Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1131001
  Олещук П.М. "Політичний проект": поняття, етипи реалізації, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1131002
  Морозова О. "Політичний українець" Роман Бжеський // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 60-63
1131003
  Космеда Т.А. "Політичний" фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування / Т.А. Космеда, О.П. Прасол // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 77-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1131004
  Сеферіс Й. [Політичний щоденник / Йоргос Сеферіс ; за ред. Александроса Ксідіса. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : 1945 - 1947, 1949, 1952. – 1985. – 238, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
1131005
  Сеферіс Й. [Політичний щоденник / Йоргос Сеферіс ; ред. А. Ксідіс. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 25 листопада 1935 - 13 жовтня 1944. – 1992. – 320 с. – Видання новогрецькою мовою
1131006
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
1131007
  Романенко Ю.В. Політичний PR у передвиборчих кампаніях / Ю.В. Романенко, О. Цибитовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 73-76
1131008
  Бавикіна В.М. Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Бавикіна Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1131009
  Прохоренко О.М. Політичний аналіз доповіді В. Путіна з проблеми тотальної безпеки в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 80-83
1131010
  Ващенко К.О. Політичний аналіз і політична практика: проблема взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 72-80
1131011
  Ващенко К.О. Політичний аналіз і політичний прогноз у структурі наукових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 203-223
1131012
  Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні / К.О. Ващенко. – Київ : Логос, 2008. – 288 с. – Бібліогр.: с. 268-286. – ISBN 978-966-581-996-7
1131013
  Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування / А.О. Коваленко. – Київ : Науковий світ, 2002. – 201с. – ISBN 966-675-166-6
1131014
  Мохаммед Ж. Політичний аналіз конституцій Марокко: 1962-1996рр. // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.147-150. – ISSN 0132-1331
1131015
  Таран Я.А. Політичний аналіз формування української діаспори: її виникнення та розвиток // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 0868-8117
1131016
  Ващенко К.О. Політичний аналіз як галузь політичного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 222-232
1131017
  Супрунюк І. Політичний аналіз як засіб пояснення політичної дійсності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 403-404
1131018
  Лікарчук Н.В. Політичний аналіз як професія та наукова дисципліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається суть поняття "політичний аналіз". Наводяться приклади визначення "політичного аналізу" різними політологічними школами. Характеризується предметно-методологічна специфіка політичного аналізу. In this article the sense of such ...
1131019
  Салтовська Н. Політичний анекдот у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 288-290
1131020
  Неделіковська К.І. Політичний аспект децентралізації та демократизації публічної влади в Україні // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7149-61-2
1131021
  Гула Р.В. Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання "Киевлянин" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 163-165. – ISSN 2076-1554
1131022
  Пилипчук В.М. Політичний аспект мовної проблеми (на дузі "Москва - Київ - Тель-Авів") / Володимир Пилипчук. – Київ : Народний Рух України, 2011. – 88 с.
1131023
  Яковенко Ю. Політичний аспект проблеми концесій в Радянській країні 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 203-210. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1131024
  Човік С. Політичний аспект процесу укранізації армії доби Центральної Ради // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 23-29. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
1131025
  Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лихограй Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 201 арк. – Додатки: арк. 178-201. – Бібліогр.: арк. 161-177
1131026
  Бандурка О.М. Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 10-14. – ISSN 1727-1584
1131027
  Ставченко С.В. Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
1131028
  Мамонтова Е.В. Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 240-245. – (Право. Економіка. Управління)
1131029
  Мазуренко Г.М. Політичний вибір людини: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1131030
  Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-і роки 20 століття) / Валентина Піскун; Українське істор. тов-во; КНУТШ. – Київ-Нью-Йорк : Леся, 2006. – 672с. – (Історичні монографії ; Том 5). – ISBN 966-8126-60-2
1131031
  Рябошапко Л. Політичний вимір державотворення: конституційний аспект // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-57.
1131032
  Джевіцкі А. Політичний вимір польсько-українських відносин у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 91-96. – (Європейські дослідження)
1131033
  Піскун В. Політичний вимір права перебування української еміграції в Чехо-Словаччині (20-ті роки ХХ ст.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-33.
1131034
  Ніколайчук Г.Г. Політичний вимір спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 37-39
1131035
  Пахомова Н.І. Політичний вимір українсько-німецьких відносин у 90-их роках XX століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 91-97
1131036
  Мітрофанова О. Політичний вимір французько-українських відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 16-25
1131037
  Бірук А.С. Політичний відбиток на становлення української автокефальної церкви 1917-1921 рр. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 189-192. – ISBN 978-617-7777-14-3
1131038
  Чорба О.П. Політичний дискукрс і діалог: сучасні аспекти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 68-74
1131039
  Соколовська С.В. Політичний дискурс Барака Обами: когнітивний аспект / С.В. Соколовська, С.М. Сидоренко // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 84-85. – ISBN 978-966-2705-80-5
1131040
  Фоменко О.С. Політичний дискурс демократичного суспільства (на матеріалі англійської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  На матеріалі книги віце-президента США Альберта Гора "Common sense government: works better and costs less" досліджуються стилістичні та риторичні прийоми, характерні для американського політичного дискурсу.
1131041
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Дис. .. канд. філологічних наук: 10.01.08 / Онуфрів С.Т.; МОіНУ; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л.178-193
1131042
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Онуфрів С.Т.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1131043
  Януш О.Б. Політичний дискурс і мовна ситуація у лінгвальному просторі України // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 366-373
1131044
  Стецула Ірина Василівна Політичний дискурс масової комунікації: трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування (на матеріалі української преси) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.10 / Стецула Ірина Василівна; Львівський ун-т. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.149-166
1131045
  Донець В. Політичний дискурс опозиційної та правлячої партій в Іспанії в період економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 283-284
1131046
  Навроцька І. Політичний дискурс промов Дональда Трампа та Хілларі Клінтон: порівняльний аспект // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 128-132. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1131047
  Каращук А.Я. Політичний дискурс та ідеологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 258-268
1131048
  Макарчук О. Політичний дискурс у західноукраїнській партійній пресі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 58-63. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1131049
  Бальцій Н.М. Політичний дискурс у ЗМІ: інтерпретація та ефективність впливу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.114-118. – Бібліогр. в кінці ст.
1131050
  Голубовська І.О. Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.) / І.О. Голубовська, Т.В. Орлова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 9-28


  У рамках статті характеризується політичний інституційний дискурс як інструмент впливу на маси і маніпулювання їх свідомістю, настроями, поведінкою в інтересах невеликої групи людей, які іменують себе політичною елітою суспільства. Політичний дискурс ...
1131051
  Бутова І. Політичний дискурс як об"єкт лінгвістичних досліджень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 232-238. – Бібліогр.: Літ. : с. 237; 15 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1131052
  Кравченко В.Л. Політичний дискурс: загальні характеристики понять // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 91-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 17 назв. – ISSN 1729-360Х
1131053
  Петренко І.І. Політичний дискурс: зміст, особливості, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті встановлюється зміст та межі поняття "політичний дискурс", узагальнюються його основні ознаки, визначаються функції та окреслюються його особливості. The subject and borders of political discourse are established in this article, the main ...
1131054
  Весела Н.М. Політичний діалог з міжнародними партнерами в Латинській Америці: європейський досвід та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 24-29. – (Європейські дослідження)
1131055
  Малашенко А.К. Політичний діалог Україна - Польща в період Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 207-208
1131056
  Ткачук І.Х. Політичний досвід партії - молоді / І.Х. Ткачук. – Київ, 1977. – 48с.
1131057
  Петренко Б.М. Політичний екстремізм в системі прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 646-650. – ISSN 1563-3349
1131058
  Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні прояви політичного екстремізму у Іспанії, Італії та Німеччині. Анализируются основные проявления политического экстремизма в Испании, Италии и Германии. The main forms of political extremism manifestations in Spain, Italy and ...
1131059
  Рева Т.С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1131060
  Гайтан В.В. Політичний екуменізм як фактор трансформації пострадянського простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 397-401. – ISSN 2076-1554
1131061
  Гончарук Г.І. Політичний землетрус в Україні у 1989 році // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 71-83. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена 25-річчю Народного Руху України за перебудову. Показано протиборство ініціаторів створення цієї першої опозиційної громадсько-політичної організації тоталітарному комун істичному режиму в столиці України і на місцях. Очолили рух ...
1131062
  Гриньків М.В. Політичний зміст в ідеях соціальних вчень релігійних організацій України та Росії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 98-106


  У статті здійснюється аналіз та порівняння політичних поглядів в соціальних вчення українських та російських релігійних організацій. Визначається схожість та відмінність поглядів стосовно місця і ролі держави, її політичного режиму, моделі ...
1131063
  Кулініч М.А. Політичний і безпековий вимір інтересів України в АТР // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-15. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1131064
  Шакірзянова І.В. Політичний і державний режими: сучасні погляди та характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 58-61. – ISSN 1563-3349
1131065
  Кресін Олексій Політичний і правовий виміри Конституції Пилипа Орлика: до 300 річчя видатної пам"ятки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 96-103
1131066
  Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник : (понад 3000 термінів, понять, імен) / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 420с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-05-5
1131067
  Бондар О.В. Політичний ідеал як альтернатива політичній ідеології // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 20-21
1131068
  Дашутін Г. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна / Григорій Дашутін. – Київ : Академ-Прес, 2006. – 304с. – ISBN 966-95941-3-8
1131069
  Чорнолуцька Тетяна Політичний ідіотизм аграрної політики // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 25. – ISSN 0130-5212
1131070
  Шкляр В.І. Політичний імідж кандидата як стратегічна основа виборчих технологій / В.І. Шкляр, О.О. Заславська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 155-163
1131071
  Федірко О.П. Політичний імідж та шляхи його вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1131072
  Батюк Д.А. Політичний імідж України в ЗМІ зарубіжних країн / Д.А. Батюк, Р.В. Кисленко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 10-14


  Досліджено зарубіжні друковані ЗМІ з метою визначення основних категорій, що характеризують наявний політичний імідж України. Визнвчено основні фактори, особливості, дінаміку конструювання образу України.
1131073
  Малишенко Л.О. Політичний імідж: питання визначення та класифікації // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 95-104
1131074
  Білокобильський Ю. Політичний Інтернет-дискурс як предмет лінгвістичного дослідження: дефініція та характерні риси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 45. – С. 129-143. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена дослідженню політичного дискурсу в межах віртуального простору мережі Інтернет – "штучного" світу, створеному в останні десятиріччя за допомогою інформаційних технологій, в якому індивіди здатні спілкуватися один із одним на ...
1131075
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд: спецвипуск. – Київ
Україна - 2001. Підсумки року. Інформаційно-аналітична доповідь. – 2001
1131076
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 5. – 2001
1131077
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 6. – 2001
1131078
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 8. – 2001
1131079
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 9. – 2001
1131080
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 10. – 2001
1131081
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 11. – 2001
1131082
   Політичний календар : нформаційно-аналітичний огляд: спецвипуск. – Київ
Україна - 2002. Підсумки року. Інформаційно-аналітична доповідь. – 2002
1131083
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2002
1131084
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 2. – 2002
1131085
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 3. – 2002
1131086
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 8. – 2002
1131087
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 9. – 2002
1131088
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 11. – 2002
1131089
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2003
1131090
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 3. – 2003
1131091
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 4. – 2003
1131092
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 5. – 2003
1131093
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 7. – 2003
1131094
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 8. – 2003
1131095
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2005
1131096
  Гугнін Е.А. Політичний капітал як чинник регіоналізації країни / Е.А. Гугнін, В.В. Чепак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто концепцію "поля політики" П.Бурд"є, внутрішню структуру цього поля, однією із складових частин якої є капітал і проблема його конвертації. Зроблено спробу проаналізувати сучасне українське суспільство через призму основних положень теорії ...
1131097
  Алексієвець М.М. Політичний керівник будівництва розвинутого соціалізму в НДР / М.М. Алексієвець. – Київ, 1976. – 47 с.
1131098
  Ляшенко Т.М. Політичний клас Республіки Казахстан: проблеми формування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 117-128. – ISBN 978-966-02-4758-1
1131099
  Опанасюк В.В. Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б. Хмельницького: екстраполяція на сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 220-231
1131100
  Кочубей Л.О. Політичний клас України і Росії в модернізаційних процесах : загальне і особливе // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
1131101
  Федорчак Т.П. Політичний клас Чеської Республіки: коппроміси на шляху до консолідованої демократії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 190-199. – ISBN 978-966-02-4758-1
1131102
  Рудич Ф.М. Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 8-22. – ISBN 978-966-02-4758-1
1131103
  Рудич Ф.М. Політичний клас. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні незалежності Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 265-276. – ISBN 978-966-02-4604-1
1131104
  Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т Т. Шевчкенка. – Київ, 2012. – 219 л. – Бібліогр.: л. 192-219
1131105
  Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1131106
  Федорчук В.А. Політичний компроміс як чинник стабілізації міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 143-150


  У статті досліджено компромісні тенденції розв"язання політичних питань в міжнародній політиці. Визначено суть таких понять як "консенсус", "компроміс", розглянуто феномен політичного компромісу як чинника стабілізації міжнародних відносин.
1131107
  Федорчук В.А. Політичний компроміс: самообман, чи рятівна альтернатива // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 305-315
1131108
  Григор О.О. Політичний консенсус : детермінанти формування та основи реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Григор Олег Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
1131109
  Вознюк П.Ф. Політичний консенсус у демократичних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 119-124. – ISBN 966-628-197-5
1131110
  Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства ( на матеріалах пресових політичних видань ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журн. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1131111
  Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства (на матеріалах пресових політичних видань) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 174-198
1131112
  Лікарчук Н.В. Політичний консьюмеризм як форма вияву політичної активності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 157-164
1131113
  Гриньків М.В. Політичний контекст у комунікації релігійних організацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 303-307. – ISSN 2076-1554
1131114
  Василенко К.М. Політичний конфлікт і щляхи його вирішення в партійно-політичних виданнях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 159-160
1131115
  Станкевич І.П. Політичний конфлікт та технологія його запобігання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається походження та суть політичних конфліктів, а також шляхи їхнього попередження. This article is about origin and essence of political conflicts and the ways of their prevention.
1131116
  Цибульська Л.М. Політичний конфлікт та шляхи його вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1131117
  Валевський О.Л. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри,структура,принципи аналізу : Монографія / О.Л. Валевський, Ішмуратов Анатолій Теміргалійович; Рада нац.безпеки і оборони Укра ни;Нац.ін-т стратег.досліджень. – Київ : НІСД, 1997. – 101с. – ISBN 966-554-007-6
1131118
  Лихограй Р. Політичний конфлікт у сучасному анекдоті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 252-257


  У статті йдеться про побутування політичного конфлікту у сучасному анекдоті. Вказано основні точки політичного зіткнення, а також порівнюються світоглядні позиції протидіючих таборів у сучасному анекдоті з посиланням та використанням традиційного ...
1131119
  Цимбалюк І.Л. Політичний курс Польської держави з національного питання на території Волині у 1921-1939 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 485-490
1131120
  Ролз Дж. Політичний лібералізм = Political liberalism / Дж. Ролз; Пер. з англ. О.Мокровольський. – Київ : Основи, 2000. – 382с. – ISBN 966-500-077-2
1131121
  Білоусова Н.Б. Політичний лобізм у США: доктрини, типологія, практика / Н.Б. Білоусова, Ю. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 113-117
1131122
  Лук"янчук Г. Політичний майстер-клас від Блінкена-Нуланд та його наслідки для української влади // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)
1131123
  Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент : Монографія / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 1996. – 143с. – ISBN 5-86926-079-5
1131124
  Штельмашенко А.Д. Політичний маркетинг та брендінг як складники державної політики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – C. 254-262


  У статті розглядаються особливості брендінгу як складової частини державної політики незалежної України, а також як важливий аспект політичного маркетингу, покликаного вибудувати певний імідж держави на світовій політичній арені. Аналізуються його ...
1131125
  Шубін С. Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 191-198
1131126
  Заславська О.О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48- 52. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Розглядається політичний маркетинг як методологія організації виборчої кампанії, визначаються основні етапи процесу організації політичного маркетингу, а також технологічна схема організації виборчої кампанії. This paper considers political marketing ...
1131127
  Глущенко І.М. Політичний маркетинг як фактор електоральної поведінки населення // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 3-8. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
1131128
  Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1131129
  Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика / С.П. Шубін ; МОНУ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Генеза, 2007. – 112с. – ISBN 978-966-504-582-3
1131130
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1131131
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1131132
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
1131133
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1131134
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1131135
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. Спецвип. – Київ, 2003-
Спецвип. : Політичне лідерство на пострадянському просторі. – 2006
1131136
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1131137
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1131138
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1131139
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1131140
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
спецвипуск : Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів. – 2007
1131141
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1131142
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1131143
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
1131144
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
1131145
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
1131146
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
1131147
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
спецвипуск : Політичний клас України: тенденції становлення і дієздатність. – 2008
1131148
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2008
1131149
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2008
1131150
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
1131151
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
1131152
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Україн. центрполітичного менеджменту, 2003-
№ 5 (32). – 2008. – 194 с.
1131153
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003-
№ 1 (34). – 2009. – 182 с.
1131154
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003-
№ 2 (35). – 2009. – 174, [1] c.
1131155
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003-
№ 3 (36). – 2009. – 194, [1] c.
1131156
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003-
№ 4 (37). – 2009. – 194 с.
1131157
  Головатий М.Ф. Політичний менеджмент : ... навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., допов. – Київ : Персонал, 2010. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 282-293 та в кінці розд. – ISBN 978-611-02-0000-4
1131158
   Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Україн. центрполітичного менеджменту, 2003-
№ 2 (41). – 2010. – 194, [1] c.
1131159
  Шульга М.А. Політичний менеджмент : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.А. Шульга, О.А. Зубчик. – Київ : Академвидав, 2013. – 157, [2] с. – Термінол. словник: с. 146-152. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 153-157. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-061-5
1131160
  Горбатюк О.М. Політичний менеджмент інформаційної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-15. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто основні функції та методи інформаційного управління у державі. Запропоновано власний погляд на проблему політичного менеджменту інформаційної безпеки на Україні - схема потоків інформації на найвищих рівнях влади в державі. The basic ...
1131161
  Іванова Н.А. Політичний міф - сутність та характеристики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1131162
  Буян В.В. Політичний міф та ідеологія // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 672-678. – ISSN 1563-3349


  Доводиться, що міф не тотожний ідеології, але й ідеологія не існує без міфу, тому що вона завжди включає ціннісну систему або комплекс архетипів, відображених у міфі. Доказывается, что миф не тождественен идеологии, но и идеология не существует без ...
1131163
  Зубрицька Л.Й. Політичний міф як засіб маніпуляції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-104. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1131164
  Шіпицина І. Політичний міф як засіб маніпуляції масовою свідомістю // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 409-410
1131165
  Гнатко М.М. Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 306-317
1131166
  Даниленко А.О. Політичний міф як чинник маніпулятивного впливу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 178-186. – ISBN 966-628-132-5
1131167
  Лікарчук Н.В. Політичний обмін як центральна категорія політичного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю сутті системоутворюючої категорії політичного маркетингу - політичному обміну. Аналізуються види політичного обміну: символічний обмін, утилітарний обмін та соціетальний обмін. Статья раскрывает сущность системообразующей ...
1131168
  Бушанський Валентин Політичний олімп у січні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4
1131169
  Бушанський Валентин Політичний олімп у січні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4
1131170
  Вонсович С.Г. Політичний перехід у форматі альтернативних політичних теорій // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 12-14
1131171
  Хома Н.М. Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1131172
  Гонюкова Лілія Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави : європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С.195-201
1131173
  Слободянюк Р.Д. Політичний портрет / Р.Д. Слободянюк. – Київ, 1972. – 81с.
1131174
  Кривонос Р.А. Політичний портрет А.Меркель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 45-48
1131175
  Тирон А.М. Політичний портрет Ангели Меркель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
1131176
  Пасічник І.М. Політичний портрет Павла Скоропадського в інтепретаціях українських націоналістів у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 433-447. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1131177
  Сас П.М. Політичний проект Северина Наливайка 1596 р. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 41-43. – ISBN 5-7702-0775-2
1131178
  Внучко С.М. Політичний простір в глобальному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Досліджується та систематизується розуміння критичної геополітики, як нового напрямку теоретичної політології, предметом якої є політичний простір на прикладі концепцій західних та вітчизняних дослідників. Исследуется и систематизируется понимания ...
1131179
  Кононенко С. Політичний простір і політичний контроль // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 38-46. – ISBN 978-966-02-5496-1
1131180
   Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014) : аналітична доповідь / [Бевз Т.А. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 302, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8179-0
1131181
  Журавський В.С. Політичний процес в сучасній Україні: політичний аналіз : Автореф... докт. політ.наук: 23.00.02 / Журавський В. С.; НАН України, Ін-т держ. и права. – Київ, 1996. – 36л.
1131182
   Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти : Матеріали конференції, 12 лютого 2005 р. – Львів, 2005. – 152с.
1131183
   Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : (до 30-річчя Незалежності України) / [З.Ф. Самчук та ін. ; кер. авт. колективу: О. Майборода ; відп. ред.: О. Рафальський] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – 703, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач. також: 30 років Незалежності України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9621-3
1131184
  Боярська О.А. Політичний радикалізм та екстремізм на Донбасі: до історії питання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 454-461
1131185
  Васильчук Є.О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України : монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси : Палліум, 2014. – 512, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 436-507. – ISBN 978-966-97298-0-4
1131186
  Богданов В.С. Політичний раціоналізм: статус концепту в управлінні державою / В.С. Богданов, І.В. Галицький // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 22-33
1131187
  Негода О.Ю. Політичний реалізм як модель міжнародних відносин // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 89-91
1131188
  Таран С.В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Таран Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 210 л. – Бібліогр.: л. 183-210
1131189
  Таран С.В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Таран Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1131190
  Іванцова І.В. Політичний режим / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300. – ISBN 966-642-073-2
1131191
  Ляхович В. Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформаціям // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 17-19
1131192
  Балабан Р. Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 253-268
1131193
   Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : [монографія] / [Ф.М. Рудич та ін. ; за ред. Ф.М. Рудича] ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6212-6
1131194
  Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: II. Політичний режим в Україні: тенденції формування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 21-25
1131195
  Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст. I Визначення та класифікація політичних режимів. Класичні й сучасні моделі народовладдя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 42-48
1131196
  Смолей В.В. Політичний режим міжвоєнної Польщі як об"єкт політологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті простежено історичні та політико-правові обставини становлення парламентсько-демократичного устрою, проаналізовано причини кризи функціонування парламентської системи, політичного перевороту і приходу до влади режиму санації, еволюціонуючого в ...
1131197
  Мінєнкова Н. Політичний режим незалежної України: характеристика змін // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 150-156
1131198
  Матвієнко В. Політичний режим парламентарних монархій Західної Європи / В. Матвієнко, І. Черінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу політичного режиму парламентарних монархій Західної Європи. Ґрунтуючись на опрацьованому матеріалі автори роблять спробу пояснити феномен політичної стабільності європейських парламентарних монархій та підтримки серед ...
1131199
  Боровський Олексій Олександрович Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Боровський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1131200
  Боровський О.О. Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2229-90-5
1131201
  Наконечний В.С. Політичний режим як фактор політичної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 141-147. – ISBN 966-628-134-1
1131202
  Шляхтун П.П. Політичний режим як форма взаємодії держави і громадянського суспільства / П.П. Шляхтун, О.І. Задоянчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються особливості взаємодії держави і громадянського суспільства при тоталітарних, авторитарних і демократичних політичних режимах.
1131203
  Кальниш Ю. Політичний ризик у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 314-320
1131204
  Пушкарук Н. Політичний розклад змінюється / Н. Пушкарук, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 березня(№ 40)


  Вибори в Естонії: чому проросійська партія втратила підтримку, а популісти набирають обертів?
1131205
  Машкін А. Політичний розшук російської імперії та Україна у першій чверті XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 1-11
1131206
  Машкін А. Політичний розшук Російської імперії та Україна у першій чверті XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 1-5
1131207
  Машкін А. Політичний розшук Російської імперії та Україна у першій чверті XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-13
1131208
  Моторнюк І. Політичний роман сьогодні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 12
1131209
  Іваннікова Я.В. Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій
1131210
  Іваннікова Я.В. Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 446-451. – ISSN 2311-0821
1131211
  Сеник Л. Політичний роман? Так оголений нерв суспільства й держави // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 7


  Роздуми над книжкою Юрія Щербака "Час великої гри"
1131212
  Маліс Олександр Політичний сайт як посередник між суб"єктами політики та суспільством // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасне суспільство традиційно називають "інформаційним". Політичні партії дедалі більше покладаються на нові організаційні інструменти, які надав їм Інтернет. Наприклад, у США і республіканці, і демократи зберігають файли з мільйонами імен виборців, ...
1131213
  Речицький В. Політичний світогляд Вацлава Гавела в контексті конституційного праворозуміння // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 87-109. – ISSN 2227-7153
1131214
  Сторожук С.В. Політичний світогляд С. Бандери в контексті тоталітарної ідеології XX ст. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 24-32. – (Серія "Гуманітарні студії")
1131215
  Білик Я. Політичний словник : популярне пояснення понад 3000 малозрозумілих політ. слів, назв, імен та термінів / Я. Білик. – Київ : Всеукраїнська кооперативна книглторговельна та видавнича спілка : Книгоспілка, 1925. – 277 с.
1131216
   Політичний словник. – К., 1940. – 740с.
1131217
   Політичний словник. – Київ, 1971. – 562 с.
1131218
   Політичний словник. – Вид. 3-є. – Київ : УРЕ, 1982. – 656с.
1131219
   Політичний словник. – Вид. 4-е, перероб. і доп. – К., 1987. – 876с.
1131220
  Родик В. Політичний сміх. Десакралізація або смерть! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 13


  "Рік тому Володимир Даниленко, вигадник різноманітних літвідзнак (починаючи з «Коронації слова»), заснував премію «Літературні відкриття року» - від імені Київської організації Спілки письменників, яку нині очолює. Серед лауреатів - дебют Єлизавети ...
1131221
  Басара Г. Політичний соціум українських провінційних міст за звітами інструкторів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 158-168. – ISBN 966-7060-54-1
1131222
  Шилова А. Політичний та економічний розвиток Республіки Македонія на рубежі XX-XXI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичний та економічний розвиток Республіки Македонія з моменту проголошення незалежності, особливу увагу приділено українсько-македонським відносинам. The article deals with political and economic development of Republic Macedonia, the ...
1131223
  Сливка Л.З. Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 59-66. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
1131224
  Лопатіна Н.С. Політичний та національний міфи у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 43-47


  У статті досліджується функціонування національного та політичного міфів. Розглядається питання розвінчування автором політичного міфу та створення національного міфу, визначення національної ідеї; характеризується художнє осмислення явищ національної ...
1131225
  Пискатор Е. Політичний театр / Е. Пискатор. – Х.-К, 1963. – 191с.
1131226
  Дашківська Л.А. Політичний театр Ярослава Галана. / Л.А. Дашківська. – Київ, 1982. – 48с.
1131227
  Поппер О.В. Політичний тероризм і політичний терор: сутність та різновиди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 384-392


  Аналізується співвідношення понять "політичний тероризм" і "політичний терор", розглядаються сутність та різновиди цих явищ в сучасному світі. Ключові слова: політичний тероризм, політичний терор, державний терор, безпека. Анализируется соотношение ...
1131228
  Бабієва А.Г. Політичний тероризм як різновид міжнародного злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розглядається проблема сучасного політичного тероризму. Доводиться, що у поліполярному світі тероризм постає як різновид міжнародного злочину. Аналізуються різні підходи до визначення сутності політичного тероризму, розглядаються головні ...
1131229
  Канцір В.С. Політичний тероризм як специфічний феномен сучасної соціальної реальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 86-90. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1131230
  Маркітантов В.Ю. Політичний тероризм: особливості типології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 68-72
1131231
  Половко О.О. Політичний тероризм: соціально-психологічний аспект дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 168-174. – ISBN 966-628-197-5
1131232
  Вонсович С.Г. Політичний транзит в контексті неототалітарного вектора світової політичної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 25-34. – ISSN 2308-6912


  Політичний транзит, що має місце в пострадянських країнах, за останні майже 25 років, зазнав суттєвих трансформацій. Особливу роль на перебіг транзиту має зовнішньополітичний чинник .Це зумовлює подвійність впливу на транзит: з одного боку, тенденції ...
1131233
  Вонсович С.Г. Політичний транзит в контексті політичного розвитку // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 95-110


  У статті висвітлено питання щодо механізмів та чинників політичного транзиту. Окреслено підходи, що згруповані за інституційним, біхевіоральним, структурно-функціональним, еволюційним і структуралістським напрямками. Схарактеризовано політичний ...
1131234
  Вонсович С.Г. Політичний транзит у контексті синергетичного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 200-210


  Йдеться про синегетичні впливи на процес політичного транзиту в умовах невизначеності. Провідне місце серед них займають: хаос, біфуркація, атрактор, флуктуація, фракталії і т.д. З"ясовано, що аналіз сучасної трансформації політичних процесів базується ...
1131235
  Бунецький Л.Л. Політичний транзит України : інституційний аспект // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.25-28укр. – ISSN 0868-8117
1131236
  Денисюк С.Г. Політичний успіх: чинники, критерії та оцінки / С.Г. Денисюк, В.В. Кавка // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 155-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1131237
  Розумний М.М. Політичний феномен блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  На прикладі стратегії виборчого блоку, що здобув перемогу на парламентських виборах в Україні 2002 року, автор намагається визначити певні закономірності й політичні алгоритми, що є універсальними для сучасного пострадянського простору, а, можливо, й ...
1131238
  Соколовська А.М. Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та українські реалії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1131239
  Дергачов О.П. Політичний формат конституцйного процесу в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 111-116.
1131240
  Веселовський С.Г. Політичний час та соціальна макроідентичність: порівняльний аналіз громадської думки мешканців України, Росії та Білорусі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1131241
  Зубчик О.А. Політичний час як предмет рефлексії сучасної науки про політику: концепції Джорджа Модельскі та Джеймса Розенау // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 148-154


  Автор досліджує та систематизує розуміння хронополітики, як нового напрямку теоретичної політології, предметом якої є політичний час на прикладі концепції Джорджа Модельські та Джеймса Розенау.
1131242
  Сухомлин К.Г. Політичний час: пошук оптимальної парадигми // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 84-87. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1131243
  Мельничук Ю.Г. Політичний чинник у релігійному процесі Буковини (на матеріалах газети "Буковина" (1885-1909)) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Ключові: газета "Буковина"; релігійна проблематика; румунізація; поділ дієцезії.
1131244
  Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12
1131245
  Осташко Т. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 6-7


  Колишній Наказний отаман Вільного козацтва був, по-суті, одним з "руйників" української державної ідеї.
1131246
  Ковальова Н.А. Політичні аспекти "аграрної" революції 1917 - 1922 рр. в Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-26
1131247
  Лісничук О. Політичні аспекти боротьби з відмиванням тіньових грошей в Україні // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.70-77
1131248
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : дис. ... канд. політ наук : 23.04.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 261 арк. – Додатки: 257-261 арк. – Бібліогр.: 211-256 арк.
1131249
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1131250
  Тимченко Л. Політичні аспекти діяльності Суду ЄС / Л. Тимченко, В. Кононенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 178-196. – ISSN 1026-9932
1131251
  Хилько М.І. Політичні аспекти екологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сутнісні ознаки екологічного характеру сучасної соціальної, правової, демократичної держави.
1131252
  Міклош І. Політичні аспекти економічних проблем: політична система, управління та корупція // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13-38
1131253
  Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
1131254
  Дмитренко М.А. Політичні аспекти інноваційних стратегій розвитку України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 163-170
1131255
  Горбатенко В.П. Політичні аспекти інформатизації суспільства / В.П. Горбатенко, О.П. Дубас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 195-201. – ISBN 966-628-197-5
1131256
  Шаповалова А.О. Політичні аспекти інформаційної війни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 59-61
1131257
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 83-92


  Досліджуються особливості протистояння західної та східної цивілізації. Ключові слова: іслам, мусульманські організації, мусульмани, цивілізація. Исследуются особенности противостояния западной и восточной цивилизаций. The features of the ...
1131258
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 44-54
1131259
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
1131260
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
1131261
  Лелюх К.Т. Політичні аспекти концепції "неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 86-88
1131262
  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун"єра та П. Дракера // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149-157
1131263
  Призіглей К.О. Політичні аспекти концепцій постіндустріального суспільства Д. Белла та Е. Тоффлера // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29-30
1131264
   Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / [О.О. Рафальський, В.А. Войналович, А.М. Дегтеренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 266, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7990-2
1131265
  Сьомін С. Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України / С. Сьомін, І. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-34. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто міжнародну практику щодо припинення регіональних конфліктів на сепаратистському ґрунті та механізми постконфліктного врегулювання суспільно-політичної й економічної ситуації у постраждалих регіонах. На підставі аналізу історичного ...
1131266
  Магда Є.В. Політичні аспекти нової енергетичної доктрини Російської Федерації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 36-45. – ISSN 2076-1554
1131267
  Бірюков Д.С. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 468-471. – ISSN 2076-1554
1131268
  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
1131269
  Лісничук О. Політичні аспекти процесу наближення України до членства в СОТ // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.67-76
1131270
  Задоянчук Олександр Іванович Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Задоянчук Олександр Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
1131271
  Задоянчук О.І. Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Задоянчук О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.
1131272
  Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
1131273
  Данилиха Н.Р. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну / Н.Р. Данилиха, Н.В. Гриньох // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 45-50
1131274
  Гладуняк І.В. Політичні аспекти функціонування органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 605-613. – ISSN 1563-3349
1131275
  Ідзьо В.С. Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини XIII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 79-84
1131276
  Кучеренко А.А. Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 87-92
1131277
  Гуцуляк І.Р. Політичні виміри польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 102-108. – (Європейські дослідження)
1131278
  Чижевський Б. Політичні виміри розвитку сфери науки та освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 3
1131279
  Мовчан Т. Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 76-79


  Розглядаються особливості розвитку політичних відносин у сучасному українському суспільстві в культурно-етичному контексті. Здійснюється аналіз становлення політикуму в незалежній Україні, грунтуючись на теоретичному доробку американського політолога ...
1131280
  Погрібна В.Л. Політичні відносини крізь призму соціології / В.Л. Погрібна, І.В. Штана // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 65-75. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1131281
  Слободян Т.З. Політичні відносини Польщі та Італії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 497-501. – ISSN 2076-1554
1131282
  Ідзьо В. Політичні відносини Русі-України з Австрійським герцогством в середині XIII століття // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-617-7037-10-0
1131283
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Англії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 53-56. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131284
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Голандії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 50-53. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131285
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Німеччині // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131286
  Шляхтун П.П. Політичні вчення у Франції // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131287
  Шальман Т.М. Політичні дебати у програмах діалогічної форми на українському телебаченні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 128-137


  У статті розглянуто етапи підготовки та проведення політичних дебатів у програмах діалогічної форми. Проаналізовано, наскільки вдало були проведені передвиборчі дебати на українському телебаченні, чи вдався конструктивний діалог між політичними ...
1131288
  Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об"єднаної Канади (60-ті роки ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-111. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості розгортання політичних дискусій стосовно державного устрою об"єднаної Канади. Закцентовано увагу на регіональних особливостях у Канаді. The peculiarities of developing of political discussions about united Canada state order are ...
1131289
  Іллічевський А.Х. Політичні діячі і письменники Заходу про Богдана Хмельницького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 26-28
1131290
  Шановська О.А. Політичні документи одеського самвидаву // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 164-176. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  На матеріалах з архіву Управління Служби безпеки України в Одеській області аналізуються документи самвидаву, досі відсутні у науковому обігу. Опрацьовані документи з архівно-слідчої справи, заведеної на дисидента, автора та поширювача самвидаву Петра ...
1131291
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 1. – 2021. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1131292
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 2. – 2021. – 187, [1] с. – DOI: 10.53317/2786-4774-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1131293
  Баталюк І.В. Політичні еліти в інформаційно-кібернетичній моделі політичної системи К. Дойча // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 9-11
1131294
  Кухта Б. Політичні еліти і лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львов, 1995. – 198с.
1131295
  Рибалка С.В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 95-99. – ISSN 2077-1800
1131296
  Лебедь О.М. Політичні еліти та лідери України часу становлення Незалежності / О.М. Лебедь, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1131297
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 153-172
1131298
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1131299
  Марковець В.М. Політичні засади становлення особистості як суб"єкта державно-управлінської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні аспекти процесу трансформації політичної культури особистості у відповідності до умов сучасного суспільного розвитку України. Уточнено поняття "політичної культури особистості" як мети політичної соціалізації, його ...
1131300
  Римаренко С.Ю. Політичні засади суспільної консолідації // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 206-218. – ISBN 978-966-02-8821-8
1131301
   Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – Москва : Три квадрата, 2003. – 328 с. – ISBN 5-94607-021-5
1131302
  Карягін Ю. Політичні і культурні цінності українського суспільства в сфері суспільно-політичної і економічної трансформації // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 205-217. – ISBN 978-966-8406-98-0
1131303
  Кормич А.І. Політичні і правові ідеї Західної Європи періоду Середньовіччя // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 47-61. – ISBN 978-617-566-335-6
1131304
  Кормич А.І. Політичні і правові концепції Античного світу // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 29-46. – ISBN 978-617-566-335-6
1131305
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 30-36. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1131306
  Лукашук А.С. Політичні і правові погляди С. Петлюри // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1131307
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 22-26. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1131308
  Кормич А.І. Політичні і правові теорії США в період боротьби за незалежність у XVIII-XIX століттях // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 126-143. – ISBN 978-617-566-335-6
1131309
  Кобилинський А.Д. Політичні ідеали Нікколо Макіавеллі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1131310
  Білас І. Політичні ідеї в "Апокрисисі" Христофора Філалета // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 164-166. – ISBN 966-7251-18-7
1131311
  Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 213-219
1131312
  Гула Р.В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
1131313
  Івченко О.С. Політичні ідеї конституційного роялізму доби Англійської революції середини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Івченко Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1131314
  Тань Юаньпін Політичні ідеї Конфуція і Мен Цзи і політика демократизації Китаю / Тань Юаньпін. – Тайбей : Веньхуа шиє, 1980. – 315 с. – Видання китайською мовою
1131315
  Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 176-186.
1131316
  Обушний М. Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-37
1131317
  Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній України: міська громада Чернівців : монографія / Ротар Н.Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8192-9
1131318
   Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
1131319
  Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 229, [1] с. : табл. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8037-3
1131320
  Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8101-01
1131321
  Зорич О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 102, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8316-9
1131322
  Панчук Наталія Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 99-104
1131323
  Толстов С.В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 39-46. – ISSN 1996-5931
1131324
  Іщенко І.В. Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічна складова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 198-203. – ISSN 2312-4342
1131325
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
1131326
  Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
1131327
  Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 80-83
1131328
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 0868-8117
1131329
  Воронянський О.В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 15-28
1131330
  Петров П.Г. Політичні інститути: узагальнення змісту підходів до визначення поняття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 64-69. – ISSN 2077-1800
1131331
  Пітусь Л. Політичні інституції в релігійних футурологічних концепціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-188. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1131332
  Радишевський Р. Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 426-434
1131333
  Радченко Л.М. Політичні інтереси: поняття, функції, типологія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
1131334
  Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми державного регулювання міграційних процесів у західному регіоні України. The article deals with the analysis of mechanism of state regulation of migration processes at the western region of Ukraine.
1131335
  Траверсе О.О. Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 670-675. – ISSN 1563-3349
1131336
  Кирилюк Ф.М. Політичні комунікативно-інформаційні технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 193-199. – ISBN 966-628-117-1
1131337
  Балинський І. Політичні комунікації в УАНЕТі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2078-1911


  У статті обговорено думку, що неконтрольований потік неперевіреної інформації, оприлюднення компромату, зовнішні інформаційні втручання та маніпуляції поступово стають основними ознаками українських політичних Інтернет-ЗМІ, їх використовують з метою ...
1131338
  Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 59-75
1131339
  Радіонова Н.В. Політичні контексти філософського спілкування на Слобожанщині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 1562-529Х
1131340
  Лендьел М.О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 181-189
1131341
  Гончаренко І.О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172-178
1131342
  Албрні Абдарахман Політичні конфлікти: теоретичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1131343
  Кравчук О.М. Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 178-186. – ISSN 2309-2262
1131344
  Страшнюк С.Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи ( 50-80-ті рр. ХХ ст. ) : Хрестоматія за спецкурсом для студентів іст. фак-ту ХДУ / С.Ю. Страшнюк, Є.П. Пугач; МОУ. ХДУ. – Харків, 1998. – 392с. – ISBN 966-7080-48-Х
1131345
  Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709-1764 рр.: погляд вітчизняних істориків // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 188-196. – ISSN 1998-4634
1131346
  Рудич Ф.М. Політичні лідери XX сторіччя. Франклін Делано Рузвельт // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 21-27. – ISSN 0868-8117
1131347
  Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 25-40
1131348
  Рудич Ф.М. Політичні лідери ХХ сторіччя. Конрад Аденауер // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 25-28. – ISSN 0868-8117
1131349
  Машаровська С. Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 173-176


  Статтю присвячено аналізу наукових підходів зарубіжних вчених до вивчення феномена політичних маніпулятивних технологій. Аналізуються особливості наукового дослідження маніпулятивних технологій на прикладі західної та пострадянської наукових шкіл.
1131350
  Неліпа Д.В. Політичні маніпуляції і владні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1131351
  Стеценко С.В. Політичні маркери історичної пам"яті в місті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 251-255. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1131352
  Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку аспектів політичної боротьби уряду П. Скоропадського з повстанським рухом. The article is studied a number ob aspects of the political struggle of the P.Skoropadsky"s Government against rebellious movement.
1131353
  Зельманович І.І. Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зельманович Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1131354
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : аналіт. доповідь / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 94, [2] с. : іл. – Авт. зазнач.: с. 94. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1131355
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1131356
  Гребоножко Є.П. Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст політичних механізмів формування та використання людського потенціалу в системі державного управління, аналізу та концептуалізації досвіду в Україні. Охарактеризовано політичні механізми формування та використання людського потенціалу в ...
1131357
  Кравценюк В.М. Політичні міфи перехідного періоду розвитку українського суспільства як тотальна дезінформація мас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 220-229
1131358
  Зубрицька Л.Й. Політичні міфи як індикатори кризи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 178-179
1131359
  Сайчук М. Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено зв"язок між експортом нафти і природного газу з СРСР та радянською зовнішньою політикою. З"ясовано, що продаж енергоресурсів був важливим інструментом поширення геополітичного впливу Радянського Союзу. The article deals with the ...
1131360
  Данилиха Н. Політичні мотиви та наслідки переселення українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х рр. (на матеріалах західноукраїнських областей) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 103-113. – ISSN 0130-5247
1131361
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 17-20.
1131362
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 24-27.
1131363
  Сеник Л. Політичні наслідки геноциду України в XX століття // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 32-34
1131364
  Білобровець О. Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено політичні настрої польського населення в Україні в роки Першої світової війни. Вони виразились у ставленні поляків до війни й до вирішення "польського питання". Сформувались три позиції щодо об"єднання поляків та створення ...
1131365
  Гуменюк В.В. Політичні настрої селянства національних меншин степової України (друга половина 1920-х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 42-44. – ISSN 2076-1554
1131366
  Шляхтун П.П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 261-277. – ISBN 966-594-988-8
1131367
  Мохонько А.В. Політичні норми: підхди до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1131368
  Махонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1131369
  Ковалів І. Політичні об"єднання європейських держав в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-23. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1131370
  Білоус А.О. Політичні об"єднання України / А.О. Білоус. – Київ : Україна, 1993. – 112 с.
1131371
  Василенко Олена Політичні організації студентів в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1131372
  Москаленко В.В. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом / В.В. Москаленко, О.О. Штанько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 193-202
1131373
  Хмелько В.Є. Політичні орієнтації та соціальний склад двох частин України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 18-24. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1131374
  Салій К.І. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 210-215. – ISBN 966-628-108-8
1131375
  Кутирьова І В. Політичні орієнтації як соціологічне поняття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С.103-109. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1131376
  Волобуєва А.М. Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905-1906 // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 62-67.
1131377
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 28с.
1131378
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 35 с.
1131379
   Політичні партії в демократичному суспільстві. – Київ, 1997. – 125с.
1131380
  Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
1131381
  Копиленко М.Л. Політичні партії в Німеччині / М.Л. Копиленко. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегії ; Вип.2). – ISBN 966-554-120-Х
1131382
  Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
1131383
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Центральна виборча комісія, 2001. – 360с. – ISBN 966-95532-8-8
1131384
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – 2-е вид., доп. – Київ : Атіка, 2005. – 440с. – ISBN 966-326-122-6
1131385
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні 2014-2017 рр. / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 165, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 154-165. – ISBN 978-966-02-8568-2
1131386
  Арабчук Я.І. Політичні партії в Україні та їх роль в соціалізації особистості // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 22-27. – ISBN 978-966-668-405-2
1131387
  Курінний В.К. Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
1131388
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні як чинник дестбілізації держави і суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 67-93. – ISBN 978-966-02-8821-8
1131389
  Шевченко В. Політичні партії в Українській Центральній Раді // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 225-238. – ISBN 966-7060-54-1
1131390
  Стаценко О.С. Політичні партії в умовах переходу від тоталіторизму до демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 168-175. – ISBN 966-628-197-5
1131391
  Волиняк П. Політичні партії вклоняються народові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 148, травень : травень. – С. 21-26


  Парламентські вибори в Канаді.
1131392
  Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / Маріан Токар; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф-ра політології; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". – Ужгород : Наш рідний край, 2006. – 380с. – ISBN 966-332-086-9
1131393
  Карпо Василь Леонтійович Політичні партії Західної України в 20-ті роки: історіографія проблеми. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Карпо Василь Леонтійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 198л. – Бібліогр.:л.170-198
1131394
  Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Хімченко; МОН України, Південнослов"янський інститут Київського Славіст. унів. – Київ : Професіонал, 2006. – 208с. – ISBN 966-370-004-1
1131395
  Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1561-4999
1131396
  Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 180-185. – ISSN 1563-3349
1131397
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
1131398
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1131399
  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
1131400
  Кафарський В.І. Політичні партії і опозиція: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 664-671. – ISSN 1563-3349
1131401
  Кафарський В.І. Політичні партії і питання про мови в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 556-565. – ISSN 1563-3349
1131402
  Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 672-680. – ISSN 1563-3349
1131403
  Гарба Наталія Анатоліївна Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1131404
  Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової реламентації в умовах політичної реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1131405
  Лойко Л.І. Політичні партії національних меншин України: досвід створення та діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 68-77. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано досвід створення політичних партій національними меншинами України, їх участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено перспективи цих партій у контексті забезпечення представлення політичних інтересів ...
1131406
  Примуш М. Політичні партії поміж Сціллою бюрократії та Харібдою популізму // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-28
1131407
  Майборода О. Політичні партії та бізнес-структури в Україні: підсумки діяльності // Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія / М.В. Горбатюк, Т.А. Бевз, М.С. Кармазіна, С.Ю. Римаренко, Ю.Ж. та ін. Шайгородський. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – С. 74-111. – ISBN 978-966-02-9881-1


  Однією з особливостей української політики, починаючи з кінця 1991 р. (і наступні десятиліття), було поетапне її "зближення" з бізнесом і, зрештою, їх тісне сплетення у вигляді своєрідного симбіозу бізнесових структур і політичних партій. Цей симбіоз ...
1131408
  Савчин М. Політичні партії та виборчі системи: cпроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-75.
1131409
  КяфарськийВ.І Політичні партії та громадські організації у правовому полі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 132-139. – ISSN 1563-3349
1131410
  Барабаш Ю.Г. Політичні партії та ЗМІ як суб"єкти виборчого процесу: окремі питання конституційно-правового статусу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-12
1131411
  Арабчук Я.І. Політичні партії та їхня роль у державотворчих і соціально-економічних процесах в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 85-92. – ISSN 2306-6814
1131412
  Примуш М.В. Політичні партії та лібералізм // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
1131413
  Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
1131414
  Балашова О. Політичні партії та національна безпека України: синергія чи дисбаланс? // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 140-144. – ISBN 978-617-7814-10-7
1131415
  Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20-30-х роках XX століття // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 91-99. – ISBN 5-7702-0432-X
1131416
   Політичні партії та партійні системи / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 109-118. – ISBN 978-966-2229-97-4
1131417
  Бєлашко С.О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 13-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1131418
  Кизименко І.О. Політичні партії та рухи в Україні наприкінці XX століття (історіографічні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 57)


  Подано короткий аналіз історіографії політичних партій та рухів України наприкінці ХХ століття.
1131419
  Донік О. Політичні партії та селянство в українських губерніях Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціоментальні й інституційні чинники взаємодії / О. Донік, Б. Опря, О. Федьков // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 29-47. – ISSN 0130-5247
1131420
  Федьков Олександр Миколайович Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федьков Олександр Миколайович; Ін-т історії України АН України. – К., 1993. – 362л. – Бібліогр.:л.334-362
1131421
  Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організації на правобережній Україні в 1905-1907 роки. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Федьков О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1131422
  Колесник В.Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття : навч. посібник / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 276-279. – ISBN 966-594-916-0
1131423
  Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії : навч.-метод. посібник / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373, [3] с. – Додатки: с. 356-373. – Бібліогр.: с. 333-355. – ISBN 978-966-346-995-9
1131424
  Рибачук М.Ф. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-46.
1131425
  Турчинов К.О. Політичні партії у виборчому процесі: актуальні питання законодавчого забезпечення / Кирило Турчинов. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-214. – ISBN 978-617-7638-32-1
1131426
  Руденко А.Ф. Політичні партії у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 10-12
1131427
   Політичні партії України / О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : Кобза, 1996. – 142 с. – Бібліогр.: С.130-140. – ISBN 5-87274-185-5
1131428
  Кизименко І.О. Політичні партії України 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 52)


  Подано класифікацію та короткий аналіз історико-політологічних досліджень сучасних політичних партій України.
1131429
  Вєтров Р.І. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.) / Р.І. Вєтров, С.П. Донченко; МОНУ Дніпродзержинський держ.техн.ун-т. – Дніпропетровськ; Дніпродзержинськ : Вид-во "Поліграфіст", 2001. – 245с. – ISBN 966-7647-68-4
1131430
  Шморгун П.М. Політичні партії України на початку XX ст.: соціальний склад, чисельність, типологія // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 14-25. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Висвітлюється історія виникнення й розвитку політичних партій на Україні - як загальноросійських, так і національних - напередодні та в роки першої російської революції. Простежується еволюція багатьох партій також у період реакції. З"ясовуються деякі ...
1131431
  Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття(1900 - 1925 рр.) : Навч.посібник / Р.І. Вєтров; МО Дніпродзержинський держ.техн.унів. – Дніпродзержинськ, 1997. – 112 с. – Бібліогр.: С.103-111. – ISBN 5-7763-8940-2
1131432
  Балабан Р.В. Політичні партії України на шляху до політичного класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISBN 978-966-02-4758-1
1131433
  Донченко С.П. Політичні партії України про національне питання (початок ХХ ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 126-131
1131434
  Лінецький С. Політичні партії України та проблеми запровадження нової виборчої системи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.63-65
1131435
   Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
1131436
  Кармазіна М.С. Політичні партії України у процесі виборів президента України 2019 року // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 149-186. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Під час виборів 2019 р. Президента України політичні партії, яких, за даними Мін"юсту України, на 1 січня 2019 р. в країні в установленому законом порядку було зареєстровано 352, здобули шанс стати суб"єктом висування кандидатів на президентський пост. ...
1131437
   Політичні партії України, їх ідеології та політики: експертне опитування // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (175/176). – С. 115-134
1131438
  Саміло Г.О. Політичні партії України: виникнення й початок діяльності (1900-1905 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1131439
  Завалевська В. Політичні партії України: участь у виборчому процесі з виборів народних депутатів України 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-74.
1131440
  Грицина О.М. Політичні партії Франції : виклики сучасності й потенціал змін // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 182-201. – ISBN 978-966-02-4329-3
1131441
  Гербут Н.А. Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-115. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1131442
  Любченко П.М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 91-100. – ISSN 0201-7245
1131443
  Грушецький Б.П. Політичні партії як елемент зовнішньополітичного механізму Болгарії (1989–2015 рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 286-294. – ISSN 2218-0567
1131444
  Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331
1131445
  Постол О Політичні партії як об"єкт політичної філософії / О Постол, А.А. Постол // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 695-702. – ISSN 1563-3349
1131446
  Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-5496-1
1131447
  Саміло Г. Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-98
1131448
  Галушко О.П. Політичні партії як суб"єкт парламентської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі моменти цчасті політичних партій в парламентській діяльності. This article is about some aspects of parliament activity of political parties.
1131449
   Політичні партії як суб"єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які навч. за спец. "Держ. управління" та "Управління суспільним розвитком" / Нац. академія держ. управління при Президентові України; Укр. тов-во сприяння соціальним інноваціям; [ ред. кол.: Е.А. Афонін та ін.; авт. кол.: Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. ]. – Київ : "BGW", 2008. – 416с. – (Відкрита дослідницька концепція). – ISBN 978-966-611-619-5
1131450
  Пробийголова Н.В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 53-59
1131451
  Богашева Н. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
1131452
  Портнов І.А. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу на місцевих виборах в Україні та державах-членах Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Портнов Ігор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 241, [2] арк. – Додатки: арк. 240-241, [2]. – Бібліогр.: арк. 220-239
1131453
  Ярош Я. Політичні партії як суб"єкти громадянського суспільства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 145-155. – ISSN 2522-1663
1131454
  Яремчук В.П. Політичні партії як суб"єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 54-60. – ISSN 1996-5931
1131455
  Гонюкова Л. Політичні партії як суб"єкти творення коаліційного уряду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 154-165.
1131456
  Меркотан К. Політичні партії як уособлення політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 101-111
1131457
  Ткач О.І. Політичні партії як фактор демократизації суспільно-політичного життя в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1131458
  Шевченко О.В. Політичні партії. Чому громадяни приєднуються до лав партій та угруповань? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1131459
  Газін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Слово "партія" походить від латинського pars — частина. Партії — один з найважливіших безальтернативних інститутів демократичної системи, що активно впливає на суспільство, стратегію і тактику змагань (боротьби) за владу, відкрито забезпечуючи її ...
1131460
  Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються конфлікти та засоби їх вирішення. Автор зосереджує увагу на теоріях переговорів. This article connected conflicts and methods of permission. The author pays attention for the theory of negotiations.
1131461
  Суддя Ю.В. Політичні передумови анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 244-254. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1131462
  Завдський В.М. Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 1728-3671
1131463
  Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття: політичної консолідації, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій в залежності від моделей ...
1131464
  Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 22-30. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1131465
  Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці XII - на початку XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба простежити зв’язок між епохальними геополітичними змінами на Балканському півострові кінця ХІІ–початку ХІІІ ст. та розвитком системи східнохристиянських духовно-культурних відносин. Крізь призму найважливіших політичних подій, ...
1131466
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1131467
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. – Бібліогр.: л.199-238
1131468
  Бривко М.В. Політичні переслідування й репресії проти вчителів України в 1920-1930-х роках // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 56-74. – ISSN 2227-2747
1131469
  Савчук В. Політичні переслідування наукової інтелігенції м. Кам"янця-Подільського у 1920–1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 370-386. – ISBN 978-966-8919-99-2
1131470
  Бока Г.І. Політичні перифрази в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 156-158


  У статті досліджуються політичні перифрази, що функціонують у нашому суспільстві. Розглядаються їхні стилістичні функції у текстах періодичних видань та з"ясовуються чинники їхньої появи в мовному просторі України. Іп the article it is analyzed the ...
1131471
  Стеценко С.В. Політичні перспективи історичної пам"яті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 214-220. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1131472
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичних детермінант суспільної діяльності профспілок України, серед яких чільне місце посідають чинники європейської інтеграції. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у ...
1131473
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1131474
   Політичні підсумки року. (Очима народних депутатів) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-17
1131475
  Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
Ч. 1, pозд. 1 : Кінець козацтва. – 1883. – [4], V, LV, 136, [1] с. – Chanson pilitigues du peuple Ukrainien XVIII-XIX ss. Textes annotes par M. Dragomanov. Premiere partie. Section I. - Hа окp. аpк.: Посвьашчайеться... Льудмилі Дpагомановій
1131476
  Шляхтун П.П. Політичні погляди в Київській Русі // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 80-85. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131477
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1131478
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Євгена Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1131479
  Гай-Нижник Павло Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 67-77. – ISBN 978-966-02-4770-3
1131480
  Клюй А.І. Політичні погляди Г.С. Сковороди // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується професор КУ - Потульницький В.А.
1131481
  Болтон К. Політичні погляди Г.Ф. Лавкрафта : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 387-392. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  "Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, котрі зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму й техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто ...
1131482
  Білас І. Політичні погляди Жан Жака Руссо та його теорія народного суверенітету // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 224-229. – ISBN 966-7251-18-7
1131483
  Білас І. Політичні погляди Івана Вишенського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 169-174. – ISBN 966-7251-18-7
1131484
  Шумський Л.М. Політичні погляди К. Шмідта в контексті побудови сучасної правової держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-27. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1131485
  Мовчан У.В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 123-125
1131486
  Машковська І.М. Політичні погляди Нікколо Макіавеллі щодо секуляризації державної влади у Флоренції / І.М. Машковська, А.Л. Пількевич // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 326-328. – ISBN 978-617-8037-70-3


  За доби Середньовіччя вплив Папи Римського поширювався також на ідеологічну і політичну владу. Флорентійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі (1469–1527) можна назвати дисидентом першої половини XVI ст., оскільки він був носієм ...
1131487
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Богдана Кістяківського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 393-400. – ISBN 966-7251-18-7


  Кістяковський Богдан Олександрович (1868-1920) викладав у Київському університеті та в приватному Київському юридичному інституті, а також у новоствореному Українському народному університеті в Києві: з березня 1918 року - професор, з березня 1919 року ...
1131488
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Джона Локка // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 157-162. – ISBN 966-7251-18-7
1131489
  Білас І. Політичні погляди та природно-правова теорія Бенедикта Спінози // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 140-146. – ISBN 966-7251-18-7
1131490
  Кругляк М.Е. Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 269-274. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про особливості залучення українського студентства до участі в політичному житті Наддніпрянської України. Так, 1431 студент Київського університету 1906 року звернувся до ректора із проханням запровадити у виші викладання українознавства (із ...
1131491
  Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 60-71
1131492
  Півнева Л.М. Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 130-139
1131493
  Солдатенко В.Ф. Політичні портрети Винниченка і Петлюри революційної доби через призму історіографічного освоєння // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 65-83
1131494
  Чуб О.О. Політичні права громадян в аспекті здійснення місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
1131495
   Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
1131496
  Конончук І.М. Політичні права громадян Європейського Союзу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-940-085-7
1131497
  Бондаренко Н. Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 132-140. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1131498
  Шаповал В.М. Політичні права і свободи : (теоретичний і конституційний аспекти) / Володимир Шаповал, Тетяна Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2019. – 80, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7828-03-6
1131499
  Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 145-166
1131500
  Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія / Т.М. Заворотченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 380-420. – ISBN 978-966-551-399-5
1131501
  Кузуб М. Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 250-256. – ISSN 2519-4518
1131502
  Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85.
1131503
  Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні : поняття, види, характеристика // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 80-87. – ISSN 2409-4544
1131504
  Липчук О.І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 72-78. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1131505
  Скнар О.М. Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 95-105. – ISBN 978-966-8063-99-46
1131506
  Сидоренко Н. Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 117-132.
1131507
  Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 273-293. – ISBN 966-95452-3-8
1131508
  Гедьо А.В. Політичні причини переселення греків із Криму до Північного Приазов"я у 1778 р. (за архівними джерелами) / А.В. Гедьо, М.А. Араджионі // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 3-54. – ISSN 1682-671Х
1131509
  Разіцький В.Й. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / В.Й. Разіцький, В.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  На початку 2011 року до Єгипту дійшла революційна хвиля, яка розпочалася в Тунісі у 2010 році і отримала назву "Арабська весна". Внаслідок цих подій до влади в країні прийшли представники забороненого при режимі Х. Мубарака релігійно-політичного руху ...
1131510
  Терещенко В. Політичні проблеми військової промисловості країн ЄС і спільна європейська безпекова та оборонна політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.86-93
1131511
  Терещук В.І. Політичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період : монографія / В.І. Терещук. – Київ : Таксон, 2019. – 349, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 347-349. – Бібліогр.: с. 314-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7128-96-8
1131512
   Політичні проблеми сучасної України : аналітичні доповіді Ін-ту політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Левенець Ю.А., Кармазіна М.С., Майборода О.М. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6547-9
1131513
  Горбатюк О. Політичні проблеми та загрози інформаційної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються основні політичні проблеми інформаційної безпеки України. Аналізуються основні загрози та шляхи подолання кризових явищ у сфері інформаційної безпеки України. The basic political problems of informational security of Ukraine are ...
1131514
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
1131515
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 10
1131516
  Білас І. Політичні програми та державно-правові погляди гетьманів України // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 175-187. – ISBN 966-7251-18-7


  "Відродження української державності нерозривно пов?язано з ім?ям Богдана Хмельницького (1595—1657). Одержа­вши гетьманську булаву й очоливши казацько-селянське повс­тання 1648 р., своїм найближчим політичним завданням ставив захист козацької ...
1131517
  Донська Політичні проекти об"єднання Європи / Донська, Г, . // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
1131518
  Балабан Р.В. Політичні протести: від суспільної кризи до консолідації // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 35-83. – ISBN 978-966-02-9032-7
1131519
  Орлик В.В. Політичні процеси в республіці Казахстан у контексті "транзиту влади" // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 64-75. – ISSN 2616-9460
1131520
  Рейтерович І.В. Політичні процеси в сучасній Україні: особливості, проблеми, перспективи // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 100-103. – ISBN 978-617-7300-93-8
1131521
  Заболотня Г. Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
1131522
  Постригань Г.Ф. Політичні процеси в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1131523
  Калинович В.І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155 с.
1131524
  Ціватий В. Політичні процеси, переговори та трансформації в модерній Європі доби раннього Нового часу: пошук компромісів, дипломатичних перемог та інституційних результатів / В. Ціватий, С. Каріков // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 40-43. – (Політичні науки)
1131525
  Примуш М.В. Політичні режими і партійні системи: історичний аспект // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
1131526
  Тимчук О.Л. Політичні режими країн Латинської Америки: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1131527
  Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 263-273
1131528
  Медвідь Ф. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 419-431
1131529
  Білик Н. Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 219-222


  У статті аналізуються міжнародні рейтинги неурядових організацій світу та місце України, що вона посідає в них. The article deals with international rating systems of non-governmental organizations of the world and Ukraine"s position in the ratings.
1131530
  Бривко М. Політичні репесії учителів України як засіб нищення української інтелігенції // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 292-295. – ISBN 978-617-7196-23-4
1131531
  Бабенко Л. Політичні репресії 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 196-209. – ISSN 2075-1222
1131532
  Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов; НАНУ, Ін-т історії України НАНУ; [наук. ред. П.Т .Тронько]. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 482с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-528-098-8
1131533
   Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
1131534
  Васильчук Геннадій Політичні репресії в УСРР 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 281-291. – ISBN 978-966-02-4770-3
1131535
   Політичні репресії на Тернопільщині 1939-1941 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 194-251. – ISBN 978-966-8919-85-5


  За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області. Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.
1131536
  Шевчук Юрій Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 66-79
1131537
  Довбня О. Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в Радянській Україні (1920-ті - початок1950 -х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 296-310. – ISSN 2523-4234
1131538
  Деревінський Василь Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1131539
   Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / МОНУ, Державна історична біб-ка України ; [ упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. статті Ю.І. Шаповал ]. – Київ : Арістей, 2008. – 684с. – ISBN 978-966-381-009-6
1131540
  Орлов Ю.В. Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 167-179. – ISSN 2304-4556
1131541
  Бажан О.Г. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
1131542
  Довбня О. Політичні репресії у Києві та на Київщині (1918 - 1950-ті рр.): сучасна українська історіографія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 169-176. – ISBN 978-617-7399-06-2
1131543
  Бривко М. Політичні репресії щодо учителів Києва у 1937-1938 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7399-39-0
1131544
  Петречко О. Політичні репресії: Сулла та Другий тріумвірат // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 163-174. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1131545
  Ляшенко Т. Політичні реформи а країнах Центральної Азії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 460-471. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1131546
  Парлюк В.І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 47-52. – ISSN 2077-1800
1131547
  Горбняк О.В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-168
1131548
  Ковалевський В.О. Політичні ризики і можливості розв"язання цивілізаційних конфліктів в Україні: теоретичний і практичний аспект // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 345-386. – ISBN 978-966-02-9194-2
1131549
  Зубчик О.А. Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 79-81


  Українська освіта сьогодні перебуває у полі значних політичних ризиків. Підтвердженням є висновки експертів розширеного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України "Про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту", яке ...
1131550
  Михальченко Микола Політичні ризики суперечливих змін політичної системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 36-37


  Історія України знає різні періоди: розвитку, тупцювання на місці, руїни тощо. Після здобуття незалежності 1991 року у людей з"явилася надія на швидке просування вперед і входження України як рівної серед рівних до європейської сім"ї народів. Але ...
1131551
  Марченко С.М. Політичні ризики та державний борг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-98. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1131552
  Шигун М.М. Політичні ризики та їх оцінка в стратегічному управлінському обліку / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 71-75. – ISSN 2307-9878
1131553
  Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 55-69
1131554
  Обушний М.І. Політичні рішення - ключовий елемент політичного процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 122-124
1131555
  Вінникова Н.А. Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Вінникова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 47 назв
1131556
  Обушний М.І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 35-39
1131557
  Семенченко Ф.Г. Політичні рішення як мета політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 370379
1131558
  Антонов Є.В. Політичні рішення: сутність, типологія, механізм підготовки й прийняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі питання теорії політичного менеджменту та політичної практики - способи підготовки та прийняття політичних рішень.
1131559
  Дуцик Д. Політичні свободи та відповідальність українських мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 11-14. – ISBN 966-7181-44-8
1131560
  Семенченко Ф.Г. Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 209-220
1131561
  Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 66-72. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1131562
   Політичні сили і вибори: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 88с.
1131563
  Лейберов О. Політичні сили на Україні у 1919 році та їхнє ставлення до "трудового принципу" Директорії УНР // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 66-68
1131564
  Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в України (кінець 1917р. - початок 1919 р.) / А.П. Гриценко; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 102с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0664-0
1131565
  Шевель Т. Політичні символи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 74-74. – ISBN 978-966-439-357-4
1131566
  Миколенко Д.В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : програма спеціального курсу для студ. історичного фак-ту / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 32 с. – (Методична література)
1131567
  Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Данило Яневський ; [відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767, [7] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 966-7888-49-5
1131568
  Буренко Н.М. Політичні складові концепції наближення країн ЦСЄ до стандартів європейської спільноти. Здобутки та втрати Польщі в процесі опанування досвідом інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 12-22
1131569
  Панченко О. Політичні скритовбивства Кремля - основний засіб проти українського Визвольного Руху // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 20 листопада [№ 45]. – С. 18


  Роздуми з нагоди перепоховання подружжя Лева та Дарії Ребетів на Личакові.
1131570
  Мамалага В. Політичні словотвори. Кому і для чого вигідно через 350 років гетьмана Дем"яна Ігнатовича нарікати Многогрішним // Україна молода. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 53). – С. 13


  Існує думка, що сучасні засоби обміну інформацією роблять інформаційне поле, в якому живуть люди, надзвичайно дина- мічним та мінливим. Можливо, так і є, але все-таки існує і зво- ротний бік цієї медалі у вигляді достатньо дивних речей. У минулих 2018 ...
1131571
  Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій Худолій ; [наук. ред. Б.І. Канцелярук] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-146. – ISBN 978-966-2254-15-0
1131572
   Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 257с.
1131573
  Калиняк Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932-1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 549-563. – ISSN 2078-6077
1131574
  Білас І. Політичні та державно-правові вчення німецького і італійського Просвітництва // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 234-240. – ISBN 966-7251-18-7
1131575
  Білас І. Політичні та державно-правові ідеї якобінців // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 229-234. – ISBN 966-7251-18-7
1131576
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Михайла Павлика // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 327-330. – ISBN 966-7251-18-7
1131577
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Якова Козельського, Григорія Сковороди та Олександра Радіщева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 253-260. – ISBN 966-7251-18-7
1131578
  Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв"язки України з Росією в середині 17 ст. / Ф.П. Шевченко. – К., 1959. – 500с.
1131579
  Мовчан М.П. Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1131580
  Макаренко Є.А. Політичні та економічні пріоритети інформаційного суспільства: аналітичний огляд міжнародних глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  У статті розглядаються актуальні проблеми глобального інформаційного суспільства та інформаційної економіки, трансформація корпоративного управління в інформаційній сфері, конкуренція транснаціональних корпорацій (ТНК) на світових ринках. The article ...
1131581
  Мартинова Л. Політичні та економічні проблеми газотранспортної системи України // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8893
1131582
  Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1131583
  Мисик О.І. Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 278-284
1131584
  Замніус В. Політичні та правові аспекти законодавчого визнання Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-23
1131585
  Тодоров І.Я. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичні та правові засади взаємовідносин України з Організацією Північноатлантичного Договору. Особливу увагу приділено аналізу Державних програм співробітництва України з Альянсом. Розглянуто перспективи України пов"язані з прийняттям у ...
1131586
  Кравчук М. Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт / М. Кравчук, Н. Кравцова // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
1131587
  Андрусяк Т. Політичні та правові погляди Якова Головацького // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 574-579. – ISBN 966-603-098-5


  Яків Федорович Головацький (літ. псевд. Гаврило Русин; 1814-1888) - український мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, поет, священник УГКЦ, педагог, громадський діяч. Співзасновник об"єднання «Руська трійця», співавтор збірника «Русалка ...
1131588
  Корольова А.В. Політичні та соціальні аргументи за/проти щодо офіційного статусу англійської мови в США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 61-64
1131589
  Кашка М.Ю. Політичні та соціальні реалії русинської спільноти Закарпаття напередодні революції 1848-1849 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 8-14. – (Історія ; Вип. 19)
1131590
  Безсонов О.І. Політичні та соціально- економічні процеси у німецьких і менонітських поселенняї Півдня України після закінчення громадянської війни (1918-1920 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 46-57. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
1131591
  Муха В.В. Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо Брекзіту для розвитку Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 310-320. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1131592
  Ярошенко М.О. Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 29-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1131593
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 301 л. – Бібліогр.: л. 225-301
1131594
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1131595
  Качор А. Політичні та соціально-економічні умовини в Україні в добу Тараса Шевченка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 493, березень : березень. – С. 10-11
1131596
  Михальченко М. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 5-14
1131597
  Воронов І.О. Політичні теорії XX століття / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
1131598
  Льошенко Я.В. Політичні технології в сучасному політичному процесі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1131599
  Ціватий В.Г. Політичні технології лобізму в діаспоральних практиках і діаспоральній політиці держав у ХХІ столітті: теоретико-методологічній та історичний дискурсй // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 42-48. – ISBN 978-617-7300-93-8
1131600
   Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь / [С.Ю. Римаренко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 186, [2] с. – Авт зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7466-2
1131601
  Екзархов М.А. Політичні технології та національна безпека: виклики для України / М.А. Екзархов, Л.М. Костецька // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7300-93-8
1131602
  Стрижкова Є.І. Політичні технології у контексті психології / Є.І. Стрижкова, О.С. Юрганов, Л.М. Костецька // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7300-93-8
1131603
  Череватий В.О. Політичні технології у сучасній Україні // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 139-144. – ISSN 2664-1933
1131604
  Калініченко О.В. Політичні технології як засіб реалізації завдань в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 267-283


  Стаття присвячена проблемі аналізу політичних технологій як засобу реалізації завдань і стратегічних цілей в політиці. Ключові слова: політичні технології, виборчі технології, політичне рішення, політика, влада. Статья посвящена проблеме анализа ...
1131605
  Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 221-230.
1131606
  Жиган Д.Ф. Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 392-402. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
1131607
  Погоріла А.О. Політичні технології: маніпулювання у виборчому процесі / А.О. Погоріла, Л.М. Костецька, С.О. Кравченко // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7300-93-8
1131608
  Пуцята І. Політичні ток-шоу на українських телеканалах: дотримання принципу об"єктивності (на прикладі телеканалу "1+1", програми "Право на владу") // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 37-42. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1131609
  Кубрак О.В. Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 74-79. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1131610
  Бурдяк В. Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 40-49. – ISSN 2519-4518
1131611
  Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
1131612
  Федорчак Т.П. Політичні трансформації у Чеській Республіці після "оксамитової революції": ретроспективний підхід // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 148-164. – ISSN 2522-4050
1131613
  Луцишин Г.І. Політичні умови та механізми досягнення національної консолідації України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
1131614
  Савченко В. Політичні уподобання професора М. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 111-119. – ISSN 2519-2523
1131615
  Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1131616
  Третяк О.П. Політичні фактори формування об"єктів конституційно-правових відносини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 534-536. – ISBN 966-660-151-6
1131617
   Політичні фінанси: регулювання і практика : Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2002. – 160с.
1131618
  Косілова О.І. Політичні функції громадського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косілова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
1131619
  Косілова О.І. Політичні функції громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та іст. політ. науки / О.І. Косілова ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1131620
  Подлєсна В. Політичні цикли в умовах формування інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
1131621
  Проскуріна О. Політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-201-8


  У рамках політичного дискурсу аналізуються політичні цінності як важливий чинник у формуванні політичної культури інформаційної доби.
1131622
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. – Бібліогр.: л. 176-194
1131623
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1131624
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються політичні цінності та їх роль в системі політичних відносин. Розкривається процес формування політичних цінностей, їх зміст та функції. Political values and their role in the system of political relations have been analysed. ...
1131625
  Ляшенко Т. Політичні цінності в Україні як фактор впливу на соціально-економічний розвиток // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 49-53. – ISBN 978-617-8034-16-0
1131626
  Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 362-376
1131627
  Миколюк А.В. Політичні цінності євроінтеграції України: концептуальньний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 268-278
1131628
  Дьоміна О.С. Політичні цінності та їх сутність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 105-110. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1131629
   Політичні цінності та політико-ідеологічні орієнтації громадян України в період російської агресії: стан і напрями змін // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 4-49
1131630
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується складний процес руйнування колишніх ціннісних основ життя і нестача нових політичних ідеалів в розбудові української державності. Анализуется сложный процесс разрушения бывших ценностсных оснований жизни и недостаток новых политических ...
1131631
  Онищенко В.І. Політичні цінності: поняття та підходи до визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 378-385
1131632
  Короб А. Політичні чинники другої половини XIX ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 77-82
1131633
  Жадько К.В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1131634
  Бойко А. Політичні чинники корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1131635
  Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК-ВУЧК-ГПУ-НКВД на суспільне життя в Україні (1920-1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 294-303. – ISSN 2078-6077
1131636
  Ткаченко А. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45.
1131637
  Бутирська І.В. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу / І.В. Бутирська ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 607, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-04-1
1131638
  Бойко А.М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 385)
1131639
  Обушний М.І. Політичні чинники у визначенні соціоцивілізаційних типів людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 45-51. – ISBN 966-628-117-1
1131640
  Шуліка А.А. Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 248-257
1131641
  Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 32-39. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано тематичний аспект випуску книжкових видань у роки визвольних змагань. Особливу увагу приділено впливу політичних подій, що відбувалися в Україні, на динаміку випуску книг
1131642
  Пінчук І.О. Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-26
1131643
  Кузьменко М.М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО - КДУ у 1920-1930 роках // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 62-63
1131644
  Луняк Є.М. Політичні, економічні та військові взаємини між Кримом і Запоріжжям у 1750-1760-х рр.( за свідченнями французьких сучасників) // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 228. – С. 90-93. – ISSN 1562-0808
1131645
  Лихограй Р. Політичність дитячого фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суспільно-політичної ситуації на тексти дитячого фольклору та його трансмісію. Наскрізною є теза про виокремлення дитиною найпростіших маркерів за позицією "свій - чужий". The article deals with the influence of the social-political ...
1131646
  Мудрик Ю. Політично-активна молодь як чинник демократизації суспільства // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 44-47
1131647
  Малацай І. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується процес загострення політичного протистояння та поглиблення економічної кризи на початку 50-х років ХХ ст. в Угорщині, що стало одним із чинників Угорської революції 1956 року, яка була одним із перших проявів заперечення ...
1131648
  Кравчук Л.В. Політично-номенклатурні аспекти управління освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень - 1939, червень - 1941 роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1131649
  Пархоменко І.І. Політично-правові аспекти культурного будівництва в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 240-242
1131650
  Каденко Н.І. Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 100-104


  У даній статті розглядаються витоки і теоретичне підгрунтя явища мультикультуралізму. Наводяться та аналізуються проблеми, пов"язані з цим явищем, в тому числі додатково висвітлені актуальними подіями. Розглядаються приклади Нідерландів, Норвегії та ...
1131651
  Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
1131652
  Кононенко Є. Політично релігійний фанатизм біляцерковних православних спільнот // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 151-156
1131653
   Політичну книгу - в маси. – Харків, 1968. – 132 с.
1131654
   Політичну пропозицію схвалено // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду представила політичну пропозицію "Нова українська школа".
1131655
  Бачинська К. Політіспит. Із Київського національного університету відраховують студентів, які боролися з корупцією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 124). – С. 6


  За словами проректора В. Бугрова студентів В. Коваля та І. Кучерявого відрахувати зараз не можуть, тому що деканат факультету, де хлопці навчаються, не дає на це подання, а також немає підпису голови студентського парламенту М. Бурдюги.
1131656
  Тимошенко Ю. Політклуб із Юлією Тимошенко // Вечірні вісті. – 2004. - 30 квіт. - 6 трав.


  [Інтернет-конф. лідера БЮТ (розвиток політ. ситуації в Україні; можливість співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента В.Медведчука та підтримки Президентом України Л.Кучмою лідера "Нашої України" В.Ющенка в обмін на гарантії ...
1131657
  Якименко Юрій Політко-правові проблеми кримськотатарського народу: підходи до вирішення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 84-88
1131658
  Завадська О.В. Політкоректність як мовленнєва стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-183


  В статті разглядаєься політкоректність як мовленнєва стратегія, з"ясувуються особливості і визначаються основні типи мовленнєвих стратегій та способи їх реалізації. В статье рассматривается политкорректность как речевая стратегия, выясняются ...
1131659
  Марченко Г.В. Політкультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 260-266


  У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини ...
1131660
  Бичок А. Політкультурність навчання як життєва установка студентів США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1131661
  Косянчук О. Політкультурність української літературної традиції: образ Олександра Македонського у творах середньовіччя і бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 205-207
1131662
  Ямпольська Л. Політкультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині XX - на початку XXI ст. // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 114-123
1131663
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С.11-13
1131664
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 11-13.
1131665
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов; Фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 240с.
1131666
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов. – 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. – 240с. – ISBN 5-11-022546-6
1131667
  Морозов К.П. Політологічне обгрунтування євроатлантичного вибору України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 50-60.
1131668
  Логущенко І.М. Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 361-368. – ISSN 1563-3349
1131669
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
1131670
  Мельник В.М. Політологічний аналіз економічного та конституційного процесів у посткомуністичній Албанії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 239-241
1131671
  Бірюков Д.С. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 144-150. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1131672
  Шергін С. Політологічний вимір війн і військових конфліктів // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 5-9. – ISSN 2663-2675
1131673
  Задоянчук О.І. Політологічний вимір громадянського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується політичний характер громадянського суспільства. автор визначає політичні інститути громадянського суспільства: політичні права і свободи громадян, політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, політична культура.
1131674
  Косенко Д.В. Політологічний вимір комунікативної теорії Ю. Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 213-220
1131675
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
1131676
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 2. – 1994
1131677
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 3. – 1994
1131678
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-108-8
Вип. 6. – 2000. – 224 с.
1131679
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 10. – 2002. – 316 с.
1131680
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 13. – 2003. – 374 с.
1131681
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 14. – 2003. – 342 с.
1131682
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
1131683
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
1131684
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
1131685
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ІНТАС, 1993-
Вип. 23. – 2007. – 264 с.
1131686
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
1131687
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
1131688
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
1131689
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 39. – 2009. – 495, [1] с.
1131690
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
1131691
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
1131692
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131693
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 46. – 2010. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131694
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 47. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131695
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 50. – 2010. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131696
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 51. – 2011. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131697
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 52. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131698
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 53. – 2011. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131699
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 54. – 2011. – 527, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131700
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 55. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131701
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 56. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131702
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 57. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131703
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 58. – 2011. – 520 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131704
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 59. – 2012. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131705
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 60. – 2012. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131706
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 61. – 2012. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131707
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 62. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131708
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 63. – 2012. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131709
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 64. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131710
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 65. – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131711
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 66. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131712
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 67. – 2012. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131713
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 68. – 2012. – 408 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131714
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131715
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 70. – 2013. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131716
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131717
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131718
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 73. – 2014. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131719
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 74. – 2014. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131720
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 75. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131721
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 76. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131722
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 77. – 2015. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131723
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 78. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131724
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 79. – 2015. – 519, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131725
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 80. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131726
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 81. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131727
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 82. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131728
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 83. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131729
  Добродум О.В. Політологічний глобалізаційний процес: витоки та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 152-157. – ISBN 966-628-108-8
1131730
   Політологічний енциклопедичний словник. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с. – ISBN 9665040111
1131731
   Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736с. – ISBN 966-504-244-0
1131732
   Політологічний огляд : Реферативний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1995
1131733
  Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 9-13. – ISSN 1996-5931
1131734
   Політологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : МАУП, 2005. – 792с. – ISBN 966-608-459-7
1131735
  Шляхтун П.П. Політологічний термінологічний словник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-439-835-7
1131736
  Шергін С. Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 565-584. – ISBN 966-7522-07-5
1131737
  Антонова О.С. Політологічні аспекти формування партійно-фракційної дисципліни в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 298-305


  На підставі аналізу положень нормативно-правових актів України про статус депутатських фракцій визначено аспекти їх дисципліни у процесах законотворчості. Доведено, що політичний вимір фракційної дисципліни включає в себе два структурні рівні: ...
1131738
  Коломоєць А.В. Політологічні засади дослідження символічного насильства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 156-165
1131739
   Політологічні обрії : збірник наукових праць : до 10 річниці кафедри політології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 249, [1] с. – 10 річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-628-015-9
1131740
  Гаврилюк Д.Ю. Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 106-111. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1131741
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – 159 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1131742
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1131743
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1131744
  Морозов А.Ю. Політологічні та культурологічні аспекти "Нового світового порядку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1131745
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-194-6
Том 2. – 2002
1131746
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць.Тематичний випуск. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-792-1
Том 3 : Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи. – 2005
1131747
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Каф. ім. Жана Моне [та ін.]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-534-2. – ISSN 2309-7760
Т. 12, тематич. вип. : Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – 2013. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131748
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1131749
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1131750
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1992
1131751
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1992
1131752
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1992
1131753
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1995
1131754
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1995
1131755
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1995
1131756
  Білюга А.Д. Політологічно-історична оцінка сучасного тероризму в працях вчених США // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 23-37. – ISSN 2707-1383
1131757
   Політологія. – Львiв : Світ, 1993. – 576с. – ISBN 5-7773-0086-3
1131758
   Політологія. – Київ, 1993. – 270с.
1131759
   Політологія. – 2-е вид. – Львiв : Світ, 1994. – 592с. – ISBN 5-7773-0086-3
1131760
  Рябов С.Г. Політологія : Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 5110225467
1131761
   Політологія : Навчальний посібник для студ.вузів. – Харків : Фоліо, 1998. – 735с. – ISBN 966-03-0493-5
1131762
   Політологія : Підручник для студ.ВНЗ / Левківський І.С. Дзюбко, В.П. Андрущенко, В.С. Буцевицький, В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, ; За заг.ред.І.С.Дзюбка,К.М.Левківського. – Київ : Вища школа, 1998. – 415с. – Бібліогр.:с.407-415. – ISBN 5-11-004699-9
1131763
   Політологія : Посібник для студентів вузів. – Київ : Академія, 1998. – 368с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-029-9
1131764
  Єрмілов Є.П. Політологія : (скорочений текст лекцій для студентів усіх форм навчання) / Є.П. Єрмілов; Мін. освіти України ; Черкаський інженерно-технічн. ін-т. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 104 с. – ISBN 9667331058
1131765
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
1131766
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посибник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 3-е вид., перераб. і доп. – Київ : Знання, 1999. – 427с. – (Вища освита ХХІ століття). – ISBN 966-7293-47-5
1131767
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
1131768
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
1131769
  Бабкіна О.В. Політологія : посібник для студ. вузів / [Авт. колектив.: О.В. Бабкіна, Є.Ф. Безродний, В.П. Горбатенко та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – Київ : Академія, 2000. – 363, [4] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-363 та в кінці розд. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-065-5
1131770
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.Для студ.вищ.закл.освіти 1-1V рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1131771
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-103-5


  З позицій сучасних методологічних підходів висвіт-люється зміст, структура, функції інститутів полі-тичної системи з позиції сучасних методологічних підходів. Аналізується вплив різноманітних чинни-ків на політичний процес та прояв їх у суспільних ...
1131772
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1131773
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416 с. – ISBN 966-642-062-7
1131774
  Бабкіна О.В. Політологія : підручник / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1131775
  Рябов С.Г. Політологія : Словник понять і термінів / С.Г. Рябов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 256с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-093-2
1131776
  Піча Володимир Маркович Політологія : Навч. посібник для студ вищих закладів освіти / Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 344с. – 1Піча Шифр дубл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6; 966-7827-13-5
1131777
   Політологія : Підручник для студ.вищ.навч.закл. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612с. – ISBN 966-542-158-1
1131778
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, ін. та; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; Авт. колл.: В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2002. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1131779
   Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, Н.П. Осипова, Ю.М. Розенфельд; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2002. – 360 с. – ISBN 966-8088-01-8
1131780
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 356с. – ISBN 966-8253-00-0
1131781
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1131782
  Іванцова І.В. Політологія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300-301. – ISBN 966-642-073-2
1131783
   Політологія : підручник для ВНЗ / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко; [А. Колодій, Л .Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр. – ISBN 966-521-226-5
[Кн. 1, 2]. – 2003. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1131784
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 356 с. – ISBN 966-8253-00-0
1131785
  Ткач О.І. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Ткач; МОіНУ; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна". – Київ : [ВМУРоЛ], 2003. – 254с. – ISBN 966-7979-17-2
1131786
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1131787
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2003. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1131788
   Політологія : навчально-методичний комплекс : [підручник] / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик, В.Ф. Цвих, С.О. та ін. Тимошенко; [Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик та ін. ; за ред. Кирилюка Ф.М.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 697, [6] с. – ISBN 966-8365-69-0


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1131789
   Політологія : Підручник для вищ. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько, М.О. Корж, І.П. Федірко; За ред.: Ф.М. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров`я, 2004. – 776с. – ISBN 5-311-01327-3
1131790
  Обушний М.І. Політологія : Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, І О. Ткач; КНУШ. – Київ : Довіра, 2004. – 599с. – ISBN 966-507-161-0
1131791
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645 с. – ISBN 966-620-154-2


  Аналізується значна кілкість найновіших публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо політичних систем, систематизувати цей матеріал і подати його з позицій сучасних методолічних подхідів. Для студентів вищих заклад
1131792
  Юрій М.Ф. Політологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2004. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1131793
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 5-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1131794
  Піча В.М. Політологія : Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172c. – ISBN 966-8340-37-X
1131795
   Політологія. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 340с. – ISBN 966-676-111-4
1131796
   Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. посібник / М.В. Примуш, А.П. Розкошний, Ю.А. Ададуров, О.І. Анастасов, В.Д. Бородінов; МОНУ ; Примуш М.В. [ та ін.] ; під. заг. ред. М.В. Примуша. – Київ : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-63-1
1131797
  Кухта Б. Політологія : Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій / Борис Кухта, Орест Красівський, Андрій Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 272с. – ISBN 966-663-137-7
1131798
  Піча В.М. Політологія : Типові питання та відповіді з лекційного курсу. навч. посібник для студ. / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 2-е вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1131799
  Сахно А.К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.К. Сахно ; [за ред. В.І. Головченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-58 та наприкінці модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-63-6
1131800
  Білецька І.Б. Політологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Білецька. – Київ : Знання України, 2005. – 182 с. – ISBN 966-316-063-2
1131801
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; авт. В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. Головатий та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2005. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1131802
   Політологія : Навчально-методичний комплекс. Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 704с. – ISBN 966-364-127-4
1131803
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки). Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид-ня, стереотипне. – Київ : Либідь, 2005. – 576с. – ISBN 966-06-0389-4


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1131804
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-47-2
1131805
   Політологія : Підручник для студ. юрид. спец. внз / Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. та ін. Осипова; Редкол.: Панов М.І., Журавський В.С., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2005. – 520с. – Шифр дубл.1 Полі.Доп.карт.хим.,киб.,м.м.,рфз.,фз. – ISBN 966-313-242-6
1131806
  Левківський К.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 476с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-
1131807
  Юрій М.Ф. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1131808
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 480с. – ISBN 966-06-0347-9
1131809
  Піча В.М. Політологія : типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1131810
   Політологія : підручник [студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; [В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.В. Головатий]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 568 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-219-4
1131811
  Піча В.М. Політологія : підручник. для студ вищ. навч. закладів освіти / Піча В.М., Хома Н.М.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304с. – ISBN 966-8340-39-6
1131812
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – 2-е вид., доп.. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-85-5
1131813
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0431-9
1131814
  Юрій М.С. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор; КНТ, 2006. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1131815
  Логвина В.Л. Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Логвина ; МОН України ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. – ISBN 966-364-354-8
1131816
  Дробінка І.Г. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
1131817
  Аляєв Г.Є. Політологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
1131818
   Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
1131819
  Кусок Л.М. Політологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ : КСУ, 2007. – 225с. – ISBN 966-7486-17
1131820
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
1131821
   Політологія : навч. посібник / А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.Р. Байрак, О.В. Грабовський, П.Г. та ін. Калько; [А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.І. Бойко та ін. ; за заг. ред. А.М. Чернія]. – Київ : Міленіум, 2007. – 364, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1131822
  Грицяк Н.В. Політологія : навч. посібник / [Н.В. Грицяк, Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко] ; за ред. Б.Л. Дем"яненка. – 3-тє вид., допов. і уточнене. – Київ : Софія-А, 2008. – 753, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 727-746. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8684-47-0
1131823
   Політологія : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
1131824
   Політологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7


  Охоплює основну політологічну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із політології для вищої школи. Розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, вчителів і учней середніх спец.навчальних закладів
1131825
   Політологія : підручник / Вегеш М.М., Остапець Ю.О., Боднар В.Л., Буркало В.В. та ін.; за ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид.. переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 384с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-453-4
1131826
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
1131827
   Політологія : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
1131828
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1131829
   Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3


  Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
1131830
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів внз / Піча В.М., Хома Н.М ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-39-6
1131831
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
1131832
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 451с. – ISBN 978-966-439-272-0
1131833
   Політологія : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
1131834
   Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
1131835
  Горбач О. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
1131836
   Політологія : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
1131837
   Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / [В.Ф. Цвих та ін.] ; за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-374. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-987-4
1131838
   Політологія : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
1131839
   Політологія : [підручник для студентів ВНЗ] / [А.М. Черній, В.Ф. Калуга, О.В. Костюк та ін.] ; за заг ред. проф. А.М. Чернія. – Київ : Міленіум, 2012. – 425, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Довідник країн Європи: с. 362-373. - Слов. політол. термінів: с. 374-420. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1131840
   Політологія : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
1131841
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
1131842
  Косьмій О.М. Політологія : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
1131843
   Політологія : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
1131844
   Політологія : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. М.С. Гурицька]. – Київ : НАУ, 2015. – 26, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-27
1131845
  Мальчин Ю.М. Політологія : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
1131846
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131847
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисциплина : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Бебик. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-93-7
1131848
   Політологія : підручник / [М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, О.М. Сахань] ; за ред. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 460, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 454-457. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-397-409-7
1131849
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Піча, Н.М. Хома ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-13-5
1131850
   Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Білоусов О.С., Бабіна В.О., Кривдіна І.Б. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 167, [1] с. – До 100-ліття Одес. нац. політехн. ун-ту. - Предм. показчик: с. 163-164. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-2229-97-4


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1131851
   Політологія : навч. посібник / [упоряд. та ред.]: Міщенко А.Б. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 101, [1] с. : табл., іл. – Упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-617-520-148-0
1131852
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131853
  Міщенко А.Б. Політологія : навч. посібник / Міщенко А.Б. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2022. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-617-520-148-0
1131854
   Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : Наукові доповіді та статті. – Київ : Європейський університет, 2000. – 252с. – ISBN 966-7508-69-2
1131855
   Політологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 13


  Фрагменти виступів учасників Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму, який відбувся 25-27 жовтня ц.р. на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Серед виступаючих професор університету П.П. Шляхтун.
1131856
  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 424с. – ISBN 966-608-366-3


  Викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як науової, навчальної та практичної дисципліни
1131857
  Мейс Д. Політологія історії, або Народна освіта як чинник соціалізації громадян // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 12-13
1131858
  Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. гуманіт. фак. вищ. закл. освіти / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 174 с. – ISBN 5325008560
1131859
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 200, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7037-03-2
1131860
  Перепелиця Г. Політологія міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61


  Рецензія на навчальний посібник - "Політологія міжнародних відносин" - підготовлений і виданий завідувачем кафедри регіональних систем і європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС, доктором політичних наук, професором Сергієм ...
1131861
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посібник / С.О. Шергін. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-868-8
1131862
  Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : Посібник / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Академія, 2003. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-158-9


  Викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвіток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Для студентів вузів
1131863
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
1131864
  Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : Навчальний посібник / Федір Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання України, 2000. – 200с. – ISBN 966-618-113-4; 966-618-149-5
1131865
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
1131866
  Сергієнко П.П. Політологія сьогодні і завтра / П.П. Сергієнко. – К., 1991. – 45с.
1131867
  Сіленко А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 31-32.
1131868
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1131869
  Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
1131870
  Стародуб Н. Політологія у порівнянні // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Друге місце у загальнокомандному заліку вибороли студенти філософського факультету Шевченкового університету Владислав Сасін, Ігор Гончарук та Анастасія Руденко у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Політологія", яка цього ...
1131871
  Цвих В. Політологія у системі підготовки сучасного фахівця / В. Цвих, Д. Черняк // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Згадується книга " Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів" за ред. В.Ф. Цвиха, підготовлена каф. політології філософського фак-ту КНУТШ.
1131872
   Політологія у схемах , таблицях, визначеннях : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 161c. – ISBN 966-7508-02-1
1131873
  Кусок Л.М. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : Навчально-методичний посібник / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2006. – 188с.
1131874
  Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
1131875
   Політологія як наука і навчальна дисципліна / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 8-16. – ISBN 978-966-2229-97-4
1131876
  Хілько М.І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 190-228. – ISBN 966-594-988-8
1131877
  Цвих В.Ф. Політологія, як наука і навчальна дисципліна: сучасні модуси реалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 6-12
1131878
   Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія. – Львiв : Світ, 1996. – 800 с. – ISBN 5-7773-0219-Х
1131879
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
1131880
  Славинський Микола Політологія: від роздумів до прогнозів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 2-3 : фото
1131881
   Політологія: історія та методологія : хрестоматія. – Київ : Здоров"я, 2000. – 632 с. – ISBN 5-311-02747-9
1131882
  Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
1131883
  Піча В.М. Політологія: конспект лекцій : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
1131884
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640 с. – ISBN 5-7763-8287-4
1131885
   Політологія: наука про політику : Підручник. – Київ-Харків : Єдінорог. – ISBN 966-7333-36-1
Вид. 4-те, виправлене та доповнене. – 2002. – 640с.
1131886
  Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
1131887
   Політологія: освітньо-професійний комплекс : напрям підгот. 030104 - "Політологія", спец. - "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : [навч. посібник] / А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, П.П. Шляхтун, В.Ф. та ін. Цвих; [А.Є. Конверський та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 678, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем
1131888
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
1131889
   Політологія: Терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці. : Навчальний словник-довідник для студентів. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2001. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-06-2
1131890
  Цвих В.Ф. Політологія: традиція та інновація // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 434-448. – ISBN 978-966-439-469-4
1131891
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
1131892
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
1131893
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
1131894
  Бойченко В.П. Поліття : поезії / В.П. Бойченко ; [біогр. довідка: с. 77. іл.: А.Б. Площанський]. – Київ : Молодь, 1977. – 79 с. : іл.


  Цикли: Час і простір. - Із Роберта Фроста.
1131895
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
1131896
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
1131897
  Ганжа А. Поліфонізм наративу в документальному кінотексті (на прикладі фільму "Poeta Maximus") // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (397), січень - березень. – С. 29-35. – ISSN 2664-4282
1131898
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
1131899
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1131900
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
1131901
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
1131902
  Завгородняя Г.Ф. Поліфонічний текст як предмет музикознавчого дискурсу // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 147-156. – ISSN 2524-0447


  "В історичних та жанрових умовах у контексті семантики часу досвід людства, що народжується у колективному, несвідомому, відображується у його творах, будь то художник, музикант чи архітектор. Таким чином, мистецтво у всі часи було своєрідним дзеркалом ...
1131903
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
1131904
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1131905
  Прісовський Є. Поліфонічність першого Шевченкового "Кобзаря" // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 12-17. – ISBN 966-389-037-1
1131906
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1131907
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
1131908
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
1131909
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
1131910
  Данчишин Н.Р. Поліфонія поетичних світів Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данчишин Назар Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1131911
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
1131912
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
1131913
  Грабовський В. Поліфонія слова Володимира Корнійчука. Про книгу "КольороМузика Слова" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 208-210. – ISSN 0868-4790


  ""Почім грам сивого горя?..", "…Ті слова приходять до мене з неба", "І тамую душу молитвами"… Це - назви деяких мальованих поезій у прозі Володимира Корнійчука, що віддавна присутній в українському письменстві, в музичній критиці та журналістиці. Нині ...
1131914
  Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних перекладів Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 397-408. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1131915
  Ярових Д. Поліфонія художнього світу. Роман Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (917), березень. – С. 187-198. – ISSN 08-68-4790-1
1131916
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
1131917
  Циркунова І.В. Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села "Вулик" та проблеми її відтворення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 487-491


  В статті розглядається теорія аргументативно-поліфонічної інтерпретації Освальда Дюкро, як один із сучасних підходів до аналізу іронії. На основі роману каміло Хосе Села «Вулик» розглянуто як іронічна модальність може реалізуватися за рахунок ...
1131918
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
1131919
  Станько О.В. Поліфтороалкілімінофосфонати в синтезі оптично активних похідних [альфа]-амінофосфонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Станько Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1131920
  Овсієнко Л.М. Поліфункційність терміна в сучасному термінознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 89-97. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1131921
  Ліханов А.Ф. Поліфункціональна організація і трансформація вторинного метаболізму деревних рослин у лісових та урбофітоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 06.03.01 / Ліханов Артур Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
1131922
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1131923
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – ISBN 966-7890-03-1
1131924
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
1131925
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
1131926
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1131927
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
1131928
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1131929
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
1131930
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
1131931
  Зуб М.Я. Поліфункціональність інфраструктури регіонального ринку праці на етапі інноваційних зрушень в економіці України / М.Я. Зуб, Д.А. Шуліка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 74-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1131932
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
1131933
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
1131934
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.35-46. – ISSN 0236-1477
1131935
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
1131936
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
1131937
  Тищенко І.Ю. Поліфункціональність художнього світу прози Романа Андріяшика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 280-284
1131938
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
1131939
  Сідорова Я. Поліхромія як засіб гармонізації житлового середовища / Я. Сідорова, Ю.Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 302-306. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1131940
  Кравченко А.І. Поліхудожні проекти у виконавській творчості українських ансамблістів кінця XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 139-145. – ISSN 2312-4679
1131941
  Бурлакова І.В. Поліхудожній простір Оксани Лятуринської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 409-414
1131942
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1131943
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
1131944
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
1131945
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
1131946
   Поліцейська деонтологія : навч. посібник / [В.Я. Марковський, О.І. Савайда, Р.Б. Тополевський та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 315. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1131947
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
1131948
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
1131949
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1131950
   Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : [колект.] монографія / [С.В. Албул, А.М. Бабенко, П.М. Балтаджи та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Швеця, М.О. Семенишина ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Гельветика, 2022. – 551, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-551 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-554-109-8
1131951
  Міхневич Л.В. Поліцейське (адміністративне) право поза класичними університетами (XIX - початок XX ст.) // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 58-70. – ISSN 2412-8465
1131952
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
1131953
  Бондаренко В.Д. Поліцейське капеланство в Україні: становлення, зміст діяльності, перспективи розвитку / В.Д. Бондаренко, М.О. Семенишин // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 7-14. – ISSN 2072-8670
1131954
  Мороз І. Поліцейське новосілля // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  На Київщині відкрили відбудований після артобстрілів Ірпінський відділ поліції.
1131955
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
1131956
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
1131957
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1131958
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
1131959
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
1131960
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
1131961
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
1131962
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
1131963
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
1131964
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
1131965
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1131966
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
1131967
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
1131968
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
1131969
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
1131970
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
1131971
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
1131972
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1131973
  Прибиткова І. Поліцейський характер радянської паспортної системи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 112-124. – ISSN 1563-3713
1131974
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1131975
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
1131976
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
1131977
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
1131978
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
1131979
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
1131980
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
1131981
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
1131982
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1131983
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого і сучасного // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 45-59. – ISBN 978-966-520-183-0
1131984
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
1131985
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
1131986
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
1131987
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1131988
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
1131989
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
1131990
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
1131991
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1131992
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
1131993
  Копча В.В. Поліція Польської республіки: нормативний та організаційний аспекти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 395-406. – ISBN 978-617-7404-86-5
1131994
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
1131995
   Поліція розслідує близько 20 тисяч військових злочинів рф в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1131996
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
1131997
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
1131998
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
1131999
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
1132000
   Поліщук Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383. – ISBN 978-966-439-754-1
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,