Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1072001
  Кіраль С. "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зінківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 49-69. – ISSN 2411-4146
1072002
  Нежива Л. "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Іntermezzo" М. Коцюбинського
1072003
  Достоевский Д. "Прадед всегда приглядывет за нами" : интервью / беседовала Любовь Румянцева // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 27-31
1072004
  Платошкин Н.Н. "Пражская весна" : мифы и факты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 25-29. – ISSN 0321-0626
1072005
  Стыкалин А.С. "Пражская весна" 1968 года и позиция руководства Венгрии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 21-41. – ISSN 0130-3864
1072006
  Мурашко Г.П. "Пражская весна" и позиция западноевропейских компартий / Г.П. Мурашко, Т.А. Джалилов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1072007
  Богуславский А.Р. "Пражская весна": взгляд из Восточного Берлина // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-38. – ISSN 0130-3864


  В статье предпринята попытка альтернативного принятому в современной историографии ФРГ анализа политики лидера ГДР Вальтера Ульбрихта в отношении "Пражской весны" 1968 г. "Особое мнение" Ульбрихта было воспринято советским руководством как ...
1072008
  Орлик И. "Пражское лето" 68-го // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 123-138. – ISSN 0869-44435


  Кризис в політиці Чехословаччини в кінці 1960-х років
1072009
  Перссон "Праздник" на Майорке / Перссон, , Г.В. Лейф. – М., 1982. – 192с.
1072010
  Пинегина Л.А. "Праздничная энергия масс..." / Л.А. Пинегина. – М, 1985. – 64с.
1072011
  Капсамун І. "Празька весна" -2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 4


  Чому в Європі досі триває війна і як молоде покоління чеських політиків відриває свою країну від сучасної "імперії зла".
1072012
  Постоловський Р. "Празька весна" 1968 р. у новітній чеській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 257-261. – ISSN 2519-1942
1072013
  Король І.Ф. "Празька весна" 1968 року і реакція світової громадськості / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – На обкл. назва: "Празька весна" 1968 року.-15 річниці Закарпат. держ. ун-ту присвяч. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-596-008-0
1072014
  Соколов Б. "Празька весна" як "ідеологічна диверсія": чому СРСР ввів війська до Чехословаччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 6-7


  "«Празька весна», як називають період лібералізації в Чехословаччині з 5 січня до 21 серпня 1968 року, коли керівництво чехословацької компартії на чолі з Олександром Дубчеком обстоювало ідею «соціалізму з людським обличчям», викликала велике ...
1072015
  Єрмолаєва Л. "Празька школа" українських письменників
1072016
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1072017
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1072018
  Палієнко М.Г. "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 218-222. – ISSN 0320-9466
1072019
  Мага І.М. "Празький архів" як сегмент архівної україніки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 155-161. – ISSN 2227-183Х


  Нотатки з презентації книги Т.Г. Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010). З великою шаною Т.Г. Боряк згадала про д-ра. істор. наук., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1072020
  Боряк Т. "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-24. – ISSN 1029-7200
1072021
  Боряк Тетяна "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено історію переміщення з Праги до Києва бібліотечних зібрань української еміграції, переважна більшість яких нині зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ (ДНАБ). Проаналізовано акумуляцію цих зібрань у ...
1072022
  Танюк Л. "Практики театру дають нову модель життя" / бесіду вела Валентина Грицук // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
1072023
  Stolyarova A. [Прагматичні чинники використання граматичних категорій дієслова в новогрецьких законодавчих текстах] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 193-206


  У статті розглядається специфіка функціонування дієслівних категорій способу, часу та стану в законодавчих текстах новогрецькою мовою з комунікативно- прагматичних позицій. Встановлюються розбіжності в їх функціонуванні в різних видах законодавчих ...
1072024
  Гдешинська А.В. Прагматична адаптація англомовних публіцистичних текстів медичної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 47-52


  Статтю присвячено аналізові прагматичної адаптації англомовних публіцистичних текстів медичної тематики. Розглянуто причини прагматичної адаптації, а також характеристики адресатів повідомлення. У фокусі уваги також знаходиться питання медичної ...
1072025
  Шевченко І.О. Прагматична адаптація традиційних формул та назв кубинських казок в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 363-368
1072026
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 36-46. – ISBN 966-581-102-9
1072027
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові


  Досліджується прагматична варіативність висловлювань зі значенням обумовленості в сучасній англійській мові в контексті конотативних мовленнєвих актів у зв"язку зі здатністю підрядного умови модифікувати прагматичне значення або створювати умови для ...
1072028
  Гончар О. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 75-78
1072029
  Вороніна М.Ю. Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у граматичному аспекті сучасної французької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 81-86. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1072030
  Андрійчук В.Г. Прагматична декларативність індентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи і механізми забезпечення їх досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 3-8
1072031
  Жеронкін А.В. Прагматична дієтетика забування і критика картезіанського невротизму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 30-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
1072032
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 101-106. – ISBN 978-966-581-885-4
1072033
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість вживання неособових форм дієслова та дієслівних конструкцій в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 70-76. – ISBN 978-966-171-092-3
1072034
  Столярова А.А. Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 449-460. – Бібліогр.: Літ.: с. 459-460; 31 +2 п.
1072035
  Поліщук Прагматична інтерпретація епістемічної модальності та контексти модально етикетизованого мовлення в давньогрецькому філософському дискурсі / Поліщук, (Шадчина) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 120-136. – ISBN 978-966-439-842-5
1072036
  Кікало А.В. Прагматична категорія об"єктивації/суб"єктивації в спортивному газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 151-155. – ISBN 966-7890-03-1
1072037
  Мерзлікіна О.В. Прагматична обумовленість функціонування прислів"їв в аргументативному дискурсі (на матеріалі творів М. Сервантеса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 140-143. – ISBN 966-581-373-0
1072038
  Сіташ Т. Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденції // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 1 (68), січень - березень. – С. 95-111. – ISSN 1684-906Х
1072039
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція в українському спонтанному мовленні білінгвів (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Монографія / О.В. Проценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 128с. – ISBN 966-594-651-X
1072040
  Проценко Олеся Василівна Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Проценко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 205 л. – Бібліогр.: л.183-205
1072041
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1072042
  Мудрик Л.В. Прагматична спрямованість англійських емотивних висловлень позитивної оцінки в комунікативній ситуації поздоровлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1072043
  Семида О.В. Прагматична спрямованість заголовків у друкованому медійному дискурсі (на матеріалах французької преси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 147-149
1072044
  Самчук В.А. Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 43-47
1072045
  Кальченко Г.А. Прагматична структура екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 122-127.
1072046
  Василенко І.В. Прагматична сутність ремарки у драматичному творі / І.В. Василенко, Л.В. Солощук // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Дослідження структурно-семантичних і прагматичних особливостей ремарки як одного із специфічних засобів відтворення елементів невербальної комунікації в письмовому тексті є досить актуальним і перспективним, воно дає змогу враховувати ті важливі ...
1072047
  Тесленко Ф.О. Прагматична теорія смислу у зв"язку з концепцією екстатичноїтемпоральності у текстах раннього М. Гайдеггера (частина 1) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 96-102. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
1072048
  Андрійченко Ю.В. Прагматична функція гендерних маркерів в іменниках іспанської мови І та ІІ груп // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 13-18
1072049
  Гунчик І.О. Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії / І.О. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 212-216. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано графічні знаки знакової системи. Досліджено їх ідеографічний характер як символічних знаків в організації системи французького письма.
1072050
  Крайник О. Прагматична функція заперечення (на прикладі німецької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 130-133. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1072051
  Сизенко А.С. Прагматична функція нелітерних знаків сучасної французької орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 240-243
1072052
  Бритвін Д.В. Прагматична функція фразеологізмів у газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 76-81
1072053
  Олексієнко Л.П. Прагматична характеристика та структурна організація англійського діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 25-28. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено проблемі вивчення структури та прагматичних характеристик усного кооперативного діалогу. Уній наводяться прагматичні типи усного діалогу, обумовлені комунікативними інтенціями, розглядаються основні фази розгорнутого кооперативного ...
1072054
  Шавалюк Л. Прагматичне "божевілля" Путіна. Економічний аспект захоплення Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 5


  Кримська криза твердо усталила в українських та світових медіа образ кремлівського вождя як шизофреника з імперським комплексом. Та це поверхнева картинка, далека від справжніх мотивів російської агресії.
1072055
  Радзієвська Т.В. Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія Єфремова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-43. – ISSN 0027-2833
1072056
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 283-286. – ISBN 966-7890-03-1
1072057
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1072058
  Ділай М.П. Прагматичний аналіз організації одиниць мовного коду в сучасних англіканських проповідях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 52-56
1072059
  Станіслав О.В. Прагматичний аспект використання нелітерних знаків у системі французької орфографії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 138-141. – ISBN 966-581-622-5
1072060
  Шевчук М.В. Прагматичний аспект дослідження дискурсу преси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 322-329. – Бібліогр.: Літ.: с 327-328; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
1072061
  Рудько Л.П. Прагматичний аспект звертання як одиниця вербальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 229-233


  В цій статті звертання аналізується як одиниця вербальної комунікації у драматичних творах. З точки зору прагматики звертання виступають особливою групою номінацій, що несуть велике комунікативне навантаження. В статті подаються основні поля ...
1072062
  Годісь Ю.Я. Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 271-278


  У статті досліджуються характерні риси композиційного оформлення текстів жанру "мистецтво успіху" у їх прагматичному аспекті: проаналізовано функції та структуру заголовка, коментарів автора та основного тексту, а також його невербальну частину. В ...
1072063
  Юдко Л.В. Прагматичний аспект концепту "толерантність " у різних лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 316-322


  У статті йдеться про мовну толерантність як реалізацію концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ засобами мови. Досліджено прагматичний аспект концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ (ТОЛЕРАНТНОСТЬ, TOLERANZ) в дискурсах спецслужб України, Росії, Німеччини. В представленной статье речь ...
1072064
  Жолоб І.Л. Прагматичний аспект кореляції мовленнєвого акту та мовленнєвого жанру в дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 190-192. – ISSN 1729-360Х
1072065
  Скиба К.М. Прагматичний аспект новинного інтернет-дискурсу як перекладацька робота // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 319-323. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1072066
  Шліхар О.Т. Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / О.Т. Шліхар, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 408-413.
1072067
  Гриценко М.В. Прагматичний аспект перекладу літератури для різновікової аудиторії (кросовер-литератури) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 184-189


  Стаття присвячена прагматичному аспектові перекладу художньої літератури для різновікової аудиторії, а також ролі норми перекладу. Статья посвящена прагматическому аспекту перевода художественной литературы для разновозрастной аудитории, а также роли ...
1072068
  Каптюрова В.В. Прагматичний аспект повідомлень в Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – C. 222-226
1072069
  Чернухін Є. Прагматичний аспект реєстрової частини стислої версії словника Іоанна Зонари // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 319-323
1072070
  Тараненко К.В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 177-185
1072071
  Сорокін С.В. Прагматичний аспект турецької друкованої реклами / С.В. Сорокін, О.В. Ануфрієва


  Розглядається прагматичний аспект турецької друкованої реклами (проблема використання вербальних засобів турецькомовного рекламного тексту з метою найбільш оптимального впливу на адресата - споживача реклами). Проводиться класифікація рекламних текстів ...
1072072
  Нагорна О. Прагматичний аспект функціонування англійських фразеологізмів з етнокультурною семантикою // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 138-141. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1072073
  Скороварова С.В. Прагматичний концепт естетичного досвіду // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 74-84
1072074
  Ніфака Т. Прагматичний напрям у методиці викладання іноземних мов / Т. Ніфака, О. Бовда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 147-151. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1072075
  Хоменко І.А. Прагматичний підхід до художньої творчості з погляду теорії соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Статтю присвячено проблемі утилітарного підходу до мистецтва в контексті теорії соціальних комунікацій.Мета дослідження - довести концептуальну взаємодоповнюваність прикладного і "високого" мистецтва на прикладах художньої літератури і ...
1072076
  Рижко Л. Прагматичний поворот у розвитку науки // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 57-71. – ISBN 978-966-483-893-8
1072077
  Тараненко К.В. Прагматичний потенціал антонімії української мови : монографія / К.В. Тараненко ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-328-123-0
1072078
  Корольова В.В. Прагматичний потенціал антропонімів у п"єсах Неди Нежданої // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 43-48. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1072079
  Ковальова Г.М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 182-189. – ISSN 2305-3852
1072080
  Святчик К.В. Прагматичний потенціал експресивного слова і його реалізація в російській газетній комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Святчик К.В. ; КУ. – Київ, 1997. – 22 с.
1072081
  Шулик Р.Т. Прагматичний потенціал заголовків політичних текстів інтернет-видань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-225. – Бібліогр.: Літ. : с. 225; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1072082
  Любашенко О.В. Прагматичний потенціал комунікативного акту і знак ситуації в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 15-21
1072083
  Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 277-282. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Протягом останніх років активізувалися дослідження в контексті нового міждисциплінарного напрямку – теолінгвістики, завдання якої полягає у вивченні інтеракції мови та релігії, що грунтується в першу чергу на “інтеграції теологічного знання в ...
1072084
  Романюк Т.Л. Прагматичний потенціал метафори у поетичному мовленні Василя Махна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 115-116
1072085
  Тимошенко К.Л. Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 319-323. – ISBN 966-581-727-2
1072086
  Баумейстер А.О. Прагматичний реалізм і питання про об"єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом стосовно можливості раціонального обґрунтування об"єктивної значущості практичних цінностей і норм. В статье анализируется дискуссия между Хилари Патнэмом и Юргеном Хабермасом, ...
1072087
  Кропивко І.В. Прагматичний та художній аспекти літератури подорожей сучасних українських і польських авторів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 108-114
1072088
  Тараненко К.В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 97-110


  Досліджено прагматичний потенціал антонімів української мови на матеріалі романів Ліни Костенко та Марії Матіос, здійснено порівняльну характеристику прагматичних особливостей антонімів у двох художньо-літературних дискурсах. Дістали подальшого ...
1072089
  Бацевич Ф.С. Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 31-43


  У статті досліджується історія становлення екології мови та сучасні проблеми дисципліни. Зокрема, автор розглядає сенс застосування еколінгвістичного підходу до діагнозу мовної ситуації в Україні. This article touches upon historical and current ...
1072090
  Грищенко Костянтин Прагматичний фундамент для українсько-російського партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 13-14
1072091
  Пилипенко Р.Є. Прагматичні аспекти експліцитної й імпліцитної комунікації в економічних текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 201-204. – ISBN 966-581-550-4
1072092
  Пєшкова Т.В. Прагматичні аспекти літературно-критичної статті (за матеріалами рецензій німецької газети "Suddetsche zeitung")


  Розглядається прагматичний рівень літературно-критичних статей німецької газети "Suddeutsche Zeitung". Досліджується комунікативна стратегія композиції критичних статей. Тексти рецензій аналізуються за моделями, що є найбільш поширені у ...
1072093
  Полякова Н.О. Прагматичні аспекти створення і сприйняття картографічного твору : картографія / Н.О. Полякова, В.О. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-31. – Бібліогр.: 10 назв
1072094
  Дорофєєва М.С. Прагматичні виміри суб"єкта в межах політичного дискурсу Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 123-127. – ISBN 966-581-295-6
1072095
  Горбач С.С. Прагматичні властивості комунікативного взаємообмеження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 105-109. – ISBN 966-581-481-8
1072096
  Каптюрова О.В. Прагматичні зв"язки вигукових висловлювань з іншими компонентами дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-07-1
1072097
  Каптюрова О.В. Прагматичні значення вигукових висловлень англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 57-62. – ISBN 966-581-102-9
1072098
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду комунікативної моделі перекладу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 115-127. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1072099
  Бочарнікова А.М. Прагматичні критерії у визначенні мовної норми в іранській лінгвістичній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 37-40
1072100
  Андрійченко Ю.В. Прагматичні особливості авторських описів у текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 24-29
1072101
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фамацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1072102
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 49-52. – ISBN 966-7890-03-1
1072103
  Столярова А.А. Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 394-399. – ISBN 978-966-581-958-5
1072104
  Григорчук Т.В. Прагматичні особливості вставних конструкцій як елементів еспресивного синтаксису в мовотворчості Олега Чорногуза // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 102-104
1072105
  Кияк-Редькович Прагматичні особливості електронних полісеміотичних текстів малої форми : (на матеріалі каталогу замовлень товарів Інтернет сайту Victoria"s Secret) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 42-49
1072106
  Станіслав О.В. Прагматичні особливості конструкцій із запереченням заперечення у французькій мові. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 80-83. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1072107
  Фіногін Тетяна Степанівна Прагматичні особливості мовного способу в сучасній англійскій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Фіногін Тетяна Степанівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 24 с.
1072108
  Станко Д. Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному політичному дискурсі / Д. Станко, Н. Чендей // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISSN 2617-3921
1072109
  Романчук В. Прагматичні особливості фразеологічних одиниць із компонентом кольору в журнальних текстах (на прикладі німецького журналу "Focus" у період з 1998 по 2008 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-31. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1072110
  Бабюк В.А. Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 25-31. – ISBN 978-966-581-885-4
1072111
  Покорна Л. Прагматичні особливості функціонування англійських прислів"їв та приказок / Л. Покорна, І. Валуєва // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 70-77. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Представлено загальнy спрямованість сучасних досліджень фразеології. Вона зумовлена необхідністю дослідити структурні, семантичні та функціональні особливості прислів’їв і приказок з метою виявлення прагматичних особливостей їх функціонування у ...
1072112
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1072113
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1072114
  Чернова А. Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню особливостей уживання прагматичних пресупозицій та імплікатур дискурсу в сучасній французькій соціальній рекламі. Наведено визначення понять прагматичної пресупозиції й дискурсивної імплікатури, а також чітко ...
1072115
  Бацевич Ф. Прагматичні пресупозиції: спроба типології // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-553-924-7
1072116
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Бібліогр.: л. 194-235
1072117
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1072118
  Тріфонова О.Е. Прагматичні труднощі передачі імпліцитності в перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 311-315. – ISBN 966-638-142-7
1072119
  Мокра В.Я. Прагматичні функції англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 437-440


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі. Досліджено фактора, що зумовлюють їхню поширеність, інтенціональне наповнення та аспект адресата та адресанта інтерогативного ...
1072120
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в англомовному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 97-99. – (Бібліотека Інституту філології)
1072121
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в сучасному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 226-229
1072122
  Стасюк О.С. Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 255-262


  У статті розкрито прагматичний потенціал метаінтертексту в парламентському дискурсі. Виокремлено комунікативні тактики, які реалізуються за допомогою метаінтертексту. Встановлено, що метаінтертекст використовується в парламентському дискурсі з метою ...
1072123
  Будь О.В. Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 101-105


  У статті визначено прагматичні характеристики реплік з місця у парламентській комунікації ФРН. Запропоновано класифікацію комунікативних стратегій і тактик, які використовуються у парламентських репліках з місця. Відповідно до результатів дослідження ...
1072124
  Холод Олександр Михайлович Прагматичні характеристики родових форм російських прикметників та іменників : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.01 / Холод Олександр Михайлович; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 14л.
1072125
  Андрійченко Ю.В. Прагматичність авторських ремарок текстів художніх творів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 9; 4 поз.
1072126
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1072127
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості Інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 163-172


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1072128
  Белецька А.В. Прагматично марковані тексти як засіб сугестії у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 31-36. – Бібліогр.: Літ.: с.36; 19 п.


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасних суспільно-політичних газет.На їх матеріалі цих видань, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки ...
1072129
  Попова Н.М. Прагматично обумовлене використання інфінітива у художньому діалогічному мовленні (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, В.В. Романюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 174-178. – Бібліогр.: Літ.: С.177-178; 8 поз.
1072130
  Тарасова Т.А. Прагматично регульований розподіл стилістичних засобів і прийомів як спосіб реалізації функціонального стилю // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Розглянуто особливості функціонально-стильової реалізації на мікрорівні. Індуктивний підхід дозволяє встановити зв"язок між внутрішнім текстовим розподілом стилістичних засобів і прийомів та прагматичними факторами. Рассмотрены особенности ...
1072131
  Голобородько Я. Прагмафілософія Тараса Шевченка = Семантика "голосових" партій поеми "Відьма"
1072132
  Безуглая Л.Р. Прагмопоэтика в когнитивном измерении // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 20-27. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1072133
  Андрусь Л.А. Прагмориторичні характеристики інтерогативних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 6-10. – ISBN 966-581-589-Х
1072134
  Мусієнко О.О. Прагнення / О.О. Мусієнко. – Київ, 1989. – 83 с.
1072135
  Будько Євген Прагнення абсолюту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 18-22 : фото
1072136
  Мукоїд Р. Прагнення до свободи у драматургії Лесі Українки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 138-144. – ISBN 978-966-306-020-4
1072137
  Стрілець В.В. Прагнення домінування як базовий національний економічний інтерес у контексті сучасного світогосподарського порядку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 14-18
1072138
  Жуковський С.В. Прагнення краси / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1977. – 31 с.
1072139
  Шевякова І.П. Прагнення особистості до досконалості: віковий контекст // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 127-138. – ISSN 2309-8287
1072140
  Лупій О. Прагнення свободи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
1072141
  Кузик В. Прагнення творчого єднання (назустріч 85-річчю створення національної спілки композиторів України) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 151-160. – ISSN 2413-4767
1072142
  Ахмедова Е.Р. Прагнення Туреччини до вступу в Європейський Союз: політико-правова позиція держав-членів ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 274-283. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1072143
  Шарапов І.С. Прагну / І.С. Шарапов. – Х., 1966. – 27с.
1072144
  Хопта С. Прагну повернути в Україну високий дух книги... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х


  Інтерв"ю з Юрієм Височанським - меценатом елітарної книги, шекачем та поцінувачем високої української поезії, противником літератури масового вжитку. Пан Юрій про себе та свою книговидавничу діяльність, видавничі проекти та про сучасну українську ...
1072145
  Нонев Б. Прагове на времето / Б. Нонев. – София, 1980. – 207с.
1072146
   Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялекталагічнага атласа беларускай мовы.. – Минск, 1950. – 112с.
1072147
  Тищенко К.М. Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 171-187. – ISSN 1608-0599
1072148
  Анатоленко Ю. Прадавні художники // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 25. – ISSN 1814-5078


  Первісна культура - найбільший період в історії людства - від виникнення людини (близько мільйона років тому) і до появи державності. У різних народів цей період тривав неоднаково. Тому сучасна наука розрізняє власне первісну культуру - що існувала до ...
1072149
  Шундик М. Прадавній знак / М. Шундик. – К., 1986. – 248с.
1072150
  Соколова А. Прадавній світогляд предків у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 521-530


  У статті висвітлено широкий арсенал фольклорної образності, що служить розкриттю, актуалізації ідеї вічності роду.
1072151
  Зінків І. Прадавній символізм народних картин "Козак-Мамай" // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 196-217


  Стаття «Про символіку народних картин «Козак-Мамай» ставить проблему індоєвропейських та індоіранських паралелей образу козака Мамая та пов’язаної з ним атрибутики (дерево, кінь, прив’язаний до списа, чаша, козак і музичний інструмент). Її аналіз дав ...
1072152
  Губерначук С.С. Прадавність української мови / Станіслав Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-351. – ISBN 978-966-529-218-0
1072153
  Пиріг Л. Прадавня і давня українська воєнна історія мовою філателії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 88-104
1072154
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – К., 1960. – 408с.
1072155
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – Львів, 1964. – 404с.
1072156
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда : Роман / Ю.І. Крашевський; Скор. пер. з польської Струтинського В. – Київ : Веселка, 1989. – 366 с.
1072157
  Пушко О. Прадавня річка (Грунь) : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 32-34. – ISSN 2075-1222
1072158
  Брагин А.И. Прадеды и правнуки / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1980. – 247с.
1072159
  Ільїн В.В. Праджня // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1072160
  Гаюк І. Прадіонісійські корені християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 15-27. – ISBN 966-7379-70-1
1072161
  Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоуі. / Ф. Скарына. – Мінськ, 1969. – 240с.
1072162
  Булкин И.А. Прадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 8-29. – ISSN 0374-3896
1072163
  Стыкалин А.С. Пражская весна : проблемы изучения. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 0132-1366
1072164
  Марьина В.В. Пражская весна 1968 года : к вопросу о международном резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам ) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-40. – ISSN 0132-1366


  "Празька весна» — період політичної лібералізації в Чехословакії з 5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням в країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору (окрім Румунії)
1072165
  Концевая Е. Пражская весна. / Е. Концевая. – М., 1956. – 248с.
1072166
  Ярославский Е. Пражская конференция партии большевиков / Е. Ярославский. – М, 1937. – 64с.
1072167
   Пражская конференция РСДРП 1912 года. Статьи и документы.. – М., 1937. – 248с.
1072168
  Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья / В.Д. Баран. – Киев, 1988. – 158с.
1072169
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки / Н.К. Грунский. – Санкт-Петербург : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук ; Тип. имп. Академии наук, 1905. – [4], 27 с., [4] л. фак;. – Экз. деф. без обл. – (Памятники старославянского языка ; Т. 1, вып. 4)
1072170
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1072171
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы / Н.К. Грунский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1904. – 48 с., [4] л. факс. – Отд. оттиск из "Ученых записок императорского Юрьевского университета" 1904 г.


  Экз. № 292934 и 292935 деф., отсутств. [4] л. факс.
1072172
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1072173
  Устинов Г.П. Пражские каштаны. / Г.П. Устинов. – М., 1981. – 112с.
1072174
  Поссе А. Пражские тетради : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С.155-275. – ISSN 0130-6545
1072175
   Пражский град / В. Форманек, Я. Паркан, И. Свобода, Й. Земан; Вацлав Форманек, Ярослав Паркан, Иржи Свобода, Иозеф Земан. – Прага : Олимпия, 1967. – 134 с., [ 16 ] л. фотогр.
1072176
  Шарый Андрей Пражский Град // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 202-214 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1072177
   Пражский лингвистический кружок. Сб. ст.. – М., 1967. – 559с.
1072178
  Бартош Ф.М. Пражский университет Карла IV до кутногорского декрета / Ф.М. Бартош. – Прага, 1946. – 19 с.
1072179
   Пражский университет Московскому университету. – Прага, 1955. – 445 с.
1072180
  Эйснер Курт Празднества обездоленных : [новеллы] : Обиход. кн. мирск. назидат. сказок : Пер. с нем. / / Курт Эйснер (ред. "Vorwarts"а"). – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Коллективист", 1907. – 321, [3] с. – Пер. также под загл.: Сказки обездоленных, Социальные сказки
1072181
  Шамшур В.В. Празднества революции / В.В. Шамшур. – Минск, 1989. – 156с.
1072182
  Лысцов И.В. Празднество / И.В. Лысцов. – М., 1983. – 166с.
1072183
  Дамиан Л. Праздник : книга стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
1072184
  Голубев В.П. Праздник / В.П. Голубев. – Ленинград, 1976. – 44с.
1072185
  Сремац С. Праздник / С. Сремац. – М, 1986. – 700с.
1072186
  Квициниа Н.Т. Праздник / Н.Т. Квициниа. – М, 1988. – 349с.
1072187
  Екимов Борис Праздник : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 55-68. – ISSN 0130-7673
1072188
  Чурсин Г.Ф. Праздник "Выхода плуга" у горских народов Дагестана = Культ железа у кавказских народов / Г.Ф. Чурсин. – Тифлис
Том 5,6. – 1927. – С. 43-106
1072189
  Мухина Л.м. Праздник без праздности / Л.м. Мухина. – М., 1976. – 95с.
1072190
  Ткаченко А.С. Праздник большой рыбы / А.С. Ткаченко. – М., 1975. – 190с.
1072191
   Праздник братства на земле русской. Дни лит. и искусства Сов. Литвы в РСФСР. Июнь 1974 г.. – Вильнюс, 1975. – 112с.
1072192
   Праздник в Бобуре : повести. – М., 1987. – 475с.
1072193
  Загорчинов С. Праздник в Бояне / С. Загорчинов. – Москва, 1964. – 291с.
1072194
  Мухина Е.А. Праздник в горах / Е.А. Мухина. – М., 1974. – 48с.
1072195
   Праздник в детском саду. Метод.ст. и худ. мат.. – М., 1947. – 100с.
1072196
  Казакевич В.С. Праздник в провинции / В.С. Казакевич. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 31с.
1072197
  Сориано М. Праздник в Сартене / М. Сориано. – Л., 1979. – 119с.
1072198
  Извекова Н.А. Праздник в семье / Н.А. Извекова, Н.В. Латов. – М., 1986. – 141с.
1072199
  Грибов Ю.Т. Праздник в Усолье / Ю.Т. Грибов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 334 с.
1072200
   Праздник в школе: кн. для уч-ля фр. яз.. – М., 1987. – 190с.
1072201
   Праздник Великой Победы, 1945-1985 : Фотоальбом. – Москва, 1986. – 249с.
1072202
  Осин Д.Д. Праздник возвращения / Д.Д. Осин. – М, 1947. – 118с.
1072203
  Немченко Г.Л. Праздник возвращения птиц: повести, рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1981. – 359 с.
1072204
  Глан Б.Н. Праздник всегда с нами / Б.Н. Глан. – М., 1988. – 189с.
1072205
  Тарханов А.С. Праздник грома / А.С. Тарханов. – М., 1981. – 62с.
1072206
  Шутова Наталья Праздник для двоих от "АРТ-ТУР" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 43 : Фото
1072207
  Ставский Э.С. Праздник дождя / Э.С. Ставский. – Л., 1986. – 189с.
1072208
   Праздник дружбы.. – М., 1962. – 176с.
1072209
  Чичкина Светлана Праздник живет традицией : Блином туриста привлекая. Актуальная тема (top-события) / Чичкина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 12-14 : Фото
1072210
  Головцов А.Л. Праздник жизни - молодости годы : (сочинение на заданную тему) : новеллы-эссе / А.Л. Головцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гатчина : ПИЯФ РАН, 2008. – 412 с. : фот., ил. – ISBN 978-5-86763-225-0
1072211
  Баева А.А. Праздник жизни / А.А. Баева. – М., 1985. – 143с.
1072212
  Пляцковский М.С. Праздник жизни : Стихотворения, поэмы, песни / М.С. Пляцковский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 430с.
1072213
  Икстена Н. Праздник жизни : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 10. – С. 46-102. – ISSN 0012-6756
1072214
  Зингер Г. Праздник заклятий : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 132-138
1072215
  Гадаев В.А. Праздник земли / В.А. Гадаев. – М., 1980. – 72с.
1072216
  Жигульский К. Праздник и культура. / К. Жигульский. – М., 1985. – 336с.
1072217
  Синичкин Павел Праздник изобилия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 26-27 : фото
1072218
   Праздник Иштвана Тара. Рассказы., 1951. – 64с.
1072219
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII века / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд. Акад. Наук СССР, 1934. – 77 с.
1072220
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII в. / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Тип. "Совет. печатник", 1936. – 84 с.
1072221
   Праздник как наука : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1029-5828
1072222
  Мазаев А.И. Праздник как социально-художственное явление / А.И. Мазаев. – Москва, 1978. – 392 с.
1072223
  Бенифанд Александр Викторович Праздник как социальное явление : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бенифанд Александр Викторович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1984. – 19л.
1072224
   Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – 528 с. – На обл. указ. авт.: Д. Макнот, Д. Деверо, Д. Барнетт, А. Лэм. – (Откровение ; Вып. 27)
1072225
  Генке Г.Г. Праздник меда. / Г.Г. Генке. – Кемерово, 1967. – 71с.
1072226
  Рудой Д.Е. Праздник международной солидарности трудящихся. / Д.Е. Рудой, Г.Н. Чистяков. – М., 1985. – 43с.
1072227
   Праздник мира и дружбы. Сб. мат.. – М., 1958. – 294с.
1072228
  Новоскольцев В.А. Праздник мира и дружбы: XXII Олимпийские игры / В.А. Новоскольцев. – Москва, 1980. – 63с.
1072229
   Праздник мира и труда.. – Киев : Знание, 1986. – 16 с.
1072230
  Кайнова М.А. Праздник молодости / М.А. Кайнова, З.И. Краснвоа. – Москва, 1956. – 46с.
1072231
   Праздник молчания // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 34-41
1072232
  Эрлихман Вадим Праздник на краю пропасти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 150-157 : фото
1072233
  Сурков Ю.В. Праздник народов Чехословакии. / Ю.В. Сурков. – М, 1965. – 48с.
1072234
  Кант Уве Праздник нашего класса. / Кант Уве. – М., 1971. – 128с.
1072235
   Праздник огней. Соврем поэзия хинди.. – Москва : Прогресс, 1973. – 270 с.
1072236
  Искандер Фазиль Праздник ожидания праздника : рассказы / Искандер Фазиль. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 480 с.
1072237
  Явтысый П.А. Праздник оленевода : стихотворения и поэма / Прокопий Явтысый ; пер. с ненец.В.Гордеева. – Москва : Современник, 1985. – 110 с.
1072238
  Денисов Н.В. Праздник осени / Н.В. Денисов. – Свердловск, 1974. – 71с.
1072239
  Нурисье Ф. Праздник отцов / Ф. Нурисье. – М., 1991. – 347с.
1072240
  Богданович А.А. Праздник пахаря / А.А. Богданович. – М, 1977. – 112с.
1072241
  Файбусович Э.Л. Праздник педагогов: к 100-летию со дня рождения А.В. Даринского / Э.Л. Файбусович, С.В. Ильинский, Н.О. Верещагина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
1072242
  Высоцкий С.А. Праздник перепутий / С.А. Высоцкий. – Москва, 1980. – 272с.
1072243
   Праздник песни и танца Советской Латвии. 1965. – Рига, 1965. – 184с.
1072244
   Праздник песни как средство повышения хоровой культуры школьников.. – М., 1956. – 39с.
1072245
   Праздник песни советской Латвии. 1873-1948.. – Рига, 1948. – 74с.
1072246
   Праздник песни школьников Москвы. Сб. ст.. – М., 1953. – 116с.
1072247
  Афанасьев О.Л. Праздник по-красногородски, или Легкая жизнь / О.Л. Афанасьев. – Москва, 1991. – 254с.
1072248
  Кожедуб И.Н. Праздник победы / И.Н. Кожедуб. – М., 1963. – 79с.
1072249
  Роговой Ф.К. Праздник последнего помола: роман / Ф.К. Роговой. – М., 1987. – 413с.
1072250
  Ионов Ю.А. Праздник проводов зимы. / Ю.А. Ионов. – М., 1986. – 62с.
1072251
  Храмцов А.Ф. Праздник пролетарской солидарности. / А.Ф. Храмцов. – М., 1986. – 126с.
1072252
  Добровольский Е.Н. Праздник раз в году / Е.Н. Добровольский. – М, 1985. – 399с.
1072253
  Богданова Светлана Праздник Рака в Весьегонске : В Вестьгонске - раки! Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 81 : Фото
1072254
   Праздник рождается в будни : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-12 : Фото
1072255
  Тимирязев К.А. Праздник русской культуры : Речь К.А. Тимирязева читана на первом общем заседании 9 Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 10 с.
1072256
   Праздник русской культуры в Якутии.. – Якутск, 1965. – 300с.
1072257
  Гладышева О.Н. Праздник с дождями / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1985. – 359с.
1072258
  Бурсов И.Т. Праздник света / И.Т. Бурсов. – М., 1976. – 78с.
1072259
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена / Г. Бергстедт. – М, 1963. – 175с.
1072260
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена / Г. Бергстедт. – Киев, 1967. – 154с.
1072261
   Праздник семьи единой: 60 лет Союза ССР. – Москва, 1983. – 193с.
1072262
  Кислик Н.З. Праздник снегопада / Н.З. Кислик. – Минск, 1972. – 110с.
1072263
  Барда Фрицис Праздник солнца : стихи / Барда Фрицис; пер. с лат. Л.Копылова. – Москва : Детская литература, 1980. – 16 с.
1072264
  Щипахина Л.В. Праздник солнца. / Л.В. Щипахина. – М., 1980. – 31с.
1072265
  Прохин В.Д. Праздник спелого листа / В.Д. Прохин. – Кишинев, 1980. – 218с.
1072266
  Ньюман Кэти Праздник у коллег. Искусство картографии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 106-117 : фото
1072267
  Мириджанян Л. Праздник цветов : стихи и поэмы / Левон Мириджанян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141 с.
1072268
  Кубатьян Григорий Праздник Шивы : Заслуженные члены общества. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 130-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1072269
   Праздник юности. Мат. для фестивального праздника. – Москва, 1957. – 112с.
1072270
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – К., 1982. – 228с.
1072271
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – 2-е изд., доп. – К., 1987. – 364с.
1072272
  Горина Л. Праздник"цветка осени" : праздники и традиции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 98-106. – ISSN 1812-867Х


  Одним из самых древних и красивых является Праздник хризантем, отмечаемый 9 сентября. Хризантема (кику) является наиболее любимым цветком в Японии после сакуры, символ осени
1072273
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой : пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; посл. С. Микояна. – Москва : Прогресс, 1965. – 160 с.
1072274
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Москва : Прогресс, 1966. – 160 с.
1072275
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Ижевск, 1981. – 163с.
1072276
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – М, 1990. – 156с.
1072277
  Яльцев П. Праздник. / П. Яльцев. – М., 1950. – 15с.
1072278
   Праздник: День Вайтанги. Новая Зеландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 10 : фото
1072279
  Сремац С. Праздники / С. Сремац. – М, 1974. – 288с.
1072280
  Бахарева Л.П. Праздники / Л.П. Бахарева. – Воронеж, 1974. – 95с.
1072281
  Ильичев А.М. Праздники / А.М. Ильичев. – Ярославль, 1977. – 24с.
1072282
  Исаенко В.П. Праздники в нашем доме / В.П. Исаенко. – Москва : Легпромбытиздат, 1992. – 155с.
1072283
  Маркарьян С.Б. Праздники в Японии: Обычаи, обряды, социал. функции. / С.Б. Маркарьян, Э.В. Молоднякова. – М., 1990. – 245с.
1072284
  Письменная О.А. Праздники Великобритании и США: немного языковой практики = British and American holidays: patches of language practice / О. Письменная. – Киев : КМУГА, 1999. – 51, [1] с.
1072285
  Волков В.А. Праздники верности : Рассказы, етюды / В.А. Волков. – Москва : Современник, 1986. – 271с.
1072286
  Полуян Е.Н. Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачевщине / Е.Н. Полуян, Е.Н. Ермакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 257-261
1072287
   Праздники во Франции // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 77-82


  Народні свята у Франції, карнавали
1072288
  Максименко Н.И. Праздники и будни поэта Николая Некрасова / Н.И. Максименко. – М., 1973. – 158с.
1072289
   Праздники и обряды в Белорусской ССР.. – Минск, 1988. – 301с.
1072290
  Муромцева Л.П. Праздники и памятные даты в жизни российской эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-115. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1072291
  Алмазов С.Ф. Праздники православной церкви / С.Ф. Алмазов, П.Я. Питерский. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254
1072292
  Бородулин Р. Праздники пчелы : стихи / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1072293
   Праздники российского года: традиции, обычаи, гадания, кулинар. рецепты. – Ростов -на-Дону, 1991. – 26с.
1072294
  Белоусов Я.П. Праздники старые и новые / Я.П. Белоусов. – Алма Ата, 1974. – 200с.
1072295
   Праздники, обряды и обычаи русского народа. – Москва : Эксмо, 2007. – 608с. : илл. – (Иллюстрированные энциклопедии русской культуры). – ISBN 978-5-699-24309-9
1072296
  Верещагина А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси / А.В. Верещагина. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1018-2
1072297
  Руднев В.А. Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе. / В.А. Руднев. – М., 1984. – 158с.
1072298
   Праздники, обряды, традиции: сб.. – Москва, 1976. – 127с.
1072299
   Праздники, рожденные жизнью: сб. ст.. – Ярославль, 1980. – 222с.
1072300
   Праздники: День рождения Роберта Бёрнса. Великобритания. Шотландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 8 : фото
1072301
  Кузьмичевский А.С. Праздничная гармонь : Стихотворения и поэма / А.С. Кузьмичевский. – Москва, 1991. – 176с.
1072302
  Котлярчук А.С. Праздничная культура в городах России и Белорусси 17 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Котлярчук А.С.; РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – СПб., 1999. – 19л.
1072303
   Праздничное оформление города.. – М., 1967. – 224с.
1072304
  Лепешкина Татьяна Праздничное шоу, посвященное 8 Марта = примерный сценарий праздника / Лепешкина Татьяна, Семенова Людмила, Орешкина Ольга // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 74-80
1072305
  Рубанов Сергей Праздничные будни Острова Свободы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 92-99 : фото
1072306
  Калинина Людмила Праздничные дни в Радищевском = Первому в России общедоступному художест. музею - 125 лет! // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (273). – С. 13-18. – ISSN 0869-8171


  29 июня 2010 г. Саратовский гос. художественный музей им. А.Н. Радищева отмечает 125 лет со дня открытия
1072307
   Праздничные сценарии : тосты, игры, песни, шутки / [сост.: Л. Тамадзе]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-14-0943-8
1072308
  Виеру И.Д. Праздничные цветы / И.Д. Виеру. – Москва, 1975. – 6с.
1072309
  Немиро О.В. Праздничный город: Искусство оформ. праздников: История и современность / О.В. Немиро. – Л., 1987. – 230с.
1072310
  Панкратов Ю.И. Праздничный день / Ю.И. Панкратов. – М., 1974. – 207с.
1072311
  Васильев М.И. Праздничный календарь русской деревни XIX - начала XX в.: к вопросу о соотношении праздничных и рабочих дней // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 164-176. – ISSN 0869-5415
1072312
  Фролова В.С. Праздничный мастер. / В.С. Фролова. – Симферополь, 1971. – 55с.
1072313
   Праздничный наряд Ленинграда: из опыта худ.-полит. оформления.. – Л., 1981. – 116с.
1072314
   Праздничный ряд Софии Новгородской. Древнейшая часть гл. иконостаса Софийского собора. – Ленинград, 1974. – 10с.
1072315
  Бондарь Таиса Праздничный снег : стихи / Бондарь Таиса; пер. с белорус. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 86 с.
1072316
  Лемкуль Л.М. Праздничный стол. / Л.М. Лемкуль. – 4-е изд. – Кемеровск, 1988. – 272с.
1072317
   Праздничный стол: 60 рецептов для праздн. стола. – Ростов -на-Дону, 1990. – 29с.
1072318
  Белоглазова Р.В. Праздничным вечером / Р.В. Белоглазова. – Улан Удэ, 1965. – 141с.
1072319
  Фаис О.Д. Празднование "Дня Мертвых" на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1072320
   Празднование 80-тилетнего юбилея профессора Рудольфа Вирхова : торжественное соединенное заседание всех семи медицинских обществ г. Киева 29 сентября 1901 года. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира Акцион. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [3], 40 с.
1072321
   Празднование столетия со дня рождения Н.В. Гоголя в Златопольских Мужской и Женской гимназиях : [1809-1909]. – Златополь : Тип. В.Д. Линецкого, 1909. – 43 с.
1072322
  Магсумов Т.А. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-142. – ISSN 0042-8779
1072323
  Гребенникова Е. Празднуем день науки в Украине // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 16 мая (№ 87). – С. 28
1072324
  Олійник В. Празників празник і торжество торжеств // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  З усіх великих релігійних свят нашого народу найшанованішим був і залишається найбільш давній, урочистий, радісний Світлий Празник Христового Воскресіння. Останній, завершальний акорд боротьби світла з пітьмою, добра зі злом, життя зі смертю. ...
1072325
  Мизов Н. Празници, обреди, ритуали. / Н. Мизов. – София, 1980. – 293с.
1072326
  Хромов А. Празька весна 1968 року й антирадянські ігри в козаків одеських підлітків // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 24-29. – ISSN 2519-2523
1072327
   Празька весна 1968 у документах КГБ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 4
1072328
  Потьє Е. Празька комуна / Е. Потьє. – Київ, 1971. – 158 с.
1072329
   Празька конференція РСДРП 1912 року.. – Київ, 1938. – 255с.
1072330
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Просалова В. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 403 л. – Бібліогр.: л.360-403
1072331
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.06 / Просалова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
1072332
  Величай П.Л. Празька партійна конференція / П.Л. Величай. – Київ, 1962. – 67с.
1072333
   Празька поетична школа : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2004. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-087-9
1072334
  Неверлій М. Празька українська поетична школа
1072335
  Неврлий М. Празька Українська поетична школа // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 224-227
1072336
   Празька школа : Хрестоматія прозових творів. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 236с. – ISBN 966-7804-74-7
1072337
  Бєдакова С. Празька школа українських композиторів = Теоретичний аспект // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 167-174. – ISBN 966-7170-47-0


  Період другої пол. ХІХ - першої пол. XX ст. становить цілу епоху в розвитку укр. музики. Вона характеризується загальним піднесенням національної духовності, становленням і зміцненням культури, зокрема музичної
1072338
  Таран О.Г. Празька школа як ідейно-мистецьке поняття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  З"ясовується визначення та обґрунтування терміну "Празька школа"; причини виникнення цієї школи; визначається коло письменників та ті світоглядно-естетичні засади, що їх об"єднували.
1072339
  Овдійчук Л.М. Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 44-51. – ISBN 978-966-7359-72-0
1072340
  Дроздовський Д.І. Празьке відродження Шекспіра // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 199-205. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Традиційно Прагу вважають кафкіанським містом. Проте з липня цього року її також можна назвати й містом шекспірівським. Саме тут, у Празі, у серці колишньої імперії Габсбургів, відбувся ІХ Міжнародний шекспірівський конгрес (IX World Shakespeare ...
1072341
   Празьке лінгвістичне коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 871. – ISBN 966-316-069-1
1072342
   Празький Будда // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 140-141 : фото
1072343
  Тригуб П.М. Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) та перспективи його реалізації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 314-316. – ISBN 966-2980-20-2
1072344
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
1072345
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 3-18. – ISSN 0130-528Х


  Поет-експериментатор Василь Хмелюк - вельми цікаве явише української еміграційної поезії. Він утверджував себе у найрізноманітніших віршових модифікаціях - традиційних і модерністських. У статті йдеться про Хмелюка-символіста, сюрреаліста і першого ...
1072346
  Стріха М. Празький зошит Станіслава Чернілевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 11


  Станіслав Болеславович Чернілевський — український поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодубляжів українською мовою.
1072347
  Сидоренко Вікторія Празький квест, або Як турагенти місто рятували // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 138-139 : фото
1072348
  Судин Д.Ю. Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 230-244. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто другий етап діяльності Українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови діяльності Українського соціологічного інституту в цей період: необхідність участі в ...
1072349
  Русинко-Бомбик Празький період мовознавчої творчості Василя Сімовича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 47-51
1072350
  Еко У. Празький цвинтар : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю.В. Григоренко ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 632, [4] с. : іл. – Пер. вид. : Il Cimitero di Praga / Eco U. Milano, 2010. - Сер. засновано у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5749-5
1072351
  Козубовський Г.А. Празькі гроші XIV-XV ст. з археологічних пам"яток України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0235-3490
1072352
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1971. – 295с.
1072353
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1972
1072354
  Мазуренко В. Празькі правила та Правила ІВА: в чому відмінності? / В. Мазуренко, О. Варакіна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 14-15
1072355
  Болдирев Р.В. Праіндоєвропейська міграційна термінологічна номінація й етимологія // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 149-180. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1072356
  Шовковий В.М. Праіндоєвропейські дейксисні прономінальні основи та їхній розвиток у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 305-308. – ISBN 966-581-295-6
1072357
  Кобилюх В. Праісторія прізвища Лимич, Лемик, Лемко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 116-118. – ISSN 0868-4790
1072358
  Кущинський А. Праісторія тризуба // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 48-50
1072359
  Панкевич О.З. Прайвесі як політико-правовий феномен // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7364-24-4
1072360
  Воробйова К. Праймеріз як спосіб демократизації виборчого процесу в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-53
1072361
  Ковязина М.С. Прайминг при исследовании межполушарной организации и непроизвольной памяти / М.С. Ковязина, Д.А. Кузнецова // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841


  В статье рассматриваются нарушения выполнения методики перцептивного прайминга при патологии полушарий головного мозга и мозолостиго тела. Нейропсихологический анализ полувенных результатов демонстрирукт симптомы , характерные для каждого из вариантов ...
1072362
  Кононенко Т.П. Прайс Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1072363
  Вертоградова В.В. Пракриты / В.В. Вертоградова. – Москва, 1978. – 109с.
1072364
  Ільїн В.В. Пракріті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1072365
  Комаха Л.Г. Пракселогіка як напрям сучасного логічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 289-290. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1072366
  Гаспаровский В. Праксеологический анализ проектно-конструкторских разработок. / В. Гаспаровский. – М., 1978. – 172с.
1072367
  Ашиток Н.І. Праксеологічна мовна картина світу про робітників фізичної праці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 86-94
1072368
  Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 28-35. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснено порівняльний аналіз праксеологічної підготовки майбутніх учителів в Україні та Польщі, визначено перспективи ії вдосконалення."
1072369
  Льовкіна О.Г. Праксеологічна проблематика як складова філософії Т. Котарбіньського // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.224-229
1072370
  Тулашвілі Ю.Й. Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього ІТ-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності / Ю.Й. Тулашвілі, М.М. Денисюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 183-191
1072371
  Лучанська В. Праксеологічний аналіз екології культури в інформаційному суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 225-231


  Праксеологічні аналіз екології культури в інформаційному суспільстві передбачає осмислення того чи іншого об"єкта, процесу, явища з точки зору більш ефективного використання в практичному житті. Praxeological analysis of environmental culture in the ...
1072372
  Туляков О. Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 123-131
1072373
  Ілляхова М.В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1072374
  Овчаренко І Є. . Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 229-239
1072375
  Рижко Л.В. Праксеологічний підхід до вивчення науки як проблема знаннєвого суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 259-272
1072376
  Стефанчук М. Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 148-160. – ISSN 1026-9932
1072377
  Попович В.М. Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 103-115


  У статті запропоновано дискусію з приводу зміни змісту навчального курсу «Проблеми теорії держави і права», який, посуті, повторяє свою материнську науку – теорію держави і права. Випускникам вищих юридичних закладів – магістрам, завтрашнім ...
1072378
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1072379
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті : Теоретичне дослідження. Закінчення. Початок див. у №12, 2004 р. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-64 : Рис.1. – Бібліог. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1072380
  Новохацький В.Д. Праксеологічно-функціональна характеристика громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 153-161. – ISBN 966-628-117-1
1072381
  Комаха Л.Г. Праксеологія як напрям наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1072382
  Нестеренко О. Праксеологія як філософська основа австрійського неолібералізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-89. – ISSN 1605-2005
1072383
  Лебедев С.А. Праксиология науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-63. – ISSN 0042-8744
1072384
  Ямпольская А.В. Праксис и поэзис истины: Деррида и Марион читают Августина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 175-185. – ISSN 0042-8744
1072385
  Шкарбан І.В. Праксисна евалюація як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 366-371. – ISBN 966-581-727-2
1072386
  Дубінін В.В. Праксіологічний аспект становлення і розвитку людини на сторінках "Бхагавад-гіти" і "Шримад-бхагаватам" / В.В. Дубінін, Н.В. Щудро // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 75-81
1072387
  Руткевич М.Н. Практика-основа познания и критерий истины / М.Н. Руткевич. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 244 с.
1072388
  Мешкаускас Е.К. Практика -- основа познания объективных законов природы. : Автореф... канд.филос.наук: / Мешкаускас Е.К.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1072389
   Практика - критерий истины в науке. – М., 1960. – 463с.
1072390
  Вахтомин Н.К. Практика - мышление - знание. К проблеме творческого мышления / Н.К. Вахтомин; Станис Л.Я. – Москва : Наука, 1978. – 112с.
1072391
   Практика - познание - мировоззрение. – Киев, 1980. – 371с.
1072392
  Вахтин Н.К. Практика / Н.К. Вахтин. – Москва, 1978. – 112с.
1072393
   Практика // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 88-92. – ISBN 978-966-01-0468-6
1072394
  Янжул Е.Н. Практика "метода проектов" в американских школах. / Е.Н. Янжул. – Л., 1925. – 112с.
1072395
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
[Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – 1896. – XVIII, 368, [1] с. – Конволют. - Перепл. с ч. 2
1072396
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг. Ч. 2 / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената // Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / В.Ф. Гребнер. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1896. – [Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – XVII, 446, [1] с.
1072397
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Ч. 2 : Приказчики; Агент; Коммисия; Фирма; Товарищество; Артели; Договор; Купля-продажа и поставка и др. – 1896. – XVII, 446, [1] с.


  На кн. надпись и печати
1072398
   Практика автоматизированной обработки семантических параметров информации. – Куйбышев, 1974. – 38с.
1072399
  Прудко Є. Практика АМКУ в 2017 році: принципові підходи та найгучніші справи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 36-37
1072400
  Сольский С.В. Практика анализа безопасности сложных природно-технических систем, включающих грунтовые гидротехнические сооружения / С.В. Сольский, Н.Л. Орлова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1072401
  Гомельский М. Практика аналізу фінансового стану і кредитування торгових організацій / М. Гомельский. – Х., 1940. – 156с.
1072402
  Тетельбаум И.М. Практика аналогового моделирования динамических систем / И.М. Тетельбаум, Ю.Р. Шнейдер. – М, 1987. – 383с.
1072403
  Кондратьєва О. Практика Антимонопольного комітету України: захист від недобросовісної конкуренції / О. Кондратьєва, Т. Нестуля // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 1608-6422
1072404
  Плетнев В.В. Практика арабского языка : 3-й год обучения : учеб. пособ. / В.В. Плетнев. – Москва : Муравей, 2003. – 240 с. + аудиоприложение. – ISBN 5-89737-147-4
1072405
  Зубрицька Н.Б. Практика банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжнародними правилами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 115-117. – Бібліогр.: 7 назв
1072406
  Конончук С.Г. Практика бікамералізму в унітарних державах ( порівняльний аналіз ) / Світлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [ Агентство "Україна" ], 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2157-08-6
1072407
  Панков Сергей Практика большого взрыва // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1072408
   Практика буржуазного конституционализма. – М., 1982. – 151с.
1072409
  Волинець О. Практика в мікрокосмосі / О. Волинець, О. Бачинська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти каф-ри ядерної фізики працювали під час літньої практики в Німеччині на унікальному експериментальному обладнанні, яке дозволяє досліджувати об"єкти в мільйон разів менші за атоми і шукати фундаментальні складники нашого Всесвіту.
1072410
  Белов В.А. Практика вексельного права / В.А. Белов. – Москва : ЮрИнфоР, 1998. – 384с. – ISBN 5-89158-012-8
1072411
  Бронз И.Л. Практика Верховного Суда Украины по уголовным делам (1960-2015 гг.) : метод. рек. по вопросам уголовного права и процесса / Иосиф Львович Бронз ; Совет адвокатов Одес. обл., Одес. обл. коллегия адвокатов. – [Киев : б. и.], 2015. – 212, [2] с. – В сборник включены судебные решения по состоянию на 1 июня 2015 г.
1072412
  Камша О. Практика Верховного Суду у кредитних та іпотечних спорах // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 січня (№ 3). – С. 46
1072413
  Пономаренко К. Практика Верховного Суду у справах про захист речових прав // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 15
1072414
  Пергамент А.И. Практика Верховоного суда СССР по вопросам семейного права / А.И. Пергамент. – М, 1949. – 48с.
1072415
  Кінах А. Практика взаємодії // Профспілк. вісті, 2002


  За виступом Прем"єр-міністра України Анатолія Кінаха на IV з"їзді ФПУ 19 листопада 2002 року
1072416
  Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 83-93. – ISSN 1026-9932
1072417
  Пільков К. Практика визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражних рішень в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 78-82. – ISSN 1026-9932
1072418
  Ельяшкевич С.А. Практика визуальной настройки телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – Москва, 1968. – 144 с.
1072419
  Павловіч С.А. Практика викладання природознавства в початковій школі / С.А. Павловіч. – Х., 1935. – 166с.
1072420
  Пероговська О.М. Практика виконання кримінальних покарань, не пов"язаних із позбавленням волі в зарубіжних країнах // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 113-116
1072421
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібілотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 35 - 39. – ISSN 2076-9326
1072422
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 25 - 29. – ISSN 2076-9326
1072423
  Пахаренко-Андерсон Практика використання інноваційних "мінливих" (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1608-6422
1072424
  Плехова І. Практика використання криптонімів на шпальтах часопису "Українська книга" (1939-1943 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 2078-1911
1072425
  Малик К. Практика використання логістичних систем в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 98-100. – бібліогр. в кінці ст.


  Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.
1072426
  Даниленко С.І. Практика використання методів аналізу текстів ( на прикладі офіційних заяв Ірландської Республіканської Армії ) / С.І. Даниленко, А. Скалозуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 178-189
1072427
  Кожем"якіна С.М. Практика використання методів планування бюджетних доходів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 39-43.
1072428
  Пічкуренко С.І. Практика використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності та кадровій роботі органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 3-7.
1072429
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1072430
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень : Закінчення. Початок в № 3, 2013 / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1072431
  Гайденко І.А. Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі Fibonаcciphonia для оркестру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 244-253. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено практику використання числової послідовності Фібоначчі під час написання твору для симфонічного оркестру. Представлено методику її звуковисотної, метроритмічної, ладової, тембрової, структурної реалізації. Розкрито деякі засоби гуманізації ...
1072432
  Данилов І. Практика викриття розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-93
1072433
  Давидюк О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1072434
  Ярмоленко В.О. Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності / В.О. Ярмоленко, Н.В. Бурєннікова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 260-266. – ISSN 2222-0712
1072435
  Штефан О.О. Практика вирішення проблем цивільної юрисдикції в країнах-членах ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 112-116. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У науковій статті досліджуються практичні проблеми цивільної юрисдикції. Необхідність їх теоретичного осмислення й вироблення практичних рекомендацій обумовлена створенням системи спеціалізованих судів в Україні, а так само законодавчо встановленим ...
1072436
  Завидняк В. Практика вирішення слідчими суддями з питань, пов"язаних із слідчими (розшуковими) діями, в контексті утвердження прав і свобод людини // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7638-06-2
1072437
  Коссак В Практика вирішення спорів, пов"язаних з реалізацією корпоративних прав / В Коссак, О. Бачун // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
1072438
  Уліцький А. Практика вирішення спорів, пов"язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самочинним будівництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
1072439
  Конча С. Практика вічових зібрань у добу Київської Русі / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 20-30. – ISBN 978-617-640-241-1
1072440
  Полякова С.И. Практика внедрения внутризаводского хозрасчета. / С.И. Полякова. – М., 1971. – 142с.
1072441
  Давыдова С.Л. Практика внедрения и соблюдения стандартов в социалистических странах / С.Л. Давыдова. – М., 1972. – 32с.
1072442
  Наркозиев А.К. Практика внедрения кредитной технологии обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 142-145. – ISSN 0869-3617


  Международный университет Кыргызстана.
1072443
   Практика внедрения нормативного метода учета в промышленности. – М., 1985. – 134с.
1072444
  Антонова Л.А. Практика внесения изменений в уставы колхозов / Антонова Л.А., Волков А.И. – Москва : Госюриздат, 1958. – 59 с.
1072445
  Зеленко А В. Практика внешнего образования в России. / А В. Зеленко, . – Пб., 1919. – 72с.
1072446
  Катрич А.Т. Практика внутриколхозного хозрасчета / А.Т. Катрич, И.Д. Курбатов. – Москва, 1965. – 191с.
1072447
  Балюк Т.В. Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 48-50
1072448
  Курочкин В. Практика возмещения морального вреда / В. Курочкин, В. Титов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.16-19
1072449
  Павлишин М.М. Практика волонтерської діяльності у світі та Україні: історичний досвід і сьогодення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1072450
   Практика воспитания. – Москва, 1971. – 74с.
1072451
  Бідняк М.Н. Практика впровадження АСУ на автотранспорті / М.Н. Бідняк. – К., 1974. – 45с.
1072452
   Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  Про роботу міжнародного симпозиума під такою назвою, який відбувся на економічному факультеті.
1072453
  Оробець І. Практика впровадження концепції сталого розвитку в управлінні підприємствами // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 42-48. – ISSN 2078-5860
1072454
  Юрко А. Практика впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 75-76
1072455
  Гаврилов А.Ф. Практика вычислений / А.Ф. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1926. – 168 с.
1072456
  Вяземский Б.А. Практика газетной корректуры / Б.А. Вяземский, Е.Н. Заморзаева. – Ленинград, 1953. – 240с.
1072457
  ПаламарчукВ ФилюкГ Практика господарювання та необхідність державного регулювання природних монополій в україській економіці // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5
1072458
   Практика государственно-монополистического регулирования экономики. – Новосибирск, 1977. – 160с.
1072459
  Нарзыкулов В Практика государственного экономического планирования в странах Латинской Америки и Карибского бассейна / В Нарзыкулов. – М., 1989. – 77с.
1072460
  Соснина О.А. Практика дарения в советской дипломатии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-90. – ISSN 0042-8779
1072461
  Либензон Л.В. Практика демонстрации фильма / Л.В. Либензон. – М., 1962. – 224с.
1072462
   Практика депутатской работы. – Л., 1988. – 208с.
1072463
  Святун О.В. Практика держав-членів ЄС щодо імплементації Директиви 2010/18/EU про відпустку по догляду за дитиною // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 78-81
1072464
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155-171
1072465
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук Катерина Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1072466
  Матвійчук-Соскіна Надія Практика діяльності та фактори успіху муніципальних бізнес-інкубаторів у європейських країнах // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
1072467
  Байбакова Лариса Практика добрых услуг // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Теодор Рузвельт як посередник в роки російсько-японської війни 1904-1905 рр.
1072468
  Краснокутский В.А. Практика договоров / В.А. Краснокутский. – М., 1924. – 148с.
1072469
  Корнєєва Ю.В. Практика допуску іноземних інвесторів до участі в капіталі державних компаній // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 36-52. – ISSN 2414-3499
1072470
  Латишева Д. Практика дошлюбних відносин: типи і форми шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 586-590. – ISBN 978-966-171-795-3
1072471
  Сабодаш Р.Б. Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 112-125. – ISBN 978-617-566-312-7
1072472
  Султанова А.Р. Практика Европейского Суда по правам человека, повод учиться на чужих ошибках // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
1072473
  Спасенко Ю. Практика європейських країн у вирішенні питання гендерного розриву в оплаті праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1072474
  Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню практики Європейського суду з прав людини у вирішенні спорів щодо моменту початку правової охорони життя, проблеми смертної кари, евтаназії та абортів. Статья посвящена обобщению практики Европейского суда по правам ...
1072475
  Калита В. Практика Європейського Союзу та її вплив на регулювання питання уникнення подвійного оподаткування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 274-276
1072476
   Практика Європейського Суду з прав дюдини: Рішення. Дослідження. Нормативні акти. – Львів
Вип. 1. – 1997. – 80с.
1072477
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Правова Єдність ; Алерта, 2013. – 367, [1] с. – Імен. покажч.: с. 333-339. - Предм. покажч.: с. 240-341. – Бібліогр.: с. 325-332 та в кінці розд. – ISBN 978-617-566-196-3
1072478
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 486, [2] с. – Імен. покажч.: с. 429-436. - Предм. покажч.: с. 437-438. – Бібліогр.: с. 419-428, в підрядк. прим. та наприкінці розд. – ISBN 978-617-566-291-5
1072479
  Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посібник / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., стер. – Київ : Правова єдність, 2016. – 486, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 429-438. – Бібліогр.: с. 419-428, в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-291-5
1072480
   Практика Європейського Суду з прав людини : Рішення,дослідження,нормативні акти. – Львів : Кальварія. – ISBN 9667092356
Вип. 2. – 1998. – 80с.
1072481
   Практика Європейського Суду з прав людини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.57-61. – ISSN 1561-4999
1072482
  Матат Ю.І. Практика європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 386-389
1072483
  Мицик В. Практика Європейського суду з прав людини стосовно забезпечення прав національних меншин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-46


  У статті розглядаються питання діяльності Європейського суду з прав людини у сфері захисту прав національних меншин та осіб, які до них належать. Наведено судову практику та проаналізовано рішення Суду з цієї проблеми у світлі формування міжнародного ...
1072484
   Практика Європейського суду з прав людини та Україна (на сторінках журналу "Право України") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 254. – ISSN 0132-1331
1072485
  Попов Г. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності органів прокуратури України із захисту прав дітей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 435-436. – ISBN 978-617-7069-28-6
1072486
  Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 111-115. – ISSN 0132-1331


  Врахування практики ЄСПЛ у діяльності правоохоронних органів, адвокатури та громадських правозахисних організацій України.
1072487
  Гарасимів О. Практика Європейського суду з прав людини у справах проти України як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій (за результатами юридико-статистичного дослідження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 10-15. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1072488
  Гріненко О.О. Практика Європейського суду з прав людини у сфері ефективних розслідувань та законодавство України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 192-196. – ISBN 978-617-7530-15-1
1072489
  Гудима Д. Практика Європейського суду з прав людини щодо госпіталізації психічнохворих: уроки для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-96. – ISSN 1026-9932
1072490
  Крикунов О. Практика Європейського суду з прав людини щодо експертиз у кримінальному провадженні / О. Крикунов, Н. Карпінська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 141-147. – ISSN 2409-4544
1072491
  Ахтирська Н.М. Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції до країни, де не скасована смертна кара // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 69-78. – ISSN 2413-1342
1072492
  Островська Б.В. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на життя у біоетичних питаннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 20-30. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1072493
  Гаращенко Л.П. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту трудових прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 79-86
1072494
  Лупу Ю. Практика Європейського суду з прав людини щодо ст.6 Конвенції, щодо невиконання чи довготривалого невиконання рішення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 194-196. – ISBN 978-966-8830-75-4
1072495
  Коваленко Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
1072496
  Коваленко Т.О. Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України: питання ефективності // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 100-102. – ISSN 2413-7189
1072497
  Кононенко В.П. Практика Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-виконавчого права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 233-236. – ISSN 2079-6242
1072498
  Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 33-35
1072499
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 1999
1072500
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 1999
1072501
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 1999
1072502
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 1999
1072503
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 1. – 2000
1072504
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2000
1072505
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2000
1072506
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 4. – 2000
1072507
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2001
1072508
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2001
1072509
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2001
1072510
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2001
1072511
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2002
1072512
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2002
1072513
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2002
1072514
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2002
1072515
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2003
1072516
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2003
1072517
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2003
1072518
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2003
1072519
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2004
1072520
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2004
1072521
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2004
1072522
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2004
1072523
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2005
1072524
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2005
1072525
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2005
1072526
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2005
1072527
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2006
1072528
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2006
1072529
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2006
1072530
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1 (33). – 2007
1072531
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2 (34). – 2007
1072532
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3 (35). – 2007
1072533
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4 (36). – 2007
1072534
   Практика Європейського Суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини : Сорок років юриспруденції Суду та Комісії 1959-1999. – Київ : Право, 2000. – 72с.
1072535
  Коломоєць Т. Практика ЄСПЛ та адміністративне судочинство / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 24-25
1072536
  Тищенко К. Практика ЄСПЛ: чи можуть ЗМІ писати про причетність особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 1, 15
1072537
  Шовенко О.С. Практика жизнетворчества денди как воплощение эстетики романтизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 141-142
1072538
  Дояр Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919-1937 рр.): історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано ситуацію в середовищі профспілок львівських друкарів, що сприяла утворенню "Товариства поступового". Акцентовано на важливому значенні профспілкових організацій у системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях ...
1072539
  Корнєєва Ю.В. Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1072540
  Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м"яким покаранням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 119-123.
1072541
  Васильєва Н.В. Практика запровадження електронних публічних послуг у країнах Латвії та Литви // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 23-24
1072542
  Глущенко Є.О. Практика застосування lex mercatoria арбітрами та судами // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 47-50. – ISBN 978-617-7041-91-6
1072543
  Мамука О.В. Практика застосування адміністративної відповідальності за порушення порядку та безпеки руху на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 411-418. – ISSN 1026-9932
1072544
  Андрейченко А.В. Практика застосування безвідходних технологій в АПК на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1072545
  Бородін О. Практика застосування господарськими судами земельного законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 64-66
1072546
  Стрелков В. Практика застосування делегітимаційних технологій: законодавчий аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 153-158. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1072547
  Савченко А.В. Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 114-118. – ISSN 2310-9769
1072548
  Данченко О.В. Практика застосування допоміжних репродуктивних технологій у країнах Європи: правові та етичні аспекти // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 32-34
1072549
   Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу. : практ. посібник / [упоряд.: В.Я. Погребняк, С.О. Кравцов]. – Харків : Право, 2018. – 195, [1] с. – ISBN 978-966-937-401-1
1072550
   Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України / Нац. школа суддів України ; [уклад.: Д. Ковальський, Л. Панькова] ; за відп. ред. чл. Наук.-консульт. ради при Верхов. Суді О.С. Захарової, канд. юрид. наук, доц. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 1075, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-716-0
1072551
   Практика застосування законодавства у господарському судочинстві / Вищ. госп. суд України ; [уклад.: Д.В. Ковальський] ; за заг. ред. Б.Ю. Львова, Голови Вищ. госп. суду України, Заслуж. юриста України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 774, [2] с. : табл. – (Судочинство України). – ISBN 978-966-667-679-8
1072552
  Лупу А. Практика застосування законодавства щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наглядової діяльності прокуратури у цій сфері // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 104-109
1072553
  Блага А.Б. Практика застосування Закону "Про попередження насильства в сім"ї":сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.55-58. – ISSN 1727-1584
1072554
  Дем"яненко О. Практика застосування Закону України "Про виконавче провадження" та діючого законодавства при виконанні рішень, за якими боржником є бюджетна установа // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 51-52
1072555
  Гудзь Т. Практика застосування зарубіжних та вітчизняних методик діагностики банкрутства підприємств // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 111-121. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1072556
  Васага Ю. Практика застосування змін у корпоративному законодавстві України // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 26-27
1072557
  Галущенко Г.В. Практика застосування іноземного права судами США // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 11, листопад : Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід. – С. 30-35. – ISSN 2312-1831
1072558
  Острогляд О.В. Практика застосування інституту судимості в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 42-46. – ISSN 2078-6743
1072559
  Ковтун Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 93-95. – ISSN 0132-1331


  Проблеми застосування практики ЄСПЛ у діяльності судових органів України та виконання його рішень.
1072560
  Курбан О.В. Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з пошуком інноваційних засобів та методів промоції інформації у соціальних онлайнових мережах, у рамках проблематики інформаційно-психологічних війн.
1072561
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 240. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 23, [1] с.
1072562
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 260. Інформування аудитором управлінського персоналу замовника : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад . статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 35, [1] с. : табл.
1072563
  Саутенко Н. Практика застосування новел іпотечного законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 19-22
1072564
  Кот О.О. Практика застосування окремих способів захисту договірних прав // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 43-48. – ISSN 2312-1831
1072565
  Жук М. Практика застосування процедури медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 455-457. – ISBN 978-617-7069-28-6
1072566
  Плахтій О. Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi розглянуто переваги та недоліши індивідуальних і публічих рейтингів, досліджено ефективність ідeї щодо рейтингового діапазону у якості публічної рейтингової оцінки. В статье рассмотрены преимущества и недостатки индивидуальных и публичных ...
1072567
  Бабецька І.Я. Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України / І.Я. Бабецька, А.І. Бзова // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 105-109. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1072568
  Шмаленя С. Практика застосування слідчими та прокурорами положень Кримінального процесуального кодексу України щодо ініціювання та здійснення спеціального досудового розслідування / С. Шмаленя, Валентій-Гезун // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 78-82
1072569
  Лучінська М.С. Практика застосування стандарту доказування "поза розумним сумнівом" Європейським судом з прав людини // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 170-173. – ISBN 978-966-419-300-6
1072570
  Колесник М. Практика застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності / М. Колесник, І. Лавровська, А. Смолкіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1072571
   Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 27-38
1072572
  Паліюк В. Практика застосування судами України конвенції про захист прав людини та основних свобод // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.115-119
1072573
  Короленко А. Практика застосування судового прецеденту як джерела права в Україні // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-73
1072574
  Сташис В.В. Практика застосування умовного засудження // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 648-652. – ISBN 978-966-458-893-2
1072575
   Практика злиттів та поглинань в агросфері / [Д.К. Александров, О.О. Крижанівська, А.М. Макаренко та ін.]. – Київ : Кий, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також зазнач.: Юридична компанія №1 для агробізнесу! Alexandrov & Partners. – ISBN 978-617-7177-08-0
1072576
  Цикин В.А. Практика и абстрактное мышление / В.А. Цикин. – К, 1984. – 155с.
1072577
  Табачковский Виталий Георгиевич Практика и духовное освоение мира : Автореф... док. филос.наук: 09.00.01 / Табачковский Виталий Георгиевич; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1980. – 51л.
1072578
  Якушевский И.Т. Практика и ее роль в процессе познания. / И.Т. Якушевский. – М., 1961. – 64с.
1072579
  Петров Ю.В. Практика и историческая наука / Ю.В. Петров. – Томск, 1981. – 421с.
1072580
   Практика и познание. – М., 1973. – 360с.
1072581
  Щекина Е. Практика и теория авангарда в деятельности салонов Издебского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1072582
  Рассел Бертран Практика и теория большевизма / Рассел Бертран. – М., 1991. – 128с.
1072583
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Москва : Прагма, 1993. – 175с.
1072584
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Альфред Адлер / А. Адлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 256с. – (Психология-классика). – ISBN 5-318-00658-2
1072585
  Евзлин З.П. Практика и техника коммерческого банка. / З.П. Евзлин. – Л., 1927. – 243с.
1072586
  Ерохин Алексей Константинович Практика и философия образования Джейн Адамс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.57-59. – ISSN 2073-9702
1072587
   Практика имитационного моделирования : Учебное пособие. – Одесса : Астропринт, 2004. – 96с. – ISBN 966-318-033-1
1072588
  Наковник Н.И. Практика иммерсионного метода в применении к прозрачным петрографическим шлифам / Н.И. Наковник. – Ленинград-Москва-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 40с.
1072589
   Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, В.В. Петров, Е.А. Кузьмова, О.А. Шайда, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 164-170. – ISSN 2224-0586
1072590
  Кирхофф П Г. Практика исполнения судебных решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.43-46
1072591
  Дыкань Н.И. Практика использования тафономического метода при исследовании ископаемых остракод (Arthropoda, Crustacea, Ostracoda) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 89-98 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1072592
  Іванов В.П. Практика і естетична свідомість / В.П. Іванов. – Київ : Мистецтво, 1971. – 222 с.
1072593
  Лободіна З.М. Практика і проблематика фінансового забезпечення загальної освіти в умовах соціально-економічних трансформацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 188-192
1072594
  Король В.С. Практика і шляхи боротьби з тіньовою економічною діяльністю // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 53-60. – ISSN 2313-8246
1072595
  Варшавчик М.А. Практика історична / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 305-306. – ISBN 966-642-073-2
1072596
  Андреев И. Практика как критерий истины в логике : Автореф... кандидата философ.наук: / Андреев; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 18 л.
1072597
  Алиев Ш.Г. Практика как освоение : освоение как способ человеческого бытия / Ш.Г. Алиев ; М-во образования Украины, ДнГТУ. – Донецк : Лебедь, 1995. – 214 с.
1072598
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения. Статья 2 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 0130-9765
1072599
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения.Статья 1 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0130-9765
1072600
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути ихрешения. Статья 3 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0130-9765
1072601
  Фридрих А. Практика количественного органического микроанализа / А. Фридрих. – М., 1939. – 276с.
1072602
   Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004-2011) / [под ред. А. Андрусевич, Т. Алге, З. Козак]. – Львов : [б. и.], 2012. – 238 с. : табл. – Алф. указ.: с. 235-238
1072603
  Вовчук Л. Практика консульських установ у південному регіоні (друга половина XIX — початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 234-240
1072604
  Дайле А. Практика контроллинга = Controller praxis : Пер. с нем. / А. Дайле; Под ред.и с предисл. М.Л.Лукашевича и Е.Н.Тихоненковой. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 336с. – ISBN 5-279-02093-1
1072605
  Коппенфельс В. Практика конформных отображений / В. Коппенфельс, Ф. Штальман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 406 с.
1072606
  Барабаш С. Практика корпоративних зв"язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інс // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття розкриває форми і переваги корпоратизації у сфері бібліотечної діяльності. Наводяться конкретні приклади об"єднання зусиль бібліотек ВНЗ, а також окремої бібліотеки із структурними підрозділами вищого навчального закладу.
1072607
  Брагинский Л.В. Практика кредитования строительства колхозных электростанций. / Л.В. Брагинский. – М., 1950. – 28с.
1072608
   Практика криминалистической экспртизы. – М., 1961. – 340с.
1072609
   Практика ланкової праці в трудовій школі. – Х., 1927. – 113с.
1072610
   Практика лицензирования заявок на объекты патентного права / А.Е. Сощенко, Н.А. Егорова, О.В. Видякина, И.В. Семерухина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0201-7067


  Рассмотрены вопросы лицензирования заявок на объекты патентного права с учетом норм законодательства России и зарубежных законодательных документов.
1072611
  Швальбе Х. Практика маркетинга: для малых и средних предприятий. / Х. Швальбе. – М., 1995. – 317с.
1072612
   Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал. – Київ
№ 3/4 (5/6). – 2007. – 192 с.
1072613
   Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2006-2010 годы / [авт.-сост.: Т.Г. Захарченко, Н.А. Дуцник] ; под общ. ред. Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины, проф. акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона ; Торгово-промышл. палата Украины [и др.]. – Киев : [б. и.], 2013. – 534, [1] с. – ISBN 978-966-1557-35-1


  В пр. № 1699534 дарчий напис.
1072614
  Друкер Питер Практика менеджмента : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2000. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1072615
  Друкер Питер Практика менеджмента = The practice of management : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1072616
  Булгаков В.П. Практика методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 57-64. – ISBN 978-966-544-404-5
1072617
  Кальнер В.Д. Практика микрозондовых методов исследования металлов и сплавов / В.Д. Кальнер, А.Г. Зильберман. – Москва, 1981. – 215 с.
1072618
  Тропін З.В. Практика міжнародних інвестиційних арбітражів щодо реалізації окремих положень Договору до Енергетичної Хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 48-59. – ISSN 2308-6912


  В статті розкривається практика міжнародних арбітражів в частині реалізації інвестиційних положень Договору до Енергетичної Хартії ("ДЕХ"). Розглянуто деякі інвестиційні спори, що виникли на ранньому етапі дії цього міжнародного договору, через що вони ...
1072619
  Алямкін Р.В. Практика міжнародних судових та арбітражних інституцій щодо тлумачення рішень у справах про приналежність території // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 105-110. – ISSN 2220-1394


  На основі міжнародної судової практики врегулювання міжнародних територіальних спорів висвітлено історію становлення інституту тлумачення рішень міжнародних судових органів, наведено основні види тлумачення, а також виділено основні принципи тлумачення ...
1072620
  Алямкін Р. Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 18-21
1072621
  Святун О.В. Практика міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 203-205
1072622
  Святун О.В. Практика Міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 112-114
1072623
   Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры. – Киев : Праксіс, 2006. – 864c. – ISBN 966-897-302-X
1072624
  Єрахторіна О.М. Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-67. – (Філософія ; вип. 44)
1072625
  Тітаренко Т. Практика морського права у 2018 р. в Україні: successes and failures // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 28-29
1072626
  Новожилов В.В. Практика на ЭВМ : Контрольные задания и методические указания для студентов заочной формы обучения / В.В. Новожилов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР. – Киев, 1986. – 42 с.
1072627
  Лавний В.В. Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини / В.В. Лавний, Петер Шпатгельф // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1991-606X
1072628
  Олефіренко Ю. Практика нагляду за додержанням земельного та водного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-33.
1072629
  Телицька В.А. Практика надання адміністративних послуг населенню органами влади в Німеччині та Польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 119-121. – Бібліогр.: 7 назв
1072630
  Ткач К.М. Практика надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 10-15
1072631
  Стрежнева М. Практика наднациональности в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 57-69. – ISSN 1728-2756
1072632
  Оганджанян Ф.Г. Практика немецкого языка / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1988. – 166с.
1072633
  Іванова І.І. Практика неокорпоративізму в країнах Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 18-20
1072634
  Минина Л.С. Практика нефанализа : монография / Л.С. Минина; Бугаев В.А. – Ленинград : Гидрометеорологиздат, 1970. – 336с.
1072635
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1909. – 440, XXIV с.
1072636
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1912. – 666, XIV с.
1072637
   Практика низшей геодезии. – 5-е изд. – Москва : Из-во Наркомзема "Новая деревня"
Ч. 1. – 1924. – 319 с.
1072638
   Практика низшей геодезии. – Изд. 5-е. – М.-Л.
2. – 1925. – 319с.
1072639
   Практика низшей геодезии. – 6-е изд. – Москва : "Новая Деревня", 1927. – 637 с.
1072640
   Практика низшей геодезии. – 9-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. с.-х. из-во, 1931. – 822 с.
1072641
   Практика низшей геодезии. – 8-е изд. – Москва ; Ленинград, 1931. – 810 с.
1072642
   Практика низшей геодезии. – 10-е изд. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1933. – 848 с.
1072643
  Киркпатрик Э. Практика обеспечения качества на производстве / Э. Киркпатрик. – М., 1978. – 247с.
1072644
  Пастернак-Таранушенко Практика обеспечения экономической безопасности государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 2-10
1072645
  Фишман М.А. Практика обогащения руд цветных и редких металлов / М.А. Фишман, Д.С. Соболев. – М
4. – 1963. – 712с.
1072646
  Иофис Е.А. Практика обработки кинопленки. / Е.А. Иофис. – М., 1967. – 252с.
1072647
  Шугрина Е.С. Практика обращения в Конституционный суд РФ: актуальные проблемы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.133-136. – ISSN 1811-9018
1072648
  Абрамов А.П. Практика обчислень логарифмічною лінійкою : короткий посіб. з прикладами, розв"язуваннями та поясненнями / А.П. Абрамов. – Харків ; Дніпропетровськ : Техвидав, 1931. – 48 с.
1072649
  Неровский Л.Б. Практика озвучения любительских кинофильмов. / Л.Б. Неровский. – М., 1976. – 167с.
1072650
  Князь Ю. Практика оказания бесплатной юридической помощи: опыт Украины и Республики Беларусь // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-148
1072651
  Розина Н.М. Практика определения оценок в системе ЕСТS опыт финансового университета при правительстве Российской Федерации / Н.М. Розина, Н.Н. Комиссарова, Е.П. Шпаковская // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются вопросы, связанные с переходом на общеевропейскую систему учета учебной работы студентов при освоении образовательных программ (система переноса и накопления кредитных единиц - ECTS). Показана методика расчета оценок в системе ECTS, ...
1072652
  Феппл Практика оптического моделирования / Феппл, Э. Менх. – Новосибирск, 1966. – 212 с.
1072653
  Нєнно І.М. Практика організації портової адміністрації в Нідерландах: уроки для України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 160-168. – (Серія "Економіка")
1072654
   Практика отбора объектов для патентования за границей. – К., 1968. – 48с.
1072655
  Жуков Борис Практика относительности : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 110-116
1072656
  Конвенц Г. Практика охраны памятников природы / Г. Конвенц; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 88с. – (Охрана дикой природы ; Вип.23). – ISBN 966-7555-10-0
1072657
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1 : Доходная и коммерческая недвижимость. – 2010
1072658
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 2 : От стоимости к ценности. – 2010
1072659
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1(5) : Вопросы и проблемы кредитования. – 2011
1072660
  Ступницький О.І. Практика оцінки інформаційної безпеки фірми в умовах глобалізації трансферту інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 77-83.
1072661
  Шура Н.О. Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 29-37. – ISSN 2306-6792
1072662
  Свєтова С.М. Практика парламентализму. / С.М. Свєтова. – К., 1997. – 131с.
1072663
   Практика партийной работы в армии и флоте. – М., 1977. – 334с.
1072664
  Ковганюк С.П. Практика перекладу / С.П. Ковганюк. – Київ, 1968. – 275с.
1072665
  Кучер З.І. Практика перекладу (німецька мова) = Praktische Ubersetzung Deutsche Sprache : [навч. посібник] / Кучер З.І., Орлова М.О., Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 502, [1] с. – На корінці назва нім. мовою. – Бібліогр.: с. 500-501. – ISBN 978-966-382-444-4
1072666
  Геращенко О.І. Практика перекладу наукової та технічної літератури / О.І. Геращенко, О.М. Донцова, К.М. Вельчева // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (473/474). – С. 15-24
1072667
  Карабан В.І. Практика перекладу публіцистичних текстів : (англо-укр. та укр.-англ. напрямки) / Карабан В.І., Панасьєв О.М. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 366, [2] с. : табл. – (DICTUM FACTUM ; Translation series). – ISBN 978-966-382-620-2
1072668
  Меньшикова Н.В. Практика перекладу релігійних текстів (німецька мова) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Меньшикова, Т.В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 172, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-439-546-2
1072669
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М., 1988. – 302с.
1072670
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М.
2. – 1989. – 300с.
1072671
  Черный А.А. Практика планирования экспериментов и математического моделирования процессов. / А.А. Черный. – Саратов, 1984. – 102с.
1072672
  Нансен І. Практика планового висушування буровугільних родовищ / І. Нансен. – Х., 1931. – 63с.
1072673
  Болгов И.Ф. Практика по инженерной геодезии : учебное пособие / И.Ф. Болгов, В.С. Виноградов. – Куйбышев : Обл. типография им. Мяги, 1970. – 48с.
1072674
  Потеев М.И. Практика по методике обучения во втузах / М.И. Потеев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 92с.
1072675
  Жидкоблинов М.А. Практика по педагогике как важнейшее условие профессионой подготовки учителя начальных классов школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жидкоблинов М. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 19л.
1072676
  Марченко О.І. Практика податкового стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 25-35. – ISSN 2306-0050
1072677
  Погребецький М.Т. Практика подорожей / М.Т. Погребецький. – Київ, 1940. – 188с.
1072678
  Макаренко Є.А. Практика політики мультикультуралізму: формування культурологічного дискурсу в українському медійному просторі / Є.А. Макаренко, О. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 7-10
1072679
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 121-126.
1072680
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-33.
1072681
  Гриценко Г. Практика посвідчення договорів оренди земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 34-46
1072682
  Дрозденко К.В. Практика построения графических диалоговых систем. / К.В. Дрозденко, О.Ф. Цурин. – Киев : Вища школа, 1987. – 192 с.
1072683
  Гильтнер В. Практика потенциометрических анализов / В. Гильтнер. – М., 1936. – 156с.
1072684
  Дегтев В.Г. Практика Правительствующего сената по торговым делам с 1899 г. по 1912 г. включительно с добавлением многих предыдущих годов : Составил и издал Присяжный стряпчий при Моск. коммерч. суде В.Г. Дегтев. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – [2], IV, [2], 628 с. – На обл. название книги: Сенатская практика по торговым делам
1072685
  Насіров Р.М. Практика правового регулювання інституту "податкового компромісу". Досвід США та імпелементація в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 57-62. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1072686
  Мариана Кочубей Практика предупреждения торговли людьми в России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 94-97. – ISSN 1812-7126
1072687
  Павлович С.А. Практика преподавания естествознания в начальной школе / С.А. Павлович. – Москва-Ленинград, 1934. – 176с.
1072688
  Ягодовский К.П. Практика преподавания естествознания. / К.П. Ягодовский. – М.Л., 1926. – 184с.
1072689
  Эменов В.Л. Практика преподавания математики / В.Л. Эменов. – Москва, 1930. – 126 с.
1072690
  Яценко С.С. Практика призначення покарання за ст. 214 КК УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 52-58. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье на базе изучения обвинительных приговоров по ст. 214 УК УССР анализируется практика назначения наказания за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни, показываются типичные недостатки и пути их устранения.
1072691
  Мотлях О.І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп"ютерного поліграфа : (метод. та практ. рекомендації) / О.І. Мотлях, І.П. Усіков ; Укр. бюро психофізіол. дослідж. та безпеки ; Колегія поліграфологів України. – Київ : Освіта України, 2015. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 90-97. – ISBN 978-617-7111-96-1
1072692
  Куфальдт Г. Практика прикладної дендрології в парках і садах : Створення зелених насаджень / Г. Куфальдт. – Харків, 1931. – 196 с.
1072693
  Побежимова Н.И. Практика применения государственных образовательных стандартов по юриспруденции в России // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.7-12
1072694
   Практика применения гражданского процессуального права. – Свердловск, 1984. – 145с.
1072695
  Утевский Б.С. Практика применения законодательства по борьбе с хищениями социалистического имущества. / Б.С. Утевский, З.А. Вышинская. – М., 1954. – 152с.
1072696
  Гаврилов Н.К. Практика применения законодательства сфере электронных подписей в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 40-43. – ISSN 1812-8696
1072697
  Панков А.С. Практика применения кабелей и элекритческих машин с использованием алюминия в условиях алюминиевого производства. / А.С. Панков. – М., 1965. – 12с.
1072698
  Марков Л.А. Практика применения керамики в архитектуре / Л.А. Марков. – Киев, 1954. – 30 с.
1072699
  Титов К.В. Практика применения систем компьютерной математики в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-50. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1072700
  Фролова М.Г. Практика применения соционики на пути к личной гармонии и благополучию // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 14-17. – ISSN 2226-7514
1072701
  Понедельченко Н.М. Практика применения судами общей юрисдикции норм международного права в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.28-38. – ISSN 1812-3910
1072702
  Кривошеин П.К. Практика применения уголовного законодательства по делам о продолжаемых преступлениях / П.К. Кривошеин. – К., 1990. – 90с.
1072703
  Земсков С.А. Практика применения функционально-стоимостного анализа / С.А. Земсков. – М., 1987. – 88с.
1072704
   Практика применения хозяйственного законодательства: Предпринимательство, отношения собственности, аренда, договора. – М., 1991. – 91с.
1072705
   Практика применения ЭВМ серии М5000 для обработки экономической информации. – Москва, 1981. – 80с.
1072706
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей : Учебно-практическое пособие / Н.Б. Кобелев. – Москва : Финстатинформ, 2000. – 246с. – ISBN 5-7866-0117-Х
1072707
  Задорожній О.В. Практика притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності в рамках Міжнародного кримінального суду: здобутки та перспективи / О.В. Задорожній, О.Б. Кучер // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 17-22


  Проаналізована практика Міжнародного кримінального суду в контексті притягнення осіб, які вчинили міжнародні злочини, до індивідуальної кримінальної відповідальності. Продемонстровано активність діяльності даного органу міжнародної кримінальної ...
1072708
   Практика проведения функционально-стоимостного анализа в эклетротехнической промышленности. – М., 1987. – 288с.
1072709
  Цуканова Г. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу : практичний посібник / Ганна Цуканова ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Український ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси. – Київ : ЦВП, 2007. – 234 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-00-5
1072710
  Поночевна Н. Практика проведення кадрового аудиту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 32-33
1072711
  Дзюба С.Г. Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств / С.Г. Дзюба, Я.С. Соболєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 125-135 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1072712
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
1. – 1972. – 64с.
1072713
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
2. – 1972. – 48с.
1072714
  Гутер Р.С. Практика программирования : Справочник / Р.С. Гутер. – Москва, 1965. – 211 с.
1072715
  Керниган Б.В. Практика программирования = The practice of programming / Брайан В. Керниган, Роб Пайк ; пер. с англ. под ред. И.В. Романовского. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM Publishers ; Невский Диалект, 2001. – 384 с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-7940-0058-9
1072716
  Лозяной В.И. Практика программирования и специальное программное обеспечение для вычислительного комплекса "Искра-1256" / В.И. Лозяной, И.В. Петруенко. – Днепропетровск, 1987. – 72с.
1072717
  Макогон В.С. Практика программирования на бейсике / В.С. Макогон. – Одесса, 1987. – 93с.
1072718
  Дрейфус М. Практика программирования на Фортране : Упражнения с комментариями/ Пер. с фр. / М. Дрейфус, К. Ганглоф. – Москва : Мир, 1978. – 224с.
1072719
   Практика проектирования и эксплуатации систем солнечного тепло- и хладоснабжения. – Л., 1989. – 47с.
1072720
  Алексаков Г.Н. Практика проектирования нелинейных систем управления методом фазовой плоскости / Алексаков Г.Н. – Москва : Энергия, 1973. – 144 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 482)
1072721
   Практика прокуроского надзора при рассмотрении уголовных дел. – Москва, 1987. – 671 с.
1072722
  Щегельська Ю.П. Практика промоційної діяльності України на міжнародній арені // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 122-127


  У статті проаналізовано історичний розвиток практики промоційної діяльності української держави за двадцять років незалежності. The article has analysed historical development of the Ukrainian state promotional activity in twenty yearsof ...
1072723
  Покровский А.И. Практика против теории / А.И. Покровский. – Москва : Мысль, 1965. – 288 с.
1072724
  Василенко М. Практика професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Польщі // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 369-374. – ISBN 978-966-2328-98-1
1072725
  Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографии / Ф. Готлоп. – Москва, 1981. – 174 с.
1072726
  Гринберг А.Д. Практика работы с Photoshop 4 = Fundamental Photoshop / Адель Дроблас Гринберг, Сет Гринберг ; [ перевод с англ. : А.А. Борисов, Б.А. Вознюк и др. ]. – 3-е изд. – Киев ; Москва : Диалектика, 1998. – 624 с. – ISBN 966-506-120-8
1072727
   Практика работы с QNX / Д. Алексеев, Е. Ведревич, А. Волков, Е. Горошко, М. и др. Горчак; Алексеев Дмитрий, Ведревич Евгений, Волков Алексей, Горошко Егор, Горчак Михаил [и др.]. – Москва : КомБук, 2004. – 432 c. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-94740-009-X
1072728
  Колерова Т.С. Практика работы с автоматизированной системой межбиблиотечного абонемента в Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 48-49
1072729
  Головач Ф.В. Практика радгоспного будівництва на Україні в 1919-1921 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 3-10. – (Серія історії та права ; № 7)
1072730
  Тарасов Ф.И. Практика радиомонтажа / Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 48 с.
1072731
   Практика разработки и реализации генеральных планов городов. – Киев, 1975. – 112 с.
1072732
  Воробьева Л.В. Практика разрешения земельных споров в условиях общинного землепользования в России во второй половине XIX веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 43-47. – ISSN 1812-3805
1072733
   Практика расследования общественно опасных деяний, совершаемых невменяемыми : (информ.-метод. письмо). – Москва : Типография имени Воровского, 1967. – 51, [2] с., включ. обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1072734
  Румянцев Г.Я. Практика рассмотрения в США конвенционных заявок ЦНИИПИ / Г.Я. Румянцев; Под ред В.А. Попова. – Москва, 1968. – 80 с.
1072735
  Кривошеева Т.М. Практика реализации программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих для эффективной реализации целевых программ развития туризма в РГУТиС / Т.М. Кривошеева, Н.А. Платонова // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 19-23. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1813-1212
1072736
  Костриця В.І. Практика реалізації заходів активної політики зайнятості в Угорщині. Уроки для України / В.І. Костриця, Т.Б. Вітряк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 70-76
1072737
  Нестуля С.І. Практика реалізації лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління в ПУЕТ // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 154-167. – ISSN 2312-1548
1072738
  Степаненко О. Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 38-48. – ISSN 2312-5993
1072739
  Гольман И.А. Практика рекламы: Десять уроков для советского бизнесмена / И.А. Гольман, Н.С. Добробабенко. – Новосибирск, 1991. – 142с.
1072740
   Практика реставрации памятников монументальной живописи. – М., 1991. – 163с.
1072741
   Практика реставрационных работ. – М., 1950. – 208с.
1072742
   Практика реставрационных работ. – М., 1958. – 184с.
1072743
  Копильна О.М. Практика реферативного перекладу : навч. посібник / О.М. Копильна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 134, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-7844-12-8
1072744
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ / А.М. Горинштейн. – М, 1984. – 232с.
1072745
  Никушина О. Практика рішення "екологічних "суперечок / О. Никушина, М. Сацюк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-117.
1072746
  Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України / В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 15-21
1072747
  Рябічев В.Л. Практика роботи з соціальними медіа (на прикладі газети Aftonbladet, Швеція) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко, Ю.М. Нестеряк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 88-94


  У статті розглянуто питання розвитку соціальних медіа на прикладі популярного шведського таблоїда, проаналізовано досвід роботи шведських і європейських ЗМІ та особливості роботи редакції мережевого видання, наведено статистичні виміри ...
1072748
  Бриль О Ю. Практика розвитку документознавчої освіти в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем професійної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери з метою підвищення якості документознавчої освіти та конкурентоспроможності випускників спеціальності "Документознавство та ...
1072749
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 52-55.
1072750
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
1072751
  Бабенко Т. Практика розгляду відповідей та рекомендації щодо вирішення спірних питань при реєстрації знака // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 36-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1072752
  Бахмач Є. Практика розгляду заявок на антитіла в Укрпатенті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 20-27
1072753
  Кривов В.М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів: проблеми і шляхи їх вирішення // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 59-64
1072754
   Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов"язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-30.
1072755
  Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання договорів відчуження нерухомості недійсними // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99
1072756
  Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1072757
  Грицюта Н.М. Практика розробки й запровадження етичних принципів і професійних стандартів рекламної діяльності у Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 42-50


  Основа системи управління рекламною діяльністю у Франції - стале законодавство, що включає велику кількість актів, прийнятих протягом тривалого історичного періоду, виконавча влада та судочинство. Діяльність громадських організацій рекламістів ...
1072758
  Рудич Ф.М. Практика руководства Киевским обкомом партии идеологической работой области / Ф.М. Рудич. – Київ, 1969. – 47с.
1072759
   Практика русской разговорной речи = Practical Russian : пособие для лиц, говорящих на англ. яз. / Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина; Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1962. – 176 с.
1072760
   Практика русской разговорной речи. – М., 1964. – 174с.
1072761
   Практика русской разговорной речи. – М., 1967. – 180с.
1072762
   Практика русской разговорной речи. – 2-е изд. – М., 1968. – 200с.
1072763
   Практика русской разговорной речи. – 3-е изд. – М., 1971. – 181с.
1072764
   Практика русской разговорной речи. – М., 1977. – 224с.
1072765
   Практика русской разговроной речи. – 3-е изд. – М., 1974. – 190с.
1072766
  Далекий Н.А. Практика Сергея Рубцова / Н.А. Далекий. – Киев : Молодь, 1962. – 384 с.
1072767
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-356
1072768
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-556
1072769
  Кучерова Я.В. Практика снижения траанспортных затрат на перевозку сельхозпродукции // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 32-34
1072770
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 112с.
1072771
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1962. – 160с.
1072772
  Стронг Д. Практика современной физической лаборатории / Д. Стронг. – Москва ; Ленинград, 1948. – 444 с.
1072773
   Практика создания модели специалста в различных вузах. – Москва, 1989. – 119с.
1072774
  Кац А.Л. Практика составления долгосрочных прогнозов погоды малой заблаговременности. / А.Л. Кац, В.Г. Семенов. – Л., 1947. – 102с.
1072775
  Катихін Є.О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 61-65. – Бібліогр.: 12 назв
1072776
  Горбенко Г.В. Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 10-13. – ISSN 2312-5160


  У статті здійснено аналіз сучасної практики функціонування соціальної реклами, зокрема розкрито особливості її становлення і функціонування в Україні і за кордоном. This paper analyzes the current practices of public service announcements, including ...
1072777
  Бова А.А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 181-188. – ISSN 2072-8670
1072778
  Коровніченко М.Г. Практика соціологічного дослідження в здійсненні політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1072779
   Практика співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та громадських екологічних організацій. – Київ : Центр екологічної освіти і інформації, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8670-51-0
1072780
  Масальський В. Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами : друга половина 1990-х - 2005 роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 112-120. – ISSN 1728-9343
1072781
  Матвеев М.М. Практика спортивного рыболовства / М.М. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 335с.
1072782
  Листопад О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 31-34. – ISSN 2076-9326
1072783
  Рабінович П. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / П. Рабінович, О. Гарасимів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
1072784
  Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 20-31.
1072785
  Верланов С. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 173-178. – ISSN 0132-1331
1072786
  Рабшович П. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти / П. Рабшович, Т. Дудаш // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 3-8.
1072787
  Сидоренко І.С. Практика стратегічних комунікацій НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 311-316. – ISSN 2076-1554
1072788
  Ісаченко Д.А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 24-32. – ISSN 1562-0905
1072789
  Внукова Н.Н. Практика страхового бизнеса / Н.Н. Внукова. – Київ, 1994. – 80с.
1072790
  Юровский Д. Практика страхового дела для страхователей: коммерческие риски, страхование физических лиц // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.8-11
1072791
  Тимошик М. Практика студентів-журналістів як головний чинник набуття професійних навичок: сторінка мемуарів з історії факультету журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-8. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У мемуарному матеріалі йідеться про організацію практики та форми її захисту й оцінювання на факультеті журналістики КДУ в 70-ті рр. ХХ ст. This memoir material deals with the problem of practice organization, forms of its presentation and assessment ...
1072792
  Жукова В.П. Практика студентів в бібліотеках як трансфер знань // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 156-160. – ISBN 978-617-619-161-2
1072793
  Полянский С.Н. Практика студентов в школе / С.Н. Полянский. – Москва, 1950. – 208с.
1072794
   Практика судів України в кримінальних справах 2001-2005. – К. : Юрінком, 2005. – 464с. – ISBN 966-667-215-4
1072795
   Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.) : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В.І. Тютюгін ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2014. – 703, [1] с. – Бібліогр. у дод.: с. 701-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-664-8
1072796
  Влялько І.В. Практика суду ЄС в сфері державних закупівель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 186-192.
1072797
  Кононенко В. Практика суду ООН набуває ознак прецедентної // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 31-35.
1072798
  Козачук Н. Практика США та ЄС щодо застосування антимонопольного права для протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 221-224
1072799
  Марченко К.В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 54-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
1072800
  Пащенко В.І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті / В.І. Пащенко, В.Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 4-12. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1072801
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1072802
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної філософії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1072803
  Маркус П. Практика телевизионного приема / П. Маркус. – Москва, 1964. – 301 с.
1072804
   Практика тепловой микроскопии. – М., 1976. – 168с.
1072805
  Ассонов А.Д. Практика термической обработки / А.Д. Ассонов. – Москва, 1962. – 72с.
1072806
   Практика технического нормирования и оплаты труда в промышленном предприятии. – М., 1947. – 60с.
1072807
  Шалимов Ф И. Вадецкий Практика турбинного бурения / Ф И. Вадецкий Шалимов. – Москва, 1954. – 244 с.
1072808
  Погребецкий М.Т. Практика туризма и путешествий / М.Т. Погребецкий. – М-Л, 1930. – 256с.
1072809
  Хокси Р. Практика тэйлоризма в Америке / Р. Хокси. – М.-Л., 1927. – 163с.
1072810
   Практика у "Південному" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти спеціальностей "Космічний моніторинг Землі" та "Космічна геодезія" НУ "Львівська політехніка" зможуть проходити виробничі й дослідницькі практики на базі КБ "Південне".
1072811
   Практика уголовного сыска : Науч.-практич. сборник. – Москва : Лига разум, 1999. – 244с. – ISBN 5-89795-007-5
1072812
  Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду / З.М. Вортман. – Москва, 1971. – 295с.
1072813
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-216
1072814
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIXст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – C. 205-216
1072815
  Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Зермати. – М., 1982. – 112с.
1072816
   Практика управления: Сборник конкретных ситуаций. – М., 1984. – 120с.
1072817
  Ніпіаліді О. Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 19-30. – ISSN 2410-0706
1072818
  Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови : навч. посібник / Наталія Гач. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с.173-174. – ISBN 978-966-185-141-1
1072819
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : книга для викладача / О.А. Бабелюк, О.В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-434-5
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 31, [1] с. : іл. – Англ. мовою
1072820
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-432-1
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169
1072821
  Феоктистів А. Практика усної й письмової мови / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 23с.
1072822
  Никифорова А.К. Практика устной и письменной речи французского языка / А.К. Никифорова. – Алма-Ата, 1989. – 150с.
1072823
   Практика устной речи. – Минск, 1982. – 222с.
1072824
   Практика устной речи. – Минск, 1985. – 198с.
1072825
   Практика устной речи. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 190с.
1072826
  Чебышева Ф.В. Практика учащихся городской школы в колхозе. / Ф.В. Чебышева. – М., 1956. – 26с.
1072827
   Практика учета школьной работы. – Л.-М., 1926. – 112с.
1072828
  Кузнецов В.Д. Практика физической лаборатории. Наклонная плоскость. – Киев, 1912. – 5 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.13, 1912 г.
1072829
  Гамзіна О.М. Практика фіскального регулювання природокористування в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 8-9
1072830
  Молина Е.В. Практика формирования инвестиционного спроса и эффективность инвестиционной деятельности в регионе // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.70-77
1072831
  Ким И.Н. Практика формирования состава и профессиональных компетенций преподавателей вуза за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 134-144. – ISSN 0869-3617


  Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования. В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие методические ...
1072832
  Рожко О.Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 172-178. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1072833
  Шевченко А. Практика формування дослідницьких навичок у магістрантів-управлінців освітою // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 152-156. – ISSN 2308-4634
1072834
  Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 155-166
1072835
  Соловей М. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 137-145. – ISSN 2309-9127
1072836
  Лобовик Б. Практика Франції з визнання і виконання арбітражних рішень у справах, в яких арбітри діяли в якості дружніх посередників // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 170-171
1072837
  Бакеев В.А. Практика хозяйственного руководства / В.А. Бакеев, И.С. Просвиров. – М., 1986. – 61с.
1072838
  Иофис Е.А. Практика цветной фотографии / Е.А. Иофис. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 62 с.
1072839
  Пренгель Л. Практика цветной фотографии. / Л. Пренгель. – М., 1992. – 256с.
1072840
  Піпченко Н. Практика цифрової дипломатії Мальти, Іспанії та Португалії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 218-246. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1072841
  Гречко П.К. Практика человека: опыт филос.-методол. анализа / П.К. Гречко. – М., 1988. – 151с.
1072842
  Фокс Г. Практика электрического привода / Г. Фокс. – Москва-Ленинград : Кубуч, 1934. – 363 с.
1072843
  Зиновьев А.В. Практика электролиза алюминия / А.В. Зиновьев. – Л, 1934. – 46с.
1072844
  Пилянкевич А.Н. Практика электронной микроскопии / А.Н. Пилянкевич. – Москва : МАНГИЗ, 1961. – 176 с.
1072845
   Практика эффекта Мессбауэра. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 159с.
1072846
  Куц В.А. Практика як елемент творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 65-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1072847
  Кованцов М.І. Практика як критерій істини в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1072848
  Дубинський М. Практика, яку потрібно змінювати // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29


  Практика розгляду господарськими судами справ щодо інтелектуальної власності
1072849
  Махнева Л.А. Практикантка. / Л.А. Махнева. – Хабаровск, 1962. – 216с.
1072850
  Іванчишен В. Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 164-167. – ISSN 2313-8505
1072851
  Максимович О.В. Практики академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 133-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1072852
  Крижний Сергій Григорович Практики виживання цивільного населення Харкова на початку окупації ( осінь 1941 - весна 1942 рр.) в усних свідченнях та біографічних документах / Крижний Сергій Григорович, Рапопорт Ася Володимирівна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С. 136-142. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1072853
  Половая Н.О. Практики впровадження електронних технологій навчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: соціокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Половая Наталія Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1072854
  Єгорова А.В. Практики дисертаційного процесу в Україні: необхідність модернізації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 43-44


  Одним із пріоритетних напрямків на шляху до модернізації української науки і долучення ії досягнень до міжнародної наукової думки є необхідність вдосконалення науково-дослідницького процесу, а також посилення і підвищення мотивації до творчого, ...
1072855
  Гузьман О.А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді / О.А. Гузьман, Н.О. Ляшенко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 29-37. – ISSN 2077-1800
1072856
  Германенко О.В. Практики конструювання ідентичності простору міста (на прикладі Контрактової площі м. Києва) / О.В. Германенко, І.М. Кравченко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 232-233
1072857
  Курінна М. Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 92-100. – ISSN 2664-4282
1072858
  Герасіна Л.М. Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 6-17. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1072859
  Костерина И.В. Практики маскулинности в молодежных группах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.116-126. – ISSN 0132-1625
1072860
  Бакай А.Є. Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 98-103. – ISSN 2306-6814
1072861
  Олексюк С. Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикладі театру) // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 79-81. – ISBN 978-966-518-670-0
1072862
  Добронравова И.С. Практики науки и постнеклассический тип рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 76-84. – ISSN 2077-8309
1072863
  Моритц Аннет Практики обучают практиков - иной подход в консультировании и проведении семинаров : управление // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-48 : фото
1072864
  Білан Є.О. Практики підтримки здорового способу життя серед студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 98-103. – ISSN 2077-1800
1072865
  Ткаченко В.В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В.В. Ткаченко, Л.Ю. Кожекіна, О.Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 82-86. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1072866
  Долгочуб В. Практики реконструкції українського традиційного весілля на початку XXI ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 7-26. – ISSN 2312-6825
1072867
  Лиховид Д.О. Практики самоорганізації в територіальних громадах України / Д.О. Лиховид, Т.В. Семигіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 168-170
1072868
  Бевзенко Л.Д. Практики свободы в меняющихся социокультурных контекстах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 19-29
1072869
  Чепелик О. Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-140
1072870
  Кривошия О. Практики ціноутворення: класифікація та особливості використання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1072871
  Скокова Л. Практики читання в умовах інформатизації повсякденного середовища // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 177-182


  В статті розглядаються стан і зміни практик читання (преси, художньої, фахової літератури) в контексті стрімкого поширення інформаційно-комунікативних технологій в повсякденному житті населення українського суспільства. На основі даних соціологічних ...
1072872
  Новіков В.М. Практико-орієнтована модель професійної освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 152-164. – ISSN 2072-9480
1072873
  Бобраков С. Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 77-81
1072874
  Горбенко Г.В. Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 64-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1072875
  Лопіна Н. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій / Н. Лопіна, Л. Журавльова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 67-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1072876
  Брехунець А.І. Практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 31-42. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1072877
  Поліщук Т. Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Університеті Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу викладання дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Київському університеті ім. Б. Грінченка досліджено аспекти впровадження практико-орієнтованого підходу до професійної підготовки студентів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1072878
  Вихристенко Б. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 1606-3732
1072879
  Черв"якова Н.І. Практико зорієнтовані технології професійної підготовки майбутніх педагогів: досвід теоретико-експериментального дослідження // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 35-43. – ISSN 2227-2747
1072880
  Свердлик З.М. Практикоорієнтоване викладання дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 18-25. – ISSN 2409-9805


  Стаття присвячена впровадженню практикоорієнтованих методів викладання курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" студентам спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна таархівна справа". Запропоновано тематичну структуру та зміст навчальної програми ...
1072881
  Теренко О. Практикоорієнтованість системи освіти дорослих у США і Канаді // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1072882
  Кіт Л. Практикуй те, що сповідуєш, або Про засади академічної доброчесності // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "До наймасштабнішої в Україні реформи - судової - активно долучаються науковці КНУ. Так, нещодавно безкінечна й невичерпна тема плагіату об"єднала університетську спільноту та адвокатів-практиків під час круглого столу "Плагіат або правомірне ...
1072883
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1072884
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
1072885
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1072886
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1072887
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1072888
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1072889
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1072890
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
1072891
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для студентів немовних ВНЗ I-IV рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 524-527. – ISBN 978-966-364-707-4
1072892
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1072893
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1072894
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1072895
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1072896
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1072897
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1072898
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1072899
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1072900
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1072901
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1072902
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1072903
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1072904
   Практикум з вищої математики. Комп"ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник : [у 2 ч.] / [В.С. Шебанін, О.В. Шебанін, І.П. Атаманюк та ін.]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-26-1
Ч. 2 : / [В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.П. Атаманюк та ін.]. – 2018. – 388 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 386-387. – Бібліогр.: с. 385
1072905
  П"яткова А.В. Практикум з геоморфології : навч.-метод. посібник / А.В. П"яткова, О.Б. Муркалов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2017. – 102, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-617-689-202-1
1072906
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1072907
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1072908
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1072909
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1072910
  Востріков В.П. Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність" : навч. посібник для студентів спец. 274 "Автомобільний транспорт" і 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В.П. Востріков, О.Г. Кірічок, В.М. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 978-966-327-386-0
1072911
  Дедухно А.В. Практикум з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" : для здобувачів вищ. освіти аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитаціїї / Дедухно А.В., Сизоненко Н.М. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. – Київ : Ліра-К, 2018. – 179, [1] с. : табл. – На обкл. назва: Українська мова за професійним спрямуванням. – Бібліогр.: с. 124-128. – (Практикум). – ISBN 978-617-7320-56-1
1072912
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1072913
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1072914
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1072915
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
1072916
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1072917
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-359-8
Ч. 1. – 2015. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
1072918
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1072919
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1072920
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1072921
  Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" : навч. посібник / О.В. Лисенко ; [редкол.: М.І. Диба (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-341-4
1072922
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1072923
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1072924
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1072925
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1072926
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1072927
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1072928
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1072929
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1072930
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1072931
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1072932
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1072933
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1072934
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1072935
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
1072936
   Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посібник для студентів класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / [С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Г.Е. Борецька та ін. ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – Київ : Ленвіт, 2016. – 401, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7137-02-2
1072937
   Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посіб. для студентів пед. ун-тів та ін-тів / [М.І. Пентилюк, З.П. Бакум, О.М. Горошкіна та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 366, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-8995-56-9
1072938
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1072939
   Практикум з методів обчислень : Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв"язання рівнянь і систем / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін, О.Ф. та ін. Кашпур; М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін та ін.; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 80с. – ISBN 966-608-504-6
1072940
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1072941
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1072942
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1072943
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1072944
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1072945
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1072946
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1072947
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1072948
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1072949
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1072950
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1072951
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1072952
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1072953
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1072954
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1072955
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1072956
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1072957
   Практикум з українського ділового мовлення : Навчальні видання. – Київ : ФАДА, 2002. – 359с. – ISBN 966-7625-41-9
1072958
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1072959
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1072960
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1072961
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1072962
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1072963
   Практикум з цивільного процесу України : [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [Н.В. Василина та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ : Дакор, 2018. – 330, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-05-8
1072964
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1072965
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1072966
  Мазурмович Б.М. Практикум зоологии беспозвоночных : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович, 1977
1072967
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1072968
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1072969
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1072970
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1072971
  Терлецька Л.Г. Практикум із загальної психології : модуль "Мислення, мовлення" : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 6.030102 "Психологія"] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 55-57 та в кінці лаб. робіт
1072972
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1072973
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1072974
   Практикум із фізичної хімії процесів : для студентів хім. ф-ту / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 54 Прак. – Бібліогр. в кінці тем
1072975
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1072976
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1072977
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1072978
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1072979
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1072980
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1072981
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1072982
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1072983
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1072984
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1072985
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1072986
  Хомченко Г.П. Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода : [для биологических и сельскохозяйственных специальностей вузов] / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил.
1072987
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1072988
   Практикум по общей химии. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 400 с.
1072989
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа / А.В. Бабков. – Москва, 1978. – 168с.
1072990
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1072991
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1072992
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1072993
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1072994
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1072995
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1072996
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1072997
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1072998
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1072999
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1073000
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,