Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1075001
  Михайлин І.Л. "Поле журналістики" П. Бурдьє // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 102-113. – ISBN 978-966-680-459-7
1075002
  Степаненко М. "Поле неокрас" описових назв у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 210-215
1075003
  Червак Б. "Поле праці безмежне!.." Євген Онацький: вчений і націоналіст // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 8


  "Євгена Онацького називають «призабутим українським енциклопедистом», а його найвідоміша наукова праця «Українська мала енциклопедія» (УМЕ), на жаль, залишається малодослідженою в сучасній Україні. Натомість життя і творчість Євгена Онацького, його ...
1075004
  Буйських Ю. "Поле" vs "місто": простір у текстах археологічної субкультури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 437-440. – ISBN 978-966-95419-8-7
1075005
  Наумовська О. "Поле" як локус потойбіччя в українській народній неказковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1075006
  Смыковская Валентина Ивановна "Полесские хроники" И. Мележа. (Творч. замысел и его худож. воплощение) : Автореф... канд. филол.наук: 10-01.03 / Смыковская Валентина Ивановна; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1973. – 18л.
1075007
   "Ползучесть в конструкциях", всесоюзная конф., 2-я Новосибирск. 1984. – Новосибирск, 1984. – 176с.
1075008
  Стеценко В. "Полин" : вірш // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 110


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1075009
   По-ленински жить, работать, бороться.. – Москва, 1984. – 32с.
1075010
  Ковальов О.П. По-ленінськи виховувати робсількорів / О.П. Ковальов. – Львів, 1958. – 12с.
1075011
  Куманьок П.Ф. По-ленінському виховувати робсількорів / П.Ф. Куманьок. – К., 1959. – 39с.
1075012
  Мясников А.Л. Полдень на острове робинзонов: Повести и рассказы. / А.Л. Мясников. – Л., 1990. – 461с.
1075013
  Каширский Е.Е. Полдень над Объю / Е.Е. Каширский. – Барнаул, 1964. – 40с.
1075014
  Плебейский О.Л. Полдень над плесами / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1075015
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд., доп. и перераб. – М, 1967. – 319с.
1075016
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд. 2-е. – Л, 1975. – 448с.
1075017
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 390с.
1075018
  Семеновский К Полдень. / К Семеновский. – Кишинев, 1958. – 168с.
1075019
  Лядов А.И. Полдень. / А.И. Лядов. – Ставрополь, 1958. – 84с.
1075020
  Халупский И.Я. Полдень. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 127с.
1075021
  Часов Н.В. Полдень. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1968. – 59с.
1075022
  Путинцев А.Г. Полдень. / А.Г. Путинцев. – К., 1974. – 282с.
1075023
  Явуухулан Бэгзийн Полдень. / Явуухулан Бэгзийн. – М., 1981. – 32с.
1075024
  Грибачев Н.М. Полдень. Америка, Америка / Н.М. Грибачев. – Москва, 1963. – 184с.
1075025
  Смоляницкий С.В. Полдень. Дорога. Память / С.В. Смоляницкий. – Москва, 1977. – 200 с.
1075026
  Наровчатов С.С. Полдень. Избр. стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1969. – 232с.
1075027
  Полякова Н.М. Полдень. Стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1969. – 112с.
1075028
  Ульянова И.В. Полдень. Стихи / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1974. – 168с.
1075029
   Полди ударної праці. – Х., 1976. – 56с.
1075030
  Ширшова Л.Т. Полдисперсность гумусовых веществ почв. / Л.Т. Ширшова. – М., 1991. – 85с.
1075031
  Прохватилов В.А. Полдневая пора / В.А. Прохватилов. – Л., 1985. – 64с.
1075032
  Унгарсынова Ф. Полдневный жар : стихи и поэмы / Ф. Унгарсынова; Фариза. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 256 с.
1075033
  Виан Борис Полдник генералов : Пьесы. Новеллы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 560с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0441-2
1075034
  Завальнюк Л.А. Поле-половодье / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1970. – 78с.
1075035
   Поле - агроном - компьютер. – Москва, 1990. – 64с.
1075036
  Мальцев Т.С. Поле - моя жизнь. / Т.С. Мальцев. – М., 1975. – 199с.
1075037
  Рыдник В.И. Поле / В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1976. – 160с.
1075038
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-966-8910-61-6
Т. 1 : Вступ до спеціальності / [упоряд.: М.В. Гримич, С.А. Жовтий, О.Ю. Брайченко]. – 2014. – 320 с. : табл., іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1075039
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / НДІ українознавства МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-617-7310-15-9
Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки / [упоряд.: М.В. Гримич, О.В. Соболєва]. – 2017. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1075040
  Чихачев Сергей Поле "Черного археолога" : общее дело / Чихачев Сергей, Струков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 148-155 : Фото
1075041
  Сафин Р.А. Поле английской лингвистической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафин Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 25л.
1075042
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Х., 1981. – 272с.
1075043
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Москва, 1984. – 511с.
1075044
   Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1075045
  Охредько О. Поле битви: освіта в анексованому Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Державна політика України та Російської Федерації щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів переселенців з окупованих територій України на 2016 рік.
1075046
  Нергеш Я. Поле битвы -- стол переговоров. / Я. Нергеш. – М., 1989. – 260с.
1075047
  Муравьев А.Л. Поле битвы - киноэкран / А.Л. Муравьев. – Л., 1988. – 110с.
1075048
  Река О. Поле битвы - Ливан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 18. – С. 42-44
1075049
  Я Поле битвы - Намибия / Я, Отто Джон -. – Москва, 1988. – 257 с.
1075050
   Поле битвы - сердца людей. – Москва, 1987. – 333 с.
1075051
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / В.И. Борщуков. – М., 1983. – 415с.
1075052
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / Борщуков В.И. – Москва, 1988. – 445 с.
1075053
  Премчанд Поле битвы. / Премчанд. – М., 1958. – 416с.
1075054
  Щуплов А.Н. Поле боли / А.Н. Щуплов. – М, 1986. – 125с.
1075055
  Лисенко В.Ф. Поле бою / В.Ф. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320с.
1075056
  Кабанов С.И. Поле боя - берег. / С.И. Кабанов. – Москва, 1977. – 364с.
1075057
  Первомайский Л.С. Поле боя : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Правда, 1947. – 39 с.
1075058
  Жигулин А.В. Поле боя / А.В. Жигулин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
1075059
  Кузьмичев А.П. Поле боя / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1979. – 543с.
1075060
  Скульский Г.М. Поле боя / Г.М. Скульский. – Москва, 1980. – 80с.
1075061
  Решетников Л.В. Поле боя. Воен. лирика. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1972. – 247с.
1075062
  Савицкий В.И. Поле боя. Стихи / В.И. Савицкий. – М., 1963. – 52с.
1075063
  Зайцев Вадим Поле брани // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 96-97 : фото
1075064
  Лиходеев Л.И. Поле брани, на котором не было раненых / Л.И. Лиходеев. – Москва, 1990. – 332с.
1075065
  Устинов А.А. Поле братства / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1980. – 326 с.
1075066
  Шаповал М.Т. Поле в обіймах : документальна повість в новелах / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1977. – 160 с.
1075067
   Поле відчаю й надії. – К, 1994. – 389с.
1075068
  Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1075069
  Жемерев А.В. Поле гамма-излучения от источника нейтронов в воздухе / А.В. Жемерев, Б.М. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
1075070
  Зайцева Н.А. Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере / Н.А. Зайцева, Г.Н. Костяной. – М., 1974. – 147с.
1075071
   Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере. – Л, 1987. – 369с.
1075072
  Друцэ И. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 654 с.
1075073
  Баловсяк Н. Поле електоральної напруги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561
1075074
  Решетников Л.В. Поле жатвы. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1976. – 256с.
1075075
  Поделков С.А. Поле жизни- поле боя / С.А. Поделков. – Москва, 1966. – 95 с.
1075076
  Поделков С.А. Поле жизни / С.А. Поделков. – Москва, 1963. – 95 с.
1075077
  Мякиев А.А. Поле жизни / А.А. Мякиев. – Грозный, 1974. – 74с.
1075078
  Старшинов Н.К. Поле жизни / Н.К. Старшинов. – М, 1979. – 318с.
1075079
  Кожевников В.М. Поле жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1980. – 64с.
1075080
  Бочаров Г.Н. Поле жизни / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1985. – 111с.
1075081
  Арсирий В.С. Поле заботы нашей : [о механизаторах сел. хоз-ва] / Арсирий В.С. ; ред. Г.Н. Кондрашев. – Москва : Знание, 1991. – 45, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; 10"91)
1075082
  Зорьева Вера Михайловна Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зорьева Вера Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 21л.
1075083
  Зорьева В.М. Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Зорьева В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1075084
  Чистяк Д. Поле закатное, поле рассветное = По мотивам призведений Павла Тычины : проза: новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 100-107. – ISSN 0131-8136
1075085
  Бойчук О.В. Поле залишкової непружної деформації в диску, викликане тепловим імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки чисельно досліджено залишкові непружні деформації в зоні опромінення. Встановлено, що радіальні компоненти непружної деформації є стискаючими, а осьові компоненти є розтягуючими, розподіл ...
1075086
  Морозов Г.С. Поле зовет / Г.С. Морозов. – Москва, 1984. – 78с.
1075087
  Кульбак Л.А. Поле зору / Л.А. Кульбак. – Київ : Український письменник, 1992. – 79 с.
1075088
  Векслер А.И. Поле зрения / А.И. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
1075089
  Романов А.А. Поле зрения : Стихи / А.А. Романов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1075090
  Арутюнян А. Поле зрения : стихи / Артем Арутюнян ; авториз. пер. с арм. О. Шестинского. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 80 с.
1075091
  Федоров С.Н. Поле зрения / С.Н. Федоров. – Москва, 1990. – 140с.
1075092
  Крыжановский С.Т. Поле зрения. / С.Т. Крыжановский. – Одесса, 1971. – 48с.
1075093
   Поле и материя : сборник статей по физике и геофизике, посвященный памяти профессора К.А. Путилова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 164 с.
1075094
  Вийк Т. Поле излучения в многослойных средах / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 90с.
1075095
  Длугач Ж.М. Поле излучения в оптически толстых планетных атмосферах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Длугач Ж.М. ; АН ЭССР. – Тарту. – 15 с.
1075096
   Поле излучения Земля как планеты. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 308с.
1075097
   Поле излучения сферической атмосферы. – Л, 1977. – 214с.
1075098
   Поле излучения точечного мононаправленного источника гамма-квантов. – М, 1974. – 160с.
1075099
  Аржаных И.С. Поле импульсов / М.С. Аржаных ; АН УзССР, Ин-т механики. – Ташкент : Наука, 1965. – 232 с.
1075100
  Калинников В.В. Поле интегрального влагосодержания над северо-востоком Сибири по данным радиоизмерений глобальных навигационных спутниковых систем / В.В. Калинников, О.Г. Хуторова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
1075101
  Лісовий А. Поле і море - його стихія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 187-189. – ISSN 0208-0710
1075102
  Кокотов Ю.А. Поле кислотности почв, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1448-1459 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1075103
   Поле кличе. – К, 1975. – 192с.
1075104
  Чиркинян Н.С. Поле количественности (на матер. русск. и арм. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чиркинян Н.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1075105
  Холошенко О.Ф. Поле комиссара / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1978. – 115с.
1075106
  Сасина Валентина Петровна Поле компаративности в современной английской тропике : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сасина Валентина Петровна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 167л.
1075107
  Сасина В.П. Поле компартивности в современной английсокй тропике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сасина В. П.; КГУ. – К., 1979. – 27л.
1075108
  Сасина В.П. Поле компартивности в современой английской тропике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сасина В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
1075109
  Поуэлл Э. Поле костей / Э. Поуэлл. – Москва, 1984. – 368 с.
1075110
   Поле Куликово. – Воронеж, 1980. – 119с.
1075111
   Поле Куликово. – М, 1980. – 239с.
1075112
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1985. – 560с.
1075113
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1989. – 892с.
1075114
  Куликов Б.Н. Поле Куликово. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1973. – 72с.
1075115
   Поле любит труд. – Красноярск, 1966. – 143с.
1075116
  Кочетов В.С. Поле любленое / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1977. – 103с.
1075117
   Поле моей жизни. – Саранск, 1989. – 190с.
1075118
  Тендюк Л.М. Поле моє, полечко... : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1961. – 88 с.
1075119
  Беднягина Э.К. Поле направленного движения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Беднягина Э.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
1075120
  Корнієць С.Д. Поле напружень біля тріщини в пружній пластині, що послаблена отвором з крайовими тріщинами та абсолютно жорстким включенням / С.Д. Корнієць, Т.В. Кривенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначений напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, та коловим абсолютно жорстким включенням. Згідно прийому Д.І. Шермана двозв"язна задача теорії пружності зводиться до допоміжної задачі для ...
1075121
  Мишарина Л.А. Поле напряжений в земной коре Прибайкалья и Монголии и его сопоставление с полями напряжений в основных сейсмических поясах Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишарина Л.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 22л.
1075122
  Гандзюра П.П. Поле не спить : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 552 с.
1075123
  Илемницкий П. Поле невспаханное / П. Илемницкий. – Москва, 1955. – 352с.
1075124
  Ерастов К.Д. Поле П-адических элементов: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1985. – 72с.
1075125
  Казак Г.И. Поле памяти / Г.И. Казак. – Минск : Мастацкая літаратуа, 1975. – 79 с.
1075126
  Моряков Е.Н. Поле памяти : заметки об идеол. работе / Е.Н. Моряков. – Москва : Политиздат, 1985. – 238 с.
1075127
   Поле памяти. – М, 1989. – 320с.
1075128
  Михлеев Д.Н. Поле перейденное / Д.Н. Михлеев. – Чебоксары, 1985. – 176с.
1075129
  Елисеев Е.С. Поле перейти / Е.С. Елисеев. – Москва, 1975. – 142с.
1075130
  Малашенко Поле перейти... / Малашенко, Н.. – Кишинев, 1974. – 83с.
1075131
   Поле плотности северной части Атланстического океана. – Москва : Гидрометеоиздат, 1985. – 191с.
1075132
   Поле плотности северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 138с.
1075133
  Коркина А. Поле подсолнухов: Стихи. / А. Коркина. – Кишинев, 1978. – 120с.
1075134
  Озеров Г.В. Поле поссивности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Озеров Г. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1075135
  Дудин М.А. Поле притяжения / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 350с.
1075136
  Дудин М.А. Поле притяжения : Проза о поэзии / М.А. Дудин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 400с.
1075137
  Эльчин Поле притяжения / Эльчин. – Москва, 1987. – 285 с.
1075138
  Бадхен Марина Викторовна Поле пространственной локализованности в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бадхен Марина Викторовна; АН СССР Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л, 1981. – 21л.
1075139
  Андрюшин Н.Ф. Поле рассеянного гамма-излучения радиационно-технических установок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрюшин Н.Ф. ; МВ ССО СССР, Московский инженерно-физический ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
1075140
   Поле рассеянного излучения в земной атмосфере. – Алма-Ата, 1974. – 111с.
1075141
  Черепанов А.И. Поле ратное мое. / А.И. Черепанов. – Москва, 1984. – 303с.
1075142
   Поле Родины. – Москва, 1980. – 207с.
1075143
   Поле Родины. – М, 1986. – 397с.
1075144
  Васильев С. Поле русской славы : стихи / С. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1943. – 72, [1] с.
1075145
  Якубенко Э.В. Поле русской славы / Э.В. Якубенко. – Тула, 1984. – 233с.
1075146
  Федорова О.В. Поле русской славы: путеводитель. / О.В. Федорова, В.К. Ушаков. – М., 1979. – 199с.
1075147
  Волков В.А. Поле светимости / В.А. Волков. – Москва, 1981. – 71с.
1075148
  Ломакин П.Д. Поле скорости звука и элементы его вертикальной стратификации в Аталинтическом океане. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.08 / Ломакин П.Д.; АН Укр.морск.гидрофизич.ин-т. – Севастополь, 1994. – 43л.
1075149
   Поле славы. – Саратов, 1980. – 230с.
1075150
   Поле славы. – М, 1985. – 359с.
1075151
   Поле славы. – М, 1988. – 351с.
1075152
  Костенко В. Поле смислу життя / В. Костенко, С. Палітанський // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 25-28
1075153
   Поле сражения - душа. – Воронеж, 1990. – 206с.
1075154
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – М., 1973. – 462с.
1075155
  Гончаров Ю.Д. Поле сражения / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1977. – 407с.
1075156
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – Иркутск, 1988. – 448с.
1075157
   Поле температуры воды северной части Тихого океана. – Москва, 1980. – 196с.
1075158
  Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры / Р.И. Кутас. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148с.
1075159
  Ракитный М. Поле тихое, поле светлое... : избранное / М. Ракитный; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 415 с.
1075160
   Поле тяготения Луны и движение ее искусственных спутников. – Москва : Машиностроение, 1984. – 285 с.
1075161
  Звагельський В. Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-281. – ISSN 2222-5250
1075162
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1984. – 261с.
1075163
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк
Кн. 2. – 1988. – 255с.
1075164
  Зеленский Н.И. Поле чести / Н.И. Зеленский. – Москва, 1957. – 520с.
1075165
  Сорин С.Г. Поле чести / С.Г. Сорин. – М., 1987. – 270с.
1075166
  Гельман М. Поле чудес Анатолия Чубайса и Россия в роли Буратино, или как последние геостратегические ресурсы использовать для ее спасения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-55. – ISSN 0132-0831
1075167
  Голіченко О.Л. Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі, утворене рухом кришок // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 107-110
1075168
   Поле электропроводности воды северных частей Атланстического и Тихого океанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1982. – 117с.
1075169
  Хазен А.М. Поле, волны, частицы и их модели : Книга для внеклассного чтения, 8-10 классы / А.М. Хазен. – Москва : Просвещение, 1979. – 113с.
1075170
  Авасте О.А. Поле, коротковолновой радиации в безоблачной атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авасте О.А.; Акад.наук Эстон. ССР. – Тарту, 1961. – 10л.
1075171
  Никульшин И.Е. Поле. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1970. – 80с.
1075172
  Федосова Л.А. Поле: стихи. / Л.А. Федосова. – Москва, 1981. – 63с.
1075173
   Полевая академия. – М, 1983. – 287с.
1075174
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. – Москва, 1972. – 344с.
1075175
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. : [Учеб. пособие для ист. спец. ун-тов] / Д.А. Авдусин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил. – Библиогр.: c. 331-334
1075176
  Вентцель М.К. Полевая астрономия : учебник / М.К. Вентцель. – Москва : Редбюро ГУГК
Ч. 2 : Практическая астрономия. – 1940. – 310 с.
1075177
  Муратов У. Полевая всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от размеров и удельного веса семян сорта 108-Ф : Автореф... канд. биол.наук: / Муратов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1075178
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том1. – 1959. – 444с.
1075179
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том 2. – 1960. – 500с.
1075180
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том 3. – 1964. – 531с.
1075181
   Полевая геоботаника. – Ленинград : Наука
Том. 4. – 1972. – 336 с.
1075182
   Полевая геоботаника. – Ленинград
Том 5. – 1976. – 320с.
1075183
  Абашкина А.В. Полевая геологическая практика / А.В. Абашкина, Б.П. Баженов. – Москва, 1957. – с.
1075184
  Вебер В.Н. Полевая геология / В.Н. Вебер. – Москва, 1923. – 148с.
1075185
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 318с.
1075186
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 1. – 1932. – 304с.
1075187
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 2. – 1932. – 318с.
1075188
  Вебер В.Н. Полевая геология : Учебник для техникумов / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 180с.
1075189
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 482с.
1075190
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 1031с.
1075191
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 1. – 1989. – 400с.
1075192
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 2. – 1989. – 455с.
1075193
  Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога : Справочное пособие / В.Д. Войлошников. – Москва : Недра, 1984. – 184с.
1075194
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
1. – 1927. – 344с.
1075195
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
2. – 1927. – 370с.
1075196
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1929. – 256с.
1075197
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1931. – 304с.
1075198
  Одесский И.А. Полевая геология. Наблюдения над осадочными породами / И.А. Одесский. – Л., 1983. – 56с.
1075199
  Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб; Пер.с англ. – Москва : Недра, 1990. – 238с.
1075200
   Полевая геоотаника. – Л
4. – 1972. – 336с.
1075201
  Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
1075202
  Ччекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка. / Э.Б. Ччекалюк. – К., 1974. – 103с.
1075203
  Знаменский В.В. Полевая геофизика / В.В. Знаменский. – Москва : Недра, 1980. – 351с.
1075204
  Ложкин В.В. Полевая гидрология / В.В. Ложкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 756 с.
1075205
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1950 г. / А.А. Резников. – М., 1950. – 51с.
1075206
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1954 г. / А.А. Резников. – М., 1955. – 56с.
1075207
  Евсеичев В.А. Полевая дорога / В.А. Евсеичев. – Куйбышев, 1981. – 55с.
1075208
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – Минск, 1974. – 160 с.
1075209
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению. – Минск, 1981. – 176 с.
1075210
   Полевая и промысловая геохимия. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1954. – 70с.
1075211
  Высоцкий И.В. Полевая и структурная геология / И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1945. – 199с.
1075212
  Мюллер Э.В. Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т. Цонг. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
1075213
  Подобедов Н.С. Полевая картография : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1970. – 240 с.
1075214
  Верещака Т.В. Полевая картография : учебник для вузов / Т.В. Верещака, Н.С. Подобедов; ред.: Борисова Т.А., Шибанова Т.Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 351с.
1075215
  Минаев В.В. Полевая кислородно-дыхательная аппаратура. / В.В. Минаев, В.В. Жаров. – Рязань, 1988. – 71с.
1075216
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1955. – 20с.
1075217
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1959. – 20с.
1075218
  Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Метод. руководство для изучения спецкурсов, выполнения практик, курсовых и дипломных работ студентами-географами стационарного и заоч. обучения. / Г.П. Миллер. – Львов, 1972. – 127с.
1075219
  Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста и геолога / И.А. Черепов. – Москва : Недра, 1967. – 113 с.
1075220
  Борисов К.Ф. Полевая почта №... / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1986. – 220с.
1075221
  Дмитриева Л.В. Полевая практика в профессиональном становлении студентов-культурологов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 2073-9702


  Авторы статьи делятся опытом организации и проведения выездных полевых практик студентов-культурологов. Рассматриваются конкретные формы и виды проектной работы студентов, технологии групповой и индивидуальной деятельности на различных этапах практики, ...
1075222
  Добрецова Т.Н. Полевая практика по ботанике / Т.Н. Добрецова. – Казань, 1989. – 92с.
1075223
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 111с.
1075224
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 112с.
1075225
   Полевая практика по геодезии : метод. пособ. для студ. геолого-географического ф-та / С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев; Белорусский ордена трудового красного знамени Государственный ун-т им. В.И. Ленина ; С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев ; науч. ред. В.Г. Завриев. – Минск, 1968. – 63 с.
1075226
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии : Учебное пособие для вузов / В.Д. Войлошников. – Москва : Просвещение, 1977. – 128с.
1075227
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии / В.Д. Войлошников. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 143 с.
1075228
   Полевая практика по геологии, топографии и метеорологии. – Новосибрск, 1961. – 47с.
1075229
  Никшич И.И. Полевая практика по геологии. / И.И. Никшич. – М, 1948. – 88с.
1075230
  Матвеев Н.П. Полевая практика по гидрологии : Учебное пособие для вузов / Н.П. Матвеев, Н.А. Сераев. – Москва, 1963. – 112с.
1075231
  Фомилева Л.И. и Рубцова З.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных / Л.И. и Рубцова З.И. Фомилева. – 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 160с.
1075232
  Фомичева Л.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных с заданиями на межсезонный период / Л.И. Фомичева. – Москва, 1963. – 118с.
1075233
  Лавров Н.П. Полевая практика по зоологии позвоночных животных. / Н.П. Лавров. – М., 1963. – 120с.
1075234
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 94с.
1075235
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 119с.
1075236
  Боровиков А.М. Полевая практика по общей геологии в Горном Алтае : Учебное пособие / А.М. Боровиков, В.И. Громин, Г.С. Фрадкин. – Новосибирск, 1981. – 92с.
1075237
  Костикевич И.И. Полевая практика по почвоведению: уч.-метод. пособие / И.И. Костикевич, В.М. Скворцов. – Казань, 1986. – 66с.
1075238
  Нехлюдова А.С. Полевая практика по природоведению / А.С. Нехлюдова, В.И. Севастьянов, Филоненко-Алексеева. – Москва : Просвещение, 1986. – 222с.
1075239
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии : учебно-методическое пособие для студентов-заочников педагогических институтов / Глав. управление Высш. и средн. пед. учеб. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский государственный заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – Москва : Просвещение, 1965. – 110 с.
1075240
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии / Глав. управление Высш. и средн. пед. учебн. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский Гос. заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 143 с.
1075241
  Коренной П.Ф. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по географич. специальностям / П.Ф. Коренной, А.В. Соломко. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 144 с.
1075242
  Соломко А.В. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. № 2107 "География" / А.В. Соломко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7855-0217-8
1075243
  Жмойдяк Р.А. Полевая практика по топографии с основами геодезии : учеб. пособ. для студ. географ. специальностей вузов / Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев; ред.: Л.Г. Лепило, Р.В. Михновец. – Минск : Университетское, 1987. – 237 с.
1075244
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1958. – 187 с., [2] л. ил. : ил., карт.
1075245
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : Геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е переработанное. – Москва : Просвещение, 1964. – 187с
1075246
  Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины = Field Tectonophysics and its Application for the Studies of Deformations of the Earth`s Crust of Ukraine / О.Б. Гинтов; НАНУ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Феникс, 2005. – 572с. – Тит. лист, и оглавление параллельно на англ. и русском языках. – ISBN 966-651-257-2
1075247
  Симонов И.Н. Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 154-167 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1075248
   Полевая тетрадь юнармейца. – К, 1985. – 191с.
1075249
  Щавелев А.Ф. Полевая учебная практика по геодезии : Учебне пособие для вузов водного транспорта / А.Ф. Щавелев. – Ленинград; Москва, 1954. – 229с.
1075250
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 1. – 1965. – 41 с.
1075251
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 2. – 1965. – 30 с.
1075252
  Лебедев Н.П. Полевая учебная практика по почвоведению / Н.П. Лебедев, И.А. Павленко. – М., 1973. – 88с.
1075253
  Иванов Л.Н. Полевая форма теории возмущений для расчета матричных элементов операторов между вырожденными состояниями атомной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванов Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1969. – 11л.
1075254
   Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления. – Москва, 1798. – 101 с.
1075255
  Басин И. Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления, сочиненная к пользе служащих в войске офицеров, с приложением чертежей. – Москва, 1798. – 100с.
1075256
  Бобровников Л.З. Полевая электроразведочная аппаратура : Справочник / Л.З. Бобровников, Л.И. Орлов, В.А. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
1075257
  Макарьев С.А. Полевая этнография : Краткое руководство и программы для сбора этнографических материалов в СССР / С.А. Макарьев ; под ред. проф. Богораза-Тана. – Ленинград : Изд. Этнографической экскурсионной комиссии Этноотд. Геофака Л.Г.У ; [Тип. "Красной газ. " им. Воло], 1928. – 102 с.
1075258
  Вовк Полевицы (род Agrostis L.) украинской флоры. Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 094 / Вовк А.Г. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
1075259
  Кантария М.В. Полеводство в Кабарде. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Кантария М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 28л.
1075260
  Бериашвили Л.К. Полеводство в Месхети. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бериашвили Л.К.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1075261
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев, Д.А. Иванов. – Москва-Ленинград
Ч.2 : Растениеводство и луговодство. – 1956. – 364с.
1075262
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев. – Л.-М, 1960. – 696с.
1075263
  Тедеев Г.З. Полеводческая лексика в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Тедеев Г.З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1075264
   Полевое и магнитное управление кнцентрацией носителей заряда в полупроводниках с проводимостью, близкой к собственной : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробьев Д. Л,; Воробьев Д. Л,; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.158-168
1075265
  Воробев Дмитрий Леонидович Полевое и магнитное уравнение концентрацией носителей заряда в полупроводниеах с проводимостью, близкой к собственной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробев Дмитрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1075266
  Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 424с.
1075267
  Филиппова С.А. Полевое изучение природно-территориальных комплексов : Учебное пособие / С.А. Филиппова; МВиССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1985. – 55с.
1075268
  Гаркуша И.Ф. Полевое исследование почв / И.Ф. Гаркуша. – Минск, 1958. – 142 с.
1075269
  Николаевская Е.М. Полевое картографирование в географических исследованиях / Е.М. Николаевская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 168с.
1075270
   Полевое крупномасштабное тематическое картографирование полуострова Весловский (остров Кунашир) / В.И. Гаврилов, М.Ю. Грищенко, А.М. Карпачевский, А.Ю. Киселёва, Г.М. Леонова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 22-27 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1075271
  Будрин Л.В. Полевое травосеяние : Посевы клевера, тимофеевки, люцерны, эспарцета, вики, сераделлы, могара, кукурузы и других трав / Л.В. Будрин. – Изд. 2-е, пересмотр. и дополн. – Петроград, 1919. – 44с. : С 27 рисунками
1075272
   Полевой атлас ордовикской и силурийской фауны Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 268с.
1075273
   Полевой атлас ордовикской фауны Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское книжное из-во, 1968. – 280с.
1075274
   Полевой атлас руководящей фауны сенона северо-восточной части Корякского нагорья. – Ленинград, 1974. – 28с.
1075275
  Гладченко А.Я. Полевой атлас руководящих брахиопод нижнего карбона Северной Киргизии / А.Я. Гладченко; Отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1955. – 30с.
1075276
  Обут А.М. Полевой атлас руководящих граптолитов верхнего силура Киргизской ССР / А.М. Обут; Под ред. Марковского Б.П. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1949. – 30с.
1075277
   Полевой атлас руководящих ископаемых юрских и неокомских отложений Западной Туркмении. – Л., 1962. – 212с.
1075278
  Кошелкина З.В. Полевой атлас руководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверюянского краевого прогиба / З.В. Кошелкина. – Магадан, 1962. – 136с.
1075279
   Полевой атлас силурийской, девонской и раннекаменноугольной фауны Дальнего Востока. – Москва : Недра, 1969. – 328с.
1075280
  Волкова Н.С. Полевой атлас фауны моллюсков неогеновых отложений юга СССР / Н.С. Волкова; М-во геологии СССР. Центр. науч. исслед. геол.-разв. музей им. акад. Чернышева Ф.Н. – Ленинград : Недра, 1974. – 192с.
1075281
  Каширцев А.С. Полевой атлас фауны пермских отложений Северо-Востока СССР / А.С. Каширцев; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 88с.
1075282
   Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры девонских отложений минусовой котловины. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 139с.
1075283
  Кипарисова Л.Д. Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края / Л.Д. Кипарисова; Труды ВСЕГЕИ; Министерства геологии и охраны недр СССР; При участии Криштофовича А.Н. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 128с.
1075284
  Алихова Т.Н. Полевой атлас характерных комплексов фауны отложений ордовика и готландия южной части Литовской ССР / Алихова Т.Н., Балашова Е.А., Балашов З.Г. ; под ред. Т.Н. Алиховой. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 100 с.
1075285
  Волкова Н.С. Полевой атлас характерных комплексов фауны третичных отложений Центрального Предкавказья / Н.С. Волкова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 163с.
1075286
   Полевой воробей: Характеристика вида на пространстве ареала. – Л., 1981. – 301с.
1075287
  Фуэнтес Агустин Полевой дневник. Рука помощи // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 20 : фото
1075288
  Журавлев Андрей Полевой дневник. Якутия бодрит = за кулисами // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 140 : Фото
1075289
  Исаков П.М. Полевой качественный химический анализ руд и минералов / П.М. Исаков. – М, 1950. – 20с.
1075290
  Бутырин П.Н. Полевой количественный химический гидроанализ пробирочно-капельным методом / П.Н. Бутырин. – Ленинград : Ленхимсектор, 1931. – 207с.
1075291
  Магницкий К.П. Полевой контроль питания растений / К.П. Магницкий. – М., 1958. – 40с.
1075292
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – Москва : Недра, 1974. – 232с.
1075293
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 260с.
1075294
   Полевой определитель сортов главнейших с/х растений, культивируемых в совхозах Союзсахара. – К., 1930. – 192с.
1075295
  Семерной В.П. Полевой практикум по гидробиологии / В.П. Семерной. – Ярославль, 1978. – 44с.
1075296
  Голанова Д. Полевой прием // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Ключевым вопросом возможности применения новых технологий в банковской сфере является не только их наличие, но и применимое регуляторное право.
1075297
  Ситникова Е.В. Полевой принцип организации единиц внутреннего лексикона человека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 171-179. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У даній статті розглядаються різні класифікації визначальних компонентів структури асоціативних полів - асоціативних зв"язків. Класифікації асоціацій аналізуються з позицій цілеспрямованості, підстави, предмета, структури класифікації, враховується ...
1075298
   Полевой роман // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 40 : фото
1075299
  Мосолов В.В. Полевой сезон / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1988. – 255с.
1075300
  Ложкин В.В. Полевой химический анализ воды / В.В. Ложкин. – Москва-Новосибирск-Ленинград, 1933. – 48с.
1075301
  Федоровский Н.М. Полевой шпат. / Н.М. Федоровский. – М.-Л., 1931. – 8с.
1075302
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов. – Изд. 2-е (перераб.). – М., 1960. – 1-27с.
1075303
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов; М-во геологии СССР, АН СССР. – Москва : Недра, 1975. – 51с. – (Методические указания по производству геолого-разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые)
1075304
   Полевые археологические исследования в 1973 году. – Тбилиси, 1974. – 81с.
1075305
   Полевые археологические исследования в 1976 году. – Тбилиси, 1979. – 365с.
1075306
   Полевые археологические исследования в 1977 году. – Тбилиси, 1980. – 365 с.
1075307
   Полевые вычислительные системы обработки геофизической информации : Препринт 421. – Новосибирск, 1983. – 62 с. : Ил. ; 421
1075308
  Гуменский Б.М. Полевые дорожные исследования грунтов / Б.М. Гуменский. – Москва : Дориздат, 1948. – 320с.
1075309
  Фансет Г.Р. Полевые испытания на металлы. / Г.Р. Фансет. – Л, 1930. – 45с.
1075310
   Полевые исследования ГМЭ народов СССР, 1985-1987 гг.. – Л., 1989. – 82с.
1075311
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Москва : Высшая школа, 1963. – 236 с.
1075312
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ростов-на-Дону, 1981. – 208 с.
1075313
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк; Клименко Г.Г. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов -на-Дону, 1990. – 217 с.
1075314
   Полевые исследования Института этнографии. 1974. – Москва : Наука, 1975. – 267 с.
1075315
   Полевые исследования Института этнографии. 1975. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
1075316
   Полевые исследования Института этнографии. 1976. – Москва : Наука, 1978. – 245 с.
1075317
   Полевые исследования Института этнографии. 1977. – Москва : Наука, 1979. – 264 с.
1075318
   Полевые исследования Института этнографии. 1978. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
1075319
  Алексеев В.Р. Полевые исследования наледей / В.Р. Алексеев, Б.Л. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-151
1075320
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – Л., 1949. – 602с.
1075321
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 503с.
1075322
  Голов В.П. Полевые исследования со школьниками - необходимое условие формирования экологического типа сознания : Методика и опыт. Актуальное интервью / В.П. Голов, А.П. Новиков, И.В. Хомутова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 46-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1075323
  Бондаренко К. Полевые командиры волынских лесов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 54-56
1075324
  Волошин И.Н. Полевые крупномасштабные ландшафтные исследования : тексты лекций / И.Н. Волошин. – Одесса, 1977. – 58с.
1075325
  Смирнов А.И. Полевые культуры / А.И. Смирнов, С.И. Савельев. – Саратов, 1952. – 268с.
1075326
  Леонтьев В.М. Полевые культуры нечерноземной полосы / В.М. Леонтьев, В.Ф. Цупак. – М.-Л, 1954. – 356с.
1075327
  Смирнов А.И. Полевые культуры черноземной и засушливой полосы / А.И. Смирнов. – М.Л., 1935. – 560с.
1075328
  Тимофеевская О.Д. Полевые методы в теории сильных взамимодействий : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тимофеевская О. Д.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1075329
   Полевые методы геокриолгических исследований. – М., 1986. – 142с.
1075330
   Полевые методы гидрогеологических исследований. – М., 1978. – 50с.
1075331
   Полевые методы гидрогеологических исследований : (Метод. указ. по курсу "Методика гидрогеологич. иссл. для специальности 0107" (заочн. форма обучения). – Киев, 1978. – 50 с. : Ил. – Библиогр.: с.50
1075332
  Шпота Л.А. Полевые методы и приборы для физиологического контроля состояния растений в посевах и естественных условиях произростания / Л.А. Шпота. – Бишкек, 1992. – 156с.
1075333
  Михайлов А.Е. Полевые методы изучения трещин в горных породах / А.Е. Михайлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 132с.
1075334
   Полевые методы инженерно-геологических изысканий. – Москва : Недра, 1988. – 144 с.
1075335
  Бондарик Г.К. Полевые методы инженерно-геологических исследований / Г.К. Бондарик, И.С. Комаров, В.И. Ферронский. – Москва : Недра, 1967. – 371с.
1075336
  Ткачук Э.И. Полевые методы инфенерно-геологического изучения горных пород / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1977. – 87с.
1075337
  Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих частиц / Д.А. Киржниц. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 344 с.
1075338
  Попов М.А. Полевые методы химического анализа. / М.А. Попов. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
1075339
   Полевые практики по географическим дисциплинам. – Москва : Просвещение, 1980. – 224с.
1075340
   Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии. – Минск, 1989. – 240 с.
1075341
  Слезкин П.Р. Полевые растения разных семейств, их особенности и приемы культуры : (Растения: зерновые, мотыльковые, гречиха, масляничные, прядильные, кормовые, корнеплоды, катофель, табак, многолетние травы) / сост. П. Слезкин, проф. Киев. Полит. ин-та Имп. Александра II. – 2-е изд. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; Тип. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1910. – VIII, 328 с. – Без ориг. обл.
1075342
   Полевые структуры в системе зыка / Попова З.Д. – Воронеж, 1989. – 200с.
1075343
  Павлов В.М. Полевые структуры в строе языка / В.М. Павлов. – СПб., 1996. – 114с.
1075344
  Каган В.Л. Полевые таблицы для вычисления часового угла и азимута Полярной звезды на 1970-1980 гг (для широт от 20 до 65 градусов) / В.Л. Каган; АН СССР, Всесоюзное астрономо-геодезическое общество ; отв. ред. Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1971. – 51 с.
1075345
  Жуков Д.П. Полевые телефонные аппраты и телефонно-кабельные линии связи / Д.П. Жуков. – Москва, 1948. – 80с.
1075346
  Шешуряк Ю. Полевые точки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  "...Дораборанный законопроект призван комплексно решить ряд проблем, связанных с пользованием сельськохозяйственными землями".
1075347
  Маевский П.Ф. Полевые травы средней России : таблицы для определения растений, живущих между посевами и на паровых полях / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. учебного маг. "Начальная Школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и ), 1887. – [2], 134 с. : ил.
1075348
  Севин Л.Дж. Полевые транзисторы / Л.Дж. Севин. – Москва : Советское радио, 1968. – 184 с.
1075349
   Полевые транзисторы : Физика, технология и применения. – Москва : Советское радио, 1971. – 376 с.
1075350
  Гришина Л.М. Полевые транзисторы / Л.М. Гришина, В.В. Павлов. – Москва, 1982. – 72 с.
1075351
  Бочаров Л.Н. Полевые транзисторы / Л.Н. Бочаров. – 2-е изд. доп. – Москва, 1984. – 80 с.
1075352
  Галкин В.Н. Полевые транзисторы в чувствительных усилителях / В.Н. Галкин. – Ленинград, 1974. – 143 с.
1075353
   Полевые транзисторы и интегральные микросхемы. – Москва, 1975. – 112с.
1075354
  Игнатов А.Н. Полевые транзисторы и их применение / А.Н. Игнатов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 217 с.
1075355
   Полевые транзисторы КПС104 КПС202 КП202 2ПС202 : Электроника, 1976. – 48 с.
1075356
   Полевые транзисторы на арсениде галлия : Принципы работы и технология изготовления. – Москва : Радио и связь, 1988. – 494 с.
1075357
  Гуртов В.А. Полевые транзисторы со структурой металл-диэлектрик-полупроводник : учеб. пособие / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 89 с.
1075358
   Полевые уставы иностранных армий. – М., 1936. – 604с.
1075359
   Полевые физико-географические исследования в учебной географии : Сб. науч. тр. – Ленинград : Изд-во географич. о-ва СССР, 1978. – 101с. : Ил. – Библиогр.: с.: 99-100
1075360
  Кумеев С.С. Полевые шпаты - петрогенетические индикаторы / С.С. Кумеев. – М., 1982. – 207с.
1075361
   Полевые шпаты : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1952. – 402с.
1075362
   Полевые шпаты. – 2-й сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 366с.
1075363
  Кумеев С.С. Полевые шпаты гранитоидов / С.С. Кумеев. – Элиста : Калмыцкое книжное из-во, 1974. – 231 с.
1075364
  Валуй Г.А. Полевые шпаты и условия кристаллизации гранитоидов (Прибрежная зона Приморья) / Г.А. Валуй. – Москва : Наука, 1979. – 147с.
1075365
  Руденко С.А. Полевые шпаты керамических пегматитов Южной Карелии : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Руденко С.А.; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1075366
   Полевые экспериментальные исследования выноса гумусовых веществ из торфянистых почв и оценка их роли в транспортировании растворенных форм железа / Н.Н. Осадча, В.И. Осадчий, И.А. Зинець, Б Ю. Набиванець, В.А. Артёменко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 48-58. – ISSN 2306-5680
1075367
  Тарантов Юрий Анатольевич Полевые эффекты в полупроводниках на границе с электролитами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарантов Юрий Анатольевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 16л.
1075368
  Юлдашев Садритдин Полегаемость хлопчатника и пути ее снижения : Автореф... доктора биол.наук: / Юлдашев Садритдин Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол.наук. – Ташкент, 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.35
1075369
  Юлдашев С.Х. Полегаемость хлопчатника, причины и способы ее преодоления : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Юлдашев С.Х.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сельского хозяйства. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1075370
  Погорелова Н.С. Полегание сеянцев сосны обыкновенной в лесных питомниках Харьковской области и меры борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Погорелова Н.С.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
1075371
  Карпова-Бенуа Полегание сеянцев хвойных пород в лесных питомниках и борьба с этим заболеванием / Карпова-Бенуа. – Л., 1934. – 62с.
1075372
  Васильєва І. Полеглі воїни-кияни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу: просопографічний портрет звитяги / І. Васильєва, В. Сімперович // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 125-137. – ISBN 978-966-97201-9-1
1075373
   Полегшена дифузія субстратів крізь мембрану: пряма та обернена задачі / Д. Гаврюшенко, К. Каліхман, В. Сисоєв, К. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  За допомогою лінійного наближення термодинаміки необоротних процесів розглянуто задачу проходження розчину неелектролітів крізь мембрану з напівпроникними стінками при сталій температурі. Для цього було використано декілька модельних хімічних ...
1075374
  Орловський В.М. Полегшені тампонажні суміші / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-721Х
1075375
   Полегшити життя науковцям // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд скасував низку бюрократичних вимог до науковців щодо оформлення міжнародних відряджень.
1075376
  Оксман Ю.Г. Полежаев перед судом Николаевской цензуры : (По неизданным материалам) / Ю.Г. Оксман, проф. – [Одесса], 1921. – 3 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Дорогому Владимиру Варлаамовичу Мияковскому от автора 20.VII.1921
1075377
  Фролов Л.А. Полежаевские ягоды. / Л.А. Фролов. – М, 1972. – 158с.
1075378
  Белонин М.М. Полезахиснi лiсовi смуги в боpотьбi за високi й сталi вpожаї. /Лекцiя/ / М.М. Белонин; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ, 1948. – 36с/
1075379
  Стрельчук Л.М. Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1075380
  Рибалко К. Полезахисні лісові смуги - лісовий фонд, а земельні ділянки під ними - землі с/г призначення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С 54-57


  "Законом України від 10.07.18 р. № 2498 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, ...
1075381
  Піддубна Д. Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження - невід"ємні складові органічного виробництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 85-91
1075382
  Логгінов Б.Й. Полезахисні лісонасадження в степах Української РСР / Б.Й. Логгінов. – Київ, 1948. – 51с.
1075383
  Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги як резервати різноманіття судинних рослин (Tracheophyta) та птахів (Aves) у Північному Степу Правобережжя України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Петрович Олеся Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1075384
  Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги як резервати різноманіття судинних рослин (Tracheophyta) та птахів (Aves) у Північному Степу Правобережжя України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Петрович Олеся Зіновіївна ; ДУ "Ін-т еволюц. екології НАН України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 330 арк. – Додатки: арк. 199-330. – Бібліогр.: арк. 10-12, 174-198
1075385
  Гендельман М.А. Полезахисні насадження на Півдні УРСР / М.А. Гендельман, Л.П. Заблоцький. – Одеса, 1948. – 48 с.
1075386
  Висоцький Г. Полезахисні смуги та узлісся / Г. Висоцький. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 28 с.
1075387
   Полезахистні лісонасадження. – Х., 1949. – 99с.
1075388
   Полезащитное и противоэрозионное степное лесоразведение в Украинской ССР. – К., 1952. – 231с.
1075389
  Докучаев В.М. Полезащитное лесоразведение в засушиливых степях / В.М. Докучаев. – М., 1956. – 61с.
1075390
  Адрианов С.Н. Полезащитное лесоразведение в зерносовхозе "Гигант" Ростовской области / С.Н. Адрианов. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1949. – 32 с.
1075391
  Федорова А.И. Полезащитное лесоразведение в Кемеровской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Федорова А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 25л.
1075392
  Казанов Ф.В. Полезащитное лесоразведение в Кубани / Ф.В. Казанов, Ф.С. Барышман. – Краснодар : [б. и.], 1950. – 116 с.
1075393
   Полезащитное лесоразведение на каштановых почвах. – М.
1. – 1961. – 264с.
1075394
  Крылов Г.В. Полезащитные лесные полосы -- могучее средство борьбы с засухой в Сибири. / Г.В. Крылов. – Новосибирск, 1950. – 27с.
1075395
  Коротун А.М. Полезащитные лесные полосы в орошаемых районах Узбекистана и Южного Казахстана / А.М. Коротун. – М-Л, 1950. – 52с.
1075396
  Алифанова Т.И. Полезащитные лесные полосы Минусинской степи / Т.И. Алифанова ; отв. ред. Е.Н. Савин ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т леса и древесины. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1976. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
1075397
  Мельниченко А.Н. Полезащитные лесные полосы степного Заволожья и воздействие их на размножение животных полезных и вредных для сельского хозяйства / А.Н. Мельниченко. – М., 1949. – 360с.
1075398
  Матвеев Р.П. Полезащитные насаждения в Зауралье / Р.П. Матвеев. – Челябинск, 1950. – 119с.
1075399
   Полезащитные полосы. – М.
6. – 1936. – 220с.
1075400
  Яров Р.Е. Полезная вибрация / Р.Е. Яров. – М., 1966. – 48с.
1075401
  Елинов Н.П. Полезная и вредная деятельность микроорганизмов / Н.П. Елинов. – Москва : Медицина, 1970. – 80 с.
1075402
  Чораян О.Г. Полезная информация / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1978. – 64с.
1075403
   Полезная одержимость. Модные занятия : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 36-37 : Фото
1075404
   Полезная фауна поледового сада. – М, 1989. – 319с.
1075405
  Адашкевич Б.П. Полезная энтомофауна овощных полей Молдавии / Б.П. Адашкевич ; М-во сельск. хоз-ва МССР, Молд. науч.-исслед. ин-т орошаемого земледелия и овощеводства. – Кишинёв : Штиинца, 1972. – 108 с. : ил.
1075406
  Пикуль В.С. Полезнее всего - запретить / В.С. Пикуль. – Л, 1991. – 145с.
1075407
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : Въглища и витуминозни шисти / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1960. – 168 с. + Мапи
1075408
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : геоложки основи на полезните изкопаеми / Й. См. Йовчев. – София : Техника, 1960. – 105 с. + Мапи
1075409
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : цветни метали / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1961. – 132 с. + Мапи
1075410
  Йовчев Й. Полезни изкопаеми на НР България : нефт и газ / Й. Йовчев, Н. Балуховски. – София : Техника, 1961. – 120 с. + Мапи
1075411
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : черни метали / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1961. – 146 с. + Мапи
1075412
  Меньшикова Мария Полезно до смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 92-97 : фото
1075413
  Лесур Серж Полезно ли бессознательное психоаналитикам ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.25-34
1075414
  Хилл Б. Полезное и забавное в Internet для "чайников" / Брэд Хилл; Пер. с англ. Н.Е.Курбатовой, С.Д. Мартыненко, Е.Л. Усенко и др. – Киев; Москва; Санкт-Петербург : Диалектика, 1998. – 376с. – ISBN 966-506-138-0


  Справочник разбит по темам, интересным всем пользователям с кратким, но детальным описанием Web-серверов, в т.ч. лучших отечественных ресурсов Web. Для пользователей с различным уровнем подготовки
1075415
  Тилль Ф. Полезное описание употребления гарлемских капель или бальзама, называемаго medica mentum gratia probatum, изданное самим изобретателем оных г. Фан Тиллием. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1793. – 84с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка Іім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1075416
  Глакмен М. Полезность модели равновесия для изучения социального изменения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 18-44. – ISSN 1606-951Х
1075417
  Коротнев Н.И. Полезные в сельском хозяйстве притцы и защита их / Н.И. Коротнев. – М-Л, 1931. – 152с.
1075418
  Гейдеман Т.С. Полезные дикорастущие растения Молдавии / Т.С. Гейдеман. – Кишинёв, 1962. – с.
1075419
   Полезные дикорастущие растения Молдавии. – Кишинев, 1962. – 416с.
1075420
   Полезные дикорастущие растения Узбекистана и их использование. – Ташкент, 1968. – 192с.
1075421
  Портенко Л.А. Полезные и вредные в сельском хозяйстве дикие птицы / Л.А. Портенко. – Москва-Л., 1957. – 134с.
1075422
  Афанасьев А.В. Полезные и вредные звери Казахстана : очерки / А.В. Афанасьев. – Алма-Ата : Изд-во АН КазСССР, 1955. – 75 с. : ил.
1075423
   Полезные и вредные насекомые Сибири. – Новосибирск, 1982. – 229с.
1075424
  Яхонтов В.В. Полезные и вредные насекомые Узбекистана / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1960. – 204 с.
1075425
  Огнива И.Н. Полезные инструменты и сервисы для библиотекарей. От контент-плана до мониторинга // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 33-38. – ISSN 1727-4893
1075426
  Яковлев А.А. Полезные ископаемые / А.А. Яковлев. – 3-е. – М., 1942. – 24с.
1075427
   Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи. – М.
1. – 1980. – 658с.
1075428
   Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи. – М.
2. – 1980. – 702с.
1075429
   Полезные ископаемые Беларуси : к 75-летию Белорус. науч.-исслед. геологоразведоч. ин-та / Л.Ф. Ажгиревич, Н.Н. Бамбалов, С.Г. Беленький, В.Н. Бескопыльный, В.А. и др. Богино; [Л.Ф. Ажгиревич, Н.Н. Бамбалов, С.Г. Беленький и др. ; редкол.: П.З. Хомич и др.] ; М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 527, [1] c, : ил., табл. + 1 л. карта. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 514-523. – ISBN 985-471-084-X
1075430
   Полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1975. – 256 с.
1075431
   Полезные ископаемые в народном хозяйстве. – Москва
1. – 1955
1075432
   Полезные ископаемые в народном хозяйстве. – Москва
2. – 1955
1075433
   Полезные ископаемые в осадочных толщах. – Москва : Наука, 1973. – 241с.
1075434
   Полезные ископаемые в осадочных толщах. – Москва, 1981. – 223с.
1075435
   Полезные ископаемые Воронежской антеклизы: факторы локализации и формирования. – Воронеж, 1989. – 223с.
1075436
   Полезные ископаемые Дальневосточного края. – Владивосток
1. – 1938. – 348с.
1075437
   Полезные ископаемые Западной области. – М.-Л.
1. – 1936. – 128с.
1075438
  Войткевич Г.В. Полезные ископаемые и металлогения докембрия / Г.В. Войткевич, Г.И. Лебедбко. – Москва : Недра, 1975. – 231 с.
1075439
  Барабанов В.Ф. Полезные ископаемые и экология : (В помощь лектору) / В.Ф. Барабанов; Общество "Знание" РСФСР Ленинградская организация. – Санкт-Петербург : Знание, 1992. – 12 с.
1075440
  Якжин А.А. Полезные ископаемые Иркутской области и их использование : Научно-популярный очерк / А.А. Якжин. – Иркутск, 1944. – 79с.
1075441
  Сухарев Г.М. Полезные ископаемые Кавказа / Г.М. Сухарев, Ю.К. Тарануха. – Москва : Недра, 1979. – 175с.
1075442
   Полезные ископаемые Казахстана. – М.-Л., 1931. – 240с.
1075443
  Кунаев Д.С. Полезные ископаемые Казахстана / Д.С. Кунаев. – Алма-Ата, 1956. – 150с.
1075444
  Гуревич Г.И. Полезные ископаемые Калининградской области / Г.И. Гуревич. – Калининград, 1976. – 103с.
1075445
  Самоделкин Н.Е. Полезные ископаемые Кировской области / Н.Е. Самоделкин. – Киров, 1940. – 96с.
1075446
  Ферсман А.Е. Полезные ископаемые Кольского полуострова : современное состояние, анализ, прогноз / А.Е. Ферсман. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – 345с.
1075447
   Полезные ископаемые Красноярского края : (железо, уголь, нефелиновые породы). – Москва : АН СССР, 1959. – 224с.
1075448
   Полезные ископаемые Красноярского края : (железо, уголь, нерудное сырье). – Москва : АН СССР, 1962. – 207с.
1075449
  Гресте Я. Полезные ископаемые Латвийской ССР / Я. Гресте. – Рига, 1948. – 59с.
1075450
   Полезные ископаемые Ленинградской области и Карельской АССР. – Л.-М., 1933. – 516с.
1075451
  Шнюков Е.Ф. Полезные ископаемые Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, Р.М. Белодед, В.П. Цемко. – Киев : Наукова думка, 1974. – 207с.
1075452
  Шнюков Е.Ф. Полезные ископаемые Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, Р.М. Белодед, В.П. Цемко. – 2-е изд, перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1979. – 259с.
1075453
  Скобеев Д.А. Полезные ископаемые Московской области. / Д.А. Скобеев. – М., 1946. – 130с.
1075454
  Зубков В.В. Полезные ископаемые Подмосковного бассейна / В.В. Зубков. – М.-Л., 1933. – 40с.
1075455
  Савинов С.И. Полезные ископаемые Саратовской области. / С.И. Савинов. – Саратов, 1940. – 92с.
1075456
  Бабкин П.В. Полезные ископаемые Северо-Востока : науч.-попул. очерки / [под общ. ред. П.В. Бабкина]. – Магадан : Книжное изд-во, 1974. – 159 с. : ил., 8 л. ил. – Библиогр.: с. 156-158
1075457
   Полезные ископаемые Сибири в связи с гипергенными процессами. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1075458
  Любимов И.М. Полезные ископаемые СССР : Пособие для учителя / И.М. Любимов. – Москва : Просвещение, 1966. – 256с.
1075459
  Лучицкий В.И. Полезные ископаемые Украины / В.В. Лучицкий. – Москва ; Ленинград ; Новосибирск : НКТИ, 1923. – 160 с.
1075460
   Полезные ископаемые Украины. – К., 1966. – 416с.
1075461
   Полезные ископаемые Читинской области : (черные металлы и неметалические полезные ископаемые). – Москва : АН СССР, 1959. – 142с.
1075462
   Полезные ископаемые Чкаловской области. – Чкаловск, 1948. – 216с.
1075463
  Циссарц А. Полезные ископаемые Югославии / А. Циссарц. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 239с.
1075464
  Щербаков Д.И. Полезные ископаемые Южной Карелии / Д.И. Щербаков. – Москва, 1924. – 28 с.
1075465
  Ставровский А.Е. Полезные ископаемые. / А.Е. Ставровский. – М., 1948. – 96с.
1075466
  Квасников Е.И. Полезные микробы в питании человека. / Е.И. Квасников. – Ташкент, 1947. – 59с.
1075467
  Шрейнер Я.Ф. Полезные насекомые, как союзники хозяев в борьбе с врагами садоводства из мира насекомых же и других членистоногих : с 1 табл. рис. и 41 рис. в тексте / Я. Ф. Шрейнер ; Г. У. З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1908. – [4], 42 с., 1 л. табл. : ил. – Без обл.
1075468
  Авдошенко Н.Д. Полезные практики по геологии в окрестностях г. Вологды / Н.Д. Авдошенко, О.М. Рассохина. – Вологда : Вологодский государственный педагогический институт, 1976. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
1075469
  Сарычева З.А. Полезные растения в природе и культуре / Сарычева З.А. – Київ : Арістей, 2007. – 118, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-118
1075470
   Полезные растения Западного участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1985. – 230с.
1075471
  Алгазин В. Полезные растения Западной Сибири / В. Алгазин; Г.В. Крылова. – Новосибирск : Новосибоблгиз, 1950. – 176 с.
1075472
  Верещагин В.И. Полезные растения Западной Сибири. / В.И. Верещагин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 348с.
1075473
  Юдина В.Ф. Полезные растения Карелии. / В.Ф. Юдина. – Л, 1988. – 277с.
1075474
  Чернов В.Н. Полезные растения Карело-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1952. – 160с.
1075475
  Сарычева З.А. Полезные растения отечественной и мировой флоры в разных физико-географических зонах земли / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 310-318. – ISBN 978-966-8384-02-8
1075476
   Полезные растения Прибалтийских республик и Белоруссии. – Вильнюс, 1973. – 340с.
1075477
   Полезные растения природной флоры и использование их в народном хозяйстве. – Киев, 1980. – 179с.
1075478
  Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине / С.С. Харкевич. – К, 1966. – 301с.
1075479
   Полезные растения СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 1. – 1951. – 199с.
1075480
   Полезные растения Хакасии: Ресурсы и интродукция. – Новосибирск, 1989. – 269с.
1075481
  Кучеров Е.В. Полезные растения Южного Урала / Е.В. Кучеров. – Москва : Наука, 1976. – 264с.
1075482
  Цинкина Н.П. Полезные советы бабушки Марии и матушки Елизаветы для девиц и молодиц, для жинихов и стариков. / Н.П. Цинкина. – К, 1992. – 91с.
1075483
   Полезные советы воину. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1975. – 416с.
1075484
  Стоппард М. Полезные советы девушкам. / М. Стоппард. – Москва, 1991. – 190с.
1075485
  Борзунов К.Д. Полезные советы и технические рецепты / К.Д. Борзунов, И.Н. Микулич. – Махачкала, 1964. – 159с.
1075486
   Полезные советы по вязанию. – Вильнюс, 1991. – 63с.
1075487
  Иванова Е.В. и др. Полезные травянистые растения / Е.В. и др. Иванова. – Минск, 1970. – 160с.
1075488
  Кухарева Полезные травянистые растения природной флоры: Справочник по итогам интродукции в Белоруссии. / Кухарева, Г.В. Пашина. – Минск, 1986. – 215с.
1075489
  Суковатых Т. Полезный сервис плюс удобный поиск : Формирование баз данных // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 0869-4915
1075490
  Зарудин Н.Н. Полем-юностью / Н.Н. Зарудин. – М, 1970. – 127с.
1075491
  Зарудин Н.Н. Полем-юностью / Н.Н. Зарудин. – М, 1970. – 127с.
1075492
   Полем боя испытаны. – Москва, 1981. – 240с.
1075493
  Сидоренко В.В. Полем небороненным / В.В. Сидоренко. – Иркутск, 1991. – 367с.
1075494
  Минеева С.А. Полемика -- диспут -- дискуссия / С.А. Минеева; Александрова Е. В. – М., 1990. – 63с.
1075495
  Гибачев Н.М. Полемика / Н.М. Гибачев. – М. : Советский писатель, 1963. – 252 с.
1075496
  Шестинский О.Н. Полемика / О.Н. Шестинский. – Москва, 1983. – 127с.
1075497
  Поляков С.И. Полемика вокруг адвокатской практики В.И. Ульянова // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 69-82. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1075498
  Нечаева В. Полемика вокруг имени Пушкина во французской печати первой половины XIX века // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 327-332
1075499
  Бей И. Полемика вокруг книги Ф.Ф. Зелинского "Эллинизм и иудаизм" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 54-61. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1075500
   Полемика Г. Лейбница и С. Кларка по вопросам философии и естествознания (1715-1716 гг.). – Л., 1960. – 136с.
1075501
  Карпенко М.А. Полемика М.А. Максимовича с И. Добровским и П.И. Шафариком о классификации славянских языков и ее резонанс в восточнославянском языкознании // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 53-58. – ISBN 966-594-547-5
1075502
  Куканов Л.М. Полемика Чернышевского с либерально-консервативной журналистикой. : Автореф... Канд.филол.наук: / Куканов Л.М.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
1075503
  Погодин М.П. Полемические статьи / М.П. Погодин. – 392с.
1075504
  Казакова Т.В. Полеміка "проти латинян" у публіцистиці Київської Русі Х I-ХII ст. як явище української пражурналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 4-22. – ISBN 978-966-585-068-7


  Пропонується включити антилатинську київську полеміку XI- XII ст.у корпус пражурналістських текстів як гостро злободенний еристичний релігійно-ідеологічний гіпертекст, спрямований на дискредитацію концепту християнськогї єдності через створення ...
1075505
  Кобанець А.В. Полеміка "радян" та "хатян": протистояння полярних ідеологій у межах щоденного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 52-55


  У статті розглядається полеміка між журналістськими колективами щоденної газети "Рада" та журналу "Українська хата" у 1910 р., а також дається оцінка політичним і творчим колізіям This article is dedicated to the polemics of the newspaper "Rada" ...
1075506
  Скуленко М. Полеміка в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 38-40


  Відстоюючи, захищаючи певну точку зору, автори друкованих текстів і промовці зіставляють свої думки з поглядами інших осіб, щось стверджують або заперечують. Інакше кажучи, полемізують.Що таке полеміка? Це публічна суперечка. У пропаганді та ...
1075507
  Басара Н.Б. Полеміка Дж. Локка та Р. Декарта з приводу теорії вроджених ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1075508
  Вигодованець О. Полеміка діячів науки та літераторів щодо нового правопису української мови в перші десятиріччя XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 24-28. – ISBN 978-966-171-795-3
1075509
  Тихомирова О. Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 176-182. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто головні тенденції переосмислення спадщини Шекспіра в творах жанру фентезі. На прикладах текстів Дж. Р.Р.Толкіна, Т.Прачтетта, Н. Геймана і А. Коростельової проаналізовано трансформації хронотопу чарівної країни Феєрі та образів її мешканців, ...
1075510
  Дудюк Л. Полеміка І. Франка з ранніми християнами в поемі "Святий Валентій" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 31-35
1075511
  Ткачук Р.Ф. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким: розбір відмінностей Східної і Західної церков у творі "Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiеtey Wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 90-97


  У статті проаналізовано відповідь Іллі Мороховського на міркування Мелетія Смо- трицького щодо відмінностей східного і західного християнства. Зокрема, розглянуто розуміння богословами достатку Заходу, викладено їхню інтерпретацію значення Святого ...
1075512
  Сулима М. Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 118-122. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті йдеться про полеміку навколо спадщини Г.С. Сковороди, яка виникла у 1861 році між М.І. Костомаровим та В.В. Крестовським.
1075513
  Квасюк Лариса Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині "Треносу" (1610) Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 157-159


  Проаналізовано розділ "Квасний Хліб чи Опрісноки" догматичної частини трактату "Тренос" (1610) Мелетія Смотрицького в контексті полеміки між Західною та Східною Церквами про те, який хліб – квасний чи прісний – треба використовувати для Святого причастя
1075514
  Романчук Я. Полеміка про опрісноки в XI столітті // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 47-50. – ISSN 0203-5863
1075515
  Костріков І. Полеміка щодо еклезіологічних відхилень Римо-Католицької Церкви у творі "Тренос" архієпископа Мелетія Смотрицького // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 2311-4258
1075516
  Пилипишин О. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891-1910 рр.) / О. Пилипишин, С. Бондаренко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 24-28. – ISSN 1998-4634
1075517
  Парфенюк Н.В. Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  У статті досліджуються особливості полеміки як складової публіцистично- го друкованого видання. Розкриваються поняття полеміки та полемічної літерату- ри, особливості та загальна характеристика полемічних творів. The article analyzes the basic ...
1075518
  Зема В.Є. Полеміко-догматичні збірки ХVI- XVIIст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.43-74. – ISSN 0130-5247
1075519
  Поплавська Н.М. Полемісти. Риторика. Переконування. (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.) : монографія / Н.М. Поплавська ; [наук. ред. Р.П. Радишевський]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 379 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-378. – ISBN 966-74-25-73-8
1075520
  Герман В. Полемічна культура викладача вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 161-165. – ISBN 978-966-698-271-4
1075521
  Герман В. Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 17-27. – ISSN 2312-5993
1075522
  Лоштин Н. Полемічна література в бібліотеці кармелітів у Дрогобичі (за рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 174-183
1075523
  Ткачук Р. Полемічна література кінця XVI - початку XVII століття в дослідженнях Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 154-160
1075524
  Ігор Полемічна література перед викликом нескінченности / Ігор, архиєпископ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 33-34, 36. – ISSN 0130-5263
1075525
  Шевченко В. Полемічна література як джерело релігійного життя України доберестейського періоду // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 67-73. – ISBN 978-966-02-6706-0
1075526
  Федорук О.О. Полемічна примітка в первісному тексті роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" (Проблема адресата) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 15-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Статтю присвячено питанню атрибуції – кого мав на увазі Пантелеймон Куліш у супровідній примітці до первісного тексту російської версії роману «Чорна рада: Хроніка 1663 року». У фрагменті твору, опублікованому під назвою «Козацкие паны» (Москвитянин, ...
1075527
  Ткачук Р.Ф. Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVIIст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткачук Руслан Федорович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1075528
  Погрібний А. Полемічне з приводу полеміки, яка чи й мусила б бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2-3


  Про стан викладання українознавства у ВНЗ України.
1075529
  Петухова О.І. Полемічний дискурс з погляду його мовного наповнення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 163-168
1075530
  Квасюк Л.В. Полемічний характер інтерпретації догматичного положення про Тіло та Кров Спасителя в Євхаристії у "Книзі про віру"(1619) Захарія Копистенського // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 368-380
1075531
  Сеник Л. Полемічні нотатки з приводу націонал-комунізму Миколи Хвильового // Національна ідея: від "Руської трійці " до вісниківства : монографія / Л. Сеник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 167-181. – ISBN 978-617-10-0469-6
1075532
  Деркач В.Л. Полемічні нотатки філософа до дискусії вченого-еволюціоніста із вченим-каббалістом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 6-19
1075533
  Косицька М. Полемічні традиції у "Літосі..." митрополита Петра Могили // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 73-79
1075534
  Туренко В.Е. Полемічність та агональність дискурсу любові: філософсько-культурологічний погляд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 38-42. – ISSN 2616-9967


  У статті концептуалізується ідея єдності любові та війни на основі міфологічного, культурологічного та філософського аспек- тів. Автор на основі ряду теоретичних та емпіричних аргументів висуває гіпотезу про те, що полемічний (войовничий) образ лучника ...
1075535
  Селыгей В.В. Полемыка як ключ до уявлень Френка Чына про суспыльне призначення лытератури // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 125-133. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Вперше у вітчизняному літературознавстві здійснено аналіз полеміки Френка Чіна з сіно-американськими письменниками та дослідниками сіно-американської літератури щодо проблеми визначення сіно-американської літератури як дискурсу екзотичності та ...
1075536
   Поленов Василий Дмитриевич // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 24-37.
1075537
  Грамолина Н.Н. Поленово / Н.Н. Грамолина. – Тула, 1987. – 187с.
1075538
   Поленово. – М, 1989. – 319с.
1075539
   Поленово = Polenovo. – М, 1982. – 178с.
1075540
  Горбачук В.М. Поленок Н.С. ТаЬula rasa - Е-банкинг с чистого листа / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 219-223
1075541
  Воробьева Галина Павловна Полеомагнетизм и магнитные свойства Дашкесанского интузива : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Воробьева Галина Павловна; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1075542
  Грановский В. Полесники у костра : Охотничьи рассказы / В. Грановский. – Вологда, 1950. – 44с.
1075543
  Стецюк Я.Н. Полесская дума : повести и рассказы / Я.Н. Стецюк. – Москва : Советский писатель, 1971. – 360 с.
1075544
  Выгонная Л.Т. Полесская земледельческая лексика. (Типол. и ареальная дифференциация) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Выгонная Л.Т.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба КОласа. – Минск, 1969. – 15л.
1075545
   Полесская метеорологическая станция. – К, 1963. – 44с.
1075546
  Малышев А.Я. Полесская область БССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф... кадн. геогр.наук: / Малышев А.Я.; Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1951. – 16 с.
1075547
  Диренок Е.Д. Полесская организация большевиков. : Автореф... Доктора ист.наук: / Диренок Е.Д.; КГУ. – Гомель, 1965. – 47л.
1075548
  Дубовка В.Н. Полесская рапсодия : стихи / Владимир Дубовка; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1967. – 248 с.
1075549
  Мисько П.А. Полесская сказка : рассказі и повести / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 398 с.
1075550
  Тутковский П. Полесские "окна" / П. Тутковский. – М. – 65с.
1075551
  Ракитный М. Полесские были : рассказы / М. Ракитный; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 383 с.
1075552
  Саченко Б.И. Полесские были : повести / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 526 с.
1075553
  Збанацкий Ю. Полесские были, записанные промежду прочим Калеником Стратоновичем Перепрыгнигопченко, учителем сельской школы : Рассказы / Ю. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
1075554
  Шубитидзе И.Г. Полесские были. / И.Г. Шубитидзе. – Минск, 1974. – 270с.
1075555
  Мавр Я. Полесские робинзоны : повесть / ИІван Мавр ;. – Минск : Юнацтва, 1981. – 174 с.
1075556
  Андриенко Т.Л. Полесский государственный заповедник Растительный мир / Т.Л. Андриенко, С.Ю. Попович, Ю.Р. Шеляг-Сосонко ; Ан УССР, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1986. – 202, [3] с., [44] л. ил. – Библиогр.: с. 195-203
1075557
  Ларченко И.П. Полесский комитет РСДРП(б) в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Ларченко И.П.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – М., 1953. – 16л.
1075558
  Гречаников А. Полесский треугольник / А. Гречаников. – М., 1986. – 94с.
1075559
   Полесский этнолингвистический сборник. – М, 1983. – 288с.
1075560
   Полесье. – М, 1968. – 304с.
1075561
   Полесье. – Минск, 1972. – 99с.
1075562
   Полесье : Указатель литературы за 1966-1970 гг. – Минск, 1982. – 565с.
1075563
  Малиновская М.Ю. Полесье : Роман / М.Ю. Малиновская. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 286с.
1075564
   Полесье. – К, 1988. – 445с.
1075565
   Полесье : Указатель литературы за 1981-1985 гг. – Минск, 1988. – 608с.
1075566
  Абатуров А.М. Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения / А.М. Абатуров. – Москва : Мысль, 1968. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-244
1075567
  Никитин Н.Н. Полет / Н.Н. Никитин. – Л, 1925. – 268с.
1075568
  Спиров М.П. Полет / М.П. Спиров, 1940. – 48с.
1075569
  Костин И.А. Полет / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1962. – 91с.
1075570
  Жалсараев Д. Полёт : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1959. – 132 с.
1075571
  Стофф Д. Полет "Руслана". / Д. Стофф. – М., 1987. – 108с.
1075572
  Уильямс Р.М. Полет "утренней звезды"
1075573
  Южин Д. Полет Андрэ / Д. Южин. – Москва-Ленинград, 1931. – 87с.
1075574
  Южин Д. Полет Андрэ. / Д. Южин. – 2-е изд. – Ленинград, 1934. – 82с.
1075575
  Руднев Е. Полет без крыльев : Повесть-воспоминание // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 3. – С. 44-105. – ISSN 0131-8136
1075576
  Севриновский Владимир Полет белой акулы. Успеть за две секунды / Севриновский Владимир, Гудков Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 52-58 : фото
1075577
  Дроздов Н.Н. Полет бумеранга / Н.Н. Дроздов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1988. – 223 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
1075578
  Дроздов Н.Н. Полет бумеранга. / Н.Н. Дроздов. – М., 1980. – 144с.
1075579
  Смуров С Г. Полет быстрее звука / С Г. Смуров. – Москва, 1950. – 28 с.
1075580
  Семушкин Т.З. Полет в Арктику. / Т.З. Семушкин. – М., 1956. – 48с.
1075581
  Бугаев В.А. Полет в кучевых облаках. / В.А. Бугаев. – Москва-Л., 1947. – 11с.
1075582
  Валье М. Полет в межпланетное пространство. / М. Валье. – Ленинград-Москва, 1926. – 112с.
1075583
  Штернфельд А. Полет в мировое пространство / А. Штернфельд. – Москва-Ленинград, 1949. – 140с.
1075584
  Хармс Д. Полет в небеса / Д. Хармс. – Л, 1988. – 558с.
1075585
  Хармс Д. Полет в небеса / Д. Хармс. – СПб, 1991. – 560с.
1075586
  Дойель Л. Полет в прошлое / Л. Дойель. – М., 1979. – 296с.
1075587
  Стивенс А.У. Полет в стратосферу / А.У. Стивенс. – М.-Л., 1936. – 106с.
1075588
  Хайновски В. Полет в Чакабуке / В. Хайновски. – Москва, 1976. – 176с.
1075589
  Смирнов Д.А. Полет весны / Д.А. Смирнов. – Москва, 1961. – 148с.
1075590
  Вересов Д. Полет Ворона : Сериал "Черний ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева, ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1709-4
Кн.2. – 2001. – 479с.
1075591
  Вересов Д. Полет Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2252-7
1075592
  Хермлин С. Полет голубя / С. Хермлин. – Москва, 1963. – 112с.
1075593
  Маккефри Э. Полет дракона : Роман из цикла "Всадники Перна" / Э. Маккефри; Пер. с англ. Ю. Барабаш и др. – Санкт-Петербург : Северо-Запад. – ISBN 5-8352-0014-5
кн.1. – 1992. – 383с
1075594
  Михайленко А.Г. Полет за Полярный круг : повести и рассказы / А.Г. Михайленко. – Москва, 1985. – 376 с.
1075595
  Мелдере-Дзерве Полет Икара / Мелдере-Дзерве. – Рига, 1971. – 243с.
1075596
  Корпачев Э.М. Полет к линии фронта / Э.М. Корпачев. – Минск, 1974. – 206с.
1075597
   Полет к мечте с Condor // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 14-15. – Bibliogr.: Фото
1075598
  Девятаев М.П. Полет к солнцу / М.П. Девятаев. – М, 1972. – 272с.
1075599
  Батурин Н.Ф. Полет колодезного журавля : стихи : пер. с эст. / Н.Ф. Батурин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 176 с.
1075600
  Эндрюс М. Полет кондора: исследование живой природы Анд / М. Эндрюс. – Москва, 1989. – 192с.
1075601
   Полет космических аппаратов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 270с.
1075602
  Харт М. Полет кроншнепов / М. Харт. – Москва, 1985. – 350с.
1075603
  Артемов Станислав Полет литератора // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 28 : фото
1075604
  Шонланд Б. Полет молнии / Б. Шонланд. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 161с.
1075605
  Зубарева Анна Полет мотылька // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 52-57 : фото
1075606
   Полет на заре. – М, 1968. – 32с.
1075607
  Каширин С.И. Полет на заре : Докум. повесть и рассказы / С.И. Каширин. – Москва : Воениздат, 1976. – 256 с.
1075608
  Водопьянов М.В. Полет на Землю Франца-Иосифа / М.В. Водопьянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 180с.
1075609
  Донцова Д. Полет над гнездом индюшки : Роман / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – 432 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01220-6
1075610
  Ярославцев И.М. Полёт над горами / И.М. Ярославцев. – Москва-Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 19с.
1075611
  Качмарский О. Полет над Городом на метле Лады Лузиной // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Лада Лузіна - українська російськомовна письменниця, журналістка, театральний критик. Справжнє ім"я Владислава Миколаївна Кучерова
1075612
  Сехина Екатерина Полет над Каппадокией. Пилотируем воздушный шар. Заклинатели ветров / Сехина Екатерина, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 38-46 : фото
1075613
  Волгин Дмитрий Полет надежды : Животные / Волгин Дмитрий, Пустовит Наталия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 85-94 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1075614
  Свидерский В.Л. Полет насекомого / В.Л. Свидерский. – М., 1980. – 137с.
1075615
  Прингл Д. Полет насекомых. / Д. Прингл. – Москва, 1963. – 179с.
1075616
   Полет начинается на земле. – М, 1984. – 47с.
1075617
  Мошковский А.И. Полет не отменяется / А.И. Мошковский. – М, 1976. – 302с.
1075618
  Брауде Л.Ю. Полет Нильса. Судьба книги С. Лагерлёф / Л.Ю. Брауде. – Москва, 1975. – 95с.
1075619
   Полет нормальный // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 38-39
1075620
  Гусейноглу Гюльгусейн Полет орлов / Гусейноглу Гюльгусейн. – М, 1979. – 192с.
1075621
  Иголь Е.Л. Полет орнитолога: (Морал. природа этич. исслед.) / Е.Л. Иголь. – М., 1992. – 62с.
1075622
  Болтромеюк В.В. Полет по кругу / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1984. – 240с.
1075623
  Громов Д. Полет по национальности // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 39 (378). – С. 64-65


  Павел Попович не стал первым космонавтом только потому, что был украинцем
1075624
  Надточий Ю.С. Полет по ориентирам / Ю.С. Надточий. – М., 1982. – 224с.
1075625
  Жуков Борис Полет под волнами // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-48 : Фото. – ISSN 1029-5828
1075626
  Давыдов И. Полет продолжается / И. Давыдов. – Одесса, 1975. – 136 с.
1075627
  Давыдов И.В. Полет продолжается / И.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1977. – 146с.
1075628
  Андрианов С.В. Полет продолжается : повести и рассказы / С.В. Андрианов; Сергей Адрианов ; [худож. А.Я. Салтанов]. – Москва : Воениздат, 1984. – 264 с. : ил.
1075629
  Гублер Н.Я. Полет продолжается / Н.Я. Гублер. – Минск, 1986. – 191с.
1075630
  Гайлит Г.А. Полет пчелы, сон и пробуждение / Г.А. Гайлит. – Рига, 1988. – 204с.
1075631
  Сибгатуллин К. Полет радуги : стихи / Кадыйр Сибгатуллин ; пер. с татар. А.Зорина. – Москва : Современник, 1978. – 109 с.
1075632
  Бажан Н.П. Полёт сквозь бурю : поэма / М.П. Бажан ; пер. с укр. Е. Долматовского. – Москва : Советский писатель, 1967. – 35 с.
1075633
  Кондратьев П.В. Полет сквозь годы / П.В. Кондратьев. – М, 1970. – 327с.
1075634
  Исабаев Калмухан Полет сокола : роман / Калмухан Исабаев ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 159 с.
1075635
  Баумерт В. Полет сокола : юность Фридриха Энгельса ; роман / Вальтер Баумерт ; пер. с нем. Ю.А. Архипова ; передисл. Б.Г. Тартаковского. – Москва : Прогресс, 1985. – 588, [4] c. : ил.
1075636
  Грацианский А.Н. Полет среди молний / А.Н. Грацианский. – К., 1985. – 318с.
1075637
  Гринберг И.Л. Полет стиха и поступь прозы. / И.Л. Гринберг. – М. : Современник, 1976. – 192 с.
1075638
  Рохлин Александр Полет фурий : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 184-185. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1075639
  Николаева О. Полет шмеля : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 9-23. – ISSN 0130-7673
1075640
  Кичигин С.А. Полет яблока / С.А. Кичигин. – Киев, 1988. – 332с.
1075641
  Калинин В. Полет. Стихи / В. Калинин. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1968. – 47 с.
1075642
   Полетаев Владислав Иннокентьевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 93-94 : фото. – ISSN 1025-6814
1075643
  Лещух Р. Полетаєв Владислав Інокентійович (до 80-річчя від дня народження) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2018. – № 50. – С. 84-86. – ISSN 0131-2634
1075644
   Полетим в Албанию и Черногорию. А также в Словакию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 11. – ISSN 1998-8044
1075645
   Полетим в Боснию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 9
1075646
   Полетим в Оман : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1075647
   Полетим на отечественных бортах // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
1075648
  Георгиев Атанас Полетът кът пурпурния дракон / Георгиев Атанас. – Пловдив, 1974. – 146с.
1075649
  Водопьянов М.В. Полеты / М.В. Водопьянов. – Ленинград : Главсевморпути, 1937. – 591с.
1075650
  Зарубина Тата Полеты без правил // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 92-97 : фото
1075651
  Спирин И.Т. Полеты в Арктике / И.Т. Спирин. – М.-Л., 1940. – 156с.
1075652
  Гамбург Л. Полеты в детство // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 62-114. – ISSN 0131-8136
1075653
  Гамбург Л. Полеты в детство. Вступление : Иальчик, который не стал взрослым // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 122-153. – ISSN 0131-8136
1075654
  Боганова Г.В. Полеты в космос / Г.В. Боганова. – Москва, 1965. – 112 с.
1075655
  Дружкин Л.А. Полеты в космос и радиоэлектроника / Л.А. Дружкин, В.Г. Литвиненко. – Москва, 1962. – 47с.
1075656
  Гладков Н.А. Полеты в природе / Н.А. Гладков. – Москва, 1948. – 112с.
1075657
   Полеты во сне и наяву // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 84-85 : фото
1075658
  Козырев В.И. Полеты по программе "Интеркосмос" / В.И. Козырев, С.А. Никитин. – М, 1980. – 64с.
1075659
  Лебедев Полеты птиц и насекомых / Лебедев. – Х., 1924. – 16с.
1075660
  Пайсон Дмитрий Полеты с востока на запад : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 42-47 : Іл.
1075661
  Бугаев В.А. Полеты через фронты в атмосфере. / В.А. Бугаев. – Москва-Л., 1947. – 16с.
1075662
  Язловицкий Анатолий Васильевич Полеуретаны, содержащие фтор в боковых заместителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Язловицкий Анатолий Васильевич; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1075663
  Колісник Г.А. Полечко-поле / Г.А. Колісник. – Київ, 1970. – 216с.
1075664
  Лордкипанидзе К.А. Полешуки : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1937. – 99 с.
1075665
  Студинський К.Й. Полємічне письменство в р. 1608 / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1 : Студія. – 1911. – 33 с. – Окр. відб.: Записки Наукового Тов-ва ім. Шевченка у Львові, 1911, кн. 4


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1075666
  Пермякова Л. Полжизни за коня : Повесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-29. – ISSN 0132-2036
1075667
  Пермякова Л. Полжизни за коня : повесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 16-42. – ISSN 0132-2036
1075668
  Глебова Т.Г. Полжизни тому назад / Т.Г. Глебова. – М., 1964. – 23с.
1075669
  Юдалевич М.И. Ползунов. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1952. – 62с.
1075670
  Моисеева И.В. Ползучесть ГЦК металлов и динамика субструктурных изменений при температурах 0,45 и 0,68 Тпл : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Моисеева И.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 19 с.
1075671
  Иванова Г.М. Ползучесть жаропрочных сталей и сплавов при нестационарных режимах : Автореф... канд. техн.наук: / Иванова Г.М.; Новосиб. электротехн. ин-т. Ин-т проблем механики АН СССР. – М., 1966. – 8л.
1075672
   Ползучесть и возврат. – М, 1961. – 412с.
1075673
   Ползучесть и длительная прочность. – Новосибирск, 1963. – 200 с.
1075674
  Чупрынин А.А. Ползучесть и долговечность железобетонных элементов конструкций / А.А. Чупрынин, Н.В. Середа // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 2-6 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1075675
  Можаровский Н.С. Ползучесть и долговечность материалов при програмном нагружении / Н.С. Можаровский. – К, 1982. – 133с.
1075676
  Иванов И.Г. Ползучесть и последействие у металлов и сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1075677
  Миллер К. Ползучесть и разрушение / К. Миллер. – Москва, 1986. – 118 с.
1075678
  Криштал М.А. Ползучесть и разрушение сплавов / М.А. Криштал, И.Л. Миркин. – М, 1966. – 191с.
1075679
  Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация / М.А. Колтунов. – Москва, 1976. – 279 с.
1075680
  Подгорный А.Н. Ползучесть и устойчивость гибких пологих оболочек вращения / А.Н. Подгорный. – К, 1982. – 103с.
1075681
  Романуша В.А. Ползучесть кристаллических аргона и метана : Автореф... канд физ мат.наук: 01.04.07 / Романуша В. А.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1987. – 16л.
1075682
  Нечволод Н.К. Ползучесть кристаллических тел при низких температурах / Н.К. Нечволод. – Киев; Донецк : Вища школа, 1980. – 183 с.
1075683
  Пуарье Ж. Ползучесть кристаллов. Механизмы деформации металлов, керамики и минералов при высоких температурах : Пер. с англ. / Ж. Пуарье. – Москва : Мир, 1988. – 287с. – ISBN 5-03-000699-0
1075684
  Чадек Й. Ползучесть металлических материалов / Й. Чадек. – М., 1987. – 304с.
1075685
  Лепин Г.Ф. Ползучесть металлов и критерии жаропрочности / Г.Ф. Лепин. – Москва, 1976. – 344 с.
1075686
  Фам Зуен. Ползучесть монокристаллов свинца в интервале температур 78-300 К : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Фам Зуен. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 20 с.
1075687
  Киреев А.А. Ползучесть неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: / Киреев А.А.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспрта. – Днепропетровск, 1965. – 10л.
1075688
   Ползучесть осадочных горных пород : Теория и эксперимент. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 208 с.
1075689
  Бугаков И.И. Ползучесть полимерных материалов / И.И. Бугаков. – М., 1973. – 287с.
1075690
  Предводителев А.А. Ползучесть при динамических нагрузках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Предводителев А.А.; МВО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет., 1952. – 6 с.
1075691
  Поладян Фердинанд Минасович Ползучесть секторов кругового кольца при кручении : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04. / Поладян Фердинанд Минасович; Ереван. политех .ин-т. – Ереван, 1982. – 122л. – Бібліогр.:л.114-122
1075692
  Поладян Фердинант Минасович Ползучесть секторов кругового кольца при кручении : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Поладян Фердинант Минасович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 14с.
1075693
   Ползучесть твердого тела. – Фрунзе, 1974. – 141с.
1075694
  Бурлаков А.В. Ползучесть тонких оболочек / А.В. Бурлаков. – Х., 1977. – 123 с.
1075695
  Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций / Ю.Н. Работнов. – М., 1966. – 752с.
1075696
   Ползучесть элементов машиностроительных конструкций. – К, 1984. – 262с.
1075697
  Колесников Олег Васильевич Полиадические полугруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Колесников Олег Васильевич; АН МолССР. Ин-т математики с вычислительным центром. – Кишинев, 1979. – 12л.
1075698
   Полиакриламид. – Москва : Химия, 1992. – 192 с.
1075699
  Савицкая М.Н. Полиакриламид. / М.Н. Савицкая ,Ю.Д. Холодова. – Киев : Техніка, 1969. – 188 с. – Библ.: с. 178-185 (195 назв.)
1075700
  Замулина Л.И. Полиамидоимиды на основе имидодикарбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Замулина Любовь Ивановна ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1986. – 21 с., включ. обл. – Библиогр.: 11 назв.
1075701
  Хопфф Г. Полиамиды / Г. Хопфф. – М., 1958. – 452с.
1075702
  Цыпина О.Н. Полиамиды и полиуретаны с фторалкильными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Цыпина О. Н.; Ин-т элеменоорган. соед. – М., 1983. – 24л.
1075703
  Цветненко Е.З. Полиамины мозга и печени при действии гипероксии и низкой температуры : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Цветненко Е. З.; МВССО Арм.ССР, ЕГУ. – Ереван, 1980. – 20л.
1075704
  Китари-оглу В.Г. Полиамфолиты с грушами метиленфосфоновой кислоты и аминогрушами на основе сополимеров стирола и дивинилбензола / Китари-оглу В.Г. – Москва, 1987. – 23 л.
1075705
   Полианалитические функции. – Смоленск, 1983. – 71с.
1075706
  Коршак В.В. Полиарилаты. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1964. – 71с.
1075707
  Мирзаев С.Б. Полибий. / С.Б. Мирзаев. – М., 1986. – 108с.
1075708
  Сиромолот Ю. Полив по графику // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 1727-5903
1075709
  Битюков К.К. Полив сельскохозяйственных культур в степных районах / К.К. Битюков, П.К. Дорожко. – М., 1964. – 168с.
1075710
  Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные / С.Н. Ушаков. – М.-Л.
1. – 1960. – 552с.
1075711
  Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные / С.Н. Ушаков. – М.-Л.
2. – 1960. – 867с.
1075712
  Савинов Б.Г. Поливитаминные экстракты из шиповника / Б.Г. Савинов. – Уфа, 1943. – 31 с.
1075713
  Макарова Т.И. Поливная керамика в Древней Руси / Т.И. Макарова. – М, 1972. – 20с.
1075714
  Мицишвили М.Н. Поливная керамика древней Грузии (IX-XIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Мицишвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т ист. археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 24л.
1075715
  Бяшимова Нурозель Саріевна Поливная керамика южного Туркменистана / Бяшимова Нурозель Саріевна. – Ашхабад, 1989. – 222с.
1075716
  Макарова Т.И. Поливная посуда : из истории керамического импорта и производства Древней Руси // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-38 : поливная посуда / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1967. – Е1-38 : Из истории керамического импорта и производства древней Руси / Т.И. Макарова. – С. 1-128, табл.
1075717
   Поливная техника в составе внутрихозяйственной оросительной системы. – Коломна, 1990. – 150с.
1075718
  Егиазарян А.Г. Поливной режим помидоров в условиях Араратской равнины Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егиазарян А.Г.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 29л.
1075719
  Алпатьев С.Ф. Поливной режим сельскохозяйственных культур в южной части Украины : автореф. дис. ... докт. с.х. наук / Алпатьев С.Ф. ; Новочеркас. инж-мелиорат. ин-т. – Киев, 1965. – 88 с. – Бібліогр.:с.84-88
1075720
  Меднис М.П. Поливы некоторых сортов хлопчатника в зависимости от их скороспелости и высоты урожая : Автореф... кандид. биологич.наук: / Меднис М.П.; Министерство хлопководства. Всесоюзный ордена Ленина научно-исслед. институт хлопководства (Союз НИХИ). – Ташкент, 1951. – 11 с.
1075721
  Бондаренко Б.А. Полигармонические полиномы / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1968. – 172с.
1075722
  Рослый И. Полигенно-экзогенное формирование месторождений урана в Днепровско-Донецкой впадине // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-47. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен механизм формирования Адамовского, Краснооскольского и Берекского полигенных уранобитумных месторождений, приуроченных к локальным стратиграфическим несогласиям систем карбона и перми. Акцентируется внимание на синхронности динамической ...
1075723
  Дегтярев Рудольф Анатольевич Полигенность промышленного колчедано-свинцово-цинкового оруденения Текслийского рудного поля (Джунгарский алатау) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Дегтярев Рудольф Анатольевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
1075724
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 1. – 2004
1075725
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 2. – 2004
1075726
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 3. – 2004
1075727
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 4. – 2004
1075728
  Гончар О. Полигон / О. Гончар. – Москва, 1964. – 48с.
1075729
  Владимов М.В. Полигон / М.В. Владимов. – Москва, 1975. – 143с.
1075730
  Осинин В. Полигон / В. Осинин. – М, 1976. – 456с.
1075731
  Сажин И.С. Полигон / И.С. Сажин. – Львов, 1980. – 312с.
1075732
  Гангнус А.А. Полигон : Роман / А.А. Гангнус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 384с.
1075733
  Засимчук Е.Э. Полигонизация, рекристаллизация и термическая стабильность свойств материалов / Е.Э. Засимчук. – Киев, 1976. – 228 с.
1075734
  Фофанова Т.С. Полигоны над дистрибутивными структурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Фофанова Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1075735
  Орлов Б.П. Полиграфическая промышленность Москвы : очерк развития до 1917 г. / Орлов Б.П. – Москва : Искусство, 1953. – 312 с. – Библиогр.: с. 305-310
1075736
  Таль Г.А. Полиграфическая техника Чехословакии / Г.А. Таль. – М, 1962. – 21с.
1075737
  Загаринская Л.А. Полиграфические материалы. Уч. для технол. спец. полиграф. вузов / Л.А. Загаринская, Б.Н. Шахкельдян. – М., 1975. – 352с.
1075738
  Березин Б.И. Полиграфические материлы / Б.И. Березин. – М, 1978. – 336с.
1075739
   Полиграфические машины. – Москва, 1964. – 48с.
1075740
   Полиграфические оформление областных газет. – Москва, 1955. – 32с.
1075741
  Курмаев М.В. Полиграфические предприятия губернских городов Среднего Поволжья в конце ХІХ - начале ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 100-109. – ISSN 0042-8779
1075742
  Лебедь Г.Г. Полиграфические системы автоматической обработки графической информации: уч. пособие / Г.Г. Лебедь. – Львов, 1986. – 131с.
1075743
  Гресько М.И. Полиграфические тексты на французском языке с объяснениями и кратким словарем / М.И. Гресько. – Львов, 1957. – 163с.
1075744
  Басин О.Я. Полиграфический словарь / сост. О.Я. Басин. – Москва : Книга, 1964. – 387 с. – Библиогр.: с. 382-387 (129 назв.)
1075745
  Баренбаум И.Е. Полиграфическое и художественное оформление книги : учеб.-метод. пособие по курсу "История книги" / И.Е. Баренбаум ; Ленинградский ин-т культуры. – Ленинград, 1968. – 51 с.
1075746
   Полиграфическое оформление районных газет. – Москва, 1954. – 28с.
1075747
  Лазаревский И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора. / И. Лазаревский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1946. – 104с.
1075748
   Полидора Виргилия Урбинского, о первых изобретателях всех вещей. – Москва
1. – 1782. – 406 с.
1075749
  Гютербок Г. Полиизобутилен и сополимеры изобутилена / Г. Гютербок. – Л., 1962. – 364с.
1075750
  Решетов А.Н. Полиизобутилены и применение их в технике. / А.Н. Решетов, Е.И. Макарова. – Л.-Москва, 1952. – 128с.
1075751
   Полиимиды - класс термостройких полимеров. – Ленинград : Наука, 1983. – 328 с.
1075752
   Полиимиды - новый класс термостойких полимеров. – Л, 1968. – 212с.
1075753
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : Дис... канд. хим.наук: / Шевченко Ф.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 272л. – Бібліогр.:л.266-272
1075754
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : Автореф... канд. хим.наук: / Шевченко Ф. Д.; КГУ. – К., 1951. – 12л.
1075755
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шевченко Ф.Д. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 12 с.
1075756
  Сивергин Ю.М. Поликарбонат (мет)акрилаты : / Ю.М. Сивергин. – Рига, 1988. – 213с.
1075757
  Смирнова О.В. Поликарбонаты / О.В. Смирнова, С.Б. Ерофеева. – Москва, 1975. – 288с.
1075758
  Месхрикадзе Н.М. Поликарп Какабадзе -- комедиограф : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Месхрикадзе Н.М. ; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 19 с.
1075759
  Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела / А.С. Бакай. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 189-192
1075760
  Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела / А.С. Бакай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Синтекс, 2013. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 331-345. – ISBN 978-966-2136-58-6
1075761
  Недович Д.С. Поликлет / Д.С. Недович. – М-Л, 1939. – 108с.
1075762
  Россохина Ирина Поликлет из Аргоса // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 2-10


  Поліклет із Аргоса, або Поліклет Старший — давньогрецький скульптор і теоретик мистецтва, який працював в другій половині 5 століття до н. е.
1075763
  Великов В.А. Поликлиническая гомеопатия / В.А. Великов, В.Г. Марченко. – Ростов-на-Дону, 1991. – 83с.
1075764
  Михальская О.В. Поликодовые заглавия русскоязычных веб-сайтов в лингвосемиотическом измерении : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Михальская Ольга Валерьевна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т филологии. – Киев, 2016. – 234 л. – Библиогр.: л. 206-234
1075765
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1975. – 256с.
1075766
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1981. – 170 с.
1075767
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1983. – 183с.
1075768
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1984. – 173с.
1075769
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1986. – 202с.
1075770
  Морган П.У. Поликонденсационные процессы синтеза полимеров / П.У. Морган. – Л., 1970. – 448с.
1075771
  Соколов Л.Б. Поликонденсационный метод синтеза полимеров. / Л.Б. Соколов. – М., 1966. – 332с.
1075772
  Силинг М.И. Поликонденсация / М.И. Силинг. – М., 1988. – 255с.
1075773
  Каюмов Р.Д. Поликонденсация амидов а-аминокислот и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Каюмов Р.Д.; ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1966. – 12л.
1075774
  Наумов В.С. Поликонденсация диаминов с дифторангидридами карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Наумов В.С. ; АН СССР, Ин-т элементоорган. соединений. – Москва, 1970. – 24 с.
1075775
  Кузьменко В.А. Поликонденсация сахаров и образование сопряженных систем в твердой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьменко В.А.; АН УССР. – К, 1966. – 8л.
1075776
   Поликристаллические материалы на основе алмаза. – К, 1989. – 188с.
1075777
  Колешко В.М. Поликристаллические пленки полупроводников в микроэлектронике / В.М. Колешко, А.А. Ковалевский. – Минск, 1978. – 343 с.
1075778
   Поликристаллические полупроводники. Физические свойства и применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 341 с.
1075779
   Поликристаллические сегнетоэлектрики : учеб. пособие. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1976. – 122с.
1075780
  Кедров-Зихман Поликросс-тест в селекции растений / Кедров-Зихман; АН БССР. Инст. генетики и цитологии. – Минск : Наука и техника, 1974. – 128с.
1075781
  Бортник Александр Феофанович Поликультура растительноядных рыб в водоемах ГРЭС (на прим. водоемов-охладителей старобешевской и углегорской ГРЭС) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Бортник Александр Феофанович; Мин-во рыбн. хоз. СССР, Всесоюз. НИИ прудового рыбн. хоз. – М., 1986. – 24л.
1075782
  Тахохов Борис Александрович Поликультурная компетентность - фактор развития толерантности студентов / Тахохов Борис Александрович, Богатых Наталья Анатольевна // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1075783
  Агранат Ю.В. Поликультурная компетенция студента как условие успешной реализации программ академической мобильности вуза / Ю.В. Агранат, Хен Джу Ким // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы формирования поликультурной компетенции студентов как условия успешной реализации программ академической мобильности вуза.
1075784
  Агранат Ю.В. Поликультурная личность специалиста социальной сферы и особенности ее формирования при обучении иностранному языку // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 83-88. – (Педагогическое образование ; № 4)
1075785
  Чибисова Н.Г. Поликультурное воспитание - одно из главных направлений воспитательной работы в вузе в условиях становления информационного общества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 41-43. – ISSN 2077-1800
1075786
  Новолодская С.Л. Поликультурное образование - качественная характеристика современного образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 62-65. – ISSN 1726-667Х
1075787
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1928. – 68с.
1075788
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1940. – 96 с.
1075789
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1944. – 71с.
1075790
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Куйбішевское, 1949. – 104с.
1075791
  Орехова В.В. Полилигандные электролиты в гальваностегии / В.В. Орехова, Ф.К. Андрющенко. – Харьков : Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1979. – 143 с.
1075792
  Вакуленко А.А. Полилинейная алгебра и тензорный анализ в механике / А.А. Вакуленко. – Ленинград, 1972. – 64 с.
1075793
  Добронравова И.С. Полилог в кругу проблем субъкт-объективного единства : "Постнеклассическая методология: становление, развитие, принципы, перспективы" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 10. – С. 101-102. – ISSN 0235-1188
1075794
  Пыхтеев Г.Н. Полилогарифмы, их свойства и методы вычисления / Г.Н. Пыхтеев. – Минск, 1976. – 67с.
1075795
  Межиковский С.М. Полимер-олигомерные композиты. / С.М. Межиковский. – М, 1989. – 32с.
1075796
  Маслюк А.Ф. Полимеризационноспособные олигоуретаны, термо- и фотохиическое формирование полимеров на их основе : Дис... д-ра химич.наук: 02.00.06 / Маслюк А.Ф.;. – К., 1986. – 375л. – Бібліогр.:л.330-376
1075797
   Полимеризационные пленкообразователи. – М, 1971. – 215с.
1075798
  Лапан Б.Т. Полимеризационные эмульсии с тиксотропной дисперсной средой : Автореф... канд. хим.наук: / Лапан Б. Т.; Дон.ГУ. – Донецк, 1969. – 19л.
1075799
  Гетманчук Ю.П. Полимеризация а-алкалзамещенных акролеинов : Автореф... Канд.хим.наук: / Гетманчук Ю.П.; Ан СССР. – Ленинград, 1964. – 9л.
1075800
  Кулевская И.В. Полимеризация акрилонитрила под влиянием магнийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Кулевская И.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
1075801
  Бугун Л.Г. Полимеризация алкилвиниловых эфиров и химическая модификация их полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бугун Л. Г.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1075802
  Маддукири В.К. Полимеризация аллиловых мономеров в присутствии протоинных кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Маддукири В. К.; МГУ. – М., 1978. – 21л.
1075803
  Фурукава Д. Полимеризация альдегидов и окисей / Д. Фурукава, Т. Саегуса. – М, 1965. – 479с.
1075804
  Аскаров М.А. Полимеризация аминоалкилакрилатов / М.А. Аскаров, Н.А. Мухитдинова, А. Назаров ; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент : Фан, 1977. – 176 с.
1075805
  Сысоева Т.Ф. Полимеризация анетола иодом с целью получения низкомолекулярных полианетолов и полимеров анола, обладающих эстрогенными свойствами. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сысоева Т.Ф. ; МВО СССР , ХГУ. – Харьков, 1954. – 12 с.
1075806
  Григорян Степан Григорьевич Полимеризация ацетиленовых спиртов и их производных на комплексных катализаторах и превращения полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Григорян Степан Григорьевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 22л.
1075807
  Яковлев В.А. Полимеризация бутадиена под влиянием П-аллильных комплексов никеля, содержащих различные лиганды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Яковлев В.А. ; АН СССР , Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-24
1075808
  Ясуда Х. Полимеризация в плазме. / Х. Ясуда. – М., 1988. – 376с.
1075809
   Полимеризация виниловых мономеров. – М, 1973. – 311с.
1075810
  Никитина Т.С. Полимеризация виниловых соединений под действием гамма-излучений : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Т. С.; Науч. иссл. физ.хим. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1075811
  Гладышев Г.П. Полимеризация винильных мономеров / Г.П. Гладышев. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1964. – 322 с.
1075812
  Щербина Ф.Ф. Полимеризация и сополимеризация аллиламина и его производных : Дис... канд. хим.наук: / Щербина Ф.Ф.; КГУ. – Киев, 1966. – 126л. – Бібліогр.:л.119-126
1075813
  Ольховская Е.Г. Полимеризация и сополимеризация аценафтилена с винильными мономерами при электрохимическом инициировании : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ольховская Е.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 14 с. – Библиогр.: 13 назв.
1075814
  Ольховская Е.Г. Полимеризация и сополимеризация аценафтилена с винильными мономерами при электрохимическом инициировании : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ольховская Е.Г. ; Украинский заочный политехн. ин-т им. И.З. Соколова. – Харьков, 1985. – 171 л. + Приложение: л. 151-171. – Библиогр.: л. 128-150
1075815
  Топчиев Д.А. Полимеризация и сополимеризация комплекса хинолина с хлористым цинком. : Автореф... канд. хим.наук: / Топчиев Д.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1965. – 12л.
1075816
  Нго Зуй Кыонг Полимеризация и сополимеризация циклогексадиена-1,3 и некоторых линейных диенов под влиянием П-аллидбных комплексов никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Нго Зуй Кыонг; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1971. – 15л.
1075817
  Кабанов В.А. Полимеризация ионизируюцихся мономеров. / В.А. Кабанов, Д.А. Топчиев. – М, 1975. – 224с.
1075818
  Брык М.Т. Полимеризация кремнийорганических мономеров на поверхности высокодисперсных твердых тел : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Брык М. Т.; МВиССО УССР КГУ. – К., 1974. – 53л.
1075819
  Брык М.Т. Полимеризация кремнийорганических мономеров на поверхности высокодисперсных твердых тел. : Дис... докт. хим.наук: / Брык М.Т.; АН УССР. Инст. коллоидной химии и химии воды. – К., 1974. – 445л. – Бібліогр.:л.407-445
1075820
  Чернихов А.Я. Полимеризация метилметакрилата в присутствии полимерных эмульгаторов. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернихов А.Я.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 23л.
1075821
  Блажко Е.В. Полимеризация мономеров на основе смоляных кислот канифоли с целью создания материалов для рельефографии : дисс. ... канд. хим. наук / Блажко Е.В. ; М-во высш. и сред. специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 112 л. – Библиогр.: л. 105-112
1075822
  Чирков Н.М. Полимеризация на комплексных металлоорганических катализаторах / Н.М. Чирков. – М., 1976. – 416с.
1075823
  Брук А М. Полимеризация на поверхности твердых тел / А М. Брук, А С. Павлов, . – Москва : Химия, 1990. – 184с.
1075824
  Брык М.Т. Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ / М.Т. Брык. – Киев, 1981. – 288с.
1075825
  Черный Г.И. Полимеризация некоторых ароматических мономеров в присутствии каталитической системы типа Циглера - Натта. : Автореф... канд. хим.наук: / Черный Г.И.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1964. – 18л.
1075826
  Америк Ю.Б. Полимеризация некоторых мономеров в анизотропных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Америк Ю.Б. ; АН СССР , Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1965. – 14 с.
1075827
  Эйвазов Э.З. Полимеризация непредельных мономеров под влиянием кальцийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Эйвазов Э.З.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1972. – 22л.
1075828
  Зубов В.П. Полимеризация нитрилов и ацетона. : Автореф... канд. хим.наук: / Зубов В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1963. – 12л.
1075829
  Кабанов В.А. Полимеризация организованных и комплексносвязанных мономеров : Автореф... д-ра хим.наук: / Кабанов В.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1966. – 61л.
1075830
  Шаталов Г.В. Полимеризация пиперилена на координационных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Шаталов Г.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1968. – 21л.
1075831
  Мюллер П В. Полимеризация пиридина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мюллер В.П,; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 15л.
1075832
  Гладышев Г.П. Полимеризация при глубоких степенях превращения и методы ее исследования / Г.П. Гладышев, К.М. Гибов. – Алма-Ата, 1968. – 144с.
1075833
  Грицкова И.А. Полимеризация стирола в присутствии неионных эмульгаторов : Автореф... канд. им.наук: / Грицкова И.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 14л.
1075834
  Кравчук И. Полимеризация триоксана как обратимый гетерогенный процесс : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кравчук И.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1972. – 21л.
1075835
  Каплан Анатолий Моисеевич Полимеризация у-облученных в твердом состоянии виниловых мономеров при низких температурах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.17 / Каплан Анатолий Моисеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1075836
  Банцырев Г.И. Полимеризация фенилацетилена на TiCl-Fl/CH/, строение и структура образующихся продуктов : автореф. ... канд. хим. наук : 075 / Банцырев Г.И. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 29 с.
1075837
  Сангалов Ю.А. Полимеризация хлористого винила в присутствии алюминийорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Сангалов Ю.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1075838
  Красносельская И.Г. Полимеризация хлоропрена под влиянием металлоорганических соединений и некоторых их комплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Красносельская И.Г.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 21л.
1075839
  Красносельская И.Г. Полимеризация хлоропрена под влиянием металлоорганических соединений и некоторых их комплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Красносельская И.Г.; АН СССР. ИН-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1075840
  Согомонян Артавазд Амазаспович Полимеризация хлорпрена в присутствии смеси эмульгаторов и изучение свойств латексов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Согомонян Артавазд Амазаспович; Московский ин-т тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 25л.
1075841
  Писаренко Анатолий Аркадьевич Полимерная локализация токсикантов (включая и радиокативные) под землей и эколого-технологические критерии ее внедрения : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.05 / Писаренко Анатолий Аркадьевич; Донбасск. гос. акад. строительства. и архитектуры. – Макеевка, 1997. – 21л.
1075842
  Рязанов В.А. Полимерная промышленность России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 34-38, 55 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1075843
   Полимерная электроизволяция под давлением / С.Н. Колесов, Я.З. Месенжник, Н.С. Волков, В.А. Попов, В.С. Блейхман, В.Н. Лагунов. – Ташкент : ФАН, 1976. – 96 с.
1075844
  Тикавый В.Ф. Полимерное строение неорганических соединений / В.Ф. Тикавый. – Минск : Вышэйш. шк., 1985. – 95 с.
1075845
  Папков С.П. Полимерные волокнистые материалы / С.П. Папков. – М., 1986. – 219с.
1075846
  Цветков Н.С. Полимерные диацильные персики, их получение и исследовавние как инициаторов радикальной полимеризации : Автореф... докт. хим.наук: 075 / Цветков Н. С.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 33л.
1075847
  Елисеева В.И. Полимерные дисперсии. / В.И. Елисеева. – М., 1980. – 295с.
1075848
  Ильченко Н.С. Полимерные диэлектрики / Н.С. Ильченко, В.М. Кириленко. – Киев, 1977. – 160 с.
1075849
  Кадырова В.Х. Полимерные и циклические фосфиты и фосфониты и использование их в качестве неокрашивающих стабилизаторов полимеров : Автореф... канд. техн.наук: 345 / Кадырова В.Х.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1075850
  Помогайло А.Д. Полимерные иммобилизованные металлокомплексные катализаторы / А.Д. Помогайло. – М., 1988. – 302с.
1075851
  Зосим Л.А. Полимерные комплексообразователи на основе 2-метил-5-винилпиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Зосим Л.А.; КПИ. – Киев, 1966. – 23л.
1075852
  Бектуров Е.А. Полимерные комплексы и катализаторы / Е.А. Бектуров, Л.А. Бимендина, С. Кудайбергенов ; АН Каз ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 192 с. : ил., граф. – Библиогр. в конце глав
1075853
  Давиденко Н.А. Полимерные композиты для информационных технологий : монография / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ : Київський університет, 2016. – 319, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-439-897-5
1075854
  Барашков Н.Н. Полимерные композиты: получение, свойства, применение / Н.Н. Барашков ; отв. ред. Я.М. Колотыркин. – Москва : Наука, 1984. – 128 с. – (Наука и технический прогресс)
1075855
  Липатов Ю.С. Полимерные композиционные материалы. / Ю.С. Липатов. – К., 1979. – 62с.
1075856
  Григорьев Г.П. Полимерные материалы / Г.П. Григорьев. – Москва, 1966. – 260с.
1075857
  Сможенков Н.Ф. Полимерные материалы в картографическом производстве / Н.Ф. Сможенков, Е.Г. Сергунин, В.Н. Филин. – Москва : Недра, 1978. – 133 с.
1075858
  Ярославский Н.Е. Полимерные материалы в энергетике / Н.Е. Ярославский. – Москва : Энергия, 1981. – 216с.
1075859
   Полимерные материалы и их исследование. – Вильнюс, 1973. – 344с.
1075860
  Кацнельсон М.Ю. Полимерные материалы. / М.Ю. Кацнельсон, Г.А. Балаев. – Л, 1982. – 316с.
1075861
  Шефтель В.О. Полимерные материалы: Токсич. свойства / В.О. Шефтель. – Л., 1982. – 240с.
1075862
  Дубяга В.П. Полимерные мембраны / В.П. Дубяга. – М, 1981. – 231с.
1075863
  Кожевникова Н.Е. Полимерные мембраны для промышленного использования в процессах обратного осмоса и ультрафильрации / Н.Е. Кожевникова. – М.
12/51/. – 1977. – 86с.
1075864
  Джейл Ф.Х. Полимерные монокристаллы / Ф.Х. Джейл. – Ленинград : Химия, 1968. – 552 с.
1075865
  Гуль В.Е. Полимерные пленочные материалы / В.Е. Гуль. – Москва, 1972. – 32с.
1075866
  Лущейкин Г.А. Полимерные пьезоэлектрики / Г.А. Лущейкин. – Москва : Химия, 1990. – 175, [1] с. – Библиогр.: с. 171-176 (260 назв.)
1075867
   Полимерные реагенты и катализаторы. – Москва : Химия, 1991. – 249, [1] с. : Библиогр.: с. 232-250
1075868
  Сакодынский К.И. Полимерные сорбенты для молекулярной хроматографии / К.И. Сакодынский. – М., 1977. – 166с.
1075869
  Хо Конг Синь Полимерные стабилизаторы на основе сополимеров аминоститолов и исследование их стабилизирующего действия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хо Конг Синь; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 16л.
1075870
  Лущейкин Г.А. Полимерные электреты / Г.А. Лущейкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1984. – 183 с.
1075871
  Лущейкин Г.А. Полимерные электреты. / Г.А. Лущейкин. – М., 1976. – 224с.
1075872
  Баран А.А. Полимерсодержащие дисперсные системы / А.А. Баран. – К, 1986. – 202с.
1075873
   Полимеры-80. – Киев : Наукова думка, 1980. – 155 с.
1075874
  Лысогоров Н.В. Полимеры-клетка-жизнь! / Н.В. Лысогоров, В.С. Тонгур. – М., 1961. – 190с.
1075875
  Михантьев Б.И. Полимеры -- новые коррозионно-стойкие материалы. / Б.И. Михантьев. – Воронеж, 1960. – 109с.
1075876
   Полимеры - 80 : сб. науч. трд. – Киев : Наукова думка, 1980. – 155 с.
1075877
   Полимеры. – М, 1958. – 44с.
1075878
   Полимеры. – М, 1958. – 78с.
1075879
  Гуль В.Е. Полимеры / В.Е. Гуль, Н.П. Федоренко. – Москва : Угпедгиз, 1960. – 180 с.
1075880
   Полимеры. – М, 1965. – 428с.
1075881
  Говарикер В.Р. Полимеры : Пер. с англ. / В.Р. Говарикер, Н.В. Висванатхан, Дж. Шридхар; Под ред. В.А. Кабанова. – Москва : Наука, 1990. – 396с. – ISBN 5-02-001425-7
1075882
  Козлов П.В. Полимеры в кинематографии и фотографии / П.В. Козлов. – М, 1960. – 179с.
1075883
  Дьяконов А.Н. Полимеры в кинофотоматериалах / А.Н. Дьяконов, П.М. Завлин. – Л, 1991. – 238с.
1075884
  Платэ Н.А. Полимеры в контакте с живым организмом / Н.А. Платэ, Л.И. Валуев. – М., 1987. – 48с.
1075885
   Полимеры в медицине. – К, 1976. – 120с.
1075886
  Коршак В В. Штильман Полимеры в процессах иммобилизации и модификации природных соединений. / В В. Штильман Коршак. – М., 1984. – 261с.
1075887
  Липатова Т.Э. Полимеры в эндопротезировании. / Т.Э. Липатова, Г.А. Пхакадзе. – Киев, 1983. – 158с.
1075888
  Тарнер Дж.О. Полимеры в ядерной технике / Дж.О. Тарнер; пер. с англ. В.И. Тарасова и Л.А. Воложинского ; под ред. канд. техн. наук В.Б. Тихомирова. – Москва : Атомиздат, 1964. – 132 с. : ил.
1075889
  Павлов В.П. Полимеры и металл / В.П. Павлов. – Москва, 1965. – 48с.
1075890
  Шварц Я.Б. Полимеры и пластобетон для крепления горных выработок. / Я.Б. Шварц, П.И. Мучник, 1961. – 8с.
1075891
  Бектуров Е.А. Полимеры и сополимеры стиролсульфокислоты / Е.А. Бектуров, В.А. Мягченков, В.Ф. Куренков ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1989. – 190, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-189 (568 назв.). – ISBN 5-628-00175-9
1075892
  Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата / М.Э. Розенберг. – Ленинград, 1983. – 176 с.
1075893
  Греков А.П. Полимеры на основе гидразина / А.П. Греков. – Киев : Наукова думка, 1976. – 215 с.
1075894
  Чигирь А.Н. Полимеры с заряженными атомами и блоками в макромолекуле. (Синтез, структура, реакц. способность..). : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Чигирь А.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1969. – 19л.
1075895
  Андрианов К.А. Полимеры с неорганическими главными цепями молекул / К.А. Андрианов. – Москва : АН СССР, 1962. – 327 с.
1075896
  Корниенко Р.А. Полимеры с функциональными грумппами на основе аминостиролов и их производных : Дис... канд.хим.наук: / КорниенкоР.А.; АН УССР. Ин-т химии высовомолекулярных соединений. – Киев, 1975. – 158л. – Бібліогр.:л.147-158
1075897
  Корниенко Раиса Анатольевна Полимеры с функциональными группами на основе аминостиролов и их производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Корниенко Раиса Анатольевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 21 с.
1075898
   Полимеры специального назначения. – М, 1983. – 204с.
1075899
  Крейтер В.М. Полиметаллическая база Средней Азии. / В.М. Крейтер, В.И. Смирнов. – М.-Л., 1937. – 87с.
1075900
  Смирнов С.С. Полиметаллические месторождения и металлогения Восточного Забайкалья / акад. С.С. Смирнов ; Акад. наук СССР. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 507 с., [13] л. ил., карт. – Библиогр.: с. 428-430 и с. 503
1075901
  Кейтер В.М. Полиметаллические месторождения Средней Азии. / В.М. Кейтер, В.И. Смирнов. – М.-Л., 1937. – 392с.
1075902
  Филатов Е.И. Полиметаллические месторождения фанерзоя / Е.И. Филатов. – М., 1986. – 199с.
1075903
  Кормилицын В.С. Полиметаллические месторождения Широкинского рудного поля и некоторые вопросы металлогении Восточного Забайкалья. / В.С. Кормилицын, А.А. Иванов. – М., 1968. – 176с.
1075904
  Фетисов Г.А. Полиметалловинилсилоксаны и сополимеризация их с органическими мономерами. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Фетисов Г.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 17л.
1075905
  Жданов А.А. Полиметаллоорганосилоксаны / А.А. Жданов, М.М. Левицкий. – Москва, 1991. – 31с.
1075906
  Колюцкий В.Н. Полиметаморфизы кристаллических сланцев Соуктальского массива (Северный Улутау) и их редкометальная минерализация : Автореф... канд. геол.наук: 127 / Колюцкий В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Московский геологоразведочный ин-т. – М., 1972. – 24л.
1075907
  Хорева Б.Я. Полиметаморфические комплексы докембрийского фундамента палеозойских и мезозойских складчатых областей Средней Азии / Б.Я. Хорева, Б.А. Блюман. – Ленинград : Недра, 1974. – 216с.
1075908
  Дебский В. Полиметилметакрилат. / В. Дебский. – М., 1972. – 152с.
1075909
  Кудрявцев Г.И. Полимиатидные волокна. / Г.И. Кудрявцев. – М, 1976. – 261с.
1075910
  Голомб С.В. Полимино / С.В. Голомб. – Москва : Мир, 1975. – 208с. – Под редакцией и с предисловием Яглома И.
1075911
  Кузнецов В.В. Полимодальное действие Цитофлавина у больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, О.Р. Пилипенко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 41-47
1075912
  Перевертаев В.Д. Полимолекулярная адсорбция паров воды на свежих сколах кристаллов слюды и их поверхностная электропроводность : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Перевертаев В.Д.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 11л.
1075913
  Созинов А.А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции / А.А. Созинов. – Москва : Наука, 1985. – 270с.
1075914
  Чебан А. Полиморфизм белков семян в характеристике генетического разнообразия фасоли из коллекции ex situ / А. Чебан, З. Тома, А. Ганя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-155. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  У 19 местных форм фасоли в глобулиновой фракции запасных белков семян выявлено от 8 до 26 компонентов. Почти у всех генотипов присутствуют компоненты с молекулярными массами 38,6; 24,2; 20,3; 18,5; 17,1 и 15,5 кД. Остальные полипептиды формируют ...
1075915
  Беловол А.Н. Полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента в патогенезе гипертрофии миокарда у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа / А.Н. Беловол, Л.Р. Бобровнникова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1605-7295
1075916
  Верма А. Полиморфизм и политипизм в кристаллах / А. Верма, П. Кришна. – Москва : Мир, 1969. – 276с.
1075917
  Коломыц Э.Г. Полиморфизм ландшафтно-зональных систем / Э.Г. Коломыц; РАН. Ин-тут экологии Волжского бассейна.Ин-тут фундаментальных проблем биологии. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 1998. – 311с. – ISBN 5-201-14401-2
1075918
  Борхсениус О.Н. Полиморфизм микронуклеусов paramecium caudatum EHRBG : Автореф... канд. биол.наук: / Борхсениус О.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 18л.
1075919
  Глушкова В.Б. Полиморфизм окислов редкоземельных элементов / В.Б. Глушкова. – Ленинград : Наука, 1967. – 134 с.
1075920
  Шувалов В.Б. Полиморфизм популяции молярийных комаров комплекса Anopheles macilipennis Meig. в юго-западной части и центре европейской части ССР (Цитологич. анализ). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Шувалов В.Б.; АН СССР. Ин-т зоологии им. Шмальгаузена. – К., 1986. – 24л.
1075921
  Цветкова Т.Г. Полиморфизм хромосом в контингенте супружеских пар с отягощенным акушерским анамнезом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Цветкова Т. Г.; АМН СССР, Ин-т мед. генетики. – М., 1980. – 23л.
1075922
  Игина З.А. Полиморфный нарратив: интермедиальные трансформации художественного текста в готической традиции // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 129-137. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1075923
  Чернишов К.К. Полин-сповідь / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 94 с.
1075924
  Густі В.П. Полин гіркий, полин солодкий : поезії / Василь Густі. – Ужгород : Карпати, 2012. – 272, [2] с. : іл. – В змісті розділи: З ретроспективи доріг ; Притулюсь чолом до Плащаниці ; Затисянська околиця ; На третьому крузі ; Від осені - до осені ; Синя капурка ; Діалоги ; Опрісники. – ISBN 978-966-671-339-4
1075925
  Мироненко І.Д. Полин і віск : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1990. – 125 с.
1075926
   Полин проти COVID-19 // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 4
1075927
  Афанасьєв А.Л. Полин у чужих полях : [про рос. емігрантів] / А.Л. Афанасьєв. – Київ : Політвидав України, 1985. – 263 с. – Бібліогр. у приміт. до розділів: с. 249-262
1075928
  Колісник Г.А. Полин чорний, мак гіркий : /козацькі дилемати/ : роман / Г.А. Колісник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 263 с.
1075929
  Фельдман З. Полина Антипьевна Стрепетова / З. Фельдман. – М.-Л., 1947. – 59с.
1075930
  Розанов А.С. Полина Виардо-Гарсиа / А.С. Розанов. – Ленинград : Музыка, 1969. – 246 с.
1075931
  Розанов А.С. Полина Виардо-Гарсиа / А.С. Розанов. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1973. – 223 с.
1075932
  Костина-Кассанелли Полина Виардо: Драматический голос эпохи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268
1075933
  Зубавин Б. Полина Шило / Б. Зубавин. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 96 с.
1075934
  Дюма А. (отец) Полина. / А. (отец) Дюма. – Москва, 1991. – 224с.
1075935
  Крупа В. Полинезийские языки / В. Крупа. – М, 1975. – 142с.
1075936
  Влэдуциу Нон Полинезийцы / Влэдуциу Нон. – Пер. с румынского : Изд-во молодежи, 1967. – 175с.
1075937
  Бутинов Н.А. Полинезийцы островов Тувалу / Н.А. Бутинов. – М., 1982. – 128с.
1075938
  Даниельссон Б Полинезия - земля в океане / Б Даниельссон. – Москва : Знание, 1970. – 46с.
1075939
  Равва Н.П. Полинезия / Н.П. Равва. – Москва, 1972. – 176с.
1075940
  Свэнов Г. Полинка. Рассказы. / Г. Свэнов. – Ташкент, 1971. – 160с.
1075941
  Боровий В.І. Полинова снага / В.І. Боровий. – К, 1994. – 200с.
1075942
  Сологуб В.П. Полинове причастя / В.П. Сологуб. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 179 с.
1075943
  Пастушенко А.Ю. Полинове стебло. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1966. – 196с.
1075944
  Яровий М.П. Полиновий букет : гумор та сатира / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 91 с.
1075945
  Васильківський О.О. Полиновий вітер : оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Веселка, 1967. – 119 с.
1075946
   Полиновий травень 44-го = Wormwood May days of 1944th : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – 311, [1] с. : іл., фот., табл. – Покажчики: с. 285-310. - Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7158-09-6
1075947
  Пастушенко Л.Т. Полиновий трунок : оповідання / Л.Т. Пастушенко. – Одеса : Маяк, 1970. – 232 с.
1075948
  Дзюба І. Полинові меди Володимира Базилевського
1075949
  Дзюба І. Полинові меди Володимира Базилевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 22 вересня (№ 19). – С. 16-17
1075950
  Дзюба І. Полинові меди Володимира Базилевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 8 вересня (№ 18). – С. 16-17
1075951
  Дзюба І. Полинові меди Володимира Базилевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 жовтня (№ 17). – С. 16-17
1075952
  Дзюба І. Полинові меди Володимира Базилевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 6 жовтня (№ 20). – С. 16-17
1075953
  Ермаков В.П. Полином, сохраняющий между данными пределами постоянный знак и найменее уклоняющийся от нуля / В.П. Ермаков. – 7с.
1075954
  Хлобыстов Владимир Владимирович Полиномиальное интерполирование операторов : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1994. – 195л. – Бібліогр.:л.184-195
1075955
  Горбузов В.Н. Полиномиальные решения алгебраических дифференциальных уравнений / В.Н. Горбузов. – Гродно, 1991. – 119 с.
1075956
  Малоземов В.Н. Полиномиальные сплайны. Учеб. пособие. / В.Н. Малоземов, А.Б. Певный. – Л., 1986. – 120с.
1075957
  Пихтильков Сергей Алексеевич Полиномиальные тождества алгебр, близких к конечномерным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пихтильков Сергей Алексеевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1981. – 12л.
1075958
  Доманов Олег Иванович Полиномиальные тождества и совершенность полугрупповых колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Доманов Олег Иванович; МГУ. – М., 1977. – 5л.
1075959
  Вулпе Н.И. Полиноминальные базисы комитантов дифференциальных систем и их приложения в качественной теории / Н.И. Вулпе. – Кишинев, 1986. – 170 с.
1075960
  Денисковец А.А. Полиноминальные решения нелинейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Денисковец А. А.; БГУ. – Минск, 1991. – 14 с.
1075961
  Гребенюк Л.Г. Полиномы наилучшего приближения по многим переменным / Л.Г. Гребенюк. – Ташкент, 1970. – 215 с.
1075962
  Кузнецов Н.Д. Полиномы почти ортогональных функций в приложениях к теории изгиба пластинок. : Автореф... наук: / Кузнецов Н.Д.; Моск.гос.ордена Ленина ун-т. – Москва, 1950. – 3 л.
1075963
  Немчинов В.С. Полиномы Чебышева и математическая статистика / В.С. Немчинов. – Москва, 1946. – 139 с.
1075964
  Топчій А. Полинув на луки Сварожі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 15 травня - 28 червня (№ 23/24)


  Пам"яті кобзара Тараса Силенка.
1075965
  Дружинин А.В. Полинька Сакс. Дневник / А.В. Дружинин. – Москва : Правда, 1989. – 428 с.
1075966
  Розанцев Г.М. Полиоксометаллат-анионы d-элементов V и VI групп в растворе и в составе солей : дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Розанцев Георгий Михайлович ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донецк. нац. ун-т. – Донецк, 2012. – 434 л. – Прил.: л. 368-434. – Библиогр.: л. 307-367
1075967
  Топчиев А.В. Полиолефины - новые синтетические материалы / А.В. Топчиев, Б.А. Кренцель. – М, 1958. – 102с.
1075968
   Полиомиелитная педроральная живая вакцина. – М, 1961. – 659с.
1075969
  Плугатаренко П.Н. Полипарадигмальный подход в исследовании политического пространства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 120-125. – ISSN 1812-8696
1075970
  Качанов Ю.Л. Полипарадигмальный подход, логика и социологические понятия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 12-18. – ISSN 0132-1625
1075971
  Бреславец Л.П. Полиплодия в природе и опыте / Л.П. Бреславец. – Москва : АН СССР, 1963. – 363 с.
1075972
  Бурда Р.И. Полиплодия дуба обыкновенного : Автореф... канд. биол.наук: / Бурда Р. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 21л.
1075973
  Бородина Н.А. Полиплоидия в интродукции древесных растений / Н.А. Бородина. – Москва : Наука, 1982. – 177с.
1075974
  Ахунтова Э.М. Полиплоидия и днк / Э.М. Ахунтова. – Баку : Элм, 1982. – 107с.
1075975
  Ахундова Э.М. Полиплоидия и ДНК / Ахундова Э.М. ; АН АзССР. – Баку : Элм, 1982. – 107 с.
1075976
   Полиплоидия и ее использование в селекции растений. – М, 1970. – 120с.
1075977
  Бормотов В.Е. Полиплоидия и полиморфизм растений по величине клеток / В.Е. Бормотов, Т.И. Лопатина. – Минск, 1986. – 162с.
1075978
   Полиплоидия и селекция : Труды совещания 14-18 января 1963г. – Москва-Л : Наука, 1965. – 324с.
1075979
   Полиплоидия и селекция. – Минск : Наука и техника, 1972. – 386с.
1075980
  Ни В.В. Полиплоидия и устойчивость елкток печени к дейстивию повреждающих агент : Автореф... канд. б иол.наук: 03.00.17 / Ни В. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 22л.
1075981
  Кущ А.А. Полиплоидия нервных клеток : Автореф... канд. биол.наук: / Кущ А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1966. – 17л.
1075982
   Полиплоидная. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 398с.
1075983
  Матвеева Т.С. Полиплоидные декоративные растения / Т.С. Матвеева. – Ленинград : Наука, 1980. – 300с.
1075984
   Полипредикативные конструкции и их морфологическая база. – Новосибирск, 1980. – 230с.
1075985
  Стыро В.А. Полипредикативные предложения с разночленным соподчинением в среденеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стыро В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1075986
  Стыро А В. Полипредикативные предложения с разночнленным соподчинением в среденанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стыро В.А,; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 21л.
1075987
  Карпенко Т.Е. Полипродкативные устойчивые фразы каузального типа в немецком языке (структурно-семантический и логический аспекты)_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпенко Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
1075988
  Крессер Т. Полипропилен. / Т. Крессер. – М., 1963. – 231с.
1075989
  Татарчук Т.Ф. Полипы эндометрия: новые стратегии эффективного лечения / Т.Ф. Татарчук, Д.Г. Герман // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 14-22. – ISSN 2309-4117
1075990
  Франчук В.А. Полированный шкаф / В.А. Франчук. – Москва, 1979. – 47 с.
1075991
   Полис - вместе с билетом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1075992
  Щеглов А.Н. Полис и хора. / А.Н. Щеглов. – Симферополь, 1976. – 175с.
1075993
   Полис отдыха // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 60-63 : фото
1075994
  Грибоедов А.В. Полисахариды водно-солевого экстракта чумного микроба ЕV : Автореф... канд. биол.наук: / Грибоедов А. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 20л.
1075995
  Саубенова М.Г. Полисахариды дрожжевых организмов / М.Г. Саубенова. – Алма-Ата, 1976. – 109с.
1075996
  Петрушко Г.М. Полисахариды дрожжеподобных организмов рода candida, определяющие лиофобные свойства культур и сгущение биомассы флотацией : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Петрушко Г.М.; Ленингр. химико-фармацевт. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
1075997
  Стрикиченко Наталья Владимировна Полисемантика образности в композиции П. Филонова "Лики" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются особенности репрезентации художественного пространства произведения в качестве семантической фигуры, онтологический статус которой обусловлен идеями неравновесности в синергетической парадигме современного естествознания и нелинейности ...
1075998
  Джандоева П.В. Полисемия в современной французской научно-технической терминологии (на матер. терминол. системы электрон.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джандоева П. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1988. – 23 л.
1075999
  Козлова З.Н. Полисемия слов, выражающих понятие "труд" в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлова З.Н.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
1076000
  Езиев Х.Х. Полисемия фразеологических единиц современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Езиев Х.Х.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1969. – 26л.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,