Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1078001
  Остролуцька Л. "Пілотний проект", що відкрив дорогу реформуванню системи фінансування наукових досліджень // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 2


  Відбулася презентація результатів виконання НАН України бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень". В обговоренні взяли участь А.Г. Наумовець та А.Г. Загородній.
1078002
  Бацман О.С. "Пільговики" у вищому навчальному закладі: постановка проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 267-272. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1078003
  Кожолянко Г. "Піонери" - перші українські емігранти до Канади // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 178-185. – ISBN 978-617-689-214-4
1078004
  Алєксандрова О.В. "Пір", або "Про ерос", або "Про благо" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 146-148. – ISBN 966-316-069-1
1078005
  Корсак В.І. "Піраміда соціального розвитку підприємства" - ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1078006
  Мельничук Я. "Піранья" від Володимира Вознюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
1078007
  Андрощук Г.О. "Пірати" індустрії / Андрощук Г.О. – Київ : Знання, 1991. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 48 (8 назв). – (Серія 8, Новини науки і техніки ; № 5)
1078008
  Ковіня М. "Піратство - і підробки, і порушення авторського права - прибутковіша справа, ніж навіть торгівля наркотиками" / М. Ковіня, І. Косянчук // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 147). – С. 10, 15
1078009
  Лук"янчук Г. "Піррова перемога" України в Другій світовій війні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 10
1078010
  Шокало О. "Пісенний "Кобзар" - хорова Шевченкіана Павла Муравського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 12
1078011
  Гриневич Л. "Після Голодомору українці почали боятися влади" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 45 (198). – С. 4-7


  Якщо не назвемо все своїми іменами, якщо не усвідомимо що є добре, а що погано, то не зможемо рухатися вперед - вважає історик Людмила Гриневич.
1078012
  Козленко І. "Після перегляду "Хліба" італійці аплодували стоячи!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 22


  "Українське диво" приголомшило Фестиваль німого кіно в Порденоне (Італія).
1078013
  Джойс Д. "Після перегонів". Зі збірки "Дублінці" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 253-259. – ISSN 0320-8370
1078014
  Почепцов Г. "Після революції гідності держава пішла в один бік, а люди - в інший" / розмову вела Ольга Головка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 5 (358), 9 лютого 2017. – С. 15-16
1078015
  Сердюк А. "Пісні "Вставай, Україно!" чверть століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13


  «Вставай, Україно!» (1991) — пісня композитора Анатолія Сердюка на вірш Дмитра Павличка.
1078016
  Балабко О. "Пісню не забути, що цвіте від рути..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 9


  4 березня - 65 років від дня народження Володимира Івасюка.
1078017
  Палій А.-В. "Пісня барви золотого неба" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 180-183. – ISSN 0208-0710
1078018
  Ковбасенко Ю. "Пісня єднання...": спроба прогнозу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
1078019
  Річ В. "Пісня з темряви": новий погляд // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
1078020
  Крищенко В. "Пісня мені продовжує життя" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 12
1078021
  Сарапин В. "Пісня на новий 1805-й год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 64-72. – ISSN 0236-1477
1078022
  Сарапин Віта "Пісня на Новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто ідейно-тематичні та стильові особливості освоєння й переосмислення канонічного класицистичного жанру оди в українській літературі першої третини XIX ст., визначено похідний характер і залежність од про російсько-французьку війну від ...
1078023
  Дячишин Б. "Пісня натхненним кружля веретеном, на веретені срібляться слова..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 10
1078024
  Боднар О. "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло у художньому перекладі Костянтина Шмиговського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 148-151. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1078025
  Чепелик О. "Пісня про Роланда" в польській проекції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті досліджено становлення французького героїчного епосу, розкрито особливості сприйняття поеми "Пісня про Роланда" в Польщі, її актуальність та близькість польському читачеві.
1078026
  Пильник В. "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоревім": спільне і відмінне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 29-33
1078027
  Мех Н. "Пісня, що народ заколосила..." (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 22-25. – ISSN 0201-419
1078028
  Бучик С.С. "Пісочниці" (sanbox) як ефективний засіб захисту від атак "0-day" / С.С. Бучик, Д.С. Нечаснюк, М.В. Самойленко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 260-261
1078029
  Іщенко Н. "Пішаки" в гібридній грі Кремля, або Розповідь про спільну успішну роботу журналістів Росії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 28
1078030
  Шевчук І. "Пішла звичайна застільна розмова. Та всі розуміли, що сталося непоправне" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 14 (517), 9 квітня 2020. – С. 46-50


  Жінки Володимира Маяковського.
1078031
  Мельниченко В. "Пішли в Московію від мене письмена..." // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 28-31. – ISSN 1819-7329


  Автор починає цикл своїх публікацій про період інтенсивного перенесення київської вченості, культури й освіти до Московії у XVII–XVIII століттях.
1078032
  Горичко Л. "Пішов у тихе золото діброви..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1078033
  Курищук В. "Пішов я, вигнаний, в чужину..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 6


  Микола Матіїв-Мельник - письменник, педагог, громадський діяч, полум"яний патріот, який помер на чужині від ностальгії.
1078034
  Радос К. [Пірат з Грамвуза / Константінос Радос. – Афіни : Нефелі, 1988. – 185, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 16]). – ISBN 960-211-010-4
1078035
  Ріцос Я. [Пісня моєї сестри / Яніс Ріцос. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос, 1984. – 34 с. – Видання новогрецькою мовою
1078036
  Елітіс О. [Пісня трагічна і сумна про загиблого молодшого лейтенанта з Албанії / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 36 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-93-X
1078037
  Моисеев И.И. п-Комплексы в жидкофазном окислении олефинов / И.И. Моисеев. – Москва : Наука, 1970. – 242 с.
1078038
  Фишер Э. П-комплексы металлов / Э. Фишер, Г. Вернер. – Москва : Мир, 1968. – 264 с.
1078039
  Свиридов Олег Пі-Пі, Ка-Ка та інші дива Таїланду / Свиридов Олег, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 72-81 : фото
1078040
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 1999
1078041
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 1999
1078042
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 1999
1078043
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 1999
1078044
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 1999
1078045
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 1999
1078046
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 1999
1078047
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 1999
1078048
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 1999
1078049
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 1999
1078050
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 1999
1078051
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 1999
1078052
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 1999
1078053
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 1999
1078054
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 1999
1078055
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 1999
1078056
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 1999
1078057
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 1999
1078058
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 1999
1078059
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 1999
1078060
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 1999
1078061
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 1999
1078062
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 1999
1078063
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 1999
1078064
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 1999
1078065
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 1999
1078066
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 1999
1078067
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 1999
1078068
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 1999
1078069
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 1999
1078070
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 1999
1078071
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 2000
1078072
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 2000
1078073
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2000
1078074
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2000
1078075
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2000
1078076
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2000
1078077
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2000
1078078
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2000
1078079
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 2000
1078080
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 36. – 2000
1078081
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 37. – 2000
1078082
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 38. – 2000
1078083
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 39. – 2000
1078084
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 40. – 2000
1078085
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 41. – 2000
1078086
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 42. – 2000
1078087
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 43. – 2000
1078088
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 44. – 2000
1078089
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 45. – 2000
1078090
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 46. – 2000
1078091
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 47. – 2000
1078092
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 48. – 2000
1078093
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2002
1078094
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2002
1078095
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47/48. – 2002
1078096
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1078097
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1078098
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1078099
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1078100
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1078101
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1078102
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1078103
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1078104
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1078105
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2003
1078106
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2003
1078107
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2003
1078108
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2003
1078109
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2003
1078110
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2003
1078111
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2003
1078112
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2003
1078113
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2003
1078114
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2003
1078115
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2003
1078116
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2003
1078117
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 23. – 2003
1078118
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 24. – 2003
1078119
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 25. – 2003
1078120
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 26/27. – 2003
1078121
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28/29. – 2003
1078122
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30/31. – 2003
1078123
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32/33. – 2003
1078124
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2003
1078125
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2003
1078126
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2003
1078127
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2003
1078128
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2003
1078129
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2003
1078130
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2003
1078131
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2003
1078132
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2003
1078133
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2003
1078134
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2003
1078135
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 49. – 2003
1078136
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1078137
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1078138
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1078139
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1078140
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1078141
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1078142
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1078143
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2004
1078144
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2004
1078145
   Пікашова Тетяна Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374. – ISBN 978-966-439-754-1
1078146
  Бабенко О.В. Пікетування за трудовим правом України та Великої Британії : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Бабенко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 242 арк. – Додатки: арк. 231-242. – Бібліогр.: арк. 209-230
1078147
  Назимов І.М. Піклування кожного про суспільне добро / І.М. Назимов. – К., 1962. – 31с.
1078148
  Березовський Г.В. Піклування кожного про суспільне добро / Г.В. Березовський. – Київ : Політвидав України, 1975. – 20 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
1078149
  Попов П.М. Піклування Комуністичної партії і Радянського Уряду про розквіт народного мистецтва В СРСР / П.М. Попов. – К., 1954
1078150
  Барановский А.М. Піклування КПРС про дальше підвищення добробуту народу / А.М. Барановский; А.М. Барановський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 60 с.
1078151
  Рентюк Н.К. Піклування партії та уряду про розвиток шкіл і груп продовженого дня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 15)
1078152
   Піклування про благо народу - вищий закон Комуністичної партії. – Одеса, 1954. – 46с.
1078153
  Мамчур А.Л. Піклування про людину - закон соціалістичного суспільства / А.Л. Мамчур. – Київ : Политиздат України, 1979. – 72с.
1078154
   Піклування про молоді кадри / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 64-68. – ISBN 978-617-7397-32-7
1078155
  Скалаух О.М. Піклуємося про безпеку дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 17 : фото
1078156
   Піклуючись про совість : думки українсько-польського творчого квартету з приводу виховання відповідальності / Станєк Едвард, Голибард Євген, Корж Віталій, Цушко Сергій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 313-317


  "Наші ВАДИ і наші ЧЕСНОТИ" - це вже третя, видана українською мовою, з понад 60 книжок видатного польського вченого-теолога, виховатиля, просвітянина, священика, професора Едварда Станєка, духовного провідника краківської інтелегенції. Думками про ...
1078157
   Пікнік біля химерного вогню : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 78-83 : Фото
1078158
  Бондаренко С. Пікнік з мільярдером, або Травми трав : [поеми, вірші] : психол. поема-кліп, філос. поема-кліп, вощини з вулика вулиць / Станіслав Бондаренко ; [передм. М. Жулинський]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 113, [7] с. : іл. – ISBN 978-617-605-031-5


  У пр. № 1716703 напис: Дорогому Дмитрові Чистяку - з побажанням щастя на віку й росту читачів у Європі й світі! Щиро-автор. Підпис. 11 вересня 13 р.
1078159
  Пушкін О.С. Пікова дама / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 56с.
1078160
   Пікова дама. Опера на 3 дії. – Київ, 1940. – 15с.
1078161
  Саксе А. Піковий король : казки для дорослих / Анна Саксе ;. – Київ : Художественная литература, 1965. – 95 с.
1078162
   Пікож Віталій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1078163
  Єрмоленко Л.Ю. Піктограми як засіб інтернаціоналізації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 109-113. – ISBN 966-581-148-7
1078164
  Єрмоленко Л.Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Єрмоленко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 220с. – ISBN 966-8387-15-5
1078165
  Рожченко З.В. Піктографія (малюнкове письмо) // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-439-983-5
1078166
   Пікуров Микола Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 182-183. – ISBN 978-617-573-038-6
1078167
   Пікус Георгій Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345-346 : фото
1078168
   Пікус Георгій Якович (1930-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374. – ISBN 978-966-439-754-1
1078169
   Пікус Руслана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374-375. – ISBN 978-966-439-754-1
1078170
  Ільницький М. Пілігрим під "капелюшком" сонячного годинника // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 106-114. – ISBN 978-966-518-659-5


  Книга Володимира Панченка "Сонячний годинник". Сонячний годинник» – книга сучасного пілігрима, якому в подорожах по Україні відкриваються історії «знайомих незнайомців» із ХVІІ-ХХІ століть. Їхні імена переважно відомі, проте чимало життєвих сюжетів і ...
1078171
  Тірі А. Пілігрими Великої війни : Одісея бельгійського бронедивізіону у 1915-1918 роках / Август Тірі. – Київ : Темпора, 2010. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-617-569-004-8


  У пр. №1723775 напис: Шановній Наталії Юріївні у День народження від перекладача. З повагою, Н. Карпенко. 28.11.2010
1078172
  Даниліна О. Пілігрім як концептний персонаж прози Євгена Положія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 69-72
1078173
  Хромушин К.Г. Піліп Пестрак / К.Г. Хромушин. – Мінськ, 1960. – 192 с.
1078174
  Едуард Р. Пілотна ініціатива публічно-приватного партнерства в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 7-17. – ISSN 1682-2366
1078175
  Скрипник О. Пілотний проект в АМН - високотехнологічні операції і тарифи на медпослуги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 12


  "Наука заперечує дива. Але те, що Академія медичних наук торік зуміла вижити з фінансуванням менше 25% від потреби, цілком підходить під визначення - диво. Як вдалося інститутам виплисти, не потонути в морі боргів - із зарплатні, комунальних платежів, ...
1078176
  Сосновський М. Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1608-6422
1078177
  Олійник В. Пілотні SELFIE вдалися! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 14 червня (№ 22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1078178
  Полешко А. Пілотні програми з підвищення кваліфікації нотаріусів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.84-86. – ISSN 0132-1331
1078179
   Пілотні проекти / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У 44 українських закладах фахової передвищої та вищої освіти стартували пілотні проекти з упровадження дуальної форми здобуття освіти.
1078180
   Пілсудський - Петлюра // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 914-936. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Круглий стіл: Союз партнерів-антогоністів.
1078181
  Осадчий С. Пільги в оподаткуванні в системі державного регулювання і стимулювання аграрного сектора виробництва // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-32
1078182
  Чангулі Г.І. Пільги ветеранам / Г.І. Чангулі. – К, 1990. – 47с.
1078183
  Корнус В.Г. Пільги з ПДВ та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 20-25
1078184
  Рибалко Г. Пільги зі сплати судового збору прокуратурою варто повернути // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 19-27
1078185
  Хоромська Т. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 11


  " Чи можуть надаватися одночасно додаткова відпустка за особливий характер праці, що передбачає зайнятість працівника в цих умовах упродовж дня (бухгалтери, юристи тощо), та за ненормований робочий день? Чи можна встановити тривалість щорічної ...
1078186
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 13
1078187
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах. Про склад атестаційної комісії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 6). – С. 14
1078188
  Брайнін Л. Пільги й перваги військовослужбовцям, військозобов"язаним і їх родинам / Л. Брайнін, І. Свіщ. – 3-е изд., перераб. – К., 1935. – 63с.
1078189
   ПІльги й переваги військовим службовцям, 1938. – с.
1078190
  Коньков В.О. Пільги пенсіонерам / В.О. Коньков, І.П. Локтіонов. – Київ, 1969. – 60с.
1078191
  Кучма О.Л. Пільги по сплаті судового збору на розгляд трудових спорів: проблеми застосування // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7625-72-7
1078192
   Пільги робітникам та службовцям відрядженим для роботи на село. – Харків : Юридичне вид-во НКЮ УСРР, 1930. – 32 с.
1078193
  Пасіка С.П. Пільги та привілеї для військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 341
1078194
  Кіт Л. Пільги тільки членам профспілки. Студентської // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Про святкування в університеті Міжнародного Дня студента та про деякі студентські пільги.
1078195
  Пузирний В.Ф. Пільги учасникам антитерористичної операції у трудових правовідносинах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 128-129. – ISBN 978-617-7069-63-7
1078196
  Кучма О.Л. Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України : [зб. нормат.-прав. актів України] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – 311, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-86-6
1078197
  Бойченко Пільги, що надаються робітникам, які проходять виробниче навчання, перекваліфікацію або навчання іншим спеціальностям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 81-83.
1078198
  Бойченко Г. Пільги, які надаються жінкам відповідно до чинного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79.
1078199
  Таращенко В.А. Пільгове оподаткування в Україні: новації Податкового кодексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 20-23
1078200
  Жилінська О.І. Пільгове оподаткування витрат на дослідження й розробки: теоретичні та практичні аспекти / О.І. Жилінська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-73.
1078201
  Висоцький Д.Є. Пільгове оподаткування як інструмент державного стимулювання інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 49-55
1078202
  Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0132-1331
1078203
  Мороз Ю.А. Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарчих виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п.11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в період 2008-2009 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 135-138
1078204
  Пономаренко Л. Пільговий режим оподаткування ПДВ підприємств та організацій громадських організацій інвалідів // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
1078205
  Михалков С.В. Піна / С.В. Михалков. – Київ, 1977. – 59с.
1078206
  Триколенко Ольга Піна для Афродіти / Триколенко Ольга, Триколенко Софія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1078207
  Бочкарьов Володимир Пінгвіни в... кулуарах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-16


  Виконання Державної програми антарктичних досліджень на 2002-2010 роки позначено низкою знаменних для дослідників Антарктики подій: святкуванням десятиріччя станції Академік Вернадський, участю українських науковців у акціях оголошеного ЮНЕСКО ІІІ ...
1078208
  Бочкарьов Володимир Пінгвіни в... кулуарах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-16


  Виконання Державної програми антарктичних досліджень на 2002-2010 роки позначено низкою знаменних для дослідників Антарктики подій: святкуванням десятиріччя станції Академік Вернадський, участю українських науковців у акціях оголошеного ЮНЕСКО ІІІ ...
1078209
  Ремі Ален Пінзель - у Луврі, а "Нормандія" - в Дніпропетровську! : інтерв"ю взяла Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Про знакові культурні події в двох країнах розповідає посол Франції в Україні Ален Ремі.
1078210
  Мар"янчик Н. Пінзель у Луврі // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 5
1078211
  Мичко С. Пінзель. Відтворення. Тернопільський скульптор створює майстерні копії втрачених шедеврів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 2


  "На Тернопільщині завершується багаторічна реставрація однієї з найцікавіших і найцінніших історико-архітектурних пам’яток краю - будівлі міської ратуші в райцентрі Бучач (загалом на неї витрачено вже близько 20 мільйонів гривень із різних джерел). ...
1078212
   Пінкевич Ігор Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 375. – ISBN 978-966-439-754-1
1078213
  Петрик В.А. Пінополістирольні знезалізнювальні фільтри коміркового типу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 7-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1078214
   Пінсі про матір. – К, 1970. – 176с.
1078215
  Башинський С. Пінський Православний Собор 1791 р. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 646-657. – ISBN 966-7379-70-1


  Реалізація постанов Пінського Православного Собору 1791 р. в Патріаршому і Синодально-Канонічному Томосі Вселенської Константинопольської Патріархії від 13 листопада 1924 р. та їх значення для сьогоднішньої боротьби за автокефалію боротьби за ...
1078216
   Пінчук Олексій Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 235. – ISBN 978-966-2726-03-9
1078217
  Ясь О.В. Пінчук Юрій Анатолійович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247
1078218
  Засіменко Віктор Михайлович Піометричні перетворювачі підвищеної точності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.11.04 / Засіменко Віктор Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 42л.
1078219
  Карамаш С.В. Піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев / Сергій Карамаш, Віталій Татарчук ; Держ.архів м. Києва;. – Київ : КММ, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-96254-9-6
1078220
  Зборовський А. Піонер англомовної Шевченкіани // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 48). – С. 7


  Всеукраїнський благодійний фонд ім. П. Калнишевського назустріч 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка видав книгу "Козак у рясі". Вона містить "Споминки" Агапія Гончаренка і статтю Данила Кулиняка.
1078221
  Половка С.Г. Піонер географії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (до 70-ї річниці заснування географії в Уманському учительському інституті) / С.Г. Половка, О.А. Половка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 187-191. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1078222
  Тарасова Т. Піонер державного видавництва шкільних підручників // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 9 (258). – С. 13-14. – ISSN 2308-8095


  До 140-річчя Антіна Володиславовича Крушельницького.
1078223
  Шлапак Я. Піонер жанрів телевізійних // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 13


  24 березня - 90 років від дня народження Олексія Сергійовича Одинця.
1078224
  Сітарчук Р.А. Піонер проповідництва штундизму в українських землях // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С. 65-69. – ISSN 2075-1451


  Йдеться про одного з перших місіонерів нової релігійної течії в укр. землях - штундизму, яка формувалася починаючи з 30-х років XIX ст. Розглядаються життєвий шлях та основи світогляду О. Марцинкевича.
1078225
  Шлапак Я. Піонер справи археологічної. 20 червня - 130 років від дня народження Валерії Євгенівни Козловської (1889-1956) // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 24). – С. 12
1078226
  Стех Я. Піонер українського спорту Іван Боберський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1078227
  Сургай О. Піонер української еміграції в США // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-7037


  Гончаренко Агапій Онуфрійович - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
1078228
  Іванов С. Піонерам про комсомол / С. Іванов. – Київ : Молодь, 1949. – 32 с. – (Бесіди для костра)
1078229
   Піонери - герої України. Комплект портретів. – Київ, 1966. – 12с.
1078230
  Думанський В. Піонери "інтернаціонального обов"язку". Призабутий похід червоного спецназу Віталія Примакова на Кабул // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  35 років тому, наприкінці грудня 1979-го, до афганської столиці безперешкодно прилетіла спецгрупа КГБ "Альфа" разом зі спецназівцями ГРУ СРСР. Начебто для охорони президента Аміна. Але в ніч на 27 груд. штурмом було взято президентський палац. ...
1078231
  Нагаев Г.Д. Піонери всесвіту : трилогія : пер. з рос. / Г.Д. Нагаев. – Пер. з рос. – Київ : Дніпро, 1977. – 320 с.
1078232
  Нагаєв Г.Д. Піонери Всесвіту : трилогія / Г.Д. Нагаєв. – Пер. з рос. – Київ : Дніпро, 1974. – 253 с.
1078233
  Комаха В.О. Піонери криміналістичної думки на півдні України (до 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ) / В.О. Комаха, О.М. Бабченко // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 140-144. – ISSN 1727-1584
1078234
  Демещенко В.В. Піонери радянської музичної комедії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 159-164
1078235
  Вітковський С. Піонери соціальної медицини в Україні (перша чверть XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 209-214. – ISSN 2222-5250
1078236
  Купер Д.Ф. Піонери, або Біля витоків Саскуеханни : роман / Д.Ф. Купер. – Київ : Веселка, 1980. – 357 с.
1078237
   Піонерія України. 1917-1941. Зб. Документи, спогади, фотограії.. – К., 1979. – 320с.
1078238
   Піонерія України. 1941-1982. Збірник. Документі, спогади, статті, фотографії.. – К., 1983. – 384с.
1078239
  Миронов М.М. Піонерська організація імені В.І.Леніна в школі / М.М. Миронов. – К., 1955. – 39с.
1078240
  Гримич М. Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 14-22


  У статті йдеться про піонерське землеробство українців Бразилії на початкових етапах імміграції. Його специфікою було використання вирубно-випалювальної і так званої фойсувальної методик підготовки грунту до посіву (посадки). Земля оброблялася вручну, ...
1078241
   Піонерський календар: 1978-1979.. – К., 1978. – 269с.
1078242
  Алексєєв А. Піонерський театр / А. Алексєєв; упоряд.: В. Алексеев, В. Барбарич, П. Слонім. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 316 с. : іл. – (Наше дозвілля й розваги)
1078243
  Богомоленко О.В. Піонерські дослідження рідких кристалів українськими вченими // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0374-3896


  Планер і Ю.В. Вульф
1078244
  Іванчук Михайло Піонерські поселення: українці в Канаді = Pioneer settlements: Ukrainians in Canada / Іванчук Михайло. – Вінніпег : Вид-во Михайла Іванчука, 1993. – 336с. : фот. – ISBN 0-9690768-0-9
1078245
   Піонтковський Андрій Андрійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 184-188. – ISBN 978-617-573-038-6
1078246
   Піонтковський Андрій Антонович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 189-190. – ISBN 978-617-573-038-6
1078247
  Коваленко Є.О. Піоритети української політики в умовах глобалізації економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 88-93. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1078248
  Васильєва Н. Піоро Ігор Станіславович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 189. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1078249
  Книш З. Піп Гапон / З. Книш. – Торонто, 1977. – 744с.
1078250
  Книш Зиновій Піп Гапон / Книш Зиновій; З передмовою Василя Вериги. – Торонто : Срібна Сурма, 1977. – 744с.
1078251
  Руданський С. Піп на пущі / С. Руданський. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 44с.
1078252
  Сремац С. Піп Чира та піп Спира / С. Сремац. – К, 1979. – 226с.
1078253
   Піпченко Наталія Олександрівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-757-2
1078254
  Носань С. Пір"їна з крила жар-птиці / С. Носань. – Київ, 1979. – 70 с.
1078255
  Виклюк М.І. Піраканта на Північній Буковині / М.І. Виклюк, Л.О. Бляхарська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати випробування в умовах Північної Буковини трьох видів пір акант: ритм розвитку, зимостійкість, рясність цвітіння та плодоношення, морфометрія, повно зернистість і маса насіння, способи розмноження.
1078256
  Хоменко І. Піраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня. Проектна технологія : (Заняття №3) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 20-25
1078257
  Дем"янчук О.П. Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1078258
  Ємченко О.П. Піраміда Сонця : науково-фантастична книга / О.П. Ємченко. – Київ : Молодь, 1991. – 160с.
1078259
  Переломова О.С. Піраміда цінностей Тараса Шевченка / О.С. Переломова, М.О. Рилова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 69-75. – ISSN 2077-804X
1078260
  Бевз Т.А. Пірамідальна будова суспільства у теоретичному вимірі О. Строніна // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 396-410. – ISBN 978-966-611-701-7
1078261
  Пименова Н.В. Пірамідальні наметні в околицях Київа // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 10 с. – Бібліогр.: 159 назв.
1078262
  Доканін Ю.Л. Пірамідальні новинні тексти як спосіб популяризації соціальної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 124-128
1078263
  Анищенко К.Р. Піраміди пролетаріату : повість для юнацтва / К.Р. Анищенко. – Одеса : ДВУ, 1929. – 228 с.
1078264
  Якимчук П. Пірамідон // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 175-183. – ISSN 0130-1608
1078265
  Полегенько Анна Пірати Балтійського моря / Полегенько Анна, Ропал Павло // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-38 : фото
1078266
  Божич Ю. Пірати кремнієвих долин // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 7 (747), 18.02.2022. – С. 28-31. – ISSN 2075-7093


  Донедавна існував лише один напрямок міграції вчених з усього світу - на Захід. Сьогодні розумені голови активно скуповує Китай, а середина століття загрожує стати "епохою Індії". Чи зможуть США утримати звання глобального технологічного лідера.
1078267
  Слободян К.О. Піратство - порок України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 175-178. – ISBN 978-966-419-299-3
1078268
  Шаров Володимир Піратство - ремесло старе, як світ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2009. – № 1 (2031). – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1078269
  Цирфа Ю. Піратство - чергова загроза міжнародній безпеці? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 58-59
1078270
  Ковальський В. Піратство в академічному колі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  Плагіат у бакалаврських і магістерських роботах, у кандидатських і докторських дисертаціях. Яки причини цих явищ? Як піднести рівень академічної культури, запобігти піратству, запровадити високі стандарти навчальної та дослідницької діяльності? На ці ...
1078271
  Кравченко О.О. Піратство в сфері музичного шоу-бізнесу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1078272
  Василенко В.А. Піратство на службі імперіалізму / В.А. Василенко. – Київ : Знання, 1980. – 48 с. – (міжнародна,серія 4,№6)
1078273
  Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
1078274
  Акімов М.О. Піратство: історичний, міжнародно-правовий та кримінально-правовий аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 29-36
1078275
  Акімов М.О. Піратство: сучасний стан, проблеми кримінально-правової кваліфікації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 187-192
1078276
  Харитонов В.С. Піренейський фольклор і література іспанського ренесансу в спадщині Івана Франка. : Дис... канд. філолог.наук: / Харитонов В.С.; КДУ. – К., 1970. – 367л. – Бібліогр.:л.І-ХХХІ
1078277
  Маметова Л.Ф. Піритизація пісковиків середнього карбону Донбасу / Л.Ф. Маметова, А. Мірек, Є.С. Козій // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
1078278
  Фещенко Є. Пірнай у книжки. На ювілейному Форумі видавців у Львові презентують 2500 новинок // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 3


  "У Львові 19 вересня розпочинає роботу п’ятиденний ювілейний, 25-й, Форум видавців. Перед тим представили його оновлений логотип - стилізоване зображення книги, що символізує чотири природні стихії: землю, вогонь, воду і повітря. Тому форум має аж ...
1078279
  Ткач О.М. Пірогенне пошкодження та зміни товарності сосняків Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 150-157 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 156. – ISSN 0459-1216
1078280
   Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин, В.Г. Кобзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 100-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1078281
  Ворон В.П. Пірогенні зміни продуктивності сосняків зеленої зони м. Харків / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 169-178. – ISSN 0459-1216
1078282
  Гай Ю. Пірожине-подорожене / Ю. Гай, Є. Будько // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 6-9 : фото
1078283
   Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 24-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1078284
  Гаценко Віра Піроксени порід Покрово-Кириївського масиву: особливості морфології та хімічного складу / Гаценко Віра, Андрєєв Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
1078285
  Балабух В.О. Піролого-кліматичне районування України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 105-107. – ISSN 2306-5680
1078286
  Треніна А.С. Піротехніка - це не іграшка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 33--34 : фото
1078287
  Безмен Володимир Піротехніка - це небезпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-32
1078288
  Шпонтак І.М. Піротехнічні вироби - джерело небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 36 : фото
1078289
  Жуковский К.А. Пірофілітові сланці УРСР / К.А. Жуковский. – Київ, 1937. – 110с.
1078290
  Пивовар С.Ф. Піррова перемога / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290-291. – ISBN 966-642-073-2
1078291
  Сорос Джордж Піррова перемога Ангели Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 3


  Чому країнам-боржникам дістається весь біль, у той час як кредитори нав"язують помилки і табу.
1078292
  Середюк О. Піррова перемога Сталіна і геноцид українців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-22 травня (№ 19/20). – С. 8-9
1078293
  Константинов В. Піррова перемога. Чому Мей, отримавши більшість, усе-таки програла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "У Великій Британії 8 червня відбулися позачергові парламентські вибори. Британці обирали депутатів Палати громад у дуже непростий момент історії своєї країни. Усе суспільне життя Сполученого Королівства нині визначає Brexit - мабуть, найбільший стрес, ...
1078294
  Козлов Є.В. Піррон з Еліди // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 148-149. – ISBN 966-316-069-1
1078295
   Пірс (Peirce) Чарльз Сандерс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 853-855. – ISBN 966-316-069-1
1078296
  Короткий В.А. Пірс Бенджамін / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 95. – ISBN 966-06-0393-2
1078297
  Назарчук О. Пірс Фраклін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 108-116. – ISBN 978-617-751-922-4
1078298
  Ясінскі А. Пісар вялікого князя Казіміра Васіль Пауловіч Любіч, як предстаунік буйного зямляуладаньня XV сталецьця / А. Ясінскі. – 67-80с.
1078299
  Фабрика-Процька Пісенна культура лемків 20 століття: збереження традицій та новотворчість : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Фабрика-Процька О.Р.; Львівська нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1078300
  Андрущенко В. Пісенна культура нації // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 177-186. – ISBN 978-966-931-159-7
1078301
  Мишанич С.В. Пісенна культура радянського села / С.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1977. – 208 с.
1078302
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1078303
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 28-34. – ISSN 1682-2366
1078304
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 6-7
1078305
  Шейкін І. Пісенна одісея Олександра Кошиця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 29


  У Києві планують відкрити пам"ятну меморіальну дошку на честь видатного композитора.
1078306
   Пісенна орбіта. – К, 1989. – 61с.
1078307
   Пісенна орбіта. – Київ, 1990. – 56с.
1078308
  Улицька Ганна Пісенна палітра поетичних образів Дмитра Кременя у творчому активі вчителів української літератури й музики // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються пісенні твори поета Д. Кременя в контексті їх впровадження в практику вчителя-словесника та музиканта. Досліджено палітру художніх образів, їх роль та місце в оптимізації сучасної педагогічної освіти.
1078309
  Міщенко Т.І. Пісенна творчість А. Малишка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 14 (270). – С. 2-7
1078310
  Грабовська С. Пісенна творчість Андрія Малишка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-28
1078311
  Андрущенко В. Пісенна творчість нашого народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 25 січня (№ 15). – С. 1, 10
1078312
  Колотиленко М.Е. Пісенна творчість Ріхарда Штрауса: художній контекст, специфіка, перетворення традицій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колотиленко Микола Едуардович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1078313
  Губ"як В.Д. Пісенна творчість Теребовлянщини ( регіональний аспект ) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Губ"як В.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1078314
  Губ"як Василь Дмитрович Пісенна творчість Теребовлянщини (регіональний аспект) : Дис...кандид. філологічних наук.Спеціальність 10.01.07 / Губ"як Василь Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка.Філологічний факультет. – Київ, 2000. – 202л. – Бібліогр.:л.199-202
1078315
  Захарчук О. Пісенна творчість українських січових стрільців // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Б. Міланович, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 4 (38). – С. 85-86. – ISSN 2224-0926
1078316
   Пісенна традиція села Лука : навч. посібник для студентів муз.-фольклористичних і філол. спец. вищих навч. закл. / авт.-упоряд. Іван Павленко ; [гол. ред. С.В. Головко ; ред. Ю.Г. Медюк]. – Київ : Либідь, 2009. – 246, [2] с., [16] с. іл. : іл., ноти. – ISBN 978-966-06-0550-1
1078317
  Дмитренко М. Пісенне безсмертя Явдохи Зуїхи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)
1078318
  Дмитренко М. Пісенне безсмертя Явдохи Зуїхи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 9
1078319
  Баліцька Марія Пісенне намисто / М. Баліцька ; О. Зозуля , Ірпінська Академія Державної податкової служби України. – Київ, 1999. – 48с. – ISBN 966-7257-16-9
1078320
   Пісенний вернісаж 95. – К, 1996. – 39с.
1078321
  Белімова Т. Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 240-247


  У статті розглянуто три поетичні твори Т. Шевченка, які знайшли своє музичне втілення у партитурах для хорового співу Б. Лятошинського,Б. Вахнянина, М. Лисенка. Здійснено порівняльний аналіз даних поезій і їхнього музичного представлення. Відзначено ті ...
1078322
   Пісенний вінок : Українські народні пісні. – Київ : Криниця, 2005. – 288с.
1078323
   Пісенний вінок : українські народні пісні. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Криниця, 2007. – 398, [2] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN M-9007027-0-8


  Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — ...
1078324
   Пісенний вінок : українські народні пісні з нотами / упоряд. А.Я. Михалко. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Криниця, 2009. – 686, [1] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 653. – ISBN 979-09007027-2-2


  Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — ...
1078325
  Бут Оксана Пісенний образ в українському кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 18-19. – ISSN 1562-3238
1078326
  Дядищева-Росовецька Пісенний повтор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Долеги-Ходаковського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 73-78
1078327
   Пісенний світ українознавства : зб. народ., календар.-обрядових та авт. пісень для дітей та дорослих / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. НДІ українознавства ; [упоряд., авт. передм. та комент. до розд. В.П. Коротя-Ковальська ; літ. редактор Твердохліб О.Т.]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 271, [1] с. : кольор. іл., портр., ноти . – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-1638-69-2


  Зміст: Колядки; Новий рік, щедрівки; Свято Колодія та веснянки; Пісні осінньго періоду ; Весільні пісні; Колискові пісні та забавлянки; Дитячі пісні; Родинно-побутові, ліричні та позаобрядові пісні; Чумацькі пісні; Козацькі та стрілецькі пісні; ...
1078328
  Заславець Григорій Пісенний слід дружби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 52
1078329
  Фабрика-Процька Пісенний фольклор лемків у контексті національної культури України XXI століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 295-302. – ISSN 2226-2180
1078330
  Тимофєєв Петро Тимофійович Пісенний фольклор робітничого середовища Донбасу (на мат. записів 20-х років ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Тимофєєв Петро Тимофійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 218л. – Бібліогр.:л.142-184
1078331
  Тимофєєв П.Т. Пісенний фольклор робітничого середовища Донбасу (на метр. записів 20-х р. ХХ ст.) : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофєєв П. Т.; КУ. – К., 1996. – 20л.
1078332
  Гарасим Я.І. Пісенний фольклор слов"ян у культурно-історичній інтерпретації Осипа Бодянського // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 74-88. – ISBN 978-966-346-596-8
1078333
  Сінельнікова В. Пісенний фольклор українців Нижнього Поволжя: до питання збереження етнокультурної ідентичності // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 487-498. – ISBN 978-966-02-7872-1
1078334
  Трофімова А. Пісенний фольклор як джерело відомостей щодо традиційних уявлень українців про трудовц відносини // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-893-6
1078335
  Дядищева-Росовецька Пісенний фольклор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Доленги-Ходаковського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 85-90
1078336
  Шнур І.В. Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини ХХ - початку ХХІ століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Шнур Іванна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1078337
  Зимний Л. Пісенник / Л. Зимний. – Київ, 1937. – 46 с.
1078338
   Пісенник. – М, 1949. – 160с.
1078339
   Пісенник. – Київ, 1950. – 287 с.
1078340
   Пісенник. – Київ, 1952. – 340 с.
1078341
   Пісенник. – Київ, 1956. – 340 с.
1078342
   Пісенник. – Київ, 1964. – 203 с.
1078343
   Пісенник. – К, 1966. – 264с.
1078344
   Пісенник. – К, 1972. – 108с.
1078345
   Пісенник. – Київ, 1976. – 88 с.
1078346
   Пісенник. – К, 1988. – 248с.
1078347
   Пісенник. – К, 1989. – 221с.
1078348
   Пісенник. – Київ, 1990. – 223с.
1078349
   Пісенник"87. – Київ : Музична Україна, 1987. – 256 с.
1078350
  Карась Г.В. Пісенники українців Румунії як джерело вивчення буття фольклору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 190-194. – ISSN 2226-3209
1078351
  Кізман-Коршинська Пісенні вишиванки Юлини Коршинської / Юліанна Кізман-Коршинська. – Ужгород : Гражда, 2007. – 228, [8] с. : іл., портр., ноти. – ISBN 966-8924-17-7
1078352
  Щербак В. Пісенні дереворити Василя Перевальського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 180-184. – ISSN 0208-0710
1078353
  Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору : Навчальний посібник / Л.М. Копаниця; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 222 с. – ISBN 966-594-493-2
1078354
  Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору : навч. посібник / Л.М. Копаниця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2016. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 375-383 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-914-9
1078355
  Маркова М.В. Пісенні тексти Віктора Винника як літературне явище // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 57-60. – ISSN 2304-5809
1078356
  Лопата П. Пісенні шедеври, зібрані Лесею Українкою // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 18 липня (число 28/29). – С. 12
1078357
  Шкльода І. Пісенність із Нобеля / І. Шкльода, Ю. Горблянський // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 68-88. – ISSN 2225-5095
1078358
  Сазонова Т.В. Пісенність поезії А. Малишка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С.24-28.
1078359
  Рогальська М.В. Пісенність у творчому доробку Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 117-122


  У статті досліджується особливість пісенності в ліричному доробку Андрія Малишка, простежується зв"язок письменника з народною творчістю. Значну увагу приділено тим поезіям, які набули статусу пісень літературного походження і стали народними. В ...
1078360
  Данилейко М. Пісенно-обрядовий репертуар Лівобережжя в період занепаду традиції (за матеріалами басейну Ворскли з другої половини XX ст.) // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 191-201


  ""...Дослідник, який планує займатися реконструкцією традиційних обрядів і пісень Лівобережжя, спираючись на архівні матеріали, стикається з проблемою дуже нерівномірного польового обстеження терену. Ближчими роками у нас ще залишається останній шанс ...
1078361
  Шульмейстер Ю.О. Піски горять / Ю.О. Шульмейстер. – Львів, 1979. – 262с.
1078362
  Дмитрієв В.С. Піскорський Володимир Костянтинович / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 273. – ISBN 96966-8060-04-0
1078363
  Короткий В. Піскорський Володимир Костянтинович (1867-1910) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 432-433. – ISBN 5-7707-1062-4
1078364
   Піскорський Володимир Костянтинович (1867-1910) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 375-376. – ISBN 978-966-439-754-1
1078365
  Гриценко І.С. Піскорський Костянтин Володимирович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 242. – ISBN 978-966-06-0557-2
1078366
   Післанці з таємного світу : про українського стигматика Степана Навроцького. – Йорктон : Голос спасителя, 1952. – 93 с. : іл.
1078367
  Макух Ю. Після "кінця науки" // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 46-48. – ISBN 978-966-518-670-0
1078368
  Гончаров С. Після "кримських Судет". Третя Російська імперія на шляху до Третьої світової війни - спроба економічного і військово-політичного прогнозу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12 -18 квітня (№ 13). – С. 15


  Для громадян усього світу, бодай поверхово ознайомлених із історією Другої світової війни та ескалації військово-політичної напруженості, що передувала їй, аналогія між подіями в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі в лют.-бер. 2014 р. та ...
1078369
  Амано Ю. Після "Фукусіми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)
1078370
  Оутс Дж.К. Після аварії / Дж.К. Оутс. – Київ, 1979. – 339с.
1078371
  Чікалін В. Після аварії на ЧАЕС академік Александров признався: "Від цього часу моє життя закінчено, творче також" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 8). – С. 20
1078372
  Толстой Л.Н. Після балу / Л.Н. Толстой. – Київ, 1953. – 40с.
1078373
  Гончаренко Д. Після біткоїнів: ІТ-тренди, що рухатимуть ринок вперед // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 28-29
1078374
  Довидайтис Й. Після бурі / Й. Довидайтис. – Київ, 1959. – 555 с.
1078375
  Довідайтіс Й. Після бурі / Й. Довідайтіс. – Київ : Художня література, 1959. – 534 с.
1078376
  Залигін С.П. Після бурі : роман : [в 2 кн.] / Сергій Залигін. – Київ : Дніпро. – (Єднання)
Кн. 1 / пер. з рос. В. Крикуненко. – 1989. – 367, [1] с.
1078377
  Залигін С.П. Після бурі : роман : [в 2 кн.] / Сергій Залигін. – Київ : Дніпро. – (Єднання)
Кн. 2 / пер. з рос. В. Бородін. – 1989. – 291, [2] с.
1078378
  Гранін О Д. Після весілля / О Д. Гранін, . – К, 1960. – 420с.
1078379
  Гранін Д.О. Після весілля / Д.О. Гранін. – К, 1965. – 395с.
1078380
  Шевчук І. Після весілля Лев Толстой дав дружині почитати про своїх коханок / підготував Ігор Шевчук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 35 (388), 14 вересня 2017. – С. 6-7
1078381
  Стріха М. Після виборів і перед вибором // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 14


  Архаїчний статус й структури управління НАН України. Про необхідні зміни та ризики. "16 квітня 2015 р. 96-річного Б.Є. Патона було переобрано президентом НАН на черговий (уже не знати який) термін - рекорд, який в історії світової науки не буде побитий ...
1078382
  Салімонович Л. Після війни - за парту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 8


  У Харківському військовому інституті танкових військ склали присягу колишні учасники АТО.
1078383
  Ренн Л. Після війни / Л. Ренн. – Харків-Київ, 1933. – 250с.
1078384
  Смолич Ю.К. Після війни : Вибрані статті за 1945-1946 роки / Ю.К. Смолич. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 128с.
1078385
  Форостина О. Після війни // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 30-31
1078386
  Шкраб"юк П. Після вісімнадцяти літ ув"язнення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 8-9


  Як Папа Іван XXIII, президент США Джон Кеннеді та перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов визволяли митрополита Йосифа Сліпого з ГУЛАГу.
1078387
  Закусило О. Після вступних іспитів // Київський університет, 1991


  [Бесіда з секретарем приймальної комісії університету]
1078388
  Малко Ромко Після голоду // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 18-19
1078389
  Кирій І.І. Після грози / І.І. Кирій. – Київ, 1987. – 157 с.
1078390
  Калугіна О. Після деокупація Немішаївський фаховий коледж посилено працює на підйом економіки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 8 липня (№ 140)
1078391
   Після дзвонів - тиша. – К, 1976. – 455с.
1078392
  Угляренко П.В. Після довгої ночі : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 376 с.
1078393
  Угляренко П.В. Після довгої ночі : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 с.
1078394
  Горбик Р. Після дощика - в "Четвер" : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 103-107
1078395
  Крушинська Олена Після дощика в Провансі : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 94-95 : Фото
1078396
  Кінько Т.А. Після дощику в четвер: Повість-казка. / Т.А. Кінько. – К., 1988. – 116с.
1078397
  Кралюк П. Після знищення Січі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 грудня (№ 238/239). – С. 20


  Українська козацька "держава" на турецьких землях та її роль у російсько-турецьких війнах.
1078398
  Тодд Е. Після імперії : Есе про загнивання американської системи / Емманюель Тодд; З французької переклала З. Борисюк. – Львів : Кальварія, 2006. – 188с. – ISBN 966-663-205-5
1078399
  Ібноезер А.Х. Після інтервенції. Управління суспільною безпекою в постконфліктних суспільствах: від втручання до стійкого місцевого самоврядування : робоча група консорціуму ПЗМ "Реформа сектора безпеки" : [інформація дослідн. комісії] / Аня Х. Ібноезер, Філіпп Х. Флурі ; [пер. з англ.: Л. Компанцева, О. Заруба ; Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії ; Нац. Акад. оборони, Відень ; Женев. центр демократ. контролю над збройн. силами, Женева та ін.]. – Відень ; Женева : Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії [та ін.], 2005. – 268 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. та в кінці кн. авт. зазнач. як ред. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд.
1078400
  Марусяк О. Після кандидатства, або Конкурсний відбір суддів КСУ як умова набуття статусу держави-члена ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1078401
  Сайтарли І.А. Після ліберальної соціокультури, або соціальні наслідки ідеології споживання // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-200
1078402
  Прокопенко М. Після людини... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 8-9


  Що відбувається з рослинами і тваринами в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
1078403
  Березовенко А.В. Після Майдану 2014: образи України і Росії у російському політичному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 272-294. – ISSN 2524-0137
1078404
  Петрушенко В. Після Макінтайра: проблеми і шляхи розвитку сучасної моральної філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
1078405
  Штонь Г. Після надцятого перепочитання четвертого [Шевченківського] тому "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 12-13
1078406
  Беркеші А. Після негоди : роман / Андрош Беркеші ; пер. з угор. [К. Бібікова, І. Черненка]. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 361 с. : іл.
1078407
  Томчаній М.І. Після ночі : оповідання, повісті / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 301 с.
1078408
  Бережнюк О. Після окупації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 9


  Чим живуть звільнені від бойовиків міста Донбасу й чи вдалося їм за півроку стати по-справжньому українськими.
1078409
  Ющенко О. Після осени й зими : поезії / Олекса Ющенко. – [Київ : б. в.], 2002. – 366, [3] с., включ. обкл. : портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7802-06-X


  У пр. № 1726018 напис: Дмитру Міщенку на знак дружби. Підпис. Київ. 2.X.2002.
1078410
  М"ястківський А.П. Після п"яного дощу : сатиричні та ліричні оповідки / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1989. – 275 с.
1078411
   Після падіння тюремного муру : українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015) : [наук. зб.]. – Житомир : Рута, 2015. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-581-260-0
1078412
  Колодко Гж. Після пандемії. Економіка і політика у постпандемічному світі // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 3-24. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2522-9303
1078413
  Баумейстер А. Після Парижа... / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 19


  Доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка - про цінності, довкола яких мають об"єднатися європейці.
1078414
  Олійник В. Після перемоги випускники закладів профтехосвіти будуть на вагу золота // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 11 липня (№ 26/27)
1078415
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : від "революції" до зміненої Конституції // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-101
1078416
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : суспільна динаміка в умовах реформованої політичної системи : [продовження] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-80
1078417
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : суспільна динаміка в умовах реформованої політичної системи : [продовження] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 81-94
1078418
   Після постмодернізму? : [зб. статей] / [редкол.: Володимир Моренець (голова) та ін. ; упоряд. та наук. редагування Віра Агеєва]. – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 202, [1] с. – На тит. арк. зазнач. лише назва. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-227-9


  Зміст: Світ, як він є, - не для нас, але сам собою..."/ В. Агеєва. Куди нам повертатися після хрестових походів? / В. Агеєва. Втеча до свободи / В. Панченко. Творчість Юрія Андруховича у контексті стильових пошуків української літератури кінця ХХ ...
1078419
  Вапляк Є. Після Риму і Чикаго настав час Вроцлава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 29 травня (№ 22). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Український католицький університет зі Львова хоче створити там своє представництво.
1078420
  Кашин В.Л. Після салюту : оповідання / В.Л. Кашин. – Київ : Молодь, 1949. – 71 с.
1078421
  Наєнко М.К. Після сказаного і... поза записом / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2018. – 487, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 475-485. - Ст. укр, рос., словацьк, англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-91-8


  У пр. № 172139 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КГУ ім. Т. Шевченка. Автор. Підпис. 21.11.2018 р.
1078422
  Соломонов М.А. ПІсля театрального роз"їзду / М.А. Соломонов. – К., 1979. – 216с.
1078423
  Сова О. Після трагедії. Вибух на ЧАЕС: 33 роки потому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 10


  "Витік радіації внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих США у 1945 році на Хіросіму. А поширення її атмосферою було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали навіть в Ірландії. Чорна ...
1078424
  Тарасов В.Д. Після хмар - сонце : повість / В.Д. Тарасов. – Київ, 1991. – 267 с.
1078425
  Макінтайр Е. Після чесноти = After virtue : дослідження з теорії моралі / Елесдеа Макінтайр ; [пер. з англ. за наук. ред. Віктора Малахова ; відп. за вип.: Сігов Костянтин та Фінберг Леонід ]. – Київ : Дух і літера, 2002. – 438, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 433-438. – ISBN 966-7888-26-6
1078426
   Післявідпускна реабілітація : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-139 : Фото
1078427
  Браславський Й. Післявоенні питання зовнішньої торговельної політики. / Й. Браславський. – К., 1946. – 23с.
1078428
  Палинська С.М. Післявоєнна Лівія: чи впорається новий уряд з зовнішніми і внутрішніми загрозами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 247-260. – ISSN 2221-5719
1078429
  Лесин В.М. Післявоєнна творчість Василя Стефаника / В.М. Лесин. – Чернівці, 1965. – 53с.
1078430
  Мацагор О. Післявоєнний розвиток бойової авіації військово-повітряних сил США // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 107-115
1078431
  Андрущенко В. Післявоєнний світ науки та освіти: філософська рефлексія майбутнього // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
1078432
  Сурнін В.Б. Післявоєнний СРСР (1945-1956): міфологічний образ і реальність // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 85-91. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1078433
  Браславський Й.М. Післявоєнні питання зовнішньої торгівельної політики. /Стенограма публічної лекції, прочитаної проф.Й.Браславським 15 липня 1945р. в залі Музею В.І.Леніна в Києві / Й.М. Браславський; Лекційне бюро у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1946. – 23с.
1078434
  Ліпський В.М. Післявоєнній розвиток цукрової промисловості Української РСР. / В.М. Ліпський. – К., 1959. – 113с.
1078435
  Вороненко Ю.В. Післядипломна медична освіта - нові горизонти й перспективи / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, О.В. Палагін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 12-16. – ISSN 1681-2751
1078436
  Пшенична Л. Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 439-448. – ISSN 2312-5993
1078437
  Кононенко Л.В. Післядипломна освіта бухгалтерів в Україні: проблеми та перспективи / Л.В. Кононенко, С.О. Кононенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 172-177. – (Економічні науки ; вип. 26)
1078438
  Нейкова Л.І. Післядипломна освіта в інноваційній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-122
1078439
  Липова Л. Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 3-7.
1078440
  Татаров О.Ю. Післядипломна освіта в національній академії внутрішніх справ: стан і перспективи вдосконалення / О.Ю. Татаров, І.О. Луговий // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 248-260
1078441
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1078442
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1078443
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
1078444
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
1078445
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
1078446
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
1078447
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007
1078448
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007
1078449
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (12). – 2008
1078450
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (13). – 2008
1078451
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (14). – 2009
1078452
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (16). – 2010
1078453
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (17). – 2010
1078454
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (19). – 2011
1078455
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (20). – 2012
1078456
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (21). – 2012
1078457
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (22). – 2013
1078458
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (23). – 2013
1078459
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (36). – 2015
1078460
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (37). – 2015. – 108 с.
1078461
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : Фірма "Гранмна", 2001-
№ 1. – 2018. – 107 с.
1078462
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : Гранмна, 2001-
№ 2. – 2018. – 107, [1] с., [1] арк. кольор. фот.
1078463
   Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навч.-метод. посібник / [Л.П. Пуховська та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т. менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 121. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-304-8
1078464
  Веретельник О.В. Післядипломна освіта лікарів-дерматовенерологів: вивчення основ косметології // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2016. – № 1/2 (36). – С. 81-84
1078465
  Цехмістер Я. Післядипломна освіта лікарів: клініко-фармацевтична підготовка / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 39-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1078466
  Зіненко М. Післядипломна освіта марнотратства // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (165), жовтень. – С. 12-17


  В закладах післядипломної освіти Чернігівщини викидаються на вітер мільйони бюджетних коштів через дублювання функцій цими вишами, сумнівні витрати та "роздутий" штат керівників.
1078467
  Ружило Н.С. Післядипломна освіта медичних сестер: аналіз форм і методів навчання в Україні / Н.С. Ружило, Н.О. Теренда // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С. 12-14. – ISSN 2411-1597
1078468
  Штомпель Г. Післядипломна освіта науково-педагогічних кадрів і спільнота знань та інновацій // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 123-124
1078469
  Ніколаєвська Р. Післядипломна освіта педагога в контексті акмеологічних ідей // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 9-11
1078470
   Післядипломна освіта педагогічних кадрів: Проблеми розвитку. – Київ, 1997. – 296 с.
1078471
  Лайко П.А. Післядипломна освіта та її фінансове забезпечення // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-87.
1078472
  Сагуйченко В.В. Післядипломна освіта у проблемному полі філософії освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 59-62. – ISSN 2077-1800
1078473
  Дмитрєнко Г. Післядипломна освіта як реалізатор людино центричної модернізації національної системи освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 3-9
1078474
  Селюков В. Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 62-65. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті розглядається зміст конституційного права на освіту в контексті визначення місця післядипломної освіти як його складової частини. Проаналізовано сучасні тенденції нормативного забезпечення права на освіту взагалі та, окремо, визначено ...
1078475
  Дікова-Фаворська Післядипломна освіта: альтернативні моделі // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 106-108. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1078476
  Аніщенко О. Післядипломна освіта: вектори розвитку в українському освітньому просторі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 7-16. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1078477
  Кудрявцева Н.П. Післядипломна освіта: результат, що потребує оцінки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 299-308


  S статті досліджується соціально-економічна ефективність специфічного сегменту економіки - післядипломної освіти. Пропонується система показників визначення результатів її діяльності на м"шро- та макрорівні. In article socio-economic efficiency of the ...
1078478
  Чернишова Є. Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти,перспективи розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 7-9
1078479
  Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в контексті глобальних цивілізаційних змін / В. Олійник, О. Отич // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 9-30. – ISBN 978-617-7283-08-8
1078480
  Якухно І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 15-19.
1078481
  Романенко М. Післядипломна педагогічна освіта в реаліях "нової української школи"; методологічний вимір інноваційних змін // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15
1078482
  Архипенко Л.М. Післядипломна педагогічна освіта в Україні на рубежі століть: проблеми, тенденції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 247-253
1078483
  Сорочан Т. Післядипломна педагогічна освіта у вимірі стратегії змін // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 31-53. – ISBN 978-617-7283-08-8
1078484
  Сагуйченко В.В. Післядипломна педагогічна освіта у сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Сагуйченко В.В. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1078485
  Штомпель Г.О. Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 73-81. – ISSN 2411-1317


  Обгрунтовується специфіка постбакалаврату як переваження дослідження над навчанням.
1078486
  Сорочан Т. Післядипломна педагогічна освіта: можливі відповіді на виклики модернізації // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 9-12
1078487
  Наумова В. Післядипломна підготовка викладачів закладів вищої освіти до управління якістю освіти студенті // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 29-31
1078488
  Дерев"янкін Т. Післяжовтневі експерименти над вітчизняним ринковим господарством (1918-1928 рр.) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 64-80. – Бібліогр.: с. 64-80. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено сутність і характер двох великих історичних експериментів - "воєнного комунізму" та непу. Розкрито процес усунення з народного господарства ринку й товарного виробництва за часів "воєнного комунізму", а також спроби "реанімаці" ринкових ...
1078489
  Винградов О. Післязавтра // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 9-10
1078490
  Резніченко Н.Ю. Післяідипломна освіта дерматовенерологів: викладання правових основ косметології // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2015. – № 3/4. – С. 174-178. – ISSN 1561-3607


  "...Викладено правові основи роботи лікаря, зокрема дерматокосметолога, з включенням основних положень Конституції України, законів України, та міжнародних нормативних актів."
1078491
   Післякарантинне повернення // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 20-28 травня (№ 17/20). – С. 3


  Фахівці Департаменту правового захисту апарату ФПУ розглянули порядок виходу із запроваджених режимів роботи.
1078492
   Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 144 с. : табл. – ISBN 978-966-554-153-0
1078493
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
1078494
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС. / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
1078495
  Черкас Н.І. Післякризові пріоритети експортного сектора економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 79-84. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1078496
   Післямагматичні чинники алмазоносності кімберлітів / В. Василенко, Л. Кузнецова, В. Мінін, М. Зінчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 41-52 : рис., табл. – ISSN 2078-6220
1078497
  Павленко С. Післямазепинська доба Батурина // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 373-399. – ISBN 978-966-355-023-7
1078498
  Головко Б.А. Післямова // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 217. – ISBN 966-594-559-9
1078499
  Левчук Я. Післямова // Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М.Ф. Грушевський. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-231. – ISBN 978-966-06-0465-0


  Про Марка Федоровича Грушевського.
1078500
  Обушний М. Післямова // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 376-382. – ISBN 978-617-640-241-1
1078501
  Обушний М. Післямова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 238-247. – ISBN 978-966-524-388-5
1078502
  Остапчук О. Післямова до "азбучної війни": кириличне видання творів Тимка Падури // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – ISSN 1682-3540
1078503
  Яровий О. Післямова до здійсненого // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 308-309. – ISBN 978-966-171-390-0


  Побажання юним авторам "Сполучника" нових творчих осяянь.
1078504
  Богиня Н. Післямова перекладача [Про творчість Гертруди Стайн (1874-1946)] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 76-77. – ISSN 0320 - 8370
1078505
  Чиж І. Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1078506
  Буряк С. Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
1078507
  Федоренко В.Л. Післямова. Залишаючи Орегон, або цінності та цілі місцевогосамоврядування і регіонального розвитку в США / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 274-284. – ISBN 978-617-7507-75-7
1078508
  Приходько В.В. Післямова. Сенс філософсько-прикладного навчання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 66. – ISSN 2414-5823
1078509
  Дубівська С.С. Післяопераційна когнітивна дисфункція: механізми розвитку та інтенсивна терапія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Дубівська Світлана Станіславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1078510
  Міщук В.Р. Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 140-145. – ISSN 2224-0586
1078511
  Павлов О.О. Післяопераційний делірій у пацієнтів похилого віку / О.О. Павлов, С.О. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – C. 115-119. – ISSN 2224-0586
1078512
  Бутовська М. Післяпологові маніпуляції з пуповиною та послідом, церемонії припікання і шрамування повік у датогів - скотарів Північної Танзанії / М. Бутовська, В. Буркова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 69-73. – ISSN 0130-6936
1078513
  Гриценко А.В. Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля / А.В. Гриценко, Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 14-28 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1078514
  Дзира О.І. Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 245-259. – ISSN 2520-2855
1078515
  Білик Д. Післясталінська реформа системи народної освіти в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 21-23
1078516
  Котигоренко В.О. Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимізації // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 122-137
1078517
  Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека = The Post-Chornobyl library : Український літературний постмодерн / Гундорова Т. – Київ : Критика, 2005. – 264с. – ISBN 966-7679-72-1
1078518
  Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека = The Post-Chornobyl library : укр. літ. постмодернізм / Тамара Гундорова ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Критика, 2013. – 341, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 335-342. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії"). – ISBN 978-966-8978-68-5
1078519
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 травня (№ 18). – С. 4
1078520
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 5
1078521
  Бекірова Г. Післяювілейна гіркота // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 22-23


  100-літній ювілей Петра Григоренка.
1078522
  Данилевська Н.О. Пісне моя / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 56, [1] с., включ. обкл. : ноти. – ISBN 979-0-707507-18-6
1078523
   Пісне наша - доле наша. – Ужгород, 1967. – 112с.
1078524
   Пісненна орбіта. – К, 1988. – 53с.
1078525
  Боровський Я.Є. Піснетворець старого часу і його земля // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 137-139


  Боян, Янь, Іоанн (1016–1106[1]) — поет-співець давньої Русі, відомий за згадкою у "Слові о полку Ігоревім", де його ім"я зустрічається сім разів.
1078526
  Кудрявцев Л. Піснею зачарований // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 14-15. – ISSN 0130-7037


  Олександр Опанасович Потебня
1078527
   Пісні - символи України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. відділ ; підгот.: Л. Полозенко, С. Сердюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 11 с., включ. обкл. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 11
1078528
  Білецький С. Пісні / Степан Білецький // Волинський співаник Степана Білецького / М.С. Возняк. – [Львів : б. в., 1929. – С. 1-13
1078529
  Беранже Пісні : пер. з франц. / П"єр Жан Беранже. – Киев : Дніпро, 1970. – 215 с. – (Перлини світової лірики)
1078530
  Беранже Пісні : пер. з франц. / П"єр-Жан Беранже. – Київ : Дніпро, 1980. – 128 с. : іл.
1078531
  Знатоков Ю.В. Пісні / Ю.В. Знатоков. – Київ, 1986. – 44 с.
1078532
  Білозір І.Й. Пісні / Ігор Білозір.; [упоряд.: О. Білозір, О. Майчик]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 189, [3] с. : ноти. – Авт. віршів: Я. Виджак, І. Геращенко, І. Гущак, П. Запотічний, А. Канич, В. Крищенко, Р. Кудлик, П. Лехновський, М. Людкевич, М. Міщенко, М. Петренко, П. Путій, Б. Стельмах, М. Ткач, Б. Чепурко. – ISBN 979-0-707527-57-3
1078533
  Беранже Пьер-Жан Пісні Беранже / [Пеp.] А.Т. Гpабина. – Київ, 1923. – 34 с. – Hа тит. аpк та обкл. А.Т. Гpабина зазначений як авт.
1078534
  Діброва В. Пісні Бітлз : оповідання / В. Діброва. – Київ : Альтернатива, 1990. – 87 с.
1078535
  Ониськів М.І. Пісні бойківського села Петранка / Марта Ониськів, Ганна Книш, Дарія Мельник. – Львів : Камула, 2013. – 189, [3] с., [16] арк. фотоіл. : ноти + 1CD. – Присвячується 410-ій річниці заснування села Петранка. - Словник маловживаних і застарілих слів: с. 188-189. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-433-086-9
1078536
   Пісні Буковини. – К, 1990. – 479с.
1078537
  Зоу Зан Пісні Вавілону. Антологія сучасної зарубіжної поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 102-104. – ISSN 0208-0710


  Поезія Зоу Зан - китайська поетеса, драматургиня, перекладачка.
1078538
   Пісні великого Кобзаря. – К, 1964. – 396с.
1078539
  Кузик В.В. Пісні Великої Вітчизняної війни / В.В. Кузик. – Київ : Музична Україна
Вип. 1. – 1986. – 48 с.
1078540
  Коропніченко Г. Пісні весняно-літнього циклу на Київщині: ареальне роздоріжжя // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 39-63
1078541
  Лукашенко Л. Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 110-131. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Підляшшя - історико-етнографічна область, що займає територію між Холмщиною на півдні й р. Нарвою на півночі, Мазовією (Польща) на заході та Волинню і Поліссям на сході.
1078542
  Гамзатов Р. Пісні високих гір : пер. з аварськ. / Р. Гамзатов. – Київ : Веселка, 1973. – 192 с.
1078543
  Акопян Г.Г. Пісні відваги й любові. : поезії / Акопян Г.Г. – Київ : Молодь, 1977. – 78 с.
1078544
   Пісні воєнних днів. – Київ, 1970. – 115 с.
1078545
  Чорнобривець С. Пісні гір / С. Чорнобривець. – К., 1955. – 112с.
1078546
  Чорнобривець С.А. Пісні гір : оповідання / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 96 с.
1078547
  Гамзатов Р.Г. Пісні гір : выршы / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1986. – 495 с.
1078548
  Сироїд О. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 97-105
1078549
  Цуприк Мирослав Пісні далеких Зелених гір // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16. – ISSN 0868-9644
1078550
  Віта В. Пісні для коханого / В. Віта. – Київ, 1996. – 88с.
1078551
  Андрухович Ю. Пісні для мертвого півня : пісні / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 96 с. : іл. – ISBN 966-668-075-0
1078552
   Пісні для молоді, 1949. – 64с.
1078553
   Пісні для молоді. – К, 1956. – 312с.
1078554
  Сергійчук В. Пісні для щирої народної душі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 100-річчя від дня народження Дмитра Луценка.
1078555
   Пісні до свят. – К, 1975. – 294с.
1078556
   Пісні дружби. – Київ, 1967. – 152с.
1078557
   Пісні з-над Печори. – Ужгород, 1975. – 224 с.
1078558
   Пісні з Білорусі. – К, 1957. – 176 с.
1078559
   Пісні з Волині. – К, 1970. – 333с.
1078560
  Упеник М.О. Пісні з дороги / М.О. Упеник. – Київ, 1964. – 266 с.
1078561
  Шепітько О. Пісні з колиски лихоліть : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 49-82
1078562
   Пісні з Лісограду. – М, 1943. – 44с.
1078563
   Пісні з Покуття : (Пісні записані у селі Вербівці Городенківського району М.Андрусяком та канд.істор.наук М.Паньківим). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 280с. – ISBN 966-7363-98-8
1078564
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1966. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
1078565
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с. : ил. – Мініатюрне видання
1078566
  Пойда П.М. Пісні з полонини / П.М. Пойда. – К, 1974. – 239 с .
1078567
   Пісні з українських, радянських кінофільмів. – Київ, 1963. – 144с.
1078568
  Шалак О. Пісні Заливанщини у запису Болеслава Поповського: текстологічні засади записування та едиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-459
1078569
   Пісні записані на Кіровоградщині. – Кіровоград, 1958. – 80 с.
1078570
  Булат Т.П. Пісні звитяги. / Т.П. Булат. – К., 1968. – 48с.
1078571
  Соболь В. Пісні землі Донецької // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 198-210. – ISSN 1728-9572
1078572
  Старицький М. Пісні і думи
ч.2. – 1883
1078573
  Франко І.Я. Пісні і праця : Вибір оповідань і поезій / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Ювілейного ком-ту, 1926. – 176с.
1078574
  Нудбга Г. Пісні і романси українських поетів. – Київ, 1941. – 287 с.
1078575
   Пісні імігрантів
1078576
  Цеков Юрій Пісні калинової розлуки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 20-21 : фото
1078577
   Пісні Карпат. – Ужгород : Карпати, 1972. – 223с.
1078578
   Пісні квітучої України. – К, 1938. – 64с.
1078579
  Громадська Л. Пісні кобзаря Василя Литвина житимуть вічно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 13
1078580
   Пісні комсомолу. – Х, 1938. – 120с.
1078581
   Пісні кохання. – К. : Дніпро, 1986. – 367с.
1078582
  Плескач О. Пісні кубанського весілля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 59-68


  У статті проаналізовано досі неопудліковавні народні весільні пісні, які зібрали працівники Донецького центру української культури і літератури під час експедицій до Краснодарського краю.
1078583
   Пісні Купідона. – К, 1984. – 351с.
1078584
   Пісні літературного походження. – К, 1978. – 494с.
1078585
  Бабіна М. Пісні літературного походження. "Ще не вмерла України... " Павла Чубинського і Михайла Вербицького - Національний Гімн нашої держави // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – C. 2-5. – ISSN 0130-5263
1078586
  Телешман С.І. Пісні М. Ткача про кохання // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 82-88. – ISSN 2077-804X
1078587
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Людмила Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут філології. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.: л.175 - 196
1078588
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1078589
  Марусенко І.Є. Пісні мого серця : вибр. вірші / Іван Є. Марусенко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 104, [1] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2098-2
1078590
  Гончаренко І.І. Пісні моєї юності : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1958. – 172 с.
1078591
  Зайко М.А. Пісні моїх батьків на фоні їх, життєвих епізодів : альбом з нотами, текстами, світлинами, аудіодисками / Мирослава Зайко. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 83, [1] с. : іл., ноти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 80-82


  У пр. № 1700238 написи: У відділення мистецтв Б-ки ім. М. Максимовича для ознайомлення студентам та викладачам : є що читати-дивитися-слухати. Є що співати і грати на ф-но. У дореволюційній Україні майже кожен інтелігент міг дещо пісенного пробувати на ...
1078592
  Шашкевич М.С. Пісні на слова Макркіяна Шашкевича. / М.С. Шашкевич. – Львів, 1961. – 36с.
1078593
   Пісні на слова Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1961. – 37 с.
1078594
  Лупій О.В. Пісні на слова Олеся Лупія / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 48 с. : ноти, портр.


  У пр. № 3003BR напис: Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Сердечно від автора. Олесь Лупій. 25.08.2015 р.
1078595
   Пісні Назарія Яремчука. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 32 с. – (Бібліотека українця)
1078596
  Черевичний Д.С. Пісні напровесні / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1963. – 85 с.
1078597
  Лабович Л. Пісні не лише святі. Музична традиція Підляшшя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1078598
  Кейс Віталій Пісні невинності і пісні досвіду : парадоксальна візія Вільяма Блейка : філософські підстави у творах Блейка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 162-168. – ISSN 0320 - 8370
1078599
  Блейк Вільям Пісні невинності та Пісні досвіду : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 169-172. – ISSN 0320 - 8370
1078600
  Каменюк М. Пісні ніжного волоцюги / Михайло Каменюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [2] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-215143-5
1078601
   Пісні Нового Світу : улюблені вірші поетів США та Канади. – Київ : Факт, 2004. – 344 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-48-9
1078602
   Пісні одного села : Кучурівські наспіви. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Факел пам"яті Марії, 2005. – 471 с. : іл., ноти. – Назва обкл.: Пісні одного села
1078603
  Морміль Л. Пісні остарбайтерів - невільників ХХ століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-16.
1078604
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 2-е вид. – Х., 1929. – 55с.
1078605
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – Х., 1929. – 64с.
1078606
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 3-е вид. – Х., 1930. – 55с.
1078607
   Пісні Поділля : записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920-1970 рр. – К : Наукова думка, 1976. – 524с.
1078608
  Дорошко П.О. Пісні праці / П.О. Дорошко. – Київ, 1949. – 200 с.
1078609
  Мандрика М. Пісні про Анемону / М.Мандрика. – Київ : Дpук. Фельдмана в Радомишль
Т. 1 : Поезі. – 1917. – 176 с. – На обкл. після назви: Перший том поезій М. Мандрики
1078610
  Василій Д.А. Пісні про Армуріса та сина Андроніка / Д.А. Василій; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1995. – 233, [7] с. : 4 арк. іл. – Текст новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1078611
  Єрмоленко С.Я. Пісні про Богдана Хмельницького в контексті фольклорних символів // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 102-105
1078612
   Пісні про Буковину = Lieder uber Buchenland = Cantece despre Bucovina = Piesni o Bukowinie / [упор. : Ельгісер Й.М., Левчик Ю.С., Равлюк Л.Р. та ін. ; ред. Яворська І.Т. ; пер. : Клейман І.Д., Чобанюк О., Шейка Ж.Л. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 140 с. : фото. – ISBN 978-966-8658-76-1
1078613
   Пісні про кохання. – К, 1972. – 96с.
1078614
  Грабовський В. Пісні про кохання німецьких композиторів-романтиків в українському звучанні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1078615
   Пісні про Крим. – Сімферополь, 1957. – 136с.
1078616
  Вапцаров Н. Пісні про людину. / Н. Вапцаров. – Львов, 1961. – 100с.
1078617
   Пісні про матір. – Київ : Музична Україна, 1970. – 176 с.
1078618
   Пісні про матір. – К, 1988. – 144с.
1078619
   Пісні про партію. – Київ, 1985
1078620
   Пісні про партію та комсомол. – Київ, 1971. – 128 с.
1078621
   Пісні радянських композиторів. – К, 1977. – 57с.
1078622
  Нудьга Г.А. Пісні революції / Г.А. Нудьга. – Львів, 1968. – 119с.
1078623
   Пісні родинного життя. – К, 1988. – 357с.
1078624
   Пісні самодіяльних композиторів Харківщини. – Харків, 1955. – 80с.
1078625
   Пісні свободи й миру. – К, 1962. – 202с.
1078626
   Пісні Севастополю. – К, 1971. – 57с.
1078627
  Алчевська Х.О. Пісні серця і просторів / [Пеpедм. М. Венгжина [М. Угpин-Безгpішний]]. – [Харьків] : Вид. М. Венгжина ; [Типо-Литогp. Р. Радомышельскаго], 1914. – 31 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
1078628
   Пісні Слобідської України : записи з Лебединщини. – Харків : Майдан, 1998. – 201с. – ISBN 966-7077-63-2
1078629
  Кульбак Л.А. Пісні солідарності : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
1078630
   Пісні солов"їні. – К, 1962. – 143с.
1078631
  Плоткін Г.Д. Пісні та вірші / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1951. – 144 с.
1078632
   Пісні та вірші революційного поіділля Західної України. – К : Наукова думка, 1964. – 216 с.
1078633
  Овчаренко Е. Пісні та доля Івана Миколайчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1078634
   Пісні та казки про Леніна і Сталіна. – Одеса, 1939. – 94 с.
1078635
  Бернс Р. Пісні та поеми / Р. Бернс ; пер. і вступ. ст. В. Мисика. – Харків ; Київ : "ЛіМ", 1932. – 127 с.
1078636
   Пісні та романси українських поетів : в 2 т. – Київ : Радянський письменник. – (Бібліотека поета)
1. – 1956. – 344, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-338
1078637
   Пісні та романси українських поетів : в двох томах. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1956. – 385 с.
1078638
   Пісні та романси українських радянських поетів : 1917-1957. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 410 с.
1078639
  Солотва Е.М. і Стахерський А.С. Пісні та хороводи англійською мовою / Е.М. і Стахерський А.С. Солотва. – Київ : Радянська школа, 1965. – 66 с.
1078640
  Кукуруза Т. Пісні Теодора Кукурузи : пісні / Теодор Кукуруза. – Львів : Край, 1994. – 206, [2] с. : портр., ноти. – ISBN 5-7707-5922-4


  У пр. № 4435BR напис: п. Володимиру Сергійчуку на добро і для душі, щиро і з найкращими побажаннями на майбутнє і з повагою ! Теодор Кукуруза 13.05.1999 / Підпис /.
1078641
   Пісні теплих країв. Цікаві задачі у бразильському стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, Н.М. Сторощук, О.Ю. Гірка, Т.В. Петрусяк. – Київ : Технодрук, 2021. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-8034-13-9
1078642
  Арнаут Ф.І. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 9-16. – ISSN 1682-671Х
1078643
  Боригорець І. Пісні України / І Боригорець. – Б. м.
Т. 2. – 216 с. – Екз. деф.: без обкл. ориг., тит. л.


  На кн. печатка-екслібріс: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979) етнограф, мовознавець, педагог, громадський діяч
1078644
  Нудьга Е.А. Пісні українських радянських поетів / Е.А. Нудьга, 1957. – 31с.
1078645
   Пісні Червоної Армії. – К.-Х, 1946. – 63с.
1078646
  Зуїха Я. Пісні Явдохи Зуїхи : [АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського] ; записав Гнат Танцюра ; [упоряд., передм., прим.: В.А. Юзвенко, М.Т. Яценко ; відп. ред. О.І. Дей] / Я. Зуїха. – Київ : Наукова думка, 1965. – 809, [2] с. : ноти. – Спражнє ім"я авт.: Явдоха Микитівна Сивак. - Розгорнутий тит. арк. – (Українська народна творчість)
1078647
   Пісні, вірші, оповідання, загадки. – К, 1965. – 96с.
1078648
   Пісні, Думки и Шумки Руського Народа на Подоли, Украини и в Малороссіи. – К, 1899. – 176с.
1078649
   Пісні, присвячені Тарасові Шевченку // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 520-537. – ISBN 978-606-745-014-9
1078650
  Козак С.Д. Пісні. / С.Д. Козак. – К., 1978. – 48с.
1078651
  Клос С. Пісню "Червона рута" Володимир Івасюк присвятив коханій дівчині Мусі / С. Клос, Р. Островський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 4
1078652
  Романченко М.З. Пісню іду шукати : поезії / М.З. Романченко. – Київ, 1961. – 84 с.
1078653
  Оболенська Наталя Пісню на спомин : Від свята до свята / Оболенська Наталя, Пенський Віктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 110-111 : Іл.
1078654
  Пільгук І.І. Пісню снує Черемош : повість / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 237с.
1078655
  Ємець Т. Пісня - душа народу (до 70-річчя від дня народження Анатолія Мокренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-530-115-2
1078656
  Носов Л.І. Пісня - партизанські крила / Л.І. Носов. – К, 1965. – 90с.
1078657
  Верманич В.М. Пісня / В.М. Верманич. – Київ, 1974. – 3с.
1078658
  Макаренко Ж. Пісня "Черемшина" // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 337-340
1078659
  Арфіст Д. Пісня Арфіста : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 87-94. – ISSN 0868-4790
1078660
  Надіїн Д.П. Пісня бійця / Д.П. Надіїн. – Одеса, 1966. – 99с.
1078661
   Пісня братерства : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1979. – 178 с. – Тит. лист і текст двома мовами: укр. і рос.
1078662
  Ващенко Г. Пісня в кайданах : Драма на 4 дії ; [Збірник творів] / Г. Ващенко. – Київ : Електp. дpук. К.H. Милевського і Ко, 1909. – 88 с.


  Зміст: Пісня в кайданах: Дpама; Узько, темно...; Hімий; Хвилі.
1078663
  Глотов В.І. Пісня в степу / В.І. Глотов. – Львів, 1964. – 163с.
1078664
  Скалбе А. Пісня Даугави / А. Скалбе. – Київ, 1965. – 54 с.
1078665
  Хадкевич Т.К. Пісня Двіни : роман / Т.К. Хадкевич. – Київ, 1979. – 392 с.
1078666
  Франко І.Я. Пісня Дебори : Найдавніша пам"ятка старогебрейської поезії / І.Я. Франко. – Львів : Друк. Айхельберга, 1912. – 32с. – Відбитка з "Неділі", с.38 і 39, 1912р.
1078667
  Абдалла К. Пісня для лукулі : оповідання / К. Абдалла. – Київ : Дитвидав, 1962. – 116 с. : іл.
1078668
  Куштенко І.Ф. Пісня для матері / І.Ф. Куштенко. – Київ, 1970. – 176с.
1078669
   Пісня дружби. – Ужгород, 1964. – 88с.
1078670
   Пісня дружби. – Київ, 1967
1078671
  Малишко А. Пісня душі / Андрій Малишко ; [редкол.: Отар Баканідзе та ін.] ; Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ін-т україністики, Клуб "Україна". – Тбілісі : [б. в.], 2012. – 156, [2] с. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 978-9941-13-250-6
1078672
  Кацнельсон А.І. Пісня єдності. / А.І. Кацнельсон. – К, 1978. – 95с.
1078673
  Салевич Є.Я. Пісня жайворонка. / Є.Я. Салевич. – К., 1987. – 60с.
1078674
  Колодій В.С. Пісня житнього колоса : поезії / В.С. Колодій. – Київ : Дніпро, 1980. – 176 с.
1078675
  Боролич Ю. Пісня життя / Ю. Боролич. – Пряшів, 1960. – 83с.
1078676
  Стецюра І.К. Пісня життя / І.К. Стецюра. – Ужгород, 1990. – 290с.
1078677
  Алчевська Х.О. Пісня життя Христі Алчевської. – [Харьків] : [Типо-Литогp. "Худож. Труд" Р. Радомышельскаго], 1910. – 16 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
1078678
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 287 с.
1078679
  Гаврилюк О.А. Пісня з берези / О.А. Гаврилюк. – Київ, 1979. – 88с.
1078680
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1979. – 61с.
1078681
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1981. – 301 с.
1078682
  Петренко М. Пісня з Канади від Богдана Веселовського // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 вересня (№ 36). – С. 9
1078683
  Палій П.П. Пісня з Карпат / П.П. Палій. – К, 1958. – 48с.
1078684
  Матійко О.М. Пісня з Росі : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Дніпро, 1980. – 159 с.
1078685
  Забашта Л.В. Пісня зеленого лісу : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1983. – 12 с.
1078686
  Лозовий В. Пісня землі : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1952. – 208 с.
1078687
  Кауфман Л.С. Пісня знаходить автора / Л.С. Кауфман. – К., 1966. – 48с.
1078688
  Ющенко О.Я. Пісня і праця / О.Я. Ющенко. – Київ, 1964. – 40с.
1078689
   Пісня і праця. – Львів, 1974. – 191с.
1078690
   Пісня і праця. – Львів, 1978. – 195с.
1078691
  Забашта Л.В. Пісня і хліб : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1961. – 218 с.
1078692
  Ковтуненко В.І. Пісня іволги / В.І. Ковтуненко. – Дніпропетровськ, 1986. – 39с.
1078693
  Мах П.П. Пісня кленів : пастелі / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1965. – 48 с.
1078694
  Талян В.Г. Пісня листоноші / В.Г. Талян. – Київ, 1981. – 24с.
1078695
  Говеян Г. Пісня мандрівнича // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 59-61. – ISSN 0320 - 8370
1078696
  Масенко Терень Пісня миру. Вірші і поеми. / Масенко Терень. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 136 с.
1078697
  Артеменко П.І. Пісня моєї весни : лірика / Артеменкоо П.І. ; упоряд. та вступ. ст., с. 3-10, О. Ющенка. – Київ : Молодь, 1962. – 79 с., [1] л. портр.
1078698
  Сльота І.М. Пісня моєї землі / І.М. Сльота. – К., 1987. – 96с.
1078699
  Тичина П.Г. Пісня молодості / Павло Тичина. – Київ : Молодий Більшовик, 1938. – 55 с. – (Шкільна бібліотека)
1078700
  Ян Мо Пісня молодості / Ян Мо. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 363 с.
1078701
  Горбенко Л.І. Пісня на будень : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1989. – 77 с.
1078702
  Джусойти Н.Г. Пісня на два голоси / Н.Г. Джусойти. – Київ, 1986. – 206 с.
1078703
  Пукас Н. Пісня на два голоси // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 2-3. – ISSN 2308-8095


  "Людмилі Григорівні Кулєшовій природа подарувала звуки співочої пташки, ніжність сопілки, сльозу скрипкової струни. І ще багато інших почуттів розбудить своїм голосом у слухача ця талановита співачка, красива жінка, мудрий організатор".
1078704
   Пісня на добро. – Київ : Музична Україна, 1989. – 151 с.
1078705
  Сєверов П.Ф. Пісня на камені / П.Ф. Сєверов. – Київ, 1961. – 112с.
1078706
  Шудря Євгенія Стефанівна Пісня на канві : [інтерв"ю з мистецтвознавцем Є.С. Шудрєй] / Шудря Євгенія Стефанівна, Сидоренко Оксана; інтерв"ю взяла О. Сидоренко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 0868-9644


  Євгенія Шудря, дослідниця нар. мистецтва України
1078707
  Ночовний М.В. Пісня над борозною / М.В. Ночовний. – К, 1985. – 78с.
1078708
  Василевська В. Пісня над водами : роман на 2-і ч. / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1947. – 504 с.
1078709
  Василевська В. Пісня над водами : трилогія / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ, 1953. – 836 с.
1078710
   Пісня над обелісками : Книга віршів різнонаціональних поетів, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. – Київ : Фенікс, 2006. – 568с. – ISBN 966-651-303-Х
1078711
  Донченко О. Пісня натхненної праці / О. Донченко. – Харків, 1946. – 32 с.
1078712
  Чумак Р.М. Пісня незрадливого лісу : поезії / Роман Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 178 с.
1078713
  Вільний В.М. Пісня ополудні : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1972. – 176 с.
1078714
  Перебийніс П.М. Пісня пам"яті : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Веселка, 1984. – 111 с.
1078715
  Шолом-Алейхем Пісня пісень / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 62 с.
1078716
   Пісня пісень. – Київ : Наша віра, 2000. – 28, [2] с. : іл.
1078717
  Бетко І. Пісня Пісень у нову і новітню добу. Куліш - перекладач та інтерпретатор Пісні Пісень. "Завіршований" переклад Кравцева. Переклад Москаленка // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 83-87. – ISSN 0280-6336
1078718
  Бетко І. Пісня Пісень як сакральний архитекст: релігійно-богословський, загальноміфологічний та глибиннопсихологічний аспекти // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 73-76. – ISSN 0280-6336
1078719
   Пісня полеглих - в строю. – К, 1965. – 205с.
1078720
  Кочугур Л. Пісня праці / Л. Кочугур. – Київ : Молодь, 1958. – 74 с.
1078721
  Савченко Віра Пісня Природи в малярстві А. Горбенка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 84-85. – ISSN 0130-1799


  Укр. художник-пейзажист Анатолій Горбенко (1944 р.н.)
1078722
  Верфель Ф. Пісня про Бернадету / Ф. Верфель; Пер.Г.Голіяна. – Буенос-Айрес : М.Денисюка, 1956. – 527с.
1078723
   Пісня про білий парус // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 2-3


  Книга Ігоря Качуровського "Пісні про білий парус".
1078724
   Пісня про братерство. – Львів, 1972. – 203с.
1078725
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1953. – 92с.
1078726
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1968. – 42с.
1078727
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький // Оповідання про надзвичайне / Горький Максим. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 76 с.
1078728
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький. – Київ-Харків : Радянська літ-ра, 1934. – 76 с.
1078729
  Братунь Р.А. Пісня про волю : поезії / Р.А. Братунь. – Київ, 1953. – 92 с.
1078730
  Штефан В. Пісня про вчителя : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 33-36
1078731
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : у віршах / Лонгфелло ; [Пер., авт. передм. "До "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло" О. Олесь]. – Іллюстpоване вид. – [Екатеринослав] (Дніпропетровськ) : Держвидав України ; [Типо-литогр. Екатеринин. ж.д.], 1923. – V, 250 с. : мал., поpтp.
1078732
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : [пер.з англ.] / Генрі Лонгфелло. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 210 с.
1078733
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату / Г.У. Лонгфелло. – К : Веселка, 1983. – 168с.
1078734
  Лонгфелло Г. Пісня про Гайавату : Поема / Г. Лонгфелло. – Київ : Русское собрание, 1999. – 72с.
1078735
  Александров В.С. Пісня про гарбуза : рослинний епос по наpодній темі / Зложив Вл. Александров. – Харкив : Дpук. Адольфа Даppе, 1889. – 16 с. – Hоменклатуpа pослин [слов. теpмінол.]: с. 13-16. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1078736
  Чіковані С.І. Пісня про Давида Гурамішвілі / Симон Чіковані ;. – Київ, 1968. – 133 с.
1078737
  Таривердієв М.Л. Пісня про далеку Батьківщину. / М.Л. Таривердієв. – К., 1973. – 5с.
1078738
  Шіллер Ф. Пісня про дзвона / Ф. Шіллер. – Чернауц., 1938. – 16с.
1078739
  Грінченко Б.Д. Пісня про Дорошенка и Сагайдачного : [розвідка]. / Б. Гринченко. – [У Київі (Київ)] : З дpук. Пеpшої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави, 1908. – 30 с. – В кн. також текст пісні
1078740
  Турчинська А.Ф. Пісня про дружбу : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 30 с.
1078741
  Вапцаров Н. Пісня про людину / Н. Вапцаров. – Киев, 1981. – 128с.
1078742
   Пісня про мого Сіда = Cantar de mio Cid. – Roma : Universita Cattolica Ucraina, 1972. – 162с. – (Праці філос.-філол.фак. Укр. катол. унів. ; Т.8)
1078743
  Голованівський С.О. Пісня про мою Україну / С.О. Голованівський, 1942. – 28 с.
1078744
  Антонич Пісня про незнищенність матерії : поезії / Богдан-Ігор Антонич ; [Упорядкування, вступ. стаття і примітки Дмитра Павличка]. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 451 с.
1078745
  Рудницький Л. Пісня про Нібелонгів в перекладі Івана Франка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 133-142
1078746
  Шкуліпа А. Пісня про оборону : вірш // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 101-104. – ISBN 978-617-640-286-2
1078747
  Іваннікова Л. Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
1078748
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художники Михайло Белень та Сергій Глущук
1078749
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 174-176. – ISSN 0131-2561
1078750
  Пащенко В. Пісня про Роланда - перлина героїчного епосу Франції // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 40-44


  Передмова до перекладу поеми.
1078751
   Пісня про Роланда : старофранцуський епос / в перекл. з передмов. й поясненнями Василя Щурата. – 2-е обнов. вид. – Львів : Виданє "Всесвітньої б-ки", 1918. – XIII, 124 с. – (Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 16)


  Hа окp. аpк.: Памяти Івана Фpанка пpисвячує се обновлене виданнє піснї Пеpекладчик.
1078752
   Пісня про Роланда : Давньофранцузський епос. – Київ : Либідь, 2003. – 192с. – ISBN 966-06-0279-0
1078753
   Пісня про Ролянда = La chanson de Roland. – Рим : Видання Українського католицького ун-ту ім. св. Климента Папи, 1977. – 168 с. – (Праці Філософічно-гуманістичного факультету ; том 21)
1078754
  Крушельницький І.А. Пісня про руки / І.А. Крушельницький. – К., 1964. – 227с.
1078755
  Кочерга І. Пісня про свічку / І. Кочерга. – Харків, 1931. – 136 с.
1078756
  Дергач В. Пісня про Тараса : вірші пам"яті Тараса Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 86-96. – ISBN 978-966-493-489-0
1078757
  Лободовський Юзеф Пісня про Україну = Piesn o Ukrainie / Лободовський Юзеф. – Львів : Каменяр, 1996. – 159с. – ISBN 5-7745-0674-6
1078758
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Час, 1909. – 16с.
1078759
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Харків : ДЛВ, 1936. – 26с.
1078760
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 16с.
1078761
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Йвана Васильевича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашника : (з Лермонтова) / Пеp[еклав] М. Стаpицький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1875. – 24 с.
1078762
  Зісман М. Пісня про щастя / М. Зісман. – Харків, 1935. – 59с.
1078763
  Дорошко П.О. Пісня продовжується : поезії 1961 року / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 110 с.
1078764
  Усенко П.М. Пісня розбуджених літ / П.М. Усенко. – Київ, 1962. – 222 с.
1078765
  Гусаківський В.С. Пісня розуму і рук / В.С. Гусаківський, Є Письменний. – К, 1966. – 51с.
1078766
  Козак С.Д. Пісня серед грому : поема / С.Д. Козак. – Київ : Молодь, 1985. – 79 с.
1078767
  Вакуленко В.Д. Пісня серця : комедія / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 92 с.
1078768
  Де Олександр Пісня серця = Song from my heart / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1964. – 143с.
1078769
  Кальницька Л. Пісня соборній державі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 16


  Творчість Олеся Лупія - своєрідна історія України в художніх образах, це - пісня соборній державі. До 75-річчя лауреата Шевченківські премії Олеся Лупія.
1078770
  Моррісон Т. Пісня Соломона = Song of Solomon : роман / Тоні Моррісон: пер. з англ. О. Короля. – Київ : Юніверс, 2007. – 376с. – (Лауреати Нобелівської премії ; 1993). – ISBN 966-8118-46-4
1078771
   Пісня сонячної сталі. – Дніпропетровськ, 1983. – 142с.
1078772
  Коган Л.М. Пісня та гра на літньому майдані в колгоспі / Л.М. Коган. – Х.-К., 1934. – 32с.
1078773
  Джамбул Пісня щирого серця / Джамбул. – Київ, 1952. – 84 с.
1078774
  Титаренко Д. Пісня юності : Бібліографічний покажчик / Д. Титаренко. – Дніпропетровськ : Облвидав, 1958. – 32с.
1078775
  Панченко В.А. Пісня як об’єкт лінгвістичних досліджень: стислий огляд // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 66-72. – ISSN 2409-3238
1078776
  Лук"янчук Г. Пісня як складник нацональної нематеріальної культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  "У вересні 2017 року на кафедрі фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний семінар з обміну досвідом з експертами та практиками з Естонії".
1078777
  Мелешко В. Пісня, голос і душа народу - Маруся Чурай // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 93-96. – ISBN 966-7576-12-4
1078778
   Пісня, обпалена війною. – К, 1974. – 76с.
1078779
  Нагнибіда М.Л. Пісня, підказана серцем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1960. – 160с.
1078780
  Кривда М. Пісня, яка набула нині нового сенсу. "Червону калину" тепер наспівує весь світ, хоч далеко не всім відомо хто її автор // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 106). – С. 12


  Автор слів поет Степан Чарнецький.
1078781
  Рябцев М.П. Піснярі Наддніпрянщини : [нариси] / Михайло Рябцев. – Дніпропетровськ : Гамалія. – ISBN 966-8589-77-7
Т. 1. – 2007. – 316с.
1078782
  Ільницька І.М. Пісочна анімація розвиває й оздоровлює // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 9
1078783
  Мороз В.Л. Пісочний годинник : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1993. – 112 с.
1078784
  Терлецький В. Пісочниця для двадцятилітніх : Сповідь для двадцятилітніх // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 36-139. – ISSN 0130-1608
1078785
   Піст від диявола. – Київ : Мистецтво. – 112 с. – ISBN 966-577-022-5
1078786
  Лавренюк А. Піст у житті киян та мешканців Київщини (XIX - початок XX ст.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 397-401. – ISBN 978-966-95419-8-7
1078787
  Слободян Олег Олексійович Пістинський центр гончарства 19 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Слободян О.О.; Мін-во освіти і науки України. Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
1078788
  Івченко В. Пістолет // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 67-74. – ISSN 0131-2561
1078789
   Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами "несмертельної дії", та набої до них : Судово-балістичний довідник / А.В. Іщенко, О.В. Грищенко, ІгнатьєвІ.В, В.В. Назаров; А.В. Іщенко, О.В.Грищенко, І.В.Ігнатьєв, В.В.Назаров Держ. наук.-дослід. експертно-кримінал. центр МВС Укр.; Нац. акад. внутрішніх справ Укр. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2005. – 208с. – ISBN 966-585-141-1
1078790
   Пістун Микола Данилович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 207
1078791
   Пістун Микола Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 111-112.
1078792
   Пістун Микола Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 208-210 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1078793
   Пістун Микола Данилович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376. – ISBN 978-966-439-754-1
1078794
   Пістун Микола Данилович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-48-4
1078795
   Пістун Микола Данилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 217-219. – ISBN 978-966-439-961-3
1078796
   Пістун Микола Данилович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 121-122. – ISBN 966-95774-3-5
1078797
   Пістуну М.Д. - 70 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 4 (37) : липень - жовтень. – С. 94
1078798
   Пістуну Миколі Даниловичу - 85! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  19 травня 2018 р. виповнилося 85 років із дня народження Пістуна Миколи Даниловича – відомого українського соціоекономікогеографа, доктора географічних наук, професора кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ...
1078799
  Мельнікава З.П. Пісьменнік - нацыя - універсум: светапоглядна-мастацкія пошукі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 74-78. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розкрито світоглядно-мистецькі пошуки білоруської літератури ХХ ст., значення "шістдесятників" у літературному процесі, проаналізовано твори В. Бикова, А. Вярцінського, Г. Буравкіна, А. Адамовича
1078800
   Пісьменнікі БССР аб рэформе правапіса беларускай мовы. – Минск, 1934. – 94с.
1078801
  Макмілін А. Пісьменства у халодным клімаце : беларуская літаратура ад 70-х гг. ХХ ст. да нашых дзён / Арнольд Макмілін. – Bialystok : Orthdruk, 2011. – 910 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 874-901. – ISBN 978-83-89396-55-6
1078802
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 5 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1078803
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 6 десяток. – 1861. – 41 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1078804
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 10 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
1078805
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 4 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
1078806
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 9 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
1078807
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 4 десяток. – 1861. – 27 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1078808
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 8 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
1078809
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 3 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1078810
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 7 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1078811
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 6 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 41 с. : ноти
1078812
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 2 десяток. – 1861. – 29 с. : ноти. – Конволют об"єднує 9 видань (2-10 десятки). -Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці


  Зміст конволюту: Перша сотня, десятки 2-10
1078813
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 7 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
1078814
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 5 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
1078815
  Синиця Є.В. Піт-стоп - 2 (до 70-річчя Р.В. Терпиловського) // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3. – С. 7-11. – ISBN 978-966-02-8143-1
1078816
  Синиця Є.В. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського) // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет; Товариство антропології. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 9-27. – Список друкованих праць.


  Є список друкованих праць Р. В. Терпиловського.
1078817
  Кононенко Т.П. Пітагор, Піфагор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 149-150. – ISBN 966-316-069-1
1078818
  Кононенко Т.П. Пітагорійці, Піфагорійці, піфагореїзм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 150-151. – ISBN 966-316-069-1
1078819
  Бойчук Б. Пітер Брук і його "Сон літньої ночі" // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 45-49
1078820
  Баррі Дж.М. Пітер Пен = Peter Pan / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – Київ : Знання, 2014. – 190, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. – (English Library : Сер. засн. у 2014 р. ; № 3). – ISBN 978-617-07-0181-7
1078821
  Баррі Д.М. Пітер Пен і Венді : повість-казка : для молодшого шкільного віку / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. В. Митрофанова. – Київ : Веселка, 1987. – 148 с.
1078822
  Москалик В.В. Пітер Уінч: зв"язок мови і дії у діалозі аналітичної філософії та герменевтики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні положення концепції Пітера Уінча, аналізується герменевтичний аргумент осмисленості дії, зосереджена увага на понятті "розуміння" у встановлені зв"язку мовних та позамовних форм досвіду. This article touches upon the ...
1078823
  Биков В.В. Піти й не повернутися / Василь Биков ;. – Київ, 1983. – 479 с.
1078824
  Константинов В. Піти, щоб залишитися? Чому й через півтора року після референдуму вихід Великої Британії з ЄС не здається вирішеною справою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 6


  "Виступаючи в Страсбургу перед членами Європарламенту, голова Ради ЄС Дональд Туск висловив сподівання, що Лондон може переглянути рішення про вихід з Євросоюзу. Він нагадав, що серця європейців "як і раніше відкриті" для Великої Британії і що ЄС ...
1078825
  Стоян С.П. Пітірим Сорокін: вплив соціокультурних трансформацій на стильові особливості образотворчого мистецтва // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1078826
  Очан В.Л. Пітрині перевали / В.Л. Очан. – К, 1986. – 215с.
1078827
   Пітюренко Юхим Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7069-48-4
1078828
  Бердник О.П. Пітьма вогнища не розпалює... : психоаналітична феєрія, науково-фантастичний роман / Олесь Бердник. – Київ : Український письменник, 1993. – 307 с.
1078829
  Константинов В. Пітьма перед світанком? Чому відставка Мей може стати ключем до виходу Великої Британії з кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 4


  "Відставка Терези Мей - знакова подія. Неповні три роки, що минули від часу референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу, напевне здалися британцям вічністю: постійне нагромадження проблем і нездатність політичного класу країни їх розв"язати ...
1078830
  Суярко В. Пітьмі не був підвласний // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя випускника університету, командира ніжинських молодогвардійців Якова Петровича Батюка. Про його героїчні подвиги.
1078831
  Шуст М.Н. Пітьмі непідвладні. / М.Н. Шуст. – К, 1983. – 111с.
1078832
  Ядренко М.Й. Піфагорні трикутники і Велика теорема Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 4-11. – ISSN 1029-4171
1078833
  Болабольченко А.А. Піфагорова літера-2 : (із записників) / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2013. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2031-13-1


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
1078834
  Горбачук О. Піфагорові трійки чисел / О. Горбачук, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
1078835
  Червінський В.І. Піха Дмитро Дементійович / В.І. Червінський, С.В. Набока // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 274. – ISBN 96966-8060-04-0
1078836
  Терес Н.В. Піха Дмитро Дементійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 77-78 : фото
1078837
   Піха Дмитро Дементійович (1924-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376. – ISBN 978-966-439-754-1
1078838
  Нагорна В.Ф. Піхвова мікробіота під час вагітності: характеристика, принципи корекції порушень // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 5-11. – ISSN 2413-550Х
1078839
   Піхно (Пихно) Дмитро Іванович (1853-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 376-377. – ISBN 978-966-439-754-1
1078840
   Піхно Дмитро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1078841
  Метка Л. Піч у Слобідській Україні: звичаї, обереги, народна медицина // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 57-60


  У статті розглядаються звичаї, обереги, засоби народної медицини й знахарства пов"язані з піччю. В статье рассматриваются обычаи, обереги, способы народной медицины и знахарства, связанные с печью. The article deals with the customs, amulets, ...
1078842
   Пічкур Володимир Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-757-2
1078843
  Нікітенко К.В. Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії / Костянтин Нікітенко. – Львів : Левада, 2017. – 601, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 575-600 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7527-18-2


  В пр. № 1715926 напис: Бібліотеці від автора. 22.01.2018 р. Підпис
1078844
  Дудкін Іван Пішки по бродвею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 106-112 : фото
1078845
  Грипась Володимир Пішки по Дністру : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 136-140 : Фото, карта
1078846
  Сергійчук В. Пішки тисячі кілометрів до рідної землі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 135-136. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 30-річчя від дня смерті Юрія Бобровського.
1078847
   Пішла з життя визначний мовознавець Маргарита Карпенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 2


  М.О. Карпенко - визначний мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений професор університету, заслужений працівник вищої школи України, Почесний голова Ради ветеранів війни і праці та голова Ради старійшин унівеситету.
1078848
  Лук"янчук Г. Пішла з життя відома соціологиня Ірина Бекешкіна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 17
1078849
  Збожна Ольга Пішла мода на слова, шануймо рідну мову! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 17-18 : Фото
1078850
  Круковець Є.В. Пішли пішки / Є.В. Круковець. – Львів, 1967. – 119с.
1078851
  Кононович Л. Пішов від нас великий майстер // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 7. – С. 142-145.
1078852
   Пішов з життя академік НАМН України Леонід Георгійович Розенфельд : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (113). – С. 128. – ISSN 1562-1146
1078853
   Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 95. – ISSN 1562-1146


  На 90-му році пішов із життя видатний український вчений Юрій Ілліч Кундієв.
1078854
   Пішов з життя Василь Лісовий // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 1 вересня [№ 33]. – С. 26
1078855
  Дубровик-Рохова Пішов з життя вірний син України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8


  Від лісоруба - до члена Римського клубу. Про головні уроки Богдана Гаврилишина. І як їх засвоїли ті, хто нині - "влада".
1078856
   Пішов з життя Лесь Танюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 3
1078857
   Пішов з життя професор Євген Тимофійович Скляренко - видатний вчений, педагог, лікар : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  18 листопада 2016 р. на 93-му році з життя пішов видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки України Євген Тимофійович Скляренко.
1078858
  Поліщук Т. Пішов із життя геній парадоксів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 жовтня (№ 180). – С. 6


  Гія Канчелі - один із ключових композиторів сучасності та найщиріший друг України.
1078859
   Пішов із життя Олексій Олексійович Погрібний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339


  Некролог.
1078860
   Пішов із життя президент Академії наук вищої освіти України професор Микола Іванович Дубина : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  13 січня 2017 р. на 86-му році після тривалої хвороби пішов із життя Микола Іванович Дубина - фундатор, перший і постійний президент Академії вищої освіти України.
1078861
   Пішов у вічність поет-мудрець, дипломат... / Р. Гривінський, Т. Козирєва, Р. Яців, І. Драч, П. Колодій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11


  Романа Лубківського поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
1078862
  Плівачук К. Пішов у дорогу за ластівками : урок пам"яті, присвячений Володимиру Підпалому. 8 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54
1078863
  Сандо Л.В. Пішохідна оглядова екскурсія "Прогулянка по "Новій будові" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 240-245 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1078864
  Зубалій М.Д. Пішохідний і лижний туризм / М.Д. Зубалій, В.С. Петровський. – К, 1984. – 128с.
1078865
  Зубалій М.Д. Пішохідний туризм / М.Д. Зубалій. – К, 1977. – 88с.
1078866
  Панчишин О.Є. Пішоходні маршрути в сучасному міському просторі // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 76-77 : фото
1078867
  Іршад Улла Хан Піщана буря: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 28. – ISSN 0320-8370
1078868
  Будько Євген Піщана райдуга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 72-82 : фото
1078869
  Шарварок О.Ю. Піщаний зодіак / О.Ю. Шарварок. – К., 1989. – 122с.
1078870
   Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну / С.Ф. Повєрєнний, С.В. Кривуля, А.Й. Лур"є, О.В. Піддубна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1078871
  Сирота Н.П. Піщані землі Українського Полісся та питання їх меліорації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 50-57. – Бібліогр.: 9 назв
1078872
  Чуйко Володимир Піщинки роздумів нічних : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 106-111. – ISSN 0208-0710
1078873
  Степанов Денис ПК GEONICS ЖЕЛДОР: для геодезистов- модуль "Съёмка" / Степанов Денис, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 40-43
1078874
  Жуков Андрей ПК GEONIKS ЖЕЛДОР. Использование функционала базовой платформы Autocad Civil 3D для проектирования железных дорог / Жуков Андрей, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Рис.
1078875
  Гукин Д. ПК для "чайников" = PCs for Dummies : краткий справочник / Д. Гукин, С.Х. Гукин; [пер. с англ. И.В. Василенко]. – 2-е изд. – Москва ; С.Пб. ; Киев : Диалектика, 2003. – 240 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0496-X
1078876
  Гукин Д. ПК для "чайников" : Для сомневающихся / Дэн Гукин; Пер. с англ. О.В. Зайцевой. – 9-е изд. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2006. – 336с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0601-6


  Пересмотренное и дополненное новым материалом о Windows XP
1078877
  Гукин Д. ПК для "Чайников" / Д. Гукин, Э. Ратбон. – Киев; Москва : Диалектика, 1994. – 320 с.
1078878
  Гукин Д. ПК для "чайников". / Д. Гукин, Э. Ратбон. – 2-е изд. – К., 1996. – 320с.
1078879
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 15. – 2004
1078880
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 16. – 2004
1078881
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 17. – 2004
1078882
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 18. – 2004
1078883
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 19. – 2004
1078884
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 20. – 2004
1078885
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 21. – 2004
1078886
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 22. – 2004
1078887
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 23. – 2004
1078888
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 24. – 2004
1078889
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 25. – 2004
1078890
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 26. – 2004
1078891
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 27. – 2004
1078892
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 28. – 2004
1078893
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 29. – 2004
1078894
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 30. – 2004
1078895
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 31. – 2004
1078896
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 32. – 2004
1078897
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 33. – 2004
1078898
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 34. – 2004
1078899
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 35. – 2004
1078900
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 36. – 2004
1078901
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 37. – 2004
1078902
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 38. – 2004
1078903
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 39. – 2004
1078904
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 40. – 2004
1078905
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 41. – 2004
1078906
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 42. – 2004
1078907
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 43. – 2004
1078908
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 44. – 2004
1078909
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 45. – 2004
1078910
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 46. – 2004
1078911
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 47. – 2004
1078912
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 48. – 2004
1078913
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 49. – 2004
1078914
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 50. – 2004
1078915
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 51. – 2004
1078916
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 52. – 2004
1078917
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 53. – 2004
1078918
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 54. – 2004
1078919
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 55. – 2004
1078920
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 56. – 2004
1078921
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 57. – 2004
1078922
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 58. – 2004
1078923
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 59. – 2004
1078924
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 60. – 2004
1078925
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 61. – 2004
1078926
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 62. – 2004
1078927
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 63. – 2004
1078928
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 64. – 2004
1078929
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 65. – 2004
1078930
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 66. – 2005
1078931
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 67. – 2005
1078932
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 68. – 2005
1078933
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 69. – 2005
1078934
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 70. – 2005
1078935
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 71. – 2005
1078936
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 72. – 2005
1078937
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 73. – 2005
1078938
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 74. – 2005
1078939
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 75. – 2005
1078940
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 76. – 2005
1078941
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 77. – 2005
1078942
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 78. – 2005
1078943
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 79. – 2005
1078944
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 80. – 2005
1078945
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 81. – 2005
1078946
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 82. – 2005
1078947
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 83. – 2005
1078948
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 84. – 2005
1078949
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 85. – 2005
1078950
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 86. – 2005
1078951
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 87. – 2005
1078952
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 88. – 2005
1078953
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 89. – 2005
1078954
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 90. – 2005
1078955
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 91. – 2005
1078956
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 92. – 2005
1078957
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 93. – 2005
1078958
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 94. – 2005
1078959
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 95. – 2005
1078960
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 96. – 2005
1078961
  Охріменко С.Г. пккккккууццйффми бббиєє\\==ааввіцчяььттиижжжддлллооррппав / С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач
1078962
  Момот А.И. Пктивизация человеческого фактора в системе управления кочеством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 30-36. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1078963
  Скибенко Я.Л. Пктуальні питання реалізації в Україні основних положень Концепції створення національної системи іпотечного кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 72-76.
1078964
  Малютин Э.А. ПЛ/1 для начинающих. / Э.А. Малютин, Л.В. Малютина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 208 с.
1078965
  Скотт Р. ПЛ/1 для программистов / Скотт Р., Сондак Н. ; пер. с англ. Э.А. Трахтенгерца. – Москва : Статистика, 1977. – 224 с.
1078966
  Рябинький Б.Я. Плаанирование и экономика металлургических заводов / Б.Я. Рябинький. – М., 1963. – 636с.
1078967
  Журавлев Андрей Плавает, но не рыба. Нерыбь / Журавлев Андрей, Каменев Андрей, Белых Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 126-135 : фото
1078968
  Мазуров Г.Г. Плавай, как Прозуменцикова / Г.Г. Мазуров. – М, 1975. – 56с.
1078969
   Плавай, плавай, лебедонько. – К, 1984. – 152с.
1078970
   Плавай, плавай, лебедонько : Народні пісні на слова Т. Шевченка: Пісенник. – Київ : Музична Україна, 1993. – 144с.
1078971
   Плавай, плавай. лебедонько. – К, 1981. – 152с.
1078972
  Макаренко П Л. Плавайте на здоровье / П Л. Макаренко. – М, 1988. – 80с.
1078973
   Плавание - спорт юных. – М, 1976. – 192с.
1078974
   Плавание. – М, 1940. – 88с.
1078975
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 336с.
1078976
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1954. – 335с.
1078977
   Плавание. – М, 1956. – 200с.
1078978
   Плавание. – М, 1956. – с.
1078979
   Плавание. – М, 1963. – 280с.
1078980
   Плавание. – М, 1965. – 394с.
1078981
   Плавание. – М, 1972. – 72с.
1078982
   Плавание. – М, 1976. – 40с.
1078983
   Плавание. – М, 1976. – 383с.
1078984
   Плавание. – Москва : Физкультура и спорт
Вып.1. – 1976. – 72 с. : ил. – На об. тит. л. сост.Фирсов З.П.
1078985
   Плавание. – М, 1979. – 320с.
1078986
  Никитский Б.Н. Плавание / Б.Н. Никитский. – Москва, 1981. – 303 с.
1078987
  Де-Лонг Плавание "Жаннеты". / Де-Лонг. – Пер. с англ. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 460 с.
1078988
   Плавание = Natation : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 75 с.
1078989
  Лебедев Д.М. Плавание А.И.Чирикова на пакетботе "Св.Павел" к побережьям Америки. : С приложением судового журнала 1741г. / Д.М. Лебедев. – Москва : АН СССР, 1951. – 432с.
1078990
  Шлямин Б.А. Плавание в Антарктиду / Б.А. Шлямин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 98с.
1078991
  Ваньков А.А. Плавание в комплексе ГТО. / А.А. Ваньков. – Москва, 1956. – 72с.
1078992
  Булах И.М. Плавание в пионерском лагере / И.М. Булах. – Минск, 1988. – 127 с.
1078993
   Плавание в специальном отделении вуза. – Киев, 1984. – 24с.
1078994
  Фирсов З.П. Плавание в СССР / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 268с.
1078995
  Фирсов З.П. Плавание для всех / З.П. Фирсов. – М, 1983. – 64с.
1078996
  Кельберер Н. Плавание и гребля / Н. Кельберер. – М.-Л, 1937. – 48с.
1078997
  Файзуллин И.Г. Плавание и гребля / И.Г. Файзуллин. – М, 1952. – 140с.
1078998
  Бутович Н.А. Плавание и переправы вплавь / Н.А. Бутович. – М., 1945. – 160с.
1078999
  Фирсов З.П. Плавание и прыжки в воду / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 248с.
1079000
  Кент Р. Плавание к югу от Магелланова пролива / Р. Кент. – Москва : Мысль, 1977. – 223с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,