Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1080001
  Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій / О. Скрипнюк, Д. Прокопов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С.30-40. – ISSN 1993-0909
1080002
  Качкан В. "Реальні образ сумної правди" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 189-205. – ISBN 5-87322-078-0


  Основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького.
1080003
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 15


  Картина "Гіркі жнива" канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.
1080004
  Ослоповских Л.Ф. "Реальнодиалектическая" концепция развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ослоповских Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1080005
  Пржиленский В.И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 91-105. – ISSN 0042-8744
1080006
   "Реанімація" первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 38-45


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1080007
  Мацапура В. "Ревизор" Гоголя и "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 83-89
1080008
  Краснобаева О. "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 141-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1080009
  Андрущенко Е. "Ревизор" Н.В. Гоголя в контексте русской сатирической комедии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 6-10
1080010
  Бородина Л. "Ревизор" Н.В. Гоголя на Закарпатской сцене // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.48-51. – (Філологія ; Вип. 20)
1080011
   "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Малого театра., 1938. – 47с.
1080012
   "Ревиталь парк" открывает филиалы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60 : Фото
1080013
  Данилов С.С. "Ревізор" на сцені / С.С. Данилов. – Х, 1936. – 208с.
1080014
  Хоню В. "Ревізор": авторський текст і трактування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 273-288. – ISSN 1997-4264
1080015
  Альваро К. "Ревность", и другие рассказы / К. Альваро. – Москва, 1960. – 101с.
1080016
  Слободян Н. Реалізація "доктрини Картера" у Перській затоці в оцінці американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена анализу концептуального обеспечения политики США в Персидском заливе в 70-80-е годы ХХ века. Детально рассматривается реализация внешней политики США в районе Персидського залива посредством "доктрины Картера". The article is devoted ...
1080017
  Петрів Х. Реалізація "ефекту палімпсестного накладання" в ідіостилі Оксани Пахльовської (на прикладі міфонімічних та теонімічних метафор) / Христина Петрів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 233-237. – ISSN 0320-3077
1080018
  Домарадзька Г.С. Реалізація "концепції сталого розвитку" в Україні як передумова ефективної інтеграції в світову економіку / Г.С. Домарадзька, М.Б. Фурман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-356. – ISSN 0321-0499
1080019
  Кирилова В.А. Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 495-502


  Статтю присвячено дослідженню художніх інтенцій Михайла Коцюбиньского та їх відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Із застосуванням комунікативно-прагматичного підходу до художнього перекладу аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення ...
1080020
  Денисова Р.О. Реалізація авторських прав в Інтернеті // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 106-113. – ISSN 0201-7245
1080021
  Стоєцький О.В. Реалізація адмішетративно-нравових норм у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 36-39.
1080022
  Дубовик О.В. Реалізація аксіологічного типу суб"єктивної модальності в поетичному мовленні Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1)
1080023
  Олійник А. Реалізація активів, що перебувають у податковій заставі, відносно яких встановлені регульовані державою або мінімальні ціни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76.
1080024
  Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 25-28.
1080025
  Гребельник О.П. Реалізація акумулятивної функції експортного мита в контексті інтеграційних пріоритетів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 3-10.
1080026
   Реалізація андрагогічних принципів у професійному розвитку особистості / Ю.П. Вдовиченко, Л.В. Соколова, Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, О.Я. Роздорожнюк, О.Я. Коритнюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 18-20. – ISSN 1681-2751
1080027
  Ткачук-Мірошниченко Реалізація базової імпліцитної моделі в рекламному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються особливості реалізації імпліцитної моделі антецедента та консеквентна в рекламному дискурсі. Типологізуються можливі варіанти зв"язків: 1) експлікація обох членів формули; 2) імплікація консеквента зв"язки. Вводиться категорія ...
1080028
  Маркова С.В. Реалізація більшовицької політики в СРСР - УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 108-114. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1080029
  Вежбінський Я. Реалізація Болонських принципів у реаліях польської вищої освіти / Я.Вежбінський // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5
1080030
  Розлуцька Г.М. Реалізація Болонського процесу у вищій освіті Франції та Польщі / Г.М. Розлуцька, О.М. Бордакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено процес адаптації вищої освіти Франції та Польщі до умов Болонського процесу, висвітлено реформування освітніх систем для успішного входження в єдиний європейський простір. Ключові слова: Болонський процес, вища освіта Франції та ...
1080031
  Жабинець О. Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 205-213. – ISSN 1684-906Х
1080032
   Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу : (інформаційно-аналітичний матеріал). – Київ, 2003. – 16с.
1080033
  Порнюк О.Б. Реалізація вальтер-скоттівської моделі в прозі Г. Сенкевича та Ф. Булгаріна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 340-352. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1080034
  Іщенко Олександр Реалізація Верховною Радою України повноважень у сфері адміністративно-територіального устрою України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-65.
1080035
  Михальченко М. Реалізація висхідної градації оцінки в тексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
1080036
  Неклесова В.Ю. Реалізація віртуального скрипту у хрононімії (на матеріалі роману "Кінець вічності" А. Азімова) // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008. – Вып. 12. – С. 3-13. – ISSN 2077-1932
1080037
  Онишко С.В. Реалізація властивостей системи інноваційного розвитку : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 113-117 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1080038
  Петрова Ю. Реалізація гамзи в єгипетському діалекті арабської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-39. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено і класифіковано типи фонетичних і типологічних трансформацій, які відбуваються при реалізації кореневої (ініціальної, серединної, кінцевої) і некореневої гамзи в єгипетському діалекті. The types of phonetic and typological transformations ...
1080039
  Січкар О. Реалізація гендерного питання у повісті Володимира Дрозда "Молохви" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 145-148. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1080040
  Ковальчук Л. Реалізація гендерного підходу в навчальній практиці Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 188-194. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1080041
  Сербіна Н. Реалізація гендерної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Одним з напрямків державної політики в Україні є гендерна політика. Такий напрям політики є новим для України, але він вже має свою історію становлення. В зв"язку з проголошенням Україною курсу євроінтеграції гендерне питання, що є пріоритетним у ...
1080042
  Андріюк О.П. Реалізація гладких функцій гармонічними функціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему реалізації гладких функцій з ізольованими критичними точками гармонічними функціями.
1080043
  Сільнова А. Реалізація громадянами екологічного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107
1080044
  Битяк Ю.П. Реалізація громадянами права на судовий захист у відносинах за участю Служби безпеки України / Ю.П. Битяк, Н.Б. Писаренко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 226-233. – ISSN 0201-7245
1080045
  Шуляр В. Реалізація державного стандарту літературної освіти // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-5263
1080046
  Ізюмська В.А. Реалізація державної інноваційної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 58-59. – Бібліогр.: 4 назви
1080047
  Борецька Н.О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 112-114. – Бібліогр.: 10 назв
1080048
  Кулаков В. Реалізація державної підтримки аграрного сектора економіки-під прокурорським наглядом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-26.
1080049
  Сав"юк Л.М. Реалізація державної політики вдосконалення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр.: на 4 пункта
1080050
  Воротін В.Є. Реалізація державної політики розвитку корпоративного управління в Україні / В.Є. Воротін, Л.М. Сав"юк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 105-113


  Стаття обґрунтовує погляди авторів на сутність і стан корпоративного управління, реалізацію державної політики регулювання корпоративного сектору в умовах трансформації економіки України до ринкової. . Article is proved sights of authors at essence ...
1080051
  Карпенко О.В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О.В. Карпенко, С.В. Тарнавська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 79-87. – ISSN 2304-06294


  На основі наявної джерельної бази проаналізовано реалізацію системи надання освітніх послуг вишами США, зокрема розглянуто особливості функціонування університетської автономії. Узагальнено позитивні наслідки американського шляху розвитку системи вищої ...
1080052
  Гладуняк І.В. Реалізація державної політики у сфері національної безпеки як умова ефективності функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 154-162. – ISSN 1563-3349
1080053
  Качула С.В. Реалізація державної політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 16-25. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1080054
  Місінкевич Л.Л. Реалізація державної політики щодо релігії та віруючих на Поділлі в 20-30-ті рр. 20 ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 94-97
1080055
  Лавроненко В.О. Реалізація державної соціальної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1080056
  Дєгтяр А.О. Реалізація державноуправлінських рішень з питань функціонування страхового фонду документації україни в регіонах / А.О. Дєгтяр, В.Л. Степаненко, І.М. Кривулькін // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 60-64. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1080057
  Галуцьких І.А. Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 71-75. – ISBN 978-966-581-958-5
1080058
  Дмитренко О.Л. Реалізація директивної діалогічності у публіцистичних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 227-231. – Бібліогр.: Літ.: с. 230-231; 21 поз.
1080059
  Бехта А. Реалізація дискурсної зони персонажа у фокусі читацького сприйняття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 56-62. – Бібліогр.: Літ.: С. 61-61; 20+13 поз.
1080060
  Лесь А.В. Реалізація екологічних програм в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 99-103. – ISSN 2313-4569
1080061
  Степанов Є.В. Реалізація екологічної функції правоохоронними органами держави: роль органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 262-266
1080062
  Саженюк В.С. Реалізація економіко-математичних моделей оптимального інвестування методом фіктивних областей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 10-11. – ISSN 2306-6814
1080063
  Румянцев А.П. Реалізація економічних інтересів України в умовах глобаліації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-14.
1080064
  Лівіцька О.В. Реалізація епітетних структур у поетичному циклі Т. Еліота "Landscapes" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 56-57
1080065
  Котенко В.Л. Реалізація естетичної категорії героїчного у іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі футбольної тематики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 172-181


  У статті закцентовано увагу на головних мовних засобах творення образу героя у спортивних статтях та виданнях публіцистичного стилю, присвячених видатним футболістам та відомим футбольним клубам. Виділено комунікативні стратегії та проаналізовано ...
1080066
  Володченко О.М. Реалізація етичних стандартів у сучасній діловій журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 13-17


  Розглядається проблема дотримання в сучасній українській діловій журналістиці етичних норм і стандартів. Основну увагу приділено міжнародному досвіду, зокрема стандартам Канадської телерадіомовної корпорації СВС та часопису "Форбс". The problem of ...
1080067
   Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. рада: В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. ; відп. за вип. М.Б. Євтух ; упоряд. І.С. Ващук ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-644-150-1
1080068
  Федько О.Ю. Реалізація жанрової моделі історичного роману у віршах у творі Л. Горлача "Слов"янський острів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 173-177. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1080069
  Шейко А. Реалізація заборони застосування хімічної зброї в міжнародному праві // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-24.
1080070
  Гуз А. Реалізація завдань держави у сфері шкільної правової освіти України в 1991-2007 роках // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5 (31). – С. 63-71
1080071
  Світличний О.П. Реалізація загальноприйнятих принципів права в управлінській діяльності земельними ресурсами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 53-58
1080072
  Кіпаш Б.С. Реалізація закону і механізм забезпечення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-88.
1080073
  Чернега А. Реалізація засад державно-правової реформи - шлях до розбудови соціальної, правової держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 8-14
1080074
  Дука А. Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні та організаційні засади розвитку кредитних спілок. Сформульовано напрями активізації їх розвитку в Україні з метою пом"якшення проявів кризових явищ. The theoretical and organizational bases of development of the credit ...
1080075
  Глинська С. Реалізація захисної функції трудового законодавства в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С.183–188. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1080076
  Михайличенко А.О. Реалізація заходів по становленню регіональної економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 11-19.
1080077
  Тимченко А.М. Реалізація заходів примусу та переконання в податковому праві // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 94-99
1080078
  Зеленко Л.П. Реалізація зв"язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 95-113. – ISBN 978-966-399-637-0
1080079
  Гринюк В.О. Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-30
1080080
  Сікора Я.Б. Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 236-239. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Одним із важливих факторів удосконалення системи підготовки професійних кадрів у вищій школі є активне використання в освітньому процесі нових, більш ефективних методів і технологій навчання, зокрема, електронного навчання, дистанційних освітніх ...
1080081
  Липяцька М. Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 11-12
1080082
  Онищенко О.А. Реалізація зовнішньоторговельної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1080083
  Венедіктова І. Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 46-50
1080084
  Соловйов О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 167-174. – ISSN 0132-1331
1080085
  Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.47-52. – ISSN 0132-1331
1080086
  Загоруй Реалізація ідеалу соціальної держави в Україні / Загоруй, ГЛ // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 62-65. – ISBN 966-660-151-6
1080087
  Дикарєва Л. Реалізація ідеї перетворення в міфосвіт снвидінь: лінгвосеміотичний аспект художньої прози М. Гоголя та М. Булгакова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 38-42. – Бібліогр.: Літ.: с. 42; 11 п. – ISBN 966-638-152-4
1080088
  Реєнт О.П. Реалізація ідеї української державності у 1917-1921 рр.: розчарування та надії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 168-174
1080089
  Бадах Г. Реалізація ідей болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті питання забезпечення контролю якості освіти в німецьких вищих навчальних закладах, систему акредитації та основні шляхи адаптації національної системи вищої освіти країни до Болонського процесу. The article dealt up with the theme ...
1080090
  Салата О.О. Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 291-296. – ISSN 2076-8982
1080091
  Іваненко О.В. Реалізація ІЄ. *SUE-/ *SUO- у слов"янському етномовному континуумі (етимологічний нарис) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 53-59. – ISSN 0027-2833
1080092
  Ма Яньфей Реалізація імпресивної функції негативної конотації в суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних версій українських газет) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 86-90. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається імпресивність негативної конотації та способи її втілення в текстах публіцистичного стилю. В статье рассматривается импрессивность отрицательной коннотации и способы её воплощения в текстах публицистического стиля. The article ...
1080093
  Пересада А.А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні : інвестиції / А.А. Пересада, В.В. Зубленко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 106-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1080094
  Михайленко Г.Г. Реалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи з іноземної мови за умов глобалізації вищої освіти / Г.Г. Михайленко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 45-50. – Бібліогр.:8 назв. – ISBN 966-597-072-0
1080095
  Ткаченко Л.П. Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 92-102. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
1080096
  Василенко М.Д. Реалізація інноваційного законодавства: деякі українські реалії в контексті створення ефективної правової бази // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 435)
1080097
  Коваленко О.В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 152-158. – ISSN 2307-9878
1080098
  Мельник Ю.М. Реалізація інтерактивного підходу при читанні лекцій // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 118-123


  Пошук найбільш ефективних шляхів інтенсифікації навчання і розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців с важливим шляхом удосконалення освіти у вищому навчальному закладі.
1080099
  Чернюк Н.І. Реалізація іроничного значення в англомовному дискурсі / Н.І. Чернюк, Д.Е. Ванганен // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 130-138. – ISSN 2077-804X
1080100
  Каліта О. Реалізація іронії через горизонтальний контекст // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
1080101
  Корень Н.В. Реалізація казначейського обслуговування місцевих бюджетів в системі фінансового механізму // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 52-55
1080102
  Андрухович А. Реалізація категорії гендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Россії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 69-78


  У статті розглядаються особливості інтернет-комунікації з позиції сучасної лінгвогендерології. Простежується взаємозв"язок між лінгвістичними та іншими науковими напрямками дослідження проблеми; описуються особливості експлікації категорії гендер у ...
1080103
  Гацька Людмила Павлівна Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері : Автореф... кандидата економічнихнаук: 08.01.01 / Гацька Людмила Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1080104
  Гацька Людмила Павлівна Реалізація колективнних інтересів у міжнародній сфері : Дис... кан. екон.наук: 08.01.01 / Гацька Людмила Павлівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.154-164
1080105
  Пометун О.І. Реалізація компентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 146-157
1080106
  Прадівлянний М.Г. Реалізація компетентнісно-орієнтованих освітніх програм у галузі бізнес-освіти: досвід США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 19-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
1080107
  Опалюк Т. Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 51-56. – ISSN 2308-4634


  "Зроблено науково обґрунтовану спробу довести доцільність реалізації компетентнісноорієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі з проекцією на забезпечення отримання якісного функціонального ...
1080108
  Таланова Ж.В. Реалізація компетентнісного підходу в докторській підготовці: європейський досвід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 90-98.
1080109
  Гнаткович Тетяна Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення складнопідрядного речення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1080110
  Ванівська О.М. Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 71-75. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1080111
  Івченко В.В. Реалізація компетентнісного підходу в процесі формування понять фізичних ідеалізацій майбутніх учителів фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 190-193. – (Серія : Педагогічні науки)
1080112
  Казмірчук Ю. Реалізація компетентнісного підходу до викладання біології та екології в системі неперевної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 103-105


  Розглядаються переваги компетентнісного підходу до викладання біології та екології в загальноосвітніх навчальних закладах.
1080113
  Гільберг Тетяна Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 7-10 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1080114
  Сіняговська І. Реалізація компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 39-44. – ISSN 2308-4634


  Визначено сутність і шляхи реалізації компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти.
1080115
  Венгренівська М.А. Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 64-73. – Бібліогр.: 20 назв.
1080116
  Krynytska O. Реалізація комунікативних стратегій на синтаксичному рівні мови (на матеріалі української модерної драми початку XX століття) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 61-67. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1080117
  Кухарчук І.О. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису у мовній освіті студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 234-237. – ISBN 966-8188-07-1
1080118
  Гембарук А.С. Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу у процесі навчання іноземної мови у педагогічних навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 207-211
1080119
  Наумова Н.Г. Реалізація комунікативно-прагматичних настанов ділового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1080120
  Задоріжна Н.І. Реалізація комунікативно-прагматичної інтенції за допомогою просодичних засобів в англомовному дискурсі радіореклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 280-284
1080121
  Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей : автореф. дис. .. канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1080122
  Сергієнко А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 20-24
1080123
  Маслова О.В. Реалізація конвенції ООН про захист прав мігрантів у сучасній зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 188-189.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1080124
  Березюк Р. Реалізація конкурентних можливостей вітчизняних підприємств у процесі входження у світовий ринок інжинірингових послуг // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 125-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1080125
  Росоляк О.Б. Реалізація конституційних норм у правовому регулюванні бюджетної політики України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-58.


  Розглянуто роль і значення конституційних цінностей у правовому регулюванні бюджетної політики сучасної України. In the article talked about a role and value of constitutional values in the legal adjusting of fiscal policy of modern Ukraine.
1080126
  Джердж С. Реалізація конституційних прав громадян України у європейському вимирі // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-45.
1080127
  Мойсей Л.О. Реалізація конституційного права військовослужбовців на житло: теорія та практика : монографія / Л.О. Мойсей. – Київ : Мачулін, 2016. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-23-7
1080128
  Липачова Лілія Миколаївна Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до європейського суду з прав людини : Дис....канд.юрид.наук:12.00.02 / Липачова Лілія Миколаївна; ЮАМВС. – Дніпропетровськ, 2002. – + Додаток: л.190-196. – Бібліограф.: л.176-190
1080129
  Липачова Лілія Миколаївна Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Липачова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1080130
  Сокол О О. Реалізація конституційного права народу на участь у здійсненні правосуддя // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 102-106
1080131
  Горбань Н. Реалізація конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-89. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливість реалізації конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі. В статье рассмотрены особенности реализации конституционного принципа верховенства права в нотариальном процессе. The article deals with ...
1080132
  Лунін С. Реалізація конституційної засади змагальності сторін на різних стадіях судового процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 102-108
1080133
  Каптюрова О.В. Реалізація концепту "политична коректність" в мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 137-147


  У статті на матеріалі ток-шоу "Larry King Live" розглядається характерний для американської лінгвокультури концепт «політичної коректності». Аналізуються мовні та культурно-поведінкові прояви цього концепту. Також розглядається проблема ...
1080134
  Пойнар Л.М. Реалізація концепту "синівська шанобливість" у мовній картині світу китайського етносу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 248-255


  У статті здійснено аналіз концепту "синівська шанобливість" як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу. В данной статье произведен анализ концепта "сыновья почтительность" как конституанта морально-этической ...
1080135
  Вострова С.В. Реалізація концепції "рушійна сила" Л. Телмі у мові медичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 69-72. – ISBN 966-638-08406
1080136
   Реалізація концепції адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.І. Провотар, А.А. Заміховський, О.В. Галкін, М.М. Верес, Л.О. Катеринич // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1727-4907


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн медіа трансляції.
1080137
  Мишляєв Т.Ю. Реалізація концепції електронного урядування в умовах політичної трансформації Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 95-99. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1080138
  Проценко О. Реалізація концепції неперервної педагогічної освіти в зарубіжних країнах : досвід Греції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 6 (101), червень. – С. 59-63
1080139
  Гуславський В.С. Реалізація концепції управління у сфері боротьби з організованою злочинністю й тероризмом в межах співдружності незалежних держав // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
1080140
  Тодоров І. Реалізація курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію (на прикладі Донецької області) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
1080141
  Кондрацька Л. Реалізація логістичного підходу в управлінні персоналом // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.75-77. – ISBN 966-654-085-1
1080142
  Башук А. Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню особливостей реалізації макростратегії вільної референції у межах політичного дискурсу "великих" прес-конференцій глав держав. На матеріалі прес-конференцій В. Ющенка і В. Путіна виявлено залежність макростратегії від ...
1080143
  Пшенична О.С. Реалізація методики формування готовності майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 274-280. – ISSN 2304-4470


  Розглянута характеристика наскрізної методики формування готовності майбутніх менеджерів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. .
1080144
  БабійЮ.О Реалізація методів радіолокаційного портретування та ідентифікації цілей в некогерентних радіолокаційних каналах / БабійЮ.О, Яшина О.М. ., І.В. Гурман // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 23
1080145
  Сазонець І.Л. Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у наукометричних базах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23. – С. 77-85. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 4). – ISSN 2409-7101


  Проаналізовано головні наукометричні бази та індекси.
1080146
  Криштанович М.Ф. Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 341-347. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1080147
  Карсекін В.І. Реалізація механізмів регіонального управління в індустрії туризму // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.44-46. – (Економічні науки ; № 2)
1080148
  Саблук П.Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 3-6. – ISSN 2221-1055
1080149
  Курова Т.Г. Реалізація міждисциплінарних зв"язків "Математика - економіка" під час вивчення математики у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 34-37
1080150
  Гайдай Т.В. Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М.І. Зібера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 267-279. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена такому маловідомому аспекту багатогранної теоретичної спадщини М. Зібера, як реалізація ним міждисциплінарного підходу до аналізу економічних явищ. Розкривається спорідненість цього підходу з сучасною інституційною науковою традицією.
1080151
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 49-51. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1080152
  Мухамєдова Е.Е. Реалізація міжнародних стандартів прав людини у вирішенні проблем особистих немайнових прав фізичної особи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
1080153
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1080154
  Кулеба Д.І. Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д. І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203 л. – Бібліогр.: л. 169-203
1080155
  Кулеба Дмитро Іванович Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1080156
  Задорожня Т.М. Реалізація міжпредметних зв"язків через систему прикладних задач / Т.М. Задорожня, Ю.М. Красюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 57-61. – ISSN 2413-1571
1080157
  Молодовець О.Б. Реалізація міжпредметної інтеграції при викладанні пропедевтики внутрішніх хвороб на прикладі хронічного гастриту // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 95-98. – ISSN 1681-2751
1080158
  Авраменко О.В. Реалізація мовленнєвого жанру переконання в американському драматичному тексті XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 417-423. – ISBN 978-966-581-885-4
1080159
  Сімсон О. Реалізація моделі державно-приватного партнерства в інноваційній стратегїї України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 70-77
1080160
  Тупікова Г. Реалізація моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано результати реалізації моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва. Досліджено рівень сформованості патріотичної вихованості студентів за когнітивно-оцінним, ...
1080161
  Бочевар А.Г. Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 16-20. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1080162
  Шуба Ю.В. Реалізація мотиву "двійництва" у романіМ. Спарк "Підсобники та підбурювачі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 157-163. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1080163
  Бабіч М. Реалізація музичних ідей у творчості Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 57-65


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: реалізації музичних ідей у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда", "Аврелія" та "Сильвія". Відзначені зв"язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
1080164
  Кузьменко Т. Реалізація наголошених голосних фонем у підготовленому німецькому мовленні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1080165
  Воротін В. Реалізація напрямів вступу України до СОТ в умовах глобальних ринкових трансформацій // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.193-200. – ISBN 966-73-53-51-Х
1080166
  Недєлько О.О. Реалізація населенням АР Крим права на ініціювання всеукраїнського референдуму // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 242-244. – ISBN 966-435-028-1
1080167
  Іванова К.Ю. Реалізація наступності у процесі вивчення геометричного матеріалу майбутніми вчителями початкових класів / Катерина Юріївна Іванова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 29-32. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті зазначено актуальність проблеми реалізації наступності в навчанні геометричного матеріалу майбутніх учителів початкових класів в умовах неперервності освіти. Досліджено особливості реалізації наступності між змістом геометричної підготовки в ...
1080168
  Смолярова М. Реалізація науково-педагогічними працівниками права займатися професійною діяльністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-97
1080169
  Божук Л. Реалізація національної концепції співпраці із закордонними українцями: освітні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-43. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні напрямні реалізації державної політики щодо закордонних українців в освітній сфері. The main directions of realization of the state"s policy of education of the Ukrainians abroad are analyzed in the article.
1080170
  Андріюк О.П. Реалізація неперервних функцій графами Кронрода-Ріба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-89. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему реалізації неперервних функцій зі скінченною кількістю локальних екстремумів на колі S[верхній індекс l] графами Кронрода-Ріба. The problem of realisation of continuous functions with finite number of local extremums on a circle ...
1080171
  Андріюк О.П. Реалізація неперервних функцій на колі функціями висоти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.5-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема реалізації неперервних функцій зі скінченною кількістю локальних максимумів та мінімумів на колі S[верхній індекс 1] за допомогою функцій висоти для деяких вкладень S[верхній індекс 1] у R[верхній індекс 2].
1080172
  Неклеса А.І. Реалізація нововведень у хлібопекарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С.68-72. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1080173
  Редкін О.В. Реалізація нового механізму стратегічного та проектного управління інноваційним розвитком національного господарства / О.В. Редкін, Д.М. Толкачов // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – С. 49-61. – ISSN 2218-1199
1080174
  Величко С.А. Реалізація нової парадигми викладання землезнавства: функціональне структурування навчальної діяльності та реалізація принципів навчання : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 349-357. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1080175
  Муравйов В.І. Реалізація норм права Европейського союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 58-64. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1080176
  Черній В.В. Реалізація норм права: питання теорії і практики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 47-51
1080177
  Підлубна О. Реалізація норм цивільного процесуального права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-82.
1080178
  Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК України щодо досудового провадження: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуті окремі, на думку автора - головні, аспекти реалізації норм КПК України 2012 р., які регулюють досудове провадження. Показано як впливає на ефективність процесу реалізації норм КПК України його політична складова. Проаналізовано ...
1080179
  Кліш А. Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці XIX - на початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 160-164


  Показано роль О. Барвінського у суспільно-політичних процесах у Східній Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., у контексті діяльності партій та організацій суспільно-християнського скерування – Католицького русько-народного союзу, «Руської ...
1080180
  Бузов А. Реалізація образу честолюбної жінки в романах Сави Божка "В степах" та Олеся Гончара "Таврія" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 53-60. – ISSN 1728-9572
1080181
  Нижник Я.С. Реалізація одного імовірнісного методу шифрування / Я.С. Нижник, Ю.Д. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується метод шифрування інформації на основі циклічних решіток з використанням методу "склеювання" (за допомогою операції XOR) з рівномірно розподіленою випадковою величиною, яка обчислюється з коду попереднього символу. Така процедура веде до ...
1080182
  Корчак Н. Реалізація окремих норм законодавства про захист економічної конкуренції в процесі захисту прав суб"єктів господарювання (підприємницької діяльності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 48-55.
1080183
  Мокрівська М.Т. Реалізація опозиції "радісний-сумний" у давньогрецькому романі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 35-42


  Розглянуто ад"єктивні одиниці, які реалізують опозицію "радісний-сумний" у давньогрецькому романі. Встановлено тематичні групи іменників, з якими вступають у синтагматичний зв"язок аналізовані лексеми, і семи, які вони актуалізують. Констатується факт, ...
1080184
  Харитонова Д. Реалізація опозиції "свій - чужий" у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 188-193


  У статті представлено спробу аналізу опозиції "свій - чужий" на матеріалі творів Тараса Шевченка. В ході проведеного дослідження окреслено такі семи "свого": соціум, українець, Батьківщина. Бінарна категорія реалізується в антонімічному протиставленні ...
1080185
  Іщенко О.П. Реалізація органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 211-218. – ISSN 1563-3349


  Досліджено практику реалізації органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері адміністративно-територіального устрою України. Исследуется практика реализации органами власти Автономной Республики ...
1080186
  Некряч А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО - запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 11-22. – ISSN 1682-2366
1080187
  Цундра О.О. Реалізація основних конституційних прав людини за цивільним законодавством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1080188
  Рукомеда Р.М. Реалізація основних положень концепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 187-192. – ISSN 2306-5664
1080189
  Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 5-8
1080190
  Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.20-33. – ISSN 1682-2366


  Виступ на президії Науково-методичної комісії з економіки і підриємництва (31 березня 2004р.,м. Івано-Франківськ)
1080191
  Хникіна О О. Реалізація основних принципів мовленнєвої взаємодії в ситуації обвинувачення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 455-460. – Бібліогр.: Літ.: с. 459-460; 11 п. – ISSN 1729-360Х
1080192
  Андреєва Вікторія Реалізація основних принципів особистісно орієнтованого навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 35-36. – Бібліогр. 6 назв
1080193
   Реалізація основних форм правової політики в Україні : економічна наука / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45. – Бібліогр.: 5 назв
1080194
  Бойко І.Б. Реалізація основних функцій управління енергозбереженням на газотранспортних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 283-289


  В статті розглянуто процес управління енергозбереженням, що відтворюється за допомогою загальних функцій, та з"ясовано їх зміст на прикладі діяльності газотранспортних підприємств. The author considers the management of energy savings as process which ...
1080195
  Майко Н.В. Реалізація паралельного методу довільного порядку точності для еволюційного рівняння зі змінним оператором / Н.В. Майко, В.Л. Рябічев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено застосування методу апроксимації еволюційного оператора при наближеному розв"язуванні початково-крайової задачі для параболічного рівняння. Ключові слова: абстрактна задача Коші, необмежений операторный коефіцієнт, еволюційний оператор, ...
1080196
  Антонова А. Реалізація пасивного стану англійського дієслова як перекладознавча проблема // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-8
1080197
  Іщенко С.О. Реалізація педагогічних умов підготовки курсантів до виховної роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах системи МВС України // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 62-67. – ISSN 2312-0657
1080198
  Тищенко О.В. Реалізація пенсійної реформи в Україні: соціально-правовий аналіз проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-95.
1080199
  Юрченко Е. Реалізація переважного права орендарів на пролонгацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 71-75
1080200
   Реалізація плану дій Україна - ЄС у контексті транскордонного співробітництва / А.І. Мокій, М.І. Флейчук, Дідич, О.-Г.О // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 11-14.
1080201
  Гогусь Т. Реалізація повноважень органів прокуратури в суді // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 90-93. – ISSN 0132-1331
1080202
  Мединська Т.В. Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції / Т.В. Мединська, М.П. Заяць // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 203-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1080203
  Чернуха Н.М. Реалізація поліпарадигмальної методології у сучасній вищій освіті / Н.М. Чернуха, В.В. Желанова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 17-22. – ISSN 1609-8595


  Обґрунтовано доцільність та необхідність реалізації поліпарадигмальної методології в сучасній вищій освіті. Подано дефініційний аналіз провідних понять. Проаналізовано сутність феномену поліпарадигмальності. З"ясовано позитивні концепти когнітивної, ...
1080204
  Гавдьо Ю. Реалізація політики боротьби з корупцією як функція державного управління // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 88-91
1080205
  Михаліцька Н.Я. Реалізація політики енерго- та ресурсозбереження в контексті зміцнення національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 2)
1080206
  Петрушка Я.С. Реалізація політики інноваційного розвитку в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – C. 116-118
1080207
  Грабинський І.М. Реалізація політики сталого еколого-економічного розвитку в країнах ЄС: досвід для України / І.М. Грабинський, Ю.Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 327-333. – ISSN 0321-0499
1080208
  Скрипченко Н. Реалізація політики сталого розвитку в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 68-76.
1080209
  Волонтир О. Реалізація положень польської державної реформи освіти 1932 р. на Волині // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 238-240. – ISBN 978-966-171-783-0
1080210
  Сотова Т.М. Реалізація поняття "заможність" засобами фразеології (на матеріалі роману "РАЙ.центр" Люко Дашвар) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 22-26
1080211
  Гражевська А.О. Реалізація потенціалу енергоефективності в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-02-6
1080212
  Гук Н.М. Реалізація потенціалу міжнародного рекреаційного туризму Прикарпатського регіону як напрям євроінтеграційної стратегії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 220-225.
1080213
  Герасимчук О.П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 21-24
1080214
  Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Рябота В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
1080215
  Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Рябота В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 209л. – Бібліогр.: л.187-209
1080216
  Куц Ю. Реалізація прав людини і націй // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.82-85. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
1080217
  Власов А. Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському союзі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-51.
1080218
  Волощенко О.М. Реалізація прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг у цивільному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волощенко Ольга Михайлівна ; Ген. покуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1080219
  Любченко П.М. Реалізація прав нації й національних через місцеве самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
1080220
  Шевчук-Бєла Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
1080221
  Багацька Л. Реалізація прав органів студентського самоврядування при співпраці з адміністрацією вищого навчального закладу в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 91-94


  У доповіді розглянуто точки дотику органів студентського самоврядування (ОСС) та адміністрації вищих навчальних закладів, які закріплені законодавчо.
1080222
  Кучинська О.П. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Кучинська О. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 151л. – Бібліогр.:л.135-145
1080223
  Кучинська О.П. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Кучинська О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
1080224
  Вітрук М.В. Реалізація прав радянських громадян у соціалістичній загальнонародній державі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 41-48
1080225
  Саєнко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
1080226
  Позняк Е.В. Реалізація права громадян на участь у проведенні громадської екологічної експертизи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються питання реалізації громадянами права на участь у проведенні громадської екологічної експертизи в об"єктивному і суб"єктивному аспектах. Обґрунтовується необхідність удосконалення законодавства, що регулює еколого-експертні відносини в ...
1080227
  Бородін Є. Реалізація права громадянина на службу в органах місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід / Є. Бородін, І. Онасенко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 167-175. – ISSN 2414-4436
1080228
  Мельничук О.Ф. Реалізація права людини на освіту: сутність та механізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 23-29
1080229
  Коструба В.В. Реалізація права людини на соціальний захист у Швеції // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-27. – (Правознавство ; Вип. 461)
1080230
  Остапина В. Реалізація права на безпечне для життя та здоровья довкілля як чинник ефективності фінансового забезпечення саштарію-спідеміологічної служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 14-17
1080231
  Макарчук Р. Реалізація права на евтаназію: прогалини у законодавстві // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 89-94
1080232
  Галянтич М. Реалізація права на житло - як особисте немайнове право / М. Галянтич, В. Махінчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-47
1080233
  Афанасьєва К. Реалізація права на ім"я у друкованих виданнях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 26-32
1080234
  Смітюх А.В. Реалізація права на касаційне оскарження судових актів особами, не залученими до участі у справі, у господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 95-102
1080235
  Гусар Л.В. Реалізація права на необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 115-118. – (Правознавство ; Вип. 375)
1080236
  Семьоркіна О. Реалізація права на об"єднання громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "...Що необхідно знати для створення громадської організації".
1080237
  Самофал М. Реалізація права на повагу до приватного життя при медичному втручанні: практика європейського суду з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 138-148
1080238
  Марчук Б. Реалізація права на повстання на початковому етапі формування громадянського суспільства в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-28-6
1080239
  Антонович М.М. Реалізація права на правову допомогу в міжнародних органах захисту прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1080240
  Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 196 л. – Бібліогр. л. 173-196
1080241
  Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в українському кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.104-108. – ISSN 0132-1331
1080242
  Небожук Р.А. Реалізація права на свободу совісті у збройних силах України та Росії: порівняльний аналіз : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 99-101. – Бібліогр.: 20 назв
1080243
  Євтушенко І. Реалізація права на спадщину // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 94-96.
1080244
  Москвич Л.М. Реалізація права на справедливий судовий розгляд в українському судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 187-195. – ISSN 0201-7245
1080245
  Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 55-57
1080246
  Лукашевич В.Г. Реалізація права на якісну освіту, в основу якої покладено принцип єдності освітнього простору, продиктованої логікою / В.Г. Лукашевич, ДенисоваТ.А // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-140. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  У статті проаналізовано особливості та процес реалізації права на якісну, зокрема вищу освіту, в основу якої покладено принцип єдності освітнього простору, продиктованої логікою, досліджено законодавчу базу.
1080247
  Данилевська Ю.О. Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі / Ю.О. Данилевська, А.О. Данилевський // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 27-33. – ISSN 2524-0064
1080248
  Нестерович В.Ф. Реалізація права петицій на рівні Європейського Союзу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2306-9082
1080249
  Нікітіна Г. Реалізація права підозрюваного, підсудного та обвинуваченого, який утримується під вартою // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 182-183
1080250
  Братасюк М.Г. Реалізація права: доктринальний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 36-42
1080251
  Гутаревич Н. Реалізація правових форм інвестиційної діяльності на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 84-89.
1080252
   Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій / О.Ю. Піддубний, Т.В. Іванова, В.І. Курило, Д М. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – С. 185-196. – ISSN 2078-9912
1080253
  Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1080254
  Лавріненко О. Реалізація працівниками органів внурішніх справ на отримання грошової допомоги при звільненні зі служби: теоретико-правовий аналіз судової практики / О. Лавріненко, П. Проскуряков // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 78-85
1080255
  Шеїн К. Реалізація предмета іпотеки в позасудовому порядку. Кінець чи початок? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
1080256
  Гузе К.А. Реалізація представницької функції прокуратури на стадії виконання судових рішень // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 248-256. – ISSN 0201-7245
1080257
  Корчинський В.Є. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин : бюджент / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 84-93 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1080258
  Алексашина Ю. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 88-92


  У статті досліджується принципи добросовісності, справедливості, розумності та їх реалізація при договірному регулюванні відносин.
1080259
  Книженко О. Реалізація принципів законності та справедливості при встановленні санкцій у кримінальному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 120-123
1080260
  Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу / Р. Гузик, Л. Діхтярь // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-28. – ISSN 1682-2366
1080261
  Гузик Ростислав Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : (досвід Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії) / Гузик Ростислав, Діхтярь Леонід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-28. – ISSN 1682-2366


  Описується досвід роботи за кредитно-модульною системою навчання та рейтинговим оцінюванням знань у Хорольському агропромисловому коледжі Полтавської державної агарної академії.
1080262
  Луговий В.І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 5-17.
1080263
  Лівінська К.Б. Реалізація принципів компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультатцій з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 112-118
1080264
  Городовенко В. Реалізація принципів статусу суддів у контексті нового етапу судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
1080265
  Городенко В.В. Реалізація принципів судової влади в КПК України 2012 р.: концептуальний аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 9-14
1080266
  Pyrlik N. Реалізація принципу "політичного дуалізму" у виступах Мадлен Олбрайт // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 112-115. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1080267
  Іванілов О. Реалізація принципу альтернативності у розбудові української державності // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 74-83.
1080268
  Береза Н.В. Реалізація принципу верховенства права у кримінальному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 87-94
1080269
  Богініч О. Реалізація принципу верховенства права у сучасній Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 99-106. – ISSN 0132-1331
1080270
  Мікічурова О.В. Реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 59-66


  В статті аналізується реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
1080271
  Кондратенко В. Реалізація принципу відкритості в адміністративному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 69-72
1080272
  Дашковська О. Реалізація принципу гендерної рівності в законодавстві Французької Республіки (друга половина XX ст.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 215-221. – ISSN 1993-0909
1080273
  Овчаренко О.М. Реалізація принципу гуманізму в діяльності органів кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 506-510. – ISBN 978-966-458-403-3
1080274
  Рудник Тетяна Реалізація принципу гуманізму в діяльності установ виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 82-84
1080275
  Рахнянська Т. Реалізація принципу з"ясування об"єктивної істини в кримінальному процесі України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-132
1080276
  Сопілко І.Ю. Реалізація принципу загальності під час здійснення судово-експертної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
1080277
  Павлик П.М. Реалізація принципу законності в ОРД // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.224-228. – ISSN 1609-0462
1080278
  Дусик А.В. Реалізація принципу законності у провадженні по справах про ПМП // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.59-63
1080279
  Коваленко Т.О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: проблеми законодавчого забезпечення : монографія / Т.О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2017. – 671, [1] с. – Бібліогр.: с. 547-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7191-22-2
1080280
  Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 41-48. – ISSN 2308-9636
1080281
  Чорноус Ю. Реалізація принципу змагальності на досудовому слідстві: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1080282
  Зеленська Л. Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах Х1Х століття / Л. Зеленська, С. Золотухіна // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 52-57.


  Університетський статут 1863 року, Статут Імператорського Харківського університету 1804 року.
1080283
  Журавльова Г.С. Реалізація принципу недискримінації на міжнародному та національному рівнях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 42-46. – (Юридичні науки ; № 3)
1080284
  Бачинська О.-М. Реалізація принципу недискримінації щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 16-17
1080285
  Коваль А.М. Реалізація принципу незалежності адвокатури при наданні вторинної правової допомоги // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 59-64
1080286
  Факас І. Реалізація принципу незалежності суддів та підкорення їх лише законові: окремі аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 545-548. – ISBN 966-660-151-6
1080287
  Ісмаїлова Л.Б. Реалізація принципу презумпції невинуватості в криміналному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 111-118
1080288
  Осауленко О.А. Реалізація принципу презумпції невинуватості при застосуванні примусових заходів медичного характеру // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 514-518. – ISSN 1563-3349
1080289
  Тоцький Б.А. Реалізація принципу пропорційності при вилученні земельних ділянок для суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 352-356
1080290
  Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-134. – ISSN 0132-1331
1080291
  Бутирський А.А. Реалізація принципу спеціалізації в судовій системі України // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 195-200
1080292
  Отраднова О.О. Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов"язаннях із завдання недоговірної шкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню основних положень стосовно принципу справедливості в цивільному праві взагалі і у деліктних зобов"язаннях зокрема. Проаналізовано застосування принципу справедливості при виконанні деліктних зобов"язань та прийнятті судом рішень ...
1080293
  Мамішова Н. Реалізація принципу трипартизму в нормотворчій діяльності Міжнародної організації праці: проблеми та перспективи // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100-103
1080294
  Золотаренко В.В. Реалізація приципу диспозитивності у діях суб"єктів виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 38-41
1080295
  Саркісова Т.Б. Реалізація прійнятих рішень та контроль за їх виконанням // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-617-566-151-2
1080296
  Корицька Г. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології / Г. Корицька, І. Подлєсна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 3-7
1080297
  Квєтна І.Р. Реалізація програм випуску депозитарних розписок в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 241-247. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1080298
   Реалізація програми малих грантів Глобального екологічого фонду в Україні як інструмент популяризації ідей збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 28
1080299
  Бачинська О.М. Реалізація програми творення українських національних хорів за гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – . 281-289. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1080300
  Юрченко О.А. Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 66-71


  Стаття перисвячена проблемам комунікацій та інформації, що знаходиться в центрі уваги програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", та шляхам її реалізації в Україні
1080301
  Атаманова Ю. Реалізація проектів ДПП в Україні: оцінки доцільності та ефективності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 28-29
1080302
  Мусієнко О. Реалізація прокурором представницької функції у сфері соціального захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-48.
1080303
  Люшинська О.Х. Реалізація прототипічної структури чарівної казки у французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 346-348. – ISSN 2219-4290
1080304
  Свалова М.І. Реалізація професійних етичних принципів у публіцистиці Б. Олійника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 152-156
1080305
  Свалова М. Реалізація професійних етичних принципів у публіцистиці Бориса Олійника // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 148-155


  Аналізуються проблеми професійної етики журналістів, розкриваються основні етичні засади публіцистичної творчості. Виокремлено принципи професійної етики журналістів, що порушуються в публіцистиці Б. Олійника. Наголошено на принципах об"єктивності, ...
1080306
  Козьяков Реалізація процесуальних прав чи зловживання ними: проблеми диференціації / Козьяков, О. Говоруха // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – С. 36-42. – ISSN 2311-6676
1080307
  Іваненко О. Реалізація псл. *seb- / *sob- в характеристиці особи (етимологічний нарис) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 161-168
1080308
  Кубко А.Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кубко Андрій Євгенович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Бібліогр.: л. 197-225
1080309
  Кубко А.Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : автореф. дис... . канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кубко Андрій Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1080310
  Кубко А. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: особливості механізму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-40.
1080311
  Карпінський Б.А. Реалізація ресурсного потенціалу податкових органів як метод нарощування податкових надходжень до бюджету держави : гроші, фінанси і кредит / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 141-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1080312
  Ярошенко І.В. Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1080313
   Реалізація реформи школи - загальнонародна справа : Рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1986. – 38с.
1080314
  Луговий В.І. Реалізація світового досвіду рівневої, орієнтаційної та галузевої організації вищої школи в Законі України "Про вищу освіту": шлях до розуміння та визнання / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Аргументовано, що передбачена Законом України "Про вищу освіту" рівнева, орієнтаційна та галузева організація вищої освіти враховує кращий світовий досвід і провідні тенденції в передовій вищій школі.
1080315
  Павлова Т.С. Реалізація свободи і закону у філософсько-правових поглядах Фіхте і Шеллінга:: соціально-філософський аспекто- // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 158-166. – ISSN 2072-1692
1080316
  Чунарева А. Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 88-93. – ISSN 2225-5036
1080317
  Рябчинська О.П. Реалізація системи кримінальних покарань у судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-155. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1080318
  Желінська Н.О. Реалізація словотворчих моделей авторських оказіональних лексичних одиниць на матеріалі романів Бориса Віана та Раймона Кено // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Досліджуються словотворчі моделі авторських оказіональних лексичних одиниць Б. Віана та Р. Кено. Класифікація операцій формування таких лексичних одиниць базується на теорії, запропонованій Ж. Дюбуа. Проводиться паралель між словотворенням латини та ...
1080319
  Гіндес О.Г. Реалізація соціального напряму аграрної політики держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 106-108. – Бібліогр.: 11 назв
1080320
  Ярмолюк А. Реалізація соціокультурної змістової лінії в контексті міжпредметної інтеграції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6 (84). – С. 32-36
1080321
  Бондарєва М. Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості реалізації спадкового правовідношення в нотаріальному процесі. В статье анализируются особенности реализации наследственного правоотношения в нотариальном процессе. In article is analyzed some peculiarities of ...
1080322
  Колодяжний М.Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 217-223. – ISSN 2224-9281
1080323
  Макаренко Є.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 19-22
1080324
  Борімчук М.Ю. Реалізація стратегії сприяння зайнятості молоді в Європі // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 50-53
1080325
  Груба Г.І. Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 79-81. – Бібліогр.: 5 назв
1080326
  Берназюк І.М. Реалізація стратегічних актів Президента України: питання теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 20-26. – ISSN 2312-1831
1080327
  Пенькова О.Г. Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 42-46.
1080328
  Конюшко Д. Реалізація страховиком права на відмову у виплаті страхового відшкодування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 38-39. – ISSN 1810-7923
1080329
  Гриценко С.І. Реалізація структурних змін в економіці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-80. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1080330
  Торб"як М. Реалізація структурної політики у системі регулювання національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1080331
  Сахарчук Н. Реалізація суб"єктивно-авторського начала у постмодерних автокоментарях Ю. Андруховича та Ю. Іздрика // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 213-218. – ISSN 2307-2261
1080332
  Самбор М. Реалізація суб"єктивного права й інтересу у праві: єдність відмінностей // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-90.
1080333
  Федущак Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині / Федущак, Паславська А. - // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.174-177. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1080334
  Лошицький М.В. Реалізація судової влади адміністративними судами: окремі проблеми теорії та практики адміністративного судочинства в Україні : монографія / М.В. Лошицький, С.О. Короєд ; НДІ публ. права. – Київ : МП Леся, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-34-2
1080335
  Огілько А.В. Реалізація судової влади в Україні: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичні та методологічні основи функціонування судової влади. Проаналізовано місце і роль судової влади в системі державної влади. Проведено аналіз основних наукових підходів до судової влади. Розкрито поняття судової ...
1080336
  Ступак С. Реалізація суміжних прав через інститут колективного управління правами // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 4-10. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1608-6422
1080337
  Скулиш Є. Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі реформування професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 100-107. – ISSN 2078-1016
1080338
  Григоренко О.В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григоренко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 197-226
1080339
  Григоренко О.В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григоренко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1080340
  Вільховий Ю. Реалізація та ліцензування виробництва і обігу алкогольних і тютюнових виробів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.22-24
1080341
  Степанський Г.Є. Реалізація та розвиток транзитного потенціалу як основний шлях розвитку економіки країни // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 86-87. – ISSN 2075-4892
1080342
  Дворніков А. Реалізація творчого методу Миколи Лукаша на прикладі зіставного аналізу просодійного рівня оригіналу і перекладу (на матеріалі трагедії Й.-В. Гете "Фауст") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 103-108


  У статті розкриваються особливості творчого методу Миколи Лукаша за допомогою перекладознавчого аналізу просодійного рівня оригіналу та перекладу. У якості ілюстративного матеріалу використовуються фрагменти першої частини трагедії Й.-В. Гете "Фауст". ...
1080343
  Денисюк Н.М. Реалізація творчого потенціалу особистості на засадах діяльнісного підходу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 12 назв.
1080344
  Ігонін Р.В. Реалізація теорії "змішання" влад на прикладі США XVIII-XIX сторіччя та її значення для формування сучасної судової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-21
1080345
  Ніконова Л. Реалізація теорії народного представництва у сучасній Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 49-56. – ISSN 1993-0909
1080346
  Кравченко М.Г. Реалізація теорії розподілу державної влади Ш.Л. Монтеск"є в Україні: філософсько-правовий аспект / М.Г. Кравченко, К.Г. Кравченко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 153-161
1080347
  Бідей О. Реалізація теорії субсидіарності у практиці державного будівництва України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 103-107.
1080348
  Білий О.Б. Реалізація товарів народного споживання / О.Б. Білий. – К., 1990. – 44с.
1080349
  Фаренюк Н.В. Реалізація торговельного потенціалу України в умовах розширення ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 31-32.
1080350
  Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1080351
  Костін М. Реалізація у кримінальному процесі особистих і публічних інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
1080352
  Шашкова-Журавель Реалізація Україною міжнародних норм і програм щодо викорінення найгірших форм дитячої праці / Шашкова-Журавель, М. Журавель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 110-114
1080353
  Приймак В. Реалізація управлінських рішень: процесний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 89-93. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аспекти реалізації управлінського рішення як одного з ключових елементів системи управ-ління організації. Визначено структуру, логічну послідовність і учасників процесу реалізації управлінського рішення, а також форми ...
1080354
  Ганжа Н.В. Реалізація установчої процедури Верховної Ради України потребує вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-70
1080355
  Накіпова Г. Реалізація факторно-цільового підходу в управлінні сільським господарством Казахстану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність використання факторно-цільового підходу до стратегічного управління сільським господарством Казахстану. Автором проведено обґрунтування ФЦП і показано його застосування у розробці короткострокових прогнозів розвитку ...
1080356
  Поваляєва Г.С. Реалізація фатичної функції у системі чат комунікації // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 103-108. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1080357
  Солоненко Олег Миколайович Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Солоненко Олег Миколайович; НАВСУ. – Київ, 2001. – 237с. + Додатки:226-237. – Бібліогр.:с.208-225
1080358
  Солоненко Олег Миколайович Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Солоненко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1080359
  Шевченко О. Реалізація функції контролю в управлінні архівною справою // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 53-57
1080360
  Гринюк В.О. Реалізація функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження при розгляді клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7220-83-0
1080361
  Фединяк Г.С. Реалізація цивільної правосуб"єктності транснаціональними корпораціями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 301-304. – ISSN 1563-3349
1080362
  Олійник А Реалізація через позабіржові аукціони активів що перебувають у податковій заставі відносно яких встановлено регульовані державою ціни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-21.
1080363
  Лебідь А.Є. Реалізм-антиреалізм: Г. Фреге і Б. Рассел про істину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – C. 146-148
1080364
   Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887-888. – ISBN 966-316-069-1
1080365
  Бокал Г.В. Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 281. – ISBN 966-316-069-1
1080366
  Лексіна Г. Реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0130-321Х
1080367
  Чижевський Дм. Реалізм в українській літературі / Дм. Чижевський; Підготов. тексту, фах. ред., перед. М. Наєнка. – Київ : Просвіта, 1999. – 120с. – ISBN 966-7551-091
1080368
  Мегела І.П. Реалізм Жигмонда Моріца / І.П. Мегела. – К, 1985. – 271с.
1080369
  Михайлин І.Л. Реалізм за доби постмодернізму у творчості Михайла Олефіренка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 5-10


  Розглянуто романи "Чорторий" і "Хуторяни" із семитомної сільської епопеї М. Олефіренка "Час цвітіння терну" з метою осягнути засади реалізму письменника. Наголошено на його інтенції зображати українську дійсність як внутрішню цілісність, репрезентувати ...
1080370
  Шергін С.О. Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 13-21


  В статті визначаються поняття та основні принципи політичного реалізму, а також модернізму та постмодернізму. Розглядається вплив наукових парадигм реалізму та модернізму на міжнародну політику США в контексті формування нового світового порядку.
1080371
  Дорошкевич К О. Реалізм і народність української літератури XIX ст. / О.К. Дорошкевич ; [упоряд. П.І. Орлик, О.О. Білявська, В.О. Дорошкевич ; відп. ред. Є.П. Кирилюк] ; Академія наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1986. – 311 с.
1080372
  Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISBN 966-7653-03-5
1080373
  Рославець О Реалізм у живопису Франції XIX ст. / О Рославець. – К., 1979. – 102с.
1080374
  Голод Р. Реалізм як гентико-типологічна проблема // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 3-9
1080375
  Крутикова Н.Є. Реалізм. Збагачення. Єдність / Н.Є. Крутикова. – Київ, 1976. – 238 с.
1080376
  Астаф"єв О. Реалізм: варіації на тему гносеології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 38-48. – ISBN 966-594-263-8
1080377
  Чепалов О. Реалізму споконвічна сила // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Петренко Олексій Васильович (н. 1938) – російський актор театру і кіно, нар. артист Росії. В Україні зіграв у фільмах: "Хвилі Чорного моря", "Поїзд надзвичайного призначення", "Грачі", "Мистецтво жити в Одесі", "Наліт", "Чорна рада", "Ілюзія страху".
1080378
  Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 9-12. – ISSN 1811-377X
1080379
  Вергунов В. Реалії бібліотечної системи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 235). – С. 6


  Член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, віце-президент Асоціації бібліотек України щодо бібліотек та бібліотечної справи в Україні.
1080380
  Похила Б. Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних / Б. Похила, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено бромування резацетофенону в широкому спектрі умов - при гетерогенному бромуванні з СuBr2 та з N-бромосукцинімідом (NБС) в різних розчинниках з ініціатором та за його відсутності. Показано, що за означених умов, бромування резацетофенону ...
1080381
  Лотоцька О.Л. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів / О.Л. Лотоцька, Л.В. Собчук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 47-51. – ISSN 2077-804X
1080382
  Мехтієв Р. Реалії геноциду Азербайджанців / Раміз Мехтієв. – Харків : Форт, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8599-64-4
1080383
  Гаврилюк О.В. Реалії глобалізації та напрями формування інноваційної моделі розвитку України / О.В. Гаврилюк, С.В. Сіденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 11-18


  У статті розкрито нові реали глобалізації та головні проблеми й напрями створення інноваційної моделі в Україні. The article reveals new realities of globalization, main problems and ways of the creation of innovative model in Ukraine.
1080384
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" - 2 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1080385
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-33 : табл. – ISSN 1608-6422
1080386
   Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
1080387
  Магас В.М. Реалії економічної політики після Революції Гідності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 52-55. – ISSN 2078-5860
1080388
  Скляр В.М. Реалії етнічного складу населення України проти міфу "про 130 етносів" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 489-505
1080389
  Голоколосова А. Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 97-101


  У статті висвітлено кримінальний процесуальний порядок проведення експертизи холодної зброї. Розглянуто низку проблемних питань, які вирішуються судовим експертом під час даного виду дослідження. Проаналізовані положення правового регулювання сфери ...
1080390
  Орлова Н.І. Реалії і перспективи створення бібліографічного покажчика "Шевченко-художник: 1839-2012 рр.": до 200-літтю від дня народження // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 372-388. – Бібліогр.: 64 назв. – ISBN 978-966-8809-48-4
1080391
  Паєнтко Т.В. Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1080392
  Андрійчук В.Г. Реалії і потенційні можливості зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами ЄС в системі геоекономічних координат // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 207-209.
1080393
  Сащак Надія Реалії інноваційної школи // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1080394
  Барікова А.А. Реалії інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 26-32
1080395
  Чаленко Н.В. Реалії іпотечного кредитування в Україні / Н.В. Чаленко, О.В. Черниш, Н.М. Федорів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 72-79
1080396
  Мельник Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 94-96
1080397
  Панченко В. Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 104-113
1080398
  Дерех І. Реалії окремих напрямів сучасної інформаційної політики щодо євроатлантичного курсу України: висновки та пропозиції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-122.
1080399
   Реалії політичного фінансування в Україні : Матеріали "круглого столу", 29 квітня 2002 року. Проект "Аналіз фінансування виборчої кампанії". – Київ, 2002. – 92с.
1080400
  Живоглядова І.В. Реалії постмодернізму і проблеми "спів-творчості" в мистецтві // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1080401
  Луциків І.В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1080402
  Хлівний В.К. Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні / В.К. Хлівний, Г.М. Котіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-15
1080403
  Гега П.Т. Реалії протидії корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 40-44. – ISSN 1609-0462
1080404
  Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 98-102. – ISSN 1609-0462
1080405
  Діброва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 1606-3732
1080406
   Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-104
1080407
  Цибуленко Г.В. Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ - ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 366-372.
1080408
  Ковтуненко В.О. Реалії становлення "нового" середнього класу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 241-246. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1080409
  Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
1080410
  Литвин В. Реалії сьогодення як виклики для освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 вересня (№ 166). – С. 4-5
1080411
  Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 5
1080412
  Єхануров Ю.І. Реалії та міфи інтеграційного вибору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 5-10


  В статті висвітлено сучасне місце України та її роль в економічному просторі, розглянуто проблеми та наслідки вступу в Світову організацію торгівлі та до єдиного економічного простору. Визначено основні переваги країни та її можливості в даному ...
1080413
  Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 4-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1080414
  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-51. – Бібліогр.: с. 40-42, 44, 46, 48-49, 51. – ISSN 0131-775Х


  Зроблено критичний аналіз результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у сільському господарстві, розвитку кооперації малих і середніх форм аграрного підприємництва, а також стану підготовки та закріплення ...
1080415
  Софіщенко І.Я. Реалії та передумови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 41-47.
1080416
  Жуковський С.С. Реалії та перспективи впровадження цифрового радіомовлення в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 63-67


  У статті йдеться про специфіку впровадження цифрового радіомовлення в Україні, розглядаються позитивні та негативні тенденції цього процесу. The article concerns specificity of introduction of digital broadcasting in Ukraine. The positive and negative ...
1080417
  Кулик О.С. Реалії та перспективи державної реєстрації договору комерційної концесії // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 177-183
1080418
  Неклюдов А. Реалії та перспективи економік країн, що розвиваються в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції та перспективи економік країн, що розвиваються, з урахуванням вибору можливих стратегій розвитку; проведення подальших економічних реформ; розробки заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації макро-економічного стану; ...
1080419
  Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 23-29 : Гр.4, т.1. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1080420
  Яструбський М.Я. Реалії та перспективи інноваційного поступу України / М.Я. Яструбський, С.С. Бобурчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 253-259
1080421
  Корнацька Р. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1080422
  Коваленко В.В. Реалії та перспективи реформування відомчої освітий науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 3-13
1080423
  Опанасюк О. Реалії та перспективи розвитку європейського ринку електронної комерції // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0868-8893
1080424
  Марущак Н. Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 65-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Підприємства, які працюють в Україні все більше усвідомлюють необхідність та виправданість соціальних інвестицій, підтримки сталого розвитку суспільства та громадян.
1080425
  Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 11-15. – ISSN 2309-1533
1080426
  Єлісовенко Ю. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31-36


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку дитячого телебачення в Україні, висловлено пропозиції щодо його поліпшення. Задля усунення негативних явищ, пов"язаних з розміщенням у сітці мовлення дитячих програм, запропоновано також низку ...
1080427
  Маркевич К. Реалії та перспективи стратегічного партнерства Україна - США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 37-38.
1080428
  Семеног Олена Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя : (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-34
1080429
  Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір (на прикладі "Львівської політехніки") // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-49. – ISSN 1682-2366
1080430
  Дамаскіна М.В. Реалії та умови існування інвестиційних ризиків в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 1)
1080431
  Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 133-137
1080432
   Реаліс : Журнал християнського навчально-дослідницького центру "Реаліс". Спевипуск. – Київ, 2000-
Зима : Реальний погляд на реальний світ. – 2005. – Редакційна передплата. Попередні номери рос. мовою "Реалис"
1080433
  Кононенко П. Реаліст і романтик (до 70-річчя Юрія Мушкетика) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 38-46


  Про В.М. Глушкова. - С. 43.
1080434
  Сюндюков І. Реаліст на шляху до неможливого. Генерал Шарль де Голль: повернення патріарха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1080435
  Харишин Д.Г. Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 299-297


  У статті виокремлюються особливості художнього методу відомого китайського письменника Лу Сіня. Зосереджується увага на особливостях психологічного зображення негативних сторін життя китайського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье ...
1080436
  Пен Чен Реалістичне оповідання І. Франка "Лесишина челядь". Особливості і проблеми перекладу китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 321-328


  У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання "Лесишина челядь" І. Франка в перекладі китайською мовою
1080437
  Брайко О. Реалістичний інтертекст модерністського роману: "Біси" Ф. Достоєвського і "Хочу!" В. Винниченка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1080438
  Лесин В.М. Реалістичний образ у художньому творі / В.М. Лесин. – Київ, 1976. – 117с.
1080439
  Резнік О. Реалістичний тип художньої свідомості в емігрантській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 62-66
1080440
  Головінов О.М. Реалістичні напрями формування державно-приватного партнерства як складові інноваційного розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 44-48. – ISSN 1729-7206
1080441
  Шолом Ф.Я. Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатирі XVIIІ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 5-8
1080442
  Кононенко С.В. Реалістська версія "інформаційної безпеки". Традиція і мода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 81-85.
1080443
  Михед О.П. Реаліті-шоу як екстралітературний чинник формування сучасного роману // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 24-31. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено вплив реального телебачення та реаліті-шоу на літературу, зокрема, формування нового різновиду романного жанру - реаліті-роману. Окреслено ознаки та різновиди реаліті-роману
1080444
  Полісученко А.Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 46-60


  У статті розглянуто жанр реаліті-шоу в контексті українського і світового телебачення, проаналізовано його розвиток, складники та перспективи розвитку. The article considers the genre of "reality show" in the context of Ukrainian and international ...
1080445
  Денисенко Людмила Реаліті-шоу: рятуйтесь, хто може! / Денисенко Людмила, Денисенко Надія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 24-25 : Фото
1080446
  Гаврилюк І. Реаліті-щоу на українському телебаченні: різновиди, типологічні пріоритети, особливості функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 90-98


  Розглянуто типологію реаліті-шоу. Визначено типологічні пріоритети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні. Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типологические приоритеты и особенности функционирования этого ...
1080447
  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Р.П. Зорівчак. – Львів, 1989. – 216с.
1080448
  Сливка М.І. Реалія і термін в історико-культурному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 183-188. – ISBN 978-617-7132-63-8
1080449
  Корлюк Сергій Сергійович Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні : бесіда з ректором Одеського державного аграрного університету Сергієм Корлюком Володимира Карасьова / Корлюк Сергій Сергійович, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського державного аграрного університету ділиться своїми думками про перспективи подальшого розвитку вищої освіти в Україні, визначає розширення автономії ВНЗ його основною умовою.
1080450
   Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Одеського державного аграрного ун-ту С. Корлюком
1080451
  Ільєнко Н.О. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 136-139. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1080452
  Дергачов О. Реальна інтеграція України до євроатлантичних структур залежить від внутрішніх передумов // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.49-50


  Україна - НАТО
1080453
  Левченко Олександр Реальна мандрівка : фантастична повість / Закінчення. Поч. у №№8, 9, 2009 // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 63-95. – ISSN 0130-321Х
1080454
  Бриних М. Реальна ніжність вирваного серця: Альтернативний любовний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 136. – С.13-106


  Закінчення. Початок див. №135, с.1-82.
1080455
  Шпичак О.М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-29.
1080456
  Іщенко Н. Реальна політика на прикладі Херцег-Босна, або Невідомі подробиці про боснійській конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 11
1080457
  Яремчук Андрій Реальна робота // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1080458
  Якунов А.В. Реальна фізика фантастичних променів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1080459
  Любимова В.В. Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма / В.В. Любимова. – М., 1962. – с.
1080460
   Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. – М., 1962. – 559с.
1080461
  Ландин Е.И. Реальная заработная плата и доходы трудящихся / Е.И. Ландин. – Минск, 1962. – 160с.
1080462
  Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благостостояния трудящихся в СССР / С.П. Фигурнов. – М., 1960. – 199с.
1080463
  Кандыба В.М. Реальная история России : традиции обороны и геополитики, истоки духовности / В.М. Кандыба, П.М. Золин; Оформл. А. Лурье. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464с. – ISBN 5-86617-003-5
1080464
  Ткач Василий Николаевич Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированного состояния монокристаллов синтетического алмаза. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткач Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1080465
  Ткач В.Н. Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированого состояния монокристаллов синтетического алмаза : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1985. – 20 с.
1080466
  Симонян Р.Г. Реальная опасность: военные блоки империализма / Р.Г. Симонян. – М., 1985. – 240с.
1080467
  Шугалей И.Ф. Реальная сила в борьбе за господство на море // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0321-0626


  Перше бойове випробування торпедної зброї в російсько-ткрецькій війні 1877-1878 рр.
1080468
   Реальная структура и свойства минералов. – Казань, 1989. – 70с.
1080469
   Реальная структура и свойства твердых тел : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 150с.
1080470
  Носенко А.Е. Реальная структура и физические свойства кристаллов сложных оксидов : автореф. дис. … д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Носенко Анатолий Ерофеевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с. – Библиогр.: 70 назв.
1080471
  Уманский С.П. Реальная фантастика / С.П. Уманский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 240 с.
1080472
  Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44.
1080473
  Атаманова Ю. Реальне вирішення віртуальних проблем. Стан та перспективи судового захисту авторських прав, порушених у мережі Інтернет / Ю. Атаманова, Я. Глухенька // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 34-35
1080474
  Литвин В. Реальне підгрунтя життя і розвитку: Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Голос України, 2004. – 23 жовтня
1080475
  Смичніков О. Реальне страхування від віртуальних ризиків. Кіберстрахування - це не забезпечення безпеки бізнесу, а додатковий інструмент часткового відшкодування збитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Послугу зі страхування кіберризиків ще рік тому українські страхові компанії та незалежні брокери сприймали як щось екзотичне, а реальних прикладів зацікавленості серед клієнтів, найшвидше, взагалі не було. Але 2017 р., що запам"ятався нам серією ...
1080476
  Герасименко В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О.П. Довженка "Зачарована Десна" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 23-24
1080477
  Яремко Р. Реальний автор та його втручання в оповідну структуру роману Макса Фріша "Штіллер" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 313-322. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1080478
  Буй Тхе Ву Реальний валютний курс та фактори його стабільності : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Буй Тхе Ву; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1080479
  Домбровський О.В. Реальний геополітичний статус України та шляхи його зростання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 149-154.
1080480
  Шумська С.С. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013-2014 рр. / С.С. Шумська, О.Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1080481
  Домрачов В.М. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики / В.М. Домрачов, М.К. Русинко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 101-105. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1080482
  Налбандян Н. Реальний ефективний обмінний курс гривні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 240-241
1080483
  Кобилко Н.А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 74-81. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті на прикладі роману-балади «Дім на горі» розглядається фольклорно-химерний рівень творчості Валерія Шевчука, простежуються прийоми міфологізації. Окрему увагу звернуто на міфологему «дорога», її смислове навантаження та авторську ...
1080484
  Шкарлет С.М. Реальний сектор економіки україни в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-244. – ISBN 978-966-2188-79-0
1080485
  Ільєнко Н. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1080486
  Юрків Н. Реальний сектор економіки як об"єкт дослідження в системі економічної безпеки держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 161-165. – ISSN 1993-0259
1080487
  Іванов В. Реальний соціалізм / В. Іванов. – К., 1982. – 172с.
1080488
  Паливода К.В. Реальний стан економіки України: безінвестиційне зростання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1080489
  Яремко Р.В. Реальний читач та його роль в процесах естетичної комунікації // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 238-247
1080490
  Немировська О. Реальні антропономінації як засіб створення алюзії в художньому контексті = На матеріалі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 30-32. – ISSN 0130-5263
1080491
  Вусик О.С. Реальні нереальності / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1984. – 191с.
1080492
  Кобилко Н. Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" 1 "Зелені Млини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 55-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1080493
  Підвисоцький Я.В. Реальні опціони в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 250-256
1080494
  Підвисоцький Я. Реальні опціони як антикризовий фінансовий інструмент: можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 85-88
1080495
  Цевельов О.Є. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 161-163
1080496
  Наливайченко В. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері розповсюдження компонентів ядерної зброї та ядерного тероризму і шляхи їх нейтралізації // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17.
1080497
  Цибулько К. Реальні шоу : історія розвитку. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 123-129.
1080498
  Таран А.В. Реальність : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1966. – 103 с.
1080499
  Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-120. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1080500
  Максимович М. Реальність і псевдореальність у зображувальних ЗМІ. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 33-38.
1080501
  Балута Г.А. Реальність і смисл: комунікативні виміри // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 101-103
1080502
  Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
1080503
  Лагутенко О. Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 361-372. – ISBN 966-7273-47-4
1080504
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1080505
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1080506
  Самощенко І.В. Реальність погрози за КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-966-458-403-3
1080507
  Лисяк Л.В. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні : інвестиції / Л.В. Лисяк, В.М. Шумський // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв
1080508
  Навроцька В.В. Реальність права постраждалого на доступ до правосуддя у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 271-280. – (Юридична ; Вип. 3)
1080509
  Макарський О. Реальність стане ще реальнішою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-28
1080510
  Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 132-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1080511
  Огонь Ц.Г. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1080512
  Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров"я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1080513
  Мойсеєць В. Реально вирішувати проблеми дитинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-37
1080514
  Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
1080515
  Юрченко В.С. Реальное время и структура языка. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1994. – 43с.
1080516
  Кайко Т.К. Реальное долголетие и иллюзия бессмертия / Т.К. Кайко. – Минск, 1987. – 191с.
1080517
  Муриан В.М. Реальное и идеальное в современном киногерое / В.М. Муриан. – М., 1974. – 144с.
1080518
  Папцова А.К. Реальное и символическое пространство (на материале АТО Гагаузери) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 187-195. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Статья посвящена проблеме соотношения реального и символического пространства Автономно-Териториального Образования Гагауз Ери, созданного в Республике Молдове в 1994 г. Отмечается, что эволюция этого соотношения, связана с возростанием региональной ...
1080519
  Бочкарев Н.И. Реальное и утопическое / Н.И. Бочкарев. – М., 1987. – 188,2с.
1080520
  Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями : Автореф... канд. юридич.наук: / Краснов Н.И.; Военно-юрид. акад. Каф. граждн. права. – М., 1954. – 14л.
1080521
  Скляренко М. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий эффективности правосудия // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1080522
  Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-81. – ISSN 0130-9757
1080523
  Полклад Б.И. Реальности современного мира и политика конфронтации. / Б.И. Полклад. – М, 1985. – 158с.
1080524
  Назаренко М.И. Реальность - литература - опера в книге Бориса Иванова "Даль свободного романа" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 191-209. – ISBN 978-966-8906-16-9
1080525
  Кафка Ф. Реальность абсурда : Сб. произведений:Пер. с нем. / Ф. Кафка. – Симферополь : Реноме, 1998. – 512с. – (Сер."Интеллектуальная библиотека"). – ISBN 9667198243
1080526
  Камянов В.И. Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. / В.И. Камянов. – М., 1991. – 63с.
1080527
  Бердышев Г.Д. Реальность долголетия и иллюзия бессмертия / Г.Д. Бердышев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 251с. – ISBN 5-319-00020-0
1080528
  Евдокимов Н.С. Реальность и воплощение / Н.С. Евдокимов. – М., 1976. – 71с.
1080529
  Матлина С. Реальность и метафизика современного библиотечного пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье отражена обоснованая взаимосвязь физически и образно воспринимаемых элементов библиотечного пространства.
1080530
  Тюленев В.И. Реальность и мечта. / В.И. Тюленев. – Москва, 1979. – 6с.
1080531
   Реальность и образность: Пробл. совр. режиссуры 30-40-х годов. – М., 1984. – 304с.
1080532
  Сафина А.Ф. Реальность и ожидания студентов в отношении организации самостоятельной учебной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 1726-667Х
1080533
  Аверьянова Е.А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой "Сомнамбула в тумане" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1080534
   Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – 245с.
1080535
  Баумейстер А.О. Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 11-19. – ISBN 966-7943-03-8
1080536
  Эпельбаум-Марченко Реальность и фантазия / Эпельбаум-Марченко. – Москва, 1986. – 36с.
1080537
  Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л. Франк; Рус.христианский гуман.ин-тут;Сост.А.А.Ермичев. – Санкт-Петербург : Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 448с. – (Из архива русской эмиграции). – ISBN 5-88812-022-7
1080538
  Игнатьев В.И. Реальность как иллюзия действительности : к диагнозу состояния института образования / В.И. Игнатьев, С.А. Кузин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 57-65. – ISSN 1811-0916
1080539
  Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-39. – ISSN 0042-8744
1080540
  Мачерет А.В. Реальность мира на экране / А.В. Мачерет. – Москва, 1968. – 312с.
1080541
  Фомин Ю.А. Реальность невероятного / Ю.А. Фомин. – Свердловск, 1991. – 207с.
1080542
  Сиренко В.Ф. Реальность прав советских граждан / В.Ф. Сиренко. – К, 1983. – 139с.
1080543
  Ромашов Р. Реальность права - праксеологический контекст современного интегративного правопонимания // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 31-39. – ISSN 2306-9082
1080544
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4 (Декабрь). – 2003
1080545
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2005
1080546
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2005
1080547
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2005
1080548
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2005
1080549
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2005
1080550
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2005
1080551
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2006
1080552
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2006
1080553
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2006
1080554
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2006
1080555
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2006
1080556
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2006
1080557
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2006
1080558
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2006
1080559
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2006
1080560
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2006
1080561
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2006
1080562
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2006
1080563
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2007
1080564
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2007
1080565
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2007
1080566
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2007
1080567
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2007
1080568
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2007
1080569
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2007
1080570
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2007
1080571
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2007
1080572
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2007
1080573
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2007
1080574
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2007
1080575
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2008
1080576
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2008
1080577
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2008
1080578
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4/5. – 2008
1080579
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6/7. – 2008
1080580
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1080581
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : осенне-зимний сезон : №8-9, №10-11, №12 за 2008 год, №1-2, №3 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1080582
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : весенне-летний сезон : . №4, №5, №6 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1080583
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №11, №12 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1080584
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №1, №2, №3 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1080585
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №4, №5, №6 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1080586
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
1080587
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1080588
  Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира / Ю.М. Ханютин. – М., 1977. – 304с.
1080589
  Амусин М. Реальность, легенда, миф - и обратно // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 9-35. – ISSN 0042-8795
1080590
  Воронина О. Реальность, опрокинутая в сны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 50-55. – ISSN 0869-8171


  Александр Григорьевич Тышлер (1898-1980) - сов. живописец, график, театральн. художник, скульптор. Лауреат Сталинской премии (1946), кавалер ордена "Знак Почёта": тридцать лет с момента ухода из жизни одного из самых своеобразных и загадочных мастеров ...
1080591
  Вдовина Г.В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
1080592
  Белокобыльский А.В. Реальность. Ее структура и социальная природа // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С.68-72. – ISSN 1728-3671
1080593
  Зенкин О.В. Реальные вычислительные алгорифмы решения краевых задач на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зенкин О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 8 с.
1080594
  Архипов А. Реальные гарантии права граждан РФ на екологическую информацию // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-0831
1080595
   Реальные доходы и жизненный уровень трудящихся. – Минск, 1966. – 292с.
1080596
   Реальные доходы населения. – М., 1988. – 277с.
1080597
  Кырге А. Реальные доходы населения и соотношение между оплатой труда и общественными фондами потребления в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кырге А.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 28л.
1080598
  Зимин И.А. Реальные инвестиции : Учебное пособие / И.А. Зимин; Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – Москва : Эксмос, 2000. – 404с. – ISBN 5-88124-076-6
1080599
  Голубев С.Н. Реальные кристаллы в скелетах какколитофорид / С.Н. Голубев; Отв. ред. Друщиц В.В. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1080600
  Мицек А.И. Реальные кристаллы с магнитным порядком / А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. – Киев : Наукова думка, 1978. – 295 с.
1080601
  Страсбургер Э. Реальные основания учения о наследственности / Э. Страсбургер; Пер. с нем. под ред. В.Р. Заленского. – Санкт-Петербург : Образование, 1912. – 79с. – (Популярная естественно-научная библиотека ; № 14)
1080602
  Матвиенко Мария Реальные пираты. В какие воды сегодня лучше не заходить. Карибский квест, или по следам Джека Воробья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 62-70 : фото
1080603
  Балк М.Б. Реальные применения мнимых чмсел / М.Б. Балк. – К, 1988. – 255с.
1080604
  Пахомова Т.В. Реальные проявления кристаллографических разновидностей простых форм на крисаллах минералов : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пахомова Т.В.; Ленингр.горн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1080605
  Рюриков Б.С. Реальный гуманизм / Б.С. Рюриков. – М., 1972. – 720с.
1080606
  Ковалев С.М. Реальный гуманизм и его противники / С.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 112с.
1080607
  Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 141-147. – ISSN 2222-0712
1080608
  Стебун И И. Реальный мир и словесно-художественная реальность. / И И. Стебун, В.И. Борисенко. – Донецк, 1972. – 35с.
1080609
   Реальный оборот производственных фондов в системе социалистического общественного воспроизводства. – Куйбышев, 1984. – 139с.
1080610
  Кривушин Л.Т. Реальный образ и виртуальный имидж политика (эффекты двуликости Л.Д. Троцкого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 105-115. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1080611
  Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2


  Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности. Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и ...
1080612
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, П. Никитина, М. Пустонского, Ф. Зелинского. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; Тип. А.С. Суворина
Вып. 1 : A - Echo. – 1883. – [2], IV, 418, 5 л. ил., карт. ил.
1080613
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, П. Никитина[и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; [Тип. А.С. Суворина], 1885. – [2], IV, 1552 с., 8 л. ил., карт. ил.
1080614
   Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. – Санкт-Петербург : Об-ва классической филологии и педагогики, 1885. – IV, 1548 c.
1080615
  Иванов В. Реальный социализм / В. Иванов. – М., 1982. – 198с.
1080616
  Копейчиков В.В. Реальный социализм / В.В. Копейчиков, З.И. Сущук. – К., 1983. – 150с.
1080617
   Реальный социализм в 80-е годы. – Прага, 1982. – 317с.
1080618
   Реальный социализм в современном мире. – М., 1987. – 248с.
1080619
   Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – М., 1977. – 381с.
1080620
  Королев С.А. Реальный социализм и буржуазное мифотворчество / С.А. Королев. – М, 1986. – 63с.
1080621
  Кириченко Н.Г. Реальный социализм и вымыслы антикоммунизма / Кириченко Н.Г. – Киев, 1988. – 110 с.
1080622
  Соловьев О.М. Реальный социализм и демократия / О.М. Соловьев. – Л., 1980. – 136с.
1080623
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 95с.
1080624
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение. / Б.Н. Пономарев. – М., 1979. – 47с.
1080625
  Королев Б.И. Реальный социализм и идеологическая борьба / Б.И. Королев. – М, 1983. – 110 с.
1080626
   Реальный социализм и современный мир. – М.-Берлин, 1982. – 263с.
1080627
   Реальный социализм: становление нового типа цивилизации. – Киев, 1987. – 236с.
1080628
   Реальный социализм: Филос. пробл. обществ. развития. – М., 1979. – 278с.
1080629
  Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
1080630
  Иванов И. Реальный шаг в постсоветской хозяйственной реинтеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
1080631
  Наривская В.Д. Реанимация Крымского текста в романе в письмах И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной / В.Д. Наривская, А.А. Степанова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1080632
  Скворцов Л.В. Реанимация расизма: Истоки и вариации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 4-37. – ISSN 1998-1813
1080633
   Реанимация туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-37 : фото
1080634
  Гарбар Р. Реанімаційний пакет: "Україна XXI століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 7
1080635
  Наровлянський О. Реанімація ідеї // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1080636
  Морріс С. Реанімація при вагітності / С. Морріс, М. Стейсі // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 61-67. – ISSN 2312-7104
1080637
  Бадьйор Д. Реанімація: українська кіноіндустрія 2011-го // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1080638
  Плотнікова Л.Ф. Реанімовані докембрійські (?) мікрофосилії : reanimated Praecambrian (?) microfossils // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 78-79 : fig.
1080639
  Тылтин Альберт Карлович Реации о-хлорметилбензонитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 23л.
1080640
  Багмет Николай Степанович Реационная суть современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Автореф... докт. ист.наук: / Багмет Николай Степанович; КПИ. – К, 1965. – 53л.
1080641
  Фефер І. Реб"ята / І. Фефер. – 134 с.
1080642
  Литвицький В. Ребаланс - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11 : Рис.
1080643
  Дюморье Д. Ребекка. / Д. Дюморье. – Днепропетровск : ДГУ, 1993. – 416 с. – ISBN 5-86400-198-8
1080644
  Коссаковская Е. Ребенку купли игрушку / Е. Коссаковская. – М., 1967. – 103с.
1080645
  Ниггеман Б. Ребенок-аллергик / Б. Ниггеман, У. Ван. – СПб., 1995. – 160с.
1080646
  Венгер Александр Леонидович Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обосновывается гипотеза о том, что в последние 20 лет резко обострился исторический кризис детства, начавшийся в конце XIX в. Выдвигается принцип кольцевой взаимосвязи между психическим развитием ребенка и системой его отношений с социальным ...
1080647
  Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. / С.Ю. Курганов. – М., 1989. – 126с.
1080648
  Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры / Е.А. Аркин. – Москва, 1935. – 95с.
1080649
  Зик К. Ребенок и его мир / К. Зик. – М, 1985. – 95с.
1080650
  Беленькая Л.И. Ребенок и книга / Л.И. Беленькая. – Москва, 1969. – 168с.
1080651
  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 270 с.
1080652
  Фонарев А.М. Ребенок и среда / А.М. Фонарев. – М, 1974. – 95с.
1080653
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Изд. 3-е. – М, 1971. – 456с.
1080654
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Алма-Ата, 1988. – 512с.
1080655
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – М, 1990. – 190с.
1080656
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – 4-е изд. – Л, 1990. – 496с.
1080657
  Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним / Спок Бенджамин. – Москва : Пресса, 1992. – 600с.
1080658
  Спок Б. Ребенок и уход за ним. Разговор с матерью / Б. Спок. – М, 1994. – 588с.
1080659
  Будницкая И.И. Ребенок идет в школу / И.И. Будницкая, А.А. Катаева. – М, 1985. – 159с.
1080660
  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М, 1988. – 207с.
1080661
  Макаревич Галина Викторовна Ребенок как тело культуры : становление визуального канона в учебной литературе начала ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует проблемы визуализации детского телесного опыта в соврем. учебной литературе. Она рассматривает данный вопрос на примере простейшего источника – учебника по чтению для 1-го класса – и приходит к выводу, что гипертрофия визуального в нем ...
1080662
  Власова Юлия Ребенок нашего времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 104-110 : фото
1080663
  Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир / Е.В. Субботский. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1080664
  Карлссон Л. Ребенок от 0 до 2 лет / Л. Карлссон. – М, 1983. – 80с.
1080665
  Филатов В.С. Ребенок открывает мир. / В.С. Филатов. – Ярославль, 1966. – 182с.
1080666
  Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. / Е.В. Субботский. – М., 1991. – 201с.
1080667
  Зернов Н.Г. Ребенок раннего возраста в семье. / Н.Г. Зернов, М.Б. Кубергер. – М., 1979. – 96с.
1080668
  Левин А. Ребенок Розмари : [роман] : пер. с англ. / Айра Левин // Изгоняющий дьявола : [пер. с англ.] / У.П. Блэтти. – Москва : СКС ; Кн. палата, 1992. – С. 228-379. – ISBN 5-7000-0303-1
1080669
  Левин А. Ребенок Розмари / А. Левин. – Киев, 1993. – 231с.
1080670
  Курчинка М.Ш. Ребенок с характером / М.Ш. Курчинка. – С.-Пб, 1996. – 352с.
1080671
  Шпагин М.В. Ребенок собирает марки / М.В. Шпагин. – М., 1983. – 192с.
1080672
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – М., 1973. – 159с.
1080673
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – 2-е изд, переработ. и доп. – М., 1979. – 192с.
1080674
  Ветрова В В. Ребенок учится говорить / В В. Ветрова, О Е. Смирнова, . – Москва, 1988. – 94с.
1080675
  Серафимович А.С. Ребенок. / А.С. Серафимович. – Рига, 1950. – 132с.
1080676
  Павлик М. Ребенщукова Тетяна. / М. Павлик. – Пряшів, 1962. – 57с.
1080677
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Додатки: арк. 180-196. – Бібліогр.: арк. 168-179
1080678
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1080679
  Бігун В.С. Ребіндеру Манфреду - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 401-402. – ISSN 1818-992Х
1080680
  Тамберг В. Ребрендинг / В. Тамберг, А. Бадьин // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 29-34
1080681
  Тарасова І.Ю. Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (2). – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
1080682
   РЕБРЕНДИНГ БИБЛИОТЕК: требуется бизнес-подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июль - август. – С. 41-47. – ISSN 1726-6726


  Активная дискуссия экспертов по поводу будущего библиотек состоялась на площадке "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания". Её инициаторы В. Степанов и Е. Гусева пердложили участникам перейти от разговоров о кризисе библиотеки к ...
1080683
  Шперкина Елена Ребрендинг и прогрессивные взгляды на отдых : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97 : Фото
1080684
  Єрьоменко А. Ребрендинг Чорнобиля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Чорнобильська трагедія залишила незгладимий слід у житті мільйонів людей уже не одного покоління. Вона наклала радіоактивний відбиток на територію країни й продовжує впливати на її економіку. Не буде перебільшенням сказати, що аварія на Чорнобильській ...
1080685
  Панченко Ж.О. Ребрендінг країни як засіб державної політики у сфері імміграції (на прикладі Італії) / Ж.О. Панченко, О. Ясенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 137-140
1080686
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И.Я. Амиро. – Київ, 1973. – 248с.
1080687
  Васильев П.А. Ребров / П.А. Васильев. – Ленинград, 1984. – 446с.
1080688
  Громова Т. Ребус Пернатого Змея // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 46-51. – ISSN 1812-867Х


  Цивілізація майя.
1080689
  Ширяев М.Н. Ребусы, кроссворды, загадки / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
1080690
  Травинский В. Ребят сдружил труд / В. Травинский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1080691
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – М, 1953. – 160с.
1080692
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – 2-е. – Москва, 1958. – 239с.
1080693
  Варненская М. Ребята из города Лодзи. / М. Варненская. – Москва, 1963. – 224 с.
1080694
  Баннов Г.Е. Ребята из Девятнадцатой / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1973. – 216с.
1080695
  Симанчук И.С. Ребята из дивизии "Таран" / И.С. Симанчук. – М, 1981. – 166с.
1080696
  Суханов А.Г. Ребята из рабочей слободки / А.Г. Суханов. – Куйбышев, 1968. – 200с.
1080697
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1982. – 260с.
1080698
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1990. – 289-508с.
1080699
   Ребята растут патриотами.. – М., 1971. – 207с.
1080700
  Осадчая А.П. Ребята с Выборгской стороны / А.П. Осадчая. – М, 1979. – 95с.
1080701
  Матвеев В.Ф. Ребята с нашего двора / В.Ф. Матвеев. – М., 1970. – 77с.
1080702
  Скорик Л.Т. Ребята с Партизанской / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 317с.
1080703
  Захаров С.А. Ребята с улицы Никольской / С.А. Захаров. – Свердловск, 1989. – 250с.
1080704
  Гарсия Б.А. Ребята с улицы Платанов / Б.А. Гарсия. – М., 1983. – 224с.
1080705
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – М., 1964. – 320с.
1080706
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – М., 1979. – 335с.
1080707
  Нижанковская З.В. Ребята, за мной! / З.В. Нижанковская. – Новосибирск, 1969. – 112с.
1080708
   Ребятам о зверятах: песни для детей в сопровожд. фортепиано.. – М., 1991. – 32с.
1080709
  Торопов С.А. Ребятам, идущим в поход / С.А. Торопов. – Пермь, 1962. – 63с.
1080710
  Зюзюкин И.И. Ребячьи комиссары / И.И. Зюзюкин. – М., 1967. – 208с.
1080711
  Нанн Мартін Рев усе тихший // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 58-63 : фото
1080712
  Рева Л. Рева Григорій Семенович - педагог-літературознавець : (до 90-ліття від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 215-218. – ISBN 966-8126-27-0
1080713
   Рева Лариса (Леся) Григорівна : біобібліограф. покажчик / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [уклад. Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48с.
1080714
  Лихт В.А. Реваз Габичвадзе : монографическое исследование / В.А. Лихт. – Москва : Советский композитор, 1988. – 197 с.
1080715
  Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1605-2005
1080716
  Кухзод У. Реванш : повести / У. Кухзод. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с.
1080717
   Реваншизм: идеология и практика: сб. ст.. – М., 1985. – 224с.
1080718
  Масич В.Ф. Реваншистская пропаганда в прессе ФРГ (1949-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Масич В.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МВД СССР. – М., 1972. – 22л.
1080719
  Пашуто В.Т. Реваншисты - псевдоисторики России / В.Т. Пашуто. – Москва, 1971. – 160с.
1080720
  Абрамов М.А. Реваншисты : [альбом карикатур] / [рис. М. Абрамова ; текст С. Михалкова и М. Стуруа]. – Москва : Изогиз, 1960. – [51] с. : ил.
1080721
   Реваншисты : сборник. – М., 1987. – 237с.
1080722
  Данилова Г.И. Реванщизм - оружие империализма / Г.И. Данилова. – Ленинград, 1986. – 19 с.
1080723
  Барлыбаева Н.А. Реввматизм у детей на современном этапе / Н.А. Барлыбаева. – Алма-Ата, 1974. – 140с.
1080724
   Реввоенсовет нас в бой зовет. Воспоминания.. – М., 1967. – 248с.
1080725
   Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. - 28 авг. 1923 г. : сборник. – М., 1991. – 464с.
1080726
  Славин М.М. Реввоенсоветы в 1918-1919 гг. / М.М. Славин. – М., 1974. – 144с.
1080727
  Косенко В. Реве та стогне Дніпр широкий / В. Косенко. – К., 1958. – 5с.
1080728
  Смолич Ю.К. Реве та стогне Дніпр широкий : Роман / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 826с.
1080729
  Неправська Наталія Реве та стогне Дніпр широкий... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1080730
  Цузмер Р.М. Ревекка Моисеевна Цузмер. / Р.М. Цузмер. – М., 1977. – 16с.
1080731
  Воронов Н.В. Ревель Федоров / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1989. – 18с.
1080732
  Бестужев-Марлинский Ревельский турнир / Бестужев-Марлинский. – М, 1984. – 317с.
1080733
  Войтко А. Реверанс Її Величності. Королеві Великої Британії - 90 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 10


  "Ще десять років і отримаєш від мене привітання з днем народження", — кажуть, так жартома пообіцяла королева Єлизавета ІІ своєму чоловікові принцу Філіпу в день його 90-річчя. У Британії є традиція: усім столітнім підданим королева надсилає привітання. ...
1080734
   Ревердатто Владимир Викторович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1576 : фото. – ISSN 0016-7886
1080735
  Вонсович С.Г. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45-49


  В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття "соціально-політичний поділ суспільства". Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на ...
1080736
  Горпецюк А.Я. Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі : Автореф... 05.13.05наук: / Горпецюк А. Я.; Дер. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1080737
  Баранова В.И. Реверсивные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1080738
  Перепелица Степан Семенович Реверсивные конструкции украинского языка в системе активно-пассивной оппозиции : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Перепелица Степан Семенович ; МВ и ССО УССР, Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1080739
  Роговий В.М. Реверсія русифікаторської політики в Україні в 20-х роках XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 48)


  У статті на конкретного фактичному матеріалі розкривається етнонаціональна політика радянської влади в Україні в 20-х роках у контексті українсько-російських міжетнічних відносин. Особлива увага приділяється відновленню неприхованої русифікаторської ...
1080740
  Сташко Ю.Ю. Ревес. / Ю.Ю. Сташко. – М., 1958. – 28с.
1080741
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 874 с.
1080742
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Минск : Советский писатель, 1963. – 846с.
1080743
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А Островского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 951 с.
1080744
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 790 с.
1080745
  Кемоклидзе Г.В. Ревизиада / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1988. – 189с.
1080746
  Черноморд В П. Ревизии и проверки учреждений и организаций / В П. Черноморд. – М, 1969. – 95 с.
1080747
  Данилевский Ю.А. Ревизии централизованных бухгалтерских бюджентных учереждений / Ю.А. Данилевский. – М, 1981. – 47с.
1080748
   Ревизионизм - главная опасность.. – М., 1958. – 468с.
1080749
  Стрельченко Г.А. Ревизионизм - злейший враг общественного прогресса и науки / Г.А. Стрельченко. – Краснодар, 1959. – 56с.
1080750
  Бельсон Я.М. Ревизионизм в вопросах буржуазного государства / Я.М. Бельсон. – Алма-Ата, 1959. – 40с.
1080751
  Мазур В.Н. Ревизионизм вчера и сегодня / В.Н. Мазур. – Киев, 1973. – 323с.
1080752
  Соселия Г.К. Ревизионизм и марксистское учение о диктатуре пролетариата / Г.К. Соселия. – М., 1960. – 304с.
1080753
  Мидцев В.В. Ревизионизм на службе антикоммунизма / В.В. Мидцев. – Москва, 1975. – 56с.
1080754
  Милютин В.П. Ревизионизм т.Варги в аграрном вопросе. / В.П. Милютин. – М, 1925. – 42с.
1080755
  Никитин Е.Н. Ревизионная комиссия колхоза / Е.Н. Никитин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 85, [3] с. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
1080756
  Рослов П.Н. Ревизионная комиссия колхоза / П.Н. Рослов. – 2-е, перераб., доп. – М., 1983. – 126с.
1080757
  Рабкин Б.Э. Ревизия / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 68с.
1080758
  Карауш М.И. Ревизия в отраслях народного хозяйства / М.И. Карауш. – М., 1984. – 272с.
1080759
  Мацкевичюс И.С. Ревизия в системе экономического контроля / И.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис. – М., 1988. – 223с.
1080760
  Семенов-Тян-Шанский Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев
1080761
  Жила В.Г. Ревизия и аудит : Навч.посібник / В.Г. Жила. – Київ : МАУП, 1998. – 96с. – ISBN 966-7312-21-6
1080762
  Танасевич В.Г. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании дел о хищениях государственного и общественного имущества. / В.Г. Танасевич. – М., 1958. – 152с.
1080763
  Рафенков И.П. Ревизия и контроль / И.П. Рафенков. – М, 1966. – 165с.
1080764
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1970. – 312с.
1080765
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1982. – 232с.
1080766
  Крамаровский Л.И. Ревизия и контроль / Л.И. Крамаровский. – М., 1988. – 300с.
1080767
  Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 200с.
1080768
  Мильченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. / А.Г. Мильченко. – М, 1986. – 78с.
1080769
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства / Н.Т. Белуха. – К., 1986. – 174с.
1080770
  Протасов М.И. Ревизия и контроль в пищевой промышленности. / М.И. Протасов, О.Н. Шапиро. – М., 1983. – 264с.
1080771
  Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации / В.Д. Андреев. – Москва, 1987. – 333с.
1080772
  Галушко Н.М. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. / Н.М. Галушко. – М., 1979. – 152с.
1080773
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков, П.П. Богдашев. – М., 1965. – 256с.
1080774
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 215с.
1080775
  Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М., 1982. – 232с.
1080776
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле / Н.Т. Белуха. – М., 1988. – 255с.
1080777
  Слепак Л.И. Ревизия и контроль в торговле и общественном питании / Л.И. Слепак, Е.И. Булычева. – Москва : Экономика, 1979. – 183 с.
1080778
  Кравченко М.А. Ревизия и контроль хозяйсвтенной деятельности предприятий / М.А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 144с.
1080779
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1952. – 256с.
1080780
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1953. – 252с.
1080781
  Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий / В.А. Полторадня. – Киев, 1967. – 267с.
1080782
  Ермолинский В.Б. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / В.Б. Ермолинский, С.И. Филипенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 192 с.
1080783
  Дробышевский Н.П. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / Н.П. Дробышевский. – Минск, 1988. – 223с.
1080784
   Ревизия и контроль. Метод. указ.. – М., 1964. – 37с.
1080785
  Кутузов Г.А. Ревизия исполнения местных бюджетов / Г.А. Кутузов. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1949. – 100с.
1080786
  Савицкий А.М. Ревизия материальных ценностей в условиях машинной обработки экономической информации. / А.М. Савицкий. – М., 1976. – 72с.
1080787
  Будашкин Ю.И. Ревизия молей-дугласиид (LEPIIDOPTERA,DOUGLASIIDAE) фауны бывшегоСССР // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 59-112
1080788
  Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений / Л.А. Сергеев. – М., 1969. – 103с.
1080789
  Внуковский В.В. Ревизия работ А.А.Майнгарда и С.М.Чугунова по фауне чешуекрылых Алтая, Минусинского края, Саян и Северо-западной Монголии / В.В. Внуковский. – Омск, 1930. – 285с.
1080790
  Лябис А.А. Ревизия работы местных финансовых органов по составлению и исполнению бюджета. / А.А. Лябис. – М., 1981. – 63с.
1080791
  Соловьев Г.А. Ревизия ремонтно-строительных организаций / Г.А. Соловьев. – М., 1990. – 71с.
1080792
  Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotala (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 115-117 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1080793
  Квятковский С. Ревизия со временной теоретической физики / С. Квятковский, 1930. – 246с.
1080794
  Скуратовский Я.С. Ревизия состояния учета на предприятии / Я.С. Скуратовский. – М., 1973. – 48с.
1080795
  Кайцер И.Е. Ревизия торговых предприятий / И.Е. Кайцер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1940. – 136с.
1080796
  Сийрак А.С. Ревизия учреждений народного образования / А.С. Сийрак, К.К. Якуненко. – М., 1967. – 40с.
1080797
  Внуковский В.В. Ревизия фауны чешуекрылых Томского и Тобольского округов Западной Сибири / В.В. Внуковский, 1927. – 118с.
1080798
  Митрофанов В.М. Ревизия финансово-хозяйственной деятельлности строительных организаций. / В.М. Митрофанов, В. Пронин. – М., 1953. – 120с.
1080799
  Бианки В. Ревизия форм рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, их филогенез и географическое распространение : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 3 мая 1906 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 159-198. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 25, № 3, 1906 г.
1080800
  Белов Н.Г. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности колхоза. / Н.Г. Белов. – М., 1974. – 151с.
1080801
  Негробов Г.А. Ревизия хозяйственной деятельности книготорговых организаций и предприятий. / Г.А. Негробов. – М., 1977. – 301с.
1080802
  Гоголь М.В. Ревизор / М.В. Гоголь, 1841
1080803
  Гоголь Н.В Ревизор : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Киев ; Санкт-Петербург; Одесса : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 198 с., 1 л. фронт. (портр.), [4] л. ил. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся) ; № 13)


  Ком.: Александровский, Григорий Владимирович (1872-?)
1080804
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1918. – 176с.
1080805
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1931. – 112с.
1080806
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1932. – 112с.
1080807
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1933. – 103с.
1080808
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 149с.
1080809
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 128с.
1080810
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 155с.
1080811
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 144с.
1080812
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 128с.
1080813
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 96с.
1080814
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 159с.
1080815
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 103с.
1080816
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с.
1080817
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1080818
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1080819
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1080820
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1080821
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1080822
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1080823
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1976. – 193с.
1080824
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1080825
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1080826
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 472с.
1080827
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 159с.
1080828
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – 9-е изд. – М, 1979. – 159с.
1080829
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Казань, 1980. – 118с.
1080830
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 718с.
1080831
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1987. – с.
1080832
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Олекса Коваленко. – 2-е вид., справл. – Київ : Укр. вид. "Ранок" ; . [Друк. [П.] Барського], 1909. – 96 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1080833
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Микола Садовський. – Київ : [Вид.] Т-ва "Час" ; Дpук. Дніпp. Союзу Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1080834
   Ревизор в театре Вс. Мейерхольда. Сб. ст.. – Л., 1927. – 72с.
1080835
   Ревизор Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического театра.. – Молотов, 1945. – 35с.
1080836
  Гоголь Н.В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях : / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1080837
  Правдин Л.Н. Ревизор. роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1967. – 175с.
1080838
  Гоголь Н.В. Ревизор.Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1944. – 160 с.
1080839
  Гоголь Н.В. Ревизор; Женитьба:пьесы / Н.В. Гоголь; Вступ. ст. В.Д. Войтушенко. – К., 1977. – 216с.
1080840
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : (Сцены) : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления Ревизора. 2) О комедии Ревизор - Белинского. 3) Ревизор - С. Дудышкина / Соч. Н.В. Гоголя; Ред. Аркадия Сосницкого, преп. Николаев. ин-та, Практ. кад. комм. наук и комм. училища. – Москва : Изд. книжн. маг. Наследники бр. Салаевых, 1886. – IV, 186, [1] с.


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1080841
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – 197 с., ил..


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1080842
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров; МОіНУ; ХДЕУ. – Харків, 2003. – 412с. – ISBN 966-7922-58-8
1080843
  Хархун В. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1080844
  Легун Ю. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія / Юрій Легун, Олександр Петренко ; Державний архів Вінницької області ; КНУТШ. – Вінниця. – ISBN 966-8086-14-7
Ч. 1 : Бершадський повіт, т.1 : Ревізійні списки селян сіл: Криливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка та ін. – 2003. – 284 с.
1080845
  Острянин Д.Х. Ревізіонізм - ворог комунізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – 3-13с.
1080846
   Ревізіонізм - ворог комунізму.. – К., 1960. – 300с.
1080847
  Борисенко В. Ревізіоністи про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 113-118. – ISBN 978-966-02-7872-1
1080848
  Грабовський С. Ревізіоністи та пророки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 9


  Український неомаркисзм 1960-1980-х. Варто назвати концепції Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва-Артемова і передусім — Володимира Винниченка. Другий етап його розвитку характерний спробою вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ...
1080849
  Сухомлин М.М. Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника / М.М. Сухомлин, Ю.М. Кульша // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7184


  Зроблено аналіз видового складу грибів родини Boletaceae у Канівському природному заповіднику. Повідомляється про знахідку нових для території заповідника видів болетальних грибів: Boletus ferrugineus (Schaeff.) Alessio, Boletus pulverulentus Opat, ...
1080850
  Кічаєв О.М. Ревізія грошово-матеріальних цінностей фондів заробітної плати і адміністративно-управлінських витрат / О.М. Кічаєв, М.Р. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
1080851
  Сизоненко Н.А. Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1080852
  Риндюк В.І. Ревізія законодавства: поняття, зміст та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 129-136
1080853
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч. посібник / Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 148 с. – ISBN 966-7508-40-4
1080854
  Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації / Б.Ф. Усач. – Львів, 1992. – 317с.
1080855
  Кінащук Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 128- 130
1080856
  Йосипенко Оксана Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С.72-78
1080857
  Шостак О.О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 284-288. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1080858
  Кулик С. Ревізія як спосіб виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 134-137
1080859
  Користін О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
1080860
  Пішкало М. Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв"язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної активності. Прогнозується, що ...
1080861
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – Львів, 1927. – 112с.
1080862
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – К, 1936. – 134с.
1080863
  Стеблецька Ю.Ю. Ревіталізація промислових об"єктів Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 209-212
1080864
  Запотоцький С. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С. Запотоцький, О. Левицька // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 102-106. – ISSN 2076-1333


  Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка передбачає ...
1080865
  Запотоцький С.П. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С.П. Запотоцький, О.Л. Левицька // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сьогодні одним з найважливіших напрямів міського планування розвинених країн світу є дослідження та можливості використання в подальшому міського простору. Мова йтиме про відновлення, реконструкцію та переформатування старих промислових об’єктів на ...
1080866
   Ревком Абхазии. Описание фонда.. – Сухуми, 1956. – 25с.
1080867
  Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. / Л.Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 156 с.
1080868
  Бугай Н.Ф. Ревкомы / Н.Ф. Бугай. – М., 1981. – 175с.
1080869
  Петриков П.Т. Ревкомы Белоруссии / П.Т. Петриков. – Минск, 1975. – 287 с.
1080870
  Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в Левобережных районах / З.М. Иванова. – Кишинев, 1963. – 167с.
1080871
  Потарикина Л.Л. Ревкомы Киевщины как чрезвычайные местные органы Советской власти в период иностранной военной интервенции и гражданской войны на Украине. : Автореф... канд. юрид.наук: / Потарикина Л.Л.; АН УССР. Сектор гос. и права. – К., 1952. – 16л.
1080872
   Ревкомы Крыма. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1968. – 244с.
1080873
  Бугай Н.Ф. Ревкомы Подмосковья. / Н.Ф. Бугай. – М., 1979. – 119с.
1080874
  Тулин М.А. Ревлюция живет. Да здравствует человек. / М.А. Тулин. – Мурманск, 1968. – 40с.
1080875
   Ревлюційна боротьба на Тернопільщині 1917-1939 рр.. – Тернопіль, 1959. – 268 с.
1080876
  Рослаский А. Ревматизм -- твой враг, спорт -- твой друг / А. Рослаский, Садовская-Врублевская. – М., 1979. – 96с.
1080877
  Сервантес Мигель де Ревнивец из Эстремадуры / Сервантес Мигель де. – 148с.
1080878
  Рабинович Я.Б. Ревнители прав народных / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1989. – 187с.
1080879
  Шкляревский И.И. Ревность / И.И. Шкляревский. – М., 1974. – 135с.
1080880
  Семпер Й. Ревность : роман / Й. Семпер. – Таллин, 1989. – 175 с.
1080881
  Чемберлен Д. Ревность / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1080882
  Дадашидзе И.Ю. Ревность по дому / И.Ю. Дадашидзе. – Тбилиси, 1982. – 96с.
1080883
  Ружина В.А. Ревнуя к Копернику / В.А. Ружина. – Ярославль, 1973. – 54 с.
1080884
   Ревовлюционное единство побеждает.. – М., 1931. – 119с.
1080885
  Христов Ц. Револуционерните судови на В. М. Р. О. (1893-1912 г.) / Ц. Христов. – Скопjе : Илинден, 1951. – 46 с.
1080886
  Пархомчук С.М. Революцдионная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демоктратическому пути, за мир и дружественные отношения с СССР : Автореф. дис. ... Док. ист. наук / Пархомчук С.М. ; Ан УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 69 с.
1080887
  Озеров В.М. Революцией мобилизованная и призванная: Совр. литература: 60 лет по ленинскому пути / В.М. Озеров. – М. : Современник, 1977. – 384 с.
1080888
  Кашуткин П.В. Революцией мобилизованный и призванный... / П.В. Кашуткин. – М., 1977. – 255с.
1080889
  Журина В.И. Революцией призванные / В.И. Журина. – Свердловск, 1967. – 58с.
1080890
  Блудов Я.С. Революцией призванные / Я.С. Блудов. – 2-е изд. доп. – К, 1978. – 23с.
1080891
  Гальперин Ф.Я. Революцией призванные / Ф.Я. Гальперин. – К, 1990. – 238с.
1080892
  Кончин Е. Революцией призванные. / Е. Кончин. – М., 1988. – 253с.
1080893
   Революцией призванные. Очерки об оренб. большевиках, их борьбе за победу пролет. революции, за власть Советов.. – Оренбург
2. – 1967. – 166с.
1080894
   Революцией призванные. Повести.. – Волгоград, 1969. – 207с.
1080895
   Революцией призванные. Рассказы об оренб. большев., их борьбе за победу пролет. револ., за власть Советов.. – Оренубург, 1961. – 168с.
1080896
   Революцией призванные: 70 лет сов. поэзии: сб.. – М., 1987. – 653с.
1080897
   Революцией призванные: воспом. екатеринослав. рабочих, 1893-1917 гг.. – Днепропетровск, 1978. – 198с.
1080898
   Революцией призванные: воспом. участников Вел. Окт. соц. револ.. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
1080899
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – М.
1. – 1987. – 462с.
1080900
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – М.
2. – 1987. – 621с.
1080901
   Революцией призванные: сб.. – Симферополь, 1977. – 158с.
1080902
  Марьямов А.М. Революцией призванный : О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве / А.М. Марьямов. – М., 1963. – 352с.
1080903
  Коновалов А.Д. Революцией призванный / А.Д. Коновалов. – М., 1971. – 144с.
1080904
  Владимиров В.В. Революцией призванный. / В.В. Владимиров. – Москва, 1976. – 254с.
1080905
  Путинцева Л.Н. Революцией призванный. Докум. повесть о С.П.Барышникове. / Л.Н. Путинцева. – Ижевск, 1970. – 176с.
1080906
  Кирабаев С.С. Революцией призванный: Исслед.и статьи о каз.лит. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
1080907
  Шаблин А.П. Революцией призванный: очерки истории Ковров. орденов Ленина, Октябрьской рев., Труд, Красного Знамени з-да им. В.А.Дегтярева. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1977. – 462с.
1080908
   Революцией призваны: докум. повести и очерки о чекистах Алтая.. – Барнаул, 1987. – 216с.
1080909
  Гелис А.И. Революцией призваный / А.И. Гелис. – Куйбышев, 1986. – 78с.
1080910
  Красин Ю.А. Революцией устрашённые / Ю.А. Красин. – М., 1975. – 368с.
1080911
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 1. – 1952. – 848с.
1080912
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1952. – 640с.
1080913
  Новикова Л.Г. Революции 1917 года и гражданская война в российской провинции : взгляд двух западных историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 169-176. – ISSN 0869-5687
1080914
  Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии / Г.М. Идлис. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1080915
  Линч Д. Революции в Испанской Америке, 1808-1826 / Д. Линч. – М., 1979. – 404с.
1080916
  Малашенко А. Революции в Тунисе, Египте и Ливии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 143-149. – ISSN 1998-1813
1080917
   Революции на экспорт / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
1080918
  Мишулин А.В. Революции рабов и падение Римской республики. / А.В. Мишулин. – М., 1936. – 106с.
1080919
   Революцинный путь Горького.. – М.-Л., 1933. – 144 с.
1080920
  Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни / М.Б. Мирский. – М., 1988. – 219с.
1080921
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай / А.М. Иткина. – М., 1964. – 128с.
1080922
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Страницы жизни А.М. Коллонтай / А.М. Иткина. – Изд. 2-е, доп. – М., 1970. – 287с.
1080923
  Рощевская Л.П. Революционеры-разночинцы / Л.П. Рощевская. – Л, 1983. – 177с.
1080924
  Линков Я.И. Революционная борьба А.И. Герцена и Н.П. Огарёва и тайное общество "Земля и воля" 1860-х годов / Я.И. Линков. – Москва, 1964. – 476 с.
1080925
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Донбасса в 1905 году / А.М. Максимов. – Сталино, 1956. – 84 с.
1080926
  Рашев П.Н. Революционная деятельность И.В.Бабушкина на Украине / П.Н. Рашев, Е. Яременко. – Киев, 1955. – 94с.
1080927
  Климов П.И. Революционная деятельность рабочих в деревне в 1905-1907 гг. / П.И. Климов. – М., 1960. – 255с.
1080928
  Никандров П.Ф. Революционная идеология декабристов / П.Ф. Никандров. – Л., 1976. – 192с.
1080929
  Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России : (Домарксистский период) / В.Е. Иллерицкий. – М., 1974. – 350с.
1080930
  Мицкевич С.И. Революционная Москва 1888-1905. / С.И. Мицкевич. – М., 1940. – 495с.
1080931
  Миронец Н.И. Революционная поэзия Октября и гражданской войны как исторический источник / Н.И. Миронец. – К., 1988. – 173с.
1080932
  Мостиев Б.М. Революционная публицистика С.М. Кирова / Б.М. Мостиев. – Орджоникидзе, 1973. – 475с.
1080933
  Гросул В.Я. Революционная Россия и Балканы (1874-1883) / В.Я. Гросул; Академия наук СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1980. – 336 с.
1080934
  Семенов М.И. Революционная Самара 80-90-х годов. / М.И. Семенов. – Куйбышев, 1940. – 88с.
1080935
  Смирнов Г.Л. Революционная суть перестройки / Г.Л. Смирнов. – М., 1987. – 222 с.
1080936
  Колесников Б.И. Революционная эстетика П.Б.Шелли. / Б.И. Колесников. – М., 1963. – 114с.
1080937
  Каравелов Л. Революционни разкази / Л. Каравелов. – София, 1947. – 183с.
1080938
  Жданов В.В. Революционните демократи и поезията на Некрасов / В.В. Жданов, А. Лаврецки. – София, 1948. – 30 с.
1080939
  Минайлов В.И. Революционніе традиции рабочего класса - важное средство коммунистического воспитания / В.И. Минайлов. – М, 1984. – 64с.
1080940
  Козлов Н.С. Революционно-демократическая и философская мысль на Украине в конце 19 - начале 20 в. / Н.С. Козлов. – М., 1966. – 58с.
1080941
  Каплан А.Б. Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во Франции 18 века / А.Б. Каплан. – М., 1989. – 188с.
1080942
  Кременская И.К. Революционно-демократическая критика и публицистика 40-60-х годов XIX в. / И.К. Кременская. – М., 1987. – 167с.
1080943
  Лапин Н.А. Революционно-демократическое движение 60-х годов 19 века / Н.А. Лапин. – Свердловск, 1967. – 188с.
1080944
  Полуян В.А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) / В.А. Полуян. – Минск, 1978. – 259с.
1080945
  Горовой Ф.С. Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в 60-х годах 19в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1952. – 100с.
1080946
  Дюжев Ю.И. Революционное Беломорье в руссой литературе Севера / Ю.И. Дюжев. – Архангельск, 1970. – 94с.
1080947
  Парсамян В.А. Революционное движение в Армении 1905-1907 гг / В.А. Парсамян. – Ереван, 1955. – 86с.
1080948
  Папырина А.А. Революционное движение в Вятской губернии в 1905-1907 гг. / А.А. Папырина. – Киров, 1975. – 151с.
1080949
  Ермолаев В.А. Революционное движение в Германии перед Реформацией / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1966. – 88с.
1080950
  Ермолаев В.А. Революционное движение в Германии перед Реформацией / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1966. – 88с.
1080951
  Мельник С.К. Революционное движение в Придунайском крае в период империализма / С.К. Мельник. – К., 1981. – 132с.
1080952
  Сенчакова Л.Т. Революционное движение в русской армии и флоте в конце XIX - начале XX вв / Л.Т. Сенчакова. – М., 1972. – 216с.
1080953
  Платов В.С. Революционное движение в Тверской губернии / В.С. Платов. – М., 1959. – 244с.
1080954
  Соловьев А.Г. Революционное движение в Туркмении в 1908-1917 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
4. – 1946. – 275с.
1080955
  Обушный Н.И. Революционное обновление мира и его враги / Н.И. Обушный, Р.А. Степанов. – К., 1979. – 46 с.
1080956
  Емельянова И.А. Революционное правосознание и правотворчество нарнодных масс в период от февраля к Октябрю 1917 года / И.А. Емельянова. – Казань, 1967. – 88с.
1080957
  Соболев Г.Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г. / Г.Л. Соболев. – Л, 1973. – 330с.
1080958
  Смольяников М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г / М.М. Смольяников. – Минск, 1991. – 262с.
1080959
  Михайленко П.П. Революционное творчество народных масс в создании советского суда и советского уголовного права в УССР. / П.П. Михайленко. – Львов, 1955. – 48с.
1080960
  Леонова В.И. Революционные аграрные преобразования в Перу / В.И. Леонова. – М, 1973. – 223с.
1080961
  Гулевич В.Н. Революционные антивоенные традиции в германском рабочем движении: страницы истории / В.Н. Гулевич. – К., 1988. – 200с.
1080962
  Кораблев Ю.И. Революционные восстания на Балтике в 1905-1906 гг. / Ю.И. Кораблев. – Л., 1956. – 128с.
1080963
  Корчин М.Н. Революционные выступления донского казачества. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1941. – 36с.
1080964
  Линков Я Революционные и боевые традиции в музейной экспозиции / Я Линков. – М., 1960. – 72с.
1080965
  Литвинова Г.И. Революционные комитеты в годы гражданской войны. / Г.И. Литвинова. – М., 1974. – 152с.
1080966
  Малабаев Д.М. Революционные комитеты Киргизии (1918-1923 гг.) / Д.М. Малабаев. – Фрунзе, 1985. – 163с.
1080967
  Понихидин Ю.М. Революционные комитеты РСФСР. 1918-1921 гг. / Ю.М. Понихидин. – Саратов, 1982. – 118с.
1080968
   Революционные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти (окт. 1919 г. - авг. 1920 г.). – Сухуми, 1971. – 432с.
1080969
   Революционные латышские стрелки (1917-1920). – Рига, 1980. – 352с.
1080970
  Ляшенко Л.М. Революционные народники / Л.М. Ляшенко. – М., 1989. – 141с.
1080971
  Новикова А Революционные песни декабристской эпохи / А Новикова. – М., 1982. – 98 с.
1080972
   Революционные песни. Сб.. – Брянск, 1957. – 144с.
1080973
  Левитас И.Г. Революционные подпольные типографии в Россиии (1860-1917) / И.Г. Левитас. – Москва, 1962. – 375с.
1080974
   Революционные рассказы. Сб.. – София, 1978. – 129с.
1080975
  Репринцев Ф.С. Революционные связи и боевое содружество советского и венгерского народов (1917-1945) / Ф.С. Репринцев. – К., 1979. – 136с.
1080976
  Смирнов А.Ф. Революционные связи народов России и Польши / А.Ф. Смирнов. – Москва, 1962. – 428 с.
1080977
   Революционные сдвиги в физико-математическом познании: философ.-мировоззрен. значение). – К., 1992. – 300с.
1080978
   Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Докум. и мат.. – Х., 1957. – 263с.
1080979
   Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905 - 1907 гг.). – Петрозаводск, 1955. – 183с.
1080980
   Революционные события на Алтая в 1905 - 1907 гг. Сб. докум.. – Барнаул, 1967. – 208с.
1080981
   Революционные традиции и народное образование.. – Ставрополь, 1968. – 224с.
1080982
   Революционные традиции немецкого пролетариата и социалистическое строительство в ГДР: сб. науч. тр.. – Волгоград, 1981. – 142с.
1080983
   Революционные традиции немецкого пролетариата и строительство новой, социалистической Германии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 186 с.
1080984
   Революционный держите шаг.. – Ставрополь, 1967. – 151с.
1080985
   Революционный держите шаг. Делегаты 1-18 съездов комсомола.. – М., 1978. – 256с.
1080986
   Революционный держите шаг: сб.. – вып. 9. – М., 1981. – 288с.
1080987
   Революционный держите шаг: фотоальбом. – Москва, 1987. – 255с.
1080988
  Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. / М.И. Орлова. – М., 1973. – 432с.
1080989
   Революционный переход Монголии к социализму. – М., 1984. – 206с.
1080990
   Революционный Петроград. Год 1917.. – Л., 1977. – 439с.
1080991
   Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг.. – М., 1964. – 703с.
1080992
   Революционный подъем и рабочее движение в странах Латинской Америки в первые послевоенные годы., 1932. – 293-328с.
1080993
   Революционный процесс в странах Африки и Азии. – Тбилиси, 1984. – 231с.
1080994
   Революционный процесс на Востоке: история и современность. Сб. ст.. – М., 1982. – 389с.
1080995
   Революционный процесс: национальное и интернациональное.. – М., 1985. – 341с.
1080996
   Революционный процесс: общее и особенное.. – М., 1981. – 255с.
1080997
  Есауленко А.С. Революционный путь Г.И.Котовского / А.С. Есауленко. – Кишинев, 1956. – 154 с.
1080998
   Революционный путь компартии Западной Белоруссии. (1921-1939). – Минск, 1966. – 404с.
1080999
  Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли / И.Г. Неупокоева. – Москва, 1959. – 471с.
1081000
   Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспом. соврем. и докум.. – Птгр.
ч. 1. – 1918. – 143с.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,