Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1079001
  Завитневич В.З. "Палинодия" Захарии Копыстенского и ее место в истории западнорусск. полемики XVI и XVII вв / исслед. В. З. Завитневича. – Варшава : В тип. Варшавского учебного корпуса, 1883. – 400, LXXV, 1 л., [6] с. + 1 табл.


  На тит. стр. № 30745 дарственная надпись: Многоуважаемому Ивану Саввичу Пальмову от автора. 28 Апреля 1887 года Киев
1079002
  Палинський В. "Паличка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 125-132. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
1079003
  Стрелкова А.Ю. "Палійська "Дгаммапада": інтерпретація вірша № 92 у світлі філософії порожнечі" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 220-222
1079004
  Дроздовський Дмитро "Палімпсест української культури, або Код майбутнього" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105106. – ISSN 0236-1477
1079005
  Скороходова Т.Г. "Паломничество в страну Запада" в опыте мыслителей Бенгальского Ренессанса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1079006
   "Пальмира Палас" : Spa-отель. Fashion-house // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 24-28 : Фото
1079007
  Пейхвассер В.М. "Пам"ятай минуле, думай про майбутнє, живи сьогоденням..." // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 47-48 : фото. – ISSN 2311-9780
1079008
  Корж М.В. Палеогеографические критерии нефтегазоносности юры Западной Сибири. / М.В. Корж. – М., 1978. – 135с.
1079009
  Свиточ А.А. Палеогеография Большого Каспия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 69-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 78-80. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1079010
  Мєнасова А. Палеогеографічні аспекти формування Бурімської світи в межах Канівського Придніпров"я / А. Мєнасова, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-22. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження крейдових відкладів епіконтинентальних морських басейнів є завданням, важливим для розуміння особливостей тогочасного осадконакопичення. Особливу зацікавленість викликають породи, сформовані в альб-сеноманський час, переламний у багатьох ...
1079011
  Бончковський О.С. Палеогеографічні дослідження на археологічній пам"ятці Острів Дубовець (м. Дубно) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 23-37. – ISSN 0868-6939
1079012
  Огієнко О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Огієнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1079013
  Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Палеогеографічна реконструкція скелюватської світи проводилася на основі таких методик: зіставлення коефіцієнтів інтенсивності вивітрювання і осадової диференціації О.О. Предовського, методу М.М. Страхова - "ідеальний профіль", відношення ...
1079014
  Шовкопляс В.М. Палеогеографічні події в пізньому неоплейстоцені Українського щита / В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1079015
  Дімітров Д.П. Палеогеографічні реконструкції та умови формування нетрадиційних ресурсів Чорного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 55-69 : рис. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 1999-7566
1079016
  Авдєєнко Ю.Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму і Придністров"я у пізньому плейстоцені та голоцені : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Авдєєнко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 208-239
1079017
  Крупський Ю.З. Палеогеографічні умови осадконагромадження в неогені Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і подальші перспективи її нафтогазоносності / Ю.З. Крупський, П.М. Чепіль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1079018
  Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1079019
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у кампанський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1079020
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у сеноманський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
1079021
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у туронський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1079022
  Зузук Ф.В. Палеогеографія Турського озера / Ф.В. Зузук, І.І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2227-3220
1079023
   Палеогеодинамика и формирование продуктивных зон Южной Сибири. – Новосибирск, 1991. – 167с.
1079024
   Палеогеодинамічні особливості порід центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони за даними комплексних геофізичних і мінералогічних досліджень / М. Толстой, В. Кадурін, О. Шабатура, Н. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-47. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати прямих досліджень палеогеодинамічних особливостей порід однієї з характерних ділянок центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони із застосуванням методу структурно-геодинамічного картування, еманаційних і мінералогічних ...
1079025
  Леворсен А.И. Палеогеологические карты / А.И. Леворсен. – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 152с.
1079026
  Пономаренко Г.С. Палеогеологические условия накопления песчаников мегионской свиты нижнепурского мегабала Западно-Сибирской плиты. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Пономаренко Г.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1990. – 18л.
1079027
  Васильковский Н.П. Палеогеология Северо-Востока Азии (Монголо-Охотская и Сихотэ-Алинская складчатые области и Сино-Корейский щит) / Н.П. Васильковский; Отв. ред. Ю.А.Косыгин. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
1079028
  Бортник С.Ю. Палеогеоморфологическая этапность мезозоя и кайнозоя Среднего Побужья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования / С.Ю. Бортник, Ю.А. Кошик, В.М. Тимофеев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 75-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1079029
  Мороховский Н.А. Палеогеоморфологические особенности Луцкой кольцевой морфоструктуры : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования / Н.А. Мороховский, А.Н. Оберемко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 97-101 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1079030
  Нагирный В.Н. Палеогеоморфологические условия времени образования месторождений Днепровского буроугольного бассейна : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Нагирный В.Н.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – Киев, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1079031
  Проничева М.В. Палеогеоморфологический анализ нефтегазоносных областей. / М.В. Проничева, Г.Н. Саввинова. – М., 1980. – 254с.
1079032
  Короткий А.М. Палеогеоморфологический анализ рельефа и осадков горных стран. На примере Дальнего Востока / А.М. Короткий. – Москва : Наука, 1983. – 245 с.
1079033
  Терновская В.Т. др. Палеогеоморфологический методпрогноза деформаций горных пород / В.Т. др. Терновская. – М, 1966. – 116с.
1079034
  Проничева М.В. Палеогеоморфология в нефтяной геологии / М.В. Проничева. – Москва : Наука, 1973. – 174с.
1079035
  Ивашинников Ю.К. Палеогеоморфология депрессионних морфоструктрур юга Дальднего Востока / Ю.К. Ивашинников. – Москва, 1978. – 131с.
1079036
  Конибир Б Ч.Э. Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел / Б Ч.Э. Конибир; пер. с англ. и ред. М.М. Грачевского , Е.В. Кучерука. – Москва : Недра, 1979. – 256 с. : ил.
1079037
  Сафронов И.Н. Палеогеоморфология Северного Кавказа / И.Н. Сафронов. – Москва : Недра, 1972. – 158с.
1079038
  Тетюхин Г.Ф. Палеогеоморфология территории Узбекистана в четвертичный период / Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент, 1978. – 72с.
1079039
  Веклич М.Ф. Палеогеоморфология Украины в среднем плиоцене // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 52-61 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
1079040
  Левченко О.В. Палеогеоморфологічна ситуація, яка склалася на території західної межі Українського щита в пізньокрейдову епоху // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 182-186. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1079041
  Філоненко Ю.М. Палеогеоморфологічна характеристика основних вікових генерацій давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-41. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Проведено поетапний аналіз історії формування і розвитку рельєфу території Правобережжя Середнього Придніпров"я у мезезой-кайнозої. Виділено дев"ять етапів його розвитку: рельєф полігенетичної базальної поверхні, середньоюрський, пізньоюрський, ...
1079042
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 11-24. – ISSN 0868-6939


  Палеогеоморфології входить концептуально в загальну теорію геоморфології - циклічності морфогенезу, відіграє основну роль у її становленні і подальшому розвитку, зокрема, створенні нової синтетичної концепції геоморфології - морфохронодинамічної. Метою ...
1079043
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 5-13. – ISSN 0868-6939


  Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу). Виникнення палеогеоморфології було зумовлено об"єктивними причинами, її науковим і практичним значенням. Показано становлення палеогеоморфології в колишньому СРСР. Пояснені причини ...
1079044
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України як перспективний науковий проект / О.О. Комлєв, С.В. Жилкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 199-200. – ISSN 2306-5680
1079045
   Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення Геоморфологічного атласу України / О.О. Комлєв, О.О. Ремезова, С.В. Жилкін, О.С. Довніч // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 5-15
1079046
  Десятник В. Палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід - Горинь упродовж олігоцену // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1079047
  Фуртес В.В. Палеогеоморфологічні дослідження при вивченні генезису марганцевих руд Південно-Українського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 52-55 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
1079048
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічні картографічні моделі басейнової організації мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я та прогноз його техногенного забруднення / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто теоретичні проблеми геоморфології, палеогеоморфологічного картографування на басейновій основі, використання карт для цілей прогнозування поведінки техногенних забруднювачів у мезозой-кайнозойському осадовому чохлі території Правобережжя ...
1079049
  Тарбес І.В. Палеогеоморфологічні особливості поверхонь розмиву в зоні Північно-Кримської зрошувальної системи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 146-150. – Бібліогр.: 3 назви
1079050
  Комлєв О. Палеогеоморфологічні реконструкції за даними речовинного складу осадових порід районів Українського щита / О. Комлєв, О. Возбранна, Р. Гулий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано гранулометрію та хімічний склад ільменіту, мінеральний склад титанових розсипів Українського щита. Розкрито можливості використання отриманих результатів з метою реконструкцій палеорельєфу. There are analyzed the granule and chemical ...
1079051
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічні реконструкції за даними речовинного складу осадочних порід районів українського щита / О.О. Комлєв, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 212-217.
1079052
  Таранюк О.В. Палеогеоморфологічні реконструкції як один із методів відтворення геолого-геоморфологічної історії розвитку території Канівського Придніпров"я протягом мезозой-кайнозою : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Коротко описано методику палеогеоморфологічних реконструкцій та її використання з метою відтворення геолого-геоморфологічної історії розвитку території Канівського Придніпров"я протягом мезозой-кайнозою. Сформульовано основні загальні закономірності ...
1079053
  Сіренко І. Палеогеоморфологія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Інна Сіренко, Мирослав Іваник ; [ред. У.І. Крук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 431, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 422-424 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-905-7
1079054
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологія на кафедрі землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.О. Комлєв, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 174-175. – ISSN 2306-5680
1079055
  Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита : (Мезозой і кайнозой) / М.Ф. Веклич; АН УРСР. Сектор географії. – Київ : Наук. думка, 1966. – 119с.
1079056
  Горецкий Г.И. Палеогеоморфололгические методы корреляции раннеплейстоценовых образований / Г.И. Горецкий. – Минск, 1982. – 27с.
1079057
  Иванова А.В. Палеогеотермические и палеотектонические реконструкции по данным витринитовой термометрии (на примере верхнепалеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины и прилегающих частей Донбасса) / А.В. Иванова, В.Б. Гаврильцев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 82-105 : рис., табл. – Библиогр.: с. 95-99. – ISSN 0203-3100
1079058
   Палеогеотермические критерии размещения нефтяных залежей. – М, 1977. – 159с.
1079059
   Палеогеотермия и нефтегазоносность. – М, 1982. – 108с.
1079060
  Якобсон Г.П. Палеогидрогеологические и современные гидрогелогические закономерности формирования и размещения нефтегазовых месторождений. / Г.П. Якобсон. – М., 1973. – 268с.
1079061
  Ходжакулиев Я.А. Палеогидрогеологические исследования при поисках нефти и газа / Я.А.,Ходжакулиев, Л.А. Абукова. – Москва : Недра, 1985. – 209 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
1079062
  Никаноров А.М. Палеогидрогеологические реконструкции нефтегазоносных бассейнов / А.М. Никаноров. – М, 1975. – 190с.
1079063
  Басков Е.А. Палеогидрогеологический анализ при металлогенических исследованиях / Е.А. Басков ; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Ленинград : Недра, 1976. – 199 с. : ил. – Список лит.: с. 187-197 (242 назв.)
1079064
  Карцев А.А. Палеогидрогеология / А.А. Карцев, С.Б. Вагин, Е.А. Басков. – Москва : Недра, 1969. – 152с.
1079065
   Палеогидрогеохимические исследования. – Л, 1985. – 251с.
1079066
  Гаврилюк О.В. Палеогидрогеохимические особенности накопления брома в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 145-156 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1079067
  Пачаджанов Д.Н. и др. Палеогидрохимия и формы миграции элементов в зоне гипергенеза / Д.Н. и др. Пачаджанов. – Душанбе, 1988. – 144с.
1079068
  Колтыпин А.В. Палеогиодинамический анализ строения и развития Корякского региона / А.В. Колтыпин. – М., 1989. – 192с.
1079069
  Медвідь Галина Палеогідрогеологічна характеристика міоцену північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 73-84 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 83-84. – ISSN 0869-0774
1079070
  Закревський Д.В. Палеогідрогеологічні умови північного крила Причорноморської западини в зв"язку з її нафтогазоносністю / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 112-119 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
1079071
  Смирнова В.Г. Палеогідрологія Верхнього Сірету / В.Г. Смирнова, З.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 5 назв
1079072
  Кулик Н. Палеограф із Буковини // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  175 років із дня народження Омеляна Калужняцького - видатного українського славіста і палеографа, дослідника й видавця стародавніх пам"яток писемності, педагога та науковця, який зробив величезний внесок у розвиток слов"янського мовознавства.
1079073
  Сургуладзе М.К. Палеографическая терминология в древнегрузинской литературе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Сургуладзе М.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1079074
  Судакова Н.Г. Палеографические закономерности ледникового литогенеза / Н.Г. Судакова. – Москва : Московский университет, 1990. – 158с.
1079075
  Грузинский А.С. Палеографические и критические заметки о Пересопницком евангелии / Ал. Серг. Грузинский. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – 39 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1912 г. – Библиогр. в примеч.
1079076
  Гасымов Айдын Мадат оглы Палеографические и орофографические особенности рукописей произведений М.Физули "Хадикат-ус-суада" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гасымов Айдын Мадат оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1976. – 57л.
1079077
  Срезневский И.И. Палеографические наблюдения по памятникам греческого письма : I-II. Обозрение русских трудов по греческой палеографии. Древние христианские надписи в Афинах / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1876. – [2], XVI, 84 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук ; Т. 15, № 2)
1079078
  Срезневский И.И. Палеографические наблюдения по памятникам греческого письма : I-II. Обозрение русских трудов по греческой палеографии. Древние христианские надписи в Афинах / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1876. – [2], XVI, 84 с. – Прил. к 28 т. "Зап. Акад. наук", № 3
1079079
  Марковский Н.И. Палеографические основы поисков нефти и газа / Н.И. Марковский. – Москва, 1973. – 302с.
1079080
   Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков / Изданы С.-Петербургским Археологическим институтом под ред. А.И.Соболевского. – С.-Петербург : Тип. А.П.Лопухина, 1901. – 3 с., 68 л. + табл. – Экз. без тит. л.
1079081
   Палеографические снимки с юго-славянсих рукописей болгарского и сербского письма / издание С.-Петербургского Археологического Института. – С.-Пб
вып. 1 : XI-XIV вв. – 4 с., 64 л.
1079082
   Палеографический альбом. – Л, 1968. – 96с.
1079083
   Палеографический атлас : Снимки с южно-славянских и русских рукописей XI-XVI в.в. / сост. под. ред. проф. А.И.Соболевского. – Санкт-Петербург : Литография Н.Д.Егорова, 1899. – 55 л.
1079084
   Палеографический и лингвистический анализ новогородских берестяных грамот. – М, 1955. – 215с.
1079085
   Палеографический изборник : Материалы по истории юж.-рус. письма в 15-18 вв. / [Ред. И.М. Каманин]. – Киев : Киев. комис. для разбора древ. актов
Вып. 1. – 1899. – 19, [80], 6-26 c.
1079086
   Палеографический изборник : Материалы по истории юж.-рус. письма в 15-18 вв. / [Ред. И.М. Каманин]. – Киев : Киев. комис. для разбора древ. актов
Вып. 1. – 1899. – 385-398 с.
1079087
  Марковский Н.И. Палеографический прогноз нефтегазоносности / Н.И. Марковский. – Москва, 1981. – 224с.
1079088
  Седова О.Н. Палеографическое и лингвистическое описание древнерусской рукописи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Седова О.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 27 с.
1079089
  Данилова В.М. Палеографическое и фонетическое описание рукописи Мерило паведное (Троицкое собрание, №15) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Данилова В.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1079090
  Блохина Э.Д. Палеографическое и фонетическое описание Рязанской кормчей 1284 г. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Блохина Э.Д.; Ленинг.гос.ун-т. – Л, 1970. – 26л.
1079091
  Малов В.Н. Палеографическое исследование документов по истории Франции конца 15-18 вв. (По материалам собраний СССР) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малов В.Н.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории. – М., 1965. – 22л.
1079092
  Шляпкин И.А. Палеография : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те и стеногр. записанные / Проф. И.А. Шляпкин. – [Санкт-Петербург] : Изд. Г.г. слушателей ин-та, 1905. – 73 с., 4 л. ил. – На правах рукописи
1079093
  Шляпкин И.А. Палеография : (дополнение) : лекции, чит. в археол. ин-те в 1905-06 учебном году, стеногр. записанные / Проф. И.А. Шляпкин. – Санкт-Петербург : Изд. слушателей ин-та, 1905. – 45 с., 8 л. ил. – На правах рукописи
1079094
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – М., 1960. – 40с.
1079095
   Палеография. – Москва, 1967. – 60с.
1079096
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 2-е изд. стереот. – М., 1967. – 36с.
1079097
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 3-е изд. стерет. – Москва, 1971. – 104с.
1079098
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 4-е изд. стереот. – Москва, 1975. – 105с.
1079099
  Суздальский О.В. Палеография арктических морей СССР в неогене и плейстоцене / О.В. Суздальский. – Ленинград : Наука, 1976. – 112с.
1079100
  Скрипин А.И. Палеография верхнего кембрия южной части Сибирской платформы. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: 04.00.01 / Скрипин А.И.; Ирку.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1079101
  Саркисян С.Г. Палеография Западно-Сибирской низменности в раннемеловую эпоху / С.Г. Саркисян, Т.Н. Процветалова. – Москва : Наука, 1968. – 81с.
1079102
  Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. / С.А. Рейсер. – М., 1970. – 336с.
1079103
  Матвишина Ж. Палеография палеологических местонахождений в районе хребта Великий Колес в Закарпатье / Ж. Матвишина, С. Кармазиненко // Archaeology and geology of Ukraine in regional context / Center for Obsidian a. Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Tokyo : Meiji University, 2015. – С. 92-146. – ISBN 978-4-9908616-0-5
1079104
  Сербаринов А.Е. Палеография поздне-юрской эпохи Подмосковья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Сербаринов А.Е. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
1079105
  Малолетко А.М. Палеография предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое. / А.М. Малолетко. – Томск, 1972. – 228с.
1079106
  Костюхина Л.М. Палеография рукописных книг России XVII в. (Полууставные почерки Москвы и русского Севера) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюхина Л. М.; МГУ, Ист. фак. Каф. источниковед. – М., 1965. – 23л.
1079107
  Наливкин Д.В. Палеография Средней Азии в палеозое / Д.В. Наливкин. – Ташкент, 1930. – Отд. оттиск из: Труды 3-го Вс. съезда геологов
1079108
   Палеография СССР. – М, 1974. – 275с.
1079109
   Палеография СССР. – М, 1975. – 280с.
1079110
  Панашенко В.В. Палеография украинской скорописи второй половины XVII ст. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Панашенко В.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1970. – 23л.
1079111
   Палеография Урала. – Свердловск, 1965. – 152с.
1079112
  Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Леонтьева. – Москва : Владос, 2000. – 200с. – (Пракическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00498-0
1079113
  Герасименко Н.П. Палеографічні індикатори змін клімату Чернівецького Припруття у середньому пленігляціалі (палінологічні та літологічні дані із розрізу залу Трапезний печери Буковинка) / Н.П. Герасименко, Ю.Л. Корзун, Б.Т. Рідуш // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 23-28
1079114
  Гречко М. Палеографічні особливості публікацій історичних документів в Україні // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-90295
1079115
  Нагірний В.М. Палеографічні умови утворення кайнозойських буровугільних покладів України / В.М. Нагірний. – Київ : Наукова думка, 1977. – 108с.
1079116
  Поп"юк Я.А. Палеографічні умови формування низьких терас Середнього Подністер"я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Поп"юк Яна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1079117
  Гнатенко А Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця XIII - початку XVII ст. = Palaeographic-orthographic attribution of the Ukrainian cyrillic handwritten book. Uncial and half-uncial codices of the late 13th-early 17th CC : монографія / Людмила Гнатенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 473, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 337-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7489-1
1079118
  Кісь Я.П. Палеографія / Я.П. Кісь. – Львів, 1975. – 78с.
1079119
  Зубко А.М. Палеографія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 278-279. – ISBN 966-642-073-2
1079120
  Войцехівська І. Палеографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 408-415. – ISBN 978-966-06-0538-1
1079121
  Мордвінцев В. Палеографія [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Paleografia.doc. - 29.09.09
1079122
  Матеїшина Ж. Палеографія палеолітичних місцезнаходжень в районі хребта Великий Шолес в Закарпатті / Ж. Матеїшина, С. Кармазиненко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 33. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1079123
  Сокирко О.Г. Палеографія українських кириличних пам"яток ХІ - кінця ХVІІІ ст. : метод. реком. та програма спецкурсу для студ. істор. фак-ту / О.Г. Сокирко; КНУТШ. Істор. фак-тет. – Київ, 2002. – 24с.
1079124
  Панашенко В.В. Палеографія українського скоропису другої половини 17 ст. : (На матеріалах Лівобережної України) / В.В. Панашенко; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1974. – 111с.
1079125
  Гнатенко Л.А. Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 328-339. – ISSN 2222-4203
1079126
  Матвіїшина Ж.М. Палеогрунтознавство в Інституті географії Національної Академії наук України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
1079127
  Кушнір С. Палеогрунтознавчі реконструкції завершальної стадії суббореалу голоцену на території Більського городища скіфського часу // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5/6 (103/104). – С. 25-32. – ISSN 0868-6939
1079128
  Зубова А.В. Палеодемография населения Западной Сибири в эпохи развитой и поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 143-153. – ISSN 1563-0102
1079129
  Залеський І.І. Палеоеволюція грунтового покриву Західного Полісся / І.І. Залеський, В.С. Троцюк, М.А. Михальчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 81-90. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1079130
  Попова Л.В. Палеоекологічний аналіз угруповань дрібних ссавців Придніпров"я (пізній плейстоцен-голоцен) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 17)


  Представлено реконструкцію природних умов території Придніпров"я в пізньому плейстоцені й голоцені на основі вивчення якісного та кількісного складу мікротеріофауни й просторово-часового розподілу її екологічних угрупувань. Показано роль долини Дніпра ...
1079131
  Герасименко Н. Палеоекологічні зміни умов проживання давньої людини у Кримських горах у пізньому плейстоцені (за літостратиграфічними та спорово-пилковими даними) // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 171-177. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1079132
  Попова Л. Палеоекологічні умови існування ранньоготеривської Первомайської рифової споруди (правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-19. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Первомайська органогенна споруда (готерив межиріччя Бодрака і Альми) формувалася по класичній схемі –"береговий риф – атол", а потім була перекрита відкладами навколорифових фацій відкритого моря. Зміни в трофічній структурі угрупування, а також в ...
1079133
  Киселевич Л.С. Палеоекологічні характеристики основних фацій крейдового моря Поділля : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У резільтаті проведеного кількісного аналізу та детального вивчення фауністичних решток та їх фаціального поширення стало можливим з"ясувати деякі палеоекологічні питання найбільш поширених фацій альбського та сеноманського морів у районі Середнього ...
1079134
  Пашкевич Г.О. Палеоетноботаніка = археоботаніка, методи та досягнення // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1/3 (105/107). – C. 56-66. – ISSN 0868-6939
1079135
  Горбаненко С.А. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-116. – ISSN 0235-3490
1079136
  Хоменко М.М. Палеоетнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 279. – ISBN 966-642-073-2
1079137
  Чернов Г.А. Палеозой Большеземельной тундры и перспективы его нефтегазоносности / Г.А. Чернов. – М., 1972. – 314с.
1079138
   Палеозой Дальднего Востока. – Хабаровск, 1974. – 300с.
1079139
  Боос Р.Г. Палеозой Тункинских гольцов Восточного Саяна (стратиграфия, метаморфизм, формации) : (стратиграфия, метаморфизм, формации) / Р.Г. Боос ; отв. ред. В.Г. Беличенко ; Акад. наук СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т земной коры. – Новосибирск : Наука, 1991. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 137-143
1079140
  Карапетов С.С. Палеозой Центрального Памира : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карапетов С. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1079141
  Рогожин Е.А. Палеозойская тектоника западной части Туркестанского хребта / Е.А. Рогожин. – М., 1977. – 98с.
1079142
  Кортусов М.П. Палеозойские интрузивные комплексы Мариинской тайги / М.П. Кортусов. – Томск
1. – 1967. – 228с.
1079143
  Бахтеев М.К. Палеозойские орогенные вулкано-плутонические пояса / Бахтеев М.К. – Москва : Недра, 1987. – 168 с. : ил.
1079144
   Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР. – Москва : Наука, 1971. – 248с.
1079145
   Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР : сборник. – Москва : Наука, 1971. – 250с.
1079146
   Палеозойские отложения пограничных районов Туранской и Русской плит. – Москва : Наука, 1978. – 102с.
1079147
  Дикенштейн Г.Х. Палеозойские отложения юго-запада Русской платформы / Г.Х. Дикенштейн. – М., 1957. – 155с.
1079148
  Шульга П.Л. Палеозойские отложения юго-западной окраины Русской платформы (Бассейн р. Западный Буг). ч. 1-2 : Дис... доктор геолого-минералог.наук: / Шульга П.Л.; АН УССР. Ин-тут геологических наук. – Киев, 1953. – 325, 405л.
1079149
  Шульга П.Л. Палеозойские отложения юго-западной окраины Русской платформы (Бассейн р.Западный Буг) : Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук / Шульга П.Л. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1954. – 28 с.
1079150
   Палеозойские складчатости Западной Сибири и ее обрамления. – Тюмень, 1987. – 119с.
1079151
  Жарков М.А. Палеозойские соленосные формации мира / М.А. Жарков. – Москва : Недра, 1974. – 392 с.
1079152
  Живкович Палеозойские формации и тектоника Уфимского амфитеатра / Живкович, .Е., П.А. Чехович. – Москва, 1985. – 183с.
1079153
   Палеозойский вулканизм и коледанные месторождения Южного Урала. – Москва : Московский университет, 1968. – 292с.
1079154
  Звягинцев Л.И. Палеозойский вулканизм юго-восточной части Рудного Алтая. / Л.И. Звягинцев. – М, 1965. – 158с.
1079155
  Канчавели А.Л. Палеозойский и лейасовый кислый вулканизм Грузии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 124 / Канчавели А.Л.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
1079156
  Гордиенко И.В. Палеозойский магматизм и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса / И.В. Гордиенко. – М, 1987. – 236с.
1079157
  Поляков Г.В. Палеозойский магматизм и железооруденение юга Средней Сибири / Г.В. Поляков. – Москва : Наука, 1971. – 312с.
1079158
  Тихомиров Владимир Григорьевич Палеозойский магматизм и тектоника Центрального Казахстана / Тихомиров Владимир Григорьевич. – М. : Недра, 1975. – 148с.
1079159
  Тихомиров В.Г. Палеозойский магматизм и тектоника Центрального Казахстана / В.Г. Тихомиров. – Москва : Недра, 1975. – 148 с.
1079160
  Павлова М.В. Палеозоология / М.В. Павлова. – Москва; Ленинград : Главлит. – (Пособия для высшей школы)
ч. 1 : Беспозвоночные. – 1927. – 316с.
1079161
  Павлова М.В. Палеозоология / М.В. Павлова. – Москва; Ленинград : Главлит
Ч. 2 : Позвоночные. – 1929. – 368с.
1079162
  Броили Ф. Палеозоология (систематика) : с 118 рис. / Ф. Броили, проф. д-р ; Авториз. пер. с послед. нем. изд. инж. И. Бронштейна. – Берлин ; Рига : Наука и жизнь ; [Тип. К.Г. Редера на паях, Лейпциг], 1923. – 117 с. : ил. – (Русское издательство "Биб-ки Гешен" ; [84])
1079163
  Бжеленко Л.К. Палеозоология СССР : Библиогр. отеч. литература за 1917-1967 гг. / Л.К. Бжеленко, Л.Н. Митрошина, А.А. Шевырев ; АН СССР, Палеонтологич. ин-т, Сектор сети спец. б-к., Б-ка биологич. лит-ры. – Москва : Наука
Общая часть : беспозвоночные. – 1971. – 460 с.
1079164
   Палеозоология СССР : Библиография отечественной литературы за 1917 - 1967 гг. Общая часть. Безпозвоночные. – Москва : Наука, 1971. – 460 с.
1079165
  Бжеленко Л.К. Палеозоология СССР : библиогр. отеч. литература за 1917-1967 гг. : [кн. 1-2] / Л.К. Бжеленко, Л.Н. Митрошина, А.А. Шевырев ; АН СССР, Палеонтол. ин-т ; Центр. б-ка АН СССР по естест. наукам. – Москва : Наука
Кн. 2 : Позвоночные. – 1974. – 254 с.
1079166
  Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки : Проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света / И.П. Ларичева. – Новосибирск : Наука, 1976. – 230с.
1079167
   Палеокарпологические исследования кайнозоя : сборник. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 145с.
1079168
  Никитин В.П. Палеокарпологический метод : руководство по методике изучения ископаемых семян и плодов / В.П. Никитин; Ред. Горбунов М.Г. – Томск : Томский университет, 1969. – 83с.
1079169
   Палеоклиматические факторы реконструкции термической истории нефтематеринских Баженовской и Тогурской свит юго-востока Западной Сибири / В.И. Исаев, А.А. Искоркина, Г.А. Лобова, А.Н. Фомин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 3-25 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-25. – ISSN 0203-3100
1079170
  Борисов А.А. Палеоклиматология СССР / А.А. Борисов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калинингр. ун-т. – Калининград : [Б. и.], 1973. – 304 с. : черт. и карт., 1 л. карт.
1079171
   Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене. – М, 1989. – 247с.
1079172
  Зубаков В.А. Палеоклиматы позднего кайнозоя / В.А. Зубаков, И.И. Борзенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 216с.
1079173
   Палеоклиматы позднеледниковья и голоцена. – Москва : Наука, 1989. – 166с.
1079174
   Палеоклиматы Сибири в меловом и палеогеновом периодах. – Москва : Недра, 1977. – 107с.
1079175
  Борисов А.А. Палеоклиматы территории СССР / А.А. Борисов. – Ленинград : ЛГУ, 1965. – 111 с. : ил.
1079176
  Мозговий І.П. Палеоконтакт: міфи чи реальність? : монографія / Іван Мозговий ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 236, [1] с. : іл. – Висновки укр., англ. – Бібліогр.: с. 227-236. – ISBN 978-966-657-674-6
1079177
  Бердников В.В. Палеокриогенный микрорельеф центра Русской равнины / В.В. Бердников ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1976. – 126 с. – Библиогр.: с. 119-125
1079178
   Палеокриология в четвртичной стратиграфии и палеогеографии. – М, 1973. – 143с.
1079179
  Бончковський О. Палеокріогенний мікрорельєф як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської акумулятивно-денудаційної височини) // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 16-17
1079180
  Бончковський О.С. Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 44-51. – ISSN 0868-6939


  Дослідження генезису, морфології та стратиграфічного положення кріогенних деформацій у нових розрізів неоплейстоцену (Боремель1, 2, Новий Тік 1, 2, Баківці, Новостав, Колодежі) дозволило простежити нові фази кріогенезу та використати їх для ...
1079181
  Дубняк В.А. Палеоландшафти антропогену лівобережжя середнього Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 93-103 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв
1079182
  Мельничук І.В. Палеоландшафти України в антропогені / І.В. Мельничук. – Київ : Обрії, 2004. – 208 с.
1079183
  Матвіїшина Ж. Палеоландшафтні дані про умови проживання людини у енеоліті - бронзі в межах сучасного лісостепу України / Ж. Матвіїшина, С. Дорошкевич, А. Кушнір // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 29. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1079184
   Палеоландшафты Западной Сибири и юре, мелу и палеогене. – М, 1968. – 152 с.
1079185
  Таймагамбетов Ж.К. Палеолетическая стоянка им. Ч.Ч. Валиханова / Ж.К. Таймагамбетов. – Алма-Ата, 1990. – 124с.
1079186
   Палеолимнологические реконструкции : Байкальская рифтовая зона. – Новосибирск : Наука, 1989. – 109с.
1079187
   Палеолимнологический подход к изучению антропогенного воздействия на озера. – Л, 1981. – 108с.
1079188
   Палеолимнология Зайсана. – Л, 1980. – 183с.
1079189
   Палеолимнология озер в аридных и гумидных зонах. – Л, 1985. – 174с.
1079190
   Палеолимнология Онежского озера. – Л, 1976. – 202с.
1079191
  Паничкина М.З. Палеолит Армении. / М.З. Паничкина. – Ленинград : Изд-во гос-го Эрмитажа, 1950. – 111 с.
1079192
  Борисковский П.И. Палеолит бассейна Днепра и Приазовья / П.И. Борисковский, Н.Д. Праслов // Археология СССР : Свод археологических источников / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1964. – А1-5 : Палеолит бассейна Днепра и Приазовья / П.И. Борисковский, Н.Д. Праслов. – с.1-56
1079193
  Будько В.Д. Палеолит Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Будько В. Д.; АН СССР, Ин-т археологии (Лен. отд-ние), АН БССР, Ин-т истории. – Л., 1962. – 21л.
1079194
  Сардарян С.А. Палеолит в Армении / С.А. Сардарян. – Ереван, 1954. – 185с.
1079195
  Поликарпович К.М. Палеолит Верхного Поднепровья / К.М. Поликарпович. – Минск, 1968. – 204с.
1079196
  Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1983. – 216с.
1079197
   Палеолит Енисея. – Л, 1991. – 155с.
1079198
  Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура / З.А. Абрамова ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1979. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-126
1079199
  Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура / З.А. Абрамова. – Новосибирск : Наука, 1979. – 198, [2] с.
1079200
  Ксензов В.П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья / В.П. Ксензов. – Минск, 1988. – 134с.
1079201
  Ксензов В.П. Палеолит и мезолит белорусского правобережья Днепра : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Ксензов В.П. ; АН СССР , Ин-т археологии. – Ленинград, 1980. – 13 с.
1079202
  Римантене Р.К. Палеолит и мезолит Литвы / Р.К. Римантене. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 203 с.
1079203
  Черныш А.П. Палеолит и мезолит Приднестровья. / А.П. Черныш. – М, 1973. – 127с.
1079204
  Смольникова С.П. Палеолит и мезолит Степного Побужья / С.П. Смольникова. – К., 1990. – 104с.
1079205
   Палеолит и мезолит юга Сибири. – Иркутск, 1982. – 202с.
1079206
   Палеолит и неолит. – Л, 1986. – 158с.
1079207
   Палеолит и неолит СССР / Под ред. Ефименко П.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – № 2 : Палеолит и неолит СССР / Под ред. Ефименко П.П. – С. 1-303
1079208
   Палеолит и неолит СССР / Под ред. Окладникова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 39 : Палеолит и неолит СССР / Под. ред. Окладникова А.П. – С. 1-479, рис., 1 вкл. л.
1079209
   Палеолит и неолит СССР. Т. 3 / Под ред. Окладникова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 59 : Палеолит и неолит СССР. Т. 3. Материалы по стратиграфии и относительной хронологии верхнего палеолита СССР / Под ред. Окладникова А.П. – С. 1-325, рис.
1079210
   Палеолит и неолит СССР. Т. 4 / Под ред. Окладникова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1960. – № 79 : Палеолит и неолит СССР. Т.4 / Под ред. Окладникова А.П. – С. 1-291, рис.
1079211
   Палеолит и неолит СССР. Т. 5 / Под ред. Борисковского П.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1965. – № 131 : Палеолит и неолит СССР. Т. 5 / Под ред. Борисковского П.И. – С. 1-308, рис., вкл. л.
1079212
  Ранов В.А. Палеолит и стратиграфия антропогена Средней Азии. / В.А. Ранов, С.А. Несмеянов. – Душанбе, 1973. – 161с.
1079213
   Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л, 1989. – 268с.
1079214
   Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. – Л, 1982. – 286с.
1079215
  Канивец В.И. Палеолит крайнего Северо-Востока Европы / В.И. Канивец. – М, 1976. – 95с.
1079216
  Окладников А.П. Палеолит Монголии / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1986. – 231с.
1079217
  Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии / В.Е. Ларичев. – Новосибирск
1. – 1969. – 390с.
1079218
  Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии / В.Е. Ларичев. – Новосибирск
2. – 1972. – 415с.
1079219
  Павлов П.Ю. Палеолит северо-востока Европы : новые данные // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 1. – С. 33-45. – ISSN 1563-0102
1079220
   Палеолит Сибири. – Новосибирск, 1983. – 128с.
1079221
   Палеолит Средней и Восточной Азии. – Новосибирск, 1980. – 168с.
1079222
  Астахов С.Н. Палеолит Тувы / Астахов С.Н. ; отв. ред. А.П. Деревянко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1986. – 173, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 126-128
1079223
  Борисковский П.И. Палеолит Украины : Историко-археологические очерки / Борисковский П.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 40 : Палеолит Украины: Историко-археологические очерки / Борисковский П.П. – С. 1-464, рис. 1 вкл. л.
1079224
  Борисковский П.И. Палеолит Украины. Историко-археологические очерки : Автореф... докт. историч.наук: / Борисковский П.И.; Академия наук СССР. Институт истории материальной культуры. – Ленинград, 1951. – 38 с.
1079225
  Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1981. – 460с.
1079226
  Деревянко А.П. Палеолит Чуйской котловины: Гонр. Алтай / А.П. Деревянко, С.В. Маркин. – Новосибирск, 1987. – 111с.
1079227
  Амирханов Х.А. Палеолит Юга Аравии / Х.А. Амирханов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1991. – 343, [1] с. : ил. + Прил. (1 л. диагр.). – Библиогр.: 337-342
1079228
  Деревянко А.П. Палеолит Японии / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1984. – 272с.
1079229
  Билык М. Палеолитические местонахождения в районе села Малый Раковец в Закарпатье // Archaeology and geology of Ukraine in regional context / Center for Obsidian a. Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Tokyo : Meiji University, 2015. – С. 28-43. – ISBN 978-4-9908616-0-5
1079230
  Береговая Н.А. Палеолитические местонахождения СССР / Береговая Н.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1960. – № 81 : Палеолитические местонахождения СССР / Береговая Н.А. – С. 1-219, вкл. л.
1079231
  Береговая Н.А. Палеолитические местонахождения СССР (1958-1970 гг.) / Н.А. Береговая ; под ред. П.И. Борисковского. – Ленинград : Наука, 1984. – 171 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 151-168
1079232
  Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи / С.В. Маркин. – Новосибирск, 1986. – 175с.
1079233
  Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины / В.Т. Петрин. – М, 1986. – 134с.
1079234
  Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР // Археология СССР : свод археологических источников / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва ; Ленинград : Наука, 1962. – А4-3 : Палеолитическое искусство на территории СССР / З.А. Абрамова. – С.1-86
1079235
  Смирнов С.В. Палеоліт Дніпровського Надпоріжжя / С.В. Смирнов. – К., 1973. – 172с.
1079236
   Палеоліт і неоліт України. – К
1. – 1941. – 432с.
1079237
  Ситник О. Палеоліт Поділля: великий глибочок І / О. Ситник, А. Богуцький. – Львів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7292-45-2
1079238
  Залізняк Л.Л. Палеоліт Центральної України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
1079239
  Євсєєв В.М. Палеолітична стоянка Амвросіївка. Сліди палеоліту коло Богодухова : (Попередній звіт про розкопки 1935 р.) / В.М. Євсєєв, І.Ф. Левицький. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т.1, вип. 5. – 1949. – С. 265-293
1079240
  Черниш О.П. Палеолітична стоянка Молодове V / Черниш Олександр Панкратович ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т сусп. наук. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1961. – 171 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1079241
  Рогачев О.М. Палеолітичні стоянки в Кайстровій балці / О.М. Рогачев; О.М. Рогачов. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т. 1, вип. 4. – 1949. – С. 249-263
1079242
   Палеомагнетизм : Принципы, методы и геологические приложения палеомагнитологии. – Ленинград : Недра, 1967. – 251с.
1079243
   Палеомагнетизм верхнего докембрия СССР. – Л., 1983. – 154с.
1079244
  Линькова Т.И. Палеомагнетизм верхнекайнозойских осадков / Т.И. Линькова. – М., 1984. – 132с.
1079245
  Михайлова Н.П. Палеомагнетизм вулканогенных пород и реконструкция геомагнитного поля неогена / Н.П. Михайлова, А.М. Глевасская, В.Н. Цыкора. – Киев : Наукова думка, 1974. – 252с.
1079246
   Палеомагнетизм гипабиссального комплекса Приазовья. – К, 1989. – 194с.
1079247
   Палеомагнетизм и вопросы палеогеографии. – Л, 1981. – 149с.
1079248
  Кравчинский А.Я. Палеомагнетизм и палеогеографическая эволюция континетов / А.Я. Кравчинский. – Новосибирск : Наука, 1979. – 264с.
1079249
  Абдуллаев Х.А. Палеомагнетизм кайнозойских моласс Чирчикской депрессии / Х.А. Абдуллаев, Х.З. Зарифбаев ; отв. ред. Г.А. Мавлянов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1980. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 112-115
1079250
  Гнибиденко З.Н. Палеомагнетизм континентальных палеоген-неогеновых отложений Омской впадины (юг Западной Сибири) / З.Н. Гнибиденко, А.В. Левичева, Н.Н. Семаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1112-1123 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1123. – ISSN 0016-7886
1079251
   Палеомагнетизм мезозоя и кайнозоя Сибири и Дяльнего Востока. – Новосибирск, 1976. – 143с.
1079252
  Назаров Х. Палеомагнетизм мезозоя и кайнозоя Туркмении / Х. Назаров, М. Мамедов. – Ашхабад, 1989. – 175с.
1079253
  Гнибиденко З.Н. Палеомагнетизм меловых отложений юга Западно-Сибирской плиты : (по результатам изучения керна скв.8) / З.Н. Гнибиденко, Н.К. Лебедева, Б.Н. Шурыгин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1169-1181 : рис. – Библиогр.: с. 1180-1181. – ISSN 0016-7886
1079254
  Абдуллаев Х.А. Палеомагнетизм нижнемеловых отложений Таджикской депрессии и вопросы стратиграфии и тектоники / Х.А. Абдуллаев, Ю.С. Ржевский ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1971. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-103
1079255
  Данукалов Н.Ф. Палеомагнетизм палеозоя Южного и Среднего Урала. / Н.Ф. Данукалов. – Уфа, 1983. – 119с.
1079256
  Шацилло А.В. Палеомагнетизм позднепалеозойских гранитов Ангаро-Витимского батолита и вмещающих пород Байкало-Патомской складчатой области: тектонические следствия / А.В. Шацилло, И.В. Федюкин, В.И. Паверман // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1093-1111 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1109-1111. – ISSN 0016-7886
1079257
  Третяк А.Н. Палеомагнетизм среднего и верхнего палеозоя УССР / А.Н. Третяк. – К., 1965. – 132с.
1079258
   Палеомагнетизм траппов северо-западной части Сибирской платформы по результатам исследований керна / Н.Э. Михальцов, А.Ю. Казанский, В.В. Рябов, А.Я. Шевко, О.В. Куприш, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1595-1613 : табл., рис. – Библиогр.: с. 1611-1613. – ISSN 0016-7886
1079259
  Шевлягин Е.В. Палеомагнетизм фанерозоя и проблемы геологии Северного Кавказа / Е.В. Шевлягин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 153с.
1079260
   Палеомагнетизм. Магнетизм. Геомагнитное поле. – Киев, 1976. – 160с.
1079261
  Михайлова Н.П. Палеомагнитизм анортозитов / Н.П. Михайлова. – К, 1994. – 212с.
1079262
  Молостовский Э.А. Палеомагнитная стратиграфия верхней перми и триаса востока европейской части СССР / Э.А. Молостовский. – Саратов, 1983. – 167с.
1079263
   Палеомагнитная стратиграфия мезо-кайнозойских отложений. – К, 1982. – 83с.
1079264
  Третяк А.Н. Палеомагнитная стратиграфия плиоценчетвертичных осадочных толщ Украины : (и сопредельных территорий) / А.Н. Третяк, З.Е. Волок. – Киев : Наукова думка, 1976. – 88с.
1079265
  Метелкин Д.В. Палеомагнитная характеристика кембрия Батеневского кряжа: к вопросу об эволюции Кузнецко-Алатауской островной дуги на юге Сибири / Д.В. Метелкин, Д.Г. Козьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 50-66 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 64-66. – ISSN 0016-7886
1079266
  Сирунян Т.А. Палеомагнитно-стратиграфические исследования юрских и меловых отложений Армянской ССР. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.12 / Сирунян Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
1079267
  Буров Б.В. Палеомагнитно-стратиграфическое исследование отложений татарского яруса и нижнего триаса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буров Б. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1079268
  Кравчинский А.Я. Палеомагнитные и палеогеографические перестройки на докембрийских платформах / А.Я. Кравчинский. – М., 1977. – 95с.
1079269
   Палеомагнитные и петромагнитные исследования нижнедевонских красноцветов Подолии: проблемы перемагничивания / В. Бахмутов, М. Еленська, Кадзялко-Хофмокль, Е. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 62-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-82. – ISSN 0203-3100
1079270
  Кравченко Ю.Б. Палеомагнитные исследования на месторождении олова в Приморье и пути совершенствования методики их поисков : Дис... канд.геолого-минер.наук: 04.131 / Кравченко Ю.Б.; М-во геологии Украины УССР. Управление геофиз. работ. – К, 1971. – 113л. – Бібліогр.:л.103-113
1079271
  Кравченко Ю.Б. Палеомагнитные исследования на месторождениях олова в Приморье и пути совершенствования методики их поисков : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Кравченко Ю.Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1079272
   Палеомагнитные исследования нижнедевонских сероцветных отложений Подолии / В. Бахмутов, Тейсер-Еленская, Кадзялко-Хофмокль, Л. Константиненко, Е. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 57-67 : рис., табл. – Библиогр.: с. 66-67. – ISSN 0203-3100
1079273
  Герайбеков Ч.А. Палеомагнитные исследования осадочных горных пород продуктивной толщи Западного Апшерона. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Герайбеков Ч.А.; Ан АзССР. – Баку, 1966. – 12л.
1079274
  Попова А.В. Палеомагнитные исследования палеозойских отложений из впадин Алтае-Саянской складчастой области и Енисейского кряжа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.В.; МП РСФСР. Красноярск. гос. пед.и н-т. – Красноярск, 1963. – 11л.
1079275
   Палеомагнитные методы в стратиграфии. – Л, 1984. – 109с.
1079276
   Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюса. – Москва, 1979. – 51с.
1079277
   Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюса. – Москва, 1982. – 47с.
1079278
   Палеомагнитные направления и палеомагнтиные полюса. – Л, 1971. – 124с.
1079279
  Кравчинский А.Я. Палеомагнитные этапы развития сибирской платформы в палеозое : Автореф... канд. геол.-минералнаук: 120.131 / Кравчинский А.Я.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 22л.
1079280
  Буров Б.В. Палеомагнитный анализ / Б.В. Буров. – Казань, 1986. – 165с.
1079281
   Палеомагнитный анализ при изучении четвертичных отложений и вулканитов. – Москва : Наука, 1973. – 99с.
1079282
   Палеомагнитология. – Л, 1982. – 312с.
1079283
   Палеомегнетизм. – К, 1962. – 408с.
1079284
   Палеомегнетизм и аккреционная тектоника. – Л, 1988. – 188с.
1079285
  Александров А.В. Палеометалл северо-западной части Тихого океана / А.В. Александров. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1982. – 104 с.
1079286
  Хрисанфова Елена Николаевна Палеоморфология и формирование посткраниального скелета человека : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 578 / Хрисанфова Елена Николаевна ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1969. – 36 с.
1079287
  Феофанова Ю.М. Палеонтелогия : учебное пособие к лабораторным занятиям по микрофауне для студентов специальности 0103 / Ю.М. Феофанова. – Москва : Серпуховская типография
Простейшие. – 1972. – 63с.
1079288
  Закирова Н. Палеонтологи / Н. Закирова. – Москва, 1987. – 48 с.
1079289
   Палеонтологи Советского Союза : справочник. – Ленинград : Наука, 1968. – 216 с.
1079290
  Люльева С.А. Палеонтологическая (по нанопланктону) идентификация меловых грунтовок Волынской иконы как один из возможных экспертных признаков / С.А. Люльева, Ю.И. Братушко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 137-141 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв.
1079291
  Криштофович А.Н. Палеонтологическая история винограда / А.Н. Криштофович, 1938. – 366-374с. – Ботанический журнал СССР, Т. 23, № 5/6
1079292
  Лесникова А. Палеонтологическая характеристика нижнего силура вдоль Североной железной дороги между станциями Званка и Назья / А. Лесникова. – [Ленинград], 1923. – С. 129-182. – Бібліографія: Библиогр.: с. 173-177 (76 назв.)
1079293
  Байгушева В.С. Палеонтологическая характеристика по фауне млекопитающих основных верхнеплиоценовых разрезов северо-восточного Приазовья (Ливенцовка, Порт-Кантон) : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Байгушева В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
1079294
   Палеонтологическая характеристика стратотипических и опорных разрезов карбона московской синеклизы : (конодонты, цефалоподы); сборник. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
1079295
  Богачев В.В. Палеонтологические заметки / В.В. Богачев. – Баку : ФАН, 1938. – 51с. – (Геологическая серия : Труды Азербайджанского филиала ; том IX/39)
1079296
   Палеонтологические и биостратиграфические исследования на территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1991. – 156с.
1079297
   Палеонтологические и биостратиграфические исследования при геологической сьемке на Украине : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 136с.
1079298
   Палеонтологические и геохимические индикаторы среды антропогена юго-запада СССР. – Кишинев, 1980. – 114с.
1079299
   Палеонтологические исследования верхнего кайнозоя Молдавии : сборник. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 72с.
1079300
   Палеонтологические исследования на Украине : материалы 1 годичной сессии украинского палеонтологического общества (Киев, 3-5 апреля 1978 г.); сборник. – Киев : Наукова думка, 1980. – 335с.
1079301
  Супруненко Ю. Палеонтологические корни волшебной сказки // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 71-82
1079302
   Палеонтологические критерии об"ема и ранга стратиграфических подразделений : труды 8 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Москва : Недра, 1966. – 216с.
1079303
   Палеонтологические критерии объема и ранга стратиграфических подразделений : Труды VIII Всесоюзного палеонтологического общества. – Москва : Недра, 1966. – 216 с.
1079304
  Шерстюков Н.М. Палеонтологические находки млекопитающих третичного и послетретичного периодов на Северном Кавказе : С 1924 п 1927 г. (Предварительные итоги) / Н.М. Шерстюков. – Ростов-на-Дону, 1927. – 7с.
1079305
  Коробков И.А. Палеонтологические описания : методическое руководство и справочник / И.А. Коробков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1966. – 127с.
1079306
  Коробков И.А. Палеонтологические описания : методическое пособие / И.А. Коробков. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Ленинград : Недра, 1971. – 200с.
1079307
  Коробков И.А. Палеонтологические описания / И.А. Коробков; Под. ред. Балашова З.Г. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1978. – 208с.
1079308
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
1 : Опыт классификации сем. Fenestellidae King. – 1918. – С. 545-560, 1 л. табл. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1918, т. XXXVII, №№ 5 и 6, раздел XI. – Библиогр.: с.555-556
1079309
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
2 : О Верхне-каменноугольных спириферидах Урала. – 1919. – С. 295-324 : ил. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 3, раздел IV
1079310
  Фредерикс Г.Н. Палеонтологические этюды / Георгий Фредерикс. – [Петроград]
3 : О скульптурных типах брахиопод. – 1920. – С. 295-324 : ил. – Без обл. и тит л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1920, т. XXXIX, № 3-6, раздел VIII
1079311
   Палеонтологический атас пермских отложений Печорского угольного бассейна. – Ленинград : Наука, 1983. – 318с.
1079312
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1977
1079313
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1977
1079314
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1977
1079315
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1977
1079316
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1978
1079317
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1978
1079318
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1978
1079319
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1978
1079320
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1979
1079321
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1979
1079322
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1979
1079323
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1979
1079324
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1980
1079325
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1980
1079326
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1980
1079327
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1980
1079328
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1981
1079329
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1981
1079330
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1981
1079331
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1981
1079332
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1982
1079333
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1982
1079334
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1982
1079335
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1982
1079336
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1983
1079337
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1983
1079338
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1983
1079339
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1983
1079340
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1984
1079341
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1984
1079342
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1984
1079343
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1984
1079344
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1985
1079345
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1985
1079346
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1985
1079347
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1985
1079348
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1986
1079349
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1986
1079350
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1986
1079351
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1986
1079352
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1987
1079353
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1987
1079354
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1987
1079355
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1987
1079356
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1988
1079357
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1988
1079358
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1988
1079359
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1988
1079360
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1989
1079361
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1989
1079362
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1989
1079363
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1989
1079364
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1990
1079365
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1990
1079366
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1990
1079367
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1990
1079368
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1079369
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1079370
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1079371
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
1079372
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1079373
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1079374
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1079375
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
1079376
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1079377
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1079378
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1079379
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
1079380
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1079381
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1079382
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1079383
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
1079384
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 1. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
1079385
   Палеонтологический журнал = Palaontological journal. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0031-031X
№ 2. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
1079386
   Палеонтологический метод в практической стратиграфии. – М, 1989. – 164с.
1079387
  Ротай А.П. Палеонтологический метод и проблема вида в стратиграфии / А.П. Ротай. – Киев : Киевский университет, 1962. – 45с.
1079388
   Палеонтологический музей : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1987. – 63с.
1079389
   Палеонтологический сборник : Материалы к палеонтологическому обоснованию детализации стратиграфии центральных областей русской платформы. – Вып. 1. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1954. – 127с.
1079390
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 13. – 1976
1079391
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 14. – 1977
1079392
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 15. – 1978
1079393
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 16. – 1979
1079394
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 17. – 1980. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1079395
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 18. – 1981. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1079396
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 19. – 1982. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1079397
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львов, 1961-
№ 20. – 1983. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1079398
   Палеонтологический сборник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 26. – 1989. – резюме укр. та англ. мовами. З 1991р. назва "Палеонтологічний збірник "
1079399
   Палеонтологический словарь. – Москва : Недра, 1965. – 616с.
1079400
   Палеонтологический справочник / В.А. Зелинская, В.Г. Куличенко, Д.Е. Макаренко, Е.А. Сорочан; Отв. ред. Г.И. Молявко. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Двустворчатые моллюски палеогена и миоцена Украины. – 1968. – 298 с.
1079401
   Палеонтологический справочник / В.А. Зелинская, В.Г. Куличенко, Д.Е. Макаренко, Е.А. Сорочан; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Брюхоногие и лопатоногие моллюски палеогена и миоцена Украины. – 1968. – 281с.
1079402
  Краева Е.Я. Палеонтологический справочник / Е.Я. Краева, Б.Ф. Зернецкий; Отв. ред. О.К. Каптаренко-Черноусова. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Фораминиферы палеогена Украины. – 1969. – 198с.
1079403
  Дидковский В.Я. Палеонтологический справочник / В.Я. Дидковский, З.Н. Сатановская; Отв. ред. Г.И. Молявко; АН УССР, Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Фораминиферы миоцена Украины. – 1970. – 166с.
1079404
   Палеонтологическое обоснование опорных разрезов юрской системы Узбекистана и сопредельных районов : Сборник № 10. – Ленинград : Недра, 1971. – 232с.
1079405
  Вангенгейм Э.А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена Северной Азии (по млекопитающим) : К X конгрессу inqua. (Бирмингеи, 1977) / Э.А. Вангенгейм. – Москва : Наука, 1977. – 172с. + Таблица
1079406
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений Узбекистана : сборник. – Вып. 8. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1969. – 203с.
1079407
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Вып. 8. – Москва : Госгеолтехиздат
Растительные остатки карбона рудного Алтая/ Радченко М.И. – 1958. – 56с.
1079408
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Вып. 7. – Москва : Госгеолтехиздат
Девонские и каменноугольные трилобиты рудного Алтая/ З.А. Максимова. – 1960. – 124с.
1079409
   Палеонтологическое обоснование стратиграфии палеозоя рудного Алтая. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 3 : Девонские четырехлучевые кораллы рудного Алтая/ Н.Я. Спасский. – 1960. – 144с.
1079410
  Глазунова А.Е. Палеонтологическое обоснование стратиграфического рачленения меловых отложений Поволжья : Нижний мел / А.Е. Глазунова. – Москва : Недра, 1972. – 324с.
1079411
  Давиташвили Л.Ш. Палеонтология / Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Из-во госуниверситета им.Сталина. – 490с.
1079412
  Годри А. Палеонтология = (La paleontologie philosophique) : (пер. с незнач. сокращениями) / А. Годри. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1896. – 75 с.


  Авт. предисл.: Шлейден, Маттиас Якоб (1804-1881)
1079413
  Наливкин Д.В. Палеонтология : конспект лекций / Д.В. Наливкин. – Ленинград : К.У.Б.У.Ч., 1924. – 49с.
1079414
  Давиташвили Л.Ш. Палеонтология : учебн. пособ. для нефтяных вузов / Л.Ш. Давиташвили. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва; Ленинград : ОНТИ, НКТП, СССР, 1936. – 530с.
1079415
   Палеонтология : Программа для студентов спец. "Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых". – Ленинград, 1959. – 16с.
1079416
  Феофанова Ю.М. Палеонтология : учебно-методическое пособие для студентов-заочников по специальности "геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / Ю.М. Феофанова; Отв. ред. Чарыгин М.М. – Москва, 1960. – 156 с.
1079417
  Голев Б.Т. Палеонтология : Методические указания и контрольные задания для специальностей "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" и "Гидрогеология и инженерная геология" / Б.Т. Голев, В.А. Густомесов; Ред. Черкасова В.И. – Москва : Высшая школа, 1961. – 80с.
1079418
  Друщиц В.В. Палеонтология : Учебник / В.В. Друщиц, О.П. Обручева; Под ред. Ю.А. Орлова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 379с.
1079419
  Друщиц В.В. Палеонтология / В.В. Друщиц, О.П. Обручева. – Москва : Московский университет, 1962. – 380с.
1079420
  Ходалевич А.Н. Палеонтология / А.Н. Ходалевич, А.Ф. Торбакова; Ред. Капышева В.С. – Москва : Высшая школа, 1965. – 411с.
1079421
  Друщиц В.В. Палеонтология / В.В. Друщиц, О.П. Обручева. – 2-е, испр. и доп. изд. – Москва : Московский университет, 1971. – 414с.
1079422
   Палеонтология : сборник; Доклады советских геологов. Проблема 7. – Москва : Наука, 1972. – 131с. – Международный геологический конгресс 24 сессия
1079423
   Палеонтология : Материалы научных заседаний секции палеонтологии Московского общества испытателей природы за 1977-1978 годы. – Москва : Наука, 1980. – 108с.
1079424
  Михайлова И.А. Палеонтология : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-0384-1-Х
Ч.1. – 1997. – 448с.
1079425
  Михайлова И.А. Палеонтология : учебник для студ. высш. учебн. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-03842-8
Ч. 2. – 1997. – 496с.
1079426
  Михайлова И.А. Палеонтология : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальности "Геология" / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-во Московского ун-та, 2006. – 592с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04887-3
1079427
   Палеонтология [компакт - № 252337]


  Содержание компакта: 1. Беккер-Мигдисова Е.Э. Cicadoprosbole Sogutensis gen. n. sp. n. - переходная форма между Пермскими Prosbolidae и современными Cicadidae : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном 23 VIII 1946) 2. Богачев А.В. Фауна бинагадинских ...
1079428
   Палеонтология беспозвоночных : учебник. – Москва : Московский университет, 1962. – 468с.
1079429
  Друщиц В.В. Палеонтология беспозвоночных : Учебник / В.В. Друщиц. – Москва : Московский университет, 1974. – 528с.
1079430
  Яковлева И.Н. Палеонтология в картинках / И.Н. Яковлева. – М., 1977. – 40с.
1079431
   Палеонтология Венда : Библиография. – Москва : Наука, 1988. – 77с.
1079432
   Палеонтология верхнедокембрийских и кембрийских отложений Восточно-Европейской платформы. – Москва : Наука, 1979. – 211с.
1079433
   Палеонтология докембрия и раннего кембрия : Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума 11-14 мая 1976 года. – Новосибирск, 1976. – 203с.
1079434
   Палеонтология докембрия и раннего кембрия : Труды Всесоюзного симпозиума (11-14 мая 1976 г., Ленинград). – Ленинград : Наука, 1979. – 303с.
1079435
   Палеонтология и биостратиграфия Корякского нагорья : сборник. – Магадан : СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1984. – 144с.
1079436
   Палеонтология и биостратиграфия Монголии : сборник;. – Москва : Наука, 1976. – 384с. – (Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция : Труды ; Вып. 3)
1079437
   Палеонтология и биостратиграфия палеозойских и триасовых отложений Якутии. – Москва : Наука, 1965. – 121с.
1079438
   Палеонтология и биостратиграфия среднего палеозоя Урала : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1980. – 107с. – Проект "Экостратиграфии"
1079439
   Палеонтология и детальная стратиграфическая корреляция : Тезисы докладов 28 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (25-29 января 1982 г.). – Ташкент : Всесоюзное палеонтологическое общество
Ч. 1. – 1982. – 115с.
1079440
   Палеонтология и детальная стратиграфическая корреляция : Труды 28 сессии Всесоюзного палеонтологического общества; сборник. – Ленинград : Наука, 1986. – 128с.
1079441
   Палеонтология и ее роль в познании геологического строения территории Белоруссии : сборник. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 245с.
1079442
   Палеонтология и корреляция разнопровинциальных и полифациальных отложений : Тезисы докладов 38 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (28 января - 1 февраля 1992 г.). – Новосибирск : АН СССР, 1991. – 110с.
1079443
   Палеонтология и палеоэкология : Словарь-справочник. – Москва : Недра, 1995. – 494с. – ISBN 5-247-03463-5
1079444
  Вологдин А.Г. Палеонтология и поиски полезных ископаемых / А.Г. Вологдин; Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32с.
1079445
   Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассейнов : Тезисы докладов 29 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (24-28 января 1983 г.). – Ленинград : АН СССР, 1983. – 75с.
1079446
   Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассейнов : Труды 29 сессии Всесоюзного палеонтологического общества; сборник. – Ленинград : Наука, 1987. – 200с.
1079447
   Палеонтология и стратиграфия. – М, 1953. – 148с.
1079448
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 1. – 1955. – 180с.
1079449
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 2. – 1957. – 247с.
1079450
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Изд-во АН БССР
Сборник 3. – 1961. – 363с.
1079451
   Палеонтология и стратиграфия БССР. – Минск : Наука и Техника
Сборник 4. – 1963. – 256с.
1079452
   Палеонтология и стратиграфия Верхнего докембрия и нижнего палеозоя Юго-Запада Восточно-Европейской платформы : монография. – Киев : Наукова думка, 1976. – 168с.
1079453
   Палеонтология и стратиграфия Дальнего Востока : сборник. – Владивосток, 1979. – 155с.
1079454
   Палеонтология и стратиграфия мезокайнозоя Молдавской ССР : сборник. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 200с.
1079455
   Палеонтология и стратиграфия мезокайнозоя южных окраин Русской платформы : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 215с.
1079456
   Палеонтология и стратиграфия нефтегазоносных областей СССР : Биостратиграфия и палеогеография мезокайнозоя. – Москва : АН СССР, 1963. – 200с.
1079457
  Крандиевский В.С. Палеонтология и стратиграфия нижнего палеозоя Волыно-Подолии : монография / В.С. Крандиевский, Т.А. Ищенко, В.В. Кирьянов; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124 с.
1079458
   Палеонтология и стратиграфия Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис
Сборник 2. – 1970. – 387с.
1079459
   Палеонтология и стратиграфия Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 218с.
1079460
   Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 187с.
1079461
  Татаринов Л.П. Палеонтология и эволюционное учение / Л.П. Татаринов. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 9 ; Биология (подписная научно-популярная серия))
1079462
   Палеонтология и эволюция биосферы : Тезисы докладов 25 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (5-9 февраля 1979 г.). – Ленинград, 1979. – 60с.
1079463
   Палеонтология и эволюция биосферы : Труды 25 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград : Наука, 1983. – 152с.
1079464
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер. с англ. под ред. Л.П. Татаринова. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001820-4
Т.1. – 1992. – 280с.
1079465
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер.с англ. под ред. Л.П. Татаринова. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001821-2
Т.2. – 1993. – 283с.
1079466
  Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : В 3-х томах / Р. Кэрролл; Пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-001822-0
Т.3. – 1993. – 312с.
1079467
  Ковалевский В.О. Палеонтология лошадей / В.О. Ковалевский. – Москва : АН СССР, 1948. – 352с. – Редакция действительного члена Академии Наук Грузинской ССР Давиташвили Л.Ш.
1079468
  Ромер А.Ш. Палеонтология позвоночных / А.Ш. Ромер; ; Под ред. Л.Ш. Давиташвили. – Москва; Ленинград : ОГИЗ РСФСР, 1939. – 415с.
1079469
  Обручева О.П. Палеонтология позвоночных : учебное пособие / О.П. Обручева. – Москва : Московский университет, 1987. – 96с.
1079470
   Палеонтология СССР. – Ленинград : АН СССР
Т. 10, ч. 2 : Сарматские моллюски/ Колесников В.П. – 1935. – 1-507 с.
1079471
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, ч. 3 : Чокракские моллюски/ Б. Жижченко. – 1936. – 323 с.
1079472
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. 12, ч. 3, вып. 2 : Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна. – 1936. – 323 с.
1079473
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 4, ч. 5, вып. 1 : Типы каменноугольных мшанок Европейской части СССР/ А.И. Никифорова. – 1938. – 288с.
1079474
   Палеонтология СССР. – Т. 10, Ч. 3, вып. 19. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, ч. 3, вып. 19 : Третичные пелециподы Дальнего Востока/ Слодкевич В.С. – 1938. – 275с.
1079475
   Палеонтология СССР. – Т. 10, Ч. 3, вып. 18. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, ч. 3, вып. 18 : Третичные пелециподы Дальнего Востока/ Слодкевич В.С. – 1938. – 508с.
1079476
   Палеонтология СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 4, ч. 9, вып. 1 : Ammonoidea из каменноугольных отложений Северного Казахстана/ Либрович Л.С. – 1940. – 343 с.
1079477
   Палеонтология СССР : Каталог растений ископаемой флоры СССР/ Криштофович А.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1941. – 566с. – Приложение к тому 12
1079478
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. 5, ч. 3, вып. 1 : Пермские RUGOSA Европейской части СССР/ Е. Сошкина, Т. Добролюбова, Г. Порфирьев. – 1941. – 304 с. : 63 таблицы
1079479
   Палеонтология СССР : Нижнепермские мшанки Урала/ Шульга-Нестеренко М.И. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 5, ч. 5, вып. 1. – 1941. – 1-276 с.
1079480
   Палеонтология СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. 3, ч. 2, вып. 1 : Девонские мшанки Алтая/ В.П.Нехорошев. – 1948. – 172 с. : 47 таблиц
1079481
   Палеонтология СССР : Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна/ Нейбург М. Ф. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 12, ч. 3, вып. 2. – 1948. – 342 с.
1079482
   Палеонтология СССР : Акчагыльские и Апшеронские моллюски/ Колесников В.П. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 10, ч. 3, вып. 12. – 1950. – 259 с.
1079483
   Палеонтология Таджикистана. – Душанбе : АН Таджикской ССР, 1964. – 144с.
1079484
   Палеонтология, палеобиогеография и мобилизм : сборник; Тезисы докладов 21 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (27-31 января 1975 г.). – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1975. – 51с.
1079485
   Палеонтология, палеобиогеография и мобилизм : Труды 21 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Магадан : Магаданское книжное из-во, 1981. – 202с.
1079486
   Палеонтология. Стратиграфия : Международный геологический конгресс 26 сессии; Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1980. – 234с.
1079487
   Палеонтологічна характеристика відкладів п"ятої надзаплавної тераси нижньої течії Дністра біля с. Біляївка (Одеська область) / М.С. Комар, О.І. Крохмаль, Н.І. Дикань, В.В. Рудюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1079488
   Палеонтологічна характеристика Туронських відкладів західного схилу Українського щита / А.В. Матвєєв, І.В. Колосова, Я.С. Курепа, В.В. Синєгубка, І.Д. Шоміна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1079489
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 27. – 1990. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079490
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 28. – 1991. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079491
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 29. – 1993. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079492
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Світ, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 30. – 1994. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079493
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 31. – 1995. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079494
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 33. – 2001. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079495
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 34. – 2002. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079496
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 35. – 2003. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079497
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 36. – 2004. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079498
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 37. – 2005. – резюме укр. та англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079499
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 38. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079500
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 39. – 2007. – резюме укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079501
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 40. – 2008. – резюме укр., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079502
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 41. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079503
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079504
   Палеонтологічний збірник = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 43. – 2011. – 147 с. – резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079505
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 44. – 2012. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 1991р. назва "Палеонтологический сборник"
1079506
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 45. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079507
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 46. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079508
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, Г. Гоцанюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 47. – 2015. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079509
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 48. – 2016. – 86, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079510
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 49. – 2017. – 105, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079511
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 50. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079512
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 51. – 2019. – 89, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079513
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
№ 52. – 2020. – 99, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079514
   Палеонтологічний збірник = Paleontological review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Іваніна, Г. Гоцанюк, І. Шайнога [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1961-. – ISSN 2078-6212
№ 53. – 2021. – 102, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1991 р. назв. журн.: "Палеонтологический сборник"
1079515
   Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи : Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Київ : Нора-прінт, 2007. – 560с. – Шифр. дубл. 56 Пале. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-8659-30-9
1079516
  Ягольник О. Палеонтологічні пам"ятки у складі територій перспективних для створення геопарків в Україні // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 72-79. – ISSN 0131-2634
1079517
  Гриценко В.П. Палеонтологія : Навчальний посібник / В.П. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с. – ISBN 966-594-573-4
1079518
  Дефорж Г.В. Палеонтологія як складова розвитку синтетичної теорії еволюції // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 108-123. – ISSN 2415-7422


  Еволюційна ідея у природознавстві, яка лягла в основу корінного повороту не тільки в науці, але і мисленні сучасного людства, була в достатньо цілісному і перспективному вигляді сформульована і сприйнята лише у ХІХ столітті. В науках про Землю ця ідея ...
1079519
   Палеонтолого-стратиграфические исследования мезозоя и кайнозоя междуречья Днестр-Прут : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 126с.
1079520
   Палеонтолого-стратиграфические исследования фанерозоя Дальнего Востока : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 132с.
1079521
  Іваніна А. Палеонтолого-стратиграфічна школа імені академіка Олега Вялова у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 48-59. – (Серія геологічна ; вип. 34). – ISSN 2078-6425
1079522
   Палеонтропология и архелогия Западной и Южной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 208с.
1079523
  Юсубов Н.П. Палеообстановки осадконакопления, грязевой вулканизм и миграция углеводородов в Южно-Каспийском бассейне / Н.П. Юсубов, И.С. Гулиев, Ш.М. Гусуйнова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 195-205 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1079524
   Палеоокеанографічні та геохімічні умови седиментації верхньовендських "чорнослонцевих" форфоритоносних відкладів південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський, В.М. Палій, Н.Я. Радковець, Ю.В. Колтун // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1079525
  Шопф М Т.Д. Палеоокеанология / М Т.Д. Шопф. – М, 1982. – 311с.
1079526
  Емельянов Е.М. Палеоокеанология Атлантического океана / Е.М. Емельянов, Э.С. Тримонис, Г.С. Харин. – Ленинград : Недра, 1989. – 246с.
1079527
  Шнюков Ф Е. Щербаков Палеоостровная дуга Севера Черного моря / Ф Е. Щербаков Шнюков, Е.Е. Шнюкова. – Киев, 1997. – 235с.
1079528
   Палеопалинологический метод в стратиграфии. – Ленинград, 1968. – 231с.
1079529
   Палеопалинология. – Ленинград : Недра. – (Новая серия ; Вып.141)
Т. 2 : Комплексы спор, пыльцы и других растительных микрофоссилий, характерные для отложений различных стратиграфических подразделений верхнего докембрия-голоцена СССР. – 1966. – 446с.
1079530
   Палеопалинология Сибири : Статьи советских палинологов к 5 Международной палинологической конференции (Кембридж, Англия, 1980); сборник. – Москва : Наука, 1980. – 146с.
1079531
   Палеопедология. – Киев : Наукова думка, 1974. – 216с.
1079532
  Кармазиненко С.П. Палеопедологічна характеристика верхньоплейстоценових відкладів в районі м.Василівка Запорізької області // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 189-195. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1079533
  Дубняк В.А. Палеопедологічний метод та його застосування для палеогеографічних реконструкцій і стратиграфії антропогену // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 78-86 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1079534
  Матвіїшина Ж. Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника / Ж. Матвіїшина, С. Лисенко, О. Пархоменко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 82. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1079535
  Матвіїшина Ж.М. Палеопедологічні дослідження Войцеховського курганного комплексу на Житомирщині / Ж.М. Матвіїшина, А.С. Кушнір // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1079536
  Крокос В.І. Палеопедологія та її значення / В.І. Крокос; Всеукраїнська Академія Наук. – Київ
Т. 1. – 1931. – С.163-166. – Окремий відбиток; Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А.
1079537
  Горецкий Г.И. Палеопотамологические эскизы Палео-Дона и Пра-Дона / Г.И. Горецкий. – Минск, 1982. – 248с.
1079538
   Палеопротерозойские гранитоиды чуйского и кутимского комплексов (юг Сибирского кратона): возраст, петрогенезис и геодинамическая природа / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, С.Л. Пресняков, Т.Б. Баянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 371-389 : рис., табл. – Библиогр.: с. 386-389. – ISSN 0016-7886
1079539
  Степанюк Л.М. Палеопротерозойский возраст порфировидных гранитов Январского массива Волчанского блока (Приазовье) / Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, Б.В. Бородыня // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 40-49 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2519-2396
1079540
   Палеопротерозойское перемагничивание в Беломорском подвижном поясе (Карелия): петропалеомагнитные свидетельства / Н.В. Лубнина, В.С. Захаров, М.А. Новикова, В.П. Воронцова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 10-21 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1079541
  Мельничук Г.В. Палеопротерозойський кристалічний фундамент Волинського палеозойського підняття: особливості будови та геологічної історії // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1079542
  Бордон И.П. Палеореконструкции, геохимия и металлогения докембрия Белоруссии / И.П. Бордон, В.Ф. Красовский, В.Е. Бордон ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника : Институт геохимии и геофизики, 1977. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 214-218 (98 назв.)
1079543
  Смірнова В.Г. Палеорусла в долинах річок України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 60-67


  Виконаний аналіз даних про наявність та особливості морфології палеорусел річок на території України. Виявлені великі та малі палеозвивини та палеорозгалуження. Встановлено, що переважаючими формами палеорусел є сегментні та петлеподібні звивини. ...
1079544
  Смекалин О.П. Палеосейсмогенные дислокации Верхнекеруленской впадины (юг Хэнтэй-Даурского мегасвода, Монголия) / О.П. Смекалин, А.В. Чипизубов, В.С. Имаев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2250-2262 : рис. – Библиогр.: с. 2261-2262. – ISSN 0016-7886
1079545
   Палеосейсмогеология Большого Кавказа. – Москва : Наука, 1979. – 188с.
1079546
   Палеосейсмогеология Большого Кавказа. – М, 1979. – 188с.
1079547
  Смекалкин О.П. Палеосейсмологические исследования в зоне Хустайского разлома (Северная Монголия) / О.П. Смекалкин, В.С. Имаев, А.В. Чипизубов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 940-951 : рис., табл. – Библиогр.: с. 950-951. – ISSN 0016-7886
1079548
  Ходжаев А. Палеосейсмология Чаткало-Кураминского региона / А. Ходжаев. – Ташкент, 1985. – 131с.
1079549
  Болдирєв Р.В. Палеославія й індоєвропейська і неіндоєвропейська етимологія // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-30
1079550
  Козленко Ю.В. Палеостроение северо-западной оконечности Антарктиды и эволюция пролива Брансфилд / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 72-86 : рис. – Библиогр.: с. 84-86. – ISSN 0203-3100
1079551
   Палеотектоника Белоруссии. – Минск, 1983. – 182с.
1079552
  Киселев В.В. Палеотектоника докембрия нижнего палеозоя Тянь-Шаня / В.В. Киселев, В.Г. Королев. – Фрунзе, 1981. – 184с.
1079553
  Сейфуль-Мулюков Палеотектоника и генезис нефти. / Сейфуль-Мулюков. – М, 1979. – 215с.
1079554
   Палеотектоника и палеогеоморфология в нефтяной геологии. – Москва : Наука, 1978. – 229с.
1079555
  Каляев Г.И. Палеотектоника и строение земной коры докембрийской железорудной провинции Украины / Г.И. Каляев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239с.
1079556
  Радзивил В.Я. Палеотектонические и палеогеографические условия ранневендского вулканизма Волыни // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 63-75 : рис. – Библиогр.: с. 74-75. – ISSN 0367-4290
1079557
  Кабышев Б.П. Палеотектонические исследования и нефтегазоносность в авлакогенных областях / Б.П. Кабышев. – Ленинград : Недра, 1987. – 191с.
1079558
   Палеотектонические карты СССР. – Л, 1977. – 136с.
1079559
  Рудкевич М.Я. Палеотектонические критерии нефтегазоносности. / М.Я. Рудкевич. – М., 1974. – 184с.
1079560
  Старостин В.И. Палеотектонические режимы и механизмы формирования структур рудных месторождений. / В.И. Старостин. – М., 1988. – 261с.
1079561
  Скрипунов Б.В. Палеотектонические условия формирования залежей газа и нефти Таджикской депрессии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 136 / Скрипунов Б.В.; ВНИИГАЗ. – М, 1970. – 24л.
1079562
  Сейфуль-Мулюков Палеотектонические факторы нефетгазообразования и нефтегазонакопления. / Сейфуль-Мулюков. – М, 1983. – 271с.
1079563
   Палеотектонический анализ локальных поднятий методом высотных вычитаний с применением ЭВМ. – Саратов, 1974. – 60с.
1079564
  Кулиш Е.А. Палеотектонический анализ метаосадочных комплексов раннего докембрия на примере нижней свиты Кривбасса / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-44 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
1079565
  Олійник О. Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  На основі побудов палеогеологічних розрізів визначено основні етапи тектонічного розвитку та розроблено модель Скоробагатьківської солянокупольної структури, яка є нафтогазоносною і типовою для Центральної частини Дніпровсько-Донецької ...
1079566
  Боуэн Р. Палеотемпературный анализ / Р. Боуэн; под ред.М.Ф. Двали ; пер.с англ. В.З. Махлина. – Пер.с англ. – Ленинград : Недра, 1969. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-204
1079567
   Палеотемпературы зон нефтеобразования. – М, 1975. – 111с.
1079568
  Аммосов И.И. Палеотемпературы преобразования нефтегазоносных отложений / И.И. Аммосов, В.И. Горшков, Н.П. Гречишников ; Акад. наук СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1980. – 110 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 104-109
1079569
  Тейс Р.В. Палеотерометрия и изотопный состав кислорода органогенных карбонатов / Р.В. Тейс, Д.П. Найдин. – Москва : Наука, 1973. – 255с.
1079570
  Рабчун О. Палеотипи, виявлені в складі "BIBLIOTEKI ZAHINIECKIEJ", що не були включені до каталогу палеотипів // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 47-49
1079571
  Малолетко А.М. Палеотопонимика. / А.М. Малолетко. – Томск, 1992. – 264с.
1079572
  Межлумян С.К. Палеофауна эпохи бронзы на территории Армении : Автореф... кандидата биол.наук: / Межлумян С.К.; АН АрмССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1965. – 22л.
1079573
  Жемчужников Ю.А. Палеофаустика : характеристика фаун геологических периодов и руководящие ископаемые / Ю.А. Жемчужников. – Ленинград : Кубуч, 1926. – 224с. – курс лекций, читанных студентам Геолого-Разведочного Факультета в 1926 г.
1079574
  Турло С.И. Палеофитогеография Украины в плиоцене и плейстоцене : изучение современного и древнего рельефа в практических целях // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 172-181. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0201-4122
1079575
  Губонина З.П. Палеофитологическое обоснование возраста аллювия Средней Волги / З.П. Губонина. – Москва, 1978. – 132с.
1079576
  Ошуркова М.В. Палеофитологическое обоснование стратиграфии верхних свит каменноугольных отложений Карагандинского бассейна / М.В. Ошуркова; Отв. ред. Любер А.А. – Ленинград : Наука, 1967. – 152с.
1079577
  Вахрамеев В.А. Палеофлористика, Фитогеография и климаты мезозоя / В.А. Вахрамеев. – Москва, 1990. – 289с.
1079578
  Сябряй С.В. Палеофлористическая характеристика верхнемиоценовых и плиоценовых угленосных отложений Чоп-Мукачевской впадины Закарпатской области на основании спорово-пыльцовых исследований. : Автореф... канд. биол.наук: 694 / Сябряй С.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1968. – 26л.
1079579
  Безусько Л.Г. Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі / Л.Г. Безусько, Т.С. Карпюк, А.Г. Безусько // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 3-7. – ISSN 0372-4123
1079580
  Карпюк Т. Палеохорологія SELAGINELLA SELAGINOIDES (L.) P. BEAUV. EX MART. ET SCHRANK та DIPHASIASTRUM ALPINUM (L.) HOLUB на рівнинній Україні в пізньому дріасі / Т. Карпюк, Л. Безусько, А. Безусько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наводяться дані про наявність в спорово-пилкових спектрах відкладів пізнього дріаса рівнинної частині України спор Selaginella selaginoides і Diphasiastrum аlpinum. Ці два види вищих спорових рослин представлені в третьому виданні Червоної книги ...
1079581
  Мороз С.А. Палеоцен Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – Киев : Киевский университет, 1970. – 190с. + Приложение
1079582
  Байковская Т.Н. Палеоценовая флора Романкульсая (Южный Урал) / Байковская Т.Н. ; [отв. ред. В.А. Самылина]. – Ленинград : Наука, 1984. – 778 с., 15 л. ил.
1079583
  Супрун І.С. Палеоценовий нанопланктон південного схилу Українських Карпат (Вежанський покрив, нижньометовська підсвіта) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 1025-6814
1079584
  Каптаренко-Черноусова Палеоценові нодозаріїди північно-східної України / Каптаренко-Черноусова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 148с.
1079585
  Григорчак Л.В. Палеоценовые и эоценовые образования Предкарпатского прогиба и береговой скибы Украинских Карпат в связи с их нефтегазоносностью. (На примере Долин. нефтепромысл. района) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Григорчак Л.В.; Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1970. – 29л. – Бібліогр.:с.19-20
1079586
  Кашлев В.М. Палеоценовые и эоценовые отложения Волгоградского Заволжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.120 / Кашлев В.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
1079587
  Никифоров Б.М. Палеоценовые и эоценовые отложения восточных и северных районов Западного Предкавказья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никифоров Б. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
1079588
   Палеоценозы раннего плейстоцена Нижнего Приднестровья. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 103с.
1079589
   Палеоэкологический и литолого-фациальный анализы для обоснования детальности региональных стратиграфических схем : сборник научных трудов. – Новосибирск : СНИИГТиМС, 1986. – 158с.
1079590
   Палеоэкология : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 88с.
1079591
   Палеоэкология древного человека. – М, 1977. – 243с.
1079592
  Захаров В.А. Палеоэкология и тафономия морских беспозвоночных : Учебн. пособ. / В.А. Захаров. – Новосибирск : Новосибирский гос. ун-тет, 1984. – 78с.
1079593
  Кучулория Н.Д. Палеоэкология позднеэоценовой фауны Ахалцисхского бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кучулория Н.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1960. – 18л.
1079594
   Палеоэкономика Сибири. – Новосибирск, 1986. – 134с.
1079595
  Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя / М.Ф. Веклич. – Киев : Наукова думка, 1982. – 201с.
1079596
  Горбаненко С.А. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 232-239. – ISSN 2227-4952
1079597
  Лисицына Г.Н. Палеоэтноботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. / Г.Н. Лисицына. – М., 1977. – 127с.
1079598
   Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири : сборник научных трудов. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1991. – 250 с. – ISBN 5-7430-0078-6
1079599
   Палескае вясалле. – Минск, 1984. – 303 с.
1079600
  Пивовар С.Ф. Палестина / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 279-280. – ISBN 966-642-073-2
1079601
  Зуєва А. Палестина в зовнішній політиці США під час роботи Паризької мирної конференції (1919 - 1920 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-651-2
1079602
  Алестин Ф. Палестина в петле сионизма : преступники, жертвы, свидетели, судьи / Ф. Алестин ; Сов. ком. дружбы и солид. с араб. нар. Палестины ; Рос. Палестин. о-во при АН СССР. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 304 с. : ил. – ISBN 5-7260-0014-5
1079603
  Меч С.П. Палестина и Аравия / С.П. Меч. – 6-е изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1903. – 64 с.
1079604
  Соден Г. фон Палестина и ее история : шесть популярных лекций проф. Г. фон Содена / Г. фон Соден; пер. с нем. В. Линд. – Москва : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1909. – 144 с. – факсимиле. – (Образовательная библиотека)
1079605
  Абашидзе И.В. Палестина, Палестина... По следам Руставели : стихи / Ираклий Абашидзе ; пер. с груз. А. Межирова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 33 с.
1079606
  Фаед Мустафа Палестина: еще один шаг к независимости // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0130-9625
1079607
  Бишер Палестино-израильские отношения в контексте ближневосточного урегулирования : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / М.А. Бишер Аларадж ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : [б. и.], 2014. – 206 л. – Прил.: л. 200-206. – Библиогр.: л. 178-199
1079608
  Кон-Шербок Палестино-израильский конфликт = The Palestine-Israeli сonflict : две точки зрения / Ден Кон-Шербок, Дауд эль-Алами ; [пер. с англ. В. Новикова]. – Москва : Гранд ФАИР-Пресс, 2002. – 315, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : The Palestine-Israeli сonflict / D. Cohn-Sherbok, D. el- Alami. Oxford : ONEWORLD, 2001. – ISBN 5-8183-0451-5


  Содержание: Израильская точка зрения / Д. Кон-Шербок ; Палестинская точка зрения / Д. эль-Алами.
1079609
  Самер Абд А Е.Р. Палестино-израильский конфликт и решения Организации Объединенных Наций по его урегулированию // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 461-471
1079610
  Арар О.М. Палестино-израильский мирный процесс и создание Палестинской Автономии в свете соглашений "Осло І" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 307-311. – ISSN 2219-5521
1079611
  Бакланов А.Г. Палестино-израильское противостояние - поиск развязок и механизмов достижения мира // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 26-48. – ISBN 978-5-89282-378-4
1079612
  Авдєєва С.О. Палестино-ізраїльське врегулювання в контексті нової близькосхідної політики США // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 137-143
1079613
  Ястремська І. Палестино-ізраїльське протистояння в рамках близькосхідної системи безпеки на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 15-22
1079614
  Бішер Палестино-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 / Бішер М.А. Аларадж ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1079615
  Абашідзе І.В. Палестино, Палестино! : поема про Руставелі / І.В. Абашідзе ; пер. та передм. М. Бажана. – Київ : Дніпро, 1966. – 47 с.
1079616
  Корочкина В.А. Палестинская автономия и "арабская весна" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 13-18. – ISSN 0321-5075
1079617
  Генин И.А. Палестинская проблема / И.А. Генин. – Москва, 1948. – 30с.
1079618
   Палестинская проблема. – Москва, 1984. – 239 с.
1079619
  Фатина Х.Х. Палестинская проблема в ближневосточной политике США в 70-е годы : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Фатина Х.Х.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 26 с.
1079620
  Фатина Хасан Хамра Палестинская проблема в ближневостояной политике США в 70-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Фатина Хасан Хамра; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1079621
  Валид Ибрагим Палестинская проблема в межарабских отношениях в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Валид Ибрагим А.-К. Т.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 231л. – Бібліогр.:л.210-231
1079622
  Валид Ибрагим А-К.Т Палестинская проблема в межарабских отношениях в 80-е годы. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Валид Ибрагим А-К.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
1079623
  Малышев Д.А. Палестинская проблема в международных отношениях (1967-1993 гг.) : Автореф. дисс. ... канд. исторических наук: спец. 07.00.03 / Малышев Д.А.; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Москва, 2005. – 21с. – Бібл.: 4 назви
1079624
  Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект / В.И. Киселев. – М., 1988. – 239с.
1079625
  Близняков Р.А. Палестинская проблема в международных отношениях: резолюция о разделе - конференция в Осло (1947-1993) / Р.А. Близняков, Д.А. Малышев; Ин-т востоковедения; Российская академия наук ; Международный центр стратегических и политических исследований. – Москва : МЦСПИ, 2007. – 352 с. – ISBN 5-93660-057-2
1079626
  Найрат Раид Палестинская проблема в политике администрации Билла Клинтона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1079627
  Карб А. Палестинская проблема во внешней политике Марокко (1973-1987 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Карб А.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 23 с.
1079628
  Карь Абдельгани Палестинская проблема во внешней политике Марокко (1973-1987 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Карь Абдельгани; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.174-194
1079629
  Найрат Мухамед Раед Палестинская проблема во внешней политике США в конце 80-х - 90-е годы : 23.00.04: Дисс. ... канд. полит. наук / Найрат Мухамед Раед; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – Киев, 2000. – 192л. – Библиогр.: С.179-192
1079630
  Киселев В.И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис / В.И. Киселев. – К., 1981. – 192с.
1079631
  Киселев В.И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис / В.И. Киселев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 215 с.
1079632
  Луцкий В.Б. Палестинская проблема. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 32с.
1079633
  Рашед А. Палестинская проблема: история и современность / Амер Рашед. – Москва : Библос консалтинг, 2009. – 318, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91501-009-2
1079634
  Дмитриев Е. Палестинская трагедия / Е. Дмитриев. – Москва, 1986. – 157 с.
1079635
  Мухсин Мухаммад Салих Палестинский вопрос = The Palestinian issue : его история и развитие до 2000 года / Мухсин Мухаммад Салих. – Москва : Сауримо, 2002. – 95, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. в конце кн. англ.
1079636
  Найрат Раид Палестинский вопрос в политике США в период подготовки и проведения Мадридской мирной конференции // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 172-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1079637
  Абашидзе И.В. Палестинский дневник : [экспедиция по розыскам портрета Ш. Руставелли, 1960] / Ираклий Абашидзе ; пер. с груз.: Б. Гасса, М. Заверина. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 63 с., [1] л. ил. : ил.
1079638
  Рубби А. Палестинский марафон = Con Arafat in Palestina : 30 лет борьбы за мир на Ближнем Востоке / Антонио Рубби ; [пер. Г.П. Смирнов]. – Москва : Международные отношения, 2001. – 353, [4] с. – Пер. изд. : Con Arafat in Palestina / A. Rubbi. Editori Riuniti, 1996. - Парал. тит. л. ориг. – Библиогр. в примеч.: с. 350-352. – ISBN 5-7133-1107-4
1079639
   Палестинский сборник. – Ленинград
Вып. 26 (89). – 1978
1079640
   Палестинский сборник. – Ленинград
Вып. 27 (90). – 1981
1079641
  Дмитриев Е. Палестинский узел / Е. Дмитриев. – М., 1978. – 303с.
1079642
  Алиева С. Палестинское движение сопротивления и арабские страны (1964-1976 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 4 (243). – С. 5-178
1079643
  Оксамитний Ю. Палестинська війна 1948-1949 років крізь призму стратегічних інтересів СРСР на Близькому Сході // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-135. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1079644
  Мяловицька Н.А. Палестинська національна автономія : проблеми становлення державності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 156-160
1079645
  Мяловицька Н.А. Палестинська національна автономія: проблеми становлення державності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 156-160.
1079646
  Бузань В. Палестинська проблема в зовнішній політиці США (1991-1994 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 16-20
1079647
  Найрат М.Р. Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х 90-х років. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.04 / Найрат М.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1079648
  Чернишов І. Палестинська проблема в ООН (2007 - 2012 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-153. – ISBN 978-966-171-651-2
1079649
  Демедюк О.Ю. Палестинська проблема в творчості Муріда Аль-Баргусі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 25-37. – ISSN 1682-671Х
1079650
  Нікуліна Ю. Палестинське питання у творчості Махмуда Дарвіша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 250-256


  У статті розглянуто творчість арабського поета Махмуда Дарвіша, зокрема, його збірка «Найрідкісніші троянди» у контексті сучасних національних проблем Палестини. Автором було проаналізовано особливості стилю та світогляду поета. Зміст статті правильно ...
1079651
  Ханін Палестинсько-ізраїльський трек близькосхідної геополітики після "арабської весни" / Ханін, (Зеєв) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 30-39
1079652
  Евсеев Е.С. Палестинцы -- непокоренный народ. / Е.С. Евсеев. – М., 1984. – 46с.
1079653
  Голубчиков С.Н. Палестины по-русски = Туризм и краеведение / С.Н. Голубчиков, В.Н. Сорокин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 68-75 : Схеми, табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1079654
  Браун К. Палет валькирий. Жена на уикенд : детективные романы : пер. с англ. / К. Браун. – Минск : Литература, 1996. – 509 с.
1079655
  Альпин Л.М. Палетки бокового каротажного зондирования (БКЗ) / Л.М. Альпин. – Ленинград, 1958. – 44 с.
1079656
  Альпин Л.М. Палетки бокового каротажного зондирования (БКЗ). Комплект №1 / Л.М. Альпин, С.Г. Комаров. – Москва-Ленинград : ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1953. – 44с.
1079657
  Федорова Н.А. Палетки для интерпретации аномалий g над наклонной ступенью : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федорова Н.А.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск; Киев, 1954. – 12л.
1079658
  Федорова Н.А. Палетки для интерпретации аномалий g над наклонной ступенью : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Федорова Н.А.; Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный ин-тут им. Артема. Каф. геофиз. методов разведк. – Днепропетровск, 1954. – 44л. – Бібліогр.:л.43-44
1079659
  Яковлев Г.Е. Палетки для интерпретации материалов электропрофилирования, полученных методом срединного градиента над двухмерными телами с горизонтальной образующей / Г.Е. Яковлев. – Казань, 1962. – 20с.
1079660
   Палетки магнитовариационного зондирования Земли. – Москва, 1976. – 72с.
1079661
   Палетки теоретических кривых электрического зондирования : приложение к книге А.А. Огильви, В.К. Хмелевского "Сборник задач и упражнений по курсу эжлектроразведки" // Сборник задач и упражнений по курсу электроразведки / А.А. Огильви, В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 55 л.
1079662
   Палех - село художников. – М, 1977. – 68с.
1079663
   Палех. – М, 1954. – 156с.
1079664
   Палех. – М, 1971. – 79с.
1079665
  Вихрев Ф Е. Палех / Ф Е. Вихрев. – Ярославль, 1974. – 229с.
1079666
   Палех. – Москва, 1984. – 127с.
1079667
   Палех. – Москва, 1984. – 135 с.
1079668
   Палех. – Москва, 1984. – 91с.
1079669
  Вихрев Е. Палех. / Е. Вихрев. – Москва, 1938. – 408с.
1079670
   Палех. [Изоиздание] : 14 открыток со статьей-вкладышем З.Литвиновой. – Москва : Советский художник, 1967. – 14 л.
1079671
  Котов В.Т. Палех. Государственный музей палехского искусства / В.Т. Котов. – Москва, 1975. – 41, [160] с.
1079672
   Палеха Юрій Миколайович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 41. – ISBN 978-617-7069-48-4
1079673
  Некрасова М.А. Палехская миниатюра / М.А. Некрасова. – Л, 1978. – 363с.
1079674
  Некрасова М.А. Палехская миниатюра / М.А. Некрасова. – Л, 1983. – 374с.
1079675
   Палехские миниатюры = Palekh miniatures = Miniatures de Palekh = Palecher Miniaturen : [сувенирный фотоальбом] / [сост. и авт. текста В. Котов ; авт. фот. И.И. Стин, А.В. Фирсов]. – Москва : Планета, 1979. – 127 с. : 64 л. ил. – Текст и загл. парал. на рус., англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
1079676
   Палехские миниатюры = Palekh miniatures = Miniatures de Palekh = Palecher Miniaturen : [сувенирный фотоальбом] / [авт. фот.: И.И. Стин, А.В. Фирсов ; авт. текста и сост. В.Т. Котов]. – Изд. 2-е. – Москва : Планета, 1985. – 127 с. : 64 л. ил. – Текст и загл. парал. на рус., англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
1079677
  Навозов А.И. Палехское чудо. / А.И. Навозов. – Ярославль, 1970. – 239с.
1079678
  Навозов А.И. Палехское чудо. / А.И. Навозов. – М., 1976. – 336с.
1079679
  Кованда З. Палец на спуске / З. Кованда. – М, 1979. – 190с.
1079680
   Палея толковая по списку сделанному а г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва
Вып. 1. – 1892. – 207 с.
1079681
   Палея толковая по списку сделанному а г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н.С. Тихонравова. – Москва
Вып. 2. – 1896. – с.
1079682
  Салашенко Т.І. Паливна безпека України: виклики та шляхи подолання / Т.І. Салашенко, Д.М. Костенко, М.М. Хаустов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 11 (550) : Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного розвитку України після війни. – С. 209-217. – ISSN 2222-4459
1079683
  Клименко В.Я. Паливні багатства України / В.Я. Клименко. – Київ : Знання, 1972. – 45с.
1079684
  Кирильчук Н. Паливні ресурси Росії як загроза енергетичній безпеці ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 35-36
1079685
  Поданчук В.Д. Паливно-енергетична промисловість : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 48-49 : Табл.
1079686
  Паробецький М.М. Паливно-енергетичний комплекс Прикарпаття та його економічні зв"язки // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 48-55 : Табл.
1079687
  Демчак С.М. Паливно-енергетичний комплекс україни як об"єкт залучення інвестиційних ресурсів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 55-60. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1079688
  Яснюк Т.Є. Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1079689
  Сидоров М.Є. Паливно-енергетичні ресурси металургійних підприємств УРСР / М.Є. Сидоров. – Київ, 1968. – 154 с.
1079690
  Ніконенко У.М. Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 54-59. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1079691
  Мілашовська О.І. Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи / О.І. Мілашовська, Гоблик-Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 19-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2313-8114
1079692
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Паливода XVIII століття : Жарт на 4 дії / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – [Київ] : Вік ; Коштом "Укр. книгарні" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 76 с. – В кн. також замітка "До читачів" та біогр. відомості про авт. - Hа обкл. поpтp. авт. – (Селянська бібліотека ; № 65)
1079693
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Паливода XVIII століття : Жарт на 4 дії / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – [Київ] : Вік, 1910. – 76 с. – Конволют. Переплетено з: Росмерсгольм / Генрік Ібсен. – (Селянська бібліотека ; № 65)
1079694
  Любин В.П. Палидда С. Оборонная политика в Италии // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 14. – С. 206-220
1079695
  Мордовцев Д.Л. Палий - воскресытель Правобережнои Украины [Палій - воскреситель Правобережної України] : историчне оповидання / напысав Даныло Мордовець. – Санкт-Петербург : Изд. книгопpодавца-изд. И. П. Пеpевозникова. [Тип. штаба войск гваpдіи и Петеpбуpг. воен. окpуга], 1902. – II, 180, с. – Перепл. с: Тарас Бульба / М. Гоголь, Харькыв, 1883. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1079696
  Назаренко М.И. Палимпсест античности в "Рассказах Геродота..." М.Л. Гаспарова // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 245-258. – ISBN 978-966-171-476-1


  "Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом" - это не малоизвестный автор и не малоизвестное произведение. Геродот - имя знаменитое; даже те, кто только слышал о нем, знают, что он был "отец истории". Кто интересовался им, тот ...
1079697
  Рябкова Л.С. Палинография флоры Таджикской ССР : Папоротникообразные-злаки / Л.С. Рябкова. – Ленинград : Наука, 1982. – 79с.
1079698
  Рябкова Л.С. Палинография флоры Таджикской ССР / Л.С. Рябкова. – Ленинград : Наука, 1987. – 109с.
1079699
  Куприянова Л.А. Палинологическая терминология покрытосееменных растений / Л.А. Куприянова, Л.А. Алешина. – Ленинград : Наука, 1967. – 84с.
1079700
  Шатилова И.И. Палинологическая характеристика куяльницких, гурийских и чаудинских отложений Гурии / И.И. Шатилова. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 116с.
1079701
  Ломаева Е.Т. Палинологическая характеристика лесовых пород и реконструкция палеогеографических условий в четвертчное время на территории Приднепровья и Причерноморья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Ломаева Е.Т.; АН УССР. – К, 1966. – 19л.
1079702
  Спиридонова Е.А. Палинологическая характеристика межстадиальных отложений валдайского оледенения на северо-западе русской равнины и ее значение для стратиграфии и палеогеографии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Спиридонова Е.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
1079703
  Рылова Т.Б. Палинологическая характеристика неогеновых отложений Белорусского Понеманья / Т.Б. Рылова; Ред. Махнач Н.А. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 215с.
1079704
  Ржаникова Л.Н. Палинологическая характеристика палеогена и неогена Зайсанской впадины : монография / Л.Н. Ржаникова; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1968. – 224с.
1079705
  Бердовская Г.Н. Палинологическая характеристика плейстоценовых отложений района Нижней Печоры и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Бердовская Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 24л.
1079706
  Комар М.С. Палинологическая характеристика позднеплейстоценовых отложений опорного разреза Polanow Dolny (долина р. Висла, юго-восточная Польша) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 172-178 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1079707
  Раскатова Л.Г. Палинологическая характеристика фаменских отложений центральных районов Русской платформы : монография / Л.Г. Раскатова. – Воронеж : Воронежский университет, 1973. – 174с.
1079708
  Никольская М.В. Палинологическая характеристика четверичных отложений бассейнов рек Нижняя Тунгуска и Кутуй и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Никольская М. В.; МГУ. – М., 1978. – 29л.
1079709
  Мамацашвили Нанули Спартаковна Палинологическая характеристика четвертичных континентальных отложений Колхиды : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Мамацашвили Нанули Спартаковна; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1079710
  Мамацашвили Н.С. Палинологическая характеристика четвертичных континентальных отложений Колхиды / Н.С. Мамацашвили; Институт географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 114с.
1079711
  Исагулова Е.З. Палинологическая характеристика юрских отложений юго-западной окраины Русской платформы и Предкарпатского прогиба. : Автореф... канд. биол.наук: / Исагулова Е.З.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
1079712
  Кремп Герхард Палинологическая энциклопедия / Кремп Герхард; Под ред. и с предисловием Заклинской Е.Д. – Москва : Мир, 1967. – 412с.
1079713
  Демченко Н.И. Палинологические данніе к систематике и филогении розоцветных : Автореф... канд. биол.наук: / Демченко Н. И.; Одес. с.х. ин-т. – Одесса, 1967. – 18л.
1079714
  Куприянова Людмила Андреевна Палинологические данные к систематике и филогении сережкоцветных (Amentiferae) : Автореф... д-ра биолнаук: / Куприянова Людмила Андреевна; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 29л.
1079715
   Палинологические исследования в Белоруссии и других районах СССР. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 220с. – (Международная палинологическая конференция 1971 Новосибирск СССР)
1079716
   Палинологические исследования в Грузии : 4 Международная палинологическая конференция. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 154с.
1079717
   Палинологические исследования в Казахстане : сборник. – Алма-Ата : КазИМС, 1981. – 100с.
1079718
   Палинологические исследования в Прибалтике. – Рига : Зинатне, 1971. – 160с.
1079719
  Мейер Н.Р. Палинологические исследования группы порядков водолюбов (Helobiae) и семейства нимфейных (Nymphaeaceae Д.С.) в целях систематики и палеографии : Автореф... кандидата биол.наук: / Мейер Н.Р.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 16л.
1079720
   Палинологические исследования на Дальнем Востоке : сборник; Материалы 2 межведомственного семинара по палинологическим исследованиям на Дальнем Востоке. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1978. – 132с.
1079721
   Палинологические исследования осадочных отложений Украины и смежных регионов : сборник. – Киев : Наукова думка, 1976. – 119с.
1079722
   Палинологические исследования отложений палеозоя и мезозоя Севера СССР и Прикаспия : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИГРИ, 1985. – 90с.
1079723
   Палинологические исследования протерозоя и фанерозоя нефтегазоносных регионов СССРё. – М, 1980. – 198с.
1079724
  Вронский В.А. Палинологические комплексы верхнеплиоценовых и четвертичных отложений юго-запада Прикаспийской низменности и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вронский В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1079725
  Шатилова И.И. Палинологические комплексы чаудинских отложений Западной Грузии и их стратиграфическое значение / И.И. Шатилова, Н.Ш. Мчедлишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 98с.
1079726
  Тесленко Ю.В. Палинологические материалы к палеоклиматическим реконструкциям юга Украины в мэотисе и понте // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 160-171 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1079727
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 1. – 1989. – 152с.
1079728
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 2. – 1989. – 168с.
1079729
   Палинологические таксоны в биостратиграфии : По материалам 5 Всесоюзной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1991. – 75с.
1079730
  Комар М.С. Палинологический анализ разреза Tarnawce (Польша) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 114-120 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1079731
  Медведев А.М. Палинологическое изучение нефти / А.М. Медведев. – М, 1978. – 92с.
1079732
  Романовская Г.М. Палинологическое обоснвоание стратифического расчленения нижнемезозойских отложений Тургайского прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романовская Г. М.; М-во геол. и охраны недр СССР, Всес. науч. исслед. геол. ин-т. – Л., 1960. – 19л.
1079733
  Шатилова И.И. Палинологическое обоснование геохронологии верхнего плиоцена и плейстоцена Западной Грузии / И.И. Шатилова. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 193с.
1079734
  Дюжикова Е.Е. Палинологическое обоснование стратиграфии верхнепалеозойских угленосных отложений Норисльского района. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: 04.128 / Дюжикова Е.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 29л.
1079735
  Фаддеева И.З. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемезозойских угленосных отложений Орь-Илекского района / И.З. Фаддеева; Отв. ред. Любер А.А. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 117с.
1079736
  Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Днепровско-Донецкой впадины / М.А. Воронова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 112с.
1079737
  Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воронова М.А.; АН УССР. ин-т геол. наук. – К., 1966. – 17л.
1079738
  Шаткинская Е.Ф. Палинологическое обоснование стратиграфического расчлениния верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Актюбинского Приуралья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шаткинская Е.Ф.; Всес.науч-исслед.геол.ин-т.Науч-исслед.ин-т геологии СГУ. – Саратов, 1961. – 16л.
1079739
  Римша Л.А. Палинологическое обоснование стратификации и палеографических особенностей нижнего мела Северо-Западного Кавказа и Западного Предкавказья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Римша Л. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1079740
  Исагулова Е.З. Палинология Азовского моря / Е.З. Исагулова. – Киев : Наукова думка, 1978. – 86с.
1079741
   Палинология в геологических исследованиях Прибалтики. – Рига : Зинатне, 1966. – 159с.
1079742
  Бартош Т.Д. Палинология в геологических исследованиях Прибалтики и Балтийского моря = Palynologic researches in geologic studies of the Baltic region and the Baltic sea : сб. ст. / ВНИИ мор. геологии и геофизики ; сост. Т.Д. Бартош. – Рига : Зинатне, 1983. – 97 с. : ил., 4 л. ил., 7 отд. л. табл. – Библиогр. в конце ст.
1079743
   Палинология в континентальных и морских геологических исследованиях. – Рига, 1976. – 203с.
1079744
   Палинология в СССР : Статьи советских палинологов к 7 Международному палинологическому конгрессу Брисбен, Австралия 1988. – Новосибирск : Наука, 1988. – 212с.
1079745
  Нейштадт М.И. Палинология в СССР (1952-1957 гг.) / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Гричук В.П. – Москва : АН СССР, 1960. – 272с.
1079746
   Палинология в СССР (1976-1980) : Статьи советских палинологов к 5 Международной палинологической конференции (Кембридж, Англия, 1980) / Отв. ред.: Заклинская Е.Д., Нейштадт М.И., Медведева А.М., Ровнина Л.В. – Москва : Наука, 1980. – 142с.
1079747
   Палинология верхнепалеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений юго-востока Русской платформы : Обзор литературы и аннотированная библиография 1904-1982 гг. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та
Ч. 1. – 1985. – 155с.
1079748
   Палинология верхнепалеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений юго-востока Русской платформы : Обзор литературы и аннотированная библиография 1904-1982 гг. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та
Ч. 2. – 1985. – 108с.
1079749
   Палинология Востока СССР : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 116с.
1079750
   Палинология голоцена : Тематический сборник; к 3-ей международной палинологической конференции (Новосибирск, СССР, 1971) / отв. ред. Нейштадт М.И. – Москва, 1971. – 269с.
1079751
   Палинология голоцена и маринопалинология : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 151с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1079752
  Малясова Е.С. Палинология донных осадков Белого моря : монография / Е.С. Малясова; Отв. ред. Серебрянный Л.Р. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 120с.
1079753
   Палинология и палеогеография : Материалы 4 Всесоюзной палинологической конференции (Тюмень, 1981). – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1983. – 159с.
1079754
   Палинология и стратиграфия четвертичных отложений бассейнов рек Оби и Енисея. – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1079755
   Палинология Казахстана : К 4 Международной палинологической конференции (Лакнау, Индия, 1976). – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 179с.
1079756
  Пахомов М.М. Палинология кайнозоя Средней Азии и Кавказа : История и аннотированная библиография (1931-1975); (К 5 Международной Палинологической конференции) (Кембридж -1980) / М.М. Пахомов, Н.Б. Клопотовская. – Душанбе : Дониш, 1980. – 236с.
1079757
  Томская А.И. Палинология кайнозоя Якутии / А.И. Томская; Отв. ред. Метельцева Е.П. – Новосибирск : Наука, 1981. – 221с.
1079758
   Палинология мезофита : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 202с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1079759
  Гроссгейм Д.А. Палинология на службе нефтяной и региональной геологии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гроссгейм Д.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1963. – 28 л.
1079760
   Палинология плейстоцена : тематический сборник статей; К 3-ей Международной палинологической конференции Новосибирск, СССР, 1971. – Москва : Пяргале, 1972. – 287с.
1079761
   Палинология плейстоцена и голоцена : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 168с.
1079762
   Палинология плейстоцена и плиоцена : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 222с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1079763
   Палинология протерофита и палеофита : Труды 3 Международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1974. – 220с. – (Материалы научных съездов и конференций)
1079764
  Одинцова М.М. Палинология раннего мезозоя Сибирской платформы / М.М. Одинцова; Отв. ред. Н.А. Логачев. – Новосибрск : Наука, 1977. – 116с.
1079765
  Куприянова Л.А. Палинология сережкоцветных : (Amentiferae) / Л.А. Куприянова. – Москва : Наука, 1965. – 215с.
1079766
   Палинология Сибири : К 2 Международной палинологической конференции (Утрехт, Нидерланды, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 1966с.
1079767
  Тетерюк В.К. Палинология среднего карбона Донецкого бассейна (методический аспект) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тетерюк В. К.; АН УССР, Ин-т геологич. наук. – К., 1972. – 40л.
1079768
   Палинология четвертичного периода : сборник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
1079769
  Кононенко Людмила Павловна Палинолоны и фитостратиграфия межсолевых девонских отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.09 / Кононенко Людмила Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
1079770
  Агабабян В.Ш. Палиноморфология некоторых примитивных покрытосеменных : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Агабабян В.Ш. ; АН Арм. ССР. – Ереван, 1969. – 46 с.
1079771
  Косенко Я. Палиноморфология представителей семейства Cactaceae (подсемейства Opuntioideae и Cereoideae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В работе рассматривается палинология представителей семейства кактусовых. С помощью светового и электронного микроскопов исследованы пыльцевые зерна 42 видов, принадлежащих двум подсемействам, выявлены резкие морфологические отличия на уровне ...
1079772
  Кононенко Людмила Павловна Палиномы и фитостратиграфин межсолевых девонских отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины : Дис... канд.геолог-минер.наук: 04.00.09 / Кононенко Людмила Павловна; Ин-т геолог. наук. – Киев, 1982. – 149л. – Бібліогр.:л.127-143
1079773
  Сиренко Е.А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых - нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы = Palynostratigraphy of continental upperpliocene - lower neopleistocene deposits of southern part of the East European platform / Е.А. Сиренко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук]. – Киев : Наукова думка, 2017. – 165, [2] с., [8] л. диагр. + 1 л. табл. – Парал. тит. л. англ. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1585-2
1079774
  Сиренко Е.А. Палиностратиграфия неоплейстоценовых отложений платформенной Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1079775
  Кузьмик Л.М. Палинспастические реконструкции центральной части Бориславско-Покутской зоны Предкарпатского прогиба и прогнозирование нефтегазоносности локальных структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.17 / Кузьмик Л.М.; Ивано-Франк.ин-т.нефти и газа Минвуза УССР. – Ивано-Франковск, 1983. – 20л.
1079776
  Ковальджи Кирилл Палитра : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
1079777
  Епифанова И. Палитра Вермеера // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 34-51
1079778
  Пио Р. Палитра Делакруа = Les palettes de Delacroix / Рене Пио ; пер. А.Н. Тихомирова ; [предисл.: Сергей Ромов] ; обл.: Н.А. Шевердяев. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1932. – 45 с., [6] вкл. л. (ил., потр.)
1079779
   Палитра друзей : каталог. Собрание живописи и графики. – Москва : Советский художник, 1991. – 14 с.
1079780
  Шкаруба Л. Палитра неомодернизма // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 25-31
1079781
  Парини В.П. Палитра химии / В.П. Парини, С З. Казакова. – Москва, 1964. – 127с.
1079782
  Громов Е.С. Палитра чувств: о трагическом и комическом / Е.С. Громов. – М., 1990. – 189с.
1079783
  Кульбовський М.М. Паліативи : новели / Микола Кульбовський. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-320-0
1079784
   Паліативна допомога у закладах хоспісного типу : монографія / Є.О. Григор"єв, К.В. Аймедов, С.П. Горіщак, В.В. Сторож. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 205, [3] с. – Бібліогр.: с. 172-182. – ISBN 978-966-2512-879-2
1079785
   Паліативна допомога: EPECtm-O : освіта з питань паліат. догляду та догляду наприкінці життя - онкологія : посібник для викладачів / Міжнар. фонд "Відродження" ; [пер. з англ.: В. Ізотов ; заг. ред.: Л. Брацюнь]. – Київ : КАЛИТА, 2013. – 875, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-8879-73-9
1079786
  Магапу Веера Венаката Ахил Паліативне забезпечення в Індії: сучасний прогрес і потреби в майбутньому // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 39-40. – ISBN 978-966-285-572-2
1079787
  Пилипенко І.О. Паліативний підхід до застосування регресійного методу в дослідженнях геосистем типу "центр-периферія" / І.О. Пилипенко, О.Г. Топчієв // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 31-37. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1079788
   Палієнко Едуард Тимофійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 103-104.
1079789
   Палієнко Едуард Тимофійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 195-196 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1079790
   Палієнко Едуард Тимофійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-961-3
1079791
   Палієнко Едуард Тимофійович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 112-113. – ISBN 966-95774-3-5
1079792
  Дмитрієнко М.Ф. Палієнко М. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Іщенко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 210-215. – ISSN 0130-5247


  Книга професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Марини Палієнко - не просто унікальне дослідження з історії українських архівів в Австрії, але й жива розповідь про подвижницьке життя о. Теофіла ...
1079793
   Палієнко Марина Генадіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 357-358. – ISBN 978-966-439-754-1
1079794
   Палієнко Марина Геннадієвна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 381. – ISBN 978-966-933-054-3
1079795
  Максимов С.І. Палієнко Микола Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / за заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн. 1. – С. 254-257. – ISBN 966-8088-02-6
1079796
  Грінченко Б.Д. Палії / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 16 с.
1079797
  Шпанов М.М. Палії / М.М. Шпанов. – К., 1952. – 728с.
1079798
  Стефаник В.С. Палій - Май / В.С. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1928. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1079799
  Дзюба-Погребняк Палій Оксана Павлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1988) слов"янського відділення філологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2006 р. - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ. З 2009 р. керує Центром білоруської мови та ...
1079800
  Дзюба-Погребняк Палій Оксана Павлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 209-210. – ISSN 2075-437X
1079801
  Мордовець Д.Л. Палій, воcкресытель Правобережной Украйны [Палій, воcкреситель Правобережной України] : историчне оповидання / напысав Даныло Мордовець. – Петербург : Изд. книгопродавца-изд. И.П. Перевозникова, 1902. – II, 180, [1] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – (Первое полное собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева)
1079802
  Стус Василь Палімпсест : Вибране / Стус Василь. – Київ : Факт, 2003. – 432с. – ISBN 966-8408-13-6
1079803
  Поліщук Я. Палімпсест вічного міста // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 170-175. – ISSN 0130-1608
1079804
  Стариков І. Палімпсест життя Василя Стуса // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 202-212. – ISBN 966-7109-34-8
1079805
  Стус В. Палімпсести : вірші 1971-1979 років / Василь Стус ; упоряд. Надія Світлична ; вступ. ст. Юрія Шевельова : Сучасність, 1986. – 469, [10] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520048 напис: Духовній Сестрі Марті Кравців-Барабаш з вдячністю за приязнь всього життя. Зиновій Мосійчук. Бофало, 13.XII.1987
1079806
  Стус В.С. Палімпсести = Палимпсесты / Василь Стус ; [пер. рос. М. Рахліна]. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] с. – Текст парал. укр., рос. – ISBN 978-966-03-5286-5
1079807
  Лучук І. Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 208-215. – ISSN 0203-9494
1079808
  Резніченко Ю. Палімпсестність міського тексту в повісті Галини Пагутяк "Новий рік у Стамбулі" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 71-74
1079809
  Бовсунівська Т. Палінгенезис Емпедокла в художньому світі романтизму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 28-35. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вплив Емпедокла (бл. 490 - бл. 430 рр. до н.е.) на творчість романтиків, на формування їх світоглядних переконань та образних фантазій. Зокрема, докладно аналізується трагедія Ф. Гельдерліна "Смерть Емпедокла"
1079810
  Райхерт К. Палінгенетична політична спільнота Р. Гріффіна як уявлена спільнота Б. Андерсона (досвід концептуалізації) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 118-127. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1079811
   Паління або здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 40 : фото
1079812
  Косенко А. Паління: нешкідливі пустощі чи згубна звичка? : ваше здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Проблема паління серед молоді.
1079813
  Чумак Н.М. Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 39-43. – ISSN 0868-6939


  Представлено реконструкцію зміни природних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньому голоцені на основі паліноматеріалів. Виявлено, що протягом формування відкладів торфовища Підлужжя, рослинність в його околицях зазнавала значного антропогенного ...
1079814
  Чумак Н.М. Палінологічна індикація антропогенного впливу на формування рослинності Пригорганського Передкарпаття // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 182-184
1079815
  Шевчук О.А. Палінологічна характеристика нижньокрейдовіх відкладів півдня Придніпровського регіону // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 132-136 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1079816
  Карпюк Т. Паліноморфологічна характеристика родів AECHMEA Ruiz. & Pav., BILLBERGIA Thunb, NEOREGELIA L.B.Smith, NIDULARIUM Lem. родини BROMELIACEAE Juss / Т. Карпюк, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  За допомогою світлової і сканувальної електронної мікроскопії досліджено пилкові зерна 10 видів підродини Bromelioideae Burnett. Пилкові зерна досліджених видів сулькатні або порові, еліпсоїдальні або сфероїдальні, переважно середнього розміру, з ...
1079817
   Палісадник = Палисадник : літературний альманах / Громадська орг. "Одеський літературний центр" ; редкол.: Е. Леус, І. Іванченко, О. Косенко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016-. – ISSN 2521-6716
Вип. 2 : Дайджест 2017 - 2018. – 2018. – 178 с.
1079818
  Третьяков Р.С. Палітра / Р.С. Третьяков. – Х., 1965. – 100с.
1079819
  Нікуліна Н. Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 62-66. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1079820
   Палітра вашого літа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 30-31 : фото
1079821
  Юхновська Вікторія Палітра гармонії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109 : фото
1079822
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 2. – 1997
1079823
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 4. – 1998
1079824
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 5. – 1998
1079825
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 1/2. – 1999
1079826
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 1. – 2001
1079827
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 2. – 2001
1079828
   Палітра друку. – Львів, 1994-
№ 3. – 2001
1079829
   Палітра друку. – Львів
№ 4. – 2001
1079830
   Палітра друку. – Львів
№ 5. – 2001
1079831
   Палітра друку. – Львів
№ 6. – 2001
1079832
   Палітра друку. – Львів
№ 1. – 2002
1079833
   Палітра друку. – Львів
№ 2. – 2002
1079834
   Палітра друку. – Львів
№ 3. – 2002
1079835
   Палітра друку. – Львів
№ 4. – 2002
1079836
   Палітра друку. – Львів
№ 5. – 2002
1079837
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2004
1079838
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2004
1079839
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 3. – 2004
1079840
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 4. – 2004
1079841
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 5. – 2004
1079842
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 6. – 2004
1079843
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2005
1079844
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2005
1079845
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 3. – 2005
1079846
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 4. – 2005
1079847
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 5. – 2005
1079848
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 6. – 2005
1079849
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 1. – 2006
1079850
   Палітра друку : Видавничо-поліграфічний журнал. – Львів, 1994-
№ 2. – 2006
1079851
   Палітра думок [фахове обговорення рамкового закону "Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  В обговоренні взяв участь Президент Спілки ректорів ВНЗ України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський та ін.
1079852
  Добривечір В.О. Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 34-39


  У статті розглянуто концепцію наукового журналу на прикладі зарубіжних наукових видань із соціальних комунікацій, які належать до інтелектуального продукту,призначеного для оцінювання наукової діяльності, — Arts & Humanities Citation Index (база даних ...
1079853
  Афанасьєв В.А. Палітра краси і мужності : (Українське образотворче мистецтво сьогодні) / В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1969. – 48 с. : іл. – (Українське образотворче мистецтво сьогодні / Т-во "Знання" УРСР ; Серія № 5 ; № 2)
1079854
   Палітра педагога. – Київ
№ 1. – 1997. – Дод. до журналу "Дошкільне виховання"
1079855
   Палітра педагога. – Київ
№ 2. – 1997. – Дод. до журналу "Дошкільне виховання"
1079856
  Школьна О. Палітра преси Запорізького краю // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 191-194


  Хітрова Т. В. Періодичні видання Запорізького краю початку ХХ ст.: типологічна система : монографія; каталог видань; хрестоматія. - Запоріжжя, 2011. - 284 с.
1079857
   Палітра слова й тексту Січеславщини : колект. монографія / [В.П. Біляцька, Н.В. Горбач, С.Є. Ігнатьєва та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехн.", Ін-т гуманітар. і соц. наук, Каф. філології та мовної комунікації. – Дніпро : Ліра, 2020. – 219, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-296-4
1079858
  Оленівська Л. Палітра слова Мирослава Дочинця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1079859
  Белічко Ю.В. Палітра століть : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов. – Одеса : Маяк, 2010. – 198, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-587-170-5
1079860
  Капустинська Н. Палітра Цезарія Ганушкевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1079861
  Корсак І. Палітрою їй слугувала веселка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 15


  Українська художниця Софія Левицька.
1079862
  Лукашанец О.О. Палітыка і арфаграфія: беларускі вопыт ХХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 468-472. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються основні етапи вирішення проблем сучасного білоруського правопису, вплив політичних, ідеологічних, соціальних і лінгвістичних чинників на вироблення та оцінку білоруських правописних норм у різні періоди ХХ ст. В статье ...
1079863
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-
№ 5 : Па-за межамі цэнтра. – 2005
1079864
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 6 : Разнастайнасці мінулага. – 2006. – мова резюме співпадає з мовою статті
1079865
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 7 : Rethinking elektions. – 2006
1079866
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 8 : Зямля і прастора. – 2007. – мова резюме білор., та англ.
1079867
   Палітычная сфера : навуковы часопіс. – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 9 : Інстытуты выбару. – 2007. – мова резюме співпадає з мовою статті
1079868
   Палітычная сфера : навуковы часопіс / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 10 : Гісторыя ідэяу. – 2008. – мова резюме білор., англ. та рос.
1079869
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2001-. – ISSN 1819-3625
№ 12 : Горад і палітыка. – 2009
1079870
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 13 : Эліты і нефармальная палітыка. – 2009
1079871
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 14 : Нацыя VS нацыянальны праект. – 2010
1079872
   Палітычная сфера : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
№ 15 : Незалежнасць: ідэя і інстытуты. – 2010. – Резюме білорус., рос., англ. мовами
1079873
  Воробьева Мария Палка, палка, огуречик : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 103 : Іл.
1079874
  Мукомела О. Палке слово публіциста і громадянина [Сергей Єфремов] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 188-193. – ISBN 966-7522-09-1
1079875
  Онишків Юрій Палки в колеса. Росія на усіх фронтах блокує визнання Голодомору геноцидом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 46 (95). – С. 24-25
1079876
  Воловик М.Я. Палки в колесах / М.Я. Воловик. – Уфа, 1964. – 47с.
1079877
  Алексеев В.А. Палки в колесах. Сатира и юмор / В.А. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 88 с. : ил.
1079878
  Онищенко О. Палкий привіт абітурієнтам від парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 1, 11


  Верховна Рада проголосувала зміни до Закону про вищу освіту, які дозволяють певним категоріям абітурієнтів вступати за окремим конкурсом на основі іспитів, а не ЗНО. І ці зміни вже внесено у текст закону. Незважаючи на гасла про рівний доступ до ...
1079879
  Бренькач В. Палкий прихильник стилю Миколи Лисенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 13


  150 років тому народився композитор Остап Нижанківський.
1079880
  Шемчук В. Палкий совітник народу // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 75-77. – ISBN 966-7576-01-9


  Дмитрієв Микола Андрійович (1867-1908) - український видавець, громадсько-культурний діяч, публіцист, діяч полтавської «Просвіти» та Братства тарасівців. 1906 року заснував полтавське видавництво «Український учитель».
1079881
  Танана Р. Палкий шанувальник Великого Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 118-124. – ISSN 0868-4790
1079882
   Палкін Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 358. – ISBN 978-966-439-754-1
1079883
   Палкін Юрій Іванович (1926-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.381. – ISBN 978-966-933-054-3
1079884
  Чимарова Л.А. Палладиевые катализаторы на полимерах при гидрировании диметилэтинилкарбинола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чимарова Л.А.; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1079885
   Палладийсодержащий графеноподобный материал: синтез и каталитическая активность / М.В. Клюев, А.А. Арбузов, Н.А. Магдалинова, П.А. Калмыков, Б.П. Тарасов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1331-1335. – ISSN 0044-4537
1079886
  Мінець Ю.О. Палладій, єпископ Еленопольський, та його час: автор у контексті // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 20-26
1079887
  Абліцов В.Г. Палладін Олександр // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 146-147. – ISBN 978-966-136-405-8
1079888
  Шаров І. Палладін Олександр Володимирович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 301-204. – ISBN 966-7217-54-Х
1079889
  Курас І. Палладін Олександр Володимирович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 512. – ISBN 966-642-207-7
1079890
   Палладін Олександр Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 39. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1079891
  Терес Н.В. Палладін Олександр Володимирович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 325-328. – ISBN 978-966-8653-95-7
1079892
  Романець О.В. Палладін Олександр Володимирович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 50-52. – ISSN 0374-3896
1079893
  Левандовський О.О. Палладін Олександр Володимирович (1885-1972 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 40. – ISBN 966-7270-35-1
1079894
   Палладін Олександр Володимирович (1885-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 358-359. – ISBN 978-966-439-754-1
1079895
   Палладін Олександр Володимирович (1885-1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 381-382. – ISBN 978-966-933-054-3
1079896
  Остапченко Л.І. Палладін Олександр Володимирович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 404-406. – ISBN 978-966-11-0226-1
1079897
  Лаврентьева З.А. Палласит Омолон: химический состав, минералогия и генетические предпосылки / З.А. Лаврентьева, А.Ю. Люль, Г.М. Колесов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 38-47 : табл., рис. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0016-7525
1079898
  Чирвинский П.Н. Палласиты : (Краткое резюме большой работы) / П.Н. Чирвинский ; Из кабинета Прикладной геологии Александровского Донского Полит. ин-та. – [Новочеркасск], 1918. – 19 с.
1079899
  Чирвинский П.Н. Палласиты, из минералого-химический состав, положение в ряду других метеоритов и вопросы проихождения / П.Н. Чирвинский. – Москва : Недра, 1967. – 288 с.
1079900
  Саркисян Ж.С. Паллидум / Ж.С. Саркисян, Л.С. Гамбарян. – Ереван, 1984. – 138с.
1079901
  Карвацька І.В. Пало Гнатович Житецький - історик української літературної мови / І.В. Карвацька, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 17-20. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1079902
  Кальвіно Італо Паломар : Роман / Перекл. Поманська Олена // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.6-50
1079903
  Павлюк І.З. Паломник : роман-медитація у віршах / Ігор Павлюк. – Київ : Ретівов Тетяна, 2018. – 223, [1] с. – (Сучасна література = поезія, проза, публіцистика). – ISBN 978-617-7390-48-9
1079904
  Максимович И. П. Паломник киевский : или Путеводитель по монастырям и церквам киевским для богомольцев, посещающих святыню Киева. – 2-е изд., испр. и пополненное. – Киев : Тип. Ф. Гликсберга, 1845. – [8], 145 с.
1079905
  Шульга Я. Паломництво до Києва у XVIII ст.: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 51-58. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історіографія проблеми паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. Наукові праці систематизовані за трьома категоріями відповідно до їх зв"язку з темою київського паломництва. Визначені нерозкриті напрямки та ...
1079906
  Шульга Я.М. Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір : дис. .. канд. іст. наук : 07.00.01 / Шульга Яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 272 л. – Додатки: л. 244-272. – Бібліогр.: л. 200-243
1079907
  Шульга Я.М. Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шульга Яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1079908
  Д"ячкова О. Паломництво до Орфея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 172). – С. 6


  Композитору Валентину Сильвестрову виповнюється 80 років.
1079909
  Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України ( на матеріалах кримського регіону ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.12 / Крюкова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 7 назв
1079910
  Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Крюкова Н.В.; Севастопольський військово-морський ін-т ім. П.С. Нахімова. – Київ, 2008. – 214л. – Бібліогр.: л.195-214
1079911
  Карлін О. Паломництво до святої землі як релігійна практика в середньовічній Європі // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 163-191. – ISSN 2519-4348
1079912
  Шульга Я. Паломництво духовенства до київських православних святинь у XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Публікація присвячена проблемі паломництва духовенства до київських православних святинь у XVIII ст. Проаналізовано джерелознавчий аспект проблеми. Досліджені ченці, черниці та представники білого священства як суб"єкти київського паломництва. Статья ...
1079913
  Любіцева О.О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посібник / О.О. Любіцева, С.П. Романчук. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 416 с., ХІІ с. іл. : іл., табл. + Додаток: с. 387-414. – Бібліогр.: с. 381-386. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-448-8
1079914
  Марченко А.М. Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 289-294. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядається міжкультурне сприйняття під час паломництва хасидів в Україні на прикладі міста Умані та селища міського типу Меджибожа. Паломництво визначається як форма релігійного туризму, в якій особливо вираженим є сакральне начало - ...
1079915
  Божко Л.Д. Паломництво як соціальна практика мобільності та складова сучасного туризму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 171-179
1079916
  Дюкова Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій Центральної і Західної Європи XVI - XVII ст.: "Апологія" Мелентія Смотрицького, "Перегринація" Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне "Слово про якогось там старця" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 59-70. – ISSN 0236-1477
1079917
  Годованець Н.І. Паломницький туризм // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
1079918
  Бутова Р.Б. Паломничества членов царской семьи в контексте русской дипломатии на Ближнем Востоке // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 91-111. – ISSN 0869-5687
1079919
  Делазари И. Паломничество в Йокнапатофу // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 237-254. – ISSN 0042-8795
1079920
  Кисиль В.Я. Паломничество в Лурмарен, или Каникулы Сизифа / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2019. – 219 с., [12] л. фот. : ил., фот. – Вип. дані укр.: Василь Якович Кисіль. Паломництво до Лурмарену, або Канікули Сізіфа. – ISBN 978-966-413-650-8
1079921
  Гессе Г. Паломничество в Страну Востока / Г. Гессе. – Москва : Радуга, 1984. – 588с.
1079922
  Накорчевский А.А. Паломничество в Японии: земные следы небесных путей. Опыт системного анализа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.50-59
1079923
   Паломничество воспитанников Коростышевской учительской семинарии в г. Житомир в 1907 году. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 31 с. – Отд. оттиск: Циркуляра по Упр. нар. уч-щами Киев. учеб. окр.. 1908 г.
1079924
  Нечай Т. Паломничество к Сасанидам : Стихи / Авторский перевод с украинского; Татьяна Нечай. – Київ : Київський університет, 2005. – 125 с. – ISBN 966-594-581-5
1079925
   Паломничество на Землю. – М, 1981. – 398с.
1079926
   Паломничество на Землю. – М, 1985. – 399с.
1079927
  Хохлов Геннадий Паломничество по храмам Чернобыля : тематическая экскурсия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 31-32 : Фото
1079928
  Байрон Д.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. Вильгемина Левика. – Москва : Художественная литература, 1973. – 222 с.
1079929
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Джордж Байрон. – Москва : Худож. лит., 1985. – 315 с. : ил.
1079930
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда : [сборник : превод] / Джордж Байрон. – Пермь : Кн. изд-во, 1988. – 397, [3]с. – (Юношеская библиотека)
1079931
  Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан : пер. с англ. / Дж.Г. Байрон; [пер. В. Левика, Т. Гнедич ; вступ. статья А. Елистратовой (с. 5-24) ; примеч. О. Афониной и др. ; ил.: Ф. Константинов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 863 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 67 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1079932
  Стрельський Г.В. Палтов Олександр Олександрович // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський. – Київ, 2000. – С. 27. – ISBN 966-7196-11-9
1079933
  Гордон И.Б. Палуба / И.Б. Гордон. – Одесса, 1972. – 87с.
1079934
  Зайцев Н.И. Палуба / Н.И. Зайцев. – Донецк, 1974. – 55с.
1079935
  Носик Б.М. Палуба пахнет лесом / Б.М. Носик. – М, 1966. – 223с.
1079936
  Васильєва О.О. Палубничі та конюшевці гетьманського двору (друга половина XVII - перша третина XVIII ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 165-167. – ISSN 2218-4805
1079937
  Ломова О.С. Палыгорскиты и сепиолиты как индикаторы геологических обстановок : Труды, вып.336 / О.С. Ломова. – Москва : Наука, 1979. – 180 с.
1079938
  Донец Екатерина Паля : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 119-121. – ISSN 0130-7673
1079939
   Пальгов Николай Николаевич. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1079940
  Коломієць Т. Пальма з історією // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У нашому Ботанічному саду зацвіла австралійська пальма. Помилуватися субтропічною гостею посеред глибокої київської зими прийшли учасники проекту Ради ветеранів "ОЗОН". Пальма Лівістона австралійська - перлина субтропічної оранжереї. Має понад 200 ...
1079941
  Джимбинов Б.О. Пальма и ель : стихи и поэмы / Б.О. Джимбинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 159 с.
1079942
   Пальметное плодоводство. – М, 1965. – 216с.
1079943
  Осипов Дмитрий Пальмира:корни и крона : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 112-124 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1079944
   Пальмиро Тольятти : Биобиблиографический укзатель. – Москва, 1976. – 316с.
1079945
  Комолова Н.П. Пальмиро Тольятти : очерк жизни и деятельности / Н.П. Комолова, Г.С. Филатов. – М., 1983. – 222с.
1079946
  Некрасов Андрій Пальміра. Тут була Агата Крісті : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-25 : Фото
1079947
  Павличко Д.В. Пальмова віть : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 111 с.
1079948
  Рильський М. Пальмова віть // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1079949
  Амаду Ж. Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар : роман : пер. с португ. / Жоржи Амаду. – Москва : Радуга, 1983. – 312 с.
1079950
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : Екзотичні поезиї (1898-1901) // Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – VII, 151 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1079951
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : Екзотичні поезиї (1898-1901) / А. Кримський. – У Львові (Львів) : Вид. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1901. – VII, 151 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1079952
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : екзотичні поезиї. – Москва : Вік ; [Дpук. Я. А. Hіpенбеpга в Звенігоpодці, В.А. Гатцука в Москві]. – ([Укpаїнська книгарня] ; № 8, вип. 2)
Ч. 2 : (1903-1908). – 1908. – 96 с.


  В кн. також пер. віpшів Г. Гейне, Д. Байрона, Сапфо, Й.-В. Гете
1079953
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля. Ч. 3 (1917-1920) : екзотичні поезії // Пальмове гілля : екзотичні поезії / А.Ю. Кримський. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово", 1923. – Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 231 с. – (Класа красного письменства ; [Кн.] 3 ;Белетристичні писання А. Кримського)
1079954
  Кримський А.Ю. Пальмове гилля : екзотичні поезії. – Київ : Т-во "Час". – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 4)
Ч. 3 (1917-1920). – 1922. – 231 с.
1079955
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : екзотичні поезії. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово". – (Класа красного письменства / Всеукраїнська академія наук ; [Кн.] 3 ; Белетристичні писання А. Кримського)
Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 1923. – 167, [1] с. – Конволют. Переплетено з: Пальмове гілля : екзотичні поезії, ч.3 (1917-1920) / А. Кримський (231 с.)
1079956
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : екзотичні поезії. – Вид. 3-е. – Київ : Видавниче т-во "Слово". – (Класа красного письменства / Всеукраїнська академія наук ; [Кн.] 3 ; Белетристичні писання А. Кримського)
Ч. 1 (1898-1901), Ч. 2 (1903-1908) : . – 1923. – 167, [1] с.
1079957
  Кримський А.Ю. Пальмове гілля : Екзотичні поезії / А.Ю. Кримський. – Київ : Дніпро, 1971. – 371с.
1079958
  Кримський А.Ю. Пальмове гылля [гілля] : экзотычни поэзыи [екзотичні поезії]. – Вид. 2-е, що автор прысвячуе його П.Г. Жытецькому. – Звыногоpодка в Кыивщыни (Звенігородка, Київ. обл.) : Дpук. Ш.Г. Шпигеля. – ([[Укpаїнська бібліотека] ; № 8)
. – 1902. – 132 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1079959
  Рынкевич В.П. Пальмовые листья. / В.П. Рынкевич. – М, 1984. – 301с.
1079960
  Вишняков В.А. Пальмы : Выращивание и содержание пальм в жилых комнатах : с 2 рис. в тексте и 30 табл. рис. / В.А. Вишняков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – VI, 122 с. : 30 табл.
1079961
  Имханицкая Н.Н. Пальмы / Н.Н. Имханицкая. – Ленинград, 1985. – 243с.
1079962
  Коваленко И.В. Пальмы за кадром / И.В. Коваленко. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 160 с.
1079963
  Сааков С.Г. Пальмы и их культура в СССР / С.Г. Сааков. – Москва ; Ленинград, 1954. – 320с.
1079964
  Колесников М.С. Пальмы и океан. / М.С. Колесников. – Москва, 1965. – 219с.
1079965
  Василевский И И. Пальмы и сосны / И И. Василевский, . – Минск, 1969. – 96с.
1079966
  Немира К. Пальто : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1079967
  Салениек Э. Пальто, сшитое из лоскутов : роман / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1973. – 350 с.
1079968
  Сухарев Кирилл Пальцем по стеклу // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 158-161 : фото
1079969
  Жуков Борис Пальцы- когти гоацинов : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 76-84
1079970
  Маркевич А.П. Пам""яті Михайла Михайловича Воскобойнікова (1873-1942) / А.П. Маркевич, 1951. – 4с. – Окремий відбиток
1079971
  Грабовський П.А. Пам""яті Т.Г.Шевченка (1814-1861) / П.А. Грабовський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1961. – 11 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1079972
  Корнійчук О.Є. Пам""ять сердця : П"єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1979. – 248с. – (Шкільна б-ка)
1079973
  Корнійчук О.Є. Пам""ять серця : Драма на 2 д. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1971. – 70 с.
1079974
  Зінченко П.І. Пам""ять та її розвиток / П.І. Зінченко, Г.В. Рєпкіна. – К, 1965. – 48с.
1079975
  Стріха М. Пам"ті Сергія Набоки // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 33


  Сергій Вадимович Набока — український тележурналіст і дисидент.
1079976
   Пам"ятаємо // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 105 : Фото
1079977
   Пам"ятаємо [Федора Павловича Шевченка] // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91


  11 серпня 2004 р. виповнилося 90 років з дня народження Федора Павловича Шевченка - авторитетного фахівця з історії України, джерелознавця, архівознавця, археографа, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.
1079978
  Філарет Пам"ятаємо і молимося, і буде так у віках / патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 6-7. – ISSN 0869-3595
1079979
   Пам"ятаємо її веселою й життєрадісною : До 70-річчя В.В. Іванової // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 38
1079980
   Пам"ятаємо минуле, б"ємося сьогодні й не зупиняємося, здобуваючи Перемогу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 92)
1079981
  Цимбал В.І. Пам"ятаємо наших вчителів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 142-145. – ISSN 2226-1230


  "На однойменній сторінці з нагоди 70-річчя Буковинського державного медичного університету на сайті наукової бібліотеки відкрито сторінку, на який представлено інформацію про 42 видатних особистостей, які в різні часи працювали на базі нашого ...
1079982
   Пам"ятаємо славимо, вшановуємо. – К, 1980. – 253с.
1079983
   Пам"ятаємо! // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 4/6 (243), квітень - червень. – С. 11. – ISSN 2312-0614


  28 травня 2017 р. пішов із життя Лісовий Михайло Павлович - відомий вчений з фітопатології, генетики, імунології, захисту рослин та екології, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, іноземний член ...
1079984
  Вєтрова Є.І. Пам"ятаємо. Видатний письменник, мандрівник, воїн-залізничник (до 100-річчя з дня народження Іллі Вєтрова) / Є.І. Вєтрова, О.О. Бейдик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 242-246 : фото. – Бібліогр.: 28 назв.
1079985
   Пам"ятаємо. Перемагаємо! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський 10 травня 2016 року зустрівся з ветеранами Університету, учасниками Другої світової війни.
1079986
  Байкєніч Г. Пам"ятаємо. Перемагаємо. До дня пам"яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 108-124. – ISBN 978-966-383-893-9
1079987
  Березницький М.О. Пам"ятай ім"я своє... : генеал. есе з історії роду Березницьких – 240 років на землях Кодимського порубіжжя / Микола Березницький. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 172, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2512-91-5
1079988
  Пирогів Андрій Пам"ятай про Дубай! : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-45 : Іл.
1079989
  Ільченко Н.В. Пам"ятай про особисту безпеку! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 19 : фото
1079990
  Беті М. Пам"ятай Рубена. Перпетуя, або Звичка до знегод : романи / МонгоБеті ; пер. з франц. Ю. Калиниченко ; [передм. В.Б. Іорданського]. – Київ : Дніпро, 1981. – 432 с.
1079991
   Пам"ятаймо його таким... : нариси, спогади, фільмографія / [упоряд.: Дворниченко Л.М., Чернухіна Л.О.]. – Київ : Щек, 2009. – 159, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот. – Фільмографія: с. 143-154. – ISBN 978-966-2031-11-7
1079992
  Ковальчук А. Пам"ятаймо про величні справи знаменитих попередників і берімо з них приклад вірного служіння Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 16, 18


  540 років від дня народження і 490 років з дня смерті князя Костянтина Острозького.
1079993
  Драган А. Пам"ятаймо про Вінницю! / Антін Драган. – Джерзі Ситі : Свобода, 1986. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47
1079994
  Хандельди М. Пам"ятаймо про Героїв Крут // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 11). – С. 1


  У Києві вшанували загиблих 29 січня 1918 року під Крутами київських студентів, серед яких були представники Університету св. Володимира. Мешканці і гості Києва вперше мали змогу побачити масштабну історичну реконструкцію цих трагічних подій.
1079995
  Пономарьов В. Пам"ятаймо про Сандормох! // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 221
1079996
  Мехед Н. Пам"ятаймо тих, хто відійшов у вічність // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Студенти інституту журналістики прибирали Лук"янівський цвинтар. Захід приурочили до 65-ї річниці Великої Перемоги.
1079997
  Красуцький Р. Пам"ятаймо тую славу!.. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 13


  Про історичний роман Миколи Шокала "Берестечко".
1079998
  Веремійчик О. Пам"ятаймо українського історика, мислителя і громадського діяча Михайла Брайчевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 9
1079999
  Вардзарук Л. Пам"ятаймо! / Лук"ян Вардзарук ; Наук.-ред. відділ "Реабілітовані історією" при Івано-Франківський облдержадміністрації. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-428-084-3
1080000
   Пам"ятаймо... // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 211-212. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  З останього інтерв"ю П.Т. Тронька.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,