Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1132001
  Міліневський Г. "Райони надії" у п"ятому океані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор статті Геннадій Міліневський з 2006 року став радником української офіційної делегації в міжнародній комісії,яка регулює проблеми П"ятого океану (Комісії зі збереження антарктичних морських живих ресурсів - АНТКОМ). Всесвітній день океаній був ...
1132002
  Пестеров В. "Районная" и "региональная" матрицы в региональных исторических исследованиях // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 95-104. – ISBN 978-966-02-4741-3
1132003
  Котин И.Ю. "Райские уголки" индо-канадцев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 36-38. – ISSN 0321-5075
1132004
  Ткач М. "Райські птиці" відлітають восени // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 16-17


  Володимир Сапон — український письменник, журналіст, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Заслужений журналіст України.
1132005
  Біленко Василь "Ракета" на Літки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 16-18 : фото
1132006
  Дамдинсурэн Цэдэм "Рамаяна" в Монголии / Дамдинсурэн Цэдэм. – М, 1979. – 216с.
1132007
  Лютий Т.В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42
1132008
  Горболіс Л. "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько - роман про повернення в Україну


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову ...
1132009
  Антощенко А.В. "Ранний" Г. П. Федотов: к публикации статьи "О гении" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 116-117. – ISSN 0042-8744
1132010
  Зражевський С. "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної наукової співпраці Віктора Коцура та Василя Балуха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 13


  Наприкінці березня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулася презентація книги "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної праці двох відомих науковців - ...
1132011
  Крохмальний Р. "Рано засіяне поле": деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 238-253. – ISSN 0130-528Х
1132012
  Джемілєв М. "Рано чи пізно агресор зазнає краху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 5


  Народний депутат України, колишній глава Меджлісу кримськотатарського народу - про ситуацію в Криму та перспективи її вирішення.
1132013
  Коньков О. "Рано чи пізно постімперський синдром мине" / спілкувався Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  За що звільнили із Сахалінського держуніверситету професора Олександра Конькова і про те, як сьогодні відбуваються маніпуляції громадською думкою в Росії.
1132014
  Алексакіс В. [Раніше : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
1132015
  Яремчук С.І. Р-алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля / С.І. Яремчук, Р.В. Бурда // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 119-133. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В даній роботі розроблено алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля на задані посадкові місця у випадку, коли кількість джерел більше, дорівнює або менше кількості посадкових місць. Було доведено збіжність ...
1132016
  Стратиенко В.Т. Р-арилированные фосфазосоедения и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стратиенко В.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 16л.
1132017
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1132018
   Райони України : Громадсько-політичний. літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4 : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні. Преса і влада. – 2005
1132019
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2005
1132020
   Райони УСРР. – К
1. – 1936. – 1196с.
1132021
  Махов Г.Г. Районизация Украины на основе характера ее почвогрунтов. / Г.Г. Махов. – Х., 1924. – 20с.
1132022
   Районирование баженовской свиты и клиноформ неокома по плотности ресурсов сланцевой и первично-аккумулированной нефти (на примере Нюрольской мегавпадины) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, А.К. Мазуров, А.Н. Фомин, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 29-51 : рис., табл. – Библиогр.: с. 47-51. – ISSN 0203-3100
1132023
   Районирование возобновимых природных ресурсов. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 118 с.
1132024
  Швебс Г.И. Районирование долинных парагенетических ландшафтных комплексов малых рек : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 33-39. – Бібліогр.: 3 назви
1132025
   Районирование зоны БАМа на основе количественного анализа карт растительности. – Иркутск, 1985. – 180с.
1132026
  Пискунов Роберт Петрович Районирование и специализация сельскохозяйственного производства. (На примере колхозов Предгорной подзоны Крымской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Пискунов Роберт Петрович; Укр. с.-х. акад. – К., 1965. – 19л.
1132027
   Районирование как средство географичесокй хаарактеристики, его логические формы и изображение на карте : Автореф... канд. геогр.наук: / Родоман Б. Б,; Родоман Б. Б,; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
1132028
  Миньковская Р.Я. Районирование морских устьев рек по изменчивости солености воды // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 76-88 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1132029
   Районирование Московсокй синеклизы на основе данных машинной обработки анализа сейсмических записей. – М, 1973. – 28с.
1132030
  Каценко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана / А.Н. Каценко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата, 1936. – 44 с.
1132031
  Кацейко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана. / А.Н. Кацейко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата; Москва, 1936. – 44с.
1132032
  Рубцов И.А. Районирование резерваций саранчевых Сибири и прогноз массовых размножений по коэффициентам увлажнения. / И.А. Рубцов. – 4-98с.
1132033
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1976. – 80с.
1132034
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1978. – 192с.
1132035
  Гулиева И. Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 60-65. – ISSN 2413-7154
1132036
  Демьянец Е.Ф. Районирование сортов плодовых и ягодных культур и изучение их товарных качества в УССР : доклад (вместо автореф.) обобщающ. содержание опубл. работ на соискание учен. степ. канд. сельскохоз. наук / Демьянец Е.Ф. ; Мин-во сельского хоз. СССР ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 53 с. – Бібліогр. : с. 52-53
1132037
  Лавров А.П. и др. Районирование такыров Туркменистана для сельскохозяйственных целей / А.П. и др. Лавров. – Ашхабад, 1976. – 172с.
1132038
  Салиха Туат Районирование территории бассейна реки Днестр по стоку взвешенных наносов : Автореф... географ.наук: 11.00.07 / Салиха Туат; Одесский гидрометеор. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
1132039
  Скрипчинский К.К. Районирование территории для охотничьего хозяйства. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Скрипчинский К.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 24л.
1132040
  Борщ Сергей Васильевич Районирование территории Северного края по условиям формирования летне-осеннего стока и его прогноз : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Борщ Сергей Васильевич; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
1132041
   Районирование территории СССР по посновным факторам эрозии. – М, 1965. – 236с.
1132042
  Любич И.И. Районирование территории Украинской ССР по оптимальным периодам аэрофотосъемки для дешифрирования почвенного покрова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 119-125 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
1132043
   Районирование территорий по естественным условиям, определяющим методику наземных геофизических исследований. – М, 1978. – 58с.
1132044
  Трофимов А.М. Районирование. Математика. ЭВМ : Учебное пособие / А.М. Трофимов, В.А. Рубцов. – Казань : Казанский университет, 1992. – 129с.
1132045
  Мельниченко Н. Районка: статистика, соціологія та коментарі // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-14
1132046
  Шейман Б.Н. Районна агіткультбригада / Б.Н. Шейман. – Львів, 1959. – 16с.
1132047
   Районна газета: досвід, перспективи. – К, 1985. – 219с.
1132048
  Бальцій Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1561-4999
1132049
  Богданов Н.Г. Районная газета / Н.Г. Богданов. – Л, 1957. – 219с.
1132050
   Районная газета. – М, 1968. – 173с.
1132051
   Районная газета. – Ростов н/Д, 1991. – 78 с.
1132052
  Гришин А.А. Районная газета в борьбе за полдъем сельского хозяйства / А.А. Гришин. – М., 1957. – 79с.
1132053
   Районная газета в системе журанлистики. – М, 1977. – 264с.
1132054
  Логинова М.С. Районная методическая конференция / М.С. Логинова. – Грозный, 1965. – 16с.
1132055
   Районная печать. – Владивосток, 1988. – 80с.
1132056
   Районная планировка. – Киев, 1967. – 72 с.
1132057
  Перцик Е.Н. Районная планировка : (географические аспекты) / Е.Н. Перцик. – Москва : Мысль, 1973. – 271 с.
1132058
   Районная планировка : (Справочник проектировщика). – Москва : Стройиздат, 1986. – 325 с.
1132059
   Районная планировка в Украинской ССР. – Київ : Будівельник, 1981. – 142 с.
1132060
   Районная планировка и градостроительство. – Рига, 1979. – 147 с.
1132061
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1984. – 191 с.
1132062
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 163 с.
1132063
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1989. – 186 с.
1132064
   Районная планировка и расселение. – Киев, 1968. – 65 с.
1132065
  Белогорцев И.Д. Районная планировка и региональное расселение : Учебное пособие для вузов / И.Д. Белогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 133 с.
1132066
   Районная планировка экономических административных районов, промышленных районов и узлов. – Москва, 1962. – 267 с.
1132067
  Лаговиер Н. Районная прокуратура. / Н. Лаговиер. – М, 1931. – 221с.
1132068
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Горький, 1966. – 263с.
1132069
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Киров, 1980. – 303с.
1132070
  Полынский П.А. Районная экономическая конференция. Ценный почин городокских коммунистов / П.А. Полынский. – М., 1956. – 84с.
1132071
  Шрейбер А. Районная электрическая станция на низкосортном угле / А. Шрейбер. – Москва : Государственное техническое издательство, 1929. – 128 с.
1132072
  Розколупа Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 6-7
1132073
  Золовський А.П. Районні карти інтенсифікації сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 121-123. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1132074
  Золовський А.П. Районні та обласні карти ефективності затрат у сільському господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 70-77 : Рис., табл. – (Географії ; Вип. 11)
1132075
  Удам В.Я. Районное звено -- важнейший орган управления агропромышленным комплексом / В.Я. Удам. – М., 1983. – 119с.
1132076
   Районное звено. – М, 1966. – 223с.
1132077
  Куемжиев А.Ф. Районное звено агропромышленной формы производства и его роль в эффективном использовании природных ресурсов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Куемжиев А.Ф. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1132078
   Районное звено города. – М, 1988. – 247с.
1132079
  Жулей П. Районное отделение работает на общественных началах / П. Жулей. – Махачкала, 1960. – 22с.
1132080
  Кузнецова Н.П. Районное регулирование заработной платы / Н.П. Кузнецова, Л.Н. Широкова. – М., 1987. – 125с.
1132081
   Районное энтомо-фитопатологические совещание при Курской губернской станции защиты растений от вредителей. – Курск, 1922. – 23с.
1132082
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.1 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 207л.
1132083
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.2 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 203-299л. – Бібліогр.:л.1-9
1132084
  Горшков А.К. Районные (городские) совещания учителей как одна из форм руководства и обмена передовым педагогическим опытом : Автореф... канд. пед.наук: / Горшков А. К.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 15л.
1132085
  Морозов И.В. Районные АПК как новая форма организации и обобществления производства / И.В. Морозов. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 110с.
1132086
   Районные библиотеки Белоруссии в 1977 году. – Минск, 1978. – 43с.
1132087
   Районные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1979. – 42с.
1132088
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Воронеж, 1980
1132089
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Москва, 1987. – 364 с.
1132090
   Районные бюджет Украины. – Х, 1925. – 100с.
1132091
   Районные газеты. – М, 1975. – 62с.
1132092
   Районные газеты. – М, 1975. – 15с.
1132093
  Будьков С.Т. Районные проблемы хозяйственного освоения Сосьвинского Приобья : Автореф... канд. геогр.наук: / Будьков С. Т.; ИркутГУ. – Иркутск, 1970. – 20л.
1132094
  Калиновский Н.П. Районные различия реальной заработной платы рабочих и служащих / Н.П. Калиновский. – М, 1966. – 112с.
1132095
  Сташевский В.Е. Районные сельскохозяйственные выставки / В.Е. Сташевский. – Москва, 1946. – 120 с.
1132096
   Районные семинары как форма методического руководства библиотеками. – М, 1973. – 33с.
1132097
  Осипян С.А. Районные Советы депутатов трудящихся Армянской ССР и Конституции 1937 года. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Осипян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 23л.
1132098
   Районные Советы депутатов трудящихся на современном этапе. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
1132099
  Гальперина Б.Д. Районные советы Петрограда в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: / Гальперина Б.Д.; Лен. отд. Ин-та истории АН СССР. – Л., 1968. – 23л.
1132100
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М.-Л
1. – 1964. – 374с.
1132101
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М.-Л, 1965. – 332с.
1132102
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М-Л
3. – 1966. – 407с.
1132103
  Марков Е.М. Районные центры / Е.М. Марков. – Москва, 1974. – 55 с.
1132104
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1933. – 259с.
1132105
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1936. – 90с.
1132106
  Черняков М. Районный город Миргород / М. Черняков. – Київ, 1938. – 28с.
1132107
  Салуцкий А.С. Районный масштаб / А.С. Салуцкий. – М, 1984. – 192с.
1132108
  Попов Н.И. Районный министр просвещения. / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1970. – 123с.
1132109
  Староверов П.К. Районный педагогический кабинет / П.К. Староверов. – Курск, 1948. – 30с.
1132110
  Бершеда Р. Районный Совет депутато трудящихся по Сталинской Конституции, его исполнительные и распорядительные органы.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Бершеда Р.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1952. – 18 с.
1132111
  Имомов А. Районный Совет депутатов трудящихся (на мат. Тадж.ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Имомов А.; Тадж. гос. ун-тет. – Душанбе, 1971. – 18л.
1132112
  Фиалков М.А. Районный Совет депутатов трудящихся и его роль в организационно-хозяйственном укреплении колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. юрид.наук: / Фиалков М.А.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1132113
  Попова В.И. Районный Совет депутатов трудящихся. / В.И. Попова, Н.Т. Савенков. – М., 1962. – 235с.
1132114
  Цицин П.Г. Районный совет: формирование сводного плана развития хозяйства и социально-культурного строительства. / П.Г. Цицин. – Москва, 1980. – 78с.
1132115
   Районный справочник по с/х. – М, 1934. – 490с.
1132116
  Беляева Л. Районный хирург / Л. Беляева. – Южно-Сахалинск, 1960. – 19с.
1132117
  Барабашев Г.В. Районный, городской Совет на современном этапе / Г.В. Барабашев. – М, 1975. – 112с.
1132118
  Гущин М.Ю. Районовані сорти плодових і ягідних культур України / М.Ю. Гущин, Є.Ф. Дем"янець. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 204 с.
1132119
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1981 рік. – К, 1980. – 177с.
1132120
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1982 рік. – К, 1981. – 177с.
1132121
  Ластас В.С. Районообразующая роль средних городов Литовской ССР (На прим. г. Шауляй) : Автореф... канд. геогр.наук: / Ластас В. С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1132122
  Горєв Л.М. Районування західної частини Української РСР за особливостями будови зони аерації / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 114-120 : Табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв
1132123
  Бабин А.Ю. Районування земель як основа для розробки системи протиерозійних заходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 74-82


  Проаналізовано фактори, які впливають на розвиток ерозійних процесів. Розглянуто методику здійснення ерозійного районування земель та на основі даної методику складено карту ерозійного районування території України. Проанализированы факторы, которые ...
1132124
  Сніжко С.І. Районування регіональної гідрохімічної макросистеми Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано результати районування гідрохімічної системи Житомирського Полісся. За результатами проведеного кластерного аналізу виконано ієрархічне районування досліджуваної території.
1132125
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1965. – К, 1965. – 192с.
1132126
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1966 рік. – К, 1966. – 191с.
1132127
  Гребінь В.В. Районування території басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Наведено результати досліджень щодо районування басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів. За допомогою імовірнісно-статистичного аналізу визначено головні природні та антропогенні фактори, що впливають на формування стоку.
1132128
  Яншин Д.О. Районування території басейну річки Латориця за характером прояву процесів руслоформування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 195-197
1132129
   Районування території України для впровадження фітотехнологій очищення стічних вод та захисту малих річок від забруднення / Ю.І. Вергелес, Я.О. Герасименко, К.М. Задорожний, Я.О. Орлова, О.В. Хандогіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 172-177 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1132130
  Сивий М. Районування території України за мінеральними ресурсами // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 85-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1132131
  Чорноморець Ю.О. Районування території Українських Карпат за умовами формування стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-54. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  За результатами факторного аналізу досліджено основні характеристики формування стоку води і наносів річок Україн-ських Карпат. Наведено районування досліджуваної території за умовами формування стоку за методом кластерного аналізу. Main ...
1132132
  Ростоцкий С.Б. Районы бедствий и надежд : проблемы взаимоотношения природы общества на примерах дельтовых территорий Южной и Юго - Восточной Азии / С.Б. Ростоцкий. – Москва : Мысль, 1990. – 138 с.
1132133
   Районы Дальневосточного края : (без Камчатки и Сахалина). – Хабаровск : Дальневосточное краевое из-во "Книжное дело", 1931. – 224 , [83] с. + Дод.: статистические материалы С. 1-78 ; Библ. С. 81-83 ; 2 карты
1132134
   Районы распространения важнейших сорных растений в СССР. – М.-Л, 1935. – 152с.
1132135
   Районы сплошной коллективизации. – М, 1929. – 226с.
1132136
  Баранский Н.Н. Районы США в самом кратком изложении : Учебное пособие / Н.Н. Баранский. – Москва, 1946. – 28 с.
1132137
  Смирнягин Л.В. Районы США: портрет современной Америки / Л.В. Смирнягин. – Москва : Мысль, 1989. – 379с. – ISBN 5-244-00158-2
1132138
   Районы хозяйственного освоения и экономический рост Сибири. – Новосибирск, 1978. – 155с.
1132139
  Кострова Н.И. Районы Черниговщины / Н.К.З. ; Носовская Сельско-хозяйственная опытная станция им. 5-тилетия Октябрьской Революции ; Отдел экономический ; Н.И. Кострова. – Вып. 30. – Київ : Киев-печать, 1924. – 80 с.
1132140
  Димовски К. Райската градина / К. Димовски. – София, 1990. – 147с.
1132141
  Черненко М. Райская бухта // Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград, 2012. – 2012 [№ 4]. – С. 133-134. – ISBN 978-966-189-109-7
1132142
  Думрат Г. Райская кухня, или все из яблок / Г. Думрат. – М., 1988. – 126с.
1132143
  Йепсен Х.Л. Райская обитель / Х.Л. Йепсен. – М., 1966. – 246с.
1132144
  Галенко Василий Райская пустыня Кабо-Верде // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 28-43 : Іл., карта
1132145
  Павлова А.И. Райские неприятности / А.И. Павлова. – Тула, 1966. – 38с.
1132146
   Райские островки Кубы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 31 : фото. – ISSN 1029-5828
1132147
   Райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 166-167 : фото
1132148
  Даскалов С.Ц. Райские птицы. / С.Ц. Даскалов. – София, 1968. – 186с.
1132149
  Уэйт Мел Райские птицы. 39 видов / Уэйт Мел, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 152-169 : фото
1132150
  Самуров Н. Райские яблоки / Н. Самуров. – Махачкала, 1980. – 111с.
1132151
  Кайдаш-Лакшина Райский вишневый сад // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 3 (650). – С. 12-20. – ISSN 0132-2036


  Творчість А.П. Чехова
1132152
   Райский отдых на острове Хайнань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 35-36 : фото
1132153
  Хемингуэй Э. Райский сад / Э. Хемингуэй. – М, 1988. – 315с.
1132154
   Райский сад или Ботаники всех стран, соединяйтесь! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 90-93 : фото
1132155
   Райский сад. Возвращение в Эдем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 184 : фото
1132156
   Райский уголок прекрасной Хорватии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1132157
  Волков М. Райское житие / М. Волков. – Москва, 1923. – 47с.
1132158
  Аникин А. Райское местечко с адским названием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 92-98 : фото
1132159
  Мушкетик Ю. Райське життя // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-38. – ISSN 0208-0710
1132160
  Марченко Н. Райський сад Анатолія Качана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 14
1132161
  Трачук Юрій Райські двері / Трачук Юрій. – Більськ-Підляський : Osnowy, 1995. – 64с. : іл. – ISBN 83-904738-3-6
1132162
   Райські квіти Катрі Білокур написані в пеклі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 8-9
1132163
  Поклад Н. Райські яблучка : новели / Наталка Поклад. – Київ : Задруга, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-432-121-8


  Науковій бібліотеці університету з вірою, що Слово - вічне, донесе нашу любов і надію. Щиро - Наталка Поклад. Підпис. 23. X. 13
1132164
   Райх (Reich) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 881-882. – ISBN 966-316-069-1
1132165
   Райхенбах (Reichenbach) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 882-883. – ISBN 966-316-069-1
1132166
  Ардаматский В.И. Райцентр / В.И. Ардаматский. – Москва, 1985. – 207с.
1132167
  Москаленко В.Н. Райцентр / В.Н. Москаленко. – М., 1988. – 303с.
1132168
  Кавецький Р.Є. Рак - відоме і невідоме. / Р.Є. Кавецький, Л.Н. Гусліцер. – К., 1976. – 128с.
1132169
  Лаборд С. Рак / С. Лаборд. – М., 1979. – 64с.
1132170
  Битюцкий П.Г. Рак гортани: методы лечения / П.Г. Битюцкий, Е.И. Трофимов. – М., 1991. – 63с.
1132171
  Чаклин А.В. Рак и борьба с ним / А.В. Чаклин. – М., 1953. – 28с.
1132172
  Гексли Дж.С. Рак как биологическая проблема / Дж.С. Гексли. – М, 1960. – 178с.
1132173
  Дорожкин Н.А. Рак картофеля и меры борьбы с ним / Н.А. Дорожкин. – Минск, 1948. – 40с.
1132174
   Рак картофеля.. – К, 1957. – 152с.
1132175
  Ковальчук І.С. Рак молочної залози та вагітність: поради мамолога / І.С. Ковальчук, С.І. Ковальчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 81-84. – ISSN 2413-550Х
1132176
   Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 83-96. – ISSN 2413-550Х
1132177
  Давчев П. Рак на црниот дроб / П. Давчев; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje, 1990. – 96 с.
1132178
   Рак прищиподібної залози: клінічні випадки / В.Г. Хоперія, О.І. Хаорченко, Д.І. Дудла, В.Є. Сафонов, О.М. Гриценко, О.В. Малиновська // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 149-154. – ISSN 2310-4910
1132179
  Ярема Р.Р. Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 69-75. – ISSN 1029-4244
1132180
   Рак щитоподібної залози у післячорнобильський період у Тернопільській області / В.О. Шідловський, Л.В. Шкробот, О.В. Шідловський, І.М. Дейкало, В.М. Привроцький // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 265-268. – ISSN 2413-7944
1132181
   Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургчного лікування / Ю.М. Стернюк, І.О. Прихнюк, М.І. Березюк, А.О. Сидоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 2. – C. 84-91. – ISSN 1029-4244
1132182
  Рибальченко Т.В. Рак як мікроеволюційний процес в історичному аспекті / Т.В. Рибальченко, М.Є. Дзержинський, В.К. Рибальченко // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 218. – ISSN 1562-1774
1132183
  Капранови В. Рак, щука й сестра їхня Либідь : 27 березня в Києві відбувся Форум інтелігенції України / В. Капранови, Д. Капранов // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 115-120.
1132184
  Зюсс Р. Рак: эксперименты и гипотезы / Р. Зюсс. – Москва : Мир, 1977. – 360с.
1132185
  Кросс Я. Раквереский роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель, 1989. – 587 с.
1132186
  Циолковский К.Э. Ракета в космическое пространство. / К.Э. Циолковский. – М, 1963. – 112с.
1132187
  Волохов Ф.С. Ракета взлетит / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1962. – 16с.
1132188
  Гильзин К.А. Ракета и радио / К.А. Гильзин. – М., 1963. – 84с.
1132189
  Ефимовский Е.С. Ракета и травинка / Е.С. Ефимовский. – Ленинград, 1984. – 78с.
1132190
  Латов В.С. Ракета летит к цели / В.С. Латов. – М, 1966. – 78с.
1132191
  Крошкин М.Г. Ракета покидает Землю / М.Г. Крошкин. – М, 1959. – 88с.
1132192
  Николаев М.Н. Ракета против ракеты / М.Н. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 200с.
1132193
  Сніжний В.С. Ракета. / В.С. Сніжний. – Харків-Одеса, 1933. – 100с.
1132194
  Ляпунов Б.В. Ракета. (Ракетная техника и реактивная авиация) / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1954. – 128с.
1132195
  Романов А.П. Ракетам покоряется пространство / А.П. Романов. – М., 1976. – 111с.
1132196
   Ракети-носії і космічні ступені ракет як об"єкти керування : підручник для студ. вищих навчальних закладів напрямку "Авіація та космонавтика" / Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун; Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун ; під ред. С.М. Конюхова. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т, 2007. – 564 с. – Присвячується 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 978-966-551-230-1
1132197
  Кацнельсон А.І. Ракети й солов"ї / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1960. – 192с.
1132198
  Іщенко Н. Ракети проти ненависті та брехні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 10


  Як "пропагандистська машина" Милошевича зазнала нападу НАТО.
1132199
  Анисин И.И. Ракетная застава / И.И. Анисин. – Москва, 1976. – 206с.
1132200
  Бодрук О. Ракетний синдром. Військові потенціали країн третього світу в контексті сучасних міжнародних процесів // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.47-60. – ISSN 0868-8273
1132201
  Петров В.М. Ракетники / В.М. Петров. – К., 1978. – 445с.
1132202
  Ромашкина Н.П. Ракетно-космическая индустрия: возможности и угрозы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075
1132203
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 0131-775Х
1132204
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності ракетно-космічного комплексу (РКК) України на світовому ринку. Визначено його обсяги експорту, частку ринку, існуючі та перспективні сегменти, на яких Україна має або може мати певні ...
1132205
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – Москва, 1964. – 192 с.
1132206
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – М, 1966. – 348с.
1132207
  Качур Павел Ракетное заведение Константина Константинова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0235-7089
1132208
   Ракетное зондирование верхней атмосферы и ионостферы до высоты 1500 км.. – Ростов -на-Дону, 1989. – 146с.
1132209
  Боев И.Л. Ракетное оружие и внешняя политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Боев И. Л.; Моск. гос. ин-т межд. отнош., Каф. ИМО и внешн. политики СССР. – М., 1966. – 16л.
1132210
  Торкунов С.А. Ракетное оружие и его роль в современной войне / С.А. Торкунов, К.М. Кузнецов. – М, 1961. – 39с.
1132211
  Попадько И.И. Ракетное оружие капиталистических стран / И.И. Попадько, УрюпинД.А. – М., 1962. – 248с.
1132212
  Морозов К.В. Ракетное оружие на море / К.В. Морозов. – М., 1976. – 96с.
1132213
  Толубко В.Ф. Ракетные войска. / В.Ф. Толубко. – М., 1977. – 64с.
1132214
  Гильзин К.А. Ракетные двигатели / К.А. Гильзин. – М., 1950. – 84с.
1132215
  Саттон Д. Ракетные двигатели / Д. Саттон. – М., 1952. – 328с.
1132216
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели / Е.Б. Волков. – Москва, 1961. – 61с.
1132217
  Глушко В.П. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ / В.П. Глушко. – М, 1975. – 68с.
1132218
  Петрович Г.В. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ. 1929-1969 гг. / Г.В. Петрович. – М., 1969. – 36с.
1132219
  Корлисс У.Р. Ракетные двигатели для космических полетов. / У.Р. Корлисс. – М., 1962. – 489с.
1132220
  Хэмфрис Д. Ракетные двигатели и управляемые снаряды / Д. Хэмфрис. – Москва, 1958. – 304с.
1132221
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели на комбинированном топливе / Е.Б. Волков. – Москва, 1973. – 184с.
1132222
  Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе / И. Тимнат. – М. : Мир, 1990. – 292 с.
1132223
  Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива / И.Х. Фахрутдинов. – М., 1981. – 223с.
1132224
   Ракетные двигатели.. – М, 1976. – 399с.
1132225
  Немцев С.Д. Ракетные зори / С.Д. Немцев. – М., 1975. – 88с.
1132226
   Ракетные исследования верхней атмосферы : Спец.приложение(т.1)к журналу "Физика атмосферы и Земли). – Пер. с английского. – Москва : Из-во иностранной литературы, 1957. – 415с.
1132227
  Пищулин В.П. Ракетные поезда / В.П. Пищулин. – М, 1977. – 95с.
1132228
  Васильев А.Н. Ракетные пусковые установки в Великой Отечественной войне / А.Н. Васильев, П В. Михайлов. – Москва, 1991. – 86с.
1132229
   Ракетные топлива.. – М, 1975. – 188с.
1132230
   Ракетный аккорд.. – М, 1970. – 31с.
1132231
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1969. – 264 с.
1132232
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М., 1971. – 110с.
1132233
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – Челябинск, 1972. – 268 с.
1132234
  Абламонов П.Ф. Ракетный старт : док. повесть / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 71 с. : ил.
1132235
  Пономарев А.Н. Ракетоносная авиация / А.Н. Пономарев. – М., 1964. – 342с.
1132236
   Ракетостроение. – Москва
№1. – 1987
1132237
   Ракетостроение. – Москва
№2. – 1987
1132238
   Ракетостроение. – Москва
№3. – 1987
1132239
   Ракетостроение. – Москва
№4. – 1987
1132240
   Ракетостроение. – Москва
№5. – 1987
1132241
   Ракетостроение. – Москва
№6. – 1987
1132242
   Ракетостроение. – Москва
№7. – 1987
1132243
   Ракетостроение. – Москва
№8. – 1987
1132244
   Ракетостроение. – Москва
№9. – 1987
1132245
   Ракетостроение. – Москва
№10. – 1987
1132246
   Ракетостроение. – Москва
№11. – 1987
1132247
   Ракетостроение. – Москва
№12. – 1987
1132248
   Ракетрные исследования верхней атмосферы.. – М, 1957. – 415с.
1132249
   Ракетчики.. – М, 1964. – 145с.
1132250
   Ракетчики.. – М, 1979. – 133с.
1132251
   Ракеты-носители. – Москва, 1981. – 316 с.
1132252
   Ракеты-носители, спутники и космические летательные аппараты США, 1961. – 44 с.
1132253
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего / В.П. Бурдаков, Ю.Н. Данилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 174с.
1132254
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего. / В.П. Бурдаков, Ю.И. Данилов. – М., 1980. – 157с.
1132255
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру. / А.И. Иойрыш. – М, 1985. – 150с.
1132256
  Старшинов Н.К. Ракеты зеленый огонь / Н.К. Старшинов. – М, 1975. – 192с.
1132257
   Ракеты и искусственные в метеорологии.. – М, 1963. – 286с.
1132258
  Ляпунов Б.В. Ракеты и межпланетные полеты. / Б.В. Ляпунов. – М., 1962. – 123с.
1132259
  Горбачев Н.А. Ракеты и подснежники : Повесть / Н.А. Горбачев. – М. : Воениздат, 1963. – 200с.
1132260
  Гильберг Л.А. Ракеты и ракетные двигатели / Л.А. Гильберг. – М., 1972. – 63с.
1132261
  Швец И.А. Ракеты и сердца / И.А. Швец. – Москва, 1974. – 173с.
1132262
  Зигель Ф.Ю. Ракеты исследуют Луну / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1960. – 32 с.
1132263
  Лангемак Г.Э. Ракеты их устройство и применение / Г. Э. Лангемак, В.П. Глушко ; [Предисл.: Меркулов]. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. авиационной лит., 1935. – 118, [2] с. : ил., табл.
1132264
  Рубинский Г.М. Ракеты летят над морем. / Г.М. Рубинский. – М, 1971. – 216с.
1132265
  Ануреев И.И. Ракеты многократного использования / И.И. Ануреев. – Москва, 1975. – 215с.
1132266
  Васильев А. Ракеты над цветком лотоса / А. Васильев. – Москва, 1970. – 200с.
1132267
  Борискин Н.М. Ракеты повинуются мне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1970. – 287с.
1132268
  Жуков В.Н. Ракеты смотрят в зенит / В.Н. Жуков. – М., 1962. – 155с.
1132269
  Петров В.Н. Ракеты стерегут небо / В.Н. Петров. – Х., 1963. – 123с.
1132270
  Сметанин А.И. Ракеты черного дыма : повесть / А.И. Сметанин ; [ил.: В.С. Орлов]. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 238 с. : ил.
1132271
   Ракеты, снаряды и искусственные спутники., 1959. – 178с.
1132272
  Михалков С.В. Раки / С.В. Михалков. – М., 1953. – 87с.
1132273
  Івасюк А. Раки / А. Івасюк. – К, 1987. – 293с.
1132274
  Некрасов Андрій Раки в березах : Україна. Житомирщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-26 : Фото
1132275
  Сущанський В.І. Раки літеральні та інші "фігурні" вірші Івана Величковського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 99-103. – ISSN 1029-4171
1132276
  Фиксин С.А. Ракита и арча / С.А. Фиксин. – М, 1961. – 95с.
1132277
  Ляликов С.И. Ракитник австрийский, произростающий в Молдавской ССР, как источник цитизина : Автореф... канд. биолог.наук: / Ляликов С.И.; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1952. – 8 с.
1132278
  Голубев А.А. Ракитов куст / А.А. Голубев. – Воронеж, 1977. – 77с.
1132279
  Пристли Д.Б. Ракитовая аллея / Д.Б. Пристли. – М., 1960. – 110с.
1132280
  Хрилев В.С. Ракитовый вечер / В.С. Хрилев. – Л, 1986. – 158с.
1132281
  Крутилин С.А. Ракиты / С.А. Крутилин. – М., 1974. – 432с.
1132282
   Ракітін Семен Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358-359 : фото
1132283
  Голиков А.Н. Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР. / А.Н. Голиков, О.Г. Кусакин. – Л., 1978. – 257с.
1132284
  Яковлева Галина Раковор приведен в исполнение : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 54-59 : Фото
1132285
  Славова Мирена Раковски като индоевропеист // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 38-51. – ISSN 0204-8701
1132286
  Мельниченко В.Е. Раковский против Сталина / Мельниченко В.Е. – Москва, 1991. – 63 с.
1132287
   Раковський Леонід Едуардович : [некролог] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 213-214. – ISSN 0130-5247
1132288
  Каудри Е. Раковые клетки. / Е. Каудри. – М., 1958. – 655с.
1132289
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – М., 1990. – 461с.
1132290
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – Томск, 1991. – 444с.
1132291
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 429с.
1132292
  Солженицын А.И. Раковый корпус / Александр Солженицын. – Москва : Эксмо, 2007. – 512с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-14368-9
1132293
  Солженицын А.И. Раковый корпус : повесть / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 476, [4] с. – ISBN 978-5-91631-046-7


  На родине впервые напечатан в 1990. Герои повести - больные "ракового корпуса" в среднеазиатском городе, в середине ХХ века. Среди них - люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев, в том числе ссыльные. Борение с болезнью. Попытки ...
1132294
  Зограф Н.Ю. Ракообразные-космополиты / Н.Ю. Зограф. – Москва, 1906. – 14с.
1132295
  Свирская Н.Л. Ракообразные и коловратки и изменение динамики их развития в малых гумифицированных озерах южной Карелии подд влиянием химической мелиорации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свирская Н. Л.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1132296
  Касьянов Александр Иванович Ракообразные и насекомые - вредители посевов риса на Кубани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Касьянов Александр Иванович; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 23л.
1132297
  Лехнович В.С. Ракоустойчивые сорта картофеля / В.С. Лехнович. – М-Л, 1954. – 244с.
1132298
  Оляндер Л. Ракурс - ракурсна постановка - твір як рецептивна проблема // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 69-80. – ISSN 2304-9383
1132299
  Андронова Т.Е. Ракурс / Т.Е. Андронова. – Москва, 1989. – 205с.
1132300
  Павлюк Я.О. Ракурс / Я.О. Павлюк. – Львів : Каменяр, 1990. – 166 с.
1132301
   Ракурс.. – М : Искусство, 1977. – 263 с.
1132302
  Фітісова А. Ракурси інтерпретації сучасної духовної кризи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 355-357
1132303
  Кравченко В.О. Ракурсні умови спростережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції Академік Вернадський / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1727-7485
1132304
  Филипп Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой / Н.Д. Филипп. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 244 с.
1132305
  Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко / А.Н. Лаврентьев. – М., 1992. – 220с.
1132306
  Белова Е.П. Ракурсы танца / Е.П. Белова. – Москва : Искусство, 1991. – 125 с.
1132307
  Нечай О.Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике / О.Ф. Нечай. – Москва : Искусство, 1990. – 117 с.
1132308
  Ермолаев Т.А. Ракушевы / Т.А. Ермолаев. – Минск, 1970. – 96с.
1132309
  Кална Н.С. Ракушки на ладони / Н.С. Кална. – Рига, 1986. – 84с.
1132310
  Голубничая Л.В. Ракушковые ракообразные (Ostracoda) бассейна Среднего Днепра : Автореф... канд. биол.наук: / Голубничая Л.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1968. – 12л.
1132311
  Коваленко А.Л. Ракушковые ракообразные водоемов бассейна Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коваленко А.Л.; АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
1132312
  Мазепова Г.Ф. Ракушковые рачки (Ostracoda) Байкала / Г.Ф. Мазепова. – Новосибирск, 1990. – 470с.
1132313
  Бусель Б.И. Ракций нейронов моматической коры бодрствующей кошки : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Бусель Б. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1975. – 25л.
1132314
  Барух А. Ралеви / А. Барух. – София, 1955. – 556с.
1132315
  Коваленко О. Ралець - обов"язковий видаток ремісників Гетьманщини XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 10-15. – ISSN 1998-4634
1132316
  Цаголов В.М. Ралица / В.М. Цаголов, Н. Павлов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
1132317
  Гернсбек Х. Ральф 124 С41+. Роман о жизни в 2660 году / Х. Гернсбек. – Москва : Прогресс, 1964. – 166с.
1132318
  Конен В.Д. Ральф Воан Уильямс : очерк жизни и творчества / В.Д. Конен. – Москва : Музгиз, 1958. – 44 с.
1132319
  Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1991. – 135с.
1132320
  Радзиевская С.Б. Рам и Гау / С.Б. Радзиевская. – Казань, 1967. – 146с.
1132321
   Раманівська спектроскопія та кристалічна структура твердих плівок С60 / М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, М.М. Білий, Ю.І. Прилуцький // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 94
1132322
  Худойбердиев Б.Г. Рамановские спектры и расчеты молекулярных агрегатов в системах с интенсивным межмолекулярным взаимодействием : автореф. дисc. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Худойбердиев Бекзод Гайбуллаевич ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 2012. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1132323
  Левин В.И. Рамануджан - математический гений Индии. / В.И. Левин. – М., 1968. – 47с.
1132324
   Рамачная канвенцыя аб абароне нацыянальных меншасцей : Украіна: стан выканання. – Кіеу, 2004. – 69с. – Видання білоруською мовою. – ISBN 966-7024-53-9
1132325
  Розумний М. Рамаян : Поезії / Максим Розумний. – Київ : Смолоскип, 1997. – 87с. – ISBN 966-7332-00-4
1132326
   Рамаяна. – Київ : Держхудвидав, 1958. – 331с.
1132327
   Рамаяна : Давньоіндійський епос у переказі Премчанда: Для середнього шкільного віку. – Київ : Веселка, 1979. – 141с.
1132328
   Рамаяна. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270с.
1132329
  Тулси Дас Рамаяна или Рамачар и Таманаса. Море подвигов Рамы. / Тулси Дас. – М.-Л., 1948. – 968с.
1132330
   Рамаяна.. – К, 1959. – 332с.
1132331
   Рамаяна.. – М, 1965. – 448с.
1132332
  Короткий В.А. Рамбо Альфред Ніколя / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 215. – ISBN 966-06-0393-2
1132333
  Лубківський Р.М. Рамена : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1969. – 147 с.
1132334
  Великовский И. Рамзес II и его время / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-85880-381-4
1132335
   Рамзес Вадим Борисович (1933-2008) : [некролог] / коллеги, друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 96. – ISSN 0131-2227
1132336
  Блок А.А. Рамзес. Сцены из жизни древнего Египта / А.А. Блок. – Пб, 1921. – 30с.
1132337
  Сіренко Ю.М. Раміприл у пацієнтів з артеріальною гіпертензією як монотерапія або комбінація з гідрохлортіазидом / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 81-91. – ISSN 2224-1485
1132338
  Матат Д. Рамка безперервного навчання вчителів / Олег Шаров; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...в МОН відбулася презентація Рамки безперервного професійного розвитку вчителів. Документ, розроблений Британською Радою, є результатом багаторічної роботи експертів. Фахівці переконані: рамка може допомогти підвищити свій кваліфікаційний рівень ...
1132339
  Крысанова В М. Рамка в цикле Гофмана "Серапионовы братья": особенности атмосферы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 152-157. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается рамочное общество в цикле Э.-Т.-А. Гофмана "Серапионовы братья", основное внимание уделяется настроению собравшихся и способам его создания. Прослеживается динамика настроения членов общества, подробно разбираются две сцены ...
1132340
   Рамка для фахової передвищої освіти і харчування дітей / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Щодо засідання профільного парламентського комітету розглянули законопроекти про фахову передвищу освіту, а також стан і проблеми нормативно-правового врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти
1132341
   Рамка кваліфікації. Заходи з провадження / Прес-служба НПУ імені М. Драгоманова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  21-22 лютого 2012 р. в НПУ ім. М. Драгоманова відбувся Міжнародний спільний семінар Європейського фонду освіти і МОНМС на тему "Заходи з впровадження Національної рамки кваліфікації (НРК) для навчання впродовж життя".
1132342
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7024-51-2
1132343
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 69 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 966-7024-64-4
1132344
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 68с. – Видання вірменською мовою. – ISBN 966-7024-60-1
1132345
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Страсбург, 1 лютого 1995 року. – Київ : Феникс, 2004. – 16с. – ISBN 966-651-153-3
1132346
  Амеліна С.М. Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 167-171. – (Серія "Філологічні науки")
1132347
   Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною (2007-2010). Проект // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.10-15..
1132348
  Крініцин О.В. Рамкова угода АСЕАН з торгівлі послугами як поштовх до регіональної лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 163-170. – ISSN 2308-6912


  Надзвичайно динамічні і масштабні структурні зміни в наш час трансформують світову економіку і міжнародну торгівлю. Особливої уваги заслуговують не тільки швидкі темпи глобальних перетворень, а й широке охоплення змін, що впливає практично на весь ...
1132349
  Вонсович О.С. Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 358-361. – ISSN 2076-1554
1132350
  Мілаш В. Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 132-140. – ISSN 1993-0909
1132351
  Шулікін Д. Рамковий закон - пропозиції до вдосконалення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Публічне обговорення проекту рамкового закону "Про освіту" в МОН України.
1132352
   Рамковий закон підписано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Ухвалення цього Закону дозволить провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та ...
1132353
   Рамковий закон ухвалено! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "...5 вересня Верховна Рада України у другому читанні підтримала базовий закон "Про освіту". Це страгічний документ, який визначатиме розвиток нашої галузі у найближчі роки, а можливо, й десятиліття. Попереду - непростий і тривалий шлях його ...
1132354
  Шулікін Д. Рамковий закон: концептуальні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Під час комітетських слухань у парламенті презентували концепцію проекту Закон України "Про освіту", яку підготувала робоча група освітян, науковців, представників громадськості з ініціативи профільного комітету.
1132355
  Короткий Т.Р. Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 552-560. – ISSN 1563-3349
1132356
  Бунда В. Рамкові програми Євросоюзу та єдиний науковий європейський простір: перші підсумки / В. Бунда, Ф. Ващук, О. Максименко // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 9-16. – ISBN 966-8110-19-6
1132357
  Дейнега Ю. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 20-22
1132358
  Дейнега Ю.В. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 249-250
1132359
  Перепадя О.В. Рамкові стандарти безпеки ВМО як запорука безпеки світової торгівлі / О.В. Перепадя, Р.В. Процишин // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 536-540. – ISSN 1563-3349
1132360
  Денисенко С.І. Рамкові стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються, згідно з положеннями Рамкових Стандартів, поняття "міжнародний стандарт", співробітництво між митними адміністраціями держав-учасниць ВМО, переваги взаємовідносин між митними адміністраціями і бізнесом, а також надаються практичні ...
1132361
  Денисенко С.І. Рамкові Стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
1132362
  Супрун Н.А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 72-87. – ISSN 1681-116Х
1132363
  Димитров Н. Рамковната конвенциjа за заштита на националните малцинства = The framework convention for the protection of national minorities : историjат и теоретски импликации / Никола Димитров ; гл. уред. Б. Павловски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 232, [ 2 ] c. – Текст парал. макед., англ. – Библиогр.: с. 229-233. – ISBN 9989-48-018-4
1132364
   Рамку кваліфікацій затверджено : новини уряду // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Кабмін схвалив Постанову "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України".
1132365
  Ильинский Н.В. Рамонь / Н.В. Ильинский. – Воронеж, 1968. – 148с.
1132366
   Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и пояснительный доклад = Framework Convention for the protection of national minorities and explanatory report=Convention-cadre pour la protection des minorites nationales et rapport explicatif : Русская версия. – Strasbourg : Council of Europe, 1998. – 20p. – №57
1132367
  Нушаров М.М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском : Учеб. пособие / М.М. Нушаров. – Самарканд, 1974. – 127с.
1132368
  Нушаров М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском. (Опыт структурно-сопоставит. анализа) : Автореф... канд. филол.наук: / Нушаров М.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Самарканд, 1967. – 21л.
1132369
  Варин Владимир Валентинович Рамочные структуры с нефинитным глаголом в современном немецком языке с позиций коммуникативного синтаксиса (на материале газетных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Варин Владимир Валентинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1132370
  Шерель А.А. Рампа у микрофона / А.А. Шерель. – М, 1985. – 301с.
1132371
  Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор : из истории древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский. – Москва : Наука, 1984. – 247с.
1132372
  Матвиевская Г.П. Рамус. 1515-1572 / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1981. – 151 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
1132373
  Шатилов В.М. Рамушевский коридор / В.М. Шатилов. – М., 1970. – 48с.
1132374
  Курукин Игорь Рана в шесть столетий глубиной : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 56-64 : Фото, карта
1132375
  Соболев Р.П. Рангел Вылчанов и пути болгарского кино / Р.П. Соболев. – М, 1988. – 109с.
1132376
  Шадури Инга Ивановна Ранговая структура морфем абхазского литературного языка. (Система переходных глаголов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шадури Инга Ивановна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 25л.
1132377
  Варій М.Й. Рангові групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 31с.
1132378
  Кендэл М.Д. Ранговые корреляции / М.Д. Кендэл. – М, 1975. – 214с.
1132379
  Ячейкін Ю.Д. Рандеву зі смертю / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1990. – 234 с.
1132380
  Маркова Е.В. Рандомизация и статический вывод / Е.В. Маркова. – М, 1986. – 206с.
1132381
  Данчин А.А. Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа / А.А. Данчин, Н.Е. Полищук, Г.А. Данчин // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 284-298. – ISSN 2310-4910
1132382
  Фрейдкина И.С. Ранее творчество Фонвизина.(На пути к сатире) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фрейдкина И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
1132383
  Холиолчева Г. Ранена младост / Г. Холиолчева. – София, 1961. – 143с.
1132384
  Муталибов З. Раненая анкета : повесть и рассказы / З. Муталибов; пер. с чечен. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 299 с.
1132385
  Вегин П.В. Раненая роза / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 29с.
1132386
  Крикуненко Лариса Раненая чайка. "Титаник" / Крикуненко Лариса. – [Никополь], 1999. – 10с.
1132387
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 312 с.
1132388
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэма / К. Кулиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 319 с.
1132389
  Достоевский Ф.М. Раненое сердце : повести, рассказы, статьи из "Дневника писателя" / Ф.М. Достоевский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 493 с.
1132390
  Садыг Ф. Раненые дома / Ф. Садыг. – Москва, 1970. – 48 с.
1132391
  Кюльпе Франс Раненые души : [Повесть] / Франс Кюльпе; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". 1912 г. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 47)
1132392
  Магомедов М. Раненые скалы / М. Магомедов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 263 с.
1132393
  Попов Л.П. Раненые сосны: стихи / Л.П. Попов. – М., 1983. – 63с.
1132394
   Ранер (Rahner) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 883. – ISBN 966-316-069-1
1132395
  Дживелегов А.К. Ранессанская поэзия в переводах Ю.Н.Верховского / А.К. Дживелегов. – Москва, 1948. – 3-7с.
1132396
  Яковлев А.И. Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 140-147. – ISSN 2413-9998
1132397
  Чапарин А.Н. Ранжирование загрязняющих веществ по коэфициенту приоритетности их опасного воздействия на население // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 54-55. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1132398
  Хотомлянский Александр Лазаревич Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / Хотомлянский Александр Лазаревич, Знахуренко Павел Андреевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1132399
  Хотомлянский А.Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / А.Л. Хотомлянский, П.А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1132400
  Зибарева И.В. Ранжирование институтов Российской академии наук с помощью российского индекса научного цитирования. на примере институтов химического профиля / И.В. Зибарева, В.Н. Пармон // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 9. – С. 779-789. – ISSN 0869-5873


  В последние годы научная общественность бурно обсуждает критерии оценки продуктивности отдельных учёных, научных коллективов и организаций. Одна из наиболее влиятельных на сегодняшний день стратегий определения научной эффективности – количественная ...
1132401
  Рыбалов А.А. Ранжирование проблемных экологических ситуаций в условиях техногенных нагрузок на окружающую среду // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 77-87. – (Економіка ; № 5 (64))
1132402
   Ранжирование распределенных величин на основе нечетких квазисерий.. – М, 1986. – 34с.
1132403
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.И. Владимирский


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два нових показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам расчитан вектор ...
1132404
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.М. Владимирский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам рассчитан вектор ...
1132405
  Мальцева А.А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А.А. Мальцева, А.А. Серов, И.Н. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 380-388. – ISSN 1993-6788


  На основании результатов мониторинга университетской инновационной инфраструктуры была проведена кластеризация, и построены с применением факторного анализа уравнения регрессии, являющиеся инструментами для рейтинговой оценки технопарковых ...
1132406
  Шевченко С.О. Ранжирування вищих навчальних закладів як впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 111-113. – (Право. Економіка. Управління)
1132407
  Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об"єднання / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 138-147. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1132408
  Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-38. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовано родовища та рудопрояви графіту за основними та додатковими показниками, до яких віднесено: якість корисної копалини, технологічні властивості руд, потужність порід розкриття, ступінь геологічної вивченості, умови залягання ...
1132409
  Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 1682-2366
1132410
  Приходько Володимир Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / Приходько Володимир, Шевченко Сергій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається можливість використання процедури ранжування ВНЗ як інструменту державного управління якістю вищої освіти. Аналізуються підходи, методи і критерії, що використовуються в міжнародних рейтингах ВНЗ, зарубіжний і вітчизняний досвід ...
1132411
  Станкевич І.В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 140-150. – ISSN 2222-0712
1132412
  Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-19 : фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1132413
  Приймак В.І. Ранжування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 134-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1132414
  Хімчян А.І. Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, що страждають на невротичні розлади / А.І. Хімчян, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 41-44. – ISSN 2312-5675
1132415
  Кушнірук Ю.С. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом / Ю.С. Кушнірук, Л.А. Волкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 239-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1132416
  Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-65. – ISSN 1682-2366
1132417
  Гогалев В.И. Ранимое зрение / В.И. Гогалев. – М, 1990. – 120с.
1132418
  Кухно А.А. Ранимость. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1965. – 107с.
1132419
  Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Б. Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
1132420
  Косаківський Леонід Раніш - закон, а потім - благодать... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-31


  Дочасні травневі вибори мера Києва й депутатського корпусу міста наочно продемонстрували всі вади актів законодавства, якими регулюються статус Києва як столиці нашої держави, повноваження органів влади міста, порядок їхнього обрання, й знову спонукали ...
1132421
  Короткий В.А. Ранке Леопольд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 167. – ISBN 966-06-0393-2
1132422
   Ранки солов"їні : лірика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 191 с.
1132423
   Ранки солов"їні.. – К, 1965. – 182с.
1132424
   Ранкова вікна.. – Дніпропетровськ, 1988. – 128с.
1132425
  Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова (переклад з німецької та коментарі В. Кебуладзе) / пер. з німец. В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 106-111. – ISSN 2522-9338
1132426
  Вороненко Оксана Ранкова кава : мініатюра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0130-321Х
1132427
  Таран А.В. Ранкова шибка : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 47 с.
1132428
   Ранковий клич. – Ужгород, 1981. – 96 с.
1132429
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С.16-32. – ISSN 0585-8365
1132430
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 12. – С.12-50. – ISSN 0585-8365
1132431
   Ранковий спокій.. – К, 1986. – 246с.
1132432
  Артеменко М. Ранковий цвіт / М. Артеменко. – Симферополь, 1958. – 40с.
1132433
  Марченко К.О. Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1132434
  Гетьман В.П. Ранкові зорі. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1961. – 104с.
1132435
   Ранкові зустрічі.. – Х, 1976. – 223с.
1132436
  Шальман Т.М. Ранкові інформаційно-розважальні телепередачі як один зі складників сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 152-157


  У статті проаналізовано етапи формування сітки ранкового мовлення на українському телебаченні. У деталях розглянуто інформаційно-розважальний тип програм як синтетичної за конструкцією структури телепередач. The article explores the stages of ...
1132437
  Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
1132438
  Жуковський С.С. Ранкові передачі комерційного радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 150-154


  Стаття присвячена дослідженню ранкового ефіру комерційних радіостанцій та вивченню механізмів створення передач працівниками популярних радіостанцій України. The article is dedicated to the research of the morning ether of the commercial broadcasting ...
1132439
  Миколайчук В.І. Ранкові позивні / В.І. Миколайчук. – К., 1974. – 48с.
1132440
  Панчук Н.М. Ранкові поїзди / Н.М. Панчук. – Ужгород, 1985. – 56с.
1132441
  Сачко Я.П. Ранкові поїзди / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1990. – 102 с.
1132442
  Бондаренко В.Д. Ранкові роси / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1984. – 31с.
1132443
  Перебийніс П.М. Ранкові сурми : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1976. – 103 с.
1132444
  Галицкая А.Я. Ранне- и среднекаменноугольные продуктиды Северной Киргизии / А.Я. Галицкая; Отв. ред.: Григорьева А.Д., Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1977. – 298с.
1132445
  Черепнин Л.М. Ранне-весенние растения Красноярского края. / Л.М. Черепнин. – Красноярск, 1948. – 39с.
1132446
  Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье / Л.Я. Крижевская. – Л., 1977. – 129с.
1132447
   Ранневесенние растения Киргизии.. – Фрунзе, 1960. – 112с.
1132448
  Горышина Т.К. Ранневесенние эфемероиды лесостепных дубрав / Т.К. Горышина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – 232с.
1132449
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществ.-полит. мысли. / Г.Л. Курбатов. – Л., 1991. – 270с.
1132450
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). / Г.Л. Курбатов. – Л., 1962. – 287с.
1132451
   Раннегеосинклинальный вулканизм и металлогения Урала.. – Свердловск
2. – 1983. – 190с.
1132452
  Кутенец В.А. Раннегерцинская гипербазит-габбро-гранитная серия гармского блока (центральный Таджикистан) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Кутенец В.А.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л.
1132453
  Соловьева С.С. Раннегреческая тирания : (к проблеме возникновения государства в Греции) : лекция / С.С. Соловьева ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Кафедра всеобщей истории. – Москва : [б. и.], 1964. – 101 с. – Библиогр.: с. 100
1132454
  Андреев Ю.В. Раннегреческий полис : (Гомеровский период) / Ю.В. Андреев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 142 с.
1132455
  Жаворонкова Р.А. Раннедевонские кораллы западного склона Южного Урала : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Жаворонкова Р.А. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1972. – 27 с.
1132456
  Кравцов А.Г. Раннедевонские четырехлучевые кораллы Центрального Таймыра и Южного острова Новой Земли : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кравцов А.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 21л.
1132457
  Туркина О.М. Раннедокембрийские высокометаморфизованные терригенные породы гранулитогнейсовых блоков Шарыжалгайского выступа (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1116-1130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1128-1130. – ISSN 0016-7886
1132458
  Булкин Ю.С. Раннедокембрийские грамитоиды Белорусской антеклизмы. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1993. – 138с.
1132459
   Раннедокембрийские гранитоидные формации. – Ленинград : Наука, 1975. – 292с.
1132460
  Абдиров Н.М. Раннее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением - основа эффективной профилактики правонарушений : учеб. пособие / Н.М. Абдиров; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : [б. н.], 1989. – 98 с.
1132461
  Янковская Н. Раннее выявление педагогических способностей абитуриентов педагогических университетов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-59
1132462
   Раннее выявление профессиональных болезней.. – М, 1988. – 298с.
1132463
  Лагидзе М.В. Раннее драматургическое творчество. / М.В. Лагидзе. – Тбилиси, 1982. – 95 с.
1132464
  Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И.А. Шишова. – Ленинград, 1991. – 224 с.
1132465
  Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы : II тысячелетие до н. э.- первая половина I тысячелетия н. э. / Ю.А. Краснов. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
1132466
  Дарнтон Роберт Раннее информационное общество : новости и СМИ в XVIII веке в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.77-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1132467
  Скутнева С.В. Раннее материнство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.114-118. – ISSN 0132-1625
1132468
  Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 0130-3864


  8-10 сентября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась Международная конференция "Раннее Новое время в контексте всемирной истории".
1132469
  Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0130-3864
1132470
  Флорова О.В. Раннее оперативное лечение органиченных глубоких ожогов на фоне лучевой болезни. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Флорова О.В.; Латв. ин-т эксперим. и клинич. медицины АМН СССР. – Рига, 1964. – 16л.
1132471
  Дыбан П А. Раннее развитие млекопитающих / П А. Дыбан, . – Ленинград, 1988. – 228с.
1132472
  Холодный Василий Иванович Раннее славянофильство как реакция противоречия эпохи 40-50-х годов XIX века. (Крит. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Холодный Василий Иванович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 21л.
1132473
  Засьма Р.Л. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Засьма Р.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 18л.
1132474
  Бройтман Б.А. Раннее творчество В.В.Маяковского (1912-1917) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Бройтман Б.А.; Чувашский гос. педагогический институт. – Чебоксары, 1949. – 19 с.
1132475
  Скробова А.М. Раннее творчество В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скробова А.М.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
1132476
  Антюфьева И.Н. Раннее творчество Г.И. Успенского : Автореф... канд. филол.наук: / Антюфьева И.Н.;. – Куйбышев, 1967. – 19л.
1132477
  Иванов Ю.Д. Раннее творчество И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1132478
  Щурат С.В. Раннее творчество Ивана Франко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щурат С.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1132479
  Ачкасова Л.С. Раннее творчество К.Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1960. – 56 с.
1132480
  Малевич О.М. Раннее творчество Карела Чапека : Автореф... канд. филол.наук: / Малевич О.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 20л.
1132481
  Верхось Н.Р. Раннее творчество Л.Н.Толстого. : Автореф... канд. филол.наук: / Верхось Н.Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – Сталинград, 1954. – 20л.
1132482
  Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ : темы, герои, образы / А.А. Антиповский ; Моск. гос. ун-т ; Ин-т вост. яз. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1967. – 187 с.
1132483
  Цихитатришвили Р.А. Раннее творчество Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цихитатришвили Р. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1980. – 2л.
1132484
  Крутикова Л.В. Раннее творчество М. Горького (1892-1898) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Крутикова Л.В. ; БГУ. – Минск. – 8 с.
1132485
  Федорова В.Н. Раннее творчество Новикова-Прибоя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова В.Н.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1958. – 18л.
1132486
  Томашук Н.А. Раннее творчество Ольги Кобылянской (1880-1900 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Томашук Н.А.; МВО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1959. – 17л.
1132487
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ведина В.П. ; Ин-т литературы. – Киев, 1955. – 16 с.
1132488
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского (1889-1900) : Дис... канд. филолог.наук: / Ведина В. П.; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.260-270
1132489
  Силютина О.Ф. Раннее творчество Ф.М.Достоевского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Силютина О.Ф. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с.
1132490
  Еланский Н.П. Раннее творчество Ярослава Гашека. / Н.П. Еланский. – Саратов, 1960. – 120с.
1132491
  Изюмский Б.В. Раннее утро / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 103с.
1132492
  Ромашов А.П. Раннее утро / А.П. Ромашов. – Молотов, 1957. – 119с.
1132493
  Пермитин Е.Н. Раннее утро / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 214с.
1132494
  Холендро Д.М. Раннее утро / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 272с.
1132495
  Пистленко В.И. Раннее утро / В.И. Пистленко. – М, 1969. – 320с.
1132496
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Л., 1947. – 199с.
1132497
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – М., 1967. – 544с.
1132498
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С.Свенцицкая. – Москва : Изд-во политической литературы, 1988. – 336 с. – (Сер. Библиотека атеистической литературы)
1132499
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1987. – 335с.
1132500
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1989. – 335с.
1132501
  Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик. – К., 1987. – 111с.
1132502
  Вежинов П. Раннее, раннее утро / П. Вежинов. – Москва, 1968. – 263с.
1132503
  Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: эпоха энеолита и ранней бронзы / М.Г. Гаджиев. – Москва, 1991. – 263с.
1132504
  Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 84 : Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья/ Т.С. Пассек. – 1-221с.
1132505
  Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии / Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт. – М., 1981. – 320с.
1132506
  Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык / Андреев Н.Д. ; отв. ред. Э.Г. Туманян ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1986. – 326, [2] с.
1132507
  Чернова А.И. Ранней весной / А.И. Чернова. – Днепропетровск, 1960. – 101с.
1132508
  Суичмезов А.М. Ранней весной / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 95с.
1132509
  Нагибин Ю.М. Ранней весной. / Ю.М. Нагибин. – М., 1961. – 463с.
1132510
  Чуковский Н.К. Ранней ранью / Н.К. Чуковский. – Москва, 1968. – 160с.
1132511
   Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пасивной окраины по данным U-Pb датировани обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов / А.В. Прокопьев, В.Б. Ершова, Є.Л. Миллер, А.К. Худолей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1530-1542 : рис., табл. – библиогр.: с. 1540-1542. – ISSN 0016-7886
1132512
  Новик Е.О. Раннекаменноугольная флора Донецкого бассейна и его западного продолжения / Е.О. Новик; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 235 с.
1132513
  Калашников Н.В. Раннекаменноугольные брахиоподы Печорского Урала / Н.В. Калашников; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Ленинград : Наука, 1974. – 220с.
1132514
  Полетаев В.И. Раннекаменноугольные и башкирские гладкие спирифериды и атириды Донецкого бассейна / В.И. Полетаев; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1975. – 140с.
1132515
  Качанов Е.И. Раннекаменноугольные кораллы восточного склона Южного Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Качанов Е.И.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 19л.
1132516
  Альтмарк М.С. Раннекаменноугольные кораллы Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.128 / Альтмарк М.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
1132517
  Папоян А.С. Раннекаменноугольные кораллы юго-западной части Армянской ССР и их стартиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Папоян А.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1132518
  Бушмина Л.С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна / Л.С. Бушмина; Отв. ред. Занина И.Е. – Москва : Наука, 1968. – 129с.
1132519
  Оноприенко Ю.И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оноприенко Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1132520
  Лукин А.Е. Раннекаменноугольный аллювий Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1132521
  Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития / Ю.В. Павленко. – К., 1989. – 285с.
1132522
   Раннеклассовые формации.. – М, 1984. – 79с.
1132523
  Крупчатников В.И. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиты юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов / В.И. Крупчатников, В.В. Врублевский, Н.Н. Крук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1057-1079 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1075-1079. – ISSN 0016-7886
1132524
  Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинклинальные системы северной части Тихоокенаского обрамления / Б.А. Натальин. – М, 1984. – 135с.
1132525
  Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и её значение для стратиграфии / В.А. Красилов; Отв. ред. Вахрамеев В.А. – Москва : Наука, 1967. – 366с.
1132526
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы : Морфология, систематика, филогения, значение для биостратиграфии и палеозоогеографии / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1132527
  Квахадзе Н.Н. Раннемеловые брахиоподы бассейна среднего течения р.Риони (Западная Грузия) и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Квахадзе Н.Н.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1132528
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кавказа / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
1132529
  Мордвилко Т.А. Раннемеловые гетеродонтные двустворчатые моллюски Юга СССР : (арктициды и глоссиды) / Т.А. Мордвилко; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1979. – 142с.
1132530
  Казахашвили Ж.Р. Раннеолигоценовые моллюски Ахалцихской депрессии и условия их существования / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 118с.
1132531
  Добрецов Н.Л. Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии: роль раннепалеозойских мантийных плюмов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1957-1973 : рис. – Библиогр.: с. 1970-1973. – ISSN 0016-7886
1132532
  Сытова В.А. Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы : монография / В.А. Сытова, Л.М. Улитина; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1132533
  Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка, 1970. – 128с.
1132534
   Раннепалиозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала озерной зоны Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С.Н. Руднев, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Р.А. Шелепаев, Ю. Орихаши, К.В. Лобанов, А.В. Вишневский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 557-578 : рис., табл. – Библиогр.: с. 576-578. – ISSN 0016-7886
1132535
  Глушенко Н.В. Раннепермские брахиоподы Преддонецкого прогиба и Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Глушенко Н.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1132536
  Баранова Г.И. Раннепермские мшанки Северного Приуралья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранова Г.И.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
1132537
  Кочеткова Н.М. Раннепермские остракоды Южного и Среднего Приуралья : монография / Н.М. Кочеткова, Е.А. Гусева; Отв. ред. Микрюков М.Ф. – Москва : Наука, 1972. – 180с.
1132538
  Лапкин И.Ю. Раннепермский этап развития юга Русской платформы и сопредельных границ : Автореф... док. геол. минер.наук: / Лапкин И. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1132539
  Негру А.Г. Раннепонтическая флора южной части Днестровско-Прутского междуречья : монография / А.Г. Негру; АН МССР, Ботанический сад; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1132540
   Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Д М.Т. Вингейт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1028-1043 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1041-1043. – ISSN 0016-7886
1132541
  Негруца В.З. Раннепротерозойские этапы развития восточной части Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Л., 1984. – 270с.
1132542
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 84с.
1132543
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 83с.
1132544
  Штефырца А.Г. Раннесарматская флора Бурсука / А.Г. Штефырца; Под ред. Ильинской И.А. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 155с.
1132545
  Негру А.Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии / А.Г. Негру; Отв. ред. Дорофеева П.И. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 172с.
1132546
  Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин / В.А. Ильинская. – Киев, 1975. – 223 с.
1132547
  Муратов Ю. Раннесоветская демистифизация концепта "присвоение чужого" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
1132548
  Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник 4-10 вв. / О.В. Дьякова. – М, 1984. – 205с.
1132549
  Цкитишвили О.В. Раннесредневековой Багдад. / О.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1986. – 237с.
1132550
  Калантарян А.А. Раннесредневековые буллы Двина / А.А. Калантарян. – Ереван, 1982. – 69с.
1132551
   Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л, 1974. – 253с.
1132552
  Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. – Фрунзе, 1959. – 183с.
1132553
  Перхавко Валерий Борисович Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Перхавко Валерий Борисович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1132554
  Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана / Т.Д. Аннаев. – Ташкент, 1988. – 81с.
1132555
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1132556
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 287с.
1132557
  Якубов Ю. Раннесредневековые сльские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1132558
  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес : Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 63 : Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. – С. 1-362, рис. , 19 табл.
1132559
  Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР : Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции / Ю.Д. Захаров; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1132560
  Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 38 : Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. – С. 1-460, рис.
1132561
  Черныш Е.К. Раннетрипольское поселение у с.Ленковцы, Черновицкой области. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш Е.К.; Мин. культуры СССР. Гсо. Эрмитаж. – Л., 1955. – 16л.
1132562
  Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144с.
1132563
  Королюк В.Д. Раннефеодальная государственность и формирование феодальной собственнсоти у восточных и западных славян / В.Д. Королюк. – М, 1970. – 18с.
1132564
  Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия / Л.Л. Полевой. – Кишинев, 1985. – 222с.
1132565
  Лаптев В.В. Раннефеодальные государства Закавказья и Средней Азии IV-IX вв. Лекция. / В.В. Лаптев. – Л., 1963. – 32с.
1132566
   Раннефеодальные государства и народности : (Южные и западные славяне VI-XII вв.). – Москва : Наука, 1991. – 250, [6] с.
1132567
   Раннефеодальные государства на Балканах. – Москва, 1985. – 364с.
1132568
  Чертков А.Б. Раннехристианская философия и ее современная православная интерпретация. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чертков А.Б.; Филос. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
1132569
   Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 116с. – ISBN 966-7902-46-3
1132570
  Кравченко Е.А. Раннє залізо у Північному Причорномор"ї: технологія і традиція / Е.А. Кравченко, Т.Ю. Гошко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 100-105. – ISSN 2227-4952
1132571
  Арістов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 172-182. – ISSN 0130-5247
1132572
  Тимошик М.С. Раннє українське друкарство (15 - 17 століття) : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 33с.
1132573
  Радев С. Ранни спомени / С. Радев. – София : Български писател, 1967. – 332 с.
1132574
  Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского / И.Я. Вершинина. – Москва, 1967. – 222с.
1132575
  Климонтович Н.Ю. Ранние берега / Н.Ю. Климонтович. – М., 1977. – 262с.
1132576
   Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. – Казань, 1990. – 143с.
1132577
  Генинг В.Ф. Ранние болгары на Волге / В.Ф. Генинг, А.Х. Халмков. – Москва : Наука, 1964. – 202с.
1132578
  Любименко В.Н. Ранние весенние растения / В.Н. Любименко, Е.В. Вульф. – М.-Л., 1926. – 139с.
1132579
  Тавлинова Г.К. Ранние весенние цветы / Г.К. Тавлинова. – Л., 1990. – 91 с.
1132580
  Луковская С. Ранние вокальные миниатюры Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 159-170
1132581
  Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1984. – 158с.
1132582
   Ранние докембрии Алданского массива и его обрамления.. – Л, 1985. – 184с.
1132583
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть : [пер. с кирг.] / Чингиз Айтматов ; худож. С. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1132584
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1976. – 96 с.
1132585
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Москва, 1978. – 528 с.
1132586
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Хватова ; худож. Е.А. Галеркина]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 480 с., [1] л. портр. : ил.
1132587
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : [пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. Е. Шаблиовского ; ил. А. Хорунжего]. – Киев : Радянська школа, 1984. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (ПБ. Педагогическая библиотека. Мир в образах)
1132588
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Детская литература, 1985. – 622 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 29, Кн. 1)
1132589
  Рябов Б.А. Ранние заморозки / Б.А. Рябов. – М., 1982. – 176с.
1132590
  Неподоба В.П. Ранние заморозки: повести / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1987. – 126с.
1132591
  Куленко Н.А. Ранние зарницы. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1984. – 54с.
1132592
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1132593
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1132594
  Бубенок О.Б. Ранние известия о татах в Крыму // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
1132595
  Пылдвере Э. Ранние изменение ультраструктуры паренхиматозных клеток печени при воздействии канцерогеном и неканцерогенными веществами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пылдвере Э. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1132596
   Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана.. – Л, 1975. – 91с.
1132597
  Колесникова Е.В. Ранние маркеры атеросклероза у пациентов с ассоциированным течением ИБС и сахарным диабетом 2 типа, инфицированных H. Pylori / Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 110-114. – ISSN 2077-1096
1132598
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – М., 1964. – 206с.
1132599
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 206 с.
1132600
  Гаецкий Ю. Ранние метели / Ю. Гаецкий. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 240с.
1132601
  Пегельман С.Г. Ранние морфо-функциональные изменения в постнатальном онтогенезе животных. / С.Г. Пегельман. – Таллин, 1966. – 232с.
1132602
  Хаджиахмедов А. Ранние переводы из русской классической литературы и их значение в развитии узбекской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хаджиахмедов А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
1132603
  Губарев И.М. Ранние петербургские повести Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: / Губарев И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра русской лит-ры. – М., 1958. – 17л.
1132604
  Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию / Г. Гоибов. – Душанбе, 1989. – 143с.
1132605
  Вайсерберг М.Я. Ранние поэмы А.Твардовского и "Страна Муравия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсерберг М.Я.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1954. – 16л.
1132606
  Басихин Ю.Ф. Ранние поэмы И.С.Тургенева как подготовка будущего романного творчества / Ю.Ф. Басихин. – Саранск, 1968. – 60с.
1132607
  Давлианидзе Д.С. Ранние произведения Роберта Музиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Давлианидзе Д.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1132608
  Майборода Р.В. Ранние произведения У.М. Теккерея: его журналистский опыт и критические взгляды // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 517-523
1132609
  Шевченко М.В. Ранние птицы / М.В. Шевченко. – М, 1983. – 64с.
1132610
   Ранние радиационно-биохимические реакции.. – Москва, 1966. – 272с.
1132611
  Казначеев Юрий Семенович Ранние радиационные нарушения обмена липидов в органеллах клеток печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Казначеев Юрий Семенович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1132612
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1937. – 425с.
1132613
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1946. – 207с.
1132614
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / Михаил Шолохов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 324 с.
1132615
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1965. – 211с.
1132616
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 300с.
1132617
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1971. – 70с.
1132618
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1980. – 79с.
1132619
  Горький М. Ранние рассказы [Изоиздание] : [отрк. из произв.: Макар Чудра; Старуха Изергиль; Песня о Соколе; Песня о Буревестнике] / М. Горький; худ. В. Макеев. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
1132620
  Шастина Е.И. Ранние рассказы В.Я.Шишкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Шастина Е.И.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1964. – 16л.
1132621
  Календо Г.С. Ранние реакции клеток на ионизирующее излучение и их роль в защите и сенсибилизации / Г.С. Календо. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 96 с. : табл., ил. – Библиогр.: 127 назв.
1132622
  Машанский В.Ф. Ранние реакции клеточных органоидов / В.Ф. Машанский, И.М. Рабинович; Отв. ред. Я.А. Винников. – Ленинград : Наука, 1987. – 120 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 108-119
1132623
   Ранние романтические веяния.. – Л, 1972. – 295с.
1132624
  Десяькова Т.М. Ранние романы Шервуда Андерсона : Автореф... канд. филол.наук: / Десяькова Т. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1132625
  Кузнецов В.К. Ранние седины: повести и рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1987. – 315с.
1132626
  Погребова М.Н. Ранние скифы и Древний Восток: к истории становления скифской культуры / М.Н. Погребова, Д.С. Раевский. – М., 1992. – 260с.
1132627
  Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья / Р.В. Терпиловский. – К, 1984. – 123с.
1132628
  Бродский Н.Л. Ранние славянофилы : А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы / сост. Н.Л. Бродский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – LXVI, 206 с. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 203-206). – (Историко-литературная библиотека библиотека / Под ред А.Е. Грузинского, при ближ. участии Н.Л. Бродского, Н.М. Мендельсона и Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
1132629
  Щеглов Б. Ранние славянофилы, как религиозные мыслители и публицисты / Б. Щеглов. – Киев : Типорграфия Первой киевской артели печатного дела
Ч. 1 : К вопросу о сущности учения А.С. Хомякова. – 1917. – 134, [2] с.
1132630
  Колосков Евгений Ранние славянские шлемы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 1812-867Х
1132631
  Новиков И.Д. Ранние стадии космологического расширения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 031 / Новиков И.Д.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1970. – 12л.
1132632
  Бубович В.И. Ранние стадии размножения миксовирусов и влияние на них ингибиторов. / В.И. Бубович. – Рига, 1987. – 162,2с.
1132633
   Ранние стадии эволюции звезд. – Киев : Наукова думка, 1977. – 151 с.
1132634
  Мирзоян Л.В. Ранние стадии эволюции звезд (нетрадиционный наблюдательный подход) / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН Армении, 1991. – 263 с.
1132635
   Ранние строки.. – Петрозаводск, 1966. – 72с.
1132636
  Чернокозов И.И. Ранние суждения у детей как результат развития низших форм отражательной деятельности / И.И. Чернокозов. – Винница, 1957. – 44с.
1132637
  Федоров Я.А. Ранние тюрки на Северном Кавказе / Я.А. Федоров, Г.С. Федоров. – М., 1978. – 296с.
1132638
  Касаткин Н.И. Ранние условные рефлексы в онтогенезе человека / Н.И. Касаткин. – М., 1948. – 192с.
1132639
   Ранние формы искусства.. – М, 1972. – 479с.
1132640
  Гринбаум Н.С. Ранние формы литературного языка (дневнегреческий). / Н.С. Гринбаум. – Л., 1984. – 129с.
1132641
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – Москва : Наука, 1964. – 400 с.
1132642
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 622 с. – ISBN 5-250-01234-5
1132643
  Алексеев Н.А. Ранние формы религии у тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев. – Новосибирск, 1980. – 317с.
1132644
  Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы 10- начала 4 века до н.э. в лесостнпной Молдавии / В.Л. Лапушнян. – Кишинев, 1979. – 142с.
1132645
  Конорев Л.Ф. Ранние холода: повести и рассказы / Л.Ф. Конорев. – Йошкар-Ола, 1982. – 287с.
1132646
  Чизхолм Д. Ранние цивилизации / Джейн Чизхолм, Энн Миллард ; ил. Йен Джексон. – пер. с англ. А.М. Голова. – Москва : Росмэн, 1999. – 95, [1] с. – (Иллюстрированная мировая история)
1132647
  Калина П.А. Ранние часы / П.А. Калина. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 95 с.
1132648
  Шубин В.И. Ранние эвбейские колонии в Италии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 41-49. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1132649
  Горюнов Е.А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья / Е.А. Горюнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 136с.
1132650
  Водейко Р.И. Ранние этапы онтогенеза речи : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Водейко Р.И.; Московский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1968. – 25л.
1132651
   Ранние этапы островодужного плагиогранитоидного магматизма Горной Шории и Западного Саяна / С.Н. Руднев, Г.А. Бабин, В.П. Ковач, В.Ю. Киселева, П.А. Серов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 27-44 : рис., табл. – Библиогр.: с. 41-44. – ISSN 0016-7886
1132652
   Ранние этапы развития Палеоазиатского океана: данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов из позднедокембрийских толщ южного фланга Сибирского кратона / Д.П. Гладкочуб, А.М. Станевич, А.М. Мазукабзов, Донская, С.А. Писаревский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1472-1490 : рис., табл. – библиогр.: с. 1485-1490. – ISSN 0016-7886
1132653
  Енуков В.В. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей. / В.В. Енуков. – М., 1990. – 262с.
1132654
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – М., 1985. – 164с.
1132655
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – Москва : Наука, 1986. – 165 с.
1132656
  Грушевский А.С. Ранние этнографичесие работы Н.И. Костомарова : (К поминке 1885-1910) / А.С. Грушевский. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – 44 с. – Отд.оттиск из Известий Отделения русс. яз. и словесности И. А. Н., т. XVI, (1911 г.), кн. 1-я
1132657
  Монастырская Б.И. Ранние эффекты действия нейтронов на клетки эпителия животных: Экспер.-морфол. исследован. / Б.И. Монастырская. – Л., 1978. – 128с.
1132658
  Кассиль Л.А. Ранний восход / Л.А. Кассиль. – Изд. 5-е. – М., 1973. – 288с.
1132659
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – М.-Л., 1953. – 310с.
1132660
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – М., 1962. – 319с.
1132661
  Кассиль Л.А. Ранний восход: Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – Москва, 1983. – 286 с.
1132662
  Бабаян Э.И. Ранний Горький / Э.И. Бабаян. – М, 1973. – 231с.
1132663
  Калашник Владимир Семенович Ранний Горький в украинских переводах. Экспрессивно-эмоц. аспект отражения языкового стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Калашник Владимир Семенович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-34
1132664
  Ладонщиков Г.А. Ранний гость. / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1984. – 25с.
1132665
   Ранний докембрий Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 170с.
1132666
  Кориковский С.П. Ранний докембрий Патомского нагорья. / С.П. Кориковский, В.С. Федоровский. – М., 1980. – 300с.
1132667
   Ранний докембрий Южной Якутии.. – М, 1986. – 275с.
1132668
  Нечаева В.С. Ранний Достоевский, 1821-1849 / В.С. Нечаева. – М. : Наука, 1979. – 288 с.
1132669
  Алексеев М.П. Ранний друг Ф.М. Достоевского / М.П. Алексеев. – Одесса, 1921. – 26с.
1132670
  Граков Б.Н. Ранний железный век / Б.Н. Граков. – М, 1977. – 232с.
1132671
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
1. – 1970. – 198с.
1132672
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
2. – 1972. – 275с.
1132673
   Ранний железный век Западной Сибири.. – Томск, 1978. – 100с.
1132674
  Стоянов В.Е. Ранний железный век Западносибирской лесостепи. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Стоянов В.Е.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 17л.
1132675
  Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири / Л.Н. Корякова. – Свердловск, 1988. – 240с.
1132676
   Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского Междуречья. – Челябинск, 1987. – 160с.
1132677
  Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1973. – 354с.
1132678
  Шадыро В.И. Ранний железный век северной Белоруссии / В.И. Шадыро. – Минск, 1985. – 126с.
1132679
   Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. – К, 1984. – 164с.
1132680
  Константинов И.В. Ранний железный век Якутии / И.В. Константинов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 128 с.
1132681
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критические исследования Михаила Корелина. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа
Вып. 1. – 1892. – VIII, 576 с. – Отт. из: Ученые записки Московского университета : Ист.-филол. отд. 1892 г., вып. 14 и 15
1132682
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; Алфавитные указатели к тт. I-IV / Михаил Корелин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1914. – 38, [1] с.


  Ранний итальянский гуманизм и его историография - автору присуждена степень доктора. Диссертация М. Корелина – это капитальный труд, в котором с исчерпывающей полнотой представлена степень изученности в европейской литературе проблем, связанных с ...
1132683
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин ; С портр. авт. и со вступ. ст. проф. Н.И. Кареева ["М.С. Корелин как историк гуманизма"]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 1 : Историографический обзор. – 1914. – XXXVI, 270 с., 1 л. фронт. : портр. – Библиогр.: Хронологический список научно-литературных тр. М.С. Корелина, с. XXIX-XXXI ; Статьи О М.С. Корелине и об его трудах, с. XXXII. - В экз. № 102027 1 л. фронт. фотогр. отсутсв. – Библиогр. в прим.
1132684
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 2 : Франческо Петрарка, его критики и биографы. – 1914. – IV, 255 с. – Библиогр. в прим.
1132685
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 3 : Джиованни Боккаччио его критики и биографы. – 1914. – IV, 168 с. – Библиогр. в прим.
1132686
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 4 : Современники, друзья, ученики и последователи первых гуманистов в XIV и в первой четверти XV столетия. – 1914. – VI, 448 с. – Библиогр. в прим.
1132687
  Головацкая Е.И. Ранний Л.Толстой и проблема народа : Дис... канд. филол.наук: / Головацкая Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 302л. – Бібліогр.:л.284-301
1132688
  Ямпольская А.В. Ранний Левинас: проблемы времени и субъективности // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.165-179. – ISSN 0042-8744
1132689
  Ругин Р.П. Ранний ледостав : повести / Р.П. Ругин. – Москва, 1988. – 411 с.
1132690
  Черемин Г.С. Ранний Маяковский. / Г.С. Черемин. – М.-Л., 1962. – 189 с.
1132691
  Васильев А.И. Ранний мир / А.И. Васильев. – Свердловск, 1977. – 78с.
1132692
  Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления / В.И. Грешных. – Л., 1991. – 140с.
1132693
  Бурсиан А.В. Ранний онтогенез моторного аппарата теплокровных / А.В. Бурсиан. – Л., 1983. – 164с.
1132694
  Тих Н.А. Ранний онтогенез поведения приматов. Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : Изд-во Лен. ун-та, 1966. – 192с.
1132695
  Шумейко А.И. Ранний онтогенез эпидермиса и его производных у человека в условиях сухого жаркого климата Узбекистана. : Автореф... доктор биол.наук: / Шумейко А.И.; АМН СССР,. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.23
1132696
  Евсеенко С.А. Ранний онтогнез камбал Северо-Западной Атлантики : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.10 / Евсеенко С.А.; М-во рыбного хозяйства СССР. – М, 1979. – 24л.
1132697
  Колосов Ю.Г. и др. Ранний палеолит Крыма / Ю.Г. и др. Колосов. – К., 1993. – 220с.
1132698
  Прасолов Н.Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1968. – № 157 : Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона / Прасолов Н.Д.
1132699
  Пухвель Х. Ранний период жизни и творчества А.Х.Таммсааре : Автореф... Канд.филол.наук: / Пухвель Х.; Акад.наук Эстон.ССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 20 с.
1132700
  Мушегянд А.В. Ранний период жизни и творчества Аветика Исаакяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мушегянд А.В.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1980. – 20л.
1132701
  Славская А.Н. Ранний период научного творчества С.Л.Рубинштейна ( методологический, теоретический, биографический анализы ) // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.56-71. – ISSN 0205-9592
1132702
  Добротин Р.Б. Ранний период научной деятельности Д.И.Менделеева как этап на пути к открытию периодического закона. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротин Р.Б.; Ленингр.гос.ордена Ленина. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1132703
  Мкртчян Э.Л. Ранний период новоармянского языка и система его склонения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Мкртчян Э.Л.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 26л.
1132704
  Лещенко П.И. Ранний период творчеств П.И.Мельникова-Печерского. (Истоки и взаимосвязи) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Лещенко П.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1971. – 21л.
1132705
  Соколов Л.К. Ранний рак желудка: диагностика, лечение и предупреждение. / Л.К. Соколов. – М., 1988. – 64с.
1132706
   Ранний рассвет.. – М, 1979. – 222с.
1132707
  Коптев А.В. Ранний Рим и греческий полис // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
1132708
  Шнейдер К.И. Ранний русский либерализм в отечественной и зарубежной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 177-187. – ISSN 0869-5687
1132709
  Явич А.Е. Ранний свет / А.Е. Явич. – Москва, 1958. – 423с.
1132710
  Каминский Ю.М. Ранний свет / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Промінь, 1979. – 47 с.
1132711
  Азаров В.Б. Ранний свет : стихотворения / Всеволод Азаров ; [худож. Р.М. Яхнин]. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 94 с. : ил.
1132712
  Фролов М.А. Ранний свет. / М.А. Фролов. – Донецк, 1982. – 110с.
1132713
  Сельвинский И.Л. Ранний Сельвинский / И.Л. Сельвинский. – М.-Л., 1929. – 255с.
1132714
  Гафуров М.А. Ранний снег / М.А. Гафуров. – Уфа, 1960. – 96с.
1132715
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.1. – 1965. – 64с.
1132716
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.2. – 1965. – 71с.
1132717
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – М., 1973. – 607с.
1132718
  Кожухова О.К. Ранний снег : роман / О.К. Кожухова. – Москва : Военное издательство, 1977. – 317с. – (Советский военный роман)
1132719
  Дворянсков В.Н. Ранний снег. / В.Н. Дворянсков. – Саратов, 1989. – 94с.
1132720
  Прядко И. Ранний старт : Украинские студенты массово идут на работу - за деньгами, карьерой и опытом. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 38 (526). – С. 36-38
1132721
  Старшинов Н.К. Ранний час / Н.К. Старшинов. – М, 1977. – 119с.
1132722
  Кафанов А.В. Ранний час. / А.В. Кафанов. – М., 1962. – 83с.
1132723
  Бельчиков Н.Ф. Ранний Шевченко / Н. Бельчиков, 1939
1132724
  Игнатьева Г.М. Ранний эмбриогенез рыб и амфибий / Г.М. Игнатьева. – М., 1979. – 175с.
1132725
  Бейлекчи В.С. Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная / В.С. Бейлекчи. – Кишинев, 1978. – 154с.
1132726
  Фун-Со Людмила Николаевна Ранний этап восприятия творчества И.С.Тургенева в США (1856-1886) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Фун-Со Людмила Николаевна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1132727
  Гречишкина М.В. Ранний этап научных исследований Тереножкина А.И. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 211-218. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1132728
  Новиков С.А. Ранний этап развития мер ответственности за лжесвидетельство: от Русской Правды до Соборного Уложения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
1132729
  Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины / В.Г. Збенович. – Киев, 1989. – 222с.
1132730
  Викторова Л.Л. Ранний этап энтогенеза монголов. : Автореф... канд. ист.наук: / Викторова Л.Л.; Ин-т археологии Акад. наук СССР. – Л., 1961. – 19л.
1132731
  Акаткин В.М. РаннийТвардовский : пробл. становления / В.М. Акаткин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 209, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 193-210
1132732
  Аренштейн А.И. Ранним московским утром / А.И. Аренштейн. – Москва, 1967. – 199с.
1132733
  Кладо Н.Д. Ранним утром / Н.Д. Кладо. – М, 1968. – 96с.
1132734
  Мовчан В.О. Ранні алгебраїчні праці О.Ю. Шмідта і Б.М. Делоне // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 19. – С. 3-7
1132735
  Рибалкін Валерій Ранні арабські словники: прийоми систематизації та упорядкування лексичного матеріалу / Рибалкін Валерій; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – Бібліогр.:с.28-32. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.Ч.1/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
1132736
  Ілляш М.М. Ранні громи : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1979. – 200 с.
1132737
  Айрапетян Г. Ранні джерела про переселення вірмен в Україну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 539-542. – ISBN 978-966-171-795-3
1132738
  Зубков С.Д. Ранні драматичні спроби Панаса Мирного / С.Д. Зубков. – Київ, 1958. – 56с.
1132739
  Прищепа Б.А. Ранні етапи становлення середньвічних міст у поліських районах Погориння // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 139-151. – ISSN 2227-4952
1132740
  Козинська І.П. Ранні етапи формування гірничопромислових ландшафтів правобережного лісостепу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 156-162. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0868-6939
1132741
  Андрощук Ф.О. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ-середина Х ст.). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Андрощук Ф.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.146-182
1132742
  Андрощук Федір Олександрович Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ - середина Х ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Андрощук Федір Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1132743
  Айтматов Ч.Т. Ранні журавлі : повісті / Ч. Айтматов ; пер. з рос. та післямова М. Шумила. – Київ : Молодь, 1979. – 286 с. : іл. – (Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва. Серія "Джерело")
1132744
  Іваннікова Л. Ранні записи пісень Г.А. Залюбовського в наукових архівних фондах ІМФЕ України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-138
1132745
  Козак С. Ранні зацікавлення Пантелеймона Куліша / Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 346-348
1132746
  Тичина П.Г. Ранні збірки поезії Павла Тичини = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna / Павло Тичина ; [пер., передмова від перекладача і приміт. М. Найдана ; передм. В. Неборака ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2000. – 432 с. – Текст парал. українською та англ. мовами. – ISBN 966-7007-22-7
1132747
  Миколайчук М.І. Ранні інтерперсональні схеми як чинники агресивної та віктимної поведінки в близьких міжособових стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 161-171. – ISSN 2309-8287
1132748
  Марченко М.І. Ранні історичні поеми Т.Г. Шевченка (1838-1841) // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 380-384. – (Б-ка "Ейдосу")
1132749
  Михайленко А.Г. Ранні конвалії : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1982. – 288 с.
1132750
  Вінграновський М. Ранні поезії // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 140-152. – ISSN 0130-1608
1132751
  Козак С. Ранні польські зацікавлення Миколи Костомарова // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 419-427. – ISBN 978-966-02-6612-4
1132752
  Квасніцький М.В. Ранні результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондилоартрозу з використанням радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 99-104. – ISSN 1681-276Х


  "...Висока частота розповсюдженості дегенеративно-дистрофічного ураження хребта при малій ефективності терапії спондилоартрозу робить актуальним дослідження стосовно лікування нижньопоперекового болю, зумовленого переважно спондилоартрозом, ...
1132753
  Баран В.Д. Ранні слов"яни між Дністром і Прип"яттю / В.Д. Баран. – Київ, 1972. – 244с.
1132754
  Вербич С. Ранні слов"яни на Дністрі. Гідроніми як свідки історії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 309-313. – ISBN 966-7865-75-4
1132755
   Ранні та пізні ультраструктурні зміни в клітинах підшлункової залози після дії низьких температур: експериментальні дослідження / М.М. Корпан, О О. Сушко Литвиненко, В.М. Лещенко, Б.П. Сандомирський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 117-123 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1132756
  Романов С. Ранні твори Ю. Косача на сторінках "ЛНВ" // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 86-88. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1132757
  Бубенок О. Ранні торки у степах Північного Приазов"я // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 38-46
1132758
  Гаврилів Г. Ранні форми мистецьких об"єднань на території України (XI-XVIII століть): історико-культурний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 262-270. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1132759
  Бубенок О.Б. Ранні хозари на півдні Східної Європи / О.Б. Бубенок, Д.А. Радівілов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 1608-0599
1132760
  Пилипчук Я.В. Ранній етап етнічної історії кипчаків // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 139-151. – ISSN 1682-671Х
1132761
  Височан О.С. Ранній етап розвитку електронних грошей: від Едварда Белламі до Френка МакНамари // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 172-177. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1132762
  Бурдо Н.В. Ранній етап формування Трипільської культури // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1132763
  Черняков Б.И. Ранній ілюстрований альманах : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1132764
  Бірюльов Ю. Ранній класицизм у скульптурі Львова 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С.38-50. – ISSN 0131-2685
1132765
  Колосович А.М. Ранній композиторський стиль: визначення поняття та методика аналізу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 54-59
1132766
  Козуб С. Ранній Коцюбинський / С. Козуб. – К, 1927. – 50с.
1132767
  Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Останніми роками в Україні дедалі більше зростає інтерес до мікропедагогіки як такої і до музичної зокрема. Досвід Японії в цій сфері унікальний. Перші школи, що працювали з дітьми до п"яти років, з"явилися в Японії ще в першій половині ХХ ст., а вже ...
1132768
  Кричевський Є.Ю. Ранній неоліт і походження Трипільської культури / Є.Ю. Кричевський. – Київ, 1949. – 407 с.
1132769
  Гунько А.М. Ранній нерест канального сома та вирощування молоді на теплих водах / А.М. Гунько, В.Р. Олексієнко, В.В. Григорович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 60-63. – (Біологія ; Вип. 26)


  Доведено можливість штучного відтворення та вирощування молоді канального сома в регульованих системах на теплих водах енергетичних об"єктів. Запропонована схема еколого-фізіологічної підготовки та гормонального стимулювання плідників.
1132770
  Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського
1132771
  Геза А.В. Ранній період наукової творчості академіка Віктора Михайловича Глушкова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 118-120
1132772
  Романько В. Ранній період творчості В. Сосюри (1917-1918 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 160-167. – ISSN 1728-9572
1132773
  Чейпеш А.І. Ранній період творчості Ернеста Контратовича (1933-1943) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 65-71. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена першому етапу творчості Ернеста Контратовича, який тривав з 1933 р. до 1943 р. та включає в себе два наступних: період Чехословацької Республіки (1933-1938) та період угорської окупації (1939-1943)".
1132774
  Оніськова О.В. Ранній початок статевого життя в підлітків: причини та наслідки / О.В. Оніськова, Л.О. Ющенко, Г.О. Коваленко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (62). – С. 97-100. – ISSN 1992-5891
1132775
  Васильківський О.Т. Ранній терен / О.Т. Васильківський. – Київ, 1988. – 399 с.
1132776
  Ільницький Микола Ранній український модернізм: польська рецепція


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців, зокрема Агнешки Корнієнко та Агнєшки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті ...
1132777
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція
1132778
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 42-54. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців зокрема Агнешки Корнієнко та Агнешки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті контакти
1132779
  Кожухова О.К. Ранно утром и поздно вечером: роман, повесть из дневника писателя, публицистика / О.К. Кожухова. – М., 1979. – 559с.
1132780
  Кононенко Т.П. Рання англійська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 371. – ISBN 966-316-069-1
1132781
  Коваль А. Рання військова кар"єра Помпея Великого: екстраординарний характер призначень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена ранній військовій кар"єрі Помпея Великого. На прикладі кампаній на Сицилії, в Африці, а також під час придушень повстань Лепіда та Серторія, розглянуто специфіку командування Помпея як privatus cum imperio та доводиться ...
1132782
  Кузь А. Рання генуезька колонізація у Північному Причорномор"ї і початок формування військової організації Газарії (друга половина XII - XIII ст.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 34-39
1132783
  Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулювання банківського сектору національної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-111. – ISSN 1993-6788
1132784
  Білий І.О. Рання дорога / І.О. Білий. – Донецьк, 1987. – 189с.
1132785
  Метерлінк М. Рання драматургія / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм. та комент. Дмитра Чистяка ; [Королів. акад. фр. мови та літ. Бельгії, Європ. акад. наук, мистецтв і літ., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Радуга, 2015. – 280, [4] с. : іл. – Зміст: Принцеса Малена ; Непрохана ; Сліпі ; Семеро принцес ; Пелеас і Мелісанда ; Алладіна і Паломід ; Усередині ; Смерть Тентажиля. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-039-04
1132786
  Семенюк Г. Рання драматургія І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-594-298-0
1132787
  Матющенко А. Рання драматургія Якова Мамонтова як розвиток модерних тенденцій у світовій та національній драмі початку ХХ століття // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 107-114. – ISBN 978-966-2410-26-6
1132788
  Копцюх Б. Рання етнічність з позицій архаїчних уявлень про автохтонність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 75-81
1132789
  Дребот Н. Рання журналістика В"ячеслава Чорновола // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 307-309. – ISBN 966-8653-41-6


  П.М. Федченко був науковим керівником дипломної роботи В. Чорновіла.
1132790
   Рання історія Академії наук України (1918-1921) / Ю. Хромов, С. Руда, Ю. Павленко, В. Кучмаренко; Акад. наук України, Відділення історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М. Доброва ; [відпов. ред. Ю. Храмов]. – Київ : Манускрипт, 1993. – 245, [3] с.
1132791
  Машкевич С.В. Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 62-69
1132792
  Ільченко М.Ю. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / М.Ю. Ільченко, Л.С. Перелигіна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896


  Показано, що в Україні у 1911-1914 рр. вперше у світі було створено роботоздатний гвинтокрил поздовжньої схеми і українець М.І. Сорокін, а не француз П. Корню, є першою у світі людиною, яка піднялася у повітря на гвинтокрилому літальному апараті.
1132793
  Лагоза В.М. Рання коза / В.М. Лагоза. – Х, 1976. – 103с.
1132794
  Діденко В.І. Рання ластівка / В.І. Діденко. – Київ, 1988. – 97с.
1132795
  Онищенко Т.В. Рання лірика Мусія Кононенка як пошук індивідуального творчого шляху письменника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 91-97. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1132796
  Руденко Г.І. Рання лірика Павла Тичини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 2-10
1132797
  Кравченко Л. Рання лірика Р.М. Рільке в перекладах В. Стуса // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 190-209. – ISBN 966-95452-3-8
1132798
  Баевский С.И. Рання персидская лексикография 11 - 15 вв. / С.И. Баевский. – Москва, 1989. – 164с.
1132799
  Семчишин Д. Рання поетична творчість Миколи Вінграновського. Метрика та ритміка // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 216-229
1132800
  Миронова О.Ф. Рання поэзия Карла Сэндберга : Автореф... канд. филологич.наук: 10.644 / Миронова О.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1132801
  Савка Т.Р. Рання пренатальна діагностика вроджених вад розвитку (огляд літератури) / Т.Р. Савка, Г.С. Янюта, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 59-62. – ISSN 2413-550Х
1132802
  Легка О.В. Рання проза Івана Франка у перекладі Роми Франко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 115-125. – ISSN 2075-4205
1132803
  Клімачова В. Рання проза Клима Поліщука // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 121-124. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1132804
  Горький М. Рання революційна публіцистика / М. Горький. – Київ, 1939. – 131с.
1132805
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка - складотворчий елемент українського модерну // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-52. – ISSN 0130-5263
1132806
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка: філософсько-моральний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 291-298. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1132807
  Мандебура Т.О. Рання середньовічна Українська держава в контексті європейської історії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 158-161
1132808
  Богуцька Н.М. Рання творчість А. Головка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Богуцька Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1132809
  Богуцька Н.С. Рання творчість Андрія Головка особливості стилю : 10.01.01: Дис. ... канд. філолог. наук / Богуцька Н.С.; К-ПДУ. – Кам"янець-Подільський, 1999. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
1132810
  Мурашевич К.Г. Рання творчість Дай Ваншу (1905-1950) та зародження символістської поезії у Китаї // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 138-147. – ISSN 1682-671Х
1132811
  Щурат С.В. Рання творчість Івана Франка / С.В. Щурат. – Київ, 1956. – 232с.
1132812
  Шатова І.М. Рання творчість К. Вагінова у світлі теорії емоціоналізму // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 224-229. – (Філологічні науки ; № 1)
1132813
  Петренко Л. Рання творчість Миколи Бажана в контексті художньо-естетичних засад експресіонізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 189-193. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1132814
  Вишневська Н.О. Рання творчість П. Тичини і російська література / Вишневська Н.О. – Львів, 1958. – с. 26-38. – Окр. відбиток з "Радянського літературознавства"
1132815
  Ламонова О. Рання творчість Павла Макова // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 91-102. – ISSN 1728-6875
1132816
   Рання українська драма.. – К. – 249с.
1132817
  Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. Пуританизм / Н.Е. Покровский. – Москва : Высшая школа, 1989. – 245 с.
1132818
  Михале А. Ранняя весна / А. Михале. – М, 1972. – 390с.
1132819
  Монин А.С. Ранняя геологическая история Земли / А.С. Монин. – Москва : Наука, 1987. – 261с.
1132820
  Грюнберг П.Н. Ранняя грамзапись в России. Конец XIX - начало XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 39-51. – ISSN 0042-8779
1132821
  Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем / А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 1605-7295
1132822
   Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1-3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов / A. Qaseem, R.H. Hopkins, D.E. Sweet, M. Starkins // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102. – ISSN 1605-7295
1132823
  Журавлев А.Ф. Ранняя дорога / А.Ф. Журавлев. – Куйбышев, 1964. – 152с.
1132824
  Брагин Ю.А. Ранняя драматургия Бранислава Нушича (комедии 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.643 / Брагин Ю.А.; МГУ, 1970. – 14л.
1132825
  Гаджиев В.М. Ранняя драматурния Фридриха Шиллера. (К вопросу о становлении его реализма) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев В.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 25 с.
1132826
  Погостин Виктор Михайлович Ранняя журналистская деятельность Эрнеста Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Погостин Виктор Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1132827
  Резанов И.А. Ранняя Земля : География. История Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 29-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1132828
  Верников Л.Я. Ранняя зрелость / Л.Я. Верников. – 2-е изд. – Кишинев, 1976. – 203с.
1132829
  Блинов Н.О. Ранняя идентификация некоторых микробных метаболитов. : Автореф... Доктора биол.наук: 096 / Блинов Н.О.; АН СССР. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.39-40
1132830
  Медведев Ф.А. Ранняя история аксиомы выбора / Ф.А. Медведев. – М, 1982. – 303с.
1132831
  Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее / С.В. Волков. – Москва, 1985. – 152с.
1132832
   Ранняя история Земли. – Москва : Мир, 1980. – 620с.
1132833
  Рудник В.А. Ранняя история Земли / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Москва : Недра, 1984. – 349с.
1132834
  Рудник В.А. Ранняя история Земли. / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Л., 1973. – 23с.
1132835
  Богданов И.В. Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи старого царства : Автореф. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Богданов И.В.; РАН. Ин-тут востоковедения. СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 25 с. – Бібліогр.: 22 - 24
1132836
  Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. Грантовский. – Москва, 1970. – 396с.
1132837
  Антонов В.А. Ранняя история ордена Слона // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 0042-8779
1132838
   Ранняя кора: ее состав и возраст. – Москва : Наука, 1991. – 224с.
1132839
  Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность, VIII-II вв. до н.э. / Е.В. Федорова. – М., 1991. – 237с.
1132840
  Тарарак М.Ю. Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 183-194. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1132841
  Берестов В.Д. Ранняя любовь Пушкина / В.Д. Берестов. – М, 1989. – 62с.
1132842
  Казарин В.Н. Ранняя межень / В.Н. Казарин. – Куйбышев : Куйбішевское книжное издательство, 1989. – 224 с.
1132843
  Скиталец С.Г. Ранняя обедня. / С.Г. Скиталец. – СПб., 1906. – 12с.
1132844
  Афанасьева Т.М. Ранняя ориентация или поздний самоанализ? / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1972. – 158с.
1132845
  Баныкин В.И. Ранняя осень / В.И. Баныкин. – М, 1981. – 448с.
1132846
  Галактионов И.В. Ранняя переписка А.Л.Ордина-Нащокина. / И.В. Галактионов. – Саратов, 1968. – 92с.
1132847
  Дарбинян Микаел Арутюнович Ранняя поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дарбинян Микаел Арутюнович; АрмССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21л.
1132848
  Леонов Л.М. Ранняя проза / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 478с.
1132849
  Булгаков М.А. Ранняя проза / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 477с.
1132850
  Гофман И.А. Ранняя проза Гейне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гофман И. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1132851
   Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся.. – К, 1989. – 126с.
1132852
  Куканов Л.М. Ранняя публицистика А.М.Горького. / Л.М. Куканов. – М, 1977. – 44 с.
1132853
  Мантейфель В.М. Ранняя реакция клеточных элементов лимфатических узлов на воздействие ионизирующей радиации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мантейфель В.М.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Москва, 1965. – 20 с.
1132854
  Пинто Р.И. Ранняя реакция лейкоцитов на действие ионизирующей радиации : Автореф... канд. биол.наук: / Пинто Р.И.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. Акад. наук СССР. – Л., 1963. – 17л.
1132855
  Горький М. Ранняя революционная публицистика / М. Горький. – Москва, 1938. – 148с.
1132856
  Родин Н.А. Ранняя роза. / Н.А. Родин. – Рязань, 1958. – 94с.
1132857
  Куняев Б.И. Ранняя роса / Б.И. Куняев. – М., 1981. – 127с.
1132858
   Ранняя русская литография из собрания Эрмитажа.. – Л, 1976. – 51с.
1132859
  Бернард Я.И. Ранняя седина / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1984. – 175с.
1132860
  Грознова Н.А. Ранняя советская проза, 1917-1925 / Н.А. Грознова. – Ленинград, 1976. – 203с.
1132861
   Ранняя советская проза.. – Л, 1972. – 664с.
1132862
  Бурдучеа О. Ранняя стадия репродукции вируса болезни Ньюкастля : Автореф... канд. биол.наук: / Бурдучеа О.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1966. – 12л.
1132863
  Хатунов С.Ю. Ранняя стадия уголовно-правового регулирования в средневековой Англии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.53-59
1132864
  Кудрявцев И.Н. Ранняя тропа. / И.Н. Кудрявцев. – Ростов -на-Дону, 1978. – 29с.
1132865
   Ранняя этническая история народов Восточной Азии. – Москва, 1977. – 288с.
1132866
  Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі епізоду перетину лейкократових бластомілонітів меланократовими тектонітами розглянуто стадійність процесу формування гранітизації. Об"єктом дослідження були строкаті за структурно-текстурними особливостями та складом двопольовошпатові ...
1132867
  Барщевський М.Є. Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 64-70. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризований ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф на території Українського щита. Виділені два типи геоморфогенезу - морських (субаквальних) та гумідних рівнин, в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається ...
1132868
  Лучук Т. Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Августи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 17-37. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1132869
  Бражнікова Н.Є. Ранньовізейські форамініфери України / Н.Є. Бражнікова, М.В. Вдовенко; Відп. ред. Айзенверг Д.Є. – Київ : Наукова думка, 1973. – 296с.
1132870
  Кирилюк В.П. Ранньодокембрійська геологічна еволюція та проблема "тектоно-магматичної активізації" Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На прикладі Українського щита розглянуто основні тенденції розвитку ранньодокембрійської земної кори, зокрема її термічної еволюції. Зроблено висновок про малу ймовірність стабілізації фундаменту Українського щита в дорифейський час і, відповідно, його ...
1132871
  Вдовенко М.В. Ранньокам"яновугільні форамініферові зони Донбасу та їх кореляція : lower Carboniferous foraminiferal zones of the Donbass and their correlation // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 24-28 : fig. – Bibliogr.: 10 name
1132872
  Лещух Р.Й. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор"я : монографія / Р.Й. Лещух; АН УРСР, Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : Наукова думка, 1987. – 219с.
1132873
  Радковець Н. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегмента Мезотетису // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 100-111 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1132874
  Щербакова Ю. Ранньолітні гриби Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу ранньолітніх видів грибів Свидовецького заповідного масиву (Карпатський біосферний заповідник). На території масиву відмічено 68 видів, що належать до 55 родів, 38 родин, 18 порядків, 9 класів, 4 відділів. ...
1132875
  Кеда М. Ранньомодерна історія Європи в студіях Михайла Петрова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 151-156. – (Історичні науки ; № 8)
1132876
  Грінченко О.В. Ранньосередньоархейські кратони та особливості архейської мінералізації : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльну еволюцію мінералізації Ранньосередньоархейських кратонів Pilbara (Зах. Австралія), Kaapvaal (Півд. Африка) та Українського щита. Деякі особливості архейської мінералізації всесвітньо відомих кратонів можуть бути корисними при пошуках ...
1132877
  Залізняк Л.Л. Ранньосередньовічна версія походження українців // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 5-13
1132878
  Кириченко Ю. Ранньосередньовічна теорія походження українців у сучасних історико-етнологічних дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 439-441. – ISBN 978-966-171-783-0
1132879
  Погорілець О.Г. Ранньосередньовічні знахідки з Меджибожа-Рибгоспа / О.Г. Погорілець, А.В. Панікарський, Володарець-Урбанович // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 73-90. – ISBN 978-966-02-8144-8
1132880
  Дорошенко Л.В. Ранньосередньовічні слов"янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1132881
  Пеняк С.І. Ранньослов"янське і давньоруське населення Закарпаття VI-XIII ст. / С. І. Пеняк ; відп. ред.: В. Д. Баран ; АН Української РСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1980. – 180 с.
1132882
  Черниш К.К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на середньому Дністрі / К.К. Черниш. – К., 1959. – 108с.
1132883
  Дудаш А.Й. Ранньохристиянське коріння Протестантизму : синопсис-есе / А.Й. Дудаш; [ переклад із сербськохорватської на укр. Т.М. Березняк, консультант перекладу Н.В. Гаврішко ]. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264с. – (Трактування Протестантизму ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8569-48-7
1132884
  Сальников Ю.В. Рано или поздно / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1983. – 320с.
1132885
  Конюшев В.Ф. Рано пред зорями. / В.Ф. Конюшев. – Ярославль, 1969. – 472с.
1132886
  Бойко В.Г. Рано чи пізно. / В.Г. Бойко. – К., 1991. – 295с.
1132887
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Радянська література
Кн.1. – 1933. – 394с.
1132888
  Гусейн Мехті Ранок : роман / Мехти Гусейн;. – Київ, 1955. – 332 с.
1132889
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1959. – 314с.
1132890
  Микитенко І. Ранок : роман / І. Микитенко. – Київ : Молодь, 1966. – 338 с.
1132891
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Кн.1. – 1969. – 330с.
1132892
  Воскресенська З.І. Ранок / З.І. Воскресенська. – Київ, 1980. – 120с.
1132893
   Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1953-. – ISSN 0130-545X
№ 7 (374). – 1984. – 24 с.
1132894
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1995
1132895
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1995
1132896
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1995
1132897
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1995
1132898
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1995
1132899
   Ранок. – Київ
№ 6. – 1995
1132900
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1996
1132901
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1996
1132902
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1996
1132903
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1996
1132904
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1996
1132905
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1997
1132906
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1997
1132907
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 484 с.
1132908
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 504 с.
1132909
  Сюндюков І. Ранок генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Юність Миколи Гоголя очима Олекси Стороженка.
1132910
  Круц В.О. Ранок землеробського світу : Пам"ятки трипільської культури на Тальнівщині / В.О. Круц, В.В. Чабанюк, Д.К. Чорновіл. – Київ : Техніка, 2000. – 48с. – ISBN 966-575-123-9
1132911
  Нефелін В.Д. Ранок його життя : повість / В.Д. Нефелін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 252с.
1132912
  Лупій О.В. Ранок магістралі : нариси про будівників БАМу / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1976. – 80 с.
1132913
  Омельченко М.М. Ранок на все життя / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 200 с.
1132914
  Канна Йон Ранок на Дністрі : роман / Канна Йон. – Київ, 1954. – 204 с.
1132915
  Попов С.А. Ранок над Ежвою : поезії / Серафим Попов. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
1132916
  Тарновський М.Ю. Ранок над Ужем : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 335 с.
1132917
  Пічугін М. Ранок над Уссурі / М. Пічугін. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 128с.
1132918
  Рильський М. Ранок нашої Вітчизни / М. Рильський. – К., 1953. – 84с.
1132919
  Вітковський В.М. Ранок повсталого Поділля / В.М. Вітковський. – Одеса, 1988. – 222с.
1132920
  Толстой Л. Ранок поміщика / Л. Толстой. – Харків, 1935. – 74с.
1132921
  Толстой Л. Ранок поміщика. / Л. Толстой. – К., 1936. – 227с.
1132922
  Фоссе Й. Ранок та вечір : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0320 - 8370
1132923
  Приходько Н.Ю. Ранок у горах / Н.Ю. Приходько. – К., 1960. – 96с.
1132924
  Прокпічак І. Ранок. / І. Прокпічак. – Пряшів, 1955. – 77с.
1132925
  Тома Л.В. Ранок. / Л.В. Тома. – Харків, 1976. – 19с.
1132926
  Цимбалюк Н. Рансімен Уолтер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 208-209. – ISBN 978-966-418-286-4
1132927
  Стил Д. Ранчо : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – ISBN 5-237-01566-8
1132928
  Зверев А.В. Раны : повести, рассказы / А.В. Зверев. – Москва : Современник, 1983. – 400с.
1132929
  Чепижный А.К. Раны / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 110с.
1132930
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [лит. пер. С.В. Шервинского по дослов. пер. М.А. Геворкяна ; вступ. ст. С.М. Базьяна с. V-XXIV ]. – Ереван : Айпетрат, 1955. – XXIV, 347 с., [1] л. портр.
1132931
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [пер. с арм. С. Шервинского ; ил. Р. Вардзигулянца]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 290 с. : ил.
1132932
  Абовян Х.А. Раны Армении. Вопль патриота / Х. Абовян ; [пер. С. Шервинского ; предисл. проф. М. Мкряна]. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948. – 323 с.
1132933
  Абовян Х. Раны Армении. Скорбь патриота / Х. Абовян. – Ереван, 1971. – 296 с.
1132934
   Раны и их лечение в тибетской медицине.. – Новосибирск, 1990. – 189с.
1132935
  Котельников В.П. Раны и их лечение. / В.П. Котельников. – М, 1991. – 63с.
1132936
   Раны и розы. – М, 1982. – 303с.
1132937
   Раны сознания.. – М, 1985. – 446с.
1132938
  Андреев Д.Л. Ранью заревою : стихи / Андреев Д.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 72 с. : ил.
1132939
  Лачинян Л.А. Раобта бурильной колонны / Л.А. Лачинян. – М, 1979. – 208с.
1132940
   Раочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в ХІХ -- начале ХХ в.. – Л., 1976. – 144с.
1132941
  Левковский Р.З. Рапакиви / Р.З. Левковский. – Ленинград : Недра, 1975. – 223с.
1132942
  Лучицкий В.И. Рапакиви Киевской губернии и породы его сопровождающие / В.И. Лучицкий; В.И. Кульчицкий. – Варшава : Тип. Акц. Общ. С. Оргельбранда сыновей, 1912. – [4], 332 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Варшавского политехнического института. 1912, вып. 1
1132943
  Трухнов Г.М. Рапалло в действии : из истории сов.-герм. отношений (1926-1929 гг.) / Г.М. Трухнов. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 216 с.
1132944
  Ахтамзян А.А. Рапалльская политика / А.А. Ахтамзян. – Москва, 1974. – 303с.
1132945
   Рапалльский договор и проблема мирного сосуществования.. – М, 1963. – 292с.
1132946
  Вельди Х.Т. РАПО : организация и опыт работы / Х.Т. Вельди, Х.О. Репп. – Москва, 1985. – 64с.
1132947
  Ширяев А.В. РАПО: опыт, проблемы / А.В. Ширяев. – М., 1985. – 155с.
1132948
   РАПО: опыт, проблемы, перспективы.. – М, 1986. – 163с.
1132949
  Гавриков Б.И. РАПО: организация и эффективность работы / Б.И. Гавриков. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1132950
  Скляренко С. Рапорт : Оповідання і мініатюри / С. Скляренко. – Київ; Харків : Укржержвидав, 1945. – 83с.
1132951
  Нікольський Б.М. Рапорт / Б.М. Нікольський. – К, 1982. – 270с.
1132952
  Шестаков П.А. Рапорт инспектора / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 176с.
1132953
  Погорецький М.А. Рапорт оперативного працівника та його правовий статус у кримінальному провадженні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 452-454. – ISBN 978-617-7220-83-0
1132954
  Никольский Б.Н. Рапорт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1978. – 286с.
1132955
   Рапортуем партии. – Котельнич, 1960. – 32 с.
1132956
   Рапортует Россия. – Москва, 1981. – 286 с.
1132957
  Голованівський С. Рапортую! : поезії / С. Голованівський. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
1132958
   Рапортуют ученические бригады. – Ставрополь, 1961. – 52 с.
1132959
   Рапохин А.А.. – Москва, 1955. – 32 с.
1132960
  Хомин І. Рапсова Україна. Як олігархат нищить українські села // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Україна — провідний експортер агропромислової продукції. Та чи справедливу ціну ми сплачуємо за цю першість? Адже здобули ми переваги на світових ринках не завдяки високим технологіям, а внаслідок ґрунтовиснажливого монокультурного рослинництва. ...
1132961
  Куржиямская А.М. Рапсодии телеэкрана: Заметки о муз.телевид. / А.М. Куржиямская. – М., 1983. – 145с.
1132962
  Мейен Е. Рапсодия / Е. Мейен. – Москва : Музгиз, 1960. – 32 с.
1132963
  Каспаров Б.М. Рапсодия Листа / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1965. – 263с.
1132964
  Долганова И. Рапсодия на тему Рахманинова // Личности. – Киев, 2010. – № 5 (27). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - рус. композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный ...
1132965
  Колодій В.С. Рапсодії ранків : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1966. – 131 с.
1132966
  Ладижець В.І. Рапсодія степу : поезії / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 182 с.
1132967
  Флеминг Я. Раритет Гильдебранда / Я. Флеминг. – М, 1990. – 36с.
1132968
  Риззо Джонн Раритет. Пески - хранители тайны Сфинкса // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 192 : фото
1132969
  Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0868-9644
1132970
  Ляхоцький В. Раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький, І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 68-79


  Згадуються роботи М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського, І.І. Огієнка...
1132971
  Дроздовський Д. Раритети Тараса Шевченка: повернення у XXI столітті


  Переосмислення творчості Т. Шевченка - одна з передумов існування української нації. Шевченківське слолво стало джерелом народження української національної ідентичності. Поштовхов до переосмислення сьогодні мало би бути новітнє прочитання творчості ...
1132972
  Козодавов С.В. Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця" / С.В. Козодавов, М Муленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 102-121. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1132973
  Загороднюк І. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги / Загороднюк І., Коробченко М. ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Громад. орг. "Екоклуб Луганщини". – Луганськ : ШИКО, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 183-190. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-492-282-8


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторів, Луганськ, 4.06.2014 р. Підписи.
1132974
   Раритетна фракція галофітної ценофлори України та основні завдання її охорони / Д. Дубина, Т. Дзюба, Т. Дворецький, П. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Раритетна фракція галофітної ценофлори України нараховує 16 видів, занесених до Міжнародного Червоного списку. Європейського Червоного списку, Червоної книги України та Червоної книги Причорномор"я. Вони представлені у класах Festuco-Puccinellietea (11 ...
1132975
  Дубина Д.В. Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз / Д.В. Дубина, П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 69-72. – ISSN 2310-0974
1132976
  Нестерук О. Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 31-44 : табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISSN 2219-7516
1132977
  Парнікоза І.Ю. Раритетні види заплавних лісів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 37-40
1132978
  Зуєва О. Раритетні види родини Vitaceae Juss: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика морфолого-анатомічної будови листків представників раритетних видів Cissus juttae, Cissus bainesii, Cissus quadrangularis ma Cyphostemma quinatum з родини Vitaceae Juss., а також описані особливості їх фенології. В статье ...
1132979
  Мартинюк В.О. Раритетні види роду SILENE L.S.L. флори України / В.О. Мартинюк, О.В. Тищенко, Н.І. Карпенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74
1132980
  Нікітіна В. Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад О.В. Фоміна (CITES, IUCN, червоний список Південної Африки) / В. Нікітіна, М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Проведено моніторинг колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна на наявність у ній рідкісних та зникаючих видів, внесених до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори (CITES), Міжнародного союзу охорони ...
1132981
  Токарюк А.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона / А.І. Токарюк, К.В. Коржан, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 22-28. – ISSN 1729-7184
1132982
  Куземко А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 136-138. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  На основі критеріїв, прийнятих в країнах Європи, проаналізовано синтаксони рангу асоціацій класів Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea i Nardo-Callunetea лісової та лісостепової зон рівнинної частини України щодо необхідності охорони. ...
1132983
  Білявський С.М. Раритетні судинні рослини, що охороняються в об"єктах природно-заповідного фонду Київщини / С.М. Білявський, Н.М. Журавель, С.С. Морозюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 25-33. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1132984
  Омельчук О. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / О. Омельчук, Б. Проць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-78. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з посиленням трансформації природних екосистем, обов"язковою умовою забезпечення охорони фіторізноманіття є облік та проведення оцінки стану раритетних угруповань рослинності. У межах річково-долинних коридорів Закарпаття нами виявлено 9 ...
1132985
  Парникоза Ю.И. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 24-28
1132986
  Парникоза И.Ю. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 25-29
1132987
  Мельникова Алина Раритеты на книжных полках // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0869-4915
1132988
   Рарог Олексій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 203-205. – ISBN 978-617-573-038-6
1132989
   Рас-Аль-Хайма. На верхівці шатра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 108-117 : фото
1132990
  Горобець Марися Рас-аль-Хайма. Новомодний емірат // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 44-49 : фото
1132991
  Самойлов Юрій Рас ель Хайма: туризм цілий рік // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
1132992
  Данилова Г. Раса и расовая политика в современной Бразилии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 0131-2227
1132993
  Дьоміна О.В. Раса, гендер, клас в сучасній американській романтичній комедії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 32-34
1132994
  Акутагава Р. Расемон : рассказы / Р. Акутагава ; перевод с японского Н.И. Фельдман. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
1132995
  Баженов Спартак Петрович Расет энергетического спектра комплексов и кристаллов с использованием модифицированных квазиклассического и статистического методов : Автореф... канд.физ-матнаук: 010407 / Баженов Спартак Петрович; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1132996
   Расизм - идеология империализма, враг общественного прогресса.. – М., 1973. – 430с.
1132997
  Орлова Т.В. Расизм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-321. – ISBN 966-642-073-2
1132998
  Гончар Б.М. Расизм // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 392. – ISBN 966-316-045-4
1132999
  Перло В. Расизм в экономике США / В. Перло. – М., 1978. – 310с.
1133000
  Хмельницький М.С. Расизм за багнетами неоколоніалізму / М.С. Хмельницький. – Київ, 1982. – 120с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,