Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1072001
  Герасименко І.П. "Партизанська іскра" / І.П. Герасименко. – К, 1967. – 166с.
1072002
  Хіврич Л.М. "Партизанські картини" А.Штогаренка / Л.М. Хіврич. – Київ, 1963. – 24с.
1072003
  Голосов Г.В. "Партии власти" и российский институциональный дизайн : теоретический анализ / Г.В. Голосов, А.В. Лихтенштейн // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.6-14. – ISSN 0321-2017
1072004
  Черняк А.В. "Партийная жизнь" - главная рубрика "Правды" / А.В. Черняк. – Москва : Мысль, 1984. – 191 с.
1072005
  Бугашев С.И. Партизанская борьба на территории Ленинградской области // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 118-127. – ISSN 2070-9773
1072006
  Колобаева Л. Партизанские повести В. Быкова // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 4, кн. 4 , июль-август. – С. 28-38. – ISSN 0203-5847
1072007
  Рябинина Юлия Партизанский рейд неудобного клиента или Проблема недоосвоенных рынков : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-49
1072008
  Зданович В.В. Партизанское движение периода Великой Отечественной войны в белорусской историографии 1990-2005 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 31-35. – ISSN 0321-0626
1072009
  Вєдєнєєв Д. Партизанство, пам"ять, історична культура: новаторське історико-документальне дослідження меморіалізації партизанського руху в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 110-112. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на вид.:Капась І.А. Радянський рух Опору в Україні: організація, легітимація, меморіалізація (1941-1953 рр.): монографія. -К: К.І.С.., 2016. - 2078 с.
1072010
  Бикова Т. Партизанська боротьба кримських татар у Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 15
1072011
  Бикова Т. Партизанська боротьба кримських татар у Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 16
1072012
  Балабушевич Т.А. Партизанська боротьба селян у 1920-1921 роках в контексті організації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 53-60. – ISSN 1996-5931
1072013
  Киричук Ю. Партизанська боротьба УПА - ОУН у західних областях УРСР (травень 1945 - 1946 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 141-162. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
1072014
  Близнець В.С. Партизанська гармата : повісті : для серед. та старш. шкільного віку / В.С. Близнець. – Київ : Веселка, 1978. – 222 с.
1072015
  Гончар О. Партизанська іскра / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1956. – 120с.
1072016
  Зінькович О. Партизанська іскра / О. Зінькович. – К, 1956. – 107с.
1072017
  Гончар О. Партизанська іскра : Кіноповість / О. Гончар. – Київ : Держмузвидав, 1958. – 128с.
1072018
  Фельдман Й.І. Партизанська люлька / Й.І. Фельдман. – Х., 1962. – 127с.
1072019
  Яковенко І. Партизанська операція чи злодійська сходка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 25, 27


  Замість інавгурації Лукашенка громадяни Білорусі дивилися старий російський серіал "Сині ночі", що розповідає про діяльність піонерської організації СРСР.
1072020
  Оровецький П.А. Партизанська повість / П.А. Оровецький. – Київ : Політвидав України, 1972. – 189 с.
1072021
  Дем"янчук І.Л. Партизанська преса України / І.Л. Дем"янчук. – К., 1956. – 108с.
1072022
  Дем"янчук І.Л. Партизанська преса України (1941-1944 рр.). / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 108с.
1072023
  Старожилов М.В. Партизанське з"єднання С.А. Ковпака : (З історіїї створення) / М.В. Старожилов. – Львів : Львівський університет, 1966. – 94 с.
1072024
  Палажченко О.О. Партизанський Данко / О.О. Палажченко. – Київ, 1969. – 48с.
1072025
  Руденко Н.М. Партизанський командир (до 100-річчя від дня народження О.Ф. Федорова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-148. – ISSN 0130-5247
1072026
  Ляшук Г.Л. Партизанський комісар / Г.Л. Ляшук. – К., 1985. – 152с.
1072027
  Шиян А.І. Партизанський край : документальні нариси / А.І. Шиян. – Київ, 1946. – 255 с.
1072028
  Шиян А.І. Партизанський край : документальні нариси / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро, 1971. – 382 с.
1072029
  Гандзюра П.П. Партизанський кур"єр : Роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 303с.
1072030
  Карпенко Н. Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу Полтавщини // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1072031
  Мисик В.М. Партизанський маркетинг як інструмент підвищення ефективності менеджменту на вітчизняних підприємствах / В.М. Мисик, Х.С. Передало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1072032
  Чичкань І.В. Партизанський рух в Україні (літо 1941 - осінь 1942 рр.) / І.В. Чичкань, В.І. Горєлов // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 42-60. – ISBN 978-966-524-029
1072033
  Тканко О.В. Партизанський рух на Закарпатській Україні в Велику Вітчизняну війну. : Дис... канд.наук: / Тканко О.В.;. – Чернівці, 1949. – 284л. – Бібліогр.:л.276-284
1072034
  Кузовков Г.В. Партизанський рух на Україні в період Великої вітчизняної війни / Г.В. Кузовков. – К, 1951. – 36с.
1072035
  Глушко А. Партизанський рух часів Другої світової війни як складова історичної пам"яті: українсько-словенські паралелі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 333-342
1072036
  Зятьєв С. Партизанський рух: від справжнього героїзму до ідеологічних міфів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 19


  На окупованій гітлерівцями території України воювали понад 45 партизанських з"єднань.
1072037
  Кореньков О. Партизанський халіфат. Чому зарано ховати найнебезпечнішу терористичну організацію у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 6


  "Колись величезний, завбільшки як Велика Британія, "халіфат" Абу Бакра аль-Багдаді зник. Ну майже. Ті 11 тис. кв. км, які бійці "Ісламської держави" контролюють у розшматованій конфліктом Сирії, - лише згадка про неозорі простори та мільйони населення ...
1072038
  Бабій М.Л. Партизанськими стежками Вінниччини : путівник / М.Л. Бабій, В.І. Кравчук. – Одесса : Маяк, 1975. – 43 с., [8] л. іл.
1072039
  Грицько-Цяпка Партизанськими стежками Закерзоння / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Логос, 2000. – 283с. – ISBN 966-7379-37-X
1072040
  Шолін М. Партизанськими шляхами. / М. Шолін. – К., 1946. – 74с.
1072041
  Поляков В. Партизанські загони Керченського півострова - міфи та реальність // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 487-495
1072042
  Поляков В. Партизанські загони Керченського півострова - міфи та реальність // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 487-495
1072043
   Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" : особові фонди : путівник / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 543-550. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7158-05-8
1072044
   Партизанські колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні : щоденники / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – 303, [1] с. – Покажчики: с. 281-302. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7158-07-2
1072045
  Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В.І. Кучер. – Київ, 1974. – 142с.
1072046
  Квітинський В.А. Партизанські Татри / В.А. Квітинський. – Київ, 1982. – 206с.
1072047
  Слободянюк П.Я. Партизансько-підпільна боротьба на Поділлі в роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 102-105
1072048
  Кайсенов К. Партизанською стежкою : записки командира партизанського загону про бойові дії патріотів-підпільників України під час Великої Вітчизняної війни / Касим Кайсенов ; з казах. [пер. Василь Човба]. – Київ : Дніпро, 1971. – 440 с.
1072049
   Партизаны-казахстанцы. – Алма-Ата, 1965. – 228с.
1072050
  Иванов В. Партизаны : Рассказ / В. Иванов. – Москва. – 80с.
1072051
  Кутатели А.Н. Партизаны : рассказы : пер. с груз. / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 43 с.
1072052
  Толстой Л. Партизаны / Л. Толстой, 1946. – 40с.
1072053
  Колбин Н.И. Партизаны / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1948. – 439с.
1072054
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Хабаровск, 1951. – 392с.
1072055
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1962. – 399с.
1072056
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1967. – 414с.
1072057
  Овчаренко И.М. Партизаны / И.М. Овчаренко. – Москва, 1969. – 352с.
1072058
  Власов В.А. Партизаны / В.А. Власов. – Ленинград, 1973. – 96с.
1072059
  Адамович А.М. Партизаны : роман-дилогия / А.М. Адамович ; худож. А.И. Сухоруков. – Москва : Воениздат, 1980. – 574 с. : ил.
1072060
  Адамович А Партизаны : роман-дилогия / Адамович А,М. ; худож. В.Ю. Дукин. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 588 с. : ил.
1072061
  Чопич Б. Партизаны в Бахаче / Б. Чопич. – Москва, 1985. – 183с.
1072062
   Партизаны Донецка. 1941-1943 годы : Историко-документальные очерки / А.Я. Денисович, Э.Н. Кравчинская, Б.А. Красников, Н.М. Ковригина, Т.В. и др. Целик; А.Я. Денисович, Э.Н. Кравчинская, Б.А. Красников, Н.М. Ковригина и др.; Авт.-сост. Б.А. Красников. – Донецк : СПД Бледнов С.Ф. – ISBN 966-96648-0-2
Кн. 1. – 2006. – 380с. – На тит. листе: Посвящается 65-летию возникновения партизанского движения в Украине и на Донетчине в годы Великой Отечественной войны
1072063
  Футорянский Л.И. Партизаны и подпольнщики Дона и Кубани. 1941-1942 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-133. – ISSN 0042-8779
1072064
  Искарай Хесус Партизаны Леванта / Искарай Хесус. – Москва, 1949. – 64 с.
1072065
   Партизаны Прибайкалья. – Улан-Удэ, 1957. – 269с.
1072066
  Клоков В.И. Партизаны Словацких гор: О Словац. нац. восстании 1944 г. / В.И. Клоков. – К., 1986. – 271 с.
1072067
  Макаров П.В. Партизаны Таврии / П.В. Макаров. – М., 1960. – 383с.
1072068
  Федоров А. Партизаны Черниговщины / А. Федоров. – Москва, 1949. – 112с.
1072069
  Русак А. Партизаны: второй фронт / Анатотлий Русак. – Киев : ДИА, 2010. – 496 с. – ISBN 978-966-8311-62-8
1072070
  Лысаковский Ян Партизаны: Повесть. / Лысаковский Ян. – М., 1979. – 250с.
1072071
  Деревінський В.Ф. Партизація народного руху України: 1990-1992 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 198-208
1072072
  Унпелев Г.А. Партии большевиков в борьбе за создание Уралмашзавода (1923-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Унпелев Г.А. ; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б) , Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 17 л.
1072073
  Бекназар-Юзбашев Партии в буржуазных политико-правовых учениях / Т.Б. Бекназар-Юзбашев ; отв. ред. В.М. Чхиквадзе ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1988. – 174, [2] с. – ISBN 5-02-012876-7
1072074
   Партии в политической системе. – Москва, 1983. – 249 с.
1072075
  Евдокимов В.Б. Партии в политической системе буржуазного общества / В.Б. Евдокимов. – Свердловск, 1990. – 158с.
1072076
   Партии в системе диктатуры монополий. – М., 1964. – 411с.
1072077
   Партии верные сыны. – Москва, 1962. – 128 с.
1072078
  Игнаци П. Партии и демократия в постиндустриальную эру // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 49-76
1072079
  Абрамов Ю.К. Партии и исполнительная власть в США (70-80-е годы) / Ю.К. Абрамов, В.М. Зубок ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1990. – 140, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – ISBN 5-02-010481-7
1072080
   Партии и новые общественно-политические движения: проблемы диалога. – Москва, 1990. – 63с.
1072081
   Партии и революционный процесс в странах Азии и Африки. – М., 1983. – 253с.
1072082
   Партии Ленина - слава!. – М., 1961. – 124с.
1072083
   Партии Ленина. – Ташкент, 1968. – 28с.
1072084
   Партии научного социализма в Азии и Африке : Видные представители прогрессив. сил Афр. и Азиат. континентов о своих странах и партиях. – Прага : Мир и социализм, 1983. – 190 с.
1072085
   Партии помощник боевой. – Саратов, 1959. – 252с.
1072086
  Суратов К.С. Партии рядовой / К.С. Суратов. – Калининград, 1957. – 455с.
1072087
   Партии рядовой. – М., 1962. – 317с.
1072088
   Партии рядовой. – М., 1964. – 32с.
1072089
   Партии рядовой. – 2-е изд. – М., 1976. – 335с.
1072090
  Артищев В.В. Партии рядовые : роман / Артищев В.В. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1954. – 256 с.
1072091
  Моценок М.А. Партии рядовые / М.А. Моценок. – Иркутск, 1960. – 232с.
1072092
  Владиславлев А. Партии там, партии тут // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2003. – № 1. – С.7-16. – ISSN 0869-44435
1072093
  Эрназаров Т. Партийна и советская печать Узбекистана в борьбе за построение социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эрназаров Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 35л.
1072094
  Сапаров А. Партийна организация Туркменистана в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведения Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Сапаров А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1072095
  Златков И. Партийната организация и самоуправлението в трудовия колектив / Иван Златков. – София : Партиздат, 1988. – 110 с.
1072096
  Лебедев С.М. Партийная библиотека / С.М. Лебедев. – М., 1973. – 64с.
1072097
   Партийная библиотека: опыт, проблемы. – М., 1988. – 127с.
1072098
  Герасименко Г.А. Партийная борьба в Советах Нижнего Поволжья / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1966. – 124с.
1072099
  Любомирова Е.С. Партийная борьба в ФРГ вокруг закона о защите молодежи 1951 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 39-46. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1072100
  Везеницина А.С. Партийная группа в колхозе / А.С. Везеницина. – Москва, 1953. – 44с.
1072101
  Комиссаров В.И. Партийная группа подразделения / В.И. Комиссаров. – М., 1968. – 44с.
1072102
  Хоришко В.И. Партийная дисциплина / В.И. Хоришко. – М, 1989. – 190с.
1072103
  Черняк А.В. Партийная жизнь на страницах газеты / А.В. Черняк. – М, 1986. – 141с.
1072104
   Партийная жизнь: грани перестройки. – Куйбышев, 1987. – 104с.
1072105
  Сарматов Г.А. Партийная забота о качестве продукции / Г.А. Сарматов. – Куйбышев, 1968. – 79с.
1072106
  Синицкий В.Г. Партийная и государстваенная деятельность М.И.Калинина. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Синицкий В.Г.; Высш.парт.шк.при ЦК Ком.Укр. – К, 1982. – 23л.
1072107
  Хоменко В.Я. Партийная и государственная деятельность А.В.Луначарского. 1917-1924 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Хоменко В.Я. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
1072108
  Бойко Н.К. Партийная и государственная деятельность Г.И. Петровского в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бойко Н.К. ; КГУ. – Киев, 1968. – 20 c.
1072109
  Бессонова О.В. Партийная и государственная деятельность Г.И.Петровского в восстановительный период на Украине. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бессонова О.В.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 15л.
1072110
  Курий Г.Н. Партийная и государственная деятельность Г.И.Петровского на Украине в период строительства социализма (1926-май 1938 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Курий Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24л.
1072111
  Понедилко В.И. Партийная и государственная деятельность Г.К. Орджоникидзе : Дис... канд. ист.наук: / Понедилко В.И.; КГУ. – К, 1974. – 189л.
1072112
  Переверзева Раиса Дмитриевна Партийная и государственная деятельность Г.К.Орджоникидзе (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Переверзева Раиса Дмитриевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1072113
  Панедилко В.И. Партийная и государственная деятельность Г.К.Орджоникидзе (дек. 1917 - янв. 1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор .наук / Панедилко В.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 23 с.
1072114
  Азатян Г.Г. Партийная и государственная деятельность Дануша Шавердяна : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Азатян Г.Г.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 30л.
1072115
  Блинов А.С. Партийная и государственная деятельность И.А.Акулова. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Блинов А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
1072116
  Юрчук В.И. Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921- март 1924 годы) : Автореф... канид.наук: / Юрчук В.И.; Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 16 с.
1072117
  Юрчук В.И. Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921 март 1924 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Юрчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1949. – 238,17,15л. – Бібліогр.:л.1-17
1072118
  Парфененко Н.Д. Партийная и государственная деятельность Н.К. Крупской : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Парфененко Н.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1072119
  Тиллаев Чари Партийная и государственная деятельность Файзуллы Ходжиева (1914-1924 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тиллаев Чари; КГУ. Каф. истории КПСС естественных ф-тов. – К., 1971. – 257л. – Бібліогр.:л.230-257
1072120
  Тиллаев Ч. Партийная и государственная деятельность Файзуллы Ходжиева (1914-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тиллаев Ч. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Карши, 1972. – 30 с.
1072121
  Овсепян Р.П. Партийная и советская журналистика в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) / Р.П. Овсепян. – М, 1990. – 80с.
1072122
  Никонекно В.Н. Партийная и советская печать -- боевой помощник партии в борьбе за зосзадние индустрии на Урале (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никонекно В. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1977. – 23л.
1072123
   Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма : учебное пособие. – Москва
Ч. 1 : (1917-1941гг.). – 1961. – 308 с.
1072124
   Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма. – Москва
2 : (1941-1963 гг.). – 1963. – 271 с.
1072125
   Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма : учеб. пособие. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Мысль, 1966. – 639 с.
1072126
  Белков А.К. Партийная и советская печать в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : лекции ... / А.К. Белков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1956. – 39 с.
1072127
  Иванова Р.А. Партийная и советская печать в годы второй пятилетки / Р.А. Иванова. – Москва, 1961. – 75с.
1072128
  Белков А.К. Партийная и советская печать в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) / А.К. Белков. – Москва : [б. и.], 1956. – 40 с.
1072129
  Веревкин Б.П. Партийная и советская печать в период борьбы за завершение социалистической реконструкции анродного хозяйства и победу социализма в СССР / Б.П. Веревкин. – Москва, 1957. – 76с.
1072130
  Кононыхин Н.М. Партийная и советская печать в период Великой Отечественной войны / Н.М. Кононыхин. – Москва, 1960. – 103с.
1072131
  Белков А.К. Партийная и советская печать в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). / А.К. Белков. – Москва : [б. и.], 1960. – 28 с. – (Б-чка заочника / Центр. дом журналиста)
1072132
  Белков А.К. Партийная и советская печать в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства / А.К. Белков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1955. – 36 с.
1072133
  Макаускас С. Партийная и советская печать Литвы в борьбе за строительство основ социализма в республике в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макаускас С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1072134
  Снитко Л.П. Партийная и советская печать Украины как источник по истории коллективизации сельского хозяйства : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Снитко Л.П.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 22с.
1072135
  Швец И.А. Партийная информация - инструмент руководства, средство воспитания и контроля / И.А. Швец. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "История и политика КПСС" ; № 11)
1072136
  Слепов Л.А. Партийная информация / Л.А. Слепов. – Москва, 1945. – 16с.
1072137
  Слепов Л.А. Партийная информация / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 19с.
1072138
  Гончаров В.А. Партийная информация / В.А. Гончаров. – М, 1971. – 47с.
1072139
  Чернев А.Д. Партийная информация / А.Д. Чернев. – М., 1987. – 157с.
1072140
  Подляшук П.И. Партийная кличка - Лунный / П.И. Подляшук. – Москва, 1964. – 248с.
1072141
   Партийная литература за 1933 г.. – Москва : Партиздат, 1934. – 328с.
1072142
  Панфилова А.А. Партийная неделя (1919 год). : Автореф... канд. истор.наук: / Панфилова А.А.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), 1952. – 20 с.
1072143
  Кисляков Б.И. Партийная организаци в борьбе за высокую производительность труда / Б.И. Кисляков. – Москва, 1955. – 72с.
1072144
  Диасамидзе Д.Д. Партийная организация Аджарии в борьбе за осуществлении ленинских идей культурной революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Диасамидзе Д.Д.; Ин-т,истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 23л.
1072145
  Джакели А.И. Партийная организация Аджарии в борьбе за подъем сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джакели А. И.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 20л.
1072146
  Думбадзе С.Ш. Партийная организация аджарии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Думбадзе С.Ш.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1072147
  Тимашев Н.Г. Партийная организация Башкирии в борьбе за подъем культурного урованя трудящихся республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимашев Н. Г.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т. – М., 1958. – 18л.
1072148
  Степанов В. Партийная организация в борьбе за стаханоский завод. / В. Степанов. – М, 1951. – 56с.
1072149
  Соболев М.Г. Партийная организация в воинском коллективе / М.Г. Соболев. – М, 1977. – 349с.
1072150
  Рябов И. Партийная организация в колхозе / И. Рябов. – Москва : Правда, 1947. – 72 с. – (В помощь сельскому партийному работнику)
1072151
   Партийная организация в условиях производственного объединения. – Москва, 1977. – 190с.
1072152
  Коломиец К.Ф. Партийная организация Восточного Казахстана в борьбе за создание и развитие Усть-Каменогорского ордена Ленина свинцово-цинкового комбината имени В.И.Ленина. 1942-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Коломиец К.Ф.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1072153
  Дьяков А.П. и др. Партийная организация вуза и учебно-воспитательный процесс / А.П. и др. Дьяков. – Воронеж, 1979. – 177с.
1072154
  Майстренко В.Ф. Партийная организация г. Одессы в борьбе за социалистическое обобществление промышленного производства (1917-1921 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Майстренко В. Ф.; ОГУ. – Одесса, 1963. – 22л.
1072155
  Струкова В.Д. Партийная организация города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Струкова В.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1072156
  Карибов Партийная организация Грузии в борьбе за далнейшее увеличение производства продуктов животноводства в 1953-1961 гг. (На матер. районов животноводческой зоны Джавахетского нагорья) : Автореф... канд. ист.наук: / Карибов и. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1963. – 28л.
1072157
  Доиджашвили Л.А. Партийная организация Грузии в борьбе за политико-хозяйственное укрепление колхозов в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Доиджашвили Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 26л.
1072158
  Бабаев А.М. Партийная организация Дагестана - организатор патриотического трудового подъема народов республики в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945гг) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Бабаев А.М.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 17с.
1072159
  Ильясов Ш.З. Партийная организация Дагестана в борьбе за вовлечение трудящихся в управление промышленным производством в 1959-1965 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Ильясов Ш.З.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 17л.
1072160
  Мартынкова В.В. Партийная организация Днепропетровской области в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства (1943-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мартынкова В.В. ; Ин-т повыш. квалиф. преподоват. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 15л.
1072161
  Мартынкова В.В. Партийная организация Днепропетровской области в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства 1943-1950 гг. : Дис... канд.истр.наук: / Мартынкова В.В.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 318л. – Бібліогр.:л.1-Х
1072162
  Мих Д.А. Партийная организация Донбасса в борьбе за развитие угольной промышленности во второй пятилетке (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мих Д.А.; МВО СССР. Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1955. – 12л.
1072163
  Гурьев И.М. Партийная организация завода "Красное Сормово" имени А.А. Жданова в период Великой Отечественной войны. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Гурьев И.М. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 20 с.
1072164
  Чечеткин С.Ф. Партийная организация завода в борьбе за повышение производительности труда / С.Ф. Чечеткин. – Куйбышев, 1961. – 80с.
1072165
  Гаджиева А.Г. Партийная организация Закавказья в борьбе за дружбу народов (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиева А.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
1072166
  Губанова А.И. Партийная организация Западно-Казахстанской области в борьбе за подъем сельского хозяйства (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губанова А.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 22л.
1072167
  Пестриков Ф.С. Партийная организация Западно-Сибирского края в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства 1927-1937 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Пестриков Ф.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1967. – 48л.
1072168
   Партийная организация и атеистическое воспитание. – Москва, 1975. – 254 с.
1072169
   Партийная организация и боеготовность. – М., 1974. – 168с.
1072170
   Партийная организация и коллектив объединения. – Л., 1981. – 336с.
1072171
  Николваев Р.В. Партийная организация и молодежь / Р.В. Николваев. – Ленинград, 1973. – 39с.
1072172
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 40 с.
1072173
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература = Партійна організація і партійна література / В.И. Ленин. – Київ : Дніпро, 1975. – 69 с. – Текст парал. на рус. и укр. яз. - Миниатюрное издание
1072174
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1980. – 238 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1072175
  Луненко Г.И. Партийная организация и печать / Г.И. Луненко. – Москва, 1962. – 79с.
1072176
  Стрелко Ю.Б. Партийная организация института / Ю.Б. Стрелко, Вишняков-Вишневецкий. – Л., 1970. – 48с.
1072177
  Давыдов И.В. Партийная организация Кабардинской АССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов И.В.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1954. – 22л.
1072178
  Абдвахитов К. Партийная организация Казахстана в борьбе за дальнейшее и укрепление общественного хозяйсва колхозов республики. : Автореф... Канд. ист. наук: / Абдвахитов К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1959. – 20л.
1072179
  Балакаев Т. Партийная организация Казахстана в борьбе за перестройку партийной пропаганды на основе постановления ЦК ВКП/б/ *О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском *Краткого курса истории ВКП/б/* : Автореф... канд. ист.наук: / Балакаев Т.; Каах. филиал ИМЭЛС. – Алма-Ата, 1954. – 16л.
1072180
  Байгужин К. Партийная организация Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) : Автореф... канд.ист.наук: / Байгужин К.; Казах. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Талды-Курган, 1955. – 11л.
1072181
  Демиденко В.Д. Партийная организация Каменец-Подольской области УССР в борьбе за восстановление социалистического хозяйства (1945-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Демиденко В.Д. – Киев, 1950. – 21 с.
1072182
  Дежанова Л.С. Партийная организация Карелии - руководитель движения за коммунистический труд в промышленности республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дежанова Л.С.; Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 28л.
1072183
  Шамрай Н.Г. Партийная организация Каховского ГЭС в борьбе за успешное строительство и досрочный пуск станции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамрай Н.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1966. – 24л.
1072184
  Малабаев М. Партийная организация Киргизии в борьбе за развитие промышленности в первой пятилетке / М. Малабаев. – Фрунзе, 1965. – 96с.
1072185
  Бутенкод Н.И. Партийная организация Киргизии в борьбе за создание и укрепление многонациональной партийно-советской печати. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутенкод Н.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1961. – 14л.
1072186
  Малабаев М. Партийная организация Киргизии в борьюе за развитие промышленности в реконструктивный период / М. Малабаев. – Фрунзе, 1967. – 352с.
1072187
  Оленюк А.Н. Партийная организация Кировоградсткой области в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства в послевоенных период (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оленюк А. Н.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1952. – 18 с.
1072188
  Чайкин П.К. Партийная организация колхоза / П.К. Чайкин. – М., 1969. – 16с.
1072189
  Бонарев Н.П. Партийная организация колхоза "Пламя" / Н.П. Бонарев. – М, 1948. – 44с.
1072190
  Ракин Я. Партийная организация колхоза имени Чкалова. / Я. Ракин. – Молотов, 1953. – 40с.
1072191
  Попов М.Е. Партийная организация колхоза. / М.Е. Попов. – Брянск, 1949. – 32с.
1072192
  Мышляев Н.П. Партийная организация Красногвардейского района Москвы в годы Великой Отечественной войны Советского союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мышляев Н.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1072193
  Савицкий А.А. Партийная организация Краснодарского края в борьбе за восстановление и дальнейшее развите народного хозяйства в послевоенный период 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкий А А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1072194
  Гнидаш И.В. Партийная организация Кременчугской ГЭС в борьбе за успешное строительство и досрочный пуск станции (1954-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гнидаш И.В. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1967. – 22 с.
1072195
  Макаренко В.С. Партийная организация Крыма в борьбе за эффективность и качество / В.С. Макаренко. – СИмферополь, 1979. – 111с.
1072196
  Трубицына А.Н. Партийная организация Кубани в борьбе за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Трубицына А.Н.; Ин-т повышен. квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. М.В.Ломо. – Москва, 1953. – 15 с.
1072197
  Федотов И.А. Партийная организация Кузбаса в борьбе за внедрение передового опыта в угольной промышленности в период между ХХ и XXII съездами КПСС (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Федотов И.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 19л.
1072198
  Коновалова Т.В. Партийная организация Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коновалова Т.В. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те. – Москва, 1953. – 16 с.
1072199
  Бурмистрова В.А. Партийная организация Ленинграда -- вдохновитель и организатор трудовых подвигов рабочего класса в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурмистрова В. А.; ЛГУ , каф. ист. КПСС. – Л., 1964. – 15л.
1072200
  Лазарева А.М. Партийная организация Ленинграда в борьбе за развитие новых форм социалистического соревнования в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Лазарева А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 16л.
1072201
  Львова К.Ф. Партийная организация Ленинграда в борьбе за усиление роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (1956-1958 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Львова К.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Ленинград, 1967. – 18л.
1072202
  Дербинов Ю.В. Партийная организация Московской обл. в борьбе за организационно-хозяйственное Укрепление укрупненных колхозов (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дербинов Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1072203
  Никифорчук И.П. Партийная организация Одессы в годы реакции и нового революционного подъема (1907-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Никифорчук И.П. ; МВССО УССР, ОГУ. – Одесса, 1963. – 31 с.
1072204
  Каков К.С. Партийная организация ордена Ленина колхоза имени Сталина Генического района Украинской ССР (1929-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Каков К.С.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XI
1072205
  Каков К.С. Партийная организация ордена Ленина колхоза имени Сталина, Генического района, Украинской ССР, в борьбе за социалистическое преобразование села (1929-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каков К.С. – Киев, 1953. – 15 с.
1072206
  Мигаль Б.К. Партийная организация Полтавщины в борьбе за восстановление сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мигаль Б.К.; М-вод высш и сред.образ.УССР,. – Харьков., 1963. – 27л.
1072207
  Омельчук В.Е. Партийная организация предприятия / В.Е. Омельчук. – К, 1989. – 228с.
1072208
   Партийная организация Приморья в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : В 2-х томах. – Владивосток : Дальневосточное книжное изд.
Т. 2. – 1966. – 332с.
1072209
  Блинов Ю.Ф. Партийная организация производственного объединения : (на прим. произв. об-ния "Челябинский тракт з-д им. В.И. Ленина") / Ю.Ф. Блинов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике : История и политика КПСС ; 6)
1072210
  Алексеев В.Г. Партийная организация Самарской губернии в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) / В.Г. Алексеев. – Куйбышев, 1961. – 84 с.
1072211
  Алексеев В.Г. Партийная организация Самарской губернии в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алексеев В. Г.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 18л.
1072212
  Стрельцова А.И. Партийная организация Саратовской губернии в борьбе з проведение политики партии в деревне в восстановительный период : Автореф... канд.ист.наук: / Стрельцова А.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 18 с.
1072213
  Картавцева Т.И. Партийная организация Сахалинской области в борьбе за выполнение послевоенной сталинской пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Картавцева Т.И. – Москва, 1953. – 16 с.
1072214
  Агапова Е.В. Партийная организация Свердловской области в борьбе за выполнение клятвы И.В.Сталину в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Агапова Е.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 15 л.
1072215
  Новожилова А.В. Партийная организация средней школы. / А.В. Новожилова, С.Н. Васильева. – М., 1974. – 40с.
1072216
  Кривохижа Ф Партийная организация Ставропольского края в борьбе за развитие народного хозяйства в период второй и третьей пятилеток. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривохижа Ф,И.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
1072217
  Терновой О.И. Партийная организация Сталинграда в борьбе за развитие социалистического соревнования в первой послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: / Терновой О.И. – Москва, 1951. – 16 с.
1072218
  Грязнов Б.А. Партийная организация столицы и Советы / Б.А. Грязнов, Н.Н. Виноградов. – М, 1974. – 110с.
1072219
  Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах / А.В. Макашов. – Душанбе, 1964. – 208с.
1072220
  Шупикова М.С. Партийная организация Таджикистана в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Шупикова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16л.
1072221
  Саркин В.Г. Партийная организация Татарии в условиях восстановительного периода (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркин В. Г.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1072222
  Гайфуллин У.Н. Партийная организация Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гайфуллин У.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 17л.
1072223
  Некрасов П. Партийная организация укрупненного колхоза / П. Некрасов. – Архангельск, 1952. – 32с.
1072224
  Ульянов П. Партийная организация укрупненного колхоза. / П. Ульянов. – М., 1952. – 92с.
1072225
  Захаров О.А. Партийная организация учреждения / О.А. Захаров, П.А. Окурцов. – Москва, 1976. – 56с.
1072226
  Фатеев П.И. Партийная организация Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева в борьбе за выполнение решений ХХ съезда КПСС в области развития советского тепловозостроения 91956-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фатеев П.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1962. – 24л.
1072227
   Партийная организация Харьковщины в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.. – Х., 1968. – 272с.
1072228
  Авдеев В.И. Партийная организация Чувашии в борьбе за развитие колхозного производства в республике. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Авдеев В.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 23л.
1072229
  Целищева Н.И. Партийная организация школы / Н.И. Целищева. – Москва, 1985. – 128 с.
1072230
  Сударева А.Т. Партийная организация школы. / А.Т. Сударева. – Чкалов, 1955. – 47с.
1072231
  Модебадзе С.М. Партийная организация Юго-Осетин в борьбе за осуществление семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Модебадзе С.М.; Ин-т истории партии при ЦК КПСС Грузии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1072232
  Клюев В.Г. Партийная организация, коллектив, личность / В.Г. Клюев. – Москва, 1983. – 142с.
1072233
  Шамарин И.Н. Партийная организацияы Кузнецкого металлургического комбината в борьбе за повышение производительности труда и досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамарин И.Н.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 15л.
1072234
  Тимонин В.И. Партийная печать в борьбе против троцкистко-зиновьевского блока (1926-1927) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тимонин В.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1971. – 17 с.
1072235
  Быков В.И. Партийная печать Западной Сибири и ее роль в мобилизации населения на помощь фронту : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Быков В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 26 с.
1072236
  Блажнов Е.А. Партийная печать и пятилетка / Е.А. Блажнов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 113 с.
1072237
  Борисов Г.В. Партийная печать как источник изучения пропаганды и практики осуществления ленинского кооперативного плана (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Борисов Г.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра истории КПСС. – Горький, 1970. – 24л.
1072238
  Делия Владимир Федорович Партийная пресса-инструмент партийного контроля и проверки исполнения (На материалах республиканских и областых газет Украинской ССР (1971-1975 гг.)) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Делия Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1072239
  Делия Владимир Федорович Партийная пресса - инструмент партийного контроля и проверки исполнения (на материале республиканских и областных газет Украинской ССР (1971-1975 гг.)) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.10. / Делия Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 204л. – Бібліогр.:л.188-204
1072240
  Ляпоров Н.Д. Партийная принципиальность / Н.Д. Ляпоров. – Москва, 1978. – 54с.
1072241
  Степин Анатолий Афанасьевич Партийная пропаганда в 60-80-е годы: Опыт и уроки (На материалах компартии Украины) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01 / Степин Анатолий Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 379л. – Бібліогр.:л.351-379
1072242
  Степин А.А. Партийная пропаганда в 60-80-е годы: опыт и уроки. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Степин А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 50л.
1072243
  Прутская А.А. Партийная пропаганда в Московской организации КПСС в 1953-58 гг. / А.А. Прутская. – М., 1964. – 39с.
1072244
  Акишин Евгений Михайлович Партийная пропаганда в системе научного управления развитым социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Акишин Евгений Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1072245
  Акишин Е.М. Партийная пропаганда в системе научного управления развитым социалистическим обществом. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Акишин Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 194 л. – Бібліогр.:л.178-194
1072246
   Партийная пропаганда и ее эффективность : рекомендательный указатель литературы. – Москва : Книга, 1975. – 63с.
1072247
   Партийная пропаганда и современность. – Москва, 1961. – 88с.
1072248
  Горова М.Г. Партийная пропаганда и формирование научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: / Горова М. Г.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1972. – 19л.
1072249
  Евтеева Н.А. Партийная пропаганда Московской губернской организации РКП(б) в период восстановления народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Евтеева Н.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
1072250
  Слободянюк Р.Д. Партийная публицистика на Украине периода гражданской войны : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.10 / Слободянюк Р.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 48 с.
1072251
  Слободянюк Р.Д. Партийная публицистика на Украине периода гражданской войны. / Р.Д. Слободянюк. – К., 1982. – 176с.
1072252
  Богданов П.Е. Партийная работа - дело творческое / П.Е. Богданов. – М, 1962. – 110с.
1072253
   Партийная работа - дело творческое. – Харьков, 1970. – 287 с.
1072254
   Партийная работа в военное время. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 118 с.
1072255
  Кочергин А.Н. Партийная работа в вузе : Некоторые вопр. формирования специалистов в условиях науч.-техн. революции / А. Кочергин, А. Дубнов, Л. Лисс. – Москва : Политиздат, 1979. – 230 с.
1072256
  Ракова Е.И. Партийная работа в деревне в восстановительный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова Е.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знам.гос.ун-т. – М, 1956. – 17л.
1072257
  Степанов А.М. Партийная работа в деревне в период между 8 и 9 съездами РКП(б). : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1958. – 16л.
1072258
   Партийная работа в МТС. – Москва, 1954. – 216с.
1072259
   Партийная работа в промышленности. – К., 1959. – 439с.
1072260
   Партийная работа в Советских Вооруженных Силах. – М., 1972. – 304с.
1072261
  Лежепеков В.Я. Партийная работа в совхозах Белоруссии между ХХ и XXII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Лежепеков В. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1963. – 17л.
1072262
   Партийная работа в условиях производственных объединений. – Москва, 1984. – 327с.
1072263
   Партийная работа в условиях специализации и концентрации производства. – Москва, 1980. – 244с.
1072264
  Сорвина А.С. Партийная работа в условиях специализации и концентрации сельскохозяйственного производства / А.С. Сорвина. – Москва, 1979. – 119 с.
1072265
  Морщаков Ф.М. Партийная работа и научная организация труда. / Ф.М. Морщаков, А.С. Семагин. – Свердловск, 1966. – 138с.
1072266
  Пономарев Л.Н. Партийная работа и экономика / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1987. – 304с.
1072267
   Партийная работа на селе. – Москва, 1956. – 240с.
1072268
   Партийная работа на селе. – Москва, 1980. – 352с.
1072269
  Резванов В.М. Партийная работа на селе (1945=1959 гг.) / В.М. Резванов. – Москва : Мысль, 1986. – 174, [2] с. – Библиогр.: с. 159-175
1072270
  Лебедев И.К. Партийная работа на селе в новых условиях / И.К. Лебедев. – Ставрополь, 1958. – 44с.
1072271
   Партийная работа на транспорте. – Москва, 1948. – 64с.
1072272
  Каплан С. Партийная работа на шахте Стаханова / Каплан С. , Гурбанов С. – Москва, 1936. – 116 с.
1072273
  Гапон Э.А. Партийная работа среди женщин Петрограда в годы гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гапон Э.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1072274
  Макаренко Б.И. Партийная система России в 2008-2009 гг. : аналитический доклад / Б.И. Макаренко ; [отв. за вып. Ю.Ю. Тыртова] ; РАН, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2009. – 80 с. : илл., табл. – ISBN 978-5-248-00505-5
1072275
  Фоминых В.Н. Партийная тема в газете / В.Н. Фоминых. – М., 1977. – 140с.
1072276
  Свитич Л.Г. Партийная тема в газете. Проблемы эффективности: лекции / Л.Г. Свитич. – М,, 1981. – 80с.
1072277
  Данилов А.П. Партийная тема в прессе Чувашской АССР / А.П. Данилов. – Чебоксары, 1989. – 88с.
1072278
   Партийная учеба: активность и действенность. – Москва, 1980. – 176с.
1072279
   Партийная учеба: совершенствание стиля. – К., 1984. – 231с.
1072280
   Партийная этика. – Москва, 1989. – 508с.
1072281
  Окладной Г.М. Партийная этика руководителя / Г.М. Окладной. – Киев, 1987. – 48с.
1072282
  Чуприна М.С. Партийная; государственная и военная деятельность М.М.Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Чуприна М.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
1072283
  Мороко В.В. Партийне будівництво в сучасній Україні (1996-2010 рр.) : монографія / В.В. Мороко ; МОН України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : Тандем, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-488-051-7
1072284
  Лукьянов А.И. Партийно-государственный контроль в промышленности / А.И. Лукьянов, В.А. Родионов. – Москва, 1965. – 279с.
1072285
  Лебединская Е. Партийно-массовая работа в цехе. / Е. Лебединская. – Ростов -на-Дону, 1946. – 44с.
1072286
  Сомс К. Партийно-массовая работа политотделов совхозов / К. Сомс. – Москва, 1933. – 15с.
1072287
  Степанов А.М. Партийно-органазационная работа коммунистической партии в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Степанов А.М.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 26л.
1072288
  Власов Анатолий Николаевич Партийно-организационная и идейно-воспитательная работа Восточно-Казахстанской областной партийной организации в период между XXIII и XXIV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власов Анатолий Николаевич; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1978. – 21л.
1072289
  Рачков В.П. Партийно-организационная и идейно-политическая работа Ярославской парторганизации в деревне в конце восстановительного периода (1924-1925 гг.) / В.П. Рачков. – Ярославль, 1961. – 46с.
1072290
  Киселевский Е.М. Партийно-организационная и идейно воспитательная работа КП Украины на железнодорожном транспорте в годы четвертой пятлетки (1946-1950) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Киселевский Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1072291
  Мисаревич Евгений Александрович Партийно-организационная и идеологическая работа КПБ в западных областях Белоруссии (сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Мисаревич Евгений Александрович; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1981. – 25л.
1072292
  Овсий Иван Алексеевич Партийно-организационная и идеолого-воспитательная работа Коммунистической партии на железнодорожном транспорте УССР (1933-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. нау к: 07.00.01 / Овсий Иван Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1072293
  Башарин С.В. Партийно-организационная и массовая политическая работа партийных организаций на судах загранплавания (опоыт работы партийных организаций Керченского упр. океанического рыболовства в 1966-1970 гг) : Дис... канд. истор.наук: / Башарин С.В.; КГУ. Кафедра истории КПСС естеств. фак-тов. – К., 1973. – 163л. – Бібліогр.:л.1-20
1072294
  Башарин Сергей Васильевич Партийно-организационная и массово-политическая работа партийных организаций на судах загранплавания. (Опыт работы парторганизаций Керч. упр. океанского рыболовства 1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Башарин Сергей Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1072295
  Джейранашвили Н.А. Партийно-организационная и партийно-политическая работа коммунистической партии (большевиков) Грузии в послевоенной пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Джейранашвили Н. А. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1979. – 12 с.
1072296
  Лысков Ю.А. Партийно-организационная и партийно-политическая работа на селе в северных областях Казахстана в 1953-1958 годы. : Автореф... канд. ист.наук: / Лысков Ю.А.; Казах. гос. ун-тет. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1966. – 28л.
1072297
  Кафаров Г.Д. Партийно-организационная работа КП(б) Азербайджана в годы развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кафаров Г.Д.; Азербайдж гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баук, 1966. – 26л.
1072298
  Слюсаренко С.П. Партийно-организационная работа Ленинградской организации ВКП (б) в предвоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Слюсаренко С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1072299
  Сьян А.А. Партийно-организационная работа на промышленных предприятиях Ростовской области в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сьян А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
1072300
  Могилевский С.Г. Партийно-организационная работа на селе в годы четвертой пятилетки. (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Могилевский С.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27л.
1072301
  Чураев В.М. Партийно-организационную работу - на уровень задач, поставленных ХХ съедом КПСС. / В.М. Чураев. – М., 1956. – 95с.
1072302
  Ковалев И.Г. Партийно-политическая борьба в Великобритании по вопросу о подготовке и внесению билля о реформе Палаты лордов 1999 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805
1072303
   Партийно-политическая история и демократические движения в странах Западной Европы в Х1Х-ХХ вв.. – Уфа, 1992. – 108с.
1072304
  Пармин Г.А. Партийно-политическая работа в 62 и в 64-й Армиях в период Сталинградской битвы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Пармин Г.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 23л.
1072305
  Фролов М.И. Партийно-политическая работа в артиллерийских частях в боях за Ленинград (июль 1941 - январь 1943 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Фролов М.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 18л.
1072306
  Алехин А.Н. Партийно-политическая работа в войсках в период боев за освобождение Донбасса (декабрь 1942 -- сентабрь 1943 гг. На материалах и документах Юго-Западного и Южного фронтов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алехин А. Н.; МВиССО УССР, Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 23л.
1072307
  Соболев М.Г. Партийно-политическая работа в вооруженных силах / М.Г. Соболев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1072308
   Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР. – М., 1961. – 295с.
1072309
   Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР. – Москва : Военное издательство, 1989. – 407с.
1072310
   Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР 1918-1973 гг.. – М., 1974. – 366с.
1072311
  Бережняк А.П. Партийно-политическая работа в госпиталях Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бережняк А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1072312
  Павлова А.Е. Партийно-политическая работа в деревне в условиях НЭПа / А.Е. Павлова. – Москва, 1982. – 136с.
1072313
  Шилохвостов В.М. Партийно-политическая работа в деревне по организационно-хозяйственному укреплению колхозов (1933-1934 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Шилохвостов В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1072314
   Партийно-политическая работа в Красной Армии. – М., 1961. – 360с.
1072315
   Партийно-политическая работа в Красной Армии. – Москва, 1981. – 576с.
1072316
   Партийно-политическая работа в Красной Армии. – М., 1985. – 535с.
1072317
  Колычев В.Г. Партийно-политическая работа в Красной Армии в годы гражданской войны 1918-1920 / В.Г. Колычев; Отв. ред. А.М. Кузовников. – Москва : Наука, 1979. – 408 с.
1072318
   Партийно-политическая работа в Красной Армии, 1919-1920 гг.. – М., 1964. – 536с.
1072319
  Алиев Партийно-политическая работа в массах в период пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По материалам Азерб. парт. организ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев Г. Б.оглы; АзГУ им. Кирова, Ком. высш. и сред. спец. обр. СМ АзССР. – Баку, 1962. – 27л.
1072320
  Алиев Партийно-политическая работа в массах в период пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По материалам Азерб. парт. организ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев Г. Б.оглы; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 22л.
1072321
  Шевченко В.Я. Партийно-политическая работа в национальных соединениях Закавказского форонта во время бытвы за Кавказ (25 июля 1942 -- 9 октября 1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шевченко В. Я.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1989. – 22л.
1072322
   Партийно-политическая работа в ночных и вечерних сменах. – Москва, 1949. – 44с.
1072323
   Партийно-политическая работа в органах внутренних дел. – М., 1987. – 319с.
1072324
  Паламарчук Н.Г. Партийно-политическая работа в партизанских формированиях Украины в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-окт. 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Паламарчук Н.Г.; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 22л.
1072325
  Сидоров В.И. Партийно-политическая работа в Первой Конной Армии / В.И. Сидоров. – Москва, 1941. – 119с.
1072326
  Гуляй П.И. Партийно-политическая работа в советских войсках в период освобождения Крыма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Гуляй П.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
1072327
  Гуляй П.И. Партийно-политическая работа в советских войсках в период освобождения Крыма (октябрь 1943 -- май 1944 гг.) : Дис... канд. истр.наук: / Гуляй П.И.; КГУ. – К., 1967. – 309л.
1072328
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах. – М., 1964. – 454с.
1072329
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах. – М., 1974. – 624с.
1072330
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 294с.
1072331
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах. – М., 1979. – 416с.
1072332
  Белащенко Т.К. Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах / Т.К. Белащенко ; Сорокин А.И. – Москва : [б. и.], 1980. – 255 с.
1072333
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы ВОВ 1941-45 гг. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1968. – 584с.
1072334
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годыВОВ 1941-45 гг.. – М., 1963. – 526с.
1072335
   Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах и Флоте. – М., 1953. – 276с.
1072336
   Партийно-политическая работа в Советской Армии и ВМФ. – М., 1960. – 285с.
1072337
   Партийно-политическая работа в Советской Армии и ВМФ. – М., 1982. – 255с.
1072338
   Партийно-политическая работа в Советской Армии и Флоте. – М., 1967. – 446с.
1072339
   Партийно-политическая работа в Советской Армии и Флоте. – 2-е изд,. доработ. – М., 1984. – 286с.
1072340
  Михайловская Е.П. Партийно-политическая работа на селе 1956-1961 гг. (на матер. Украины). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Михайловская Е.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
1072341
  Юнак Николай Иосифович Партийно-политическая работа на селе в процессе становления колхозного строя (на материалах Украины. 1928-1933) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юнак Николай Иосифович; Ин-т ист. партии при ЦК Компартии Украины. – К., 1980. – 25л.
1072342
  Цыбуленко Ю.В. Партийно-политическая работа на селе между XIX и XXI съездами КПСС (1952-1959 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Цыбуленко Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1072343
  Узлов Ю.А. Партийно-политическая работа на селе по претворению ленинского кооперативного плана в перид подготовки наступления социализма по всему фронту (1926-1929 гг.). На материалах Северного Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Узлов Ю.А.; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 29л.
1072344
  Михайловская Елена Петровна Партийно-политическая работа на селе. 1956-1961 гг. (На материалах Украины) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Михайловская Елена Петровна; Украинская сельскохозяйственная академия. – Киев, 1985. – 245л. – Бібліогр.:л.192-225
1072345
  Слепов И. Партийно-политическая работа на транспорте. / И. Слепов. – Москва, 1943. – 31с.
1072346
  Проскурин А.П. Партийно-политическая работа по обеспечению боевой деятельности войск ПВО Москвы в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Проскурин А.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 25л.
1072347
  Маркелов И.И. Партийно-политическая работа политотделов совхозов в период второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Маркелов И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – М., 1954. – 16л.
1072348
   Партийно-политическая система Италии в конце 80-х годов. – М., 1989. – 35с.
1072349
  Муковский И.Т. Партийно-политчиеская работа в войсках Юго-Западного фронта в начале Великой Отечественной войны (июнь-декабрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Муковский И.Т.; КГУ. – К., 1978. – л.
1072350
  Кротов П.А. Партийно-следственная комиссия ЦК РКП(б) и Совета обороны на восточном фронте (янв. 1919. г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кротов П.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1072351
  Балюкин Кемаль Степанович Партийно-советская власть Северного Кавказа в борьбе за индустриализацию в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Балюкин Кемаль Степанович; МП РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 44л.
1072352
  Садина С.С. Партийно-советская периодическая печать в борьбе за развитие массового социалистического соревнования текстильщиков в годы первой пятилетки 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Садина С. С.; ЛГУ. – Л, 1977. – 21л.
1072353
  Чернышов А.Л. Партийно-советская периодическая печать Сибири в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чернышов А.Л.; Новосиб. высш. парт. школа. – Новосибирск, 1981. – 24л.
1072354
  Бутенко Р.К. Партийно-советская печать -- оружие коммист. партии в борьбе за внедрение достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство (1966-1970 гг.) (На материалах парт. орган. Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Бутенко Р. К.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 172л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
1072355
  Собченко Наталья Александровна Партийно-советская печать - активный помощник Коммунистической партии в развитии культурного сотрудничества народов СССР 1971-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Собченко Наталья Александровна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 220л.
1072356
  Собченко Наталья Александровна Партийно-советская печать - активный помощник КПСС в развитии культурного сострудничества народов СССР. 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Собченко Наталья Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1072357
  Бакуменко Виктор Пахомович Партийно-советская печать - испытанное идейное оружие Коммунистической партии в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бакуменко Виктор Пахомович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
1072358
  Бакуменко В.П. Партийно-советская печать - испытанное оружие Коммунистической партии в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся. (На опыте газет и журналов УССР в период между XXIII и XXIV съездами КПСС) : дисс... канд. ист. наук / В.П. Бакуменко ; КГУ. – Киев, 1975. – 208 л. – Библиогр.: л. 193-208
1072359
  Литвин А.Л. Партийно-советская печать в борьбе за организацию разгрома врага на Восточном фронте. : Автореф... канд.ист.наук: / Литвин А.Л.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1962. – 18л.
1072360
  Белков А.К. Партийно-советская печать в борьбе за осуществление ленинского плана социалистической индустриализации страны и коллектвизация сельского хозяйства (1926-1332 годы) : лекция ... / А.К. Белков, Н.А. Владимирский ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 60 с.
1072361
  Нежинская Таисия Тихоновна Партийно-советская печать в борьбе за победу колхозного строя в зерновых районах Северного Кавказа (1927-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нежинская Таисия Тихоновна; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 29л.
1072362
  Белков А.К. Партийно-советская печать в борьбе за упрочение и дальнейшее развитие социалистического общества (1937 г.- июнь 1941 г.) : лекция ... / А.К. Белков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 43 с.
1072363
  Нурматов Р. Партийно-советская печать в борьбе с пережитками прошлого в сознании и поведении части трудящихся. (На материалах прессы Узбекистана. 1964-1970) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.580 / Нурматов Р. ; Академия обществ. наук при ЦК КПСС , Ученый Совет по теории и методам идеологич. работы. – Москва, 1971. – 22 с.
1072364
   Партийно-советская печать в годы ВОВ. – М., 1964. – 115 с.
1072365
  Кузнецов И.В. Партийно-советская печать в годы социалистической индустриализации страны / И.В. Кузнецов. – Москва, 1974. – 60с.
1072366
  Белков А.К. Партийно-советская печать в период борьбы за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму в предвоенные годы (1938 г. - июнь 1941 г.) : лекция ... / А.К. Белков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 24 с.
1072367
  Белков А.К. Партийно-советская печать в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства : лекция ... / А.К. Белков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 35 с.
1072368
  Владимирский Н.А. Партийно-советская печать в период борьбы за социалистическую индустриализацию страны / Н.А. Владимирский. – Москва, 1953. – 40с.
1072369
   Партийно-советская печать в период борьбы за строительство социализма. – М., 1964. – 148с.
1072370
  Ученова В.В. Партийно-советская печать восстановительного периода / В.В. Ученова. – Москва, 1964. – 36с.
1072371
  Кузнецова Э.И. Партийно-советская печать Дальнего Востока в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кузнецова Э.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1970. – 15л.
1072372
  Лавренко Я.М. Партийно-советская печать западных областей Украинской ССР - боевой помощник партийных организаций в борьбе за внедрение в сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта (195 : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лавренко Я.М. ; Ин-т ист. партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1966. – 20 с.
1072373
  Максимук П.П. Партийно-советская печать западных областей Украины в борьбе за становление советской власит и строительство основ социализма (сентябрь 1939 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимук П. П.; БГУ. – Минск, 1972. – 24л.
1072374
  Леденев М.А. Партийно-советская печать Казахстана в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства республики (1927-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леденев М. А.; Казах. гос. пед ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 29л.
1072375
  Наренов Нурмугамбет Мирманович Партийно-советская печать Казахстана в борьбе за развитие народного образования в республике (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Наренов Нурмугамбет Мирманович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
1072376
  Буряк Л.И. Партийно-советская печать как источник изучения деятельности Ком. парт. по патриотическому воспитанию советских людей в годы ВОВ : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буряк Л. И.; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 219л. – Бібліогр.:л.196-219
1072377
  Буряк Л.И. Партийно-советская печать как источник изученя деятельности Коммунистической партии по патриотическому воспитанию советских людей в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буряк Л. И.; КГУ. – К., 1985. – 24л.
1072378
  Нилов В Партийно-советская печать Карельской АСС в борьбе за воспитание коммунистического отношения к труду (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нилов В, М.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1978. – 22л.
1072379
  Кузнецов И.В. Партийно-советская печать Москвы / Кузнецов И.В. , Шумаков А.В. – Москва, 1980. – 447с.
1072380
  Дзиов Э.А. Партийно-советская печать Северной Осетии в борьбе за социалистическую индустриализацию области. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дзиов Э.А.; Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1978. – 23л.
1072381
  Любимов Л.С. Партийно-советская печать Сибири в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции и упрочение Советской власти (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Любимов Л.С.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 24л.
1072382
  Малинчев С.Н. Партийно-советская печать среднего Поволжья - активный помощник партии в мобилизации сил народа на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малинчев С.Н.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
1072383
  Малинчев С.Н. Партийно-советская печать Среднего Поволжья - активный помощник партии в мобилизации сил народа на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Малинчев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-советской печати. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1072384
  Конашевич Владимир Давидович Партийно-советская печать Украинской ССР - активный помощник Коммунистической партии в укреплении экономических взаимосвязей народов СССР (1971-1975 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Конашевич Владимир Давидович; МВ и ССО УРРС. КГУ. – Киев, 1976. – 188л. – Бібліогр.:л.1-25
1072385
  Лозицкий В.С. Партийно-советская печать Украины -- активный помощник партии в мобилизации трудящихся республики на разгром немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лозицкий В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 25л.
1072386
  Лозинский В.С. Партийно-советская печать Украины - активный помощник в мобилизации трудящихся республики на разгром немецко-фашистских захватчиков : Дис... Канд.ист. наук: 07.00.01 / Лозинский В.С.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1983. – 204л. – Бібліогр.:л.193-204
1072387
  Панчук Л.А. Партийно-советская печать Украины в борьбе за образование Союза ССР. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Панчук Л.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1971. – 24л.
1072388
  Панчук Л.А. Партийно-Советская печать Украины в борьбе за образование Союза ССР. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Панчук Л.А.; КГУ. – К, 1971. – 24л.
1072389
  Гринюк П.Ф. Партийно-советская печать Украины в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1929 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гринюк П.Ф.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1967. – 273л. – Бібліогр.:л.1-35
1072390
  Гринюк П.Ф. Партийно-советская печать Украины в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Гринюк П.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра истори КПСС. – Киев, 1968. – 20 с.
1072391
  Камчугова Ирина Дмитриевна Партийно-советская печать Украины в системе социально-экономических отношений 20-30-х годов : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / камчугова Ирина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
1072392
  Коцур Виктор Петрович Партийно-советская печать Украины как источник изучения деятельности партийных организаций по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 г : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коцур Виктор Петрович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 245л. – Бібліогр.:л.225-245
1072393
  Коцур В.П. Партийно-советская печать Украины как источник изучения деятельности партийных организаций по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в период восстановления народного хозяйства 192 --1925 : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коцур В.П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1072394
  Федорина Н.И. Партийно-советская печать Украины как источник по истории развития социалистического соревнования и распространения передовых методов труда в сельском хозяйстве (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Федорина Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 26л.
1072395
  Дмитриев С.К. Партийно-советская печать Якутии в первые годы Советской власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дмитриев С.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 19 с.
1072396
  Дмитриев С.К. Партийно-советская печать Якутии в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / С.К. Дмитриев. – Якутск, 1964. – 175с.
1072397
  Саитидзе Г.Ш. Партийно-советская пресса Грузии в борьбе за осуществление послевоенного пятилетнего плана (на примерах газет "Комунисти" и "Заря Востока") : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Саитидзе Г.Ш.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1072398
  Боровик А.Н. Партийно-советская пресса как источник изучения проблем партийного строительства на Украине (1918-1920 г) : Дис... канд. истор.наук: / А.Н. Боровик ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1987. – л. – Библиогр.: л. 199-215
1072399
  Боровик Анатолий Николаевич Партийно-советская пресса как источник изучения проблем партийного строительства на Украине (1918-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Боровик Анатолий Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
1072400
  Ковалев И.Г. Партийно - политическая борьба в послевоенной Великобритании и формирование конституционной "доктрины Солзбери - Аддисона" // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1072401
  Евсеев В.Е. Партийное воздействие прессы / В.Е. Евсеев. – Москва, 1980. – 174с.
1072402
  Трошкин Ю.В. Партийное и советское строительство / Ю.В. Трошкин. – М.
Ч. 1. – 1985. – 68с.
1072403
  Найдис И.Г. Партийное и хозяйственное руководство на предприятии / И.Г. Найдис. – М., 1964. – 68с.
1072404
   Партийное подполье : Деятельность подпол. парт. органов и орг. на оккупир. сов. территории в годы Великой Отеч. войны. – Москва : Политиздат, 1983. – 352 с. : ил.
1072405
   Партийное подполье в Белоруссии 1941-1944 гг. : Страницы воспоминаний : Минск. обл. и Минск. – Минск : Беларусь, 1984. – 367 с. : портр.
1072406
   Партийное подполье в Белоруссии 1941-1944 гг. : Страницы воспоминаний : Витеб., Могилев., Гомел., Полес. обл. – Минск : Беларусь, 1985. – 415 с. : ил.
1072407
   Партийное подполье в Белоруссии 1941-1944 гг. : Страницы воспоминаний : Вилейская. Баранович., Пинс., Брест., Белосток. обл. – Минск : Беларусь, 1986. – 414, [1] с. : ил.
1072408
  Доморад К.И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области / К.И. Доморад. – Минск, 1992. – 410с.
1072409
  Зотов Н.И. Партийное подполье и партизанское движение на Одесщине в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов Н.И.; Ин-тут истории партии ЦК КП Украины. – К., 1967. – 29л.
1072410
  Стельмах В.М. Партийное подполье на оккупировнной территории западных областей РСФСР. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Стельмах В.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Брянск, 1972. – 19л.
1072411
  Горобец Г.Т. Партийное подполье на Украине (1941-1944 гг.) / Г.Т. Горобец ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва : Мысль, 1969. – 93 с.
1072412
  Горобец Г.Т. Партийное подполье на Украине в годы ВОВ (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горобец Г. Т.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1969. – 24л.
1072413
  Алексашенко А.П. Партийное подполье на юге страны в годы гражданской войны (1917-апр. 1920) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Алексашенко А.П. ; МГУ , Специал. совет по ист. КПСС. – Москва, 1973. – 53 с. – Бібліогр.:с.52-53
1072414
  Немятый В.Н. Партийное подполье Юга Украины в годы Великой Отечественной войны. (На материалах Николаевской и Херсонской обл.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Немятый В.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Каф. истории КПСС. – Киев, 1965. – 29л.
1072415
  Овалов Л.С. Партийное поручение / Л.С. Овалов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 331с.
1072416
  Овалов Л.С. Партийное поручение / Л.С. Овалов. – Москва, 1966. – 631с.
1072417
  Сериков И.Ф. Партийное поручение / И.Ф. Сериков. – Л., 1970. – 44с.
1072418
  Сереженкин Б.И. Партийное поручение / Б.И. Сереженкин, Б.А. Лицинский. – М, 1971. – 39с.
1072419
  Литвиненко О.П. Партийное поручение / О.П. Литвиненко. – Киев, 1985. – 78с.
1072420
  Нагибин Ю.М. Партийное поручение. / Ю.М. Нагибин, 1951. – 64с.
1072421
  Попов В.И. Партийное поручение. / В.И. Попов. – М, 1978. – 55с.
1072422
   Партийное просвещение : Очерки истории / Ю.В. Бабко, М.Г. Безпалко, Д.Ф. Григорович, И.П. Кожукало; Ю.В. Бабко, М.Г. Безпалко, Д.Ф. Григорович, И.П. Кожукало ; [Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС]. – Киев : Вища школа, 1978. – 376 с.
1072423
  Горинчой Г.И. Партийное руководства журналистикой в развитом социалистическом обществе / Г.И. Горинчой. – Кишинев, 1985. – 188с.
1072424
  Безымяннов А.Д. Партийное руководства социалистическим соревнованием на предприятиях рыбной промышленности Северного ассейна в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Безымяннов А.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 21 с.
1072425
  Пастухов Б.Н. Партийное руководство - источник силы и творческой активности Ленинского комсомола. / Б.Н. Пастухов. – Москва, 1978. – 80с.
1072426
  Мальшкин В.Ф. Партийное руководство - основа успешной работы профсоюзов / В.Ф. Мальшкин. – Л, 1968. – 34с.
1072427
  Манаенков Ю.А. Партийное руководство - процесс творческий / Ю.А. Манаенков. – М, 1988. – 157с.
1072428
  Украинец П.П. Партийное руководство / П.П. Украинец. – Москва, 1977. – 300с.
1072429
   Партийное руководство .... – Ярославль
Вып. [?]. – 1982
1072430
  Тепцов Н.В. Партийное руководство агропромышленным комплексом / Н.В. Тепцов. – М., 1987. – 63с.
1072431
  Бахтин Геннадий Тимофеевич Партийное руководство атеистическим воспитанием населения Центрального Черноземья в годы девятой пятилетки (на материалах партийных организаций Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бахтин Геннадий Тимофеевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 18л.
1072432
  Логинов Ю.Н. Партийное руководство большевистскими фракциями Советов в борьбе за диктатуру пролетариата и ее упрочнение. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Логинов Ю.Н.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС,. – М, 1970. – 26л.
1072433
  Андрухов Николай Романович Партийное руководство в период борьбы за победу социализма в СССР (1917-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук : 07.00.14 / Андрухов Николай Романович ;. – Москва, 1978. – 52 с.
1072434
  Шамаев В.Г. Партийное руководство военно-патриотическим воспитанием населения Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны. / В.Г. Шамаев. – Воронеж, 1988. – 140с.
1072435
  Лаврентьева Н.Л. Партийное руководство военно-патриотическим воспитанием учащейся молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лаврентьева Н.Л.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 22л.
1072436
  Чернявский Я.Г. Партийное руководство военно-патриотическим воспитанием учащихся общеобразовательных школ и училищ проффессионалльно-технического образования Западной Сибири (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чернявский Я.Г.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 22л.
1072437
  Крутов А.В. Партийное руководство воспитанием молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа (1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Крутов А.В.; Кубанский гос. ун-тет. – Краснодар, 1979. – 24л.
1072438
  Добротворская Г.И. Партийное руководство воспитанием рабочей молодежи в 1959-1970 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Добротворская Г.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 34л.
1072439
   Партийное руководство воспитанием студенческой молодежи. – Москва, 1985. – 159с.
1072440
  Калин И.П. Партийное руководство воспитательным процессом: опыт компартии Молдавии / И.П. Калин. – Кишинев, 1979. – 224с.
1072441
  Скопец Н.С. Партийное руководство восстановлением и деятельностью местных Советов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Скопец Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1072442
  Калитко Сергей Леонидович Партийное руководство восстановлением и деятельностью профессиональных союзов на освобожденной территории (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калитко Сергей Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 226л. – Бібліогр.:л.197-226
1072443
  Калитко Сергей Леонидович Партийное руководство восстановлением и деятельностью профессиональных союзов на освобожденной территории Украины (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калитко Сергей Леонидович; КГУ. – К., 1980. – 24л.
1072444
  Калитко Сергей Леонидович Партийное руководство восстановлением и деятельностью профессиональных союзов на освобожденной территории Украины (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Калитко Сергей Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с
1072445
  Белозеров Б.П. Партийное руководство высшей технической школой в годы Великой Отечественной Войны / Б.П. Белозеров ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 173, [2] с. – ISBN 5-288-00162-6
1072446
  Павленко Т.В. Партийное руководство высшей школой в годы восьмой пятилетки (по матер. парт. организаций Ростов. обл., Краснодар. и Ставропольского краев). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павленко Т.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 30л.
1072447
  Татаринов Вячеслав Иванович Партийное руководство высшей школой Восточной Сибири в 1933 - июнь 1941 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Татаринов Вячеслав Иванович; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1981. – 27л.
1072448
   Партийное руководство высшей школой СССР. – Ленинград, 1982. – 134с.
1072449
  Андреев Валерий Павлович Партийное руководство городскими Советами Западной Сибири в условиях социалистической реконструкции (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Андреев Валерий Павлович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 19л.
1072450
  Андреев В.П. Партийное руководство городскими советами Сибири (1920-1932 гг.) / Андреев В.П., Петрухина М.М. – Томск : Издательство Томского университета, 1983. – 223 с.
1072451
   Партийное руководство государственными и общественными организациями. – Уфа, 1988. – 129с.
1072452
   Партийное руководство государственными и общественными организациями Сибири. – Томск, 1980. – 222с.
1072453
  Пирог Александра Андреевна Партийное руководство дальнейшим развитием советской торговли в годы девятой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пирог Александра Андреевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1983. – 190л. – Бібліогр.:л.190
1072454
  Витко Д.А. Партийное руководство движеением наставничества в сельском хозяйстве Украины /1971-1976/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Витко Д.А. ; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1072455
  Сармурзин А.Г. Партийное руководство движением за коммунистический труд в Казахстане / А.Г. Сармурзин. – Алма-Ата, 1964. – 170с.
1072456
  Побережный Е.С. Партийное руководство движением за коммунистический труд в колхозах Украинской ССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Побережный Е.С.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1969. – 20л.
1072457
  Пантелеев И.М. Партийное руководство движением за коммунистический труд на промышленных предприятиях Кольского полуострова в 1959-1965 годах. (На матер. Мурманской обл.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Пантелеев И.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1972. – 24 с.
1072458
  Грудзинская Н.А. Партийное руководство движением за коммунистический труд на промышленных предприятиях Ленинграда 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Грудзинская Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1072459
  Витко Д.А. Партийное руководство движением наставничества в сельском хозяйстве Украины (1971-1976 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Витко Д. А.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1984. – 213л. – Бібліогр.:л.192-213
1072460
  Большаков Ю.И. Партийное руководство движения новаторов производства (1959-1965 гг.) (На материалах пар. организ. предприят. машиносроен. Горьк. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Большаков Ю. И.; Горьк.ГУ. – Горький, 1968. – 24л.
1072461
   Партийное руководство деятельностью ВЛКСМ. – Москва, 1984. – 175с.
1072462
  Готун Н.Е. Партийное руководство деятельностью ВЛКСМ по подбору, расстановке, воспитанию и обучению комсомольских кадров в период между XXIII и XXIV съездами КПСС (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Готун Н. Е.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1072463
  Токмань В.Я. Партийное руководство деятельностью государственных и общественных организаций по развитию народнвх университетов 1959-1970 гг. (На матер. Москов. гор. и обл. организации КПСС0. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Токмань В.Я.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 20л.
1072464
  Болтаев Ш.О. Партийное руководство деятельностью интеллигенции по коммунистическому воспитанию масс : на материалах УзССР 1959-1975 гг. / Ш.О. Болтаев ; Мин-во народ. образования УзССР , Бухарск. гос. пед. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Ташкент : Фан, 1988. – 128 с.
1072465
  Прокофьев Ю.А. Партийное руководство деятельностью интеллигенции по повышению культуры села в период развитого социализма (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Прокофьев Ю.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
1072466
  Лукашева Г.С. Партийное руководство деятельностью комсомола в развитии экономики. 1966-1970 гг. : Автореф... канд. истнаук: 070000 / Лукашева Г.С.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1072467
  Тараненко Николай Григорьевич Партийное руководство деятельностью комсомола по внедрению передовых форм организации труда в сельскохозяйственном производстве 1976-1980 гг. (на мат. Украины) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тараненко Николай Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 250л. – Бібліогр.:л.196-241
1072468
  Тараненко Николай Григорьевич Партийное руководство деятельностью комсомола по внедрению передовых форм организации труда в сельскохозяйственом производстве 1976-1980 гг. (На материалах Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Тараненко Николай Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1072469
  Пискун Александр Ильич Партийное руководство деятельностью комсомола по организации и развитию движения студенческих трудовых отрядов : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пискун Александр Ильич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 233л. – Бібліогр.:л.196-233
1072470
  Пискун Александр Ильич Партийное руководство деятельностью комсомола по организации трудовых отрядов 1959-1980 гг. (На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пискун Александр Ильич; КГУ. – Киев, 1987. – 18л.
1072471
  Холодницкий Василий Федорович Партийное руководство деятельностью комсомола по развитию научно-технического прогресса (1976-1980 г.г.) (На материалах парторганизаций промышленности Украины) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Холодницкий Василий Федорович; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 17л.
1072472
  Холодницкий Василий Федорович Партийное руководство деятельностью комсомола по развитию научно-технического прогресса (1976-1980 гг.) (Опыт парторганизаций промышленности Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Холодницкий Василий Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1072473
  Шмырева Валентина Ивановна Партийное руководство деятельностью комсомола Украины по укреплению и развитию интернациональных связей советской молдежью (1945-1961 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шмырева Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 272л. – Бібліогр.:л.196-272
1072474
  Шмырева В.И. Партийное руководство деятельностью комсомола Украины по укреплению и развитию интернациональных связей советской молодежи (19451-961 гг..) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Шмырева В.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1072475
  Козелков М.М. Партийное руководство деятельностью комсомольских организаций в годы восстановления народного хозяйства в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козелков М.М.; Высш.комс.школа при ЦК ВЛКСМ. – М, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1072476
  Падалко А.И. Партийное руководство деятельностью комсомольских организаций Украины по идейно-политическому воспитанию сельской молодежи между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Падалко А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1072477
  Холодницкий Василий Федорович Партийное руководство деятельностью косомола по развитию научно-технического прогресса (1976-1980 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Холодницкий Василий Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 228л. – Бібліогр.:л.182-222
1072478
  Ли Олег Алексеевич Партийное руководство деятельностью Ленинского комсомола на новостройках гидроэнергетики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ли Олег Алексеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специалиазир. учен. совет по истории КПСС. – Москва, 1976. – 21л.
1072479
  Тагиров Ибаддуллах Гаджимирзоевич Партийное руководство деятельностью местных советов в годы восьмой пятилетки (1936-1970 гг. ) (На материалах Дагестанской АССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Тагиров Ибаддуллах Гаджимирзоевич ; МВ и ССО РСФСР, Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1980. – 16 с.
1072480
  Алексеев А.Д. Партийное руководство деятельностью местных Советов депутато трудящихся в период между XXII и XXIII съездами КПСС (1961-1966 гг.) (На опыте парт. орг. Краснодар. и Ставроп. краев Рост. обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Алексеев А.Д. ; МПИ им. Н. Крупской. – Москва, 1974. – 28 с.
1072481
  Богатырев В.Н. Партийное руководство деятельностью местных Советов депутатов трудящихся на Украине (1961-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Богатырев В.Н. ; КГУ. – Киев, 1970. – 27 с.
1072482
  Богатырев В.Н. Партийное руководство деятельностью местных Советов депутатов трудящихся на Украине.(1961-1967 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Богатырев В.Н.; КГУ. Кафедра истории КПСС гуманитарных факультетов. – К., 1971. – 295л. – Бібліогр.:л.1-24
1072483
  Курносов Юрий Александрович Партийное руководство деятельностью местных советов народных депутатов по социальному развитию села. (На материалах УССР. 1976-1980) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Курносов Юрий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1072484
  Курсаков Ю.А. Партийное руководство деятельностью местных Советов народных депутатов по социальному развитию села: (На материалах УССР 1976-1980 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курсаков Ю. А.; КГУ им Т. Шевченко. – К., 1989. – 202л. – Бібліогр.:л.197-202
1072485
  Кульпинский В.Л. Партийное руководство деятельностью местных Советов УССР в области народного образования (1966-1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кульпинский В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с.
1072486
  Томилина Л.П. Партийное руководство деятельностью общественных организаций вузов Белоруссии по идейно-политическому воспитанию студентов (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Томилина Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1980. – 23л.
1072487
   Партийное руководство деятельностью общественных организаций интеллигенции в период социалистического строительства. – Л., 1984. – 145с.
1072488
  Чуприна О.Я. Партийное руководство деятельностью общественных организаций на селе (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: / Чуприна О.Я.; КГУ. – К., 1973. – 24л.
1072489
  Шакаров Б. Партийное руководство деятельностью органов народного контроля по усилению режима экономии в народном хозяйстве. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.14 / Шакаров Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 24л.
1072490
  Таранец Николай Леонтьевич Партийное руководство деятельностью профессиональных союзов по развитию производственной активности рабочего класса в период между XXI и XXIII съездами КПСС. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Таранец Николай Леонтьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 29 с. – Бібліогр.:с.29
1072491
  Таранец Н.Л. Партийное руководство деятельностью профессиональных союзов по развитию производственной активности рабочего класса в период между ХХІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Дис... канд. историч.наук: / Таранец Н.Л.; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. истории КПСС. – К., 1974. – 187л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1072492
  Секачева Л.М. Партийное руководство деятельностью профсоюзных организаций промышленных предприятий Урала в годы третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Секачева Л.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
1072493
  Канифольский Борис Антонович Партийное руководство деятельностью профсоюзов в период создания фундамента социалистической экономики (1926-1932 гг. На материалах УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Канифольский Борис Антонович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечнкиова. – Одесса, 1976. – 23л.
1072494
  Примуш Николай Васильевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов в развитии угольной промышленности Украины : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Примуш Николай Васильевич; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1988. – 184л. – Бібліогр.:л.184-217
1072495
  Примуш Н.В. Партийное руководство деятельностью профсоюзов в развитии угольной промышленности Украины (1933-1937 гг..) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Примуш Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1072496
  Войналович В.А. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по дальнейшему развитию трудовой активности рабочего класса 1971-1985 гг. На примере партийных организаций Украины : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Войналович В. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 231л. – Бібліогр.:л.196-231
1072497
  Войналович Виктор Анатольевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов по дальнейшему развитию трудовой активности рабочего класса. 1971-1975 г.г. (На примере партийных организаций Украины) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Войналович Виктор Анатольевич; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 25л.
1072498
  Кухарчук В.П. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по идейно-политическому воспитанию рабочего класса ( 1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кухарчук В.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16 c.
1072499
  Хохлов Виталий Григорьевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов по развитию трудовой активности рабочего класса (1966-1970 гг. На материалах пром-сти УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хохлов Виталий Григорьевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 25л.
1072500
  Васильев В.Ю. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по улучшению условий труда и быта рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Васильев В.Ю.; КГУ. – К, 1989. – 22л.
1072501
  Семченко А.Д. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по улучшению условий труда и быта рабочего класса Украины : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Семченко А.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1072502
  Васильев В.Ю. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по улучшению условий труда и быта рабочего класса Украины : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Васильев В. Ю.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1989. – 195л. – Бібліогр.:л.178-195
1072503
  Семченков Анатолий Дмитриевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов по улучшению условий труда и быта рабочего класса Украины (1921 - 1925 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Семченков Анатолий Дмитриевич; КГУ. – К., 1985. – 224л. – Бібліогр.:л.202-225
1072504
  Соболев Василий Григорьевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов Украины по развитию творческой активности рабочего класса (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. исторических наук: 07.00.01 / Соболев Василий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 21с.
1072505
  Соболев Василий Григорьевич Партийное руководство деятельностью профсоюзов Украины по развитию творческой активности рабочего класса (1937 - июнь 1941 года) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соболев Василий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Кафедра истории КПСС гуманитарных ф-тов. – К., 1988. – 220л. – Бібліогр.:л.218-220
1072506
  Шеремета О.В. Партийное руководство деятельностью профсоюзов Украины: Опыт и уроки : Автореф... канд. ист.наук: / Шеремета О. В.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1072507
  Шеремета Ольга Васильевна Партийное руководство деятельностью профсоюзов Украины: опыт и уроки. (1946-1950) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шеремета Ольга Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.1-13
1072508
  Грищук Михаил Васильевич Партийное руководство деятельностью сельских профсоюзных организаций по осуществлению аграрной политики партии в 1976-1985 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грищук Михаил Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 220л. – Бібліогр.:л.200-220
1072509
  Грищук Михаил Васильевич Партийное руководство деятельностью сельских профсоюзных организаций по осуществленю аграрной политики партии в 1976-1985 гг. (из опыта партийных орг. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: / Грищук Михаил Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
1072510
  Шпак Т.В. Партийное руководство деятельностью сельских профсоюзных организаций Урала в годы восьмой пятилетки 91966-1970). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шпак Т.В.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 17л.
1072511
  Политицкий Алексей Савельевич Партийное руководство деятельностью Советов депутатов трудящихся и ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию молодежи (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Политицкий Алексей Савельевич; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1072512
  Васильченко Э.А. Партийное руководство деятельностью специальных органов по борьбе с контрреволюцией : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Васильченко Э.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 17л.
1072513
  Поддубный Альберт Степанович Партийное руководство деятельностью творческих союзов и организаций Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Поддубный Альберт Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
1072514
  Пацурский П.С. Партийное руководство деятельностью хозяйственных органов по вовышению качества промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Пацурский П.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1072515
  Пацурковский Петр Станиславович Партийное руководство деятельностью хозяйственных органов по повышению качества промышленной продукции (1971-1975 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пацурковский Петр Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 239л. – Бібліогр.:л.194-239
1072516
  Меметов В.С. Партийное руководство деятельностью художественной интеллигенции в годы Великой Отечественной войны / Меметов В.С. – Воронеж, 1985. – 172 с.
1072517
  Иванов К.С. Партийное руководство и партийные кадры в условиях строительства развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Иванов К.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1072518
  Тарасов Е.Н. Партийное руководство идейно-воспитательной работой в современных условиях. / Е.Н. Тарасов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1982. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории)
1072519
  Матвиенко В.Я. Партийное руководство идейно-воспитательной работой в трудовом коллективе / Матвиенко В.Я. – Киев, 1987. – 214 с.
1072520
  Семичаевский М.А. Партийное руководство идейно-воспитательной работой. / М.А. Семичаевский. – М., 1985. – 188с.
1072521
  Гончарук Г.И. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием молодежи в период строительства социализма / Г.И. Гончарук. – Киев, 1980. – 191с.
1072522
  Искандеров М. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием рабочего класса в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. ист.наук: / Искандеров М.; Акад. обществ наук при ЦК КПСС. – Ташкент, 1966. – 24л.
1072523
  Зарецкий Ю.И. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием сельской интеллигенции в современных условиях. (На материалах РСФСР) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зарецкий Ю.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1971. – 24л.
1072524
  Мулина Надежда Даниловна Партийное руководство идейно-политическим воспитанием студенческой молодежи 1966-1970 годы. (На материалах Саратовской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мулина Надежда Даниловна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 24л.
1072525
  Кузьмина А.Л. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием студенчества в период фундамента социализма в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузьмина А.Л.; Высш.комс.школа при ЦК ВЛКСМ. – М, 1975. – 27л.
1072526
  Кузьминец А.В. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием учащихся общеобразовательных школ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кузьминец А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1072527
  Кузьминец А.В. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием учащихся общеобразовательных школ, 1961-1970 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кузьминец А. В.; КГПИ им. А. М. Горького. – К., 1979. – 221л.
1072528
  Войцеховский Юрий Викторович Партийное руководство идейно-политическим воспитанием учителей (1961-1970 гг., на материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Войцеховский Юрий Викторович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1072529
  Войцеховський Ю.В. Партийное руководство идейно-политическим воспитанием учителей. 1961-1960 гг. (на материалах УССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Войцеховський Ю. В.; Мин. просв. УССР, КГПИ им. А. Горького. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.182-210
1072530
  Дробот Иван Иванович Партийное руководство идейно-политической работой комсомольских организаций в освобожденных районах Украины (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дробот Иван Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1072531
  Дробот Иван Иванович Партийное руководство идейно-политической работой комсомольских организаций в освобожденных районах Украины 1943-1945 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Дробот Иван Иванович; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1985. – 237л. – Бібліогр.:л.197-234
1072532
  Грач Л.И. Партийное руководство идейно-теоретической закалкой руководящих хозяйственных кадров 1981-1985 гг. (На матер. Компар. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Грач Л. И.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 25л.
1072533
  Карарусинов Р.С. Партийное руководство идеологической деятельностью в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Карарусинов Р. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М, 1972. – 19л.
1072534
  Лебедев А.И. Партийное руководство индустриализацией строительства и созданием постоянных квалифицированных кадров строителей в Кузбасе после ХХ съезда КПСС (1956-1963 гг.) : Автореф... канд ист.наук: / Лебедев А. И.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 24л.
1072535
  Бесбаев М.С. Партийное руководство интернациональным воспитанием / М.С. Бесбаев ; О-во "Знание" Казах. ССР. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 36 с.
1072536
  Бичуч М.Л. Партийное руководство интернациональным воспитанием рабочего класса (1928-1937) / М.Л. Бичуч. – Саратов : Саратовский институт, 1980. – 231 с.
1072537
  Валитов О.К. Партийное руководство интернациональным воспитанием трудящихся в период развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Валитов О.К.; ЛГУ. – Л, 1974. – 20л.
1072538
   Партийное руководство как политическая деятельность. – Москва, 1987. – 230с.
1072539
  Бусыгин Ю.А. Партийное руководство книгоиздательским делом, кинематографией и театом (Из истории идеол. борьбы в 1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бусыгин Ю. А.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1969. – 22л.
1072540
  Иванов Ф.Н. Партийное руководство колхозами /1945-1970 гг./ / Иванов Ф.Н. – Душанбе, 1985. – 216 с.
1072541
  Матвийченко Виктор Иванович Партийное руководство коммунистическим воспитанием в комсомольско-молодежных коллективах : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Матвийченко Виктор Иванович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.188-222
1072542
  Кабакова Г.В. Партийное руководство коммунистическим воспитанием рабочей молодежи в Ленинграде между XXII и XXIII съездами КПСС : автореф. дис. ... канд. технич. наук: 07.570 / Кабакова Г.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 26 с.
1072543
  Матвеева Любовь Алексеевна Партийное руководство коммунистическим воспитанием рабочей молодежи в период между XXIII и XXIV съездами КПСС. (На материалах Среднего Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Матвеева Любовь Алексеевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1979. – 20л.
1072544
  Антонов Ю.В. Партийное руководство коммунистическим воспитанием рабочей молодежи Западного Урала : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Антонов Ю.В. ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1980. – 16 с.
1072545
  Мусайбеков Ж.С. Партийное руководство коммунистическим воспитанием рабочей молодежи Казахстана. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мусайбеков Ж.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 26л.
1072546
  Филиппов Михаил Петрович Партийное руководство коммунистическим воспитанием студентов в 1966-1970 гг. (По материалам парт. организаций Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Михаил Петрович; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 30л.
1072547
  Шмелева Т.Л. Партийное руководство коммунистическим воспитанием студенческой молодежи в условиях развитого социализма / Т.Л. Шмелева. – Москва, 1985. – 172с.
1072548
  Динес В.А. Партийное руководство комсомоловм 1921-1925 / В.А. Динес. – Саратов, 1983. – 366с.
1072549
   Партийное руководство комсомолом : Историография проблемы; Межвузовский сборник. – Ленинград : Изд. Ленинградского университета, 1981. – 152 с.
1072550
  Теплицкий Ю.М. Партийное руководство комсомолом в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Теплицкий Ю. М. ; ВПШ при ЦК КПУ. – Киев, 1982. – 21 с.
1072551
  Баранов Н.Л. Партийное руководство комсомолом в первое послевоенное десятилетие (1945-1955) / Н.Л. Баранов ; под ред. В.Д. Зуева. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1979. – 146 с.
1072552
  Костенко Д.П. Партийное руководство комсомолом в период завершения строительства социализма. Из опыта Компартии Украины. 1946-1958 гг. / Д.П. Костенко. – Киев, 1978. – 168с.
1072553
  Новиков А.Н. Партийное руководство комсомолом в период подготовки и проведения коллективизации. / А.Н. Новиков. – Москва, 1982. – 104с.
1072554
  Баранов Николай Лукич Партийное руководство комсомолом в условиях восстановления и развития социалистического народного хозяйства,1945-1952 годов. : Автореф... доктора ист.наук: 047.00.01 / Баранов Николай Лукич; ЛГУ. – Л., 1988. – 31л.
1072555
  Долгов Виктор Васильевич Партийное руководство комсомолом и профсоюзами в их совместной деятельности по трудовому воспитанию рабочей молодежи (1966-1970) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Долгов Виктор Васильевич; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1975. – 30л.
1072556
  Цыганков Л.М. Партийное руководство комсомолом Краснознаменного Белорусского Военного округа (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыганков Л. М.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПБ -- филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 25л.
1072557
  Сальников Владислав Михайлович Партийное руководство комсомолом Латвии в период завершения строительства социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сальников Владислав Михайлович; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1973. – 24л.
1072558
  Багушаускас Партийное руководство комсомолом Литвы в условиях развитого социалистического общества (1966-1975 гг) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Багушаускас Юозапас-Ромуальдас Пятрович ; Вильнюс. гос. ун-т им В. Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 20 с.
1072559
  Спиглазов Г.В. Партийное руководство комсомолом по коммунистическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ в условиях развитого социализма. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Спиглазов Г.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1072560
  Аргучинцев Геннадий Куприянович Партийное руководство комсомолом по повышению трудовой активности рабочей молодежи на промышленных предприятиях Восточной Сибири (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: / Аргучинцев Геннадий Куприянович; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 19л.
1072561
  Якаев С.Н. Партийное руководство комсомолом Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны / С.Н. Якаев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 181с.
1072562
  Дайч Захар Григорьевич Партийное руководство комсомольскими организациями вузов столицы (1961-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дайч Захар Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1973. – 28л.
1072563
  Гордеев А.Ф. Партийное руководство комсомольскими организациями Донбасса в период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гордеев А.Ф.; КГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак-тов. – К., 1972. – 212л. – Бібліогр.:л.189-212
1072564
  Гордеев А.Ф. Партийное руководство комсомольскими организациями Донбасса в период ВОВ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гордеев А.Ф. ; КГУ, Каф. ист. КПСС естеств. фак-тов. – Киев, 1972. – 24 с.
1072565
  Шмараев А.Г. Партийное руководство комсомольскими организациями Западной Сибири по военно-патриотическому воспитанию молодежи в период коммунистического строительства. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шмараев А.Г.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 24л.
1072566
  Брель Владимир Николаевич Партийное руководство комсомольскими организациями промышленных предприятий Западной Сибири в 1951-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Брель Владимир Николаевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 21л.
1072567
  Зимина Л.А. Партийное руководство комсомольскими организациями ударных комсомольских строек Хабаровского края : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зимина Л.А.; Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
1072568
  Москвитина Раиса Анатольевна Партийное руководство культурно-просветительной работой на селе в условиях развитого социализма (На материалах областей Нижнего Повольжья 1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Москвитина Раиса Анатольевна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1981. – 19л.
1072569
  Мсрян Юрий Григорьевич Партийное руководство культурным строительством (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мсрян Юрий Григорьевич; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала. – 24л.
1072570
  Макаров В.Г. Партийное руководство культурным строительством в Казахстане в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 26л.
1072571
  Бекижев М.М. Партийное руководство культурным строительством в Карачаево-Черкесии (1920-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бекижев М.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1072572
  Бушин Н.И. Партийное руководство культурным строительством на селе (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бушин Н. И.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1974. – 192л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1072573
  Намсинов И.Е. Партийное руководство культурным строительством на современном этапе. (По материалам КалмАССР) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Намсинов И.Е.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 30л.
1072574
  Селифонова Т.Н. Партийное руководство культурным стротельством на селе в годы семилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Селифонова Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1072575
   Партийное руководство культуры. – Курск
Т. 201. – 1980
1072576
  Истомина Л.В. Партийное руководство литературным движением в Восточной Сибири в период социалистического строительства (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Истомина Л.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 30л.
1072577
  Рамазанова С.М. Партийное руководство литературой в период строительства социализма в Азербайджане. : Автореф... Канд.филос.наук: / Рамазанова С.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 20л.
1072578
   Партийное руководство литературой и искусством. – Москва, 1986. – 190с.
1072579
  Чапликас Ю.М. Партийное руководство массово-политической работой на селе (1966-1975). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чапликас Ю.М.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 24л.
1072580
  Сопов Г.П. Партийное руководство межколхозной кооперацией в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопов Г.П.; Ростов. гос. ун-т. Каф. истории КПСС. – Ростов -на-Дону, 1965. – 20л.
1072581
   Партийное руководство местной печатью в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Карачаров Ю. Г,; Карачаров Ю. Г,; МГУ. – М., 1974. – 28л.
1072582
  Григайтите Алдона Станислово Партийное руководство местной печатью Советской Литвы (VII. 1944-1953 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Григайтите Алдона Станислово ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22 с.
1072583
  Любчак Р. Партийное руководство местными органами государственной власти и управления в современный период. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Любчак Р.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 22л.
1072584
  Саакян Партийное руководство местными Советами Армянской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Саакян Г. А; Ерев. ГУ. – Ереван, 1978. – 27л.
1072585
  Павлов А.С. Партийное руководство местными Советами в послевоенные годы: монография. / А.С. Павлов. – Москва, 1983. – 127с.
1072586
  Апостол Ф.Г. Партийное руководство местными Советами в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Апостол Ф.Г. ;. – Москва, 1973. – 24 с.
1072587
  Власкин П.А. Партийное руководство местными Советами депутатов трудящихся Украинской ССР (1959-1965 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Власкин П.А.; КГУ, Каф-ра истории КПСС ИПК. – К., 1967. – 328л. – Бібліогр.:л.I-XXXI
1072588
  Власкин П.А. Партийное руководство местными советами депутатов трудящихся УССР. (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 570 / Власкин П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1072589
  Пинегин Л.А. Партийное руководство местными Советами по привлечению трудящихся к государственному управлению (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пинегин Л.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1970. – 21л.
1072590
  Маликов Вячеслав Гаврилович Партийное руководство местными Советами села и возрастание их роли в развитии сельского хозяйства в 1966-1970 годы. (На материалах Ростовской областной парт. организации) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маликов Вячеслав Гаврилович; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1979. – 30л.
1072591
  Бородина Тамара Семеновна Партийное руководство народным образованием в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (На материалах Костромской и Ярославской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бородина Тамара Семеновна; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 32л.
1072592
  Тараканова Леонилла Ивановна Партийное руководство народным образованием в городской местности Западной Сибири в годы четвертой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тараканова Леонилла Ивановна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1978. – 16л.
1072593
   Партийное руководство народным образованием в условиях развитого социализма. – Волгоград, 1984. – 103с.
1072594
   Партийное руководство народным образованием в условиях совершенствования социалистического общества. – Казань, 1986. – 140с.
1072595
  Чехарин Е.М. Партийное руководство народным образованием и научными учреждениями / Чехарин Е.М. ,Филонов Г.Н. – Москва, 1967. – 46 с.
1072596
  Лихолат А.В. Партийное руководство научно-техническим прогрессом в промышленности УССР в условиях развитого социализма. : Дис... Доктора истор. наук.: 07.00.01 / Лихолат А.В.;. – К, 1984. – 448л. – Бібліогр.:л.385-448
1072597
  Лихолат А.В. Партийное руководство научно-техническим прогрессом в промышленности УССР в условиях развитого социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Лихолат А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 49л.
1072598
  Якимова Раиса Семеновна Партийное руководство научно-техническим прогрессом в сельском хозяйстве в период развитого социализма (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Якимова Раиса Семеновна; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1980. – 19л.
1072599
  Панибудьласка Андрей Владимирович Партийное руководство научно-техническим сотрудничеством союзных республик в 80-е годы (На материалах межреспубликанских связей УССР) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Панибудьласка Андрей Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политической истории естественных факультетов. – К., 1990. – 169л.
1072600
  Панибудьласка А.В. Партийное руководство научно-техническим сотрудничеством союзных республик в 80-е годы: (на матер. межреспубликанских связей УССР). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Панибудьласка А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1072601
  Верясов А.Д. Партийное руководство научной организации труда в промышленности Татарии /1966-1970 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Верясов А.Д.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 23л.
1072602
  Зырянов А.Ф. Партийное руководство нравственным воспитанием трудящихся / Зырянов А.Ф. – Москва, 1981. – 64 с.
1072603
  Емельянов Сергей Георгиевич Партийное руководство обеспечением комплексного подхода к воспитанию в организации социалистического соревнования тружеников промышленности Восточной Сибири (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Емельянов Сергей Георгиевич; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1980. – 23л.
1072604
  Смирнов В.А. Партийное руководство оборонно-массовой работой в 1938-1945 гг. / В.А. Смирнов. – Саратов, 1981. – 88 с.
1072605
  Савченко Григорий Петрович Партийное руководство оборонно-массовой работой среди населения освобожденных районов Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 1943-1945 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Савченко Григорий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1072606
  Савченко Г.П. Партийное руководство оборонно-массовой работой среди населения освобожденных районов Украинской ССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Савченко Г.П. ; КГУ. – Киев, 1990. – 24 с.
1072607
  Пивницкий Николай Дементьевич Партийное руководство оборонно-массовой работой среди трудящихся Украины (1933-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Пивницкий Николай Дементьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 25 с.
1072608
  Данилин Петр Дмитриевич Партийное руководство общеобразовательной школой в годы восьмой пятилетки (На материалах обл. Нечерноземной зоны РСФСР (1966-1970 гг. )) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Данилин Петр Дмитриевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 24л.
1072609
  Моторнюк Николай Маркович Партийное руководство общеобразовательной школой и повышение ее роли в формировании нового человека в условиях развитого социализма. (Из опыта Компартии Украины) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Моторнюк Николай Маркович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалификации. – К., 1979. – 431л.
1072610
  Моторнюк Николай Маркович Партийное руководство общеобразовательной школой и повышением ее роли в формировании нового человека в условиях развитого социализма. (Опыт Компартии Украины) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Моторнюк Николай Маркович; КГУ. – К., 1980. – 48л.
1072611
  Ферапонтов Н.А. Партийное руководство общественными оборонными организациями Западной Сибири накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Ферапонтов Н.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1963. – 22л.
1072612
   Партийное руководство общественными организациями интеллигенции в условиях строительства социализма в СССР. – Л., 1981. – 145с.
1072613
  Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 гг.) : автореф. ... д-ра ист. наук : 570 / Голиченко В.Д. ; М-во высшего и среднего специального образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев. – 41 с. – Библиогр.: 17 назв
Ч.1 : Партийное руководство чекистскими органами Украины в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. – 1971. – 41 с. – Библиогр.: 17 назв
1072614
  Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев. – 346,47 л. – Библиогр.: л.1-47
Ч.1 : Партийное руководство чекистскими органами Украины в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. – 1968. – 346,47 л. – Библиогр.: л.1-47
1072615
  Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев. – 451,47 л. – Библиогр.: 1-47
Ч.2 : Партийное руководство органами государственной безопасности Украины в годы восстановления народного хозяйства. – 1968. – 451,47 л. – Библиогр.: 1-47
1072616
  Анашкин Александр Павлович Партийное руководство органами КК-РКИ в Западной Сибири (1920-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Анашкин Александр Павлович; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1072617
  Шамба Т.М. Партийное руководство органами охраны социалистического правопорядка. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Шамба Т.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1072618
  Самсонов Леонид Владимирович Партийное руководство организацией и совершенствованием управления социалистической промышленностью в Казахстане (1921-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самсонов Леонид Владимирович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 25л.
1072619
  Люков И.В. Партийное руководство организацией и укреплением комсомола в Центральном Черноземье (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Люков И.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1072620
  Козочкина Е.Д. Партийное руководство организацией и управлением промышленностью в первые годы Советской власти : Автореф. дис. ... доктора ист. наук : 570 / Козочкина Е.Д. ; МГУ. – Москва, 1972. – 68 с.
1072621
  Кириллов В.Ф. Партийное руководство организационно-массовой работой местных Советов в современных условиях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кириллов В.Ф.; АОН при КЦ КПСС. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1072622
  Король Л.А. Партийное руководство организационно-политическим укреплением комсомола Восточной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Король Л. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1976. – 26л.
1072623
   Партийное руководство организационно-политическим укреплением комсомола Урала : Межвуз. сб. науч.тр. – Пермь : ПГУ, 1987. – 152, [1] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1072624
  Дмитроченко Михаил Федорович Партийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов Украины (1965-1985 гг.) : Дис... докт. историч.наук: 07.00.01. / Дмитроченко Михаил Федорович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 312л. – Бібліогр.:л.265-312
1072625
  Юрий Евдокия Ильинична Партийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов Украины в 1959-1965 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юрий Евдокия Ильинична; МВ и ССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 199л.
1072626
  Юрий Евдокия Ильинична Партийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов Украины в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юрий Евдокия Ильинична; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 28л.
1072627
  Дмитроченко М.Ф. Партийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов. : Автореф... Доктора истор.наук: 07.00.01 / Дмитроченко М.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 45л.
1072628
  Бендес Надежда Петровна Партийное руководство организационно-хозяйственным укреплением совхозов (1966-1970 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бендес Надежда Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1072629
  Липилин Ю.А. Партийное руководство организационным укреплением комсомола в Ленинграде между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Липилин Ю.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 15л.
1072630
  Резодубов Владимир Иванович Партийное руководство организационным укреплением комсомола в период между XXIII и XXIVсъездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резодубов Владимир Иванович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 22л.
1072631
  Бендес Н.П. Партийное руководство организациооно-хозяйственным укреплением совхозов (1966-1970 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бендес Н. П.; Мин-во с.х. УССР. Украинская с. х. академия. – К., 1981. – 220л. – Бібліогр.:л.177-220
1072632
  Финогенов Евгений Игнатьевич Партийное руководство осудествлением эвакуации промышленности из районов Северо-Запада в 1941-1943 гг. (На материалах Ленинграда, КФССР и Мурманской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Финогенов Евгений Игнатьевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1979. – 21л.
1072633
  Нечипоренко Евгения Григорьевна Партийное руководство осуществлением комплексного подхода к идейно-воспитательной работе среди студенческой молодежи (1971-1980 гг. На материалах вузов Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нечипоренко Евгения Григорьевна; КГУ. – К., 1986. – 229л. – Бібліогр.:л.190-220
1072634
  Нечипоренко Е.Г. Партийное руководство осуществлением комплексного подхода к идейно-воспитательной работе среди студенческой молодежи 1971-1980 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Нечипоренко Е. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1072635
  Савченко Я.А. Партийное руководство осциалистическим соревнованием тружеников сельского хозяйства в годы восьмой и десятой пятилетки (1966-1975 гг.) : Автореф... наук: / Савченко Я. А.; ОГУ. – Одесса, 1982. – 28л.
1072636
  Бякина В.П. Партийное руководство охраной здоровья трудящихся послевоенный период. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бякина В.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1072637
  Степанов П.В. Партийное руководство патриотическим и интернациональным воспитанием молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Степанов П.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1072638
  Борисова Евгения Петровна Партийное руководство переходом на оседлый образ жизни малых народов крайнего Севера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Борисова Евгения Петровна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
1072639
  Фасахов К.М. Партийное руководство перодической печатью Татарии в годы восстановления народного хозяйства (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фасахов К.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1072640
  Власов В.И. Партийное руководство печатью / В.И. Власов. – Москва, 1967. – 47с.
1072641
  Емельянов Л.С. Партийное руководство печатью в современных условиях (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Емельянов Л.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – М. – 24л.
1072642
  Фердман Е.Л. Партийное руководство печатью Ленинграда в первые годы индустриализации 91926-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Фердман Е.Л.; ЛГУ. – Л., 1973. – 18л.
1072643
  Санников Н.А. Партийное руководство печатью Советского Военно-Морского Флота / Н.А. Санников. – Иркутск, 1991. – 134с.
1072644
  Федорченко В.И. Партийное руководство пищевой промышленостью Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федорченко В.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 18л.
1072645
  Пыкин В.М. Партийное руководство подбором расстоновкой и воспитанием кадров и актива ВЛКС в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Пыкин В.М.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1978. – 24л.
1072646
  Борис Василий Иванович Партийное руководство подбором руководителей производственных сельскохозяйственных коллективов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Борис Василий Иванович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1976. – 27л.
1072647
  Штефан Василий Лукьянович Партийное руководство подбором, расстановкой и воспитанием кадров сельских профсоюзных организаций (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Штефан Василий Лукьянович; Мин-во с.-х. СССР, Укр. с.-х. академия. – К., 1979. – 197л.
1072648
  Штефан В.Л. Партийное руководство подбором, расстановкой и воспитанием кадров сельских профсоюзных организаций. (1966-1970 гг. На матер. Украины). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Штефан В.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1072649
  Дорофеева Елена Степановна Партийное руководство подготовки и воспитания квалифицированных рабочих в системе профтехобразования 1959-1965 гг. (На материалах Астрах., Волгогр. и Сарат. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дорофеева Елена Степановна; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1978. – 18л.
1072650
  Шаповалова Светлана Ивановна Партийное руководство подготовкой и воспитание квалифицированных кадров рабочих (1971-1975 гг.) на материалах предприятий тяжелой промышленности Украины. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Шаповалова Светлана Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.196-226
1072651
  Траверсе О.А. Партийное руководство подготовкой и воспитание технических кадров (на матер. средних спец. уч. завед. УССР, 1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Траверсе О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1072652
  Каретин Г.И. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров в системе профессионально-технического образования Западной Сибири в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Каретин Г. И.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1970. – 26л.
1072653
  Черных О.А. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров рабочего класса в системе государственных трудовых резервов Восточной Сибири в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Черных О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 20л.
1072654
  Клапчук С.Н. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров рабочего класса в условиях развитого социализма (опыт компартии Украины) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Клапчук С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 55л.
1072655
  Клапчук С.Н. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров робочего класса в условиях зрелого социализма (опыт Компартии Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Клапчук С.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 449л. – Бібліогр.:л.399-439
1072656
  Медведева И.И. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров строительных рабочих в годы семилетки. 1959-1965 гг. (На матер. Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Медведева И.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 22л.
1072657
  Шаповалова С.И. Партийное руководство подготовкой и воспитанием квалифицировнных кадров рабочих : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Шаповалова С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1072658
  Гайдамакин А.В. Партийное руководство подготовкой и воспитанием специалистов сельского хозяйства в вузах и техникумах Российский федерации в годы первой пятилетки (1928-1932) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Гайдамакин А.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1072659
  Траверсе Олег Александрович Партийное руководство подготовкой и воспитанием технических кадров (на мат. средних спец. уч. заведений УССР. 1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Траверсе Олег Александрович; КГУ. – К., 1982. – 230л. – Бібліогр.:л.202-230
1072660
  Сачок Василий Корнеевич Партийное руководство подготовкой и воспитанием учительских кадров в годы девятой пятилетки (На материалах педвузов Украины) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Сачок Василий Корнеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 229л. – Бібліогр.:л.193-220
1072661
  Сачок В Партийное руководство подготовкой и воспоминием учительских кадров в годы девятой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Сачок В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1072662
  Алексеев Е.П. Партийное руководство подготовкой инженерных кадров в годи первой пятилетки (На материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ис.наук: / Алексеев Е. П.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1971. – 15л.
1072663
  Гончарук Борис Дмитриевич Партийное руководство подготовкой кадров для сельского хозяйства в системе среднего специального образования 1959-1970 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Гончарук Борис Дмитриевич; Мин-во сельского хоз-ва СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1977. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
1072664
  Байбаков С.А. Партийное руководство подготовкой кадров для Советов в советских и советско-партийных учебных заведениях : (1982-1932) / С.А. Байбаков ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1980. – 138 с.
1072665
  Пащенко В.Г. Партийное руководство подготовкой кадров массовых профессий для сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Пащенко В.Г. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1072666
  Пащенко Виталий Григорьевич Партийное руководство подготовкой кадров массовых профессий для сельского хозяйства (1966-1970 гг. На материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пащенко Виталий Григорьевич; Укр. сельскохоз. академия. Кафедра истории КПСС. – Киев, 1980. – 221л. – Бібліогр.:л.199-221
1072667
  Пащенко В.Г. Партийное руководство подготовкой кадров профессий для сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Пащенко В.Г.; КГУ. – К, 1980. – 23л.
1072668
  Терес Наталия Владимировна Партийное руководство подготовкой кадров рабочего класса на Украине (конец 50-х - середина 80-х годов) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терес Наталия Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 268л. – Бібліогр.:л.208-266
1072669
  Красников А.А. Партийное руководство подготовкой механизаторских кадров сельского хозяйства (на материалах Украины. 1946-1950 гг) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Красников А.А.; КГУ. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.162-192
1072670
  Красников А.А. Партийное руководство подготовкой механизаторских кадров сельского хозяйства (на материалах Украины. 1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Красников А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1072671
  Борцов Юрий Сергеевич Партийное руководство подготовкой молодых квалифицированных рабочих в системе профтехобразования в годы восьмой пятилетки. (На материалах Рост. обл. и Краснодар. краев. парт. организаций) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Борцов Юрий Сергеевич ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1976. – 19 с.
1072672
  Ушкварок Игорь Михайлович Партийное руководство подготовкой на Украине кадров рабочих-строителей (1966-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Ушкварок Игорь Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
1072673
  Ушкварок Игорь Михайлович Партийное руководство подготовкой на Украине кадров рабочих-строителей (1966-1980 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Ушкварок Игорь Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
1072674
  Трофимова Е.К. Партийное руководство подготовкой рабочих системой профтехобразования в 1959-1965 гг. (На материалах Перм., Свердл. и Челяб. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Трофимова Е.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 23л.
1072675
  Кривошеев В.Ф. Партийное руководство подготовкой учительских кадров в годы девятой пятилетки (на матер. Москов., Ленинград., Горьков. и Пермской обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кривошеев В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 14л.
1072676
  Паринов М.П. Партийное руководство прессой в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.01 / Паринов М.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 41 с.
1072677
  Паринов Михаил Павлович Партийное руководство прессой в условиях развитого социализма (на опыте Компартии Украины) : Дис... доктора историч.наук: 07.00.01 / Паринов Михаил Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 441л. – Бібліогр.:л.383-441
1072678
  Чудинова И.М. Партийное руководство промыленностью Красноярского края в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чудинова И.М.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 20л.
1072679
  Федорчук Петр Степанович Партийное руководство промышленностью в условиях развитого социализма (опыт партийных организаций, предприятий тяжелой индустрии Украины 1959-1970 гг. : Дис... д-ра ист.наук: / Федорчук Петр Степанович; МВ и ССО УССР. Ивано-Франковск. гос. пед. ин-т. – Ивано-Франковск, 1976. – 387л. – Бібліогр.:л.I-XIVIII
1072680
  Яремченко Михаил Владимирович Партийное руководство промышленностью в условиях хозяйственной реформы 1965-1970 гг. (На материалах партийных организаций Харьковской, Полтавской, Сумской областей УССР) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Яремченко Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 31л.
1072681
  Шивринский В.А. Партийное руководство промышленностью и строительством в условиях экономической реформы (1965-1970). (На материалах Вологодской областной партийной организации) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Шивринский В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 24л.
1072682
  Билецкая Л.В. Партийное руководство промышленным строительством (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Билецкая Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 224 л. – Библиогр.: л. 201-224
1072683
  Билецкая Л.В. Партийное руководство промышленным строительством на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Билецкая Л.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1072684
  Хорошев Анатолий Никифорович Партийное руководство просвещением крестьян Западной Сибири в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хорошев Анатолий Никифорович; Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1977. – л.
1072685
  Злобина В.М. Партийное руководство профессионально-техническим образованием в СССР / В.М. Злобина. – Москва, 1968. – 120с.
1072686
  Дмитриева Л.Н. Партийное руководство профессионально-техническим образованием молодежи (1917-1936 гг.) / Л.Н. Дмитриева. – Л., 1978. – 88с.
1072687
  Шеховцева Римма Николаевна Партийное руководство профессионально-техническим образованием молодежи в годы послевоенного восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1946-1956 гг. На материалах Сарат. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шеховцева Римма Николаевна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра истории КПСС. – Саратов, 1974. – 30л.
1072688
  Дмитриева Л.Н. Партийное руководство профессионально-технического образования, 1959-1985 гг. / Л.Н. Дмитриева. – Л., 1986. – 159,1с.
1072689
  Косаренко В.А. Партийное руководство профессиональной подготовкой и идейно-политическим воспитанием будущих специалистов в ВУЗах Центрального Черноземья 1928-1937 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Косаренко В.А.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1983. – 24л.
1072690
  Макарова Т.И. Партийное руководство профсоюзами в восстановительный период 1921-1925 гг. (На матер. Твер. и Яросл. губерн.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макарова Т. И.; Калин.ГУ. – Калинин, 1978. – 16л.
1072691
  Казаков Е.З. Партийное руководство профсоюзами Западной Сибири в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Казаков Е.З.; МВ и ССО РСФСР. Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 28л.
1072692
  Усакова Анна Федоровна Партийное руководство профсоюзами Казахстана (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Усакова Анна Федоровна; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1072693
  Янчук Эдуард Тихонович Партийное руководство профсоюзами Казахстана по повышению производственной активности рабочего класса (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Янчук Эдуард Тихонович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 20л.
1072694
  Мельник В.П. Партийное руководство профсоюзами на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельник В.П.; АН при ЦК КПСС. – М, 1973. – 25л.
1072695
  Филатов А.Н. Партийное руководство профсоюзами СССР в 20-е - начало 30-х годов : Ист. проблемы / А.Н. Филатов. – Казань, 1989. – 209с.
1072696
  Пашков Н.М. Партийное руководство профсоюзами. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Пашков Н.М.; МП РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 24л.
1072697
  Щепров Б.С. Партийное руководство профсоюзами. / Б.С. Щепров. – М., 1980. – 128с.
1072698
  Сапожников А.И. Партийное руководство профсоюзных рабочих угольно-металлургической промышленности Украины (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сапожников А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
1072699
  Савицкий В.В. Партийное руководство профсоющами Молдавии и хозяйственном строительстве и коммунистическом воспитании трудящихся (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Савицкий В. В.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1981. – 18л.
1072700
  Яковлев Петр Дмитриевич Партийное руководство процессом дальнейшего развития колхозной демократии : Дис... канд. ист.наук: / Яковлев Петр Дмитриевич; КГУ. Каф. истории КПСС. – К., 1973. – 195л. – Бібліогр.:л.174-195
1072701
  Яковлев Петр Дмитриевич Партийное руководство процессом дальнейшего развития колхозной демократии (1966-1970 гг.) (на материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Яковлев Петр Дмитриевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1072702
  Кушнир А.И. Партийное руководство процессом формирования и воспитания аграрного отряда рабочего класса : Автореф... канд. имт.наук: 07.00.01 / Кушнир А.И.; КГУ. – К., 1977. – 27л.
1072703
  Кушнир А.И. Партийное руководство процессом формирования и воспитания аграрного отряда рабочего класса 1966-1970 гг. (на материалах партийных организаций совхозов Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Кушнир А. И.; МСХ СССР, Укр. с.-х. акад. – К., 1971. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1072704
  Беляков А.П. Партийное руководство работой культурно-просветительных учреждений / А.П. Беляков. – Москва, 1967. – 46с.
1072705
  Зумакулов А.М. Партийное руководство работой промышленности Кабардино-Балкарии в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зумакулов А.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1072706
   Партийное руководство развитем народного образования в Поволжье в период социалистического строительства. – Казань, 1983. – 135с.
1072707
  Попова И.Г. Партийное руководство развитие побратимских связей Украинской ССР и Народной Республики Болгарии (1959-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попова И.Г.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
1072708
  Заграй З.И. Партийное руководство развитием бытового обслуживания трудящихся в 1966-1970гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Заграй З.И.;. – Москва, 1978. – 15 с.
1072709
  Бабий В.С. Партийное руководство развитием высшего сельскохозяйственного образования на Украине. /1959-1970 гг./ : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабий В.С.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 178л. – Бібліогр.:л.1-11
1072710
  Миронова Людмила Павловна Партийное руководство развитием высшей школы на Урале в годы четвертой пятилетки (на материалах партийных организаций Свердловской и Пермской областей) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Миронова Людмила Павловна; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 19л.
1072711
  Михайлова Е.П. Партийное руководство развитием исторической науки в годы Великой Отечественной войны.1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Михайлова Е.П.; МГУ. Спец. учен. совет по истории КПСС. – М., 1973. – 28л.
1072712
  Остудин В.И. Партийное руководство развитием межколхозной кооперации 1965-1975 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Остудин В.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 24л.
1072713
   Партийное руководство развитием народного образования в период строительства социализма. – Казань, 1987. – 161с.
1072714
  Бернштейн И.Н. Партийное руководство развитием народного образованя в 1959-1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Бернштейн И.Н. ; Новосибир.гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 27-30
1072715
  Иргалин Д Г. Партийное руководство развитием общеобразовательной школы и повышением ее роли в коммунистическом воспитании учащихся в условиях развитого социализма. 1966-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иргалин Г.Д,; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1979. – 17л.
1072716
   Партийное руководство развитием политической и трудовой активности рабочего класса в период строительства социализма 1917-1941 гг.. – Калинин, 1983. – 168с.
1072717
  Чернышева Алла Алексеевна Партийное руководство развитием потребительской кооперации на Украине (1971-1980 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чернышева Алла Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 195л. – Бібліогр.:л.166-195
1072718
  Чернышева А.А. Партийное руководство развитием потребительской кооперации на Украине (1971-1980). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чернышева А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1072719
  Татаркин В.И. Партийное руководство развитием производственной активности рабочего класса металлургических предприятий Южного Урала (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Татаркин В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
1072720
  Дестебеков Н.Я. Партийное руководство развитием промышленности в автономных республиках и областях Северного Кавказа (1926-1937 гг.) / Н.Я. Дестебеков. – Махачкала, 1969. – 100с.
1072721
   Партийное руководство развитием сельского хозяйства. – Алма-Ата, 1986. – 100с.
1072722
  Горошко Степан Иларионович Партийное руководство развитием социалистического соревнования среди тружеников сельского хозяйства (1929-1937 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Горошко Степан Иларионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 193л. – Бібліогр.:л.171-193
1072723
  Анищук В.В. Партийное руководство развитием социальной активности молодого поколения рабочего класса. (опыт работы Компартии Украины. 1945-1961 гг). : Дис. ... д-ра. ист. наук: 07.00.01 / Анищук Владимир Васильевич ; КГУ им. Т. Шевченко, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев, 1988. – 382 л. – Библиогр.: л. 369-382
1072724
  Анищук В.В. Партийное руководство развитием социальной активности молодого поколения рабочего класса: (Опыт работы Компартии Украины. 1945-1961) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.01 / Анищук Владимир Васильевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 36 с.
1072725
  Кривошея Г.М. Партийное руководство развитием творческой активности инженерно-технических кадров / Г.М. Кривошея. – Киев, 1982. – 142с.
1072726
  Леляков Анатолий Павлович Партийное руководство развитием театрального искусства в Западной Сибири (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Леляков Анатолий Павлович; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 21л.
1072727
  Сичкарев П.И. Партийное руководство развитием технического творчества рабочих промышленности Западной Сибири в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Сичкарев П.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1981. – 24л.
1072728
  Литвиненко П.А. Партийное руководство развитием трудовой активности горняков Донбаса. : Дис... Канд. ист. наук: / Литвиненко П.А.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К, 1967. – 371л. – Бібліогр.:л.1-18
1072729
  Литвиненко П.А. Партийное руководство развитием трудовой активности горняков Донбасса : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Литвиненко П.А. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 20 c.
1072730
  Филонов Павел Яковлевич Партийное руководство развитием химической промышленности в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Филонов Павел Яковлевич ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 27 с.
1072731
  Ланэ В.Ф. Партийное руководство развитием электротехнической промышленности Западной Сибири (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ланэ В.Ф.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1072732
   Партийное руководство развитием..... – Куйбышев1982
Вып. [?]
1072733
  Рубайло А.И. Партийное руководство развития киноискусства / А.И. Рубайло. – Москва, 1976. – 199с.
1072734
  Цыганаш Н.Г. Партийное руководство регулированием социально-экономических процессов в деревне в 1921-1025 гг. (На матер. Дона и Сев. Кавказа) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыганаш Н. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 22л.
1072735
  Багмет Михаил Александрович Партийное руководство рейдирующими партизанскими формированиями в период завершения освобождения Украины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Багмет Михаил Александрович; ОГУ им И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 23л.
1072736
  Клименко Филипп Петрович Партийное руководство сельским строительством на Украине (1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Клименко Филипп Петрович; МВи ССО УССР Киевский Инженерно-строительный ин-т. – К, 1983. – 233л. – Бібліогр.:л.195-228
1072737
  Клименко Ф.П. Партийное руководство сельским строительством на Украине (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Клименко Ф.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 25 с.
1072738
  Виноградов И.И. Партийное руководство сельским хозяйством в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Виноградов И.И.; ЛГУ. – Л., 1978. – 34л.
1072739
  Долгов Виктор Михайлович Партийное руководство сельским хозяйством Нижнего Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Долгов Виктор Михайлович; МВ и ССО РСФСР. СГУ им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1979. – 20л.
1072740
  Костишин Ф.Ф. Партийное руководство сельскими комсомольскими организациями в условиях индустриализации сельскохозяйственного производственного производства в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костишин Ф.Ф.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1980. – 18л.
1072741
  Смирнова Нина Кирилловна Партийное руководство сельскими Советами в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) (На матер. Ленингр. обл. партийной организации) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Смирнова Нина Кирилловна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 14л.
1072742
  Галимов Марсель Мубаракшевич Партийное руководство системой правового воспитания трудящихся в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / галимов Марсель Мубаракшевич; АОН при ЦК КПРС кафедра теории гос. и права. – М., 1975. – 21л.
1072743
  Зубарев В.И. Партийное руководство совершенствованием государственного аппарата / В.И. Зубарев. – Л, 1979. – 165с.
1072744
  Зубарев В.И. Партийное руководство совершенствованием государственного аппарата. 1921-1929 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Зубарев В.И.; ЛГУ. – Л., 1980. – 43л.
1072745
  Красных Л.М. Партийное руководство совершенствованием управления промышленностью в период строительства социализма 1926-1937 на материале РСФСР / Л.М. Красных. – Красноярск, 1986. – 152с.
1072746
  Чернова В. Партийное руководство Советами / В. Чернова. – Алма-Ата, 1964. – 95с.
1072747
  Савко А.П. Партийное руководство Советами в период строительства коммунизма. / А.П. Савко. – Москва, 1973. – 187с.
1072748
  Чугунцова Нина Алексеевна Партийное руководство Советами депутатов трудящихся в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (На материалах Краснодар. края) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чугунцова Нина Алексеевна; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 30л.
1072749
  Кузнецов Ю.М. Партийное руководство Советами депутатов трудящихся в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Кузнецов Ю.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 19л.
1072750
  Роман А.Т. Партийное руководство Советами Молдавии в период построения социализма (1924-1950) / А.Т. Роман. – Кишинев, 1988. – 278с.
1072751
  Петляк Ф.А. Партийное руководство Советами на Украине в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) / Ф.А. Петляк. – Киев : Вища школа, 1986. – 182 с.
1072752
  Демочкин Н.Н. Партийное руководство Советами народных депутатов / Демочкин Н.Н. – Москва, 1980. – 64 с.
1072753
   Партийное руководство Советами Сибири в период строительства и совершенствования социализма. – Новосибирск, 1988. – 168 с.
1072754
  Глазунова Н.И. Партийное руководство современной профессионально-технической школой / Н.И. Глазунова. – М, 1988. – 165с.
1072755
  Зайдинер В.И. Партийное руководство совхозами в годы довоенных пятилеток / Зайдинер В.И. – Ростов -на-Дону, 1984. – 187 с.
1072756
  Синицын А.И. Партийное руководство совхозами Западной Сибири в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Синицын А.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1968. – 22л.
1072757
  Ячин С.С. Партийное руководство совхозами Западной Сибири в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Ячин С.С.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1972. – 18л.
1072758
  Гобеев Владимир Агубеевич Партийное руководство созданием и деятельностью Калмыцкой организации ВЛКСМ (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гобеев Владимир Агубеевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 20л.
1072759
  Смирнова Е.К. Партийное руководство соревнованием за коммунистический труд среди железнодорожников в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Смирнова Е.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 20л.
1072760
  Лившиц А.Э. Партийное руководство социалистическим совревнованием / Лившиц А.Э. – Москва, 1985. – 64 с.
1072761
  Бобкова Н.А. Партийное руководство социалистическим совревнованием колхозников западных областей Украины в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бобкова Н.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 23л.
1072762
  Кокоуров Ф.А. Партийное руководство социалистическим соревнованием / Ф.А. Кокоуров, А.В. Рубинский. – Л, 1968. – 24с.
1072763
  Андреев Б.В. Партийное руководство социалистическим соревнованием / Б.В. Андреев. – Ленинград, 1973. – 55 с.
1072764
  Качаловский Е.В. Партийное руководство социалистическим соревнованием / Е.В. Качаловский. – Москва, 1978. – 128с.
1072765
  Лебедева Н.Б. Партийное руководство социалистическим соревнованием / Н.Б. Лебедева. – Л., 1979. – 318 с.
1072766
  Данилова А.П. Партийное руководство социалистическим соревнованием / А.П. Данилова. – Москва, 1981. – 64 с.
1072767
  Григорьев В.А. Партийное руководство социалистическим соревнованием / В.А. Григорьев, А.Я. Утенков. – Москва, 1982. – 277с.
1072768
  Соколов Валерий Владимирович Партийное руководство социалистическим соревнованием (1965-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколов Валерий Владимирович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 17л.
1072769
  Павченко В.М. Партийное руководство социалистическим соревнованием в горнорудной промышленности Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павченко В.М.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 24л.
1072770
  Рукавишников В.И. Партийное руководство социалистическим соревнованием в нефтедобывающей промышленности Татарии (1966-1975). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рукавишников В.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1072771
  Даниленко Юрий Владимирович Партийное руководство социалистическим соревнованием в промышленности Киргизии (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Даниленко Юрий Владимирович; КирСССР. Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1979. – 30л.
1072772
  Поливанов А.С. Партийное руководство социалистическим соревнованием в промышленности Центрального Черноземья / А.С. Поливанов. – Воронеж, 1983. – 143с.
1072773
  Кмита З. Партийное руководство социалистическим соревнованием в условиях научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Кмита З. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. парт. стр-ва. – Москва, 1974. – 23 с.
1072774
  Найдис И.Г. Партийное руководство социалистическим соревнованием и движением за коммунистический труд / И.Г. Найдис. – М., 1967. – 45с.
1072775
  Шемрякова Э.А. Партийное руководство социалистическим соревнованием на промышленных предприятиях Восточной Сибири в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шемрякова Э. А.; МГУ. – Красноярск, 1979. – 24л.
1072776
  Курочкин Сергей Лазаревич Партийное руководство социалистическим соревнованием на селе в 1966-1973 гг. (По материалам Волго-Вят. р-на) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курочкин Сергей Лазаревич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1072777
  Паламарчук О.Т. Партийное руководство социалистическим соревнованием сельских тружеников в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Паламарчук О.Т.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 24л.
1072778
  Ковалев В.А. Партийное руководство социалистическими преобразованиями сельского хозяйства на Украине до начала массового колхозного движения (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Ковалев В.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 24л.
1072779
  Воронина В.П. Партийное руководство социалистическми соревнаванием в скльском хозяйстве в период между XIX и XX съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Воронина В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1965. – 23л.
1072780
  Паневин А.С. Партийное руководство социальным развитием рабочего класса : (На материале парт. организаций областей центр. черноземья, 1959-1970 гг.) / А.С. Паневин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – 171 с.
1072781
  Манжул Е.В. Партийное руководство социальным развитием трудовых коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манжул Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 23л.
1072782
  Манжул Е.В. Партийное руководство социальным развитием трудовых коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. ист.наук: / Манжул Е.В.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1072783
  Манжул Екатерина Викторовна Партийное руководство социальным развитием трудовых коллективов промышленных предприятий 1971-75 гг. : Дис... канд.истр.наук: 07.00.01 / Манжул Екатерина Викторовна; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.172-207
1072784
  Нарежный Анатолий Иванович Партийное руководство специализацией и концентрацией сельскохозяйственного производства (1965-1975 гг.) (На материалах партийных организаций Дона, Кубани и Ставрополя) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Нарежный Анатолий Иванович; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – л.
1072785
   Партийное руководство средствами массовой информации и пропаганды. – Москва, 1987. – 174с.
1072786
  Полищук Зоя Владиировна Партийное руководство строительства оросительных систем в УССР : Дис... канд. ист.наук: / Полищук Зоя Владиировна; КГУ. – К, 1978. – 192л.
1072787
  Полищук Зоя Владимировна Партийное руководство строительством оросительных систем в УССР (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Полищук Зоя Владимировна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 17л.
1072788
  Сагитов Т.К. Партийное руководство строительством предприятий тяжелой индустии в Татарии в период VIII-IX пятилеток (1966-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Сагитов Т.К. – Казань, 1978. – 22 с.
1072789
  Яскина Ирина Михайловна Партийное руководство строительством социалистических городов в промышленных центрах Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яскина Ирина Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1072790
  Смирнов Геннадий Михайлович Партийное руководство творческими союзами художественной интеллигенции в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (На материалах Ленинградской партийной организации) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Смирнов Геннадий Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л. – 21л.
1072791
  Снисаренко Светлана Михайловна Партийное руководство творческой активностью аграрного отряда рабочего класса в годы девятой пятилетки (на материале Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Снисаренко Светлана Михайловна; Украинская сельскохоз. акад. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.171-200
1072792
  Снисаренко Светлана Михайловна Партийное руководство творческой активностью аграрного отряда рабочего класса в годы девятой пятилетки. (На материалах Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Снисаренко Светлана Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 27 с.
1072793
  Вознесенский Сергей Николаевич Партийное руководство творческой и общественно-политической деятельностью столичных театров (1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вознесенский Сергей Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 19л.
1072794
  Нарышкина В.В. Партийное руководство техническим прогрессом в тяжелой промышленности (1959-1965 гг.) (На материалах Кировской обл. и Удмурт. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Нарышкина В.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1969. – 23л.
1072795
  Белоусов Л.Ю. Партийное руководство техническим творчеством рабочего класса в годы девятой пятилетки : (на материалах партийных организаций тяжелой промышленности Украинской ССР) : Дис. ... канд. исторических наук: 07.00.01 / Л.Ю. Белоусов ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1980. – 224 л. – Библиогр.: л. 198-224
1072796
  Белоусов Леонид Юрьевич Партийное руководство техническим творчеством рабочего класса в годы девятой пятилетки (На мат. парт. орг. тяжелой про-ти УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Белоусов Леонид Юрьевич; КГУ. – Киев, 1983. – 24 с.
1072797
  Бадяк В.П. Партийное руководство товрческими организациями / В.П. Бадяк. – Львов, 1988. – 181с.
1072798
  Лутай М.Е. Партийное руководство трудовым воспитанием студенческой молодежи (1976-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лутай М.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1072799
  Лутай М.Е. Партийное руководство трудовым воспитанием студенческой молодежи (1976-1980) (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лутай М. Е.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.175-200
1072800
  Зубковский В.М. Партийное руководство трудовым обучением и воспитанием учащихся общеобразовательных школ на Украине (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Зубковский В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1072801
  Париенко Г.К. Партийное руководство трудовыми коллективами в процессе сооружения народнохозяйственных объектов. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Париенко Г.К.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 50л.
1072802
  Париенко Галина Корниловна Партийное руководство трудовыми коллективами в процессе сооружения народнохозяйственных объектов. Опыт. Проблемы. Уроки (На материалах УССР (1961-1985)) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Париенко Галина Корниловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 339л. – Бібліогр.:л.306-330
1072803
  Мекешкин Александр Михайлович Партийное руководство укреплением и развитием потребительской кооперации на Украине (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Мекешкин Александр Михайлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1072804
  Мешешкин Александр Михайлович Партийное руководство укреплением и развитием потребительской коопрации на Украине (1926-37 гг) : Дис... канд.истр.наук: 07.00.01 / Мешешкин Александр Михайлович; Ин-т повышения квалификации препод.общ.наук. – К., 1986. – 200л. – Бібліогр.:л.177-220
1072805
  Ерофев Ю.П. Партийное руководство укреплением социалистической дисциплины труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ерофев Ю.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 22л.
1072806
  Арифджанов Э.К. Партийное руководство ускорением научно-тенического прогресса в сельскохозяйственном производстве. (На материалах парт. организаций хлопкосеющих республик) : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Арифджанов Эркин Касымович ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1976. – 24 с.
1072807
  Панев Н.В. Партийное руководство ускорением научно-технического прогресса в промышленности. (На матер. БКП с учетом опыта КПСС). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Панев Н.В.; АОН при ЦК КПСС. – М,, 1978. – 27л.
1072808
  Красильников Ю.Д. Партийное руководство учреждениями культуры / Красильников Ю.Д. – Москва, 1979. – 120 с.
1072809
  Соколова Г.А. Партийное руководство формированием и воспитанием командных кадров промышленности (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Соколова Г.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. учен. совет по истории КПСС. Секция № 2. – М., 1968. – 14л.
1072810
  Макаров Е.Л. Партийное руководство формированием и становлением комсомола Киргизии (1918-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макаров Е. Л.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
1072811
  Рыжева Н.А. Партийное руководство формированием инженерно-технической интеллигенции на Украине (1921-1928 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Рыжева Н.А.; КГУ. – К., 1985. – 24л.
1072812
  Ментова Л.Ф. Партийное руководство формированием научно-педагогической интеллигенции Сибири : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Ментова Л.Ф. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 24 с.
1072813
  Лутохин И.А. Партийное руководство формированием производственно-технической интеллигенции в Сибири / И.А. Лутохин. – Саратов, 1984. – 133с.
1072814
  Гетманов Ю.М. Партийное руководство формированием советской интеллигенции в период строительства социализма / Ю.М. Гетманов. – Воронеж, 1987. – 181,2с.
1072815
  Гуружапова А.Г. Партийное руководство формирования национальных частей Красной Армии и оборонно-массовой работой в Советской Бурятии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Гуружапова А.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 26л.
1072816
  Найдис И.Г. Партийное руководство хозяйственным строительством в свете решений XXIV съезда КПСС / И.Г. Найдис. – М., 1973. – 32с.
1072817
  Найдис И.Г. Партийное руководство хозяйством на новом этапе / И.Г. Найдис. – М., 1966. – 48с.
1072818
  Мясоутов Шамиль Каюмович Партийное руководство шефством комсомола над военно-воздушными силами СССР (1931-1941 годы. Опыт компартии Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мясоутов Шамиль Каюмович; Киев. высш. воен. авиацион. инженерн. училище. – К., 1987. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
1072819
  Мясоутов Ш.К. Партийное руководство шефством комсомола над военно-воздушными силами СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мясоутов Ш.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
1072820
  Лихоманов М.И. Партийное руководство эвакуацией в период Великой Отечественной войны 1941-1942 гг. / М.И. Лихоманов, Л.Т. Позина, Е.И. Финогенов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 169 с.
1072821
  Андреев Б.Г. Партийное руководство экономикой / Б.Г. Андреев. – Ленинград, 1968. – 36с.
1072822
  Абалкин Л.И. Партийное руководство экономикой / Л.И. Абалкин. – Москва, 1981. – 188с.
1072823
   Партийное руководство экономикой. – Москва, 1981. – 183с.
1072824
  Андреев Б.Г. Партийное руководство экономикой в период развитого социализма : из опыта работы Ленингр. парт. орг. / Б.Г. Андреев ; Ин-т истории партии Ленингр. обкома АПСС. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 264 с.
1072825
   Партийное руководство экономикой и развитие творческой активности масс. – Москва, 1981. – 184с.
1072826
  Гайдуков Л.Ф. Партийное руководство экономикой развитого социализма : (На материалах УССР) / Л.Ф. Гайдуков. – Киев : Изд-во "Вища школа" пpи КГУ, 1981. – 167с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1072827
  Дроздов Иван Дмитриевич Партийное руководство энергетическим строительством в Западной Сибири (1950-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дроздов Иван Дмитриевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1072828
  Щуров Г.С. Партийное руководство эстетическим воспитанием трудящихся / Г.С. Щуров. – Минск, 1983. – 205с.
1072829
  Буторина В.П. Партийное руководтво литературой и искусством Сибири в 1919-1932 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Буторина В.П.; Новосиб.гос.ун-ть. – Новосибирск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1072830
  Литвинов И.П. Партийное руководтво социально-экономическим развитием производственного коллектива. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Литвинов И.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССС. – М, 1975. – 24л.
1072831
  Олиференко В. Партийное собрание - школа большевистского воспитания / В. Олиференко. – Москва, 1944. – 20 с.
1072832
  Сурков С. Партийное собрание - школа большевистского воспитания / С. Сурков. – Москва, 1949. – 48с.
1072833
  Степаненко И. Партийное собрание - школа большевистского воспитания. / И. Степаненко. – М., 1938. – 36с.
1072834
  Гончаров Г. Партийное собрание / Г. Гончаров, Г. Савин. – Ростов -на-Дону, 1952. – 43с.
1072835
  Бонарев Н.П. Партийное собрание / Н.П. Бонарев. – М, 1962. – 32с.
1072836
  Снитчук Н.А. Партийное собрание / Н.А. Снитчук. – Київ, 1970. – 46с.
1072837
  Комиссаров В.И. Партийное собрание / В.И. Комиссаров. – Москва, 1971. – 64с.
1072838
  Минаев И.Н. Партийное собрание / И.Н. Минаев. – Москва, 1976. – 63с.
1072839
  Алиев Г.А. оглы Партийное строительсво в Азербайджане в послевоенные годы (1945-1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алиев Г. А. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1973. – 24л.
1072840
  Викторов В.С. Партийное строительство / В.С. Викторов. – Москва, 1966. – 624с.
1072841
   Партийное строительство. – Москва, 1966. – 247с.
1072842
   Партийное строительство. – Москва, 1970. – 430с.
1072843
   Партийное строительство. – 3-е изд,. переработ. и доп. – Москва, 1972. – 519с.
1072844
   Партийное строительство. – 3-е изд., доп. – Москва, 1973. – 496с.
1072845
   Партийное строительство. – 4-е изд., доп. – Москва, 1976. – 456с.
1072846
   Партийное строительство. – 5-е изд,. доп. – Москва, 1978. – 472с.
1072847
   Партийное строительство. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1978. – 599с.
1072848
   Партийное строительство. – 6-е изд,. доп. – Москва, 1981. – 511с.
1072849
   Партийное строительство. – Москва : Мысль
Ч. 1. – 1985. – 399 с.
1072850
   Партийное строительство. – Москва : Мысль
Ч. 2. – 1985. – 303 с.
1072851
  Кошман К.С. Партийное строительство в 1935-1937 гг : Дис... канд. ист.наук: / Кошман К.С.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 262 л. – Бібліогр.:л.1-22
1072852
  Кошман К.С. Партийное строительство в 1935-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кошман К.С. ; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1072853
  Кузняев А.А. Партийное строительство в Белоруссии в дооктябрьский период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузняев А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белорусии. – Минск, 1965. – 21л.
1072854
  Китаев М.А. Партийное строительство в годы гражданской войны / М.А. Китаев. – М, 1975. – 256с.
1072855
  Зубиков Ю.М. Партийное строительство в годы первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зубиков Ю.М.; Ленинград. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 16л.
1072856
  Евсейчик И.Ф. Партийное строительство в западных областях Украинской ССР в 1944-1945 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Евсейчик И.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 32с.
1072857
  Тесленко Н.П. Партийное строительство в западных областях Украинсокй ССР (сентябрь 1939 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тесленко Н. П.;. – Львов, 1978. – 24л.
1072858
  Тесленко Н.П. Партийное строительство в западных областях Украинсокй ССР (сентябрь 1939 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тесленко Н. П.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 25л.
1072859
  Никифорова Л.А. Партийное строительство в Зауралье после освобождения края от колчаковцев (1919-1920 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Никифорова Л. А.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1978. – 22л.
1072860
  Шевченко В.Ф. Партийное строительство в колхозах и совхозай Украины между XXII и XXIII съездами КПСС (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шевченко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1072861
  Крыченко А.О. Партийное строительство в первые годы НЭПа (от Х до XII съезда партии). : Автореф... канд. ист.наук: / Крыченко А.О.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1072862
  Андрухов Н.Р. Партийное строительство в период борьбы за победу социализма в СССР (1917-1939) / Н.Р. Андрухов. – Москва : Мысль, 1977. – 376 с.
1072863
  Морехина Г.Г. Партийное строительство в период Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. / Г.Г. Морехина. – М., 1986. – 391с.
1072864
  Кирьянов Ф.К. Партийное строительство в период иностранной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьянов Ф.К.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 20л.
1072865
  Черников Р.К. Партийное строительство в период перехода Советской Страны на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черников Р.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1072866
  Молетотов И.А. Партийное строительство в Сибири в годы деятельности сибирского краевого комитета партии (124-1930 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Молетотов И.А.; Новосиб. высш. парт. школа. – Новосибирск, 1978. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1072867
  Петров Ю.П. Партийное строительство в Советской Армии и Флоте : Деятельность КПСС по созданию и укреплению политорганов, парт. и комсомольских организаций в вооруженных силах. (1918-1961 гг.) / Ю.П. Петров. – Москва : Военное издательство, 1964. – 511с.
1072868
   Партийное строительство в социалистических странах. – Москва, 1980. – 535с.
1072869
  Субаев Н.А. Партийное строительство в Татарии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). : Автореф... канд. ист.наук: / Субаев Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 17л.
1072870
  Бахшиев Д.Ю. Партийное строительство в условиях победы социализма в СССР (1934-1941 гг.) / Д.Ю. Бахшиев. – Москва, 1954. – 256с.
1072871
  Бахшиев Д.Ю. Партийное строительство в условиях победы социализма в СССР (1935г.- июнь1941г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бахшиев Д.Ю.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истори ВКП(б). – М., 1952. – 19л.
1072872
  Бурак П.Е. Партийное строительство в условиях развитого социализма (1959-1970). : Из опыта парт. организаций КП Украины / П.Е. Бурак. – Львов : Вища школа, 1976. – 143 с.
1072873
  Позняк Г.Н. Партийное строительство Коммунистической партии в годы борьбы за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Позняк Г.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1072874
  Осколкова Э.Д. Партийное строительство на селе в первые годы нэпа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколкова Э.Д.; М-во высш и сред.спец.образования. РСФСР.Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 22л.
1072875
  Шерстюк Ф.Е. Партийное строительство на Украине в 1926-1929 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шерстюк Ф.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 44 с.
1072876
  Палагин П.В. Партийное строительство на Украине в начальный период новой экономической политики (1921-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Палагин П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1072877
  Палагин П.В. Партийное строительство на Украине в начальный период новой экономической политики 1921-1922 г.г. : Дис... канд. ист.наук: / Палагин П.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 271л. – Бібліогр.:л.1-12
1072878
  Андрухов Н.Р. Партийное строительство после Октября / Н.Р. Андрухов. – Москва : Политиздат, 1973. – 216 с.
1072879
   Партийное строительство: Внутрипартийная работа КПСС на современном этапе : Указ. кн. и ст., опубл. в 1981-1985 гг. – Москва : ГБЛ, 1986. – 189с. – (В помощь пропаганде материалов апр. и окт. (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Н.-и. отд. библиографоведения и науч.-вспом. библиогр.)
1072880
  Захаров О.А. Партийное хозяйство первичной организации / О.А. Захаров. – Москва, 1970. – 48с.
1072881
  Захаров О.А. Партийное хозяйство первичной организации / О.А. Захаров. – Москва, 1974. – 64с.
1072882
  Лебедева Н.Д. Партийное хозяйство первичной парторганизации / Н.Д. Лебедева. – Москва, 1962. – 24с.
1072883
  Степаков В.И. Партийной пропаганде -- научные основы. : Автореф... Доктора ист.наук: / Степаков В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1967. – 288л.
1072884
  Степаков В.И. Партийной пропаганде - научные основы. / В.И. Степаков. – М., 1967. – 287с.
1072885
  Тарасенко Я.П. Партийной руководство подготовкой и воспитание молодого поколения рабочего класса Восточной Сибири в пер. строительства коммунизма. / Я.П. Тарасенко. – М., 1970. – 392с.
1072886
  Рябокляч А.К. Партийность- основной принцип коммунистической и советской печати : Дис... канд. ист.наук: / Рябокляч А.К.; КГУ. – Киев, 1955. – 222л. – Бібліогр.:л.1-9
1072887
  Рябокляч А.К. Партийность -- основной принцип коммунистической и советской печати : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рябокляч А.К. ; КГУ. – Киев, 1955. – 20 с.
1072888
  Кислов Б.А. Партийность -- основополагающий принцип идеологической оценки : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Кислов Б.А.; Иркутс. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 26л.
1072889
  Козлов А.М. Партийность - основа советского изобразительного искусства / А.М. Козлов. – Л., 1963. – 93с.
1072890
  Киракосян С.К. Партийность в творчестве Наири Заряна : Автореф... канд. филол.наук: / Киракосян С.К.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Филологич. фак. – Ереван, 1950. – 11 с.
1072891
  Жмудский А.З. Партийность естествознания / А.З. Жмудский. – К, 1977. – 47с.
1072892
  Ладыгина А.Б. Партийность и народность - основы советского искусства / А.Б. Ладыгина. – Москва, 1974. – 46с.
1072893
  Провозин В.В. Партийность и народность искусства / В.В. Провозин. – М, 1977. – 63с.
1072894
  Алиев М. Партийность и народность узбекской советской драматургии (На основе драм. произв. созданных после ХХ съезда КПСС) : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев М.; АН УзССР, Ин-т яз. и лит. им. Пушкина. – Ташкент, 1966. – 15л.
1072895
  Макаров О.А. Партийность и творческая индивидуальность / О.А. Макаров. – М., 1975. – 23с.
1072896
   Партийность и творческая индивидуальность писателя. – М-Л, 1965. – 194с.
1072897
  Борщуков В.И. Партийность и художественная литература / В.И. Борщуков. – Москва : Знание, 1960. – 39 с. – Библиогр. в конце книги. – (Серия 6. Литература и искусство / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; 15)
1072898
  Волков И.Ф. Партийность искусства / И.Ф. Волков. – Москва, 1966. – 104с.
1072899
  Дубов Г.В. Партийность искусства и свобода творчества / Г.В. Дубов. – М, 1980. – 64с.
1072900
  Волков И.Ф. Партийность искусства и социалистический реализм / И.Ф. Волков. – Москва, 1974. – 168с.
1072901
  Бурмистров Н.А. Партийность исторической науки / Н.А. Бурмистров. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1979. – 118 с.
1072902
  Ковтунд А.М. Партийность как методологический принцип социального познания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковтунд А.М.; АН УССР. – К, 1980. – 23л.
1072903
  Полищук Анатолий Матвеевич Партийность как научный принцип марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Полищук Анатолий Матвеевич; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1978. – 25л.
1072904
  Полищук Анатолий Матвеевич Партийность как научный принцип марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полищук Анатолий Матвеевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1978. – 25л.
1072905
  Полищук Анатолий Матвеевич Партийность как научный принцип марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полищук Анатолий Матвеевич; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1978. – 26л.
1072906
  Столяров Ю.Н. Партийность как основополагающий методологический принцип библиотековедения и библиотечного дела / Ю.Н. Столяров. – М., 1979. – 68с.
1072907
  Лиховид Ф.Я. Партийность как принцип библиотечного строительства. Лекция по курсу "Общее библиотековедение" для студ. библ. фак. / Ф.Я. Лиховид. – М., 1975. – 46с.
1072908
  Донской Д.Е. Партийность как эстетическая категория / Д.Е. Донской. – Новосибирск, 1980. – 221с.
1072909
  Куницын Г.И. Партийность литературы и личность писателя / Г.И. Куницын. – Москва, 1988. – 416 с.
1072910
   Партийность литературы и проблемы художественного мастерства. – М., 1961. – 371с.
1072911
  Дремов А.К. Партийность литературы и современность / А.К. Дремов. – М., 1980. – 272с.
1072912
  Дубровин А.Г. Партийность литературы социалистического реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дубровин А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1965. – 15 с.
1072913
  Мирошниченко Борис Иванович Партийность социальной функции науки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мирошниченко Борис Иванович ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 23 с.
1072914
  Чагин А Б. Партийность философии и борьба с буржуазным объективизмом / А Б. Чагин. – Л, 1948. – 38с.
1072915
  Звонов Л. Партийность философии. / Л. Звонов. – М-Л, 1932. – 48с.
1072916
   Партийность, время, художник. – М., 1965. – 286с.
1072917
  Сохор А.Н. Партийность, народность, интернационализм советской музыки / А.Н. Сохор. – Л., 1973. – 64с.
1072918
  Заварухин Ю.И. Партийные группы на современном этапе / Ю.И. Заварухин. – Москва, 1968. – 46с.
1072919
  Гродко В.И. Партийные и комсомольские организации городских (районных) отделов внутренних дел / В.И. Гродко. – М, 1969. – 31с.
1072920
   Партийные комиссии при политорганах армии и флота: сб.. – М, 1979. – 183с.
1072921
  Разумов Е.З. Партийные комитеты - органы политического руководства / Е.З. Разумов. – М, 1978. – 255с.
1072922
  Толпыго М.Ф. Партийные комитеты и технический прогресс / М.Ф. Толпыго. – М., 1975. – 256с.
1072923
  Лукьяненко В.И. Партийные комитеты и хозяйственные кадры / В.И. Лукьяненко. – Москва, 1983. – 64с.
1072924
   Партийные конференции: их место и роль в деятельности КПСС : межвуз. сб. – Л., 1990. – 167с.
1072925
  Кирсанов Н.А. Партийные мобилизации на фронт в годы Великой Отечественной войны / Н.А. Кирсанов. – Москва, 1972. – 187с.
1072926
  Алдакушин Г.А. Партийные организации Белорусии в борьбе за повышение качества промышленной продукции 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Алдакушин Г.А. ; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1968. – 19л.
1072927
  Бондаренко Анна Петровна Партийные организации в борьбе за подъем производительности труда рабочих горнорудной промышленности Украины (1966-1970 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бондаренко Анна Петровна; КГУ. – К., 1982. – 25л.
1072928
  Бондаренко А.П. Партийные организации в борьбе за подъем производительности труда рабочих горнорудной промышленности Украины. (1966,1970 гг). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бондаренко А.П.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.196-244
1072929
  Иванова Нина Ивановна Партийные организации Верхневолжья в борьбе за хлеб в 1918-1920 гг. (На материалах Тверской и Ярославск. губерний) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Нина Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Калининск. гос. ун-т. – Калинин, 1979. – 17л.
1072930
  Мочалова Р.С. Партийные организации Верхней Волги в борьбе зе повышение культурно-технического уровня рабочих машиностроительной промышленности (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мочалова Р.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 27л.
1072931
   Партийные организации во главе борьбы за разгром интервентов и белогвардейцев, 1918-1920 : сб. науч. тр. – Свердловск, 1984. – 148с.
1072932
   Партийные организации во главе культурного строительства : сб. ст. – Свердловск, 1978. – 125с.
1072933
   Партийные организации во главе культурного строительства : сб. науч. тр. – Свердловск, 1985. – 150с.
1072934
  Сивков В.И. Партийные организации во главе партизанского движения на Северном Кавказе в период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Сивков В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Пятигорск, 1965. – 26л.
1072935
   Партийные организации во главе производственной активности трудящихся в период строительства социализма и коммунизма: межвуз. сб. науч. тр.. – Иваново, 1981. – 156с.
1072936
  Александров А.А. Партийные организации во главе технического творчества масс / Александров А.А. – Москва, 1986. – 108 с.
1072937
  Гобис Владас Пятро Партийные организации вузов Литовской ССР и их роль в марксистско-ленинском воспитании преподавателей и студентов (1944-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гобис Владас Пятро; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1072938
  Нанскани У.Я. Партийные организации высокогорных районов Грузии в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства и упрочение колхозов (1921-1950). По материалам адм. районов Амбролаури, Они, Цагери : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Нанскани У.Я.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1072939
  Асланишвили А.А. Партийные организации Грузии в борьбе за подготовку квалифицированных рабочиох кадров в системе трудовых резервов в годы Великой Отечетственной войны /1941-1945 : Автореф... наук: 570 / Асланишвили А.А.; Инс. истор. партии при ЦК КП Грузии - фил. инст. марк.-лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1072940
  Вострикова А.А. Партийные организации Дальнего Востока в борьбе за мобилизацию трудящихся на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Вострикова А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А,Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1959. – 19л.
1072941
  Барко Г.А. Партийные организации Днепропетровщины в борьбе за осуществление сталинского лозунга "Сделать колхозы большевисткими, а всех колхозников зажиточными"(1933-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Барко Г.А. ; Мин-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 20 с.
1072942
  Барков Г.А. Партийные организации Днепропетровщины в борьбе за осуществление сталинского лозунга "сделать колхозы большевистскими, а всех колхозников зажиточными" (1933-1934 гг.) : Дис... канд. истор. наук: / Г.А. Барков ; Ин-т. повышения квалификац. преподават. маркс.-ленин. при Киевск. гос.ун-те им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 229, 4 л. – Библиогр.: л. 1-4
1072943
  Иванов В.В. Партийные организации Дона в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов В.В.; Кубанский гос. ун-тет. – Краснодар, 1974. – 26л.
1072944
  Меженин Н.М. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие творческой активности рабочего класса в период между XIX и XX съездами КПСС : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Меженин Н.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 23с.
1072945
  Меженин И.М. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие творческой активности рабочего класса в период между Х1Х и ХХ съедами КПСС : Дис... канд.ист.наук: / Меженин И.М.; КГУ. – К., 1964. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1072946
  Дьяченко П.Г. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие угольной промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Дьяченко П.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1072947
  Коптев Петр Алексеевич Партийные организации Донбасса в борьбе за технический прогресс в металлургической промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коптев Петр Алексеевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л.
1072948
   Партийные организации Донбасса в борьбе за технический прогресс и экономическую эффективность в угольной промышленности. – Ростов -на-Дону : [Б. и.], 1967. – 112 с.
1072949
  Паниотов И.И. Партийные организации Донбасса в борьбе за укрепление связи школы с жизнью (1952-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Паниотов И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 24 с.
1072950
  Емченко Григорий Яковлевич Партийные организации Донбасса в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Емченко Григорий Яковлевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
1072951
  Бегларян Л.Т. Партийные организации Зангезура в борьбе за социалистическое преобразование деревни (1927-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бегларян Л.Т.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1072952
  Манаенков А.И. Партийные организации и культура села / А.И. Манаенков. – М, 1984. – 126с.
1072953
  Горшков М.К. Партийные организации и общественное мнение / Горшков М.К. – Москва, 1981. – 95 с.
1072954
  Чечеткин С.Ф. Партийные организации и повышение эффективность общественного производства / С.Ф. Чечеткин. – Саратов, 1976. – 224с.
1072955
  Думачев А.П. Партийные организации и производственные объединения / А.П. Думачев. – Москва, 1977. – 112с.
1072956
  Фролов А.В. Партийные организации и развитие инициативы производственных коллективов. / А.В. Фролов. – М, 1971. – 48с.
1072957
  Глушков А.А. Партийные организации и сельская интеллигенция в 60-е годы / А.А. Глушков. – Саратов, 1984. – 183с.
1072958
  Асанов А. Партийные организации Казахстана в борьбе за укрепление сельского хозяйства республики квалифицированными кадрами / А. Асанов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
1072959
  Иванов М.П. Партийные организации Калмыкии в борьбе за дальнейший подъем сельскохозяйственного производства (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов М.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М,, 1964. – 18л.
1072960
  Напсо Д.А. Партийные организации Карачаево-Черкесии в борьбе за ликвидацию фактического неравенства народов области (1920-1940) : Автореф... кандидата истор.наук: / Напсо Д.А.; Ростовск. на-Дону гос. ун-т. – Пятигорск, 1964. – 16л.
1072961
  Гитченко В С. Партийные организации Криворожского бассейна в борьбе за подъем производительности труда в горнорудной промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гитченко С.В; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 19л.
1072962
  Нечипоренко В.С. Партийные организации межхозяйственных и агропромышленных формирований / В.С. Нечипоренко. – Москва, 1981. – 240с.
1072963
   Партийные организации Нечерноземья в борьбе за повышение производственной и политической активности рабочего класса в период построения и развития социализма : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 154с.
1072964
   Партийные организации Нечерноземья во главе трудовой и политической активности масс в годы строительства социализма : сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – 157с.
1072965
   Партийные организации Нечерноземья во главе трудовой и политической активности рабочего класса : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 171с.
1072966
  Калугин В.П. Партийные организации предприятий черной металлургии в борьбе за выполнение пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Калугин В.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1072967
  Пронь В.М. Партийные организации Приднепровья в борьбе за развитие металлургической промышленности : Дис... канд. ист.наук: / Пронь В.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 323л. – Бібліогр.:л.320-323
1072968
   Партийные организации Северного Кавказа в борьбе за установление диктатуры пролетариата, построение социализма и коммунизма. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
1072969
   Партийные организации Северного Кавказа в условиях строительства развитого социализма : межвуз. сб. – Махачкала, 1985. – 162с.
1072970
   Партийные организации Сибири и Дальнего Востока: история и современность : сб. ст. – Томск, 1991. – 192с.
1072971
   Партийные организации советского Севера в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Томск, 1985. – 237с.
1072972
  Шашков А.Ф. Партийные организации Среднего Поволжья в борьбе за повышение производительности труда в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Шашков А.Ф.; Куйбыш.гос.ун-т. – Куйбышев, 1981. – 26л.
1072973
  Мейер А.А. Партийные организации Средней Азии во главе творческой активности рабочего класса в социалистическом строительстве (1928-1929 гг.) / А.А. Мейер. – Фрунзе, 1970. – 220с.
1072974
  Маухин И.Я. Партийные организации Сумщины в борьбе за восстановление и развитие колхозов в 1948-1952 годах / И.Я. Маухин. – Сумы, 1953. – 36с.
1072975
  Побережный Е.С. Партийные организации Украины в борьбе за внедрение предовых форм труда в с/х производстве / Е.С. Побережный. – Київ, 1967. – 41с.
1072976
  Полурез В.И. Партийные организации Украины в борьбе за досрочное выпнолнение семилетнего плана : Дис... канд.ист.наук: / Полурез В.И.; КГУ. – К, 1964. – 391л. – Бібліогр.:л.123
1072977
   Партийные организации Украины в борьбе за научно-технический прогресс : Сборник науч. статей и сообщ. – Днепропетровск : ДГУ, 1975. – 170 с.
1072978
  Щербак В.М. Партийные организации Украины в борьбе за повышение производственности труда в промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Щербак В.М. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1981. – 23 с.
1072979
  Портянко М.А. Партийные организации Украины в борьбе за повышение уровня культурно-просветительной работы на селе в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портянко М.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1967. – 16л.
1072980
  Тупиков И.Г. Партийные организации Украины в борьбе за повышение эффективности колхозного производства (1965-1975 гг.) / И.Г. Тупиков. – Харьков : Вища школа, 1976. – 151 с.
1072981
   Партийные организации Украины в борьбе за построение коммунистического общества. Сб.науч. ст.. – Днепропетровск, 1970. – 184с.
1072982
  Морий Г.П. Партийные организации Украины во главе борьбы за ускоренное развитие сельского хозяйства. / Г.П. Морий. – Киев, Одесса, 1989. – 185с.
1072983
  Чистяков В.С. Партийные организации Украины во главе движения новаторов промышленности / Чистяков В.С. – Харьков, 1974. – 140 с.
1072984
  Галигузов И.Ф. Партийные организации Урала в борьбе за развитие черной металлургии в четвертой пятилетке (1946-159 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Галигузов И.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет по истории КПСС. – М., 1969. – 20л.
1072985
  Куликов В.М. Партийные организации Урала в борьбе за социалистическую индустриализацию края и поготовку сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов В.М.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 25л.
1072986
  Ниренбург Я.Л. Партийные организации Урала в борьбе за укрепление союза рабочго класса и трудового крестьянства (июнь 1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ниренбург Я. Л.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1962. – 17л.
1072987
   Партийные организации Урала в борьбе за упрочение завоеваний Октябрьской революции: сб. ст.. – Свердловск, 1979. – 108с.
1072988
   Партийные организации Централбьного Черноземья в борьбе за социалистическое преобразование и развитие сельского хозяйства, 1917-1977 гг.. – Воронеж, 1977. – 311с.
1072989
  Струков А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за внедрение науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство / А.В. Струков. – Воронеж, 1982. – 164с.
1072990
  Авилова Н.А. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за дальнейший подъем творческой активности трудящихся промышленных предприятий (1966-1970 гг.) : автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Авилова Н.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 33 с.
1072991
  Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за равитие сельского хозяйства. : Автореф... Доктора ист.наук: / Лосев А.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1966. – 45л.
1072992
  Козельский А.Г. Партийные организации Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны / А.Г. Козельский. – Воронеж, 1983. – 134с.
1072993
  Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черномезья в борьбе за развитие сельского хозяйства / А.В. Лосев. – Воронеж, 1965. – 336с.
1072994
  Терещенко Григорий Анисимович Партийные организации Чечни и Ингушетии в борьбе за социалистическую индустриализацию в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Терещенко Григорий Анисимович; ерещенко Григорий Анисимович ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1072995
  Киреев Р.Н. Партийные организации Южного Зауралья во главе борьбы крестьянских масс с кулачеством в период коллективизации (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Киреев Р.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 27л.
1072996
  Ерхов Г.П. Партийные организации Южного Урала в борьбе а укрепление союза рабочего класса и трудового крестьянства в годы нэпа (1921-1925). (На материалах Оренб. и Челяб. губерний) : Автореф... канд. ист.наук: / Ерхов Г.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 26л.
1072997
  Орлов И.М. Партийные поручения / И.М. Орлов. – Москва, 1954. – 80с.
1072998
  Комиссаров В.И. Партийные поручения / В.И. Комиссаров. – Москва, 1956. – 56с.
1072999
  Белоусов В.Л. Партийные решения : организационный аспект / В.Л. Белоусов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1988. – 75, [2] с. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории). – ISBN 5-244-00355-0
1073000
  Голосов Г.В. Партийные системы стран мира: региональное и хронологическое распределение, модели устойчивости // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 71-104. – ISSN 1998-1775
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,