Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1132001
  Гунчик І. "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 574-581. – ISSN 1028-5091
1132002
  Гребнев Л.С. "Результаты обучения": опыт преподавания экономики юристам // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 0869-3617
1132003
  Голубєв Г.Г. "Рейганоміка": розрахунки і прорахунки / Г.Г. Голубєв. – К., 1988. – 48с.
1132004
   "Рейгономика": теория и практика. – Москва, 1984. – 260с.
1132005
  Захарченко Ю. "Рейдерити по-новому". Директор НАБУ заявив про новий вид рейдерства в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 35
1132006
  Каганець А. "Рейдерство" - нова галузь українського законодавства? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-44.
1132007
   "Рейдерське захоплення" історії. Та українська відповідь / підготував Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  Сучасна російська історична наука має багатолітні традиції фальсифікацій та маніпуляцій - процес розпочався не пізніше XV століття, а особливого розмаху набув у XVIII столітті.
1132008
  Наумов А.О. "Рейнский блеф" Гитлера. Ремилитаризация Рейнской области в 1936 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-59. – ISSN 0130-3864
1132009
  Козюк В.В. "Рейнська модель" у глобальних торговельних та монетарних процесах // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 141-154.
1132010
  Руднев О.А. "Рейс 317..." / О.А. Руднев. – Рига, 1972. – 261с.
1132011
  Островська Н.В. "Рейтингування", або "соціологічне опитування", як типова соціальнокомунікаційна технологія телевізійних політичних ток-шоу // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8299-26-2
1132012
  Московкина И.И. "Реквием" Леонида Андреева: заупокойная месса как игра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 78-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье предложен анализ поэтики одноактной драмы Л. Андреева "Реквием" в контексте его "комедиек" и новелл 1910-х гг. ("Три ночи", "Воскресение всех мертвых", "Черт на свадьбе"). Показана важная жанрообразующая и концептуальная роль в "Реквиеме" ...
1132013
  Москаленко А. "Реквієм" Анни Ахматової - пам"ятка доби сталінского терору // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 108-109
1132014
  Ковальчук В Ю. Резонансное взаимодействие излучения лазера на красителе с плазмой лазерной искры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Ковальчук Ю.В,; АН СССР. – Л, 1979. – 16л.
1132015
  Белоусов Михаил Вольфович Резонансное взаимодействие колебаний в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белоусов Михаил Вольфович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1132016
  Чумаш Валентин Некулавеич Резонансное взаимодействие лазерного излучения экситонами в полупроводнике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумаш Валентин Некулавеич; МГУ. Физ. фак. – М., 1981. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1132017
  Галицкий В.М. Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками / В.М. Галицкий, В.Ф. Елесин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 191с.
1132018
  Демченко В.В. Резонансное возбуждение нелинейных волн и формирование локализованных структур в неоднородной плазме : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 37л.
1132019
  Брюкнер Ф. Резонансное возбуждение полупроводников ультракороткими импульсами света и измерение времен релаксации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Брюкнер Ф.; МГУ, Физ. фак. – М., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1132020
  Мелков Г.А. Резонансное и нерезонансное взаимодействие параметрической накачки с МСВ. Ч.2 / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // XV Военная научно-техн. конф.. Тезисы докладов
1132021
  Дзюб И.П. Резонансное излучение, поглощение и руссеяние у--квантов ядрами кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзюб И.П.; Объдин.учен.совет.ин-тов физики полупроводников и металлофизики Ан УССР. – К, 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1132022
  Дреснер Л. Резонансное поглощение в ядерных реакторах / Л. Дреснер. – М., 1962. – 136с.
1132023
  Лукьянов А.Т. и др. Резонансное равновесие в задачах теории горения / А.Т. и др. Лукьянов. – Алма-Ата, 1989. – 178с.
1132024
  Векслер Н.Д. Резонансное рассеяние в гидроакустике / Н.Д. Векслер. – Таллин : Валгус, 1984. – 136 с.
1132025
   Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов, Ю.К. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Дифракционные решетки. – 1986. – 231 с.
1132026
  Шестопалов В.П. Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, Л.А. Рудь. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Волноводные неоднородности. – 1986. – 216 с.
1132027
  Каипов Д.К. Резонансное рассеяние гамма-лучей на ядрах. / Д.К. Каипов. – Алма-Ата, 1967. – 148 с.
1132028
  Делягин Н.Н. Резонансное рассеяние и поглощение гамма-квантов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Делягин Н.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1962. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1132029
  Килин С.Я. Резонансное рассеяние мощного излучения возмущенными атомами и системами атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Килин С.Я.; Ин-т физики. – Минск, 1980. – 14л.
1132030
  Алтухов В.И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопроводности в кристаллах с примесями : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алтухов В. И.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1973. – 15л.
1132031
  Козарь А.И. Резонансное рассеяние электро-мангитных волн на диэлектрических неоднорядностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Козарь А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1971. – 13л.
1132032
  Архипкин В.Г. Резонансное четырёхфотонное параметрическое преобразование частоты в гааобразных средах / В.Г. Архипкин. – Красноярск, 1982. – 100 с.
1132033
   Резонансные взаимодействия света с веществом.. – Москва : Наука, 1977. – 351с.
1132034
  Гришин В.Г. Резонансные взаимодействия элементарных частиц. Бозонные резонансы / В.Г. Гришин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 85 с.
1132035
  Реутов Владимир Петрович Резонансные волновые взаимодействия в неравновесных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Реутов Владимир Петрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
1132036
  Рощупкин С.П. Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : монография / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило; НАНУ. Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 400с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0809-0
1132037
  Петраковский Г.А. Резонансные и магнитные свойства кристаллов ферритов на СВЧ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Петраковский Г.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1132038
   Резонансные и магнитные свойства магнитодиэлектриков.. – Красноярск, 1978. – 264с.
1132039
  Марков Ю.Г. Резонансные и периодические движения спутника относительно центра масс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Марков Ю.Г. ; Моск. ав. ин-т. – Москва, 1981. – 10 с.
1132040
  Ганиев Р.Ф. Резонансные колебания гигроскопических систем / Р.Ф. Ганиев. – Киев, 1979. – 185с.
1132041
  Вардапетян В.П. Резонансные методы в физике твердого тела : курс лекций / В.П. Вардапетян. – Ереван : Издательство Ереванского университета
Ч. 1. – 1983. – 79 с.
1132042
  Полулях К.С. Резонансные методы измерений / К.С. Полулях. – Москва : Энергия, 1980. – 120 с.
1132043
  Абрамов С.К. Резонансные методы исследования динамических свойств пластмасс / С.К. Абрамов. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1978. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-133
1132044
  Смирнов Алексей Юрьевич Резонансные осцилляции нейтрино в веществе : Автореф... доктора физико-математическихнаук: 01.04.16 / Смирнов Алексей Юрьевич; Институт ядерных исследований. – М., 1987. – 26л.
1132045
  Крочик Г.М. Резонансные параметрические взаимодействвия световых волн (преобразование частоты лазерного излучения.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крочик Г.М.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1977. – 15л.
1132046
  Фишер Павел Семенович Резонансные параметрические взаимодействия при вынужденном комбинационном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фишер Павел Семенович; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1132047
  Дядьков С.М. Резонансные преобразования / С.М. Дядьков. – Москва, 1970. – 400 с.
1132048
  Смирнов Б.М. Резонансные процессы при столкновении медленных атомных частиц : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Смирнов Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1132049
  Демков Ю.Н. Резонансные процессы при столкновениях атомов и ионов : Автореф... докт физ. техн.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 13л.
1132050
   Резонансные решения уравнений для ПN-рассеяния / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – Киев, 1968. – 16с.
1132051
  Севастьянова А.М. Резонансные свойства элементов связи прямоугольного волновода : Автореф... канд. техн.наук: / Севастьянова А. М.; Объе. сов. по присужд. уч. степ. при Новосиб. электротехн. ин-те. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1132052
  Колосов А.А. Резонансные системы и резонансные усилители / А.А. Колосов. – Москва, 1949. – 560 с.
1132053
  Качан Александр Семенович Резонансные состояния и электромагнитные переходы в ядре 26АІ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.04.16 / Качан Александр Семенович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1984. – 21л.
1132054
  Шехтер В.М. Резонансные состояния элементарных частиц / В.М. Шехтер. – Москва, 1965. – С. 1-188
1132055
  Никишин Е.М. Резонансные теоремы и ряды по система {ф (пх)} : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никишин Е.М. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1132056
  Никифорович Е.М. Резонансные теоремы и функциональные ряды : Автореф... докт. физ мат.наук: / Никифорович Е. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1132057
  Барулин Л.Г. Резонансные усилители на транзисторах / Л.Г. Барулин. – Москва, 1969. – 144 с.
1132058
  Смогилев К.А. Резонансные усилители на трехполюсниках / К.А. Смогилев. – Москва : Советское радио, 1972. – 304 с.
1132059
  Богацкая А.И. Резонансные усилители на туннельных диодах / А.И. Богацкая. – Москва, 1967. – 106 с.
1132060
   Резонансные циклические ускорители элементарных частиц.. – М., 1950. – 182с.
1132061
  Путвинский С.В. Резонансные эффекты в желобковых колебаниях плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Путвинский С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатов. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1132062
  Рудько В.Н. Резонансные эффекты при распространении излучений и частиц в периодически-неоднородных твердых телах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудько В.Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 31л.
1132063
  Сенкевич С.Л. Резонансные явления в волноведущих структурах с многомеодовой областью связи. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.03 / Сенкевич С.Л.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 17л.
1132064
  Дудкин В.И. Резонансные явления в монокристалах ферритов при наличии доменной структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дудкин В.И.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
1132065
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. Кафедра дифференциальных уравнений. – Киев, 1953. – 11 с.
1132066
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. – Киев, 1953. – 113л.
1132067
  Маныкин Э.А. Резонансные явления в нелинейной оптике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маныкин Э.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1132068
  Юрова Инна Юрьевна Резонансные явления в рассеянии электронов на молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юрова Инна Юрьевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1132069
  Костин В.М. Резонансные явления в течениях плазмы и шумы, наводимые на электрических зондах при измерениях в космосе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Костин В. М.; Ин-т земного магент., ионосф. и распростр. радиоволн. – М., 1978. – л.
1132070
  Мартынов Б.А. Резонансные явления в электрических цепях с нелинейными элементами / Б.А. Мартынов, В.И. Молотков. – Ленинград, 1981. – 68 с.
1132071
  Романчук П.Р. Резонансные явления конвективных движений под действием приливных сил планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 34-39. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Дано объяснение найденных функций действия планет на Солнце, а также различий парного действия планет во время квадратур и соединений, характеризующихся функцией К. Определены величина и сдвиг по фазе отклика конвективных элементов, вызываемые ...
1132072
  Жихарева Т.В. Резонансные ялвения при столконовении электронов с атомами : автореф. дис. ... канд .физ. мат. наук : / Жихарева Т. В. ; ЛГУ, Физ .фак. – Ленинград, 1966. – 10 с.
1132073
  Товмасян Г.М. Резонансный метод накопления сигнала в радиоинтерферометрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Товмасян Г.М.; АН АрмССР. Бюраканская астрофиз. обсерватория. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 7л.
1132074
  Галинин М.Д. Резонансный перенос энергии возбуждения в люминесцирующих растворах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галинин М.Д.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1956. – 7л.
1132075
  Зимов А С. Резонансный прилив в Мировом океане и проблемы геодинамики / А С. Зимов, . – М, 1989. – 120с.
1132076
  Тарасов С.И. Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников. / С.И. Тарасов. – М., 1964. – 24с.
1132077
   Резонансы виброударных систем / Г.А. Шевченко, В.Г. Шевченко, М.А. Шляхова, Г.Б. Лебедь // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 28-38 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1132078
  Гребеников Е.А. Резонансы и малые знаменатели в небесной механике / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
1132079
  Данилейко М.В. Резонансы мощности и стабилизация частоты газового лазера с нелиейным поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Данилейко М.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1971. – 14л.
1132080
  Никитин С.Я. Резонансы с нулевой странностью : междунар. конф., 1964 / С.Я. Никитин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 60 с.
1132081
  Нагорский Г.А. Резонасные обращения черенковского эффекта в однородной среде и их применение для ускорения заряженных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Нагорский Г.А.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1132082
   Резонатор поверхневої хвилі з щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, О.М. Іванюта, В.М. Ракша // Bicник Київського університету, серія "Радіофізика та електроніка, 2001. – вип.3
1132083
   Резонатор поверхневої хвилі зі щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі зі щілинами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою одно хвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено у ...
1132084
  Прокопенко Олександр Володимирович Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Прокопенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
1132085
  Єгоров Ю.В. Резонатори поверхневої хвилі з розрізами / Ю.В. Єгоров, О.А. Каленюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 349-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі з розрізами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою однохвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено в ...
1132086
  Прокопенко О.В. Резонатори поверхневої хвилі та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03- радіофізика / Прокопенко О.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 173л. – Бібліогр.:л.159-173
1132087
  Григорян Гагик Арташесович Резонаторы и волноводы с движущимися границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Григорян Гагик Арташесович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1977. – 17л.
1132088
  Новиков М.А. Резонаторы и интерферометры с анизотропными элементами и их использование в ОКГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Новиков М.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Радиофиз. ф-тет. – Горький, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.13
1132089
  Григорьев А.Д. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ / А.Д. Григорьев, В.Б. Янкевич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 247 с.
1132090
  Ищенко Е.Ф. Резонаторы, волновые пучки и оптические системы ОКГ. Консп. лекций / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – М., 1970. – 63с.
1132091
  Гнасуну Брюно Резони, правила, права // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.67-74. – ISSN 0235-7941
1132092
  Шаров А.. Резонная реальность. Научное сотрудничество выгодно и России, и Украине // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 3,6


  Известно, что десятки научных проектов по линии Россия - Украина ежегодно финансируются РФФИ. Отразятся ли на них текущие политические события? Рассказать о позиции фонда по этому поводу мы попросили начальника Управления международных связей РФФИ ...
1132093
  Шаталова А. Резоны для рекордов. Стоит ли гнаться за ростом мощностей? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Легенда суперкомпьютинга, отец-основатель рейтинга Top500, профессор Университета штата Теннесси (США), директор Центра исследований информационных технологий Джек Донгарра (Jack Dongarra) решил не ограничиваться посещением одного лишь Национального ...
1132094
  Андреев И.Д. Резрвы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / И.Д. Андреев. – Воронеж, 1975. – 132с.
1132095
  Румянцев С.Н. Резримый бастион / С.Н. Румянцев. – М., 1984. – 64с.
1132096
  Шалімова Н.С. Результат аудиту та його користувачі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 265-271. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
1132097
  Собко В.Г. Результат експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосування ділових ігор // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 119-124
1132098
  Литовченко В.Г. Результат Нобелiвського рiвня. Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
1132099
  Дядченко Л. Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-359


  У статті розглядається ряд причин, через які ліричний суб"єкт поезії "київського періоду" Тараса Федюка постає у двох іпостасях. Основною метою роботи є аналіз авторських варіантів ліричного суб"єкта в міфопоетичному просторі. Окремий акцент зроблено ...
1132100
  Шушарін Д. Результат політики заспокоєння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 3


  Вирок Сенцову й Кольченку - відповідь усім, хто хоч якось виправдовував і виправдовує кримську капітуляцію.
1132101
  Мазур Л. Результат сумлінної праці : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Успішно проходять зімові іспити на біологічному факультеті. Відмінники навчання біологічного факультету виконують громадські доручення і працюють в наукових гуртках.
1132102
  Діденко М.М. Результат як безпосередня мета сільськогосподарського підприємництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-160. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються нові підходи до результату як безпосередньої мети виробництва. Аналізується пропорціональність між результатом підприємства, доходом і служінням інтересам суспільства.
1132103
  Шелудченко Л.С. Результата аналітичного дослідження аеродинамічних властивостей лісових газо-пилозахисних смуг із штучного створеними лакунарними порожнинами / Л.С. Шелудченко, С.В. Вознюк // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 81-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1132104
  Булгакова М. Результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Канкуні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 28-37
1132105
   Результати аналізу використання супутникових радіонавігаційних засобів орієнтування та визначення координат об"єктів / А.І. Олещенко, Г.О. Радіонов, О.В. Лиходій, А.І. Воронін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 51-58. – ISSN 2078-7480
1132106
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1132107
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1132108
   Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 - першого півріччя 2016 років на АЕС України / С.В. Недбай, Д.В. Воронцов, О.М. Горпинченко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 2073-6231
1132109
  Томенчук Б.П. Результати археологічних досліджень давнього Галича у 2008 - 2013 роках / Б.П. Томенчук, О.Л. Мельничук // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 110-117. – ISSN 2078-1849
1132110
  Переверзєв С.В. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун, І.М. Хоптинець // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 70-84. – ISSN 2227-4952
1132111
  Андрук В.М. Результати астрометричної обробки сканованих зображень Плутона по фотографічних платівках / В.М. Андрук, Л.В. Казанцева, С.В. Шатохіна // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 72
1132112
  Ольбрих Б. Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38.
1132113
  Ольбрих Барбара Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Трансформація до глобального інформаційного суспільства становить виклик, яким живе найбільш розвинута частина світу, а участь Польщі у тій трансформації, то - боротьба за місце в майбутньому. Технічні зміни, особливо в сфері інформатики і ...
1132114
   Результати буріння першої глибокої свердловини на керченському шельфі Чорного моря (структура Субботіна) та їх значення для планування подальших пошуково-розвідувальних робіт / П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, Н.В. Маслун, П.М. Мельничук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 103-114 : табл., схема. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1132115
  Щерба О. Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти / О. Щерба, Лібрук-Ліпкевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 171-175
1132116
   Результати виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР та до місцевих Рад депутатів трудящих по Українській РСР 1938-1940 рр.. – К., 1940. – 56с.
1132117
   Результати виборів у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вперше в історії КНУ імені Тараса Шевченка ректора обирала університетська громада: науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. ...
1132118
   Результати виборів у Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. – Київ : УНЦПД, 2002. – 48с.
1132119
  Кучеревський В.В. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров"ї / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані багаторічного вивчення вікової структури популяції астрагалу шерстистоквіткового і його еколого-біологічних особливостей у природі та культурі.
1132120
  Ковальова Н.В. Результати вивчення пігментів фітопланктону в прибережних водах острова Зміїний в 2004-2012 рр / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 44-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1132121
  Фесенко А.Ю. Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України / А.Ю. Фесенко, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-84
1132122
  Попов В.П. Результати визначення величини сумарного випаровування з грунту та способи поділу її на складові частини / В.П. Попов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1132123
   Результати випробування різних сортів пшениці озимої в органічному виробництві / А.В. Вдовиченко, Ю.В. Терновий, В.П. Рибак, Г.Г. Мельник, О.О. Качковський, С.О. Галашевський, А.О. Чуб // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1132124
  Антипов Є.О. Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37 / Є.О. Антипов, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 240-245 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1132125
  Кудрявцева С.К. Результати виробничого пректу зі збільшення зимових опадів в Україні / С.К. Кудрявцева, Б.Н. Лєсков // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 8-22 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1132126
  Гуменюк С.В. Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 70-74. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1132127
  Баранський О.Р. Результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-41. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках. Протягом цього періоду спостерігалася 21 комета, отримано 244 спостережень. Отримано оцінки таких параметрів: MAG - інтегральна зоряна величина, СОМА - діаметр коми, DC - ступінь ...
1132128
  Барінов Ю.В. Результати впливу вродженої патології органа зору на якість життя дітей раннього віку // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1 (7). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1132129
  Дунаєва Л. Результати впровадження інноваційної ступеневої освітянської моделі "Школа-Коледж-Університет" в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / Л. Дунаєва, О. Нікогосян // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 74-77


  Досліджується соціальний ефект підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання, проведення медико-психологічних, економічних, соціологічних досліджень. Наведено накопичений позитивний досвід впровадження інноваційної освітянської моделі та ...
1132130
   Результати Всеукраїнського семінару-наради з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2 : фото
1132131
   Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, І.Є. Булах, А.Є. Горбань, І.В. Мельник, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 10-21. – ISSN 1681-2751
1132132
  Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу / Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 60-68. – ISSN 2306-5680


  Виконано районування ділянки Інгульця у межах Криворіжжя на підставі нових водогосподарських заходів з утилізації шахтних вод. Скиди шахтних вод з водойми балки Свистунова обумовили поділ нижньої ділянки річки. Доведена ефективність застосування ...
1132133
  Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
1132134
  Михайленко Д. Результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 156-163. – ISSN 2311-6676
1132135
  Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-52. – ISBN 966-7784-65-7
1132136
   Результати довгострокових нахиломірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі) / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, В.Г. Булацен, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 115-119 : Табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
1132137
  Демченко О.А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні:структура і функціонування—2014" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 141-144


  У статті наведені результати дослідження охоплення цільової аудиторії діловими телевізійними каналами в Україні. Дослідження проведене в грудні 2013 р. — січні 2014 р. Розглядаються кількісні та якісні параметри бізнес-аудиторії в Україні, її охоплення ...
1132138
  Шуйский Ю.Д. Результати дослідження берегів острова Зміїний на Чорному морі / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованець, О.Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-34 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1132139
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк, С.М. Сердюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 101-110. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмию у воді рр. Інгулець та Саксагань. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, ...
1132140
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр. / Н.П. Шерстюк, О.С. Куркуріна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 81-89. – ISSN 2306-5680


  Досліджено сучасний гідролого-гідрохімічний режим експлуатації р. Інгулець у межах Криворіжжя. Виявлено, що у період скиду високомінералізованих шахтних вод зі ставка балки Свистуново вода у річці стає перенасиченої схильною до осадження карбонату ...
1132141
  Пархоменко О.Г. Результати дослідження голоценових грунтів на археологічних пам"ятках Середнього Придніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 152-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1132142
  Матвійчук В.М. Результати дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністью // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 78-82
1132143
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві / М.С. Образцов. – 141-161с.
1132144
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві. / М.С. Образцов. – 141-161с.
1132145
  Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність. Викладено результати дослідження впливу певних психологічних детермінант: ціннісних орієнтацій, мотивації і самооцінки. Наведено ...
1132146
  Азархіна О.К. Результати дослідження суспільних проблем у популярних інтернет блогах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57-58
1132147
  Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 2078-7782


  Сучасна освіта, яка розвивається на зламі століть, супроводжується складними суспільними процесами, що активно впливають на всі її галузі, у тому числі й на інженерно-педагогічну. Як правило, такі умови спричиняють появу нових феноменів, процесів, ...
1132148
  Колодій О.С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільного пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О.С. Колодій, С.В. Кюрчев, К.Л. Мельник // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1132149
  Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 26-28
1132150
  Отич О. Результати досліджень ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 5


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
1132151
   Результати досліджень не повинні потрапляти на смітник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про засідання робочої групи в МОН під головуванням перщого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. До робочої групи увійшли представники міністерства, а також провідних вищих навчальних закладів: КНУ імені Тараса Шевченка, КНУ технологій і ...
1132152
  Онищук В.В. Результати досліджень функціональних зв"язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
1132153
   Результати дослідіів організації східчастих маршрутів на лінії Коростень-Одеса.. – К., 1936. – 144с.
1132154
  Бойко М. Результати дослідницької роботи В.В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 134-137. – ISSN 1998-4634


  В.В. Колкунов - біолог і ботанік, вчений-агроном, селекціонер, організатор селекційно-насіннєзнавчої справи. Протягом 1910-1915 рр. - професор кафедри агрономії Університету св. Володимира.
1132155
  Гончак І.В. Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС) / І.В. Гончак, Т.О. Басюк, Т.О. Грисюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 143-149
1132156
  Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 370-374. – Бібліогр.: 6 назв
1132157
  Софійчук К.К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства. Об"єкт дослідження - процес реалізації фінансової стратегії підприємства.
1132158
  Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 196-200. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1132159
  Сурсаєва І.С. Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 109-114. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1132160
  Потапчук Н.Д. Результати експериментального дослідження проблемних сімей прикордонників та особливостей надання їм психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання проблемних сімей прикордонників та особливості надання їм психологічної допомоги. The article deals with the problem of border guards" families and the question of psychological aid rendering to these families.
1132161
  Мурзіна О.А. Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 203-209. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1132162
  Дегтярьова Г.А. Результати експериментальної апробації концептуальної моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіт // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 69-78. – ISSN 2074-8922
1132163
  Дармограй П.В. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби у процесі фахової підготовки // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 72-76. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1132164
  Колосович О.С. Результати експерименту з формування у студентів навиків професійної взаємодії шляхом впровадження у навчання елементів системи "Аgile coach" / О.С. Колосович, О.А. Куций // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 66-71
1132165
  Дідик Н.М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 7-12
1132166
  Савченко А. Результати емпыричних дослыджень у сферы порывняльного кримынального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.33-37
1132167
  Жук П.М. Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці / П.М. Жук, А.М. Каяфа, М.В. Абрамов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 87-91. – ISSN 0030-5987
1132168
   Результати загальнонаціонального опитування "Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 4-12
1132169
  Топузов О.М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О.М. Топузов, А.А. Шуканова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 23-29. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1132170
   Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами / В.І. Паламарчук, В.М. Лисенко, М.Ю. Крестянов, Р.О. Балацький, О.А. Потапов, В.І. Зубаль, Д.Е. Махмудов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 81-84. – ISSN 2224-0586
1132171
   Результати застосування неоад"ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу / С.І. Кіркілевський, Р.І. Фридель, Ю.М. Кондрацький, П.С. Крахмальов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 41-44. – ISSN 1681-276Х
1132172
  Щербина Л.Ф. Результати застосування програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 62-67
1132173
   Результати застосування технологій "Сітько-МРТ" (мікрохвильова резонансна терапія) у лікуванні остеомієліту / С.П. Сітько, Г.В. Гайко, І.П. Вернігора, І.В. Федотова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 45-56. – ISSN 1023-2427
1132174
  Гончаренко Н. Результати зіставлення класів стійкості приземного шару атмосфери з даними аерологічного зондування : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено зіставлення методики визначення стійкості приземного шару атмосфери за наземними мережними метеорологічними спостереженнями з матеріалами аерологічних спостережень в 300-метровому шарі. Comparison of technique of stability determination in ...
1132175
  Горох В. Результати ЗНО - 2014 з історії України крізь призму психометрії / В. Горох, О. Святокум // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 40-45
1132176
   Результати ЗНО 2016 року // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 21-25


  "Тести з хімії складають, в основному, майбутні студенти хімічних факультетів, медики, фармацевти, а також майбутні аграрії, ветеринари, технологи харчових продуктів та інші. Всі професії, безсумнівно, важливі й потрібні. Цікаво, що більшість із них ...
1132177
   Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за 2015 календарний рік / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 93-97. – ISSN 1681-2751
1132178
  Гнатюк С.А. Результати і перспективи роботи господарств корпорації "Тваринпром" // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1132179
   Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 36-38. – ISSN 2221-1055
1132180
  Волошенюк О. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-25.
1132181
  Тарасюк Н. Результати інтродукційного сортовивчення нарцисів (Narcissus х hybridus Hort.) в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України / Н. Тарасюк, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукційного сортовивчення колекції нарцисів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Рекомендовано 57 сортів нарцисів для масового розмноження. The results of introduction evaluation of sorts narcissus ...
1132182
  Захаров Д.О. Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві / Д.О. Захаров, А.В. Реуцький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 230-235. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1132183
  Волкова О.В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О.В. Волкова, О.Б. Носач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 105-112
1132184
  Короденко М. Результати конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Список першого складу Наукового комітету. До складу також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: І.О. Анісімов (декан факультету радіофізики, електроніки та ...
1132185
  Загребельна О. Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 71-83. – ISSN 2312-5993
1132186
  Огняник М.С. Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль" : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, В.Г. Максимов, С.А. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Наведено результати ліквідації нафтохімічного ...
1132187
  Матвійчук Б.О. Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 22-25. – ISSN 1029-4244
1132188
  Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 58-64 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1132189
  Бондар К.М. Результати мікромагнітометричних досліджень деяких археологічних пам"яток у 2005-2006 роках / К.М. Бондар, Р.В. Хоменко, С.А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати магнітометричних і петромагнітних досліджень на поселенні Малополовецьке-2А та Більському городищі. The results of magnetometric and petromagnetic investigations on Malopolovetske-2A archaeological site and Belsk ...
1132190
  Сторубльов О.І. Результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень за умов зашумленості радіолокаційних зображень, показано статистику процесу відсіву.
1132191
   Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. – Київ, 2000. – 34с.
1132192
   Результати моніторингу за рівнями поверхневих вод Шацьких озер протягом 2016-2017 років / О.І. Мороз, І.Я. Покотило, З.Р. Тартачинська, Т.Ю. Корлятович // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1132193
  Істоміна К. Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 108-115. – ISSN 2075-1478
1132194
  Голубенко О. Результати навчання як об"єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 24-30.
1132195
  Дудич В.М. Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 37-45. – ISSN 0868-6939


  На основі закладення різночасових поперечних перерізів в басейні річки Біла Тиса, проаналізовано зміни, які відбулися в руслах рік протягом вересня 2011- вересня 2013 рр.: інтенсивність глибинної і бокової ерозії, акумуляції наносів, деформації ...
1132196
  Єфіменко В.М. Результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1998-1999 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-78. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано звіт про роботу Астрономічної обсерваторії за 1998-1999 рр. Приведено дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1132197
  Казанник В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр. / В. Казанник, О. Коваленко, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено видовий склад і чисельність скупчень водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації під час зимівлі 2011-2012 рр. Матеріал зібрано в основному за допомогою маршрутного методу. Виявлено 20 видів, чисельність упродовж зимівлі ...
1132198
  Пазинич В. Результати обстеження алювіальної товщі в кар"єрі м.Комсомольськ (Полтавська область) : наукові повідомлення / В. Пазинич, М. Стахів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 376-377 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0868-6939
1132199
  Погорецький М. Результати оперативно-розшукової діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1132200
  Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-34. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1132201
  Нікітін В.А. Результати оптимізації розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
1132202
  Радзівіл В.Я. Результати палеовулканологічних реконструкцій вендської базальтової формації Волині / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, І.С. Потапчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 129-133. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1132203
   Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам"ятника Плесна / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1132204
   Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам"ятника Меджибок / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1132205
  Сущик М. Результати парламентських виборів в Угорщині-шлях до реформування держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 94-98
1132206
   Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин / Ю.Д. Годованець, О.С. Годованець, О.В. Курик, Т.А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 30-36. – ISSN 2226-1230
1132207
  Буйдін Ю. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України / Ю. Буйдін, Г. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані первинної сортооцінки ірису гібридного в умовах Лісостепової зони України. Проведено групування сортів за висотою, початком і тривалістю цвітіння, а також, виділено кращі сорти за продуктивністю, та рясністю цвітіння. The initial ...
1132208
  Білокінь І.П. Результати перебудови біолого-грунтознавчого факультету КДУ на основі мічурінського й павловського вчення та завдання факультету в світлі геніальних праць Й.В.Сталіна з питань мовознавства / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ. – 3c. – Окр.відбиток: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №8, 1952р.
1132209
   Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській та Закарпатській областях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 24-26 : фото
1132210
  Булгакова М. Результати переговорів зі зміни клімату, що відбулися у Канкуні: від негативних оцінок до оптимістичних прогнозів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1132211
  Дерев"янко В. Результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospyros kaki L. та її гібридів у найбільш холодних районах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospytos kaki L. та її гібридів у деяких найбільш холодних районах Криму. The results overwintering (2005-2006 уу.) Diospyros kaki L. and her hybrids in the some most cold anas of Crimea are obtained.
1132212
   Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005-2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г. Гревцова, З. Бонюк, В. Колесник, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані зимостійкості видів роду Cotoneaster (Medik.) Bauhin в екстремальну зиму 2005-2006 рр. The data of winter resistance of the genus Cotoneaster (Medik.) Bauhin species in the extreme winter of 2005-2006 year have been given.
1132213
  Ткаченко Т.Н. Результати порівняльного аналізу багаторічних досліджень ритмів розвитку рослин із родини Myrtaceae R.Br. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Приведено результати багаторічного аналізу ритмів розвитку видів родини Myrtaceae R.Br. в умовах Донецького ботанічного саду.
1132214
  Хтема А.В. Результати пошуку гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних" осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1132215
  Утченко К. Результати проведення українсько-німецького семінару "Європеїзація юридичної освіти в Україні" // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 151-156. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "17-18 листопада у місті Геттінген (Німеччина) відбувся семінар на тему "Європеїзація юридичної освіти в Україні". Організаторами даного заходу стали Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, ...
1132216
  Фінчук В.В. Результати прогнозування скупчень вуглеводнів на Наріжнянській площі Дніпровсько-Донецької западини за даними електророзвідувальних робіт методом точкових електромагнітних зондувань / В.В. Фінчук, І.М. Скопиченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1132217
  Птащенко Л.О. Результати реалізації антимонопольної і конкурентної політики та оцінка їх соціально-економічних наслідків для підприємств Полтавщини // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С93-104
1132218
  Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-65. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори ефективності законодавства як передумови отримання позитивних результатів реалізації законодавства. В статье исследуются факторы эффективности законодательства как условия получения позитивных результатов реализации ...
1132219
  Журавльов В.В. Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників охорони державного кордону" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1132220
   Результати робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборах ПАТ "Укргазвидобування" / С.М. Левонюк, Т.І. Шум, Н.П. Прожога, І.Б. Чернявська // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 67-75
1132221
  Сивульський М.І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 37-45
1132222
  Полєтаєв В.І. Результати розгляду палеозойською комісію Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України / В.І. Полєтаєв, О.І. Берченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISSN 0367-4290
1132223
  Вовна О.В. Результати розробок і досліджень комп"ютеризованих інформаційно-вимюрювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт / О.В. Вовна, А.А. Зорі // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2415-7902
1132224
   Результати розслідування Іловайської трагедії [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-19
1132225
  Левченко Т.М. Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк, О.М. Вересенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 167-177 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1132226
  Осипов О.К. Результати спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем за 1973-1998 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено поправки до карт Ваттса, які одержані із спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем, виконаних в Україні у 1973-1998 рр.
1132227
   Результати спостережень дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000-2002 роках / М.І. Буромський, О.К. Осипов, В.Й. Мазур, Б.М. Скорітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено поправки до карт Уоттса, що одержані із спостережень дотичних покрить зір Місяцем, виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету у 1988 і 2000-2002 рр. The correction to Watt"s maps from observations of grazing ...
1132228
  Колісник П.І. Результати спостережень за стоком талих вод в районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 163-168 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1132229
  Деркач К.М. Результати спостережень прямих сходжень планет з харківським меридіанним кругом у 1990 р. / К.М. Деркач, А.Ф. Ванцан, В.М. Кирпатовський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 76-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  У 1990 р. з допомогою харківського меридіанного круга (160/2000) було виконано 97 диференціальних визначень прямих сходжень планет. Порівняння спостережених прямих сходжень великих планет з ефемеридами виявило систематичні відмінності в різницях (О - ...
1132230
  Лень В.С. Результати статистичного спостереження про витрати на ліки, подяки лікарям та благодійність студентів / В.С. Лень, А.П. Митько // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-966-2188-72-1


  У грудні 2015 року було проведене статистичне спостереження з метою виявлення витрат на ліки та лікування студентів. Для цього була розроблена анкета та проведено опитування серед студентів 5-х курсів Чернігівського національного технологічного ...
1132231
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень із свердловинним нахиломіром у Полтаві / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, Т.М. Бабич, В.П. Плис // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISSN 0203-3100
1132232
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень на території України / А.М. Кутний, П.Г. Павлик, В.Г. Булацен, В.Г. Голубицький // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 56-72. – Бібліогр.: с. 66-69. – ISSN 0203-3100
1132233
  Воронкова О.М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212. – ISSN 2306-546X


  Статтю присвячено актуальній науково-прикладній проблемі модернізаційного перетворення державної податкової служби України. Предметом дослідження є результати та перспективи модернізації податкової служби в Україні. Метою даної роботи є комплексний ...
1132234
  Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр.: 4 назв.
1132235
  Віхоть Ю.М. Результати тектонофізичних досліджень флішевої товщі Скибового покриву Українських карпат у долині р.Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1132236
  Черняк А.І. Результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми самореалізації викладачів вищого навчального закладу / А.І. Черняк, О.В. Кулешова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми самореалізації викладачів в умовах вищого навчального закладу Визначається що запорукою успішної самореалізації особистості в сфері вищої освіти є рефлексивна соціально-психологічна і світоглядна ...
1132237
  Калкутіна Н.В. Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 51-54. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1132238
  Марченко О.М. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України / О.М. Марченко, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1132239
  Марченко О.М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України : геодезія / О.М. Марченко, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-26 : Мал., карти, табл. – Бібліогр.: 14 назв
1132240
  Гресь Н. Результати формальної перевірки документа про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків.
1132241
   Результати фотографічних спостережень метеорів у Києві в 1977-1981 рр. / Л.М. Шербаум, Ю.В. Обрубов, Т.І. Зарубіна, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати визначення кінематичних характеристик та елементів орбіт метеорів, які спостерігались у 1977-1981 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету.
1132242
  Коновалова Н.В. Результати фотометричної обробки метеорів 1977-1978 рр. / Н.В. Коновалова, Т.І. Зарубіна, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати фотометричної обробки метеорів, які спостерігались на Астрономічній обсерваторії та заміських спостережних станціях Київського університету в 1977-1978 рр.
1132243
  Тиш І.І. Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 48-57. – ISSN 2304-9359
1132244
  Серга Е.М. Результати чисельних експериментів по статистичній моделі динаміки клімату України : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 25-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2914
1132245
  Тучковенко Ю.С. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнір // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 137-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1132246
   Результативна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор компанії Чжоу Хаодзе.
1132247
  Портна О.В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 71-76. – ISSN 2222-0712
1132248
  Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 21-33 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1132249
  Данканіч О.М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 138-140. – ISSN 2306-6806
1132250
  Борова Т. Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ / Т. Борова, Г. Бородай // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 18-26. – ISSN 1562-529Х
1132251
  Рукавиця А.А. Результативність використання селекційних індексів у якості критеріїв відбору свиноматок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1132252
  Пустовойт О.В. Результативність внутрішнього ринку національної економіки: методологія та аналіз // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1132253
  Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1132254
  Качан Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 88-97


  Розглянуто необхідність розвитку компетенцій науково-педагогічного персоналу в сучасних умовах, проаналізовано результативність його діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації України, окреслено доцільність застосування ...
1132255
  Школьний О.О. Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 94-98. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1132256
  Іванова Т.О. Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 124-127


  Розглядається сутність поняття "результативність" діяльності підприємства. Досліджено суттєві відмінності понять "результативність" та "ефективність". Висвітлено думки різних вчених-економістів дощо даних понять.
1132257
  Беднарська В.М. Результативність доказової діяльності слідчого в судових рішеннях // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 29-35. – ISBN 978-617-616-075-5
1132258
  Лозинська Т. Результативність заходів державної цінової політики на продовольчому ринку України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 131-138.
1132259
  Оксак А.О. Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 122-127. – ISSN 2221-1055
1132260
  Грига В.Ю. Результативність інноваційної діяльності малих підприємств привзаємодії з великим бізнесом / В.Ю. Грига, С.В. Богдан, Н.Б. Ісакова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1132261
  Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1132262
  Попова В. Результативність макрорівня: сутність концепції та методології оцінки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1132263
  Драгунова Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-30
1132264
  Євтушенко В.М. Результативність наукових робіт фундаментального спрямування / В.М. Євтушенко, Т.В. Гаврис, Н.І. Муратова // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 56-59. – ISBN 978-966-479-052-6
1132265
  Сліпченко М.І. Результативність пошуку / М.І. Сліпченко. – К., 1988. – 54с.
1132266
  Куранда Т.К. Результативність реалізації програмно-цільових методів управління науковими дослідженнями і розробками / Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна, Є.С. Тітаєвська // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 127-131. – ISBN 978-966-479-052-6
1132267
  Попова В.В. Результативність сільського господарства в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 317-319
1132268
  Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В.М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.241-251, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-331-8
1132269
  Шевченко В.Ю. Результативність та ризики міжнародної фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 37-39
1132270
  Ярошенко І.В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 56-65. – ISSN 2222-4459
1132271
  Супрун Д. Результативно-рефлексивна складова становлення особистості психолога в галузі спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 273-286. – ISSN 2312-5993
1132272
  Белошапка В.А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1132273
  Лавренюк Е.Н. Результативность научно-исследовательской деятельности российских вузов в контексте национальных и международных сопоставлений / Е.Н. Лавренюк, Н.В. Никитин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1561-2465


  Представлен анализ российских подходов к оценке результативности научно-исследовательской деятельности вузов и их применимости в рамках поведения межвузовских сопоставлений. Одним из подходов является создание системы независимого (негосударственного) ...
1132274
  Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
1132275
  Михнов А.П. Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1132276
  Дащенко Г.М. Результативные причастия в языке урду / Г.М. Дащенко ; МГУ ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1987. – 202 с.
1132277
  Онищенко В. Результатом роботи є положення про академічну мобільність студентів технічного університету" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  "Перспективи розвитку українсько-російського співробітництва в галузі вищої освіти й університетської науки"- такою була тема круглого столу між учасниками Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Росії і України.Ректор Полтавського національного ...
1132278
  Зеленский А.Л. Результаты I Сирийской войны для государства Птолемеев
1132279
  Тучковенко Ю.С. Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 164-174 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2311-0899
1132280
  Дукравец Г.М. Результаты акклиматизации рыб в озерах бассейна реки Талас : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дукравец Г.М. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 c.
1132281
  Попов Ю.К. Результаты акклиматизации, экологии и хозяйственное значение енотовидной собаки (Nyctereyty procyonoides gray) в Волжно-Камском крае. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попов Ю.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1952. – 18 с.
1132282
  Савельев Р.Н. Результаты актинометрических наблюдений в 1890 г в г.Киеве / Р.Н. Савельев. – 32с.
1132283
  Кириченко Э.В. Результаты антикризисной политики США // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 2074-6040
1132284
  Синауридзе М.И. Результаты археологического изучения Болинсского района / М.И. Синауридзе. – Тбилиси, 1977. – 61с.
1132285
  Каманин И.М. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигринский уезды летом 1901 года / [соч.] И.М. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 18 с. – Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 15, вып. 4, отд. 1, с. 51-66


  На с. 1 дарственная надпись от автора 2 марта 1902 года
1132286
  Мединец С.В. Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 70-91 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1132287
  Николаева Анна Результаты безвиза. Путешествуйте без границ // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 62-64 : фото
1132288
   Результаты биологических исследований Советской Антарктической экспедиции.. – М.Л.
Частина1. – 1962. – 312с.
1132289
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – М.Л.
2. – 1964. – 436с.
1132290
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – Л.
3. – 1967. – 415с.
1132291
  Саламатин Д.М. Результаты биотестирования воды, используемой населением городов Кременчуг, Светловодск и Комсомольск // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 89-93 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1132292
   Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри" / М.Л. Головаха, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, И.Н. Забелин, А.О. Твердовский, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 84-91. – ISSN 0030-5987
1132293
  Симонова Л.Н. Результаты восьмилетних преобразований в Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 044-748Х
1132294
  Никонорова И.В. Результаты второго года эксперимента по внедрению Единого государственного экзамена по географии в Чувашской Республике = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 44-49 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1132295
   Результаты высокоточных гравиметрических измерений.. – М., 1977. – 100с.
1132296
   Результаты геолого-геофизических работ и направления дальнейших исследований на нефть и газ в акваториях южных морей СССР. – Москва, 1976. – 59с.
1132297
   Результаты геолого-геофизического изучения Восточной Сибири в 1976-1980 гг.. – Иркутск, 1982. – 136с.
1132298
   Результаты геомагнитных наблюдений обсерватории. – Москва : Наука, 1985. – 117 с
1132299
   Результаты геотермических исследований в северной части Черного моря / Р.И. Кутас, О.П. Кравчук, М.И. Бевзюк, Л.И. Стахова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 49-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
1132300
   Результаты геофизических исследований докембрийских образований Карелии. – Петрозаводск, 1983. – 130с.
1132301
   Результаты геохимических и геофизических исследований по выявлению редкометального и полиметаллического оруденения в районе Воронежского кристаллического массива.. – М., 1977. – 113с.
1132302
  Соллогуб В.Б. Результаты глубинных сейсмических зондирований в Советских Карпатах и прилегающей части Русской платформы / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, Л.П. Ливанова, 1967. – С. 75-80. – Отд. оттиск
1132303
   Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия) / Н.В. Шаров, Э.В. Исанина, Н.Г. Заможняя, Н.А. Крупнова, А.К. Сулейманов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 23-39 : Карты, рис. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0203-3100
1132304
   Результаты глубоководного бурения в Атлантическом океане в 38-м рейсе "ГломарЧЕлленджера".. – М., 1979. – 194с.
1132305
   Результаты глубоководного бурения в Мировом океане.. – Л., 1989. – 231с.
1132306
  Пухтинський М.Н. Результаты глубокого бурения в селе Кирилловке Мелитопольского округа. / М.Н. Пухтинський. – К., 1929. – 3-13с.
1132307
  Ракочи А В. Результаты государственного испытания сортов и марок сахарной свеклы в СССР в 1930 году. / А В. Ракочи, , 1934. – 163с.
1132308
  Пелюшенко В.М. Результаты гравиразведочных работ в подземных выработках Кривбасса : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук / Пелюшенко В.М. ; Днепропетр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
1132309
  Залесский П.П. Результаты дальнейших работ по характеристике нормального насаждения сахарной свеклы / П.П. Залесский. – Киев, 1916. – 14с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1915 год
1132310
  Тихонов Иван Иванович Результаты двухлетнего эксперимента по программированному обучению / Тихонов Иван Иванович. – Москва, 1966. – 33с.
1132311
   Результаты дистанционных и наземных геоэлектрических исследований на участках расположения хранилищ нефтепродуктов / С.П. Левашов, И.Г. Зезекало, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1132312
  Ермошкина А.С. Результаты Единого государственного экзамена - 2002 г. по разделу "География России" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 49-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1132313
  Бородин Н.А. Результаты зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Н.А. Бородин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1901. – 18, [4] с. : ил., карта. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 6, 1901 г.
1132314
  Остроумов А.А. Результаты Зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук : Тип. Имп. Акад. Наук
ч. 3 : Список моллюсков в драгировочном материале. – 1899. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук", т. 6, 1901 г.
1132315
  Лавров С.Д. Результаты Зоологической экспедиции в Тенизо-Кургальджинский озерный бассейн. / С.Д. Лавров. – Омск, 1930. – 32с.
1132316
  Шабанов С.Ф. Результаты и некоторые вопросы геометрических исследований по газонефтяным месторождениям Азербайджана. (На примере месторождений Нефтяные Камни, Грязевые Сопки, Южная, Зыря, Гоусаны, Сиазань) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Шабанов С.Ф.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 18л.
1132317
   Результаты и перспективы исследования "Слова о полку Игореве".. – Сумы, 1988. – 72 с.
1132318
  Саушкин Ю.Г. Результаты и перспективы применения математических методов в экономической географии / Ю.Г. Саушкин. – Л., 1970. – 28с.
1132319
   Результаты и предпосылки поисков нефти и газа на больших глубинах.. – Л., 1978. – 204с.
1132320
  Вальдмайер М. Результаты и проблемы исследования Солнца : пер. с нем. / М. Вальдмайер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 240 с.
1132321
   Результаты измерений скоростей ветра радиометеорным методом в Обнинске по программе средней атмосферы.. – Москва, 1982. – 28с.
1132322
  Энделадзе Н.Е. Результаты изучения биологии гриба Ophiobolus graminis Sacc., возбудителя корневой гнили пшеницы и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Энделадзе Н.Е. ; Груз. с-х. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 19 с.
1132323
  Асатиани Ш.Ш. Результаты изучения биологии гриба Pythium ultumum Trow на тыквенных в Грузии. : Автореф... наук: 03.094 / Асатиани Ш.Ш.; Тбил. гос. унив. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1132324
  Джамалов Г.И. Результаты изучения биологии озимой совки в условиях Азербайджанской ССР и уточнение мер борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: / Джамалов Г. И.; АзГУ, Каф. зоол. беспозвон. животных. – Кировобад, 1957. – 18л.
1132325
  Мжаванадзе А.В. Результаты изучения вертициллезного усыхания благородного лавра в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мжаванадзе А.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24 с.
1132326
  Мурадян Б.Г. Результаты изучения некоторых мероприятий по повышению качества саженцев розовой герании в условиях Октемберянского района Арм.ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мурадян Б.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 40л.
1132327
  Казакова В.П. Результаты изучения некоторых тоарских, ааленских и нижнебайосских аммонитов из надсемейства Hildocerataceae Hyatt / В.П. Казакова. – Москва : МГУ, 1971. – 94с. + Приложение
1132328
  Цакадзе Н.А. Результаты изучения некоторых физиологических процессов ели восточной в связи с повреждением боьшим еловым булоедом и применением пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цакадзе Н. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 21л.
1132329
   Результаты изучения однородности материала первой серии стандартных образцов горных пород Украины : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / А.Ю. Серга, Н.Н. Жуков, В.Ю. Бондаренко, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 127-135 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1132330
  Мумладзе М.Д. Результаты изучения серой горной грузинской пчелы в горной зоне Гурии (Грузинская ССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Мумладзе М.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
1132331
  Джикия В.М. Результаты изучения современных движений земной коры в Колхидской низменности по данным повторным нивелировок. / В.М. Джикия. – Тбилиси, 1979. – 73с.
1132332
  Гавриленко И.А. Результаты изучения тектоники кембрийских отложений северо-восточной части Иркусткого амфитеатра сейсморазведкой МОВ. (Сейсмогеол. отличия, особенности методики обработки, геол. результаты, иссл...) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Гавриленко И.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1132333
  Рекач В.Н. Результаты изучения хлопковой совки. / В.Н. Рекач. – М., 1927. – 18с.
1132334
  Алавидзе Б.А. Результаты изучения черной златки (Capnodis tenebtionis L.) в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Алавидзе Б.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 23 лщ.юббббббббббждддддддддорваііііііііїхххххххшл.
1132335
  Чапидзе Ф.Е. Результаты изучения яблонной стеклянницы (Synanthedon myopaeformis Borkh.) в условиях Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чапидзе Ф.Е. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1132336
  Чхубианишвили Ц.А. Результаты изучения ядерного полиэдроза как фактора регуляции численности пядениц в Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чхубианишвили Ц.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1132337
  Кошкин А.Р. Результаты интеллектуальной деятельности и экономические отношения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.36-38. – ISSN 1680-2721
1132338
  Гревцова А.Т. Результаты интодукции методом родовых комплексов Ф.Н. Русанова видов рода Cotoneaster Medik. в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 36-37. – ISBN 978-966-437-390-3
1132339
   Результаты исследований и перспективы борьбы с преступностью в Литовской ССР.. – Вильнюс, 1987. – 123с.
1132340
  Кормушин В.А. Результаты исследований межлаборатоной пробы "Кварц-74" в различных лабораториях СССР. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1976. – 50с.
1132341
  Кошеленко И.В. Результаты исследований по туманам. (Обзор) / И.В. Кошеленко. – Обнинск, 1974. – 56с.
1132342
   Результаты исследований по эталонированию гравиметров. – Москва : Советское радио, 1976. – 76 с.
1132343
   Результаты исследований северной части тропической зоны Атлантического океана по программе "Декалант".. – Севастополь, 1975. – 215с.
1132344
  Сирвидис В. Результаты исследований экспериментальной реноваскулярной гипертоний и ее хирургического лечения. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сирвидис В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15л.
1132345
  Булат А.Ф. Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, Е.З. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 14-21 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1132346
  Ганзикова Г.С. Результаты исследования библиографических инноваций в юношеских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.71-76. – ISSN 0869-6020
1132347
   Результаты исследования грязевых вулканов Крымско-Кавказской геологической провинции. – Москва-Ленинград : "BGW", 1939. – 197с.
1132348
  Григорьев Н.Д. Результаты исследования питания пушных зверей в Волжско-Камском крае. / Н.Д. Григорьев, В.П. Теплов. – Казань, 1939. – 101-196с.
1132349
  Шеффер Е.К. Результаты исследования рассеянного ультрафиолетового излучения Солнца в верхней атмосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шеффер Е.К. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1132350
   Результаты исследования социальных проблем труда.. – М., 1987. – 66с.
1132351
  Теличко Ф.Ф. Результаты исследования тканевой плотности в радиологии (свойство ткани изменять свою поглощающую способность) : Автореф... наук: / Теличко Ф.Ф.; Ужгородский мед. ун-т. – Ужгород, 1992. – 32л.
1132352
  Перескокова Т.М. Результаты исследования чистоты фракций, полученных при весовом минералогическом анализе лопаритовых руд / Т.М. Перескокова. – М., 1962. – 15с.
1132353
   Результаты коллективных свекловичных сортоиспытаний 1929 г.. – К., 1931. – 239с.
1132354
   Результаты кольцевания и мечения птиц, 1985 г.. – М., 1991. – 246с.
1132355
  Вайткявичюс И.А. Результаты комплексного лечения больных злокачественными опухолями яичников по данным Литовской ССР за период 1957-1964 гг. : Автореф... Канд.мед.наук: / Вайткявичюс И.А.; Вильнюский гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1132356
   Результаты комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при оценке глубинного строения Тимано-Печорской провинции. – Л., 1980. – 121с.
1132357
   Результаты комплексных геофизических исследований в сейсмоопасных зонах. – Москва : Наука, 1978. – 246с.
1132358
  Табагуа Г.Г. Результаты комплексных геофизических исследований на железорудных месторождениях Грузии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Табагуа Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1132359
   Результаты комплексных исследований в сейсмоактивных районах Казахстана.. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1132360
   Результаты комплексных экспериментов "Вертикаль-86" и "Вертикаль-87".. – Томск, 1989. – 103с.
1132361
   Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / М.М. Салиев, Ш.Н. Равшанов, О.Д. Жабборберганов, З.С. Холов, И.Э. Хужаназаров, С.С. Кадыров // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 9-11. – ISSN 0030-5987
1132362
  Радзявичюс К. Результаты лечения панариция в поликлинических условиях сельского района : Автореф... Канд.мед.наук: / Радзявичюс К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1132363
  Мережковский С.С. Результаты массового применения культур бацилла Данича (B. Danysz) для истребления крыс / С.С. Мережковский. – Петроград : Типография им. Гутенберга (аренд. П.П. Сойкин), 1923. – 24 с.
1132364
   Результаты медицинских исследований, выполненных на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз".. – М., 1986. – 397с.
1132365
  Хитров В.Г. Результаты межлабораторной оценки качества определений породообрающих элементов / В.Г. Хитров, Р.В. Кортман. – Москва, 1971. – 39с. – (Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья)
1132366
   Результаты метеорологических исследований по международной программе "ТРОПЭКС". – Москва, 1975. – 157с.
1132367
  Окушко А.А. Результаты многолетних наблюдений над ледяной коркой на полях Европейской территории СССР. / А.А. Окушко. – М., 1956. – 280с.
1132368
  Мазурин Э.Б. Результаты моделирования процесса управления проектами / Э.Б. Мазурин, И.И. Лапушкин, А.Л. Лазарев // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – C 161-171. – ISSN 2218-4511


  У статті наведений змістовний опис моделі процесу управління проектами в компанії. Описаний процес інтерпретації модельних даних. Викладені результати моделювання процесу управління і порівняно результати моделювання з фактичними даними за ...
1132369
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, П.Л. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 90-92. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1981 г. на меридианном круге АО КГУ.
1132370
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, Н.А. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1986-1987 гг. на меридианном круге АО КГУ.
1132371
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1981. – 143с.
1132372
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1983. – 146с.
1132373
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 2 : Ионосферные исследования. – 1966. – 211 с.
1132374
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 3 : Ионосферные исследования. – 1967. – 111 с.
1132375
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 1 : Физика Солнца и космические лучи. – 1966. – 200 с.
1132376
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 4 : Физика Солнца и космические лучи. – 1967. – 180 с.
1132377
   Результаты наблюдений Марса во время великого противостояния 1956 г. в СССР. – Москва : Издательский Дом Филинъ;, 1959. – 196 с.
1132378
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1963. – 146 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Казань, Москва, Иркутск, Китаб, Ла-Плата. – (Международный геофизический год 1957-1958-1959)
1132379
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes During 1960-1963. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1964. – 49 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Горький, Казань, Иркутск, Китаб, Благовещенск. – (Международный геофизический год)
1132380
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 16. – 1959. – 36 с.
1132381
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 17. – 1959. – 32 с.
1132382
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 18. – 1959. – 68 с.
1132383
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 19. – 1959. – 60 с.
1132384
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 20. – 1960. – 64 с.
1132385
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 21. – 1960. – 50 с.
1132386
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 22. – 1960. – 52 с.
1132387
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 23. – 1960. – 62 с.
1132388
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников Земли. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 15. – 1959. – 60 с.
1132389
  Малумян В.Г. Результаты наблядения некоторых источников космического радиоизлучения на волне 32,5 см. с помощью радиотелескопа высокой разрешающей силы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малумян В.Г.; Ин-т радиофизики и элкетроники Акад. наук Арм. ССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 9л.
1132390
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
3. – 1958. – 564с.
1132391
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
2. – 1959. – 340с.
1132392
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
5. – 1959. – 408с.
1132393
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
6. – 1961. – 236с.
1132394
   Результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности отделения историко-филологических наук РАН в 2009 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-21. – ISSN 0130-3864
1132395
   Результаты научных исследований - в практику сельского хозяйства.. – М., 1982. – 231с.
1132396
   Результаты научных исследований института земной коры в 1973 г.. – Иркутск, 1974. – 200с.
1132397
   Результаты нефтегазопоисковоых работ в Иркутском амфитеатре.. – Иркутск, 1976. – 110с.
1132398
   Результаты новых исследований в педагогике.. – М., 1977. – 102с.
1132399
   Результаты обзора дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до+10. – Харьков, 1979. – 26с.
1132400
  Беленький З.М. Результаты обследования НК РКИ капитального строительства ВСНХ СССР / З.М. Беленький. – Москва, 1930. – 20с.
1132401
  Шубина И. Результаты обучения и способы их оценивания в высшей школе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 243-249


  Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатув навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з ...
1132402
  Есенина Е.Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 97-102. – ISSN 0869-561Х


  В статьепредставлен анализ международных процессов в сфере профессионального образования, демонстрирующий теоретическое и понятийно-терминологическое оформление подхода "leaning autcomes", известного как компетентностный.
1132403
  Волчков Н.А. Результаты общественного производства. / Н.А. Волчков. – Ленинград, 1990. – 142,2с.
1132404
   Результаты океанологических исследований в восточной части тропической зоны Тихого океана. – Ленинград, 1990. – 293с.
1132405
  Кахидзе Р.В. Результаты оптимизации параметров подвески автомобиля / Р.В. Кахидзе, И.Ш. Дидманидзе, М.Е. Девадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Abstract: It is decided problem of elaboration the algorithm such optimize, which it is possible to apply for cars, operating under agricultural condition, when target oriented function have composite structure and needs the optimize of high quantity ...
1132406
  Набоких А.И. Результаты ориентировочных почвенных исследований 1906-1911 гг. в юго-западной России. / А.И. Набоких. – 115с.
1132407
   Результаты осушительных работ в казенных дачах Минской губернии.. – 20с.
1132408
  Веселовская З.Ф. Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза / З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 52-56. – ISSN 2309-8147
1132409
   Результаты оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения импактных структур частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 5-21 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 1684-2189
1132410
  Сливинская Г.В. Результаты палеомагнитных исследований верхнемиоценовых отложений мыса Панагия (Таманский полуостров) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 124-131 : Рис., табл. – Список літ.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
1132411
   Результаты палеомагнитных исследований плейстоценовых отложений Приазовья (разрез Ботиево) / Г.В. Сливинская, Т.В. Скарбовийчук, В.И. Якухно, И.Л. Князькова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 79-90 : табл., рис. – Библиогр.: с. 88-90. – ISSN 0203-3100
1132412
  Подкорытов Р.А. Результаты пенсионной реформы в Чили и меры по ее совершенствованию // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-71. – ISSN 044-748Х
1132413
  Белоусова Н. Результаты первичной интродукции Cyclamen coum L. и Cyclamen hederifolium Ait. в ЦБС НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлены сведения о новых перспективных декоративных представителях культурной флоры Беларуси Сyclamen coum L., C. hederifolium Ait.. Изучены особенности сезонного роста и развития исследуемых видов, описаны морфологические признаки и декоративные ...
1132414
  Годлевская Е.В. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины / Е.В. Годлевская, М.А. Гхазали, В.Н. Тыщенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 34-41. – ISSN 1729-7184
1132415
   Результаты первой научной экспедиции в приполюсном районе на атомном ледоколе "Сибирь". – Ленинград, 1990. – 176с.
1132416
  Тельнюк-Адамчук Результаты позиционных астрофотографических наблюдений Плутона / Тельнюк-Адамчук, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 82-83. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены топоцентрические координаты Плутона по результатам наблюдений, выполненных в 1986-1987 гг. в Киеве.
1132417
   Результаты позиционных наблюдений Марса и его спутников в опозицию 1973 г. / Н.Д. Коваленко, И.Ф. Макаренко, А.В. Манджос, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 78-85. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты фотографических наблюдений Марса, Деймоса и Фобоса в период противостояния в 1973 г. Фотографировали с шестиугольной диаграфмой перед объективом инструмента с фокусным расстоянием 4,3 м. Среднеквадратическая ошибка одного положения ...
1132418
   Результаты позиционных фотографических наблюдений Марса и его спутников 1986-1988 гг. / Тельнюк-Адамчук, К.И. Чурюмов, Н.И. Пишкало, С.В. Пасечник, С.Е. Бориско, В.В. Клещенок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Реферат депонованого рукопису. Наведено результати спостережень Марса та його супутників з астрографом 20/430 см, поле платівки близьке до 100", масштаб - 48"/мм. Для отримання зображень супутників та спрощення вимірювань перед об"єктивом встановлювали ...
1132419
  Нестеров А.Ф. Результаты полевых опытов за 1912 и 1913 г.г. с сахарной свеклой, озимыми и яровыми хлебами и свекловичными высадками / А.Ф. Нестеров. – К., 1915. – 190с.
1132420
   Результаты построения государственной геоцентрической системы координат Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "ГЛОНАСС" / В.П. Горобец, Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1132421
   Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к газодинамическим явлениям / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, И.Е. Кольчик, А.В. Кравченко, Л.Д. Ожегова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 27-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1132422
  Буленок Т.М. Результаты применения многомерного статистического анализа в гидрохимических исследованиях : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 100-106 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1132423
   Результаты применения моделирования в рудной геофизике в различных районах Сибири.. – М., 1989. – 217с.
1132424
   Результаты применения прямопоисковых методов для картирования и определения генезиса глубинных газогидратов в отдельных структурах континентальных окраин Мирового океана / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, А.И. Самсонов, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – С. 24-34 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1684-2189
1132425
  Пономарева Е.В. Результаты применения рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий у больных с легочными кровотечениями // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 105-109. – ISSN 2224-0586
1132426
  Рабинович В.М. Результаты работ по биологии, селекции, семеноводству и агротехнике многолетних бобовых трав : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Рабинович В.М. ; Укр. науч-исслед. ин-т растениевод., селекции и генетики. – Харьков, 1965. – 50 с. – Бібліогр.:с.47-49
1132427
   Результаты работ ЮжНИИГим за 1939 г.. – Ростов на Дону : Ростоведиздат, 1941. – 111 с.
1132428
  Кащеев Б.Л. Результаты радиолокационных наблюдений слабых метеоров / Б.Л. Кащеев, А.А. Ткачук. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 232с.
1132429
  Сахненко О.И. Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 140-149 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1132430
   Результаты расчетов методом Монте-Карло характеристик рассеянного солнечного излучения в плоско-параллельной неоднородной атмосфере (нправленные характеристики) / Б.А. Каргин, С.В. Кузнецов, М.А. Назаралиев, С.А. Ухинов. – Новосибирск, 1983. – 29с.
1132431
  Боженко А.И. Результаты расчетов переходных процессов в системе "Цепь-массивный немагнитный осесимметричный проводник". / А.И. Боженко, Е.И. Петрушенко. – Киев, 1984. – 40 с.
1132432
  Дьяков Ю.В. Результаты реакклиматизации, экологии и перспективы использования речного бобра в бассейне реки Хопра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1962. – 16л.
1132433
   Результаты региональных геолого-геофизических исследований Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1132434
   Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 12 (160). – С. 48-52.


  Рейтинги : ВРК, АДВ, InMind. Лидер рейтинга - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
1132435
   Результаты свекловичных сортоиспытаний 1927 года.. – К., 1928. – 80с.
1132436
  Саркисян С.А. Результаты сортоиспытания и влияния некоторых приемов огротехники на урожай и качество тепличных помидоров в условиях предгорной зоны Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Саркисян С. А.; Арм. с. х. и н-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1132437
  Броунов П.И. Результаты сравнения нормальных барометров некоторых из главнейших метеорологических учреждений Европы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – [2], 16 с., 1 л. черт. табл. – Отд. оттиск: Записки Императорского Русского географического общества
1132438
  Архипов Д.А. Результаты сравнительного анализа программного обеспечения отечественных автоматизированных библиотечно-информационных систем // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 293-295
1132439
  Борисова У.С. Результаты сравнительного исследования ценностных ориентаций молодежи / У.С. Борисова, А.Н. Петров // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С.80-90. – ISSN 1561-2465
1132440
   Результаты термомагнитного анализа меловых отложений Лагического разреза (Вандамская тектоническая зона, Южный склон Большого Кавказа, Азербайджан) / З.А. Новрузов, М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, А.А. Багирова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 91-96 : рис. – Библиогр.: с. 95-96. – ISSN 0203-3100
1132441
  Вдовин О.С. Результаты тестирования и оценка качества тестовых заданий по геометрии и алгебре у студентов нематематических специальностей // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 153-158. – ISSN 1812-9463
1132442
  Чобанян Р.С. Результаты упорядочения заработной платы в машиностроении Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чобанян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
1132443
  Гуджабидзе М.Г. Результаты фаунистико-экологического изучения саркофагин (Diptera, Sarcophagidae) Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гуджабидзе М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21 c.
1132444
  Поггенполь В.А. Результаты фитофенологических наблюдений над фазами развития дикорастущих растений в Царицыном саду и на полях земледельческого училища в г. Умани, Киевской области 1886-1890 / [соч.] Поггенполя. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1892. – 131 с. – Отд. оттиск: Труды Метеорологической сети Юго-Западной России 1891 года, приложение
1132445
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. I. Кинематика / Л.М. Шербаум, В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 73-77. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Представлен каталог кинематических характеристик метеоров, наблюдавшихся в Киеве в 1967-1976 гг. Приведены координаты радиантов, элементы орбит метеоров.
1132446
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. II. Фотометрия / В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Л.М. Шербаум, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, А.А. Рожило, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 68-81. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Представлены результаты фотографической фотометрии метеоров, наблюдавшихся в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1967-1976 гг. Приведены данные о блеске метеоров и массах метеорных тел.
1132447
  Крамер Е. Результаты фотографических наблюдений метеоров по программам международного геофизического года, международного года спокойного Солнца и международного года активного Солнца : каталог / Е. Крамер, И.С. Шестака. – Москва : МГК АН СССР, 1982. – 204 с.
1132448
  Заворотняя И. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ на окружающую среду / И. Заворотняя, В. Ким // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1132449
   Результаты экспедиции КИСЗ-80. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.1-2. – 1981. – 272с.
1132450
  Покудов В.В. Результаты экспедиции КИСЗ-80 / В.В. Покудов, В.П. Тунеголовец. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.3. – 1983. – 100 с.
1132451
   Результаты экспедиции КЭТИ-82. / Покудов В.В. – Л., 1984. – 368с.
1132452
   Результаты экспедиций, снаряженных Министерством земледелия для исследования Карабугазского залива.. – 12с.
1132453
  Кожевникова Т.В. Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе / В. Кожевников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 115-126. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1132454
   Результаты экспериментального определения собственной летучести кислорода Ru-Os-Ir сплавов Верх-Нейвинского дунит-гарцбургитового массива, Средний Урал (Россия) / И.Ю. Баданина, Е.В. Жаркова, А.А. Кадик, К.Н. Малич, В.В. Мурзин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 661-666 : рис., табл. – Библиогр.: с. 665-666. – ISSN 0016-7525
1132455
  Трипонис В. Результаты экспериментальных и клинических электроангиографических исследований. : Автореф... канд. мед.наук: / Трипонис В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1132456
  Надутый В.П. Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, И.В. Ягнюкова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 15-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1132457
  Ягнюкова И.В. Результаты экспериментальных исследований по определению сил ударного взаимодействия рабочих органов валкового вибрационного классификатора с горной массой // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 134-142 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1132458
   Результаты экспериментальных исследований по сейсмической голографии. – М., 1974. – 35с.
1132459
   Результаты экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона / Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир, И.Ю. Николаев, Е.М. Шеремет, Б.И. Ширков // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 57-78 : рис. – Библиогр.: с. 75-78. – ISSN 0203-3100
1132460
  Кушнир А.Н. Результаты электромагнитных исследований Брагинско-Лоевского выступа и Черниговского блока ДДВ / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 128-137 : рис. – Библиогр.: с. 134- 137. – ISSN 0203-3100
1132461
  Кумарова С.Б. Резцом ваятеля / С.Б. Кумарова. – Алма-Ата, 1974. – 34с.
1132462
  Тихонова Лариса Васильевна Резцом и кистью : Очерк жизни и творчества художника В.И.Лебединского / Тихонова Лариса Васильевна. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн.изд., 1983. – 112с.
1132463
  Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву / А.Ф. Афанасьев. – Москва, 1988. – 255с.
1132464
  Кеннеди Дж.Л. Резюме для "чайников" = Книга рассказывает о современных требованиях к резюме, объеме, формате, внешнем виде, стиле изложения / Джойс Лейн Кеннеди; Пер. с англ. И.И. Нагорной. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2003. – 272 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0551-6
1132465
   Резюме до Альтернативного звітут [тобто звіту] з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк та ін.] ; Міжнар. фонд Відродження ; Центр політико-прав. реформ ; Transparency intern. Ukraine. – Київ : [б. в.], 2017. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1132466
   Резюме докладов и письменных сообщений.. – М., 1983. – 648с.
1132467
   Резюме докладов и письменных сообщений. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – Москва : Наука, 1983. – 645 [3] с.
1132468
   Резюме докладов международного сипмозиума по фильтрации воды в пористых средах.. – К., 1976. – 88с.
1132469
   Резюме міністрів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  Дні науки і освіти Російської Федерації в Українії. Спільна прес-конференція міністра МОНмолодьспорту Д. Табачника з міністром освіти і науки РФ Д. Лівановим.
1132470
  Всесоюзный Резюме научных докладов и сообщений. / Всесоюзный, по теории чисел. симпозиум. – Алма-Ата, 1969. – 94с.
1132471
  Угрюмова Ирина Резюме с точки зрения соискателя и кадровика : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-27 : Фото
1132472
  Ройтман И.А. Резьба / И.А. Ройтман. – М, 1971. – 151с.
1132473
  Сергеев М.Д. Резьба / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1971. – 63с.
1132474
  Вишневская В.М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии / В.М. Вишневская. – Петрозаводск, 1981. – 103 с.
1132475
  Алиева Ф.Г. Резьба на камне : стихи / Ф.Г. Алиева; Фазу Алиев ; авториз. пер. с авар. В.Туркина. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 143 с.
1132476
  Свионтковская-Воронова Резьба на кости. / Свионтковская-Воронова. – М., 1924. – 31с.
1132477
  Бирюков Владислав Резьба по глазу : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 128-135 : Фото
1132478
  Левин Л.П. Резьба по дереву : [учеб. пособие для учащихся худож.-пром. училищ и худож. проф.-техн. школ] / Левин Л.П. ; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – Москва : КОИЗ, 1957. – 240 с.
1132479
  Жалсараев Д. Резьба по дереву : стихи и поэма / Д. Жалсараев; авториз. пер. с бурят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 118 с.
1132480
  Яковлев Резьба по дереву / Яковлев, Ю.Д. Орлова. – М, 1974. – 183с.
1132481
  Удржал П. Резьба по дереву / П. Удржал, С. Давид. – К., 1990. – 206с.
1132482
  Сашин В. Резьба по дереву // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 69-84
1132483
  Дебиров П.М. Резьба по дереву в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1982. – 238с.
1132484
   Резьба по дереву в долине.. – М., 1966. – 72с.
1132485
   Резьба по дереву.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1966. – 107с.
1132486
  Капиев Э.М. Резьба по камню / Э.М. Капиев. – М., 1958. – 112с.
1132487
  Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1966. – 208с.
1132488
  Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX веков / И.Н. Уханова. – Л, 1981. – 237с.
1132489
  Крюкова И.А. Резьба по слоновй кости в Китайской Народной Республике / И.А. Крюкова. – М., 1957. – 28с.
1132490
  Андреев А. Реиндустриализация // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 19-34. – ISSN 0869-44435
1132491
  Демиденко Е.С. Реинжиниринг бизнес-процесса организации системы снабжения как средство усовершенствования экономической безопасности компании // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 28-33 : табл.. рис. – Библиогр.: 7 назв.
1132492
  Юрга В. Реинжиниринг бизнес-процессов в решении информационных проблем экономики / В. Юрга, Н. Кривцова, А. Привалов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-70.
1132493
  Сумец А.М. Реинжиниринг бизнес-процессов внутрипроизводственной логистической системы // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 4. – С. 49-63
1132494
  Бутырина В.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов как перспективное направление развития страхового менеджмента // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 88-95. – ISSN 2312-4903
1132495
  Остос Х.Ф. Реинжиниринг как инструмент реструктуризации предприятий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 155-162


  Рассмотрены методические аспекты осуществления реинжиниринга в процессе реструктуризации организаций. It is considered the methodical aspects of the reengineering realization in the restructuring organization process
1132496
  Рященко В.П. Реинжиниринг управления бизнес-процессами предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 125-130. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1132497
  Гончарук В. Реинжиниринг: бизнес-процессы или зоны ответственности? // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 6. – С. 23-27
1132498
  Гомзик О.А. Реинжиринг бихнес-процессов как путь к повышению производительности // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2005. – № 3. – С. 14-18
1132499
  Голуб Д.М. Реиннервация поднижнечелюстной слюнной железы / Д.М. Голуб, С.В. Трихманенко. – Минск, 1991. – 90,3с.
1132500
  Коршунова С.И. Реинтерпретация мифа в структуре романа Л.Улицкой "Медея и ее дети" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 220-227. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті здійснено спробу структурного аналізу роману сучасної російської письменниці Л.Уліцької. Досліджується діалектична єдність теми й текту твору, їх структурне взаємопроникнення,а також процес деміфологізації образу Медеї, Розглядається роль ...
1132501
  Паклина Н.В. Реинтродукция и расселение в природе лошади Пржевальского : научно-практические рекомендации / Н.В. Паклина, М.К. Позднякова, Н.Н. Спасская; Российская Академия Наук; Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2005. – 73с., 8с.илл. – ISBN 5-87317-261-7
1132502
  Іщук С.О. Реінвестиційний механізм відтворення основного капіталу у промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 143-149
1132503
  Вешко А. Реіндустріалізація країн Єврозони як передумова промислового ренесансу економіки України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 233-242. – ISSN 1684-906Х
1132504
  Крупа К.В. Реінжиніринг - гідна відповідь на виклики оточення / К.В. Крупа, Г. Стверкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 443-446 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1132505
  Шевченко В.М. Реінжиніринг бібліотечних процесів: сутність, мета та основні принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 177-180. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1132506
  Лосєва Х.Г. Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 101-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1132507
  Боголіб Т.М. Реінжиніринг бізнес-процесів в освітній організації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 27-31.
1132508
  Ложачевська О. Реінжиніринг бізнес-процесів в українському підприємництві : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1132509
  Черкас Д.М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств в сучасних умовах господарювання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 136-141. – ISSN 2309-1533
1132510
  Головкова Л.С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л.С. Головкова, Л.А. Дяченко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ), 2016. – Вип. 12. – C. 67-76. – ISSN 2309-821X
1132511
  Шилікова К.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії: ососбливості та основні складові ефективності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 186-191
1132512
  Чухрай Н.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством / Н.І. Чухрай, С.І. Матвій // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 172-181. – ISSN 2218-4511
1132513
  Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності функціонування виробничих підприємств / М.Я. Гвоздь, І.В. Парій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
1132514
  Максим"юк Н.Ю. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент оптимізації діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 117-120
1132515
  Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78-82. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи до процесного управління, визначено методи вдосконалення бізнес-процесів, обгрунтовано сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів, а також ефективність його використання. В статье проанализированы подходы к ...
1132516
  Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 135-138. – ISSN 0321-0499
1132517
  Осетрова О.П. Реінжиніринг бізнес - процесів промислових підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 25-26
1132518
  Кльоба В.Л. Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти вдосконалення управління банківською діяльністю // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 247-251. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1132519
  Максишко Н.К. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування / Н.К. Максишко, О.І. Баштанник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 45-51. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1132520
  Солодка О.В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 317-322. – ISSN 0321-0499
1132521
  Голян В.А. Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону / В.А. Голян, Ю.Г. Фесіна, С.О. Кузьменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1132522
  Бізянов Є.Є. Реінжиніринг організаційної структури інформаційної служби підприємства / Є.Є. Бізянов, І.С. Зайцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1132523
  Петрик І.В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 143-149. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1132524
  Стрільчук В.О. Реінжиніринг процесу управління кредитними ризиками // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 141-145. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1132525
  Мороз І. Реінжиніринг у системі освіти / І. Мороз, О. Стадник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 21-27. – ISSN 2078-1016
1132526
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-19.
1132527
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку : банки України / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 16-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1132528
  Ходова Я.О. Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 242-247. – ISSN 2225-6407
1132529
  Бондар-Підгурська Реінжиніринг як метод управління соціально-орієнтованим розвитком економіки // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 50-55. – ISSN 1995-0519
1132530
  Давидова І.О. Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 119-126


  Проаналізовано сутність реінжинірингу бібліотечно-інформаційних процесів як технології інноваційного управління. Ключові слова: управління бібліотекою, інновації, бібліотечно-інформаційні процеси. Проанализирована сущность реинжиниринга ...
1132531
  Сіньковський М.І. Реінжиніринг як спосіб вдосконалення системи управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 329-333
1132532
  Бондар-Підгурська Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2222-0712
1132533
  Литвицький В. Реінкарнація зростання : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 24-39 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1132534
  Горобець Марися Реінкарнація моди : Сезони моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-117 : Фото
1132535
  Жумаділов А. Реінтеграція Криму: методологічні аспекти // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 97-99
1132536
  Полякова С. Реінтеграція осіб похилого віку в суспільство: проблеми та перспективи для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21-26
1132537
  Данилова Т.В. Реінтеграція особистості в контексті юнгіанської концепції самості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 20-22
1132538
  Явір В. Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу: передумови та перспективи // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 121-128. – ISSN 2312-8933
1132539
  Явір В.А. Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 437-444. – ISSN 0869-2491
1132540
  Кресіна І.О. Реінтеграція як складова державної етнонаціональної політики: актуальність дослідження та імплементації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1132541
  Пухонська О. Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 205-209. – ISSN 2307-2261
1132542
  Блоха Я. Реінтерпретація В.Г. Короленком ціннісних орієнтацій Сократа та Платона // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 59-68. – ISSN 2075-1443
1132543
  Ємельяненко Г.Д. Реінтерпретація світоглядних принципів екзистенціальної теології і філософії класичного екзистенціалізму у вченні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 18-20
1132544
  Литвицький В. Реінфляція-2007 // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 2-12.
1132545
  Рудаковський А.В. Реіонізація в моделі CWDM / А.В. Рудаковський, Д.А. Якубовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
1132546
  Савельев В.А. Рейганизм: импульсы и пределы развития // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 3 (59) : О возможностях преодоления тупиков на переговорах в Женеве. Рейганизм: импульсы и пределы развития. Советско-канадское экономическое сотрудничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 14-35
1132547
  Годлюк А.М. Рейганізм і політичні погляди Рейгана: дефініція і осмислення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.87-94. – Бібліогр. в кінці ст.
1132548
  Годлюк А.М. Рейганізм: ідеологеми історіографічного виміри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 16-22
1132549
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Харків, 1929. – 56 с.
1132550
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Київ, 1929. – 47 с.
1132551
  Яновський Ю. Рейд / Ю. Яновський. – Харків, 1930. – 72 с.
1132552
  Маняк В.А. Рейд / В.А. Маняк. – Київ, 1986. – 278 с.
1132553
  Гаврилів О.С. Рейд : (драма) / Орест Гаврилів ; [ ред. Р.М. Качурівський ]. – Львів : Тарас Сорока, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-55-5
1132554
  Макаров И.И. Рейд "Черного жука" / И.И. Макаров. – М., 1990. – 443с.
1132555
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1960. – 195с.
1132556
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1984. – 368с.
1132557
  Доманов И.З. Рейд двадцати тысяч / И.З. Доманов. – Сталино, 1959. – 54с.
1132558
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – К., 1978. – 207с.
1132559
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 237с.
1132560
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1960. – 259с.
1132561
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Киев, 1987. – 246с.
1132562
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1990. – 400с.
1132563
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 265с.
1132564
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1968. – 240с.
1132565
  Князев Л.Н. Рейд обреченных. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1976. – 368с.
1132566
  Макаров И.И. Рейд Черного Жука / И.И. Макаров. – М., 1966. – 416с.
1132567
  Покутній О. Рейдери та земля: чому українські аграрії стають жертвами свавілля? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 22-23


  Обговорення майбутнього української землі триває вже не перший місяць. Питання мораторію на землю активно включено до порядку денного громадських діячів та має свої "за" і "проти" у фаховій дискусії аграріїв.
1132568
  Шуткевич О. Рейдери часів Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 21
1132569
  Головань І.В. Рейдерство - модний термін чи зручна ширма? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-128.
1132570
  Непокупна К.С. Рейдерство - одна із найважливіших загроз фінансовой безпеці України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7364-24-4
1132571
  Хомяков О. Рейдерство - чума агробізнесу XXI століття? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 6
1132572
  Єфименко А. Рейдерство або ринок контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 116-122.
1132573
  Мамутов В.К. Рейдерство в законі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 19-26. – ISSN 0130-7037
1132574
  Бабич Тетяна Рейдерство в Україні - загроза національній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 2-5
1132575
  Бєліков О. Рейдерство в Україні - реалії сьогодення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-110.
1132576
  Богатирьов І. Рейдерство в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 124-128.
1132577
  Юрченко О.М. Рейдерство в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 80-87. – ISSN 1609-0462
1132578
  Кравчук С.М. Рейдерство в Україні як вид економічного ризику / С.М. Кравчук, О.Р. Омельянович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 230-232. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1132579
  Токар І. Рейдерство в Україні: основні проблеми та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 83-85
1132580
  Варналій З.С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З.С. Варналій, І.І. Мазур // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 129-136.
1132581
  Дічек О. Рейдерство в Україні: правові ознаки і шляхи запобігання / О. Дічек, Ю. Нікітін // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 97-102.
1132582
  Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 23-25.
1132583
  Шемчук В. Рейдерство та корупція // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 13-18.
1132584
  Лиховид І. Рейдерство чи саботаж? У НМУ імені Богомольця новий скандал через спроби МОЗ призначити "свого" в. о. ректора // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 15


  "Градус конфлікту між Національним медичним університетом імені Олександра Богомольця та Міністерством охорони здоров’я зашкалює. Так, 15 серпня невідомі заблокували роботу ректорату і таким чином завадили представленню нового виконувача обов’язків ...
1132585
  Василенко М. Рейдерство як господарсько-правове явище в сучасній економіці, його прояви та запобігання: теоретико-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 104-111. – ISSN 1561-4999
1132586
  Кушерець Д.В. Рейдерство як загроза національній безпеці України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 2220-1394
1132587
  Яструбецька Л. Рейдерство як загроза фінансовій безпеці суб"єктів господарювання в Україні / Л. Яструбецька, О. Терешко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 317-322. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано необхідність протидії рейдерству з метою забезпечення фінансової безпеки вітчизняних суб"єктів господарювання. Досліджено сутнісні характеристики, види та причини поширення рейдерських захоплень в Україні та запропоновано заходи із їх ...
1132588
  Косткіна Ю. Рейдерство як спосіб зловживання корпоративними правами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 275-276. – ISBN 978-617-7069-17-0
1132589
  Безнощенко М.В. Рейдерство як фактор погіршення інвестиційної привабливості України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 262-265.
1132590
   Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-11 : рис.
1132591
  Смітюх А.В. Рейдерство, поглинання та загарбання: співвідошення понять та класифікації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-100.
1132592
  Осипян А.Л. Рейдерство. Коррупционные захваты и враждебные поглощения / Осипян А.Л. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с. – Оборот тит. л. и содержание книги на англ. языке. – Библиогр.: с. 796-832. – ISBN 978-617-622-133-3
1132593
  Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристиа, окреслення проблеми та шляхи боротьби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-120.
1132594
  Василенко М.Д. Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз) // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 96-104. – ISSN 2307-3427
1132595
  Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачерговихзагальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 111-114.
1132596
  Куц В. Рейдерство: кримінально-правовий аспект / В. Куц, М. Арманов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 128-131.
1132597
  Кушерець Д.В. Рейдерство: переділ і захоплення власності : (аналіз і протидія) : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 181, [1] с., [1] арк. схема, склад. втроє : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 978-966-542-449-9


  У пр. № 1713898 напис: Леоніду Васильовичу з великою повагою та шаною від автора. Підпис. 09.06.15.
1132598
  Спасибо-Фатєєва Рейдерство: розуміння, види, небезпека та способи боротьби // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-53.
1132599
  Брановицький В.В. Рейдерство: соціально-економічна природа // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 479-488
1132600
  Зятьєв С. Рейдерська атака на Український фонд культури // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 11


  Засновуючи Український фонд культури, Борис Олійник мислив на десятиліття вперед...
1132601
  Слабошпицький М. Рейдерська перемога на стадіонах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 4-5


  Про квазіукраїнський футбол без України
1132602
  Котнюк Ю. Рейдерське захоплення земель СБУ. Урокиісторії великокаліберної корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1132603
  Бурбело О.А. Рейдерські загрози та економічна безпека суб"єктів господарювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 221-233
1132604
  Бєлкін Л.М. Рейдерські захоплення як наслідок правового нігілізму органів державної влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 27-31.
1132605
  Зеркалов Д.В. Рейдеры : Пособие / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, 2007. – 188с. – (Сер. "Международная и национальная безопасность"). – ISBN 978-966-373-237-4
1132606
  В"ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини : з передмовою й англомовним резюме / В. В"ятрович. – Торонто-Львів : Літопис УПА. – (Бібліотека Літопису Української Повстанської Армії ; Том 2). – ISBN 966-95674-6-7
Т.2. – 2001
1132607
  Симанчук И.С. Рейды полковника Горбанева : докум. повесть / И.С. Симанчук. – Москва : Политиздат, 1969. – 127с.
1132608
  Лифшиц Ю. Рейды разведчиков Иутина. / Ю. Лифшиц, 1944. – 23с.
1132609
  Недошивин Г.А. Реймский собор / Г.А. Недошивин. – Москва ; Ленинград, 1946. – 32 с.
1132610
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославівни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Вересень [№] 17. – С. 6
1132611
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Серпень [№] 16. – С. 6
1132612
  Мельников И.А. Рейн / И.А. Мельников. – М., 1976. – 151с.
1132613
  Короткий В.А. Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942/1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 307. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1132614
  Моряков Владимир Иванович Рейналь и Радищев. (из истории эволюций общественно-политических взглядов просветителей в последней четверти XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Моряков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
1132615
  Прокопов Д.Є. Рейнгольд (Reinhold) Карл Леонард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 491-492. – ISBN 966-316-069-1
1132616
  Бугославский С. Рейнгольд Морицевич Глиэр / С. Бугославский. – Москва, 1927. – 59 с.
1132617
   Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. – Москва ; Ленинград : Музыка
Т. 1. – 1965. – 391 с.
1132618
  Гаврисюк О. Рейнгольд Нібур: "Моральна людина й аморальне суспільство" // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 262-273. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1132619
  Петрова Н.Е. Рейнголью Морицевич Глиэр 1875-1956 / Н.Е. Петрова. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 118 с.
1132620
  Вус Р. Рейнджери - еліта американської "сухопутки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 20


  Сухопутні війська США.
1132621
  Бутковский Я.Н. Рейнеке-лис : заимствовано из поэмы Гете / Я. Бутковский. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и изд. дела в России Е Евдокимова, 1902. – [2], 120 с. ил. – Пер. также под загл.: Лис Патрикеич, Похождения Рейнеке-лиса
1132622
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – М., 1984. – 192с.
1132623
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – М., 1991. – 93с.
1132624
  Гете И.В. Рейнеке-Лис : поэма В[ольфанга] Гете [в 12-ти песнях] / Рис. В. Каульбаха ; Пер. [в стихах и предисл.] М.[М.] Достоевского. – Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, ценз., 1902. – 149 с. : ил. – Экз. дефектный, описан по ЭК РГБ – Электронный каталог
1132625
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – М., 1972. – 95с.
1132626
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – М., 1982. – 95с.
1132627
   Рейнеке-лис.. – М., 1978. – 269с.
1132628
  Эркман Э. Рейнские рассказы / Эркман-Шатриан. – М. – 89с.
1132629
  Галкин А.А. Рейнский сепаратизм и политика национальной измены немецкой буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: / Галкин А.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1953. – 13л.
1132630
  Бояджиева Л.В. Рейнхардт / Л.В. Бояджиева. – Ленинград : Искусство, 1987. – 222 с.
1132631
  Степанова Е.А. Рейнхольд Нибур о толерантности и проблеме истины в христианстве // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 91-108. – ISSN 1818-0566
1132632
  Петрова О. Рейс "Київ - Тбілісі" - з посадкою в порту "кохання" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 22


  Відома українська художниця Ольга Петрова - про роль Сергія Параджанова в її житті, київську інтелігенцію 70-х, нову книжку і самотність, яка не лякає.
1132633
  Поляновський М.Л. Рейс "складного ножа". / М.Л. Поляновський. – Х., 1934. – 83с.
1132634
  Лэпп Р.Э. Рейс "Счастливого Дракона" / Р.Э. Лэпп. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 184 с.
1132635
  Шевченко Б.Н. Рейс в Атлантику / Б.Н. Шевченко. – Херсон, 1961. – 99с.
1132636
  Бакуменко Д.О. Рейс життя : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1989. – 206 с.
1132637
  Старцев А.М. Рейс как рейс / А.М. Старцев. – Калининград, 1986. – 365с.
1132638
  Березин В.И. Рейс мира / В.И. Березин. – М, 1952. – 104с.
1132639
  Андреев А.А. Рейс на Росу / А.А. Андреев. – Ижевск, 1980. – 95с.
1132640
  Петри Романа Рейс на Санкт-Петербург // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 122-126. – ISSN 0321-1878
1132641
  Захарько В.Т. Рейс особого назначения / В.Т. Захарько. – Москва, 1977. – 143с.
1132642
  Федоров Г. Рейс тракториста Хохлова / Г. Федоров. – Сыктывкар, 1948. – 30 с.
1132643
  Иванов Ю.Н. Рейс туда и обратно / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 285с.
1132644
  Карасева Л.Е. Рейс четырнадцати женщин / Л.Е. Карасева. – М, 1942. – 16с.
1132645
  Дереза Александр Рейсовый автобус для туриста: Ежедневно, Быстро, Безопасно, Экономно! : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 74-76 : Фото
1132646
  Роометс Рейтеркартотеки / Роометс, с., Х. Ууделеп. – Таллин, 1974. – 97с.
1132647
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 29. – 1997
1132648
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 30. – 1997
1132649
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 31. – 1997
1132650
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 32. – 1997
1132651
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 33. – 1997
1132652
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 34. – 1997
1132653
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 35. – 1997
1132654
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 36. – 1997
1132655
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 37. – 1997
1132656
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 38. – 1997
1132657
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 39. – 1997
1132658
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 40. – 1997
1132659
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 41. – 1997
1132660
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 42. – 1997
1132661
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 43. – 1997
1132662
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 44. – 1997
1132663
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 45. – 1997
1132664
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 46. – 1997
1132665
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 47. – 1997
1132666
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 48. – 1997
1132667
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 49. – 1997
1132668
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 50. – 1997
1132669
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 51. – 1997
1132670
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 52. – 1997
1132671
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 53. – 1997
1132672
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 54. – 1997
1132673
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 55. – 1997
1132674
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 1. – 1998
1132675
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 2. – 1998
1132676
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 3. – 1998
1132677
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 4. – 1998
1132678
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 5. – 1998
1132679
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 6. – 1998
1132680
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 7. – 1998
1132681
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 8. – 1998
1132682
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 9. – 1998
1132683
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 10. – 1998
1132684
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 11. – 1998
1132685
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 12. – 1998
1132686
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 13. – 1998
1132687
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 14. – 1998
1132688
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 15. – 1998
1132689
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 16. – 1998
1132690
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 17. – 1998
1132691
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 18. – 1998
1132692
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 19. – 1998
1132693
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 20. – 1998
1132694
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 21. – 1998
1132695
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 22. – 1998
1132696
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 24. – 1998
1132697
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 25. – 1998
1132698
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 26. – 1998
1132699
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 27. – 1998
1132700
   Рейтинг 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 51 (363), 20 декабря. – С. 92. – ISSN 2075-7093
1132701
   Рейтинг 2012 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Про результати конкурсу "Кращі публікації" в газеті ЮВУ за 2012 рік. Кращі публікації визначалися у дев"ятьох номінаціях. Четверту номінацію "Досконалий професійний аналіз актуальної комплексної проблеми" здобули наковці юрид. ф-ту КНУ імені Тараса ...
1132702
  Поєдинок В.В. Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-138
1132703
  Поєдинок В.В. Рейтинг doing business як показник якості регуляторної реформи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 357-364. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто теоретичне підґрунтя рейтингу Світового банку Doing Business, критично проаналізовано його методологію. Оцінено спроможність рейтингу бути показником якості державного регулювання у сфері господарювання. Сформульовано авторське бачення ...
1132704
   Рейтинг QS BRICS: побороться с Поднебесной // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 67-69. – ISSN 1726-6726


  Российские вузы незначительно ухудшили свои позиции в QS University Rankings стран БРИКС после удвоения числа оцениваемых учебных заведений. Тем не менее они показали неплохой рост по отношению к собственным показателям прошлых лет. Основные факторы ...
1132705
   Рейтинг автопрокатників - 2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
1132706
  Коновалов Вячеслав Рейтинг антилояльности авиакомпаний по отношению к пассажирам : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
1132707
  Гернович Т. Рейтинг архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 86-93. – ISSN 0320-9466
1132708
  Новокрещенова Н.А. Рейтинг ведущих вузов мира по факторам удовлетворенности персонала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040
1132709
   Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Інформаційна система "Вступ. Освіта.ua" уклала перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії у 2017 році.
1132710
  Богута Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-30. – ISSN 1682-2366


  Наводиться рейтинг вищих навчальних закладів України, складений редакцією журналу " Деньги " на основі опитування роботодадавців. Багато хто з роботодавців співпрацює з тауими університетами як КНУ ім. Т. Шевченка.
1132711
  Похолков Ю. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366
1132712
   Рейтинг вищих навчальних закладів України-2007 "Софія Київська" // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2006. – № 7. – С. 7-14. – ISSN 0868-8893
1132713
  Костенко Олег Рейтинг від Freedom House : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
1132714
  Петров Т. Рейтинг ВНЗ : погляд роботодавців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Тижневик "Деньги.ua." вибрав найправильніший і найдоступніший сьогодні метод визначення рейтингів ВНЗ -анкетування потенційних роботодавців. Як і раніше, серед фаворитів залишаються Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка і Києво-Могилянська Академія.
1132715
   Рейтинг ВНЗ України // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 16-17.


  Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО, Ін-т політики в обл. вищої освіти створили Міжнародну експертну групу з ранжування ВНЗ, котра сформувала так звані "Берлінскі принципи ранжування вищих навчальних закладів"(Берлін, травень 2006 р.) Серед ...
1132716
   Рейтинг ВНЗ України "Компас-2010" // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 20-22.
1132717
  Петров Тарас Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців / переклад В. Третяк, Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Пропонується рейтинг закладів освіти, складений на основі даних опитування роботодавців з різних галузей на українському ринку праці.
1132718
   Рейтинг вузов // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 5 (68). – С. 24-25


  Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял первое место по результатам этого рейтинга
1132719
  Пирогова М. Рейтинг вузов и правила // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 июля (№ 124). – С. 3


  Стартовала вступительная кампания. Освіта. ua составил ежегодный рейтинг лучших вузов страны. Согласно ему, в лидерах уже второй год подряд остается КНУ им. Т. Шевченко.
1132720
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2


  На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 40 906 заяв.
1132721
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 17-24 липня (№ 33). – С. 1


  На першомі місті КНУ імені Тараса Шевченка - 46 287 заяв.
1132722
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24-31 липня (№ 34). – С. 1


  КНУ імені Тараса Шевченка - 51 398 заяв.
1132723
  Галай А. Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в"язничної системи / А. Галай, В. Галай // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 68-72. – ISSN 2524-0129
1132724
   Рейтинг інвестиційної конкурентоспроможності регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 21с.
1132725
  Саламатіна В.В. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-51. – ISBN 966-79-75-57-7
1132726
  Белёвская О.А. Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 45-49. – ISSN 2222-4459
1132727
   Рейтинг лоукост-авиакомпаний в Украине // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 6-7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1132728
   Рейтинг лучших пассажирских автоперевозчиков и автодистрибьюторов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 15 : Фото
1132729
   Рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 23
1132730
  Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізвції університетських наукових досліджень / С. Харченко, В. Прошкін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 33-37
1132731
  Сикорская О.Н. Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 47-53. – ISSN 2224-1825


  Представлен опыт ведения рейтинга организаций Беларуси по Scopus. Проведен количественный анализ белорусских публикаций за 2012-2016 годы. Рассматривается использование данных рейтинга для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1132732
  Андрощук Г. Рейтинг національних брендів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 29-44. – ISSN 1608-6422
1132733
  Минаев В.А. Рейтинг образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
1132734
  Смирнов Тимофей Рейтинг от "Фороса" : Что нам готовит грядущий сезон. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 102-105 : Фото
1132735
   Рейтинг переможців конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 27-32


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1132736
  Николаев И. Рейтинг прогресса (какие страны развиваются быстрее) / И. Николаев, О. Точилкина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-41. – ISSN 0207-3676
1132737
  Стадний Є. Рейтинг прозорості національних університетів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 1, 11


  10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які були затверджені на конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1132738
   Рейтинг розвитку регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 23с.
1132739
  Хартиган Ши Рейчел Рейтинг собачьей популярности. Собачья радость // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 38-39 : фото
1132740
  Столяров Ю.Н. Рейтинг специалистов информационно-библиотечного профиля / Юрий Николаевич Столяров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 110-115


  В статье раскрывается суть новой системы оценки научной эффективности специалистов информационно-библиотечного профиля - рейтинг научной цитированности и индекс Хирша. Эти показатели конкретизируются на основе официальных сведений применительно к ...
1132741
  Пікус Р.В. Рейтинг страхової компанії як індикатор її фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ефективного рейтингування страхових компаній, розглянуто методичні підходи щодо створення рейтингових оцінок у сучасних умовах ринкової трансформації.
1132742
   Рейтинг страховых компаний : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 16-17 : Фото
1132743
  Примак Т. Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения / Т. Примак, А. Сержук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 33-36 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1606-3732
1132744
   Рейтинг туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 14-15 : Фото
1132745
  Обмок О.Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 203-211. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1132746
  Назаровець С.А. Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 69-74


  Запропоновано методику перевірки ефективності функціонування українських інституціональних репозитаріїв у світовому науковому просторі, надано рекомендації щодо можливостей підвищення рейтингу вітчизняних наукових Інтернет-ресурсів.
1132747
  Палеха Ю.І. Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2409-9805
1132748
   Рейтинг университетов по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Международный рейтинг университетов выстроен по параметру востребованность кадров лучшими компаниями мира. Учитывались результаты следующих глобальных рейтингов: ARWU (Шанхайский), QS (Quacquarelli Symonds); The Times Higher Education World University ...
1132749
   Рейтинг университетов СНГ по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 116-123. – ISSN 1561-2465


  Рейтинг обнаружил, что наибольше количество вузов, вошедших в итоговый список лучших учебных заведений, сосредоточено в России (95 вузов) и на Украине (33). Следом идут вузы Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые классы А и В ...
1132750
  Прокоф"єва О. Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу. Розкрито сутність функціонування перестрахового ринку світу та способи взаємодії ринків різних країн. В статье рассматривается рейтинг финансовой стойкости наибольших ...
1132751
  Ткаченко Н. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 182-190. – ISSN 1818-5754
1132752
  Колб Л. Рейтинг школ Киева // Вести. – Киев, 2014. – 8 сентября (№ 159)


  Проанализировав результаты внешнего независимого оценивания, "Вести" определили, в каких школах столицы лучше и хуже всего сдали тесты. В топ-10 лучших школ по трем предметам попал Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченка: на второе ...
1132753
  Матвієнко П.В. Рейтинг як дієвий інструмент підвищення ефективності державного регулювання банківською діяльністю : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1132754
  Бабак М.П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 34-38


  У статті розглядається проблема використання рейтингів та соціологічних опитувань як рекламної комунікації. Визначаються аспекти використання рейтінгів та їх даних у процесі формування та пропаганди політичного іміджу. Наводяться типи рейтингів, ...
1132755
  Горюнова У.В. Рейтинг: друг, враг или так ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 46-50. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможности совершенствования балльно–рейтинговой системы (БРС) оценки образовательных компетенций студентов. Автор считает целесообразным использование только количественных показателей успеваемости. Эта модификация БРС ...
1132756
   Рейтинги - 2005.Туристический рынок Украины глазами профессионалов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 20-24 : фото
1132757
   Рейтинги вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації за результатами діяльності у 2006 році : (державні приватні). – Київ, 2007. – 24с.
1132758
   Рейтинги вищих навчальних закладів. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 151с.
1132759
  Пугач В.Ф. Рейтинги вузов: международный и российский подходы / В.Ф. Пугач, М.Э. Жуковская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 15-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются мировые рейтинги: Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета, а также Национальный рейтинг российских вузов. Приводится описание оснований ...
1132760
  Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0321-0383
1132761
  Антошкина Л.И. Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) / Л.И. Антошкина, В.А. Висящев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 9–16. – ISSN 1997-4167


  Поставлено і обгрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспільства, а також більш справедливо навести їх в міжнародних ...
1132762
   Рейтинги высших учебных заведений мира за 2007 год // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 37, 65, 82.


  Академический рейтинг университетов мира за 2007 год опубликован ин-том высшего образования Цзяо Тун (Шанхай, КНР). 100 лучших университетов : 1. Harvard. 2. Standford. 3. California-Berkeley (США), 4. Cambridge (Великобритания)
1132763
  Попов Л.В. Рейтинги высших учебных заведенийй. Педагогические вузы России / Л.В. Попов, А.Г. Чаплыгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1132764
  Салмі Джаміль Рейтинги і ранжирування як інструмент політики. (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Салмі Джаміль, Сароян Еленуш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 76-103. – ISSN 1682-2366
1132765
  Волкова И. Рейтинги как инструменты политики / И. Волкова, С. Иванов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 106-112. – ISSN 0869-3617


  В последние пятнадцать лет заметно вырос интерес высших уч. заведений к системам рейтингования и аккредитации. Полезны ли они для государственной образовательной политики в целом и для информирования потребителей в частности?
1132766
  Коломієць Г.М. Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства / Г.М. Коломієць, І.Л. Дідорчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 8-15. – ISSN 2222-4459
1132767
   Рейтинги мировых университетов как инструмент управления качеством образования / В.И. Кружалин, В.В. Аршинова, Л.В. Попов, А.А. Чаплыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 5-9. – ISSN 0321-0383


  Современная тенденция развития и становления феномена рейтингов в высшем профессиональном образовании заставляет исследователей искать методологические инструменты, применимые к оценке самих рейтингов. Одним из таких методов является сопоставление ...
1132768
  Ярушкина Н.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза / Н.Г. Ярушкина, В.Г. Тронин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 0869-3617


  В статье описано формирование рейтинга Webometrics, анализируются сильные и слабые стороны методики на примере сайта УлГТУ. Также на основе опыта УлГТУ предлагаются способы усилить позицию российского вуза в данном рейтинге. Рассмотрены возможности и ...
1132769
   Рейтинги покажуть якість навчального процесу. Однак передовсім мережу українських вишів слід привести до світових норм // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 18


  Із тексту: В 2012 року до міжнародного рейтингу університетів світу увійшли три українських виші: КНУ імені Тараса Шевченка, ДНУ і НТУУ"КПІ"".
1132770
   Рейтинги популярности направлений и туроператоров : Мы выбираем, нас выбирают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 46-47 : Фото
1132771
  Козьменко О.В. Рейтинги страхових компаній: теоретичні аспекти та світовий досвід / О.В. Козьменко, Д.В. Боримський, В.В. Качинаускас // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 200-204.
1132772
   Рейтинги структурних підрозділів як складова інформаційно-аналітичної підтримки ефективного менеджменту університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 28-40. – ISBN 978-966-657-496-4
1132773
  Пруль Ролан Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-83. – ISSN 1682-2366


  Досвід ранжирування 10 університетів Канади, переглянуто світову систему створення рейтингів університетів.
1132774
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1132775
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1132776
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 0321-0383
1132777
  Москалева О.В. Рейтинги университетов: правила составления и система оценок // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В литературе имеется достаточное количество подробных описаний различных систем ранжирования университетов, однако системы оценок изменяются вместе с развитием методов аналитической обработки фактических данных, совершенствованием методик и самих ...
1132778
  Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 1, 10


  Цього року відзначається десятирічний ювілей відомого академічного рейтингу світових університетів The Academic Ranking of World Universities (ARWU), або, як його ще називають, Шанхайського рейтингу. Можна стверджувати, що цей проект послужив ...
1132779
  Когут І. Рейтинги університетів: як правильно читати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 10


  У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні університетські рейтинги рік у рік стають дедалі актуальнішими - для абітурієнтів, аби зорієнтуватися, куди ж вступити в іншій країні, і для самих університетів, аби мати змогу приваблювати високими ...
1132780
  Хижняк О.В. Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 132-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1132781
  Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Про найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності й заклади вищої освіти, під час брифінгу в Міністерстві освіти і науки.
1132782
  Ковальчук Д.К. Рейтингова багатокритеріальна кваліметрична оцінка освітніх технологій // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 3-8
1132783
  Капраль О.Р. Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 57-61. – ISSN 2071-4653
1132784
  Фурсова В.А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 91-103 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1132785
  Садловська І.П. Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 50-53


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності використання рейтингової оцінки для інформаційної та аналітичної підтримки ключових завдань системи стратегічного управління. Розглянуто значущість та місце рейтингової оцінки у стратегічному управлінні ...
1132786
  Білинська М.М. Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1132787
  Прядко О.М. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту / О.М. Прядко, І.Ю. Тарасова, О.В. Шуригін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Наведено вітчизняну структуру ринку освітніх послуг. Виокремлено перелік причин, що зумовлюють проведення постійного моніторингу вищої освіти та застосування рейтингів вищих навчальних закладів. Наведено рейтингову матрицю для суб"єктів ранжування, ...
1132788
  Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 145-150. – Бібліогр.: 5 назв
1132789
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0131-775Х
1132790
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – Бібліогр.: с. 38-42. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Проведено комплексний аналіз теоретичних та методичних засад побудови рейтингів у банківській діяльності. Розкрито роль і місце побудови рейтингової оцінки в системі ...
1132791
  Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 159-164. – ISSN 2221-755X
1132792
  Тлуста Г.Ю. Рейтингова оцінка ефективності діяльності страхових організацій України / Г.Ю. Тлуста, А.С. Драчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
1132793
  Дамаскіна М.В. Рейтингова оцінка інвестиційного клімату в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-56. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1132794
  Черніченко П.О. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання / П.О. Черніченко, О.В. Половян, О.Б. Балакай // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 118-125
1132795
  Гаманкова О.В. Рейтингова оцінка страхових компаній за ступенем їх фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 119-120. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі складання рейтингів страхових кампаній за ступенем їх фінансової стійкості. Пропонується використовувати при ранжуванні страховиків показники фактичного та нормативного запасу платоспроможності та співвідношення між ними.
1132796
  Паянок Т.М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 48-60. – ISSN 2305-7645
1132797
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-133.
1132798
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-125. – Бібліогр.: с. 116-118, 122


  Обгрунтовано потребу в рейтинговій оцінці фінансового стану торговельного холдингу. Запропоновано варіанти методики такої оцінки залежно від типу інтеграції й виду діяльності корпоративних підприємств.
1132799
  Олексик Х.М. Рейтингова система контролю як засіб впливу на ефективність і якість навчального процесу у ВНЗ / Х.М. Олексик, П. Трачук, І.М. Рогач // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 40-44. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1132800
  Фурсова В. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи : банки України / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1132801
  Рудомьоткіна А О. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів - учнівське самоврядування (з досвіду роботи Херсонського обласного ліцею) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-44


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1132802
  Гриньова Я.Г. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 85-90. – ISSN 2074-8922
1132803
  Станкевич І.В. Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1132804
  Ермаченко Н.И. Рейтингование и конкурентоспособность вуза: методологический аспект / Н.И. Ермаченко, С.Ш. Забуга // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 55-65. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается методологический подход к решению проблемы повышения конкурентоспособности вуза. Методологически обоснуется процесс рейтингования как одного из направлений эффективного управления системой высшего образования. Приводятся общие ...
1132805
  Ковалева Н.В. Рейтингование регионов по показателям развития образования : задачи, методы, возможности, перспективы / Н.В. Ковалева, В.И. Кузнецова, Е.Г. Нечаева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-68. – ISSN 0320-8168
1132806
  Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 32-35. – ISSN 2409-9805
1132807
  Титович А.А. Рейтинговая оценка инновационного развития регионов Беларуси и анализ ее динамики // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 122-124. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1132808
   Рейтинговая оценка качества подготовки выпускников вуза / Л.Ф. Шмонин, А.Н. Шкребко, И.В. Иванова, Е.С. Углов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт использования рейтинговых механизмов для оценки качества подготовки специалистов при итоговой аттестации выпускников медицинского вуза. Представленные данные доказывают целесообразность формирования итоговой аттестационной ...
1132809
  Фролов А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов новые тенденции в условиях глобальной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 70-75. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы совершенствования международной рейтинговой оценки деятельности университетов. Автор анализирует как состояние традиционных рейтинговых систем, так и новые тенденции реформирования мировых рейтингов университетов в свете ...
1132810
   Рейтинговая пятилетка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 14-16 : рис.
1132811
  Рязанцева Ю.В. Рейтинговая система как средство повышения качества обучения в высшей школе // Социология образования : Дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44-57. – ISSN 1561-2465
1132812
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценивания деятельности студентов как средство управления качеством образовательного процесса по специальности / Е.Н. Перевощикова, А.И. Голубева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 1609-4646


  Нижегородський гос. ун-т
1132813
  Солянкина Н.Л. Рейтинговая система оценивания индивидуального прогресса слушателей курсов повышения квалификации в условиях дистанционного обучения // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема поиска средств оценки качества повышения квалификации. Представлен опыт применения рейтинговой системы оценивания на курсах повышения квалификации в условиях дистанционного обучения. Описаны примеры методических материалов, ...
1132814
  Булгаков О.М. Рейтинговая система оценивания как средство мониторинга эффективности образовательного процесса / О.М. Булгаков, Г.А. Коробов, В.Н. Подкопаева // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 78-87. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1132815
  Пронин А.А. Рейтинговая система оценки знаний студентов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 6 (359). – С. 25-27. – Бібліогр. : 33 назв. – ISSN 0869-6020
1132816
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0869-3617


  В статье определены структурные компоненты рейтинговой системы оценивания качества подготовки студентов и дано описание такой системы с позиций системного, деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Раскрыты ...
1132817
  Шостак А. Рейтингове оціннювання як елемент системи моніторингу якості освіти в університеті // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 28-32.


  13 Міжнародна виставка навчальних закладів.
1132818
  Удод О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках / О. Удод, В. Ямковий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 7-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1132819
  Гнізділова О.А. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 17-19. – ISSN 2221-6316


  Проаналізовані існуючі підходи до оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників, розкриті особливості визначення рейтингів діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, висвітлині найзначущі показники ...
1132820
  Ступак О.Ю. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників як показник якості освітніх послуг // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 86-93. – ISSN 2312-1548
1132821
  Кравець Т.В. Рейтингове оцінювання діяльності підприємств за допомогою модифікованого методу кластеризації / Т.В. Кравець, Г.М. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 171-178. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1132822
  Кобилинська Т.В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сіьськогосподарських підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (78). – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1132823
  Білоус Н. Рейтингове оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури промисловості областей України / Н. Білоус, О. Андрійчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 9-14. – ISSN 1728-9343
1132824
  Доценко О.С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1132825
  Дмитришин Л.І. Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України / Л.І. Дмитришин, В.В. Бушинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 145-151. – ISSN 2222-0712
1132826
  Плачинда Т.С. Рейтингове оцінювання у вищій школі як стимулюючий чинник якісної професійної підготовки майбутніх фахівців // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 251-257. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Розкрито роль контрольно-діагностичних процесів у вищій школі. Звернено увагу на важливості об"єктивного оцінювання досягнень майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі. Досліджено позиції науковців щодо сучасних підходів до оцінювання у вищих ...
1132827
  Дубина М.В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні / М.В. Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 54-60. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1132828
   Рейтинговий журнал відзначив дослідження українських вчених в Антарктиді // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 3


  Дані, зібрані українськими науковцями разом з іноземними колегами в Антарктиді були опубліковані в одному з найрейтинговіших наукових видань світу - журналі Британського екологічного т-ва "Методи в екології та еволюції". "...дослідження українські ...
1132829
  Іванцова О.П. Рейтинговий контроль у модульній технології навчання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 113-126.
1132830
  Жилінська О. Рейтинговий підхід до визначення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено практику використання рейтингового підходу до визначення конкурентоспроможності національної економіки, розроблено методику визначення рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країни. The author makes conclusions about the using ...
1132831
  Камінський А. Рейтинговий підхід до моделювання ліквідності в портфельній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Побудовано інтегрований рейтинг акцій на основі "дистанційних" показників ліквідності. Запропоновано форми рейтингу ліквідності портфеля акцій. Досліджено задачі оптимізації портфеля акцій з врахуванням критерію ліквідності. Наведено результати ...
1132832
  Залєтов О. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В данній статті описується вплив рейтингових агенств на діяльність Українських страхових організацій. The influence of ratings agencies on activity of Ukrainian insurance organizations is described in this article.
1132833
  Карнак А. Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8917-14-1
1132834
  Черемних І.В. Рейтингові методики маркетингових досліджень телевізійної аудиторії України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 173-179.


  Стаття присвячена рейтинговим дослідженням телеаудиторії як однієї із головних умов ефективності функціонування телебачення з точки зору системи телевізійного маркетингу. Розглядається досвід як закордонних, так і українських рейтингових методик ...
1132835
  Бершов О. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.29-33
1132836
  Яценко А.В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 88-95
1132837
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С 3-14. – ISSN 1682-2366
1132838
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1132839
  Царенко І.О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 56-66. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті проаналізовано методики проведення українськиї рейтингів серед вищих навчальних закладів, виділено найбільш популярні з них та представлено лідера національних рейтингів - КНУ імені Тараса Шевченка. Виокремлено світові рейтингові методики ...
1132840
  Бассалова Т. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины - важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 7/8 (103/104). – С. 34-38. – ISSN 2073-9117
1132841
  Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентноспособности предприятий: возможности совершенствования : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1132842
  Шестак В.П. Рейтинговый дискурс: урок английского для вуза / В.П. Шестак, Н.В. Шестак // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 37-47. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные тенденции в мировой науке и объективно необходимые и достаточные условия англофикации деятельности российских университетов для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. ...
1132843
  Возовикова Т. Рейтингом по репутации. Российским вузам отказали в авторитете // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Согласно прошлогоднему прогнозу президента Дмитрия Медведева, российские вузы войдут в первые десятки мировых рейтингов через 10-15 лет. Насколько точно предсказан период достижения показателей глобальных лидеров высшего образования, покажет время, но ...
1132844
   Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр - вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
1132845
  Савченко В.О. Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 12-18


  Аналізуючи данні зовнішньоекономічної активності українських регіонів, автором розраховано рейтинг областей і регіонів України, в залежності від ступеню залучення до процесів інтеграції національної економіки в світову еконмічну систему. Визначено ...
1132846
  Юськів Б.М. Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів / Б.М. Юськів, О.С. Пляшко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 61-72. – ISSN 1562-0905
1132847
  Піскунова О.В. Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Для аналізу стану продовольчої безпеки регіонів України на основі рейтингового оцінювання запропоновано модифікацію зваженої процедури індивідуального рейтингування.
1132848
  Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 95с. – ISBN 978-966-8958-37-3
1132849
  Поперенко Л.В. Рейтрейсинговий метод вимірювання товщини рогівки і її топографування / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 562-568. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано рейтрейсинговий метод вимірювання moвщинu рогівки, суть якого полягає в трасуванні рогівки тонким лазерним пучком і вимірюванні протяжності треку розсіяного в рогівці світла. Описані алгоритми визначення координат треку на ПЗЗ матриці ...
1132850
  Энгельман Б. Рейх распался, олигархия жива. / Б. Энгельман. – М., 1977. – 199с.
1132851
  Двірна К.П. Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики / К.П. Двірна, Ю.І. Левченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 106-114. – ISSN 2077-1800
1132852
  Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих східних територій та пілпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52-61. – ISSN 1728-3671
1132853
  Макаров Л. Рейхсфюрер!.. Переписка Гиммлера // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 76-84
1132854
  Колдуелл Е. Рейчел : оповідання ; пер. з англ. / Ерскін Колдуелл. – Київ : Художня література, 1960. – 36 с.
1132855
  Іршад Улла Хан Рейчел і Сапфіра : п"єса в 2-х діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 178-221. – ISSN 0320-8370
1132856
   Река-богатырь. – Москва : Искусство, 1951. – 64 с.
1132857
  Регистан Г.Г. Река : Книга лирики / Г.Г. Регистан. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222с.
1132858
  Вышеславский Л.Н. Река : стихотворения / Л.Н. Вышеславский. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 76 с.
1132859
  Матвеева Н.Н. Река / Н.Н. Матвеева. – М., 1978. – 134с.
1132860
  Филиппович А.С. Река / А.С. Филиппович. – М, 1983. – 334с.
1132861
  Фучеджиев Д. Река / Д. Фучеджиев. – М, 1985. – 474с.
1132862
  Сементовский В.Н. Река Амур : (очерк природы) / В.Н. Сементовский. – Москва : ОГИЗ, 1959. – 88с.
1132863
  Булавко А.Г. Река Березина. / А.Г. Булавко, А.А. Макаревич. – Минск : Университетское, 1988. – 90,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1132864
  Юрезанский В.Т. Река в горах / В.Т. Юрезанский. – Х, 1937. – 164с.
1132865
  Панов В.А. Река в лесу: Роман. / В.А. Панов. – М., 1986. – 302с.
1132866
  Ганейзер Г.Е. Река в пустыне / Г.Е. Ганейзер. – М.-Л., 1950. – 208с.
1132867
   Река в упряжке.. – М.Л., 1930. – 79с.
1132868
  Улановский И.С. Река веремен. / И.С. Улановский. – Волгоград, 1989. – 47с.
1132869
  Френкель И.Л. Река времен / И.Л. Френкель. – М, 1984. – 255 с.
1132870
  Гранин Д.А. Река времен : Очерки. Статьи. Повести / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1985. – 415с.
1132871
   Река времен. – Москва, 1986. – 327с.
1132872
   Река времен.. – М.
1. – 1995. – 300с.
1132873
  Богданов Ю.Н. Река времени / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1977. – 94с.
1132874
  Василевский И И. Река времени / И И. Василевский, . – Минск, 1989. – 269с.
1132875
  Бородаева А.Н. Река времени : стихотворения. Поэма / Альвина Бородаева. – Симферополь : Сонат, 2003. – 96 с. – ISBN 966-8111-23-0
1132876
  Дворцов Н.Г. Река времени. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1977. – 720с.
1132877
  Пальман В.И. Река выходит из берегов / В.И. Пальман. – М, 1959. – 219с.
1132878
  Нагибин Ю.М. Река Гераклита: Рассказы и повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 270с.
1132879
  Кренев П.Г. Река детства : повесть, рассказы, этюды, эссе / П.Г. Кренев. – Л., 1986. – 267с.
1132880
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африк. дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1969. – 207 с.
1132881
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африканский дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва, 1971. – С. 145-310
1132882
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки : Научно-популярный очерк / А.Ф. Самохин. – Ростов, 1958. – 120с.
1132883
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки. / А.Ф. Самохин. – Ростов н/Д, 1958. – 120с.
1132884
  Кузнецов А.П. Река Дунай как фактор экономической интеграции европейских социалистических стран. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Кузнецов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 23л.
1132885
  Мельников П.И. Река жизни / П.И. Мельников. – Москва : Знание, 1960. – 93 с. – (Прочти, товарищ!)
1132886
  Симен Б. Река жизни / Б. Симен. – М, 1965. – 287с.
1132887
  Тамба С.О. Река жизни : стихи / Салчак Тамба; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1973. – 66 с.
1132888
  Куприн А.И. Река жизни : Повести и рассказы / А.И. Куприн. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 702с.
1132889
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Тула, 1986. – 397с.
1132890
  Досжанов Д. Река жизни : романы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 517 с.
1132891
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Ростов н/Д, 1988. – 461с.
1132892
  Жербин Е.А. Река жизни / Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин. – М, 1990. – 222с.
1132893
  Полторацкий В.В. Река жизни. / В.В. Полторацкий. – М., 1963. – 143с.
1132894
  Сюгру Т. Река жизни. / Т. Сюгру. – М., 1994. – 400с.
1132895
  Гриневич А.Г. Река Западная Двина / А.Г. Гриневич, Ю.Н. Емельянов. – Минск : Университетское, 1989. – 91,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1132896
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272с.
1132897
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – 2-е изд. доп. и перераб. – Воронеж, 1984. – 336с.
1132898
  Половинкин В.В. Река и берег / В.В. Половинкин. – Горький, 1982. – 317с.
1132899
  Авижюс Й. Река и берега : Повести и рассказы / Й. Авижюс. – Москва : Советский писатель, 1960. – 536 с.
1132900
  Болотов В.М. Река и женщина / В.М. Болотов. – Пермь, 1984. – 133с.
1132901
  Васильев Ф.И. Река и поле : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1978. – 296 с.
1132902
  Немчинов Г.А. Река и улица: повести. Рассказы. Очерк / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1979. – 335с.
1132903
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – М.-Л, 1944. – 112с.
1132904
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Сталин : Областное книгоиздательство, 1946. – 113 с.
1132905
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Иваново, 1949. – 79с.
1132906
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1978. – 256 с.
1132907
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – М, 1984. – 480с.
1132908
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Владивосток, 1986. – 476с.
1132909
  Медущенко А.А. Река Ингул. / А.А. Медущенко. – К, 1963. – 107с.
1132910
  Наджмиддинов М. Река ищет новое русло / М. Наджмиддинов. – Душанбе, 1970. – 303с.
1132911
  Дмитревский Ю.Д. Река Конго. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 150с.
1132912
  Мостахов С.Е. Река Лена / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1972. – 125с.
1132913
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1976. – 175с.
1132914
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1983. – 191с.
1132915
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 236с.
1132916
  Мошковский А.И. Река моя Ангара / А.И. Мошковский. – М, 1970. – 287с.
1132917
  Орлинов О. Река Надежда / О. Орлинов. – Л., 1982. – 207с.
1132918
  Афанасьев В. Река не преграда / В. Афанасьев. – Москва, 1942. – 30с.
1132919
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 96с.
1132920
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1957. – 191с.
1132921
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Ленинград, 1973. – 192 с.
1132922
  Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 109с.
1132923
  Пеньковская А.М. Река Неман. / А.М. Пеньковская, Р.А. Юрьевич. – Минск : Университетское, 1990. – 79с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1132924
  Шушарин А.Н. Река непутевая / А.Н. Шушарин. – Челябинск, 1972. – 111с.
1132925
  Попов И.В. Река Нил / И.В. Попов. – Ленинград, 1958. – 115с.
1132926
  Дельбланк С. Река памяти : романы. Повесть ; пер. с швед. / Свен Дельбланк ; [сост. и пред. А. Мацевича]. – Москва : Радуга, 1987. – 511 с.
1132927
  Дрозд В.В. Река Припять / В.В. Дрозд, О.З. Ревера. – Минск : Университетское, 1988. – 77 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1132928
  Кливер В. Река пробивает русло. / В. Кливер. – Рига, 1963. – 351с.
1132929
  Снегов С.А. Река прокладывает русло / С.А. Снегов. – Калининград, 1960. – 365с.
1132930
  Рудич К.Н. Река разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск, 1977. – 159 с.
1132931
  Юров Г.Е. Река родная : докум. повествование о Томи / Г.Е. Юров. – Кемерово : Кн. изд-во, 1979. – 240 с.
1132932
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями : Повесть об Александре Ульянове / В.Д. Осипов. – Москва : Политиздат, 1971. – 503 с.
1132933
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 462 с.
1132934
  Маканин В.С. Река с быстрым течением / В.С. Маканин. – М, 1983. – 368с.
1132935
  Бестон Г. Река Св. Лаврентия / Г. Бестон; Пер с англ. В.Н. Кондракова. – Москва : Мысль, 1985. – 215с
1132936
  Николаев Н В. Река Сердечная / Н В. Николаев. – М, 1966. – 317с.
1132937
  Ненадкевич Н.К. Река Случь в среднем течении и ее изверженные породы / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1925. – 12с.
1132938
  Гурский Ковхуто Б.Н. Река Сож / Ковхуто Б.Н. Гурский, Е.Г. Калечиц. – Минск : Университетское, 1986. – 94 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1132939
  Гогуа А.Н. Река спешит к морю : повесть и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 271 с.
1132940
  Гасанбеков Ю. Река стремится к морю : стихи / Ю. Гасанбеков; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
1132941
  Калинович Б.Ю. Река Суна и использование ее водных сил : Труды Олонецкой научной экспедиции / Б.Ю. Калинович. – Петроград, 1922. – 42 с. ; Ч.VIII., Вып.1
1132942
  Бытовой С.М. Река твоих отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1967. – 215с.
1132943
  Туури А. Река течет через город / А. Туури. – М., 1985. – 284с.
1132944
  Туури А. Река течет через город; Американский рейс / А. Туури. – М., 1989. – 493с.
1132945
  Мартынов Л.Н. Река Тишина / Л.Н. Мартынов. – М, 1983. – 174с.
1132946
  Кузнецов С.С. Река Тонг и её левобережье / С.С. Кузнецов. – Л., 1929. – 79с.
1132947
  Абулашвили Т.И. Река уносит весть. : рассказы / Темур Абулашвили ; авториз. пер. с груз. А. Абулашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 78 с. – (Молодые голоса)
1132948
  Чибилев А.А. Река Урал : Историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала / А.А. Чибилев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 166с.
1132949
  Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
1132950
  Муранов А.П. Река Хуанхэ / А.П. Муранов. – Ленинград, 1957. – 87с.
1132951
  Шатько Е.И. Река человеческая. / Е.И. Шатько. – М., 1971. – 239с.
1132952
  Опарин Ф.П. Река Чусовал / Ф.П. Опарин. – 144с.
1132953
  Семенов Ю.С. Река Шатьма. / Ю.С. Семенов. – М., 1979. – 62с.
1132954
  Муранов А.П. Река Янцзы / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 124с.
1132955
  Рудич К.Н. Река, разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159с.
1132956
  Сампедро Х.Л. Река, что нас несет. / Х.Л. Сампедро. – М, 1977. – 344с.
1132957
  Рощин М.М. Река. / М.М. Рощин. – М, 1978. – 384с.
1132958
  Павлик П. Река: повесть / П. Павлик. – М, 1986. – 229с.
1132959
  Ермолаев В.И. Рекабаррен - великий гражданин Чили / В.И. Ермолаев, Ю.Н. Королев. – М., 1970. – 181с.
1132960
  Урин В.А. Рекам снятся моря / В.А. Урин. – М., 1956. – 243с.
1132961
  Брус С.І. Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 114-127. – ISSN 2305-7645
1132962
  Терещенко Г.М. Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1132963
  Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 37-48. – ISSN 0131-775Х
1132964
   Рекаталогизация книг 16-18 вв. на иностранных европейских языках. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Ленинград, 1984. – 179с.
1132965
  Поліщук О. Рекаталогізація нотних видань дореволюційного періоду / Оксана Поліщук, Наталія Погребняк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-377X


  У даному матеріалі представлено специфіку опису видань дореволюційного періоду за АБІС "ІРБІС", особлива увага приділяється конволютам і аллігатам. Цей матеріал продовжує цикл статей фахівців Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка ...
1132966
  Поліщук О. Рекаталогізація фонду: труднощі та переваги процесу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1132967
  Кудрявкинд В.С. Рекация сеянцев винограда на световые и температурные условия. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Кудрявкинд В.С.; Вороноеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
1132968
  Рождественский Р.И. Реквием / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 62с.
1132969
  Пестушко Валерий Реквием бескрылой гагарке : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
1132970
  Чейз Д.Х. Реквием блондинкам. Когда обрывается лента. Гроб из Гонконга / Д.Х. Чейз. – Донецк : Сталкер, 1998. – 400с. – ISBN 966-7104-85-0
1132971
  Ветемаа Э. Реквием для губной гармошки / Э. Ветемаа; пер. эст. – Москва : Художественная литература, 1988. – 446 с.
1132972
  Ратиани Э. Реквием для живых : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 144-148. – ISSN 0130-7673
1132973
  Мишина Е.Е. Реквием для Ники Турбиной // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.219-231
1132974
  Извеков В.М. Реквием для пастушьей дудки / В.М. Извеков. – Барнаул, 1991. – 372с.
1132975
  Пикуль В.С. Реквием каравану PQ-17. Документальные трагедии. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 592с. – ISBN 5-7838-0201-8
1132976
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Москва, 1984. – 96 с.
1132977
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 269с.
1132978
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Калининград, 1989. – 253с.
1132979
   Реквием машине времени.. – М., 1991. – 510с.
1132980
  Синичкин Павел Реквием по империи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 38-39 : фото
1132981
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / В.Л. Малева. – Москва : Советский писатель, 1988. – 509 с.
1132982
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / В.Л. Малева. – Москва : Советский писатель, 1991. – 505 с.
1132983
  Кайдаш И.В. Реквием по устоям: RIA-приложения как средство насыщения библиотечного интернет-пространства // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 39-41. – ISSN 2072-3849


  Статья о средствах насыщения библиотечного интернет-пространства.
1132984
  Сливкин Е. Реквием футболисту : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1132985
   Реквием.. – М., 1989. – 429с.
1132986
  Вольвач В. Реквієм // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 64-74


  60-ліття злочинного вбивства професора Володимира Симиренка та 65-ліття розгрому садівничої наукової школи.
1132987
  Кремінь Д. Реквієм великому таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 7


  Пам"яті Олександра Сизоненка.
1132988
  Глазовий А. Реквієм для Клеопатри // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.28-30.


  [Клеопатра. З історії життя останньої царици Єгипту.]
1132989
  Кремінь Т. Реквієм за Андрієм Антонюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 13
1132990
  Гайдабура В. Реквієм за Батьківщиною (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 76-79. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1132991
  Казанський Д. Реквієм замість евакуації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Система освіти Донеччини та Луганщини стала ще однією жертвою воєнного конфлікту. Її повільна й болісна агонія не була така яскрава й шокуюча, як смерть людей під снарядами на зупинках чи розграбування супермаркетів ордами мародерів, тож відбувалася ...
1132992
  Кононенко П. Реквієм по Івану Драчу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)
1132993
  Мельник О. Реквієм по Леонтовичу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
1132994
  Віллемс П. Реквієм по хлібу : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 154-156. – ISSN 0208-0710
1132995
  Шют Н.Н. Реквієм. / Н.Н. Шют. – К, 1963. – 382с.
1132996
  Волощук Є. Реквіємні нотатки // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Дмитро Володимирович Затонський — український літературознавець, літературний критик.
1132997
  Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-55
1132998
  Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-40.
1132999
  Асанова У. Реквізиції та облік культурних цінностей у Криму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 148-157. – ISSN 0869-3595
1133000
  Котляр Ю.В. Реквізиції церковних цінностей і закриття храмів на Миколаївщині в 20-30-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1728-3671
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,