Провідна наукова юридична установа держави ( до 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-12
1120452
  Лопаєва Д.Т. Провідна революційна сила сучасності / Д.Т. Лопаєва. – К, 1972. – 62с.
1120453
  Степко О.М. Провідна роль Департаменту публічної інформації в інформаційній структурі ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто діяльність найважливішого з підрозділів інформаційної структури ООН - Департаменту Публічної Інформації. Проаналізовано цілі, форми та методи його роботи, досліджено структуру Департаменту. Надано корисні поради щодо покращення діяльності ...
1120454
  Ємець Т. Провідна роль етнографії в українському національному відродженні XIX століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 93-99. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Значне поширення українознавчих етнографічних досліджень у ХІХ ст. відбулося внаслідок посилення суспільної течії “українофільства” та стало засадничим чинником подальшої структуризації українського руху". Значительное распространение ...
1120455
   Провідна роль київської цивілістичної школи в науці цивільного права України // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 123-199. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія. Українська цивілістика дореволюційного і радянського періодів. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями і тенденції.
1120456
  Антонюк Л.Л. Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики / Л.Л. Антонюк, Н.І. Черкас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 14-22. – ISSN 2306-6806
1120457
  Лобанова Л.С. Провідна роль Національної академії наук України в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 46-59. – ISSN 0374-3896
1120458
  Семененко М.П. Провідна роль російської науки у творчій співдружності російських і українських учених / Семененко М.П. – Київ, 1954. – 11 c. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 4, 1954 [30-42] c.
1120459
  Купрій В.Д. Провідна роль світового робітничого класу / В.Д. Купрій, Ю.М. Хрущ. – К, 1973. – 48с.
1120460
  Предборський В.А. Провідна функція тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 3-7
1120461
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
1120462
  Лютий О.П. Провідний вчений в галузі металургійних основ (до 100-річчя А.М. Макари) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 82-92
1120463
  Лоссовський І.Є. Провідний досвід модернізації та індустріалізації: 50 річниця незалежності республіки Сінгапур // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 20-28. – ISBN 978-966-02-7953-7
1120464
  Скрипник Г. Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 6-74. – ISSN 2313-8505
1120465
  Копійка В.В. Провідний науковий та експерементальний центр [Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1120466
  Макаєв М.В. Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 192-200
1120467
  Скляр В.М. Провідний учений України у галузі історії науки 1 техніки (До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896


  1995-96 - завідуючий відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського універстетуту.
1120468
  Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до 80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 22-26


  Висвітлено історію, досягнення, проблеми і перспективи освітньої та наукової діяльності Харківської державної академії культури - фундатора, провідного центру вищої культурологічно-мистецької і бібліотечно-інформаційної освіти, головної наукової ...
1120469
  Жадько В. Провідник і провідництво в освітній діяльності / В. Жадько, П. Бідзіля // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 86-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1120470
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
1120471
  Гардашук Т. Провідник Нового Просвітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 9


  Пам"яті вченого, викладача громадського діяча Ярослава Мовчана.
1120472
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
1120473
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
1120474
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
1120475
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов ; НКО-УРСР, Сектор науки. Волин. наук.-дослідчий музей. – Житомир, 1931. – 93 с.
1120476
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
1120477
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
1120478
  Шулікін Д. Провідник технологічного підприємництва і популяризатор науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ "Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші думки професора а також деякі факти про ...
1120479
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1970. – 239 с.
1120480
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ, 1977. – 215 с.
1120481
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1983. – 202 с.
1120482
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1962. – 136с.
1120483
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
1120484
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
1120485
  Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині - Євген Олесницький і Остап Нижанківський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 10-11


  До 150-річчя створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1120486
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – Київ, 1947. – 16с.
1120487
  Черезова І. Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 192-198. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1120488
  Огуй О. Провідні англісти та американісти України сьогодення // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 38-48. – ISSN 2411-6548
1120489
  Терепищий С.О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554


  Статья присвячена науковому аналізу сучасних трансформацій університету в контексті глобалізації.
1120490
  Афанасьєва О.О. Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 95-102. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1120491
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
1120492
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
1120493
  Литвин І.В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 179-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у межах інноваційно-технологічних ...
1120494
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
1120495
  Хаджиміті К.А. Провідні держави світу у 20–30-х рр.ХХ ст. Всесвітня історія. 10-й клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 15-17
1120496
  Бокотей М. Провідні дизайнери українського гутного скла др. пол. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 248-261. – ISSN 0236-4832


  У статті подано стислий опис проектної творчості провідних дизайнерів українських підприємств-скловиробників другої половини ХХ ст. — vайстрів-гутників та професійних художників. На прикладі найпопулярніших тиражних зразків гутної продукції двох ...
1120497
  Василик І. Провідні діячі української спільноти в Аргентині // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 185-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1120498
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1120499
  Кремина А.Р. Провідні жіночі образи у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 115-118. – ISBN 978-966-921-000-5
1120500
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
1120501
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
1120502
  Гирич І. Провідні ідеї української історіографії XIX ст. в порівнянні з такими ж ідеями російської і польської історіографій та суспільною опінією // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 108-112. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1120503
  Лущик Ю. Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 274-284. – ISSN 2312-5993
1120504
  Абрамкіна Н.В. Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Абрамкіна Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188 л. – Бібліогр.: л.153-188
1120505
  Ямчук П. Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 51-60. – ISSN 2075-1443
1120506
  Дайоглу Р.Р. Провідні мотиви в поезії Кемтера Юсуфа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 92-99
1120507
  Борисенко Н. Провідні мотиви й композиція збірки Олеся Гончара "Японські етюди" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 151-160. – ISSN 2312-6809
1120508
  Лінійчук Т. Провідні мотиви роману "Провина зірок" Джона Гріна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 12-15
1120509
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст.
1120510
  Черненко М.Л. Провідні напрями родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 260-261. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1120511
  Чистякова І. Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 59-70. – ISSN 2312-5993
1120512
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1120513
  Фастівець А. Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / А. Фастівець, М. Шелешко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 66-73. – ISSN 2075-1478
1120514
  Гладкий О.В. Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 3-11. – ISSN 2308-135X
1120515
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
1120516
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
1120517
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
1120518
  Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в мережі Інтернет.
1120519
  Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 141-148. – ISSN 2227-2844


  Обгрунтування провідних педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
1120520
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
1120521
  Сиско Н.М. Провідні принципи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 136-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1120522
  Парпан У.М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 62-71. – ISSN 2524-101X


  Визначено, що нагальна потреба у модернізаційних зрушеннях у вищій школі вимагає концептуального вдосконалення системи освіти і професійної підготовки фахівців у таких напрямках: 1) формування ставлення до людини як мети соціального прогресу, а не ...
1120523
  Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті висвітлено актуальність формування професіоналізму і майстерності майбутнього викладача вищої школи, особливо методичної компетентності. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел окреслено провідні принципи формування ...
1120524
  Радзієвський В. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 40-43
1120525
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
1120526
  Молодецький А.Е. Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор"я / А.Е. Молодецький, Г.О. Пишна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 82-98 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1120527
  Родименко І. Провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 98-112. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором детально розглянуто провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи з позицій компаративного аналізу".
1120528
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
1120529
  Штефан Л. Провідні суб"єкти організації соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті - першій половині 30-х рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено провідних суб"єктів (брати і сестри соціальної допомоги, вихователі-обстежувачі, педагоги-соціологи, інспектори соціального виховання, асистенти та завідувачі кабінетів соціальної педагогіки, інструктори з охорони дитинства, ...
1120530
  Бочарніков Д. Провідні субкультури України: правовий дискурс / Д. Бочарніков, В. Радзієвський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 52-56
1120531
  Подковирофф Н. Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 129-138. – ISSN 2312-5993
1120532
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
1120533
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
1120534
  Сапсаєнко Л. Провідні теми, мотиви й образи у драматургічних творах Бориса Грінченка // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1120535
  Мельничук О.М. Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 9-17. – ISSN 2225-7586
1120536
  Павко Л.Ф. Провідні тенденції становлення та розвитку педагогічної думки в Університеті Св. Володимира в імперську добу // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 169-171. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
1120537
  Запорожченко О.Ю. Провідні тенденції у формуванні об"ємно-планувальних рішень екоготелів / О.Ю. Запорожченко, С. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 37-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1120538
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
1120539
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1120540
  Шкрібляк М. Провідні тенденції церковно-релігійного життя українців періоду німецько-фашистської окупації / М. Шкрібляк, Ю. Міський // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 164-177. – ISSN 2310-0923
1120541
  Любовець О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-247. – ISBN 966-7060-54-1
1120542
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
1120543
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
1120544
  Волобуєва А. Провідні фейлетоністи київської преси кінця XIX - початку XX ст. / Анастасія Волобуєва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 7-9
1120545
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
1120546
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
1120547
  Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 63-73. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1120548
  Вежновець Т.А. Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 2. – С. 133-140. – ISSN 2307-0404
1120549
   Провідні чинники формування поля забруднення грунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу) / В. Долін, Є. Яковлєв, О. Щербак, С. Мещеряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 70-76. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета і завдання. Вивчення хімічного складу підземних вод природно-техногенного водоносного горизонта, що сформу вався в межах майданчика металургійного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Завдання дослідження: виявити основні забруднювачі ...
1120550
  Вятчаніна С.В. Провідні чинники, що забезпечують ефективність адаптації іноземних студентів (на прикладі підготовчого відділення) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 45-50. – ISSN 2411-5983
1120551
  Фурсін О.О. Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва в Україні / О.О. Фурсін, М.В. Ляшко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1120552
   Провідність графенового шару, легованого атомами азоту або бору, залежно від їх концентрації типу гратницевого заміщення / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, О.О. Судаков, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 8. – С. 1011-1022. – ISSN 1024-1809
1120553
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
1120554
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
1120555
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 167 арк. – Додаток: арк. 166-167. – Бібліогр.: арк. 10-11, 156-165 та в додатках: арк. 166-167
1120556
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 14 с. – Бібліогр.: 13 назв
1120557
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
1120558
   Провідному юридичному вишу України - 210 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
1120559
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
1120560
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
1120561
  Гуменний В. Провінційна адміністрація та східна політика Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 20-27. – ISSN 2077-7280
1120562
  Багмет В. Провінційна гімназійна освіта в Російській імперії: чоловіча Олександрійська гімназія (початок XX ст.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 129-133. – ISBN 978-966-485-045-9
1120563
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1120564
  Ковальчук М.В. Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 100-106. – ISSN 2077-1800
1120565
  Єндрієвська І. Провінційний архів Альберти – збереження пам"яті суспільства // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 160-176
1120566
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
1120567
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
1120568
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
1120569
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
1120570
  Ширмер Я. Провісник антисоціалізму // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 11-12


  Людвіг фон Мізес - австрійський економіст, основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки. Послідовний критик економічної бази соціалізму, глибокий аналіз культури ринкових відносин якого став основою класичної ліберальної ...
1120571
  Кулик Н. Провісник великих починань // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1120572
  Кузьменко О. Провісник державності України // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 187-192. – ISSN 1426-7470


  До 60-річчя смерті Василя Пачовського.
1120573
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1120574
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1120575
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
1120576
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
1120577
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
1120578
  Коваль О. Провісник нешаблонної мудрості (з нагоди 60-річчя професора Фурмана А.В) / О. Коваль, А. Гірняк, І. Ревасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (67). – C. 6-10. – ISSN 1810-2131
1120579
  Крисаченко В.С. Провісник нової соборної України (Геополітична концепція академіка Степана Рудницького) // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 188-205. – ISBN 978-966-428-404-9
1120580
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
1120581
  Чернов А. Провісник українського ренесансу: Седляр Василь Феофанович (Теофанович) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 липня (№ 28). – С. 10-11
1120582
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
1120583
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
1120584
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
1120585
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
1120586
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
1120587
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
1120588
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
1120589
  Гончарук П.С. Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
1120590
  Казьмирчук Г.Д. Провісники свободи на Тульчинщині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 81-99. – ISBN 978-966-171-565-2
1120591
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
1120592
  Гончарук П.С. Провісники української державності // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 172-189. – ISBN 978-966-452-148-9
1120593
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
1120594
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
1120595
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
1120596
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1120597
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
1120598
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
1120599
  Бедарев О.К. Провода / О.К. Бедарев. – М., 1958. – 256с.
1120600
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – Москва-Л, 1927. – 132с.
1120601
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
1120602
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145 с.
1120603
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
1120604
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1967. – 89 с.
1120605
  Бицоев Г. Проводи до порога : повесть / Гриш Бицоев ;. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд., 1966. – 179 с.
1120606
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів : вірші, поема / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 179 с.
1120607
  М"ястківський А.П. Проводи серпня : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1966. – 87 с.
1120608
  Малахута М.Д. Проводи травня : вірші, поема / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1981. – 72 с.
1120609
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
1120610
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
1120611
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
1120612
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1120613
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
1120614
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Борзяк П.;, 1940. – 66л. – Бібліогр.:л.64-65
1120615
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
1120616
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1120617
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
1120618
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1120619
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1120620
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
1120621
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
1120622
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
1120623
  Большак В.Г. Проводник в бездну / В.Г. Большак. – М, 1974. – 202с.
1120624
  Большак В.Г. Проводник в бездну. / В.Г. Большак. – М, 1979. – 160с.
1120625
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1120626
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
1120627
  Волчек Я.И. Проводник С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва : Советский писатель, 1956. – 184 с.
1120628
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.-Л., 1951. – 232с.
1120629
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
1120630
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – Москва, 1974. – 168 с.
1120631
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
1120632
  Старшинов Н.К. Проводы / Н.К. Старшинов. – М, 1967. – 136с.
1120633
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
1120634
  Абрамов С.А. Проводы : повести / Сергей Абрамов ; [худож. Д.Б. Шимилис]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 264 с. : ил.
1120635
  Ябжанов Балдан Проводы : повести / Богдан Ябжанов ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 192 с.
1120636
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М : Детская литература, 1974. – 111 с.
1120637
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 430[2] с. – ISBN 5-235-00479-5
1120638
  Кариев М. Проводы невесты : повести и рассказы / М. Кариев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
1120639
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
1120640
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201 с.
1120641
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – М., 1978. – 182с.
1120642
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
1120643
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
1120644
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
1120645
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века. Элементы III группы периодической системы Д.И. менделеева : пособие для учащихся / А.Б. Шалинец. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1120646
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
1120647
  Мищишин А. Провозглашение ЗУНР: 99 лет назад началась война украинцев с поляками за Львов // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 3 ноября (№ 188). – С. 8. – ISSN 1997-1249
1120648
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
1120649
  Варецька С. Провокативна поезія Г. Граса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2078-340X


  У своєму останньому антиізраїльському вірші “Те, що мусить бути сказано” нім. письм., лауреат Нобелівської премії, Гюнтер Грас чітко висловлює свою громадянську позицію стосовно зовнішньої політики Німеччини. Він розкритикував політику Тель-Авіва, ...
1120650
  Грицюта Н.М. Провокативність порівняльної реклами у контексті етичних проблем маркетингової конкуренції: історико-типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 57-65


  У статті ретроспективно аналізуються етичні проблеми застосування такого різновиду соціальної комунікації, як порівняльна реклама. Із розгляду практики її використання з"ясовується, як суспільні вимоги добропорядності та чесної конкуренції визначають ...
1120651
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
1120652
  Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова / И.В. Алексеев. – Москва : Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 189 с.
1120653
  Вермишев И.А. Провокатор жизни : пьеса в 4 д. (5 картинах) / [соч.] И.А. Вермишева. – 2-е изд. – б. м. : Изд. при поср. Коммиссионного отд. при Союзе драм. и муз. писателей, 1911. – 64 с. – Литографический текст
1120654
  Швецов С.П. Провокатор Окладский. / С.П. Швецов. – М, 1926. – 32с.
1120655
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – Москва-Л., 1927. – 64с.
1120656
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
1120657
  Пилипенко В.В. Провокації на радянсько-іранському кордоні у 1982 - 1983 рр. та їх вплив на зовнішню політику Ірану (за матеріалами архіву зовнішньої політики Російської Федерації). // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 98-100.
1120658
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
1120659
  Вишнівський О. Провокаційна авантюра Волоха // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 15-16
1120660
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
1120661
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1120662
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 202-204. – Бібліогр.: арк. 173-201
1120663
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
1120664
  Колотило О. Провокація вчинення корупційного злочину: актуальні аспекти та судова практика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 10. – С. 22-27
1120665
  Ярмиш Н. Провокація підкупу та співучасть у корупційних злочинах: парадокси кримінально-правового реагування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 111-116. – ISSN 2311-6676
1120666
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
1120667
  Саакян М.Б. Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 102-105. – ISSN 2312-928X
1120668
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
1120669
  Баганець О. Провокування підкупу: справи про які мовчать // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1120670
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – Москва, 1965. – 196с.
1120671
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
1120672
  Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц / Ю.В. Заневский. – М, 1978. – 168с.
1120673
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
1120674
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
1120675
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
1120676
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
1120677
  Водянніков О. Прогалина в праві як предмет конституційної скарги // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 128-147. – ISSN 1026-9932
1120678
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
1120679
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
1120680
  Запасна І.С. Прогалини в кримінальному законодавстві щодо відповідальності за незаконний обіг основних складових частин та компонентів вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 23-29. – ISBN 978-617-616-070-0
1120681
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
1120682
  Несімов О. Прогалини в практиці // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 40-43
1120683
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
1120684
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
1120685
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
1120686
  Туз Н.Д. Прогалини законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1120687
  Нелін О.І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 111-115. – ISSN 2308-9636
1120688
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
1120689
  Регнер Г. Прогалини інституту юридичної відповідальності в земельному законодавстві за незаконну діяльність на землях водного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7069-14-9
1120690
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
1120691
  Желіховський В. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-28-6
1120692
  Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 208-212. – ISSN 2219-5521
1120693
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1120694
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
1120695
   Прогама спецкурсу "Історико-філософський аспект "філософських зошитів". – К, 1972. – 6с.
1120696
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
1120697
   Прогаммы курдских политических партий // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 102-212
1120698
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
1120699
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
1120700
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1120701
  Амирасланов А.А. Прогессивные методы поисков полезных ископаемых / А.А. Амирасланов. – Москва, 1961. – 32с.
1120702
  Зыгмунт М. Прогестерон - новый взгляд на давно известное лекарство / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 17-25. – ISSN 2309-4117
1120703
  Кроум Р.Л. Проглатывание инородных тел // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 64-68. – ISSN 2312-7104
1120704
  Финогина Татьяна Степановна Прогматические особенности сослагательного наклонения в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.047 / Финогина Татьяна Степановна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.143-147
1120705
  Чехет Т.Е. Прогматичні особливості різнорівневих одиниць з пасивним значенням в сучасній англійській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чехет Т.Е.; МНО України. КУ. ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
1120706
  Катаєв С.Л. Прогногностичний потенціал соціосистемологічної концепції Ю. Романенка // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-97734-7-0
1120707
  Романчук П.Р. Прогноз 22-26 циклов солнечной активности / П.Р. Романчук, Т.И. Редюк. – К., 1974. – 5с.
1120708
  Улицький О.А. Прогноз активізації деформацій гірничного масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Улицький О.А.; НАН України. Мін-во вугільн. промисловості та інш. – Донецьк, 2000. – 20л.
1120709
  Чорная О.Е. Прогноз безработицы в США на основе системной динамической связи с финансовым сектором // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-26. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1120710
   Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К, 1953. – 191с.
1120711
  Драховская М. Прогноз в защите растений / М. Драховская. – Москва, 1962. – 352 с.
1120712
   Прогноз в защите растений от вредителей и болезней. – Рига, 1964. – 272с.
1120713
   Прогноз в речевой деятельности. – М, 1974. – 239с.
1120714
  Григорьев В.В. Прогноз в управлении. / В.В. Григорьев. – М., 1985. – 64с.
1120715
  Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1120716
  Богданова Е.Л. Прогноз весеннего притока воды к Волховской гидроэлектростнации : Автореф... канд. техн.наук: / Богданова Е. Л.; .Центр. ин-т прогнозов. – М., 1955. – 10л.
1120717
  Шатунова М.В. Прогноз видимости 16-18 февраля 2014 г. в районе проведения Олимпийских игр в Сочи с помощью модели COSMO-Ru1 / М.В. Шатунова, Г.С. Ривин, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 45-55 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1120718
  Панин Б.Д. Прогноз влажности, облачности и осадков: Консп. лекц. / Б.Д. Панин, Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 47с.
1120719
  Балуч М.И. Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства (на примере Индского (Пакистан), и Днепровско-Донецкого (Украина) артезианских бассейнов. : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Балуч М.И.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 225л. – Бібліогр.:л.151-174
1120720
  Лиманцева О.А. Прогноз влияния кислотного дренажа на изменение гидрогеохимической обстановки в районах сульфидсодержащих месторождений / О.А. Лиманцева, Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 945-960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 960. – ISSN 0016-7525
1120721
   Прогноз влияния осушения на режим грунтовых вод Нечерноземной зоны запада европейской части СССР. – Москва, 1983. – 112 с.
1120722
  Фиалко А.И. Прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение химического состава подземных и поверхностных вод / А.И. Фиалко, Н.И. Шайдюк, Л.В. Дубицкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 84-89. – (Геология ; № 9)
1120723
   Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. – М, 1984. – 157с.
1120724
  Купріков І.В. Прогноз водності правобережних притоків Прип"яті (на території України) на найближчу перспективу в умовах кліматичних змін) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 56-61. – ISSN 0868-6939
1120725
   Прогноз водопритоков в горные выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных породах. – М, 1972. – 196с.
1120726
  Аксьом Н.М. Прогноз впливу атмосферних опадів на стійкість схилів з використанням ГІС- технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геоінформатика / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.189-202
1120727
  Балуч Мухамад Ібрагім Прогноз впливу глубини залягання гірських порід на фільтраційні властивості : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.06. / Балуч Мухамад Ібрагім; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1120728
  Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1120729
  Ляпіна К. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва / К. Ляпіна, Д. Ляпін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено окремі аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва в реаліях набуття чинності Податкового кодексу України. Ключові слова: державне регулювання підприємництва, ...
1120730
  Донцова Д.А. Прогноз гадостей на завтра : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008234-7
1120731
  Савусін М.П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів. На допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М.П. Савусін, С.М. Пеняєв, О.В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
1120732
   Прогноз гидрометеорологических условий Колхидской низменности после осушения. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 247с.
1120733
  Дружинин И.П. Прогноз гидрометеорологических элементов (с годовой заблаговременностью) / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова, Ю.А. Лобановская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 165с.
1120734
  Омельчук А.Ю. Прогноз гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання (на прикладі Західного Донбасу) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 433-435
1120735
  Козінцева Л.М. Прогноз гідрографів весняної повені р. Прип"ять біля м. Мозир // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1120736
   Прогноз горючих сланцев европейской части СССР. – Таллин, 1974. – 71с.
1120737
  Глушкова Н.И. Прогноз града : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глушкова Н.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1966. – 16л.
1120738
  Сулаквелидзе Г.К. Прогноз града, гроз и ливневых осадков / Г.К. Сулаквелидзе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 188с.
1120739
  Беленцова В.А. Прогноз гроз в условиях Северного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Беленцова В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 9л.
1120740
  Седлецкий В.М. Прогноз гроз, града и значительных фронтальных осадков : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Седлецкий В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1120741
  Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. – Москва, 1975. – 223 с.
1120742
  Лібанова Е.М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 260-268.
1120743
   Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 3-17
1120744
  Большаков Д. Прогноз динамики ВВП США и Китая / Д. Большаков, Г. Козлов, В. Меньшиков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 105-107. – ISSN 0131-2227
1120745
  Козінцева Л.М. Прогноз добового стоку дощових паводків у басейні р. Сірет / Л.М. Козінцева, В.І. Кулініч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1120746
  Бугайова М. Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 27-29
1120747
  Курносов К.М. Прогноз жизнеспособности новорожденных животных по последу. / К.М. Курносов. – М., 1976. – 32с.
1120748
   Прогноз життєздатності сосни звичайної і дуба звичайного у разі зміни клімату в рівнинній частині України / І.Ф. Букша, М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 146-158. – ISSN 0459-1216
1120749
   Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) : новини зарубіжної науки / Ян Гуо, Вень Жоу Кью, Удомсак Вонг Чоті, Феі Ву // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 355-366 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1120750
  Евграшкина Г.П. Прогноз загрязнения подземных вод на территории, прилегающей к хвостохранилищу северного горно-обогатительного комбината (Кривбасс) / Г.П. Евграшкина, Н.П. Шерстюк, И.А. Власова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1120751
  Костаков В.Г. Прогноз занятости населения / В.Г. Костаков. – М., 1979. – 183с.
1120752
  Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям / Г.В. Нестеренко. – Новосибирск, 1991. – 191с.
1120753
   Прогноз зон нефтегазонакопления и локальных объектов на Сибирской платформе : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИГРИ, 1988. – 192с.
1120754
  Трапезникова Н.А. Прогноз и интерпретация динамики сейсмических волн : Линейно-неупругие тонкослоистые геологические среды / Н.А. Трапезникова. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + схема
1120755
  Коноплянцев А.А. Прогноз и картирование режима грунтовых вод / А.А. Коноплянцев, С.М. Семенов. – Москва : Недра, 1974. – 214с.
1120756
  Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков / В.В. Исаев. – М, 1990. – 192с.
1120757
  Хесин Б.Э. Прогноз и локализация скрытого оруденения в горных областях по геофизическим данным / Б.Э. Хесин. – Москва : Недра, 1976. – 205с.
1120758
  Пирожников П.Л. Прогноз и основные мероприятия по рыбохозяйственному освоению Сталинградского водохранилища / П.Л. Пирожников, 1954. – С. 230-267
1120759
   Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах. – Ленинград : Недра, 1986. – 248с.
1120760
  Кирпаль Г.Р. Прогноз и поиски месторождений бокситов / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1980. – 271с.
1120761
   Прогноз и поиски месторождений горнорудного и мынерально-строительного сырья. – М, 1990. – 70с.
1120762
   Прогноз и поиски месторождений фосфатного и горнохимического сырья. – М, 1990. – 107с.
1120763
  Мороз В.К. Прогноз и профилактика фацидиоза и шютте сосны в питомниках и культурах Карельской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мороз В.К.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 17л.
1120764
  Дарман З.И. Прогноз и расчет весеннего половодья р.Днепра у Каховской ГЭС : Автореф... канд. техн.наук: / Дарман З.И.; М-во сел. хоз. СССР. Глав. упр. гидрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1954. – 12л.
1120765
  Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272с.
1120766
  Кузнецов Б.Г. Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики. / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1971. – 20с.
1120767
  Минеев С.П. Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций для обучения шахт. специалистов по курсу "Прогноз и способы борьбы с газодинамич. явлениями на шахтах Украины" / С.П. Минеев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Восточный издательский дом, 2016. – 258, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-317-281-4
1120768
   Прогноз изменений инженерно-геологических условий при строительстве. – М, 1990. – 117с.
1120769
  Втюрин Г.М. Прогноз изменений почвенного покрова при уменьшении стока р.Печоры / Г.М. Втюрин; Рощевский М.П. – Сыктывкар, 1981. – 38с. – (Научные доклады ; 65)
1120770
  Шилов Ю.С. Прогноз изменения гидрогеологических условий в ходе разработки месторождений газа Западной Сибири / Ю.С. Шилов. – М., 1976. – 52с.
1120771
   Прогноз изменения гидрогеологических условий под влиянием водохозяйственных мероприятий. – Москва : Недра, 1987. – 204с.
1120772
  Булатов Р.В. Прогноз изменения гидродинамических условий под влиянием крупного отбора подземных вод : Автореф... канд геол. минер.наук: / Булатов Р. В.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
1120773
   Прогноз изменения природных условий Западной Сибири. – Москва, 1988. – 232с.
1120774
  Романика Л.И. Прогноз изменения режима подземных вод : (Подземные воды Приволжского артезианского бассейна в связи с гидротехническим строительством) / Л.И. Романика. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 131с.
1120775
  Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых территориях / А.В. Лебедев. – М., 1957. – 176с.
1120776
  Кондиріна А .Г. Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 201-205
1120777
  Ян Ю. Прогноз качества воды в озере Наньси после возведения новой ветви Великого канала Пекин - Ханчжоу / Ю. Ян, Й. Гао // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 83-91 : табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1120778
  Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных вод. / И.Д. Родзиллер. – М., 1984. – 263с.
1120779
   Прогноз качества поздемных вод в связи с их охраной от загрязнения. – Москва : Наука, 1978. – 207с.
1120780
  Донг Ван Ньи Прогноз качества руды и оценка его достоверности на южном участке Качарского месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133, 04.00.14 / Донг Ван Ньи; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т. – Л., 1974. – 18л.
1120781
   Прогноз климата Молдовы на начало ХХI века. – Кишинев, 1993. – 117с.
1120782
  Безродна І.М. Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 21-25. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Вивчено закономірності зміни петроакустичних властивостей кембрійських теригенних порід Володимирської площі Волино-Поділля в залежності від прикладеного тиску. При аналізі результатів петрофізичних досліджень (швидкості повздовжніх хвиль, коефіцієнт ...
1120783
  Петров В.С. Прогноз криогенных процессов при инженерно-геокриологических исследованиях / В.С. Петров. – Чита, 1989. – 101с.
1120784
  Кобзистий П.І. Прогноз літніх опадів на території України / П.І. Кобзистий, В.В. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-104. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається структура алгоритму методики прогнозу літніх опадів для території України у літній період року із завчасністю 2-3 дні на прикладі виходу південного циклону.
1120785
  Леви Л.З. Прогноз максимальных водопритоков в горные выработки вероятностно-статистическими методами / Л.З. Леви. – М., 1973. – 95с.
1120786
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 376с.
1120787
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 382с.
1120788
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных прменимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 386с.
1120789
  Пишкало Н.И. Прогноз максимума 24-го цикла солнечной активности // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 3. – С. 32-38. – ISSN 1561-8889
1120790
   Прогноз месторождений нефти и газа. – Москва : Недра, 1981. – 350с.
1120791
   Прогноз месторождений полезных ископаемых в осадочных формациях Украины. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175с.
1120792
  Новская А.И. Прогноз месячных аномалий температуры воздуха в прибрежных районах Дальнего Востока. : Автореф... канд. географ.наук: / Новская А.И.; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1120793
  Лазарук О.В. Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за патоморфологічними характеристиками пухлини та перитуморозних тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Лазарук Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1120794
  Полетаєва Л.М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 53-57. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1120795
  Тер-Мартиросян Прогноз механических процессов в массивах многофазных грунтов / Тер-Мартиросян. – Москва : Недра, 1986. – 292с.
1120796
  Топилин А. Прогноз миграции населения Росстата и национальные интересы России // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-82
1120797
  Ромась М.І. Прогноз мінералізації води у водних об"єктах Південно-Українського енергокоплексу при пуску Ташлицької ГАЕС / М.І. Ромась, О.В. Дезірон, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 17-24.
1120798
  Крючков И.А. Прогноз мощности некоторых рабочих пластов угля свиты С.5 2 Должанско-Садкинской синклинали Донбасса методом палеогеографического анализа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Крючков И.А.; Новочеркасский политехн. ин-тут. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1120799
  Баталин А.Г. Прогноз на послезавтра. / А.Г. Баталин. – Иркутстк, 1990. – 127с.
1120800
   Прогноз наводнений в Санкт-Петербурге и восточной части Финского залива в условиях работы комплекса защитных сооружений / К.А. Клеванный, А.М. Колесов, Мостаманди, М.-С.В // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1120801
   Прогноз наименьших применимых частот для лет низкой и средней солнечной активности. – Москва, 1966. – 108с.
1120802
   Прогноз наименьших применимых частот при различной солнечной активности. – Москва, 1961. – 346с.
1120803
   Прогноз наименьших применных частот для лет высокой солнечной активности. – Москва, 1968. – 114с.
1120804
  Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1120805
   Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант). – Київ : Фенікс, 2006. – 160с. – ISBN 966-651-307-2
1120806
  Ранькова Э.Я. Прогноз некоторых элементов метеорологического режима на основе вероятностной логики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ранькова Э.Я.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
1120807
  Родкин Михаил Прогноз непредсказуемых катастроф : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-73 : Фото, карта
1120808
   Прогноз нефтегазоносности и направлений геологоразведочных работ на основе геолого-геофизических методов. – М, 1990. – 174с.
1120809
   Прогноз нефтегазоносности и направления поисков нефтяных месторождений в Припятском прогибе. – Минск, 1976. – 213с.
1120810
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных комплексов палеозоя Прикаспийской впадины. – Москва, 1989. – 144 с.
1120811
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных копмплексов подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины. – М, 1989. – 144с.
1120812
   Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. – Сыктывкар, 1981. – 48с.
1120813
  Лопатин Н.В. Прогноз нефтегазоностности глубоко залегающих палеозойских отложений Волгоградского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Лопатин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
1120814
  Троцюк В.Я. Прогноз нефтегазосносности акваторий. / В.Я. Троцюк. – М., 1982. – 201с.
1120815
  Шнюков Е.Ф. Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов / Е.Ф. Шнюков, Н.О. Грищенко, М.А. Деяк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 57-60 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
1120816
  Давитая Ф.Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы / Ф.Ф. Давитая. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 132с.
1120817
  Чернявский С. Прогноз объемов рекламы в прессе в 2009 году // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 50-53
1120818
   Прогноз ожидаемого развития главнейших вредителей и болезней. – Л, 1935. – 148с.
1120819
  Гладкая Е.В. Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 177-185 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1120820
  Демьянович Н.И. Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Н.И. Демьянович. – Новосибирск : Наука, 1976. – 80 с.
1120821
  Сугавара М. Прогноз паводков посредством модели с рядом аккумулирующих емкостей. / М. Сугавара. – Л., 1967. – 6с.
1120822
  Христофоров А.В. Прогноз паводкового стока рек Черноморского побережья Кавказа с заблаговременностью одни сутки / А.В. Христофоров, Н.М. Юмина, П.А. Белякова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1120823
  Воронков Л.Г. Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження / Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, П.М. Бабич // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 1605-7295
1120824
  Лужная Н.П. Прогноз перемещения антициклонов. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лужная Н.П.; Глав.упр.Сев.Мор.пути М-ва мор.флота СССР. – М, 1961. – 11л.
1120825
  Липманович Я.Р. Прогноз перемещения осей полярнофронтовых струйных течений методом аналогов над территорией Западной Сибири и Казахстана с помощью электронных вычислительных машин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Липманович Я.Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1968. – 18л.
1120826
  Лисогор С.М. Прогноз Переформування берегів водосховищ з врахуванням вздовжберегового потоку наносів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 11)
1120827
  Лисогор С.М. Прогноз переформування берегів водосховищ і рівняння деформації берега / С.М. Лисогор, В.Л. Максимчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1120828
   Прогноз перспективы нефтегазоносности Бакинского архипелага по типам газов грязевых вулканов / Н. Нариманов, К. Каграманов, М. Бабаев, С. Шпырко, Г. Насибова, Х. Мухтарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Грязевые вулканы являются индикатором нефтегазогенерационных процессов и нефтегазоносности осложненных ими локальных поднятий. Изучая количественное содержание и возраст газовых выбросов вулканов, можно определить зоны газогенерации и перспективы ...
1120829
  Храбков Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбков. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1120830
  Храбров Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбров. – М., 1974. – 64с.
1120831
  Джордж Д.Дж. Прогноз погоды для авиации / Д.Дж. Джордж. – Ленинград, 1966. – 519с.
1120832
  Земцова Юлия Прогноз погоды для астрономов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 42-44 : Фото. – ISSN 1029-5828
1120833
  Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики / А.С. Монин. – Москва, 1969. – 184с.
1120834
  Свинухов Г.В. Прогноз погоды с помощью разложения метеорологических полей в ряды по некоторым ортогональным функциям / Г.В. Свинухов. – Владивосток, 1988. – 76с.
1120835
  Ковальчук Віталіна Володимирівна Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук Віталіна Володимирівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 285л. – Бібліогр.:л.148-183
1120836
  Ковальчук В.В. Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук В.В.;. – К, 1996. – 22л.
1120837
   Прогноз популярности туроператоров в сезоне 2007-2008 гг. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-47 : Рис.
1120838
  Решетов И.К. Прогноз поступления растворенных нефтепродуктов в грунтовый водоносный горизонт с использованием величины инфильтрационного питания / И.К. Решетов, В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1120839
   Прогноз появления и учет вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – М, 1958. – 626с.
1120840
  Безродна І.М. Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 83-85
1120841
  Епишин В.К. Прогноз процесса формирования берегов водохранилищ / В.К. Епишин, В.Н. Экзарьян. – Москва : Энергия, 1979. – 113 с.
1120842
  Лемешев М.Я. Прогноз развития аграрно-промышленного комплекса в СССР. / М.Я. Лемешев. – М., 1972. – 23с.
1120843
  Унтон Н.А. Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь / Н.А. Унтон, В.П. Герасенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 313-318. – ISSN 2306-546X
1120844
  Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л., 1984. – 318с.
1120845
   Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. – Л, 1975. – 240с.
1120846
   Прогноз развития главнейших вредителей и болезней. – Л.-Л, 1934. – 48с.
1120847
   Прогноз развития тематического картографирования в СССР. – Москва : МФГО СССР, 1989. – 144 с.
1120848
  Панюков Н.В. Прогноз развития экономики электротехнической промышленности США на 1971-1975 гг. / Н.В. Панюков. – М., 1972. – 95с.
1120849
  Стус В. Прогноз развития языков в Украине в XXI веке // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 38-40


  Языковый вопрос в Украине стал спекулятивным.Научный метод уступил место современной пропаганде и PR.
1120850
  Мезенцев К. Прогноз регіонального розвитку України з використанням синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти методичних засад використання синергетичного підходу до прогнозування регіонального розвитку. Зроблено спробу розробки методики аналізу та прогнозування процесів територіальної концентрації поширення соціальних негараздів з її ...
1120851
   Прогноз режима грунтовых вод в орошаемых районах. – Москва : Недра, 1981. – 247с.
1120852
  Тимошенко М.М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 69-72. – ISBN 978-9934-571-33-6
1120853
  Афоніна О.О. Прогноз розвитку і територіальної організації розселення в Чернігівській області : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 57-65
1120854
  Борейко В.І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 27-30. – ISSN 1729-7206
1120855
  Малікова І.Ю. Прогноз розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1120856
  Колишкіна Н.І. Прогноз розвитку спеціалізації сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.166-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1120857
  Корнілова Н.В. Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 74-82. – ISSN 2415-3583
1120858
  Сокол М. Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 4-12 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1120859
  Овсянников Г. Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 г // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 17-20 : фото. – ISSN 1606-3732
1120860
  Андрющенко С.А. Прогноз сбалансированного развития регионального АПК : прогр. аспект / С.А. Андрющенко ; отв. ред. В.Н. Крючков ; АН СССР, Ин-т соц.-экон. пробл. развития АПК. – Москва : Наука, 1990. – 152, [3] с. : ил.
1120861
  Кузьменко Татьяна Владимировна Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-145. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1120862
  Афанасьева В.Б. Прогноз синоптических схем, основанный на преемственности ультраполярных и меридиональных процессов : Автореф... канд. геогр.наук: / Афанасьева В.Б.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Минстров СССР. Глав. геофиз. обсрватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 8л.
1120863
   Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
1120864
  Лозицький В. Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток активності у 24-му циклі виявив його суттєву особливість - немонотонність фази росту, яка зустрічається лише в 1/3 вивчених циклів. Для прогнозу максимального числа плям у цьому циклі застосовано модифікований метод Вальдмайера, який пов"язує ...
1120865
  Аксьом Н.М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1120866
  Несмашний Є.О. Прогноз стійнкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Несмашний Є. О.; МО Укр., Кирворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 36 с.
1120867
  Чистілін Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 57-66. – ISSN 0131-775Х
1120868
   Прогноз та попередження розвитку небезпечних геологічних процесів на військових полігонах / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова, С.М. Чумаченко, О.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1120869
  Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов / Г.М. Фельдман. – Новосибирск : Наука, 1977. – 191с.
1120870
  Глаголева М.Г. Прогноз температуры воды в океане / М.Г. Глаголева, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
1120871
  Шапкина В.Ф. Прогноз температуры воды в районах Куро-Сио, Цусимского и Приморского течений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шапкина В.Ф.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР.Центр.ин-т прогнозов. – М, 1959. – 9л.
1120872
  Броцко Петер Прогноз тенденций развития микровычислительной техники в странах Восточной Европы применительно к Венгрии. Методология и процедура : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.16 / Броцко Петер; АНУ, Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
1120873
  Сморыгин Г.И. Прогноз теплового режима мерзлых горных пород под естественными и искусственными покровами / Г.И. Сморыгин. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1120874
  Джеймс Р. Прогноз термической структуры океана. / Р. Джеймс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160с.
1120875
   Прогноз фаз динамики популяций вредной черепашки, планирования объемов защитных обработок, сигнализации сроков их проведения. – Л, 1987. – 34с.
1120876
   Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ними. – Л, 1987. – 40с.
1120877
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-18 : рис., табл.
1120878
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 34-35 : табл.
1120879
  Будкіна Л.Г. Прогноз щоденних витрат води Дніпра біля Дорогобужа за моделлю Гідрометцентру СРСР / Л.Г. Будкіна, Л.В. Козінцева, О.В. Базельчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
1120880
  Зенченко Н.С. Прогноз, план, реализация / Н.С. Зенченко. – Москва, 1980. – 64 с.
1120881
   Прогноз, поиски и разведка месторождений кварцевого сырья. – М, 1985. – 136с.
1120882
  Аксенов А.А. Прогноз, поиски и разведка погребённых нефтегазоносных структур / Аксенов А.А., Новиков А.А. – Москва : Недра, 1983. – 161 с.
1120883
  Косенко О. Прогнози і рейтинги // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 7


  Нещодавно МВФ визначив перспективи розвитку світової економіки й економіки окремих країн.
1120884
  Дзвінчук Д.І. Прогнози майбутнього вищої освіти України / Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7496-99-9
1120885
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1120886
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
1120887
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
1120888
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
1120889
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
1120890
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
1120891
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
1120892
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
1120893
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
1120894
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
1120895
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
1120896
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
1120897
   Прогнозирование в учении о периодичености. – М, 1976. – 260с.
1120898
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
1120899
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
1120900
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
1120901
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
1120902
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
1120903
  Платонова Т.Ф. Прогнозирование динамики урожайности сельскохозяйственных культур / Т.Ф. Платонова. – Кишинев, 1983. – 86с.
1120904
  Тескин О.И. Прогнозирование доверительных границ и планирование испытаний на контроле параметрической надежности / О.И. Тескин. – М, 1985. – 100с.
1120905
  Бефани Н.Ф. Прогнозирование дождевых паводков на основе территориально общих зависимостей / Н.Ф. Бефани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 182с.
1120906
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
1120907
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
1120908
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
1120909
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
1120910
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
1120911
  Алехин А.Б. Прогнозирование и оптимизация экономико-экологических систем / А.Б. Алехин ; АН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. – Киев : Наукова думка, 1993. – 149 с.
1120912
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
1120913
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
1120914
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
1120915
   Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 318с. – ISBN 5-238-00102-9
1120916
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
1120917
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
1120918
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
1120919
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
1120920
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
1120921
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
1120922
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
1120923
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
1120924
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
1120925
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
1120926
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1120927
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
1120928
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
1120929
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
1120930
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
1120931
   Прогнозирование капиталистической экономики. – М, 1970. – 448с.
1120932
   Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. – Свердловск, 1990. – 115с.
1120933
  Ухов Н.Н. Прогнозирование качества продукции / Н.Н. Ухов. – Л, 1980. – 127с.
1120934
  Прохоренко В.А. Прогнозирование качества систем / В.А. Прохоренко. – Минск, 1976. – 199с.
1120935
   Прогнозирование максимального извлечения нефти из природных резервуаров Западной Сибири. – М, 1989. – 259с.
1120936
   Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. – М, 1988. – 175с.
1120937
   Прогнозирование месторождений бокситов. – М, 1984. – 193с.
1120938
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 102с.
1120939
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 98с.
1120940
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. – Апатиты, 1985. – 118с.
1120941
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
1120942
   Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов / Р.В. Конакова, П. Кордош, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник; АН УССР. Институт полупроводников; Словацкая Академия наук; Электротехнический институт; под общ. ред. Ю.А. Тхорика. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188 с.
1120943
   Прогнозирование народнохозяйственного динамики и структуры. – М, 1984. – 200с.
1120944
   Прогнозирование научно-технического прогресса. – М, 1968. – 48с.
1120945
  Фесенко Р.А. Прогнозирование научно-технического прогресса на основе переработки научно-технической информации / Р.А. Фесенко, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 204с.
1120946
   Прогнозирование нефтегазноносности недр. – М, 1982. – 105с.
1120947
  Бойко Г.Е. Прогнозирование нефтегазоносности по генетическим показателям. / Г.Е. Бойко; Отв.ред.Э.Б.Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1982. – 250с.
1120948
   Прогнозирование нефтегазоностности на акваториях. – М, 1988. – 168с.
1120949
   Прогнозирование нефтеотдачи разведанных месторождений. – М, 1986. – 164с.
1120950
  Пряников В.С. Прогнозирование отказов полупроводниковых приборов / Пряников В.С. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. – Библиогр.: с. 105-110
1120951
   Прогнозирование поведения пестицидов в окружающей среде. – Л, 1984. – 306с.
1120952
   Прогнозирование поиски и оценка редко метальных месторождений. – М, 1989. – 165с.
1120953
  Терентьев В.Г. Прогнозирование преобразований организационных структур производства / В.Г. Терентьев. – М., 1990. – 140с.
1120954
  Френкель А.А. Прогнозирование производственности труда: методы и модели / А.А. Френкель. – Москва : Экономика, 1989. – 213 с.
1120955
  Сергиевский В.Н. Прогнозирование производственных потребностей / В.Н. Сергиевский. – М., 1974. – 143с.
1120956
  Саркисян С.А. Прогнозирование развития больших систем / С.А. Саркисян. – М., 1975. – 192с.
1120957
   Прогнозирование развития городов и городских районов. – Новосибирск, 1990. – 173 с.
1120958
  Москвин Б.В. Прогнозирование развития и размещения производительных сил экономического района / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Б.В. Москвин ; [под ред. Н.Т. Агафонова]. – Ленинград : Наука, 1981. – 108 с.
1120959
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки и техники / В.А. Чабровский. – М, 1983. – 151с.
1120960
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки, техники экономики / В.А. Чабровский. – Рига, 1988. – 92с.
1120961
   Прогнозирование развития научных исследований в области профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 55с.
1120962
   Прогнозирование развития общеобразовательной школы. – М, 1988. – 142с.
1120963
   Прогнозирование развития отраслей химической промышленности. – М, 1976. – 152с.
1120964
  Термечиков А.Д. Прогнозирование развития промышленности в Киргизии / А.Д. Термечиков. – Фрунзе, 1978. – 71с.
1120965
   Прогнозирование развития региональных продовольственных комплексов. – Москва : Московский университет, 1989. – 151с.
1120966
   Прогнозирование развития территориально-производственных комплексов. – Донецк, 1986. – 165с.
1120967
  Андронов А.М. Прогнозирование развития транспортной системы региона / А.М. Андронов, А.Н. Кисиленко, Е.В. Мостивенко ; Рос. акад. наук ; Урал. отд-ние Коми науч. центр. – Сыктыквар : [б. и.], 1991. – 177 с.
1120968
  Алимов Ю.И. Прогнозирование распределений вероятностей : учеб. пособие для студ. радиотехн. фак. / Ю.И. Алимов ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Сверловск, 1986. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 87-88
1120969
   Прогнозирование региональной потребности в специалистах. – Ростов -на-Дону, 1986. – 122с.
1120970
   Прогнозирование рентабельности производства. – Ярославль, 1976. – 80с.
1120971
  Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики / Анчишкин А.И. – Москва : Экономика, 1973. – 294 с.
1120972
  Фарфель Л.С. Прогнозирование рудных месторождений / Л.С. Фарфель. – Москва : Недра, 1988. – 150с.
1120973
   Прогнозирование рудоносных площадей. – М, 1976. – 275с.
1120974
  Тарасов А.В. Прогнозирование свинцово-цинкового оруденения на основе генетической связи двух пар элементов. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1986. – 142с.
1120975
   Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений. – Москва : Наука, 1976. – 287с.
1120976
  Михеев С.И. Прогнозирование состава и свойств горных пород по сейсмическим данным / С.И. Михеев. – Саратов, 1989. – 145с.
1120977
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 1. – 1980. – 225 с.
1120978
   Прогнозирование социально-экономического развития региона. – М, 1981. – 178с.
1120979
  Белов Е.А. Прогнозирование социального развития отрасли / Е.А. Белов. – Алма-Ата, 1984. – 86с.
1120980
   Прогнозирование социальных потребностей. – М, 1976. – 208с.
1120981
   Прогнозирование социальных потребностей молодежи. – М, 1978. – 207с.
1120982
   Прогнозирование социальных процессов. – М, 1981. – 118с.
1120983
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности и оценка серийнопригодности радиоэлектронной аппаратуры / В.И. Пампуро. – Москва, 1976. – 135 с.
1120984
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности информационных устройств / В.И. Пампуро. – Киев : Техніка, 1978. – 248 с.
1120985
   Прогнозирование структур осадочного чехла на основекомплексной интерпретации и обработки на ЭВМ аэрокосмических и геолого-геофизических данных. – М, 1990. – 167с.
1120986
  Раскатов Г.И. Прогнозирование тектонических структур фундамента и чехла древних платформ и форм погребного рельефа средствами голого-геоморфологического анализа. / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1972. – 108с.
1120987
   Прогнозирование территориальной структуры хозяйства в условиях интенсификации производства : монография. – Москва : Наука, 1987. – 175 с.
1120988
   Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. – К, 1982. – 175с.
1120989
   Прогнозирование техногенных гидрогеологических процессов. – Алма-Ата, 1988. – 139с.
1120990
   Прогнозирование фондоотдачи. – К, 1977. – 190с.
1120991
   Прогнозирование характеристик движения грунта, вызванного подземными ядерными взрывами. – Москва, 1976. – 67с.
1120992
   Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. – М, 1984. – 215с.
1120993
  Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры / В.М. Петров. – М., 1991. – 151с.
1120994
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1120995
   Прогнозирование экономического развития УССР. – К, 1990. – 185с.
1120996
  Холод Н.И. Прогнозирование эффективности сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1980. – 126с.
1120997
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического и каменесамоцветного сырья. – М, 1985. – 128с.
1120998
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического минерального сырья. – М, 1975. – 149с.
1120999
   Прогнозирование, поиски и разведка месторождений. – М, 1975. – 103с.
1121000
  Скрипченко Н.С. Прогнозированние месторождений цветных металлов в осадочных породах / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1989. – 207с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,