Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1131001
  Зарецкий В.М. "...пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицерское звание" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.2-5. – ISSN 0321-0626


  [Традиции российской военной школы.]
1131002
  Тимошенко Наталія "Порнографічність" Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1131003
  Сюндюков І. "Порозуміння"...крізь ланцюг односторонніх звинувачень? / І. Сюндюков, В. В"ятрович, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 червня (№ 108). – С. 3


  Розмова про Волинську трагедію може бути лише цілком щирою.
1131004
  Кельман Е.И. "Пороки воли" (Стт. 26-33 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 64-92. – ISBN 978-966-2183-62-7
1131005
  Олещук П. "Порошенко почав президентську кампанію" / текст: Анастасія Позичайло, Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 15-18


  "Він мобілізує негативно налаштований до Росії електорат. Цього вистачить для перемоги, - каже політолог Петро Оліщук".
1131006
  Бутковский Г. "Порт-Артур" / Г. Бутковский. – М., 1935. – 277с.
1131007
  Курганов В.Н. "Порт-Артур" А. Н. Степанова, творческая история : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Курганов В. Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – л.
1131008
  Николаев Д.К. "Порт-Артур": неожиданные результаты одного исторического исследования / Д.К. Николаев, О.В. Чистяков // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
1131009
   "Портал у війну. На лінії вогню" // Київський університет. – Київ, 2023. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Виставку під такою назвою від 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" символічно відкрили на річницю незламності у Науковій бібліотеці імен М.Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка.. Виставка охоплює бойовий шлях "Едельвейсів" під час ...
1131010
  Болдескул Є.О. [Порівняльний аналіз корейських казок про дурного брата та казок О.М. Афанасьєва сюжетного типу "Мертве тіло"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 240-257
1131011
  Кононенко Т.П. Пор-Рояль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1131012
  Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 157, [3] с.
1131013
  Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 264 с. – ISBN 966-594-995-0
1131014
  Баймут Т.В. Порівняльна граматика української і російської мов / Т.В. Баймут, М.К. Бойчук, М.К. Волинський. – Київ, 1957. – 219с.
1131015
   Порівняльна граматика української і російської мов. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1961. – 268с.
1131016
  Брицин Я М. та ін. Порівняльна граматика української і російської мов / Я М. та ін. Брицин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1987. – 263с.
1131017
  Лозицький В. Порівняльна діагностика тонкоструктурних магнітних полів у сонячному спалаху та спокійних областях на Сонці / В. Лозицький, Т. Цап, О. Осика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються результати вимірювання магнітних полів методом "відношення ліній" для двох спокійних областей та спалаху на Coнці балу C8.4/1N. Аналіз даних в лініях Fel 524.71 и 525.02 свідчить про те, що в рамках припущення про прямокутний профіль поля ...
1131018
   Порівняльна доповідь Венеціанської Комісії про виборчі бар"єри та інші характеристики виборчих систем, які чинять перешкоди партіям у доступі до парламенту // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 90-101
1131019
  Залоїло О.В. Порівняльна екотоксикологічна оцінка впливу новітніх інсектицидів на грунтових черв"яків / О.В. Залоїло, О.М. Філенко, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено екотоксикологічну оцінку впливу інсектицидів Банкол, Циклон, Вірін-ЗСП, Оперкод та А-8 на черв"яків Eisenia foetida. Установлено, що LC0 інсектициду Вірін - ЗСП реєструється при 1000 мг/кг, інсектициду А8 - 1мг/кг, а для інсектицидів Банкол, ...
1131020
  Маренич Т.Г. Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 23-35. – (Економічні науки)
1131021
  Солдатенко В.Ф. Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П. Скоропадського // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 9-33
1131022
  Кудін С.В. Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації / Кудін С.В. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 486-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-176-3
1131023
  Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов"янських літератур : У двох книгах / Д.І. Чижевський; Пер. с нім. Олесь Костюк, Микола Ігнатенко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-198-8
1131024
  Бухтіарова Т.А. Порівняльна кінетика масопереносу Вітагерм-2 в органи щурів за умов закритої черепно-мозкової травми / Т.А. Бухтіарова, В.Д. Лук"янчук, Д.С. Кравець // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 410-415. – ISSN 2413-7944
1131025
  Сарторі Джованні Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів / Сарторі Джованні; Пер.з 2-го англ.вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 224с. – ISBN 966-505-047-8
1131026
  Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1131027
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : (посібник для перекладацьких відділень вузів) / Л.Г. Верба. – Вид. 4-те, переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-382-134-4
1131028
  Агафонова Т.М. Порівняльна морфологічна характеристика акцесорних цирконів Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-51 : Рис. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1131029
  Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки та плоду Amaryllidaceae J.St.-Hil. у зв"язку з питаннями систематики : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 500, [2] арк. – Додатки: арк. 380-500, [2]. – Бібліогр.: арк. 334-379
1131030
  Зуєва О. Порівняльна морфологія листків деяких представників родини Vitaceae Juss. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Дано морфологічну характеристику листків деяких представників родини Vitaceae Juss. захищеного грунту та проаналізовано зв"язок ступеню їх опушеності з екологічними умовами зростання. This article gives a leaf morphological characteristic of the ...
1131031
  Ільєнко Микола Микитович Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців : Дис... докт. біологіч.наук: 03.00.11 / Ільєнко Микола Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 328л. – Бібліогр.:л.227-263
1131032
  Дика О.О. Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Дика Ольга Олегівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1131033
  Цвєлих Є.М. Порівняльна оцінка екологічних наслідків розробки кар"єрів нерудних корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено порівняльну характеристику екологічних наслідків експлуатації родовищ на прикладі підводних та наземних кар"єрів будівельних пісків.
1131034
  Степасюк Л.М. Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва / Л.М. Степасюк, М.В. Коцюруба // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 131-134
1131035
  Орлов П. Порівняльна оцінка ефективності капітальних вкладень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1131036
  Кузьмук Я.В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування екологічних стежок на території НПП "Мале Полісся" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 44-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1131037
  Блюм Р.Я. Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олії суріпиці як перспективної сировини для виробництва біодизельного палива / Р.Я. Блюм, Г.В. Лантух, Д.Б. Рахметов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 55
1131038
  Кізима Порівняльна оцінка індексів глобальної конкурентоспроможності України та Польщі / Кізима, Д-С.Б // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 108-110
1131039
  Макаренко О.М. Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів / О.М. Макаренко, А.М. Ковтун, П.І. Петров // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 219-226. – ISSN 2077-1096
1131040
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків деревообробної промисловості України та окремих країн ЄС // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 47-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1131041
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків легкої промисловості України та окремих країн-членів ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1131042
  Ткачук О.П. Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum marianum) залежно від виду мінеральних добрив / О.П. Ткачук, А.М. Разанова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1131043
  Коваленко Т.В. Порівняльна оцінка природної родючості сільськогосподарських типів земель Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 77-84. – ISBN 0201-8683
1131044
  Онищенко О. Порівняльна оцінка продуктивності господарств населення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.59-67. – ISSN 0131-775Х
1131045
  Рациборинська-ПоляковаН.В Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків / Рациборинська-ПоляковаН.В, О.І. Масік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-64. – ISSN 1605-7295
1131046
  Азаренкова Г.М. Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 208-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1131047
  Куземська Л.Ю. Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 297-305. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1131048
  Кравченко Н.Б. Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова / Н.Б. Кравченко, Е.І. Зеленська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1131049
  Косаківська І.В. Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій / І.В. Косаківська, Т.І. Цимбалюк, З.М. Цимбалюк // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-39. – ISSN 1605-6574
1131050
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Сбруєва. – 2-е вид., стереот. – Суми : Університетська книга, 2005. – 320с. – ISBN 966-680-136-1
1131051
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, Л.М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 216с. – ISBN 966-642-171-2
1131052
  Стрілець С.І. Порівняльна педагогіка : навчально-метод. посібник для студ. спец. 7.010101 "Дошкільна освіта" / Стрілець С.І., Кисла О.Ф. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 88 с. – Бібліогр.: с. 69-85. – ISBN 978-611-507-003-9
1131053
  Черепанова С.О. Порівняльна педагогіка : лекції, практикум : [навч. посібник] / Світлана Черепанова. – Львів : Растр-7, 2019. – 175, [2] с. – Покажч. імен: с. 170-173. - На обкл. зазнач.: Philisophy of Education. – Бібліогр. в лекціях. – ISBN 978-617-7726-46-2


  У пр. №1726842 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підпис. 15 квітня 2019 р.
1131054
   Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання / О.І. Локшина, Н.М. Авшенюк, О.В. Овчарук, О.В. Бородієнко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1131055
  Теодорович А. Порівняльна педагогіка та глобалізація: з досвіду професора університету Гонконгу Марка Брея // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 27-35. – ISBN 978-966-2633-02-3
1131056
  Уолгутер Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 82-95. – ISSN 2411-1317
1131057
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка як наука / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 5-41. – ISBN 966-642-171-2
1131058
  Мензон М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 30-50. – ISSN 2411-1317
1131059
   Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / В. Бакіров, О. Фісун, В. Шевченко, М. Сазонов, О. Довбня та ін. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-623-510-0
1131060
  Рудич Ф.М. Порівняльна політологія : навчальний посібник / Ф.М. Рудич; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 148с. – ISBN 966-608-451-1
1131061
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 4. – 2014. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131062
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 2. – 2014. – 245 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131063
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131064
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 2. – 2015. – 134 с. – Резюме мовою статті
1131065
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 1. – 2017. – 166 с. – Резюме мовою статті
1131066
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 2. – 2017. – 135 с. – Резюме мовою статті
1131067
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 3. – 2017. – 151 с. – До 55-річчя Хмельницького національного університету. До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України. Резюме мовою статті
1131068
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 4. – 2017. – 185 с. – Резюме мовою статті
1131069
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 1. – 2018. – 115, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 75 -річчя І.А. Зязюна, д-ра філос. наук, акад. НАПН України
1131070
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 2. – 2018. – 2015, [2] с. – Резюме мовою статті
1131071
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 3. – 2018. – 111, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 25-річчя Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна Нац. акад. пед. наук України
1131072
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 4. – 2018. – 118, [2] c. – Резюме мовою статті
1131073
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 1. – 2019. – 109, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1131074
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 2. – 2019. – 104, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1131075
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 3. – 2019. – 86, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1131076
  Туриніна О.Л. Порівняльна психологія : Навчальний посібник / О.Л. Туриніна, Л.З. Сердюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 228с. – ISBN 966-608-496-1
1131077
  Коновалова Г. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: де межа дозволеного? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 26-27
1131078
  Роздорожний О. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: на межі дозволеного // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 38-39
1131079
  Громенко Ю.О. Порівняльна реклама як одна із форм недобросовісної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 55-61
1131080
  Громенко Ю. Порівняльна реклама як предмет правового регулювання в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 50-53
1131081
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-257 та наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)
1131082
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-269 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7241-49-1
1131083
  Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика : Навчальний посібник / Семигіна Т.В.; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 276с. – ISBN 966-608-408-2
1131084
  Шевчук П.І. Порівняльна соціальна політика у країнах Європейського Союзу : модуль 10 : навч. посібник / П.І. Шевчук ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 164-165. – Бібліогр.: с. 128-131 та в кінці тем. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-53-2
1131085
  Іщук С.О. Порівняльна статистична оцінка інноваційної діяльності промислового сектору економіки України (регіональний розріз) / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С.47-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1131086
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : Навч. посіб. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 224 с. – ISBN 966-8609-35-2
1131087
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 32-41. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглянymo cmaнoвлення noрiвняльнoї cmuлicmuкu як дucцunлiнu лiнгвicmuчнoгo цuклy ma ocнoвнi нanрямu її рoзвumкy, щo нaбyлu oбрuciв з часів вuнuкнення кoнцеnцiї "зoвнiшньoї" cmuлicmuкu Шарля Баллі дo cyчacнoгo nерioдy. В cmamье рaccмomрены ...
1131088
   Порівняльна таблиця запропонованих змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації(пресу в Україні)" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 96-101
1131089
  Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроектах № 5556, № 5669, № 5670 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 3
1131090
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навч. посібник / І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 1995. – 238с. – ISBN 5-325-00396-8
1131091
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 3-тє вид., випр. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 464с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7890-27-9
1131092
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. інститутів і факультетів інозем. мов / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська. – Київ : Вища школа, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-002058-2
1131093
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська, А.І. Скробот; МОНУ; Київський лінгвістичний університет. – Київ : КНЛУ, 2005. – 130с. – ISBN 966-638-168-0
1131094
  Артемчук Г.И. Порівняльна типологія німецької і української мов : (практикум) / Артемчук Г.И. – Київ : Вища школа, 1987. – 22 с.
1131095
  Артемчук Г.І. Порівняльна типологія німецької і української мов : практикум з словотворення / Артемчук Г.І., Назарук П.М. – Київ : Вища школа, 1988. – 24 с.
1131096
  Самолюк О.В. Порівняльна типологія поетичної творчості 40-х років XX століття в контексті української та німецької літератур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 223-228. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1131097
  Корунець І.В. Порівняльна типологія української та англійської мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464с. – Обкладинка на англ. мові. – ISBN 966-7890-27-9
1131098
  Боркач Н.Є. Порівняльна характеристика агенезу довгого долонного м"язу у двох популяціях етнічних угорців Закарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 217-218
1131099
  Мартинів А.І. Порівняльна характеристика адміністративної процедури та адміністративного процесу в справах щодо застосування спеціальних податкових режимів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 223-226. – ISBN 978-966-7166-36-6
1131100
  Миколайчук Л.В. Порівняльна характеристика бухгалтерського та податкового обліку фінансових результатів і шляхи гармонізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 82-86. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1131101
  Мельник О. Порівняльна характеристика верхньосарматських комплексів діатомей антикліналей Зеленського та Копта-Кил // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження діатомових комплексів із верхньосарматських відкладів Таманського та Керченського півостровів. Порівняно видовий склад діатомових та умов їх існування в палеобасейні. The results of research of Taman and Kerch ...
1131102
  Козьменко О.В. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 53-59
1131103
  Федикович П. Порівняльна характеристика визначення поняття роялті за податковим і цивільним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 274-276. – ISBN 978-617-7069-14-9
1131104
  Столєтня О.К. Порівняльна характеристика вмісту кофеїну у деяких вищих та нижчих рослин / О.К. Столєтня, Т.В. Паршикова, О.В. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вміст етильованого похідного пурину - алкалоїду кофеїну у 13 видів мікроводоростей з різних систематичних відділів (Cyanophyta, Chlorophyta, Rhodophyta) та у 28 представників вищих рослин. Проаналізовано розподіл кофеїнів у різних органах ...
1131105
  Мельничук В.Г. Порівняльна характеристика Волинського та Мічіганського міднорудних районів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1131106
   Порівняльна характеристика газових родовищ приазовської частини південного схилу Українського щита як додатковий фактор до поновлення пошукових робіт / В.Г. Верховцев, М.І. Євдощук, В.П. Клочко, П.Я. Максимчук, І.І. Чебаненко, О.В. Верховцева, Н.В. Задорожна, Н.С. Довбиш // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-38 : карта, табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1131107
  Пожарська Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років / Пожарська, А.-О.Ю // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 290-302


  Викладено основні особливості функціонального планування в генеральних планах міста Одеси 2007 і 2015 років. Проаналізовано відмінності між концепцією обох генеральних планах. Визначено стан реалізованості проекту генерального плану 2007 року у наш ...
1131108
  Шевченко В.Г. Порівняльна характеристика генеративного періоду Nicotiana tabacum L та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Вивчались морфологічні особливості й етапи розвитку N. tabacum та його цитоплазматичних гібридів (цибридів) з цитоплазмою Hyoscyamus niger L., H.aureus L. та Scopolia camiolica Jacq. під час генеративного періоду. Визначено, що в загальних рисах етапи ...
1131109
  Романенко А.А. Порівняльна характеристика географічної структури міжнародної торгівлі окремих регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 52-55


  Дана загальна характеристика тенденцій у світовій торгівлі в 90-х роках.
1131110
  Дворова О.Ю. Порівняльна характеристика голосних кримськотатарської та турецької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 20-28. – ISSN 2520-6397


  У статті досліджено характерні особливості кримськотатарських та турецьких голосних. Проаналізовано способи артикуляції. Визначено спосіб творення окремих голосних звуків. З"ясовано умови появи довгих голосних звуків. Досліджено специфічні звуки. The ...
1131111
  Дідик С.М. Порівняльна характеристика грошово-кредитної політики Національного банку України та Центрального банку Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальні механізми та особливості монетарної політики Національного банку України та Центрального банку Росії.
1131112
  Коротенко Н.П. Порівняльна характеристика державного регулювання підприємництва в Україні та країнах ЄС : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-13. – Бібліогр.: 18 назв
1131113
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика деформаційних властивостей субареальних лесових і гідроморфних оглеєнних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів, отриманих при виконанні спеціальних комплексних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я, наведено докладну характеристику ...
1131114
  Зелінченко О.А. Порівняльна характеристика диктора і ведучого. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 110-114.
1131115
  Голубєва М.О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / М.О. Голубєва, А.М. Жулківська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  У статті порівняно функції та обов’язки куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету.
1131116
  Бухінська Т. Порівняльна характеристика довжини різних типів синтаксичних структур у художніх творах початку та кінця 20 століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 94-101. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1131117
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комшук Тетяна Сергіївна; Волин. держ.ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2001. – 162л. – Додатки: л. 152-162. – Бібліогр.:л.127-151
1131118
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Комшук Т. С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1131119
  Нараєвський С.В. Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 85-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1131120
  Козинець О.В. Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих pn переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 1. – С. 30-37. – ISSN 1815-7459


  "Показано що ефективність сенсорних структур на основі “глибоких” кремнієвих pn переходів може суттєво залежить від типу електричної провідності освітлюваної області. Принцип роботи таких структур полягає у зміні ефективної швидкості поверхневої ...
1131121
  Скіданов А. Порівняльна характеристика законодавства України та Європейського Союзу щодо застосування права пайової участі автора твору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 183-184
1131122
  Довга В.О. Порівняльна характеристика законодавчого регулювання розвитку освіти УНР періоду Директорії та Західної області УНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 251-253. – ISBN 978-617-7777-14-3
1131123
  Стафійчук І.І. Порівняльна характеристика залучення господарств України та Польщі в процес економічної глобалізації / І.І. Стафійчук, З.М. Адамович // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 307-314
1131124
  Ма Яньфей Порівняльна характеристика звуків українського та китайського мовлення в аспекті навчання китайських студентів української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 183-185. – Бібліогр.: с. 185; 3 поз.


  У статті зіставляються фонетичні системи української та китайської мов і здійснюється спроба порівняльної характеристики звуків українського та китайського мовлення з метою пошуку спільних рис у двох системах. The article compares the phonetic ...
1131125
  Кучерявий А. Порівняльна характеристика змісту функцій суб"єктів виховання у вищих педагогічних і військових закладах освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розв"язанню проблеми відсутності теоретичних, методичних та технологічних засад проектування процесу виховання особистості службовця державної установи, зокрема у вищих педагогічних і військових закладах освіти. Визначено коло ...
1131126
  Старчун С. Порівняльна характеристика індійської казки "Фарбований шакал" та казки І. Франка "Фарбований Лис" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад 2021. – С. 16-17
1131127
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика інженерно-геологічних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід районів розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я / С.В. Корнєєнко, І.І. Молодих, В.С. Шабатин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 135-145. – (Геологія ; Вип. 14)


  На основі детальних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я наведено характеристику речовинного складу, водно-фізичних та деформаційних властивостей ...
1131128
  Бровко О. Порівняльна характеристика інституту конкубінату Стародавнього Риму та в сучасному праві країн романо-германської системи (Україна, Франція) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 151-153
1131129
  Дініц О.В. Порівняльна характеристика інтегрального націоналізму, фашизму, нацизму, "комунізму" (сталінізму) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 13/15 (581/583), травень 2020 р. – С. 18-37
1131130
  Аветысова Д.С. Порівняльна характеристика інформаційного складу рекламного та художнього типів дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 30-35. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1131131
  Ткачук А. Порівняльна характеристика історико-соціологічного підходів до праворозуміння у працях вчених Київського університету // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 46-47
1131132
  Лугова Т.А. Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 30-40. – ISBN 978-617-7009-44-3
1131133
  Венгер О.П. Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру / О.П. Венгер, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 87-92. – ISSN 1681-276Х


  "... У даному розділі наведено результати аналізу клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, з використанням даних ...
1131134
  Шевченко В. Порівняльна характеристика клітин епідерми листків Nicotiana tabacum L. та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено анатомічні дослідження епідерми листків Nicotiana tabacum L. та сконструйованих цитоплазматичних гібридів (цибридів) N. tabacum з Hyoscyamus niger L., H. aureus L. ma Scopolia camiolica Jacq. Подано кількісну І якісну характеристику елементів ...
1131135
  Стоян Д.Р. Порівняльна характеристика кримінально-правових норм України та Ісламської Республіки Іран // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 178-183
1131136
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика мезорайонів "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, О.С. Миронова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1131137
  Михайлов В.А. Порівняльна характеристика металогенії раннього докембрію : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Д.М. Щербань, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-113. – Бібліогр.: 24 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено порівняльну характеристику металогенії раннього докембрію основних щитів і кратонів світу (Західно-Африканського, Каапвааль, Зімбабвійського, Австралійського, Канадського, Українського та ін.). Найважливішими епохами золоторудної мінералізації ...
1131138
  Салига К.С. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1131139
  Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентноспроможності продукції : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 40-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1131140
  Піщолка В.М. Порівняльна характеристика мінливості потоків короткохвильвої радіації на Україні / В.М. Піщолка, Г.Д. Проценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1131141
  Чернякова Ж.Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 242-250. – ISSN 2411-1317
1131142
  Киба Л. Порівняльна характеристика моделей керування виробничими запасами // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 81-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1131143
  Ткачова Н.О. Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР / Н.О. Ткачова, Лун Фен // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 228-238. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1131144
  Семенюк Л.Й. Порівняльна характеристика молодіжного сленгу в українській та англійській мовах / Л.Й. Семенюк, Т.В. Романюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 124-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1131145
  Башук Л.П. Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.50-54
1131146
   Порівняльна характеристика навчальних планів підготовки бакалавра за напрямом "Деревооброблювальні технології" / В.М. Максимів, Р.Г. Салабай, Я. Седлячік, В. Готич // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 271-276 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1131147
  Кугай Н.В. Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-32
1131148
  Гордійчук М.В. Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-02-6
1131149
  Грицан О.А. Порівняльна характеристика організаційного забезпечення спеціального надрового контролю України та Російської Федерації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-322-1
1131150
  Дмитренко А. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1131151
  Словінська Ю.А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі / Ю.А. Словінська, А.Ц. Франовський, С.В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 44-50. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Обгрунтовано доцільність використання педагогічних прграмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Досліджено комплект електронних ппрограм Gran та доведено доцільність їх використання у вищій школі.
1131152
  Остроухов О.В. Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 47-53. – ISSN 2226-8820
1131153
  Гуленко Ю.М. Порівняльна характеристика піратства і тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 293-297
1131154
  Бурлай О.Є. Порівняльна характеристика Плану дій Україна - ЄС та чотирьох "Дорожніх карт" Росія - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 76-83. – (Європейські дослідження)
1131155
  Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 179-184
1131156
  Виноградова А. Порівняльна характеристика податків в Україні з податками зарубіжних країн: ще раз постановка проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-617-7069-17-0
1131157
   Порівняльна характеристика покриттів з SiO та GeO на лейкосапфірі / В.Ф. Зінченко, І.Р. Магунов, О.В. Мозкова, Б.А. Горштейн, В.П. Соболь, Л.В. Садковська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 14-21. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
1131158
  Козловська Л.В. Порівняльна характеристика поняття спадкового правонаступництва // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 386-388. – ISBN 978-966-171-322-1
1131159
  Богатирьов І. Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської республіки / І. Богатирьов, С. Тагієв // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 113-118. – ISSN 2306-9082
1131160
  Андрухів О.І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 48-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1131161
  Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-347. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1131162
  Гребенюк М Порівняльна характеристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської федерації та України // Економіка. Фінанси. Право, 2001. – № 10
1131163
  Качан В.В. Порівняльна характеристика правового регулювання прикордонної торгівлі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 27-31.
1131164
  Рассомахіна О. Порівняльна характеристика правового режиму використання торговельних марок за законодавством України та США // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 49-55
1131165
  Костюк Н.П. Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців / Н.П. Костюк, І.П. Бахновська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 126-136. – ISSN 2524-0323
1131166
  Лі С.В. Порівняльна характеристика прийняття ризиків та функціонування регіональних та державних банків Кореї // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 28-32. – ISSN 1998-6068
1131167
  Глотова О.В. Порівняльна характеристика природної та інтродукційної популяцій Lilium martagon L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-126. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати порівняльного вивчення популяцій рідкісного виду флори України Lilium martagon L. Описано рослинний покрив та охарактеризовано основні параметри природної та інтродукційної популяцій. Показано ефективність охорони виду ex situ ...
1131168
  Чучвара А.П. Порівняльна характеристика прізвиськ сільського та міського школяра // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 175-183
1131169
  Лащихіна В.П. Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 93-96


  У статті здійснений комперативний аналіз професійних компетенцій сучасного вчителя у найбільш розвинених країнах Європи - Франції і Великобританії.
1131170
  Руденко А І. Порівняльна характеристика процесу організації педагогічної освіти в зарубіжних (Франція, США, Англія) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 38-40. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1131171
  Коблянська Г.Ю. Порівняльна характеристика ПСБО 9 "Запаси" і МСБО 2 "Запаси" / Г.Ю. Коблянська, К.О. Ревенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 50-56. – ISSN 2312-4903
1131172
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика регулювання надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам в законодавстві України і ЄС // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 116-122
1131173
  Капланець М.М. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 215-223. – Бібліогр.: 11 назв.
1131174
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1131175
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 130-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1131176
  Щербіна Ю.В. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 96-100


  У статті порівнюється розважальний контент телебачення України та Америки, досліджується наслі дування розважальними програмами на українському телебаченні американських аналогів, розкривається актуальність наукового дослідження. This article compares ...
1131177
  Штулер Ю І. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 121-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1131178
  Бойчун С.І. Порівняльна характеристика розвитку електронного врядування в ЄС та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 71-79
1131179
  Данилович О. Порівняльна характеристика синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками в художньому, публіцистичному та науковому стилях сучасної англійської мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 42-46. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1131180
  Попович М. Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов / М. Попович, Р. Тростинська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 226-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1131181
  Стаднюк А.В. Порівняльна характеристика системи покарань в Україні періоду Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 175-178. – ISBN 978-966-2456-11-0
1131182
  Гордієнко В.І. Порівняльна характеристика сосен у дендраріях Тростянця та Вінниці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано аналіз стану, таксаційних даних, впливу на грунт представників роду Pinus L. у дендропарку "Тростянець" та Ботанічному саду Подолії (м. Вінниця).
1131183
  Грищук В. Порівняльна характеристика способів очистки протеїну С / В. Грищук, Д. Жерносєков, Г. Березницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Протеїн С є основним компонентом антикоагулянтної ланки системи гемостазу. Недостатність протеїну С (набута або спадкова) призводить до розвитку тромботичних ускладнень. Тому одержання препаратів протеїну С є актуальною задачею біотехнології. В даній ...
1131184
  Власова Г.П. Порівняльна характеристика спрощеного кримінального судочинства Польщі та Швейцарії // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 43-48. – ISSN 2078-6743
1131185
  Власова А. Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 84-89
1131186
  Курченко Л.М. Порівняльна характеристика статусу німецької мови як державної в шести європейських країнах у синхронному зрізі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-156. – ISSN 2075-437X


  В статье производится сравнительный анализ современного состояния существующих подходов к государственному статусу немецкого языка и их влияние на формирование языковой нормы в немецкоязычных странах.
1131187
  Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: с. 62. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1131188
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів інших технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 304-307. – ISBN 966-581-231-9
1131189
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1131190
  Носова Є.А. Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 100-104


  Розглянуті традиційні підходи до оцінки вартості підприємства, наведено переваги та недоліки, притаманні кожному з них.
1131191
  Четирбук О.Р. Порівняльна характеристика туристичних ресурсів Жовківського району Львівської області та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 74-80. – ISSN 2308-135X
1131192
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центральноєвропейського / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 218-222 : рис.
1131193
  Драпак О.З. Порівняльна характеристика українського правопису 1960 і 1993 років видання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 146-154
1131194
  Карпова А.В. Порівняльна характеристика фразеологічних засобів вираження в українській та англійській мовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 116-117. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1131195
  Рода О.Б. Порівняльна характеристика функціональних можливостей та фізичної працездатності чоловіків і жінок, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції / О.Б. Рода, С.В. Калитка, І.М. Войтович // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
1131196
  Колодій Б.М. Порівняльна характеристика часток української та французької мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Зроблено порівняння функціонально-семантичних та прагматичних характеристик часток української та французької мов: встановлено їхні спільні риси та інвентарні розбіжності.
1131197
  Мельник В.Й. Порівняльна характеристика якості річкових вод межах Рівненської області за інтегральними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 471-474 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1131198
  Тертиця В. Порівняльна характеристикасистеми реєстрації прав на нерухомість в Австрії та Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 63-67
1131199
  Гребенюк М Порівняльна характнристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської Федерації та України // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-14
1131200
  Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : навч. поібник для студ. юрид. ф-тів та факультетів міжнар. відносин / Андрій Школик ; [літ. ред. Кекляк А.Р. ; Центр політико-правових реформ]. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8445-62-0
1131201
  Суббот А.І. Порівняльне адміністративне правознавство як інструмент європеїзації науки адміністративного права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 123-132. – ISSN 2072-8670
1131202
  Волощак С.А. Порівняльне вживання французьских та українських прийменників. / С.А. Волощак, І.І. Обуховська. – Львів, 1978. – 100с.
1131203
  Шпет Г.Й. Порівняльне вивчення факторів росту у видів прямокрилих комах / Г.Й. Шпет. – 67-84с.
1131204
  Башмакова Н. Порівняльне дослідження біологічно активної рідини (БАР) "чистотіл" та препарату амітозин методами оптичної спектроскопії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектральні властивості БАРу чистотіл - біологічно активної рідини та амітозину - препарату на основі чистотілу методами оптичної спектроскопії. Отримано та проаналізовано електронні спектри поглинання, збудження флюоресценції та ...
1131205
  Федорова В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу / В.А. Федорова, Л.Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 339-346. – ISSN 1993-6788
1131206
  Жукова Т.С. Порівняльне дослідження злочинності неповнолітніх у деяких державах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 68-72. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1131207
  Кубрак П.М. Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 118-126. – ISSN 2222-5374
1131208
  Куреза Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 18-22
1131209
  Брусіна О. Порівняльне дослідження становища середньоазійських мігрантів у Росії та Абхазії // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1131210
  Ломакіна М. Порівняльне дослідження у сфері професійної підготовки авіаційних фахівців / М. Ломакіна, К. Суркова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 65-73. – ISSN 1682-2366
1131211
  Окунісі Сюнсуке Порівняльне дослідження японської культури // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 8-13. – ISSN 0130-6936
1131212
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1131213
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1131214
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1131215
  Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Василь Будний, Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-518-485-0
1131216
  Наєнко М.К. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 3-5.
1131217
  Наєнко М. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2133-74-5
1131218
  Дудченко В.В. Порівняльне право: предмет, функції, та цілі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.17-22. – ISSN 1563-3349
1131219
   Порівняльне правознавство : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Харків : Право, 2003. – 272с. – ISBN 966-7146-92-8


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1131220
  Дмитрієв А.І. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Київськ. ун-т права; Відп. ред. В.Н. Денисов. – Київ : Юстініан, 2003. – 184с. – ISBN 966-96155-6-9
1131221
  Голяк Л.В. Порівняльне правознавство : Курс лекцій / Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-423-6
1131222
  Савчин М.В. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Савчин; МОіНУ; Закарпат держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури. – ISBN 966-364-094-4
Загальна частина. – 2005. – 288с.
1131223
   Порівняльне правознавство : (правові системи світу) / [Ю.С. Шемшученко, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко та ін.] ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. Н.М. Оніщенко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 485, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 462-486 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-629-4


  У пр. № 1745553 напис: Шановному Леоніду Васильовичу від /підписи/
1131224
   Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародного наукового симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8-11 квітня 2009 року) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; КНУТШ та ін. ; [ за ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка ; упоряд. О.В. Кресін ]. – Київ : Логос, 2009. – 712 с. – ISBN 978-966-171-184-5
1131225
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 3/4. – 2012. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131226
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131227
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів : навч. посібник / [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – Харків : Право, 2016. – 1023, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 1021-1023 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1131228
  Бабич І. Порівняльне правознавство в системі прфесійної підготовки юристів у Сполучених Штатах Америки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-15.
1131229
  Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 463-472. – ISSN 1026-9932
1131230
  Лисенко Олена Миколаївна Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.154-169
1131231
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 347-348. – ISSN 0132-1331


  У липні 2011 р. вийшов друком збірник наукових праць і навчально методичних матеріалів "Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання". У виданні опубліковано матеріали Міжнародного круглого столу-практикуму "Досвід і проблеми викладання ...
1131232
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 661-667. – ISSN 0869-2491


  10 грудня 2015 р. в Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1131233
  Тихомиров О.Д. Порівняльне правознавство: університетський та академічний шляхи розвитку в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1131234
  Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2002. – 344с. – ISBN 966-8058-01-1


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1131235
  Михеєнко М.М. Порівняльне судове право / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – Київ : Либідь, 1993. – 328с. – ISBN 5-325-00393-3
1131236
   Порівняльне судове право : навчальний посібник / [І.Є. Марочкін та ін.] ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Л.М. Москвич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-458-086-8
1131237
  Туровська Л. Порівняльне термінознавство в Україні в кінці XX - на початку XXI ст. // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 10-19. – ISBN 978-966-00-1327-8
1131238
   Порівняльне трудове право : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-421-X
1131239
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : курс лекцій : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2006. – 381 с. – ISBN 966-7984-16-8
1131240
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 384 с. – ISBN 966-326-228-1
1131241
  Гавриленко Н.В. Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-52. – ISSN 1993-6788
1131242
  Стеченко О. Порівняльний аналіз атестації випускників-медиків та результатів вступного ЗНО / О. Стеченко, В. Мельник // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 37-44. – ISSN 2078-1687
1131243
  Шевченко О.Г. Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 105-115. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто основні підходи до оцінки біоклімату територій з використанням біокліматичних індексів. Проаналізовано переваги та недоліки біокпіматичних індексів, що найчастіше використовуються на території України. Здійснено порівняльний аналіз ...
1131244
  Бугай Т.В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах - членах Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 7-12
1131245
  Ільницький О. Порівняльний аналіз бюджетного регулювання у конституціях держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 61-63
1131246
  Бень Т. Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 34-41. – ISSN 0131-775Х
1131247
  Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах : монографія / М.С. Пузирьов ; М-во юстиції України, Акад. держ. пенітенціарної служби. – Київ : Дакор, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-494. – ISBN 978-617-7020-95-9
1131248
  Ступницький О.І. Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 167-171
1131249
  Анісімов А.В. Порівняльний аналіз виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 133-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі порівняльного аналізу виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) пропонуються схеми реалізації складних запитів з множинними порівняннями засобами SEQ Access.
1131250
  Войтович Н. Порівняльний аналіз військових маневрів проведення НАТО та Російською Федерацією в контексті анексії Кримського півострова // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 359-371. – ISBN 978-83-64286-14-8
1131251
  Фірсов О.В. Порівняльний аналіз військово-політичної діяльності гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 145-151. – ISSN 1728-3671
1131252
  Казанцева К. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1131253
  Гревцова Г. Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функцію фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функціональну активність фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds ( serium Bullati, ...
1131254
   Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серії Lucidi на функціональну активність фагоцитів / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серіі Lucidi на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster flowers and foliages (serium Lucidi) on functional activity of the ...
1131255
  Щербата З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм і Польщею // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 12-21. – ISSN 1993-6788
1131256
   Порівняльний аналіз впливу традиційного і дистанційного типів навчання за підсумками дисципліни "Внутрішня медицина" у студентів випускного курсу / Г.С. Такташов, Н.В. Грона, Я.В. Волошин, О.А. Гомозова, О.О. Супрун // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Т. 5, № 6 (28). – С. 323-328. – ISSN 2415-3060
1131257
  Дзюба М.Т. Порівняльний аналіз гендерної політики в Збройних Силах України та російської Федерації / М.Т. Дзюба, О.П. Черніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 212-216


  У статті здійснено спробу на підставі аналізу кількісних і якісних показників зробити порівняння втілення в життя гендерної політики у Збройних Силах України та в Збройних Силах Російської Федерації. Розглянуто існуючу нормативно-правову базу, ...
1131258
  Курта Х.М. Порівняльний аналіз генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) українських популяцій / Х.М. Курта, О.О. Малишева, В.Г. Спиридонов // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 193-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-9912
1131259
  Зур"ян О Порівняльний аналіз гідротермальних теплонасосних установок закритого та відкритого типу з різними джерелами низькопотенційної енергії / О Зур"ян, А. Барило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 94-103. – (Геологія ; вип. 1 (96)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено новому напряму використання вод верхніх водоносних горизонтів і відкритих водоймищ для тепло- і холодопостачання житлових і громадських будівель та споруд. Наведено теоретичний аналіз технологій побудови та особливостей використання ...
1131260
  Подоляк С.А. Порівняльний аналіз господарського та цивільно правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 495-499. – ISSN 1563-3349
1131261
  Палій Н. Порівняльний аналіз графічних систем української та румунської мов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 22-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 13 п.
1131262
   Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання - "із середини", та "вперед-назад" / О. Мороз, Т. Корлитович, І. Покотило, М. Фис // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1131263
  Овдін Олександр Порівняльний аналіз демографічного розвитку в Європейському Союзі та Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 100-108
1131264
  Третьякова Ю.В. Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж із низькою та високою активністю // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 77-82. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1131265
  Редько А.С. Порівняльний аналіз деяких аспектів порядку укладання цивільного договору за законодавством України та Республіки Польщі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-966-419-299-3
1131266
  Червова Л. Порівняльний аналіз динаміка інвестицій в економіку України / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 0131-775Х
1131267
   Порівняльний аналіз динаміки науково-технічного потенціалу в Україні та країнах - членах НАТО // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 126-158. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
1131268
  Пітик М.І. Порівняльний аналіз діагностичної валідності клінічних шкал оцінки тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва в дітей / М.І. Пітик, І.І. Ліскевич // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 50-53. – ISSN 2524-0412
1131269
  Курило В.І. Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської федерації / В.І. Курило, Ю.В. Іщук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 18-21
1131270
  Корогодова О.О. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади / О.О. Корогодова, І.І. Прочан // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 28-33. – ISSN 2415-3583
1131271
  Камінський Євген. Фесенко Микола Порівняльний аналіз діяльності президентів США Барака Обами та Франції Ніколя Саркозі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-25
1131272
  Лондар Л.П. Порівняльний аналіз діяльності страхових компаній та недержавних пенсійних фондів в системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 98-105
1131273
  Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтєва "витрати-випуск" : оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1131274
  Масакі Умебеясі Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 105-109
1131275
  Дністрянський М. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства / М. Дністрянський, Б. Жулканич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 127-138. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1131276
  Самчук Є. Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 149-155. – ISSN 2306-5680
1131277
  Петрусь Н.Б. Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних форумів на Львівщині : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 240-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1131278
  Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ з різних систем навчання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.83-96. – ISBN 966-654-025-8
1131279
  Стойко О.М. Порівняльний аналіз ефективності політичних режимів у ході демократизації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-322-1
1131280
  Корякіна І.В. Порівняльний аналіз ефективності способів підготовки дошкільника до письма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Корякіна І.В.; Хар. держ. пед. ун-т. – Х., 1996. – 24л.
1131281
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1131282
   Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення Орлістату й Біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням / Є. Голобородько, Т. Іщук, Т. Синельник, В. Конопельнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено маркери ендогенної інтоксикації в щурів-самців за умов розвитку ожиріння індукованого споживанням висококалорійної дієти. Проведено порівняльний аналіз лікувальних ефектів введення біонанокомпозиту та орлістату на основні показники ...
1131283
  Гаврилюк К. Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 262-265. – ISSN 2663-5313
1131284
  Єлюбаєв Ж. Порівняльний аналіз законодавства про надра та надрокористування України та Республіки Казахстан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 61-66
1131285
  Московчук Д. Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 55-59. – ISSN 2663-5313
1131286
  Ворона П.В. Порівняльний аналіз законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування України та Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 84-88. – (Право. Економіка. Управління)
1131287
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз закономірностей розміщення ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Східно-Європейської платформи / Г.С. Пономаренко, Т.М. Анохіна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 41-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1131288
  Черненко З.С. Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров"я в конституціях країн Європейського Союзу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – C. 161-166
1131289
  Сірик Д. Порівняльний аналіз засад правового регулювання провадження за зверненнями громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1131290
  Вей Л. Порівняльний аналіз заснування китайських та американських аналітичних центрів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 137-149. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1131291
  Вязанкіна А.М. Порівняльний аналіз засобів вираження якісної детермінації в іспанській та українській мовах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  У кожній мові виявляються риси властиві всім мовам світу (загальні риси), риси, які об"єднають їх з деякими іншими мовами (спільні риси), і такі риси, які властиві лише одній якійсь мові (специфічні риси). Тому специфіка кожної мови полягає не тільки в ...
1131292
  Остапенко С.А. Порівняльний аналіз застосування граматичних трансформацій в процесі перекладу художнього твору / С.А. Остапенко, А.М. Горобей // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 131-135. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1131293
  Матвєєва О. Порівняльний аналіз застосування інтернет-реклами у виборчих компаніях (на прикладі президентських виборчих компаній в США у 2000, 2004 та 2008 роках) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 187-189.
1131294
   Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез (Аргентинські острови, морська Антарктика) протягом трьох сезонів / Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, І. Козерецкая // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 143-157. – ISSN 1727-7485


  На матеріалі трьох південних астральних сезонів вивчена дінаміка комплексної адаптивності шести популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез Аргентинські острови. Показана індивідуальність розрахованого комплексного латентного показника ...
1131295
  Настенко О.В. Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин" у першому і другому виданнях // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С. 75-84. – ISBN 966-568-658-5
1131296
  Ільченко О. Порівняльний аналіз змісту виховної роботи колоній ім.В.Короленка та ім.М.Горького // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.193-199. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1131297
  Нагрибельний Я. Порівняльний аналіз змісту підручників і навчальних посібників з історії педагогіки для студентів вищих педагогічних закладівосвіти Незалежної України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 320-328. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1131298
  Примаченко І.В. Порівняльний аналіз зовнішньої та внутрішньої доктрин економічної політики та проблеми їх гармонізації : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 97-98.
1131299
  Холод С.Б. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 94-100. – ISSN 2074-5354
1131300
  Прядко Д. Порівняльний аналіз індустріальної варіабельності 1-го і 3-го господарсько-побутових комплексів Межиріцького верхньопалеолітичного поселення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 13-17
1131301
  Ястремський О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр..: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1131302
  Крестьянполь Л. Порівняльний аналіз інтерфейсу користувача платформ для дистанційного навчання / Л. Крестьянполь, А. Верхолюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 38, № 1. – C. 28-35. – ISSN 2413-1571
1131303
  Кондратенко І.І. Порівняльний аналіз інформаційної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики у педагогічних університетах України та Росії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1131304
  Матвєєв Б.М. Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 262-268


  Здійснюється порівняльний аналіз сучасних настільних видавничих систем і виявляється можливість їх використання в навчанні студентів.
1131305
  Палеха Ю. Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН / Ю. Палеха, Г. Айлікова, П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті було здійснено аналіз картографічних матеріалів державного та регіонального рівнів, які використовуються в просторовому плануванні України та Федеративної республіки Німеччина. Проаналізовано можливість вдосконалення та спрощення існуючої ...
1131306
  Кіріяк В. Порівняльний аналіз картографічних проекцій для території Республіки Молдова / В. Кіріяк, А. Власенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1131307
  Полякова Н.О. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини / Н.О. Полякова, П.П. Король, Л.А. Вакулюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 51-56. – ISSN 2227-3220
1131308
  Венгер Т.А. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 40-44


  Виділено основні етапи становлення класичної теорії державного боргу, проаналізовано їхні характерні особливості. Здійснено порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу в трьох ключових аспектах.
1131309
  Тимонькіна К.В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 243-251 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1131310
  Давиденко В. Порівняльний аналіз Конституції та статутів Збройних Сил України: важлива умова розробки окремих криміналістичних методик // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-118
1131311
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова і Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті порівнюються концепції самостійності України, втілені у досить досконалих для свого часу конституційних проектах видатних вітчизняних мислителів М. Драгоманова і М. Грушевського. Доведено, що обидві концепції були адекватні суспільним реаліям ...
1131312
  Бабін І.І. Порівняльний аналіз конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях суміжних держав - членів СНД // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-71. – (Правознавство ; Вип. 474)
1131313
  Кондратик Л.Й. Порівняльний аналіз концепцій буттєвості церкви // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 273-278. – ISSN 1729-360Х
1131314
  Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 189-195
1131315
  Воловик О.П. Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу starbucks у різних соціальних мережах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 90-98
1131316
  Козловський І.В. Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 16-24. – ISSN 0374-3896
1131317
  Здоровко С.Ф. Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 50-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1131318
  Нагорняк К.М. Порівняльний аналіз кримінально-правової політики України та Російської Федерації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 429-431. – ISBN 978-966-171-322-1
1131319
  Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 67-71


  У статті висвітлюються положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності, у порівнянні з положеннями статті 306 КК України. Визначено можливі напрями розвитку вітчизняного ...
1131320
  Юн Г.М. Порівняльний аналіз лізингу та кредиту повітряних суден : фінансовий механізм / Г.М. Юн, К.В. Кабанихіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 34-43 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1131321
  Вуйко А. Порівняльний аналіз маркерів європейської ідентичності в Україні та Молдові (2014 - 2022) // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 159-162. – ISBN 978-617-8034-37-5
1131322
  Погребняк А.Ю. Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 344-352. – ISSN 2222-4459
1131323
  Боринець С.Я. Порівняльний аналіз методик розрахунку податкового навантаження / С.Я. Боринець, О.В. Шарікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 6-10
1131324
  Джим В.Ю. Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчого етапу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1131325
  Заболотна І. Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 60-74. – ISSN 2306-4250
1131326
  Гольдак В.І. Порівняльний аналіз методів захисту національних ринків від впливу кризових явищ у світовій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 21-25
1131327
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1131328
  Салем Шеріф Ель-фард Порівняльний аналіз методів модулярної редукції : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Салем Шеріф Ель-фард; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 14л.
1131329
  Надворняк Я.М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-89
1131330
  Перетятько Ю.М. Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 25-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1131331
  Даниляк О. Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 174-180
1131332
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Ілюха Л.М.; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 130л. – Бібліогр.: л. 117-130
1131333
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Ілюха Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1131334
  Сорочук Л. Порівняльний аналіз Михайлом Драгомановим турецьких анекдотів в українській народній словесності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 449-453. – ISBN 966-8552-01-6
1131335
  Булгаков В.В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, COOGLE SCHOLAR) / В.В. Булгаков, М.Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374-382
1131336
  Меньшикова О.В. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів щодо кримінально-виконавчого законодавства у Республіці Польщі та Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 130-134. – ISBN 978-966-190-861-0
1131337
  Мартинюк В.О. Порівняльний аналіз мікроморфологічних особливостей близьких віидів - Silene syreistschikowii та S. supina (Caryophyllaceae) / В.О. Мартинюк, Н.І. Карпенко, О.М. Царенко // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2018. – С. 84-93. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 10, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1131338
  Андрєєва О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району / О. Андрєєва, В. Шунько, О. Гречановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи - встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району. Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського ...
1131339
  Вітман К.М. Порівняльний аналіз мовної політики в Естонії та Латвії. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 683-691. – ISSN 1563-3349
1131340
  Прокопов О. Порівняльний аналіз моделей інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в США і Франції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 21-24
1131341
  Кручок Н.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 60-65
1131342
  Киріяк В. Порівняльний аналіз моделей квазігеоїда для території Республіки Молдова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1131343
  Задорожний Ю.А. Порівняльний аналіз мусульманського та іудейського права / Ю.А. Задорожний, Ю.М. Мехед // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 144-147
1131344
  Загородня А. Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 26-30. – ISSN 2078-1687
1131345
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз нафтогазоносних басейнів древніх платформ за основними геологічними параметрами / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1131346
  Осадчий В. Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн / В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – C. 145-154. – ISSN 2309-9127
1131347
  Топчій В.В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 74-79. – ISSN 2524-017X
1131348
  Єгоров І.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС / І.Ю. Єгоров, В.Ю. Грига // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1131349
  Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 67-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1131350
  Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-59 : Табл.1. – Бібліогр.17 назв. – ISSN 0131-775Х
1131351
  Дернова І.А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1131352
  Дацькова Д.В. Порівняльний аналіз номінального та реального прожиткового мінімуму в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-966-188-219-4
1131353
  Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 36-39
1131354
  Григоренко А.В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / [Григоренко А.В., Молдован В.В.] ; за заг. ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-171-9
1131355
  Козинець І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 59-62
1131356
  Збир І. Порівняльний аналіз образу жінки в українській і корейській культурах (на основі праці Івана Франка "Жіноча неволя в руських піснях народних") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 373-386
1131357
  Таранець В.Г. Порівняльний аналіз окличної і розповіднох інтонації в сучасній німецькій мові. / В.Г. Таранець. – Одеса, 1972. – 28с.
1131358
  Безусова Т.А. Порівняльний аналіз окремих компонентів освітніх систем України та країн африканського континенту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 36-42. – ISBN 978-966-473-145-1


  Стаття присвячена побудові стратегії та концепції інтернаціоналізації ринку освітніх послуг. Зазначається, що перед Україною Європейським співтовариством чітко поставлено завдання входження в освітній і науковий простір Європи, одним із шляхів ...
1131359
  Охріменко І. Порівняльний аналіз окремих положень законів України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 107-112
1131360
  Перепелиця М.М. Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 95-102. – ISSN 1999-5717
1131361
  Тоцька О. Порівняльний аналіз оплати праці викладачів Канади та України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 33-37. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Дана таблиця з показниками середньої зарплати штатного викладацького складу в найбільших канадських університетах, а також з показниками оплати праці у вищих навчальних закладах України.
1131362
  Кірсанова В. Порівняльний аналіз оподаткування неприбуткових організацій в Україні та країнах Європи / В. Кірсанова, С. Волобуєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 419-421. – ISSN 1993-0259
1131363
  Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюдненняземельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-1677
1131364
  Кручок А.С. Порівняльний аналіз організаційно-правових основ діяльності спецслужб ФРН та України // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7169-06-9
1131365
  Крупка І. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 335-351. – ISSN 0201-758Х
1131366
  Томашевський Ю. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур / Ю. Томашевський, О. Агрес, О. Садура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 124-132. – ISSN 2410-0919
1131367
  Шевченко В.І. Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 179-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1131368
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1131369
  Руденко О.В. Порівняльний аналіз основоположних актів колізійного права ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.286)
1131370
  Шаповалова О.В. Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 120-128. – ISSN 2312-5993
1131371
  Поторій Я.І. Порівняльний аналіз особливостей ціннісної сфери здорових осіб і людей з депресією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто структуру цінностей особистості у стані депресії та безперечний факт, що самосвідомість є центральним елементом особистості, тому основну увагу при вивченні депресії слід приділяти структурі, динамічним змінам та проявам самосвідомості ...
1131372
  Чимирис М. Порівняльний аналіз палеолітичної фауни України на прикладі поселень Гінці, Добранічівка, Межиріч та Мізин // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 46. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1131373
  Сушко О. Порівняльний аналіз параметрів моделі росту популяцій з врахуванням вірусної інфекції / О. Сушко, Ю. Загородній // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 162-163. – ISBN 978-966-188-137-1
1131374
  Марчук Р.П. Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні / Р.П. Марчук, Є.П. Плугіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 24-28. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1131375
  Падалко В.В. Порівняльний аналіз паронімів в англійській та українській мовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 93-95
1131376
  Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов"язаних з комп"ютерною програмою (алгоритмом) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 17-25
1131377
  Пасічник С.М. Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії / С.М. Пасічник, В.Я. Дмитрів, Ю.Б. Борис // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 81-83. – ISSN 1981-276Х
1131378
  Куц Д.О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Оскара Уайльда "Мій голос" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 134-138. – ISBN 978-966-921-000-5
1131379
  Маляренко О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Роберта Браунінга "Зустріч вночі" ("Meeting at night") // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 158-161. – ISBN 978-966-921-000-5
1131380
  Рафальська Н.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення ймовірності банкрутства підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1131381
  Собецька О. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок "Панчатантри" та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-258


  Стаття присвячена одному з найдавніших жанрів фольклору - казці про тварин. Казка про тварин розглядається в контексті міжнароднії казкової традиції. За допомогою порівняльного структурно-семантичного аналізу досліджується вплив індійської ...
1131382
  Кравець Т.В. Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-188-219-4
1131383
  Москалик Р. Порівняльний аналіз показників податкової політики країн ЄС, країн Центральної Європи та України / Р. Москалик, Л. Москалик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1131384
   Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адмральської бухти (о. Короля Георга, прибережна Антарктика) / І. Парнікоза, І. Ожередова, Н. Мірюта, І. Козерецька, Дж. Смикла, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 186-198. – ISSN 1727-7485
1131385
   Порівняльний аналіз показників рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів / Д.П. Понкратов, Н.В. Давідіч, Є.І. Куш, Д.М. Рославцев, В.Г. Мозгляклва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 196-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1131386
  Бертолон О. Порівняльний аналіз політичних режимів Міклоша Горті та Яноша Кадара // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 205-210. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1131387
  Романова В.В. Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1131388
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Романюк Анатолій; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392с. – ISBN 966-613-196-Х
1131389
   Порівняльний аналіз політичних стуктур Австрії та України : Допов. і реферати двостороннього політологічного симпозіуму у приміщенні Австрійського Посольства в. – Львів, 1996. – 316 с. – ISBN 96610180019
1131390
  Соболь О.Ю. Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 268-281. – ISBN 966-581-727-2
1131391
  Григоришин С.В. Порівняльний аналіз понять значущості та феномену в Германа Лотце і Едмунда Гусерля // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.25-35
1131392
  Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій Конституційних Судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 99-106. – (Правознавство ; Вип. 365)
1131393
  Дехтяр І. Порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів переробки в Україні та ЄC // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 119-124
1131394
  Бахуринська М.М. Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах державно-приватного партнерства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості правового регулювання ДПП у країнах ЄС на прикладі Польщі. Проводиться порівняльний аналіз процедури вибору приватного партнера та передання йому об"єктів публічної власності на умовах ДПП. На основі позитивного ...
1131395
  Киреєва Н.С. Порівняльний аналіз правового статусу адвоката та особи, що надає правову допомогу // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-966-927-257-7
1131396
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 168-184
1131397
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1131398
  Ковальський Д.В. Порівняльний аналіз практики застосування Вищим господарським судом України норм цивільного законодавства та правових позицій, викладених в інформаційних листах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-33
1131399
  Панасевич Д.Б. Порівняльний аналіз практичної підготовки бакалаврів за галузевими стандаротами вищої інженерно-технічної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 20-28
1131400
  Рудик П.А. Порівняльний аналіз президентського і парламентського законопроектів про внесення змін до конституції України / П.А. Рудик. – Київ : Атіка, 2004. – 164с. – ISBN 966-326-061-0
1131401
  Хорєвін В.І. Порівняльний аналіз продуктивності вчених України в базі даних Scopus // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7. – C. 22-25.


  В 1996-2009 рр. встановлено, що щорічна кількість публікацій в Україні дещо більша, ніж у РФ, і менша, ніж у більшості східноєвропейських країн та колішних союзних республіках, а також в Іспанії та Південній Кореї.
1131402
   Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів і курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині / О.М. Горошко, О.М. Коровенкова, А.О. Паламар, Н.С. Богдан, О.О. Ровінський, В.Г. Зеленюк, О.С. Шпичак // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2017. – № 4 (44). – С. 123-128. – ISSN 2312-0967
1131403
  Кравченко Т.М. Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії та Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 145-148. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1131404
  Дорофєєва Л.М. Порівняльний аналіз процесуального становища митних органів при розслідуванні контрабанди та інших злочинів на кордоні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.117-120. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1131405
  Васильєва М.О. Порівняльний аналіз психологічних напрямків дослідження поняття "рефлексія" // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 313-319
1131406
  Лисенко Я. Порівняльний аналіз психофізіологічних функцій студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр" / Я. Лисенко, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності властивостей нервової системи, деяких особистісних рис та розвиток вищих психічних функцій у студентів, що навчалися за програмою "магістр" та спеціаліст". Виявлено, що студентам-магістрам притаманна вища функціональна рухливість ...
1131407
  Макарчук М.Ю. Порівняльний аналіз психофізіологічних характеристик людини в умовах різної відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проводилися дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальному стані й у стані підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено, що в разі різної відповідальності за результати діяльності найчутливішими є показники ...
1131408
  Кім Р.Б. Порівняльний аналіз реакцій китайських та корейських споживачів на блага на довірі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 238-248 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1131409
  Новоселов О.С. Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні / О.С. Новоселов, А.С. Маршалова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 69-82. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1131410
  Харківський В.С. Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 325-335. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано результати впровадження структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності (ПК) фахівців медичної галузі в післядипломної освіті (ПО)."
1131411
  Борисенко С.А. Порівняльний аналіз результатів динамічної спектроскопії комети Галлея за наземними та космічними спостереженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-46. – (Астрономія ; Вип. 38)


  У роботі подано результати динамічних спектральних рядів комети Галлея, отриманих під час наземних спостережень комети у листопаді 1985 року та спостережень з космічного апарату "Вега-2" у березні 1986 року. Спостережувані дані оброблені методами ...
1131412
  Грищук П. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації магнітного поля за даними профільних та площових спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено порівняльний аналіз розв"язання оберненої задачі магніторозвідки за даними профільних та площових спостережень. На реальних магнітних аномаліях аналізується достовірність інтерпретації методом порівняння з оптимізацією параметрів ...
1131413
  Гопченко Є.Д. Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 32-38. – ISSN 2306-5680
1131414
  Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб"єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 134-142. – ISSN 1998-6912
1131415
  Зайцева-Чіпак Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України / Зайцева-Чіпак, Т.О. Серга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 160-166. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1131416
   Порівняльний аналіз ризиків України та сусідніх держав у забезпеченні прав працівників // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 10-17
1131417
  Альохін О.Д. Порівняльний аналіз рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто і проведено короткий порівняльний аналіз існуючих рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки. Ці рівняння співставлені з існуючими експериментальними даними в"язкості подвійних розчинів поблизу критичної температури ...
1131418
  Черноіванов В. та інш. Порівняльний аналіз різних форм роздержавлення власності в Україні: інвестиційний аспект // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-42. – ISSN 0131-775Х
1131419
  Вікторов Б.В. Порівняльний аналіз розвитку інноваційних мережевих підприємств України та Польщі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 101-108. – ISSN 1562-0905
1131420
  Чубук Л.П. Порівняльний аналіз розвитку іпотечних ринків та процесів їх інтеграції у країнах Європейського Союзу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 120-128.
1131421
  Коломієць О. Порівняльний аналіз розвитку Києво-Печерського, Звіринецького та Гнілецького печерних монастирів XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-966-171-783-9
1131422
  Жукович І.А. Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 69-76
1131423
  Вдовиченко Ю.В. Порівняльний аналіз світових моделей корпоративного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1131424
  Покорська В.М. Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 147-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються категорійні трансформації моральності в суспільстві греко-римського періоду історії. Проблема ставиться в контексті співвідношення моралі та моральності, етики та логіки, етики й політики в античній Греції та стародавньому Римі, ...
1131425
  Ларіонова А.О. Порівняльний аналіз систем інформаційного протиборства Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 141-144
1131426
  Коверзнев В. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 85-96
1131427
  Мартин А.Г. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1131428
  Горбаненко С.А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 301-320. – ISSN 2227-4952
1131429
  Дзиба А.А. Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. лісостепу і степу України / А.А. Дзиба, С.Ю. Попович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 87-94. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1131430
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169л. – Бібліогр.: л.152-169
1131431
  Губеладзе І. Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей сільської і міської спільнот // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 63-67
1131432
  Кінащук Л. Порівняльний аналіз соціального захисту професійного ризику у правоохоронних органах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 14-17
1131433
  Юзова Д.В. Порівняльний аналіз стабільності та реальності конституцій різних країн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-49.


  Розглянуто головні властивості конституцій: стабільність та реальність, "жорсткість" Основного Закону як гарантія стабільності, стабільність Конституції як гарантія забезпечення її реальності, умову реальності як підставу для внесення змін до Основного ...
1131434
  Харченко Н.В. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. / Н.В. Харченко, О.О. Грушак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 39-42. – ISSN 2306-6814
1131435
   Порівняльний аналіз стану про- та антиоксидантної систем у дітей за дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження / Є.І. Степанова, І.Є. Колпаков, В.А. Позниш, В.Ю. Вдовенко, В.М. Зигало, С.М. Альохіна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 38-43 : фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1131436
  Карпачова Н.І. Порівняльний аналіз статистичних даних щодо громадян України, котрі виїжджають за кордон // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22 : фото, рис.
1131437
  Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
1131438
  Шульженко С.Є. Порівняльний аналіз структури діалогу у японській, англійській та українській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 238-243
1131439
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, В.Є. Булюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1131440
  Кульчицький Я.В. Порівняльний аналіз сучасних економічних систем в умовах їх екологізації та глобалізації: спроба математичної формалізації / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, С.М. Рогач // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 210-215 : схема. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
1131441
  Прокопчук С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 148-152 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1131442
  Романченко В.Б. Порівняльний аналіз сучасних соціально-економічних моделей держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 186-199. – ISSN 2306-6814
1131443
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1131444
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз сучасних трансформаційних процесів в аспекті концепції М. Кастельса (США) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 17-28. – ISSN 0320-4421
1131445
  Батченко Л.В. Порівняльний аналіз сформованої практики підготовки менеджерів у провідних ВНЗ світу та України / Л.В. Батченко, Л.В. Чорна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 66-71
1131446
  Кушніренко К.О. Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 141-145. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1131447
  Стовпова А.С. Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 94-100. – ISSN 2306-6814


  "Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізовано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер (відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані ...
1131448
  Юрійчук Р.Д. Порівняльний аналіз творчого доробку функціоналізму в м. Чернівці з європейським і світовим архітектурними досвідом // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 502-512. – ISSN 2077-3455
1131449
  Коваленко А. Порівняльний аналіз творчого потенціалу студентів та старшокласників / А. Коваленко, А. Хорошун // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 52-58.
1131450
  Тарасенко І. Порівняльний аналіз темнової адаптації та гостроти зору при роботі з монітором комп"ютера й паперовими носіями / І. Тарасенко, М. Макарчук, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вимірювались зміни порогів темнової адаптації та гостроти зору до і після півгодинного читання тексту з монітора комп"ютера і читання друкованого тексту. Виявлено кореляційні зв"язки між гостротою зору вдалечінь і показниками темнової адаптації після ...
1131451
  Губатюк І.В. Порівняльний аналіз теорії виробництва і споживання в сучасній економічній науці / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 26-27 : схеми
1131452
  Губатюк Ігор Порівняльний аналіз теорій виробництва і споживання в сучасній економічній науці : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21 : Табл.
1131453
  Омельчук О.Ю. Порівняльний аналіз техногенної безпеки областей України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 152-158. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1131454
  Подоляк М. Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 87-97. – ISSN 2411-1317
1131455
  Колодій Б.М. Порівняльний аналіз українських і англійських часток (на матеріалі англійських перекладів української художньої літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 966-581-481-8
1131456
  Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського освітнього стандарту з інформатики та Computer Science"2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки бакалаврів і інформатики та Computer Science"2008. Надано пропозиції для покращення українського освітнього стандарту. A comparative analysis of Ukrainian educational ...
1131457
  Богатий Ю.В. Порівняльний аналіз успішності областей України в проходженні ЗНО-2008 і результатів їх участі в предметних олімпіадах / Ю.В. Богатий, Г.М. Вартанян // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 19-24.
1131458
  Сергатий М.О. Порівняльний аналіз учень про злочин за кримінальним правом зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 198-203. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1131459
  Фролова Н.Б. Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 148-156. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1131460
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1131461
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк Олена Анатоліївна; Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Київ, 2002. – 225 л. + Додатки: л.198-225. – Бібліогр.: л.184-198
1131462
  Юрченко Є.А. Порівняльний аналіз філософії історії Ніцше з постмодерністськими концепціями філософії історії (за твором "Так казав Заратустра") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1131463
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов : Автореф...канд. філол. наук : 10.02.13 / Меметов Іскандер Айдерович ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-15
1131464
  Гордіца К.А. Порівняльний аналіз форм власності у працях українських вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ століття // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 212-226. – ISSN 0320-4421
1131465
  Онищенко О.А. Порівняльний аналіз форм правління в сучасних зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 78-82. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1131466
  Жила В. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око [подано символ] в українській та корейській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються та класифікуються фразеологічні одиниці з соматичним компонентом око в українській та корейській мовах. Phraseology units with a somatic component "eye" in the Ukrainian and Korean languages are analyzed and classified.
1131467
  Пруненко Д.О. Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти / Д.О. Пруненко, А.М. Лисенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1131468
  Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 58-63
1131469
  Кияк М. Порівняльний аналіз християнського та ісламського бачення проблеми співвідношення моралі та економіки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 197-200. – (Філософія)
1131470
  Лазурова Н.О. Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 81-86. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу суспільно-політичної лексики української та чеської мов з точки зору особливостей частоти її використання в сучасній українській та чеській публіцистиці. В статье предпринята попытка сравнительного ...
1131471
  Михайляк І. Порівняльний аналіз чинників, що впливають на зміни у структурі зовнішньої торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 223-228. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1131472
  Власюк А.П. Порівняльний аналіз чисельних розв"язків двовимірної задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву при наявності переносу солей в неізотермічному режимі / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 165-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для чисельного розв"язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу перенесення солей в неізотермічному режимі використано метод скінченних різниць. отримані чисельні розв"язки порівняно з відомими результатами, ...
1131473
  Черепанова В.О. Порівняльний аналіз щодо використання об"єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 46-53. – ISSN 1995-0519
1131474
  Галушка В. Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
1131475
  Лисковацкая К.М. Порівняльний аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині Л.А. Булаховського // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Педагогічні науки ; № 2 (23))
1131476
  Бошицький Ю.Л. Порівняльний аспект міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав та торгівельної марки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 184-192
1131477
  Риженко І.М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 206-209. – ISBN 9
1131478
  Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 139-151. – ISSN 2312-5993
1131479
  Янів Я. Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде та "Братья-близнецы" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 189-193. – ISSN 0130-528Х


  Порівняно деякі типологічні властивості романів виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" та Олекси Стороженка "Братья-близнецы" у контексті жанру
1131480
  Іщенко Ю.А. Порівняльний дискурс-аналіз в історико-філософських дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1131481
  Андрусяк В. Порівняльний ЕЕГ-аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 38-44. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації з паперових, електронних та аудіоносіїв шляхом проведення порівняльного аналізу точності засвоєння та електричної активності мозку при читанні чи прослуховуванні тексту. У дослідженні брали участь 80 ...
1131482
   Порівняльний ефект олімпіад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету технологій та дизайну.
1131483
  Ткаченко А.О. Порівняльний історико-правовий аналіз становлення і розвитку банківських систем: світовий досвід і Україна // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – C. 3-8. – ISSN 2305-7440
1131484
  Лєксау Н.О. Порівняльний контент-аналіз ділових видань України та Росії (на прикладі журналів "Эксперт Украина" й "Эксперт") // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 518-519
1131485
  Александрова Г.А. Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 17-32


  На прикладі наукових праць Івана Франка розглядаються його теоретичні міркування про розвиток порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст. і широкі перспективи порівняльних студій для об"єктивної оцінки ...
1131486
  Кривчик Г.Г. Порівняльний метод у історичних науках та навчанні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 73-80. – ISSN 2077-1800
1131487
  Ковальчук О.М. Порівняльний метод у наукових дослідженнях вчених Київського університету (XIX століття) // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 188-199. – ISBN 978-966-171-267-5
1131488
  Матіяш О.В. Порівняльний огляд нових законодавчих актів з питань міжнародного приватного права у В"єтнамі // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 138-140. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1131489
  Шевченко В. Порівняльний огляд художнього моделювання світу козацтва в українських історичних романах // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 135-140
1131490
  Прядко Н.О. Порівняльний підхід в оцінці студентами особистості викладача / Н.О. Прядко, А.В. Заворотинський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 270-275. – (Серія : Педагогічні науки)
1131491
  Заяць В. Порівняльний підхід до експортної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37.
1131492
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1131493
  Пасько Т. Порівняльний правовий аналіз торговельної марки і промислового зразка // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 80-82
1131494
  Ширшова В. Порівняльні аспекти чинного законодавства України та міжнародних стандартів як основа виконання ст. 49 Конституції України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 503-506. – ISSN 2413-6433
1131495
   Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мови. – Київ, 1981. – 356с.
1131496
  Богуцька К. Порівняльні дослідження модулюючої дії іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів. Результати свідчать, що іони алюмінію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на АТФазну активність міозину серцевого м"яза, але за певних концентрацій ...
1131497
  Каменський Д.В. Порівняльні дослідження питань кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні та Сполучених Штатах Америки: сучасний стан // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-616-077-9
1131498
   Порівняльні дослідження рН-залежності АТРазної активності скорочувальних білків серцевого м"яза / К.І. Богуцька, О.В. Цимбалюк, Л.І. Пелюх, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив рН середовища на активність міозинової та актоміозинової АТРаз серцевого м"яза. Проведено порівняння отриманих результатів зі скорочувальними білками інших типів м"язів - скелетних та гладеньких.
1131499
  Александрова Г.А. Порівняльні дослідження сюжету в межах національної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 3-7. – (Б-ка Ін-ту філології)
1131500
  Плутарх Порівняльні житєписи / Плутарх. – Київ : Дніпро, 1991. – 244 с. – (Життєписи). – ISBN 5-308-00901-5
1131501
  Машика В.Т. Порівняльні завдання. Всесвітня історія. 9–11 класи // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 54-61
1131502
  Васютенко І.О. Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 117-121
1131503
  Філінюк В. Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено порівняльні конструкції як складник поетичного ідіостилю письменника. Висвітлено основні підходи до лінгвістичного вивчення порівняння як образного засобу. Описано ознаки поетичних порівнянь, характер їхньої логіко-семантичної ...
1131504
  Кучеренко І. Порівняльні конструкції в сучасній українській літературі : Дис... канд. филол.наук: / Кучеренко І.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. укр. мови. – К., 1955. – 241л.
1131505
  Тищенко-Монастирська Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові : структура і функціонування / О.О. Тищенко-Монастирська ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-115. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1651-4
1131506
  Кучеренко І. Порівняльні конструкціїмови / І. Кучеренко. – К., 1959
1131507
  Грицик Л. Порівняльні контексти історії літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-197. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1131508
  Морозюк Н.С. Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності / Н.С. Морозюк, О.П. Дяченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 271-275. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1131509
  Білас І.Г. Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Білас Іван Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – 595, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 589-595. – ISBN 966-7251-18-7


  У пр. № 1730156 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу - з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями - від автора. Підпис. 26.06.2019 р.
1131510
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 175-182


  In this article author analyzes the comparative advantages of developments countries in world trade in services. Services becomes the main factors in grows of productivities, especially in conditions of increasing the role of telecommunications and ...
1131511
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги слаборозвинутих країн світу в міжнародній торгівлі послугами за способом 4 / Р.О. Заблоцька, О.В. Шовкопляс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 46-52


  У даній статті автори досліджують порівняльні переваги слаборозвинутих країн у міжнародній торгівлі послугами. Послуги стали головною рушійною силою економіки та основним фактором зростання продуктивності, головнім джерелом створення робочих місць не ...
1131512
  Ілясова Ю.В. Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі / Ю.В. Ілясова, М.І. Пучкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 83-88
1131513
  Саліхова О.Б. Порівняльні переваги фармацевтичних індустрій країн крізь призму нових індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 48-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-1853
1131514
   Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем = Comparative statistical studies of development of socio-economic systems : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-148-4
1131515
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка як поле наукових рефлексій історико-літературного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто порівняльні студії В. Гнатюка, присвячені вивченню феномена "української школи" в польській літературі епохи романтизму. Уперше в поле компаративних спостережень введена дисертація В. Гнатюка, виконана в 30-х рр. ХХ ст. This article ...
1131516
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка: дискурс історико-літературного процесу // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 173-182. – ISBN 978-966-374-533-6
1131517
  Мацкуляк Ю. Порівняльні характеристики детермінантів у різних моделях складних іменників // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 69-80. – Бібліогр.: Літ.: С.79-80; 23 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1131518
  Михальчишин Г.Т. Порівняльння метод визначити сірку / Г.Т. Михальчишин
1131519
  Белемець Н.М. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України / Н.М. Белемець, Н.В. Нужина, М М. Федорончук // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 2. – С. 189-194. – ISSN 0372-4123
1131520
  Кисельов Ю. Порівняльно-геософічні аспекти геоурбаністики (прикладах міст Львів і Луганськ) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 56-58. – Бібліогр.: 5 назв.
1131521
  Шевельов Ю. Порівняльно-історична граматика східньослов"янських мов (конспект курсу) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 229-254. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
1131522
  Шарпило Б.А. Порівняльно-історична характеристика українських говірок Східної Слобожанщини (Старобільщини) : Дис... канд. філолог.наук: / Шарпило Б.А.; КДУ. – К., 1956. – 520л. – Бібліогр.:л.511-520
1131523
  Гетманцев О.В. Порівняльно-історичний метод науки цивільного процесуального права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 403-405. – ISBN 978-966-171-322-1
1131524
  Ясь О.В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 133-158. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється використання порівняльно-історичного методу у працях М. Драгоманова в контексті соціогуманітаристики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядається специфіка формування компаративних запитів українського вченого, зокрема їх інструментальні ...
1131525
  Глущенко В. Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 8-15. – ISSN 2411-6548
1131526
  Колесник В. Порівняльно-історіографічний аналіз деяких аспектів виникнення та еволюції українського козацтва в науковій спадщині В.Б. Антоновича і М.С. Грушевського // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 70-76
1131527
  Лихова С. Порівняльно-кримінальне право: наука, предмет, метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-94.
1131528
  Жигалова С. Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) / С. Жигалова, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Подаються результати детального порівняльного мікроморфологічного дослідження двох морфологічно близьких видів - Iris pineticola Klokov, описаного з території України, та Iris arenaria Waldst. et Kit., описаного з території Угорщини. Зокрема, ...
1131529
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1131530
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1131531
  Чистякова І.А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 28-31


  Розглянуто проблему формування професійної компетентності як складової професійної культури майбутніх фахівців шляхом реалізації компетентісно орієнтованого підходу до професійної освіти в процесі викладання порівняльно-педагогічних дисциплін.
1131532
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 1 (11), січень - березень. – 2012. – 122, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 2017р. № 1 журн. вих. англ. мовою, див. "Studies in comparative education"
1131533
  Дорофеєва М.С. Порівняльно-перекладацький аналіз у синергетиці перекладу (досвід практичного застосування) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 77-99


  Представлено синергетично-інформаційну методику виконання порівняльно-перекладацького аналізу спеціального тексту на базі синергетичноінформаційної моделі системи спеціального перекладу. На матеріалі фрагмента німецького науково-технічного тексту, його ...
1131534
  Олянич І.М. Порівняльно-політологічний аналіз парламентарних республік сучасності (на прикладі Німеччини та Швейцарії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 274-281
1131535
  Дударенко В.В. Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 268-271. – ISSN 2219-5521
1131536
  Томчук І.О. Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання хабара за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 229-235
1131537
  Гайова О.В. Порівняльно-правова характеристика закону як основного джерела континентального права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 107-109. – ISBN 978-966-171-322-1
1131538
  Цимбал П.В. Порівняльно-правова характеристика податкової системи Франції, Німеччини та Швейцарії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-107. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1131539
  Матущак М.Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 146-153. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1131540
  Марценко Н. Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
1131541
  Жилкова А. Порівняльно-правова характеристика правового становища господарських об"єднань за законодавством України та об"єднань юридичних осіб (асоціацій і союзів) за законодавством Російської Федерації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-17-0
1131542
  Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 90-100
1131543
  Цапко В. Порівняльно-правова характеристика суспільних та масових заворушень // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 161-164
1131544
  Брижко В.М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / Брижко В.М., Радянська А.І., Швець М.Я. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 255, [1] с. – ISBN 966-7237-22-2
1131545
  Гуменюк Т.І. Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції та Німеччини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 16-25. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1131546
  Радишевська О. Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано правові основи податкових систем України та Польщі у контексті наближення чинного вітчизняного податкового законодавства до права ЄС у сфері оподаткування, зміст і структуру податкових систем обох держав, рівень податкового ...
1131547
  Ніколенко Людмила Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 150-153
1131548
  Пронюк Н. Порівняльно-правове дослідження систем місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 95-99. – ISSN 1814-3385
1131549
  Рощина І.О. Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 96-102. – ISSN 2222-5374
1131550
   Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р."
1131551
  Крамський К. Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р." // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 104-105


  "...При розгляді даної теми варто звернутися до досліджень, які були проведені істориками українського права. Першими, хто почав вивчати кодифікації українського права часів Російської імперії були О.Ф. Кістяківський, О.Е. Нольде, М.Я. Пергамент та ...
1131552
  Чечерський В. Порівняльно-правовий аналіз актів прокурорського реагування(на прикладі України, Словаччини та Польщі) / В. Чечерський, О. Рогач // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 151-158
1131553
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз гарантій, що надаються власнику майна при експропріації (на прикладі експропріації землі) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 60-71.
1131554
  Забучинська Т. Порівняльно-правовий аналіз державного регулювання ринку цінних паперів (досвід України та США) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-60.
1131555
  Корольов В.В. Порівняльно-правовий аналіз договору в цивільному та господарському праві // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 6-9.
1131556
  Сушик О.В. Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1131557
  Баран А. Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі / А. Баран, О. Сидій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 102-107. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
1131558
  Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / О.М. Бірюков ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ : [б. в.], 1999. – 171 с. – Бібліогр.: с. 151-171
1131559
  Брюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Брюков О. М.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнародн. віднос. – К., 1999. – 20л.
1131560
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л. 187 - 201
1131561
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1131562
  Негодченко Д.О. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та Німеччині // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 2078-3736
1131563
  Ворона Д.М. Порівняльно-правовий аналіз міграційного законодавства розвинених держав світу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1131564
  Барц Є.Ц. Порівняльно-правовий аналіз національних систем реєстрації прав на нерухоме майно // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 59-64
1131565
  Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 74-81. – ISSN 2310-9769
1131566
  Годованик Є. Порівняльно-правовий аналіз організації і діяльності Ради Ліги Націй та Ради Безпеки ООН // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 173-181.
1131567
  Микієвич М. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу кредиторів та їхніх органів самоуправління у процедурі банкрутства (неспроможності) за правом України та Німеччини / М. Микієвич, Р. Поляков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
1131568
  Юсупов В.А. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1131569
  Любченко П.М. Порівняльно-правовий аналіз представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 54-64. – ISSN 0201-7245
1131570
  Котляр Г.О. Порівняльно-правовий аналіз регулювання давності у кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 475-482. – ISSN 1563-3349
1131571
  Немченко К.С. Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 396-401
1131572
  Тулба К.Г. Порівняльно-правовий аналіз угод про лібералізацію візового режиму в договірній практиці України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 199-211. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1131573
  Павленко Д.Г. Порівняльно-правовий аспект застосування принципу добросовісності в договірному праві країн Європи // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 135-136.
1131574
  Юркевич Х. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
1131575
  Крегул Ю. Порівняльно-правовийаналіз використання критерію ризику в організації податкового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 276-278
1131576
  Заверуха І.Б. Порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання державного боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 42-48. – (Правознавство ; Вип. 253)
1131577
  Андріїв В.М. Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – 184, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-185 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-68-0
1131578
  Поляков Р.Б. Порівняльно-правові аспекти регулювання процедури банкрутства в Німеччині та Україні : монографія / Р.Б. Поляков. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-120. – ISBN 978-617-7611-87-4
1131579
  Артюх Ю.І. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та пострадянських країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7041-84-8
1131580
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – 2008
1131581
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – 2008
1131582
  Мельник І.М. Порівняльно-типологічний аналіз іспанської та англійської мов на рівні синтаксису // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 28-30. – ISBN 966-581-476-1
1131583
  Бойко Л.М. Порівняльно-типологічний підхід у дослідженні українського правового менталітету // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 100-102.
1131584
  Левицький А. Порівняльно-типологічні особливості етнокультурних маркерів у лексичних системах української й англійської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 262-265. – Бібліогр.: Літ.: С. 265; 10 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1131585
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 1 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 113-125
1131586
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 2 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 139-150. – Окр. відбиток
1131587
  Москалюк Н. Порівняльно - правовий аналіз підходів до закріплення функцій виконавчої влади // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 220-222
1131588
  Кравчук В.М. Порівняльно правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 15
1131589
  Полторак В.А. Порівнянність -- найважливіший принцип змагання. / В.А. Полторак. – Київ, 1986. – 48с.
1131590
  Грабовець О. Порівняння - шлях до кращого сприйняття художніх творів : Компаративний аналіз за темою "Історична тема в художній прозі. Рицарство і козацтво" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 9-12
1131591
  Зехра Горе Порівняння "Іскандернаме" Ахмеді з гагаузькою народною притчею "Олександр Македонський" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 96-110
1131592
  Гриценко Я. Порівняння (tasbih) як засіб творення арабських паремій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-27. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто структуру категорії attabh (порівняння), існуючі види класифікацій та особливості впливу цього компаративного засобу на творення пареміологічних одиниць арабської літературної мови. This article is dedicated to the structure of category ...
1131593
  Сімачов О.А. Порівняння IT-ринку Польщі та України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 164-165. – ISBN 978-617-571-148-4
1131594
  Яновська Е.С. Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 173-185. – ISBN 978-966-00-0834-1
1131595
  Дзюба О.І. Порівняння алелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / О.І. Дзюба, В.А. Дерев"янко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджувалась алелопатична активність різних екстрактів із листків та квіток Rhododendron luteum Sweet.
1131596
  Божко В.П. Порівняння аналітичної та факторної оцінки моделей для оцінки рекламних витрат / В.П. Божко, О.В. Дегтярьова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1131597
  Кравченко К. Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 121-123. – ISBN 978-617-7069-14-9
1131598
  Чіканчі І.М. Порівняння асиметрії морфологічної будови щелеп людини і мавп // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 86-91
1131599
  Фалендиш А. Порівняння бюджетного процесу США та України на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-617-7069-28-6
1131600
  Штонь О. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 118-123. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1131601
  Філінюк В. Порівняння в динамічній системі поетичного тексту Емми Андієвської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 214-217. – Бібліогр.: Літ.: С. 217; 12 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1131602
  Чередниченко О.Л. Порівняння в зображенні явищ природи в романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-315. – (Бібліотека Інституту філології)
1131603
  Хижняк Н.С. Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 537-543. – ISBN 978-966-171-092-3
1131604
  Матвіїшин О. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1131605
  Сікорська З.С. Порівняння в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / З.С. Сікорська, М.П. Зінченко // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 80-81
1131606
  Дядюра Г. Порівняння в сучасних природничих і технічних текстах / Г. Дядюра, С. Мащак // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-133


  У статті описано функціональне призначення образних засобів у сучасних природничих і технічних текстах. In the article the functional meaning of figurative means in modern technical and natural science texts is described.
1131607
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки : л. 176-182. – Бібліогр. : л. 183-214
1131608
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Тищенко-Монастирська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 наазв
1131609
  Ільїн В.С. Порівняння в українських поезіях Шевченка : Кандидатська дисертація / Ільїн В.С.;. – Б.м. : Б.в. – 212л. – Надруковано на друк.маш.
1131610
  Пісківець С.О. Порівняння важливості IQ та EQ для сучасного працівника в економічній сфері // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 146-150
1131611
  Шевченко О.В. Порівняння варіацій параметрів індукційної кривої флуоресценції та фотохімічної активності хлоропласта у онтогенезі листя пшениці / О.В. Шевченко, С.М. Кочубей, О.І. Прохневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Біологія ; Вип. 28)


  Порівняння динаміки змін параметрів Fv/Fo, Fv/Fp, (Fp-Ft)/Ft, Fp/Ft індукційної кривої флуоресценції флагового листя озимої пшениці з концентрацією загального хлорофілу у листях та фотохімічною активністю ФС 2 хлоропластів, ізольованих з флангового ...
1131612
  Широчин С. Порівняння вартості операцій з використання різних платіжних інструментів / С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 46-52. – ISSN 2310-2624
1131613
  Маренич Р.А. Порівняння вищої освіти України і Японії (економічний аспект) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1131614
  Селебинка Ю.В. Порівняння вищої освіти України та Канади // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7363-09-4
1131615
  Гома К.Р. Порівняння Віденської конвенції про консульські зносини та консульського договору між Україною та Республікою Казахстан в аспекті здійснення консулами нотаріальних функцій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-27


  Дана стаття порівнює одне з найважливіших джерел консульського права, Віденську Кон- венцію про консульські зносини 1963 року, та Консульський Договір між Україною та Респу- блікою Казахстан 1994 року. У даній статті досліджується значення цих ...
1131616
  Задунайський В. Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 24-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
1131617
  Тараненко А. Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework - CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 124-125. – ISBN 978-617-7069-15-6
1131618
  Золотоустий Йоан Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною християнською любов"ю до мудрості монашого життя // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 19-22
1131619
  Ільченко С.А. Порівняння властивостей дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від багатопараметричних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-48. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються властивості дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від функцій декількох змінних. Доведено, що похідні за Ліувіллем і за Маршо збігаються на класі функцій, що можуть бути подані як багатопараметричні дробові інтеграли.
1131620
  Земляной І.В. Порівняння властивостей хімічно осадженої та природної крейди в якості пігменту для лакофарбованих матеріалів на водній основі / І.В. Земляной, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 14
1131621
  Осипенко В.П. Порівняння вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді річок басейну р. Прип"яті та Київського водосховища залежно від концентрації гумусових речовин / В.П. Осипенко, Т.О. Васильчук, Т.В. Євтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 179-184


  Представлені результати досліджень вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді р. Прип"яті та її приток, а також Київського водосховища. Наведені порівняльні концентрації гумусових речовин у цих двох водних системах та їхній вплив на динаміку ...
1131622
  Пазяк М.В. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М.В. Пазяк, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 16-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с.21-22. – ISSN 0130-1039
1131623
   Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї : (результати дослідження EPHES) / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 11-26. – ISSN 2224-1485
1131624
  Данилов М.О. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-бензил)-3 CL-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 12-19. – ISBN 966-95259-9-6
1131625
  Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1131626
  Баумане В. Порівняння даних дистанційного зондування і кадастрових даних для визначення ступеня деградації земель у Латвії / В. Баумане, В. Цинтина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1131627
  Шаповал В.І. Порівняння даних сейсмокаротажу Північно-Західних окраїн Донбасу та Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 23-25
1131628
  Рудий Б. Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 206-221. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зробленоспробу розв"язати три актуальні питання на матеріалі східних мов і лінгвістики загалом: 1) з"ясувати міру науковості/ненауковості гіпотез появи людської мови; 2) показати обмеженість сучасної наукової методології; 3) визначити, який з двох ...
1131629
  Супрун Д. Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 171-173
1131630
  Чирка Ю.Л. Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу / Ю.Л. Чирка, В.М. Ольхов // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 57-67. – ISSN 2304-9359
1131631
  Ткачук С.О. Порівняння ефективності застосування мікродобрив та стимуляторів росту на пшениці озимій в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О. Олійник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: с. 96. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1131632
  Скирда А.С. Порівняння ефективності методу лічби фотонів з методом вимірювання постійного струму / А.С. Скирда, І.М. Перетятко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 343-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано вплив умов реєстрації на можливе співвідношення сигнал/шум в залежності від методу одержання вихідної реакції фотоелектронного помножувача (ФЕП). Описано експериментальну установку для порівняння ефективності методу постійного струму ...
1131633
  Бабута М О. Линчак Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу про хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів / М О. Линчак Бабута, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1131634
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1131635
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : дис. ... фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорій ймовірностей та математична статистика / Маленко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 146 л. – Бібліогр.: л. 139-146
1131636
  Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв"язків обернених задач гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розподілу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв"язки можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що ...
1131637
  Марцонь О. Порівняння ефективності функціонування пенсійних систем на прикладі країн ОЕСР // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 110-118


  ОЕСР - (Організації економічного співробітництва та розвитку) - країни із розвиненим пенсійним сектором.
1131638
  Дядченко Г. Порівняння з лексичними центрами - соматизмами в мові української поезії кінця XX - початку XXI століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 55-58. – ISSN 0201-419
1131639
  Кондратенко С.І. Порівняння з фітокомпонентом у художніх творах Олеся Гончара // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 185-192


  Здійснено структурно-семантитчний аналіз порівнянь із фітокомпонентами на матеріалі прозових творів Олеся Гончара
1131640
  Бицюра Юрій Порівняння заробітної плати з прожитковим мінімумом в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
1131641
  Синиця А.Д. Порівняння західного і східного типу філософування в компаративістській філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 262-263
1131642
  Чуканова С.О. Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 16-22. – ISSN 2411-1317
1131643
  Савусін М.П. Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 108-122. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричному варіанті загальній теорії систем (ЗТС ПВ) за допомогою негентропії можна вимірювати складність системи за певним її системним параметром. Негентропію також можнатрактувати й як ту різноманітність, яка вводиться в систему при ...
1131644
  Ржевська В.С. Порівняння зобов"язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 585-588. – ISSN 1563-3349


  Здійснено аналіз спільних і відмінних рис міжнародно-правових зобов"язань сторін за договорами, які юридично оформити блокове протистояння "холодної війни".
1131645
  Савельєв Ю. Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв"язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства ...
1131646
  Горовий Д.А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94-103. – ISSN 2226-8820
1131647
  Стоянов Є.Г. Порівняння існуючих методик розрахунку згинаючих залізобетонних елементів на дію поперечної сили / Є.Г. Стоянов, А.Г. Набока // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1131648
   Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування / О.А. Лоскутов, О.М. Дружина, Д.О. Дзюба, С.В. Пащенко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 106-109. – ISSN 2224-0586
1131649
  Сібекіна А.Ю. Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в Митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 77-82. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальної теми вибору інтеграційного вектору України, виходячи з наближення підписання у листопаді 2013 р. угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої стане Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Розглядаються та ...
1131650
  Бурчак О.В. Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації / О.В. Бурчак, В.В. Трачевський, О.К. Балалаєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 208-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1131651
  Белей Є. Порівняння конституції України та Швейцарії за порядком проведення референдумів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 68-70
1131652
  Лантінов Я.О. Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 29-37. – ISSN 2304-4556
1131653
  Лозицький В. Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних досліджень фізичних умов у сонячних спалахах балів Х17.2 та М4.1, а також у тіні й півтіні двох великих сонячних плям (з діаметром 30-40 Мм), які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі ...
1131654
  Коваль О.В. Порівняння майнових прав, права власності та речових прав // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 170-174. – ISSN 2078-3566
1131655
  Гнатенко Г.М. Порівняння методик ранжування науковців на основі індексів Гірша та PageRank: суперечливі ситуації / Г.М. Гнатенко, О.В. Олецький // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 39-44. – ISSN 2788-6603


  Описано результати експериментального порівняння методик оцінювання та ранжування науковців і дослід-ників на основі їхньої публікаційної активності. Порівнюються наукометричні індикатори на основі індексів Гір-ша та PageRank-подібних алгоритмів; ...
1131656
  Хотомлянський О. Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій / О. Хотомлянський, П. Знахуренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
1131657
  Нефьодов О.О. Порівняння методів виробництва ядерного палива / О.О. Нефьодов, О.М. Двоєглазов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85
1131658
  Пирогов Д.А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 138-144. – ISSN 1996-5931
1131659
  Марченко О.О. Порівняння методів онтологічного семантичного аналізу та алгоритмів латентного семантичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є порівняльний аналіз двох основних сучасних напрямів інтелектуальної обробки текстів природною мовою - експліцитних методів семантичного аналізу текстової інформації та методів латентного семантичного аналізу. Основна увага в роботі ...
1131660
  Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об"єктів із невизначеностями // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1131661
  Кравцевич К.С. Порівняння методологічних підходів Кіссінджера та Бжезинського до розробки зовнішньої та безпекової політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 184-189


  The author compares the methodological approaches of Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski to the US foreign and security policy development and comes to the conclusion that Mr. Kissinger"s political views received more powerful backing in the White ...
1131662
  Рубльов Б.В. Порівняння метрики дотичних та метрики Хаусдорфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчаються властивості гладкої метрики, класу фігур, в якій вона будується, поняття узагальненої дотичної та канонічного розбиття межі. Розглянутий взаємозв"язок гладкої метрики та метрики Хаусдорфа. Ключові слова: узагальнена дотична, ...
1131663
  Кітц Р.Р. Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи / Р.Р. Кітц, Б.М. Мізюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1131664
  Войновський А.С. Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1131665
  Алексеєв О.С. Порівняння мір подібності кривих для задачі розпізнавання підписів / О.С. Алексеєв, Ю.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Дану роботу присвячено розробці алгоритму міри подібності кривих для задачі розпізнавання підписів. За основу алгоритму було використано алгоритм динамічної корекції часу. В роботі запропоновано порівнювати не лише часові залежності координат пера, а й ...
1131666
  Донченко В.С. Порівняння ММП та Гок-оцінок в задачі детекції кривої на фоні просторового шуму / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Робота досліджує властивості ГОК оцінок для детекції кривих на фоні просторового шуму. Для порівняння з класичними статистичними процедурами побудована функція ММП та відповідна процедура оцінювання.
1131667
  Обуховський В.В. Порівняння моделей опису в"язкості бінарних молекулярних сумішей / В.В. Обуховський, А.В. Шилін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1131668
  Комаров В.О. Порівняння можливостей методів неруйнівного контролю для ефективного виявлення пошкоджень у силових елементах консольно закріплених конструкцій планера літака / В.О. Комаров, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 44-52. – ISSN 2524-0056
1131669
   Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу / О.О. Калмикова, О.І. Джус, Г.М. Світіна, Г.В. Островська, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 69
1131670
  Кривошеїн О.О. Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 93-103


  Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область, станція) з подальшим визначенням доцільності використання супутникових даних роздільною здатністю 0.25.0.25 градусів на цих рівнях ...
1131671
  Бек М. Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 129-133


  Правового регулювання здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі.
1131672
  Гаврилюк О.Д. Порівняння наявних хмаро орієнтованих технологій навчання для підготовки бакалаврів статистики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 104-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1131673
  Іжа М.М. Порівняння нормативно-правової бази регіональної політики України та Росії // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-322-1
1131674
  Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та директиви 2013/34/ЄС // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 18-32
1131675
  Довганюк В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 341-350. – ISSN 1993-6788
1131676
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО : Навчально-методичний посібник для студентів юрид. факультетів вищ. навч. закл. / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-168-0
1131677
  Соколовська Є.В. Порівняння основних індексів соціального статусу з композитними змінними // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 258
1131678
  Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1131679
  Єрмошенко Анастасія Миколаївна Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1131680
  Шкляр С. Порівняння оцінок в моделі пуассонівської регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто модель пуассонівської регресії з похибками вимірювання. Регресор та похибка вимірювання мають нормальний розподіл. У випадку невідомих заважаючих параметрів побудовано конзистентну оцінку. У випадку, коли відомі всі заважаючі параметри, ...
1131681
  Оленко А.Я. Порівняння оцінок помилки апроксимації в теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняння точних верхніх оцінок помилки округлення в інтерполяції за допомогою скінченних сум Котельникова-Шеннона, отриманих у роботах А. Оленка й Т. Погані для функцій з класу Пелі-Вінера, з відомими в літературі. Розглянуто різні типи ...
1131682
  Глієва С.Г. Порівняння оцінок правильної зміни, побудованих за спостереженнями одного процесу дробового ефекту / С.Г. Глієва, О.М. Іксанов // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 70-71
1131683
  Щербіна А. Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу оцінювання середнього значення у моделі двокомпонентної суміші із залежними спостереженнями. Описано лінійні та адаптивні непараметричні оцінки і оцінки найбільшої вірогідності для параметричної моделі. Якість цих оцінок порівнюється ...
1131684
  Савчук С.Г. Порівняння підходів визначення зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування атмосфери та CNSS-спостережень / С.Г. Савчук, Н.І. Каблау, А.А. Хоптар // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-32. – ISSN 2414-9993
1131685
  Ігнатова О.В. Порівняння підходів щодо обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Г.О. Овчіннікова, Н.В. Ізюмська // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 105-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2222-8810
1131686
  Машков А. Порівняння поглядів І. Пригожина та Г. Хакена в контексті аналізу можливостей застосування синергетики як теоретичної основи дослідження державно-правової дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-84. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні ідеї І. Пригожина і Г. Хакена в галузі синергетики, обгрунтовується принципова можливість застосування синергетичних підходів для дослідження державно-правової дійсності. The article narrates about main ideas of I. Prygogin and H. ...
1131687
  Шевченко Я. Порівняння політики депортації кримських татар 1944 року в СРСР з сьогоднішньою позицією РФ в Криму // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 210-213
1131688
  Шовкопляс Г. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 204-211. – ISSN 0132-1331
1131689
  Орленко Б. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 283-285. – ISBN 978-617-7069-28-6
1131690
  Кохан О.О. Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII - середині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 66-71. – ISSN 2076-8982
1131691
   Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов / О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко, Є.О. Мельник, Є.І. Рубцова // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (123), т. 2. – С. 52-60. – ISSN 1562-1146
1131692
  Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародного приватного права України / Г. Гулєвська, С. Сергєєва, Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
1131693
  Шевченко М. Порівняння при моделюванні образу Богдана Хмельницького у творах на історичну тематику // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 126-128
1131694
  Фурман Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 137-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1131695
  Лисенко С.В. Порівняння природних умов зростання європейських видів роду Erica L. і регіону їх інтродукції (м. Київ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються екологічні умови природних ареалів європейських видів роду Erica L. І природні умови М. Києва з метою прогнозування перспективності інтродукції даних видів в Київському Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна у відкритому грунті. Результати ...
1131696
  Липчанський Олексій Іванович Порівняння просторової та часової надлишковості в односторонніх системах передавання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Липчанський О.І.; Укр. Держ. Акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
1131697
  Педько Т.П. Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 175-177. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1131698
  Магеррамова Ю.А. Порівняння реалізації концепції держави загального добробуту в Швеції та Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 125-136
1131699
  Яніш Є. Порівняння результативності методів обліку воронових птахів (Corvidae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати обліків воронових птахів на території Сумської області за 2004 рік. Отримані дані щодо щільності популяцій воронових птахів в Сумській області. В результаті порівняння методів обліку вирахувані коефіцієнти екстраполяції ...
1131700
  Лозицька Н.Й. Порівняння результатів візуальних вимірювань напруженості магнітних полей сонячних плям в трьох обсерваторіях / Н.Й. Лозицька, В.Г. Лозицький // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
1131701
  Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 148-156. – Бібліогр.: 3 назви
1131702
  Зинченко Н.В. Порівняння результатів парламентських виборів 2012-2019 рр. в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-64. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
1131703
  Ковальчук В.П. Порівняння результатів розрахунку тепловтрат через огородження, що прилягають до грунту, за європейською та вітчизняною методиками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
1131704
  Маліцький А. Порівняння результатів трансформації 3D-сканів // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 58-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 2414-9993
1131705
  Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США і Німеччині : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 12-20 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1131706
  Маслов Г.Л. Порівняння різних метод визначати родючість грунтів. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 24с.
1131707
   Порівняння різних методів вимірювання магнітних полів у сонячних спалахах / В. Лозицький, І. Яковкін, Є. Кравченко, В. Таращук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 15-21. – (Астрономія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняння можливостей трьох методів вимірювання магнітних полів по ефекту Зеємана, які найчастіше використовуються для вивчення сонячних спалахів, а саме, методу "центрів ваги", розщеплення піків параметра Стокса V й аналізу бісекторів ...
1131708
  Зінов В. та інш. Порівняння різних методів оцінки вартості інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-39. – ISSN 1608-6422
1131709
  Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва в країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 87-91.
1131710
   Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах / A. Jasinska, C.A. Bдoвeнкo, M. Siwulski, L. Davidowicz // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 153-161 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2476626
1131711
  Кожем"якіна С.М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС. Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 20-25.
1131712
  Гошта В.Ю. Порівняння спадкового права України та країн Європейського Союзу // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7572-54-0
1131713
  Чепіжний А.В. Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті / А.В. Чепіжний, С.Ф. Питипака, А.В. Несвідомін // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1131714
  Кормуш О. Порівняння способів прояву батьківської любові до дитини в японській та українській родинах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 44-51


  Статтю присвячено порівнянню способів вираження батьківської любові до дітей в японській та українській родинах. На матеріалі підручників та збірників порад для батьків досліджені способи, що рекомендуються батькам обох країн. За результатами ...
1131715
  Кихтенко Я.В. Порівняння супутникових та наземних даних спостережень тривалості сонячного сяйва на прикладі території України / Я.В. Кихтенко, В.Є. Тимофєєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 117-127. – ISSN 2306-5680


  У даній статті визначається порівняння супутникових та наземних даних тривалості сонячного сяйва на прикладі території України за період календарного літа 2011 – 2019 років. Зокрема встановлено, що значення коефіцієнта кореляції супутникових та ...
1131716
  Доморослий Б. Порівняння творчості та поглядів Лесі Українки і Халіде Едіб Адивар // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 256-259. – ISBN 978-2-919320-35-6
1131717
  Прокопчук С.І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 237-244 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1131718
  Шаля О.І. Порівняння у соціокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 376-383


  Мови слугують віддзеркаленням людських культур. Це означає, що мова є інструментом вираження культурних цінностей. Метою цієї статті є виявлення того, що порівняння уживається для відображення універсальних та культурно-специфічних концептів у ...
1131719
  Мізін К. Порівняння у фразеології / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
1131720
  Мосендз А.О. Порівняння умов твердофазної мікроекстракції для вилучення ароматичних альдегідів та діальдегідів / А.О. Мосендз, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 24. – ISBN 978-966-999-298-7
1131721
  Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні чинники формування селевих потоків в басейні річки Тиса в межах Тячівського та Воловецького районів Закарпатської області. Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що відбулися в період 1998-1999 рр, 2006 р. та ...
1131722
  Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A.L. Juss. за вмістом білків та оводненістю / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-35. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
1131723
  Прісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-60
1131724
  Кулинич М. Порівняння фінансової звітності суб"єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 87-91. – ISSN 2306-028X
1131725
  Гончар В.Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806
1131726
  Кофанова О. Порівняння хімічної складової программ підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та нової Зеландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 95-104. – ISSN 2078-1016


  У статті досліджено структуру хімічного компонента програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у деяких університетах України, Австралії та Нової Зеландії.
1131727
  Лозицький В. Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів Х1.1/4N і Х17.2/4B / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-51. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Із порівняння спектрально-поляризаційних вимірювань магнітного поля у двох потужних сонячних спалахах (28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B і 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N), виконаних у лініях FeI і D1 NaI, випливає, що ефективне магнітне поле Beff було ...
1131728
  Мартинюк П.М. Порівняння чисельних розв"язків двовимірних задач сітковими та безсітковими методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 274-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Наведено схему чисельного розв"язання двовимірної нелінійної крайової задачі сітковими та безсітковими методами Запропоновано структуру класів при об"єктно-орієнтованому програмуванні вказаних методів. Наведено результати чисельних експериментів. ...
1131729
  Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 151-157. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання відтворення концепту, вербалізованого порівняльною конструкцією як асоціативним типом фрейму, в перекладі у процесі українсько-англійського зіставлення.
1131730
  Петрів Х.В. Порівняння як домінанта вербально-семантичного рівня ідіостилю Оксани Пахльовської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 203-209
1131731
  Козяр С. Порівняння як засіб створення образної експресивності весільної пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 55-62
1131732
  Супрун В. Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 285-286
1131733
  Клименко Н.Ф. Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-258


  У статті розглянуто складні дієслова новогрецької та української мов, що утворені з використанням порівняння, розкрито різну продуктивність їх у двох зіставлюваних мовах, як і формування переносних значень. В статье рассматриваются сложные глаголы ...
1131734
  Майборода Н. Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 191-194. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена виявленню місця порівнянь в індивідуальній мовній картині світу Д. Яворницького. Описано тематичні групи порівнянь, проаналізовано зв"язок їх семантики з ідейно-художнім задумом твору
1131735
  Гадюк Р.В. Порівняння як складова поетичної образності Богдана-Ігоря Антонича / Р.В. Гадюк, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1131736
  Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 302-308


  У статті досліджуються проблеми аналізу та інтерпретації порівняння як стилістичної фігури, узагальнюються теоретичні підходи до неї з сучасних позицій, робиться співставлення на матеріалі французької та української мов. В статье изучаются проблемы ...
1131737
   Порівняння якості ознак для задач розпізнавання підпису / Ю.С. Мусатенко, О.С. Алексеев, В.М. Глущенко, Л.А. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 366-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці нових ознак для задач розпізнавання підпису людини і побудові відповідної системи розпізнавання на їх основі. В роботі запропоновано оригінальні ознаки для розпізнавання підпису. А саме: розроблені нові статичні ознаки, ...
1131738
  Арібжанова І. Порівняння: форма чи зміст? // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 68-73. – ISSN 0320-3077
1131739
  Крившенко Я.Д. Порівняно генетичне вивчення D.buscki i D. melanogoster : Дис... наук: / Крившенко Я.Д.;. – К, 1938. – 101л. – Бібліогр.:л.1-9
1131740
  Мідянка П.М. Поріг / П.М. Мідянка. – К, 1987. – 37с.
1131741
  Мовчан П.М. Поріг : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1988. – 233 с.
1131742
  Борунь К. Поріг безсмертя / К. Борунь. – Київ, 1973. – 245с.
1131743
  Сірук М. Поріг болю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 4


  Як зупинити Кремль? "День" звернувся до експертів новоствореного Центру вивчення Росії.
1131744
  Поліщук Б.Н. Поріг рідної хати : повісті / Б.Н. Поліщук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 340, [2] с.
1131745
   Поріг: склав \ не склав єдине фахове вступне випробування // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 2
1131746
  Мельничук Ю.С. Поріддя Іуди / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1959. – 96с.
1131747
  Носенко О.Є. Поріддя осатанілих : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1967. – 104 с.
1131748
  Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і проблеми регіональної дипломатії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.137-141
1131749
  Борисенко В.П. Поріднилися Десна і Лаба : [про творчу співдружність Черніг. обл. (УРСР) і Східночес. краю (ЧССР)] / В.П. Борисенко. – Київ : Політвидав України, 1985. – 64 с., [6] арк. іл. : іл.
1131750
  Карабан В.І. Поріняльне узусознавство // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 190-197


  У статті пропонується новий напрямок досліджень - порівняльне узусознавство, який має теоретичне значення для подальшого розвитку порівняльних досліджень мов та практичну цінність для викладання іноземних мов, перекладознавства і практики ...
1131751
  Думбадзе А. Поріняльний аналіз концепту "мова" в українській та російській лінгвокультурах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 10
1131752
  Антонюк Н. Порльща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС / Н. Антонюк, О. Краєвська // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 317-332. – ISBN 978-83-7784-784-8
1131753
  Жадан С. Порно : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 104-112. – ISSN 0012-6756
1131754
  К"юбільє Ж.-М. Порногламур / Жан-Марі К"юбільє. – Київ : Основи, 2009. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-500-306-9
1131755
  Бондаренко К. Порнография возрождения // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 39. – С. 68-71.


  Історія Галичини ХІХ ст. Початок галицько-русинського національного відродження, біля джерел якого були такі діячі як: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зубрицький, М. Устиянович. Роль начальника львівської поліції Леопольда Захера ( батька ...
1131756
  Денисов С.Ф. Порнографічні фейки: проблеми протидії / С.Ф. Денисов, Ю.В. Філей // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 94-102. – ISSN 2523-4552
1131757
  Гомбрович В. Порнографія : [роман] / Вітольд Гомбрович ; з пол. пер. Олександр Гриценко. – Львів : ВСЛ, 2015. – 168, [2] с., [7] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: Pornografia / Witold Gombrowicz: Krakow: Wydaw. Literackie, 1990. – (Вавилонська бібліотека. Перекладацький громадський проект). – ISBN 978-617-679-146-1
1131758
  Константінов С.Ф. Порнографія як фактор, що впливає на маргіналізацію жінок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-75.
1131759
  Якимчук М.К. Пороблеми встановлення об"єктивних ознак кримінально- караного порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.109-114. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1131760
   Поровое пространство и органическое вещество коллекторов и покрышек. – М. : Наука, 1986. – 94с.
1131761
  Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. / В. Энгельгардт. – М., 1964. – 232с.
1131762
  Затенацкая Н.П. Поровые воды глинистых пород и их роль в формировании подземных вод / Н.П. Затенацкая. – Москва : АН СССР, 1963. – 144с.
1131763
  Затенацкая Н.П. Поровые воды осадочных пород. (Их значение при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях). / Н.П. Затенацкая. – М., 1974. – 15с.
1131764
   Поровые растворы в геологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 157с. : Ил. – Библиогр.: с.150-154
1131765
   Поровые растворы горных пород как среда обитания микроорганизмов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 175с.
1131766
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1131767
  Матвеева Л.И. Поровые растворы месторождений полезных ископаемых / Л.И. Матвеева. – Минск, 1986. – 148с.
1131768
  Богомолов Г.В. Поровые растворы осадочных пород солеродных бассейнов / Г.В. Богомолов, Л.И. Матвеева, М.Ф. Козлов ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 141с. : ил. – Библиогр.: с. 135-140
1131769
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы слабопроницаемых пород инфильтрационной водонапорной системы Конкско-Ялынской впадины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1131770
  Бэлэицэ Джорде Порог / Бэлэицэ Джорде. – Бухарест, 1967. – 46с.
1131771
  Гартунг Л.А. Порог / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1968. – 176с.
1131772
  Маковецкий В. Порог / В. Маковецкий. – Симферополь : Крым, 1970. – 120 с.
1131773
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – М., 1974. – 439с.
1131774
  Кайяк В.К. Порог / В.К. Кайяк. – Москва, 1979. – 248с.
1131775
  Катаева Р.А. Порог / Р.А. Катаева. – Харьков, 1983. – 55с.
1131776
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – Калининград, 1985. – 381с.
1131777
  Дударев А А. Порог : пьесы / А А. Дударев, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 279 с.
1131778
  Есиненку Н. Порог любви : рассказы / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 159 с.
1131779
  Проскурин П.Л. Порог любви : Повести / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 636с.
1131780
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – Москва
1. – 1987. – 79с.
1131781
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – Москва
2. – 1987. – 63с.
1131782
  Гуссаковская О.Н. Порог открытой двери / О.Н. Гуссаковская. – М., 1978. – 95с.
1131783
  Мелков Г.А. Порог параметрического возбуждения спиновых волн в железоитриевом гранате при низких температурах / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Б В. Черепанов // ФТТ, 1980. – №1
1131784
  Арясова О.В. Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 116-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 121. – ISSN 0203-3100
1131785
  Рубенок О.Ф. Порог чувствительности. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1989. – 223с.
1131786
  Тургенев И.С. Порог. (Не вошедшее в собрание сочинений "Стихотворения в прозе") / И.С. Тургенев. – Санкт-Петербург, 1906. – 8с.
1131787
  Егоров А.Н. Пороги / А.Н. Егоров. – Калинин, 1963. – 150с.
1131788
  Филев Б.А. Пороги / Б.А. Филев. – М, 1965. – 86с.
1131789
  Семенов В.П. Пороги : стихи / В.П. Семенов ; [ил.: Заур-Бек Абоев]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1968. – 127 с.
1131790
  Бразов Л.П. Пороги : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 330 с.
1131791
  Тарновський М.Ю. Пороги : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1976. – 291 с.
1131792
  Боцу П.П. Пороги : стихи и поємі / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
1131793
  Грекова И. Пороги / И. Грекова. – Москва, 1986. – 541с.
1131794
  Мурзаков В.Н. Пороги / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1986. – 396с.
1131795
  Сердюк Ю.А. Пороги / Сердюк Ю.А. – Москва, 1988. – 158 с.
1131796
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1997


  1997. N 1/2
1131797
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1998


  1997. N 1/2
1131798
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
Т 1-4. – 1999


  1997. N 1/2
1131799
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 1-3. – 2000


  1997. N 73
1131800
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2000
1131801
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1-4. – 2001


  1997. N 73
1131802
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1. – 2002
1131803
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 2. – 2002
1131804
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 3. – 2002
1131805
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2002
1131806
  Чайківський О.Я. Пороги : вірші / Олесь Чайківський ; [худож. Л.С. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-381-9
1131807
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: В 3-х томах / Шерех Юрій; Ред рада: В.О. Шевчук; Упоряд. Р.Корогодський. – Харків : Фолио. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0013-1
Т. 1. – 1998. – 607с.
1131808
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О. Шевчук; Упоряд. та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0014-Х
Т. 2. – 1998. – 367с.
1131809
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О. Шевчук; Упоряд.та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0015-8
Т. 3. – 1998. – 431 с.
1131810
  Сердюк Ю.О. Пороги віку : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1967. – 94 с.
1131811
  Руя В. Пороги Даугавы не замерзают : патетич. мозаика / Валдис Руя; пер. с латыш.Л.Романенко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 119 с.
1131812
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5865-2
Т. 1. – 2012. – 570, [3] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1131813
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5866-9
Т. 2. – 2012. – 345, [4] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1131814
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5867-6
Т. 3. – 2012. – 409, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1131815
  Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 57-61. – ISSN 0201-758Х
1131816
  Булгакова Н. Пороги на потоке. Конвейер по выдаче дипломов остановят? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 5


  Мониторинг российских вузов начался 15 августа 2013 года. В нем приняли участие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных вуза и 1478 филиалов. По итогам заседания 13 декабря требующими оптимизации были признаны 45 вузов и ...
1131817
  Галушко К. Пороги російського "історичного лібералізму" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Як історики з Росії оцінюють події в Україні.
1131818
  Волошин В.В. Пороги Середнього Побужжя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 28
1131819
  Пилипенко О.І. Порогова просторово-періодична структура в нематичній комірці в світловому та статичному електричних полях / О.І. Пилипенко, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
1131820
  Дертоузос М. Пороговая логика / М. Дертоузос. – М, 1967. – 343с.
1131821
  Коротченков Олег Олександрович Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : 01.04.07 : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Коротченков Олег Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 265 л. – Бібліогр. : л. 247-265
1131822
  Коротченков О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф. ... д-ра фіз.-математ. наук: 01.04.07 / Коротченков О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: 23 - 25 с.
1131823
  Коротченко О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Коротченко О. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 28л.
1131824
  Усар І.Я. Порогові стратегії для систем з повторними викликами // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 95-97
1131825
   Пороговые свойства Ni и Zn СВЧ ферритов / Г.А. Мелков, Е.С. Фомина, А.Л. Луценко, рашевская, А.П. Сафантьевский, Л.М. Лазебная // Электроника СВЧ. Сер. 1, Ферритовые СВЧ приборы и материалы, 1987. – №1, 2
1131826
   Пороговые сигналы. – Москва : Советское радио, 1952. – 403 с.
1131827
  Болотин И.М. Пороговые устройства для приборов автоматического контроля и регулирования / И.М. Болотин, В.А. Павленко. – Москва : Энергия, 1970. – 97 с. : черт. – Библиогр.: с. 94-96 (44 назв.). – (Библиотека по автоматике ; Вып. 422)
1131828
   Пороговые элементы на разветвленных магнитных сердечниках. – М., 1973. – 142с.
1131829
  Богодар Е.Д. Пороговый анализ в контруктивных экономико-географических исследованиях городов и их систем : Автореф... канд. георг.наук: 11.00.02 / Богодар Е. Д.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1131830
  Мовчан Н.П. Пороговый катодический парабиоз и пороговый электронаркоз. : Автореф... канд. биол.наук: / Мовчан Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1131831
   Порода : антологія укр. письменників Донбасу / упоряд. Веніаміна Білявського і Микити Григорова ; [редкол.: А. Курков та ін.] ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 381, [3] с. – ISBN 978-966-97689-1-9
1131832
  Бас-Кононенко Породження мовлення як об"єкт експериментальної фонетики, фонології, психолінгвістики у зв"язку з психофізіологічною діяльністю механізмів мозку (спроба інтерпретації окремих проблем) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 136-140. – ISSN 0320-3077
1131833
  Шумарова Н.П. Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 17-20


  У статті йдеться про процес комунікаци та його основні складники - породження та сприймання мовлення, їх структуру та особливості реалізації, пов"язані з розумовою діяльністю людини. The article talks about the process of communication and its main ...
1131834
  Ярун Г.М. Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов"янського piti // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 100-102. – ISSN 1996-9872


  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як ...
1131835
  Лазаренко М.І. Породи з ходами кольчастих червів у візейських відкладах Західного Донбасу / Лазаренко М.І. , Петров В.Г. – Москва, 1960. – с.12
1131836
  Ненадкевич-Говорова Породи родини гранітів / Ненадкевич-Говорова. – Б.м. : Б.в. – 13с.
1131837
  Литвяк М.М. Породненные броней: 2-я гвард. танковая армия. / М.М. Литвяк. – Москва, 1985. – 240с.
1131838
  Губарев А.А. Породненные орбитой / А.А. Губарев, В. Ремек. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205 с.
1131839
   Породненные социалистическим интернационализмом. – Киев, 1980. – 291с.
1131840
   Породний склад скота в УРСР. – К., 1936. – 97с.
1131841
   Породнились на Амуре. – Хабаровск, 1972. – 205с.
1131842
  Ярмоленко С.А. Породное районирование и племенная работа в птицеводстве / С.А. Ярмоленко. – Киров, 1964. – 12 с.
1131843
  Мишин Л.Ф. Породные группы и серий краевых вулконических поясов. / Л.Ф. Мишин. – М., 1982. – 124с.
1131844
   Породообразующие гранаты Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175с.
1131845
  Даминова А.М. Породообразующие минералы / А.М. Даминова. – М, 1963. – 176с.
1131846
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 1 : Ортосиликаты и кольцевые силикаты. – 1965. – 372с.
1131847
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 2 : Цепочечные силикаты. – 1966. – с.
1131848
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 3 : Листовые силикаты. – 1966. – 317с.
1131849
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 4 : Каркасные силикаты. – 1966. – с.
1131850
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 5 : Несиликатные минералы. – 1966. – 408с.
1131851
   Породообразующие минералы. – М., 1981. – 308с.
1131852
  Боруцкий Б.Е. Породообразующие минералы высокощелочных комплексов / Б.Е. Боруцкий. – М., 1988. – 214с.
1131853
  Дмитренко Г.Г. Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интруззий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогензис. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.20 / Дмитренко Г.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 16л.
1131854
  Дмитренко Геннадий Геннадьевич Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интрузий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогенезиса : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20. / Дмитренко Геннадий Геннадьевич; ВГУ. – Воронеж, 1979. – 281л.
1131855
   Породообразующие минералы и их равновесия. – Москва : Московский университет, 1979. – 160с.
1131856
  Данилович Ю.Р. Породообразующие минералы и метаморфозм кристаллического фундамента Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – К, 1988. – 165с.
1131857
  Чернышов Н.М. Породообразующие минералы никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / Н.М. Чернышов, Г.Г. Дмитренко. – Воронеж, 1979. – 248с.
1131858
   Породообразующие пироксены. – М., 1971. – 456с.
1131859
   Породообразующие пироксены Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
1131860
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа А (Украина, Россия, Казахстан) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-84 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1131861
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа Б (Украина, Россия) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-86 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1131862
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия. Украины) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-69 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1131863
  Хоменко В.М. Породообразующие пироксены: оптические спектры, окраска и плеохроизм. / В.М. Хоменко, А.Н. Платонов. – К., 1987. – 214с.
1131864
  Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм / Бахтин А.И. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с. : граф. – Библиогр.: с. 184-190 (151 назв.)
1131865
  Травкин В.С. Породоразрушающий инструмент для вращательного бескернового бурения скважин / В.С. Травкин. – Москва : Недра, 1982. – 190 с.
1131866
   Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. – Л., 1979. – 359с.
1131867
   Породы-коллекторы и миграция нефти. – Москва : Наука, 1980. – 135с.
1131868
   Породы-коллекторы на больших глубинах. – М., 1990. – 167с.
1131869
   Породы-коллекторы нефтегазоносных отложений Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 131с.
1131870
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А.А. Ханин. – Москва : Недра, 1969. – 366с. : Ил. – Библиогр.: с.349-363
1131871
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. / А.А. Ханин. – М., 1973. – 303с.
1131872
  Колгина Л.П. Породы-коллекторы нижнего неокома месторождений нефти Среднего Приобья. / Л.П. Колгина. – М., 1977. – 96с.
1131873
   Породы - коллекторы и миграция нефти. – М., 1988. – 106с.
1131874
  Корчин В.А. Породы гранулитового комплекса: их упругие параметры и прогноз распространения в земной коре Украинского щита / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 99-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1131875
  Пенионжкевич Э Э. Породы гусей и уток в СССР. / Э Э. Пенионжкевич, . – М, 1954. – 80с.
1131876
  Сидоров Ю.И. Породы и грунт поверхности Марса / Ю.И. Сидоров, М.Ю. Золотов. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1131877
  Кожевников Г.А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К.Л.Пентковского, 1900. – 24 с.
1131878
  Кожевников Г,А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще : Доклад, читанный на Съезде Пчеловодов на Кавказе в 1898 г. Г.А. Кожевниковым, приват-доц. Имп. Москов. ун-та. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К.Л. Пентковского, 1900. – 24 с. – На тит. л. номер изд. № 15. - Бесплатное прилож.: Вестник Русского общества пчеловодства. 1900


  На обл. дарств. надп.: Многоуважаемому Борису Алексеевичу Федченко автор
1131879
   Породы крупного рогатого скота Германии. – Берлин. – 57с.
1131880
  Федорович-Шенец Породы собак, воспитание и дрессировка комнатных и натаска подружейных. : По системе, основанной исключительно на ласковом обращении: Лечебник / Федорович-Шенец. – Петроград, 1917. – 245с.
1131881
  Тихоненкова Р.П. Породы Таловских гор и роль явлений гибридизма в их формировании : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихоненкова Р. П.; МГУ, Геол. фак., каф. петрограф. – М., 1956. – 13л.
1131882
  Аполлонова Т.А. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Т.А. Аполлонова, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли; Т.А. Аполлонская, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли ; отв. ред. Р.Г. Пиотровский ; Бельц. гос. пед. ин-т им. А. Руссо. – Кишинёв : Штиинца, 1987. – 168, [3] с.
1131883
  Третьяков В.П. Порождающие игры как способ управления знаниями / В.П. Третьяков, А.А. Журавлева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 35-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1131884
  Герджиков С В. Порождающие операторы налинейных эволюционных уравнений солитонного типа, связанных с полупростыми алгебрами Ли. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С,; Объед.ин-т.ядерн.исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
1131885
  Коксетер Г. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп / Г. Коксетер, У. Мозер. – М., 1980. – 240 с.
1131886
  Вувуникян Ю.М. Порождение полугрупп эндоморфизмов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вувуникян Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1131887
  Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение). / Е.М. Верещагин. – Москва, 1968. – 92с.
1131888
  Воннегут К. Порожденье тьмы ночной / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 159 с.
1131889
  Чабаненко В.А. Порожистий Дніпро : іст.-топонімічний словник / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"янського мовознавства. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 187, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 179-186. – ISBN 978-966-599-269-1


  У пр. № 1725976 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку на добрий спомин про рідний запорізький край. Підпис. 29.10.08 р.
1131890
  Кобець О. Порожнеча національного кінематографа заповнюється // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 14


  Книга відомої дослідниці українського кіно Л. Брюховецької "Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроби реконструкції".
1131891
  Антонов С.П. Порожний рейс. Разноцветные камешки : рассказы / С.П. Антонов ; ил. Ю.А. Цишевский. – Москва : Советская Россия, 1961. – 118 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1131892
  Еліот Т.С. Порожні люди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-130. – ISSN 0320 - 8370
1131893
  Тарнавський В. Порожній п"єдєстал : роман / В. Тарнавський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 427с.
1131894
  Ільканич К.І. Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ільканич К.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1131895
  Прохасько Т. Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом : інтерв"ю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 50-51. – ISSN 0868-9644


  Несподівані роздуми, важливі зізнання, цікаві спостереження Тараса Прохаська зі збереженням особливостей його мови. Співрозмовник - Хрущак М.
1131896
  Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка "Lelum і Polelum" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 226-235. – ISSN 0130-528Х
1131897
  Морозова О. Порозуміння у питаннях спільної минувшини як фактор реконструкції національної пам"яті українців і поляків // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 709-720
1131898
  Кравченко С. Порозуміння чи експансія? - полеміка з українського питання на сторінках газети "Wiadomosci literackie"(Варшава, 1924-1939) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 36-47


  У статті розглядаються гострі проблеми польсько-українських стосунків Щ 30-40-хрр. XXст., які стали предметом дискусії письменників і журналістів на сто- І рінках газети. Светлана Кравченко. Взаимопонимание или экспансия? - полемика по украинскому ...
1131899
  Быков Д. Порок сердца // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . август. – С. 38-43


  Життя і творчість Леоніда Андрєєва
1131900
  Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Яснецкий ; ответ. ред. В.В. Мазин ; АНСССР, Отд. физиологии. – Москва : Наука, 1988. – 488 с.
1131901
  Педдь К Пороки стекла. / К Педдь. – Л, 1931. – 204с.
1131902
  Плаченов Т.Г. Порометрия / Т.Г. Плаченов, С.Д. Колосенцев. – Ленинград : Химия, 1988. – 175 с.
1131903
  Володарская А. Поронинское ("летнее") 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными работниками : Автореф... кандид. историч.наук: / Володарская А.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 23 с.
1131904
   Поропласты. Методы получения, свойства и применение в технике. – М., 1960. – 60с.
1131905
  Петров И.Ф. Поросенок по-гречески / И.Ф. Петров. – Омск, 1960. – 80с.
1131906
  Евтушенко В.Я. Поросенок с лучком / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1963. – 151с.
1131907
  Астафьев В.П. Поросли окопы травой / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россия, 1965. – 174 с.
1131908
  Акинчиц И.И. Поросль отрезанной ветви : о религиоз. сектантстве и молодежи / Акинчиц И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
1131909
  Іванович В.І. Порося в мішку : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянська Україна, 1965. – 64 с.
1131910
  Тамилович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13- середини 16 ст. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.01 / Тамилович Людмила Вадимівна; Тамілович Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1131911
  Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13 -середини 16 ст. : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Томілович Людмила Вадимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 219л. + Додатки: л.195-219. – Бібліогр.: 176-195
1131912
  Паниев Н.А. Порох и розы / Н.А. Паниев. – Москва, 1967. – 175с.
1131913
  Наум Ф. Пороха и взрывчатые вещества / Ф. Наум; Под ред. К.К.Снитко. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 198 с.
1131914
  Веннен Л. Пороха и взрывчатые вещества / Л. Веннен. – Москва, 1936. – 651с.
1131915
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Москва : Оборонгиз, 1949. – 224 с.
1131916
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1957. – 187с.
1131917
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1972. – 207с.
1131918
  Ребро П.П. Порохівниця : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
1131919
  Цибульник В. Порохова бочка для Сербії? Антиурядові протести в Белграді можуть змінити стратегічний баланс сил на Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "Один з п"яти мільйонів". Під таким гаслом у Сербії тривають масові протести, спрямовані проти порушення громадянських свобод, переслідування опозиції та журналістів. Серед вимог - і відставка президента Александара Вучича. Наслідки цих протестів ...
1131920
   Пороховая память. – Иркутск, 1975. – 127с.
1131921
  Радичков Й. Пороховий букварь / Й. Радичков. – Киев, 1977. – 326 с.
1131922
  Радичков Й. Пороховой букварь / Й. Радичков. – К., 1973. – 139с.
1131923
  Домашевич В.М. Порохом пахла земля : повесть / Владимир Домашевич ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1131924
  Орлов С.С. Порохом пропахнувшие строки / С.С. Орлов. – Москва, 1986. – 190с.
1131925
   Порохом пропахнувшие строки.... – М., 1975. – 275с.
1131926
  Черненок М.Я. Порочный круг : Повести / М.Я. Черненок. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
1131927
  Лосєв І. Порошенко-1 чи Ющенко-2? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Команда Порошенка дуже ризикує, повторюючи помилки помаранчевих, яких вони припустилися 10 років тому.
1131928
  Фаріон І. Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття "с рускім міром" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 2


  З нагоди річниці Валуєвського циркуляру від 18 липня 1863 року.
1131929
  Губерський Л.В. Порошенко Петро Олексійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323. – ISBN 966-316-045-4
1131930
  Бальшин М. Порошковая металлургия / М. Бальшин. – Москва : Машгиз, 1948. – 286 с. – Библиогр.: с. 278-282
1131931
  Францевич И.Н. Порошковая металлургия / И.Н. Францевич. – М, 1958. – 71с.
1131932
  Айзенкольб Ф. Порошковая металлургия : учеб. пособие для студентов металлург. вузов и фак. / Ф. Айзенкольб ; под науч. ред. проф., д-ра В.П. Елютина и канд. техн. наук А.К. Натансона. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 519 с. – Библиогр.: с. 488-515
1131933
  Краснов А.Н. Порошковая металлургия / А.Н. Краснов, Ж.А. Кравец. – К., 1969. – 92с.
1131934
  Раковский В.С. Порошковая металлургия в машиностроении. / В.С. Раковский, В.В. Саклинский. – 2-е изд. – М, 1963. – 102с.
1131935
  Бойко П.А. Порошковая металлургия в СССР и за рубежом / П.А. Бойко, В.С. Сахаров, В.Ф. Тискин ; Гос. ком. Совета Министров УССР по координации науч.-исслед. работ, Ин-т техн. информации, Металлург. пром-сть. – Киев : [Б. и.], 1965. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-77
1131936
   Порошковая металлургия и металлообработка. – Ереван, 1965. – 224с.
1131937
   Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2


  В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
1131938
   Порошковая металлургия редких металлов. – М., 1962. – 32с.
1131939
   Порошковая металлургия, свойства и области применения бериллия : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 179 с.
1131940
   Порошковые магнитные материалы. – К., 1990. – 103с.
1131941
  Ромс Е.Г. Порошкоплодные лишайники Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Ромс Е. Г.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1965. – 17л.
1131942
  Кизи К. Порою нестерпимо хочется... / К. Кизи. – С.-Пб., 1993. – 576с.
1131943
  Степанов А.Н. Порт-Артур : историческое повествование / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 540с.
1131944
  Степанов А.Н. Порт-Артур : Историческое повествования / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1950. – 640с.
1131945
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
1,2. – 1955. – 640с.
1131946
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
3-4. – 1955. – 663с.
1131947
  Степанов А. Порт-Артур : роман в двух книгах / А. Степанов; Примеч. Л. Полосиной. – Москва : Правда
Кн.1. – 1985. – 669 с., ил.
1131948
  Никулин Л.В. Порт-Артур. / Л.В. Никулин. – М-Л, 1937. – 96с.
1131949
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1944. – 704с.
1131950
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов, 1946. – 119с.
1131951
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1946. – 615с.
1131952
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – 2-е изд. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 615 с.
1131953
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
3-4. – 1947. – 607с.
1131954
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
1. – 1955. – 612с.
1131955
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
2. – 1955. – 628с.
1131956
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Ташкент
1. – 1965. – 628с.
1131957
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
1. – 1978. – 607с.
1131958
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
2. – 1978. – 608с.
1131959
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Владивосток
2. – 1985. – 607с.
1131960
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
1. – 1988. – 619с.
1131961
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
2. – 1988. – 615с.
1131962
  Селиванов Ф.Т. Порт-Артурский изобретатель / Ф.Т. Селиванов. – М, 1952. – 104с.
1131963
  Сагайдак В.П. Порт / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1974. – 26 с.
1131964
  Блинов Б.Н. Порт : повести / Борис Блинов ; [худож. В.Ю. Михайлов]. – Москва : Современник, 1989. – 316. [2] с. : ил. – ISBN 5-270-00381-3
1131965
  Штейн Б.С. Порт / Б.С. Штейн. – Москва, 1990. – 320с.
1131966
  Ковальчук Г. Порт на Днестре // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 18-19. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1131967
  Яценко В.А. Порт на морском берегу / В.А. Яценко. – Москва : Мысль, 1985. – 172 с.
1131968
  Кисиль В.Я. Порт назначения - вечность : неоконченный роман / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2017. – 250, [2] с., [32] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-413-600-3
1131969
  Крыга А. Порт назначения / А. Крыга. – М., 1977. – 287с.
1131970
  Богданов Е.Н. Порт назначения : [документальные рассказы] / Е.Н. Богданов. – Москва : Советская Россия, 1978. – 86 с. – (Писатель и время)
1131971
   Порт приписки - Калининград, 1959. – 150с.
1131972
  Строганов И.Н. Порт приписки / И.Н. Строганов. – Калининград, 1962. – 72 с.
1131973
  Стариков Н.Т. Порт приписки. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 72с.
1131974
   Порт Севастополь. – Севастополь, 1970. – 8с.
1131975
  Сименон Ж. Порт туманов / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 261с.
1131976
  Сименон Ж. Порт туманов : морские романы / Ж. Сименон. – Одесса : Маяк, 1991. – 454с. – (Морская библиотека ; кн. 65). – ISBN 5-7760-0341-5
1131977
  Черненко О. Порт Циндао - опроний пункт проникнення Німецької імперії в Китай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 92-96. – ISBN 978-966-171-793-9
1131978
  Двинин Порт четырех океанов / Двинин, е.А. – Мурманск, 1957. – 110с.
1131979
  Иванов В.Г. Порт южный. Время... События... Люди... / В.Г. Иванов. – Киев : Альма-Пресс, 2003. – 184с. – ISBN 966-96022-0-3
1131980
   Порт, который построил Ирод // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 80-85 : фото
1131981
  Удинский А.М. Порт, порт, порт... / А.М. Удинский. – М., 1990. – 47с.
1131982
  Писковский Ю.И. Портал : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
1131983
   Портал "Доказ": фіксування злочинів окупантів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1131984
  Колесова О. Портал на взлете. Сайт СО РАН вышел в Топ-50 международного рейтинга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Паутина Интернета опутала мир не так давно, однако сегодня не быть представленным в Сети невозможно: учреждения встречают, так сказать, по порталу. Уже, как известно, составляются “хит-парады” сайтов: специальная наука вебометрика изучает визитные ...
1131985
  Кушнаренко О.М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISBN 966-7352-64-1
1131986
  Макотинский М.П. Порталы и наружные двери / М.П. Макотинский. – Москва, 1955. – 108с.
1131987
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1959. – 391с.
1131988
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1971. – 408с.
1131989
  Ільків М.В. Портативний сонячний годинник із Хотинської фортеці = A portable sundial from the Khotyn fortress : атрибуція, особливості використання, просторово-часовий контекст / М.В. Ільків ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; Н.-д. Центр Буковинознавства (Чернівці). – Чернівці : Технодрук, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 201-206. – Бібліогр.: с. 179-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-57-7
1131990
   Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 204 с.
1131991
  Однолько В.В. Портативные камеры цветного телевидения / В.В. Однолько. – Москва : Радио и связь, 1984. – 104 с.
1131992
  Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы / А.С. Кузнецов. – Москва, 1975. – 81 с.
1131993
  Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1985. – 88 с.
1131994
  Блюдин Е.К. Портативные осциллографы / Е.К. Блюдин, З.М. Боднар, К.В. Кравченко. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
1131995
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н. Вишневский, В.М. Немировский, А.А. Рогачев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
1131996
   Портативные телевизоры серии "Юность". – Москва : Связь, 1979. – 113 с.
1131997
  Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1979. – 185 с.
1131998
  Зеленин И.А. Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов. – Москва, 1884. – 44 с.
1131999
  Сонин Е.К. Портативный магнитофон на транзисторах / Е.К. Сонин. – М.-Л., 1961. – 32с.
1132000
  Шамунов Е.М. Портативный транзисторный цветной телевизор / Е.М. Шамунов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,