Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1074001
  Щербина М.А. "Пастушеский календарь" Эдмунда Спенсера - исторический календарь елизаветинской Англии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 265-270
1074002
  Макар І.С. "Пастуші подарунки" як елемент пасторальної картини світу у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 503-509
1074003
  Черниш Р.Ф. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р.Ф. Черниш, Б.Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
1074004
  Ярощук А. "Патентні хащі" як новітній феномен технологічного змагання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 56-59
1074005
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
1074006
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
1074007
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
1074008
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
1074009
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
1074010
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
1074011
  Гончаренко Е. "Патріарх". Фріц Зенн і початок джойсознавства / Е. Гончаренко, Л. Байсара // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 241-244. – ISSN 0320-8370


  В публікації піде мова про Фріца Зенна - провідного і до сьогодні знаного джойсознавця, дослідника творчості видатного ірландського художника слова та про роботу фундації імені Джеймса Джойса яку він очолює.
1074012
  Пушкарук Н. "Патріот і покірний слуга США" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 10-11


  Світ згадує і вшановує пам"ять екс-президента Джорджа Буша старого.
1074013
  Конашевич С. "Патріоти Росії" на чолі кримських вишів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 3
1074014
  Козак С. "Патріотизму його навчили саме ми" / С. Козак, Ю. Рейт, М. Вербовий; записала Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Іван Драч був тісно пов"язаний із українцями у Польщі. Спогади тих, хто особисто знав літератора.
1074015
  Фицик І.Д. "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1074016
  Пашніна О.М. "Патріотичний журналізм" у висвітленні військових конфліктів у США в контексті етичних журналістських стандартів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 59-61


  Досліджуються причини виникнення та розвиток патріотичного журналізму в американських ЗМІ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Подано аналіз та порівняння висвітлення війни у В"єтнамі, війни у Перській затоці та війни в Іраку з точки зору застосування ...
1074017
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі нема" / розмову вела Галина Плачинда // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7
1074018
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі немає"... / розмову вела Галина Плачинда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8-9
1074019
  Швагуляк М.М. "Пацифікація" : Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / Михайло Швагуляк; Академія наук України, Ін-т українознавства. – Львів, 1993. – 52с. – ISBN 5-7702-0522-9
1074020
  Грабовський С. "Пацифістська" обгортка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 21


  Як творчість Тараса Шевченка стала засобом свідомої фальсифікації. Ще один взірець путінської пропаганди, втім, не оригінальний, а перезнятий звельми ефективної свого часу "антивоєнної" пропаганди французьких комуністів 1939 - 1941 років.
1074021
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
1074022
  Урбан К. Пастка / К. Урбан. – К., 1958. – 111с.
1074023
  Богдан В. Пастка "Русского мира" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 4


  Імперіалізм, націонал-шовінізм та ознаки фашизму і расизму дають підстави світовій спільноті кваліфікувати сучасну Росію як "неоімперію зла".
1074024
  Сорока Ю. Пастка в Успенському соборі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35)


  Відомий журналіст Юрій Сорока провів архівне розслідування "Операція "Музей", у якому на основі нових матеріалів з Архіву СБУ розкриває та уточнює деякі деталі та обставини операції радянських спецслужб із підриву 3 листопада 1941 року українського ...
1074025
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 159с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
1074026
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 157, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
1074027
  Марусяк М. Пастка для металіста : кримінальне оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 10. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
1074028
  Картунов О.В. Пастка для молоді: Викриття підступів українського буржуазного націоналізму проти молоді / О.В. Картунов. – Київ, 1982. – 192с.
1074029
  Палинський В. Пастка для Нестора Скула : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 104-107. – ISSN 0868-4790
1074030
  Войціцька В. Пастка для президента, або Реформа ринку електроенергії "в овечій шкурі" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 8


  "До впровадження нової моделі енергоринку 1 липня поточного року, як передбачено Законом "Про ринок електричної енергії", залишилося кілька тижнів. Хоча не факт, що нової моделі не відтермінують. Чи готові учасники ринку працювати в ринкових умовах? Як ...
1074031
  Курдельчук Д. Пастка для приватності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  "... Експертне середовище висловило свій супротив введенню біометричних посвідчень особи в Україні".
1074032
  Мельничук Н.Ю. Пастка для розуму / Н.Ю. Мельничук. – Львів, 1989. – 85с.
1074033
  Поснер Е. Пастка імпічменту, або майстерність Трампа полягає в перетворенні своїх обвинувачів на обвинувачених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 183). – С. 3
1074034
  Дзюбенко-Мейс Пастка Межигір"я, або Воскреслий дух Семена Палія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 лютого (№ 35). – С. 8
1074035
  Васильєв М.П. Пастка на "Лева" / М.П. Васильєв, І.Г. Шлапацький. – Київ, 1976. – 72с.
1074036
  Хеллер Д. Пастка на дурнів / Д. Хеллер. – К, 1988. – 628с.
1074037
  Дубровський В. Пастка фіскалізаторів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 9


  "Економічна наука, а тим більше політична економіка вчать, що прямий і, здавалося б, очевидний шлях далеко не завжди веде до мети, тому добрими намірами так часто виявляється вимощеною дорога в пекло. Зокрема непродумані, не з того боку розпочаті ...
1074038
  Кліффорд Ф. Пастка часу / Ф. Кліффорд. – К., 1976. – 3-154с.
1074039
  Шіндер Д.Я. Пастка. / Д.Я. Шіндер. – Х., 1929. – 37с.
1074040
  Шевчук Д. Пастки посткомунізму // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 33-35. – ISSN 1563-6461
1074041
  Денисенко Володимир Пастор Іван Малишевський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595
1074042
  Щербина М.А. Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети I // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 56-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1074043
  Туров А.Ф. Пастораль / А.Ф. Туров. – Москва, 1983. – 239с.
1074044
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1989. – 428с.
1074045
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1990. – 257с.
1074046
  Исакова А. Пастораль // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 5-50. – ISSN 0321-1878
1074047
  Латтик Велло Пастораль о платье в белый горошек : романы / Латтик Велло; пер. с эст. Л.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 356 с.
1074048
  Василаке В. Пастораль с лебедем : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. М.Ломако. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 472 с.
1074049
  Василаке В. Пастораль с лебедем : романі, повести / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1989. – 557 с.
1074050
  Вестдейк С. Пастораль сорок третьего года / С. Вестдейк. – Москва : Прогресс, 1973. – 432с.
1074051
  Кофман Р. Пасторальная симфония или Как я жил при немцах : повести / Роман Кофман ; [литератур. ред. и корректура: Ю. Каденко]. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 157, [1] с. – ISBN 978-966-378-197-6
1074052
  Нарівська В. Пасторально-ідилічне переживання світу (про роман М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи") // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 258-273. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1074053
  Кербабаев Б.М. Пастух : рассказы / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
1074054
  Пасічник Н. Пастух бджіл / Наталя Пасічник. – Київ : Гамазин, 2012. – 114, [1] с. : іл. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-1515-70-2
1074055
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 104-105.
1074056
   Пастух Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-197 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1074057
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 205-206. – ISBN 978-966-439-961-3
1074058
   Пастух Володимир Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 113-114. – ISBN 966-95774-3-5
1074059
  Астафьев В.П. Пастух и пастушка : повести : [для ст. шк. возраста] / Виктор Астафьев. – Иркутск : Вост.-Сибирское книжное издательство, 1990. – 477 с. – (Сибирская библиотека для детей и юношества)
1074060
  Груя С. Пастух і дика черешня : новели і оповідання / Стеліан Груя. – Бухарест : Критеріон, 1973. – 150, [1] с.
1074061
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1962. – 224с.
1074062
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – М., 1966. – 216с.
1074063
   Пастух тысячи зайцев. Сб. польских нар. сказок. – Чита, 1958. – 91с.
1074064
  Заянчковский И.Ф. Пастухи и артисты / И.Ф. Заянчковский. – Уфа, 1974. – 367с.
1074065
   Пастухи квітів : [вірші 72 поетів Чернігівщини]. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 174, [3] с. : іл. – Наш меценат - "МакДональдз Юкрейн ЛТД". – Бібліогр в підрядк. прим. – (Антологія інтимної лірики. Поети Чернігівщини). – ISBN 966-502-063-3
1074066
  Лонг Пастуша повість про Дафніса і Хлою / Лонг. – Харків, 1936. – 148 с.
1074067
  Ксенофонтов Г.В. Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока / Г.В. Ксенофонтов. – Иркутск, 1929. – 41с.
1074068
  Товкайло Я. Пастуші інструменти Волині та Полісся: системно-етнофонічний аспект // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – С. 120-131. – ISSN 2664-4282
1074069
  Хаджимарчев И. Пастушок Калитко. / И. Хаджимарчев. – М.-Л., 1953. – 168с.
1074070
  Миронова Катерина Пастушья воля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 54-61 : фото
1074071
  Екимов Б.П. Пастушья звезда / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 46с.
1074072
  Себерг П. Пастыри / П. Себерг. – Москва, 1971. – 103с.
1074073
  Амаду Ж. Пастыри ночи = Os pastores de noite : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Ю. Калугина ; предисл. Л. Осповата ; ред. Л. Борисевич ; [ил.: Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1966. – 328 с. : ил.
1074074
  Никодим Пастырская и проповедническая деятельность св. Иоанна Златоуста на константинопольской кафедре / Никодим, (Руснак) єпископ. – Загорск : Троице-Сєргиєва лавра, 2004. – 224 с.
1074075
  Амосов М.К. Пасха-свято старого світу / М. Амосов ; Центр. Рада Спілки войовничих безвірників України. – Київ : Укрдержсоцеквидав, 1935. – 39 с.
1074076
  Кукина М. Пасха - победа жизни над смертью // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 38-42
1074077
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – Москва, 1974. – 63с.
1074078
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – Москва, 1975. – 63с.
1074079
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 3-е. – Москва, 1978. – 62с.
1074080
   Пасха во всем мире // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 31-37


  Церковне свято
1074081
   Пасха двунадесятые праздники. – М., 1991. – 27с.
1074082
  Кураев А. Пасха путь из ада // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 12-25.
1074083
  Калинченко А.И. Пасхале / А.И. Калинченко. – Иркутск : Иркутское кн. изд-во, 1953. – 171 с.
1074084
  Румянцев Н.В. Пасхальная мифология / Н.В. Румянцев. – Москва : Атеист, 1924. – 249 с.
1074085
   Пасхальные иконы // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 24-30.
1074086
  Агапкина Т.А. Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян / Т.А. Агапкина, О.В. Белова // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-52. – ISSN 0132-1366
1074087
  Рогожина Н.Д. Пасхальный праздник в жизни Москвы и Петербурга в конце XIX - начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 52-60. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1074088
  Ивашкевич Н.П. Пасхальный стол / Н.П. Ивашкевич. – Л, 1990. – 22с.
1074089
  Лан В.І. ПАСШ і СРСР / В.І. Лан. – Х., 1933. – 26с.
1074090
  Бондаренко О.Н. Пасынки "свободного мира" / О.Н. Бондаренко, И.А. Михайлов. – Москва : Педагогика, 1986. – 175, [1] с. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
1074091
  Богданов В.Р. Пасынки XX века / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 77 с. – (Империализм без маски)
1074092
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для старш. шк. возраста / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Москва : Детгиз, 1961. – 183 с. : ил.
1074093
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для восьмилет. школы / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Изд. 2-е. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1074094
  Краминов Д.Ф. Пасынки Альбиона : повесть / Д.Ф. Краминов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 206с.
1074095
  Олди Г.Л. Пасынки Восьмой Заповеди : Роман, рассказы / Г.Л. Олди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004002-0
1074096
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной / Р. Хайнлайн. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 299 с.
1074097
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной : роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С. 86-95
1074098
  Хайнлайн Р. ПАсынки Вселенной: Роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 3
1074099
   Пасынки Вселенной: сб. науч.-фант. произведений. – Кишинев, 1989. – 653с.
1074100
  Тревор У. Пасынки судьбы / У. Тревор. – Москва, 1990. – 286с.
1074101
  Значков Борис Пасюк, завоевавший мир : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 86-94 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1074102
   Пасько Волдимир Федосійович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 114-115. – ISBN 966-95774-3-5
1074103
   Пасько Володимир Феодосійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 198 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1074104
   Пасько Володимир Феодосійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-961-3
1074105
  Нечаев В.В. Пат и пилаган / В.В. Нечаев. – Л., 1967. – 93с.
1074106
  Лоптева Ольга Патагония // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1074107
  Завірюхіна М. Патагонія на двох. Продовження. Початок у № 3, 2012 / М. Завірюхіна, Ж. Кастейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 98-104 : фото
1074108
  Мернова Мария Патагонская мара // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 14 : фото
1074109
  Квасова Вероніка Патайя. Дерев"яна істина / Квасова Вероніка, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 64-70 : фото
1074110
  Сидоренко Віктор Патайя. Шедеври мадам Нуч : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 68-73
1074111
  Ільїн В.В. Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
1074112
  Церетели А. Патара Каха : драм. поэма / Акакий Церетели ; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 136 с.
1074113
  Піранделло Л. Патент / з італійської переклала Світлана Сарвіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 178-182. – ISSN 0320-8370
1074114
  Лагин Л.И. Патент "АВ". / Л.И. Лагин. – Л, 1949. – 340с.
1074115
  Лагин Л.И. Патент АВ / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 317 с.
1074116
  Хаустов В. Патент на розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 7


  "Період заміщення технологічних укладів створює для відстаючих, таких як Україна, країн вікно можливостей для ривка. Пріоритетні напрями патентування в Україні належать до базових та експортоорієнтованих галузей національної економіки третього та ...
1074117
  Комишна Є.В. Патент на секретні винаходи та корисні моделі: проблеми та перспективи // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 87-91
1074118
  Столяров Ю.С. Патент на творчество / Ю.С. Столяров, Б.В. Ревский. – М., 1979. – 191с.
1074119
  Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-47
1074120
  Боровик П. Патенти на корисні моделі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Можливості та ризики".
1074121
  Кочеткова О.П. Патенти як індикатори результативності науково-технічної діяльності / О.П. Кочеткова, В.А. Денисюк, Н.В. Богатель // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 104-107. – ISBN 978-966-479-052-6
1074122
  Кочеткова О.П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О.П. Кочеткова, Н.І. Вавіліна, Н.В. Богатель // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 71-81
1074123
  Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
1074124
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 38-41
1074125
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 29-34
1074126
  Барчук Ж.В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 73-81. – ISSN 0320-9466
1074127
  Артамонова Н.О. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н.О. Артамонова, Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто сутність та значення патентної документації в системі інформаційного забезпечення наукової діяльності. Відзначено головні тенденції розвитку патентної документації в наукових комунікаціях; охарактеризовано функції патентної документації та ...
1074128
  Куса С.Д. Патентна документація України : Посібник / С.Д. Куса; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ). – Київ, 2006. – 158с. – ISBN 966-96613-1-5
1074129
  Куса С.Д. Патентна документація України : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
1074130
  Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
1074131
  Абдуліна І. Патентна експертиза "по-американськи" / І. Абдуліна, М. Крук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1608-6422
1074132
  Андрощук Геннадій Патентна політика зарубіжних університетів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 1608-6422
1074133
  Кашинцева О. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування / Оксана Кашинцева, Юлія Борко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 35, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-743-9
1074134
  Гавриленко О. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-34. – ISSN 1608-6422
1074135
  Гавриленко О. та інш. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.48-55. – ISSN 1608-6422
1074136
  Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 36-53
1074137
  Андрощук Геннадій Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 11-21
1074138
  Морозов А.Н. Патентная документация в библиотеках / А.Н. Морозов. – М., 1979. – 255с.
1074139
  Колесников А.П. Патентная документация как источник по истории изобретательства в СССР (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Колесников А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1074140
   Патентная информация и документация : Пособие по курсу. – Москва : Высшая школа
Выпуск 7. – 1973. – 108 с.
1074141
  Сушко А.Г. Патентная информация и ее использование / А.Г. Сушко. – М., 1965. – 28с.
1074142
  Немировский Е.Л. Патентная литература / Е.Л. Немировский. – М., 1964. – 79с.
1074143
  Дядичева Е.И. Патентная литература и ее использование. / Е.И. Дядичева, М.П. Зубов. – М., 1960. – 40с.
1074144
  Немировский Е.Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства. 1961 год / Е.Л. Немировский. – М., 1965. – 256с.
1074145
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е.Е. Филипповский. – М, 1972. – 126с.
1074146
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс. (На примере промышленно развитых капиталистических стран) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филипповский Е.Е. ; Ин-т миовой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1969. – 23 с.
1074147
  Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. / И.Д. Иванов. – Москва, 1966. – 222с.
1074148
  Румянцев Г.Я. Патентная система Соединенных Штатов Америки (практика рассмотрения заявок и толкование патентных формул. / Г.Я. Румянцев. – Москва, 1968. – 101с.
1074149
  Румянцев Г.Я. Патентная формула Соединенных Штатов Америки (теория, методика и практика составления) / Г.Я. Румянцев. – Москва, 1967. – 92с.
1074150
  Филиппенкова Д. Патентная школа в "Сколково" собрала ведущих мировых экспертов отрасли // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 72-73. – ISSN 0201-7067


  Про третью ежегодную Патентную школу в Инновационном центре Сколково.
1074151
  Амангельди А. Патентне право за законодавством Республіки Казахстан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-43.
1074152
  Єфімцева Т. Патентне право як інститут інноваційного права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 190-197. – (Серія юридична ; вип. 58). – ISSN 0136-8168
1074153
  Андрощук Г.О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання : монографія / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 285, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-812-2
1074154
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 30-31
1074155
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 4 назв.
1074156
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 26-27
1074157
   Патентний захист елементів судочинства: порівняльно- правовий аналіз юридичного досвіду. Україна-США / О. Коцюба, О. Гавриленко, І. Горбатенко, А. Горбатенко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.52-57. – ISSN 1608-6422
1074158
  Андрощук Г.А. Патентний ландшафт - стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 52-68. – ISSN 0374-3896
1074159
  Андрощук Г. Патентний ландшафт у системі економічного аналізу: методика проведення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
1074160
  Андрощук Г.О. Патентний ландшафт як інструмент аналітики інтелектуальної власності (на прикладі аналізу сфери військових технологій) / Г.О. Андрощук, Т.К. Кваша // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 94-105. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1074161
  Сердюк О. Патентний повірений у смартфоні: онлайн-сервіс для швидкої реєстрації торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 38-41
1074162
  Ярова Я. Патентний рєкет // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 12-17.
1074163
  Вишкевич В. Патентний суд Республіки Бєларусь та його правозастосувальна діяльність // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-30. – ISSN 1608-6422
1074164
   Патентні дослідження науково-технічних (експериментальних) розробок для правоохоронної діяльності : наук. довідник / [М.Г. Вербенський та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2021. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-026-7
1074165
  Косско Т.Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т.Г. Косско, Т.М. Павлиго // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. – ISSN 1815-2066
1074166
  Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
1074167
  Андрощук Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-744-6
1074168
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-796-5
Ч. 1 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
1074169
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-795-8
Ч. 2 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 149, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
1074170
  Михеева Е.Г. Патентно-информационное обеспечение изобретений / Е.Г. Михеева, О.М. Киселев. – Л., 1983. – 135с.
1074171
  Мелуа А.И. Патентно-информационное обеспечение межотраслевых программ / А.И. Мелуа, Т.Н. Пономарева. – Ленинград, 1987. – 192с.
1074172
  Павлова Л.Б. Патентно-информационные ресурсы: база развития региона // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 74-76. – ISSN 2072-3849
1074173
  Кривунь В. Патентно-інформаційний пошук як гарант успішності науково-дослідних робіт / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
1074174
   Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук / Т.В. П"ятчаніна, А.М. Огородник, О.В. Васильєв, В.В. Чьочь // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 81-87. – ISSN 1815-2066
1074175
  Дукмасов Н.А. Патентно-лицензионная практика Австралии / Н.А. Дукмасов. – Москва, 1968. – 46с.
1074176
  Гудков Патентно-лицензионная практика в области энергетики / Гудков, Г.Н. Новиков. – М, 1983. – 159с.
1074177
  Ячменева И.А. Патентно-лицензионная практика ФРГ / И.А. Ячменева. – Москва, 1969. – 32с.
1074178
  Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 256с. – ISBN 5-7707-8633-7
1074179
  Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1074180
  Совершенна І. Патентно-ліцензійна політика університетів України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42-48. – ISSN 2304-2281


  Проаналізовано світовий і український досвід управління патентно-ліцензійною діяльністю університетів з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності.
1074181
  Тверитникова О.Є. Патентно-ліцензійна система України у другій половині XX ст. / О.Є. Тверитникова, Гутник Гутник // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 76-83. – ISSN 2617-1929
1074182
  Горук О. Патентно-ліцензійний відділ на сторожі авторських прав учених-українознавців // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 49
1074183
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
1074184
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18л.
1074185
  Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074186
  Работягова Л.І. Патентно-правові спори: проблеми вирішення в Європейському Союзі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 190-194. – ISBN 978-966-999-024-2
1074187
  Прахов Б. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1074188
  Козловский Е.А. Патентно-техническая политика фирмы "Атлас-Копко" (Швеция) в области геологоразведочного оборудования и инструмента / Е.А. Козловский. – Москва, 1975. – 107с.
1074189
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
1. – 1964. – 680с.
1074190
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
1. – 1964. – 806с.
1074191
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
2. – 1964. – 806с.
1074192
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1987. – 654с.
1074193
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
Т. 1. – 1987. – 525 с.
1074194
   Патентное законодательство капиталистических стран. – М., 1959. – 340с.
1074195
  Тыцкая Галина Ивановна Патентное законодательство развивающихся стран и правовые вопросы использования ими советских технических достижений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тыцкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 23л.
1074196
  Сергеев А.П. Патентное право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов / А.П. Сергеев. – Москва : БЕК, 1994. – 191, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85639-035-0
1074197
  Богатых Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е.А. Богатых, В.И. Левченко. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 200 с.
1074198
  Подопригора А.А. Патентное право капиталистических стран / А.А. Подопригора. – К, 1968. – 88с.
1074199
   Патентное право стран мира в таблицах. – Рига, 1962. – 91с.
1074200
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учебн. пособ. / Андрощук Г.А., Работягова Л.И. ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 1999. – 211, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 201-212 (199 назв.). – ISBN 966-7312-68-2
1074201
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова; МАУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 221с. – ISBN 966-608-111-3
1074202
  Викулова А. Патентные "паразиты" инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим ...
1074203
  Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Международно-правовые проблемы изобретательства / М.М. Богуславский ; АН СССР, Ин-т государства и права. – 2-е изд., доп. – Москва : АН СССР, 1962. – 343 с. – 1-е изд. вышло под загл.: Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. – Библиогр.: с. 325-330
1074204
  Кичкин И.И. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектровании в высших учебных заведениях / И.И. Кичкин, Э.П. Скорняков. – М, 1979. – 112с.
1074205
   Патентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. – Л., 1985. – 160с.
1074206
   Патентные фонды Омской областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. – Омск, 1967. – 16с.
1074207
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
1074208
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
1074209
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
1074210
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
1074211
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
1074212
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
1074213
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
1074214
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
1074215
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
1074216
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
1074217
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
1074218
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
1074219
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
1074220
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
1074221
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
1074222
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
1074223
  Лефтерова Е.И. Патентный суд в Украине: перспективы создания // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 469-472. – ISBN 978-966-190-861-0
1074224
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 67с.
1074225
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 104с.
1074226
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
1074227
   Патентный фонд ЛенЦНТИ. – Л., 1973. – 51с.
1074228
   Патентный фонд Народной Республики Болгарии. – Москва, 1965. – 36с.
1074229
   Патентный фонд Объединенной арабской Республики. – Москва
3. – 1966. – 75с.
1074230
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1963. – 207с.
1074231
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1965. – 97с.
1074232
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
2. – 1963. – 186с.
1074233
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
3. – 1963. – 223с.
1074234
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
4. – 1964. – 157с.
1074235
   Патентный фонд Республики Цейлон. – Москва, 1964. – 127с.
1074236
   Патентный фонд Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1965. – 49с.
1074237
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
1074238
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
3. – 1964. – 602с.
1074239
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
4. – 1964. – 777с.
1074240
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
1074241
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
1074242
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
1074243
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 195с.
1074244
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
1074245
   Патентный формуляр. – М., 1970. – 17с.
1074246
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
1074247
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
1074248
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
1074249
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
1074250
   Патентоведение. – Москва, 1967. – 251с.
1074251
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1976. – 269с.
1074252
   Патентоведение : учебник. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351 с.
1074253
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
1074254
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
1074255
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
1074256
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
1074257
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
1074258
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
1074259
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – Київ : [Б. в.], 1996. – 184 с.
1074260
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 236с.
1074261
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
1074262
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
1074263
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
1074264
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
1074265
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
1074266
  Андрощук Г. Патентування криптовалютних і блокчейн-технологій: стан, тенденції, проблеми регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (129). – С. 53-63. – ISSN 2308-0361
1074267
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
1074268
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
1074269
  Вербенський М. Патентування секретних винаходів і корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України / М. Вербенський, С. Филь // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 24-31. – ISSN 2308-0361
1074270
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
1074271
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
1074272
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
1074273
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – Москва, 1966. – 160с.
1074274
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
1074275
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
1074276
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
1074277
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
1074278
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
1074279
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074280
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074281
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074282
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074283
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074284
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074285
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1074286
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
1074287
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074288
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074289
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074290
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074291
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074292
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074293
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074294
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074295
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1074296
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1074297
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1074298
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
1074299
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
1074300
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
1074301
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
1074302
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
1074303
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
1074304
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
1074305
   Патерик Печерский : отечник : изд. Киево-Печерской Лавры. – [Изд. 8-е]. – Киев : Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2010. – 475, [2] с. : ил. – Название в вып. дан.: Патерик Печерский, или отечник
1074306
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
1074307
   Патерик Печерский, [или] Отечник : издание Киево-Печерской Лавры. – Изд. 8-е. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2012. – 475, [1] с. : ил. – По благословению Блаженнейшего Митрополита Киев. и всея Украины Владимира, священноархимандрита Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, при Наместнике Высокопреосвященнейшем Павле, митрополите Вышгородском и Чернобыльском
1074308
  Сінкевич Н.О. Патерикон Сильвестра Косова: до історіографії вивчення проблеми // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 133-138. – ISBN 978-966-651-576-9
1074309
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
1074310
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
1074311
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
1074312
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
1074313
  Никоненко Л.В. Патерналістичні настановлення в структурі політико-правової свідомості студентів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.О. Климчук, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 43 (46). – C. 47-53. – ISSN 2309-8287
1074314
  Федорук Н.С. Патерналістська природа сучасного адміністративного права України як одна із перешкод його трансформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 105-108. – ISSN 2219-5521
1074315
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
1074316
  Бондарчук Ю. Патерни взаємодії СППР як крок до візуалізації СППР // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 60-61
1074317
  Бондарчук Ю. Патерни генезису рішень СППР // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 72-73. – ISBN 978-966-8725-10-4
1074318
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
1074319
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
1074320
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
1074321
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
1074322
   Патетная документация и патентная информация. – Москва
2. – 1968. – 119с.
1074323
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
1074324
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
1074325
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
1074326
  Белев Г. Патилата на едно момче : роман / Белев Г. – София : Народна младеж, 1974. – 150 с.
1074327
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
1074328
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1074329
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 208-209. – ISBN 978-966-439-961-3
1074330
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
1074331
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных : Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – Москва : Русский язык, 1984. – 351с.
1074332
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
1074333
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
1074334
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
1074335
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
1074336
   Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці / О. Бобошко, О. Панюта, О. Артеменко, Н. Таран, В. Ємельянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією з перших реакцій рослин на дію патогенів є накопичення калози та/або фенольних сполук, що призводить до укріплення клітинної стінки в місцях контакту рослини-живителя і патогену. Локальна захисна реакція стає сигналом, який викликає системні ...
1074337
  Заводовський Д.О. Патогенез дегенеративно-деструктивних процесів у скелетном"язовій тканині за ішемічної контрактури / Д.О. Заводовський, О.М. Хома // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 73
1074338
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
1074339
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – Москва, 1989. – 128с.
1074340
  Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-ліцевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 125-136. – ISSN 2224-0586
1074341
  Мірзебасов М.А. Патогенез порушення стану стінки дванадцятипалої кишки в умовах дії летких сполук епоксидних смол : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.03.04 / Мірзебасов Максим Абдулахович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074342
  Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.04 / Лучицький Віталій Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1074343
  Мальцева Л.А. Патогенез тяжелого сепсиса и септического шока: анализ современных концепций / Л.А. Мальцева, Д.В. Базиленко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 35-40. – ISSN 2224-0586
1074344
  Загуровский В.М. Патогенетическая модель развития психосоматических нарушений // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 180-187. – ISSN 2227-7404
1074345
  Дубенко А.Е. Патогенетическая терапия когнитивных расстройств и деменции с доказанной эффективностью / А.Е. Дубенко, В.И. Коростий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 1 (87). – C. 109-114. – ISSN 2224-0713
1074346
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
1074347
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
1074348
  Румянцев Ю.В. Патогенетическое лечение артериальной гипертензии у больных с храническим заболеванием почек / Ю.В. Румянцев, Е.Ю. Марущенко // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 95-108


  В статье обсуждаются современные проблемы менеджмента артериальной гипертензии у больных с хроническим заболеванием почек. Независимо от причины поражения последних коррекция артериального давления является одной из фундаментальных стратегий лечения ...
1074349
  Аль-Травнех Патогенетична та діагностична роль оментину, вісфатину, цинк-а2-глікопротеїну, гліпікану-4 в сердцево-судинному ремоделюванні у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Аль-Травнех Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074350
  Пасієшвілі Т.М. Патогенетична та прогностична роль біомаркерів системного запалення і неспецифічного захисту в розвитку та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих молодого віку з автоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Пасієшвілі Тамара Мерабівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1074351
  Шерстюк Л.Л. Патогенетичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії та нефропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Шерстюк Людмила Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074352
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1074353
  Бойко В.В. Патогенетичне значення цитокінової регуляторної мережі та генотипу вірусу у формуванні клінічного перебігу вірусного гепатиту А : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 ; 222 / Бойко Володимир Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074354
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
1074355
  Єрьоменко Г.В. Патогенетичне обгрунтування діагностики та корекції пульморенальних та метаболічних порушень у хворих на бронхіальну астму з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Єрьоменко Галина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. держ. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1074356
  Слободяник Н.М. Патогенетичне обгрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Слободяник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074357
  Хіменко Т.М. Патогенетичне обгрунтування лікування і профілактики вітамінного та елементного дефіциту у недоношених дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Хіменко Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1074358
  Пастухова В.А. Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури) / В.А. Пастухова, Я.В. Зіневич, М.В. Бєлікова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 59-64. – ISSN 2077-4214
1074359
  Бібіченко В.О. Патогенетичне обгрунтування можливості використання глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронізації запалення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Бібіченко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074360
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1074361
   Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих / В.В. Шухтін, В.С. Гойдик, І.М. Шухтіна, А.І. Гоженко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 414-425. – ISSN 2413-7944
1074362
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1074363
   Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович, В.В. Дикусаров // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 57-61. – ISSN 2226-1230
1074364
  Бабінцева А.Г. Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 34-42. – ISSN 2226-1230
1074365
  Орел К.С. Патогенетичні механізми дисфункції ендотелію при остеоартрозі та способи іх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Орел Костянтин Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074366
  Пихтєєва О.Д. Патогенетичні механізми системної токсичності при використанні гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії з цисплатином при канцероматозі очеревини (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Пихтєєва Олена Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074367
  Гайдучик Г.А. Патогенетичні механізми формування, особливості перебігу та оптимізація діагностики і лікування алергічних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Гайдучик Галина Андріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1074368
  Гудима А.А. Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді та цинку : монографія / А.А. Гудима, О.Є. Копач ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-179. – ISBN 978-966-305-098-0
1074369
  Стрельбицька І.В. Патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Стрельбицька Ірина Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074370
  Іванов В.П. Патогенетичні паралелі між рівнем сечевої кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою / В.П. Іванов, Т.М. Кострубська, О.В. Ковальчук // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 3 (22). – С. 7-20. – ISSN 2312-7015


  У дослідженні наведено результати аналізу зв"язків між рівнем сечевої кислоти (СК) і різними клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертанічною хворобою (ГХ).
1074371
  Бочаров А.В. Патогенетичні принципи антидисбіотичної профілактики неінфекційних колітів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 ; 22 / Бочаров Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1074372
  Ленік Р.Г. Патогенетичнне обгрунтування корекції ендотеліальної дисфункції як профілактики віддалених ускладнень гострого перитоніту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ленік Руслан Григорович ; М-во охорони здоров"я України, ВНЗ України "Буковин. мед. ун-т". – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074373
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
1074374
   Патогенний мікобіом насіння сортів культурних рослин / І.В. Безноско, Т.М. Горган, В Л. Туровнік Гаврилюк, Н.А. Косовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 81-87 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1074375
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
1074376
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
1074377
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
1074378
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
1074379
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
1074380
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
1074381
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
1074382
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
1074383
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
1074384
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов : Издательство Саратовского университета
ч. 2. – 1961. – 128с.
1074385
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов : Издательство Саратовского университета
ч. 1. – 1962. – 324с.
1074386
  Шевченко Р.П. Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 71-75. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
1074387
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – Москва, 1968. – 116с.
1074388
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
1074389
  Титов Є.В. Патогістологічні та імуногістохімічні критерії прогнозу перебігу неінвазивного уротеліального раку сечового міхура (клініко-морфологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Титов Євген Вячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1074390
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1074391
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
1074392
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
1074393
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
1074394
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
1074395
  Цинзерлинг В.Д. Патологическая анатомия острых пневмоний разной этиологии / В.Д. Цинзерлинг. – Ленинград, 1963. – 175 с.
1074396
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
1074397
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1947. – 439с.
1074398
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
1074399
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
1074400
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
1074401
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
1074402
  Павловский Е.Н. Патологические изменения кожи человека под влиянием соков тела жука Paederys fuscipes : (Из Зоологическго ин-та Воен. Медицинской Академии и кафедры кожных болезней гос. ин-та мед. знаний. Ленинград / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 13-15
1074403
  Николаенко В. Патологические нарушения при остром коронарном синдроме // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 36-41. – ISSN 2224-1485
1074404
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
1074405
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Ленинград, 1973. – 512 с.
1074406
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
1074407
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
1074408
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
1074409
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
1074410
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – Москва, 1972. – 382с.
1074411
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
1074412
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
1074413
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
1074414
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
1074415
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз; акад. Е.Н. Павловский. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 840с.
1074416
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
1074417
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
1074418
  Кейзеров Н.М. Патология потребительства / Н.М. Кейзеров. – Москва : Политиздат, 1977. – 135 с.
1074419
  Ростовцев С.И. Патология растений: болезни и повреждения растений, вызываемые растительными паразитами, полупаразитами и эпифитами : Курс лекций проф. С.И. Ростовцева, читанных в Московском Сельскохозяйственном ин-те : с 28 таблицами рис. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1899. – [2], IV, 308 с. – Экз. деф., отсутств. 28 табл. с рис.
1074420
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
1074421
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
1074422
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
1074423
  Кихтенко О.В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар"єру при гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Кихтенко Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1074424
  Сакал Г.О. Патологічна анатомія гепатобіліарної системи нащадків від матерів з плодово-материнською інфекцією (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Сакал Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харківський нац. мед ун-т. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 14 наза
1074425
  Боднар Я.Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура. – (2-ге вид., без змін). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 493, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 482-487. – Бібліогр.: с. 480-481. – (Pathology). – ISBN 978-966-673-138-1
1074426
  Попович А.І. Патологічна анатомія кальцинозу плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Попович Андрій Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074427
  Мирошниченко М.С. Патологічна анатомія сечовидільної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Мирошниченко Михайло Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ін-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
1074428
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
1074429
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
1074430
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
1074431
   Патологічні зміни астроглії за умов розвитку ЛПС - індукованої хвороби Паркінсона у щурів / Ж.І. Олійник, М.М. Гузик, Г.М. Толстанова, Т.В. Довбинчук, М.П. Рудик, Р.С. Довгий, В.М. Святецька, Л.М. Сківка // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 65-66
1074432
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074433
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074434
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074435
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074436
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (36), січень - квітень. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074437
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (37), травень - серпень. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074438
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (38), вересень - грудень. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074439
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 1 (39), січень - квітень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074440
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 2 (40), травень - серпень. – 2017. – С. 121- 240. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074441
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 3 (41), вересень - грудень. – 2017. – С. 241-380. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074442
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 1 (42), січень - квітень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074443
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 2 (43), травень - серпень. – 2018. – С. 125-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074444
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 3 (44), вересень - грудень. – 2018. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074445
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 1 (45), січень - квітень. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074446
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 2 (46), травень - серпень. – 2019. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1074447
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : ТОВ "Х-ПРЕСС", 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 3 (47), вересень - грудень. – 2019. – 430 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074448
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 3 (50), вересень - грудень. – 2020. – С. 280-430. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074449
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 1 (48), січень - квітень. – 2020. – 132 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074450
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 2 (49), травень - серпень. – 2020. – 278 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074451
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 1 (51), січень - квітень. – 2021. – 124 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074452
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 2 (52), травень - серпень. – 2021. – С. 125-250. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074453
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 3 (53), вересень - грудень. – 2021. – С. 251-370. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1074454
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 1 (54), січень - квітень. – 2022. – 88 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1074455
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 3 (56), вересень - грудень. – 2022. – С. 171-262. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1074456
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 2 (55), травень - серпень. – 2022. – 170 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1074457
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; редкол.: А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 20, № 1 (57), січень - квітень. – 2023. – 98 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1074458
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; редкол.: А.В. Абрамов, П.П. Бідзіля, С.Д. Варжапетян [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 20, № 2 (58), травень - серпень. – 2023. – С. 99-202. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1074459
  Зелінська Н.Б. Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України / Н.Б. Зелінська, О.С. Ларін // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 76-81. – ISSN 1818-1384
1074460
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1074461
  Івановська Л.Б. Патологоанатомічна діагностика хвороб птиці : навч. посібник / Л.Б. Івановська, Г.А. Зон. – Суми : Мрія-1, 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154. – ISBN 978-966-566-683-7
1074462
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
1074463
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
1074464
   Патоморфоз вогнепальних ран м"яких тканин : [колект. монографія] / [В.І. Цимбалюк та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. В.І. Цимбалюка [та ін.] ; М-во оборони України ; М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України. – Харків : Колегіум, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с, 168-175. – ISBN 978-617-7687-00-8
1074465
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
1074466
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
1074467
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
1074468
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
1074469
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
1074470
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
1074471
   Патоморфологічні зміни у лімфоїдній тканині бурси Фабріціуса курей, викликані різними вакцинними та польовими штамами вірусу хвороби Гамборо виявленими в України / А.С. Пастиря, О.А. Іващенко, О.О. Нечипуренко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 287. – С. 199-207. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). – ISSN 2307-9320
1074472
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1074473
  Слива А.Ф. Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Слива Андрій Федорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074474
   Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз / В.В. Григоровський, А.М. Бабко, І.В. Гужевський, Д.М. Полулях, М.С. Дуда // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 39-47. – ISSN 0030-5987
1074475
  Сухань Д.С. Патоморфологія хронічного гастриту та ризик виникнення передракових змін слизової оболонки шлунка в залежності від генотипу гелікобактерної інфекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Сухань Дарина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074476
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
1074477
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
1074478
   Патон Борис Євгенович // Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – С. 66-67. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1074479
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
1074480
  Геник С. Патон Євген // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 183 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1074481
  Терес Н.В. Патон Євген Оскарович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 329-334. – ISBN 978-966-8653-95-7
1074482
  Томазов В. Патони (Паттони) та Паттон-Фантон-де-Веррайони: генеалогія роду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 117-144. – ISSN 0130-5247
1074483
  Томазов В.В. Патони: історія роду // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 37-55. – ISSN 2520-2855
1074484
  Томазов В.В. Патони: родинна хроніка / Валерій Томазов, Марія Дмитрієнко ; [НАН України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 312, [4] с., [20] арк. фот., [7] арк. склад. втроє : іл., портр. – Бібліогр.: с. 47-48, 52-60 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-368-1
1074485
  Пономаренко Е.А. Патонимы как элемент языковой картины мира (на материале рассказов писателей-врачей конца XIX - начала XX вв.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 51-55
1074486
  Маліцький Б.А. Патонівсткі наукові традиції в світлі новітніх викликів в науці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 4-27. – ISSN 1560-4926


  Висвітлено низку оригінальних наукових традицій Б.Є. Патона, які підкреслюють його неперевершене новаторство в сфері організації та управління наукою. Показано особливості започаткованої Б.Є. Патоном організації діяльності Академії наук за новою для ...
1074487
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
1074488
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
1074489
  Корнієнко О.М. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 22-25. – ISSN 2518-7104
1074490
  Дудко Д. Патонівці - народному господарству // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1984. – Вип. 18. – С. 156-165. – ISSN 0206-8001
1074491
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
1074492
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – Москва, 1974. – 176с.
1074493
  Пономарёв В.В. Патопсихологические особенности женщин, страдающих аффективной патологией / В.В. Пономарёв, В.И. Вовк, М.Н. Мищенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 17-21 : рис., фото. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2312-5675
1074494
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
1074495
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
1074496
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
1074497
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
1074498
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : основы клинической диагностики и практики : [учебное пособие] / Б. В. Зейгарник ; Междунар. образоват. проект Психология без границ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 363, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 348-360. – (Психологическое образование). – ISBN 978-5-699-26373-8
1074499
  Корнієнко В.В. Патопсихологічна характеристика осіб з депресивними розладами різного ґенезу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2310-4368
1074500
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
1074501
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
1074502
  Мартинюк І.А. Патопсихологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2017. – 183, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-2229-91-2
1074503
  Мартинюк І.А. Патопсихологія. Практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-996-2229-91-2
1074504
  Геник С. Паторжинський Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 184 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1074505
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
1074506
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий : учеб. пособие / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – Москва : Издательство Университета Дружбы Народов, 1991. – 102, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 104
1074507
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – Москва, 1954. – 256с.
1074508
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
1074509
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
1074510
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
1074511
  Порт К.М. Патофизиология: основы = Essentials of pathophysiology / К. Порт; под ред. Г.В. Подрядина ; [пер.: Кокорева Елена Валентиновна]. – Москва : Эксмо, 2011. – 1166, [1] c. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: Lippincot & Wilkins, 2007. - Предм. указ.: с. 1129-1166. – Библиогр. в конце гл. – (Medicus medica). – ISBN 978-5-699-43708-5
1074512
  Знамеровський С.Г. Патофізіологічні механізми розвитку експериментального жовчного перитоніту та методи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Знамеровський Сергій Григорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074513
  Ступницький М.А. Патофізіологічні механізми розвитку та критерії ризику ускладнень поєднаної торакальної травми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ступницький Мирослав Андрійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1074514
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
1074515
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
1074516
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
1074517
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
1074518
   Патофізіологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2017. – 735, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 719-735. – Бібліогр.: с. 687-718. – ISBN 978-617-505-548-9
1074519
  Колеснік О.В. Патофізіологія сулемової нефропатії за змін стану окисно-відновного потенціалу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Колеснік Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074520
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
1074521
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
1074522
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
1074523
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
1074524
  Арсений (Брянцев А.Д.) Патриарх Кирилл Лукарис и его заслуги для православной церкви / [Соч.] Свящ. А. Брянцева. – Санкт-Петербург : тип. духов. журн. "Странник", 1870. – [4], 130 с.
1074525
  Пархоменко В.А. Патриарх Константинопольский Серафим II, умерший и погребенный в Лубенском Спасо-Преображенском монастыре : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 8 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
1074526
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
1074527
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
1074528
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
1074529
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
1074530
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
1074531
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
1074532
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
1074533
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
1074534
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
1074535
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1074536
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
1074537
  Дубинянская Я. Патрик Суэйзи: танец ковбоя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 110-127. – ISSN 1819-6268


  Изо всех своих многочисленных занятий Патрик Суэйзи подростком собирался связать свое будущее вовсе не с танцами и не с актерством, а с футболом. Но в последнем классе, восемнадцатилетним, он получил травму на футбольном поле.
1074538
  Крупина В. Патриляк Іван Казимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 179. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1074539
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
1074540
   Патриот
К. 3. Отд. 1. – 1804. – 128, [3] c.
1074541
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
1074542
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
1074543
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
1074544
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
1074545
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
1074546
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
1074547
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1980. – 64с.
1074548
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
1074549
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
1074550
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
1074551
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
1074552
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
1074553
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
1074554
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
1074555
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1979. – 119с.
1074556
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
1074557
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – Москва, 1975. – 416с.
1074558
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
1074559
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
1074560
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
1074561
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
1074562
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
1074563
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Москва : [Задруга] ; Тип. "Моск. Печат. Пр-во" В. Венгерова, 1917. – 32 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой; Відомості про відповідальність серії (225f) : / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф. Булгакова ; № 4)
1074564
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
1074565
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
1074566
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
1074567
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
1074568
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
1074569
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
1074570
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
1074571
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
1074572
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1074573
  Багирзаде А.З. Патриотизм молодежи : [пер. с азерб.] / А.З. Багирзаде. – Баку : Детюниздат, 1962. – 140 с. : ил.
1074574
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1074575
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
1074576
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
1074577
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
1074578
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1074579
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
1074580
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
1074581
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
1074582
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1979. – 208с.
1074583
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
1074584
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
1074585
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
1074586
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
1074587
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
1074588
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1074589
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
1074590
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
1074591
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
1074592
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
1074593
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
1074594
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов, А.Т. Малиенко, А.Ф. Маслов. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 119 с. : ил. – (Производительность труда - самое важное, самое главное)
1074595
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека : в помощь лектору / И.Ф. Аношкин ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР, Сарат. обл. отд. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 36 с.
1074596
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1074597
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
1074598
  Басин С.Г. Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годы Великой Отечественной войны : межвуз. сб. науч. тр. / Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева ; редкол.: С.Г. Басин (отв. ред.) и др. – Куйбышев : КГПИ, 1985. – 128 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1074599
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
1074600
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
1074601
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
1074602
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1074603
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
1074604
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
1074605
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1074606
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
1074607
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1074608
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1074609
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
1074610
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1074611
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
1074612
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
1074613
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
1074614
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
1074615
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
1074616
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
1074617
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
1074618
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
1074619
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
1074620
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
1074621
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
1074622
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
1074623
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
1074624
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25 с.
1074625
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
1074626
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
1074627
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
1074628
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – Москва, 1983. – 240с.
1074629
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
1074630
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
1074631
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
1074632
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
1074633
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – Москва, 1979. – 255с.
1074634
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
1074635
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
1074636
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
1074637
   Патриотки. – Москва, 1942. – 64с.
1074638
   Патриотки. – Москва, 1943. – 99с.
1074639
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
1074640
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1939. – 160с.
1074641
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
1074642
  Болстад Э. Патриоты : пьеса в 4-х д. / Э. Болстад ; пер. с норвежск. В.С. Морозовой ; ред. А.М. Дроздов. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 82 с. – (Современная зарубежная драматургия)
1074643
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 302с.
1074644
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1962. – 455с.
1074645
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
1074646
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – Москва, 1975. – 191с.
1074647
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
1074648
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
1074649
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1986. – 415с.
1074650
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1987. – 415с.
1074651
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
1074652
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Защита Отечества ; 8/1988)
1074653
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Ерымиздат, 1947. – 72 с.
1074654
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
1074655
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
1074656
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
1074657
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
1074658
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
1074659
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
1074660
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
1074661
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
1074662
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
1074663
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
1074664
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
1074665
   Патриція Килина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)
1074666
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
1074667
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
1074668
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
1074669
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
1074670
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
1074671
  Колодний А. Патріарх Володимир (Романюк) в контексті православно-відроджувального процесу в Україні // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 132-136. – ISBN 978-617-696-609-8


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк, 1925-1995) - український православний релігійний діяч, богослов, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993-1995).
1074672
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1074673
  Григор"єва Т.Ф. Патріарх історичної науки (Д.І. Багалій) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 16-21. – ISBN 5-7707-1396-8
1074674
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1074675
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
1074676
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
1074677
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1074678
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
1074679
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
1074680
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
1074681
  Колодний А. Патріарх Кирило - духовний оформлювач московських зазіхань на Україну // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 136-142. – ISBN 978-617-696-609-8


  Патріарх Кирило, в миру Володимир Михайлович Гундяєв (1946) - єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року - Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви. Після смерті патріарха Алексія II в грудні 2008 року став ...
1074682
  Філевич Н. Патріарх музейної справи в Україні (пам"яті Бориса Возницького) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 50-53. – ISSN 0130-1799


  Возницький Борис Григорович (1926-2012) - український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник ...
1074683
   Патріарх подільського краєзнавства. До 150-річчя від дня народження Ю.Й. Сіцінського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 94-100. – ISSN 0130-2043
1074684
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
1074685
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
1074686
  Козак С. Патріарх радянського шевченкознавства : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 210-213
1074687
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
1074688
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
1074689
  Макар Ю. Патріарх українського Буковинознавства / Ю. Макар, О. Добжанський // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1998. – Рік 35, N 1/4 (136/139) : Тридцятип"ятиліття "Українського історика"/ ред. Л. Винар. – С. 150–156. – ISSN 0041-6061


  Аркадій Жуковський.
1074690
   Патріарх українського гумору. До 100-річчя від дня народження С.І. Олійника // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 85-90
1074691
  Шлапак Я. Патріарх українського історичного роману // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  Патріарх українського історичного роману Роман Іваничук сьогодні святкує 86-річчя.
1074692
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
1074693
   Патріарх українського мистецтва. До 100-річчя від дня народження М.Г. Дерегуса // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.Ю. Коцирій [та ін.]. – Київ, 2004. – 4 кв. – С. 77-83. – ISSN 0130-2043
1074694
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
1074695
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
1074696
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
1074697
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
1074698
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
1074699
   Патріарх української бібліографії. До 110-річчя від дня народження Ф.П. Максименка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 1, 1 кв. 2007 р. – С. 60-65. – ISSN 0130-2043
1074700
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
1074701
   Патріарх української кримінології / В. Женунтій, В. Шакун, В. Джужа, В. Ковальський, О. Кулик, В. Петров, Л. Москалюк, О. Шаповалов, В. Андросюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1074702
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
1074703
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
1074704
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
1074705
  Гуменюк Б. Патріарх. Родом з Поділля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 18-24 сентября (№ 31). – С. 14


  У цьому, 2020 році, 15 вересня виповнилося 100 років з дня народження мого Батька - Гуменюка Івана Васильовича. Я не буду писати художній нарис про нього - це складна і, по суті, непідйомна справа, поскільки словами не у силі висловити усі почуття, ...
1074706
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
1074707
  Колодний А. Патріархат - зневажений Заповіт Йосифа Сліпого // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 225-281. – ISSN 2306-3548


  Ідея створення Українського Патріархату рівночасна загалом спробам поєднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським Престолом і насамперед з діяльністю єзуїта Антонія Поссевіно з Польщі при дворі князя Костянтина Острозького. З метою ...
1074708
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
1074709
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1074710
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
1074711
   Патріарху Мстиславу - 120 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 5
1074712
  Карпець О. Патріарху сучукрліту - 60 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 1, 3. – ISSN 2519-4429


  Юрій Андрухович.
1074713
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
1074714
  Борак Б. Патріарший і синодальний Томос як декларація про церковну незалежність і джерело канонічного права / Б. Борак, М. Шкрібляк // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 232-237. – ISBN 978-966-423-670-3
1074715
  Павленко П. Патріарший статус УГКЦ як "розмінна монета" між Ватиканом і Москвою (станом на понтифікат папи Франциска) // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 216-222. – ISSN 2306-3548
1074716
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
1074717
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
1074718
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – Київ : Україна, 1992. – 260 с. – ISBN 5-319-00981-X
1074719
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
1074720
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
1074721
  Мушинка М. Патріот не лише рідної Пряшівщини, але й України. До 80-ліття з дня народження Йосифа Сірки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 50-55. – ISSN 0419-8131
1074722
  Соколов Б. Патріот рідного Дону й України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Полковник Михайло Фролов - герой радянсько-польської та радянсько-української війни 1920 року.
1074723
  Мицик Ю. Патріот України // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 338-339. – ISSN 0869-3587
1074724
   Патріот України. – Київ, 2000
1074725
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 1. – 2001
1074726
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 2. – 2001
1074727
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 3. – 2001
1074728
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 4. – 2001
1074729
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 1. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1074730
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 2. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
1074731
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 4. – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
1074732
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 5. – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
1074733
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 6. – 2010. – редакційна передплата
1074734
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
1074735
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 8. – 2011. – редакційна передплата
1074736
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
1074737
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
1074738
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 14. – 2013. – редакційна передплата
1074739
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
1074740
  Іщенко М.П. Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії : навч. посібник / М.П. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 186-187. – ISBN 978-966-353-484-8
1074741
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
1074742
  Хомяк Р. Патріот, який не розійшовся з реальністю // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 46


  Роман Купчинський — український і американський журналіст, розвідник. Директор української служби Радіо Свобода (1991–2002).
1074743
  Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
1074744
  Кононенко П. Патріотам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2
1074745
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1953. – 472 с.
1074746
  Узе Б. Патріоти / Б. Узе. – К., 1958. – 460с.
1074747
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 365 с.
1074748
  Прохоренко О.Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 12 назв
1074749
  Артюшенко О.М. Патріотизм - це феномен чи самосвідомість нації? // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 13-18. – ISSN 2412-1185
1074750
  Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Чи спроможна наша армія захистити рідну землю? Хто вони – сьогоднішні воїни, солдати і офіцери, всі ті, кому випало зі зброєю в руках боронити українські кордони? Відповіді на ці питання перебувають у тісному зв’язку з такими поняттями, як гідність, ...
1074751
  Книш І. Патріотизм Анни Йонкер / І. Книш; обклад.М.Біраковської. – Вінніпег : Поступ, 1964. – 192 с. : Іл.
1074752
  Філатов Б.А. Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій : зарубіж. та укр. досвід : монографія / Б.А. Філатов ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 379, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-377. – ISBN 978-966-981-314-5
1074753
  Возняк С. Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 3-11. – (Серія: Філософські науки ; № 18 (295)). – ISSN 1729-360Х
1074754
  Кравченко А.П. Патріотизм і прихильність як різновиди любові // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 58-67. – ISSN 2075-1443
1074755
  Івченко Ю.В. Патріотизм та його сутнісна складова // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 23-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1074756
  Шашкова М.І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 91-93
1074757
  Польщак А. Патріотизм та національна ідея в публіцистиці Ф. Моріака та Ж. Бернаноса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 299-307
1074758
  Протасова Ж.В. Патріотизм у творах В.А. Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 202-203. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1074759
  Тичина П.Г. Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / Павло Тичина. – Київ : Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР, 1955. – 35 с.
1074760
  Сенченко А.Я. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст / А.Я. Сенченко, О.А. Сенченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 245-248. – ISSN 2076-1554
1074761
  Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-14. – ISSN 0131-6788
1074762
  Каменюк Ю.В. Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 224-229
1074763
  Локарєва Г. Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність / Г. Локарєва, Г. Чорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 24-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблему патріотизму як суспільної та індивідуальної (особистісної) цінності. Розглянуто зміст понять "патріотизм", "патріот", "національне". Аналіз останніх досліджень українських науковців підкреслив актуальність продовження теоретичної і ...
1074764
  Циганчук К.А. Патріотизм як цінність // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
1074765
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник кризового політичного управління в умовах сталої демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 58-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1074766
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2021. – 491 арк. – Додатки: арк. 467-491. – Бібліогр.: арк. 423-466
1074767
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Філатов Борис Альбертович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
1074768
  Кримець Л.В. Патріотизм як чинник формування соціальності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 190-194
1074769
  Литвин М.О. Патріотизм, народжений Жовтнем / М.О. Литвин. – Київ, 1968. – 48с.
1074770
   Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
1074771
  Нинюк М. Патріотизм, професіоналізм, порядність - основні складові підвищення кваліфікації державних службовців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.356-360. – ISBN 966-73-53-51-Х
1074772
  Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 28-30
1074773
  Краснікова Ю. Патріотична добродійсність Олени Пчілки у тижненвику "Рідний край" (1906-1916) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 150-156


  У статті проаналізовано національно-просвітницькі ідеали Олени Пчілки, досліджено її діяльність як редакторки, видавниці й авторки тижневика "Рідний край" (1906-1916). Особливу увагу звернено на статті, замітки, нариси, спогади, фейлетони О. П. Косач, ...
1074774
  Осаула В.О. Патріотична реклама в Україні: відповідь на виклики часу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 148-154. – ISSN 2409-9805


  Мета - виявити і показати особливості патріотичної соціальної реклами на підтримку української армії (на прикладі відеороликів). В основі методології дослідження - аналітика, яка передбачає застосування загальнонаукових методів аналізу і синтезу, а ...
1074775
  Осаула В.О. Патріотична реклама: сутність та роль у сучасному українському суспільстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  зокрема в сучасному українському суспільстві. Запропоновано визначення патріотичної реклами як різновиду ідеологічно вивіреної соціальної реклами (інколи як складової комерційної), яка на основі емоційно-мотиваційної актуалізації символів патріотизму ...
1074776
  Колісник О. Патріотична складова в сучасному освітньо-виховному процесі підготовки офіцерів Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті розкриваються складові теорії виховання: зміст, принципи, методи і закономірності виховної, патріотичної підготовки майбутніх офіцерів у системі військової освіти України відповідно до сучасних політичних реалій. Патріотизм воїнів, ...
1074777
  Федчук В. Патріотична справа його життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 12


  Микола Вавренчук опублікував 320 хронікальних розповідей про учасників національно-визвольного руху.
1074778
  Судець Н.А. Патріотична спрямованість циклу поезій "Україна" Івана Франка (на матеріалі епітетних структур) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 58-59
1074779
  Золотоноша Л. Патріотичне виховання - потужний чиник консолидації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  В Університеті "Україна" відбулая IV міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-виховні та патріотичні традиції українського козацтва у контексті слов"янських і загальноєвропейських цивілізаційних процесів.
1074780
  Пахотіна Т. Патріотичне виховання в Республіці Польща: нормативні засади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 510-519. – ISSN 2312-5993
1074781
  Горяна Л.Г. Патріотичне виховання в Україні можна довірити тільки професіоналам // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 42
1074782
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 150-152. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1074783
  Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-30
1074784
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська Україна, 1956. – 60 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 4, №№ 8, 9)
1074785
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. ; МО УРСР, Науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1956. – 64 с. – (Бібліотека для батьків)
1074786
  Палійчук О.В. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 93-98
1074787
  Шмирко О.С. Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 154-159. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1074788
  Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 14-17
1074789
  Левицька А.А. Патріотичне виховання майбутниіх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Левицька Аліса Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1074790
  Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074791
  Тупікова Г. Патріотичне виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 248-250


  Розкривається сутність і зміст мистецької освіти впродовж життя, розглядаються можливості українського музичного мистецтва як інструменту патріотичного виховання майбутніх учителів.
1074792
  Нечитайло А.А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 28-33
1074793
  Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 14
1074794
  Коломоєць Г.А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коломоєць Галина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074795
  Лець О. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 191-193. – ISSN 2520-6419


  Навчальний заклад має стати для кожного студента осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та ...
1074796
  Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / О.В. Абрамчук, М.М. Фіцула ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 137 с. – ISBN 978-966-641-242-6
1074797
  Тупікова Г.А. Патріотичне виховання студентів на основі українського музичного мистецтва в ХІХ столітті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 37-40. – ISSN 2411-5983
1074798
  Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів педагогічного університету: ціннісно-орієнтаційна складова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-40. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1074799
  Гарань Н. Патріотичне виховання студентської молоді в умовах закладу вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 131-152. – ISSN 2077-1827
1074800
  Мостова Н.В. Патріотичне виховання сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 66-68
1074801
  Павлюк А.В. Патріотичне виховання сучасної молоді / А.В. Павлюк, С.В. Виговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1074802
  Шабінський М. Патріотичне виховання у французькій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1074803
  Розовик Д. Патріотичне виховання українського народу в процесі культурного будівництва у 1917-1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 75-79
1074804
   Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. реком. для загальноосвітніх шкіл, проф.-техн. навч. закладів, вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н.П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О.В., Рижкова Р.В. ; заг. ред.: Шиловцев Ю.В., Удалова О.А. ; відп. за вип. Клюй В.С.] ; М-во освіти і науки України, Орг. ветеранів України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемого у Великій Вітчизняній війні : патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. – Бібліогр.: с. 98-100 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2250-22-0
1074805
  Лисенко М.М. Патріотичне виховання учнів у процепсі вивчення історії / М.М. Лисенко. – Київ, 1976. – 144с.
1074806
  Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1074807
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 88-92. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1074808
   Патріотичне та інтернаціональне виховання. – Київ, 1974. – 230с.
1074809
  Заслуженюк В.С. Патріотичне та інтернаціональне виховання молоді в умовах розвинутого соціалізму / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1980. – 48 с.
1074810
   Патріотичне та інтернаціональне виховання студентської молоді. – Київ, 1975. – 126 с.
1074811
  Осаула В.О. Патріотичний аспект соціальної реклами в Україні (на прикладі відеореклами 2014-2019 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Осаула Вадим Олександрович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074812
  Журавель О.С. Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 65-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1074813
  Вербицька Х.І. Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Проаналізовано публікації обласних газет Івано-Франківської області з огляду на контекст патріотичності в цих матеріалах. На підставі розгляду матеріалів у дев"яти газетах зроблено висновки про журналістську якість цих публікацій та аудиторну ...
1074814
  Малаков Д. Патріотичний мітинг на честь визволителів Києва у Шевченківському парку // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 387 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  27 листопада 1943 р. З фондів ЦДКФФАУ. Ліворуч - гасло: "Помста і смерть німецьким окупантам!", праворуч - портрет Сталіна, далі портрет Т. Шевченка, позаду - спалений університет.
1074815
  Мельниченко В. Патріотичний подвиг Юрія Барабаша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 11


  Юрію Барабашу - 90 років.
1074816
  Данилюк М.З. Патріотичний рух колгоспного селянства України за надання всебічної допомоги фронту (1941-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 57-69. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1074817
  Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 432-444. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
1074818
  Марусик В. Патріотичні думи Василя Нечепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 вересня (№ 36). – С. 9


  Відомий у світі кобзар зустрів своє 70-річчя.
1074819
  Золотой З. Патріотичні ідеї в творчості М.В. Гоголя / З. Золотой. – К., 1952. – 39 с.
1074820
  Шабліовський Є.С. Патріотичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 92с.
1074821
  Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н.В. Янусь, С.С. Канівець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 268-272. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1074822
  Гуменюк В.І. Патріотичні мотиви в сатиричних творах Володимира Винниченка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-111


  У статті підкреслюються, що вболівання В. Винниченка за чистоту, мо- ральну бездоганність людей, які проголошують себе поборниками втілення високих ідеалів, зумовлюють доволі широке звернення автора до сатири у творах патріот. тематики. Детально ...
1074823
  Левчин І.Д. Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Розглянута революційна творчість Сальмана Гараті (1959-1986) - представника молодого покоління поетів 80-х рр. ХХ ст. в Ірані. Досліджена специфіка тематики його творів, які вирізнялися соціальним і патріотичним спрямуванням. Опрацьовані поезії зі ...
1074824
  Рибалкін С.В. Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 255-262


  У статті подано огляд доробку сучасного єгипетського поета, письменника й літературознавця Хасана Тауфіка. Досліджуваним аспектом є патріотичні мотиви у його творчості, зокрема касида "Страждання над ураженим Багдадом". На прикладі авторського ...
1074825
  Хропко П.П. Патріотично-інтернаціоналістський пафос сучасної української поезії : Серія VI Література і мистецтво;№2 / П.П. Хропко. – Київ : Знання, 1984. – 48 с.
1074826
  Корпанюк М. Патріотично-політична парадигма літературної публіцистики Йосипа Верещинського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 50-57. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується ренесансно-класицистична змістовна, художньо-естетична та історико-літературна вартість політично-публіцистичних трактатів Йосипа Верещинського та їхня роль в розвиткові національних державотворчих, націєцентричних ідей в другій ...
1074827
  Терещенко Т.П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 209-212. – ISSN 2311-7249


  В статті проведено аналіз патріотизму як ціннісної складової морально-психологічного стану військовослужбовців. Розглянуто основні шляхи удосконалення навчальної та виховної роботи щодо підвищення морально-психологічного потенціалу, психологічного ...
1074828
  Вакулишин С. Патріярх Гільдії києвознавців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Дмитра Малакова.
1074829
  Лаба Василь Патрологія = Patrologia : Життя, письма і вчення Отців Церкви / Лаба Василь; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи. – Вид. 2-е/Зладив Дачкевич Йосиф. – Рим : Укр. катол. унів. ім. Св.Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ім. св.Климента папи ; т.36 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae)
Ч.1-3. – 1974. – 552с.
1074830
  Смаглій К. Патрон-клієнтарні зв"язкуи та президентські вибори 2004 року // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 140-158. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1074831
  Цалик С. Патрон Полтавы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 20 (575), 18.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1074832
  Чередниченко О.І. Патрон українського перекладу : (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 5-14
1074833
  Хлевнюк О.В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 0042-8779


  О причинах массовых волнений в Грузии в 1956 году.
1074834
  Качмар М. Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 696-703. – ISSN 1028-5091
1074835
  Гузенко С.М. Патрональні храми давнього Києва доби Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 107-111. – ISBN 966-7671-23-2
1074836
  Салахетдинова Л.Н. Патронат как дополнительная форма устройства детей // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0132-0831
1074837
  Демченко Т.І. Патронатна і державна служба: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 108-120. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1074838
   Патронатна служба : підручник / [Н.В. Галіцина та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. з дослідж. проблем служб. права НАПрН України. – Київ : Ін Юре, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-560-1
1074839
  Буланий М.Ю. Патронеси православної церкви з князівських родів українських земель держави Ягеллонів першої половини XVI ст // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 43-48. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1074840
  Наливайко М.Я. Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 248-250. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано індивідуальні відантропонімні жіночі прізвиська. До відантропонімних відносимо найменування, лексичною базою яких стали оніми. Мотивом для творення жіночих прізвиськ жителів Львівщини слугує характеристика зовнішності батька, психічні ...
1074841
  Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1074842
  Прадід Ю.Ф. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен)


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1074843
  Прадід Ю. Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 28-45. – ISSN 0320-3077


  Присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні ...
1074844
  Івасенко А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщини Руської землі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 60-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1074845
  Гарбарук А. Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя ,діяльність, пам"ять // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
1074846
  Мацузато К. Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 132-159. – ISSN 1727-1770
1074847
   Патроны резьбовые для электрических ламп и их детали. – Москва, 1973. – 56 с.
1074848
  Дикусаров В.Г. Патрузечь де ань советичь ыноориць / В.Г. Дикусаров. – Ужгород, 1982. – 256 с.
1074849
  Драммонд Дж.Д. Патруль в Атлантике / Дж.Д. Драммонд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 164с.
1074850
   Патруль времени : сб. науч.-фант. произведений. – Москва : Мир, 1985. – 491 с. – (Зарубежная фантастика)
1074851
  Финкель Майкл Патруль на собачьих упряжках : ледяной дозор / Финкель Майкл, Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 110-123 : фото, карта
1074852
   Патрушев Василий Дмитриевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.157-158. – ISSN 0132-1625
1074853
  Біленко Василь Паттайя. Справжній несправжній Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 28-30 : Фото
1074854
  Лопухин М.М. Паттерн- метод планирования и прогнозироания научных работ / М.М. Лопухин. – М, 1971. – 159с.
1074855
  Гаврилюк О.К. Паттерн "тимчасової концентрації" ВПО? Фактори та умови просторового розподілу ВПО в Україні протягом останньої пентади // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 157-159. – ISBN 978-966-285-669-9
1074856
  Рыбаков Л.А. Паттерн анализ организаций / Л. Рыбаков, А. Стогний ; НАНУ ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства. – Киев : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8405-48-8
1074857
   Паттерны проектирования = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
1074858
  Левыкин В.М. Паттерны проектирования требований к информационным системам: моделирование и применение : монография / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, М.А. Керносов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Компания СМИТ, 2014. – 319, [1] с., [6] л. схем, слож. втрое : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-617-621-034-4
1074859
  Лукинов Е. Патти Смит // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 11-24


  Американська рок-поет
1074860
  Мальчэускі Я.С. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоунасці і адбор на дзяржаунае захоуванне : аутарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Мальчэускі Яугеній Сяргеевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с. – Бібліягр.: 18 назв.
1074861
  Мишин М.А. Пауза в мажоре: Рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1981. – 190с.
1074862
  Куприянов Вячеслав Пауза в свободном стихе : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 72-76. – ISSN 0130-7673
1074863
  Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 9-16. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується проблема відповідності між паузою і ритмом як універсальними характеристиками буття в цілому і мовлення зокрема. Висловлно гіпотезу, що пауза не тільки членує потік мовлення на менші частини, а й формує його.
1074864
  Саттаров М. Пауза как средство интонационной организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саттаров М.; Моск. гос. пед. ин-т ин-. яз. – М., 1979. – 28л.
1074865
  Руденко О.В. Пауза як елемент синтагми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 223-229


  У статті синтагму розглянуто як сегментно-просодичну одиницю, яку можна ефективно використовувати при дослідженні паузації прозового тексту. Запропоновано інші терміни на позначення груп пауз за позицією в синтагмі. Підсумки дослідження свідчать про ...
1074866
  Анохіна Т.О. Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 10-15. – ISBN 966-581-388-9
1074867
  Качура А.В. Пауза як фактор комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 200-204
1074868
  Алексеева А.Я. Пауза, умолчание и коммуникация // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 6-8
1074869
  Кривошеев Кирилл Пауки-волки - хищники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 38-39 : фото
1074870
  Лобанова Т.В. Пауки-волки Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанова Т.В.; Сиб.отд.Биол.ин-т. – Новосибирск, 1977. – л.
1074871
  Чипико И. Пауки / И. Чипико. – М., 1958. – 211с.
1074872
  Чипико И. Пауки / Иво Чипико // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 191-337. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
1074873
  Либкнехт В. Пауки и мухи / В. Либкнехт. – Ростов -на-Дону. – 8с.
1074874
  Батрак И.А. Пауки и мухи / И. Батрак. – Москва : Огонек, 1931. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 604)
1074875
   Пауки и насекомые Сибири. – Новосибирск, 1985. – 146с.
1074876
  Уточкин А.С. Пауки рода xysticus фауны СССР ( определитель ) / А.С. Уточкин. – Пермь, 1968. – 73с.
1074877
  Уточкин А.С. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Уточкин А.С.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1964. – 13л.
1074878
  Андреева Е.М. Пауки Таджикистана.Фауна и зонально-экологическое распределение / Андреева Е.М. ; ред.: М.Н. Нарзикулов, Ю.Л. Щеткин ; АН Таджикской ССР ; Памирский биологический ин-т. – Душанбе : Дониш, 1976. – 196 с. – Библиогр.: с. 141-148
1074879
  Иванов А.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека / А.В. Иванов. – Л., 1965. – 304с.
1074880
   Паукообразные - 252380


  Содержание компакта: 1. Заметка о некоторых видах скорпионов Палестинской фауны : (Доложено 4 февраля 1898) / [соч.] К.Н. Давыдов 2. К вопросу о паутинной продукции Araneus marmoreus / [соч.] Г.Н. Любимова 3. К вопросу о распространении в Сибири ...
1074881
  Рисе О. Паул Дауге / О. Рисе. – Рига, 1970. – 48с.
1074882
  Воман Г. Паулинхен была дома одна : Роман и рассказы / Г. Воман. – Москва : Прогресс, 1979. – 335с.
1074883
  Лу П. Пауло Коєльо: отступник // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 4, апрель. – С172-183. – ISSN 1726-6084
1074884
  Дунаева В. Пауло Коэльо не верит в назидания, но верит в человека / В. Дунаева, Н. Тертычный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670
1074885
  Ланен Г. Паултье, они снова хотят воевать / Г. Ланен. – М., 1989. – 109с.
1074886
  Зебальд В.Г. Пауль Берейтер // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 11. – С.129-152. – ISSN 1130-6545
1074887
   Пауль Больдт // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119. – ISSN 0130-6545


  Пауль Больдт - немецкий поэт-экспрессионист
1074888
  Карпенко Н. Пауль ван Остаєн. Місто під загрозою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 7-9. – ISSN 0320-8370


  Пол ван Остайєн (1896-1928; Paul van Ostaijen) - бельгійський поет, фламандець. Писав нідерландською мовою.
1074889
  Эткинд Е. Пауль Вине, переводчик советской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 110-135
1074890
  Боярская Л.А. Пауль Каррер. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 216-221. – ISBN 5-12-000444-X
1074891
  Онищенко О. Пауль Пшеничка: оцінками не пресую // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 14


  Можна критикувати систему освіти, але достеменно знаємо - в наших школах працює багато талановитих учителів. З одним із них нам випала нагода зустрітися напередодні Нового року. Пауль Пшеничка —викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею ...
1074892
  Таранов С.В. Пауль Тиллих и диалектическая теология // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-244. – ISSN 2077-8309
1074893
  Ємельяненко Г.Д. Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 16-18
1074894
  Рихло П. Пауль Целан versus Мартін Гайдеггер (Про п"єсу Петера Білеша "Зустріч із химерним") // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 336-338. – ISSN 0320-8370
1074895
   Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55
1074896
  Рихло П. Пауль Целан. Референції = Paul Celan. Referenzen : наукові студії, статті, есеї / Петро Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 463, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Сер. засн. в 2017 р. - Покажчик: с. 452-463. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Постаті культури"). – ISBN 978-966-378-794-7
1074897
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест / В.Я. Френкель. – Москва : Атомиздат, 1971. – 144 с.
1074898
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест. / В.Я. Френкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1977. – 192с.
1074899
  Сизоненко О.О. Пауль, Петер, Йоганн... : повість та оповідання / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 253 с.
1074900
   Паульсон Отто Михайлович (1834-1886) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1074901
  Папенко Н.С. Пауперизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1074902
  Талалов Сергей Владимиров Пауссоновы структуры и переменные действия-угол в теории сингулярных солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Талалов Сергей Владимиров; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1987. – 12л.
1074903
  Алексанян Е.А. Паустовский -- новеллист : Автореф... канд. филол.наук: / Алексанян Е. А.; Ин-т миров. лит. им. А. Горького. – М., 1965. – 21л.
1074904
  Короткий В. Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 429-430. – ISBN 5-7707-1062-4
1074905
  Самойлов Л.С. Паутина / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – Москва, 1954. – 120с.
1074906
  Хлебников Г.Н. Паутина / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1963. – 112с.
1074907
  Икрами Д. Паутина : повесть / Джалол Икрами;. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 124 с.
1074908
  Сейтаков Б. Паутина : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 223 с.
1074909
  Смахан-улы Шона Паутина : избр. стихи и басни / Шона Смахан-улы ; пер. с каз. М.Раскатова. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 167 с.
1074910
  Хачиров К А. Паутина / К А. Хачиров, Б.Х. Биджелов. – Орджоникидзе, 1979. – 182с.
1074911
  Яшин Е.А. Паутина / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 113с.
1074912
  Планкетт Д. Паутина / Д. Планкетт. – М., 1984. – 159с.
1074913
  Оганов Г.С. Паутина / Г.С. Оганов. – Москва, 1985. – 286 с.
1074914
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Кемерово, 1988. – 286с.
1074915
  Сохрин Г.А. Паутина / Г.А. Сохрин. – Ижевск, 1991. – 286с.
1074916
  Мироу Паутина власти / Мироу, Г. Мауер. – М., 1984. – 447с.
1074917
  Голдин В. Паутина из легенд // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Красная армия Гражданской войны: историографические размышления.
1074918
  Зафесов Г.Р. Паутина ложи "П-2" / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1988. – 46с.
1074919
  Лобко Н.П. Паутина. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1972. – 261с.
1074920
  Акутагава Р. Паутинка : новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Правда, 1987. – 477 с.
1074921
  Вдовиченко С.М. Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch на арахисе в Краснодарском крае : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Вдовиченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
1074922
   Паучья эйфория. Наплели ерунды : Эксперимент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
1074923
  Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев / В.Е. Прудников. – Л., 1976. – 282с.
1074924
  Крылов А.Н. Пафнутий Львович Чебышев. Биографический очерк. / А.Н. Крылов. – Москва-Л., 1944. – 31с.
1074925
  Лопухіна О.В. Пафнутій Львов, лаврський іконописець і художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 37-41
1074926
  Бовсунівська Т. Пафнутьєв Антон М. (рік народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 76-78. – ISBN 966-7825-40-Х
1074927
  Єшкілєв В. Пафос : [роман] / [Єшкілєв ; передм.: І. Бондар-Терещенко]. – Львів : Кальварія, 2002. – 207, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – (Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-061-3


  Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднанні в ньому із стилистичними пошуками нової вітчизняної прози
1074928
  Кирпотин В.Я. Пафос будущего / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 379 с.
1074929
  Ковский В.Е. Пафос гуманизма / В.Е. Ковский. – М., 1985. – 127с.
1074930
  Жулинський М.Г. Пафос життєствердження / М.Г. Жулинський. – Київ, 1974. – 319с.
1074931
  Кравченко О.А. Пафос и парентирс гоголевских суждений об искусстве: от риторики к эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – ISBN 966-72-77-79-8
1074932
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 60-75. – ISSN 1812-867Х
1074933
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 30-47. – ISSN 1812-867Х
1074934
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – М., 1974. – 360с.
1074935
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 396с.
1074936
  Морозова Э.Ф. Пафос современности / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1980. – 160с.
1074937
  Слепченко Е.В. Пафос созидания / Е. Слепченко. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1967. – 77 с. – Миниатюрное издание
1074938
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120с. : Массовая историко-литературная библиотека
1074939
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 144с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1074940
  Мефодьев А.И. Пафос труда / А.И. Мефодьев. – Чебоксары, 1987. – 141с.
1074941
  Михилев А.Д. Пафос утверждения и отрицания : природа комического в драматургии Ромена Роллана / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, издательство при ХДУ, 1979. – 136 с.
1074942
  Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. / Е.Г. Руднева. – М., 1977. – 164с.
1074943
  Стебун И.И. Пафос художественной правды / И.И. Стебун. – М., 1977. – 336с.
1074944
  Бартиш-Коломак Ольга Пафосний воркшоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 54-59 : фото
1074945
  Сидоренко Н. Пахаревський Леонід Андрійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 229-231. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1074946
  Латышев М. Пахари / М. Латышев. – М, 1974. – 222с.
1074947
  Мирошников И.И. Пахари Вселенной / И.И. Мирошников. – Х., 1975. – 95с.
1074948
  Татур С.П. Пахарь / С.П. Татур. – Ташкент, 1986. – 284с.
1074949
  Сорокин В. Пахарь : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0131-8136
1074950
  Шелест П.С. Пахарь и время / П.С. Шелест. – М., 1969. – 144с.
1074951
  Расулова О. Пахлаванкули Равнак : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Расулова О.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Бухара, 1967. – 16 с.
1074952
  Курбанова С.Б. Пахлеван : стихи и поэма / С.Б. Курбанова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
1074953
  Короткий В.А. Пахман Семен Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 206. – ISBN 966-06-0393-2
1074954
  Наєнко М. Пахне книгами... пахне словами // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 206-212


  Цьогоріч до " Живої троянди " дистанційно приєдналися студенти не лише філологічного профілю й спеціальності " Літературна творчість " із КНУ імені Тараса Шевченка , а й здобувачі філософського ( Назарій Нестерук , Львів ), філологічно - ...
1074955
  Чопей І. Пахне літо чебрецями. / І. Чопей. – К., 1992. – 11с.
1074956
  Вороб"як Я. Пахне хатою... : [про війну на Сході України] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790
1074957
  Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания : биографический и библиографически-литературный очерк. – Санкт-Петербург, 1908. – 305 с.
1074958
  Губерський Л.В. Пахомов Юрій Миколайович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 269. – ISBN 966-316-045-4
1074959
  Корочкова О.Н. Пахомовская культура эпохи поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 75-84. – ISSN 1563-0102
1074960
  Чернецов А.В. Пахотные орудия Древней Руси : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Чернецов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1074961
  Ткач М.М. Пахощі Боянових слів / Микола Ткач ; [худож. оформлення Н.О. Данилевської]. – Київ : Снива, 1996. – 151, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в умов. скороченнях: с. 149-150. – ISBN 5-7707-9710-X
1074962
  Печенівський Г.М. Пахощі рідного краю : поезії / Г.М. Печенівський. – Київ, 1957. – 112 с.
1074963
  Ворскло В. Пахощі рідної землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 15-17


  Поезія Івана Кирзюка.
1074964
  Луценко Д.О. Пахучий хліб. Поезії. / Д.О. Луценко. – К., 1974. – 103с.
1074965
  Станко В.М. Пахучими полями (зажинково) / Василь Гук [псевд.] (Станко) // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 107-126
1074966
   Пацан Юрій Іванович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 150-152. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Юрій Іванович Пацан - український художник, заслужений художник України.
1074967
  Куліш В. Пацани : Повість про безпритульних / Володимир Куліш. – Мюнхен : Шлях перемоги, 1967. – 319 с.
1074968
  Зоберн Олег Пацанский гримуар : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 141-143. – ISSN 0130-7673
1074969
  Клепиков Ю.Н. Пацаны : Сценарии / Клепиков Ю.Н. – Ленинград, 1988. – 285 с.
1074970
  Скобелев Э.М. Пацаны купили остров / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 206с.
1074971
  Клепиков Ю.Н. Пацаны. / Ю.Н. Клепиков. – Москва : Искусство, 1984. – 78 с.
1074972
  Карваш П. Пациент 113 / П. Карваш. – Москва, 1957. – 122с.
1074973
  Поволоцкая И. Пациент и гомеопат : проза: совецкая аовесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 6-63. – ISSN 0130-7673
1074974
  Дністровий А. Пацики : Конкретний роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Факт, 2005. – 392с. – На обкл.: Увага! Ненормативна лексика!. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-359-012-2
1074975
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 29с.
1074976
  Таньшина Н.П. Пацифистская идея в постнаполеоновской Европе: Франсуа Гизо и Жан-Жак де Селлон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 157-172. – ISSN 0130-3864


  В очерке рассмотрены взгляды на проблемы войны и мира в Европе в первой половине XIX в. Ф. Гизо и Ж. -Ж. де Селлона.
1074977
  Пивовар С.Ф. Пацифізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1074978
  Ленін В.І. Пацифізм буржуазний і пацифізм соціалістичний / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 28с.
1074979
  Ніколаєва Н. Пацифізм і християнство // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 38-43. – ISBN 978-966-968-239-4
1074980
  Трофименко М. Пацифізм та антиглобалізм // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 84-88
1074981
  Боднарчук Л.С. Пацифізм у філософських поглядах Бертрана Рассела // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 130-132
1074982
  Міфтахов Б.Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 373-375. – ISSN 2076-1554
1074983
  Черкашина Л.В. Пацієнт-орієнтована стратегія інтегрованого ведення хворих на хронічні дерматози та ії реалізація в системі первинної медико-санітарної допомоги : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.38 / Черкашина Лідія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
1074984
   Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика / Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 18-28. – ISSN 2304-9359
1074985
  Анастасьєва О. Пацієнт радше живий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Як українське кіно долає сучасні виклики.
1074986
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1074987
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
1074988
  Мелешин С. Паче, рума! / С. Мелешин. – Свердловск, 1955. – 96с.
1074989
  ван Гінкел А.Л. Пачка Вілламанін світи Сан Еміліано (карбон, Північна Іспанія): її вік та фузуліноїдні форамініфери // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-58 : мал., табл. – Бібліогр.: с. 56-58. – ISSN 0367-4290
1074990
  Коваліско Н. Пачковський Юрій Франкович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 188-190. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1074991
  Дофф Нэль Пачкун и другие рассказы / Нэль Дофф [псевд.] ; пер. А.А. Поляк. – Москва ; Ленинград : Гос.изд-во ; [Тип.им.Н.Бухарина], 1926. – 110, [2] с.
1074992
  Круть М.В. Пачоський Йосип Конрадович - вчений-натураліст // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 77-82. – ISSN 2226-4272
1074993
   Пачоський Йосип Конрадович (1864-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1074994
  Мусатов А.И. Паша Ангелина / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 208с.
1074995
  Якименко Є. Паша Ангеліна / Є. Якименко. – К, 1959. – 60с.
1074996
  Гриценко І.С. Паше-Озерський Микола Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 224. – ISBN 978-966-06-0557-2
1074997
   Паше-Озерський Микола Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 303-304. – ISBN 978-617-573-038-6
1074998
  Левитина В.Б. Пашенная / В.Б. Левитина. – Москва, 1962. – 40с.
1074999
  Пушкарук Н. Пашинян іде ва-банк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 3


  Що означає відставка шести вірменських міністрів і чи будуть у країні перевибори?
1075000
  Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего лога / Г.А. Федосеев. – Красноярск, 1975. – 216с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,