Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1074001
  Сокол Г.Р. "...Під вітром історії": штрихи з біографії Галини Журби // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 295-302
1074002
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейський історії" - III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 173-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1074003
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейській історії" - IV міжнародна науково-практична конференція // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 153-172. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1074004
  Гажева І. "Північна симфонія" Андрія Бєлого як неоміфологічний текст // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 27-36
1074005
  Рассоха Л.І. "Північний вимір" як приклад для побудови регіональної політики Європейського Союзу в Чорноморському регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 65-71
1074006
  Яшна Н. "Північний вимір": ефективна ініціатива чи формальний проект? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 37-38
1074007
  Галата С. "Пігулка" для суспільства // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" зібралися науковці та практики з упровадження інклюзивного навчання у школах, закладах вищої освіти, ОТГ і роботодавці.
1074008
  Капсамун І. "Під "історіософською" наркотою" / І. Капсамун, О. Пастернак // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Ультимативні вимоги Москви про гарантії безпеки" для Росії не залишають для США та НАТО іншої відповіді, крім "ні!".
1074009
  Горак Р. "Під знаком дамоклового меча" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С.40-69. – ISSN 0208-0710


  Роман-есей.
1074010
  Олійник Б. "Під Золотими воротами - рота за ротою..." / розмову вела Наталя Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 9


  Розмова з ювіляром про життя і поезію.
1074011
  Юзич М. "Під капелюхом" Сікорського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  Записки "Дня" з чотириденного фестивалю інноваційних проектів у Київському політехнічному інституті.
1074012
  Літковець Т. "Під конвоєм із рідної землі їхали у невідомість" / розмовляла Наталія Малімон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)


  Розмова з політологом, істориком Тарасом Літковцем. Чи визнає, врешті, наша держава масові депортації українців зі своїх правічних земель як незаконні та злочинні акти?
1074013
  Мацко І. "Під крилами любові" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 72-77. – ISSN 0419-8131


  Добірка поезії.
1074014
  Апальков О. "Під мармур" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 58-59
1074015
  Радзієвська В. "Під повну чарку треба підкласти мізинець" = Етнограф Ірина Ігнатенко об"їздила 120 сіл // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 17 червня (№ 46). – С. 20
1074016
  Кіс О. "Під склепінням любові" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 122-126. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
1074017
  Скуловатова О. "Під сонцем Єгипту" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 157-159


  Леся Українка - у творах авторів "Дебют-газети".
1074018
  Любка А. "Під час писання "Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан" я ходив на прийом до психотерапевта" / розмовляла Ольга Ткаченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 12 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
1074019
  Папа К.Г. [Під шовковицею : оповідання / Катіна Папа. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1983. – 275 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1074020
  Суржик Л. Пів-професора на університет = Нові "Типові штатні нормативи..." як зашморг для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 1, 12


  Урізання бюджетних видатків на науку та освіту не лише загрожує існуванню науково-дослідного сектора вітчизняних університетів, а й ставить під сумнів сам навч. процес. Особливо занепокоєні ситуацією керівники вишів, у яких намагаються утримувати ...
1074021
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 13. – 2012. – 278 с.
1074022
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 14. – 2012. – 292 с.
1074023
  Хуторной М О. Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / М О. Хуторной, Лабунська О.Б. ., В Л. Хуторна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 52-64. – ISSN 0372-6436


  Південний науковий центр (ПНЦ) створено в складі Академії наук УРСР сорок ро- ків тому, у травні 1971 р. Усього в Україні функціонує шість таких центрів — у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Сімферополі. Вони розташовані в регіонах ...
1074024
  Німчук В. Південні давньоруські говори - основа української мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 257-269. – ISBN 5-325-00794-7
1074025
  Каковкіна О.М. Південні й західні слов"яни та їхня історія на археологічних з"їздах в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 139-153. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1074026
  Коханова Л.Л. і Павленко Г.С. Південні рослини крокують на північ / Л.Л. і Павленко Г.С. Коханова. – К., 1967. – 172с.
1074027
  Гирич Я. Південні слов"яни (частина 2) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 61. – ISBN 978-966-8999-64-2


  У якості другої іноземної мови словенську мову вивчають на кафедрі слов"янської філології КНУ імені Тараса Шевченка. Студенти Ін-ту філології можуть вивчати хорватську як другу мову та здобути додаткову спеціалізацію.
1074028
  Гирич Я. Південні слов"яни. (частина 1) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 51. – ISBN 978-966-8999-64-2


  Вивчення болгарської та сербської мови у КНУ імені Тараса Шевченка.
1074029
  Самойлова Л.І. Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 127-133. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1074030
  Колесса О.М. Південно-волинське городище і городиські рукописні памятники ХІІ-ХVІ в. / Олександер Колесса. – Прага : Накл. Укр. ун-ту в Празі ; Держ. друкарня в Празі
1-3. – 1923. – 45 с. – Відбитка з Наукового збірника Українського ун-ту в Празі, т. 1 - На тит. арк. дарчий надпис автора
1074031
  Патриляк І. Південно-Західна Волинь весною - влітку 1943 р.: становлення структур УПА (За матеріалами слідчих справ радянських органів держбезпеки) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 48-56


  У статті на матеріалах протоколів допитів повстанців зроблена спроба реконструювати хід формування Повстанської армії на Південно-Західній Волині.
1074032
  Жадан Сергій Південно-західна залізниця : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 0585-8364
1074033
  Шищенко П.Г. Південно-Західний (Київський) відділ Російського географічного товариства: створення, діяльність, заборона українства // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 41-45 : фото. – Бібліогр.: 16 назв.
1074034
  Коляда І. Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства - інтелектуальний осередок національного свідомого українства 70-80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, В. Милько // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 1999-4966


  У статті досліджена діяльність Товариства, а також розглянута роль видатних українських учених : П. Чубинського, Г. Галагана, М. Драгоманова, П. Житецького, В. Антоновича, М. Максимовича.
1074035
  Скрипник Г. Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 58-77. – ISSN 2664-4282
1074036
  Чорна Л.В. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства - науковий і просвітницький центр громадівського руху // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – № 9 : До 60-річчя Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – С. 48-51. – ISBN 5-7763-2345-2
1074037
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного товариства в в суспільно-політичному русі України у другій половині 20 століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.01 / Петрук Н.П.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1074038
  Тимчик Н.П. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві (1873-1876) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 75-78. – (Історія ; вип. 40)


  Висвітлюється процес створення та діяльності Південно-Західного відділу в Києві. Аналізуються причини, що призвели до його закриття. Подається аналіз усіх сфер діяльності Відділу. Зазначається, яких успіхів домоглися члени Відділу в ...
1074039
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Петрук Наталія Павлівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 182 л. – Бібліогр.: л.167 - 182
1074040
  Тимчик Н.П. Південно-західний відділ Російського географічного товариства та його міжнародні зв"язки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
1074041
  Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Г.Ф. Шило. – Львів, 1957. – 254 с.
1074042
  Грещук В.В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 293-304. – ISBN 978-966-640-279-3
1074043
  Савчак Н. Південно-Східна Азія в системі зовнішньополітичних пріоритетів КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 37-38
1074044
  Шергін С.О. Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 264-307. – ISBN 966-7196-04-6
1074045
  Комліченко А.А. Південно-Східна Азія як стратегічний регіон в зовнішньополітичній стратегії КНР // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 180-187. – ISSN 2618-1274
1074046
  Птахів Семен Південно-Східна Азія: доступне розмаїття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
1074047
  Неправська Наталія Південно-східна Азія: швидше і доступніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 44 : фото. – ISSN 1998-8044
1074048
  Сасько Н.В. Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 71-75
1074049
  Поповський А. Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думки та співи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 169-172. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
1074050
  Поповський А.М. Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 23-31
1074051
  Галицький В.І. Південно-Український канал - велика сталінська будова комунізму на Україні / В.Г. Галицький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 76 с., 2 л. портр. : іл., портр.
1074052
  Тихоненко І. Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 60-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1074053
  Залигін С.П. Південноамериканский варінт / С.П. Залигін. – К., 1983. – 376с.
1074054
  Бутирська Н. Південнокорейський іспит, або Як отримати мир, не втративши союзника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  "Попри повільне просування процесу денуклеаризації півострова, міжкорейські відносини демонструють активний розвиток. Офіційний Сеул переконує, що зближення і співпраця з північним сусідом сприятимуть пришвидшенню процесу створення зони, вільної від ...
1074055
  Марзмазов В. Південнокорейський феномен : Інтерв"ю / Василь Мармазов ; [інтерв"ю взяв] Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим щодо зацікавленності України у поєднанні значних фінансових ресурсів Республіки Корея з потенціальними можливостями України.
1074056
  Рубель В.А. Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1608-0599
1074057
  Сіра О.В. Південнокорейські розробки в сфері об"єднання країн півострова: теорії та практика їх реалізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 45-56. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1074058
  Лондон Д. Південноморські оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 189 с.
1074059
  Вацеба Р. Південнополабські слов"яни у IX ст.: зовнішньополітичний аспект історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 228-231. – ISBN 978-966-171-783-0
1074060
  Єщенко Ф.О. Південноросійський союз робітників / Ф.О. Єщенко. – Х., 1971. – 146с.
1074061
  Тищенко Л. Південнослобожанські назви двору в синхронному та діахронному аспектах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 86-91. – (Серія "Філологічні науки")
1074062
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов"янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ-ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Карацуба Мирослава Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
1074063
  Васильєва Л. Південнослов"янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка / ЛНУ ім. І.Франка; Наукова біб-ка; Людмила Васильєва; Редкол.: Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк, М. Доманська, Р. Зорівчак та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 72с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.15). – ISBN 966-613-468-3
1074064
  Гуць М. Південнослов"янська тематика в творчості Олени Пчілки // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 47-67. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Тема південних слов"ян у творчому світі Олени Пчілки висвітлюється в контексті української літератури цієї тематики на тлі національно-визвольних змагань південних слов"ян другої половини XIX століття
1074065
  Пелешенко Ю. Південнослов"янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
1074066
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов`янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини 19-20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.03 / Карацуба М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1074067
  Мінгазутдінов І.О. Південнотирольський сепаратизм в Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 47-53


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці.
1074068
  Музичко О. Південноукраїнський напрям розвитку українського націоналізму (перша половина XX ст.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 114-127
1074069
   Південноукраїнський національний вітає ректора [Чебикіна Олексія Яковича] // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 8
1074070
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 1997-
№ 1. – 2015. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1074071
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 1. – 2016. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1074072
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 2. – 2016. – 205 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
1074073
  Калініна А. Південноукраїнські альманахи кінця XIX - початку XX століття в оцінці Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 129-134. – ISSN 0130-528Х
1074074
  Поповський А.М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А.М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 323, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-863-2
1074075
  Музичко О. Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ - ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано участь вчених-істориків, які мешкали і працювали у Південній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.,у тогочасних енциклопедичних проектах. Встановлено, що головний внесок в енциклопедичну справу зробили одеські автори. Їх статті ...
1074076
  Назарова Є.П. Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку XX ст: основні тенденції розвитку // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 30-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1074077
  Тичина Е.Г. Південночернігівські говірки та їх відображення в українській літературній мові XVIII-XX ст. : Дис... канд. філолог.наук: / Тичина Е.Г.; Харьківський держ. пед. ін-т іноземних мов ім. Н.К.Крупської. – Х., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.225-230
1074078
  Гончар О. Південь : Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1951. – 172с.
1074079
  Гончар О. Південь / О. Гончар. – Київ : ДЛВ, 1953. – 104с.
1074080
  Турченко Г.Ф. Південь в період української революції: націєтворення чи національна дезінтеграція. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 56-69. – ISSN 2076-8982
1074081
  Погромський В.О. Південь України в контексті єврейської колонізації Аргентини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
1074082
   Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 458, [2] с. : іл. – На тит. арк: Присвячується 25-річчю Незалежності України. - Окр. ст. рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-169-3
1074083
   Південь України у вітчизняній та європейській історії = The South of Ukraine in the national and european history : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – 416, [2] с. : портр., іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-59-1
1074084
  Калкутіна Н. Південь України у системі радянського військового полону: історіографія питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 95-99. – ISSN 1998-4634
1074085
   Півень та павич. Калмицька народна казка.. – К., 1974. – 14с.
1074086
  Мікульонок І.О. Півжиття під чужим іменем // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)


  Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) - український, радянський вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
1074087
  Литвицький В. Півкроку вперед після двох стрибків назад : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 3-18. – ISSN 1605-2005
1074088
  Тещук В.Й. Півкульні особливості впливу Медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії на біоелектричну активність головного мозку пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
1074089
  Жукова Т.В. Північ Європи: проблеми і перспективи мирного співробітництва. / Т.В. Жукова. – К., 1989. – 47с.
1074090
  Нікітін М.М. Північна Аврора / М.М. Нікітін. – К, 1952. – 344с.
1074091
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика : навчальний посібник / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 144с.
1074092
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с. : іл.2 + табл.51. – Бібліогр.:с.141-142 (37наз.)


  У посібнику подано стислу фізико-географічну характеристику Північної Америки відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
1074093
  Тимощук Б.О. Північна Буковина - земля слов"янська / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1969. – 192с
1074094
  Гриценко І.А. Північна Буковина - споконвічна українська земля / І.А. Гриценко, М.О. Ліщенко. – К, 1980. – 48с.
1074095
   Північна Буковина, її минуле і сучасне.. – Ужгород, 1969. – 247с.
1074096
  Вознюк В. Північна Венеція // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 147-151. – ISSN 0868-4790


  Автор ділиться своїми враженнями мандрівця й письменника від поїздок до Голландії.
1074097
  Грачов А. Північна війна (1700-1721 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 33-41
1074098
  Вирський Д. Північна війна і Кременчуччина: локальний вимір глобального // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 275-289. – ISBN 978-966-8591-31-0
1074099
  Лесич Антоніна Північна Греція. Міста, курорти і печери // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 56-58 : фото
1074100
  Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина 19-20 століття) : Монографія / В. Міщанин; НАНУ; Мін-во культури і туризму України; Віктор Міщанін. – Опішне : Українське народознавствр, 2005. – 304с. – ISBN 966-7322-11-4
1074101
   Північна експедиція ІА НАН України. Матеріали і дослідження / І.А. Готун, Д.Л. Гаскевич, О.М. Казимір, С.Д. Лисенко, А.В. [та ін.] Петраускас; Готун І.А. [та ін.] ; [відп. ред. Моця О.П.] ; НАН України ; Ін-т археології. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8518-61-6
Вип. 1 : Поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003 р. – 2007. – 264 с. – Додатки: с. 248-261. – Бібліогр.: с. 237-246
1074102
  Дудка Р. Північна Ірландія: чи витримає мирний процес тягар минулого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
1074103
  Каспрук В. Північна Корея: шантаж розщепленим атомом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Заяви Північної Кореї про успішне проведення нового ядерного випробування і її вимога, щоб Сполучені Штати визнали цю країну ядерною державою, виглядають не просто як ще один ядерний демарш КНДР. Новий шантаж світу атомом із боку КНДР, імовірно, є ...
1074104
  Яровий В. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків / В. Яровий, І. Малацай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-77. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження українських вчених, присвячені проблемам історії сучасної республіки Північна Македонія. Зроблено аналіз основних наукових доробків вітчизняних істориків із наголосом на проблеми, які сьогодні мають неабиякий науковий інтерес не ...
1074105
  Федоренко К. Північна Македонія: (не) змарнувати історичний шанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "У неділю, 17 червня, в регіоні Преспес на території Греції, що межує також із Колишньою Югославською Республікою Македонія та з Албанією, відбулася подія, яка має шанс стати історичною для всього регіону. Міністри закордонних справ Греції і КЮРМ ...
1074106
  Дудкін І. Північна Одисея // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54.


  [Фінляндія - Швеція. Дорожні нариси.]
1074107
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
1074108
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели : пер. з англ. / Джек Лондон ; [передм. і прим. Наталії Білик]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 408, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7013-12-8
1074109
  Іванцова Міла Північна околиця Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 18-19 : фото
1074110
  Гладиш М. Північна Рада: структура і генезис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 89-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1074111
  Год Н.В. Північне Відродження і гуманізм Еразма Роттердамського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2075-1451
1074112
  Крушельницька Л.І. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза / Л.І. Крушельницька. – Київ : Наукова думка, 1976. – 146с.
1074113
  Каллістов Д.П. Північне Причорномор"я в античну епоху : Перекл. с рос. / Д.П. Каллістов. – Київ : Радянська школа, 1953. – 176 с. – (Бібліотека вчителя)
1074114
  Біляєва С.О. Північне Причорномор"я у контактах цивілізацій // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 114-121. – ISSN 2227-4952
1074115
  Ісаченко К. Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 531-544
1074116
  Колодій В.Д. Північний вирій : лірико-драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1978. – 152 с.
1074117
  Мусаєв Г. Північний вітер / Г. Мусаєв. – Київ, 1975. – 416 с.
1074118
  Колосова В.П. Північний інвестиційний банк в Україні : міжнародні фінанси / В.П. Колосова, О.І. Капленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 94-99 : Табл.
1074119
  Ваньков Г.А. Північний Кавказ : (Економгеографічний нарис) / Г.А. Ваньков. – Харків : Радянська школа, 1931. – 84 с.
1074120
  Шляховий К.В. Північний Кавказ у юнкерському строю Єлисавеградського кавалерійського училища // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 66-72. – ISBN 978-966-1567-34-3
1074121
  Ковальський С. Північний Кіпр в міжнародних відносинах Східного Середземномор"я 1960-1980-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-32. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається історія Північного Кіпру в контексті міжетнічного конфлікту та міжнародних проблем 1960-80-х рр. Аналізується вплив інтересів Греції, Туреччини та Великої Британії на самоізоляцію турків-кіпріотів. В статье рассматривается ...
1074122
  Приймак В.В. Північний схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI-XVII ст. : (іст.-археол. нариси) / Приймак В.В., Осадчий Є.М. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; Комунал. установа іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Сум. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 70, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 996-8892-12-7
1074123
   Північні меридіани // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С.3. – ISSN 2219-5793


  У сфері освітянської й науково-технічної співпраці України та Норвегії сталася важлива подія. Осло приймала українську делегацію на чолі з першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімої. Українську делегацію представляли керівники КНУТШ та ...
1074124
  Кордуба М.М. Північно-західна Україна. / Мирон Кордуба. – Відень : Накладом Союза Визволення України ; З друкарні Адольфа Гольцгавзена, 1917. – 90 с., 1 л. карт. : карт.
1074125
  Іванова С.В. Північно-Західне Надчорномор"я і Троя: можливість контактів за доби ранньої бронзи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 47-63. – ISSN 0235-3490
1074126
  Заставний Федір Північно-західний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7 : Карта
1074127
  Вортман Д.Я. Північно-західні околиці Києва у середині XVIIШ ст. на картах монастирських володінь // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 38-43 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1074128
  Мармазов В. Північно-Східна Азія і Гельсінський процес: чи можна його повторити? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-14. – (Історичні науки)
1074129
  Заставний Федір Північно-східний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-25 : Картосхема. – Бібліогр.:6 назв
1074130
  Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
1074131
  Теренко О. Північноамериканський досвід визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 48-58. – ISSN 2312-5993
1074132
  Крутов В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-23.
1074133
  Кшимовскі А. Північноатлантичний альянс у період глобальних змін сучасної світової політичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1074134
   Північноатлантичний договір // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8.
1074135
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
1074136
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
1074137
  Черевичний Г. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 85-94.
1074138
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
1074139
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
1074140
  Лозовой В.О. Північноєвропейський досвід формування правової культури населення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 233-237. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1074141
  Приходько В.П. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС / Вишеградської групи у регіоні Карпат // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 70-78. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1074142
  Погорєлова І. Північнокорейська політика адміністрації Б. Обами: прорахунки та здобутки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу офіційних американських джерел, поглядів провідних американських дослідників розглянуто ставлення демократичної адміністрації Б. Обами стосовно північнокорейської ядерної проблеми. Простежено еволюцію зовнішньої політики США щодо ...
1074143
  Курнішова Ю. Північнокорейський тест для великих держав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 5


  "Квітень - традиційно час підвищеної військової активності Північної Кореї. На цей місяць припадають одразу дві важливі для Пхеньяна дати: день народження "Великого вождя товариша Кім Ір Сена" та річниця заснування збройних сил КНДР. Останніми роками ...
1074144
  Райхель Ю. Північнокорейський цугцванг, або Ще раз про "політику умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 155). – С. 11
1074145
  Гнатюк М.В. Північнолемківські говірки переселенців: фонолого-фонетичні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074146
  Виставкіна О. Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
1074147
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224л. + Додатки: л. 223 - 224. – Бібліогр.: л. 217 - 223
1074148
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1074149
  Пішкало М.І. Півнчно-південна асиметрія сонячної активності та переполюсовки глобального магнітного поля Сонця у 21-23 циклах активності / М.І. Пішкало, В.П. Бабій, В.Г. Іванчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено N/S-асиметрію відносного числа та сумарної площі сонячних плям, спалахового індексу, величини полярного магнітного поля й значень нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора у 21-23 циклах активності. Обчислено значення ...
1074150
  Вольвач П. Півостів між двох морів...та без риби // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 3
1074151
  Мацуура Хісакі Півострів : розділи з роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-105. – ISSN 0320 - 8370
1074152
  Мацуура Х. Півострів : роман / Хісакі Мацуура ; пер. з япон. І. Дзюб. – Київ : Основи, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-500-303-8
1074153
  Каландирець Ю. Півострів Крим: об"єкт конфронтації в російсько-українських відносинах / Ю. Каландирець, О. Остапчук // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 42-48. – ISSN 2415-3567
1074154
  Кухалейшвілі Г. Півострів розбрату // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 40-41. – (Історичні науки)
1074155
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 44-47 : фото
1074156
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 14-17 : фото
1074157
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 22-23 : фото
1074158
  Сюндюков І. Півострів сонця, боротьби і надії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Інститут історії України НАН України видав книжку історичних нарисів "Крим: шлях крізь віки".
1074159
  Казюк П. Півпівника : гишпанська дітська казочка / по-нашому росказав Панько Казюка // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 12 с. – (Сільська бібліотека)
1074160
  Суржик Л. Півпрофесора, три чверті завлаба... У наукових установах НАН України переходять на неповну зайнятість. Оптимізація" триває? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 11


  "Група дослідників надіслала на ім"я прем"єр-міністра В.Гройсмана і президента НАНУ Б.Патона звернення з приводу запровадження режиму неповної зайнятості в наукових установах Національної академії наук України. Власне, проблема ця "не першої свіжості": ...
1074161
  Коваленко О. Піврічний підсумок: законотворчість, інновації, інформаційне поле, фестиваль. Ось що повідомив про результати своєї піврічної роботи Департамент наукової діяльності та ліцензування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Було розроблено й подано до КМУ кілька постанов і розпоряджень, а саме: постанову КМУ від 15 лютого 2012 р. № 95 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення з"їздів, симпозіумів, конференцій і ...
1074162
  Коровайченко Ю. Півріччя стабільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Новий керівник департаменту вищої освіти Юрій Коровайченко про роботу підрозділу.
1074163
  Жмер Д.М. Півсонця / Д.М. Жмер. – Київ, 1967. – 218 с.
1074164
  Одрач Ф. Півстанок за селом = La parada detras de la aldea : оповідання / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1959. – 290, [2] с. – Парал. тит. ісп.
1074165
  Волощенко Віктор Півстоліття - не вік... (Леоніду Миколайовичу Булаві - 50 років) : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45 : Фото
1074166
  Черниш Д.С. Півстоліття в авангарді наук про землю (до 50-річчя від дня заснування Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 61-65. – ISSN 2519-2396
1074167
  Котвіцька А.А. Півстоліття в ім"я фармацевтики. До 75-річчя члена кореспондента НАН України В.П. Черних // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 0372-6436
1074168
  Оберишин І. Півстоліття в підпіллі / Ілля Оберишин; Держ. архів Тернопільської області. – Тернопіль : ПП Ільчишин І.С., 2002. – 104с. – ISBN 966-656-009-7
1074169
  Бершеда Р.В. Півстоліття за державним кермом : [про роль Рад у держ. і громад. житті країни] / Р.В. Бершеда. – Київ : [б. в.], 1967. – 48 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 1 / Т-во "Знання" Укр. РСР ; № 9)
1074170
  Тарновський М.М. Півстоліття за океаном : спогади колишнього емігранта / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 280 с.
1074171
  Кролевець В.С. Півстоліття невтомної праці : Нарис історії Чернігівського держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка / В.С. Кролевець. – Київ : Радянська школа, 1966. – 100с.
1074172
  Герасим"юк В. Півстоліття Прокопа Колісника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 2 липня (№ 13)
1074173
  Корнієнко І.С. Півстоліття українського радянського кіно. Сторінки історії / І.С. Корнієнко. – Київ, 1970. – 228с.
1074174
  Бубновський М.Д. Півсторіччя Радянського Поділля. / М.Д. Бубновський. – Львів, 1967. – 68с.
1074175
  Лукінова Т.Б. Півторак Григорій Петрович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 628-664. – ISBN 978-966-00-1653-8
1074176
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 104с.
1074177
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 83с.
1074178
  Кралюк П.М. Півтори тисячі років разом : спільна історія українців і тюркських народів / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2018. – 251, [4] с. : портр. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Великий науковий проект). – ISBN 978-966-03-8530-6
1074179
  Дерюгіна А.М. Півтори хвилини до Олімпу / А.М. Дерюгіна. – К, 1984. – 127с.
1074180
  Ара У. Півшляху // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 27-33. – ISSN 0320 - 8370
1074181
  Воробець Н.М. Пігменти віолаксантинового циклу проростків соняшника за дії різних доз іонів свинцю та селену // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що іони селену в концентрації 10[у 9 ступені] моль/л позитивно впливають на вміст хлорофілів [бета]-каротину та величину віолаксантинового пулу за наявності іонів свинцю різних концентрацій у поживному розчині.
1074182
  Чернікова О. Пігментний комплекс в листках представників роду Spiraea L. в умовах промислового Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-156. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджена інтенсивність фотосинтезу та пігментний склад в листках рослин за дії токсичних промислових викидів. На основі одержаних даних можна зробити висновок про доцільність використання рослин цього роду в культурбіоценозах промислового ...
1074183
   Пігментні системи рослин Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln. в умовах освітлення вузьким спектром випромінювання / В.О. Стороженко, О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 209-209. – ISBN 978-966-437-390-3
1074184
  Зарембо К. Пігулка - "П"ять зірок" / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 квітня (№ 66). – С. 3


  Експерт - про "антисистемний" досвід Італії.
1074185
  Штейнбук Ф.М. Під "Знаком Саваофа", або "Там, де..." Ульяненко : монографія / Фелікс Штейнбук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-500-9
Ч. 1 : Під "Знаком Саваофа". – 2020. – 394, [2] с. – Покажчики: с. 349-359. – Бібліогр.: с. 316-348
1074186
  Корінцев М. Під азійським сонцем : Подорожі Свена Гедіна / М. Корінцев. – Київ, 1929. – 169 с.
1074187
  Яковлєв Д. Під арештом: деякі зміни у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 28


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
1074188
  Лялько М.П. Під Бескид-горою. (Про боротьбу комуністів 30-х років за соц. і нац. визволення трудящих Закарпаття, за возз"єднання з Радянською Україною. Докум. повість). / М.П. Лялько. – Ужгород, 1970. – 221с.
1074189
  Абліцов В. Під білим вітрилом у вічність // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 180-186. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Майже 200 років тому у Києво-Печерській Лаврі був охрещений поет Михайло Лєрмонтов".
1074190
  Цалик Л.Л. Під благодаттю Животворного Хреста. Чайчинці / Любов Цалик. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 255, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-313-6
1074191
  Шарварок О. Під бузиною : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
1074192
  Софронів-Левицький Під веселим оборогом = Under the jolly roof : п"єси для театрів малих форм / Василь Софронів-Левицький. – Торонто : [б. в.], 1974. – 208 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Театральна бібліотека ; ч. 3)


  У пр. № 1520445 напис: Шановній пані Марті Барабаш з щирою подякою за допомогу в музичних справах. В. Софронів Левицький. Полтава. 12 липня 1979.
1074193
  Матійко О.М. Під високими жайворами : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
1074194
  Зарудний М.Я. Під високими зорями : комедія на 2 дії / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69 с. – (Бібліотека сучасної драматургії)
1074195
  Кравченко Є.С. Під високими липами : п"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 289 с.
1074196
  Бандурак В.Ю. Під високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1980. – 108с.
1074197
  Бандурак В.Ю. Під Високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1985. – 102с.
1074198
  Переверзєв Д. Під високою зорею Міхая Емінеску // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 317-318. – ISSN 0320-8370
1074199
  Цюпа І.А. Під вітрами часу : повісті і оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 391 с.
1074200
  Нечерда В. Під вітрилами культури і життя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 80-річчя Дмитра Шупти.
1074201
  Дрок К.Л. Під вітрилами літ : лірика / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 119 с.
1074202
  Коломієць Т.П. Під вітрилами хмар : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1074203
  Півненко А.В. Під вітрилом надії: реалії нового політ. мислення. / А.В. Півненко. – Дніпропетровськ, 1989. – 71с.
1074204
  Шевчук В.А. Під вічним небом : повісті / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1985. – 199 с.
1074205
  Лупій О. Під вічним небом : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 70-72.
1074206
  Ільяшенко А. Під впливом ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 9, 16-17
1074207
   Під впливом ідей Великого Жовтня. – К., 1969. – 255с.
1074208
  Чепусов А.Т. Під впливом ідей Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 19)
1074209
  Єгоров Б. Під гаслом демократії і прогресу нам чомусь нав"язують усе те, що є чужим у нашій вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ректор Одесько національної академії харчових технологій - особистий погляд про Закон України " Про вищу освіту".
1074210
  Абдуліна І. Під гаслом європеїзації проходить американізація // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 1608-6422
1074211
  Кульчицький С. Під гаслом коренізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 23 (551), 8-14.06.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1074212
  Стриж В. Під гетьманським прапором : Чи була Українська держава 1918 року вповні українською? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 1812--514Х
1074213
   Під гітару. – К., 1969. – 76с.
1074214
  Сергійчук В. Під гітлерівською окупацією // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2171-59-4
1074215
  Гончар Б.М. Під гнітом монополій : становище селянства і сільського пролетаріату в країнах капіталу // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 18
1074216
   Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р. на Київщині) : Статті. Спогади. Документи. Хроніка. – [Київ] : Держвидав України, 1927. – 304с. – (Жовтнева революція та громадянська війна на Київщині : В документах, статтях та спогадах / Відділ Київського окрпаркому для вивчення історіі Жовтневої революції та КП(б)У. Істпарт)
1074217
  Шумовський Ю.Ф. Під горячим сонцем Африки = Under the blazing African sun / Юрій Ф. Шумовський. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 169 с. : 37 іл.
1074218
  Капсамун І. Під гострим кутом... / І. Капсамун, А. Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 травня (№ 77)


  Нестандартний підхід у оцінці майбутніх парламентських виборів від експертів "Дня".
1074219
  Синельников Г.В. Під Гострою Могилою : оповідання / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1989. – 147 с.
1074220
  Загребельна М. Під грифом "таємно" / інтерв"ю взяла Юлія Бентя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Донька видатного письменника Марина Загребельна "дала завдання" мамі написати спогади про творчу "кухню" П. Загребельного.
1074221
  Маркова С.В. Під грифом "Таємно". Голод 1932-1933 рр. на Поділлі за документами Державного архіву Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 50)


  На основі архівних матеріалів розглядається одна із найжахливіших сторінок історії України ХХ ст. - голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі.
1074222
  Сосюра В. Під гул кривавий : Поезії / В. Сосюра : Спілка радянських письменників України, 1942. – 32с. – (Фронт і тил)
1074223
  Посудовський П.І. Під гуркіт гармат / П.І. Посудовський. – К., 1964. – 119с.
1074224
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського Несумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1074225
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського НЕсумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1074226
  Готе Г. Під двома прізвищами / Г. Готе. – Київ, 1962. – 134с.
1074227
  Усенко П. Під егідою Вітгенштейна // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 11


  На 200-ліття закінчення війни 1812 р. і початку так званих "закордонних" антинаполеонівських походів.
1074228
  Богданова Т. Під егідою Поплавського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  До 20-річчя діяльності М.М. Поплавського на посаді ректора КНУКіМ.
1074229
  Калениченко П.М. Під єдиним прапором / П.М. Калениченко. – Київ, 1966. – 48с.
1074230
   Під жовтою зорею. – Київ, 1957. – 303 с.
1074231
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 203с.
1074232
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 199с.
1074233
   Під жовтою зорею. – 3-є. – К., 1982. – 198с.
1074234
  Грицай Л. Під завісою прибраних імен / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (164), грудень. – С. 20-24
1074235
  Ведміцький О.М., Хоменко Є., Станко В.М. Під заграво повстань : поезії / Ведміцький, Хоменко, Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – 107 с. – Hа тит. аpк. та обкл. О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В. Станко зазначені як авт.


  Зміст: Із книги: "Метеоpи" / О. Ведміцький. Хвилі дум і настpоїв [пpисвята синові Владиславові] / Є. Хоменко. Пахучими полями [пpисвячено матеpі, сестpі, Ан. Озіpному] / Василь Гук (Станко).
1074236
  Онищенко О. Під загрозою зриву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Міжнародний конкурс з українознавства опинився під загрозою зриву - не можуть провести через відписки міністерства і бюрократичні зволікання. Офіційна причина – положення про конкурс не затверджено Міністерством освіти і науки та не зареєстровано в ...
1074237
  Камінський Є.С. Під загрозою право землян на мир // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 35-42


  "Війна випливає із суспільного стану держав і їх взаємовідносин, вона ними обумовлюється. ними обмежується і стримується" З монографії Карла Клаузевіца "Про війну". This article deals with the problematic of the challenges to the peace in the ...
1074238
  Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації 10-17 ст.) / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-84-1
1074239
  Ацел Т. Під захистом свободи : роман / Тамаш Ацел ; пер. з угорськ. І. Ігнатовича, Й. Фігули. – Ужгород : Закарпат. книж.-журн. вид-во, 1953. – 432 с.
1074240
  Гирич І. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 77, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0669-2
1074241
  Полтораков О. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33


  Найголовніша причина досягнень Ірландії полягає в тому, що вона розраховує лише на власні ресурси, а із "зовнішніх" - перевагу віддає лише покровительству святого Патрика.
1074242
  Віноградова Р.П. Під зіркою Альфреда Нобеля. Ілля Ілліч Мечников / Р.П. Віноградова, В.М. Данилова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 9-13. – ISSN 2518-7104
1074243
  Жолдак Б. Під зіркою Лукаша / Богдан Жолдак ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 318, [2] с. : іл. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-564-6
1074244
  Звєринцев А.Б. Під зливою куль / А.Б. Звєринцев. – Київ, 1985. – 182с.
1074245
  Шугай О. Під знаком COVIDу-19 : епіграми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 197-199. – ISSN 08-68-4790-1


  Епіграми: "Coronavirus", "Карантин", "Covid, covid...", "Covid на морі", "Анонімно про covid", "Covid триває", "Covid без кінця", "Covid по-Африканськи", "Covid і в Арктиці?", "Covid у пустелі", "Covid... на кораблі", "Covid і... Трамп", "Covіd і... ...
1074246
  Барабаш Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – C. 41-46. – ISSN 0130-5263
1074247
  Константинов В. Під знаком Брекзиту. На парламентських виборах у Британії перемогли консерватори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 5


  "Британці вже 10 місяців тому мали залишити Євросоюз. Та натомість вони вкотре обирали команду, яка повинна, нарешті, завершити нескінченну історію Брекзиту. Позачергові вибори в країні проходили під знаком епопеї виходу з ЄС. І вони з усією ...
1074248
  Чернявський М. Під знаком Великого Духа // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 127-153. – ISBN 978-966-2133-57-3
1074249
  Войченко С.В. Під знаком Влади / Войченко Сергій Вікторович, Новік Володимир Олександрович. – Київ : Саміт-Книга, 2022. – 514, [6] с. – Бібліогр.: с. 493-515. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-378-2
1074250
  Яремчук І.В. Під знаком вогню : генет. контекст і естет. природа поезії УПА / Ірина Яремчук ; [наук. ред. Т.Ю. Салига] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2006. – 210, [1] с. – Імен. покажч.: с. 204-210. – Бібліогр.: с. 189-203 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-221-4
1074251
  Гущак І.В. Під знаком добра : поезії / І.В. Гущак. – Київ, 1987. – 128 с.
1074252
   Під знаком європейських стандартів // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  У Президії Національної академії наук України відбувся розгляд і обговорення доповіді "Біоіндикація екологічного стану річкових систем України в аспекті імплементації Директив ЄС у галузі довкілля"
1074253
  Гринкевич О. Під знаком зміцнення режиму: Характерні ознаки розвитку внутрішніх процесів у РФ в 2001 та на початку 2002 року: тенденції, що визначилися // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-39. – ISSN 0868-8273
1074254
  Поліщук Т. Під знаком Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 11


  Про нові знахідки з архівів про Т. Шевченка на сайті "Дня".
1074255
  Полятинчук С. Під знаком культурного ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 січня (№ 3)


  Головній бібліотеці Кам"янця-Подільського - 155 років.
1074256
  Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Висвітлюються соціально-психологічні характеристики учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС під час проведення ліквідаційних робіт та сучасний соціально-психологічний статус ліквідаторів. Показано відмінності в ставленні до майбутнього, в задоволенні ...
1074257
  Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 192-198. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1074258
  Алі-заде Франгіз Під знаком мугаму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 11


  Розмова з відомою композиторкою, головою Спілки композиторів Азербайджану - про панорамну сутність музики Азербайджану і про те, чим вона приваблює слухачів світу і, зокрема, українців.
1074259
  Олійник Б. Під знаком національного генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 2


  Відбулися урочисті заходи, присвячені 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка. Святкова промова голови Шевченківського комітету Бориса Олійника
1074260
  Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця 19 - поч. 20 ст. / Н.М. Шумило; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354с. – ISBN 966-7944-59-Х
1074261
  Божич Ю. Під знаком невизначеності // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 1/2 (742), 14.01.2022. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1074262
  Шкляр Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з літератури,1901-2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2006. – 504с. – ISBN 966-349-040-3
1074263
  Дроздовський Дмитро Під знаком Нобеля : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 216-219. – ISSN 0320 - 8370
1074264
  Комісаренко С.В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу = Under the Nobel sign: leaders of the scientific progress : або роздуми вченого-біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя / Сергій Комісаренко ; голов. ред. акад. НАН України С.В. Комісаренко. – Київ : [б. в.], 2020. – 238, [1] с. : портр. – Назва на корінці кн. та обкл.: Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу. - Дод. тит. арк.англ. - Текст укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2214-87-1
1074265
  Малюта І. Під знаком славетного фольклориста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – ISSN 0868-9644


  Початок третього тисячоліття ознаменувався в Україні ще й тим, що 2001 рік оголошено ЮНЕСКОМ роком Гната Танцюри.
1074266
  Грабовський С. Під знаком Солженіцина // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-60.
1074267
  Бондаренко В. Під знаком справжньої любові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.31-39.
1074268
  Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11


  У Київському університеті культури і мистецтв відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль "Видавничий NON-STOP". Кафедра видавничої справи та мережевих видань на чолі з ініціатором цього заходу - професором, письменником і публіцистом Миколою Тимошиком ...
1074269
  Зуєвський Олег Під знаком фенікса = Under the sign of phoenix : Поезії / Зуєвський Олег; Вступ ст. І.Костецького. – Мюнхен : На горі, 1958. – 113,[3]с. – (Для аматорів)
1074270
  Хоркавий Р. Під знаком Франка / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2008. – 569, [1] с. – Покажч. імен: с. 539-559. – ISBN 5-7707 5182-7
1074271
  Смілянська В. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) / В. Смілянська, О. Боронь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 30-42. – ISSN 0236-1477
1074272
  Білокінь О.В. Під знаком Шевченкового слова : лінгвіст. нариси за текстами книг вражень на Тарасовій горі / Ольга Білокінь ; М-во культури України, Шевченк. нац. заповідник. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 131, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-2783-27-8
1074273
  Ткаченко С.І. Під знаком Ярила / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
1074274
  Ричка В. Під знаменем "Слова" // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-30


  Українськість "Слова о полку Ігоревім".
1074275
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 84с.
1074276
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1952. – 132с.
1074277
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1966. – 151с. – (Б-ка драматурга та кінодраматурга)
1074278
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1975. – 127с.
1074279
  Прокопович В. Під золотою корогвою (Магдебурзьке право в Києві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 121-141
1074280
   Під зорею Великого Жовтня. – Київ, 1969. – 443с.
1074281
   Під зорею Великого Жовтня. Розвиток українсько-білоруських літературних і фольклорних зв"язків у радянську епоху : тези шостої обл. наук. конференції з питань укрраїнсько-білоруського літературного єднання, присвяченої 70-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Суми, 1987. – 44 с.
1074282
  Гнатюк М. Під зорею Володимира Перетца // З архівної спадщини Петра Карманського : джерелознавча практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості ; [упоряд., фахове ред. і передм.: М.М. Гнатюк]. – Київ : Ленвіт, 2020. – С. 4-11. – ISBN 978-617-7137-03-9
1074283
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 134с.
1074284
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 112с.
1074285
   Під зорею Жовтня. – К., 1983. – 96с.
1074286
   Під зорею Жовтня: історії немеркнучі рядки : фотоальбом. – Київ : Політвидав України, 1987. – 239 с.
1074287
  Ботвинов О. Під зорею Радянської влади / О. Ботвинов, 1960. – 91с.
1074288
   Під зорею радянською. – Львів, 1979. – 134с.
1074289
  Грушевський М.С. Під зорями / Михайло Грушевський. – Харків : Коопер. вид. "Рух", 1928. – 580 с., 1 л. портр. : портр.
1074290
  Чабанівський М.І. Під зорями балканськими / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 75с.
1074291
  Фольварочний В.І. Під зорями братерства / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1975. – 64с.
1074292
  Андрієвський А.Й. Під зорями Жовтня : [літ. запис І.М. Велігури] / Андрієвський А.Й. – Київ : Урожай, 1967. – 100 с. : іл.
1074293
   Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 285 с.
1074294
  Рильський Максим Під зорями Кремля / Рильський Максим. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 231 с.
1074295
  Крижанівський С.А. Під зорями радянськими : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
1074296
  Діденко В.І. Під зорями ясними / В.І. Діденко. – Київ, 1961. – 66с.
1074297
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1950. – 296с.
1074298
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1957. – 399с.
1074299
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Одеса, 1979. – 391с.
1074300
   Під інспекторським прицілом // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19


  "За два роки своєї роботи Державна інспекція навчальних закладів перевірила 568 дитсадків, шкіл та вишів і анулювала 24 ліцензії".
1074301
  Ліхтей Тетяна Під кантату дощу : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
1074302
  Гринько Д.Г. Під квітучим рай-деревом / Д.Г. Гринько. – Київ, 1965. – 247 с.
1074303
   Під керівництвом інструкторів NATO // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  З 3 по 6 квітня 2017 року в Брюселі відбувся тренінг з кросфіту за участі військовослужбовців Управління державної охорони України у рамках впровадження методики інтенсивних фізичних тренувань"CrossFit" до системи фізичної підготовки слухачів та ...
1074304
  Кононенко Валентина Олексіївна Під керівництвом КПРС - по шляху миру і творення : Рекоменд. бібліогр. список / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ, 1985. – 17с.
1074305
  Гришин В.В. Під керівництвом КПРС по ленінському шляху - до комунізму / В.В. Гришин. – Київ, 1968. – 24с.
1074306
  Букет Є. Під керівництвом Модеста Левицького. З історії просвітянського руху на Київщині // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5


  Перші просвітянські осередки на теренах колишньої Київ. губернії почали з"являтися одразу після заснування "Просвіти" в Києві 25 черв. 1906 р. Рада Київського товариства "Просвіта" офіційно звернулася по дозвіл відкрити читальню у с. Кривому ...
1074307
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову та Гумільова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-25
1074308
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову і Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 2-4
1074309
  Рогозинський В. Під кленами з чорним листям... Етюд про Ахматову та Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 10-12
1074310
  Томашівський С. Під колесами історії / проф. Др. Степан Томашівський ; [арис життя і творчости С. Томашівського Др. Богдан Коваль]. – Вид. 2-ге. – Ню Йорк : Булава, 1962. – 107 с. – На звороті тит. арк. загол. англ.: Prof. Dr. Stephan Tomashiwsky. Under the wheels of history. – Бібліогр. в підряд. прим.
1074311
   Під колоніальним гнітом. – Ужгород, 1986. – 208с.
1074312
  Кащенко А. Під Корсунем : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 173, [1] с. – Без тит. арк.
1074313
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем / А.Ф. Кащенко. – К., 1992. – 316с.
1074314
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем. Славні побратими. Про генерала Сагайдачного. Кость Гордієнко-Головко - останній лицар Запорожжя / Адріан Кащенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 186, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 184-186. – ISBN 978-617-673-802-2
1074315
  Бережний В.П. Під крижаним щитом : повісті та оповідання / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 166 с.
1074316
  Гречанюк С.С. Під крилами - високий день / С.С. Гречанюк. – Київ, 1982. – 239с.
1074317
  Тендюк Л.М. Під крилами альбатроса : повісті й оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1981. – 510 с.
1074318
  Верига В. Під крилами визвольних дум : спомини підхорунжого дивізії "Галичина" / Василь Верига. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-90-4
1074319
  Тосенко Ю.О. Під крилами жайворонка : повість, оповідання / Ю.О. Тосенко. – Сімферополь : Таврія, 1978. – 208 с.
1074320
   Під крилами любові : альманах № 2 Київ. обл. орг. КЛУ : добірка вибр. поезії чл. Київ. обл. орг. Конгресу літераторів України. Макарів - Бородянка / [худож.: Н. Алимова]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-617-7264-22-3
№2. – 2015. – 172 с.
1074321
  Стрижавський Ю. Під крилами церков : [Оповідання] / Ю. Стрижавський. – Львів : Накладом Вид[авн.] Спілки "Дїло" ; [З друк. "Дїло"], 1917. – 72 с. – Прим. дефектний, бе обкл.
1074322
  Здоровило Т. Під крилом Антонова: державному музею авіації присвоїли ім"я легендарного конструктора // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 8
1074323
  Михайленко А. Під крилом Большака // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 127-133. – ISSN 0130-321Х
1074324
  Кабачій Р. Під крилом грифона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 29 (194). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Краєвидів стародавнього Пантікапея, нинішньої Керчі, не спотворюють натовпи туристів.
1074325
  Гущак І.В. Під крилом неба : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1966. – 79 с.
1074326
  Васильківський О.О. Під крилом осені : оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 212 с.
1074327
  Олійників О.С. Під крилом шторму / О.С. Олійників. – Одеса, 1978. – 112с.
1074328
  Балла Л. Під кроною віку : вірші / Л. Балла. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 158 с.
1074329
  Кінг С. Під куполом = Under the dome : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля, 2014. – 1021, [3] с. – Пер. вид. : Under the dome : a novel / Stephen King. New York, 2009. - Дані тит. арк. частково парал. англ. – ISBN 978-966-14-1025-0
1074330
  Микитенко О. Під кутом ідентичності: сучасні фольклористичні дослідження в Болгарії, Македонії і Сербії // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 156-167. – ISBN 978-966-02-7587-4
1074331
  Гнатюк М. Під кутом нової інтегральної моделі дослідження // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 105-107. – ISSN 0236-1477
1074332
   Під ленінським знаменом. – Київ, 1960
1074333
   Під ленінським знаменом. – Київ, 1962. – с.
1074334
  Назаренко І.Д. Під ленінським прапором / І.Д. Назаренко. – Київ, 1978. – 216с.
1074335
  Касименко О.К. Під ленінським прапором миру / О.К. Касименко, Р.Г. Симоненко. – Київ, 1964. – 52с.
1074336
  Акулов І.Б. Під маскою "класового миру" / І. Акулов. – Київ : Політвидав України, 1975. – 131, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1074337
  Заславський О. Під маскою гранту. Про систему підтримки фундаментальної науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 11


  "У всьому цивілізованому світі однією з основних форм підтримки фундаментальної науки є система грантів. У другому півріччі 2017 р. я отримав грант Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) на дослідження із фізики чорних дір. Однак під час ...
1074338
  Косолапов В.В. Під маскою науки / В.В. Косолапов. – Київ, 1963. – 76с.
1074339
  Юрін А. Під маскою релігії / А. Юрін. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 74 с.
1074340
  Сварог В. Під мелодраматичним соусом // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – C. 3-7


  Повість Оксани Керч "Наречений".
1074341
  Пастушенко А.Ю. Під мечем Дамокла. / А.Ю. Пастушенко. – Львів
кн. 1. – 1969. – 343с.
1074342
  Бундзяк Ю.В. Під мирними небосхилами : поезії / Ю.В. Бундзяк. – Ужгород, 1987. – 68 с.
1074343
  Вертіль О. Під мікроскопом часу - давнє Лівобережжя України // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 28 жовтня (№ 231). – С. 5


  Виповнюється 85 років від дня народження Олега Сухобокова (1937-2008) - видатного українського археолога-славіста, дослідника слов"янської та давньоруської історії.
1074344
  Коцюбинський М.М. Під мінаретами / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1930. – 51с.
1074345
  Горницький А.Я. Під Моравською Остравою / А.Я. Горницький. – Київ, 1963. – 331с.
1074346
  Микитин Т.Д. Під мурами Львова. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1958. – 84с.
1074347
  Хуртовина П. Під небом Волині : воєнні спомини християнина / Панас Хуртовина. – репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 205, [1] с. – ISBN 978-611-01-1918-4
1074348
  Масенко Терень Під небом Гуцульщини. Нариси. / Масенко Терень. – К., 1961. – 236с.
1074349
  Василевська В. Під небом Китаю / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 348 с.
1074350
   Під небом Коновалюка ростуть билина і людина // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 18 - 25 жовтня (№ 46). – С. 14-15
1074351
  Маценко І.А. Під небом отчого краю / І.А. Маценко. – К., 1980. – 229с.
1074352
  Ліщина М. Під небом північним : поезії / Мирослав Ліщина. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 34 с.
1074353
  Капіруліна С.Л. Під небом Прованса // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 44-47 : фото
1074354
  Капіруліна С.Л. Під небом Провансу. Закінчення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 36-41 : фото
1074355
  Коваль Г.П. Під небом України : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 142 с.
1074356
  Павленко М. Під невсипущим оком Бони або форум у Кременці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 6


  Про Х-й українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур-2014", присвячений 200-річчю Тараса Шевченка та 205-річчю з дня народження Юліуша Словацького, що проходив в Кременці.
1074357
   Під недремним оком царської поліції (до 90-річчя переведення Михайла Грушевського з казанського заслання до Москви) / передав матеріали Є. Савенко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 154. – ISBN 966-7060-98-5
1074358
  Боролич Ю. Під одним небом / Ю. Боролич. – Пряшів, 1958. – 131с.
1074359
  Манилів Н.М. Під одну булаву або не було-б щастя та помогло нещастя / Н.М. Манилів. – Вінніпег, Ман, 1934. – 72 с.
1074360
  Будзиновський Вячеслав Під одну булаву! : Оповіданнє з часів першої руїни (друга половина XVII віку) / Вячеслав Будзиновський. – Львів : Накладом С. Шухевича ; З друк. "Дїло", 1920. – 122 с.
1074361
  Наслунга В. Під омофором : іст. роман / Влад Наслунга. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 182, [2] с. – ISBN 978-966-2669-96-1
1074362
  Сліпушко О. Під омофором національного генія. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 6
1074363
  Олійник В. Під омофором Пречистої Діви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 11


  "З історії чудотворного образа Божої Матері Лопатинської і деяких інших українських ікон. Від часу заснування християнства Пресвяту Діву Марію за Її велику доброчинність і допомогу шанує весь християнський світ. Церква вбачає в Ній заступницю перед ...
1074364
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1918. – 128с.
1074365
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 99с.
1074366
  Вітович І. Під отруйним грибом. 70 років тому СРСР здійснив перше ядерне випробування, а історія виготовлення радянської атомної бомби є ще одним свідченням злочинів сталінського режиму // Україна молода. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 96). – С. 13


  "У 1949 році, 29 серпня, Радянський Союз випробував на Семипалатинському полігоні Казахстану свою першу ядерну бомбу. Над казахським степом піднявся ядерний гриб, а над рештою світу нависла загроза ядерної гонки, нагадує «Радіо «Свобода». «Перша ...
1074367
  Тарнашинська Л. Під охороною Христа Корковадо // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 8-9


  90 років Вірі Вовк (Селянській) - українській письменниці, літературознавцю, прозаїку, драматургу і перекладачу. Пише українською, німецькою і португальською мовами, мешкає в Бразилії.
1074368
  Малишева Ірина Під парасолями Таїланду : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-96 : Фото
1074369
  Федоренко К. Під патронатом Меркель. Німецькі християнські демократи обрали нову очільницю партії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 5
1074370
  Бажан О. Під пильним контролем КДБ // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 115-134
1074371
  Журжа І. Під пильним наглядом влади // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 серпня (№ 149). – С. 1, 9


  12 серпня - 140 років від дня народження українського історика, літературознавця, етнографа, громадсько-політичного діяча О. С. Грушевського.
1074372
  Кіт Л. Під пильним поглядом пророка // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2 : фото


  76 років тому, 6 березня 1939 року навпроти КНУ імені Тараса Шевченка на місці знесеного більшовиками пам"ятника Миколі І встановлено пам"ятник Тарасові Шевченку роботи скульптора М. Манізера.
1074373
  Нестеренко П. Під покровом берегині книжкових скарбів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 38-39
1074374
  Черех Іван Під покровом Богородиці // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1074375
  Чобіт Д. Під покровом КГБ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 2-5. – ISSN 2519-4429
1074376
  Сагач Г.М. Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) / Галина Сагач ; [ред. В.А. Гаврилюк]. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. – ISBN 966-95880-3-0
1074377
  Нікітенко Н.М. Під покровом Оранти / Надія Нікітенко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 93, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0712-5
1074378
   Під полиновою зорею. – Київ, 1996. – 160с.
1074379
  Рибак І. Під прапорами Богдана Хмельницького // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 11-12


  Доба Національно-визвольної війни українського народу.
1074380
  Купчик Л. Під прапором Бандери // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Про долю отця Андрія та інших його дітей.
1074381
  Носенок Б.Е. Під прапором боротьби: Олена Теліга та Сабіна Шпільрейн-Шефтель // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 161-162
1074382
   Під прапором великого жовтня. – Пряшев, 1957. – 326с.
1074383
   Під прапором Великого Жовтня. – Ужгород, 1959. – 208с.
1074384
  Устинов Д.Ф. Під прапором Великого Жовтня. / Д.Ф. Устинов. – К., 1981. – 30с.
1074385
  Шиндеров Б.В. Під прапором визвольної боротьби. / Б.В. Шиндеров. – К., 1977. – 87с.
1074386
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – 692с.
1074387
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1964. – 380с.
1074388
  Бречак І.М. Під прапором інтернаціоналізму / І.М. Бречак. – К, 1970. – 199с.
1074389
  Грабовський С. Під прапором ісламу: можливі варіанти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Мусульманські країни вступають у період релігійної реформації, наслідком якої може бути дальша радикалізаці їхніх суспільств.
1074390
  Тельман Е. Під прапором комунізму проти фашизму / Е. Тельман. – Х., 1931. – 16с.
1074391
  Щербаков О.С. Під прапором Леніна - Сталіна ми переможемо / О.С. Щербаков. – Київ : Укрвидав, 1943. – 16 с.
1074392
   Під прапором марксизму-ленінізму : збірник статей, присвячений сорокаріччю утворення Комуністичної партії України. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 646 с.
1074393
   Під прапором миру. – Львів, 1952. – 104с.
1074394
  Євшан М. ПІд прапором мистецтва : літературно-критичні статті / Микола Євшан. – Київ : [Життя й Мистецтво. Друк. Акц[іонер]. т-ва "Петр Барскій"]. – (Видавництво "Життя й Мистецтво" ; [Кн.] 1)
Кн.1. – 1910. – 109 с.


  Зміст: Проблеми творчости; Поезія безсилля; Літературні характеристики: Михайло Яцків. Петро Карманський. Василь Пачовський. Богдан Лепкий. Агатангел Кримський. Ольга Кобилянська. Микола Чернявський. Василь Стефаник
1074395
  Дудикевич Б.К. Під прапором народного фронту / Б.К. Дудикевич. – Львів, 1956. – 108 с.
1074396
  Діас Х. Під прапором народного фронту. Промови й статті. / Х. Діас, 1938. – 287с.
1074397
  Буцько М.О. Під прапором пролетарського інтернаціоналізму і дружби народів / М.О. Буцько, В.М. Тараненко. – К., 1967. – 38с.
1074398
  Литвин К. Під прапором Рад / К Литвин. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 28 с.
1074399
  Кон Ф.Я. Під прапором революції / Ф.Я. Кон. – Харків, 1936. – 155с.
1074400
  Гопнер С. Під прапором світової пролетарської революції : до десятиліття комінтерну / С. Гопнер. – Москва : Держвидав України, 1929. – 202 с. : іл.
1074401
  Беленчук І.А. Під прапором соціалістичної демократії : матеріал на допомогу лекторам до виборів у Верховну Раду УРСР і місцеві Ради депутатів трудящих / Беленчук І.А. ; Відділ пропаганди і агітації київського міського КП України ; Київ. міська орг. тов. "Знання". – Київ : Знання, 1967. – 27 с.
1074402
   Під прапором українства / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про Олену Курило - укладачку термінологічних словників, авторки багатьох праць із української граматики, фонології, ...
1074403
  Будько Євген Під прапором ЮНЕСКО // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 130-131 : фото
1074404
  Абдуліна І. Під прицілом - піратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1074405
  Загорулько Р. Під прицілом радянських спецслужб // Молодь України. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 16)


  Низка смертей учасників українських національно-визвольних змагань 1917-1921 років, які після їхньої поразки опинилися в еміграції: Симон Петлюра, Євген Коновалець, Лев Ребет.
1074406
  Бондарчук В.. Під прицілом: ризики податкової амністії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 10
1074407
   Під проводом КПЧ -- за побудову розвиненого соціалістичного суспільства в нашій Батьківщині, 1962. – 32с.
1074408
  Воскрекасенко С.І. Під прожектором / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1953. – 24 с.
1074409
   Під радянською зорею. – К., 1950. – 159с.
1074410
  Личук Ю.Т. Під радянською зорею / Ю.Т. Личук. – Львів, 1952. – 72с.
1074411
  Пономаренко О. Під рідним небом / О. Пономаренко. – Дніпропетровськ, 1958. – 40с.
1074412
  Білоцерківець Наталка Під розквітлою липою із рудим котом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1074413
  Папенко М. Під рушницю - навіть дітей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 64). – С. 11


  У Криму кількість пропутінських молодіжних організацій поповнилися бойовиками-школярами.
1074414
  Химко А.І. Під Савур-могилою / А.І. Химко. – Київ : Український письменник, 1993. – 446с. – ISBN 5-333-01239-3
1074415
  Короненко С.А. Під світом Летючих Псів : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1991. – 107 с.
1074416
  Наєнко М. Під своїм дахом, або кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 338-366. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
1074417
  Наєнко М.К. Під своїм дахом, або Кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 63-93. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1074418
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-518-431-7
1074419
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський ; [ передмова : М. Поповича ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 720 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А. ( голова видавничої ради ), Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-489-8
1074420
  Личковах В.А. Під сигнатурою Спаса. Сіверянська культурологічна регіоніка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.58-62. – (Філософські науки)
1074421
   Під синім небом - золоті простори. Природничо-географічний факультет // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 липня (№ 30). – С. 2-3


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
1074422
  Панько С.І. Під синіми бескидами. / С.І. Панько. – Ужгород, 1962. – 190с.
1074423
  Бандрівський Д. Під синіми горами / Д. Бандрівський. – К, 1955. – 352с.
1074424
  Бандрівський Д.Г. Під синіми горами : записки вчителя / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1977. – 191 с.
1074425
  Іваничук Р.І. Під склепінням храму : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1961. – 56 с.
1074426
  Пентер Т. Під слідством за співпрацю: судове переслідування колаборантів у СРСР після Другої світової війни та злочинів у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2214-11-6
1074427
  Колісник Г.А. Під сонцем : Роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1965. – 251с.
1074428
   Під сонцем Батьківщини. – К., 1951. – 636с.
1074429
   Під сонцем Батьківщини. – Київ, 1975. – 126с.
1074430
  Чхіквішвілі Д.Й. Під сонцем Жовтня / Д.Й. Чхіквішвілі, З.П. Бабунашвілі. – Київ, 1980. – 200 с.
1074431
  Верига В. Під сонцем Італії = Under the Italian sun : вояки Дивізії "Галичина" Укр. Нац. Армії в Бритійському таборі полонених "5Ц" у Беллярії, Італія, черв.-жовт. 1945 / Василь Верига // Бібліотека українознавства / Наукове товариство імени Шевченка. – Торонто ; Нью Йорк ; Париж ; Сидней, 1984. – Т. 50 : Під сонцем Італії / Василь Верига. – С. 1-254 : іл.
1074432
  Якель Р. Під сонцем України і Африки. Доля відміряла Юрієві Шумовському довгий вік // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 10


  "Шолом, шкура пітона, спис, стріли, ніж, африканський оберіг «грі-грі» - цінні реліквії, які Юрій Шумовський привіз з Африки і згодом передав у Дубенський державний історико-культурний заповідник. Ім"я археолога, етнографа, антрополога, палеонтолога, ...
1074433
  Попик В. Під софітами спецслужб / Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу; В"ячеслав Попик. – Київ : Вид-во Європ. ун-тету фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 406 с. – ISBN 966-7508-42-0
1074434
  Зятьєв С. Під спів "Ще не вмерла Україна" ешелон вирушив на північ... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9


  День пам"яті героїв Крут.
1074435
  Бобрьонок С.Т. Під стінами Бреста / С.Т. Бобрьонок. – Київ : Молодь, 1958. – 136 с.
1074436
  Дроздовський Д. Під сузір"ям Остапа Тарнавського // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 189191. – ISSN 0320 - 8370
1074437
  Трайста М.Г. Під сузір"ям слова : публіцистика / Михайло Гафія Трайста ; [ред. Михайло Михайлюк]. – Бухарест : RCR Editorial, 2018. – 376 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці частин. – ISBN 978-606-745-027-9
1074438
  Станкович Є.Ф. Під твоїми, партіє, знаменами / Є.Ф. Станкович. – К., 1977. – 16с.
1074439
  Кметь І. Під твою милість... Образ Божої Матері в українській апокрифічній традиції : монографія / Ірина Кметь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 312, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0497-9
1074440
  Петрів П. Під тиском звинувачень // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 5
1074441
  Страшнюк С.Ю. Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з"явилася "македонська національна меншина" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 171-180. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1074442
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Одеса, 1927. – 269 с.
1074443
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами / Б. Гринченко ; з передм. І. Лакиан. – [Харків] : Український робітник, 1928. – X, 234 с. – (Дешева літературна бібліотека)
1074444
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Харків ; КиЇв, 1930. – 250 с.
1074445
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – 4-е вид. – Харків, 1931. – 263 с.
1074446
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1991. – 494 с.
1074447
  Зернецький Б.Ф. Під тропічним небом. / Б.Ф. Зернецький. – К., 1968. – 45с.
1074448
  Петров А.Г. Під тропічним сонцем / А.Г. Петров. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1935. – 211с.
1074449
  Мечник С. Під трьома окупантами : Спогади українського революціонера-підпільника / С. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 208 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто. - Памя"яті Поляглих Героїв за волю України
1074450
  Стус В.С. Під тягарем хреста : Поезії / В.С. Стус. – Львів : Каменяр, 1991. – 159с. – ISBN 5-7745-0378-X
1074451
  Шестопал М. Під Уолл-стріхою / М. Шестопал. – К., 1952. – 104с.
1074452
  Грінченко Б.Д ПІд хмарним небом : вірші / Василь Чайченко [псевд.]. – [У Київі (Київ)] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 212, IV с.
1074453
  Сварог В. Під холодним поглядом вічности // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 5-7


  Повість Марії Кейван "Карвендель".
1074454
  Волков М. Під Хотином османи втратили 30 тисяч війська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 17


  Події літа 1673 р.: 32-тисячна турецька армія загрожувала Речі Посполитій спустошенням.
1074455
  Гречанінов В. Під цивільний контроль. Суспільство і Збройні сили України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.20-29. – ISSN 0868-8273
1074456
  Яковенко С. Під чарами семантизації: "Серце пітьми" Джозефа Конрада і "Стискання лещат" Генрі Джеймса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С.197-203. – ISBN 978-966-359-360-9
1074457
  Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства / А.П. Ярещенко. – Київ : Шанс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-2202-00-7
1074458
  Мамчак М. Під час аральської експедиції Шевченко написав більш як 7- поезій, серед них - п"ять поем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 липня (№ 122). – С. 11
1074459
  Масненко В.В. Під час і поміж світових війн: огляд білоруської історіографії в геополітичному контесті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 178-181. – ISBN 978-966-353-452-7
1074460
  Шпонтак І.М. Під час ожеледиці будьте обережними // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 36
1074461
  Зятьєв С. Під час окупації життя киян могло обірватися будь-якої миті // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 18
1074462
   Під час пожежі у міському громадському транспорті (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 16 : фото
1074463
  Треніна А.С. Під час пожежі, коли виходу немає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 21-22
1074464
  Кравченко Є.С. Під червоною калиною / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 39 с.
1074465
  Сидоренко Віктор Під черевом Кайманів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 66-73 : фото
1074466
  Пилипенко В С. Під Черніговим / В С. Пилипенко. – Х., 1929. – 43с.
1074467
  Олійник Р. Під чиїм "дахом" працюють "чорні" лісоруби. Роман Олійник: "Я ламав корупційні схеми і відновлював у лісовій галузі силу закону" / бесіду вела С. Ісаченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 8


  "Так у лісовому господарстві ще не нищили ні лісу, ні кадрів - під корінь, свавільно і безкарно. На зачищені в регіонах "хлібні" місця Державне агентство лісових ресурсів України (ДАЛРУ) ставило своїх людей, які забезпечували "малу приватизацію" ...
1074468
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 14 вересня (№ 26). – С. 6


  Щоденник українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладача, громадсько-культурного і політичного діяча, одного із творців Карпатської України, редактора щоденної газети Карпатської України "Нова свобода" Василя Гренджі-Донського.
1074469
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 28 вересня (№ 28). – С. 6-7


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1074470
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 23 листопада (№ 36). – С. 6
1074471
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1074472
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1074473
  Ткаченко Б.І. Під чорним тавром : Історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею - людською пам"яттю / Б.І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993. – 464с. – ISBN 5-7707-6101-6
1074474
   Під чорними крилами Ватікану. – Львів, 1955. – 59с.
1074475
  Студецький М.М. Під чужим і під рідним небом / М.М. Студецький. – К, 1989. – 150с.
1074476
  Череватенко Л. Під чужим іменем : Три публікації, які не ввійшли до ювілейного двотомника корифея перекладу українською // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-119. – ISSN 0131-2561
1074477
  Василевська В.Л. Під чужим місяцем / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 269с.
1074478
  Студецький М.М. Під чужим небом / М.М. Студецький. – К, 1960. – 64с.
1074479
  Бойко Г.П. Під чужим небом / Г.П. Бойко. – Київ, 1977. – 37с.
1074480
  Чабан М. Під чужим небом / М. Чабан. – Дніпропетровськ, 2000. – 36с.
1074481
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом : памфлети / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1968. – 93 с.
1074482
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1974. – 240 с.
1074483
  Небелюк М. Під чужими прапорами / Мирослав Небелюк ; з передм. О. Ждановича. – Paris ; Lyon : PIUF : SCIP, 1951. – 205, [2] с. : іл.
1074484
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький ; мал. В. Григор"єва, К. Полякової. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 243, [5] с.
1074485
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький ; мал. В. Григор"єва, К. Полякової. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 292 с. : іл.
1074486
  Станіславський В. Під чужими прапорами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Турецькі полонені - голландські матроси - найманці на службі в Пєтра I: довгий шлях українців на Батьківщину.
1074487
  Верховський В. Під чужими прапорами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7


  Марченко Всеволод Михайлович - пілот авіації Чорноморського флоту.
1074488
  Небелюк М. Під чужими прапорами / Мирослав Небелюк. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 201, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2001-2
1074489
  Ярославська Д. Під чужі зорі = Towards different stars : роман / Дарія Ярославська. – Торонто : Добра книжка
Ч. 3 : Трилогія: "Повінь". – 1971. – 258, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. - Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
1074490
  Дмитрук К.Є. Під штандартами реакції і фашизму / К.Є. Дмитрук. – Київ : Наукова думка, 1976. – 383 с.
1074491
  Нехода І.І. Під щасливою зорею : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1950. – 316с.
1074492
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник харківського селянина Нестора Білоуса.
1074493
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник Нестора Білоуса.
1074494
  Кикуш О. Підаищення ефективності управління процесами технічного переозброєння як засіб нарощування рівня експортного потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 215-219. – ISSN 1993-0259
1074495
  Дозорець П. Підакцизні товари як предмет оподаткування акцизним збором у законодавстві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 288-293. – ISSN 0132-1331
1074496
  Вітович І. Підбадьорені сусідами. У Тбілісі тривають мітинги з вимогою відставки уряду // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "Сотні людей з національними прапорами зібралися 3 червня у центральній частині Тбілісі, повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода». Близько 19:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом), за наказом лідера протесту, натовп почав вихлюпуватися на проспект ...
1074497
  Гузерчук О.О. Підбадьорювання в системі спонукальних мовленнєвих актів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 100-103
1074498
  Мельник Альона Підбиваємо підсумки - аналізуємо здобутки (інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту А.М.Мул) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 39-40
1074499
  Безп"ятчук С.Л. Підбиваючи підсумки навчання посадових осіб, на яких покладені обов"язки з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 29-30 : фото
1074500
   Підбираєте персонал? : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.110 : Фото
1074501
  Михайленко В.М. Підбитий журавель, або Забутий талант : нарис життя і творчості укр. письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831-1874) / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 43-47. – ISBN 978-617-7648-28-3


  Скорочений варіант цього нарису став переможцем Міжнародного конкурсу "Невідома українська література" (ІІ місце), що проводився в рамках проекту "Врятуй і збережи" 2018 року (керівник проекту Михайло Блехман, Канада)
1074502
  Стоєцький Валентин Підбито підсумки Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 9-11
1074503
  Вдовиченко Г. Підбито підсумки збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" на Хмельниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 14-15 : фото
1074504
  Тищенко Алла Підбиття підсумків роботи обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 22-23 : фото
1074505
  Діянова Г Л. Підбір вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність до лімітуючихж факторів середовища. : Автореф... Канд.сіслькогосп.наук: 06.00.05 / Діянова Л.Г,; Укр.акад.аграрн.наук. – Дніпропетровськ, 1995. – 24л.
1074506
  Василенко М.К. Підбір кадрів редакційного колективу. Співвідношення диктатури і демократії (Нотатки видавця-науковця) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 122-124


  Розглядається проблема творчої диктатури у редакційному колективі та її необхідність у реалізації творчих планів.
1074507
  Сидоренко Т.Д. Підбір музичного супроводу для постановки хореографічного номеру на уроках музичного інструменту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1074508
   Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності / С.М. Злепко, Д.Х. Штофель, Т.М. Кременчук, Н.Б. Мартинюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 160-165
1074509
  Янушкевич Світлана Миколаївна Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.06 / Янушкевич Світлана Миколаївна; УААН. – Харків, 1999. – 18л.
1074510
  Леонтьєв Олексій Петрович Підбір субстратів та площі живлення при вирощуванні саджанців яблуні з ізольованою кореневою системою : Автореф... канд. сільськог.наук: 06.01.07 / Леонтьєв Олексій Петрович; Мін-во сільського господарства і продовольства України, Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1993. – 24л.
1074511
  Присяжнюк Л.М. Підбір та оптимізація методик екстракції нуклеїнових кислот із трансгенних рослин цукрових буряків (Beta vulgaris L.) // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 14-18. – ISSN 2078-9912
1074512
  Шрамко В.В. Підбір та оцінка сумішок однорічних культур для ланок зеленого конвеєра перехідної зони Полісся-Лісостеп. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.12 / Шрамко В.В.; Ін-т землеробства Укр. Академії аграрних наук. – К., 1999. – 19л.
1074513
  Стародубець Г. Підбір, розстановка та основні якісні характеристики радянських посадовців західних областей України в 1944 – 1945 роках // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 50-57. – ISSN 2519-058X
1074514
  Квітка-Основ"яненко Підбрехач. На пущання як зав"язана / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург, 1862. – 8с.
1074515
  Абакумова Ю.В. Підбурювання службової особи до вчинення злочину шляхом давання хабара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 185-187. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1074516
  Барановська Н.М. Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 90-97. – ISSN 0321-0499
1074517
  Валявко І. Підвалини містичного світогляду Г.Сковороди // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 31-48. – ISBN 966-76-31-01-Х
1074518
  Уваркіна О.В. Підвалини педагогічної спадщини клінічного інституту для удосконалення лікарів // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 369-376


  "Після закінчення університету Св. Володимира (1895) М.А. Левитський довгий час працював у лікарнях Києва, Житомирської та Чернігівської області. Викладацьку діяльність розпочав у 1910 році в Київському жіночому медичному інституті, а згодом став ...
1074519
  Свида І.В. Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 41-44. – ISSN 1728-6220


  У статті здійснено аналітичну оцінку проблем сталого розвитку в Україні, наголошено на ролі глобалізації в сучасних світових процесах. Обгрунтовано необхідність формування для реалізації сталого розвитку.
1074520
   Підвисоцький (Подвисоцький) Володимир Валеріанович (1857-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373. – ISBN 978-966-439-754-1
1074521
   Підвисоцький Володимир Валеріанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 250. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1074522
  Короткий В. Підвисоцький Володимир Валеріанович (1857-1913) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434. – ISBN 5-7707-1062-4
1074523
  Сохацька О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді XXI століття // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 7-20. – ISSN 1818-5754
1074524
   Підвищений курс української мови. – Харків, 1931. – 431с.
1074525
  Бережецький Олександр Васильович Підвищенні точності водіння коренезбиральних машин в технологічному процесі вирощування цукрових буряків : Автореф... кандид. техн.наук: 05.20.01 / Бережецький Олександр Васильович; Харків. держ. техн. ун-тет сільськогосп. – Харків, 1996. – 20л.
1074526
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1074527
  Гапонюк М.М. Підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель у змінних умовах та наявних ризиків // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1074528
  Ніколаєв О.Л. Підвищення адаптивності допоміжних пристроїв автоматизованих технологічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Ніколаєв О. Л.; Льв. ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 21л.
1074529
  Карапетян А.О. Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1/2 (15/16). – С. 48-55. – ISSN 2311-6420


  Запровадження стандартів, рекомендацій і основних інструментів, що сприятимуть сумісності, порівнянності, визнанню періодів і термінів підготовки (навчання) фахівців є важливим завданням реформування системи вищої освіти України в контектсі Болонського ...
1074530
  Дмитруха Т.І. Підвищення безпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Дмитруха Тетяна Іллівна ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Держ. установа "Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074531
  Штулер І.Ю. Підвищення безпеки оцінювання експертних знань / І.Ю. Штулер, І.М. Лях // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 37-44. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1074532
  Швагер Н.Ю. Підвищення безпеки та ефективності вибухових робіт при проведенні гірничих виробок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Швагер Н.Ю.; Мін-во освіти Укр.Криворізький техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
1074533
  Підлісецький Г.М. Підвищення віддачі основних фондів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький. – К, 1986. – 136с.
1074534
  Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1074535
  Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1074536
  Бурова Д.В. Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою з нагрівом в міжкритичний інтервал температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Бурова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074537
  Камзел О.А. Підвищення вмісту Х-вірусу картоплі в рослинах Solanum tuberosum при вирощуванні на грунті, контамінованому важкими металами / О.А. Камзел, О.В. Шевченко, І.Г. Будзанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних концентрацій солей важких металів у фунті на перебіг фіто вірусної інфекції. Окрема та комбінована дія вірусної інфекції та важких металів призводить до зменшення вмісту сумарного хлорофілу за рахунок зменшення концентрації ...
1074538
  Артеменко В.В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Артеменко Віктор Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв
1074539
   Підвищення врожайності сільськогосподарських культур. – К., 1968. – 223с.
1074540
   Підвищення добробуту трудящих України за 50 років Радянської влади. – Львів, 1967. – 274с.
1074541
  Власенко Микола Вікторович Підвищення довговічності дизелів сільськогосподарських машин на стадії післяремонтної обкатки шляхом модифікування поверхонь тертя деталей трибохімічним методом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.11 / Власенко Микола Вікторович; Кіровогр. ін-тут сільськогосп. машинобудування. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1074542
  Кут О.В. Підвищення довговічності робочих органів трубопровідної арматури у системах промислового гідротранспорту феромагнітних корисних копалин : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.12 / Кут О.В.; Мі-во освіти України. Східно-український держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 23л.
1074543
  Лепеха Ольга Григорівна Підвищення довговічності сталевих канатів для підйомників шляхом їх раціонального обтиску в процесі виття : Автореф... канд. техніч.наук: 05.05.05 - 05.16.05 / Лепеха Ольга Григорівна; Харківськ. інженерно-педагог. ін-т. – Харків, 1993. – 24л.
1074544
  Щуревич О. Підвищення довіри до банківської системи України / О. Щуревич, І. Стахів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 24-35 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1074545
  Рабінович С. Підвищення довіри до Конституційного судочинства в Україні: моральнісні та юридичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 120-122
1074546
  Белялов Т.Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 267-274 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1074547
  Томашевський Р.С. Підвищення достовірності контролю та діагностики біологічних об"єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Томашевський Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1074548
  Суботін О.В. Підвищення достовірності контролю технологічних параметрів і швидкості інформаційно-вимірювальних систем прокатних станів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Суботін О.В.; Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17л.
1074549
  Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов"язаннями / В. Брич, Я. Шпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 37-46. – ISSN 1818-5754
1074550
  Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
1074551
  Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 20-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1074552
  Сметана С.М. Підвищення екобезпеки порушених гірничими роботами територій за рахунок застосування методів цілеспрямованого прискореного формування екосистем : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сметана С.М. ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1074553
  Дмитренко Тетяна Володимирівна Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Дмитренко Т.В.; Українськ. наук.-дослідний ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1074554
  Єрмакович І.А. Підвищення екологічної безпеки водних об"єктів запобіганням їх забруднення фармацевтичними препаратами / І.А. Єрмакович, Н.М. Самойленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 26-29. – ISSN 1997-9266
1074555
  Уряднікова І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф. дис. ... доктора техн. наук. ; спец.21.06.01 - екологічна безпека / Уряднікова І. В. ; Нац. ак.природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 70 назв.
1074556
  Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1074557
  Наслєднікова М.А. Підвищення екологічної безпеки на об"єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Наслєднікова М.А. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1074558
  Савотченко О.М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1074559
  Ісаєва-Парцванія Підвищення екологічної безпеки при електрохімічній переробці свинцево-кислотних акумуляторів у силіційфлуорисих електролітах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 - екол. безпека / Н.В.Ісаєва-Парцванія; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
1074560
  Насонкіна Н.Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопосточання : Автореф. дис. ...д-ра філос.наук: 21.06.01 / Надія Геннадіївна Насонкіна; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 32 назви
1074561
   Підвищення екологічної безпеки та надійності металоконструкцій металургійними та технологічними методами / В.Г. Старчак, С.О. Олексієнко, С.Д. Цибуля, О.Г. Мартинюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 75-78 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1074562
  Соколова Я.В. Підвищення екологічної безпеки теплогенеруючих установок комунального господарства : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Яна Володимирівна Соколова; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1074563
  Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України / В. Покрищук, Т. Перегудова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-24
1074564
  Орлик О.В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 84-92. – ISSN 2308-1988
1074565
   Підвищення економічної ефективності будівництва. – Х., 1970. – 144с.
1074566
  Демиденко О.О. Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління / О.О. Демиденко, Ю.В. Слива // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 22-26. – ISSN 2307-4949
1074567
  Пасько Н.С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з чавуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пасько Наталія Сергіївна ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1074568
  Киричок П.О. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном / П.О. Киричок, Р.Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 4-19. – ISSN 2077-7264
1074569
  Шостачук О.П. Підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату флексографічних аркушевих машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Шостачук Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Киев, 2021. – 23 с . – Бібліогр.: 14 назв
1074570
  Фоменко Сергій Миколайович Підвищення експлуатаційних характеристик інструментальних матеріалів на основі нітриду кремнію нанесенням стійких проти спрацювання покриттів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Фоменко Сергій Миколайович; Ін-тут проблем матеріалозн. ім. І.М.Францевича. – К., 1997. – 21л.
1074571
  Шумілов М.Ю. Підвищення електричної та механічної міцності високовольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатаційних факторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шумілов М.Ю. ; Нац. техн. ун-т, "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074572
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1074573
  Ігнатенко М.М. Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Ігнатенко М.М. ; Нац. техн. ун-=т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074574
  Назаренко І.А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1074575
  Максимюк Т.А. Підвищення енергетичної та спектральної ефективності гетерогенних мереж мобільного зв"язку п"ятого покоління : автореф. дис. ... канд, техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 42 назви
1074576
  Стойка В.О. Підвищення енергоефективності - основа інноваційного розвитку економіки України / В.О. Стойка, П.Ю. Курмаєв, С.О. Стойка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1074577
  Гаврилко П.П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П.П. Гаврилко, Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 28-32
1074578
  Кулаковський Л.Я. Підвищення енергоефективності енерготехнологічного комплексу сушіння на торфобрикетному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Кулаковський Леонід Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1074579
  Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.:12 назв
1074580
  Кругол М.М. Підвищення енергоефективності систем власних потреб теплових електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кругол Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074581
   Підвищення енергоефективності системи опалення тваринницьких приміщень / С.В. Гайдукевич, Л.С. Колодійчук, М.В. Потапенко, Н.П. Семенова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 226-235 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1074582
  Кагало І.О. Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кагало Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1074583
  Литвиненко Т.М. Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Литвиненко Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074584
  Фасолько Т.М. Підвищення ефективности матеріяльно-технічного забезпечення підприємства / Т.М. Фасолько, П.М. Сем"янчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 55-67. – ISSN 2078-9165
1074585
  Хамріт Мостефа Підвищення ефективності автономних напівпровідникових систем електропостачання на основі сонячних елементів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.09.12 / Хамріт Мостефа; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074586
  Пермяков Олександр Анатолійович Підвищення ефективності агрегатних верстатів середнього розміру при виборі структури та управління проектними параметрами процесу різання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.06, 05.02.08 / Пермяков Олександр Анатолійович; Харківський політехн. ін-тут. – Харків, 1993. – 18л.
1074587
  Прокопенко О.В. Підвищення ефективності алгоритму чисельного розрахунку власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 211-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проілюстровано застосування методу часткових областей (МЧО) з особливістю на ребрі до задачі визначення власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі (РПХ). Показано, що МЧО з особливістю на ребрі дозволяє суттєво ...
1074588
  Айварджі О.О. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Айварджі Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074589
  Мартинова О.М. Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі Гільберта : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мартинова О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074590
  Росоляк О.Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-113.
1074591
  Алєксєєнко О.С. Підвищення ефективності вибухових робіт на кар"рах шляхом урахування анізотропії тріщінуватості гірничих порід : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Алєксєєнко О. С.; НАН України Ін-т гідромеханіки. – К., 1996. – 22л.
1074592
  Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар"єрах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05..15.09 / Ковалевич С.В; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 10 назв
1074593
  Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності вивчення математики : Організація творчої діяльності учнів / М.Д. Касьяненко. – Київ, 1980. – 144 с.
1074594
  Павлюк К.В. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 15-33. – ISSN 2414-3499
1074595
  Коваленко С.О. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах / С.О. Коваленко, Я.І. Ярцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1074596
  Гончар О.Д. Підвищення ефективності викладання зоології / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1975. – 104с.
1074597
  Шкварчук Л. Підвищення ефективності використання банківського кредиту в інноваційній діяльності : слово молодим науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 54-55 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1074598
  Лаврентьєв М.М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 53-61. – ISSN 2306-6814
1074599
  Мельничук І.В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до "зеленої економіки" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 200-207. – ISSN 2222-0712
1074600
  Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1074601
  Безкровна Г.Д. Підвищення ефективності використання засобів праці як передумова зростання продуктивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 96-102
1074602
  Тищенко В.І. Підвищення ефективності використання кнурів-плідників в промислових свино-комплексах. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.04 / Тищенко В.І.; УААН Ін-т тварин-ва. – Харків, 1993. – 21л.
1074603
   Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин / В.М. Джулій, Г.В. Гусляков, Ю.О. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 107-116. – ISSN 2524-0056
1074604
  Стецюра В.К. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів у промисловості / В.К. Стецюра. – К., 1968. – 47с.
1074605
  Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1074606
   Підвищення ефективності використання техніки / І Дорош, Й, , ін. та. – К, 1983. – 56с.
1074607
  Орєшков В.І. Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Орєшков Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074608
  Балуков І.Т. Підвищення ефективності виробництва - важливе завдання одинадцятої п"ятирічки. / І.Т. Балуков. – Київ, 1982. – 48с.
1074609
  Шапуров О.О. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1074610
  Хоменко Л.М. Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства / Л.М. Хоменко, С.В. Дідур // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 103-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1074611
  Слободюк Р.С. Підвищення ефективності виховання учнів у процесі вивчення фізики : пос. для вчит. / Р.С. Слободюк, З.В. Сичевська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 112с.
1074612
   Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки, 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 76с.
1074613
  Тищенко Є.О. Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Тищенко Є.О. ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1074614
  Гордієнко Ю.О. Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Гордієнко Ю. О. ;Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту паселення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ун. цивільного захисту України. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. :17 назв.
1074615
  Семаков В.В. Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Семаков Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1074616
  Лісний В.А. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій / В.А. Лісний, Т.М. Лісна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1074617
  Виноградов С.А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Виноградов Станіслав Андрійович ; Держ. інспекція техногенної безпеки України ; Укр. н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074618
  Бойко Т.В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих каналах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Бойко Тарас Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074619
  Шнерх О.С. Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання дискретною орієнтацією сонячних колекторів : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Шнерх О.С.; МО України. Ів.-Франк. держ. техн. ун-т найти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 16л.
1074620
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
1074621
  Поздняков П.Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.03.07 - процеси фізико-техн. обробки / Поздняков П.Б. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1074622
  Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1074623
  Литвин О.О. Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Литвин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074624
  Чепінога В.І. Підвищення ефективності державної підтримки промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 161-164


  В статті аналізуються різні форми державного субсидування промислового виробництва і формулюється висновок, що найбільш оптимальними є компенсація покупцям частини вартості субсидованої продукції і часткова компенсація кредитної стаки комерційних банків.
1074625
  Камаєв В.С. Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Камаєв В.С.; МОНУ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1074626
  Довгань Ж. Підвищення ефективності діяльності банківських установ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1074627
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1074628
  Гарачук Юлія Олександрівна Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1074629
  Горелова В.А. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження технології stp-маркетингу / В.А. Горелова, В.П. Колесніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 129-132
1074630
  Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 150-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1607-4556
1074631
  Дремлюх Н.С. Підвищення ефективності експлуатауії свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дремлюх Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074632
  Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою SADT-методології // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 173-177 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1074633
  Бондаренко М.О. Підвищення ефективності електронної технології та обладнання для фінішної обробки оптичних пластин під вироби мікрооптики : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.03.07 / Максим Олексійович Бондаренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1074634
  Шторгин Е.А. Підвищення ефективності електроспоживання на бурильні роботи і оцінка буримості гірничих порід (на прикладі нерудних кар"єрів). : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Шторгин Е.А.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
1074635
  Астраханцев А.А. Підвищення ефективності засобів передачі інформації по каналам з обмеженою смугою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Астраханцев А.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1074636
  Козяр Н.М. Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин : автореф. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Козяр Н.М.; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1074637
  Нгуєн Чан Куок Вінь Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп"ютерних системах з реляційними базами даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Нгуєн Чан Куок Вінь.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1074638
  Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат; Донецк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1074639
  Федорова Н.В. Підвищення ефективності захисту лісоматеріалів на основі відходів лісохімічних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.05 / Федорова Н.В. ; Укр. держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 1994. – 20 с.
1074640
  Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074641
  Вайсман В.О. Підвищення ефективності і процесу шліфування формотворюючих елементів інструментального оснащення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.08 / Вайсман В.О.; Одеський держ.політ.ун-т. – Одеса, 1996. – 16л.
1074642
   Підвищення ефективності капітальних вкладень у сільське господарство. – К., 1966. – 234с.
1074643
  Ващишин С.Д. Підвищення ефективності керування вхідними параметрами процесу нанесення розчинів на овочеві культури / С.Д. Ващишин, Г.Б. Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1074644
  Завальнюк І.П. Підвищення ефективності керування дисипативними динамічними системами в напружених режимах їх функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Завальнюк Інна Петрівна ; Херсон. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв.
1074645
  Фалалеєв А.П. Підвищення ефективності комбінованого шліфування деталей з твердого сплаву на автоматизованому обладнанні оптимізацією керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Фалалеєв А.П.; МО України. Севастополь. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1997. – 16л.
1074646
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. + Додаток: л. 184-227. – Бібліогр.: л. 228-248
1074647
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева Олена Григоріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074648
  Баглей Р.Р. Підвищення ефективності корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 97-102. – ISSN 2308-1988
1074649
  Репіч Т.А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т.А. Репіч, Н.М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 84-87
1074650
  Михайлюк А.О. Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопродуктами : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлюк А.О. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1074651
   Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках укр. мови. – К., 1982. – 152с.
1074652
  Бутенко В.Г. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 186-197. – ISSN 2414-4207


  У статті зазначено, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується значними змінами в економіці, політиці, суспільних відносинах актуальності набувають питання освіти, виховання, формування особистості, організації її ...
1074653
  Загной Т.В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 119-125. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1074654
  Галус О.М. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 123-151. – ISBN 966-642-171-2
1074655
  Гаєвський В.Р. Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень : монографія / В.Р. Гаєвський, В.З. Кочмарський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-154. – ISBN 978-966-327-383-9
1074656
   Підвищення ефективності обробки плоских поверхонь торцевим фрезеруванням : монографія / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, О.А. Громовий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-277. – ISBN 978-966-683-492-1
1074657
  Вишнівський В.В. Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 61-65


  Розглядаються обмеження класичного спектрального аналізу при обробці сигналів складної структури. Наведено основні положення альтернативного методу, що грунтується на використанні математичного апарата вейвлет-перетворень. Пропонується використовувати ...
1074658
  Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
1074659
  Нахайчук Олег Вікторович Підвищення ефективності одержання технологічних канавок на поверхнях отворів холодним пластичним деформуванням : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.05 / Нахайчук Олег Вікторович; Мін-во освіти України. Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 17л.
1074660
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1074661
  Лихоліт М.І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем дистанційного зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Лихоліт Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1074662
  Квасова О.П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 65-69
1074663
  Заярнюк П.М. Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Заярнюк Павло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074664
  Рудий Є.М. Підвищення ефективності передачі сигналів звукового мовлення : Автореф... докт. тех. наук: 05.12.13 / Рудий Є.М.; Укр. держ. академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2000. – 24л.
1074665
  Кулик Галина Андріївна Підвищення ефективності передпосівної обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.09 / Кулик Галина Андріївна; Ін-тут цукрових буряків Укр. академії аграрних наук. – К., 1995. – 24л.
1074666
  Трінчук Д.Я. Підвищення ефективності перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі змінним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Трінчук Данило Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074667
  Іванчук М.М. Підвищення ефективності перетворень інформативних сигналів радіоспектрометрів ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Іванчук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074668
  Ярош Ярослав Дмитрович Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.08. / Ярош Я. Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1074669
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1074670
  Перегудов В.В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1074671
  Ковалевська К.А. Підвищення ефективності планування діяльності холдингових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 32-35
1074672
  Ступницька Н.В. Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машнобудування. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Ступницька Н.В.; Мін-ов праці та соц.пол.Укр.Досл.ін-т.охорони праці. – К, 1999. – 19л.
1074673
   Підвищення ефективності початкового навчання. – К., 1974. – 144с.
1074674
  Поспішний О.С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів грід системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поспішний Олександр Сергіойвич ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074675
  Воронова Л.К. Підвищення ефективності правових норм у галузі державних видатків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  Исходя из поставленных XXVI съездом КПСС задач совершенствования законодательства, изучения практики правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов в области расходов государственного бюджета, связанных с функционированием ...
1074676
  Праховнік Н.А. Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів охорони праці на галузевому рівні. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Праховнік Н.А.; Мін. праці та соц. політики України. – К., 2000. – 20л.
1074677
  Лебеденко Ю.О. Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лебеденко Ю.О. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074678
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1074679
  Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074680
  Митник О.Я. Підвищення ефективності процесу навчання у ВНЗ: реалії та перспективи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 355-363. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1074681
   Підвищення ефективності процесу очищення металевої стружки від мастильно-охолоджуючих рідин за допомогою миючих розчинів / О.В. Чернишов, Д.Г. Музичка, А.І. Трикіло, В.А. Яновський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1074682
  Бицюра Ю.В. Підвищення ефективності реалізації акціонерної власності шляхом удосконалення механізму екологізації виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 236-242


  Визначено ефективність реалізації акціонерної власності в межах діючого механізму екологізації виробництва в Україні; визначено основні напрями його удосконалення для підвищення ефективності реалізації акціонерної власності з метою забезпечення сталого ...
1074683
  Затонацька Т.Г. Підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм в Україні / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності держави, процеси відбору та оцінювання державних інвестиційних програм на прикладі Російської Федерації та Республіки Казахстан. Також надано рекомендації щодо підвищення ...
1074684
  Тепляков І.Ю. Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Тепляков Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1074685
  Щербина І. Підвищення ефективності регулювання людського розвитку через удосконалення механізмів міжбюджетних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1074686
  Бандура О.В. Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 2-8
1074687
  Гороб"євська Т.І. Підвищення ефективності роботи викладача-філолога в іноземній аудиторії (на матеріалі драматичних творів Т.Г. Шевченка і М.Л. Кропивницького) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 28-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1074688
  Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074689
  Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1074690
  Олексин А.В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олексин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1074691
   Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.С. Костильова, Т.Ю. Мартем"янова, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1074692
  Фурман А. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми "Школа свідомості") / А. Фурман, В. Чухно // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 582-591. – ISBN 978-966-654-520-9
1074693
  Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074694
  Душкін С.С. Підвищення ефективності роботи споруд водопостачання при підготовці питної води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Душкін Станіслав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074695
  Андрєєв О.Ю. Підвищення ефективності роботи централізованих систем теплопостачання з використанням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 -техн. теплофіз. та пром. теплоенергетика / О.Ю. Андрєєв ; НАНУ : Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1074696
  Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1074697
  Зюков Ю.Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Зюков Ю.Є. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1074698
  Вялкова В.І. Підвищення ефективності розпізнавання мережевих атак за рахунок використання програмно-апаратної системи IPS / В.І. Вялкова, І.Ю. Войтенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 262-263
1074699
   Підвищення ефективності руйнування гірських порід за рахунок керованої суперпозиціх вибухових хвиль : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Тимофіїв С. Г,; Тимофіїв С. Г,; МО Укр. Криворізьк. гірничоруд. ін-т. – Кривий Ріг, 1994. – 22л.
1074700
  Черевко Г. Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти / Г. Черевко, Ю. Крупич, О. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1074701
  Єфіменко Г.П. Підвищення ефективності самоменеджменту за допомогою дистанційного навчання / Г.П. Єфіменко, К.О. Стогній // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 17-18
1074702
  Лубан С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинестих бурових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Лубан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074703
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
1074704
  Азарсков В.М. Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами / В.М. Азарсков, В.І. Богом"я // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1074705
  Шпакович В.В. Підвищення ефективності системи управління підприємством у контексті розробки антикризових заходів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 139-143
1074706
  Месель-Веселяк Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-26
1074707
  Малахова В.М. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і якості продукції / В.М. Малахова, Л.Ф. Скінтей; Степанюк А. – К., 1979. – 48с.
1074708
   Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва УРСР у 10-й п"ятирічці. – К., 1971. – 212с.
1074709
  Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1074710
  Олешко Т.І. Підвищення ефективності статистичного моделювання складних технічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Олешко Т. І.; НАН Укр., Ін-т проблем моделюв. в енергет. – К., 1998. – 16л.
1074711
  Ахмаметьєва Г.В. Підвищення ефективності стеганоаналізу для цифрових зображень і відео : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ахмаметьєва Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1074712
  Сало І.В. Підвищення ефективності стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи / І.В. Сало, В.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 23-36


  Обгрунтовано основні складові стратегічного управління банківською системою.
1074713
  Белоусова К.І. Підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 11-13. – Бібліогр.: 14 назв
1074714
  Калита М.С. Підвищення ефективності суспільного виробництва і розвиток енергетики / М.С. Калита. – Київ, 1969. – 48с.
1074715
  Мірошниченко Юрій Вікторович Підвищення ефективності технологічних процесів обробки деталей складного профілю з важкообробних матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Мірошниченко Юрій Вікторович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1994. – 22л.
1074716
  Шкурпела О.О. Підвищення ефективності тягового асинхронного електроприводу з автономним джерелом живлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шкурпела Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074717
  Федченко О.П. Підвищення ефективності управління військами за рахунок автоматизації геоінформаційної складової / О.П. Федченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 47-53. – ISSN 2524-0056


  У роботі розкрито ряд проблемних питань автоматизації процесів управління військами та підвищення рівня управління за рахунок впровадження геоінформаційної та спеціальної інформаційної складової в процес управління військами. Питання підвищення ...
1074718
  Шилова Марина Юріївна Підвищення ефективності управління господарськими товариствами державного сектору економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблему управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Досліджені нормативно-правові засади управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Проаналізовано результати ...
1074719
  Майстренко В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1074720
  Сохнич А.Я. Підвищення ефективності управління екологічною сферою сучасних міських агломерацій / А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук, О.В. Балуєв // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1074721
  Сівков В. Підвищення ефективності управління малим підприємництвом та державна підтримка йогг розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.79-89
1074722
  Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності / І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 133-136. – ISSN 2309-1533
1074723
  Пріцкер Л.М. Підвищення ефективності уроків з хімії у 7-8 класах середньої школи / Л.М. Пріцкер. – Київ : Радянська школа, 1965. – 134 с.
1074724
   Підвищення ефективності уроків фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 153 с.
1074725
  Худаш Л.С. Підвищення ефективності уроку з літератури / Л.С. Худаш. – Київ, 1974. – 140 с.
1074726
  Усенко С.М. Підвищення ефективності установок для обробки зернових в сильних електричних полях / С.М. Усенко, О.В. Науменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1074727
   Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор / І.Б. Гринченко, О.В. Різник, В.В. Лисенко, В.М. Ковєря, Т.В. Карпунець // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1074728
  Савенкова І.І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб"єктів із соматичними порушеннями // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 202-207. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1074729
  Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-85
1074730
  Фандєєва А.Є. Підвищення ефективності формування іншомовної писемної компетенції студентів технічних ЗВО / А.Є. Фандєєва, О.О. Чевичелова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1074731
  Донченко Є.І. Підвищення ефективності фрезерування на основі дослідження та розробки автоматизованої системи діагностики фрез : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Донченко Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорськ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 навз
1074732
  Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.15.13 / Василь Тарасович Болонний; Івано-Франківський нац. політех. ун-т нефті і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 19с.
1074733
  Микитенко В.І. Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Микитенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 79 назв
1074734
  Дейнеко Наталія Анатоліївна Підвищення ефективності функціонування пристроїв управління і захисту електротехнічних комплексів за рахунок удосконалення системи їх контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Дейнеко Н.А.; Дон. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1074735
  Семчинський К.В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 315-319. – ISSN 2076-1554
1074736
  Скачек Л.М. Підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації на підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Скачек Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074737
  Слюсар В.О. Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу до мереж нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Слюсар В.О. ; Держ. ун-т інформац.-комунікац. технол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074738
  Ганницький І.В. Підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074739
  Котенко А.М. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи України / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 45-46. – ISSN 2075-4892
1074740
  Велігоцький Д.О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Велігоцький Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1074741
  Ярош Т.П. Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термодинамічних та кінетичних закономірностей процесу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Ярош Т.П.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1074742
  Левченко Д.А. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на нефролітіаз шляхом використання мікро- та ультра-мініперкутанної нефролітотрипсії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Левченко Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074743
  Ніца А.М. Підвищення ефективності чорнового шліфування великогабаритних деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ніца А. М.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 1994. – 22л.
1074744
  Слєднікова О.С. Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Слєднікова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074745
  Сіра Н.М. Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчастих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Сіра Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1074746
  Дюдіна І.А. Підвищення ефективностю зберігання насіння різноманітних генотипів кукурудзи : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Дюдіна І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 17л.
1074747
  Борисов Володимир Іванович Підвищення ефективноті вибухових робіт при розробці глибоких горизонтів залізорудних кар"єрів : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.15.03 / Борисов Володимир Іванович; Криворізьк. гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 27л.
1074748
  Абрамович І.О. Підвищення ефективості управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2/3 (70/71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569
1074749
  Михайленич П.М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку з ортогональним частотним мультиплексуванням : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074750
  Корецький Едуард Анатолійович Підвищення заводозахищеності систем дистанційного зондування атмосфери при використанні авторепресійних фільтрів подавлення акустичних завад : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.21 / Корецький Едуард Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 19л.
1074751
  Зозуля-Бахір Підвищення зайнятості в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 80-86. – Бібліогр.: 10 назв.
1074752
  Жигірь А.А. Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 14-16. – Бібліогр.: 2 назв.
1074753
  Завгородня О.С. Підвищення залученості користувачів у електронне навчання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 252-256. – ISSN 2309-1533
1074754
   Підвищення зарплат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У поточному році суттєво зростуть стипендії студентів. Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.- на ...
1074755
  Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 8


  "Українці повернулися до купівельної спроможності 2013 р. Офіційна статистика фіксує швидке зростання зарплат. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2017 р. сягнула 7104 грн, у першому кварталі 2018-го – 7974 грн, зокрема у ...
1074756
  Поліщук Т. Підвищення здатності до працевлаштування випускників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 99-106. – ISSN 1682-2366


  д
1074757
  Плугатарьов А.В. Підвищення зносостійкості деталей паливної апаратури дизельних двигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Плугатарьов Артем Валентинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т. с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074758
  Гудзь Володимир Іванович Підвищення зносостійкості елементів конструкцій в умовах ударного навантаження : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Гудзь Володимир Іванович; Хмельницький технологічний ун-т Поділля. – Хмельницький, 1997. – 21 с.
1074759
  Крамар В.Г. Підвищення зносостійкості елементів трибосполучень шляхом утворення на їх поверхнях шарів сполучень перехідних металів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.04 / Крамар В.Г.; Мін-во освіти України. Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 16л.
1074760
  Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1074761
  Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу - важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6806
1074762
  Давидюк О. Підвищення індивідуальної активності та активності громадян в боротьбі як відповідь на соціально-економічні виклики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 2411-6912 04
1074763
  Родіонова І.В. Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1074764
  Дюжев В.Г. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики на основі формування грошових потоків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 79-84. – ISSN 0321-0499
1074765
  Демидюк О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему інституційної ефективності економічної системи України в контексті сталого розвитку. Визначені особливості інституційної матриці економічної системи України. Обґрунтовано шляхи підвищення інституційної ефективності національної ...
1074766
  Гривачевський А.П. Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гривачевський Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1074767
  Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074768
  Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074769
  Шевчук А. Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 190-211. – ISSN 2409-9260
1074770
  Черезов І. Підвищення кваліфікації адвоката. Правомірність притягнення до відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1074771
  Задоя І.І. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 379-385
1074772
  Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
1074773
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
1074774
  Ліфінцева Г.О. Підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: моделі та підходи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 179-183. – ISBN 978-966-1555-63-0
1074775
  Бабійчук Ірина Підвищення кваліфікації викладачів в інституті державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 23-24 : фото
1074776
  Євтушенко Н. Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України як проблема педагогічної теорії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 135-140. – ISSN 2308-4634
1074777
  Безгласна Лариса Михайлівна Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.05, 13.00.01 / Безгласна Лариса Михайлівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1074778
  Безгласна Л.М. Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.05 / Безгласна Л.М.; Укр. ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – Київ, 1996. – 249 л.
1074779
  Ткаченко Л. Підвищення кваліфікації з проблем євроінтеграції для ректорів ВНЗ // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 1


  Виконуючи вимогу цьогорічного Указу Президента України № 229 щодо впровадження пілотної програми підищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів 22-24 квітня в НАПН України відбувся триденний навчальний семінар. Організаторами його ...
1074780
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1074781
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1074782
  Ляхоцька Л.Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1 (162). – С. 5-13. – ISSN 2227-2747
1074783
  НикифорчукД.Й Підвищення кваліфікації оперативних працівників як передумова протидії наркозлочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 210-213.
1074784
  Лунячак В.Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 5-25. – ISSN 2312-1548
1074785
  Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька діяльність в ринковій економіці ...
1074786
  Шулякова В. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 28-31
1074787
  Присяжнюк І.І. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 268-272. – ISBN 978-966-622-885-0
1074788
  Гніда Т.Б. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 38-71. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1074789
  Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 21-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1074790
  Шаля О.Г. Підвищення конкурентноспроможності пасажирських перевезень за рахунок покращення сервісного обслуговування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1074791
  Чорноплеча О.С. Підвищення конкурентноспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 132-133
1074792
  Малих Сергій Вікторович Підвищення конкурентоздібності та якості товарів народного вжитку (на прикладі ливарного виробництва) : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.01 / Малих Сергій Вікторович; НАН України. Ін-т проблем ринку та економ. еколог. досліджень Мін-во освіти Укрїни. – Одеса, 1997. – 15л.
1074793
  Табенська О.І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільского туризму на основі інноваційних стратегій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 123-132. – ISSN 2411-4413
1074794
  Темник І.О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-116
1074795
  Другов О.О. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах становлення постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 133-137. – ISBN 966-8958-05-5
1074796
  Перерва П.Г. Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 167-174. – ISSN 0321-0499
1074797
  Ромашко А.С. Підвищення конкурентоспроможності організацій за рахунок належного управління знаннями / А.С. Ромашко, О.М. Кравець, Г.К. Дорожко // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 194-197. – ISBN 978-966-999-024-2
1074798
  Дробязко С.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-31. – Бібліогр.: 6 назв
1074799
  Маркова Є.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1074800
  Ігнатенко М.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 50-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1074801
  Ткачов Ю.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств через упровадження інноваційних технологій / Ю.В. Ткачов, О.В. Ходак // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 175-179
1074802
  Саннікова С.Ф. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1074803
  Ордтквіст Д. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку системи організаційних знань / Д. Ордтквіст, М.В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 82-92. – ISBN 978-966-8177-75-0
1074804
  Решетникова Т.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та її вимір // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.50-54. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1074805
  Ільчук М.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 51-59. – ISSN 2221-1055
1074806
  Писаренко С.М. Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1074807
  Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1074808
  Макаренко Марина Василівна Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1074809
  Свида І.В. Підвищення конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 117-126
1074810
  Супіханов Б.К. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-49.
1074811
  Басюк Д.І. Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1074812
  Хумаров О.А. Підвищення конкурентоспроможності України: мобілізація транзитного потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 152-158
1074813
  Телюра Н.О. Підвищення координованості та ефективності інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 31-35. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1074814
  Вовк Ігор Євгенович Підвищення корозійної стійкості обладнання ТЕС очисткою станційних вод від магнітосприймаючих продуктів корозії : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.14 / Вовк Ігор Євгенович; НАН України. Фізико-механіч. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1998. – 16л.
1074815
  Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074816
   Підвищення культури землеробства в передгірних та гірських зонах Карпат. – Львів, 1968. – 195с.
1074817
  Олійник І.В. Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 63-71. – ISSN 2227-2747
1074818
  Ванюков А.А. Підвищення металургійних властивостей самовідновлювальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забезпечення ефективності доменної плавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ванюков Антон Андрійович ; Нац. металург. акад. України, М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 c. – Бібліогр.: 9 назв
1074819
  Моставлюк А.С. Підвищення метрологічної надійності компонентів ком"ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Моставлюк А.С.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1074820
  Коваленко Т.О. Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Коваленко Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074821
  Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни постійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 118-119.
1074822
  Полунєєв Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
1074823
  Ярош-Дмитренко Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства висвітлюється в контексті забезпечення можливостей для подолання кризових явищ в країні та формування передумов економічного зростання. Представлено та ...
1074824
  Євдокимова Т.О. Підвищення мінімальної заробітної плати: вплив на економічні показники / Т.О. Євдокимова, К.М. Рудь // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2410-87-7
1074825
  Бардіна Л.М. Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт / Л.М. Бардіна, Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 412-415
1074826
  Колісников А.В. Підвищення мотивації як запорука якісної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 76-77
1074827
  Даков С. Підвищення надійнісних показників програмно-орієнтованої мережі / С. Даков, Л. Дакова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 66-78. – ISSN 2707-1758
1074828
  Бушма Олександр Володимирович Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв : Автореф. дис. ... канд.наук:05.12.20 / Бушма О.В.;НАНУ ін-тут фізики напівпровідн. – Київ, 2000. – 24 с.
1074829
  Рой М.М. Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування / М.М. Рой, В.Г. Ластовка, С.М. Клименко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 142-146. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1074830
  Діхтярук І.В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз"єднувачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Діхтярук Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074831
  Мороз Сергій Михайлович Підвищення надійності насосних станцій гідромеліоративних систем : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Мороз Сергій Михайлович; Укр. ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1994. – 22л.
1074832
  Собчук Д.С. Підвищення надійності розподільних електричних мереж за рахунок відновлюваних джерел електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Собчук Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1074833
  Матяш В О. Новохатній Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 143-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1074834
  Дзінько Р.І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1074835
  Ахмед Підвищення надійності старіючих інформаційних управляючих комплексів шляхом оптимізації параметрів систем технічної діагностики : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.06 / Ахмед З.А. Шариф; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1074836
  Плетньов В.М. Підвищення надійності та безпеки використання технологічних автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Плетньов В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1074837
  Фірас М.Ф. Аль-Куран Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з"єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:05.05.06 / Фірас М.Ф. Аль-Куран; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.
1074838
  Стеценко М.С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску паливної системи суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Стеценко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074839
  Лісковський І.О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лісковський І.О. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1074840
  Мозек Євген Романович Підвищення несучої здатності обсадних колон при кріпленні пластичних порід (для умов північно-західної частини ДДЗ) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Мозек Євген Романович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 19л.
1074841
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня ...
1074842
  Шедяков В.Є. Підвищення організаційної культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 62-73
1074843
   Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Програма Розвитку Організації Об"єднаних Націй в Україні. – [Київ] : [Київський університет], 2005. – 40 с. : іл.
1074844
  Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1074845
   Підвищення педагогічної майстерності та контроль за якістю знань. – Чернівці, 1996. – 16с.
1074846
  Данилюк Я.В. Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 144-146
1074847
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 80-84. – ISSN 2078-1687
1074848
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників. / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95-99. – ISSN 2078-1687
1074849
  Мельник В.М. Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 75-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1074850
  Діброва О.С. Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-титанових сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Діброва Олексій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 20 назв
1074851
  Срібна І.М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Срібна І.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1074852
  Андрєєв А.І. Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.12.17 / Анатолій Іванович Андрєєв; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 31с. – Бібліогр.:70 назв
1074853
  Кільчицький Є Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій : Автореф...канд.техн.наук:05.12.02 / Кільчицький Є.В.;Укр.держ.акад.зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1074854
  Білостоцький О.А. Підвищення популярності бібліотечного веб-сайту в мережі Інтернет // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 11-15. – ISBN 978-966-479-052-6
1074855
   Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення МОН України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11. 01.2018 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10ю07.2019 р.).
1074856
  Ткач М.Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з"єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Ткач Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074857
  Ботвинко Володимир Петрович Підвищення працездатності інструменту з швидкоріжучих сталей шляхом комбінованого впливу електроіскрового легування та лазерної обробки : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.01 / Ботвинко Володимир Петрович; НАН України. Ін-тут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. – К., 1998. – 19л.
1074858
  Приказюк Н. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності" / Н. Приказюк, Г. Тлуста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття "лояльність", правила розробки програм лояльності для страхових компаній, досліджено програми лояльності страхових компаній України та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення привабливості страхових компаній шляхом ...
1074859
  Серкіз О.Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Серкіз О.Р.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1074860
   Підвищення продуктивності ланів, лісів і гірських пасовищ західних областей Української РСР. – К, 1953. – 152с.
1074861
  Липницький Андрій Олексійович Підвищення продуктивності озимого жита шляхом оптимізації азотного живлення і ретардантного захисту при інтенсивній технології його вирощування : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Липницький Андрій Олексійович; УААН. Ін-т землеробства. – К., 1993. – 20л.
1074862
  Ніколаєнко А.М. Підвищення продуктивності озимої пшениці за рахунок біологічної азотфікації та біостимуляції в умовах східного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.26 / Ніколаєнко А. М.; Ін-т землероб. укр. акад. аграрн. наук. – К., 1997. – 20л.
1074863
  Іванов М.І. Підвищення продуктивності праці - основа інтенсифікації виробництва. / М.І. Іванов. – К., 1989. – 47с.
1074864
  Хотимченко М.М. Підвищення продуктивності праці - шлях до достатку / М.М. Хотимченко. – К, 1961. – 43с.
1074865
  Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 67-83. – ISSN 2409-9260
1074866
  Васильєв Г.В. Підвищення продуктивності праці в картографії // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 43-44
1074867
  Добринов О.С. Підвищення продуктивності праці в колгоспах Півдня України / О.С. Добринов. – Київ, 1960. – 88с.
1074868
   Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1990. – 110с.
1074869
  Чухно А.А. Підвищення продуктивності праці і заробітна плата // Рад. Україна, 1956. – 15 червня
1074870
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 219-241. – Бібліогр.: арк. 197-218
1074871
  Мазур Н.О. Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 193-198. – ISSN 2309-1533
1074872
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 272-276. – ISSN 2309-1533
1074873
  Макаров В.О. Підвищення продуктивності тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Макаров В.О. ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1074874
  Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорск : Вид-во ЦП Мін-во праці та соц.політики України, 2000. – 398с. – ISBN 966-95860-2-Х
1074875
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
1074876
  Омецинська Н.В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Омецинська Наталія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074877
  Добровольська К.В. Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Добровольська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1074878
  Величко О.Б. Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 157-162. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1074879
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
1074880
  Гіренко Н.І. Підвищення професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання за профілем "Харчові технології" / Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 26-36. – ISSN 2227-2747
1074881
  Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 198-202. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1074882
  Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 1561-4999
1074883
  Максимович З. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 3. – С. 31-37
1074884
  Набок М.В. Підвищення професійної компетентності місцевих еліт - передумова успішного впровадження освітніх реформ // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 45-48
1074885
  Малахова О. Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
1074886
  Перепелюк Т. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та ...
1074887
  Куліков Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-18
1074888
  Пашніна А.О. Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 438-443 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1074889
  Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 39 назв
1074890
  Максимов М.В. Підвищення рівня безпеки екстплуатаціх АЕС із ВВЕР-1000 шляхом удосконалення автоматизації перевантаження ядерного палива : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.07 / Максимов М. В.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 38л.
1074891
  Панченко С.В. Підвищення рівня безпеки транспортування небезпечних вантажів в умовах динамічного коригування просування поїздопотоків різних категорій / С.В. Панченко, О.В. Лаврухін, Д.О. Кульова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 17-19. – Бібліогр.: 5 назв
1074892
  Спіцин Є. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови у вищій школі студентами немовних спеціальностей в умовах реалізації права студентів на академічну мобільність. Розглянуто важливість набуття знань, умінь і навичок з іноземної мови для здійснення ...
1074893
  Ільченко В. Підвищення рівня дотримання митних правил суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 66-71. – ISSN 2414-4436
1074894
  Яровий С.С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на основі аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яровий Сергій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1074895
  Забишний Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Забишний Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074896
  Романько Т.В. Підвищення рівня екологічної безпеки при тривалому зберіганні піроксилінових порохів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Романько Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074897
  Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1074898
  Гордей О.Д. Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 182-185


  Розглянуто основні державні програми економічного та соціального розвитку в Україні. Визначено місце фінансового забезпечення рівня життя населення в них. Запропоновані основні напрями підвищення рівня життя населення в процесі реалізації зазначених ...
1074899
  Гнибіденко І.Ф. Підвищення рівня життя, удосконалення системи соціального захисту, пенсійного забезпечення та зайнятості сільського населення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1074900
  Голуб О.М. Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі теоретичної граматики англійської мови (на матеріалі вчення про актуальне членування речення) / О.М. Голуб, К.О. Огієнко, О.В. Радзієвська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 428-439. – ISBN 978-617-7132-02-07
1074901
  Бахур Н.В. Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 448-456. – (Право. Економіка. Управління)
1074902
  Третяк О.М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 57-61. – ISSN 2221-1055
1074903
  Черкашина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1074904
  Лис І. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів : аналізують фахівці НБУ / І. Лис, К. Борисюк // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1074905
  Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 1605-2005
1074906
  Журавський В. Підвищення рівня науково- методичного забезпечення вищої юридичної освіти -шлях до європейської спільноти // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
1074907
  Назаренко М.О. Підвищення рівня професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як головна умова успішного проведення регіональної політики в Україні // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7814-17-6
1074908
  Нестерова О.Є. Підвищення рівня психологічної готовності до материнства як завдання лікаря жіночої консультації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Описано авторську модель психологічної готовності до материнства. Основний акцент зроблено на тому, що рівень психологічної готовності до материнства зростає під час вагітності й завдання його підвищенням має входити до структури професійної діяльності ...
1074909
  Гасанов С.С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 7-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1074910
  Мельник І. Підвищення рівня фізичної підготовки та навиків самозахисту майбутніх працівників правоохоронних органів України / І. Мельник, В. Богайчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 97-101. – ISSN 2524-0129
1074911
  Супрун М.В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Супрун Михайло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074912
  Калачиков О.Т. Підвищення родючості грунтів України / О.Т. Калачиков. – К., 1963. – 80с.
1074913
  Фабіровський С.Є. Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Фабіровський Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074914
  Бортнічук М.Т. Підвищення ролі громадських організацій в період розгорнутого будівництва комунізму / М.Т. Бортнічук, 1961. – 40с.
1074915
  Бєлкін Л.М. Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 96-103
1074916
  Білоусова О.С. Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 27 назв
1074917
  Шкварчук Ю.М. Підвищення ролі заощаджень громадян у фінансуванні житлового будівництва // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.118-125
1074918
  Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1074919
  Соколова Т.А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар"єрного потенціалу державних службовців України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-146
1074920
  Бублик Є.О. Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 12-15
1074921
  Павловський Р.С. Підвищення ролі місцевих рад у забезпеченні конституційних прав громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1074922
  Малолітнева В. Підвищення ролі наукових правових досліджень у модернізації господарського законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 43-46. – ISBN 978-966-02-8706-8
1074923
  Колотуха О.Ю. Підвищення ролі нетрадиційних загроз в системі регіональної безпеки Південно-Східної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 579-588
1074924
  Коваленко В.В. Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України / В.В. Коваленко, Колб, 0.Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 66-77
1074925
  Тихонова Є.А. Підвищення ролі права у здійсненні ефективного функціонування політичної системи радянського суспільства / Є.А. Тихонова, О.О. Майданник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы повышения роли права в осуществлении коммуникативных связей в условиях перестройки, которая способствует совершенствованию всей политической системы в целом в направлении преобразования ее в систему социалистического ...
1074926
  Олійник Т.А. Підвищення селективності розділення комплексних флюоритових руд на основі особливостей струкутри мінералів та адсорбції реагентів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Олійник Т. А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2000. – 21л.
1074927
  Ткаченко Б.О. Підвищення стабільності високопродуктивного фінішного різьбошліфування прецизійних ходових гвинтів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ткаченко Б.О.; Одеський держ. політехніч. ун-т. – Одеса, 1994. – 16с.
1074928
  Шапко В.Ф. Підвищення стабільності екологічних характористик дизельного автомобіля удосконаленням конструкції нейтралізатора / В.Ф. Шапко, С.В. Шапко, В.О. Єлістратов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1074929
  Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074930
  Нассір Мансур Махмуд Абухамуд Підвищення стабільності та надійності лінійних частотних модуляторів на базі транзисторних індуктивних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Нассір Мансур Махмуд Абухамуд ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1074931
  Гурнович Ю.А. Підвищення стійкості банківської системи в умовах фінансової нестабільності // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 148-149
1074932
  Гоцуленко В.М. Підвищення стійкості роботи систем нагнітання рідин чи при перетворенні теплоти в йнших форм енергії в напір потоку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Володимир Миколайович Гоцуленко; Дніпропетровський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2006. – 21с. – Бібліогр.:45 назв
1074933
  Мельник М.О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до атаки стиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074934
  Дацюк Ростислав Юхимович Підвищення техніко-економічних показників газових двигунів автомобілів застосуванням газотурбінного наддуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Дацюк Ростислав Юхимович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 1997. – 17л.
1074935
  Панченко М.П. Підвищення товарності - важлива умова всемірного піднесення колгоспної економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 43-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР рассматриваются вопросы повышения товарности, как важное условие всемерного поднятия колхозной экономики. На фактических материалах автор рассматривает товарную продукцию и товарность колхозного производства, ...
1074936
  Рибін Олександр Іванович Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09. 05 / Рибін О. І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 32 с.
1074937
   Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки / О.О. Ченчева, Є.Є. Лашко, О.А. Самусенко, В.Т. Щетинін, О.Ф. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1074938
  Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех Підвищення точності визначення характеристик телевізійних систем конролю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 19л.
1074939
  Кондрашов Сергій Іванович Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Кондрашов С.І.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 37с. – Бібліогр.: 35 назв
1074940
  Качанов М.П. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Качанов М.П.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1074941
  Скидан О.А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Скидан О.А. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-ті. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1074942
  Лесовий Леонід Васильович Підвищення точності вимірювання витрати та розрахунок витратомірів змінного перепаду тисків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Лесовий Леонід Васильович; Держ ун-тет Львівська політехніка. – Львів, 1994. – 17л.
1074943
  Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Терещенко Валерій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1074944
  Кім Н.Х. Підвищення точності вимірювання температури в інформаційно-вимірювальних системах моніторингу водних середовищ : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.16 / Кім Н.Х.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 19л.
1074945
  Петріченко Г.І. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петріченко Геннадій Іванович ; М-во освіти України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. акад. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074946
  Чирка М.І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в нерівномірних теплових полях : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Чирка М.І.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 16л.
1074947
  Васильків Н.М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Васильків Н.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074948
  Трембач Р.Б. Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Трембач Р.Б.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 16л.
1074949
  Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1074950
  Курський Ю.С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.01.02. / Курський Ю.С. ; Укр.інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1074951
  Саленко Олександр Федорович Підвищення точності гідрофікованих приводів подач верстатів з ЧПУ : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.01 / Саленко Олександр Федорович; КПІ. – К., 1994. – 21л.
1074952
  Білокінь С.О. Підвищення точності діагностування рельєфу та механічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Білокінь Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 36 назв
1074953
  Спінул Л.Ю. Підвищення точності ідентифікації та керування нелінійними динамічними об"єктами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Спінул Л.Ю.; КПІ. – К., 1993. – 25л.
1074954
  Войцеховський С Підвищення точності методу сіток в задачах на власні значення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 205-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток в задачі на власні значення для оператора Гельмгольца. Показано, що екстрапольовані за Річардсоном розв"язки різницевої задачі на власні значення мають четвертий порядок точності.
1074955
  Вітер О.Ю. Підвищення точності перемножувачів напруг структурними методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Вітер О.Ю.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1998. – 15л.
1074956
  Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1074957
  Яцук П.П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1074958
  Філімоніхіна О.А. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі оптимального керування еліптичними системами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі оптимального керування еліптичними системами. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L[нижній індекс 2].
1074959
  Баско Юрій Петрович Підвищення точності та швидкості систем фазового автопідстроювання в пристроях зв`язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Баско Юрій Петрович; Укр. держ. Акад. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 17л.
1074960
  Курська Т.М. Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Курська Т.М. ; Держ. ком-т з питань техн. регул.вання та спожив. політики ; Нац. наук. центр "Ин-т метрології". – Харків, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв
1074961
  Солоха В.В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузлів на температурні деформації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Солоха В.В.; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 24л.
1074962
  Роман В.І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах спотворень структури потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Роман Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1074963
  Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1074964
  Бєлашов Є. Підвищення транзитної привабливості морських портів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (121). – С. 124-132. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1074965
  Пастухова Т.В. Підвищення трибологічних властивостей та економічності легування білих чавунів зі сфероїдальними карбідами ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пастухова Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1074966
  Кокарева С.М. Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Кокарева Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074967
  Сорока І.В. Підвищення фінансової стабілізації економіки Донецької області : фінансовий механізм / І.В. Сорока, Л.О. Омелянович // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 11-18 : Табл.
1074968
  Лучишин Л.М. Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 180-186. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1074969
  Олейникова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 47-59
1074970
  Михайленко С.В. Підвищення фіскальної ролі місцевих податків в формуванні доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 37-45. – ISSN 2313-8246
1074971
  Тулай О. Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / О. Тулай, А. Марчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1074972
  Влезько В.М. Підвищення фондовіддачі - важливий резерв інтенсифікації виробництва : Тематичний цикл:"Сучасна економічна політика" / В.М. Влезько. – Київ : Знання, 1988. – 31с. – (Серія 3"Економіка:наука управління,практика" ; №19)


  На матеріалах машинобудівних підприємств республіки аналізуються основні напрями процесу відтворення й ефективного використання основних виробничих фондів
1074973
  Железняк Т.О. Підвищення функціональної здатності робочих оргнів бурякозбиральних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Железняк Т. О.; Луганськ. держ. аграрн. ун-т. – Луганськ, 2000. – 17л.
1074974
  Горпинко Ю.І. Підвищення холодопродуктивності дросельних рефрижераторів оптимізацією параметрів і втрат регенеративного теплообмінника : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горпинко Ю. І.; МО України, Харк. держ. Акад. міс. госп. – Х., 1997. – 24л.
1074975
  Олійник О.О. Підвищення чутливості вимірювання мікроскопу нестаціонарної фотопружності для дослідження матеріалів електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Олійник Остап Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1074976
  Ляпандра А.С. Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення параметрів біопроб із використанням перексидоініційованої хемілюмінесценції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ляпандра А.С. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1074977
  Юаньдун Сін Підвищення якісних характеристик деталей на РІ завтяки адаптивному управлінню технологічними параметрами плазмово-іонної та комбінованої обробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Юаньдун Сін; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 15 назв
1074978
  Коваленко Ю.І. Підвищення якісних характеристик оптичних елементів комбінованою електронно-променевою обробкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Коваленко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1074979
  Григор"єва Наталія Сергіївна Підвищення якості автоматичного складання пакетів магнітопроводів при обмеженні різноманітності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Григор"єва Н.С.; Київ. нац. ун-тет технологій та дизайну. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв.
1074980
  Костецька М. Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 140-144. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено проблему підвищення якості вищої освіти як чинника розвитку і модернізації змісту освітнього процесу.
1074981
  Івакіна К.Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Івакіна К.Я.; Івакін Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1074982
  Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 31-32


  На прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника.
1074983
  Варфоломєєва В.О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 100-106 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1074984
  Абдурахман Ахмед Ісса Алі Підвищення якості мобільного зв"язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Абдурахман Ахмед Ісса Алі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074985
  Радько В.І. Підвищення якості молокосировини - основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1074986
  Лазаренко С. Підвищення якості навчальної діяльності в умовах євроінтеграції // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 10-14


  Європейський вибір України зумовлює необхідність формування освітньої і наукової стратегії європейської інтеграції. Оскільки основні ресурси у сфері освіти сконцентровані у вищій освіті, саме університети стають провідниками освітньої і наукової ...
1074987
  Наумченко І.Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І.Л. Наумченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 139 с.
1074988
  Шпур О.М. Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1074989
  Жидок В.В. Підвищення якості національної системи вищої освіти на засадах компетентнісного підходу / В.В. Жидок, Ю.М. Ткач, А.О. Пінчук // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 134-137. – ISBN 978-966-7496-99-9
1074990
  Бешлей М.І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 40 назв
1074991
  Леоненко В.О. Підвищення якості освіти як необхідне завдання державної політики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 99-101
1074992
  Червенець В.В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1074993
  Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів- фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, аналізується освітній рівень населення, обгрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив ії розвитку.
1074994
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1074995
  Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1074996
  Нестеренко О.О. Підвищення якості роботи - всенародне завдання / О.О. Нестеренко, Ю.М. Котляров. – К., 1978. – 151с.
1074997
  Панков А.О. Підвищення якості технологічного процесу сівби насіння крп"яних культур мобільною струминною дозуючою системою. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Панков А.О.; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 18л.
1074998
  Дмитренко Г. Підвищення якості трудового потенціалу за допомогою підготовки у ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1074999
  Васильєва Н.Б. Підвищення якості управління бізнесом в процесі формування інформаційного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 75-83. – ISBN 966-7958-13-2
1075000
  Тур О.М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 128-131. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,